2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE. Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE. Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs"

Transcript

1 2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs D_l0_UP_02_Pl HIV vīrusa pētniecība Skolēna darba lapa D_l0_UP_02_Pl Šūnas sastāvdaļas un to nozīme Skolēna darba lapa D_l0_SP_02_P2 Šūnas sastāvdaļas un to nozīme Skolēna darba lapa D_10_DD_02_P1 Rūgšanas procesa atkarība no temperatūras Skolēna darba lapa D_10_LD_02_P1 Šūnu salīdzināšana Skolēna darba lapa D_10_LD_02_P2 Osmozes novērošana šūnā Skolēna darba lapa D_10_LD_02_P3 CO2 izdalīšanās intensitāte rūgšanas procesā atkarībā no cukura koncentrācijas Skolēna darba lapa Kārtējais vērtēšanas darbs Nobeiguma vērtēšanas darbs Neredzamā, dzīvā pasaule Varianti; vērtēšanas kritēriji Lai atvēru dokumentu aktivējiet saiti. Lai atgrieztos uz šo satura rādītāju, lietojiet taustiņu kombināciju CTRL+Home.

2 N E R E D Z A M Ā D Z Ī V Ā P A S A U L E NEREDZAMĀ DZĪVĀ PASAULE T E M A T A A P R A K S T S 2 8 Dzīvā pasaule ir tik daudzveidīga un vienlaikus arī tik vienota savā uzbūvē un dzīvības procesu norisēs. Taču vienmēr cilvēks ir uzdevis jautājumu kas ir aiz robežas, ko nevar saskatīt ar neapbruņotu aci? Galileo Galileja un Roberta Huka izgudrotie mikroskopi pavēra iespēju ielūkoties šajā, it kā neredzamajā, bet ļoti daudzveidīgajā un interesantajā mikropasaulē. Ieteicams to sākt pētīt no visu organismu uzbūves pamatvienības šūnas. Šūna ir gan vienšūnas organisms, gan daudzšūnu organismu sastāvdaļa. Pamatskolā skolēni ir jau ieguvuši vispārīgas zināšanas par to, ka visi dzīvie organismi sastāv no šūnām, kā arī prasmes strādāt ar mikroskopu. Viņi jau ir aplūkojuši mikroskopā augu un dzīvnieku šūnas. Šajā tematā dabaszinību kursā vidusskolā skolēni turpinās izzināt mikropasauli šūnu līmenī, pilnveidos eksperimentālās prasmes pagatavojot mikropreparātus un, izmantojot mikroskopu, novēros dažādu šūnu uzbūvi. Veicot laboratorijas darbus, skolēni mācīsies saskatīt kopīgo un atšķirīgo dažādu organismu šūnu uzbūvē un tajās notiekošajos dzīvības procesos. Pētot rauga šūnu barošanos, skolēni apgūs pētnieciskās darbības posmus pētāmās problēmas izvirzīšanu un hipotēzes formulēšanu. IT izmantošana nodrošinās iespējas ielūkoties tādās šūnu struktūrās, kas nav novērojamas gaismas mikroskopā. Skolēnu izziņas darbība jāvirza uz līdzību saskatīšanu šūnas un organismu uzbūvē un dzīvības norisēs. Dabā pastāv ne tikai organismi ar šūnveida uzbūvi, bet eksistē arī bezšūnu struktūras vīrusi. Šiem, it kā dzīvajiem, it kā nedzīvajiem veidojumiem ir sava vieta dabas struktūrā, un par to eksistenci nedrīkst aizmirst. Arvien nozīmīgāku vietu mūsdienu tautsaimniecībā un medicīnā ieņem biotehnoloģiju attīstība. Apgūstot tēmu par mikroorganismu daudzveidību un nozīmi, skolēniem jādod iespēja analizēt informāciju par biotehnoloģiju lietojuma iespējām mūsdienās.

3 N E R E D Z A M Ā D Z Ī V Ā P A S A U L E DABASZINĪBAS 10. klase C E Ļ V E D I S Galvenie skolēnam sasniedzamie rezultāti PROGRAMMĀ STANDARTĀ Apraksta bezšūnu struktūru un dzīvības formu daudzveidību. Raksturo vienas šūnas organismu daudzveidību. Klasificē vienas šūnas organismus pēc barošanās veida un skābekļa nepieciešamības. Raksturo vīrusu daudzveidību (apvalka un bezapvalka vīrusi, DNS un RNS vīrusi, bakteriofāgi). Izprot dzīvības procesus (vairošanās, kairināmība un vielu uzņemšana, transports, izvadīšana) un to ietekmējošos faktorus. Izskaidro šūnas sastāvdaļu funkcijas šūnas un organismu dzīvības procesos. Izprot šūnas dzīvības procesus enerģijas ieguvi un patēriņu, vielu uzņemšanu un izvadīšanu, kairināmību, augšanu un vairošanos. Saskata un formulē pētāmo problēmu/risinājumu un izvirza hipotēzi par dabā notiekošiem procesiem, izvērtējot informāciju no dažādiem avotiem. Formulē pētāmo problēmu un hipotēzi, nolūkā pētīt osmozi šūnā. Attēlo grafikos, shēmās, diagrammās, zīmējumos, fizikālos procesus un dabas objektus. Atpazīst mikroskopisko organismu, augu un dzīvnieku šūnas mikropreparātos, attēlos, fotogrāfijās. Reģistrē datus par šūnu uzbūvi un tajās notiekošiem procesiem bioloģiskā zīmējuma un vārdiskā apraksta formā. Formulē un argumentē savu viedokli, pamatojoties uz faktiem par pasaules uzbūvi un dabaszinātņu likumsakarībām. Argumentē savu viedokli par mikroorganismu un vīrusu darbības pozitīvajām un negatīvajām sekām. 2 9 STUNDĀ Demonstrēšana. D. Rūgšanas procesa atkarība no temperatūras. VM. Dzīvnieku šūnas uzbūve. VM. Baktērijas uzbūve. VM. Augu šūnas uzbūve. VM. Vīrusu uzbūve. VM. Vienšūnas aļģes un baktērijas. VM. Vienšūņi. Darbs ar tekstu. Vizualizēšana. SP. Šūnas sastāvdaļas un to nozīme. VM. Šūnas dzīvības procesi. VM. Vielu iekļūšana šūnā. KD. Šūnā notiekošie procesi. Laboratorijas darbs. LD. Osmozes novērošana šūnās. VM. Augu audu uzbūve. VM. Dzīvnieku un augu audi. Vizualizēšana. LD. Šūnu salīdzināšana. LD. CO 2 izdalīšanās intensitāte rūgšanas procesā atkarībā no cukura koncentrācijas. Diskusija. HIV vīrusa pētniecība.

4 N E R E D Z A M Ā D Z Ī V Ā P A S A U L E U Z D E V U M U P I E M Ē R I Sasniedzamais rezultāts I II III Raksturo vienas šūnas organismu daudzveidību. Nosauc pazīmes, pēc kurām var raksturot vienas šūnas organismu daudzveidību (D_10_UP_02_VM1)! Apskati attēlu (D_10_UP_02_VM1)! Izvēlies trīs dažādus vienšūņus un salīdzini to ārējo uzbūvi! Aplūkojot mikroskopā vienas šūnas organismu paraugus, novēroja šūnas ar vicām. Vai šāds raksturojums ir pietiekams, lai noteiktu organisma piederību kādai no grupām (D_10_UP_02_VM1)? Kāda vēl informācija neieciešama, lai noteiktu precīzu šī organisma piederību? 3 0 Izskaidro dažādu audu šūnu ārējās uzbūves saistību ar tās funkcijām. Doti dzīvnieku un augu audu veidi un to funkcijas (D_10_UP_02_VM2). Izvēlies katram audu veidam atbilstošo funkciju! Dzīvnieku audi un to funkcijas Attēlā (D_10_UP_02_VM2) dota auga lapas mikroskopiskā uzbūve. Salīdzini segaudus, pamataudus un vadaudus veidojošo šūnu ārējo uzbūvi un pamato to pielāgotību veicamajām funkcijām! Izskaidro, kāpēc peldošiem ūdensaugiem atšķirībā no sauszemes augiem ir vāji attīstīti balstaudi, bet ir labi izveidota gaisa parenhīma (audi, kuros starp parenhīmas šūnām atrodas ar gaisu pildītas šūnstarpas)! 1. Epitēlijaudi A. Spēj kontrahēties. 2. Muskuļaudi B. Pārklāj visu ķermeni, izklāj dobumus un veido dziedzerus. 3. Saistaudi C. Vada impulsus. 4. Nervaudi D. Saista sava starpā dažādus audus. Augu audi un to funkcijas Audu nosaukums Segaudi Pamataudi Vadaudi Audus veidojošo šūnu ārējās uzbūves raksturojums Šūnu ārējās uzbūves pielāgotība to funkcijām 1. Veidotājaudi A. Transportē vielas. 2. Segaudi B. Veido specializētos audus. 3. Pamataudi C. Klāj auga virsmu, aizsargā. 4. Vadaudi D. Veido auga organisma pamatmasu.

5 N E R E D Z A M Ā D Z Ī V Ā P A S A U L E DABASZINĪBAS 10. klase Sasniedzamais rezultāts I II III Izprot šūnu izpētes nozīmi medicīnas attīstībā. Šūnas atklāšana un pētījumi par šūnu sākās 17. gadsimta otrajā pusē. Kādu zinātņu nozaru attīstību sekmēja šūnu pētījumi? Vācu patologs Rūdolfs Virhovs ( ) izveidoja mācību par šūnu kā dzīvības nesēju. Viņš pieņēma, ka šūna rodas tikai no šūnām un, šūnai pārmainoties, rodas slimības. Nosauc piemērus, kas ilustrē katru no minētajām atziņām! Ieskatoties dzimšanas apliecībā, varam noteikt cilvēka vecumu. Taču šis gadskaitlis neattiecas uz visu ķermeni. Jauns pētījums Karolinskas institūtā Stokholmā liecina, ka cilvēka organisma šūnas caurmērā sasniedz tikai gadu vecumu. Piemēram, zarnu sieniņu virsmas šūnas atjaunojas pēc 5 dienām, ādas šūnas atjaunojas aptuveni pēc 14 dienām, aknas atjaunojas dienu laikā, kauli sasniedz 10 gadu vecumu, bet muskuļi aptuveni 15 gadus. Taču smadzenīšu, smadzeņu garozas un acs lēcas iekšienē šūnas nekad neatjaunojas. Kā veiktos pētījumus par šūnām varētu izmantot medicīnā? 3 1 Izskaidro šūnas sastāvdaļu (kodols, membrāna, šūnapvalks, ribosomas, hloroplasti, mitohondriji, vakuolas) funkcijas šūnas un organisma dzīvības procesos. Ievieto tabulā dotos jēdzienus atbilstoši šūnā vai cilvēka organismā notiekošajiem procesiem! Zarnas, citoplazma, mitohondrijs, plaušas, asinis, gremošanas vakuola, zemādas taukaudi, vakuola. Process Šūna Cilvēka organisms Elpošana Rezerves barības vielu uzkrāšana Vielu transports Gremošana Vienšūnim amēbai ar mikroskopisku adatu atdalīja kodolu. Tā turpināja baroties un kustēties, bet nevairojās. Izskaidro, kāpēc amēba nevairojās! Ķīmiskās vielas, piemēram, alkohols, bojā nervu šūnas. Pamato, kā atsevišķu šūnu bojājumi ietekmē organisma nervu sistēmas un visa organisma darbību! Izmantojot reakcijas vienādojumus, apraksta enerģijas uzņemšanu un patēriņu šūnās un organismos (fotosintēze, glikozes oksidēšanās). Kā sauc vienādojumā attēloto procesu? 6CO 2 + 6H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6O 2 Nosauc reakcijas izejvielas, produktus un raksturo šīs reakcijas norises apstākļus! Doti fotosintēzes un glikozes šķelšanas reakcijas vienādojumi. Kura reakcija notiek, enerģiju patērējot, kura enerģiju izdalot? Papildini reakciju vienādojumus, pierakstot + enerģija, reakcijas vienādojumu kreisajā vai labajā pusē! a) 6CO 2 + 6H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6O 2 b) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O Izmantojot shēmu, ar reakcijas vienādojumiem attēlo augu fotosintēzes un elpošanas procesus!

6 N E R E D Z A M Ā D Z Ī V Ā P A S A U L E 3 2 Sasniedzamais rezultāts I II III Izprot šūnas dzīvības procesus enerģijas ieguvi un patēriņu, vielu uzņemšanu un izvadīšanu, kairināmību, augšanu un vairošanos. Pretī apgalvojumam ieraksti tam atbilstošo burtu, kas apzīmē aprakstīto dzīvības procesu! Apgalvojums Tupelīte aizpeld no pilienā ievietota sāls kristāla. Amēba dalās uz pusēm. Pēc laika meitšūna sasniedz mātšūnas izmērus. Amēba ar māņkājiņām aptver barības piciņas. Dzīvības process A. Enerģijas ieguve B. Augšana C. Vairošanās D.Kairināmība Vienšūnas zaļaļģe hlamidomona ir sastopama ūdenskrātuvēs. Tā ir kustīga aļģe, jo ar vicu palīdzību spēj pārvietoties ūdenī. Pie vicu pamata atrodas sarkana actiņa, kas ir gaismjutīgs ķermenītis. Hlamidomona pārvietojas ūdenskrātuves labāk apgaismotās daļas virzienā. a) Nosauc, kādi hlamidomonas dzīvības procesi raksturoti piemērā! b) Kāpēc hlamidomonai nepieciešama gaisma? Izveido aprakstu par to, kas notiktu ar šūnu, ja tai vairs nebūtu kairināmība (vai augšana, vai arī vairošanās)! Izskaidro osmozes nozīmi šūnas un organisma iekšējās vides līdzsvara saglabāšanā. Cilvēka organismā ēdiena atliekas ceļu no resnās zarnas sākuma līdz beigām veic aptuveni 12 stundās. Šajā laikā gandrīz viss tajās esošais ūdens uzsūcas asinīs. Kā sauc procesu, kas to nodrošina? Paskaidro, ar ko osmoze atšķiras no difūzijas! Ja augsni pārmēslo ar minerālmēsliem, tad dažkārt var novērot augu novīšanu. Lai augi neaizietu bojā, tie pastiprināti jālaista. Izskaidro procesus, kas notiek, augus pārmēslojot un pēc tam pastiprināti laistot! Raksturo vīrusu uzbūves daudzveidību (apvalka un bezapvalka vīrusi, DNS un RNS vīrusi, bakteriofāgi). Aplūko attēlu (D_10_UP_02_VM5 )! Kurš ir apvalka vīruss, kurš bezapvalka vīruss? Rinovīruss Bakteriofāgs HIV vīruss Salīdzini attēlos (D_10_UP_02_VM5) parādīto vīrusu uzbūvi! Kas šiem vīrusiem ir kopīgs, kas atšķirīgs? Par kādām vīrusu uzbūves un darbības īpatnībām liecina dotais apraksts? Krievu zinātnieks Dmitrijs Ivanovskis ( ) studiju gados Pēterburgas universitātē sāka pētīt tabakas slimības Dienvidkrievijā. Viņš konstatēja, ka tabakas mozaīkas slimības cēlonis ir kāds infekcijas izraisītājs, kas atrodas slimo augu lapu sulā un iet cauri bakterioloģiskajam filtram, kas aiztur visas baktērijas. Ja šādu izfiltrētu sulu ievada veselu augu lapās, tie arī saslimst ar mozaīkas slimību. Tagad ir zināms, ka šo slimību ierosina vīrusi.

7 N E R E D Z A M Ā D Z Ī V Ā P A S A U L E DABASZINĪBAS 10. klase Sasniedzamais rezultāts I II III Klasificē vienas šūnas organismus pēc barošanās veida un skābekļa nepieciešamības. Pabeidz teikumus, atbilstoši ievietojot jēdzienus: aerobi, anaerobi, miksotrofi, autotrofi, heterotrofi! a) Organismi, kas organiskās vielas sintezē no neorganiskām vielām, ir b) Organismi, kas barošanās procesā izmanto citu organismu organiskās vielas, ir c) Organismi, kuru dzīvības procesiem nepieciešams skābeklis, ir d) Organismi, kuriem ir jaukta barošanās, ir e) Organismi, kas var eksistēt bezskābekļa apstākļos, ir Aizpildi tabulu, klasificējot dotos organismus pēc barošanās veida un skābekļa nepieciešamības! Mikroskopiskā organisma raksturojums Zilaļģes jeb ciānbaktērijas izmanto gaismas enerģiju, no neorganiskām vielām ražojot organiskās vielas. Pūšanas baktērijas noārda organiskās vielas bojāgājušos organismos līdz neorganiskajām vielām. Zaļā eiglēna barības vielas iegūst gan autotrofā, gan heterotrofā ceļā. Botulisma nūjiņas, labvēlīgos apstākļos bezskābekļa, mazsāļā vai mazskābā vidē savairojas un izdala indīgas vielas. Pēc barošanās veida Pēc skābekļa nepieciešamības Līdz 20. gs sākumam, klasificējot baktērijas, galveno uzmanību pievērsa to morfoloģiskajām (ārējām) pazīmēm, taču saprata, ka tikai pēc ārējām pazīmēm baktērijas taksonomiskajās grupās iedalīt nevar. Tādēļ baktēriju klasifikācijai sāka izmantot arī fizioloģiskās pazīmes. Kāpēc ir jāzina arī fizioloģiskās pazīmes, lai izveidotu pilnīgu klasifikāciju? 3 3 Argumentē savu viedokli par mikroorganismu un vīrusu darbības pozitīvajām un negatīvajām sekām. Izlasi tabulā dotos aprakstus par mikroorganismu darbību un atzīmē ar + vai, kādas ir šo mikroorganismu darbības sekas! Mikroorganismu darbība + Govs spēj pārtikt no barības, kas ir bagāta ar celulozi (salmi, siens), jo govs kuņģī ir baktērijas, kas šķeļ celulozi. Mikroskopisko sēņu sporas gaisā var izraisīt alerģisku reakciju cilvēkam. Mitrumā sapelē ne tikai maize, bet arī sadzīves priekšmeti apģērbi, grāmatas. Cilvēku resnajā zarnā eksistē baktērijas, kas ražo vitamīnus. Kāda ir mikroorganismu pozitīvā un negatīvā nozīme cilvēka dzīvē? Sagatavo ar faktiem pamatotus argumentus diskusijai Vai HIV vīrusa pētniecībai atvēlētie līdzekļi tiek izmantoti mērķtiecīgi? (D_10_UP_02_P1)

8 N E R E D Z A M Ā D Z Ī V Ā P A S A U L E Sasniedzamais rezultāts I II III Apraksta pārtikas produktu, medikamentu, rūpniecībā izmantojamo vielu iegūšanu, izmantojot jēdzienu biotehnoloģija. 1. Izvēlies, kurš skaidrojums par biotehnoloģiju ir visatbilstošākais! a) Tehnikas izmantošana bioloģijā. b) Bioloģijas izmantošana tehnikā. c) Dzīvo organismu izmantošana pārtikas, medikamentu vai citas produkcijas rūpnieciskā ražošanā. d) Bioloģijas un tehnikas apvienojums. Augot pelējumsēnēm, savairojas arī daudz baktēriju. Lai varētu izdzīvot, pelējumsēnes izdala vielas, kas iznīcina baktērijas. Paskaidro, kā šo pelējumsēņu spēju izmanto cilvēks! Zemnieku saimniecībā no organismu atliekām izveidoja kompostu, ļaujot atliekām satrūdēt dabiskā ceļa. Tad saimnieks izlasīja par biotehnoloģijas izmantošanu lauksaimniecībā. Kā, tavuprāt, izmantojot biotehnoloģiskās metodes, zemnieks varētu izmantot organismu atliekas? Ko šajā procesā varētu iegūt no augu un dzīvnieku atliekām? Nosauc piemērus, kur pārtikas produktu ražošanā izmanto biotehnoloģiju!

9 N E R E D Z A M Ā D Z Ī V Ā P A S A U L E DABASZINĪBAS 10. klase S T U N D A S P I E M Ē R S ŠŪNAS SASTĀVDAĻAS UN TO NOZĪME Mērķis Pilnveidot izpratni par šūnas sastāvdaļām, to nozīmi šūnas dzīvības procesos, pārveidojot vārdisko informāciju par šūnas uzbūvi vizuālā šūnas modelī. Skolēnam sasniedzamais rezultāts Izveido šūnas vizuālo modeli, izmantojot šūnas sastāvdaļu aprakstus. Zina šūnas sastāvdaļu lomu tās dzīvības norisēs. Izprot šūnu kā vienotu sistēmu. Nepieciešamie resursi Izdales materiāls Šūnas sastāvdaļas un to nozīme (D_10_SP_02_P1). Izdales materiāls Šūnas sastāvdaļas un to nozīme (D_10_SP_02_P2). Vizuālais materiāls Šūnas sastāvdaļas un to nozīme (D_10_SP_02_VM6). Flomāsteri, krāsainie papīri, līme, šķēres katrai darba grupai. Dators, projektors. Mācību metode Vizualizēšana, strukturēts rakstu darbs. Mācību organizācijas formas Kooperatīvā mācīšanās. Vērtēšana Skolotājs prezentācijas laikā novērtē skolēnu prasmi apstrādāt un vizualizēt informāciju, kā arī novērtē skolēnu zināšanas par šūnas sastāvdaļu nozīmi un to saskaņotu darbību. Skolotāja pašnovērtējums Secina par stundas mērķa sasniegšanu, izmantoto metožu lietderību un efektivitāti. 3 5 Stundas gaita Stunda ieplānota skolēnu pamatskolas zināšanu pilnveidei par šūnas sastāvdaļām. Dažkārt skolēniem sagādā grūtības atcerēties šūnas organoīdu nosaukumus un to funkcijas, tādēļ, lai atvieglotu šo procesu, tiek ierosināts veidot vizualizāciju un asociācijas. Kā darba formu izvēloties kooperatīvo mācīšanos, skolotājs organizē mācību procesu grupās, lai viena grupa no otras varētu iegūt informāciju uzdevuma izpildei. Ir svarīgi izvēlēties un ievērot grupu sadales principu: grupās ne vairāk kā pieci skolēni (var būt mazākas grupas un veidot 2 šūnu modeļus). Sadalot katrai grupai organoīdus, skolotājs var izveidot grupām līdzvērtīgas vai dažāda grūtuma pakāpju uzdevumus. Ja skolotājs, novērtējot skolēnu priekšzināšanas, uzskata, ka skolēni spēs izveidot dzīvnieku šūnu vai vīrusu modeļus, tad, mainot vai papildinot pielikumu, var palielināt uzdevuma grūtuma pakāpi. Skolotāja darbība Iepazīstina ar stundas tēmu un mērķi. Ar frontāliem jautājumiem rosina atcerēties pamatskolas kursa informāciju par šūnu. Sadala skolēnus darba grupās. Izdala katrai grupai vajadzīgos materiālus: aploksni ar darba uzdevumiem un šūnas sastāvdaļu aprakstiem, flomāsterus, krāsainos papīrus, līmi, šķēres. Uz tāfeles varētu būt jau uzzīmēta paredzamās šūnas kontūra vai arī norādīti veidojamā šūnas modeļa izmērus. Vizualizēšana (30 minūtes) Skolēnu darbība Atbild, atsauc atmiņā no pamatskolas kursa informāciju par dažādu organismu šūnām, to sastāvdaļām un funkcijām. Izveido darba grupas. Iepazīstas ar darba uzdevumiem, resursiem un sadala pienākumus.

10 N E R E D Z A M Ā D Z Ī V Ā P A S A U L E 3 6 Skolotāja darbība Izdala darba lapu Šūnas sastāvdaļas un to nozīme un lūdz iepazīties ar 1. uzdevumu, vērš uzmanību, ka to izpildīs, klausoties citu grupu prezentācijas. Norāda laiku uzdevuma veikšanai un prezentācijai, konsultē, ja tas nepieciešams. Aicina skolēnus īsi raksturot dotās šūnas sastāvdaļas un veidot kopēju šūnas modeli, pakāpeniski to papildinot ar struktūrelementiem (šūnas sastāvdaļām). Atgādina par ierakstiem darba lapā. Aicina apkopot informāciju par šūnu kā vienotu sistēmu un atpazīt, kāda veida šūna tika izveidota. Aicina skolēnus pārbaudīt iegūtās zināšanas un izpildīt darba lapā 3. uzdevumu. Frontāli aicina skolēnus nosaukt un salīdzināt savas atbildes ar atbildēm, kuras demonstrē datora prezentācijā. Uzdod jautājumu, ar ko skolēniem asociējas šūna un tās sastāvdaļas? Var palīdzēt, nosaucot piemēru par grupas darbu, jo no tā, cik katra grupa labi veica savu uzdevumu, bija atkarīgas arī pārējo zināšanas. Aicina skolēnus darba lapā veikt 4. uzdevumu. Šis varētu būt arī mājas uzdevums, tikai jāpārliecinās, vai skolēniem tas ir saprotams. Strukturēts rakstu darbs (10 minūtes) Skolēnu darbība Saņem darba lapu un iepazīstas ar 1. uzdevumu. Izmantojot izsniegtos materiālus, pēc šūnas sastāvdaļu aprakstiem veido to uzbūves modeļus un sagatavo īsu ziņojumu par attiecīgo sastāvdaļu uzbūvi un funkcijām. Katra darba grupa īsi (2 minūtes) raksturo šūnas sastāvdaļu uzbūvi, funkcijas un uz tāfeles veido kopēju šūnas modeli. Klausoties klasesbiedru stāstījumu, izpilda darba lapā 1. uzdevumu. Izsaka secinājumus par šūnas sastāvdaļu darbību un lomu tās saskaņotā funkcionēšanā. Salīdzina savas atbildes ar skolotāja demonstrētajām atbildēm un veic pašnovērtējumu. Veido asociācijas un uzklausa klasesbiedru idejas. Iepazīstas ar piecrindes rakstīšanas nosacījumiem un veic uzdevumu.

11 S k o l ē n a d a r b a l a p a D_10_UP_02_P1 Vārds uzvārds klase datums HIV VĪRUSA PĒTNIECĪBA Uzdevums Izmantojot doto tekstu un citus informācijas avotus, sagatavo ar faktiem pamatotus argumentus diskusijai Vai HIV vīrusa pētniecībai atvēlētie līdzekļi tiek izmantoti mērķtiecīgi? Kopš gadu beigām AIDS epidēmijas izplatībai ir pievērsta īpaša Eiropas Savienības uzmanība. Pirmo epidēmijas viļņu savaldīšanā liela loma ir bijusi dalībvalstu sadarbībai. Eiropas Savienība ir finansējusi projektus un izveidojusi sakaru tīklus, lai pulcētu visus iesaistītos partnerus, paātrinātu paraugprakses nodošanu un risinātu īpašās problēmas, ar kurām saskaras sabiedriski neaizsargātās grupas. Eiropas Savienība ir aktīvi darbojusies arī jaunattīstības valstīs un vispasaules mērogā. Tā sniedz 55 % finansējuma Vispasaules fondam cīņai pret AIDS, tuberkulozi un malāriju. Daži zinātnieki AIDS kritiķi apšauba HIV vīrusa saistību ar daudzām un dažādām slimībām, ko saucam par AIDS. Viņi apgalvo, ka šī sakarība nav pietiekami pētīta. Kopš gada, kad zinātnieks Roberts Gallo paziņoja par hipotēzi, ka HIV vīruss izraisa AIDS, sākās vispārēja histērija. Neviens neesot zinātniekam vaicājis, ar kādiem eksperimentiem viņš nokļuvis līdz šādam secinājumam. Par izvirzīto hipotēzi nav notikušas diskusijas. Tautu masām šī ideja tika paziņota kā neapšaubāma patiesība, izraisot panisku noskaņojumu. Tā rezultātā HIV vīrusa pētniecībai valstis novirzīja milzīgus līdzekļus un daudzi zinātnieki pievērsās šīs tēmas pētniecībai, cenzdamies nepalikt malā, bet izmantot piešķirtos līdzekļus. Arguments Fakti, ar kuriem argumentu pamato 7

12 S k o l ē n a d a r b a l a p a D_10_SP_02 _P1 ŠŪNAS SASTĀVDAĻAS UN TO NOZĪME Uzdevumi darba grupai... Iepazīstieties ar informāciju par šūnapvalku! Uzzīmējiet un izgrieziet šūnapvalku, lai varētu pievienot to kopējam šūnas uzbūves modelim! Sagatavojieties un īsi (2 minūtes) raksturojiet šūnapvalka uzbūvi un funkcijas! Šūnapvalks Šūnapvalks ir no celulozes un citām vielām izveidojies ciets apvalks virs šūnas ārējās membrānas, kas aizsargā šūnu no bojājumiem un piešķir tai noteiktu formu. Šūnapvalks ir stingrs un izturīgs ( μm biezs), bet vienlaikus arī elastīgs un porains. Caur porām notiek vielu transports (kustība) starp šūnu un ārvidi.... Iepazīstieties ar informāciju par mitohondrijiem! Uzzīmējiet un izgrieziet mitohondrijus, lai varētu pievienot tos kopējam šūnas uzbūves modelim! Sagatavojieties un īsi (2 minūtes) raksturojiet mitohondriju uzbūvi un funkcijas! Mitohondriji Mitohondrijos notiek iekššūnu elpošana. Tos var saukt par šūnas spēkstacijām, jo tie nodrošina šūnu ar enerģiju. Tie ir apaļi, ovāli vai nūjiņveida ķermenīši, kuru sieniņas sastāv no divām membrānām (kārtām). Ārējā membrāna ir gluda, iekšējā membrāna veido krokas, starp kurām atrodas šķidrums (matrice). Mitohondriju diametrs ir 0,2...1 μm, garums ir aptuveni 7 μm, ne vairāk. Šūnā var būt no 1 līdz 50 vai pat mitohondriju.... Iepazīstieties ar informāciju par citoplazmu! Uzzīmējiet un izgrieziet citoplazmu, lai varētu pievienot to kopējam šūnas uzbūves modelim! Sagatavojieties un īsi (2 minūtes) raksturojiet citoplazmas uzbūvi un funkcijas! Citoplazma Citoplazma veido šūnas iekšējo vidi. Tā ir pusšķidra, sastāv no ūdens un citām neorganiskām un organiskām vielām. Citoplazmā atrodas kodols, visas šūnas sastāvdaļas un ieslēgumi. Tā nodrošina visu organoīdu savstarpējo saistību un iekššūnas vielu transportu, jo atrodas nepārtrauktā kustībā.... Iepazīstieties ar informāciju par vakuolu! Uzzīmējiet un izgrieziet vakuolu, lai varētu pievienot to kopējam šūnas uzbūves modelim! Sagatavojieties un īsi (2 minūtes) raksturojiet vakuolas uzbūvi un funkcijas! Vakuolas Vakuolas ir ar šķidrumu šūnsulu pildīti dobumi, kurus no citoplazmas norobežo membrāna. Vairākumam izaugušu šūnu ir viena liela vakuola, kas aizņem tās centrālo daļu. Šūnsula ir dažādu organisko un neorganisko savienojumu šķīdums ūdenī. Vakuolas regulē ūdens un sāļu maiņu, uzkrāj rezerves barības vielas. 8

13 S k o l ē n a d a r b a l a p a D_10_SP_02 _P1 Iepazīstieties ar informāciju par kodolu! Uzzīmējiet un izgrieziet kodolu, lai varētu pievienot to kopējam šūnas uzbūves modelim! Sagatavojieties un īsi (2 minūtes) raksturojiet kodola uzbūvi un funkcijas! Kodols Kodols ir šūnas smadzenes, jo regulē visas dzīvības norises tajā. Kodola forma parasti ir apaļa vai ovāla (diametrs μm). Tā iekšējo saturu kodola sulu, norobežo divkārša membrāna, kurā ir daudz atveru poru. Kodola sulā atrodas kodoliņš (parasti apaļš) un tievs pavediens (hromatīns), no kura, šūnai daloties, veidojas hromosomas, kas ir iedzimtības informācijas glabātājas.... Iepazīstieties ar informāciju par ribosomām! Uzzīmējiet un izgrieziet ribosomas, lai varētu pievienot tās kopējam šūnas uzbūves modelim! Sagatavojieties un īsi (2 minūtes) raksturojiet ribosomu uzbūvi un funkcijas! Ribosomas Ribosomas veidojas kodola kodoliņā un caur kodola apvalka porām nonāk citoplazmā (un uz endoplazmatiskā tīkla). Tie ir ļoti sīki (diametrs nm) ieapaļi ķermenīši, kuru skaits šūnā var būt vairāki tūkstoši. Ribosomās notiek olbaltumvielu veidošanās no aminoskābēm.... Iepazīstieties ar informāciju par hloroplastiem! Uzzīmējiet un izgrieziet hloroplastus, lai varētu pievienot tos kopējam šūnas uzbūves modelim! Sagatavojieties un īsi (2 minūtes) raksturojiet hloroplastu uzbūvi un funkcijas! Hloroplasti zaļās plastīdas Hloroplasti ir ovāli (diametrs μm) organoīdi ar divām membrānām un pusšķidru bezkrāsainu vielu (stromu) vidū, kurā īpašos, monētu kaudzītei līdzīgos, veidojumos (granās) atrodas zaļā krāsviela hlorofils. Granas savieno caurulīšu sistēma. Hloroplastu skaits šūnā ir no 1 līdz 50. Tajos notiek fotosintēze organisko vielu veidošanās no neorganiskajām vielām gaismas ietekmē.... Iepazīstieties ar informāciju par membrānu! Uzzīmējiet un izgrieziet membrānu, lai varētu pievienot to kopējam šūnas uzbūves modelim! Sagatavojieties un īsi (2 minūtes) raksturojiet šo sastāvdaļu uzbūvi un funkcijas! Membrāna (šūnas ārējā plazmatiskā membrāna) Membrāna norobežo šūnas iekšējo vidi. Tā ir trīsslāņaina (sastāv no olbaltumvielām, lipīdiem), 7,5 nm bieza. Caur membrānas porām notiek vielu transports. Tā regulē vielmaiņu starp šūnu un ārvidi. 9

14 S k o l ē n a d a r b a l a p a D_10_SP_02_P2 Vārds uzvārds klase datums ŠŪNAS SASTĀVDAĻAS UN TO NOZĪME 1. uzdevums Ieraksti tabulā šūnas sastāvdaļai atbilstošās funkcijas! Šūnas sastāvdaļa Membrāna Funkcijas Kodols Šūnapvalks Ribosomas Hloroplasti Mitohondriji Vakuolas Citoplazma 2. uzdevums Kāpēc šūna ir uzskatāma par vienotu sistēmu?

15 S k o l ē n a d a r b a l a p a D_10_DD_02_P1 Vārds uzvārds klase datums RŪGŠANAS PROCESA ATKARĪBA NO TEMPERATŪRAS Aizpildi tabulu! 1. Atzīmē ar krustiņu izmantotās sastāvdaļas katrā glāzē! 1. glāze 2. glāze 3. glāze 4. glāze 1 tējkarote cukura 2 tējkarotes rauga Sastāvdaļas: daži pilieni ūdens 3 vai 4 ēdamkarotes ūdens milti 2. Apraksti apstākļus katrā glāzē! 3. Apraksti novērojumus katrā glāzē! 4. Eksperimenta turpinājums mājās Apraksti novērojumus 3. un 4. glāzē pēc to ievietošanas bļodā ar siltu ūdeni! Rezultātu analīze un izvērtēšana 5

16 S k o l ē n a d a r b a l a p a D_10_LD_02_p1 Vārds uzvārds klase datums ŠŪNU SALĪDZINĀŠANA Situācijas apraksts Visi organismi augi, dzīvnieki, sēnes u. c. sastāv no šūnām. Šūna ir organismu uzbūves un dzīvības procesu pamatvienība. Vai dažādu organismu šūnas ir līdzīgas? Uzdevums Salīdzināt augu, dzīvnieku, un sēņu šūnas, noskaidrojot to kopīgās un atšķirīgās pazīmes. Darba piederumi, vielas Maizes raugs, sīpols, destilēts ūdens, spirts, krāsviela eozīns, vārglāze, stikla nūjiņa, skalpelis, priekšmetstikls, segstikls, pipete, preparējamā adata, pincete, vates piciņa, filtrpapīra gabaliņš, mikroskops. Darba gaita 1. Izpēti rauga šūnas! Vārglāzē ielej 5 ml ūdens, ar pinceti paņem ļoti mazu gabaliņu rauga, ievieto ūdenī un ar stikla nūjiņu samaisi! Ar pipeti paņem pilienu rauga suspensijas un uzpilini to uz priekšmetstikla, pārsedz ar segstiklu! Aplūko rauga sēni mikroskopa dažādos palielinājumos, sākot ar mazāko! Aizpildi datu reģistrēšanas 1. tabulas ailes par rauga šūnām! 2. Izpēti cilvēka mutes dobuma epitēlija šūnas! Pinceti notīri ar spirtā samērcētu vati, ar to no vaigu iekšpuses noņem gļotas un uzliec uz priekšmetstikla, apsedz ar segstiklu un apskati mikroskopā! Aizpildi 1. tabulas ailes par epitēlija šūnām! 3. Izpēti auga šūnas! Pagatavo sīpola virsmiziņas preparātu: priekšmetstikla centrā ar pipeti uzpilini 2 pilienus krāsvielas! No sīpola zvīņlapas ar skalpeli atdali nelielu virsmiziņas gabaliņu (ne lielāku kā 4 mm 2 ). Paraugu ar pinceti novieto krāsvielas pilienā uz priekšmetstikla un krāso 7 minūtes! Krāsvielu nosusini ar vienu vai vairākiem filtrpapīra gabaliņiem, tad uzpilini uz parauga 4 pilienus ūdens un to atkal nosusini ar filtrpapīru! Vēlreiz uzpilini uz parauga 1 vai 2 pilienus ūdens, tad pārsedz paraugu ar segstiklu! Apskati paraugu mikroskopā, uzzīmē redzamās šūnas! Aizpildi 1. tabulas ailes par auga šūnām! 4. Sakārto darba vietu! Darba datu analīzes un izvērtēšanas daļā uzraksti, kas kopīgs un kas atšķirīgs novēroto šūnu uzbūvē (2. tab.)! Šūnas uzbūve 1. tabula Nr.p.k. Organisma sistemātiskā piederība (valsts) Mikroskopa palielinājums Šūnas* zīmējums Kodols*** (ir/nav, īss raksturojums) Šūnas sastāvdaļas** Citoplazma (ir/nav) Membrāna un šūnapvalks (ir/nav) Citas redzamās šūnas sastāvdaļas * Zīmējot šūnas, vajadzētu pievērst uzmanību to formai. ** Aizpildot tabulu par šūnas sastāvdaļām, atzīmēt, vai tabulā norādītās sastāvdaļas šūnai ir novērojamas. *** Kodola veidolu var raksturot ar vārdiem. 21

17 S k o l ē n a d a r b a l a p a D_10_LD_02_p1 Rezultātu analīze un izvērtēšana Uzraksti kopīgo un atšķirīgo novēroto šūnu uzbūvē! Šūnu uzbūves salīdzināšana 2. tabula Kopīgais Atšķirīgais 22

18 S k o l ē n a d a r b a l a p a D_10_LD_02_p2 Vārds uzvārds klase datums OSMOZES NOVĒROŠANA ŠŪNĀ Situācijas apraksts Ziemā ielas un celiņus mēdz apkaisīt ar sāli. Sāls nokļūst uz koku saknēm, un pavasarī šie koki ir nokaltuši. Lielumi, pazīmes Uzraksti, kādi lielumi vai pazīmes ir jānosaka! Neatkarīgais:... Atkarīgais:... Fiksētie:... Pētāma problēma Formulē pētāmo problēmu! Hipotēze Izvirzi hipotēzi atbilstoši pētāmajai problēmai un lielumiem, uzraksti savu prognozi par lielumu maiņu! Hipotēzei jābūt pamatotai! Darba piederumi, vielas Sarkanais sīpols (var izmantot arī elodejas lapu vai gaišo sīpolu, kurš jāiekrāso ar eozīnu), 20 % NaCl šķīdums, destilēts ūdens, priekšmetstikls, segstikls, pipete, pincete, skalpelis, filtrpapīrs, mikroskops, pulkstenis vai hronometrs. Darba gaita 1. Sagatavo mikroskopu darbam! 2. Pagatavo sīpola virsmiziņas preparātu! 3. Aplūko preparātu mikroskopā! Datu tabulā uzzīmē dažas šūnas! 4. Ar filtrpapīru nosūc ūdeni no vienas segstikla malas un vienlaikus pie otras malas uzpilini 20 % NaCl šķīdumu (vide ar paaugstinātu sāls koncentrāciju attiecībā pret šūnu)! 5. Novēro, kādas izmaiņas notiek šūnā! Datu tabulā uzzīmē novēroto pēc 3 un 10 minūtēm! Uzmanību! Novērojumi jāveic ar šūnu rindu preparāta ārējā malā, jo izmaiņas vispirms norisināsies tajā. 6. Ar filtrpapīru nosūc NaCl šķīdumu no vienas preparāta malas un vienlaikus pie otras malas uzpilini destilētu ūdeni (šķīdums ar pazeminātu sāls koncentrāciju)! 7. Uzzīmē, kādas izskatās šūnas pēc aptuveni 5 minūtēm! 8. Sakārto darba vietu! 9. Veic laboratorijas darba rezultātu analīzi, uzraksti secinājumus! 23

19 S k o l ē n a d a r b a l a p a D_10_LD_02_p3 Iegūto datu reģistrēšana Osmoze sīpola epidermas šūnās Nr.p.k. Process Zīmējums Palielinājums 1. Šūnas normālā stāvoklī 2. Šūnas 3 minūtes pēc ievietošanas NaCl šķīdumā 3. Šūnas 10 minūtes pēc ievietošanas NaCl šķīdumā 4. Šūnas 5 minūtes pēc ievietošanas destilētā ūdenī Rezultātu analīze un izvērtēšana Atbildi jautājumiem! 1. Kāds ir šūnu izmaiņu cēlonis, tām atrodoties NaCl šķīdumā? 2. Kur ikdienā var novērot šādu parādību? 3. Kuras šūnas sastāvdaļas mainās? 4. Kas notiek šūnās, ja tās atkal ievieto destilētā ūdenī? 5. Kur ikdienā var novērot šādu parādību? 6. Kādas plazmatiskās membrānas īpašības ir saistītas ar novērotajiem procesiem? Secinājumi Īsi uzraksti, kas tika novērots un vai hipotēze ir apstiprinājusies! 24

20 S k o l ē n a d a r b a l a p a D_10_LD_02_p3 Vārds uzvārds klase datums CO 2 IZDALĪŠANĀS INTENSITĀTE RŪGŠANAS PROCESĀ ATKARĪBĀ NO CUKURA KONCENTRĀCIJAS Situācijas apraksts Dažādās pārtikas tehnoloģijās alus, kvasa, maizes u. c. pagatavošanā izmanto rauga rūgšanu. Maizes rauga (Saccharomyces cerevisae) šūnu barošanās notiek gan aerobos, gan anaerobos apstākļos, turklāt rūgšanu ietekmē temperatūra, vides ph, barības vielas. Proti, kā izejvielu enerģijas ražošanai izmanto apkārtējā vidē esošos ogļhidrātus, piemēram, fruktozi, glikozi, saharozi. Anaerobos apstākļos ogļhidrātu vielmaiņas galaprodukti ir etilspirts un ogļskābā gāze CO 2. Gatavojot maizes ieraugu, maizes raugu sajauc ar cukuru (saharozi). Tā masa būtiski ietekmē rūgšanu jeb CO 2 izdalīšanos. Pētāma problēma Kā cukura masas daļa šķīdumā ietekmē CO 2 izdalīšanās intensitāti rūgšanas procesā? Hipotēze Lielumi, pazīmes Uzraksti, kādi lielumi vai pazīmes ir jānosaka! Neatkarīgais... Atkarīgais... Fiksētie... Konstantes... Darba piederumi, vielas Spiediena sensors, dators ar atbilstošu programmu, sensoram pievienota šļirce ( 25 ml), termometrs vai temperatūras sensors, svari, 6 vārglāzes (250 ml), mērcilindrs (100 ml), mērpipete (5 ml), cukurs, raugs 25 g, ūdens 650 ml. Rauga suspensijas pagatavošanai var izmantot arī sauso maizes raugu. 1 paciņai slapjā rauga (25 g) atbilst 1 paciņa sausā rauga (14 g). Darba gaita Darbs veicams, sadarbojoties 5 skolēniem (vai pāriem). Katrs skolēns mērījumus veic tikai ar vienu no pagatavotajiem šķīdumiem. Pēc datu iegūšanas rezultātus savstarpēji salīdzina, lai varētu veikt darba rezultātu analīzi, izvērtēšanu un izdarīt secinājumus ml vārglāzē pagatavo rauga suspensiju: 25 g rauga šķīdini 150 ml ūdens! Rauga suspensijā ievieto termometru! 2. Piecās 250 ml vārglāzes katrā ielej 100 ml ūdens! 3. Pagatavo 5 dažādas koncentrācijas cukura šķīdumus: 1. vārglāzē pievieno 5 g cukura, 2. vārglāzē pievieno 4 g cukura, 3. vārglāzē pievieno 3 g cukura, 4. vārglāzē pievieno 2 g cukura, 5. vārglāzē pievieno 1 g cukura! 25

21 S k o l ē n a d a r b a l a p a D_10_LD_02_p3 4. Nolasi rauga suspensijā ievietotā termometra rādījumu, reģistrē datus tabulā! 5. Mērcilindrā ielej 5 ml cukura šķīduma un 5 ml rauga suspensijas! Iegūto šķīdumu pārlej spiediena sensoram pievienotajā šļircē! 6. Šļirci noslēdz ar spiediena sensoru, sāc datu reģistrēšanu! Datu reģistrēšanas tabulā ieraksti spiediena sākuma vērtību! Aprēķinam nepieciešamo sakarību skati pielikumā! Uzmanību! Šļirce ar suspensiju jānovieto tā, lai šķidrums neiekļūtu sensorā! Ja datu reģistrēšana notiek ar datoru, jāseko līdzi, lai šķidrums neuzlītu uz datora daļām, īpaši mirklī, kad raugs ir uzrūdzis un šļirce tiek atvienota no sensora! 7. Gaidi 10 minūtes, kamēr norisinās rūgšanas process, reģistrē spiediena datus tabulā! 8. Reģistrē grupas biedru iegūtos datus par rūgšanu pārējo cukura koncentrāciju šķīdumos! 9. Izmantojot formulu redaktora programmatūru (piemēram, lietojumprogrammu MS Excel), izrēķini izdalīto CO 2 masu! Aprēķiniem nepieciešamā sakarība dota pielikumā. 10. Formulu redaktora programmatūrā izveido grafisko sakarību starp atkarīgo un neatkarīgo lielumu! Izdrukā grafiku un pievieno to darba lapai! 11. Veic datu izvērtēšanu, analīzi un uzraksti secinājumus! Iegūto datu reģistrēšana Šļircē gāzes tilpums V = ml = m 3 Rauga suspensijas temperatūra T = C = K Izdalītais CO 2 spiediens un masa, raugam barojoties Vārglāze Cukura koncentrācija šķīdumā, g/l 1. 0,5 Spiediens mērcilindrā mērījumu sākumā p 0, Pa Spiediens mērcilindrā mērījumu beigās p 1, Pa Izdalītās CO 2 spiediens p, Pa Izdalītās CO 2 masa m, g Kvalitatīvs novērojums izdalīšanās intensitātei putu slāņa augstums, cm 2. 0,4 3. 0,3 4. 0,2 5. 0,1 Rezultātu analīze un izvērtēšana. Secinājumi Vieta grafika izdrukai 26

22 DABASZINĪBAS 10. klase RŪGŠANAS PROCESA ATKARĪBA NO TEMPERATŪRAS Darba izpildes laiks 40 minūtes D_10_DD_02 Mērķis Pilnveidot skolēnu prasmi novērot un analizēt informāciju, pētot temperatūras ietekmi uz rauga šūnām. Sasniedzamais rezultāts Novēro un salīdzina fermentatīvās reakcijas. Raugs ir mikroskopiska vienšūnas sēne. Dabā tā atrodama uz augļiem, lapām u. c. Raugs iegūst enerģiju, sašķeļot ogļhidrātus, tāpēc tas labi vairojas barotnēs ar cukuru, izraisot alkoholisko rūgšanu. Cukurs sadalās par etilspirtu un ogļskābo gāzi: C 6 H 12 O 6 2C 2 H 5 OH + 2CO 2 Rūgšanu izraisa fermentu komplekss (ferments ir olbaltumviela, kas paātrina ķīmiskās reakcijas norisi). Cilvēki izaudzējuši rauga kultūras formas, kuras dabā nav sastopamas maizes raugu, alus raugu un vīna raugu. Rauga sēnes barošanās optimālā temperatūra ir C, tādēļ arī raudzēšana notiek siltumā. Rūgšanas process notiek, līdz šķīdumā rodas 14 % etilspirta. Šādos apstākļos raugs pārtrauc darboties. Maizes raugu var nopirkt presētu un žāvētu. Lai rauga sēne sāktu fermentatīvo procesu, tā jāievieto ūdenī, siltumā un cukura šķīdumā. Maizes rauga rūgšanu izmanto: 1) etilspirta ieguvei; 2) mīklas raudzēšanai, jo procesā izdalās ogļskābā gāze, kas irdina mīklu. 3. Pirmo glāzi ievieto bļodiņā ar siltu ūdeni ( 40 C) un novieto siltumā (pie krāsns, radiatoriem vai apsedz). Otro glāzi atstāj istabas temperatūrā. Trešo glāzi ievieto bļodiņā ar ledu (vai ledusskapī). Ceturtajā glāzē ielej vārošu ūdeni. 4. Pēc 20 minūtēm novēro, kādas izmaiņas notikušas katrā glāzē. Ja rūgšana noritējusi veiksmīgi, tad: 1. glāzē (siltā ūdenī) rauga un cukura maisījums uzputojies; 2. glāzē (istabas temperatūrā), ja telpa silta, notiek putošanās, iespējams, ka mazāka par 1. glāzē novēroto, tas atkarīgs no temperatūru starpības, kādās atradās abas glāzes; 3. glāzē (ledus traukā) un 4. glāzē (vārošā ūdenī) putošanu nenovēro. Eksperimentu ar 3. un 4. glāzi ieteicams uzdot skolēniem atkārtot mājās un veikt šādus papildinājumus: pēc eksperimenta sākumdaļas ievietot abas glāzes bļodā ar siltu ūdeni, pēc neilga laika veikt novērojumus. Rauga šūnas var apskatīt arī mikroskopā. Fermentatīvā reakcija rūgšana ātrāk noris paaugstinātā temperatūrā. Ļoti zemā temperatūrā process nenotiek un arī ne ļoti augstā temperatūrā. Ja temperatūra ir 100 C, tad rauga sēne iet bojā. Darba piederumi, vielas Cukurs, maizes raugs, silts ūdens, ūdens vārītājs, 4 glāzes vai citi stikla trauki, karotīte, bļodiņa. Darba gaita 1. Četrās glāzēs katrā ieber pa 1 tējkarotei cukura, pievieno 2 tējkarotes rauga, piepilina ūdeni un samaisa. 2. Trijās glāzēs katrā vēl papildus ielej 3 vai 4 ēdamkarotes ūdens, līdz rodas balta rauga suspensija. Suspensijai var pievienot arī miltus, lai rūgšanu labāk novērotu. 13

23 30 ŠŪNU SALĪDZINĀŠANA Darba izpildes laiks 30 minūtes D_10_LD_02_01 Mērķis Pilnveidot skolēnu eksperimentālās prasmes darbā ar mikropreparātiem, novērojot un salīdzinot auga, sēnes un dzīvnieka šūnas. Sasniedzamais rezultāts Pagatavo mikropreparātu. Novēro, shematiski uzzīmē un salīdzina šūnas sastāvdaļas, nosaka attēla palielinājuma atšķirības. Apraksta auga, sēnes un dzīvnieka šūnas kopīgās un atšķirīgās pazīmes. Saskata un formulē pētāmo problēmu Formulē hipotēzi Saskata (izvēlas) un sagrupē lielumus, pazīmes Izvēlas atbilstošus darba piederumus un vielas Dots Izvēlas drošas, videi nekaitīgas darba metodes Dots Novēro, mēra un reģistrē datus Patstāvīgi Lieto darba piederumus un vielas Patstāvīgi Apstrādā datus Patstāvīgi Analizē, izvērtē rezultātus, secina Patstāvīgi Analizē, izvērtē rezultātus, secina Prezentē darba rezultātus Šajā darbā skolēniem ir jānovēro šūnu organoīdi, tāpēc palīdzēs iepriekšēja zināšanu atkārtošana par šūnu uzbūvi, kā arī attēlu vai paraugpreparātu demonstrēšana. Stundas ierosmei skolotājs var uzdot jautājumu vai rosināt sarunu par šūnu uzbūvi. Piemēram, ir zināms, ka visi organismi augi, dzīvnieki, sēnes u. c. sastāv no šūnām. Vai dažādu organismu šūnas ir līdzīgas? Uzdevums Salīdzināt augu, dzīvnieku un sēņu šūnas, noskaidrojot to kopīgās un atšķirīgās pazīmes. Darba piederumi, vielas Maizes raugs, sīpols, destilēts ūdens, spirts, krāsviela eozīns, vārglāze, stikla nūjiņa, priekšmetstikls, segstikls, pipete, preparējamā adata, pincete, skalpelis, filtrpapīra gabaliņš, vates piciņa, mikroskops. Darba gaita 1. Izpēta rauga šūnas. Vārglāzē ielej 5 ml ūdens, ar pinceti paņem ļoti mazu gabaliņu rauga, ievieto ūdenī un ar stikla nūjiņu samaisa. Ar pipeti paņem pilienu rauga suspensijas un uzpilina to uz priekšmetstikla, pārsedz ar segstiklu. Aplūko rauga sēni mikroskopa dažādos palielinājumos, sākot ar mazāko. Aizpilda datu reģistrēšanas 1. tabulas ailes par redzamajām rauga šūnām. Vismazākā ir rauga šūna, tā saskatāma lielā palielinājumā (pat 600 reižu). Rauga šūnām redzama plāna citoplazmatiskā membrāna, dažām šūnām redzami arī caurspīdīgi kodoli. 2. Izpēta cilvēka mutes dobuma epitēlija šūnas. Pinceti notīra ar spirtā samērcētu vati, ar to no vaigu iekšpuses noņem gļotas, uzliek tās uz priekšmetstikla, apsedz ar segstiklu un apskata mikroskopā. Aizpilda 1. tabulas ailes par epitēlija šūnām. Mutes gļotādas šūnas ir lielākas, sešstūrainas, ar labi ieraugāmu kodolu un plānu membrānu. Ir skolēni, kas nevēlas pētīt savas mutes gļotādas šūnas. Tādā gadījumā var piedāvāt pētīt mikropreparātu paraugus ar dzīvnieku šūnām. 3. Izpēta auga šūnas. Pagatavo sīpola virsmiziņas preparātu: priekšmetstikla centrā ar pipeti uzpilina 2 pilienus krāsvielas (eozīns, ja nav, tad var izmantot ūdenī atšķaidītu joda tinktūru). No sīpola (Allium cepa L.) zvīņlapas ar skalpeli atdala nelielu virsmiziņas jeb epidermas gabaliņu (ne lielāku kā 4 mm 2 ). Paraugu ar pinceti novieto krāsvielas pilienā uz priekšmetstikla un krāso 7 minūtes. Krāsvielu nosusina ar vienu vai vairākiem filtrpapīra gabaliņiem, tad uzpilina uz parauga 4 pilienus ūdens un to atkal nosusina ar filtrpapīru. Vēlreiz uzpilina uz parauga 1 vai 2 pilienus ūdens, tad pārsedz paraugu ar segstiklu. Apskata paraugu mikroskopā, uzzīmē redzamās šūnas. Aizpilda 1. tabulas ailes par auga šūnām. Sīpola zvīņlapu šūnām ir biezs šūnapvalks un arī membrāna, iekrāsojies kodols un lielas vakuolas. Mikroskopā var apskatīt arī elodejas lapu no akvārija. Elodejas lapa labi noder citoplazmas strāvošanas novērojumiem. Paturot to gaismā, var redzēt zaļus hlo-

24 DABASZINĪBAS 10. klase roplastus, kas pārvietojas, citoplazmai strāvojot. Citoplazmas strāvošana notiek arī citu organismu šūnās, tomēr ar optisko mikroskopu to novērot ir sarežģīti. 4. Sakārto darba vietu. Darba datu analīzes un secinājumu daļā uzraksta, kas kopīgs un kas atšķirīgs novēroto šūnu uzbūvē (2. tab.). Iegūto datu reģistrēšana Šūnas uzbūve ***** 1. tabula Nr.p.k. Organisma sistemātis kā piederība (valsts) Mikroskopa palielinājums Šūnas* zīmējums Kodols*** (ir/nav, īss raksturojums) Šūnas sastāvdaļas** Citoplazma (ir/nav) Membrāna un šūnapvalks (ir/nav) Citas redzamās šūnas sastāvdaļas Rezultātu analīze un izvērtēšana Uzraksta kopīgo un atšķirīgo novēroto šūnu uzbūvē. Šūnu uzbūves salīdzināšana 2. tabula Kopīgais Atšķirīgais * Zīmējot šūnas, vajadzētu pievērst uzmanību to formai. ** Aizpildot tabulu par šūnas sastāvdaļām, atzīmēt, vai tabulā norādītās sastāvdaļas šūnai ir novērojamas. *** Kodola veidolu var raksturot ar vārdiem. 31

25 OSMOZES NOVĒROŠANA ŠŪNĀ 32 Darba izpildes laiks 40 minūtes D_10_LD_02_02 Mērķis Veidot skolēnu prasmi formulēt pētāmo problēmu un hipotēzi, veicot osmozes novērojumus šūnā. Sasniedzamais rezultāts Formulē pētāmo problēmu un hipotēzi. Izprot jēdzienu osmoze. Novēro, reģistrē un salīdzina izmaiņas šūnās. Analizē un izprot piemērus ikdienā, kuros novērojama osmoze. Saskata un formulē pētāmo problēmu Mācās Formulē hipotēzi Mācās Saskata (izvēlas) un sagrupē lielumus, pazīmes Mācās Izvēlas atbilstošus darba piederumus un vielas Dots Izvēlas drošas, videi nekaitīgas darba metodes Dots Novēro, mēra un reģistrē datus Patstāvīgi Lieto darba piederumus un vielas Patstāvīgi Apstrādā datus Analizē, izvērtē rezultātus, secina Patstāvīgi Analizē, izvērtē rezultātus, secina Prezentē darba rezultātus Skolēniem darba veikšanai ir nepieciešamas priekšzināšanas par šūnas organoīdiem un osmozi. Situācijas apraksts Ziemā ielas un celiņus mēdz apkaisīt ar sāli. Sāls nokļūst uz koku saknēm, un pavasarī šie koki ir nokaltuši. Ikdienā var novērot situācijas, kad, nokļūstot saskarē ar palielinātas koncentrācijas sāļu šķīdumu, augu šūnās notiek osmoze (plazmolīze) šūnas citoplazmas atdalīšanās no šūnapvalka. Piemēram, apkaisot ielas ar sāli, sāls nokļūst arī uz koku saknēm, tās atūdeņojas un koks nokalst. Skolotājs un skolēni kopīgi pārrunā šo situāciju. Var minēt arī citus osmozes piemērus. Gatavojot dārzeņu salātus, sasmalcinātiem dārzeņiem pievieno sāli, un no dārzeņiem izdalās sula. Dārzā augsnes mēslošanai lietoja minerālmēslus. Pēc neilga laika bija vērojamas augu lapu vīšanas pazīmes. Kad ir pārrunātas situācijas, kurās vērojama osmoze šūnās, skolēni spriedumu ceļā varētu nonākt līdz apgalvojumam, ka, mainot šķīduma koncentrāciju, kādā atrodas šūna, mainīsies šūna, proti, mainīsies šūnas citoplazmas laukums. Tātad skolēni ir nonākuši līdz pētāmajiem lielumiem mainot šķīduma koncentrāciju, mainās šūnas citoplazmas laukums. Lielumi, pazīmes Lielumus nosaka kopā ar skolēniem, izspriežot: kas būs jāmaina (atkarīgie lielumi vai pazīmes), kas jāmēra vai jānovēro (neatkarīgie lielumi vai pazīmes), kas jānodrošina nemainīgs (fiksētie lielumi). Ja skolēni izvirza citus ar osmozi saistītus apgalvojumus, skolotājs iespēju robežās var organizēt arī to pārbaudīšanu. Piemērs. Atkarīgais citoplazmas laukuma izmaiņas. Neatkarīgais 10 % NaCl šķīdums. Fiksētie: temperatūra, apgaismojums. Pētāma problēma Skolēni patstāvīgi formulē pētāmo problēmu, tad klasē salīdzina savus piemērus un kopā ar skolotāju analizē tos. Piemērs. Kāpēc dažkārt pēc augsnes mēslošanas ar minerālmēsliem augi novīst? Kādi procesi pēc augsnes mēslošanas notiek auga šūnās? Hipotēze Piemērs. Augu šūnas zaudē ūdeni, ja tās atrodas hipertoniskā šķīdumā (šķīduma koncentrācija ir lielāka nekā šūnā). Ievietojot auga (piemēram, sīpola) epidermas šūnas 10 % NaCl šķīdumā (hipertoniskā), var novērot plazmolīzi.

26 DABASZINĪBAS 10. klase Darba piederumi, vielas Sarkanais sīpols (var izmantot arī elodejas lapu vai gaišo sīpolu, kurš jāiekrāso ar eozīnu), 20 % NaCl šķīdums, destilēts ūdens, priekšmetstikls, segstikls, pipete, pincete, skalpelis, filtrpapīrs, mikroskops, pulkstenis vai hronometrs. Darba gaita 1. Sagatavo mikroskopu darbam. 2. Pagatavo sīpola virsmiziņas preparātu. Ar pipeti uzpilina pilienu destilēta ūdens uz priekšmetstikla, ar skalpeli no sīpola sulīgās zvīņlapas atdala virsmiziņu, to ar pinceti ieliek ūdens pilienā, pārsedz ar segstiklu. Ja netiek izmantots sarkanais sīpols, tad gaišais sīpols ir jāiekrāso ar eozīnu preparāta paraugu ievieto eozīna pilienā uz priekšmetstikla, krāso 7 minūtes, ar filtrpapīru nosūc eozīnu, uzpilina ūdeni. 3. Aplūko preparātu mikroskopā, datu tabulā uzzīmē dažas šūnas. 4. Ar filtrpapīru nosūc ūdeni no vienas segstikla malas un vienlaikus pie otras malas uzpilina 20 % NaCl šķīdumu (vide ar paaugstinātu sāls koncentrāciju attiecībā pret šūnu). Novēro šūnas citoplazmas atdalīšanos no šūnapvalka. 5. Datu tabulā uzzīmē novērotos osmozes posmus pēc 3 un 10 minūtēm. Uzmanību! Novērojumi jāveic ar šūnu rindu preparāta ārējā malā, jo osmoze vispirms norisināsies tajā. 6. Ar filtrpapīru nosūc NaCl šķīdumu no vienas preparāta malas un vienlaikus pie otras malas uzpilina destilētu ūdeni (šķīdums ar pazeminātu sāls koncentrāciju). Novēro deplazmolīzi ūdens uzņemšanu, kā arī citoplazmas atgriešanos normālā stāvoklī, šūnām atrodoties destilētā ūdenī. 7. Uzzīmē, kādas izskatās šūnas pēc aptuveni 5 minūtēm. 8. Sakārto darba vietu. 9. Veic laboratorijas darba rezultātu analīzi, uzraksta secinājumus. Osmoze sīpola epidermas šūnās Nr. p. k. Process Zīmējums Palielinājums 1. Šūnas normālā stāvoklī 2. Šūnas 3 minūtes pēc ievietošanas NaCl šķīdumā 3. Šūnas 10 minūtes pēc ievietošanas NaCl šķīdumā 4. Šūnas 5 minūtes pēc ievietošanas destilētā ūdenī Rezultātu analīze un izvērtēšana 1. Kāds ir šūnu izmaiņu cēlonis, tām atrodoties NaCl šķīdumā? 2. Kur ikdienā var novērot šādu parādību? 3. Kuras šūnas sastāvdaļas mainās? 4. Kas notiek šūnās, ja tās atkal ievieto destilētā ūdenī? 5. Kur ikdienā var novērot šādu parādību? 6. Kādas plazmatiskās membrānas īpašības ir saistītas ar novērotajiem procesiem? Secinājumi Skolēni īsi uzraksta, kas tika novērots un vai hipotēze ir apstiprinājusies. Iegūto datu reģistrēšana Datu tabulā attēlotajiem zīmējumiem jābūt shematiskiem un bioloģiski korektiem tajos jāattēlo redzamās šūnas sastāvdaļas. 33

27 CO 2 IZDALĪŠANĀS INTENSITĀTE RŪGŠANAS PROCESĀ ATKARĪBĀ NO CUKURA KONCENTRĀCIJAS 34 Darba izpildes laiks 40 minūtes D_10_LD_02_03 Mērķis Pilnveidot skolēnu prasmes lietot informāciju tehnoloģijas datu reģistrēšanai un apstrādei, pētot CO 2 izdalīšanos rauga šūnu barošanās laikā dažādas koncentrācijas cukura šķīdumos. Sasniedzamais rezultāts Izvēlas pētāmos lielumus nepieciešamo mērījumu veikšanai. Mēra gāzes spiedienu, izmantojot datu uzkrājēju un spiediena sensoru. Analizē datus un veic aprēķinus, izmantojot datu uzkrājēja un formulu redaktora programmatūru. Saskata un formulē pētāmo problēmu Dots Formulē hipotēzi Patstāvīgi Saskata (izvēlas) un sagrupē lielumus, pazīmes Patstāvīgi Izvēlas atbilstošus darba piederumus un vielas Dots Izvēlas drošas, videi nekaitīgas darba metodes Dots Novēro, mēra un reģistrē datus Patstāvīgi Lieto darba piederumus un vielas Patstāvīgi Apstrādā datus Patstāvīgi Analizē, izvērtē rezultātus, secina Patstāvīgi Analizē, izvērtē rezultātus, secina Prezentē darba rezultātus Patstāvīgi Šajā darbā tiek pētīts maizes rauga rūgšanas process dažādu koncentrāciju cukura šķīdumos. Rūgšanas process ilgst aptuveni minūtes un šajā laikā spiediena mērīšanas sensoru iespējams izmantot mērījumiem tikai ar vienu rauga šķīdumu. Tāpēc darbs veicams grupā, sadarbojoties 5 skolēniem (vai pāriem) tā, ka katrs pāris vai skolēns pagatavo tikai vienas, noteiktas koncentrācijas cukura šķīdumu. Datu reģistrēšanas tabulā tiek reģistrēti rezultāti par visu koncentrāciju šķīdumiem. Darba plānošanas daļu skolēni var veikt patstāvīgi jau iepriekš, piemēram, mājās. Tad viņi jau iepriekš var iepazīties ar darba gaitu un vienoties par pienākumu sadali grupā. Darbā skolēniem ir nepieciešamas prasmes veikt mērījumus ar datu uzkrājēju un spiediena sensoru, tāpēc skolotājs pirms darba veikšanas atgādina, kā strādāt ar šīm ierīcēm un kādi ir datu reģistrēšanas režīmi. Situācijas apraksts Dažādās pārtikas tehnoloģijās alus, kvasa, maizes u. c. pagatavošanā izmanto rauga rūgšanu. Maizes rauga (Saccharomyces cerevisae) šūnu barošanās notiek gan aerobos, gan anaerobos apstākļos, turklāt rūgšanu ietekmē temperatūra, vides ph, barības vielas. Proti, kā izejvielu enerģijas ražošanai izmanto apkārtējā vidē esošos ogļhidrātus, piemēram, fruktozi, glikozi, saharozi. Anaerobos apstākļos ogļhidrātu vielmaiņas galaprodukti ir etilspirts un ogļskābā gāze CO 2. Gatavojot maizes ieraugu, maizes raugu sajauc ar cukuru (saharozi). Tā masa būtiski ietekmē rūgšanu jeb CO 2 izdalīšanos. Pētāma problēma Kā cukura masas daļa šķīdumā ietekmē CO 2 izdalīšanās intensitāti rūgšanas procesā? Hipotēze Skolēni darba grupā patstāvīgi formulē hipotēzi, ko pārbauda darba gaitā. Piemērs. Palielinoties cukura masas daļai šķīdumā, palielinās rauga šūnu barošanās intensitāte, un līdz ar to izdalītās CO 2 masa. Skolēni varētu izteikt hipotēzi par gāzes tilpuma palielināšanos, kā tas ir parasti vērojams, rūgstot mīklai. Skolotājam ir jāizskaidro, ka gāzēs spiediens p, tilpums V un masa m ir savstarpēji saistīti. Likumsakarību, kas pastāv starp gāzes raksturlielumiem, sauc par Mendeļejeva Klapeirona vienādojumu jeb universālo gāzu vienādojumu. Īsa informācija par to skolēniem dota darba lapu pielikumā. Klasē pieejamie līdzekļi gāzes lielumu mērīšanai ir spiediena sensors un šļirce trauks ar nemainīgu tilpumu. Tātad rūgšanas laikā gāzes tilpums šļircē saglabājas nemainīgs, arī temperatūru pieņem kā nemainīgu, savukārt spiediens paaugstinās. Zinot šos lielumus, var aprēķināt izdalītās gāzes masu.

28 DABASZINĪBAS 10. klase Lielumi, pazīmes Skolēni darba grupā patstāvīgi izvēlas lielumus vai pazīmes. Piemērs. Atkarīgais: izdalītās CO 2 masa m, g; (izdalītās CO 2 spiediens p, Pa). Neatkarīgais: cukura koncentrācija šķīdumā,. Fiksētie: maisījuma temperatūra T, K; gāzes tilpums V, ml; mērījumu laiks t, min. Konstantes: universālā gāzu konstante R; CO 2 molmasa M,. Lai CO 2 izdalīšanās rezultātu salīdzināšana būtu korekta, mērījumu laikam jābūt vienādam, datu savākšana jāsāk noteiktā laikā pēc ierauga iejaukšanas un dati jāfiksē pēc vienāda laika intervāla (norādīts 10 min). Darba piederumi, vielas Spiediena sensors, dators ar atbilstošu programmu, sensoram pievienota šļirce ( 25 ml), termometrs vai temperatūras sensors, svari, 6 vārglāzes (250 ml), mērcilindrs (100 ml), mērpipete (5 ml), cukurs, raugs 25 g, ūdens 650 ml. Rauga suspensijas pagatavošanai var izmantot arī sauso maizes raugu. 1 paciņai slapjā rauga (25 g) atbilst 1 paciņa sausā rauga (14 g). Darba gaita Darbs veicams, sadarbojoties 5 skolēniem (vai pāriem). Katrs skolēns mērījumus veic tikai ar vienu no pagatavotajiem šķīdumiem. Pēc datu iegūšanas rezultātus savstarpēji salīdzina, lai varētu veikt darba rezultātu analīzi, izvērtēšanu un izdarīt secinājumus ml vārglāzē pagatavo rauga suspensiju: 25 g rauga šķīdina 150 ml ūdens. Rauga suspensijā ievieto termometru. 2. Piecās 250 ml vārglāzes katrā ielej 100 ml ūdens. 3. Pagatavo 5 dažādas koncentrācijas cukura šķīdumus: 1. vārglāzē pievieno 5 g cukura, 2. vārglāzē pievieno 4 g cukura, 3. vārglāzē pievieno 3 g cukura, 4. vārglāzē pievieno 2 g cukura, 5. vārglāzē pievieno 1 g cukura. 4. Nolasa rauga suspensijā ievietotā termometra rādījumu, reģistrē datus tabulā. 5. Mērcilindrā ielej 5 ml cukura šķīduma un 5 ml rauga suspensijas. Iegūto šķīdumu pārlej spiediena sensoram pievienotajā šļircē. Uzmanību! Darba gaitā paredzēts, ka jāizmanto 25 ml šļirces. Ja šļirces tilpums ir citāds, tad tā attiecīgi jāpiepilda ar šķīdumu tā, lai aptuveni % šļirces tilpuma saglabātos neaizpildīti. Tas nepieciešams, pirmkārt, tāpēc, lai šķīdums rūgstot neiespiestos spiediena sensorā. Savukārt, ja šķīduma tilpums šļircē ir ļoti mazs, bet brīvā telpa gāzei ir liela, tad ilgi jāgaida, līdz var novērot spiediena izmaiņas. 6. Šļirci noslēdz ar spiediena sensoru, sāk datu reģistrēšanu. Datu reģistrēšanas tabulā ieraksta spiediena sākuma vērtību. Aprēķinam nepieciešamo sakarību skata pielikumā. Uzmanību! Šļirce ar suspensiju jānovieto tā, lai šķidrums neiekļūtu sensorā! Ja datu reģistrēšana notiek ar datoru, jāseko līdzi, lai šķidrums neuzlītu uz datora daļām, īpaši mirklī, kad raugs ir uzrūdzis un šļirce tiek atvienota no sensora. 7. Gaida 10 minūtes, kamēr norisinās rūgšanas process, reģistrē spiediena datus tabulā. 8. Reģistrē grupas biedru iegūtos datus par rūgšanu pārējo cukura koncentrāciju šķīdumos. 9. Izmantojot formulu redaktora programmatūru (piemēram, lietojumprogrammu MS Excel), izrēķina izdalīto CO 2 masu. Aprēķiniem nepieciešamā sakarība dota pielikumā. Skolēni patstāvīgi izveido formulu masas aprēķiniem un veic datu apstrādi. Skolotājs nepieciešamības gadījumā konsultē. 35

29 10. Formulu redaktora programmatūrā izveido grafisko sakarību starp atkarīgo un neatkarīgo lielumu. Izdrukā grafiku un pievieno to darba lapai. samazināties, kaut gan tai vajadzētu palielināties. Pēc ietekmes uz šūnām cukura šķīdums varētu kļūt hipertonisks, izraisot šūnu dzīvības procesu palēnināšanos. Skolēni izveidos grafiku, kas parāda izdalītās gāzes masas (vai spiediena) atkarību no cukura koncentrācijas šķīdumā. 11. Veic datu izvērtēšanu, analīzi un izdara secinājumus. Iegūto datu reģistrēšana Šļircē gāzes tilpums V = ml = m 3 Rauga suspensijas temperatūra T = C = K Temperatūra Kelvina skalā tiek iegūta, temperatūrai Celsija skalā pieskaitot 273. Piemēram, 20 C = = 293 K. Izdalītais CO 2 spiediens un masa, raugam barojoties Vārglāze Cukura koncentrācija šķīdumā, g/l Spiediens mērcilindrā mērījumu sākumā p 0, Pa Spiediens mērcilindrā mērījumu beigās p 1, Pa Izdalītās CO 2 spiediens p, Pa Izdalītās CO 2 masa m, g Kvalitatīvs novērojums izdalīšanās intensitātei putu slāņa augstums, cm 1. 0,5 2. 0,4 3. 0,3 4. 0,2 5. 0,1 Rezultātu analīze un izvērtēšana. Secinājumi Skolēni darba grupā veic rezultātu izvērtēšanu un analīzi, secina par hipotēzes apstiprināšanos (vai neapstiprināšanos), pamato iegūtos rezultātus, analizē iespējamās kļūdas, ja tādas radušās, iesaka darba uzlabojumus, nākamos pētījumus. Pēc darba veikšanas skolēni novērtē grupas sadarbību un savu ieguldījumu darbā. 36 Ja pagatavo pārāk augstas koncentrācijas cukura šķīdumu un to izmanto, lai noteiktu cukura koncentrācijas ietekmi uz rauga barošanos, tad CO 2 izdalīšanās var

30 S k o l ē n a d a r b a l a p a D_10_KD_02 Vārds uzvārds klase datums ŠŪNĀ NOTIEKOŠIE PROCESI Uzdevums (8 punkti) Savieno ar līnijām dzīvības procesa nosaukumu ar attiecīgo šūnas organoīdu un cilvēka orgānu vai orgānu sistēmu, kurā šis process notiek! Dzīvnieku šūna Dzīvības procesi Cilvēka orgānu sistēmas Elpošana Rezerves barības vielu uzkrāšana Vielu transports Vielu sašķelšana 7

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_06_P1 Uzdevums grupai Skolēna darba lapa F_10_UP_06_P1 Seismogrāfa darbības shēma

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006)

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei Atrisināt tālāk dotos 6 uzdevumus! Risinājumā parādīt arī visus aprēķinus! Rakstīt glītā, salasāmā rokrakstā! Uz risinājumu

Διαβάστε περισσότερα

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Dr. oec, docente, Silvija Kristapsone 29.10.2015. 1 I. Zinātniskās pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011

Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011 Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011 Kā to izdarīt? Latvijas vispārizglītojošās skolās pamatizglītības satura reformas ieviešana tika pabeigta 2007./2008. māc./g.

Διαβάστε περισσότερα

Mitohondriji 12. tēma

Mitohondriji 12. tēma Mitohondriji 12. tēma Mitohondriji Forma un novietojums šūnā Uzbūve Dalīšanās Mitohondriju DNS Mitohondriju DNS replikācija Mitohondriju genoma ekspresija Mitohondriju membrānas Olbaltumvielu imports mitohondrijos

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 43 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 43 Pārlokot

Διαβάστε περισσότερα

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē LŪZNAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA Vilis Pauliņš Metodiskā izstrādne Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē Praktisko mācību priekšmeta programma 64 stundām LŪZNAVA 2008 Saturs

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Euthyrox 25 mikrogrami tabletes Euthyrox 100 mikrogrami tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena Euthyrox 25 mikrogrami tablete satur 25 mikrogramus nātrija

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

SASKAŅOTS ZVA

SASKAŅOTS ZVA 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ciloxan 3 mg/ml acu pilieni, šķīdums. 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 ml šķīduma satur 3 mg ciprofloksacīna (ciprofloxacinum) (hidrohlorīda veidā). Palīgvielas: Viens ml

Διαβάστε περισσότερα

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi Izplatītājs: SIA Kompozītmateriāli Kalna iela 4, Rīga LV-1003, +371 29112229, www.grateko.lv PAMATINFORMĀCIJA Epoksīda sveķi ir materiāls, uz kuru bāzes tiek sagatavotas

Διαβάστε περισσότερα

Stresa novēršanas rokasgrāmata

Stresa novēršanas rokasgrāmata Stresa novēršanas rokasgrāmata Oktobris 2011 Šis projekts realizēts ar Eiropas Komisijas finansiālu atbastu. Šī dokumenta saturs atspoguļo autoru viedokli un Komisijas nenes atbildību par šīs informācijas

Διαβάστε περισσότερα

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS 06-06-2011 1 PIRMDIENA, 2011. GADA 6. JŪNIJS SĒDI VADA: J. BUZEK Priekšsēdētājs (Sēdi atklāja plkst. 17.00) 1. Sesijas atsākšana Priekšsēdētājs. Es pasludinu par atsāktu Eiropas Parlamenta sesiju, kas

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences 8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA Valsts iedzîvotåju veselîbas ståvoklis bieωi tiek noteikts, izmantojot divus statistikas rådîtåjus jadzimußo paredzamo müωa ilgumu mirstîbas procentu attiecîbå uz bérniem

Διαβάστε περισσότερα

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 2 Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 1.0. redakcija Izmaiņas šajā dokumentā Redakcija Izmaiņas 1,0 Pirmā redakcija Kā sagatavot klasificēšanas

Διαβάστε περισσότερα

5. LEKCIJA NODALĪJUMS: SĒKLAUGI SPERMATOPHYTA. Prof. emer., Dr. biol. Valdis Ģirts Balodis Dr. biol. Iluta Dauškane

5. LEKCIJA NODALĪJUMS: SĒKLAUGI SPERMATOPHYTA. Prof. emer., Dr. biol. Valdis Ģirts Balodis Dr. biol. Iluta Dauškane Prof. emer., Dr. biol. Valdis Ģirts Balodis Dr. biol. Iluta Dauškane 5. LEKCIJA NODALĪJUMS: SĒKLAUGI SPERMATOPHYTA ZIEDS...2 MIKROSPORANGIJS, MIKROGAMETOFĪTS...3 SĒKLAIZMETNIS, MEGASPORA, MEGAGAMETOFĪTS...4

Διαβάστε περισσότερα

"Profesora Cipariņa klubs" 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa

Profesora Cipariņa klubs 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa "Profesora Cipariņa klubs" 005./06. m.g.. nodarbības udevumu atrisinājumi A grupa. Viegli pārbaudīt, ka 3 4=44. Tātad meklējamie skaitļi var būt ; 3; 4. Pierādīsim, ka tie nevar būt citādi. Tiešām, ivēloties

Διαβάστε περισσότερα

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ ESF6510LOW ESF6510LOX...... EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 34 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 49 МАШИНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA)

Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA) Projekts nr. 3 Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA) R.Galoburda, A.Ruža, I.Skrabule, E.Kaufmane, A.Jemeļjanovs, T.Rakčejeva

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS ALERĢIJAS LAI ATRASTU ĪSTO ALERĢIJAS IZRAISĪTĀJU, TIEK IZMANTOTAS ŠĀDAS METODES:

PĀRTIKAS ALERĢIJAS LAI ATRASTU ĪSTO ALERĢIJAS IZRAISĪTĀJU, TIEK IZMANTOTAS ŠĀDAS METODES: PĀRTIKAS ALERĢIJAS Maldīgi tiek uzskatīts, ka pārtikas alerģija ir bieži sastopama, jo visbiežāk novēro tikai pārtikas alerģijai līdzīgas reakcijas, ko sauc par pārtikas nepanesību jeb intoleranci. Pēc

Διαβάστε περισσότερα

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS LV KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Visās 2010. gada publikācijās attēlots 500 euro banknotes motīvs. KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Eiropas Centrālā banka, 2010 Adrese Kaiserstrasse 29 60311

Διαβάστε περισσότερα

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Ventilācijas sistēma sastāv no gaisa kanāliem, caur kuriem mājā tiek nodrošināts svaiga gaisa klimats. Virtuvē, vannas istabā un tualetē izmantotais gaiss

Διαβάστε περισσότερα

E.Gulbja Laboratorija

E.Gulbja Laboratorija Testēšanas materiāla ņemšana un rīcība ar tiem. Saturs E.Gulbja Laboratorija 0. Vispārīgi jautājumi... 3 0.1. Laboratorisko izmeklējumu pieprasījuma noformēšana... 3 1. Asinis... 4 1.1. Venozo asins paraugu

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra tablete kā aktīvo vielu satur 5,0 mg prednizolona (Prednisolonum). Tabletes satur laktozi.

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts o grāmatas:adžās Agis, Bērziņa Aa, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (-) kārtas (rajou) uzdevumi u atrisiājumi" LATVIJAS RAJONU 9 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 9 Ir jāaprēķia 00-ais

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS.

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS. 20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS 2011 IV 1 KVALITATĪVI JUMTA LOGI KOMFORTABLAS TELPAS JUMTA STĀVĀ Paaugstināta drošība pret ielaušanos. Logi paredzēti uzstādīšanai Savas jumtos ar produkcijas slīpumu no 15

Διαβάστε περισσότερα

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts.

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts. 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Divkomponentu parketa laka DUOKRON. 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē.

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē. E-MANUAL Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē www.samsung.com/register Modeļa Sērijas nr. Saturs Video ierīču pievienošana Ātrās

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Onbrez Breezhaler 150 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra kapsula satur indakaterola maleātu,

Διαβάστε περισσότερα

J. Dravnieks Matemātiskās statistikas metodes sporta zinātnē

J. Dravnieks Matemātiskās statistikas metodes sporta zinātnē J. Dravieks Matemātiskās statistikas metodes sporta ziātē Mācību grāmata LSPA studetiem, maģistratiem, doktoratiem RĪGA - 004 Juris Dravieks, 004. Matemātiskās statistikas metodes sporta ziātē SATURS IEVADS...

Διαβάστε περισσότερα

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc Satura rādītājs

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc  Satura rādītājs SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc www.slo.lv Satura rādītājs Par SLO Latvia...4 Instalācijas kabeļi un montāžas vadi...7 (N)YM-J, (N)YM-O instalācijas kabeļi...7 PPJ Light instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida pilnšļircē

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida pilnšļircē LIETOŠANAS INSTRUKCIJA HUMULIN N PEN 100 SV/ml SUSPENSIJA INJEKCIJĀM PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒ (Insulinum isophanum) (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida

Διαβάστε περισσότερα

Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta

Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta Mācību centra RIMAN sākotnējās profesionālās izglītības

Διαβάστε περισσότερα

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS.

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS. MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS 2013 VII pastāvīgā atlikumā pasūtījuma aiz izpildes ild esl laiks līdz z4 nedēļām Cenas EUR ar PVN, spēkā no 01.01.2014 01.201 www.fakro.lv w.lv 1 2 www.fakro.lv MAIN Ā M SKATU

Διαβάστε περισσότερα

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze Tehniskā informācija Montāžas instrukcija Izdevums Jūlijs 2007 Mēs paturam sev tiesības veikt tehniskās izmaiħas, kas saistītas ar produktu pilnveidošanu! MG3-ZM-L Gāze LV Satura rādītājs 1 Vispārīgie

Διαβάστε περισσότερα

Pakauða. lielâ atvere. Pamatdaïa. No ârpuses

Pakauða. lielâ atvere. Pamatdaïa. No ârpuses Pakauða ârçjais paugurs Pakauða augstâkâ lînija Pakauða ârçjâ ðíautne Pakauða augðçjâ lînija Locîtavpaugura bedrîte Jûga izaugums Jûga ierobs Rîkles pauguriòð Pakauða lielâ atvere No ârpuses Pamatdaïa

Διαβάστε περισσότερα

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια FSA21320 AVVERTENZA! Per garantire il funzionamento adeguato dell'elettrodomestico, che utilizza

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. Dominē labākais gada katalogs

Sedna. Dominē labākais gada katalogs Dominē labākais 2010. gada katalogs DOMINO, atvijas elektroslēdžu līderis jau vairāk nekā 15 gadus, tagad ir ieguvis daudz jaunu, labu īpašību, kas palīdzēs veidot savstarpēji veiksmīgu ikdienas sadarbību.

Διαβάστε περισσότερα

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 Saules iela 8, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018 Тālr. 630 50600, 630 26033, fakss 630 50230 www.poliurs.lv e-pasts: info@poliurs.lv SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 2010 SATURS

Διαβάστε περισσότερα

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS I l mārs Žanis Kl e g e r i s L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA Studiju materiāli Lekciju konspekts.

Διαβάστε περισσότερα

Iekārtu un Instrumentu Katalogs viss profesionāļiem Guntis Viesturs

Iekārtu un Instrumentu Katalogs viss profesionāļiem Guntis Viesturs viss profesionāļiem Iekārtu un Instrumentu Katalogs www.hct.lv Māris +371 26597432 maris@hct.lv Aleksejs +371 29250875 aleksejs@hct.lv Guntis +371 25624466 guntis@hct.lv Viesturs +371 22011394 viesturs@hct.lv

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Aerivio Spiromax 50 mikrogrami/500 mikrogrami inhalācijas pulveris 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra nomērītā deva satur 50 mikrogramus salmeterola

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL pievienojumprogramma STATISTIKA 3.11

MS EXCEL pievienojumprogramma STATISTIKA 3.11 LATVIJAS SORTA EDAGOĢIJAS AKADĒMIJA Juris Dravieks MS EXCEL pievieojumprogramma STATISTIKA 3.11 Mācību līdzeklis - rokasgrāmata LSA studetiem, maģistratiem, doktoratiem apildiāts RĪGA - 013 Juris Dravieks,

Διαβάστε περισσότερα

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100 Register your product and get support at 7100 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100 Saturs 1 TV apskats 1.1 Ultra HD TV 4 1.2 Darbina Android 4 1.3 Aplikāciju lietošana

Διαβάστε περισσότερα

-25% -33% -25% -21% -23% -39% 1,39 0,99 1,19 0,85 1,39 0,20 1,29 1,75 4,99 9,99 12,99 5,09 4,

-25% -33% -25% -21% -23% -39% 1,39 0,99 1,19 0,85 1,39 0,20 1,29 1,75 4,99 9,99 12,99 5,09 4, I K D I E N U 04.11.14 10.11.14 Baklažāni Saldā paprika 250 g 3.96 /kg Gaišās vīgas Italia Bumbieri Konference lielie 1,39 Kartupeļi fasēti Garie gurķi 1,39 1,19 Mandarīni 0,85 Acālija 12 1 gab. 0,20 1,29

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis 2014

Izstrādājumu cenrādis 2014 Izstrādājumu cenrādis 0 Derīgs no 0 gada. maija LATVIJA www.rockwool.lv Jūsu uzticamais partneris izolācijas jautājumos! DROŠAS ĒKAS DROŠĀKAI DZĪVEI ROCKWOOL akmens vates izolācija pasargā Jūsu ēkas no

Διαβάστε περισσότερα

2004 #3 # lpp lpp lpp. Draudzîbai nav tautîbas Divi Ziemassvétki un lpp ÎÂ Ó

2004 #3 # lpp lpp lpp. Draudzîbai nav tautîbas Divi Ziemassvétki un lpp ÎÂ Ó 2004 #3 #18 Kultüru dialogs Draudzîbai nav tautîbas Divi Ziemassvétki un divas Lieldienas... 2. lpp... 3. lpp... 4. lpp èapple Ó Óapple à ÒÌÓ Ó appleâùóappleïâ ò Ôapple Ó, ÎÂ Ó... 5. lpp... 6. lpp... 7.

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Ėimikāliju aăentūras. Vispārējais pārskats

Eiropas Ėimikāliju aăentūras. Vispārējais pārskats Helsinki, 2009. gada 24. aprīlis Dk.: Valde/17/2009 galīgā redakcija Eirpas Ėimikāliju aăentūras Vispārējais pārskats 2008 2009. gada 24. aprīlis (Regulas (EK) Nr. 1907/2006 78. panta a) apakšpunkts, 83.

Διαβάστε περισσότερα

E.Gulbja Laboratorija

E.Gulbja Laboratorija ņemšana, izpildes termiņš. (Skaidrojumus skatīt tabulas beigās) nodošanai brīv, svētku un naktīs HEMATOLOĢIJA un ANĒMIJU DIAGNOSTIKA ER Eritrocīti V HB Hemoglobīns V HEMATO Hematokrīts V Vidējais eritrocītu

Διαβάστε περισσότερα

PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM. Pēteris Guļāns gads

PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM. Pēteris Guļāns gads PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM Pēteris Guļāns 2009. gads Vārda krīze skaidrojums Oxford Dictionery for the Business World: 1) time of danger or great difficulty un 2) decisive

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (Επιλέγετε δέκα από τα δεκατρία θέματα) ΘΕΜΑΤΑ 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; Γιατί; (α) Από τα στοιχεία Mg, Al, Cl, Xe, C και Ρ, τον μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) ΜορφέςτέχνηςκαιΚινήματα /Art Styles and Movements / Mākslasstili un kustības GREEK ENGLISH LATVIAN Εφαρμοςμζνεσ τζχνεσ: Διαφζρουν από τισ καλζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N I N F O T E K N I K V o l u m e 1 5 N o. 1 J u l i 2 0 1 4 ( 61-70) A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N N o v i

Διαβάστε περισσότερα

% -20 % -20 % MUTES HIGIĒNAS LĪDZEKĻIEM

% -20 % -20 % MUTES HIGIĒNAS LĪDZEKĻIEM 2014. gada janvāris veselıgs padoms MUTES HIGIĒNAS LĪDZEKĻIEM -25 līdz % -25 % ALOEDENT AloeDent Aloe Vera Cool Strawberry Children s bērnu zobu pasta ar koenzīmu Q10, tējas koka eļļu un silīciju. Saudzīgi

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

http://ekfe.chi.sch.gr ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Πειράματα Χημείας Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων

http://ekfe.chi.sch.gr ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Πειράματα Χημείας Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων http://ekfe.chi.sch.g 5 η - 6 η Συνάντηση ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 010 Πειράματα Χημείας Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης αραίωση διαλυμάτων Παρασκευή και ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2010 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2010 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 010 1 ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. δ 1.. α 1.. γ 1.4. β 1.5. α. ΛΑΘΟΣ β. ΛΑΘΟΣ γ. ΣΩΣΤΟ δ. ΣΩΣΤΟ ε. ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑ ο Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.1. α. Για το Α: 1s s p 6 s p 6

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 2010 2011 µ..., µ..,... 2011. 1:, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

EURO BANKNOTES UN MONĒTAS

EURO BANKNOTES UN MONĒTAS EURO BANKNOTES UN MONĒTAS Euro banknotes un monētas ir vairāk nekā 329 miljonu euro zonā dzīvojošo cilvēku ikdienas dzīves daļa. Šajā prezentācijā aprakstītas septiņas euro banknotes un astoņas euro monētas.

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 12 July 2012 12546/12 Interinstitutional File: 2012/0176 ( LE) JUR 400 ECOFI 702 UEM 265 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject:

Διαβάστε περισσότερα

KOMISIJAS REGULA (EK)

KOMISIJAS REGULA (EK) 27.6.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 166/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 560/2009 (2009. gada 26. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 874/2004, ar ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο

Διαβάστε περισσότερα

3018 Σύνθεση του 3-φαινυλοβενζοϊκού οξέος από 3-ιωδο βενζοϊκό οξύ

3018 Σύνθεση του 3-φαινυλοβενζοϊκού οξέος από 3-ιωδο βενζοϊκό οξύ 3018 Σύνθεση του 3-φαινυλοβενζοϊκού οξέος από 3-ιωδο βενζοϊκό οξύ COOH COOH + PhB(OH) 2 NaOH/PdCl 2 I Ph C 7 H 5 IO 2 (248.0) C 6 H 7 BO 2 (121.9) NaOH PdCl 2 (40.0) (177.3) C 13 H 10 O 2 (198.2) Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορίες που πρέπει να ειπωθούν

Ιστορίες που πρέπει να ειπωθούν This booklet has been developed by the transnational partnership Networking against human trafficking (Id. Code 4458), that involves four projects set up and carried out in the framework of the European

Διαβάστε περισσότερα

Technical process Bulletin

Technical process Bulletin Technical process Bulletin P3-grato 12 IT Συμπυκνωμένο προιόν ελεύθερο διαλυτών κατάλληλο για καθαρισμό με υψηλή πίεση και για εν ψυχρώ καθαρισμό οχημάτων, μηχανών και μηχανολογικών τεμαχίων Περιοχές εφαρμογής:

Διαβάστε περισσότερα

Meža ekosistēmas raksturošana un klasifikācija

Meža ekosistēmas raksturošana un klasifikācija Didzis Tjarve Meža ekosistēmas raksturošana un klasifikācija Metodiski materiāli lauka kursiem botānikā un ekoloăijā 2007 Latvijas Universitāte MEŽA FITOCENOZES RAKSTUROJUMS Meža fitocenozes struktūra

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Elucigene TRP

Οδηγίες χρήσης Elucigene TRP Οδηγίες χρήσης Elucigene TRP Κωδικός καταλόγου: TH003B2 50 εξετάσεις Για in vitro διαγνωστική χρήση Κατασκευάζεται από την: Elucigene Diagnostics Greenheys House Pencroft Way Manchester Science Park Manchester

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija Izstrādājumu cenrādis 06 Derīgs no 06 gada. maija SATURA RĀDĪTĀJS Vispārējā informācija piegādes kategorijas Noteikumi Izstrādājumu tehniskie parametri 5 Izstrādājumu izvēle Vispārīgā celtniecības izolācija

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 1. Τι είναι ατομικό και τί μοριακό βάρος; Ατομικό βάρος είναι ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη η μάζα του ατόμου από το 1/12 της

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 5(147).. 777Ä786 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ ˆŒˆ Šˆ Œ Š ƒ ˆŒ œ ƒ - Ÿ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ± μ, ÎÉμ ² ³ Ö Éμ³ μ-ô³ μ μ μ ±É μ³ É μ Ìμ É μ μ ³μ² ±Ê² CN CO 2 N 2. ±

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS SATURA RĀDĪTĀJS SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS Uponor PE cauruļvadu sistēmas... 3 Uponor ProFuse caurules ūdensapgādei... 3 PEM caurules ūdensapgādei... 4 PEH caurules ūdensapgādei... 5 Uponor ProFuse un

Διαβάστε περισσότερα

Ερωηήζεις Πολλαπλής Επιλογής

Ερωηήζεις Πολλαπλής Επιλογής Ερωηήζεις Θεωρίας 1. Ππθλφηεηα: α) δηαηχπσζε νξηζκνχ, β) ηχπνο, γ) είλαη ζεκειηψδεο ή παξάγσγν κέγεζνο;, δ) πνηα ε κνλάδα κέηξεζήο ηεο ζην Γηεζλέο Σχζηεκα (S.I.); ε) πνηα ε ρξεζηκφηεηά ηεο; 2. Γηαιπηφηεηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ- ΟΡΑΤΟΥ, UV-Vis (ULTRAVIOLET- VISIBLE SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ- ΟΡΑΤΟΥ, UV-Vis (ULTRAVIOLET- VISIBLE SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ- ΟΡΑΤΟΥ, UV-Vis (ULTRAVIOLET- VISIBLE SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Η Φασματομετρία UV-Vis στηρίζεται στην μέτρηση της απορρόφησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS

TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS www.klinkmann.lv TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS www.klinkmann.lv SATURS STRUKTURĒTĀ KABEĻU SISTĒMA (SKS)...2 PRODUKTI DATORTĪKLIEM...4 TELEFONTĪKLU KOMPONENTI...6 19 KOMUTĀCIJAS SKAPJI...8 OPTISKĀS

Διαβάστε περισσότερα

3001 Υδροβορίωση/οξείδωση του 1-οκτενίου σε 1-οκτανόλη

3001 Υδροβορίωση/οξείδωση του 1-οκτενίου σε 1-οκτανόλη 3001 Υδροβορίωση/οξείδωση του 1-οκτενίου σε 1-οκτανόλη 1. NaBH, I CH H 3 C C. H O /NaOH H 3 OH C 8 H 16 NaBH H O I NaOH C 8 H 18 O (11.) (37.8) (3.0) (53.8) (0.0) (130.) Βιβλιογραφία A.S. Bhanu Prasad,

Διαβάστε περισσότερα

) * +, -. + / - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 : ; < 8 = 8 9 >? @ A 4 5 6 7 8 9 6 ; = B? @ : C B B D 9 E : F 9 C 6 < G 8 B A F A > < C 6 < B H 8 9 I 8 9 E ) * +, -. + / J - 0 1 2 3 J K 3 L M N L O / 1 L 3 O 2,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι η ταυτόχρονη διάδοση ενός ηλεκτρικού και ενός μαγνητικού πεδίου στο χώρο.

Ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι η ταυτόχρονη διάδοση ενός ηλεκτρικού και ενός μαγνητικού πεδίου στο χώρο. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ 1. Τι είναι το ηλεκτρομαγνητικό κύμα Ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι η ταυτόχρονη διάδοση ενός ηλεκτρικού και ενός μαγνητικού πεδίου στο χώρο. Το φως, οι ακτίνες Χ, τα ραδιοκύματα κ.λ.π.

Διαβάστε περισσότερα

Meren virsi Eino Leino

Meren virsi Eino Leino œ_ œ _ q = 72 Meren virsi Eino Leino Toivo Kuua o. 11/2 (1909) c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne rien nät, vie ri vä vir ta? Kun ne c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Προβλήματα. Μετρήσεις Μονάδες Γνωρίσματα της Ύλης

Ασκήσεις Προβλήματα. Μετρήσεις Μονάδες Γνωρίσματα της Ύλης Ασκήσεις Προβλήματα Μετρήσεις Μονάδες Γνωρίσματα της Ύλης 19. Ποιες μονάδες χρησιμοποιούν συνήθως οι χημικοί για την πυκνότητα των: α) στερεού, β) υγρού και γ) αερίου σώματος; Να εξηγήσετε τη διαφορά.

Διαβάστε περισσότερα

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24 !! "#$ % (33 &' ())**,"-.&/(,01.2(*(33*( ( &,.*(33*( ( 2&/((,*(33*( 24 /&25** 24.&6,2(2**02)' 24 " 0 " ( 78,' 4 (33 72"08 " 2/((,02..2(& (902)' 4 #% 7' 2"8(7 39$:80(& 2/((,* (33; (* 3: &

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_3499 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΗ

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_3499 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ: XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_3499 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα 2ο 2.1 Α) Να υπολογιστεί ο αριθµός οξείδωσης του αζώτου στις παρακάτω χηµικές ενώσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ Φ 250 25,6 275 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,800 Φ 250 1,800 Υ: 1.75 B:0.59 Π: 0.

ΤΖΑΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ Φ 250 25,6 275 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,800 Φ 250 1,800 Υ: 1.75 B:0.59 Π: 0. ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ Kw ΒΑΡΟΣ 1 B:0.59 150 25,6 275 1,700 2 3 4 5 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Τ 90 B:0.73 B:0.76 Υ: 1.72 B:0.62 Π: 0.98 B:0.66 Π:1.06 150 150 24 20 20 20 288 295 305 1,700 1,700 1,700 1,800 ΤΖΑΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις ερωτήσεις 11-1 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 11 Ο µέγιστος αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά και Σωματομετρικά Χαρακτηριστικά που Καθορίζουν την Απόδοση στην Ελεύθερη Κατάδυση Γιώργος Σακκάς PhD

Βιολογικά και Σωματομετρικά Χαρακτηριστικά που Καθορίζουν την Απόδοση στην Ελεύθερη Κατάδυση Γιώργος Σακκάς PhD Βιολογικά και Σωματομετρικά Χαρακτηριστικά που Καθορίζουν την Απόδοση στην Ελεύθερη Κατάδυση Γιώργος Σακκάς PhD ΤΕΦΑΑ - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ποιος από τους δύο είναι καλύτερος Ελεύθερος Δύτης; Μήπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 17.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας κιτρικο οξύ Αριθμός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2003 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Αγροτικού Περιβάλλοντος. Οκτώβριος 2010

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Αγροτικού Περιβάλλοντος. Οκτώβριος 2010 Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οκτώβριος Εργαστηριακές Ασκήσεις Γενικής Βιολογίας & Βιολογίας Kυττάρου ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΦΟΙΒΗ ΝΙΦΛΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: πληροφορίες για τον χρήστη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: πληροφορίες για τον χρήστη Φύλλο οδηγιών χρήσης: πληροφορίες για τον χρήστη Priorix, κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Εμβόλιο Ιλαράς, Παρωτίτιδας και Ερυθράς (με ζώντες ιούς) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα