Aλγεβρα A λυκείου B Τομος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aλγεβρα A λυκείου B Τομος"

Transcript

1 Aλγ ε β ρ α A υ κ ε ί ο υ B Τό μ ο ς

2 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ειρά: Γενικό ύκειο, Θετικές Επιστήμες Άλγεβρα Α υκείου, Β Τόμος Παναγιώτης Γριμανέλλης Εξώφυλλο: Γεωργία αμπροπούλου τοιχειοθεσία-σελιδοποίηση: Δημήτρης Κάπος Υπεύθυνος έκδοσης: Αποστόλης Αντωνόπουλος συγγραφέα: Copyright 2012 ΕΚΔΟΕΙ ΠΟΥΚΑΜΙΑ, Παναγιώτης Γριμανέλλης για την ελληνική γλώσσα σε όλο τον κόσμο ISBN: SET: Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο, μέσο και μέθοδο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, μετάφραση, διασκευή, θέση σε κυκλοφορία, παρουσίαση, διανομή και η εν γένει πάσης φύσεως χρήση και εκμετάλλευση του παρόντος έργου στο σύνολό του ή τμηματικά, καθώς και της ολικής αισθητικής εμφάνισης του βιβλίου (στοιχειοθεσίας, σελιδοποίησης κ.λπ.) και του εξωφύλλου του, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπάρχουσας νομοθεσίας περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων περιλαμβανομένων και των σχετικών διεθνών συμβάσεων. ωτήρος και Αλκιβιάδου 12, Τ.Κ Πειραιάς τηλ.: , fax: url:

3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΡΙΜΑΝΕΗ υνεργασία: Βασιλική Γριμανέλλη Aλγ ε β ρ α A υ κ ε ί ο υ B Τό μ ο ς

4

5 την Άννα

6

7 Πρό λ ο γ ο ς Η σύνταξη του παρόντος βιβλίου υπαγορεύτηκε από την έκδοση του νέου σχολικού εγχειριδίου για το μάθημα της Άλγεβρας Α υκείου. Ανταποκρίνεται πλήρως στη δομή και τη διδακτέα ύλη του σχολικού βιβλίου και αποτελεί ένα λειτουργικό διδακτικό βοήθημα τόσο για το μαθητή όσο και για το διδάσκοντα. Η δομή κάθε ενότητας ακολουθεί την εξής μορφή: Αρχικά, γίνεται σύντομη αναφορά στο στόχο της ενότητας και, στη συνέχεια, παρουσιάζεται η αντίστοιχη θεωρία στη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητά της και με αρκετές επισημάνσεις-σχόλια, όπου κρίνεται απαραίτητο. Ακολουθούν ασκήσεις κατανόησης βασικών εννοιών της θεωρίας (σωστού-λάθους, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού, αντιστοίχισης). τη συνέχεια υπάρχουν λυμένες ασκήσεις για εμπέδωση και εξοικείωση με την ύλη της ενότητας. Για την ουσιαστική και σε βάθος κατανόηση παρατίθενται ασκήσεις αυξημένου βαθμού δυσκολίας (σύνθετες), ενώ όπου θεωρούμε αναγκαίο δίνονται μεθοδολογικά σχόλια και υπενθυμίζονται έννοιες από τη θεωρία. Η ενότητα κλείνει με τις προτεινόμενες προς επίλυση ασκήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας, ενώ προτείνονται κριτήρια αξιολόγησης όπου θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί ένας γνωστικός κύκλος. Μετά την ολοκλήρωση των ενοτήτων, ο αναγνώστης μπορεί να βρει γενικές ασκήσεις για επανάληψη που καλύπτουν όλη την ύλη της Α υκείου. το τέλος του βιβλίου υπάρχουν απαντήσεις-υποδείξεις των προτεινόμενων προς επίλυση ασκήσεων καθώς και των κριτηρίων αξιολόγησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γεωργία αμπροπούλου και τον Αποστόλη Αντωνόπουλο από τις Εκδόσεις Πουκαμισάς για την ολοκλήρωση του παρόντος βιβλίου. Κλείνοντας, ευχαριστώ θερμά τη Βασιλική Γριμανέλλη για τη συμμετοχή της και την πολύτιμη βοήθειά της στη συγγραφή του έργου. Παναγιώτης Γριμανέλλης

8

9 Πε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΑΝΙΩΕΙ 19. ΟΙ ΑΝΙΩΕΙ αx + β > 0 και αx + β < ΑΝΙΩΕΙ ME ΑΠΟΥΤΕ ΤΙΜΕ ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΟΓΗΗ ΜΟΡΦΕ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ ΠΡΟΗΜΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ αx² + βx + γ, α ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΟΓΗΗ ΑΝΙΩΕΙ ΤΗ ΜΟΡΦΗ Α(x) Ŕ Β(x) Ŕ Ŕ Φ(x) < Α(x) > 0 και Β(x) < > ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΟΓΗΗ ΠΡΟΟΔΟΙ 24. ΑΚΟΟΥΘΙΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΟΓΗΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΟΓΗΗ ΑΝΑΤΟΚΙΜΟ ΙΕ ΚΑΤΑΘΕΕΙ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΤΩΝ ΥΝΑΡΤΗΕΩΝ 28. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗ ΥΝΑΡΤΗΗ ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΟΓΗΗ ΚΑΡΤΕΙΑΝΕ ΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕ ΑΠΟΤΑΗ ΔΥΟ ΗΜΕΙΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΗ ΥΝΑΡΤΗΗ Η ΥΝΑΡΤΗΗ f(x) = αx + β ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΟΓΗΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΗ ΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΗ ΜΙΑ ΥΝΑΡΤΗΗ ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΥΝΑΡΤΗΗ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΥΝΑΡΤΗΗ ΥΜΜΕΤΡΙΕ ΥΝΑΡΤΗΗ ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΟΓΗΗ ΜΕΕΤΗ ΒΑΙΚΩΝ ΥΝΑΡΤΗΕΩΝ 6. ΜΕΕΤΗ ΤΩΝ ΥΝΑΡΤΗΕΩΝ f(x) = αx 2 και f(x) = αx, α ΜΕΕΤΗ ΤΗ ΥΝΑΡΤΗΗ f(x) = α x, α ΜΕΕΤΗ ΤΗ ΥΝΑΡΤΗΗ f(x) = αx² + βx + γ, α ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΟΓΗΗ ΑΚΗΕΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΕΙ-ΥΠΟΔΕΙΞΕΙ...

10

11 19 ΟΙ ΑΝΙΩΕΙ αx + β > 0 και αx + β < 0 τόχος Να γνωρίζουν οι μαθητές: 99 να επιλύουν ανισώσεις της μορφής αx + β > 0 και αx + β < 0, 99 να γράφουν τις λύσεις των ανισώσεων αυτών σε μορφή διαστημάτων, 99 να βρίσκουν τις κοινές λύσεις δύο ή περισσοτέρων ανισώσεων. ΕΙΑΓΩΓΗ Κάθε ανίσωση που έχει τη μορφή αx + β > 0 ή αx + β < 0, όπου α, β είναι σταθεροί αριθμοί, ονομάζεται ανίσωση πρώτου βαθμού με άγνωστο το x. Οι τιμές του x που επαληθεύουν μια ανίσωση ονομάζονται λύσεις της ανίσωσης. Επίλυση μιας ανίσωσης είναι η διαδικασία με την οποία βρίσκουμε τις λύσεις της. ΕΠΙΥΗ ΤΗ ΑΝΙΩΗ αx + β > 0 Έχουμε: αx + β > 0 αx + β + ( β) > 0 + ( β) αx + 0 > β αx > β Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις: i) Αν α > 0, τότε: αx > β αx α > β α x > β α ii) Αν α < 0, τότε: αx > β αx α < β α x < β α iii) Αν α = 0, τότε η ανίσωση γίνεται 0x > β, η οποία: αληθεύει για κάθε τιμή του x, αν είναι β > 0, ενώ είναι αδύνατη, αν είναι β 0. ΕΚΔΟΕΙ ΠΟΥΚΑΜΙΑ 11

12 ΑΝΙΩΕΙ ΑΚΗΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΗ ΒΑΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ Α. ΑΚΗΕΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΩΤΟ-ΑΘΟ» Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, σημειώνοντας x στην ένδειξη (ωστό) ή (άθος). 1. Η ανίσωση αx > β, με α > 0, αληθεύει για κάθε x > β α. 2. Η ανίσωση αx < β, με α < 0, αληθεύει για κάθε x > β α.. Η ανίσωση αx < 0, με α < 0, αληθεύει για κάθε x < Η ανίσωση αx 0, με α > 0, αληθεύει για κάθε x Αν α < 0, οι λύσεις της ανίσωσης αx β γράφονται υπό μορφή διαστήματος με (, β α ]. 6. Η ανίσωση 0x < 5 αληθεύει για κάθε x. 7. Η ανίσωση 0x > 4 αληθεύει για κάθε x. 8. Η ανίσωση 0x > 2 είναι αδύνατη. 9. Η ανίσωση 0x < 1 είναι αδύνατη. 10. Αν α 2 και α < 6, τότε γράφουμε 2 α < Οι ανισώσεις l < x < 5 και 1 x < 6 συναληθεύουν όταν 1 x < 5. Β. ΑΚΗΕΙ ΠΟΑΠΗ ΕΠΙΟΓΗ Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο μικρότερος ακέραιος αριθμός x, για τον οποίο ισχύει 2x 8 0, είναι: Α: x = Β: x = 4 Γ: x = 4 Δ: x = 5 Ε: x = 2. Ο μικρότερος ακέραιος αριθμός x, για τον οποίο ισχύει x 5 0, είναι: Α: x = Β: x = 2 Γ: x = 1 Δ: x = 2 Ε: x =. Ο μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός x, για τον οποίο ισχύει 4x , είναι: Α: x = 4 Β: x = 4 Γ: x = 5 Δ: x = 5 Ε: x = 12 ΕΚΔΟΕΙ ΠΟΥΚΑΜΙΑ

13 19. ΟΙ ΑΝΙΩΕΙ αx + β > 0 και αx + β < 0 4. Ο μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός x, για τον οποίο ισχύει 4x 17 0, είναι: Α: x = 5 Β: x = 4 Γ: x = Δ: x = 4 Ε: x = 5. Οι ανισώσεις 2x 0 και 2x > 2 συναληθεύουν για κάθε πραγματικό αριθμό x με: Α: x 1 Β: l < x < 1 Γ: x < 1 και x 0 Δ: 1 < x 0 Ε: 1 x < 0 ΑΚΗΕΙ ΕΜΠΕΔΩΗ 19.1 Να λύσετε τις ανισώσεις: i) 1 2x x > x ii) 2x x 1 4 > 5x iii) 6x x > 0 ύση i) Έχουμε: 1 2x x > x x 6x > 6 x (1 2x) 6x > 2(x 2) 5 2 4x 6x > 6x 4 5 4x 6x 6x > x > 11 x < Άρα η ανίσωση αληθεύει για κάθε πραγματικό αριθμό x, με x < 16 11, δηλαδή για x (, ). ii) Έχουμε: 2x x 4 1 > 5x x 12 x 4 1 > 12 5x (2x ) (x 1) > 5x + 7 8x 12 x + > 5x +7 Άρα η ανίσωση είναι αδύνατη. 8x x 5x > x > 16 Επίλυση της ανίσωσης αx > β β 99 Αν α > 0, τότε x > α. β 99 Αν α < 0, τότε x < α. 99 Αν α = 0 και β 0, η ανίσωση είναι αδύνατη. 99 Αν α = 0 και β < 0, η ανίσωση αληθεύει για κάθε τιμή του x. ΕΚΔΟΕΙ ΠΟΥΚΑΜΙΑ 1

14 ΑΝΙΩΕΙ iii) Έχουμε: 6x x > 0 6 6x x > 0 2(6x + 1) + ( 4x) 7 > 0 12x x 7 > 0 12x 12x > x > 4 Άρα η ανίσωση αληθεύει για κάθε πραγματικό αριθμό x i) Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων: 1 2 x x (1) και 2(x 2) + 2 < 7 6 x (2) ii) Να βρείτε τις κοινές ακέραιες λύσεις των ανισώσεων (1) και (2) του προηγούμενου ερωτήματος. ύση i) Επιλύουμε καθεμία από τις ανισώσεις χωριστά. Έτσι έχουμε: (1) x x x + 8 x x x 10 8 x 2 Άρα η ανίσωση (1) αληθεύει για κάθε πραγματικό αριθμό x 2. (2) 6 2(x 2) < x 12(x 2) + 4 < 7x 12x < 7x 12x 7x < x < 20 x < 20 5 x < 4 Άρα, η ανίσωση (2) αληθεύει για κάθε πραγματικό αριθμό x < 4. Επομένως, οι παραπάνω ανισώσεις συναληθεύουν για κάθε τιμή του x που ικανοποιεί συγχρόνως τις x 2 και x < 4, δηλαδή για κάθε x με 2 x < 4. x 2 4 x Εύρεση κοινών λύσεων ανισώσεων Για να βρούμε τις κοινές λύσεις δύο ή περισσότερων ανισώσεων εργαζόμαστε ως εξής: Επιλύουμε καθεμία από τις ανισώσεις χωριστά. Παριστάνουμε τις λύσεις των ανισώσεων στον άξονα των πραγματικών αριθμών και έτσι βρίσκουμε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων. ii) όγω του προηγούμενου ερωτήματος, οι κοινές ακέραιες λύσεις των ανισώσεων (1) και (2) είναι οι αριθμοί 2 και. 14 ΕΚΔΟΕΙ ΠΟΥΚΑΜΙΑ

15 19. ΟΙ ΑΝΙΩΕΙ αx + β > 0 και αx + β < 0 ΥΝΘΕΤΕ ΑΚΗΕΙ 19. Δίνεται η παράσταση Α = x 2. Να βρείτε τις τιμές του x ώστε η παράσταση Α να παίρνει: i) το πολύ την τιμή 1 ii) τουλάχιστον την τιμή 19 iii) τουλάχιστον την τιμή 7 και το πολύ την τιμή 16 ύση i) Έχουμε: Α 1 x 2 1 x x 15 x 5 Άρα, η παράσταση Α παίρνει το πολύ την τιμή 1 για κάθε πραγματικό αριθμό x, με x 5, δηλαδή για x (, 5]. ii) Έχουμε: Α 19 x 2 19 x x 21 x 7 Άρα, η παράσταση Α παίρνει τουλάχιστον την τιμή 19 για κάθε πραγματικό αριθμό x, με x 7, δηλαδή για x [7, + ). χόλιο Η έκφραση «η παράσταση Α παίρνει το πολύ την τιμή β» μαθηματικά γράφεται Α β. Η έκφραση «η παράσταση Α παίρνει τουλάχιστον την τιμή α» μαθηματικά γράφεται Α α. Η έκφραση «η παράσταση Α παίρνει τουλάχιστον την τιμή α και το πολύ την τιμή β» μαθηματικά γράφεται α Α β. iii) Έχουμε: 7 Α 16 7 x x x 18 x 6 Άρα, η παράσταση Α παίρνει τουλάχιστον την τιμή 7 και το πολύ την τιμή 16 για κάθε πραγματικό αριθμό x, με x 6, δηλαδή για x [, 6] Να βρείτε τις τιμές του λ, ώστε η μοναδική λύση της εξίσωσης 5x 2λ = 1 + (x + λ) να παίρνει τουλάχιστον την τιμή 8. ύση Επιλύουμε την εξίσωση 5x 2λ = 1 + (x + λ). Έτσι έχουμε: 5x 2λ = 1 + (x + λ) 5x 2λ = 1 + x + λ 5x x = λ + 2λ + 1 2x = 5λ + 1 x = 5λ ΕΚΔΟΕΙ ΠΟΥΚΑΜΙΑ 15

16 ΑΝΙΩΕΙ 5λ + 1 Επειδή η μοναδική λύση x = 2 παίρνει τουλάχιστον την τιμή 8, έχουμε: 5λ λ λ 15 λ Άρα, η μοναδική λύση της εξίσωσης παίρνει τουλάχιστον την τιμή 8, για κάθε πραγματικό αριθμό λ, με λ, δηλαδή για λ [, + ) Να βρείτε τις τιμές του λ, ώστε η μοναδική λύση της εξίσωσης (x + 1) λ = 5 να περιέχεται στο διάστημα [ 1, 2). ύση Έχουμε: (x + 1) λ = 5 x + λ = 5 x = λ + 5 x = λ + 2 x = λ + 2 λ + 2 Επειδή η λύση x = περιέχεται στο διάστημα [ 1, 2), έχουμε: 1 λ + 2 < 2 1 λ + 2 < 2 λ + 2 < 6 2 λ < λ < 4 Άρα, η μοναδική λύση της εξίσωσης περιέχεται στο διάστημα [ 1, 2) για κάθε πραγματικό αριθμό λ, με 5 λ < 4, δηλαδή για λ [ 5, 4) Να λύσετε την ανίσωση λ(x 2) < λ. ύση Έχουμε: λ (x 2) < λ λx 2λ < λ λx < λ + (1) Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις: Αν λ > 0, τότε: (1) x < λ + λ Άρα, η ανίσωση αληθεύει για κάθε πραγματικό αριθμό x, με x < λ + λ Αν λ < 0, τότε: (1) x > λ + λ Άρα, η ανίσωση αληθεύει για κάθε πραγματικό αριθμό x, με x > λ + λ Αν λ = 0, τότε: (1) 0x < που αληθεύει για κάθε πραγματικό αριθμό x. 16 ΕΚΔΟΕΙ ΠΟΥΚΑΜΙΑ

μαθηματικά β γυμνασίου

μαθηματικά β γυμνασίου μαθηματικά β γυμνασίου Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή ενός εκ των συγγραφέων Σειρά: Γυμνάσιο, Θετικές Επιστήμες Μαθηματικά Β Γυμνασίου, Βασίλης Διολίτσης Ιωάννα Κοσκινά Νικολέττα Μπάκου Θεώρηση Κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ΦΥΣΙΚΗ Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Γενικό Λύκειο Θετικές Επιστήμες Φυσική Γ Λυκείου Θετική Τεχνολογική Κατεύθυνση Αναστασία Αγιαννιωτάκη Μάρκος Άρχων Υπεύθυνος Έκδοσης: Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. β τόμος. αρχές. οικονομικής. θεωρίας Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. β τόμος. αρχές. οικονομικής. θεωρίας Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ β τόμος αρχές οικονομικής θεωρίας Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Γενικό Λύκειο - Οικονομικές Επιστήμες Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Γ Λυκείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Εκπαιδευση Σχολικά βοηθήματα (για το Λύκειο) Πλάτωνος Πρωταγόρας Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ τη ΘΕΩΡΙΑ με τις απαραίτητες διευκρινήσεις ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών των Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2013-14 Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1998 Ομάδα Σύνταξης Συντονιστές: Κοθάλη - Κολοκούρη Ευπραξία, Σχολική Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και λύσεις των ασκήσεων της Τράπεζας Θεμάτων στην Άλγεβρα Α ΓΕΛ

Εκφωνήσεις και λύσεις των ασκήσεων της Τράπεζας Θεμάτων στην Άλγεβρα Α ΓΕΛ Κοίταξε τις µεθόδους, τις λυµένες ασκήσεις και τις ασκήσεις προς λύση των ενοτήτων 6, 7 του βοηθήµατος Μεθοδολογία Άλγεβρας και Στοιχείων Πιθανοτήτων Α Γενικού Λυκείου των Ευσταθίου Μ. και Πρωτοπαπά Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ www.pe03.gr. didefth.gr

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ www.pe03.gr. didefth.gr . ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ www.pe03.gr. Δημήτριος Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας www.pe03.gr ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο οδηγός αυτός απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Γενικό Λύκειο, Θεωρητικές Επιστήμες Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία, Γ Λυκείου, Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

II. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

II. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ II. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Δημήτρης Μπουνάκης Σχ. Σύμβουλος Μαθηματικών dimitrmp@sch.gr Ηράκλειο, Οκτώβριος 010 ΘΕΜΑ: «ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός Αγαπητοί μαθητές. αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα βοήθημα στην ύλη της Άλγεβρας Α Λυκείου, που είναι ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Σειρά: Γενικό Λύκειο, Θεωρητικές Επιστήμες Αριστοτέλης, Πολιτικὰ, Γ Λυκείου, Θεωρητική Κατεύθυνση Παναγιώτης Τζιτζικάκης Επιμέλεια κειμένου-διόρθωση:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Μονοτονία Συνάρτησης Tζουβάλης Αθανάσιος Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Περιεχόμενα Μονοτονία συνάρτησης... Λυμένα παραδείγματα...

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Κωνσταντίνος Παπασταματίου Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Συνοπτική Θεωρία Μεθοδολογίες Λυμένα Παραδείγματα Επιμέλεια: Μαθηματικός Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ. Καρτάλη 8 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 2008

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 2008 ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 008 Κάθε γνήσιο αντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογραφή του συγγραφέα Γενική επιμέλεια : Στράτης Αντωνέας Copyright : Στράτης Αντωνέας e-mail: stranton@otenet.gr Τηλέφωνα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

εξισώσεις-ανισώσεις Μαθηματικά α λυκείου Φροντιστήρια Μ.Ε. ΠΑΙΔΕΙΑ σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες

εξισώσεις-ανισώσεις Μαθηματικά α λυκείου Φροντιστήρια Μ.Ε. ΠΑΙΔΕΙΑ σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες Με τον διεθνή όρο φράκταλ (fractal, ελλ. μορφόκλασμα ή μορφοκλασματικό σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες ονομάζεται ένα γεωμετρικό σχήμα που επαναλαμβάνεται αυτούσιο σε άπειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ιστορία ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Γενικό Λύκειο Θεωρητικές Επιστήμες Iστορία Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση Δημήτρης Μαλέσης Υπεύθυνος Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Οι απαντήσεις και οι λύσεις είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των συνεργατών του δικτυακού τόπου http://lisari.blogspot.gr

Οι απαντήσεις και οι λύσεις είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των συνεργατών του δικτυακού τόπου http://lisari.blogspot.gr Οι απαντήσεις και οι λύσεις είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των συνεργατών του δικτυακού τόπου http://lisari.blogspot.gr 1η έκδοση: 30 11 014 (συνεχής ανανέωση) Το βιβλίο διατίθεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΕΠΕ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ.2.Α ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Δημητρίου Γ. Κούρτη ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Επιστημονικές Εκδόσεις Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αφαίρεση και Γενίκευση στα Μαθηματικά

Αφαίρεση και Γενίκευση στα Μαθηματικά 1 Αφαίρεση και Γενίκευση στα Μαθηματικά Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ3 www.p-theodoropoulos.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή εξετάζεται εντός του πλαισίου της Διδακτικής των

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κεφάλαιο ο : Κωνικές Τομές Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ένας κύκλος ορίζεται αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημήτρης Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Λαμία, 19 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 317. Προς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημήτρης Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Λαμία, 19 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 317. Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημήτρης Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Λαμία, 13 Μαΐου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 339. Προς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημήτρης Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Λαμία, 13 Μαΐου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 339. Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Φυσική Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα