«ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ»"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη Ναυτιλία ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ» Προοπτικές ανάπτυξής τους στο σύγχρονο περιβάλλον ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ρ ΗΛΙΑΣ ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ Κ. ΤΣΙΓΚΡΗΣ

2 Επιβλέπων Καθηγητής Κ. Γκιζιάκης Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης Καθ. Κ. Γκιζιάκης Καθ. Α. Μ. Γουλιέλµος Καθ. Μ. Καβουσσανός Φιλοξενούσα επιχείρηση Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Περίοδος εκπόνησης Σεπτέµβριος 2003 Μάιος 2004

3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα ιπλωµατική εργασία δεν έχει καταβληθεί για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή ανωτέρου, ολικά ή µερικά, σ αυτό ή σε άλλο Πανεπιστήµιο εσωτερικού ή εξωτερικού. Ο δηλών Μιλτιάδης Κ. Τσίγκρης Σελ. i

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Υπεύθυνη δήλωση Κατάλογος πινάκων Κατάλογος διαγραµµάτων Κατάλογος συντοµογραφιών Ευχαριστίες Σκοπός και στόχοι της εργασίας 1 Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Το σύγχρονο περιβάλλον Χαρακτηριστικά παραγώγων που διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστήρια 1.3. Χαρακτηριστικά παραγώγων OTC αγοράς Οφέλη παραγώγων προϊόντων Ευκαιρίες που παρέχουν τα Παράγωγα Προϊόντα που διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων του ΧΑ 1.6. Η λειτουργία του Χρηµατιστηρίου Παραγώγων Αθηνών Τα προϊόντα της αγοράς παραγώγων του ΧΑ Κατηγορίες επενδυτών Η Αγορά Παραγώγων στην Ελλάδα Οι κίνδυνοι στην Αγορά Παραγώγων 13 Κεφάλαιο 2 ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή Αρµοδιότητες Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Χρηµατιστηριακές εταιρίες Προϋποθέσεις Εισαγωγής εταιριών στο ΧΑ Επενδυτές Η Αγορά Παραγώγων Η Αγορά Παραγώγων του ΧΑ ΕΤΕΣΕΠ Τράπεζα Περιθωρίου Ασφάλισης Επενδυτές στην ΑΠ 20 i v vi vii viii 6 8 Σελ. ii

5 2.12. Συναλλαγές στην ΑΠ Εκκαθάριση συναλλαγών της Χρηµατιστηριακής αγοράς παραγώγων Εκκαθάριση κατά τη λήξη ή άσκηση Περιθώριο ασφάλισης 22 Κεφάλαιο 3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Εισαγωγή Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο δείκτη FTSE/ASE-20 Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο δείκτη FTSE/ASE Mid Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) επί µετοχών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε δεκαετές οµόλογο Ελληνικού ηµοσίου Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στη συναλλαγµατική ισοτιµία EUR/USD 3.7. ικαιώµατα Προαίρεσης (Options) ικαιώµατα Προαίρεσης επί του δείκτη FTSE\ASE ικαιώµατα Προαίρεσης επί του δείκτη FTSE\ASE Mid ικαιώµατα προαίρεσης επί µετοχών Προϊόντα Repos επί µετοχών Κεφάλαιο 4 Σύµβαση Αγοράς Μετοχών µε Σύµφωνο Επαναπώλησης (Stock Reverse Repos) Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement - RA) 67 Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 4.1. Εισαγωγή Εξέταση αποτελεσµάτων και εξαγωγή συµπερασµάτων 71 Μέλη της Αγοράς Παραγώγων 71 Μέλη ΕΤΕΣΕΠ 73 Επίπεδο εκπαίδευσης απασχολουµένων µε την ΑΠ 73 Απασχολούµενοι στην αγορά παραγώγων κατά δραστηριότητα Σχέση συναλλαγών πελατών και συναλλαγών για ίδιο λογαριασµό Αριθµός συµβολαίων ανά προϊόν Σελ. iii

6 Παράγοντες αύξησης της συναλλακτικής δραστηριότητας στα παράγωγα ΣΜΕ, Options και Repos Ποσοστό πελατών σας που έχουν ενδιαφερθεί να επενδύσουν σε παράγωγα από 1999 ως 2004 Πελάτες σας που επενδύουν στην αγορά παραγώγων του ΧΑ Μέσος όρος ενεργών επενδυτών (κωδικών) ανά εξάµηνο Αριθµός πελατών σας που επενδύουν σε ξένες αγορές παραγώγων Περίοδοι δραστηριοποίησης των επενδυτών Λόγοι δραστηριοποίησης των επενδυτών Πελάτες που δραστηριοποιούνται στην αγορά και έχουν παρακολουθήσει σεµινάρια σε παράγωγα Επάρκεια εκπαίδευσης των πελατών Τρόποι εκπαίδευσης των επενδυτών (2004) 93 Αποτελέσµατα της συνολικής επένδυσης των πελατών σας 94 Τρόποι προσέλκυσης νέων επενδυτών 94 Κεφάλαιο 5 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 97 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 98 Παράρτηµα I ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΧΑ 100 Παράρτηµα II ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ. Ανάλυση της κατάστασης στην οποία ευρίσκεται και προοπτικές Σελ. iv

7 Πίνακας 2.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Παρεχόµενη ασφάλεια στην ΕΤΕΣΕΠ ανά είδος µέλους της Αγοράς Παραγώγων Πίνακας 2.2 ιαδικασία του ηµερήσιου χρηµατικού διακανονισµού 24 Πίνακας 2.3 ιαδικασία του ηµερήσιου υπολογισµού περιθωρίων ασφάλισης Πίνακας 3.1 Χαρακτηριστικά ΣΜΕ στο δείκτη FTSE/ASE Πίνακας 3.2 Χαρακτηριστικά ΣΜΕ στο δείκτη FTSE/ASE Mid Πίνακας 3.3 Χαρακτηριστικά ΣΜΕ επί Μετοχών 37 Πίνακας 3.4 Χαρακτηριστικά ΣΜΕ σε δεκαετές οµόλογο Ελληνικού ηµοσίου Πίνακας 3.5 Χαρακτηριστικά ΣΜΕ επί Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών 44 Πίνακας 3.6 Χαρακτηριστικά δικαιωµάτων 46 Πίνακας 3.7 Πίνακας 3.8 Χαρακτηριστικά δικαιωµάτων Προαίρεσης στον δείκτη FTSE/ASE 20 Χαρακτηριστικά δικαιωµάτων Προαίρεσης στον δείκτη FTSE\ASE Mid 40 Πίνακας 3.9 Χαρακτηριστικά δικαιωµάτων Προαίρεσης σε µετοχές 57 Πίνακας 3.10 Χαρακτηριστικά Stock Repos 61 Πίνακας 3.11 Χαρακτηριστικά Stock Reverse Repos 66 Πίνακας 3.12 Χαρακτηριστικά Σύµβασης Επαναγοράς 68 Πίνακας 4.1 Μέλη της Αγοράς Παραγώγων (2004) 71 Πίνακας 4.2 Μέλη ΕΤΕΣΕΠ (2002) 73 Πίνακας 4.3 Πίνακας 4.4 Επίπεδο εκπαίδευσης απασχολουµένων µε την αγορά παραγώγων (2004) Απασχολούµενοι στην αγορά παραγώγων κατά δραστηριότητα (2004) Πίνακας 4.5 Αριθµός συµβολαίων ανά προϊόν Πίνακας 4.6 Πίνακας 4.7 Πίνακας 4.8 Παράγοντες αύξησης της συναλλακτικής δραστηριότητας στα ΣΜΕ, ικαιώµατα και Repos Συναλλαγές πελατών σας που έχουν ενδιαφερθεί να επενδύσουν σε παράγωγα από το 1999 έως και το 2004 Πελάτες που επενδύουν στην αγορά παραγώγων του ΧΑ Πίνακας 4.9 Μέσος όρος ενεργών επενδυτών ανά εξάµηνο Πίνακας 4.10 Αριθµός πελατών που επενδύουν σε ξένες αγορές παραγώγων 2004 Πίνακας 4.11 Περίοδοι δραστηριοποίησης των επενδυτών Πίνακας 4.12 Λόγοι δραστηριοποίησης των επενδυτών Σελ. v

8 Πίνακας 4.13 Πελάτες που δραστηριοποιούνται στην αγορά και έχουν παρακολουθήσει σεµινάρια σε παράγωγα Πίνακας 4.14 Επάρκεια εκπαίδευσης επενδυτών Πίνακας 4.15 Τρόποι εκπαίδευσης των επενδυτών (2004) 93 Πίνακας 4.16 Αποτελέσµατα της συνολικής επένδυσης των πελατών σας 94 Πίνακας 4.17 Τρόποι προσέλκυσης νέων επενδυτών ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ιάγραµµα 4.1 Τα µέλη της Αγοράς Παραγώγων ανά κατηγορία 71 ιάγραµµα 4.2 Η εξέλιξη του αριθµού των µελών της Αγοράς Παραγώγων 71 ιάγραµµα 4.3 Τα µέλη της ΕΤΕΣΕΠ και η εξέλιξη τους (2002) 73 ιάγραµµα 4.4 Επίπεδο εκπαίδευσης απασχολουµένων στην ΑΠ (2004) 74 ιάγραµµα 4.5 Απασχολούµενοι στην ΑΠ κατά δραστηριότητα (2004) 75 ιάγραµµα 4.6 ιάγραµµα 4.7 ιάγραµµα 4.8 ιάγραµµα 4.9 ιάγραµµα 4.10 ιάγραµµα 4.11 ιάγραµµα 4.12 Σχέση συναλλαγών πελατών για ίδιο λογαριασµό στα FTSE/ASE-20 INDEX FUTURES Σχέση συναλλαγών πελατών για ίδιο λογαριασµό στα FTSE/ASE Mid 40 INDEX FUTURES Σχέση συναλλαγών πελατών για ίδιο λογαριασµό στα FTSE/ASE-20 INDEX OPTIONS Σχέση συναλλαγών πελατών για ίδιο λογαριασµό στα FTSE/ASE Mid 40 INDEX OPTIONS Σχέση συναλλαγών πελατών για ίδιο λογαριασµό στο ΟΤΕ STOCK FUTURE Σχέση συναλλαγών πελατών για ίδιο λογαριασµό στο ΕΘΝΙΚΗ STOCK FUTURE Ετήσιος όγκος συναλλαγών προϊόντων εκτός FTSE/ASE-20 για τα έτη Ετήσιος όγκος συναλλαγών στα προϊόντα του δείκτη ιάγραµµα 4.13 FTSE/ASE -20 για τα έτη Παράγοντες αύξησης της συναλλακτικής δραστηριότητας ιάγραµµα 4.14 στα ΣΜΕ, Options και Repos ιάγραµµα 4.15 Εκδήλωση ενδιαφέροντος επενδυτών ιάγραµµα 4.16 Νέοι κωδικοί επενδυτών στην ΑΠ κατά τα έτη ιάγραµµα 4.17 Ενεργοί κωδικοί προς σύνολο κωδικών ιάγραµµα 4.18 Περίοδοι δραστηριοποίησης των επενδυτών ιάγραµµα 4.19 Λόγοι δραστηριοποίησης των επενδυτών ιάγραµµα 4.20 Ενηµέρωση επενδυτών ιάγραµµα 4.21 Επάρκεια εκπαίδευσης επενδυτών ιάγραµµα 4.22 Τρόποι εκπαίδευσης επενδυτών (2004) Σελ. vi

9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠ ΑΣΥΚ ΕΚΑ Σ ΕΚ Ε.Π.Ε.Υ ΕΤΕΣΕΠ Ε.Χ.Α.Ε ΙΟΒΕ ΚΑΑ ΚΟ ΟΑΣΗΣ ΣΜΟ ΣΜΕ ΣΜΕΧΑ ΧΑ ΧΑΑ ΧΠΑ ADEX ATHIBOR CET DCW ECB ETD FTSE/ASE-20 FTSE/ASE Midcap 40 Αγορά Παραγώγων Εταιρία Ανάπτυξης Συστηµάτων και Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς ηµόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών ιοικητικό Συµβούλιο Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Α.Ε. Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών Κοινές Ονοµαστικές Ηλεκτρονικό σύστηµα διαπραγµάτευσης του ΧΑ Σταθµισµένος Μέσος Όρος Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Σύλλογος Μετόχων Χρηµατιστηρίου Αθηνών Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών Athens Derivatives Exchange ιατραπεζικό επιτόκιο Αθηνών Central European Time Ηλεκτρονικό σύστηµα εκκαθάρισης Παραγώγων European Central Bank Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Exchange Traded Derivatives (ενδοχρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων) είκτης Financial Times Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηµατιστηρίου Αθηνών είκτης Financial Times Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης Χρηµατιστηρίου Αθηνών Margin account Λογαριασµός περιθωρίου ασφάλισης OTC RA RIVA Over The Counter εξωχρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων Repurchase Agreement Σύµβαση Επαναγοράς Risk Valuation (Σύστηµα υπολογισµού Περιθωρίων Ασφάλισης) Σελ. vii

10 Ευχαριστίες Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες µου στους καθηγητές, τους φίλους και συναδέλφους που στήριξαν την προσπάθεια ηθικά και πρακτικά, µε υποδείξεις και παρατηρήσεις. Θερµές ευχαριστίες εκφράζονται στον επιβλέποντα καθηγητή κ. Κ. Γκιζιάκη για την σηµαντική στήριξη που προσέφερε σε όλη την προσπάθεια µε την αµέριστη συµπαράστασή του. Τέλος ολόθερµες ευχαριστίες εκφράζονται, για την αδιάκοπη υποστήριξη και την κατανόηση που επέδειξε, στην σύζυγό µου Ειρήνη, στην οποία και αφιερώνεται η εργασία αυτή. Σελ. viii

11 Σκοπός και στόχοι της εργασίας Το αντικείµενο της εργασίας, είναι η αποτύπωση των παραγώγων προϊόντων, της θέσης τους στην Ελληνική Χρηµατιστηριακή αγορά και των προοπτικών ανάπτυξής τους στο σύγχρονο περιβάλλον. Η επιλογή του θέµατος έγινε διότι τα παράγωγα έχουν αναδειχθεί στην κατεξοχήν επένδυση διασφάλισης κινδύνου στις οικονοµικά ανεπτυγµένες χώρες και πλέον αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της πολιτικής ιδίως των µεγάλων επιχειρήσεων. Επιπλέον οι Ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να ανταποκριθούν στις συνθήκες της αγοράς, να δραστηριοποιηθούν και αυτές στον τοµέα των παραγώγων, ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις υπόλοιπες εταιρίες. Η µικρή συµµετοχή των ελληνικών εταιριών προκαλεί ερωτήµατα για τις αιτίες αυτής της συµπεριφοράς τους. Η εργασία η οποία πραγµατοποιήθηκε στο χρονικό διάστηµα από τον Σεπτέµβριο 2003 έως και τον Μάρτιο 2004 έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει: o Τα παράγωγα ως µέσο διασφάλισης κινδύνου και κερδοσκοπίας. o Το πλαίσιο και την δοµή της Αγοράς Παραγώγων (ΑΠ) του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και να συµβάλει στην ανάπτυξή της, µε επισηµάνσεις, όπως αυτές διαµορφώθηκαν µετά από σχετική έρευνα στις εταιρίες µέλη της αγοράς. Οι στόχοι αυτής της ενότητας είναι: Να καταδείξει την αναγκαιότητα χρήσης των παραγώγων προϊόντων από την σύγχρονη επιχείρηση σαν µέσο διασφάλισης των επενδύσεων, αλλά και για κερδοσκοπία, ώστε να µειώσει το κόστος της ή να αυξήσει τα κέρδη της. Να περιγράψει την δοµή και το πλαίσιο που διέπει το Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και την Αγορά Παραγώγων, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί σήµερα, τις αρµοδιότητές του, τις προσφερόµενες υπηρεσίες καθώς και τις υποχρεώσεις κάθε εµπλεκόµενου µέρους. Να περιγράψει τη φιλοσοφία, τα κριτήρια, τις απαιτήσεις και τους σχετικούς κανονισµούς που πρέπει να έχουν υπόψη τους όσοι δραστηριοποιούνται στην Αγορά Παραγώγων. Να καταγράψει τα προϊόντα που διατίθενται στην Αγορά Παραγώγων, τους όρους διαπραγµάτευσης και τις ιδιότητές τους. Να εξετάσει την θέση της ΑΠ στην Ελλάδα και την προοπτική της. Σελ. 1

12 Να καταγράψει τις απόψεις και το επίπεδο γνώσης των επενδυτών που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην αγορά. Τελικά να εξάγει συµπεράσµατα για την πορεία της αγοράς καθώς και για τα σηµεία που πρέπει να διορθωθούν ή αυτά στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος ώστε η αγορά να αναπτυχθεί µε γρήγορους ρυθµούς. Στο 1 ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εισαγωγικές έννοιες οι οποίες είναι απαραίτητες στον αναγνώστη για την ορθή και χωρίς προσκόµµατα παρακολούθηση του συγγράµµατος. Στο 2 ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το Χρηµατιστήριο Αθηνών, όπως αυτό λειτουργεί σήµερα, η δοµή του και οι δραστηριότητές του. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην Αγορά Παραγώγων του ΧΑ, την δοµή της και την οργάνωσή της. Επίσης παρουσιάζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για: να γίνει µέλος του, να γίνει µέλος της Αγοράς Παραγώγων και της Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Α.Ε. (ΕΤΕΣΕΠ), και να εισαχθεί µία εταιρία στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Τέλος παρουσιάζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την δραστηριοποίηση των επενδυτών στην αγορά παραγώγων και η διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών. Στο 3 ο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα προϊόντα που διατίθενται προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Παραγώγων, τα χαρακτηριστικά τους, οι ιδιότητές τους και η διαδικασία εκκαθάρισης του καθενός. Στο 4 ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έρευνα που διενεργήθηκε κατά τους µήνες Ιανουάριο έως Μάρτιο του 2004, στην οποία εξετάζεται: η θέση και η προοπτική της ΑΠ, καθώς και κατά πόσο έχει γίνει κατανοητός ο ρόλος της από τους επενδυτές, και οι γνώσεις και ο τρόπος δραστηριοποίησης των επενδυτών στην αγορά. Τέλος καταγράφονται τα συµπεράσµατα όπως αυτά διαµορφώθηκαν από την έρευνα. Το 5 ο κεφάλαιο είναι ο επίλογος του συγγράµµατος όπου καταγράφονται οι απόψεις και οι προτάσεις του συγγραφέα για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να δώσει έµφαση το ΧΑ στο άµεσο µέλλον. Στο Παράρτηµα 1 παρουσιάζονται οι θυγατρικές εταιρίες του ΧΑ. Στο Παράρτηµα 2 παρουσιάζεται το ερωτηµατολόγιο που υποβλήθηκε στις Χρηµατιστηριακές εταιρίες και τις Τράπεζες. Σελ. 2

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Το σύγχρονο περιβάλλον Αναµφισβήτητα το κύριο χαρακτηριστικό του σύγχρονου περιβάλλοντος είναι η παγκοσµιοποίηση. Τα κεφάλαια ανενόχλητα και χωρίς κανένα εµπόδιο µεταφέρονται από χώρα σε χώρα. Η δύναµη του κεφαλαίου και των εταιριών κολοσσών που διαχειρίζονται µεγάλα κεφάλαια αυξάνεται συνεχώς. Η δύναµή τους είναι τέτοια που µπορούν, εάν το θελήσουν, να προκαλέσουν σηµαντικές αναταραχές στην οικονοµία των χωρών και κατ επέκταση στην Παγκόσµια οικονοµία. Οι αντιθέσεις µεταξύ των πλουσίων και των φτωχών χωρών αυξάνονται µε επιταχυνόµενους ρυθµούς, όπως και οι αντιθέσεις µεταξύ των πλουσίων και φτωχών πολιτών στην ίδια χώρα. Οι αντιθέσεις αυτές έχουν προκαλέσει αντιδράσεις που εξωτερικεύονται µερικά µε τροµοκρατικές ενέργειες µεσαίας ή µεγάλης κλίµακας. Η εµφάνιση «νέων ασθενειών» (Κίνα κ.λπ.) επηρεάζει όχι µόνο τους κατοίκους και τις µετακινήσεις στις πληγείσες χώρες, αλλά και το εµπόριο από και προς αυτές. Οι ασθένειες διαδίδονται πολύ γρήγορα, σε πολλά µέρη του πλανήτη, λόγω της εύκολης και γρήγορης µετακίνησης, ακόµη και πριν η ασθένεια εκδηλωθεί και αναγνωριστεί. Η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα και µία επένδυση που βασίζεται σε µία πρωτοποριακή σήµερα ανακάλυψη, είναι πιθανόν να καταστεί παρωχηµένη πριν η εταιρία προλάβει έστω και να αποσβέσει το κεφάλαιο που διατέθηκε. Η πληροφόρηση, ως προς τις ανάγκες και ευκαιρίες που δηµιουργούνται σε κάθε σηµείο του πλανήτη, διαδίδεται ταχύτατα σε όλες τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις. Αυτό που γίνεται σχετικά πιο δύσκολα γνωστό είναι η χρηµατοοικονοµική κατάσταση της εταιρίας και οι ανάγκες της. Με την εγκατάλειψη του συστήµατος των σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών, γνωστών ως συµφωνία του Bretton Woods, το 1973, κάθε χώρα εφάρµοσε την δική της νοµισµατική πολιτική. Το διεθνές νοµισµατικό περιβάλλον από τότε υφίσταται διαρκή µεταβολή. Κατά το 2002 οι ΗΠΑ εγκατέλειψαν την όποια σύνδεση του νοµίσµατός τους µε άλλα νοµίσµατα ή πολύτιµα µέταλλα (χρυσό) µε συνέπεια η σχέση δολαρίου ΗΠΑ και Ευρώ να υποστεί δραµατική αλλαγή από 1,2 /$ σε 0,84 /$ και πρόσφατα σε 1,29 /$. Η αβεβαιότητα και η αστάθεια στο νοµισµατικό σύστηµα επεκτάθηκε στα επιτόκια, στις τιµές των προϊόντων και στις επιχειρήσεις των οποίων το κόστος αγοράς των πρώτων υλών, η τιµή πώλησης των προϊόντων τους, αλλά και η ανταγωνιστικότητα τους υπέστησαν µεγάλες διακυµάνσεις. Σελ. 3

14 Είναι φανερό ότι το επιχειρηµατικό κλίµα γίνεται όλο και πιο ασταθές, κυρίως από το 1984 και έπειτα. Θα µπορούσε να λεχθεί ότι, πλέον και οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν ασύµµετρους κινδύνους. Επενδύσεις που φαντάζουν ελκυστικές µπορούν να αποδειχθούν καταστροφικές ακόµη και για εύρωστες επιχειρήσεις. Όλοι οι παραπάνω λόγοι µας οδηγούν σε ερωτήµατα για το µέλλον των επενδύσεων και αναζήτηση τρόπων µείωσης του κινδύνου που συµπορεύεται µε αυτές. Είναι φυσικό να πρέπει να βρεθούν δικλείδες ασφαλείας που να εξασφαλίζουν τις επιχειρήσεις ότι δεν θα καταστραφούν από την επένδυσή τους, αλλά και επιπλέον ότι θα αποσβεστεί το κεφάλαιο που διέθεσαν και θα αποκοµίσουν ένα λογικό κέρδος. Η λογική των δικλείδων ασφαλείας είναι ότι θα πρέπει να διατεθεί ένα επιπλέον ποσό από τα κέρδη της επιχείρησης, το οποίο θα προστατεύσει ενδεχόµενα από τους κινδύνους που την απειλούν, ώστε να διασωθεί όλο ή το µεγαλύτερο µέρος του κεφαλαίου της βασικής επένδυσης. Το ποσό αυτό µπορεί να διατεθεί είτε σε ασφαλιστικές εταιρίες, είτε σε «αντίστροφες» επενδύσεις, δηλαδή σε επενδύσεις που αποδίδουν κέρδη όταν η κύρια επένδυση επιφέρει ζηµίες. Η κατεξοχήν αντίστροφη επένδυση που εφαρµόζεται σήµερα από τις περισσότερες επιχειρήσεις είναι τα χρηµατιστηριακά παράγωγα. Η χρήση τους που παρουσίασε ραγδαία ανάπτυξη σε ολόκληρο τον κόσµο, καταδεικνύει ότι η σύγχρονη επιχείρηση χρειάζεται τα «παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα» κυρίως για αντιστάθµιση κινδύνου αλλά και για αύξηση των εσόδων της. Παλαιότερα αν και είχαν γίνει διάφορες προσπάθειες διεθνώς να λειτουργήσει η αγορά των παραγώγων, αυτές δεν καρποφορούσαν λόγω της µη τήρησης των συµφωνιών που υπογράφονταν. Ως παράγωγο προϊόν νοείται η συµφωνία µεταξύ ενός αγοραστή και ενός πωλητή µε σκοπό την µελλοντική αγοροπωλησία ενός προϊόντος αλλά µε προκαθορισµένη τιµή που συµφωνείται (κλειδώνεται) κατά την υπογραφή του συµβολαίου ώστε αυτή να ισχύσει την δεδοµένη µελλοντική στιγµή. Σαν παράδειγµα µπορεί να αναφερθεί ή πώληση τόνων σιταριού σε 6 µήνες από την υπογραφή της συµφωνίας. Η τιµή του παραγώγου προϊόντος προέρχεται από την πρωτογενή αγορά (τη λεγόµενη και φυσική αγορά ή spot). Το προϊόν αυτό ονοµάζεται παράγωγο γιατί προέρχεται από κάποιο άλλο προϊόν και η ύπαρξή του προϋποθέτει την ύπαρξη του πρωτογενούς προϊόντος. Λόγω της πολυπλοκότητας της αγοράς δηµιουργήθηκαν πολλά είδη παραγώγων µε σκοπό την διασφάλιση των επενδυτών από τους διάφορους οικονοµικούς κινδύνους. Έτσι υπάρχουν παράγωγα σε δείκτες χρηµατιστηρίων, σε οµόλογα, σε µετοχές, σε Σελ. 4

15 επιτόκια, σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, αλλά και σε αγαθά όπως πετρέλαιο, σιτάρι, κακάο, καφές, πολύτιµα µέταλλα κ.λπ., υπηρεσίες όπως ναύλοι, καθώς και παράγωγα που αναφέρονται στον καιρό για την διασφάλιση του εισοδήµατος των αγροτών. Γίνεται σαφές ότι ο καθορισµός του προϊόντος επάνω στο οποίο βασίζεται το παράγωγο προϊόν µπορεί να γίνει πολύ ευέλικτος και να περιλάβει κάθε κίνδυνο. Τα είδη των παραγώγων είναι τέτοια ώστε ο επενδυτής: να απολαύσει απεριόριστα κέρδη ή να υποστεί απεριόριστες ζηµίες, και τα κέρδη ή οι ζηµίες να είναι περιορισµένες µέχρι ενός ορισµένου σηµείου που καθορίζεται στην συµφωνία µεταξύ των συµβαλλόµενων. Τα παράγωγα απευθύνονται σε κάθε είδος επενδυτή ο οποίος θέλει να αναλάβει µικρό ή µεγάλο κίνδυνο σε περίπτωση λανθασµένης πρόβλεψης. Είναι γνωστά και σαν zero profit game παιχνίδι µηδενικού κέρδους, αφού ο ένας από τους δύο αντισυµβαλλόµενους αποκοµίζει κέρδη και ο άλλος υφίσταται ίση ζηµία. Τα πλεονεκτήµατα των παραγώγων οφείλονται στο ότι µπορούν να προστατεύσουν τον επενδυτή σε όλες τις τάσεις των τιµών στην αγορά, ανοδικές, πτωτικές και σταθεροποιητικές. Η πρόσφατη αύξηση της χρήσης των παραγώγων έχει αποδοθεί στην όλο και µεγαλύτερη χρήση τους από τις κυβερνήσεις, πολυεθνικές εταιρίες, και σηµαντικούς θεσµικούς και οικονοµικούς επενδυτές. Αυτές οι διάφορες οµάδες χρησιµοποιούν τα παράγωγα ώστε να επιτύχουν τους ακόλουθους στόχους: καλύτερη διαχείριση κινδύνου, αντιστάθµιση κινδύνου, χαµηλότερες δαπάνες χρηµατοδότησης, διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου, καλύτερες συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Τα παράγωγα επεκτείνονται διαρκώς µε ταχύτατους ρυθµούς και καλύπτουν όλο και µεγαλύτερο φάσµα από τα παραγόµενα προϊόντα ή υπηρεσίες ή και από συνδυασµό τους. Η διαπραγµάτευση των παραγώγων µπορεί να είναι είτε ενδοχρηµατιστηριακή (Exchange Traded Derivatives-ETD) είτε εξωχρηµατιστηριακή (over the counter - OTC αγορά) προκειµένου να προσαρµοστούν στις ακριβείς επιχειρησιακές ανάγκες των επιχειρήσεων. Ο αριθµός των συµβάσεων που συνοµολογούνται είτε εντός των χρηµατιστηρίων, είτε εκτός αυτών αυξάνεται εντυπωσιακά κάθε έτος. Εντούτοις, τα παράγωγα και η αυξηµένη και αλόγιστη χρήση τους δεν είναι χωρίς κινδύνους. Λόγω Σελ. 5

16 αυτής ακριβώς της αλόγιστης χρήσης των παραγώγων έχουν καταστραφεί εταιρείες όπως η τράπεζα Barings και η εταιρία ενέργειας Exxon και πολλές άλλες έχουν υποστεί ζηµίες δισεκατοµµυρίων δολαρίων ΗΠΑ. 1.2 Χαρακτηριστικά παραγώγων που διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστήρια Ο κανονισµός που διέπει την αγορά των παραγώγων έχει ρυθµιστεί από µια κρατική υπηρεσία. Στην Ελλάδα αυτή η Κρατική υπηρεσία είναι το Χρηµατιστήριο Αθηνών και η ΕΤΕΣΕΠ. Τυποποιηµένες συµβάσεις µε σταθερή ηµεροµηνία λήξης, ποσότητα, τύπο άσκησης δικαιώµατος. Οι τιµές κάθε είδους παραγώγου δηµοσιεύονται καθηµερινά. Οι τιµές ισχύουν για όλους. Τα συµβόλαια διαπραγµατεύονται µόνο εντός του Χρηµατιστηρίου. Λόγω της τυποποίησης υπάρχει πολύ µεγαλύτερη ρευστότητα και ευκολία κλεισίµατος θέσης. Υπάρχει εγγύηση τήρησης του συµβολαίου λόγω της διαµεσολάβησης του Χρηµατιστηρίου. ιαπραγµατεύονται εντός του ωραρίου που καθορίζεται από το Χρηµατιστήριο. Υπάρχει ένα καθηµερινό όριο διακύµανσης τιµών για τις περισσότερες συµβάσεις (limit up και limit down). Το κλείσιµο των θέσεων γίνεται µε συγκεκριµένους κανόνες που εφαρµόζονται για όλους, µε ενδιάµεσες ή όχι πληρωµές κατά τη διάρκεια της ζωής της σύµβασης ή και µε καθηµερινή τακτοποίηση (mark-to-market). Οι διαδικασίες παράδοσης είναι συγκεκριµένες µε προκαθορισµένες ηµεροµηνίες λήξης µηνιαία ή ετησία και σε εγκεκριµένες θέσεις. Οι πληροφορίες κοινοποιούνται σε όλους και είναι δηµόσια διαθέσιµες. 1.3 Χαρακτηριστικά παραγώγων OTC αγοράς Ο αντισυµβαλλόµενος δεν γίνεται γνωστός παρά µόνο κατά την υπογραφή του συµβολαίου, οπότε και δίνεται ένα χρονικό περιθώριο υπαναχώρησης. Τα είδη των συµβολαίων ποικίλουν και εξαρτώνται από τους αντισυµβαλλόµενους και µόνον. Οι όροι είναι εύκαµπτοι και διαπραγµατεύσιµοι χωρίς καµία τυποποίηση, οποιαδήποτε ηµεροµηνία λήξης είναι δεκτή, και προβλέπονται όροι για καθυστέρηση πληρωµής, ή και, µη πληρωµή. Σελ. 6

17 ιαπραγµατεύονται από ένα δίκτυο µεσιτών. Ο κάθε µεσίτης µπορεί να δώσει διαφορετική τιµή για το ίδιο συµβόλαιο ανάλογα µε το µέγεθός του και τον πιστωτικό κίνδυνο που απορρέει από αυτό. Οι τιµές ισχύουν µόνο για τους αντισυµβαλλόµενους, το συγκεκριµένο συµβόλαιο την συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Είναι ιδιωτικές συµφωνίες τοποθέτησης. Η ρευστότητα είναι περιορισµένη λόγω και των εξειδικευµένων όρων στα συµβόλαια. Οι τιµές δεν δηµοσιοποιούνται, αλλά γίνονται γνωστές από τον κάθε µεσίτη στους πελάτες του, και ισχύουν µόνο για αυτούς. Καµία υπηρεσία ή οργάνωση δεν αναλαµβάνει ρόλο εγγυητή. Για την σύναψη του συµβολαίου πολύ σηµαντικά είναι η αξιοπιστία της εταιρίας αντισυµβαλλόµενου στην αγορά, οι προοπτικές της και τα χρόνια που εξασκεί την δραστηριότητά της. ιαπραγµατεύονται στην OTC αγορά καθ όλο το 24ωρο. εν υπάρχει κανένα όριο διακύµανσης τιµών. Η πληρωµή είναι µία και γίνεται µόνο κατά την ηµεροµηνία λήξης του συµβολαίου. Καµία αρχική ταµιακή ροή δεν υπάρχει. Η διαδικασία παράδοσης καθορίζεται γραπτά µε όρους στο συµβόλαιο, όπου αναφέρονται για κάθε παράδοση ο χρόνος και η θέση παράδοσης. Οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιµες στο κοινό, ειδικά για την Ναυτιλία. Κανένας δεν µπορεί να ξέρει πόσα παράγωγα συµβόλαια διαπραγµατεύονται την κάθε στιγµή. Οι µεσίτες δηµοσιοποιούν µόνο κάποιες ενδεικτικές τιµές για κάποιο συγκεκριµένο συµβόλαιο. Αναλυτικές πληροφορίες δίνουν µόνο στους πελάτες τους. 1.4 Οφέλη παραγώγων προϊόντων Χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση και τη µετακύλιση του κινδύνου και βοηθούν τις επιχειρήσεις να αναλάβουν έργα, τα οποία θα ήταν αδύνατα χωρίς προηγµένες τεχνικές διαχείρισης κινδύνου. Παρέχουν επιπλέον πληροφόρηση στην αγορά και στην κοινωνία ως σύνολο. Η διαπραγµάτευσή τους αποδίδει στο κοινό προβλέψιµες τιµές για την πραγµατική αξία ορισµένων επενδυτικών στοιχείων και για τη µελλοντική κατεύθυνση της Σελ. 7

18 οικονοµίας. Η ύπαρξή τους αυξάνει το συναλλακτικό ενδιαφέρον και τη συναλλακτική δραστηριότητα, τόσο στα παράγωγα όσο και στα πρωτογενή προϊόντα (τα υποκείµενα). Κατά αυτό τον τρόπο, οι τιµές τόσο του παράγωγου προϊόντος όσο και του υποκείµενου, είναι πιο πιθανό να πλησιάζουν την πραγµατική τους αξία. Έτσι, οι συναλλαγές σε παράγωγα βοηθούν τις οικονοµικές µονάδες ν ανακαλύψουν τις θεωρητικές τιµές, καθώς αυξάνουν την ποσότητα και την ποιότητα της πληροφορίας για τις τιµές, τις βοηθούν να πάρουν αποφάσεις, να βελτιώσουν την ποιότητα των οικονοµικών τους αποφάσεων, ακόµα και όταν οι ίδιες δεν συναλλάσσονται σε παράγωγα προϊόντα και γενικά συντελούν στην αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων. Η υποκείµενη χρηµατιστηριακή αγορά, αποτελεί την βάση σε µία αγορά χρήµατος ή προϊόντων, πραγµατοποιώντας την βασική λειτουργία της αποτίµησης µιας αξίας ή ενός φυσικού προϊόντος, είναι συνεπώς ένας από τους θεµέλιους λίθους για την αποδοτική λειτουργία της οικονοµίας ενός τόπου. Με την αγορά παραγώγων ικανοποιούνται οι ανάγκες των επενδυτών, είτε αυτοί είναι ιδιώτες, είτε επιχειρήσεις, είτε θεσµικοί επενδυτές, για: (α) αντιστάθµιση κινδύνου (hedging), (β) κερδοσκοπία (speculation), και (γ) εξισορροπητική κερδοσκοπία χωρίς κίνδυνο (arbitrage). Συνεπώς, η ύπαρξη µιας οργανωµένης αγοράς προϊόντων, δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές, να αντισταθµίσουν τους κινδύνους των επενδύσεών τους, αλλά και να αυξήσουν περαιτέρω τις αποδόσεις τους. 1.5 Ευκαιρίες που παρέχουν τα Παράγωγα Προϊόντα που διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων του ΧΑ (α) Μπορούν να χρησιµοποιηθούν από µόνα τους (αγορά ή πώληση συµβολαίων) για την επίτευξη αποδόσεων, ανεξάρτητα εάν ο επενδυτής έχει στην κατοχή του τα υποκείµενα αγαθά (όπως µετοχές και δείκτες) που συνιστούν το παράγωγο. (β) Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων, ακόµα και σε περιόδους που παρατηρείται πτώση στην αγορά του υποκείµενου τίτλου. (γ) Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό µε επενδύσεις στην υποκείµενη αγορά είτε για την αντιστάθµιση του κινδύνου µεταβολής των τιµών των µετοχών τις οποίες κατέχει ο επενδυτής, διασφαλίζοντας τις χρηµατοροές και τις Σελ. 8

19 αποδόσεις τους, είτε προς την ίδια κατεύθυνση µε την θέση του επενδυτή στο ΧΑ, αυξάνοντας περαιτέρω τις αποδόσεις. Τα τυποποιηµένα προϊόντα που διαπραγµατεύονται στην ΑΠ είναι ιδανικά για τη µείωση του κινδύνου των επενδυτών αφού: Το άνοιγµα των θέσεων σε παράγωγα γίνεται µε σχετικά µικρή επένδυση λόγω της ύπαρξης των λογαριασµών περιθωρίου ασφάλισης. Υπάρχει άµεση διαπραγµάτευση στην αγορά ή πώληση παράγωγων προϊόντων και συνεπώς δεν υπάρχει χρονική καθυστέρηση στην υλοποίηση των επενδυτικών επιλογών. Η ρευστοποίησή τους είναι άµεση. Η αυξηµένη εµπορευσιµότητα και διαφάνεια των τιµών λόγω της ύπαρξης ειδικών διαπραγµατευτών, διευκολύνει το κλείσιµο των «θέσεων» των επενδυτών. Περιορίζεται ο πιστωτικός κίνδυνος µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων λόγω της ύπαρξης της Ε.Τ.Ε.Σ.Ε.Π. ως πρωτοφειλέτη σε όλες τις εκκαθαρίσεις πράξεων επί παραγώγων. (δ) Η ενεργοποίηση στα παράγωγα συνεπάγεται µικρότερη δέσµευση κεφαλαίων. Επιτρέπουν µεγάλη µόχλευση (leverage), δηλαδή µε ένα µικρότερο ποσό χρηµάτων από αυτό που αντιστοιχεί στην αξία ενός υποκείµενου τίτλου (ή οµάδας τίτλων), ο επενδυτής µπορεί να επιδιώξει στόχους απόδοσης παρόµοιους µε την αγορά του τίτλου, ή για χρηµατικό ποσό ίσο µε την αξία του υποκείµενου τίτλου επιδιώκει στόχους πολλαπλάσιους της αγοράς του τίτλου. (ε) Στην περίπτωση µεγάλων χαρτοφυλακίων, επιτρέπουν τη διαφοροποίηση του κινδύνου, χωρίς να απαιτείται ανασύνθεση του χαρτοφυλακίου στην αγορά τοις µετρητοίς. Έτσι, µειώνεται και το κόστος των συναλλαγών του επενδυτή. (στ) ίνουν τη δυνατότητα για εξισορροπητική αγοραπωλησία στην ΑΠ και στο ΧΑ µε αποτέλεσµα ο επενδυτής να αποκοµίζει κέρδος χωρίς κίνδυνο. (ζ) Ως τυποποιηµένα προϊόντα είναι εύχρηστα και ευέλικτα στη χρήση τους. Μία κίνηση στα παράγωγα µπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσµα µε δεκάδες πράξεις στην υποκείµενη αγορά. Με αυτά µπορούν να υλοποιηθούν γρήγορα επενδυτικές στρατηγικές, ιδιαίτερα όταν οι ηµερήσιες διακυµάνσεις της αγοράς είναι µεγάλες. (η) Για καθένα από τα παράγωγα προϊόντα υπάρχουν τιµές στο ηλεκτρονικό σύστηµα της ΑΠ σε πραγµατικό χρόνο, οι επενδυτές µπορούν να τις παρακολουθήσουν στις οθόνες ή και να τις πληροφορηθούν µέσω των παροχέων πληροφόρησης. Σελ. 9

20 1.6 Η λειτουργία του Χρηµατιστηρίου Παραγώγων Αθηνών Όπως και σε άλλες χώρες, έτσι και στην Ελλάδα η οργανωµένη αγορά παραγώγων προκύπτει ως αποτέλεσµα της διαδικασίας ωρίµανσης µιας οικονοµίας, γενικά, και της κεφαλαιαγοράς της, ειδικά. Με το Νόµο 2533/97 τέθηκε το αναγκαίο θεσµικό πλαίσιο για τη δηµιουργία επίσηµης και οργανωµένης αγοράς παράγωγων προϊόντων στην Ελλάδα. Για την οργάνωση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη της αγοράς παραγώγων, λειτουργεί η ΑΠ και η ΕΤΕΣΕΠ. Σκοπός της ΑΠ είναι η οργάνωση και η υποστήριξη των συναλλαγών στη χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων, η οργάνωση της λειτουργίας του συστήµατος συναλλαγών αυτών, καθώς και κάθε συναφής δραστηριότητα. Σκοπός της ΕΤΕΣΕΠ είναι η συµµετοχή της στις συµβάσεις που συνάπτονται στην ΑΠ επί παραγώγων, η εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργούνται σε άλλες αγορές, η διασφάλιση της εκπλήρωσης όλων των συµβαλλοµένων µε αυτή µερών, των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συναλλαγές αυτές και κάθε συναφής δραστηριότητα. Τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας της ΑΠ και της ΕΤΕΣΕΠ, ως προς την τήρηση των σχετικών διατάξεων και νοµοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς, ασκεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 1.7 Τα προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων του ΧΑ. Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 27 Αυγούστου 1999 ως Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών (ΧΠΑ) και έως τώρα, διαπραγµατεύονται τα παρακάτω προϊόντα: Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο δείκτη FTSE/ASE-20 Ο δείκτης FTSE/ASE 20 απαρτίζεται από τις 20 εταιρίες µε την µεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση. Κάθε χρονική στιγµή διαπραγµατεύονται έξι επί µέρους συµβόλαια διαφορετικών ηµεροµηνιών λήξεων. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στο δείκτη FTSE/ASE Midcap 40 Ο δείκτης FTSE/ASE Midcap 40 απαρτίζεται από 40 εταιρίες µέσης κεφαλαιοποίησης. Συνεπώς, ο επενδυτής ο οποίος κατέχει ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από µετοχές εταιριών µέσης κεφαλαιοποίησης, µπορεί να αντισταθµίσει τον κίνδυνο µεταβολής των τιµών των µετοχών του, χρησιµοποιώντας ΣΜΕ στο δείκτη FTSE/ASE Midcap 40. Σελ. 10

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους Derivatives Forum Money Show 2-3 Φεβρουαρίου 2008, Ζάππειο Οι αλληλεπιδράσεις των αγορών τοις µετρητοίς και των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί των δεικτών FTSE-ASE και FTSE- ASEMid40 Εµµανουήλ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αγορά Παραγώγων ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Οι συµβάσεις RA είναι προϊόντα που διαπραγµατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αχιλλέας Ζαπράνης

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αχιλλέας Ζαπράνης ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Αχιλλέας Ζαπράνης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Περιεχόμενα Αναγκαιότητα, ιστορική αναδρομή,

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ.

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ. Παράγωγα προϊόντα Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης Ορόλος των χρηµατοπιστωτικών αγορών Χρηµατοπιστωτικές Αγορές: µέσω αυτών διοχετεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων. ικαιώµατα προαίρεσης επί Μετοχών

Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων. ικαιώµατα προαίρεσης επί Μετοχών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν Α. Ε. Αγορά Παραγώγων Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων ικαιώµατα προαίρεσης επί Μετοχών Συνοπτική Παρουσίαση ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών, Τµήµα Marketing εκέµβριος 2002 - Version

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Αγορά Calls για µόχλευση Ητιµή ενός call για 100 µετοχές είναι σηµαντικά χαµηλότερη από το να αγοράσουµε τις 100 µετοχές στη spot αγορά. Παράδειγµα:

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος ΠΑΡΑΓΩΓΑ Στέλιος Ξανθόπουλος Εισαγωγικά Ένα παράγωγο συµβόλαιο είναι ένα αξιόγραφο η αξία του οποίου εξαρτάται από τις αξίες άλλων «πιο βασικών» υποκείµενων µεταβλητών. Τα παράγωγα συµβόλαια είναι επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004

Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων Αιόλου 73, 105 51 Αθήνα Τηλ.: 210 337 0908 Fax: 210 331

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

(Margin Account) 1. 2. 3.

(Margin Account)  1. 2. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εαρινό εξάµηνο 2008-2009 Λογαριασµού Περιθωρίου (Margin Account) Ο θεσµός του «Λογαριασµού Περιθωρίου» (Margin Account) έχει ως στόχο να αποκλείσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηµατιστήρια:

Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Παρουσίαση στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 2 Φεβρουαρίου 2005 Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Μείωση κόστους, Βελτίωση αποτελεσµάτων Περιεχόµενα Εισαγωγή 3-7 Η Αγορά 8-11 Στρατηγική 12-17 17 Οικονοµικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: FORWARDS, FUTURES, OPTIONS & SWAPS ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΓΡΗΣ Περίληψη: Η Χρηµατοοικονοµική Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.»

ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.» ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.» Άρθρο 1 Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται: 1. Ως "αντισυµβαλλόµενα µέλη" νοούνται τα µέλη του Χ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Αγορά Παραγώγων ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων Επιµέλεια: ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Σεπτέµβριος 2002 Λέκκα 23-25, 05 62 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKA ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Ι. Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύµφυτοι µε τον τρόπο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 5

Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Η παρούσα Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε Αγορές του Εξωτερικού (η «Σύμβαση») ισχύει συμπληρωματικά προς τη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 Τι είναι η Εναλλακτική Αγορά ; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στη νέα Οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ (MARKET MAKER) ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ Χ.Α. Χαρακτηριστικά και πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. Κάθε θέση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Αντικειμενικοί στόχοι Διαχείρισης Κινδύνου: Βελτίωση χρηματοοικονομικής απόδοσης Αποφυγή ανεπιθύμητων απωλειών Ταξινόμηση Κινδύνων:

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απλή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση µεταξύ κλάδων Περιττή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση κατά Markowitz ιεθνική διαφοροποίηση

Απλή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση µεταξύ κλάδων Περιττή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση κατά Markowitz ιεθνική διαφοροποίηση ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Της µαθήτριας: Αλευρά Αλεξάνδρας Τάξη: Α Λυκείου Τµήµα: 1 Καθηγητής: Καρούζος Φώτιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον τρόπο που εξελίσσεται το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αναδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ... 6 1.1. Ιστορικό ίδρυσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και οργανωτική δομή.. 6 1.2. Η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Ε.Χ.Α.Ε.)... 7

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx SEC(2010) xxx ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ. (Συνεδρίαση 21-6-2004)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ. (Συνεδρίαση 21-6-2004) ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.», i όπως τροποποιήθηκε στις συνεδριάσεις 35/24-9-2004, 40/11-11-2004, 41/18-11-2004, 43/2-12- 2004,61/12-5-2005 του Δ.Σ. του Χ.Α. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Αγορών. Applied Mathematics 1

Στρατηγικές Αγορών. Applied Mathematics 1 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Ο διαθέσιμος χρόνος είναι πολύτιμος πόρος κατά την διαδικασία εφοδιασμού Όσο περισσότερος χρόνος είναι διαθέσιμος, τόσο καλύτερη είναι και η διαδικασία σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Υποδείγματα εκθέσεων: ΔΟΕΕ [άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και άρθρο 24 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Υποδείγματα εκθέσεων: ΔΟΕΕ [άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και άρθρο 24 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ] 1 Βασικές αγορές στις οποίες πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό των ΟΕΕ που διαχειρίζεται 2 Βασικά μέσα στα οποία πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό των ΟΕΕ που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 4

Credit Risk Διάλεξη 4 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credt Rsk Διάλεξη 4 Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unp.gr http://web.xrh.unp.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD)

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Προειδοποιηση για τουσ επενδυτεσ 28/02/2013 Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Βασικά μηνύματα Οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences «CFD») είναι σύνθετα προϊόντα και δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

www.techandmath.gr 3 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη

www.techandmath.gr 3 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη Άσκηση 1 η 3 η Εργασία ΔEO31 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν την τρίτη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Λύση: Α) Σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης δημιουργούμε τον ακόλουθο πίνακα στο Excel. Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα