ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.cms.org.cy"

Transcript

1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ IΣΤ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ PAPERS IN BOTH GREEK AND ENGLISH

2

3 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

4

5 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ , Φαξ: Ιστοσελίδα: IΣΤ' ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Κυριακή, 26/04/2015 ΔΟΚΙΜΙΟ Β, Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 60 λεπτά Να συμπληρώσετε προσεκτικά το φύλλο απαντήσεων, επιλέγοντας μόνο μία απάντηση για κάθε ερώτηση. Η συμπλήρωση να γίνει με μαύρισμα στο αντίστοιχο κυκλάκι. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες. Για κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρείται 1 μονάδα. Απάντηση σε άσκηση με μαύρισμα σε περισσότερα από ένα κυκλάκια θεωρείται λανθασμένη. Επειδή η διόρθωση θα γίνει ηλεκτρονικά, οποιοδήποτε σημάδι ή σβήσιμο καθιστά την απάντηση λανθασμένη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χώρο δίπλα από τις ασκήσεις για βοηθητικές πράξεις. Συστήνεται όπως σημειώνετε τις απαντήσεις στο ειδικό έντυπο απαντήσεων στα τελευταία πέντε λεπτά της εξέτασης αφού βεβαιωθείτε ότι οι απαντήσεις είναι τελικές. Παραδείγματα συμπλήρωσης απαντήσεων: 1. Βρείτε το αποτέλεσμα 2+3=? (A) 6 (B) 5 (C) 4 (D) 3 (E) 2 Σωστή συμπλήρωση: Λανθασμένη συμπλήρωση: 1. A B C D E 1. A B C D E 1. A B C D E 1. A B C D E 1. A B C D E 1. A B C D E

6

7 Β & Γ Λυκείου 16 η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος Αν f(x) = 3x 16, x R, τότε f 1 (f 1 ( 1)) είναι ίσο με: Α. 36 Β. 5 Γ. 7 Δ Ε Έστω x, y, z R τέτοιοι ώστε x = 14 2yy, y = 18 2xx και z = 17 2xx. Η αριθμητική τιμή της παράστασης x + y + z ισούται με: Α. 5 Β. 6 Γ Δ. 7 Ε Στο παρακάτω σχήμα, δίνονται δύο κύκλοι (Ο, R) και (K, r) με ΟΟ = 15 2 cc. Οι (ε 1) και (ε 2 ) είναι μια εξωτερική και μια εσωτερική εφαπτομένη αντίστοιχα των δύο κύκλων. Έστω Ρ το σημείο τομής των (ε 1 ) και (ε 2 ). Τότε η ακτίνα του κύκλου (c), που περνά από τα σημεία O, K και P, είναι ίση με: Α cc Β. 7,5 cc Γ. 5 cc Δ cc Ε. Καμία από τις προηγούμενες 4. Αν x, y ακέραιοι τέτοιοι ώστε 3x + 7y = 1, ποια είναι η ελάχιστη θετική τιμή της παράστασης x + y; Α. 1 Β. 3 Γ. 4 Δ. 7 Ε Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς είναι κοινός διαιρέτης του αριθμητή και του παρονομαστή στο κλάσμα Α = ; Α. 2 Β. 3 Γ. 4 Δ. 5 Ε. 6 Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία Σελίδα 1

8 Β & Γ Λυκείου 16 η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f είναι ευθεία και ισχύει: f(2012) f(2013), f(2014) f(2015) και f(2015) = 2015 Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστή; Α. f(0) = 0 Β. f(0) < 2015 Γ. f(2012) < f(0) < f( 2012) Δ. f(0) > 2015 Ε. f(0) = Η ελάχιστη τιμή της συνάρτησης f(x) = x x ισούται με: Α. 0 Β. 1 Γ. 2 Δ. 2 Ε Στο παρακάτω σχήμα, το τρίγωνο ΑΑΑ είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο με διάμετρο ΑΑ, Δ το μέσο του τόξου ΒΒ και ΑΑΑΑ παραλληλόγραμμο. Αν ΒΒΒ = 32, τότε το μέτρο της γωνίας ΒΒΒ ισούται με: Α. 52 Β. 56 Γ. 58 Δ. 60 Ε Το πλήθος των θετικών ακεραίων αριθμών ν, για τους οποίους ισχύει «ο αριθμός ν + 1 διαιρεί τον ν 2 + 1» είναι: Α. 2 Β. 1 Γ. 5 Δ. 10 Ε Έστω f: R R συνάρτηση, για την οποία ισχύει f(x + y) = f(xx), x, y R και f(5) = 5. Να υπολογίσετε την τιμή του f(25). Α. 1 Β. 25 Γ. 5 Δ. 10 Ε. Καμία από τις προηγούμενες Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία Σελίδα 2

9 Β & Γ Λυκείου 16 η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος Δίνεται τρίγωνο ΑΑΑ. Μεταξύ των γωνιών του Α, Β, Γ ισχύουν οι σχέσεις: 6 σσσσ + 2 σσσσ = 7 6 ηηη 2 ηηη = 3 Το μέτρο της γωνίας Γ σε μοίρες ισούται με: Α. 120 Β. 150 Γ. 90 Δ. 30 Ε Ορθός κύλινδρος έχει όγκο 24 cm 3. H κυρτή του επιφάνεια είναι Ε κ και η ακτίνα του R. Ποια από τις πιο κάτω προτάσεις είναι ορθή; A. Η Ε κ είναι ελάχιστη για R = 2 cc B. Η Ε κ είναι ελάχιστη για R = 2 cc Γ. Η Ε κ είναι ελάχιστη για R = 3 cc Δ. Η Ε κ είναι ελάχιστη για R = 6 cc Ε. Δεν υπάρχει ελάχιστη για την Ε κ 13. Αν xx = 3, yy = 2 και zz = 24, τότε η τιμή της x 2 + y 2 + z 2 είναι ίση με: Α Β Γ. 53 Δ Ε. Καμία από τις προηγούμενες 14. Στο παρακάτω σχήμα, δίνεται τετράγωνο ΑΑΑΑ πλευράς α και με κέντρο Ο. Με κέντρα τις κορυφές Α και Γ του τετράγωνου και ακτίνα α φέρουμε εντός του τετραγώνου τα τόξα ΒΒ αντίστοιχα και κύκλο με κέντρο Ο, ο οποίος εφάπτεται των δύο τόξων. Το εμβαδόν του σκιασμένου μέρους ισούται με: Α. a 2 π 2 1 Β. a 2 π 2 π 1 Γ. πa2 2 1 Δ. a 2 π 2 + π 1 Ε. Κανένα από τα προηγούμενα Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία Σελίδα 3

10 Β & Γ Λυκείου 16 η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος Ένας γεωργός θέλει να περιφράξει ένα κυκλικό μέρος για να τοποθετήσει τα γεωργικά του μηχανήματα. Για να υπολογίσει το εμβαδόν του κυκλικού μέρους, ο γεωργός έκανε 480 βήματα για να διανύσει την περίμετρο του κυκλικού μέρους. Αν 120 βήματα του γεωργού ισοδυναμούν με 100 m, το εμβαδόν του κυκλικού μέρους σε m 2 ισούται περίπου με: Α Β π Γ π Δ π Ε π 16. Ο μέσος όρος 2κ πραγματικών αριθμών είναι 2κ. Ο μέσος όρος λ από αυτούς τους 2κ αριθμούς είναι λ (λ < 2κ). Ο μέσος όρος των υπολοίπων 2κ λ αριθμών είναι: Α. κ Β. λ Γ. 2κ λ Δ. 2κ + λ Ε. Κανένας από τους προηγούμενους 17. Το πλήθος των ακεραίων λύσεων της εξίσωσης ισούται με: x2 2 x 2 4 x2 x 2 = 45 Α. 4 Β. 3 Γ. 2 Δ. 1 Ε. Κανένα από τα προηγούμενα 18. Δίνεται ο αριθμός Ν, για τον οποίο ισχύει lll 3 (lll 5 (lll 7 N)) = 13. Το πλήθος των πρώτων διαιρετών του Ν ισούται με: Α. 2 Β. 1 Γ. 3 Δ. 7 Ε Στο παρακάτω σχήμα, δίνεται τρίγωνο με κορυφές Α(0, 3), Β(4,0), Γ(0,4). Αν ΑΑ είναι η διχοτόμος της γωνίας ΒΒΒ, οι συντεταγμένες του σημείου Ε είναι: Α. (2, 2) Β. 7 3, 2 Γ. 2, 5 3 Δ. 1 3, 5 3 Ε. 7 3, 5 3 Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία Σελίδα 4

11 Β & Γ Λυκείου 16 η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος Αν x, y είναι διαφορετικοί πραγματικοί αριθμοί τέτοιοι ώστε να ισχύει x + x+8y = 2, η y y+8x τιμή του αριθμού x ισούται με: y Α. 0,55 Β. 0,6 Γ. 0,65 Δ. 0,70 Ε. 0, Ένα τρίγωνο έχει ύψη με μήκη που είναι ακέραιοι αριθμοί. Τα δύο από αυτά τα ύψη είναι 7 και 12. Η μικρότερη και η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να πάρει το τρίτο ύψος είναι αντίστοιχα: Α. 4 και 7 Β. 5 και 16 Γ. 5 και 17 Δ. 4 και 16 Ε. Καμία από τις προηγούμενες 22. Στο παρακάτω σχήμα, Δ είναι το μέσο του ΑΑ, Ε το μέσο του ΒΒ και (ΟΟ) = 2(ΟΟ). Ο λόγος των εμβαδών των τριγώνων (ΑΑΑ) είναι ίσος με: (ΑΑΑ) Α. 3 2 Β. 3 Γ. 2 Δ. 5 3 Ε. Κανένας από τους προηγούμενους 23. Το υπόλοιπο της διαίρεσης του Α = με το 10 είναι: Α. 8 Β. 5 Γ. 3 Δ. 2 Ε Από τα ακόλουθα συστήματα ανισώσεων, (i) 2x < 4 < x 2 (ii) 2x < x 2 < 4 (iii) x 2 < 2x < 4 (iv) x 2 < 4 < 2x (v) 4 < x 2 < 2x να βρείτε ποιο δεν έχει πραγματικές λύσεις. Α. (i) Β. (ii) Γ. (iii) Δ. (iv) Ε. (v) 25. Ορίζεται ως v! το γινόμενο ν! = v. Το υπόλοιπο της διαίρεσης του αθροίσματος 1! + 2! + 3! ! με τον αριθμό 12 ισούται με: Α. 11 Β. 9 Γ. 8 Δ. 7 Ε. 6 Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία Σελίδα 5

12

13 CYPRUS MATHEMATICAL OLYMPIAD 2015 ENGLISH VERSION

14

15 CYPRUS MATHEMATICAL SOCIETY 36 Stasinou street, Off. 102, 2003 Strovolos Nicosia, Cyprus Tel , Fax: Website: 16 th CYPRUS MATHEMATICAL OLYMPIAD Sunday, 26/04/2015 EXAMS PAPER 11 th, 12 th Grade B, C Lyceum TIME: 60 minutes Fill carefully the answer sheet, by choosing only one answer to each question. The selection must be made by shading the right answer. Every right answer is graded with 4 points. For each wrong answer 1 point will be lost. If a question is answered by shading more than one answer, the answer will be considered wrong. The correction will be electronically, so any mark will be taken wrong. You can use the space next to the questions to make extra notes. It is recommended that you complete the answer sheet in the last five minutes of the exam, with your final answer. Choose only one of the five proposed answers (A, B, C, D or E) and fill the box for right answer. Example of filling the table of answers: 41. Find the result 2+3=? (A) 6 (B) 5 (C) 4 (D) 3 (E) 2 These fillings are correct and these are incorrect 1. A B C D E 1. A B C D E 1. A B C D E 1. A B C D E 1. A B C D E 1. A B C D E

16

17 11 th & 12 th Grade 16 th Cyprus Mathematical Olympiad April 2015 (B & C Lyceum) 1. If f(x) = 3x 16, x R, then f 1 (f 1 ( 1)) is equal to: Α. 36 Β. 5 Γ. 7 Δ Ε If x, y, z R such that x = 14 2yy, y = 18 2xx and z = 17 2xx, the arithmetic value of the expression x + y + z is equal to: Α. 5 Β. 6 Γ Δ. 7 Ε In the figure below, we have two circles (Ο, R) and (K, r) with ΟΟ = 15 cc and an external and an internal tangent (ε 1 ) and (ε 2 ) respectively. Let Ρ be the point of intersection of (ε 1 ) and (ε 2 ). Then the radius of the circle (c) which passes through the points O, K and P is equal to: 2 Α cc Β. 7,5 cc Γ. 5 cc Δ cc Ε. None of these 4. If x, y are integers such that 3x + 7y = 1, what is the least positive value of the expression x + y? Α. 1 Β. 3 Γ. 4 Δ. 7 Ε Which of the following numbers is a common divisor of the numerator and the denominator in the fraction Α = ? Α. 2 Β. 3 Γ. 4 Δ. 5 Ε. 6 Cyprus Mathematical Society Page 1

18 11 th & 12 th Grade 16 th Cyprus Mathematical Olympiad April 2015 (B & C Lyceum) 6. The graph of the function f is a straight line and it is true that: f(2012) f(2013), f(2014) f(2015) and f(2015) = 2015 Which of the following relations is true? Α. f(0) = 0 Β. f(0) < 2015 Γ. f(2012) < f(0) < f( 2012) Δ. f(0) > 2015 Ε. f(0) = The minimum value of the function f(x) = x x is equal to: Α. 0 Β. 1 Γ. 2 Δ. 2 Ε In the figure below, the triangle ΑΑΑ is inscribed in a circle with diameter ΑΑ, Δ is the midpoint of the arc ΒΒ and ΑΑΑΑ is a parallelogram. If ΒΒΒ = 32, the angle ΒΒΒ is equal to: Α. 52 Β. 56 Γ. 58 Δ. 60 Ε The number of positive integers ν for which it is true that the number ν + 1 divides the number ν 2 + 1" is equal to: Α. 2 Β. 1 Γ. 5 Δ. 10 Ε Let f: R R be a function for which f(x + y) = f(xx), x, y R and f(5) = 5. Calculate the value of f(25). Α. 1 Β. 25 Γ. 5 Δ. 10 Ε. None of these Cyprus Mathematical Society Page 2

19 11 th & 12 th Grade 16 th Cyprus Mathematical Olympiad April 2015 (B & C Lyceum) 11. Let a triangle ΑΑΑ. The following relations are true between its angles Α, Β, Γ : 6 cccc + 2 cccc = 7 6 ssss 2 ssss = 3 The measure of the angle Γ in degrees is equal to: Α. 120 Β. 150 Γ. 90 Δ. 30 Ε A right cylinder has volume 24 cm 3. Ιts curved surface is Ε κ and its radius is R. Which of the following statements is true: Α. Ε κ is minimum when R = 2 cc Β. Ε κ is minimum when R = 2 cc Γ. Ε κ is minimum when R = 3 cc Δ. Ε κ is minimum when R = 6 cc Ε. There is no minimum value for Ε κ 13. If xx = 3, yy = 2 and zz = 24, the value of x 2 + y 2 + z 2 is equal to: Α Β Γ. 53 Δ Ε. None of these 14. In the figure below, we have a square ΑΑΑΑ of side α and with centre Ο. With centres the vertices Α and Γ of the square and with radius α we draw, inside the square, the arcs ΒΒ respectively and a circle with centre Ο, such that it touches the two arcs. The area of the shaded region is equal to: Α. a 2 π 2 1 Β. a 2 π 2 π 1 Γ. πa2 2 1 Δ. a 2 π 2 + π 1 Ε. None of these Cyprus Mathematical Society Page 3

20 11 th & 12 th Grade 16 th Cyprus Mathematical Olympiad April 2015 (B & C Lyceum) 15. A farmer wants to construct a circular fence so that he keeps his agricultural tools. In order to calculate the area of the circular region the farmer walked 480 steps so that he covered the perimeter of the circle. Given that 120 steps of the farmer correspond to 100 m, the area of the circular region, in m 2, is approximately equal to: Α Β π Γ π Δ π Ε π 16. The average of 2κ real numbers is 2κ. The average of λ of these 2κ numbers is (λ < 2κ). The average of the rest 2κ λ numbers is equal to: Α. κ Β. λ Γ. 2κ λ Δ. 2κ + λ Ε. None of these 17. How many of the roots of the following equation are integers? x2 2 x 2 4 x2 x 2 = 45 Α. 4 Β. 3 Γ. 2 Δ. 1 Ε. None of these 18. How many are the prime divisors of the number Ν for which we have lll 3 (lll 5 (lll 7 N)) = 13? Α. 2 Β. 1 Γ. 3 Δ. 7 Ε In the figure below, we have a triangle with vertices Α(0, 3), Β(4,0), Γ(0,4). If ΑΑ is the bisector of the angle ΒΒΒ, the coordinates of the point Ε are: Α. (2, 2) Β. 7 3, 2 Γ. 2, 5 3 Δ. 1 3, 5 3 Ε. 7 3, 5 3 Cyprus Mathematical Society Page 4

21 11 th & 12 th Grade 16 th Cyprus Mathematical Olympiad April 2015 (B & C Lyceum) 20. If x, y are distinct real numbers such that x y + x+8y y+8x = 2, the value of x y is equal to: Α. 0,55 Β. 0,6 Γ. 0,65 Δ. 0,70 Ε. 0, A triangle has altitudes with measures that are integer numbers. Two of these altitudes have lengths 7 and 12 units. The minimum and maximum value of the third altitude are respectively: Α. 4 and 7 Β. 5 and 16 Γ. 5 and 17 Δ. 4 and 16 Ε. None of these 22. In the figure below, Δ is the midpoint of ΑΑ, Ε the midpoint of ΒΒ and (ΟΟ) = 2(ΟΟ). The ratio of the areas of the triangles (ΑΑΑ) is equal to: (ΑΑΑ) Α. 3 2 Β. 3 Γ. 2 Δ. 5 3 Ε. None of these 23. The remainder of the division of Α = by 10 is equal to: Α. 8 Β. 5 Γ. 3 Δ. 2 Ε Among the following systems of inequalities, (i) 2x < 4 < x 2 (ii) 2x < x 2 < 4 (iii) x 2 < 2x < 4 (iv) x 2 < 4 < 2x (v) 4 < x 2 < 2x find which has no real solutions. Α. (i) Β. (ii) Γ. (iii) Δ. (iv) Ε. (v) 25. We define as v! the product ν! = v. The remainder obtained when 1! + 2! + 3! ! is divided by 12 is equal to: Α. 11 Β. 9 Γ. 8 Δ. 7 Ε. 6 Cyprus Mathematical Society Page 5

22

23

24

(A) 56 (B) 60 (C) 64 (D) 68 (E) 80

(A) 56 (B) 60 (C) 64 (D) 68 (E) 80 3 point problems - θέματα 3 μονάδων 1. If you take a number of cubes out of a cube, you end up with a solid figure consisting of columns of the same height, which stand on the same ground plate (see figure).

Διαβάστε περισσότερα

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα πολλαπλάσια του 3, του 4, του 5 και

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα πολλαπλάσια του 3, του 4, του 5 και ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ιανουάριος 2000 ΧΡΟΝΟΣ: 50 ΛΕΠΤΑ Δοκίμιο για τη Δ' Τάξη Δημοτικού Άσκηση. του 6. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα πολλαπλάσια του 3, του 4,

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Mathematics Competition 2015

Kangourou Mathematics Competition 2015 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Mathematics Competition 2015 Pre-Ecolier (A - Β Δημοτικού) 21 Μαρτίου/March 2015 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 8 = 3 μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Α) 4 Β) 5 Γ) 7 Δ) 6 Ε) Κανένα από τα πιο πάνω.

Α) 4 Β) 5 Γ) 7 Δ) 6 Ε) Κανένα από τα πιο πάνω. η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 200 Χρόνος: 60 λεπτά ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ Ο πενταψήφιος αριθμός 45Β7Α, στον οποίο τα ψηφία των μονάδων και των εκατοντάδων είναι σημειωμένα με Α και Β, διαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

Ε - ΣΤ Δημοτικού 13 η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 2012

Ε - ΣΤ Δημοτικού 13 η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 2012 1. Πόσες ώρες έχουν περάσει από τις 6:45 πμ μέχρι τις 11:45 μμ της ίδιας μέρας; Α. 5 Β. 17 Γ. 24 Δ. 29 Ε. 41 1 1 2. Αν το χ είναι μεταξύ 1 και 1 +, τότε το χ μπορεί να είναι ίσο με τον κάθε 5 5 αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Η Ευκλείδεια Γεωμετρία στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Κώστας Μαλλιάκας, Καθηγητής Δ.Ε., 1 ο ΓΕΛ Ρόδου, kmath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Terminal Velocity of Solid Spheres Falling in Newtonian and non Newtonian Liquids

Terminal Velocity of Solid Spheres Falling in Newtonian and non Newtonian Liquids Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ. 1-2 2003, Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No 1-2 43 Terminal Velocity of Solid Spheres Falling in Newtonian and non Newtonian Liquids VASSILIOS C. KELESSIIS Assistant

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1. Να λύσετε τα συστήματα: 4 1 17 x y α) 19 x y δ) 1 4 17 5 5 x y β) 15 1 1 y x 1 1 0 x y ε) 1 1 8 x y στ) γ) 5 5 a 1 7 1 1 5 x y 1 7 x y. Να λυθούν τα συστήματα:

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN VHF CONTEST POLICIES & RULES. Οι κανονισμοί στην Ελληνική γλώσσα ακολουθούν στην 3 η σελίδα. I. Participation. Contesters Categories

AEGEAN VHF CONTEST POLICIES & RULES. Οι κανονισμοί στην Ελληνική γλώσσα ακολουθούν στην 3 η σελίδα. I. Participation. Contesters Categories AEGEAN VHF CONTEST POLICIES & RULES Οι κανονισμοί στην Ελληνική γλώσσα ακολουθούν στην 3 η σελίδα. I. Participation All radio amateurs can participate in this contest. One participation for every callsign

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015 Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 000-05 Περιεχόµενα Θέµατα Επαναληπτικών 05............................................. 3 Θέµατα 05......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Καγκουρό 2007 Επίπεδο: 5 (για µαθητές της Β' και Γ' τάξης Λυκείου)

Θέµατα Καγκουρό 2007 Επίπεδο: 5 (για µαθητές της Β' και Γ' τάξης Λυκείου) Kangourou Sans Frontières Καγκουρό Ελλάς Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατέρα: e-mail: ιεύθυνση: Τηλέφωνο: Εξεταστικό Κέντρο: Σχολείο προέλευσης: Τάξη: Θέµατα Καγκουρό 007 Επίπεδο: (για µαθητές της ' και ' τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 6 1) Να εκφράσετε τον αριθμό 48 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων με δενδροδιάγραμμα. 2) Να συγκρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 6, Γραφ. 102, Στρόβολος 200, Λευκωσία Τηλ. 57-2278101 Φαξ: 57-2279122 cms@cms.org.cy, www.cms.org.cy ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις 1. σε ορθογώνιο τρίγωνο µε 30 ο, η απέναντι 30 ο κάθετη είναι το µισό της υποτείνουσας α και αντίστροφα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Summary of Cover Version 2

Summary of Cover Version 2 Summary of Cover Version 2 Το παρόν κείμενο είναι μία σύνοψη των όρων κάλυψης της Premier Guarantee Κύπρου. Δεν περιέχει τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις της κάλυψης που μπορείτε να βρείτε στο

Διαβάστε περισσότερα