ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΑΛΑΣΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι ΤΕΥΧΟΣ A Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Ε Σ Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2 ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι ΤΕΥΧΟΣ A Δημοσθένης Τλσλίδης Ηλίς Μπουγΐδης Ιωάννης Ντινόπουλος Θεσσλονίκη

3 ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΤΕΥΧΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδ ΜΕΡΟΣ Β: ΡΟΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ. Υπολογισμός μις συνεχούς δοκού. Υπολογισμός ενός δικτυώμτος. Υπολογισμός ενός πλισίου 7. Υπολογισμός ενός σύνθετου πλισίου 9 5. Μητρώ μετσχημτισμού 57. Μητρώ δυσκμψίς ΜΕΡΟΣ Γ: ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 7 ΜΕΡΟΣ Δ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Δοκοί με ρθρώσεις 7. Αντικτάστση υποσυστημάτων με γενικευμέν ελτήρι /φορτί 8. Άκμπτοι σύνδεσμοι 85. Αριθμητικά ποτελέσμτ Συνθήκες που διέπουν τη σττική συμπεριφορά της δοκού 9. Αρχή των δυντών έργων: Μητρώ δυσκμψίς/ Εργικά ισοδύνμ φορτί Δεσμεύσεις ΜΕΡΟΣ Ε: ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Σττικό μοντέλο φέροντος οργνισμού 8 Έδφος - Θεμελιώσεις Διφργμτική λειτουργί πλάκς ορόφου Ροπές δρνείς δοκών/ πλκοδοκών Ισοδύνμ πλίσι 7 Ανοικτοί/Κλειστοί πυρήνες 8 Πρτηρήσεις/Σχόλι ΜΕΡΟΣ ΣΤ: Ασκήσεις 5 Δημοσθένης Τλσλίδης Ηλίς Μπουγΐδης Θεσσλονίκη 8

4 ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΤΕΥΧΟΣ Α ΜΕΡΟΣ Β: ΡΟΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ σελίδ. Υπολογισμός μις συνεχούς δοκού. Υπολογισμός ενός δικτυώμτος. Υπολογισμός ενός πλισίου 7. Υπολογισμός ενός σύνθετου πλισίου 9 5. Μητρώ μετσχημτισμού 57. Μητρώ δυσκμψίς Δημοσθένης Τλσλίδης Ηλίς Μπουγΐδης Ιωάννης Ντινόπουλος Θεσσλονίκη

5 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Δεδομέν: Γρμμικός φορές, J, J Φορτίσεις:,,,, q Σχ.. ΒΗΜΑ : ) Διερεύνηση γι ύπρξη συμμετρίς ή ντισυμμετρίς εάν ΝΑΙ επιλογή ΝΕΟΥ συστήμτος γι μείωση υπολογιστικού όγκου (πάντοτε; Πότε είνι σύμφορη η θεώρηση υτή;) π.χ. ΑΝΤΙΣΥΜΕΤΡΙΑ Σχ..

6 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης Q Q F Γενικά: ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Σχ.. Επίπεδο Συμμετρίς Επίπεδο Αντισυμμετρίς όπου: :πιθνές μεττοπίσεις :πιθνές στροφές Σχ.. Τί πρτηρείτε; β) Αρίθμηση κόμβων/αρίθμηση γρμμικών στοιχείων Σχ..5

7 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης ΒΗΜΑ : ) Επιλογή του ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (π.χ. δοκός, ράβδος κ.λ.π.) β) Προσδιορισμός του ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ/ΔΥΣΤΕΝΕΙΑΣ/ ΔΥΣΤΡΕΨΙΑΣ γι το -οστό στοιχείο, νφερόμενο στο τοπικό σύστημ συντετγμένων ( ). Σημείωση: Η προσήμνση των δυνάμεων/ροπών στην κλσσική σττική θεωρεί θετικές τις φορές όπως πεικονίζοντι στο Σχ.. Σχ.. Στην προύσ νάπτυξη θ θεωρηθεί η κόλουθη προσήμνση ως θετική (Σχ..7) Γιτί; Σχ..7 Δηλδή, θετική ροπή είνι η ριστερόστροφη κι θετικές τέμνουσες υτές που κολουθούν τη θετική φορά των ντιστοίχων τοπικών ξόνων. Τ φορτί διτομής στους κόμβους προκύπτουν πό την πρκάτω σχέση: v (.)

8 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης όπου: μητρώο δυσκμψίς του -οστού στοιχείου στο τοπικό του σύστημ (). v διάνυσμ Β.Ε. του -οστού στοιχείου (τοπικό σύστημ) (Β.Ε.: Βθμοί Ελευθερίς). διάνυσμ φορτίων διτομής στους κόμβους εξιτίς εξωτερικών φορτίσεων στο εσωτερικό του -οστού στοιχείου (τοπικό σύστημ) διάνυσμ φορτίων διτομής του -οστού στοιχείου (τοπικό σύστημ) Το μητρώο δυσκμψίς γι την δοκό (μφίπκτη, μόνο κάμψη) στο επίπεδο είνι της εξής μορφής:, (Πλήθος στοιχείων) J (.) Η φυσική ερμηνεί του μητρώου δυσκμψίς δίνετι κολούθως: Κάθε στήλη του μητρώου περιέχει τ φορτί διτομής που νπτύσσοντι στους κόμβους του στοιχείου, ν θεωρήσουμε την ντίστοιχη επικόμβι στροφή ή μετκίνηση του στοιχείου ίση με τη μονάδ κι τις υπόλοιπες μηδενικές. π.χ. τ στοιχεί της στήλης εκφράζουν ντίστοιχ την τέμνουσ κι ροπή που νπτύσσοντι σε κάθε κόμβο του στοιχείου γι μονδιί στροφή του κόμβου του στοιχείου (όλες οι υπόλοιπες στροφές/μετκινήσεις): J J ϕ ( ) ϕ ( ) ϕ J ϕ Σχ..8 J ϕ ( )

9 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 5 [ Q Q ] (.) [ Q Q ] (.) [ ϕ ] ϕ [ ϕ ϕ ] v (.5) v (.), ϕ, ϕ, ϕ ϕ, Q, U Q U Q U,,, Q U Σχ..9 ΒΗΜΑ : Φόρτιση (εκτός πό μονχικά φορτί/ροπές στους κόμβους) Διάνυσμ φόρτισης στοιχείου v (.7) Οι εξωτερικές φορτίσεις είνι: ) Μεμονωμέν φορτί στους κόμβους:,, (λμβάνοντι υπόψη στο ΒΗΜΑ 7)

10 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης β) Θερμοκρσί: J d (.8) J d γ) Ομοιόμορφ κτνεμημένη φόρτιση: q q q (.9) q q Σημείωση: Η διδικσί υπολογισμού των δινυσμάτων είνι η κόλουθη: ): Θεωρούμε τις εξωτερικές φορτίσεις ν δρούν σε μφίπκτη δοκό: Σχ.. Από το Bton Kndr (π.χ) ορίζουμε τις τιμές των φορτίων διτομής που εμφνίζοντι στ δύο άκρ. β): Επειδή η προσήμνση των θετικών φορών του Bton Kndr κολουθεί το Σχ.., πολλπλσιάζουμε τις τιμές της ριστερής πλευράς ( ) με (-.), ώστε ν δίνοντι τ δεδομέν σύμφων με την προσήμνση του Σχ..7.

11 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 7 ΒΗΜΑ : Επιλογή ενός ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ συστήμτος συντετγμένων: (,, Ζ) (Είνι πρίτητο; Μόνο έν; Μπορούμε ν έχουμε περισσότερ του ενός συστήμτ νφοράς; Βλέπε Κεφ. Μητρώ Μετσχημτισμού) Σχ.. Όπου: (,, Ζ) Τοπικό σύστημ κθολικό σύστημ συντετγμένων τ χρκτηριστικά/ιδιότητες του κάθε στοιχείου περιγράφοντι νεξάρτητ πό τ άλλ στοιχεί. Μόνο εν κθολικό σύστημ Διάφορ συστήμτ νφοράς τ χρκτηριστικά/ιδιότητες όλων των στοιχείων έχουν κοινό σημείο νφοράς το σύστημ υτό. Οι βθμοί ελευθερίς στους κόμβους νφέροντι σε διφορετικά συστήμτ

12 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 8 ΒΗΜΑ 5: ) Μητρώ μετσχημτισμού ( ) ϕ ϕ Φ U U Φ U Φ ϕ Γι το στοιχείο : Σχ.. τ v vg,,, τ Γενική περίπτωση: βλέπε Κεφ. 5 (σελ. ) Εδώ: ϕ ϕ άρ U Φ τ (.) ϕ Το μητρώο όλου του στοιχείου είνι της μορφής: ΚΟΜΒΟΣ ϕ I ϕ (.) ΚΟΜΒΟΣ

13 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 9 ϕ ϕ v ( v ) [ U Φ U Φ ] β) Μετσχημτισμός των μητρώων δυσκμψίς Γενικά: ( ) Εδώ : G ( ) ( ) K G G K (.) K I K I K (.5) όπου : I γ) Μετσχημτισμός των δινυσμάτων φόρτισης στοιχείων ( ) G (.) Θερμοκρσί: J d G (.7) J d Ομοιόμ. κτνεμ. φόρτιση: q q G (.8) q q ΒΗΜΑ : Συνολικός φορές Μέχρι τώρ: υπολογισμός μεμονομένων μητρώων στοιχείων. G KG vg G G G K K G G v v G... G

14 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης Τώρ: Σύνθεση Ιδιότητες όλου του συστήμτος / φορέ Σ K Σ VΣ Σ (.9) V Σ U Φ U Φ U Φ Φ Φ Φ U U U Σχ.. K Σ Σ Μητρώο δυσκμψίς του συστήμτος (Σ: Σύστημ) Διάνυσμ φόρτισης (εξωτερικά φορτί) του συστήμτος ) Σύνθεση του K Σ πό τ μητρώ δυσκμψίς Ποιά διδικσί κολουθείτι σε έν πρόγρμμ Πεπερσμένων Στοιχείων; K G Διδικσί (εδώ) : ) Σχεδιάζετι έν μητρώο N N N Πλήθος των Β.Ε. *) του συστήμτος V Σ ) Σημειώνοντι οι Β.Ε. του συστήμτος ριστερά κι πάνω πό το μητρώο. ) Τ στοιχεί του K G εισάγοντι στο K Σ στις ντίστοιχες θέσεις (σημειώνετι με διπλή γρμμή) ) Τ στοιχεί K G εισάγοντι στο K Σ στις θέσεις που ντιστοιχούν (σημειώνετι με δικεκομένη γρμμή) 5) Η περιοχή τομής των δύο μητρώων σημειώνετι με τονισμένη γρμμή. (Τ ντίστοιχ στοιχεί προστίθεντι!)

15 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης U Φ U Φ U Φ U Φ K Σ : U Φ (.) U Φ όπου: J β) Σύνθεση των δινυσμάτων φόρτισης Σ Από μί νάλογη διδικσί προς το ) προκύπτει: q J d q q q Σ J d J d q q q J d q (.) Λόγω *) Β.Ε.: Βθμοί Ελευθερίς γ) Μεμονωμέν φορτί Λόγω q Θεωρούντι θετικά ότν δρούν κτά τη φορά των μετκινήσεων ή στροφών του κθολικού συστήμτος ή του συστήμτος νφοράς. U Φ U Σ (.) Φ U Φ

16 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης δ) Χρκτηριστικές ιδιότητες του μητρώου δυσκμψίς του συστήμτος K Σ ) Θετικά διγώνι στοιχεί, συμμετρικά. β) Δομή τινίς (πλάτος τινίς). γ) dt K, λόγω ύπρξης κινήσεων στερεού σώμτος. tot Μόνο ύστερ πό πλοιφή των κινήσεων στερεού σώμτος με συνυπολογισμό των συνορικών συνθηκών- ορίζετι θετικά: K tot >, : τυχίο,, dt K ) Φυσική σημσί των σειρών; tot ΒΗΜΑ 7: Συνυπολογισμός των συνορικών συνθηκών (πλοιφή των κινήσεων στερεού σώμτος) Πώς λμβάνει υπόψη έν πρόγρμμ Πεπερσμένων Στοιχείων τις συνορικές συνθήκες; U Φ U Σχ..

17 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης Τρόποι ντιμετώπισης Τρόπος : 5 Σ 5 K Σ Σ Διδικσί: Έστω U ντιστοιχεί στο Β.Ε. ρ.: θέτουμε στην η στήλη κι στη η σειρά μηδενικά εκτός πό τη θέση (,) όπου τίθετι μονάδ. Μειονεκτήμτ:) Πολύ χρονοβόρ η εκ των υστέρων προσθήκη των κι. ) Το μέγεθος του συστήμτος εξισώσεων μένει μετάβλητο, πρ όλο που πολλοί άγωστοι είνι μηδενικοί. Τρόπος : Συμπύκνωση του συνολικού μητρώου με πομάκρυνση των ντίστοιχων σειρών κι στηλών. Εστω ότι πομκρύνουμε την η, η κι 5 η σειρά κι στήλη. Απομένει το μητρώο r Σ K : ( ) ( ) Σ Συμμετρ. r K (.) Περίπτωση, (, ) ( ) Σ d J d J d J Σ (.5) Λόγω Λόγω μεμονομένων φορτίων

18 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης ΒΗΜΑ 8: Κθορισμός των μετκινήσεων του συστήμτος r ( K ) ( ) r Σ K V Σ Σ V Σ Σ Σ Σ Σ (.) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ J d J d m 5. m m. 5 N N / m Nm 5 (. ). Γι τ δεδομέν υτά, τ r K, Σ Σ, Σ δίνουν K r Σ. Συμμετρ..... (λόγω ) Σ 5, /. Σ 5 r ( K ) Σ Περίπτωση φόρτισης ( ) : V Σ.7889 r ( K ).9 Σ Περίπτωση φόρτισης ( ): V Σ r ( K ) 5 Σ 5 Περίπτωση φόρτισης :

19 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 5 V V Σ Σ r ( K ) 5.9 Σ [ U Φ Φ ].7857 Φ Σχ..5 Φ Έλεγχος: Bton Kndr () 7 w.7 78J m ξ ξ J ( ) (); w.5958 m (c ): w 5 m d () () (c) Πώς λμβάνουν υπόψη τ προγράμμτ πεπερσμένων στοιχείων τ πρκάτω: ) Συνορικές συνθήκες (γεωμετρικές); β) Συνορικές συνθήκες (σττικές); Πώς γίνετι η επίλυση του συστήμτος εξισώσεων;

20 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΑ ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δεδομέν: Δικτύωμ, F 5, F, F Σχ.. Φόρτιση: ΒΗΜΑ : ) Διερεύνηση γι ύπρξη συμμετρίς ή ντισυμμετρίς εάν ΝΑΙ επιλογή ΝΕΟΥ συστήμτος γι επίτευξη μείωσης υπολογισμών (Βλέπε ντίστοιχο βήμ του ου πρδείγμτος) β) Αρίθμηση των κόμβων / Αρίθμηση γρμμικών στοιχείων Σχ.. *) είνι πρίτητο; Προσοχή: Η ρίθμηση πρέπει ν είνι τέτοι, ώστε ν διτηρείτι το πλάτος της τινίς όσο το δυντόν μικρότερο (είνι πρίτητο;), επειδή το

21 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 7 πλάτος της τινίς επηρεάζει το χρόνο που πιτείτι γι την επίλυση του συστήμτος εξισώσεων. Τ πρκάτω δύο πρδείγμτ έχουν διφορετική δομή τινίς. Π.χ. 7 Μεγάλο πλάτος τινίς Μικρότερο πλάτος τινίς Ασφής δομή τινίς () (β) (γ) ΒΗΜΑ : Επιλογή ενός ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ συστήμτος συντετγμένων: (,, Ζ) ( ) τοπικός άξονς Συντετγμένες κόμβων: Σχ.. Σημείωση: Η φορά του τοπικού άξον κθορίζει την ρίθμηση των κόμβων ενός στοιχείου :, : :,

22 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 8 ΒΗΜΑ : ) Επιλογή του ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (π.χ. δοκός, ράβδος, σχάρ κ.λ.π.) β) Προσδιορισμός του ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ νφερόμενο στο τοπικό σύστημ συντετγμένων ( ) όπου:,, (πλήθος στοιχείων) Εδώ ( ) γι το -οστό στοιχείο,. v (.) A (.) [ N N ] (.) [ N N ] (.) [ N N ] (.5) [ ] v (.) [ ] v (.7) [ ] v (.8) N N N N N N Σχ..5

23 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 9 ΒΗΜΑ : Φόρτιση : Διάνυσμ φόρτισης στοιχείου v (.9) Εδώ ( ) (μόνο μονχικά φορτί, βλ. Βήμ ) ΒΗΜΑ 5: ) Μητρώ μετσχημτισμού ( ) Σχ.. Γι το στοιχείο : G v v,,, π.χ.: ( v ) [ ] ( v ) [ U U U U ] G (.) ΚΟΜΒΟΣ ΚΟΜΒΟΣ (.) (.)

24 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης β) Μετσχημτισμός των μητρώων δυσκμψίς Γενικά: K G K (.) K G (.5) A K G (.) A K G (.7) A Σημείωση: Έχει νφερθεί ότι τ διγώνι στοιχεί του μητρώου δυσκμψίς πρέπει ν τηρούν τη σχέση d j >. Στην περίπτωση της ράβδου, επειδή η ράβδος νπτύσσει εσωτερικές δυνάμεις μόνο κτά τον άξονά της, εμφνίζοντι κτά το μετσχημτισμό μηδενικά στη διγώνιο (η δεδομένη διεύθυνση δεν προυσιάζει ντίστση!). Αυτό γίνετι στην περίπτωση που ο άξονς της ράβδου είνι κάθετος προς ένν κθολικό άξον. Αν η ράβδος σχημτίζει κάποι o γωνί με τους κθολικούς άξονες, τότε όλ τ διγώνι στοιχεί του μητρώου είνι >. γ) Μετσχημτισμός των δινυσμάτων φόρτισης στοιχείων G (.8)

25 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης ΒΗΜΑ : Συνολικός φορές (.9) Σ K Σ VΣ Σ U U U U U U Σχ..7 V Σ U U U U U U :Μετκινήσεις του συστήμτος U U U U U U U * * U * * K Σ : U * * * * (.) U * * * * U * * U * * * * * * όπου: A,, A

26 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης γ) Μεμονωμέν φορτί (θετικά ότν έχουν τη φορά των θετικών μετκινήσεων του συστήμτος) Σ (.) δ) Ιδιότητες K Σ ) Θετικά διγώνι στοιχεί β) Δομή τινίς (το πλάτος της τινίς εξρτάτι πό το πλήθος των γνώστων νά κόμβο κι την ρίθμηση). γ) dt K, λόγω κίνησης στερεού σώμτος (γρμμική εξάρτηση) tot Μετά την πλοιφή των κινήσεων στερεού σώμτος (λμβάνοντς υπόψη τις συνορικές) θετικά ορισμένο: K : μισό πλάτος τινίς tot K tot >, : τυχίο,

27 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης ΒΗΜΑ 7: Συνυπολογισμός των συνορικών συνθηκών (πλοιφή της κίνησης στερεού σώμτος) Σχ..8 Τρόποι ντιμετώπισης Τρόπος : 5 Σ 5 K Σ Διδικσί: Έστω U ντιστοιχεί στο : θέτουμε στην η στήλη κι στη η σειρά μηδενικά εκτός πό τη θέση (,) όπου τίθετι μονάδ. Μειονεκτήμτ: ) Πολύ χρονοβόρ η εκ των υστέρων προσθήκη των κι. ) Το μέγεθος του συστήμτος εξισώσεων μένει μετάβλητο, πρ όλο που πολλοί άγνωστοι είνι μηδενικοί. Τρόπος : Συμπύκνωση του συνολικού μητρώου με πομάκρυνση των ντίστοιχων σειρών κι στηλών. Εστω ότι πομκρύνουμε την η, η κι η σειρά κι στήλη. Απομένει το μητρώο r Σ K : U U U

28 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης U U U Σ r K, Σ (.), (.) ΒΗΜΑ 8: Κθορισμός των μετκινήσεων του συστήμτος ( ) ( ) Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ K V V K r r (.) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ N m N m A m m A A m /... ( ) ( ) ( ) Με ντικτάστση στις (.), (.) προκύπτει 9. - r Σ K Σ Με ντιστροφή ( ) 9. Σ r K Περίπτωση φόρτισης : ( ) 9. Σ Σ r K V

29 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 5 [ ] r U U U Σ V Σχ..9 ΒΗΜΑ 9: Υπολογισμός κομβικών δυνάμεων του στοιχείου G G G G v K (.5) γνωστό πό ΒΗΜΑ 8 ) ( N N N N N G ) ( N N N N N G ) ( N N N N N G

30 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης Σχ.. Δύνμη ράβδου: S N θλίψη S N θλίψη S N Ελεγχος: S S S N ΣF : S ΣF : S S Αξονικές Δυνάμεις (τοπικό σύστημ): v v g, K v

31 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ J J J A Σχ.. Δεδομέν: J A J J. 7 J.75 5 q o Περιπτώσεις φόρτισης:.. Δοκοί,,: θεωρείτι μελητέ η επίδρση των ξονικών πρμορφώσεων ) q ),, ) Στροφή πάκτωσης o ϕ ΒΗΜΑ : ) Συμμετρί; όχι διτηρείτι ρχικό σύστημ β) Αρίθμηση κόμβων, ρίθμηση στοιχείων, τοπολογί Σχ..

32 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 8 ΒΗΜΑ : Τοπικά συστήμτ, κθολικό σύστημ συντετγμένων: Σχ.. ΒΗΜΑ : Μητρώ δυσκμψίς, τοπικά συστήμτ. ) Στοιχεί δοκών: (.,, ) J (.) v (.) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Q Q Q Q Q Q ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ v v v

33 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 9 Q,, ϕ, ϕ, ϕ Q, Q,, ϕ, ϕ Q, Q, Q,, ϕ Σχ.. β) Στοιχείο ράβδου: A (.) [ N N ] (.) [ ] v (.5) N, N, Σχ..5 ΒΗΜΑ : ) Μεμονωμέν φορτί: λμβάνοντι υπόψη μετά τη σύνθεση του Σ β) Στροφή πάκτωσης : λμβάνοντι υπόψη μετά τη σύνθεση του Σ γ) Ομοιόμορφη κτνεμημένη φόρτιση : Bton Kndr

34 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης q q q q : προσήμνση q q q q : προσήμνση ΒΗΜΑ 5: Μητρώ μετσχημτισμού ( ) v G v (.) U U Φ ϕ (.7) (.8) (.9) (.)

35 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης Σημείωση: Ο γενικός υπολογισμός του μητρώου μετσχημτισμού γίνετι ώς εξής (βλέπε Κεφάλιο: Μητρώ Μετσχημτισμού) τ τ όπου co(, ) co(, ) co(, ) co(, ) co(, ) co(, ) co(, ) co(, ) co(, ) τ (.) Σχ.. Αν το στοιχείο είνι ράβδος, τότε πλοίφοντι όλοι οι όροι των ), co( j με, (τοπικά) (βλέπε πρδείγμτος) 5) Μετσχημτισμός των μητρώων δυσκμψίς G K K J G K (.)

36 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης J G K (.) J G K (.) J G K (.5) Σημείωση: Ο όρος στο G K προκύπτει πό τ συνημίτον κτεύθυνσης μετξύ των τοπικών ξόνων της ράβδου κι των κθολικών ) co(5 o. Κτά τον υπολογισμό του G K χρησιμοποιείτι δύο φορές το μητρώο μετσχημτισμού, το οποίο έχει ως έν πράγοντ τον όρο

37 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 5β) Μητρώο μετσχημτισμού του δινύσμτος φόρτισης G (.) ( ) [ q q q q ] (.7) G φ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ Σχ..7 Μεττοπίσεις/στροφές κόμβων (Κθολικό Σύστημ)

38 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης K Σ Όπου J J J A U U Φ U U Φ U U Φ U U Φ

39 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 5 ΒΗΜΑ 7: Συνορικές συνθήκες (βλέπε Κεφ. ) ΚΟΜΒΟΣ : πάκτωση U U Φ ΚΟΜΒΟΣ : πάκτωση U Φ U Διγρφή των γρμμών κι στηλών:,,,,,. Πρμένει το μητρώο που είνι τονισμένο (βλ. μητρώο [.9]) Επειδή θεωρήθηκε μελητέ η επιρροή των ξονικών πρμορφώσεων U U / / / / / / / / / / / / / / / / / / / (.) κι U U η κι η γρμμή κι στήλη προστίθεντι Πώς όμως λμβάνετι υπόψη ότι: U Το σκεπτικό είνι: 5 5 κι U ; ( ) ( ) 8 ( ) 5 8 ( 5) Δηλδή πό έν σύστημ εξισώσεων, με δεδομένη τη σχέση μετξύ δύο γνώστων ( ), προκύπτει με ντικτάστση κι πρόσθεση έν σύστημ ( ) προς επίλυση. Ανάλογη διδικσί εφρμόζετι κι στο μητρώο (.) κι προκύπτει τελικά:

40 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης Σ K (.) U Φ Φ Περίπτωση φόρτισης: Μεμονωμέν φορτί,, Σ Περίπτωση φόρτισης: Ομοιόμορφο κτνεμημένο φορτίο O Σ Περίπτωση φόρτισης: Στροφή στην πάκτωση ϕ Δίνετι: ϕ Σύστημ προς επίλυση Στην περίπτωση μς είνι:

41 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 7 5 ϕ Σ 5 Επίλυση του συστήμτος εξισώσεων K r tot V r ( ) V ( K ) ( - - ) tot ϕ tot tot ϕ (.) Από την επίλυση με υπολογιστή προκύπτουν τ πρκάτω ποτελέσμτ: U V, Φ Φ.7.7 :,.9, V, tot U Φ Φ : q.87 U.95 V, ϕ Φ.7988 :ϕ Φ.9 Υπολογισμός κομβικών φορτίων διτομής στοιχείων G K G VG G (.) K V (.5)

42 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης ,7 75,8 5, 7 9,95 75,8 9 58,95 9, Περίπτωση φόρτισης:,,

43 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 9 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Δίδετι: q q C C A A A A A A 5 5 I I I I I I 5. 5 o o β., d., Ζητείτι: Α) K Σ, Σ, Σ, Σ K (ορθογωνική μορφή), U G Β) Φορτί διτομής της δοκού κι τιμές γι Q, στον κόμβο της ράβδου γι την περίπτωση: U U Φ Φ,, Φ,, U

44 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης Α) Αρίθμηση κόμβων, Τοπικά συστήμτ, Τοπολογί β 5 Πρτηρήσεις: ) Γιτί δεν υπάρχει το ελτήριο C ; ) Γιτί ισχύει I C I 5 5, C ; 5 (Βλ. BON-KANDR, Περίπτωση 57, 8) ) Ενλλκτικά 5 5 Στην περίπτωση υτή πώς θ ληφθεί υπόψη το ; n co? Σ?

45 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης ) Δοκός :?? 5) Ράβδος : Ενλλκτικά; Α) Μητρώ δυσκμψίς,,, o Περίπτωση: Επίπεδο πλίσιο, A J, Δοκοί:,, ϕ ϕ β β β β, A β J Q N Q N ϕ ϕ ϕ ϕ N N Q Q

46 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης Περίπτωση: Ρβδος : β, N N β A Ενλλκτικά: εάν J Δοκός τότε :? Α) Δινύσμτ o q Bton-K.: Q Q A B q Περ. 5 A B q o q q q q q, A, B Bton-K.: Q QB q Περ. 5 A A B 5 9 q

47 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης Τ o q q q q ϕ ϕ Bton-K.:, Q Q B A 8 B A Περ. 5 Bton-K.:, B A Q Q d J B A Περ. 58 o 8 8 d J d J

48 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης Α) Μητρώ μετσχημτισμού (βλ. Κεφ. 5) ( ) ( ) j j, co G v v U U Φ U U G Φ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Τ τ τ ϕ ϕ Δοκός τ τ τ Πρτήρηση Πότε, τ τ Περίπτωση;

49 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 5 Ράβδος: U U ( ) ( ) U U ( ) ( ) : ( ) ( ) ( co n ) ( co β n β ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( n co ) ( n β co β ) τ τ τ co n n co co β n β co β n β co β n β co β n β ( )

50 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης Α5), K G G G K ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( K β β β β β β β β τ τ ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ( ) ˆ β β β β G

51 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 7 β β β β G ; co c ; n J 5 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( β β β β β β β β β β β β β β β β c c f c c c c c c f c c c c c c c f c c f c f c c c c c c f c c c c c c c f c G K n co c γι Σ K ` f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f K G, co β c, n β A β β c c c c K

52 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 8 ( ) G c c c c c c c c c c c c K K β ) Τί πρτηρείτε γι τ K ; G o o d J q q c q q d J q q c q q o G o G o G Α), ΣG K, o Σ G Σ G, K K K K K G, K K K K K G K K K K K G K K K K K G : j K ) ( γι,, ) ( γι Π.χ.: 5 c c c K β K

53 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 9 : : : : : : : : : U U U U U U Φ Φ Φ Σ o d J c d J q c q q q q q G Σ, U, U Φ, U, U Φ, U, U Φ K K c K Σ G K ":!" Γιτί; K K K 5 c c K K " " K K

54 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 5 U U Φ β β c Φ U U ϕ c f 5 f c f f f 5 f 7 f c c f c f 5 f 8 f f 7 f f 9 f 8 f K Σ G K Σ m β β c 5 c f f f 5 f c c f f7 c f 8 f 9 f f n

55 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης A7) o U K ( Σ ) Σ GΣ 5 Β) Περίπτωση U, U, Φ, U Φ Φ U c 5 c f f q 5 J f q 9 8 d f c 5 9 q ( ) ( ) ( ) f f 5 f f [ c ] 7 8 Φ Φ Φ Φ U c f 5 f c f f c

56 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 5 Φ U c 5 c f f f f c 5 q q 9 f f 5 f8 f7 c 5 9 q 8 J d, 5, c 5, c 5 f 9,, 7.5 c f f f f f f

57 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης Φ U dt Φ U A Φ Φ Φ Φ U U U U U U U U

58 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 5 Β) Φορτί διτομής δοκός, 7. G v o G o G G G G v.... G , o G G v? 55,8 9, ,95 75,5

59 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 55 Γι τη δοκό ισχύει επίσης o Q N Q N v * v v *, o o Q N Q N v

60 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης ,95 9,997 q 8 75,5 55,8 B) v G, Q της ράβδου [ ] v v G, v v 8.5co n n co 7.5 o Q [ ] v v 8 J d

61 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ V V G K G K G! Γιτί ; ϕ ϕ A / A/ K : A/ A / J

62 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 58,,,, π.χ. ), co( G G G U U U V ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) G G G G G G U U U V U U U V Aντιστοίχως: G G G Φ Φ Φ Φ ϕ ϕ ϕ ( ) ( ) ( ) G G G Φ Φ Φ Φ ϕ V Φ V Φ

63 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 59 U G U G U G Φ G Φ G Φ G U G U G G U ( ) Φ G ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ Υπομητρώο: τ τ τ τ V V G,, co (, ) τ τ : πότε; ( Φ G ) Φ Φ Φ G G G τ : όμοιο με τ (ντί,,,, )

64 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης Πράδειγμ [ ] [ ] [ ], [ ] [ ], [ ] τ τ Δοκός: U G U G Φ G U G U G Φ G ϕ ϕ Δοκός (μόνο κάμψη) ϕ ϕ

65 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης Πράδειγμ (βλ. Πράδειγμ ) ) Βθμοί Ελευθερίς:, ϕ β : [ ], [ ] [ ], : [ co n ], [ ] [ n co ] : [ ], [ ],, [ ] : [ co β n β ], [ ] [ n β co β ], 5 U G U G Φ G U G U G Φ G ϕ ϕ n co n co

66 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης U G U G U G U G co β n β co β n β ) Περίπτωση: Βθμοί ελευθερίς,, ϕ U G U G Φ G U G U G Φ G ϕ τ ϕ τ τ co n τ n co τ

67 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης. ΜΗΤΡΩΑ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ΔΟΚΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ. Δοκός στο χώρο (Προσήμνση ) Στη δοκό στο χώρο ντιστοιχεί το μητρώο (.) ϕ N ϕ ϕ N Q Q Q ϕ ϕ ϕ Σχ... Στοιχείο ράβδου (Αξονική πρμόρφωση) N N Σχ.. N A N (.). Στοιχείο δοκού (Στρέψη) ϕ ϕ Σχ.. GJ ϕ ϕ [.]

68 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης. Δοκός: κάμψη (Μεγέθη Q, κάμψη επίπεδο ) ϕ ϕ Q Q Σχ.. Q Q J ϕ ϕ (.) K. Δοκός: κάμψη (Μεγέθη Q, κάμψη επίπεδο ) Q Q ϕ ϕ Σχ..5 Q Q J ϕ ϕ (.5)

69 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 5. Σχάρ (Μεγέθη Q, κάμψη επίπεδ, ) ϕ ϕ ϕ ϕ Q Q Σχ.. Q Q ϕ ϕ ϕ ϕ (.) όπου : J GJ

70 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Β Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγϊδης ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ N A -A Q J J J J Q J J J J GJ GJ J J J J J J J J N -A A Q J J J J Q J J J J GJ GJ J J J J J J J J (.)

71 ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΤΕΥΧΟΣ Α σελίδ ΜΕΡΟΣ Γ: ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 7 Δημοσθένης Τλσλίδης Ηλίς Μπουγΐδης Ιωάννης Ντινόπουλος Θεσσλονίκη

72 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Γ Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ζητείτι: )? γι δ ) Q B, B Δίδετι: J J J J A A A A " " A, A 5 q, t t, d, A A C 5 ( ) ϕ ϕ K Σ J J A A5 m. J J

73 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Γ Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 8 o BK : q q 7 q q Q Q o q q 7 q q o BK : J J d d o J d J d q 7 q q J d Σ Σ! ) δ ϕ ϕ ( ) ϕ 8ϕ ϕ.595 ϕ. 78, ).7 Q B B

74 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Γ Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 9 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ I R I S t d S t d R h I R I t t d R d St.. 5,.5,. B.K : t t A B J ; A B d t ; w, t fd R S t R St I R R. R I St S. t St

75 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Γ Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 7 ϕ ϕ ϕ ϕ R St R St m R St R St St St!! ϕ ϕ ϕ R R ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ.....! ϕ ϕ ϕ.. ϕ 5. ϕ R (.ϕ 5.ϕ ).58

76 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Γ Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ q.5 h ΕΑF " ",, R S St W Ζητείτι: ϕ, R, S, St C I C I C I ( 5) ϕi ϕ.559 I R ϕ I St ϕ I S ϕ

77 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Γ Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ A A A5 " " t t 5 99 I,, d d Τ t t o A A 99! ϕ Ζητείτι: ) K, β) N Σ Σ Πρδοχή: ~ C J A A C ( ) ) K Σ ϕ ϕ F, I Σ J J Τ d Τ d J : Θερμοκρσ. συντελεστής

78 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Γ Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 7 β)! ϕ ϕ! ϕ N ϕ ~ C F A.5 5. N A N C.5 5. N

79 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Γ Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5 A (,, ) B (,, ) A F C (,, ) D (,, ) J. GJ Ζητείτι: ) Μεττοπίσεις, στροφές στο Β β) Φορτί διτομής Α A B A C F A ϕ ϕ C ϕ ϕ fr! ϕ ϕ ϕ ~ ϕ A

80 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Γ Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης 75 m ϕ ( β ) ϕ J q GI q β ~ ϕ m. 75 ~ ϕ. 95 ϕ ϕ ~ co 5 ϕ ϕ ϕ n 5 ~ ϕ Q... q

81 ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΤΕΥΧΟΣ Α ΜΕΡΟΣ Δ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ σελίδ. Δοκοί με ρθρώσεις 7. Αντικτάστση υποσυστημάτων με γενικευμέν ελτήρι /φορτί 8. Άκμπτοι σύνδεσμοι 85. Αριθμητικά ποτελέσμτ Συνθήκες που διέπουν τη σττική συμπεριφορά της δοκού 9. Αρχή των δυντών έργων: Μητρώ δυσκμψίς/ Εργικά ισοδύνμ φορτί Δεσμεύσεις Δημοσθένης Τλσλίδης Ηλίς Μπουγΐδης Ιωάννης Ντινόπουλος Θεσσλονίκη

82 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Δ 7 Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης. ΔΟΚΟΙ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ Πώς θ ληφθεί υπόψη η δοκός κι το φορτίο ; Γιτί; Πώς θ ληφθεί υπόψη η δοκός j κι το φορτίο ; Γιτί; Πώς λμβάνουν υπόψη προγράμμτ πεπερσμένων στοιχείων (π.χ. SA) την άρθρωση στο σημείο j ; ) Περίπτωση: Q Q ϕ ϕ () J ( )! ϕ ϕ ( ) ϕ ϕ () j Q N j

83 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Δ 77 Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης () () ϕ Q Q ( ) ( ) ( ) ( ) 5 5 ) ( Φορτί π.χ. Τ Β.Κ.:, d J Q Q B A Τ d J A Τ

84 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Δ 78 Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης ) Περίπτωση: [ ]! ϕ ϕ [ ] ϕ ϕ ( ) Q ϕ ϕ Q ) Περίπτωση: Q Σχολισμός!

85 Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κτσκευών Ι: Σημειώσεις - Μέρος Δ 79 Δημοσθένης Τλσλίδης - Ηλίς Μπουγΐδης Δίδοντι - Το μητρώο K της δοκού (δείκτης : τοπικό σύστημ νφοράς) βθμοί ελευθερίς:,, ϕ,,, ϕ - Τ 5 5 μητρώ K κι K τ οποί λμβάνουν υπόψη τις συνθήκες κι ελευθερίς ϕ κι ϕ, ντιστοίχως (δεν υπάρχουν βθμοί, ντιστοίχως) K K Οι βθμοί ελευθερίς του κόμβου σε έν κοινό σύστημ νφοράς συμβολίζοντι ως εξής:

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ Περιέχει την ύλη που διδάσκετι στ Μθημτικά της Κτεύθυνσης στη Γ Λυκείου Στους δσκάλους μου με ευγνωμοσύνη Στους μθητές μου με ελπίδ Κάθε γνήσιο ντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογρφή του συγγρφέ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις ακολουθίες

Σηµειώσεις στις ακολουθίες Σηµειώσεις στις κολουθίες Η έννοι της κολουθίς Ας ρίξουµε µι µτιά στην επόµενη πράθεση ριθµών: 7,, 5, 9,, 7,, Όπως κτλβίνει κνείς, υπάρχουν άπειροι ριθµοί που διδέχοντι ο ένς τον άλλο, µε κάποι λογική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ η ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Μς ζητούν ν βρούμε την εξίσωση ενός κύκλου Ν βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το σημείο: Κ (3, 3) κι τέμνει πό την ευθεί

Διαβάστε περισσότερα

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχος 3 Χειμώνς 2013 magazine Ελληνική έκδοση του σφλιστικού ομίλου ERGO Training Εμπειρίες φροντίδς γι το διοικητικό προσωπικό Web Portal Oι διδικτυκές σχέσεις της ERGO νβθμίστηκν Πρόσωπ Ανδρές Σούλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΑ Σηµείωση. Γράφουµε νν ντί του ν κι µόνον ν.. Προλεγόµεν. Σε ότι κολουθεί, ο νγνώστης θ έρθει σε επφή µε έννοιες πό την Μθηµτική Λογική, την Θεωρί Συνόλων, κι την Άλγεβρ. Σύµφων µε την Πλτωνική ντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΛΥΣΕΙΣ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Αν Α κι Β είνι δύο σύνο ν ποδείξετε ότι Α Β c BB Α c B Εφρμόζοντς την επιμεριστική ιδιότητ της ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Ιούνιος 009 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101 Ηράκλειο - Τηλ.: 810.33684 www.tol.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Ιωάννης Κλϊτζόγλου, Ιωάννης Τσιφουντούδης 9 1. Εισγωγή Οι κκώσεις των συνδέσμων του γόντος είνι συχνές, ιδιίτερ σε άτομ που σχολούντι επγγελμτικά ή ερσιτεχνικά με θλητικές

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ - ΛΗΤΩ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 19-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - IOYΛΙΟΣ 2011 2011 ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ Στεκόμστε δίπλ σς! child Νέ νκινισμένη ίθουσ τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμ κι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ. Λύση. Σχηματίζουμε την εξίσωση (2): x = 0. Οι κολώνες του πίνακα

ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ. Λύση. Σχηματίζουμε την εξίσωση (2): x = 0. Οι κολώνες του πίνακα ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ Σημείωση Προς το πρόν, κινούμεθ στο σώμ R των πργμτικών ριθμών Έν ιδιοδιάνυσμ ή χρκτηριστικό διάνυσμ ενός πίνκ Α, που ντιστοιχεί στην ιδιοτιμή, είνι εκείνο το μη μηδενικό διάνυσμ το οποίο πηροί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 70 ΑΣΚΑΛΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείµενο» Κυρική 10-4-2005 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Eγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 1.0.4 2 Fepla LH Λογισμική Στουρνάρη 23 Αθήνα ΤΚ 106 82 Τηλέφωνα: (210) 3816151,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΛ ΟΥ Καρτερού 60, 71201 Ηράκλειοο - Τηλ.: 2810.332684 www.tol.com.gr info@tol.com..gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πηγή: KEE

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πηγή: KEE 1. Ν ρεθεί η εξίσωση του κύκλου σε κθεµιά πό τις πρκάτω περιπτώσεις: ) έχει κέντρο την ρχή των ξόνων κι κτίν ) έχει κέντρο το σηµείο (3, - 1) κι κτίν 5 γ) έχει κέντρο το σηµείο (-, 1) κι διέρχετι πό το

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 159 Εισαγωγή: Μηχανική ονομάζεται το τμήμα της Φυσικής, το οποίο εξετάζει την κίνηση και την ισορροπία των σωμάτων. Επειδή η σημασία της είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα ISN 978-96-456-33-4 Copyright, Μάϊος 1, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Master for Windows version 4.5.0.30 FAQ Version 4.1.0.0 Αθήνα, Μάιος 2007. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΚΟΜΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη FESPA 5.6.0.14-2014 LH Λογισμική ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Κανονισμός Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ2000 + ΦΕΚ447β Ο

Διαβάστε περισσότερα