ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2009 2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010"

Transcript

1 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 00 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :8 Μαϊου 00 ΧΡΟΝΟΣ: :30 ώρες ΤΑΞΗ : A Ενιαίου Λυκείου ΠΕΡΙΟΔΟΣ-ΩΡΑ: Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται απο 3 σελίδες Οδηγίες: (α) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. (β) Να γράφετε με μελάνι (τα σχήματα μπορούν να γίνουν με μολύβι). (γ) Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού. ΜΕΡΟΣ Α: Από τις 5 ασκήσεις να λύσετε μόνο τις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με μονάδα. () Να λύσετε την εξίσωση x 3x 5 = 0. () Να βρείτε την κλίση της ευθείας η οποία διέρχεται από τα σημεία Α(-,) και Β(3,-4). (3) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών της συνάρτησης 4x y =. x (4) Να βρείτε το είδος των ριζών της εξίσωσης x 3x + 4 = 0, χωρίς να τη λύσετε. (5) Να λύσετε το σύστημα: x y 6. x y = = 3 (6) Να δείξετε ότι : συν x + εφ x + ημ x + σφ x =. (7) Στο διπλανό σχήμα δίνονται η γωνία Α Βˆ Ε=35 ο, η εφαπτομένη ΑΜ του κύκλου στο Α και η γωνία Β Αˆ Ο=5 ο. Να υπολογίσετε τις γωνίες χ και ψ. Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. (8) Στο διπλανό σχήμα δίνονται ΑΒ=8cm, ΔΕ=cm, ΔΓ=4cm και ΒΓ=0cm. Αν ΑΒ//ΔΕ, να υπολογίσετε τις ΑΓ και ΕΓ. Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. (9) Να λύσετε την εξίσωση 3x 4 7x + 4 = 0. (0) Δίνεται το διπλανό σχήμα. Να βρείτε τις τιμές του x και του ψ.

2 () Να βρείτε τις τιμές του μ ώστε η εξίσωση ( ) 3x μ 3 x μ= 0, να έχει ρίζες πραγματικές. () Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία περνά απο το σημείο τομής των ευθειών ε : 3x y 5 = 0 και ε : x y = 0 και είναι κάθετη στην ευθεία ε : x y + 8 = 0. 3 (3) Αν 3 συνθ = 0 και + 90 < θ < 80, να δείξετε ότι: ημθ ημθ σφθ + =- στεμθ 9 (4) Δίνεται ΑΒΓ τυχαίο τρίγωνο. Δ, Ε και Μ είναι τα μέσα των ΑΒ, ΑΓ και ΔΕ αντίστοιχα. Από το Μ φέρουμε ευθεία παράλληλη προς τη ΑΒ, η οποία τέμνει τη ΒΓ στο Η και ευθεία παράλληλη προς τη ΑΓ, η οποία τέμνει τη ΒΓ στο Ζ. Να δείξετε ότι (ΜΖ)(ΑΒ)=(ΜΗ)(ΑΓ). (5) Στο διπλανό σχήμα δίνεται κύκλος με κέντρο Ο. Η Αχ είναι εφαπτομένη του κύκλου στο Α και ΑΓ=ΑΒ. Να δείξετε ότι ΔΓ=ΔΑ. ΜΕΡΟΣ Β: Από τις 6 ασκήσεις να λύσετε μόνο τις 4. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με μονάδες. () Δίνεται η εξίσωση 3x 4x + 3 = 0, με ρίζες x και x. Χωρίς να λύσετε την εξίσωση, (i) να υπολογίσετε τις πιο κάτω παραστάσεις. (α) x + x, (β) x, (γ) x + x x x x (ii) Να σχηματίσετε εξίσωση δευτέρου βαθμού η οποία έχει ρίζες ρ, ρ, όπου ρ =. x () (α) Να λύσετε την ανίσωση: (β) Να δείξετε ότι: ( x 5x 4) ( x + x 6) ( x 9) ( x + ) τεμω στεμω - εφω = στεμω συνω 0. ρ = και x

3 3 (3) Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x)=αx + βx + γ, ( α 0). Με τη βοήθεια του σχήματος, να βρείτε: (α) το πεδίο ορισμού της, (β) το πεδίο τιμών της, (γ) την εξίσωση του άξονα συμμετρίας της, (δ) τις τιμές του x για τις οποίες η f ( x) = 0, (ε) τις τιμές των α, β και γ, (στ) τις τιμές του x για τις οποίες η f ( x) > 0, f( ) f( 0) (ζ) την τιμή της παράστασης. f - ( ) (4) Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με κορυφές Α(6,4), Β(-,-) και Γ(3,-). (α) Να βρείτε την εξίσωση του ύψους ΑΔ, (β) Να βρείτε τις συντεταγμένες του Ε, έτσι ώστε το ΑΔΒΕ να είναι ορθογώνιο, (γ) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ( ε ) η οποία περνά απο το Ε και είναι παράλληλη προς την ΑΒ, (δ) Να βρείτε το σημείο τομής της ευθείας ( ε ) με τον άξονα ψψ /. τεμ(80 + θ) εφ( 90 + θ) (5) (α) Να δείξετε ότι: σφ( 80 - θ) συν( - θ) εφ(-θ) + ημ 90 συν( 90 + θ) ( - θ) =. (β) Δίνεται η εξίσωση δευτέρου βαθμού ( τεμω) x 3x + εφω + σφω = 0 έχει ρίζες αντίστροφες, να υπολογίσετε την γωνία ω, όπου 0 < ω < 90.. Αν η εξίσωση (6) Στο διπλανό σχήμα οι ΑΕ και ΑΓ είναι εφαπτομένες του κύκλου (Κ,ρ), με σημεία επαφής τα Ε και Β αντίστοιχα. Αν η ΕΔ είναι διάμετρος του κύκλου και ΕΝ = ΒΔ, να δείξετε ότι: (α) τα τρίγωνα ΑΕΓ και ΒΚΓ είναι όμοια, (β) (ΕΝ)(ΒΚ)=(ΒΓ)(ΝΔ), (γ) οι ΑΓ και ΕΝ είναι παράλληλες. Ο Διευθυντής (Λουκάς Ορφανίδης)

4 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 00 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/05/00 ΔΙΑΡΚΕΙΑ:,5 ΩΡΕΣ ΩΡΑ: ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΣΕΛΙΔΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΡΟΣ Α Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. Να γράφετε μόνο με μπλε μελάνι (τα σχήματα μπορείτε να τα κάνετε με μολύβι). Τα σχήματα των ασκήσεων να μεταφέρονται στο γραπτό σας. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού. Από τις 5 ασκήσεις να λύσετε ΜΟΝΟ τις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με μονάδα.. Να λύσετε την εξίσωση: x x + 0 = 0.. Να μετατρέψετε τα κλάσματα σε ισοδύναμα κλάσματα με ρητό παρονομαστή, χωρίς τη χρήση υπολογιστικής μηχανής: 0 7 α) β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών της συνάρτησης με τύπο: 3x y = x Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που περνά από το σημείο Α(, 3) και είναι παράλληλη με την ευθεία (ε): 4 x + y = 0. 3 o o 5. Αν ημθ = και 70 < θ < 360, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: 5 6στεμθ + 0συνθ + 4τεμθ Α = ημθ 6. Να λύσετε το σύστημα: x+ y+ ω = 3 x + 3y + 4ω = 0 x+ y ω = 4 7. Να αποδείξετε την τριγωνομετρική ταυτότητα: ημx σφx στεμx συνx =. /4

5 8. Να βρείτε την τιμή της παραμέτρου μ R, έτσι ώστε οι ευθείες: (ε ): ( μ 3)x y + 0 = 0 (ε ): 8 x + 4y 3 = 0 να είναι κάθετες. 9. Να απλοποιήσετε το κλάσμα: 3 x 6x + 9x x 5x 3 0. Αν x και x είναι ρίζες της εξίσωσης 3x x + 9 = 0, τότε χωρίς να λύσετε την εξίσωση, να υπολογίσετε τις τιμές των πιο κάτω παραστάσεων: α) + β) 3x 3 3 x + 3xx. x x. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( (ΑΓ) = (ΒΓ)(ΓΔ). ˆΑ 90 0 = ). Να φέρετε το ύψος ΑΔ και να αποδείξετε ότι:. Να λύσετε το σύστημα: x+ y = x xy = 3. Στο διπλανό σχήμα δίνεται ο κύκλος (Κ,R). ΖΔΕ είναι εφαπτόμενη του κύκλου στο σημείο Δ, ˆ 0 ΑΔΖ = 45, ΒΔΓ ˆ = 30 0 και ΑΒ = ΒΓ. Να υπολογίσετε τις γωνιές: α) ΒΑΓ ˆ β) ΑΓΒ ˆ γ) ΑΗΒ ˆ αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας. 4. Να αποδείξετε την τριγωνομετρική ταυτότητα: συν(90 + θ) εφ(80 θ) στεμ(90 + θ) συν( θ) = ημθ συν(80 θ) σφ(90 θ) τεμ(360 + θ) 5. Να βρείτε για ποιες τιμές της παραμέτρου λ R, το τριώνυμο x λx+ λ 3 γίνεται θετικό για κάθε x R. /4

6 ΜΕΡΟΣ B Από τις 6 ασκήσεις να λύσετε ΜΟΝΟ τις 4. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με μονάδες.. Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της f(x) = αx + βx + γ. Σύμφωνα με αυτή, να βρείτε τα ακόλουθα (αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας): α) Το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών της f(x). β) Το πρόσημο του α, τις συντεταγμένες και το είδος του ακρότατου και τον άξονα συμμετρίας. γ) Τις ρίζες της εξίσωσης f(x) = 0 και το πρόσημο της διακρίνουσάς της. δ) Το διάστημα για το οποίο ισχύει ότι f(x) 0. γ ε) Την τιμή της παράστασης Α = β α y x. α) Να αποδείξετε την ταυτότητα: = ημ x. + σφ x + εφ x β) Χρησιμοποιώντας το ερώτημα α ή με άλλο τρόπο, να αποδείξετε ότι: εφ x = εφ x+ + σφ x + εφ x 3. Στο διπλανό σχήμα, δίνονται: Οι εξισώσεις των ευθυγράμμων τμημάτων (ΑΒ):x y+ = 0, ( ΒΓ):3x+ y = 0, τα σημεία Α(0,), Γ(3,) και Ε(4, ) και ότι AB ΔΕ, ΒΓ ΓΔ. Να βρείτε τα ακόλουθα: α) Την εξίσωση της ΔΕ. β) Τις συντεταγμένες του σημείου Β. γ) Την εξίσωση της ΓΔ. δ) Αν Ζ είναι το σημείο τομής της προέκτασης της ΓΔ με τον άξονα των x, να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου Ζ και να δείξετε ότι η ευθεία x y + 6 = 0 περνά από το σημείο Ζ. y x 3 /4

7 Δίνεται η εξίσωση x στεμθ x + σφ θ = 0 με ρίζες x, x και 80 < θ < 70. Χωρίς να λύσετε την εξίσωση: α) Να δείξετε ότι έχει ρίζες πραγματικές και άνισες. β) Να υπολογίσετε τη γωνιά θ αν οι ρίζες, x είναι αντίστροφες. x γ) Να δείξετε ότι η εξίσωση με ρίζες ρ = x και ρ = x είναι: x ( στεμθ)x + στεμθ(στεμθ ) = α) Δίνεται η εξίσωση (μ )x (μ )x 3μ 0 με μ Να βρείτε τις τιμές του μ για τις οποίες: ι) Η εξίσωση έχει ρίζες αντίθετες. ιι) Η τιμή 3 είναι ρίζα της εξίσωσης. ιιι) Ισχύει η σχέση x+ 3xx + x 0. β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης: f(x) = x(x 6)( x 3x + 4). + + = R { }. 6. Στο διπλανό σχήμα, δίνονται: ΣΑ και ΣΓ είναι εφαπτόμενα τμήματα του κύκλου (Κ,R), οι ΑΒ και ΓΗ είναι διάμετροι και ˆ 0 ΑΔΕ = 90. Να δείξετε ότι: α) (ΑΓ) = (ΑΒ)(ΓΔ) β) Τα τρίγωνα ΓΔΣ και ΗΕΓ είναι όμοια και στη συνέχεια ότι (ΑΣ)(ΕΗ) = (ΓΔ)(ΓΗ). Ο Διευθυντής Χαράλαμπος Σοφοκλή 4 /4

8 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 00 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6 / 05 / 00 ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΑ: 07:30 0:00 (Διάρκεια: :30 ώρες) ΟΔΗΓΙΕΣ: α) Να γράφετε μόνο με μπλε ή μαύρη πέννα (τα σχήματα με μολύβι). β) Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή ταινίας. γ) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. δ) Το γραπτό αποτελείται από 4 σελίδες. ΜΕΡΟΣ Α Από τα δεκαπέντε (5) θέματα να απαντήσετε δώδεκα (). Κάθε ορθό θέμα βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ) Να λύσετε την εξίσωση: 6x 7x+ = 0 ) Χωρίς να λύσετε την εξίσωση 3x 5x 6 = 0, να βρείτε: (α) το είδος των ριζών της (β) το άθροισμα και το γινόμενο των ριζών της 3) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών της συνάρτησης με τύπο ψ= + 3 x 4) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που περνά από τα σημεία Α(3, 4) και Β(, 0). 5) Αν εϕθ = 5 και 00 < θ < 90 0, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης 6ημθ + τεμθ A = 5σϕθ 6) Να υπολογίσετε τις τιμές του κ ώστε η εξίσωση ( κ ) πραγματικές και ίσες. x + 3x + κ + = 0, να έχει ρίζες - -

9 7) Στο πιο κάτω σχήμα δίνονται AB = ο 0 και ΓΔ = 60 ο Να δείξετε ότι: (α) ΑΓ ΒΔ (β) ω = ϕ Ν ( ) ( )( ) 8) α δείξετε ότι ισχύει: = 4 9) Να λύσετε το σύστημα: 3ψx x = 5 x ψ= 0) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που σχηματίζει με τον θετικό ημιάξονα OX γωνία 60 και περνά από το σημείο τομής των ευθειών x ψ = 8 και x + 3ψ = 5. ο ) Να λύσετε την ανίσωση: ( )( ) ( ) 3 x x x ) Να δείξετε ότι: εϕθ σϕθ = εϕθ + σϕθ ημ θ 3) Από εξωτερικό σημείο Α του κύκλου (Ο, R) φέρουμε τις εφαπτόμενες ΑΒ, ΑΓ (Β και Γ σημεία επαφής) και τη διάμετρο ΓΟΔ. Να δείξετε ότι οι ευθείες ΑΟ και ΒΔ είναι παράλληλες. 4) Να δείξετε ότι: o o ( ) ( ) ο ο εϕ ( 90 + ω). συν( 80 ω) ο συν 360 ω. εϕ 80 + ω + σϕ( ω). ημ(70 ω ) =τεμω ο 5) Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α= 90 ) φέρουμε το ύψος ΑΔ. Η διχοτόμος ΒΕ τέμνει το ύψος ΑΔ στο Ζ. Να δείξετε ότι: (α) τα τρίγωνα ΑΒΕ και ΒΖΔ είναι όμοια (β) (ΒΖ).(ΕΓ) = (ΒΕ).(ΑΖ) - -

10 ΜΕΡΟΣ Β Από τα έξι (6)θέματα να απαντήσετε τέσσερα(4) Κάθε ορθό θέμα βαθμολογείται με δέκα (0) μονάδες λ x λ+ x+λ 9 = 0, λ R, με ρίζες x και x. Να υπολογίσετε τις τιμές του λ ώστε η πιο πάνω εξίσωση: α) να έχει μία ρίζα το β) να έχει ρίζες αντίστροφες γ) να ισχύει P = 4S + όπου Ρ,S το γινόμενο και το άθροισμα των ριζών αντίστοιχα ) Δίνεται η εξίσωση: ( ) ( ) ) Σε ορθογώνιο τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ // ΔΓ και Α=Δ= 90 ο ) δίνονται οι κορυφές Β(, ), Γ(3, ) και Δ(0, ). Να βρείτε: (α) τις εξισώσεις των ευθειών ΑΒ, ΓΔ, ΔΑ. (β) τις συντεταγμένες της κορυφής Α. 3) Να λύσετε την ανίσωση : x x x x 4) α) Να αποδείξετε ότι εϕθ εϕθ + = σϕθ τεμθ +τεμθ εϕθ εϕθ β) Να σχηματίσετε εξίσωση β βαθμού με ρίζες ρ = και ρ = τεμθ + τεμθ γ) Αν S είναι το άθροισμα των ριζών της πιο πάνω εξίσωσης και ισχύει η σχέση συν (90 θ ). ημ(80 + θ ). τεμ(70 θ ) S = συν ( θ ) + ημ θ 3, με 0 0 < θ < 90 0 να υπολογίσετε τη γωνία θ. 5) Ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο. Μ είναι το μέσο του τόξου ΑΓ και Η το σημείο τομής της ΑΓ με την ΒΜ. Η προέκταση της χορδής ΑΜ συναντά την προέκταση της ΒΓ στο σημείο Δ. Να δείξετε ότι: α) ΒΜ διχοτόμος της ΑΒΓ β) τα τρίγωνα ΑΒΜ και ΗΒΓ είναι όμοια ( ΑΒΜ ΗΒΓ ) γ) ΓΑ = ΓΔ - 3 -

11 6) Δίνεται η εξίσωση της παραβολής ψ = ( κ 3κ 4) x + ( κ + 3) x+ κ 9, κ R {, 4 }. Να βρείτε τις τιμές του κ ώστε η παραβολή: α) να έχει μέγιστο (max) β) να τέμνει τον άξονα των Οψ στο σημείο με τεταγμένη ψ = 6 γ) να έχει άξονα συμμετρίας την ευθεία x = 0. Ο Διευθυντής Ιωάννου Παντελής - 4 -

12 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Ενιαίου Λυκείου Ημερομηνία : Ονοματεπώνυμο Μαθητή : Βαθμός : Τμήμα : Αριθμός : Διάρκεια :.30 Ολογράφως : Υπογραφή Καθηγητή : ΟΔΗΓΙΕΣ α) Γράψετε μόνο με μπλε ή μαύρο μελάνι (τα σχήματα με μολύβι). β) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. γ) Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού. ΜΕΡΟΣ Α : Να λύσετε ΜΟΝΟ από τα 5 θέματα. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με μια μονάδα.. Να λύσετε την εξίσωση : 0χ + 7χ 3 = 0. Να σχηματίσετε εξίσωση β βαθμού που να έχει ρίζες x = 3 και x = 8. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από

13 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Να βρείτε την κλίση της ευθείας που περνά από τα σημεία Α(-3, ) και Β(, 4). ο 5 4. Nα υπολογίσετε τα μήκη των πλευρών ΑΒ και ΑΓ. (Δίνονται ημ6 =, 7 ο 5 εφ6 = ). Γ 8 συν6 =, 7 ο o Α Β 5. Να λύσετε την ανίσωση x + 3 < 0. x 5 6. Αν ˆ ˆ ˆ ˆ Α = Δ και Β = Ε, να υπολογίσετε το χ. Α 0 Δ 8 x Β Γ Ε Ζ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από

14 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Να λύσετε την εξίσωση χ 4 χ 8 = 0 8. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών της συνάρτησης: ψ = 3 x x 4 9. Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται κύκλος με κέντρο Κ, τα σημεία του Α, Β, Γ, Δ και η εφαπτομένη του στο Α. Να υπολογίσετε τις τιμές των χ, ψ, ω καθώς και το μέτρο του τόξου ΑΒ. Δ χ+5 Γ χ+ω K ψ B 55 ο A ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 από

15 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Δίνεται η εξίσωση: 4χ + 3χ 8 = 0. Χωρίς να τη λύσετε, να υπολογίσετε τις πιο κάτω 8 8 παραστάσεις: (α) χ + χ (β) χ χ (γ) + χ χ. Δίνεται η παραβολή ψ = χ 8χ +. Να βρείτε: (i) το είδος του ακρότατου της (μέγιστο ή ελάχιστο), (ii) την εξίσωση του άξονα συμμετρίας της, (iii) τις συντεταγμένες της κορυφής της.. Χωρίς τη χρήση της υπολογιστικής μηχανής να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: Α = ημ78 ο συν88 ο συν8 ο συν358 ο ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 από

16 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Να απλοποιήσετε το κλάσμα: 4χ 4χ + χ + 5χ 3 εφω 4. Να αποδείξετε την ταυτότητα: εφω + + = εφω + εφω ημ ω συν ω 5. Να δείξετε ότι η εξίσωση συν θ χ σφθ χ + τεμ θ στεμ θ = 0, θ 90 ο κ, κ Ζ, δεν έχει ρίζες πραγματικές. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 από

17 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΡΟΣ Β : Να λύσετε ΜΟΝΟ 4 από τα 6 θέματα. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με δύο μονάδες.. Δίνεται η εξίσωση χ (λ + 3)χ + 4λ 3 = 0 με ρίζες χ, χ. Να βρείτε για ποιες τιμές του λ έχει: (α) ρίζες πραγματικές και ίσες, (β) ρίζες αντίθετες, (γ) ρίζες αντίστροφες, (δ) ρίζα το, (ε) ισχύει η ανίσωση ( + χ )( + χ ) 4. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 από

18 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f(χ) = αχ + βχ + γ. Από τη γραφική παράσταση να βρείτε: (i) τις συντεταγμένες της κορυφής και να y 3 χαρακτηρίσετε το είδος του ακρότατου (μέγιστο ή ελάχιστο), (ii) την εξίσωση του άξονα συμμετρίας, 0 (iii) το πεδίο ορισμού της f(χ), 9 (iv) το πεδίο τιμών της f(χ), 8 (v) τις λύσεις της εξίσωσης αχ + βχ + γ = 0, 7 (vi) τις τιμές των α, β, γ, 6 (vii) τα πρόσημα των f(), f(00) x ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 7 από

19 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Αν η ευθεία ψ = (κ + μ)χ + 5 είναι παράλληλη με την ευθεία 3χ ψ + 8 = 0 και η εξίσωση χ (κ μ)χ = 0 έχει άθροισμα ριζών ίσο με το γινόμενο τους, να βρείτε τις τιμές των κ και μ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8 από

20 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Δίνεται κύκλος που έχει διάμετρο ΑΒ με Α(-, 3) και Β(, 9). Αν Γ είναι σημείο του κύκλου τέτοιο ώστε η χορδή ΑΓ να τέμνει τον ψψ στο 4 να βρείτε: (i) την εξίσωση της ΑΓ, (ii) την εξίσωση της ΒΓ, (iii) τις συντεταγμένες του Γ, (iv) το σημείο τομής της ΒΓ με τον χχ, (v) την εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει η ΒΓ με τον χχ. y 0 Β 5 Γ A -5 5 x ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 9 από

21 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Αν + + ο ο ο συν(90 θ) συν(80 θ) σφ(90 θ) ο ο ημ(80 θ) συν(360 θ) ημ( θ) (α) να δείξετε ότι: (i) θ = 60 ο, = ο ο και 0<θ < 90 (ii) το γινόμενο των ριζών της εξίσωσης εφθ χ μχ + σφθ = 0 είναι ίσο με 3. (β) Να βρείτε τις τιμές του μ για τις οποίες η εξίσωση 4συν θ χ μχ + 3ημ θ = 0 έχει ρίζες πραγματικές., ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 0 από

22 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (α) Δίνεται κύκλος (K, R). Από εξωτερικό του σημείο Σ φέρουμε τα εφαπτόμενα τμήματα ΣΑ και ΣΒ, όπου Α και Β είναι τα σημεία επαφής. Θεωρούμε Μ το μέσο του ΣΚ και με διάμετρο τη ΣΜ γράφουμε κύκλο που τέμνει τη ΣΒ στο Γ. Να δείξετε ότι: (i) (ΑΚ)(ΜΣ) = (ΜΓ)(ΚΣ), (ii) ΜΓ = R. (β) Αν επιπλέον γνωρίζουμε ότι Α ΒΣΚ ˆ = 30 ο, να δείξετε ότι ΜΣ = R. K Μ Σ Γ Β Οι Εισηγητές: Η Διευθύντρια: Ζ. Ταύρου Σ.Β.Δ. Κ. Χαραλαμπίδης Λ. Σεβέρη Ι. Κλώνης E. Μελαχροινού Δέσποινα Λυσάνδρου ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από

23 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ MAIOY ΙΟΥΝΙΟΥ 00 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ημερομηνία: /05/00 ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Διάρκεια:.30 (0:30 3:00) ΟΔΗΓΙΕΣ : Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού. Να γράφετε με μελάνι μπλε (με μολύβι μόνο τα σχήματα) Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 4 σελίδες. ΜΕΡΟΣ Α : Από τις 5 ασκήσεις να λύσετε μόνο τις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 5 /00.. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης x ψ= x+ 3.. Να βρείτε το άθροισμα (S) και το γινόμενο (Ρ) της εξίσωσης τη λύσετε. 3x + x 9 = 0 χωρίς να 3. Να λύσετε την εξίσωση : 3x + 5x = 0 4. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία περνά από το σημείο Α(-, 5) και είναι κάθετη προς την ευθεία ψ =x Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( A = 90 ) με πλευρές ΒΓ= 0cm και ΑΒ=6cm. Να βρείτε : α) το μήκος της προβολής της ΑΒ πάνω στην υποτείνουσα ΒΓ. β) το μήκος του ύψους ΑΔ που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα. 6. Να λύσετε το σύστημα : y 3x= 5 y 4xy = 7. Για ποια τιμή του κ η εξίσωση ( ) x x κ + κ = έχει ρίζες πραγματικές και ίσες Αν ημω = και 70 < ω < εφω 0συνω Α= 4στεμω, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: /4

24 9. Να υπολογίσετε χωρίς τη χρήση υπολογιστικής μηχανής την αριθμητική τιμή της παράστασης : ημ0 συν35 Α= εφ 5 συν 0 ημ Δίνεται τυχόν τρίγωνο ΑΒΓ και Ε σημείο στην προέκταση της διαμέσου ΑΔ τέτοιο ώστε ΔΕ = ΑΔ. Προεκτείνουμε την ΒΓ και προς τα δύο μέρη και παίρνουμε τμήματα ΖΒ = ΒΓ = ΓΗ. Να δείξετε ότι : α) το ΑΖΕΗ είναι παραλληλόγραμμο. ΑΖ β) η διάμεσος ΒΘ του τριγώνου ΑΒΓ είναι ίση με.. Αν x και x είναι οι ρίζες της εξίσωσης κατασκευάσετε εξίσωση ου βαθμού που να έχει ρίζες x x 6 = 0, χωρίς να λύσετε την εξίσωση, να 4 4 ρ = και ρ = x x y. Στο διπλανό σχήμα δίνονται : ΑΓ διάμετρος, ΒΓ = 70 και xy εφαπτομένη στο Β. Να βρείτε τις γωνίες α, β, γ και να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. Α α β Κ γ Β 70 Γ x 3. Να αποδείξετε την ταυτότητα : ( ημ x + συνx ) = εφ x σφx ημxσυνx ( )( x x 5x 3 ) 4. Να λύσετε την ανίσωση : ( x) < 0 5. Στο διπλανό σχήμα δίνονται : ΑΒ διάμετρος και ΑΕΓ = 90. Να αποδείξετε ότι: (ΑΒ)(ΑΕ)=(ΑΔ)(ΑΓ). Δ Ε Α Β Γ /4

25 ΜΕΡΟΣ Β : Από τις 6 ασκήσεις να λύσετε μόνο τις 4. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 0/00.. Για ποιες τιμές της παραμέτρου μ η εξίσωση ( ) α) ρίζες αντίθετες β) μία ρίζα τον αριθμό - γ) ισχύει x x 7μ x x 0 μ +μ = έχει:. Το τρίγωνο ΑΒΓ έχει κορυφές Α(-,), Β(3,). Αν οι εξισώσεις των πλευρών ΒΓ και ΑΓ είναι x + y =8 και 5x y = 7 αντίστοιχα : α) να αποδείξετε ότι η κορυφή Γ είναι το σημείο Γ(,6) β) να βρείτε την εξίσωση του ύψους ΓΔ γ) να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που περνά από το σημείο Α(-,) και είναι παράλληλη με την με την πλευρά ΒΓ. 3. Αν 3π συν( π θ) συν + θ ημ( θ) π = και 0 <θ< π π ημ + θ σφ θ ημ( π θ), να αποδείξετε ότι: α) π θ= 4 β) Η εξίσωση x τεμθ x + = 0 εφθ έχει ρίζες αντίστροφες. 4. Σε κύκλο (Ο,R) να φέρετε τη διάμετρο ΑΒ,τη χορδή ΒΓ και την εφαπτομένη xay.από το Ο να φέρετε κάθετη στη ΒΓ που την τέμνει στο Μ. Η προέκταση της ΜΟ τέμνει την εφαπτομένη xay στο σημείο Δ. Να δείξετε ότι : α) (ΑΔ)(ΒΑ) =(ΔΟ)(ΒΓ) β) ( ΔΒ) ΔΟ =3R. ( ) 5. Αν x,xείναι οι ρίζες της α x + β x + α + β = 0, α 0 να δείξετε ό τι : 4( α+β) ( x)( x) = α 3/4

26 6. Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f ( x) = α x +β x +γ. Να βρείτε : i. Το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών της συνάρτησης ( ) ii. Το πρόσημο του α και της διακρίνουσας της f ( x ) iii. Της ρίζες της εξίσωσης f ( x ) =0 f x. iv. Την τιμή του γ v. Τον άξονα συμμετρίας και τις συντεταγμένες της κορυφής της καμπύλης vi. Να δείξετε ότι το α = και το β = 4 vii. Το πρόσημο του f(4) f x <0 viii. Για ποιες τιμές του x ισχύει: ( ) f ( x- ) ix. Να λύσετε την ανίσωση > 0 4/4

27 Οι Εισηγητές Ο Συντονιστής Ο Διευθυντής Α. Ζαντή Ε. Λάζος Δ. Δημητριάδης... Φ.Παστού... Α. Ευστρατίου... Α. Χρυσάνθου... Μ. Ηλιάδου 5/4

28 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΧ.ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 00 Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗΣ Ημερομηνία: 6 /05/ 00 Χρόνος: ώρες και 30 λεπτά Διδάσκοντες: Γ. Σελιά, Χ. Καττιμέρης, Γ.Ανδρονίκου, Ν. Σκορδής ΟΔΗΓΙΕΣ: - Να γράφετε με μπλε μελάνι. Τα σχήματα μπορείτε να τα κάνετε με μολύβι. - Επιτρέπεται η χρήση σφραγισμένης υπολογιστικής μηχανής. - Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού. ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ Μέρος Α : Από τις 5 ασκήσεις να λύσετε μόνο τις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 5/00 μονάδες.. Να λύσετε την εξίσωση: x + 5x 3 = 0. Δίνεται η εξίσωση x 7x + = 0 με ρίζες x και x. Να υπολογίσετε (χωρίς να λύσετε την εξίσωση) τις τιμές των παραστάσεων α) x + x β) x.x 3. Να σχηματίσετε εξίσωση β βαθμού με ρίζες: χ = 3, χ = Αν ημθ = και 0 < θ < 90, να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς συνθ και εφθ Να λύσετε την ανίσωση: x 4 x 0 6. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που περνά από το σημείο Α ( -, ) και είναι παράλληλη με την ευθεία y = 3 x Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών της συνάρτησης: 4x y = x +

29 0 8. Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( = 90 ) ηβγ=0 cm και η ΑΒ=8 cm. Nα υπολογίσετε: (α) το μήκος της ΑΓ (β) τις ορθές προβολές των καθέτων πλευρών πάνω στην υποτείνουσα. Α 9. Στο διπλανό σχήμα, ΑΒ είναι διάμετρος του κύκλου (Κ,R). 0 Αν η γωνία ΒΚΓ = 60, να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ. (δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας) 0. Από ένα σημείο Σ εκτός κύκλου φέρνουμε την τέμνουσα ΣΒΓ και την εφαπτομένη ΣΑ. (α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΣΑΓ και ΣΑΒ είναι όμοια. (β) Αν ΣΒ=4cm και ΣΓ=9cm, να υπολογίσετε το τμήμα ΣΑ.. Να αποδείξετε την σχέση: 0 0 ( 80 ). ( 90 ). ( ) 0 0 εφ ( 80 +χ). συν( 360 χ) ημ χ εφ χ ημ χ = συνχ χ ψ=. Να λύσετε το σύστημα:. χ ψ = 5 3. Να βρείτε για ποιες τιμές του λ, η εξίσωση: ( ) Στη συνέχεια να βρείτε την διπλή ρίζα. χ + λ+ χ+λ+ 4 = 0 έχει μια διπλή ρίζα. εϕχ ημχ τεμχ 4. Να αποδείξετε την σχέση: = 3 ημ χ + συνχ. 5. Αν, χ χ είναι οι πραγματικές ρίζες της εξίσωσης: ( ) χ 5λ χ+λ 9 = 0, να βρείτε για ποιες τιμές του λ ισχύει η ανίσωση: + < χ χ.

30 3 Μέρος Β : Από τις 6 ασκήσεις να λύσετε μόνο τις 4. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 0/00 μονάδες.. Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης ψ=αχ +βχ+γ σχήματος, να βρείτε: (α) το πρόσημο του α.. Με την βοήθεια του (β) το πεδίο ορισμού της συνάρτησης. (γ) το πεδίο τιμών της συνάρτησης. (δ) τον άξονα συμμετρίας. (ε) τις συντεταγμένες του ελαχίστου σημείου. (στ) τις ρίζες της εξίσωσης: (ζ) τις τιμές των α, β και γ. αχ +βχ+ γ = 0 (η) τις τιμές του χ για τις οποίες: αχ +βχ+ γ < 0.. Δίνεται η εξίσωση χ (λ ) χ + λ 3 = 0, λ R, με ρίζες χ και χ. Να υπολογίσετε τις τιμές του λ για τις οποίες η εξίσωση έχει : (α) Ρίζες πραγματικές (β) Ρίζες αντίθετες (γ) Ρίζες αντίστροφες (δ) Άθροισμα ριζών ίσο με το τριπλάσιο του γινομένου των ριζών της. 3. Δίνεται το τρίγωνο ΑΒΓ με Α(3, -3), Β(-, 3) και Γ (, 7) Να βρείτε : α) Τις κλίσεις των πλευρών ΑΒ και ΒΓ β) Την εξίσωση της πλευράς ΒΓ γ) Την εξίσωση του ύψους ΑΔ δ) Τις συντεταγμένες του σημείου Δ

31 4 4. Να λύσετε την ανίσωση: ( χ 4)( χ 3)( χ χ 6) 3χ (α) Να αποδείξετε την σχέση: (β) Αν ισχύει ότι: 0 0 όπου 0 < θ < 90. εϕχ σϕχ = εϕχ+σϕχ ημ χ 0 0 ( ) ( ) ( ) 0 0 συν( 360 θ). σϕ( 70 θ) εϕ 80 θ. ημ 90 θ. συν θ =, να υπολογίσετε την γωνία θ 6. Δίνεται ημικύκλιο με διάμετρο ΒΓ. Παίρνουμε τυχαίο σημείο Α του ημικυκλίου και Δ τυχαίο σημείο της ΒΓ. Η κάθετη στη ΒΓ στο σημείο Δ τέμνει την ΒΑ στο Ζ, την ΑΓ στο Ε και το ημικύκλιο στο Η. Να δείξετε ότι: (α) (ΔΓ).(ΔΒ) = (ΔΖ).(ΔΕ) και (β) (ΔΗ) = (ΔΖ).(ΔΕ) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Σάββας Κόκκινος Γιώτα Σελιά Χαραλάμπους Γιώργος Ανδρονίκου Νικόλας Σκορδής

32 ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 00 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ημερομηνία: 6/05/00 ΤΑΞΗ: Α Χρόνος:.30 To εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 4 σελίδες Οδηγίες: α) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. β) Να γράψετε μόνο με μελάνι (Τα σχήματα μπορούν να γίνουν με μολύβι). γ) Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υλικού. ΜΕΡΟΣ Α Από τα 5 θέματα να λύσετε μόνο τα. Κάθε θέμα βαθμολογείται με 5 μονάδες.. Να λύσετε την εξίσωση: χ χ 3 = 0. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών της συνάρτησης: ψ = χ χ 3. Να βρείτε την κλίση της ευθείας που περνά από τα σημεία (-,3) και (,6) 4. Να λύσετε το σύστημα: χ + ψ = 5 χ + ψ = 5 5. Δίνεται η εξίσωση 3χ + 6χ + =0 με ρίζες χ, χ. Χωρίς να λυθεί, να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων: χ χ α) χ + χ β) χ χ γ) + χ χ 6. Να μετατρέψετε τα παρακάτω κλάσματα σε ισοδύναμα με ρητό παρονομαστή: 7 3 α) β) Αν ημω = και 80 ω 70, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: 0 A = εφω + 8τεμω 8. Να βρείτε την τιμή της παράστασης: Να απλοποιήσετε την παράσταση: Α= ημ(80 + ω)εφ(70 - ω)ημ(90 - ω) συν(90 + ω)σφ(360 - ω)

33 0. Στο τρίγωνο ΑΒΓπου δίνεται πιο κάτω η ΒΓ = x +4x, x > 0. Αν Δ και Ε είναι τα μέσα των πλευρών ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα και ΔΕ = x+4, να βρεθεί η τιμή του x.. Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ εγγεγραμμένο σε κύκλο (Κ,R). Αν η γωνία o ABΔ =40 και η ΕΖ είναι διχοτόμος της γωνίας AE Δ, να υπολογίσετε τις γωνίες ΑΕΖ και ΑΓΒ (να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας). χ. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που είναι κάθετη στην ευθεία ε : ψ = + και περνά από το σημείο τομής των ευθειών: ε : χ+ψ 5= 0 ε :χ ψ = Να βρεθούν οι τιμές του μ R για τις οποίες το τριώνυμο αρνητικό για κάθε πραγματικό αριθμό χ. 5χ 3χ+μ είναι 4. Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f(x)= χ χ Από κορυφή Α ενός παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ φέρνουμε μια ευθεία που τέμνει τη διαγώνιο ΒΔ στο Λ, και την προέκταση της ΒΓ στο Μ. Να δείξετε ότι: (ΔΛ).(ΒΜ)=(ΑΔ).(ΒΛ)

34 3 ΜΕΡΟΣ Β Από τα 6 θέματα να λύσετε μόνο τα 4. Κάθε θέμα βαθμολογείται με 0 μονάδες.. Για ποιες τιμές του λ R, η εξίσωση χ + (λ+ ) χ+λ 8 = 0 α) έχει ρίζες πραγματικές και ίσες; β) έχει ρίζες αντίστροφες; γ) έχει ρίζες αντίθετες; δ) έχει ρίζα τον αριθμό -; ε) έχει ρίζες και χ που ικανοποιούν την σχέση χχ + χ χ χ. Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης 0 f(x) = αx + βx + γ, α 0. Με την βοήθεια της γραφικής παράστασης να βρείτε: α) το πεδίο ορισμού της f( x) β) το πεδίο τιμών της f(x) γ) το πρόσημο του α δ) την εξίσωση του άξονα συμμετρίας ε) τις ρίζες και x της εξίσωσης x στ) τις τιμές των α, β, γ αx + βx + γ=0 ζ) την τιμή της παράστασης Κ= f(-3) +f (0) η) την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία Α και Β.

35 4 3. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με κορυφές τα σημεία: Α(,4), Β(-,3), Γ(,7). α) Να βρείτε τις κλίσεις των πλευρών του τριγώνου ΑΒΓ β) Να δείξετε ότι η γωνία A είναι ορθή γ) Να βρείτε την εξίσωση της υποτείνουσας δ) Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου τομής της υποτείνουσας με τον άξονα Οχ ε) Να βρείτε την εξίσωση του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα. 4. α) Να αποδείξετε την ταυτότητα ημχ συνχ = ημχσυνχ εφχ. στεμχ τεμχ. σφχ 0 0 ημ(80 θ ). συν (70 + θ ) β) Αν = 0 0 συν (90 θ ). σϕ(90 + θ ) να βρείτε την γωνία θ. και π 0 θ 5. α) Να λύσετε την ανίσωση : χ χ+ ( 3)( χ + 3 χ) 0 ( χ) β) Δίνεται η εξίσωση : χ ( μ+ 3) χ+μ + 6μ 5 = 0 με ρίζες ρ, ρ. Να δείξετε ότι η παράσταση Α = ( ρ ρ ) είναι ανεξάρτητη του μ. Δ 6. Δίνεται τρίγωνο ABΓ εγγεγραμμένο σε κύκλο(ο,r) με ΒΓ διάμετρο και AB Γ= 30. Φέρουμε την εφαπτομένη του κύκλου στο Γ, η οποία τέμνει την προέκταση της ΑΒ στο σημείο Ρ. Δ Δ α) Να δείξετε ότι τα τρίγωνα ABΓ και PAΓ είναι όμοια. β) Να δείξετε ότι (ΑΒ).(ΑΡ)= (ΑΓ) γ) Να δείξετε ότι (ΑΡ)= ( ΒΡ ) 4 δ) Αν ΡΓ= 3 cm να βρείτε το μήκος της ακτίνας R του κύκλου.

36 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 00 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/05/00 ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΩΡΕΣ 30 *** Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 6 σελίδες *** ΟΔΗΓΙΕΣ : Να γράψετε μόνο με μπλε ή μαύρο μελάνι. Τα σχήματα μπορούν να γίνουν με μολύβι. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματισμένης υπολογιστικής μηχανής που φέρει τη σφραγίδα του σχολείου. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού. Μέρος Α Από τις 5 ασκήσεις να λύσετε ΜΟΝΟ τις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με (5) μονάδες. Να λύσετε την εξίσωση: x + 7x + 3 = 0.. Να βρείτε την κλίση της ευθείας που περνά από τα σημεία Α(,3) και Β(,7). 3. Nα εκφράσετε το κλάσμα 4 4 σε ισοδύναμο του με ρητό παρονομαστή Αν 90 < χ < 80 0 και ημχ = να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: 7 Α = 5 εφχ + 34 συνχ. 5. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών της συνάρτησης x y =. x 3 Σελ. of 7

37 εφχ 6. Να αποδείξετε την ταυτότητα: = ημχ συνχ + εφ χ 7. Η εξίσωση: x 6x + 3 = 0 έχει ρίζες τις x, x Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης = + x 5x x Α x 8. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και πεδίο τιμών της συνάρτησης y = f (x) στο πιο κάτω σχήμα. 9. Δίνεται η εξίσωση: k x 6x + k = 0, k 0 Να βρείτε τις τιμές του k ώστε η εξίσωση να έχει: α) ρίζες ίσες β) ρίζες αντίστροφες. 0. Να λύσετε το σύστημα: x + y = x + y =. Δίνονται οι ευθείες: ε : y = x 3 και ε : x + 4y 0. = α) Να βρείτε τα σημεία τομής της ε με τους άξονες των β) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της ε. γ) Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου τομής των ευθειών ε και ε και Σελ. of 7

38 . Δίνεται κύκλος. H ευθεία εφάπτεται του κύκλου στο σημείο Ε. Να βρείτε τις γωνίες α, β, γ και δ. 3. Στο πιο κάτω σχήμα το Ε είναι μέσο της ΑΒ. Αν ΑΒ=6cm, ΒΔ=cm και ΔΓ=7cm, α) Να δείξετε ότι τα τρίγωνα ΒΕΔ και ΑΒΓ είναι όμοια β) Αν ΔΕ=4cm να υπολογίσετε το μήκος του ΑΓ. 4. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης: f ( x ) = ( 4 x ) ( x x ). 5. Αν Α( 3,), Β( 6,0) και Γ(,4) είναι κορυφές τριγώνου ΑΒΓ εγγεγραμμένου σε κύκλο με κέντρο το σημείο Κ. Σελ. 3 of 7

39 α) Να δείξετε ότι το ευθύγραμμο τμήμα ΒΓ είναι διάμετρος του κύκλου. β) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου στο σημείο του Β. ΜΕΡΟΣ Β Από τις 6 ασκήσεις να λύσετε ΜΟΝΟ τις 4. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 0 μονάδες. Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f ( x) = ax + βx + γ, a 0. Από τη γραφική παράσταση να βρείτε: α) Την εξίσωση του άξονα συμμετρίας της. β) Τις συντεταγμένες της κορυφής της και να τη χαρακτηρίσετε. γ) Τις λύσεις της εξίσωσης f ( x) = 0. δ) Το πρόσημο της διακρίνουσας του τριωνύμου f (x) και να το δικαιολογήσετε. ε) Τις τιμές των α, β και γ. στ) Τις λύσεις της εξίσωσης f ( x) = 9. ζ) Τις τιμές του για τις οποίες ισχύει: f ( x) < 0. η) Την τιμή της παράστασης : A = f ( ) f (0). Σελ. 4 of 7

40 . Δίνεται το τετράπλευρο ΑΒΓΔ με κορυφές Α(,), Β(4,4) και Δ(3,). Αν η εξίσωση της είναι y = x και η εξίσωση της ΒΓ είναι η y = 4, να δείξετε ότι: α) η ΑΒ είναι παράλληλη με τη ΓΒ, β) η ΑΔ είναι κάθετη στη ΓΔ. γ) να βρείτε την εξίσωση της ΑΔ, και δ) τις συντεταγμένες του σημείου Γ. 3. (i) Δίνεται η εξίσωση x (μ ) x + 5μ 4 = 0 με ρίζες x, x. Χωρίς να λύσετε την εξίσωση, να υπολογίσετε τις πραγματικές τιμές του μ, έτσι ώστε: 4 α) να ισχύει x = x β) να έχει ρίζες αντίθετες, Σελ. 5 of 7

41 γ) να ισχύει + x x 4 (ii) Να λύσετε την εξίσωση: 4x 7x = 0 4. Δίνεται η εξίσωση α) Να βρείτε τη γωνία θ. ημ(80 θ ) εφ(90 θ ) ημ( θ ) = εφ(360 θ ) συν (80 + θ ) 0 με 0 < θ < 90 β) Να δείξετε ότι το τριώνυμο ( συν α) x ( k + ) x + ( k + ) τεμ α, είναι θετικό για όλες τις τιμές του x R 0 π 0 < α < 5. Αν k = στεμθ σφθ, συνθ (α) Να δείξετε ότι: ( + k ) ( k) =, συνθ. + συνθ (β) Να σχηματίσετε εξίσωση ου βαθμού με ρίζες x = k, x = + k R 6. Στο πιο κάτω σχήμα δίνονται δύο κύκλοι ( K, R) και ( Λ, ) που εφάπτονται εξωτερικά R στο σημείο B. Αν η AΔ είναι εφαπτομένη του κύκλου ( Λ, ) στο σημείο Δ, α) να δείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΛΔ είναι όμοια, R β) να δείξετε ότι ( ΒΓ ) =. 5 γ) Να βρείτε το εμβαδό του τριγώνου συναρτήσει του R. δ) Να υπολογίσετε τη γωνία Α του τριγώνου ΑΒΓ με προσέγγιση δεκάτου. Σελ. 6 of 7

42 Οι Εισηγητές Μεσαρίτου Άδα Σ.Β.Δ Τιμοθέου Σάββας Β.Δ Η διευθύντρια Φιλίππου Γεωργία Χατζηγεωργίου Έλενα Ζήκκος Ηλίας Κουμπάρου Χριστίνα Χατζηγιάννη Μαρία Σελ. 7 of 7

43 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ (ΔΑΣΟΥΠΟΛΗΣ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 00 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 7 Ιουνίου 00 ΤΑΞΗ : A ΧΡΟΝΟΣ : ώρες και 30 λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ: ) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής που φέρει τη σφραγίδα του σχολείου. ) Τα σχήματα των ασκήσεων να μεταφέρονται στο γραπτό σας. 3) Να γράφετε μόνο με μελάνι (στα σχήματα επιτρέπεται και μολύβι). 4) Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υλικού. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τέσσερις ( 4 ) σελίδες. ΜΕΡΟΣ Α : Από τις 5 ασκήσεις να λύσετε μόνο τις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με μονάδα.. Να λύσετε την εξίσωση : χ + 5χ 3 = 0. Να βρείτε την εξίσωση ου βαθμού που έχει ρίζες τις χ = + 3 και χ = Να απλοποιήσετε το κλάσμα : χ + 7χ 4 χ 6 4. Να βρείτε : α) το πεδίον ορισμού της συνάρτησης ψ = χ β) το πεδίον τιμών της συνάρτησης 3χ ψ = χ + 5. Δίνονται οι ευθείες ( ε ) : ψ = 6χ και ( ε ) : ψ = ( μ + ) χ + 37 Να βρείτε την τιμή της παραμέτρου μ ώστε οι ευθείες να είναι: α) παράλληλες β) κάθετες. 5 ο ο 6. Αν ημ θ = και 90 < θ < 80 να υπολογίσετε την αριθμητική τιμή της παράστασης: 3 3ημθ 5σφθ Α = 4εφθ + 6συνθ 7. Να αποδείξετε την τριγωνομετρική ταυτότητα : τεμω ημω εφω = συνω /

44 8. Αν η εξίσωση χ + βχ + γ = 0 έχει διακρίνουσα Δ = 6 και άθροισμα ριζών S = 6, να υπολογίσετε τις τιμές των β και γ. 9. Δίνεται η συνάρτηση : ψ = χ + χ + 3. α) Να βρείτε : (i) τα σημεία τομής της με τους άξονες συντεταγμένων χ Οχ και ψ Οψ (ii) τον άξονα συμμετρίας της (iii) τη μέγιστη ή ελάχιστη τιμή της. β) Να σχεδιάσετε τη γραφική της παράσταση. ( χ 9) (χ + 5χ 3) 0. Να λύσετε την ανίσωση : 0 ( χ) ( χ + 3χ + 5). Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με κορυφές τα σημεία Α(, 3 ), Β( 4, 5 ) και Γ(, ). Να βρείτε: α) την κλίση της πλευράς ΑΒ του τριγώνου β) την εξίσωση της ευθείας (ε) που περνά από το σημείο Γ και είναι παράλληλη της ΑΒ γ) την εξίσωση του ύψους ΓΔ του τριγώνου.. Στο σχήμα η ΒΔ είναι διάμετρος του κύκλου ( Κ, R) ψ ο και η ΒΕ εφαπτομένη του κύκλου. 60 Αν ΑΒΕ = 60 ο και ΒΓ = 80 ο να υπολογίσετε ω τις γωνιές χ, ψ και ω. χ 80 ο Ε εφθ ημθ 3. Να αποδείξετε την τριγωνομετρική ταυτότητα : = σφθ τεμθ + συνθ 4. Στο σχήμα τα Α, Β, Γ και Δ είναι σημεία του κύκλου, ΑΒ = 5 cm, ΓΔ = cm και ΑΣ = 3 cm. α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΣΒΓ και ΣΑΔ είναι όμοια και να βρείτε το λόγο ομοιότητάς τους. β) Να υπολογίσετε το μήκος χ του Σ Γ. 5 3 χ 5. Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α=90 ο ) να φέρετε το ύψος ΑΔ. Η διχοτόμος της γωνιάς Β τέμνει το ύψος ΑΔ στο σημείο Ζ και την πλευρά ΑΓ στο σημείο Ε. Να αποδείξετε ότι ισχύει η ισότητα : ( ΒΖ ) ( ΕΓ) = ( ΒΕ ) ( ΑΖ) /3

45 3 ΜΕΡΟΣ Β : Aπο τις 6 ασκήσεις να λύσετε μόνο τις 4. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με μονάδες.. Στο σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f ( χ ) = χ + βχ + γ. Η καμπύλη τέμνει τους άξονες συντεταγμένων στα σημεία Α, Β, Γ και έχει ελάχιστη τιμή στο σημείο Δ. Οι τετμημένες των σημείων Α και Β είναι και 5 αντίστοιχα. α) Να αποδείξετε ότι f ( χ) = χ 4χ 5. 5 β) Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων Γ και Δ. γ) Να βρείτε το πεδίο τιμών της συνάρτησης ψ = f (χ). δ) Mε τη βοήθεια της γραφικής παράστασης, να βρείτε το πρόσημο του τριωνύμου : χ 4χ 5 για τις διάφορες πραγματικές τιμές του χ.. Δίνεται η εξίσωση μχ ( μ + ) χ + μ + 6 = 0, με μ 0. Αν χ και χ είναι οι ρίζες της, να βρείτε τις τιμές του μ ώστε : α) η εξίσωση να έχει ρίζες αντίθετες β) η εξίσωση να έχει ρίζες ετερόσημες γ) να ισχύει η σχέση : χ χ χ + χ = 4μ 7 + ο ο 3. Αν συν ω 7συνω + 3 = 0 και 0 < ω < 90 να υπολογίσετε το συνω και την αριθμητική τιμή της παράστασης : Β = συνω ημω εφω εφ ω συν ω 4. Η ευθεία (ε) περνά από το σημείο Α( 3, ), τέμνει τον αρνητικό ημιάξονα Οχ στο σημείο Β και τον άξονα ψ Οψ στο σημείο Γ. Αν ΟΒΑ = 45 ο να βρείτε : α) την εξίσωση της ευθείας (ε) β) τις συντεταγμένες των σημείων Β και Γ γ) το εμβαδόν του τριγώνου ΒΟΓ δ) την τιμή του κ ώστε η ευθεία που περνά από τα σημεία Δ(, ) και Ζ( 0, κ ) να είναι κάθετη στην ευθεία (ε). /4

46 4 5. α) Να λύσετε την εξίσωση : χ 4 3χ 4 = 0 ο ο ημ(360 θ ) εφ(90 θ ) β) Αν ισχύει η σχέση : = 3 o ο o συν (80 θ ) τεμ(70 + θ ) εφ(80 + θ ) και ο ο 70 < θ < 360, να υπολογίσετε τη γωνία θ. 6. Τραπέζιο ΑΒΓΔ με βάσεις ΑΒ και ΓΔ είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο. Στο σημείο Β να φέρετε την εφαπτομένη του κύκλου που τέμνει την προέκταση της ΓΔ στο σημείο Ε. Να αποδείξετε ότι: α) τα μικρά τόξα ΒΓ και ΑΔ είναι ίσα β) ( ΒΔ) = ( ΒΑ) ( ΔΕ) Η Διευθύντρια Γεωργία Κούμα

47 ΛΥΚΕΙΟ Γ. ΤΑΛΙΩΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑÏΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 00 Μάθημα :Μαθηματικά Διάρκεια εξέτασης :.30 Τάξη : Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνία : 8/05/00 ΟΔΗΓΙΕΣ: α)επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματισμένης υπολογιστικής μηχανής. β) Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού. γ) Να γράφετε μόνο με μελάνι. (Για τα σχήματα επιτρέπεται και το μολύβι) δ) Τα σχήματα των ασκήσεων να μεταφέρονται στο γραπτό σας. ΜΕΡΟΣ Α : Από τις 5 ασκήσεις να λύσετε μόνο τις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 5/00.. Να λύσετε την εξίσωση: 3χ 5χ = 0. Να βρεθεί η κλίση της ευθείας που περνά από τα σημεία Α(,) και Β (, 6). χ 3. Να βρεθεί το πεδίο ορισμού και πεδίο τιμών της συνάρτησης y = χ Να μετατρέψετε σε κλάσματα ισοδύναμα με ρητό παρονομαστή α) 0 5 β) Αν συνω = και 90 < ˆ ω < 80, να βρεθούν οι άλλοι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας ω Δίνεται η εξίσωση 4χ 3χ 5= 0 με ρίζες χ,χ. Χωρίς να λύσετε την εξίσωση να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων: α) χ + χ και χ χ β) 4χ χ + 4χ χ 7. Να λύσετε την ανίσωση: χ 0. 3 χ 8. Να αποδείξετε την ταυτότητα: συνθ + σϕθ = σϕθ ( + ημθ ). /4

48 ( ) 0 9. Δίνεται η εξίσωση: λ χ + 4 χ + =.Να βρείτε το λ ώστε η εξίσωση να έχει ρίζες πραγματικές και ίσες. ( ) 0. Δίνεται η εξίσωση: χ 3κχ κ + = 0. Να βρείτε την τιμή της παραμέτρου κ, έτσι ώστε η εξίσωση να έχει: α) ρίζες αντίθετες. β) ρίζες αντίστροφες.. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης: ψ = χ + χ Να δείξετε ότι: ( 360 ) ( ) ( 80 ) συν( 90 θ) ημ ( 80 + θ) συν + θ ημ θ εφ + θ = 3. Δίνεται κύκλος (Ο, R). Αν η ΑΔ είναι εφαπτόμενη του κύκλου στο σημείο Α, ΑΒ είναι η διάμετρος του κύκλου και η γωνία τις απαντήσεις σας ). ΔΑΓ ˆ = 65, να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ.(Να δικαιολογήσετε Α 65 Δ Ο Γ Β 4. Δίνεται η εξίσωση: χ 3χ+ 5= 0, με ρίζες χ, χ. Να σχηματίσετε εξίσωση δευτέρου βαθμού με ρίζες: ρ =, ρ χ = χ. 5. Να λύσετε το σύστημα: 3χ + ψ = 6 χψ = 3 /4

49 ΜΕΡΟΣ Β : Από τις 6 ασκήσεις να λύσετε μόνο τις 4. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 0/00.. Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης: Από τα στοιχεία του σχήματος να βρείτε: ( ) = α + β + γ με α 0. f x x x α) Το πρόσημο του α β) Τις ρίζες της εξίσωσης f( x ) = 0 γ) Την τιμή του γ δ) Tο πεδίο ορισμού και πεδίο τιμών της συνάρτησης ε) Τον άξονα συμμετρίας στ) Τις συντεταγμένες της κορυφής της καμπύλης ζ) Το πρόσημο του f (00) η) Τη λύση της ανίσωσης f( x ) < 0. Να λύσετε την ανίσωση: ( 4χ + )( χ + χ 8)( 3χ 4χ + ) ( 9 χ ) 0 3. Δίνεται η εξίσωση ( ) Να δείξετε ότι: τεμ ω χ τεμω χ ( ) + =0 με ρίζες χ και χ. α) Η εξίσωση έχει ρίζες πραγματικές και άνισες για όλες τις τιμές του ω. β) χ+ χ = σφωστεμω γ) δ) χ χ = σφ ω + = τεμω. χ χ 4. α) Να υπολογίσετε την τιμή της γωνίας χ, αν 0 < χ < 80 και ισχύει σχέση: ( ) ( ) ( ) ( ) εφ( 80 + χ) συν( 80 χ) ημ( 80 + χ) ημ 360 χ ημ90 χ συν360 χ εφ χ = β) Δίνεται το ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ). Να φέρετε το ύψος ΑΔ και την ΔΕ κάθετη στην ΑΓ ( ΔΕ ΑΓ ). Να δείξετε ότι: ( ) ( ΔΕ) = ( ΑΔ) (ΒΔ ΑΒ ) 3/4

50 5. α) Στο σχήμα δίνονται: ΒΓ διάμετρος του κύκλου, ΑΔ εφαπτομένη του κύκλου και ΒΔ τόξο 60. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές.(να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας ). Δ Α Β Κ Γ β) Να αποδείξετε την ταυτότητα: συνθ συνθ + + = ( + εϕθ ) τεμθ + εϕθ τεμθ εϕθ 6. Δίνονται τα σημεία: Α ( 5, 7), Β ( 7, 4) και (,5) Γ. α) Να δείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο με Α= ˆ 90 o β) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ΒΓ. γ) Να βρείτε την εξίσωση του ύψους ΑΔ δ) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που είναι παράλληλη με τη ΒΓ και περνά από το Α. Εισηγητές H Συντονίστρια Β.Δ Ο Διευθυντής... Κ. Χατζηδημητρίου Α. Δημητρίου Α. Φιλιππίδης.. Α.Παπαντωνίου 4/4

51 ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 009/00 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 00 ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/00 ΧΡΟΝΟΣ:, 5 ΩΡΕΣ Οδηγίες : ) Να γράφετε μόνο με μελάνι (μαύρο ή μπλε). ) Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού. 3) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. 4) Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 4 σελίδες. ΜΕΡΟΣ Α Από τις 5 ασκήσεις να λύσετε ΜΟΝΟ τις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με μονάδα..δίνεται η εξίσωση x - 9x + 5 = 0.Χωρίς να λύσετε την εξίσωση να βρείτε το είδος των ριζών, το άθροισμα και το γινόμενο των ριζών..να βρεθεί η εξίσωση ευθείας που περνά από το σημείο Α(,-3) και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ = 3.Να βρείτε το πεδίο ορισμού των πιο κάτω συναρτήσεων : (α) 3x f(x) = 4-3+x (β) f(x) = x _ 3x 4.Να βρείτε τις τιμές των κ και λ έτσι ώστε η εξίσωση κ x 5λ = λx+ 5 να είναι αόριστη. 5. Αν α > 0 να βρείτε την τιμή της παράστασης : Α = 3 4 α : α ( ) α. α

52 6. Δίνεται κύκλος με κέντρο το Κ. Η ευθεία ΕΖ είναι εφαπτομένη του κύκλου στο Β. Αν το τόξο ΑΒ = 80, να υπολογίσετε τις γωνίες : ΑΚΒ ˆ, ΑΓΒ ˆ, ΚΑΒ ˆ, ΚΒΕ ˆ, ΑΒΖ ˆ (να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας) 7. Δίνεται η συνάρτηση f(x) = 3x - 6x + 7 η οποία παριστάνει παραβολή.να βρείτε : α) Τον άξονα συμμετρίας β) Τις συντεταγμένες της κορυφής. γ) Τις συντεταγμένες του σημείου τομής της παραβολής με τον άξονα ΨΨ. 8. Να λύσετε το σύστημα : x + ψ =5 xψ +x =6 9. Δίνεται 34ημθ +7συνθ Α = 8εφθ -5στεμθ 8 συνθ =- και ημθ >0. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης : 7 0. Να λύσετε την ανίσωση : x( 3x +x - 4 ) > 0. Δίνεται η εξίσωση (μ -)x -4μx+5μ + 6 = 0, μ. Να βρείτε για ποια τιμή του μ : α) η εξίσωση έχει μια ρίζα το -3 β) η εξίσωση έχει ρίζες αντίστροφες. Να αποδείξετε την ταυτότητα : ημ x συνx + =εφx σφx ημx.στεμ x 3. Σε ένα ρόμβο ΑΒΓΔ δίνονται ΑΒ = ( x + 3) cm, ΒΓ= (x ) cm, Α ˆ = 65 + ψ και Β= ˆ 0 + ψ Να υπολογίσετε : α) Τις τιμές των χ και ψ β) Τη γωνία ΑΓΒ ˆ γ) Τη περίμετρο του ρόμβου

53 o 4. Δίνεται ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (Α= 90 ), τα σημεία Δ και Ε είναι τα μέσα των πλευρών ΒΓ και ΑΓ αντίστοιχα Προεκτείνουμε τη ΔΕ κατά τμήμα ΔΕ=ΕΖ. Να δείξετε ότι το τετράπλευρό ΑΔΓΖ είναι τετράγωνο. o o o 5. Αν ισχύει η σχέση : ( ) ( ) x +(συνθ +)x +5 = και (ε ):xσυνθ - ψ =0 0 εφ(80 + ω) + σφ 90 + ω = 5σφ 70 - ω - 6 έχει ρίζες αντίθετες να δείξετε ότι οι ευθείες είναι κάθετες μεταξύ τους. και η εξίσωση (ε ):y= xεφω - ΜΕΡΟΣ Β Από τις 6 ασκήσεις να λύσετε ΜΟΝΟ τις 4 Κάθε άσκηση βαθμολογείται με μονάδες. ˆB =90 o ).Ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( έχει κορυφές Β(3,), Γ(-,-) και η κορυφή Α βρίσκεται πάνω στην ευθεία 3x - ψ -= 0.Να βρείτε : α) Την κλίση της ΒΓ β) Την εξίσωση της ευθείας ΑΒ γ) Τις συντεταγμένες του σημείου Α δ) Τις συντεταγμένες του σημείου Δ ώστε το τετράπλευρο ΑΒΓΔ να είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.. Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f ( x ) =αx +βx+γ. Να βρείτε: (να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις) α) το πρόσημο των α, β και γ β) το πεδίο τιμών γ) τις λύσεις τις εξίσωσης αx +βx+γ = 0 γ -6β δ) την τιμή της παράστασης A= α ε) για ποιες τιμές του x ισχύει αx +βx+γ 0 στ) τη τιμή της παράστασης ( ) f( ) f B= f ( 0) 3

54 3. α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f ( x) = ( x x+ 3)( x+ ) ( 3 x) β) Αν o o o ( ) ( ) ( ) o o συν ( 90 - α ).συν ( 80 - α) συν 70 + α.ημ α.εφ 90 + α Α = και ( ) ( o ) ( o ) Β = ημ α - συν α +4ημ ασυν α + ημ 90 + α συν 80 + α να δείξετε ότι Α = στεμ α Β 4. Από σημείο Α εκτός κύκλου φέρουμε εφαπτόμενες ΑΒ και ΑΓ οπού Β και Γ σημεία του κύκλου.από το Α φέρουμε τη τέμνουσα ΑΔΕ (που δεν περνά από το κέντρο του κύκλου) όπου Δ και Ε σημεία του κύκλου. Να δείξετε ότι: α) τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΕΒ είναι όμοια β) ισχύει η σχέση ( ΑΓ ) = ( ΑΕ).( ΑΔ) γ) ισχύει η σχέση ( ΒΔ).( ΕΓ ) = ( ΒΕ).( Γ Δ) 5. Δίνεται η εξίσωση x -3x+λ =0 με ρίζες x, x, α) Να σχηματίσετε εξίσωση β βαθμού με ρίζες β) Αν ρ, ρ είναι οι ρίζες της εξίσωσης ώστε να ισχύει η σχέση 6. Δίνεται η εξίσωση + ρ ρ ( ) ρ = x x, ρ x = x λx -( 9-λ)x + λ = 0 τεμθx + +εφθ x+ημθ + τεμθ =0 α) Να δείξετε ότι έχει ρίζες ίσες β) Αν x, x οι ρίζες τις εξίσωσης να δείξετε ότι ισχύει η σχέση ) (x + + x x x -ημθσυνθ =6, να βρείτε τις τιμές του λ Εισηγητές : Γιώργος Παντζιαράς (Συντονιστής Β.Δ) Αδάμος Αδάμου Φωτιάδου Καλλισθένη Τσαγκάρης Ανδρέας Γεωργίου Ειρήνη Αγγελή Στέλλα Σολωμού Μαρία (Πετρίδου Πετρούλα) Ο Διευθυντής: Παπαζαχαρίου Μιχάλης 4

55 5

56 ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ : Α ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 08/06/00 Α ΣΕΙΡΑ ΧΡΟΝΟΣ : : 30 ώρες Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 5 σελίδες ΟΔΗΓΙΕΣ Να γράφετε μόνο με μελάνι μπλε. Τα σχήματα επιτρέπεται να είναι με μολύβι. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματισμένης υπολογιστικής μηχανής. ΜΕΡΟΣ Α Από τις 5 ασκήσεις να λύσετε ΜΟΝΟ.Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.. Να λυθεί η εξίσωση : x + 7x+ 6= 0.. Να βρεθεί το πεδίο ορισμού (Π.Ο.) και το πεδίο τιμών (Π.Τ.) της συνάρτησης x y =. x 3. Να βρεθεί η εξίσωση ευθείας που περνά από τα σημεία Α(3,4) και Β(,). 4. Να σχηματίσετε εξίσωση δευτέρου βαθμού που να έχει ρίζες τους αριθμούς και Να απλοποιηθεί το κλάσμα : 3x 0x+ 3. x 9 6. Δίνεται ο κύκλος (Κ,R) και τόξο ΑΒΓ = 74. Να υπολογίσετε τις γωνίες ˆ ω, ˆ ϕ και ˆ θ. 3 5συν x 4εϕ x 7. Αν ημ x =, 0 < x < 90, να βρείτε την τιμή της παράστασης A =. 5 6σϕ x 8. Να λυθεί η ανίσωση : x + 7x+ 3 0.

57 ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ εϕx+ σϕx 9. Να αποδείξετε την ταυτότητα : =. τεμx στεμx 0. Να λυθεί η εξίσωση : x 5x 6 = Αν x, x οι ρίζες της εξίσωσης x 5x+ 3= 0 να υπολογίσετε τις πιο κάτω παραστάσεις, χωρίς να τη λύσετε : α) x x x + β) 5xx+ 5xx x x + y = 0. Να λυθεί το σύστημα :. x y = 5 3. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ. Αν η ευθεία (ε ) : y=x πέρνα από τις κορυφές του παραλληλογράμμου Α και Δ να βρείτε την εξίσωση ευθείας που περνά από τις κορυφές Β και Γ(5,0) του παραλληλόγραμμου. ( 90 ) ( ) ( 80 ) ( 360 ) ημ ω σϕ ω 4. Να αποδείξετε τη σχέση: = τεμ ω σϕ ω συν ω 5. Σε οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ φέρουμε τα ύψη ΑΜ και ΒΔ. Αν Ε είναι το σημείο τομής των υψών του, να αποδείξετε ότι : α) (ΕΑ)(ΕΜ)=(ΕΒ)(ΕΔ) β) (ΑΓ)(ΓΔ)=(ΒΓ)(ΓΜ)

58 ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΡΟΣ Β Από τις 6 ασκήσεις να λύσετε ΜΟΝΟ 4. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 0 μονάδες.. Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση f x = αx + βx+ γ. της συνάρτησης ( ) Να βρείτε : α) Πεδίο Ορισμού β) Πεδίο Τιμών γ) τις ρίζες της εξίσωσης αx + βx+ γ = 0 δ) την εξίσωση του άξονα συμμετρίας ε) το πρόσημο της διακρίνουσας στ) το πρόσημο του α ζ) την τιμή του γ η) τις συντεταγμένες του ακρότατου σημείου θ) την τιμή του f ( ) ι) το πρόσημο του γινομένου f ( α) f ( β) όταν α (, 3 ), β ( 3, ) +.. α) Να βρεθεί η γωνία θ, 0 < θ < 90 αν ισχύει : ημ ( 90 θ ) συν ( 80 θ ) εϕ ( 70 ) σϕ ( θ ) συν ( 360 θ ) θ = 3 3 ημω σϕω συν ω β) Να αποδείξετε την ταυτότητα : = 3 εϕω συνω εϕω ημ ω 3

59 ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Δίνεται η εξίσωση ( λ ) x ( λ ) x ( λ ) =0, λ. Να βρείτε το λ ώστε : α) Οι ρίζες να είναι αντίθετες β) Οι ρίζες να είναι αντίστροφες γ) Το άθροισμα των ριζών να είναι ίσο με το γινόμενό τους δ) Το άθροισμα των ριζών να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με. 4. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με κορυφές Α(5,) και Β(3,5). Έστω Κ το σημείο τομής των διαγωνίων του με συντεταγμένες (7, ). α) Να δείξετε ότι το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ είναι ρόμβος. β) Να βρείτε τις εξισώσεις των διαγωνίων του. γ) Αν επιπλέον οι συντεταγμένες του σημείου Γ είναι (9, 3) να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου Δ. 5. α) Δίνεται η εξίσωση : x ( λ ) + x+ λ 4=0. Αν x, x είναι οι ρίζες της, να βρεθούν οι τιμές x του λ, ώστε : x x +. x β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού (Π.Ο.) της συνάρτησης f με τύπο : f( x) = 5x 8x+ x + x 4 4

60 ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ α) Δίνεται κύκλος (Κ,R). Από τυχαίο σημείο Α του κύκλου, φέρουμε κάθετο ευθύγραμμο τμήμα ΑΔ πάνω σε διάμετρο ΒΓ του κύκλου. Να αποδείξετε ότι : (ΑΒ)(ΑΓ)=(ΒΓ)(ΑΔ) β) Να υπολογίσετε την περίμετρο του πιο κάτω παραλληλογράμμου. Ο Διευθυντής: Χάρης Χαραλάμπους 5

61 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΡΩΝ Σχολική χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 00 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνία: Παρασκευή, /05/00 Ώρα: 7.45 π.μ. Διάρκεια:,5 ώρες ΟΔΗΓΙΕΣ: Να γράφετε μόνο με μπλε ή μαύρη πένα (τα σχήματα με μολύβι). Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού. Το γραπτό αποτελείται από 5 σελίδες. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. ΜΕΡΟΣ Α : Από τα 5 θέματα να απαντήσετε ΜΟΝΟ στα. Κάθε σωστό θέμα βαθμολογείται με μία () μονάδα.. Να λύσετε την εξίσωση x 9x 0 + =0. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών της συνάρτησης x + ψ = x 3 3. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που περνά από το σημείο (, ) και έχει κλίση 3 4. Να κατασκευάσετε εξίσωση β βαθμού με ρίζες χ = 3 και χ = 0 5. Χωρίς τη χρήση υπολογιστικής μηχανής να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: 3ημ30 4συν εϕ 60 Α= εϕ45 6. Να λύσετε την ανίσωση: 3χ 5χ + 0

62 7. Να βρείτε την τιμή των πιο κάτω αριθμητικών παραστάσεων: ( ) ( ) , 7. 7 Α= + Β= + 8. Η εξίσωση χ 8χ 6= 0 έχει ρίζες χ, χ. Χωρίς να λύσετε την εξίσωση, να βρείτε: α) το είδος των ριζών της β) τις τιμές των παραστάσεων: Α= χ + χ + χ. χ, Β= 3χ + 3χ 9. Στον κύκλο ( Κ, ρ) δίνεται το τόξο ΒΓ= 40 και η ΑΒ διάμετρος. Να υπολογιστούν οι γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ και η γωνία ˆ ΓΑΔ. (Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας). Β Κ 40 Α Δ Γ 0. Δίνονται οι ευθείες ε : ψ = ( κ + ) χ + 5 και ε : 3χ ψ + =. Να βρείτε την τιμή του κ, εάν οι δυο ευθείες είναι παράλληλες. 5. Αν ημω = και 70 < ˆ ω < 360, να βρείτε την τιμή της παράστασης: 3 Α= 3συνω 4εϕω τεμω. Να λύσετε την ανίσωση: (4χ + ).( χ 9).( χ χ ) < 0 3. Να δείξετε ότι η εξίσωση και ίσες. ( ημ α) χ ( συνα) χ σϕ α 0 + = έχει ρίζες πραγματικές

63 4. Να λύσετε το σύστημα : χ + ψ = 4 χ + ψ = 5 5. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ. Αν Ε και Ζ είναι τα μέσα των πλευρών ΑΒ και ΓΔ αντίστοιχα και ΔΕΓ ˆ = 90, να δείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΕΖΔ είναι ρόμβος. ΜΕΡΟΣ Β : Από τα 6 θέματα να απαντήσετε ΜΟΝΟ στα 4. Κάθε σωστό θέμα βαθμολογείται με δύο () μονάδες.. Δίνεται η γραφική παράσταση της να βρείτε: α) το πεδίο ορισμού της β) το πεδίο τιμών της f ( χ) αχ βχ γ = + +. Από τη γραφική της παράσταση 3 y γ) τις συντεταγμένες της κορυφής της δ) τις λύσεις της αχ + βχ + γ = 0 ε) την τιμή του γ στ) την τιμή του β και α ζ) την τιμή των f () και f (4) η) τις λύσεις της ανίσωσης f ( χ) x 3

64 . Να λύσετε: α) την εξίσωση 4 χ 3χ 4 0 = και β) την ανίσωση 4 χ.( χ 3χ 4) χ χ χ ( ).( + 4) 0 3. Δίνεται η εξίσωση χ + ( κ ) χ κ + =0 με κ R. Να βρείτε τις τιμές του κ για τις οποίες η εξίσωση έχει: α) μια ρίζα ίση με β) ρίζες αντίθετες γ) γινόμενο ριζών ίσο με 6 δ) ρίζες πραγματικές και ίσες 4. α) Αν 0 < ˆ χ < 90 και ισχύει η ισότητα εϕ(80 χ). σϕ(70 + χ) + τεμ(90 + χ). ημ(360 χ) =, εϕχ. στεμχ να βρείτε σε μοίρες τη γωνία χ. β) Να αποδείξετε την ταυτότητα: + εϕ χ εϕ χ = ημ χ 5. Δίνεται ορθογώνιο ΑΒΓΔ, με εξίσωση πλευράς ΑΒ τη ψ = 3χ 4 και κορυφές Α(3,5) και Γ (7, α). α) Αν η κλίση της διαγωνίου ΑΓ είναι -, να βρείτε την τιμή του α β) Να βρεθεί η εξίσωση της πλευράς ΑΔ γ) Να βρεθεί η εξίσωση της πλευράς ΓΔ, αν είναι γνωστό ότι το α = 3 δ) Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου Δ 4

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΙΤΣΗ - ΛΕΜΥΘΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΙΤΣΗ - ΛΕΜΥΘΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΙΤΣΗ - ΛΕΜΥΘΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 0-0 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 0 Μάθημα: Μαθηματικά ΤΑΞΗ: A Λυκείου Ημερομηνία: 5 Ιουνίου Διάρκεια: :30 ΟΔΗΓΙΕΣ: Να γράφετε μόνο με μπλε ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΤΣΙΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Σχολική χρονιά : 01-013 Βαθμός:... Υπογραφή:... ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 013 Μάθημα : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ημερομηνία : 10-06-013 Σελίδες : 1 Τάξη : Γ Διάρκεια : ώρες Ώρα: 08:00-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ...

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ... Αμυραδάκη 0, Νίκαια (10-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΘΕΜΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 Α. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ισούται με το γινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 ο ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α1.1 Ισότητα τριγώνων Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με ΑΒ=ΑΓ. Προεκτείνουμε τη βάση ΒΓ κατά ίσα τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ Ορισμός: Δύο ευθύγραμμα σχήματα ονομάζονται όμοια, αν έχουν τις πλευρές τους ανάλογες και τις γωνίες που σχηματίζονται από ομόλογες πλευρές τους ίσες μία προς μία. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ Βασικά θεωρήματα Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο μιας κάθετης πλευράς του είναι ίσο με το γινόμενο της υποτείνουσας επί την προβολή της

Διαβάστε περισσότερα

4 ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

4 ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 4 ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 1. Δίνεται ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ( ˆ =90 ο ) και ΑΔ η διχοτόμος της γωνίας A. Από το σημείο Δ φέρουμε παράλληλη προς την ΑΒ που τέμνει την πλευρά ΑΓ στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Τάξη: Β Χρόνος: 2 ώρες Υπογραφή Καθηγητή :...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Τάξη: Β Χρόνος: 2 ώρες Υπογραφή Καθηγητή :... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Σχολική Χρονιά 0-0 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 0 Μάθημα: Μαθηματικά Βαθμολογία:... Ημερομηνία: /0/0 Ολογράφως:... Τάξη: Β Χρόνος: ώρες Υπογραφή Καθηγητή :..... Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

log( x 7) log( x 2) log( x 1)

log( x 7) log( x 2) log( x 1) ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 01-13 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 013 Ημερομηνία: 0/5/013 Ημέρα:Δευτέρα Μάθημα (Μαθηματικά Κατεύθυνσης) Τάξη Β Ώρα:10.30-13.00 Χρόνος:,5 ώρες Οδηγίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Όνομα μαθητή /τριας: Τμήμα: Αρ.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Όνομα μαθητή /τριας: Τμήμα: Αρ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΤΑΞΗ: B ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12 / 6 / 2013 Βαθμός: Ολογράφως: Υπογραφή: Όνομα μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Β' Γυμν. - Επαναληπτικές Ασκήσεις 1 Άσκηση 1 Απλοποίησε τις αλγεβρικές παραστάσεις (α) 2y 2z 8ω 8ω 2y 2z (β) 1x 2y 3z 3 3 z 2z z 2 x y Επαναληπτικές Ασκήσεις Άλγεβρα - Γεωμετρία Άσκηση 2 Υπολόγισε την

Διαβάστε περισσότερα

2ηέκδοση 20Ιανουαρίου2015

2ηέκδοση 20Ιανουαρίου2015 ηέκδοση 0Ιανουαρίου015 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΘΗΣΗ (β-πακέτο ασκήσεων) 1 89 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και Δ εσωτερικό σημείο του ΒΓ. Φέρουμε από το Δ παράλληλες στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ. Η παράλληλη στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. και 25x i). Να κάνετε τις πράξεις στο πολυώνυμο.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. και 25x i). Να κάνετε τις πράξεις στο πολυώνυμο. ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ 1 Δίνονται τα πολυώνυμα (3x ) (5 x)(3x ) και 5x 9 i). Να κάνετε τις πράξεις στο πολυώνυμο. ii). Να βρείτε την τιμή του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και Α. Να χαρακτηρίσετε Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: α. Οι διχοτόμοι δύο διαδοχικών και παραπληρωματικών γωνιών σχηματίζουν ορθή γωνία. β. Οι διαγώνιες κάθε παραλληλογράμμου είναι ίσες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη A Μάθημα: Γεωμετρία

Τάξη A Μάθημα: Γεωμετρία Τάξη A Μάθημα: Γεωμετρία Η Θεωρία σε Ερωτήσεις Ερωτήσεις Κατανόησης Επαναληπτικά Θέματα Επαναληπτικά Διαγωνίσματα Περιεχόμενα Τρίγωνα Α. Θεωρία-Αποδείξεις Σελ.2 Β. Θεωρία-Ορισμοί..Σελ.9 Γ. Ερωτήσεις Σωστού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων

Γεωμετρία Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Γεωμετρία Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων www.askisopolis.gr η έκδοση - - 0 Μεταβολές από την προηγούμενη έκδοση Αφαιρέθηκαν οι ασκήσεις _90, _900 και _907 Αλλαγές: Στην άσκηση _909 άλλαξε το β ερώτημα, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ. ΘΕΜΑ 2ο

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ. ΘΕΜΑ 2ο Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΘΕΜΑ ο ΘΕΜΑ 8603 Δίνεται τρίγωνο και σημεία και του επιπέδου τέτοια, ώστε 5 και 5. α) Να γράψετε το διάνυσμα ως γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 005-006 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 006 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/6/006 ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: :30 Ο ΗΓΙΕΣ: α) Επιτρέπεται η χρήση µη προγραµµατιζόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 009 ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑ 1 Ο : α) Ποια μονώνυμα λέγονται αντίθετα; Γράψτε ένα παράδειγμα δύο αντίθετων μονωνύμων. β) Ποια αλγεβρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Επαναληπτικές Ασκήσεις (από σχολικό βιβλίο) (από βοήθημα Γ Γυμνασίου Πετσιά-Κάτσιου) Κεφάλαιο 1ο 17,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Οι ασκήσεις του φυλλαδίου δεν είναι ανά κεφάλαιο, αλλά τυχαία με σκοπό την τελική επανάληψη, και είναι θέματα εξετάσεων από διάφορα σχολεία του νομού Σερρών Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Διανύσματα Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα ο Θέμα _8603 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και σημεία Δ και Ε του επιπέδου τέτοια, ώστε 5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος )

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) Ερωτήσεις Θεωρίας Να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του σχολικού σας βιβλίου το ζητούμενο της κάθε ερώτησης που δίνεται παρακάτω και να το γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

1,y 1) είναι η C : xx yy 0.

1,y 1) είναι η C : xx yy 0. ΘΕΜΑ Α ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ο δείγμα Α. Αν α, β δύο διανύσματα του επιπέδου με συντελεστές διεύθυνσης λ και λ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι α β λ λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/06/2015 ΤΑΞΗ: A Αριθμητικά... ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου Θέμα Α. Να αποδείξετε ότι το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα των δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο με το μισό της (7 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

2. Αν ΑΒΓΔ είναι ένα τετράπλευρο περιγεγραμμένο σε κύκλο ακτίνας ρ, να δείξετε ότι ισχύει: ΑΒ + ΓΔ 4ρ.

2. Αν ΑΒΓΔ είναι ένα τετράπλευρο περιγεγραμμένο σε κύκλο ακτίνας ρ, να δείξετε ότι ισχύει: ΑΒ + ΓΔ 4ρ. Θαλής Β' Λυκείου 1995-1996 1. Έστω κύκλος ακτίνας 1, στον οποίο ορίζουμε ένα συγκεκριμένο σημείο Α 0. Στη συνέχεια ορίζουμε τα σημεία Α ν ως εξής: Το μήκος του τόξου Α 0 Α ν (όπου αυτό μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. 2( x 1) 3(2 x) 5( x 3) 2. 4x 2( x 3) 6 2x 3. 2x 3(4 x) x 5( x 1)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. 2( x 1) 3(2 x) 5( x 3) 2. 4x 2( x 3) 6 2x 3. 2x 3(4 x) x 5( x 1) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. Να λυθούν οι παρακάτω εξισώσεις: 1. ( x 1) ( x) 5( x ). x ( x ) 6 x. x ( x) x 5( x 1) x 1 (1 x) x ( x) x x. 1 x 5. x 6 1 1 ( ) 1 1 6. x 1 x 7. 1 x

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Δίνεται η ευθεία (ε) με εξίσωση: 2x y1 0 καθώς και το σημείο Μ(3,0). α. Να βρείτε την εξίσωση μιας ευθείας (η) που περνά από το Μ και είναι κάθετη στην ευθεία (ε). β. Να

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Γεωμετρίας Β Λυκείου Σχ. έτος , Ν. Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Γεωμετρίας Β Λυκείου Σχ. έτος , Ν. Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 013-014 Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Μαθηματικός Περιηγητής 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η συλλογή των θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1) Από εξωτερικό σημείο Ρ ενός κύκλου (Ο,ρ) φέρνουμε τα εφαπτόμενα τμήματα ΡΑ και ΡΒ. Αν Μ είναι ένα τυχαίο εσωτερικό σημείο του ευθύγραμμου τμήματος ΟΡ, να αποδείξετε ότι: α) τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο δείγμα Α1 Αν α> με α 1 τότε για οποιουσδήποτε θ1, θ> να αποδείξετε ότι ισχύει: logα(θ1θ) = logαθ1 + logαθ Α Πότε ένα πολυώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.1 ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ 10.2 ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜ. ΣΧΗΜ. ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜ. ΣΧΗΜ. 10.3 ΕΜΒΑΔΟΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.1 ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ 10.2 ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜ. ΣΧΗΜ. ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜ. ΣΧΗΜ. 10.3 ΕΜΒΑΔΟΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 Ο ΕΜΒΑΔΑ 0. ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ 0. ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜ. ΣΧΗΜ. ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜ. ΣΧΗΜ. 0.3 ΕΜΒΑΔΟΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ (Πολυγωνικά χωρία) Ας θεωρήσουμε ένα πολύγωνο, για παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις τύπου «Σωστό - Λάθος» Σωστό Λάθος

Ερωτήσεις τύπου «Σωστό - Λάθος» Σωστό Λάθος Εγγράψιμα και περιγράψιμα τετράπλευρα Ερωτήσεις τύπου «Σωστό - Λάθος» Σωστό Λάθος 1. Ένα τετράπλευρο είναι εγγράψιμο σε κύκλο αν είναι παραλληλόγραμμο.. Ένα τετράπλευρο είναι εγγράψιμο σε κύκλο αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - Σελίδα 1 από 6 - 1. Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στις εξετάσεις του Μαίου-Ιουνίου µας δίνονται δύο θέµατα θεωρίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ B ΓΥΝΜΑΣΙΟΥ. 1. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις :

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ B ΓΥΝΜΑΣΙΟΥ. 1. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις : α) γ) x x 3x 7x 9 4 5 0 x x x 3 6 3 4 β) δ) 3x x 3 x 4 3 5 x x. 4 4 3 5 x 4x 3 x 6x 7. Να λυθεί στο Q, η ανίσωση :. 5 8 8 3. Να λυθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤA ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 4 ο (14) -- Τράπεζα θεμάτων Μαθηματικών προσανατολισμού Β Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος -- Τράπεζα θεμάτων Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Βˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 9 ο. Μετρικές Σχέσεις

Γεωμετρία Βˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 9 ο. Μετρικές Σχέσεις Γεωμετρία Β Λυκείου Κεφάλαιο 9 Γεωμετρία Βˊ Λυκείου Κεφάλαιο 9 ο Μετρικές Σχέσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑ Μετρικές σχέσεις ονομάζουμε τις σχέσεις μεταξύ των μέτρων των στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014 015 Βαθμός αριθμητικώς: Ολογράφως: Υπογραφή Εισηγητή: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 015 Μάθημα: Μαθηματικά Τάξη: Γ Ημερομηνία: 15 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 014-015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 015 ΒΑΘΜΟΣ : ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αριθμητικά.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/6/015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Α Ολογράφως:... ΧΡΟΝΟΣ: ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Μαθ. Κατ. Τάξη B

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Μαθ. Κατ. Τάξη B 151 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου - Ιουνίου στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης Τάξη - B Λυκείου 15 Α. Αν α, β, γ ακέραιοι ώστε α/β και α/γ, να δείξετε ότι α/(β + γ). Μονάδες 13 Β. α. Δώστε τον ορισμό της παραβολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Διανύσματα Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα ο Θέμα _8603 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και σημεία Δ και Ε του επιπέδου τέτοια, ώστε 5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012(Β ΣΕΙΡΑ) ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012(Β ΣΕΙΡΑ) ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012(Β ΣΕΙΡΑ) ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΤΑΞΗ : Β ΧΡΟΝΟΣ : 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ : 8 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

και των πλευρών του,,, 1 αντίστοιχα τέτοια, ώστε. 3 Να αποδείξετε ότι: α) / / / /. (Μονάδες 10)

και των πλευρών του,,, 1 αντίστοιχα τέτοια, ώστε. 3 Να αποδείξετε ότι: α) / / / /. (Μονάδες 10) ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 04 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΗΜΑ ΘΑΛΗ ΘΕΜΑ ο ΘΕΜΑ -8975 Δίνεται τρίγωνο ABΓ με AB=9, AΓ=5. Από το βαρύκεντρο φέρνουμε ευθεία παράλληλη στην πλευρά BΓ που τέμνει

Διαβάστε περισσότερα

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α )

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α ) A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α ) 1 Στις πλευρες ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ ισοπλευρου τριγωνου ΑΒΓ, παιρνουμε 3 Να δειχτει οτι α + 110 0α Ποτε ισχυει Συγκρινετε το ισον; τα τριγωνα με σημεια Δ, Ε, Ζ αντιστοιχα,

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνομετρικός κύκλος Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜAΤΙΚΟΣ

Τριγωνομετρικός κύκλος Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜAΤΙΚΟΣ Τριγωνομετρικός κύκλος Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜAΤΙΚΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Β ημφ, εφφ σφφ Μ Δ συνφ Α www.commonmaths.weebly.com Σελίδα 1 N Β, 90 ο Α, ο H O 1ο 3ο E Σ Δ, 180 ο 360 ο Ν, 70 ο 4ο 1 ο Τεταρτημόριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 2ο ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 1 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ Κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου - Είδη τριγώνων 1. Ποια είναι τα κύρια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα Μαθηματικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια

Ενδεικτικά θέματα Μαθηματικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 6 η Δοκιμασία ο Θέμα Στις ερωτήσεις έως και 4 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση αιτιολογώντας την απάντησή σας. Ερώτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.1 ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ 10.2 ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜ. ΣΧΗΜ. ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜ. ΣΧΗΜ ΕΜΒΑΔΟΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.1 ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ 10.2 ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜ. ΣΧΗΜ. ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜ. ΣΧΗΜ ΕΜΒΑΔΟΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.1 ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ 10. ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜ. ΣΧΗΜ. ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜ. ΣΧΗΜ. 10.3 ΕΜΒΑΔΟΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1 (Πολυγωνικά χωρία) Ας θεωρήσουμε ένα πολύγωνο, για παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 ο δείγμα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 ο δείγμα ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ο δείγμα Α. Θεωρία Α) Πότε ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό; Β) Να δώσετε τον ορισμό της εγγεγραμμένης γωνίας σε κύκλο (Ο, ρ). (Να γίνει σχήμα) Γ) Ποια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Να επιλέξετε μια απάντηση για κάθε ερώτηση και να δικαιολογήσετε σύντομα την απάντησή σας. i. Αν η εξωτερική γωνία ενός κανονικού ν-γώνου ισούται με 0 ο, τότε το ν ισούται

Διαβάστε περισσότερα

και 2, 2 2 είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. γ) Αν στο τρίγωνο ΑΒΓ επιπλέον ισχύει Α(3,1), να βρείτε τις συντεταγμένες των κορυφών του Β και Γ.

και 2, 2 2 είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. γ) Αν στο τρίγωνο ΑΒΓ επιπλέον ισχύει Α(3,1), να βρείτε τις συντεταγμένες των κορυφών του Β και Γ. Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) 8556 ΘΕΜΑ Δίνονται τα διανύσματα και με, και, 3 α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο β) Αν τα διανύσματα γ) Να βρείτε το μέτρο του διανύσματος 8558 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ α). Να αποδείξετε ότι : Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα ισούται με το γινόμενο των προβολών

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισµα Γεωµετρίας Β Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισµα Γεωµετρίας Β Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισµα Γεωµετρίας Β Λυκείου Θέµα 1 Α. Να υπολογίσετε την πλευρά λ και το απόστηµα α τετραγώνου εγγεγραµµένου σε κύκλο (Ο, R) συναρτήσει της ακτίνας R (10 Μονάδες) Β. Να χαρακτηρίσετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα απολυτήριων εξετάσεων ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Θέματα απολυτήριων εξετάσεων ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. Να συμπληρωθούν οι ισότητες: (α + β) =.., (α β) 3 = και (α + β)(α β) =.. Β. Να αποδείξετε τη δεύτερη. Θέμα ο Να γράψετε τα τρία (3) κριτήρια ισότητας τριγώνων. Να λυθεί η εξίσωση: 3 + 4 = 7 + 1 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ Α. ΘΕΩΡΗΜΑ ΘΑΛΗ ΘΕΜΑ Ο 1. Δίνεται τρίγωνο ABΓ με AB=9, AΓ=15. Από το βαρύκεντρο φέρνουμε ευθεία παράλληλη στην πλευρά BΓ που τέμνει τις AB,AΓ στα Δ,E αντίστοιχα. α) Να αποδείξετε ότι AΔ = AB

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α 1

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α 1 Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Θ έ μ α Α Α. α. Πότε η εξίσωση αx + βx + γ = 0, α 0 έχει διπλή ρίζα; Ποια είναι η διπλή ρίζα της; 4 μονάδες β. Ποια μορφή παίρνει το τριώνυμο αx + βx + γ, α 0, όταν Δ = 0; 3 μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ο δείγμα ΘΕΜΑ Α Α. Να αποδείξετε ότι ισχύει α + β α + β, για κάθε α, β R. Α. Τι ονομάζουμε νιοστή ρίζα ενός μη αρνητικού αριθμού α; Α. Να χαρακτηρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων

Γεωμετρία Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Γεωμετρία Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων www.askisopolis.gr 9--0 Θεώρημα Θαλή.897. Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με AB 9 και. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Β' Γυμνασίου - Ασκήσεις επανάληψης στη Γεωμετρία Σελίδα 1. (απ.: Ε ΕΒΓΔΗΖ = 44 cm 2 ) (απ.: ΒΗ = 8 cm, (BHΝ) = 12 cm 2 )

Μαθηματικά Β' Γυμνασίου - Ασκήσεις επανάληψης στη Γεωμετρία Σελίδα 1. (απ.: Ε ΕΒΓΔΗΖ = 44 cm 2 ) (απ.: ΒΗ = 8 cm, (BHΝ) = 12 cm 2 ) Μαθηματικά Β' Γυμνασίου - Ασκήσεις επανάληψης στη Γεωμετρία Σελίδα 1 1) Στο διπλανό ορθογώνιο ΑΒΓΔ, να υπολογίσετε το εμβαδόν του σκιασμένου χωρίου ΕΒΓΔΗΖ, όταν ΓΔ = 10 cm, ΒΓ = 6 cm, ΗΔ = 2 cm, ενώ ΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

1. ** Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε κορυφή το Α, έχουµε ΒΓ = 4 cm και ΑΒ = 7 cm. Να υπολογίσετε: ii. Το ύψος ΒΚ

1. ** Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε κορυφή το Α, έχουµε ΒΓ = 4 cm και ΑΒ = 7 cm. Να υπολογίσετε: ii. Το ύψος ΒΚ Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ** Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε κορυφή το Α, έχουµε ΒΓ = 4 cm και ΑΒ = 7 cm. Να υπολογίσετε: i. Το ύψος ΑΗ ii. Το ύψος ΒΚ. ** Σε ένα τετράγωνο ΑΒΓ ισχύει ΑΒ + ΑΓ = +. Να υπολογίσετε:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04 / 06 / 2013

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04 / 06 / 2013 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04 / 06 / 2013 ΤΑΞΗ: A ΩΡΑ : 07:45-09:45 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΑΡ. ΒΑΘΜΟΣ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.5 ΛΟΓΟΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ - ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ 10.6 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΣΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.5 ΛΟΓΟΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ - ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ 10.6 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΣΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 Ο ΕΜΒΑΔΑ 0.5 ΛΟΓΟΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ - ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ 0.6 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΣΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΟΥ ΘΕΩΡΙΑ Αν θεωρήσουμε δύο τρίγωνα ΑΒΓ και Α Β Γ με εμβαδά Ε και Ε αντίστοιχα. Τότε είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με μεταβλητές (γράμματα) και αριθμούς καλείται αλγεβρική, όπως για παράδειγμα η : 2x+3y-8

ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με μεταβλητές (γράμματα) και αριθμούς καλείται αλγεβρική, όπως για παράδειγμα η : 2x+3y-8 ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Άλγεβρα 1 ο Κεφάλαιο 1. Τι ονομάζουμε αριθμητική και τι αλγεβρική παράσταση; Να δώσετε από ένα παράδειγμα. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με αριθμούς, καλείται αριθμητική παράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Αχαρνών 197 Αγ. Νικόλαος 210.8651962. 2 ο Αγγ. Σικελιανού 43 Περισσός 210.2718688

1 ο Αχαρνών 197 Αγ. Νικόλαος 210.8651962. 2 ο Αγγ. Σικελιανού 43 Περισσός 210.2718688 1 ο Αχαρνών 197 Αγ. Νικόλαος 10.865196 ο Αγγ. Σικελιανού 4 Περισσός 10.718688 AΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Θεωρούμε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α =90Ο ) και Α το ύψος του. Αν Ε και Ζ είναι οι προβολές του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΕΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΕΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΕΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑ/ΣΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 ο +2 ο ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ Διάνυσμα ορίζεται ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα, δηλαδή ένα ευθύγραμμο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Να σηµειώσετε το σωστό (Σ) ή το λάθος (Λ) στους παρακάτω ισχυρισµούς:. Αν ΑΒ + ΒΓ = ΑΓ, τότε τα σηµεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.. Αν α = β, τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ Β

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ Β ΥΜΝΑΣΙΟ - 010 48 Α. Τι λέγεται τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α και πώς συμβολίζεται αυτή; Β. Ποιος αριθμός ονομάζεται άρρητος;. Πώς ορίζονται οι πραγματικοί αριθμοί; Α. Τι λέγεται ημίτονο μιας

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ Θεώρημα οξείας γωνίας Το τετράγωνο πλευράς τριγώνου, που βρίσκεται απέναντι από οξεία γωνία, είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο άλλων πλευρών του, ελαττωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Γεωμετρία Α Λυκείου Κεφάλαιο 3 Θέμα 2. Επιμέλεια : Μιχάλης Γιάνναρος - Μαθηματικός

Τράπεζα Θεμάτων Γεωμετρία Α Λυκείου Κεφάλαιο 3 Θέμα 2. Επιμέλεια : Μιχάλης Γιάνναρος - Μαθηματικός Τράπεζα Θεμάτων Γεωμετρία Α Λυκείου Κεφάλαιο 3 Θέμα 2 Επιμέλεια : Μιχάλης Γιάνναρος - Μαθηματικός Θεωρία ως και το 3.2 Ασκήσεις: 1-8 Θεωρία ως και το 3.4 Ασκήσεις: 9-13 Θεωρία ως και το 3.7 Ασκήσεις: 14-29

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 108 Θέματα - 24/1/2015

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 108 Θέματα - 24/1/2015 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσανατολισμού Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 08 Θέματα - 4//05 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσαν. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΑΛ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΑΛ Για τις λύσεις συνεργάστηκαν οι μαθηματικοί: Κολλινιάτη Γιωργία Μιχαήλογλου Στέλιος Παπαθανάση Κέλλυ Πατσιμάς Ανδρέας Πατσιμάς Δημήτρης Ραμαντάνης Βαγγέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΚΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΥΚΛΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΚΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΥΚΛΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΚΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΥΚΛΟΥ ΘΕΩΡΙΑ : Μήκος κύκλου: L = Εμβαδόν κύκλου: Ε = ( όπου π = 3,14) Γνωρίζοντας ότι σε γωνία 360 0 αντιστοιχεί κύκλος με μήκος L και εμβαδόν Ε έχουμε : α) ημικύκλιο

Διαβάστε περισσότερα

2. Να προσδιορίσετε τους επταψήφιους αριθμούς, οι οποίοι είναι τέλεια τετράγωνα και τα τρία πρώτα ψηφία τους, στη σειρά, είναι τα 4, 0 και 0.

2. Να προσδιορίσετε τους επταψήφιους αριθμούς, οι οποίοι είναι τέλεια τετράγωνα και τα τρία πρώτα ψηφία τους, στη σειρά, είναι τα 4, 0 και 0. Ευκλείδης Γ' Γυμνασίου 1995-1996 1. Να γίνει γινόμενο η παράσταση Α= ν 2 3ν 1 2 1. 2. Να προσδιορίσετε τους επταψήφιους αριθμούς, οι οποίοι είναι τέλεια τετράγωνα και τα τρία πρώτα ψηφία τους, στη σειρά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος»

ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» ΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ Ερωτήσεις του τύπου «ωστό-άθος» Να χαρακτηρίσετε με (σωστό) ή (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις. 1. * Αν σε τρίγωνο ΑΒ ισχύει ΑΒ = Α + Β, τότε το τρίγωνο είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ 1 Από εξωτερικό σημείο Σ κύκλου (Κ, ρ) θεωρούμε τις τέμνουσες ΣΑΒ και ΣΓΔ του κύκλου για τις οποίες ισχύει ΣΒ=ΣΔ. Τα ΚΛ και ΚΜ είναι τα αποστήματα των χορδών ΑΒ και ΓΔ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Ευθύγραμμο τμήμα είναι το κομμάτι της ευθείας που έχει αρχή και τέλος. Ημιευθεια Είναι το κομμάτι της ευθείας που έχει αρχή αλλά όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Οι πραγματικοί αριθμοί αποτελούνται από τους ρητούς και τους άρρητους αριθμούς, τους φυσικούς και τους ακέραιους αριθμούς. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο σύνολο αριθμών που μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους

Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 ο ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους 1. Ποιοι αριθμοί ονομάζονται: α) ρητοί β) άρρητοι γ) πραγματικοί;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014. ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014. ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 013-014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 014 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου Χρόνος: ώρες Βαθμός: Ημερομηνία: Παρασκευή, 13 Ιουνίου 014 Υπογραφή καθηγητή: Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ΘΕΜΑ 1 ο α) Αν χ 1, χ ρίζες της εξίσωσης αχ +βχ+γ=0, 0 να δείξετε ότι S 1 και P 1 Μον. 10 β) Έστω η συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ: ημ χ+συν χ= ημ χ=-συν χ συν χ=- ημ χ εφχ + σφ χ = εφχ ημχ συνχ = σφχ = ημ χ εφχσφχ σφχ = = συνχ ημχ + εφ χ = συν χ Γωνία χ Τριγωνομετρικοί Αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Β Λυκείου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ

Γεωμετρία Β Λυκείου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 37 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΧΑΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ 38 39 40 41 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟ 4 43 44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10:ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 45 46 47 48 49 50 51 5 53

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις - Πυθαγόρειο Θεώρηµα

Ασκήσεις - Πυθαγόρειο Θεώρηµα Ασκήσεις - Πυθαγόρειο Θεώρηµα. Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Â = 90 ο ) µε ΒΓ = 0 και ΑΓ =. Αν το µέσο της ΒΓ και Ε ΒΓ (Ε σηµείο της ΑΒ) τότε το µήκος της ΑΕ είναι: i) 3 3,5 i 4 iv) 4,5 v) 5. Έστω ορθογώνιο

Διαβάστε περισσότερα

MATHematics.mousoulides.com

MATHematics.mousoulides.com ΟΔΗΓΙΕΣ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3 (Θέματα από τελικό γραπτό Ιουνίου 2014, Γυμνασίου Αρχαγγέλου Μιχαήλ) Επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής. Να γράφετε μόνο με μελάνι μπλε ή μαύρο,

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας-Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας-Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ Σχολικό έτος : 04-05 Τα θέματα εμπλουτίζονται με την δημοσιοποίηση και των νέων θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

3 o ΓΕ.Λ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ. ΖΟΥΖΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μαθηματικός 2013 2014 EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3 o ΓΕ.Λ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ. ΖΟΥΖΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μαθηματικός 2013 2014 EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 o ΓΕ.Λ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Μαθηματικός 2013 2014 EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) ΘΕΩΡΙΑ... 2 2) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 2.1. ΤΡΙΓΩΝΑ... 5 2.1.1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σωστού - Λάθους στα τρίγωνα... 5 2.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Γεωμετρικές έννοιες

Βασικές Γεωμετρικές έννοιες Βασικές Γεωμετρικές έννοιες Σημείο Με την άκρη του μολυβιού μου ακουμπώντας την σε ένα κομμάτι χαρτί αφήνω ένα σημάδι το οποίο το λέω σημείο. Το σημείο το δίνω όνομα γράφοντας πάνω απ αυτό ένα κεφαλαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Γ γυμνασίου από Σχολικό Βιβλίο + Ασκήσεις Εξάσκησης

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Γ γυμνασίου από Σχολικό Βιβλίο + Ασκήσεις Εξάσκησης ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Γ γυμνασίου από Σχολικό Βιβλίο + Ασκήσεις Εξάσκησης ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ Γρήγορη Επανάληψη Θεωρίας Ένα τρίγωνο ανάλογα με το είδος των γωνιών του ονομάζεται: Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο η πλευρά που

Διαβάστε περισσότερα

= π 3 και a = 2, β =2 2. a, β. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a β. (Μονάδες 8)

= π 3 και a = 2, β =2 2. a, β. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a β. (Μονάδες 8) ΘΕΜΑ Δίνονται τα διανύσματα a και β με a, β = π 3 και a =, β =. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a β. β) Αν τα διανύσματα a + β και κ a + β είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. (Μονάδες 10) γ) Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. = π 3 και a = 2, β =2 2. a, β AΓ =(2,-8). α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. = π 3 και a = 2, β =2 2. a, β AΓ =(2,-8). α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 8556 ΘΕΜΑ Δίνονται τα διανύσματα a και β με a, β = π 3 και a =, β =.. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a β. β) Αν τα διανύσματα a + β και κ a + β είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. (Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α λυκείου (ΚΕΦ )

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α λυκείου (ΚΕΦ ) ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α λυκείου (ΚΕΦ.3-4-5-6.) 1. Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ. Στην προέκταση της ΑΓ προς το Γ παίρνουμε τμήμα ΓΔ=ΑΓ. Έστω Ε τυχαίο σημείο της πλευράς ΒΓ και Ζ σημείο της προέκτασης της ΓΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ 5029 Έστω κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ με και α) β) Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές μ 10 γ) Η ευθεία ΒΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΓ μ 7 5619 Δίνεται γωνία χαy και

Διαβάστε περισσότερα