Plinski kondenzacijski uređaj Condens 5000 WT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Plinski kondenzacijski uređaj Condens 5000 WT"

Transcript

1 Upute za instalaciju i održavanje za stručnjaka Plinski kondenzacijski uređaj Condens 5000 WT WBC 24 S (2018/07) HR O

2 Sadržaj Sadržaj 1 Objašnjenje simbola i upute za siguran rad Objašnjenje simbola Opće sigurnosne upute Podaci o proizvodu Opseg isporuke Izjava o usklađenosti Identifikacija proizvoda Pregled tipova Dimenzije i minimalni razmaci Pregled proizvoda Propisi Dimovod Odobreni pribor dimovodnog priključka Uvjeti za montiranje Osnovne napomene Raspored otvora za ispitivanje Odvod dimnih plinova u oknu Okomiti dimovod Vodoravni dimovod Odvojeni priključak cijevi Dovod zraka/odvod dimnih plinova na fasadi Duljine dimovodne cijevi Odobrene duljine dimovodne cijevi Određivanje duljina dimovodnih cijevi kod jednostavnog priključka Određivanje duljina dimovodnih cijevi kod višestrukog oblaganja Instalacija Preduvjeti Voda za punjenje i nadopunjavanje Ispitivanje veličine ekspanzijske posude Priprema za montažu uređaja Montaža uređaja Punjenje instalacije i ispitivanje na nepropusnost Električni priključak Priključivanje uređaja Montaža regulatora grijanja interno Priključak vanjskog pribora Puštanje u pogon Pregled upravljačke ploče Uključivanje uređaja Postavljanje temperature polaznog voda Podešavanje temperature tople vode Podešavanje ljetnog pogona Stavljanje izvan pogona Isključite uređaj Podešavanje zaštite o smrzavanja Toplinska dezinfekcija Upravljanje od strane uređaja za grijanje Upravljanje putem upravljačke jedinice s programom tople vode Postavke u servisnom izborniku Upravljanje servisnim izbornikom Prikaz informacija Izbornik 1: opće postavke Izbornik 2: postavke specifične za uređaj Izbornik 3: granične vrijednosti specifične za uređaj Test: postavke za ispitivanja funkcije Uspostavljanje osnovnih postavki Provjera postavke plina Prijelaz na drugu vrstu plina Provjerite odnos plin-zrak i po potr. podesite Provjerite priključni tlak plina Mjerenje dimnih plinova Dimnjačarski pogon Ispitivanje nepropusnosti dimovoda Mjerenja CO u dimnim plinovima Zaštita okoliša i zbrinjavanje u otpad Inspekcija i održavanje Sigurnosne napomene za inspekciju i održavanje Pozovite posljednju spremljenu smetnju Ispitivanje toplinskog bloka Ispitivanje elektroda i čišćenje toplinskog bloka Čišćenje sifona za kondenzat Ispitivanje membrane (osigurač povratnog strujanja dimnih plinova) u uređaju za miješanje Ispitivanje ekspanzijske posude Postavke radnog tlaka instalacije grijanja Demontaža automatskog odzračivača Ispitivanje plinske armature Provjera magnezijske anode Kontrolni popis za inspekciju i održavanje Prikazi rada i smetnji Općenito Tablica prikaza rada i smetnji Smetnje koje se neće prikazati Prilog Zapisnik o stavljanju u pogon za uređaj Električno ožičenje Tehnički podaci Proizvodni podaci o potrošnji energije Sastav kondenzata Vrijednosti osjetnika Krivulja grijanja Krivulja pumpe grijanja Podešene vrijednosti za učinak grijanja/tople vode

3 Objašnjenje simbola i upute za siguran rad 1 Objašnjenje simbola i upute za siguran rad 1.1 Objašnjenje simbola Upute upozorenja U uputama za objašnjenje signalne riječi označavaju vrstu i težinu posljedica u slučaju nepridržavanja mjera za uklanjanje opasnosti. Sljedeće signalne riječi su definirane i mogu biti upotrijebljene u ovom dokumentu: OPASNOST: OPASNOST znači da će se pojaviti teške do po život opasne ozljede. UPOZORENJE: UPOZORENJE znači da se mogu pojaviti teške do po život opasne tjelesne ozljede. OPREZ: OPREZ znači da može doći do lakše ili umjerene tjelesne ozljede. NAPOMENA: NAPOMENA znači da može doći do materijalne štete. Važne informacije Ovim simbolom označene su važne informacije koje ne predstavljaju opasnost za ljude ili stvari. Daljnji simboli Simbol Značenje Korak radnje Upućivanje na neko drugo mjesto u dokumentu Popis/stavka na popisu Popis/stavka na popisu (2. razina) tab Opće sigurnosne upute H Napomene za ciljanu grupu Ove upute za instalaciju namijenjene su stručnjacima za plinske instalacije, vodoinstalacije, tehniku grijanja i elektrotehniku. Napomene u svim uputama moraju se poštovati. Nepoštivanje može dovesti do materijalnih šteta i osobnih ozljeda ili opasnosti po život. Pročitajte upute za instalaciju (proizvođači topline, regulatori topline itd.) prije instalacije. Pridržavajte se uputa za siguran rad i upozorenja. Pridržavajte se nacionalnih i regionalnih propisa, tehničkih pravila i smjernica. Dokumentirajte izvedene radove. H Pravilna uporaba Proizvod se smije koristiti samo za zagrijavanje sanitarne vode i pripremu tople vode u zatvorenim sustavima za zagrijavanje tople vode. Svaka druga primjena nije propisna. Pritom nastale štete ne podliježu jamstvu. H Ponašanje u slučaju mirisa plina Ako plin istječe, izlažete se opasnosti od eksplozije. Ako osjetite miris plina, pridržavajte se sljedećih pravila postupanja. Izbjegavajte plamen ili iskrenja: Ne pušite, ne koristite upaljač i šibice. Nemojte aktivirati električne prekidače ni povlačiti utikače. Nemojte telefonirati i zvoniti. Blokirajte dovod plina na glavnom zapornom ventilu ili plinomjeru. Otvorite prozore i vrata. Upozorite sve stanare i napustite zgradu. Ne dopustite da treće osobe uđu u zgradu. Izvan zgrade: nazovite vatrogasce, policiju i distributera plina. H Opasnost po život uslijed trovanja dimnim plinovima Ako istječe dimni plin, postoji životna opasnost. Pripaziti da cijevi za odvod dimnih plinova i brtvila nisu oštećena. 3

4 Objašnjenje simbola i upute za siguran rad H Opasnost po život uslijed trovanja dimnim plinovima zbog nedostatnog sagorijevanja Ako istječe dimni plin, izlažete se životnoj opasnosti. Ako su vodovi dimnih plinova oštećeni, propusni ili osjećate miris dimnih plinova, poštujte sljedeća pravila postupanja. Zatvorite dovod goriva. Otvorite prozore i vrata. Po potrebi upozorite sve stanovnike i napustite zgradu. Ne dopustite da treće osobe uđu u zgradu. Odmah uklonite štete na vodu dimnih plinova. Osigurajte dovod zraka sagorijevanja. Otvori za ventilaciju i provjetravanje u vratima, prozorima i zidovima ne smiju se zatvarati ili smanjivati. Osigurajte dovoljan dotok zraka za sagorijevanje i za naknadno postavljene uređaje za grijanje npr. ventilatore odvodnog zraka te kuhinjsku ventilaciju i klimatizacijske uređaje s odvodom zraka van. U slučaju nedovoljnog dotoka zraka za sagorijevanje proizvod nemojte pokretati. H Instaliranje, puštanje u pogon i održavanje Instalaciju i puštanje u pogon, kao i održavanje smije obavljati samo ovlašteni stručni servis. Nakon radova na dijelovima koji provode plin ispitajte propusnost na plin. Kod pogona koji ovisi o zraku prostorije: utvrdite ispunjava li prostorija za postavljanje zahtjeve za ventilaciju. Ugrađujte samo originalne zamjenske dijelove. H Elektro radovi Električne radove smiju izvoditi samo stručnjaci za elektroinstalacije. Prije početka električnih radova: Mrežni napon isključiti s električnog napajanja i osigurati od nehotičnog ponovnog uključivanja. Osigurajte da je uređaj bez napona. Pripazite i na priključne planove sljedećih dijelova instalacije. H Predaja korisniku Uputite korisnika prilikom predaje u rukovanje i pogonske uvjete sustava grijanja. Objasnite rukovanje - pritom posebno naglasite sigurnosno relevantne radnje. Ukažite na to da adaptaciju ili održavanje i popravak smije obavljati samo ovlašteni stručni servis. Ukažite na nužnost kontrolnih pregleda i održavanja za siguran i ekološki neškodljiv rad. Predajte korisniku na čuvanje upute za instalaciju i rukovanje. 4

5 Podaci o proizvodu 2 Podaci o proizvodu 2.1 Opseg isporuke Identifikacija proizvoda Tipska pločica Tipska pločica sadrži izvedbene podatke, registracijske podatke i serijski broj proizvoda. Položaj tipske pločice nalazi se na pregledu proizvoda. Dodatna tipska pločica Dodatna tipska pločica sadrži podatke o nazivu proizvoda i najvažnije podatke proizvoda. Nalazi se na jednom od izvana lako dostupnih mjesta proizvoda. 2.4 Pregled tipova WBC 24 S50 uređaji plinski su kondenzacijski uređaji s integriranom pumpom grijanja, troputnim ventilom i integriranim indirektno grijanim spremnikom tople vode. Tip Država Br. narudžbe WBC 24 S50 RS/SI/HR tab. 2 Pregled tipova Sl.1 Opseg isporuke [1] Plinski kondenzacijski uređaj [2] Crijevo za kondenzat [3] Crijevo sigurnosnog ventila (krug tople vode) [4] Crijevo sigurnosnog ventila (krug grijanja) [5] Pričvrsni materijal (vijci s priborom) [6] Ovjesna konzola [7] Komplet dokumentacije za proizvod [8] Montažna šablona [9] Komplet L-cijevi O 2.2 Izjava o usklađenosti Po konstrukciji i ponašanju u radu ovaj proizvod odgovara europskim i nacionalnim standardima. "CE" oznaka sukladnosti potvrđuje usklađenost proizvoda sa svim primjenjivim pravnim propisima EU, koji predviđaju stavljanje te oznake. Cjeloviti tekst EU-izjave o sukladnosti dostupan je na internetu: 5

6 Podaci o proizvodu 2.5 Dimenzije i minimalni razmaci Sl.2 Dimenzije i minimalni razmaci (mm) [1] Plašt [2] Zaslon [3] Ovjesna konzola [4] Položaj hidrauličkih priključaka na uređaju Debljina zida S K [mm] za Ø pribor dimovodnog priključka [mm] Ø 60/100 Ø 80 Ø 80/ cm cm cm cm tab. 3 Debljina zida S ovisno o promjeru pribora dimovodnog priključka 6

7 Podaci o proizvodu Pribor dimovodnog priključka za vodoravnu dimovodnu cijev Ø 80/80 mm odvojeni priključak cijevi Ø 80/80 mm, luk 90 Ø 80 mm Ø 80 mm priključni adapter Ø 80/125 mm, luk 90 Ø 80 mm Ø 80 mm priključni adapter Ø 80/125 mm s dovodom zraka za izgaranje, luk 90 Ø 80 mm Ø 60/100 mm priključni luk Ø 60/100 mm Ø 80/125 mm priključni luk Ø 80/125 mm Ø 80 mm T-komad s revizijskim otvorom Ø 80 mm A [mm] tab. 4 Odstoj A ovisno o priboru dimovodnog priključka Pribor dimovodnog priključka za okomitu dimovodnu cijev Ø 80/125 mm priključni adapter Ø 80/125 mm Ø 60/100 mm priključni adapter Ø 60/100 mm Ø 80/80 mm odvojeni priključak cijevi Ø 80/80 mm Ø 80 mm Priključni adapter Ø 80 mm s dovodom zraka za izgaranje Ø 80/125 mm Inspekcijska cijev Ø 80/125 mm B [mm] Ø 60/100 mm 380 Redukcija Ø 80/125 mm na Ø 60/ 100 mm, inspekcijska cijev Ø 60/100 mm tab. 5 Razmak B ovisno o priboru dimovodnog priključka 7

8 Podaci o proizvodu 2.6 Pregled proizvoda O Sl.3 Pregled proizvoda 8

9 Podaci o proizvodu [1] Lampica za rad plamenika/ smetnje [2] Prekidač za uključivanje/isključivanje [3] Regulator temperature tople vode [4] Manometar [5] Ovdje se može ugraditi regulator koji je vođen vanjskom temperaturom ili uklopni sat (pribor) [6] Regulator temperature polaznog voda [7] Sigurnosni ventil (topla voda) [8] Temperaturni osjetnik u povratnom vodu spremnika [9] Ekspanzijska posuda (topla voda) [10] Graničnik topline dimnih plinova [11] Mjerni nastavak za tlak plinskog priključka [12] Podesni vijak za minimalnu količinu plina [13] Podesni vijak za maksimalnu količinu plina [14] Usisna cijev [15] Transformator za paljenje [16] Ekspanzijska posuda (grijanje) [17] Ventil za punjenje dušikom [18] Automatski odzračnik [19] Mjerni nastavak za pogonski tlak [20] Spremnik tople vode [21] Otvor za ispitivanje [22] Cijev za odvod dimnih plinova [23] Usisnik zraka sagorijevanja [24] Stremen [25] Uređaj za miješanje s osiguračem povratnog strujanja dimnih plinova (membrana) [26] Ventilator [27] Set elektroda [28] Graničnik temperature toplinskog bloka [29] Osjetnik temperature polaznog voda [30] Toplinski blok [31] Cijev za odvod dimnih plinova [32] Polazni vod grijanja [33] Tipska pločica [34] Troputni ventil [35] Pumpa grijanja [36] Sifon za kondenzat [37] Sigurnosni ventil (krug grijanja) [38] postrojenja za punjenje 9

10 Propisi 3 Propisi Za pravilnu instalaciju i rad proizvoda poštujte sve primjenjive nacionalne propise, tehničke standarde i smjernice. Dokument sadrži informacije o važećim propisima. Za prikaz možete upotrijebiti pretragu dokumenata na našoj internetskoj stranici. Internetsku adresu pronaći ćete na zadnjoj stranici ovih uputa. 4 Dimovod 4.1 Odobreni pribor dimovodnog priključka Pribor dimovodnog priključka sastavni je dio CE-odobrenja uređaja. Iz tog se razloga smiju montirati samo originalni dimovodni pribori koje nudi proizvođač. Pribor za odvod dimnih plinova koncentrična cijev Ø 60/100 mm Pribor za odvod dimnih plinova koncentrična cijev Ø 80/125 mm Pribor za odvod dimnih plinova jednostruka cijev Ø 60mm Pribor za odvod dimnih plinova jednostruka cijev Ø 80mm Oznake i brojevi artikala sastavnih dijelova ovih originalnih pribora dimovodnog priključka moguće je pronaći u cjelokupnom katalogu. 4.2 Uvjeti za montiranje Osnovne napomene Obratite pažnju na upute za instalaciju pribora dimovodnog priključka. Namastite brtve na spojnicama pribora dimovodnog priključka koristeći masti bez otapala. Pribor dimovodnog priključka pogurajte u spojeve do graničnika. Vodoravne sekcije s 3 nagiba (= 5,2 %, 5,2 cm po metru) polegnite u smjeru protoka dimnih plinova. U vlažnim prostorijama izolirajte vod zraka za izgaranje. Otvore za ispitivanje ugradite tako da budu lako pristupačni Raspored otvora za ispitivanje Kod vodova dimnih plinova koji zajedno s uređajem imaju duljinu do 4 m, dovoljan je jedan otvor za ispitivanje. U vodoravnim dionicama/spojnim elementima treba osigurati barem jedan otvor za ispitivanje. Najveći razmak između otvora za ispitivanje iznosi 4 m. Otvori za ispitivanje trebaju biti veći na skretnicama 45. Za vodoravne dijelove/povezne komade dovoljan je ukupno jedan otvor za ispitivanje, ako vodoravna sekcija prije otvora za ispitivanje nije veća od 2 m i se otvor za ispitivanje na vodoravnoj sekciji nalazi najviše 0,3 m udaljen od okomitog dijela, i se u vodoravnom odlomku prije otvora za ispitivanje nalaze više od dvije skretnice. Donji otvor za ispitivanje okomitog dijela odvoda dimnih plinova možete postaviti na sljedeći način: na okomitom dijelu postrojenja dimnih plinova neposredno iznad ulaza spojnog elementa ili bočno u spojnom elementu u udaljenosti od najviše 0,3 m od skretanja u okomiti dio dimovodnog sustava ili na prednjem dijelu ravnog spojnog komada na udaljenost do najviše 1 m od skretanja u okomitom dijelu odvoda dimnih plinova. Za dimovodne sustave koji se ne mogu čistiti s otvora je potrebno napraviti dodatan revizijski otvor do 5 m ispod tog otvora. Okomiti elementi dimovodnog sustava koji imaju kosinu veću od 30 između osi i vertikale, trebaju imati otvor za ispitivanje u razmaku od najviše 0,3 m od mjesta savijanja. Kod okomitih dijelova možete izostaviti gornji otvor za ispitivanje, ako: okomiti dio odvoda dimnih plinova najviše jednom do 30 ide koso (izvučeno) i se donji otvor za ispitivanje ne nalazi više od 15 m udaljen od ulaznog otvora Odvod dimnih plinova u oknu Zahtjevi Na dimovodni sustav u oknu se smije priključiti samo jedan uređaj. Ako se odvod dimnih plinova ugrađuje u postojeći šaht, tada eventualno postojeći priključni otvori moraju biti napravljeni od odgovarajućeg materijala te nepropusno zatvoreni. Okno se mora sastojati od nezapaljivih, građevinskih materijala postojanog oblika koji imaju vijek otpornosti na vatru od najmanje 90 minuta. U nižim zgradama dovoljna je otpornost na vatru u trajanju od 30 minuta. Konstrukcijska svojstva okna Odvod dimnih plinova u okno kao jednostruka cijev (B 23, sl. 7): Prostorija postavljanja mora imati otvor od 150 cm 2 ili dva otvora od po 75 cm 2 slobodnog presjeka u otvoreni prostor. Odvod dimnih plinova unutar okna mora biti provjetravan u cijeloj visini. Otvor ventilacije (najmanje 75 cm 2 ) mora biti u prostoriji postavljanja ložišta i prekriven ventilacijskom rešetkom. Dimovod prema oknu kao koncentrična cijev (B 33, sl. 8): U prostoriji postavljanja nije potreban otvor u otvoreni prostor, ako je osigurana rešetka zraka koji izgara s 4 m 3 udjela zraka po kw nazivne toplinske snage. U protivnom prostorija postavljanja mora imati otvor od 150 cm 2 ili dva otvora od po 75 cm 2 slobodnog presjeka u otvoreni prostor. Odvod dimnih plinova unutar okna mora biti provjetravan u cijeloj visini. Otvor ventilacije (najmanje 75 cm 2 ) mora se postaviti u prostoriji postavljanja ložišta i prekriti ventilacijskom rešetkom. Dovod zraka izgaranja preko koncentrične cijevi u okno (C 33, sl. 9): Dovod zraka izgaranja slijedi preko prstenastog raspora koncentrične cijevi u oknu. Otvor u otvoreni prostor nije potreban. Ne smije se postaviti ventilacijski otvor okna. Nije potrebna zračna mrežica. Dovod zraka izgaranja preko odvojene cijevi u okno (C 53, sl. 10): Prostorija postavljanja mora imati otvor od 150 cm 2 ili dva otvora od po 75 cm 2 slobodnog presjeka u otvoreni prostor. Dovod zraka za izgaranje vrši se preko zasebne cijevi svježeg zraka izvana. Odvod dimnih plinova unutar okna mora biti provjetravan u cijeloj visini. Otvor ventilacije (najmanje 75 cm 2 ) mora biti u prostoriji postavljanja ložišta i prekriven ventilacijskom rešetkom. Dovod svježeg zraka za izgaranje kroz šaht po principu protustruje (C 93, sl. 11): Dovod svježeg zraka za izgaranje izvodi se kao protustruja odvodu dimnih plinova u šahtu. Otvor u otvoreni prostor nije potreban. Ne smije se postaviti ventilacijski otvor okna. Nije potrebna zračna mrežica. 10

11 Dimovod Dimenzije okna Provjerite jesu li zadane odobrene dimenzije okna. a D Ako se za strop ne zahtjeva protupožarna zaštita, onda vodovi za dovod zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova na području između gornjeg ruba stropa i sloja stropa moraju biti smješteni u šahtu od negorivog materijala koji ne mijenja svoj oblik ili u metalnoj zaštitnoj cijevi (mehanička zaštita). Ako se preko dovoda zraka/odvoda dimnih plinova u zgradi premoste etaže, potrebno ih je postaviti izvan prostorije za postavljanje, u oknu. Okno mora imati sposobnost protupožarnog zadržavanja od najmanje 90 minuta, u nižim stambenim zgradama najmanje 30 minuta. Mjere razmaka preko krova Sl.4 Pravokutni i okrugli presjek Pribor a min a maks D min D maks dimovodnog priključka Ø 60 mm 100 MM 220 MM 120 MM 310 MM Ø 80 mm 120 MM 300 MM 140 MM 300 MM Ø 80/125 mm 180 MM 300 MM 200 MM 380 MM tab. 6 Odobrene dimenzije okna Čišćenje postojećih okna i dimnjaka Ako se odvod dimnih plinova izvodi u ventiliranom šahtu ( sl. 7, 8 i sl. 10), čišćenje nije potrebno. Ako odvod zraka izgaranja slijedi protustrujno ( sl. 11), okno se mora očistiti. Dosadašnja uporaba Ventilacijsko okno Odvod dimnih plinova kod plinskog ložišta Odvod dimnih plinova kod ložišta na ulje ili kruta goriva tab. 7 Potrebni radovi čišćenja Za izbjegavanje zatvaranja površine: Odaberite način rada ovisan od zraka u prostoriji. -ili- Zrak za izgaranje usisajte koncentričnom cijevi u oknu ili odvojenom cijevi izvana Okomiti dimovod Potrebno čišćenje Mehaničko čišćenje Mehaničko čišćenje Mehaničko čišćenje; nepropusno zatvaranje površina radi izbjegavanja isparavanja ostataka iz zidova (npr. sumpor) u zraku izgaranja Produženje pomoću pribora za odvod dimnih plinova Pribor dimovodnog priključka zrakovod/dimovod okomito može biti proširen zajedno s priborima dimovodnog priključka koncentrična cijev, koncentrični luk (15-90 ) ili otvor za ispitivanje. Odvod dimnih plinova kroz krov Dovoljan je razmak od 0,4 m između otvora za pribor dimovodnog priključka i površine pokrova jer je nazivna toplinska snaga grijanja korištenih uređaja ispod 50 kw. Mjesto postavljanja i dovod zraka/odvod dimnih plinova Uređaje montirajte u prostoru u kojem se iznad stropa nalazi samo krovna konstrukcija: Ako je za strop potrebna protupožarna zaštita, dovod zraka/ odvod dimnih plinova između gornjeg ruba stropa i sloja stropa može imati pokrov jednake protupožarne zaštite. Radi održavanja minimalnih razmaka iznad krova se vanjska cijev krovnog voda može produžiti za do 500 mm s priborom dimovodnog priključka produžetka oplate. Sl.5 tab. 8 Sl.6 tab. 9 Mjere razmaka za ravni krov Zapaljivi elementi Nezapaljivi elementi X 1500 MM 500 MM Mjere razmaka za ravni krov A Mjere razmaka i nagibi krova kod kosih krovova A 400 mm, na područjima s puno snijega 500 mm α 25-45, na područjima s puno snijega 30 X Mjere razmaka kod kosih krovova O α TT 11

12 Dimovod Vodoravni dimovod Produženje pomoću pribora za odvod dimnih plinova Vod za dimne plinove može između uređaja i zidnog prolaza biti proširen na bilo kojem mjestu zajedno s priborom dimovodnog priključka koncentrična cijev, koncentrični luk (15-90 ) ili s otvorom za ispitivanje. Dovod zraka/odvod dimnih plinova C 13 putem vanjskog zida Održite najmanji razmak do prozora, vrata, izbočine na zidu i spojeva odvoda dimnih plinova. Otvor za koncentričnu cijev ne smije biti montiran u oknu ili prizemno. Dovod zraka/odvod dimnih plinova C 33 putem krova Kod montiranog pokrova pridržavajte se najmanjih razmaka. Dovoljan je razmak od 0,4 m između spoja pribora dimovodnog priključka i površine krova, budući da je nazivni toplinski učinak navedenih uređaja manji od 50 kw. Krovni prozori Bosch ispunjavaju zahtjeve za minimalnim razmacima. Otvor se mora nalaziti barem 1 m izdan i 1,5 m udaljen od krovnih prozora, otvora prema prostorima i nezaštićenih elemenata od gorivih materijala. To isključuje krovište. Za vodoravan odvod zraka/dimnih plinova iznad krova s krovnim prozorom ne postoji ograničenje učinka grijanja na temelju zakonskih propisa Odvojeni priključak cijevi Odvojeni priključak cijevi moguć je pomoću pribora dimovodnog priključka odvojeni priključak cijevi u kombinaciji s T-komadom. Vod za izgaranje zraka izvodi se s pojedinačnom cijevi Ø 80 mm. Primjer montaže prikazuje sl. 10 na str Dovod zraka/odvod dimnih plinova na fasadi Vod za dimne plinove može između usisavača zraka izgaranja i duplog utičnog kolčaka odn. krajnjeg komada biti proširen na bilo kojem mjestu zajedno s priborom dimovodnog priključka za fasade koncentrična cijev i koncentrični luk, (15-90 ) ako je prespojen njihova cijev za zrak izgaranja. Primjer montaže prikazuje sl. 14 na str

13 Dimovod 4.3 Duljine dimovodne cijevi Odobrene duljine dimovodne cijevi Maksimalne odobrene duljine dimovodne cijevi opisane su u tablici 10. Duljina dimovodne cijevi L (suma L 1, L 2 i L 3 ) ukupna je duljina odvoda dimnih plinova. Potrebna skretanja odvoda dimnih plinova (npr. luk na uređaju i potpornom luku u oknu pri B 23 ) uzeti su u obzir pri maksimalnim duljinama cijevi. Svaki dodatni luk od 90 odgovara 2 m. Svaki dodatni luk od 45 ili 15 odgovara 1 m. Odvod dimnih plinova prema CEN Slike Promjer pribora dimovodnog priključka Maksimalne duljine cijevi Tip Presjek okna l L 2 L 3 L = L 1 +L 2 L = L 1 +L 2 +L 3 Okno B MM WBC 24 S50 32 m 3 m B 33 8 Do okna: 80/125 mm WBC 24 S50 32 m 3 m U oknu: 80 mm C /125 mm WBC 24 S50 15 m 3 m C Do okna: 80/125 mm WBC 24 S50 28 m 3 m 5 m U oknu: 80 mm C Do okna: 80/125 mm WBC 24 S mm 17 m 3 m U oknu: 80 mm mm 23 m 3 m mm 24 m 3 m 140 MM 22 m 3 m 150 mm 24 m 3 m Vodoravno C /100 mm WBC 24 S50 6 m 80/125 mm WBC 24 S50 15 m Okomito C /100 mm WBC 24 S50 6 m 80/125 mm WBC 24 S50 15 m Pročelje C /125 mm WBC 24 S50 25 m 3 m Višestruko C Do okna: 80/125 mm WBC 24 S mm Navodi za duljinu za višestruko oblaganje U oknu: 100 mm 190 MM oblaganje nalaze se u C Do okna: 80 mm WBC 24 S50 pogl Do fasade: 80 mm tab. 10 Pregled duljina dimovodnih cijevi ovisno o odvodu dimnih plinova 13

14 Dimovod Određivanje duljina dimovodnih cijevi kod jednostavnog priključka L O Sl.7 Dimovod unutar okna prema B 23 Sl.9 Dimovod s koncentričnom cijevi u oknu prema C 33 L 1 L1 L 1 L O L 1 L O L 3 L Sl.8 Dimovod unutar okna prema B 33 Sl.10 Dimovod unutar okna prema C 53 14

15 Dimovod L 1 L L O O Sl.11 Dimovod unutar okna prema C 93 Sl.13 Odvod dimnih plinova okomito prema C 33 L L1 5,2 % O L O Sl.12 Odvod dimnih plinova vodoravno prema C 13 Sl.14 Dimovod na fasadi prema C 53 15

16 Dimovod Analiziranje ugradbene situacije S ugradbene situacije na mjestu odredite sljedeće veličine: Vrstu odvoda dimnih plinova Dimovod prema TRGI/CEN Plinski kondenzacijski uređaj Vodoravna duljina cijevi Okomita duljina cijevi Broj dodatnih 90 -lukova na dimovodnoj cijevi Broj lukova od 15, 30 i 45 u dimovodnoj cijevi Određivanje karakteristika Ovisno o cijevnom odvodu dimnih plinova, odvodu dimnih plinova prema TRGI/CEN, plinskom kondenzacijskom uređaju i promjeru dimovodne cijevi odredite sljedeće vrijednosti ( tabl. 10, str. 13): Maksimalna duljina cijevi L Okomite maksimalne duljine cijevi L 2 i L 3 Kontrola okomite duljine dimovodne cijevi (osim kod okomitih dimovoda) Vodoravna duljina cijevi za dimne plinove L 2 mora biti manja od maksimalne vodoravne duljine cijevi za dimne plinove L 2 iz tabl. 10. Obračunavanje duljine cijevi L Duljina cijevi L suma je vodoravnih i okomitih duljina dimovoda (L 1, L 2, L 3 ) i duljina lukova. Potrebni lukovi od 90 uzimaju se u obzir kod maksimalnih duljina. Za duljine cijevi se moraju uzeti u obzir dodatni lukovi: Svaki dodatni luk od 90 odgovara 2 m. Svaki dodatni luk od 45 ili 15 odgovara 1 m. Ukupna duljina cijevi L mora biti manja od maksimalne duljine cijevi L iz tablice 10. Obrazac za obračun Vodoravna duljina cijevi za dimne plinove L 2 Stvarna duljina [m] Maksimalna duljina (iz tabl. 10) [m] tab. 11 Kontrola vodoravne duljine cijevi za dimne plinove tab. 12 Kontrola vodoravne duljine cijevi za izgaranje tab. 13 Obračun ukupne duljine cijevi ispoštovana? Vodoravna duljina cijevi zraka za izgaranje L 3 (samo C 53 ) Stvarna duljina [m] Maksimalna duljina (iz tabl. 10) [m] ispoštovana? Ukupna duljina cijevi L Broj Duljina [m] Vodoravna duljina cijevi = Okomita duljina cijevi = Lukovi od 90 = Luk od 45 = Ukupna duljina cijevi L Maksimalna ukupna duljina cijevi L iz tabl. 10 ispoštovana? Suma [m] Primjer: Odvod dimnih plinova prema C L 2 = 2 m Ø 200 Sl.15 Ugradbena situacija odvoda dimnih plinova prema C 93 [1] Luk od 90 na uređaju i potpornom luku u oknu već su uzeti u obzir u maksimalnim duljinama L 1 Okomita duljina cijevi za dimne plinove L 2 Vodoravna duljina cijevi za dimne plinove Iz prikazane ugradbene situacije i karakterističnih vrijednosti za C 93 u tabl. 10 prikazuju se sljedeće vrijednosti: sl. 15 tab. 10 Poprečni presjek šahta 200 MM L = 24 m Vodoravna duljina cijevi L 2 = 2 m L 2 = 3 m Okomita duljina cijevi L 1 = 10 m Dodatni lukovi od 90 1) m Luk od m 1) Luk od 90 na uređaju i potpornom luku u oknu već su uzeti u obzir u maksimalnim duljinama. tab. 14 Karakteristike za odvod dimnih plinova u oknu prema C 93 Vodoravna duljina cijevi za dimne plinove L 2 Stvarna duljina [m] Maksimalna duljina ispoštovana? (iz tabl. 10) [m] 2 3 o.k. tab. 15 Kontrola vodoravne duljine cijevi za dimne plinove Ukupna duljina cijevi L Broj Duljina Suma [m] [m] Vodoravna duljina cijevi 1 2 = 2 Okomita duljina cijevi 1 10 = 10 Lukovi od = 4 Luk od = 2 Ukupna duljina cijevi L 18 Maksimalna ukupna duljina cijevi L iz tabl ispoštovana? o.k. tab. 16 Obračun ukupne duljine cijevi L 1 = 10 m O 16

17 Dimovod Određivanje duljina dimovodnih cijevi kod višestrukog oblaganja Višestruko oblaganje je moguće samo kod uređaja s maksimalnim učinkom do 30 kw za režim grijanja i tople vode ( tab. 10). Skretanja u vodoravnom dijelu dimovoda L 2 1) L ,6 m 2) - 3,0 m < 5 m 3 0,6 m 2) - 1,4 m < 5 m 1) Samo kod C 83 2) L 2 < 0,6 m uz korištenje metalnog dimovodnog priključka (pribor). tab. 17 Vodoravna duljina cijevi za dimne plinove 2,5 m L 1 L Sl.16 Višestruko oblaganje s koncentričnom cijevi prema C 43 L 1 Grupa HG1 HG2 HG3 Uređaji s najvišom snagom do 16 kw Uređaji s najvišom snagom između 16 i 28 kw Uređaji s najvišom snagom do 30 kw tab. 18 Grupiranje uređaja za grijanje Broj uređaja Vrsta uređaja Maksimalna duljina dimovodne cijevi u oknu L HG1 21 m 1 HG1 15 m 1 HG2 2 HG2 21 m 2 HG3 15 m 3 3 HG1 21 m 2 HG1 15 m 1 HG2 1 HG1 15 m 2 HG2 3 HG2 12,5 m 3 HG3 7 m 4 4 HG1 21 m 3 HG1 13 m 1 HG2 2 HG1 13 m 2 HG2 1 HG1 10,5 m 3 HG2 5 5 HG1 21 m tab. 19 Duljine okomite dimovodne cijevi 2,5 m Svaki luk od 15, 30 ili 45 u oknu smanjuje najvišu duljinu cijevi u oknu za 1,5 m. L 3 L Sl.17 Višestruki priključak sa zasebnom cijevi prema C 83 17

18 Instalacija 5 Instalacija UPOZORENJE: Opasnost po život uslijed eksplozije! Plin koji curi može uzrokovati eksploziju. Neka radove na dijelovima koji provode plin provode samo licencirani serviseri. Prije radova na dijelovima koji provode plin: Zatvorite plinsku slavinu. Istrošene brtve zamijenite novima. Nakon radova na dijelovima koje provode plin: Provedite ispitivanje propusnosti. UPOZORENJE: Opasnost za život uslijed trovanja! Dimni plin koji curi može uzrokovati trovanje. Nakon radova na dijelovima koje odvode dimne plinove: Provedite ispitivanje propusnosti. 5.1 Preduvjeti Prije instalacije potrebno je tražiti odobrenje od poduzeća za opskrbu plinom i vrsnog dimnjačara. Ogradite otvorene instalacije grijanja u zatvorenim sustavima. Kako biste izbjegli stvaranje plina, ne koristite pocinčane radijatore i cijevi. Ako institucija za izgradnju zahtijeva neutralizacijski sustav, upotrebljavajte neutralizacijski sustav Bosch (pribor). Kod tekućeg plina ugradite uređaj za regulaciju tlaka sa sigurnosnim ventilom. Gravitacijska grijanja Priključite uređaj preko hidraulične skretnice s uređajem koji odvaja talog na postojeći cjevovod. Podno grijanje Obratite pažnju na odobrene temperature polaznog voda za podna grijanja. Prilikom uporabe plastičnih vodova koristite nepropusne cjevovodi za kisik. Ako plastični vodovi ne ispunjavaju ove norme, vrši se razdvajanje sustava preko izmjenjivača topline. Površinska temperatura Maks. temperatura površine uređaja iznosi ispod 85 C. Stoga nije potrebno izvoditi posebne mjere zaštite za lakozapaljive građevinske materijale i ugradne elemente. Pridržavajte se odredbi specifičnih za državu. 5.2 Voda za punjenje i nadopunjavanje Svojstva vode za grijanje Svojstvo vode za punjenje i nadopunjavanje je bitan faktor za povećanje ekonomičnosti i funkcionalne sigurnosti, vijeka trajanja i pogonske pripravnosti instalacije grijanja. NAPOMENA: Oštećenja izmjenjivača topline ili smetnja na uređaju za grijanje ili opskrbi toplom vodom zbog neprikladne vode, sredstva za zaštitu od smrzavanja ili neprikladnih dodataka za vodu! Neprikladna ili zaprljana voda može uzrokovati stvaranje mulja, koroziju ili kalcifikaciju. Neprikladna sredstva za zaštitu od smrzavanja ili dodaci vode za grijanje (inhibitori ili sredstva protiv korozije) mogu uzrokovati štete na izmjenjivaču topline i instalaciji grijanja. Instalaciju grijanja prije punjenja isperite. Instalacija grijanja se smije puniti isključivo pitkom vodom. Ne koristite bunarsku ili podzemnu vodu. Pripremite vodu za punjenje i nadopunjavanje prema smjernicama iz sljedećeg odjeljka. Koristite samo sredstva za zaštitu koja smo odobrili. Dodaci vodi za izmjenjivač topline i sve ostale materijale u instalaciji grijanja. Upotrebljavajte sredstva za zaštitu od smrzavanja i dodatke vodi za grijanje samo prema podacima proizvođača tog sredstva, npr. što se tiče najmanje koncentracije. Poštujte smjernice proizvođača sredstva za zaštitu od smrzavanja i dodatka vode za grijanje o provjerama koje se redovito moraju provoditi te mjerama popravaka. Priprema vode Sl.18 Zahtjevi za vodu za punjenje i nadopunjavanje u dh za uređaje < 50 kw Sl.19 Zahtjevi za vodu za punjenje i nadopunjavanje u fh za uređaje < 50 kw x y A B 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 B y 1,60 [m³] 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 A 0,40 0,20 0, x [ dh] O 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 y 1,60 [m³] 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 A 0, x [ fh] Ukupna tvrdoća Maksimalni mogući volumen vode tijekom vijeka trajanja kotlova u m³ Može se koristiti netretirana voda iz vodovoda. Koristite potpuno desalinizirane vode za punjenje i nadopunjavanje s provodljivošću od 10 μs/cm. Preporučena i aktivirana mjera za pripremu tople vode je potpuna desalinizacija vode za punjenje i nadopunjavanje s provodljivošću od 10 Microsiemens/cm ( 10 μs/cm). Umjesto mjere pripreme tople vode, pomoću izmjenjivača topline može se predvidjeti razdvajanje sustava izravno iza izmjenjivača. Ostale informacije o pripremi vode možete doznati kod proizvođača. Podatke za kontakt ćete pronaći na zadnjoj stranici ovih uputa. B 18

19 Instalacija Sredstvo za zaštitu od smrzavanja 5.4 Priprema za montažu uređaja Dokument sadrži popis odobrenih sredstava za zaštitu od smrzavanja. Za prikaz možete upotrijebiti pretragu dokumenata na našoj internetskoj stranici. Internetsku adresu pronaći ćete na zadnjoj stranici ovih uputa. Dodaci za toplu vodu Dodaci za toplu vodu kao što su sredstvo protiv korozije potrebni su samo kod stalnog unosa kisika koji se ne može spriječiti drugim mjerama. Brtvila u vodi mogu uzrokovati naslage u toplinskom bloku. Savjetujemo da ih ne koristite. 5.3 Ispitivanje veličine ekspanzijske posude Sljedeći dijagram omogućuje približnu procjenu da li je dovoljna ugrađena ekspanzijska posuda ili je potrebna dodatna ekspanzijska posuda (nije za podno grijanje). Za prikazane karakteristike trebate uzeti u obzir sljedeće okvirne podatke: 1 % Vodeni predložak u ekspanzijskoj posudi ili 20 % nazivnog volumena u ekspanzijskoj posudi Razlika radnog tlaka sigurnosnog ventila od 0,5 bar Predtlak ekspanzijske posude odgovara statičnoj visini instalacije preko uređaja za grijanje. Maksimalni radni tlak: 3 bar T[ C] B Za jednostavniju montažu cjevovodi preporučamo korištenje montažne priključne ploče. Ostale podatke o ovom priboru naći ćete u našem općem katalogu. Uklonite pakiranje poštujući napomene na pakiranju. Montažni predložak (opseg isporuke) pričvrstite na zid. Izbušite 4 rupe (A i B ) za vijke za pričvršćenje (Ø 8 mm). Skinite montažni predložak. Pričvrstite ovjesnu konzolu pomoću 4 priložena vijka i pričvrsnim materijalom na zid. Montirajte montažnu priključnu ploču (pribor). Sl.21 Ovjesna konzola 5.5 Montaža uređaja OPASNOST: Štete na uređaju zbog zaprljane vode za grijanje! Ostaci u cjevovodnoj mreži mogu oštetiti uređaj. Prije montiranja uređaja isperite cjevovod. Skidanje plašta A B B A O A Obloženje je protiv neovlaštenog skidanja osiguran pomoću dva vijka (električna sigurnost). Oblog uvijek osigurajte ovim vijcima V[l] Sl.20 Značajke ekspanzijske posude [1] Predtlak 0,5 bar [2] Predtlak 0,75 bar (osnovna postavka) [3] Predtlak 1,0 bar [4] Predtlak 1,2 bar [5] Predtlak 1,3 bar A Radno područje ekspanzijske posude B Potrebna je dodatna ekspanzijska posuda T Temp. polaznog voda V Sadržaj postrojenja u litrima U graničnom području: odredite točnu veličinu posude prema odredbama specifičnima za državu. Kada se sjecište nalazi desno od krivulje: instalirajte dodatnu ekspanzijsku posudu. 19

20 Instalacija 1. Otpustiti vijke. 2. Povucite obloženje prema naprijed. 3. Izvadite obloženje iz ovjesa prema gore i skinite ga. 3. Upravljački uređaj preklopite prema dolje Upravljački je uređaj osiguran dvama vijcima i dvama kukama za držanje. 1. Skinite dva vijka. 2. Istovremeno pritisnite obje kuke za držanje. 3. Upravljački uređaj preklopite prema dolje O Sl O Zrada cjevovodnog sustava Spojite priključnu vodilicu s montažnom priključnom pločom s pomoću L-cijevi. 1. Sl.22 Skidanje plašta O Sl.24 20

21 Instalacija Otvaranje zapornih ventila unutar uređaja: Okrenite četverokutnim ključem dok oznaka ne pokazuje u smjeru strelice. Oznaka poprečno smjeru strelice = zatvoreno. Ugradnja crijeva na sifonu za kondenzat O O Sl.25 Objesite uređaj na zid Provjerite oznaku za odredišnu zemlju i provjerite podudaranje vrste plina ( tipska pločica). Uklonite transportne osigurače. Stavite brtve na cijevne priključke. Objesite uređaj. Provjerite položaj brtvi na cijevnim priključcima. Pritegnite preturne matice cijevnih priključaka. Montirajte cijev na sigurnosni ventil (grijanje) Sl.27 Ugradnja crijeva na sifonu za kondenzat Montirajte crijevo sa sigurnosnog ventila (krug tople vode) O Sl.28 Montirajte crijevo sa sigurnosnog ventila (krug tople vode) O Sl.26 Priključite crijevo na sigurnosni ventil 21

22 Instalacija Montaža sifona Sifon (pribor) odvodi vodu koja izlazi i kondenzat. Izradite odvod iz materijala otpornih na koroziju (prema odredbama specifičnima za državu). Ugradite odvod direktno na priključak DN 40. Položite crijeva s nagibom. 5.6 Punjenje instalacije i ispitivanje na nepropusnost NAPOMENA: Stavljanje u pogon bez vode oštećuje uređaj! Uređaj pokrenuti samo dok je napunjen vodom DN Sl.29 Montaža cijevi kondenzata i crijeva sigurnosnog ventila na sifon Priključenje pribora dimovodnog priključka Za pobliže informacije obratite pažnju na upute za instalaciju pribora dimovodnog priključka. Ispitajte nepropusnost dimnog kanala O Sl.30 Plinski i priključci vode (pribor) [1] Slavina polaznog voda grijanja (montažna priključna ploča) [2] Topla voda [3] Plinska slavina zatvorena (montažna priključna ploča) [4] Slavina hladne vode (montažna priključna ploča) [5] Slavina povratnog voda grijanja (montažna priključna ploča) [6] Crijevo sigurnosnog ventila (krug tople vode) [7] Crijevo sigurnosnog ventila (krug grijanja) [8] postrojenja za punjenje [9] Crijevo za kondenzat [10] Sifon (pribor) Punjenje i odzračivanje kruga tople vode Eksternu slavinu hladne vode otvoriti i jednu slavinu tople vode otvoriti sve dok ne izlazi voda. Ispitajte spojna mjesta na nepropusnost (ispitni tlak: maks. 7 bara). Punjenje i odzračivanje kruga grijanja Predtlak ekspanzijske posude podesite na statičnu visinu instalacije grijanja ( str. 19). Otvorite ventile radijatora. Otvorite slavinu polaznog [1] i povratnog voda grijanja [5]. Napunite instalaciju grijanja na 1-2 bara na sklopu sa slavinom [8] i ponovno zatvorite sklop sa slavinom. Odzračite radijatore. Otvorite automatsku ventilaciju (ostaviti otvorenu). Instalaciju grijanja napunite ponovno na 1 do 2 bara i ponovno zatvorite sklop sa slavinom. Ispitajte spojna mjesta na nepropusnost (ispitni tlak: maks. 2,5 bara na manometru). Ispitivanje plinskog voda na propuštanje Kako biste sačuvali plinsku armaturu od štete od previsokog tlaka: Zatvorite plinsku slavinu. Ispitajte spojna mjesta na nepropusnost (ispitni tlak maks. 150 mbara). Provesti tlačno rasterećenje. 22

23 Električni priključak 6 Električni priključak 6.1 Priključivanje uređaja 60 cm 60 cm 6.2 Montaža regulatora grijanja interno 1. Skinite vijke. 2. Skinite poklopac cm TT Sl.31 Zaštitna područja [1] Zaštitno područje 1, neposredno iznad kade [2] Zaštitno područje 2, u krugu od 60 cm oko kade/tuša TT Ako kabel nije dovoljno dugačak: Izvadite mrežni kabel i zamijenite ga prikladnim kabelom ( tablica 20). Sl.32 Skinite poklopac 1. Poklopac izvucite prema gore. 2. Utaknite regulator grijanja. Priključak izvan zaštitnih područja 1 i 2: Mrežni utikač umetnite u utičnicu sa zaštitnim kontaktom. Priključak unutar zaštitnih područja 1 i 2: Izvadite mrežni kabel i zamijenite ga prikladnim kabelom ( tablica 20). Mrežni kabel priključiti na način da je zaštitni vod dulji od ostalih vodova. Električki priključak proizvesti preko svepolne rastavljačke naprave s kontaktnim razmakom od najmanje 3 mm (npr. osigurači, sklopke LS). U zaštitnom području 1: provedite mrežni kabel okomito prema gore. Sljedeći su kabeli prikladni kao zamjena ugrađenog mrežnog kabela: Područje priključka Prikladan kabel Unutar zaštitnih područja 1 i 2: NYM-I 3 1,5 mm 2 Izvan zaštitnih područja 1 i 2 HO5VV-F 3 1,0 mm 2 HO5VV-F 3 0,75 mm 2 tab. 20 Prikladan mrežni kabel Sl Uklanjanje poklopca i montaža regulatora grijanja

24 Električni priključak 6.3 Priključak vanjskog pribora 1. Skinite vijke. 2. Skinite poklopac O Sl.34 Skidanje poklopca Radi zaštite od prskanja vode (IP): pričvrsnicu kabela odrežite sukladno promjeru kabela R Sl.35 Prilagodba pričvrsnice kabela na promjer kabela Provedite kabel kroz pričvrsnicu kabela. Priključite kabel na priključnoj ploči za vanjski pribor ( tablica 21) Osigurajte kabel na pričvrsnici kabela. 24

25 Električni priključak Simbol Funkcija Opis Uključivanje/isključivanje regulatora Pridržavajte se važećih propisa u zemlji korisnika. temperature (bespotencijalni, Uklonite most. premošten u stanju prilikom isporuke) Priključite on/off regulator temperature. Vanjski regulator grijanja / vanjski Priključite komunikacijski vod. EMS moduli s dvožilnim BUS priključkom Ako je potrebno: priključite napajanje naponom na izlazu od 230 V za vanjske module. Vanjski uklopni kontakt, bespotencijalan (npr. temperaturni graničnik za podno grijanje, premošteno u stanju isporuke) Osjetnik vanjske temperature Ako se priključuje nekoliko sigurnosnih uređaja, kao npr. TB 1 i pumpa za kondenzat, iste je potrebno priključiti serijski. Temperaturni graničnik: u instalacijama grijanja samo s podnim grijanjem i izravnim hidrauličkim priključkom na uređaj: kod aktiviranja nadzornika temperature prekida se pogon grijanja i tople vode. Uklonite most. Priključite termostat. Pumpa kondenzata: ako nedostaje odvod kondenzata, prekida se pogon grijanja i tople vode. Uklonite most. Priključite kontakt za isključivanje plamenika. Izvršite priključak 230 V-AC eksterno. Osjetnik vanjske temperature za regulator grijanja priključuje se na uređaju. Priključite osjetnik vanjske temperature. Vanjski temperaturni osjetnik polaznog voda (npr. osjetnik skretnice) Priključite vanjski temperaturni osjetnik polaznog voda. Postavite servisnu funkciju 1.7d na 1 ( poglavlje 10.3, stranica 30). FR FS LR LR Bez funkcije Mrežni priključak za vanjske module (preklapa se putem prekidača za uključivanje/isključivanje) Ako je potrebno: priključite napajanje naponom za vanjske module. Mrežni priključak za cirkulacijsku Cirkulacijska pumpa upravlja se preko uređaja ili regulatora. pumpu ili vanjsku pumpu grijanja Priključite cirkulacijsku pumpu. (maks. 100 W) iza hidrauličke skretnice Podesite servisnu funkciju 2.5E ( poglavlje 10.4, stranica 31). u nemiješajućem krugu Kod upravljanja putem uređaja: podesite servisnu funkciju 2.CE i 2.CL ( poglavlje 10.4, stranica 31). Vanjskom pumpom grijanja upravlja regulator grijanja. Vrste uklapanja pumpe nisu moguće. Priključite pumpu grijanja. Podesite servisnu funkciju 2.5E ( poglavlje 10.4, stranica 31). Bez funkcije Fuse 5AF Mrežni priključak (mrežni kabel) Osigurač Sljedeći su kabeli prikladni kao zamjena ugrađenog mrežnog kabela: U zaštitnom području 1 i 2 ( sl. 31):NYM-I 3 x 1,5 mm 2 Izvan zaštitnih područja: HO5VV-F 3 0,75 mm 2 ili HO5VV-F 3 1,0 mm 2 Zamjenski osigurač nalazi se s nutarnje strane poklopca. tab. 21 Priključna ploča za vanjski pribor 25

26 Puštanje u pogon 7 Puštanje u pogon NAPOMENA: Stavljanje u pogon bez vode oštećuje uređaj! Uređaj pokrenuti samo dok je napunjen vodom. Prije stavljanja u pogon Provjerite tlak punjenja instalacije. Uvjerite se da su otvorene sve slavine za održavanje. Provjerite odgovara li dostavljena vrsta plina onoj koja je navedena na tipskoj pločici. Otvorite plinski ventil. 7.1 Pregled upravljačke ploče eco reset Eco e C F max ok Sl.36 Upravljačko polje pri otvorenom oknu upravljačkog polja [1] eco-tipka [2] Zaslon [3] Tipka sa strelicom [4] Tipka ok (= potvrditi odabir, pohraniti vrijednost) [5] Utično mjesto za regulator grijanja vođen vanjskom temperaturom ili uklopni sat (pribor) [6] Dijagnostički priključak [7] Manometar [8] Prekidač za uključivanje/isključivanje [9] Regulator temperature tople vode [10] Radna svjetiljka za rad plamenika / smetnje [11] Tipka sa strelicom [12] Regulator temperature polaznog voda [13] Tipka reset [14] Servisna tipka min 9 max bar 4 0 I O Sl.37 Prikazi na zaslonu [1] Pogon tople vode blokiran (zaštita od smrzavanja) [2] Pogon tople vode [3] Solarni pogon [4] Pogon vođen vanjskom temperaturom (regulacijski sustav s osjetnikom vanjske temperature) [5] Dimnjačarski pogon [6] Smetnja [7] Servisni režim rada [8] Rad plamenika [9] Jedinica temperature [10] Spremanje uspješno [11] Prikaz daljnjih podizbornika/servisnih funkcija, listanje moguće tipkama sa strelicom [12] Alfanumerički prikaz (npr. temperature) [13] Redak teksta [14] Ljetni pogon [15] Pogon grijanja 7.2 Uključivanje uređaja Uključiti uređaj na utikaču za paljenje/gašenje [8]. Zaslon svijetli i prikazuje se temperatura uređaja. Kada se prikazuje simbol funkcija odzračivanja je aktivna. Uređaj se hidraulički odzračuje (servisna funkcija 2.2C tablica 10.4, stranica 31). Kada se prikazuje simbol aktivan je program za punjenje sifona. Puni se sifon kondenzata u uređaju (servisna funkcija 2.4F tablica 10.4, stranica 31). 26

27 Stavljanje izvan pogona 7.3 Postavljanje temperature polaznog voda Postavite najvišu temperaturu polaznog voda na regulatoru temperature polaznog voda [12]. pozicija Temperatu Primjer primjene ra polaznog voda Ljetni pogon ( poglavlje 7.5, stranica 27)... cca. 30 C Zaštita od smrzavanja ( poglavlje 8.2, stranica 27) cca. 50 C Podno grijanje e cca. 60 C... cca. 75 C Radijatorsko grijanje max cca. 82 C Konvekcijsko grijanje tab. 22 Područje podešavanja regulatora temperature polaznog voda 7.4 Podešavanje temperature tople vode Podesite temperaturu tople vode na regulatoru za temperaturu tople vode [9]. Radi sprječavanja bakteriološkog onečišćenje tople vode, npr. legionelom, preporučamo postavljanje najmanje temperaturu tople vode na 55 C. pozicija Temperatura tople vode min Pogon tople vode blokiran (zaštita od smrzavanja) max cca. 60 C tab. 23 Temperatura tople vode Podešavanje komfornog ili eco načina rada U komfornom načinu rada spremnik tople vode zagrijava se do podešene temperature kada temperatura u spremniku tople vode padne za preko 5 K ( C) ispod postavke. Nakon toga uređaj ide u pogon grijanja. U načinu eco (prikaz Eco u retku teksta) zagrijavanje se vrši tek pri razlici u temperaturi od 10 K ( C). Ako vremenski program aktivira način eco, redak teksta prikazuje Eco. Da biste podesili pogon eco: pritisnite tipku eco dok se ne prikaže Eco. Da biste se vratili u komforan način rada: pritisnite tipku eco dok se više ne prikazuje Eco. 7.5 Podešavanje ljetnog pogona U ljetnom je pogonu grijanje isključeno. Priprema tople vode i opskrba naponom za regulaciju grijanja i uklopni sat ostaju. NAPOMENA: Materijalne štete od smrzavanja! Ako instalacija grijanja nije u prostoriji zaštićenoj od smrzavanja i van pogona je, mogla bi se smrznuti. Tijekom ljetnog pogona ili kod blokiranog pogona grijanja postoji samo zaštita od smrzavanja uređaja. Ako je moguće, instalaciju grijanja stalno držite uključenom i podesite temperaturu polaznog voda na minimalno 30 C, -ili- Vodove ogrjevne i pitke vode na najnižem mjestu treba dati isprazniti od strane stručnog poduzeća. -ili- Vodove ogrjevne i pitke vode na najnižem mjestu treba dati isprazniti od strane stručnog poduzeća i umiješati sredstvo za zaštitu od smrzavanja u ogrjevnu vodu. Provjerite svake 2 godine je li osigurana potrebna zaštita od smrzavanja sredstvom za zaštitu od smrzavanja. Zabilježite postavke regulatora temperature polaznog voda [12]. Okrenite regulator polaznog voda na položaj. 8 Stavljanje izvan pogona 8.1 Isključite uređaj Zaštita od blokiranja sprječava zaglavljivanje pumpe grijanja i troputnog ventila nakon dulje stanke pogona. Kod isključenog uređaja ne postoji zaštita od blokiranja. Isključite uređaj na utikaču za paljenje/gašenje [8]. Zaslon će se ugasiti. Kod dužeg stavljanja izvan pogona: obratite pozornost na zaštitu od smrzavanja. 8.2 Podešavanje zaštite o smrzavanja NAPOMENA: Štete na instalaciji zbog smrzavanja! Sustav grijanja može se nakon dužeg vremena smrznuti (npr. uslijed nestanka struje ili isključivanja napajanja, pogrešnog goriva ili smetnje na kotlu itd.). Instalaciju grijanja ostaviti stalno u pogonu (prije svega pri opasnosti od smrzavanja). Zaštita od smrzavanja za instalaciju grijanja Uređaj držite uključenim. Podesite temperaturu polaznog voda na 30 C. Zaštita od smrzavanja za spremnik tople vode Uređaj držite uključenim. Okrenite regulator temperature tople vode [9] na min. Zaštita od smrzavanja kod isključenog uređaja Umiješajte sredstvo za zaštitu od mraza u ogrjevnu vodu ( poglavlje 5.2, stranica 18). Ispraznite krug tople vode. 27