Disediakan oleh Guru Matematik Tingkatan 4 GEORGE DAVID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Disediakan oleh Guru Matematik Tingkatan 4 GEORGE DAVID"

Transcript

1 Disediakan oleh Guru Matematik Tingkatan 4 GEORGE DAVID

2 MATHEMATIK TINGKATAN 4 TAHUN 2015 KANDUNGAN MUKA SURAT 1. Bentuk Piawai 3 2. Ungkapan & Persamaan Kuadratik 4 3. Sets 5 Penggal 1 4 Penaakulan Matematik 9 5. Garis Lurus Statistics Kebarangkalian I Bulatan III 22 Penggal Trigonometry II Sudut Dongakan & Sudut Tunduk Garis & Satah Dalam Tiga Dimensi 27 2

3 RANCANGAN PRNGAJARAN TAHUNAN 2015 MATEMATIK TINGKATAN 4 Minggu Chapter/Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Point to note/can 1 ( 5-9 Jan) 2 ( Jan) 1.BENTUK PIAWAI 1.1 Memahami dan menggunakan konsep angka bererti. Bincangkan kedudukan sifar dalam penentuan bilangan angka bererti. Bincangkan kegunaan angka bererti dalam kehidupan harian dan bidang lain. (i) Membundarkan suatu nombor positif kepada bilangan angka bererti yang diberi apabila nombor itu a) lebih besar daripada 1, dan b) kurang daripada 1. (ii) Melaksanakan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan beberapa nombor dan menyatakan jawapan dalam bilangan angka bererti yang tertentu. Hasil pembundaran hanyalah suatu anggaran sahaja. Hadkan pada nombor positif sahaja. Pembundaran pada umumnya dilakukan ke atas jawapan akhir. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan angka bererti. 3 (19-23 Jan) 1.2 Memahami dan menggunakan konsep bentuk piawai untuk menyelesaikan masalah. Kaitkan peranan nombor dalam bentuk piawai dalam situasi kehidupan harian seperti dalam bidang kesihatan, teknologi, industri, pembinaan dan perniagaan. Gunakan kalkulator saintifik untuk meneroka nombor dalam bentuk piawai. i) Menyatakan suatu nombor positif dalam bentuk piawai, apabila nombor itu: a) lebih besar daripada atau sama dengan 10. b) kurang daripada 1. (ii) Menukar nombor dalam bentuk piawai kepada nombor tunggal. Istilah lain bagi bentuk piawai ialah tatatanda saintifik. 3

4 iii) Melaksanakan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan sebarang dua nombor dan menyatakan jawapan dalam bentuk piawai. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai. 4 (26-30Jan) 2. UNGKAPAN DAN PERSAMAAN KUADRATIK 2.1 Memahami konsep ungkapan kuadratik. Bincangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik yang berbentuk ax 2 + bx + c, apabila a, b dan c adalah pemalar, a 0 dan x adalah pembolehubah. (i) Mengenal pasti ungkapan kuadratik. Libatkan kes apabila b = 0 dan/atau c = 0. Bincangkan pelbagai cara untuk mendapatkan hasil darab. (ii) Membentuk ungkapan kuadratik dengan mendarab dua ungkapan linear. Tegaskan bahawa pekali bagi sebutan x 2 dan x ialah 1. (iii) Membentuk ungkapan kuadratik berdasarkan suatu situasi tertentu. Libatkan situasi kehidupan harian. 2.2Memfaktorkan ungkapan kuadratik. Mulakan dengan kes a = 1. Gunakan kalkulator grafik untuk memfaktor ungkapan kuadratik. (i) Memfaktorkan ungkapan kuadratik yang berbentuk ax 2 + bx + c, b = 0 atau c = 0. (ii) Memfaktorkan ungkapan kuadratik yang berbentuk px 2 - q, p dan q adalah nombor kuasa dua sempurna. (iii) Memfaktorkan ungkapan kuadratik yang berbentuk, ax 2 + bx + c, a, b dan c bukan sifar. 1 adalah nombor kuasa dua sempurna. Kaedah pemfaktoran yang boleh digunakan ialah: 4

5 (iv) Memfaktorkan ungkapan kuadratik yang mempunyai pekali dengan faktor sepunya. - kaedah silang.( cross method ) - pemerinyuan. ( inspection ) 5 (2 6 Feb ) 2.3 Memahami konsep persamaan kuadratik. Bincangkan ciri persamaan kuadratik. (i) Mengenal pasti persamaan kuadratik dalam satu pembolehubah. (ii) Menulis persamaan kuadratik dalam bentuk am iaitu ax 2 + bx + c = 0. (iii) Membentuk persamaan kuadratik berdasarkan situasi harian tertentu. Kaitkan dengan situasi kehidupan harian Memahami dan menggunakan konsep punca persamaan kuadratik untuk menyelesaikan masalah. Bincangkan bilangan punca bagi suatu persamaan kuadratik. Libatkan situasi kehidupan harian. (i) Menentukan suatu nilai yang diberi adalah punca persamaan kuadratik tertentu. (ii) Menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan: a) kaedah cuba-cuba b) pemfaktoran. Terdapat persamaan kuadratik yang tidak boleh diselesaikan melalui pemfaktoran. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan kuadratik. Semak kerasionalan penyelesaian. 6 (9 13 Feb) 3. SETS 3.1 Memahami konsep set. Gunakan contoh-contoh dalam kehidupan harian untuk memperkenalkan konsep set. (i) Mengisih benda-benda yang diberi kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Perkataan set merujuk kepada sebarang himpunan bendabenda dengan ciri- tertentu. 5

6 (ii) Mentakrif set dengan a) pemerihalan. b) menggunakan tatatanda set. Tanda kurung, { } digunakan untuk mentakrif set. Unsur yang sama dalam sesuatu tidak perlu diulangi. Set selalunya dilabelkan dengan huruf besar. Takrif set mesti jelas dan tepat supaya unsurnya dapat dikenal pasti. (iii)mengenalpasti sama ada suatu benda yang diberi adalah unsur bagi suatu set dan menggunakan simbol atau untuk melambangkan hubungan tersebut. -Simbol (epsilon) melambangkan unsur bagi atau ahli bagi. melambangkan bukan unsur bagi atau bukan ahli bagi. Bincangkan perbezaan antara perwakilan unsur dan bilangan unsur dalam gambar rajah Venn. Bincangkan mengapa {0} dan {Ø} bukan set kosong. (iv)mewakilkan set dengan gambar rajah Venn. (v)menyenaraikan unsur dan menyatakan bilangan unsur bagi suatu set. (vi)menentukan sama ada suatu set adalah set kosong. (vii) Menentukan sama ada dua set adalah set sama. -Tatatanda n(a) mewakili bilangan unsur set A. Simbol Ø (phi) atau { } melambangkan set kosong. Set kosong juga dikenali sebagai set nol. 6

7 7 ( Feb ) 3.2 Memahami dan menggunakan konsep subset, set semesta dan pelengkap bagi suatu set. Mulakan dengan situasi kehidupan harian. (i) Menentukan sama ada suatu set yang diberi adalah subset bagi set tertentu dan menggunakan simbol atau untuk melambangkan hubungan tersebut. - Set kosong adalah subset kepada sebarang set. - Setiap set adalah subset kepada set itu sendiri. (ii) Mewakilkan suatu subset dengan menggunakan gambar rajah Venn. (iii) Menyenaraikan subset yang mungkin bagi suatu set tertentu. Bincangkan hubungan suatu set dengan set semesta. (v) Mewakilkan hubungan suatu set dengan set semesta dengan menggunakan gambar rajah Venn. Simbol ξ melambangkan set semesta. (vi) Mengenal pasti pelengkap bagi suatu set yang diberi. Simbol A melambangkan pelengkap bagi set A. (vii) Mengenal pasti hubungan antara set, subset, set semesta dan pelengkap bagi suatu set. Libatkan dengan kehidupan harian. 3.3 Melaksanakan operasi ke atas set: a) Persilangan set. ( The intersection of sets,) b) Kesatuan set. ( the union of sets.) Bincangkan kes apabila: A B = Ø A B. i) Menentukan persilangan bagi a) dua set, b) tiga set, dan menggunakan simbol untuk melambangkan hubungan tersebut. (ii) Mewakilkan persilangan set dengan menggunakan gambarajah Venn. Libatkan dengan kehidupan harian. 7

8 Tahun Baru Cina 19(Thu) & 16 Feb ( Fri) 2015 (iii) Menyatakan hubungan antara a) A B dengan A, b) A B dengan B. (iv)menentukan pelengkap bagi persilangan set. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan persilangan set. Libatkan dengan kehidupan harian. (vi) Menentukan kesatuan bagi: a) dua set, b) tiga set, dan menggunakan simbol untuk melambangkan hubungan tersebut (vii)mewakilkan kesatuan set dengan menggunakan gambar rajah Venn. (viii) Menyatakan hubungan antara a) A B dengan A, b ) A B dengan B. (ix) Menentukan pelengkap bagi kesatuan set. x) Menyelesaikan masalah yang melibatkan kesatuan set. Libatkan dengan kehidupan harian. (xi) Menentukan hasil gabungan operasi ke atas set. (xii)menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi ke atas set. Libatkan dengan kehidupan harian. 8

9 8 (23-27Feb ) 4. PENAAKULAN MATEMATIK 4.1 Memahami konsep pernyataan. Perkenalkan tajuk ini menggunakan situasi seharian. Fokuskan kepada pernyataan yang melibatkan situasi matematik. - Bincangkan ayat yang mengandungi :- a. perkataan sahaja. b. angka dan perkataan. c. angka dan simbol matematik. (i) Menentukan sama ada sesuatu ayat itu pernyataan atau bukan pernyataan. (ii) Menentukan sama ada sesuatu pernyataan yang diberi itu benar atau palsu. (iii) Membina pernyataan benar atau palsu menggunakan angka dan simbol matematik yang diberi. Pernyataan yang dibincangkan perlu melibatkan: Perkataan sahaja. Contoh: Lima lebih besar daripada dua, Angka dan perkataan, Contoh: 5 lebih besar daripada 2, Angka dan simbol, Contoh: 5 > 2. Contoh bukan pernyataan: Adakah digit 9 dalam 1928 mewakili nilai ratus? 4n - 5m + 2s Tambahkan dua angka. x + 2 = Mac Ujian 1 Semua Tingkatan Mac Ujian 1 Semua Tingkatan Mac CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 9

10 Mac 4.2Memahami konsep pengkuantiti semua dan sebilangan. Kaitkan dengan kehidupan harian. (i) Membina pernyataan yang menggunakan pengkuantiti a) semua. b) sebilangan. (ii) Menentukan sama ada sesuatu pernyataan yang mengandungi pengkuantiti semua adalah benar atau palsu. Pengkuatiti setiap dan sebarang boleh diperkenalkan berdasarkan konteks. Contoh: Semua segiempat sama adalah segiempat. Setiap segiempat sama ialah segiempat. Sebarang segiempat sama ialah segiempat. (iii) Menentukan sama ada suatu pernyataan boleh diperluas untuk meliputi setiap kes dengan menggunakan pengkuantiti semua. (iv) Membina pernyataan benar menggunakan pengkuantiti semua atau sebilangan, diberi objek dan ciri. Pengkuantiti lain seperti beberapa, satu daripada dan sebahagian boleh digunakan berdasarkan konteks. Contoh: Objek: Trapezium Ciri : Dua daripada sisinya adalah selari. Pernyataan: Semua trapezium mempunyai dua sisi yang selari. Objek: Nombor genap Ciri : Dibahagi dengan 4. Pernyataan: Sebilangan nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 4 10

11 12 ( 30 Mac 3 Apr ) 4.3 Melaksanakan operasi yang melibatkan perkataan tidak atau bukan, dan dan atau pada pernyataan. Kaitkan dengan kehidupan harian (i) Menukar kebenaran sesuatu pernyataan yang diberi dengan menggantikan perkataan tidak dalam pernyataan yang asal. Penafian tidak boleh digunakan bila diperlukan. Simbol ~ (tilde) digunakan untuk mewakili penafian. 3 April (Fri) - GOOD FRIDAY ~p melambangkan penafian p yang bermakna bukan atau tidak p. Jadual kebenaran bagi p dan ~p adalah seperti berikut: ii) Mengenal pasti dua pernyataan yang telah digabungkan dengan perkataan dan. (iii) Membentuk satu pernyataan baharu daripada dua pernyataan yang diberi dengan menggunakan perkataan dan. (iv) Mengenal pasti dua pernyataan yang telah digabungkan dengan perkataan atau dalam pernyataan yang diberi. (v) Membentuk satu pernyataan baharu daripada dua pernyataan yang diberi dengan menggunakan perkataan atau. (vi) Menentukan kebenaran atau kepalsuan sesuatu pernyataan yang merupakan gabungan dua pernyataan dengan perkataan dan. Nilai kebenaran bagi p dan q adalah seperti berikut: Nilai kebenaran bagi p atau q adalah seperti jadual berikut:

12 (vii) Menentukan kebenaran atau kepalsuan sesuatu pernyataan yang merupakan gabungan dua pernyataan dengan perkataan atau. 13 (6-10 Apr ) 4.4 Memahami konsep implikasi. Mulakan dengan situasi kehidupan harian. (i) Mengenal pasti antejadian dan akibat bagi suatu implikasi jika p, maka q. (ii) Menulis dua implikasi apabila diberi pernyataan yang menggunakan jika dan hanya jika. (iii) Membina pernyataan matematik dalam bentuk implikasi: a) Jika p, maka q, b) p jika dan hanya jika q. (v) Menentukan akas bagi satu implikasi yang diberi. (vi) Menentukan sama ada akas bagi satu implikasi benar atau palsu. Implikasi jika p, maka q boleh ditulis p q dan p jika dan hanya jika q boleh ditulis sebagai p q yang bermaksud p q, q p. Akas bagi satu implikasi tidak semestinya benar. Contoh 1: Jika x < 3, maka x < 5 (benar) Akasnya: Jika x < 5, maka x < 3 (palsu) Contoh 2: Jika PQR ialah segitiga, maka jumlah sudut pedalaman bagi segitiga Akas bagi satu implikasi tidak semestinya benar. 12

13 Contoh 1: Jika x < 3, maka x < 5 (benar) Akasnya: Jika x < 5, maka x < 3 (palsu) Contoh 2: Jika PQR ialah segitiga, maka jumlah sudut pedalaman bagi segitiga PQR ialah 180. (benar) Akasnya: Jika jumlah sudut pedalaman bagi PQR ialah 180, maka PQR ialah segitiga. (benar) 14 ( Apr ) 4.5 Memahami konsep hujah Mulakan dengan situasi kehidupan harian. (i) Mengenal pasti premis dan kesimpulan dalam suatu hujah ringkas yang diberi. Hadkan kepada hujah dengan premis-premis yang benar. Galakkan pelajar untuk menghasilkan penghujahan berdasarkan topik yang telah dipelajari. (ii) Membuat kesimpulan berdasarkan dua premis yang diberikan bagi: a) Hujah bentuk I. b) Hujah bentuk II. c) Hujah bentuk III. Nama-nama bentuk hujah, iaitu silogisma (Bentuk I), modus ponens (Bentuk II) dan modes tollens (Bentuk III), tidak perlu diperkenalkan. (iii) Melengkapkan suatu hujah apabila diberikan satu premis dan kesimpulan. Tegaskan bahawa tiga bentuk hujah tersebut merupakan bentuk khas deduksi yang berdasarkan Hujah Bentuk I. Premis 1: Semua A adalah B. Premis 2: C adalah A. Kesimpulan: C adalah B. 13

14 Hujah Bentuk II. Premis 1: Jika p, maka q. Premis 2: p adalah benar. Kesimpulan: q adalah benar. Hujah Bentuk III. Premis 1: Jika p, maka q. Premis 2: Bukan q adalah benar. Kesimpulan: Bukan p adalah benar. 15 (20-24 Apr) 4.6 Memahami dan menggunakan konsep deduksi dan aruhan untuk menyelesaikan masalah. Menggunakan contoh/aktiviti khusus untuk memperkenalkan konsep. (i) Menentukan sama ada sesuatu kesimpulan yang dibuat adalah berdasarkan: a) penaakulan secara deduksi, b) penaakulan secara aruhan (ii) Membuat kesimpulan mengenai kes khusus secara deduksi berdasarkan pernyataan umum yang diberi. (iii)membuat kesimpulan umum secara aruhan bagi sesuatu senarai nombor berpola. (iv) Menggunakan deduksi dan aruhan dalam penyelesaian masalah. Contoh-contoh terhad kepada jenis yang formulanya boleh ditemui oleh pelajar sendiri secara aruhan. Tegaskan bahawa : Kesimpulan yang dibuat secara deduksi adalah bersifat pasti. Kesimpulan yang dibuat secara aruhan tidak semestinya bersifat pasti. 14

15 16 (27 Apr -1 May ) 5 GARIS LURUS 5.1 Memahami konsep kecerunan garis lurus. Gunakan perkakasan dan perisian teknologi seperti Geometer s Sketchpad, kalkulator grafik, papan graf, papan bermagnet atau peta topo sebagai bahan bantu mengajar yang bersesuaian. (i) Menentukan jarak mencancang dan jarak mengufuk antara dua titik yang diberi pada suatu garis lurus. 1 May (Fri) -- LABOUR DAY 3 May (Sun) WESAK DAY Mulakan dengan situasi harian bagi memperkenalkan konsep kecerunan. (ii) Menentukan nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Bincangkan: i. perkaitan antara kecerunan dan tan θ. ii. kecuraman garis lurus dengan nilai kecerunan yang berbeza. Jalankan aktiviti bagi mencari nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk beberapa pasangan titik pada satu garis lurus untuk merumuskan bahawa nisbahnya adalah malar. 17 (4-8 Apr ) 5.2 Memahami konsep kecerunan garis lurus dalam sistem koordinat Cartes. Bincangkan kecerunan garis lurus yang melalui: P(x1, y1) dan Q(x2, y2). P(x2, y2) dan Q(x1, y1). (i) Membentuk rumus bagi kecerunan garis lurus. (ii) Mengira kecerunan garis lurus yang melalui dua titik (iii) Menentukan hubungan antara kecerunan dengan: Kecerunan garis lurus yang melalui titik P(x1, y1) dan Q(x2, y2) ialah: m = y x 2 2 y1 x 1

16 a) kecuraman. b) arah kecondongan garis lurus. 5.3 Memahami konsep pintasan. (i) Menentukan pintasan-x dan pintasan-y bagi garis lurus. (ii) Membentuk rumus bagi kecerunan garis lurus dalam sebutan pintasanx dan pintasan-y. Tegaskan cara menulis pintasanx dan pintasan-y tidak dituliskan dalam bentuk koordinat. (iii) Membuat pengiraan yang melibatkan kecerunan, pintasan-x dan pintasan-y. 18 (11-15 May ) 5.4 Memahami dan menggunakan persamaan garis lurus. Bincangkan perubahan pada bentuk garis lurus jika nilai m dan c diubah. (i) Melukis graf bagi persamaan berbentuk y = mx + c. Tegaskan bahawa graf yang dibentuk adalah graf garis lurus. Jalankan aktiviti-aktiviti menggunakan kalkulator grafik, Geometer s Sketchpad atau bahan bantu mengajar lain yang sesuai. (ii) Menentukan sama ada sesuatu titik yang diberi terletak pada suatu garis lurus tertentu. Sekiranya satu titik terletak pada suatu garis lurus, koordinat titik tersebut memenuhi persamaan garis lurus tersebut. Tentusahkan bahawa m adalah kecerunan dan c adalah pintasan-y pada garis lurus dengan persamaan y = mx + c. (iii) Menulis persamaan garis lurus diberi kecerunan dan pintasan-y. (iv) Menentukan kecerunan dan pintasan-y bagi garis lurus yang diwakili oleh persamaan berbentuk : a) y = mx + c, b) ax + by = c. Persamaan ax + by = c boleh ditulis dalam bentuk y = mx + c. (v) Mencari persamaan garis lurus yang :- 16

17 a) selari dengan paksi-x; b) selari dengan paksi-y; c) melalui satu titik yang diberi dan mempunyai kecerunan tertentu; d) melalui dua titik yang diberi. (vi) Mencari titik persilangan bagi dua garis lurus secara: Bincangkan dan buat kesimpulan bahawa titik persilangan adalah satu-satunya titik yang memenuhi kedua-dua persamaan. Gunakan kalkulator grafik dan Geometer s Sketchpad atau bahan bantu mengajar lain yang sesuai bagi mencari titik persilangan. a) melukis dua garis lurus tersebut; b) menyelesaikan persamaan serentak. 5.5 Memahami dan menggunakan konsep garis selari. Teroka sifat-sifat garis selari dengan menggunakan kalkulator grafik dan Geometer s Sketchpad atau bahan bantu mengajar yang sesuai. (i) Menentusahkan bahawa dua garis lurus yang selari mempunyai kecerunan yang sama dan begitu juga sebaliknya. (ii) Menentukan sama ada dua garis lurus adalah selari apabila persamaannya diberi. (iii) Mencari persamaan garis lurus yang melalui satu titik yang diberi dan selari dengan garis lurus yang lain (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan garis lurus. 17

18 19 (18-22 May ) Peperiksaan Pertengahan Tahun May 20 (25 29 May) 30 May 5 Jun Cuti Pertengahan Tahun May 14 Jun Jun 21 (15-19 Jun ) 6 STATISTICS 6.1 Memahami konsep selang kelas. Gunakan data yang diperolehi daripada aktiviti dan bahan-bahan lain seperti kajian ilmiah bagi memperkenalkan konsep selang kelas. (i) Melengkapkan selang kelas bagi satu set data yang diberi satu selang kelas. Bincangkan kriteria bagi selang kelas yang sesuai. (ii) Menentukan: a) had atas dan had bawah b) sempadan atas dan sempadan bawah bagi sesuatu kelas dalam data terkumpul. (iii) Mengira saiz selang kelas. (iv) Menentukan selang kelas jika diberi suatu set data dan bilangan kelas. Saiz bagi selang kelas = (sempadan atas sempadan bawah) (v) Menentukan selang kelas yang sesuai bagi satu set data yang diberi. (vi) Membina jadual kekerapan berdasarkan satu set data yang diberi. 18

19 22 (22-26 June) 6.2 Memahami dan menggunakan konsep mod dan min bagi data yang terkumpul. (i) Menentukan kelas mod daripada jadual kekerapan terkumpul. (ii) Mengira nilai titik tengah sesuatu kelas. Titik tengah bagi suatu kelas = ½ ( had bawah + had atas ) (iii) Menentusahkan rumus min bagi data terkumpul. (iv)mengira min daripada jadual kekerapan data terkumpul. (v) Membincangkan kesan saiz selang kelas terhadap ketepatan min bagi set data terkumpul yang tertentu. 23 (29 Jun - 3 July ) 6.3 Mewakilkan dan mentafsirkan data dalam histogram yang mempunyai selang kelas yang sama untuk menyelesaikan masalah. Bincangkan perbezaan antara histogram dan carta palang. Gunakan kalkulator grafik untuk meneroka kesan selang kelas yang berbeza ke atas histogram. (i) Melukis histogram berdasarkan jadual kekerapan data terkumpul. (ii) Mentafsir maklumat daripada histogram yang diberi. (iii)menyelesaikan masalah yang melibatkan histogram. Libatkan situasi kehidupan harian. 24 (6-10 July ) 6.4 Mewakilkan dan mentafsirkan data dalam poligon kekerapan untuk menyelesaikan masalah. (i) Melukis poligon kekerapan berdasarkan: a) histogram. b) jadual kekerapan. (ii) Mentafsir maklumat daripada poligon kekerapan. Apabila melukis poligon kekerapan tambahkan kelas dengan kekerapan 0 sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir. 19

20 (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan poligon kekerapan. Libatkan situasi kehidupan harian. 25 ( Jul ) 26 (20-24 July ) 6.5 Memahami konsep kekerapan longgokan. HARI RAYA PUASA 17 Jul(Fri) & 18 Jul (Sat) 2015 i) Membina jadual kekerapan longgokan bagi: a) data tak terkumpul. b) data terkumpul. (ii) Melukis ogif bagi: a) data tak terkumpul. b) data terkumpul. Bila melukis ogif:- gunakan sempadan atas; tambahkan satu kelas berkekerapan 0 sebelum kelas pertama. 27 ( 27-31July ) 6.6 Memahami dan menggunakan konsep sukatan serakan bagi menyelesaikan masalah. Bincangkan maksud sukatan serakan melalui perbandingan dengan beberapa set data. Kalkulator grafik boleh digunakan untuk tujuan ini. (i) Menentukan julat bagi satu set data. (ii) Menentukan : a) median b) kuartil pertama c) kuartil ketiga d) julat antara kuartil daripada ogif. Bagi data terkumpul: Julat = titik tengah kelas terakhir titik tengah kelas pertama 28 (3-7 Ogos ) 7 KEBARANGKALIAN I 7.1 Memahami konsep ruang sampel. Gunakan contoh-contoh yang konkrit seperti melambung buah dadu dan duit syiling. i) Menentukan sama ada sesuatu kesudahan adalah kesudahan yang mungkin bagi sesuatu ujikaji. Peristiwa yang tidak mungkin berlaku adalah set kosong. (ii) Menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi sesuatu ujikaji: a) daripada aktiviti-aktiviti, b) secara penaakulan. 20

21 (iii) Menentukan ruang sampel suatu ujikaji. (iv) Menulis ruang sampel dengan menggunakan tatatanda set. 7.2Memahami konsep peristiwa. Bincangkan bahawa peristiwa adalah subset kepada ruang sampel Bincangkan juga peristiwa yang tidak mungkin berlaku bagi sesuatu ruang sampel. Bincangkan bahawa ruang sampel itu sendiri adalah suatu peristiwa. (i) Mengenal pasti unsur-unsur dalam ruang sampel yang memenuhi syarat-syarat yang diberikan. (ii) Menyenaraikan semua unsur yang memenuhi syarat yang diberi bagi suatu ruang sampel menggunakan tatatanda set. Peristiwa yang tidak mungkin berlaku adalah set kosong. (iii)menentukan sama ada sesuatu peristiwa adalah mungkin bagi suatu ruang sampel. 7.3 Memahami dan menggunakan konsep kebarangkalian suatu peristiwa untuk menyelesaikan masalah. Jalankan beberapa aktiviti untuk memperkenalkan konsep kebarangkalian. Kalkulator grafik boleh digunakan untuk mensimulasikan aktiviti tersebut. (i) Menentukan nisbah bilangan kali berlakunya sesuatu peristiwa kepada bilangan percubaan. Kebarangkalian diperolehi daripada aktiviti dan data yang bersesuaian. Bincangkan situasi yang menghasilkan: kebarangkalian peristiwa = 1. kebarangkalian peristiwa = 0. (ii) Mengira kebarangkalian suatu peristiwa daripada bilangan cubaan yang cukup besar (iii)menjangka bilangan kali berlakunya sesuatu peristiwa, diberikan kebarangkalian peristiwa itu dan bilangan percubaan. Tegaskan bahawa nilai kebarangkalian adalah antara 0 dan 1. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian 21

22 Ramalkan peristiwa yang mungkin berlaku dalam situasi harian. (v) Meramalkan suatu peristiwa berlaku dan membuat keputusan berdasarkan maklumat yang diketahui. 29 (10-14 Aug) 8 BULATAN III 8.1 Memahami dan menggunakan konsep tangen kepada suatu bulatan. Kembangkan konsep dan keupayaan melalui aktiviti-aktiviti menggunakan teknologi seperti Geometer s Sketchpad dan kalkulator grafik. (i) Mengenalpasti tangen kepada suatu bulatan. (ii) Membuat inferens bahawa tangen kepada suatu bulatan adalah garis lurus yang berserenjang dengan jejari yang melalui titik sentuhan itu (iii Membina tangen kepada suatu bulatan yang melalui suatu titik: a) pada lilitan bulatan itu, b) di luar bulatan itu. (iv) Menentukan sifat-sifat berkaitan dengan dua tangen kepada suatu bulatan dari suatu titik tertentu di luar bulatan itu. Sifat-sifat sudut dalam semi bulatan boleh digunakan. Contoh sifat-sifat dua tangen kepada suatu bulatan: i AC = BC ii ACO = BCO iii AOC = BOC iv ΔAOC dan ΔBOC adalah kongruen. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan tangen kepada suatu bulatan. Kaitkan dengan Teorem Pythagoras. 22

23 30 ( Aug) 8.2 Memahami dan menggunakan sifatsifat sudut di antara tangen dengan perentas untuk menyelesaikan masalah. Teroka sifat-sifat sudut dalam tembereng selang seli menggunakan Geometer s Sketchpad atau bahan bantu mengajar yang lain. 1. Mengenal pasti sudut dalam tembereng selang seli yang dicangkum oleh perentas yang melalui titik sentuhan tangen. 2. Menentusahkan hubungan antara sudut yang dibentuk oleh tangen dan perentas dengan sudut dalam tembereng selang seli yang dicangkum oleh perentas itu. ABE = BDE CBD = BED 3. Membuat pengiraan yang melibatkan sudut dalam tembereng selang seli. 4. Menyelesaikan masalah yang melibatkan tangen kepada suatu bulatan dan sudut dalam tembereng selang seli. 31 (24-28 Aug ) 8.3 Memahami dan menggunakan sifatsifat tangen sepunya untuk menyelesaikan masalah. Bincangkan bilangan maksimum tangen sepunya bagi ketiga-tiga kes. (i) Menentukan bilangan tangen sepunya yang boleh dilukis kepada dua bulatan yang: a) bersilang pada dua titik, b) bersentuhan pada satu titik sahaja, c) tidak bersilang. Tegaskan yang panjang tangen sepunya adalah sama. Termasuk situasi harian. (ii) Menentukan sifat-sifat yang berkaitan dengan tangen sepunya kepada dua bulatan yang: a) bersilang pada dua titik, b) bersentuhan pada satu titik sahaja, c) tidak bersilang. 23

24 (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan tangen sepunya kepada dua bulatan. Termasuk masalah yang melibatkan Teorem Pythagoras. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan tangen dan tangen sepunya. 32 (31 Aug -4 Sept ) 9 TRIGONOMETRI II 9.1 Memahami dan menggunakan konsep nilai-nilai sin θ, cos θ dan tan θ (0 θ 360 ) untuk menyelesaikan masalah. Terangkan maksud bulatan unit. (i) Mengenal pasti sukuan dan sudutsudut dalam bulatan unit. (ii) Menentukan a) nilai koordinat-y b) nilai koordinat-x Bulatan unit ialah satu bulatan berjejari 1 unit dan berpusat di asalan. NASIONAL DAY 3 Ogos 2015 Mulakan dengan takrif sinus, kosinus dan tangen bagi sudut tirus. c) nisbah koordinat-y kepada koordinat-x bagi beberapa titk pada lilitan bulatan unit. (iii) Menentusahkan bahawa bagi suatu sudut dalam sukuan I: a) sin θ = Koordinat - y, b) cos θ = Koordinat - x, tanθ = PQ = OQ y x c) (iv) Menentukan nilai: a) sinus b) kosinus c) tangen bagi sesuatu sudut dalam sukuan I suatu bulatan unit.

25 Terangkan bahawa konsep sin θ = y-coordinate, cos θ = x-coordinate, (v) Menentukan nilai: a) sin θ, b) cos θ, c) tan θ, bagi 90 θ 360. boleh digunakan untuk sudut-sudut dalam sukuan II, III dan IV. (vi) Menentukan sama ada nilai a) sin θ b) kos θ, c) tan θ, bagi sesuatu sudut dalam sukuan tertentu adalah bernilai positif atau negatif. Gunakan segitiga di atas untuk mencari nilainilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut 30 o, 45 o, 60 o. Pengajaran boleh dikembangkan melalui aktiviti seperti pantulan. (vii) Menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut-sudut khusus. (viii) Menentukan nilai sudut dalam sukuan I yang sepadan dengan nilai sudut dalam sukuan II, III dan IV. (ix) Menyatakan hubungan antara nilai Gunakan Geometer s Sketchpad untuk meneroka perubahan nilai sinus, kosinus dan tangen dengan perubahan sudut. a) sinus, b) kosinus, c) tangen bagi sudut dalam sukuan II, III dan IV dengan nilai masing-masing bagi sudut yang sepadan dalam sukuan I. 25

26 (x) Mencari nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut di antara 90 dan 360. Kaitkan dengan situasi harian. (xi) Mencari sudut antara 0 dan 360, diberi nilai sinus, kosinus atau tangen. (xii) Menyelesaikan masalah melibatkan sinus, kosinus dan tangen. 9.2 Melukis dan menggunakan graf sinus, kosinus dan tangen. Gunakan kalkulator grafik dan Geometer s Sketchpad untuk meneroka ciri dan bentuk graf y = sin θ, y = cos θ, y = tan θ. (i) Melukis graf sinus, kosinus dan tangen bagi sudut antara 0 o dan 360 o. Bincangkan ciri dan bentuk graf y = sin θ, y = cos θ, y = tan θ. Bincangkan contoh graf (ii) Membandingkan graf sinus, kosinus dan tangen bagi sudut antara 0 o dan 360 o. (iii) Menyelesaikan masalah melibatkan graf sinus, kosinus dan tangen. 33 (7-11 Sept ) SPM II : 7 18 Sept 2014 UJIAN II : 7 18 Sept, Ting 1,2,4 34 (14-18 Sept) (19-27 Sept ) CUTI PERTGHAN PENGGAL II 26

27 35 ( 28 Sept -2 Okt ) 10. SUDUT DONGAKAN DAN SUDUT TUNDUK 10.1 Memahami dan menggunakan konsep sudut dongakan dan sudut tunduk untuk menyelesaikan masalah.. Gunakan situasi harian untuk memperkenalkan konsep. (i) Mengenalpasti: a) garis mengufuk, b) sudut dongakan, c) sudut tunduk bagi situasi tertentu. (ii) Mewakilkan situasi tertentu melibatkan: a) sudut dongakan, b) sudut tunduk dengan menggunakan gambar rajah. (iii) Menyelesaikan masalah melibatkan sudut dongakan dan sudut tunduk. Termasuk dua pencerapan pada satah mengufuk yang sama. Libatkan aktiviti di luar bilik darjah. 36 ( 5-9 Okt ) 11 GARIS DAN SATAH DALAM TIGA DIMENSI 11.1 Memahami dan menggunakan konsep sudut antara garis dan satah untuk menyelesaikan masalah. Libatkan aktiviti yang mengaitkan situasi harian dan menggunakan model tiga dimensi. Bezakan bentuk antara dua dimensi dan tiga dimensi. Kaitkan dengan satah yang terdapat di persekitaran. (i) Mengenal pasti satah. (ii) Mengenal pasti satah mengufuk, satah mencancang dan satah condong. (iii) Melakar bentuk tiga dimensi dan mengenal pasti satah-satah tertentu. (iv) Mengenal pasti: a) garis yang terletak pada suatu satah, b) garis yang bersilang dengan suatu satah. Mulakan dengan model tiga dimensi. (v) Mengenal pasti normal kepada sesuatu satah yang diberi. 27

28 Gunakan model tiga dimensi untuk memberi (vi) Menentukan unjuran ortogan suatu garis pada suatu satah. (vii) Melukis dan menamakan unjuran ortogan suatu garis pada suatu satah. (viii) Menentukan sudut di antara garis dengan satah. (ix) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut di antara garis dengan satah. Masukkan garis pada bentukbentuk tiga dimensi. 37 ( Okt) 11.2 Memahami dan menggunakan konsep sudut antara dua satah untuk menyelesaikan masalah. (i) Mengenal pasti garis persilangan antara dua satah (ii) Melukis garis pada setiap satah yang berserenjang dengan garis persilangan dua satah pada satu titik di garis persilangan itu. Gunakan model tiga dimensi untuk memberi gambaran yang lebih jelas. (iii) Menentukan sudut di antara dua satah pada suatu model dan gambar rajah diberi. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan garis dan satah dalam bentuk tiga dimensi. 38 ( Okt ) PEP AKHIR THN 2014 Ting :1,2,& 4 28

29 39 (26 30 Okt ) PEP AKHIR THN 2014 Ting :1,2,& 4 40 ( 2 6 Nov ) Pengembalian Buku Teks T4 41 ( 9-13 Nov ) Pengembalian Buku Teks T1,T Nov 21 Nov 31 Dis 2015 CUTI AKHIR TAHUN 2015 Catatan : 29

SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM. MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 Dua jam JUMLAH

SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM. MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 Dua jam JUMLAH 72/1 NAMA :. TINGKATAN : MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 September 201 2 Jam SMK SERI MUARA, 6100 BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

Διαβάστε περισσότερα

ANALISIS LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM

ANALISIS LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM ANALSS LTA ELEKTK ANALSS LTA ELEKTK OBJEKTF AM Unit Memahami konsep-konsep asas Litar Sesiri, Litar Selari, Litar Gabungan dan Hukum Kirchoff. OBJEKTF KHUSUS Di akhir unit ini anda dapat : Menerangkan

Διαβάστε περισσότερα

Matematika

Matematika Sistem Bilangan Real D3 Analis Kimia FMIPA Universitas Islam Indonesia Sistem Bilangan Real Himpunan: sekumpulan obyek/unsur dengan kriteria/syarat tertentu. 1 Himpunan mahasiswa D3 Analis Kimia angkatan

Διαβάστε περισσότερα

Kalkulus 1. Sistem Koordinat. Atina Ahdika, S.Si, M.Si. Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia. Sistem Koordinat

Kalkulus 1. Sistem Koordinat. Atina Ahdika, S.Si, M.Si. Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia. Sistem Koordinat Kalkulus 1 Atina Ahdika, S.Si, M.Si Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Sistem koordinat adalah suatu cara/metode untuk menentukan letak suatu titik. Ada beberapa macam sistem koordinat, yaitu:

Διαβάστε περισσότερα

TOPIK 1 : KUANTITI DAN UNIT ASAS

TOPIK 1 : KUANTITI DAN UNIT ASAS 1.1 KUANTITI DAN UNIT ASAS Fizik adalah berdasarkan kuantiti-kuantiti yang disebut kuantiti fizik. Secara am suatu kuantiti fizik ialah kuantiti yang boleh diukur. Untuk mengukur kuantiti fizik, suatu

Διαβάστε περισσότερα

TINJAUAN PUSTAKA. Sekumpulan bilangan (rasional dan tak-rasional) yang dapat mengukur. bilangan riil (Purcell dan Varberg, 1987).

TINJAUAN PUSTAKA. Sekumpulan bilangan (rasional dan tak-rasional) yang dapat mengukur. bilangan riil (Purcell dan Varberg, 1987). II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sistem Bilangan Riil Definisi Bilangan Riil Sekumpulan bilangan (rasional dan tak-rasional) yang dapat mengukur panjang, bersama-sama dengan negatifnya dan nol dinamakan bilangan

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIK TINGKATAN 2

MATEMATIK TINGKATAN 2 Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah SPESIFIKASI KURIKULUM MATEMATIK Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 Buku Spesifikasi Kurikulum Matematik Tingkatan 2 ini ialah terjemahan

Διαβάστε περισσότερα

Kalkulus Multivariabel I

Kalkulus Multivariabel I Limit dan Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Operasi Aljabar pada Pembahasan pada limit untuk fungsi dua peubah adalah memberikan pengertian mengenai lim f (x, y) = L (x,y) (a,b) Masalahnya adalah

Διαβάστε περισσότερα

SULIT 3472/2 SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit

SULIT 3472/2 SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 2 September 2013 2½ Jam SMK SERI MUARA, 36100 BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

Διαβάστε περισσότερα

Transformasi Koordinat 2 Dimensi

Transformasi Koordinat 2 Dimensi Transformasi Koordinat 2 Dimensi RG141227 - Sistem Koordinat dan Transformasi Semester Gasal 2016/2017 Ira M Anjasmara PhD Jurusan Teknik Geomatika Sistem Koordinat 2 Dimensi Digunakan untuk mempresentasikan

Διαβάστε περισσότερα

Kalkulus Multivariabel I

Kalkulus Multivariabel I Fungsi Dua Peubah atau Lebih dan Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia 2015 dengan Dua Peubah Real dengan Dua Peubah Real Pada fungsi satu peubah f : D R R D adalah daerah asal (domain) suatu fungsi

Διαβάστε περισσότερα

TOPIK 2 : MENGGAMBARKAN OBJEK

TOPIK 2 : MENGGAMBARKAN OBJEK 2.1 SIMETRI Definisi paksi simetri : Satu garis lipatan pada suatu bentuk geometri supaya bentuk itu dapat bertindih tepat apabila dilipat. Sesuatu bentuk geometri mungkin mempunyai lebih daripada satu

Διαβάστε περισσότερα

HMT 221 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA

HMT 221 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2006/2007 April 2007 HMT 221 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Διαβάστε περισσότερα

LITAR ARUS ULANG ALIK (AU)

LITAR ARUS ULANG ALIK (AU) TA AUS UANG AK (AU) TA AUS UANG AK (AU) OBJEKTF AM Memahami litar asas arus Ulang alik dan litar sesiri yang mengandungi, dan. Unit OBJEKTF KHUSUS Di akhir unit ini anda dapat : Menjelaskan bahawa dalam

Διαβάστε περισσότερα

Klasifikasi bagi Kumpulan-Dua dengan Dua Penjana yang Mempunyai Kelas Nilpoten Dua

Klasifikasi bagi Kumpulan-Dua dengan Dua Penjana yang Mempunyai Kelas Nilpoten Dua Matematika, 1999, Jilid 15, bil. 1, hlm. 37 43 c Jabatan Matematik, UTM. Klasifikasi bagi Kumpulan-Dua dengan Dua Penjana yang Mempunyai Kelas Nilpoten Dua Nor Haniza Sarmin Jabatan Matematik, Fakulti

Διαβάστε περισσότερα

Pemerihalan Data. Pemerihalan Data. Sukatan kecenderungan memusat. Pengenalan. Min. Min 1/14/2011

Pemerihalan Data. Pemerihalan Data. Sukatan kecenderungan memusat. Pengenalan. Min. Min 1/14/2011 Pemerihalan Data Pemerihalan Data PM DR KMISH OSMN Sukatan kecenderungan memusat Sukatan kedudukan Sukatan serakan Sukatan serakan relatif Ukuran korelasi G603 1 G603 Pengenalan Mengeluarkan maklumat daripada

Διαβάστε περισσότερα

Unit PENGENALAN KEPADA LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM OBJEKTIF KHUSUS

Unit PENGENALAN KEPADA LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM OBJEKTIF KHUSUS PENGENALAN KEPADA LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM Memahami konsep-konsep asas litar elektrik, arus, voltan, rintangan, kuasa dan tenaga elektrik. Unit OBJEKTIF KHUSUS Di akhir unit ini anda dapat : Mentakrifkan

Διαβάστε περισσότερα

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi limiting distribution Andi Kresna Jaya andikresna@yahoo.com Jurusan Matematika July 5, 2014 Outline 1 Review 2 Motivasi 3 Konvergen dalam peluang 4 Konvergen dalam distribusi Back Outline 1 Review 2 Motivasi

Διαβάστε περισσότερα

Perubahan dalam kuantiti diminta bagi barang itu bergerak disepanjang keluk permintaan itu.

Perubahan dalam kuantiti diminta bagi barang itu bergerak disepanjang keluk permintaan itu. BAB 3 : ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA SPM2004/A/S3 (a) Rajah tersebut menunjukkan keluk permintaan yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Ia menunjukkan hubungan negatif antara harga dengan kuantiti diminta.

Διαβάστε περισσότερα

Bilangan Euler(e) Rukmono Budi Utomo Pengampu: Prof. Taufiq Hidayat. March 5, 2016

Bilangan Euler(e) Rukmono Budi Utomo Pengampu: Prof. Taufiq Hidayat. March 5, 2016 Bilangan Euler(e) Rukmono Budi Utomo 30115301 Pengampu: Prof. Taufiq Hidayat March 5, 2016 Asal Usul Bilangan Euler e 1 1. Bilangan Euler 2 3 4 Asal Usul Bilangan Euler e Bilangan Euler atau e = 2, 7182818284...

Διαβάστε περισσότερα

Persamaan Diferensial Parsial

Persamaan Diferensial Parsial Persamaan Diferensial Parsial Turunan Parsial f (, ) Jika berubah ubah sedangkan tetap, adalah fungsi dari dan turunanna terhadap adalah f (, ) f (, ) f (, ) lim 0 disebut turunan parsialpertama dari f

Διαβάστε περισσότερα

Amalan Pengajaran Guru Pelatih UTM Dalam Pendidikan Sains Aziz Nordin & Md.Norakmal Bin Abdul Latip Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Amalan Pengajaran Guru Pelatih UTM Dalam Pendidikan Sains Aziz Nordin & Md.Norakmal Bin Abdul Latip Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Amalan Pengajaran Guru Pelatih UTM Dalam Pendidikan Sains Aziz Nordin & Md.Norakmal Bin Abdul Latip Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini dijalankan untuk meninjau maklumat

Διαβάστε περισσότερα

EPPD1023: Makroekonomi Kuliah 1: Pengenalan Kepada Makroekonomi

EPPD1023: Makroekonomi Kuliah 1: Pengenalan Kepada Makroekonomi EPPD1023: Makroekonomi Kuliah 1: Pengenalan Kepada Makroekonomi - Pengenalan - Skop Kajian Makroekonomi - Contoh Analisis Makroekonomi - Objektif Kajian Makroekonomi - Pembolehubah Makroekonomi - Dasar

Διαβάστε περισσότερα

Institut Pendidikan Guru, Kampus Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Diterima untuk diterbitkan pada: 1 April 2012

Institut Pendidikan Guru, Kampus Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Diterima untuk diterbitkan pada: 1 April 2012 41 PERBANDINGAN KAEDAH MENGGUNAKAN KAD PERMAINAN DAN BUKU BESAR BAGI MENINGKATKAN PENCAPAIAN MURID TAHUN 4 DALAM TOPIK PENYESUAIAN TUMBUHAN TERHADAP CUACA MELAMPAU 1 Lim Carol Amir Hamzah Sharaai 1 Institut

Διαβάστε περισσότερα

LATIHAN. PENYUSUN: MOHD. ZUBIL BAHAK Sign. : FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR

LATIHAN. PENYUSUN: MOHD. ZUBIL BAHAK Sign. : FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR 1. a) Nyatakan dengan jelas Prinsip Archimedes tentang keapungan. b) Nyatakan tiga (3) syarat keseimbangan STABIL jasad terapung. c) Sebuah silinder bergaris pusat 15 cm dan tinggi 50 cm diperbuat daripada

Διαβάστε περισσότερα

S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON

S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON 2010 SEBARAN PELUANG II. SEBARAN PELUANG Ruang Contoh (S) adalah Himpunan semua kemungkinan hasil suatu percobaan.

Διαβάστε περισσότερα

S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON

S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON 2011 SEBARAN PELUANG II. SEBARAN PELUANG Ruang Contoh (S) adalah Himpunan semua kemungkinan hasil suatu percobaan.

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : proses pengajaran dan pembeljaran, sekolah Bandar, sekolah luar Bandar.

Katakunci : proses pengajaran dan pembeljaran, sekolah Bandar, sekolah luar Bandar. Perbandingan Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Antara Sekolah Di Bandar Dan Luar Bandar Shahrin Bin Hashim & Herdy Bin Bailun Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Διαβάστε περισσότερα

BAB 9 PENENTUAN KEDUDUKAN

BAB 9 PENENTUAN KEDUDUKAN Pengenalan BAB 9 PENENTUAN KEDUDUKAN Penentuan Kedudukan Tujuan Penentuan Kedudukan Titik persilangan antara 2 garis Mendapatkan kedudukan bot atau titik di mana kedalaman akan diambil Stn 3 Stn 1 Stn

Διαβάστε περισσότερα

Sebaran Kontinu HAZMIRA YOZZA IZZATI RAHMI HG JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNAND LOGO

Sebaran Kontinu HAZMIRA YOZZA IZZATI RAHMI HG JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNAND LOGO Sebaran Kontinu HAZMIRA YOZZA IZZATI RAHMI HG JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNAND Kompetensi menguraikan ciri-ciri suatu kurva normal menentukan luas daerah dibawah kurva normal menerapkan sebaran normal dalam

Διαβάστε περισσότερα

UNIT 5 PENUKAR AU-AT (PENERUS)

UNIT 5 PENUKAR AU-AT (PENERUS) PENUKAR AU-AT (PENERUS) E4140/UNIT 5/1 UNIT 5 PENUKAR AU-AT (PENERUS) OBJEKTIF Objektif am : Mengenali dan memahami jenis-jenis litar penukaran penukar AU-AT (Penerus) Objektif khusus : Di akhir unit ini

Διαβάστε περισσότερα

PERENCANAAN JALAN ALTERNATIF & PERKERASAN LENTUR TANJUNG SERDANG KOTABARU,KALIMANTAN SELATAN KM KM 7+000

PERENCANAAN JALAN ALTERNATIF & PERKERASAN LENTUR TANJUNG SERDANG KOTABARU,KALIMANTAN SELATAN KM KM 7+000 PERENCANAAN JALAN ALTERNATIF & PERKERASAN LENTUR TANJUNG SERDANG KOTABARU,KALIMANTAN SELATAN KM 4+000 KM 7+000 LATAR BELAKANG TUJUAN DAN BATASAN MASALAH METODOLOGI PERENCANAAN HASIL Semakin meningkatnya

Διαβάστε περισσότερα

BAB 8 PENENTUAN KEDALAMAN

BAB 8 PENENTUAN KEDALAMAN Pengenalan BAB 8 PENENTUAN KEDALAMAN Proses penentuan kedalaman/penentudalaman perlulah dijalankan dengan seberapa tepat yang boleh kerana jika berlaku kesilapan, ianya akan memberikan gambaran yang salah

Διαβάστε περισσότερα

FIZIK TINGKATAN 4 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2012

FIZIK TINGKATAN 4 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2012 Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2012 Buku Spesifikasi Kurikulum Fizik Tingkatan 4 ini ialah terjemahan

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : faktor, minat, matematik

Katakunci : faktor, minat, matematik Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Terhadap Matematik Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Johari Bin Hassan & Norsuriani Binti Ab Aziz Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Matematik

Διαβάστε περισσότερα

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Menurut Webster s New Collegiate Dictionary (1981): " Oseanografi merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan maritim yang merangkumi pelbagai aspek seperti luas, kedalaman,

Διαβάστε περισσότερα

2. Penyelesaian Masalah & Pengenalan Kepada Pengaturcaraan

2. Penyelesaian Masalah & Pengenalan Kepada Pengaturcaraan 2. Penyelesaian Masalah & Pengenalan Kepada Pengaturcaraan 2.0 Penyelesaian masalah dgn komputer 10 Dari Bab 1 : Komputer boleh menyelesaikan masalah tertentu jika diberi arahan dgn menulis aturcara. Pengaturcaraan

Διαβάστε περισσότερα

PENGERTIAN VOKAL: Vokal ialah bunyi-bunyi bersuara, dan apabila membunyikannya udara daripada paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan dan

PENGERTIAN VOKAL: Vokal ialah bunyi-bunyi bersuara, dan apabila membunyikannya udara daripada paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan dan PENGERTIAN VOKAL: Vokal ialah bunyi-bunyi bersuara, dan apabila membunyikannya udara daripada paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan dan gangguan. Bunyi-bunyi vokal mempunyai ciriciri kelantangan

Διαβάστε περισσότερα

SENIBINA KAPAL (HIDROSTATIK DAN KESTABILAN KAPAL) Dr. Omar bin Yaakob

SENIBINA KAPAL (HIDROSTATIK DAN KESTABILAN KAPAL) Dr. Omar bin Yaakob SENIBINA KAPAL (HIDROSTATIK DAN KESTABILAN KAPAL) Dr. Omar bin Yaakob Pendahuluan 2 Pendahuluan Pengenalan Senibina kapal ialah salah satu bidang kejuruteraan yang meliputi teknologi rekabentuk kapal atau

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : persepsi pelajar, makanan berlogo halal

Katakunci : persepsi pelajar, makanan berlogo halal Persepsi Pelajar Fakulti Pendidikan Terhadap Makanan Berlogo Halal Abdul Basit Samat@Darawi & Sahilah Mohd Rodzi Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini dilakukan bagi mengetahui

Διαβάστε περισσότερα

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN. Seramai 100 orang responden telah dipilih secara rawak dalam kajian ini.

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN. Seramai 100 orang responden telah dipilih secara rawak dalam kajian ini. BAB 4 ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN 4.1 Maklumat Demografi Responden Seramai 100 orang responden telah dipilih secara rawak dalam kajian ini. Antaranya terdiri daripada 50 orang lelaki dan 50 orang perempuan

Διαβάστε περισσότερα

Lukisan Bergambar. Lukisan Skematik 2.1 NAMA, SIMBOL DAN FUNGSI KOMPONEN ELEKTRONIK

Lukisan Bergambar. Lukisan Skematik 2.1 NAMA, SIMBOL DAN FUNGSI KOMPONEN ELEKTRONIK 2.1 NAMA, SIMBOL DAN FUNGSI KOMPONEN ELEKTRONIK Satu litar elektronik dikenali juga sebagai sistem. Satu sistem elektronik terdiri daripada beberapa komponen. Setiap komponen elektronik mempunyai fungsinya

Διαβάστε περισσότερα

BAB 5 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini akan merumuskan dapatan penting daripada analisis kajian dan seterusnya

BAB 5 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini akan merumuskan dapatan penting daripada analisis kajian dan seterusnya BAB 5 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN 5.1 Pengenalan Bab ini akan merumuskan dapatan penting daripada analisis kajian dan seterusnya perbincangan melewati aspek implikasi kajian serta lontaran cadangan

Διαβάστε περισσότερα

Ekonomi (944) Gred A A B+ B B C+ C C D+ D F Peratusan

Ekonomi (944) Gred A A B+ B B C+ C C D+ D F Peratusan Ekonomi (944) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 16 501 orang calon. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 59.19%, iaitu meningkat sebanyak 3.94%

Διαβάστε περισσότερα

FIZIK TINGKATAN 5 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2013

FIZIK TINGKATAN 5 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2013 Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 5 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2013 Buku Spesifikasi Kurikulum Fizik Tingkatan 5 ini ialah terjemahan

Διαβάστε περισσότερα

Laman Web Rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Agensi Di Bawah Kementerian Kewangan Bersama Membangun Negara

Laman Web Rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Agensi Di Bawah Kementerian Kewangan Bersama Membangun Negara Ahad. 25 Sept, 2011 Cari Help A++ A+ A English Laman Web Rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Agensi Di Bawah Kementerian Kewangan Bersama Membangun Negara Laman Utama Profil Korporat Borang Perkhidmatan

Διαβάστε περισσότερα

BAB 4 DAPATAN KAJIAN. 7. Pada bahagian pertama huraian adalah berdasarkan statistik dekriptif yang

BAB 4 DAPATAN KAJIAN. 7. Pada bahagian pertama huraian adalah berdasarkan statistik dekriptif yang BAB 4 DAPATAN KAJIAN 4.0 Pendahuluan Bab ini membincangkan dapatan kajian berdasarkan analisis data yang telah ditetapkan. Data yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan tiga perisian, iaitu

Διαβάστε περισσότερα

ASAS PENGUKURAN -FIZIK- SULAIMAN REJAB Penolong Pegawai Sains Pusat Asasi Sains, Universiti Malaya

ASAS PENGUKURAN -FIZIK- SULAIMAN REJAB Penolong Pegawai Sains Pusat Asasi Sains, Universiti Malaya ASAS PENGUKURAN -FIZIK- SULAIMAN REJAB Penolong Pegawai Sains Pusat Asasi Sains, Universiti Malaya NHB_Jun2014 1 Objektif: Adalah diharapkan diakhir kursus ini peserta akan : 1. Mengenal pasti alat-alat

Διαβάστε περισσότερα

7 Unit UKUR TERABAS TIODOLIT UNIT 7 OBJEKTIF AM OBJEKTIF KHUSUS

7 Unit UKUR TERABAS TIODOLIT UNIT 7 OBJEKTIF AM OBJEKTIF KHUSUS UKUR TERABAS TIODOLIT C1005/UNIT 7/1 UNIT 7 UKUR TERABAS TIODOLIT OBJEKTIF AM Memahami dan mengetahui proses pengukuran terabas tiodolit, pengiraan koordinit dan keluasan serta pemelotannya. 7 Unit OBJEKTIF

Διαβάστε περισσότερα

PENGENALAN. 2. Memahami bahawa sebuah robot adalah merupakan salah satu unsur dalam satu sistem automasi.

PENGENALAN. 2. Memahami bahawa sebuah robot adalah merupakan salah satu unsur dalam satu sistem automasi. JT609 / BAB 1 / 1 BAB 1 PENGENALAN OBJEKTIF OBJEKTIF AM : Di akhir bab ini pelajar akan dapat: 1. Mengatahuii istilah dan terminologi dalam sistem robot 2. Memahami bahawa sebuah robot adalah merupakan

Διαβάστε περισσότερα

Pelajaran 9. Persamaan Bernoulli. Setelah selesai mempelajari Pelajaran ini anda sepatutnya dapat

Pelajaran 9. Persamaan Bernoulli. Setelah selesai mempelajari Pelajaran ini anda sepatutnya dapat Pelajaran 9 Persamaan Bernoulli OBJEKTIF Setelah selesai memelajari Pelajaran ini anda seatutnya daat Mentakrifkan konse kadar aliran jisim Mentakrifkan konse kadar aliran Menerangkan konse halaju urata

Διαβάστε περισσότερα

ANALISIS KORELASI DEBIT BANJIR RENCANA UNTUK BERBAGAI KONDISI KETERSEDIAAN DATA DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ABSTRAK

ANALISIS KORELASI DEBIT BANJIR RENCANA UNTUK BERBAGAI KONDISI KETERSEDIAAN DATA DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ABSTRAK ANALISIS KORELASI DEBIT BANJIR RENCANA UNTUK BERBAGAI KONDISI KETERSEDIAAN DATA DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Agung M Alamsyah NRP : 9521037 NIRM : 41077011950298 Pembimbing : Dr. Ir. Agung Bagiawan

Διαβάστε περισσότερα

ALIRAN BOLEH MAMPAT SATU DIMENSI

ALIRAN BOLEH MAMPAT SATU DIMENSI Bab 3 ALIRAN BOLEH MAMPAT SATU DIMENSI 3.1 Bendalir Tak Boleh Mampat dan Boleh Mampat Bendalir tak boleh mampat tidak wujud dalam praktis. Sebutan ini sebenarnya digunakan untuk merujuk kepada bendalir

Διαβάστε περισσότερα

PERATURAN AKADEMIK [82]

PERATURAN AKADEMIK [82] PERATURAN AKADEMIK [82] PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPENUH MASA Diterbitkan oleh: PEJABAT PENGAJIAN PRASISWAZAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ISBN 983 95 85 614 Pejabat Pengajian

Διαβάστε περισσότερα

SEKALUNG BUDI. Hak terpelihara Hajimin, Analisis PERTAMA: of 57

SEKALUNG BUDI. Hak terpelihara Hajimin, Analisis PERTAMA: of 57 SEKALUNG BUDI Sekalung budi diabadikan khusus buat pensyarah-pensyarah saya semasa menuntut di Universiti Putera Malaysia Muhd Rosli Selamat, Dr Ezhar Tamam Ph.D, Dr Bahaman Abu Samah. Ph.D, Ishak Abd

Διαβάστε περισσότερα

FAKULTI PENDIDIKAN BAHASA PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEMESTER MEI / 2012 HBML1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

FAKULTI PENDIDIKAN BAHASA PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEMESTER MEI / 2012 HBML1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU FAKULTI PENDIDIKAN BAHASA PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEMESTER MEI / 2012 HBML1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU NO. MATRIK : 780206125731002 NAMA : HERMAN BIN HASSAN NO. KAD PENGENALAN

Διαβάστε περισσότερα

Panduan Pengguna User manual

Panduan Pengguna User manual Panduan Pengguna User manual Sistem Penjadualan Sekolah School Scheduling System (dengan keupayaan Jadual Waktu secara online) Copyright 2013 Dr. Ng Kok Fu Isu Compatibility Jika anda menghadapi masalah

Διαβάστε περισσότερα

KOMPONEN ELEKTRIK (PASIF) KOMPONEN ELEKTRIK (PASIF)

KOMPONEN ELEKTRIK (PASIF) KOMPONEN ELEKTRIK (PASIF) E1001 / UNIT 2/ 1 UNIT 2 KOMPONEN ELEKTRIK (PASIF) OBJEKTIF Objektif am : Mempelajari dan memahami konsep asas bagi komponenkomponen elektrik (pasif) seperti perintang, pearuh dan pemuat. Objektif khusus

Διαβάστε περισσότερα

BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN. terperinci tentang reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, tempat kajian, tata

BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN. terperinci tentang reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, tempat kajian, tata BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN 3. Pengenalan Tumpuan utama bab ini adalah untuk membincangkan dan menghurai secara terperinci tentang reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, tempat kajian, tata cara

Διαβάστε περισσότερα

DAFTAR ISI. Halaman Judul Pengesahan Persetujuan Persembahan Abstrak Abstact Kata Pengantar

DAFTAR ISI. Halaman Judul Pengesahan Persetujuan Persembahan Abstrak Abstact Kata Pengantar DAFTAR ISI Halaman Judul i Pengesahan ii Persetujuan iii Persembahan iv Abstrak v Abstact vi Kata Pengantar vii Daftar Isi viii Daftar Tabel xi Daftar Gambar xii Daftar Lampiran xiii Notasi dan Singkatan

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : pelajar Islam, isu penukaran agama

Katakunci : pelajar Islam, isu penukaran agama Persepsi Pelajar Islam Fakulti Pendidikan Terhadap Isu Penukaran Agama (Murtad) Aminuddin Ruskam Al-Dawamy & Masrinah Maslih Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini dilakukan

Διαβάστε περισσότερα

Bab 3. Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Keperluan Ilmu Faraid dalam Kurikulum Pendidikan Islam KBSM

Bab 3. Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Keperluan Ilmu Faraid dalam Kurikulum Pendidikan Islam KBSM Bab 3 Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Keperluan Ilmu Faraid dalam Kurikulum Pendidikan Islam KBSM Noor Lizza Mohamed Said, Zulquarnain bin Ali, Md Yazid Ahmad & Ahmad Muhammad Husni Ilmu faraid atau

Διαβάστε περισσότερα

SIMBOL FONOLOGI. Vokal Konsonan Diftong Konsonan gandingan SIMBOL FONETIK BAHASA MELAYU.

SIMBOL FONOLOGI. Vokal Konsonan Diftong Konsonan gandingan SIMBOL FONETIK BAHASA MELAYU. SIMBOL FONETIK BAHASA MELAYU. Sistem ejaan bertujuan untuk mewakili bunyi yang digunakan oleh penutur sesuatu bahasa. Untuk mencapai tujuan tersebut, berikut disenaraikan bunyi dalam bahasa bahasa Melayu

Διαβάστε περισσότερα

DAFTAR ISI. Halaman. HALAMAN JUDUL... i LEMBAR PENGESAHAN... LEMBAR PERSETUJUAN... iii. KATA PENGANTAR... iv. ABSTRAK... vi. DAFTAR ISI...

DAFTAR ISI. Halaman. HALAMAN JUDUL... i LEMBAR PENGESAHAN... LEMBAR PERSETUJUAN... iii. KATA PENGANTAR... iv. ABSTRAK... vi. DAFTAR ISI... DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL... i LEMBAR PENGESAHAN...... ii LEMBAR PERSETUJUAN...... iii KATA PENGANTAR... iv ABSTRAK... vi DAFTAR ISI... vii DAFTAR TABEL... x DAFTAR GAMBAR... xi DAFTAR LAMPIRAN...

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : peranan pengurusan kolej kediaman, pembangunan pembelajaran pelajar

Katakunci : peranan pengurusan kolej kediaman, pembangunan pembelajaran pelajar Penilaian Terhadap Peranan Pihak Pengurusan Kolej Kediaman Dalam Mempertingkatkan Pembangunan Pembelajaran Pelajar : Tinjauan Di Lima Buah Kolej Kediaman Di Universiti Teknologi Malaysia Lokman Bin. Mohd

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : persepsi pelajar, Pendidikan Islam

Katakunci : persepsi pelajar, Pendidikan Islam Persepsi Pelajar Sekolah Agama Terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Islam : Kajian Di Sekolah Menengah Al-Amin Gombak, Selangor Othman Bin Napiah & Munada Binti Mohamad Rodi Fakulti Pendidikan Universiti

Διαβάστε περισσότερα

FALKULTI PENDIDIKAN DALAM PENDIDIKAN MEI 2012 HBML 1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

FALKULTI PENDIDIKAN DALAM PENDIDIKAN MEI 2012 HBML 1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU FALKULTI PENDIDIKAN DALAM PENDIDIKAN MEI 2012 HBML 1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU NO. MATRIKULASI : 810713125386001 NO. KAD PENGNEALAN : 810713125386 NO. TELEFON : 0128101102 E-MEL : kongchuilee@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

E513 : TEKNIK ELEKTRONIK BAB 1 : 13

E513 : TEKNIK ELEKTRONIK BAB 1 : 13 E513 : TEKNIK ELEKTRONIK BAB 1 : 13 BAB 1 ( Bahagian 2) TAJUK : PENGKELASAN LITAR BERSEPADU OBJEKTIF Di akhir topik ini pelajar akan dapat : a. Mengklasifikasikan Litar Bersepadu berdasarkan kaedah pembikinan,

Διαβάστε περισσότερα

Ujian Kecergasan Fizikal: Sejauh manakah Pelaksanaannya di Sekolah Menengah?

Ujian Kecergasan Fizikal: Sejauh manakah Pelaksanaannya di Sekolah Menengah? Ujian Kecergasan Fizikal: Sejauh manakah Pelaksanaannya di Sekolah Menengah? Abang Ismail bin Abang Haji Julhi Norani bin Drahman Puspaleela Habibie Norlela bte Abdullah Jabatan Sains ABSTRAK Kajian ini

Διαβάστε περισσότερα

DAFTAR ISI. BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Rumusan Masalah Tujuan Batasan Masalah dan Ruang Lingkup...

DAFTAR ISI. BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Rumusan Masalah Tujuan Batasan Masalah dan Ruang Lingkup... DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL... i LEMBAR PENGESAHAN... ii KATA PENGANTAR... iii ABSTRAK... v DAFTAR ISI... vi DAFTAR NOTASI... ix DAFTAR TABEL... x DAFTAR GAMBAR... xii DAFTAR LAMPIRAN... xiv BAB I

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : salam, pelajar Islam

Katakunci : salam, pelajar Islam Amalan Memberi Salam Dikalangan Pelajar Islam Tahun 4, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Nasir Bin Ripin & Harpah Binti Bohri Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Διαβάστε περισσότερα

FIZIK. Daya dan Gerakan TINGKATAN 4. Cikgu Khairul Anuar. Cikgu Desikan SMK Changkat Beruas, Perak. Bab 2. SMK Seri Mahkota, Kuantan.

FIZIK. Daya dan Gerakan TINGKATAN 4. Cikgu Khairul Anuar. Cikgu Desikan SMK Changkat Beruas, Perak. Bab 2. SMK Seri Mahkota, Kuantan. FIZIK TINGKATAN 4 Bab 2 Daya dan Gerakan Disunting oleh Cikgu Desikan SMK Changkat Beruas, Perak Cikgu Khairul Anuar Dengan kolaborasi bersama SMK Seri Mahkota, Kuantan FIZIK TINGKATAN 4 2016 Bab 2 Daya

Διαβάστε περισσότερα

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

Modul Pengajaran dan Pembelajaran KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah Modul Pengajaran dan Pembelajaran Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi (SAINS) Sekolah Kebangsaan Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum

Διαβάστε περισσότερα

Perkhidmatan Pengujian di Institut Teknologi Maju (ITMA)

Perkhidmatan Pengujian di Institut Teknologi Maju (ITMA) Perkhidmatan Pengujian di Institut Teknologi Maju (ITMA) Institut Teknologi Maju (ITMA) menyediakan perkhidmatan pengujian menggunakan pelbagai peralatan bagi memenuhi keperluan penyelidikan terutama dalam

Διαβάστε περισσότερα

θ ω η PENDIDIKAN MUZIK TAHUN EMPAT (semakan baru) TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK Minggu

θ ω η PENDIDIKAN MUZIK TAHUN EMPAT (semakan baru) TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK Minggu PENDIDIKAN MUZIK TAHUN EMPAT (semakan baru) Minggu 1. Mengetahuai dan memahami teknik nyanyian Membuat Latihan : 1. Postur 2. Pernafasan 3. sebutan lirik - Menyanyi lagu yang di gemari Lagu Pengakap Muda

Διαβάστε περισσότερα

BAB 2 KONSEP ASAS KUALITI

BAB 2 KONSEP ASAS KUALITI BAB 2 KONSEP ASAS KUALITI DEFINISI KUALITI KUALITI: Merupakan sifat/ciri-ciri produk atau perkhidmatan yang boleh menyumbangkan kepada kepuasan /kehendak pengguna. Menurut ANSI/ASQC- Kualiti merupakan

Διαβάστε περισσότερα

Teori Pengikatan. Teori Pengikatan. Ikatan Kimia

Teori Pengikatan. Teori Pengikatan. Ikatan Kimia Teori Pengikatan Rujukan: Brady, J.E. Russel, J.W and olum J.R. (2000). Chemistry: Matter and Its Changes. John Wiley & Sons. 3rd Edition. Teori Pengikatan Ikatan elektrovalen Ikatan kovalen Struktur Lewis

Διαβάστε περισσότερα

EKONOMI Sukatan Pelajaran dan Soalan Contoh

EKONOMI Sukatan Pelajaran dan Soalan Contoh STPM/S944 PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) EKONOMI Sukatan Pelajaran dan Soalan Contoh Tajuk-tajuk dalam sukatan pelajaran ini sama dengan tajuk-tajuk dalam sukatan pelajaran untuk

Διαβάστε περισσότερα

KAITAN FAKTOR PENYUMBANG DENGAN KECEMERLANGAN AKADEMIK PELAJAR ASRAMA HARIAN

KAITAN FAKTOR PENYUMBANG DENGAN KECEMERLANGAN AKADEMIK PELAJAR ASRAMA HARIAN KAITAN FAKTOR PENYUMBANG DENGAN KECEMERLANGAN AKADEMIK PELAJAR ASRAMA HARIAN Nuremelia Binti Mohamad Rawan dan Tn Hj Meor Ibrahim Bin Kamaruddin Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia ABSTRAK

Διαβάστε περισσότερα

SOSIALISASI AGAMA DI KALANGAN PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH AGAMA DI SELANGOR 1

SOSIALISASI AGAMA DI KALANGAN PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH AGAMA DI SELANGOR 1 SOSIALISASI AGAMA DI KALANGAN PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH AGAMA DI SELANGOR 1 Prof. Madya Dr. Jaffary Awang, Prof. Madya Dr. Rozmi Ismail, Kamaruddin Salleh dan Hairunnizam Wahid Kumpulan Kajian Dunia Melayu

Διαβάστε περισσότερα

BAB EMPAT SISTEM FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA

BAB EMPAT SISTEM FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA BAB EMPAT SISTEM FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA 4.0 PENDAHULUAN Yunus Maris dalam bukunya The Malay Sound System (1980) telah menyenaraikan 9 bunyi vokal BM yang terdiri daripada 6 fonem vokal standard

Διαβάστε περισσότερα

Potensi dan Cabaran Terhadap Perluasan Sumber Zakat Sektor Pertanian. Sanep Ahmad Hairunnizam Wahid

Potensi dan Cabaran Terhadap Perluasan Sumber Zakat Sektor Pertanian. Sanep Ahmad Hairunnizam Wahid Potensi dan Cabaran Terhadap Perluasan Sumber Zakat Sektor Pertanian Sanep Ahmad Hairunnizam Wahid Kumpulan Kajian Ekonomi & Kewangan Islam Pusat Pengajian Ekonomi, UKM ABSTRAK Dalam sektor pertanian,

Διαβάστε περισσότερα

STATIK BENDALIR: TEKANAN. Setelah selesai mengikuti pelajaran ini anda seharusnya dapat. Mentakrif dan membuktikan hukum Pascal tentang tekanan.

STATIK BENDALIR: TEKANAN. Setelah selesai mengikuti pelajaran ini anda seharusnya dapat. Mentakrif dan membuktikan hukum Pascal tentang tekanan. Statik Bendalir: Tekanan 8 Pelajaran STATIK BENDALIR: TEKANAN OBJEKTIF PELAJARAN Setelah selesai mengikuti elajaran ini anda seharusnya daat Mentakrif dan membuktikan hukum Pascal tentang tekanan. Membuktikan

Διαβάστε περισσότερα

Kesediaan Pensyarah Terhadap Perlaksanaan Pembelajaran Sepanjang Hayat Melalui Kursus Jangka Pendek Di Kolej Komuniti

Kesediaan Pensyarah Terhadap Perlaksanaan Pembelajaran Sepanjang Hayat Melalui Kursus Jangka Pendek Di Kolej Komuniti Kesediaan Pensyarah Terhadap Perlaksanaan Pembelajaran Sepanjang Hayat Melalui Kursus Jangka Pendek Di Kolej Komuniti Mohd Nor bin Ihkasan mdnorihk@uthm.edu.my Nurshahida Bt Md Ab Patah shahida_2587@yahoo.com.my

Διαβάστε περισσότερα

KAEDAH PENGAJARAN TILAWAH DAN HAFAZAN AL-QURAN. Oleh : Mohd Zainul Arifien bin Mohd Jaid (Fakulti Pendidikan UKM)

KAEDAH PENGAJARAN TILAWAH DAN HAFAZAN AL-QURAN. Oleh : Mohd Zainul Arifien bin Mohd Jaid (Fakulti Pendidikan UKM) 1 KAEDAH PENGAJARAN TILAWAH DAN HAFAZAN AL-QURAN Oleh : Mohd Zainul Arifien bin Mohd Jaid (Fakulti Pendidikan UKM) Pendahuluan Kepentingan al-quran al-karim dalam kehidupan umat Islam tidak dapat dinafikan.

Διαβάστε περισσότερα

PENGENALAN KEPADA ENZIM. En. Mohd Faizal bin Sa aidin

PENGENALAN KEPADA ENZIM. En. Mohd Faizal bin Sa aidin PENGENALAN KEPADA ENZIM En. Mohd Faizal bin Sa aidin OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir kuliah ini, pelajar-pelajar berupaya untuk: 1. Menerangkan fungsi dan ciri enzim 2. Menerangkan pengkelasan enzim 3.

Διαβάστε περισσότερα

HMT FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA LANJUTAN

HMT FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA LANJUTAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008 Oktober/November 2007 HMT 501 - FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA LANJUTAN Masa 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

Διαβάστε περισσότερα

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEKOLAH RENDAH) DENGAN KEPUJIAN SEMESTER / TAHUN LIMA / 2012

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEKOLAH RENDAH) DENGAN KEPUJIAN SEMESTER / TAHUN LIMA / 2012 FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEKOLAH RENDAH) DENGAN KEPUJIAN SEMESTER / TAHUN LIMA / 2012 HBML 1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU NO. MATRIK : 730820065120001 NO. KAD PENGENALAN

Διαβάστε περισσότερα

Perkembangan Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu

Perkembangan Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu Topik7 Sistem Perkembangan Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Memperihalkan perkembangan sistem tulisan Jawi bahasa Melayu; dan 2. Menghuraikan

Διαβάστε περισσότερα

PENDEKATAN ISTIHALAH DALAM PRODUK YANG BERUNSURKAN BABI

PENDEKATAN ISTIHALAH DALAM PRODUK YANG BERUNSURKAN BABI PENDEKATAN ISTIHALAH DALAM PRODUK YANG BERUNSURKAN BABI Oleh: Dr Saadan Man Jabatan Fiqh & Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya 1. Pengenalan Kepesatan pembangunan teknologi dalam dunia moden

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : amalan solat sunat, pelajar tahun akhir SPI

Katakunci : amalan solat sunat, pelajar tahun akhir SPI Amalan Solat Sunat Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir SPI. Satu Kajian Di Universiti Teknologi Malaysia Ramli Awang & Rosmaziah Abdul Kadir @ Ismail Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak

Διαβάστε περισσότερα

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER MEI / 2012 HBML1203SMP FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU(SMP)

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER MEI / 2012 HBML1203SMP FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU(SMP) SMP FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Zainun Salleh (720315115394) FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER MEI / 2012 SMP FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU(SMP) NO. MATRIKULASI : 720315115394001 NO. KAD

Διαβάστε περισσότερα

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Ekonomi adalah satu bidang ilmu sains sosial yang mengkaji tentang individu dan masyarakat dalam membuat pilihan yang cekap bagi menggunakan sumber ekonomi yang terhad

Διαβάστε περισσότερα

DAFTAR NOTASI. adalah jarak antara dua pengaku vertikal, mm. adalah luas efektif penampang, mm2. adalah luas efektif pelat sayap, mm2

DAFTAR NOTASI. adalah jarak antara dua pengaku vertikal, mm. adalah luas efektif penampang, mm2. adalah luas efektif pelat sayap, mm2 DAFTAR NOTASI SNI 03-1729-2002 A a A e A f a r A s A w b b f b cf b s C b C r C v D d d b d c adalah luas penampang, mm2 adalah jarak antara dua pengaku vertikal, mm adalah luas efektif penampang, mm2

Διαβάστε περισσότερα

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB I PENGENALAN 1.1 Pendahuluan 1Malaysia adalah satu gagasan bagi memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum berteraskan nilai-nilai penting yang menjadi amalan setiap rakyat

Διαβάστε περισσότερα

SULIT 4541/1 4541/1 Kimia Kertas 1 Ogos ¼ jam BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2004 KIMIA.

SULIT 4541/1 4541/1 Kimia Kertas 1 Ogos ¼ jam BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2004 KIMIA. 454/ 454/ Kimia Kertas Ogos 2004 ¼ jam BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2004 http://cikguadura.wordpress.com/ KIMIA Kertas Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA

Διαβάστε περισσότερα

eprosiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis) 2015 eisbn:

eprosiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis) 2015 eisbn: PENERIMAAN MASYARAKAT TERHADAP SKIM GADAIAN ISLAM DI KOTA BHARU KELANTAN Fathi Syakirin Hassan, Sanep Ahmad & Hairunnizam Wahab Abstrak Kewujudan skim gadaian Islam (Ar-Rahnu) di Malaysia telah mendapat

Διαβάστε περισσότερα

Disclaimer. Infokerjaya Resources, OKTOBER Edisi Pertama Januari 2010

Disclaimer. Infokerjaya Resources, OKTOBER Edisi Pertama Januari 2010 - PREVIEW COPY - Disclaimer Seluruh kandungan Pakej Rujukan Peperiksaan Bertulis Pegawai Tadbir Diplomatik ini adalah hakmilik di bawah tanggungjawab Tim Infokerjaya dari Ianya diterbitkan untuk tujuan

Διαβάστε περισσότερα

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Tenaga suria bukanlah merupakan suatu tenaga altenatif yang baru malahan penggunaannya telah bermula semenjak tahun 1958. Tenaga suria adalah tenaga yang dihasilkan oleh

Διαβάστε περισσότερα

PENGENALAN MUDAH PENGATURCARAAN C

PENGENALAN MUDAH PENGATURCARAAN C PENGENALAN MUDAH PENGATURCARAAN C Dayang Norhayati Abang Jawawi Rosbi Mamat Dayang & Rosbi i Kandungan Bab 1 Pengenalan Kepada Komputer 1 1.0 Apa Itu Komputer 1 1.1 Komputer Dulu & Sekarang 1 1.2 Komponen

Διαβάστε περισσότερα