ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ. Λύση. Σχηματίζουμε την εξίσωση (2): x = 0. Οι κολώνες του πίνακα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ. Λύση. Σχηματίζουμε την εξίσωση (2): x = 0. Οι κολώνες του πίνακα"

Transcript

1 ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ Σημείωση Προς το πρόν, κινούμεθ στο σώμ R των πργμτικών ριθμών Έν ιδιοδιάνυσμ ή χρκτηριστικό διάνυσμ ενός πίνκ Α, που ντιστοιχεί στην ιδιοτιμή, είνι εκείνο το μη μηδενικό διάνυσμ το οποίο πηροί την εξίσωση A (), γι κάποιο μονόμετρο Η εξίσωση () οδηγεί στο ομογενές σύστημ (A I) (), το οποίο έχει ύση διάφορο της μηδενικής, ν κι μόνον ν οι κοώνες του πίνκ A I είνι γρμμικά εξρτημένες (βέπε 5) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ) Η τιμή είνι ιδιοτιμή του πίνκ A ; 8 Λύση Σχημτίζουμε την εξίσωση (): Οι κοώνες του πίνκ 8 A I είνι τ δινύσμτ κι, που είνι γρμμικά εξρτημέν Το είνι, 6 οιπόν, ιδιοτιμή του πίνκ Α ) Το διάνυσμ είνι ιδιοδυάνυσμ του πίνκ A 4 ; 8 Λύση Σχημτίζουμε την εξίσωση ():, η οποί μς οδηγεί στο σύστημ ή το οποίο είνι δύντο Άρ το δεν είνι χρκτηριστικό διάνυσμ του πίνκ Α Μί συνθήκη ικνή κι νγκί γι ν είνι οι κοώνες του πίνκ () γρμμικά εξρτημένες, είνι η det ( A I) Το νάπτυγμ της det( A I) είνι έν πουώνυμο p( ), n βθμού, κούμενο χρκτηριστικό πουώνυμο του οποίου οι ρίζες (ιδιοτιμές-χρκτηριστικές ρίζες) είνι υτές που κθιστούν την προηγούμενη συνθήκη ηθή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ) Έστω ο πίνκς δίδοντι πό τις ρίζες του πουωνύμου A p ( ) 6 9 Οι ιδιοτιμές του Α det( A - I) det - - ( )( )( 5) Στην ρίζ, ντιστοιχεί το χρκτηριστικό διάνυσμ, όπου

2 6 Είνι, 9 8 Στην ρίζ, ντιστοιχεί το χρκτηριστικό διάνυσμ, όπου 6 5 Είνι, 9 8 Στην ρίζ 5, ντιστοιχεί το χρκτηριστικό διάνυσμ, όπου Είνι, Πρτηρούμε ότι: ) Το σύνοο {,, } είνι γρμμικά νεξάρτητο, κι συνεπώς είνι δυντόν ν χρησιμοποιηθεί ως βάση του R ) Το πουώνυμο det( A I) έχει τρεις πές ρίζες ) Κάθε χρκτηριστικό διάνυσμ πράγει μί ευθεί που διέρχετι πό την ρχή του συστήμτος νφοράς 4) R < > < > < > 5) r nk(a I) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ) Το χρκτηριστικό πουώνυμο του πίνκ 7 5 A είνι το p( ) ( )( ) Οι ιδιοτιμές του Α είνι οι κι Η εξίσωση ( I), που ντιστοιχεί στην πή ρίζ, δίδει το χρκτηριστικό A διάνυσμ Γι την διπή ρίζ έχουμε: ( A I) 45 5 Το σύστημ δίδει 45 5 π όπου,

3 , Είνι, οιπόν, / / Στην διπή ρίζ ντιστοιχούν τ ιδιοδινύσμτ κι Πρτηρούμε ότι: ) Το σύνοο {,, } είνι γρμμικά νεξάρτητο, κι συνεπώς είνι δυντόν ν χρησιμοποιηθεί ως βάση του R ) Το πουώνυμο det( A I) έχει μί πή ρίζ κι μί διπή ρίζ ) Τ χρκτηριστικά δινύσμτ πράγουν μί ευθεί κι έν επίπεδο, που διέρχοντι πό την ρχή του συστήμτος νφοράς 4) R < > <, > 5) r nk(a I) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ) Το χρκτηριστικό πουώνυμο του πίνκ A είνι το p( ) ( )( ) Οι ιδιοτιμές του Α είνι οι κι Η εξίσωση ( I), που ντιστοιχεί στην πή ρίζ, δίδει το χρκτηριστικό A διάνυσμ Γι την διπή ρίζ έχουμε: ( A I) π όπου, Πρτηρούμε ότι: ) Το σύνοο {, } είνι γρμμικά νεξάρτητο, κι συνεπώς δεν είνι δυντόν ν χρησιμοποιηθεί ως βάση του R ) Το πουώνυμο det( A I) έχει μί πή ρίζ κι μί διπή ρίζ ) Τ χρκτηριστικά δινύσμτ πράγουν δύο ευθείες, που διέρχοντι πό την ρχή του συστήμτος νφοράς 4) W < > < > R, υπόχωρος που πράγετι πό τ χρκτηριστικά δινύσμτ 5) r nk(a I) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4) Το χρκτηριστικό πουώνυμο του πίνκ

4 4 A 4 είνι το p Ο Α έχει μί ιδιοτιμή Γι την μονδική τριπή ρίζ ( ) ( ) έχουμε: ( A I) π όπου, κι - Πρτηρούμε ότι: ) Το σύνοο {, } είνι γρμμικά νεξάρτητο, κι συνεπώς δεν είνι δυντόν ν χρησιμοποιηθεί ως βάση του R ) Το πουώνυμο det( A I) έχει μί τριπή ρίζ ) Τ δύο χρκτηριστικά δινύσμτ που προκύπτουν, πράγουν δύο ευθείες, που διέρχοντι πό την ρχή του συστήμτος νφοράς 4) W < > < > R, υπόχωρος που πράγετι πό τ χρκτηριστικά δινύσμτ 5) r nk(a I) Ορισμός Οι ιδιόχωροι του πίνκ Α, είνι εκείνοι οι υπόχωροι, οι οποίοι πράγοντι πό τ χρκτηριστικά μη μηδενικά δινύσμτ του Α Στην περίπτωση, που ο Α έχει το ως ιδιοτιμή, η εξίσωση (A I) μεττρέπετι στην A, η οποί έχει ύση διφορετική της μηδενικής, ν κι μόνον ν deta οπότε πίνκς Α δεν ντιστρέφετι Ισχύει συνεπώς η πρότση, ΠΡΟΤΑΣΗ Ο n n πίνκς Α είνι ντιστρέψιμος, ν κι μόνον ν δεν έχει ιδιοτιμή την ΠΡΟΤΑΣΗ Τ χρκτηριστικά δινύσμτ {,, Kρ} του Α, που ντιστοιχούν σε διφορετικές ιδιοτιμές, ποτεούν σύνοο γρμμικά νεξάρτητο Απόδειξη Έστω το,, K } γρμμικά εξρτημένο Μπορούμε τότε ν { ρ υποθέτουμε ότι κ γ γ K γ κ κ με γ i, i κ - κι το σύνοο {,, K κ } γρμμικά νεξάρτητο Η δράση του πίνκ Α πάνω στο κ δίδει την A κ γa γa K γ κ A κ ή κι κκ γ γ K γκ κ κ Έχουμε κι τις i κ γi γi K γκ iκ, i κ Άρ κι τις ( κ i ) κ γ( i) γ( i) K γκ ( κ i) κ Γι i κ προκύπτει η γ ( κ ) γ( κ ) K γκ ( κ κ ) κ Το σύνοο {,, K κ } είνι γρμμικά νεξάρτητο Άρ γ i ( i κ ) γι i κ Όμως πό υπόθεση i Άρ γι i κ, γ, άτοπο κ Έστω Α τριγωνικός πίνκς Τ διγώνι στοιχεί του, είνι κι οι ιδιοτιμές του, μι κι η ορίζουσ τριγωνικού πίνκ, ισούτι με το γινόμενο των διγωνίων στοιχείων του (βέπε ενότητ ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ) i

5 5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Περίπτωση πίνκ Έστω A Το χρκτηριστικό πουώνυμο είνι το p( ) det ( )( )( ) Διγωνοποίηση πίνκος Ένς n n πίνκς Α είνι διγωνοποιήσιμος, νν είνι όμοιος προς διγώνιο πίνκ D Αν, δηδή, υπάρχει ντιστρέψιμος πίνκς P, τέτοιος ώστε A PDP ΠΡΟΤΑΣΗ Ο πίνκς Α είνι διγωνοποιήσιμος, νν έχει n γρμμικά νεξάρτητ ιδιοδινύσμτ Απόδειξη Κτ ρχήν υπενθυμίζουμε ότι, (βέπε ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ), ν ο P είνι ο n n πίνκς P [ u, u, K ], τότε, AP [Au, Au, KA ] () un un L Επίσης, ν D M O M, τότε, PD [ u, u, Knun ] () L n ) Ο Α είνι διγωνοποιήσιμος Άρ A PDP, ή AP PD, ή [Au, Au, K Au n ] [ u, u, Knun ] άρ κι Au u, Au u, K Au n nun Επειδή ο P ντιστρέψιμος, τ ιδιοδινύσμτ ui, i n είνι γρμμικά νεξάρτητ β) Αν δίδοντι τ n γρμμικά νεξάρτητ ιδιοδινύσμτ u, u, Kun, μπορούμε ν κτσκευάσουμε τον ντιστρέψιμο πίνκ P [ u, u, K ] κι με τις ιδιοτιμές τον πίνκ D Λόγω των () κι () έχουμε την un AP PD, δηδή, την A PDP ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ν διγωνοποιήσετε τον πίνκ Α, ν γίνετι, όπου A 5 Λύση Το χρ/κό πουώνυμο του Α είνι το p( ) det(a I) 4 με ρίζες ( ) (πή) κι ( ) (διπή) Θ πρέπει στις ιδιοτιμές υτές ν ντιστοιχούν τρί διφορετικά γρμμικά νεξάρτητ ιδιοδινύσμτ, που ν πράγουν τον R Αν υτό δεν συμβίνει, τότε ο Α δεν διγωνοποιήτι Γι, u κι γι, u, u Είνι, οιπόν, i

6 6 > < > < u u u, R κι P D ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ν διγωνοποιήσετε τον πίνκ Α, ν γίνετι, όπου A Λύση Το χρ/κό πουώνυμο του Α είνι το ( ) 4 I) det(a p με ρίζες (πή) κι ( ) ) ( (διπή) Θ πρέπει στις ιδιοτιμές υτές ν ντιστοιχούν τρί διφορετικά γρμμικά νεξάρτητ ιδιοδινύσμτ, που ν πράγουν τον R Γι βίνουμε το χρ/κό διάνυσμ Γι u βίνουμε το χρ/κό διάνυσμ Τ δινύσμτ υτά δεν ποτεούν βάση γι τον u R Ο πίνκς Α δεν διγωνοποιήτι ΠΡΟΤΑΣΗ Όμοιοι πίνκες έχουν το ίδιο χρκτηριστικό πουώνυμο Απόδειξη Υποθέτουμε ότι οι πίνκες Α κι Β είνι όμοιοι Τότε, με Ισχύει ότι PAP B PP I ) I det(a ) I)P det(p(a I) det(pap I) det(b ΠΡΟΤΑΣΗ Κάθε πίνκς Α, είνι όμοιος προς έν (άνω) τριγωνικό πίνκ n n Απόδειξη ) Γι, Έστω ιδιοτιμή του Α κι το ιδιοδιάνυσμ, που ντιστοιχεί στην ιδιοτιμή Είνι ή νυτικά, Θεωρούμε τον πίνκ, που έχει ως κοώνες τ δινύσμτ κι, με n A A A ], [ det Είνι,,, με δ det δ Υποογίζουμε το γινόμενο A

7 7 ή A β β, όπου β, β Στην συνέχει υποογίζουμε το γινόμενο β β β γ A δ β δ β β γ ) Ερχόμστε, τώρ, στην γενική περίπτωση Έστω,, K, n οι ιδιοτιμές του πίνκ Α Σχημτίζουμε ένν πίνκ, που έχει σν πρώτη κοών το ιδιοδιάνυσμ, κι έχει det Εκτεούμε την πράξη A κι κτήγουμε σε έν πίνκ που η πρώτη κοών του έχει την μορφή γ Είνι, οιπόν A A Οι πίνκες Α κι A ως M Γ όμοιοι, έχουν τις ίδιες ιδιοτιμές Θεωρούμε, τώρ, τον ( n ) (n ) πίνκ Γ του οποίου οι ιδιοτιμές είνι φνερά οι, K, n, κι εφρμόζουμε κι σ υτόν την προηγούμενη διδικσί Μετά πό n βήμτ, ο Α έχει μεττρπεί σε όμοιο άνω τριγωνικό πίνκ ΘΕΩΡΗΜΑ (Cyley Hmilton) Κάθε τετργωνικός πίνκς πηροί την χρκτηριστική του εξίσωση Απόδειξη Όμοιοι πίνκες έχουν ίδιες ιδιοτιμές κι συνεπώς ίδι χρκτηριστική εξίσωση Αρκεί συνεπώς το Θεώρημ ν ισχύει γι άνω τριγωνικό πίνκ Α Όπως όμως είδμε προηγουμένως, τ διγώνι στοιχεί ενός άνω τριγωνικού πίνκ, είνι οι ιδιοτιμές του Είνι, οιπόν, (ενδεχομένως μερικές ρίζες είνι ποπές), K n K n A M M O M K n Το χρκτηριστικό πουώνυμο του πίνκ Α είνι p() ( )( ) L ( n ) Στο πουώνυμο p (), ντιστοιχεί το p(a) (A I)(A I) L (A ni) Όμως ο πίνκς A ii έχει στην θέση ii i i Άρ ο πίνκς p(a) (A i I) (Πράγμτι, γι δύο πίνκες υτής της i n μορφής,, γι τρείς πίνκες υτής της μορφής είνι,

8 8 κοκ) Ισχύει οιπόν ότι, p(a), n R

Σηµειώσεις στις ακολουθίες

Σηµειώσεις στις ακολουθίες Σηµειώσεις στις κολουθίες Η έννοι της κολουθίς Ας ρίξουµε µι µτιά στην επόµενη πράθεση ριθµών: 7,, 5, 9,, 7,, Όπως κτλβίνει κνείς, υπάρχουν άπειροι ριθµοί που διδέχοντι ο ένς τον άλλο, µε κάποι λογική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΛΥΣΕΙΣ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Αν Α κι Β είνι δύο σύνο ν ποδείξετε ότι Α Β c BB Α c B Εφρμόζοντς την επιμεριστική ιδιότητ της ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ Περιέχει την ύλη που διδάσκετι στ Μθημτικά της Κτεύθυνσης στη Γ Λυκείου Στους δσκάλους μου με ευγνωμοσύνη Στους μθητές μου με ελπίδ Κάθε γνήσιο ντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογρφή του συγγρφέ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΑ Σηµείωση. Γράφουµε νν ντί του ν κι µόνον ν.. Προλεγόµεν. Σε ότι κολουθεί, ο νγνώστης θ έρθει σε επφή µε έννοιες πό την Μθηµτική Λογική, την Θεωρί Συνόλων, κι την Άλγεβρ. Σύµφων µε την Πλτωνική ντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Σελίδα από 58 Κεφάλαιο 9 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα 9. Ορισμοί... 9. Ιδιότητες... 9. Θεώρημα Cayley-Hamlto...9 9.. Εφαρμογές του Θεωρήματος Cayley-Hamlto... 9.4 Ελάχιστο Πολυώνυμο...40 Ασκήσεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΘΕΜΑο Α Έστω µι συνάρτηση f ορισµένη σ' έν διάστηµ κι έν εσωτερικό σηµείο του Αν η f προυσιάζει τοπικό κρόττο στο κι είνι πργωγίσιµη στο σηµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Πεπερασμένες Διαφορές.

Πεπερασμένες Διαφορές. Κεφάλαιο 1 Πεπερασμένες Διαφορές. 1.1 Προσέγγιση παραγώγων. 1.1.1 Πρώτη παράγωγος. Από τον ορισμό της παραγώγου για συναρτήσεις μιας μεταβλητής γνωρίζουμε ότι η παράγωγος μιας συνάρτησης f στο σημείο x

Διαβάστε περισσότερα

είναι n ανεξάρτητες τυποποιημένες κανονικές τυχαίες μεταβλητές, δηλαδή, αν Z i

είναι n ανεξάρτητες τυποποιημένες κανονικές τυχαίες μεταβλητές, δηλαδή, αν Z i Οι Κτνομές χ, t κι F Οι Κτνομές χ, t κι F Σε υτή την ενότητ προυσιάζουμε συνοπτικά τρεις συνεχείς κτνομές οι οποίες, όπως κι η κνονική κτνομή, είνι πολύ χρήσιμες στη Σττιστική Συμπερσμτολογί Είνι ξιοσημείωτο,

Διαβάστε περισσότερα

Qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

Qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Qwφιertuiopasdfghjklzερυυξnmηq σwωψertuςiopasdρfghjklzcvbn mqwertuiopasdfghjklzcvbnφγιmλι qπςπζwωeτrtuτioρμpκaλsdfghςj ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ klzcvλοπbnmqwertuiopasdfghjklz ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί των εννοιών και θεωρήματα χωρίς απόδειξη

Ορισμοί των εννοιών και θεωρήματα χωρίς απόδειξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ http://ddethr Ορισμοί τω εοιώ κι θεωρήμτ χωρίς πόδειξη ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Τι είι το σύολο τω μιγδικώ ριθμώ; Το σύολο τω μιγδικώ ριθμώ είι έ υπερσύολο του συόλου τω πργμτικώ

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ορισμός : αν λ πραγματικός αριθμός με 0 και μη μηδενικό διάνυσμα τότε σαν γινόμενο του λ με το ορίζουμε ένα διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

α,. J α12 α22... α2η Στα παρακάτω, εκτός εάν αναφέρεται ρητά, οι πίνακες θα είναι πραγματικοί, δηλ. όλα τα στοιχεία τους θα είναι πραγματικοί αριθμοι

α,. J α12 α22... α2η Στα παρακάτω, εκτός εάν αναφέρεται ρητά, οι πίνακες θα είναι πραγματικοί, δηλ. όλα τα στοιχεία τους θα είναι πραγματικοί αριθμοι Α ΑΛΓΕΒΡΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Α.Ι. Πράξεις πινάκων Ένας mxn πίνακας Α είναι η διάταξη m ' n στοιχείων από κάποιο αλγεβρικό σώμα, σε m γραμμές και η στήλες, και αν συμβολίσουμε με aij το στοιχείο που βρίσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( )

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( ) ΚΕΦΑΛΑΙ 6 ΕΥΘΕΙΑ-ΕΠΙΠΕ 6 Γεωµετρικοί τόποι και εξισώσεις στο χώρο Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών ρισµός 6 Θεωρούµε τη συνάρτηση F:Α,

Διαβάστε περισσότερα

3. Χαρακτηριστικές Παράμετροι Κατανομών

3. Χαρακτηριστικές Παράμετροι Κατανομών . Χαρακτηριστικές Παράμετροι Κατανομών - Αναμενόμενη ή μέση τιμή μιας διακριτής τυχαίας μεταβητής. Θα ήταν αρκετά χρήσιμο να γνωρίζουμε γύρω από ποια τιμή «κυμαίνεται» η τ.μ. Χ. γύρω από την οποία «απώνεται»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή. Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ Η εξίσωση α 0 Στο Γυμνάσιο μάθαμε τον τρόπο επίλυσης των εξισώσεων της μορφής α 0 για συγκεκριμένους αριθμούς α,,με α 0 Γενικότερα τώρα, θα δούμε πώς με την οήθεια των

Διαβάστε περισσότερα

6. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕ MATHEMATICA. 49

6. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕ MATHEMATICA. 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. n ΚΑΙ n 44 6. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕ MATHEMATICA. 49 7. ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΗ 55 8. ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Φρ. Κουτελιέρης. Επίκουρος Καθηγητής Παν/µίου Ιωαννίνων ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

Φρ. Κουτελιέρης. Επίκουρος Καθηγητής Παν/µίου Ιωαννίνων ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Φρ. Κουτελιέρης Επίκουρος Καθηγητής Παν/µίου Ιωαννίνων ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Μαθηµατικά Ι Ακαδ. Έτος 2008-9 1/24 Κ2: Γραµµικά συστήµατα 1. Ορισµοί 2. Σύστηµα σε µορφή πίνακα 3. Επίλυση Crammer 4. Επίλυση Gauss

Διαβάστε περισσότερα

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα;

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα; ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ 1. Τι ονοµάζουµε µονώνυµο Μονώνυµο ονοµάζεται κάθε γινόµενο το οποίο αποτελείται από γνωστούς και αγνώστους (µεταβλητές ) πραγµατικούς αριθµούς. Ο γνωστός πραγµατικός αριθµός ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

= A. 2 z1 ( 1. γνωστός ως κύκλος του Απολλωνίου.

= A. 2 z1 ( 1. γνωστός ως κύκλος του Απολλωνίου. ΤΟ ΜΙΓΑ ΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Επί του επιπέδου θεωρούµε ένα ορθογώνιο σύστηµα συντεταγµένων Oxy, και σε κάθε σηµείο P(x, y) του επιπέδου αντιστοιχίζουµε τον µιγαδικό αριθµό = x+ y Η αντιστοιχία αυτή είναι µία ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κύριος στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να δείξουµε ότι η ολοκλήρωση είναι η αντίστροφη πράξη της παραγώγισης και να δώσουµε τις βασικές µεθόδους υπολογισµού των ολοκληρωµάτων

Διαβάστε περισσότερα