"Profesora Cipariņa klubs" 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""Profesora Cipariņa klubs" 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa"

Transcript

1 "Profesora Cipariņa klubs" 005./06. m.g.. nodarbības udevumu atrisinājumi A grupa. Viegli pārbaudīt, ka 3 4=44. Tātad meklējamie skaitļi var būt ; 3; 4. Pierādīsim, ka tie nevar būt citādi. Tiešām, ivēloties maākus pēc kārtas ņemtus skaitļus, to reiinājums būs maāks par 44, bet, ivēloties lielākus pēc kārtas ņemtus reiinātājus (naturālus skaitļus), to reiinājums būs lielāks par 44. Tātad reiinājums 44 iegūstams tikai vienā gadījumā.. Jā, var. Uīmēsim riņķa līniju, atīmēsim 5 punktus, kas to dala 5 vienādās daļās, un atīmēsim arī centru (skat.. īm.). Pierādīsim, ka šī 6 punktu sistēma apmierina udevuma nosacījumus. B m n A O C E D. īm. Trīs punktus no atīmētajiem sešiem var ivēlēties 3 būtiski dažādos veidos.. Viens no ivēlētajiem punktiem ir O. Tad abi pārējie atrodas no tā vienādos attālumos (jo visi riņķa līnijas punkti atrodas vienādos attālumos no tās centra saskaņā ar riņķa līnijas definīciju).. Visi trīs ivēlētie punkti atrodas u riņķa līnijas cits ai cita (piemēram, A; B; C). Tad vidējais no tiem ir vienādos attālumos no abiem pārējiem (piemēram, BA=BC), jo vienādiem riņķa līnijas lokiem (mūsu gadījumā lokiem AmB un BnC) atbilst vienādas hordas. 3. Visi trīs ivēlētie punkti atrodas u riņķa līnijas, bet ne pēc kārtas (piemēram, A; B; D). Tad tie divi punkti, kas ir blakus, atrodas vienādos attālumos no trešā (piemēram, AD=BD), jo vienādiem riņķa līnijas lokiem (mūsu gadījumā lokiem AED un BCD) atbilst vienādas hordas. Visi gadījumi apskatīti, udevums atrisināts. 3. Apīmēsim skaitļus urakstīšanas secībā ar a; b; c; d; e; f; g. Atradīsim tādu skaitli, ka b=a+. Tad saskaņā ar udevuma nosacījumiem c=b+=(a+)+=a+; d=c+=(a+)+=a+3; e=a+4; f=a+5; g=a+6. Saskaņā ar doto arī a+c+e+g=b+d+e, tātad a+(a+)+(a+4)+(a+6)=(a+)+(a+3)+(a+5) 4a+=3a+9 No kurienes seko a+3=0. Tāpēc a+b+c+d+e+f+g= =a+(a+)+(a+)+(a+3)+(a+4)+(a+5)+(a+6)=7a+=7(a+3)=7 0=0, Ko arī vajadēja aprēķināt.

2 4. Aplūkosim. īm. (tajā nav ievērots mērogs). B n n A α m k C k α O m. īm. 3. īm. Atcerēsimies, ka trijstūra iekšējo leņķu summa ir 80º. Tā kā visu riņķu laukumi ir vienādi, tad arī to rādiusi ir vienādi. Tāpēc, saliekot iesvītrotos sektorus vienu otram blakus ar kopīgu virsotni O, iegūsim pusriņķi (skat. 3. īm.). Tā kā pilna riņķa laukums ir cm, tad šī pusriņķa laukums ir ½ cm. Ja riņķi daļēji iiet ārpus trijstūra robežām, tad trijstūra iekrāsotās daļas laukums būtu vēl maāks (skat. 4. un 5. īm.) 4. īm. 5. īm. Pieīme. Skaidrs, ka trim melnajiem riņķiem nav kopīgu punktu. Tomēr, pat ja tādi būtu, trijstūra nokrāsotās daļas laukums no tā tikai samainātos. 5. Atbilde: ja abi pretinieki spēlē pareii, tad neviens nevar uvarēt. Parādīsim, kā otrais spēlētājs var panākt, lai pirmais neuvarētu. Otrais spēlētājs domās sadala visu lapu ķieģelīšos tā, kā parādīts 6. īm. (pie lapas malas daži ķieģelīši varbūt ir nepilni). Ja pirmais spēlētājs nokrāso baltu kādu rūtiņu, tad otrais spēlētājs ar savu atbildes gājienu nokrāso sarkanu to rūtiņu y, kura kopā ar veido vienu ķieģelīti. O 6. īm. Skaidrs, ka katrā rūtiņu kvadrātā viens ķieģelītis ietilpst pilnībā. Tāpēc otrais spēlētājs ar šādu stratēģiju panāk, ka katrā rūtiņu kvadrātā ir visma viena sarkana rūtiņa. Tātad pirmais spēlētājs uvarēt nevar. Tā kā pirmais spēlētājs var lietot līdīgu stratēģiju, tad uvarēt nevar arī otrais spēlētājs. (Pirmā spēlētāja stratēģija: viņš iedomājas lapas sadalījumu ķieģelīšos. Pirmo rūtiņu viņš nokrāso baltu vienalga kurā vietā. Ja otrais spēlētājs ar savu

3 kārtējo gājienu krāso sarkanu rūtiņu jaunā ķieģelīti, tad pirmais spēlētājs ar nākošo gājienu krāso baltu rūtiņu v, kura kopā ar u veido ķieģelīti; ja otrais spēlētājs krāso rūtiņu ķieģelītī, kurā viena rūtiņa jau nokrāsota (tad tā noteikti ir balta), tad pirmais spēlētājs ar nākošo gājienu krāso baltu rūtiņu vienalga kurā jaunā ķieģelītī.) 6. Atbilde: jā, var. Risinājums. U kausa A uliksim 0 monētas no pirmā maisa. U kausa B liksim monētu no otrā maisa, monētas no trešā maisa, 3 monētas no ceturtā maisa un 4 monētas no piektā maisa; ievērosim, ka ++3+4=0. Atīmēsim visas iespējas. Ja vieglākās monētas ir.maisā, tad kauss A ir vieglāks nekā kauss B. Ja vieglākās monētas ir.maisā, tad kauss A ir par g smagāks nekā B. Ja vieglākās monētas ir 3.maisā, tad kauss A ir par g smagāks nekā B. Ja vieglākās monētas ir 4.maisā, tad kauss A ir par 3 g smagāks nekā B. Ja vieglākās monētas ir 5.maisā, tad kauss A ir par 4 g smagāks nekā B. Atkarībā no tā, kuru no minētajiem reultātiem novērojam, secinām,kurā maisā ir vieglākās monētas. B grupa. Ja visi pirmskaitļi a, b, c būtu nepāra, tad nevarētu būt a+b+c=38. Tāpēc visma viens no tiem ir. Skaidrs, ka nevar būt a=b=c= vai a=b= (b=c=, a=c=). Tāpēc tieši viens no skaitļiem a, b, c ir. Pieņemsim, ka a=. Tad iegūstam b+c=36 un (b+c)+bc=395, no kurienes bc=33. No abām iceltajām vienādībām dažādos veidos (skat. tālāk) iegūstam, ka vai nu b=7, c=9, vai arī b=9, c=7. Tā kā 7 un 9 ir pirmskaitļi (par to noteikti jāpārliecinās), tad iegūtā atbilde ; 7; 9 der. Gadījumus, kad b= vai c= apskata līdīgi. Parādīsim dažādus paņēmienus, kā no b+c=36 un bc=33 varēja atrast b un c vērtības.. sadalot 33 pirmskaitļu reiinājumā, iegūstam 33=7 9. Tāpēc vienīgās iespējas ir abas augšminētās.. \sadalot 36 divu pirmskaitļu summā, iegūstam iespējas 5+3; 7+9; 3+3; 7+9. Tikai pēdējā gadījumā abu saskaitāmo reiinājums ir 33. Abos šādos risinājumos pārbaude, vai 7 un 9 ir pirmskaitļi, vairs nav nepieciešama, jo šīs b un c vērtības jau tika atrastas kā pirmskaitļi. 3. Isakot b=36-c un ievietojot otrajā vienādojumā, iegūstam c(36-c)=33, c -36c+33=0, c , c =7, c 9; atbilstoši b =36-7=9, b =36-9=7. Šajā risinājumā jāpārbauda, vai iegūtās vērtības ir pirmskaitļi, jo tās tika atrastas, par šo faktu nerūpējoties. Tātad meklējamie pirmskaitļi ir ; 7; 9.. Pieņemsim, ka ABC ir trijstūris, par kuru runā udevumā. Papildināsim to līd paralelogramam ABDC. Apīmēsim ΔABC mediānu garumus no virsotnēm A, B, C attiecīgi ar m a, m b, m c. Paralelograma diagonāles krustojoties dalās u pusēm; tāpēc, ja šo diagonāļu krustpunktu apīmē ar O, tad AO=m a un AD= AO=m a. Ja X un Y ir attiecīgi malu 3

4 AB un BD viduspunkti, tad XY ir ΔABD viduslīnija; tāpēc XY AD m a m a. Labi ināms, ka ΔABC=ΔDCB (to viegli pierādīt pēc paīmes mmm vai mlm, vai lml). Vienādos trijstūros visi atbilstošie elementi ir vienādi, tāpēc CY=m b. Redam, ka trijstūrī CXY malu garumi XY=m a, YC=m b, CX=m c ; tātad ΔCXY malu garumi ir 3; 4; 5. Tā kā 3 +4 =5, tad ΔCXY ir taisnleņķa un tā katetes ir 3 un 4; tāpēc tā laukums ir (cm ). B Y D B X O A C 7. īm. A 8. īm. Ja F kaut kāda figūra, tad turpmākajā risinājuma gaitā L(F) apīmēs figūras F laukumu. Mēs tagad atradīsim sakarību starp L(XYC) un L(ABDC) patvaļīgam paralelogramam, ne tikai tādam, kuram CY, CX un XY ir ar skaitliskajām vērtībām 3; 4; 5. Ievērosim, ka L(ACX) AX h AB) h AB h L(ABC) L(ABCD) ; 4 šeit h augstums, kas ΔACB (un arī ΔACX) no virsotnes C vilkts pret malu AB (un arī AX). Līdīgi iegūstam L(DCY) L(ABCD). Tā kā O ir AD viduspunkts, tad 4 (8.īm.) OY un OX arī, tāpat kā XY, ir ΔABD viduslīnijas; tāpēc OY=AX=XB, OX=BY=YD un XY=AO=OD. Tātad visi trijstūri AXO, XBY, YOX, OYD ir vienādi savā starpā pēc paīmes mmm. Tāpēc to visu laukumi ir L(ABD) L(ABDC). 4 8 Ņemot to visu vērā, L(CXY) L(ABDC) - L(ACX) - L(DCY) - L(BXY) 3 L(ABDC) X L(ABC) O 3 L(ABC) 4 Tā kā L(CXY)=6 cm 4, tad no šejienes seko, ka L(ABC) 6 cm 8 cm. 3 Y D 4

5 3. No vienādības y+=+y pakāpeniski iegūstam y-=y- (y-)=y- y= = Tad skaidrs, ka Tad dotās vienādības pārvēršas par (-y)(-)(y-)=(-y)(-) 0=0 y+=+y=y+ Pakāpeniski iegūstam +y=y+ y--y+=0 (y-)(-)=0 y= = Tad (-y)(-)(y-)= (-y)(-)(y-)= 0 (-)(y-)=0 =(-y) 0 (y-)=0 Visas iespējas aplūkotas, udevums atrisināts. 4. Atbilde: jā, eksistē. Aplūkosim iliektu septiņstūri, kura virsotnes ir 7 no astoņiem punktiem, kas dala riņķa līniju astoņās vienādās daļās (skat. 9. īm.). F G E H D A C B 9. īm. 0. īm. Sekojošā tabulā redams, ka udevums prasības ipildītas. Savstarpēji paralēlas diagonāles Tām perpendikulāras savstarpēji paralēlas diagonāles AE, BD FD, GC AD BG, FC GE, AC FB, EC GD FA, EB Viegli redēt, ka katra diagonāle sastopama šajā tabulā. Par tabulas pareiību pārliecināmies, pamatojoties u sekojošiem labi paīstamiem ģeometrijas faktiem: () Ievilkts leņķis, kas balstās u diametru, ir taisns () Ja loku MN un KL lielumi ir vienādi, tad NK ML (skat. 0. īm.) Parādīsim ar piemēru, kā tas tiek darīts. Saskaņā ar () GD FE. Saskaņā ar () FE EB. Tāpēc GD EB. Lasītājs pats var pārbaudīt visas citas norādītās perpendikularitātes. 5

6 Pieīme. Iespējami arī citi pamatojumi, piemēram tādi, kas imanto faktu: ja punkti X un X ir simetriski viens otram attiecībā pret taisni t, tad XX t. 5. Skaidrs, ka katrā mucā vienmēr ir vesels skaits litru ūdens. Ievērosim, ka =55. Ja viss ūdens tiktu saliets vienā mucā, tad pirms pēdējās liešanas katrā mucā būtu bijis 7 ; skaidrs, ka tas nav iespējams. Tātad vienā mucā nevar būt vairāk par 54 litriem. Parādīsim, kā panākt, lai vienā mucā būtu 54 litri ūdens. (Mēs pieņemam, ka katra muca ir pietiekami liela, lai uņemtu sevī 54 litrus.) Vispirms panāksim, lai ūdens būtu tikai 3 mucās: 3l, 3l un 0l. Sekojošā tabulā parādītas secīgās pārliešanas. Ar aplīšiem attēlotas tās mucas, kuras imanto attiecīgā pārliešanā. Mucas numurs Tālāk darbosimies tikai ar tām mucām, kurās vēl ir ūdens Lasītājs var patstāvīgi mēģināt sasniegt mērķi ar maāku pārliešanu skaitu. 6

7 6. Atbilde: jā, noteikti. Risinājums. Garausītis liek kaudītē 0 s monētas. Ja viņš ar tām spēj iveidot summā 3 latus, viss kārtībā. Ja 0 s monētas ibeidas ātrāk, nekā sasniegta summa Ls 3,00, Garausītis sāk pievienot kaudītei pa vienai 5 s monētai. Ja viņš ar tām spēj sasniegt summā 3 latus, viss kārtībā. Pieņemsim, ka garausītim 5 s monētas ibeidas ātrāk, nekā summā sasniegti Ls 3,00. Tad pastāv iespējas.. Garausītis kaudītē salicis naudu pāra skaita santīmu vērtībā (tā notiks tad, ja viņam bijis pāra skaits 5 s monētu). Tad Garausītis sāk kaudītei pievienot pa vienai s monētai. Ja ar tām tiek sasniegta summa Ls 3,00, viss kārtībā. Ja Garausītim s monētas ibeidas ātrāk, nekā summā sasniegti 3 lati, tad atlikusī nauda (līd 4 latiem) Garausītim ir s monētās. Skaidrs, ka viņš var papildināt kaudīti tā, lai tajā būtu tieši 3 lati.. Garausītis kaudītē salicis naudu nepāra santīmu vērtībā (tā notiks tad, ja viņam bijis nepāra skaits 5 s monētu). Tā kā Garausītim kopā 400 santīmu, tad starp atlikušajām monētām (kas var būt tikai s un s monētas) visma viena ir s monēta. Pievienojot to kaudītei, tajā ir nauda pāra skaita santīmu vērtībā. Tagad Garausītis mērķi sasnied tāpat kā.gadījumā (vispirms pievienojot pa vienai s monētai un tālāk, ja nepieciešams, pa vienai s monētai). 7

8 . nodarbības udevumu atrisinājumi A grupa. Skat.. īm. B C E F H G A D. īm. Ivēlamies u kvadrāta ABCD malas CD punktus E, F un G tā, ka CE=EF FG=GD un atliekam ārpus kvadrāta tādu punktu H, ka FH CD un FH=CD. Tad arī FH=CB un FH=DA. Tāpēc EFH= ECB un GFH= GDA (paīme kk). Tāpēc BEC= HEF, tātad punkti B,E,H atrodas u vienas taisnes; līdīgi pierāda, ka punkti A,G,H atrodas u vienas taisnes. Tāpēc, novietojot BCE stāvoklī HFE un ADG- stāvoklī HFG, iegūstam trijstūri AHB. Pārbaudīsim, vai tas apmierina udevuma prasības. ) tā kā EBA atrodas CBA iekšpusē, tad HBA= EBA ir šaurs; līdīgi pierāda, ka HAB= GAB ir šaurs. Tā kā HBA> DBA=45 un līdīgi HAB>45, tad AHB=80 - HBA- HAB< =90 ; tātad HAB ir šaurleņķu trijstūris. ) BH>BE>BC=AB, tātad BH AB; līdīgi pierāda, ka AH AB. Pieņemsim u brīdi, ka AH=BH. No augstāk minētajiem trijstūru vienādībām seko, ka AH=AG un BH=BE, tātad AG=BE. Tad BCE= ADG (hk), tāpēc EC=DG. Bet tā ir pretruna ar punktu E,F,G ivēli. Tātad mūsu pieņēmums ir nepareis un AH BH. Tāpēc AHB visas malas ir dažāda garuma.. Atbilde: nē, neeksistē. Risinājums. Aprēķināsim dažas pirmās n! vērtības:!=,!=, 3!=6, 4!=4, 5!=0, 6!=70. Skaidrs, ka arī visas tālākās n! vērtības beigsies ar ciparu 0. Aplūkojot iespējamos n! pēdējos ciparus 0;;;4;6, redam, ka!+y! var beigties ar ciparu 5 tad un tikai tad, ja viens saskaitāmais beidas ar ciparu, bet otrs- ar ciparu 4. Bet tad šiem saskaitāmiem jābūt un 4; to summa ir 5, un tā neapmierina udevuma nosacījumus. 8

9 3. Lai cik arī no ābola būtu apēsts, no palikušās daļas vienmēr 4 atradīsies virs ūdens un būs pieejama putniņam; savukārt 4 3 atlikušā ābola atradīsies em ūdens un būs pieejama ivtiņai. Tātad, kamēr vien viss ābols vēl nebūs apēsts, ko ēst būs gan vienam, gan otram. Tāpēc putniņš apēdīs reies vairāk nekā ivtiņa, t.i., putniņš apēdīs 3 no ābola. 4. Apīmēsim udevumā minētos skaitļus augošā secībā ar, y un. Tad +y+=00 un apskatāmās starpības ir y-, -y un -, bet to summa ir (y-)+(-y)+(-)=(-). Tā kā un y>, tad y ; tāpēc =00-(+y) 00-(+)=97. No sakarībām un 97 iegūstam, ka apskatāmā summa (-) nevar būt lielāka par (97-)= 96=9. Ja =; y=; =97, tad tā ir 9. Tātad meklējamā vērtība ir Nē, tā nevar gadīties. Pieņemsim pretējo. Ja kādam rūķītim ir gadu, tad viņš saņem ķirbjus, tāpēc viņa saņemto ķirbju skaits dalās ar. Bet 3456 ar nedalās: 3456:=3 atl.3. Iegūta pretruna, tātad mūsu pieņēmums nepareis. 6. Apīmēsim traukus ar A, B, C, bet krāsas- ar a, b, c. Vispirms pārliesim krāsu a traukos B un C, piepildot tos līd malām. Rodas situācija: A- tukšs B- 3 krāsa b, 3 krāsa a C- 3 krāsa c, 3 krāsa a. Traukos B un C krāsas sajaucām vienmērīgi un no katra no tiem pusi pārlejam traukā A. Tagad traukā A ir b a c a b c a krāsas, tātad tur visu krāsu ir vienāds daudums. Salejot visu atlikušo krāsu traukā B, arī tur iegūstam vienādus krāsu a, b, c daudumus. Šo maisījumu patvaļīgi sadalot starp traukiem B un C, iegūstam vajadīgo. 9

10 0 B grupa. Skat..īm., kur parādīti 3 kuba slāņi. s s s s s s s s s d d d d d d d d d Apakšējais Vidējais Augšējais.īm.. Atbilde: a) nē, b) jā. Risinājums. Atgādināsim svarīgu aritmētikas faktu: naturāls skaitlis un tā ciparu summa dod vienādus atlikumus, dalot ar 3. Tiešām, ja naturāla skaitļa S cipari, sākot no kreisās puses, ir a 0, a, a,..., a n, tad S= n n n n n a a a a a a a = n n n n a a a a = = n n n n n a a a a a a a Pirmajā iekavā katrs saskaitāmais dalās ar 3, tātad arī visa iekavas vērtība dalās ar 3. Tātad skaitļa S atlikums, dalot S ar 3, ir tāds, kāds rodas, dalot ar 3 otro iekavu, t.i., skaitļa S ciparu summu. 3. Pieņemsim, ka n= +y +, kur, y, - naturālie skaitļi, pie tam y. Tad. y y y y y y y y y y y y y y y n Ja, y, - naturāli skaitļi, tad un y arī ir naturāli skaitļi, bet +y - ir vesels skaitlis; ja pie tam y, tad +y - >0, tātad ir naturāls skaitlis. Līd ar to udevums atrisināts. 4. Sauksim par rādītāja pagarinājumu staru, kas iiet no ciparnīcas centra pretēji rādītāja virienam (skat. 3. īm.)

11 rādītājs pagarinājums 3. īm. Viegli saprast: laika moments ir slikts tad un tikai tad, ja kāds rādītājs atrodas leņķī (maākā par 80 ), ko veido abu pāreju rādītāju pagarinājumi (skat. 4.īm.) diametrs, no kura rādītāji ir vienā pusē slikts laika moments labs laika moments 4. īm. Ievērosim: ik pēc 6 stundām minūšu un sekunžu rādītāju atkārtojas, bet stundu rādītāja viriens mainās u pretējo. Tāpēc 6 stundas pēc slikta momenta noteikti ir labs moments. Bet ir arī labi momenti, 6 stundas pēc kuriem ir labs moments, piem., laika intervāls no 3 st. 0 min. 0 sek. līd 3 st. 0 min. 5 sek. un tam atbilstošais intervāls no 9 st. 0 min. 0 sek. līd 9 st. 0 min. 5 sek. No tā seko, ka diennaktī labā laika ir vairāk nekā sliktā. 5. Principā udevumu varētu atrisināt, pārbaudot visas iespējas, kā skaitļi urakstāmi kuba virsotnēs. Tomēr šādu iespēju ir ļoti daud, un tāds risināšanas ceļš aiņemtu daud laika. Tālāk dotajā risinājumā visi daudi gadījumi apvienoti dažos tipiskajos, tādējādi samainot veicamā darba apjomu. Ikrāsojam kuba virsotnes baltā un melnā krāsā, ka parādīts 5. īm. Katra šķautne savieno vienu baltu un vienu melnu virsotni.

12 A B C D 5. īm. Lautu līniju, kas savieno kuba divas pretējas virsotnes un sastāv no 3 šķautnēm, sauksim par ceļu. Skaidrs, ka katrs ceļš satur melnas un baltas virsotnes. Tālākajam svarīgs būs šāds apgalvojums: * ja mēs ivēlamies 3 virsotnes, kas visas nav vienā krāsā, tad eksistē ceļi, katrs no kuriem satur šīs 3 virsotnes. Apgalvojumu (*) viegli pārbaudīt, ja 3 tajā minētās virsotnes ir A, B, C vai A, B, D; visi citi gadījumi ir līdvērtīgi vienam no šiem diviem. Tagad apskatīsim dažādus lielo skaitļu ivietojumus. a) 6;7;8 nav vienā un tai pašā krāsā. Saskaņā ar (*) tie ietilpst vienā ceļā. Šis ceļš der par minēto, jo 6+7+8=. b) 5;7;8 nav vienā krāsā. Saskaņā ar (*) tie ietilpst vienā ceļā. Šī ceļa ceturtajā virsotnē ir skaitlis, kur. Tāpēc šajā ceļa skaitļu summa ir =0+. c) ja neipildās ne a), ne b), tad visi lielie skaitļi 5;6;7;8 ir vienā krāsā (varam pieņemt, ka melnā). Tad 4 ir baltā krāsā. Apskatīsim tos ceļus, kas satur 4;7;8. Vienā no tiem ceturto skaitli apīmēsim ar, otrā- ar y. Tad šajos ceļos skaitļu summas ir 9+ un 9+y. Vai nu, vai y ir lielāks par, tātad visma. Atbilstošais ceļš der par meklēto. 6. Sanumurēsim figūriņas sākuma poīcijā no kreisās u labo pusi ar naturāliem skaitļiem no līd 9 (skat. 6. īm.) īm. Pieņemsim, ka figūriņas nostājušas tā, kā prasīts udevumā. Pastāv divas iespējas: a) figūriņa Nr.9 nav pārbīdījusies, b) figūriņa Nr.9 ir pārbīdījusies. Parādīsim, ka iespēja a) patiesībā nevar būt. Tiešām, ja figūriņa Nr.9 palikusi u vietas, tad vienīgais sākuma poīcijā iespējamais gājiens ir lēciens ar figūriņu Nr.8, iegūstot 7. īm. parādīto situāciju īm. Tā kā beigās figūriņām jāstāv pēc kārtas, tad gan Nr.9, gan Nr.8 atrodas savās beigu poīcijās. Tāpēc tās vairs nepārvietosies; ja tās pārvietotos, tad vairs nevarētu atgrieties šajās poīcijās, jo kustība notiek tikai vienā virienā.

13 Bet tādā gadījumā Nr.9 un Nr.8 veido mūri, kuram pāri nevar tikt citas figūriņas, un tātad beigās figūriņas nevar novietoties vajadīgajā secībā. Tātad a) tiešām nav iespējama. Tāpēc realiējas b), un Nr.9 ir pārbīdījusies visma vietu pa labi. Pa labi no Nr.9 beigu poīcijas jābūt vietai pārējām 8 figūriņām; tāpēc kopīgais rūtiņu skaits u lentas ir visma n=9++8=8. Parādīsim, ka pie n=8 udevuma prasības ir ipildāmas. Idarām šādus pārvietojumus: ) pārbīdām Nr.9 vienu vietu pa labi; iegūstam 8. īm. attēloto stāvokli īm. ) ar lēcieniem un pārbīdīšanu novietojam īstajā vietā Nr.7; iegūstam 9. īm. attēloto stāvokli īm. 3) līdīgā ceļā pēc kārtas novietojam beigu poīcijās Nr.5, Nr.3, Nr., iegūstot 0. īm. attēloto situāciju īm. 4) ar vienu pārbīdīšanu un 7 lēcieniem nogādājam īstajā vietā Nr., iegūstot. īm. attēloto situāciju īm. 5) līdīgā ceļā pēc kārtas nogādājam īstajās vietās Nr.4, Nr.6, Nr.8. Tātad udevuma atbilde ir 8. 3

14 3. nodarbības udevumu atrisinājumi A grupa. Atbilde: jā, var. Vispirms parādīsim, kā var panākt, lai kvadrātā ar imēriem 4 4 rūtiņas visas rūtiņas būtu baltas (skat.. īm.). īm. Sadalot šaha galdiņu četros kvadrātos ar imēriem 4 4 rūtiņas katrs un katru no tiem pārkrāsojot atsevišķi, iegūstam vajadīgo.. Atbilde: 6 akmeņi. Skaidrs, ka akmeņus, kuru masas ir 30 kg; 30 kg; 30 kg; 0 kg; 0 kg; 0 kg, var sadalīt prasītāja veidā, jo 30+0=30+0=30+0 un 30=30=30= Parādīsim, ka maāk par 6 akmeņiem nevar būt. Paņemsim, ka kaudē ir ne vairāk kā 5 akmeņi. Dalot tos 3 daļās, visma vienā kaudē būs viens akmens (ja katrā kaudē būtu visma akmeņi, tad akmeņu kopīgais skaits būtu visma 3 =6- pretruna). Tātad šī akmens masa ir M, kur M - 3 kopējā kaudes masa. Bet tādā gadījumā, dalot kaudi 4 daļās, visma vienas daļas masa būs ne maāka par M (tās daļas masa, kas satur iepriekš minēto akmeni). Tā 3 nevar būt, jo, dalot kaudi 4 daļās, katrai daļas masai jābūt M, un M < M Iegūta pretruna. 3. Jā, var. Skat.. īm., kur lielais kvadrāts sadalīts 4 4 vienādās kvadrātiskās rūtiņās... īm. 4. Naturālo skaitļu virknē nepāra un pāra skaitļi ivietoti pamīšus. Tāpēc no 8 pēc kārtas ņemtiem naturāliem skaitļiem 9 ir pāra skaitļi, bet 9 - nepāra skaitļi. Skaidrs, ka to visu summa ir nepāra skaitlis. Sešu skaitļu summa, kas ir pirmskaitlis, ir lielāka par ; tāpēc tā ir nepāra skaitlis. Tātad atlikušo skaitļu summa ir pāra skaitlis (nepāra sk. mīnus pāra sk. = nepāra sk.). Tā kā tā ir lielāka par, tad tā nevar būt pirmskaitlis. 4

15 5. Urakstīsim dotos iespējamus skaitļa n dalītājus sekojošā formā : 7; 5; 3 9; 5 7; 5 9; 7 9. Ja n nedalītos ar 5, tad tikai trīs no tiem būtu n dalītāji; tā būtu pretruna ar udevuma nosacījumiem. Tātad n dalās ar 5. Līdīgi iegūstam, ka n dalās ar 7 un ar 9. Tā kā skaitļiem 5, 7 un 9 pa pāriem nav lielāka kopīga dalītāja kā, tad no tā, ka n dalās ar 5, 7 un 9, seko: n dalās ar 5 7 9=35. Vienīgie trīsciparu skaitļi, kas dalās ar 35, ir 35; 630; 945. Skaitlis 35 dalās ar 7; 5 7; 5 9 un 7 9, bet nedalās ar 5 un ar 3 9; tātad tas apmierina udevuma nosacījumus. Skaitlis 630 dalās ar 5 skaitļiem 7; 5; 5 7; 5 9; 7 9, tātad neapmierina udevuma nosacījumus. Skaitlis 945 dalās ar 5 skaitļiem 7; 3 9; 5 7; 5 9; 7 9, tātad neapmierina udevuma nosacījumus. Tātad udevuma atbilde ir n= Apskatām kvadrāta četras stūra rūtiņas. Tā kā krāsošanā imantotas tikai trīs krāsas, tad divas no šīm stūra rūtiņām nokrāsotas vienādi. Apskatam divas iespējas: a) vienādi nokrāsotās stūra rūtiņas atrodas pie vienas kvadrāta malas (piem., un y 3.īm.) Novelkam kvadrāta viduslīniju, kas dala šo malu u pusēm (pārtrauktā līnija 3.īm.). y īm. Pārlokot kvadrātu pa šo viduslīniju, vienādi nokrāsotās rūtiņas un y sakritīs; sakritīs arī vienādi nokrāsotās to rūtiņu puses, kuras šī viduslīnija krusto. Pat ja katrā ar vienādiem numuriem apīmēto rūtiņu pārī abu rūtiņu krāsas ir dažādas, katrā pārī pietiek pārkrāsot vienu rūtiņu tā, lai udevuma nosacījumi ipildītos. Tātad nav jāpārkrāso vairāk par 9 rūtiņām. b) vienādi nokrāsotās stūra rūtiņas atrodas vienas kvadrāta diagonāles galos (piem., u un v 4. īm.). u v 4. īm. Pārlokām kvadrātu pa diagonāli, kas neskar šis rūtiņas. To, ka udevuma nosacījumi ipildīti, ispriež tāpat kā a) gadījumā. 5

16 B grupa. Atbilde: nē, to idarīt nevar. Risinājums. Pieņemsim, ka to idevies idarīt. Apīmēsim rindiņās un kolonnās ierakstīto skaitļu summas, kā parādīts 5. īm. r r r 3 k k k 3 5. īm. Katrs no skaitļiem k ; k ; k 3 ; r ; r ; r 3 var pieņemt vērtības 0;;;3;4;5;6. Ievērosim, ka gan summa k + k +k 3, gan summa r + r +r 3 ir vienāda ar visu tabulā ierakstīto skaitļu summu; tāpēc r + r +r 3 + k + k +k 3 ir pāra skaitlis (divkāršota visu tabulā ierakstīto skaitļu summa). Ievērosim, ka = nepāra skaitlis. Tā kā summa k +k +k 3 +r +r +r 3 satur sešus no saskaitāmajiem 0;;;3;4;5;6, tad itrūkstošais saskaitāmais ir nepāra skaitlis. Tātad starp skaitļiem r ; r ; r 3 ; k ; k ; k 3 sastopami visi skaitļi 0;;4;6 un divi no skaitļiem ;3;5. Ievērosim, ka summa 0 var rasties tikai kā 0+0+0, bet summa 6 tikai kā ++. Nevar būt reiē rindiņa, kas sastāv tikai no nullēm, un kolonna, kas sastāv tikai no divniekiem (kas ierakstīts to kopējā rūtiņā?), vai otrādi - rindiņa, kas sastāv tikai no divniekiem, un kolonna, kas sastāv tikai no nullēm. Tāpēc varam pieņemt, ka ir kolonna, kas sastāv tikai no nullēm, un cita kolonna, kas sastāv tikai no divniekiem (otrs gadījums ir analoģisks). Lai visās rindiņās skaitļu summas būtu atšķirīgas, trešajā kolonnā visiem skaitļiem jābūt dažādiem; tātad tie ir 0; ;, un šīs kolonnas skaitļu summa ir 3. Bet tad tā ir vienāda ar tās rindas skaitļu summu, kurā atrodas apvilktais vieninieks. Iegūta pretruna, tātad mūsu pieņēmums nepareis.. Vieglajos maisos var būt 0kg cukura. Tāda situācija rodas, ja, piemēram, 50 maisos ir pa 400g cukura, bet 50 maisos pa 600g cukura. Tad visi maisi, kas satur 400g cukura, ir vieglie, un tajos kopā ir 50 0,4kg=0kg cukura. Samainot šajā piemērā vieglajos maisos esošā cukura daudumus un attiecīgi palielinot smagajos maisos esošā cukura daudumus, redam, ka vieglajos maisos var būt arī jebkurš (poitīvs) cukura daudums, kas maāks par 0kg. Tagad pierādīsim, ka vieglajos maisos nevar būt vairāk cukura kā 0kg. Skaidrs, ka vieglo maisu nav vairāk kā 50 (pretējā gadījumā nebūtu tādu 50 maisu, kas ir smagāki par smagāko no vieglajiem). Apīmēsim vieglo maisu skaitu ar. Pieņemsim no pretējā, ka vieglajos maisos kopā ir vairāk par 0kg cukura. Tad 0 smagākajā no vieglajiem maisiem (apīmēsim to ar S) ir visma kg cukura. Katrā no 50 maisiem, kas smagāki par S, ir vairāk nekā 50 maisos kopā tāpēc ir vairāk nekā kg cukura kg cukura. Šajos Tā kā 50, tad šis daudums nav maāks par 80kg. Tā ir pretruna: mēs pieņēmām, ka vieglajos maisos ir vairāk nekā 0kg cukura, tātad kopā ir vairāk nekā 80kg+0kg=00kg cukura, bet tā nevar būt. 6

17 Tātad mūsu pieņēmums ir nepareis, un vieglajos maisos nevar būt vairāk par 0kg cukura. 3. Atbilde: 4. Risinājums. Jebkuri trīs no skaitļiem ; 3; 7; 9 summā dod pirmskaitli: +3+7=, +3+9=3, +7+9=7, 3+7+9=9. Pieņemsim, ka mums ir 5 dažādi naturāli skaitļi, un parādīsim, ka no tiem noteikti var ivēlēties tādus trīs skaitļus, kuru summa dalās ar 3. Tā kā šo trīs skaitļu summa noteikti nav maāka par ++3=6, tad tā nav pirmskaitlis. Apskatīsim minēto 5 skaitļu atlikumus, kādus tie dod, dalot ar 3. Katrs atlikums var būt vai nu 0, vai, vai. Ja sastopami visi trīs atlikumi, tad ņemam vienu skaitli ar atlikumu 0, vienu skaitli ar atlikumu un vienu skaitli ar atlikumu. Atbilstošo skaitļu summa dalās ar 3, jo 0++=3 dalās ar 3. Ja turpretī sastopami tikai divi dažādi atlikumi vai arī visi 5 atlikumi ir vienādi, tad var atrast 3 skaitļus ar vienādiem atlikumiem. Šo skaitļu summa dalās ar 3, jo gan 0+0+0=0, gan ++=3, gan ++=6 dalās ar 3. Skaidrs: ja dažādo naturālo skaitļu ir vairāk nekā 5, tad no tiem vispirms var ivēlēties piecus un tālāk no tiem trīs, kuru summa dalās ar 3. Tātad 4 tiešām ir lielākā vērtība, kas apmierina udevuma prasības. 4. Udevumā galvenās grūtības rada vēlēšanās noskaidrot, kuri divi no leņķiem katrā vienādsānu trijstūrī var būt vienādie. E A B C D 6.īm. Ievērosim, ka visma viens no leņķiem EBC un ECB ir šaurs (jo ΔBEC nevar būt divi plati / taisni leņķi). Pieņemsim, ka EBC ir šaurs (otru gadījumu analiē līdīgi). Tad ABE ir plats; tāpēc ΔABE vienādi leņķi ir pie virsotnēm A un E. Apīmēsim to lielumus ar. Ja ACE būtu plats, tad ΔACE vienādi būtu leņķi pie virsotnēm A un E, bet tā nevar būt, jo EAC AEB AEC. Tāpēc ACE ir šaurs; tad ECD ir plats un ΔECD vienādie leņķi ir pie virsotnēm E un D. Apīmēsim to lielumu ar y (7. īm.). E y y A B C D 7.īm. Acīmredami, ka AED EAD un AED EDA. Tāpēc vienādsānu trijstūrī AED vienādie leņķi ir pie virsotnēm A un D, t.i., =y (8. īm.). 7

18 E A B C D 8.īm. Tagad pakāpeniski iegūstam ECD =80 o - (no ΔECD), ECD =80 o -(80 o - )=. Tā kā ECA EAC un AEC EAC, tad ΔACE vienādie leņķi ir = ACE = AEC. Tāpēc BEC =-= un AED =3. Tagad no ΔAED iekšējo leņķu summas iegūstam +3+=80 o, 5=80 o, =36 o. Tātad ΔAED leņķu lielumi ir 36 o ; 36 o ; 08 o. Vēl jāpārbauda, vai atrastā punktu sistēma apmierina udevuma nosacījumus, t.i., vai visi trijstūri ir vienādsānu. Par to viegli pārliecināties 9.īm. E 36 o 36 o 36o 36 o 08 o 7 o 7 o 08 o 36 o A B C D 9.īm. 5. Aplūkosim atlikumus, kādus ieguva, dalot doto nepāra skaitli n ar pāra skaitļiem ; 4; 6;... ; 006. (Šo skaitļu skaits ir 003.) Atlikumiem jābūt nepāra skaitļiem, un neviens no tiem nevar būt lielāks par 006. Tātad iespējami nepāra atlikumi ir ; 3; 5;... ; 005 (to skaits ir 003). Tā kā visi iegūtie 003 atlikumi ir dažādi, tad visām minētajām 003 vērtībām jāparādās kā atlikumiem. Dalot ar, no tām iespējams tikai atlikums. Dalot ar 4, iespējami atlikumi un 3; tā kā jau ir aiņemts, tad, dalot ar 4, iegūst atlikumu 3. Līdīgi, dalot ar 6, iegūst atlikumu 5; dalot ar 8, iegūst atlikumu 7;... ; dalot ar 006, iegūst atlikumu 005. Pieņemsim, ka n idalās be atlikuma ar k un k 003. Tad n=k m, m - kaut kāds vesels skaitlis. Tā kā k 003, tad k 006. No augstāk pierādītā seko, ka, dalot n ar k, iegūst atlikumu k-. Tad n=k m +(k-). No vienādībām n=k m un n=k m +(k-) pakāpeniski iegūstam k m = k m +k- k (m - m ) = k- Kreisā puse šajā vienādībā dalās ar k, bet labā nedalās. Tātad iegūta pretruna, un mūsu idarītais pieņēmums ir nepareis. 6. Pieņemsim, ka iveidojusies situācija, kurā maiņas vairs nav iespējams idarīt. Tas noīmē, ka visi blakus stāvošo bērnu pāri jau ir mainījušies vietām. Ja tomēr ir kādi bērni, kas vēl nav mainījušies vietām, tad tie nestāvēs blakus. Atradīsim divus šādus vistuvāk stāvošos bērnus (t.i., tādus, starp kuriem stāv vismaākais daudums citu 8

19 bērnu). Pieņemsim, ka tie ir A un B. Ivēlēsimies vienu no bērniem, kas stāv starp A un B, un apīmēsim to ar C A C B 0.īm. Varam pieņemt, ka A, C, B stāv virienā no kreisās u labo pusi (skat. 0.īm.). Tā kā C un A ir tuvāk viens otram nekā C un B, tad C un A jau ir mainījušies; līdīgi iegūstam, ka C un B ir jau mainījušies. Tā kā A un B nav mainījušies, tad A arī sākumā stāvēja pa kreisi no B. Tā kā A un C ir mainījušies, tad A sākumā stāvēja pa labi no C. Tā kā B un C ir mainījušies, tad B sākumā stāvēja pa kreisi no C. Esam ieguvuši, ka sākumā C stāvēja pa kreisi no A A stāvēja pa kreisi no B B stāvēja pa kreisi no C. Tas vienlaicīgi nevar notikt. Tātad mūsu pieņēmums ir bijis nepareis. 9

20 4. nodarbības udevumu atrisinājumi A grupa. Pieņemsim pretējo tam, kas jāpierāda. Tātad mēs pieņemam, ka katrā kolonnā ir maāk par 0 pāra skaitļiem. Tad visā tabulā ir maāk par 30 0=300 pāra skaitļiem, jo tabulā ir 30 kolonnas. Bet no udevumā dotā seko, ka tabulā ir visma 0 5=300 pāra skaitli (jo tajā ir 0 rindiņas un katrā no tām visma 5 pāra skaitļi). Esam ieguvuši pretrunu, tātad mūsu pieņēmums ir nepareis.. Kā ināms, trijstūra mediānas krustojas vienā punktā. Apīmēsim ΔABC mediānu krustpunktu ar S. B K M S A C N. īm. Ja X patvaļīgs punkts, tad no trijstūra nevienādības seko, ka AX+XM AM, BX+XN BN un CX+XK CK, turklāt vienādība pastāv tad un tikai tad, kad X atrodas u nogriežņa AM (resp. u BN vai CK). Tātad AX+BX+CX+MX+NX+KX=(AX+XM)+(BX+XN)+(CX+XK) AM+BN+CK, un vērtība AM+BN+CK tiek sasniegta tad un tikai tad, ja X vienlaicīgi pieder visiem nogriežņiem AM, BN, CK, resp., ja X ir ΔABC mediānu krustpunkts. 3. Tā kā 0000:5=000 un 0000:7=48 atl. 4, tad no līd 0000 ieskaitot ir 000 skaitļi, kas dalās ar 5, un 48 skaitļi, kas dalās ar 7. Tā kā 5 7=35 un 0000:35=85 atl. 5, tad 85 no šiem skaitļiem dalās gan ar 5, gan ar 7. Tāpēc neisvītroti paliek =343 skaitļi. Lai atrastu, kurš skaitlis no neisvītrotajiem atrodas 006-ajā vietā, lietosim mēģinājumu un kļūdu metodi. Acīmredot isvītrotie skaitļi sadalās vairāk vai maāk vienmērīgi. Tā kā 006:343=0,638..., tad mūsu meklējamais skaitlis varētu būt apmēram ,638=6380. Atradīsim, cik neisvītrotu skaitļu paliek robežās no līd 6380: 6380:5=76; 6380:7=9 atl. 3; 6380:35=8 atl. 0, tātad no līd 6380 ieskaitot paliek neisvītroti =005 skaitļi. Tātad mums jāatrod nākošais neisvītrotais skaitlis ai Viegli pārbaudīt, ka 638; 638; 6383 tiks isvītroti, bet 6384 nē, jo dalās ar 7. Atbilde: 343 skaitļi; Tā kā pārbīdīšana notiek tikai pa diagonālēm, apskatīsim diagonāļu veidoto noslēgto maršrutu ABCDEA (.īm.). 0

21 B D E A C. īm. Pieņemsim, ka sākumā monētas m, m, m 3 novietotas attiecīgi virsotnēs A, D, B; tad to secība minētajā maršrutā, neņemot vērā tukšās vietas starp monētām vienmēr paliks <m ;m 3 ;m > vai, līdvērtīgi, <m 3 ;m ;m > resp. <m ;m ;m 3 >. Ja vairāku pārbīžu reultātā samainītos vietām m un m 3, tad monētu secība minētajā maršrutā būtu kļuvusi par <m 3 ;m ;m >. Kā redam, neviena no šīm secībām nav starp tām, kuras mēs atīmējām kā saglabājošās. Tāpēc udevumā minētā monētu pārkārtošana nav iespējama. 5. Jā, var. Vispirms sadalām 3 daļās ar vienādām summām skaitļus no līd 8 ieskaitot: A: 4; 8 B: 5; 7 C: ; ; 3; 6 Atliek 006-8=998 pēc kārtas ņemti naturāli skaitļi (no 9 līd 006 ieskaitot). Tā kā 998:6=333, tad tos var sadalīt 333 grupās, katrā no kurām ietilpst 6 pēc kārtas ņemti naturāli skaitļi. Ņemam jebkuru no šīm grupām un apīmējam tajā ietilpstošos skaitļus ar n; n+; n+; n+3; n+4; n+5. Pievienojam daļai A skaitļus n un n+5, daļai B skaitļus n+ un n+4, daļai C skaitļus n+ un n+3. Tā reultātā A, B, C ietilpstošo skaitļu summas visas palielinājušās par n+5, tātad joprojām ir vienādas. Pēc tam, kad esam šādu operāciju veikuši ar visām 333 grupām, udevuma prasības ir ipildītas. 6. Atbilde: skaitlis var beigties ar jebkuru ciparu no līd 9 ieskaitot. Tiešām, piemērs parāda, ka skaitlis var beigties ar ciparu 9. Pārceļot pēdējo devītnieku u skaitļa sākumu, iegūstam skaitli , kas beidas ar 8 un arī apmierina udevuma prasības. Pakāpeniski šajā skaitlī pārceļot u sākumu pēdējo astotnieku, pēdējo septītnieku,..., pēdējo divnieku, iegūstam skaitļus, kas apmierina udevuma nosacījumus un beidas ar 7; 6; 5; 4; 3; ;.

22 B grupa. Olimpiādē pieņemtā punktu piešķiršanas sistēma ir līdvērtīga sekojošai: par katru atrisinātu udevumu (vienalga, grūtu vai vieglu) piešķir 4 punktus; par katru vieglu udevumu (vienalga, atrisinātu vai neatrisinātu) atskaita punktu. Pēc šīs sistēmas Jānītis ir saņēmis 4=48 punktus, un viņam atskaitīti 48-8=30 punkti. Tātad vieglo udevumu olimpiādē bija 30.. a) jā var. Skat., piem., 3. īm. 3 t y 4 3. īm. 4. īm. b) nē, nevar. Pieņemsim, ka idevies to idarīt. Kaut kur jābūt urakstītam skaitlim 3. Pakāpeniski iegūstam, ka ar 3 jādalās arī skaitļiem ; y; ; t (skat. 4. īm.). Bet no līd 3 ieskaitot ir tikai 4 skaitļi, kas dalās ar 3. Tātad mūsu pieņēmums ir nepareis. 3. a) acīmredot, katras trīs taisnes veido trijstūri. Ja taisnes apīmēsim ar a; b; c; d; e, tad trīs no tām var ivēlēties 0 veidos: bcd; bce; bde; cde; abc; abd; abe; acd; ace; ade. Tātad pavisam būs 0 trijstūri. b) pieņemsim, ka mums ir kāda 5 taišņu sistēma, kas apmierina udevuma nosacījumus. Pieņemsim vispirms, ka tajā ir savstarpēji perpendikulāras taisnes l un l. Maliet pagrieīsim taisni l, citas taisnes nekustinot. Pagriešanas leņķi ivēlamies tik mau, lai ) neviens šaurs leņķis starp taisnēm nekļūst taisns vai plats, ) ne griešanas procesā, ne reultātā nekādas trīs taisnes nevienu brīdi neiet caur vienu punktu un nekļūst paralēlas vai perpendikulāras. Atkārtojot šādas pagriešanas vairākkārt (ja nepieciešamas), likvidējam visus savstarpēji perpendikulāro taišņu pārus. reultātā esam ieguvuši jaunu 5 taišņu sistēmu, kas joprojām apmierina visus udevuma nosacījumus, kurā nekādas trīs taisnes neveido taisnleņķa trijstūri un kurā šaurleņķu trijstūru ir tikpat cik sākotnējā sistēmā; pārējie trijstūri tātad ir platleņķa. Apīmēsim šaurleņķa trijstūru skaitu ar, bet platleņķa trijstūru skaitu ar y. No iepriekšējā ināms, ka +y=0. Skaidrs, ka katrs šaurleņķu trijstūris pieskaras trim taisnēm ar diviem šauriem leņķiem, bet katrs platleņķa trijstūris šādi pieskaras tikai vienai taisnei. Tātad šādu pieskāršanos pavisam ir 3+y.

23 t 5. īm. Noskaidrosim, cik šādu pieskāršanos var būt vienai taisnei l. Pārējās četras taisnes attiecībā pret l noliektas vai nu pa labi (kā t 5. īm.), vai pa kreisi (kā t 5. īm.). Acīmredot, l; t ; t veido trijstūri, kas pieskaras l ar diviem šauriem leņķiem, tad un tikai tad, ja viena no taisnēm t ; t attiecībā pret l noliekta pa kreisi, bet otra pa labi. Apskatām visas iespējas, kā attiecībā pret l var būt noliektas pārējās 4 taisnes: pa kreisi pa labi meklējamo trijstūru skaits =0 3 3=3 =4 3 3 = =0 Redam, ka nevienai no 5 taisnēm apskatāmajā veidā nepieskaras vairāk par 4 trijstūriem. Tāpēc šādu pieskāršanos nav vairāk par 0, un iegūstam 3+y 0 Ievietojot y=0-, iegūstam 3+(0-) 0, 0 un 5, ko arī vajadēja pierādīt. 4. Apīmēsim ar p jebkuru pirmskaitli, ar kuru dalās n. pieņemsim, ka, sadalot n pirmskaitļu reiinājumā, pirmskaitlis p parādās a reies; tad, sadalot n 3 pirmskaitļu reiinājumā, pirmskaitlis p tur parādīsies 3a reies. Apīmēsim ar d, d, d 3, d 4 tos skaitļa n dalītājus, par kuriem runā udevumā. Iedomāsimies u brīdi, ka mēs protam pierādīt: reiinājums d d d 3 d 4 satur pirmskaitli p ne vairāk kā 3a reies. No tā sekotu, ka n 3 jebkuru pirmskaitli satur visma tikpat daud reižu, cik to satur reiinājums d d d 3 d 4 ; tātad n 3 dalās ar d d d 3 d 4 un tātad n 3 d d d 3 d 4. Atliek pierādīt icelto apgalvojumu. Tā kā d ir n dalītājs, tad d nevar saturēt pirmskaitli p vairāk nekā a reies. Tas pats attiecas arī u d ; d 3 ; d 4. Turklāt visma viens no skaitļiem vispār nedalās ar p; pretējā gadījumā summa d +d +d 3 +d 4 dalītos ar p un nevarētu būt pirmskaitlis. Tātad p satur ne vairāk kā 3 no dalītajiem d ; d ; d 3 ; d 4, un neviens to nesatur vairāk nekā a reies. No tā seko iceltais apgalvojums. 5. No kvadrātiem 8 8 varam salikt taisnstūrus ar imēriem 8 4; to laukumu starpība ir 0, tātad tie apmierina udevuma nosacījumus. 6. Udevuma risinājums balstīts u šādu vienkāršu lemmu. Lemma. Ja PQRS paralelograms un punkts X atrodas u malas QR, tad ΔPXS laukums ir divas reies maāks par paralelograma PQRS laukumu. Lemmas pierādījums: L(PQRS)=PS h un L(PXS) PS h, tāpēc L(PXS) L(PQRS). t l 3

24 Q X R h P S A 6. īm. 7. īm. D Tagad atrisināsim doto udevumu. Saskaņā ar lemmu L(ABK) L(ABCD) un L(ABK) L(AMNK), tāpēc L(ABCD) L(AMNK), tātad L(ABCD)=L(AMNK). M B N K C 4

25 5. nodarbības udevumu atrisinājumi A grupa. Atbilde: nē, nevar. Risinājums. Pieņemsim, ka to idevies idarīt. Aplūkosim.īm. rūtiņās ierakstītos skaitļus. e f i j k a b c d y.īm. Saskaņā ar pieņēmumu jāipildās sakarībām a+b+c+e > 0 a+b+c+f < 0 No tām seko, ka e > f. Līdīgi iegūstam, ka e>f>i>j>k>... un a>b>c>d>>y>.... Tā kā visi ierakstītie skaitļi ir veseli, tad, viroties u labo pusi, nonāksim apgabalā, kurā abās apskatāmajās horiontālēs ir tikai negatīvi skaitļi. Bet šajā apgabalā figūrā ierakstīto skaitļu summa nevar būt poitīva. Iegūta pretruna, tātad mūsu pieņēmums nepareis un prasītā ierakstīšana nav iespējama.. Uīmēsim tik lielu riņķi, lai tā iekšpusē atrastos visi novilkto 0 taišņu krustpunkti. Tad katram begalīgajam apgabalam ir daļa ārpus riņķa, bet visi galīgie apgabali atrodas riņķa iekšpusē (tur atrodas arī begalīgo apgabalu daļas). Tāpēc begalīgo apgabalu ir tikpat, cik ir plaknes daļu ārpus riņķa. Ārpus riņķa ir 0 stari (pa diviem u katras taisnes), kas savā starpā nekrustojas; tātad ārpus riņķa ir 0 plaknes daļas. Tas arī ir begalīgo apgabalu skaits. 3. Apīmēsim meklējamos skaitļus ar un y. Tad y = +y y y = 0 y y + = (-)(y-) = Tā kā un y naturāli skaitļi, tad - 0 un y- 0. Skaitli var sadalīt divu nenegatīvu veselu skaitļu reiinājumā tikai vienā veidā: =. Tāpēc -= un y- =, no kurienes = un y=. 4. Apīmēsim apskatāmā skaitļa A pirmo divu ciparu veidoto skaitli ar, bet pēdējo divu ciparu veidoto skaitli - ar y. Tad A=00 +y. Tā kā A dalās ar, tad arī y dalās ar. Varam apīmēt y= n, n naturāls skaitlis; tā kā y (jo skaitlī A visi cipari ir dažādi), tad n>. Tā kā A=00 +y dalās ar y, tad iegūstam, ka A 00 y vesels skaitlis; y y n n tātad 00 dalās ar n. Tā kā neviens no skaitļa A cipariem nav 0, tad >0; tāpēc n<0 (ja būtu n 0, tad y= n>00 pretruna ar to, ka y divciparu skaitlis). No trim iceltajiem apgalvojumiem seko, ka n=, n=4 vai n=5. Ja n=, tad y= un A=0=7 6 dalās ar 7. Ja n=4, tad y=4 un A=04=3 8 dalās ar

26 Ja n=5, tad y=5 un A=05=7 5 dalās ar Apskatīsim risinājumu, kas pārbauda visus iespējamos sadalījumus. Cits ceļš aplūkots B5 udevuma atrisinājumā. Apīmēsim regulāro septiņstūri ar ABCDEFG. Šķirosim gadījumus atkarībā no tā, kuram trijstūrim pieder mala AB. I. Mala AB ietilpst trijstūrī ABE (skat..īm.). Tad pats trijstūris ABE ir vienādsānu (AE=BE). Neatkarīgi no tā, kura diagonāle novilkta 4-stūrī AEFG resp. BEDC, viens no radušamies trijstūriem ir vienādsānu. E F D G C A.īm. II. Mala AB ietilpst trijstūrī ABD (skat. 3.īm.) Tad ΔBCD ir vienādsānu (CB=CD). Domājam, kā sadalīts piecstūris ADEFG. Šķirojam gadījumus atkarībā no tā, kurā trijstūrī ietilpst AD. E E E B F D F D F D G C G C G C A 3.īm. B A 4.īm. B A 5.īm. II. AD ietilpst trijstūrī AED; tas ir vienādsānu (AE=AD, skat. 4.īm.). Lai kuru diagonāli novilktu četrstūrī AGFE, viens no radušamies trijstūriem būs vienādsānu. II. AD ietilpst trijstūrī AFD (skat. 5.īm.). Tad visi trijstūri AFD, AGF, DEF ir vienādsānu (AF=FD, AG=GF, FE=ED). II 3. AD ietilpst trijstūrī AGD; spriežam analogi II apakšgadījumam. Gadījumu, kad mala AB ietilpst trijstūrī ABF, apskata analogi nupat aplūkotajam. III. Mala AB ietilpst trijstūrī ABC (skat. 6.īm.). Ievērosim, ka ΔABC ir vienādsānu (AB=BC). Tālāk šķirojam apakšgadījumus. B 6

27 E F D G C A 6.īm. III. AC ietilpst trijstūrī ACD. Iveidojas 3.īm. attēlotajai līdīga aina, kas jau ianaliēta II gadījumā. III. AC ietilpst trijstūrī AEC (7.īm.). Tad ΔEDC ir vienādsānu (ED=DC). Lai kuru diagonāli novilktu četrstūrī AEFG, viens no radušamies trijstūriem būs vienādsānu. Apakšgadījumi, kad AC ietilpst trijstūrī AFC resp. AGC, līdīgi apskatītajiem apakšgadījumiem III resp. III. E B F D G C A 7.īm. IV. Gadījums, kad mala AB ietilpst trijstūrī ABG, līdīgs apskatītajam III gadījumam. 6. Vispirms u katra svaru kausa uliekam pa monētām. Ir iespējas: ) svari atrodas līdsvarā. Tādu stāvokli u svaru kausiem isaka tikai vienādība +4=+3. Ar divām svēršanām nosakām abas smagākās monētas pāros (; 4) un (; 3). Salīdinot tās savā starpā 4.svēršanā, noskaidrojam, kura no monētām ir 3g, kura 4g monēta. Tad monēta, kas atradās u viena kausa ar 4g smago monētu, sver g, bet tā monēta, kas atradās u viena svaru kausa ar 3g smago monētu, attiecīgi sver g; ) svari nav līdsvarā. Ir divas iespējas: a) +<3+4 un b) +3<+4. Otrajā svēršanā salīdina abas monētas no smagākā pāra. Smagākā no tām sver 4g. Trešajā svēršanā salīdina vieglākā pāra monētas. Vieglākā no tām ir g monēta. Ceturtajā svēršanā salīdina atlikušās divas vēl neidentificētās monētas: vieglākā no tām ir g smagā monēta, bet smagākā, attiecīgi, ir 3g smagā monēta. B 7

28 B grupa. Ja a ir vesels skaitlis, tad arī 4a ir vesels skaitlis. Tad [4a] = 4a, [a] = [a+ 4 ] = [a+ ] = [a+ 4 3 ] = a un vienādība ir pareia, jo 4a = a+a+a+a. Ja a nav vesels skaitlis, tad a atrodas starp diviem viens otram sekojošiem veseliem skaitļiem n un n+, t.i., n<a<n+. Šķirosim gadījumus atkarībā no tā, kurai intervāla [n; n+) ceturtdaļai pieder a (8.īm.): n n+ 4 n+ n+ 4 3 n+ 8.īm. Skaitlis a pieder intervāla pirmajai ceturtdaļai, t.i., n<a<n+ 4. Tad 4n<4a< 4n+, n+ 4 < a+ 4 < n+, n+ < a+ < n+ 4 3, n+ 4 3 < a+ 4 3 <n+. 3 Tāpēc [4a]=4n, [a]=n, a n, a n, a n un pierādāmās 4 4 vienādības pareiība iriet no tā, ka 4n=n+n+n+n. Skaitlis a pieder intervāla otrajai ceturtdaļai, t.i., n+ 4 a < n+. Tad 4n+ 4a < 4n+, n+ a+ 4 < n+ 4 3, n+ 4 3 a+ <n+, n+ a+ 4 3 <n+ 4. Tāpēc [4a]=4n+, [ a] a a = n un 4 3 a n, un pierādāmās vienādības pareiība iriet no tā, ka 4 4n+=n+n+n+(n+). Skaitlis a pieder intervāla trešajai ceturtdaļai, t.i., n+ a < n Tad 4n+ 4a < 4n+3, n+ 4 3 a+ 4 < n+, n+ a+ < n+ 4, n+ 4 a+ 4 3 < n+. Tāpēc [4a]=4n+, [ a] a = n un 4 a = 3 a n 4, un pierādāmās vienādības pareiība iriet no tā, ka 4n+ = n+n+(n+)+(n+). Skaitlis a pieder intervāla ceturtajai ceturtdaļai, t.i., n+ 4 3 a < n+. Tad 8

29 4n+3 4a < 4n+4, n+ a+ 4 < n+ 4, n+ 4 a+ < n+, n+ a+ 4 3 < 3 n+. Tāpēc [4a]=4n+3, [a]=n un a = 4 4 a = 3 a n 4, un pierādāmās vienādības pareiība iriet no tā, ka 4n+3 = n+(n+)+(n+)+(n+).. Acīmredot, viena taisne sadala plakni apgabalos, bet divas taisnes ne vairāk kā 4 apgabalos (skat. 9.īm.) īm. Novelkot trešo taisni, u tās rodas augstākais divi krustpunkti ar jau novilktajām. Šie jaunie krustpunkti sadala trešo taisni augstākais 3 daļās. Katra jaunās taisnes daļa sadala vienu no jau esošajiem apgabaliem divos, tāpēc apgabalu skaits pieaug par ne vairāk kā 3. Tāpēc triju taišņu gadījumā iespējami ne vairāk kā 4+3 = 7 apgabali. Līdīgi turpinot, pakāpeniski iegūstam: četru taišņu gadījumā iespējami ne vairāk kā 7+4 = apgabali piecu taišņu gadījumā iespējami ne vairāk kā +5 = 6 apgabali sešu taišņu gadījumā iespējami ne vairāk kā 6+6 = apgabali septiņu taišņu gadījumā iespējami ne vairāk kā +7=9 apgabali astoņu taišņu gadījumā iespējami ne vairāk kā 9+8=37 apgabali deviņu taišņu gadījumā iespējami ne vairāk kā 37+9=46 apgabali desmit taišņu gadījumā iespējami ne vairāk kā 46+0=56 apgabali. Skaidrs, ka 56 apgabali radīsies tad, ja katras divas taisnes krustosies un visi krustpunkti būs dažādi. Lasītājs var patstāvīgi mēģināt pierādīt: ja n taisnēm pavisam ir krustpunkti, tad radušos plaknes apgabalu skaits ir n No udevuma nosacījumiem seko, ka vai nu ab=a+b un cd=c+d, vai arī ab=c+d un cd=a+b. No A udevuma risinājuma seko, ka pirmajā gadījumā a=b= un c=d=; tas ir pretrunā ar doto, ka a, b, c, d dažādi skaitļi. Tātad ab=c+d un cd=a+b. No A udevuma risinājuma iriet arī: ja un y - naturāli skaitļi, tad y +y (tiešām, y-(+y)=(-)(y-)- 0). Tāpēc, ja mēs pieņemtu, ka visi skaitļi a, b, c, d ir visma, tad būtu ab a+b=cd c+d=ab. Skaidrs, ka abās vietās īmes vietā jābūt =, un tāpēc ab=a+b, no kurienes seko a=b= (kā A udevumā); tā ir pretruna. Tātad viens no skaitļiem a; b; c; d ir ; varam pieņemt, ka a=. Iegūstam b=c+d un cd=b+. Tāpēc cd=c+d+ un (c-)(d-)=. Tā kā c un d naturāli skaitļi, tad vai nu c-= un d-=, vai arī c-= un d-=. Tāpēc vai nu c=; d=3, vai c=3; d=. Abos gadījumos ināk b=c+d=5. Līdīgi apskata gadījumus, kad vērtība ir kādam no skaitļiem b; c; d. Tātad viens no komplektiem {a; b} un {c; d} ir {; 3}, bet otrs {; 5}. 9

30 4. Nē, tādu skaitļu nav. Pieņemsim no pretējā, ka tādi skaitļi eksistē. No LKD(;y)=04 seko, ka gan, gan y dalās ar 04; tā kā 04=4 6, tad gan, gan y dalās ar 4. Līdīgi no LKD(;)=08 seko, ka gan, gan dalās ar 4. Tātad y un abi dalās ar 4. Bet udevumā dots, ka LKD(y,)=06= 53. Tā ir pretruna, jo LKD(y,) jādalās ar 4, ja gan y, gan dalās ar Skaidrs, ka neviens no trijstūriem nesatur trīs 5-stūra malas. Tātad katrs trijstūris satur nevienu, vienu vai divas 5-stūra malas. Tā kā šādu malu ir 5, bet trijstūru ir 3, tad ir visma trijstūri, kas katrs satur divas 5-stūra malas. Tie abi ir vienādsānu. Ja ir vēl kāds šāds trijstūris, viss kārtībā. Pieņemsim, ka ir tikai divi trijstūri, kas katrs satur divas 5-stūra malas. Tad katrs no pārējiem trijstūriem satur tieši vienu 5-stūra malu, bet divas šī pārējā trijstūra malas ir 5-stūra diagonāles. Apskatīsim abus tos trijstūrus, kas satur pa divām 5-stūra malām; sauksim tos par bāes trijstūriem. Pārvietosimies no viena bāes trijstūra u otru, ar katru gājienu pārejot no iepriekšējā trijstūra u tādu jaunu, kuram ar iepriekšējo ir kopēja mala (tā ir 5-stūra diagonāle). Saskaņā ar pieņēmumu, ka citu trijstūru, kas satur divas 5- stūra malas, be bāes trijstūriem nav, katrs gājiens noteikts viennoīmīgi. Pēc pirmā gājiena vienā pusē no trijstūra, kurā atrodamies, ir divas 5-stūra malas (tās, kas ietilpst pirmajā bāes trijstūrī); ar katru gājienu šajā pusē esošo malu skaits aug par, ar priekšpēdējo gājienu kļūstot 3 (ar pēdējo mēs nonāksim otrā bāes trijstūrī). Tāpēc būs tāds brīdis, kad šis skaits būs. Šai brīdī mēs atrodamies trijstūrī T, kam viena mala ir 5-stūra mala, bet 5-stūra pārējās 4 malas atrodas pa u katru pusi no trijstūra T. Tāpēc trijstūra T abas pārējās malas (tās, kas nav 5-stūra mala) ir vienādas, un T ir vienādsānu trijstūris. 6. Sauksim to monētu, kas nav ne g, ne 4g smaga, par A, bet pārējās par B; C; D. Ar pirmo svēršanu salīdinām B un C. Varam pieņemt, ka B>C. Otrajā svēršanā u viena svaru kausa novietojam A un D, bet u otra B un C. Šķirojam trīs gadījumus. ) A+D = B+C. Tas var būt tikai tad, ja A un D masas ir g un 4g, bet B un C masas ir g un 3g, vai otrādi: B un C masas g un 4g, bet A un D masas g un 3g. Tā kā A nesver ne g, ne 4g, tad B un C ir masas g un 4g; tā kā B>C, tad B sver 4g, bet C sver g. Ar trešo svēršanu noskaidrojam, kura no monētām A un D ir smagāka; tā sver 3g, bet otra g. ) A+D>B+C. Viegli pārbaudīt, ka vai nu A, vai D jābūt 4g smagai. Tā kā A nesver 4g, tad D sver 4g. Nevar būt, ka A sver g; tāpēc g sver vai nu B, vai C. Tā kā B>C, tad C sver g. Ar trešo svēršanu salīdinām A un B; smagākā no tām sver 3g, vieglākā g. 3) A+D<B+C. Viegli pārbaudīt, ka vai nu B, vai C jābūt 4g smagai. Tā kā B>C, tad B sver 4g. Nevar būt, ka C sver g; tāpēc vai nu A, vai D sver g. Tā kā A nesver g, tad D sver g. Ar trešo svēršanu salīdinām A un C; smagākā no tām sver 3g, bet vieglākā sver g. 30

31 6. nodarbības udevumu atrisinājumi A grupa. Abos apskatāmajos gados ir 365 dienas. Ievērojam, ka 365=5 7+. Katrās 7 pēc kārtas ņemtās dienās ir viena pirmdiena, viena otrdiena,..., viena svētdiena, tātad 364 pēc kārtas ņemtās dienās visu nedēļas dienu ir vienādi daudumi. Tātad pirmā apskatāmā gada pēdējā diena ir sestdiena. Tāpēc otrais apskatāmais gads sākas un arī beidas ar svētdienu, un svētdienu tajā ir visvairāk.. Apīmēsim apskatāmos skaitļus ar 0= =. Apīmēsim to vidējo aritmētisko lielumu ar a:... tātad a. Šķirosim divus gadījumus: ) a. Vienā daļā iekļaujam =0, otrā daļā visus citus skaitļus. Tad abu daļu a vidējie aritmētiskie lielumi ir 0 un, un to starpība ir a ) a. Vienā daļā iekļaujam =, otrā daļā visus citus skaitļus. Tad abu daļu a vidējie aritmētiskie lielumi ir un, un to starpība ir - 0 a ( a) = = Atbilde: jā, eksistē. Skat., piem.,.īm., kur ΔACE ir regulārs, bet ΔABC, ΔCDE un ΔEFA ir savā starpā vienādi dažādmalu trijstūri. Udevumā minēto pagriešanu var idarīt ap ΔABC centru O par 0 o. C B A 0 o 0 o 0 o E D F.īm. 4. Maākie skaitļi, kurus var iegūt no 0, ir 3; 5; 6; 8; 9; 0;.... Visus nākošos skaitļus no 0 var iegūt pēc sekojošas shēmas:

32 Viegli pārbaudīt, ka 3 un 6 nevar iegūt no 9, bet 5 nevar iegūt no 8. Tātad maākā udevumā sasniedamā 0 skaitļu kopējā vērtība varētu būt 8. To tiešām var sasniegt ar 33 gājieniem (sekojošā shēmā katram skaitlim no līd 0 urādīts īsākais ceļš līd 8): Katram skaitam imantots maksimāli iespējamais gājienu +5 skaits, ar kuru vispār var nokļūt līd 8. Tātad maākais gājienu skaits, ar ko var visus skaitļus pārveidot par 8, ir 33. Tomēr mēs vēl nevaram būt pārliecināti, ka udevuma atbilde ir 33 gājieni. Kā redams no augstāk minētā, dažrei lielākus skaitļus var sasniegt ar maāku gājienu skaitu nekā maākus. Varbūt kādu no kopīgām vērtībām 9; 0; ;... var sasniegt ar maāk nekā 33 gājieniem? Pieņemsim, ka a. Tad a->5, a->5,..., a-5>5. Tāpēc, lai sasniegtu vērtību a no ; ; 3; 4; 5, vajag visma 4 gājienus. Līdīgi, lai sasniegtu vērtību a no 6; 7; 8; 8; 0, vajag visma 3 gājienus; tātad pavisam vajag visma =35 gājienus. Tā kā 35>33, mums jāpārbauda vēl tikai skaitļu 9 un 0 sasniegšanas iespējas. Lai sasniegtu 9, īsākās gājienu sērijas ir šādas: Kopā imantoti 34 gājieni. Lai sasniegtu 0, īsākās gājienu sērijas ir šādas:

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 43 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 43 Pārlokot

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts o grāmatas:adžās Agis, Bērziņa Aa, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (-) kārtas (rajou) uzdevumi u atrisiājumi" LATVIJAS RAJONU 9 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 9 Ir jāaprēķia 00-ais

Διαβάστε περισσότερα

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme).

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). 004, Pēteris Daugulis ATTIECĪBAS Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). Bināra attiecība - īpašība, kas piemīt

Διαβάστε περισσότερα

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem.

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem. 1. Vektori Skalāri un vektoriāli lielumi Lai raksturotu kādu objektu vai procesu, tā īpašības parasti apraksta, izmantojot dažādus skaitliskus raksturlielumus. Piemēram, laiks, kas nepieciešams, lai izlasītu

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem.

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. 005, Pēteris Daugulis PREDIKĀTU LOĢIKA Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. Par predikātiem ir jādomā kā par funkcijām, kuru vērtības apgabals ir patiesumvērtību

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE Ekspluatācijas gaitā jebkura reāla būve ārējo iedarbību rezultātā kaut nedaudz maina sākotnējo formu un izmērus. Sistēmas, kurās to elementu savstarpējā izvietojuma un izmēru maiņa iespējama tikai sistēmas

Διαβάστε περισσότερα

!! " &' ': " /.., c #$% & - & ' ()",..., * +,.. * ' + * - - * ()",...(.

!!  &' ':  /.., c #$% & - & ' (),..., * +,.. * ' + * - - * (),...(. ..,.. 00 !!.6 7 " 57 +: #$% & - & ' ()",..., * +,.. * ' + * - - * ()",.....(. 8.. &' ': " /..,... :, 00. c. " *+ ' * ' * +' * - * «/'» ' - &, $%' * *& 300.65 «, + *'». 3000400- -00 3-00.6, 006 3 4.!"#"$

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις στα ϑέµατα

Παρατηρήσεις στα ϑέµατα Παρατηρήσεις στα ϑέµατα του διαγωνισµού ΘΑΛΗΣ 2013 της Ε.Μ.Ε. Λυγάτσικας Ζήνων Πρότυπο Πειραµατικό Γ.Ε.Λ. Βαρβακείου Σχολής 20 Οκτωβρίου 2013 1 Γενικές Παρατηρήσεις Οι απόψεις των παιδιών Τα ϑέµατα, ιδίως

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 1. uzdevums Vai tu to vari? Gāzes Ķīmisko reakciju vienādojumi Ūdeņradis, oglekļa dioksīds,

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks 3.2.2. SAITES STARP ATOMIEM SAIŠU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Lai izprastu materiālu fizikālo īpašību būtību jābūt priekšstatam par spēkiem, kas darbojas starp atomiem. Aplūkosim mijiedarbību starp diviem izolētiem

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αλγόριθμος FP-Growth

Ο Αλγόριθμος FP-Growth Ο Αλγόριθμος FP-Growth Με λίγα λόγια: Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί μια συμπιεσμένη αναπαράσταση της βάσης των συναλλαγών με τη μορφή ενός FP-δέντρου Το δέντρο μοιάζει με προθεματικό δέντρο - prefix tree (trie)

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

Kontroldarba varianti. (II semestris)

Kontroldarba varianti. (II semestris) Kontroldarba varianti (II semestris) Variants Nr.... attēlā redzami divu bezgalīgi garu taisnu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB starp vadiem ir 0 cm, I = 0 A, I = 0 A. Aprēķināt

Διαβάστε περισσότερα

!"#!"!"# $ "# '()!* '+!*, -"*!" $ "#. /01 023 43 56789:3 4 ;8< = 7 >/? 44= 7 @ 90A 98BB8: ;4B0C BD :0 E D:84F3 B8: ;4BG H ;8

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Συσχέτισης IΙ

Ανάλυση Συσχέτισης IΙ Ανάλυση Συσχέτισης IΙ Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, «Introduction to Data Mining», Addison Wesley, 2006 ΟΑλγόριθμοςFP-Growth Εξόρυξη Δεδομένων: Ακ. Έτος 2010-2011 ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā CE ietverto tēmu loks ir Ĝoti plašs: ėīmijas pamatjautājumi (pamatskolas kurss), vispārīgā ėīmija, neorganiskā ėīmija, organiskā ėīmija, ėīmija

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati 1. Fizikālo lielumu mērīšana Lai kvantitatīvi raksturotu kādu fizikālu lielumu X, to salīdzina ar tādas pašas

Διαβάστε περισσότερα

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải.

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải. Đường tròn cung dây tiếp tuyến BÀI 1 : Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : 1. AH vuông góc BC (tại F thuộc BC). 2. FA.FH

Διαβάστε περισσότερα

Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde

Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde 9. klases teorētiskie uzdevumi Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde 2012. gada 28. martā 9. klases Teorētisko uzdevumu atrisinājumi 1. uzdevums 7 punkti Molekulu skaitīšana Cik molekulu skābekļa rodas,

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

M.Jansone, J.Blūms Uzdevumi fizikā sagatavošanas kursiem

M.Jansone, J.Blūms Uzdevumi fizikā sagatavošanas kursiem DINAMIKA. Dinmik prkst pātrinājum ršnās cēloħus un plūko tā lielum un virzien noteikšns pħēmienus. Spēks (N) ir vektoriāls lielums; ts ir ėermeħu vi to dĝiħu mijiedrbībs mērs. Inerce ir ėermeħu īpšīb sglbāt

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības)

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības) atvijas Uiversitāte Fizikas u matemātikas fakutāte Fizikas oaļa Papiiājums ekciju kospektam kursam vispārīgajā fizikā ektromagētisms (eektromagētiskās iukcijas parāības) Asoc prof Aris Muižieks Noformējums

Διαβάστε περισσότερα

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια:xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΕΥΧΟΣ 8ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 701-800 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς Τσιφάκης

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων. Γιώργος Μπαλόγλου

Εξωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων. Γιώργος Μπαλόγλου Εξωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων Γιώργος Μπαλόγλου 4 η Μαθηματική Εβδομάδα, Θεσσαλονίκη, 7- Μαρτίου 0 Μνήμη Λουκά Κανάκη (95-0) υποθετικό κίνητρο: τομή δύο επιπέδων Ας θυμηθούμε ότι ένα επίπεδο E στον τρισδιάστατο

Διαβάστε περισσότερα

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atrisināt dotos sešus uzdevumus, laiks 3 stundas. Uzdevumu tēmas: 1) tests vispārīgajā ķīmijā; 2) ķīmisko reakciju kinētika;

Διαβάστε περισσότερα

!"!# ""$ %%"" %$" &" %" "!'! " #$!

!!# $ %% %$ & % !'!  #$! " "" %%"" %" &" %" " " " % ((((( ((( ((((( " %%%% & ) * ((( "* ( + ) (((( (, (() (((((* ( - )((((( )((((((& + )(((((((((( +. ) ) /(((( +( ),(, ((((((( +, 0 )/ (((((+ ++, ((((() & "( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%(

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-!  #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 361653-3617784 - Fax: 364105 e-mail : info@hms.gr, GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Interferometri

Interferometri 6..6. Interferometri Interferometri ir optiskie aparāti, ar kuriem mēra dažādus fizikālus lielumus, izmantojot gaismas interferences parādības. Plānās kārtiņās koherentie interferējošie stari atrodas relatīvi

Διαβάστε περισσότερα

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N I N F O T E K N I K V o l u m e 1 5 N o. 1 J u l i 2 0 1 4 ( 61-70) A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N N o v i

Διαβάστε περισσότερα

! "#! & "0/! ).#! 71 1&$ -+ #" &> " %+# "1 2$

! #! & 0/! ).#! 71 1&$ -+ # &>  %+# 1 2$ "#$" &""'(() *+ , -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. / 0-1 2 $1 " 1 /& 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Φροντιστήριο Κανονικές Μορφές

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Φροντιστήριο Κανονικές Μορφές ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Φροντιστήριο Κανονικές Μορφές 1 Κλειστότητα Συναρτησιακών Eξαρτήσεων: Πώς συμβολίζεται: F + Τι σημαίνει : Το ΣΥΝΟΛΟ των Σ.Ε. που μπορούν να παραχθούν από ένα σύνολο εξαρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 101-00 Αφιερωμέν σε κάθε μαθητή πυ ασχλείται ή πρόκειται να ασχληθεί με Μαθηματικύς διαγωνισμύς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 4 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 4, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

Ψηθιακά ςζηήμαηα - Διζαγωγή. ΣΔΙ Πάηπαρ, Σμήμα Ηλεκηπολογίαρ Καθ. Π. Βλασόποςλορ

Ψηθιακά ςζηήμαηα - Διζαγωγή. ΣΔΙ Πάηπαρ, Σμήμα Ηλεκηπολογίαρ Καθ. Π. Βλασόποςλορ Ψηθιακά ςζηήμαηα - Διζαγωγή Καθ. Π. Βλασόποςλορ 1 Κςκλώμαηα Γιακοπηών και Λογικέρ Πύλερ Καθ. Π. Βλασόποςλορ 2 Κςκλώμαηα Γιακοπηών και Λογικέρ Πύλερ Καθ. Π. Βλασόποςλορ 3 Κςκλώμαηα Γιακοπηών και Λογικέρ

Διαβάστε περισσότερα

PIRMĀ NODARBĪBA PIRAMĪDU ZEME

PIRMĀ NODARBĪBA PIRAMĪDU ZEME PIRMĀ NODARBĪBA PIRAMĪDU ZEME Neviens Ēģiptes apmeklētājs nevar stāvēt milzīgo Gīzas piramīdu pakājē Kairas apkārtnē un nebūt sajūsmā, aplūkojot šo milzīgo vēstures pieminekli. Kurš tās uztaisīja? Kāpēc?

Διαβάστε περισσότερα

TID Items. Τ = {t 1, t 2,.., t N } ένα σύνολο από δοσοληψίες, όπου κάθε t i είναι ένα στοιχειοσύνολο

TID Items. Τ = {t 1, t 2,.., t N } ένα σύνολο από δοσοληψίες, όπου κάθε t i είναι ένα στοιχειοσύνολο Εισαγωγή Κανόνες Συσχέτισης Ι Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, «Introduction to Data Mining», Addison Wesley, 2006 Market-Basket transactions (Το καλάθι της νοικοκυράς!)

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni Xylometazolini hydrochloridum Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Διαβάστε περισσότερα

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2)

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2) 6.4. Gaismas dispersija un absorbcija 6.4.1. Normālā un anomālā gaismas dispersija Gaismas izplatīšanās ātrums vakuumā (c = 299 792,5 ±,3 km/s) ir nemainīgs lielums, kas nav atkarīgs no viļņa garuma. Vakuumā

Διαβάστε περισσότερα

Evaluation et application de méthodes de criblage in silico

Evaluation et application de méthodes de criblage in silico Evaluation et application de méthodes de criblage in silico Hélène Guillemain To cite this version: Hélène Guillemain. Evaluation et application de méthodes de criblage in silico. Sciences agricoles. Conservatoire

Διαβάστε περισσότερα

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n Z 6 D 3 G = {a, b, c,... } G a, b G a b = c c (a b) c = a (b c) e a e = e a = a a a 1 = a 1 a = e Q = {0, ±1, ±2,..., ±n,... } m, n m+n m + 0 = m m + ( m) = 0 Z N = {a n }, n = 1, 2... N N Z N = {1, ω,

Διαβάστε περισσότερα

!!" #7 $39 %" (07) ..,..,.. $ 39. ) :. :, «(», «%», «%», «%» «%». & ,. ). & :..,. '.. ( () #*. );..,..'. + (# ).

!! #7 $39 % (07) ..,..,.. $ 39. ) :. :, «(», «%», «%», «%» «%». & ,. ). & :..,. '.. ( () #*. );..,..'. + (# ). 1 00 3 !!" 344#7 $39 %" 6181001 63(07) & : ' ( () #* ); ' + (# ) $ 39 ) : : 00 %" 6181001 63(07)!!" 344#7 «(» «%» «%» «%» «%» & ) 4 )&-%/0 +- «)» * «1» «1» «)» ) «(» «%» «%» + ) 30 «%» «%» )1+ / + : +3

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 401-500 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, «Introduction to Data Mining», Addison Wesley, 2006

Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, «Introduction to Data Mining», Addison Wesley, 2006 Κανόνες Συσχέτισης Ι Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, «Introduction to Data Mining», Addison Wesley, 2006 Εισαγωγή Market-Basket transactions (Το καλάθι της νοικοκυράς!)

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων:

Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων: Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων: Κανόνες Συσχέτισης: Μέρος Β http://delab.csd.auth.gr/~gounaris/courses/dwdm/ gounaris/courses/dwdm/ Ευχαριστίες Οι διαφάνειες του μαθήματος σε γενικές γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων

Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων Ενότητα 12: Κανόνες Συσχέτισης Μέρος B Αναστάσιος Γούναρης, Επίκουρος Καθηγητής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

{ } { / αρτιος 10} ΣΥΝΟΛΑ. N, σύνολο των φυσικών αριθμών, { 1, 2, 3, }

{ } { / αρτιος 10} ΣΥΝΟΛΑ. N, σύνολο των φυσικών αριθμών, { 1, 2, 3, } ΣΥΝΟΛΑ Ένα σύνολο είναι µία συλλογή διακεκριµένων αντικειµένων, τα δε αντικείµενά του οµάζονται στοιχεία του συνόλου. Γράφουµε S { a, b, } =, όταν θέλουμε να δηλώσουµε ότι το σύνολο που ονοµάζεται είναι

Διαβάστε περισσότερα

! " #! $ %! & & $ &%!

!  #! $ %! & & $ &%! !" #! $ %!&&$&%! ! ' ( ')&!&*( & )+,-&.,//0 1 23+ -4&5,//0 )6+ )&!&*( '(7-&8 )&!&9!':(7,&8 )&!&2!'1;

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE RAJONA OLIMPIĀDES UZDEVUMI 9. KLASE

LATVIJAS NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE RAJONA OLIMPIĀDES UZDEVUMI 9. KLASE 9 LATVIJAS NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE 50 2009 RAJONA OLIMPIĀDES UZDEVUMI 9. KLASE Rajona olimpiādes uzdevumi 2009 9. KLASE 9. KLASE Rajona olimpiādes uzdevumi 2009 Salasāmā rokrakstā atrisināt tālāk dotos

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

Kā radās Saules sistēma?

Kā radās Saules sistēma? 9. VISUMS UN DAĻIŅAS Kā radās Saules sistēma? Planētas un zvaigznes Galaktikas un Visums Visuma evolūcija. Habla likums Zvaigžņu evolūcija Visuma apgūšanas perspektīvas Lielu ātrumu un enerģiju fizika

Διαβάστε περισσότερα

Λύση Για να είναι αντιστρέψιμος θα πρέπει η ορίζουσα του πίνακα να είναι διάφορη του μηδενός =

Λύση Για να είναι αντιστρέψιμος θα πρέπει η ορίζουσα του πίνακα να είναι διάφορη του μηδενός = 7. Άσκηση 1 2 1 Εστω ο πίνακας A = 1 3 2. Να δειχθεί ότι ο πίνακας είναι αντιστρέψιμοςκαιστησυνέχειαναυπολογιστείοαντίστροφος. 1 0 1 Για να είναι αντιστρέψιμος θα πρέπει η ορίζουσα του πίνακα να είναι

Διαβάστε περισσότερα

0 1 D5 # 01 &->(!* " #1(?B G 0 "507> 1 GH// 1 #3 9 1 " ## " 5CJ C " 50

0 1 D5 # 01 &->(!*  #1(?B G 0 507> 1 GH// 1 #3 9 1  ##  5CJ C  50 !$$ !! $ ' (( ) * ( + $ '!, - (())!*'! -!+ - / (())!* - ),!-* + ' 6 / 9 *, 78) ++)!*! φ( 9 $ * )) 8!' ) ;< 0 = ;

Διαβάστε περισσότερα

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI 4. APGAISMJUMS UN ATTĒLI ptisko mikroskopu vēsture un nākotne Gaismas avota stiprums. Gaismas plūsma Apgaismojums Elektriskie gaismas avoti. Apgaismojums darba vietā Ēnas. Aptumsumi Attēla veidošanās.

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

&,'-- #-" > #'$,"/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'"$8 ''#"&$'!&0-##-""#;-# B

&,'-- #- > #'$,/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'$8 ''#&$'!&0-##-#;-# B !"#"# $%"&$' ('#')#''$# * +,-""&$'.-,-"#!&"!##/'#')#''$# ** '$#/0'!0#'&!0"#"/#0"## * 1--'/''00#&'232232223#24 *5 ##-'"-&1-$6'#76#!$#0"$8&9-1$" * '$#&$'!&&1:"-#;6"/'-#

Διαβάστε περισσότερα

AE F F E C F E D ABC D

AE F F E C F E D ABC D AEFFECFED CB BC EFEFFEEEEE BFCEBFE ABCD ABCDEFCE CCAABCDEFCE DA EFF EFF EFEFFF EFF EFF EF F EF F EFF EFF EF CCAABCDEFCE A FCF FBF FEBF F FB FA ABCDBEFFBA FCFDBABCCB ABBFCFFDABCCB ABCD ABCDEFCE CCAABCDEFCE

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, «Introduction to Data Mining», Addison Wesley, 2006

Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, «Introduction to Data Mining», Addison Wesley, 2006 Ανάλυση Συσχέτισης Ι Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, «Introduction to Data Mining», Addison Wesley, 2006 Εισαγωγή Market Basket transactions (Το καλάθι της νοικοκυράς!)

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική Διπλωματική Εργασία ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ. Νίκη Κουππή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Ατομική Διπλωματική Εργασία ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ. Νίκη Κουππή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ατομική Διπλωματική Εργασία ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Νίκη Κουππή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μάιος 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Χεμερινό εξάμηνο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Χεμερινό εξάμηνο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Χεμερινό εξάμηνο 2006-07 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1 ΔΕΥΤΕΡΑ, 9-10-06, 11-13. ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ. Θεώρημα 1. Το άθροισμα των γωνιών τριγώνου είναι ίσο με 180 o. Θεώρημα 2. Κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων

Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων Ενότητα 11: Κανόνες Συσχέτισης Μέρος Α Αναστάσιος Γούναρης, Επίκουρος Καθηγητής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

f : G G G = 7 12 = 5 / N. x 2 +1 (x y) z = (x+y+xy) z = x+y+xy+z+(x+y+xy)z = x+y+z+xy+yz+xz+xyz.

f : G G G = 7 12 = 5 / N. x 2 +1 (x y) z = (x+y+xy) z = x+y+xy+z+(x+y+xy)z = x+y+z+xy+yz+xz+xyz. Σ.Παπαδόπουλος 1 1 Βασικές έννοιες ομάδας Εστω G ένα σύνολο με G. Μία πράξη στο G είναι μία συνάρτηση f : G G G. Αντί f(x, y) γράφουμε x y και αν δεν υπάρχει περίπτωση σύγχυσης xy. Είναι φανερό ότι σε

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mthemtic.gr. Η επιλογή και η φροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mthemtic.gr. Μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΕΥΧΟΣ 6ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 501-600 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...

SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana... 1 SKICE. VĪTNE SATURS Ievads... 2 Tēmas mērķi... 2 1. Skice...2 1.1. Skices izpildīšanas secība...2 1.2. Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...5 2. Vītne...7 2.1. Vītņu veidi un to apzīmējumi...10 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 212-213 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 1 ο Α. Να αποδείξετε ότι κάθε σημείο της διχοτόμου μιας γωνίας ισαπέχει

Διαβάστε περισσότερα

Matemātiskās statistikas pamatjēdzieni

Matemātiskās statistikas pamatjēdzieni Matemātskās statstkas pamatjēdze Uzskatīsm, ka ξ - gadījuma lelums, kas apraksta pētāmā objekta uzvedību (rādītāj par veu, va varākām objekta pazīmēm ). Gadījuma lelums ξ peņem vērtības o kādas kopas X.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mathematica.gr. Η επιλογή και η ϕροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mathematica.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby Gradual diversions of the Rio Pastaza in the Ecuadorian piedmont of the Andes from 1906 to 2008: role of tectonics, alluvial fan aggradation and ENSO events Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude

Διαβάστε περισσότερα

5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI

5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI WWW.BIOSAN.LV 5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI Atrisināt tālāk dotos uzdevumus un atbildes ierakstīt MS Word atbilžu datnē, ko kā pievienoto dokumentu

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums 3.. Līdzstrāva Šajā nodaļā aplūkosim elektrisko strāvu raksturojošos pamatlielumus un pamatlikumus. Nodaļas sākumā formulēsim šos likumus, balstoties uz elektriskās strāvas parādības novērojumiem. Nodaļas

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 34 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 4 Μαρτίου 2017

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 34 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 4 Μαρτίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 6 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 36653-367784 - Fax: 3645 e-mail : ifo@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Paepistimiou (Εleftheriou Veizelou)

Διαβάστε περισσότερα

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar likumu (tās piekopšanai nepieciešama licence un reģistrēšanās).

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006)

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei Atrisināt tālāk dotos 6 uzdevumus! Risinājumā parādīt arī visus aprēķinus! Rakstīt glītā, salasāmā rokrakstā! Uz risinājumu

Διαβάστε περισσότερα