Κωνσταντίνος Τούτουζας Ά Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωνσταντίνος Τούτουζας Ά Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο"

Transcript

1 Κωνσταντίνος Τούτουζας Ά Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο

2 Επιδηµιολογία Στεφανιαία νόσος Οξέα στεφανιαία σύνδροµα PCI Περιφερική αρτηριοπάθεια

3 Percent of Total Population CAD 59.3% 8.4% 1.6% PAD 12.2% Risk Factors Only = 18.3% Cerebrovascular Disease 1.2% 16.6% Patients with cerebrovascular disease = 27.8% of the REACH Registry population Of the total CVD population: 71% had a stroke 51% had a TIA 20% had both Bhatt DL. JAMA 2006

4

5 Αντιαιµοπεταλιακή αγωγή: ιαφορές στον µηχανισµό δράσης µεταξύ Ασπιρίνης και Κλοπιδογρέλης ΚΛΟΠΙ ΟΓΡΕΛΗ C ADP ADP GPllb/llla (Υποδοχέας ινωδογόνου) ΑΣΟ Ενεργοποίηση COX Κολλαγόνο θροµβίνη TXA2 COX (κυκλο-οξυγενάση) ADP (διφωσφορική αδενοσίνη) TXA2 (θροµβοξάνη A2) TXA 2 Jarvis B, Simpson K. Drugs 2000; 60:

6 ΘΕΙÏΚΗ ΚΛΟΠΙ ΟΓΡΕΛΗ Η Όξινη Θειϊκή Κλοπιδογρέλη επιλέχθηκε ανάµεσα σε διαφορετικά υπό εξέλιξη µόρια, ώστε να διαθέτει ιδανική ισορροπία αποτελεσµατικότητας και ασφάλειας Όπως ρητά αναφέρεται στην πατέντα Sanofi SA: US (1985) &US (1989) που είναι σε ισχύ στην Ελλάδα έως 16 Φεβρ. 2013, «το Plavix αποτελεί όξινο θειϊκό άλας του d-εναντιοµερούς της ουσίας PCR 4099, όπως oνοµαζόταν σε µελέτες από τη Sanofi» 1 Το d-εναντιοµερές της Κλοπιδογρέλης (SR 25989) χρειάζεται να µεταβολισθεί in vivo για να εκδηλώσει την αντιαιµοπεταλική δράση 2-3 Απόσπασμα από PHARMEUROPA Vol. 21, No. 3, July KS Bhukhanwala et al. Expert Opinion Ther. Patents, 2006; 16 (12): Herbert JM et al. Cardiovascular Drug Res, 1993; 11: Savi P et al. Clin Appl Thrombosis Haemostasis, 1996; 2: 35-42

7 Στην Ελληνική Αγορά, κυκλοφόρησαν πρόσφατα σκευάσµατα Βεσυλικής Κλοπιδογρέλης Περιορισµένες ενδείξεις : Μόνο ως ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ σε ασθενείς µε ιστορικό ΟΕΜ / ΑΕΕ και εγκατεστηµένη ΠΑΝ εν ενδείκνυνται για τη ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΣΥΝ ΡΟΜΩΝ Απουσία καταγεγραµµένης κλινικής εµπειρίας Η Όξινη Θειϊκή Κλοπιδογρέλη έχει χορηγηθεί σε περισσότερους από 100 εκατοµµύρια ασθενείς παγκοσµίως, έχοντας εγκεκριµένες ενδείξεις σε ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ Απουσία Τεκµηρίωσης σε Κλινικές Μελέτες Βεσυλική Κλοπιδογρέλη : µόνο περιορισµένες µελέτες Βιοϊσοδυναµίας σε υγιείς εθελοντές Όξινη Θειϊκή Κλοπιδογρέλη : > ασθενείς σε µελέτες

8 Συµπεράσµατα για τους Κλινικούς Ιατρούς Πριν την χρήση διαφορετικών αλάτων κλοπιδογρέλης απαιτούνται περαιτέρω φαρµακοκινητικά, φαρµακοδυναµικά και κλινικά δεδοµένα : Μέτρηση του Ενεργού Μεταβολίτη Έλεγχος και παρακολούθηση της λειτουργικότητας των αιµοπεταλίων σε ασθενείς που λαµβάνουν ήδη αγωγή µε άλλο άλας κλοπιδογρέλης Φαρµακοκινητικά δεδοµένα σε ηλικιωµένους και γυναίκες και σε ασθενείς οι οποίοι λαµβάνουν συνδυαστική αγωγή µε ΑΣΟ ή άλλα σκευάσµατα : ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ Πριν την έγκριση για συγχορήγηση µε το ΑΣΟ σε Οξέα Περιστατικά, κλινικά δεδοµένα αποτελεσµατικότητας και ασφάλειας θεωρούνται απαραίτητα.

9 Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, Παροδικό Ισχαιµικό Επεισόδιο CHARISMA CAPRIE MATCH ACTIVE CARESS CASTIA Οξύ Έµφραγµα Μυοκαρδίου, Ασταθής Στηθάγχη, Ιστορικό ΟΕΜ, PCI (µε ή χωρίς τοποθέτηση stent), Κολπική Μαρµαρυγή CHARISMA CAPRIE ACTIVE COMMIT CLARITY CURE 2 CLASSICS 3 CREDO 4 CURRENT Περιφερική Αρτηριακή Νόσος CHARISMA CAPRIE CASPAR

10 Εισαγωγή Στεφανιαία νόσος Οξέα στεφανιαία σύνδροµα PCI

11 Τύπος % odds reduction Οξύ έµφραγµα µυοκαρδίου Οξύ ΑΕΕ Ιστορικό ΟΕΜ Ιστορικό ΑΕΕ/παροδικού ΑΕΕ Άλλη καρδιαγγειακή νόσος Στεφανιαία νόσος ΠΑΝ (e.g. ιαλ. χωλότητα) Εµβολική νόσος (e.g. Κολπική µαρµαρυγή) Άλλη (e.g. Σακχ. διαβήτης) Σύνολο µελετών 22% ± Αντι-αιµοπεταλιακά Οµάδα ελέγχου Antithrombotic Trialists Collaboration. BMJ 2002; 324:

12 Συνολικό Ποσοστό Συµβαµάτων (%) Mέση διάρκεια αγωγής και παρακολούθησης = 1.91 έτη Ασπιρίνη (AΣΟ) 5.83% 5.32% Κλοπιδογρέλη AΣΟ Κλοπιδογρέλη 8.7% Συνολική Μείωση Σχετικού Κινδύνου (P = 0.045) (Αριθµός Ασθενών που συµπεριλήφθηκαν στη µελέτη N=19,185) Μήνες Παρακολούθησης (Follow Up) CAPRIE Steering Committee. Lancet 1996; 348:

13 Yusuf S et al., Circulation 2003; 107:966107:

14

15 Patients with endpoint (%) Placebo (14.1%) Clopidogrel (11.6%) OR: 20% p= Time (days) Sabatine M et al. New Engl J Med 2005; 352:

16 Απόφραξη αρτηρίας, Θάνατος, ΕΜ (%) % Odds reduction 15,0% n=1752 Κλοπιδογρέλη Φ 300mg + Σ 75 mg 21.7% n=1739 Χωρίς Κλοπιδογρέλη Odds ratio = 0.64 (95% CI ) p = Υπεροχή Κλοπιδογρέλης Χωρίς Κλοπιδογρέλη Sabatine MS et al. N Engl J Med 2005;352:

17 Patients with ST-segment 3491 patients aged <76 years with STEMI, receiving fibrinolytic therapy Randomised to clopidogrel or placebo in the ambulance or on admission resolution at ECG (%) Patients randomised in ambulance (n=216) Patients randomised upon admission (n=3275) 47,2 p= p= ,2 52,7 90 min 180 min Time after administration of loading dose Clopidogrel given in the ambulance is associated with ST-segment resolution Verheugt F et al. J Thromb Thrombolysis 2006

18 Καρδιαγγειακά Συµββάµατα (%) Placebo 10.1%) Clopidogrel (9.3%) Ηµέρες µετά την Τυχαιοποίηση RRR=9% P=0.002 Chen ZM et al. Lancet, 2005; 366:

19 Mortality (%) Placebo (8.1%) Clopidogrel (7.5%) RRR=7% p= Days (up to 28 days) Chen ZM et al. Lancet, 2005; 366:

20 Mean Max ST Resolution* Mean Sum ST Resolution* TIMI 2/3 Flow** Mean ctfc** Percent of Patients (%) % p= % 53% p= % 83% p= % 25.5 p= TIMI Frame Count 0 Clopi + ASA (n=42) Placebo + ASA (n=36) Clopi + ASA (n=42) Placebo + ASA (n=36) Clopi + ASA (n=42) Placebo + ASA (n=36) Clopi + ASA (n=42) Placebo + ASA (n=36) 0 *Evaluated 90 minutes after fibronolysis **Evaluated predischarge Dogan A, et al. Am Heart J 2005;149:

21 Χωρίς GPΙ Μελέτη Clopi PreRx No PreRx PCI-CURE 27/1039 (2.6) 39/988 (3.9) CREDO 26/473 (5.5) 34/519 (6.6) PCI-CLARITY 22/639 (3.4) 30/615 (4.9) OVERALL 75/2151 (3.5) 103/2122 (4.9) Υπέρ PreRx Κατά PreRx OR 0.72 ( ) 0.98) P=0.03 Με GPI Μελέτη Clopi PreRx No PreRx PCI-CURE 14/274 (5.1) 23/357 (6.4) CREDO 29/427 (6.8) 32/396 (8.1) PCI-CLARITY 12/288 (4.2) 28/310 (9.0) OVERALL 55/989 (5.6) 83/1063 (7.8) OR (95% CI) P=0.85 for heterogeneity by GPI use OR 0.69 ( ) P= Sabatine MS et al. ESC 2006 OR (95% CI)

22

23

24

25

26 Κριτήρια εισαγωγής Μέτριου-υψηλού κινδύνου ασθενείς µε ΟΣΣ προγραµµατισµένοι για PCI: UA/NSTEMI (TIMI Risk Score 3) εντός 72 ωρών STEMI: Primary PCI ( 12 ώρες) STEMI: Secondary PCI, >12 ώρες,αλλά 14 µέρες, (σε αγωγή µε ASA) Κριτήρια αποκλεισµού Χρήση οποιασδήποτε θειενοπυριδίνης εντός 5 ηµερών από την τυχαιοποίηση Καθηµερινή αγωγή µε NSAID ή αναστολείς Cox-2 Θροµβόλυση < 24 ώρες Αυξηµένος κίνδυνος αιµορραγίας Ιστορικό αιµορ. ΑΕΕ ή ισχαιµ. ΑΕΕ 3 µήνες NSTEMI=Non ST-Elevation Myocardial Infarction; PCI=Percutaneous Coronary Intervention; STEMI=ST- Elevation Myocardial Infarction; TIMI=Thrombolysis In Myocardial Infarction; UA=Unstable Angina; NSAID=Non-steroidal Anti-Inflammatory Drug Wiviott SD et al. Circulation 2007; 116(25):

27 Clopidogrel (n=1.765, %) Prasugrel (n=1.769, %) PCI 1714 (97) 1711 (97) Stent used for index PCI 1633 (93) 1624 (92) BMS (µόνο) 1059 (60) 1040 (59) DES (µόνο) 574 (33) 584 (33) Πρόσβαση Μηριαία 1598 (91) 1598 (91) Κερκιδική 155 (9) 158 (9) Άλλη 2 (<1) 2 (<1) Πολυαγγειακή PCI 136 (8) 132 (8) Montalescot G et al. Lancet 2009; 373(9665):

28 Επεισόδια (%) % p= % p=0.02 Clopidogrel Prasugrel Χρόνος (ηµέρες) Montalescot G et al. Lancet 2009; 373(9665):

29 Εισαγωγή Στεφανιαία νόσος Οξέα στεφανιαία σύνδροµα PCI

30 3,5 3 Ασπιρίνη OAC + Ασπιρίνη Ασπιρίνη & Τικλοπιδίνη 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Επαναιµάτωση Θρόµβωση stent Υποτροπιάζον ΟΕΜ N Engl J Med 1998;339:

31 Clopidogrel + Συνήθης θεραπεία τιµή p συνήθης θεραπεία µόνον % % Από το PCI έως 30 ηµέρες Μείζονες 1,6 1,4 NS Απειλητικές για τη ζωή 0,7 0,7 Άλλες µείζονες 0,9 0,7 Ελάσσονες 1,0 0,7 NS PCI έως λήξη παρακολούθησης Μείζονες 2,7 2,5 NS Απειλητικές για τη ζωή 1,2 1,3 Άλλες µείζονες 1,5 1,1 Ελάσσονες 3,5 2,1 0,03 The CURE Investigators. Lancet August 2001

32 Ποσοστά καρδιαγγειακών συµβαµάτων (%) Odds ratio = 0.54 (95% CI ) p = ΧΩΡΙΣ Κλοπιδογρέλη 6.2% 46% Με ΚΛΟΠΙ ΟΓΡΕΛΗ 3.6% Ηµέρες µετά PCI Sabatine MS et al. JAMA 2005;294:

33 Pretreatment, N (%) Clopidogrel Placebo Safety Outcomes (n=923) (n=918) p-value TIMI major or minor bleeding 18 (2.0) 17 (1.9) NS -TIMI major bleeding 5 (0.5) 10 (1.1) NS -TIMI minor bleeding 13 (1.4) 7 (0.8) NS Sabatine M et al. New Engl J Med 2005; 352:

34 Endpoint (%) Adjusted rates of Death for Analysis Starting at 6-months Difference= p=0.03 Difference= p =0.50 Adjusted outcomes were analyzed at 24 months Patients in the DES with clop. group had significantly lower rates of death than did patients in the DES without clopidogrel group Among BMS patients, there were no differences in death No difference was observed in nonfatal MI Eisenstein EL, et al. JAMA. 2007;297:

35 4,160 patients scheduled for PCI received clopidogrel 300 mg Cumulative hazard for death, MI or repeat TVR Loading dose after stenting p=0.001 Pretreatment with loading dose ARR: 1.97 (95% CI, , p=0.02) Time to major adverse events (days) Pretreatment with clopidogrel offers significant benefits in PCI Szuk T et al. Am Heart J 2007;153:

36 14,0% 12,0% 10,0% 12,0% 23% female, mean age 64 years 13% received GPIIb/IIa inhibitors 20% drug-eluting stents 8,0% 6,0% 4,0% 4,0% The primary composite endpoint of death, myocardial infarction, TVR was significantly lower in the high dose clopidogrel group at 30 days; P= ,0% 0,0% High Dose 600 mg n=126 Standard Dose 300 mg n=129 There was one TVR in the high dose group and no deaths in either arm TVR: Target vessel revascularization Patti G et al. Circulation 2005;111:

37

38 Adverse events in the initial 90 days after stopping clopidogrel among both medically treated and PCI-treated patients with ACS Abrupt discontinuation of clopidogrel is indeed associated with worsened cardiovascular outcomes Ho PM et al. JAMA 2008; 299:

39 Death/MI after stopping treatment (d) Patients Mean duration of clopidogrel treatment (d) Medically treated (n=1568) PCI treated (n=1569) Ho PM et al. JAMA 2008; 299:

40 Ho PM et al. JAMA 2008; 299:

41 S Brar et al, J Am Coll Cardiol 2008;51:2220 7

42 G Biondi-Zoccai et al. Intern J Cardiol 2010; online (IJCA-12827)

43 Η διπλή αντιαιµοπεταλιακή αγωγή µε προσθήκη κλοπιδογρέλης προτιµάται έναντι της µονοθεραπείας µε ασπιρίνη για τη µείωση της ΚΑ θνησιµότητας Η χορήγηση διπλής αγωγής είναι σε γενικές γραµµές εξίσου ασφαλής µε τη µονοθεραπεία Η πρώιµη χορήγηση δόσης φόρτισης κλοπιδογρέλης 600 mg µειώνει την ΚΑ θνησιµότητα Η ιδανική διάρκεια χορήγησης διπλής αντιαιµοπεταλιακής αγωγής µετά PCI δεν έχει ταυτοποιηθεί Η κλοπιδογρέλη µπορεί να χρησιµοποιηθεί έναντι της ασπιρίνης στη ΠΑΝ

44

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ Aspirin Clopidogrel Prasugrel Ticagrelor Συνοπτική απεικόνιση δράσης αντιαιμοπεταλιακων Tousoulis et al.

Διαβάστε περισσότερα

Patras University Hospital

Patras University Hospital Patras University Hospital Thrombin generation Coagulation Thrombin PAR-1 ASPIRIN Thromboxanex 5HT A 2 Collagen PAR-4 x TPα GPVI 5HT 2A PLATELET ACTIVATION ADP P2Y 1 ATP P2X 1 5HT ADP ATP Dense granule

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Μ. Ματσάγκας, MD, PhD, FEBVS Αναπλ. Καθηγητής Aθηροσκλήρωση και Αθηροθρόμβωση Αθηροθρόμβωσ η = αθηροσκλήρωσ η με επισυμβαίνου

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Αντιθρομβωτική αγωγή στις επεμβατικές πράξεις Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Μ. Ματσάγκας, MD, PhD, FEBVS Αναπλ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και συντηρητική θεραπεία της περιφερικής αρτηριακής νόσου

Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και συντηρητική θεραπεία της περιφερικής αρτηριακής νόσου Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και συντηρητική θεραπεία της περιφερικής αρτηριακής νόσου Διακουμοπούλου Ευανθία Επιμελήτρια Α ΕΣΥ ΑΠΠΚ & Διαβητολογικό κέντρο ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ Οι διαβητικοί ασθενείς έχουν επιταχυνόμενη

Διαβάστε περισσότερα

New oral anticoagulant drugs and their role in acute coronary syndromes

New oral anticoagulant drugs and their role in acute coronary syndromes Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):92 105 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):92 105 Τα νέα από του στόματος αντιπηκτικά φάρμακα και ο ρόλος τους στα οξέα στεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

«Ασθενής με Αθηροθρομβωτικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο»

«Ασθενής με Αθηροθρομβωτικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο» «Ασθενής με Αθηροθρομβωτικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο» Χαράλαμπος Μηλιώνης Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Περιγραφή περιστατικού Γυναίκα 71 ετών προσκομίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝ ΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝ ΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝ ΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΝΤΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, MSc, MRCP 1ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ 27/6/2009 PORTO CARAS, ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Παπαδόπουλος Χριστόδουλος Λέκτορας Καρδιολογίας Γ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ

ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ Στέφανος Γρ. Φούσας M.D, FESC, FACC Θεσσαλονίκη 29/05/2015 ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν σήμερα την κύρια αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Γρ. Φούσας. 35o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 23/10/2014

Στέφανος Γρ. Φούσας. 35o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 23/10/2014 Στέφανος Γρ. Φούσας 35o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 23/10/2014 Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν σήμερα την κύρια αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες και αναμένεται να γίνει το ίδιο και στις αναπτυσσόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Αναισθησία για µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις σε ασθενείς µε διαδερµική αγγειοπλαστική των στεφανιαίων µε ή χωρίς ενδοπροθέσεις (stents)

Αναισθησία για µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις σε ασθενείς µε διαδερµική αγγειοπλαστική των στεφανιαίων µε ή χωρίς ενδοπροθέσεις (stents) 41 Αναισθησία για µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις σε ασθενείς µε διαδερµική αγγειοπλαστική των στεφανιαίων µε ή χωρίς ενδοπροθέσεις (stents) Παπαγιαννοπούλου Π, Kώστογλου Χ ABSTRACT Anaesthetic implications

Διαβάστε περισσότερα

«Εφ όλης της ύλης» Pierce College, 12-13 Μαίου 2007 Θέματα αιχμής στην επεμβατική καρδιολογία

«Εφ όλης της ύλης» Pierce College, 12-13 Μαίου 2007 Θέματα αιχμής στην επεμβατική καρδιολογία «Εφ όλης της ύλης» Pierce College, 12-13 Μαίου 2007 Θέματα αιχμής στην επεμβατική καρδιολογία Βασίλειος Ν. Σπανός Επεμβατικός Καρδιολόγος Ευρωκλινικής Αθηνών τ. IVUS Scientific Director, Mediolanum Cardiac

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της επιθετικής αγωγής στην πολυπαραγοντική αντιμετώπιση ασθενών με διαβήτη-μεταβολικό σύνδρομο. Οφέλη από την επιθετική υπολιπιδαιμική αγωγή

Ο ρόλος της επιθετικής αγωγής στην πολυπαραγοντική αντιμετώπιση ασθενών με διαβήτη-μεταβολικό σύνδρομο. Οφέλη από την επιθετική υπολιπιδαιμική αγωγή Ο ρόλος της επιθετικής αγωγής στην πολυπαραγοντική αντιμετώπιση ασθενών με διαβήτη-μεταβολικό σύνδρομο Οφέλη από την επιθετική υπολιπιδαιμική αγωγή Θεόδωρος Αλεξανδρίδης Καθηγητής Παθολογίας Ενδοκρινολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης.

Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης. Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης. Δ.Σκούτας Ειδικός Παθολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ Αναστολείς DPPIV Οι αναστολείς των DPPIV ενισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

Νεω τερα δεδομε να για τους α μεσους αναστολει ςτουπαρα γοντα Xa στην κολπικη μαρμαρυγη

Νεω τερα δεδομε να για τους α μεσους αναστολει ςτουπαρα γοντα Xa στην κολπικη μαρμαρυγη Νεω τερα δεδομε να για τους α μεσους αναστολει ςτουπαρα γοντα Xa στην κολπικη μαρμαρυγη Γεώργιος Σ. Γκουμάς MD, PhD, FESC Αν. Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αντί Προλόγου. Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή στην πρωτογενή πρόληψη της αθηροθρόμβωσης. Ο ρόλος των αιμοπεταλίων στα καρδιαγγειακά νοσήματα

Αντί Προλόγου. Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή στην πρωτογενή πρόληψη της αθηροθρόμβωσης. Ο ρόλος των αιμοπεταλίων στα καρδιαγγειακά νοσήματα ΕΛΛHNIKH KAPΔIOΛOΓIKH ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ HELLENIC JOURNAL OF CARDIOLOGY ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Τόμος 5 3 Συμπλήρωμα Β Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Αντί Προλόγου Ο ρόλος των αιμοπεταλίων στα καρδιαγγειακά νοσήματα Αντιαιμοπεταλιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΦΙΜΠΡΑΤΗ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ο ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΦΙΜΠΡΑΤΗ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ OLD HOUSE DETAIL IOANNINA Ο ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΑΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΦΙΜΠΡΑΤΗ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ PRAVAFENIX Caps που περιέχουν 40mg pravastatin

Διαβάστε περισσότερα

> Αιφνίδιος θάνατος μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου ...! ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Atorvastatin. Esmolol HCL. . 210 7488 821, -mail: info@winmedica.

> Αιφνίδιος θάνατος μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου ...! ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Atorvastatin. Esmolol HCL. . 210 7488 821, -mail: info@winmedica. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Ε Ν Α Τ Ο Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 9 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 3 ISSN 1108-9164 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ > Αιφνίδιος θάνατος μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίασ με συνδυασμούς υπολιπιδαιμικών φαρμάκων

Αντιμετώπιση Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίασ με συνδυασμούς υπολιπιδαιμικών φαρμάκων ΔΕΒΕ 13 Νοεμβρίου 29 Αντιμετώπιση Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίασ με συνδυασμούς υπολιπιδαιμικών φαρμάκων Βασίλειος ΑΘΥΡΟΣ,, MD, FASA, FACS Ιατρεία Αθηροσκλήρωσης και Μεταβολικού Συνδρόμου, Β Προπ. Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

2 o ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Θρόμβωση-Αντιθρομβωτικά Φάρμακα. Από την Παθοφυσιολογία στην Κλινική Πράξη

2 o ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Θρόμβωση-Αντιθρομβωτικά Φάρμακα. Από την Παθοφυσιολογία στην Κλινική Πράξη Με την ευγενική χορηγία της φαρμακευτικής εταιρείας ASTRAZENECA AE Ι.Μ.Ε.Θ.Α. 2 o ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2 o ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Θρόμβωση-Αντιθρομβωτικά Φάρμακα. Από την Παθοφυσιολογία

Διαβάστε περισσότερα

YΠΕΡΤΑΣΗ & ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ Χημικος ΑΠΘ Marketing Director

YΠΕΡΤΑΣΗ & ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ Χημικος ΑΠΘ Marketing Director YΠΕΡΤΑΣΗ & ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ Χημικος ΑΠΘ Marketing Director Κυριώτεροι Παράγοντες Κινδύνου Στεφανιαίας Νόσου Τροποποιήσιμοι παράγοντες Υπερχοληστερολαιμία Κάπνισμα Υπέρταση Παχυσαρκία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Σταθμοί στην διάγνωση και θεραπεία. Ιωάννης Ε. Καλλικάζαρος Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος Γ.Ν.

ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Σταθμοί στην διάγνωση και θεραπεία. Ιωάννης Ε. Καλλικάζαρος Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος Γ.Ν. ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Σταθμοί στην διάγνωση και θεραπεία Ιωάννης Ε. Καλλικάζαρος Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Υπάρχει μια διαταραχή του στήθους που χαρακτηρίζεται από έντονα και

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεραπεία επαναιμάτωσης Διαβητικών Ασθενών με Οξύ Εμφραγμα Μυοκαρδίου. Εναλλακτικές Επιλογές, Θέσεις και Αντιθέσεις.

1. Θεραπεία επαναιμάτωσης Διαβητικών Ασθενών με Οξύ Εμφραγμα Μυοκαρδίου. Εναλλακτικές Επιλογές, Θέσεις και Αντιθέσεις. 163 Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 1. Θεραπεία επαναιμάτωσης Διαβητικών Ασθενών με Οξύ Εμφραγμα Μυοκαρδίου. Εναλλακτικές Επιλογές, Θέσεις και Αντιθέσεις. Γεώργιος Σκαλής, Αλέξανδρος Στεφανίδης, Γεώργιος Χριστούλας, Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

> Νιασίνη και αγγειακές νόσοι ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Δ Ε Κ Α Τ Ο Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 9

> Νιασίνη και αγγειακές νόσοι ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Δ Ε Κ Α Τ Ο Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 9 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Δ Ε Κ Α Τ Ο Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 9 ISSN 1108-9164 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ > Νιασίνη και αγγειακές νόσοι Κλοπιδογρέλη

Διαβάστε περισσότερα

ενδοσκοπήσεις Áò îåêéíþóïõµå áðü êüðïõ Κανονισµός πιστοποίησης Απεικονιστική ιερεύνηση ΗΚΚ Nέα & Επίκαιρα Ατζέντα 2012

ενδοσκοπήσεις Áò îåêéíþóïõµå áðü êüðïõ Κανονισµός πιστοποίησης Απεικονιστική ιερεύνηση ΗΚΚ Nέα & Επίκαιρα Ατζέντα 2012 ενδοσκοπήσεις Το περιοδικό της Ένωσης Γαστρεντερολόγων (ΕΠ.Ε.Γ.Ε) Νοέµβριος - Δεκέµβριος - Ιανουάριος 2012 Tεύχος Λ. Δηµοκρατίας 67, 15451, Αθήνα, Τηλ.: 210 6727531-3, Fax: 210 6727535 22 Áò îåêéíþóïõµå

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές αντιμετώπισης & δευτερογενούς πρόληψης ΑΕΕ

Βασικές αρχές αντιμετώπισης & δευτερογενούς πρόληψης ΑΕΕ Βασικές αρχές αντιμετώπισης & δευτερογενούς πρόληψης ΑΕΕ Απόστολος Ι. Χατζητόλιος Καθηγητής Παθολογίας Α.Π.Θ. Διευθυντής Α Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη Πρόεδρος Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Άντρας ηλικίας 62 ετών, προσήλθε στο καρδιολογικό ιατρείο για προγραμματισμένο καρδιολογικό έλεγχο.

Άντρας ηλικίας 62 ετών, προσήλθε στο καρδιολογικό ιατρείο για προγραμματισμένο καρδιολογικό έλεγχο. Άντρας ηλικίας 62 ετών, προσήλθε στο καρδιολογικό ιατρείο για προγραμματισμένο καρδιολογικό έλεγχο. Συνοδά Νοσήματα: Οικογενειακό Αναμνηστικό: Αλλεργίες: - ΑΥ, ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ, ΣΔ, ΣΝ ΘΕΤΙΚΟ- 3 αδέρφια με

Διαβάστε περισσότερα

Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους;

Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους; Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Θεσσαλονίκη 8 Φευρουαρίου 2006 Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους; Βασίλειος Ν. Σπανός Επεμβατικός Καρδιολόγος Ευρωκλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2011

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2011 Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2011 Άννα Ι. Κακαφήκα Παθολόγος Υπεύθυνη Ιατρείου Λιπιδίων Βιοκλινική Θεσσαλονίκης Άνδρας 46

Διαβάστε περισσότερα