ΤΙΣΣΡΙ Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!"

Transcript

1 GREEK Kids Magazine - Tishrei /9/08 16:33 Page 1 ΤΙΣΣΡΙ 5769 Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα!

2 GREEK Kids Magazine - Tishrei /9/08 16:34 Page 2 Περιεχόμενα Σελ. 10 ΡΑ: 8. Ροσς Ασσαν Κατακτ στε τον κόσμο! 10. Γιομ Κιπούρ Συγγν μη! 12. Σουκότ Συνδ στε 4! 16. Σιμχ τ Τορ Η επαν σταση του χορού! Σελ. 26 Σελ. 21 ΚΑΙ ΑΛΛΑ: 4. Εξωπραγματικό λα για το Χακ λ 14. Ψ χνω Μπορε ς να βρεις τις κρυμμ νες εικόνες; 18. Παιδι στην κουζ να! Ετοιμ σου για καραμελωμ να μ λα! 20. ρωες Εβρα οι Ρ ισς Λακ σς 24. Ψυχαγωγ α Ποιος ε ναι ποιος - Ουσσπιζ ν; 28. Ζουμ! Φανταστικ εορταστικ φαγητ Παιδι! Ο μ νας Τισσρ φτασε! Γιορτ στε και φ τος και μπε τε στην κλ ρωση για να κερδ σετε το επαναστατικό APPLE I POD TOUCH!! Ροσς Ασσαν, Γιομ Κιπούρ, Σουκότ, Σιμχ τ Τορ...φιου! Ο εβραϊκός μ νας Τισσρ ε ναι γεμ τος συναρπαστικ ς γιορτ ς και αυτό μας δ νει την ευκαιρ α να «μαζ ψουμε» όσες πιο πολλ ς Μιτσβότ μπορούμε! Το Ροσς Ασσαν ε ναι το εβραϊκό Ν ο τος και με τις καλ ς πρ ξεις πα ρνουμε τη δύναμη να κ νουμε τον υπόλοιπο χρόνο γλυκό κι ευτυχισμ νο! Ας π με όλοι στη συναγωγ να ακούσουμε το Σσοφ ρ, ας φ με στη Σουκ και ας χορ ψουμε με την Τορ και μετ μπε τε στην κλ ρωση για να κερδ σετε φανταστικ δ ρα! Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά! Ραββίνος Μέντελ Χέντελ, Αθήνα Ραββίνος Ζεέβ Ράσκιν, Λάρνακα ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ Αθ να/λ ρνακα ΡΟΣΣ ΑΣΣΑΝΑ ΓΙΟΜ ΚΙΠΟΥΡ ΣΟΥΚΟΤ ΣΙΜΧΑΤ ΤΟΡΑ 8/10/ /10/ /10/2008 ναμμα Κερι ν 29/9/2008 ναμμα Κερι ν 18:36/18:02 ναμμα Κερι ν 18:28/17:55 18:19/17:47 ναμμα Κερι ν 18:49/18:14 14/10/ /9/2008 ναμμα Κερι ν - Μετ τις 21/10/2008 9/10/2008 ναμμα Κερι ν - Μετ τις 19:24/18:50 ναμμα Κερι ν Μετ τις 19:45/19:08 Τ λος 19:31/18:56 15/10/ :15/18:41 1/10/2008 Τ λος 19:23/18:48 Τ λος 19:45/19:07 17/10/ /10/2008 ναμμα Κερι ν 18:23/17:50 18/10/2008 Τ λος 19:19/18:45 Τ λος 19:14/18:40 2

3 GREEK Kids Magazine - Tishrei /9/08 16:35 Page 3 Βάλε τα δυνατά σου! Μετά από κάθε γιορτή συνδέσου online και πες μας τα κατορθώματά σου! ΑΚΙΝ ΥΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ! ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι ΑΡΧΙΖΕΙ! ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Ροσς Ασσαν ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29 Σεπτεμβρ ου 1 Οκτωβρ ου 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ναψε τα κερι (αν ε σαι κορ τσι) κουσε το Σσοφ ρ Φ ε το εορταστικό γεύμα Βούτηξε τα μ λα στο μ λι Τασσλ χ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Γιομ Κιπούρ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΓΙΟΜ ΚΙΠΟΥΡ: 8 Οκτωβρ ου ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ζ τησε συγγν μη Καπαρότ Φ ε το εορταστικό γεύμα ναψε τα κερι (αν ε σαι κορ τσι) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΓΙΟΜ ΚΙΠΟΥΡ: 9 Οκτωβρ ου Ν στεψε (όσο μπορε ς) Μην φορ σεις δερμ τινα παπούτσια Π γαινε στη συναγωγ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Σουκότ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Οκτωβρ ου 2008 ναψε τα κερι (αν ε σαι κορ τσι) Φ ε στη Σουκ Κούνησε το Λουλ β και το Ετρόγκ Χόρεψε ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Αποστολ : Σιμχ τ Τορ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Οκτωβρ ου ναψε τα κερι (αν ε σαι κορ τσι) Νι σε χαρ με την Τορ Αν βα στο β μα της Τορ Σελ. 9 Σελ. 13 ΡΟ: Σύστημα Καραόκε 3 Νικητές ΡΟ: Αpple ipod Touch ΡΟ: Κηροπ γιο από καθαρό ασ μι Σελ. 17 Σελ. 10 ΡΟ: Αι ρα αυτοστηριζόμενη Η ΚΛΗΡ ΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤ ΒΡΙΟΥ 2008 ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ Τ Ν ΝΙΚΗΤ Ν ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝ ΘΟΥΝ ΣΤΟ WEBSITE A joint project of Tzivos Hashem and Merkos L Inyonei Chinuch Made possible by a grant from: The Rohr Family Foundation Editor-in-Chief: Ella Wilhelm Contributing Editors: Nechamie Goldberg, Levi Avtzon, Yisrolik Baumgarten, David Taub, Avi Webb Art Director: Gershon Eichorn Design: SpotlightDesign.com Contributing Illustrators: Comic: Paul Fricke, Jewish Heroes: Yanky Gitlin This magazine contains G-d s name, please treat with respect. 3

4 GREEK Kids Magazine - Tishrei /9/08 16:36 Page 4 Ο Βασιλι ς ζητ την Παρουσ α σας... Χρόνια πριν, ολόκληρος ο εβραϊκός λαός θα συγκεντρωνόταν στον Ιερό Ναό της Ιερουσαλ μ για να πολύ σπουδα ο γεγονός, το Χακ λ. Μπορούσε κανε ς να ζ σει αυτ τη μοναδικ εμπειρ α κ θε 7 χρόνια, στη γιορτ του Σουκότ. Η προφορ η προ λευση δεν ε χε καμ α σημασ α. μασταν νας περ φανος και ενωμ νος λαός, να παρ δειγμα προς μ μηση. Ακόμα και σ μερα, όπου και αν βρισκόμαστε, μπορούμε να ε μαστε υπερ φανοι για τους μεγ λους ηγ τες μας και τα απ στευτα επιτεύγματ μας. ι βασε κ ποια διασκεδαστικ γεγονότα για μεγ λες συγκεντρ σεις, μεγ λες ιδ ες και ναν πραγματικ μεγ λο λαό! λα με την οικογ νεια τους φ λους σου στη συναγωγ το φετινό Τισσρ και προετοιμ σου για τη μεγαλύτερη συγκ ντρωση που περιμ νουμε στην Ιερουσαλ μ. Εξωπραγματικό Λαός των Νόμπελ Ο λαός μας αν και αποτελε μόνο το 0,19% του συνολικού πληθυσμού της γης, χει κ νει πολλ! Μ χρι σ μερα, περισσότεροι από 155 Εβρα οι χουν λ βει κατ καιρούς το βραβε ο Νόμπελ για την προσφορ τους στις επιστ μες, την ιατρικ και τη λογοτεχν α. Αυτό ε ναι περ που 11590% περισσότερο από το αναμενόμενο σε σχ ση με τον πληθυσμό μας! 4

5 GREEK Kids Magazine - Tishrei /9/08 16:36 Page 5 Μακ ρι να το ε χες δει! Το πιο μεγ λο δι βασμα της Τορ που γινε ποτ, ταν στη συγκ ντρωση Χακ λ στο Ναό. Κ θε 7 χρόνια εκατομμύρια νθρωποι ταν παρόντες από μικρ παιδ κια μ χρι πολύ πολύ γ ροντες. Ο βασιλι ς δι βαζε δυνατ την Τορ και υπενθύμιζε με υπερηφ νεια στο συγκεντρωμ νο πλ θος να τη μελετ και να φυλ στην καρδι του τις λ ξεις της. γιο Σσισς Κεμπ π! Ο σοφός των αρχα ων χρόνων Ρ μπι Σσιμόν Μπαρ Γιοχ ι, ζ τησε να τον θυμούνται με χαρ μετ το θ νατό του, τσι κ θε χρόνο την ημ ρα της αποβ ωσ ς του (Λαγκ Μπαόμερ), περισσότεροι από νθρωποι συγκεντρ νονται στον τόπο αν παυσ ς του, στο ρος Μερόν του Ισρα λ για να προσευχηθούν, να χορ ψουν και να ψ σουν σσις κεμπ π! Χιλι δες φωτι ς λαμπυρ ζουν το βουνό για τρεις ολόκληρες μ ρες καθ ς Εβρα οι ανεξαρτ του ηλικ ας γιορτ ζουν την ενότητ τους. Γραφι δες Σε μια προσπ θεια να ενωθούν τα Εβραιόπουλα από όλα τον κόσμο, στα πλα σια του προγρ μματος «Η Τορ των παιδι ν» στο Ισρα λ, δεν χει γραφτε ούτε νας, ούτε δύο... αλλ π ντε κύλινδροι της Τορ, αποκλειστικ με χορηγ ες παιδι ν από όλο τον κόσμο. Μόνο με να δολλ ριο, αγόρια και κορ τσια μπορούν να αγορ σουν το δικό τους γρ μμα στην Τορ. Περ που παιδι χουν προσθ σει γρ μματα μ χρι σ μερα! Σπ τι μου, σπιτ κι μου Από τότε που ενωθ καμε ως λαός, επιθυμούμε την επιστροφ μας στο Ισρα λ, τη γη που ο Θ-ός υποσχ θηκε στον Αβρα μ τον πρ το Εβρα ο. Με το π ρασμα των χρόνων, ολόκληρες κοινότητες από όλο τον κόσμο μετακιν θηκαν προς τα εκε. Μια τ τοια αξιοσημε ωτη περ πτωση ταν το 1950 όπου Εβρα οι του Ιρ κ καλωσορ στηκαν στη γη της Επαγγελ ας. Τιτ νια ελεημοσύνη Το 1912, οι Ναθ ν και Ισιντόρ Στρ ους, οι εκατομμυριούχοι ιδιοκτ τες του πολυκαταστ ματος Macy s, επισκ φθηκαν το Ισρα λ. Ε χαν κλε σει θ σεις να γυρ σουν στη Ν α Υόρκη με τον Τιτανικό αλλ ο Ναθ ν αγ πησε το Ισρα λ και μεινε εκε. ταν κουσε πως ο Τιτανικός βυθ στηκε με τραγικό τρόπο, ταν τόσο ευγν μων που γλύτωσε στε δ ρισε τα δύο-τρ τα της περιουσ ας του στη χ ρα! Η πόλη «Νετανι» χει ονομαστε τσι προς τιμ ν του. 5

6 GREEK Kids Magazine - Tishrei /9/08 16:36 Page 6 ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ! ρθε π λι το Ροσς Ασσαν που για μ να σημα νει κανονικ, κυνηγητό στην αυλ της συναγωγ ς με τα οχτ χρονα. Τελευτα α όμως σκ φτηκα αν το Ροσς Ασσαν ε ναι τα γεν θλια του κόσμου, τότε η λειτουργ α του Ροσς Ασσαν ε ναι σαν να φοβερό, κορυφα ο και ολο μερο π ρτι γενεθλ ων σωστ ; Κ λεσα λοιπόν ναν ειδικό στο σχεδιασμό π ρτι να με βοηθ σει να β λω σε τ ξη αυτό που θα ονομ σω Η επιλογ του μενού ε ναι σως το πιο σημαντικό στοιχε ο στο σχεδιασμό ενός π ρτι. Το φαγητό για μ να ε ναι κ τι περισσότερο από... φαγητό. Για παρ δειγμα, εν κοιτούσα τα παραδοσιακ πι τα του Ροσς Ασσαν, ανακ λυψα πως το καθ να από αυτ χει τη δικ του, μοναδικ σημασ α. Κοιτ ξτε λοιπόν γύρω σας και δοκιμ στε ελεύθερα όσο εγ θα σας εξηγ τις νόστιμες επιλογ ς μου για το μενού. Γλυπτικ στον π γο; Π ς να το φ ω αυτό; Εγ θ λω κεφ λι ψαριού! Μου φα νεται πως μόλις σπασα να δόντι σε μια Μιτσβ. ΦΙΛΕΤΟ ΣΟΛ ΜΟΥ «πως ο ωκεανός ε ναι γεμ τος με τρισεκατομμύρια ψ ρια, τσι και εμε ς ζητ με από το Θ-ό να αυξανόμαστε σε αριθμό και σε πνευματικό μ γεθος. Ο μαϊντανός από π νω, δεν σημα νει τ ποτα π ντως, απλ το κ νει να φα νεται πιο ωρα ο». 6 ΚΕΦΑΛΙ ΨΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΓΟ «Συνηθ ζουμε να τρ με από το κεφ λι ψαριού προβ του, συμβολ ζοντας τσι την επιθυμ α μας «Να ε μαστε το κεφ λι και όχι η ουρ». Και όπως πολύ καλ γωνρ ζετε, το Ροσς Ασσαν ε ναι η «κεφαλ» του χρόνου!». ΣΟΡΜΠΕ ΡΟ ΙΟΥ «Τα ρόδια μας υπενθυμ ζουν συμβολικ πως κ θε Εβρα ος ε ναι γεμ τος με Μιτσβότ, ακριβ ς όπως το ρόδι ε ναι γεμ το με σπόρους. Τ ρα που το σκ φτομαι δεν ε μαι και πολύ σ γουρος για το σορμπ...»

7 GREEK Kids Magazine - Tishrei /9/08 16:38 Page 7 Με μεγ λη μας χαρ σε προσκαλ σε να ΑΠΟΛΥΤ Σ ΦΟΒΕΡΟ ΠΑΡΤΙ ΓΕΝΕΘΛΙ Ν για να γιορτ σουμε τα 5769 α γεν θλια του κόσμου! Ημερομην α: 1 και 2 Τισσρ /30 Σεπτεμβρ ου και 1 Οκτωβρ ου 2008 ρα: λη την ημ ρα! Ου ουουου!!! Χ ρος: Κυρ ως στη Συναγωγ, αλλ το π ρτι γ νεται όπου και αν βρ σκεστε! Ζωνταν μουσικ : Η «Σσοφ ρ ορχ στρα» του Μ κη που πα ζει το αγαπημ νο χιτ, «Τεκι»! Το κεφ λι μου γυρν ει όπως αυτό το στριφογυριστό ψωμ! αχτυλ δι για χαρτοπετσ τες Κλε σε την ημερομην α! εν χρει ζεται να φ ρεις δ ρο, αλλ να ρθεις τοιμος με τις καινούργιες αποφ σεις σου για το Ν ο Χρόνο! ΦΤΟΚ* *Φ ρτε την Κιπ σας. ** Αν δεν ΦΤΟΚ, σε κ θε περ πτωση υπ ρχει να κουτ στην ε σοδο που συν θως χει να σωρό από μοδ τα, λαμπερ παλι Κιπότ από τα Μπαρ Μιτσβ της δεκαετ ας του 70. Νομ ζω πως το μ λι λιωσε το μ λο μου. Αυτό πρεπε να γ νει; ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΧΑΛΑ «Κ θε Σσαμπ τ και Εβραϊκ Γιορτ φτι χνουμε Χαλ σε σχ μα πλεξούδας. μως, το Ροσς Ασσαν η Χαλ μας ε ναι στρογγυλ για να γιορτ σουμε την ναρξη του κύκλου ενός ν ου τους». ΠΙΑΣΤΡΑΚΙ ΑΠΟ ΚΑΡΟΤΟ ΓΙΑ ΠΕΤΣΕΤΕΣ «Στα Γ ντισς, η λ ξη για το καρότο ε ναι «Μερ ν» που σημα νει περισσότερο. Το Ροσς Ασσαν ζητ με από το Θ-ό να κ νει «περισσότερα» καλ πρ γματα τη χρονι που ρχεται». ΦΟΝΤΙ ΑΠΟ ΜΗΛΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙ «Ακριβ ς όπως τα μ λα και το μ λι ε ναι πολύ γλυκ και νόστιμα, ζητ με κι εμε ς το ν ο τος να ε ναι το διο γλυκό και «νόστιμο». Τ ρα που το ξανασκ φτομαι όμως, να σιντριβ νι από βραστό, καυτό μ λι ε ναι μ λλον μια πολύ κακ ιδ α». Για περισσότερο Μ κη μπε τε στο: 7

8 GREEK Kids Magazine - Tishrei /9/08 16:38 Page 8 ΡόσςΡ οσς Ασσαν Ασσανα Η κατ κτηση του κόσμου μπορε να ε ναι «επικ νδυνη» δουλει, αλλ το Ροσς Ασσαν ε ναι νας σ γουρος τρόπος για να στ ψουμε το Θ-ό (Ασσ μ) Βασιλι του κόσμου και να ξεκιν σουμε το ν ο τος με «κρηξη»! λοι οι Εβρα οι της υφηλ ου συγκεντρ νονται στις Συναγωγ ς για να ακούσουν το δυνατό χο του Σσοφ ρ. Κο ταξε όλα τα μ ρη όπου μπορε ς να το ακούσεις Από τη Γροιλανδ α ως την Αυστραλ α και το Κονγκό! Μην ξεχ σεις να πεις «Αμ ν» όταν ακούσεις την ευλογ α που συνοδεύει τον χο του Σσοφ ρ! «Ταρατατζούμ!» Το ακούς; Το κ λεσμα της τρομπ τας σηματοδοτε τη στ ψη του βασιλι και το Ροσς Ασσαν ε ναι μια στ ψη που δεν θ λεις να χ σεις! Κ θε χρόνο στ φουμε το Θ-ό Βασιλι όλου του κόσμου ακούγοντας τον χο του Σσοφ ρ. Το Ροσς Ασσαν ε ναι μια γιορτ 2 ημερ ν, μην ξεχ σεις λοιπόν να αν ψεις τα κερι της γιορτ ς και τις δύο βραδι ς. (Γύρισε στη σελ δα 2 για να δεις τις ρες αν μματος των κερι ν). Αυτό σημα νει επ σης πως θα απολαύσουμε 4 εορταστικ γεύματα, δύο τις νύχτες και δύο τις ημ ρες. Μιαμ! Την 1η μ ρα του Ροσς Ασσαν η παρ δοση μας λ ει να περπατ σουμε σε μ ρος όπου υπ ρχει νερό με ψ ρια (λ μνη, λιμνούλα, θ λασσα) για μια ειδικ λειτουργ α, «Τασσλ χ». Συμβολικ, πετ με τις αμαρτ ες μας στο νερό, ζητ ντας από το Θ-ό να μας συγχωρ σει και να μας επιτρ ψει να ξαναρχ σουμε με μια καινούργια και ολοκ θαρη σελ δα. «ιαταγ ικαστηρ ου!» Το Ροσς Ασσαν ε ναι η Μ ρα της Κρ σης. Ο Θ-ός πα ρνει όλες τις καλ ς μας πρ ξεις και τις ζυγ ζει για να δει π ς θα ε ναι το ν ο τος για εμ ς. Τ ρα χουμε την ευκαιρ α να ζητ σουμε συγχ ρεση από το Θ-ό και να υποσχεθούμε πως θα προσπαθ σουμε πιο πολύ την επόμενη χρονι! 8

9 GREEK Kids Magazine - Tishrei /9/08 16:38 Page 9 ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: Βουτ με να ΜΗΛΟ σε ΜΕΛΙ και ζητ με να χουμε να γλυκό, ν ο τος. Αυτό το μ λο όμως δεν θα θ λεις να το βουτ ξετε στο μ λι το APPLE (μ λο) ipod! Μπες στην ιστοσελ δα μας για να ΚΕΡ ΙΣΕΙΣ! 9

10 GREEK Kids Magazine - Tishrei /9/08 16:39 Page 10 ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: ναψε τα κερι της γιορτ ς φ τος το Γιομ Κιπούρ και μπες στην κλ ρωση για να κερδ σεις να ΚΗΡΟΠΗΓΙΟ ΑΠΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΑΣΗΜΙ! Για περισσότερες πληροφορ ες, μπες στην ιστοσελ δα μας. 10

11 GREEK Kids Magazine - Tishrei /9/08 16:39 Page 11 ΓΙΟΜ ΚΙΠΟΥΡ PARDÓN PAHOILLAAN ИЗВИНИТЕ BEKÜMMERT DÉSOLÉ ΟΠ Σ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΕΙΤΕ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ Ι ΙΟ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: «ΣΥΓΓΝ ΜΗ!» Το Γιομ Κιπούρ ε ναι η στιγμ να σκεφτούμε το τος που π ρασε και να διορθ σουμε κ ποια πρ γματα στον εαυτό μας. Πριν την ημ ρα του Γιομ Κιπούρ ζητ με συγγν μη από τους φ λους μας και αν μερα της γιορτ ς ζητ με το διο από το Θ-ό. Ζητ με επ σης να μας σφραγ σει στο Βιβλ ο της Ζω ς για να χουμε μια καλ χρονι. Νωρ ς το πρω, πριν ξεκιν σει το Γιομ Κιπούρ (8 Οκτωβρ ου 2008), κ νουμε το Καπαρότ Λειτουργ α της Εξιλ ωσης οπο α στη συν χεια δ δεται σε ελεημοσύνη. Για περισσότερες πληροφορ ες σχετικ με το Καπαρότ μπε τε στο: Το Γιομ Κιπούρ ε ναι μ ρα νηστε ας* που σημα νει πως δεν τρ με ούτε π νουμε τ ποτα από το βρ δυ της 8ης Οκτωβρ ου ως το βρ δυ της επόμενης μ ρας. Ολόκληρη την ημ ρα νηστεύουν τα κορ τσια από 12 ετ ν και τα αγόρια από 13 ετ ν. Το γεύμα πριν την αρχ της νηστε ας ε ναι το διο σημαντικό με την δια τη νηστε α! Προσπ θησε μόνο να μην φας κ τι πολύ αλμυρό! Βγ λε τα παπούτσια! Το Γιομ Κιπούρ δεν φορ με ποτ δερμ τινα παπούτσια. Προσπαθούμε επ σης να μην φορ με χρυσαφικ, εν μερικο νθρωποι συνηθ ζουν να ντύνονται στα λευκ όπως οι γγελοι. Ζ Η Περν με το μεγαλύτερο μ ρος της ημ ρας στη Συναγωγ, νηστεύοντας, λ γοντας προσευχ ς και ζητ ντας από το Θ-ό να δεχτε τις παρακλ σεις μας. Καθ ς το Γιομ Κιπούρ τελει νει με την πολύ γνωστ προσευχ «Νεϊλ», φυσ με δυνατ το Σσοφ ρ και ευχόμαστε ο Θ-ός να μας χει εγγρ ψει και σφραγ σει στο Βιβλ ο της Ζω ς για να χουμε να χαρούμενο και γλυκό Ν ο τος! *Δείτε στη σελίδα 2 ϖότε ξεκινά και ϖότε τελειώνει η νηστεία 11

12 GREEK Kids Magazine - Tishrei /9/08 16:39 Page 12 Σουκότ Σουκότ: «Σύνδεσε 4!» «Τι τ σσερα;», θα πεις. Το Σουκότ ε ναι η στιγμ που γιορτ ζουμε την ενότητ μας πα ρνοντας 4 διαφορετικ φυτ τα οπο α συμβολ ζουν τα 4 διαφορετικ ε δη των Εβρα ων και τα κουν με ενωμ να! Το ΛΟΥΛΑΒ (κλαδ χουρμαδι ς) αν κει σε να δ ντρο με γλυκούς καρπούς που όμως δεν χουν μυρωδι. Αυτό αντιπροσωπεύει τον Εβρα ο που η δύναμ του βρ σκεται στο δι βασμα της Τορ. Το ΕΤΡΟΓΚ (κ τρο) χει ωρα α γεύση και μυρ ζει ακόμα πιο ωρα α! Αυτό αντιπροσωπεύει τον Εβρα ο που και μαθα νει την Τορ και κ νει πολλ ς Μιτσβότ (καλ ς πρ ξεις). Οι ΑΝΤΑΣΙΜ (κλαδι μυρτι ς) δεν χουν γεύση αλλ μυρ ζουν υπ ροχα! Αντιπροσωπεύουν τον Εβρα ο που κ νει πολλ ς Μιτσβότ. Οι ΑΡΑΒΟΤ (κλαδι ιτι ς) δεν χουν ούτε μυρωδι ούτε γεύση. Αντιπροσωπεύουν τον Εβρα ο που δεν γνωρ ζει πολλ για την Τορ ούτε για τις εντολ ς της. Κρ τησε το Λουλ β, τους Αντασ μ και τους Αραβότ μαζ στο δεξ σου χ ρι και το Ετρόγκ στο αριστερό, πες την ευλογ α, φ ρε μαζ και τα 4 ε δη και Κούνησ τα! Μπαρούχ Ατ Αδο-ν ι Ελο- ι-νου Μ λεχ Α-ολ μ Ασσ ρ Κι-ντε-σσ -νου Μπε-μιτσ-βο-τ β Βε-τσι-β νου Αλ Νε-τι-λ τ Λουλ β. Απ γγειλε τη 2η ευλογ α την πρ τη φορ που κ νεις τη Μιτσβ φ τος! Μπαρούχ Ατ Αδο-ν ι Ελο- ι-νου Μ λεχ Α-ολ μ Σσε-ε-χεγι νου Βε-κιγε-μ -νου Βε-ι-γκι- -νου Λιζ-μαν α-ζ. Ο εορτασμός του Σουκότ ε ναι εύκολος! Το μόνο που χρει ζεται ε ναι να φ με, να πιούμε και να κ νουμε στη Σουκ ό,τι συνηθ ζουμε να κ νουμε στο σπ τι μας! Για μια ολόκληρη εβδομ δα μ νουμε στην προσωριν μας κατοικ α, με την οροφ της φτιαγμ νη από φύλλα και κλαδι. Μ πως θ λεις να μ θεις π ς τη φτι χνουμε που μπορούμε να αγορ σουμε μια Σουκ ; Μπες στο Η Σουκ δεν ε ναι μόνο δικαιολογ α για μια εβδομ δα κατασκ νωση. Η παραμον μας εκε μας υπενθυμ ζει τα Σύννεφα της όξας του Θ-ού που μας περικύκλωσαν και μας προστ τεψαν όταν ταξιδεύαμε στην ρημο για 40 χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο δε χνουμε την εκτ μησ μας στο Θ-ό που μας φρόντισε τότε και που μας προστατεύει και σ μερα! Κ θε μ ρα του Σουκότ, εκτός από το Σσαμπ τ, πα ρνουμε τα Λουλ β, Ετρόγκ, 3 Αντασ μ και 2 Αραβότ. Τα κρατούμε μαζ και τα κουν με προς όλες τις κατευθύνσεις για να δε ξουμε πως ο Θ-ός βρ σκεται παντού. Μην ξεχ σεις να πεις την ειδικ ευλογ α! Η γιορτ του Σουκότ κρατ 7 ημ ρες στο Ισρα λ και 8 ημ ρες στον υπόλοιπο κόσμο. Οι δύο πρ τες και οι δύο τελευτα ες μ ρες ε ναι ιδια τερες και δεν κ νουμε καμ α δουλει. Υπ ρχουν όμως, 4 μ ρες στη μ ση που ε ναι ακριβ ς όπως όλες οι υπόλοιπες μ ρες της εβδομ δας όμως ε ναι Σουκότ. Ονομ ζουμε αυτ ς τις ημ ρες Χολ Αμο ντ και χουμε την ευκαιρ α να γιορτ ζουμε μια ολόκληρη εβδομ δα! 12

13 GREEK Kids Magazine - Tishrei /9/08 16:40 Page 13 ΡΟ: Το Σουκότ ε ναι η στιγμ να επιστρ ψουμε στη φύση και να απολαύσουμε το εξωτερικό περιβ λλον. Μπορε ς να το κ νεις ακόμα πιο όμορφο με τη δικ σου ΑΥΤΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΙ ΡΑ! Μπες στην ιστοσελ δα μας για να κερδ σεις! 13

14 GREEK Kids Magazine - Tishrei /9/08 16:40 Page 14 μια Σουκά Η Σουκ ε ναι μια προσωριν κατοικ α με στ γη από φυσικ υλικ όπως φύλλα, κλαδι μπαμπού. Κατ τη δι ρκεια της γιορτ ς του Σουκότ, καθόμαστε στη Σουκ που μας θυμ ζει το προστατευτικό κ λυμμα του Θ-ού - τα Σύννεφα της όξας που μας προφύλαξαν από τις κακοτοπι ς όταν περιπλανιόμασταν στην ρημο. Μ νοντας και τρ γοντας στη Σουκ ε ναι μ α από τις λιγοστ ς Μιτσβότ στην οπο α συμμετ χουμε με όλο μας το σ μα! Μην ξεχ σεις να απαγγε λεις την προσευχ πριν το φαγητό! Μπαρούχ Ατ Αδο-ν ι Ελο- ι-νου Μ λεχ Α-ολ μ Ασσ ρ Κι-ντεσσ -νου Μπε-μιτσ-βο-τ β Βε-τσι-β νου Λε-σσεβ Μπα-σουκ 14

15 GREEK Kids Magazine - Tishrei /9/08 16:40 Page 15 Ψ χνω να αληθινό ΣΥΓΓΝ ΜΗ, να Σσοφ ρ στριφογυριστό, να ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΚΟΣΜΕ και να καρότο. 4 φακ λους, παπούτσι με τακούνι, ναν πετεινό, Μια παλι σφραγ δα κ ρινη κι να λαμπερό κολι χρυσό. Ψ χνω να Ετρόγκ, να μπουκ λι γεμ το κρασ Μια υδρόγειο σφα ρα και να πρόσωπο που την ρα θα πει. Μια παλι ζυγαρι κι να ψ ρι ξω απ το νερό 3 πολύχρωμες σημα ες και να του Τισσρ περιοδικό. 15

16 GREEK Kids Magazine - Tishrei /9/08 16:58 Page 16 Τ ρα ε ναι η στιγμ να δε ξουμε την αγ πη μας για το πιο πολύτιμο δ ρο που μας δωσε ο Θ-ός, την Τορ! Χορεύουμε και τραγουδ με με τους κλειστούς κυλ νδρους της Τορ, γιατ ο κ θε Εβρα ος ανεξ ρτητα από το πόσα μπορε να μ θει πόσα πολλ γνωρ ζει, χει να μ ρος στην Τορ. Μερικ ς φορ ς τα παιδι πα ρνουν καραμ λες και γλυκ ως δ ρα εν χορεύουμε και τραγουδ με όλη τη νύχτα. Το Σιμχ τ Τορ γιορτ ζουμε το γεγονός πως τη χρονι που π ρασε διαβ σαμε ολόκληρη την Τορ και τ ρα ξεκιν με από την αρχ! Αγαπούμε τόσο πολύ την Τορ που όλοι θ λουμε να ε μαστε μ ρος του κύκλου της αν γνωσης αυτού του χρόνου. Για το λόγο αυτό υπ ρχει το θιμο να χουμε μια ειδικ Αλιγι (κ λεσμα στο β μα) όλων των αγορι ν κ τω από την ηλικ α των 13 για να απαγγε λουν μαζ τις ευλογ ες για την Τορ. Το Σουκότ χει τελει σει, αλλ ο Θ-ός ευχαριστι ται όταν τιμούμε τις γιορτ ς Του και γι αυτό πρόσθεσε μια ακόμη μ ρα (Σσμιν Ατσερ τ) για να γιορτ ζουμε μαζ Του, μια μ ρα πραγματικ ς χαρ ς. Κ νουμε 7 Ακαφότ (κύκλους) γύρω από τη Συναγωγ, κρατ ντας τους κυλ νδρους της Τορ. λοι θ λουν να συμμετ χουν και ειδικ τα παιδι που συνοδεύουν το χορό με σημαι κια. 16 Εδ ε μαστε. Ας χορ ψουμε! Σιμχ τ Τορ σημα νει «Χαιρόμαστε με την Τορ» και αυτό ακριβ ς κ νουμε! Ε ναι μια γιορτ όπως όλες οι λλες που σημα νει ότι αν βουμε τα κερι και τρ με το εορταστικό γεύμα, όμως χει όμως και κ τι ακόμα Χορό!

17 GREEK Kids Magazine - Tishrei /9/08 16:58 Page 17 ΡΟ: Συν χισε τη γιορτ όλο το χρόνο συμμετ χοντας στην κλ ρωση για να ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΡΑΟΚΕ! Για περισσότερες πληροφορ ες μπες στην ιστοσελ δα μας. 17

18 GREEK Kids Magazine - Tishrei /9/08 16:59 Page 18 ΠΑΙ ΙΑ στηνκουζ να ΓΙΝΕ ΣΕΦ! ΦΤΙΑΞΕ ΚΑΡΑΜΕΛ ΜΕΝΑ ΜΗΛΑ! ΣΤΑ ΙΟ 1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 12 κόκκινα νόστιμα μ λα 12 ξύλινα καλαμ κια για σουβλ κι (πρόσεξε, μη τρυπηθε ς!) 2 φλιτζ νια ζ χαρη Μισό φλιτζ νι ελαφρύ σιρόπι καλαμποκιού 3/4 του φλιτζανιού νερό Μερικ ς σταγόνες χρωστικ ς για τρόφιμα Βαθύ τηγ νι Ταψ κι Θερμόμετρο για καραμ λα Λαδόκολλα Μαγειρικό σπρ ι λ δι ημοφιλ ς φρούτο, νόστιμο, γλυκό και ό,τι πρ πει για να γερό δ γκωμα. Το κόβουμε στις φρουτοσαλ τες, φτι χνουμε μηλόπιτα και συχν ακούμε να το λ νε, «Βασιλι των φρούτων». Μ ντεψες ποιο ε ναι; Το μ λο πολύ σωστ! Ο Βασιλι ς Σολομ ντας παρομοι ζει την αγ πη μας για το Θ-ό με τη μυρωδ τη μηλι, από κ θε λλο δ ντρο. Τρ με μ λα το Ροσς Ασσαν που μας υπενθυμ ζουν την ιδια τερη σχ ση μας με το Θ-ό. Τα βουτ με και στο μ λι ζητ ντας να γλυκό Ν ο τος. σε πιο πολύ γλύκα φ τος στο Ροσς Ασσαν φτι χνοντας απ θανα καραμελωμ να μ λα! ΣΤΑ ΙΟ 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Πλύνε και στ γνωσε τα μ λα. Π ρασε να ξύλινο καλαμ κι στο κ ντρο κ θε μ λου για να μπορε ς να το κρατ ς σαν γλειφιτζούρι. Ζ τησε τη βο θεια κ ποιου μεγαλύτερου. Κ λυψε το τηγ νι με λαδόκολλα και ψ κασε το με το μαγειρικό σπρ ι με λ δι. 18

19 GREEK Kids Magazine - Tishrei /9/08 16:59 Page 19 ΣΤΑ ΙΟ Γ ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΡΑΜΕΛΑ Β λε τη ζ χαρη, το σιρόπι και το νερό στο τηγ νι. Από εδ και π ρα πρ πει να ζητ σεις τη βο θεια κ ποιου μεγαλύτερου. Προσοχ! Η λιωμ νη καραμ λα γ νεται πολύ καυτ! Ζ στανε το μ γμα σε μ τρια φωτι μ χρι να λι σει η ζ χαρη. ταν δεις φουσκ λες σημα νει πως το μ γμα χει αρχ σει να βρ ζει. Πρόσθεσε τ ρα τη χρωστικ μ χρι το χρ μα του να γ νει φωτεινό και λαμπερό. (Συμβουλ : Το κόκκινο ε ναι πολύ ωρα ο αλλ μπορε ς να χρησιμοποι σει όποιο χρ μα φανταστε ς!). Συν χισε το βρ σιμο χωρ ς να ανακατ ψεις καθόλου για 20 λεπτ. Χρησιμοπο ησε να θερμόμετρο για καραμ λα και αν το μ γμα χει φτ σει στους 150 βαθμούς Κελσ ου βγ λε το από τη φωτι. νας λλος τρόπος για να δεις αν βρ σκεται στη σωστ θερμοκρασ α ε ναι να ρ ξεις λ γο σιρόπι στο μ γμα. Αν το σιρόπι χωριστε σε σκληρ ς και τραχι ς λωρ δες, τότε το μ γμα ε ναι τοιμο. Αποσύρεις από τη φωτι. ΣΤΑ ΙΟ ΒΟΥΤ ΝΤΑΣ ΤΑ ΜΗΛΑ Κρατ ντας τα καλαμ κια βούτηξε κ θε μ λο χωριστ, προσεκτικ στο μ γμα. Γύρισε το λ γο στε να καλυφθε όλο με καραμ λα. (Αυτό πρ πει να γ νει γρ γορα για να μην κρυ σει το μ γμα και σκληρύνει. Αν συμβε κ τι τ τοιο β λε π λι το τηγ νι στη φωτι και ζ στανε το σε χαμηλ θερμοκρασ α μ χρι να μαλακ σει.) Κρ τα το μ λο π νω από το σκεύος για λ γα δευτερόλεπτα τσι στε η καραμ λα που περισσεύει να π σει π λι μ σα στο τηγ νι. Τοποθ τησε τα καραμελωμ να μ λα στο ταψ με το καλαμ κι προς τα π νω. φησε το μ λο να κρυ σει τελε ως και στη συν χεια πες την ευλογ α. Μετ δ γκωσε το τραγανό καραμελωμ νο μ λο για να σούπερ γλυκό Ν ο τος! πως για όλα τα φρούτα που μεγαλ νουν στα δ ντρα, η ευλογ α για το μ λο ε ναι: Μπα-ρούχ Ατ Αδο-ν ι Ελο- ινου Μ λεχ Α-ολ μ Μπο-ρ ι Πρι Α- ιτς Παρασκευ Βρ δυ Οδηγός αν μματος Βεβαι σου πως το κερ σου ε ναι σε ασφαλ ς μ ρος και όχι δ πλα σε κ τι εύφλεκτο. Φρόντισε να μην μπορούν να το φτ σουν μικρότερα παιδι. Β λε μερικ κ ρματα στο κουτ της ελεημοσύνης. Π ρε να σπ ρτο και ναψε το κερ (Αν υπ ρχει αστ ρι (*) κοντ στην ημερομην α ναψε από μια αναμμ νη φλόγα). Κούνησε τα χ ρια σου 3 φορ ς, κυκλικ π νω από τα κερι, σαν να καλωσορ ζεις τις φλόγες στον εαυτό σου. Χωρ ς να κοιτ ς το κερ (αν ξ ρεις απ ξω την ευλογ α κ λυψε τα μ τια με τα χ ρια σου) απ γγειλε τις ευλογ ες. Μπρ βο σου μόλις μαθες την τ χνη του αν μματος των κερι ν, με τον Εβραϊκό τρόπο! Για (κ θε) Σσαμπ τ Για τις ρες αν μματος των κερι ν της κ θε εβδομ δας, επισκεφθε τε όλο το χρόνο το: Μπαρούχ Ατ Αδο-ν ι Ελο- ι-νου Μ λεχ Α-ολ μ Ασσ ρ Κι-ντε-σσ -νου Μπε-μιτσ-βο-τ β Βε-τσι-β νου Λε-αντλ κ Νερ Σσελ Σσαμπ τ Κόντεσς Ροσς Ασσαν ευτ ρα και Τρ τη, 29 και 30* Σεπτεμβρ ου 2008 ες στη σελ δα 2 για την ακριβ ρα 1.Μπαρούχ Ατ Αδο-ν ι Ελο- ι-νου Μ λεχ Α-ολ μ Ασσ ρ Κιντε-σσ -νου Μπε-μιτσ-βο-τ β Βε-τσι-β νου Λε-αντλ κ Νερ Σσελ Γιομ Αζικαρόν 2. Μπαρούχ Ατ Αδο-ν ι Ελο- ι-νου Μ λεχ Α-ολ μ Σσε-ε-χεγι νου Βε-κιγ -μα-νου Βε-ι-γκι- νου Λιζ-μαν α-ζε. Γιομ Κιπούρ Τετ ρτη 8 Οκτωβρ ου 2008 ες στη σελ δα 2 για την ακριβ ρα 1.Μπαρούχ Ατ Αδο-ν ι Ελο- ι-νου Μ λεχ Α-ολ μ Ασσ ρ Κι-ντε-σσ -νου Μπε-μιτσ-βο-τ β Βε-τσι-β νου Λε-αντλ κ Νερ Σσελ Γιομ Ακιπουρ μ 2. Μπαρούχ Ατ Αδο-ν ι Ελο- ινου Μ λεχ Α-ολ μ Σσε-ε-χεγι νου Βε-κιγ -μα-νου Βε-ι-γκι- -νου Λιζ-μαν α-ζε. Σουκότ ευτ ρα και Τρ τη 13 και 14* Οκτωβρ ου 2008 ες στη σελ δα 2 για την ακριβ ρα 1.Μπαρούχ Ατ Αδο-ν ι Ελο- ι-νου Μ λεχ Α-ολ μ Ασσ ρ Κιντε-σσ -νου Μπε-μιτσ-βο-τ β Βε-τσι-β νου Λε-αντλ κ Νερ Σσελ Γιομ Τοβ 2. Μπαρούχ Ατ Αδο-ν ι Ελο- ι-νου Μ λεχ Α-ολ μ Σσε-ε-χεγι νου Βε-κιγ -μα-νου Βε-ι-γκι- -νου Λιζμαν α-ζε. Σσμιν Ατσερ τ και Σιμχ Τορ ευτ ρα και Τρ τη, 20 και 21* Οκτωβρ ου 2008 ες στη σελ δα 2 για την ακριβ ρα 1.Μπαρούχ Ατ Αδο-ν ι Ελο- ι-νου Μ λεχ Α-ολ μ Ασσ ρ Κι-ντε-σσ -νου Μπε-μιτσ-βο-τ β Βε-τσι-β νου Λε-αντλ κ Νερ Σσελ Γιομ Τοβ 2. Μπαρούχ Ατ Αδο-ν ι Ελο- ι-νου Μ λεχ Α-ολ μ Σσε-ε-χεγι νου Βε-κιγ -μα-νου Βε-ι-γκι- νου Λιζ-μαν α-ζε.

20 GREEK Kids Magazine - Tishrei /9/08 17:00 Page 20 ΡΕ ΣΣ ΛΑΚΙΣΣ ΛΑΚΙ ΣΣ νομα: Ρ μπι Σσιμόν μπεν Λακ σς Γνωστός ως: Ρ ις Λακ σς τος γ ννησης: 200 ΚΕ τος θαν του: 275 ΚΕ Τόπος γ ννησης: Πόλη Τσιπόρι, Βόρειο Ισρα λ Σύζυγος: Η αδερφ του Ρ μπι Γιοχαν ν ταν φησε τη συμμορ α του και ξεκ νησε μια ν α ζω, ο Ρ ισς Λακ σς γινε νας από τους μεγαλύτερους μελετητ ς της εποχ ς του. Συν θιζε να λ ει πως ο λόγος που ο Θ-ός αφ νει τον κόσμο να υπ ρχει ε ναι γιατ αγαπ να ακούει τους χους των παιδι ν που μαθα νουν την Τορ. Πολλ από τα διδ γματα του Ρ ισς Λακ σς γρ φτηκαν στο Ταλμούδ και μελετ νται μ χρι τις μ ρες μας. 20 Ηνύχτα ήταν σκοτεινή. Μια οµάδα ταξιδιωτών διέσχιζε έναν ανεµοδαρµένο δρόµο µέσα στο εϖικίνδυνο δάσος. Ξαφνικά, κάµϖοσοι ληστές ξεϖρόβαλαν µέσα αϖό τα δέντρα. Έβγαλαν τα µαχαίρια τους και ϖερικύκλωσαν τους τροµοκρατηµένους ταξιδιώτες ϖου γνώριζαν καλά ϖως η µοίρα τους βρισκόταν στα χέρια ενός άντρα: του Ρέισς Λακίσς, αρχηγό όλων των συµµοριών! Άφταστος στη δύναµη και ασύγκριτος σε ορµή, ο Ρέις Λακίσς ήταν ο φόβος και ο τρόµος όλων. Κι όµως µια µέρα, όλα άλλαξαν. Ο Ρέισς Λακίσς κολυµϖούσε στο ϖοτάµι, όταν ένας µεγάλος ραβίνος της εϖοχής, ο Ράµϖι Γιοχανάν, ϖερνούσε αϖό εκεί. Βλέϖοντας το µυώδες και αϖίστευτα δυνατό σώµα του, είϖε: «Εάν χρησιµοϖοιούσες όλη τη δύναµή σου για την Τορά, θα έκανες θαυµαστά ϖράγµατα! Είµαι τόσο σίγουρος γι αυτό, ϖου αν το κάνεις θα ϖαντρευτείς την αδερφή µου». Τα λόγια του Ράµϖι Γιοχανάν ϖήγαν κατευθείαν στην καρδιά του Ρέισς Λακίσς και τον ενέϖνευσαν να αλλάξει. Ένιωσε φοβερά για τα εγκλήµατά του και έκανε Τεσσουβά (εϖέστρεψε στο Θ-ό). Εϖειδή η µετάνοια του Λακίς ήταν αληθινή και ολοκληρωτική, θεωρήθηκε ϖως δεν είχε αµαρτήσει ϖοτέ. Ο Ρέις Λακίσς χρησιµοϖοίησε την τεράστια δύναµή του για τη µελέτη της Τορά και εϖαναλαµβάνε όσα µάθαινε, τουλάχιστον 40 φορές. Μετά αϖό λίγο καιρό, έγινε ένας σϖουδαίος µελετητής όϖως ο αξιοσέβαστος κουνιάδος του, Ράµϖι Γιοχανάν. Ο Ρέις Λακίσς µϖορεί κάϖοτε να υϖήρξε ο βασιλιάς των ληστών, τώρα όµως ήταν ένας γίγαντας της Τορά! Αν και το όνοµά του ήταν ϖια Ράµϖι Σσιµόν µϖεν Λακίσς, ϖροτιµούσε να τον αϖοκαλούν µε το ϖαλιό του ϖαρατσούκλι Ρέισς Λακίσς ϖου σήµαινε «Αρχηγός των συµµοριών». Με αυτόν τον τρόϖο ήθελε να υϖενθυµίζει σε όλους ϖως ανεξάρτητα αϖό το ϖόσο χαµηλά µϖορεί να φτάσει κάϖοιος, ϖοτέ δεν είναι αργά να γυρίσει στο Θ-ό.

21 GREEK Kids Magazine - Tishrei /9/08 17:00 Page 21 ΑΑΑ! ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Ζ Η! ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ! ΕΙ! ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΞΑΠΛ ΝΕΙΣ ΧΟΝΤΡΟΚΕΦΑΛΕ! ΤΙ, ΤΙ Ε ΝΑΙ ΑΥΤΟ; Η ΡΑ Τ Ν ΕΝΤΟΜ Ν! ΒΡΑΧΝΙΑΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ Φ ΝΕΣ ΣΠΟΥ ΝΑ ΜΕ ΑΚΟΥΣΕΙΣ! ΜΕ ΕΙΧΕΣ ΖΟΥΠΗΞΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΟΥ Ε ΚΑΙ ΜΙΑ ΡΑ! ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΛΑΣ; ΜΑ ΤΙΣ ΧΟΡΟΠΗ- ΗΧΤΕΣ ΑΚΡΙ ΕΣ! ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡ. ΜΠΟΡΕΙΣ Τ ΡΑ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΕ Ρ ΤΗΣΑ; ΜΑ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΖΟΥΖΟΥΝΙ! ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΖΟΥΖΟΥΝΙ; ΧΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΛΟΙΠΟΝ Π Σ ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΖΟΥΖΟΥΝΙΑ Η- ΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΜΕ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΕΣΕΙΣ ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΥΟ ΠΟ ΙΑ ΠΑ- ΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΕΕ; ΤΙ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΝΟ- ΜΙΖΕΙΣ Π Σ ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΙΚΑΙ ΜΑ ΝΑ ΖΟΥΠΑΣ Ο,ΤΙ ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΟΥ; ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ ΓΙΑΤΙ ΜΟΙΑΖΕΙΣ ΜΕ ΧΑΝΟ! ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ... ΕΜΕΙΣ ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗ- ΚΑΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ!; ΠΕΝΤΕ, ΕΞΙ, ΗΜΙΟΥΡ- ΓΙΑ...ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΣ; ΕΝ ΜΠΟΡ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨ Π Σ ΣΥ- ΖΗΤ ΜΕ ΕΝΑ ΖΟΥΖΟΥΝΙ! 21

22 GREEK Kids Magazine - Tishrei /9/08 17:00 Page 22 ΕΝ ΕΙΜΑΙ ΖΟΥΖΟΥΝΙ! ΕΙΜΑΙ ΚΟKΚΙΝΕΛΑ ΝΟ- ΒΕΜΝΟΤΑΤΑ ΚΑΙ ΒΛΕΠ Π Σ ΕΙΣΑΙ ΜΠΕΡ ΕΜΕ- ΝΟΣ ΣΑΝ ΤΡΕΛΑΜΕΝΗ ΚΑΤΣΑΡΙ Α. ΕΛΑ, ΕΙΝΑΙ ΡΑ ΝΑ ΜΑ- ΘΕΙΣ ΕΝΑ- ΥΟ ΠΡΑΓ- ΜΑΤΑ. ΑΣ ΠΑΜΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΟΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ... ΓΕΙΑ ΚΥΡΙΑ ΠΑΣΧΑ- ΛΙΤΣΑ, ΚΥΡΙΑ ΠΑ- ΣΧΑΛΙΤΣΑ ΠΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΒΑΛΙΤΣΑ. ΜΑ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ; ΠΟΥΘΕΝΑ! ΟΡΙΣΤΕ; ΠΡΙΝ Ο Θ-ΟΣ ΗΜΙΟΥΡ- ΓΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΥΠΗΡΧΕ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ, ΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ, ΤΟ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΟΛΟΥ. ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΟΜ Σ ΛΙΓΟ... Π, Π Φ Σ! ΑΚΟΜΑ ΕΝ ΒΛΕΠ ΤΙΠΟΤΑ. ΑΚΡΙΒ Σ! Ο Θ-ΟΣ ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 1Η ΜΕΡΑ ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟ Φ Σ! ΟΝΟΜΑΣΕ «ΗΜΕΡΑ» ΤΟ Φ Σ ΚΑΙ «ΝΥΧΤΑ» ΤΟ ΣΚΟΤΑ Ι. ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ Φ Σ ΛΟΙΠΟΝ; ΓΙΑΤΙ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΚΟΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣ. ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣ! ΟΥΑΟΥ! ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ! ΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ Ο Θ-ΟΣ ΗΜΙ- ΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Χ ΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ. Ο Θ-ΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡ ΣΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΣΕ Χ ΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΣΕ ΘΑ- ΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΕΓΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕ- ΜΕΙΝΑΝ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΕ ΞΗΡΑ. ΤΟΤΕ Ε ΣΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΙ ΕΝΤΡΑ, ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥ ΙΑ. ΑΣΕ ΜΕ ΝΑ ΜΑΝΤΕΨ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΡΑ Ο Θ- ΟΣ ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ, ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΟΣΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ! ΜΠΡΑΒΟ! 22

23 GREEK Kids Magazine - Tishrei /9/08 17:00 Page 23 ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕΡΑ ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΨΑΡΙΑ, ΠΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΟΛ Ν, ΜΕ ΕΝΤΟΜΑ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΕΝΤΟΜ Ν, ΟΛ Ν Τ Ν ΕΙ Ν! ΡΑΙΑ! ΕΚΕΙ ΑΝΗΚΕΙΣ ΕΣΥ, ΕΓ ΟΜ Σ ΠΟΥ ΑΝΗΚ ; ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΜΕΡΑ ΛΟΙΠΟΝ, Ο Θ-ΟΣ Η- ΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Ζ Α ΠΟΥ ΚΑΤΟΙ- ΚΟΥΝ ΣΤΗ ΓΗ. ΟΥΑΟΥ! ΚΑΙ ΟΙ ΑΝ- ΘΡ ΠΟΙ ΠΟΤΕ ΕΜΦΑΝΙΖΟ- ΝΤΑΙ; Χ! Ο Θ-ΟΣ ΗΜΙ- ΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟΥΣ ΠΡ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡ ΠΟΥΣ, ΤΟΝ Α ΑΜ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΑ, ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ. ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΗΡΘΕ Η ΕΒ ΟΜΗ ΜΕΡΑ... ΤΟ ΣΣΑΜΠΑΤ! Ο Θ-ΟΣ ΤΕΛΕΙ ΣΕ ΜΕ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΘΗΚΕ. ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΑΝΑ- ΠΑΥΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΣΑΜΠΑΤ! ΠΟΣΟ ΟΜΟΡΦΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Ο Θ-ΟΣ! ΓΙΑΤΙ ΟΜ Σ ΕΠΛΑΣΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡ ΠΟ; ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΛΟ! Ο Θ-ΟΣ ΤΑ ΕΒΑΛΕ ΟΛΑ ΣΕ ΤΑΞΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡ - ΠΟΥΣ ΤΟΥ! Π, Π! ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕ- ΡΙΚΑ ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡ ΠΟΥΣ ΑΚΟΜΑ! ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ, ΟΜ Σ! Ο Θ-ΟΣ ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙ- ΜΟΠΟΙΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΕΚΕΙΝΟΣ. ΑΝ ΣΥ- ΜΠΕΡΙΦΕΡΕΣΑΙ ΟΠ Σ ΤΑ Ζ Α, ΤΟΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙ, «ΠΛΑΣΤΗΚΕΣ ΤΕΛΕΥ- ΤΑΙΟΣ»! ΕΪ ΖΟΪ, ΞΥΠΝΑ! ΜΑ Π Σ ΓΥΡΙΣΑ ΠΙΣ ; ΠΙΣ ΑΠΟ ΠΟΥ; ΣΕ ΠΗΡΕ Ο ΥΠΝΟΣ ΓΙΑ ΚΟΙΤΑ, ΜΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ ΣΤΟΝ ΜΟ ΣΟΥ 23

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Μια μέ ρα ο Χρι στος βρέ θηκέ μέ τους φι λους του στο πα ρκο, την Κυριακη το μέσημέ ρι. Αποφα σισαν να παι ξουν σκυταλοδρομι α. Καθώς έ τρέχαν η ρθέ έ να σκυλα κι και η θέλέ να

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

AƒÃ... K Η Eƒ. π ƒã à π... ÎÈ Ú Î ÈÓÔ ÚÈÔ ÈÒÓ! Tόσα καλά το χρόνο αυτό όσα σπόρια στο ρόδι για τα 10 χρόνια του αλφα πι ISBN:

AƒÃ... K Η Eƒ. π ƒã à π... ÎÈ Ú Î ÈÓÔ ÚÈÔ ÈÒÓ! Tόσα καλά το χρόνο αυτό όσα σπόρια στο ρόδι για τα 10 χρόνια του αλφα πι ISBN: Tα κάλαντα (Xριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα) είναι από το κείµενο του N.. Σωτηράκη H XΙΑΚΉ ΛΑïΚΉ MΟΎΣΑ ΣΤΑ KΆΛΑΝΤΑ. XIAKH EΠIΘEΩPHΣH τόµος 11ος, τεύχος 31ο, 1973. Nα σας τα πούµε; AƒÃHª π π ƒã Ã

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο Α - ΓΑ 2ο ΓΕ - ΖΑΡΖ 3ο ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ 4ο ΚΑΡΑΔ - ΚΟΜ 5ο ΚΟΝ - ΛΑΚ 6ο ΛΑΜ - ΜΟΥΝ 7ο ΜΟΥΡ - ΝΙ 8ο ΝΟ - ΠΑΠΑΝ 9ο ΠΑΠΑΠ - Ρ 10ο Σ - ΣΤΟ 11ο ΣΤΡ - ΤΣΙΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα τριαντα σική ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ στίχοι ΠΑΜΠΟΣ ΚΟΥΖΑΛΗΣ (από «Τα Ρόδα Οργής») τριαντα εγελά Πάνω στα γλυκά σου αγκά σαν πουλλίν επιά μοί τα σημά εμοιρά Χτύ δυτά Ξύπ τη ζωή που χάσα τα όνειρά ς που χαλάσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ Αρ.Ε.Τ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 11ο 12ο 13ο 14ο 15ο 16ο 17ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α - ΓΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΕ - ΖΑΡΖ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΡΑΔ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 1η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 1η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 205 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των η Δια λεξη Φεβρουα ριος 205 / 22 Εισαγωγη Διδα σκων: Αντω νιος Συμβω νης ΣΕΜΦΕ, κτι

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

καιρο, αυτο ς πε θανε απ ο,τι φαι νεται πολυ αργο τερα. Για ποιον λο γο συνε βη αυτο, Φαι δωνα;

καιρο, αυτο ς πε θανε απ ο,τι φαι νεται πολυ αργο τερα. Για ποιον λο γο συνε βη αυτο, Φαι δωνα; ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΑΙΔΩΝ ΕΧΕΚΡΑΤΗΣ: Εσυ ο ι διος, Φαι δωνα, βρε θηκες στο πλευρο του Σωκρα τη εκει νη την ημε ρα, που η πιε το δηλητη ριο στη φυλακη, η τα α κουσες απο κα ποιον α λλο; ΦΑΙΔΩΝ: Η μουν ο ι διος εκει,

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Αγία Παρασκευή» Θα θελα να µαι εκεί την Άγια αυτή

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα