Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων"

Transcript

1 Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Η φυσική σχεδίαση των FPGA Νικόλαος Καββαδίας 12 Ιανουαρίου 2011

2 Σκιαγράφηση της διάλεξης Εισαγωγή στις επαναδιαμορφώσιμες αρχιτεκτονικές Τοπολογίες διασύνδεσης Χαρακτηριστικά των επαναδιαμορφώσιμων αρχιτεκτονικών Προγραμματιζόμενοι διακόπτες Προγραμματιζόμενες διασυνδέσεις Xilinx Παρουσίαση μιας ερευνητικής αρχιτεκτονικής FPGA: AMDREL

3 Βασικά γνωρίσματα των επαναδιαμορφώσιμων αρχιτεκτονικών (reconfigurable architectures) Μια επαναδιαμορφώσιμη αρχιτεκτονική προσφέρει: Μεγαλύτερη ευελιξία συγκρινόμενη με τις ASIC υλοποιήσεις Υψηλότερες επιδόσεις από τις αντίστοιχες CPU ή DSP συσκευές Τα FPGA αποτελούν την κυριότερη κατηγορία επαναδιαμορφώσιμων αρχιτεκτονικών Μια αρχιτεκτονική FPGA χαρακτηρίζεται ως: Διαμορφώσιμη: τροποποιούμενη κατά το χρόνο σχεδίασης Επαναδιαμορφώσιμη: τροποποιούμενη έπειτα από την υλοποίηση της ψηφιακής σχεδίασης Δυναμικά επαναδιαμορφώσιμη: μπορεί να τροποποιηθεί κατά το χρόνο εκτέλεσης/λειτουργίας της ψηφιακής σχεδίασης

4 Σύγχρονες σχεδιαστικές απαιτήσεις για τα FPGA Οι σύγχρονες επαναδιαμορφώσιμες συσκευές πρέπει: να εμφανίζουν μεγαλύτερες συχνότητες λειτουργίας να καταναλώνουν λιγότερη ισχύ/ενέργεια να καταλαμβάνουν μικρότερη επιφάνεια πυριτίου Απαίτηση για ανάπτυξη ετερογενών αρχιτεκτονικών Η ανομοιομορφία προσφέρει πλήθος σχεδιαστικών κερδών Αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη platform-based επαναδιαμορφώσιμων αρχιτεκτονικών (π.χ. Virtex-4) Τα FPGA αποτελούνται από: Λογικά μπλοκ I/O μπλοκ Προγραμματιζόμενη διασύνδεση

5 Εναλλακτικές τοπολογίες για FPGA Τύπου νησίδας (island-based) Τύπου ϑάλασσας από πύλες (sea-of-gates) Ιεραρχική τοπολογία Μιας διάστασης (coarse-grain reconfigurable: GARP, Chimaera) Τύπου πλέγματος (grid-based) Μερικώς διασταυρούμενη

6 Τοπολογία τύπου νησίδας

7 Τοπολογία ϑάλασσας από πύλες

8 Ιεραρχική τοπολογία

9 Μιας διάστασης

10 Τύπου πλέγματος

11 Μερικώς διασταυρούμενη

12 Δομή ενός τυπικού FPGA

13 Άποψη ενός FPGA στο κυκλωματικό επίπεδο

14 Παράγοντες που καθορίζουν την καθυστέρηση ενός FPGA

15 Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας ενός FPGA

16 Προγραμματιζόμενοι διακόπτες: Γενικά στοιχεία Οταν προγραμματιστούν καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν οι ασφάλειες (fuses) Στα CPLDs χρησιμοποιούνται τα τρανζίστορ επιπλέουσας πύλης (floating gate transistors: FGMOS) που χρησιμοποιούνται και στις μνήμες EPROM και EEPROM Στα FPGAs χρησιμοποιούνται κύτταρα SRAM (SRAM cells) και αντιασφάλειες (antifuses) Συστήματα προγραμματισμού Εργαστηριακός εξοπλισμός χαμηλού κόστους Εχουν ειδικές υποδοχές (sockets) στις οποίες τοποθετείται το chip Επικοινωνούν με workstations στα οποία εκτελείται το κατάλληλο λογισμικό προγραμματισμού In System Programming: Προγραμματισμός μίας συσκευής μετά την τοποθέτηση της στο τυπωμένο κύκλωμα (PCB)

17 Προγραμματιζόμενοι διακόπτες: Τύπου EPROM, EEPROM Ανάλογα με τον προγραμματισμό τους βρίσκονται σε δύο καταστάσεις Ελέγχονται από το δυναμικό της πύλης τους Είναι μονίμως αποκομμένα, ανεξάρτητα από το δυναμικό της πύλης

18 Παράδειγμα προγραμματισμού διακοπτών τύπου EPROM Αν όλα τα τρανζίστορ είναι απρογραμμάτιστα τότε υλοποιείται η λογική συνάρτηση F = (A + B + C) Αν το τρανζίστορ A είναι προγραμματισμένο τότε υλοποιείται η συνάρτηση F = (B + C), ενώ αγνοείται η είσοδος A

19 Κύτταρα SRAM Οι συσκευές FPGA χρησιμοποιούν κύτταρα SRAM και αντιασφάλειες για υλοποίηση λογικής (logic) και διασυνδέσεων (interconnect) Υλοποίηση λογικής Θέτουν σε αγωγή τρανζίστορ τα οποία βραχυκυκλώνουν δύο γραμμές Υλοποίηση διασύνδεσης Γραμμές επιλογής πολυπλεκτών: Μόνιμη διασύνδεση μίας από τις εισόδους του πολυπλέκτη στην έξοδό του Εναλλακτική υλοποίηση με τρισταθείς απομονωτές (tristate buffers)

20 Αντιασφάλειες (antifuses) (1) Οι αντιασφάλειες είναι κυκλώματα τα οποία απρογραμμάτιστα έχουν πολύ υψηλή αντίσταση (ανοικτά κυκλώματα) ενώ όταν προγραμματιστούν αποκτούν πολύ χαμηλή αντίσταση Η αντίσταση που ϑα έχει η κάθε αντιασφάλεια μετά τον προγραμματισμό της είναι πολύ σημαντική για τη λειτουργία του κυκλώματος

21 Αντιασφάλειες (antifuses) (2) Για τον προγραμματισμό, τροφοδοτούμε με ρεύμα (περίπου 5 ma) Το υψηλό αυτό ρεύμα προκαλεί μεγάλη κατανάλωση ισχύος στη μικρή επιφάνεια της αντιασφάλειας Λιώνει ένα λεπτό μονωτικό υλικό, οπότε δημιουργείται κανάλι αγωγής Μία προγραμματιζόμενη συσκευή μπορεί να έχει αρκετές αντιασφάλειες (10 5 με 10 6 ) Συνήθως μόνο το 2% από αυτές χρειάζεται να προγραμματιστεί για να προκύψει το τελικό κύκλωμα Οι αντιασφάλειες παρουσιάζουν αρκετά προβλήματα αξιοπιστίας καθώς οι ιδιότητες τους αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου.

22 Προγραμματιζόμενες διασυνδέσεις Xilinx (1) Οι διασυνδέσεις πραγματοποιούνται από μεταλλικά τμήματα με προγραμματιζόμενα διακοπτικά στοιχεία (switching points) και μήτρες διακοπτικών στοιχείων (switching matrices) Τα λογικά τμήματα ονομάζονται CLBs (Configurable Logic Blocks) και τοποθετούνται σε διάταξη πίνακα Η διασύνδεση των CLBs σχετίζεται με κάθε γραμμή και στήλη του πίνακα των διακοπτικών στοιχείων Η διασύνδεση των block εισόδου/εξόδου (IOB) διαμορφώνει ένα δακτυλίδι γύρω από τον πίνακα των CLBs Υπάρχει γενική διασύνδεση (Global Routing) η οποία αποτελείται από εξειδικευμένα δίκτυα (για ρολόι και σήματα με μεγάλο fanout)

23 Προγραμματιζόμενες διασυνδέσεις Xilinx (2) Πέντε τύποι διασύνδεσης ξεχωρίζουν από το σχετικό μήκος των τμημάτων τους: γραμμές μονές, διπλές, τετραπλές, οκταπλές και μακριές Υπάρχουν άμεσες διασυνδέσεις που επιτρέπουν γρήγορη ροή δεδομένων μεταξύ γειτονικών CLBs και μεταξύ IOBs και CLBs

24 Προγραμματιζόμενες διασυνδέσεις Xilinx (3) Οι οριζόντιες και κάθετες μονές και διπλές γραμμές τέμνονται σε ένα σημείο που ονομάζεται προγραμματιζόμενη μήτρα διακοπτών (PSM: Programmable Switch Matrix) Κάθε μήτρα διακοπτών αποτελείται από προγραμματιζόμενα τρανζίστορ περάσματος που καθορίζουν τις διασυνδέσεις μεταξύ των γραμμών

25 Παράδειγμα αρχιτεκτονικής και φυσικής σχεδίασης FPGA: Η αρχιτεκτονική AMDREL Αρχιτεκτονική FPGA για χρήση σε εφαρμογές γενικού σκοπού Αποτέλεσμα ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος (FP6-IST) με συμμετοχή ελληνικών πανεπιστημιακών ομάδων (AUTH, DUTH) Υλοποίηση σε τεχνολογία STM 0.18µm Κλιμακωτή (scalable) αρχιτεκτονική Ορθογώνια διευθέτηση των λογικών μπλοκ Εξειδικευμένος σχεδιασμός (customized design): Τεχνικές σχεδίασης χαμηλής ισχύος στο BLE (Basic Logic Element) Διερεύνηση (power, delay, area) της σχεδίασης του CLB Νέα αρχιτεκτονική για τον τύπο και τις διαστάσεις του switch box

26 Η δομή του AMDREL FPGA και του CLB του

27 Το AMDREL FPGA CLB Το CLB αποτελείται από έναν αριθμό BLEs που διασυνδέονται σε τοπική δικτύωση Οι παράμετροι του CLB είναι: ο αριθμός των εισόδου του LUT (K), ο αριθμός των BLE ανά CLB (N), και ο αριθμός των εισόδων του CLB (I) LUT inputs: K = 4 Cluster size: Για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ισχύος, η βέλτιστη επιλογή είναι 5 BLEs CLB inputs: Υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχέση I = ( K ) (N + 1) προκειμένου την υψηλή χρησιμοποίηση 2 των διαθέσιμων BLEs (98%)

28 Κυκλωματικός σχεδιασμός του LUT

29 Χαρακτηριστικά του BLE Το LUT 4 εισόδων υλοποιείται με τη βοήθεια δομής πολύπλεξης Η κύρια διαφορά από έναν τυπικό πολυπλέκτη είναι ότι τα σήματα ελέγχου αποτελούν εισόδους του LUT και οι είσοδοι στον πολυπλέκτη αποθηκεύονται σε κελιά μνήμης (S0-S15) Το flip-flop είναι τύπου Double Edge-Triggered Flip-Flop (DETFF) καθώς η διπλή ακμοπυροδότηση διατηρεί τον ίδιο ρυθμό δεδομένων στη μισή συχνότητα Στα πλαίσια της διερεύνησης για τις καλύτερες επιδόσεις εξετάστηκαν 5 υλοποιήσεις flip-flop της βιβλιογραφίας Επιλέχθηκε υλοποίηση με χρήση NMOS αντί για πύλες μετάδοσης λόγω της χαμηλότερης κατανάλωσης ισχύος

30 Η αρχιτεκτονική διασύνδεσης Είναι τύπου νησίδας (island-based) και βασίζεται σε αποθήκευση RAM Παρόμοιου τύπου διασύνδεση χρησιμοποιείται στις συσκευές των εταιριών Xilinx και Lucent Technologies Τα λογικά κελιά περικλείονται από κάθετες και οριζόντιες μεταλλικές γραμμές διασύνδεσης οι οποίες τα συνδέουν με τα προγραμματιζόμενα κυτία διασύνδεσης (routing switch) Τα κυτία διασύνδεσης αποτελούνται είτε από τρανζίστορ περάσματος είτε από τρισταθείς απομονωτές (ένας για κάθε κατεύθυνση) Η διασύνδεση του ρολογιού είναι τύπου δένδρου (H-tree) και χρησιμοποιεί σηματοδοσία χαμηλής διακύμανσης (low-swing signaling) από τα αντίστοιχα κυκλώματα πομπού και δέκτη

31 Η αρχιτεκτονική διαμόρφωσης του AMDREL FPGA (1) Αποτελείται από τα εξής στοιχεία: Κελί μνήμης για την αποθήκευση των ψηφίων προγραμματισμού Στοιχείο τοπικής αποθήκευσης για κάθε πλακίδιο (tile: αποτελείται από ένα CLB μαζί με τα κυτία συνδέσεων εισόδων και εξόδων του) Switch box μαζί με τη μνήμη για τον προγραμματισμό του Αποκωδικοποιητής για τον έλεγχο της διαδικασίας διαμόρφωσης όλου του FPGA Κελί μνήμης: 6Τ με τρανζίστορ ελαχίστων διαστάσεων Στοιχεία για μία συστοιχία 8 8 Μέγεθος bitstream: 4.2Kb 16-bit data bus, 12-bit address bus 1.4 ns delay για την εγγραφή μίας σειράς των 16 κελιών μνήμης 2100 κύκλοι ρολογιού για τη διαμόρφωση όλου του FPGA Ανεξάρτητη διαμόρφωση για το κάθε πλακίδιο

32 Η αρχιτεκτονική διαμόρφωσης του AMDREL FPGA (2)

33 Φυσικά χαρακτηριστικά του AMDREL FPGA Χαρακτηριστικά του πρωτότυπου που υλοποιήθηκε σε τεχνολογία STM 0.18µm 8 8 μέγεθος συστοιχίας (320 LUTs, 320 FFs, 96 I/Os) 1.8V τάση τροφοδοσίας mm 2 επιφάνεια ολοκληρωμένου 2.49 µsec χρόνος διαμόρφωσης 6 μεταλλικές στρώσεις 1 Βραχείες συνδέσεις, τάση τροφοδοσίας 2 Συνδέσεις βραχείες, τοπικές και μεταξύ cluster, δίαυλοι, γείωση 3 Τοπικές (intra-cluster), κύριες διασυνδέσεις 4 Σήμα ρολογιού, διαμόρφωση 5 Διαμόρφωση 6 Διαμόρφωση

34 Η φυσική σχεδίαση του AMDREL FPGA (tile layout)

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολη Μηχανολογων Μηχανικων Τομεας Ρευστων Εργαστηριο Θερμικων Στροβιλομηχανων Μοναδα Παραλληλης Υπολογιστικης Ρευστοδυναμικης και Βελτιστοποιησης Programmatismìc epilôth 3D

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Τ Ε Τ Υ Π Κ Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Σημειώσεις Διαλέξεων Σ. Σ Ηράκλειο Φεβρουάριος 2015 Copyright c 2006 2015 Σ. Σταματιάδης, (stamatis@materials.uoc.gr) Η στοιχειοθεσία έγινε από

Διαβάστε περισσότερα

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Υποδειγματική εργασία Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr 19 Μαΐου 2009 Σκιαγράφηση της διάλεξης Παρουσίαση υποδειγματικής εργασίας Γενικός οδηγός και συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. 26 Ιανουαρίου 2011. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ

Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. 26 Ιανουαρίου 2011. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ Μεταγλωττιστές ΙΙ Ανασκόπηση του μαθήματος και ϑέματα πρακτικής εξάσκησης Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 26 Ιανουαρίου 2011 Σκιαγράφηση της διάλεξης Παραλειπόμενα Αναδρομή στο περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20

Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20 A Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της ιοίκησης Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και ιοίκησης Εργαστήριο Στατιστικής Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20 26Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κ. Μ. Πατενιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η ενέργεια που παράγεται από φυσικά ραδιενεργά υλικά ή ακόμα από υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους

Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους Ι. Βαρθαλίτης 1179 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πόνος του ασθενούς με νεοπλασματικά νοσήματα χαρακτηρίζεται ως σωματικός, σπλαχνικός ή νευροπαθής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) Φορέας Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΤΟΜΟΣ Α Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΑΘΗΝΑ, 2007 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιστημονική Επιμέλεια Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Αθήνα 2007 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Καρκινογένεση εξ ακτινοθεραπείας και σύνδρομα ραδιοευαισθητοποίησης

Κεφάλαιο 6 Καρκινογένεση εξ ακτινοθεραπείας και σύνδρομα ραδιοευαισθητοποίησης Κεφάλαιο 6 Καρκινογένεση εξ ακτινοθεραπείας και σύνδρομα ραδιοευαισθητοποίησης Β. Τάραντο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η καρκινογένεση οφείλεται στην επίδραση επάνω στο κύτταρο και ιδιαίτερα στο DNA αυτού τριών βλαπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών.

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. ΘΕΩΡΙ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. 1. ΣΥΝΟΛ: το σκεπτικό. σύνολο = πολλά στοιχεία ως «ένα», ως «μία» ολότητα. τα στοιχεία ανήκουν στο σύνολο, ή είναι μέλη του συνόλου το σύνολο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ)

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) του Νέστορα Ε. Κουράκη Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Α Το Ελληνικό Δίκαιο Ανηλίκων (α) Νομική προσέγγιση κατά ηλικίες Το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Καλοπίτας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Καλοπίτας. 22 Φεβρουαρίου 2010 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Καλοπίτας. 1. Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς διαιρείται ακριβώς με το 4; α) 1334. β) 1354. γ) 1374. δ) 1384. 2. Στη σειρά αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση συστημάτων Gentoo

ιαχείριση συστημάτων Gentoo ιαχείριση συστημάτων Gentoo Π. Χριστόπουλος Developer, Gentoo Linux Sysadmin sessions, Bl@ck duck, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 4-12-2013 Π. Χριστόπουλος (Gentoo Linux) ιαχείριση συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη. Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ.

Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη. Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ. Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ. (2015) Περίληψη Σκιαγραφείται η Θεωρία της Μεγάλης Εκρήξεως (ΜΕ) για την Δημιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ *

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ * ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ * Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως εξ υποκειμένου δίκαιο: ένα φιλοσοφικό σχόλιο στην ιστορία μιας νομικής έννοιας 1. Αποτελεί άραγε η ιστορία των εννοιών το δικαστήριό τους ό πως θα

Διαβάστε περισσότερα

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά»

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά» Ι.Θ. Κακριδής «Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά» Αληθινά λυπούμαι που τον καιρό αυτό είμαι αναγκασμένος να βρίσκομαι μακριά από την Ελλάδα, κι έτσι στερήθηκα τη χαρά να πάρω μέρος στο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Παράγραφος 14 η Συλλεγέντων τοίνυν τῶν δημοτῶν πρὸ τῆς ἐξόδου, εἰδὼς αὐτῶν ἐνίους πολίτας

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική και κειμενική επεξεργασία

Γλωσσική και κειμενική επεξεργασία Γλωσσική και κειμενική επεξεργασία Α. Φραστικοί και συνδετικοί κειμενικοί δείκτες (για τη φυσική σύνδεση των φράσεων ή των παραγράφων) Η αβίαστη μετάβαση από τη μία ιδέα στην επόμενη και η συνοχή ευρύτερων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a d) Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος» εδημιούργησε

Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος» εδημιούργησε ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ας δούμε πως επισημαίνονται κάποιες έννοιες στο θεόπνευστο έργο του Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος»: «Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός. Τὰ ἀπὸ χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ἤ μη εἶναι ἐν ἀνθρώποις

ἤ μη εἶναι ἐν ἀνθρώποις ἤ μη εἶναι ἐν ἀνθρώποις: Να συγκρίνετε την τιμωρία αυτή με τη θανάτωση που προτάθηκε παραπάνω (κτείνειν ὡς νόσον πόλεως). Είναι η κύρωση αυτή ηπιότερη ή όχι και γιατί; Στο παρατιθέμενο απόσπασμα του πλατωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κείμενο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 4. 18 23

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κείμενο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 4. 18 23 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Κείμενο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 4. 18 23 Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν μυστῶν κῆρυξ, μάλ εὔφωνος ὤν, κατασιωπησάμενος ἔλεξεν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο)

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) γραπτή εξέταση στo μάθημα Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο 1 2 3 Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠ ΟΨΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ: Τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ νὰ ἐξοντώσεις ἕνα ἔθνος, εἶναι νὰ διαγράψεις τὴ μνήμη του. Νὰ καταστρέψεις τὰ βιβλία του, τὴν κουλτούρα του, τὴν ἱστορία

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο στην τέχνη του Γιάννη Μόραλη

Το σχέδιο στην τέχνη του Γιάννη Μόραλη Το σχέδιο στην τέχνη του Γιάννη Μόραλη «μ ένα ολιγοψήφιο αλφάβητο στα χέρια του, επέτυχε να μετατρέψει την ομιλία των πραγμάτων κατά τρόπο μοναδικό μέσα στη σύγχρονη ελληνική τέχνη.» Οδυσσέας Ελύτης Μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση στο μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Γραπτή εξέταση στο μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Γραπτή εξέταση στο μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: Κ είμενο Οἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ οἴκου παρὰ τὴν γῆν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 - Μυθολογία

Ενότητα 1 - Μυθολογία Ενότητα 1 - Μυθολογία Μύθοι και Συμβολισμοί: Περσεφόνη - Δήμητρα και Αθηνά - Ποσειδώνας Και τα δύο κείμενα παρουσιάζουν μύθους, με την βοήθεια των οποίων οι άνθρωποι προσπαθούσαν να εξηγήσουν διάφορα φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα