ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014-2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ Θεωρούμε τους μιγαδικούς C για τους οποίους ισχύει: - = + Im() και τη συνάρτηση f : w f ( w), όπου w C, w - και f (w) = w ) Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων των μιγαδικών ) Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων των μιγαδικών w ) Να βρείτε το μιγαδικό 0 για τον οποίο ισχύουν : : 0- = + Im(0) και 0 v) Αν για τους μιγαδικούς u C ισχύει : ( ) u ( ) u 4, να αποδείξετε ότι οι εικόνες τους βρίσκονται πάνω στην ευθεία (ε) : x - y - = 0 και ότι : u Έστω οι ρίζες της εξίσωσης : a 0, όπου a R και, R ) Να βρείτε τα, και τις δυνατές τιμές του α ) Αν ισχύει:, να βρείτε το α ) Για α = 0, να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των μιγαδικών w C για τους οποίους ισχύει: 6 w - l - w- =, με Im( ) > 0 και στη συνέχεια να αποδείξετε ότι: w v) Για τους μιγαδικούς w του ερωτήματος () να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των μιγαδικών w 4 α) Να λυθεί στο C η εξίσωση : 0 () και να αποδείξετε ότι οι ρίζες της είναι και ρίζες της εξίσωσης: 0 () β) Αν, C είναι ρίζες της () και, I, να αποδείξετε ότι: ) ), ) 0 γ) Αν Α, Β, Γ, Δ είναι οι εικόνες των μιγαδικών αριθμών u, u, u, u4 C, οι οποίοι είναι διαφορετικοί ανά δύο στο μιγαδικό επίπεδο να αποδείξετε ότι: u u ) R τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά u u u u ) I u4 u δ) Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των εικόνων των μιγαδικών w, για τους οποίους οι εικόνες των αριθμών w, w, w είναι σημεία συνευθειακά * ε) Αφού αποδείξετε ότι ο αριθμός R,όπου,β,γ C,να αποδείξετε ότι η ευθεία που συνδέει στο επίπεδο τις εικόνες των μιγαδικών αριθμών ( ),( ) διέρχεται από την αρχή των αξόνων Ο(0,0)

2 4 Θεωρούμε την εξίσωση : a a 0, όπου C, α R της οποίας οι ρίζες είναι οι μιγαδικοί αριθμοί, με Im( ) Im( ) α) ) Να αποδείξετε ότι: 0 ) Αν ισχύει w a, να αποδείξετε ότι: w β) Αν επιπλέον ισχύει: 6, τότε : ) να αποδείξετε ότι: α = ) να βρείτε τις ρίζες, γ) Αν και, τότε να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων των μιγαδικών u C για τους οποίους ισχύει: u u 8 δ) Να αποδείξετε ότι για τους μιγαδικούς uc του ερωτήματος (γ) ισχύουν : ) u ) u u 4 4 ε) Αν για τους μιγαδικούς w,w να αποδείξετε ότι: w w w w C ισχύουν: w w, w w και Im( w ) 0 * 5 Α) Θεωρούμε τους μιγαδικούς w C: w, όπου C {}, * Αν για τον μιγαδικό C ισχύει, όπου C {}, τότε: α) να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των εικόνων του β) να αποδείξετε ότι : ) ()( ) ( )( ) 0 ) w R B) Δίνεται η συνάρτηση f ( ) ( ) ( ) α) Να λύσετε την εξίσωση f ( ) () β) Έστω w η ρίζα της () και Α,Β,Γ οι εικόνες στο μιγαδικό επίπεδο των αριθμών,f() και w αντίστοιχα ) Να αποδείξετε ότι : f ( ) w ( ) ( w) ) Να αποδείξετε ότι : f ( ) ( w) ) Να βρείτε το είδος του τριγώνου ΑΒΓ Γ) Έστω, οι ρίζες της εξίσωσης : a 0,όπου αr και, R α) Να αποδείξετε ότι α>0 β) Αν ισχύει : ) να υπολογίσετε τον αριθμό α ) να λύσετε την εξίσωση ) να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των μιγαδικών u C για τους οποίους ισχύει : 5 5 (u ) (u ) 0

3 6 Έστω οι μιγαδικοί αριθμοί w, C με w για τους οποίους ισχύουν : w () και 5 5 w w ( ) ( ) (), όπου λ, μ R α)να αποδείξετε ότι οι εικόνες των w, στο μιγαδικό επίπεδο κινούνται σε κύκλους C, C με κέντρο το 0(0,0) και ακτίνες και αντίστοιχα w β) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης : w ν Ν γ) Να αποδείξετε ότι η εικόνα Α του μιγαδικού αριθμού uc,ο οποίος ικανοποιεί τη σχέση : u u και έχει το ελάχιστο δυνατό μέτρο βρίσκεται πάνω στον κύκλο C για τις διάφορες τιμές του γ) Αν η εικόνα Β του μιγαδικού αριθμού w, στο μιγαδικό επίπεδο είναι σημείο του κύκλου C, με w u και w u, καθώς και Γ είναι η εικόνα του μιγαδικού -w, να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο 7 Θεωρούμε τους μιγαδικούς w, C για τους οποίους ισχύουν οι επόμενες σχέσεις : 0 w () και (),όπου και w w α) Να αποδείξετε ότι ο κινείται στον άξονα των φανταστικών αριθμών β) Να αποδείξετε ότι ο γεωμετρικός τόπος των μιγαδικών w στο μιγαδικό επίπεδο είναι μία ευθεία παράλληλη στον άξονα των πραγματικών αριθμών γ) Αν επιπλέον ισχύει: Re( w) να βρείτε την ελάχιστη απόσταση των εικόνων των μιγαδικών και w στο επίπεδο καθώς και τις εικόνες των και w που αντιστοιχούν στην ελάχιστη αυτή απόσταση δ) Για τους μιγαδικούς αριθμούς και w που επαληθεύουν τις σχέσεις (), () και Im()>0 να αποδείξετε ότι: w 8 α) Έστω C και η συνάρτηση f με τύπο : f () ) Να αποδείξετε ότι: Re( f ( )) Re( ) [ Im( )] ) Αν οι εικόνες του f () κινούνται στον άξονα y'y, να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των εικόνων του )Αν ν Ν * και ισχύει: f ( ) ( ), να βρείτε την ελάχιστη τιμή του ν ( )( ) β) Έστω η συνάρτηση g με τύπο g( ),όπου C και Re( ) 0 ) Να αποδείξετε ότι : g g( ) ) Να αποδείξετε ότι : g R ) Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των εικόνων των μιγαδικών για τους οποίους ισχύει : Re g Im g Re( )

4 9 Δίνεται ο μιγαδικός αριθμός C - { 4} ο οποίος ικανοποιεί τη σχέση : 6 ( 4 )( 4) 5 v 4, καθώς και η εξίσωση : 4, όπου v N *, άρτιος φυσικός αριθμός 4 ( ) α) Να αποδείξετε ότι ν = β) Να αποδείξετε ότι ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων των μιγαδικών στο επίπεδο είναι η έλλειψη x y και ότι γ) Για κάθε μιγαδικό αριθμό του παραπάνω γεωμετρικού τόπου να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης A 4 4 δ) Να αποδείξετε ότι : 6 5 ε) Να βρείτε τους μιγαδικούς, του παραπάνω γεωμετρικού τόπου για τους οποίους ισχύει : 5 5 Re( ) και να αποδείξετε ότι αποτελούν ρίζες της εξίσωσης : 0 Θεωρούμε τους μιγαδικούς αριθμούς,w C, οι οποίοι ικανοποιούν τις σχέσεις: 5 5 () και () w όπου λ R 4 α) Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των εικόνων των μιγαδικών β) Να αποδείξετε ότι οι εικόνες των μιγαδικών uc : u βρίσκονται σε ένα ευθύγραμμο τμήμα του πραγματικού άξονα γ) Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των εικόνων των μιγαδικών w και την ελάχιστη τιμή του w δ) Να αποδείξετε ότι: 5 w 5 Θεωρούμε τους μιγαδικούς αριθμούς, w C για τους οποίους ισχύουν: () όπου λ R και () w =- α) Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των εικόνων των μιγαδικών β) Να αποδείξετε ότι: 0 γ) Εάν w, w είναι δύο από τους παραπάνω μιγαδικούς w, να αποδείξετε ότι w w ο αριθμός u w w είναι πραγματικός και στη συνέχεια ότι: u Re w w δ) Εάν, είναι δύο από τους παραπάνω μιγαδικούς με =, να βρείτε το + Θεωρούμε τον μιγαδικό αριθμό 0 C για τον οποίο ισχύουν : () 0 4 και () 0 όπου ν Ν* και οι μιγαδικοί C για τους οποίους ο αριθμός w είναι φανταστικός 0 α) Να βρείτε τον μιγαδικό 0 C και τον φυσικό αριθμό ν Ν* β) Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των εικόνων των μιγαδικών αριθμών γ) Αν ο μιγαδικός αριθμός δεν είναι φανταστικός, να βρείτε που ανήκουν οι εικόνες των μιγαδικών αριθμών u = w--

5 δ) Αν u, u, u είναι τρεις από τους παραπάνω μιγαδικούς u του ερωτήματος γ),να αποδείξετε ότι : u u u 0 και στη συνέχεια ότι: 4 u u u Θεωρούμε τους μιγαδικούς αριθμούς, w, u C για τους οποίους ισχύουν : 4 () ( )( ) ( ) w 6,() u, όπου λ,μ, Θεωρούμε επίσης τους μιγαδικούς αριθμούς u, u C για τους οποίους ισχύουν : Η εικόνα του μιγαδικού u, κινείται στην ευθεία (ε):0 x-y+5 = 0 u ( ) u u α) Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των εικόνων των μιγαδικών, w, u β) Να αποδείξετε ότι: u u 6 0 γ) Να βρείτε τη μεγίστη και την ελάχιστη απόσταση του μέτρου - w δ) Να βρείτε την ευθεία (ε ) πάνω στην οποία κινείται η εικόνα του μιγαδικού u ε) Να βρείτε τη σχετική θέση των γεωμετρικών τόπων των μιγαδικών, w με το γεωμετρικό τόπο του μιγαδικού u στ) Να βρείτε την ελάχιστη τιμή των μέτρων u και w u και 4 Δίνονται οι μιγαδικοί αριθμοί, w C για τους οποίους ισχύουν : w () και 4 () α) Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των εικόνων του β) Να αποδείξετε ότι η εικόνα του w κινείται σε ευθεία (ε) w w w w γ) Αν ισχύει: Re(w) Im(w) 0, τότε θεωρούμε το μιγαδικό : u w w ) Να αποδείξετε ότι η εικόνα του u κινείται κι αυτή στην ευθεία (ε) )Αν Re(w) Ζ και οι εικόνες των μιγαδικών w και u απέχουν απόσταση,τότε να βρείτε τους μιγαδικούς w και u 5 Θεωρούμε τους μιγαδικούς αριθμούς,u οι οποίοι ικανοποιούν τις επόμενες σχέσεις : Re() (), όπου Re() Im()>0 () και u u () 4 4 α) Να αποδείξετε ότι οι εικόνες του μιγαδικού είναι σημεία της παραβολής y x, όπου x > 0 και να βρείτε την εικόνα Μ () του παραπάνω γεωμετρικού τόπου για την οποία το τρίγωνο ΟΜΕ είναι ισόπλευρο, όπου O(0,0) και Ε η εστία της παραβολής β) Αν επιπλέον ισχύει: ( ) ( ), να βρείτε το μιγαδικό αριθμό γ) Για κάθε μιγαδικό αριθμό που ικανοποιεί την εξίσωση () να αποδείξετε ότι: 5 δ) Να αποδείξετε ότι οι εικόνες του μιγαδικού αριθμού w για τον οποίο ισχύει η σχέση : w w wu wu 0 βρίσκονται σε κύκλο με κέντρο την εικόνα του μιγαδικού -u

6 6 Θεωρούμε τους μιγαδικούς αριθμούς, w για τους οποίους γνωρίζουμε ότι: = και ότι: w α) Να αποδείξετε ότι οι γεωμετρικοί τόποι των εικόνων των μιγαδικών, w ταυτίζονται και στη συνέχεια ότι: w β) Αν για τον μιγαδικό αριθμό u C ισχύει: u =, όπου u w u και -w =, να αποδείξετε ότι: + w - u = a γ) Αν w R, να υπολογίσετε τον αριθμό a R,έτσι ώστε : w R w δ) Αν, C είναι δύο μιγαδικοί του παραπάνω γεωμετρικού τόπου με, να αποδείξετε ότι: ε) Να αποδείξετε ότι: w 4 w 5 7 Θεωρούμε τους μιγαδικούς αριθμούς, w C για τους οποίους ισχύουν : =, w = και + w = 4 α) Να αποδείξετε ότι: w = 9 β) Να αποδείξετε ότι: ( w ) 5 w γ) Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των μιγαδικών u C για τους οποίους ισχύει: Re( u ) w δ) Για τους μιγαδικούς uc του προηγούμενου ερωτήματος να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των εικόνων των μιγαδικών u ν, όπου ν Ν είναι ο ελάχιστος φυσικός αριθμός για τον οποίο ισχύει η σχέση : 8 Έστω οι μιγαδικοί αριθμοί C και η συνάρτηση f με τύπο: f() α) Να βρείτε για ποιους μιγαδικούς C ορίζεται ο τύπος f () β) Να αποδείξετε ότι: f() γ) Να αποδείξετε ότι: f ( ) f ( ) 0 δ) Αν f () =, τότε : ) να αποδείξετε ότι: -l + Re() = ) να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των εικόνων των μιγαδικών 9 Έστω οι μιγαδικοί αριθμοί, w C για τους οποίους ισχύουν : w ν Ν* () και ( ) ( ) 0 () α) Να αποδείξετε ότι w R και να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των εικόνων του w β) Να αποδείξετε ότι : ) = και ) 5 γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση : = w έχει ακριβώς δύο λύσεις τις οποίες και να υπολογίσετε δ) Να λύσετε στο σύνολο C την εξίσωση : u- + = u () ε) Αν u 0 είναι η μοναδική λύση της εξίσωσης () να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων που άγονται από την εικόνα του u 0 προς τον γεωμετρικό τόπο του 5 στ) Να αποδείξετε ότι: 5 I και στη συνέχεια ότι: Im( k)

7 ζ) Να αποδείξετε ότι: και στη συνέχεια ότι : 0 Θεωρούμε το μιγαδικό αριθμό C για τον οποίο ισχύει: 4 6 α) Να αποδείξετε ότι: 4 6 β) Να αποδείξετε ότι: 4 6 γ) Εάν ισχύουν : = και - = 4, τότε να υπολογίσετε το μέτρο - δ) Να βρείτε τον μιγαδικό αριθμό εάν ισχύουν : 4 5και 4

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ . ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 4 α. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των εικόνων του. β. Αν Re ( ) 0, τότε: 4 i. Να αποδείξετε ότι ο μιγαδικός w = + είναι πραγματικός και ισχύει 4 w 4. ii. Να βρείτε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ. Δίνεται η συνάρτηση f (). Να βρείτε για ποιες τιμές του δεν ορίζεται η συνάρτηση f. Να βρείτε τον αριθμό f ( ). Να δείξετε ότι f () I. Δίνεται η εξίσωση με η οποία έχει ρίζες

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

2.3 ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ O z είναι πραγματικός, αν και μόνο αν Ο z είναι φανταστικός, αν και μόνο αν β) Αν και να αποδείξετε ότι ο αριθμός είναι πραγματικός, ενώ ο αριθμός είναι φανταστικός. 9. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015 Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 000-05 Περιεχόµενα Θέµατα Επαναληπτικών 05............................................. 3 Θέµατα 05......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κεφάλαιο ο : Κωνικές Τομές Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ένας κύκλος ορίζεται αν

Διαβάστε περισσότερα

23 2011 ΘΕΜΑ Α A1. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ και x 0 ένα εσωτερικό σημείο του Δ. Αν η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x 0 και είναι παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό, να αποδείξετε ότι:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α A. Έστω μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα. Αν F είναι μια παράγουσα της στο, τότε να αποδείξετε ότι:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 108 Θέματα - 24/1/2015

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 108 Θέματα - 24/1/2015 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσανατολισμού Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 08 Θέματα - 4//05 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσαν. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α A. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ. Αν η f είναι συνεχής στο Δ και f για κάθε εσωτερικό σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ. Αν η f είναι συνεχής στο Δ και f ()= για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ, τότε

Διαβάστε περισσότερα

9o Γεν. Λύκειο Περιστερίου ( 3.1) ΚΥΚΛΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

9o Γεν. Λύκειο Περιστερίου ( 3.1) ΚΥΚΛΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΥ ( 3.) ΚΥΚΛΣ Γνωρίζουµε ότι ένας κύκλος (, ρ) είναι ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του επιπέδου τα οποία απέχουν µια ορισµένη απόσταση ρ από ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γιώργος Πρέσβης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φροντιστήρια Φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ η Κατηγορία : Ο Κύκλος και τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Ένα σημείο Μ(x,y) ανήκει σε μια γραμμή C αν και μόνο αν επαληθεύει την εξίσωσή της. Π.χ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 014-015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_18556 Δίνονται τα διανύσματα α και β με ^, και,. α Να

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ορισμός : αν λ πραγματικός αριθμός με 0 και μη μηδενικό διάνυσμα τότε σαν γινόμενο του λ με το ορίζουμε ένα διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 3. Δίνονται τα σύνολα 2

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 3. Δίνονται τα σύνολα 2 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΑ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Έστω βασικό σύνολο Ω = {, 4, 5, 8, 0} και τα υποσύνολα του Ω, Α = {, 5, 0}, Β = {4, 8, 0} i) Να παραστήσετε με διάγραμμα Venn τα παραπάνω σύνολα ii) Να περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Η Ευκλείδεια Γεωμετρία στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Κώστας Μαλλιάκας, Καθηγητής Δ.Ε., 1 ο ΓΕΛ Ρόδου, kmath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Μαθ. Κατ. Τάξη B

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Μαθ. Κατ. Τάξη B 151 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου - Ιουνίου στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης Τάξη - B Λυκείου 15 Α. Αν α, β, γ ακέραιοι ώστε α/β και α/γ, να δείξετε ότι α/(β + γ). Μονάδες 13 Β. α. Δώστε τον ορισμό της παραβολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑ ο _6950 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Τάξης Γενικού Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Τάξης Γενικού Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Τάξης Γενικού Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Η συγγραφή και η επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου υγγραφή και η επιμέλεια του βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Ημερομηνία: 5 Μαΐου 5 Απαντήσεις Θεμάτων Θέμα Α Α. Θεωρία, βλ. σχολικό βιβλίο σελ. 94

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός http://cutemaths.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 20,

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ : Θεωρύμε τυς μιγαδικύς αριθμύς α) z(t) + z(t) = z(t)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Η Ευκλείδεια Γεωμετρία στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Τάσος Σωτηράκης, Καθηγητής Δ.Ε., 3 ο ΓΕΛ Ρόδου, tasotirakis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα