6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri"

Transcript

1 6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_06_P1 Uzdevums grupai Skolēna darba lapa F_10_UP_06_P1 Seismogrāfa darbības shēma Skolēna darba lapa F_10_DD_06_P01 Rezonanse svārstību kustībā Skolēna darba lapa F_10_DD_06_P03 Enerģijas nezūdamības likums svārstībās Skolēna darba lapa F_10_DD_06_P04 Skaņas intensitāte, frekvence un viļņa garums Skolēna darba lapa F_10_LD_06_P01 Brīvās krišanas paātrinājums manā skolā Skolēna darba lapa F_10_LD_06_P02 Atsperes stinguma koeficienta noteikšana Skolēna darba lapa Lai atvēru dokumentu aktivējiet saiti. Lai atgrieztos uz šo satura rādītāju, lietojiet taustiņu kombināciju CTRL+Home.

2 M E H Ā N I S K Ā S S V Ā R S T Ī B A S U N V I Ļ Ņ I MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI T E M A T A A P R A K S T S Apkārtējā vidē ik uz soļa var novērot svārstības un viļņus. Arī skaņa izplatās kā vilnis gāzēs, šķidrumos un cietos ķermeņos. Apgūstot tematu un izmantojot enerģijas nezūdamības likumu, skolēni mācās skaidrot svārstību un viļņu procesus dabā, sadzīvē, medicīnā un tehnikā. Skolēni jau zina, kas ir svārstības un kas ir viļņi. Viņi ir noskaidrojuši viļņu īpašības: absorbciju, atstarošanu un laušanu. 76 Šajā tematā no jauna skolēni apgūst tādas viļņu īpašības kā interference, difrakcija, bet padziļina jēdzienus: šķērsvilnis, garenvilnis un mehānisko svārstību rezonanse. Analizējot svārstību procesus, skolēni lieto matemātiskā svārsta un atsperes svārsta modeļus, izmantojot enerģētisko un dinamisko metodi, bet svārstību kustības aprakstā un analīzē lieto harmonisko svārstību vienādojumu un grafisko attēlojumu. Lai aprakstītu viļņu kustību, viņi izmanto jaunus fizikālos jēdzienus: vides daļiņu svārstību frekvenci, viļņa garumu un izplatīšanās ātrumu. Skolēni izvērtē Zemes garozas seismisko svārstību savlaicīgas konstatēšanas nozīmi zemestrīču un cunami prognozēšanai. Skolēni pilnveido prasmes lietot un saskatīt sensoru priekšrocības un nepilnības svārstību procesu pētīšanā, nosakot svārstību periodu, brīvās krišanas paātrinājumu, atsperes stinguma koeficientu. Skaņas intensitātes līmeņa noteikšanai skolēni izmanto skaņas sensoru. Tēmas apguves laikā skolēni analizē vides akustiskā piesārņojuma cēloņus un tā negatīvo ietekmi uz vidi un sabiedrību. Šajā tematā, skolotājam, skaidrojot mehānisko svārstību un viļņu procesu, vairāk uzmanības ir jāpievērš eksperimentālajai darbībai (demonstrējumiem un laboratorijas darbiem), bet mazāk kvantitatīviem aprēķiniem.

3 M E H Ā N I S K Ā S S V Ā R S T Ī B A S U N V I Ļ Ņ I FIZIKA 10. klase C E Ļ V E D I S Galvenie skolēnam sasniedzamie rezultāti PROGRAMMĀ STANDARTĀ Izskaidro fizikālos procesus, lietojot fizikālos modeļus. Izskaidro svārstību kustību, izmantojot matemātiskā svārsta un atsperes svārsta modeļus. Izskaidro elektrizācijas procesu, mehānisko, siltuma, strāvas un elektromagnētisko darbību, viļņus. Apraksta viļņu procesus: absorbciju, atstarošanu, laušanu, difrakciju, interferenci. Plāno problēmas risinājumu un/vai eksperimenta gaitu, arī izmantojot fizikālos modeļus, izvēlas atbilstīgas un drošas darba metodes un piederumus. Izpilda visus pētnieciskās darbības posmus, veicot laboratorijas darbu par ķermeņa svārstībām. Lieto vizuālo un grafisko informāciju fizikālo procesu un likumsakarību attēlošanā, arī pārveidojot fizikālo procesu grafiskos attēlojumus no viena veida citā. Grafiski attēlo un analizē mehānisko svārstību funkcionālās sakarības, arī izmantojot IT. Izvērtē indivīda darbības ietekmi uz vides akustisko un elektromagnētisko piesārņojumu un rīkojas videi draudzīgi. Analizē vides akustiskā piesārņojumu cēloņus un izvērtē savu rīcību nepiesārņotas apkārtējās vides saglabāšanā. STUNDĀ Demonstrēšana. D. Svārstību kustības raksturlielumi. D. Rezonanse svārstību kustībā. Laboratorijas darbs. LD. Brīvās krišanas paātrinājums manā skolā. KD. Svārstības. VM. Atsperes svārsts. VM. Matemātiskais svārsts. Vizualizēšana. SP. Skaņas īpašības. VM. Doplera efekts. Laboratorijas darbs. LD. Atsperes stinguma koeficienta noteikšana. Demonstrēšana. D. Enerģijas nezūdamības likums svārstībās. KD. Harmonisko svārstību grafiskais attēlojums. KD. Skaņa gaisā. VM. Svārstību amplitūda. VM. Vilnis. Demonstrēšana. D. Skaņas intensitāte, frekvence un viļņa garums. VM. Skaņa. VM. Skaņas intensitātes līmeņi. VM. Skaņas mehāniskais piesārņojums. 77

4 M E H Ā N I S K Ā S S V Ā R S T Ī B A S U N V I Ļ Ņ I U Z D E V U M U P I E M Ē R I Sasniedzamais rezultāts I II III Ilustrē ar piemēriem mehānisko svārstību un viļņu daudzveidību. Atzīmē to situācijas aprakstu, kas atbilst svārstību kustībai! a) Pa dēli, ko izmanto kā laipu, iet cilvēks. b) Vijoles stīga vibrējot rada skaņu. c) Zemes garozā notiek zemestrīce. Uzraksti vismaz trīs sadzīvē novērojamu mehānisko viļņu piemērus! Izveido shēmu vai tabulu, kurā strukturē pēc paša izraudzītiem nosacījumiem mehāniskās svārstības vai viļņus, un papildini šo materiālu ar atbilstīgiem piemēriem! 78 Izskaidro mehānisko svārstību procesus dabā un tehnikā, izmantojot enerģijas nezūdamības likumu. Uzraksti impulsa nezūdamības likumu attēlotajai situācijai, izmantojot matemātiskos vienādojumus! Enerģija A B C Kinētiskā Potenciālā Pilnā Izskaidro grafiski attēloto situāciju, izmantojot enerģijas nezūdamības likumu! Izvēlies kādu no svārstību procesiem tehnikā un izskaidro to, izmantojot enerģijas nezūdamības likumu! Izskaidro svārstību kustību, izmantojot matemātiskā svārsta un atsperes svārsta modeļus. Ar kādu svārstību modeli var aprakstīt minētās svārstības? a) Mehāniskā svārsta pulksteņa svārsts svārstās. b) Bērni šūpojas šūpolēs. c) Lēcējs ar gumiju lēciena laikā. Uzraksti dabā novērojamu svārstību piemērus, kurus var raksturot, izmantojot matemātiskā svārsta vai atsperes svārsta modeli! Apraksti automobiļa amortizatora atsperes izmantošanas nepieciešamību! Kādu modeli tu izraudzīsies, lai izskaidrotu amortizatora kustību, braucot pa līdzenu ceļu un pa grumbuļainu ceļu? Analizē modeļa un reālā svārsta atšķirības! Apraksta svārstību kustību, izmantojot harmonisko svārstību vienādojumu. Uzraksti, ko nozīmē katrs fizikālais lielums vienādojumā un kāda ir tā SI mērvienība! Kuras situācijas aprakstā ir korekti izmantot harmonisko svārstību vienādojumu? a) Sportists treniņā izstiepj trenažiera atsperi. b) Kamertoņa izraisītās skaņas skaļums samazinās. c) Svārsta pulkstenis darbojas precīzi. Analizē un pamato, vai ūdenī peldošas galda tenisa bumbiņas svārstības var uzskatīt par harmoniskām!

5 M E H Ā N I S K Ā S S V Ā R S T Ī B A S U N V I Ļ Ņ I FIZIKA 10. klase Sasniedzamais rezultāts I II III Izskaidro fizikālos procesus ultrasonogrāfijā. Kas ir ultraskaņa? Paskaidro, kādu fizikālo principu izmanto ultrasonogrāfijā! Analizē iemeslus, kāpēc iekšējo orgānu aplūkošanai medicīnā izmanto ultraskaņu, bet neizmanto infraskaņu vai dzirdamo skaņu! Izprot jēdzienus: šķērsvilnis, garenvilnis un rezonanse. 1. Apraksti, kas ir šķērsvilnis, garenvilnis! 2. Apraksti, saviem vārdiem, kas ir rezonanse! 1. Uzskaiti, kādās vidēs izplatās šķērsviļņi un kādās garenviļņi! 2. Uzraksti un izskaidro divus rezonanses piemērus sadzīvē! Izskaidro kādu sadzīves situāciju, kurā šķērsviļņi pārvēršas par garenviļņiem, vai otrādi! Lieto svārstību kustības likumsakarību matemātisko pierakstu. Uzraksti, ko apzīmē katrs lielums vienādojumā! Kādas svārstības apraksta šie vienādojumi? a) b) Atzīmē pareizo atbildi! 1. Kā mainītos atsperes svārsta svārstību periods, ja to pārvietotu no Zemes uz Mēnesi? a) Palielinātos. b) Samazinātos. c) Nemainītos. 2. Kā mainās matemātiskā svārsta svārstību frekvence, ja nedaudz palielina svārstību amplitūdu? a) Palielinās. b) Samazinās. c) Nemainās. 3. Kā mainās diega svārsta atsvara ātrums, tam virzoties caur līdzsvara stāvokli, ja palielina atsvara masu? a) Palielinās. b) Samazinās. c) Nemainās. Izplāno, kā var noteikt nezināma atsvariņa masu, ja zināms atsperes stinguma koeficients! Uzraksti vajadzīgos svārstību kustības likumsakarību matemātiskos pārveidojumus! 79 Apraksta viļņu procesus: absorbciju, atstarošanu, laušanu, difrakciju, interferenci. Apraksti saviem vārdiem, kas ir viļņu absorbcija, interference un difrakcija! Uzraksti piemērus, kur ikdienā novērojama viļņu absorbcija, atstarošana, laušana, difrakcija un interference! Izvērtē viļņa atstarošanas, interferences un absorbcijas procesos radušos vēlamos un nevēlamos rezultātus!

6 M E H Ā N I S K Ā S S V Ā R S T Ī B A S U N V I Ļ Ņ I Sasniedzamais rezultāts I II III Aprēķina vai nosaka, izmantojot funkcionālās sakarības: mehānisko svārstību raksturlielumus, viļņa garumu un izplatīšanās ātrumu. Lieto fizikālo lielumu apzīmējumus un SI mērvienības, raksturojot svārstības un viļņus. Pieraksti katram fizikālajam lielumam tā aprēķina formulu un atbilstīgo SI mērvienību! Fizikālais lielums Formula SI mērvienība Periods Frekvence Diega svārsta svārstību periods Atsperes svārsta svārstību periods Novirze harmoniskās svārstībās Viļņa garums 1. Diega svārsta kustību apraksta harmonisko svārstību vienādojums Cik liela ir svārstību amplitūda un svārsta cikliskā frekvence? Aprēķini svārsta garumu! Aprēķinos izmanto fizikālo lielumu SI mērvienības! 2. Cik liels būs 2,5 m gara diega svārsta svārstību periods un frekvence uz Marsa? Brīvās krišanas paātrinājumu uz Marsa atrodi uzziņu literatūrā! 1. Vienā un tajā pašā vietā viens diega svārsts veic 10 svārstības, bet otrs tikai 6 svārstības. Svārstu garumu starpība ir 10 cm. Aprēķini katra svārsta garumu! 2. Pa elastīgu auklu izplatās šķērsvilnis. Svārstību fāžu starpība starp diviem punktiem, kas atrodas viens no otra 20 cm attālumā, ir π/5 rad. Aprēķini viļņa izplatīšanās ātrumu, ja zināms, ka auklas punktu svārstību frekvence ir 5 Hz! 80 Grafiski attēlo un analizē mehānisko svārstību funkcionālās sakarības, arī izmantojot IT. Grafikā attēlota svārstību kustībā esoša ķermeņa novirze no līdzsvara stāvokļa atkarībā no laika. Pēc grafika nosaki, a) cik liels ir svārstību periods; b) kādā virzienā pārvietojas daļiņas A, B un C! 1. Uzraksti harmonisko svārstību vienādojumu diega svārstam, kura svārstību amplitūda ir 10 cm, svārstību periods 0,5 s! Konstruē šo svārstību grafiku! Zem grafika uzskicē, kā mainās ātrums šajās harmoniskajās svārstībās! Cik liela ir ātruma maksimālā vērtība šajās svārstībās? 2. Izmantojot doto grafiku, aprēķini: a) atsperes stinguma koeficientu, ja pie atsperes piestiprinātā atsvara masa ir 100 g, bet svārstības raksturo parādītais grafiks; b) cik liela ir šī atsperes svārsta maksimālā potenciālā enerģija! Masas punkts vienlaikus piedalās divās harmoniskās svārstībās, kuru vienādojumi SI mērvienībās atbilstīgi ir: x 1 = 0,5cos2t un x 2 = 0,5cos4t. Uzzīmē vienā koordinātu sistēmā abus svārstību grafikus un aptuveni ieskicē rezultējošo svārstību grafiku! Nosaki rezultējošo svārstību amplitūdu un periodu!

7 M E H Ā N I S K Ā S S V Ā R S T Ī B A S U N V I Ļ Ņ I FIZIKA 10. klase Sasniedzamais rezultāts I II III Ilustrē ar piemēriem galvenos mūsdienu zinātnes pētījumu virzienus mehānikā. Uzskaiti, kādus pētījumu virzienus mehānikā tu zini! Uzraksti, kādi mehānikas pētījumu virzieni ir nozīmīgi mašīnbūvē un arhitektūrā! Pamato savu izvēli! Apkopo informāciju, ar kādiem pētījumu virzieniem mehānikā nodarbojas Latvijā! Analizē fizikas zināšanu nozīmi inženiertehnisko profesiju (arhitekti, būvinženieri, skaņu operatori, jūras transporta inženieri) apguvē. Uzskaiti, kādas fizikas zināšanas no tikko apgūtās tēmas ir vajadzīgas arhitektiem un būvinženieriem! Kādus pētījumus veic inženieri, lai izveidotu augstas precizitātes klases atskaņošanas aparatūru? Paskaidro, kāda nozīme šajos pētījumos ir fizikas zināšanām! Pieņem, ka tev kā būvinženierim ir dots uzdevums izraudzīties piemērotu iekšējās apdares materiālu skaņu ierakstu studijas izbūvei! Izveido kritēriju sarakstu, kurus ņemsi vērā savā izvēlē! Analizē, kādas zināšanas fizikā sekmētu šīs problēmas risināšanu, un kuras no tām jau esi apguvis! Izvērtē, vai tev šajā gadījumā ir pietiekami apgūt tikai fizikas zināšanas! Izvērtē fizikas tehnoloģiju nozīmi Zemes garozas seismisko mērījumu veikšanā. Kādus viļņus garenviļņus vai šķērsviļņus Zemes garozā pēc zemestrīces grūdiena seismiskā stacija reģistrē pirmos? Izskaidro seismogrāfa darbības shēmu (F_10_UP_06_P1)! Analizē grūtības, kādas rodas Zemes garozas svārstību reģistrācijā! Izsaki priekšlikumus, kā tās varētu novērst, izmantojot mūsdienu fizikas tehnoloģijas! 81 Analizē vides akustiskā piesārņojuma cēloņus un izvērtē savu rīcību nepiesārņotas apkārtējās vides saglabāšanā. Uzraksti ikdienā novērojamā akustiskā piesārņojuma cēloņus! Uzskaiti, kādi pasākumi jāveic, lai veidotos cilvēkiem draudzīga akustiskā vide!. Izveido reklāmu, plakātu vai kādu citu vizuālo materiālu, kurā paud savu viedokli par vides akustisko piesārņojumu!

8 F_10_SP_06_P1 Uzdevums grupai Izveidot un prezentēt materiālu par skaņas atstarošanu. Prezentācijā jāietver: skaņas atstarošanas skaidrojums; skaņas atstarošanas piemēri sadzīvē; skaņas atstarošanas pozitīvās un negatīvās iezīmes. Izveidot un prezentēt materiālu par skaņas laušanu. Prezentācijā jāietver: skaņas laušanas skaidrojums; skaņas laušanas piemēri sadzīvē; skaņas laušanas pozitīvās un negatīvās iezīmes. Uzdevums grupai Uzdevums grupai Izveidot un prezentēt materiālu par skaņas absorbciju. Prezentācijā jāietver: skaņas absorbcijas skaidrojums; skaņas absorbcijas piemēri sadzīvē; skaņas absorbcijas pozitīvās un negatīvās iezīmes. Uzdevums grupai Izveidot un prezentēt materiālu par skaņas difrakciju. Prezentācijā jāietver: skaņas difrakcijas skaidrojums; skaņas difrakcijas piemēri sadzīvē; skaņas difrakcijas pozitīvās un negatīvās iezīmes.

9 F_10_UP_06_P1 Vārds uzvārds klase datums SEISMOGRĀFA DARBĪBAS SHĒMA Uzdevums Izskaidro seismogrāfa darbības shēmu! 10

10 F_10_DD_06_P01 Vārds uzvārds klase datums REZONANSE SVĀRSTĪBU KUSTĪBĀ Situācijas apraksts ASV gadā vēja izraisīto svārstību rezultātā sabruka tilta konstrukcijas pār Takomas šaurumu. Pētāmā problēma Kāpēc sabruka tilts? 1. uzdevums Vēro demonstrējumu! Iezīmē svārstu sistēmu, ievērojot to garumus! Sabrukušais tilts pār Takomas šaurumu. 2. uzdevums Uzraksti tabulā prognozi, kas notiks, ja pēc kārtas iesvārstīs dažāda garuma svārstus! Nr.p.k. Jautājums Prognoze Novērojums 1. Kas notiks, ja iesvārstīs garāko svārstu? 2. Kas notiks, ja iesvārstīs īsāko svārstu? 3. Kas notiks, ja iesvārstīs vienu no vienāda garuma svārstiem? 3. uzdevums Vēro skolotāja demonstrējumus un ieraksti tabulā novērojumus! 4. uzdevums Kāpēc sabruka tilts pār Takomas šaurumu? Rezultātu analīze, izvērtēšana un secinājumi Atbildi uz jautājumiem! 1. Kāpēc karavīru kolonnai neļauj pāri tiltam soļot kopsolī? 13

11 F_10_DD_06_P Kas šūpojoties jādara, lai bez lielas piepūles šūpoles uzšūpotu pietiekami augstu? Nesot spaini ar ūdeni, reizēm ūdens sāk izšļakstīties no spaiņa. Kas izraisa šo parādību un kā to novērst? Vai neritmisks ārējs spēks var izraisīt rezonansi? Atbildi pamato! Kāda ir atšķirība starp uzspiestām svārstībām un brīvām svārstībām? Garām braucoši automobiļi dažkārt rada rezonansi loga rūtī, un tā sāk drebēt. Kāpēc rūts vairs nedreb, ja tai vidū piestiprina plastilīna gabaliņu? Aizpildi tabulu, ierakstot vismaz trīs rezonanses kaitīgās ietekmes izpausmes un trīs rezonanses derīgās ietekmes izpausmes! Rezonanses kaitīgās ietekmes izpausmes Rezonanses derīgās ietekmes izpausmes Secinājums: Kādos gadījumos jāņem vērā rezonanses kaitīgā darbība? Kā var novērst rezonanses kaitīgo ietekmi? 14

12 F_10_DD_06_P03 Vārds uzvārds klase datums ENERĢIJAS NEZŪDAMĪBAS LIKUMS SVĀRSTĪBĀS Atsperes svārsta svārstības 1. uzdevums Vēro demonstrējumu un aizpildi 1. tabulu! 1. tabula Nr.p.k. x 0, cm m, kg k, N/m T, s Enerģijas pārvērtības uzdevums Izvērtē iegūtos rezultātus un atbildi uz jautājumiem! a) Kāda veida enerģija piemīt saspiestai vai izstieptai atsperei? b) No kādiem lielumiem ir atkarīga atsperes potenciālā enerģija? c) Kur paliek potenciālā enerģija, ja atspere sāk svārstīties? d) Kā mainās deformētas atsperes potenciālā, kinētiskā un pilnā enerģija pēc atsperes atbrīvošanas? Matemātiskā svārsta svārstības 3. uzdevums Vēro demonstrējumu un aizpildi 2. tabulu! 2. tabula Nr.p.k. ϕ 0, l, cm T, s Enerģijas pārvērtības uzdevums Izvērtē iegūtos rezultātus un atbildi uz jautājumiem! a) Kāda veida enerģija piemīt no līdzsvara stāvokļa izvirzītajam matemātiskajam svārstam? 15

13 F_10_DD_06_P03 No kādiem lielumiem ir atkarīga matemātiskā svārsta potenciālā enerģija? Kādā enerģijā pāriet svārsta potenciālā enerģija, ja svārstu palaiž vaļā? Kā mainās no līdzsvara stāvokļa izvirzīta matemātiskā svārsta potenciālā, kinētiskā un pilnā enerģija, ja svār- stu palaiž vaļā? Kāda veida enerģiju maiņa ir novērojama svārstību procesā? Kāda sakarība apraksta enerģijas nezūdamības likumu svārstību kustībā? Kurā momentā svārstību potenciālā enerģija ir minimāla un kurā kinētiskā enerģija ir maksimāla? b) c) d) e) f) g) 16

14 F_10_DD_06_P04 Vārds uzvārds klase datums SKAŅAS INTENSITĀTE, FREKVENCE UN VIĻŅA GARUMS Trokšņu līmenis 1. uzdevums Vēro demonstrējumus un aizpildi 1. tabulu! 1. tabula Vidējais trokšņa līmenis klasē, db Stundas laikā Starpbrīdī Prognoze Eksperiments Skaņas intensitāte 2. uzdevums Ņemot vērā demonstrējuma rezultātus, nosaki intensitāšu un attālumu attiecību! Rezultātu ieraksti 2. tabulā! Aprēķiniem izmanto sakarību β(db) = 10 log! I I 0 2. tabula Attālums r, no skaņas avota līdz skaņas uztvērējam m Skaņas intensitātes līmenis β, db Intensitāšu attiecība I I 0 Attālumu attiecība r r 0 0,25 0,50 1,00 Kā mainās skaņas intensitātes līmenis, attālinoties no skaņas avota? Skaņas frekvence un skaļums 3. uzdevums Salīdzini, kā mainīsies dzirdamās skaņas skaļums ja palielinās frekvenci! 3. tabula 120 Hz 1200 Hz Hz Kāpēc mainās skaņas skaļums, ja nemainās skaņas intensitāte? 17

15 F_10_DD_06_P04 Skaņas svārstību periods, frekvence un viļņa garums 4. uzdevums 4. tabula T, ms ν, Hz λ, m 18

16 F_10_LD_06_P01 Vārds uzvārds klase datums BRĪVĀS KRIŠANAS PAĀTRINĀJUMS MANĀ SKOLĀ Situācijas apraksts Brīvās krišanas paātrinājums raksturo paātrinājumu, ar kādu kustas jebkurš ķermenis Zemes virsmas tuvumā ar nosacījumu, ja neievēro gaisa pretestību. Pieņemts, ka g vidējā vērtība ir 9,80665 m/s 2, taču tā mainās atkarībā gan no vietas ģeogrāfiskā platuma, gan no augstuma virs jūras līmeņa: g φ = 9, ( 1+ 0, sin 2 φ 0, sin 2 ( 2φ)) 3, h, kur ϕ ģeogrāfiskais platums, bet h augstums virs jūras līmeņa (metros). Skolas atrašanās vietas ģeogrāfisko platumu un augstumu virs jūras līmeņa var precīzi noteikt, piemēram, izmantojot datorprogrammu Google Earth ( Tādējādi iespējams aprēķināt brīvās krišanas paātrinājumu tieši konkrētajā vietā. Taču, piemēram, ja zem skolas atrodas dzelzsrūdas atradnes, tad g vērtība var būt citāda. Uzdevums Noteikt brīvās krišanas paātrinājumu savā skolā un salīdzināt to ar aprēķināto. Lielumi Sagrupē lielumus! Atkarīgie Neatkarīgie Fiksētie Darba piederumi Neliela izmēra lodīte, bīdmērs, mērlente, neelastīgs diegs (der arī spolīšu diegs Nr.10.), laboratorijas statīvs ar skavu, gaismas vārti, datu uzkrājējs, kalkulators vai dators. Darba gaita Izstrādā patstāvīgi darba gaitu! Iegūto datu reģistrēšana un apstrāde Skolas atrašanās vietas ģeogrāfiskais platums φ =... augstums virs jūras līmeņa h =... 49

17 F_10_LD_06_P01 Rezultātu analīze, izvērtēšana un secinājumi 1. Salīdzini savus iegūtos rezultātus ar teorētiski aprēķinātajiem un izziņas literatūrā dotajām brīvās krišanas paātrinājuma vērtībām! 2. Novērtē, par cik procentiem iegūtā vērtība atšķiras no aprēķinātās? 3. Kā varētu uzlabot rezultātu precizitāti? Kādi mērinstrumenti jāizmanto precīzākai datu iegūšanai? 50

18 F_10_LD_06_P02 Vārds uzvārds klase datums ATSPERES STINGUMA KOEFICIENTA NOTEIKŠANA Situācijas apraksts Automobilis jāsagatavo rallijam Parīze Dakara. Tuksnesīgajai trasei ir raksturīgas samērā lēzenas, bet tomēr dziļas bedres. Jāizraugās automobilim vispiemērotākās atsperes, lai, braucot ar lielu ātrumu, tās nesistu cauri. Taču, ja izmēģinājuma braucienos rallija automobilim uzliek dažādas atsperes bez amortizatoriem, tad automobilis šūpojas ar dažādām frekvencēm, pēc kurām var spriest par atsperu stinguma koeficientu un automobiļa spēju, traucoties trasē ar atbilstīgu ātrumu, reaģēt uz bedrēm un pauguriem. Pētāmā problēma Kā mainās atsperes svārstību frekvence, ja palielina atsperes stinguma koeficientu? Hipotēze Formulē hipotēzi! Lielumi Sagrupē lielumus! Atkarīgie Neatkarīgie Fiksētie Darba piederumi Pabeidz darba piederumu uzskaitījumu! Statīvs, spēka sensors, datu uzkrājējs, Darba gaita Izstrādā patstāvīgi darba gaitu, lai pārbaudītu savu hipotēzi!

19 F_10_LD_06_P02 Iegūto datu reģistrēšana un apstrāde Izveido mērījumu un aprēķinu tabulu un veic vajadzīgos aprēķinus! Rezultātu analīze, izvērtēšana un secinājumi 1. Kādai atsperei cietai vai mīkstai stinguma koeficients ir lielāks? 2. Kādi ir jāizvēlas optimālie atsperes amortizatori automobilim, lai tas varētu piedalīties rallijā Parīze Dakara? 3. Vai hipotēze ir apstiprinājusies? 52

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

MĀCĪBU PRIEKŠMETA MĒRĶIS

MĀCĪBU PRIEKŠMETA MĒRĶIS FIZIKA 10. 12. KLASEI MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMAS PARAUGS IEVADS Mācību priekšmeta programma ir vispārējās izglītības programmas sastāvdaļa, kuru veido mācību priekšmeta: 1) mērķis un uzdevumi; 2) mācību

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

4. TEMATS ELEKTRISKIE LĀDIŅI UN ELEKTRISKAIS LAUKS. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

4. TEMATS ELEKTRISKIE LĀDIŅI UN ELEKTRISKAIS LAUKS. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 4. TEMATS ELEKTRISKIE LĀDIŅI UN ELEKTRISKAIS LAUKS Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_11_SP_04_01_P1 Elektriskais lādiņš un lādētu ķermeņu mijiedarbība Skolēna darba

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

2. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

2. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 2. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_12_SP_02_01_P1 Apgaismojuma pētīšana Skolēna darba lapa F_12_SP_02_01_P2 Prasības nacionālā krājuma

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

2. TEMATS SILTUMS UN DARBS. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

2. TEMATS SILTUMS UN DARBS. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 2. TEMATS SILTUMS UN DARBS Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_11_SP_02_P1 Senie laiki Skolēna darba lapa F_11_SP_02_P2 Enerģija 19. gadsimtā: tvaika dzinēja laikmets

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE 2. LKTROMAGNĒTISKI VIĻŅI Radio izgudrošana Svārstību kontūrs Nerimstošas elektriskās svārstības lektromagnētisko viļņu iegūšana lektromagnētiskais šķērsvilnis lektromagnētisko viļņu ātrums lektromagnētisko

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2)

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2) 6.4. Gaismas dispersija un absorbcija 6.4.1. Normālā un anomālā gaismas dispersija Gaismas izplatīšanās ātrums vakuumā (c = 299 792,5 ±,3 km/s) ir nemainīgs lielums, kas nav atkarīgs no viļņa garuma. Vakuumā

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati 1. Fizikālo lielumu mērīšana Lai kvantitatīvi raksturotu kādu fizikālu lielumu X, to salīdzina ar tādas pašas

Διαβάστε περισσότερα

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem.

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem. 1. Vektori Skalāri un vektoriāli lielumi Lai raksturotu kādu objektu vai procesu, tā īpašības parasti apraksta, izmantojot dažādus skaitliskus raksturlielumus. Piemēram, laiks, kas nepieciešams, lai izlasītu

Διαβάστε περισσότερα

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar likumu (tās piekopšanai nepieciešama licence un reģistrēšanās).

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības PhD J. Lanka Mehāniskās slodzes veidi: a stiepe, b spiede, c liece, d - bīde Traumatisms skriešanā 1 gada laikā iegūto traumu skaits (dažādu autoru dati):

Διαβάστε περισσότερα

Kontroldarba varianti. (II semestris)

Kontroldarba varianti. (II semestris) Kontroldarba varianti (II semestris) Variants Nr.... attēlā redzami divu bezgalīgi garu taisnu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB starp vadiem ir 0 cm, I = 0 A, I = 0 A. Aprēķināt

Διαβάστε περισσότερα

Lai atvēru dokumentu aktivējiet saiti. Lai atgrieztos uz šo satura rādītāju, lietojiet taustiņu kombināciju CTRL+Home.

Lai atvēru dokumentu aktivējiet saiti. Lai atgrieztos uz šo satura rādītāju, lietojiet taustiņu kombināciju CTRL+Home. 5.TEMATS ĶĪMIJAS UN VIDES TENOLOĢIJAS Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri K_12_SP_05_01_P1 Sulfātcelulozes rūpnīcas būvniecība Krustpils pagasta Ozolsalā Skolēna darba

Διαβάστε περισσότερα

2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE. Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs

2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE. Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs 2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs D_l0_UP_02_Pl HIV vīrusa pētniecība Skolēna darba lapa D_l0_UP_02_Pl Šūnas sastāvdaļas

Διαβάστε περισσότερα

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums 3.. Līdzstrāva Šajā nodaļā aplūkosim elektrisko strāvu raksturojošos pamatlielumus un pamatlikumus. Nodaļas sākumā formulēsim šos likumus, balstoties uz elektriskās strāvas parādības novērojumiem. Nodaļas

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

Interferometri

Interferometri 6..6. Interferometri Interferometri ir optiskie aparāti, ar kuriem mēra dažādus fizikālus lielumus, izmantojot gaismas interferences parādības. Plānās kārtiņās koherentie interferējošie stari atrodas relatīvi

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (II semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (II semestris) Laboratorijas darbu apraksts (II semestris).5. Zemes magnētiskā lauka horizontālās komponentes noteikšana ar tangensgalvanometru. Katrā zemeslodes vietā Zemes magnētiskā lauka indukcijas vektors attiecībā

Διαβάστε περισσότερα

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 1. uzdevums Vai tu to vari? Gāzes Ķīmisko reakciju vienādojumi Ūdeņradis, oglekļa dioksīds,

Διαβάστε περισσότερα

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme).

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). 004, Pēteris Daugulis ATTIECĪBAS Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). Bināra attiecība - īpašība, kas piemīt

Διαβάστε περισσότερα

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

M.Jansone, J.Blūms Uzdevumi fizikā sagatavošanas kursiem

M.Jansone, J.Blūms Uzdevumi fizikā sagatavošanas kursiem DINAMIKA. Dinmik prkst pātrinājum ršnās cēloħus un plūko tā lielum un virzien noteikšns pħēmienus. Spēks (N) ir vektoriāls lielums; ts ir ėermeħu vi to dĝiħu mijiedrbībs mērs. Inerce ir ėermeħu īpšīb sglbāt

Διαβάστε περισσότερα

Testu krājums elektrotehnikā

Testu krājums elektrotehnikā iļānu 41.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Testu krājums elektrotehnikā iļāni 2007 EOPS SOCĀLS FONDS zdots ar ESF finansiālu atbalstu projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža

Διαβάστε περισσότερα

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Dr. oec, docente, Silvija Kristapsone 29.10.2015. 1 I. Zinātniskās pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011

Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011 Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011 Kā to izdarīt? Latvijas vispārizglītojošās skolās pamatizglītības satura reformas ieviešana tika pabeigta 2007./2008. māc./g.

Διαβάστε περισσότερα

Kā radās Saules sistēma?

Kā radās Saules sistēma? 9. VISUMS UN DAĻIŅAS Kā radās Saules sistēma? Planētas un zvaigznes Galaktikas un Visums Visuma evolūcija. Habla likums Zvaigžņu evolūcija Visuma apgūšanas perspektīvas Lielu ātrumu un enerģiju fizika

Διαβάστε περισσότερα

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE Ekspluatācijas gaitā jebkura reāla būve ārējo iedarbību rezultātā kaut nedaudz maina sākotnējo formu un izmērus. Sistēmas, kurās to elementu savstarpējā izvietojuma un izmēru maiņa iespējama tikai sistēmas

Διαβάστε περισσότερα

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Kristīna Širokova AS Grindeks Darba aizsardzības speciālists 2015. gads Par Grindeks AS Grindeks ir vadošais

Διαβάστε περισσότερα

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atrisināt dotos sešus uzdevumus, laiks 3 stundas. Uzdevumu tēmas: 1) tests vispārīgajā ķīmijā; 2) ķīmisko reakciju kinētika;

Διαβάστε περισσότερα

Irina Vdoviča SATURS

Irina Vdoviča SATURS Irina Vdoviča Praktisko darbu materiāls Analītiskā ķīmija. Kvantitatīvā analīze. Laboratorijas darbi, uzdevumi SATURS KVANTITATĪVĀ ANALĪZE... GRAVIMETRIJA... Laboratorijas darbs KRISTALIZĀCIJAS ŪDENS NOTEIKŠANA

Διαβάστε περισσότερα

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks 3.2.2. SAITES STARP ATOMIEM SAIŠU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Lai izprastu materiālu fizikālo īpašību būtību jābūt priekšstatam par spēkiem, kas darbojas starp atomiem. Aplūkosim mijiedarbību starp diviem izolētiem

Διαβάστε περισσότερα

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI 4. APGAISMJUMS UN ATTĒLI ptisko mikroskopu vēsture un nākotne Gaismas avota stiprums. Gaismas plūsma Apgaismojums Elektriskie gaismas avoti. Apgaismojums darba vietā Ēnas. Aptumsumi Attēla veidošanās.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ievads bioloģijā. Grāmatas lpp

1. Ievads bioloģijā. Grāmatas lpp 1. Ievads bioloģijā Grāmatas 6. 37. lpp Zaļā krāsa norāda uz informāciju, kas jāapgūst Ar dzeltenu krāsu izcelti īpaši jēdzieni, kas jāapgūst Ar sarkanu krāsu norādīti papildus informācijas avoti vai papildus

Διαβάστε περισσότερα

Cietvielu luminiscence

Cietvielu luminiscence 1. Darba mērķis Cietvielu luminiscence Laboratorijas darba mērķis ir iepazīties ar cietvielu luminiscenci un to raksturojošiem parametriem. Īpaša uzmanība veltīta termostimulētai luminiscencei (TSL), ko

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC www.latea.lv www.lldra.lv CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC LVS EN 14351-1 PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas

Διαβάστε περισσότερα

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem.

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. 005, Pēteris Daugulis PREDIKĀTU LOĢIKA Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. Par predikātiem ir jādomā kā par funkcijām, kuru vērtības apgabals ir patiesumvērtību

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma 1 ELEKTROĶĪMIJA Elektroķīmija ir zinātnes nozare, kura pēta ķīmisko un elektrisko procesu savstarpējo sakaru ķīmiskās enerģijas pārvēršanu elektriskajā un otrādi. Šie procesi ir saistīti ar katra cilvēka

Διαβάστε περισσότερα

Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu

Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu 05.06.2009. Celtniecības Izolācija /Ronalds Liepiņš 1 SATURS 1. Paroc akmens vate, kvalitāte, atšķirības 2. Jaunie būvnormatīvi 3. Kvalitatīva darbu secība fasāžu

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

Automātikas elementi un ierīces

Automātikas elementi un ierīces LATVIJAS LAKSAIMNIECĪBAS NIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKLTĀTE Lauksaimniecības enerģētikas institūts Automātikas elementi un ierīces Mācību metodiskais līdzeklis automātikas pamatos Jelgava 006 Sastādīja: prof.

Διαβάστε περισσότερα

Latvijas Universitāte Fizikas un matemātikas fakultāte datorzinātņu nodaļa

Latvijas Universitāte Fizikas un matemātikas fakultāte datorzinātņu nodaļa Latvijas Univesitāte Fizikas un matemātikas fakultāte datozinātņu nodaļa Eksāmena biļešu atbildes Fizikā (Teoētiskā mehānika, elektomagnētisms, optika) NEPABEIGTS Rīga,. Šis dabs i nācis no http://datzb.intelctuals.net/

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde

Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde 9. klases teorētiskie uzdevumi Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde 2012. gada 28. martā 9. klases Teorētisko uzdevumu atrisinājumi 1. uzdevums 7 punkti Molekulu skaitīšana Cik molekulu skābekļa rodas,

Διαβάστε περισσότερα

5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI

5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI WWW.BIOSAN.LV 5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI Atrisināt tālāk dotos uzdevumus un atbildes ierakstīt MS Word atbilžu datnē, ko kā pievienoto dokumentu

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības)

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības) atvijas Uiversitāte Fizikas u matemātikas fakutāte Fizikas oaļa Papiiājums ekciju kospektam kursam vispārīgajā fizikā ektromagētisms (eektromagētiskās iukcijas parāības) Asoc prof Aris Muižieks Noformējums

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση.

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση. (, ) =,, = : = = ( ) = = = ( ) = = = ( ) ( ) = = ( ) = = = = (, ) =, = = =,,...,, N, (... ) ( + ) =,, ( + ) (... ) =,. ( ) = ( ) = (, ) = = { } = { } = ( ) = \ = { = } = { = }. \ = \ \ \ \ \ = = = = R

Διαβάστε περισσότερα

Brīvie elektroni metālos. 1. Drudes metālu teorija

Brīvie elektroni metālos. 1. Drudes metālu teorija Brīvie eletroni metālos 1. Drudes metālu teorija Metālus vieno virne opīgu īpašību. Visi metāli ir labi siltuma un eletrisās strāvas vadītāji, tiem rasturīga aļamība, plastisums, gaismas spoguļreflesija.

Διαβάστε περισσότερα

(Leģislatīvi akti) REGULAS

(Leģislatīvi akti) REGULAS 28.2.2014. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 60/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar

Διαβάστε περισσότερα

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Palīglīdzeklis arhitektiem, konstruktoriem, būvuzraugiem un pasūtītājiem SIA SAKRET 2013 /2 Īstais darbam Izdevums veidots sadarbībā ar:

Διαβάστε περισσότερα

Saules starojuma enerģijas izmantošana

Saules starojuma enerģijas izmantošana Saules starojuma enerģijas izmantošana Galvenais enerģijas avots Saules sistēmā, arī uz Zemes, ir Saules elektromagnētiskais starojums. Saule ir gāzu-plazmas ķermenis, tās iekšienē notiek kodolu sintēzes

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES 11. JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 1. KĀRTAS UZDEVUMI

LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES 11. JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 1. KĀRTAS UZDEVUMI LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES 11. JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 1. KĀRTAS UZDEVUMI Atrisini tālāk dotos sešus uzdevumus un atbildes noformē elektroniski (Word dokuments, PDF datne u.c.) un nosūti uz

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS. E.Vanzovičs, S.Želvis

PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS. E.Vanzovičs, S.Želvis PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS E.Vanzovičs, S.Želvis RTU Enerģētikas un elektrotenikas fakultāte Enerģētikas institūts Rīga 2006 ANOTĀCIJA Darbā apskatīta pārsprieguma

Διαβάστε περισσότερα

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolotājiem

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolotājiem Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolotājiem Dr. oec, docente, Silvija Kristapsone 29.10.2015. 1 I. Zinātniskās pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ

IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ RĪGAS TEHNISKĀS KOLEDŽA I.Klotņa IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ 011. 1 1. FIZIKĀLO LIELUMU MĒRĪŠANA Peredze apstprna, ka dažādus tpskus objektus var savā starpā salīdznāt tka pēc tādām īpašībām, kuras raksturo ar

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI gads 1. variants, 1. daļa

IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI gads 1. variants, 1. daļa IZGLĪTĪBAS SATURA UN EKSAMINĀCIJAS CENTRS IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI 2008. gads 1. variants, 1. daļa Maksimālais punktu skaits par 1. daļu 30 p. Aizpilda skolotājs: 1. uzdevums. Vai apgalvojums ir

Διαβάστε περισσότερα

Latvijas 44. Nacionālā ķīmijas olimpiāde (2003. gads) Teorētiskie uzdevumi.

Latvijas 44. Nacionālā ķīmijas olimpiāde (2003. gads) Teorētiskie uzdevumi. Latvijas 44. Nacionālā ķīmijas olimpiāde (2003. gads) Teorētiskie uzdevumi. 1. 9 5 p. Pilnībā izkarsēja 5,0g kalcija karbonāta, kas saturēja 3,0% piemaisījumu. Izdalīto gāzi saistīja ar iepriekš nosvērtu

Διαβάστε περισσότερα

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē LŪZNAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA Vilis Pauliņš Metodiskā izstrādne Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē Praktisko mācību priekšmeta programma 64 stundām LŪZNAVA 2008 Saturs

Διαβάστε περισσότερα

Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi

Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi Irina Vdoviča Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi Saturs 1. ATOMA UZBŪVE UN PERIODISKAIS LIKUMS... 2 2. VIELU UZBŪVE... 6 3. OKSIDĒŠANAS REDUCĒŠANAS REAKCIJAS... 7 4. ELEKTROLĪTISKĀ

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Metāla konstrukcijas Studiju darbs Ēkas starpstāvu pārseguma nesošo tērauda konstrukciju projekts Izpildīja: Kristaps Kuzņecovs Stud. apl. Nr. 081RBC049

Διαβάστε περισσότερα

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS LATVIJA ENERGOTANDART LEK 1400-21 Pirmais izdevums 2006 VĒJAGREGĀTU ITĒMA 21. DAĻA TĪKLĀ LĒGTU VĒJAGREGĀTU ITĒMA ĢENERĒTĀ ELEKTROENERĢIJA KVALITĀTE PARAMETRU MĒRĪŠANA UN NOVĒRTĒŠANA Latvijas Eletrotehisā

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS RĪGAS TEHNSKĀ NVERSTĀTE ENERĢĒTKAS N ELEKTROTEHNKAS FAKLTĀTE NDSTRĀLĀS ELEKTRONKAS N ELEKTROTEHNKAS NSTTŪTS VARS RAŅĶS, NNA BŅNA (RODONOVA) ENERGOELEKTRONKA TREŠAS ATKĀRTOTAS ZDEVMS RĪGA 007 DK 6.34 Lekciju

Διαβάστε περισσότερα

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016 CENRĀDIS IR SPĒKĀ NO 02/05/2016 IZDEVUMS: LV PUBLICĒTS 05/2016 ProRox Industriālā izolācija Produktu katalogs 2016 Cenrādis ir spēkā no 02.05.2016 1 Ekspertu veidota tehniskā izolācija Mēs dalāmies ar

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētiskie lauki

Elektromagnētiskie lauki Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu Elektromagnētiskie lauki 2. sējums. Gadījumu analīzes Sociālā Eiropa Šī publikācija saņēmusi Eiropas Savienības Nodarbinātības

Διαβάστε περισσότερα

SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...

SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana... 1 SKICE. VĪTNE SATURS Ievads... 2 Tēmas mērķi... 2 1. Skice...2 1.1. Skices izpildīšanas secība...2 1.2. Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...5 2. Vītne...7 2.1. Vītņu veidi un to apzīmējumi...10 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA Ieguldījums tavā nākotnē Ieguldījums tavā nākotnē Profesionālās vidējās izglītības programmu Lauksaimniecība un Lauksaimniecības tehnika īstenošanas kvalitātes uzlabošana 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās

Διαβάστε περισσότερα

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē»

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» «Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» Vitalijs Rodins, M.Sc., Žanna Martinsone, Dr.med.,, Rīgas Stradiņa universitāte Rīga, 12.04.2016. veselības institūts 1 Prezentācijas saturs 1. Kas

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

Projekts Tālākizglītības programmas Bioloăijas skolotāja profesionālā pilnveide izstrāde un aprobācija (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/

Projekts Tālākizglītības programmas Bioloăijas skolotāja profesionālā pilnveide izstrāde un aprobācija (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/ C Praktisko darbu modulis 1. laboratorijas darbs Nodarbība. Mikroskopēšanas pamatprincipi augu uzbūves pētīšanā Priekšstatu veidošanās par mikroskopiju Mikroskopēšana ir viena svarīgākajām bioloăijā pielietojamām

Διαβάστε περισσότερα

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbs Nr Junga dubultsprauga

Laboratorijas darbs Nr Junga dubultsprauga Lbortorijs rbs Nr.3.2.1 Jung ubultsprug Stuent vārs, uzvārs:... Fkultāte, grup:... Stuent pliecībs numurs:... 1 Teorētiskis pmtojums Jung ubultsprug Prāību, k ivi vi virāki viļņi vienlikus ierbojs kāā

Διαβάστε περισσότερα

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Jelgava 008 P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Mācību līdzeklis lietišėajā elektronikā Jelgava 008 Mācību līdzeklis sagatavots un

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija Izpildīja: Kristaps Kuzņecovs Stud. apl. Nr. 081RBC049

Διαβάστε περισσότερα

9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu ir Latvijas gada budžetā?

9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu ir Latvijas gada budžetā? Latvijas 45. nacionālā ķīmijas olimpiāde ( 2004) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei 9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas 2004. gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Palīglīdzeklis arhitektiem, konstruktoriem, būvuzraugiem un pasūtītājiem SIA SAKRET 2011 / 1 Īstais darbam Izdevums veidots sadarbībā ar:

Διαβάστε περισσότερα

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā CE ietverto tēmu loks ir Ĝoti plašs: ėīmijas pamatjautājumi (pamatskolas kurss), vispārīgā ėīmija, neorganiskā ėīmija, organiskā ėīmija, ėīmija

Διαβάστε περισσότερα

Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs

Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs SIA TENAX SIA Evopipes SIA SAKRET SIA Bureau Veritas Latvia SIA "KNAUF"

Διαβάστε περισσότερα

2014. gada 26. martā Rīkojums Nr. 130 Rīgā (prot. Nr ) Par Vides politikas pamatnostādnēm gadam

2014. gada 26. martā Rīkojums Nr. 130 Rīgā (prot. Nr ) Par Vides politikas pamatnostādnēm gadam 2014. gada 26. martā Rīkojums Nr. 130 Rīgā (prot. Nr. 17 31. ) Par Vides politikas pamatnostādnēm 2014. 2020. gadam 1. Apstiprināt Vides politikas pamatnostādnes 2014. 2020. gadam (turpmāk pamatnostādnes).

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. 1 apvalkotā tablete satur 50 mg, 100 mg vai 200 mg sulpirīda (Sulpiridum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. 1 apvalkotā tablete satur 50 mg, 100 mg vai 200 mg sulpirīda (Sulpiridum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS BETAMAKS 50 mg apvalkotās tabletes BETAMAKS 100 mg apvalkotās tabletes BETAMAKS 200 mg apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 apvalkotā tablete

Διαβάστε περισσότερα

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Paklāji un kabeļi Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Satura

Διαβάστε περισσότερα

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes Rockwool LATVIJA Ārsienu siltināšana Apmetamās un vēdināmās fasādes Apmetamo fasāžu siltināšana Akmens vates izstrādājumiem, kurus izmanto ēku fasāžu siltināšanai, raksturīga izmēru noturība (tā nedeformējas

Διαβάστε περισσότερα

Elektriskais lauks dielektriķos Brīvie un saistītie lādiņi

Elektriskais lauks dielektriķos Brīvie un saistītie lādiņi 3... Elktrskas lauks dlktrķos 3... Brīv un sastīt lādņ 79. gadā angļu znātnks S. Grjs (666 736) kurš konstatēja, ka lktrskas lādņš var pārt no vna ķrmņa uz otru, pmēram, pa mtāla stpl. Līdz ar to, var

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006)

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei Atrisināt tālāk dotos 6 uzdevumus! Risinājumā parādīt arī visus aprēķinus! Rakstīt glītā, salasāmā rokrakstā! Uz risinājumu

Διαβάστε περισσότερα