ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ( ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ( ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ)"

Transcript

1 ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΘΕΩΡΙΑ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ( ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ) ε (ρχή) φορές (πέρς) 1. Τι ορίζετι ως διάνυσµ ; Το διάνυσµ ορίζετι ως έν προσντολισµένο ευθύγρµµο τµήµ του οποίου τ άκρ θεωρούντι διτετγµέν. Έτσι το πρώτο άκρο ονοµάζετι ρχή ( ή ση- µείο εφρµογής ) ενώ το δεύτερο άκρο ονοµάζετι πέρς.. Ποι είνι τ χρκτηριστικά ενός δινύσµτος ΑΒ; Τ χρκτηριστικά ενός δινύσµτος είνι ) Το µέτρο ( µήκος του ευθύγρµµου τµήµτος ΑΒ ) ) Ο φορές του, δηλδή η ευθεί πάνω στην οποί ρίσκετι ( δηλ. η ε ) γ) Η φορά δηλδή ποι είνι η ρχή κι πιο το τέλος ( Έτσι το ΑΒ ΒΑ) 3. Ποιο είνι το µηδενικό διάνυσµ κι πιο το µονδιίο ; Μηδενικό είνι το διάνυσµ στο οποίο η ρχή κι το πέρς συµπίπτουν. Συµολίζετι 0 ή ΑΑ ή ΒΒ κ.ο.κ.. ( Ν θυµόµστε ότι έχει µέτρο 0 ενώ φορά κι διεύθυνση ότι επιλέξουµε ). Μονδιίο είνι το διάνυσµ του οποίου το µέτρο ισούτι µε Υπάρχει διφορά µετξύ φορέ κι διεύθυνσης ; Ο φορές όπως είπµε είνι η ευθεί πάνω στην οποί ρίσκετι το διάνυσµ ενώ η διεύθυνση είνι οποιδήποτε ευθεί // µε τον φορέ. Ππχρήστου Α. 1

2 ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΘΕΩΡΙΑ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ 5. Ποι δινύσµτ ονοµάζοντι συγγρµµικά, ποι οµόρροπ κι ποι ντίρροπ ; ( ίδιο φορέ ή // φο- ύο µη µηδενικά δινύσµτ ΑΒ κι ρείς ) θ λέγοντι συγγρµµικά ( ή // ). Γ µε την ίδι διεύθυνση ύο µη µηδενικά δινύσµτ τ οποί είνι συγγρµµικά κι έχουν επιπλέον ίδι φορά ( δηλδή ίδι κτεύθυνση ) θ λέγοντι οµόρροπ ενώ ν έχουν ντίθετη φορά ντίρροπ ( ντίθετη κτεύθυνση ) Θ Γ Z E ΑΒ// ΗΘ// Γ // ΕΖ Οµόρροπ ( ) : ΑΒ ΗΘ Γ Αντίρροπ ( ) : ΑΒ ΕΖ, ΗΘ ΕΖ, Γ ΕΖ H 6. Ποι δινύσµτ λέγοντι ίσ κι ποι ντίθετ ; ύο δινύσµτ τ οποί είνι οµόρροπ µε ίδιο µέτρο λέγοντι ίσ ενώ ν είνι ντίρροπ µε ίσο µέτρο λέγοντι ντίθετ.! ΑΒ = ΒΑ ( δηλδή λλγή της σειράς των γρµµάτων επιφέρει λλγή προσήµου ) 7. Πως ορίζετι η γωνί δύο δινυσµάτων ; Έστω µη µηδενικά δινύσµτ κι µε ρχή έν κοινό σηµείο Ο θεωρούµε δύο δινύσµτ ΟΑ, ΟΒ ώστε ν ισχύει ΟΑ =, ΟΒ =. O Γωνί των δινυσµάτων, ( θ συµολίζουµε (, ) ή (, )) θ ονοµάζουµε την κυρτή γωνί ΑΟΒ ˆ που ορίζουν οι ηµιευθείες ΟΑ κι ΟΒ. Έτσι λοιπόν θ έχουµε ο ο 0 (, ) 180. ( Αν τότε (, ) = 0, ν τότε (, ) 180 ο = ενώ ν τότε, ) 90 ο = Ππχρήστου Α.

3 ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΘΕΩΡΙΑ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ 8. Ορίζοντι πράξεις µε τ δινύσµτ κι ποιες είνι υτές ; Οι πράξεις µετξύ των δινυσµάτων είνι : Η πρόσθεση, η φίρεση, ο πολλπλσισµός ριθµού µε διάνυσµ, ο πολλπλσισµός δινύσµτος µε διάνυσµ ( εσωτερικό γινόµενο, εξωτερικό γινό- µενο, µικτό γινόµενο ) Πρτήρηση εν θ σχοληθούµε µε εξωτερικό µικτό γινόµενο κι φυσικά δεν υπάρχει διίρεση δινυσµάτων 9. Πως ορίζετι η πρόσθεση των δινυσµάτων κι ποιες οι ιδιότητές της ;. Με ρχή το σηµείο Ο πίρνουµε δινύσµτ ΟΑ = κι στη συνέχει ( διδοχικά ) µε ρχή το Α πίρνουµε διάνυσµ ΑΜ =. Το διάνυσµ ΟΜ λέγετι άθροισµ ( συνιστµένη ) των κι ( σχ. 1 ). Έστω δυο δινύσµτ, Πρτήρηση Το άθροισµ µπορούµε ν το ρούµε κι µε το λεγόµενο κνόν πρλληλογράµµου. Αν κάνουµε τ δινύσµτ κι ν έχουν κοινή ρχή έν σηµείο Ο ( δηλδή ΟΑ =, ΟΒ = ) τότε η διγώνιος ΟΜ του # που κτσκευάζετι µε πλευρές ΟΑ κι ΟΒ είνι κι πάλι η συνιστµένη (σχ.). O Μεθοδολογί τρόπος (διδοχικά) M O + σχήµ 1 σχήµ τρόπος (µε κοινή ρχή) Πολλές φορές γι ν ποδείξουµε µι σχέση δινυσµάτων πρέπει ν νλύσουµε κάποι πό υτά. Ένς τρόπος είν ι ν νλύσουµε σε άθροισµ διδοχικών δινυσµάτων πχ. ΚΛ = ΚΑ + ΑΒ + ΒΝ + ΝΛ. Φυσικά οι συνιστώσες θ είνι δινύσµτ που έχουν «σχέση» µε την πόδειξη. M Ππχρήστου Α. 3

4 Οι ιδιότητες της πρόσθεσης είνι: i. Αντιµετθετική : + = + ii. Προσετιριστική : ( + ) + γ = + ( + γ) iii. Ουδέτερο : + 0= iv. Συµµετρικό ( ντίθετο ) : + ( ) = 0 ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΘΕΩΡΙΑ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ 10. Τι ονοµάζουµε διάνυσµ θέσεως ( δινυσµτική κτίν ) ; Έστω Ο έν στθερό σηµείο του επιπέδου. Τότε γι κάθε σηµείο Μ του επιπέδου το διάνυσµ ΟΜ θ λέγετι διάνυσµ θέσεως Μ ή δινυσµτική κτίν του Μ. Έστω το στθερό σηµείο Ο θ λέγετι σηµείο νφοράς. 11. Πως ορίζετι η φίρεση των δινυσµάτων κι ποιες οι ι- διότητές της ; Η διφορά ορίζετι ως το άθροισµ των δινυσµάτων κι. ηλδή = + ( ). Έχουµε λοιπόν : +(- ) - O ηλδή =ΟΑ ΟΒ=ΒΑ - Μεθοδολογί Αν θεωρήσουµε έν σηµείο νφοράς Ο τότε µπορούµε ν νλύσουµε οποιοδήποτε διάνυσµ ως διφορά της δινυσµτικής κτίνς του τέλους του µείον την δινυσµτική κτίν της ρχής του. Π.χ. ΚΛ = ΟΛ ΟΚ. Αυτό είνι ιδιίτερ «ολικό» ότν η νάλυση σε διδοχικά δινύσµτ µις δίνει µεγάλες σχέσεις. Οι ιδιότητες της φίρεσης είνι: i. = + γ = + γ ( Νόµος διγρφής ) ii. = κιγ= δ ± γ= ± δ ( πρόσθεση φίρεση σχέσεων ) 4 Ππχρήστου Α.

5 iii. + x = x = ( επίλυση εξίσωσης ) ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΘΕΩΡΙΑ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Οι σχέσεις i,ii, δεν περιέχοντι στο ιλίο µς πρόλο που χρησιµοποιούντι συχνά. Γι την iii έχουµε την πόδειξη + x = ( ) + ( + x) = ( ) + ( + ) + x = + ( ) Ο+ x = x = 1. Τι ισχύει γι το µέτρο του θροίσµτος + ; Από την γεωµετρί κι την τριγωνική νισότητ έχουµε: + + O + Πρτήρηση : Με την οήθει του εσωτερικού γινοµένου µπορούµε ν δείξουµε ότι: i. + = + ii. + = Μεθοδολογί Οι πρπάνω εξισώσεις i, ii είνι µέθοδος πόδειξης πρλληλίς κι εφρµόζετι ότν τ δεδο- µέν της άσκησης νφέροντι µόνο σε µέτρ. 13. Πως ορίζετι ο πολλπλσισµός ριθµού λ µε έν διάνυσµ ; Έστω λ ένς πργµτικός ριθµός µε λ IR * κι 0. Τότε ονοµάζουµε γινόµενο του λ µε το κι θ συµολίζουµε µε λ έν νέο διάνυσµ γι το οποίο ισχύουν. ) έχει µέτρο λ ) λ γι λ > 0 ενώ λ γι λ < 0 Τέλος ν λ = 0 ή = 0 τότε λ = 0 Ππχρήστου Α. 5

6 14. Ποιες είνι οι ιδιότητες της πράξης υτής ; Οι ιδιότητες που ισχύουν είνι οι σικές λ + = λ + λ, λ IR i. ( ) λ + µ = λ + µ, λ, µ IR ii. ( ) λµ iii. λ ( µ ) = ( ) ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΘΕΩΡΙΑ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ κι οι συνέπειές τους i. λ = 0 λ = 0η = 0 λ = λ = λ ii. ( ) ( ) ( λ = λ λ iii. ( ) iv. ( λ µ ) = λ µ v. ν λ = λ κι λ 0 τοτε = vi. ν λ = µ κι 0 τοτε λ = µ ) 15. Τι ονοµάζετι γρµµικός συνδυσµός δινυσµάτων. Αν θεωρήσουµε δυο δινύσµτ κι κι έν άλλο διάνυσµ γ πράγετι πό υτά π.χ. γ = 5 3 τότε θ λέµε ότι το γ είνι ένς γρµµικός συνδυσµός των κι. Γενικά γρµ- µικό συνδυσµό των κι, θ ονοµάζουµε κάθε διάνυσµ της µορφής v = κ + λ όπου κ, λ ΙR. Σηµείωση Αποδεικνύετι ότι ν τότε το v γράφετι κτά µονδικό τρόπο ως γρµµικός συνδυσµός των,. ( Αυτή είνι κι η ιδέ που οδήγησε τον Κρτέσιο στην κτσκευή των συντετγµένων ). 6 Ππχρήστου Α.

7 ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΘΕΩΡΙΑ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ 16. Πως συµπερίνουµε ότι δύο δινύσµτ είνι // ; Θεώρηµ. Αν, είνι δύο δινύσµτ µε 0 τότε ισχύει η ισοδυνµί // = λ όπου λ ΙR. Απόδειξη ευθύ: ν // τότε ή ή = 0. Ορίζουµε τον ριθµό κ = άρ = κ, κ > 0 Έτσι ν τότε = κ Αν τότε = κ Αν = 0 τότε = 0 ηλδή υπάρχει πάντοτε λ ( κι µάλιστ µονδικός ) έτσι ώστε = λ Αντίστροφο: Εφόσον = λ κι λ // πό την πράξη του πολλπλσισµού ριθµού µε διάνυσµ προκύπτει άµεσ ότι κι //. 17. Τι γνωρίζουµε γι την δινυσµτική κτίν µέσου τµήµτος ; Αν ΑΒ έν τυχίο τµήµ κι Μ το µέσον του, τότε έχουµε ( Ο σηµείο νφοράς ) ΑΜ=ΜΒ ΟΜ ΟΑ=ΟΒ ΟΜ ΟΜ =ΟΒ+ΟΑ 1 ΟΜ = ( ΟΑ + ΟΒ) O M Γ Σηµείωση: Η πρπάνω σχέση εκφράζει τον κνόν ν πό τ Α, Β φέρουµε // προς τις ΟΒ, ΟΑ ντίστοιχ, οπότε κι το ΟΜ είνι η διγώνιος ΟΓ δηλδή η συνιστµένη των ΟΑ, ΟΒ Μεθοδολογί Σε σκήσεις που στ δεδοµέν δίνοντι µέσ τµηµάτων, σκεφτόµστε πάντοτε την δινυσµτική κτίν του µέσου. Ππχρήστου Α. 7

8 ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΘΕΩΡΙΑ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ 18. Τι ονοµάζουµε ) άξον, ) ποιο είνι το ορθοκνονικό σύστηµ ξόνων ( Κρτεσινό επίπεδο), γ) πως ορίζοντι οι συντετγµένες ενός δινύσµτος ; ) Αν πάνω σε µι ευθεί x x επιλέξουµε σηµεί Ο κι Α, έτσι ώστε το διάνυσµ ΑΟ ν έχει µέτρο 1 κι ν ρίσκετι στην ηµιευθεί ΟΧ τότε λέµε ότι έχουµε έν άξον µε ρχή Ο κι µονδιίο διάνυσµ ΟΑ = i i x Ο M x Είνι φνερό ότι γι οποιοδήποτε σηµείο Μ του x x θ υπάρχει µονδικός ριθµός x έτσι ώστε ΟΜ = x O δηλδή ΟΜ = xi x y M j Ο i x y ) Αν πάνω στο επίπεδο σχεδιάσουµε δύο κάθετους άξονες x x κι y y µε κοινή ρχή Ο κι µονδιί δινύσµτ i κι j ντίστοιχ τότε έχουµε έν ορθοκνονικό σύστηµ συντετγµένων. ηλδή i j ι = j = γ) Αν Μ έν σηµείο του επιπέδου τότε µπορούµε ν φέρουµε // στον y y κι στον x x ( πό το Μ ) που τέµνει στ Α κι Β τον x x κι y y ντίστοιχ. Έχουµε λοιπόν ότι ΟΜ =ΟΑ+ΟΒ ( κνόνς #) δηλδή ΟΜ = xi+ yj. Εποµένως τους συντελεστές των i, j δηλδή τ x,y θ τ ονοµάσουµε συντετγµένες του σηµείου Μ λλά κι του δινύσµτος OM. Θ γράφουµε Μ(x,y), OM = (x,y ). Το x ονοµάζετι τετµηµένη, ενώ το y τετγµένη. Αποδεικνύετι δε ότι οι συντετγµένες είνι µονδικές. Πράγµτι ν ( x, y ) ήτν έν άλλο ζευγάρι µε x x, y y, τότε γι το a θ είχµε a = xi+ yi ' x x y' y xi + yi = x' i + y' j ( x x') i = ( y' y) j i = j i// j άτοπο φού a = x' i+ y' j x x' i j 8 Ππχρήστου Α.

9 ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΘΕΩΡΙΑ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ 19. Πως χρησιµοποιούµε τις συν/νες στην ισότητ των δινυσµάτων ; ύο δινύσµτ είνι ίσ ν κι µόνο ν οι ντίστοιχες συντετγµένες είνι ίσες δηλδή: a = ( a1, a) 1 = 1 τότε = = ( 1, ) = 0. Πως χρησιµοποιούµε τις συντετγµένες στις πράξεις των δινυσµάτων ; (, ) κι = ( x, y) τότε γι την πρόσθεση έχουµε a+ = ( x1 + x, y1 + y), γι την φίρεση έχουµε a = ( x1 x, y1 y), γι τον πολλπλσισµό ριθµού µε δινύσµτ έ- χουµε λ = ( λx ) 1, λy κι γενικά γι τον γρµµικό συνδυσµό 1 λ + µ = ( λ x1 + µ x, λ y1 + µ y Αν = x1 y1 ) 1. Ποιες είνι οι συντετγµένες µέσου τµήµτος ΑΒ; Αν ( x1, y 1) κι Β ( x, y ) οι συν/νες των άκρων του τµήµτος ΑΒ τότε ν Ο το σηµείο νφοράς κι Μ (x,y ) µέσον ΑΒ, γνωρίζουµε ότι: 1 1 OM = ( O + O) ( x, y) = [( x1, y1) + ( x, y )] x + x y + y ( xy, ), =. Ποιες είνι οι συντετγµένες ενός δινύσµτος ; Ο y (x,y) 1 1 (x,y) x Ότν το διάνυσµ δεν είνι διάνυσµ θέσης ( δινυσµτική κτίν ) τότε νλύετι µε την οήθει των δινυσµτικών κτινών κι οι συντετγµένες του προκύπτουν ν πό την τετµηµένη του τέλους - φιρέσουµε την τετµηµένη της ρχής κι πό την τετγµένη του τέλους την τετγµένη της ρχής. Αν Α( x 1 y 1 ) κι Β ( x, y ) τότε O = ( x1, y1), O = ( x, y) κι ΑΒ = ΟΒ ΟΑ = ( x x, y ) y Ποιος είνι ο τύπος του µέτρου ενός δινύσµτος ; i) Στην περίπτωση που το διάνυσµ είνι διάνυσµ θέσης πχ a = O τότε προάλλουµε το τέλος Α στους άξονες x x, y y κι εφρµόζουµε Πυθγόρειο Θεώρηµ. ηλδή: Ππχρήστου Α. 9

10 y ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΘΕΩΡΙΑ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ (0,y) (x,y) Άρ ( O1) = x, ( O) = y κι πό Πυθγόρειο Θεώρηµ στο Ο 1(x,0) x O 1 έχουµε = ( ΟΑ ) + ( Α Α ) = ( ΟΑ ) + ( ΟΑ ) = x + y = x + y 1 1 ή a = x + y ii) Στην περίπτωση που το διάνυσµ δεν είνι διάνυσµ θέσης λλά έν ΑΒ µε συν/νες x x, y y ) κι πάλι µπορούµε ν εφρµόσουµε τον πρπάνω τύπο φού µπορούµε πάντ ( 1 ν «µετφέρουµε» έν διάνυσµ στην ρχή ( ελεύθερο διάνυσµ ). Έτσι έχουµε: = ( x x ) + ( y y ) = ( ) 1 που είνι κι η πόστση των σηµείων Α κι Β. 4. Πως εκφράζετι η // των δινυσµάτων µε τις συντετγµένες ; δύο δινύσµτ του επιπέδου µε 1 1 τότε ποδεικνύετι η ισο- Έστω a, = ( x, y ) κι = ( x, y) x1 y1 δυνµί a// det( a, ) = 0 όπου det( a, ) = x1y x y = y x ( ορίζουσ συντγµένων ). 5. i)τι ονοµάζουµε γωνί δινύσµτος µε x x, ii) πως ορίζετι ο συντελεστής διεύθυνσης του δινύσµτος κι iii) ποι η σχέση του µε την // των δινυσµάτων ; (x,y) Ο y φ x i) Έστω a = ( x, y) έν µη µηδενικό διάνυσµ του επιπέδου. Θ ονοµάζουµε γωνί που σχηµτίζει το διάνυσµ a µε τον άξον x x την γωνί φ ότν υτή προκύπτει πό την περιστροφή του Ox γύρω πό το Ο κτά την θετική φορά ( ντίθετ πό το ρολόι ) κι µέχρι ν συµπέσει µε το διάνυσµ γι την γωνί υτή πρέπει ν ισχύει 0 φ < π ii) Αν γι το διάνυσµ = ( x, y) ισχύει x 0( δηλδή δεν είνι // µε y y) τότε το πηλίκο λ = x y 10 Ππχρήστου Α.

11 το ονοµάζουµε συν/νη διεύθυνσης του a. ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΘΕΩΡΙΑ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Από τριγωνοµετρί είνι φνερό ότι ισχύει. λ = εφφ Σχόλιο : Γι // x ' x προκύπτει λ = 0 ενώ γι a// y' y δεν ορίζετι. iii) Έστω a = ( x, y ) κι = ( x, y ) µε x1 0 κι x 0( άρ ορίζοντι συντελεστές διεύθυνσης ) τότε έχουµε // x y = 0 xy y y = xy 1 = λ1 = λ x y x x 6. Τελικά πως ποδεικνύετι η // δύο δινυσµάτων ; ( Μεθοδολογί ) Οι τρόποι που έχουµε µέχρι τώρ συνντήσει είνι οι εξής : Με την εύρεση λ τέτοιου ώστε = λ ( δίνει κι φορά φού ν λ > 0 είνι ενώ ν λ < 0 τότε Με την οήθει της ορίζουσς εφόσον γνωρίζουµε συν/νες ( δεν δίνει φορά ) // det( a, ) = 0 Με την οήθει των συν/στών διευθύνσεις εφόσον ορίζοντι ( δεν δίνει φορά ) // λ = λ Με την οήθει των µέτρων εφόσον γνωρίζουµε τις τιµές τους ( δίνει κι φορά ) δηλδή + = + ( η πόδειξη υτής της σχέσης χρειάζετι εσωτερικό γινόµενο ) + = Με την εύρεση της γωνίς τους ή του συνηµιτόνου της γωνίς τους ( δίνει κι φορά ) δηλδή Λ Λ (, ) = 0 συν(, ) = 1 ( η χρήση υτής της µεθόδου πιτεί εσωτερικό γινόµενο (, ) = π συν (, ) = 1 7. Πως ορίζετι το εσωτερικό γινόµενο δινυσµάτων ; Ονοµάζουµε εσωτερικό γινόµενο δυο µη µηδενικών δινυσµάτων κι τον πργµτικό ριθµό = Λ φ συνφ, = (, ) = (, ). ο φ π Αν = ο ή = ο τότε ορίζουµε = 0 Ππχρήστου Α. 11

12 ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΘΕΩΡΙΑ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ 8. Τι ονοµάζετι νλυτική έκφρση του εσωτερικού γινόµενου κι πως υπολογίζετι ; Η νλυτική έκφρση του εσωτερικού γινόµενου είνι η έκφρσή του πό τις συντετγµένες των δύο δινυσµάτων. Αν έχουµε = ( x1, y1) κι = ( x, y) τότε θ ποδείξουµε ότι: a = x1x + y1y y (x,y) Έστω a = O= ( x1, y1), = ΟΒ = ( x, y) τότε εφρµόζουµε νόµο συνηµίτονων στο (x,y) O 1 1 ( ΑΒ ) = ( ΟΑ ) + ( ΟΒ) ( ΟΑ)( ΟΒ ) συνφ (1) φ Όµως (ΑΒ) = ( ) x x1 + ( y y1), ( O) = x1 + y1 = a Ο x (ΟΒ) = x + y = άρ η σχέση (1) γίνετι ( ) ( ) 1 1 x x + y y = x + y + x + y συνφ x x x + x + y y y + y = x + y + x + y xx + yy = a a = x1x + y1y ( ) 9. Τι γνωρίζουµε γι το συνηµίτονο της γωνίς δύο δινυσµάτων ; Αν λύσουµε τον τύπο του εσωτερικού γινοµένου ως προς το συνηµίτονο προκύπτουν οι εκφράσεις : Λ xx + yy συν 1 = = x + y x + y 1 Σχόλιο : Όπως έχουµε νφέρει το συνηµίτονο µς οηθάει στην εύρεση // λλ κι γενικότερ στην εύρεση γωνίς ( θ χρησιµοποιηθεί κι στο επόµενο κεφάλιο ). 30. Ποιες είνι οι ιδιότητες του εσωτερικού γινοµένου ; Υπάρχουν κι ιδιότητες που είχµε µάθει στους πργµτικούς κι δεν ισχύουν; i) Άµεσες συνέπειες πό τον ορισµό είνι οι εξής : ) = ( ντιµετθετική ιδιότητ ) 1 Ππχρήστου Α.

13 ) = 0 γ) =, = ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΘΕΩΡΙΑ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ δ) = Ενώ ποδεικνύοντι οι ιδιότητες ε) ( λ) = ( λ) = λ( ) + γ = + γ ζ) ( ) η) λ λ = 1 εφόσον y' y, y' y Απόδειξη a = ( x, y ), = ( x, y ), γ = ( x, y ) κι λ Έστω ε) λ = λx, λ y ( x, y ) = λx x + ( λ y ) y = λ( x x ) + λ( y y ) ( ) ( ) ( ) = λ ( xx + yy ) = λ ( ) 1 ( οµοίως κι γι ( λ) ) ζ) ( + γ) = ( x, y )( x + x, y + y ) = x ( x + x ) + y ( y + y ) = ( x x + x x ) + ( y y + y y ) = ( x x + y y ) + ( x x + y y ) = a + γ 1 0, 0 η) x x y y = 0 xx + yy = 0 yy = xx = x x 1 λ λ = 1 ii) Όµως πρέπει ν γνωρίζουµε ότι κάποιες ιδιότητες που γνωρίζουµε δεν ισχύουν ( τουλάχιστον πντού ) δηλδή : γ ( προσετιριστική ) ) ( γ) ( ) ) = γ / = γ ( νόµος διγρφής ) ο γ) Ππχρήστου Α. 13

14 δ) ( ) ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΘΕΩΡΙΑ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ε) οι τυτότητες των κύων ( ενώ ισχύουν ) όλες των τετργώνων. 31. Πως ποδεικνύετι η κθετότητ δύο δινυσµάτων ; π Εφόσον τ δινύσµτ δεν είνι µηδενικά ρκεί ν δείξουµε ότι = 0 ή η γωνί τους είνι, = 0 συν ή λ λ = 1εφόσον όµως ορίζοντι οι συν/στες. ( ( ) ) Αν κάποιο πό υτά είνι µηδενικό είνι προφνές ότι είνι. 3. Πως γίνετι η προολή ενός δινύσµτος πάνω σε άλλο διάνυσµ κι ποι σχέση τ συνδέει ; O V V 1 δύο δινύσµτ µε τ οποί έχουν κοινή M Έστω, ν ο ρχή το Ο ( διφορετικά τ κάνουµε εµείς ). Από το τέλος του Μ του ν φέρνουµε κάθετη στον φορέ του κι έστω Μ 1 το ίχνος της κάθετης. Το διάνυσµ ΟΜ 1 θ λέγετι προολή του ν στο κι θ συµολίζετι µε προ M 1 ν. Έχουµε ν = ΟΜ +Μ Μ = ν = ΟΜ 1 + Μ1Μ= ΟΜ 1 = προ Μεθοδολογί κόµ ότι ( 1 1 ) Η πρπάνω σχέση µς δίνει ένν τρόπο ν λύνουµε σκήσεις γεωµετρικές όπου εµφνίζοντι κθετότητες. Ακόµ µς οηθάει γι ν νλύσουµε έν διάνυσµ σε δύο κάθετες µετξύ του συνιστώσες ( η µί είνι η προολή ). Τέλος µι ένδειξη ότι η άσκηση χρειάζετι προολές είνι ότν η σχέση που ζητάµε ν ποδείξουµε περιέχει εσωτερικό γινόµενο συγ/κων δινυσµάτων µε κοινή ρχή. 14 Ππχρήστου Α.

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ Περιέχει την ύλη που διδάσκετι στ Μθημτικά της Κτεύθυνσης στη Γ Λυκείου Στους δσκάλους μου με ευγνωμοσύνη Στους μθητές μου με ελπίδ Κάθε γνήσιο ντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογρφή του συγγρφέ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις ακολουθίες

Σηµειώσεις στις ακολουθίες Σηµειώσεις στις κολουθίες Η έννοι της κολουθίς Ας ρίξουµε µι µτιά στην επόµενη πράθεση ριθµών: 7,, 5, 9,, 7,, Όπως κτλβίνει κνείς, υπάρχουν άπειροι ριθµοί που διδέχοντι ο ένς τον άλλο, µε κάποι λογική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ η ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Μς ζητούν ν βρούμε την εξίσωση ενός κύκλου Ν βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το σημείο: Κ (3, 3) κι τέμνει πό την ευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΑ Σηµείωση. Γράφουµε νν ντί του ν κι µόνον ν.. Προλεγόµεν. Σε ότι κολουθεί, ο νγνώστης θ έρθει σε επφή µε έννοιες πό την Μθηµτική Λογική, την Θεωρί Συνόλων, κι την Άλγεβρ. Σύµφων µε την Πλτωνική ντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πηγή: KEE

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πηγή: KEE 1. Ν ρεθεί η εξίσωση του κύκλου σε κθεµιά πό τις πρκάτω περιπτώσεις: ) έχει κέντρο την ρχή των ξόνων κι κτίν ) έχει κέντρο το σηµείο (3, - 1) κι κτίν 5 γ) έχει κέντρο το σηµείο (-, 1) κι διέρχετι πό το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α. 1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: επνεπίσκεψη. Η εξής πρτήρηση γι τις (μονομερείς) διμελείς σχέσεις, εξυπηρετεί την τξινόμησή τους: τ ζεύγη μις οποιδήποτε τέτοις σχέσης εμπίπτουν σε τρείς κτηγορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΑΛΑΣΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι ΤΕΥΧΟΣ A Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Ε Σ Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΛΥΣΕΙΣ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Αν Α κι Β είνι δύο σύνο ν ποδείξετε ότι Α Β c BB Α c B Εφρμόζοντς την επιμεριστική ιδιότητ της ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί των εννοιών και θεωρήματα χωρίς απόδειξη

Ορισμοί των εννοιών και θεωρήματα χωρίς απόδειξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ http://ddethr Ορισμοί τω εοιώ κι θεωρήμτ χωρίς πόδειξη ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Τι είι το σύολο τω μιγδικώ ριθμώ; Το σύολο τω μιγδικώ ριθμώ είι έ υπερσύολο του συόλου τω πργμτικώ

Διαβάστε περισσότερα

π.χ. 2, 3, π=3,14... Αναλογία λέγεται κάθε ισότητα κλασµάτων και έχουµε τις παρακάτω ιδιότητες : α = 4) β = δ και δ γ β

π.χ. 2, 3, π=3,14... Αναλογία λέγεται κάθε ισότητα κλασµάτων και έχουµε τις παρακάτω ιδιότητες : α = 4) β = δ και δ γ β ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ) ΣΥΝΟΛΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τ σύολ τω ριθµώ είι τ εξής : ) Οι φυσικοί ριθµοί : Ν {0,,,,... } ) Οι κέριοι ριθµοί : Ζ {...,,,, 0,,,,... } ) Οι ρητοί ριθµοί : Q ρ / κ ρ, κ Z, Z 0 4) Οι άρρητοι

Διαβάστε περισσότερα

Qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

Qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Qwφιertuiopasdfghjklzερυυξnmηq σwωψertuςiopasdρfghjklzcvbn mqwertuiopasdfghjklzcvbnφγιmλι qπςπζwωeτrtuτioρμpκaλsdfghςj ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ klzcvλοπbnmqwertuiopasdfghjklz ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΘΕΜΑο Α Έστω µι συνάρτηση f ορισµένη σ' έν διάστηµ κι έν εσωτερικό σηµείο του Αν η f προυσιάζει τοπικό κρόττο στο κι είνι πργωγίσιµη στο σηµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ. Λύση. Σχηματίζουμε την εξίσωση (2): x = 0. Οι κολώνες του πίνακα

ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ. Λύση. Σχηματίζουμε την εξίσωση (2): x = 0. Οι κολώνες του πίνακα ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ Σημείωση Προς το πρόν, κινούμεθ στο σώμ R των πργμτικών ριθμών Έν ιδιοδιάνυσμ ή χρκτηριστικό διάνυσμ ενός πίνκ Α, που ντιστοιχεί στην ιδιοτιμή, είνι εκείνο το μη μηδενικό διάνυσμ το οποίο πηροί

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Να σηµειώσετε το σωστό (Σ) ή το λάθος (Λ) στους παρακάτω ισχυρισµούς:. Αν ΑΒ + ΒΓ = ΑΓ, τότε τα σηµεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.. Αν α = β, τότε

Διαβάστε περισσότερα

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( )

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( ) ΚΕΦΑΛΑΙ 6 ΕΥΘΕΙΑ-ΕΠΙΠΕ 6 Γεωµετρικοί τόποι και εξισώσεις στο χώρο Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών ρισµός 6 Θεωρούµε τη συνάρτηση F:Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ [7] ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Κύκλος µε κέντρο Κ και ακτίνα ρ λέγεται ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του επιπέδου τα οποία απέχουν από το Κ απόσταση ίση µε ρ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ Αν ο κύκλος έχει κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κεφάλαιο ο : Κωνικές Τομές Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ένας κύκλος ορίζεται αν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

(Έκδοση: 06 12 2014)

(Έκδοση: 06 12 2014) (Έκδοση: 06 04) Οι απαντήσεις και οι λύσεις είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των συνεργατών του δικτυακού τόπου http://lisari.blogspot.gr η έκδοση: 06 04 (συνεχής ανανέωση) Το βιβλίο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

9o Γεν. Λύκειο Περιστερίου ( 3.1) ΚΥΚΛΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

9o Γεν. Λύκειο Περιστερίου ( 3.1) ΚΥΚΛΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΥ ( 3.) ΚΥΚΛΣ Γνωρίζουµε ότι ένας κύκλος (, ρ) είναι ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του επιπέδου τα οποία απέχουν µια ορισµένη απόσταση ρ από ένα

Διαβάστε περισσότερα

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα;

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα; ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ 1. Τι ονοµάζουµε µονώνυµο Μονώνυµο ονοµάζεται κάθε γινόµενο το οποίο αποτελείται από γνωστούς και αγνώστους (µεταβλητές ) πραγµατικούς αριθµούς. Ο γνωστός πραγµατικός αριθµός ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα» 1 ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΘΕΩΡΙΑ Μετρικές σχέσεις στο ορθογώνιο τρίγωνο το ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο κάθε κάθετης πλευράς είναι ίσο µε το γινόµενο της υποτείνουσας επί την προβολή της κάθετης στην υποτείνουσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ 1.Τι ονοµάζεται σύνολο; Σύνολο ονοµάζεται κάθε συλλογή αντικειµένων, που προέρχονται από την εµπειρία µας ή την διανόηση µας, είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο.

Διαβάστε περισσότερα