Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ"

Transcript

1 ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΑ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 8 ΕΝΔΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΟΡΤΕΣ. Περίληψη Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής ΑΠΘ Αγγειοχειρουργός Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Σκοπός: Η µελέτη της στηρικτικής ικανότητας 8 ενδοµοσχευµάτων που χρησιµοποιούνται κατά την ενδοαυλική αποκατάσταση του ΑΚΑ, στο τοίχωµα πτωµατικών αορτών. Μέθοδος: Είκοσι ανθρώπινες πτωµατικές αορτές παρασκευάστηκαν για να χρησιµοποιηθούν ως ζώνες στήριξης προσοµοιάζοντας ανεύρυσµα κοιλιακής αορτής. Εκπτύχθηκαν 8 είδη ενδοµοσχευµάτων, (Anaconda, Excluder, Talent, Endofit, Zenith, Endurant, Powerlink και VI Extender Cuff). Για τη µέτρηση της στηρικτικής ικανότητας εφαρµόστηκε, µέσω δυναµόµετρου, προοδευτικά αυξανόµενη δύναµη (Displacement force - DF) µέχρι το κάθε ενδοµόσχευµα να µετακινηθεί εκτός του αορτικού αυχένα. Το ίδιο εφαρµόστηκε και στα λαγόνια σκέλη. Οι µετρήσεις επαναλήφθηκαν µετά από διαστολή µε αεροθάλαµο. Αποτελέσµατα: Κάθε ενδοµόσχευµα κατέγραψε συγκεκριµένη DF: Talent ± 0.47Ν, Anaconda ± 1.30Ν, Excluder ± 0.72Ν, EndoFit ± 0.75Ν, Zenith ± 1.55Ν, Endurant ± 2.27Ν, Endologix ± 0.70Ν και VI Extender Cuff 27.70N. Τα ενδοµοσχεύµατα µε γάντζους ή ακίδες χρειάζονται µεγαλύτερη δύναµη για να µετακινηθούν σε σχέση µε αυτά που δεν διαθέτουν τέτοιο µηχανισµό στήριξης (p<0.001). Η διαστολή µε αεροθάλαµο διαµόρφωσης αύξησε την απαιτούµενη DF σε όλες τις ενδοπροθέσεις και µάλιστα σε σηµαντικότερο βαθµό σε αυτές µε γάντζους ή ακίδες (p<0.001). Επιπλέον αυξάνει και τη στηρικτική ικανότητα των λαγονίων σκελών (p=0.007). Τα ενδοµοσχεύµατα µε ελεύθερο υπερνεφρικό ενδονάρθηκα, κατέγραψαν ελαφρώς µεγαλύτερη DF από τα υονεφρικά ενδοµοσχεύµατα (p=0.90). Το ΒΕ VI Extender cuff εµφανίζει κεντρικά και περιφερικά DF µεγαλύτερη του µέσου όρου των αυτοδιατεινόµενων ενδοµοσχευµάτων. Συµπεράσµατα: Οι ακίδες γάντζοι και η διαστολή µε αεροθάλαµο αυξάνουν τη στηρικτική ικανότητα. Το υπερνεφρικό stent δεν επηρεάζει από µόνο του τη στηρικτική ικανότητα. Εισαγωγή Κατά την ενδαγγειακή αντιµετώπιση του ΑΚΑ, τα ενδοµοσχεύµατα δεν συρράπτονται στο υγιές αρτηριακό τοίχωµα, αντίθετα στηρίζονται και σφραγίζουν εκµεταλλευόµενα ιδιαίτερες µηχανικές τους ιδιότητες. Εισάγονται από τις µηριαίες αρτηρίες συµπιεσµένα εντός του θηκαριού τους και προωθούνται υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο στο ύψος του ανευρύσµατος, υπερκαλύπτοντας το κεντρικά και περιφερικά. Στη συνέχεια εκπτύσσονται µε την αφαίρεση του θηκαριού και κατά αυτόν τον τρόπο αποκλείουν εσωτερικά τον ανευρυσµατικό σάκο από την αιµατική ροή µε αποτέλεσµα

2 την µείωση της πίεσης εντός αυτού (αποσυµπίεση-depressurization) και άρα την σµίκρυνσή του και την αποφυγή της ενδεχόµενης ρήξης του, αποτρέποντας µε αυτό τον τρόπο την φυσική εξέλιξη της νόσου. 1,2,3 Η ασφαλής συγκράτηση και επαφή του ενδοµοσχεύµατος κεντρικά στον αυχένα του ανευρύσµατος (κεντρική ζώνη στήριξης ή ζώνη επαφής) αλλά και περιφερικά στις λαγόνιες αρτηρίες (περιφερικές ζώνες στήριξης ή ζώνες επαφής), έχει µεγάλη σηµασία για να επιτευχθούν καλά µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα και να αποφευχθεί η ρήξη. Αποτυχία στο να επιτύχουµε επαρκή και ασφαλή στήριξη και επαφή οδηγεί άµεσα ή απώτερα σε µετανάστευση ή και ενδοδιαφυγή, µε αποτέλεσµα την παραµονή αιµατικής ροής εντός του ανευρυσµατικού σάκου (re-pressurization). Μετανάστευση, σύµφωνα µε τον ορισµό του Greenberg 4 ορίζεται η µετακίνηση του ενδοµοσχεύµατος πάνω από 10 mm σε σχέση µε σταθερά ανατοµικά σηµεία του αγγειακού άξονα, όπως η άνω µεσεντέριος αρτηρία ή οι νεφρικές αρτηρίες για κεντρική µετανάστευση και η έκφυση της έσω λαγονίου αρτηρίας για περιφερική. Η µετανάστευση είναι ουσιαστικά το αποτέλεσµα της απώλειας της στήριξης του ενδοµοσχεύµατος από το αορτικό τοίχωµα. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες αναφορές σχετικά µε τη στήριξη των ενδοµοσχευµάτων και τον σχετικό κίνδυνο µετανάστευσης αλλά και µε τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Τέτοιοι παράγοντες είναι συστηµατικοί, ανατοµικοί και κατασκευαστικοί του ενδοµοσχεύµατος: η αρτηριακή υπέρταση και το κάπνισµα, η µέγιστη διάµετρος του ΑΚΑ, η αρχική διάµετρος του κεντρικού αυχένα, η κεντρική διάµετρος του ενδοµοσχεύµατος, το µήκος του κεντρικού αυχένα στήριξης, η απόσταση τοποθέτησης του ενδοµοσχεύµατος από τις νεφρικές αρτηρίες, ο τύπος του ενδοµοσχεύµατος (υπερνεφρικός ενδονάρθηκας, ακτινική τάση, γάντζοι, ακίδες, επιµήκης στηρικτική δύναµη, υλικό κατασκευής του σκελετού), η υπερδιάταση του ενδοµοσχεύµατος (oversizing), το ακατάλληλο σχήµα-µορφή κεντρικού αυχένα (unfavorable neck), η απώτερη διάταση του κεντρικού αυχένα του ανευρύσµατος, η ανεπαρκής στήριξη στις λαγόνιες αρτηρίες, και ενδεχοµένως και άλλοι άγνωστοι ή λιγότερο σηµαντικοί. 5,6 Κάποιοι ερευνητές προσπάθησαν να αποµονώσουν το µηχανικό παράγοντα που συµβάλλει στη στήριξη της ενδοπρόθεσης και να αξιολογήσουν την κεντρική στηρικτική ικανότητα ενάντια σε ουραία µετακίνηση κυρίως σε αορτές ζώων Όµως οι περισσότερες από τις σύγχρονες ενδοπροθέσεις δεν έχουν µετρηθεί ως προς τη στηρικτική τους ικανότητα. Μάλιστα µέχρι σήµερα δεν έχει αξιολογηθεί αν επηρεάζει στη στήριξη και πόσο η διαστολή µε αεροθάλαµο διαµόρφωσης (molding balloon) στον κεντρικό και περιφερικό αυχένα. Επιπλέον, δεν έχει διερευνηθεί µέχρι σήµερα η στηρικτική ικανότητα των σκελών των ενδοµοσχευµάτων ενάντια σε κεφαλική µετακίνηση, η οποία φαίνεται ότι διαδραµατίζει επίσης σηµαντικό ρόλο στην αποφυγή της µετανάστευσης και της ενδοδιαφυγής Η συγκεκριµένη πειραµατική µελέτη προσπαθεί να αποµονώσει το µηχανικό παράγοντα στήριξης κάθε διαθέσιµης ενδοπρόθεσης και να µετρήσει την απαραίτητη δύναµη µετακίνησης που απαιτείται να ασκηθεί τόσο κεντρικά όσο και περιφερικά, ώστε να αποσταθεροποιήσει το ενδοµόσχευµα από τις ζώνες στήριξης. Για πρώτη φορά χρησιµοποιήθηκαν όλες οι διαθέσιµες στην Ευρωπαϊκή αγορά ενδοπροθέσεις. Ποιο συγκεκριµένα µετρήθηκαν 7 αυτοεκπτυσσόµενες [Anaconda (Vascutek, Inchinnan, Scotland, UK), EndoFit aorto-uni-iliac (LeMaitre Vascular, Burlington, MA, USA), Endurant (Medtronic, Minneapolis, MN, USA), Powerlink (Endologix, Irvine, CA, USA), Excluder (Gore Medical, Flagstaff, AZ, USA), Talent (Medtronic, Minneapolis, MN, USA), and Zenith (Cook Medical, Bloomington, IN, USA)] και µια εκπτυσσόµενη µε αεροθάλαµο (VI extender cuff (Vascular innovation, Inc. Toledo, USA)). Μάλιστα, για πρώτη φορά µετρήθηκε η στηρικτική ικανότητα των περισσοτέρων ενδοπροθέσεων σε ανθρώπινες πτωµατικές αορτές "in situ". Επιπλέον, πρώτη φορά αξιολογήθηκε η επίδραση της διαστολής µε αεροθάλαµο στη στηρικτική ικανότητα των ενδοµοσχευµάτων. Τέλος, για πρώτη φορά µετρήθηκε η

3 στηρικτική ικανότητα των λαγονίων σκελών των ενδοπροθέσεων και η συνεισφορά της στη συνολική στήριξη της ενδοπρόθεσης. Μέθοδος Χρησιµοποιήσαµε 20 ανθρώπινες πτωµατικές αορτές από το νεκροτοµείο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας του ΑΠΘ. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χρήση κάποιας αορτής ήταν: έλευση λιγότερο από 24 ώρες από την ώρα θανάτου, απουσία ενδοκοιλιακού τραύµατος, ακέραιη αορτή, λαγόνιες και µηριαίες αρτηρίες και απουσία σήψης. Έγγραφη συγκατάθεση συµπληρώθηκε από τους συγγενείς όλων των θανόντων. Για τη µέτρηση της δύναµης (Dicplacement Force DF) που απαιτείται για να µετακινηθεί κάθε ενδοµόσχευµα ή σκέλος του χρησιµοποιήθηκε το δυναµόµετρο Mecmesin BFG 200 (Mecmesin Limited, Newton House, West Sussex UK, Το δυναµόµετρο έχει πιστοποιηθεί για τη χρήση του σε ιατρικές εφαρµογές. 18 Πλεονέκτηµά του είναι ότι έχει την ιδιότητα να αυξάνει προοδευτικά την απόλυτη τιµή δύναµης (ανά 0,05 Ν) που εφαρµόζει µέχρι να επιφέρει την πλήρη µετακίνηση. Επιπλέον έχει τη δυνατότητα στήριξης σε ειδικό stand, ώστε να αποφεύγεται η παραµικρή µετακίνηση του δυναµόµετρου κατά την εφαρµογή προοδευτικά αυξανόµενης δύναµης έλξης επί των ενδοµοσχευµάτων. Η σύνδεσή του µε το εκάστοτε ενδοµόσχευµα έγινε µέσω ενός ανένδοτου ισχυρού ράµµατος. Η διαδικασία προετοιµασίας κάθε αορτής ήταν η ακόλουθη: µετά από µέση υπερυποµφάλιο λαπαροτοµία και µέση στερνοτοµή ανασπάστηκε το λεπτό και παχύ έντερο ώστε να διατηρούνται στη θέση τους η ΑΜΑ και ΚΜΑ και έγινε ανάσπαση του στοµάχου προς το διάφραγµα για πλήρη έκθεση του οπισθοπεριτοναίου. Παρασκευάστηκε η κοιλιακή αορτή, µετά από διάνοιξη του οπισθίου περιτοναίου, από την ΑΜΑ µέχρι τις έσω λαγόνιες αρτηρίες. Η ΚΚΦ, οι νεφρικές και οι λαγόνιες φλέβες παρέµειναν στη θέση τους. Η κάτω µεσεντέριος φλέβα απολινώθηκε για να διευκολύνει την έκθεση του κεντρικού τµήµατος της κοιλιακής αορτής. Μετά την πλήρη έκθεση της υπό µελέτης αορτής µετρήθηκε η εγκάρσια διάµετρός της υπονεφρικά και στις λαγόνιες αρτηρίες. Καθώς τα επιλεγµένα ενδοµοσχεύµατα είχαν σκόπιµα «µικρές» κεντρικές διαµέτρους mm και περιφερικά σκέλη διαµέτρου mm, αορτές µε κεντρική διάµετρο < 19 mm ή > 22 mm αποκλείστηκαν. Το ίδιο και για τις κοινές λαγόνιες αρτηρίες, αποκλείστηκαν περιπτώσεις µε διάµετρο κ. λαγονίων < 9 mm και > 14 mm. Επιπλέον αποκλείστηκαν περιπτώσεις µε πορσελανοειδή αορτή ή εκσεσηµασµένη επασβέστωση κοινών λαγονίων αρτηριών. Άλλωστε η κυκλοτερής επασβέστωση αποτελεί αντένδειξη για ενδαγγειακή αποκατάσταση. Ακολούθησε εγκάρσια διατοµή της υπονεφρικής αορτής 20 mm περιφερικότερα της χαµηλότερης νεφρικής αρτηρίας. Δεύτερη εγκάρσια διατοµή ακολούθησε στο ύψος του αορτικού διχασµού προς τις λαγόνιες αρτηρίες (τελική αορτή). Το τµήµα αυτό της αορτής µεταξύ των δύο εγκάρσιων διατοµών αφαιρέθηκε. Έτσι, το κενό τµήµα προσοµοιάζει τον ανευρυσµατικό σάκο, ως επί ΑΚΑ (εικόνα 1). Τόσο η υπονεφρική αορτή που παρέµεινε όσο και οι λαγόνιες αρτηρίες χρησιµοποιήθηκαν ως κεντρική και περιφερικές ζώνες στήριξης. 9 Κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας αλλά και των πειραµάτων η θερµοκρασία στο τοίχωµα της αορτής διατηρήθηκε στους 37 βαθµούς κελσίου, µε τη βοήθεια περιοδικής έκπλυσης στο κύτος της κοιλίας αλλά και στα ενδοµοσχεύµατα, µε ζεστό ορό και χρήση θερµοµέτρου. 10,11 Αυτό, όπως δηλαδή επί ζώντος οργανισµού, προάγει την ορθή έκπτυξη των αυτοεκπτυσσόµενων ενδοµοσχευµάτων από νιτινόλη. Ακολούθως παρασκευάζονταν και οι δύο κοινές µηριαίες αρτηρίες αµφω. Η είσοδος και προώθηση των ενδοµοσχευµάτων έγινε από τις µηριαίες αρτηρίες επί οδηγών συρµάτων, ακολουθώντας τη διαδικασία που εφαρµόζεται στην κλινική µας αλλά και

4 τις οδηγίες που προβλέπει ο εκάστοτε κατασκευαστής για το ενδοµόσχευµά του, ως επί ζώντος οργανισµού Ο έλεγχος της σωστής τοποθέτησης σε σχέση µε τον κεντρικό αυχένα αλλά και η διαδικασία έκπτυξης σώµατος και σκελών, έγινε επισκοπικά δια του κύτους της κοιλίας, καθώς η χρήση ακτινοσκοπικού µηχανήµατος στο νεκροτοµείο ήταν απαγορευτική. Οι ενδοπροθέσεις / σκέλη που µετρήθηκαν ήταν: 7 αυτοεκπτυσσόµενες (Anaconda, EndoFit aorto-uni-iliac, Endurant, Powerlink, Excluder, Talent, και Zenith) και µια εκπτυσσόµενη µε αεροθάλαµο (VI extender cuff). Οι αυτοδιατεινόµενες µετρήθηκαν 3 φορές για κάθε κατηγορία και τα αποτελέσµατα υποβλήθηκαν σε στατιστική ανάλυση. Το διατεινόµενο µε αεροθάλαµο (balloon expandable) VI Extender cuff δεν συµπεριλαµβάνεται στη στατιστική ανάλυση καθώς διαθέταµε ένα ενδοµόσχευµα για κεντρική και ένα για λαγόνια έκπτυξη και άρα από µία µέτρηση. Τέλος ως µάρτυρας χρησιµοποιήθηκε η κλασσική αναστόµωση PTFE πρόθεσης (εικόνα 2) κεντρικά υπονεφρικά και περιφερικά στη λαγόνιο αρτηρία στην οποία ασκήθηκε δύναµη µετακίνησης µε τον ίδιο τρόπο για να ελεγχθεί η αντοχή της αναστόµωσης αλλά και της ίδιας της αορτής / λαγονίου. Μετά την έκπτυξή τους σε κάθε ενδοµόσχευµα συρράφτηκε ανελαστικό ισχυρό ράµµα (non-absorbable coated braided polyester suture), το οποίο συνδέθηκε στο δυναµόµετρο. Εφαρµόστηκε προοδευτικά αυξανόµενη δύναµη µετακίνησης (Dicplacement Force DF) µε τη βοήθεια ειδικού test stand, πάνω στο οποίο ήταν σταθεροποιηµένο το δυναµόµετρο (εικόνα 3). Το test stand έχει την ιδιότητα να µετακινεί το δυναµόµετρο εφαρµόζοντας αντίστοιχη δύναµη µετακίνησης µέσω του ράµµατος στο ενδοµόσχευµα. Η τιµή της εφαρµοζόµενης δύναµης που προκαλούσε περιφερική µετακίνηση της ενδοπρόθεσης µεγαλύτερη από 20 mm (δηλ. εκτός του προκατασκευασµένου υπονεφρικού αυχένα) ονοµάστηκε Δύναµη Μετακίνησης (Dicplacement Force DF). Αντίστοιχα, η τιµή της εφαρµοζόµενης δύναµης που προκαλούσε κεντρική µετακίνηση του λαγονίου σκέλους µεγαλύτερη από 20 mm (δηλ. εκτός της προκατασκευασµένης περιφερικής λαγόνιας ζώνης στήριξης) ονοµάστηκε επίσης Δύναµη Μετακίνησης (Dicplacement Force DF). Επανάληψη όλων των µετρήσεων έγινε και µετά από διαστολή στις ζώνες στήριξης µε αεροθάλαµο διαµόρφωσης χαµηλών πιέσεων (Reliant molding balloon (Medtronic, Minneapolis, MN, USA)) για να αξιολογηθεί η συµβολή της διαστολής στη µεταβολή της DF. Καµία πτωµατική αορτή δεν χρησιµοποιήθηκε πάνω από 3 φορές και µάλιστα τα ενδοµοσχεύµατα που διέθεταν γάντζους ή ακίδες µετρήθηκαν τελευταία λόγω της αναµενόµενης κάκωσης που θα προκαλούσαν στο αρτηριακό τοίχωµα Στον πίνακα 1 περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των υπό εξέταση ενδοµοσχευµάτων. Στατιστική ανάλυση Όλες οι καταγεγραµµένες µετρήσεις αναλύθηκαν µε τη χρήση του Shapiro- Wilk ή Kolmogorov-Smirnov test ανάλογα το µέγεθος της κατανοµής για την αξιολόγηση της κανονικότητας της κατανοµής. Ενδιάµεσες τιµές και εύρος (Median and range) δίδετε στις µη κανονικές κατανοµές και µέση τιµή και διακύµανση (mean and standard deviation (SD)) στις κανονικές κατανοµές. Τα στατιστικά κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν ήταν το Wilcoxon (paired non-parametric data), το Mann Whitney (independent non-parametric data) και το Student s T test (paired parametric data) για σύγκριση διαφορών µεταξύ 2 οµάδων, ενώ για σύγκριση µεταξύ περισσοτέρων οµάδων χρησιµοποιήθηκε το ANOVA. Τιµές p < 0.05 θεωρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές. Αποτελέσµατα

5 Η µέση ηλικία των υπό εξέταση πτωµάτων ήταν 57 ετών (range: years; 14 άνδρες). Σε 6 ανευρέθηκε στο ιστορικό στεφανιαία νόσος, σε 8 αρτηριακή υπέρταση, σε 9 υπερλιπιδαιµία και 12 ήταν καπνιστές. Η µέση υπονεφρική διάµετρος των αορτών ήταν 20.5 mm (range: mm). Οι πτωµατικές αορτές χωρίστηκαν σε 3 οµάδες ανάλογα µε τη βαρύτητα της αρτηριοσκλήρυνσης: ελάχιστη (n=6), µέτρια (n=7) και σηµαντική (n=7). Κάθε ενδοµόσχευµα εκπτύχθηκε και στους 3 αορτικούς τύπους. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον πίνακα 2. Η ενδοπρόθεση Zenith κατέγραψε την υψηλότερη δύναµη µετακίνησης (DF) που ασκήθηκε στον κεντρικό υπονεφρικό αυχένα µε ουραία φορά µετά από πλήρη έκπτυξη και µετά από διαστολή µε αεροθάλαµο απαραίτητη για να µετακινήσει την ενδοπρόθεση > 20mm (p<0.001, ANOVA; mean DF: ± 1.55 N). Η ενδοπρόθεση Anaconda κατέγραψε τη δεύτερη υψηλότερη αντίστοιχη δύναµη µετακίνησης (DF) (mean: ± 1.30 N). Η ενδοπρόθεση EndoFit κατέγραψε τη χαµηλότερη αντίστοιχη δύναµη µετακίνησης (DF) (mean: ± 0.75 N). Οι τιµές των υπολοίπων ενδοπροθέσεων φαίνονται στον πίνακα 2. Τα ενδοµοσχεύµατα µε γάντζους ακίδες (Hooks barbs) δηλ. τα Anaconda, Excluder, Zenith και Endurant, µετά από πλήρη έκπτυξη και διαστολή µε αεροθάλαµο, κατέγραψαν σηµαντικά µεγαλύτερη DF απαραίτητη για να µετακινήσει την ενδοπρόθεση > 20mm και άρα εµφανίζουν σηµαντικά µεγαλύτερη στηρικτική ικανότητα από τα ενδοµοσχεύµατα χωρίς γάντζους ακίδες (Hookless) δηλ. των Talent, Endofit AUI και Powerlink. Η διαφορά στην DF ήταν στατιστικά σηµαντική [p<0.001, Mann-Whitney test, median: N (range: N) versus median: N (range: N)] (πίνακας 3). Τόσο στα ενδοµοσχεύµατα µε γάντζους ή ακίδες (Anaconda, Excluder, Zenith και Endurant), όσο και σε αυτά που δεν διαθέτουν τέτοιο στηρικτικό µηχανισµό (Talent, Endofit AUI και Powerlink), η διαστολή µε αεροθάλαµο διαµόρφωσης στην κεντρική ζώνη στήριξης αυξάνει την απαιτούµενη δύναµη µετακίνησης DF και άρα τη στηρικτική ικανότητα και η αύξηση είναι στατιστικά σηµαντική. Έτσι για τα πρώτα καταγράφηκε πριν και µετά διαστολής p<0.001 (paired samples T test, mean: ± 6.44 N versus ± 6.71 N) και για τα δεύτερα p=0.003 (paired samples T test, mean: ± 1.46 versus mean: ± 1.41) (πίνακας 3). Μάλιστα σε αυτά που διαθέτουν γάντζους ή ακίδες η αύξηση της DF µετά από διαστολή ήταν πιο έντονη. Τα ενδοµοσχεύµατα µε ελεύθερο υπερνεφρικό ενδονάρθηκα (suprarenal fixation) δηλ. τα Talent, AUI Endofit, Zenith, Endurant, µετά από πλήρη έκπτυξη και διαστολή µε αεροθάλαµο, δεν κατέγραψαν µεγαλύτερη DF και άρα στηρικτική ικανότητα από τα ενδοµοσχεύµατα που δεν έχουν υπερνεφρικό ενδονάρθηκα (infrarenal fixation) δηλ. των Anaconda, Excluder και Powerlink µαζί. Η διαφορά στην DF δεν ήταν στατιστικά σηµαντική [p=0.90, Mann Whitney Test, median: (range: N) versus median: N (range: N)] (πίνακας 3). Όσον αφορά στην περιφερική στηρικτική ικανότητα των λαγονίων σκελών, τα σκέλη του ενδοµοσχεύµατος Anaconda µετά από έκπτυξη και διαστολή µε αεροθάλαµο κατέγραψαν τη µεγαλύτερη DF απαραίτητη για να µετακινήσει το σκέλος > 20mm (p<0.001, ANOVA, ± 0.68 N). Τη δεύτερη µεγαλύτερη DF κατέγραψε το σκέλος της ενδοπρόθεσης Excluder (mean: ± 0.40 N), ενώ τη χαµηλότερη DF εµφάνισε το σκέλος Powerlink (mean: 4.93 ± 0.50 N) Οι τιµές των υπολοίπων σκελών φαίνονται στον πίνακα 2. Η διαστολή µε αεροθάλαµο διαµόρφωσης στην περιφερική ζώνη στήριξης στα λαγόνια σκέλη (όπως και στον υπονεφρικό αυχένα) αυξάνει την απαιτούµενη δύναµη µετακίνησης DF και άρα τη στηρικτική ικανότητα των σκελών και η αύξηση είναι στατιστικά σηµαντική [p=0.007, Wilcoxon Test, median: N (range: N) versus median: 9.05 N (range: N)]. Το διατεινόµενο µε αεροθάλαµο (balloon expandable) VI Extender cuff δεν συµπεριλαµβάνεται στη στατιστική ανάλυση καθώς διαθέταµε ένα ενδοµόσχευµα για κεντρική και ένα για λαγόνια έκπτυξη και άρα από µία µέτρηση. Αξιοσηµείωτο είναι

6 πάντως, ότι εµφανίζει κεντρικά και περιφερικά DF µεγαλύτερη του µέσου όρου των αυτοδιατεινόµενων ενδοµοσχευµάτων/σκελών (DF / Ν). Βέβαια υπάρχουν Self Expanding ενδοπροθέσεις µε προηγµένο κεντρικό στηρικτικό σύστηµα (Anaconda, Zenith, Endurant) που ατοµικά εµφανίζουν υψηλότερη DF από το VI Extender cuff. Η κλασσική PTFE πρόθεση (Hand sewn) χρησιµοποιήθηκε ως µάρτυρας και όταν η συρραφή έγινε κεντρικά στον υπονεφρικό αυχένα κατέγραψε median DF Ν (range Ν), ενώ όταν η συρραφή έγινε περιφερικά στη λαγόνιο αρτηρία κατέγραψε median DF Ν (range Ν). Συζήτηση Στη συγκεκριµένη µελέτη γίνεται προσπάθεια αξιολόγησης της ικανότητας στήριξης 8 ενδοµοσχευµάτων (επτά αυτοδιατεινόµενων και ενός διατεινόµενου µε αεροθάλαµο) στο τοίχωµα ανθρώπινων πτωµατικών αορτών, σε σχέση µε την κλασσική αναστόµωση µε πρόθεση PTFE. Στον πίνακα 1 φαίνεται ότι κάθε ένα από αυτά χρησιµοποιεί διαφορετικό στηρικτικό µηχανισµό για να επιτύχει τη συγκράτησή του. Το ενδοµόσχευµα Zenith (αρθρωτό διχαλωτό 3 τµηµάτων µε σκελετό Ζ-stent, υπερνεφρική στήριξη και µακριές ακίδες 3 mm) κατέγραψε την υψηλότερη δύναµη µετακίνησης DF µετά από πλήρη έκπτυξη και άρα την υψηλότερη στηρικτική ικανότητα ενάντια σε ουραία µετακίνηση. Γενικά, τα ενδοµοσχεύµατα µε γάντζους ή ακίδες (πίνακας 3) κατέγραψαν σηµαντικά υψηλότερη δύναµη µετακίνησης στο συγκεκριµένο µοντέλο σε σχέση µε αυτά που δεν διαθέτουν τέτοιο µηχανισµό στήριξης. Η διαστολή µε αεροθάλαµο χαµηλών πιέσεων (διαµόρφωσης molding balloon) στις ζώνες στήριξης προκάλεσε σηµαντική αύξηση στη δύναµη µετακίνησης και άρα στη στηρικτική ικανότητα των ενδοµοσχευµάτων αλλά και των σκελών τους. Αντίθετα οι ενδοπροθέσεις µε ελεύθερο υπερνεφρικό ενδονάρθηκα (stent) δεν κατέγραψαν σηµαντικά υψηλότερη δύναµη µετακίνησης σε σχέση µε αυτές που στηρίζονται υπονεφρικά (πίνακας 3). Προηγούµενες µελέτες σε υπολογιστικό µοντέλο έδειξαν ότι οι ενδοπροθέσεις πρέπει να αντέχουν σε άσκηση σφυγµικής δύναµης Ν σε ανευρυσµατική αορτή µε «φιλική» ανατοµία και 14 Ν σε «εχθρική» ανατοµία (πχ. έντονη γωνίωση αυχένα). 25,26 Όλες οι ενδοπροθέσεις στο εν λόγο µοντέλο κατέγραψαν δυνάµεις µετακίνησης µεγαλύτερες από αυτές τις τιµές. Το γεγονός ότι οι ενδοπροθέσεις Zenith και Anaconda κατέγραψαν τις υψηλότερες τιµές DF και άρα εµφάνισαν την καλύτερη στηρικτική ικανότητα, µπορεί ίσως να αιτιολογηθεί από το γεγονός ότι διαθέτουν ισχυρές ακίδες γάντζους στον κεντρικό στηρικτικό µηχανισµό τους. Προηγούµενες µελέτες απέδειξαν ότι τέτοια µηχανικά χαρακτηριστικά αυξάνουν σηµαντικά τη στήριξη. 7-9 Το Zenith, επιπρόσθετα από τις 10 µακριές (3mm) και ισχυρές ακίδες του, διαθέτει και τον µακρύτερο υπερνεφρικό ενδονάρθηκα 26 mm. Σε προηγούµενες µελέτες αναφέρεται ότι ο υπερνεφρικός ενδονάρθηκας (suprarenal stent suprarenal fixation) µειώνει την πιθανότητα µετανάστευσης των ενδοπροθέσεων, αν και στη δική µας δεν αποδείχθηκε ότι τα ενδοµοσχεύµατα µε υπερνεφρική στήριξη απαιτούν σηµαντικά µεγαλύτερη δύναµη για να µετακινηθούν (πίνακας 3). Ενδεχοµένως το µακρύ σώµα της ενδοπρόθεσης Zenith συµβάλει στην υψηλή στηρικτική ικανότητα αυξάνοντας την επιµήκη στήριξη. Ο Resch και συν. 11 και ο Veerapen και συν. 31 απέδειξαν ότι η συγκεκριµένη ενδοπρόθεση έχει υψηλότερη στηρικτική ικανότητα σε σύγκριση µε άλλες αυτοδιατεινόµενες ενδοπροθέσεις. Η ενδοπρόθεση Anaconda κατέγραψε τη δεύτερη υψηλότερη δύναµη µετακίνησης και άρα τη δεύτερη στηρικτική ικανότητα. Ο κεντρικός στηρικτικός της µηχανισµός περιλαµβάνει 4 ζεύγη ισχυρούς µεταλλικούς γάντζους 2 mm µήκους. Επιπλέον ο κεντρικός υπονεφρικός ενδονάρθηκας δεν είναι τύπου Ζ, όπως σε όλες τις υπόλοιπες, αλλά διπλός κυκλικός δίκην στόµατος ψαριού (fish mouth) ενισχύοντας τη στήριξη λόγω της αυξηµένης ακτινικής τάσης. O

7 Bosman και συν. 32 πρόσφατα αξιολόγησαν τη στηρικτική ικανότητα των Anaconda, Endurant και Excluder σε παρόµοια µελέτη και βρήκαν ότι την υψηλότερη στηρικτική ικανότητα κατέγραψε το Anaconda, ακολουθούµενο από τα άλλα δύο, αποτέλεσµα που συµβαδίζει µε το δικό µας. Το ενδοµόσχευµα Endurant διαθέτει 5 ζεύγη από ακίδες µήκους 2 mm, και ελεύθερο υπερνεφρικό ενδονάρθηκα τύπου Μ µήκους 15 mm. Ενδεχοµένως η χαµηλότερη στηρικτική ικανότητα σε σχέση µε το Zenith µπορεί να δικαιολογηθεί από το µικρότερο µήκος ακίδων (2 αντί 3 mm), το µικρότερο µήκος του υπερνεφρικού stent (15 αντί 26mm), το µικρότερο µήκος σώµατος και του υλικού κατασκευής (νιτινόλη αντί ανοξείδωτος χάλυβας). Η ενδοπρόθεση Excluder έχει δοκιµαστεί µεµονωµένα σε προηγούµενες µελέτες 31,32 και έχει καταγράψει χαµηλότερη DF σε σχέση µε τα Zenith, Anaconda και Endurant. Αυτή διαθέτει 8 ζεύγη 2 mm µήκους ακίδες από νιτινόλη αλλά όχι υπερνεφρικό ενδονάρθηκα. Τα αποτελέσµατα που καταγράψαµε για την ενδοπρόθεση Talent, συµβαδίζουν µε αυτά των Resch και συν. 11 και Veerapen και συν. 31 Το γεγονός ότι δεν διαθέτει µηχανισµό µε ακίδες ή γάντζους, αν και έχει 15 mm µήκους υπερνεφρικό ενδονάρθηκα, την κατατάσσουν σε αυτές µε σχετικά χαµηλότερη στηρικτική ικανότητα. Το ενδοµόσχευµα Powerlink Endologix κατέγραψε σχετικά χαµηλή δύναµη µετακίνησης στη συγκεκριµένη µελέτη. Αυτό φέρει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του µακρού σώµατος µε ενιαίο σκελετό που του δίδει τη δυνατότητα επικαθήµενου στον αορτικό διχασµό να στηρίζεται ουσιαστικά στην τελική αορτή. Όµως επειδή στη µελέτη µας δεν διαθέταµε τις απαραίτητες κεντρικές αορτικές επεκτάσεις το ενδοµόσχευµα δεν τοποθετήθηκε επικαθήµενο στον αορτικό διχασµό, αλλά αναρτώµενο στον υπονεφρικό αυχένα όπως και όλα τα υπόλοιπα, χάνοντας έτσι το µεγάλο πλεονέκτηµα της ειδικής του στήριξης. Σαφώς λοιπόν πιστεύουµε ότι οι τιµές τις στηρικτικής του ικανότητας δεν αντικατοπτρίζουν την in vivo συµπεριφορά του. Το αορτοµονολαγόνιο ενδοµόσχευµα Endofit δεν διαθέτει ακίδες ή γάντζους αλλά χρησιµοποιεί υπερνεφρικό ενδονάρθηκα. Αν και κατέγραψε τη χαµηλότερη DF το ποσοστό µετανάστευσης σε αναδροµικές µελέτες µε χρήση αυτού του ενδοµοσχεύµατος δεν υπερβαίνει αυτό των υπολοίπων ενδοπροθέσεων Γενικά η παρουσία ακίδων ή γάντζων παρατηρήθηκε ότι αυξάνει τη στηρικτική ικανότητα των ενδοπροθέσεων. Μάλιστα αν και στην πειραµατική µελέτη παρατηρήθηκε ότι κατά την έλξη τέτοιων ενδοµοσχευµάτων η αορτή υπέστη ενδοθηλιακό τραυµατισµό, in vivo δεν έχουν καταγραφεί σχετικές συνέπειες. 20 Η διαστολή στις ζώνες στήριξης κεντρικά και περιφερικά µε αεροθάλαµο χαµηλής πίεσης (molding balloon), αποδείχτηκε ότι αυξάνει την απαιτούµενη δύναµη µετακίνησης των ενδοµοσχευµάτων και µάλιστα λίγο περισσότερο αυτών που διαθέτουν ακίδες γάντζους. Ενδεχοµένως µε τη µορφοποίηση που ασκεί ο αεροθάλαµος πιέζει τις ακίδες περισσότερο στο αορτικό τοίχωµα ή απλά το πρώτο stent. Η χρήση του µέχρι τώρα έχει περιοριστεί στην αντιµετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου Ι, αλλά φαίνεται ότι πιθανώς µπορεί να βελτιώσει και τη στηρικτική ικανότητα, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι πρέπει να χρησιµοποιείται αδιακρίτως σε όλα τα περιστατικά. Σχετικά µε τη συµβολή του ελεύθερου υπερνεφρικού ενδονάρθηκα, στη συγκεκριµένη µελέτη βρέθηκε ότι τα ενδοµοσχεύµατα που τον διαθέτουν δεν κατέγραψαν µεγαλύτερη DF σε σχέση µε τα υπόλοιπα. Βέβαια η ενδοπρόθεση Zenith που διαθέτει το µακρύτερο υπερνεφρικό ενδονάρθηκα κατέγραψε και τη µεγαλύτερη DF. Ίσως το πιο σωστό θα ήταν να µετρηθεί η κάθε ενδοπρόθεση ξεχωριστά µε και χωρίς τον υπερνεφρικό της ενδονάρθηκα και έτσι να φανεί πραγµατικά η συµβολή του στη στήριξη. Άλλη µια σηµαντική παράµετρος της µελέτης είναι η αξιολόγηση της περιφερικής στηρικτικής ικανότητας των λαγονίων σκελών ενάντια σε κεφαλική µετακίνηση. Ο κίνδυνος κεφαλικής µετανάστευσης των λαγονίων σκελών έχει αναφερθεί και από προηγούµενες µελέτες Τα σκέλη Anaconda κατέγραψαν την υψηλότερη στηρικτική ικανότητα ενάντια σε κεφαλική φορά µετακίνησης. Το αποτέλεσµα αυτό µπορεί εν µέρει να δικαιολογηθεί από τη διαµόρφωση των ενδοναρθήκων αυτών των σκελών που δεν είναι Ζ τύπου αλλά κυκλικά δίκην

8 στόµατος ψαριού όπως ακριβώς και στο κεντρικό τµήµα της ενδοπρόθεσης. Αυτή η συγκεκριµένη διαµόρφωση φαίνεται ότι ανθίσταται περισσότερο σε όποια προσπάθεια µετακίνησης. Περιορισµοί της µελέτης αποτελούν: 1) Οι πτωµατικές αορτές δεν ήταν ανευρυσµατικές και επιπλέον δεν εµφάνιζαν ελίκωση ή γωνίωση όπως ενίοτε συµβαίνει επί ΑΚΑ. 2) Η δύναµη µετακίνησης που ασκήθηκε σε κάθε ενδοµόσχευµα δεν ήταν σφυγµική λόγω του περιορισµού του πρωτοκόλλου και άρα δεν αντικατοπτρίζει ακριβώς τις δυνάµεις που ασκούνται in vivo στο ενδοµόσχευµα. Βέβαια όλες οι προηγούµενες προσπάθειες ερευνητών που καταλήγουν σε παρόµοιες µετρήσεις χρησιµοποιούν αυτό το µοντέλο. 7-14,32 Αντίθετα, σηµαντικό πλεονέκτηµα της µελέτης αποτελεί η χρήση ανθρώπινων πτωµατικών αορτών in situ. Αυτό µας επέτρεψε να εφαρµόσουµε την ορθή υπερδιάταση στα ενδοµοσχεύµατα και να τα εκπτύξουµε πλήρως δηλαδή µε τα σκέλη τους στις λαγόνιες αρτηρίες αφού τα µήκη αντικατοπτρίζουν τα πραγµατικά δεδοµένα. Αυτό δεν µπορεί να συµβεί όταν χρησιµοποιηθούν αορτές ζώων που συνήθως είναι µικρότερης διαµέτρου και βραχύτερες σε µήκος. Συµπεράσµατα Η συγκεκριµένη µελέτη προσπάθησε να αξιολογήσει τη στηρικτική ικανότητα όλων των διαθέσιµων ενδοµοσχευµάτων σε πτωµατικές αορτές και να αποµονώσει ενδεχοµένως κάποιους µηχανικούς παράγοντες που συµβάλλουν ή επηρεάζουν τη στήριξη. Οι ενδοπροθέσεις Zenith και Anaconda κατέγραψαν την υψηλότερη στηρικτική ικανότητα. Τα ενδοµοσχεύµατα που φέρουν γάντζους ή ακίδες εµφάνισαν υψηλότερη στηρικτική ικανότητα από αυτά που δεν έχουν τέτοιο χαρακτηριστικό. Η διαστολή µε αεροθάλαµο διαµόρφωσης αυξάνει τη στηρικτική ικανότητα. Ο υπερνεφρικός ενδονάρθηκας δεν φαίνεται ότι επηρεάζει τη στήριξη. Βιβλιογραφία 1. Parodi JC, Palmaz JC, Barone HD. Transfemoral intraluminal graft implantation for AAA. Ann Vasc Surg 1991; 5: Chuter TA, Green RM, Ouriel K. Transfemoral endovascular aortic graft placement. JVS 1993; 19 : White GH, Yu W, May J, Stephen MS, Waugh RC. A new non stented endoluminal graft for straight or bifurcated endoluminal by-pass. J Endov Surg 1994; 1 : Greenberg RK, Turc A, Haulon S, Srivastava,. S. D., Sarac, T. P., O'Hara, et al. Stentgraft migration: a reappraisal of analysis methods and proposed revised definition. J Endovasc Ther. 2004;11: Chuter TA. The choice of stent-graft for endovascular repair of abdominal aortic aneurysm. J Cardiovasc Surg (Torino). 2003; 44: Veith FJ, Marin ML. Guidelines for the development of transluminally placed endovascular graft devices for aortic aneurysm repair. In Hopkinson B, Yusuf W, Whitaker S, Veith F, eds. Endovascular Surgery for Aortic Aneurysms. W.B. Saunders Company Limited, 1997: Andrews SM, Anson AW, Greenhalgh RM, et al. In vitro evaluation of endovascular stents to assess suitability for endovascular graft fixation. Eur J Vasc Endovasc Surg. 1995; 9: Malina M, Lindblad B, Ivancev K, et al. Endovascular AAA exclusion: will stents with hooks and barbs prevent stent-graft migration? J Endovasc Surg. 1998; 5:

9 9. Lambert AW, Williams DJ, Budd JS, et al. Experimental assessment of proximal stent-graft (InterVascular) fixation in human cadaveric infrarenal aortas. Eur J Endovasc Surg. 1999; 17: Schurink GWH, Aarts NJM, van Baalen JM, et al. Stent attachment site related endoleakage after stent graft treatment: an in vitro study of the effects of graft size, stent type, and atherosclerotic wall changes. J Vasc Surg. 1999; 30: Resch T, Malina M, Lindblad B, et al. The impact of stent design on proximal stent-graft fixation in the abdominal aorta: an experimental study. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2000; 20: Frank R. Arko, MD, Maarit Heikkinen, MD, Eugene S. Lee, MD, PhD, Arie Bass, MD, Jean Marc Alsac, MD, and Christopher K. Zarins, MD. Iliac fixation length and resistance to in-vivo stent graft displacement. J Vasc Surg. 2005; 41: Maarit A. Heikkinen, Jean Marc Alsac, Frank R. Arko, Riina Metsänoja, Agnis Zvaigzne, and Christopher K. Zarins. The importance of iliac fixation in prevention of stent graft migration. J Vasc Surg. 2006; 43: Erin H. Murphy, MD; Eric D. Johnson, BS, MS; and Frank R. Arko, MD. Device Specific Resistance to In Vivo Displacement of Stent-Grafts Implanted With Maximum Iliac Fixation J Endovasc Ther. 2007; 14: Waasdorp EJ, de Vries JP, Sterkenburg A, et al. The association between iliac fixation and proximal stent-graft migration during EVAR follow-up: mid-term results of 154 Talent devices. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2009; 37: Heikkinen MA, Alsac JM, Arko FR, Metsänoja R, Zvaigzne A, Zarins CK. The importance of iliac fixation in prevention of stent graft migration. J Vasc Surg. 2006; 43: Arko FR, Heikkinen M, Lee ES, Bass A, Alsac JM, Zarins CK. Iliac fixation length and resistance to in-vivo stent-graft displacement. J Vasc Surg. 2005; 41: Mercer D. Force testing medical tubing. Med Device Technol. 2007; 18: Saratzis N, Melas N, Saratzis A, et al. Midterm Results of a Modified Technique for Implanting Tube Grafts During Endovascular Abdominal Aortic Aneurysm Repair. J Endovasc Ther. 2008; 15: Saratzis N, Melas N, Saratzis A, et al. Anaconda Aortic Stent-Graft: Single- Center Experience of a New Commercially Available Device for Abdominal Aortic Aneurysms. J Endovasc Ther. 2008; 15: Dalainas I, Moros I, Gerasimidis T, et al. Mid-term comparison of bifurcated modular endograft versus aorto-uni-iliac endograft in patients with abdominal aortic aneurysm. Ann Vasc Surg. 2007; 21: Saratzis N, Melas N, Lioupis A, et al. EndoFit Stent-Graft Repair of Isolated Common Iliac Artery Aneurysms With Short Necks. J Endovasc Ther. 2006; 13: Lazaridis J, Melas N, Saratzis A, et al. Reporting mid- and long-term results of endovascular grafting for abdominal aortic aneurysms using the aortomonoiliac configuration. J Vasc Surg. 2009; 50: Saratzis N, Melas N, Lazaridis J, et al. Endovascular AAA repair with the aortomonoiliac EndoFit stent-graft: two years' experience. J Endovasc Ther. 2005; 12: Liffman K, Lawrence-Brown MM, Semmens JB, Bui A, Rudman M, Hartley DE. Analytical modeling and numerical simulation of forces in an endoluminal graft. J Endovasc Ther. 2001;8: Morris L, Delassus P, Walsh M, McGloughlin T. A mathematical model to predict the in vivo pulsatile drag forces acting on bifurcated stent grafts used in endovascular treatment of abdominal aortic aneurysms (AAA). J Biomech 2004; 37: Zarins CK, Bloch DA, Crabtree T, et al. Stent graft migration after endovascular aneurysm repair: importance of proximal fixation. J Vasc Surg. 2003; 38:

10 28. Tonnessen BH, Sternbergh WC, Money SR. Mid- and long-term device migration after endovascular abdominal aortic aneurysm repair: a comparison of AneuRx and Zenith endografts. J Vasc Surg. 2005; 42: Abbruzzese TA, Kwolek CJ, Brewster DC, et al. Outcomes following endovascular abdominal aortic aneurysm repair (EVAR): an anatomic and devicespecific analysis. J Vasc Surg. 2008; 48: Sternbergh WC, Money SR, Greenberg RK, et al., for the Zenith investigators. Influence of endograft oversizing on device migration, endoleak, aneurysm shrinkage, and aortic neck dilation: results from the Zenith Multicenter Trial. J Vasc Surg. 2004; 39: Veerapen R, Dorandeu A, Serre I, et al. Improvement in proximal aortic endograft fixation: an experimental study using different stent-grafts in human cadaveric aortas. J Endovasc Ther. 2003; 10: Bosman WM, Steenhoven TJ, Suárez DR, Hinnen JW, Valstar ER, Hamming JF. The Proximal Fixation Strength of Modern EVAR Grafts in a Short Aneurysm Neck. An In Vitro Study. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2010; 39: Εικόνες Εικόνα 1: Προετοιµασία της υπονεφρικής αορτής και των λαγονίων. Εικόνα 2: Τα ενδοµοσχεύµατα που χρησιµοποιήθηκαν. Από αριστερά Endofit, Talent, Zenith, Endurant, VI Extender cuff, Anaconda, Excluder, Powerlink και η κλασσική αναστόµωση µε PTFE πρόθεση. Εικόνα 3: Σχηµατική απεικόνιση της διαδικασίας δυναµοµέτρησης. Πίνακες Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά των υπό εξέταση ενδοµοσχευµάτων. Όνοµα Εταιρεία Διαµόρφωση Ύφασµα Στήριξη Anaconda EndoFit Endurant Powerlink Vascutek, Inchinnan, Scotland, UK LeMaitre Vascular, Burlington, MA, USA Medtronic, Minneapolis, MN, USA Endologix, Irvine, CA, USA 3 τµηµάτων διχαλωτό Ενός τµήµατος αορτοµονολαγόνιο 2 τµηµάτων διχαλωτό Ενός τµήµατος διχαλωτό Woven polyester Ultrathin PTFE Multi filament polyester PTFE Υπονεφρική Yπερνεφρική 17mm SR stent Yπερνεφρική 15mm SR stent Υπονεφρική Χαρακτηριστικά µεταλλικού σκελετού Indepented SE nitinol fish mouth ring stents; exoskeleton Indepented SE nitinol Z stents; encapsulated within 2 layers of PTFE Indepented SE nitinol M and Z stents; exoskeleton Unibody skeleton made from cobalt chromium interconnected alloy; Ακίδες- Γάντζοι Ναι Όχι Ναι Όχι

11 endoskeleton Excluder Gore, Flagstaff, AZ, USA 2 τµηµάτων διχαλωτό PTFE Υπονεφρική Independent asymmetric nitinol Z and M stents; exoskeleton Ναι Talent Zenith Medtronic, Minneapolis, MN, USA Cook Medical, Bloomington, IN, USA 2 τµηµάτων διχαλωτό 3 τµηµάτων διχαλωτό Polyester Dacron PTFE: poly-tetra-fluoro-ethylene, SE: self expanding-αυτοδιατεινόµενα Yπερνεφρική 15mm SR stent Yπερνεφρική 26mm SR stent Independent SE nitinol Z stents; exoskeleton Independent SE stainless steel Z stents; exoskeleton (stents at landing zones are internal) Όχι Ναι Πίνακας 2: Αποτελέσµατα. Δύναµη µετακίνησης (Displacement Force DF) που εφαρµόστηκε στα ενδοµοσχεύµατα µε ουραία φορά (1) και στα σκέλη µε κεφαλική φορά (2) για να τα αποσταθεροποιήσει από τις ζώνες στήριξης (>20 mm) µετά από διαστολή µε αεροθάλαµο. (Οι τιµές είναι µέσες ± standard deviation σε Newton). 1 2 Talent ± ± 1.25 Anaconda ± ± 0.68 Excluder ± ± 0.40 EndoFit ± ± 0.48 Zenith ± ± 1.52 Endurant ± ± 0.43 Endologix ± ± 0.50 Πίνακας 3: Αποτελέσµατα. Αξιολόγηση της επίδρασης (α) ακίδων γάντζων, (β) υπερνεφρικής στήριξης και (γ) διαστολής µε αεροθάλαµο. Οι τιµές αφορούν σε δύναµη µετακίνησης (Displacement Force DF) σε Newton που εφαρµόστηκε στα ενδοµοσχεύµατα για να τα αποσταθεροποιήσει από τις ζώνες στήριξης (>20 mm). (α) ενδοµοσχεύµατα µε ακίδες - γάντζους Median: Ν (range: ) (β) ενδοµοσχεύµατα µε υπονεφρική στήριξη Median: Ν (range: N) ενδοµοσχεύµατα χωρίς ακίδες - γάντζους Median: Ν (range: ) ενδοµοσχεύµατα µε υπερνεφρική στήριξη Median: N (range: N) p < (γ) Χωρίς διαστολή Μετά διαστολή αεροθαλάµου αεροθαλάµου ενδοµοσχεύµατα µε mean: mean: <0.001

12 ακίδες - γάντζους ± 6.44 (SD) ± 6.71 (SD) ενδοµοσχεύµατα χωρίς ακίδες - γάντζους mean: ± 1.46 (SD) mean: ± 1.41 (SD) =0.003

«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ»

«ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ» «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ» ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 8 ΕΝΔΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΟΡΤΕΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Ανευρύσµατος Κοιλιακής Αορτής µε ενδοµόσχευµα Anaconda

Αποκατάσταση Ανευρύσµατος Κοιλιακής Αορτής µε ενδοµόσχευµα Anaconda Αποκατάσταση Ανευρύσµατος Κοιλιακής Αορτής µε ενδοµόσχευµα Anaconda Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΘΕΟΣ ΕΝΔΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ (DOUBLE TUBE TROMBONE TECHNIQUE)

ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΘΕΟΣ ΕΝΔΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ (DOUBLE TUBE TROMBONE TECHNIQUE) ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΘΕΟΣ ΕΝΔΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ (DOUBLE TUBE TROMBONE TECHNIQUE) Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοαυλική αντιμετώπιση ΑΚΑ με διπλή ευθεία αορτοαορτική ενδοπρόσθεση Endofit (double tube trombone technique)

Ενδοαυλική αντιμετώπιση ΑΚΑ με διπλή ευθεία αορτοαορτική ενδοπρόσθεση Endofit (double tube trombone technique) 259 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 8-9, 2007 (259-265) Ενδοαυλική αντιμετώπιση ΑΚΑ με διπλή ευθεία αορτοαορτική ενδοπρόσθεση Endofit (double tube trombone technique) Ν. Μελάς,

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκές και δευτερογενείς παρεμβάσεις μετά από EVAR

Επιπλοκές και δευτερογενείς παρεμβάσεις μετά από EVAR Επιπλοκές και δευτερογενείς παρεμβάσεις μετά από EVAR Kυριάκος Δ. Κτενίδης, MD, PhD, EBSQ VASC Αναπλ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Α.Π.Θ. Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Α Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοαυλική αντιμετώπιση ΑΚΑ με δύσκολα ανατομικά δεδομένα χρησιμοποιώντας συνδυασμό ενδοπροσθέσεων (hybrid endo-grafts)

Ενδοαυλική αντιμετώπιση ΑΚΑ με δύσκολα ανατομικά δεδομένα χρησιμοποιώντας συνδυασμό ενδοπροσθέσεων (hybrid endo-grafts) 315 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 10-11, 2008 (315-324) Ενδοαυλική αντιμετώπιση ΑΚΑ με δύσκολα ανατομικά δεδομένα χρησιμοποιώντας συνδυασμό ενδοπροσθέσεων (hybrid endo-grafts)

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση Ανευρύσματος κοιλιακής αορτής με χρήση αορτομονολαγόνιας ενδοπρόθεσης

Αντιμετώπιση Ανευρύσματος κοιλιακής αορτής με χρήση αορτομονολαγόνιας ενδοπρόθεσης Αντιμετώπιση Ανευρύσματος κοιλιακής αορτής με χρήση αορτομονολαγόνιας ενδοπρόθεσης Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής ΑΠΘ Αγγειοχειρουργός Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Το

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανεύρυσµα της Κοιλιακής Αορτής. Παπάζογλου Κωνσταντίνος. Αγγειοχειρουργός Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Το Ανεύρυσµα της Κοιλιακής Αορτής. Παπάζογλου Κωνσταντίνος. Αγγειοχειρουργός Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Το Ανεύρυσµα της Κοιλιακής Αορτής. Παπάζογλου Κωνσταντίνος Αγγειοχειρουργός Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Ανεύρυσµα Κοιλιακής Αορτής Παθολογική και µόνιµη, εντοπισµένη διάταση τµήµατος αρτηρίας µε διάµετρο µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη αντιμετώπιση των αρτηριακών ανευρυσμάτων

Σύγχρονη αντιμετώπιση των αρτηριακών ανευρυσμάτων Σύγχρονη αντιμετώπιση των αρτηριακών ανευρυσμάτων Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστημονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑ. Βραβευμένη εργασία στο 10o Πανελλήνιο Αγγειοχειρουργικό Συνέδριο ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ. Βραβευμένη εργασία στο 10o Πανελλήνιο Αγγειοχειρουργικό Συνέδριο ΠΕΡΙΛΗΨΗ 43 ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (43-49) Βραβευμένη εργασία στο 10o Πανελλήνιο Αγγειοχειρουργικό Συνέδριο Ενδοαυλική αποκατάσταση παρανεφρικών και περινεφρικών ανευρυσμάτων κοιλιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοαυλική αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής κάτωθεν της εκφύσεως των νεφρικών αρτηριών

Ενδοαυλική αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής κάτωθεν της εκφύσεως των νεφρικών αρτηριών 78 ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 20, 2010 (78-82) Ενδοαυλική αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής κάτωθεν της εκφύσεως των νεφρικών αρτηριών Φ. Κασφίκης, Σ. Γιαννακάκης, Α. Ψύλλας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής 205 ΚΛΙΝΙΚΗ ANAΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 6-7, 2006-2007 (205-212) Ενδαγγειακή αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής Μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα και σύγκριση των μοσχευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανεύρυσµα Κοιλιακής Αορτής

Ανεύρυσµα Κοιλιακής Αορτής Ανεύρυσµα Κοιλιακής Αορτής Κωνσταντίνος Α. Φίλης Αναπληρωτής Καθηγητής Μονάδα Αγγειοχειρουργικής Α Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας AAA diameter thrombus & lumen Επίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ως ανεύρυσμα ορίζεται μια εντοπισμένη, παθολογική

Ως ανεύρυσμα ορίζεται μια εντοπισμένη, παθολογική Ενδοαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων αορτής στο ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» n Ι. Μαρaκης 1, Χ. Ρηγoπουλος 2, Β. Κατσiκας 2 1 Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» 2 Ιατροί Αγγειοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ? Εισαγωγή

ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ? Εισαγωγή ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ? Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής 147 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 5, 2006 (147-157) Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής Γ. Βουρλιωτάκης, Μ.I. Ματσάγκας Περiληψη Για περισσότερο από 50 χρόνια, η ανοικτή

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδική αντιμετώπιση ψευδοανευρύσματος κοιλιακής αορτής

Υβριδική αντιμετώπιση ψευδοανευρύσματος κοιλιακής αορτής 172 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 5, 2006 (172-177) Υβριδική αντιμετώπιση ψευδοανευρύσματος κοιλιακής αορτής Σ. Γιαννακάκης,, Π. Μουστόγιαννης, Γ. Γαλάνης, Μ. Σέχας, Α. Γουγουλάκης

Διαβάστε περισσότερα

: :. 2010

: :. 2010 :. 2009-2010. 2656 :. 2010 2,,,.,,,,, /,,.. «,». (5343/32,.202 2.1268/82,.50 8) 3. 4 5 6 7 11 () 23. 23. 27. 29 () 33. 33. 49. 50. 56. 59. 65. 65. 68. 73 83. 83 B. 98. 100. 108. 113 115. 115. 119. 119.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ Συστηματική Ανασκόπηση

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ Συστηματική Ανασκόπηση ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ 1 Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, 2 Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Νοσ. ΑΧΕΠΑ, 3 Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο ΓΝΑ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία Ομάδα Εργασίας Αορτής και Περιφερικών Αγγείων

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία Ομάδα Εργασίας Αορτής και Περιφερικών Αγγείων Ανευρυσματική νόσος της κοιλιακής αορτής: διάγνωση & διαδερμική αντιμετώπιση Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία Ομάδα Εργασίας Αορτής και Περιφερικών Αγγείων Λουτράκι 2011 Κων/νος νος Φίλης Αγγειοχειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Ν. Σαρατζής Αγγειοχειρουργός, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Α Χειρουργική Κλινική, Δ/ντης Καθηγητής Δ. Κισκίνης Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Ανευρύσματα νεφρικών αρτηριών συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Ιωάννης Δ. Κακίσης Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Αγγειοχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΘΩΡΑΚΑ ΑΝΟΙΚΤΕΣ Πυροβόλα

Διαβάστε περισσότερα

Αορτο-εντερικά Συρίγγια (ΑΕΣ)

Αορτο-εντερικά Συρίγγια (ΑΕΣ) Αορτο-εντερικά Συρίγγια (ΑΕΣ) Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής ΑΠΘ Αγγειοχειρουργός Ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Θεσσαλονίκη σήμερα στις 7-7-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. οι:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Θεσσαλονίκη σήμερα στις 7-7-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 700.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχής ενδοαυλική αντιμετώπιση ρήξης ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής σε ασθενή με πολυκυστική νόσο και μεταμόσχευση νεφρού

Επιτυχής ενδοαυλική αντιμετώπιση ρήξης ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής σε ασθενή με πολυκυστική νόσο και μεταμόσχευση νεφρού 110 EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, Tεύχος 4, 2006 ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 4, 2006 (110-115) Βραβευμένη εργασία στο 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας & Αγγειοχειρουργικής Επιτυχής ενδοαυλική

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΜΩΝ Υ.Τ. (Multi Slice Computed Tomography ή MSCTA) ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΜΩΝ Υ.Τ. (Multi Slice Computed Tomography ή MSCTA) ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΜΩΝ Υ.Τ. (Multi Slice Computed Tomography ή MSCTA) ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς

Αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς Ελληνική Νεφρoλoγία 2016; 28 (3): 173-179 Πρωτότυπη εργασία Αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς E. Λιάκου 1,2 A. Τσιαντούλας 1,2 Σ. Φραγκίδης 2 Π. Γιαμαλής 1 Κ. Παπάζογλου

Διαβάστε περισσότερα

Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής ΑΠΘ Αγγειοχειρουργός Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευτέρπη Κ. Δεμίρη, Αν. Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ

Ευτέρπη Κ. Δεμίρη, Αν. Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ Ευτέρπη Κ. Δεμίρη, Αν. Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (microsurgery) = χειρουργική με μεγέθυνση του πεδίου (χειρουργική υπό το μικροσκόπιο) Jacobson

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) : 11-07-2014 ********************************************* ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 08:39

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) : 11-07-2014 ********************************************* ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 08:39 ================================================== ΕΤΟΣ : 2012 Α/Α : 47 ΘΕΜΑ : ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ********************************************************************* ==================================================

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχής ενδαγγειακή αποκατάσταση θωρακοκοιλιακού αορτικού ανευρύσματος τύπου ΙΙΙ

Επιτυχής ενδαγγειακή αποκατάσταση θωρακοκοιλιακού αορτικού ανευρύσματος τύπου ΙΙΙ 266 ANAΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 8-9, 2007 (266-270) Επιτυχής ενδαγγειακή αποκατάσταση θωρακοκοιλιακού αορτικού ανευρύσματος τύπου ΙΙΙ Χ. Κλωνάρης, Ι. Βασιλείου,

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόκληση της αντιμετώπισης των αορτολαγόνιων ανευρυσμάτων με συμμετοχή των έσω λαγονίων αρτηριών

Η πρόκληση της αντιμετώπισης των αορτολαγόνιων ανευρυσμάτων με συμμετοχή των έσω λαγονίων αρτηριών 6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Η πρόκληση της αντιμετώπισης των αορτολαγόνιων ανευρυσμάτων με συμμετοχή των έσω λαγονίων αρτηριών Δρ. Θωμάς Κώτσης Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Αγγειοχειρουργική Μονάδα - Β Χειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,Γ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΜΑΜΑ ΑΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Θ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ,.ΚΟΥΛΑΞΗΣ, Γ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ Σωτηρία Αποστολοπούλου Παιδοκαρδιολογική Κλινική Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Στένωση ισθμού Μεμονωμένη ή σε συνδυασμό με άλλες ΣΚ 5-8% των ΣΚ Συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Γ. Γεωργίου 1, Χ. Μπαλή 1, Γ. Κούβελος 2, Ν. Παπάς 2, Γ. Παπαδόπουλος 3, Μ. Φατούρος 1, Μ. Ματσάγκας 2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Γ. Γεωργίου 1, Χ. Μπαλή 1, Γ. Κούβελος 2, Ν. Παπάς 2, Γ. Παπαδόπουλος 3, Μ. Φατούρος 1, Μ. Ματσάγκας 2 25 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ περίπτωσησ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 19, 2010 (25-30) Λαπαροσκοπικός αποκλεισμός κάτω μεσεντερίου αρτηρίας για την αντιμετώπιση εμμένουσας ενδοδιαφυγής τύπου ΙΙ μετά ενδαγγειακή αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ. Νεκτάριος Ε. Κογεράκης Καρδιοχειρουργός Γ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

ΟΞΕΑ ΑΟΡΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ. Νεκτάριος Ε. Κογεράκης Καρδιοχειρουργός Γ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Νεκτάριος Ε. Κογεράκης Καρδιοχειρουργός Γ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Οξέα αορτικά σύνδρομα: Οξύς διαχωρισμός Διατιτραίνον έλκος Ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων

Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων Περιφερικά αγγεία Ενδιαφέροντα περιστατικά Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων Η Περιφερική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Ν. ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Ν. ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Ν. ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ GUIDELINERΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ MOTHER AND CHILD : ΠΡΩΙΜΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ GUIDELINERΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ MOTHER AND CHILD : ΠΡΩΙΜΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ GUIDELINERΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ MOTHER AND CHILD : ΠΡΩΙΜΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Σκοπός Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση του καθετήρα GuideLiner

Διαβάστε περισσότερα

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής Εχθρική ανατομία: Στενωμένες και ελικοειδείς λαγόνιες αρτηρίες

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής Εχθρική ανατομία: Στενωμένες και ελικοειδείς λαγόνιες αρτηρίες Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής Εχθρική ανατομία: Στενωμένες και ελικοειδείς λαγόνιες αρτηρίες 7 Οκτωβρίου 2016 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΠΛΑΓΧΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Εργαστήριο Ανατομίας - "Ανατομείο", Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση σπάνιας παραλλαγής της έκφυσης αριστερής γαστρικής αρτηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση.

Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση. Bασίλης Παπαγιάννης - Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση 17 Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση. Παπαγιάννης Βασίλης Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΙΧΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΙΧΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΙΧΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟΣ, FSCAI ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA-KYANOYΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΧΑΣΜΩΝ ΚΑΤA MEDINA ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΧΑΣΜΩΝ ΚΑΤA MEDINA

Διαβάστε περισσότερα

Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής και πεταλοειδής νεφρός Ενδιαφέρουσα περίπτωση

Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής και πεταλοειδής νεφρός Ενδιαφέρουσα περίπτωση 19 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 19, 2010 (19-24) Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής και πεταλοειδής νεφρός Ενδιαφέρουσα περίπτωση Δ. Ξανθόπουλος 1, Γ. Κούβελος 1, Μ. Μήτσης 2, Ν. Παπάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ /ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ;

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ /ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ; ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ /ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ; ΙΩΑΝΝΑ Φ. ΣΑΡΔΕΛΗ ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ ρ. ΣΠ.Ξ.ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Η αξονική αγγειογραφία είναι μία από τις σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

MAΪΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

MAΪΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα MAΪΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Περίπτωση ανδρός με άλγος στην οσφύ Παρουσιάζεται από: Δ. Ραφαηλίδη, Αικ. Σδρόλια, Δ. Κατσίμπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 1 ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Αγγειοχειρουργός Πανεπιστημιακός Υπότροφος Α Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. Γ.Π.Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη Διαβητικό

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Επιλογής Ενδαγγειακής Αντιµετώπισης της Συµπτωµατικής Καρωτιδικής Νόσου

Κριτήρια Επιλογής Ενδαγγειακής Αντιµετώπισης της Συµπτωµατικής Καρωτιδικής Νόσου Κριτήρια Επιλογής Ενδαγγειακής Αντιµετώπισης της Συµπτωµατικής Καρωτιδικής Νόσου Παπάζογλου Κωνσταντίνος Επικ. Καθηγητής Ε Χειρ/κή Κλινική Α.Π.Θ. Ενδαρτηρεκτοµή Συντηρητική αγωγή? 1 Ενδαρτηριεκτοµή του

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοαυλική αντιμετώπιση ανευρύσματος ιγνυακής αρτηρίας Ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας

Ενδοαυλική αντιμετώπιση ανευρύσματος ιγνυακής αρτηρίας Ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 31 KΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 12, 2008 (31-37) Ενδοαυλική αντιμετώπιση ανευρύσματος ιγνυακής αρτηρίας Ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας Ι. Μαράκης 1, Χ. Μαλτέζος 1, Γ. Κοπάδης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοαυλική αποκατάσταση των ραγέντων ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής: οκταετής εμπειρία

Ενδοαυλική αποκατάσταση των ραγέντων ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής: οκταετής εμπειρία 79 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΘΡΟ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 13, 2008 (79-89) Ενδοαυλική αποκατάσταση των ραγέντων ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής: οκταετής εμπειρία Θ. Γερασιμίδης, Χ. Κάρκος, Δ. Καραμάνος, Κ. Παπάζογλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Γκαλιαγκούση Ευγενία MD, PhD Medical School, King s College University of London Νεφραγγειακή νόσος Safian RD,NEJM,2001 Αιτίες στένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση. Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου

Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση. Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Ο διαχωρισµός της θωρακικής αορτής αποτελεί την πιο επείγουσα και καταστροφική

Διαβάστε περισσότερα

Aνεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής Διάγνωση Θεραπεία Παπάζογλου Κωνσταντίνος Αγγειοχ/γος Α.Π.Θ.

Aνεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής Διάγνωση Θεραπεία Παπάζογλου Κωνσταντίνος Αγγειοχ/γος Α.Π.Θ. Aνεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής Διάγνωση Θεραπεία Παπάζογλου Κωνσταντίνος Αγγειοχ/γος Α.Π.Θ. Γνωρίζεις πώς χάθηκε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά στην ιστορία? 2006 Medtronic, Inc. All rights reserved. This presentation

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην προσέγγιση του ασθενούς με ανευρυσματική νόσο κοιλιακής αορτής.

Προκλήσεις στην προσέγγιση του ασθενούς με ανευρυσματική νόσο κοιλιακής αορτής. Άρθρο Ανασκόπησης Προκλήσεις στην προσέγγιση του ασθενούς με ανευρυσματική νόσο κοιλιακής αορτής. Δ.Ν. Μώρης, Σ. Ν. Ξενογιάννης, Σ. Ε. Γεωργόπουλος 1 η Χειρουργική κλινική, ΠΓΝΑ Λαϊκό Ιατρική σχολή Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov.

Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov. A. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ A 1. Έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov. Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov. Μηδενική υπόθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΙΟΣ Α. ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΙΟΣ Α. ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΙΟΣ Α. ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Προσωπικά Στοιχεία Φώτιος Α. Μαρκάτης Θερµοπυλών 5, Περιστέρι Αθήνα, Ελλάδα Τ.Κ.: 12134 Τηλέφωνο: 2105773902 Κινητό: 6932613348 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Άσκηση 1 η Ένας παραγωγός σταφυλιών ισχυρίζεται ότι τα κιβώτια σταφυλιών που συσκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010)

ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010) ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010) A) FULL ARTICLES PUBLISHED IN ENGLISH IN JOURNAL CITATION REPORTS (PUBMED, SCOPUS) 1) ACUTE EFFECTS OF NICOTINE WITHDRAWAL SYNDROME IN PILOTS DURING FLIGHT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ Αρτηριακές οδοί: α) Μηριαία αρτηρία: - πλεονεκτήµατα: -µεγαλύτερο αγγείο - µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Να δοθούν οι βασικές αρχές των µη παραµετρικών ελέγχων (non-parametric tests). Να παρουσιασθούν και να αναλυθούν οι γνωστότεροι µη παραµετρικοί έλεγχοι Να αναπτυχθεί η µεθοδολογία των

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας

Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας Ν. Τσιγαρίδας, Α. Ράμμος, Β. Μελαδίνης, Κ. Σταμάτης, Β. Τελάκη, Κ.Σιόγκας Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, Καρδιολογική Κλινική, Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους

Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Αδαµαντία Α. Πολυδώρου Εδικ. Καρδιολόγος 251 Γ.Ν.Αεροπορίας Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια σύµφωνα µε την µελέτη Rochester αυξάνουν µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΜΟΡΡΕΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΜΟΡΡΕΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΜΟΡΡΕΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Κατράνας Σωτήριος¹, Αντωνιάδης Αντώνιος¹, Κελέκης Αναστάσιος ², Γιαννόγλου Γεώργιος¹!! ¹ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία.

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. ΓΡΑΙΔΗΣ Χ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ., ΝΤΑΤΣΙΟΣ Α., ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Β., ΨΗΦΟΣ Β., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση.

Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση. Γεώργιος Ζιμπιλίδης - Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση. 25 Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση. Ζιμπιλίδης Γεώργιος Τμήμα Αγγειογράφου και Επεμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειακό (Κυκλοφορικό) Σύστημα

Αγγειακό (Κυκλοφορικό) Σύστημα Αγγειακό (Κυκλοφορικό) Σύστημα Ioannis Lazarettos MD PhD Αγγειακό (Κυκλοφορικό) Σύστημα Αιμοφόρο Καρδιά Αρτηρίες Φλέβες Τριχοειδή Λεμφοφόρο Τριχοειδή Λεμφαγγεία Λεμφογάγγλια 2 Καρδιά 3 Καρδιά Κοίλο, μυώδες

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016, 15:30-17:10 ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ Προεδρείο: Α. Μεγαλόπουλος, Π. Χατζηγάκης (12) ΕΑ01 ACT1096 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της οξείας επίδρασης της κατανάλωσης μπύρας στην ενδοθηλιακή λειτουργία και την αρτηριακή σκληρία

Μελέτη της οξείας επίδρασης της κατανάλωσης μπύρας στην ενδοθηλιακή λειτουργία και την αρτηριακή σκληρία Μελέτη της οξείας επίδρασης της κατανάλωσης μπύρας στην ενδοθηλιακή λειτουργία και την αρτηριακή σκληρία υγιών εθελοντών Κ. Καράτζη, PhD (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Οπισθοπεριτοναϊκή θέση Θ12 - Ο4 Δεξιός νεφρός χαμηλότερα από τον αριστερό ΔΕ νεφρός πίσω και κάτω από το ήπαρ/χοληδόχο κύστη ΑΡ νεφρός κάτω και επί

Οπισθοπεριτοναϊκή θέση Θ12 - Ο4 Δεξιός νεφρός χαμηλότερα από τον αριστερό ΔΕ νεφρός πίσω και κάτω από το ήπαρ/χοληδόχο κύστη ΑΡ νεφρός κάτω και επί Οπισθοπεριτοναϊκή θέση Θ12 - Ο4 Δεξιός νεφρός χαμηλότερα από τον αριστερό ΔΕ νεφρός πίσω και κάτω από το ήπαρ/χοληδόχο κύστη ΑΡ νεφρός κάτω και επί τα έσω του σπλήνα Τα επινεφρίδια είναι άνω, πρόσθια και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΟΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΟΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΟΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ορισμός Ανευρυσματική διάταση: 50% αύξηση της φυσιολογικής διαμέτρου Φυσική Ιστορία των Θωρακικών

Διαβάστε περισσότερα

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία SOO-YEON JUNG, Department of cardiology, St. Vincent s Hospital,

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα απασχόληση Επιμελητής A Αγγειοχειρουργικής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Γ.Π. Νοσοκομείου «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκης

Παρούσα απασχόληση Επιμελητής A Αγγειοχειρουργικής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Γ.Π. Νοσοκομείου «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκης Γεώργιος Τρελλόπουλος, Αγγειοχειρουργός. Βιοργαφικό 2014. Παρούσα απασχόληση Επιμελητής A Αγγειοχειρουργικής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Γ.Π. Νοσοκομείου «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκης Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Edwards Lifesciences

Προϊόντα Edwards Lifesciences Προϊόντα Edwards Lifesciences Τεχνικά χαρακτηριστικά και κλινικές μελέτες Τεχνολογίες Edwards Lifesciences Το 70% των προϊόντων αιμοδυναμικού ελέγχου που χρησιμοποιoύνται παγκοσμίως είναι Edwards. Η Edwards

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακή Υπέρταση Λειτουργικός έλεγχος βλαβών οργάνων στόχων. Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ»

Αρτηριακή Υπέρταση Λειτουργικός έλεγχος βλαβών οργάνων στόχων. Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» Αρτηριακή Υπέρταση Λειτουργικός έλεγχος βλαβών οργάνων στόχων Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» Τίτλος της εφημαρίδας St. Louis Post-Dispatch, 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΒΡΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΒΡΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΒΡΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ 2 Β' Χειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Χειρουργική Κλινική Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΜΕΤΕΜΦΥΤΕΥΣΙΑΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη;

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; Α.Μπουγας, Β.Τερπος, Δ.Γκολιδακης, Χ.Παπαδοπουλος, Χ.Κυρπιζιδης, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι) ΗΠΑΤΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΕΝ ΟΗΠΑΤΙΚΟ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:

Ι) ΗΠΑΤΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΕΝ ΟΗΠΑΤΙΚΟ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΜΗΣ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ Β. Τζιούφα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατοµικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Ι) ΗΠΑΤΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον

20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον Σύγκριση μηριαίας και κερκιδικής προσπέλασης στον καρδιακό καθετηριασμό. Συστηματική Ανασκόπηση Καλλιρρόη Κοζομπόλη, RN, MSc, Ωνάσειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ, 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 09.00-14.00 WORKSΗOP-HANDS ON (Training Center: Αίθουσα Δημόκριτος) 1. Εξομοίωση στο Α.Κ.Α 2. Μετρήσεις στα ανευρύσματα με προγράμματα ελεύθερης πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ανευρύσματα Εγκεφάλου

Ανευρύσματα Εγκεφάλου Ανευρύσματα Εγκεφάλου Το εγκεφαλικό ανεύρυσμα είναι μια παθολογική διάταση σε ένα μέρος του τοιχώματος ενός αγγείου του εγκεφάλου που οφείλεται σε ένα έλλειμμα του μέσου χιτώνα του τοιχώματος του αγγείου.

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Μετεκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Νικόλαος Σαρατζής 55 ετών, Τακτικός Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Ιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παντρεμένος με δυο παιδιά Πτυχίο από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κατιούσας θωρακικής αορτής

Αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κατιούσας θωρακικής αορτής ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(2):179-194 Αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κατιούσας θωρακικής αορτής Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE:

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Αντιμετώπιση Ενδοκαρδιακών και Εξωκαρδιακών Επικοινωνιών. Νικόλαος Γ. Ελευθεράκης Επιμελητής Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία

Επεμβατική Αντιμετώπιση Ενδοκαρδιακών και Εξωκαρδιακών Επικοινωνιών. Νικόλαος Γ. Ελευθεράκης Επιμελητής Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία Επεμβατική Αντιμετώπιση Ενδοκαρδιακών και Εξωκαρδιακών Επικοινωνιών Νικόλαος Γ. Ελευθεράκης Επιμελητής Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία Διαφλέβια σύγκλειση Μεσοκολπικής Επικοινωνίας Διαφλέβια σύγκλειση Μυϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Μπανταμπούμ Λιάπης!!!

Μπανταμπούμ Λιάπης!!! Μπανταμπούμ Λιάπης!!! Ο φτωχός συγγενής Από το Λούκυ Λουκ: Ο Μεγάλος Δούκας Αγγειοπλαστική νεφρικών αρτηριών, ίδιων και μεταμοσχευμένων νεφρών Πάρις Α. Παππάς, Επεμβατικός Ακτινολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ.

ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ. ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ. ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΔΩΡΟΘΕΑ «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ (ABI) Σφυροβραχιόνιος δείκτης=ankle-brachial Index (ABI) Ο λόγος της συστολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιστημονική Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙ ΩΝ

Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙ ΩΝ Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙ ΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ Αγγειοχειρουργός Κλινική Euromedica Κυανούς Σταυρός Η ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙ ΩΝ Εισαγωγή Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ Γιαταγάνας Γεώργιος Διευθυντής Ακτινολόγος Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα