HSM TT 1578 EST EE (04.08) RBLV /G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HSM TT 1578 EST 6720 611 954 EE (04.08) RBLV 4682-00.1/G"

Transcript

1 HSM TT 1578 EST /G EE (0.08) RBLV

2 Sisukord Sisukord Ohutustehnika alased nõuanded 3 Sümbolite selgitused 3 1. Seadme andmed Tarnekomplekt Tehnilised andmed Tarvikud 1.. Süsteemi näide Süsteem koos TA270 või TA Süsteem koos TA300 või TA Kuumavee kuumutamine boileris Lisas toodud tähistuste selgitused 5 2. Paigaldamine Paigaldus Elektriline ühendamine Madalpingeosa Bus-ühenduste teostamine V AC ühendamine Tähtsad nõuanded 8 3. Kasutusele võtmine Kodeerimine Seadistused Kinnikiilumise vastane kaitse 9. Rikete otsing 10 Lisa 11 2

3 Ohutustehnika alased nõuanded Ohutustehnika alased nõuanded Üldiselt B Selleks, et oleks tagatud seadme laitmatu toimimine, järgige käesoleva paigaldusjuhendi juhiseid. B Antud tarviku paigaldamist on lubatud teostada ainult spetsialiseeritud ja vastavat tegevusluba omava paigaldusspetsialisti (-ettevõtte) poolt. B Seadmete paigaldamist ja kasutusele võtmist teostada vastavalt nende paigaldamisjuhenditele. Kasutamine B Antud seadet kasutada ainult koos välistemperatuuri poolt tüüritavate kütteregulaatoritega ja kütteseadmetega. Järgige näidis-ühendusskeemi! Elektrilised ühendused B Antud seadme töötamiseks on vajalik kasutada erinevaid pingeid. Mitte ühendada madalpingeosa 230V vahelduvvooluvõrku ja vastupidi. B Enne antud tarviku paigaldamist: kütteseade ja kõik järgnevad Bus-tarvitid ühendada lahti vooluvõrgust (230 V AC). B Enne kodeerimislülitite sisselülitamist: lülitada välja kogu küttesüsteemi toitepinge (230 V AC). B Mitte paigaldada antud tarvikut niisketesse ruumidesse. Sümbolite selgitused Märksõnad tähistavad ohu astet, mis ähvardab juhul, kui pole kasutusele võetud abinõusid, hoidmaks ära rikkeid. Tähelepanu annab teada väikeste vigastuste tekkimise ohust. Hoiatus annab teada kergete kehaliste vigastuste või märkimisväärsete materiaalsete kahjude tekkimise ohust. Oht annab teada raskete kehavigastuste ohust. Eriti rasketel juhtudel isegi eluohtlike kehavigastuste ohust. i Tekstis on ohutustehnika-alased juhised ära näidatud hoiatava kolmnurgaga hallil põhjal. Tekstis märgitakse nõuanded ära nende kõrval olevate sümbolitega; nad on piiratud horisontaalsete joontega juhiste teksti kohal ja all. Nõuanded sisaldavad tähtsat infot nende juhtude kohta, kui pole ohtu inimestele ja seadmetele. 3

4 Seadme andmed 1. Seadme andmed Olenevalt süsteemi ülesehitusest, on mooduliga HSM on võimalik juhtida, ühendatult Bosch Bus-lülituses juhtimismooduliga, CerapurMaxx juhtimismooduliga ja välistemperatuuri poolt tüüritava regulaatoriga TA 270/TA 271 või TA 300/TA 301, alljärgnevate süsteemi ühendatud seadmete lülitamisi: Pump ilma segistiventiilita küttekontuuris Pump ja temperatuuriandur kuumaveeboileri laadimisel Ringvoolupump Üld-pealevoolutemperatuuri andur. HSM abil, ühendatult koos Bosch Buslülituses juhtimismooduliga ja regulaatoriga TA 250 või TA 220, on võimalik juhtida ringvoolupumba lülitamist. Olenevalt kasutatavatest Bus-tarvititest, on võimalik kasutada kuni 10 HSM moodulit ühes süsteemis. Ülevaade võimalikest kombinatsioonidest: Regulaator Maksimaalne arv HSM mooduleid Bus-süsteemis TR TA TA 270/TA TA 300/TA Tab Tarnekomplekt Tarnekomplekti vaadake joonisel Tehnilised andmed Seadme mõõtmed Joonis 2 Nimipinged BUS 0 5 V DC HSM toide 230 V AC Regulaatori toide 17 2 V DC Pumbad 230 V AC Maksimaalne tarbitav vool A Maksimaalne tarbitav võimsus küttekontuuri pump 200 W kuumaveeboileri pump 100 W ringvoolupump 100 W Lubatav ümbritsev temperatuur HSM 0 60 C Kaitseklass Tab. 2 IP X2 e Pealevoolutemperatuuri anduri mõõteväärtused: C Ω VF/SF C Ω VF/SF Tab Tarvik Pealevoolutemperatuuri andur ( ), kinnitatav küttekontuuri segistiventiili pealevoolutoru külge.

5 Seadme andmed 1.. Süsteemi näide Süsteem koos TA 270 (joonis 3) või TA 271 (joonis ) TA 270/TA 271 võib juhtida üht ilma segistiventiilita küttekontuuri HK 0, mooduli HSM abil, ja üht segistiventiiliga küttekontuuri HK 1, mooduli HMM abil. Soovi korral on võimalik kumbagi neist küttekontuuridest alati juhtida ka ühe kaugjuhtimisseadme TF 20 abil. Iga järgmine segistiventiiliga küttekontuur HK 2 HK 10 vajab üht TF 20 ja üht HMM (maksimaalselt 9, joonis 3, või siis vastavalt joonis ). Seetõttu on võimalik kasutada regulaatoritega TA 270/TA 271 süsteemides maksimaalselt 11 TF 20, maksimaalselt 10 HMM ja üht HSM. B Bus-tarviti (TF 20, HSM ja HMM) kodeerida, vastavalt küttekontuuri ülesehitusele (vaadake ptk. 3.1). Lihtsustatud süsteemi skeemi vaadake joonisel 3 või siis vastavalt joonisel Süsteem koos TA 300 (joonis 5) või TA 301 (joonis 6) TA 300/TA 301 võib juhtida üht ilma segistiventiilita küttekontuuri HK 0, mooduli HSM abil, ja 10 segistiventiiliga küttekontuuri HK 1 HK 10, mooduli HMM abil. Soovi korral on võimalik igaüht neist küttekontuuridest alati juhtida ka ühe(igal küttekontuuril) kaugjuhtimisseadme TF 20 abil. Lisaks sellele, on võimalik TA 300/TA 301 abil juhtida üht kuumaveeboilerit WS 0 (ainult TA 300) ja 10 kuumaveeboilerit WS HSM mooduli abil. Seetõttu on võimalik kasutada regulaatoritega TA 300/TA 301 süsteemides maksimaalselt 11 TF 20, maksimaalselt 10 HMM ja maksimaalselt 10 HSM. B Bus-tarviti (TF 20, HSM ja HMM) kodeerida, vastavalt küttekontuuri ülesehitusele (vaadake ptk. 3.1). Lihtsustatud süsteemi skeemi vaadake joonisel 5 või siis vastavalt joonisel Kuumavee kuumutamine boileriga Kuumaveeboileri hüdraulilise ühendamise korral pärast hüdraulilist eraldajat või jaoturit: B Kuumaveeboileri temperatuuriandur ja laadimispump ühendada HSM mooduliga. Ainult TA 270/TA 300 kasutamise korral: kütteseade või kütteseade nr. 1 (kaskaadühenduse korral) koos BM 1 peab olema ainult kütteseade ilma kuumaveeboilerita. i Koos TR 220 või TA 250 on võimalik ainult ringvoolupumba juhtimine. B Kuumaveeboileri temperatuuriandur ja, vajaduse korral, kuumaveeboileri laadimispump ühendada kütteseadmega. 5

6 Paigaldamine Lisas kasutatud tähistuste selgitused Tähistuste selgitused joonistele 3 kuni 16 leheküljel 12: Süsteemide näited ja elektrilised ühendused: A Vooluvõrgu harutoos või pistikupesa AF Välistemperatuuri andur B Bus-tarviti B1 Kuumaveeboileri termostaat BM1 Bus-moodul HK 0 10 Küttekontuur HMM Kütte segistiventiili moodul HSM Kütte lülitusmoodul HW Hüdrauliline eraldi KKP Katlakontuuri pump KP Küttepump KW Külma vee ühendusnippel LP Boileri laadimispump M 1 10 Segistiventiili seademootor MF 1 10 P 0 10 SF TA 270 TA 271 TA 300 TA 301 TB1 TF20 VF WS WW Z ZP Pealevoolutemperatuuri andur segistiventiiliga küttekontuuris Küttekontuuri ringvoolupump Kuumaveeboileri temperatuuriandur (NTC) Välistemperatuuri poolt tüüritav temperatuuriregulaator Välistemperatuuri poolt tüüritav temperatuuriregulaator Välistemperatuuri poolt tüüritav temperatuuriregulaator Välistemperatuuri poolt tüüritav temperatuuriregulaator Temperatuuripiiraja Kaugjuhtimisseade Pealevoolutemperatuuri andur Kuumaveeboiler Kuumavee ühendusnippel Ringvoolu ühendusnippel Ringvoolupump 1) Juhul, kui iga küttekontuuri juhitakse ühe, vaid selle kontuuri jaoks ettenähtud TF20 abil, võib välistemperatuuri poolt tüüritava regulaatori paigaldada soojusallika kõrvale. 2) Lisatarvik. 3) Ainult SF või B1 ühendada. 2. Paigaldamine Üksikasjaliku süsteemi skeemi hüdrauliliste komponentide ja nende juurde kuuluvate juhtimiselementide paigaldamiseks palume Teil leida projekti joonistest või seletuskirjast Paigaldus Oht: elektrilöögi võimalus! B Enne elektriliste ühenduste teostamise alustamist peab kütteseadme ja kõigi teiste Bus-tarvitite toitepinge välja lülitama. i Vigade ärahoidmiseks seadme toimimisel: B Bus-tarvitite vahele jätta vähemalt 100 mm vahekaugus. Tarviku võib kinnitada: B selleks ettenähtud kohale seinal, B paigaldussiinile, B paigaldussiinidega varustatud lülituskilpi(-kappi). Paigalduse ettevalmistamine (joonis 7): B Kruvid (c) lahti keerata, katteosa (a) eemaldada. B Kruvi (c1) lahti keerata, juhtmete kate eemaldada. Kinnitamine seinale (joonis 8): B Sokkel (b) kinnitada seinale. Kinnitamine paigaldussiinile (joonis 9): B Tarvik paigutada kinnituskõrvadega (d) paigaldussiini ülaservale. B Tarvik allapoole keerata ja haakidega (e) paigaldussiini allserva nõutavasse asendisse kinnitada. 6

7 Paigaldamine Paigaldussiinilt mahavõtmine (joonis 10): B Kruvikeeraja lükata läbi soklis (b) oleva ava. B Kruvikeerajaga ülespoole tõugata, sellega vabastada haagid (e) paigaldussiinilt (h). B Sokkel (b) ülespoole keerata ja eemaldada. Korpus pärast elektriliste ühenduste teostamist sulgeda (joonis 11): B Elektrilised ühendused teostada vastavalt peatükile 2.2. B Pingutuslõdvestid ligi tõmmata. B Juhtmekate kohale asetada ja kruviga (c1) kinnitada. B Katteosa (a) kohale asetada ja kruvidega (c) kinnitada. i Juhtmekate tagab kindla kaitse vahelduvvooluvõrgu- ja madalpingeosa vahel! Tarviku paigaldus B Tarvik paigaldada vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja tarnekomplekti kuuluvale paigaldusjuhendile Elektriline ühendamine Madalpingeosa Busühenduste teostamine B Bus-ühendus moodulilt HSM teiste Bustarvititeni (joonis 12): Kasutada -soonelist fooliumvarjestusega vaskkaablit, mille iga soone ristlõige on vähemalt 0,25 mm 2. Sellega on juhtmed kaitstud väliste segavate tegurite mõju eest (näiteks jõukaablid, elektritranspordi toitekaablid, trafo-alajaamad, raadio- ja teleaparatuur, mikrolaineseadmed jmt.). B Kõik 2-V (mõõtevoolu) juhtmed paigaldada eraldatult 230 V või 00 V pingega juhtmetest, vältimaks induktiivset mõjutamist (minimaalne vahekaugus 100 mm). B Andurite juhtmete pikendamisel peab järgima alljärgnevaid juhtmete ristlõikeid: kuni 20 m juhtme pikkuse korral: 0,75 kuni 1,50 mm 2 kuni 30 m juhtme pikkuse korral: 1,0 kuni 1,50 mm 2 üle 30 m juhtme pikkuse korral: 1,50 mm 2 B Maksimaalne juhtmete pikkus Busühenduste korral: maksimaalne vahekaugus kõige kaugemate Bus-tarvitite vahel ca 150 m, kõigi Bus-juhtmete kogupikkus ca 500 m. Kasutage installeerimisel harutoose, see aitab juhtmete üldpikkust vähendada. B Juhtmed kindlasti paigaldada piiskvee eest kaitstult, tõmmates läbi eelpaigaldatud torude ning näha ette pingutuslõdvestid. i Toimimishäirete ärahoidmiseks: B Bus-tarvitite all ei tohi olla mingeid ristuvaid ühendusjuhtmeid. B Põhiliselt ühendada klemm 1 klemmiga 1 jne. 7

8 Paigaldamine Juhtmesoonte jaotus: 1= Madalpinge toitejuhtmed 17 2 V DC 2 =Andme-edastusjuhe (Bus-High = Buskõrge) = GND (maandus) 6 = Andme-edastusjuhe (Bus-Low = Busmadal) V AC ühendused B Vastavalt kehtivatele eeskirjadele kasutada ühendusteks vähemalt elektrikaablit, tüüp H05VV (NYM- ). B Süsteemi osade juurde viivad juhtmed valida võrdse kvaliteediga. B Juhtmed kindlasti paigaldada piiskvee eest kaitstult, tõmmates läbi eelpaigaldatud torude ning näha ette pingutuslõdvestid. B Kindlasti paigaldada juhtmekatted. Need tagavad kindla kaitse võrgupinge- ja madalpingeosade vahel (joonis 11). i Süsteemi osade maksimaalne tarbitav võimsus ei tohi olla suurem, kui ette nähtud (vaadake peatükk 1.2). Mitme tarviti ühendamisel (kütteseade jne): B Juhul, kui maksimaalne tarbitav vool ületab seadme sisendiga ühendatud elektromagnetilise eraldusseadme, kontaktide vahega vähemalt 3 mm (näit. kaitse, LS-lüliti), rakendusvoolu, peab tarvititele paigaldama eraldi kaitsmed Tähtsad nõuanded Juhul, kui ühendussild klemmide 13 ja 1 vahelt eemaldada, jääb ringvoolupump (P) seisma. TA 270 või TA 300 ühendamine (joonis 13): Ühendatult TA 270 või TA 300-ga on kõik funktsioonid aktiivsed! B Kuumaveeboileri temperatuuriandur (SF) ja kuumaveeboileri laadimispump (LP) ühendada HSM mooduliga. Või B Kuumaveeboileri temperatuuriandur (SF) ja, vajaduse korral, kuumaveeboileri laadimispump (LP) ühendada kütteseadmega. Üldise pealevoolutemperatuuri andur (VF) kaskaadühenduse korral: B pealevoolutemperatuuri andur ühendada mooduliga HSM koodiga «1». B Hüdraulilise eraldaja kasutamisel tarvikute programmist, selle juurde kuuluv sukeldatav andur ühendada mooduliga HSM koodiga «1». TA 271 või TA 301 ühendamine (joonis 1): Ühendatult TA 271 või TA 301-ga on kõik funktsioonid aktiivsed! B Kuumaveeboileri temperatuuriandur (SF) ja kuumaveeboileri laadimispump (LP) ühendada HSM mooduliga. TA 250 (joonis 15) või TR 220 (joonis 16) ühendamine: Ühendatult TA 250 või TR 220-ga on võimalik ainult ringvoolupumba juhtimine! B Kuumaveeboileri temperatuuriandur (SF) ja, vajaduse korral, kuumaveeboileri laadimispump (LP) ühendada kütteseadmega. 8

9 Kasutusele võtmine 3. Kasutusele võtmine Kodeerimine B B Enne koodilülitite lülitamist: Kogu küttesüsteemi toitepinge (230 V AC) välja lülitada. Koodilüliti (f) seadistada vastavalt regulaatori kirjeldusele või kaugjuhtimisseadme juhendile (koodilüliti tehaseseadistuses vt. joonis 17). Seadme toimimisel helendub valgusdiood (g) pidevalt Seadistused Kuumaveeboileri ühendamisel mooduliga HSM: B Kütteseadmel seadistada kütte pealevoolutemperatuur vähemalt nii kõrgeks, kui on soovitav kuumaveeboileri laadimistemperatuur. B Kütteseadmel kuumavee temperatuuriregulaator, juhul, kui see on olemas, seadistada vähemalt nii kõrgeks, kui seda on võimalik maksimaalne regulaatoril seadistatav temperatuur. B Suvine toimimismoodus kuumavee kuumutamisel: Küte lülitada välja ainult välistemperatuuri poolt tüüritava regulaatoriga Pumba kinnikiilumisvastane kaitse Ühendatud pumpi kontrollitakse ja pärast 2- tunnilist seismist lülitatakse lühikeseks ajaks sisse. Sellega välditakse pumpade kinnikiilumist. 9

10 Rikete otsing. Rikete otsing Valgusdioodi (g) abil on võimalik kindlaks määrata tarviku mistahes toimimismoodust. Täpseks rikete määramiseks on võimalik kasutada ka regulaatori või ühendatud kaugjuhtimisseadme näidikule ilmuvaid rikketeateid. Muud nõuanded on ära toodud alljärgnevas lisas. 10 Valgusdioodi LED näit HSM mooduli reaktsioon Rike/abinõu Pidevalt Normaalne toimimine. Pole mingeid rikkeid. Vilgub 1 korral HSM seesmine viga; asendada HSM. Vilgub 2 korral Küttekontuuri pump on sisse lülitu- Toitekaabli juhtmete lühis. Ühendatud nud ja ringvoolupump välja lülitu- regulaatoril pole toitepinget. nud. HSM koos kuumaveeboileri temperatuurianduriga (SF): juhul, kui kuumaveeboileri temperatuur langeb alla 10 C, lülitub kuumaveeboileri pump sisse. HSM koos kuumaveeboileri termostaadiga (B1): juhul, kui kuumaveeboileri temperatuur on alla seadistatud nõutavat väärtust, lülitub kuumaveeboileri pump sisse. Vilgub 3 korral Küttekontuuri pump on sisse lülitu- Bus-juhtme valeühendus, katkestus või nud ja ringvoolupump välja lülitu- lühis, vajaduse korral on võimalik nud. HSM koos kuumaveeboileri avariimoodusel toimimine. temperatuurianduriga (SF): juhul, kui kuumaveeboileri temperatuur tlangeb alla 10 C, lülitub kuumaveeboileri pump sisse. HSM koos kuumaveeboileri termostaadiga (B1): juhul, kui kuumaveeboileri temperatuur on alla seadistatud nõutavat väärtust, lülitub kuumaveeboileri pump sisse. Vilgub korral Küttekontuuri pump on sisse Valesti kodeeritud HSM, regulaator või üks lülitunud ja ringvoolupump välja kaugjuhtimsseadmeist (lisatarvik). lülitunud. HSM koos kuumaveeboileri temperatuurianduriga (SF): juhul, kui kuumaveeboileri temperatuur langeb alla 10 C, lülitub kuumaveeboileri pump sisse. HSM koos kuumaveeboileri termostaadiga (B1): juhul, kui kuumaveeboileri temperatuur on alla seadistatud nõutavat väärtust, lülitub kuumaveeboileri pump sisse. Vilgub 5 korral Kuumaveeboileri laadimispump Kuumaveeboileri (SF) anduri katkestus. välja lülitunud. Pealevoolutemperatuuri anduri (VF) katkestus. Tab.

11 Lisa Lisa /G /G 11

12 Lisa ϑ ϑ ϑ ϑ 3 12

13 Lisa ϑ ϑ ϑ ϑ

14 Lisa a h 2. b e b c1 c h /G b R a c /G 6mm 6mm 3,5mm b c d /G e A A d /G B B B O 1

15 Lisa HSM L N L N L N L N M M M V-AC P LP ZP VF SF B1 3) 3) Bosch Heatronic BM1 ST1 SK A F R F ST9 TA-Modul AF TA 270 TA R 13 15

16 Lisa HSM L N L N L N L N 7 9 M M M V-AC P LP ZP VF SF B1 3) 3) A F R F TA 271 TA AF O 16

17 Lisa HSM L N L N 230 V-AC M ZP Bosch Heatronic BM1 ST1 SK R F A F ST9 TA-Modul AF TA R 15 17

18 Lisa HSM L N L N 230 V-AC M ZP Bosch Heatronic BM1 ST1 SK R F TR A F ST9 TA-Modul R f g /G 17 18

19 Lisa 19

20 A. Deglava iela 60 LV 1035 R ga Latvija Tel

Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού FW 200 για λέβητες με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού FW 200 για λέβητες με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 612 481-00.1R Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού FW 200 για λέβητες με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο US Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Επισκόπηση των στοιχείων χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Pesumasin Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna

Pesumasin Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna ET Kasutusjuhend 2 EL Οδηγίες Χρήσης 17 HU Használati útmutató 34 LV Lietošanas instrukcija 50 Pesumasin Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna ZWG 6120K Sisukord Ohutusinfo _ 2 Ohutusjuhised _ 3 Jäätmekäitlus

Διαβάστε περισσότερα

SÜVAVEEPUMBAD SQ, SQE

SÜVAVEEPUMBAD SQ, SQE SÜVAVEEPUMBAD SQ, SQE Enne paigaldustööde algust tuleb käesolevad paigaldus- ja kasutusjuhendid hoolikalt läbi lugeda. Paigaldamine ja kasutamine peab vastama ka kohalikele eeskirjadele ning aktsepteeritud

Διαβάστε περισσότερα

Condens 7000 W. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Έγγραφο σχεδιασμού ZSBR 16-3 A ZSBR 28-3 A ZBR 28-3 A ZBR 42-3 A ZSBE 16-3 A ZSBE 28-3 A

Condens 7000 W. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Έγγραφο σχεδιασμού ZSBR 16-3 A ZSBR 28-3 A ZBR 28-3 A ZBR 42-3 A ZSBE 16-3 A ZSBE 28-3 A Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 16-3 A ZSBR 28-3 A ZBR 28-3 A ZBR 42-3 A ZSBE 16-3 A ZSBE 28-3 A Έγγραφο σχεδιασμού EL 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επιλογή συστήματος.......................

Διαβάστε περισσότερα

Vektoralgebra seisukohalt võib ka selle võrduse kirja panna skalaarkorrutise

Vektoralgebra seisukohalt võib ka selle võrduse kirja panna skalaarkorrutise Jõu töö Konstanse jõu tööks lõigul (nihkel) A A nimetatakse jõu mooduli korrutist teepikkusega s = A A ning jõu siirde vahelise nurga koosinusega Fscos ektoralgebra seisukohalt võib ka selle võrduse kirja

Διαβάστε περισσότερα

ESF5511LOX ESF5511LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 41

ESF5511LOX ESF5511LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 41 ESF5511LOX ESF5511LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 41 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED...

Διαβάστε περισσότερα

Kompleksarvu algebraline kuju

Kompleksarvu algebraline kuju Kompleksarvud p. 1/15 Kompleksarvud Kompleksarvu algebraline kuju Mati Väljas mati.valjas@ttu.ee Tallinna Tehnikaülikool Kompleksarvud p. 2/15 Hulk Hulk on kaasaegse matemaatika algmõiste, mida ei saa

Διαβάστε περισσότερα

preciz.hu Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu Šaldytuvas-šaldiklis ZRB36101WA ZRB36101XA

preciz.hu Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu Šaldytuvas-šaldiklis ZRB36101WA ZRB36101XA ET EL HU LV LT Kasutusjuhend 2 Οδηγίες Χρήσης 13 Használati útmutató 26 Lietošanas instrukcija 38 Naudojimo instrukcija 50 Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu

Διαβάστε περισσότερα

Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks: www.electrolux.com/productregistration

Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks: www.electrolux.com/productregistration EMS20300...... ET MIKROLAINEAHI KASUTUSJUHEND 2 EL ΦΟΎΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 32 SK MIKROVLNNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 47 SL MIKROVALOVNA PEČICA NAVODILA

Διαβάστε περισσότερα

Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu Šaldytuvas-šaldiklis

Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu Šaldytuvas-šaldiklis ET Kasutusjuhend 2 EL Οδηγίες Χρήσης 14 HU Használati útmutató 27 LV Lietošanas instrukcija 41 LT Naudojimo instrukcija 53 Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRI- PAIGALDUSTÖÖD

ELEKTRI- PAIGALDUSTÖÖD ELET- PAGALTÖÖ 1 2 3 4 äesolev õppematerjal on tõlgitud ja kohandatud iikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 ja sellest tuleneva rakenduskava nimressursi arendamine alusel prioriteetse

Διαβάστε περισσότερα

Pliidiplaat Εστίες Plīts Placa

Pliidiplaat Εστίες Plīts Placa ET EL LV PT 2 16 33 48 Pliidiplaat Εστίες Plīts Placa ZEL6640XBA Sisukord Ohutusinfo 2 Ohutusjuhised 3 Seadme kirjeldus 5 Igapäevane kasutamine 7 Vihjeid ja näpunäiteid 9 Puhastus ja hooldus 10 Veaotsing

Διαβάστε περισσότερα

Kaudse kuumutusega soojaveeboiler STORACELL

Kaudse kuumutusega soojaveeboiler STORACELL Paigaldus- ja hooldusjuhend spetsialistile Kaudse kuumutusega soojaveeboiler STORACELL ühendamiseks JUNKERSi soojuspumbaga 6 720 610 242-00.2O SW 290-1 SW 370-1 SW 450-1 6 720 614 207 (2007/05) OSW Sisukord

Διαβάστε περισσότερα

A) PAIGALDUS. B) KUIDAS KASUTADA CB-d

A) PAIGALDUS. B) KUIDAS KASUTADA CB-d A) PAIGALDUS 1) KUHU JA KUIDAS PAIGALDADA CB SAATJA a) Paigaldage saatja nii, et see oleks mugavalt käepärane kasutamiseks. b) Teie CB saatja ei tohi segada sõiduki juhti ega kaasreisijat. c) Saatja paigaldamisel

Διαβάστε περισσότερα

ESF4510LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE

ESF4510LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE ESF4510LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 60 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED...

Διαβάστε περισσότερα

FR 100 FR 110 Για λέβητες με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS ή με αναλογική διεπαφή 1-2-4

FR 100 FR 110 Για λέβητες με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS ή με αναλογική διεπαφή 1-2-4 6 720 612 481-00.1R Θερμοστάτης χώρου με διαφορικό σύστημα ηλιακού FR 100 FR 110 Για λέβητες με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS ή με αναλογική διεπαφή 1-2-4 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR

Διαβάστε περισσότερα

Projekteerija: OÜ Pakrum tel Kontaktisik: Aivo Veisman

Projekteerija: OÜ Pakrum tel Kontaktisik: Aivo Veisman 1 1. EHITUSOBJEKT, KONTAKTISIKUD 1.1. EHITUSOBJEKT Ehitusobjekt: Ärihoone Ehitise tüüp: Uusehitis Aadress: Tartu, Turu tn. 2, Soola tn. 8 Tellija: Kontaktisikud: AS Arhitektuuribüroo Kalle Rõõmus Vello

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα Μάιος 2013 Περιεχόμενα Condens 3000 W ZWB 28-3 C Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπίκνωσης 28-42 kw Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZWBR 35-3 A 1 Condens

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Condens 3000 W ZWB 28-3 C Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZBR 42-3 A. Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης.

Περιεχόμενα. Condens 3000 W ZWB 28-3 C Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZBR 42-3 A. Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης. Περιεχόμενα Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης 28-42 kw Condens 3000 W ZWB 28-3 C Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZBR 42-3 A 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου 24-35 kw Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD Gaz 7000

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120 Mini 700089 V2/0715 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 226 1.1 Οδηγίες χρήσης... 226 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 228 1.3 Πηγές κινδύνου...

Διαβάστε περισσότερα

NORDdiffuser Õhujaotajad

NORDdiffuser Õhujaotajad NORDdiffuser Õhujaotajad www.etsnord.ee NORDdiffuser DSS Sissepuhkeplafoon DSE Väljatõmbeplafoon DVP Sissepuhkeplafoon DVS Väljatõmbeplafoon SFU Sissepuhke-, väljatõmbeplafoon DKC Õhujaotaja DKA Õhujaotaja

Διαβάστε περισσότερα

Αξεσουάρ. Δέκτες για τα συστήματα ελέγχου 445R και 460R. Τηλεχειριστήριο για έλεγχο παλμών

Αξεσουάρ. Δέκτες για τα συστήματα ελέγχου 445R και 460R. Τηλεχειριστήριο για έλεγχο παλμών Αξεσουάρ Δέκτες για τα συστήματα ελέγχου 445R και 460R Μονοκάναλος δέκτης HEI 1 στο ξεχωριστό περίβλημα με καλώδιο σύνδεσης 7,0 m, 3κλωνο Λειτουργία: Παλμός Συχνότητα: 868,3 MHz Δικάναλος δέκτης HEI 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXM

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXM ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXM 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 3.Περιγραφή του πίνακα 3.1 Πρόσοψη 3.2 Ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΑΔΑΜΗΣ Δ.Κ. / Τ.Κ. E.T. ΕΓΓ/ΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΓΚΥΡΑ ΓΙΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΡΟΣ 5 2.728 1.860 36 1.825 69 3,8% 152 8,3% 739 40,5%

Διαβάστε περισσότερα

Kasutusjuhend Magnetdosaatorpump gamma/ X, GMXa

Kasutusjuhend Magnetdosaatorpump gamma/ X, GMXa Kasutusjuhend Magnetdosaatorpump gamma/ X, GMXa ET Palun lugege esmalt kasutusjuhend täielikult läbi. Mitte ära visata. Installatsiooni- ja käsitsemisvigadest tingitud kahjude eest vastutab käitaja. Kasutusjuhendi

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης

Bιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης 4/ Bιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης ABB Τιμοκατάλογος Ηλεκτρολογικού Υλικού, Ιανουάριος 203 Bιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης Bιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης 4/2 Μεταγωγικοί διακόπτες εκκέντρου, ΟΝ 4/26 Τηλεχειριζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

KASUTUSJUHEND 2 NOTICE D'UTILISATION 15 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 30 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 46 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 60 ET FR EL LV LT

KASUTUSJUHEND 2 NOTICE D'UTILISATION 15 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 30 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 46 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 60 ET FR EL LV LT EC2200AOW2 ET FR EL LV LT SÜGAVKÜLMKIRST CONGÉLATEUR COFFRE ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA ŠALDYMO DĖŽĖ KASUTUSJUHEND 2 NOTICE D'UTILISATION 15 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 30 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 46

Διαβάστε περισσότερα

Digi-TV vastuvõtt Espoo saatjalt

Digi-TV vastuvõtt Espoo saatjalt Digi-TV vastuvõtt Espoo saatjalt Digi-TV vastuvõtuks Soomest on võimalik kasutada Espoo ja Fiskars saatjate signaali. Kuna Espoo signaal on üldjuhul tugevam, siis kasutatakse vastuvõtuks põhiliselt just

Διαβάστε περισσότερα

President Herbert ASC autoraadiojaama kasutusjuhend

President Herbert ASC autoraadiojaama kasutusjuhend President Herbert ASC autoraadiojaama kasutusjuhend PAIGALDAMINE 1)Raadiosaatja paigaldamine Raadiosaatja paigaldamisel jälgige järgmisi nõudeid a) ergonoomilisus, kasutamine peab olema mugav, juurdepääs

Διαβάστε περισσότερα

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid Doksütsükliin

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid Doksütsükliin Pakendi infoleht: teave kasutajale Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid Doksütsükliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRI- PAIGALDUSTÖÖD

ELEKTRI- PAIGALDUSTÖÖD ELET- PAGALTÖÖ 1 2 3 4 äesolev õppematerjal on tõlgitud ja kohandatud iikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 ja sellest tuleneva rakenduskava nimressursi arendamine alusel prioriteetse

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-!  #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6-1

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΙΣΘΗΤΗΤΗΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ -02 ΧΩΡΟΥ τύπου IRC... -02 ΧΩΡΟΥ τύπου Excel-10... -02 ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ... -03 ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΑ... -03 ΕΠΑΦΗΣ... -04 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... -04 FAN COILS... -04 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tallinna Tehnikaülikool Mehaanikainstituut Rakendusmehaanika õppetool. Andrus Salupere. Staatika /EMR0010/ Loengukonspekt

Tallinna Tehnikaülikool Mehaanikainstituut Rakendusmehaanika õppetool. Andrus Salupere. Staatika /EMR0010/ Loengukonspekt Tallinna Tehnikaülikool Mehaanikainstituut Rakendusmehaanika õppetool Andrus Salupere Staatika /EMR0010/ Loengukonspekt Tallinn 2006 Eessõna Käesolev loengukonspekt on mõeldud kasutamiseks Tallinna Tehnikaülikooli

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα Ελέγχου, Μετρήσεων και Ασφαλείας. BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG Münsterstraße 135-137 D-46397 Bocholt

Όργανα Ελέγχου, Μετρήσεων και Ασφαλείας. BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG Münsterstraße 135-137 D-46397 Bocholt Ihr Fachhändler: Benning TA 1 TA 1 Κωδικός 044124 Κροκοδειλάκια ασφαλείας Ø 4 mm, δύο κομμάτια, κόκκινο/ μαύρο, επαγγελματικός εξοπλισμός, CAT III 1.000 V Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG Münsterstraße

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος θέρμανσης! το τεμ. 99. ΜΜ 22 / Iσχύει από 21/10 έως 1/12/2015

Κατάλογος θέρμανσης! το τεμ. 99. ΜΜ 22 / Iσχύει από 21/10 έως 1/12/2015 Κατάλογος θέρμανσης! 5000-13000 Οµπρέλα θέρµανσης τύπου µανιτάρι Σε 4 χρώµατα Απόδοση 13kw/41000 BTU Συνολικό ύψος: 2,21 m ιάσταση βάσης: 46x8,6 cm ιάσταση δεξαµενής: 37,8x78 cm Κωδ. 400725-726-727-728

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2010 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθύνων Βιομηχανικού Υλικού Χαμηλής Τάσης & Ηλεκτροκίνησης Αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -02 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ... -02 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ... -0 ΕΝΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ... -04 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ... -05 FAN COILS / ΜΙΚΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -10 ΜΟΝΟΥ/ΔΙΠΛΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ... -10 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

D A T A S H E E T EC3. µ ECD-001 η. EC3-33x α µ α α. α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω

D A T A S H E E T EC3. µ ECD-001 η. EC3-33x α µ α α. α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω EC3-33x α µ α α µ α α µ α µα µ. µα α α α µ ( αµ α µα α α DIN α α ) α µ α ( α ). µα α α α µ ω ω ω µ µ ω α.( µα, α, α µ, α µ α.α.) µ ω α αµ ω α α α α α µ TCP/IP Ethernet ω ω α α α α α α µ α ω LONWORKS ω

Διαβάστε περισσότερα

EESTI VABARIIGI TARTU ÜLIKOOLI TOIMETUSED ACTA ET С0МЕШТ10Ш UNIVERSITATIS TARTUENSIS (DORPATENSIS) HUMANIORA TARTU 1926

EESTI VABARIIGI TARTU ÜLIKOOLI TOIMETUSED ACTA ET С0МЕШТ10Ш UNIVERSITATIS TARTUENSIS (DORPATENSIS) HUMANIORA TARTU 1926 EESTI VABARIIGI TARTU ÜLIKOOLI TOIMETUSED ACTA ET С0МЕШТ10Ш UNIVERSITATIS TARTUENSIS (DORPATENSIS) HUMANIORA IX TARTU 1926 EESTI VABARIIGI TARTU ÜLIKOOLI ACTA ET (10Ю1ЕШТ10Ш UNIVERSITATIS TARTUENSIS (DORPATENSIS)

Διαβάστε περισσότερα

Püsimagneti liikumine juhtme suhtes

Püsimagneti liikumine juhtme suhtes 2.3. Faraday katsed Suure avastuse sünnihetk on teaduse ajaloos harva teada kuupäevalise täpsusega. Elektromagnetilise induktsiooni avastamine kuulub aga nende harvade erandite hulka. See on nii tänu avastuse

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2011 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθυντής Βιομηχανικών προϊόντων ελέγχου & Φωτοβολταϊκών συστημάτων Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έκδοση που έχετε στα χέρια σας είναι μια προσπάθεια να γίνει πιο κατανοητό το κεφάλαιο των ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Διαφορικός Λογισμός) Περιέχονται: Eπισημάνσεις στη θεωρία και ταυτόχρονη εφαρμογή τους στις

Διαβάστε περισσότερα

LOFY Füüsika kui loodusteadus (2 EAP)

LOFY Füüsika kui loodusteadus (2 EAP) LOFY.01.108 Füüsika kui loodusteadus (2 EAP) 1. Sissejuhatus... 1 I. Teoreetilised alused... 4 2. Mõtlemisviisid... 4 3. Teaduslik mõtlemisviis... 5 4. Loodusteadusliku mõtlemisviisi kujundamine... 6 Kirjandus...

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Kodune helisüsteem. Kasutusjuhend MHC-GT5D. Alustamine. Plaadi/USB taasesitus. USB-ülekanne. Tuuner BLUETOOTH. Heli reguleerimine.

Kodune helisüsteem. Kasutusjuhend MHC-GT5D. Alustamine. Plaadi/USB taasesitus. USB-ülekanne. Tuuner BLUETOOTH. Heli reguleerimine. Kodune helisüsteem Kasutusjuhend Alustamine Plaadi/USB taasesitus USB-ülekanne Tuuner BLUETOOTH Heli reguleerimine Muud toimingud Lisateave MHC-GT5D HOIATUS Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήµατος

Εγχειρίδιο συστήµατος Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Συστήµατα κίνησης µε συµβατότητα ECOFAST Έκδοση /006 8008 / EL Εγχειρίδιο συστήµατος SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

5ppm/ SOT-23 AD5620/AD5640/AD5660. nanodac AD5660 16 AD5640 14 AD5620 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8 SOT-23/MSOP 480nA 5V 200nA 3V 3V/5V 16 DAC.

5ppm/ SOT-23 AD5620/AD5640/AD5660. nanodac AD5660 16 AD5640 14 AD5620 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8 SOT-23/MSOP 480nA 5V 200nA 3V 3V/5V 16 DAC. 5ppm/ SOT-23 12/14/16nanoDAC AD562/AD564/AD566 nanodac AD566 16 AD564 14 AD562 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8SOT-23/MSOP 48nA 5V 2nA 3V 3V/5V 16 DAC 3 to SYNC 1. 1212/14/16nanoDAC 2. 1.25V/2.5V 5ppm/ 3. 8SOT-23

Διαβάστε περισσότερα

1 Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων. 2. Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα. 3 Πίνακες Διανομής και Ερμάρια. 4 Βιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης

1 Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων. 2. Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα. 3 Πίνακες Διανομής και Ερμάρια. 4 Βιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης Ηλεκτρολογικό Υλικό Τιμοκατάλογος 2013 1 Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων 2. Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα 3 Πίνακες Διανομής και Ερμάρια 4 Βιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης 5 Ηλεκτρονικά Προϊόντα Αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Wyeth Lederle Pharma GmbH A-1150 Vienna

Wyeth Lederle Pharma GmbH A-1150 Vienna PAKENDI INFOLEHT Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu arsti või apteekriga. - Ravim on välja

Διαβάστε περισσότερα

Hoonekanalisatsioon. Eluks vajalikud ühendused

Hoonekanalisatsioon. Eluks vajalikud ühendused Hoonekanalisatsioon Eluks vajalikud ühendused Hea klient! Tere tulemast tutvuma hoonekanalisatsiooni käsitleva kataloogiga. Siit leiate teavet meie tootevaliku kohta, saate näpunäiteid ja nõu paigaldusest

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 01/2015 siemens.gr Αγαπητοί συνεργάτες, σας παρουσιάζουμε τον τιμοκατάλογό μας 01/2015, με νέα πρωτοποριακά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: EC5231AOW CS Truhlicová mraznička Návod k použití 2 ET Sügavkülmkirst Kasutusjuhend 16 FR Congélateur coffre Notice d'utilisation 30 EL Οριζόντιος καταψύκτης Οδηγίες Χρήσης 45 2 www.electrolux.com OBSAH

Διαβάστε περισσότερα

5. DETAILI SISEPINNA OMADUSED. ehk. Eelnevast: Ristlõike vastupanuvõime sõltub varda koormamise viisist. σ epüür N. τ epüür. max. Joonis 5.

5. DETAILI SISEPINNA OMADUSED. ehk. Eelnevast: Ristlõike vastupanuvõime sõltub varda koormamise viisist. σ epüür N. τ epüür. max. Joonis 5. 5. DETL SSEPNN OMDUSED 66 5. DETL SSEPNN OMDUSED 5.. Ristlõige kui varda tugevuse mõõt Tugevusanalüüsi oluline küsimus: Kas detaili ristlõike kuju ja mõõtmed on optimaalsed? ek Jäme varras on tugevam,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τιμοκατάλογος

Συνοπτικός τιμοκατάλογος Συνοπτικός τιμοκατάλογος Βιομηχανικό υλικό χαμηλής τάσης Νέοι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος AF Tάσεις πηνίου:100...250 V AC / DC 250...500 V AC / DC 24...60 V AC / 20...60 V DC 2 Νέοι τηλεχειριζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Μπουτόν διαιρούμενα Φ22, απολύτως στεγανά ΙΡ65 S.B.

Μπουτόν διαιρούμενα Φ22, απολύτως στεγανά ΙΡ65 S.B. Μπουτόν διαιρούμενα, απολύτως στεγανά ΙΡ65 S.B. w Ανενεωμένη και εκσυγχρονισμένη σειρά μπουτόν σύμφωνα με τους Διεθνείς κανονισμούς: ΕΝ 60529, ΝΕΜΑ, UL-508, και CE w Μηχανική αντοχή 1.000.000 χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Είδη γειώσεων. Γείωση λειτουργίας:

Είδη γειώσεων. Γείωση λειτουργίας: Εισαγωγή Γείωση: Η αγώγιμη σύνδεση των μεταλλικών τμημάτων των συσκευών που σε κανονική λειτουργία δεν είναι υπό τάση με τη γη (ηλεκτρόδιο γείωσης). Εγκατάσταση γείωσης: Ένα ή περισσότερα συνδεδεμένα ηλεκτρόδια

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk Extreme. 823 0064 010 e

Nilfisk Extreme. 823 0064 010 e Nilfisk Extreme Kasutajajuhend Lietošanas instrukcijas Naudojimo instrukcija Instrukcja obsługi Návod k použití Navodila za uporabo Használati utasítás Návod na použitie Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению

Διαβάστε περισσότερα

µ EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α µ α 8 µ α 1 Digital Scroll α 7 EC3-652 807 534 808 046 EC3-651 807 533 808 045

µ EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α µ α 8 µ α 1 Digital Scroll α 7 EC3-652 807 534 808 046 EC3-651 807 533 808 045 µ ALCO EC3-6xx / EC3-8xx / EC3-9xx α α α α µ α µα µ α µα α µ (rack) µ α µ. α α α α µ α α µ α µα α µ α µ. α µα µ α µα µ α, µ : TCP/IP Ethernet µ α α µ LON Echelon. TCP/IP µα µ α α α µ µ α α α α α. µ LON

Διαβάστε περισσότερα

2010 ASEC INDUSTRIES PTE LTD

2010 ASEC INDUSTRIES PTE LTD 2010 ASECINDUSTRIESPTELTD No.1UpperAljuniedLink, #0802,JooSengWarehouseBlockA,Singapore367901 TEL:(65)63834368/62842051 FAX:(65)63834369 Email:shirleytan@asec.com.sg Website:www.asec.com.sg [SWITCHESCATALOGUE]

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Οδηγίες ασφαλείας. 4 Εγκατάσταση προϊόντος. 8 CE Δήλωση συμμόρφωσης. Σελ. 1. Σελ. 2 2.1. Εισαγωγή στο προϊόν. Σελ. 2 2.

Περιεχόμενα. 1 Οδηγίες ασφαλείας. 4 Εγκατάσταση προϊόντος. 8 CE Δήλωση συμμόρφωσης. Σελ. 1. Σελ. 2 2.1. Εισαγωγή στο προϊόν. Σελ. 2 2. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης 4A Αρθρωτή μονάδα ελέγχου για ή μοτέρ 4Vdc Management System ISO 9:8 www.tuv.com ID 9543769 EL Περιεχόμενα Οδηγίες ασφαλείας Σελ. Εισαγωγή στο προϊόν Σελ.. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2013 Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 10/2013 Answers for industry. Xάρης Συγγενιώτης Διευθύνων Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Πλεονεκτήματα Δεν σπάνε Δεν βάζουν νερό 60.000 ώρες λειτουργίας Εύκολα στην εγκατάσταση Γεμισμένα με ρητίνη για απόλυτη στεγανότητα Καλύτερη απαγωγή θερμότητας άρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» - MIS 383583

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» - MIS 383583 ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» - MIS 383583 Υποέργο 11: 3D Προσομοίωση της κατεργασίας της διάτρησης, βασισμένη στον προγραμματισμό συστήματος CAD Παραδοτέο του Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

7AAC63-90 SINGLE-PHASE MOTORS PERMANENT CAPACITOR 7AACC SINGLE-PHASE MOTORS CAP START - CAP RUN. squirrel cage induction motors 7AACC63-100

7AAC63-90 SINGLE-PHASE MOTORS PERMANENT CAPACITOR 7AACC SINGLE-PHASE MOTORS CAP START - CAP RUN. squirrel cage induction motors 7AACC63-100 7AAC63-90 SINGLE-PHASE MOTORS PERMANENT CAPACITOR squirrel cage induction motors 7AACC63-100 SINGLE-PHASE MOTORS CAP START - CAP RUN Electric Motors Division WELLINGBOROUGH 7AACC63-100 EXICO LIMITED, 16

Διαβάστε περισσότερα

SGI-1.1 Allen-Bradley com/manuals/gi

SGI-1.1 Allen-Bradley  com/manuals/gi SGI-1.1 Allen-Bradley http://www.ab. com/manuals/gi Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley DriveExplorer DriveTools32 SCANport PLC ControlNet DeviceNet /... P-1... P-1... P-2... P-2...

Διαβάστε περισσότερα

ORGAANILINE RÄNI. Räni taastab limaskestade hingamise ja seedesüsteemi (kõri-, mao-, kopsu-, jne).

ORGAANILINE RÄNI. Räni taastab limaskestade hingamise ja seedesüsteemi (kõri-, mao-, kopsu-, jne). ORGAANILINE RÄNI Räni (Si) on metalloid metallist kristall tagurpidi kvantoptiliste omadustega, mis tähendab, et kui see on kiiritatud UV kiirgusega, toodab see elektrivoolu ja, eriliste elektriliste eritingimuste

Διαβάστε περισσότερα

B G [0; 1) S S # S y 1 ; y 3 0 t 20 y 2 ; y 4 0 t 20 y 1 y 2 h n t: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 1; 3: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 2; 4: r = 10 5 ; a = 10 6 t = 20

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική Άσκηση. Γνωριμία με το εργαστήριο

Εισαγωγική Άσκηση. Γνωριμία με το εργαστήριο ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΒΑΣΕΙΣ: Εισαγωγική Άσκηση Γνωριμία με το εργαστήριο Τη «Θεωρητική εισαγωγή» από την άσκηση 0 στις σελίδες 18-19 του βιβλίου σου. Ακόμη τις παραγράφους που έχουν τίτλο «Λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

Väikelapse tervisehäired ja kuidas nendega toime tulla

Väikelapse tervisehäired ja kuidas nendega toime tulla Väikelapse tervisehäired ja kuidas nendega toime tulla Juhised lapsevanematele Sisukord: Vigastused ja hädaolukorrad, Anne Ormisson 3 Hädaolukorraks tuleb valmis olla Mis võib juhtuda Hammustused Kukkumine

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP. Έκδοση 12/2008 16766199 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP. Έκδοση 12/2008 16766199 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC LTP Έκδοση 12/2008 16766199 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 12 240V AC/DC ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 12 240V AC/DC, 50/60Hz ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΟΝΟΥ: 0.1sec 100hrs ΕΞΟΔΟΣ: 8Α, 240V AC / 24V DC ΠΡΟΤΥΠΑ: IEC 61000,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία 2 ημέρες. Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

Αυτονομία 2 ημέρες. Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα Αυτονομία 2 ημέρες Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο Φωτοβολταϊκό σύστημα για: Φωτισμό

Διαβάστε περισσότερα

Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67

Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67 Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67 wβύσματα MC4 Φ4mm για καλώδιο 4-6 mm 2 & 10-16 mm 2, με επικασσιτερωμένους ακροδέκτες. wχαρακτηριστικά: 1000VDC, 25Α εως 60Α, IP67, εύρος λειτουργίας -40 o C έως

Διαβάστε περισσότερα

Digiboks Digital Innovation Life. Kasutusjuhend ECR-510 PVR

Digiboks Digital Innovation Life. Kasutusjuhend ECR-510 PVR Digiboks Digital Innovation Life Kasutusjuhend ECR-510 PVR Sisukord 1. Olulised ohutusjuhised... 4 2. Hoiatus... 4 1. Põhifunktsioonid... 6 2. Lisatarvikud... 7 3.1 Esipaneel... 8 3.2 Tagapaneel... 9 3.3

Διαβάστε περισσότερα

Cariva. Tehke kvaliteet oma elu osaks

Cariva. Tehke kvaliteet oma elu osaks Cariva Tehke kvaliteet oma elu osaks Cariva... tõestatud Tehke kvaliteed oma elu osaks kvaliteet, modernne stiil Valge Elevandiluu Spetsiaalselt disainitud rahuldamaks turu nõudmisi. Cariva sulab kokku

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE. Valsacombi 80 mg/12,5 mg Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 80 mg valsartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE. Valsacombi 80 mg/12,5 mg Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 80 mg valsartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi. RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Valsacombi, 80 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Valsacombi, 160 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Valsacombi, 160 mg/25 mg õhukese

Διαβάστε περισσότερα

Παλάγκα- Μπετονιέρες Παλετοφόρα - Σκάλες

Παλάγκα- Μπετονιέρες Παλετοφόρα - Σκάλες Παλάγκα- Μπετονιέρες Παλετοφόρα - Σκάλες ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΑΓΚΑ EXPRESS ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΟPTIONAL) ΦΟΡΕΙΟ ΠΑΛΑΓΚΩΝ Συνοδεύονται με την τροχαλία ÊÙÄÉÊOÓ: 63017 ÔÉÌÇ: 150 ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ ÔÁ ÕÔÇÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

FW 120. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού, για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS

FW 120. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού, για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS 6 720 612 481-00.1R Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού, για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο US FW 120 για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο US Οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Reovee- kanalisatsioon

Reovee- kanalisatsioon Reoveekanalisatsioon Hea klient! Tere tulemast tutvuma reoveekanalisatsiooni käsitleva kataloogiga. Siit leiate teavet meie tootevaliku kohta, saate näpunäiteid ja nõu paigalduseks ning ideid reoveekanalisatsiooniga

Διαβάστε περισσότερα

TARTU ÜLIKOOL Teaduskool. V. Väinaste. Kehade pöördliikumine

TARTU ÜLIKOOL Teaduskool. V. Väinaste. Kehade pöördliikumine TARTU ÜLIKOOL Teaduskool V. Väinaste Kehade pöördliikumine TARTU 009 1 Kehade pöördliikumine Mehaanikas eristatakse kehade liikumise kahte põhiliiki: a) kulgliikumine b) pöördliikumine Kulgliikumise korral

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη του Delta - Η καρδιά του φωτοβολταϊκού σας συστήματος

Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη του Delta - Η καρδιά του φωτοβολταϊκού σας συστήματος EU Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη του Delta - Η καρδιά του φωτοβολταϊκού σας συστήματος Version: EU, Language: el Περιεχόμενα Η εταιρεία μας 1 SOLIVIA - Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη 2 Μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duracef 1 g lahustuvad tabletid Duracef 500 mg kõvakapslid Duracef 250 mg / 5 ml suukaudse suspensiooni pulber 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Διαβάστε περισσότερα

! " # " $ #% $ "! #&'() '" ( * / ) ",. #

!  #  $ #% $ ! #&'() ' ( * / ) ,. # Ψ ƒ! " # " $ #% $ "! #&'() '" ( * +",-.'!( / ) ",. # 0# $"!"#$%# Ψ 12/345 6),78 94. ƒ 9)")1$/):0;3;::9 >'= ( ? 9 @ '&( % A! &*?9 '( B+)C*%++ &*%++C 0 4 3'+C( D'+C(%E $B B - " % B

Διαβάστε περισσότερα

Kõrv vastu arvutit: testis 2.1 arvutikõlarid

Kõrv vastu arvutit: testis 2.1 arvutikõlarid Microsofti telefoni- Windows on tagasi Testime Nikoni uut D7000 kaamerat Kinect teeb mängud täitsa uueks Uputame ja togime Samsungi matkafoni Nr 69, jaanuar 2011 Hind 42.90 kr; 2.74 Kõrv vastu arvutit:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ ANASTASIA plus MADE IN ITALY. design & production ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ ANASTASIA plus MADE IN ITALY. design & production ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO MADE IN ITALY design & production ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ σομπών πέλετ ANASTASIA plus /GRECO 2 ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ! ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ! Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Ασκήσεις Θεωρίες

Ερωτήσεις Ασκήσεις Θεωρίες Τ.Ε. Ι. ΧΑΛ ΚΙΔ ΑΣ ΤΜΗΜ Α Η Λ ΕΚ ΤΡΟ ΛΟΓ ΙΑ Σ ΤΜΗΜ Α:Η 6 ΤΕΧΝ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΥΨ ΗΛΩ Ν Τ ΑΣ ΕΩΝ Χ Α Λ Κ Ι Δ Α 2 0 0 4 Θεωρίες 1. Ποιες διαφορές παρουσιάζουν οι μετασχηματιστές δοκιμών από τους μετασχηματιστές

Διαβάστε περισσότερα

(απεικονίζεται µόνο η µία κεφαλή)

(απεικονίζεται µόνο η µία κεφαλή) ιπλό δισκοπρίονο DG 79/4,5 m + Ε 111 ίσκος Φ 380 mm Μήκος κοπής 4500 mm Ρύθµιση κοπής (περιστροφή βάσης) 45-90 -45 και ενδιάµεσες µοίρες Μπλοκάρισµα στις 15, 22,5, 30 και 45 Υδροπνευµατική πτώση δίσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1-1

ΑΠΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ -02 ΧΩΡΟΥ... -02 FAN COILS... -02 ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ... -02 HEAT PUMP... -03 ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... -03 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ... -03 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ... -04 ΥΔΡΟΣΤΑΤΕΣ -05 ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΙ...

Διαβάστε περισσότερα

FW 100. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού. για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS

FW 100. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού. για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS 6 720 612 481-00.1R Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού FW 100 για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο US Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Επισκόπηση των στοιχείων χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ANTENNID JA RF ELEKTROONIKA. Sisukord. Loengumaterjalid Koostanud: ass. Sulev Reisberg ja prof. Andres Taklaja

ANTENNID JA RF ELEKTROONIKA. Sisukord. Loengumaterjalid Koostanud: ass. Sulev Reisberg ja prof. Andres Taklaja ANTENNID JA RF ELEKTROONIKA Loengumaterjalid Koostanud: ass. Sulev Reisberg ja prof. Andres Taklaja Sisukord. Antennide tüübid... 3. Antennide parameetrid... 4 Antenni kasutegur... 4 Suunategur (directivity)...

Διαβάστε περισσότερα

4.4 SOOJUSE SALVESTAMINE

4.4 SOOJUSE SALVESTAMINE 4.4 SOOJUSE SALVESTAMINE Soojust saab salvestada suhteliselt lihtsalt vedelike või tahkete ainete kuumutamisega. Soojuse võtmine sellisest salvestist võib toimuda loomuliku või sundkonvektsiooni teel,

Διαβάστε περισσότερα

Vedelikud ja tahkised. Aine olekud. Molekulidevahelised jõud E P

Vedelikud ja tahkised. Aine olekud. Molekulidevahelised jõud E P Molekulidevahelised jõud Vedelike struktuur ja omadused Viskoossus ja pindpinevus Vedelike vastasmõju tahkisega Tahkised Kristalli struktuur Metallid Sulamid Ioonilised tahkised Molekulaarsed tahkised

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENT N-FK5 1) N-FK51A 1) 3 4 PK N-PK51 1) N-PK52A 1) P-PK53 1) BASF 5 6 7 PSK N-PSK53A N-SF64 N-KZFS8 LAF N-LAF21 N-LAF33

TABLE OF CONTENT N-FK5 1) N-FK51A 1) 3 4 PK N-PK51 1) N-PK52A 1) P-PK53 1) BASF 5 6 7 PSK N-PSK53A N-SF64 N-KZFS8 LAF N-LAF21 N-LAF33 TALE OF CONTENT FK N-FK5 ) N-FK5A ) PAGE 3 4 PK N-PK5 ) N-PK5A ) P-PK53 ) 5 6 7 PSK N-PSK3 N-PSK53 N-PSK53A 8 9 K N-K7 N-K K K7 K N-K5 N-ZK7 3 4 5 6 AK N-AK N-AK N-AK4 7 8 9 SK N-SK N-SK4 N-SK5 N-SK N-SK4

Διαβάστε περισσότερα

Sademeveekanalisatsioon. ehitusdrenaaž

Sademeveekanalisatsioon. ehitusdrenaaž Sademeveekanalisatsioon ja ehitusdrenaaž Hea klient! Tere tulemast tutvuma sademeveekanalisatsiooni ja ehitusdrenaaži käsitleva kataloogiga. Siit leiate teavet meie tootevaliku kohta, saate näpunäiteid

Διαβάστε περισσότερα