Лекц:5 Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Лекц:5 Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл"

Transcript

1 Лекц:5 Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл 2017 оны 3-р сарын 9 Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 1

2 Агуулга 1 ХТ-г тодорхойлогчид 2 Өгөөжүүдийг харьцуулах нь 3 ЗГБХҮЦ ба Инфляц 4 Эрсдэл ба ЭШ 5 Өгөөжүүдийн ХЦ Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 2

3 Удиртгал ХО-н шийдвэр гаргалтанд хүүний түвшин (ХТ)-ий ирээдүйн утгыг таамаглаж оруулах нь маш чухал байдаг. Жишээлбэл та нэг сая долларын ХО-лалтаа хөвөгч эсвэл, тогтмол хүүтэй хадгаламжийн сертификатад байршуулах гэж байгаа гэвэл ирээдүйн хүү ямар байхаас таны одоогийн гаргах шийдвэр хамаарна. Хүү өснө гэж таамаглаж байгаа бол хөвөгч хүүтэйг, унана гэж таамаглаж байвал тогтмол хүүтэйг сонгоно. Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 3

4 Нэрлэсэн ба Бодит хүү Хүү (interest rate) гэдэг нь тогтмол орлоготой ҮЦ-ны тухайн өртөгийн хэмжүү (unit of account), тогтоосон хугацаанд амлаж буй өгөөж (rate of return) юм. 5%-ийн хүүтэй гэж хэлэхэд хоёр зүйлийг тодруулах шаардлагатай : өртөгийн хэмжүүр болон хугацаа. Дефолт гарах эрсдэл байхгүй гэвэл амлаж буй хүү нь тухайн өртөгийн хэмжүүр болон хугацааны хувьд эрсдэлгүй байна. Харин өөр хугацаа, өртөгийн хэмжүүрийн хувьд эрсдэлтэй. Жишээ нь доллараар илэрхийлэгдсэн өртөгийн хэмжүүрийн үед эрсдэлгүй байсан хүү нь худалдан авах чадвараар илэрхийлэгдсэн өртөгийн хэмжүүрийн үед эрсдэлтэй болдог. Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 4

5 Нэрлэсэн ба Бодит хүү (Cont d) Жишээлбэл 1000$-оо 1 жилийн хугацаатай, 10%-н хүүтэй ЗГҮЦ-д байршуулсан. Жилийн дараа 1100 болгож авах буюу 10%-н хүү хүртэх нь баараггүй ч үнэхээр худалдан авах чадвар тань 10%-р өсч чадахгүй. Ө.х жилийн өмнө 100 ширхэг талх авч байсныг 110 болгож чадахгүй учир нь энэ хугацаанд талхны үнэ мөн өснө. Барааны сагсны үнийн дундаж хөдөлгөөнийг ХҮИ-р хэмждэг бол ХҮИ-н өөрчлөлтөөр инфляцийг илэрхийлдэг. Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 5

6 Нэрлэсэн ба Бодит хүү (Cont d) ХҮИ 6%-р өссөн гэвэл бэлэн мөнгөний худалдан авах чадвар 6%-р буурна. Тэгэхээр хүүний орлогын тодорхой хувь нь худладан авах чадварын бууралтаар тохируулагдах учиртай. rr rn i (1) Бодит хүүний ойролцоо утгыг нэрлэсэн хүүнээс инфляцийн түвшинг хасч тооцно. Яг утга нь 1 + rr = 1 + rn 1 + i rr = rn i 1 + i (2) (3) Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 6

7 Нэрлэсэн ба Бодит хүү (Cont d) Тэгэхээр нэрлэсэн хүү нь эрсдэлгүй ч ирээдүйн инфляци тодорхой бус учраас бодит хүүг яг хэд байхыг нь хэлэхэд хэцүү. Яагаад инфляцийн нам, тогтвортой байдал төв банкуудын зорилго байдаг вэ? Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 7

8 Хүүний түвшинд нөлөөлөгч хүчин зүйлс Эдийн засагт ялгаатай олон хүү байдаг ч эдийн засагчид тэдгээрийн ерөнхий түвшин хамтдаа хөдлөнө гэж үзээд нэг хүүгээр төлөөлүүлэн шинжилдэг. Сангийн нийлүүлэлт: Ихэвчлэн өрхүүдээс нийлүүлэгдэнэ Сангийн эрэлт: Бизнесийн байгууллагууд ТТ, БМ-аа санхүүжүүлэх ЗГ-ын цэвэр эрэлт: Төсвийн гүйцэтгэлтэй уялдана Төв банкны үйл ажиллагаа: Мөнгөний бодлого Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 8

9 Хүүний түвшинд нөлөөлөгч хүчин зүйлс (Cont d) Зураг : Сангийн эрэлт нийлүүлэлт Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 9

10 Бодит хүүний тэнцвэр Зураг 1-с харахад сангийн эрэлтийн(нийлүүэлтийн) муруй нь бодит хүүтэй урвуу(эерэг) хамааралтай байна. Бодит хүү өсөхөд өрх гэрүүд одоогийн хэрэглээгээ хойшлуулж, ирээдйүн хэрэглээндээ зориулан хадгалах тул нийлүүэлтийн хэмжээ өснө. Харин хүүгийн түвшин буурахад пүүсүүд ХО-лалтаа нэмэгдүүлж, эрэлтийн хэмжээ өснө. Учир нь хүлээгдэж буй бодит өгөөжөөрөө ХО-н төслүүд эрэмбэлэгдсэн байх ба хүүгийн түвшин буурахад төслүүдийн өгөөж санхүүжлитын зардалаасаа давснаар илүү олон төсөл хэрэгжих боломжтой болж эрэлтийн хэмжээ өснө. Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 10

11 Бодит хүүний тэнцвэр (Cont d) ЗГ, төв банкны үйлдэл нь сангийн эрэлт, нийлүүлэлтийн муруйг шилжүүлнэ. Төсөв алдагдалтай(эерэг зөрүүтэй) гарахад ЗГ-ын зээл (хадгаламж) нэмэгдэж, эрэлтийн (нийлүүлэлтийн) муруй баруун гар тийш шилжинэ. Төсөв алдагдалтай гарахд эрэлт өсч тэнцвэр E цэгт тогтож, хүүгийн түвшин өснө. Төв банк ЗГ-н үйлдэлд хариу болгож мөнгөний тэлэх бодлого явуулвал нийлүүэлтийн муруй баруун гар тийш шилжиж хүүгийн түвшин буурна. Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 11

12 Нэрлэсэн хүүний тэнцвэр Ирвинг Фишир (1930)-д бодит хүүний хэлбэлзэл маш бага байдаг харин нэрлэсэн хүү болон инфляц нь 1:1-н харьцаатай хөдөлдөг гэж үзсэн. rn = rr + E(i) (4) Түүнийхээр ирээдүйн хүүний талаар прогноз хийе гэвэл инфляцийг таамаглах хэрэгтэй байлаа Тэгэхээр урт хугацаатай хүүнд инфляцийн тодорхой бус байдал илүү их байх тул эрсдэлийн шагнал шаардагдаж, урт хугацаатай хүү нь богино хугацаатай хүүнээсээ их байх нэг шалтгаан болох юм. Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 12

13 Нэрлэсэн хүүний тэнцвэр (Cont d) Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 13

14 Татвар ба Бодит хүү Татварыг нэрлэсэн орлогоос тооцдог. Бодит татварын дараах хүү нь rn(1 t) i = (rr + +i)(1 t) i = rr(1 t) it (5) Тэгшитгэл 5-с харахад татварын дараах бодит хүүг татвараас гадна инфляц бууруулж байна. Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 14

15 Татвар ба Бодит хүү (Cont d) Татварын дараах бодит хүү Таны татварын шатлал 30%-д хамаардаг. Нэрлэсэн хүүний орлого 12%, инфляц 8% гэвэл инфляцаар хамгаалагдсан татварын системийн хувьд татварын дараах бодит хүү 12%(1-0.3)=2.8% байна. Гэтэл үнэдээ та 2.8%-8%*0.3=0.4% -ийн татварын дараах бодит хүүгийн орлого хүртэнэ. Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 15

16 Жилийн үр ашигт хүү- ЖҮАХ (EAR) ЗГ-ын T хугацаатай тэг бонд (zero coupon bond)-н үнэ p(t) гэвэл T хугацааны эрсдэлгүй хүүг дараах тэгшитгэлээр олно r f (T ) = 100 P(T ) 1 (6) Энд Т=1 гэвэл жилийн эрсдэлгүй хүүг илэрхийлнэ. Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 16

17 Жилийн үр ашигт хүү- ЖҮАХ (EAR) (Cont d) Ялгаатай хугацааны эрсдэлгүй хүүнүүд Ялгаатай хугацаатай ХО-н өгөөжүүдийг хэрхэн харьцуулах вэ? Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 17

18 Жилийн үр ашигт хүү- ЖҮАХ (EAR) (Cont d) ЖҮАХ болгож шилжүүлэх хэрэгтэй. ЖҮАХ нь 1 жилийн хугацаанд ХО-аа хэдэн хувиар өсгөх боломжтойг харуулна. Хагас жилийн эрсдэлгүй хүүг ЖҮАХ болговол 1 + EAR = (1.0271) 2 = буюу ЖҮАХ нь 5.49%. 25 жилийн эрсдэлгүй хүүг ЖҮАХ болговол (1 + EAR) 25 = ( ) = буюу EAR = /25 1 = 0.06 буюу 6% Ерөнхий тохиолдолд: 1 + EAR = [1 + r f (T )] 1/T Нийлмэл хүү байгааг анзаарсан бизээ. Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 18

19 Жилийн хүүний хувь- ЖХХ (APR) Богино хугацаатай ХО-н жилийн хүүг нийлмэл хүүнээс илүүтэй энгийн хүүгээр тайлагнадаг. Жишээлбэл дээр авч үзсэн 6 сарын хугацаатай хүүг тайлагнахдаа 2*2.71%=5.42% гэнэ. Ерөнхий тохиолдолд жилд хүүг n удаа тооцно, нэг үеийн эрсдэлгүй хүү нь r f (T ) гэвэл APR = n r f (T ). Эндээс бид ЖХХ болон ЖҮАХ -үүд хоорондын холбоог гаргаж болохоор байна. Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 19

20 Жилийн хүүний хувь- ЖХХ (APR) (Cont d) 1+EAR = (1+r f (T )) n = (1+r f (T )) 1/T = (1+T APR) 1/T APR = (1 + EAR)T 1 T (7) (8) Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 20

21 Тасралтгүй нийлмэл хүү Хүү тооцох үечлэлийг маш богинохон болговол яах вэ? 1 + EAR = lim T 0 (1 + T APR) 1/T = e rcc Энд e= ЖҮАХ-ээс тасралтгүй нийлмэл хүүг олохдоо r cc = ln(1 + EAR) Тасралтгүй нийлмэл хүүний олгох боломжууд нь: Тухайн хугацааны нийт өгөөжийг тооцохдоо e T rcc Бодит ба нэрлэсэн өгөөжийн холбоо яг илэрхийлэгдэнэ. rr cc = rn cc i cc Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 21

22 Эрсдэлгүй ҮЦ-ны хүүний ихэнх хэсгийг инфляц арчдаг гэдэг нь бидний хийх дүгнэлт. Одоо 1 долларын ХО хэрхэн өсөх байсныг харуулдаг баялагийн индексийг (wealth index) байгуулж үзье: Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 22

23 Зургаас нэрлэсэн ЗГБХҮЦ-ний ХО-лалт онд 9.2$ болж өссөн ч бодитоор ердөө л 1.2$ болж өсчээ. Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 23

24 Хүснэгтээс хоёрдугаар хагаст ЗГБХҮЦ-ны хүүний хэлбэлзэл өссөн ч инфляц болон бодит хүүний хэлбэлзэл буурчээ. Шалтгаан нь ЗГБХҮЦ-ны хүү болон инфляцийн хоорондын хамаарал хүчтэй болсонтой холбоотой. Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 24

25 Зургаас 1970-аад оноос инфляц болон ЗГБХҮЦ-ны хүүний хөдөлгөөн адилхан байна. Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 25

26 Хэрвээ хүлээгдэж буй (ХБ) бодит өгөөж тогтмол, инфляцийн хүлээлт болон бодит утгын хооронд зөрүү бага гардаг гэвэл инфляц болон ЗГБХҮЦ-ны нэрлэсэн хүү хоорондын корреляц 1-тэй маш ойрхон байна Энэ үед инфляц болон бодит хүүний хоорондын корреляц бараг 0 байна. Нөгөө талаас ХБ инфляц нь бодит утгаасаа маш их зөрдөг буюу инфляцийг таамаглах бараг боломжгүй гэвэл нэрлэсэн хүү болон инфляцийн хоорондын корреляц бараг 0, бодит хүү болон инфляцийн хоорондын корреляц бараг -1 байна Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 26

27 Эзэмших хугацааны өгөөж-эхө (HPR) Хувьцааны индексийн санд ХО-лалт хийсэн гэвэл 1 жилийн дараах өгөөж тань үнийн өсөлт болон ногдол ашгийн нийлбэрээр тодорхойлогдоно. Анх 100-р авсан хувьцаа тань жилийн дараа 110 болж өссөн ба тухайн жилд 4 дол-н ногдол ашиг төлсөн гэвэл ЭХӨ нь HPR = (9) Ending price of a share Beginning price + Cash dividend Beginning price Эцсийн үнэ Эхний үнэ + Ногдол ашиг = Эхний үнэ Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 27

28 Эзэмших хугацааны өгөөж-эхө (HPR) (Cont d) Тэгшитгэл 9-н дагуу HPR = = 0.14 буюу 14% Хэрэв ногдол ашгаа эрт хүлээж авсан гэвэл дахин хөрөнгө оруулалтын орлого тооцохгүй байгааг анзаарч байгаа бизээ. ЭХӨ нь капиталын нэмэгдэлийн хувь (rate of capital gains) болон ногдол ашгийн өгөөжийн нийлбэр байна. HPR = Rate of capital gains + Dividend yield (10) Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 28

29 Хүлээгдэж буй өгөөж ба стандарт хазайлт Жилийн дараах хувьцааны үнэ болон ногдол ашиг нь тодорхой бус байдаг. Тиймээс ЭХӨ-өө яг хэд байхыг хэлж мэдэхгүй. Харин янз бүрийн нөхцөл байдлуудад харгалзах ЭХӨ-г таамаглаж болно. Тухайн нөхцөл байдлуудад харгалзах магадлалуудыг оноосноор ЭХӨ-н тархалтыг байгуулах боломжтой E(r) = s p(s)r(s) (11) Тэгшитгэл 11-н дагуу хүлээгдэж буй өгөөжийг тооцно. Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 29

30 Хүлээгдэж буй өгөөж ба стандарт хазайлт (Cont d) Мөн ХБӨ-өөс зөрөхийг эрсдэл гэж үзвэл дундажаар хир их зөрөхийг нь стандарт хазайлтаар хэмжиж болно σ 2 = p(s)[r(s) E(r)] 2 (12) s Гэвч ХО-гчдын хувьд хөрөнгийн өсөлт бус уналт эрсдэл байдаг. Гэтэл стандарт хазайлт нь уналт, өсөлтийг адилхан эрсдэл гэж үздэг. Тэгэхээр стандарт хазайлт нь Өсөлт, бууралтыг ялгадаггүй Голчийнхоо орчинд тэгш бус хэмтэй тархсан үед эрсдэлийг буруу хэмжих дутагдалуудтай Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 30

31 Хүлээгдэж буй өгөөж ба стандарт хазайлт (Cont d) Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 31

32 Давуу өгөөж ба Эрсдэлийн шагнал-эш Индексийн санд яагаад та ХО-уулах вэ? ЗГБХҮЦ-аас илүү өндөр өгөөж амласан үед л индексийн санд ХО-уулна Индексийн сангийн ХБӨ-ийн ЗГБХҮЦ-ны хүүнээс давж буй хэсгийг бид эрсдэлийн шагнал (risk premium) гэдэг. Өнгөрсөн хугацааны хувьцааны өгөөж болон ЗГБХҮЦ-ны хүүний зөрүүг бид давуу өгөөж (excess return) гэнэ. Ялгах ёстой зүйл нь ХБӨ-н давж буй хэсгийг ЭШ, өнгөрсөн хугацааны өгөөжийн давж буй хэсгийг давуу өгөөж гэнэ. Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 32

33 Давуу өгөөж ба Эрсдэлийн шагнал-эш (Cont d) Ө.х ЭШ нь хүлээгдэж буй давуу өгөөж юм. Хувьцаанд ХО-лах эсэх нь тухайн ХО-гчийн эрсдэлээс зайлсхийлтээс (risk aversion)-аас хамаардаг. ЭШ нь тэг бол эрсдэлээс зайлсхийдэг ХО-гчид хувьцааг сонгохгүй Тиймээс онолын хувьд хувьцааны ЭШ нь эерэг байна. Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 33

34 Хугацааны цуваа (ХЦ) vs Нөхцөл байдлын шинжилгээ Бид ХО-н өгөөжийн ирээдүйн нөхцөл байдалуудыг үүсгэж, ХБӨ, стандарт хазайлтыг тооцож болох ч магадлалуудыг тухайн ХО-тай уялдуулах ёстой. Тиймээс тухайн ХО-н хугацааны цуваан тоон мэдээлэл дээр нь суурилж ХБӨ, стандарт хазайлтыг тооцдог. ХБӨ-г тооцохдоо бид өнгөрсөн хугацаанд тохиолдсон ажиглалт бүрээ тус бүрд нь нөхцөл байдлууд (НБ) гэж үзэх ба НБ бүрд тэнцүү магадлал онооно. n E(r) = p(s)r(s) = 1 n r(s) (13) n s=1 s=1 Арифметик дундаж өгөөжөөр ХБӨ-г тооцно Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 34

35 Геометр дундаж өгөөж Багцын өнгөрсөн хугацааны дундаж гүйцэтгэл ямар байсныг геометр дундаж өгөөжөөр тооцдог. 1 долларын ХО тань 5 жилийн дараа болсон гэвэл 5 жилийн ЭХӨ нь 2.75% бөгөөд жилийн дундаж ЭХӨ нь: (1 + g) n = (1 + r 1 )(1 + r 2 )(1 + r 3 )...(1 + r n ) = g = n (1 + r 1 )(1 + r 2 )(1 + r 3 )...(1 + r n ) 1 n (1 + r k ) k= /5 1 = (14) Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 35

36 Геометр дундаж өгөөж (Cont d) Excel дээр GEOMEAN гэсэн функцийг ашиглаж болно. Практикт дээрх тэгшитгэлийн g -г хугацаагаар жигнэсэн (time-weighted) дундаж өгөөж гэдэг. Ач холбогдол нь багцад хөрөнгө нэмсэн болон хассанг үл харгалзан менежерүүдийн гүйцэтгэлийг харуулдаг. Өгөөжийн өөрчлөлт нь их байвал арифметик болон геометр дундаж өгөөжүүдийн хооронд зөрүү гардаг Хэрэв өгөөж нь нормал тархалттай гэвэл арифметик дундаж өгөөжөөс вариацын хагасыг хассанаар геометр дундаж өгөөжийг олох боломжтой. E(Geometric average) = E(Arithmetic average) 1/2σ 2 (15) Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 36

37 Геометр дундаж өгөөж (Cont d) Тэгшитгэл 15-с харахад ГДӨ нь АДӨ-өөс бага байхаар байна. Шалтгаан нь ГДӨ-н тооцоо тэгш бус хэмтэйгээр тайлбарлагдана. Жишээ нь ХО-н багц 2002 онд 22.1%-р унасан, 2003 онд 28.69%-р өссөн гэвэл АДӨ нь 3.295% байхад ГДӨ нь ердөө л 0.12% байна. Эхлээд 22.1%-р унасан гэвэл дахин анхны дүндээ хүрэхийн тулд багц 27.09%-р (22.1/77.9) өсөх шаардлагатай байгаа нь ГДӨ тэгш бус хэмтэй болохыг харуулж байна. Дүгнэхэд ГДӨ-г багцын гүйцэтгэлийг үнэлэхэд, АДӨ-г ХБӨ-г тооцоход ашиглана. Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 37

38 Вариац, Стандарт хазайлт Өгөөжийн вариацыг хүлээгдэж буй өгөөжөөс зөрж буй утгуудын квадрат дундажаар илэрхийлдэг. σ 2 = p(s)(r(s) E(r)) 2 (16) Өгөөжийн хугацааны цувааг ашиглаж байгаа үед хүлээгдэж буй өгөөжийг арифметик дундажаар солих нь элбэг. ˆσ 2 = 1 n (r(s) r) 2 (17) n s=1 Бид эх олонлогийн ХБӨ болон вариацыг мэдэхгүй учраас түүврийн тоо мэдээллийг ашиглан эдгээр статистикуудыг тооцдог. Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 38

39 Вариац, Стандарт хазайлт (Cont d) Тэгшитгэл 17-д арифметик дундаж өгөөжийг өгөөжийн утга бүрээс хассанаар нэг ширхэг чөлөөний зэргийг бид зарлагадах тул n гэсэн засварыг n 1 хийснээр түүврийн вариацын гажилгүй үнэлэгчийг гаргана. ˆσ 2 = 1 n (r(s) r) 2 (18) n 1 s=1 Түүврийн хэмжээ нэмэгдэхэд n засварын утга 1-рүү n 1 дөхнө. Стандарт хазайлт: ˆσ = 1 n (r(s) r) n 1 2 (19) s=1 Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 39

40 Өндөр давтамжтай тоо мэдээллээс тооцох Арифметик дундаж буюу ХБӨ -н хувьд 120 сарын өгөөжийн дундажийг 12 үржүүлэх, 10 жилийн нийт өгөөжийг 10-д хуваахын аль нь ч нарийвчлалд нөлөөлөхгүй. Тиймээс илүү өндөр давтамжтай тоо мэдээлэл ашиглалаа гээд ХБӨ-н нарийвчлалыг сайжруулах гүй. Харин түүврийн хугацааны уртаа сунгах нь ХБӨ-н нарийвчлалыг сайжруулна. Тухайлбал 10 жилийн бус 30 жилийн дундажийг ашиглах. Гэхдээ энэ үед өгөөжийн тархалтанд өөрчлөлт ороогүй гэсэн урьдчилсан нөхцөл тавигдах ёстой. Хэт дээр үеийн (19-р зууны) тоон мэдээлэл ач холбогдолгүй байдаг. Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 40

41 Өндөр давтамжтай тоо мэдээллээс тооцох (Cont d) Эсрэгээрээ вариацын тооцоонд өндөр давтамжтай тоо мэдээлэл ашиглахыг зөвлөдөг. Учир нь ашиглалтын тоо ихсэх тусам 2 ба түүнээс дээших моментын утга илүү нарийвчлалтай олддог. Хэрэв сарын өгөөжүүд хоорондоо тусгаар гэж үзвэл сарын өгөөж дээрээс тооцсон вариацыг жилийнх болгохдоо σ 2 A = 12σ 2 M (20) Стандарт хазайлтыг сараас жилрүү шилжүүлэхдээ σ A = σ M 12 (21) Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 41

42 Хувьсалтын шагнал Давуу өгөөжийн нэгж стандарт хазайлт (хувьсалт)-ыг хүлээж авснаараа хэдийн хэмжээний өгөөжөөр шагнуулж буйг бид Шарпын харьцаагаар хэмжинэ. Sharpe ratio = Risk premium SD of Excess Return Шарпын харьцааг бид сараас жилрүү шилжүүлэхдээ (22) SR A = SR M 12 (23) Шарпын харьцаагаар диверсификац хийгдсэн багцуудын эрсдэл-өгөөжийн сонголтыг хэмждэг Лекц 5: Эрсдэл, өгөөж ба түүхэн тоон мэдээлэл c Г.Гүнбилэг 2017 МУИС-БС 42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Εισαγωγή Όταν μια επιχείρηση έχει περίσσια διαθέσιμα, μπορεί να πληρώσει άμεσα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ως μέρισμα στους μετόχους, ή να χρηματοδοτήσει κάποια νέα επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-- ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-- ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-- ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Answer 1 (a) Profit and Loss and Appropriation of Y. Yiannakou and G. Georgiou for the year ended 31 Dec 2008 Selling & Distribution exps

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Σκοπός Μαθήματος Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τη θεωρία και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρχικό Κεφάλαιο (principal), ονομάζεται το ποσό των χρημάτων που δανείζεται κάποιος κατά τη σύναψη ενός δανείου Το ποσό αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ 25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ 25 Σύγχρονη Ανάλυση και Διερεύνηση των Οικονομικών Καταστάσεων ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ Π.ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Περιεχόµενα Πρόλογος 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011 Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011 1 2 ΑΡΧΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Cost plus system Επιτρέπει την ανάκτηση του ρυθμιζόμενου κόστους του Διαχειριστή με ελαχιστοποιημένη αλλά εύλογη

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2011 February 2011

Φεβρουάριος 2011 February 2011 Φεβρουάριος 2011 February 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2011 FEBRUARY FEBRUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2011 January 2011

Ιανουάριος 2011 January 2011 Ιανουάριος 2011 January 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2011 JANUARY JANUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES Chairman

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr 1 Αποτίµηση Θεµελιωδών Παραγόντων Αποτελεί τη σηµαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2010 June 2010

Ιούνιος 2010 June 2010 Ιούνιος 2010 June 2010 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ## JUNE JUNE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2010 ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Πρόεδρος CAPRALOS SPYROS President ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2011 December 2011

Δεκέμβριος 2011 December 2011 Δεκέμβριος 2011 December 2011 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2011 DECEMBER DECEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων

Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων Βασικά Χαρακτηριστικά Ιανουάριος 2015 Έκδοση 0-90 Σύντομη Περιγραφή Το Χρηματιστήριο Αθηνών, στο πλαίσιο των εξειδικευμένων υπηρεσιών που παρέχει όσον αφορά στο σχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2011 November 2011

Νοέμβριος 2011 November 2011 Νοέμβριος 2011 November 2011 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2011 NOVEMBER NOVEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2009 November 2009

Νοέμβριος 2009 November 2009 Νοέμβριος 2009 November 2009 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2009 NOVEMBER NOVEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Πρόεδρος CAPRALOS SPYROS President

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2012 January 2012

Ιανουάριος 2012 January 2012 Ιανουάριος 2012 January 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2012 JANUARY JANUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES

Διαβάστε περισσότερα

VALUATION METHODS J&P ΑΒΑΞ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

VALUATION METHODS J&P ΑΒΑΞ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ VALUATION METHODS J&P ΑΒΑΞ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος Μ.Π.Σ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ από ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Θωµάς Πουφινάς

ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Θωµάς Πουφινάς ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Θωµάς Πουφινάς Τµήµα Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Χειµερινό Εξάµηνο 003-004 Ανατύπωση ή Χρήση µέρους ή όλου του κειµένου απαιτεί την άδεια του συγγραφέα. 0. Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Αύγουστος 2008 August ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σημασία παρονομαστών!!!

Σημασία παρονομαστών!!! Μέτρα συχνότητας νοσημάτων στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών Κρούσματα ιλαράς ανά νομό, Ελλάδα, Σεπτ. 005 - Απρ. 006 Νομός Αριθμός Κρουσμάτων Σύνολο Πληθυσμού Επίπτωση/ 100.000 Κεφαλληνίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Νοέμβριος 2008 November ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Ιούλιος 2008 July ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ## JULY JULY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2012 September 2012

Σεπτέμβριος 2012 September 2012 Σεπτέμβριος 2012 September 2012 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 SEPTEMBER SEPTEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS

Διαβάστε περισσότερα

Ακάλυπτη πώληση (Short selling)

Ακάλυπτη πώληση (Short selling) O παρών οδηγός καταρτίστηκε προκειμένου να διευκολύνει την κατανόηση των εντύπων που αφορούν σε επενδύσεις και να αποσαφηνίσει κάποιους από τους πιο συνηθισμένους όρους. Εστιάζει περισσότερο στη σαφήνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2013 January 2013

Ιανουάριος 2013 January 2013 Ιανουάριος 2013 January 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2013 2013 JANUARY JANUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCRATES

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,431,979.82 100.32% 0.00% Σύνολο1. 1,431,979.82 100.32% ΕΓΕ 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (2) ICBS Master in Business Administration Β. Μαστρόκαλος 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ,ΘΕΣΜΟΙ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

www.techandmath.gr 4 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη

www.techandmath.gr 4 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη Άσκηση 1 η 4 η Εργασία ΔEO31 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν την τέταρτη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Α. Ξέρουμε ότι ισχύει ο τύπος: c+ 1 H M( er+ rr) 100 500(0, 05 0,10) M = H c= = c= 0, 0625

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» Απόστολος Γ. Χριστόπουλος ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Λογιστικής 2011-12 1 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ως διαχείριση χαρτοφυλακίου θεωρούμε την διαδικασία της επιλογής διαφόρων αξιόγραφων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 SEPTEMBER

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 SEPTEMBER ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 SEPTEMBER 2013 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ### 2013 SEPTEMBER SEPTEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 AUGUST

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 AUGUST ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 AUGUST 2013 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ### 2013 AUGUST AUGUST ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES Chairman

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 NOVEMBER

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 NOVEMBER ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 NOVEMBER 2013 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ### 2013 NOVEMBER NOVEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1-2 Contents

Περιεχόμενα 1-2 Contents Μάιος 2013 May 2013 ΜΑΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2013 2013 MAY MAY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES Chairman ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2012 June 2012

Ιούνιος 2012 June 2012 Ιούνιος 2012 June 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 JUNE JUNE ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES Chairman ΠΟΡΦΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 JULY 2013

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 JULY 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 JULY 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ### 2013 JULY JULY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES Chairman ΠΟΡΦΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2013 March 2013

Μάρτιος 2013 March 2013 Μάρτιος 2013 March 2013 ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2013 2013 MARCH MARCH ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES Chairman ΠΟΡΦΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Διαχείριση Κεφαλαίων στην Ελλάδα

Η Σύγχρονη Διαχείριση Κεφαλαίων στην Ελλάδα Η Σύγχρονη Διαχείριση Κεφαλαίων στην Ελλάδα Εθνική Asset Management 21 Απριλίου 2010 Η Εθνική Asset Management ΗΕθνικήAsset Management ΗΕθνικήAsset Management ΑΕΔΑΚ ανήκει στον όμιλο των εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2012 February 2012

Φεβρουάριος 2012 February 2012 Φεβρουάριος 2012 February 2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 FEBRUARY FEBRUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2012 March 2012

Μάρτιος 2012 March 2012 Μάρτιος 2012 March 2012 ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 MARCH MARCH ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES Chairman ΜΑΝΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2012 April 2012

Απρίλιος 2012 April 2012 Απρίλιος 2012 April 2012 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 APRIL APRIL ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES Chairman ΜΑΝΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ. Νοέμβριος 13. PwC

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ. Νοέμβριος 13. PwC ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2012 October 2012

Οκτώβριος 2012 October 2012 Οκτώβριος 2012 October 2012 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 OCTOBER OCTOBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES Chairman

Διαβάστε περισσότερα

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.1 ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.2 Η μέθοδος λήψης αποφάσεων για αξιολόγηση επενδυτικών πλάνων Μετά το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ εκέµβριος 2009 Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr 1 Αποτίµηση Θεµελιωδών Παραγόντων Αποτελεί τη

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 3: To περιβάλλον του μάρκετινγκ χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1-2 Contents

Περιεχόμενα 1-2 Contents Μάιος 2012 May 2012 ΜΑΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 MAY MAY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES Chairman ΜΑΝΑΛΗΣ ΓΚΙΚΑΣ Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές) Βρείτε τα λάθη Στο πρόγραμμα στην επόμενη διαφάνεια υπάρχουν διάφορα λάθη Ποια είναι? public abstract

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δ.Π.Θ Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, Τ.Κ 69100 25310-39827 (γραφείου) 6946-905951 (κινητό) email : gpragkid@ierd.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ. Ροβίθης Μ. 2006

Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ. Ροβίθης Μ. 2006 Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Ροβίθης Μ. 2006 1 Τα στάδια της επιδημιολογικής έρευνας ταξινομούνται με μια λογική σειρά στην οποία κάθε φάση εξαρτάται από την προηγούμενη. Μια εκτεταμένη λίστα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίες Καταστάσεις

Τριμηνιαίες Καταστάσεις 0180/00010669/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων,

Διαβάστε περισσότερα

act/365 : Όπου ο κάθε μήνας υπολογίζεται με τις πραγματικές ημέρες που έχει πχ ο Φεβρουάριος με 28, ο

act/365 : Όπου ο κάθε μήνας υπολογίζεται με τις πραγματικές ημέρες που έχει πχ ο Φεβρουάριος με 28, ο D Day count convention H συνθήκη υπoλογισμού των τοκοφόρων ημερών στα χρεόγραφα. H μέθοδος αναφέρεται στους όρους με τους οποίους υπολογίζονται ο αριθμός των ημερών σε επίπεδο μήνα/έτους, ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (25 μονάδες) Υποθέστε ότι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας Lowland ασκεί πολιτική ανοικτής αγοράς με στόχο την διευκόλυνση της οικονομικής μεγέθυνσης. α) Παρουσιάστε διαγραμματικά την πιθανή επίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES YEAR END RESULTS FOR 2003 Hatzioannou, the leading European group in the second skin manufacturing and retailing, announced its year-end 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2013 March 2013

Μάρτιος 2013 March 2013 Μάρτιος 2013 March 2013 Αποποίηση Ευθύνης Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι ορθά και επικαιροποιημένα.

Διαβάστε περισσότερα

Εντατικό-πρακτικό 3ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την αποτίμηση εταιριών (εμποροβιομηχανικού τύπου) και τραπεζών

Εντατικό-πρακτικό 3ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την αποτίμηση εταιριών (εμποροβιομηχανικού τύπου) και τραπεζών Εισηγητές: Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, C.S.S. H.U., MSc ISIB (I.S.M.A.), PhD Cand. Χριστόφορος Ι. Μακρυάς, MBA Finance Εντατικό-πρακτικό 3ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

!"#ά%&'( 14 )' *'"+,"ί. /012&3&4(0έ. 6&' (' 78,&%%&42&3'6έ. 9:(3'2ί".

!#ά%&'( 14 )' *'+,ί. /012&3&4(0έ. 6&' (' 78,&%%&42&3'6έ. 9:(3'2ί. I'ώ04(. G%(4(:6(ύ#1.,!"#$%ή' (")*%*+")ή )," -,.)ό0+", (")*%*+ί,!"#ά%&'( 14 )' *'"+,"ί. /012&3&4(0έ. 6&' (' 78,&%%&42&3'6έ. 9:(3'2ί". 73( 6"#ά%&'( &83ό &,&%ύ(82" 31 ='ά0+0>:1 3>, ='"+,ώ, @012&3&4(0ώ,, 6&'

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Αντικαθίσταται ο πίνακας Δ26 με τον Δ26Α και προστίθενται οι πίνακες Δ31-Δ35. 2. Τα στοιχεία συμπληρώνονται τόσο σε ατομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Τιµολόγησης Βασικών ραστηριοτήτων Φ.Α. 28 Νοεµβρίου 2011

Κανονισµός Τιµολόγησης Βασικών ραστηριοτήτων Φ.Α. 28 Νοεµβρίου 2011 Κανονισµός Τιµολόγησης Βασικών ραστηριοτήτων Φ.Α. 28 Νοεµβρίου 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΣΟ Ο 3. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΒΑΣΗ 4. ΑΠΟ ΟΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Α. Διάφοροι ορισμοί απόδοσης ή επιτοκίων Spot rate Spot rate: ορίζεται ως η απόδοση του ομολόγου του ομολόγου χωρίς τοκομερίδιο. Αποτελεί συγχρόνως και την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Copyright 2006 Thomson Learning

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Copyright 2006 Thomson Learning Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Χαρακτηριστικά - πολλές επιχειρήσεις. - κανένα εμπόδιο εισόδου. - διαφοροποίηση προϊόντος Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Πολλοί πωλητές Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Οι Ναυτιλιακές Αγορές θεωρούνται υψηλού κινδύνου Λόγω των έντονων διακυμάνσεων (cyclicality) Λόγω των σημαντικών κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη προ φόρων - Αμοιβές Δ.Σ. Kέρδη ανά μετοχή = Κέρδη μετά φόρων - Αμοιβές Δ.Σ. Kέρδη ανά μετοχή =

Κέρδη προ φόρων - Αμοιβές Δ.Σ. Kέρδη ανά μετοχή = Κέρδη μετά φόρων - Αμοιβές Δ.Σ. Kέρδη ανά μετοχή = EAF (Βλέπε Elektronische Abrechnung mit File Transefer) Earnings per share - EPS Κέρδη ανά μετοχή. Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει τα κέρδη του πιο πρόσφατου 12μηνου, ανά μετοχή. Ο υπολογισμός του στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Οικονομία μετά τη Διπλή Κρίση

Η Ελληνική Οικονομία μετά τη Διπλή Κρίση Η Ελληνική Οικονομία μετά τη Διπλή Κρίση Καθηγητής Γιάννης Μουρμούρας* Οικονομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού π. Υφυπουργός Οικονομικών Εισήγηση στο Συνέδριο Capital & Vision με τίτλο «Η Μακρά Πορεία προς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Με την ευγενική χορηγία Παλαιές & Νέες Μέθοδοι Αποτίµησης Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα 1 Χορηγοί Ακαδηµαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

(...).. 1 2008 31 2008 (, )

(...).. 1 2008 31 2008 (, ) (...).. 1 2008 31 2008 (, ) 1 2008 31 2008 1 (...).. 1 2008 31 2008 (, ). 3-4.... 5-39.. 40 41 42-43. 44. 45-97 2 (...).. 1 2008 31 2008 (, ) (...)... ( ), 31 2008,,.,.,,,..,.,..,.,.,,.,.. :..... 1,6.

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ισχύει από 5/8/ 1212A1 take up! 1.0 60PS 2D 999 / 60 / 44 P/S, ABS, 4 A/B, A/C, S/W 8.990,00-663,87 8.326,13 105 4,5 94,50 1213A1 start up! 1.0 60PS 2D Limited Edition 999 / 60 / 44 P/S, C/L, E/W, ABS,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 6 Μέθοδοι Αντασφάλισης σε οµαδικές ασφαλίσεις (Group Business)... 9 7 Παραδείγµατα... 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 6 Μέθοδοι Αντασφάλισης σε οµαδικές ασφαλίσεις (Group Business)... 9 7 Παραδείγµατα... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ - ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ... 2 1 Risk premium (yearly renewable term) reinsurance... 2 2 Risk premium with financing commission... 5 3 Risk premium with profit sharing... 6 4 Άλλες αναλογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Εισαγωγικό Πλαίσιο Θεόδωρος Συριόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Η έννοια της διαχείρισης κινδύνου (risk management), όπως αναφέρεται στη σύγχρονη χρηματοοικονομική,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα σε Θέματα Ηλιακής Ενέργειας (Φωτοβολταϊκών)

Έρευνα σε Θέματα Ηλιακής Ενέργειας (Φωτοβολταϊκών) Έρευνα σε Θέματα Ηλιακής Ενέργειας (Φωτοβολταϊκών) Δρ Γεώργιος Η. Γεωργίου 1 Περιεχόμενα Σημερινή κατάσταση στον τομέα της Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας Προκλήσεις και Προοπτικές Η Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

Το κόστος του κεφαλαίου

Το κόστος του κεφαλαίου Κεφάλαιο 16 Το κόστος του κεφαλαίου 16.1 Ορισµοί Το κεφάλαιο (capital) θεωρείται συχνά σαν ένα ποσό χρηµάτων διαθέσιµο για επένδυση., ή ένα ποσό χρηµάτων δεσµευµένο σε µια επιχείρηση. Το κεφάλαιό µου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INFORMATION MEMORANDUM RELATING TO DISTRIBUTION OF GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV SUB-FUNDS

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Ι Κ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ο Τ Η Σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Σ Ε Ν Ω Σ Η Σ

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Ι Κ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ο Τ Η Σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Σ Ε Ν Ω Σ Η Σ Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Ι Κ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ο Τ Η Σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Σ Ε Ν Ω Σ Η Σ Π Ρ Ο Α Σ Π Ι Σ Τ Ω Ν Τ Η Σ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η Σ «Ο Ι Υ Π Ε Ρ Μ Α Χ Ο Ι» «Αείδω ξυνετοίσι, θύρας δ επίθεσθε

Διαβάστε περισσότερα

& Risk Management , A.T.E.I.

& Risk Management , A.T.E.I. Μεταβλητότητα & Risk Managemen Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδας Επιµορφωτικά Σεµινάρια Σταύρος. Ντεγιαννάκης, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Χρήστος Φλώρος, A.T.E.I. Κρήτης Volailiy - Μεταβλητότητα

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL

INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL Market structure Impact of increased penetration of renewable energy sources Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Γιώργος Σιαμμάς Πρόεδρος Email:info@cera.org.cy

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ,ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔOΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα παπούτσια τηςfoot Forward

Τα παπούτσια τηςfoot Forward Τα παπούτσια τηςfoot Forward Μόνιμης Χρήσης Foot Forward Shoes Permanent Shoes www.foot-forward.com New Promenade SR11043 Teseo SR12191 New Alipes SR10090 Amalfi SR6991 Venezia SD2811 Picasso Botero SD31111

Διαβάστε περισσότερα

Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πιστωτικής πολιτικής, χρηματοδοτικής κάλυψης, αξιολόγησης πελατών κλπ.

Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πιστωτικής πολιτικής, χρηματοδοτικής κάλυψης, αξιολόγησης πελατών κλπ. F Face value Ονομαστική αξία. Η αξία που αναγράφεται σε ένα χρεόγραφο και καθορίζεται από τον εκδότη του. Το ποσό που οφείλεται στον κάτοχο χρεογράφου την ημερομηνία λήξης του, χωρίς τους τόκους. Το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S ΠΡΟΪΌΝΤΑ HVAC ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ RWD32S Νοέµβριος 05, 2008 No. 34X034el Κοτταράς Γιώργος I/B/ /HVP Προϊόν No. (ASN): RWD32S Σε ποιους απευθύνεται: Τµήµα πωλήσεων Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

& ARISTOVOULOS G. PETZETAKIS S.A. - Parent Company

& ARISTOVOULOS G. PETZETAKIS S.A. - Parent Company PETZETAKIS GROUP & ARISTOVOULOS G. PETZETAKIS S.A. - Parent Company Financial Statements According IFRS Not Audited 1st Quarter 2005 ( English & Greek ) G:\reporting IFRS 31.03.05.xls 15/6/2005 PETZETAKIS

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2012 July 2012

Ιούλιος 2012 July 2012 Ιούλιος 2012 July 2012 ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 JULY JULY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES Chairman ΠΟΡΦΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2012 November 2012

Νοέμβριος 2012 November 2012 Νοέμβριος 2012 November 2012 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 NOVEMBER NOVEMBER ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable growth. Global expansion

Sustainable growth. Global expansion Sustainable growth with Global expansion Παρουσίαση στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ 4 Φεβρουαρίου 2004 Δομή του Ομίλου VERTICAL Design, Production Marketing & Distribution S & R GmbH Distribution in Germany SPRIDER Retailing

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2013 February 2013

Φεβρουάριος 2013 February 2013 Φεβρουάριος 2013 February 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2013 2013 FEBRUARY FEBRUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VW ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ισχύει από 5/8/ 1212A1 take up! 1.0 60PS 2D 999 / 60 / 44 P/S, ABS, 4 A/B, A/C, S/W 8.990,00-663,87 8.326,13 105 4,5 94,50 1213A1 start up! 1.0 60PS 2D Limited Edition 999 / 60 / 44 P/S, C/L, E/W, ABS,

Διαβάστε περισσότερα