ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εισαγωγή στην Τιμολόγηση Παραγώγων Διωνυμικό Μοντέλο μιας Περιόδου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εισαγωγή στην Τιμολόγηση Παραγώγων Διωνυμικό Μοντέλο μιας Περιόδου"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Εισαγωγή στην Τιμολόγηση Παραγώγων Διωνυμικό Μοντέλο μιας Περιόδου 2.1. Χρονική Αξία Χρήματος - Επιτόκια Αν ένα άτομο ή εταιρία Α κατέχει ένα χρηματικό ποσό P και δεν σκοπεύει να το χρησιμοποιήσει άμεσα, τότε μπορεί να το δανείσει για ένα χρονικό διάστημα σε ένα άλλο άτομο ή ε- ταιρία Β που μπορεί να το αξιοποιήσει κατάλληλα π.χ. κάλυψη οφειλών, επένδυση κ.α.. Για την «διευκόλυνση» αυτή το άτομο Β θα πρέπει, μαζί με την επιστροφή του ποσού P στο Α, να καταβάλλει και κάποιο πρόσθετο ποσό, τον λεγόμενο τόκο. Αν π.χ. κάποιος δανεισθεί για ένα έτος ένα χρηματικό ποσό P με απλό ετήσιο επιτόκιο τότε μετά από ένα έτος θα πρέπει να ε- πιστρέψει το αρχικό ποσό συν τον τόκο, δηλαδή, θα πρέπει να επιστρέψει ποσό, P P P1. Στην αγορά υπάρχουν πολλά διαφορετικά επιτόκια, π.χ. επιτόκια τραπεζικών καταθέσεων, διατραπεζικά επιτόκια LIBOR: London Innk Offd R ή EURIBOR: Euopn Innk Offd R κ.α., επιτόκια ομολόγων, κ.α. Γενικά, όσο μεγαλύτερος είναι ο πιστωτικός κίνδυνος και όσο μικρότερη η ευελιξία του «δανείου», τόσο μεγαλύτερο είναι και το επιτόκιο. Για παράδειγμα, τα ομόλογα εταιριών έχουν το μεγαλύτερο επιτόκιο αλλά και το μεγαλύτερο κίνδυνο διότι π.χ. η εταιρία που εξέδωσε το ομόλογο μπορεί να πτωχεύσει Ανατοκισμός σε k Περιόδους Ένα επενδυμένο κεφάλαιο P αποδίδει τόκο με ονομαστικό ετήσιο επιτόκιο, με βάση k περιόδους ανατοκισμού, αν το ποσό ανατοκίζεται σε k περιόδους ανά έτος, σε κάθε μία από τις οποίες θεωρείται απλό επιτόκιο /k. Δηλαδή, στο τέλος της πρώτης περιόδου στο αρχικό ποσό P θα προστεθεί τόκος με απλό επιτόκιο /k, δηλαδή θα γίνει P 1. k Την δεύτερη περίοδο το παραπάνω ποσό τοκίζεται και πάλι ανατοκίζεται με επιτόκιο /k και επομένως στο τέλος της δεύτερης περιόδου θα γίνει 1 P 1 P 1, k k k κ.ο.κ. στο τέλος της k-οστής περιόδου δηλαδή μετά ακριβώς από ένα έτος η επένδυση του αρχικού κεφαλαίου P αποδίδει το ποσό 2 P 1. k Με το ίδιο σκεπτικό, μετά από m χρόνια, θα αποδοθεί ποσό P Bousiks M.V. 25-7, Σημειώσεις μαθήματος «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα» k mk 1 / k. 2

2 Για παράδειγμα, αρχικό κεφάλαιο P 1 ευρώ δανείζεται π.χ. σε μία τράπεζα μέσω κατάθεσης σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή π.χ. σε μία επιχείρηση ή το κράτος αγοράζοντας ομόλογα δημοσίου με ονομαστικό ετήσιο επιτόκιο 6% με τριμηνιαίο ανατοκισμό δηλ. k 4. Στο τέλος του έτους θα πρέπει να επιστραφεί το ποσό k.6 P ευρώ. k 4 Είναι φανερό ότι στο τέλος του έτους αντιστοιχεί πραγματικό επιτόκιο 6.136% αντί 6% που είναι το ονομαστικό. Το πραγματικό επιτόκιο αυξάνει όσο αυξάνονται οι περίοδοι ανατοκισμού Συνεχής Ανατοκισμός Ένα επενδυμένο κεφάλαιο P αποδίδει τόκο με ονομαστικό ετήσιο επιτόκιο, με συνεχή ανατοκισμό, αν έχουμε k περιόδους ανατοκισμού. Στο τέλος του έτους θα πρέπει να αποδοθεί ποσό ίσο με k lim P 1 P, k k Γενικά, μετά από έτη, το αρχικό κεφάλαιο P αποδίδει το ποσό P. Για παράδειγμα, σε P 1 ευρώ με ονομαστικό ετήσιο επιτόκιο 6% με συνεχή ανατοκισμό μετά από ένα έτος αντιστοιχεί ποσό πραγματικό επιτόκιο 6.184%. Ενώ μετά από έναν μήνα 1/12 αντιστοιχεί ποσό 1.6/ Το καλείται και συνεχές σύνθετο επιτόκιο ή ρυθμός επιτοκίου. Στο εξής θα θεωρούμε ότι όλα τα επιτόκια της αγοράς αναφέρονται σε συνεχή ανατοκισμό Κυμαινόμενο Επιτόκιο με Συνεχή Ανατοκισμό Το μοντέλο του συνεχούς ανατοκισμού που είδαμε παραπάνω μπορεί ισοδύναμα να περιγραφεί ως εξής: Έστω ότι ποσό P τοποθετείται σε μία επένδυση που προσφέρει τόκο με επιτόκιο ονομαστικό, ετήσιο, με συνεχή ανατοκισμό. Ας συμβολίσουμε με P την αξία του ε- πενδυμένου ποσού μετά από χρόνο P P. Μπορεί να θεωρηθεί ότι σε κάθε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, Δ] προστίθεται στο P τόκος ίσος με PΔ επιτόκιο Δ, δηλαδή, ή σχηματικά P Δ P P Δ όταν Δ για κάθε 1 P d P P d ή dp P d και επομένως dp P P για κάθε. d Αυτή είναι μια απλή διαφορική εξίσωση που ικανοποιεί η συνάρτηση P διότι στην εξίσωση εμφανίζεται η P και η παράγωγός της P. Μπορούμε εύκολα να «λύσουμε» αυτή τη διαφορική εξίσωση και να βρούμε την συνάρτηση P που την ικανοποιεί: 1 Πιο αυστηρά, P Δ P P Δ o Δ όπου οδ είναι μία συνάρτηση με την ιδιότητα οδ/δ. Bousiks M.V. 25-7, Σημειώσεις μαθήματος «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα» 21

3 P P P ln P για κάθε, P και ολοκληρώνοντας και τα δύο μέλη ως προς στο [, x] θα είναι x x ln P d d ln P x ln P x P x P Δηλαδή εξάγουμε και πάλι τον γνωστό τύπο που αντιστοιχεί σε συνεχή ανατοκισμό με επιτόκιο. Προφανώς στα παραπάνω έχουμε θεωρήσει ότι το επιτόκιο είναι σταθερό. Σε ορισμένες εφαρμογές όπως το επιτόκιο μπορεί γενικότερα να θεωρηθεί ως μια συνάρτηση του χρόνου. Ακολουθώντας και πάλι την παραπάνω διαδικασία, θέτοντας στη θέση του, σε κάθε απειροστό χρονικό διάστημα, d] προστίθεται στο P τόκος ίσος με P d, δηλαδή, P d P P d ή ισοδύναμα dp P d για κάθε, Αυτή η διαφορική εξίσωση έχει την ίδια απλή μορφή με την παραπάνω και λύνεται παρομοίως: x x d ln P d d ln P x ln P d P x P. x x. x Παρούσα και Μελλοντική Αξία. Στη συνέχεια θα θεωρούμε ότι στην αγορά μπορεί κανείς πάντοτε να δανείσει ή να δανεισθεί με ονομαστικό ετήσιο επιτόκιο συνεχούς ανατοκισμού χωρίς να υπάρχει ρίσκο δηλαδή ο δανειζόμενος θα επιστρέψει πάντοτε το ποσό συν τον τόκο που αντιστοιχεί. Το θα καλείται επιτόκιο χωρίς κίνδυνο της αγοράς isk-f ins και συνήθως αναφέρεται στο επιτόκιο των ομολόγων της αγοράς που έχουν το μικρότερο κίνδυνο. Το επιτόκιο αυτό στην πράξη δεν είναι σταθερό, αλλά στο εξής θα μελετάμε την αγορά σε έναν χρονικό ορίζοντα μέσα στον οποίο μπορούμε για απλότητα να θεωρήσουμε ότι το παραμένει σταθερό στο τελευταίο κεφάλαιο θα εξετάσουμε και κάποια μοντέλα με μη σταθερό στοχαστικό επιτόκιο. Επομένως ένα χρηματικό ποσό που σήμερα έχει παρούσα προεξοφλημένη αξία P, μετά από χρόνο μετρούμενο σε έτη θα έχει μελλοντική αξία P αν επένδυε κανείς σήμερα το ποσό P σε ομόλογα με επιτόκιο, μετά από χρόνο θα ελάμβανε το ποσό P. Αντίθετα ένα ποσό που μετά από χρόνο έχει μελλοντική αξία A, σήμερα θα έχει παρούσα αξία A αν ε- πένδυε κανείς σήμερα το ποσό A σε ομόλογα με επιτόκιο, μετά από χρόνο θα ελάμβανε το ποσό A A. Παράδειγμα. Έστω ότι κάποιος καταβάλλει το ποσό Α σε καθένα από τους χρόνους,, 2,, n1 θεωρούμε ετήσιο επιτόκιο. H παρούσα αξία του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί θα είναι n1 2 n1 i 1 A A A... A A A i 1 ενώ η η μέλλουσα αξία του συνολικού ποσού π.χ. στο χρόνο τ θα είναι n Bousiks M.V. 25-7, Σημειώσεις μαθήματος «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα» 22

4 1 A 1 Αν π.χ. κάποιος επιθυμεί να δανεισθεί σήμερα ένα ποσό P και συμφωνεί να το ξεχρεώσει καταβάλλοντας n δόσεις Α στους χρόνους,, 2,, n1 τότε κάθε δόση Α θα πρέπει να ικανοποιεί την εξίσωση n 1 1 P A A P. n 1 1 Π.χ. αν P 1, 4%, n 123, 1/12, τότε Α Προφανώς, αν πρέπει να συγκρίνουμε δύο χρηματικά ποσά, αυτό θα πρέπει να γίνεται στον ίδιο χρόνο π.χ. με βάση την παρούσα αξία τους ή την μέλλουσα αξία τους στον ίδιο χρόνο. Στο εξής ο χρόνος θα μετράται σε έτη και τα επιτόκια θα είναι ονομαστικά ετήσια με συνεχή ανατοκισμό. n τ Τιμολόγηση Fowds και Fuus Ένα πρόβλημα που τίθεται αναφορικά με τα προθεσμιακά συμβόλαια Fowds και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ΣΜΕ, Fuus είναι ο καθορισμός της τιμής συναλλαγής dlivy pic. Επίσης μας ενδιαφέρει να δούμε πως μπορεί να διαμορφώνεται η τιμή αγοράς ή πώλησης ενός ΣΜΕ μετά την σύναψή του και πριν την λήξη του όπως είδαμε ΣΜΕ αγοράζονται και πωλούνται στο χρηματιστήριο παραγώγων μέχρι και την λήξη τους. Ακόμη ένα πρόβλημα, όπως θα δούμε αρκετά πιο πολύπλοκο από τα προηγούμενα, είναι ο καθορισμός της τιμής C ενός δικαιώματος προαίρεσης. Αρχικά θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα που αφορούν τα ΠΣ και τα ΣΜΕ. Όπως θα δούμε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό με σχετικά απλό τρόπο. Στη συνέχεια θα περάσουμε στο πρόβλημα που αφορά τα δικαιώματα προαίρεσης. Αν και το πρόβλημα αυτό εκ πρώτης όψεως ίσως φαίνεται απλό, θα αποδειχθεί ότι είναι αρκετά πιο πολύπλοκο. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι για ένα τόσο πρακτικό πρόβλημα απαιτείται η χρήση θεωρητικών εργαλείων όπως η θεωρία στοχαστικών ανελίξεων και ειδικότερα η στοχαστική α- νάλυση. Τα τελευταία χρόνια η σχετική θεωρία έχει αναπτυχθεί αρκετά, και συνεχίζει να αναπτύσσεται, στην προσπάθεια ικανοποιητικής μαθηματικής μοντελοποίησης μιας χρηματοοικονομικής αγοράς. Για να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα υποθέτουμε απλουστευτικά ότι Στην αγορά δεν υπάρχουν κόστη συναλλαγών nscion coss, ενώ όλα τα κέρδη φορολογούνται με τον ίδιο τρόπο ίδιο φορολογικό συντελεστή. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να δανείζουν και να δανείζονται με το ίδιο ετήσιο, ονομαστικό επιτόκιο χωρίς κίνδυνο isk f ins με συνεχή ανατοκισμό. Οι συναλλασσόμενοι δρουν λογικά, σύμφωνα με τις προσδοκίες τους, και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν οποιαδήποτε ευκαιρία για σίγουρο κέρδος εμφανίζεται. Αυτή η τελευταία παραδοχή είναι αρκετά σημαντική διότι σύμφωνα με αυτήν, μόλις εμφανιστεί μια ευκαιρία για ig στην αγορά δηλ. μια στρατηγική αγοραπωλησιών μετοχών, ομολόγων και παραγώγων που α- ποφέρει σίγουρο κέρδος, τότε αρκετοί επενδυτές θα σπεύσουν να την εκμεταλλευτούν με συνέπεια αυτή σύντομα να χαθεί η αγορά θα βρεθεί πολύ γρήγορα σε «κατάσταση ισορροπίας». 23 Bousiks M.V. 25-7, Σημειώσεις μαθήματος «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα»

5 Αυτό μας οδηγεί στο να θεωρήσουμε ότι οι τιμές που αφορούν τα διάφορα παράγωγα προϊόντα είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται «ισορροπία» στην αγορά δηλ. δεν προσφέρεται δυνατότητα για ig. Αν δεν ίσχυε αυτό, π.χ. η τιμή C ενός δικαιώματος προαίρεσης είναι χαμηλή, προσφέροντας δυνατότητα για ig, τότε θα αυξηθεί η ζήτησή του με συνέπεια πολύ σύντομα να αυξηθεί η τιμή του μέχρι να χαθεί αυτή η ευκαιρία για ig. Ξεκινάμε λοιπόν με το απλούστερο πρόβλημα που είναι ο καθορισμός της τιμής συναλλαγής dlivy pic στα προθεσμιακά συμβόλαια Fowds και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ΣΜΕ, Fuus. Ας υποθέσουμε ότι σήμερα επιθυμούμε να συνάψουμε ένα ΣΜΕ π.χ. να λάβουμε long posiion επί ενός αγαθού π.χ. 1 μετοχές ΑΑΑ με ημερομηνία παράδοσης μετά από, έτη. Με αυτό το συμβόλαιο υποσχόμαστε να αγοράσουμε μετά από χρόνο το υποκείμενο αγαθό από τον αντισυμβαλλόμενο αυτόν που έχει λάβει sho posiion σε μία προκαθορισμένη τιμή. Ποια θα πρέπει να είναι όμως η τιμή συναλλαγής ; Μπορεί να είναι οποιαδήποτε τιμή; Έστω η τιμή του υποκείμενου αγαθού π.χ. των 1 μετοχών ΑΑΑ μετά από χρόνο. Επομένως σήμερα, ημέρα σύναψης του ΣΜΕ, το αγαθό αυτό έχει τιμή ενώ στο χρόνο λήξης του ΣΜΕ θα έχει τιμή. Η σημερινή τιμή είναι γνωστή ενώ η τιμή είναι τυχαία μεταβλητή με κάποια κατανομή. Σε αυτό το σημείο μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι η προκαθορισμένη τιμή αγοραπωλησίας του υποκείμενου αγαθού θα πρέπει να είναι ίση με την αναμενόμενη τιμή του αγαθού στο χρόνο παράδοσης, δηλαδή E. Όπως θα δούμε όμως στη συνέχεια κάτι τέτοιο, αν και φαίνεται αρκετά λογικό, δεν ισχύει. Από που πρέπει όμως να ξεκινήσουμε για να προσδιορίσουμε την τιμή ; Το κλειδί είναι να εκμεταλλευτούμε την υπόθεση ότι η αγορά βρίσκεται σε «κατάσταση ισορροπίας». Αυτό σημαίνει ότι η τιμή πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην δημιουργείται ευκαιρία για ig. Ακόμη και αν η καθοριστεί διαφορετικά ώστε να οδηγεί σε ig, πολύ γρήγορα, μέσα από τους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης, θα αρχίσει να μεταβάλλεται ώσπου να φτάσει στην τιμή «ισορροπίας» στην οποία δεν προσφέρεται πια ευκαιρία για ig αν π.χ. η ή- ταν χαμηλή, θα έσπευδαν αρκετοί να λάβουν long posiion στο ΣΜE με αποτέλεσμα να αυξηθεί η. Αποδεικνύεται η επόμενη πρόταση η οποία αφορά ΣΜΕ και ΠΣ επί ενός αγαθού του οποίου η κατοχή δεν προσφέρει κάποιο εισόδημα π.χ. μέρισμα ή κάποιο τόκο. Πρόταση Η τιμή συναλλαγής Κ dlivy pic ενός ΣΜΕ ή ενός ΠΣ με λήξη μετά από έτη, η οποία δεν οδηγεί σε ig είναι, όπου η τιμή του υποκείμενου αγαθού την ημέρα σύναψης του συμβολαίου και το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο της αγοράς. Απόδειξη. Έστω ότι για την τιμή συναλλαγής Κ ισχύει ότι >. Στην περίπτωση αυτή ένας επενδυτής μπορεί σήμερα να λάβει sho posiion υπόσχεται να πωλήσει σε ένα ΣΜΕ αυτού του τύπου και παράλληλα να δανεισθεί το ποσό με επιτόκιο και να αγοράσει την υποκείμενη μετοχή δηλ. 1 μετοχές ΑΑΑ. Στο χρόνο λήξης του συμβολαίου, ο επενδυτής αυτός θα πωλήσει σύμφωνα με το ΣΜΕ την υποκείμενη μετοχή που αγόρασε στο χρόνο στην τιμή και θα εξοφλήσει το δάνειο που έλαβε καταβάλλοντας ποσό. Ο επεν- Bousiks M.V. 25-7, Σημειώσεις μαθήματος «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα» 24

6 δυτής αυτός θα έχει σίγουρο κέρδος Κ >, και επομένως προσφέρεται δυνατότητα για ig στην αγορά. Με τον ίδιο τρόπο, αν <, τότε ο επενδυτής μπορεί σήμερα να λάβει long posiion υπόσχεται να αγοράσει σε ένα ΣΜΕ αυτού του τύπου και παράλληλα πωλεί ανοιχτά sho sll την υποκείμενη μετοχή λαμβάνοντας το ποσό το οποίο και επενδύει με επιτόκιο. Στο χρόνο λήξης του συμβολαίου, ο επενδυτής αυτός θα αγοράσει σύμφωνα με το ΣΜΕ την υποκείμενη μετοχή κλείνοντας την ανοιχτή θέση που είχε λάβει στην τιμή Κ και θα λάβει από την επένδυση το ποσό. Επομένως ο επενδυτής αυτός θα έχει σίγουρο κέρδος Κ >, δηλαδή υπάρχει και πάλι δυνατότητα για ig στην αγορά. Επομένως, θα πρέπει να ισχύει Κ διότι διαφορετικά θα υπάρχει δυνατότητα για ig. Η παραπάνω δικαιολόγηση ισχύει και για τα ΠΣ. Παράδειγμα Έστω ότι συνάπτουμε ένα ΠΣ τριών μηνών επί 1 μετοχών ΑΑΑ οι οποίες δεν αποδίδουν μέρισμα στους τρεις αυτούς μήνες. Η σημερινή τιμή της μετοχής ΑΑΑ είναι 2 ευρώ δηλ. 2 ενώ το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο της αγοράς είναι 6%. Σύμφωνα με την παραπάνω πρόταση, για να μην υπάρχει ig στην αγορά η τιμή συναλλαγής dlivy pic θα πρέπει να είναι Είναι ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι η αξία ενός ΣΜΕ ή ενός ΠΣ με dlivy pic Κ το οποίο δεν είναι αναγκαστικά αυτό που δεν οδηγεί σε ig μετά την σύναψή του και πριν την λήξη του. Έστω f η αξία του ΣΜΕ στο χρόνο [,], όπου ο χρόνος παράδοσης εννοούμε την αξία της θέσης long η αξία της θέσης sho είναι η αντίθετη f. Ισχύει η επόμενη πρόταση: Πρόταση Η αξία ενός ΣΜΕ ή ενός ΠΣ με λήξη μετά από έτη στο χρόνο < Τ, η οποία δεν οδηγεί σε ig είναι f, όπου η τιμή του υποκείμενου αγαθού στο χρόνο και το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο της αγοράς. Απόδειξη. Ας υποθέσουμε για ευκολία ότι το υποκείμενο αγαθό είναι μια μετοχή ΑΑΑ. Θεωρούμε τα παρακάτω δύο χαρτοφυλάκια: - Το χαρτοφυλάκιο Α το οποίο αποτελείται από ένα συμβόλαιο long fowd του τύπου που περιγράφεται στην εκφώνηση και ένα ομόλογο στο οποίο έχει επενδυθεί πόσο Κ στο χρόνο. - Το χαρτοφυλάκιο Β το οποίο αποτελείται από μια μετοχή ΑΑΑ. Παρατηρούμε ότι στο χρόνο λήξης του συμβολαίου, και τα δύο χαρτοφυλάκια θα αποτελούνται από μία μετοχή ΑΑΑ. Πράγματι, στο χρόνο ο κάτοχος του χαρτοφυλακίου Α θα λάβει από το ομόλογο το ποσό Κ το οποίο θα χρησιμοποιήσει για να αγοράσει μια μετοχή Bousiks M.V. 25-7, Σημειώσεις μαθήματος «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα» 25

7 ΑΑΑ βάσει του long fowd συμβολαίου. Δηλαδή, στο χρόνο Τ τα δύο χαρτοφυλάκια έχουν την ίδια αξία. Επομένως τα δύο χαρτοφυλάκια θα πρέπει πάντοτε να έχουν την ίδια no-ig αξία. Αν π.χ. δεν έχουν την ίδια αξία σε κάποιο χρόνο < τότε μπορεί κανείς να αγοράσει το πιο «φθηνό» χαρτοφυλάκιο και να πωλήσει ανοιχτά sho sll το πιο «ακριβό» κλείνοντας την ανοιχτή του θέση στο χρόνο Τ. Προφανώς σε αυτή την περίπτωση υπάρχει σίγουρο κέρδος ig. Στο χρόνο το χαρτοφυλάκιο Α έχει αξία f f ενώ το χαρτοφυλάκιο Β έχει αξία. Σύμφωνα με τα όσα εκθέσαμε παραπάνω, για να μην υπάρχει ig θα πρέπει να ισχύει ότι f, < από όπου προκύπτει το αποτέλεσμα της πρότασης. Παρατήρηση Από την προηγούμενη πρόταση προκύπτει ότι f. Επειδή όπως έχουμε αναφέρει και στο πρώτο Κεφάλαιο δεν κοστίζει τίποτε να λάβει κάνεις μία θέση σε ένα ΠΣ ή ένα ΣΜΕ όταν αυτό συνάπτεται, θα πρέπει f ή ισοδύναμα Επαληθεύοντας την Πρόταση Παράδειγμα Συνέχεια του Παραδείγματος Έστω και πάλι το ΠΣ τριών μηνών επί 1 μετοχών ΑΑΑ η οποία δεν αποδίδει μέρισμα στους τρεις αυτούς μήνες με τιμή συναλλαγής Κ 23 θεωρούμε ότι τελικά έγινε συμφωνία σε αυτή την τιμή και όχι στην noig τιμή στην πράξη συνήθως δεν υπάρχει δυνατότητα για ig όταν υπάρχει μια τόσο μικρή απόκλιση της τιμής στην αγορά από την no-ig τιμή διότι υπάρχουν και διάφορα άλλα κόστη, π.χ. κόστη συναλλαγών. Έχει περάσει ένας μήνας από την σύναψη του συμβολαίου και η σημερινή αξία της μετοχής AAA είναι 22 ευρώ από 2 που είχε. Ποια είναι η αξία του ΠΣ σήμερα no-ig vlu; Σύμφωνα με την Πρόταση 2.2.2, για να μην υπάρχει ig στην αγορά, η σημερινή αξία 1/12 του συμβολαίου long fowd θα πρέπει είναι f Χρηματοοικονομική αγορά και Χαρτοφυλάκια Σε αυτή την παράγραφο θα περιγράψουμε μια πιο τυποποιημένη διαδικασία για την μελέτη προβλημάτων όπως αυτά που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Ας δώσουμε πρώτα κάποιους ορισμούς. Ορισμός Χρηματοοικονομική αγορά ή απλώς αγορά θα καλείται μία δομή από κ χρηματοοικονομικούς τίτλους π.χ. μετοχές, παράγωγα, ομόλογα, κ.ο.κ. Ας ονομάσουμε αυτούς τους τίτλους ως τίτλος 1, τίτλος 2,, τίτλος κ. Επίσης, συμβολίζουμε με i την αξία μιας μονάδας του i τίτλου στο χρόνο ο χρόνος μπορεί να είναι διακριτός ή συνεχής. Στο εξής συμφωνούμε όλες οι χρηματικές αξίες τίτλων να μετρώνται στο ίδιο νόμισμα π.χ. ευρώ ή δολάριο. Ορισμός Ένα χαρτοφυλάκιο pofolio είναι ένα σύνολο τίτλων μιας αγοράς του οποίου η σύνθεση περιγράφεται από ένα διάνυσμα x x 1, x 2,,x κ. Το x i εκφράζει το πλήθος Bousiks M.V. 25-7, Σημειώσεις μαθήματος «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα» 26

8 των τεμαχίων του τίτλου i που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο και μπορεί να είναι οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός και μάλιστα μπορεί να είναι αρνητικός αν x i < τότε το χαρτοφυλάκιο είναι sho x i μονάδες του τίτλου i. Η σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου μπορεί να παραμένει σταθερή στην διάρκεια του χρόνου, μπορεί όμως και να αλλάζει, δηλαδή οι ποσότητες x 1, x 2,, x κ μπορεί να είναι συναρτήσεις του χρόνου. Ορισμός Aξία ενός χαρτοφυλακίου με σύνθεση x 1, x 2,,x κ στο χρόνο είναι η ποσότητα κ 1, x2,..., xκ 1, 2,..., κ xii i 1 V x x, με Α συμβολίζουμε τον ανάστροφο του πίνακα Α. Το διάνυσμα 1, 2,, κ δίνει την αξία των κ τίτλων της αγοράς στο χρόνο. Παρατήρηση Χρησιμοποιώντας τους παραπάνω συμβολισμούς, ας αποδείξουμε ξανά την Πρόταση Αρκεί να θεωρήσουμε ότι στην αγορά υπάρχουν μόνο 3 τίτλοι: 1 ο τίτλος 1 είναι ένα ομόλογο επί μιας χρηματικής μονάδας στο χρόνο, με επιτόκιο δηλαδή στο χρόνο προσφέρει απόδοση, 2 ο τίτλος 2 είναι η μετοχή ΑΑΑ, 3 ο τίτλος 3 είναι το long fowd συμβόλαιο επί 1 μετοχής ΑΑΑ με τιμή παράδοσης και χρόνο παράδοσης. Στην απόδειξη της Πρότασης στην ουσία χρησιμοποιήσαμε τα χαρτοφυλάκια με σταθερή σύνθεση, Χαρτοφυλάκιο Α: -,, 1 και Χαρτοφυλάκιο B:, 1, Στο χρόνο < οι τρεις παραπάνω τίτλοι έχουν αξία,, f ενώ στο χρόνο αντίστοιχα έχουν αξία, Τ,. Επομένως τα δύο χαρτοφυλάκια θα έχουν αξία στο χρόνο Τ: - Αξία χαρτοφυλακίου Α στο χρόνο : V A,,1,,1,, f,, - Αξία χαρτοφυλακίου B στο χρόνο : V B 1 f 1,1,,, f, <,,1,,,,. f,, < Είναι φανερό ότι στο χρόνο και τα δύο χαρτοφυλάκια έχουν την ίδια αξία και επομένως θα έχουν ίση αξία για < αλλιώς, όπως εκθέσαμε στην απόδειξη της Πρότασης 2.2.2, υπάρχει δυνατότητα για ig, δηλαδή προκύπτει και πάλι ότι f f. Bousiks M.V. 25-7, Σημειώσεις μαθήματος «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα» 27

9 Παρατήρηση Αντί των δύο χαρτοφυλακίων που χρησιμοποιήθηκαν στην απόδειξη της Πρότασης και της Παρατήρησης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χαρτοφυλάκια: - Χαρτοφυλάκιο Α :,, 1, δηλαδή ένα long fowd επί της μετοχής AAA, - Χαρτοφυλάκιο B : -, 1,, δηλαδή έχει πωληθεί sho ένα ομόλογο επί ποσού στο χρόνο ή ισοδύναμα έχει ληφθεί δάνειο ποσού στο χρόνο, π.χ. μέσω εκδόσεως ομολόγου και επίσης το χαρτοφυλάκιο περιέχει και μία μετοχή AAA. Είναι εύκολο να δούμε ότι στο χρόνο και τα δύο παραπάνω χαρτοφυλάκια έχουν αξία και επομένως θα έχουν ίδια no-ig αξία και στο παρελθόν, f, <. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το πρώτο χαρτοφυλάκιο περιέχει μόνο το παράγωγο του οποίου θέλουμε να βρούμε την αξία. Το δεύτερο χαρτοφυλάκιο απαρτίζεται από ομόλογα και μετοχές αλλά όπως είδαμε έχει ακριβώς την ίδια αξία με το πρώτο. Με άλλα λόγια επιτύχαμε να αναπαράγουμε το κέρδος από ένα long fowd κατασκευάζοντας ένα άλλο χαρτοφυλάκιο. Το δεύτερο χαρτοφυλάκιο καλείται και plicing pofolio ή hdging pofolio χαρτοφυλάκιο εξασφάλισης διότι αν έχουμε στην κατοχή μας το Α δηλ. ένα long fowd συμβόλαιο τότε μπορούμε πωλώντας ένα χαρτοφυλάκιο B ισοδύναμα κατασκευάζοντας το χαρτοφυλάκιο Β : -, 1, να καλύψουμε οποιαδήποτε ζημία ή κέρδος από το Α. Δηλαδή πωλώντας το Β εξασφαλισθήκαμε πλήρως έναντι του κινδύνου που αντιμετωπίζαμε από την κατοχή του Α. Παρατήρηση Εάν το συμβόλαιο ήταν επί μιας μετοχής που αποδίδει μέρισμα ή γενικότερα επί ενός τίτλου που αποδίδει κάποιο εισόδημα μέχρι την ημέρα συναλλαγής, τότε δεν ισχύει ο παραπάνω τύπος. Με παρόμοιο τρόπο όμως μπορεί να αποδειχθεί ότι I και f I, όπου Ι είναι η παρούσα αξία στο χρόνο του εισοδήματος που αποδίδει η κατοχή του υποκείμενου αγαθού αφήνεται ως άσκηση Τιμολόγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Διωνυμικό Μοντέλο Μιας Περιόδου Σε αυτή την παράγραφο θα επιχειρήσουμε να μελετήσουμε το πρόβλημα εύρεσης της αξίας C opion pic ή opion pmium που θα πρέπει να έχει ένα συμβόλαιο προαίρεσης αγοράς ή πώλησης, Ευρωπαϊκού τύπου επί μιας μετοχής. Το κλειδί και εδώ και πάλι είναι να υποθέσουμε ότι η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας και επομένως η τιμή C θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην προσφέρεται ευκαιρία για ig. Δυστυχώς ή ευτυχώς διότι με αυτή την αφορμή έχει αναπτυχθεί μία γόνιμη ερευνητική περιοχή το πρόβλημα τώρα δεν είναι τόσο εύκολο όπως στην περίπτωση των ΣΜΕ και ΠΣ. Σε εκείνη την περίπτωση ουσιαστικά κατασκευάσαμε δύο χαρτοφυλάκια που περιέχουν τον τίτλο του οποίου επιθυμούμε να βρούμε την αξία και κάποιους άλλους τίτλους με γνωστή αξία. Τα χαρτοφυλάκια αυτά επιλέχθηκαν έτσι ώστε σε κάποια χρονική στιγμή π.χ. στο χρόνο λήξης του συμβολαίου να έχουν την ίδια αξία. Από το γεγονός αυτό συμπεράναμε ότι θα έχουν πάντοτε την ίδια no-ig αξία και από την εξίσωση των αξιών τους προέκυπτε κάθε φορά η ζητούμενη αξία ενός τίτλου. Για τα δικαιώματα προαίρεσης όμως δεν είναι τόσο εύκολο να κατασκευάσουμε δύο χαρτοφυλάκια με τις παραπάνω ιδιότητες π.χ. το ένα να περιέχει ένα long cll Bousiks M.V. 25-7, Σημειώσεις μαθήματος «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα» 28

10 και το άλλο, έχοντας την ίδια αξία με το πρώτο π.χ. στο χρόνο λήξης να περιλαμβάνει κάποιους άλλους τίτλους με γνωστή αξία δηλ. να είναι plicing ή hdging pofolio. Η κατασκευή των χαρτοφυλακίων που περιγράφεται παραπάνω είναι δύσκολη στην γενική περίπτωση που οι τιμές των τίτλων αλλάζουν συνεχώς και με τυχαίο τρόπο όπως γίνεται στην πράξη π.χ. για την τιμή της υποκείμενης μετοχής. Μπορούμε όμως να ξεκινήσουμε θεωρώντας ένα αρκετά απλοποιημένο μοντέλο: Θεωρούμε ότι η τιμή της υποκείμενης μετοχής στο χρόνο είναι ίση με και στο χρόνο Τ λήξης του δικαιώματος θα είναι 1, με 1 ίσο είτε με είτε με < <. Το ποια από τις δύο τιμές θα λάβει τελικά η τιμή της μετοχής δεν είναι γνωστή σήμερα στο χρόνο και επομένως μπορεί να θεωρηθεί ότι η 1 είναι τυχαία μεταβλητή με δύο δυνατές τιμές, τις οποίες λαμβάνει με κάποιες πιθανότητες, έστω p και 1 p. p 1 1 p 1 Υποθέτουμε επίσης ότι < < <, διότι αν < < τότε η επένδυση σε ομόλογα έχει πάντοτε καλύτερη απόδοση από την επένδυση στη μετοχή και επομένως μπορεί κανείς να έχει σίγουρο κέρδος ig αν πωλήσει sho μετοχές και επενδύσει σε ομόλογα. Όμοια, υπάρχει ig και όταν < < με έκδοση ομολόγου και αγορά μετοχών. Το παραπάνω απλοποιημένο μοντέλο καλείται διωνυμικό μοντέλο μιας περιόδου. Το διωνυμικό μοντέλο μιας περιόδου προφανώς δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα αλλά θα μας βοηθήσει να κάνουμε ένα πρώτο βήμα και να εικάσουμε τι μπορεί να γίνεται σε πιο σύνθετες περιπτώσεις. Σε αυτό το απλό μοντέλο θα δούμε ότι μπορούμε με σχετικά απλό τρόπο να βρούμε την τιμή ή ασφάλιστρο C ενός δικαιώματος αγοράς cll opion, δηλαδή το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλει ο αγοραστής hold στον πωλητή wi του συμβολαίου ώστε να αποκτήσει το δικαίωμα να αγοράσει μετά από χρόνο δικαίωμα ευρωπαϊκού τύπου την υποκείμενη μετοχή από τον wi σε μία προκαθορισμένη τιμή η τιμή Κ και ο χρόνος είναι γνωστά στο χρόνο. Συγκεκριμένα αποδεικνύεται το ακόλουθο αποτέλεσμα. Πρόταση Η no-ig τιμή ενός δικαιώματος αγοράς ευρωπαϊκού τύπου στο διωνυμικό μοντέλο μιας περιόδου είναι ίση με C 1 1 Απόδειξη. Αρκεί να θεωρήσουμε ότι στην αγορά διατίθενται οι παρακάτω τίτλοι: 1 ο τίτλος 1 είναι ένα ομόλογο επί μιας χρηματικής μονάδας στο χρόνο, με επιτόκιο δηλαδή στο χρόνο προσφέρει απόδοση, 2 ο τίτλος 2 είναι η υποκείμενη μετοχή π.χ. ΑΑΑ, 3 ο τίτλος 3 είναι το long cll συμβόλαιο επί 1 μετοχής ΑΑΑ με xcis pic, opion pic C και xcis d. Ας θεωρήσουμε τα χαρτοφυλάκια:. Bousiks M.V. 25-7, Σημειώσεις μαθήματος «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα» 29

11 Bousiks M.V. 25-7, Σημειώσεις μαθήματος «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα» 3 - Χαρτοφυλάκιο Α:,, 1 αποτελείται από ένα long cll - Χαρτοφυλάκιο B: ψ, Δ, αποτελείται από ένα ομόλογο στο οποίο έχει επενδυθεί ποσό ψ και Δ μετοχές. Έστω U και U 1 η αξία του χαρτοφυλακίου Α στο χρόνο και Τ αντίστοιχα. Εφόσον το Α αποτελείται μόνο από ένα long cll συμβόλαιο, θα είναι U 1 1. Το U θα εκφράζει την αξία αυτού του long cll συμβολαίου στο χρόνο, δηλαδή την τιμή αγοράς του long cll που αναζητούμε opion pic ή opion pmium. Θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τα ψ, Δ έτσι ώστε το Β να έχει την ίδια αξία με το Α. Εξισώνουμε την αξία που έχουν τα δύο παραπάνω χαρτοφυλάκια στο χρόνο : 1 1 Δ ψ. Στον παραπάνω τύπο η 1 είναι τυχαία μεταβλητή, λαμβάνει την τιμή με πιθ. p και την τιμή με πιθ. 1 p. Για να έχουν τα δύο χαρτοφυλάκια την ίδια αξία στο χρόνο θα πρέπει να έχουν την ίδια αξία για κάθε ενδεχόμενη τιμή της 1, δηλαδή, Δ Δ Δ ψ ψ ψ Επομένως, αν ισχύουν οι παραπάνω σχέσεις, τα δύο χαρτοφυλάκια θα έχουν την ίδια αξία στο χρόνο Τ το δεύτερο χαρτοφυλάκιο είναι το hdging pofolio του πρώτου που αποτελείται από ένα long cll. Προφανώς θα έχουν την ίδια no-ig αξία και στο χρόνο δηλαδή, U Δ Δ ψ ψ και επομένως, αφού C U, C 1 1. Η παραπάνω τιμή του C είναι θετική διότι έχουμε υποθέσει ότι < <. Παρατήρηση Από την παραπάνω απόδειξη είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρηση ότι ένα long cll «ισοδυναμεί» με ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο καλείται χαρτοφυλάκιο εξασφάλισης - hdging pofolio που αποτελείται από i Δ μετοχές, και ii ψ ποσό επενδυμένο σε ομόλογα,

12 Το ψ είναι εύκολο να δειχθεί ότι είναι αρνητικό και άρα αντιστοιχεί σε έκδοση μετοχών, δηλαδή πρόκειται για δάνειο. Επομένως αν κάποιος κατέχει ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο δανειστεί ποσό ψ και αγοράσει Δ μετοχές θα έχει πλήρως εξασφαλισθεί από μία sho cll θέση στο διωνυμικό μοντέλο μιας περιόδου. Για να αγοράσει κανείς αυτό το χαρτοφυλάκιο προφανώς χρειάζεται ποσό C U ψ Δ. Όπως προαναφέρθηκε, σκοπός ανάπτυξης του συγκεκριμένου μοντέλου ήταν να κάνουμε ένα πρώτο βήμα και να πάρουμε μια εικόνα για το που πρέπει να κατευθυνθούμε στη συνέχεια. Δυστυχώς, η μορφή του παραπάνω τύπου Πρόταση δεν μπορούμε να πούμε ότι βοηθάει για αυτό το σκοπό. Όπως όμως θα δούμε στην επόμενη παράγραφο, αν γράψουμε ισοδύναμα τον παραπάνω τύπο με κατάλληλο τρόπο τότε θα αποκαλυφθεί τι περίπου πρέπει να ισχύει και σε πιο σύνθετα μοντέλα Αλλαγή του μέτρου πιθανότητας, ο «κόσμος ουδέτερου ρίσκου». Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι η no-ig τιμή ενός cll opion που δίνεται από την παραπάνω πρόταση γράφεται ισοδύναμα και ως εξής: U q 1 q όπου συμβολίζουμε με q την ποσότητα /. Η ποσότητα αυτή βρίσκεται μεταξύ του και του 1 διότι < < και επομένως μπορεί να θεωρηθεί ως μία πιθανότητα. Σε αυτό το σημείο είναι πολύ γόνιμη η εξής παρατήρηση: Αν είχαμε θεωρήσει ότι η τιμή 1 της μετοχής στο χρόνο Τ λαμβάνει τις τιμές και με πιθανότητες q και 1 q αντίστοιχα αντί p και 1 p όπως έχουμε υποθέσει ότι συμβαίνει στην πραγματικότητα τότε ο τύπος που εκφράζει την noig τιμή του C λαμβάνει την πολύ απλή και συνεκτική μορφή C U EQ 1. Δηλαδή πρόκειται για την αναμενόμενη τιμή του τυχαίου κέρδους 1 από την χρήση του δικαιώματος αγοράς, επί τον συντελεστή προεξόφλησης. Η μέση τιμή όμως δεν λαμβάνεται επί των «πραγματικών» πιθανοτήτων p και 1 p αλλά των «εικονικών» q και 1 q. Ο δείκτης Q στην μέση τιμή υποδηλώνει αυτό το γεγονός. Ας δούμε το παραπάνω λίγο αυστηρότερα. Η τυχαία μεταβλητή 1 είναι μία απεικόνιση από έναν χώρο πιθανότητας Ω, F, P στο R όπου F είναι το σύνολο όλων των ενδεχομένων του Ω και P είναι το μέτρο πιθανότητας που έχει οριστεί επάνω σε όλα τα ενδεχόμενα του F. Αρκεί σε αυτή την περίπτωση να θεωρήσουμε ότι Ω {ω 1, ω 2 } με P{ω 1 } p, P{ω 2 } 1 p ενώ 1 ω 1, 1 ω 2. Δηλαδή η 1 είναι μία τυχαία μεταβλητή η οποία λαμβάνει τις τιμές και με πιθανότητες p και 1 p. Η μέση τιμή της προφανώς θα είναι p 1 p. E P 1 Ο δείκτης P στην μέση τιμή συνήθως παραλείπεται, αλλά εδώ αναγράφεται για να υποδηλώσει ότι η μέση τιμή λαμβάνεται με βάση το μέτρο πιθανότητας P. Επίσης, το αναμενόμενο κέρδος από τη χρήση του δικαιώματος αγοράς θα είναι Bousiks M.V. 25-7, Σημειώσεις μαθήματος «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα» 31

13 E P. 1 p 1 p Αν «αλλάξουμε» τώρα το μέτρο πιθανότητας του Ω από P σε Q, δηλαδή θεωρήσουμε ότι Q{ω 1 } q, Q{ω 2 } 1 q τότε η τυχαία μεταβλητή 1 ορισμένη στο νέο χώρο Ω, F, Q θα λαμβάνει τις τιμές και με πιθανότητες q / και 1 q αντίστοιχα. Άρα τώρα, E Q 1 q 1 q και E Q. 1 q 1 q Επομένως, η μέση τιμή που εμφανίζεται στον τύπο U EQ 1 που είδαμε παραπάνω υπολογίζεται αφού «αλλάξουμε» το μέτρο πιθανότητας από P που είναι το πραγματικό σε Q. Αλλά ας δούμε τι χαρακτηριστικά έχει αυτό το νέο μέτρο πιθανότητας. Θα είναι, EQ 1 q 1 q, και επομένως, στο χώρο Ω, F, Q, η επένδυση στην μετοχή έχει αναμενόμενη απόδοση ίση με την απόδοση των ομολόγων. Προφανώς, στον πραγματικό κόσμο δεν ισχύει η παραπάνω ισότητα διότι τότε δεν θα υπήρχε κανένα κίνητρο να επενδύσει κανείς σε μετοχές αφού προσφέρουν την ίδια μέση απόδοση με τα ομόλογα τα οποία, αντίθετα από τις μετοχές, δεν έχουν κανένα επενδυτικό κίνδυνο δηλ. στην πραγματικότητα θα πρέπει Ε P 1 >. Ισότητα θα ίσχυε μόνο αν οι επενδυτές δεν ενδιαφέρονταν για τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν, δηλαδή ήταν «ουδέτεροι» α- πέναντι στον κίνδυνο δεν καταβάλλουν ποσό για να απαλλαγούν από κάποιο κίνδυνο και δεν απαιτούν κάποιο ποσό για να αναλάβουν κίνδυνο. Για αυτό και το μέτρο P αναφέρεται και ως μέτρο πιθανότητας στον «πραγματικό κόσμο» ενώ το Q αναφέρεται ως μέτρο πιθανότητας σε ένα «κόσμο ουδετέρου ρίσκου» isk nul poiliy msu. Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι το μέτρο πιθανότητας Q είναι πλήρως εικονικό. Χρησιμοποιείται μόνο για να εκφράσουμε με απλούστερο τρόπο την τιμή ενός δικαιώματος προαίρεσης. Τελικά μπορούμε να διατυπώσουμε την επόμενη πρόταση η οποία αφορά το διωνυμικό μοντέλο αλλά όπως θα δούμε και αυτό είναι το πολύ σημαντικό ισχύει και γενικότερα. Πρόταση isk nul picing fomul Η no-ig τιμή ενός δικαιώματος α- γοράς Ευρωπαϊκού τύπου στο διωνυμικό μοντέλο μιας περιόδου είναι ίση με C U EQ 1, όπου Q τέτοιο ώστε EQ 1, δηλαδή είναι ίση με την παρούσα αξία του αναμενόμενου κέρδους από την χρήση του δικαιώματος αγοράς σε έναν κόσμο ουδέτερου ρίσκου. Τα παραπάνω ισχύουν στο διωνυμικό μοντέλο μιας περιόδου το οποίο είναι πολύ απλό και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι περιγράφει ικανοποιητικά την πραγματικότητα. Ένα πιο σύνθετο μοντέλο που προκύπτει φυσιολογικά γενικεύοντας το μοντέλο αυτό σε n περιόδους είναι το διωνυμικό μοντέλο n περιόδων. Πριν περάσουμε στην μελέτη αυτού του μοντέλου είναι απαραίτητο να υπενθυμίσουμε στο επόμενο κεφάλαιο ορισμένες βασικές έννοιες από την θεωρία πιθανοτήτων και στοχαστικών ανελίξεων. Bousiks M.V. 25-7, Σημειώσεις μαθήματος «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα» 32

14 2.6. Σχέσεις μεταξύ των τιμών διαφόρων δικαιωμάτων cll pu, Αμερικανικού - Ευρωπαϊκού τύπου Ας θεωρήσουμε τώρα ότι βρισκόμαστε σε μια αγορά χωρίς να έχουμε κάνει κάποια υπόθεση για την κίνηση της τιμής των τίτλων επί των οποίων εκδίδονται παράγωγα. Εξετάζουμε δηλαδή τη γενική περίπτωση, δεν θεωρούμε ότι ισχύει το απλουστευτικό διωνυμικό μοντέλο μιας περιόδου. Μας ενδιαφέρει να βρούμε τη σχέση, αν υπάρχει, μεταξύ της αξίας ενός δικαιώματος αγοράς και πώλησης καθώς και τη σχέση, αν υπάρχει, μεταξύ της αξίας ενός δικαιώματος Ευρωπαϊκού και Αμερικανικού τύπου. Ας συμβολίσουμε με c cll και c pu την αξία ενός cll opion και ενός pu opion Ευρωπαϊκού τύπου αντίστοιχα με τα ίδια χαρακτηριστικά επί του ίδιου τίτλου, με ίδια Τ, Κ στο χρόνο [,]. Αν και δεν έχουμε ακόμη στη διάθεσή μας τα απαιτούμενα τεχνικά εργαλεία για να προσδιορίσουμε αυτές τις τιμές, μπορούμε να βρούμε μία σχέση μεταξύ τους και έτσι όταν καταφέρουμε να προσδιορίσουμε τη μία θα μπορούμε άμεσα να προσδιορίσουμε και την άλλη. Είναι προφανές ότι η τιμή αγοράς ενός δικαιώματος αγοράς, που ως τώρα έχουμε συμβολίσει με C, θα είναι ίση με C c cll ενώ c cll Τ, c pu Τ. Πρόταση Η σχέση μεταξύ της τιμής ενός cll opion και ενός pu opion Ευρωπαϊκού τύπου δίνεται από την παρακάτω ισότητα pu-cll piy, c cll c pu Απόδειξη. Αρκεί να θεωρήσουμε ότι στην αγορά διατίθενται οι παρακάτω τίτλοι: 1 ο τίτλος 1 είναι ένα ομόλογο επί μιας χρηματικής μονάδας στο χρόνο, με επιτόκιο, 2 ο τίτλος 2 είναι η υποκείμενη μετοχή π.χ. ΑΑΑ, 3 ο τίτλος 3 είναι το long cll συμβόλαιο Ευρωπ. τύπου επί 1 μετοχής ΑΑΑ με xcis pic, opion pic C cll c cll και xcis d. 4 ο τίτλος 4 είναι το long pu συμβόλαιο Ευρωπ. τύπου επί 1 μετοχής ΑΑΑ με xcis pic, opion pic C pu c pu και xcis d. Ας θεωρήσουμε τώρα τα χαρτοφυλάκια στο χρόνο : - Χαρτοφυλάκιο Α: Κ -,, 1, - Χαρτοφυλάκιο B:, 1,, 1 Στο χρόνο λήξης και τα δύο χαρτοφυλάκια θα έχουν την ίδια αξία V V,,1,,,, mx{, } A,1,,1,,, mx{, } B και επομένως θα έχουν την ίδια no-ig αξία και σε κάθε [, ]. Δηλαδή, οι ακόλουθες αξίες θα πρέπει να είναι ίσες V V,,1,,, c, c A cll pu,1,,1,, c, c c B cll pu Από όπου προκύπτει το ζητούμενο. Ειδικότερα στο χρόνο θα έχουμε ότι C C. pu pu cll c cll Bousiks M.V. 25-7, Σημειώσεις μαθήματος «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα» 33

15 Στη συνέχεια ας εξετάσουμε δικαιώματα αγοράς Αμερικανικού τύπου. Συμβολίζουμε με c A cll και c A pu την αξία ενός cll opion και ενός pu opion Αμερικανικού τύπου αντίστοιχα με τα ίδια χαρακτηριστικά επί του ίδιου τίτλου, με ίδια Τ, Κ στο χρόνο [,]. Αρχικά παρατηρούμε ότι ισχύει η ακόλουθη πρόταση. Πρόταση Δεν είναι ποτέ συμφέρον να εξασκήσει κάποιος ένα δικαίωμα αγοράς Α- μερικανικού τύπου πριν τη λήξη του. Απόδειξη. Έστω ότι ένας επενδυτής έχει στη κατοχή του ένα long cll, Αμερικανικού τύπου, επί μιας μετοχής με τιμή εξάσκησης Κ και χρόνο λήξης. Αν αποφασίσει να το εξασκήσει σε χρόνο τ < Τ, τότε θα έχει κέρδος τ. Αντίθετα, αν στο ίδιο χρόνο τ πωλήσει ανοιχτά την υποκείμενη μετοχή στην τιμή τ και κλείσει την ανοιχτή του θέση στον χρόνο με κόστος min{, Τ } είτε ασκεί το δικαίωμα, είτε αγοράζει την μετοχή από την αγορά τότε θα έχει κέρδος υπολογισμένο στο χρόνο τ ίσο με τ min{, } τ > τ. Από την παραπάνω πρόταση προκύπτει άμεσα η ακόλουθη. Πρόταση H τιμή ενός δικαιώματος αγοράς Ευρωπαϊκού τύπου είναι ίση με την noig τιμή ενός δικαιώματος αγοράς Αμερικανικού τύπου, δηλαδή c A cll, [,]. Απόδειξη. Έχουμε υποθέσει ότι οι συναλλασσόμενοι της αγοράς δρουν λογικά και επομένως, με βάση την προηγούμενη πρόταση, όλοι οι κάτοχοι δικαιωμάτων αγοράς Αμερικανικού τύπου δεν θα τα εξασκήσουν πριν το χρόνο λήξης τους. Επομένως ένα δικαίωμα αγοράς Αμερικανικού τύπου πρακτικά ισοδυναμεί με ένα δικαίωμα αγοράς Ευρωπαϊκού τύπου από όπου προκύπτει και το συμπέρασμα της πρότασης. Αντίθετα με το δικαίωμα αγοράς Αμερικανικού τύπου, η εξάσκηση ενός δικαιώματος πώλησης Αμερικανικού τύπου πριν την ημερομηνία λήξης του μπορεί να αποβεί σε όφελος. Δεν ισχύει δηλαδή η Πρόταση για δικαιώματα πώλησης Αμερικανικού τύπου. Ένα δικαίωμα Αμερικανικού τύπου δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στον κάτοχό του από ένα όμοιο δικαίωμα Ευρωπαϊκού τύπου διότι το πρώτο μπορεί να εξασκηθεί σε οποιοδήποτε χρόνο στο [,] ενώ το δεύτερο μόνο στο Τ. Επομένως η τιμή του πρώτου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη τιμή του δευτέρου. Δηλαδή c A pu >, [,]. c pu c cll Ασκήσεις Κεφαλαίου 2 Άσκηση 1. Μία επένδυση A 1 ευρώ αποδίδει μετά από ένα έτος B 11 ευρώ. Ποιο είναι το αντίστοιχο α απλό ετήσιο επιτόκιο, β ονομαστικό ετήσιο επιτόκιο με τριμηνιαίο ανατοκισμό, γ ονομαστικό ετήσιο επιτόκιο με συνεχή ανατοκισμό; Άσκηση 2. Έστω ένα long fowd συμβόλαιο με τιμή παράδοσης Κ, χρόνο παράδοσης Τ επί ενός τίτλου με αξία στο χρόνο που αποδίδει κάποιο εισόδημα μέχρι την ημέρα παράδοσης. Αν Ι είναι η παρούσα αξία στο χρόνο του εισοδήματος που αποδίδει η κατοχή του υποκείμενου αγαθού, αποδείξτε ότι η no-ig αξία του long fowd σε χρόνο [,Τ] μετά την σύναψή του είναι f I. Άσκηση 3. Έστω ένα long fowd συμβόλαιο με τιμή παράδοσης Κ, χρόνο παράδοσης Τ επί ξένου συναλλάγματος, π.χ. 1 δολαρίου, και η αξία ενός δολαρίου σε ευρώ στο χρόνο. Αν Bousiks M.V. 25-7, Σημειώσεις μαθήματος «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα» 34

16 θεωρήσουμε ότι ο κάτοχος δολαρίων μπορεί να τα επενδύσει σε ομόλογα ρήτρας δολαρίου με επιτόκιο, αποδείξτε ότι η no-ig αξία του long fowd σε χρόνο [,Τ] μετά την σύναψη του είναι f όπου το επιτόκιο των ομολόγων της αγοράς αναφέρεται σε ευρώ-ομόλογα. Σε ποια τιμή πρέπει να προκαθοριστεί η τιμή παράδοσης Κ έτσι ώστε να μην προσφέρεται ευκαιρία για ig υπενθυμίζεται ότι ένα long fowd συμβόλαιο δεν κοστίζει τίποτε κατά τη σύναψή του. Άσκηση 4. Ένα εξαμηνιαίο long fowd συμβόλαιο συνάπτεται επί 1 μετοχών που δεν αποδίδουν μέρισμα. Την ημέρα της σύναψής του η υποκείμενη μετοχή έχει αξία 5 ευρώ ανά τεμάχιο και το επιτόκιο των ομολόγων της αγοράς είναι ίσο με 5% ετήσιο, με συνεχή ανατοκισμό. α Ποια είναι η αρχική αξία του συμβολαίου και ποια πρέπει να είναι η τιμή παράδοσης ; β Μετά από τρείς μήνες, η τιμή της μετοχής έχει ανέβει στα 6 ευρώ. Ποιά είναι τώρα η αξία του συμβολαίου; Άσκηση 5. Έστω ότι σήμερα συνάπτεται ένα τετραμηνιαίο fowd συμβόλαιο επί 1. μετοχών σημερινής αξίας 1 ευρώ έκαστη που δεν αποδίδουν μέρισμα με τιμή παράδοσης 1.2. ευρώ. Αν το επιτόκιο των ομολόγων της αγοράς με λήξη μετά από τέσσερεις μήνες είναι 1%, μπορείτε να περιγράψετε μια στρατηγική που θα σας αποφέρει σίγουρο κέρδος έχετε τη δυνατότητα να λάβετε long fowd ή sho fowd posiion. Αν Κ 1.4. ευρώ, μπορείτε να βρείτε και πάλι μια τέτοια στρατηγική; Άσκηση 6. Η σημερινή αξία μιας μετοχής είναι 5 ευρώ και έστω ότι μετά από δύο μήνες θα είναι είτε 45 είτε 55 ευρώ. Αν το επιτόκιο των ομολόγων της αγοράς είναι 4% ετήσιο, με συνεχή ανατοκισμό, ποια θα πρέπει να είναι η τιμή ισορροπίας no-ig C ενός long cll συμβολαίου Ευρωπαϊκού τύπου επί της μετοχής αυτής με χρόνο εξάσκησης δύο μήνες και τιμή εξάσκησης 48 ευρώ; Άσκηση 7. Έστω ότι στο διωνυμικό μοντέλο μιας περιόδου κάποιο παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν αποδίδει στο χρόνο λήξης του,, κέρδος που είναι μία συνάρτηση, έστω g, της τιμής,, του υποκείμενου αγαθού στο χρόνο Τ. Ποια θα πρέπει να είναι η no-ig αξία του παραγώγου αυτού στο χρόνο ; Άσκηση 8. Γιατί δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι και ένα long pu Αμερικανικού τύπου δεν είναι ποτέ συμφέρον να εξασκηθεί πριν τη λήξη του, χρησιμοποιώντας απόδειξη ανάλογη με αυτή που χρησιμοποιήσαμε στα long clls Αμερικανικού τύπου; Έστω ότι ένας επενδυτής έχει στη κατοχή του ένα long pu, Αμερικανικού τύπου, επί μιας μετοχής με τιμή εξάσκησης Κ και χρόνο λήξης. Αν αποφασίσει να το εξασκήσει σε χρόνο τ < Τ, τότε θα έχει κέρδος τ. Αντίθετα, αν στο ίδιο χρόνο τ αγοράσει την υποκείμενη μετοχή στην τιμή τ και την πωλήσει στον χρόνο με κέρδος mx{, Τ } είτε ασκεί το δικαίωμα, είτε πωλεί τη μετοχή στην αγορά τότε τι κέρδος θα έχει στο χρόνο τ; Μπορεί να συγκριθεί με το κέρδος τ μπορούμε να πούμε ότι είναι πάντοτε μεγαλύτερο ή μικρότερο; Άσκηση 9. Σε μία αγορά που αποτελείται από τους εξής τίτλους: 1: ομόλογο επί μιας χρηματικής μονάδας με επιτόκιο, 2: μετοχή με αξία στο χρόνο, 3: long cll Αμερικανικού τύπου με παραμέτρους Κ, C,. Θεωρείστε στο χρόνο τα ακόλουθα χαρτοφυλάκια: A: Κ -,, 1 και Β:, 1,. Bousiks M.V. 25-7, Σημειώσεις μαθήματος «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα» 35

17 α Έστω ότι το δικαίωμα εξασκείται σε χρόνο τ < Τ. Ποια θα είναι τότε η αξία, V τ A, του χαρτοφυλακίου A; β Δείξτε ότι αν το δικαίωμα εξασκηθεί σε χρόνο τ < Τ τότε ισχύει πάντοτε ότι V τ A < V τ Β όπου V A, V Β οι αξίες των Α, Β στο χρόνο. Ενώ αν το δικαίωμα εξασκηθεί στο χρόνο Τ τότε θα είναι V Τ A V Τ Β. γ Δικαιολογείστε γιατί από το β προκύπτει ότι ένα Amicn cll opion πρέπει να έχει την ίδια αξία με ένα Euopn cll opion. Άσκηση 1. Χρησιμοποιήστε την Άσκηση 3 του πρώτου κεφαλαίου «ένα long fowd συμβόλαιο είναι ισοδύναμο με ένα long cll και ένα sho pu Ευρωπαϊκού τύπου» για να αποδείξετε και πάλι τη σχέση που συνδέει τις τιμές μεταξύ cll και pu opions pu-cll piy Ευρωπαϊκού τύπου. Άσκηση 11. Έστω ότι σε μία αγορά με επιτόκια ομολόγων 1% διατίθενται δικαιώματα αγοράς και πώλησης με Τ τρείς μήνες, Κ 65 ευρώ επί μιας μετοχής που σήμερα έχει αξία 63 ευρώ. Αν η τιμή του δικαιώματος αγοράς είναι 3 ευρώ, α ποια θα πρέπει να είναι η no-ig τιμή του δικαιώματος πώλησης; β Αν η τιμή του δικαιώματος πώλησης είναι 4 ευρώ, να περιγράψετε μια στρατηγική που οδηγεί σε σίγουρο κέρδος. Άσκηση 12. Η σημερινή αξία μιας μετοχής είναι 1 ευρώ και έστω ότι μετά από τρείς μήνες είτε θα αυξηθεί είτε θα μειωθεί κατά 1%. Αν το επιτόκιο των ομολόγων της αγοράς είναι 5% ετήσιο, με συνεχή ανατοκισμό, ποια θα πρέπει να είναι η τιμή ισορροπίας no-ig ενός long cll Αμερικανικού τύπου και ενός long pu Ευρωπαϊκού τύπου επί της μετοχής αυτής με χρόνο εξάσκησης τρείς μήνες και τιμή εξάσκησης 95 ευρώ; Bousiks M.V. 25-7, Σημειώσεις μαθήματος «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα» 36

ΔΙΑΛΕΞΗ 6 η H ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ)

ΔΙΑΛΕΞΗ 6 η H ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ) ΔΙΑΛΕΞΗ 6 η H ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ) Κάποιες βασικές παραδοχές: Στην πραγματική οικονομία, τόσο τα άτομα, όσο και οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 4: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (1/2) Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 4: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (1/2) Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 4: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (1/2) Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commos. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ακαδ. Έτος 06-07 Διδάσκων: Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ Λέκτορας v.kouras@fm.aga.gr Τηλ: 7035468 Κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1. Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από 1 ΔΕΟ31 - Λύση 3ης γραπτής εργασίας 2013-14 Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από f ( S I ) Ke t t t r( T t) Aρχικά βρίσκουμε τη παρούσα αξία των μερισμάτων που πληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ όταν καταθέτετε χρήματα σε μια τράπεζα, η τράπεζα δεν τοποθετεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό

Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό 2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1 Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό διάστηµα θέλουµε. Εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1 γ Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

, όταν ο χρόνος αντιστοιχεί σε ακέραιες περιόδους

, όταν ο χρόνος αντιστοιχεί σε ακέραιες περιόδους Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Οικονομικά Μαθηματικά Καλογηράτου Ζ. Μονοβασίλης Θ. ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ 4.. Εισαγωγή Στον σύνθετο τόκο (ή ανατοκισμό), στο τέλος κάθε περιόδου, ο τόκος και το κεφάλαιο αθροίζονται και το

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 1: Κεφαλαιοποίηση Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ARBITRAGE Arbitrage ονομάζεται η διαδικασία εξισορρόπησης των τιμών μεταξύ του υποκείμενου και του παράγωγου τίτλου λαμβανομένου υπόψη του ύψους του επιτοκίου και του χρονικού διαστήματος μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3)

Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3) Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3) Ένας επενδυτής έχει αγοράσει μία μετοχή. Για να προστατευτεί από πιθανή μικρή πτώση της τιμής της μετοχής λαμβάνει θέση αγοράς σε ένα δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2016 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Χρηματοοικονομικά Πρότυπα, Κωδ. Αε 1. Στις χρονικές στιγμές 1 και 2 θα πληρωθεί από 1 αντίστοιχα. Ποιο επιτόκιο εξασφαλίζει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (9 π.μ. π.μ.) . Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 013 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (1 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ Απλός Τόκος Εφαρμόζεται στις βραχυπρόθεσμες οικονομικές πράξεις, συνήθως μέχρι τριών μηνών ή το πολύ μέχρι ενός έτους.

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος axristop@econ.uoa.gr Προπαρασκευαστικό μάθημα στο ΤΕΙ Πειραιά Θέμα: Παράγωγα Προϊόντα Παράγωγα προϊόντα Προθεσμιακές Συμφωνίες Συμφωνίες Ανταλλαγών Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Δικαιώματα Προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

www.techandmath.gr 3 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη

www.techandmath.gr 3 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη Άσκηση 1 η 3 η Εργασία ΔEO31 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν την τρίτη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Λύση: Α) Σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης δημιουργούμε τον ακόλουθο πίνακα στο Excel. Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ARBITRAGE

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ARBITRAGE ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ARBITRAGE 8.1. Γενικά Εδώ εξετάζουµε τους παράγοντες που επηρεάζουν τις τιµές των δικαιωµάτων προαίρεσης. Όπως θα δούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ FW.PR09 Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: Πρωί: Απόγευμα: x Θεματική ενότητα: Αρχές Οικονομίας και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά FW.PR09 /6 FW.PR09 Θέμα ο α) Η παρούσα αξία μιας διηνεκούς ράντας που πληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 5: Ονομαστικό και Πραγματικό Επιτόκιο Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 1.1. Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι 1.1.1. Μετοχές Μετοχή είναι ένα μερίδιο του κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρείας. Μια ανώνυμη εταιρεία, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογίζουμε το αρχικό περιθώριο ασφάλισης (ΠΑ) για τα 4 ΣΜΕ. ΠΣ=500 /συμβολαιο 4συμβόλαια

Υπολογίζουμε το αρχικό περιθώριο ασφάλισης (ΠΑ) για τα 4 ΣΜΕ. ΠΣ=500 /συμβολαιο 4συμβόλαια ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-2013 Γραπτή Εργασία 3 - Παράγωγα-Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Εισαγωγή Ο σκοπός της διαχείρισης του ενεργητικού και παθητικού μιας τράπεζας είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων. Η επίτευξη αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν στο παραπάνω ερώτημα, ο λογαριασμός ήταν σύνθετου τόκου με j(12)=3%, ποιό είναι το ποσό που θα έπρεπε να καταθέσει ;

β) Αν στο παραπάνω ερώτημα, ο λογαριασμός ήταν σύνθετου τόκου με j(12)=3%, ποιό είναι το ποσό που θα έπρεπε να καταθέσει ; Άσκηση 1 α) Κάνει κάποιος κατάθεση ποσού 5 χιλ. σε λογαριασμό απλού τόκου με ετήσιο επιτόκιο 4%. Μετά από 3 μήνες κάνει ανάληψη 3 χιλ. και μετά από άλλους 7 μήνες επιθυμεί να κάνει μία κατάθεση, έτσι ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Συστηματικός Κίνδυνος Συνολικός Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 9 π.μ. π.μ. .......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

(β) Από την έκφραση (22) και την απαίτηση (20) βλέπουμε ότι η συνάρτηση Green υπάρχει αρκεί η ομογενής εξίσωση. ( L z) ( x) 0

(β) Από την έκφραση (22) και την απαίτηση (20) βλέπουμε ότι η συνάρτηση Green υπάρχει αρκεί η ομογενής εξίσωση. ( L z) ( x) 0 Τρόποι Κατασκευής Εάν οι ιδιοσυναρτήσεις του διαφορικού τελεστή L αποτελούν ένα ορθοκανονικό L ( ) ( ) (7) και πλήρες σύστημα συναρτήσεων ( ) m( ), m (8) και εάν τότε η εξίσωση Gree ( ) ( ) ( ) (9) z ()

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ kosmid@econ.auth.gr ΣΗΜΕΙΩςΕΙς ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗςΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνοοικονομική Μελέτη

Τεχνοοικονομική Μελέτη Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνοοικονομική Μελέτη Ενότητα 9: Κόστος κεφαλαίου - Χρηματορροές Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Ερώτηση 1 Την 30 η Σεπτεμβρίου 2013, τα επιτόκια ενός έτους του γιεν Ιαπωνίας και της λίρας Αγγλίας είναι αντιστοίχως i = 1% και i = 4%, ενώ η ισοτιμία όψεως είναι 150 ανά λίρα (S 30-9-13 = 150/ ). Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 01 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (1 π.μ. π.μ.)

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας

Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας Έννοια της Παρούσας Αξίας και Εφαρμογές: Τιμές των Ομολόγων και Επενδυτικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων 1. Η Έννοια της Παρούσας Αξίας - Η Παρούσα Αξία (PV) ενός ποσού R που θα εισπραχθεί μετά από μια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 5: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (2/2) Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 5: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (2/2) Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 5: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (2/2) Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση/ Κίνδυνος (Είδη κινδύνου, σχέση κινδύνου- απόδοσης)

Απόδοση/ Κίνδυνος (Είδη κινδύνου, σχέση κινδύνου- απόδοσης) Απόδοση/ Κίνδυνος (Είδη κινδύνου, σχέση κινδύνου- απόδοσης) 1. Το ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium) μιας μετοχής: 1) Είναι η διαφορά μεταξύ κεφαλαιακού κέρδους της μετοχής και μερισματικής απόδοσης της

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28 Άσκηση 1 Η κατασκευαστική εταιρία Κ εξετάζει την περίπτωση αγοράς μετοχών της εταιρίας «Ε» με πληρωμή σε μετρητά. Κατά τη διάρκεια της χρήσης που μόλις ολοκληρώθηκε, η «Ε» είχε κέρδη ανά μετοχή 4,25 και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

εκτοκιζόµενοι τόκοι ενσωµατώνονται στο κεφάλαιο και ανατοκίζονται. Εφαρµόζεται τ και 4 1=

εκτοκιζόµενοι τόκοι ενσωµατώνονται στο κεφάλαιο και ανατοκίζονται. Εφαρµόζεται τ και 4 1= ΑΣΚΗΣΗ Έστω τραπεζική κατάθεση ταµιευτηρίου µε ετήσιο επιτόκιο 8%. Ποιο είναι το πραγµατικό (effective) ετήσιο επιτόκιο, αν ο εκτοκισµός γίνεται κάθε τρίµηνο (εξάµηνο); Το πραγµατικό επιτόκιο είναι η ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Άρα η θεωρητική αξία του γραμματίου σήμερα με εφαρμογή του προαναφερομένου τύπου (1) θα είναι

Άρα η θεωρητική αξία του γραμματίου σήμερα με εφαρμογή του προαναφερομένου τύπου (1) θα είναι Ομάδα Α Θέμα 1 ο Έστω ότι ένας επενδυτής αποταμιευτής αγοράζει σήμερα ένα έντοκο γραμμάτιο διάρκειας 180 ημερών, που εκδόθηκε πριν από 60 ημέρες. Η ετήσια απόδοση του είναι 5%. Το δημόσιο οφείλει να του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 8: Πρόσκαιρες Ράντες Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

20 Ισορροπία στον εξωτερικό τομέα

20 Ισορροπία στον εξωτερικό τομέα 20 Ισορροπία στον εξωτερικό τομέα Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εξέταση της συνθήκης ισορροπίας του εξωτερικού τομέα. Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τον προσδιορισμό της τιμής του συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

C n = D [(l + r) n - 1]/r. D = C n r/[(l + r) n - 1]

C n = D [(l + r) n - 1]/r. D = C n r/[(l + r) n - 1] Ο υπολογισμός των δόσεων που οφείλει ένας δανειζόμενος στον δανειστή του, για την εξόφληση ενός χρέους, βασίζεται στις προηγούμενες εξισώσεις και εξαρτάται από την ημερομηνία αξιολόγησης. Σε αυτές τις

Διαβάστε περισσότερα

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2.1 Εισαγωγή Η ανάπτυξη της αγοράς των ευρωνοµισµάτων, η σταδιακή κατάργηση των περιορισµών της κίνησης κεφαλαίων και η εισαγωγή νέων χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανατοκισμός. -Χρόνος (συμβολισμός n Ακέραιες περιόδους, μ/ρ κλάσμα χρονικών περιόδων)

Ανατοκισμός. -Χρόνος (συμβολισμός n Ακέραιες περιόδους, μ/ρ κλάσμα χρονικών περιόδων) Ανατοκισμός Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι - Αρχικό κεφάλαιο ή παρούσα αξία (συμβολισμός Κ ο ή PV) -Τελικό κεφάλαιο ή μελλοντική αξία (συμβολισμός Κ n ή FV) -Επιτόκιο (συμβολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ Η επένδυση μπορεί επίσης να ορισθεί ως η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ. χρηματοδοτικού τίτλου) με την προσδοκία να αποφέρει μια ικανοποιητική απόδοση. Η

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 2: Ράντες Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

MAJHMATIKH QRHMATOOIKONOMIA I. Kefˆlaio 1o

MAJHMATIKH QRHMATOOIKONOMIA I. Kefˆlaio 1o MAJHMATIKH QRHMATOOIKONOMIA I ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2006 Kefˆlaio 1o Τα βασικά χρηματοοικονομικά παράγωγα και η αρχή της μη επιτηδειότητας Οι σημειώσεις αυτές αποτελούν μια συνοπτική εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A www.rontistiria-eap.gr e-mail: rontistiria_eap@yahoo.gr ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΟ 41 ΤΟΜΟΣ A 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 www.rontistiria-eap.gr e-mail: rontistiria_eap@yahoo.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 8: Ράντες Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. μιας και αντιστοιχεί στην περίοδο μηδέν, είναι δηλαδή το αρχικό κεφάλαιο. Όμοια έχουμε τα κεφάλαια K1, K2, K

Κεφάλαιο 4. μιας και αντιστοιχεί στην περίοδο μηδέν, είναι δηλαδή το αρχικό κεφάλαιο. Όμοια έχουμε τα κεφάλαια K1, K2, K Κεφάλαιο. Ανατοκισμός. Εισαγωγή Στη διαδικασία με την οποία ένα κεφάλαιο κατατίθεται στον απλό τόκο, στο τέλος κάθε περιόδου παίρνουμε τον τόκο και αφήνουμε το αρχικό κεφάλαιο να τοκιστεί. Έτσι το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Διάκριση Μαθηματικών Έννοια Χρηματοοικονομικών Ορισμοί Χρηματοοικονομικά Τράπεζες Χρηματιστήρια Προεξόφληση Αντικατάσταση Γραμματίων Δάνεια Ομόλογα Αμοιβαία Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής - Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής είναι ο δίαυλος μέσω του οποίου οι μεταβολές

Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής - Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής είναι ο δίαυλος μέσω του οποίου οι μεταβολές Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής - Ο Μηχανισμός Μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής είναι ο δίαυλος μέσω του οποίου οι μεταβολές στον χρηματοπιστωτικό τομέα (στην αγορά χρήματος) επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (25 μονάδες) Υποθέστε ότι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας Lowland ασκεί πολιτική ανοικτής αγοράς με στόχο την διευκόλυνση της οικονομικής μεγέθυνσης. α) Παρουσιάστε διαγραμματικά την πιθανή επίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία κατά την οποία ο επενδυτής εξασφαλίζει σίγουρο κέρδος ονομάζεται κερδοφόρο arbitrage επιτοκίων. Πρόκειται για μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία βασίζεται στην ισοτιμία δηλαδή στη σχέση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Δανάη Διακουλάκη, Καθηγήτρια ΕΜΠ diak@chemeng.ntua.gr Άγγελος Τσακανίκας, Επ. καθηγητής ΕΜΠ atsaka@central.ntua.gr ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΜΕ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΜΕ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΜΕ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 4.1. Γενικά Σ αυτό το κεφάλαιο εξάγονται οι τιµές των προθεσµιακών συµβάσεων και των ΣΜΕ σε σχέση µε την τιµή του υποκείµενου µέσου, για τρεις διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ακαδ. Έτος 06-07 Διδάσκων: Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ Λέκτορας v.outras@fme.aegean.gr Τηλ: 7035468 σ-άλγεβρα

Διαβάστε περισσότερα

www.techandmath.gr 4 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη

www.techandmath.gr 4 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη Άσκηση 1 η 4 η Εργασία ΔEO31 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν την τέταρτη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Α. Ξέρουμε ότι ισχύει ο τύπος: c+ 1 H M( er+ rr) 100 500(0, 05 0,10) M = H c= = c= 0, 0625

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ο κίνδυνος επιτοκίων προέρχεται τόσο από τη διαφορά ληκτότητας που υπάρχει μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα ονομάζονται εκείνα τα οποία παράγονται από πρωτογενείς στοιχειώδους τίτλους όπως μετοχές, δείκτες μετοχών, πετρέλαιο, χρυσός, πατάτες, καλαμπόκι, κλπ. Τα είδη των παραγώγων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ & : ΔΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ & : ΔΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 41 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ακαδ. Έτος: 1-1 Θέμα 1 α) Ο επενδυτής μπορεί να εκμεταλλευτεί τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου. Πιστωτικός Κίνδυνος. Διάλεξη 1: Εκτιμώντας τις πιθανότητες αθέτησης από τις τιμές της αγοράς

ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου. Πιστωτικός Κίνδυνος. Διάλεξη 1: Εκτιμώντας τις πιθανότητες αθέτησης από τις τιμές της αγοράς ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πιστωτικός Κίνδυνος Διάλεξη 1: Εκτιμώντας τις πιθανότητες αθέτησης από τις τιμές της αγοράς Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος ΠΑΡΑΓΩΓΑ Στέλιος Ξανθόπουλος Εισαγωγικά Ένα παράγωγο συµβόλαιο είναι ένα αξιόγραφο η αξία του οποίου εξαρτάται από τις αξίες άλλων «πιο βασικών» υποκείµενων µεταβλητών. Τα παράγωγα συµβόλαια είναι επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο , 05. Τέλος το ποσό της τελευταίας κατάθεσης (συμπλήρωση του 17 ου έτους) θα τοκισθεί μόνο για 1 έτος

Κεφάλαιο , 05. Τέλος το ποσό της τελευταίας κατάθεσης (συμπλήρωση του 17 ου έτους) θα τοκισθεί μόνο για 1 έτος Κεφάλαιο 5 5. Ράντες 5.. Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί Είναι σύνηθες στις μέρες μας να καταθέτουν οι γονείς κάποιο ποσό για τα παιδιά τους σε μηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια βάση έτσι ώστε να συσσωρευτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ράντες. - Κατανόηση και χρησιμοποίηση μιας σειράς πληρωμών που ονομάζεται ράντα.

Ράντες. - Κατανόηση και χρησιμοποίηση μιας σειράς πληρωμών που ονομάζεται ράντα. Ράντες Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι - Αρχική αξία - Τελική αξία - Δόση ή όρος - Περίοδος - Διάρκεια (συμβολισμός n) - Διηνεκής ράντα - Κλασματική ράντα ΣΤΟΧΟΙ - Κατανόηση και χρησιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 9: Διηνεκείς Ράντες Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ FW.PR09 Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 4//07 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Αρχές Οικονομίας και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά FW.PR09 / FW.PR09. Δίνεται ένταση ανατοκισμού t = την ράντα s 0.0t για 0

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 Πειραιεύς, 23 Ιουνίου 20076 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέματα (Άριστα 100 μονάδες) Θέμα 1. Α) Υποθέσατε ότι το trading desk της Citibank ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ενότητα 1: Αξιολόγηση Επενδύσεων (1/5) Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο

Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Όρος Τελική ή μέλλουσα αξία (future value) ή τελικό κεφάλαιο Απλός τόκος Έτος πολιτικό Έτος εμπορικό Έτος μικτό Τοκάριθμος Είδη καταθέσεων Συναλλαγματική Γραμμάτιο σε διαταγή Ονομαστική αξία Παρούσα αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Έστω ότι ένας καταθέτης μπορεί να αποταμιεύσει 100 ευρώ σε μια τράπεζα. Αν το ποσοστό των καταθέσεων που είναι υποχρεωμένες να κρατούν διαθέσιμο οι

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 Να βρεθεί η πραγματοποιηθείσα απόδοση της προηγούμενης άσκησης, υποθέτοντας ότι τα τοκομερίδια πληρώνονται δύο φορές το έτος.

Άσκηση 2 Να βρεθεί η πραγματοποιηθείσα απόδοση της προηγούμενης άσκησης, υποθέτοντας ότι τα τοκομερίδια πληρώνονται δύο φορές το έτος. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 Άσκηση 1 Η ομολογία Β εκδόθηκε στο παρελθόν και έχει διάρκεια ζωής τρία ακόμη έτη. Η ονομαστική της αξία είναι 1.000 ευρώ και το εκδοτικό της επιτόκιο είναι 8%. Τα τοκομερίδια πληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ανατοκισμού

Εφαρμογές Ανατοκισμού Εφαρμογές Ανατοκισμού Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι - Μέσο επιτόκιο - Ισοδύναμα επιτόκια - Αντικατάσταση κεφαλαίων - Ρυθμός πληθωρισμού ΣΤΟΧΟΙ - Εύρεση μέσου επιτοκίου, όταν γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 4

Credit Risk Διάλεξη 4 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credt Rsk Διάλεξη 4 Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unp.gr http://web.xrh.unp.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα