Άρθρο Ανασκόπησης Μελέτη Ισχαιμίας και Βιωσιμότητας Μυοκαρδίου με Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς. Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο Ανασκόπησης Μελέτη Ισχαιμίας και Βιωσιμότητας Μυοκαρδίου με Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς. Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα"

Transcript

1 Άρθρο Ανασκόπησης Μελέτη Ισχαιμίας και Βιωσιμότητας Μυοκαρδίου με Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς. Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα Μαυρογενη Σοφια, Μπρατης Κωνσταντινος, Κολοβου Γενοβεφα Διεύθυνση Επικοινωνίας: Μαυρογένη Σοφία Εσπέρου 50, Π. Φάληρο, Αθήνα Η Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς (CMR), αποτελεί μία σύγχρονη απεικονιστική μέθοδο, της οποίας έχει ήδη δειχθεί η αποτελεσματικότητά της στη μελέτη της ανατομίας, της λειτουργικότητας και του χαρακτηρισμού ιστών του μυοκαρδίου, συνεισφέροντας ιδιαίτερα στην ανάδειξη της φλεγμονής και της νέκρωσης αυτού. Πρόσφατα, οι εφαρμογές της εξέτασης στη στεφανιαία νόσο (ΣΝ) διευρύνθηκαν, αναδεικνύοντας τη σε ένα αποτελεσματικό εργαλείο αξιολόγησης της μυοκαρδιακής αιμάτωσης και βιωσιμότητας. Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να προσφέρει μία περιεκτική σύνοψη των εφαρμογών της CMR στη μελέτη της αιμάτωσης και της βιωσιμότητας στο πλαίσιο της ΣΝ, καθώς επίσης να παρουσιάσει την ισχύουσα ελληνική πρακτική στον τομέα αυτό. Μελέτη ισχαιμίας CMR αιμάτωσης Η εφαρμογή της CMR αιματώσεως έγκειται στη μελέτη της ροής πλήρωσης του μυοκαρδίου με χρήση παραμαγνητικών παραγόντων αντίθεσης (γαδολίνιο- GD), κατόπιν της προκλήσεως υπεραιμίας με χρήση αγγειοδιασταλτικών μέσων, όπως η αδενοσίνη. Σε περιοχές αιματούμενες από στεφανιαίες αρτηρίες με σημαντικού βαθμού στένωση, η πλήρωση με Gd είναι καθυστερημένη και αυτό το φαινόμενο απεικονίζεται ως «σκοτεινή» περιοχή, σε αντίθεση με το παρακείμενο μυοκάρδιο υψηλού σήματος, σε παλμικές Τ1 ακολουθίες (Εικόνα 1). 1-6 Σε σύγκριση με το 13 NH 3 -PET, ως μέθοδο αναφοράς, η ευαισθησία και η ειδικότητα για ανίχνευση ισχαιμίας με stress CMR ήταν 91% και 94%, αντίστοιχα, και για την ανίχνευση στενώσεων στεφανιαίων αγγείων 50%, 87% και 85%, αντίστοιχα. 7-9 Το πρωτόκολλο μελέτης αιμάτωσης περιλαμβάνει μία δοκιμασία φόρτισης με χρήση φαρμακευτικού παράγοντα- αδενοσίνης. Η αδενοσίνη προκαλεί μέγιστη υπεραιμία χορηγούμενη ενδοφλεβίως για 3 λεπτά, με ροή 0,14 mg/min/kg, χαρακτηρίζεται από βραχύ χρόνο ημίσειας ζωής (<10 sec), είναι ασφαλής (1 οξύ στεφανιαίο επεισόδιο σε >9000 εξετάσεις, κανένας θάνατος), ενώ αποτελεί τον πλέον διαδεδομένο παράγοντα φαρμακευτικής προκλήσεως φόρτισης Η MR-IMPACT, η μεγαλύτερη έως τώρα πολυκεντρική μελέτη με stress CMR (18 κέντρα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ), ανέδειξε ευαισθησία και ειδικότητα 86% και 67% αντίστοιχα, για την ανίχνευση ΣΝ. Σε σύγκριση με το σπινθηρογράφημα αιματώσεως μυοκαρδίου (SPECT), το stress CMR απεδείχθη πιο αποτελεσματικό. Το πλεονέκτημα αυτό ισχύει και για πολυαγγειακή ΣΝ. 12 Η αξιοπιστία της εξέτασης ήταν παρόμοια για

2 συμβάματα, υποδεικνύοντας μία παραπλήσια αποτελεσματικότητα για τις δύο εξετάσεις. 15 Εντούτοις, το CMR αιματώσεως είναι ευρύτερα χρησιμοποιούμενο στην καθημερινή πρακτική, ως πιο εύχρηστο, ασφαλές και σύντομο. Εικόνα 1. Ανάδειξη με stress CMR υπενδοκάρδιας ισχαιμίας (περιοχή χαμηλού σήματος- «σκοτεινή») προσθίου και διαφραγματικού τοιχώματος αριστεράς κοιλίας. τις τρεις διακεκριμένες περιοχές αιματώσεως όπως φάνηκε από τα παρεμφερή AUCs για την ανίχνευση στενώσεων του προσθίου κατιόντα (10 τμήματα), της περισπωμένης (δύο τμήματα) και της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας (τέσσερα τμήματα) (0,68+0,08, 0,72+0,09 και 0,70+0,08 αντίστοιχα). Δεδομένων των φυσιολογικών παραλλαγών της στεφανιαίας ανατομίας (αριστερό ή δεξιό επικρατούν δίκτυο), εξηγούνται τα μειωμένα AUCs σε αναλύσεις με βάση την αγγειακή κατανομή σε σύγκριση αυτών ανά ασθενή. Η αποτελεσματικότητα του CMR αιματώσεως είναι παρόμοια σε πεδία 15 Τ και 3 Τ. 13 Το πλέον αποτελεσματικό πρωτόκολλο μελέτης αιματώσεως με CMR είναι υπό διερεύνηση, εντούτοις, υπάρχουν πολλά δεδομένα υπέρ ενός μεμονωμένου πρωτοκόλλου φόρτισης με μελέτη της αντίστοιχης φάσης υπεραιμίας. 4,5 CMR φόρτισης με δοβουταμίνη Εναλλακτική μέθοδο στο CMR αιματώσεως αποτελεί το CMR φόρτισης με δοβουταμίνη, το οποίο ανιχνεύει ισχαιμία μέσω της διαπίστωσης τμηματικών διαταραχών κινητικότητας κατά τη διάρκεια χορήγησης αυξανόμενων δόσεων δοβουταμίνης, ομοίως όπως στην ηχωκαρδιογραφία φόρτισης, αλλά με δυνατότητα υψηλής ποιότητας εικόνων. Η εξέταση έχει δειχθεί ότι έχει αυξημένη αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με την ηχωκαρδιογραφία φόρτισης, ιδιαίτερα σε ασθενείς με προβληματική ηχωγένεια. 14 Σε σύγκριση με το CMR αιματώσεως, το CMR φόρτισης με δοβουταμίνη έχει δειχθεί ότι έχει παρόμοια προγνωστική αξία για μείζονα καρδιαγγειακά Μελέτη Βιωσιμότητος Η CMR αποτελεί ένα άριστο μέσο για το χαρακτηρισμό ιστών και ως εκ τούτου για την ανίχνευση νεκρώσεως. Βασισμένο στην άριστη χωρική διακριτική ικανότητά του, μπορεί να αναδείξει μικρο-έμφρακτα μάζας <1 g. 16,17 Η ακολουθία όψιμης επίτασης σήματος κατόπιν χορηγήσεως γαδολινίου (Late Gadolinium Enhancement - LGE) αναδεικνύει την εμφραγματική ζώνη, καθώς το γαδολίνιο κατανέμεται τάχιστα στον ενδοαγγειακό και διάμεσο χώρο, αλλά δεν εισέρχεται ενδοκυττάρια, δίδοντας έτσι τη χαρακτηριστική εικόνα όπου το «λαμπερό είναι νεκρό». Η ακολουθία LGE θεωρείται η πιο αξιόπιστη μέθοδος μελέτης βιωσιμότητος τόσο στην οξεία όσο και στη χρόνια φάση του εμφράγματος. 18 (Εικόνα 2) Η ακολουθία LGE δεν αναδεικνύει μόνο την ακριβή εντόπιση, αλλά επίσης την έκταση και σοβαρότητα του εμφράγματος. 19 Σε εκτεταμένα εμφράγματα, μέσω της ίδιας ακολουθίας, μπορεί να ανιχνευτεί η περιοχή μη επαναιματούμενης, μικροαγγειακής απόφραξης (Microvascular Obstruction - MVO), ως ένας πυρήνας χαμηλού σήματος («σκοτεινός») μέσα σε μία «λαμπερή» περιοχή ουλής (Εικόνα 3). Ένας μεγάλος αριθμός μελετών έχει αξιολογήσει τη μετρούμενη νέκρωση μέσω της LGE σε σχέση με βιοδείκτες όπως η CK, η CK- MB και η τροπονίνη, τόσο στην οξεία όσο και στην υποξεία φάση του εμφράγματος. 19,23 Επιπλέον, η διατοιχωματική έκταση του εμφράγματος, μετρούμενη με την ακολουθία LGE, προβλέπει την πιθανότητα βελτίωσης της τμηματικής και συνολικής συσταλτικότητας. Μελέτες σύγκρισης με SPECT και ΡΕΤ ανέδειξαν τα σημαντικά πλεονεκτήματα της CMR λόγω κυρίως της υψηλότερης χωρικής διακριτικότητας της έναντι των πυρηνικών μεθόδων Εκτίμηση της περιοχής «εν κινδύνω» Η CMR είναι η μέθοδος εκλογής για τη μελέτη βιωσιμότητος του μυοκαρδίου. Μπορεί όμως, επιπλέον, να δώσει σημαντικές πληροφορίες για την πιθανότητα επέκτασης εμφράγματος. Η ακολουθία Τ2 ανέδειξε πολύ στενή συσχέτιση μεταξύ της έκτασης του οιδήματος του μυοκαρδίου και της «περιοχής σε κίνδυνο» όπως εκτιμήθηκε με τη χρήση μικροσφαιριδίων. 30 Με

3 Εικόνα 2. Ανάδειξη με ακολουθίες όψιμης επίτασης σήματος (LGE) ουλής προσθίου και διαφραγματικού τοιχώματος αριστεράς κοιλίας. (Περιοχή ενισχυμένου σήματος- «λαμπερή») την αφαίρεση του νεκρωμένου μυοκαρδίου από την περιεμφραγματική περιοχή, προκύπτει ένας δείκτης «διασωθέντος» μυοκαρδίου, ο οποίος μπορεί ακριβώς να χρησιμοποιηθεί για την ανάδειξη της έκτασης του διασωθέντος μυοκαρδίου σε έδαφος οξέος εμφράγματος. 31 Ο δείκτης αυτός έχει συσχετισθεί με την πρόβλεψη μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμάτων. 32 Ένας επιπλέον τύπος μυοκαρδιακής βλάβης ο οποίος μπορεί να αναδειχθεί με τη CMR είναι η ενδομυοκαρδιακή αιμορραγία. Σε ακολουθίες Τ2 η αιμορραγία δίνει εικόνα χαμηλού σήματος, η οποία ιστολογικά επιβεβαιώνεται ότι αντιστοιχεί σε αιμορραγική περιοχή. 33,34 Η παρουσία αιμορραγίας σε εμφραγματική περιοχή επηρεάζει τη διαδικασία επούλωσης και προάγει την αρνητική αναδιαμόρφωση της αριστεράς κοιλίας. 35 Εντούτοις, απαιτείται βελτίωση της τεχνικής και της ποιότητας των Τ2 ακολουθιών ώστε να αναδειχθεί ουσιαστικά η προγνωστική τους αξία στην εκτίμηση επέκτασης του εμφράγματος. Εικόνα 3. Ανάδειξη περιοχής μικροαγγειακής απόφραξης (MVO) προσθίου τοιχώματος αριστεράς κοιλίας (περιοχή χαμηλού σήματος- «σκοτεινή»- εντός της μυοκαρδιακής ουλής- «λαμπερή»).

4 Αλγόριθμος Προσέγγισης Ισχαιμίας- Βιωσιμότητος Χρόνια στεφανιαία νόσος Στη σύγχρονη εποχή, η στρατηγική της «πρώιμης επεμβατικής θεραπείας» της στεφανιαίας νόσου μετατοπίζεται στην «πρώιμη σταδιοποίηση κινδύνου» της νόσου. Με βάση τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες, η εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου για μελλοντικά συμβάματα οφείλει να περιλαμβάνει τόσο τη συμπτωματολογία και τους παράγοντες κινδύνου, όσο και την έκταση και σοβαρότητα της ισχαιμίας. 36 Σύμφωνα με επτά μεγάλες μελέτες μελέτης ισχαιμίας με αναίμακτες μεθόδους σε περισσότερους από ασθενείς, η προγνωστική αξία του SPECT για καρδιαγγειακό θάνατο και μη θανατηφόρο ΟΕΜ είναι μεγάλη, ενώ λίγες είναι οι μελέτες αξιολόγησης της CMR. 37 Οι μελέτες αυτές έδειξαν ότι σε ασθενείς χωρίς ισχαιμία η πιθανότητα επιπλοκών είναι χαμηλή, προτείνοντας μία συντηρητική αντιμετώπιση βασισμένη στον έλεγχο των παραγόντων κινδύνου. Επιπλέον, επιβεβαίωσαν οι μελέτες αυτές ότι η ισχαιμία (έκταση και σοβαρότητα) αποτελεί τον πιο ισχυρό προγνωστικό παράγοντα για μελλοντικά συμβάματα Επιπλέον, εφόσον η στεφανιαία νόσος είναι μία χρόνια νόσος με επεισόδια αστάθειας (ρήξη πλάκας), η παρακολούθηση της εξέλιξης της απαιτεί μία μέθοδο αναίμακτη, ελεύθερη ακτινοβολίας, αναπαραγώγιμη και εύκολα εφαρμόσιμη. Η CMR πληροί όλα τα ανωτέρω κριτήρια και αποτελεί ήδη μέρος της καθημερινής πρακτικής για την παρακολούθηση των στεφανιαίων ασθενών όπως φαίνεται και από τα στοιχεία της European CMR Registry η οποία περιέλαβε περισσότερους από ασθενείς. 42 Διερεύνηση θωρακικού άλγους Όσον αφορά τα ΟΕΜ, η διάγνωση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) είναι συνήθως άμεση και προφανής. Εντούτοις, η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών με θωρακικό άλγος δεν προσέρχεται με τυπική κλινική εικόνα και αυτό προκαλεί συχνά διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα. Για τη διερεύνηση του οξέος θωρακικού άλγους, οι κατευθυντήριες οδηγίες της ACC/AHA συνιστούν μία αναίμακτη προσέγγιση τόσο για τους ασθενείς με ισχυρή συν-νοσηρότητα όσο και για αυτούς με μικρό κίνδυνο για οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ). 43 Ομοίως, οι οδηγίες της ESC συνιστούν αναίμακτη απεικονιστική διερεύνηση του θωρακικού άλγους με επαναλαμβανόμενο αρνητικό ενζυμικό έλεγχο και φυσιολογικό ή μη διαγνωστικό. 44 Η πρώτη σημαντική εργασία αξιολόγησης της διαγνωστικής αποτελεσματικότητας της CMR στο ΤΕΠ σε ασθενείς με θωρακικό άλγος <30 λεπτών και χωρίς ΗΚΓ ανάσπαση του διαστήματος ST, ανέδειξε ΟΕΜ με ευαισθησία και ειδικότητα 100% και 79%, αντίστοιχα. 45 Η εφαρμογή ακολουθιών Τ2 μπορεί να διακρίνει μεταξύ οξέων και χρόνιων τμηματικών βλαβών βελτιώνοντας τα ανωτέρω ποσοστά σε 85% και 96% αντίστοιχα. 46 Σε μία άλλη έρευνα, σε ασθενείς με οξύ θωρακικό άλγος, στους οποίους το ΟΕΜ αποκλείστηκε με επαναληπτικό ΗΚΓ και βιοχημικό έλεγχο, εφαρμόσθηκε CMR αιματώσεως με αδενοσίνη σε >72 ώρες από την προσέλευση. Η διαγνωστική ακρίβεια της ακολουθίας αιματώσεως ήταν η μεγαλύτερη από κάθε άλλη ακολουθία και ανήλθε σε ευαισθησία και ειδικότητα 100 και 93%, αντίστοιχα. 47,48 Επιπλέον, ασθενείς με φυσιολογική CMR ήταν ελεύθεροι καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ετήσια παρακολούθηση. 49 Πρόσφατα, εδείχθη ότι η CMR μειώνει το συνολικό κόστος διερεύνησης θωρακικού άλγους σε ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου. 50 Ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια Οι ασθενείς με ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια χρήζουν επίσης ελέγχου ισχαιμίας και βιωσιμότητας για την εκτίμηση ένδειξης επεμβάσεων επαναιμάτωσης. Η CMR μπορεί να προβλέψει αποτελεσματικά τη βελτίωση της τμηματικής συστολικής λειτουργίας μετεγχειρητικά σε σχέση με το βαθμό της διατοιχωματικής νέκρωσης. 50 Μετά την επαναιμάτωση, τμήματα με 25% διατοιχωματική νέκρωση εμφάνισαν βελτιωμένη λειτουργία σε ποσοστό 80%. Αντίθετα, σε τμήματα με διατοιχωματική νέκρωση μεγαλύτερη του 50%, βελτίωση εμφάνισε μόνο το 10% αυτών. 50 Επιπλέον, διατοιχωματικό πάχος ουλής ~4 mm έχει πολύ μικρή πιθανότητα λειτουργικής βελτίωσης λόγω της τάσης, ενώ απαιτείται πάχος βιώσιμου μυοκαρδίου ~4 mm ώστε να προκύψει βελτίωση. 51 Παράλληλα με το χαρακτηρισμό ιστών, μπορεί να εφαρμοσθεί χαμηλής δόσης δοβουταμίνη ώστε να συσχετισθούν τα δυναμικά ευρήματα. Ασθενείς με ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια και σημαντικής έκτασης χειμάζον ή απόπληκτο μυοκάρδιο μπορούν να διαγνωσθούν με ακρίβεια με τη CMR και να επωφεληθούν της επαναιματώσεως. Επιπλέον, η μάζα της ουλής και η ανίχνευση μικροαγγειακών εμφράκτων (MVO) συσχετίζονται με την πρόγνωση των ασθενών Ασθενείς χωρίς MVO ήταν ελεύθεροι μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ποσοστό 90% σε διάστημα 18 μηνών, σε αντίθεση με την παρουσία MVO στους οποίους το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 50%. Τέλος, η ποσότητα της ουλής έχει συσχετισθεί με την πρόγνωση της απάντησης σε θεραπεία επανασυγχρονισμού (CRT). 55

5 Πρέπει να τονιστεί επίσης ότι η εντόπιση και η μορφολογία της ουλής επηρεάζουν ουσιαστικά τη διάγνωση. Έτσι, μία υποεπικαρδιακή ή ενδοτοιχωματική βλάβη είναι χαρακτηριστική μυοκαρδιακής φλεγμονής (λοιμώδους ή μη αιτιολογίας), ενώ μία υπενδοκάρδια ή διατοιχωματική βλάβη με κατανομή στεφανιαίας αρτηρίας είναι τυπική εμφράγματος. Άλλου τύπου μυοκαρδιοπάθειες, όπως η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια (HCM) και η αμυλοείδωση (AM), παρουσιάζουν ιδιαίτερο τύπο ουλής. Για παράδειγμα, στην HCM η ουλή εντοπίζεται στην υπερτροφική περιοχή, ενώ στην AM, παρατηρείται διάχυτη υπενδοκάρδια ίνωση της αριστερής κοιλίας. 56 Όσον αφορά την ανίχνευση ενδοκοιλοτικών θρόμβων αριστερής κοιλίας, σε μία συγκριτική μελέτη 361 ασθενών με χειρουργική ή ιστολογική επιβεβαίωση ενδοκαρδιακού θρόμβου, η CMR είχε καλύτερη ευαισθησία για την ανίχνευση θρόμβου συγκρινόμενη με το διοισοφάγιο και διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα, ενώ και οι τρεις τεχνικές είχαν άριστη ειδικότητα (99%, 96% και 96%, αντίστοιχα). 57 Η ηχωκαρδιογραφία αντίθεσης, ενώ διπλασίασε την ευαισθησία της ανίχνευσης θρόμβου σε σχέση με τη συμβατική ηχωκαρδιογραφία, εντούτοις υπολειπόταν της ακολουθίας LGE, η οποία ήταν ιδιαίτερα ισχυρή στην ανίχνευση τοιχωματικών και μικρού μεγέθους θρόμβων κορυφής. 58 Η ελληνική πρακτική Παρότι το επιστημονικό επίπεδο της ελληνικής Καρδιολογίας είναι πολύ υψηλό, οι Έλληνες Καρδιολόγοι δεν είχαν ποτέ επίσημη πρόσβαση στη διαχείριση των διαφόρων απεικονιστικών τεχνικών, πλην της ηχωκαρδιογραφίας. Υπό αυτές τις συνθήκες, παρά την άριστη εκπαίδευση των Ελλήνων καρδιολόγων στην ηχωκαρδιογραφία, η επαφή τους με τις λοιπές μοντέρνες μεθόδους απεικόνισης δεν είναι ικανοποιητική. Ως αποτέλεσμα, η ηχωκαρδιογραφία είναι η μόνη εξέταση με την οποία οι Έλληνες καρδιολόγοι είναι εξοικειωμένοι, αναγάγoντας τη σε «τεχνική η οποία μπορεί να απαντήσει σε όλα τα κλινικά ερωτήματα». Η εύκολη πρόσβαση, η άριστη εκπαίδευση και το σχετικά μικρό κόστος καθιστούν την ηχωκαρδιογραφία την κυρίαρχη, και πολύ συχνά τη μόνη, χρησιμοποιούμενη απεικονιστική εξέταση. Επιπλέον, ακόμη και στην περίπτωση που κάποιοι συνάδελφοι κατέχουν διεθνή πιστοποίηση σε μία άλλη απεικονιστική μέθοδο, η πεπαλαιωμένη νομοθεσία δεν τους επιτρέπει τη συμμετοχή στην πραγματοποίηση και διαχείριση των μεθόδων αυτών, πλην της ηχωκαρδιογραφίας. Είναι επίσης εντυπωσιακό το γεγονός ότι στις περιπτώσεις στις οποίες μοντέρνες μέθοδοι υψηλής τεχνολογίας εμπλέκονται στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων, η ελληνική καρδιολογική κοινότητα, αξιολογεί αυτές ως ακτινολογικές εξετάσεις, παρά την αναγκαιότητα για άριστη γνώση της Καρδιολογίας στην αξιολόγησή τους. Το μοντέλο αυτό, προωθούμενο από την ακτινολογική κοινότητα και αποδεκτό παθητικά από τους καρδιολόγους, έχει οδηγήσει σε μία ιδιαίτερη πρακτική στην Ελλάδα, όπου η Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς αξιολογείται αποκλειστικά από ελλιπώς εκπαιδευμένους ακτινολόγους, και άριστα καταρτισμένοι, διεθνώς καταξιωμένοι καρδιολόγοι είναι απόλυτα αποκομμένοι από το πεδίο αυτό. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να ξοδεύεται ένα σημαντικό ποσό σε ανούσιες εξετάσεις, που δεν έχουν κανένα αντίκτυπο τόσο στη διαγνωστική όσο και στη θεραπευτική στρατηγική των ασθενών. Ενδεχομένως η πρακτική αυτή να εντάσσεται στην περίφημη γενικότερη «ελληνική πολιτική» η οποία οδήγησε τη χώρα μας στην οικονομική καταστροφή που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Από το 1998, όταν δημοσιεύθηκε η πρώτη ελληνική εργασία για τη μελέτη της θαλασσαιμίας με CMR (Mavrogeni et al), 59 υπήρξαν πολλές ελληνικές εργασίες πραγματοποιηθείσες σε ελληνικά κέντρα και δημοσιευμένες σε διεθνή ιατρικά περιοδικά σε όλο το πεδίο της μοντέρνας καρδιολογίας (σιδήρωση μυοκαρδίου, μυοκαρδιακή φλεγμονή, στεφανιαία νόσος, μυοκαρδιοπάθειες) και μάλιστα ορισμένες από αυτές έχουν συμπεριληφθεί στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή της CMR Επιπλέον, πρόσφατα δημοσιεύθηκε η πρώτη ελληνική εργασία με εφαρμογή stress CMR σε σκληροδερμικούς ασθενείς. 86 Εντούτοις, η εκπαίδευση στη Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς δεν περιλαμβάνεται στο επίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Ελλήνων καρδιολόγων, παρότι προβλέπεται από τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες. 87 Επιπλέον, η εφαρμογή της stress CMR έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα μόλις τον τελευταίο χρόνο από την ομάδα μας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η CMR διενεργείται αποκλειστικά από ακτινολόγους, και ακολούθως η δυναμική έκφρασή της με τη μορφή stress έχει απόλυτα παραμεληθεί. Σε σύγκριση με την EuroCMR Registry, όπου η στεφανιαία νόσος είναι η δεύτερη πιο συχνή κλινική ένδειξη για CMR, στην Ελλάδα η εξέταση εφαρμόζεται σχεδόν αποκλειστικά για τη μελέτη της θαλασσαιμίας και της μυοκαρδίτιδας. Η υπάρχουσα εμπειρία μας με stress CMR στην Ελλάδα περιλαμβάνει την εφαρμογή stress CMR με αδενοσίνη σε διαβητικούς ασθενείς (προκλινικός έλεγχος για στεφανιαία νόσο και διαβητική μυοκαρδιοπάθεια), σε στεφανιαίους ασθενείς με διφορούμενα αποτελέσμα-

6 τα από το λοιπό παρακλινικό έλεγχο και σε αυτοάνοσα νοσήματα. Τα αποτελέσματά που προκύπτουν, αν και πρώιμα, είναι πολύ ενδιαφέροντα, ενώ η εξέταση στην κλινική πράξη επιβεβαιώνεται ως ασφαλής, γρήγορη, αξιόπιστη και εύκολα αποδεκτή από τους ασθενείς. Σκοπός μας με το παρόν άρθρο δεν είναι να προκαλέσουμε διαμάχη μεταξύ ακτινολόγων και καρδιολόγων. Αντιθέτως, παρουσιάζοντας μία μάλλον δυσάρεστη πραγματικότητα, επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης τόσο των καρδιολόγων όσο και των ακτινολόγων ώστε αφενός η επιστημονική κοινότητα να αποκομίσει το μέγιστο των δυνατοτήτων της εξέτασης, αφετέρου οι διεθνώς εκπαιδευμένοι συνάδελφοι ακτινολόγοι και καρδιολόγοι να υποστηριχθούν ώστε να προσφέρουν επωφελώς την τεχνογνωσία τους. Επιπλέον, προς αυτή την κατεύθυνση, είναι απαραίτητη η επαρκής εκπαίδευση των κλινικών ιατρών προς την κατεύθυνση της επιλογής της κατάλληλης τεχνικής για τον εκάστοτε ασθενή και το εκάστοτε κλινικό πρόβλημα. Βιβλιογραφία 1. Schwitter J. Myocardial perfusion in ischemic heart disease. In: Higgins CB, de Roos A, editors. MRI and CT of the Cardiovascular System. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; Schwitter J. Myocardial perfusion. J Magn Reson Imaging 2006; 24: Schwitter J. CMR Update. 1st ed. Zurich: J. Schwitter; 20pp Schwitter J, Nanz D, Kneifel S, et al. Assessment of myocardial perfusion in coronary artery disease by magnetic resonance: a comparison with positron emission tomography and coronary angiography. Circulation. 2001; 103: Plein S, Radjenovic A, Ridgway JP, et al. Coronary artery disease: myocardial perfusion MR imaging with sensitivity encoding versus conventional angiography. Radiology. 2005; 235: Paetsch I, Jahnke C, Wahl A, et al. Comparison of dobutamine stress magnetic resonance, adenosine stress magnetic resonance, and adenosine stress magnetic resonance perfusion. Circulation 2004; 110: Al-Saadi N, Nagel E, Gross M, et al. Noninvasive detection of myocardial ischemia from perfusion reserve based on cardiovascular magnetic resonance. Circulation 2000; 101: Nagel E, Klein C, Paetsch I, et al. Magnetic resonance perfusion measurements for the noninvasive detection of coronary artery disease. Circulation 2003; 108: Ishida N, Sakuma H, Motoyasu M, et al. Noninfarcted myocardium: correlation between dynamic first-pass contrast-enhanced myocardial MR imaging and quantitative coronary angiography. Radiology 2003; 229: Cerqueira M, Verani M, Schwaiger M, Heo J, Iskandrian A. Safety profile of adenosine stress perfusion imaging: results from the Adenoscan Multicenter Trial Registry. J Am Coll Cardiol. 1994; 23: Belardinelli L, Linden J, Berne R. The cardiac effects of adenosine. Prog Cardiovasc Dis. 1989; 32: Schwitter J, Wacker C, van Rossum A, et al. MR-IMPACT: comparison of perfusion-cardiac magnetic resonance with single-photon emission computed tomography for the detection of coronary artery disease in a multicentre, multivendor, randomized trial. Eur Heart J. 2008; 29: Plein S, Schwitter J, Suerder D, Greenwood J, Boesiger P, Kozerke S. k-t SENSE-accelerated myocardial perfusion MR imaging at 3.0 Tesla comparison with 1.5 Tesla. Radiology 2008; 249: Nagel E, Lehmkuhl HB, Bocksch W, et al. Noninvasive diagnosis of ischemia-induced wall motion abnormalities with the use of high-dose dobutamine stress MRI: comparison with dobutamine stress echocardiography. Circulation 1999; 99: Jahnke C, Nagel E, Gebker R, et al. Prognostic value of cardiac magnetic resonance stress tests: Adenosine stress perfusion and dobutamine stress wall motion imaging. Circulation. 2007; 115: Ricciardi M, Wu E, Davidson C, et al. Visualization of discrete microinfarction after percutaneous coronary intervention associated with mild creatine kinase-mb elevation. Circulation. 2001; 103: Wagner A, Mahrholdt H, Holly TA, et al. Contrast-enhanced MRI and routine single photon emission computed tomography (SPECT) perfusion imaging for detection of subendocardial myocardial infarcts: an imaging study. Lancet. 2003; 361: Simonetti O, Kim R, Fieno D, et al. An improved MR imaging technique for the visualization of myocardial infarction. Radiology. 2001; 218: Choi KM, Kim RJ, Gubernikoff G, Vargas JD, Parker M, Judd RM. Transmural extent of acute myocardial infarction predicts long-term improvement in contractile function. Circulation. 2001; 104: Judd RM, Lugo-Olivieri CH, Arai M, et al. Physiological basis of myocardial contrast enhancement in fast magnetic resonance images of 2-day-old reperfused canine infarcts. Circulation. 1995; 92: Rochitte CE, Lima JA, Bluemke DA, et al. Magnitude and time course of microvascular obstruction and tissue injury after acute myocardial infarction. Circulation. 1998; 98: Beek AM, Kuhl HP, Bondarenko O, et al. Delayed contrastenhanced magnetic resonance imaging for the prediction of regional functional improvement after acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol. 2003; 42: Ingkanisorn W, Rhoads K, Aletras A, Kellman P, Arai A. Gadolinium delayed enhancement cardiovascular magnetic resonance correlates with clinical measures of myocardial infarction. J Am Coll Cardiol. 2004; 43: Gutberlet M, Frohlich M, Mehl S, et al. Myocardial viability assessment in patients with highly impaired left ventricular function: comparison of delayed enhancement, dobutamine stress MRI, end-diastolic wall thickness, and TI201-SPECT with functional recovery after revascularization. Eur Radiol. 2005; 15: Klein C, Nekolla SG, Bengel FM, et al. Assessment of myocardial viability with contrast-enhanced magnetic resonance imaging: comparison with positron emission tomography. Circulation 2002; 105: Knuesel PR, Nanz D, Wyss C, et al. Characterization of dysfunctional myocardium by positron emission tomography and magnetic resonance: relation to functional outcome after revascularization. Circulation. 2003; 108: Kuhl H, Beek A, van der Weerdt A, et al. Myocardial viability in chronic ischemic heart disease: comparison of contrastenhanced magnetic resonance imaging with (18)F-fluorodeoxyglucose positron emission tomograph. J Am Coll Cardiol.

7 2003; 41: Kim RJ, Albert T, Wible J, et al. Performance of delayedenhancement magnetic resonance imaging with gadoversetamide contrast for the detection and assessment of myocardial infarction: an international, multicenter, double-blinded, randomized trial. Circulation 2008; 117: Atar D, Petzelbauer P, Schwitter J, et al. Investigators ftf. Effect of intravenous FX06 as an adjunct to primary percutaneous coronary intervention for acute ST-segment elevation myocardial infarction. J Am Coll Cardiol. 2009; 53: Aletras A, Tilak G, Natanzon A, et al. Retrospective determination of the area at risk for reperfused acute myocardial infarction with T2-weighted cardiac magnetic resonance imaging: histopathological and displacement encoding with stimulated echoes (DENSE) functional validations. Circulation. 2006; 113: Francone M, Bucciarelli-Ducci C, Carbone I, et al. Impact of primary coronary angioplasty delay on myocardial salvage, infarct size, and microvascular damage in patients with STsegment elevation myocardial infarction. J Am Coll Cardiol. 2009; 54: Eitel I, Desch S, Fuernau G, et al. Prognostic significance and determinants of myocardial salvage assessed by cardiovascular magnetic resonance in acute reperfused myocardial infarction. J Am Coll Cardiol. 2010; 55: Lotan C, Bouchard A, Cranney G, Bishop S, Pohost G. Assessment of postreperfusion myocardial hemorrhage using proton NMR imaging at 1.5 T. Circulation. 1992; 86: Basso C, Corbetti F, Silva C, et al. Morphologic validation of reperfused hemorrhagic myocardial infarction by cardiovascular magnetic resonance. Am J Cardiol 2007; 100: Ganame J, Messalli G, Dymarkowski S, et al. Impact of myocardial haemorrhage on left ventricular function and remodelling in patients with reperfused acute myocardial infarction. Eur Heart J 2009; 30: Wijns W, Kolh P, Danchin N, et al. Guidelines on myocardial revascularization: The Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) Eur Heart J Hachamovitch R, Berman DS, Kiat H, et al. Exercise myocardial perfusion SPECT in patients without known coronary artery disease. Circulation. 1996; 93: Ladenheim M, Pollock B, Rozanski A, et al. Extent and severity of myocardial hypoperfusion as predictors of prognosis in patients with suspected coronary artery disease. J Am Coll Cardiol. 1986; 7: Hachamovitch R, Berman DS, Shaw L, et al. Incremental prognostic value of myocardial perfusion single photon emission computed tomography for the prediction of cardiac death: differential stratification for risk of cardiac death and myocardial infarction. Circulation. 1998; 97: Iskander S, Iskandrian AE. Risk assessment using single-photon emission computed tomographic technetium-99m sestamibi imaging. J Am Coll Cardiol. 1998; 32: Steel K, Broderick R, Gandla V, et al. Complementary prognostic values of stress myocardial perfusion and late gadolinium enhancement imaging by cardiac magnetic resonance in patients with known or suspected coronary artery disease. Circulation 2009; 120: Bruder O, Schneider S, Nothnagel D, et al. EuroCMR (European Cardiovascular Magnetic Resonance) Registry. J Am Coll Cardiol. 2009; 54: Gibler W, Cannon C, Blomkalns A, et al. Practical implementation of the guidelines for unstable angina/non-st segment elevation myocardial infarction in the emergency department. Circulation. 2005; 111: Bassand J-P, Hamm C, Ardissino D, et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of non-st-segment elevation acute coronary syndromes: The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary Syndromes of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2007; 28: Kwong R, Schussheim A, Rekhraj S, et al. Detecting acute coronary syndrome in the emergency department with cardiac magnetic resonance imaging. Circulation. 2003; 107: Cury R, Shash K, Nagurney J, et al. Cardiac magnetic resonance with T2-weighted imaging improves detection of patients with acute coronary syndrome in the emergency department. Circulation. 2008; 118: Ingkanisorn WP, Kwong RY, Bohme NS, et al. Prognosis of negative adenosine stress magnetic resonance in patients presenting to an emergency department with chest pain. J Am Coll Cardiol. 2006; 47: Lerakis S, McLean DS, Anadiotis AV, et al. Prognostic value of adenosine stress cardiovascular magnetic resonance in patients with low-risk chest pain. J Cardiovasc Magn Reson. 2009; 11: Miller C, Hwang W, Hoekstra J, et al. Stress cardiac magnetic resonance imaging with observation unit care reduces cost for patients with emergent chest pain: a randomized trial. Ann Emerg Med. 2010; 56: Kim RJ, Wu E, Rafael A, et al. The use of contrast-enhanced magnetic resonance imaging to identify reversible myocardial dysfunction. N Engl J Med. 2000; 343: Klein C, Nekolla SG, Bengel FM, et al. Assessment of myocardial viability with contrast-enhanced magnetic resonance imaging: comparison with positron emission tomography. Circulation 2002; 105: Wu KC, Zerhouni EA, Judd RM, et al. Prognostic significance of microvascular obstruction by magnetic resonance imaging in patients with acute myocardial infarction. Circulation. 1998; 97: Hombach V, Grebe O, Merkle N, et al. Sequelae of acute myocardial infarction regarding cardiac structure and function and their prognostic significance as assessed by magnetic resonance imaging. Eur Heart J. 2005; 26: Nijveldt R, Beek A, Hirsch A, et al. Functional recovery after acute myocardial infarction: a comparison between angiography, electrocardiography and cardiovascular magnetic resonance measures of microvascular injury. J Am Coll Cardiol. 2008; 52: Rutz AK, Manka R, Kozerke S, Roas S, Boesiger P, Schwitter J. Left ventricular dyssynchrony in patients with left bundle branch block and patients after myocardial infarction: integration of mechanics and viability by cardiac magnetic resonance. Eur Heart J. 2009; 30: Ismail TF, Prasad SK, Pennell DJ. Prognostic importance of late gadolinium enhancement cardiovascular magnetic resonance in cardiomyopathy. Heart 2011 Nov 29 [Epub ahead of print]. 57. Srichai M, Junor C, Rodriguez L, et al. Clinical, imaging, and pathological characteristics of left ventricular thrombus: a comparison of contrast-enhanced magnetic resonance imaging, transthoracic echocardiography, and transesophageal echocardiography with surgical or pathological validation.

8 Am Heart J. 2006; 152: Weinsaft JW, Kim RJ, Ross M, et al. Contrast-enhanced anatomic imaging as compared to contrast-enhanced tissue characterization for detection of left ventricular thrombus. JACC: Cardiovasc Imaging. 2009; 2: Mavrogeni SI, Maris T, Gouliamos A, Vlahos L, Kremastinos DT. Myocardial iron deposition in beta-thalassemia studied by magnetic resonance imaging. Int J Card Imaging. 1998; 14: Mavrogeni S, Vassilopoulos D. Is There a Place for Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging in the Evaluation of Cardiovascular Involvement in Rheumatic Diseases? Semin Arthritis Rheum. 2011; 41: Mavrogeni S, Bratis K, Protonotarios N, Tsatsopoulou A, Papadopoulos G. Cardiac magnetic resonance can early assess the presence and severity of heart involvement in Naxos disease. Int J Cardiol. 2012; 154: e Mavrogeni S, Spargias C, Bratis C, et al. Myocarditis as a precipitating factor for heart failure: evaluation and 1-year follow-up using cardiovascular magnetic resonance and endomyocardial biopsy. Eur J Heart Fail. 2011; 13: Mavrogeni S, Pepe A, Lombardi M. Evaluation of myocardial iron overload using cardiovascular magnetic resonance imaging. Hellenic J Cardiol. 2011; 52: Mavrogeni S, Spargias K, Bratis C, Kolovou G, Papadopoulou E, Pavlides G. EBV Infection as a Cause of VT: Evaluation by CMR. JACC Cardiovasc Imaging. 2011; 4: Mavrogeni S, Bratis K, Georgakopoulos D, et al. Evaluation of myocarditis in a pediatric population using cardiovascular magnetic resonance and endomyocardial biopsy. Int J Cardiol May Mavrogeni S, Bratis C, Kitsiou A, et al. CMR assessment of myocarditis in patients with cardiac symptoms during H1N1 viral infection. JACC Cardiovasc Imaging. 2011; 4: Mavrogeni S, Papavasiliou A, Spargias K, et al. Myocardial inflammation in Duchenne Muscular Dystrophy as a precipitating factor for heart failure: a prospective study. BMC Neurol. 2010; 10: Mavrogeni S, Spargias K, Markussis V, et al. Myocardial inflammation in autoimmune diseases: investigation by cardiovascular magnetic resonance and endomyocardial biopsy. Inflamm Allergy Drug Targets. 2009; 8: Mavrogeni S, Gotsis E, Verganelakis D, et al. Effect of iron overload on exercise capacity in thalassemic patients with heart failure. Int J Cardiovasc Imaging. 2009; 25: Mavrogeni S, Manoussakis MN, Karagiorga TC, et al. Detection of coronary artery lesions and myocardial necrosis by magnetic resonance in systemic necrotizing vasculitides. Arthritis Rheum. 2009; 61: Mavrogeni S, Gotsis E, Ladis V, et al. Magnetic resonance evaluation of liver and myocardial iron deposition in thalassemia intermedia and b-thalassemia major. Int J Cardiovasc Imaging. 2008; 24: Mavrogeni S, Gotsis ED, Berdousi E, et al. Myocardial and hepatic T2* magnetic resonance evaluation in ex-thalassemic patients after bone-marrow transplantation. Int J Cardiovasc Imaging. 2007; 23: Mavrogeni S, Papadopoulos G, Douskou M, et al. Magnetic resonance angiography, function and viability evaluation in patients with Kawasaki disease. J Cardiovasc Magn Reson. 2006; 8: Mavrogeni SI, Markussis V, Kaklamanis L, et al. A comparison of magnetic resonance imaging and cardiac biopsy in the evaluation of heart iron overload in patients with beta-thalassemia major. Eur J Haematol. 2005; 75: Mavrogeni S, Tzelepis GE, Athanasopoulos G, et al. Cardiac and sternocleidomastoid muscle involvement in Duchenne muscular dystrophy: an MRI study. Chest. 2005; 127: Mavrogeni SI, Manginas A, Papadakis E, et al. Correlation between magnetic resonance angiography (MRA) and quantitative coronary angiography (QCA) in ectatic coronary vessels. J Cardiovasc Magn Reson. 2004; 6: Mavrogeni S, Papadopoulos G, Douskou M, et al. Magnetic resonance angiography is equivalent to X-ray coronary angiography for the evaluation of coronary arteries in Kawasaki disease. J Am Coll Cardiol 2004; 43: Davlouros PA, Mavronasiou E, Danias P, Chiladakis J, Hahalis G, Alexopoulos D. The future of cardiovascular magnetic resonance in Greece: expectations and reality. Hellenic J Cardiol. 2009; 50: Sourides BE, Theofilogiannakos EK, Theofilogiannakos G, et al. Clinical experience from 1000 consecutive cardiovascular MRI cases at a tertiary referral medical center. Hellenic J Cardiol 2007; 48: Danias PG. Cardiovascular magnetic resonance imaging. An opportunity for fruitful collaborations. Hellenic J Cardiol 2007; 48: Vozaiti M, Pipilis A, Loris A, Andreou J, Danias PG. Clinical utility of coronary magnetic resonance angiography: is the important contribution of the method the visualization of significant stenoses, or persuasion to undergo invasive evaluation? Hellenic J Cardiol. 2005; 46: Nath MP, Dhawan N, Chauhan S, Kiran U. A large angiosarcoma of the right atrium: anaesthetic management. Hellenic J Cardiol. 2011; 52: Stougiannos PN, Danias PG, Karatzis EN, Kakkavas AT, Trikas AG. Incidental diagnosis of a large coronary fistula: angiographic and cardiac MRI findings. Hellenic J Cardiol. 2011; 52: Kiotsekoglou A, Saha SK, Moggridge JC, et al. Effect of aortic stiffness on left ventricular long-axis systolic function in adults with Marfan syndrome. Hellenic J Cardiol. 2010; 51: Floros GV, Karatzis EN, Andreou J, Danias PG. Typical cardiac magnetic resonance imaging findings of cardiac amyloidosis. Hellenic J Cardiol. 2010; 51: Mavrogeni S, Bratis K, van Wijk K, et al. Myocardial perfusion-fibrosis pattern in systemic sclerosis assessed by cardiac magnetic resonance. Int J Cardiol (in press). 87. Plein S, Schulz-Menger J, Almeida A, et al; Working Group on Cardiovascular Magnetic Resonance, European Society of Cardiology. Training and accreditation in cardiovascular magnetic resonance in Europe: a position statement of the working group on cardiovascular magnetic resonance of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2011; 32:

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιστημονική Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

So much time, so little to say

So much time, so little to say So much time, so little to say > 6 εκ ασθενείς επισκέπτονται τα ΤΕΠ στις ΗΠΑ για ΘΠ ~ 5% του συνόλου των περιστατικών στα ΤΕΠ Δυνητικά απειλητικές για τη ζωή καρδιαγγειακές αιτίες ΘΠ Οξέα στεφανιαία σύνδρομα

Διαβάστε περισσότερα

3. Εφαρμογή της Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς στον Σακχαρώδη Διαβήτη.

3. Εφαρμογή της Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς στον Σακχαρώδη Διαβήτη. 3. Εφαρμογή της Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς στον Σακχαρώδη Διαβήτη. 61 Κ. Μπράτης, Σ. Μαυρογένη Αʹ Καρδιολογική Κλινική, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σχέση του σακχαρώδους διαβήτη

Διαβάστε περισσότερα

Χειρισµός ασθενούς µε προκάρδιο άλγος: αξονική στεφανιαιογραφία ή µαγνητική καρδιάς;

Χειρισµός ασθενούς µε προκάρδιο άλγος: αξονική στεφανιαιογραφία ή µαγνητική καρδιάς; Χειρισµός ασθενούς µε προκάρδιο άλγος: αξονική στεφανιαιογραφία ή µαγνητική καρδιάς; Νικόλαος Αλεξόπουλος, Καρδιολόγος Επιστηµονικός Συνεργάτης, Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιπποκράτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ( DE) ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ( DE) ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ( DE) ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ. Μισιχρόνη Ι., Βελονάκης Γ., Πούλου Λ., Κμπνάρου Σ., Κρβσίλης

Διαβάστε περισσότερα

STRESS CMR ΠΟΤΕ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ; ΜΑΡΙΑ Β. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΣΩ GENERAL

STRESS CMR ΠΟΤΕ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ; ΜΑΡΙΑ Β. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΣΩ GENERAL STRESS CMR ΠΟΤΕ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ; ΜΑΡΙΑ Β. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΣΩ GENERAL DISCLOSURE INFORMATION Presenter has no relevant conflict of interest ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Στεφανιαία Νόσος (ΣΝ) είναι μία από τις κύριες αιτίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΣΣ. Κώστας Παπαδόπουλος Επιμελητής Β Καρδιολογίας Νοσοκομείο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΣΣ. Κώστας Παπαδόπουλος Επιμελητής Β Καρδιολογίας Νοσοκομείο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ. Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΣΣ Κώστας Παπαδόπουλος Επιμελητής Β Καρδιολογίας Νοσοκομείο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ. ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ

ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ - ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΕΥΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Ν.Θ.Α «ΣΩΤΗΡΙΑ» Κλινική Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναιμάτωση : Ο βασικότερος κρίκος στην αλυσίδα επιβίωσης μετά απο ΟΕΜ

Επαναιμάτωση : Ο βασικότερος κρίκος στην αλυσίδα επιβίωσης μετά απο ΟΕΜ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗ: Ο ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ Χ Αντωνακούδης Αναπληρωτής Διευθυντής Α Γιαννακόπουλος Υπεύθυνος ΜΕΠ Ε Αναστασοπούλου ειδικευόμενη Ι Χιωτέλης Νοσηλευτής

Διαβάστε περισσότερα

Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων

Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας ΕΚΕ, Φεβρουάριος 2010 Ομάδα Εργασίας Επιδημιολογίας, Πρόληψης και Μεταβολικού Συνδρόμου Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Aρρυθµιογόνος δυσπλασία/ µυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας: Αρκεί η απεικόνιση και ποια;

Aρρυθµιογόνος δυσπλασία/ µυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας: Αρκεί η απεικόνιση και ποια; Οµάδες εργασίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Ιωάννινα 26-28 Φεβρουαρίου 2015 Aρρυθµιογόνος δυσπλασία/ µυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας: Αρκεί η απεικόνιση και ποια; Αγάθη-Ρόζα Βρεττού Επιµελήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμασία κόπωσης και μυοκαρδιοπάθειε Βασίλειος

Δοκιμασία κόπωσης και μυοκαρδιοπάθειε Βασίλειος A Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Δοκιμασίας Κόπωσης και Αποκατάστασης Καρδιοπαθών Δοκιμασία κόπωσης και μυοκαρδιοπάθειε Βασίλειος ς Καμπερίδης Κατάταξη Μυοκαρδιοπαθει

Διαβάστε περισσότερα

Stress Echo. σε ιαβητικούς Ασθενείς. Θεοδώρα Α. Ζαγκλαβάρα, MD, PhD Καρδιολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Ηχοκαρδιογραφίας EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Stress Echo. σε ιαβητικούς Ασθενείς. Θεοδώρα Α. Ζαγκλαβάρα, MD, PhD Καρδιολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Ηχοκαρδιογραφίας EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Stress Echo σε ιαβητικούς Ασθενείς Θεοδώρα Α. Ζαγκλαβάρα, MD, PhD Καρδιολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Ηχοκαρδιογραφίας EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Η επίδραση του βαθμού της στένωσης στη βασική στεφανιαία ροή

Διαβάστε περισσότερα

Μυοκαρδίτιδα: Διάγνωση-Παρακολούθηση. Ο ρόλος της Απεικόνισης

Μυοκαρδίτιδα: Διάγνωση-Παρακολούθηση. Ο ρόλος της Απεικόνισης Μυοκαρδίτιδα: Διάγνωση-Παρακολούθηση. Ο ρόλος της Απεικόνισης Παπαδόπουλος Κώστας, Επιµ. Β Καρδιολογίας, Β Καρδιολογική Κλινική, Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ. Μυοκαρδίτιδα - Φλεγµονώδης νόσος του µυοκαρδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΣ σε ειδικές ομάδες ασθενών PCI σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο

ΟΣΣ σε ειδικές ομάδες ασθενών PCI σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο ΟΣΣ σε ειδικές ομάδες ασθενών PCI σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ Επιδημιολογία 30-40% 13% πληθυσμού παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

24-26 January καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

24-26 January καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 24-26 January 2014 Under the Auspices: Hellenic Cardiovascular Research Society Organization: Κosmos Travel Venue: Divani Apollon Palace, Kavouri επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής. Γεώργιος Θεοδ. Νικήτας Ειδικευόμενος Καρδιολογίας

Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής. Γεώργιος Θεοδ. Νικήτας Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής Γεώργιος Θεοδ. Νικήτας Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής ΟΞΕΙΑ ΜΥΟΚΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΕ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δοκιμασία κοπώσεως: Παρελθόν, παρόν και μέλλον

ΟΕ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δοκιμασία κοπώσεως: Παρελθόν, παρόν και μέλλον ΟΕ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δοκιμασία κοπώσεως: Παρελθόν, παρόν και μέλλον Χρήση της δοκιμασίας κοπώσεως σε ασθενείς μετά από αγγειοπλασική ή χειρουργική επαναιμάτωση του μυοκαρδίου Φουκαράκης Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Ελάττωση θνησιμότητας κατά 33% 1. Αυξημένη υπόνοια 2. Αυξημένος αριθμός εξετάσεων 3. Προφύλαξη σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Αξονική Στεφανογραφία: Ο ρόλος της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου - Συσχετισμός με την Επεμβατική και τη Μαγνητική Στεφανογραφία.

Αξονική Στεφανογραφία: Ο ρόλος της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου - Συσχετισμός με την Επεμβατική και τη Μαγνητική Στεφανογραφία. Αλέξανδρος Καλλιφατίδης - Αξονική Στεφανογραφία 41 Αξονική Στεφανογραφία: Ο ρόλος της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου - Συσχετισμός με την Επεμβατική και τη Μαγνητική Στεφανογραφία. Αλέξανδρος Καλλιφατίδης

Διαβάστε περισσότερα

Συζήτηση κλινικών περιπτώσεων (Απεικόνιση στα Καρδιαγγειακά Νοσήματα) Ευθυμιάδου Ρωξάνη Τμήμα Αξονικής, Μαγνητικής Τομογραφίας & PET-CT ΔΘΚΑ «Υγεία»

Συζήτηση κλινικών περιπτώσεων (Απεικόνιση στα Καρδιαγγειακά Νοσήματα) Ευθυμιάδου Ρωξάνη Τμήμα Αξονικής, Μαγνητικής Τομογραφίας & PET-CT ΔΘΚΑ «Υγεία» Συζήτηση κλινικών περιπτώσεων (Απεικόνιση στα Καρδιαγγειακά Νοσήματα) Ευθυμιάδου Ρωξάνη Τμήμα Αξονικής, Μαγνητικής Τομογραφίας & PET-CT ΔΘΚΑ «Υγεία» 3,60% 5,10% 5,20% 2,10% 1,80% 1,60% 2,90% Leading causes

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ερευνητικού έργου

Παρουσίαση ερευνητικού έργου Παρουσίαση ερευνητικού έργου Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων B Καρδιολογική Κλινική Study of peripheral circulation in patients with Heart Failure 11/2/2016 Μπεχλιούλης Άρης, MD, PhD Kαρδιολόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Τί μπορεί να προσφέρει η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ & ΑΓΓΕΙΩΝ στους ειδικούς στην Καρδιακή Ανεπάρκεια

Τί μπορεί να προσφέρει η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ & ΑΓΓΕΙΩΝ στους ειδικούς στην Καρδιακή Ανεπάρκεια Τί μπορεί να προσφέρει η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ & ΑΓΓΕΙΩΝ στους ειδικούς στην Καρδιακή Ανεπάρκεια ΜΑΡΙΑ Β. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ IAΣΩ General ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολόγος Αναπληρωτής Διευθυντής, Β Καρδιολογική Κλινική

Καρδιολόγος Αναπληρωτής Διευθυντής, Β Καρδιολογική Κλινική Δρ Πέτρος Δανιάς Καρδιολόγος Αναπληρωτής Διευθυντής, Β Καρδιολογική Κλινική Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κάτοχος Διδακτορικού

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να προσφέρει η μαγνητική τομογραφία καρδιάς και αγγείων στους ειδικούς στην υπέρταση

Τι μπορεί να προσφέρει η μαγνητική τομογραφία καρδιάς και αγγείων στους ειδικούς στην υπέρταση Τι μπορεί να προσφέρει η μαγνητική τομογραφία καρδιάς και αγγείων στους ειδικούς στην υπέρταση Τριανταφυλλίδη Ελένη Επιμελήτρια Α Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ Cardiovascular

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Δ/ΝΤΗΣ Κ/Δ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Τουμπουρλέκα, Α. Αρβανιτάκη, Σ.Α. Μουράτογλου, Α. Καλλιφατιδης, Θ. Παναγιωτίδης, Μ.Μπαζμπάνη, Γ. Γιαννακούλας, Χ. Καρβούνης

Μ. Τουμπουρλέκα, Α. Αρβανιτάκη, Σ.Α. Μουράτογλου, Α. Καλλιφατιδης, Θ. Παναγιωτίδης, Μ.Μπαζμπάνη, Γ. Γιαννακούλας, Χ. Καρβούνης Παράταση του διαστήματος QTc και αναδιαμόρφωση δεξιάς κοιλίας: μελέτη με μαγνητική τομογραφία καρδιάς σε ασθενείς με προτριχοειδική πνευμονική υπέρταση Μ. Τουμπουρλέκα, Α. Αρβανιτάκη, Σ.Α. Μουράτογλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ακτινολόγος ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ καρδιολόγος Τι είναι αξονική στεφανιογραφία; Είναι μέθοδος απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων με πολυτομικό αξονικό τομογράφο

Διαβάστε περισσότερα

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας Περιστατικό 4. Γυναίκα 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή Ηκ. Ελένη Κ. είναι 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή, μόνιμη Λαμβάνει κουμαρινικά. INR προ εβδομάδος 2.24 Ιστορικό Υπέρτασης Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενη, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

30% θανάτων 2014 στο Ηνωμένο Βασίλειο: Καρδιαγειακή. Μέθοδος εκλογής στη διάγνωση της ΣΝ: Επεμβατική στεφανιογραφία (ΕΣ)

30% θανάτων 2014 στο Ηνωμένο Βασίλειο: Καρδιαγειακή. Μέθοδος εκλογής στη διάγνωση της ΣΝ: Επεμβατική στεφανιογραφία (ΕΣ) 30% θανάτων 2014 στο Ηνωμένο Βασίλειο: Καρδιαγειακή νόσος, 13% ΣΝ Μέθοδος εκλογής στη διάγνωση της ΣΝ: Επεμβατική στεφανιογραφία (ΕΣ) Μικρός αλλά όχι αμελητέος ο κίνδυνος επιπλοκών της ΕΣ + μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+

Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+ Κοµπορόζος Χριστόφορος Καρδιολόγος, Πλωτάρχης (ΥΙ) επιµελητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ. Νεκτάριος Ε. Κογεράκης Καρδιοχειρουργός Γ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ. Νεκτάριος Ε. Κογεράκης Καρδιοχειρουργός Γ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Νεκτάριος Ε. Κογεράκης Καρδιοχειρουργός Γ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Οξέα αορτικά σύνδρομα: Οξύς διαχωρισμός Διατιτραίνον έλκος Ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα

Διαβάστε περισσότερα

Μια πολύτιμη μέθοδος για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου Δρ. Ηλίας Κ. Καραμπίνος, MD, FESC, Καρδιολόγος,

Μια πολύτιμη μέθοδος για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου Δρ. Ηλίας Κ. Καραμπίνος, MD, FESC, Καρδιολόγος, Μια πολύτιμη μέθοδος για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου Δρ. Ηλίας Κ. Καραμπίνος, MD, FESC, Καρδιολόγος, Ευρωκλινική Αθηνών, Ηχωκαρδιογραφικό Τμήμα Εισαγωγή Η δυναμική ηχωκαρδιογραφία εισήχθη στην κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Αναίμακτες Καρδιολογικές Eξετάσεις II

Αναίμακτες Καρδιολογικές Eξετάσεις II Αναίμακτες Καρδιολογικές Eξετάσεις II ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ, Ψηφιακή απεικόνιση (CT, EBCT, MRI and SPECT) ΠΡΠ 14/5/2013 Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. Συμπτώματα που απαιτούν εξέταση Δυσφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ Στέφανος Γρ.Φούσας MD, FESC, FACC Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας ΑΓΡΙΝΙΟ 30/9/2016 Καρδιοπάθειες Στεφανιαία νόσος Βαλβιδοπάθειες Μυοκαρδιοπάθειες Περικαρδίτιδες

Διαβάστε περισσότερα

Οξύ θωρακικό άλγος Παρουσίαση περιστατικών. Μ.Μαδεμλή Επιστημονική Συνεργάτις ΕΚΠΑ ΠΓΝ «Αττικόν»

Οξύ θωρακικό άλγος Παρουσίαση περιστατικών. Μ.Μαδεμλή Επιστημονική Συνεργάτις ΕΚΠΑ ΠΓΝ «Αττικόν» Οξύ θωρακικό άλγος Παρουσίαση περιστατικών Μ.Μαδεμλή Επιστημονική Συνεργάτις ΕΚΠΑ ΠΓΝ «Αττικόν» Περίπτωση 1 Άνδρας 26ετ Οξύ προκάρδιο άλγος Αύξηση τροπονίνης (400ng/ml) ΗΚΓ ανωμαλίες Ελεύθερο ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΑΡΙΑ Β. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ IAΣΩ General ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΚΓ- ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΚΓ- ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΚΓ- ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Άνδρας 57 ετών προσέρχεται στα επείγοντα νοσοκομείου παραπονούμενος για θωρακικό άλγος που επεκτείνεται στην κάτω γνάθο και αντανακλά στο αριστερό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ MD PhD FESC ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Δ/ΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ MD PhD FESC ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Δ/ΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΣΟΣ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ MD PhD FESC ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Δ/ΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ DECLARATION OF INTEREST NONE

Διαβάστε περισσότερα

Circulation. 2014;129:e28-e292

Circulation. 2014;129:e28-e292 Σε ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία Σταµάτης Σ. Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Σε ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία 30-40% 13% πληθυσµού παρουσιάζουν νεφρική δυσλειτουργία (AHA για τις ΗΠΑ) 6% για τις ηλικίες

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνική Καρδιολογική Εταιρεία Μαθήματα ειδικευομένων

Eλληνική Καρδιολογική Εταιρεία Μαθήματα ειδικευομένων Eλληνική Καρδιολογική Εταιρεία Μαθήματα ειδικευομένων ΠΟΤΕ ΤΟ ΗΚΓ ΣΤΟ STEMI ΘΕΛΕΙ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ή ΗΚΓ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κωνσταντίνος Τσιούφης Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας Α Καρδιολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ Πασχάλης Στειρόπουλος Β Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Δομή Θέσεις και αντιθέσεις 1. Θρομβόλυση 2. Θεραπεία ΠΕ στο σπίτι

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπαράθεση στην Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια Διάγνωση: Υπερηχοκαρδιογραφία ή Μαγνητική τοµογραφία;

Αντιπαράθεση στην Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια Διάγνωση: Υπερηχοκαρδιογραφία ή Μαγνητική τοµογραφία; Αντιπαράθεση στην Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια Διάγνωση: Υπερηχοκαρδιογραφία ή Μαγνητική τοµογραφία; ΜΑΡΙΑ Β. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ IAΣΩ General ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Η πιο συχνή γενετική µυοκαρδιοπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς μετά από την οξεία φάση του εμφράγματος του μυοκαρδίου ο οποίος έχει αντιμετωπισθεί συντηρητικά

Διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς μετά από την οξεία φάση του εμφράγματος του μυοκαρδίου ο οποίος έχει αντιμετωπισθεί συντηρητικά Διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς μετά από την οξεία φάση του εμφράγματος του μυοκαρδίου ο οποίος έχει αντιμετωπισθεί συντηρητικά Γεώργιος Ι. Παπαϊωάννου, MD, MPH, FACC, FSCAI Επεμβατικός Καρδιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Λ. Κ. Μιχάλης Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008 Από πού αντλούνται οι γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Γκαλιαγκούση Ευγενία MD, PhD Medical School, King s College University of London Νεφραγγειακή νόσος Safian RD,NEJM,2001 Αιτίες στένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μη Καρδιολογικές Επεμβάσεις σε Καρδιοπαθείς

Μη Καρδιολογικές Επεμβάσεις σε Καρδιοπαθείς Μαθήματα Καρδιολογίας σε παθολόγους Μη Καρδιολογικές Επεμβάσεις σε Καρδιοπαθείς Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ ΠΡΠ 16/9/2013 Γενική προσέγγιση Συμμετοχή αρρώστου Θεράποντος ιατρού αναισθησιολόγου

Διαβάστε περισσότερα

από τις ενδείξεις στην κλινική πράξη

από τις ενδείξεις στην κλινική πράξη Kλοπιδογρέλη από τις ενδείξεις στην κλινική πράξη Χ.Κυρπιζίδης, Α.Κεϊβανίδου, Γ.Παπανικολάου, Κ.Τσιπτσής, Μ.Ξαφένιας, Α.Πεχλεβάνης. Καρδιολογική κλινική Στεφανιαία μονάδα 2 ου Νοσοκομείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Στουγιάννος. Καρδιολόγος

Παύλος Στουγιάννος. Καρδιολόγος Παύλος Στουγιάννος Καρδιολόγος Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» Επιδημιολογία Ο θωρακικός πόνος είναι υπεύθυνος για το 5-7% των επισκέψεων ασθενών στα ΤΕΠ. 15-20% έχουν Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο Μικρό ποσοστό άλλες επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αθανάσιος Καπετανόπουλος Καπετανόπουλος, FACC, FESC, FSCAI Επεμβατικός Καρδιολόγος, EUROMEDICA, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Συχνότητα συνδυασμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΕΜ-Προσωρινή. βηματοδότηση. Τσαγάλου Ελευθερία Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Αθήνα 2013

ΟΕΜ-Προσωρινή. βηματοδότηση. Τσαγάλου Ελευθερία Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Αθήνα 2013 Αρρυθμίες στην οξεία φάση του ΟΕΜ-Προσωρινή βηματοδότηση Τσαγάλου Ελευθερία Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Αθήνα 2013 Classification of peri-infarction infarction arrhythmias Supraventricular

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με κοιλιακές αρρυθμίες. Βασίλης Μ. Σκέμπερης FESC. Γ Καρδιολογική Κλινική Α. Π.Θ.

Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με κοιλιακές αρρυθμίες. Βασίλης Μ. Σκέμπερης FESC. Γ Καρδιολογική Κλινική Α. Π.Θ. Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με κοιλιακές αρρυθμίες Βασίλης Μ. Σκέμπερης FESC Γ Καρδιολογική Κλινική Α. Π.Θ. ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Πρώιμες κοιλιακές συστολές Μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία

Διαβάστε περισσότερα

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη;

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; Α.Μπουγας, Β.Τερπος, Δ.Γκολιδακης, Χ.Παπαδοπουλος, Χ.Κυρπιζιδης, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 Βαγενάκης Γεώργιος Παιδοκαρδιολογική Κλινική Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Συγγενείς Αορτοπάθειες Δίπτυχη αορτική βαλβίδα Στένωση ισθμού της αορτής Σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της μαγνητικής φασματοσκοπίας

Η συμβολή της μαγνητικής φασματοσκοπίας Η συμβολή της μαγνητικής φασματοσκοπίας στην διάγνωση άτυπων μηνιγγιωμάτων Ζήκου Αναστασία, Μούκα Βασιλική, Γκόγκος Βασίλειος, Αστρακάς Λουκάς, Αργυροπούλου Ι. Μαρία. Εργαστήριο Κλινικής Ακτινολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ

ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ 91 ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ Κωνσταντίνος Δ. Μάλλιος Α.Ε. Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Διευθυντής Α Καρδιολογικής Κλινικής Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ Το ΗΚΓ/φημα συμπλήρωσε ήδη έναν

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Ιστορικό ασθενούς Γυναίκα, 80 ετών Αδυναμία, δύσπνοια αιφνιδίου έναρξης από τριημέρου

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Δρακοπούλου*, Κ. Τούτουζας*, Γ. Μπενέτος*, Α. Συνετός*, Φ. Mητροπούλου*, Α. Μιχελόγγονα*, Α. Παπανικολάου*, Κ. Πρέκας, Η. Σιώρης, Δ.

Μ. Δρακοπούλου*, Κ. Τούτουζας*, Γ. Μπενέτος*, Α. Συνετός*, Φ. Mητροπούλου*, Α. Μιχελόγγονα*, Α. Παπανικολάου*, Κ. Πρέκας, Η. Σιώρης, Δ. Μ. Δρακοπούλου*, Κ. Τούτουζας*, Γ. Μπενέτος*, Α. Συνετός*, Φ. Mητροπούλου*, Α. Μιχελόγγονα*, Α. Παπανικολάου*, Κ. Πρέκας, Η. Σιώρης, Δ. Τούσουλης* *A Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Αθανάσιος Μανώλης Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ασκληπιείου Βούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Emory University, Ατλάντα, ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επεμβατικός Καρδιολόγος, FSCAI Euromedica-Κυανούς Σταυρός. 31 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2013 Ξενοδοχείο Αιγές, Βέροια

ΓΡΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επεμβατικός Καρδιολόγος, FSCAI Euromedica-Κυανούς Σταυρός. 31 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2013 Ξενοδοχείο Αιγές, Βέροια ΓΡΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επεμβατικός Καρδιολόγος, FSCAI Euromedica-Κυανούς Σταυρός 31 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2013 Ξενοδοχείο Αιγές, Βέροια ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γυναίκα ηλικίας 36 ετών με επανειλημμένα επεισόδια

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα. Μαρία Γ. Τεκτονίδου Επίκουρος Καθηγήτρια Ρευματολογίας Α Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών

Ρευματοειδής αρθρίτιδα. Μαρία Γ. Τεκτονίδου Επίκουρος Καθηγήτρια Ρευματολογίας Α Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών Ρευματοειδής αρθρίτιδα Μαρία Γ. Τεκτονίδου Επίκουρος Καθηγήτρια Ρευματολογίας Α Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών Ρόλος Ανοσοποιητικού Συστήματος Προστασία του οργανισμού έναντι εξωτερικών εισβολέων

Διαβάστε περισσότερα

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Το σπινθηρογράφημα πνευμόνων στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Χάρις Γιαννοπούλου Πυρηνικός ιατρός Αν. Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Πόσο επιτακτική είναι η ορθή διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ. Καφαντάρης Ι., Μεϊμέτη Ε., Δόνου Α., Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟΣ, FSCAI ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA-ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΞΕΟΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ρήξη αθηρωµατικής πλάκας και δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 1.ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 2.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ 3.ΑΟΡΤΙΚΗ/ΜΙΤΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑ 1.ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η μελέτη βιωσιμότητας - ισχαιμίας απαραίτητη πριν από επεμβάσεις επαναιμάτωσης;

Είναι η μελέτη βιωσιμότητας - ισχαιμίας απαραίτητη πριν από επεμβάσεις επαναιμάτωσης; Είναι η μελέτη βιωσιμότητας - ισχαιμίας απαραίτητη πριν από επεμβάσεις επαναιμάτωσης; Κ Γ Περρέας MD, PhD, FRCS C/Th. Ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια Βιωσιμότητα - Ισχαιμία Συσταλτικότητα Πρόγνωση Επαναιμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Edwards Lifesciences

Προϊόντα Edwards Lifesciences Προϊόντα Edwards Lifesciences Τεχνικά χαρακτηριστικά και κλινικές μελέτες Τεχνολογίες Edwards Lifesciences Το 70% των προϊόντων αιμοδυναμικού ελέγχου που χρησιμοποιoύνται παγκοσμίως είναι Edwards. Η Edwards

Διαβάστε περισσότερα

20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον

20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον Σύγκριση μηριαίας και κερκιδικής προσπέλασης στον καρδιακό καθετηριασμό. Συστηματική Ανασκόπηση Καλλιρρόη Κοζομπόλη, RN, MSc, Ωνάσειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ.

ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ. ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ. ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΔΩΡΟΘΕΑ «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ (ABI) Σφυροβραχιόνιος δείκτης=ankle-brachial Index (ABI) Ο λόγος της συστολικής

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η πνευματική καταπόνηση εκλυτικό αίτιο ισχαιμίας; Μελέτη συνεχούς παρακολουθήσεως της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας με το nuclear VEST.

Είναι η πνευματική καταπόνηση εκλυτικό αίτιο ισχαιμίας; Μελέτη συνεχούς παρακολουθήσεως της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας με το nuclear VEST. Είναι η πνευματική καταπόνηση εκλυτικό αίτιο ισχαιμίας; Μελέτη συνεχούς παρακολουθήσεως της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας με το nuclear VEST. Η πνευματική καταπόνηση (mental stress) και τα έντονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕ IVUS KAI FFR

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕ IVUS KAI FFR ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕ IVUS KAI FFR Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Ν.ΧΑΜΟΥΡΑΤΙ ΗΣ ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA-ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ης ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γυναίκα ηλικίας 82 ετών προσήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία SOO-YEON JUNG, Department of cardiology, St. Vincent s Hospital,

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στατίνες στην πρωτογενή πρόληψη Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων Πρωτογενής πρόληψη : το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Γυναίκα 35 ετών με κοιλιακό άλγος από μηνός Παρουσιάζεται από: Τζάμου Ε, Μπολώτη Δ, Νάτσε Ν, Αναστασιάδου Κ. Ακτινολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ. ΑΓΓΕΛΗ Echocardiography is. Echocardiography is well recognized for its noninvasive application. It does not require isotopes-there is no risk of radiation It does not require magnetic resonance It

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΕΝΩΤΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Δοκιμασία κοπώσεως σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Μία σοβαρή επιπλοκή των παθήσεων της αριστερής κοιλίας. Χαράλαµπος Ι. Καρβούνης Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.

ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Μία σοβαρή επιπλοκή των παθήσεων της αριστερής κοιλίας. Χαράλαµπος Ι. Καρβούνης Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Μία σοβαρή επιπλοκή των παθήσεων της αριστερής κοιλίας. Χαράλαµπος Ι. Καρβούνης Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. Φλεβική Πνευµονική Υπέρταση! Ορισµοί.! Επιδηµιολογία-πρόγνωση.!

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση. Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου

Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση. Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Ο διαχωρισµός της θωρακικής αορτής αποτελεί την πιο επείγουσα και καταστροφική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα 2014 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι MK1118 ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΛΤΣΑΤΟΥ, PHD ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση.

Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση. Γεώργιος Ζιμπιλίδης - Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση. 25 Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση. Ζιμπιλίδης Γεώργιος Τμήμα Αγγειογράφου και Επεμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Χειρισμός ασθενούς με προκάρδιο άλγος στα ΤΕΠ

Χειρισμός ασθενούς με προκάρδιο άλγος στα ΤΕΠ Χειρισμός ασθενούς με προκάρδιο άλγος στα ΤΕΠ Το υπερηχογράφηµα είναι απαραίτητο Κ. Αγγελη Παν. Καρδιολογική Κλινική Ιπποκρατειο Νοσοκομειο Αθηνων Echocardiography in the Emergency Room Acute chest pain

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ

Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ 14 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, MD, PhD Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας Γ Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΙΑ ΜΗΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

20-40% των ισχαιμικών ΑΕΕ οφείλονται σε νόσο καρωτίδων

20-40% των ισχαιμικών ΑΕΕ οφείλονται σε νόσο καρωτίδων Γ. Μπενέτος 1, Κ. Τούτουζας 1, Μ. Δρακοπούλου 1, Χ. Δεληγιάννη 2, Ι. Κουτάγιαρ 1, Κ. Σταθογιάννης 1, Χ. Γράσσος 1, Κ. Σπέγγος 2, Η. Σιώρης 3, Χ. Στεφανάδης 1 (1) Α Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 26-28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Β.Πρασόπουλος Δ/τής Πυρηνικής Ιατρικής- PET/CT ΥΓΕΙΑ- ΜΗΤΕΡΑ Tuesday, March 10, 15 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΦΩΤΟΝΙΑΚΗ (γ,x)

Διαβάστε περισσότερα

Αιφνίδιος θάνατος σε ασυμπτωματικό ασθενή με σύνδρομο προδιέγερσης

Αιφνίδιος θάνατος σε ασυμπτωματικό ασθενή με σύνδρομο προδιέγερσης Αιφνίδιος θάνατος σε ασυμπτωματικό ασθενή με σύνδρομο προδιέγερσης Δρ. Διονύσιος Θ. Καλπάκος Γενικός Αρχίατρος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ Δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων 2ο Αρρυθμιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ,MD,FESC ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ

ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ,MD,FESC ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ,MD,FESC ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΣΟΣ Άνδρας 79 ετών οποίος προσήλθε λόγω δύσπνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΥΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ,ΕΠΑΣΒΕΣΤΩΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Επεµβατικός καρδιολόγος EUROMEDICA-KYΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΙΑΧΥΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ,ΕΠΑΣΒΕΣΤΩΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Επεµβατικός καρδιολόγος EUROMEDICA-KYΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΑΧΥΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ,ΕΠΑΣΒΕΣΤΩΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Επεµβατικός καρδιολόγος EUROMEDICA-KYΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ 27/6/2009 PORTO CARAS, ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προεγχειρητική εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ

Προεγχειρητική εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων. Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Προεγχειρητική εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας των πνευμόνων Ιωάννης Στανόπουλος Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Ιδιαιτερότητες του καρκίνου του πνεύμονος Είναι υπεύθυνος για το

Διαβάστε περισσότερα

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο. Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο. Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες 13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες Σε ασθενείς µε οροαρνητική σπονδυλαρθροπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ

Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ LDL-C : μείζων

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

Δευτεροπαθής υπέρταση. Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Δευτεροπαθής υπέρταση. Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Δευτεροπαθής υπέρταση Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αίτια δευτεροπαθούς υπέρτασης (1) Νεφρογενή αίτια 1. Νεφραγγειακή υπέρταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΠΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΣΥΓΚΟΠΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΓΚΟΠΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ NOΣOKOMEIO AXEΠA ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΠΗΣ παροδική απώλεια συνείδησης λόγω παροδικής εγκεφαλικής

Διαβάστε περισσότερα

Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 24o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, EUROMEDICA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. Σταυρούλα Μπουσμουκίλια Δ/ντρια Β Πνευμονολογικής κλινικής Γ.Ν.

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. Σταυρούλα Μπουσμουκίλια Δ/ντρια Β Πνευμονολογικής κλινικής Γ.Ν. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Σταυρούλα Μπουσμουκίλια Δ/ντρια Β Πνευμονολογικής κλινικής Γ.Ν. Καβάλας Ηαπλήα/α θώρακα Είναι το αρχικό απεικονιστικό εργαλείο του

Διαβάστε περισσότερα