Κεφάλαιο 34 Βραχυθεραπεία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 34 Βραχυθεραπεία"

Transcript

1 Κεφάλαιο 34 Βραχυθεραπεία Μ. Ι. Μπαλαφούτα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υπάρχουν δύο τύποι ακτινοθεραπείας, η εξωτερικής δέσμης (Ε ΑΚΘ) ή τηλεθεραπεία και η εσωτερική η οποία υποδιαιρείται στην των κλειστών ραδιενεργών πηγών ή βραχυθεραπεία (ΒΡΘ), και σ αυτήν των ανοικτών πηγών π.χ. με ραδιενεργό φωσφόρο, ρήνιο, στρόντιο κ.α. Βραχυθεραπεία είναι η τεχνική της ακτινοβολίας με κλειστές, σε θήκες, ραδιενεργείς πηγές που εισάγονται μέσα στον όγκο ή στις κοιλότητες ή τους αυλούς οργάνων που πάσχουν από κακο ήθεια καθώς και στα αγγεία. Όγκοι κατάλληλοι για ΒΡΘ είναι οι προσιτοί και με σαφή όρια μεγίστης διαμέτρου 40 mm. Σκοπός της Ε ΑΚΘ είναι η αντιμετώπιση της περιφερικής νόσου (μεταστάσεις στους λεμφαδένες), αλλά και η σμίκρυνση μιας ευμεγέθους κεντρικής βλάβης, ενώ της ΒΡΘ η ενίσχυση της δόσης στον όγκο, χωρίς να ακτινοβοληθούν υπέρμετρα οι γειτονικές υγιείς δομές. Τα βιολογικά αποτελέσματα της ΑΚΘ είναι συνάρτηση της συνολικής δόσης στον όγκο, του μεγέθους της ακτινοβολητέας περιοχής, του ρυθμού δόσης και της συνολικής διάρκειας της θεραπείας. Οι διαφορετικοί αυτοί παράγοντες δεν έ χουν την ίδια βαρύτητα μεταξύ της Ε ΑΚΘ και της ΒΡΘ. Η πρώτη εμφύτευση ραδίου (Ra 226) σε καρκίνο έγινε τρία χρόνια μετά την ανακάλυψή του από την Μαρία Κιουρί το ,2, ενώ η πρώτη αποδεδειγμένη 593 ιστολογικά βραχυθεραπεία σε βασικοκυτταρικό καρκίνο του δέρματος έγινε το Οι πρώτοι όμως ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ραδιοθεραπεία παρουσίασαν ακτινικές νεκρώσεις, οι οποίες οφειλόταν στην υψηλή δόση ακτινοβολίας, που χορηγήθηκε κατ εκτίμηση διότι δεν υπήρχε σύστημα υπολογισμού της δόσης. Για πολλά χρόνια, ως μονάδα μέτρησης της απορροφούμενης δόσης στη βραχυθεραπεία χρησιμοποιήθηκε η ε μπειρική «μιλιγγραμώρα» (milligramhour), που δήλωνε το ποσό του ραδίου σε mgr και τη διάρκεια θεραπείας σε ώρες. Αργότερα κατέστη δυνατόν οι μετρήσεις να γίνουν σε rad, το οποίο πρόσφατα αντικαταστάθηκε από το Gray (Gy). Ένα Gy ισούται με 100 rad. Στην ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείται η ακτινοβολία γ του Ra 226. Οι πλέον γνωστές εφαρμογές βραχυθεραπείας με ράδιο είναι εκείνες στο γυναικολογικό καρκίνο. Εφαρμόστηκε όμως ακόμα και σε καρκίνο δέρματος, χείλους, τραχήλου, μαστού, προστάτη και άλλων εντοπίσεων. Αργότερα το Ra 226 αντικατεστάθη από άλλα ραδιοϊσότοπα (κοβάλτιο, κέσιο, ιρίδιο, κ.α.) λόγω των μειονεκτημάτων του, τα οποία συνοψίζονται ως εξής: Εκπομπή σωματιδιακής ακτινοβολίας α, από το ραδόνιο το οποίο είναι θυγατρικό παράγωγο του ραδίου. Το ραδόνιο είναι ευγενές αέριο διαλυτό στους ι στούς και μπορεί να διαφύγει μέσω των τριχοειδών και να επικαθίσει μονίμως στα οστά.

2 Κίνδυνος απελευθέρωσης ραδιενέργειας στο περιβάλλον αν χαθούν πηγές Ra 226 κατά την διαδικασία ή κατόπιν κάποιας μηχανικής βλάβης. Η ραδιενέργεια θα απελευθερώνεται για 1622 χρόνια, όσο δηλαδή ο χρόνος ημιζωής του. Η ακτινοβολία γ του ραδίου είναι πολύ μεγαλύτερης ενέργειας (Εγ=1,25 ΜeV 1 ) από αυτήν πού χρειαζόμαστε για το θεραπευτικό αποτέλεσμα της ΒΡΘ, επιπλέον δε απαιτείται μεγάλη θωράκιση για την προστασία του προσωπικού. Οι πηγές του Ra 226 είναι ογκώδεις και ακατάλληλες για τα συστήματα μεταφόρτισης των πηγών (βλέπε κατωτέρω). ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΧΥΘΕ ΡΑΠΕΙΑΣ Η υψηλή δόση στον όγκο και η προστασία των υγιών ιστών Στη ΒΡΘ η δόση κατανέμεται αντιστρόφως ανάλογα του τετραγώνου της απόστασης, είναι δηλαδή μεγαλύτερη πλησιέστερα στις ραδιενεργείς πηγές. Έτσι πετυχαίνουμε μέγιστη δόση στον όγκο και ταυτόχρονη προστασία των υ γιών γειτονικών ιστών 3,4,5, κάτι που δεν μπορούμε να πετύχουμε με την τηλεθεραπεία, όπου η χορηγούμενη δόση ακτινοβολίας περιορίζεται όχι από την ανοχή του όγκου αλλά από την ανοχή των πέριξ αυτού φυσιολογικών ιστών. Με την ΒΡΘ ο περιορισμός αυτός ελαχιστοποιείται. Η συνεχόμενη ακτινοβόληση του ό γκου Στην Ε ΑΚΘ για να αποφύγουμε τις αντιδράσεις από τους υγιείς ιστούς, η συνολική δόση κατανέμεται σε ημερήσια κλάσματα (δόσεις), με αποτέλεσμα την επαναποίκιση του όγκου ή την ανά 1 Εγ = ενέργεια ακτινοβολίας γ 594 καμψη των κυττάρων που υπέστησαν υποθανάτιο βλάβη από το προηγούμενο χτύπημα της ΑΚΘ. Στη ΒΡΘ, η δόση δίνεται χωρίς διακοπές με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο επαναποικισμός και η ανάκαμψη 5,6. Η δράση της στο υποξικό κέντρο του όγκου Ενώ η Ε ΑΚΘ είναι αποτελεσματικότερη στην περιφέρεια του όγκου, καταστρέφοντας αρχικά τα καλά οξυγονωμένα καρκινικά κύτταρα, αφήνοντας το υποξικό κέντρο ανεπηρέαστο, η ΒΡΘ δρα αποτελεσματικά και στην υποξική κεντρική περιοχή του όγκου. ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙ ΑΣ Η ΒΡΘ μπορεί να υποδιαιρεθεί σε κατηγορίες ανάλογα με τη θέση των πηγών ως προς τον όγκο, από τη διάρκεία της, από τον τρόπο φόρτισης των πηγών, κλ 3,7. Ανάλογα της θέσης των πηγών σε σχέση με τον όγκο Ενδοϊστική ΒΡΘ: οι ραδιενεργείς πηγές τοποθετούνται μέσα στον όγκο. Διακρίνεται στην ενδοϊστική μονίμων εμφυτευμάτων και στην ενδοϊστική των προσωρινών εμφυτευμάτων Ενδοϊστική μονίμων εμφυτευμάτων Συνήθως εφαρμόζεται σε όγκους ε γκεφάλου και στον καρκίνο του προστάτη. Οι συνηθέστερες ραδιενεργείς πηγές που χρησιμοποιούνται είναι: α) το Ιώδιο (Ι 125) με χρόνο ημιζωής 60 ημέρες και Εγ=28 ΜeV, β) ο Χρυσός (Αu 198) με χρόνο ημιζωής 2,7 ημέρες και Εγ=0,41 MeV, και γ) το Παλλάδιο (Pd 103) με χρόνο ημιζωής 17 ημέρες και Εγ=20 ΜeV. Οι πηγές αυτές έχουν σχετικά μικρό χρόνο ημιζωής. Εμφυτεύονται στον ιστό

3 απελευθερώνοντας σταδιακά την δόση ακτινοβολίας έως ότου εξασθενήσει η ενέργειά τους. Λόγω του ότι η ενέργειά τους είναι χαμηλή, η ακτινοπροστασία επιτυγχάνεται με σχετικά απλούς τρόπους. Ενδοϊστική προσωρινών ή αφαιρούμενων εμφυτευμάτων Οι πηγές παραμένουν εμφυτευμένες μέχρι να αποδοθεί η απαιτούμενη δόση ακτινοβολίας και κατόπιν απομακρύνονται είτε με το χέρι είτε με τη διαδικασία της μεταφόρτισης. Ο ασθενής μετά την απομάκρυνση των πηγών δεν εκπέμπει ακτινοβολία. Τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα ισότοπα είναι: α) το Καίσιο (Cs 137) με χρόνο ημιζωής 32 χρόνια και Εγ=0,662 ΜeV, και β) το Ιρίδιο (Ιr 192) με χρόνο ημιζωής 72 ημέρες και Εγ=0,34 ΜeV. ΒΡΘ επαφής ή πλησιοθεραπεία Οι ραδιενεργείς πηγές βρίσκονται κοντά στον όγκο και παραμένουν στη θέση τους όσο χρόνο απαιτείται για να αποδοθεί η επιθυμητή δόση. Κατόπιν απομακρύνονται και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει άφοβα στο περιβάλλον του. Εδώ ανήκουν: 1) η ενδοκοιλοτική π.χ. σε τράχηλο μήτρας, ρινοφάρυγγα, 2) η ενδοαυλική π.χ. στον οισοφάγο, 3) η ενδοαγγειακή π.χ. στα χοληφόρα ή τα αιμοφόρα αγγεία, και 4) η βραχυθεραπεία επιφανείας π.χ. στο δέρμα. Χαρακτηρισμός ΒΡΘ από τον ρυθμό δόσης της ακτινοβολίας στην ώρα Ο ρυθμός δόσης αντανακλά συνεπώς στη διάρκεια της βραχυθεραπείας 8,9 : Χαμηλός ρυθμός δόσης (ΧΡΔ): 0,4 2 Gy/hr ή 10 Gy την ημέρα Mέσος ρυθμός δόσης (ΜΡΔ): Gy/hr ή 10 Gy την ώρα Υψηλός ρυθμός δόσης (ΥΡΔ): >12Gy/hr ή 10 Gy το λεπτό 2. Παλμικού ρυθμού δόσης (ΠΡΔ). Συνδυάζει την ΥΡΔ και την διάρκεια της ΧΡΔ ΒΡΘ. Το πλεονέκτημα της βραχυθεραπείας ΧΡΔ είναι ότι σ αυτή έχουμε την ε μπειρία της ραδιοθεραπείας και γνωρίζουμε τη συμπεριφορά των ιστών σ αυτό το ρυθμό. Το μειονέκτημά της είναι ο μεγάλος χρόνος θεραπείας που ανέρχεται σε 72 ή και περισσότερες ώρες για πλήρη θεραπευτική δόση. Αυτό κουράζει τον ασθενή, που σημειωτέον πρέπει να μένει όσο το δυνατόν ακίνητος. Επίσης είναι αντιοικονομική θεραπεία αφού στη διάρκεια της εβδομάδας εναλλάσσεται μικρός αριθμός ασθενών, αλλά και διατηρείται νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό όλο το 24ωρο. Στον αντίποδα βρίσκεται η βραχυθεραπεία ΥΡΔ, όπου πλεονεκτεί ως συντομότερη με ψυχολογικά και οικονομικά οφέλη, ενώ αρχικά μειονεκτούσε στο ότι δεν υπήρχε μεγάλη εξοικείωση με τους ρυθμούς αυτούς και δεν ήταν απόλυτα γνωστά στην πράξη τα ραδιοβιολογικά δεδομένα. Η ΥΡΔ ΒΡΘ έχει αντικαταστήσει τις δυο τελευταίες δεκαετίες, την ΧΡΔ ΒΡΘ κυρίως στις κακοήθειες του γυναικολογικού συστήματος. Η χρήση της όμως έχει επεκταθεί και σε άλλους όγκους περισσότερο δυσπρόσιτους, στους οποίους η εφαρμογή ΒΡΘ δεν ήταν εύκολη, εξ αιτίας του μεγάλου μεγέθους των πηγών ΧΡΔ αλλά και του μακρού χρόνου παραμονής του ασθενούς υπό θεραπεία. Για να έχει η ΒΡΘ ΥΡΔ το ίδιο ραδιοβιολογικό αποτέλεσμα με την ΧΡΔ, πρέπει ο ασθενής να προσέλθει για θερα

4 πεία τρεις ή περισσότερες φορές και να προσαρμοσθεί η δόση ανά συνεδρία αλλά και η συνολική δόση (ανάλογα με το πρωτόκολλο θεραπείας). Τυχαιοποιημένες και αναδρομικές μελέτες σύγκρισης της ΧΡΔ και ΥΡΔ ΒΡΘ στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και στον καρκίνο της γλώσσας έδειξαν παρόμοια αποτελεσματικότητα των δυο μεθόδων 10,11,12, ενώ η τοξικότητα και οι απώτερες παρενέργειες των φυσιολογικών ιστών φαίνεται να είναι μικρότερες στη ΧΡΔ ΒΡΘ. Με βάση τις αρχές της ραδιοβιολογίας για να μειωθούν οι παρενέργειες από τους υγιείς ιστούς απαιτείται α) μεγάλος αριθμός συνεδριών ή ΒΡΘ ΧΡΔ, και β) μεγάλος συνολικά χρόνος θεραπείας (μειώνονται οι πρώιμες παρενέργειες ι δίως στο βλεννογόνο της στοματικής κοιλότητας ή το δέρμα) ενώ για να μειωθεί ο επαναποικισμός του όγκου δηλαδή να είναι δραστικότερη η ακτινοβολία πρέπει ο συνολικός χρόνος της θεραπείας να είναι μικρός. Όταν ο ό γκος ακτινοβολείται με μεγαλύτερο ρυθμό, επιβαρύνονται περισσότερο οι περιβάλλοντες υγιείς ιστοί. Αν μια ΥΡΔ ΒΡΘ έχει υπολογιστεί έτσι ώστε να είναι το ίδιο αποτελεσματική στον όγκο με μια ΧΡΔ, αυτή η ΥΡΔ θεραπεία θα έχει περισσότερες απώτερες παρενέργειες. Αντιστρόφως αν μια ΥΡΔ ΒΡΘ έχει υπολογιστεί έτσι ώστε να έχει τις ίδιες απώτερες παρενέργειες με τη ΧΡΔ τότε θα είναι λιγότερο αποτελεσματική στον όγκο (σχήμα 1). Η ΜΡΔ βραχυθεραπεία συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των δύο μεθόδων και μετριάζει τα μειονεκτήματά τους. Πιο σύγχρονη μέθοδος βραχυθεραπείας είναι η παλμικού ρυθμού δόσης (ΠΡΔ) που συνδυάζει την δραστικότητα της ΥΡΔ και την διάρκεια της ΧΡΔ με 596 σκοπό τις λιγότερες παρενέργειες. Σχήμα 1. Οι καμπύλες αυτές μας δείχνουν τη σχέση δύο ισοαποτελεσματικών θεραπειών ΒΡΘ με ΥΡΔ (HDR) και ΧΡΔ (LDR). Η δισδιάστατη αυτή απεικόνιση δείχνει οτι για τα σημεία κοντά στην πηγή δηλ. για τον όγκο, υπερτερεί η ΥΡΔ ΒΡΘ διότι αυξάνει το ραδιοβιολογικό ισοδύναμο της δόσης (BED) και για τα σημεία τα απομακρυσμένα δηλ. για τους υγιείς ιστούς, υπερτερεί η ΧΡΔ ΒΡΘ. Η βασική «ιδέα» της ΠΡΔ είναι να α ντικαταστήσει το συνεχές της ΧΡΔ με μια σειρά από θεραπευτικά κύματα ΥΡΔ ΒΡΘ. Για να υπάρξει ισοδυναμία μεταξύ της ΧΡΔ και της ΥΡΔ πρέπει να δώσουμε με ΥΡ την ίδια συνολική δόση με αυτή που θα δίναμε με τον ΧΡ, στον ίδιο συνολικό χρόνο. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να δίνουμε την ΥΡΔ θεραπεία σε μικρά κλάσματα που καλούνται ώσεις ή παλμοί. Ο κάθε ένας θα διαρκεί όχι λιγότερο από 10 λεπτά, ενώ το διάλειμμα μεταξύ δύο συνεχόμενων ώσεων θα είναι από 1 έως 4 ώρες. Κάθε ώση πρέπει να δίνει δόση περίπου 0,5 Gy, δηλαδή ο ρυθμός της δόσης να μην ξεπερνά τα 3 Gy/ώρα εντός των ορίων της ώσης 13,14. Η ΠΡΔ ΒΡΘ έχει τα εξής πλεονεκτή

5 ματα: Κατά τη διάρκεια των ελεύθερων διαστημάτων, μεταξύ των ακτινοβολήσεων, ο ασθενής μπορεί να δεχτεί ακίνδυνα νοσηλεία και επισκέψεις, σε αντίθεση με την ΧΡΔ ΒΡΘ. Η κατανομή της δόσης αποκτά την ιδανική μορφή σε σχέση με τον όγκο και με τους υγιείς ι στούς. Τέλος πρακτικά η χρήση μιας μόνο πηγής είναι και οικονομικότερη αλλά και από άποψη φύλαξης ασφαλέστερη 13,14,15. ΒΡΘ ανάλογα με τον τρόπο φόρτισης των πηγών Ανάλογα με το χρόνο που τοποθετούνται οι πηγές μέσα στους εφαρμογείς διακρίνεται στην: Προφορτιζόμενη ΒΡΘ: οι πηγές έχουν τοποθετηθεί εκ των προτέρων στους εφαρμογείς. Κλασσικό παράδειγμα είναι οι εφαρμογείς τύπου Μάντσεστερ, Παρισιού, Στοκχόλμης για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και του ενδομητρίου (εικόνες 1α και 1β). Μεταφορτιζόμενη ΒΡΘ: κατά την ο ποία οι πηγές τοποθετούνται μετά την τοποθέτηση των εφαρμογέων υποδοχέων των πηγών στην περιοχή θεραπείας, με χειροκίνητα ή με τηλεχειριζόμενα συστήματα. Με τα συστήματα μεταφόρτισης έχουμε υψηλής ποιότητας εφαρμογές και αποτελεσματική ακτινοπροστασία. Αυτά είναι μηχανήματα που μεταφέρουν ή αποσύρουν τις πηγές από τη συσκευή προς και από τον ασθενή και αντίθετα με πίεση αέρος μέσα από εύκαμπτα καλώδια 17. Χρησιμοποιούνται με όλους τους τύπους της ΒΡΘ (ενδοκοιλοτική, ενδοϊστική, επαφής) και με ό λους τους ρυθμούς δόσης ιδιαίτερα όμως με τις ΥΡΔ και ΠΡΔ 3. Οι συσκευές αυτές εξασφαλίζουν πλήρη ακτινοπροστασία προσωπικού και επισκεπτών καθώς και ασφάλεια των πηγών (εικόνα 2). Εικόνα 1α. Προφορτιζόμενοι με ράδιο εφαρμογείς τύπου Manchester για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας Εικόνα 1β. Κάψουλες Heyman φορτισμένες με ράδιο για βραχυθεραπεία στον καρκίνο του σώματος της μήτρας. ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡ ΜΟΓΗ ΒΡΘ Για κάθε τύπο βραχυθεραπείας (ενδοϊστική, ενδοκοιλοτική, κ.λ.π.) χρησιμοποιούνται διαφορετικοί εφαρμογείς κατάλληλοι για κάθε περίσταση. Οι υ ποδοχείς των ραδιενεργών πηγών, λέγονται και εφαρμογείς διότι είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι ώστε να εφαρμόζουν απόλυτα στην κάθε ανατομική περιοχή (ρινοφάρυγγας, μήτρα, οισοφάγος, βρόγχος κλπ). Για τα ενδοϊστικά εμφυτεύματα χρησιμοποιούνται: Πλαστικοί οδηγοί σωλήνες. Ενδείκνυνται για όγκους κεφαλής και τραχήλου, Καρ 597

6 κίνο μαστού, δέρματος, σαρκώματα, Καρκίνο ουροδόχου κύστης, προστάτη, γυναικολογικούς όγκους και παιδικές κακοήθειες. Είναι απλοί στην χρήση τους, προσαρμόζονται εύκολα και υ πάρχουν σε διάφορα μεγέθη και μήκη, με εξωτερική διάμετρο 1,6 mm. Άκαμπτοι οδηγοί υποδοχείς. Εφαρμόζονται σε νεοπλάσματα κεφαλής και τραχήλου, Καρκίνο σώματος και τραχήλου μήτρας, Καρκίνο ουροδόχου κύστης και προστάτη. Είναι άκαμπτοι με συγκεκριμένο σχήμα (ευθείς ή ημικυκλίου μονοί ή διπλοί), μήκους 30 ή 60 mm και εξωτερική διάμετρο 1,8 mm. H μεταφόρτιση γίνεται με την άμεση αντικατάστασή τους από το ραδιοϊσότοπο, συνήθως Ir 192. Υποδερμικές βελόνες. Εφαρμόζονται σε λεμφαδενικές μάζες, Καρκίνο δέρματος, Καρκίνο χείλους, Καρκίνο πέους. Είναι άκαμπτες βελόνες με ελαφρά γωνία, μήκους 20 80mm και εξωτερική διάμετρο 0,8mm. Η μεταφόρτιση γίνεται με την άμεση αντικατάστασή τους με το ραδιενεργό ισότοπο (Ir 192). Πλαστικές βελόνες. Εφαρμόζονται σε όγκους πρωκτού, ορθού, γυναικολογικούς, όγκους εγκεφάλου. Είναι ημιεύκαμπτες βελόνες με μέγιστο μήκος mm, εξωτερική διάμετρο 2 mm με ή χωρίς σταθερά υποστηρίγματα. Η μεταφόρτιση γίνεται με την άμεση αντικατάστασή τους από το ραδιοϊσότοπο (εικόνα 3). Εικόνα 2. Μηχάμημα μεταφόρτισης τύπου Selectron της Nucletron. 598 Εικόνα 3. Πλαστικές βελόνες και σωλήνες για την υποδοχή ραδιενεργών συρμάτων ιριδίου. Βελόνες οδηγοί. Χρησιμοποιούνται σε όγκους κεφαλής και τραχήλου, μαστού, πυέλου. Είναι άκαμπτες με ελαφρά γωνίωση. Το μήκος τους είναι mm με εξωτερική διάμετρο 1,2 mm. Η μεταφόρτιση γίνεται με την άμεση αντικατάστασή τους από τις ραδιενεργείς πηγές. Μεταξωτά νήματα. Ενδείκνυνται σε ό γκους κεφαλής και τραχήλου, Καρκίνο χείλους, Καρκίνο επικουρικών τμημάτων οφθαλμού. Η μέθοδος χαρακτηρίζεται από χειρουργική «ύφανση» του ό γκου με θεραπευτικό ολικό μήκος 1 m και εξωτερική διάμετρο 0,5 mm. Τα νήματα είναι προφορτισμένα όταν τοποθετούνται. Για την ενδοκοιλοτική ΒΡΘ χρησιμοποιούνται: Μεταλλικοί ή πλαστικοί οδηγοί προκαθορισμένου τύπου. Για καρκίνο τραχήλου και ενδομητρίου είναι τύπου Fletcher Suit Delcos που αποτελείται από έναν ενδομητρικό και δύο κολπικούς εφαρμογείς (ovoids). Αυτοί οι εφαρμογείς κατασκευάστηκαν με βάση τους προφορτιζό

7 μενους εφαρμογείς τύπου Manchester. Οι εφαρμογείς για καρκίνο ενδομητρίου μοιάζουν με τους προφορτιζόμενους εφαρμογείς κάψουλες Heyman, που είναι ειδικές στο να δίνουν τη δόση στο σώμα της μήτρας. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές εφαρμογέων για καρκίνο τραχήλου και ενδομητρίου που ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία (εικόνες 4α, 4β). και σε ενδαγγειακή ακτινοβόληση του χοληφόρου πόρου για την αποφυγή της στένωσης 17,18 (εικόνα 5). Εικόνα 4α. Μεταφορτιζόμενοι εφαρμογείς για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Εικόνα 4β. Μεταφορτιζόμενοι εφαρμογείς τύπου Heyman για βραχυθεραπεία στον καρκίνο του ενδομητρίου. Εφαρμογείς με καλούπι κατά περίπτωση και κατά παραγγελία (Chassagne Pierquin mould) για θεραπεία καρκίνου κόλπου ή ρινοφάρυγγα. Για τον καρκίνο του ΡΝΦ υπάρχουν δύο τύποι εφαρμογέων ανάλογα με την οδό τοποθέτησής τους στον ΡΝΦ, δηλ. οι στοματικοί και οι ρινικοί 6,16. Για την ενδοαυλική ΒΡΘ χρησιμοποιούνται: Καθετήρες που εφαρμόζονται σε καρκίνο τού βρόγχου, του οισοφάγου, καθώς 599 Εικόνα 5. Σχηματική απεικόνιση του ενδοοισοφαγικού εφαρμογέα σε σχέση με τον ό γκο σε βραχυθεραπεία του καρκίνου του οισοφάγου. Για την επιφανειακή ΒΡΘ χρησιμοποιούνται: Εφαρμογείς που είναι καθορισμένου τύπου ή καλούπι κατά παραγγελία και εφαρμόζονται σε όγκους δέρματος και επιφανειακά σαρκώματα 17,18. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΡΘ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Συνδυασμός με εξωτερική ακτινοβολία Η Ε ΑΚΘ αποσκοπεί στην σμίκρυνση των αρχικών διαστάσεων του όγκου και στην ακτινοβόληση των πιθανών περιοχικών λεμφαδενικών μεταστάσεων. Για όγκους άνω των 40 mm, ή όγκους ασαφών ορίων, συνήθως χορηγούνται Gy σε 5 εβδομάδες και ακολουθεί ΒΡΘ για να ενισχυθεί η δόση στον όγκο ή στην κοίτη του. Συνήθως η συνολική δόση της ΧΡ ΒΡΘ κυμαίνεται από Gy σε 2 4 ημέρες ή ανάλογα προσαρμοσμένο χρόνο για ΥΡΔ ή ΜΡΔ. Κατά τον

8 600 σχεδιασμό της ακτινοβολητέας περιοχής πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το αρχικό μέγεθος του όγκου. Με τις σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους, μπορούμε να μετρήσουμε τον όγκο με ακρίβεια χιλιοστού, και να καθορίσουμε τα όριά του 19,26. Συνδυασμός με χειρουργική Η ΒΡΘ σε σχέση με τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου, μπορεί να είναι προεγχειρητική, μετεγχειρητική ή διεγχειρητική. Η συνηθέστερη εφαρμογή της προεγχειρητικής ΒΡΘ, είναι ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας σταδίου Ib και IIa και ο καρκίνος του ενδοτραχήλου. Χρησιμοποιούνται ένας ενδομητρικός και δυο ενδοκολπικοί εφαρμογείς με ovoids, που τοποθετούνται στους πλάγιους θόλους του κόλπου (εικόνες 4α, 4β). Μετεγχειρητική ΒΡΘ γίνεται και όταν υπάρχει υπολειπόμενη νόσος και όταν υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες υποτροπής της νόσου στην κοίτη του όγκου συμπληρώνοντας ή όχι εξωτερική ΑΚΘ. Η διεγχειρητική ΒΡΘ χρησιμοποιεί ως εφαρμογείς τους πλαστικούς σωλήνες οι οποίοι μεταφορτίζονται μετεγχειρητικά με προσωρινά εμφυτεύματα (π.χ. στα σαρκώματα, στο χηλοειδές) ή και με μόνιμα εμφυτεύματα κόκκων (π.χ. καρκίνος προστάτη, όγκοι εγκεφάλου). Συνδυασμός με χημειοθεραπεία Σε μεγάλους αρχικά όγκους η εξωτερική ΑΚΘ συνδυάζεται συνήθως με ΧΜΘ και ακολουθεί ΒΡΘ. Με αυτόν τον ακτινο χημειοθεραπευτικό συνδυασμό, οι μεγάλου μεγέθους όγκοι συρρικνώνονται, ώστε να γίνεται δυνατή η χορήγηση ΒΡΘ. Βέβαια καί εδώ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αρχική ογκομετρία της κακοήθειας. Εφαρμόζονται διαφορετικές επιλογές ανάλογα με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τις τεχνικές δυνατότητες, το είδος του όγκου και την εμπειρία του θεραπευτικού κέντρου 5,16,17. Οι συνηθέστερες εφαρμογές της μεθόδου είναι: ο καρκίνος του ρινοφάρυγγα, του βρόγχου, του οισοφάγου, του μαστού, του εδάφους του στόματος, ο ανεγχείρητος καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, του πρωκτού κ.λ.π. Συνδυασμός με Υπερθερμία Υπερθερμία είναι η μέθοδος με την οποία αυξάνουμε την θερμοκρασία στο κέντρο του όγκου με μικροκύματα συχνότητας 432 MHz, που εκπέμπονται από ειδικές κεραίες συσκευών υπερθέρμανσης. Ο συνδυασμός αυτός έχει ε φαρμοστεί στο παρελθόν χρησιμοποιώντας τεχνολογία μικροκυμάτων με κεραίες τοποθετημένες μέσα στον όγκο σε πλαστικούς καθετήρες 20,21. Αναπτύσσεται θερμοκρασία C για μια ώρα. Η υπερθερμία σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα που βρίσκονται στο κέντρο του ό γκου, όπως και η ΒΡΘ. Η υπερθερμία αναχαιτίζει τα φαινόμενα επιδιόρθωσης της βλάβης των νεοπλασματικών κυττάρων. Έρευνες απέδειξαν ότι θερμοκρασίες C σε όγκους βελτιώνουν την επανοξυγόνωσή του και τα αποτελέσματα της ιοντίζουσας ακτινοβολίας 22, 23. Τα κύτταρα που είναι ανθεκτικά στην ακτινοβολία ή στα φάρμακα είναι τα πιο ευαίσθητα στην υπερθερμία. Συγκεκριμένα ενώ η ΒΡΘ είναι λιγότερο δραστική στη φάση S του κυτταρικού κύκλου, η υπερθερμία στη φάση αυτή είναι δραστική. Πέραν τούτου φαίνεται ότι η υ περθερμία ευαισθητοποιεί την ΒΡΘ, γιατί παρεμποδίζει την επιδιόρθωση των μη θανατηφόρων βλαβών της ακτινοβολίας. Όλες οι κλινικές δοκιμασίες που έ χουν γίνει μέχρι τώρα δείχνουν την υπεροχή του συνδυασμού των δύο θερα

9 πειών. Η υπερθερμία μπορεί να εφαρμοστεί πριν ή και μετά την ΒΡΘ ανεξαρτήτως του ρυθμού δόσης της, χρησιμοποιώντας τούς ίδιους καθετήρες. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Αρχικά οι εφαρμογές της ΒΡΘ ήταν περιορισμένες, όμως από τις αρχές της δεκαετίας του 60 ανεπτύχθησαν νέες τεχνικές που αύξησαν το πεδίο δράσης της.(3,5). Νεότερες τεχνικές, καινούριες ραδιενεργείς πηγές, εξελιγμένα μηχανήματα μεταφόρτισης και η μεγάλη ε ξέλιξη στην απεικόνιση, έχουν ανοίξει νέους ορίζοντες στην ΒΡΘ 18,24,25. Στον καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου οι κυριότερες εφαρμογές της ΒΡΘ είναι ανά εντόπιση οι εξής: 1. Ο καρκίνος της γλώσσας όπου για νόσο σταδίου Τ1 2,Ν0, η ΒΡΘ μπορεί να είναι η μοναδική θεραπεία, ενώ για μεγαλύτερους όγκους συνδυάζεται με χειρουργείο και εξωτερική ΑΚΘ. 2. Ο καρκίνος του εδάφους του στόματος μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο με ΒΡΘ αν πρόκειται για όγκους Τ1 ή Τ2 <30 mm. Για μεγαλύτερη νόσο ακολουθείται συνδυασμός θεραπειών. Η συμβολή της ΒΡΘ στον καρκίνο του εδάφους στόματος είναι σημαντική. Η πενταετής ελεύθερη νόσου επιβίωση μόνο με την Ε ΑΚΘ φθάνει το 30%, ενώ σε συνδυασμό με την ΒΡΘ ανέρχεται στο 74%. Όσον αφορά τον τοπικό έλεγχο η προσθήκη της ΒΡΘ στην τηλεθεραπεία αυξάνει το ποσοστό από 59% στο 90%. 3. Όγκοι Βλεννογόνου της παρειάς μεγέθους μικρότερου των 40 mm, οι οποίοι διηθούν τα 2/3 της παρειάς, χωρίς διήθηση του μυός μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με ΒΡΘ. 4. Στον καρκίνο του στοματοφάρυγγα, η θέση της ΒΡΘ είναι συνήθως συμπληρωματική της εξωτερικής ΑΚΘ Στον καρκίνο του ρινοφάρυγγα η θέση της ΒΡΘ είναι να ενισχύσει τη δόση της Ε ΑΚΘ, αλλά εφαρμόζεται και στις υποτροπές της νόσου. Η συμβολή της ΒΡΘ στη θεραπεία του καρκίνου του ΡΝΦ είναι σημαντική, δεδομένου ότι ο έλεγχος της νόσου είναι ευθέως ανάλογος της δόσης της ακτινοβολίας. Η διετής επιβίωση μόνο με Ε ΑΚΘ φθάνει το 50%, ενώ η προσθήκη της ΒΡΘ ανεβάζει το ποσοστό στο 73%. Γενικά οι ενδείξεις ΒΡΘ σε καρκίνο κεφαλής και τραχήλου είναι: Μικροσκοπικά θετικά χειρουργικά ό ρια. Στενά χειρουργικά όρια γύρω από τον όγκο. (21 26% Τ.Υ. παρά την ΑΚΘ). Με ΒΡΘ τοπικός έλεγχος της νόσου: 92%. Στην επανακτινοβόληση των όγκων της κεφαλής και τραχήλου η προσθήκη της ΒΡΘ στην τηλεθεραπεία αυξάνει το ποσοστό του τοπικού ελέγχου από 29% στο 50% ενώ δεν επηρεάζει την πενταετή επιβίωση. 6. Στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, όπου η ΒΡΘ κατέχει πολύ σημαντική θέση τόσο στην προεγχειρητική αντιμετώπιση, όσο και στην συμπληρωματική μετεγχειρητική θεραπεία, ως ε νίσχυση της εξωτερικής δέσμης ή μόνη της. Για το στάδιο IIa η πενταετής επιβίωση είναι 87% και η συχνότητα τοπικής υποτροπής 5,2%. Για το στάδιο IΙb και III η τοπική υποτροπή είναι περίπου 38%. Οι παρενέργειες για νόσο σταδίου Ιb και ΙΙa είναι περίπου 4,7% (3,4% κυστίτιδα, 1,3% εντερίτιδα, 0,5% επιπλοκές απο τα αγγεία). Για στάδιο ΙΙb και ΙΙΙ οι επιπλοκές είναι 10% και 5% για ορθίτιδες και βλάβες του σιγμοειδούς. 7. Στον καρκίνο του ενδομητρίου, η ΒΡΘ

10 ως μετεγχειρητική θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί μόνη της ή να ακολουθεί την Ε ΑΚΘ, ενώ σε ανεγχείρητη νόσο εφαρμόζεται πάντα σε συνδυασμό με την Ε ΑΚΘ. Στις υποτροπές της νόσου ανάλογα με την έκτασή τους ή αν είχε προηγηθεί τηλεθεραπεία εφαρμόζεται μαζί ή χωρίς Ε ΑΚΘ. Για νόσο σταδίου Ι η πενταετής επιβίωση ελέυθερης νόσου ανέρχεται στο 90%. Οι παρενέργειες της ΒΡΘ είναι σπάνιες με κυριώτερη τη στένωση της ουρήθρας που αποκαθίσταται χειρουργικά. 8. Ο καρκίνος του μαστού, όπου η ΒΡΘ συμπληρώνει τη δόση στην κοίτη του όγκου μετά την Ε ΑΚΘ στις περιπτώσεις ογκεκτομής. Στις υποτροπές στο θωρακικό τοίχωμα μετά από μαστεκτομή και προηγηθείσα Ε ΑΚΘ μπορεί να εφαρμοστεί πλησιοθεραπεία. Γενικά η ΒΡΘ στον καρκίνο του μαστού δεν προσθέτει κάτι στον τοπικό έλεγχο της νόσου σε σχέση με την τηλεθεραπεία μόνο. 9. Στον καρκίνο του προστάτη, οι ενδείξεις για ΒΡΘ είναι: όγκοι Τ1c και T2a και μέγεθος προστάτη μικρότερο από 50 cm. Εδώ μπορεί να εφαρμοστεί ως μονοθεραπεία. Για μεγαλύτερη νόσο συνδυάζεται με άλλες θεραπείες. Η ΒΡΘ δεν υπερέχει της ΕΑΚΘ. Όσον αφορά τις παρενέργειες, οι πρωκτίτιδες που παρουσιάζονται τείνουν να εξαφανιστούν με την τρισδιάστατη σύμμορφη θεραπεία (3D conformal). 10. Στον καρκίνο του οισοφάγου, αποτελεί κλασική εφαρμογή της ΒΡΘ ως συμπλήρωμα της Ε ΑΚΘ σε ανεγχείρητη νόσο. Η 3 ετής και 5 ετής επιβίωση των ασθενών με καρκίνο του οισοφάγου μόνο με τηλεθεραπεία ανέρχεται στο 19% και 7 % αντίστοιχα, ενώ με την προσθήκη της ΒΡΘ τα ποσοστά ανέρχονται στο 31% και 14% αντίστοιχα (εικόνα 6). 602 α β Εικονα 6. α) Ακτινογραφία ασθενούς με κατάποση βαρίου πριν την ΑΚΘ όπου φαίνεται η στένωση του οισοφάγου και η προστενωτική διάταση. β) Ακτινογραφία του ίδιου ασθενούς μετά την ΑΚΘ με εμφανή τη βελτίωση της στένωσης. 11. Ο καρκίνος του βρόγχου, όπου η ΒΡΘ εφαρμόζεται είτε ως συμπλήρωμα της Ε ΑΚΘ είτε ως μόνη θεραπεία στις τοπικές υποτροπές μετά από προηγηθείσα Ε ΑΚΘ. Στον πίνακα 1 φαίνεται η αποτελεσματικότητα της ΒΡΘ στην α νακούφιση των συμπτωμάτων. 12. Οι όγκοι εγκεφάλου που έχουν ένδειξη για ΒΡΘ είναι οι μονοεστιακοί, οι υ περσκηνιδιακοί, οι περιφερικοί, οι καλά περιγεγραμμένοι, με διάμετρο το πολύ 5 cm στην CT ή στην MRΙ και ο ιστολογι

11 κός τους τύπος είναι αναπλαστικό α στροκύττωμα ή γλοιοβλάστωμα με κλίμακα Karnofsky >70 %. Η αποτελεσματικότητα της βραχυθεραπείας φαίνεται στον πίνακα 2. Πίνακας 1. Ανακούφιση συμπτωμάτων μετά ενδοβρογχική ΒΡΘ Συμπτώματα Συχνότητα % στη νόσο Ποσοστό % βελτίωση Βήχας Δύσπνοια Αιμόπτυση Αποφρα/κή πνευμονίτις Πίνακας 2. Μέση επιβίωση όγκων εγκεφάλου με ή χωρίς ΒΡΘ Όγκοι Βραδείας αναπτύξεως Ταχείας αναπτύξεως Χειρουργική + Τηλε Ακθ +ΒΡΘ 24 μήνες 117 μήνες 9 μήνες 20,8 μήνες 13. Όγκοι του χοληφόρου πόρου. H ΒΡΘ ανακουφίζει ικανοποιητικά και σε α σθενείς που εχουν χειρουργηθεί ριζικά φαίνεται να αυξάνει την επιβίωση. 14. Μελανώματα, όπου η εφαρμογή της ΒΡΘ γίνεται σε συνδυασμό με υπερθερμία. 15. Χηλοειδές, που η ΒΡΘ γίνεται κυρίως για κοσμητικούς λόγους και σπανιότερα λόγω πόνου, κνησμού, αίσθημα καύσους. 16. Μελανώματα του χοριοειδούς χιτώνα του οφθαλμού όπου είναι η βασική θεραπεία και ως ραδιοϊσότοπο χρησιμοποιείται το ρουθήνιο. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η βραχυθεραπεία ως μέθοδος της α κτινοθεραπείας, θα εξακολουθήσει να κατέχει ένα σημαντικό ρόλο στην πολυδιάστατη προσέγγιση της θεραπείας του καρκίνου. 603 Αρχικά η ΒΡΘ ήταν δύσκολη και χωρίς συστήματα ακτινοπροστασίας. Με την βοήθεια αφενός μεν των συγχρόνων απεικονιστικών μεθόδων, αφετέρου δε την τελειοποίηση των συστημάτων δοσημετρίας είναι ευκολότερη, ασφαλέστερη, και ακριβέστερη 2,26. Σήμερα λόγω της τελειοποίησης των συστημάτων εμφύτευσης, των συσκευ ών μεταφόρτισης καθώς και των νέων απεικονιστικών μεθόδων, η ΒΡΘ κατέχει ολοένα και σημαντικότερη θέση στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Για τον σχεδιασμό θεραπείας χρησιμοποιούνται πληροφορίες από σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους δηλ. MRI ή CT, με ακρίβεια χιλιοστού και η δόση υπολογίζεται όλο και περισσότερο σύμμορφη με την ακτινοβολητέα περιοχή 18, 26. Η προσθήκη της τρισδιάστατης απεικόνισης, της τρισδιάστατης κατανομής δόσης καθώς και ο τρισδιάστατος εικονικός σχεδιασμός (3D) τελειοποίησαν την χρήση της μεθόδου. Τέλος σημαντικό είναι το ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας στην ενδοαγγειακή ΒΡΘ, για την πρόληψη της στένωσης των περιφερικών και στεφανιαίων αρτηριών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Dutreix J, Tubiana M, Pierquin B.The hazy dawn of brachytherapy.radiother Oncol 1998,49: Gerbaulet AP. Quel avenir pour la curietherapie. Cancer Radiother 1999;3 (suppl 1): Gerbaulet A, Baldeyrou P, Chirat E, et al.quelle curietherapie pour quell type de cancer.imp Med Hebdo (les dossiers du praticien) 1996;3: Ash D. Interstitial and endoluminal radiation therapy. In:Souhami Rl, Tannock I, Hohenberger P, Horiot GC (eds) Oxford book of Oncology (2 nd Edition) 2002; Ox

12 ford new York:Oxford University press; Hall, E.JJ. (1997) Pulsed dose rade brachytherapy: design of convenient (daytimeonly) 5. Erickson B, Wilson F. Clinical indications for brachytherapy. J Surg Oncol, 1997;65: schedulew. Int. J.Radiat. Oncol. Biol. Phys.,39, Pierquin B, MarinelloG (eds).a practical 6. Pierquin B, Wilson JF, Chassagne D. Modem brachytherapy 1987; New York: Masson manual of brachytherapy. Madison, Wisconsin:Medical Physics Publishing, Nag S. Principles and practice of brachytherapy 7. Henschke U, Hilaris BS, Mahan GD. Afterloading in interstitial and intracavitary radiation therapy. Am J Roentgenol 1963; 90: New York: Futura Publish ing Company 18. Speiser BL, Mould RF. Brachytherapy for the 21 century. Veenendaal The Netherlands:Nucletron 8. ICRU. Dose and volume specification for reporting interstitial therap. ICRU Report 58, 1997; Bethesda: International Commission on Radiation on Radiation Units and measurements International Martel MK, Narayana V.Brachytherapy for the next century: use of image based treatment planning. Radiat Res 1998; 150: ICDU. Dose and volume specification for reporting intracavitary therapy in gynecology. ICRU Report ;Washington: International Commission on Radiation Units and measurements. 20. Perez C.A and Emami B.A (1985) Areview of current clinical experience with irradiation and hyperthermia. Endocuriether./ Hypertherm.Oncol, 1, Couglin C T. and Strohbehn J.W.(1989) Interstitial 10. Inoue T, Inoue T, Teshima T, Murayam S, et al. Phase III trial of high and low dose rate interstitial radiotherapy for early oral tongue cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1996: 36: Inoue T, Inoue T, Yamazaki H et al. High dose rate versus low dose rate intertitial radiotherapy for carcinoma of the floor of mouth. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1998,41: Pater F D, Sharma SC, Negi PS, et al. Low dose rate versus high dose rate brachytherapy in the tretment of carcinoma of the uterine cervix: a clinical trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1994, 28: Brenner,D.J.and Hall, E.J.(1991) Conditions for the equivalence of continuous to pulsed low dose rate brachytherapy. Int. J.Radiat.Oncol. Biol. Phys.,20, Foweler,J.F. and Mount,M. (1992) Pulsed brachytherapy: the conditions for no significant loss of therapeutic radio compared with traditional low dose rate brachytherapy. Int.J. Radiat. Oncol. Biol. Phys.,23, Brenner, D.J, Schiff, P.B, Huang, Y. and thermoradiotherapy. Radiol. Clin. North Am, 27(3), Song C.W, Shakil A, Osborn J.L. and Iwata K. (1996) Tumor oxygenation is increased by hyperthermia at mild temperatures. Int. J. Hypertherm, 12 (30), Brizel D.M, (1997) Personal communication. Department of Radiation Oncology, Duke University, North Carolina, USA 24. Baltas D, Kolotas C, Geramini KG. A conformal intex (coin) to evaluate implant quality and dose specification in brachytherapy. Int J Radiat Oncol Phys 1998; 40: Steel GG.Basic Clinical Radiobiology 1997; London: Edward Arnold 26. Stitt JA, Thomadsen BR. Innovations and advances in brachytherapy. Semin Oncol 1997; 6: Α. Δαματοπούλου, Μ.Μπαλαφούτα, Ι. Κούβαρης, Κ Δαρδούφας, Η. Μαλλας, Κ. Γεννατάς, Λ. Βλάχος. Συνδυασμένη α κτινοθεραπεία με εξωτερική δέσμη και ενδοκοιλοτική βραχυθεραπεία στο α νεγχείρητο καρκίνωμα οισοφάγου. Ιατρική 71, 1997;

Κεφάλαιο 32 Ακτινοθεραπεία με ηλεκτρόνια

Κεφάλαιο 32 Ακτινοθεραπεία με ηλεκτρόνια Κεφάλαιο 32 Ακτινοθεραπεία με ηλεκτρόνια Μ. Τρίχας Α. Πανουσάκη 549 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η δέσμη ταχέων ηλεκτρονίων έχει χρησιμοποιηθεί στην ακτινοθεραπεία από το 1950, αρχικά από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 30 Γενικές αρχές ακτινοθεραπείας

Κεφάλαιο 30 Γενικές αρχές ακτινοθεραπείας Κεφάλαιο 30 Γενικές αρχές ακτινοθεραπείας Ι. Ρ. Κούβαρης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ακτινοθεραπεία είναι η κλινική ογκολογική ειδικότητα αντιμετώπισης του καρκίνου με τη χρήση της ιοντίζουσας ακτινοβολίας. H εξάσκησή της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ο ασθενής έχοντας μαζί του το βιβλιάριο υγείας του και την τυπωμένη συνταγή από τον ιατρό, η οποία αναγράφει τον μοναδικό κωδικό της, πάει στο φαρμακείο. Το φαρμακείο αφού ταυτοποιήσει το

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ο ιατρός αφού διαπιστώσει εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση είναι το ίδιο με αυτό που εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας και ελέγξει ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερο (όπως ακριβώς γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 33 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική

Κεφάλαιο 33 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική Κεφάλαιο 33 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική Γ. Ι. Πισσάκας Π. Γεωργοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η θεραπευτική μέθοδος της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής (stereotactic radiosurgery, SRS), υλοποιεί στο μέγιστο την

Διαβάστε περισσότερα

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0,

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ερευνα Εαρινό Εξάμηνο 2015 Μ. Ζαζάνης Πρόβλημα 1. Να διατυπώσετε το παρακάτω παίγνιο μηδενικού αθροίσματος ως πρόβλημα γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 35 Εισαγωγική προεγχειρητική ακτινοθεραπεία

Κεφάλαιο 35 Εισαγωγική προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Κεφάλαιο 35 Εισαγωγική προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Γ. Σαρρής Ν. Μπουντούρογλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ακτινοθεραπεία στην θεραπεία των κακοήθων όγκων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνη με σκοπό την ίαση αποκλειστική

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια.

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ταξινόμηη των μοντέλων διαποράς ατμοφαιρικών ρύπων βαιμένη ε μαθηματικά κριτήρια. Μοντέλο Ελεριανά μοντέλα (Elerian) Λαγκρατζιανά μοντέλα (Lagrangian) Επιπρόθετος διαχωριμός Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΑΝΤΙΟΠΗ ΓΙΓΑΝΤΙ ΟΥ Τοµεάρχης Λειτουργίας Κέντρων Ελέγχου Συστηµάτων Μεταφοράς ιεύθυνσης ιαχείρισης Νησιών ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2009 Εγκατεστηµένη Ισχύς (Ατµοµονάδες, Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κλασικός Αθλητισμός Δρόμοι : Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις Ταχύτητες Σκυταλοδρομίες Δρόμοι με εμπόδια Δρόμοι Μεσαίων και Μεγάλων αποστάσεων Στην αρχαία εποχή ο δρόμος που είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Bias (απόκλιση) και variance (διακύμανση) Ελεύθεροι Παράμετροι Ελεύθεροι Παράμετροι Διαίρεση dataset Μέθοδος holdout Cross Validation Bootstrap Bias (απόκλιση) και variance

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming)

Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming) Σελίδα 1 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής ΜΜΚ 452: Μηχανικές Ιδιότητες και Κατεργασία Πολυμερών Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming) Σελίδα 2 Εισαγωγή: Η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 31 Ενδείξεις εξωτερικής ακτινοθεραπείας

Κεφάλαιο 31 Ενδείξεις εξωτερικής ακτινοθεραπείας Κεφάλαιο 31 Ενδείξεις εξωτερικής ακτινοθεραπείας Γ. Κύργιας Μ. Καλογερίδη 526 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Διεθνής Επιτροπή Ακτινικών Μονάδων και Μετρήσεων (ICRU International Commission on Radiation Units and Measurements)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 25 Γενικές αρχές παρηγορητικής και θεραπευτικής χειρουργικής στην ογκολογία

Κεφάλαιο 25 Γενικές αρχές παρηγορητικής και θεραπευτικής χειρουργικής στην ογκολογία Κεφάλαιο 25 Γενικές αρχές παρηγορητικής και θεραπευτικής χειρουργικής στην ογκολογία Γ. Πλατανιώτης 407 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο χειρουργός ογκολόγος είναι υπεύθυνος πολλές φορές για την αρχική διάγνωση, την σταδιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Η κατάρα της διαστατικότητας Μείωση διαστάσεων εξαγωγή χαρακτηριστικών επιλογή χαρακτηριστικών Αναπαράσταση έναντι Κατηγοριοποίησης Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών PCA Γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο.

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 51 Συνδυασμένη ακτινο χημειοθεραπεία

Κεφάλαιο 51 Συνδυασμένη ακτινο χημειοθεραπεία Κεφάλαιο 51 Συνδυασμένη ακτινο χημειοθεραπεία Γ. Α. Πλατανιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθεια για αύξηση της κυτταροκτόνου δράσης της ακτινοβολίας στα νεοπλασματικά κύτταρα, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Τμήμα του, το ΓΟΝ «Άγιοι, το ΠΜΣ «ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική» και η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΕΕΝΕΕ) Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Μη Παραμετρικός Υπολογισμός πυκνότητας με εκτίμηση Ιστόγραμμα Παράθυρα Parzen Εξομαλυμένη Kernel Ασκήσεις 1 Μη Παραμετρικός Υπολογισμός πυκνότητας με εκτίμηση Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 52 Ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων. νέων αντινεοπλασματικών φαρμάκων

Κεφάλαιο 52 Ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων. νέων αντινεοπλασματικών φαρμάκων Κεφάλαιο 52 Ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων αντινεοπλασματικών φαρμάκων Α. Γ. Πάλλης Α. Καλυκάκη Β. Γεωργούλιας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στον ανεπτυγμένο κόσμο περίπου ένα στα τρία άτομα θα προσβληθεί κάποια στιγμή της ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 50 Η χημειοθεραπεία σαν μέρος της αρχικής αντιμετώπισης του καρκίνου

Κεφάλαιο 50 Η χημειοθεραπεία σαν μέρος της αρχικής αντιμετώπισης του καρκίνου Κεφάλαιο 50 Η χημειοθεραπεία σαν μέρος της αρχικής αντιμετώπισης του καρκίνου Ν. Α. Μαλάμος Σ. Κ. Ρηγάτος ΟΡΙΣΜΟΣ Ως προεγχειρητική χημειοθεραπεία ορίζεται η πρώτη συστηματική θεραπεία που χορηγείται αμέσως

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία

Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία Β. Μπαρμπούνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ναυτία και ο έμετος που προκαλούνται από τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων είναι μεταξύ των πλέον δυσάρεστων εμπειριών

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ A Ε B Ζ Η Γ K Θ Δ Ι Ορισμός Ένα (μη κατευθυνόμενο) γράφημα (non directed graph) Γ, είναι μία δυάδα από σύνολα Ε και V και συμβολίζεται με Γ=(Ε,V). Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ : «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ» Του Δρος Χρήστου Γεωργόπουλου

ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ : «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ» Του Δρος Χρήστου Γεωργόπουλου ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ : «ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ» Του Δρος Χρήστου Γεωργόπουλου Τι είναι Υπαραχνοειδής αιμορραγία είναι ένας ιδιαίτερος τύπος εγκεφαλικής αιμορραγίας που συνήθως εκδηλώνεται αιφνιδιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 29 Βασικές αρχές ακτινοβιολογίας

Κεφάλαιο 29 Βασικές αρχές ακτινοβιολογίας Κεφάλαιο 29 Βασικές αρχές ακτινοβιολογίας Θ. Αντωνάδου Ν. Θρουβάλας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σημασία της ακτινοβιολογίας στην ακτινοθεραπεία Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στην αντιμετώπιση του καρκίνου Η ακτινοθεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ.

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ. HY 280 «ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» θεμελικές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γεώργιος Φρ. Γεωργκόπουλος μέρος Α Εισγωγή, κι η σική θεωρί των πεπερσμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 56 Αντίδοτα και φάρμακα διάσωσης από την τοξικότητα της θεραπείας και τις επιπλοκές

Κεφάλαιο 56 Αντίδοτα και φάρμακα διάσωσης από την τοξικότητα της θεραπείας και τις επιπλοκές Κεφάλαιο 56 Αντίδοτα και φάρμακα διάσωσης από την τοξικότητα της θεραπείας και τις επιπλοκές Γ. Πανάγος 985 ΛΕΥΚΟΒΟΡΙΝΗ Συνώνυμα: Calcium Folinate, Citrovorum factor, Φυλλινικό ασβέστιο, LEUCOVO RIN Vials

Διαβάστε περισσότερα

{ i f i == 0 and p > 0

{ i f i == 0 and p > 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Φθινοπωρινό εξάμηνο 014-015 Λύσεις 1ης Σειράς Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα!

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Αναλογική εικόνα Ψηφιοποίηση (digitalization) Δειγματοληψία Κβαντισμός Δυαδικές δ έ (Binary) εικόνες Ψηφιακή εικόνα & οθόνη Η/Υ 1 Ψηφιακή Εικόνα Μια ακίνητη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate Κατηγορίες οφέλους και κόστους που προέρχονται από τις δημόσιες δαπάνες Για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες 20 Φεβρουαρίου 2010 1. Ένας έμπορος αγόρασε 720 κιλά κρασί προς 2 το κιλό. Πρόσθεσε νερό, το πούλησε προς 2,5 το κιλό και κέρδισε 500. Το νερό που πρόσθεσε ήταν σε κιλά: α) 88 β) 56 γ) 60 δ) 65 2. Κατάθεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 22 Πολυσυστηματική πολυπαραγοντική προσέγγιση του καρκίνου

Κεφάλαιο 22 Πολυσυστηματική πολυπαραγοντική προσέγγιση του καρκίνου Κεφάλαιο 22 Πολυσυστηματική πολυπαραγοντική προσέγγιση του καρκίνου Κ. Σ. Γεννατάς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αρχική αντιμετώπιση ενός ασθενούς με καρκίνο διαιρείται σε τρία στάδια: α) τη διάγνωση, β) τη σταδιοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις Αναγνώριση Προτύπων Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις 1 Λόγος Πιθανοφάνειας Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ταξινομήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 57 Εκλεκτικοί τροποποιητές των ορμονικών υποδοχέων

Κεφάλαιο 57 Εκλεκτικοί τροποποιητές των ορμονικών υποδοχέων Κεφάλαιο 57 Εκλεκτικοί τροποποιητές των ορμονικών υποδοχέων Ε. Ξυδάκης ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Ως γνωστόν, τα οιστρογόνα αποτελούν σημαντικότατους για τη φυσιολογία του οργανισμού παράγοντες.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 26 Χειρουργική των μεταστάσεων

Κεφάλαιο 26 Χειρουργική των μεταστάσεων Κεφάλαιο 26 Χειρουργική των μεταστάσεων Γ. Σαββανής 414 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα από τα χαρακτηριστικά των κακοήθων όγκων είναι η ικανότητά τους να δημιουργούν μεταστάσεις οι οποίες αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 41 Γενικές παράμετροι τελικού ελέγχου αξιολόγησης της ανταπόκρισης στη θεραπεία

Κεφάλαιο 41 Γενικές παράμετροι τελικού ελέγχου αξιολόγησης της ανταπόκρισης στη θεραπεία Κεφάλαιο 41 Γενικές παράμετροι τελικού ελέγχου αξιολόγησης της ανταπόκρισης στη θεραπεία Χ. Κουρούσης Λ. Χέλης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκτίμηση της ανταπόκρισης στην αντινεοπλασματική θεραπεία αποτελεί συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 24 Η χειρουργική στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου

Κεφάλαιο 24 Η χειρουργική στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου Κεφάλαιο 24 Η χειρουργική στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου Ζ. Τουλούμης Κ. Αυγερινός Χ. Δερβένης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της εξέλιξης της ιατρικής τεχνολογίας κυρίως στον τομέα της απεικόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολιτικά Οπτικά Δίκτυα. 11.1. Εισαγωγή

Μητροπολιτικά Οπτικά Δίκτυα. 11.1. Εισαγωγή Μητροπολιτικά Οπτικά Δίκτυα 11.1. Εισαγωγή Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα είναι διαιρεμένα σε μια ιεραρχία τριών επιπέδων: Στα δίκτυα πρόσβασης, τα μητροπολιτικά δίκτυα και τα δίκτυα κορμού. Τα δίκτυα κορμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Επιμέλεια Άγγελου Αργυρακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 40 Ένταση και πυκνότητα χορήγησης χημειοθεραπείας

Κεφάλαιο 40 Ένταση και πυκνότητα χορήγησης χημειοθεραπείας Κεφάλαιο 40 Ένταση και πυκνότητα χορήγησης χημειοθεραπείας Χ. Ζουμπλιός ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ιδανικός στόχος κάθε θεραπευτικής αγωγής είναι η ίαση. Στην κλινική πράξη όμως, για πάρα πολλά νοσήματα ό λων των ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 60 Οι αυξητικοί παράγοντες της ερυθράς σειράς

Κεφάλαιο 60 Οι αυξητικοί παράγοντες της ερυθράς σειράς Κεφάλαιο 60 Οι αυξητικοί παράγοντες της ερυθράς σειράς Κ. Κανδύλης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αναιμία είναι μία από τις συχνότερες επιπλοκές του καρκίνου και συμβαίνει σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών. Η ακριβής συχνότητά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Τεχνική φλοπ Φορά Σκοπός της φοράς είναι να αναπτυχθεί μια ιδανική για τον κάθε αθλητή ταχύτητα και ταυτόχρονα να προετοιμάσει το πάτημα. Το είδος της φοράς του Fosbury ήτα, μια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία ΘΕΜΑ: ποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία Σύνταξη: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Ms Χρηματοοικονομικών 1 Η πρώτη θεωρία σχετικά με τον αυτόματο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 59 Ο ρόλος των μονοκλωνικών αντισωμάτων στην αντιμετώπιση συμπαγών όγκων

Κεφάλαιο 59 Ο ρόλος των μονοκλωνικών αντισωμάτων στην αντιμετώπιση συμπαγών όγκων Κεφάλαιο 59 Ο ρόλος των μονοκλωνικών αντισωμάτων στην αντιμετώπιση συμπαγών όγκων Χ. Π. Καλόφωνος Π. Δ. Γρίβας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που διέπουν την πορεία της κακο ήθους εξαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 42 Αλκυλιούντες παράγοντες και αντινεοπλασματικά αντιβιοτικά

Κεφάλαιο 42 Αλκυλιούντες παράγοντες και αντινεοπλασματικά αντιβιοτικά Κεφάλαιο 42 Αλκυλιούντες παράγοντες και αντινεοπλασματικά αντιβιοτικά Σ. Ντρουφάκου ΑΛΚΥΛΙΟΥΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι αλκυλιούντες παράγοντες στοχεύουν το DNA και είναι κυτταροτοξικές, μεταλλαξιογόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό.

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. 1 ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 36 Μοριακή στοχευμένη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα

Κεφάλαιο 36 Μοριακή στοχευμένη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα Κεφάλαιο 36 Μοριακή στοχευμένη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα Σ. Σαράντη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος ραδιοϊσοτοπική μοριακή στόχευση μπορεί να καθορισθεί σαν η ειδική συγκέντρωση ενός διαγνωστικού ή θεραπευτικού ραδιοϊσοτόπου

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α. Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α. Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Α ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 7 11 ΦΕΒ. 2011 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ

ΕΚΠΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ Οι κληρούχοι συντάκτες της αίτησης και οι εμπλεκόμενοι Πτολεμαϊκοί αξιωματούχοι Η αίτηση υποβάλλεται από δύο κληρούχους ιππείς, το Μακεδόνα Αντίμαχο, γιο του Αριστομήδη, και το Θράκα Ηρακλείδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το προγραμματισμένο Εργαστήρι Χαρτογράφησης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας από τις 26 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Εικόνας. Σήμερα!

Βελτίωση Εικόνας. Σήμερα! Βελτίωση Εικόνας Σήμερα! Υποβάθμιση εικόνας Τεχνικές Βελτίωσης Restoration (Αποκατάσταση) Τροποποίηση ιστογράμματος Ολίσθηση ιστογράμματος Διάταση (stretching) Ισοστάθμιση του ιστογράμματος (histogram

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 66 Ραδιοϊσοτοπική συστηματική θεραπεία του πόνου από οστικές μεταστάσεις

Κεφάλαιο 66 Ραδιοϊσοτοπική συστηματική θεραπεία του πόνου από οστικές μεταστάσεις Κεφάλαιο 66 Ραδιοϊσοτοπική συστηματική θεραπεία του πόνου από οστικές μεταστάσεις Χ. Γιαννοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οστικές μεταστάσεις αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των ασθενών με καρκίνο του προστάτη,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13 Χειρισμός χειρουργικού παρασκευάσματος ταχεία βιοψία

Κεφάλαιο 13 Χειρισμός χειρουργικού παρασκευάσματος ταχεία βιοψία Κεφάλαιο 13 Χειρισμός χειρουργικού παρασκευάσματος ταχεία βιοψία Ε. Μπαϊρακτάρη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εργασία ρουτίνας που συνοδεύει ένα χειρουργικό παρασκεύασμα περιλαμβάνει τη μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέταση.

Διαβάστε περισσότερα

«Διεργασίες μεταφοράς και διασποράς της αέριας ρύπανσης

«Διεργασίες μεταφοράς και διασποράς της αέριας ρύπανσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ «Διεργασίες μεταφοράς και διασποράς της αέριας ρύπανσης 1 Ατμοσφαιρικός κύκλος της ρύπανσης Ως γνωστόν, οι ανθρωπογενείς εκπομπές ρύπων είναι υπεύθυνες για τα υψηλά επίπεδα ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου, 2006 Ώρα: 10:30-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη µε σύνολο δώδεκα (12) θέµατα. 2) Επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΩΝΙΑΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η ΓΩΝΙΑΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Η ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗ ΔΕΜΙΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

VI. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

VI. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ VI. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται αντιστοίχιση των βλαβών λόγω πυρκαγιάς με προτεινόμενες μεθόδους επισκευών ενισχύσεων. Σημειώνεται ότι, σε γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ. Από τι προκαλείται η κατάθλιψη?

ΜΕΙΖΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ. Από τι προκαλείται η κατάθλιψη? Η μείζων κατάθλιψη ανήκει σε μια κατηγορία ψυχικών διαταραχών που ονομάζονται διαταραχές της διάθεσης. Η κατάθλιψη είναι αρκετά συχνή. Υπολογίζεται ότι 15 στους 100 ανθρώπους θα πάθουν κατάθλιψη κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ.

Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. Απρίλιος 2012 ΥΠΕΣ-ΔΜΗΕΣ Β' κ Γ' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 Εκλογείς

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» HY 118α «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ» ΣΚΗΣΕΙΣ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ εώργιος Φρ. εωργακόπουλος ΜΕΡΟΣ (1) ασικά στοιχεία της θεωρίας συνόλων. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΠ. ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ». Φ. εωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μεγέθη ταλάντωσης Το απλό εκκρεμές

Μεγέθη ταλάντωσης Το απλό εκκρεμές Μεγέθη ταλάντωσης Το απλό εκκρεμές 1.Σκοποί: Οι μαθητές Να κατανοήσουν τις έννοιες της περιοδικής κίνησης και της ταλάντωσης Να κατανοήσουν ότι η περιοδική κίνηση δεν είναι ομαλή Να γνωρίσουν τα μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 43 Αλκαλοειδή της βίνκα ρόζεα

Κεφάλαιο 43 Αλκαλοειδή της βίνκα ρόζεα Κεφάλαιο 43 Αλκαλοειδή της βίνκα ρόζεα Ε. Ξυδάκης Γ. Μαρκάτος 732 ΓΕΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΔΟΜΗ Τα αλκαλοειδή της βίνκα (vinca alkaloids) είναι μεταξύ των πρώτων κυτταροτοξικών φαρμάκων που αποκαλύφθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 68 Σχεδιασμός κλινικών μελετών και διαχείριση δεδομένων έρευνας

Κεφάλαιο 68 Σχεδιασμός κλινικών μελετών και διαχείριση δεδομένων έρευνας Κεφάλαιο 68 Σχεδιασμός κλινικών μελετών και διαχείριση δεδομένων έρευνας Γ. Η. Πανάγος 1195 ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΙ ΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΏΝ Η ορθή πρακτική διεξαγωγής των κλινικών δοκιμών (GCP) είναι ένα διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Το Ερευνητικό Μετρό. Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων.

Το Ερευνητικό Μετρό. Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων. Το Ερευνητικό Μετρό Το ερευνητικόό µμετρόό του ΕΙΕ ταξιδεύύει στις «γραµμµμέές» σχεδιασµμούύ και ανακάάλυψης φαρµμάάκων. Αθήήνα 2015 Πού συναντά*ε τους *ικροοργανισ*ούς; Παντού!!! Οι 2ιο γνωστές «κρυψώνες»

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 28 Η σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση των μεταστάσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος

Κεφάλαιο 28 Η σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση των μεταστάσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος Κεφάλαιο 28 Η σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση των μεταστάσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος Ν. Ι. Κορδιολής Δ. Καζαντζής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως διαπιστώνεται, οι μεταστάσεις στον εγκέφαλο την σπονδυλική στήλη

Διαβάστε περισσότερα

Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε

Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε Ποια έντομα είναι εχθροί των φυτών και πώς θα τα αντιμετωπίσετε Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα της ζωής ότι αν διατηρείτε στο σπίτι σας φυτά, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να υποστούν ζημίες από βλαβερούς

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικές δοκιμές πρότυπης περισταλτικής αντλίας δύο σταδίων έγχυσης για τον προσδιορισμό της απόδοσής της

Πειραματικές δοκιμές πρότυπης περισταλτικής αντλίας δύο σταδίων έγχυσης για τον προσδιορισμό της απόδοσής της ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διπλωματική εργασία Πειραματικές δοκιμές πρότυπης περισταλτικής αντλίας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Παναγόπουλος Γιώργος Φυσικός

Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Παναγόπουλος Γιώργος Φυσικός Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Παναγόπουλος Γιώργος Φυσικός gior.panagopoulos@gmail.com Βουλδής Άγγελος Φυσικός angelos_vouldis@hotmail.com Μεντζελόπουλος Λευτέρης Φυσικός MSc Περιβαλλοντολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ισχυρός Νόμος των Μεγάλων Αριθμών

Ο Ισχυρός Νόμος των Μεγάλων Αριθμών 1 Ο Ισχυρός Νόμος των Μεγάλων Αριθμών Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της Θεωρίας Πιθανοτήτων, τον ισχυρό νόμο των μεγάλων αριθμών. Η διατύπωση που θα αποδείξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κ. Μ. Πατενιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η ενέργεια που παράγεται από φυσικά ραδιενεργά υλικά ή ακόμα από υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Πτωχευτικό Δίκαιο Σημαντικότερες ρυθμίσεις σε προπτωχευτικό στάδιο. Εισαγωγή της διαδικασίας συνδιαλλαγής Σκοπός Η διάσωση και εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Μ. Παπαδάκου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ανθρώπινες απώλειες που προκαλεί ο καρκίνος είναι τεράστιες. Παραμένει η κυριότερη αιτία θανάτου μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

17 Μαρτίου 2013, Βόλος

17 Μαρτίου 2013, Βόλος Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις 1ης Τάξης Σ Ε 1ης τάξης, Πεδία κατευθύνσεων, Υπαρξη και μοναδικότητα, ιαχωρίσιμες εξισώσεις, Ολοκληρωτικοί παράγοντες, Αντικαταστάσεις, Αυτόνομες εξισώσεις Μανόλης Βάβαλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΕ ΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΕ ΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΨΩΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις και ιδιότητές τους

Σχέσεις και ιδιότητές τους Σχέσεις και ιδιότητές τους Διμελής (binary) σχέση Σ από σύνολο Χ σε σύνολο Υ είναι ένα υποσύνολο του καρτεσιανού γινομένου Χ Υ. Αν (χ,ψ) Σ, λέμε ότι το χ σχετίζεται με το ψ και σημειώνουμε χσψ. Στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10

Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου. Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Φροντιστήριο 2: Ανάλυση Αλγόριθμου Εκλογής Προέδρου με O(nlogn) μηνύματα Νικόλας Νικολάου ΕΠΛ432: Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι 1 / 10 Περιγραφικός Αλγόριθμος Αρχικά στείλε μήνυμα εξερεύνησης προς τα δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27 Χειρουργική θεραπεία και αντιμετώπιση των πνευμονικών μεταστάσεων

Κεφάλαιο 27 Χειρουργική θεραπεία και αντιμετώπιση των πνευμονικών μεταστάσεων Κεφάλαιο 27 Χειρουργική θεραπεία και αντιμετώπιση των πνευμονικών μεταστάσεων Ι. Τούμπουλης Ί. Μπελένης 452 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά το ήπαρ, οι πνεύμονες αποτελούν το δεύτερο συχνότερο όργανο ε ντόπισης μεταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά χαρακτηριστικά του μείγματος Marketing (Μ.Κ.Τ.), στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΩΣΙΔΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Δρ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΩΣΙΔΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Δρ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ «Διερεύνηση της σχέσης του εμμηνορρυσιακού κύκλου και των διαταραχών εμμηνορρυσίας με την εργασία και την ποιότητα ζωής των γυναικών στις διάφορες ηλικιακές ομάδες». ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2005 88 ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 64 Τα οπιοειδή στην αναλγησία του χρόνιου καρκινικού πόνου

Κεφάλαιο 64 Τα οπιοειδή στην αναλγησία του χρόνιου καρκινικού πόνου Κεφάλαιο 64 Τα οπιοειδή στην αναλγησία του χρόνιου καρκινικού πόνου Χ. Μπούκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο καρκινικός πόνος είναι κυρίως χρόνιος πόνος, η διάρκεια του είναι μεγαλύτερη των 3 μηνών, εμφανίζεται σχεδόν καθημερινά,

Διαβάστε περισσότερα

2. Δίκτυα Πολυπλεξίας Μήκους Κύματος (WDM Δίκτυα)

2. Δίκτυα Πολυπλεξίας Μήκους Κύματος (WDM Δίκτυα) 2. Δίκτυα Πολυπλεξίας Μήκους Κύματος (WDM Δίκτυα) Η πολυπλεξία μήκους κύματος (WDM πολυπλεξία) παρέχει συμβατότητα μεταξύ του εύρους ζώνης του οπτικού μέσου οπτική ίνα και του εύρους ζώνης του τερματικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 63 Μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα στην ογκολογία

Κεφάλαιο 63 Μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα στην ογκολογία Κεφάλαιο 63 Μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα στην ογκολογία Μ. Σαμάρκος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (Non steroidal anti inflammatory drugs, NSAID ΜΣΑΦ) είναι μια κατηγορία φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

Pointers. Σημερινό Μάθημα! Χρήση pointer Τελεστής * Τελεστής & Γενικοί δείκτες Ανάκληση Δέσμευση μνήμης new / delete Pointer σε αντικείμενο 2

Pointers. Σημερινό Μάθημα! Χρήση pointer Τελεστής * Τελεστής & Γενικοί δείκτες Ανάκληση Δέσμευση μνήμης new / delete Pointer σε αντικείμενο 2 Pointers 1 Σημερινό Μάθημα! Χρήση pointer Τελεστής * Τελεστής & Γενικοί δείκτες Ανάκληση Δέσμευση μνήμης new / delete Pointer σε αντικείμενο 2 1 Μνήμη μεταβλητών Κάθε μεταβλητή έχει διεύθυνση Δεν χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος 23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος Μια βραδιά στο λούκι με τους αστέγους «Έχετε ποτέ σκεφτεί να κοιμηθείτε μια χειμωνιάτικη νύχτα στο δρόμο;» Με αυτό το ερώτημα απευθύναμε και φέτος την πρόσκληση στους

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφοριακή Επιχειρηματικότητα

Συμπεριφοριακή Επιχειρηματικότητα Συμπεριφοριακή Επιχειρηματικότητα Great talent can come from anywhere, free your mind Το ταλέντο μπορεί να εμφανιστεί από οπουδήποτε, ελευθερώστε το μυαλό σας 1 Επιχειρηματίας Entrepreneur Γαλλική προέλευση

Διαβάστε περισσότερα