Άρθρο Ανασκόπησης Μελέτη Ισχαιμίας και Βιωσιμότητας Μυοκαρδίου με Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς. Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο Ανασκόπησης Μελέτη Ισχαιμίας και Βιωσιμότητας Μυοκαρδίου με Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς. Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα"

Transcript

1 Άρθρο Ανασκόπησης Μελέτη Ισχαιμίας και Βιωσιμότητας Μυοκαρδίου με Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς. Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα Μαυρογενη Σοφια, Μπρατης Κωνσταντινος, Κολοβου Γενοβεφα Διεύθυνση Επικοινωνίας: Μαυρογένη Σοφία Εσπέρου 50, Π. Φάληρο, Αθήνα Η Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς (CMR), αποτελεί μία σύγχρονη απεικονιστική μέθοδο, της οποίας έχει ήδη δειχθεί η αποτελεσματικότητά της στη μελέτη της ανατομίας, της λειτουργικότητας και του χαρακτηρισμού ιστών του μυοκαρδίου, συνεισφέροντας ιδιαίτερα στην ανάδειξη της φλεγμονής και της νέκρωσης αυτού. Πρόσφατα, οι εφαρμογές της εξέτασης στη στεφανιαία νόσο (ΣΝ) διευρύνθηκαν, αναδεικνύοντας τη σε ένα αποτελεσματικό εργαλείο αξιολόγησης της μυοκαρδιακής αιμάτωσης και βιωσιμότητας. Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να προσφέρει μία περιεκτική σύνοψη των εφαρμογών της CMR στη μελέτη της αιμάτωσης και της βιωσιμότητας στο πλαίσιο της ΣΝ, καθώς επίσης να παρουσιάσει την ισχύουσα ελληνική πρακτική στον τομέα αυτό. Μελέτη ισχαιμίας CMR αιμάτωσης Η εφαρμογή της CMR αιματώσεως έγκειται στη μελέτη της ροής πλήρωσης του μυοκαρδίου με χρήση παραμαγνητικών παραγόντων αντίθεσης (γαδολίνιο- GD), κατόπιν της προκλήσεως υπεραιμίας με χρήση αγγειοδιασταλτικών μέσων, όπως η αδενοσίνη. Σε περιοχές αιματούμενες από στεφανιαίες αρτηρίες με σημαντικού βαθμού στένωση, η πλήρωση με Gd είναι καθυστερημένη και αυτό το φαινόμενο απεικονίζεται ως «σκοτεινή» περιοχή, σε αντίθεση με το παρακείμενο μυοκάρδιο υψηλού σήματος, σε παλμικές Τ1 ακολουθίες (Εικόνα 1). 1-6 Σε σύγκριση με το 13 NH 3 -PET, ως μέθοδο αναφοράς, η ευαισθησία και η ειδικότητα για ανίχνευση ισχαιμίας με stress CMR ήταν 91% και 94%, αντίστοιχα, και για την ανίχνευση στενώσεων στεφανιαίων αγγείων 50%, 87% και 85%, αντίστοιχα. 7-9 Το πρωτόκολλο μελέτης αιμάτωσης περιλαμβάνει μία δοκιμασία φόρτισης με χρήση φαρμακευτικού παράγοντα- αδενοσίνης. Η αδενοσίνη προκαλεί μέγιστη υπεραιμία χορηγούμενη ενδοφλεβίως για 3 λεπτά, με ροή 0,14 mg/min/kg, χαρακτηρίζεται από βραχύ χρόνο ημίσειας ζωής (<10 sec), είναι ασφαλής (1 οξύ στεφανιαίο επεισόδιο σε >9000 εξετάσεις, κανένας θάνατος), ενώ αποτελεί τον πλέον διαδεδομένο παράγοντα φαρμακευτικής προκλήσεως φόρτισης Η MR-IMPACT, η μεγαλύτερη έως τώρα πολυκεντρική μελέτη με stress CMR (18 κέντρα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ), ανέδειξε ευαισθησία και ειδικότητα 86% και 67% αντίστοιχα, για την ανίχνευση ΣΝ. Σε σύγκριση με το σπινθηρογράφημα αιματώσεως μυοκαρδίου (SPECT), το stress CMR απεδείχθη πιο αποτελεσματικό. Το πλεονέκτημα αυτό ισχύει και για πολυαγγειακή ΣΝ. 12 Η αξιοπιστία της εξέτασης ήταν παρόμοια για

2 συμβάματα, υποδεικνύοντας μία παραπλήσια αποτελεσματικότητα για τις δύο εξετάσεις. 15 Εντούτοις, το CMR αιματώσεως είναι ευρύτερα χρησιμοποιούμενο στην καθημερινή πρακτική, ως πιο εύχρηστο, ασφαλές και σύντομο. Εικόνα 1. Ανάδειξη με stress CMR υπενδοκάρδιας ισχαιμίας (περιοχή χαμηλού σήματος- «σκοτεινή») προσθίου και διαφραγματικού τοιχώματος αριστεράς κοιλίας. τις τρεις διακεκριμένες περιοχές αιματώσεως όπως φάνηκε από τα παρεμφερή AUCs για την ανίχνευση στενώσεων του προσθίου κατιόντα (10 τμήματα), της περισπωμένης (δύο τμήματα) και της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας (τέσσερα τμήματα) (0,68+0,08, 0,72+0,09 και 0,70+0,08 αντίστοιχα). Δεδομένων των φυσιολογικών παραλλαγών της στεφανιαίας ανατομίας (αριστερό ή δεξιό επικρατούν δίκτυο), εξηγούνται τα μειωμένα AUCs σε αναλύσεις με βάση την αγγειακή κατανομή σε σύγκριση αυτών ανά ασθενή. Η αποτελεσματικότητα του CMR αιματώσεως είναι παρόμοια σε πεδία 15 Τ και 3 Τ. 13 Το πλέον αποτελεσματικό πρωτόκολλο μελέτης αιματώσεως με CMR είναι υπό διερεύνηση, εντούτοις, υπάρχουν πολλά δεδομένα υπέρ ενός μεμονωμένου πρωτοκόλλου φόρτισης με μελέτη της αντίστοιχης φάσης υπεραιμίας. 4,5 CMR φόρτισης με δοβουταμίνη Εναλλακτική μέθοδο στο CMR αιματώσεως αποτελεί το CMR φόρτισης με δοβουταμίνη, το οποίο ανιχνεύει ισχαιμία μέσω της διαπίστωσης τμηματικών διαταραχών κινητικότητας κατά τη διάρκεια χορήγησης αυξανόμενων δόσεων δοβουταμίνης, ομοίως όπως στην ηχωκαρδιογραφία φόρτισης, αλλά με δυνατότητα υψηλής ποιότητας εικόνων. Η εξέταση έχει δειχθεί ότι έχει αυξημένη αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με την ηχωκαρδιογραφία φόρτισης, ιδιαίτερα σε ασθενείς με προβληματική ηχωγένεια. 14 Σε σύγκριση με το CMR αιματώσεως, το CMR φόρτισης με δοβουταμίνη έχει δειχθεί ότι έχει παρόμοια προγνωστική αξία για μείζονα καρδιαγγειακά Μελέτη Βιωσιμότητος Η CMR αποτελεί ένα άριστο μέσο για το χαρακτηρισμό ιστών και ως εκ τούτου για την ανίχνευση νεκρώσεως. Βασισμένο στην άριστη χωρική διακριτική ικανότητά του, μπορεί να αναδείξει μικρο-έμφρακτα μάζας <1 g. 16,17 Η ακολουθία όψιμης επίτασης σήματος κατόπιν χορηγήσεως γαδολινίου (Late Gadolinium Enhancement - LGE) αναδεικνύει την εμφραγματική ζώνη, καθώς το γαδολίνιο κατανέμεται τάχιστα στον ενδοαγγειακό και διάμεσο χώρο, αλλά δεν εισέρχεται ενδοκυττάρια, δίδοντας έτσι τη χαρακτηριστική εικόνα όπου το «λαμπερό είναι νεκρό». Η ακολουθία LGE θεωρείται η πιο αξιόπιστη μέθοδος μελέτης βιωσιμότητος τόσο στην οξεία όσο και στη χρόνια φάση του εμφράγματος. 18 (Εικόνα 2) Η ακολουθία LGE δεν αναδεικνύει μόνο την ακριβή εντόπιση, αλλά επίσης την έκταση και σοβαρότητα του εμφράγματος. 19 Σε εκτεταμένα εμφράγματα, μέσω της ίδιας ακολουθίας, μπορεί να ανιχνευτεί η περιοχή μη επαναιματούμενης, μικροαγγειακής απόφραξης (Microvascular Obstruction - MVO), ως ένας πυρήνας χαμηλού σήματος («σκοτεινός») μέσα σε μία «λαμπερή» περιοχή ουλής (Εικόνα 3). Ένας μεγάλος αριθμός μελετών έχει αξιολογήσει τη μετρούμενη νέκρωση μέσω της LGE σε σχέση με βιοδείκτες όπως η CK, η CK- MB και η τροπονίνη, τόσο στην οξεία όσο και στην υποξεία φάση του εμφράγματος. 19,23 Επιπλέον, η διατοιχωματική έκταση του εμφράγματος, μετρούμενη με την ακολουθία LGE, προβλέπει την πιθανότητα βελτίωσης της τμηματικής και συνολικής συσταλτικότητας. Μελέτες σύγκρισης με SPECT και ΡΕΤ ανέδειξαν τα σημαντικά πλεονεκτήματα της CMR λόγω κυρίως της υψηλότερης χωρικής διακριτικότητας της έναντι των πυρηνικών μεθόδων Εκτίμηση της περιοχής «εν κινδύνω» Η CMR είναι η μέθοδος εκλογής για τη μελέτη βιωσιμότητος του μυοκαρδίου. Μπορεί όμως, επιπλέον, να δώσει σημαντικές πληροφορίες για την πιθανότητα επέκτασης εμφράγματος. Η ακολουθία Τ2 ανέδειξε πολύ στενή συσχέτιση μεταξύ της έκτασης του οιδήματος του μυοκαρδίου και της «περιοχής σε κίνδυνο» όπως εκτιμήθηκε με τη χρήση μικροσφαιριδίων. 30 Με

3 Εικόνα 2. Ανάδειξη με ακολουθίες όψιμης επίτασης σήματος (LGE) ουλής προσθίου και διαφραγματικού τοιχώματος αριστεράς κοιλίας. (Περιοχή ενισχυμένου σήματος- «λαμπερή») την αφαίρεση του νεκρωμένου μυοκαρδίου από την περιεμφραγματική περιοχή, προκύπτει ένας δείκτης «διασωθέντος» μυοκαρδίου, ο οποίος μπορεί ακριβώς να χρησιμοποιηθεί για την ανάδειξη της έκτασης του διασωθέντος μυοκαρδίου σε έδαφος οξέος εμφράγματος. 31 Ο δείκτης αυτός έχει συσχετισθεί με την πρόβλεψη μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμάτων. 32 Ένας επιπλέον τύπος μυοκαρδιακής βλάβης ο οποίος μπορεί να αναδειχθεί με τη CMR είναι η ενδομυοκαρδιακή αιμορραγία. Σε ακολουθίες Τ2 η αιμορραγία δίνει εικόνα χαμηλού σήματος, η οποία ιστολογικά επιβεβαιώνεται ότι αντιστοιχεί σε αιμορραγική περιοχή. 33,34 Η παρουσία αιμορραγίας σε εμφραγματική περιοχή επηρεάζει τη διαδικασία επούλωσης και προάγει την αρνητική αναδιαμόρφωση της αριστεράς κοιλίας. 35 Εντούτοις, απαιτείται βελτίωση της τεχνικής και της ποιότητας των Τ2 ακολουθιών ώστε να αναδειχθεί ουσιαστικά η προγνωστική τους αξία στην εκτίμηση επέκτασης του εμφράγματος. Εικόνα 3. Ανάδειξη περιοχής μικροαγγειακής απόφραξης (MVO) προσθίου τοιχώματος αριστεράς κοιλίας (περιοχή χαμηλού σήματος- «σκοτεινή»- εντός της μυοκαρδιακής ουλής- «λαμπερή»).

4 Αλγόριθμος Προσέγγισης Ισχαιμίας- Βιωσιμότητος Χρόνια στεφανιαία νόσος Στη σύγχρονη εποχή, η στρατηγική της «πρώιμης επεμβατικής θεραπείας» της στεφανιαίας νόσου μετατοπίζεται στην «πρώιμη σταδιοποίηση κινδύνου» της νόσου. Με βάση τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες, η εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου για μελλοντικά συμβάματα οφείλει να περιλαμβάνει τόσο τη συμπτωματολογία και τους παράγοντες κινδύνου, όσο και την έκταση και σοβαρότητα της ισχαιμίας. 36 Σύμφωνα με επτά μεγάλες μελέτες μελέτης ισχαιμίας με αναίμακτες μεθόδους σε περισσότερους από ασθενείς, η προγνωστική αξία του SPECT για καρδιαγγειακό θάνατο και μη θανατηφόρο ΟΕΜ είναι μεγάλη, ενώ λίγες είναι οι μελέτες αξιολόγησης της CMR. 37 Οι μελέτες αυτές έδειξαν ότι σε ασθενείς χωρίς ισχαιμία η πιθανότητα επιπλοκών είναι χαμηλή, προτείνοντας μία συντηρητική αντιμετώπιση βασισμένη στον έλεγχο των παραγόντων κινδύνου. Επιπλέον, επιβεβαίωσαν οι μελέτες αυτές ότι η ισχαιμία (έκταση και σοβαρότητα) αποτελεί τον πιο ισχυρό προγνωστικό παράγοντα για μελλοντικά συμβάματα Επιπλέον, εφόσον η στεφανιαία νόσος είναι μία χρόνια νόσος με επεισόδια αστάθειας (ρήξη πλάκας), η παρακολούθηση της εξέλιξης της απαιτεί μία μέθοδο αναίμακτη, ελεύθερη ακτινοβολίας, αναπαραγώγιμη και εύκολα εφαρμόσιμη. Η CMR πληροί όλα τα ανωτέρω κριτήρια και αποτελεί ήδη μέρος της καθημερινής πρακτικής για την παρακολούθηση των στεφανιαίων ασθενών όπως φαίνεται και από τα στοιχεία της European CMR Registry η οποία περιέλαβε περισσότερους από ασθενείς. 42 Διερεύνηση θωρακικού άλγους Όσον αφορά τα ΟΕΜ, η διάγνωση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) είναι συνήθως άμεση και προφανής. Εντούτοις, η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών με θωρακικό άλγος δεν προσέρχεται με τυπική κλινική εικόνα και αυτό προκαλεί συχνά διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα. Για τη διερεύνηση του οξέος θωρακικού άλγους, οι κατευθυντήριες οδηγίες της ACC/AHA συνιστούν μία αναίμακτη προσέγγιση τόσο για τους ασθενείς με ισχυρή συν-νοσηρότητα όσο και για αυτούς με μικρό κίνδυνο για οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ). 43 Ομοίως, οι οδηγίες της ESC συνιστούν αναίμακτη απεικονιστική διερεύνηση του θωρακικού άλγους με επαναλαμβανόμενο αρνητικό ενζυμικό έλεγχο και φυσιολογικό ή μη διαγνωστικό. 44 Η πρώτη σημαντική εργασία αξιολόγησης της διαγνωστικής αποτελεσματικότητας της CMR στο ΤΕΠ σε ασθενείς με θωρακικό άλγος <30 λεπτών και χωρίς ΗΚΓ ανάσπαση του διαστήματος ST, ανέδειξε ΟΕΜ με ευαισθησία και ειδικότητα 100% και 79%, αντίστοιχα. 45 Η εφαρμογή ακολουθιών Τ2 μπορεί να διακρίνει μεταξύ οξέων και χρόνιων τμηματικών βλαβών βελτιώνοντας τα ανωτέρω ποσοστά σε 85% και 96% αντίστοιχα. 46 Σε μία άλλη έρευνα, σε ασθενείς με οξύ θωρακικό άλγος, στους οποίους το ΟΕΜ αποκλείστηκε με επαναληπτικό ΗΚΓ και βιοχημικό έλεγχο, εφαρμόσθηκε CMR αιματώσεως με αδενοσίνη σε >72 ώρες από την προσέλευση. Η διαγνωστική ακρίβεια της ακολουθίας αιματώσεως ήταν η μεγαλύτερη από κάθε άλλη ακολουθία και ανήλθε σε ευαισθησία και ειδικότητα 100 και 93%, αντίστοιχα. 47,48 Επιπλέον, ασθενείς με φυσιολογική CMR ήταν ελεύθεροι καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ετήσια παρακολούθηση. 49 Πρόσφατα, εδείχθη ότι η CMR μειώνει το συνολικό κόστος διερεύνησης θωρακικού άλγους σε ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου. 50 Ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια Οι ασθενείς με ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια χρήζουν επίσης ελέγχου ισχαιμίας και βιωσιμότητας για την εκτίμηση ένδειξης επεμβάσεων επαναιμάτωσης. Η CMR μπορεί να προβλέψει αποτελεσματικά τη βελτίωση της τμηματικής συστολικής λειτουργίας μετεγχειρητικά σε σχέση με το βαθμό της διατοιχωματικής νέκρωσης. 50 Μετά την επαναιμάτωση, τμήματα με 25% διατοιχωματική νέκρωση εμφάνισαν βελτιωμένη λειτουργία σε ποσοστό 80%. Αντίθετα, σε τμήματα με διατοιχωματική νέκρωση μεγαλύτερη του 50%, βελτίωση εμφάνισε μόνο το 10% αυτών. 50 Επιπλέον, διατοιχωματικό πάχος ουλής ~4 mm έχει πολύ μικρή πιθανότητα λειτουργικής βελτίωσης λόγω της τάσης, ενώ απαιτείται πάχος βιώσιμου μυοκαρδίου ~4 mm ώστε να προκύψει βελτίωση. 51 Παράλληλα με το χαρακτηρισμό ιστών, μπορεί να εφαρμοσθεί χαμηλής δόσης δοβουταμίνη ώστε να συσχετισθούν τα δυναμικά ευρήματα. Ασθενείς με ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια και σημαντικής έκτασης χειμάζον ή απόπληκτο μυοκάρδιο μπορούν να διαγνωσθούν με ακρίβεια με τη CMR και να επωφεληθούν της επαναιματώσεως. Επιπλέον, η μάζα της ουλής και η ανίχνευση μικροαγγειακών εμφράκτων (MVO) συσχετίζονται με την πρόγνωση των ασθενών Ασθενείς χωρίς MVO ήταν ελεύθεροι μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ποσοστό 90% σε διάστημα 18 μηνών, σε αντίθεση με την παρουσία MVO στους οποίους το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 50%. Τέλος, η ποσότητα της ουλής έχει συσχετισθεί με την πρόγνωση της απάντησης σε θεραπεία επανασυγχρονισμού (CRT). 55

5 Πρέπει να τονιστεί επίσης ότι η εντόπιση και η μορφολογία της ουλής επηρεάζουν ουσιαστικά τη διάγνωση. Έτσι, μία υποεπικαρδιακή ή ενδοτοιχωματική βλάβη είναι χαρακτηριστική μυοκαρδιακής φλεγμονής (λοιμώδους ή μη αιτιολογίας), ενώ μία υπενδοκάρδια ή διατοιχωματική βλάβη με κατανομή στεφανιαίας αρτηρίας είναι τυπική εμφράγματος. Άλλου τύπου μυοκαρδιοπάθειες, όπως η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια (HCM) και η αμυλοείδωση (AM), παρουσιάζουν ιδιαίτερο τύπο ουλής. Για παράδειγμα, στην HCM η ουλή εντοπίζεται στην υπερτροφική περιοχή, ενώ στην AM, παρατηρείται διάχυτη υπενδοκάρδια ίνωση της αριστερής κοιλίας. 56 Όσον αφορά την ανίχνευση ενδοκοιλοτικών θρόμβων αριστερής κοιλίας, σε μία συγκριτική μελέτη 361 ασθενών με χειρουργική ή ιστολογική επιβεβαίωση ενδοκαρδιακού θρόμβου, η CMR είχε καλύτερη ευαισθησία για την ανίχνευση θρόμβου συγκρινόμενη με το διοισοφάγιο και διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα, ενώ και οι τρεις τεχνικές είχαν άριστη ειδικότητα (99%, 96% και 96%, αντίστοιχα). 57 Η ηχωκαρδιογραφία αντίθεσης, ενώ διπλασίασε την ευαισθησία της ανίχνευσης θρόμβου σε σχέση με τη συμβατική ηχωκαρδιογραφία, εντούτοις υπολειπόταν της ακολουθίας LGE, η οποία ήταν ιδιαίτερα ισχυρή στην ανίχνευση τοιχωματικών και μικρού μεγέθους θρόμβων κορυφής. 58 Η ελληνική πρακτική Παρότι το επιστημονικό επίπεδο της ελληνικής Καρδιολογίας είναι πολύ υψηλό, οι Έλληνες Καρδιολόγοι δεν είχαν ποτέ επίσημη πρόσβαση στη διαχείριση των διαφόρων απεικονιστικών τεχνικών, πλην της ηχωκαρδιογραφίας. Υπό αυτές τις συνθήκες, παρά την άριστη εκπαίδευση των Ελλήνων καρδιολόγων στην ηχωκαρδιογραφία, η επαφή τους με τις λοιπές μοντέρνες μεθόδους απεικόνισης δεν είναι ικανοποιητική. Ως αποτέλεσμα, η ηχωκαρδιογραφία είναι η μόνη εξέταση με την οποία οι Έλληνες καρδιολόγοι είναι εξοικειωμένοι, αναγάγoντας τη σε «τεχνική η οποία μπορεί να απαντήσει σε όλα τα κλινικά ερωτήματα». Η εύκολη πρόσβαση, η άριστη εκπαίδευση και το σχετικά μικρό κόστος καθιστούν την ηχωκαρδιογραφία την κυρίαρχη, και πολύ συχνά τη μόνη, χρησιμοποιούμενη απεικονιστική εξέταση. Επιπλέον, ακόμη και στην περίπτωση που κάποιοι συνάδελφοι κατέχουν διεθνή πιστοποίηση σε μία άλλη απεικονιστική μέθοδο, η πεπαλαιωμένη νομοθεσία δεν τους επιτρέπει τη συμμετοχή στην πραγματοποίηση και διαχείριση των μεθόδων αυτών, πλην της ηχωκαρδιογραφίας. Είναι επίσης εντυπωσιακό το γεγονός ότι στις περιπτώσεις στις οποίες μοντέρνες μέθοδοι υψηλής τεχνολογίας εμπλέκονται στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων, η ελληνική καρδιολογική κοινότητα, αξιολογεί αυτές ως ακτινολογικές εξετάσεις, παρά την αναγκαιότητα για άριστη γνώση της Καρδιολογίας στην αξιολόγησή τους. Το μοντέλο αυτό, προωθούμενο από την ακτινολογική κοινότητα και αποδεκτό παθητικά από τους καρδιολόγους, έχει οδηγήσει σε μία ιδιαίτερη πρακτική στην Ελλάδα, όπου η Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς αξιολογείται αποκλειστικά από ελλιπώς εκπαιδευμένους ακτινολόγους, και άριστα καταρτισμένοι, διεθνώς καταξιωμένοι καρδιολόγοι είναι απόλυτα αποκομμένοι από το πεδίο αυτό. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να ξοδεύεται ένα σημαντικό ποσό σε ανούσιες εξετάσεις, που δεν έχουν κανένα αντίκτυπο τόσο στη διαγνωστική όσο και στη θεραπευτική στρατηγική των ασθενών. Ενδεχομένως η πρακτική αυτή να εντάσσεται στην περίφημη γενικότερη «ελληνική πολιτική» η οποία οδήγησε τη χώρα μας στην οικονομική καταστροφή που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Από το 1998, όταν δημοσιεύθηκε η πρώτη ελληνική εργασία για τη μελέτη της θαλασσαιμίας με CMR (Mavrogeni et al), 59 υπήρξαν πολλές ελληνικές εργασίες πραγματοποιηθείσες σε ελληνικά κέντρα και δημοσιευμένες σε διεθνή ιατρικά περιοδικά σε όλο το πεδίο της μοντέρνας καρδιολογίας (σιδήρωση μυοκαρδίου, μυοκαρδιακή φλεγμονή, στεφανιαία νόσος, μυοκαρδιοπάθειες) και μάλιστα ορισμένες από αυτές έχουν συμπεριληφθεί στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή της CMR Επιπλέον, πρόσφατα δημοσιεύθηκε η πρώτη ελληνική εργασία με εφαρμογή stress CMR σε σκληροδερμικούς ασθενείς. 86 Εντούτοις, η εκπαίδευση στη Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς δεν περιλαμβάνεται στο επίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Ελλήνων καρδιολόγων, παρότι προβλέπεται από τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες. 87 Επιπλέον, η εφαρμογή της stress CMR έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα μόλις τον τελευταίο χρόνο από την ομάδα μας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η CMR διενεργείται αποκλειστικά από ακτινολόγους, και ακολούθως η δυναμική έκφρασή της με τη μορφή stress έχει απόλυτα παραμεληθεί. Σε σύγκριση με την EuroCMR Registry, όπου η στεφανιαία νόσος είναι η δεύτερη πιο συχνή κλινική ένδειξη για CMR, στην Ελλάδα η εξέταση εφαρμόζεται σχεδόν αποκλειστικά για τη μελέτη της θαλασσαιμίας και της μυοκαρδίτιδας. Η υπάρχουσα εμπειρία μας με stress CMR στην Ελλάδα περιλαμβάνει την εφαρμογή stress CMR με αδενοσίνη σε διαβητικούς ασθενείς (προκλινικός έλεγχος για στεφανιαία νόσο και διαβητική μυοκαρδιοπάθεια), σε στεφανιαίους ασθενείς με διφορούμενα αποτελέσμα-

6 τα από το λοιπό παρακλινικό έλεγχο και σε αυτοάνοσα νοσήματα. Τα αποτελέσματά που προκύπτουν, αν και πρώιμα, είναι πολύ ενδιαφέροντα, ενώ η εξέταση στην κλινική πράξη επιβεβαιώνεται ως ασφαλής, γρήγορη, αξιόπιστη και εύκολα αποδεκτή από τους ασθενείς. Σκοπός μας με το παρόν άρθρο δεν είναι να προκαλέσουμε διαμάχη μεταξύ ακτινολόγων και καρδιολόγων. Αντιθέτως, παρουσιάζοντας μία μάλλον δυσάρεστη πραγματικότητα, επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης τόσο των καρδιολόγων όσο και των ακτινολόγων ώστε αφενός η επιστημονική κοινότητα να αποκομίσει το μέγιστο των δυνατοτήτων της εξέτασης, αφετέρου οι διεθνώς εκπαιδευμένοι συνάδελφοι ακτινολόγοι και καρδιολόγοι να υποστηριχθούν ώστε να προσφέρουν επωφελώς την τεχνογνωσία τους. Επιπλέον, προς αυτή την κατεύθυνση, είναι απαραίτητη η επαρκής εκπαίδευση των κλινικών ιατρών προς την κατεύθυνση της επιλογής της κατάλληλης τεχνικής για τον εκάστοτε ασθενή και το εκάστοτε κλινικό πρόβλημα. Βιβλιογραφία 1. Schwitter J. Myocardial perfusion in ischemic heart disease. In: Higgins CB, de Roos A, editors. MRI and CT of the Cardiovascular System. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; Schwitter J. Myocardial perfusion. J Magn Reson Imaging 2006; 24: Schwitter J. CMR Update. 1st ed. Zurich: J. Schwitter; 20pp Schwitter J, Nanz D, Kneifel S, et al. Assessment of myocardial perfusion in coronary artery disease by magnetic resonance: a comparison with positron emission tomography and coronary angiography. Circulation. 2001; 103: Plein S, Radjenovic A, Ridgway JP, et al. Coronary artery disease: myocardial perfusion MR imaging with sensitivity encoding versus conventional angiography. Radiology. 2005; 235: Paetsch I, Jahnke C, Wahl A, et al. Comparison of dobutamine stress magnetic resonance, adenosine stress magnetic resonance, and adenosine stress magnetic resonance perfusion. Circulation 2004; 110: Al-Saadi N, Nagel E, Gross M, et al. Noninvasive detection of myocardial ischemia from perfusion reserve based on cardiovascular magnetic resonance. Circulation 2000; 101: Nagel E, Klein C, Paetsch I, et al. Magnetic resonance perfusion measurements for the noninvasive detection of coronary artery disease. Circulation 2003; 108: Ishida N, Sakuma H, Motoyasu M, et al. Noninfarcted myocardium: correlation between dynamic first-pass contrast-enhanced myocardial MR imaging and quantitative coronary angiography. Radiology 2003; 229: Cerqueira M, Verani M, Schwaiger M, Heo J, Iskandrian A. Safety profile of adenosine stress perfusion imaging: results from the Adenoscan Multicenter Trial Registry. J Am Coll Cardiol. 1994; 23: Belardinelli L, Linden J, Berne R. The cardiac effects of adenosine. Prog Cardiovasc Dis. 1989; 32: Schwitter J, Wacker C, van Rossum A, et al. MR-IMPACT: comparison of perfusion-cardiac magnetic resonance with single-photon emission computed tomography for the detection of coronary artery disease in a multicentre, multivendor, randomized trial. Eur Heart J. 2008; 29: Plein S, Schwitter J, Suerder D, Greenwood J, Boesiger P, Kozerke S. k-t SENSE-accelerated myocardial perfusion MR imaging at 3.0 Tesla comparison with 1.5 Tesla. Radiology 2008; 249: Nagel E, Lehmkuhl HB, Bocksch W, et al. Noninvasive diagnosis of ischemia-induced wall motion abnormalities with the use of high-dose dobutamine stress MRI: comparison with dobutamine stress echocardiography. Circulation 1999; 99: Jahnke C, Nagel E, Gebker R, et al. Prognostic value of cardiac magnetic resonance stress tests: Adenosine stress perfusion and dobutamine stress wall motion imaging. Circulation. 2007; 115: Ricciardi M, Wu E, Davidson C, et al. Visualization of discrete microinfarction after percutaneous coronary intervention associated with mild creatine kinase-mb elevation. Circulation. 2001; 103: Wagner A, Mahrholdt H, Holly TA, et al. Contrast-enhanced MRI and routine single photon emission computed tomography (SPECT) perfusion imaging for detection of subendocardial myocardial infarcts: an imaging study. Lancet. 2003; 361: Simonetti O, Kim R, Fieno D, et al. An improved MR imaging technique for the visualization of myocardial infarction. Radiology. 2001; 218: Choi KM, Kim RJ, Gubernikoff G, Vargas JD, Parker M, Judd RM. Transmural extent of acute myocardial infarction predicts long-term improvement in contractile function. Circulation. 2001; 104: Judd RM, Lugo-Olivieri CH, Arai M, et al. Physiological basis of myocardial contrast enhancement in fast magnetic resonance images of 2-day-old reperfused canine infarcts. Circulation. 1995; 92: Rochitte CE, Lima JA, Bluemke DA, et al. Magnitude and time course of microvascular obstruction and tissue injury after acute myocardial infarction. Circulation. 1998; 98: Beek AM, Kuhl HP, Bondarenko O, et al. Delayed contrastenhanced magnetic resonance imaging for the prediction of regional functional improvement after acute myocardial infarction. J Am Coll Cardiol. 2003; 42: Ingkanisorn W, Rhoads K, Aletras A, Kellman P, Arai A. Gadolinium delayed enhancement cardiovascular magnetic resonance correlates with clinical measures of myocardial infarction. J Am Coll Cardiol. 2004; 43: Gutberlet M, Frohlich M, Mehl S, et al. Myocardial viability assessment in patients with highly impaired left ventricular function: comparison of delayed enhancement, dobutamine stress MRI, end-diastolic wall thickness, and TI201-SPECT with functional recovery after revascularization. Eur Radiol. 2005; 15: Klein C, Nekolla SG, Bengel FM, et al. Assessment of myocardial viability with contrast-enhanced magnetic resonance imaging: comparison with positron emission tomography. Circulation 2002; 105: Knuesel PR, Nanz D, Wyss C, et al. Characterization of dysfunctional myocardium by positron emission tomography and magnetic resonance: relation to functional outcome after revascularization. Circulation. 2003; 108: Kuhl H, Beek A, van der Weerdt A, et al. Myocardial viability in chronic ischemic heart disease: comparison of contrastenhanced magnetic resonance imaging with (18)F-fluorodeoxyglucose positron emission tomograph. J Am Coll Cardiol.

7 2003; 41: Kim RJ, Albert T, Wible J, et al. Performance of delayedenhancement magnetic resonance imaging with gadoversetamide contrast for the detection and assessment of myocardial infarction: an international, multicenter, double-blinded, randomized trial. Circulation 2008; 117: Atar D, Petzelbauer P, Schwitter J, et al. Investigators ftf. Effect of intravenous FX06 as an adjunct to primary percutaneous coronary intervention for acute ST-segment elevation myocardial infarction. J Am Coll Cardiol. 2009; 53: Aletras A, Tilak G, Natanzon A, et al. Retrospective determination of the area at risk for reperfused acute myocardial infarction with T2-weighted cardiac magnetic resonance imaging: histopathological and displacement encoding with stimulated echoes (DENSE) functional validations. Circulation. 2006; 113: Francone M, Bucciarelli-Ducci C, Carbone I, et al. Impact of primary coronary angioplasty delay on myocardial salvage, infarct size, and microvascular damage in patients with STsegment elevation myocardial infarction. J Am Coll Cardiol. 2009; 54: Eitel I, Desch S, Fuernau G, et al. Prognostic significance and determinants of myocardial salvage assessed by cardiovascular magnetic resonance in acute reperfused myocardial infarction. J Am Coll Cardiol. 2010; 55: Lotan C, Bouchard A, Cranney G, Bishop S, Pohost G. Assessment of postreperfusion myocardial hemorrhage using proton NMR imaging at 1.5 T. Circulation. 1992; 86: Basso C, Corbetti F, Silva C, et al. Morphologic validation of reperfused hemorrhagic myocardial infarction by cardiovascular magnetic resonance. Am J Cardiol 2007; 100: Ganame J, Messalli G, Dymarkowski S, et al. Impact of myocardial haemorrhage on left ventricular function and remodelling in patients with reperfused acute myocardial infarction. Eur Heart J 2009; 30: Wijns W, Kolh P, Danchin N, et al. Guidelines on myocardial revascularization: The Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) Eur Heart J Hachamovitch R, Berman DS, Kiat H, et al. Exercise myocardial perfusion SPECT in patients without known coronary artery disease. Circulation. 1996; 93: Ladenheim M, Pollock B, Rozanski A, et al. Extent and severity of myocardial hypoperfusion as predictors of prognosis in patients with suspected coronary artery disease. J Am Coll Cardiol. 1986; 7: Hachamovitch R, Berman DS, Shaw L, et al. Incremental prognostic value of myocardial perfusion single photon emission computed tomography for the prediction of cardiac death: differential stratification for risk of cardiac death and myocardial infarction. Circulation. 1998; 97: Iskander S, Iskandrian AE. Risk assessment using single-photon emission computed tomographic technetium-99m sestamibi imaging. J Am Coll Cardiol. 1998; 32: Steel K, Broderick R, Gandla V, et al. Complementary prognostic values of stress myocardial perfusion and late gadolinium enhancement imaging by cardiac magnetic resonance in patients with known or suspected coronary artery disease. Circulation 2009; 120: Bruder O, Schneider S, Nothnagel D, et al. EuroCMR (European Cardiovascular Magnetic Resonance) Registry. J Am Coll Cardiol. 2009; 54: Gibler W, Cannon C, Blomkalns A, et al. Practical implementation of the guidelines for unstable angina/non-st segment elevation myocardial infarction in the emergency department. Circulation. 2005; 111: Bassand J-P, Hamm C, Ardissino D, et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of non-st-segment elevation acute coronary syndromes: The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary Syndromes of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2007; 28: Kwong R, Schussheim A, Rekhraj S, et al. Detecting acute coronary syndrome in the emergency department with cardiac magnetic resonance imaging. Circulation. 2003; 107: Cury R, Shash K, Nagurney J, et al. Cardiac magnetic resonance with T2-weighted imaging improves detection of patients with acute coronary syndrome in the emergency department. Circulation. 2008; 118: Ingkanisorn WP, Kwong RY, Bohme NS, et al. Prognosis of negative adenosine stress magnetic resonance in patients presenting to an emergency department with chest pain. J Am Coll Cardiol. 2006; 47: Lerakis S, McLean DS, Anadiotis AV, et al. Prognostic value of adenosine stress cardiovascular magnetic resonance in patients with low-risk chest pain. J Cardiovasc Magn Reson. 2009; 11: Miller C, Hwang W, Hoekstra J, et al. Stress cardiac magnetic resonance imaging with observation unit care reduces cost for patients with emergent chest pain: a randomized trial. Ann Emerg Med. 2010; 56: Kim RJ, Wu E, Rafael A, et al. The use of contrast-enhanced magnetic resonance imaging to identify reversible myocardial dysfunction. N Engl J Med. 2000; 343: Klein C, Nekolla SG, Bengel FM, et al. Assessment of myocardial viability with contrast-enhanced magnetic resonance imaging: comparison with positron emission tomography. Circulation 2002; 105: Wu KC, Zerhouni EA, Judd RM, et al. Prognostic significance of microvascular obstruction by magnetic resonance imaging in patients with acute myocardial infarction. Circulation. 1998; 97: Hombach V, Grebe O, Merkle N, et al. Sequelae of acute myocardial infarction regarding cardiac structure and function and their prognostic significance as assessed by magnetic resonance imaging. Eur Heart J. 2005; 26: Nijveldt R, Beek A, Hirsch A, et al. Functional recovery after acute myocardial infarction: a comparison between angiography, electrocardiography and cardiovascular magnetic resonance measures of microvascular injury. J Am Coll Cardiol. 2008; 52: Rutz AK, Manka R, Kozerke S, Roas S, Boesiger P, Schwitter J. Left ventricular dyssynchrony in patients with left bundle branch block and patients after myocardial infarction: integration of mechanics and viability by cardiac magnetic resonance. Eur Heart J. 2009; 30: Ismail TF, Prasad SK, Pennell DJ. Prognostic importance of late gadolinium enhancement cardiovascular magnetic resonance in cardiomyopathy. Heart 2011 Nov 29 [Epub ahead of print]. 57. Srichai M, Junor C, Rodriguez L, et al. Clinical, imaging, and pathological characteristics of left ventricular thrombus: a comparison of contrast-enhanced magnetic resonance imaging, transthoracic echocardiography, and transesophageal echocardiography with surgical or pathological validation.

8 Am Heart J. 2006; 152: Weinsaft JW, Kim RJ, Ross M, et al. Contrast-enhanced anatomic imaging as compared to contrast-enhanced tissue characterization for detection of left ventricular thrombus. JACC: Cardiovasc Imaging. 2009; 2: Mavrogeni SI, Maris T, Gouliamos A, Vlahos L, Kremastinos DT. Myocardial iron deposition in beta-thalassemia studied by magnetic resonance imaging. Int J Card Imaging. 1998; 14: Mavrogeni S, Vassilopoulos D. Is There a Place for Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging in the Evaluation of Cardiovascular Involvement in Rheumatic Diseases? Semin Arthritis Rheum. 2011; 41: Mavrogeni S, Bratis K, Protonotarios N, Tsatsopoulou A, Papadopoulos G. Cardiac magnetic resonance can early assess the presence and severity of heart involvement in Naxos disease. Int J Cardiol. 2012; 154: e Mavrogeni S, Spargias C, Bratis C, et al. Myocarditis as a precipitating factor for heart failure: evaluation and 1-year follow-up using cardiovascular magnetic resonance and endomyocardial biopsy. Eur J Heart Fail. 2011; 13: Mavrogeni S, Pepe A, Lombardi M. Evaluation of myocardial iron overload using cardiovascular magnetic resonance imaging. Hellenic J Cardiol. 2011; 52: Mavrogeni S, Spargias K, Bratis C, Kolovou G, Papadopoulou E, Pavlides G. EBV Infection as a Cause of VT: Evaluation by CMR. JACC Cardiovasc Imaging. 2011; 4: Mavrogeni S, Bratis K, Georgakopoulos D, et al. Evaluation of myocarditis in a pediatric population using cardiovascular magnetic resonance and endomyocardial biopsy. Int J Cardiol May Mavrogeni S, Bratis C, Kitsiou A, et al. CMR assessment of myocarditis in patients with cardiac symptoms during H1N1 viral infection. JACC Cardiovasc Imaging. 2011; 4: Mavrogeni S, Papavasiliou A, Spargias K, et al. Myocardial inflammation in Duchenne Muscular Dystrophy as a precipitating factor for heart failure: a prospective study. BMC Neurol. 2010; 10: Mavrogeni S, Spargias K, Markussis V, et al. Myocardial inflammation in autoimmune diseases: investigation by cardiovascular magnetic resonance and endomyocardial biopsy. Inflamm Allergy Drug Targets. 2009; 8: Mavrogeni S, Gotsis E, Verganelakis D, et al. Effect of iron overload on exercise capacity in thalassemic patients with heart failure. Int J Cardiovasc Imaging. 2009; 25: Mavrogeni S, Manoussakis MN, Karagiorga TC, et al. Detection of coronary artery lesions and myocardial necrosis by magnetic resonance in systemic necrotizing vasculitides. Arthritis Rheum. 2009; 61: Mavrogeni S, Gotsis E, Ladis V, et al. Magnetic resonance evaluation of liver and myocardial iron deposition in thalassemia intermedia and b-thalassemia major. Int J Cardiovasc Imaging. 2008; 24: Mavrogeni S, Gotsis ED, Berdousi E, et al. Myocardial and hepatic T2* magnetic resonance evaluation in ex-thalassemic patients after bone-marrow transplantation. Int J Cardiovasc Imaging. 2007; 23: Mavrogeni S, Papadopoulos G, Douskou M, et al. Magnetic resonance angiography, function and viability evaluation in patients with Kawasaki disease. J Cardiovasc Magn Reson. 2006; 8: Mavrogeni SI, Markussis V, Kaklamanis L, et al. A comparison of magnetic resonance imaging and cardiac biopsy in the evaluation of heart iron overload in patients with beta-thalassemia major. Eur J Haematol. 2005; 75: Mavrogeni S, Tzelepis GE, Athanasopoulos G, et al. Cardiac and sternocleidomastoid muscle involvement in Duchenne muscular dystrophy: an MRI study. Chest. 2005; 127: Mavrogeni SI, Manginas A, Papadakis E, et al. Correlation between magnetic resonance angiography (MRA) and quantitative coronary angiography (QCA) in ectatic coronary vessels. J Cardiovasc Magn Reson. 2004; 6: Mavrogeni S, Papadopoulos G, Douskou M, et al. Magnetic resonance angiography is equivalent to X-ray coronary angiography for the evaluation of coronary arteries in Kawasaki disease. J Am Coll Cardiol 2004; 43: Davlouros PA, Mavronasiou E, Danias P, Chiladakis J, Hahalis G, Alexopoulos D. The future of cardiovascular magnetic resonance in Greece: expectations and reality. Hellenic J Cardiol. 2009; 50: Sourides BE, Theofilogiannakos EK, Theofilogiannakos G, et al. Clinical experience from 1000 consecutive cardiovascular MRI cases at a tertiary referral medical center. Hellenic J Cardiol 2007; 48: Danias PG. Cardiovascular magnetic resonance imaging. An opportunity for fruitful collaborations. Hellenic J Cardiol 2007; 48: Vozaiti M, Pipilis A, Loris A, Andreou J, Danias PG. Clinical utility of coronary magnetic resonance angiography: is the important contribution of the method the visualization of significant stenoses, or persuasion to undergo invasive evaluation? Hellenic J Cardiol. 2005; 46: Nath MP, Dhawan N, Chauhan S, Kiran U. A large angiosarcoma of the right atrium: anaesthetic management. Hellenic J Cardiol. 2011; 52: Stougiannos PN, Danias PG, Karatzis EN, Kakkavas AT, Trikas AG. Incidental diagnosis of a large coronary fistula: angiographic and cardiac MRI findings. Hellenic J Cardiol. 2011; 52: Kiotsekoglou A, Saha SK, Moggridge JC, et al. Effect of aortic stiffness on left ventricular long-axis systolic function in adults with Marfan syndrome. Hellenic J Cardiol. 2010; 51: Floros GV, Karatzis EN, Andreou J, Danias PG. Typical cardiac magnetic resonance imaging findings of cardiac amyloidosis. Hellenic J Cardiol. 2010; 51: Mavrogeni S, Bratis K, van Wijk K, et al. Myocardial perfusion-fibrosis pattern in systemic sclerosis assessed by cardiac magnetic resonance. Int J Cardiol (in press). 87. Plein S, Schulz-Menger J, Almeida A, et al; Working Group on Cardiovascular Magnetic Resonance, European Society of Cardiology. Training and accreditation in cardiovascular magnetic resonance in Europe: a position statement of the working group on cardiovascular magnetic resonance of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2011; 32:

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιστημονική Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου: γιατί και πότε;

Εκτίμηση της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου: γιατί και πότε; 1 ο Συνέδριο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης - 14 Μαΐου 2016 - Αθήνα Εκτίμηση της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου: γιατί και πότε; Νικόλαος Αλεξόπουλος, Καρδιολόγος Υπεύθυνος Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς Ευρωκλινική

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Έρευνα. Η Ελληνική Εμπειρία για τη Μαγνητική Τομογραφία Καρδίας. Σύγκριση με τα Δεδομένα του EuroCMR Registry

Κλινική Έρευνα. Η Ελληνική Εμπειρία για τη Μαγνητική Τομογραφία Καρδίας. Σύγκριση με τα Δεδομένα του EuroCMR Registry Κλινική Έρευνα Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2013, 54: 248-255 Η Ελληνική Εμπειρία για τη Μαγνητική Τομογραφία Καρδίας. Σύγκριση με τα Δεδομένα του EuroCMR Registry Σοφια Μαυρογενη 1, Κωνσταντινοσ Μπρατησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΠΡΟΚΑΡΔΙΟ ΑΛΓΟΣ ΘΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑ

ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΠΡΟΚΑΡΔΙΟ ΑΛΓΟΣ ΘΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΠΡΟΚΑΡΔΙΟ ΑΛΓΟΣ ΘΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑ Ιωάννης Μ. Παληός Διευθυντής τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς, METROPOLITAN HOSPITAL Δηλώσεις: Ο παρουσιαστής δεν έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

So much time, so little to say

So much time, so little to say So much time, so little to say > 6 εκ ασθενείς επισκέπτονται τα ΤΕΠ στις ΗΠΑ για ΘΠ ~ 5% του συνόλου των περιστατικών στα ΤΕΠ Δυνητικά απειλητικές για τη ζωή καρδιαγγειακές αιτίες ΘΠ Οξέα στεφανιαία σύνδρομα

Διαβάστε περισσότερα

3. Εφαρμογή της Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς στον Σακχαρώδη Διαβήτη.

3. Εφαρμογή της Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς στον Σακχαρώδη Διαβήτη. 3. Εφαρμογή της Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς στον Σακχαρώδη Διαβήτη. 61 Κ. Μπράτης, Σ. Μαυρογένη Αʹ Καρδιολογική Κλινική, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σχέση του σακχαρώδους διαβήτη

Διαβάστε περισσότερα

Χειρισµός ασθενούς µε προκάρδιο άλγος: αξονική στεφανιαιογραφία ή µαγνητική καρδιάς;

Χειρισµός ασθενούς µε προκάρδιο άλγος: αξονική στεφανιαιογραφία ή µαγνητική καρδιάς; Χειρισµός ασθενούς µε προκάρδιο άλγος: αξονική στεφανιαιογραφία ή µαγνητική καρδιάς; Νικόλαος Αλεξόπουλος, Καρδιολόγος Επιστηµονικός Συνεργάτης, Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιπποκράτειο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας

Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας Ν. Τσιγαρίδας, Α. Ράμμος, Β. Μελαδίνης, Κ. Σταμάτης, Β. Τελάκη, Κ.Σιόγκας Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, Καρδιολογική Κλινική, Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

Απεικονιστικές Τεχνολογίες στην Ιατρική Α. Αλετράς

Απεικονιστικές Τεχνολογίες στην Ιατρική Α. Αλετράς Απεικονιστικές Τεχνολογίες στην Ιατρική Α. Αλετράς Καθηγητής Βιοϊατρικής και Απεικονιστικών Τεχνολογιών Εργαστήριο Η/Υ και Ιατρικής Πληροφορικής Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ Μία διάλεξη ως κίνητρο n Σημεία προσοχής

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση σε Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων: Σηµαντικότερες Μελέτες του 2014

Απεικόνιση σε Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων: Σηµαντικότερες Μελέτες του 2014 ΕΚΕ Πανελλήνια Σεµινάρια Οµάδων Εργασίας 25 27 Φεβρουραρίου 2016 Hotel Du Lac, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Απεικόνιση σε Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων: Σηµαντικότερες Μελέτες του 2014 Μαρία Κιάφφα Παιδίατρος Παιδοκαρδιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρας 52 ετών. Χωρίς προδιαθεσικούς παράγοντες. Ιστορικό HCM χωρίς απόφραξη του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας. Υπό ατενολόλη των 25mg.

Άνδρας 52 ετών. Χωρίς προδιαθεσικούς παράγοντες. Ιστορικό HCM χωρίς απόφραξη του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας. Υπό ατενολόλη των 25mg. Άνδρας 52 ετών. Χωρίς προδιαθεσικούς παράγοντες. Ιστορικό HCM χωρίς απόφραξη του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας. Υπό ατενολόλη των 25mg. Εισήχθη στην καρδιολογική κλινική για διερεύνηση πρόσθιου θωρακικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΗΣ Ι. ΚΑΠΙΤΣΙΝΗΣ, Η. Θ. ΖΑΡΒΑΛΗΣ, Α. Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Γ. ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ. Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ Ι. ΚΑΠΙΤΣΙΝΗΣ, Η. Θ. ΖΑΡΒΑΛΗΣ, Α. Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Γ. ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ. Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιαφέρουσ α περίπτωση ψευδώς αρνητικής δοκιμασίας κόπωσης ΗΡΑΚΛΗΣ Ι. ΚΑΠΙΤΣΙΝΗΣ, Η. Θ. ΖΑΡΒΑΛΗΣ, Α. Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Γ. ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ. Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ( DE) ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ( DE) ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ( DE) ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ. Μισιχρόνη Ι., Βελονάκης Γ., Πούλου Λ., Κμπνάρου Σ., Κρβσίλης

Διαβάστε περισσότερα

STRESS CMR ΠΟΤΕ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ; ΜΑΡΙΑ Β. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΣΩ GENERAL

STRESS CMR ΠΟΤΕ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ; ΜΑΡΙΑ Β. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΣΩ GENERAL STRESS CMR ΠΟΤΕ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ; ΜΑΡΙΑ Β. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΣΩ GENERAL DISCLOSURE INFORMATION Presenter has no relevant conflict of interest ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Στεφανιαία Νόσος (ΣΝ) είναι μία από τις κύριες αιτίες

Διαβάστε περισσότερα

αξονική στεφανιαιογραφία έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια,

αξονική στεφανιαιογραφία έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, Άρθρο Σύνταξης Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2012, 53: 303-307 Αξονική Τομογραφία για την Εκτίμηση της Ισχαιμίας του Μυοκαρδίου: Μπορεί να Εφαρμοστεί στην Κλινική Πράξη; Νικόλαος Αλεξόπουλος 1, Paolo

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ

ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ - ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΕΥΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Ν.Θ.Α «ΣΩΤΗΡΙΑ» Κλινική Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

WORKING GROUP OF ECHOCARDIOGRAPHY F.PARTHENAKIS

WORKING GROUP OF ECHOCARDIOGRAPHY F.PARTHENAKIS WORKING GROUP OF ECHOCARDIOGRAPHY F.PARTHENAKIS Η μελέτη της δεξιάς κοιλίας παραμένει μια πρόκληση με οποιοδήποτε απεικονιστικό μέσο. Η υπερηχογραφική μελέτη της ΔΕ κοιλίας πρέπει να γίνεται στην καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Ηχωκαρδιογραφική διαχρονική παρακολούθηση εμφραγματία. Που εστιάζεται; Δημήτρης Ζ Μυτάς Επιμ. Α Καρδιολογίας Σισμανόγλειο ΓΝ Αττικής

Ηχωκαρδιογραφική διαχρονική παρακολούθηση εμφραγματία. Που εστιάζεται; Δημήτρης Ζ Μυτάς Επιμ. Α Καρδιολογίας Σισμανόγλειο ΓΝ Αττικής Ηχωκαρδιογραφική διαχρονική παρακολούθηση εμφραγματία. Που εστιάζεται; Δημήτρης Ζ Μυτάς Επιμ. Α Καρδιολογίας Σισμανόγλειο ΓΝ Αττικής ,? Ηχωκαρδιογραφική αξιολόγηση μετά το έμφραγμα 1. Εκτίμηση της συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

Επαναιμάτωση : Ο βασικότερος κρίκος στην αλυσίδα επιβίωσης μετά απο ΟΕΜ

Επαναιμάτωση : Ο βασικότερος κρίκος στην αλυσίδα επιβίωσης μετά απο ΟΕΜ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗ: Ο ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ Χ Αντωνακούδης Αναπληρωτής Διευθυντής Α Γιαννακόπουλος Υπεύθυνος ΜΕΠ Ε Αναστασοπούλου ειδικευόμενη Ι Χιωτέλης Νοσηλευτής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΣΣ. Κώστας Παπαδόπουλος Επιμελητής Β Καρδιολογίας Νοσοκομείο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΣΣ. Κώστας Παπαδόπουλος Επιμελητής Β Καρδιολογίας Νοσοκομείο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ. Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΣΣ Κώστας Παπαδόπουλος Επιμελητής Β Καρδιολογίας Νοσοκομείο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ. ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη

Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη Φώτιος Λάσπας Ακτινοδιαγνώστης Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου Νοσοκομείο «Υγεία» Εισαγωγή Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

37 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΡΟΗΣ (FFR) ΜΕ ΤΟ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΟΠΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΒΟΥΤΑΜΙΝΗΣ (DSE) Κεραµιδά Κ, Φλέσσας Δ, Μπολέτη Ο, Πετροπούλου Μ, Λοΐζος Σ, Πανούλας Β, Νιχογιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αριστερή κοιλιακή ενδοκαρδιακή βηματοδότηση Π Φλεβάρη

Αριστερή κοιλιακή ενδοκαρδιακή βηματοδότηση Π Φλεβάρη Αριστερή κοιλιακή ενδοκαρδιακή βηματοδότηση Π Φλεβάρη 2 η Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αττικόν, Αθήνα Προσπέλαση με κολπική διαφραγματοστομία υπό διοισοφάγειο echo σε 3 ασθενείς Leclercq

Διαβάστε περισσότερα

Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων

Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας ΕΚΕ, Φεβρουάριος 2010 Ομάδα Εργασίας Επιδημιολογίας, Πρόληψης και Μεταβολικού Συνδρόμου Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Aρρυθµιογόνος δυσπλασία/ µυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας: Αρκεί η απεικόνιση και ποια;

Aρρυθµιογόνος δυσπλασία/ µυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας: Αρκεί η απεικόνιση και ποια; Οµάδες εργασίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Ιωάννινα 26-28 Φεβρουαρίου 2015 Aρρυθµιογόνος δυσπλασία/ µυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας: Αρκεί η απεικόνιση και ποια; Αγάθη-Ρόζα Βρεττού Επιµελήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Stress Echo. σε ιαβητικούς Ασθενείς. Θεοδώρα Α. Ζαγκλαβάρα, MD, PhD Καρδιολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Ηχοκαρδιογραφίας EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Stress Echo. σε ιαβητικούς Ασθενείς. Θεοδώρα Α. Ζαγκλαβάρα, MD, PhD Καρδιολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Ηχοκαρδιογραφίας EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Stress Echo σε ιαβητικούς Ασθενείς Θεοδώρα Α. Ζαγκλαβάρα, MD, PhD Καρδιολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Ηχοκαρδιογραφίας EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Η επίδραση του βαθμού της στένωσης στη βασική στεφανιαία ροή

Διαβάστε περισσότερα

Score Αξιολόγησης Βαρύτητας Στεφανιαίας Νόσου. Σοφία Βαϊνά, Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, Ιπποκράτειο

Score Αξιολόγησης Βαρύτητας Στεφανιαίας Νόσου. Σοφία Βαϊνά, Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, Ιπποκράτειο Score Αξιολόγησης Βαρύτητας Στεφανιαίας Νόσου Σοφία Βαϊνά, Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, Ιπποκράτειο Δήλωση Συμφερόντων Κανένα που να σχετίζεται με την παρουσίαση Score

Διαβάστε περισσότερα

Μυοκαρδίτιδα: Διάγνωση-Παρακολούθηση. Ο ρόλος της Απεικόνισης

Μυοκαρδίτιδα: Διάγνωση-Παρακολούθηση. Ο ρόλος της Απεικόνισης Μυοκαρδίτιδα: Διάγνωση-Παρακολούθηση. Ο ρόλος της Απεικόνισης Παπαδόπουλος Κώστας, Επιµ. Β Καρδιολογίας, Β Καρδιολογική Κλινική, Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ. Μυοκαρδίτιδα - Φλεγµονώδης νόσος του µυοκαρδίου

Διαβάστε περισσότερα

George D. Athanassopoulos, MD, FESC Director Noninvasive Diagnostics Department Cardiology Section Onassis Cardiac Surgery Center Athens

George D. Athanassopoulos, MD, FESC Director Noninvasive Diagnostics Department Cardiology Section Onassis Cardiac Surgery Center Athens George D. Athanassopoulos, MD, FESC Director Noninvasive Diagnostics Department Cardiology Section Onassis Cardiac Surgery Center Athens Sonosite, Vivid i ΥΠΟΔΟΜΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμασία κόπωσης και μυοκαρδιοπάθειε Βασίλειος

Δοκιμασία κόπωσης και μυοκαρδιοπάθειε Βασίλειος A Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Δοκιμασίας Κόπωσης και Αποκατάστασης Καρδιοπαθών Δοκιμασία κόπωσης και μυοκαρδιοπάθειε Βασίλειος ς Καμπερίδης Κατάταξη Μυοκαρδιοπαθει

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της χρησιμότητας του B12/CRP index ως απλός προγνωστικός παράγοντας στη διερεύνηση στεφανιαίας νόσου στο γενικό πληθυσμό.

Εκτίμηση της χρησιμότητας του B12/CRP index ως απλός προγνωστικός παράγοντας στη διερεύνηση στεφανιαίας νόσου στο γενικό πληθυσμό. Εκτίμηση της χρησιμότητας του B12/CRP index ως απλός προγνωστικός παράγοντας στη διερεύνηση στεφανιαίας νόσου στο γενικό πληθυσμό. Λαγός Ι, Τζ. Δαδούς, Σπυρομήτρος Γ¹, Μπισχινιώτης Θ², Σαββάτης Στ, Κανονίδης

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Αγγέλη Α Παν. Καρδιολογική Κλινική Ιπποκρατειο Νοσοκομείο Αθηνων

Κ. Αγγέλη Α Παν. Καρδιολογική Κλινική Ιπποκρατειο Νοσοκομείο Αθηνων Κ. Αγγέλη Α Παν. Καρδιολογική Κλινική Ιπποκρατειο Νοσοκομείο Αθηνων Μόνο το 35% των ασθενών που παραπέµφθηκαν από γενικούς γιατρούς σε καρδιολόγους είχαν πράγµατι καρδιακή ανεπάρκεια Η αναγνώριση του πρoβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ισχαιμική - λειτουργική ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδος. Χαράλαμπος Ι. Καρβούνης.

Ισχαιμική - λειτουργική ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδος. Χαράλαμπος Ι. Καρβούνης. Ισχαιμική - λειτουργική ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδος. Χαράλαμπος Ι. Καρβούνης. Η ισχαιμική ανεπάρκεια της μιτροειδούς αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα της σημερινής καρδιολογίας, τόσο από πλευράς κατανόησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ECHO, TI? Νίκος Θ. Κουρής, MD, FESC Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ECHO, TI? Νίκος Θ. Κουρής, MD, FESC Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ECHO, TI? Νίκος Θ. Κουρής, MD, FESC Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΝΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Άνδρας 55 χρόνων Χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΣ σε ειδικές ομάδες ασθενών PCI σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο

ΟΣΣ σε ειδικές ομάδες ασθενών PCI σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο ΟΣΣ σε ειδικές ομάδες ασθενών PCI σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ Επιδημιολογία 30-40% 13% πληθυσμού παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

24-26 January καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

24-26 January καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 24-26 January 2014 Under the Auspices: Hellenic Cardiovascular Research Society Organization: Κosmos Travel Venue: Divani Apollon Palace, Kavouri επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου σε ασυµπτωµατικό διαβητικό ασθενή

Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου σε ασυµπτωµατικό διαβητικό ασθενή Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου σε ασυµπτωµατικό διαβητικό ασθενή Κωνσταντίνος Αζναουρίδης Επιµελητής Καρδιολογίας 1 η Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α. 37 ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής. Γεώργιος Θεοδ. Νικήτας Ειδικευόμενος Καρδιολογίας

Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής. Γεώργιος Θεοδ. Νικήτας Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής Γεώργιος Θεοδ. Νικήτας Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής ΟΞΕΙΑ ΜΥΟΚΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΕ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δοκιμασία κοπώσεως: Παρελθόν, παρόν και μέλλον

ΟΕ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δοκιμασία κοπώσεως: Παρελθόν, παρόν και μέλλον ΟΕ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δοκιμασία κοπώσεως: Παρελθόν, παρόν και μέλλον Χρήση της δοκιμασίας κοπώσεως σε ασθενείς μετά από αγγειοπλασική ή χειρουργική επαναιμάτωση του μυοκαρδίου Φουκαράκης Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΤΖΩΡΤΖ ΔΑΔΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΤΖΩΡΤΖ ΔΑΔΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΤΖΩΡΤΖ ΔΑΔΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 2016 Το φάσμα των κοιλιακών αρρυθμιών κυμαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ Αλέξανδρος Στεφανίδης Καρδιολόγος Α Καρδιολογικό τμήμα, Γ.Ν.Νίκαιας Παρουσίαση περιστατικού Ανδρας 60 ετών, εισάγεται λόγω ΟΠΟ. Ιστορικό ΑΥ, υπερλιπιδαιμίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περιστατικού Ομάδα Καρδιάς Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Παρουσίαση Περιστατικού Ομάδα Καρδιάς Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» Παρουσίαση Περιστατικού Ομάδα Καρδιάς Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» Καρδιολόγοι Σ. Δευτεραίος Αν. Καθηγητής Κ. Ραϊσάκης Επιμ. Α ΕΣΥ Γ. Γιαννόπουλος Παν. Υπότροφος Α. Ζαχαρούλης

Διαβάστε περισσότερα

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Ελάττωση θνησιμότητας κατά 33% 1. Αυξημένη υπόνοια 2. Αυξημένος αριθμός εξετάσεων 3. Προφύλαξη σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Π. Κωστάκου, Ν. Κουρής, Ε. Τρύφου, Β. Κωστόπουλος, Λ. Μάρκος, Χ. Ολύμπιος Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ

Π. Κωστάκου, Ν. Κουρής, Ε. Τρύφου, Β. Κωστόπουλος, Λ. Μάρκος, Χ. Ολύμπιος Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Ανίχνευση υποκλινικής δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας με την Speckle Tracking υπερηχοκαρδιογραφία σε ασθενείς με οξεία μυοκαρδίτιδα χωρίς εμφανείς διαταραχές τοιχωματικής κινητικότητας Π. Κωστάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΠΙΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Διευθυντης Καρδιολογικης Κλινικης ΓΝΘ Αγιος Παυλος παραρτηµα Παναγια

ΚΥΡΠΙΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Διευθυντης Καρδιολογικης Κλινικης ΓΝΘ Αγιος Παυλος παραρτηµα Παναγια ΚΥΡΠΙΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Διευθυντης Καρδιολογικης Κλινικης ΓΝΘ Αγιος Παυλος παραρτηµα Παναγια Δηλωση συµφεροντων σχετικη µε την οµιλια Καµµια Μια απλη µετρηση του παχους του τοιχωµατος του µυοκαρδιου < 6

Διαβάστε περισσότερα

Αξονική Στεφανογραφία: Ο ρόλος της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου - Συσχετισμός με την Επεμβατική και τη Μαγνητική Στεφανογραφία.

Αξονική Στεφανογραφία: Ο ρόλος της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου - Συσχετισμός με την Επεμβατική και τη Μαγνητική Στεφανογραφία. Αλέξανδρος Καλλιφατίδης - Αξονική Στεφανογραφία 41 Αξονική Στεφανογραφία: Ο ρόλος της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου - Συσχετισμός με την Επεμβατική και τη Μαγνητική Στεφανογραφία. Αλέξανδρος Καλλιφατίδης

Διαβάστε περισσότερα

Gillebert T et al. European Heart Journal (2013) 34,

Gillebert T et al. European Heart Journal (2013) 34, Καρδιολόγος: O Ειδικός των Καρδιαγγειακών Nοσηµάτων. H σύγχρονη Ευρωπαϊκή Πρόταση Λ. Κ. Μιχάλης, MRCP(UK), FESC Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Core Curriculum in Cardiology Gillebert T

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 26-28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΑΜΑ Τ. ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ Tuesday, March 10, 15 Tuesday, March 10, 15 Δεν έχω καμία σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΥΠΟΨΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΤΕΠ. Μ. Ντάγανου Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος Δ/ντρια ΕΣΥ - ΝΝΘΑ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΥΠΟΨΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΤΕΠ. Μ. Ντάγανου Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος Δ/ντρια ΕΣΥ - ΝΝΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΥΠΟΨΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΤΕΠ Μ. Ντάγανου Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος Δ/ντρια ΕΣΥ - ΝΝΘΑ οξεία απόφραξη του πνευμονικού αρτηριακού δικτύου Χωρίς αγωγή θνητότητα 30% > 90%

Διαβάστε περισσότερα

Τί μπορεί να προσφέρει η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ & ΑΓΓΕΙΩΝ στους ειδικούς στην Καρδιακή Ανεπάρκεια

Τί μπορεί να προσφέρει η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ & ΑΓΓΕΙΩΝ στους ειδικούς στην Καρδιακή Ανεπάρκεια Τί μπορεί να προσφέρει η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ & ΑΓΓΕΙΩΝ στους ειδικούς στην Καρδιακή Ανεπάρκεια ΜΑΡΙΑ Β. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ IAΣΩ General ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο με πολυαγγειακή νόσο και καρδιογενή καταπληξία. Επεμβατική προσέγγιση

Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο με πολυαγγειακή νόσο και καρδιογενή καταπληξία. Επεμβατική προσέγγιση Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο με πολυαγγειακή νόσο και καρδιογενή καταπληξία. Επεμβατική προσέγγιση Κωνσταντίνος Αζναουρίδης Επιμελητής Καρδιολογίας 1 η Παν/κή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο ΓΝΑ Οξύ στεφανιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Οι επιπλοκές του διαβήτη στον άκρο πόδα αποτελούν μια από τις συχνότερες αιτίες: νοσηρότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία Μυοκαρδίτιδα. Ι.Β.Τερροβίτης Γ Καρδιολογική Κλινική Παν. Αθηνών

Οξεία Μυοκαρδίτιδα. Ι.Β.Τερροβίτης Γ Καρδιολογική Κλινική Παν. Αθηνών Οξεία Μυοκαρδίτιδα Ι.Β.Τερροβίτης Γ Καρδιολογική Κλινική Παν. Αθηνών Ορισμός Φλεγμονή καρδιακού μυός Dallas κριτήρια: ευαισθησία 60%, ειδικότητα 80% "an inflammatory infiltrate of the myocardium with necrosis

Διαβάστε περισσότερα

Κατακερματισμένο QRS, ως μόνο παθογνωμονικό εύρημα υποτροπιάζουσας μονόμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας

Κατακερματισμένο QRS, ως μόνο παθογνωμονικό εύρημα υποτροπιάζουσας μονόμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας Κατακερματισμένο QRS, ως μόνο παθογνωμονικό εύρημα υποτροπιάζουσας μονόμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας 3 o Αρρυθμιολογικό Συνέδριο 2017 Ιωάννης Χειλαδάκης Αν. Καθηγητής, Παν/μιο Πατρών Κοιλιακές ταχυκαρδίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμπλοκη Αγγειοπλαστική: Επαναστένωση

Σύμπλοκη Αγγειοπλαστική: Επαναστένωση Σταμάτης Μακρυγιάννης Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» Επιστημονικός Συνεργάτης Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» Σύμπλοκη Αγγειοπλαστική Βαριά ασβεστωμένες στενώσεις Βλάβες διχασμού

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ερευνητικού έργου

Παρουσίαση ερευνητικού έργου Παρουσίαση ερευνητικού έργου Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων B Καρδιολογική Κλινική Study of peripheral circulation in patients with Heart Failure 11/2/2016 Μπεχλιούλης Άρης, MD, PhD Kαρδιολόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Έχει θέση η µαγνητική τοµογραφία καρδιάς στην εκτίµηση των ασθενών µε βαλβιδοπάθειες;

Έχει θέση η µαγνητική τοµογραφία καρδιάς στην εκτίµηση των ασθενών µε βαλβιδοπάθειες; 37 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 20-22 Οκτωβρίου 2016, Αθήνα Έχει θέση η µαγνητική τοµογραφία καρδιάς στην εκτίµηση των ασθενών µε βαλβιδοπάθειες; Νικόλαος Αλεξόπουλος, Καρδιολόγος Επιµελητής, Β Καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολόγος Αναπληρωτής Διευθυντής, Β Καρδιολογική Κλινική

Καρδιολόγος Αναπληρωτής Διευθυντής, Β Καρδιολογική Κλινική Δρ Πέτρος Δανιάς Καρδιολόγος Αναπληρωτής Διευθυντής, Β Καρδιολογική Κλινική Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κάτοχος Διδακτορικού

Διαβάστε περισσότερα

Συζήτηση κλινικών περιπτώσεων (Απεικόνιση στα Καρδιαγγειακά Νοσήματα) Ευθυμιάδου Ρωξάνη Τμήμα Αξονικής, Μαγνητικής Τομογραφίας & PET-CT ΔΘΚΑ «Υγεία»

Συζήτηση κλινικών περιπτώσεων (Απεικόνιση στα Καρδιαγγειακά Νοσήματα) Ευθυμιάδου Ρωξάνη Τμήμα Αξονικής, Μαγνητικής Τομογραφίας & PET-CT ΔΘΚΑ «Υγεία» Συζήτηση κλινικών περιπτώσεων (Απεικόνιση στα Καρδιαγγειακά Νοσήματα) Ευθυμιάδου Ρωξάνη Τμήμα Αξονικής, Μαγνητικής Τομογραφίας & PET-CT ΔΘΚΑ «Υγεία» 3,60% 5,10% 5,20% 2,10% 1,80% 1,60% 2,90% Leading causes

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Γ.Πατσουράκος Kαρδιολόγος Επιμελητής A Υπεύθυνος Μονάδας Εμφραγμάτων Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά

Νικόλαος Γ.Πατσουράκος Kαρδιολόγος Επιμελητής A Υπεύθυνος Μονάδας Εμφραγμάτων Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Νικόλαος Γ.Πατσουράκος Kαρδιολόγος Επιμελητής A Υπεύθυνος Μονάδας Εμφραγμάτων Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά 1. Ιστορικό 2. Κλινική εξέταση 3. Εργαστηριακός έλεγχος Αιματολογικός Απεικονιστικός έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Η εντόπιση του οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου και η σχέση της με τη φλεγμονή της ένοχης αθηρωματικής πλάκας

Η εντόπιση του οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου και η σχέση της με τη φλεγμονή της ένοχης αθηρωματικής πλάκας Η εντόπιση του οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου και η σχέση της με τη φλεγμονή της ένοχης αθηρωματικής πλάκας Η. Σανίδας, Δ. Δάμπασης, Κ. Τσάκαλης, Α. Αθανασίου, Μ. Βέλλιου, Γ. Αναστασιάδης, Δ. Παπαδόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Κεραμιδά, Ν. Κουρής, Γ. Μακαβός, Π. Κωστάκου, Β. Κωστόπουλος, Γ. Ψαρρού, Χ.Δ. Ολύμπιος Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Κ. Κεραμιδά, Ν. Κουρής, Γ. Μακαβός, Π. Κωστάκου, Β. Κωστόπουλος, Γ. Ψαρρού, Χ.Δ. Ολύμπιος Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Κ. Κεραμιδά, Ν. Κουρής, Γ. Μακαβός, Π. Κωστάκου, Β. Κωστόπουλος, Γ. Ψαρρού, Χ.Δ. Ολύμπιος Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Η ΛΕΒΟΣΙΜΕΝΤΑΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΚΑ Iνότροπος παράγοντας που δρα μέσω αύξησης της ευαισθητοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Δ/ΝΤΗΣ Κ/Δ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

22ο ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

22ο ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Ακτινολογικό Εργαστήριο Γ. Ν. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη Διευθυντής: Ιωάννης Τσιτουρίδης 22ο ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρεµβατική θεραπεία στην αποφρακτική υπερτροφική µυοκαρδιοπάθεια(αυμκ) Γεώργιος Κ Ευθυµιάδης Καρδιολόγος

Παρεµβατική θεραπεία στην αποφρακτική υπερτροφική µυοκαρδιοπάθεια(αυμκ) Γεώργιος Κ Ευθυµιάδης Καρδιολόγος Παρεµβατική θεραπεία στην αποφρακτική υπερτροφική µυοκαρδιοπάθεια(αυμκ) Γεώργιος Κ Ευθυµιάδης Καρδιολόγος Prevalence of LV outflow tract obstruction in the overall study group of 320 HCM patients Maron,

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα εργασίας Απεικονιστικών Τεχνικών

Ομάδα εργασίας Απεικονιστικών Τεχνικών Ομάδα εργασίας Απεικονιστικών Τεχνικών (ΟΕ Μαγνητικού Συντονισμού, ΟΕ Πυρηνικής Καρδιολογίας και Αξονικής Τομογραφίας Καρδιάς) Μαγνητική τομογραφία στην ΚΑ Aιτιολογία Ισχαιμική-μη ισχαιμική Χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

MID-RANGE EJECTION FRACTION. Αικατερίνη Αυγεροπούλου Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο

MID-RANGE EJECTION FRACTION. Αικατερίνη Αυγεροπούλου Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο MID-RANGE EJECTION FRACTION Αικατερίνη Αυγεροπούλου Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις πρόσφατες οδηγίες της ESC διατυπώθηκε η άποψη ότι η διαφοροποίηση του κλάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να προσφέρει η μαγνητική τομογραφία καρδιάς και αγγείων στους ειδικούς στην υπέρταση

Τι μπορεί να προσφέρει η μαγνητική τομογραφία καρδιάς και αγγείων στους ειδικούς στην υπέρταση Τι μπορεί να προσφέρει η μαγνητική τομογραφία καρδιάς και αγγείων στους ειδικούς στην υπέρταση Τριανταφυλλίδη Ελένη Επιμελήτρια Α Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ Cardiovascular

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ Ιωάννης Μ. Παληός Διευθυντής τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς, Νοσοκομείο Μετροπόλιταν Δηλώσεις: Ο παρουσιαστής δεν έλαβε καμία οικονομική ενίσχυση. Δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Συντηρητική ή επεµβατική αντιµετώπιση χρόνιας Στεφανιαίας Νόσου

Συντηρητική ή επεµβατική αντιµετώπιση χρόνιας Στεφανιαίας Νόσου Σεµινάριο Οµάδων Εργασίας της ΕΚΕ Θεσσαλονίκη 2013 Συντηρητική ή επεµβατική αντιµετώπιση χρόνιας Στεφανιαίας Νόσου Μηνύµατα από πρόσφατες κλινικές µελέτες COURAGE, OAT, PARR-2, STICH, ISCHEMIA Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΣΩ General ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΑΚ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ Πάχυνση ή διόγκωση οργάνου λόγω αύξησης του μεγέθους και όχι του αριθμού των κυττάρων του ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Τουμπουρλέκα, Α. Αρβανιτάκη, Σ.Α. Μουράτογλου, Α. Καλλιφατιδης, Θ. Παναγιωτίδης, Μ.Μπαζμπάνη, Γ. Γιαννακούλας, Χ. Καρβούνης

Μ. Τουμπουρλέκα, Α. Αρβανιτάκη, Σ.Α. Μουράτογλου, Α. Καλλιφατιδης, Θ. Παναγιωτίδης, Μ.Μπαζμπάνη, Γ. Γιαννακούλας, Χ. Καρβούνης Παράταση του διαστήματος QTc και αναδιαμόρφωση δεξιάς κοιλίας: μελέτη με μαγνητική τομογραφία καρδιάς σε ασθενείς με προτριχοειδική πνευμονική υπέρταση Μ. Τουμπουρλέκα, Α. Αρβανιτάκη, Σ.Α. Μουράτογλου,

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Μίχας Ειδικευόμενος Α Παθολογικής Κλινικής Καλαμάτα, 23/10/2012

Γ. Μίχας Ειδικευόμενος Α Παθολογικής Κλινικής Καλαμάτα, 23/10/2012 Γ. Μίχας Ειδικευόμενος Α Παθολογικής Κλινικής Καλαμάτα, 23/10/2012 we calculated that the total number of AMI cases is 19,853 per year, corresponding to an incidence of 18.43 cases per 10,000 of the general

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ και ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ και ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ και ΥΠΕΡΤΑΣΗ Εύα Καρπάνου Υπερτασικό Ιατρείο ΩΚΚ Ιωάννινα 28/2/2015 Tuesday, March 10, 15 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ και ΥΠΕΡΤΑΣΗ Εύα Καρπάνου Υπερτασικό Ιατρείο ΩΚΚ Ιωάννινα 28/2/2015 Tuesday, March 10, 15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΕΩΣ. Π Φλεβάρη. Β Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκοµείο Αττικόν, Αθήνα

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΕΩΣ. Π Φλεβάρη. Β Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκοµείο Αττικόν, Αθήνα ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΕΩΣ Π Φλεβάρη Β Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκοµείο Αττικόν, Αθήνα Φυσιολογική βάση DIAGNOSTIC YIELD OF VARIOUS TESTS IN 308 PATIENTS WITH A FINAL DIAGNOSIS ACCORDING TO ESC

Διαβάστε περισσότερα

Advisor: Novartis, Servier, Amgen

Advisor: Novartis, Servier, Amgen Advisor: Novartis, Servier, Amgen 1. Ο ισχαιμικός και αιμορραγικός κίνδυνος σχετίζεται με την πρόγνωση 2. Ο ισχαιμικός και αιμορραγικός κίνδυνος σχετίζεται με τη θεραπεία i. Λήψη απόφασης για το αν θα

Διαβάστε περισσότερα

Heart failure: Therapy in 2012 ΓΕΏΡΓΙΟΣ Κ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Heart failure: Therapy in 2012 ΓΕΏΡΓΙΟΣ Κ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Heart failure: Therapy in 2012 ΓΕΏΡΓΙΟΣ Κ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Καρδιακή Ανεπάρκεια Σύνδροµο που χαρακτηρίζεται από Δοµική ή λειτουργική διαταραχή της καρδιάς Αδυναµία επαρκούς παροχής στους ιστούς Παρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ακτινολόγος ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ καρδιολόγος Τι είναι αξονική στεφανιογραφία; Είναι μέθοδος απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων με πολυτομικό αξονικό τομογράφο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ. Νεκτάριος Ε. Κογεράκης Καρδιοχειρουργός Γ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ. Νεκτάριος Ε. Κογεράκης Καρδιοχειρουργός Γ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Νεκτάριος Ε. Κογεράκης Καρδιοχειρουργός Γ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Οξέα αορτικά σύνδρομα: Οξύς διαχωρισμός Διατιτραίνον έλκος Ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα

Διαβάστε περισσότερα

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας Περιστατικό 4. Γυναίκα 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή Ηκ. Ελένη Κ. είναι 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή, μόνιμη Λαμβάνει κουμαρινικά. INR προ εβδομάδος 2.24 Ιστορικό Υπέρτασης Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενη, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+

Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Υπερτροφική+Μυοκαρδιοπάθεια:+ Ρόλος+της+ηχωκαρδιογραφίας+στην+πρώιμη+ διάγνωση+και+τη+διαστρωμάτωση+κινδύνου+ Κοµπορόζος Χριστόφορος Καρδιολόγος, Πλωτάρχης (ΥΙ) επιµελητής

Διαβάστε περισσότερα

PCI κατευθυνόμενη από την απεικόνιση: Πώς και πότε;

PCI κατευθυνόμενη από την απεικόνιση: Πώς και πότε; PCI κατευθυνόμενη από την απεικόνιση: Πώς και πότε; Μιχάλης Χαμηλός, MD, PhD, FESC Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Δήλωση οικονομικών συμφερόντων Κανένα σχετικό με την παρουσίαση Intravascular Ultrasound

Διαβάστε περισσότερα

30% θανάτων 2014 στο Ηνωμένο Βασίλειο: Καρδιαγειακή. Μέθοδος εκλογής στη διάγνωση της ΣΝ: Επεμβατική στεφανιογραφία (ΕΣ)

30% θανάτων 2014 στο Ηνωμένο Βασίλειο: Καρδιαγειακή. Μέθοδος εκλογής στη διάγνωση της ΣΝ: Επεμβατική στεφανιογραφία (ΕΣ) 30% θανάτων 2014 στο Ηνωμένο Βασίλειο: Καρδιαγειακή νόσος, 13% ΣΝ Μέθοδος εκλογής στη διάγνωση της ΣΝ: Επεμβατική στεφανιογραφία (ΕΣ) Μικρός αλλά όχι αμελητέος ο κίνδυνος επιπλοκών της ΕΣ + μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

NSTEMI: ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ιωαννίδης Ευστάθιος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο

NSTEMI: ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ιωαννίδης Ευστάθιος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο NSTEMI: ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ιωαννίδης Ευστάθιος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ (STEMI, UA/NSTEMI) Το 2009 1,2 εκατοµµύρια εισαγωγές έγιναν µε διάγνωση ΟΣΣ 30% ασταθής στηθάγχη-70%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΤΟΥΝ FFR! ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΤΟΥΝ FFR! ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΤΟΥΝ FFR! ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΜΑ ΠΑΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΕΛΑΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ FFR

Διαβάστε περισσότερα

Ασυμπτωματικό σύνδρομο Brugada

Ασυμπτωματικό σύνδρομο Brugada Ασυμπτωματικό σύνδρομο Brugada Π Φλεβάρη Διευθύντρια ΕΣΥ Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο Αττικόν Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Ασυμπτωματικό σύνδρομο Βrugada 64-79% των ασθενών με

Διαβάστε περισσότερα

Αναίμακτες Καρδιολογικές Eξετάσεις II

Αναίμακτες Καρδιολογικές Eξετάσεις II Αναίμακτες Καρδιολογικές Eξετάσεις II ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ, Ψηφιακή απεικόνιση (CT, EBCT, MRI and SPECT) ΠΡΠ 14/5/2013 Σταύρος Γαβριηλίδης Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. Συμπτώματα που απαιτούν εξέταση Δυσφορία

Διαβάστε περισσότερα

Μια πολύτιμη μέθοδος για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου Δρ. Ηλίας Κ. Καραμπίνος, MD, FESC, Καρδιολόγος,

Μια πολύτιμη μέθοδος για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου Δρ. Ηλίας Κ. Καραμπίνος, MD, FESC, Καρδιολόγος, Μια πολύτιμη μέθοδος για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου Δρ. Ηλίας Κ. Καραμπίνος, MD, FESC, Καρδιολόγος, Ευρωκλινική Αθηνών, Ηχωκαρδιογραφικό Τμήμα Εισαγωγή Η δυναμική ηχωκαρδιογραφία εισήχθη στην κλινική

Διαβάστε περισσότερα

2D/3D STRAIN ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

2D/3D STRAIN ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 2D/3D STRAIN ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Νίκος Θ. Κουρής, MD, PhD, FESC Γ.Ν.Ελευσίνας «Θριάσιο» Wednesday, March 4, 15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΝΕΝΑ Wednesday, March 4, 15 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία μυοκαρδίτις Ποιά απεικόνιση χρειαζόμαστε;

Οξεία μυοκαρδίτις Ποιά απεικόνιση χρειαζόμαστε; Απεικονίζοντας σοβαρές κλινικοπαθολογικές καταστάσεις Ηχωκαρδιογραφική προσέγγιση Οξεία μυοκαρδίτις Ποιά απεικόνιση χρειαζόμαστε; ; Μυοκαρδίτιδα Π. Μαργέτης Επιμελητής Α Νοσοκομείου Λιβαδειάς Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ.

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ. Η ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ MD PhD FESC ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ Α.Π.Θ. Δ/ΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα στεφανιαία σύνδρομα: Επεμβατική θεραπεία στην εποχή των stent με φάρμακο

Οξέα στεφανιαία σύνδρομα: Επεμβατική θεραπεία στην εποχή των stent με φάρμακο 19ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ξενοδοχείο Caravel, Αθήνα: 15-17 Απριλίου 2004 Οξέα στεφανιαία σύνδρομα: Επεμβατική θεραπεία στην εποχή των stent με φάρμακο Βασίλης Ν. Σπανός Επεμβατικός Καρδιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. Η αναγνώριση της σηµασίας της θρόµβωσης στα οξέα καρδιαγγειακά συµβάµατα, οδήγησε σε πολλές µεγάλες µελέτες, µε στόχο την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Η ανάπτυξη φλεγμονής στο διαβητικό άκρο πόδα αποτελεί μια από τις συχνότερες

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση του κνημοβραχιόνιου δείκτη, ΤcPO 2, δακτυλικών πιέσεων. Ιωάννα Ελευθεριάδου Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ Λαϊκό

Μέτρηση του κνημοβραχιόνιου δείκτη, ΤcPO 2, δακτυλικών πιέσεων. Ιωάννα Ελευθεριάδου Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ Λαϊκό Μέτρηση του κνημοβραχιόνιου δείκτη, ΤcPO 2, δακτυλικών πιέσεων Ιωάννα Ελευθεριάδου Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ Λαϊκό Περιφερική αγγειοπάθεια και σακχαρώδης διαβήτης Μια από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Διαστρωμάτωση κινδύνου σε ασθενείς με σύνδρομο Brugada. Π Φλεβάρη, Διευθύντρια ΕΣΥ Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο Αττικόν

Διαστρωμάτωση κινδύνου σε ασθενείς με σύνδρομο Brugada. Π Φλεβάρη, Διευθύντρια ΕΣΥ Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο Αττικόν Διαστρωμάτωση κινδύνου σε ασθενείς με σύνδρομο Brugada Π Φλεβάρη, Διευθύντρια ΕΣΥ Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο Αττικόν Priori S et al, Eur Heart J 2015 Priori S et al, Circulation

Διαβάστε περισσότερα

Οξύ θωρακικό άλγος Παρουσίαση περιστατικών. Μ.Μαδεμλή Επιστημονική Συνεργάτις ΕΚΠΑ ΠΓΝ «Αττικόν»

Οξύ θωρακικό άλγος Παρουσίαση περιστατικών. Μ.Μαδεμλή Επιστημονική Συνεργάτις ΕΚΠΑ ΠΓΝ «Αττικόν» Οξύ θωρακικό άλγος Παρουσίαση περιστατικών Μ.Μαδεμλή Επιστημονική Συνεργάτις ΕΚΠΑ ΠΓΝ «Αττικόν» Περίπτωση 1 Άνδρας 26ετ Οξύ προκάρδιο άλγος Αύξηση τροπονίνης (400ng/ml) ΗΚΓ ανωμαλίες Ελεύθερο ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα