Andmete haldus ja analüüs MS Excelis Praktikum 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Andmete haldus ja analüüs MS Excelis Praktikum 1"

Transcript

1 Praktikum 1 Tänase praktikumi teema on MS Exceli peamised andmeanalüüsivahendid funktsioonid, statistikaprotseduurid, risttabelid (PivotTabel) ja joonised ning valdavalt kirjeldav statistika. VÄGA ÜLDINE SISSEJUHATUS MS Excelis on võimalik teostada suur hulk andmete haldamisest ja esmasest statistilisest analüüsist, sageli ka kogu vajalik analüüside hulk. Näiteks allakirjutanul kulub andmete analüüsil 60-70% ajast justnimelt Excelis töötades, ja seda mitte seepärast, et muid programme poleks või ei oskaks kasutada, vaid pigem põhjusel, et Excelis läheb asi kõige kiiremini ja lihtsamini. Käesolev koolitus eeldab, et osalejatel on olemas nii andmeanalüüsi kui ka Exceli kasutamise alased baasteadmised. Vajakajäämiste (eelkõige statistiliste analüüside alaste) puhul võib abi otsida EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi esimese kursuse tudengite biomeetria-kursuse praktikumijuhendeist aadressil õpiobjektist Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil) ning muidugi, küsida koolitusel kohapeal. Ja veel ülesannete ära tegemine juhendist lihtsalt näpuga rida ajades ja samu vastuseid saada proovides, mõistmata täpselt, miks just nii, ei ole eriti kasumlik tegevus. Seega, küsige, kui miskit arusaamatuks jääb! Ja mõnikord on kasulik sirvida tööjuhendis paar lehekülge edasi, et näha, kuhu peaks välja jõudma siis on ehk lihtsam mõista, miks midagi tehakse. Tanel Kaart jaanuar, Tanel Kaart

2 ÜLDINE SISSEJUHATUS: PEAMISED ANDMEANALÜÜSI TEOSTAMISE VAHENDID MS EXCELIS Järgmiste näidete aluseks olev 12 lehma andmeid sisaldav Exceli fail on allalaaditav aadressilt Exceli_koolitus_EMYs_2014/lehmad_1.xlsx See peatükk annab vaid kiirülevaate, et ühtteist meelde tuletada või anda mõningaid esmaseid näpunäiteid. Täpsemalt tuleb kõigest juttu edaspidi juba konkreetsete ülesannete najal. Nipid, märkused, soovitused. Andmetabeli ülesehitusest ja arvutustest. Rangelt soovitatav on (st, et see on ilmtingimata vajalik mõnede analüüside teostamiseks ja teeb teiste puhul andmete ette andmise lihtsamaks) o paigutada andmetabel töölehe ülemisse vasakusse nurka ning o kirjutada andmetabeli esimesse (ja üksnes esimesse) ritta iga veeru tarvis tunnuste nimed, mis identifitseerivad veerud üheselt. Mistahes arvutustulemuste-kokkuvõtete-kommentaaride ning algse andmetabeli vahele peaks jääma vähemalt üks tühi rida ja veerg, sest vastasel juhul käsitleb Excel mitmete operatsioonide puhul neid kommentaare jmt andmetabeli osadena, mis omakorda võib viia valede arvutustulemusteni. Järgnevalt on esitatud vaikimisi analüüstav andmetabel sorteerimisel, filtreerimisel ja PivotTable i rakendamisel, kui operatsiooni valimise hetkel paiknes kursor lahtris A1: Tanel Kaart

3 Samm Funktsioonid --- Pange kursor sellesse lahtrisse, kuhu funktsiooni tulemust soovite. Näiteks soovides arvutada lehmade keskmist piimatoodangut lahtrisse E15, tuleb sinna panna ka kursor. Samm 2. Klikkige valemi rea ees oleval nupul nimi või valige soovitav funktsioon Formulas-sakilt: ning valige avanenud aknas funktsiooni tüüp ja või sisestage funktsioon klaviatuurilt ise, trükkides esmalt võrdusmärgi = ja selle järele funktsiooni nime. See viimane versioon on kiireim ja mugavaim! Isegi kui te ei mäleta funktsiooni täpset nime ja süntaksit, piisab, kui trükite võrdusmärgi ja selle järele fu nktsiooni nime esimese tähe Excel pakub teile valikut kõigist antud tähega algavaist funktsioonidest, lisades järgmise tähe, funktsioonide valik kitseneb. Lisaks kuvab Excel selle funktsiooni kohta, millel hiirega klikite, ka lühiselgituse: Samm 3. Andke ette funktsiooni argumendid, klikkides vastavatel lahtritel või trükkides lahtrite aadressid või vastavad väärtused klaviatuurilt. NB! Kui te hakkasite funktsiooni sisestama seda ise trükkides, tuleb funktsiooni valimiseks Exceli poolt kuvatud nimekirjast teha sellel hiirega topeltklikk. Tulemus: Tanel Kaart

4 Nipid, märkused, soovitused. Kui lahtri sisu algab võrdusmärgiga, ootab Excel selle järel alati käsku, mida teostada. Näiteks trükkides lahtrisse H2 käsu =3*2 ja vajutades Enter-klahvi, on tulemuseks väärtus 6. Soovides lahtris nähagi teksti kujul =3*2, tuleb võrdusmärgi ette trükkida ülakoma, st. et lahtri sisu peab olema =3*2. Arvutuste aluseks olevaid väärtuseid sisaldavaid lahtreid võite funktsioonidele ette anda o vastavaid lahtreid töölehel hiirega valides; o klikkides lahtribloki viimasel lahtril ja seejärel Shift-klahvi all hoides lahtribloki esimesel lahtril see on sageli kiireim viis suurte andmetabelite puhul, sest kerimisriba abil saate kiiresti liikuda tabeli algusesse; o trükkides klaviatuurilt analüüsitavate lahtrite aadressid; seejuures tähendab koolon kahe lahtri aadressi vahel kuni (E2:E13 tähendab lahtreid E2 kuni E13), semikoolon kahe lahtri aadressi vahel tähendab aga ja (E2;E13 tähendab lahtreid E2 ja E13), argumentide esitus kujul E7:E9;E13 tähendab aga lahtreid E7 kuni E9 pluss E13 näiteks arvutab valem =AVERAGE(E7:E9;E13) eesti punast tõugu lehmade keskmise piimatoodangu algsest lehmade andmetabelist. Igasugu kokkuvõtlike tulemuste ja algse andmetabeli vahele peaks alati jätma vähemalt ühe tühja rea ja veeru vajalik on see selleks, et Excel ei tõlgendaks kokkuvõtlikke suuruseid andmetabeli osana (näiteks ühe täiendava lehma piimatoodanguna). NB! Semikoolonit kasutatakse erinevate lahtrite valimiseks (näiteks E2;E13) ja üldisemalt, funktsiooni erinevate argumentide eraldamiseks (näiteks =COUNTIF(F2:F13; >4 )), vaid eesti keele seadistuses Exceli puhul, inglise keele seadistuses Excelis on funktsiooni argumentide eraldajaks koma! Samm Risttabel (Pivot Table) --- Pange kursor suvalisse andmetabeli lahtrisse eeldustel, et andmetabeli esimeses (ja üksnes esimeses!) reas on tunnuste nimed ning analüüsitav andmetabel on muudest arvutustulemustest ja kommentaaridest eraldatud vähemalt ühe tühja rea ja veeruga, kaasab Excel analüüsi kogu andmetabeli. Tanel Kaart

5 Samm 2. Insert-sakk PivotTable Kui te unustasite algselt kursori andmetabelisse panemata või soovite lihtsalt täpsustada analüüstavat andmetabelit, saate seda teha siin. Vaikimisi lisatakse PivotTable i tarvis Exceli tööraamatusse uus tööleht (New Worksheet) ning paigutatakse konstrueeritav tabel sinna. PivotTable i mõnele juba olemas olevale lehele paigutamiseks tuleb ära märkida teine valik (Existing Worksheet) ning anda ette loodava tabeli vasaku ülemise nurga aadress (kas klikkides hiirega vastaval tühjal lahtril või trükkides lahtri aadressi kasti Location). Samm 3. Avanenud PivotTable i konstrueerimise aknas lohistage kasti Row Labels tunnus(ed), mille väärtuste alusel soovite jagada tabelit ridadeks, kasti Column Labels tunnus(ed), mille väärtuste alusel soovite jagada tabelit veergudeks, kasti Σ Values tunnus(ed), mille väärtuste kohta soovite midagi arvutada ning kasti Report Filter tunnus(ed), mille väärtuste alusel soovite konstrueerida erinevaid tabeleid. NB! Kõik nimetatud lahtrid ei pea olema täidetud. Näiteks soovides lugeda kokku, kui mitu mingit tõugu lehma mingist farmist on, võib tabeli konstrueerida järgmiselt: Tanel Kaart

6 Samm 1. Data-sakk Data Analysis --- Statistikaprotseduurid --- NB! Kui valik Data Analysis teie arvutis puudub, tuleb see aktiveerida (välja kutsuda): File Options Add-Ins Manage Excel Add-ins [Go...] Analysis ToolPak. Samm 2. Avanenud aknas valige vajalikku analüüsi teostav protseduur ning andge sellele ette analüüsitavaid andmeid sisaldavate lahtrite aadressid (mitte kõigil protseduuridel), määrake väljuntabelite-jooniste asukoht (vaikimisi uuele töölehele) ning täpsustage teostatavad analüüsid ja väljastatavad tabelid (osadel protseduuridel). Näiteks soovides genereerida kahte veergu kummassegi viit standardse normaaljaotusega juhuslikku arvu ning paigutada tulemused avatud töölehele alates lahtrist I1, tuleb statistikaprotseduuride hulgast valida Random Number Generation, täita ära vastavad lahtrid ja klikkida nupul OK: Tulemus: Tanel Kaart

7 Nipid, märkused, soovitused. Kui funktsioonid annavad enamasti tulemuseks ühe väärtuse (va üksikud massiivifunktsioonid), on statistikaprotseduuride tulemuseks mitmed mahukad tabelid ja mõnikord ka joonised. Kursori paiknemisest analüüside teostamise eel: o funktsioonide rakendamisel peab kursor olema (tühjas) lahtris, kuhu soovite tulemust saada, o PivotTable i konstrueerimisel on soovitatav panna kursor andmetabeli sisse, o statistikaprotseduuride rakendamisel ei ole kursori asukoht tähtis (andmeid on mugavam ette anda, kui aktiivne on analüüsitavaid andmeid sisaldav tööleht). Tunnuste nimede arvestamisest: o funktsioonid eeldavad reeglina, et andmed on ette antud ilma tunnuse nimeta, o PivotTable eeldab vastupidi, et andmetabeli esimeses reas on (unikaalsed) tunnuste nimed, o statistikaprotseduurid, mis opereerivad Exceli töölehel kirjas olevate väärtustega, tunnuste nimede olemasolu andmetabeli esimeses reas ei eelda, aga võimaldavad nende olamsolul andmeid analüüsida koos nimedega (siis tuleb ära märkida lisavalik Labels in first row) ning kasutavad neid tulemuste väljatrükis. Tanel Kaart

8 Rasv, % Rasv, % Andmete haldus ja analüüs MS Excelis Praktikum 1 Samm Joonised --- Võtke blokki andmed, mille alusel soovite joonist konstrueerida ning valige Insert-sakilt sobiv joonis. Näiteks: 6,00 5,00 4,00 Rasv, % 3,00 2,00 Rasv, % 1,00 Samm 2. Kujundage joonis sobivaks. 0,00 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60, Piim, kg Piim, kg Tanel Kaart

9 KIRJELDAV STATISTIKA MS EXCELIS Järgnevates ülesannetes analüüsitav andmestik on osa Mariann Nõlvaku poolt aastail kogutud Eesti kalade andmebaasist ning sisaldab järgmiseid tunnuseid: kala number (lihtsalt identifitseerimiseks); liik (6 liiki: haug, särg, latikas, luts, ahven ja koha); rühm: röövkala või lepiskala; 5 püügikohta (Võrtsjärv, Kärevere, Kastre, Praaga ja Peipsi järv); püügisesoon (kevad-suvi või sügis-talv); kaal ja pikkus; sugu; lõpuse-, silma- ja sooleparasiitide ning laiussi (Diphyllobothrium latum) leidude arv kalal (arv_l6pusepar, arv_soolepar, arv_silmapar ja arv_diphyllob). lõpuse-, silma- ja sooleparasiitidega ning laiussiga nakatumine (kas jah või ei kodeerituna 1 ja 0); parasiitide arv kala kohta (par_per_kala). Kirjeldatud andmestik salvestage omale arvutisse aadressilt Tanel Kaart

10 OSA Arvkarakteristikud --- Funktsioonide kasutamine 1) Leidke andmetabeli alla püütud ahvenate arv, keskmine pikkus, pikkuse standardhälve ja standardviga, mediaan, alumine ja ülemine kvartiil, minimaalne ja maksimaalne väärtus. se s n Nipid, märkused, soovitused. Excelis puudub funktsioon aritmeetilise keskmise standardvea arvutamiseks. Aga teades standardvea arvutamise valemit: se = s/ n (keskmise standardviga võrdub standardhälve jagatud ruutjuurega vaatluste arvust), saab selle vajadusel ikkagi arvutada (st ülalolev joonis). 2) Püüdke sõnastada leitud suuruste alusel vähemalt kaks lauset (kasutades vähemalt ühes mediaani ja/või kvartiile). 3) Leidke samad suurused ka ahvenate massile. Tanel Kaart

11 4) Arvutage laiussi noorvormide arv keskmiselt kõigi ahvenate kohta ja vaid nakatunud ahvenate kohta. Kui mitu % ahvenatest üleüldse olid laiussiga nakatunud? Järgnevalt esitatud spikrit kasutades püüdke aru saada ka kasutatavate funktsioonide loogikast (kui aru ei saa, küsi!) Tanel Kaart

12 5) Ja nüüd arvutage samad suurused ka haugide tarvis (kasutades maksimaalselt ära juba rakendatud funktsioone ja vorminguid see tähendab, et tehke koopia kõigest ahvenate kohta kirjutatust ja arvutatust, edasi jääb üle muuta vaid funktsioonide argumente). Olulisemate arvkarakteristikute leidmise teisi variante Kuigi MS Exceli funktsioonidel on hulk positiivseid omadusi: argumentide ette andmine on enamasti intuitiivselt mõistetav; tänu võimalusele funktsioone kopeerida on kord juba sisestatud käsud lihtsalt rakendatavad uutele argumentidele (väärtustele, tunnustele); funktsioonide omavaheline kombineerimine võimaldab väljastada keeruliste avaldiste tulemusi; on teatud olukordades siiski sobivam kasutada mõnda teist MS Exceli vahendit. Näiteks 1. arvutamaks keskmisi väärtusi gruppides (näiteks keskmisi pikkusi erinevat liiki kaladel) on mugav kasutada PivotTable t (sakilt Insert); 2. leidmaks ühe korraga suurt hulka arvkarakteristikuid, samuti usalduspiire keskmisele, võib kasutada statistikaprotseduuri Descriptive Statistics (Data-sakk -> Data Analysis ->); 3. saamaks kiirelt teada mõne arvkarakteristiku väärtust, ilma seda kuhugi töölehe lahtrisse arvutamata, võib kasutada töölehe allservas (olekuribal) kuvatavaid selekteeritud lahtrite sisu kirjeldavaid väärtusi. Tanel Kaart

13 Pivot Table 1) Arvutage kõigi kalaliikide kohta püütud kalade arv, keskmine, minimaalne ja maksimaalne pikkus ning laiussi noorvormiga nakatunud kalade osakaal vahendi Pivot Table abil. --- Tööjuhend --- o Paigutage kursor andmetabeli suvalisse lahtrisse. o Insert-sakk PivotTable o Loodav tabel paigutage töölehe Sheet3 ülemisse vasakusse nurka (hiljem nimetage tööleht Sheet3 ümber leheks PivotTable ). ) Kui paigutasite kursori enne käsu PivotTable valimist andmetabeli suvalisse lahtrisse, võttis Excel tabeli konstrueerimisel vaikimisi aluseks teie andmetabeli ja midagi enesel määrata pole vaja. ) Vaikimisi lisatakse PivotTable i tarvis Exceli tööraamatusse uus tööleht (New Worksheet) ning paigutatakse konstrueeritav tabel sinna. PivotTable i mõnele juba olemas olevale lehele paigutamiseks tuleb ära märkida teine valik (Existing Worksheet) ning anda ette loodava tabeli vasaku ülemise nurga aadress (kas klikkides hiirega vastaval tühjal lahtril või trükkides lahtri aadressi kasti Location). Tanel Kaart

14 o Lohistage tunnus liik lahtrisse Row Labels ning tunnus kala_nr lahtrisse Σ Values Tulemus: o Exceli poolt vaikimisi leitud kalade numbrite summa asemel lihtsalt väärtuste arvu tellimiseks on mitmeid erinevaid võimalusi. Näiteks: Tanel Kaart

15 ) Alternatiivne variant funktsiooni muutmiseks PivotTable s on klikkida PivotTable Tools-saki Options-alamsaki ikoonil Summarize Values By ning valida soovitud funktsioon sealt: ) Rakendatavat funktsiooni saab muuta ka klikkides muudetaval tunnusel hiire vasakpoolse klahviga Pivot Table i konstrueerimise aknas lahtris Σ Values või hiire parempoolse klahviga Pivot Table s ning valides avanenud rippmenüüst käsu Value Field Settings ja sealt edasi vajaliku funktsiooni: o Sarnaselt kalade arvule leidke samasse tabelisse ka keskmine, minimaalne ja maksimaalne pikkus ning laiussi noorvormiga nakatunud kalade osakaal. Tanel Kaart

16 2) Ümardage keskmised ühe kümnendkohani ja esitage laiussi noorvormide esinemissagedused protsentides (kahe kümnendkohaga). 3) Edasi püüdke tabeliga pisut mängida, et tutvuda/meenutada mõningaid PivotTable võimalusi. Näiteks proovige, kas oskate tabelit esitada järgmistel erinevatel kujudel. 4) Sorteerige tabel kalaliikide keskmiste pikkuste järgi rühmade (lepiskala ja röövkala) siseselt. 5) Jätke tabelist välja kalaliigid, kelle puhul ei täheldatud laiussiga nakatumist (so lepiskalad ja röövkaladest koha). Jne Tanel Kaart

17 Protseduur Descriptive Statistics 1) Arvutage nii palju erinevaid arvkarakteristikuid ahvenate pikkuse ja massi kohta, kui protseduur Descriptive Statistics võimaldab. Võimalik on analüüsida mitut tunnust korraga tingimusel, et nende väärtused paiknevad kõrvuti veergudes Kas siia kastikesse on linnukest vaja? Väljundtabeli vasaku ülemise nurga asukoht Lisavalikute Summary statistics jt kohta vt järgmine lk. o o Kas teate, mida kõik Exceli poolt arvutatud suurused enesest kujutavad? Kas ahvenate pikkuse ja massi jaotusi võib pidada sümmeetrilisteks? Miks? Tanel Kaart

18 Selgitus protseduuri Descriptive Statistics lisavalikutest eelmisel lehel: valiku Summary statistics tulemusena arvutab Excel kaheteistkümne põhilise arvkarakteristiku väärtused; valiku Confidence Level for Mean: 95% tulemusena arvutatakse suurus, mis tuleb keskmisele juurde liita või lahutada, saamaks ülemist ja alumist usalduspiiri; vaikimisi kasutatava 95% asemele võib ise trükkida mõne teise arvu (näiteks 90 või 99); valikute Kth Largest ja Kth Smallest tulemusena väljastatakse järjekorranumbriga K väärtus vastavalt suuremate ja väiksemate väärtuste poolt lugedes; K = 1 korral on tulemuseks maksimaalne ja minimaalne väärtus, et aga need suurused sisalduvad ka valiku Summary statistics väljundis, on antud juhul mõistlik tellida näiteks suuruselt järgmised väärtused (siis K = 2). Uuritava tunnuse jaotuse kuju iseloomustamine Enamustest protseduuri Descriptive Statistics väljundis sisalduvatest arvkarakteristikutest on ennegi juttu olnud. Siiski on siin ka kaks uut suurust, mida kasutatakse peamiselt uuritava tunnuse jaotuse kuju iseloomustamiseks need suurused on ekstsess e järsakuskordaja (ingl kurtosis) ja asümmeetriakordaja (ingl skewness). Sellest, mida need karakteristikud mõõdavad, annavad parema ettekujutuse järgnevad joonised: ekstsess > 0 Jaotuse märkimisväärsest erinevusest normaaljaotusest on mõtet rääkida siis, kui ükskõik kumb neist kordajatest omandab absoluutväärtuselt 1-st suurema väärtuse ekstsess 0 ekstsess < 0 asümmeetriakordaja 0 asümmeetriakordaja > 0 asümmeetriakordaja < 0 Eriti palju neid kordajaid siiski ei kasutata. Jaotuse sümmeetrilisuse üle otsustamisel kasutatakse sageli (asümmeetriakordaja asemel) keskmise ja mediaani võrdlust. Nimelt, kuna aritmeetiline keskmine on tundlik erandlike väärtuste suhtes, siis vihjab x med sellele, et jaotuse kuju on parempoolse ebasümmeetriaga (leiduvad üksikud teistest palju suuremad väärtused, ja seega asümmeetriakordaja > 0), x med aga sellele, et jaotuse kuju on vasakpoolse ebasümmeetriaga (leiduvad üksikud teistest palju väiksemad väärtused, ja seega asümmeetriakordaja < 0). Tanel Kaart

19 2) Kas olulisuse nivool 0,05 võib väita, et Emajõe vesikonna ahvenate populatsiooni keskmine mass erineb 100 grammist (eeldades, et uuritav andmestik kujutab enesest juhuslikku valimit vastavast populatsioonist)? --- Lahenduse idee ja tööjuhend --- Kui võrreldav konstant jääb keskmise 95%-usalduspiiride vahele, ei saa väita, et keskmine erineks konstandist, ja vastupidi: H 0 : μ = 100 H 1 : μ 100 kui 100 siis H 0 : μ = 100, kui aga 100 siis H 1 : μ 100. Usalduspiirid keskmisele leitakse x t 1 2, n 1 s n valemi st Excel väljastab toodud valemi mõlemad liidetavad, mille alusel on lihtne mõlemad usalduspiirid välja arvutada. Kumb väidetest on korrektne? o Ei ole alust väita, et Emajõe vesikonna ahvenate populatsiooni keskmine mass erineks 100 grammist (p > 0,05). o Emajõe vesikonna ahvenate populatsiooni keskmine mass erineb / on suurem kui 100 gr (p < 0,05). Tanel Kaart

20 Kõige kiirem variant mõne olulisema arvkarakteristiku väärtuse teada saamiseks Excelis (näiteks minimaalse ja maksimaalse väärtuse välja selgitamiseks andmete kontrollimise või sagedustabeli klasside moodustamise huvides) on järgmine: o võtate blokki huvipakkuvad lahtrid, o klikite hiire parempoolse klahviga Exceli tööakna alumisel ribal (nn olekuribal, vt joonist) ja valite avanenud rippmenüüst teid huvitavad funktsioonid (nt. Min), o valitud funktsiooni väärtus kuvatakse samas akna alumisel serval, aga seda ei trükita kuhugi tabeli lahtrisse. Tanel Kaart

21 OSA Sagedustabelid --- Sagedustabel mittearvulisele või diskreetsele arvtunnusele Leidke hariliku laiussi noorvormiga nakatunud ja mitte nakatunud haugide arvud ja osakaalud. --- Tööjuhend --- Tanel Kaart

22 o Jätke tabelist välja ülejäänud kalaliigid peale haugi; o jagage tabel veergudeks laiussi esinemise alusel (tunnus Diphyllob ); o laiussi noorvormiga nakatunud ja mitte nakatunud haugide absoluutarvudele lisaks ka suhteliste sageduste leidmiseks lohistage tunnus Diphyllob ka teine kord väärtuste lahtrisse Σ Values ning määrake funktsiooniks Count ja esitusviisiks % of Row Total: Tulemus: Tanel Kaart

23 Sagedustabel arvtunnusele ÜLESANNE: konstrueerige sagedustabel haugide pikkusele. --- Tööjuhend --- o Pidevale arvtunnusele sagedustabeli tegemiseks on MS Excelis kolm moodust: funktsioon FREQUENCY, statistikaprotseduur Histogram ja PivotTable. Nii funktsioon FREQUENCY kui ka statistikaprotseduur Histogram eeldavad, et kasutaja on eelnevalt välja mõelnud loodavad klassid ja sisestanud klasside ülemised piirid Exceli töölehele. o Otsustamaks klasside arvu ja suuruse üle, peab esmalt omama ülevaadet vaatluste arvust ja uuritava tunnuse väärtuste ulatusest. Seega leidke mistahes viisil haugide arv ning nende vähim ja suurim pikkus (soovi korral võib haugide kohta käivaist andmeist teha koopia eraldi töölehele). o Vaatluste arv 214 annab vihje, et haugid võiks pikkuse järgi jagada klassi (see ei ole absoluutne tõde, kui klasside piiridega ja/või sisuliste järeldustega paremini sobib, võib väärtused jagada ka väiksemasse arvu klassidesse). o Teadmise, et 214 haugi pikkused varieeruvad 26-st sentimeetrist 74 sentimeetrini, alusel võiks moodustada 13 4-sentimeetrist klassi: 25-28; 29-32; 33-36; ; 69-72; NB! Toodud tähistus sobib üksnes täisarvuliste väärtuste korral (miks?), matemaatiliselt korrektne on esitada klassid poollõikudena: (24,28], (28,32], (32,36],, (68,72] ja (72,76]. o Moodustatud klasside Excelile ette andmiseks tuleb sisestada klasside ülemisi piire sisaldav abitabel: o Märkusi: mistahes abitabeli ja algse andmetabeli vahele on soovitatav jätta vähemalt üks tühi veerg (või rida) miks? (kui ei tea, küsi!); Excel tõlgendab ette antud väärtusi järgmiselt: ; 32 >28 ja 32 jne (ehk igasse klassi kuuluvaks loetakse need väärtused, mis on väiksemad või võrdsed ette antud piirist ja mis ei kuulu eelnevatesse klassidesse); viimast klassi 76 =(72,76] ette ei anta, sest sagedustabeli moodustamisel teeb Excel ise täiendava klassi, kuhu loeb kokku kõik eelnevatesse klassidesse mitte kuuluvad väärtused. Tanel Kaart

24 Funktsioon FREQUENCY Kõige kiirem variant lasta Excelil kokku lugeda, kui palju vaatlusi mingisse ette antud klassi kuulub, on kasutada funktsiooni FREQUENCY (kui statistikaprotseduuride pakett Data Analysis ei ole teie arvutis installeeritud, aitab just see funktsioon hädast välja). Erinevalt enamustest MS Exceli funktsioonidest on funktsioon FREQUENCY massiivifunktsioon, st et selle funktsiooni tulemuseks ei puugi olla üks väärtus eelnevalt valitud lahtris, vaid hulk väärtusi eelnevalt valitud lahtriteblokis. o Esimese asjana peale klassipiiride Exceli töölehele sisestamist tuleb võtta blokki lahtrid töölehel kohas, kuhu soovitakse sagedusi arvutada; arvutatavate sageduste ja seeläbi blokki võetavate lahtrite arv on määratud konstrueeritava sagedustabeli klasside arvuga (üks täiendav blokki võetud lahter vastab Exceli poolt täiendavalt moodustatavale klassile). o Trükite selekteeritud lahtriblokki (koheselt sellesse lahtrisse, millest blokki võtmist alustasite, uuesti klikkida esimesel lahtril ei tohi!!) =FREQUENCY(H2:H215;T2:T13) misjärel vajutate alla klahvid Shift ja Ctrl ning seejärel Enter (st. 3 klahvi korraga). o Alternatiiv taolisele funktsiooni klaviatuurilt sisestamisele on lisada funktsioon menüüsid ja abiaknaid kasutades: Shift & Ctrl + Tulemus: Tanel Kaart

25 Protseduur Histogram Data-sakk Data Analysis Histogram Andmed Klassipiirid Ütleb Excelile, et ette antud lahtriblokkide esimeses reas on nimed Väljundtabeli (vasaku ülemise nurga) asukoht Lisaks tavalistele sagedustele arvutatakse ka kumulatiivsed suhtelised sagedused e. jaotus NB! Lahtri Bin Range võib jätta ka tühjaks siis moodustab Excel klassid ise. PROOVIGE! Tanel Kaart

26 PivotTable NB! PivotTable i abil saab pidevale tunnusele teha sagedustabeli üksnes siis, kui tunnuse kõik väärtused on mõõdetud (andmebaasis pole auke ). Jama on see, et Excel vaikimisi ei näita tühje klasse (näiteks kõrval olevast tabelist on puudu klass 28-32). Tanel Kaart

27 Lahendus: Tulemus: Tanel Kaart

28 Arvutage suhtelised sagedused (%-des) ka funktsiooniga FREQUENCY või protseduuriga Histogram konstrueeritud sagedustabeli juurde ja illustreerige sagedustabelit histogrammiga. NB! Eraldi paiknevate lahtrite selekteerimiseks hoidke all Crlt -klahvi Näpuharjutuseks püüdke joonis kujundada selliseks, nagu kõrvaloleval pildil. Tanel Kaart

29 Pikkus, cm Andmete haldus ja analüüs MS Excelis Praktikum 1 OSA Pisut joonistest --- Näiteid vähe keerukamatest Exceli joonistest võib leida aadressilt (mitmeist seal käsitletud ja ka mõningaist teistest joonistest tuleb juttu järgmistel päevadel). Karp-vurrud diagramm ÜLESANNE: illustreerige erinevat liiku kalade pikkuseid karp-vurrud diagrammiga (ingliskeeles box plot) kujul Ahven Koha Luts Haug Särg Latikas Röövkalad Lepsiskalad Probleem: Exceli joonisetüüpide hulgas antud diagrammi ei ole. Lahendus: arvutada kalaliikide kaupa mediaan, kvartiilid ning minimaalne ja maksimaalne väärtus, konstrueerida nende alusel abitabel joonisel esitatavate andmetega, joonistada tulpdiagramm ning modifitseerida viimast, saamaks joonisele soovitud väljanägemist. Tööjuhend. 1) Esimese sammuna tuleb konstrueerida abitabel ning arvutada sinna karp-vurrud diagrammi joonistamiseks vajalikud arvkarakteristikud (miinimum, alumine kvartiil, mediaan, ülemine kvartiil, maksimum), ja seda iga kalaliigi tarvis. Selleks tuleks andmestik sorteerida kalaliigi järgi ning rakendada arvkarakteristikute arvutamiseks vastavaid funktsioone (kõik viis joonise tegemiseks vajalikku suurust on leitavad näiteks funktsiooniga QUARTILE.INC (vanemais Exceli versioonides funktsioon QUARTILE), mille teise argumendi väärtus määrab ära arvutatava suuruse: 0 vastab miinimumile, 1 alumisele kvartiilile jne). Seejuures on kiireim variant arvutada välja näiteks mediaan fikseerides ära argumentidena ette antavad lahtrid (st pannes lahtri aadressis dollarimärgid rea- ja veerutähiste ette ahvena puhul näiteks kujul $H$2:$H$180), kopeerida valemit sisaldav lahter ka teistesse veergudesse ning muuta ära vaid funktsiooni QUARTILE.INC viimane argument (vt järgmine joonis), järgmise kalaliigi tarvis tuleb protseduuri korrata. Tanel Kaart

30 Tulemus: 2) Järgmise sammuna tuleb leitud arvkarakteristikute tabeli alusel konstrueerida uus, Excelis loodavale tulpdiagrammile aluseks olev tabel: Veerud uues tabelis on püütud nimetada vastavalt nendes olevate arvude rollile loodavas joonises. Seejuures Series1 = Alumisne kvartiil (need arvud vastavad esimese tulba kõrgusele tulpdiagrammil e karbi alumisele servale karp-vurrud diagrammil); Series2 väärtused on arvutatud kui Mediaan Alumine kvartiil (see suurus määrab ära teise tulba kõrguse tulpdiagrammil e mediaanile vastava joone karp-vurrud diagrammil); Series3 väärtused on arvutatud kui Ülemine kvartiil Mediaan (see suurus määrab ära kolmanda tulba kõrguse tulpdiagrammil e karbi ülemise serva karp-vurrud diagrammil); Error bars1 väärtused on arvutatud kui Alumine kvartiil Miinimum (selle suuruse alusel joonistatakse Series1 -le vastavale tulbale alumine veajoon, mis karp-vuurud diagrammi mõistes tähendab joont alumisest kvartiilist minimaalse väärtuseni); Error bars2 väärtused on arvutatud kui Maksimum Ülemine kvartiil (selle suuruse alusel joonistatakse Series3 -le vastavale tulbale ülemine veajoon, mis karp-vuurud diagrammi mõistes tähendab joont ülemisest kvartiilist maksimaalse väärtuseni). Tanel Kaart

31 3) Uue abitabeli veergude Series1 - Series3 alusel tuleb konstrueerida tulpdiagramm, kus tabeli veerud vastaksid erinevatele andmeseeriatele Tulemus: Tanel Kaart

32 4) Saadud joonisel tuleb lisada Series1 tulbale alumine veajoon veerus Error1 olevate väärtuste alusel, analoogselt lisada tulbale Series3 ülemine veajoon veerus Error2 olevate väärtuste järgi; tulemus peaks olema järgmine: Tanel Kaart

33 Pikkus, cm Andmete haldus ja analüüs MS Excelis Praktikum 1 kaotada ära nii sisu kui ka piirjooned Series1 tulbalt ning sisu Series2 ja Series3 tulpadelt (lisades vajadusel viimastele piirjooned); tulemus: viimase etapina tuleks o kaotada ära legend ja horisontaalsed ruudujooned, o lisada telgedele nimed, o vähendada tulpade (karp-vurrud diagrammide) vahelist kaugust (Gap Width), st et vähendada tühja ebainformatiivset ala joonisel, o soovi korral ümbritseda telgedega piiratud diagrammiala joonega ning kaotada ära kogu joonist ümbritsev joon (nii on joonis selgem!) ning o muuta joonise proportsioone. Tulemus: Ahven Koha Luts Haug Särg Latikas Röövkalad Lepsiskalad Tanel Kaart

HSM TT 1578 EST 6720 611 954 EE (04.08) RBLV 4682-00.1/G

HSM TT 1578 EST 6720 611 954 EE (04.08) RBLV 4682-00.1/G HSM TT 1578 EST 682-00.1/G 6720 611 95 EE (0.08) RBLV Sisukord Sisukord Ohutustehnika alased nõuanded 3 Sümbolite selgitused 3 1. Seadme andmed 1. 1. Tarnekomplekt 1. 2. Tehnilised andmed 1. 3. Tarvikud

Διαβάστε περισσότερα

EXCEL 2007. Loengukonspekt. Õppejõud: Kristiina Klaas. Mõdriku

EXCEL 2007. Loengukonspekt. Õppejõud: Kristiina Klaas. Mõdriku EXCEL 2007 Loengukonspekt Õppejõud: Kristiina Klaas Mõdriku 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. TÖÖKESKKOND... 4 2. PÕHIMÕISTED... 6 3. DOKUMENDI SALVESTAMINE, AVAMINE JA SULGEMINE... 7 4. PÕHIOPERATSIOONID...

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Excel 2010. Lühikonspekt

Microsoft Excel 2010. Lühikonspekt Microsoft Excel 2010 Lühikonspekt 1 EXCEL JA TEMA AKEN.... 2 2 HIIRETÖÖ... 3 3 LAHTRITE TÄITMINE... 4 3.1 ARVUDE JA TEKSTIDE SISESTAMINE... 4 3.2 VALEMITE SISESTAMINE... 5 4 LAHTRITE SISU TEISALDAMINE,

Διαβάστε περισσότερα

ESF5511LOX ESF5511LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 41

ESF5511LOX ESF5511LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 41 ESF5511LOX ESF5511LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 41 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED...

Διαβάστε περισσότερα

Pesumasin Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna

Pesumasin Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna ET Kasutusjuhend 2 EL Οδηγίες Χρήσης 17 HU Használati útmutató 34 LV Lietošanas instrukcija 50 Pesumasin Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna ZWG 6120K Sisukord Ohutusinfo _ 2 Ohutusjuhised _ 3 Jäätmekäitlus

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5. ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 5. ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Το μοντέλο που δημιουργήσαμε στο προηγούμενο εργαστήριο έχει βελτιωθεί εν μέρει ώστε να συμπεριλάβει και κάποιες δυνατότητες οι οποίες απαιτούν σχετικά εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks: www.electrolux.com/productregistration

Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks: www.electrolux.com/productregistration EMS20300...... ET MIKROLAINEAHI KASUTUSJUHEND 2 EL ΦΟΎΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 32 SK MIKROVLNNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 47 SL MIKROVALOVNA PEČICA NAVODILA

Διαβάστε περισσότερα

Digi-TV vastuvõtt Espoo saatjalt

Digi-TV vastuvõtt Espoo saatjalt Digi-TV vastuvõtt Espoo saatjalt Digi-TV vastuvõtuks Soomest on võimalik kasutada Espoo ja Fiskars saatjate signaali. Kuna Espoo signaal on üldjuhul tugevam, siis kasutatakse vastuvõtuks põhiliselt just

Διαβάστε περισσότερα

preciz.hu Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu Šaldytuvas-šaldiklis ZRB36101WA ZRB36101XA

preciz.hu Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu Šaldytuvas-šaldiklis ZRB36101WA ZRB36101XA ET EL HU LV LT Kasutusjuhend 2 Οδηγίες Χρήσης 13 Használati útmutató 26 Lietošanas instrukcija 38 Naudojimo instrukcija 50 Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu

Διαβάστε περισσότερα

STATISTIKA. Ako Sauga

STATISTIKA. Ako Sauga Ako Sauga Tallinn 2003 1 1. STATISTIKA AINE JA MEETOD Statistika: C arvandmed; C praktiline tegevus; C teadus. Statistika on teadus massnähtuste kvantitatiivse uurimise meetoditest. C C statistika käsitleb

Διαβάστε περισσότερα

Wyeth Lederle Pharma GmbH A-1150 Vienna

Wyeth Lederle Pharma GmbH A-1150 Vienna PAKENDI INFOLEHT Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu arsti või apteekriga. - Ravim on välja

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο στατιστικής Στατιστικό πακέτο S.P.S.S.

Εργαστήριο στατιστικής Στατιστικό πακέτο S.P.S.S. Σημειώσεις για το μάθημα Εργαστήριο στατιστικής Στατιστικό πακέτο S.P.S.S. Παπάνα Αγγελική E mail: papanagel@yahoo.gr, agpapana@gen.auth.gr Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

MÕISTEID PROPELLERITEOORIAST

MÕISTEID PROPELLERITEOORIAST MÕISTEID PROPELLERITEOORIAST Kummi- ja kolbmootoriga mudellennukitel muudab jõuallika energia tõmbejõuks jõurakendaja, milleks on tavaliselt propeller. Horisontaallennul peab propelleri poolt arendatav

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2 (Εργαστήρια µαθήµατος «Στατιστικά Προγράµµατα», τµ. Στατ. & Ασφ. Επιστ., 04-05) (Επιµέλεια: Ελευθεράκη Αναστασία)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2 (Εργαστήρια µαθήµατος «Στατιστικά Προγράµµατα», τµ. Στατ. & Ασφ. Επιστ., 04-05) (Επιµέλεια: Ελευθεράκη Αναστασία) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Εργαστήρια µαθήµατος «Στατιστικά Προγράµµατα», τµ. Στατ. & Ασφ. Επιστ., -) (Επιµέλεια: Ελευθεράκη Αναστασία) Άσκηση (Εργαστήριο #) Στις εξετάσεις Φεβρουαρίου του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ORGAANILINE RÄNI. Räni taastab limaskestade hingamise ja seedesüsteemi (kõri-, mao-, kopsu-, jne).

ORGAANILINE RÄNI. Räni taastab limaskestade hingamise ja seedesüsteemi (kõri-, mao-, kopsu-, jne). ORGAANILINE RÄNI Räni (Si) on metalloid metallist kristall tagurpidi kvantoptiliste omadustega, mis tähendab, et kui see on kiiritatud UV kiirgusega, toodab see elektrivoolu ja, eriliste elektriliste eritingimuste

Διαβάστε περισσότερα

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid Doksütsükliin

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid Doksütsükliin Pakendi infoleht: teave kasutajale Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid Doksütsükliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

Jaanus Kerge Marju Past. Diabeet. I tüüp

Jaanus Kerge Marju Past. Diabeet. I tüüp Jaanus Kerge Marju Past Diabeet I tüüp Eesti Diabeediliit Tallinn 2005 Raamatu koostamisel on kasutatud Soome Diabeediliidu materjale. Skeemid: Ulvi Kuusk Välja antud Soome Diabeediliidu toel Kirjastaja:

Διαβάστε περισσότερα

Cariva. Tehke kvaliteet oma elu osaks

Cariva. Tehke kvaliteet oma elu osaks Cariva Tehke kvaliteet oma elu osaks Cariva... tõestatud Tehke kvaliteed oma elu osaks kvaliteet, modernne stiil Valge Elevandiluu Spetsiaalselt disainitud rahuldamaks turu nõudmisi. Cariva sulab kokku

Διαβάστε περισσότερα

ASTMA RAVI JA ENNETAMISE JUHISTE LÜHIVERSIOON

ASTMA RAVI JA ENNETAMISE JUHISTE LÜHIVERSIOON ASTMA RAVI JA ENNETAMISE JUHISTE LÜHIVERSIOON ARSTIDELE JA MEDITSIINIÕDEDELE Uuendatud 2006. a. PÕHINEB ASTMA RAVI JA ENNETAMISE ÜLEMAAILMSEL STRATEEGIAL 18.06.2008 1/22 SISUKORD ASTMA RAVI JA ENNETAMISE

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10, σελ. 119. Για τη μεταβλητή x (άτυπος όγκος) έχουμε: x censored_x 1 F 3 F 3 F 4 F 10 F 13 F 13 F 16 F 16 F 24 F 26 F 27 F 28 F

Άσκηση 10, σελ. 119. Για τη μεταβλητή x (άτυπος όγκος) έχουμε: x censored_x 1 F 3 F 3 F 4 F 10 F 13 F 13 F 16 F 16 F 24 F 26 F 27 F 28 F Άσκηση 0, σελ. 9 από το βιβλίο «Μοντέλα Αξιοπιστίας και Επιβίωσης» της Χ. Καρώνη (i) Αρχικά, εισάγουμε τα δεδομένα στο minitab δημιουργώντας δύο μεταβλητές: τη x για τον άτυπο όγκο και την y για τον τυπικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 9. Ευχαριστίες 11. Εισαγωγή 13. 1 Κατανόηση των δεδομένων 23. 2 Βασικές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων 41

Περιεχόμενα. Πρόλογος 9. Ευχαριστίες 11. Εισαγωγή 13. 1 Κατανόηση των δεδομένων 23. 2 Βασικές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων 41 Περιεχόμενα Πρόλογος 9 Ευχαριστίες 11 Εισαγωγή 13 Σχετικά με το βιβλίο...14 Σε ποιον απευθύνεται το βιβλίο...15 Οργάνωση του βιβλίου...16 Πώς θα προχωρήσετε...18 Στοιχεία του βιβλίου...19 Χρήση του συνοδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ravimi omaduste kokkuvõte. Üks tablett sisaldab 115,4 mg doksütsükliinhüklaati, mis vastab 100 mg doksütsükliinile.

Ravimi omaduste kokkuvõte. Üks tablett sisaldab 115,4 mg doksütsükliinhüklaati, mis vastab 100 mg doksütsükliinile. 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Doxylan, 100 mg tabletid Ravimi omaduste kokkuvõte 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks tablett sisaldab 115,4 mg doksütsükliinhüklaati, mis vastab 100 mg doksütsükliinile.

Διαβάστε περισσότερα

Tehisnärvivõrgud ja nende rakendused. Eduard Petlenkov, Automaatikainstituut

Tehisnärvivõrgud ja nende rakendused. Eduard Petlenkov, Automaatikainstituut Tehisnärvivõrgud ja nende rakendused 1 Bioloogiline neuron ja bioloogilised närvivõrgud 2 Tehisneuron tehisneuroni sisendite vektor: X = x M 1 x n tehis neuroni kaalukoefitsientide vektor: W = [ w K ]

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φυσικός, PH.D. Σχολής Επιστηµών Υγείας

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φυσικός, PH.D. Σχολής Επιστηµών Υγείας ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φυσικός, PH.D. Σχολής Επιστηµών Υγείας Επικοινωνία: Πτέρυγα 4, Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Εργαστήριο Βιοστατιστικής Τηλ. 4613 e-mail: biostats@med.uoc.gr thalegak@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ORIGIN ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ristofor 50 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks tablett sisaldab 50 mg sitagliptiini

Διαβάστε περισσότερα

Molekulaargeneetilised uuringud sisekliinikus. Tiina Kahre, ühendlabori geneetikakeskus

Molekulaargeneetilised uuringud sisekliinikus. Tiina Kahre, ühendlabori geneetikakeskus Molekulaargeneetilised uuringud sisekliinikus Tiina Kahre, ühendlabori geneetikakeskus Ülevaade α1-antitrüpsiini puudulikkuse hemokromatoosi Wilsoni tõve laktoositalumatuse Kliinilisest pildist, diagnostikast

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Στατιστική Επιχειρήσεων Ι Ενότητα 7: Παρουσίαση δεδομένων-περιγραφική στατιστική Μιλτιάδης Χαλικιάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRI- PAIGALDUSTÖÖD

ELEKTRI- PAIGALDUSTÖÖD ELET- PAGALTÖÖ 1 2 3 4 äesolev õppematerjal on tõlgitud ja kohandatud iikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 ja sellest tuleneva rakenduskava nimressursi arendamine alusel prioriteetse

Διαβάστε περισσότερα

Söömishäire psüühiline haigus, mis mõjutab kehalist tervist. Kodused mürgistusohud ja esmaabi. Miks juuksed välja langevad? Jalad kevadeks korda!

Söömishäire psüühiline haigus, mis mõjutab kehalist tervist. Kodused mürgistusohud ja esmaabi. Miks juuksed välja langevad? Jalad kevadeks korda! kevad 2013 hind 1,60 Söömishäire psüühiline haigus, mis mõjutab kehalist tervist Kodused mürgistusohud ja esmaabi Miks juuksed välja langevad? Jalad kevadeks korda! Toimetuse info Väljaandja Ülikooli Apteek

Διαβάστε περισσότερα

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS INTEGRILIN 0,75 mg/ml infusioonilahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Infusioonilahuse 1 ml sisaldab 0,75 mg eptifibatiidi. Üks

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE. Valsacombi 80 mg/12,5 mg Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 80 mg valsartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE. Valsacombi 80 mg/12,5 mg Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 80 mg valsartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi. RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Valsacombi, 80 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Valsacombi, 160 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Valsacombi, 160 mg/25 mg õhukese

Διαβάστε περισσότερα

Vee liikumise võrrandid

Vee liikumise võrrandid bimatejale lainetuse dünaamika kususe juude Teema & Hajutus : edeliku liikumise võandid (isand), Tamo Soomee 005-008 ee liikumise võandid ee liikumine, ükskõik kui keeukas see ka paistab, toimub meie univesumis

Διαβάστε περισσότερα

Krooniline neeruhaige: sisearsti ja nefroloogi koostöö haige jälgimisel Madis Ilmoja

Krooniline neeruhaige: sisearsti ja nefroloogi koostöö haige jälgimisel Madis Ilmoja Krooniline neeruhaige: sisearsti ja nefroloogi koostöö haige jälgimisel Madis Ilmoja AS Lääne-Tallinna Keskhaigla Nefroloogiakeskus 1 2 ESMASED UURINGUD Uriini analüüs, kusjuures patsient peab meeles pidama

Διαβάστε περισσότερα

LCD TV 32 VLE 7131 BF

LCD TV 32 VLE 7131 BF LCD TV 32 VLE 7131 BF ET Sisukord -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 PAIGALDAMINE JA OHUTUS 6 Üldine

Διαβάστε περισσότερα

Loeng 4. ISLM MUDEL. Lembit Viilup Ph.D IT Kolledž

Loeng 4. ISLM MUDEL. Lembit Viilup Ph.D IT Kolledž Loeng 4. ISLM MUDEL Sissejuhatus Sissejuhatus 1. ISLM mudelit peetakse Keynesi teooia kokkuvõtteks. Kokkuvõtte koostasid juba tema õpilased. 2. ISLM mudel laiendab sissetulekute kulutuste (Q/E) mudelit

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ SPSS Το SPSS είναι ένα στατιστικό πρόγραμμα γενικής στατιστικής ανάλυσης αρκετά εύκολο στη λειτουργία του. Για να πραγματοποιηθεί ανάλυση χρονοσειρών με τη βοήθεια του SPSS θα πρέπει απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική έρευνα Οργάνωση & Παρουσίαση Δεδομένων (Εργαστήριο SPSS) Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εκπαιδευτική έρευνα Οργάνωση & Παρουσίαση Δεδομένων (Εργαστήριο SPSS) Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εκπαιδευτική έρευνα Οργάνωση & Παρουσίαση Δεδομένων (Εργαστήριο SPSS) Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Σύνολα Δεδομένων - Είδη Ποσοτικής Έρευνας: Παράλογες Ιδέες Γονέων (Δειγματοληπτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ MINITAB 12.0

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ MINITAB 12.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ MINITAB 12.0 Περιεχόµενα Εισαγωγή στο Στατιστικό πακέτο Minitab 12.0...1 Αρχικά...1 Παράθυρο του Minitab...1 Status bar και Toolbar...2 Menu bar...2 Session και

Διαβάστε περισσότερα

Tablet. Helekollane, ümmargune ja kumer poolitusjoonega tablett. Diameeter 9 mm. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Tablet. Helekollane, ümmargune ja kumer poolitusjoonega tablett. Diameeter 9 mm. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks. RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Doxycycline Vitabalans, 100 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 100 mg doksütsükliini (doksütsükliinhüklaadina). INN.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Projekteerija: OÜ Pakrum tel Kontaktisik: Aivo Veisman

Projekteerija: OÜ Pakrum tel Kontaktisik: Aivo Veisman 1 1. EHITUSOBJEKT, KONTAKTISIKUD 1.1. EHITUSOBJEKT Ehitusobjekt: Ärihoone Ehitise tüüp: Uusehitis Aadress: Tartu, Turu tn. 2, Soola tn. 8 Tellija: Kontaktisikud: AS Arhitektuuribüroo Kalle Rõõmus Vello

Διαβάστε περισσότερα

Reostuse tekkepõhjuste ja edasikandemehhanismide uuring Kardioru-Maarjamäe rannikumeres (KIK-i projekt 609) VAHEARUANNE 1.

Reostuse tekkepõhjuste ja edasikandemehhanismide uuring Kardioru-Maarjamäe rannikumeres (KIK-i projekt 609) VAHEARUANNE 1. Reostuse tekkepõhjuste ja edasikandemehhanismide uuring Kardioru-Maarjamäe rannikumeres (KIK-i projekt 69) VAHEARUANNE 1. Sissejuhatus Rand ei ole kusagil pidevalt saastatud peale suuremat tormi on isegi

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα 1

Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα 1 Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα Βήματα για την Στατιστική ανάλυση δεδομένων.. Εισαγωγή δεδομένων στον data editor (Εισαγωγή από μία βάση δεδομένων ή από ένα spreadsheet ή από ένα αρχείο txt, ή απευθείας εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid

Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 104,1 mg doksütsükliinmonohüdraati, mis on ekvivalentne

Διαβάστε περισσότερα

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Στη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου θα δούμε τα δεδομένα της ICAP από μια διαφορετική οπτική γωνία, με τη χρήση συστημάτων GIS, κατά γεωγραφική περιοχή και ειδικά κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ SOLVER ΤΟΥ EXCEL

ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ SOLVER ΤΟΥ EXCEL ΠΩΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ SOLVER ΤΟΥ EXCEL 1. Στο Tools menu, click Solver. 2. Εάν η επιλογή Solver δεν είναι διαθέσιµη στο Tools menu, πρέπει να το

Διαβάστε περισσότερα

Sisukord. Eesti elektrisüsteemihaldur Elering...4. Millised on Eleringile kuuluvad õhuliinid?...5. Millised on Eleringile kuuluvad kaabelliinid?...

Sisukord. Eesti elektrisüsteemihaldur Elering...4. Millised on Eleringile kuuluvad õhuliinid?...5. Millised on Eleringile kuuluvad kaabelliinid?... Sisukord Eesti elektrisüsteemihaldur Elering...4 Millised on Eleringile kuuluvad õhuliinid?...5 Millised on Eleringile kuuluvad kaabelliinid?...6 Mis on kaitsevöönd?...7 Mida tuleks teada viibides õhuliinide

Διαβάστε περισσότερα

p n r.01.05.10.15.20.25.30.35.40.45.50.55.60.65.70.75.80.85.90.95

p n r.01.05.10.15.20.25.30.35.40.45.50.55.60.65.70.75.80.85.90.95 r r Table 4 Biomial Probability Distributio C, r p q This table shows the probability of r successes i idepedet trials, each with probability of success p. p r.01.05.10.15.0.5.30.35.40.45.50.55.60.65.70.75.80.85.90.95

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10η: Πολυδιάστατοι Πίνακες

Διάλεξη 10η: Πολυδιάστατοι Πίνακες Διάλεξη 10η: Πολυδιάστατοι Πίνακες Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) 2D Arrays CS100, 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

SUURIM KRIIMUSTUSKINDLUS. Tööstushoonete sektsioonuksed. Innovaatilise madala lävepakuga jalgväravaga

SUURIM KRIIMUSTUSKINDLUS. Tööstushoonete sektsioonuksed. Innovaatilise madala lävepakuga jalgväravaga SUURIM KRIIMUSTUSKINDLUS Tööstushoonete sektsioonuksed Innovaatilise madala lävepakuga jalgväravaga 2 Hörmanni kvaliteet 4 Säästvalt toodetud 6 Head põhjused Hörmanni kasuks otsustamiseks Ainult Hörmannil

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2. Περιγραφική Στατιστική

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2. Περιγραφική Στατιστική ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2. Περιγραφική Στατιστική Βασικά είδη στατιστικής ανάλυσης 1. Περιγραφική στατιστική: περιγραφή του συνόλου των δεδοµένων (δείγµατος) 2. Συµπερασµατολογία: Παραγωγή συµπερασµάτων για τα

Διαβάστε περισσότερα

RANNAPÜÜGI OSAKAAL PÜÜGIKOORMUSES

RANNAPÜÜGI OSAKAAL PÜÜGIKOORMUSES RANNAPÜÜGI OSAKAAL PÜÜGIKOORMUSES LÕPPRAPORT Teostatud vastavalt Põllumajandusministeeriumi Riigihankele nr 020209PK Koostanud: AS Helmes / OÜ HansaUuringud Tallinn november 2005 Dokumendi number: Lehti:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΑΔΑΜΗΣ Δ.Κ. / Τ.Κ. E.T. ΕΓΓ/ΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΓΚΥΡΑ ΓΙΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΡΟΣ 5 2.728 1.860 36 1.825 69 3,8% 152 8,3% 739 40,5%

Διαβάστε περισσότερα

TABLES AND FORMULAS FOR MOORE Basic Practice of Statistics

TABLES AND FORMULAS FOR MOORE Basic Practice of Statistics TABLES AND FORMULAS FOR MOORE Basic Practice of Statistics Exploring Data: Distributions Look for overall pattern (shape, center, spread) and deviations (outliers). Mean (use a calculator): x = x 1 + x

Διαβάστε περισσότερα

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Στη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου θα δούμε τα δεδομένα της ICAP από μια διαφορετική οπτική γωνία, με τη χρήση συστημάτων GIS, κατά γεωγραφική περιοχή και ειδικά κατά

Διαβάστε περισσότερα

Töökorraldus. Makroökonoomika. E-keskkond Moodle. Töökorraldus. Sisenemine e-keskkonda. Kirjandus. BCU3620 Makroökonoomika (3 EAP, eksam)

Töökorraldus. Makroökonoomika. E-keskkond Moodle. Töökorraldus. Sisenemine e-keskkonda. Kirjandus. BCU3620 Makroökonoomika (3 EAP, eksam) 09.02.12 Töökorraldus Makroökonoomika BCU3620 Makroökonoomika (3 EAP, eksam) 20L, 58 iseseisev töö Silver Toompalu, MSc Kevad 2012 Töökorraldus E-keskkond Moodle Lõpphinne kujuneb järgmistest komponentidest:

Διαβάστε περισσότερα

VBA Microsoft Excel. J. Comput. Chem. Jpn., Vol. 5, No. 1, pp (2006)

VBA Microsoft Excel. J. Comput. Chem. Jpn., Vol. 5, No. 1, pp (2006) J. Comput. Chem. Jpn., Vol. 5, No. 1, pp. 29 38 (2006) Microsoft Excel, 184-8588 2-24-16 e-mail: yosimura@cc.tuat.ac.jp (Received: July 28, 2005; Accepted for publication: October 24, 2005; Published on

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθό κάζεκα γηα ην ArcGIS

Βαζηθό κάζεκα γηα ην ArcGIS Βαζηθό κάζεκα γηα ην ArcGIS Content 1 ArcMap, γλσξηκία κε ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο... 2 1.1 Η δηεπηθάλεηα ηνπ ArcMap... 2 1.2 Η γξακκή εξγαιείσλ... 3 2 Κάληε έλα ζρέδην εξγαζίαο: Έλα ράξηε γελλήζεσλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕXCEL 1. Εισαγωγή δεδομένων σε φύλλο εργασίας του Microsoft Excel Για να τοποθετήσουμε τις μετρήσεις μας σε ένα φύλλο Excel, κάνουμε κλικ στο κελί στο οποίο θέλουμε να τοποθετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο MS Word

Εισαγωγή στο MS Word Εισαγωγή στο MS Word Περιεχόμενα Βασικές λειτουργίες Χρήση, μορφοποίηση στυλ Εισαγωγή στοιχείων Αρχική Οθόνη (doc) Μπάρα τίτλου Χάρακας Μπάρα Μενού Μπάρες Εργαλείων Όψη κειμένου Αρχική Οθόνη (docx) Μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

EESTI VABARIIGI TARTU ÜLIKOOLI TOIMETUSED . ACTA ET СОМИЕЯТАТЮШ UNIVERSITATIS TARTUENSIS (D.ORPATENSIS) HUMANIORA TARTU 1927

EESTI VABARIIGI TARTU ÜLIKOOLI TOIMETUSED . ACTA ET СОМИЕЯТАТЮШ UNIVERSITATIS TARTUENSIS (D.ORPATENSIS) HUMANIORA TARTU 1927 EESTI VABARIIGI TARTU ÜLIKOOLI TOIMETUSED. ACTA ET СОМИЕЯТАТЮШ UNIVERSITATIS TARTUENSIS (D.ORPATENSIS) В HUMANIORA Χ TARTU 1927 EESTI VABARIIGI TARTU ÜLIKOOLI TOIMETUSED ACTA ET COIIEJTATIOJES UNIVERSITATIS

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε φορά που θα φθάνετε στο σημείο αυτό πριν από τη δημιουργία κάθε μοντέλου, το σύστημα δίνει αυτόματα δυο αριθμήσεις: (1) στο τέλος του πεδίου Structure name

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο Βιοστατιστικής. Έλεγχος Υποθέσεων. Παύλος Αγιανιάν Επικ. Καθηγητής ΔΠΘ

Φροντιστήριο Βιοστατιστικής. Έλεγχος Υποθέσεων. Παύλος Αγιανιάν Επικ. Καθηγητής ΔΠΘ Φροντιστήριο Βιοστατιστικής Έλεγχος Υποθέσεων Παύλος Αγιανιάν Επικ. Καθηγητής ΔΠΘ Αλεξανδρούπολη 215 Αρχική Κατανομή N (μ ο, σ 2 ) μ ο Τυποποιημένη Κατανομή N (, 1) -Z 1-α/2 Z 1-α/2 N (, 1) N (μ ο, σ 2

Διαβάστε περισσότερα

värske rõhk kreeka blogiluule intervjuu Kaarel B. Väljamäega

värske rõhk kreeka blogiluule intervjuu Kaarel B. Väljamäega värske rõhk IV/2011 (nr 28) Martin jõela Kaur Riismaa Eda Ahi Sveta Grigorjeva Egon Ilisson Edina Szvoren kreeka blogiluule intervjuu Kaarel B. Väljamäega Värske Rõhu toimetus Peatoimetaja: Lauri Eesmaa

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος για τις παραμέτρους θέσης δύο πληθυσμών με εξαρτημένα δείγματα

Έλεγχος για τις παραμέτρους θέσης δύο πληθυσμών με εξαρτημένα δείγματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Έλεγχος για τις παραμέτρους θέσης δύο πληθυσμών με εξαρτημένα δείγματα Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τον έλεγχο της υπόθεσης της ισότητα δύο μέσων τιμών με εξαρτημένα δείγματα. Εξαρτημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2006-07 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov.

Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov. A. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ A 1. Έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov. Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov. Μηδενική υπόθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχ. Δρ. Γεωγραφίας Καθηγήτρια Τμ. Τοπογραφίας ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ piliop@teiath.gr

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχ. Δρ. Γεωγραφίας Καθηγήτρια Τμ. Τοπογραφίας ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ piliop@teiath.gr ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχ. Δρ. Γεωγραφίας Καθηγήτρια Τμ. Τοπογραφίας ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ piliop@teiath.gr ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ Η Χωρική Ανάλυση άυση(spatiala Analysis)

Διαβάστε περισσότερα

6.4. LOGLINEAR 90 8.5 (MANOVA) 121

6.4. LOGLINEAR 90 8.5 (MANOVA) 121 Φ Γ SPSS Dr. υ υ α α Θ α 2012 2 1. Γ SPSS 19.0 1.1 Φ Γ SPSS 4 1.2 Φ Γ 7 1.3 9 1.4 Φ 10 1.5 Pτ ΘHKH IAΓPAΦH 16 1.6 16 1.7 17 1.8 20 1.9 22 1.10 Γ 23 1.11 Γ Φ 25 1.12 Γ 27 1.13 Θ 28 2. Γ Φ 2.1 Θ, Γ, Γ 29

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 ο Τα δεδομένα της στήλης Grade (Αρχείο Excel, Φύλλο Ask1) αναφέρονται στη βαθμολογία 63 φοιτητών που έλαβαν μέρος σε

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλήματος με Access

Επίλυση προβλήματος με Access Δ.1. Το προς επίλυση πρόβλημα Ζητείται να κατασκευάσετε τα αρχεία και τα προγράμματα μιας εφαρμογής καταχώρησης Δαπανών μελών ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό) για την παρακολούθηση του απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 14.0

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 14.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 14.0 Περιεχόµενα Εισαγωγή στο Στατιστικό πακέτο SPSS 14.0...1 Αρχικά...1 Παράθυρα του SPSS...2 Παράθυρο δεδοµένων του SPSS...4 Status bar και Toolbar...4

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικό κριτήριο χ 2

Στατιστικό κριτήριο χ 2 18 Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας & Στατιστική Στατιστικό κριτήριο χ 2 Ο υπολογισµός του κριτηρίου χ 2 γίνεται µέσω του µενού [Statistics => Summarize => Crosstabs...]. Κατά τη συγκεκριµένη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Keskpingevõrkude konfiguratsioon

4.1 Keskpingevõrkude konfiguratsioon 4 Keskpingevõrgud Elektrit toodetakse teadupärast elektrijaamades. Sealt kantakse elektrienergia tarbijateni elektrivõrkude vahendusel. Kõrgepingevõrkude kaudu kantakse elektrit suurte vahemaade taha,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 13. Συμπεράσματα για τη σύγκριση δύο πληθυσμών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 13. Συμπεράσματα για τη σύγκριση δύο πληθυσμών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: ΑΡΩΓΟΣ Ή ΤΡΟΧΟΠΕ Η;

ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: ΑΡΩΓΟΣ Ή ΤΡΟΧΟΠΕ Η; Στάσεις για τα Μαθηµατικά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: ΑΡΩΓΟΣ Ή ΤΡΟΧΟΠΕ Η; π. Χρίστος Βούργιας, Σωτηρούλα Χρυσοστόµου-Βούργια Eκπαιδευτικοί-Λευκωσία ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ολοκληρωμένη λύση γραφικής αναπαράστασης δεδομένων

Μια ολοκληρωμένη λύση γραφικής αναπαράστασης δεδομένων Το πρόγραμμα Origin Μια ολοκληρωμένη λύση γραφικής αναπαράστασης δεδομένων To πρόγραμμα Origin (OriginPro 7.5) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο γραφικής αναπαράστασης και ανάλυσης δεδομένων. Είναι γρήγορο,

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

väärtpaberite teejuht

väärtpaberite teejuht väärtpaberite teejuht Väärtpaberite teejuht Saadan selle uuesti, sest lisandus autorite fotode copyright: AS Tallinna Börs 2008 Eesti Päevalehe AS 2008 Toimetaja: Villu Zirnask Korrektor: Maris Makko

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 Φόρµες Ένας τρόπος για να συλλέξετε πληροφορία από τους επισκέπτες του δικτυακού σας τόπου είναι οι φόρµες. Με τα εξειδικευµένα αυτά εργαλεία µπορείτε να κάνετε έρευνες ή τεστ,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο SPSS. ΚΕΔΙΜΑ 28/9/2013 Γεώργιος Σπανούδης (spanouod@ucy.ac.cy) Τμήμα Ψυχολογίας

Εισαγωγή στο SPSS. ΚΕΔΙΜΑ 28/9/2013 Γεώργιος Σπανούδης (spanouod@ucy.ac.cy) Τμήμα Ψυχολογίας Εισαγωγή στο SPSS ΚΕΔΙΜΑ 28/9/2013 Γεώργιος Σπανούδης (spanouod@ucy.ac.cy) Τμήμα Ψυχολογίας Στόχος του μαθήματος Τα τέσσερα παράθυρα του SPSS Η διαχείριση των αρχείων δεδομένων Βασικά στοιχεία ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

Τίτλος Μαθήματος: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Τίτλος Μαθήματος: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Ενότητα: Έλεγχος για τις παραμέτρους θέσης δύο πληθυσμών με εξαρτημένα δείγματα Διδάσκων: Επίκ. Καθ. Απόστολος Μπατσίδης Τμήμα: Μαθηματικών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική. Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική. Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Σημειώσεις μαθήματος: http://medisp.bme.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

III LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE, MÄRGISTUS JA PAKENDI INFOLEHT

III LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE, MÄRGISTUS JA PAKENDI INFOLEHT III LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE, MÄRGISTUS JA PAKENDI INFOLEHT Märkus: käesolev ravimi omaduste kokkuvõtte, märgistuse ja pakendi infolehe versioon on kehtiv komisjoni otsuse tegemise ajal. Pärast komisjoni

Διαβάστε περισσότερα

Εξερευνώντας τα δεδομένα μας-περιγραφική Στατιστική

Εξερευνώντας τα δεδομένα μας-περιγραφική Στατιστική ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Εξερευνώντας τα δεδομένα μας-περιγραφική Στατιστική Το πρώτο βήμα στην ανάλυση ενός συνόλου δεδομένων, που αποτελούν μετρήσεις ενός δείγματος είναι η παρουσίαση και σύνοψη των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εισαγωγή στη Στατιστική Εισαγωγή στη Στατιστική Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δημήτρης Φουσκάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Μ. 12012058 Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Κουνετάς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Περίληψη Η ανάλυση κόστους οφέλους

Διαβάστε περισσότερα

Μενύχτα, Πιπερίγκου, Σαββάτης. ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εργαστήριο 3ο 2 + +

Μενύχτα, Πιπερίγκου, Σαββάτης. ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εργαστήριο 3ο 2 + + ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εργαστήριο 3ο Υπολογισμός Πιθανοτήτων Εκθετική Κατανομή Παράδειγμα 1 Έστω ότι η μέση διάρκεια μιας υπεραστικής κλήσης είναι 2 λεπτά. Να βρεθεί η πιθανότητα των ενδεχομένων Ε 1 : μια κλήση

Διαβάστε περισσότερα

Statistics & Research methods. Athanasios Papaioannou University of Thessaly Dept. of PE & Sport Science

Statistics & Research methods. Athanasios Papaioannou University of Thessaly Dept. of PE & Sport Science Statistics & Research methods Athanasios Papaioannou University of Thessaly Dept. of PE & Sport Science 30 25 1,65 20 1,66 15 10 5 1,67 1,68 Κανονική 0 Height 1,69 Καμπύλη Κανονική Διακύμανση & Ζ-scores

Διαβάστε περισσότερα

Sademeveekanalisatsioon. ehitusdrenaaž

Sademeveekanalisatsioon. ehitusdrenaaž Sademeveekanalisatsioon ja ehitusdrenaaž Hea klient! Tere tulemast tutvuma sademeveekanalisatsiooni ja ehitusdrenaaži käsitleva kataloogiga. Siit leiate teavet meie tootevaliku kohta, saate näpunäiteid

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Ανάλυση μιας μεταβλητής

Κεφάλαιο 3: Ανάλυση μιας μεταβλητής Κεφάλαιο 3: Ανάλυση μιας μεταβλητής Γενικά Στο Κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε κάποιες μεθόδους της Περιγραφικής Στατιστικής και της Στατιστικής Συμπερασματολογίας που αφορούν στην ανάλυση μιας μεταβλητής.

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων (Logistics) Εισαγωγή στο SPSS Βασικές έννοιες.

Τµήµα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων (Logistics) Εισαγωγή στο SPSS Βασικές έννοιες. Τµήµα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων (Logistics) Εισαγωγή στο SPSS Βασικές έννοιες. To SPSS είναι το πιο ολοκληρωµένο πρόγραµµα διαχείρισης πληροφοριών που κυκλοφορεί αυτή την στιγµή. Για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ERDAS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ERDAS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ERDAS 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1) Εκκίνηση του λογισμικού ERDAS Imagine : Μενού Start Programms ERDAS IMAGINE 8.4 2) Εισαγωγή Αεροφωτογραφίας ( «Aerial_village.img»)

Διαβάστε περισσότερα

KÄSIRAAMAT HOONETE PIIRDETARINDITE KONSTRUKTSIOONILAHENDUSED JA U VÄÄRTUSED

KÄSIRAAMAT HOONETE PIIRDETARINDITE KONSTRUKTSIOONILAHENDUSED JA U VÄÄRTUSED KÄSIRAAMAT HOONETE PIIRDETARINDITE KONSTRUKTSIOONILAHENDUSED JA U VÄÄRTUSED UDK 699.8(05) Pa7 VASTUTUSE PIIRITLEMINE ROCKWOOLI VÄLJAANNETE JA NENDES ESITATUD ANDMETE KASUTAMISEL ROCKWOOLI tehnilistes reklaamvoldikutes,

Διαβάστε περισσότερα

Βήματα για την επίλυση ενός προβλήματος

Βήματα για την επίλυση ενός προβλήματος ΜΑΘΗΜΑ 2ο Βήματα για την επίλυση ενός προβλήματος 1. Κατανόηση του προβλήματος με τη σχετική επιστήμη (όπως οικονομία, διοίκηση, γενικές επιστήμες) π.χ το πρόβλημα της κατανάλωσης κάποιας περιοχής σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα