ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2009 2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010"

Transcript

1 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 00 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :8 Μαϊου 00 ΧΡΟΝΟΣ: :30 ώρες ΤΑΞΗ : A Ενιαίου Λυκείου ΠΕΡΙΟΔΟΣ-ΩΡΑ: Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται απο 3 σελίδες Οδηγίες: (α) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. (β) Να γράφετε με μελάνι (τα σχήματα μπορούν να γίνουν με μολύβι). (γ) Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού. ΜΕΡΟΣ Α: Από τις 5 ασκήσεις να λύσετε μόνο τις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με μονάδα. () Να λύσετε την εξίσωση x 3x 5 = 0. () Να βρείτε την κλίση της ευθείας η οποία διέρχεται από τα σημεία Α(-,) και Β(3,-4). (3) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών της συνάρτησης 4x y =. x (4) Να βρείτε το είδος των ριζών της εξίσωσης x 3x + 4 = 0, χωρίς να τη λύσετε. (5) Να λύσετε το σύστημα: x y 6. x y = = 3 (6) Να δείξετε ότι : συν x + εφ x + ημ x + σφ x =. (7) Στο διπλανό σχήμα δίνονται η γωνία Α Βˆ Ε=35 ο, η εφαπτομένη ΑΜ του κύκλου στο Α και η γωνία Β Αˆ Ο=5 ο. Να υπολογίσετε τις γωνίες χ και ψ. Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. (8) Στο διπλανό σχήμα δίνονται ΑΒ=8cm, ΔΕ=cm, ΔΓ=4cm και ΒΓ=0cm. Αν ΑΒ//ΔΕ, να υπολογίσετε τις ΑΓ και ΕΓ. Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. (9) Να λύσετε την εξίσωση 3x 4 7x + 4 = 0. (0) Δίνεται το διπλανό σχήμα. Να βρείτε τις τιμές του x και του ψ.

2 () Να βρείτε τις τιμές του μ ώστε η εξίσωση ( ) 3x μ 3 x μ= 0, να έχει ρίζες πραγματικές. () Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία περνά απο το σημείο τομής των ευθειών ε : 3x y 5 = 0 και ε : x y = 0 και είναι κάθετη στην ευθεία ε : x y + 8 = 0. 3 (3) Αν 3 συνθ = 0 και + 90 < θ < 80, να δείξετε ότι: ημθ ημθ σφθ + =- στεμθ 9 (4) Δίνεται ΑΒΓ τυχαίο τρίγωνο. Δ, Ε και Μ είναι τα μέσα των ΑΒ, ΑΓ και ΔΕ αντίστοιχα. Από το Μ φέρουμε ευθεία παράλληλη προς τη ΑΒ, η οποία τέμνει τη ΒΓ στο Η και ευθεία παράλληλη προς τη ΑΓ, η οποία τέμνει τη ΒΓ στο Ζ. Να δείξετε ότι (ΜΖ)(ΑΒ)=(ΜΗ)(ΑΓ). (5) Στο διπλανό σχήμα δίνεται κύκλος με κέντρο Ο. Η Αχ είναι εφαπτομένη του κύκλου στο Α και ΑΓ=ΑΒ. Να δείξετε ότι ΔΓ=ΔΑ. ΜΕΡΟΣ Β: Από τις 6 ασκήσεις να λύσετε μόνο τις 4. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με μονάδες. () Δίνεται η εξίσωση 3x 4x + 3 = 0, με ρίζες x και x. Χωρίς να λύσετε την εξίσωση, (i) να υπολογίσετε τις πιο κάτω παραστάσεις. (α) x + x, (β) x, (γ) x + x x x x (ii) Να σχηματίσετε εξίσωση δευτέρου βαθμού η οποία έχει ρίζες ρ, ρ, όπου ρ =. x () (α) Να λύσετε την ανίσωση: (β) Να δείξετε ότι: ( x 5x 4) ( x + x 6) ( x 9) ( x + ) τεμω στεμω - εφω = στεμω συνω 0. ρ = και x

3 3 (3) Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x)=αx + βx + γ, ( α 0). Με τη βοήθεια του σχήματος, να βρείτε: (α) το πεδίο ορισμού της, (β) το πεδίο τιμών της, (γ) την εξίσωση του άξονα συμμετρίας της, (δ) τις τιμές του x για τις οποίες η f ( x) = 0, (ε) τις τιμές των α, β και γ, (στ) τις τιμές του x για τις οποίες η f ( x) > 0, f( ) f( 0) (ζ) την τιμή της παράστασης. f - ( ) (4) Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με κορυφές Α(6,4), Β(-,-) και Γ(3,-). (α) Να βρείτε την εξίσωση του ύψους ΑΔ, (β) Να βρείτε τις συντεταγμένες του Ε, έτσι ώστε το ΑΔΒΕ να είναι ορθογώνιο, (γ) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ( ε ) η οποία περνά απο το Ε και είναι παράλληλη προς την ΑΒ, (δ) Να βρείτε το σημείο τομής της ευθείας ( ε ) με τον άξονα ψψ /. τεμ(80 + θ) εφ( 90 + θ) (5) (α) Να δείξετε ότι: σφ( 80 - θ) συν( - θ) εφ(-θ) + ημ 90 συν( 90 + θ) ( - θ) =. (β) Δίνεται η εξίσωση δευτέρου βαθμού ( τεμω) x 3x + εφω + σφω = 0 έχει ρίζες αντίστροφες, να υπολογίσετε την γωνία ω, όπου 0 < ω < 90.. Αν η εξίσωση (6) Στο διπλανό σχήμα οι ΑΕ και ΑΓ είναι εφαπτομένες του κύκλου (Κ,ρ), με σημεία επαφής τα Ε και Β αντίστοιχα. Αν η ΕΔ είναι διάμετρος του κύκλου και ΕΝ = ΒΔ, να δείξετε ότι: (α) τα τρίγωνα ΑΕΓ και ΒΚΓ είναι όμοια, (β) (ΕΝ)(ΒΚ)=(ΒΓ)(ΝΔ), (γ) οι ΑΓ και ΕΝ είναι παράλληλες. Ο Διευθυντής (Λουκάς Ορφανίδης)

4 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 00 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/05/00 ΔΙΑΡΚΕΙΑ:,5 ΩΡΕΣ ΩΡΑ: ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΣΕΛΙΔΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΡΟΣ Α Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. Να γράφετε μόνο με μπλε μελάνι (τα σχήματα μπορείτε να τα κάνετε με μολύβι). Τα σχήματα των ασκήσεων να μεταφέρονται στο γραπτό σας. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού. Από τις 5 ασκήσεις να λύσετε ΜΟΝΟ τις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με μονάδα.. Να λύσετε την εξίσωση: x x + 0 = 0.. Να μετατρέψετε τα κλάσματα σε ισοδύναμα κλάσματα με ρητό παρονομαστή, χωρίς τη χρήση υπολογιστικής μηχανής: 0 7 α) β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών της συνάρτησης με τύπο: 3x y = x Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που περνά από το σημείο Α(, 3) και είναι παράλληλη με την ευθεία (ε): 4 x + y = 0. 3 o o 5. Αν ημθ = και 70 < θ < 360, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: 5 6στεμθ + 0συνθ + 4τεμθ Α = ημθ 6. Να λύσετε το σύστημα: x+ y+ ω = 3 x + 3y + 4ω = 0 x+ y ω = 4 7. Να αποδείξετε την τριγωνομετρική ταυτότητα: ημx σφx στεμx συνx =. /4

5 8. Να βρείτε την τιμή της παραμέτρου μ R, έτσι ώστε οι ευθείες: (ε ): ( μ 3)x y + 0 = 0 (ε ): 8 x + 4y 3 = 0 να είναι κάθετες. 9. Να απλοποιήσετε το κλάσμα: 3 x 6x + 9x x 5x 3 0. Αν x και x είναι ρίζες της εξίσωσης 3x x + 9 = 0, τότε χωρίς να λύσετε την εξίσωση, να υπολογίσετε τις τιμές των πιο κάτω παραστάσεων: α) + β) 3x 3 3 x + 3xx. x x. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( (ΑΓ) = (ΒΓ)(ΓΔ). ˆΑ 90 0 = ). Να φέρετε το ύψος ΑΔ και να αποδείξετε ότι:. Να λύσετε το σύστημα: x+ y = x xy = 3. Στο διπλανό σχήμα δίνεται ο κύκλος (Κ,R). ΖΔΕ είναι εφαπτόμενη του κύκλου στο σημείο Δ, ˆ 0 ΑΔΖ = 45, ΒΔΓ ˆ = 30 0 και ΑΒ = ΒΓ. Να υπολογίσετε τις γωνιές: α) ΒΑΓ ˆ β) ΑΓΒ ˆ γ) ΑΗΒ ˆ αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας. 4. Να αποδείξετε την τριγωνομετρική ταυτότητα: συν(90 + θ) εφ(80 θ) στεμ(90 + θ) συν( θ) = ημθ συν(80 θ) σφ(90 θ) τεμ(360 + θ) 5. Να βρείτε για ποιες τιμές της παραμέτρου λ R, το τριώνυμο x λx+ λ 3 γίνεται θετικό για κάθε x R. /4

6 ΜΕΡΟΣ B Από τις 6 ασκήσεις να λύσετε ΜΟΝΟ τις 4. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με μονάδες.. Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της f(x) = αx + βx + γ. Σύμφωνα με αυτή, να βρείτε τα ακόλουθα (αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας): α) Το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών της f(x). β) Το πρόσημο του α, τις συντεταγμένες και το είδος του ακρότατου και τον άξονα συμμετρίας. γ) Τις ρίζες της εξίσωσης f(x) = 0 και το πρόσημο της διακρίνουσάς της. δ) Το διάστημα για το οποίο ισχύει ότι f(x) 0. γ ε) Την τιμή της παράστασης Α = β α y x. α) Να αποδείξετε την ταυτότητα: = ημ x. + σφ x + εφ x β) Χρησιμοποιώντας το ερώτημα α ή με άλλο τρόπο, να αποδείξετε ότι: εφ x = εφ x+ + σφ x + εφ x 3. Στο διπλανό σχήμα, δίνονται: Οι εξισώσεις των ευθυγράμμων τμημάτων (ΑΒ):x y+ = 0, ( ΒΓ):3x+ y = 0, τα σημεία Α(0,), Γ(3,) και Ε(4, ) και ότι AB ΔΕ, ΒΓ ΓΔ. Να βρείτε τα ακόλουθα: α) Την εξίσωση της ΔΕ. β) Τις συντεταγμένες του σημείου Β. γ) Την εξίσωση της ΓΔ. δ) Αν Ζ είναι το σημείο τομής της προέκτασης της ΓΔ με τον άξονα των x, να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου Ζ και να δείξετε ότι η ευθεία x y + 6 = 0 περνά από το σημείο Ζ. y x 3 /4

7 Δίνεται η εξίσωση x στεμθ x + σφ θ = 0 με ρίζες x, x και 80 < θ < 70. Χωρίς να λύσετε την εξίσωση: α) Να δείξετε ότι έχει ρίζες πραγματικές και άνισες. β) Να υπολογίσετε τη γωνιά θ αν οι ρίζες, x είναι αντίστροφες. x γ) Να δείξετε ότι η εξίσωση με ρίζες ρ = x και ρ = x είναι: x ( στεμθ)x + στεμθ(στεμθ ) = α) Δίνεται η εξίσωση (μ )x (μ )x 3μ 0 με μ Να βρείτε τις τιμές του μ για τις οποίες: ι) Η εξίσωση έχει ρίζες αντίθετες. ιι) Η τιμή 3 είναι ρίζα της εξίσωσης. ιιι) Ισχύει η σχέση x+ 3xx + x 0. β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης: f(x) = x(x 6)( x 3x + 4). + + = R { }. 6. Στο διπλανό σχήμα, δίνονται: ΣΑ και ΣΓ είναι εφαπτόμενα τμήματα του κύκλου (Κ,R), οι ΑΒ και ΓΗ είναι διάμετροι και ˆ 0 ΑΔΕ = 90. Να δείξετε ότι: α) (ΑΓ) = (ΑΒ)(ΓΔ) β) Τα τρίγωνα ΓΔΣ και ΗΕΓ είναι όμοια και στη συνέχεια ότι (ΑΣ)(ΕΗ) = (ΓΔ)(ΓΗ). Ο Διευθυντής Χαράλαμπος Σοφοκλή 4 /4

8 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 00 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6 / 05 / 00 ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΑ: 07:30 0:00 (Διάρκεια: :30 ώρες) ΟΔΗΓΙΕΣ: α) Να γράφετε μόνο με μπλε ή μαύρη πέννα (τα σχήματα με μολύβι). β) Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή ταινίας. γ) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. δ) Το γραπτό αποτελείται από 4 σελίδες. ΜΕΡΟΣ Α Από τα δεκαπέντε (5) θέματα να απαντήσετε δώδεκα (). Κάθε ορθό θέμα βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ) Να λύσετε την εξίσωση: 6x 7x+ = 0 ) Χωρίς να λύσετε την εξίσωση 3x 5x 6 = 0, να βρείτε: (α) το είδος των ριζών της (β) το άθροισμα και το γινόμενο των ριζών της 3) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών της συνάρτησης με τύπο ψ= + 3 x 4) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που περνά από τα σημεία Α(3, 4) και Β(, 0). 5) Αν εϕθ = 5 και 00 < θ < 90 0, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης 6ημθ + τεμθ A = 5σϕθ 6) Να υπολογίσετε τις τιμές του κ ώστε η εξίσωση ( κ ) πραγματικές και ίσες. x + 3x + κ + = 0, να έχει ρίζες - -

9 7) Στο πιο κάτω σχήμα δίνονται AB = ο 0 και ΓΔ = 60 ο Να δείξετε ότι: (α) ΑΓ ΒΔ (β) ω = ϕ Ν ( ) ( )( ) 8) α δείξετε ότι ισχύει: = 4 9) Να λύσετε το σύστημα: 3ψx x = 5 x ψ= 0) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που σχηματίζει με τον θετικό ημιάξονα OX γωνία 60 και περνά από το σημείο τομής των ευθειών x ψ = 8 και x + 3ψ = 5. ο ) Να λύσετε την ανίσωση: ( )( ) ( ) 3 x x x ) Να δείξετε ότι: εϕθ σϕθ = εϕθ + σϕθ ημ θ 3) Από εξωτερικό σημείο Α του κύκλου (Ο, R) φέρουμε τις εφαπτόμενες ΑΒ, ΑΓ (Β και Γ σημεία επαφής) και τη διάμετρο ΓΟΔ. Να δείξετε ότι οι ευθείες ΑΟ και ΒΔ είναι παράλληλες. 4) Να δείξετε ότι: o o ( ) ( ) ο ο εϕ ( 90 + ω). συν( 80 ω) ο συν 360 ω. εϕ 80 + ω + σϕ( ω). ημ(70 ω ) =τεμω ο 5) Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α= 90 ) φέρουμε το ύψος ΑΔ. Η διχοτόμος ΒΕ τέμνει το ύψος ΑΔ στο Ζ. Να δείξετε ότι: (α) τα τρίγωνα ΑΒΕ και ΒΖΔ είναι όμοια (β) (ΒΖ).(ΕΓ) = (ΒΕ).(ΑΖ) - -

10 ΜΕΡΟΣ Β Από τα έξι (6)θέματα να απαντήσετε τέσσερα(4) Κάθε ορθό θέμα βαθμολογείται με δέκα (0) μονάδες λ x λ+ x+λ 9 = 0, λ R, με ρίζες x και x. Να υπολογίσετε τις τιμές του λ ώστε η πιο πάνω εξίσωση: α) να έχει μία ρίζα το β) να έχει ρίζες αντίστροφες γ) να ισχύει P = 4S + όπου Ρ,S το γινόμενο και το άθροισμα των ριζών αντίστοιχα ) Δίνεται η εξίσωση: ( ) ( ) ) Σε ορθογώνιο τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ // ΔΓ και Α=Δ= 90 ο ) δίνονται οι κορυφές Β(, ), Γ(3, ) και Δ(0, ). Να βρείτε: (α) τις εξισώσεις των ευθειών ΑΒ, ΓΔ, ΔΑ. (β) τις συντεταγμένες της κορυφής Α. 3) Να λύσετε την ανίσωση : x x x x 4) α) Να αποδείξετε ότι εϕθ εϕθ + = σϕθ τεμθ +τεμθ εϕθ εϕθ β) Να σχηματίσετε εξίσωση β βαθμού με ρίζες ρ = και ρ = τεμθ + τεμθ γ) Αν S είναι το άθροισμα των ριζών της πιο πάνω εξίσωσης και ισχύει η σχέση συν (90 θ ). ημ(80 + θ ). τεμ(70 θ ) S = συν ( θ ) + ημ θ 3, με 0 0 < θ < 90 0 να υπολογίσετε τη γωνία θ. 5) Ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο. Μ είναι το μέσο του τόξου ΑΓ και Η το σημείο τομής της ΑΓ με την ΒΜ. Η προέκταση της χορδής ΑΜ συναντά την προέκταση της ΒΓ στο σημείο Δ. Να δείξετε ότι: α) ΒΜ διχοτόμος της ΑΒΓ β) τα τρίγωνα ΑΒΜ και ΗΒΓ είναι όμοια ( ΑΒΜ ΗΒΓ ) γ) ΓΑ = ΓΔ - 3 -

11 6) Δίνεται η εξίσωση της παραβολής ψ = ( κ 3κ 4) x + ( κ + 3) x+ κ 9, κ R {, 4 }. Να βρείτε τις τιμές του κ ώστε η παραβολή: α) να έχει μέγιστο (max) β) να τέμνει τον άξονα των Οψ στο σημείο με τεταγμένη ψ = 6 γ) να έχει άξονα συμμετρίας την ευθεία x = 0. Ο Διευθυντής Ιωάννου Παντελής - 4 -

12 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Ενιαίου Λυκείου Ημερομηνία : Ονοματεπώνυμο Μαθητή : Βαθμός : Τμήμα : Αριθμός : Διάρκεια :.30 Ολογράφως : Υπογραφή Καθηγητή : ΟΔΗΓΙΕΣ α) Γράψετε μόνο με μπλε ή μαύρο μελάνι (τα σχήματα με μολύβι). β) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. γ) Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού. ΜΕΡΟΣ Α : Να λύσετε ΜΟΝΟ από τα 5 θέματα. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με μια μονάδα.. Να λύσετε την εξίσωση : 0χ + 7χ 3 = 0. Να σχηματίσετε εξίσωση β βαθμού που να έχει ρίζες x = 3 και x = 8. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από

13 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Να βρείτε την κλίση της ευθείας που περνά από τα σημεία Α(-3, ) και Β(, 4). ο 5 4. Nα υπολογίσετε τα μήκη των πλευρών ΑΒ και ΑΓ. (Δίνονται ημ6 =, 7 ο 5 εφ6 = ). Γ 8 συν6 =, 7 ο o Α Β 5. Να λύσετε την ανίσωση x + 3 < 0. x 5 6. Αν ˆ ˆ ˆ ˆ Α = Δ και Β = Ε, να υπολογίσετε το χ. Α 0 Δ 8 x Β Γ Ε Ζ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από

14 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Να λύσετε την εξίσωση χ 4 χ 8 = 0 8. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών της συνάρτησης: ψ = 3 x x 4 9. Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται κύκλος με κέντρο Κ, τα σημεία του Α, Β, Γ, Δ και η εφαπτομένη του στο Α. Να υπολογίσετε τις τιμές των χ, ψ, ω καθώς και το μέτρο του τόξου ΑΒ. Δ χ+5 Γ χ+ω K ψ B 55 ο A ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 από

15 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Δίνεται η εξίσωση: 4χ + 3χ 8 = 0. Χωρίς να τη λύσετε, να υπολογίσετε τις πιο κάτω 8 8 παραστάσεις: (α) χ + χ (β) χ χ (γ) + χ χ. Δίνεται η παραβολή ψ = χ 8χ +. Να βρείτε: (i) το είδος του ακρότατου της (μέγιστο ή ελάχιστο), (ii) την εξίσωση του άξονα συμμετρίας της, (iii) τις συντεταγμένες της κορυφής της.. Χωρίς τη χρήση της υπολογιστικής μηχανής να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: Α = ημ78 ο συν88 ο συν8 ο συν358 ο ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 από

16 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Να απλοποιήσετε το κλάσμα: 4χ 4χ + χ + 5χ 3 εφω 4. Να αποδείξετε την ταυτότητα: εφω + + = εφω + εφω ημ ω συν ω 5. Να δείξετε ότι η εξίσωση συν θ χ σφθ χ + τεμ θ στεμ θ = 0, θ 90 ο κ, κ Ζ, δεν έχει ρίζες πραγματικές. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 από

17 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΡΟΣ Β : Να λύσετε ΜΟΝΟ 4 από τα 6 θέματα. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με δύο μονάδες.. Δίνεται η εξίσωση χ (λ + 3)χ + 4λ 3 = 0 με ρίζες χ, χ. Να βρείτε για ποιες τιμές του λ έχει: (α) ρίζες πραγματικές και ίσες, (β) ρίζες αντίθετες, (γ) ρίζες αντίστροφες, (δ) ρίζα το, (ε) ισχύει η ανίσωση ( + χ )( + χ ) 4. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 από

18 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f(χ) = αχ + βχ + γ. Από τη γραφική παράσταση να βρείτε: (i) τις συντεταγμένες της κορυφής και να y 3 χαρακτηρίσετε το είδος του ακρότατου (μέγιστο ή ελάχιστο), (ii) την εξίσωση του άξονα συμμετρίας, 0 (iii) το πεδίο ορισμού της f(χ), 9 (iv) το πεδίο τιμών της f(χ), 8 (v) τις λύσεις της εξίσωσης αχ + βχ + γ = 0, 7 (vi) τις τιμές των α, β, γ, 6 (vii) τα πρόσημα των f(), f(00) x ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 7 από

19 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Αν η ευθεία ψ = (κ + μ)χ + 5 είναι παράλληλη με την ευθεία 3χ ψ + 8 = 0 και η εξίσωση χ (κ μ)χ = 0 έχει άθροισμα ριζών ίσο με το γινόμενο τους, να βρείτε τις τιμές των κ και μ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8 από

20 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Δίνεται κύκλος που έχει διάμετρο ΑΒ με Α(-, 3) και Β(, 9). Αν Γ είναι σημείο του κύκλου τέτοιο ώστε η χορδή ΑΓ να τέμνει τον ψψ στο 4 να βρείτε: (i) την εξίσωση της ΑΓ, (ii) την εξίσωση της ΒΓ, (iii) τις συντεταγμένες του Γ, (iv) το σημείο τομής της ΒΓ με τον χχ, (v) την εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει η ΒΓ με τον χχ. y 0 Β 5 Γ A -5 5 x ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 9 από

21 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Αν + + ο ο ο συν(90 θ) συν(80 θ) σφ(90 θ) ο ο ημ(80 θ) συν(360 θ) ημ( θ) (α) να δείξετε ότι: (i) θ = 60 ο, = ο ο και 0<θ < 90 (ii) το γινόμενο των ριζών της εξίσωσης εφθ χ μχ + σφθ = 0 είναι ίσο με 3. (β) Να βρείτε τις τιμές του μ για τις οποίες η εξίσωση 4συν θ χ μχ + 3ημ θ = 0 έχει ρίζες πραγματικές., ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 0 από

22 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (α) Δίνεται κύκλος (K, R). Από εξωτερικό του σημείο Σ φέρουμε τα εφαπτόμενα τμήματα ΣΑ και ΣΒ, όπου Α και Β είναι τα σημεία επαφής. Θεωρούμε Μ το μέσο του ΣΚ και με διάμετρο τη ΣΜ γράφουμε κύκλο που τέμνει τη ΣΒ στο Γ. Να δείξετε ότι: (i) (ΑΚ)(ΜΣ) = (ΜΓ)(ΚΣ), (ii) ΜΓ = R. (β) Αν επιπλέον γνωρίζουμε ότι Α ΒΣΚ ˆ = 30 ο, να δείξετε ότι ΜΣ = R. K Μ Σ Γ Β Οι Εισηγητές: Η Διευθύντρια: Ζ. Ταύρου Σ.Β.Δ. Κ. Χαραλαμπίδης Λ. Σεβέρη Ι. Κλώνης E. Μελαχροινού Δέσποινα Λυσάνδρου ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ από

23 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ MAIOY ΙΟΥΝΙΟΥ 00 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ημερομηνία: /05/00 ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Διάρκεια:.30 (0:30 3:00) ΟΔΗΓΙΕΣ : Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού. Να γράφετε με μελάνι μπλε (με μολύβι μόνο τα σχήματα) Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 4 σελίδες. ΜΕΡΟΣ Α : Από τις 5 ασκήσεις να λύσετε μόνο τις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 5 /00.. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης x ψ= x+ 3.. Να βρείτε το άθροισμα (S) και το γινόμενο (Ρ) της εξίσωσης τη λύσετε. 3x + x 9 = 0 χωρίς να 3. Να λύσετε την εξίσωση : 3x + 5x = 0 4. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία περνά από το σημείο Α(-, 5) και είναι κάθετη προς την ευθεία ψ =x Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( A = 90 ) με πλευρές ΒΓ= 0cm και ΑΒ=6cm. Να βρείτε : α) το μήκος της προβολής της ΑΒ πάνω στην υποτείνουσα ΒΓ. β) το μήκος του ύψους ΑΔ που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα. 6. Να λύσετε το σύστημα : y 3x= 5 y 4xy = 7. Για ποια τιμή του κ η εξίσωση ( ) x x κ + κ = έχει ρίζες πραγματικές και ίσες Αν ημω = και 70 < ω < εφω 0συνω Α= 4στεμω, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: /4

24 9. Να υπολογίσετε χωρίς τη χρήση υπολογιστικής μηχανής την αριθμητική τιμή της παράστασης : ημ0 συν35 Α= εφ 5 συν 0 ημ Δίνεται τυχόν τρίγωνο ΑΒΓ και Ε σημείο στην προέκταση της διαμέσου ΑΔ τέτοιο ώστε ΔΕ = ΑΔ. Προεκτείνουμε την ΒΓ και προς τα δύο μέρη και παίρνουμε τμήματα ΖΒ = ΒΓ = ΓΗ. Να δείξετε ότι : α) το ΑΖΕΗ είναι παραλληλόγραμμο. ΑΖ β) η διάμεσος ΒΘ του τριγώνου ΑΒΓ είναι ίση με.. Αν x και x είναι οι ρίζες της εξίσωσης κατασκευάσετε εξίσωση ου βαθμού που να έχει ρίζες x x 6 = 0, χωρίς να λύσετε την εξίσωση, να 4 4 ρ = και ρ = x x y. Στο διπλανό σχήμα δίνονται : ΑΓ διάμετρος, ΒΓ = 70 και xy εφαπτομένη στο Β. Να βρείτε τις γωνίες α, β, γ και να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. Α α β Κ γ Β 70 Γ x 3. Να αποδείξετε την ταυτότητα : ( ημ x + συνx ) = εφ x σφx ημxσυνx ( )( x x 5x 3 ) 4. Να λύσετε την ανίσωση : ( x) < 0 5. Στο διπλανό σχήμα δίνονται : ΑΒ διάμετρος και ΑΕΓ = 90. Να αποδείξετε ότι: (ΑΒ)(ΑΕ)=(ΑΔ)(ΑΓ). Δ Ε Α Β Γ /4

25 ΜΕΡΟΣ Β : Από τις 6 ασκήσεις να λύσετε μόνο τις 4. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 0/00.. Για ποιες τιμές της παραμέτρου μ η εξίσωση ( ) α) ρίζες αντίθετες β) μία ρίζα τον αριθμό - γ) ισχύει x x 7μ x x 0 μ +μ = έχει:. Το τρίγωνο ΑΒΓ έχει κορυφές Α(-,), Β(3,). Αν οι εξισώσεις των πλευρών ΒΓ και ΑΓ είναι x + y =8 και 5x y = 7 αντίστοιχα : α) να αποδείξετε ότι η κορυφή Γ είναι το σημείο Γ(,6) β) να βρείτε την εξίσωση του ύψους ΓΔ γ) να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που περνά από το σημείο Α(-,) και είναι παράλληλη με την με την πλευρά ΒΓ. 3. Αν 3π συν( π θ) συν + θ ημ( θ) π = και 0 <θ< π π ημ + θ σφ θ ημ( π θ), να αποδείξετε ότι: α) π θ= 4 β) Η εξίσωση x τεμθ x + = 0 εφθ έχει ρίζες αντίστροφες. 4. Σε κύκλο (Ο,R) να φέρετε τη διάμετρο ΑΒ,τη χορδή ΒΓ και την εφαπτομένη xay.από το Ο να φέρετε κάθετη στη ΒΓ που την τέμνει στο Μ. Η προέκταση της ΜΟ τέμνει την εφαπτομένη xay στο σημείο Δ. Να δείξετε ότι : α) (ΑΔ)(ΒΑ) =(ΔΟ)(ΒΓ) β) ( ΔΒ) ΔΟ =3R. ( ) 5. Αν x,xείναι οι ρίζες της α x + β x + α + β = 0, α 0 να δείξετε ό τι : 4( α+β) ( x)( x) = α 3/4

26 6. Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f ( x) = α x +β x +γ. Να βρείτε : i. Το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών της συνάρτησης ( ) ii. Το πρόσημο του α και της διακρίνουσας της f ( x ) iii. Της ρίζες της εξίσωσης f ( x ) =0 f x. iv. Την τιμή του γ v. Τον άξονα συμμετρίας και τις συντεταγμένες της κορυφής της καμπύλης vi. Να δείξετε ότι το α = και το β = 4 vii. Το πρόσημο του f(4) f x <0 viii. Για ποιες τιμές του x ισχύει: ( ) f ( x- ) ix. Να λύσετε την ανίσωση > 0 4/4

27 Οι Εισηγητές Ο Συντονιστής Ο Διευθυντής Α. Ζαντή Ε. Λάζος Δ. Δημητριάδης... Φ.Παστού... Α. Ευστρατίου... Α. Χρυσάνθου... Μ. Ηλιάδου 5/4

28 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΧ.ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 00 Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗΣ Ημερομηνία: 6 /05/ 00 Χρόνος: ώρες και 30 λεπτά Διδάσκοντες: Γ. Σελιά, Χ. Καττιμέρης, Γ.Ανδρονίκου, Ν. Σκορδής ΟΔΗΓΙΕΣ: - Να γράφετε με μπλε μελάνι. Τα σχήματα μπορείτε να τα κάνετε με μολύβι. - Επιτρέπεται η χρήση σφραγισμένης υπολογιστικής μηχανής. - Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού. ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ Μέρος Α : Από τις 5 ασκήσεις να λύσετε μόνο τις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 5/00 μονάδες.. Να λύσετε την εξίσωση: x + 5x 3 = 0. Δίνεται η εξίσωση x 7x + = 0 με ρίζες x και x. Να υπολογίσετε (χωρίς να λύσετε την εξίσωση) τις τιμές των παραστάσεων α) x + x β) x.x 3. Να σχηματίσετε εξίσωση β βαθμού με ρίζες: χ = 3, χ = Αν ημθ = και 0 < θ < 90, να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς συνθ και εφθ Να λύσετε την ανίσωση: x 4 x 0 6. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που περνά από το σημείο Α ( -, ) και είναι παράλληλη με την ευθεία y = 3 x Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών της συνάρτησης: 4x y = x +

29 0 8. Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( = 90 ) ηβγ=0 cm και η ΑΒ=8 cm. Nα υπολογίσετε: (α) το μήκος της ΑΓ (β) τις ορθές προβολές των καθέτων πλευρών πάνω στην υποτείνουσα. Α 9. Στο διπλανό σχήμα, ΑΒ είναι διάμετρος του κύκλου (Κ,R). 0 Αν η γωνία ΒΚΓ = 60, να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ. (δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας) 0. Από ένα σημείο Σ εκτός κύκλου φέρνουμε την τέμνουσα ΣΒΓ και την εφαπτομένη ΣΑ. (α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΣΑΓ και ΣΑΒ είναι όμοια. (β) Αν ΣΒ=4cm και ΣΓ=9cm, να υπολογίσετε το τμήμα ΣΑ.. Να αποδείξετε την σχέση: 0 0 ( 80 ). ( 90 ). ( ) 0 0 εφ ( 80 +χ). συν( 360 χ) ημ χ εφ χ ημ χ = συνχ χ ψ=. Να λύσετε το σύστημα:. χ ψ = 5 3. Να βρείτε για ποιες τιμές του λ, η εξίσωση: ( ) Στη συνέχεια να βρείτε την διπλή ρίζα. χ + λ+ χ+λ+ 4 = 0 έχει μια διπλή ρίζα. εϕχ ημχ τεμχ 4. Να αποδείξετε την σχέση: = 3 ημ χ + συνχ. 5. Αν, χ χ είναι οι πραγματικές ρίζες της εξίσωσης: ( ) χ 5λ χ+λ 9 = 0, να βρείτε για ποιες τιμές του λ ισχύει η ανίσωση: + < χ χ.

30 3 Μέρος Β : Από τις 6 ασκήσεις να λύσετε μόνο τις 4. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 0/00 μονάδες.. Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης ψ=αχ +βχ+γ σχήματος, να βρείτε: (α) το πρόσημο του α.. Με την βοήθεια του (β) το πεδίο ορισμού της συνάρτησης. (γ) το πεδίο τιμών της συνάρτησης. (δ) τον άξονα συμμετρίας. (ε) τις συντεταγμένες του ελαχίστου σημείου. (στ) τις ρίζες της εξίσωσης: (ζ) τις τιμές των α, β και γ. αχ +βχ+ γ = 0 (η) τις τιμές του χ για τις οποίες: αχ +βχ+ γ < 0.. Δίνεται η εξίσωση χ (λ ) χ + λ 3 = 0, λ R, με ρίζες χ και χ. Να υπολογίσετε τις τιμές του λ για τις οποίες η εξίσωση έχει : (α) Ρίζες πραγματικές (β) Ρίζες αντίθετες (γ) Ρίζες αντίστροφες (δ) Άθροισμα ριζών ίσο με το τριπλάσιο του γινομένου των ριζών της. 3. Δίνεται το τρίγωνο ΑΒΓ με Α(3, -3), Β(-, 3) και Γ (, 7) Να βρείτε : α) Τις κλίσεις των πλευρών ΑΒ και ΒΓ β) Την εξίσωση της πλευράς ΒΓ γ) Την εξίσωση του ύψους ΑΔ δ) Τις συντεταγμένες του σημείου Δ

31 4 4. Να λύσετε την ανίσωση: ( χ 4)( χ 3)( χ χ 6) 3χ (α) Να αποδείξετε την σχέση: (β) Αν ισχύει ότι: 0 0 όπου 0 < θ < 90. εϕχ σϕχ = εϕχ+σϕχ ημ χ 0 0 ( ) ( ) ( ) 0 0 συν( 360 θ). σϕ( 70 θ) εϕ 80 θ. ημ 90 θ. συν θ =, να υπολογίσετε την γωνία θ 6. Δίνεται ημικύκλιο με διάμετρο ΒΓ. Παίρνουμε τυχαίο σημείο Α του ημικυκλίου και Δ τυχαίο σημείο της ΒΓ. Η κάθετη στη ΒΓ στο σημείο Δ τέμνει την ΒΑ στο Ζ, την ΑΓ στο Ε και το ημικύκλιο στο Η. Να δείξετε ότι: (α) (ΔΓ).(ΔΒ) = (ΔΖ).(ΔΕ) και (β) (ΔΗ) = (ΔΖ).(ΔΕ) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Σάββας Κόκκινος Γιώτα Σελιά Χαραλάμπους Γιώργος Ανδρονίκου Νικόλας Σκορδής

32 ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 00 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ημερομηνία: 6/05/00 ΤΑΞΗ: Α Χρόνος:.30 To εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 4 σελίδες Οδηγίες: α) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. β) Να γράψετε μόνο με μελάνι (Τα σχήματα μπορούν να γίνουν με μολύβι). γ) Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υλικού. ΜΕΡΟΣ Α Από τα 5 θέματα να λύσετε μόνο τα. Κάθε θέμα βαθμολογείται με 5 μονάδες.. Να λύσετε την εξίσωση: χ χ 3 = 0. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών της συνάρτησης: ψ = χ χ 3. Να βρείτε την κλίση της ευθείας που περνά από τα σημεία (-,3) και (,6) 4. Να λύσετε το σύστημα: χ + ψ = 5 χ + ψ = 5 5. Δίνεται η εξίσωση 3χ + 6χ + =0 με ρίζες χ, χ. Χωρίς να λυθεί, να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων: χ χ α) χ + χ β) χ χ γ) + χ χ 6. Να μετατρέψετε τα παρακάτω κλάσματα σε ισοδύναμα με ρητό παρονομαστή: 7 3 α) β) Αν ημω = και 80 ω 70, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: 0 A = εφω + 8τεμω 8. Να βρείτε την τιμή της παράστασης: Να απλοποιήσετε την παράσταση: Α= ημ(80 + ω)εφ(70 - ω)ημ(90 - ω) συν(90 + ω)σφ(360 - ω)

33 0. Στο τρίγωνο ΑΒΓπου δίνεται πιο κάτω η ΒΓ = x +4x, x > 0. Αν Δ και Ε είναι τα μέσα των πλευρών ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα και ΔΕ = x+4, να βρεθεί η τιμή του x.. Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ εγγεγραμμένο σε κύκλο (Κ,R). Αν η γωνία o ABΔ =40 και η ΕΖ είναι διχοτόμος της γωνίας AE Δ, να υπολογίσετε τις γωνίες ΑΕΖ και ΑΓΒ (να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας). χ. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που είναι κάθετη στην ευθεία ε : ψ = + και περνά από το σημείο τομής των ευθειών: ε : χ+ψ 5= 0 ε :χ ψ = Να βρεθούν οι τιμές του μ R για τις οποίες το τριώνυμο αρνητικό για κάθε πραγματικό αριθμό χ. 5χ 3χ+μ είναι 4. Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f(x)= χ χ Από κορυφή Α ενός παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ φέρνουμε μια ευθεία που τέμνει τη διαγώνιο ΒΔ στο Λ, και την προέκταση της ΒΓ στο Μ. Να δείξετε ότι: (ΔΛ).(ΒΜ)=(ΑΔ).(ΒΛ)

34 3 ΜΕΡΟΣ Β Από τα 6 θέματα να λύσετε μόνο τα 4. Κάθε θέμα βαθμολογείται με 0 μονάδες.. Για ποιες τιμές του λ R, η εξίσωση χ + (λ+ ) χ+λ 8 = 0 α) έχει ρίζες πραγματικές και ίσες; β) έχει ρίζες αντίστροφες; γ) έχει ρίζες αντίθετες; δ) έχει ρίζα τον αριθμό -; ε) έχει ρίζες και χ που ικανοποιούν την σχέση χχ + χ χ χ. Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης 0 f(x) = αx + βx + γ, α 0. Με την βοήθεια της γραφικής παράστασης να βρείτε: α) το πεδίο ορισμού της f( x) β) το πεδίο τιμών της f(x) γ) το πρόσημο του α δ) την εξίσωση του άξονα συμμετρίας ε) τις ρίζες και x της εξίσωσης x στ) τις τιμές των α, β, γ αx + βx + γ=0 ζ) την τιμή της παράστασης Κ= f(-3) +f (0) η) την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία Α και Β.

35 4 3. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με κορυφές τα σημεία: Α(,4), Β(-,3), Γ(,7). α) Να βρείτε τις κλίσεις των πλευρών του τριγώνου ΑΒΓ β) Να δείξετε ότι η γωνία A είναι ορθή γ) Να βρείτε την εξίσωση της υποτείνουσας δ) Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου τομής της υποτείνουσας με τον άξονα Οχ ε) Να βρείτε την εξίσωση του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα. 4. α) Να αποδείξετε την ταυτότητα ημχ συνχ = ημχσυνχ εφχ. στεμχ τεμχ. σφχ 0 0 ημ(80 θ ). συν (70 + θ ) β) Αν = 0 0 συν (90 θ ). σϕ(90 + θ ) να βρείτε την γωνία θ. και π 0 θ 5. α) Να λύσετε την ανίσωση : χ χ+ ( 3)( χ + 3 χ) 0 ( χ) β) Δίνεται η εξίσωση : χ ( μ+ 3) χ+μ + 6μ 5 = 0 με ρίζες ρ, ρ. Να δείξετε ότι η παράσταση Α = ( ρ ρ ) είναι ανεξάρτητη του μ. Δ 6. Δίνεται τρίγωνο ABΓ εγγεγραμμένο σε κύκλο(ο,r) με ΒΓ διάμετρο και AB Γ= 30. Φέρουμε την εφαπτομένη του κύκλου στο Γ, η οποία τέμνει την προέκταση της ΑΒ στο σημείο Ρ. Δ Δ α) Να δείξετε ότι τα τρίγωνα ABΓ και PAΓ είναι όμοια. β) Να δείξετε ότι (ΑΒ).(ΑΡ)= (ΑΓ) γ) Να δείξετε ότι (ΑΡ)= ( ΒΡ ) 4 δ) Αν ΡΓ= 3 cm να βρείτε το μήκος της ακτίνας R του κύκλου.

36 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 00 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/05/00 ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΩΡΕΣ 30 *** Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 6 σελίδες *** ΟΔΗΓΙΕΣ : Να γράψετε μόνο με μπλε ή μαύρο μελάνι. Τα σχήματα μπορούν να γίνουν με μολύβι. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματισμένης υπολογιστικής μηχανής που φέρει τη σφραγίδα του σχολείου. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού. Μέρος Α Από τις 5 ασκήσεις να λύσετε ΜΟΝΟ τις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με (5) μονάδες. Να λύσετε την εξίσωση: x + 7x + 3 = 0.. Να βρείτε την κλίση της ευθείας που περνά από τα σημεία Α(,3) και Β(,7). 3. Nα εκφράσετε το κλάσμα 4 4 σε ισοδύναμο του με ρητό παρονομαστή Αν 90 < χ < 80 0 και ημχ = να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: 7 Α = 5 εφχ + 34 συνχ. 5. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών της συνάρτησης x y =. x 3 Σελ. of 7

37 εφχ 6. Να αποδείξετε την ταυτότητα: = ημχ συνχ + εφ χ 7. Η εξίσωση: x 6x + 3 = 0 έχει ρίζες τις x, x Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης = + x 5x x Α x 8. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και πεδίο τιμών της συνάρτησης y = f (x) στο πιο κάτω σχήμα. 9. Δίνεται η εξίσωση: k x 6x + k = 0, k 0 Να βρείτε τις τιμές του k ώστε η εξίσωση να έχει: α) ρίζες ίσες β) ρίζες αντίστροφες. 0. Να λύσετε το σύστημα: x + y = x + y =. Δίνονται οι ευθείες: ε : y = x 3 και ε : x + 4y 0. = α) Να βρείτε τα σημεία τομής της ε με τους άξονες των β) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της ε. γ) Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου τομής των ευθειών ε και ε και Σελ. of 7

38 . Δίνεται κύκλος. H ευθεία εφάπτεται του κύκλου στο σημείο Ε. Να βρείτε τις γωνίες α, β, γ και δ. 3. Στο πιο κάτω σχήμα το Ε είναι μέσο της ΑΒ. Αν ΑΒ=6cm, ΒΔ=cm και ΔΓ=7cm, α) Να δείξετε ότι τα τρίγωνα ΒΕΔ και ΑΒΓ είναι όμοια β) Αν ΔΕ=4cm να υπολογίσετε το μήκος του ΑΓ. 4. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης: f ( x ) = ( 4 x ) ( x x ). 5. Αν Α( 3,), Β( 6,0) και Γ(,4) είναι κορυφές τριγώνου ΑΒΓ εγγεγραμμένου σε κύκλο με κέντρο το σημείο Κ. Σελ. 3 of 7

39 α) Να δείξετε ότι το ευθύγραμμο τμήμα ΒΓ είναι διάμετρος του κύκλου. β) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου στο σημείο του Β. ΜΕΡΟΣ Β Από τις 6 ασκήσεις να λύσετε ΜΟΝΟ τις 4. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 0 μονάδες. Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f ( x) = ax + βx + γ, a 0. Από τη γραφική παράσταση να βρείτε: α) Την εξίσωση του άξονα συμμετρίας της. β) Τις συντεταγμένες της κορυφής της και να τη χαρακτηρίσετε. γ) Τις λύσεις της εξίσωσης f ( x) = 0. δ) Το πρόσημο της διακρίνουσας του τριωνύμου f (x) και να το δικαιολογήσετε. ε) Τις τιμές των α, β και γ. στ) Τις λύσεις της εξίσωσης f ( x) = 9. ζ) Τις τιμές του για τις οποίες ισχύει: f ( x) < 0. η) Την τιμή της παράστασης : A = f ( ) f (0). Σελ. 4 of 7

40 . Δίνεται το τετράπλευρο ΑΒΓΔ με κορυφές Α(,), Β(4,4) και Δ(3,). Αν η εξίσωση της είναι y = x και η εξίσωση της ΒΓ είναι η y = 4, να δείξετε ότι: α) η ΑΒ είναι παράλληλη με τη ΓΒ, β) η ΑΔ είναι κάθετη στη ΓΔ. γ) να βρείτε την εξίσωση της ΑΔ, και δ) τις συντεταγμένες του σημείου Γ. 3. (i) Δίνεται η εξίσωση x (μ ) x + 5μ 4 = 0 με ρίζες x, x. Χωρίς να λύσετε την εξίσωση, να υπολογίσετε τις πραγματικές τιμές του μ, έτσι ώστε: 4 α) να ισχύει x = x β) να έχει ρίζες αντίθετες, Σελ. 5 of 7

41 γ) να ισχύει + x x 4 (ii) Να λύσετε την εξίσωση: 4x 7x = 0 4. Δίνεται η εξίσωση α) Να βρείτε τη γωνία θ. ημ(80 θ ) εφ(90 θ ) ημ( θ ) = εφ(360 θ ) συν (80 + θ ) 0 με 0 < θ < 90 β) Να δείξετε ότι το τριώνυμο ( συν α) x ( k + ) x + ( k + ) τεμ α, είναι θετικό για όλες τις τιμές του x R 0 π 0 < α < 5. Αν k = στεμθ σφθ, συνθ (α) Να δείξετε ότι: ( + k ) ( k) =, συνθ. + συνθ (β) Να σχηματίσετε εξίσωση ου βαθμού με ρίζες x = k, x = + k R 6. Στο πιο κάτω σχήμα δίνονται δύο κύκλοι ( K, R) και ( Λ, ) που εφάπτονται εξωτερικά R στο σημείο B. Αν η AΔ είναι εφαπτομένη του κύκλου ( Λ, ) στο σημείο Δ, α) να δείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΛΔ είναι όμοια, R β) να δείξετε ότι ( ΒΓ ) =. 5 γ) Να βρείτε το εμβαδό του τριγώνου συναρτήσει του R. δ) Να υπολογίσετε τη γωνία Α του τριγώνου ΑΒΓ με προσέγγιση δεκάτου. Σελ. 6 of 7

42 Οι Εισηγητές Μεσαρίτου Άδα Σ.Β.Δ Τιμοθέου Σάββας Β.Δ Η διευθύντρια Φιλίππου Γεωργία Χατζηγεωργίου Έλενα Ζήκκος Ηλίας Κουμπάρου Χριστίνα Χατζηγιάννη Μαρία Σελ. 7 of 7

43 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ (ΔΑΣΟΥΠΟΛΗΣ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 00 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 7 Ιουνίου 00 ΤΑΞΗ : A ΧΡΟΝΟΣ : ώρες και 30 λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ: ) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής που φέρει τη σφραγίδα του σχολείου. ) Τα σχήματα των ασκήσεων να μεταφέρονται στο γραπτό σας. 3) Να γράφετε μόνο με μελάνι (στα σχήματα επιτρέπεται και μολύβι). 4) Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υλικού. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τέσσερις ( 4 ) σελίδες. ΜΕΡΟΣ Α : Από τις 5 ασκήσεις να λύσετε μόνο τις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με μονάδα.. Να λύσετε την εξίσωση : χ + 5χ 3 = 0. Να βρείτε την εξίσωση ου βαθμού που έχει ρίζες τις χ = + 3 και χ = Να απλοποιήσετε το κλάσμα : χ + 7χ 4 χ 6 4. Να βρείτε : α) το πεδίον ορισμού της συνάρτησης ψ = χ β) το πεδίον τιμών της συνάρτησης 3χ ψ = χ + 5. Δίνονται οι ευθείες ( ε ) : ψ = 6χ και ( ε ) : ψ = ( μ + ) χ + 37 Να βρείτε την τιμή της παραμέτρου μ ώστε οι ευθείες να είναι: α) παράλληλες β) κάθετες. 5 ο ο 6. Αν ημ θ = και 90 < θ < 80 να υπολογίσετε την αριθμητική τιμή της παράστασης: 3 3ημθ 5σφθ Α = 4εφθ + 6συνθ 7. Να αποδείξετε την τριγωνομετρική ταυτότητα : τεμω ημω εφω = συνω /

44 8. Αν η εξίσωση χ + βχ + γ = 0 έχει διακρίνουσα Δ = 6 και άθροισμα ριζών S = 6, να υπολογίσετε τις τιμές των β και γ. 9. Δίνεται η συνάρτηση : ψ = χ + χ + 3. α) Να βρείτε : (i) τα σημεία τομής της με τους άξονες συντεταγμένων χ Οχ και ψ Οψ (ii) τον άξονα συμμετρίας της (iii) τη μέγιστη ή ελάχιστη τιμή της. β) Να σχεδιάσετε τη γραφική της παράσταση. ( χ 9) (χ + 5χ 3) 0. Να λύσετε την ανίσωση : 0 ( χ) ( χ + 3χ + 5). Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με κορυφές τα σημεία Α(, 3 ), Β( 4, 5 ) και Γ(, ). Να βρείτε: α) την κλίση της πλευράς ΑΒ του τριγώνου β) την εξίσωση της ευθείας (ε) που περνά από το σημείο Γ και είναι παράλληλη της ΑΒ γ) την εξίσωση του ύψους ΓΔ του τριγώνου.. Στο σχήμα η ΒΔ είναι διάμετρος του κύκλου ( Κ, R) ψ ο και η ΒΕ εφαπτομένη του κύκλου. 60 Αν ΑΒΕ = 60 ο και ΒΓ = 80 ο να υπολογίσετε ω τις γωνιές χ, ψ και ω. χ 80 ο Ε εφθ ημθ 3. Να αποδείξετε την τριγωνομετρική ταυτότητα : = σφθ τεμθ + συνθ 4. Στο σχήμα τα Α, Β, Γ και Δ είναι σημεία του κύκλου, ΑΒ = 5 cm, ΓΔ = cm και ΑΣ = 3 cm. α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΣΒΓ και ΣΑΔ είναι όμοια και να βρείτε το λόγο ομοιότητάς τους. β) Να υπολογίσετε το μήκος χ του Σ Γ. 5 3 χ 5. Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α=90 ο ) να φέρετε το ύψος ΑΔ. Η διχοτόμος της γωνιάς Β τέμνει το ύψος ΑΔ στο σημείο Ζ και την πλευρά ΑΓ στο σημείο Ε. Να αποδείξετε ότι ισχύει η ισότητα : ( ΒΖ ) ( ΕΓ) = ( ΒΕ ) ( ΑΖ) /3

45 3 ΜΕΡΟΣ Β : Aπο τις 6 ασκήσεις να λύσετε μόνο τις 4. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με μονάδες.. Στο σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f ( χ ) = χ + βχ + γ. Η καμπύλη τέμνει τους άξονες συντεταγμένων στα σημεία Α, Β, Γ και έχει ελάχιστη τιμή στο σημείο Δ. Οι τετμημένες των σημείων Α και Β είναι και 5 αντίστοιχα. α) Να αποδείξετε ότι f ( χ) = χ 4χ 5. 5 β) Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων Γ και Δ. γ) Να βρείτε το πεδίο τιμών της συνάρτησης ψ = f (χ). δ) Mε τη βοήθεια της γραφικής παράστασης, να βρείτε το πρόσημο του τριωνύμου : χ 4χ 5 για τις διάφορες πραγματικές τιμές του χ.. Δίνεται η εξίσωση μχ ( μ + ) χ + μ + 6 = 0, με μ 0. Αν χ και χ είναι οι ρίζες της, να βρείτε τις τιμές του μ ώστε : α) η εξίσωση να έχει ρίζες αντίθετες β) η εξίσωση να έχει ρίζες ετερόσημες γ) να ισχύει η σχέση : χ χ χ + χ = 4μ 7 + ο ο 3. Αν συν ω 7συνω + 3 = 0 και 0 < ω < 90 να υπολογίσετε το συνω και την αριθμητική τιμή της παράστασης : Β = συνω ημω εφω εφ ω συν ω 4. Η ευθεία (ε) περνά από το σημείο Α( 3, ), τέμνει τον αρνητικό ημιάξονα Οχ στο σημείο Β και τον άξονα ψ Οψ στο σημείο Γ. Αν ΟΒΑ = 45 ο να βρείτε : α) την εξίσωση της ευθείας (ε) β) τις συντεταγμένες των σημείων Β και Γ γ) το εμβαδόν του τριγώνου ΒΟΓ δ) την τιμή του κ ώστε η ευθεία που περνά από τα σημεία Δ(, ) και Ζ( 0, κ ) να είναι κάθετη στην ευθεία (ε). /4

46 4 5. α) Να λύσετε την εξίσωση : χ 4 3χ 4 = 0 ο ο ημ(360 θ ) εφ(90 θ ) β) Αν ισχύει η σχέση : = 3 o ο o συν (80 θ ) τεμ(70 + θ ) εφ(80 + θ ) και ο ο 70 < θ < 360, να υπολογίσετε τη γωνία θ. 6. Τραπέζιο ΑΒΓΔ με βάσεις ΑΒ και ΓΔ είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο. Στο σημείο Β να φέρετε την εφαπτομένη του κύκλου που τέμνει την προέκταση της ΓΔ στο σημείο Ε. Να αποδείξετε ότι: α) τα μικρά τόξα ΒΓ και ΑΔ είναι ίσα β) ( ΒΔ) = ( ΒΑ) ( ΔΕ) Η Διευθύντρια Γεωργία Κούμα

47 ΛΥΚΕΙΟ Γ. ΤΑΛΙΩΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑÏΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 00 Μάθημα :Μαθηματικά Διάρκεια εξέτασης :.30 Τάξη : Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνία : 8/05/00 ΟΔΗΓΙΕΣ: α)επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματισμένης υπολογιστικής μηχανής. β) Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού. γ) Να γράφετε μόνο με μελάνι. (Για τα σχήματα επιτρέπεται και το μολύβι) δ) Τα σχήματα των ασκήσεων να μεταφέρονται στο γραπτό σας. ΜΕΡΟΣ Α : Από τις 5 ασκήσεις να λύσετε μόνο τις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 5/00.. Να λύσετε την εξίσωση: 3χ 5χ = 0. Να βρεθεί η κλίση της ευθείας που περνά από τα σημεία Α(,) και Β (, 6). χ 3. Να βρεθεί το πεδίο ορισμού και πεδίο τιμών της συνάρτησης y = χ Να μετατρέψετε σε κλάσματα ισοδύναμα με ρητό παρονομαστή α) 0 5 β) Αν συνω = και 90 < ˆ ω < 80, να βρεθούν οι άλλοι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας ω Δίνεται η εξίσωση 4χ 3χ 5= 0 με ρίζες χ,χ. Χωρίς να λύσετε την εξίσωση να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων: α) χ + χ και χ χ β) 4χ χ + 4χ χ 7. Να λύσετε την ανίσωση: χ 0. 3 χ 8. Να αποδείξετε την ταυτότητα: συνθ + σϕθ = σϕθ ( + ημθ ). /4

48 ( ) 0 9. Δίνεται η εξίσωση: λ χ + 4 χ + =.Να βρείτε το λ ώστε η εξίσωση να έχει ρίζες πραγματικές και ίσες. ( ) 0. Δίνεται η εξίσωση: χ 3κχ κ + = 0. Να βρείτε την τιμή της παραμέτρου κ, έτσι ώστε η εξίσωση να έχει: α) ρίζες αντίθετες. β) ρίζες αντίστροφες.. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης: ψ = χ + χ Να δείξετε ότι: ( 360 ) ( ) ( 80 ) συν( 90 θ) ημ ( 80 + θ) συν + θ ημ θ εφ + θ = 3. Δίνεται κύκλος (Ο, R). Αν η ΑΔ είναι εφαπτόμενη του κύκλου στο σημείο Α, ΑΒ είναι η διάμετρος του κύκλου και η γωνία τις απαντήσεις σας ). ΔΑΓ ˆ = 65, να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ.(Να δικαιολογήσετε Α 65 Δ Ο Γ Β 4. Δίνεται η εξίσωση: χ 3χ+ 5= 0, με ρίζες χ, χ. Να σχηματίσετε εξίσωση δευτέρου βαθμού με ρίζες: ρ =, ρ χ = χ. 5. Να λύσετε το σύστημα: 3χ + ψ = 6 χψ = 3 /4

49 ΜΕΡΟΣ Β : Από τις 6 ασκήσεις να λύσετε μόνο τις 4. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 0/00.. Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης: Από τα στοιχεία του σχήματος να βρείτε: ( ) = α + β + γ με α 0. f x x x α) Το πρόσημο του α β) Τις ρίζες της εξίσωσης f( x ) = 0 γ) Την τιμή του γ δ) Tο πεδίο ορισμού και πεδίο τιμών της συνάρτησης ε) Τον άξονα συμμετρίας στ) Τις συντεταγμένες της κορυφής της καμπύλης ζ) Το πρόσημο του f (00) η) Τη λύση της ανίσωσης f( x ) < 0. Να λύσετε την ανίσωση: ( 4χ + )( χ + χ 8)( 3χ 4χ + ) ( 9 χ ) 0 3. Δίνεται η εξίσωση ( ) Να δείξετε ότι: τεμ ω χ τεμω χ ( ) + =0 με ρίζες χ και χ. α) Η εξίσωση έχει ρίζες πραγματικές και άνισες για όλες τις τιμές του ω. β) χ+ χ = σφωστεμω γ) δ) χ χ = σφ ω + = τεμω. χ χ 4. α) Να υπολογίσετε την τιμή της γωνίας χ, αν 0 < χ < 80 και ισχύει σχέση: ( ) ( ) ( ) ( ) εφ( 80 + χ) συν( 80 χ) ημ( 80 + χ) ημ 360 χ ημ90 χ συν360 χ εφ χ = β) Δίνεται το ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ). Να φέρετε το ύψος ΑΔ και την ΔΕ κάθετη στην ΑΓ ( ΔΕ ΑΓ ). Να δείξετε ότι: ( ) ( ΔΕ) = ( ΑΔ) (ΒΔ ΑΒ ) 3/4

50 5. α) Στο σχήμα δίνονται: ΒΓ διάμετρος του κύκλου, ΑΔ εφαπτομένη του κύκλου και ΒΔ τόξο 60. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές.(να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας ). Δ Α Β Κ Γ β) Να αποδείξετε την ταυτότητα: συνθ συνθ + + = ( + εϕθ ) τεμθ + εϕθ τεμθ εϕθ 6. Δίνονται τα σημεία: Α ( 5, 7), Β ( 7, 4) και (,5) Γ. α) Να δείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο με Α= ˆ 90 o β) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ΒΓ. γ) Να βρείτε την εξίσωση του ύψους ΑΔ δ) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που είναι παράλληλη με τη ΒΓ και περνά από το Α. Εισηγητές H Συντονίστρια Β.Δ Ο Διευθυντής... Κ. Χατζηδημητρίου Α. Δημητρίου Α. Φιλιππίδης.. Α.Παπαντωνίου 4/4

51 ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 009/00 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 00 ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/00 ΧΡΟΝΟΣ:, 5 ΩΡΕΣ Οδηγίες : ) Να γράφετε μόνο με μελάνι (μαύρο ή μπλε). ) Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού. 3) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. 4) Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 4 σελίδες. ΜΕΡΟΣ Α Από τις 5 ασκήσεις να λύσετε ΜΟΝΟ τις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με μονάδα..δίνεται η εξίσωση x - 9x + 5 = 0.Χωρίς να λύσετε την εξίσωση να βρείτε το είδος των ριζών, το άθροισμα και το γινόμενο των ριζών..να βρεθεί η εξίσωση ευθείας που περνά από το σημείο Α(,-3) και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ = 3.Να βρείτε το πεδίο ορισμού των πιο κάτω συναρτήσεων : (α) 3x f(x) = 4-3+x (β) f(x) = x _ 3x 4.Να βρείτε τις τιμές των κ και λ έτσι ώστε η εξίσωση κ x 5λ = λx+ 5 να είναι αόριστη. 5. Αν α > 0 να βρείτε την τιμή της παράστασης : Α = 3 4 α : α ( ) α. α

52 6. Δίνεται κύκλος με κέντρο το Κ. Η ευθεία ΕΖ είναι εφαπτομένη του κύκλου στο Β. Αν το τόξο ΑΒ = 80, να υπολογίσετε τις γωνίες : ΑΚΒ ˆ, ΑΓΒ ˆ, ΚΑΒ ˆ, ΚΒΕ ˆ, ΑΒΖ ˆ (να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας) 7. Δίνεται η συνάρτηση f(x) = 3x - 6x + 7 η οποία παριστάνει παραβολή.να βρείτε : α) Τον άξονα συμμετρίας β) Τις συντεταγμένες της κορυφής. γ) Τις συντεταγμένες του σημείου τομής της παραβολής με τον άξονα ΨΨ. 8. Να λύσετε το σύστημα : x + ψ =5 xψ +x =6 9. Δίνεται 34ημθ +7συνθ Α = 8εφθ -5στεμθ 8 συνθ =- και ημθ >0. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης : 7 0. Να λύσετε την ανίσωση : x( 3x +x - 4 ) > 0. Δίνεται η εξίσωση (μ -)x -4μx+5μ + 6 = 0, μ. Να βρείτε για ποια τιμή του μ : α) η εξίσωση έχει μια ρίζα το -3 β) η εξίσωση έχει ρίζες αντίστροφες. Να αποδείξετε την ταυτότητα : ημ x συνx + =εφx σφx ημx.στεμ x 3. Σε ένα ρόμβο ΑΒΓΔ δίνονται ΑΒ = ( x + 3) cm, ΒΓ= (x ) cm, Α ˆ = 65 + ψ και Β= ˆ 0 + ψ Να υπολογίσετε : α) Τις τιμές των χ και ψ β) Τη γωνία ΑΓΒ ˆ γ) Τη περίμετρο του ρόμβου

53 o 4. Δίνεται ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (Α= 90 ), τα σημεία Δ και Ε είναι τα μέσα των πλευρών ΒΓ και ΑΓ αντίστοιχα Προεκτείνουμε τη ΔΕ κατά τμήμα ΔΕ=ΕΖ. Να δείξετε ότι το τετράπλευρό ΑΔΓΖ είναι τετράγωνο. o o o 5. Αν ισχύει η σχέση : ( ) ( ) x +(συνθ +)x +5 = και (ε ):xσυνθ - ψ =0 0 εφ(80 + ω) + σφ 90 + ω = 5σφ 70 - ω - 6 έχει ρίζες αντίθετες να δείξετε ότι οι ευθείες είναι κάθετες μεταξύ τους. και η εξίσωση (ε ):y= xεφω - ΜΕΡΟΣ Β Από τις 6 ασκήσεις να λύσετε ΜΟΝΟ τις 4 Κάθε άσκηση βαθμολογείται με μονάδες. ˆB =90 o ).Ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( έχει κορυφές Β(3,), Γ(-,-) και η κορυφή Α βρίσκεται πάνω στην ευθεία 3x - ψ -= 0.Να βρείτε : α) Την κλίση της ΒΓ β) Την εξίσωση της ευθείας ΑΒ γ) Τις συντεταγμένες του σημείου Α δ) Τις συντεταγμένες του σημείου Δ ώστε το τετράπλευρο ΑΒΓΔ να είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.. Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f ( x ) =αx +βx+γ. Να βρείτε: (να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις) α) το πρόσημο των α, β και γ β) το πεδίο τιμών γ) τις λύσεις τις εξίσωσης αx +βx+γ = 0 γ -6β δ) την τιμή της παράστασης A= α ε) για ποιες τιμές του x ισχύει αx +βx+γ 0 στ) τη τιμή της παράστασης ( ) f( ) f B= f ( 0) 3

54 3. α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f ( x) = ( x x+ 3)( x+ ) ( 3 x) β) Αν o o o ( ) ( ) ( ) o o συν ( 90 - α ).συν ( 80 - α) συν 70 + α.ημ α.εφ 90 + α Α = και ( ) ( o ) ( o ) Β = ημ α - συν α +4ημ ασυν α + ημ 90 + α συν 80 + α να δείξετε ότι Α = στεμ α Β 4. Από σημείο Α εκτός κύκλου φέρουμε εφαπτόμενες ΑΒ και ΑΓ οπού Β και Γ σημεία του κύκλου.από το Α φέρουμε τη τέμνουσα ΑΔΕ (που δεν περνά από το κέντρο του κύκλου) όπου Δ και Ε σημεία του κύκλου. Να δείξετε ότι: α) τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΕΒ είναι όμοια β) ισχύει η σχέση ( ΑΓ ) = ( ΑΕ).( ΑΔ) γ) ισχύει η σχέση ( ΒΔ).( ΕΓ ) = ( ΒΕ).( Γ Δ) 5. Δίνεται η εξίσωση x -3x+λ =0 με ρίζες x, x, α) Να σχηματίσετε εξίσωση β βαθμού με ρίζες β) Αν ρ, ρ είναι οι ρίζες της εξίσωσης ώστε να ισχύει η σχέση 6. Δίνεται η εξίσωση + ρ ρ ( ) ρ = x x, ρ x = x λx -( 9-λ)x + λ = 0 τεμθx + +εφθ x+ημθ + τεμθ =0 α) Να δείξετε ότι έχει ρίζες ίσες β) Αν x, x οι ρίζες τις εξίσωσης να δείξετε ότι ισχύει η σχέση ) (x + + x x x -ημθσυνθ =6, να βρείτε τις τιμές του λ Εισηγητές : Γιώργος Παντζιαράς (Συντονιστής Β.Δ) Αδάμος Αδάμου Φωτιάδου Καλλισθένη Τσαγκάρης Ανδρέας Γεωργίου Ειρήνη Αγγελή Στέλλα Σολωμού Μαρία (Πετρίδου Πετρούλα) Ο Διευθυντής: Παπαζαχαρίου Μιχάλης 4

55 5

56 ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ : Α ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 08/06/00 Α ΣΕΙΡΑ ΧΡΟΝΟΣ : : 30 ώρες Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 5 σελίδες ΟΔΗΓΙΕΣ Να γράφετε μόνο με μελάνι μπλε. Τα σχήματα επιτρέπεται να είναι με μολύβι. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματισμένης υπολογιστικής μηχανής. ΜΕΡΟΣ Α Από τις 5 ασκήσεις να λύσετε ΜΟΝΟ.Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.. Να λυθεί η εξίσωση : x + 7x+ 6= 0.. Να βρεθεί το πεδίο ορισμού (Π.Ο.) και το πεδίο τιμών (Π.Τ.) της συνάρτησης x y =. x 3. Να βρεθεί η εξίσωση ευθείας που περνά από τα σημεία Α(3,4) και Β(,). 4. Να σχηματίσετε εξίσωση δευτέρου βαθμού που να έχει ρίζες τους αριθμούς και Να απλοποιηθεί το κλάσμα : 3x 0x+ 3. x 9 6. Δίνεται ο κύκλος (Κ,R) και τόξο ΑΒΓ = 74. Να υπολογίσετε τις γωνίες ˆ ω, ˆ ϕ και ˆ θ. 3 5συν x 4εϕ x 7. Αν ημ x =, 0 < x < 90, να βρείτε την τιμή της παράστασης A =. 5 6σϕ x 8. Να λυθεί η ανίσωση : x + 7x+ 3 0.

57 ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ εϕx+ σϕx 9. Να αποδείξετε την ταυτότητα : =. τεμx στεμx 0. Να λυθεί η εξίσωση : x 5x 6 = Αν x, x οι ρίζες της εξίσωσης x 5x+ 3= 0 να υπολογίσετε τις πιο κάτω παραστάσεις, χωρίς να τη λύσετε : α) x x x + β) 5xx+ 5xx x x + y = 0. Να λυθεί το σύστημα :. x y = 5 3. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ. Αν η ευθεία (ε ) : y=x πέρνα από τις κορυφές του παραλληλογράμμου Α και Δ να βρείτε την εξίσωση ευθείας που περνά από τις κορυφές Β και Γ(5,0) του παραλληλόγραμμου. ( 90 ) ( ) ( 80 ) ( 360 ) ημ ω σϕ ω 4. Να αποδείξετε τη σχέση: = τεμ ω σϕ ω συν ω 5. Σε οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ φέρουμε τα ύψη ΑΜ και ΒΔ. Αν Ε είναι το σημείο τομής των υψών του, να αποδείξετε ότι : α) (ΕΑ)(ΕΜ)=(ΕΒ)(ΕΔ) β) (ΑΓ)(ΓΔ)=(ΒΓ)(ΓΜ)

58 ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΡΟΣ Β Από τις 6 ασκήσεις να λύσετε ΜΟΝΟ 4. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 0 μονάδες.. Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση f x = αx + βx+ γ. της συνάρτησης ( ) Να βρείτε : α) Πεδίο Ορισμού β) Πεδίο Τιμών γ) τις ρίζες της εξίσωσης αx + βx+ γ = 0 δ) την εξίσωση του άξονα συμμετρίας ε) το πρόσημο της διακρίνουσας στ) το πρόσημο του α ζ) την τιμή του γ η) τις συντεταγμένες του ακρότατου σημείου θ) την τιμή του f ( ) ι) το πρόσημο του γινομένου f ( α) f ( β) όταν α (, 3 ), β ( 3, ) +.. α) Να βρεθεί η γωνία θ, 0 < θ < 90 αν ισχύει : ημ ( 90 θ ) συν ( 80 θ ) εϕ ( 70 ) σϕ ( θ ) συν ( 360 θ ) θ = 3 3 ημω σϕω συν ω β) Να αποδείξετε την ταυτότητα : = 3 εϕω συνω εϕω ημ ω 3

59 ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Δίνεται η εξίσωση ( λ ) x ( λ ) x ( λ ) =0, λ. Να βρείτε το λ ώστε : α) Οι ρίζες να είναι αντίθετες β) Οι ρίζες να είναι αντίστροφες γ) Το άθροισμα των ριζών να είναι ίσο με το γινόμενό τους δ) Το άθροισμα των ριζών να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με. 4. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με κορυφές Α(5,) και Β(3,5). Έστω Κ το σημείο τομής των διαγωνίων του με συντεταγμένες (7, ). α) Να δείξετε ότι το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ είναι ρόμβος. β) Να βρείτε τις εξισώσεις των διαγωνίων του. γ) Αν επιπλέον οι συντεταγμένες του σημείου Γ είναι (9, 3) να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου Δ. 5. α) Δίνεται η εξίσωση : x ( λ ) + x+ λ 4=0. Αν x, x είναι οι ρίζες της, να βρεθούν οι τιμές x του λ, ώστε : x x +. x β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού (Π.Ο.) της συνάρτησης f με τύπο : f( x) = 5x 8x+ x + x 4 4

60 ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ α) Δίνεται κύκλος (Κ,R). Από τυχαίο σημείο Α του κύκλου, φέρουμε κάθετο ευθύγραμμο τμήμα ΑΔ πάνω σε διάμετρο ΒΓ του κύκλου. Να αποδείξετε ότι : (ΑΒ)(ΑΓ)=(ΒΓ)(ΑΔ) β) Να υπολογίσετε την περίμετρο του πιο κάτω παραλληλογράμμου. Ο Διευθυντής: Χάρης Χαραλάμπους 5

61 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΡΩΝ Σχολική χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 00 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνία: Παρασκευή, /05/00 Ώρα: 7.45 π.μ. Διάρκεια:,5 ώρες ΟΔΗΓΙΕΣ: Να γράφετε μόνο με μπλε ή μαύρη πένα (τα σχήματα με μολύβι). Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού. Το γραπτό αποτελείται από 5 σελίδες. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. ΜΕΡΟΣ Α : Από τα 5 θέματα να απαντήσετε ΜΟΝΟ στα. Κάθε σωστό θέμα βαθμολογείται με μία () μονάδα.. Να λύσετε την εξίσωση x 9x 0 + =0. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών της συνάρτησης x + ψ = x 3 3. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που περνά από το σημείο (, ) και έχει κλίση 3 4. Να κατασκευάσετε εξίσωση β βαθμού με ρίζες χ = 3 και χ = 0 5. Χωρίς τη χρήση υπολογιστικής μηχανής να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: 3ημ30 4συν εϕ 60 Α= εϕ45 6. Να λύσετε την ανίσωση: 3χ 5χ + 0

62 7. Να βρείτε την τιμή των πιο κάτω αριθμητικών παραστάσεων: ( ) ( ) , 7. 7 Α= + Β= + 8. Η εξίσωση χ 8χ 6= 0 έχει ρίζες χ, χ. Χωρίς να λύσετε την εξίσωση, να βρείτε: α) το είδος των ριζών της β) τις τιμές των παραστάσεων: Α= χ + χ + χ. χ, Β= 3χ + 3χ 9. Στον κύκλο ( Κ, ρ) δίνεται το τόξο ΒΓ= 40 και η ΑΒ διάμετρος. Να υπολογιστούν οι γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ και η γωνία ˆ ΓΑΔ. (Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας). Β Κ 40 Α Δ Γ 0. Δίνονται οι ευθείες ε : ψ = ( κ + ) χ + 5 και ε : 3χ ψ + =. Να βρείτε την τιμή του κ, εάν οι δυο ευθείες είναι παράλληλες. 5. Αν ημω = και 70 < ˆ ω < 360, να βρείτε την τιμή της παράστασης: 3 Α= 3συνω 4εϕω τεμω. Να λύσετε την ανίσωση: (4χ + ).( χ 9).( χ χ ) < 0 3. Να δείξετε ότι η εξίσωση και ίσες. ( ημ α) χ ( συνα) χ σϕ α 0 + = έχει ρίζες πραγματικές

63 4. Να λύσετε το σύστημα : χ + ψ = 4 χ + ψ = 5 5. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ. Αν Ε και Ζ είναι τα μέσα των πλευρών ΑΒ και ΓΔ αντίστοιχα και ΔΕΓ ˆ = 90, να δείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΕΖΔ είναι ρόμβος. ΜΕΡΟΣ Β : Από τα 6 θέματα να απαντήσετε ΜΟΝΟ στα 4. Κάθε σωστό θέμα βαθμολογείται με δύο () μονάδες.. Δίνεται η γραφική παράσταση της να βρείτε: α) το πεδίο ορισμού της β) το πεδίο τιμών της f ( χ) αχ βχ γ = + +. Από τη γραφική της παράσταση 3 y γ) τις συντεταγμένες της κορυφής της δ) τις λύσεις της αχ + βχ + γ = 0 ε) την τιμή του γ στ) την τιμή του β και α ζ) την τιμή των f () και f (4) η) τις λύσεις της ανίσωσης f ( χ) x 3

64 . Να λύσετε: α) την εξίσωση 4 χ 3χ 4 0 = και β) την ανίσωση 4 χ.( χ 3χ 4) χ χ χ ( ).( + 4) 0 3. Δίνεται η εξίσωση χ + ( κ ) χ κ + =0 με κ R. Να βρείτε τις τιμές του κ για τις οποίες η εξίσωση έχει: α) μια ρίζα ίση με β) ρίζες αντίθετες γ) γινόμενο ριζών ίσο με 6 δ) ρίζες πραγματικές και ίσες 4. α) Αν 0 < ˆ χ < 90 και ισχύει η ισότητα εϕ(80 χ). σϕ(70 + χ) + τεμ(90 + χ). ημ(360 χ) =, εϕχ. στεμχ να βρείτε σε μοίρες τη γωνία χ. β) Να αποδείξετε την ταυτότητα: + εϕ χ εϕ χ = ημ χ 5. Δίνεται ορθογώνιο ΑΒΓΔ, με εξίσωση πλευράς ΑΒ τη ψ = 3χ 4 και κορυφές Α(3,5) και Γ (7, α). α) Αν η κλίση της διαγωνίου ΑΓ είναι -, να βρείτε την τιμή του α β) Να βρεθεί η εξίσωση της πλευράς ΑΔ γ) Να βρεθεί η εξίσωση της πλευράς ΓΔ, αν είναι γνωστό ότι το α = 3 δ) Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου Δ 4

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΙΤΣΗ - ΛΕΜΥΘΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΙΤΣΗ - ΛΕΜΥΘΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΙΤΣΗ - ΛΕΜΥΘΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 0-0 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 0 Μάθημα: Μαθηματικά ΤΑΞΗ: A Λυκείου Ημερομηνία: 5 Ιουνίου Διάρκεια: :30 ΟΔΗΓΙΕΣ: Να γράφετε μόνο με μπλε ή

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Επανάληψης Τάξη Δ Εν. 1: Διανύσματα

Ασκήσεις Επανάληψης Τάξη Δ Εν. 1: Διανύσματα Ασκήσεις Επανάληψης Τάξη Δ 016-017 Εν. 1: Διανύσματα 1. Να ονομάσετε τα στοιχεία ενός διανύσματος.. Δίνεται το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ, όπως φαίνεται στο σχήμα. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τις πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 016-017 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 017 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΣ: 100 0 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06 / 06 / 017 ΒΑΘΜΟΣ:... Αριθμητικά :.... ΤΑΞΗ: Γ Ολογράφως:......

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 6 / 2014 Αριθμητικά :.... ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Γ Ολογράφως:......

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛ. ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛ. ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛ. ΧΡΟΝΙΑ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΕΡΑ. Να λύσετε τα πιο κάτω συστήματα: α) χ+ψ=7 β)3κ+λ=4 γ) +y= δ)χ+ψ= χ-ψ=- 5κ=+3λ -y-y =7 4χψ=3.Να γίνουν οι πράξεις: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 016-017 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 017 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1 / 5 / 017 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: ώρες ΒΑΘΜΟΣ: 100 0 Αριθμητικά :.... Ολογράφως:......

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 016-017 Κεφάλαιο 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1. Δίνεται το τρίγωνο ΑΒΓ με Α(-1,), Β(,)και Γ(-6,).Αν Μ το μέσο της ΒΓ, να υπολογίσετε: α) το διάνυσμα BM β) το διάνυσμα AM

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 015-016 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 016 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:,5 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6 ΜΑΪΟΥ 016 ΟΔΗΓΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 ο ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α1.1 Ισότητα τριγώνων Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με ΑΒ=ΑΓ. Προεκτείνουμε τη βάση ΒΓ κατά ίσα τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΤΣΙΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Σχολική χρονιά : 01-013 Βαθμός:... Υπογραφή:... ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 013 Μάθημα : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ημερομηνία : 10-06-013 Σελίδες : 1 Τάξη : Γ Διάρκεια : ώρες Ώρα: 08:00-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ...

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ... Αμυραδάκη 0, Νίκαια (10-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΘΕΜΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 Α. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ισούται με το γινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ Ορισμός: Δύο ευθύγραμμα σχήματα ονομάζονται όμοια, αν έχουν τις πλευρές τους ανάλογες και τις γωνίες που σχηματίζονται από ομόλογες πλευρές τους ίσες μία προς μία. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 015-016 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 016 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Γ Γυμνασίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Παρασκευή, 10 Ιουνίου 016 ΧΡΟΝΟΣ: ώρες ΒΑΘΜΟΣ:. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Όνομα μαθητή /τριας: Τμήμα: Αρ.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Όνομα μαθητή /τριας: Τμήμα: Αρ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΤΑΞΗ: B ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12 / 6 / 2013 Βαθμός: Ολογράφως: Υπογραφή: Όνομα μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

log( x 7) log( x 2) log( x 1)

log( x 7) log( x 2) log( x 1) ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 01-13 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 013 Ημερομηνία: 0/5/013 Ημέρα:Δευτέρα Μάθημα (Μαθηματικά Κατεύθυνσης) Τάξη Β Ώρα:10.30-13.00 Χρόνος:,5 ώρες Οδηγίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ Βασικά θεωρήματα Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο μιας κάθετης πλευράς του είναι ίσο με το γινόμενο της υποτείνουσας επί την προβολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Τάξη: Β Χρόνος: 2 ώρες Υπογραφή Καθηγητή :...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Τάξη: Β Χρόνος: 2 ώρες Υπογραφή Καθηγητή :... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Σχολική Χρονιά 0-0 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 0 Μάθημα: Μαθηματικά Βαθμολογία:... Ημερομηνία: /0/0 Ολογράφως:... Τάξη: Β Χρόνος: ώρες Υπογραφή Καθηγητή :..... Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα ( ) = ( 1)( 3 2) ( 1) 2. i) Να αποδείξετε ότι ( ) ii) Να υπολογίσετε την αριθμητική τιμή του ( ) iii) Να λύσετε την εξίσωση P( x ) = 0

Άλγεβρα ( ) = ( 1)( 3 2) ( 1) 2. i) Να αποδείξετε ότι ( ) ii) Να υπολογίσετε την αριθμητική τιμή του ( ) iii) Να λύσετε την εξίσωση P( x ) = 0 ΤΑΞΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ MAΘΗΜΑΤΙΚΑ 016 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Άλγεβρα 1) Δίνεται το πολυώνυμο ( ) = ( + 1)( 1) ( + 1)( 5 + 7) P x x x x x i) Να αποδείξετε ότι ( ) P x = 7x x 8 Να υπολογίσετε την αριθμητική τιμή

Διαβάστε περισσότερα

4 ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

4 ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 4 ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 1. Δίνεται ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ( ˆ =90 ο ) και ΑΔ η διχοτόμος της γωνίας A. Από το σημείο Δ φέρουμε παράλληλη προς την ΑΒ που τέμνει την πλευρά ΑΓ στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. και 25x i). Να κάνετε τις πράξεις στο πολυώνυμο.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. και 25x i). Να κάνετε τις πράξεις στο πολυώνυμο. ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ 1 Δίνονται τα πολυώνυμα (3x ) (5 x)(3x ) και 5x 9 i). Να κάνετε τις πράξεις στο πολυώνυμο. ii). Να βρείτε την τιμή του

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Β' Γυμν. - Επαναληπτικές Ασκήσεις 1 Άσκηση 1 Απλοποίησε τις αλγεβρικές παραστάσεις (α) 2y 2z 8ω 8ω 2y 2z (β) 1x 2y 3z 3 3 z 2z z 2 x y Επαναληπτικές Ασκήσεις Άλγεβρα - Γεωμετρία Άσκηση 2 Υπολόγισε την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ 1. Να αναπτύξετε τις ταυτότητες: α. (α+8) β. (-) γ. (γ+k) δ. (+γ) ε. (3k-5λ) ζ. (5/κ - 4/λ) η. (/3-χ/4) θ. (χ - 3/χ) ι. (χ/3+3ψ/4) κ. (3χ+χ/) λ. (χ+8)(χ-8)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/05/2014. Όνομα Μαθητή/τριας:... Τμήμα:... Αρ.:...

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/05/2014. Όνομα Μαθητή/τριας:... Τμήμα:... Αρ.:... ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/05/2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2:30 ΩΡΑ: 10:45 13:15 Όνομα Μαθητή/τριας:...........................

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/6/2014 Αριθμητικά.. ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες Ολογράφως: ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:......

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και Α. Να χαρακτηρίσετε Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: α. Οι διχοτόμοι δύο διαδοχικών και παραπληρωματικών γωνιών σχηματίζουν ορθή γωνία. β. Οι διαγώνιες κάθε παραλληλογράμμου είναι ίσες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

2ηέκδοση 20Ιανουαρίου2015

2ηέκδοση 20Ιανουαρίου2015 ηέκδοση 0Ιανουαρίου015 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΘΗΣΗ (β-πακέτο ασκήσεων) 1 89 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και Δ εσωτερικό σημείο του ΒΓ. Φέρουμε από το Δ παράλληλες στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ. Η παράλληλη στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Ονοματεπώνυμο :.. Τμήμα:.Αρ.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Ονοματεπώνυμο :.. Τμήμα:.Αρ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Γ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 12/ 06 /2015 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 2 ώρες ( 07:45 09:45) Βαθμός :.. Ολογράφως

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη A Μάθημα: Γεωμετρία

Τάξη A Μάθημα: Γεωμετρία Τάξη A Μάθημα: Γεωμετρία Η Θεωρία σε Ερωτήσεις Ερωτήσεις Κατανόησης Επαναληπτικά Θέματα Επαναληπτικά Διαγωνίσματα Περιεχόμενα Τρίγωνα Α. Θεωρία-Αποδείξεις Σελ.2 Β. Θεωρία-Ορισμοί..Σελ.9 Γ. Ερωτήσεις Σωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016 2017 ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΤΑΞΗ: B Βαθμός: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31 / 05 / 2017 ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες Ολογρ.:... Υπογραφή:. Ονοματεπώνυμο:..

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 1) Ο λόγος των μηκών δύο κύκλων ( Ο, ρ ) και ( Ο, ρ ) είναι 1 3. Αν ρ = 1,15 cm να βρείτε : Την ακτίνα ρ. Το μήκος του ( Ο, ρ ) Το λόγο των διαμέτρων τους. 2) Οι περίμετροι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ Ονοματεπώνυμο:.. Τμήμα:. Αριθ.:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ Ονοματεπώνυμο:.. Τμήμα:. Αριθ.: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016 2017 ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΤΑΞΗ: Α Βαθμός: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02 / 06 / 2017 ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες Ολογρ.:... Υπογραφή:. Ονοματεπώνυμο:..

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων

Γεωμετρία Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Γεωμετρία Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων www.askisopolis.gr η έκδοση - - 0 Μεταβολές από την προηγούμενη έκδοση Αφαιρέθηκαν οι ασκήσεις _90, _900 και _907 Αλλαγές: Στην άσκηση _909 άλλαξε το β ερώτημα, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ -ΙΟΥΝΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ :

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ -ΙΟΥΝΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ : ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ -ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θέμα 1 ον ΘΕΩΡΙΑ : α) Τι καλείται αριθμητική παράσταση και τι καλείται αλγεβρική παράσταση ; β) Να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 / 06 / 2015 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες (10:15-12:15) Βαθμός :...

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές ασκήσεις για το Πάσχα.

Επαναληπτικές ασκήσεις για το Πάσχα. Μαθηματικά B Γυμνασίου Επαναληπτικές ασκήσεις για το Πάσχα. Άλγεβρα. Κεφάλαιο 1 ο. 1. Να υπολογιστούν οι παρακάτω αριθμητικές παραστάσεις : 1 7 1 7 1 1 ) - 1 4 : ) -1 1 : 1 4 10 9 6. Να λυθούν οι εξισώσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Θέματα απολυτήριων εξετάσεων Γ Γυμνασίου σχολικού έτους 013-014 ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 013-014 Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για τις εξετάσεις Μάη Ιούνη στη Γεωμετρία Β Λυκείου του ΜΑΝΩΛΗ ΨΑΡΡΑ

Ασκήσεις για τις εξετάσεις Μάη Ιούνη στη Γεωμετρία Β Λυκείου του ΜΑΝΩΛΗ ΨΑΡΡΑ Ασκήσεις για τις εξετάσεις Μάη Ιούνη 014 στη Γεωμετρία Β Λυκείου του ΜΑΝΩΛΗ ΨΑΡΡΑ Άσκηση 1 η Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και. Με διάμετρο τη διαγώνιο ΑΓ γράφουμε κύκλο με κέντρο Ο που τέμνει τη ΓΔ στο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ι Κ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ι Κ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ι Κ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ ΘΕΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/06/2015 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες (10:30 12:30) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Β ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ α α (ii)

ΤΑΞΗ Β ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ α α (ii) ΤΑΞΗ Β ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1-13 1 Ποιοι αριθμοί ονομάζονται ομόσημοι και ποιοι ετερόσημοι; 1 Δίνονται οι αριθμοί: 1,,.1,,, 9, + 3, 3 3.1 Ποιοι από αυτούς είναι θετικοί και ποιοι αρνητικοί;.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 005-006 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 006 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/6/006 ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: :30 Ο ΗΓΙΕΣ: α) Επιτρέπεται η χρήση µη προγραµµατιζόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 009 ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑ 1 Ο : α) Ποια μονώνυμα λέγονται αντίθετα; Γράψτε ένα παράδειγμα δύο αντίθετων μονωνύμων. β) Ποια αλγεβρική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2015-2016 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΘΕΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/6/2016 ΤΑΞΗ: Β ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες 10:30-12:30 ΤΜΗΜΑ:.. ΑΡ: ΒΑΘΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΧ. ΧΡ Ενότητα 2: Αξιοσημείωτες Ταυτότητες 1. Να βρείτε τα αναπτύγματα: (α) 2

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΧ. ΧΡ Ενότητα 2: Αξιοσημείωτες Ταυτότητες 1. Να βρείτε τα αναπτύγματα: (α) 2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΧ. ΧΡ. 015-016 Ενότητα : Αξιοσημείωτες Ταυτότητες 1. Να βρείτε τα αναπτύγματα: (α) χ - 4 = (β) 3χ + = (γ) 3 χ + = (δ) 3 χ - 3 = (ε) χ - ψχ + ψ = (στ) 4χ - 3ψ = (ζ) αβ-γαβ+γ = (η) (x-3ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Επαναληπτικές Ασκήσεις (από σχολικό βιβλίο) (από βοήθημα Γ Γυμνασίου Πετσιά-Κάτσιου) Κεφάλαιο 1ο 17,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ. ΘΕΜΑ 2ο

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ. ΘΕΜΑ 2ο Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΘΕΜΑ ο ΘΕΜΑ 8603 Δίνεται τρίγωνο και σημεία και του επιπέδου τέτοια, ώστε 5 και 5. α) Να γράψετε το διάνυσμα ως γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Οι ασκήσεις του φυλλαδίου δεν είναι ανά κεφάλαιο, αλλά τυχαία με σκοπό την τελική επανάληψη, και είναι θέματα εξετάσεων από διάφορα σχολεία του νομού Σερρών Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο - ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ 2 Ο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο - ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ 2 Ο ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο - ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ 2 Ο Άσκηση 1 (2_18984) Θεωρούμε δύο τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ. (α) Να εξετάσετε σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ είναι όμοια και να δικαιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011 2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΜΑΘΗΜΑ : Μαθηματικά ΒΑΘΜΟΣ ΤΑΞΗ : Β ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 2 ώρες ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 15.06.2012 ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Γραπτών Απολυτήριων Εξετάσεων Στο Μάθημα των Μαθηματικών Περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2007 Σχ. Έτος ΤΑΞΗ Γ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Θέματα Γραπτών Απολυτήριων Εξετάσεων Στο Μάθημα των Μαθηματικών Περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2007 Σχ. Έτος ΤΑΞΗ Γ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Θέματα Γραπτών Απολυτήριων Εξετάσεων Στο Μάθημα των Μαθηματικών Περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 007 Σχ. Έτος 006-007 ΤΑΞΗ Γ ΘΕΩΡΙΑ 1. α.) Να συμπληρώσετε τις ταυτότητες : 3 ( α + β ) = ( β ) = α 3 3 3 β.) Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Το Θεώρημα του Θαλή και οι Συνέπειές του

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Το Θεώρημα του Θαλή και οι Συνέπειές του ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Το Θεώρημα του Θαλή και οι Συνέπειές του 198 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 1. Στο παρακάτω σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο στο Α. Αν ΑΔ ΒΓ, ΕΔ ΑΒ τότε το τρίγωνο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Β Λυκείου. Τράπεζα Θεμάτων 18-22/1/2015

Γεωμετρία Β Λυκείου. Τράπεζα Θεμάτων 18-22/1/2015 Τράπεζα Θεμάτων 8 -//0 ο Θέμα Δικαιοσυνόπουλος Νίκος Κολλινιάτη Γιωργία Μιχαήλογλου Στέλιος Πατσιμάς Δημήτρης Θεωρήματα διχοτόμων..8.δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΔ διχοτόμο της γωνίας και Φέρουμε τις διχοτόμους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος )

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) Ερωτήσεις Θεωρίας Να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του σχολικού σας βιβλίου το ζητούμενο της κάθε ερώτησης που δίνεται παρακάτω και να το γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 015-016 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΧΑΛΑΤΖΙΑΝ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΡΘΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ Το τμήμα ΒΔ λέγεται προβολή του.. πάνω στην Το τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Διανύσματα Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα ο Θέμα _8603 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και σημεία Δ και Ε του επιπέδου τέτοια, ώστε 5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Να λύσετε και τις 10 ασκήσεις του Μέρους Α. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Να λύσετε και τις 10 ασκήσεις του Μέρους Α. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015 2016 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΜΑΘΗΜΑ : Μαθηματικά ΒΑΘΜΟΣ ΤΑΞΗ : Β ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 2 ώρες ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 15.06.2016 ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4) Να κάνετε τις πράξεις και μετά να βρείτε την αριθμητική τιμή του

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4) Να κάνετε τις πράξεις και μετά να βρείτε την αριθμητική τιμή του ΕΠΑΝΑΗΠΤΙΚΕ ΑΚΗΕΙ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ : Αξιοσημείωτες Ταυτότητες 1. Να βρείτε τα αναπτύγματα: 1) 3 ) 3) 5 3 3 5 3 5) 5 4) 3 5 6) ( α 3 + 3β ) 7) (7 + )(7 ) 8) (β 4 + 1)(β + 1)(β + 1)(β 1). Να κάνετε τις

Διαβάστε περισσότερα

2 3x 4 0, να υπολογίσετε χωρίς να λύσετε την

2 3x 4 0, να υπολογίσετε χωρίς να λύσετε την ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Κ.Κ. (θέματα προηγούμενων χρόνων) 1.Να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων : i. 16 81 6 3 ii. 64 64 64. Aν x1, xοι ρίζες της εξίσωσης x 3x 4 0, να υπολογίσετε χωρίς να λύσετε την εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

24 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

24 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1ο Α. Nα αποδείξετε ότι το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου είναι 2 ορθές. Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

24 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

24 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=ΒΓ. Φέρνουμε το ΑΕ ΒΓ και έστω Ζ,Η τα μέσα των ΔΓ και ΑΒ αντίστοιχα. Ν.δ.ο. α) το ΖΓΒΗ είναι ρόμβος ( 9 μον.) β) ΗΖ=ΗΕ ( 8 μον.) γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 015 016 Βαθμός αριθμητικώς:. =. 100 0 Ολογράφως: Υπογραφή Εισηγητή: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 016 Μάθημα: Μαθηματικά Τάξη: B Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 016

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Δίνεται η ευθεία (ε) με εξίσωση: 2x y1 0 καθώς και το σημείο Μ(3,0). α. Να βρείτε την εξίσωση μιας ευθείας (η) που περνά από το Μ και είναι κάθετη στην ευθεία (ε). β. Να

Διαβάστε περισσότερα

1,y 1) είναι η C : xx yy 0.

1,y 1) είναι η C : xx yy 0. ΘΕΜΑ Α ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ο δείγμα Α. Αν α, β δύο διανύσματα του επιπέδου με συντελεστές διεύθυνσης λ και λ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι α β λ λ.

Διαβάστε περισσότερα

5o ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Παραλληλόγραμμα - Τραπέζια

5o ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Παραλληλόγραμμα - Τραπέζια 5o ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Παραλληλόγραμμα - Τραπέζια 7 η διδακτική ενότητα : Παραλληλόγραμμα-Είδη παραλληλογράμμων 1. Να εξετάσετε αν είναι σωστή ή λανθασμένη καθεμιά από τις επόμενες προτάσεις: α) Οι διαγώνιοι κάθε

Διαβάστε περισσότερα

2. Αν ΑΒΓΔ είναι ένα τετράπλευρο περιγεγραμμένο σε κύκλο ακτίνας ρ, να δείξετε ότι ισχύει: ΑΒ + ΓΔ 4ρ.

2. Αν ΑΒΓΔ είναι ένα τετράπλευρο περιγεγραμμένο σε κύκλο ακτίνας ρ, να δείξετε ότι ισχύει: ΑΒ + ΓΔ 4ρ. Θαλής Β' Λυκείου 1995-1996 1. Έστω κύκλος ακτίνας 1, στον οποίο ορίζουμε ένα συγκεκριμένο σημείο Α 0. Στη συνέχεια ορίζουμε τα σημεία Α ν ως εξής: Το μήκος του τόξου Α 0 Α ν (όπου αυτό μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. 2( x 1) 3(2 x) 5( x 3) 2. 4x 2( x 3) 6 2x 3. 2x 3(4 x) x 5( x 1)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. 2( x 1) 3(2 x) 5( x 3) 2. 4x 2( x 3) 6 2x 3. 2x 3(4 x) x 5( x 1) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. Να λυθούν οι παρακάτω εξισώσεις: 1. ( x 1) ( x) 5( x ). x ( x ) 6 x. x ( x) x 5( x 1) x 1 (1 x) x ( x) x x. 1 x 5. x 6 1 1 ( ) 1 1 6. x 1 x 7. 1 x

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου Θέμα Α. Να αποδείξετε ότι το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα των δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο με το μισό της (7 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/06/2015 ΤΑΞΗ: A Αριθμητικά... ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις τύπου «Σωστό - Λάθος» Σωστό Λάθος

Ερωτήσεις τύπου «Σωστό - Λάθος» Σωστό Λάθος Εγγράψιμα και περιγράψιμα τετράπλευρα Ερωτήσεις τύπου «Σωστό - Λάθος» Σωστό Λάθος 1. Ένα τετράπλευρο είναι εγγράψιμο σε κύκλο αν είναι παραλληλόγραμμο.. Ένα τετράπλευρο είναι εγγράψιμο σε κύκλο αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6/2014 ΤΑΞΗ: Α ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΒΑΘΜΟΣ Αριθμητικά Ολογράφως:.. Υπ. Καθηγητή/τριας:...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου. Μεθοδική Επανάληψη

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου. Μεθοδική Επανάληψη Μαθηματικά Γ Γυμνασίου Μεθοδική Επανάληψη Στέλιος Μιχαήλογλου www.askisopolis.gr Η επανάληψη των Μαθηματικών βήμα - βήμα Άλγεβρα Κεφάλαιο 1ο: Αλγεβρικές παραστάσεις 1.1. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ. 3 2 x. β)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ. 3 2 x. β) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις : α) γ) x x 3x 7x 9 4 5 0 x x x 3 6 3 4 β) δ) 3x x 3 x 4 3 5 x x. 4 4 3 5 x. Να λυθούν οι εξισώσεις: α) 3x x 3 3 5x x β) 4 3 x x x 0

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Άλγεβρας Α Λυκείου Σχ. έτος , Ν. Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Άλγεβρας Α Λυκείου Σχ. έτος , Ν. Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Μαθηματικός Περιηγητής 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η συλλογή των θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία. Κεφ 1 ο : Γεωμετρια.

Γεωμετρία. Κεφ 1 ο : Γεωμετρια. Μαθηματικά Γ Γυμνασίου Γεωμετρία. Κεφ 1 ο : Γεωμετρια. Μέρος Α Θεωρία. 1. Με τι είναι ίσο το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου; 2. Ποιο τρίγωνο λέγετε οξυγώνιο αμβλυγώνιο ορθογώνιο. 3. Ποιο τρίγωνο λέγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Γεωμετρίας Β Λυκείου Σχ. έτος , Ν. Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Γεωμετρίας Β Λυκείου Σχ. έτος , Ν. Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 013-014 Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Μαθηματικός Περιηγητής 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η συλλογή των θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1) Από εξωτερικό σημείο Ρ ενός κύκλου (Ο,ρ) φέρνουμε τα εφαπτόμενα τμήματα ΡΑ και ΡΒ. Αν Μ είναι ένα τυχαίο εσωτερικό σημείο του ευθύγραμμου τμήματος ΟΡ, να αποδείξετε ότι: α) τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο - Α ( απόδειξη θεωρήματος) 1 ) Να αποδειχθεί ότι : «Οι διαγώνιοι ορθογωνίου είναι ίσες». ( 5.3 σελ 100 ) 2 ) Να αποδειχθεί ότι τα εφαπτόμενα τμήματα κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

A

A ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 017 Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ημερομηνία: 11/11/017 Ώρα Εξέτασης: 10:00-1:00 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Να λύσετε όλα τα θέματα, αιτιολογώντας πλήρως τις απαντήσεις σας..

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου, Κεφάλαιο 1ο

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου, Κεφάλαιο 1ο 1 Ερωτήσεις θεωρίας Ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου Ασκήσεις Διαγωνίσματα ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι ονομάζουμε μονώνυμο;. Τι ονομάζουμε ρητή αλγεβρική παράσταση; 3. Ποιες τιμές δεν μπορούν να πάρουν οι μεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ B ΓΥΝΜΑΣΙΟΥ. 1. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις :

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ B ΓΥΝΜΑΣΙΟΥ. 1. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις : α) γ) x x 3x 7x 9 4 5 0 x x x 3 6 3 4 β) δ) 3x x 3 x 4 3 5 x x. 4 4 3 5 x 4x 3 x 6x 7. Να λυθεί στο Q, η ανίσωση :. 5 8 8 3. Να λυθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - Σελίδα 1 από 6 - 1. Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στις εξετάσεις του Μαίου-Ιουνίου µας δίνονται δύο θέµατα θεωρίας και

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΘΕΜΑ. μ Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ AB

2ο ΘΕΜΑ. μ Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ AB 2ο ΘΕΜΑ 2845. Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ AB A φέρουμε τη ΑΔ και μια ευθεία (ε) παράλληλη προς τη ΒΓ, που τέμνει τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Ε και Ζ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι: α) Το τρίγωνο ΑΕΖ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ι Κ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ ΘΕΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2014

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ι Κ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ ΘΕΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 013-014 Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ι Κ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ ΘΕΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: ώρες (10:15 1:15) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Διανύσματα Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα ο Θέμα _8603 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και σημεία Δ και Ε του επιπέδου τέτοια, ώστε 5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΩΝ 1 ο Θεώρημα διαμέσου ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΩΝ Σε κάθε τρίγωνο, το άθροισμα των τετραγώνων δύο πλευρών τριγώνου ισούται με το διπλάσιο του τετραγώνου της περιεχόμενης διαμέσου, αυξημένο κατά το μισό του τετραγώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤA ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 4 ο (14) -- Τράπεζα θεμάτων Μαθηματικών προσανατολισμού Β Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος -- Τράπεζα θεμάτων Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο δείγμα Α1 Αν α> με α 1 τότε για οποιουσδήποτε θ1, θ> να αποδείξετε ότι ισχύει: logα(θ1θ) = logαθ1 + logαθ Α Πότε ένα πολυώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα απολυτήριων εξετάσεων ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Θέματα απολυτήριων εξετάσεων ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. Να συμπληρωθούν οι ισότητες: (α + β) =.., (α β) 3 = και (α + β)(α β) =.. Β. Να αποδείξετε τη δεύτερη. Θέμα ο Να γράψετε τα τρία (3) κριτήρια ισότητας τριγώνων. Να λυθεί η εξίσωση: 3 + 4 = 7 + 1 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α. 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Α. 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση που περιέχει πράξεις μεταξύ αριθμών. Ονομάζεται αλγεβρική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ (1) Να ανάγετε τους πιο κάτω τριγωνομετρικούς αριθμούς σε τριγωνομετρικούς αριθμούς οξειών γωνιών: α) 160 β) 135 γ) 150 δ) ( 120

ΑΣΚΗΣΕΙΣ (1) Να ανάγετε τους πιο κάτω τριγωνομετρικούς αριθμούς σε τριγωνομετρικούς αριθμούς οξειών γωνιών: α) 160 β) 135 γ) 150 δ) ( 120 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 1 ο ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ ΜΝΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 1. Χωρίς να λάβουμε υπόψη το πρόσημο: Αν οι δυο γωνιές έουν άθροισμα ή διαφορά, 18, 6 μοίρες τότε ο τριγωνομετρικός αριθμός δεν αλλάζει: ημ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Βˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 9 ο. Μετρικές Σχέσεις

Γεωμετρία Βˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 9 ο. Μετρικές Σχέσεις Γεωμετρία Β Λυκείου Κεφάλαιο 9 Γεωμετρία Βˊ Λυκείου Κεφάλαιο 9 ο Μετρικές Σχέσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑ Μετρικές σχέσεις ονομάζουμε τις σχέσεις μεταξύ των μέτρων των στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. ΤΑΞΗ: Β Γυμνασίου

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. ΤΑΞΗ: Β Γυμνασίου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β Γυμνασίου Χρόνος: 2 ώρες Ημερομηνία: Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016 Βαθμός:. Υπογραφή καθηγητή/τριας:

Διαβάστε περισσότερα

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α )

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α ) A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α ) 1 Στις πλευρες ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ ισοπλευρου τριγωνου ΑΒΓ, παιρνουμε 3 Να δειχτει οτι α + 110 0α Ποτε ισχυει Συγκρινετε το ισον; τα τριγωνα με σημεια Δ, Ε, Ζ αντιστοιχα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.1 ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ 10.2 ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜ. ΣΧΗΜ. ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜ. ΣΧΗΜ. 10.3 ΕΜΒΑΔΟΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.1 ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ 10.2 ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜ. ΣΧΗΜ. ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜ. ΣΧΗΜ. 10.3 ΕΜΒΑΔΟΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 Ο ΕΜΒΑΔΑ 0. ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ 0. ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜ. ΣΧΗΜ. ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜ. ΣΧΗΜ. 0.3 ΕΜΒΑΔΟΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ (Πολυγωνικά χωρία) Ας θεωρήσουμε ένα πολύγωνο, για παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ. 1. Καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις μπορεί να είναι σωστή ή λάθος Να γράψετε Σ στο

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ. 1. Καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις μπορεί να είναι σωστή ή λάθος Να γράψετε Σ στο ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ. 1. Καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις μπορεί να είναι σωστή ή λάθος Να γράψετε Σ στο τέλος της πρότασης αν αυτή είναι Σωστή και Λ αν αυτή είναι Λάθος: ύο τρίγωνα είναι ίσα αν έχουν ίσες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012(Β ΣΕΙΡΑ) ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012(Β ΣΕΙΡΑ) ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012(Β ΣΕΙΡΑ) ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΤΑΞΗ : Β ΧΡΟΝΟΣ : 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ : 8 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 014-015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 015 ΒΑΘΜΟΣ : ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αριθμητικά.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/6/015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Α Ολογράφως:... ΧΡΟΝΟΣ: ώρες

Διαβάστε περισσότερα