«ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ»"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη Ναυτιλία ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ» Προοπτικές ανάπτυξής τους στο σύγχρονο περιβάλλον ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ρ ΗΛΙΑΣ ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ Κ. ΤΣΙΓΚΡΗΣ

2 Επιβλέπων Καθηγητής Κ. Γκιζιάκης Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης Καθ. Κ. Γκιζιάκης Καθ. Α. Μ. Γουλιέλµος Καθ. Μ. Καβουσσανός Φιλοξενούσα επιχείρηση Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Περίοδος εκπόνησης Σεπτέµβριος 2003 Μάιος 2004

3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα ιπλωµατική εργασία δεν έχει καταβληθεί για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή ανωτέρου, ολικά ή µερικά, σ αυτό ή σε άλλο Πανεπιστήµιο εσωτερικού ή εξωτερικού. Ο δηλών Μιλτιάδης Κ. Τσίγκρης Σελ. i

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Υπεύθυνη δήλωση Κατάλογος πινάκων Κατάλογος διαγραµµάτων Κατάλογος συντοµογραφιών Ευχαριστίες Σκοπός και στόχοι της εργασίας 1 Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Το σύγχρονο περιβάλλον Χαρακτηριστικά παραγώγων που διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστήρια 1.3. Χαρακτηριστικά παραγώγων OTC αγοράς Οφέλη παραγώγων προϊόντων Ευκαιρίες που παρέχουν τα Παράγωγα Προϊόντα που διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων του ΧΑ 1.6. Η λειτουργία του Χρηµατιστηρίου Παραγώγων Αθηνών Τα προϊόντα της αγοράς παραγώγων του ΧΑ Κατηγορίες επενδυτών Η Αγορά Παραγώγων στην Ελλάδα Οι κίνδυνοι στην Αγορά Παραγώγων 13 Κεφάλαιο 2 ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή Αρµοδιότητες Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Χρηµατιστηριακές εταιρίες Προϋποθέσεις Εισαγωγής εταιριών στο ΧΑ Επενδυτές Η Αγορά Παραγώγων Η Αγορά Παραγώγων του ΧΑ ΕΤΕΣΕΠ Τράπεζα Περιθωρίου Ασφάλισης Επενδυτές στην ΑΠ 20 i v vi vii viii 6 8 Σελ. ii

5 2.12. Συναλλαγές στην ΑΠ Εκκαθάριση συναλλαγών της Χρηµατιστηριακής αγοράς παραγώγων Εκκαθάριση κατά τη λήξη ή άσκηση Περιθώριο ασφάλισης 22 Κεφάλαιο 3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Εισαγωγή Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο δείκτη FTSE/ASE-20 Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο δείκτη FTSE/ASE Mid Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) επί µετοχών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε δεκαετές οµόλογο Ελληνικού ηµοσίου Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στη συναλλαγµατική ισοτιµία EUR/USD 3.7. ικαιώµατα Προαίρεσης (Options) ικαιώµατα Προαίρεσης επί του δείκτη FTSE\ASE ικαιώµατα Προαίρεσης επί του δείκτη FTSE\ASE Mid ικαιώµατα προαίρεσης επί µετοχών Προϊόντα Repos επί µετοχών Κεφάλαιο 4 Σύµβαση Αγοράς Μετοχών µε Σύµφωνο Επαναπώλησης (Stock Reverse Repos) Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement - RA) 67 Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 4.1. Εισαγωγή Εξέταση αποτελεσµάτων και εξαγωγή συµπερασµάτων 71 Μέλη της Αγοράς Παραγώγων 71 Μέλη ΕΤΕΣΕΠ 73 Επίπεδο εκπαίδευσης απασχολουµένων µε την ΑΠ 73 Απασχολούµενοι στην αγορά παραγώγων κατά δραστηριότητα Σχέση συναλλαγών πελατών και συναλλαγών για ίδιο λογαριασµό Αριθµός συµβολαίων ανά προϊόν Σελ. iii

6 Παράγοντες αύξησης της συναλλακτικής δραστηριότητας στα παράγωγα ΣΜΕ, Options και Repos Ποσοστό πελατών σας που έχουν ενδιαφερθεί να επενδύσουν σε παράγωγα από 1999 ως 2004 Πελάτες σας που επενδύουν στην αγορά παραγώγων του ΧΑ Μέσος όρος ενεργών επενδυτών (κωδικών) ανά εξάµηνο Αριθµός πελατών σας που επενδύουν σε ξένες αγορές παραγώγων Περίοδοι δραστηριοποίησης των επενδυτών Λόγοι δραστηριοποίησης των επενδυτών Πελάτες που δραστηριοποιούνται στην αγορά και έχουν παρακολουθήσει σεµινάρια σε παράγωγα Επάρκεια εκπαίδευσης των πελατών Τρόποι εκπαίδευσης των επενδυτών (2004) 93 Αποτελέσµατα της συνολικής επένδυσης των πελατών σας 94 Τρόποι προσέλκυσης νέων επενδυτών 94 Κεφάλαιο 5 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 97 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 98 Παράρτηµα I ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΧΑ 100 Παράρτηµα II ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ. Ανάλυση της κατάστασης στην οποία ευρίσκεται και προοπτικές Σελ. iv

7 Πίνακας 2.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Παρεχόµενη ασφάλεια στην ΕΤΕΣΕΠ ανά είδος µέλους της Αγοράς Παραγώγων Πίνακας 2.2 ιαδικασία του ηµερήσιου χρηµατικού διακανονισµού 24 Πίνακας 2.3 ιαδικασία του ηµερήσιου υπολογισµού περιθωρίων ασφάλισης Πίνακας 3.1 Χαρακτηριστικά ΣΜΕ στο δείκτη FTSE/ASE Πίνακας 3.2 Χαρακτηριστικά ΣΜΕ στο δείκτη FTSE/ASE Mid Πίνακας 3.3 Χαρακτηριστικά ΣΜΕ επί Μετοχών 37 Πίνακας 3.4 Χαρακτηριστικά ΣΜΕ σε δεκαετές οµόλογο Ελληνικού ηµοσίου Πίνακας 3.5 Χαρακτηριστικά ΣΜΕ επί Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών 44 Πίνακας 3.6 Χαρακτηριστικά δικαιωµάτων 46 Πίνακας 3.7 Πίνακας 3.8 Χαρακτηριστικά δικαιωµάτων Προαίρεσης στον δείκτη FTSE/ASE 20 Χαρακτηριστικά δικαιωµάτων Προαίρεσης στον δείκτη FTSE\ASE Mid 40 Πίνακας 3.9 Χαρακτηριστικά δικαιωµάτων Προαίρεσης σε µετοχές 57 Πίνακας 3.10 Χαρακτηριστικά Stock Repos 61 Πίνακας 3.11 Χαρακτηριστικά Stock Reverse Repos 66 Πίνακας 3.12 Χαρακτηριστικά Σύµβασης Επαναγοράς 68 Πίνακας 4.1 Μέλη της Αγοράς Παραγώγων (2004) 71 Πίνακας 4.2 Μέλη ΕΤΕΣΕΠ (2002) 73 Πίνακας 4.3 Πίνακας 4.4 Επίπεδο εκπαίδευσης απασχολουµένων µε την αγορά παραγώγων (2004) Απασχολούµενοι στην αγορά παραγώγων κατά δραστηριότητα (2004) Πίνακας 4.5 Αριθµός συµβολαίων ανά προϊόν Πίνακας 4.6 Πίνακας 4.7 Πίνακας 4.8 Παράγοντες αύξησης της συναλλακτικής δραστηριότητας στα ΣΜΕ, ικαιώµατα και Repos Συναλλαγές πελατών σας που έχουν ενδιαφερθεί να επενδύσουν σε παράγωγα από το 1999 έως και το 2004 Πελάτες που επενδύουν στην αγορά παραγώγων του ΧΑ Πίνακας 4.9 Μέσος όρος ενεργών επενδυτών ανά εξάµηνο Πίνακας 4.10 Αριθµός πελατών που επενδύουν σε ξένες αγορές παραγώγων 2004 Πίνακας 4.11 Περίοδοι δραστηριοποίησης των επενδυτών Πίνακας 4.12 Λόγοι δραστηριοποίησης των επενδυτών Σελ. v

8 Πίνακας 4.13 Πελάτες που δραστηριοποιούνται στην αγορά και έχουν παρακολουθήσει σεµινάρια σε παράγωγα Πίνακας 4.14 Επάρκεια εκπαίδευσης επενδυτών Πίνακας 4.15 Τρόποι εκπαίδευσης των επενδυτών (2004) 93 Πίνακας 4.16 Αποτελέσµατα της συνολικής επένδυσης των πελατών σας 94 Πίνακας 4.17 Τρόποι προσέλκυσης νέων επενδυτών ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ιάγραµµα 4.1 Τα µέλη της Αγοράς Παραγώγων ανά κατηγορία 71 ιάγραµµα 4.2 Η εξέλιξη του αριθµού των µελών της Αγοράς Παραγώγων 71 ιάγραµµα 4.3 Τα µέλη της ΕΤΕΣΕΠ και η εξέλιξη τους (2002) 73 ιάγραµµα 4.4 Επίπεδο εκπαίδευσης απασχολουµένων στην ΑΠ (2004) 74 ιάγραµµα 4.5 Απασχολούµενοι στην ΑΠ κατά δραστηριότητα (2004) 75 ιάγραµµα 4.6 ιάγραµµα 4.7 ιάγραµµα 4.8 ιάγραµµα 4.9 ιάγραµµα 4.10 ιάγραµµα 4.11 ιάγραµµα 4.12 Σχέση συναλλαγών πελατών για ίδιο λογαριασµό στα FTSE/ASE-20 INDEX FUTURES Σχέση συναλλαγών πελατών για ίδιο λογαριασµό στα FTSE/ASE Mid 40 INDEX FUTURES Σχέση συναλλαγών πελατών για ίδιο λογαριασµό στα FTSE/ASE-20 INDEX OPTIONS Σχέση συναλλαγών πελατών για ίδιο λογαριασµό στα FTSE/ASE Mid 40 INDEX OPTIONS Σχέση συναλλαγών πελατών για ίδιο λογαριασµό στο ΟΤΕ STOCK FUTURE Σχέση συναλλαγών πελατών για ίδιο λογαριασµό στο ΕΘΝΙΚΗ STOCK FUTURE Ετήσιος όγκος συναλλαγών προϊόντων εκτός FTSE/ASE-20 για τα έτη Ετήσιος όγκος συναλλαγών στα προϊόντα του δείκτη ιάγραµµα 4.13 FTSE/ASE -20 για τα έτη Παράγοντες αύξησης της συναλλακτικής δραστηριότητας ιάγραµµα 4.14 στα ΣΜΕ, Options και Repos ιάγραµµα 4.15 Εκδήλωση ενδιαφέροντος επενδυτών ιάγραµµα 4.16 Νέοι κωδικοί επενδυτών στην ΑΠ κατά τα έτη ιάγραµµα 4.17 Ενεργοί κωδικοί προς σύνολο κωδικών ιάγραµµα 4.18 Περίοδοι δραστηριοποίησης των επενδυτών ιάγραµµα 4.19 Λόγοι δραστηριοποίησης των επενδυτών ιάγραµµα 4.20 Ενηµέρωση επενδυτών ιάγραµµα 4.21 Επάρκεια εκπαίδευσης επενδυτών ιάγραµµα 4.22 Τρόποι εκπαίδευσης επενδυτών (2004) Σελ. vi

9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠ ΑΣΥΚ ΕΚΑ Σ ΕΚ Ε.Π.Ε.Υ ΕΤΕΣΕΠ Ε.Χ.Α.Ε ΙΟΒΕ ΚΑΑ ΚΟ ΟΑΣΗΣ ΣΜΟ ΣΜΕ ΣΜΕΧΑ ΧΑ ΧΑΑ ΧΠΑ ADEX ATHIBOR CET DCW ECB ETD FTSE/ASE-20 FTSE/ASE Midcap 40 Αγορά Παραγώγων Εταιρία Ανάπτυξης Συστηµάτων και Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς ηµόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών ιοικητικό Συµβούλιο Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Α.Ε. Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών Κοινές Ονοµαστικές Ηλεκτρονικό σύστηµα διαπραγµάτευσης του ΧΑ Σταθµισµένος Μέσος Όρος Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Σύλλογος Μετόχων Χρηµατιστηρίου Αθηνών Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών Athens Derivatives Exchange ιατραπεζικό επιτόκιο Αθηνών Central European Time Ηλεκτρονικό σύστηµα εκκαθάρισης Παραγώγων European Central Bank Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Exchange Traded Derivatives (ενδοχρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων) είκτης Financial Times Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηµατιστηρίου Αθηνών είκτης Financial Times Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης Χρηµατιστηρίου Αθηνών Margin account Λογαριασµός περιθωρίου ασφάλισης OTC RA RIVA Over The Counter εξωχρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων Repurchase Agreement Σύµβαση Επαναγοράς Risk Valuation (Σύστηµα υπολογισµού Περιθωρίων Ασφάλισης) Σελ. vii

10 Ευχαριστίες Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες µου στους καθηγητές, τους φίλους και συναδέλφους που στήριξαν την προσπάθεια ηθικά και πρακτικά, µε υποδείξεις και παρατηρήσεις. Θερµές ευχαριστίες εκφράζονται στον επιβλέποντα καθηγητή κ. Κ. Γκιζιάκη για την σηµαντική στήριξη που προσέφερε σε όλη την προσπάθεια µε την αµέριστη συµπαράστασή του. Τέλος ολόθερµες ευχαριστίες εκφράζονται, για την αδιάκοπη υποστήριξη και την κατανόηση που επέδειξε, στην σύζυγό µου Ειρήνη, στην οποία και αφιερώνεται η εργασία αυτή. Σελ. viii

11 Σκοπός και στόχοι της εργασίας Το αντικείµενο της εργασίας, είναι η αποτύπωση των παραγώγων προϊόντων, της θέσης τους στην Ελληνική Χρηµατιστηριακή αγορά και των προοπτικών ανάπτυξής τους στο σύγχρονο περιβάλλον. Η επιλογή του θέµατος έγινε διότι τα παράγωγα έχουν αναδειχθεί στην κατεξοχήν επένδυση διασφάλισης κινδύνου στις οικονοµικά ανεπτυγµένες χώρες και πλέον αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της πολιτικής ιδίως των µεγάλων επιχειρήσεων. Επιπλέον οι Ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να ανταποκριθούν στις συνθήκες της αγοράς, να δραστηριοποιηθούν και αυτές στον τοµέα των παραγώγων, ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις υπόλοιπες εταιρίες. Η µικρή συµµετοχή των ελληνικών εταιριών προκαλεί ερωτήµατα για τις αιτίες αυτής της συµπεριφοράς τους. Η εργασία η οποία πραγµατοποιήθηκε στο χρονικό διάστηµα από τον Σεπτέµβριο 2003 έως και τον Μάρτιο 2004 έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει: o Τα παράγωγα ως µέσο διασφάλισης κινδύνου και κερδοσκοπίας. o Το πλαίσιο και την δοµή της Αγοράς Παραγώγων (ΑΠ) του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και να συµβάλει στην ανάπτυξή της, µε επισηµάνσεις, όπως αυτές διαµορφώθηκαν µετά από σχετική έρευνα στις εταιρίες µέλη της αγοράς. Οι στόχοι αυτής της ενότητας είναι: Να καταδείξει την αναγκαιότητα χρήσης των παραγώγων προϊόντων από την σύγχρονη επιχείρηση σαν µέσο διασφάλισης των επενδύσεων, αλλά και για κερδοσκοπία, ώστε να µειώσει το κόστος της ή να αυξήσει τα κέρδη της. Να περιγράψει την δοµή και το πλαίσιο που διέπει το Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και την Αγορά Παραγώγων, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί σήµερα, τις αρµοδιότητές του, τις προσφερόµενες υπηρεσίες καθώς και τις υποχρεώσεις κάθε εµπλεκόµενου µέρους. Να περιγράψει τη φιλοσοφία, τα κριτήρια, τις απαιτήσεις και τους σχετικούς κανονισµούς που πρέπει να έχουν υπόψη τους όσοι δραστηριοποιούνται στην Αγορά Παραγώγων. Να καταγράψει τα προϊόντα που διατίθενται στην Αγορά Παραγώγων, τους όρους διαπραγµάτευσης και τις ιδιότητές τους. Να εξετάσει την θέση της ΑΠ στην Ελλάδα και την προοπτική της. Σελ. 1

12 Να καταγράψει τις απόψεις και το επίπεδο γνώσης των επενδυτών που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην αγορά. Τελικά να εξάγει συµπεράσµατα για την πορεία της αγοράς καθώς και για τα σηµεία που πρέπει να διορθωθούν ή αυτά στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος ώστε η αγορά να αναπτυχθεί µε γρήγορους ρυθµούς. Στο 1 ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εισαγωγικές έννοιες οι οποίες είναι απαραίτητες στον αναγνώστη για την ορθή και χωρίς προσκόµµατα παρακολούθηση του συγγράµµατος. Στο 2 ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το Χρηµατιστήριο Αθηνών, όπως αυτό λειτουργεί σήµερα, η δοµή του και οι δραστηριότητές του. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην Αγορά Παραγώγων του ΧΑ, την δοµή της και την οργάνωσή της. Επίσης παρουσιάζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για: να γίνει µέλος του, να γίνει µέλος της Αγοράς Παραγώγων και της Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Α.Ε. (ΕΤΕΣΕΠ), και να εισαχθεί µία εταιρία στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Τέλος παρουσιάζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την δραστηριοποίηση των επενδυτών στην αγορά παραγώγων και η διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών. Στο 3 ο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα προϊόντα που διατίθενται προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Παραγώγων, τα χαρακτηριστικά τους, οι ιδιότητές τους και η διαδικασία εκκαθάρισης του καθενός. Στο 4 ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έρευνα που διενεργήθηκε κατά τους µήνες Ιανουάριο έως Μάρτιο του 2004, στην οποία εξετάζεται: η θέση και η προοπτική της ΑΠ, καθώς και κατά πόσο έχει γίνει κατανοητός ο ρόλος της από τους επενδυτές, και οι γνώσεις και ο τρόπος δραστηριοποίησης των επενδυτών στην αγορά. Τέλος καταγράφονται τα συµπεράσµατα όπως αυτά διαµορφώθηκαν από την έρευνα. Το 5 ο κεφάλαιο είναι ο επίλογος του συγγράµµατος όπου καταγράφονται οι απόψεις και οι προτάσεις του συγγραφέα για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να δώσει έµφαση το ΧΑ στο άµεσο µέλλον. Στο Παράρτηµα 1 παρουσιάζονται οι θυγατρικές εταιρίες του ΧΑ. Στο Παράρτηµα 2 παρουσιάζεται το ερωτηµατολόγιο που υποβλήθηκε στις Χρηµατιστηριακές εταιρίες και τις Τράπεζες. Σελ. 2

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Το σύγχρονο περιβάλλον Αναµφισβήτητα το κύριο χαρακτηριστικό του σύγχρονου περιβάλλοντος είναι η παγκοσµιοποίηση. Τα κεφάλαια ανενόχλητα και χωρίς κανένα εµπόδιο µεταφέρονται από χώρα σε χώρα. Η δύναµη του κεφαλαίου και των εταιριών κολοσσών που διαχειρίζονται µεγάλα κεφάλαια αυξάνεται συνεχώς. Η δύναµή τους είναι τέτοια που µπορούν, εάν το θελήσουν, να προκαλέσουν σηµαντικές αναταραχές στην οικονοµία των χωρών και κατ επέκταση στην Παγκόσµια οικονοµία. Οι αντιθέσεις µεταξύ των πλουσίων και των φτωχών χωρών αυξάνονται µε επιταχυνόµενους ρυθµούς, όπως και οι αντιθέσεις µεταξύ των πλουσίων και φτωχών πολιτών στην ίδια χώρα. Οι αντιθέσεις αυτές έχουν προκαλέσει αντιδράσεις που εξωτερικεύονται µερικά µε τροµοκρατικές ενέργειες µεσαίας ή µεγάλης κλίµακας. Η εµφάνιση «νέων ασθενειών» (Κίνα κ.λπ.) επηρεάζει όχι µόνο τους κατοίκους και τις µετακινήσεις στις πληγείσες χώρες, αλλά και το εµπόριο από και προς αυτές. Οι ασθένειες διαδίδονται πολύ γρήγορα, σε πολλά µέρη του πλανήτη, λόγω της εύκολης και γρήγορης µετακίνησης, ακόµη και πριν η ασθένεια εκδηλωθεί και αναγνωριστεί. Η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα και µία επένδυση που βασίζεται σε µία πρωτοποριακή σήµερα ανακάλυψη, είναι πιθανόν να καταστεί παρωχηµένη πριν η εταιρία προλάβει έστω και να αποσβέσει το κεφάλαιο που διατέθηκε. Η πληροφόρηση, ως προς τις ανάγκες και ευκαιρίες που δηµιουργούνται σε κάθε σηµείο του πλανήτη, διαδίδεται ταχύτατα σε όλες τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις. Αυτό που γίνεται σχετικά πιο δύσκολα γνωστό είναι η χρηµατοοικονοµική κατάσταση της εταιρίας και οι ανάγκες της. Με την εγκατάλειψη του συστήµατος των σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών, γνωστών ως συµφωνία του Bretton Woods, το 1973, κάθε χώρα εφάρµοσε την δική της νοµισµατική πολιτική. Το διεθνές νοµισµατικό περιβάλλον από τότε υφίσταται διαρκή µεταβολή. Κατά το 2002 οι ΗΠΑ εγκατέλειψαν την όποια σύνδεση του νοµίσµατός τους µε άλλα νοµίσµατα ή πολύτιµα µέταλλα (χρυσό) µε συνέπεια η σχέση δολαρίου ΗΠΑ και Ευρώ να υποστεί δραµατική αλλαγή από 1,2 /$ σε 0,84 /$ και πρόσφατα σε 1,29 /$. Η αβεβαιότητα και η αστάθεια στο νοµισµατικό σύστηµα επεκτάθηκε στα επιτόκια, στις τιµές των προϊόντων και στις επιχειρήσεις των οποίων το κόστος αγοράς των πρώτων υλών, η τιµή πώλησης των προϊόντων τους, αλλά και η ανταγωνιστικότητα τους υπέστησαν µεγάλες διακυµάνσεις. Σελ. 3

14 Είναι φανερό ότι το επιχειρηµατικό κλίµα γίνεται όλο και πιο ασταθές, κυρίως από το 1984 και έπειτα. Θα µπορούσε να λεχθεί ότι, πλέον και οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν ασύµµετρους κινδύνους. Επενδύσεις που φαντάζουν ελκυστικές µπορούν να αποδειχθούν καταστροφικές ακόµη και για εύρωστες επιχειρήσεις. Όλοι οι παραπάνω λόγοι µας οδηγούν σε ερωτήµατα για το µέλλον των επενδύσεων και αναζήτηση τρόπων µείωσης του κινδύνου που συµπορεύεται µε αυτές. Είναι φυσικό να πρέπει να βρεθούν δικλείδες ασφαλείας που να εξασφαλίζουν τις επιχειρήσεις ότι δεν θα καταστραφούν από την επένδυσή τους, αλλά και επιπλέον ότι θα αποσβεστεί το κεφάλαιο που διέθεσαν και θα αποκοµίσουν ένα λογικό κέρδος. Η λογική των δικλείδων ασφαλείας είναι ότι θα πρέπει να διατεθεί ένα επιπλέον ποσό από τα κέρδη της επιχείρησης, το οποίο θα προστατεύσει ενδεχόµενα από τους κινδύνους που την απειλούν, ώστε να διασωθεί όλο ή το µεγαλύτερο µέρος του κεφαλαίου της βασικής επένδυσης. Το ποσό αυτό µπορεί να διατεθεί είτε σε ασφαλιστικές εταιρίες, είτε σε «αντίστροφες» επενδύσεις, δηλαδή σε επενδύσεις που αποδίδουν κέρδη όταν η κύρια επένδυση επιφέρει ζηµίες. Η κατεξοχήν αντίστροφη επένδυση που εφαρµόζεται σήµερα από τις περισσότερες επιχειρήσεις είναι τα χρηµατιστηριακά παράγωγα. Η χρήση τους που παρουσίασε ραγδαία ανάπτυξη σε ολόκληρο τον κόσµο, καταδεικνύει ότι η σύγχρονη επιχείρηση χρειάζεται τα «παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα» κυρίως για αντιστάθµιση κινδύνου αλλά και για αύξηση των εσόδων της. Παλαιότερα αν και είχαν γίνει διάφορες προσπάθειες διεθνώς να λειτουργήσει η αγορά των παραγώγων, αυτές δεν καρποφορούσαν λόγω της µη τήρησης των συµφωνιών που υπογράφονταν. Ως παράγωγο προϊόν νοείται η συµφωνία µεταξύ ενός αγοραστή και ενός πωλητή µε σκοπό την µελλοντική αγοροπωλησία ενός προϊόντος αλλά µε προκαθορισµένη τιµή που συµφωνείται (κλειδώνεται) κατά την υπογραφή του συµβολαίου ώστε αυτή να ισχύσει την δεδοµένη µελλοντική στιγµή. Σαν παράδειγµα µπορεί να αναφερθεί ή πώληση τόνων σιταριού σε 6 µήνες από την υπογραφή της συµφωνίας. Η τιµή του παραγώγου προϊόντος προέρχεται από την πρωτογενή αγορά (τη λεγόµενη και φυσική αγορά ή spot). Το προϊόν αυτό ονοµάζεται παράγωγο γιατί προέρχεται από κάποιο άλλο προϊόν και η ύπαρξή του προϋποθέτει την ύπαρξη του πρωτογενούς προϊόντος. Λόγω της πολυπλοκότητας της αγοράς δηµιουργήθηκαν πολλά είδη παραγώγων µε σκοπό την διασφάλιση των επενδυτών από τους διάφορους οικονοµικούς κινδύνους. Έτσι υπάρχουν παράγωγα σε δείκτες χρηµατιστηρίων, σε οµόλογα, σε µετοχές, σε Σελ. 4

15 επιτόκια, σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, αλλά και σε αγαθά όπως πετρέλαιο, σιτάρι, κακάο, καφές, πολύτιµα µέταλλα κ.λπ., υπηρεσίες όπως ναύλοι, καθώς και παράγωγα που αναφέρονται στον καιρό για την διασφάλιση του εισοδήµατος των αγροτών. Γίνεται σαφές ότι ο καθορισµός του προϊόντος επάνω στο οποίο βασίζεται το παράγωγο προϊόν µπορεί να γίνει πολύ ευέλικτος και να περιλάβει κάθε κίνδυνο. Τα είδη των παραγώγων είναι τέτοια ώστε ο επενδυτής: να απολαύσει απεριόριστα κέρδη ή να υποστεί απεριόριστες ζηµίες, και τα κέρδη ή οι ζηµίες να είναι περιορισµένες µέχρι ενός ορισµένου σηµείου που καθορίζεται στην συµφωνία µεταξύ των συµβαλλόµενων. Τα παράγωγα απευθύνονται σε κάθε είδος επενδυτή ο οποίος θέλει να αναλάβει µικρό ή µεγάλο κίνδυνο σε περίπτωση λανθασµένης πρόβλεψης. Είναι γνωστά και σαν zero profit game παιχνίδι µηδενικού κέρδους, αφού ο ένας από τους δύο αντισυµβαλλόµενους αποκοµίζει κέρδη και ο άλλος υφίσταται ίση ζηµία. Τα πλεονεκτήµατα των παραγώγων οφείλονται στο ότι µπορούν να προστατεύσουν τον επενδυτή σε όλες τις τάσεις των τιµών στην αγορά, ανοδικές, πτωτικές και σταθεροποιητικές. Η πρόσφατη αύξηση της χρήσης των παραγώγων έχει αποδοθεί στην όλο και µεγαλύτερη χρήση τους από τις κυβερνήσεις, πολυεθνικές εταιρίες, και σηµαντικούς θεσµικούς και οικονοµικούς επενδυτές. Αυτές οι διάφορες οµάδες χρησιµοποιούν τα παράγωγα ώστε να επιτύχουν τους ακόλουθους στόχους: καλύτερη διαχείριση κινδύνου, αντιστάθµιση κινδύνου, χαµηλότερες δαπάνες χρηµατοδότησης, διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου, καλύτερες συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Τα παράγωγα επεκτείνονται διαρκώς µε ταχύτατους ρυθµούς και καλύπτουν όλο και µεγαλύτερο φάσµα από τα παραγόµενα προϊόντα ή υπηρεσίες ή και από συνδυασµό τους. Η διαπραγµάτευση των παραγώγων µπορεί να είναι είτε ενδοχρηµατιστηριακή (Exchange Traded Derivatives-ETD) είτε εξωχρηµατιστηριακή (over the counter - OTC αγορά) προκειµένου να προσαρµοστούν στις ακριβείς επιχειρησιακές ανάγκες των επιχειρήσεων. Ο αριθµός των συµβάσεων που συνοµολογούνται είτε εντός των χρηµατιστηρίων, είτε εκτός αυτών αυξάνεται εντυπωσιακά κάθε έτος. Εντούτοις, τα παράγωγα και η αυξηµένη και αλόγιστη χρήση τους δεν είναι χωρίς κινδύνους. Λόγω Σελ. 5

16 αυτής ακριβώς της αλόγιστης χρήσης των παραγώγων έχουν καταστραφεί εταιρείες όπως η τράπεζα Barings και η εταιρία ενέργειας Exxon και πολλές άλλες έχουν υποστεί ζηµίες δισεκατοµµυρίων δολαρίων ΗΠΑ. 1.2 Χαρακτηριστικά παραγώγων που διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστήρια Ο κανονισµός που διέπει την αγορά των παραγώγων έχει ρυθµιστεί από µια κρατική υπηρεσία. Στην Ελλάδα αυτή η Κρατική υπηρεσία είναι το Χρηµατιστήριο Αθηνών και η ΕΤΕΣΕΠ. Τυποποιηµένες συµβάσεις µε σταθερή ηµεροµηνία λήξης, ποσότητα, τύπο άσκησης δικαιώµατος. Οι τιµές κάθε είδους παραγώγου δηµοσιεύονται καθηµερινά. Οι τιµές ισχύουν για όλους. Τα συµβόλαια διαπραγµατεύονται µόνο εντός του Χρηµατιστηρίου. Λόγω της τυποποίησης υπάρχει πολύ µεγαλύτερη ρευστότητα και ευκολία κλεισίµατος θέσης. Υπάρχει εγγύηση τήρησης του συµβολαίου λόγω της διαµεσολάβησης του Χρηµατιστηρίου. ιαπραγµατεύονται εντός του ωραρίου που καθορίζεται από το Χρηµατιστήριο. Υπάρχει ένα καθηµερινό όριο διακύµανσης τιµών για τις περισσότερες συµβάσεις (limit up και limit down). Το κλείσιµο των θέσεων γίνεται µε συγκεκριµένους κανόνες που εφαρµόζονται για όλους, µε ενδιάµεσες ή όχι πληρωµές κατά τη διάρκεια της ζωής της σύµβασης ή και µε καθηµερινή τακτοποίηση (mark-to-market). Οι διαδικασίες παράδοσης είναι συγκεκριµένες µε προκαθορισµένες ηµεροµηνίες λήξης µηνιαία ή ετησία και σε εγκεκριµένες θέσεις. Οι πληροφορίες κοινοποιούνται σε όλους και είναι δηµόσια διαθέσιµες. 1.3 Χαρακτηριστικά παραγώγων OTC αγοράς Ο αντισυµβαλλόµενος δεν γίνεται γνωστός παρά µόνο κατά την υπογραφή του συµβολαίου, οπότε και δίνεται ένα χρονικό περιθώριο υπαναχώρησης. Τα είδη των συµβολαίων ποικίλουν και εξαρτώνται από τους αντισυµβαλλόµενους και µόνον. Οι όροι είναι εύκαµπτοι και διαπραγµατεύσιµοι χωρίς καµία τυποποίηση, οποιαδήποτε ηµεροµηνία λήξης είναι δεκτή, και προβλέπονται όροι για καθυστέρηση πληρωµής, ή και, µη πληρωµή. Σελ. 6

17 ιαπραγµατεύονται από ένα δίκτυο µεσιτών. Ο κάθε µεσίτης µπορεί να δώσει διαφορετική τιµή για το ίδιο συµβόλαιο ανάλογα µε το µέγεθός του και τον πιστωτικό κίνδυνο που απορρέει από αυτό. Οι τιµές ισχύουν µόνο για τους αντισυµβαλλόµενους, το συγκεκριµένο συµβόλαιο την συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Είναι ιδιωτικές συµφωνίες τοποθέτησης. Η ρευστότητα είναι περιορισµένη λόγω και των εξειδικευµένων όρων στα συµβόλαια. Οι τιµές δεν δηµοσιοποιούνται, αλλά γίνονται γνωστές από τον κάθε µεσίτη στους πελάτες του, και ισχύουν µόνο για αυτούς. Καµία υπηρεσία ή οργάνωση δεν αναλαµβάνει ρόλο εγγυητή. Για την σύναψη του συµβολαίου πολύ σηµαντικά είναι η αξιοπιστία της εταιρίας αντισυµβαλλόµενου στην αγορά, οι προοπτικές της και τα χρόνια που εξασκεί την δραστηριότητά της. ιαπραγµατεύονται στην OTC αγορά καθ όλο το 24ωρο. εν υπάρχει κανένα όριο διακύµανσης τιµών. Η πληρωµή είναι µία και γίνεται µόνο κατά την ηµεροµηνία λήξης του συµβολαίου. Καµία αρχική ταµιακή ροή δεν υπάρχει. Η διαδικασία παράδοσης καθορίζεται γραπτά µε όρους στο συµβόλαιο, όπου αναφέρονται για κάθε παράδοση ο χρόνος και η θέση παράδοσης. Οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιµες στο κοινό, ειδικά για την Ναυτιλία. Κανένας δεν µπορεί να ξέρει πόσα παράγωγα συµβόλαια διαπραγµατεύονται την κάθε στιγµή. Οι µεσίτες δηµοσιοποιούν µόνο κάποιες ενδεικτικές τιµές για κάποιο συγκεκριµένο συµβόλαιο. Αναλυτικές πληροφορίες δίνουν µόνο στους πελάτες τους. 1.4 Οφέλη παραγώγων προϊόντων Χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση και τη µετακύλιση του κινδύνου και βοηθούν τις επιχειρήσεις να αναλάβουν έργα, τα οποία θα ήταν αδύνατα χωρίς προηγµένες τεχνικές διαχείρισης κινδύνου. Παρέχουν επιπλέον πληροφόρηση στην αγορά και στην κοινωνία ως σύνολο. Η διαπραγµάτευσή τους αποδίδει στο κοινό προβλέψιµες τιµές για την πραγµατική αξία ορισµένων επενδυτικών στοιχείων και για τη µελλοντική κατεύθυνση της Σελ. 7

18 οικονοµίας. Η ύπαρξή τους αυξάνει το συναλλακτικό ενδιαφέρον και τη συναλλακτική δραστηριότητα, τόσο στα παράγωγα όσο και στα πρωτογενή προϊόντα (τα υποκείµενα). Κατά αυτό τον τρόπο, οι τιµές τόσο του παράγωγου προϊόντος όσο και του υποκείµενου, είναι πιο πιθανό να πλησιάζουν την πραγµατική τους αξία. Έτσι, οι συναλλαγές σε παράγωγα βοηθούν τις οικονοµικές µονάδες ν ανακαλύψουν τις θεωρητικές τιµές, καθώς αυξάνουν την ποσότητα και την ποιότητα της πληροφορίας για τις τιµές, τις βοηθούν να πάρουν αποφάσεις, να βελτιώσουν την ποιότητα των οικονοµικών τους αποφάσεων, ακόµα και όταν οι ίδιες δεν συναλλάσσονται σε παράγωγα προϊόντα και γενικά συντελούν στην αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων. Η υποκείµενη χρηµατιστηριακή αγορά, αποτελεί την βάση σε µία αγορά χρήµατος ή προϊόντων, πραγµατοποιώντας την βασική λειτουργία της αποτίµησης µιας αξίας ή ενός φυσικού προϊόντος, είναι συνεπώς ένας από τους θεµέλιους λίθους για την αποδοτική λειτουργία της οικονοµίας ενός τόπου. Με την αγορά παραγώγων ικανοποιούνται οι ανάγκες των επενδυτών, είτε αυτοί είναι ιδιώτες, είτε επιχειρήσεις, είτε θεσµικοί επενδυτές, για: (α) αντιστάθµιση κινδύνου (hedging), (β) κερδοσκοπία (speculation), και (γ) εξισορροπητική κερδοσκοπία χωρίς κίνδυνο (arbitrage). Συνεπώς, η ύπαρξη µιας οργανωµένης αγοράς προϊόντων, δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές, να αντισταθµίσουν τους κινδύνους των επενδύσεών τους, αλλά και να αυξήσουν περαιτέρω τις αποδόσεις τους. 1.5 Ευκαιρίες που παρέχουν τα Παράγωγα Προϊόντα που διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων του ΧΑ (α) Μπορούν να χρησιµοποιηθούν από µόνα τους (αγορά ή πώληση συµβολαίων) για την επίτευξη αποδόσεων, ανεξάρτητα εάν ο επενδυτής έχει στην κατοχή του τα υποκείµενα αγαθά (όπως µετοχές και δείκτες) που συνιστούν το παράγωγο. (β) Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων, ακόµα και σε περιόδους που παρατηρείται πτώση στην αγορά του υποκείµενου τίτλου. (γ) Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό µε επενδύσεις στην υποκείµενη αγορά είτε για την αντιστάθµιση του κινδύνου µεταβολής των τιµών των µετοχών τις οποίες κατέχει ο επενδυτής, διασφαλίζοντας τις χρηµατοροές και τις Σελ. 8

19 αποδόσεις τους, είτε προς την ίδια κατεύθυνση µε την θέση του επενδυτή στο ΧΑ, αυξάνοντας περαιτέρω τις αποδόσεις. Τα τυποποιηµένα προϊόντα που διαπραγµατεύονται στην ΑΠ είναι ιδανικά για τη µείωση του κινδύνου των επενδυτών αφού: Το άνοιγµα των θέσεων σε παράγωγα γίνεται µε σχετικά µικρή επένδυση λόγω της ύπαρξης των λογαριασµών περιθωρίου ασφάλισης. Υπάρχει άµεση διαπραγµάτευση στην αγορά ή πώληση παράγωγων προϊόντων και συνεπώς δεν υπάρχει χρονική καθυστέρηση στην υλοποίηση των επενδυτικών επιλογών. Η ρευστοποίησή τους είναι άµεση. Η αυξηµένη εµπορευσιµότητα και διαφάνεια των τιµών λόγω της ύπαρξης ειδικών διαπραγµατευτών, διευκολύνει το κλείσιµο των «θέσεων» των επενδυτών. Περιορίζεται ο πιστωτικός κίνδυνος µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων λόγω της ύπαρξης της Ε.Τ.Ε.Σ.Ε.Π. ως πρωτοφειλέτη σε όλες τις εκκαθαρίσεις πράξεων επί παραγώγων. (δ) Η ενεργοποίηση στα παράγωγα συνεπάγεται µικρότερη δέσµευση κεφαλαίων. Επιτρέπουν µεγάλη µόχλευση (leverage), δηλαδή µε ένα µικρότερο ποσό χρηµάτων από αυτό που αντιστοιχεί στην αξία ενός υποκείµενου τίτλου (ή οµάδας τίτλων), ο επενδυτής µπορεί να επιδιώξει στόχους απόδοσης παρόµοιους µε την αγορά του τίτλου, ή για χρηµατικό ποσό ίσο µε την αξία του υποκείµενου τίτλου επιδιώκει στόχους πολλαπλάσιους της αγοράς του τίτλου. (ε) Στην περίπτωση µεγάλων χαρτοφυλακίων, επιτρέπουν τη διαφοροποίηση του κινδύνου, χωρίς να απαιτείται ανασύνθεση του χαρτοφυλακίου στην αγορά τοις µετρητοίς. Έτσι, µειώνεται και το κόστος των συναλλαγών του επενδυτή. (στ) ίνουν τη δυνατότητα για εξισορροπητική αγοραπωλησία στην ΑΠ και στο ΧΑ µε αποτέλεσµα ο επενδυτής να αποκοµίζει κέρδος χωρίς κίνδυνο. (ζ) Ως τυποποιηµένα προϊόντα είναι εύχρηστα και ευέλικτα στη χρήση τους. Μία κίνηση στα παράγωγα µπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσµα µε δεκάδες πράξεις στην υποκείµενη αγορά. Με αυτά µπορούν να υλοποιηθούν γρήγορα επενδυτικές στρατηγικές, ιδιαίτερα όταν οι ηµερήσιες διακυµάνσεις της αγοράς είναι µεγάλες. (η) Για καθένα από τα παράγωγα προϊόντα υπάρχουν τιµές στο ηλεκτρονικό σύστηµα της ΑΠ σε πραγµατικό χρόνο, οι επενδυτές µπορούν να τις παρακολουθήσουν στις οθόνες ή και να τις πληροφορηθούν µέσω των παροχέων πληροφόρησης. Σελ. 9

20 1.6 Η λειτουργία του Χρηµατιστηρίου Παραγώγων Αθηνών Όπως και σε άλλες χώρες, έτσι και στην Ελλάδα η οργανωµένη αγορά παραγώγων προκύπτει ως αποτέλεσµα της διαδικασίας ωρίµανσης µιας οικονοµίας, γενικά, και της κεφαλαιαγοράς της, ειδικά. Με το Νόµο 2533/97 τέθηκε το αναγκαίο θεσµικό πλαίσιο για τη δηµιουργία επίσηµης και οργανωµένης αγοράς παράγωγων προϊόντων στην Ελλάδα. Για την οργάνωση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη της αγοράς παραγώγων, λειτουργεί η ΑΠ και η ΕΤΕΣΕΠ. Σκοπός της ΑΠ είναι η οργάνωση και η υποστήριξη των συναλλαγών στη χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων, η οργάνωση της λειτουργίας του συστήµατος συναλλαγών αυτών, καθώς και κάθε συναφής δραστηριότητα. Σκοπός της ΕΤΕΣΕΠ είναι η συµµετοχή της στις συµβάσεις που συνάπτονται στην ΑΠ επί παραγώγων, η εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργούνται σε άλλες αγορές, η διασφάλιση της εκπλήρωσης όλων των συµβαλλοµένων µε αυτή µερών, των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συναλλαγές αυτές και κάθε συναφής δραστηριότητα. Τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας της ΑΠ και της ΕΤΕΣΕΠ, ως προς την τήρηση των σχετικών διατάξεων και νοµοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς, ασκεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 1.7 Τα προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων του ΧΑ. Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 27 Αυγούστου 1999 ως Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών (ΧΠΑ) και έως τώρα, διαπραγµατεύονται τα παρακάτω προϊόντα: Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο δείκτη FTSE/ASE-20 Ο δείκτης FTSE/ASE 20 απαρτίζεται από τις 20 εταιρίες µε την µεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση. Κάθε χρονική στιγµή διαπραγµατεύονται έξι επί µέρους συµβόλαια διαφορετικών ηµεροµηνιών λήξεων. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στο δείκτη FTSE/ASE Midcap 40 Ο δείκτης FTSE/ASE Midcap 40 απαρτίζεται από 40 εταιρίες µέσης κεφαλαιοποίησης. Συνεπώς, ο επενδυτής ο οποίος κατέχει ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από µετοχές εταιριών µέσης κεφαλαιοποίησης, µπορεί να αντισταθµίσει τον κίνδυνο µεταβολής των τιµών των µετοχών του, χρησιµοποιώντας ΣΜΕ στο δείκτη FTSE/ASE Midcap 40. Σελ. 10

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος axristop@econ.uoa.gr Προπαρασκευαστικό μάθημα στο ΤΕΙ Πειραιά Θέμα: Παράγωγα Προϊόντα Παράγωγα προϊόντα Προθεσμιακές Συμφωνίες Συμφωνίες Ανταλλαγών Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Δικαιώματα Προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους Derivatives Forum Money Show 2-3 Φεβρουαρίου 2008, Ζάππειο Οι αλληλεπιδράσεις των αγορών τοις µετρητοίς και των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί των δεικτών FTSE-ASE και FTSE- ASEMid40 Εµµανουήλ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αγορά Παραγώγων ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Οι συµβάσεις RA είναι προϊόντα που διαπραγµατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Συστηματικός Κίνδυνος Συνολικός Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων

Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων 1. Εισαγωγή Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων Η διαπραγµάτευση των ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ξεκινά στις 7 Ιανουαρίου 2003. Τα ικαιώµατα επί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αχιλλέας Ζαπράνης

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αχιλλέας Ζαπράνης ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Αχιλλέας Ζαπράνης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Περιεχόμενα Αναγκαιότητα, ιστορική αναδρομή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007 και 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ.

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ. Παράγωγα προϊόντα Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης Ορόλος των χρηµατοπιστωτικών αγορών Χρηµατοπιστωτικές Αγορές: µέσω αυτών διοχετεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Η ΕΤΕΣΕΠ στη πιο πάνω επιστολή της αναφέρει και τα εξής: «ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ»

Α.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Η ΕΤΕΣΕΠ στη πιο πάνω επιστολή της αναφέρει και τα εξής: «ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ» - 1025 - * ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Σ.Υ.Λ. * Νο. 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αθήνα, 11 Αυγούστου 2000 Αριθ.Πρωτ.: Λ.Σ. 2568 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Νο 307 ΘΕΜΑ: Λογιστικός

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

(Margin Account) 1. 2. 3.

(Margin Account)  1. 2. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εαρινό εξάµηνο 2008-2009 Λογαριασµού Περιθωρίου (Margin Account) Ο θεσµός του «Λογαριασµού Περιθωρίου» (Margin Account) έχει ως στόχο να αποκλείσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων. ικαιώµατα προαίρεσης επί Μετοχών

Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων. ικαιώµατα προαίρεσης επί Μετοχών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν Α. Ε. Αγορά Παραγώγων Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων ικαιώµατα προαίρεσης επί Μετοχών Συνοπτική Παρουσίαση ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών, Τµήµα Marketing εκέµβριος 2002 - Version

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) Σύντομο Ενημερωτικό Έκδοση 1.0 Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Σεπτέμβριος 2007 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

* ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. Νο. 3

* ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. Νο. 3 -- 981 -- * ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. Νο. 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Λ.Σ.: 2497 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Ν.304 ΘΕΜΑ: Λογιστική Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Αγορά Calls για µόχλευση Ητιµή ενός call για 100 µετοχές είναι σηµαντικά χαµηλότερη από το να αγοράσουµε τις 100 µετοχές στη spot αγορά. Παράδειγµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος ΠΑΡΑΓΩΓΑ Στέλιος Ξανθόπουλος Εισαγωγικά Ένα παράγωγο συµβόλαιο είναι ένα αξιόγραφο η αξία του οποίου εξαρτάται από τις αξίες άλλων «πιο βασικών» υποκείµενων µεταβλητών. Τα παράγωγα συµβόλαια είναι επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε:

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: 2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: ( ) ( ) 3) Επομένως η θεωρητική αξία του πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004

Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων Αιόλου 73, 105 51 Αθήνα Τηλ.: 210 337 0908 Fax: 210 331

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηµατιστήρια:

Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Παρουσίαση στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 2 Φεβρουαρίου 2005 Ελληνικά Χρηµατιστήρια: Μείωση κόστους, Βελτίωση αποτελεσµάτων Περιεχόµενα Εισαγωγή 3-7 Η Αγορά 8-11 Στρατηγική 12-17 17 Οικονοµικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60 ΦΕΚ 243Β/7-3-2001 Τροποποίηση της απόφασης 18/99 «Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και ρύθµιση τεχνικής φύσεως θεµάτων για τη σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από 26.10.2015 (ΦΕΚ Β 2452/13.11.2015) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Νοέμβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της 25-4-2013) 1. Προστίθεται στους Ορισμούς ο «Εκδότρια «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Αγορά Παραγώγων ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων Επιµέλεια: ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Σεπτέµβριος 2002 Λέκκα 23-25, 05 62 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/19-2-2004 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.»

ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.» ΝΟΜΟΣ 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228 11.11.1997) «Χρηµατιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.» Άρθρο 1 Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται: 1. Ως "αντισυµβαλλόµενα µέλη" νοούνται τα µέλη του Χ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 Τι είναι η Εναλλακτική Αγορά ; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στη νέα Οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα ονομάζονται εκείνα τα οποία παράγονται από πρωτογενείς στοιχειώδους τίτλους όπως μετοχές, δείκτες μετοχών, πετρέλαιο, χρυσός, πατάτες, καλαμπόκι, κλπ. Τα είδη των παραγώγων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί ή να

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: FORWARDS, FUTURES, OPTIONS & SWAPS ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΓΡΗΣ Περίληψη: Η Χρηµατοοικονοµική Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Η επένδυση σε χρηµατοπιστωτικά µέσα εγκυµονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιµάκωση των κινδύνων αυτών διαφέρει, εξαρτώµενη

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης των ETFs

Τρόποι χρήσης των ETFs ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Τρόποι χρήσης των ETFs Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Απρίλιος 2010 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 551,36 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 2,91%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 64,39 εκατ. εκ των οποίων 2,34 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΙΤΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΙΤΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1/6/2016 ΠΑΡΑΓΩΓΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΙΤΜΕΤΩΠΙΣΗ Πτυχιακή Εργασία Σιτσανίδου Χρυσούλα 10071

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα