fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS"

Transcript

1 LV fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS Lietotāja pamācība CASIO Worldwide Education vietne: CASIO IZGLĪTĪBAS FORUMS Išversta vertimų biure "Galerita"

2 Saturs Svarīga informācija... 2 Darbību piemēri... 2 Kalkulatora inicalizēšana... 2 Drošības norādījumi... 2 Lietošanas norādījumi... 2 Cietā vāciņa noņemšana... 3 Kalkulatora ieslēgšana un izslēgšana... 3 Ekrāna kontrasta pielāgošana... 3 Taustiņu apzīmējumi... 3 Ekrāna nolasīšana... 4 Izvēļnu lietošana... 5 Rēķināšanas režīma iestatīšana... 5 Kalkulatora uzstādījumu konfigurēšana... 5 Izteiksmju un vērtību ievade... 7 Aprēķinu rezultātu pārslēgšana... 9 Pamata aprēķini Sadalīšana pirmreizinātājos Funkciju aprēķini Statistiskie aprēķini (STAT) Vienādojumu aprēķini (EQN) (tikai fx-95es PLUS) Vērtību tabulas izveide no funkcijas (TABLE) Vērtību tabulas izveide no funkcijas (TABLE) Nevienādību aprēķini (INEQ) (tikai fx-95es PLUS) Proporciju aprēķini (RATIO) (tikai fx-95es PLUS) Kļūdas Pirms pieņemt, ka kalkulators darbojas nepareizi Baterijas nomaiņa Specifikācijas Biežāk uzdotie jautājumi E-1

3 Svarīga informācija Šajā lietotāja pamācībā redzamajām ilustrācijām (piemēram, taustiņu apzīmējumiem) ir tikai ilustratīva nozīme, un tās var nedaudz atšķirties no elementiem, ko tās attēlo. Šīs pamācības saturs var tikt mainīts bez brīdinājuma. CASIO Computer Co., Ltd. nekādā gadījumā neuzņemas atbildību ne pre t vienu par īpašu, netiešu, nejaušu kaitējumu vai bojājumiem, kas saistīti a r vai rodas no šī produkta un ar to piegādāto priekšmetu iegādes vai lietošanas. CASIO Computer Co., LTD. turklāt nav atbildīgs par jebkāda veida jebkuras citas puses prasījumiem, kas rodas šī produkta un ar to piegādāto priekšmetu lietošanas rezultātā. Saglabājiet visu lietošanas dokumentāciju turpmākai atsaucei. Darbību piemēri Darbību piemēri šajā rokasgrāmatā apzīmēti ar simbolu. Ja nav norādīts citādi, visi darbību piemēri norādīti, pieņemot, ka kalkulators ir sākotnējā noklusējuma stāvoklī. Veiciet sadaļā Kalkulatora inicializēšana aprakstīto procedure, lai atgrieztu kalkulatoru sākotnējā noklusējuma stāvoklī. Lai iegūtu informāciju par darbību piemēros redzamajiem,,, un apzīmējumiem, skatīt Kalkulatora uzstādījumu konfigurēšana. Kalkulatora inicializēšana Veiciet šādas darbības, ja vēlaties kalkulatoru inicializēt un atgriezt kalkulatora režīmu un uzstādījumus sākotnējā noklusējuma stāvoklī. Ņemiet vērā, ka šī darbība arī dzēš visus datus no kalkulatora atmiņas. (CLR)(All)(Yes) Drošības norādījumi Baterijas Glabājiet baterijas maziem bērniem nepieejamā vietā. Izmantojiet tikai šajā pamācībā šim kalkulatoram norādīto bateriju tipu. Lietošanas norādījumi Pat, ja kalkulators darbojas bez traucējumiem, nomainiet bateriju vismaz reizi trīs gados (LR44 (GPA76)), divos gados (R03 (UM-4)), vai reizi gadā (LR03 (AM4)). No tukšas baterijas var noplūst šķidrums, bojājot kalkulatoru un radot darbības traucējumus. Nekad neatstājiet tukšu bateriju kalkulatorā. Nemēģiniet lietot kalkulatoru, ja baterija ir pilnīgi tukša (fx-85es PLUS). Ar kalkulatoru piegādātā baterija piegādes un uzglabāšanas laikā nedaudz izlādējas. Tāpēc pirmo bateriju var nākties aizvietot pirms parastā sagaidāmā baterijas mūža beigām. Nelietojiet šo produktu ar oksirīda baterijām* vai citām galvaniskajām baterijām uz niķeļa bāzes. Nesaderība starp šādām baterijām un produkta specifikāciju var saīsināt baterijas kalpošanas laiku un radīt produkta darbības traucējumus. Izvairieties no kalkulatora lietošanas un glabāšanas ekstrēmās temperatūrās, ļoti mitrā vai putekļainā vidē. E-2

4 Nepakļaujiet kalkulatoru spēcīgiem triecieniem, spiedienam vai liekšanai. Nekad nemēģiniet kalkulatoru izjaukt. Kalkulatora korpusa tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu audumu. Utilizējot kalkulatoru vai baterijas, dariet to saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem. * Šajā pamācībā izmantotie uzņēmumu un produktu nosaukumi var būt reģistrētas preču zīmes vai to īpašnieku preču zīmes. Cietā vāciņa noņemšana Pirms kalkulatora lietošanas pabīdiet tā cieto vāciņu lejup, lai to noņemtu, un piestipriniet to kalkulatora aizmugurē, kā parādīts ilustrācijā. Kalkulatora ieslēgšana un izslēgšana Nospiediet, lai ieslēgtu kalkulatoru. Nospiediet ( OFF), lai izslēgtu kalkulatoru. Automātiskā izslēgšana Kalkulators izslēgsies automātiski, ja aptuveni 10 minūtes neveiksiet nekādas darbības. Ja tā notiek, nospiediet taustiņu, lai kalkulatoru no jauna ieslēgtu. Ekrāna kontrasta pielāgošana Atveriet CONTRAST skatu, nospiediet šādus taustiņus: fx-82/85/350es PLUS: (SETUP) (C ONT), fx-95es PLUS:( SETUP)(C ONT). Tad ar taustiņiem un pielāgojiet kontrastu. Pēc vēlamā kontrasta sasniegšanas nospiediet. Svarīgi: Ja ekrāna kontrasta pielāgošana neuzlabo ekrāna redzamību, tas, visticamāk, liecina, ka baterija ir gandrīz tukša. Nomainiet bateriju. Taustiņu apzīmējumi Taustiņa vai nospiešana pirms kāda cita taustiņa veic otrā taustiņa papildfunkciju. Papildfunkciju norāda virs taustiņa esošais uzraksts. Zemāk redzams, ko nozīmē dažādās papildfunkciju uzrakstu krāsas virs taustiņiem. Papildfunkcija 1 sin 1 D s Taustiņa funkcija Ja taustiņa apzīmējums ir šādā krāsā: Dzeltens Sarkans Tas nozīmē šo: Nospiediet un vēlamo taustiņu, lai izpildītu attiecīgo funkciju. Nospiediet un vēlamo taustiņu, lai ievadītu attiecīgo mainīgo, konstanti vai simbolu. E-3

5 Ekrāna nolasīšana Kalkulatora ekrānā redzamas jūsu ievadītās izteiksmes, aprēķina rezultāti un dažādi indikatori. Ievadītā izteiksme Indikatori Aprēķina rezultāts Ja aprēķina rezultāta labajā pusē redzams indikators, tas nozīmē, ka parādītais aprēķina rezultāts turpinās pa labi. Izmantojiet taustiņus un, lai paritinātu aprēķina rezultātu ekrānu. Ja ievadītās izteiksmes labajā pusē uzrādās indikators, tas nozīmē, ka parādītais aprēķins turpinās pa labi. Izmantojiet taustiņus un, lai paritinātu izteiksmes ievades ekrānu. Ņemiet vērā, ja vēlaties pāaritināt ievadītās izteiksmes, kamēr vienlaicīgi redzami indikatori un, jums vispirms jānospiež taustiņš u n tad jāizmanto taustiņi un, lai paritinātu. Ekrāna indikatori Šis indikators: S A M STO RCL STAT FIX SCI Disp Nozīmē šo: Tastatūra ir pārstatīta, jo nospiests taustiņš. Tastatūra atgriezīsies sākotnējā stāvoklī un indikators pazudīs, kad nospiedīsiet kādu taustiņu. Ir uzstādīts alpha ievades režīms, jo nospiests taustiņš. Režīms tiks pārtraukts un indikators pazudīs, kad nospiedīsiet jebkuru taustiņu. Neatkarīgajā atmiņā ir saglabāta vērtība. Kalkulators gaida mainīgā nosaukuma ievadi, lai piešķirtu mainīgajam vērtību. Šis indikators parādās, kad nospiesti taustiņi (STO). Kalkulators gaida mainīgā nosaukuma ievadi, lai parādītu mainīgā vērtību. Šis indikators parādās, kad nospiests taustiņš. Kalkulators ir STAT Režīmā. Noklusējuma leņķa vienība ir grādi. Noklusējuma leņķa vienība ir radiāni. Noklusējuma leņķa vienība ir gradiāni. Iestatīts fiksēts skaits ciparu aiz komata. Iestatīts fiksēts skaits zīmīgo ciparu. Ekrāns iestatīts naturālā skata formātā. Ir pieejami aprēķinu vēstures atmiņas dati un tie var tikt pārskatīti, vai arī virs/zem redzamā ekrāna ir papildu dati. Uz ekrāna šobrīd redzams vairāku izteiksmju aprēķina starprezultāts. Svarīgi: Dažiem aprēķinu veidiem, kuru izpilde aizņem ilgu laiku, uz ekrāna var parādīties tikai augstāk redzamie indikatori (bez vērtības), kamēr kalkulators veic iekšējos aprēķinus. E-4

6 Izvēļņu lietošana Dažas kalkulatora darbības tiek veiktas, lietojot izvēlnes. Piemēram, nospiežot taustiņu vai, uz ekrāna parādīsies izvēlne ar attiecīgajām funkcijām. Zemāk norādītas darbības, kuras jāizmanto, lai pārvietotos starp izvēlnēm. Jūs varat izvēlēties kādu no izvēlnes elementiem, nospiežot cipara taustiņu, kas izvēlnes ekrānā atbilst skaitlim pa kreisi no elementa. Indikators izvēlnes augšējā labajā stūrī nozīmē, ka zem esošās izvēlnes atrodas vēl viena. Indikators nozīmē, ka virs esošās izvēlnes atrodas vēl viena. Izmantojiet taustiņus un, lai pārvietotos starp izvēlnēm. Lai aizvērtu izvēlni, neko neizvēloties, nospiediet taustiņu. Rēķināšanas režīma iestatīšana Kad vēlaties veikt šāda veida darbību: Vispārīgi aprēķini Statistiskie un regresijas aprēķini Spiediet šādus taustiņus: (COMP) (STAT) Vienādojuma risināšana (tikai fx-95es PLUS) (EQN) Skaitļu tabulas ģenerēšana uz izteiksmes pamata fx-82/85/350es PLUS: (TABLE) fx-95es PLUS: (TABLE) Nevienādības risināšana (tikai fx-95es PLUS) (INEQ) Proporciju aprēķini (tikai fx-95es PLUS) (RATIO) Piezīme: Sākotnējais noklusējuma rēķināšanas režīms ir COMP režīms. Kalkulatora uzstādījumu konfigurēšana No sākuma nospiediet šādus taustiņus, lai atvērtu uzstādījumu izvēlni: (SETUP). Pēc tam spiediet taustiņus un un ciparu taustiņus, lai konfigurētu vēlamos uzstādījumus. Pasvītrotie ( ) uzstādījumi ir sākotnējie noklusējuma uzstādījumi. MthIO LineIO Iestat ekrāna formātu. Naturālais skats (MthIO) parāda daļas, iracionālus skaitļus un citas izteiksmes tā, kā tās pieraksta uz papīra. MthIO: Tiek izvēlēts O vai LineO. O parāda ievadīto un aprēķina rezultātus tādā pašā formātā, kā tos pieraksta uz papīra. LineO ievadīto parāda tāpat kā O, taču aprēķina rezultātus uzrāda lineārā formātā. Lineārais skats (LineIO) parāda daļas un citas izteiksmes vienā līnijā. Piezīme: Kalkulators automātiski pārslēdzas uz lineāro skatu, kad jūs iestatāt STAT režīmu. Šajā pamācībā simbols blakus darbību piemēriem apzīmē naturālo skatu (O), bet simbols apzīmē lineāro skatu. E-5 C

7 Deg Rad Gra Iestata grādus, radiānus vai gradiānus kā leņķa vienību vērtību ievadīšanai un aprēķina rezultāta parādīšanai. Piezīme: Šajā pamācībā simbols blakus darbības piemēram apzīmē grādus, un simbols apzīmē radiānus. Fix S ci N orm Norāda aprēķina rezultātā parādāmo ciparu skaitu. Fix: Iestatītā vērtība (no 0 līdz 9) nosaka aprēķina rezultātā norādāmo ciparu skaitu aiz komata. Aprēķinu rezultāti pirms parādīšanas tiek noapaļoti līdz iestatītajam ciparu skaitam aiz komata. Piemērs: = (Fix 3) (Fix 2) Sci: Iestatītā vērtība (no 1 līdz 10) nosaka aprēķina rezultātā norādāmo zīmīgo ciparu skaitu. Aprēķinu rezultāti pirms parādīšanas tiek noapaļoti līdz iestatītajam zīmīgo ciparu skaitam. Piemērs: 1 7 = (Sci 5) (Sci 4) Norm: Viena no divu pieejamo iestatījumu (Norm 1, Norm 2) izvēle nosaka intervālu, kurā rezultāti parādāmi neeksponenciālā formātā. Ārpus norādītā intervāla rezultāti tiek parādīti eksponenciālā formātā. Norm 1: 10 2 x, x Norm 2: 10 9 x, x Piemērs: = (Norm 1) (Norm 2) ab/c d/c Iestata daļskaitļu rādīšanu aprēķinu rezultātos jaukta skaitļa (ab/c) vai neīstas daļas (d/c) formā. fx-95es PLUS: CMPLX a +bi ; r θ Iestata taisnleņķa koordinātas (a+bi) vai polārās koordinātas (rθ ) EQN režīma risinājumiem. fx-82/85/350es PLUS: STAT ON ; OFF fx-95es PLUS: STAT ON ; OFF Iestata FREQ (biežuma) kolonnas rādīšanu vai nerādīšanu STAT režīma Stat redaktorā. fx-82/85/350es PLUS: Disp Dot ; Comma fx-95es PLUS: Disp Dot ; Comma Iestata decimālpunktu vai decimālkomatu aprēķinu rezultātu parādīšanai. Ievadīšanas laikā vienmēr tiek rādīts decimālpunkts. Piezīme: Izvēloties decimālpunktu, vairākus rezultātus atdala komats (,). Izvēloties decimālkomatu, tos atdala semikols (;). fx-82/85/350es PLUS: CONT fx-95es PLUS: CONT Pielāgo ekrāna kontrastu. Sīkāk skatīt Ekrāna kontrasta pielāgošana. Kalkulatora uzstādījumu inicializēšana Veiciet šādu procedūru, lai inicializētu kalkulatoru, atgriežot aprēķinus COMP režīmā un atgriežot visus pārējos iestatījumus, tostarp kalkulatora uzstādījumus, sākotnējā noklusējuma stāvoklī. (CLR)(Setup)(Yes) E-6

8 Izteiksmju un vērtību ievade Ievades pamatnoteikumi Aprēķinus var ievadīt tādā pašā veidā, kā tos pieraksta. Kad nospiežat taustiņu, ievadītā aprēķina darbību secība tiks automātiski novērtēta un rezultāts parādīsies uz ekrāna. 4 sin30 ( ) = * 1 * 2 * 3 *1 Aizverošās iekavas ievade ir obligāta sin, sinh un citām funkcijām, kas satur iekavas. *2 Šos reizināšanas simbolus ( ) var izlaist. Reizināšanas simbolu var izlaist, kad tie atrodas tieši pirms atverošajām iekavām, tieši pirms sin vai citas funkcijas, kas satur iekavas, tieši pirms Ran# (gadījumskaitļa) funkcijas vai tieši pirms mainīgā (A, B, C, D, E, F, M, X, Y), vai e. * 3 Aizverošās iekavas tieši pirms darbības var neievadīt. Ievades piemērs, izlaižot * 2 un * 3 darbības augstākminētajā piemērā Piezīme: Ja aprēķins ievades laikā kļūst garāks par ekrāna platumu, ekrāns automātiski patīsies pa labi un uz ekrāna parādīsies indikators. Kad tā notiek, jūs varat paritināt ekrānu atpakaļ pa kreisi, izmantojot taustiņus un kursora pārvietošanai. Kad ieslēgts lineārais skats, taustiņa nospiešana pārvietos kursoru uz aprēķina sākumu, bet uz aprēķina beigām. Kad ieslēgts naturālais skats, taustiņa nospiešana, kamēr kursors ir ievadītā aprēķina beigās, pārvietos kursoru uz sākumu, bet taustiņa nospiešana, kamēr kursors ir aprēķina sākumā, pārvietos to uz beigām. Katram aprēķinam jūs varat ievadīt līdz pat 99 baitiem. Katrs skaitlis, simbols vai funkcija parasti izmanto vienu baitu. Dažas funkcijas izmanto trīs līdz 13 baitus. Kursors mainīs formu uz, kad aprēķina ievadei atlikuši 10 vai mazāk baiti. Ja tā notiek, beidziet aprēķina ievadi un nospiediet taustiņu. Darbību secība Ievadīto aprēķinu darbību secība tiek vērtēta saskaņā ar zemāk redzamajiem noteikumiem. Ja divām darbībām ir vienāda prioritāte, aprēķins tiek veikts no kreisās puses uz labo. 1. Izteiksmes iekavās Daļas Funkcijas, kuru labajā pusē jābūt argumentam un aizverošai iekavai ) aiz argumenta. Funkcijas, kuras seko ievadītajai vērtībai (x 2, x 3, x 1, x!,,, r, g, %), pakāpes (x), saknes () E-7

9 5. Mīnusa zīme ( ) Piezīme: Kāpinot negatīvu vērtību (tādu kā 2) kvadrātā, kāpināmā vērtība jāliek iekavās ( 2 ) ir augstākas prioritātes darbība nekā mīnusa zīme, ievadot 2, notiktu skaitļa 2 kāpināšana un mīnusa zīmes pievienošana rezultātam. Vienmēr paturiet prātā darbību secību un vajadzības gadījumā lieciet negatīvas vērtības iekavās. 6. STAT režīma aptuvenās vērtības (,, 1, 2) 7. Reizināšana bez reizināšanas simbola 8. Permutācijas (npr), kombinācijas (ncr) 9. Reizināšana, dalīšana (, ) 10. Saskaitīšana, atņemšana (+, ) Ievadīšana ar naturālo skatu Naturālo skata izvēle ļauj ievadīt un parādīt parastās daļas un zināmas funkcijas (log, x 2, x 3, x,,,, x 1, 10, e, Abs) tā, kā tos pieraksta jūsu mācību grāmatā. 2 + '2 1 + ' Svarīgi: Atsevišķas izteiksmes var likt aprēķinu formulas augstumam pārsniegt vienu ekrāna līniju. Maksimālais pieļaujamais aprēķina formulas augstums ir divu ekrānu izmērā (31 punkts 2). Tālāka ievade nebūs iespējama, ja ievadītā aprēķina augstums pārsniedz pieļaujamo robežu. Funkciju un iekavu ligzdošana ir atļauta. Tālāka ievade nebūs iespējama, ja tiks ligzdotas pārāk daudzas funkcijas un/vai iekavas. Ja tā notiek, sadaliet aprēķinu vairākās daļās un aprēķiniet katru daļu atsevišķi. Piezīme: Nospiežot taustiņu u iegūstot aprēķina rezultātu naturālajā skatā, daļa no ievadītās izteiksmes var palikt ārpus ekrāna. Ja nepieciešams vēlreiz apskatīt visu ievadīto izteiksmi, nospiediet un tad izmantojiet taustiņus u n, lai paritinātu ievadīto izteiksmi. Vērtību un izteiksmju izmantošana argumentos (Tikai naturālajā skatā) Ievadītu vērtību vai izteiksmi iespējams izmantot kā funkcijas 7 argumentu. Piemēram, pēc vērtības ievadīšanas jūs varat to izmantot 6 par, argumentu, to padarot par 7 '. 6 7 Ievadīt 1 + un tad nomainīt to uz 1 + ' (INS) E-8

10 Kā redzams augstāk, kad tiek nospiesti taustiņi(ins), vērtība vai izteiksme kursora labajā pusē kļūst par pēc tam norādītās funkcijas argumentu. Par argumentu tiek uzskatīts viss līdz pirmajai atverošajai iekavai pa labi, ja tāda ir, vai arī viss līdz nākamajai funkcijai pa labi (sin(30), log2(4), utt.) Šo iespēju var izmantot ar šādām funkcijām:,, (), (), (),,. Pārrakstīšanas ievades režīms (Tikai lineārajā skatā) Kā ievades režīmu var izvēlēties vai nu ievietošanu vai pārrakstīšanu, taču tikai, kamēr izvēlēts lineārais skats. Pārrakstīšanas režīmā ievadītais teksts aizvieto tekstu vietā, kur tobrīd atrodas kursors. Jūs varat pārslēgties starp ievietošanas un pārrakstīšanas režīmiem, veicot šādas darbības: (INS). Kursors ievietošanas režīmā izskatīsies šādi I, bet pārrakstīšanas režīmā šādi. Piezīme: Naturālajā skatā vienmēr ieslēgts ievietošanas režīms, tādēļ, nomainot ekrāna formātu no lineārā uz naturālo skatu, automātiski tiek pārslēgts arī ievades režīms. Izteiksmes labošana un dzēšana Lai izdzēstu vienu simbolu vai funkciju: Novietojot kursoru tieši pa labi no simbola vai funkcijas, kuru vēlaties izdzēst, un tad nospiediet. Pārrakstīšanas režīmā novietojiet kursoru tieši zem simbola vai funkcijas, kuru vēlaties izdzēst, un tad nospiediet. Lai ievietotu simbolu vai funkciju aprēķinā: Izmantojiet taustiņus un lai pārvietotu kursoru uz vietu, kur vēlaties ievietot simbolu vai funkciju un ievadiet to. Ja ieslēgts lineārais skats, pārliecinieties, ka vienmēr izmantojat ievietošanas režīmu. Lai izdzēstu visu ievadīto aprēķinu: Nospiediet. Aprēķinu Rezultātu Pārslēgšana Kad izvēlēts naturālais skats, taustiņa nospiešana katru reizi pārslēdz redzamos aprēķinus starp parastām daļām un decimāldaļām; starp formu un decimāldaļām vai starp formu un decimāldaļām. 6 = 1 6 = () f ('2 + 2) '3 = '6 + 2'3 = '6 + 2'3 f Kad izvēlēts lineārais skats, taustiņa nospiešana katru reizi pārslēdz redzamos aprēķinus starp decimāldaļām un parastām daļām. 1 5 = 0.2 = f = 1 = f 0.2 E-9 C

11 Svarīgi: Atkarībā no tā, kāda tipa aprēķina rezultāts ir uz ekrāna, nospiežot taustiņu taustiņa nospiešana var nemainīt parādīto vērtību. Ar zināmiem aprēķinu rezultātiem taustiņa nospiešana var nemainīt parādīto vērtību. Pārslēgšanās no decimāldaļām uz jauktiem skaitļiem nav iespējama, ja kopējais ciparu skaits jauktajos skaitļos (ieskaitot veselo skaitļu, skaitītāju, saucēju un dalīšanas zīmes simbolus) ir lielāks par 10. Piezīme: Naturālajā skatā (O) taustiņu nospiešana taustiņa vietā pēc aprēķina ievadīšanas parādīs aprēķina rezultātu decimāldaļās. Pēc tam nospiežot taustiņu, aprēķina rezultāts tiks pārslēgts uz aprēķina rezultāta parasto daļu formu vai formu. Šajā gadījumā rezultāta forma neparādīsies. Pamata aprēķini Daļskaitļu aprēķini Ņemiet vērā, ka daļskaitļu ievadīšanas metode atšķiras atkarībā no tā, vai tiek lietots naturālais skats vai lineārais skats = or = () Piezīme: Ja vienā aprēķinā izmantotas gan parastās daļas, gan decimālskaitļi, kamēr izvēlēts lineārais skats, rezultāts tiks attēlots decimālskaitļa formā. Parastās daļas aprēķinu rezultātos vienmēr attēloti vienkāršoti, t.i. ar zemāko iespējamo skaitītāju un saucēju. Lai mainītu aprēķina rezultāta formātu starp neīstām daļām un jauktiem skaitļiem: Nospiediet šādus taustiņus:(). Lai mainītu aprēķina rezultāta formātu starp parastajām daļām un decimālskaitļiem: Nospiediet. Procentu aprēķini Ievadt vērtību un nospiežot (%), ievadītā vērtība tiek pārvērsta procentos % = (%) 30 Aprēķināt, cik procenti no 880 ir 660. (75%) (%) 75 Palielināt skaitli 2500 par 15%. (2875) (%) 2875 Samazināt skaitli 3500 par 25%. (2625) (%) 2625 C E-10

12 Grādu, minūšu, sekunžu (heksagesimālie) aprēķini Veicot saskaitīšanu vai atņemšanu starp heksagesimālām vērtībām, vai arī rezināšanu vai dalīšanu starp heksagesimālu vērtību un decimālu vērtību, rezultāts tiks parādīts kā heksagesimāla vērtība. Jūs varat arī pārvērst vērtības no heksagesimālām decimālās un otrādi. Heksagesimālu vērtību ievades formāts ir šāds: {grādi} {minūtes} {sekundes}. Piezīme: Grādu un minūšu vērtība jāievada vienmēr, pat, ja tā ir nulle = Pārvērst tā decimālajā ekvivalentā (Pārvērš heksagesimālu vērtību decimālā.) (Pārvērš decimālu vērtību heksagesimālā.) Vairākas izteiksmes Jūs varat izmantot kola simbolu (:), lai savienotu divas vai vairākas izteiksmes un, nospiežot, izpildītu tās pēc kārtas no kreisās puses uz labo : (:) Inženieru pieraksta lietošana Pārvērst attēloto vērtību inženieru pierakstā iespējams ar vienkāršu taustiņa darbību. Pārvērst vērtību 1234 inženieru pierakstā, pārvietojot decimālpunktu uz labo pusi Pārvērst vērtību 123 inženieru pierakstā, pārvietojot decimālpunktu uz kreiso pusi () () Aprēķinu vēsture COMP režīmā kalkulators saglabā līdz aptuveni 200 baitiem datu jaunākajam aprēķinam. Aprēķinu vēstures saturu iespējams apskatīt ar taustiņiem un = = = E-11

13 (Paritina atpakaļ.) 4 (Atkal paritina atpakaļ.) 2 Piezīme: Aprēķinu vēstures dati tiek pilnībā dzēsti, nospiežot, nomainot rēķināšanas režīmu, nomainot ekrāna formātu, kā arī veicot jebkādu atiestatīšanas operāciju. Attīšana Kad uz ekrāna redzams aprēķina rezultāts, nospiediet vai, lai izmainītu iepriekšējam aprēķinam izmantoto izteiksmi = = 4.9 (Turpinot) Piezīme: Ja vēlaties rediģēt aprēķinu, kad aprēķina rezultāta ekrāna labajā pusē atrodas indikators (skatīt Ekrāna nolasīšana ), nospiediet un izmantojiet taustiņus un, lai paritinātu aprēķinu. Atbildes atmiņa (Ans) Pēdējais iegūtais aprēķina rezultāts tiek saglabāts Ans (atbildes) atmiņā. Ans atmiņas saturs tiek atjaunināts katru reizi, kad tiek parādīts jauns aprēķina rezultāts. Dalīt izteiksmes 3 4 rezultātu ar (Turpinot) = = 210 (Turpinot) 789 Mainīgie (A, B, C, D, E, F, X, Y) Jūsu kalkulatorā ir astoņi priekšiestatīti mainīgie ar nosaukumiem A, B, C, D, E, F, X un Y. Jūs varat mainīgajiem piesaistīt vērtības, kā arī izmantot mainīgos aprēķinos. Piesaistīt izteiksmes rezultātu mainīgajam A 3 5 (STO)(A) 8 Reizināt mainīgā A saturu ar 10 Parādīt mainīgā A saturu (Turpinot) (A) (Turpinot) (A) 8 Dzēst mainīgā A saturu 0 (STO)(A) 0 E-12

14 Neatkarīgā atmiņa (M) Aprēķina rezultātus jūs varat pieskaitīt pie vai atņemt no neatkarīgās atmiņas. Simbols M parādās uz ekrāna, kad neatkarīgajā atmiņā ir saglabāta jebkāda vērtība, kas nav nulle. Dzēst M saturu 0 (STO)(M) 0 Pieskaitīt izteiksmes 10 5 saturu M (Turpinot) Atņemt izteiksmes saturu no M (Turpinot) 10 5 (M ) 15 Parādīt M saturu (Turpinot) (M) 35 Piezīme: Neatkarīgajai atmiņai tiek izmantots mainīgais M. Visu atmiņu satura dzēšana Ans atmiņas, neatkarīgās atmiņas un mainīgo saturs tiek saglabāts pat, nospiežot, nomainot rēķināšanas režīmu vai izslēdzot kalkulatoru. Veiciet šādu procedūru, kad vēlaties dzēst visu atmiņu saturu. (CLR)(Memory)(Yes) Sadalīšana pirmreizinātājos COMP režīmā iespējams sadalīt pozitīvu veselu skaitli, kas sastāv no ne vairāk kā 10 cipariem, pirmreizinātājos, kas sastāv no ne vairāk kā trīs cipariem. Sadalīt pirmreizinātājos (FACT) Kad veicat sadalīšanu pirmreizinātājos vērtībai, kuras viens no pirmreizinātājiem ir vairāk nekā trīsciparu skaitlis, pirmreizinātājos nesadalāmā daļa uz ekrāna parādīsies iekavās. Sadalīt pirmreizinātājos (= ) (FACT) Jebkura no šīm darbībām izies no pirmreizinātāju sadales rezultātu ekrāna. Taustiņu (FACT) vai. Taustiņu vai n ospiešana. Uzstādījumu izvēlnes izmantošana, lai nomainītu leņķa vienības iestatījumu (Deg, Rad, Gra) vai parādāmo ciparu skaita iestatījumu (Fix, Sci, Norm). Piezīme: Jūs nevarēsiet veikt sadalīšanu pirmreizinātājos, kamēr redzams aprēķina rezultāts ar decimāldaļu, parastu daļu vai negatīvu vērtību. Mēģinājums tā darīt izraisīs matemātisku kļūdu ( ERROR). Jūs nevarēsiet veikt sadalīšanu pirmreizinātājos, kamēr redzams tāda aprēķina rezultāts, kurā izmantotas Pol vai Rec funkcijas. E-13 C

15 Funkciju aprēķini Piemērus operācijām ar katru funkciju skatīt sadaļā Piemēri aiz zemāk esošā saraksta. : tiek rādīts kā , taču iekšējiem aprēķiniem tiek izmantots = e : e tiek rādīts kā , taču iekšējiem aprēķiniem tiek izmantots e = sin, cos, tan, sin 1, cos 1, tan 1 : Trigonometriskas funkcijas. Pirms aprēķinu veikšanas iestatiet leņķa vienību. Skatīt 1. sinh, cosh, tanh, sinh 1, cosh 1, tanh 1 : Hiperboliskas funkcijas. Ievadiet funkciju no izvēlnes, kas parādās, nospiežot. Leņķa vienības iestatījums neietekmē aprēķinus. Skatīt 2., r, g : Šīs funkcijas iestata leņķa vienību. iestata grādus, r radiānus, un g gradiānus. Ievadiet funkciju no izvēlnes, kas parādās, nospiežot šādus taustiņus: (DRG). Skatīt 3., : Eksponenciālas funkcijas. Ņemiet vērā, ka ievadīšanas metode atšķiras atkarībā no tā, vai tiek lietots naturālais skats vai lineārais skats. Skatīt 4. log : Logaritmiskā funkcija. Izmantojiet taustiņu, lai ievadītu logab kā log(a, b). Logaritma bāze pēc noklusējuma ir 10, ja neievadāt a vērtību. Ievadei var izmantot arī taustiņu, taču tikai tad, kad izvēlēts naturālais skats. Šajā gadījumā jāievada bāzes vērtība. Skatīt 5. ln: Dabiskais logaritms ar bāzi e. Skatīt 6. x 2, x 3, x,,,, x 1 : Pakāpes, pakāpju saknes un apgrieztie lielumi. Ņemiet vērā, ka ievadīšanas metode funkcijām x,,, un atšķiras atkarībā no tā, vai tiek lietots naturālais skats vai lineārais skats. Skatīt 7. Piezīme: Šīs funkcijas nevar ievadīt pēc kārtas virknē: x 2, x 3, x, x 1. Piemēram, ievadot 2, otrais netiks ņemts vērā. Lai ievadītu 2 22, ievadiet 2, nospiediet taustiņu un tad nospiediet (). Pol, Rec: Pol pārvērš taisnleķņa koordinātas polārās koordinātās, un Rec pārvērš polāras koordinātas taisnleņķa koordinātās. Skatīt 8. Pol(x, y) = (r, θ) Rec(r, θ) = (x, y) Taisnleņķa koordinātas (Rec) Polārās koordinātas (Pol) Pirms aprēķinu veikšanas iestatiet leņķa vienību. Aprēķina rezultāts r un θ kā arī x un y tiek piesaistīts attiecīgi mainīgajiem X un Y. Aprēķina rezultāts tiek rādīts intervālā C x!: Faktoriāla funkcija. Skatīt 9. Abs: Absolūtās vērtības funkcija. Ņemiet vērā, ka ievadīšanas metode funkcijām atšķiras atkarībā no tā, vai tiek lietots naturālais skats vai lineārais skats 10. Ran# : Ģenerē trīsciparu pseidogadījumskaitli, kas ir mazāks par 1. Rezultāts tiek rādīts kā parastā daļa, kad izvēlēts naturālais skats. Skatīt 11. RanInt# : (tikai fx-82sx PLUS/220 PLUS): Funkcijas ievadei formātā RanInt#(a, b), kas ģenerē veselu gadījumskaitli intervālā starp a un b. Skatīt 12. E-14

16 npr, ncr : Permutācijas (npr) un kombinācijas (ncr) funkcijas. Skatīt 13. Rnd: Šīs funkcijas arguments tiek pārvērsts decimālskaitlī un noapaļots saskaņā ar esošo rādāmo ciparu skaita iestatījumu (Norm, Fix vai Sci). Ar Norm 1 vai Norm 2 arguments tiek noapaļots līdz 10 cipariem. Ar Fix un Sci arguments tiek noapaļots līdz norādītajam ciparam. Piemēram, kad rādāmo ciparu iestatījums ir Fix 3, izteiksmes 10 3 tiek rādīts kā 3.333, kamēr kalkulators iekšējiem aprēķiniem saglabā vērtību (15 cipari). Izmantojot funkciju Rnd(10 3) = (ar Fix 3), gan parādītā, gan kalkulatora iekšējā vērtība kļūst par Tāpēc aprēķinu virknei ir atšķirīgs rezultāts atkarībā no tā, vai Rnd tiek izmantots (Rnd(10 3) 3 = 9.999), vai arī netiek izmantots ( = ). Skatīt 14. Piezīme: Funkciju izmantošana var palēnināt aprēķinu, kas var aizkavēt rezultāta parādīšanu. Gaidot aprēķina rezultāta parādīšanu, neveiciet tālākas darbības. Lai pārtrauktu aprēķinu pirms rezultāta parādīšanas, nospiediet. Piemēri sin 30 = sin = 30 (sin 1 ) sinh 1 = (sinh) cosh 1 1 = 0 (cosh 1 ) 1 0 /2 radians = 90, 50 gradiāni = 45 () 2 (DRG)( r ) (DRG)( g ) 45 4 Aprēķināt e 5 2 līdz trim zīmīgajiem cipar iem (Sci 3) (SETUP)(Sci) () () log = log 1000 = log 2 16 = 4 2 (,) Aprēķināt ln 90 (= loge 90) līdz trim zīmīgajiem cipariem (Sci 3) (SETUP)(Sci) = (1+1) 2+2 = (5 2 ) 3 = = 2 () () 32 2 E-15

17 Aprēķināt '2 3(= 3'2 = ) līdz trim cipariem aiz komata (Fix 3) (SETUP)(Fix) 2 3 3' Pārvērst taisnleņķa koordinātas ('2, '2 ) polārās koordinātās (Pol) 2 (,) 2 r=2,θ=45 (Pol) 2 (,) 2 r= 2 θ= 45 Pārvērst polārās koordinātas ('2, 45 ) taisnleņķa koordinātās (Rec) 2 (,) 45 X=1, Y=1 9 (5 + 3)! = (x!) = Legūt trīs veselus trīsciparu gadījumskaitļus 1000 (Ran#) (Šeit redzamajiem rezultātiem ir tikai ilustratīva nozīme. Jūsu iegūtais rezultāts atšķirsies.) 12 Ģenerēt veselus gadījumskaitļus intervālā no 1 līdz 6 (RanInt) 1 (,) (Šeit redzamajiem rezultātiem ir tikai ilustratīva nozīme. Jūsu iegūtais rezultāts atšķirsies.) 13 Noteikt iespējamo permutāciju un kombināciju skaitu, izvēloties četrus cilvēkus no 10 cilvēku grupas Permutācijas: 10 (npr) Kombinācijas: 10 (ncr) Veikt šādus aprēķinus, kad rādāmo ciparu skaita iestatījums ir Fix 3: un Rnd(10 3) 3 (SETUP)(Fix) (Rnd) E-16

18 Statistiskie aprēķini (STAT) Lai sāktu statistisku aprēķinu, nospiediet taustiņus ( STAT), lai ieietu STAT režīmā un tad izmantojiet ekrānu, kurš parādās, lai izvēlētos veicamo aprēķina tipu. Lai izvēlētos šī tipa statistiskos aprēķinus: (Regresijas formula norādīta iekavās) Viens mainīgais (X) Nospiediet šo taustiņu: (1-VAR) Mainīgo pāris (X, Y), lineārā regresija ( y = A + Bx) (A+BX) Mainīgo pāris (X, Y), kvadrātregresija ( y = A + Bx + Cx 2 ) Mainīgo pāris (X, Y), logaritmiskā regresija ( y = A + Blnx) Mainīgo pāris (X, Y), e eksponenciālā regresija ( y = Ae B x ) Mainīgo pāris (X, Y), ab eksponenciālā regresija ( y = AB x ) Mainīgo pāris (X, Y), pakāpes regresija Mainīgo pāris (X, Y), inversā regresija ( _+CX 2 ) (ln X) (e^x) (A B^X) ( y = Ax B ) (A X^B) ( y = A + B/x) (1/X) Jebkuras augstāk redzamās pogas nospiešana ( līdz ) parāda Stat redaktoru. Piezīme: Ja pēc ieiešanas STAT režīmā vēlaties nomainīt aprēķina tipu, nospiediet taustiņus (STAT)( Type) lai parādītu aprēķina tipa izvēles ekrānu. Datu ievade Izmantojiet Stat redaktoru, lai ievadītu datus. Nospiediet šādus taustiņus, lai parādītu. Stat redaktoru: (STAT)( Data). Stat redaktorā datus iespējams ievadīt 80 rindās, kad tiek izmantota tikai X kolonna, 40 rindās, kad izmantotas X un FREQ kolonnas vai arī X un Y kolonnas, un 26 rindās, kad izmantotas X, Y un FREQ kolonnas. Piezīme: Izmantojiet FREQ (biežuma) kolonnu, lai ievadītu identisku datu vienumu daudzumu (biežumu). FREQ kolonnas rādīšanu var ieslēgt (tiek rādīta) vai izslēgt (netiek rādīta) ar Stat Format iestatījumu uzstādījumu izvēlnē. 1 Izvēlēties lineāro regresiju un ievadīt šādus datus: (170, 66), (173, 68), (179, 75) (STAT)(A+BX) STAT STAT STAT E-17

19 Svarīgi: Visi Stat redaktorā ievadītie dati tiek dzēsti, kad jūs izejat no STAT režīma, pārslēdzaties starp viena mainīgā un mainīgo pāra statistisko aprēķinu tipiem, vai arī nomaināt Stat Format iestatījumu uzstādījumu izvēlnē. Stat redaktors neatbalsta šādas darbības:, ( M ), (STO). Ar koeficientu redaktoru nevar ievadīt arī Pol, Rec un vairākas izteiksmes vienlaicīgi. Lai nomainītu datus šūnā: Stat redaktorā pārvietojiet kursoru uz šūnu, kas satur maināmos datus, ievadiet jaunos datus un nospiediet. Lai izdzēstu rindiņu: Stat redaktorā pārvietojiet kursoru uz izdzēšamo rindiņu un nospiediet. Lai ievietotu rindiņu: Stat redaktorā pārvietojiet kursoru uz vietu, kur vēlaties ievietot rindiņu un nospiediet šādus taustiņus: (STAT)(Edit)(Ins). Lai izdzēstu visu Stat redaktora saturu: Veiciet Stat redaktorā šādas darbības ar taustiņiem: (STAT)(Edit)(Del-A). Statistisko vērtību iegūšana no ievadītajiem datiem Lai iegūtu statistiskās vērtības, nospiediet atrodoties Stat redaktorā un tad parādiet vēlamo statistisko mainīgo (x, x 2, etc.). Atbalstītie statistiskie mainīgie un to parādīšanai lietojamie taustiņi norādīti zemāk. Statistiskajiem aprēķiniem ar vienu mainīgo ir pieejami mainīgie, kas atzīmēti ar zvaigznīti (*). Summa: x 2 *, x *, y 2, y, x y, x 3, x 2 y, x 4 (STAT) (Sum) līdz Priekšmetu skaits: n*, Vidējā vērtība: *,, Datu kopas standartnovirze: x *, y, Izlases standartnovirze: sx*, sy (STAT) (Var) līdz Minimālā vērtība: minx*, miny, Maksimālā vērtība: maxx*, maxy (STAT) (MinMax) līdz (Kad izvēlēts viena mainīgā statistiskais aprēķins) (STAT) (MinMax) līdz (Kad izvēlēts mainīgo pāra statistiskais aprēķins) Regresijas koeficienti: A, B, Korelācijas koeficients: r, Aptuvenās vērtības:, (STAT) ( Reg) līdz Regresijas koeficienti kvadrātregresijai: A, B, C, Aptuvenās vērtības: 1, 2, (STAT) ( Reg) līdz Regresiju formulas skatīt šīs pamācības sadaļas sākumā atrodamajā tabulā., 1, 2 un y nav mainīgie. Tās ir komandas, pirms kurām jāievieto arguments. Papildu informācijai skatīt Aptuveno vērtību aprēķināšana. 2 Ievadīt viena mainīgā datus x = {1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5}, izmantojot FREQ kolonnu, lai norādītu katra vienuma atkārtojumu skaitu ({xn; freqn} = {1;1, 2;2, 3;3, 4;2, 5;1}), un aprēķināt vidējo vērtību un datu kopas standartnovirzi. fx-82/85/350es PLUS: (SETUP)(STAT)(ON) fx-95es PLUS: (SETUP)(STAT)(ON) C E-18

20 (STAT)(1-VAR) STAT (STAT)(Var)() (STAT)(Var)(x) Rezultāti: Vidējā vērtība: 3 Datu kopas standartnovirze: Aprēķināt lineārās un logaritmiskās progresijas koeficientus dotajiem mainīgo pāru datiem un noteikt spēcīgākās korelācijas regresijas formulu: (x, y) = (20, 3150), (110, 7310), (200, 8800), (290, 9310). Rezultātiem iestatīt Fix 3 (trīs zīmes aiz komata). fx-82/85/350es PLUS: (SETUP)(STAT)(OFF) fx-95es PLUS: (SETUP)(STAT)(OFF) (SETUP)(Fix) (STAT)(A + BX) (STAT)(Reg)(r) (STAT)(Type)(In X) (STAT)(Reg)(r) (STAT)(Reg)(A) (STAT)(Reg)(B) Rezultāti: Lineārās regresijas korelācijas koeficients: Logaritmiskās regresijas korelācijas koeficients: Logaritmiskās regresijas formula: y = lnx STAT FIX Aptuveno vērtību aprēķināšana Balstoties uz mainīgo pāru statistiskajos aprēķinos iegūto regresijas formulu, dotai x vērtībai var aprēķināt aptuveno y vērtību. Ar regresijas formulu iespējams aprēķināt arī y vērtībai atbilstošo x vērtību (divas vērtības x 1 un x 2 kvadrātregresijas gadījumā). 4 Noteikt y vērtību, kad x = 160 ar regresijas formulu, kas iegūta ar datu logaritmiskās regresijas palīdzību 3. Specify Fix 3 for the result. Rezultātam iestatiet Fix 3. (Izpildiet šīs darbības pēc 3 izpildīšanas.) 160 (STAT)(Reg)() Rezultāts: Svarīgi: Regresijas koeficienta, korelācijas koeficienta un aptuveno vērtību aprēķināšana lielam datu apjomam var ilgt vērā ņemamu laiku. E-19 C

21 Vienādojumu aprēķini (EQN) (tikai fx-95es PLUS) EQN režīmā iespējams atrisināt lineāras vienādojumu sistēmas ar diviem vai trim nezināmajiem, kvadrātvienādojumus un kubiskus vienādojumus, izpildot šādas darbības: 1. Nospiediet (EQN), lai ieietu EQN režīmā. 2. Redzamajā izvēlnē izvēlieties vienādojuma tipu. Lai izvēlētos šo aprēķinu tipu: Nospiediet šo taustiņu: Lineāra vienādojumu sistēma ar diviem nezināmajiem (anx + bny = cn) Lineāra vienādojumu sistēma ar trim nezināmajiem (anx + bny + cnz = dn) Kvadrātvienādojums (ax 2 + bx + c = 0) Kubisks vienādojums (ax 3 + bx 2 + cx + d = 0) 3. Izmantojiet redzamo koeficientu redaktoru, lai ievadītu koeficientu vērtības. Piemēram, lai atrisinātu vienādojumu 2x 2 + x 3 = 0, otrajā solī nospiediet pēc tam ievadiet šādus koeficientus (a = 2, b = 1, c = -3): Lai mainītu ievadīto koeficientu, novietojiet kursoru vajadzīgajā šūnā, ievadiet jauno vērtību un nospiediet. nospiešana visus koeficientus pārveidos par nulli. Svarīgi: Koeficientu redaktors neatbalsta šādas darbības:, ( M ), ( STO). Ar koeficientu redaktoru nevar ievadīt arī Pol, Rec un vairākas izteiksmes vienlaicīgi. 4. Kad visas vērtības atbilst vēlamajām, nospiediet. Tiks parādīts risinājums. Katru nākamo reizi nospiežot, tiks parādīts cits risinājums. nospiešana, kamēr redzams pēdējais risinājums, atgriezīs jūs koeficientu redaktorā. Ar un iespējams pārslēgties starp risinājumiem. Lai atgrieztos koeficientu redaktorā, kamēr redzams risinājums, nospiediet. Piezīme: Pat, ja ir izvēlēts naturālais skats, vienādojumu sistēmu rezultāti netiek attēloti formā, kas iekļauj. Vērtības risinājumu ekrānā nevar pārveidot inženieru pierakstā. Vienādojuma tipa uzstādījuma nomaiņa Nospiediet (EQN), tad izvēlieties vajadzīgo tipu izvēlnē, kas parādās. Vienādojuma tipa nomaiņa visas koeficientu redaktora koeficientu vērtības pārveido par nulli. EQN režīma aprēķinu piemēri x + 2y = 3, 2x + 3y = 4 (EQN)(anX + bny = cn) (X=) 1 (Y=) 2 E-20

22 x y + z = 2, x + y z = 0, x + y + z = 4 (EQN)(anX + bny + cnz = dn) x 2 + x = 0 (X=) 1 (Y=) 2 (Z=) 3 (EQN)(aX 2 + bx + c = 0) (X1=) 2 + '2 2 i 1 (X2=) 2 '2 2 i x 2 2'2x + 2 = 0 (EQN)(aX 2 + bx + c = 0) (X=) '2 x 3 2x 2 x + 2 = 0 (EQN)(aX 3 + bx 2 + cx + d = 0) (X1=) 1 (X2=) 2 (X3=) 1 Vērtību tabulas izveide no funkcijas (TABLE) TABLE ģenerē vērtību tabulu x un f(x) vērtībām, izmantojot ievadītu f(x) funkciju. Veiciet šādas darbības, lai izveidotu vērtību tabulu. 1. Ieejiet TABLE režīmā. Kalkulatorā fx-82/85/350es PLUS nospiediet, kalkulatorā fx-95es PLUS nospiediet. 2. Ievadiet funkciju formātā f(x), lietojot mainīgo X. Pārliecinieties, ka esat ievadījis mainīgo X ((X)), kad veidojat vērtību tabulu. Citi mainīgie tiek uzskatīti par konstantēm. Funkcijā nevar ievadīt Pol un Rec. 3. Atbildot uz jautājumiem, kas parādās, ievadiet vērtības, ko vēlaties izmantot, pēc katras nospiežot. Jautājums: Ievadiet šo: Start? (Sākums?) Ievadiet zemāko X vērtību (pēc noklusējuma = 1) End? (Beigas?) Ievadiet X augstāko vērtību (pēc noklusējuma = 5) Piezīme: Vienmēr pārliecinieties, ka augstākā X vērtība (End) ir lielāka par zemāko (Start). E-21

23 Step? (Solis?) Ievadiet pieauguma soli (pēc noklusējuma = 1) Piezīme: Solis (Step) norāda, par cik katra nākamā X vērtība pieaug vērtību tabulā. Ja norādīsiet zemāko vērtību (Start) kā 1 un soli (Step) kā 1, X tiks piešķirtas vērtības 1, 2, 3, 4, utt., līdz tiks sasniegta augstākā X vērtība (End). nospiešana pēc soļa (Step) ievadīšanas ģenerēs un parādīs vērtību tabulu saskaņā ar jūsu norādītajiem parametriem. nospiešana, kamēr atvērts vērtību tabulas ekrāns, atgriezīs jūs pie 2. solī aprakstītā funkcijas ievades ekrāna. Ģenerēt vērtību tabulu funkcijai f(x) = x x 1, ar pieauguma soli intervālā 2 fx-82/85/350es PLUS: (TABLE) fx-95es PLUS: (TABLE) (X) Piezīme: Vērtību tabulas ekrānā vērtības var tikai apskatīt. Tabulas elementus labot nav iespējams. Vērtību tabulas ģenerēšana izraisa mainīgā X vērtības izmaiņas. Svarīgi: Vērtību tabulas izveidei ievadītā funkcija tiek izdzēsta, kad atverat uzstādījumu izvēlni TABLE režīmā un pārslēdzaties starp naturālo skatu un lineāro skatu. Nevienādību aprēķini (INEQ) (tikai fx-95es PLUS) Lai atrisinātu kvadrātnevienādību vai kubisku nevienādību, veiciet šādas darbības. 1. Nospiediet (INEQ), lai aktivizētu INEQ režīmu. 2. Redzamajā izvēlnē izvēlieties nevienādības tipu. Lai izvēlētos šo nevienādības tipu: Nospiediet šo taustiņu: Kvadrātnevienādība (ax 2 + bx + c ) Kubiska nevienādība (ax 3 + bx 2 + cx + d ) 3. Izvēlnē, kas parādās, izmantojot taustiņus līdz, lai izvēlētos nevienādības simbola tipu un virzienu. 4. Lietojiet koeficientu redaktoru, lai ievadītu koeficientu vērtības. Piemēram, lai atrisinātu nevienādību x 2 + 2x 3 < 0, ievadiet koeficientus a = 1, b = 2, c = 3, nospiežot Lai labotu ievadītā koeficienta vērtību, novietojiet kursoru vajadzīgajā, šūnā ievadiet jauno vērtību un nospiediet. nospiešana pārveidos visus koeficientus par nulli. E-22

24 Piezīme: Koeficientu redaktors neatbalsta šādas darbības:,(m ), (STO). Ar koeficientu redaktoru nevar ievadīt arī Pol, Rec un vairākas izteiksmes vienlaicīgi. 5. Kad visas vērtības atbilst vēlamajām, nospiediet. Tiks parādīti risinājumi. Lai atgrieztos koeficientu redaktorā, kamēr redzami rezultāti, nospiediet. Piezīme: Vērtības rezultātu ekrānā nevar pārveidot inženieru pierakstā. Nevienādības tipa nomaiņa Nospiediet (INEQ) un izvēlieties nevienādības tipu no izvēlnes, kas parādās. Nevienādības tipa nomaiņa pārveido visas koeficientu vērtības par 0. INEQ režīma aprēķinu piemēri x x 3 < 0 (INEQ)(aX 2 + bx + c) (ax 2 + bx + c < 0) x x 3 0 (INEQ)(aX 2 + bx + c) (ax 2 + bx + c 0) Piezīme: Risinājumi tiek parādīti kā redzams šeit, kad izvēlēts lineārais skats. 2x 3 3 x 2 0 (INEQ)(aX 3 + bx 2 + cx + d) (ax 3 + bx 2 + cx + d 0) 2 3 E-23

25 3x x 2 x 0 (INEQ)(aX 3 + bx 2 + cx + d) (ax 3 + bx 2 + cx + d 0) Piezīme: Risinājumi tiek parādīti kā redzams šeit, kad izvēlēts lineārais skats. Īpašu risinājumu ekrāns Risinājumu ekrānā parādās All, kad nevienādības atrisinājums ir visi skaitļi. x 2 0 (INEQ)(aX 2 + bx + c) (ax 2 + bx + c 0) Risinājumu ekrānā parādās NOT FOUND, kad nevienādības atrisinājums neeksistē (piemēram, X 2 < 0). Proporciju aprēķini (RATIO) (tikai fx-95es PLUS) RATIO režīms ļauj noteikt X vērtību proporcijas izteiksmē a : b = X : d (vai a : b = c : X) kad ir zināmas a, b, c un d vērtības. Zemāk redzama vispārējā RATIO režīma izmantošanas procedūra. 1. Nospiediet (RATIO), lai aktivizētu RATIO režīmu. 2. Izvēlnē, kas parādās, izvēlieties (a:b=x:d) vai (a:b=c:x). 3. Koeficientu redaktora ekrānā ievadiet līdz 10 cipariem katrai nepieciešamajai vērtībai (a, b, c, d). Piemēram, lai atrisinātu 3 : 8 = X : 1 2 nospiediet 1. solī, un ievadiet koeficientus (a = 3, b = 8, d = 12): Lai labotu ievadīto koeficienta vērtību, novietojiet kursoru vajadzīgajā šūnā, ievadiet jauno vērtību un nospiediet. nospiešana pārveidos visus koeficientus par nulli. E-24

26 Piezīme: Koeficientu redaktors neatbalsta šādas darbības:, (M ), (STO). Ar koeficientu redaktoru nevar ievadīt arī Pol, Rec un vairākas izteiksmes vienlaicīgi. 4. Kad visas vērtības atbilst vēlamajām, nospiediet. Tiks parādīts risinājums (X vērtība). Atkārtota nospiešana atgriezīs jūs koeficientu redaktorā. Svarīgi: Ja kāda koeficienta vērtībai ievadīsiet 0, notiks matemātiska kļūda ( ERROR). Proporcijas izteiksmes tipa nomaiņa Vēlreiz ieejiet RATIO režīmu un izvēlieties vēlamo proporcijas tipu no izvēlnes, kas parādās. Proporcijas tipa nomaiņa izraisīs visu koeficientu pārveidošanu par nulli. RATIO režīma aprēķinu piemēri Aprēķināt X proporcijā 1 : 2 = X : 10 (RATIO) (a:b=x:d) Aprēķināt X proporcijā 1 : 2 = 10 : X (RATIO) (a:b=c:x) Aprēķinu intervāli, ciparu skaits un precizitāte Aprēķinu intervāls, iekšējiem aprēķiniem izmantotais ciparu skaits un aprēķinu precizitāte atkarīga no veiktā aprēķina tipa. Aprēķinu intervāls un precizitāte Aprēķinu intervāls līdz vai 0 Ciparu skaits iekšējiem aprēķiniem 15 cipari E-25 B

27 Precizitāte Parasti ciparā katram aprēķinam. Precizitāte eksponenciālajā skatā ir 1 pie pēdējā zīmīgā cipara. Secīgu aprēķinu gadījumā kļūda ir kumulatīva. Funkciju aprēķinu intervāls un precizitāte Funkcijas sinx cosx tanx sin 1 x cos 1 x DEG 0 x RAD 0 x GRA 0 x DEG 0 x RAD 0 x GRA 0 x Ievades intervāls DEG Tāpat kā sinx, izņemot, kad x = (2n 1) 90. RAD Tāpat kā sinx, izņemot, kad x = (2n 1) /2. GRA Tāpat kā sinx, izņemot, kad x = (2n 1) x 1 tan 1 x 0 x sinhx coshx 0 x sinh 1 x 0 x cosh 1 x 1 x tanhx 0 x tanh 1 x 0 x logx/lnx 0 x x x e x x 'x 0 x x 2 x x 1 3'x x! npr ncr x ; x 0 x x 69 (x ir vesels skaitlis) 0 n , 0 r n (n, r ir veseli skaitļi) 1 {n!/(n r)!} n , 0 r n (n, r ir veseli skaitļi) 1 n!/r! or 1 n!/(n r)! Pol(x, y) Rec(r, θ) x, y x 2 + y r θ: tāpat kā sinx B E-26

28 a, b, c ; 0 b, c Parādītajā sekunžu vērtībā kļūda ir ±1 otrajā ciparā aiz komata. x Decimālie heksagesimālie pārveidojumi Conversions x x 0: ylogx 100 x = 0: y 0 x y x 0: y = n, m (m, n ir veseli skaitļi) 2n+1 Taču: y log x 100 x 'y a b / c y 0: x 0, /x logy 100 y = 0: x 0 y 0: x = 2n+1, 2n+1 (m 0; m, n ir veseli skaitļi) m Taču: /x log y 100 Kopējam ciparu skaitam veselajā skaitlī, skaitītājā un saucējā jābūt 10 vai mazāk (ieskaitot daļsvītras). RanInt#(a, b) a b; a, b ; b a Precizitāte pamatā ir tāda pati kā aprakstīts Aprēķinu intervāli un precizitāte, skatīt augstāk. x y, x 'y, 3, x!, npr, ncr tipa funkcijām vajadzīgi secīgi iekšējie aprēķini, kuri var izraisīt kļūdu akumulāciju, kas notiek katrā aprēķinu posmā. Kļūdas ir kumulatīvas un tiecas būt lielākas funkcijas singulāro un pārliekuma punktu tuvumā. Aprēķinu rezultātu intervāls, kas var tikt attēlots π formā, izmantojot naturālo skatu, ir x Taču ievērojiet, ka iekšējo aprēķinu kļūda var padarīt neiespējamu dažu aprēķinu rezultātu parādīšanu formā. Tā var izraisīt arī tādu rezultātu parādīšanu formā, kuriem būtu jābūt decimālformā. Kļūdas Kalkulators parāda kļūdas ziņojumu, ja aprēķinu laikā jebkāda iemesla dēļ notikusi kļūda. Kļūdas ziņojumu var aizvērt divos veidos: nospiediet taustiņu vai, lai parādītu kļūdas vietu vai nospiediet taustiņu, lai nodzēstu ziņojumu un aprēķinus. Kļūdas vietas parādīšana Kad redzams kļūdas ziņojums, nospiediet taustiņu vai, lai atgrieztos aprēķinu skatā. Kursors atradīsies vietā, kurā notikusi kļūda, gatavs ievadei. Izdariet vajadzīgos labojumus un izpildiet aprēķinu vēlreiz. Kad jūs kļūdaini ievadāt =, nevis = (vai ) E-27 B

29 C Kļūdas ziņojuma nodzēšana Kad redzams kļūdas ziņojums, nospiediet, lai atgrieztos aprēķinu skatā. Ievērojiet, ka tas arī izdzēš kļūdaino aprēķinu. Kļūdu ziņojumi ERROR (Kļūdu ziņojumi) Iemesls: Izdarīto aprēķinu gala vai starprezultāts pārsniedz atļauto aprēķinu intervālu. Ievadītie dati pārsniedz atļauto ievades intervālu (sevišķi, izmantojot funkcijas). Aprēķinos izmantota neatļauta matemātiska operācija (piemēram, dalīšana ar nulli). Rīcība: Pārbaudiet ievadītās vērtības un samaziniet ciparu skaitu skaitļos, un mēģiniet vēlreiz. Izmantojot neatkarīgo atmiņu vai mainīgo kā funkcijas argumentu, pārliecinieties, ka atmiņa vai mainīgā vērtība iekļaujas atļautajā funkcijas intervālā. Stack ERROR (Steka KĻŪDA) Iemesls: Aprēķini, ko cenšaties veikt, ir pārsnieguši skaitļu un komandu steka kapacititāti. Rīcība: Vienkāršojiet aprēķinu izteiksmi, lai tā nepārsniegtu steka kapacitāti. Mēģiniet aprēķinus sadalīt divās vai vairāk daļās. Syntax ERROR (Sintakses KĻŪDA) Iemesls: Veicamo aprēķinu formātā ir problēma. Rīcība: Izdariet vajadzīgos labojumus. Insufficient MEM Error (Nepietiekamas atmiņas KĻŪDA) Iemesls: TABLE režīma parametru konfigurācija ir izraisījusi vairāk nekā 30 X-vērtību ģenerēšanu tabulai. Rīcība: Sašauriniet tabulas aprēķinu intervālu, izmainot sākuma (Start), beigu (End) un soļa (Step) vērtības, un mēģiniet vēlreiz. Argument ERROR (Argumenta KĻŪDA) Iemesls: Gadījumskaitļu funkcijā (RanInt#) ievadīts arguments, kas nav vesels skaitlis. Rīcība: Šīs funkcijas argumentam ievadiet tikai veselus skaitļus. Pirms pieņemt, ka kalkulators darbojas nepareizi Veiciet šīs darbības katru reizi, kad aprēķinu laikā notikusi kļūda vai, kad aprēķinu rezultāts nesakrīt ar gaidīto. Ja kāds no soļiem neatrisina problēmu, turpiniet ar nākamo soli. Ievērojiet, ka svarīgus datus pirms šo darbību veikšanas ieteicams nokopēt. 1.Pārbaudiet aprēķinu izteiksmi, lai pārliecinātos, ka tā nav kļūdaina. 2.Pārbaudiet, vai izvēlētais režīms atbilst veicamo aprēķinu veidam. 3.Ja augstāk minētās darbības neatrisina problēmu, nospiediet taustiņu. Tas liks kalkulatoram izpildīt programmu, kas pārbauda, vai aprēķinu funkcijas darbojas pareizi. Ja kalkulators atklās jebkādu novirzi no normas, tas automātiski inicializēs aprēķinu režīmu un izdzēsīs atmiņas saturu. Sīkāku aprakstu par inicializācijas uzstādījumiem skatīt sadaļā Kalkulatora uzstādījumu konfigurēšana. E-28

30 4.Inicializējiet visus režīmus un iestatījumus, izpildot šādu darbību: (CLR)(Setup)(Yes). Baterijas nomaiņa Par gandrīz tukšu bateriju liecina blāvs ekrāns, pat, ja kontrasts ir pielāgots, vai simbolu neparādīšanās uz ekrāna pēc kalkulatora ieslēgšanas. Ja tā notiek, nomainiet bateriju pret jaunu. Svarīgi: Baterijas izņemšana dzēš kalkulatora atmiņu. 1.Nospiediet (OFF), lai izslēgtu kalkulatoru. Lai nodrošinātos pret kalkulatora nejaušu ieslēgšanu baterijas nomaiņas laikā, uzbīdiet cieto vāciņu, nosedzot kalkulatora priekšpusi (fx-85es PLUS). 2.Noņemiet vāciņu kā parādīts attēlā un nomainiet bateriju, ievērojot, lai pluss (+) un mīnuss (-) būtu pareizi novietoti. Skrūve Skrūve Skrūve fx-82/95/350es PLUS fx-85es PLUS 3. Uzlieciet vāciņu. 4. Inicializējiet kalkulatoru: (CLR)(All)(Yes) Neizlaidiet augstāk minēto soli! Specifikācijas Vajadzīgā jauda: fx-82/95es PLUS: AAA izmēra baterija R03 (UM-4) 1 fx-350es PLUS: AAA izmēra baterija LR03 (AM4) 1 fx-85es PLUS: Iebūvēts saules baterijas elements; podziņbaterija LR44 (GPA76) 1 Aptuvenais baterijas mūža ilgums: fx-82/95es PLUS: 17,000 stundas (nepārtraukta kursora mirgošana) fx-350es PLUS: 8,700 stundas (nepārtraukta darbība) fx-85es PLUS: 3 gadi (pieņemot vienu stundu darbības dienā) Enerģijas patēriņš: W (fx-82/95/350es PLUS) Darba temperatūra: 0 C līdz 40 C (32 F līdz 104 F) Izmērs: fx-82/95/350es PLUS: 13.8 (A) 80 (P) 162 (D) mm 1 /2 (A) 3 1 /8 (P) 6 3 /8 (D) fx-85es PLUS: 11.1 (A) 80 (P) 162 (D) mm 3 /8 (A) 3 1 /8 (P) 6 3 /8 (D) E-29 C

31 Aptuvenais svars: fx-82/95/350es PLUS: 100g (3,5 oz) ar bateriju fx-85es PLUS: 95g (3,4 oz) ar bateriju Biežāk uzdotie jautājumi Kā varu veikt ievadi un attēlot rezultātus tāpat kā kalkulatora modelī, kuram nav Natural Textbook Display ekrāns? Veiciet šādu darbību: (SETUP)(LineIO). Papildu informācijai skatīt Kalkulatora uzstādījumu konfigurēšana. Kā nomainīt rezultāta formu no parastas daļas uz decimāldaļu? Kā nomainīt dalīšanas rezultāta formu uz decimāldaļu? Skatīt Aprēķinu rezultātu pārslēgšana. Kāda ir atšķirība starp Ans atmiņu, neatkarīgo atmiņu un mainīgo atmiņu? Katrs atmiņas tips darbojas kā vienas vērtības pagaidu uzglabāšanas tvertne. Ans atmiņa: uzglabā pēdējā veiktā aprēķina rezultātu. Lietojiet šo atmiņu, lai saglabātu iepriekšējā aprēķina rezultātu izmantošanai nākamajā. Neatkarīgā atmiņa: Lietojiet šo atmiņu, lai summētu vairāku aprēķinu rezultātus. Mainīgie: Šī atmiņa noder, kad nepieciešams vairākkārt lietot vienu vērtību vienā vai vairākos aprēķinos. Ar kādu taustiņu darbību var pārslēgties no STAT vai TABLE režīmiem uz režīmu, kurā iespējams veikt aritmētiskus aprēķinus? Nospiediet (COMP). Kā kalkulatoram iestatīt sākotnējos noklusējuma uzstādījumus? Veiciet šādas darbības: (CLR)(Setup)(Yes) Kad veicu funkcijas aprēķinu, kāpēc rezultāts pilnībā atšķiras no vecāku CASIO kalkulatoru modeļu parādītā rezultāta? Natural Textbook Display modeļa kalkulatorā tādas funkcijas argumentam, kurai vajadzīgas iekavas, beigās noteikti jāliek iekavas. nenospiešana pēc argumenta var izraisīt nevēlamu vērtību vai izteiksmju iekļaušanu argumentā. Piemērs: (sin 30) + 15 Vecākos (S-VPAM) modeļos: Natural Textbook Display modelī: nenospiešanas gadījumā kalkulators aprēķinās sin 45 vērtību C E-30

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ 159005 Ελληνικά ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο που βρίσκεται πίσω από το κομπιουτεράκι, πριν να το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Ακόμα κι αν το κομπιουτεράκι λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 43 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 43 Pārlokot

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati 1. Fizikālo lielumu mērīšana Lai kvantitatīvi raksturotu kādu fizikālu lielumu X, to salīdzina ar tādas pašas

Διαβάστε περισσότερα

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Lietotāja rokasgrāata Versija 757665i Latviski Apsveica ūs ar Leica Lino iegādi. Drošības instrukciju nodaļa seko pēc ekspluatācijas instrukciju nodaļas. irs lietojiet

Διαβάστε περισσότερα

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem.

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. 005, Pēteris Daugulis PREDIKĀTU LOĢIKA Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. Par predikātiem ir jādomā kā par funkcijām, kuru vērtības apgabals ir patiesumvērtību

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē.

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē. E-MANUAL Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē www.samsung.com/register Modeļa Sērijas nr. Saturs Audio ievades un izvades savienojumi

Διαβάστε περισσότερα

Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 7. klasei

Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 7. klasei 01 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 7. klasei 1. Varam pieņemt, ka visos darbos Kristiāna strāda piecu darba dienu nedēļu, tātad 40 stundas nedēļā (drīkst arī pieņemt, ka Kristiāna strādā nedēļas

Διαβάστε περισσότερα

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme).

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). 004, Pēteris Daugulis ATTIECĪBAS Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). Bināra attiecība - īpašība, kas piemīt

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē.

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē. E-MANUAL Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē www.samsung.com/register Modeļa Sērijas nr. Saturs Video ierīču pievienošana Ātrās

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw kw

MICROMASTER kw kw MICROMASTER 430 7.5 kw - 250 kw Lietošanas instrukcijas 12/02 izlaidums Informācija lietotājam 6SE6400-5AE00-0BP0 Dokumentācija MICROMASTER 430 Palaišanas pamācība Ātrai SPD un BOP-2 palaišanai ekspluatācijā.

Διαβάστε περισσότερα

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ ESF6510LOW ESF6510LOX...... EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 34 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 49 МАШИНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Dr. oec, docente, Silvija Kristapsone 29.10.2015. 1 I. Zinātniskās pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100 Register your product and get support at 7100 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100 Saturs 1 TV apskats 1.1 Ultra HD TV 4 1.2 Darbina Android 4 1.3 Aplikāciju lietošana

Διαβάστε περισσότερα

Rokasgrāmata 32PFT PFT PFT PFT5500

Rokasgrāmata 32PFT PFT PFT PFT5500 Register your product and get support at 5500 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 32PFT5500 40PFT5500 48PFT5500 55PFT5500 Saturs 1 TV apskats 4 9 Ierakstīšana un Pause TV 1.1 Philips Android TV

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

HK634021XB. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Εστίες LV Lietošanas instrukcija 20 Plīts SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL

HK634021XB. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Εστίες LV Lietošanas instrukcija 20 Plīts SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL HK634021XB EL Οδηγίες Χρήσης 2 Εστίες LV Lietošanas instrukcija 20 Plīts SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Lietošanas instrukcijas

Lietošanas instrukcijas Lietošanas instrukcijas Skārienjutīgs LCD displejs Profesionālai lietošanai Modeļa Nr. TH-75BQE1W 75 collu modelis Saturs Svarīgs drošības paziņojums 2 Piesardzības pasākumi 3 Piesardzība lietošanā 6 Ievads

Διαβάστε περισσότερα

Saturs. Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs TH-47LFV5W. Modeļa Nr.

Saturs. Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs TH-47LFV5W. Modeļa Nr. Modeļa Nr. TH-47LFV5W Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs Saturs Svarīgs drošības paziņojums...2 Piesardzības pasākumi...3 Piederumi...6 Daļas un funkcijas...8 Savienojumi...10 Tehniskās specifi

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κρήτης - Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. Απειροστικός Λογισµός Ι. ιδάσκων : Α. Μουχτάρης. Απειροστικός Λογισµός Ι - 3η Σειρά Ασκήσεων

Πανεπιστήµιο Κρήτης - Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. Απειροστικός Λογισµός Ι. ιδάσκων : Α. Μουχτάρης. Απειροστικός Λογισµός Ι - 3η Σειρά Ασκήσεων Πανεπιστήµιο Κρήτης - Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Απειροστικός Λογισµός Ι ιδάσκων : Α. Μουχτάρης Απειροστικός Λογισµός Ι - η Σειρά Ασκήσεων Ασκηση.. Ανάπτυξη σε µερικά κλάσµατα Αφου ο ϐαθµός του αριθµητή

Διαβάστε περισσότερα

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE Ekspluatācijas gaitā jebkura reāla būve ārējo iedarbību rezultātā kaut nedaudz maina sākotnējo formu un izmērus. Sistēmas, kurās to elementu savstarpējā izvietojuma un izmēru maiņa iespējama tikai sistēmas

Διαβάστε περισσότερα

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR EN3450COW EN3450COX LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR EN3450COW EN3450COX LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S EN3450COW EN3450COX...... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 30 MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z NAVODILA ZA UPORABO

Διαβάστε περισσότερα

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā. Lietošanas pamācība SVINA AKUMULATORU STARTERBATERIJAS kompānijas EXIDE Automotive Batterie GmbH produkcija ar zīmoliem DETA Senator2, DETA Power un DETA Standard Šajā lietošanas pamācībā ietverti drošības

Διαβάστε περισσότερα

SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...

SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana... 1 SKICE. VĪTNE SATURS Ievads... 2 Tēmas mērķi... 2 1. Skice...2 1.1. Skices izpildīšanas secība...2 1.2. Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...5 2. Vītne...7 2.1. Vītņu veidi un to apzīmējumi...10 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

TI-30Xa TI-30Xa (μπαταρίας) Σημείωση TI-30Xa Solar (ηλιακή) Σημείωση Δεύτερες Λειτουργίες 120. 6.283185307

TI-30Xa TI-30Xa (μπαταρίας) Σημείωση TI-30Xa Solar (ηλιακή) Σημείωση Δεύτερες Λειτουργίες 120. 6.283185307 TI-30Xa TI-30Xa (μπαταρίας) Το ON/C ανάβει την TI-30Xa. Το OFF σβήνει την TI-30Xa και καθαρίζει την οθόνη, τις ρυθμίσεις και τις εκκρεμείς πράξεις, αλλά όχι τη μνήμη. Το APD (Αυτόματο Σβήσιμο, Automatic

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Paklāji un kabeļi Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Satura

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS VISS PAR PĀRTIKAS PREČU MARĶĒJUMU Informācija, kas ir sniegta pārtikas preču marķējumā, ir kā vizītkarte, kurā var atrast visu par preci, sākot ar tās nosaukumu, sastāvu

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

fx-570es fx-991es Ïäçãßåò ñþóçò

fx-570es fx-991es Ïäçãßåò ñþóçò fx-570es fx-991es Ïäçãßåò ñþóçò http://world.casio.com/edu/ sin 1 D s 1s(sin 1 )1= 19(CLR)3(All)=(Yes) 1N(SETUP)c5(]CONT') dot LCD screen. { STAT 1N1(MthIO) 1N2(LineIO) c f 1N3(Deg) 1N4(Rad) 1N5(Gra) 1N6(Fix)0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο χρήσης 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Οθόνη δύο γραμμών... 4 Πριν ξεκινήσετε... 4 Καταστάσεις λειτουργίας... 4 Χωρητικότητα πληκτρολόγησης... 5 Πραγματοποίηση διορθώσεων

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź tel: (0-42) 684 47 62 fax: (0-42) 684 77 15 ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA I. DARBĪBA UN UZBŪVE.............. lpp. 2 II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS......

Διαβάστε περισσότερα

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem.

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem. 1. Vektori Skalāri un vektoriāli lielumi Lai raksturotu kādu objektu vai procesu, tā īpašības parasti apraksta, izmantojot dažādus skaitliskus raksturlielumus. Piemēram, laiks, kas nepieciešams, lai izlasītu

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida pilnšļircē

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida pilnšļircē LIETOŠANAS INSTRUKCIJA HUMULIN N PEN 100 SV/ml SUSPENSIJA INJEKCIJĀM PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒ (Insulinum isophanum) (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida

Διαβάστε περισσότερα

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 2 Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 1.0. redakcija Izmaiņas šajā dokumentā Redakcija Izmaiņas 1,0 Pirmā redakcija Kā sagatavot klasificēšanas

Διαβάστε περισσότερα

TI - 40 Collège II. Επιστημονική αριθμομηχανή. Γενικές πληροφορίες 40CII/OM/1L2/A. 1999-2002 Texas Instruments Incorporated

TI - 40 Collège II. Επιστημονική αριθμομηχανή. Γενικές πληροφορίες 40CII/OM/1L2/A. 1999-2002 Texas Instruments Incorporated 40CII/OM/1L2/A TI - 40 Collège II Επιστημονική αριθμομηχανή 1999-2002 Texas Instruments Incorporated Γενικές πληροφορίες Παραδείγματα: Τα παραδείγματα πληκτρολόγησης τα οποία αφορούν τις πολλαπλές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts o grāmatas:adžās Agis, Bērziņa Aa, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (-) kārtas (rajou) uzdevumi u atrisiājumi" LATVIJAS RAJONU 9 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 9 Ir jāaprēķia 00-ais

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΟΣ Συναρτήσεων µιας Μεταβλητής

ΛΟΓΙΣΜΟΣ Συναρτήσεων µιας Μεταβλητής Σηµειωσεις: ΛΟΓΙΣΜΟΣ Συναρτήσεων µιας Μεταβλητής Θ. Κεχαγιάς Σεπτέµβρης 9 v..85 Περιεχόµενα Προλογος Εισαγωγη Βασικες Συναρτησεις. Θεωρια..................................... Λυµενα Προβληµατα.............................

Διαβάστε περισσότερα

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS RĪGAS TEHNSKĀ NVERSTĀTE ENERĢĒTKAS N ELEKTROTEHNKAS FAKLTĀTE NDSTRĀLĀS ELEKTRONKAS N ELEKTROTEHNKAS NSTTŪTS VARS RAŅĶS, NNA BŅNA (RODONOVA) ENERGOELEKTRONKA TREŠAS ATKĀRTOTAS ZDEVMS RĪGA 007 DK 6.34 Lekciju

Διαβάστε περισσότερα

"Profesora Cipariņa klubs" 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa

Profesora Cipariņa klubs 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa "Profesora Cipariņa klubs" 005./06. m.g.. nodarbības udevumu atrisinājumi A grupa. Viegli pārbaudīt, ka 3 4=44. Tātad meklējamie skaitļi var būt ; 3; 4. Pierādīsim, ka tie nevar būt citādi. Tiešām, ivēloties

Διαβάστε περισσότερα

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis:

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi  TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis: TARIFI Klientu serviss Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80200400 Bojājumu pieteikšana: 80 200 404 Pašapkalpošanās portāls: www.elatvenergo.lv Epasts: klientu.serviss@latvenergo.lv Pasta adrese: AS klientu

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Πραγματικοί Αριθμοί 1.1 Σύνολα

Κεφάλαιο 1 Πραγματικοί Αριθμοί 1.1 Σύνολα x 2 + 1 = 0 N = {1, 2, 3....}, Z Q a, b a, b N c, d c, d N a + b = c, a b = d. a a N 1 a = a 1 = a. < > P n P (n) P (1) n = 1 P (n) P (n + 1) n n + 1 P (n) n P (n) n P n P (n) P (m) P (n) n m P (n + 1)

Διαβάστε περισσότερα

IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ

IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ RĪGAS TEHNISKĀS KOLEDŽA I.Klotņa IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ 011. 1 1. FIZIKĀLO LIELUMU MĒRĪŠANA Peredze apstprna, ka dažādus tpskus objektus var savā starpā salīdznāt tka pēc tādām īpašībām, kuras raksturo ar

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni Xylometazolini hydrochloridum Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Διαβάστε περισσότερα

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 1. uzdevums Vai tu to vari? Gāzes Ķīmisko reakciju vienādojumi Ūdeņradis, oglekļa dioksīds,

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

Lietošanas instrukcija Veļas žāvētājs ar siltumsūkni

Lietošanas instrukcija Veļas žāvētājs ar siltumsūkni Lietošanas instrukcija Veļas žāvētājs ar siltumsūkni Pirms ierīces uzstādīšanas, pievienošanas un palaides noteikti izlasiet lietošanas rokasgrāmatu. Tādējādi jūs pasargāsit sevi un novērsīsiet ierīces

Διαβάστε περισσότερα

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atrisināt dotos sešus uzdevumus, laiks 3 stundas. Uzdevumu tēmas: 1) tests vispārīgajā ķīmijā; 2) ķīmisko reakciju kinētika;

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικός Οµιλος ΒΙΤΑΛΗ

Εκπαιδευτικός Οµιλος ΒΙΤΑΛΗ Παράγωγος - ιαφόριση ρ. Κωνσταντίνος Κυρίτσης Μακράς Στοάς 7 & Εθνικής Αντιστάσεως Πειραιάς 185 31 05 Μαρτίου 2009 Περίληψη Οι παρούσες σηµειώσεις αποτελούν µια σύνοψη της ϑεωρίας των πα- ϱαγώγων πραγµατικών

Διαβάστε περισσότερα

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI 4. APGAISMJUMS UN ATTĒLI ptisko mikroskopu vēsture un nākotne Gaismas avota stiprums. Gaismas plūsma Apgaismojums Elektriskie gaismas avoti. Apgaismojums darba vietā Ēnas. Aptumsumi Attēla veidošanās.

Διαβάστε περισσότερα

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02 Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT02 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes skaitītāja

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

FOTO TEHNIKAS JAUNUMI

FOTO TEHNIKAS JAUNUMI FOTO TEHNIKAS JAUNUMI PAVASARIS / VASARA 2016 α6300 Jauna E-bajonetes kamera ar pasaulē ātrāko autofokusu Jaunā bezspoguļa kamera ir aprīkota ar pasaulē ātrāko AF ar lielāko AF fokusa punktu skaitu, kā

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. 1 apvalkotā tablete satur 50 mg, 100 mg vai 200 mg sulpirīda (Sulpiridum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. 1 apvalkotā tablete satur 50 mg, 100 mg vai 200 mg sulpirīda (Sulpiridum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS BETAMAKS 50 mg apvalkotās tabletes BETAMAKS 100 mg apvalkotās tabletes BETAMAKS 200 mg apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 apvalkotā tablete

Διαβάστε περισσότερα

Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde

Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde 9. klases teorētiskie uzdevumi Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde 2012. gada 28. martā 9. klases Teorētisko uzdevumu atrisinājumi 1. uzdevums 7 punkti Molekulu skaitīšana Cik molekulu skābekļa rodas,

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Nplate 250 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Nplate 500 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

(Leģislatīvi akti) REGULAS

(Leģislatīvi akti) REGULAS 28.2.2014. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 60/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar

Διαβάστε περισσότερα

fx-115es fx-570es fx-991es

fx-115es fx-570es fx-991es fx-115es fx-570es fx-991es Appendix Appendiks Apéndice Liite Appendice Appendiks Aanhangsel Függelék Lampiran Dodatek Apêndice Dodatek Anhang Appendice Bilaga RCA502126-001V01 http://world.casio.com/edu/

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES 11. JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 1. KĀRTAS UZDEVUMI

LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES 11. JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 1. KĀRTAS UZDEVUMI LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES 11. JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 1. KĀRTAS UZDEVUMI Atrisini tālāk dotos sešus uzdevumus un atbildes noformē elektroniski (Word dokuments, PDF datne u.c.) un nosūti uz

Διαβάστε περισσότερα

Kaulu vielmaiņas bioķīmiskos marķierus

Kaulu vielmaiņas bioķīmiskos marķierus 16 PRAKSE endokrinoloģija Ingvars Rasa endokrinologs Latvijas Osteoporozes un Kaulu metabolo slimību asociācijas prezidents Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas stacionārs Gaiļezers Anda Krišāne

Διαβάστε περισσότερα

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N I N F O T E K N I K V o l u m e 1 5 N o. 1 J u l i 2 0 1 4 ( 61-70) A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N N o v i

Διαβάστε περισσότερα

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā CE ietverto tēmu loks ir Ĝoti plašs: ėīmijas pamatjautājumi (pamatskolas kurss), vispārīgā ėīmija, neorganiskā ėīmija, organiskā ėīmija, ėīmija

Διαβάστε περισσότερα

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2)

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2) 6.4. Gaismas dispersija un absorbcija 6.4.1. Normālā un anomālā gaismas dispersija Gaismas izplatīšanās ātrums vakuumā (c = 299 792,5 ±,3 km/s) ir nemainīgs lielums, kas nav atkarīgs no viļņa garuma. Vakuumā

Διαβάστε περισσότερα

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Materiāla apraksts Rediģēts 11.02.2009. Versijas Nr. 0002 Sikagard -720 EpoCem Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Construction Produkta apraksts

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚA Εμφάνιση... Σ.260 Ξεκινώντας Στατιστικούς υπολογισμούς Εισάγοντας Εκφράσεις και Αξίες Σύνθετη Επιστημονικοί Υπολογισμοί

περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚA Εμφάνιση... Σ.260 Ξεκινώντας Στατιστικούς υπολογισμούς Εισάγοντας Εκφράσεις και Αξίες Σύνθετη Επιστημονικοί Υπολογισμοί περιεχόμενα Συμβολισμός Μηχανικών σελ... Σ.271 Εμφάνιση Τιμές συναλλάγματος.... Σ.271 Πολύπλοκους υπολογισμούς Αριθμός... Σ.272 Βάση-n Οι υπολογισμοί και οι λογικοί υπολογισμοί... Σ.272 Στατιστικούς υπολογισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικός Οµιλος ΒΙΤΑΛΗ

Εκπαιδευτικός Οµιλος ΒΙΤΑΛΗ Βασικά Μαθηµατικά ρ. Κωνσταντίνος Κυρίτσης Μακράς Στοάς 7 & Εθνικής Αντιστάσεως Πειραιάς 185 31 04 Μαρτίου 009 Περίληψη Οι παρούσες σηµειώσεις αποτελούν µια περίληψη των ϐασικών µα- ϑηµατικών γνώσεων που

Διαβάστε περισσότερα

1 Σύντομη επανάληψη βασικών εννοιών

1 Σύντομη επανάληψη βασικών εννοιών Σύντομη επανάληψη βασικών εννοιών Μερικές χρήσιμες ταυτότητες + r + r 2 + + r n = rn r r + 2 + 3 + + n = 2 n(n + ) 2 + 2 2 + 3 2 + n 2 = n(n + )(2n + ) 6 Ανισότητα Cauchy Schwarz ( n ) 2 ( n x i y i i=

Διαβάστε περισσότερα

Irina Vdoviča SATURS

Irina Vdoviča SATURS Irina Vdoviča Praktisko darbu materiāls Analītiskā ķīmija. Kvantitatīvā analīze. Laboratorijas darbi, uzdevumi SATURS KVANTITATĪVĀ ANALĪZE... GRAVIMETRIJA... Laboratorijas darbs KRISTALIZĀCIJAS ŪDENS NOTEIKŠANA

Διαβάστε περισσότερα

NOOFEN 250 mg tabletes

NOOFEN 250 mg tabletes Apstiprināts ZVA14027-240409 1. ZĀĻU NOSAUKUMS 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Aktīvā viela: Phenibutum (fenibuts). Katra tablete satur 250 mg fenibuta. Katra tablete satur 180 mg laktozes.

Διαβάστε περισσότερα

5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI

5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI WWW.BIOSAN.LV 5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI Atrisināt tālāk dotos uzdevumus un atbildes ierakstīt MS Word atbilžu datnē, ko kā pievienoto dokumentu

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Inflamac 50 mg cietās kapsulas 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 cietā kapsula satur 50 mg diklofenaka nātrija (diclofenacum natricum) Pilnu palīgvielu sarakstu

Διαβάστε περισσότερα

Convulex 100 mg ml šķ inj Page 1 of 8

Convulex 100 mg ml šķ inj Page 1 of 8 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM Convulex 100 mg/ml šķīdums injekcijām Natrii valproas Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams,

Διαβάστε περισσότερα

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks 3.2.2. SAITES STARP ATOMIEM SAIŠU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Lai izprastu materiālu fizikālo īpašību būtību jābūt priekšstatam par spēkiem, kas darbojas starp atomiem. Aplūkosim mijiedarbību starp diviem izolētiem

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ Περιεχόμενα: Ι. Γενική Περιγραφή... 4 Οθόνη... 4 Καταστάσεις λειτουργίας... 5 Σειρά πράξεων... 8 Συσσωρευτές... 9 Αριθμός ψηφίων εισόδου/ εξόδου και υπολογισμών...

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚA Εμφάνιση...Σ.3 Ξεκινώντας Εισάγοντας Εκφράσεις και Αξίες Εύρος εισόδου και μηνύματα λάθους...σ.10 Βασικές Υπολογισμοί

περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚA Εμφάνιση...Σ.3 Ξεκινώντας Εισάγοντας Εκφράσεις και Αξίες Εύρος εισόδου και μηνύματα λάθους...σ.10 Βασικές Υπολογισμοί περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚA Εμφάνιση... Σ.3 Ξεκινώντας Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση...Σ.4 Ρύθμιση αντίθεσης Οθόνης...Σ.4 Επιλογή λειτουργίας...σ.4 Μενού λєιторγιών Εφαρμογές ( κλειδί)...σ.5 Μενούρύθμισης Vnολοιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016 CENRĀDIS IR SPĒKĀ NO 02/05/2016 IZDEVUMS: LV PUBLICĒTS 05/2016 ProRox Industriālā izolācija Produktu katalogs 2016 Cenrādis ir spēkā no 02.05.2016 1 Ekspertu veidota tehniskā izolācija Mēs dalāmies ar

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Mathematica

Παρουσίαση του Mathematica Παρουσίαση του Mathematica Εργαστήριο Σκυλίτσης Θεοχάρης Καλαματιανός Ρωμανός Καπλάνης Αθανάσιος Ιόνιο Πανεπιστήμιο (www.ionio.gr)( Εισαγωγή Σύμβολα πράξεων ή συναρτήσεων: Πρόσθεση + Αφαίρεση - Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

BAXI INTERNATIONAL. Laipni lūdzam!

BAXI INTERNATIONAL. Laipni lūdzam! BAXI INTERNATIONAL Laipni lūdzam! SOLĀRĀS SISTĒMAS m2 -uzstādīto kolektoru laukums ITĀLIJAS TIRGUS 180.000 m2 uzstādīts 2006 gadā 360.000 m2 uzstādīts 2007 gadā Saules starojuma līmenis EIROPĀ Starojums

Διαβάστε περισσότερα