Συνδυασµένες µονάδες πολλαπλασιασµού / αθροίσµατος τετραγώνων για αριθµητικά συστήµατα υπολοίπων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνδυασµένες µονάδες πολλαπλασιασµού / αθροίσµατος τετραγώνων για αριθµητικά συστήµατα υπολοίπων"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Τίτλος: Συνδυασµένες µονάδες πολλαπλασιασµού / αθροίσµατος τετραγώνων για αριθµητικά συστήµατα υπολοίπων Αδαµίδης ηµήτριος (ΑΜ: 38) Επιβλέπων Καθηγητής : Χ. Βέργος Πάτρα, Μάιος 5

2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα.... Εισαγωγή.... Προτεινόµενες αρχιτεκτονικές MMSSU Παραδείγµατα modulo πολλαπλασιασµού και αθροίσµατος τετραγώνων...9. Απλή αρχιτεκτονική MMSSU Αρχιτεκτονική µειωµένου χώρου MMSSU Ποιοτικές συγκρίσεις Προτεινόµενες αρχιτεκτονικές MMSSU Παραδείγµατα modulo πολλαπλασιασµού και αθροίσµατος τετραγώνων Απλή αρχιτεκτονική MMSSU Αρχιτεκτονική µειωµένου χώρου MMSSU Ποιοτικές συγκρίσεις Ποσοτικές συγκρίσεις Συµπεράσµατα...45 Αναφορές...47

3 . Εισαγωγή Τα αριθµητικά συστήµατα υπολοίπων (Resdue Number Systems, RNS), αποτελούν µια αξιόλογη εναλλακτική πρόταση έναντι του δυαδικού συστήµατος για εφαρµογές οι οποίες περιορίζονται στις αριθµητικές πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασµού και του τετραγωνισµού. Ένα αριθµητικό σύστηµα υπολοίπων καθορίζεται από ένα σύνολο F ακεραίων, π.χ. είναι ανά δύο πρώτοι µεταξύ τους. Ας υποθέσουµε ότι το { m, m,..., m F }, οι οποίοι A υποδηλώνει το modulo M Μ του Α, δηλαδή το µικρότερο µη αρνητικό υπόλοιπο της ακέραιης διαίρεσης του A µε το M. Τότε, ένας ακέραιος A έχει µια µοναδική αναπαράσταση στο RNS, η οποία δίνεται από το σύνολο υπολοίπων {,,..., F }, όπου A αν A και m M A αν A <, όπου m M m m... m και F. Μια πράξη του F RNS καθορίζεται ως z, z,..., z ) (,,..., ) ( b, b,..., b ), όπου ( F F F z b. m Παρατηρούµε ότι ο υπολογισµός του z εξαρτάται µόνο από τα α, b και m. Συνεπώς, ο υπολογισµός του κάθε z µπορεί να γίνεται παράλληλα σε µια ξεχωριστή αριθµητική µονάδα, η οποία καλείται συχνά κανάλι. Παρατηρούµε ότι κάθε κανάλι χειρίζεται µόνο µικρά υπόλοιπα και όχι µεγάλους αριθµούς, καθώς και ότι όλα τα κανάλια λειτουργούν παράλληλα χωρίς διάδοση κρατουµένου από το ένα στο άλλο. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί εύκολα να επιτευχθεί µια σηµαντική επιτάχυνση της διαδικασίας έναντι της αντίστοιχης του δυαδικού συστήµατος. Αρκετοί επεξεργαστές ψηφιακών σηµάτων (Dgtl Sgl Processors, DSP), οι οποίοι χρησιµοποιούνται σε τηλεπικοινωνιακές και άλλες εφαρµογές, έχουν κατασκευαστεί µε χρήση RNS συστηµάτων και πολλοί ακόµα αναµένονται στο µέλλον, δεδοµένου ότι θα υπάρχουν διαθέσιµα αποδοτικά modulo m αριθµητικά υποσυστήµατα. Στην ανοιχτή βιβλιογραφία έχουν παρουσιαστεί πολύ αποδοτικές αρχιτεκτονικές για αθροιστές, πολλαπλασιαστές και τετραγωνιστές όπου το m είναι σύνολο ή. Είναι εποµένως λογικό ότι τα RNS συστήµατα που βασίζονται στο {,, } βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και χρησιµοποιούνται συχνά.

4 το modulo Παρόλα αυτά, το παραπάνω σύνολο ακεραίων δηµιουργεί ένα νέο πρόβληµα: κανάλι χειρίζεται αριθµούς οι οποίοι είναι κατά ένα bt µεγαλύτεροι σε σχέση µε τα άλλα δύο κανάλια. Σε µια πρόχειρη υλοποίηση εποµένως η απόδοση του καναλιού θα ήταν µικρότερη από αυτή των άλλων δύο καναλιών και θα περιόριζε την συνολική ταχύτητα των RNS υπολογισµών. Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβληµα, ο Lebowtz πρότεινε τη χρήση της ελαττωµένης κατά ένα (dmshed-) αναπαράστασης. Στην ελαττωµένη κατά ένα αναπαράσταση, κάθε αριθµός παρουσιάζεται µειωµένος κατά ένα modulo. Επιπλέον, όλες οι αριθµητικές πράξεις απαγορεύονται για µηδενικούς αριθµούς (οι οποίοι αναγνωρίζονται εύκολα επειδή η ελαττωµένη κατά ένα αναπαράστασή τους έχει µονάδα στην περισσότερο σηµαντική θέση). Η αναπαράσταση αυτή έχει το σηµαντικό πλεονέκτηµα ότι όλοι οι αριθµοί µπορούν να αναπαρασταθούν µε τη χρήση bts. Το µόνο µειονέκτηµα είναι ότι χρειάζονται µετατροπείς από και προς την ελαττωµένη κατά ένα αναπαράσταση. Παρόλα αυτά, ο χρόνος που απαιτείται για τις µετατροπές αποτελεί µόνο ένα πολύ µικρό ποσοστό του συνολικού χρόνου των υπολογισµών, δεδοµένου ότι ένα RNS σύστηµα χρησιµοποιείται όταν πραγµατοποιείται µια σειρά αριθµητικών πράξεων προτού απαιτηθεί µια µετατροπή. Στην ανοιχτή βιβλιογραφία έχουν παρουσιαστεί διάφοροι αποδοτικοί αθροιστές, πολλαπλασιαστές και τετραγωνιστές για το ελαττωµένο κατά ένα αριθµητικό σύστηµα. Μια ακόµα λειτουργία που συναντάται συχνά σε αλγορίθµους πολυµέσων και DSP είναι ο υπολογισµός του αθροίσµατος τετραγώνων. Αυτή χρησιµοποιείται συχνά σε υπολογισµό Ευκλείδειων διακλαδώσεων, συµπίεση εικόνων, αναγνώριση προτύπων, εκτίµηση κίνησης σε υπολογιστικά συστήµατα όρασης, κώδικες συνέλιξης Vterb, ισοστάθµιση καναλιών, εφαρµογές φίλτρων και στατιστική. Για την εκτέλεση της πράξης του αθροίσµατος τετραγώνων µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα ζευγάρι πολλαπλασιαστή και αθροιστή, ή ένα ζευγάρι τετραγωνιστή και αθροιστή. Αυτή η προσέγγιση όµως εισάγει µια σηµαντική καθυστέρηση και καθιστά αναγκαία τη χρήση µιας ενδιάµεσης µνήµης αποθήκευσης. Μια ξεχωριστή µονάδα αθροίσµατος τετραγώνων µπορεί να δώσει πολύ καλύτερα αποτελέσµατα. Αυτή η λύση όµως αυξάνει σηµαντικά τις χωρικές απαιτήσεις της υλοποίησης. Στην παρούσα εργασία προτείνεται µια λύση η οποία τοποθετείται κάπου ανάµεσα στις δύο παραπάνω ακραίες περιπτώσεις, εφαρµόζοντας την ιδέα του 3

5 διαµοιρασµού χώρου ανάµεσα σε δύο µονάδες. Αυτές οι νέες µονάδες µπορούν να εκτελέσουν είτε την πράξη του πολλαπλασιασµού είτε την πράξη του αθροίσµατος τετραγώνων, ανάλογα µε την τιµή ενός σήµατος ελέγχου. Εξετάζεται τόσο η περίπτωση όσο και η περίπτωση. Οι µονάδες που παρουσιάζονται ονοµάζονται στην πρώτη περίπτωση MMSSU -, ενώ στην δεύτερη περίπτωση MMSSU. Για την περίπτωση, υποθέτουµε ότι χρησιµοποιείται για όλους τους αριθµούς η ελαττωµένη κατά ένα αναπαράσταση. Τόσο οι χωρικές όσο και οι χρονικές απαιτήσεις των νέων µονάδων συγκρίνονται µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων πολλαπλασιαστών και αποδεικνύεται ότι µπορούν να κατασκευαστούν µε σχετικά µικρή επιβάρυνση. Το υπόλοιπο της εργασίας αυτής είναι οργανωµένο ως εξής. Στο τµήµα παρουσιάζονται δύο προτεινόµενες αρχιτεκτονικές για µονάδες modulo. Αντίστοιχα, στο τµήµα 3 παρουσιάζονται δύο προτεινόµενες αρχιτεκτονικές για µονάδες modulo. Σε κάθε περίπτωση, παρουσιάζονται οι απαιτήσεις σε χώρο και οι καθυστερήσεις των σχεδιασµών, καθώς και αποτελέσµατα ποιοτικών συγκρίσεων. Αποτελέσµατα ποσοτικών συγκρίσεων παρουσιάζονται στο τµήµα 4, όπου οι προτεινόµενες αρχιτεκτονικές συγκρίνονται µε τους αντίστοιχους πολλαπλασιαστές. Τέλος, στο τµήµα 5 υπάρχει µια σύντοµη ανασκόπηση καθώς και διάφορα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τα προηγούµενα. 4

6 . Προτεινόµενες αρχιτεκτονικές MMSSU - Θεωρούµε δύο αριθµούς Α, Β των bts, όπου... A και. Έστω ακόµα ότι οι αριθµοί αυτοί ακολουθούν την modulo αναπαράσταση. Προφανώς ισχύει... b b b b B A και. b B Για τον modulo πολλαπλασιασµό των αριθµών αυτών θα ισχύει PP b b b B A όπου b PP. Το PP αναπαριστά ένα µερικό γινόµενο στον πίνακα του modulo πολλαπλασιασµού των Α και Β. Έστω τώρα ένας αριθµός... c c c c C ο οποίος βρίσκεται µέσα στο ). Στο [] έχει δειχθεί ότι ισχύει, [ c c c c C.... () Αυτό σηµαίνει ότι οι όροι PP µπορούν να αναπαρασταθούν µε bts, ολισθαίνοντας τα bts των µερικών γινοµένων µε βάρος στην θέση. Έστω ότι 8. Τότε θα έχουµε τον παρακάτω πίνακα. 5

7 PP α 7 b α 6 b α 5 b α 4 b α 3 b α b α b α b PP α 6 b α 5 b α 4 b α 3 b α b α b α b α 7 b PP α 5 b α 4 b α 3 b α b α b α b α 7 b α 6 b PP 3 α 4 b 3 α 3 b 3 α b 3 α b 3 α b 3 α 7 b 3 α 6 b 3 α 5 b 3 PP 4 α 3 b 4 α b 4 α b 4 α b 4 α 7 b 4 α 6 b 4 α 5 b 4 α 4 b 4 PP 5 α b 5 α b 5 α b 5 α 7 b 5 α 6 b 5 α 5 b 5 α 4 b 5 α 3 b 5 PP 6 α b 6 α b 6 α 7 b 6 α 6 b 6 α 5 b 6 α 4 b 6 α 3 b 6 α b 6 PP 7 α b 7 α 7 b 7 α 6 b 7 α 5 b 7 α 4 b 7 α 3 b 7 α b 7 α b 7 Πίνακας. Μερικά γινόµενα για πολλαπλασιασµό modulo. Για την modulo µείωση των µερικών γινοµένων σε δύο µόνο προσθετέους µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια αρχιτεκτονική που βασίζεται σε ένα δέντρο πλήρων αθροιστών (δέντρο Wllce). Επιπλέον, στην αρχιτεκτονική αυτή θα πρέπει να έχουµε ed-roud-crry, δηλαδή το κρατούµενο της πιο σηµαντικής βαθµίδας θα πρέπει να επιστρέφει στην λιγότερο σηµαντική βαθµίδα κάθε γραµµής. H χρήση του δέντρου Wllce σε έναν δυαδικό πολλαπλασιαστή περιπλέκει τη δοµή του και οι διασυνδέσεις ανάµεσα στους πλήρεις αθροιστές δεν παρουσιάζουν κάποια κανονικότητα. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα µεγάλο πρόβληµα και για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν πολλές VLSI υλοποιήσεις δυαδικών πολλαπλασιαστών οι οποίοι χρησιµοποιούν το δέντρο Wllce. Σε έναν δυαδικό πολλαπλασιαστή, η κάθε στήλη του πίνακα των µερικών γινοµένων έχει διαφορετικό µέγεθος και αυτό είναι η κυριότερη πηγή των προβληµάτων. Αντίθετα, σε έναν modulo πολλαπλασιαστή το µέγεθος κάθε στήλης είναι το ίδιο. Στην περίπτωση αυτή το δέντρο Wllce παρουσιάζει µεγάλη κανονικότητα και εποµένως η υλοποίησή του γίνεται πολύ ευκολότερη. Ας θεωρήσουµε ότι c είναι το κρατούµενο της πιο σηµαντικής βαθµίδας κατά τη διάρκεια ενός σταδίου της µείωσης. Προφανώς το c έχει βάρος. Εφόσον c, () c το c µπορεί πολύ απλά να προστεθεί στην λιγότερο σηµαντική βαθµίδα του επόµενου σταδίου της µείωσης. Με τον τρόπο αυτό σχηµατίζεται µια αρχιτεκτονική δέντρου modulo άθροισης µε ed-roud-crry ([33]). Μετά από το δέντρο αυτό της modulo άθροισης θα πρέπει να έχουν αποµείνει µόνο δύο προσθετέοι. Αυτοί οι δύο προσθετέοι θα πρέπει να προστεθούν modulo προκειµένου να πάρουµε το 6

8 τελικό αποτέλεσµα. Για αυτή την τελική άθροιση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας παράλληλος modulo αθροιστής ([8], [9] και []). Ας εξετάσουµε τώρα την περίπτωση του modulo αθροίσµατος τετραγώνων. Γνωρίζουµε ότι ισχύει A A A και b b b B B B. Το άθροισµα τετραγώνων Α Β παράγει ( ) ( ) ( ) ( ) b b b b b b B A (3) Ο όρος µπορεί να αντικατασταθεί από τα αντίστοιχα αθροίσµατα και κρατούµενα για κάθε βαθµίδα. Με άλλα λόγια ισχύει ( ) b ( ) ( ) ( ) b b b b b. Εποµένως το άθροισµα τετραγώνων A B µπορεί να ξαναγραφτεί ως εξής: ( ) ( ) b b b b B A. (4) Τα µερικά γινόµενα του modulo αθροίσµατος τετραγώνων µπορούν να παραχθούν µε τρόπο ανάλογο της περίπτωσης του πολλαπλασιασµού, εφαρµόζοντας δηλαδή την () στους όρους της (4). Παρατηρούµε ότι στην γενική περίπτωση απαιτούνται µερικά γινόµενα για τον σχηµατισµό του πίνακα του modulo αθροίσµατος τετραγώνων. Όπως και στην περίπτωση του πολλαπλασιασµού, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια βασιζόµενη σε πλήρεις αθροιστές αρχιτεκτονική δέντρου µε ed-roud-crry για την µείωση των γραµµών σε δύο προσθετέους, ενώ για την τελική modulo πρόσθεση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας modulo παράλληλος αθροιστής. Προφανώς η έξοδος του αθροιστή αυτού είναι το επιθυµητό αποτέλεσµα. Για παράδειγµα, όταν έχουµε 8 8 γραµµές µερικών γινοµένων, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. 7

9 PP α 6 α α 5 α α 4 α α 3 α α α α α α b α 7 α PP α 5 α α 4 α α 3 α α α α b b b α 7 α α 6 α PP α 4 α α 3 α α b b b b b α 7 α α 6 α α 5 α PP 3 α 3 b 3 b b 3 b b 3 b b 3 α 7 α 3 α 6 α 3 α 5 α 3 α 4 α 3 PP 4 b b 4 b b 4 b b 4 α 7 α 4 α 6 α 4 α 5 α 4 α 4 b 4 b 3 b 4 PP 5 b b 5 b b 5 α 7 α 5 α 6 α 5 α 5 b 5 b 4 b 5 b 3 b 5 b b 5 PP 6 b b 6 α 7 α 6 α 6 b 6 b 5 b 6 b 4 b 6 b 3 b 6 b b 6 b b 6 PP 7 α 7 b 7 b 6 b 7 b 5 b 7 b 4 b 7 b 3 b 7 b b 7 b b 7 b b 7 PP 8 α 3 b 3 α b α b α b PP 9 α 7 b 7 α 6 b 6 α 5 b 5 α 4 b 4 Πίνακας. Μερικά γινόµενα για άθροισµα τετραγώνων modulo. Όπως είδαµε παραπάνω, ο πίνακας του αθροίσµατος τετραγώνων έχει δύο παραπάνω γραµµές σε σχέση µε τον πίνακα του πολλαπλασιασµού. Προκειµένου να γίνει δυνατή η υλοποίηση και των δύο λειτουργιών από το ίδιο κύκλωµα, ο πίνακας του πολλαπλασιασµού ξαναγράφεται ως εξής για µια MMSSU PP α 7 b α 6 b α 5 b α 4 b α 3 b α b α b α b PP α 6 b α 5 b α 4 b α 3 b α b α b α b α 7 b PP α 5 b α 4 b α 3 b α b α b α b α 7 b α 6 b PP 3 α 4 b 3 α 3 b 3 α b 3 α b 3 α b 3 α 7 b 3 α 6 b 3 α 5 b 3 PP 4 α 3 b 4 α b 4 α b 4 α b 4 α 7 b 4 α 6 b 4 α 5 b 4 α 4 b 4 PP 5 α b 5 α b 5 α b 5 α 7 b 5 α 6 b 5 α 5 b 5 α 4 b 5 α 3 b 5 PP 6 α b 6 α b 6 α 7 b 6 α 6 b 6 α 5 b 6 α 4 b 6 α 3 b 6 α b 6 PP 7 α b 7 α 7 b 7 α 6 b 7 α 5 b 7 α 4 b 7 α 3 b 7 α b 7 α b 7 PP 8 PP 9 Πίνακας 3. Μερικά γινόµενα για πολλαπλασιασµό modulo, υλοποιηµένο από µια MMSSU -. 8

10 Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι ο modulo πολλαπλασιαστής και η modulo µονάδα αθροίσµατος τετραγώνων έχουν παρόµοια δοµή. Αρχικά έχουµε ένα υποκύκλωµα παραγωγής µερικών γινοµένων, έπειτα µια µονάδα modulo µείωσης των µερικών γινοµένων σε δύο προσθετέους και τέλος έναν modulo παράλληλο αθροιστή. Βασιζόµενοι σε αυτά τα αποτελέσµατα, παρακάτω προτείνουµε δύο αρχιτεκτονικές για την ενοποίηση των παραπάνω σχεδιασµών σε ένα µόνο κύκλωµα. Η πρώτη αρχιτεκτονική που παρουσιάζεται καλείται απλή αρχιτεκτονική MMSSU-, λόγω του απλού τρόπου υλοποίησής της. Η δεύτερη αρχιτεκτονική στοχεύει στη µείωση του συνολικού χώρου που απαιτείται για την υλοποίησή της και καλείται αρχιτεκτονική µειωµένου χώρου MMSSU -.. Παραδείγµατα modulo πολλαπλασιασµού και αθροίσµατος τετραγώνων Πριν προχωρήσουµε παρακάτω, είναι χρήσιµο να εξετάσουµε από κοντά πώς ακριβώς πραγµατοποιούνται ο πολλαπλασιασµός και το άθροισµα τετραγώνων σε αριθµητική modulo. Παρακάτω φαίνεται πώς εκτελείται ο πολλαπλασιασµός από µια MMSSU-. Έστω ότι 8. Οι αριθµοί που πολλαπλασιάζονται είναι οι 55 () και 9 (). Το αποτέλεσµα της πράξης 55*9 modulo 55 είναι 65 (). (55) * (9) Α 9

11 s Β c s c s c s C c s c s D c s E c s F c G (65) H Κάθε τρεις γραµµές «συµπιέζονται» σε δύο χρησιµοποιώντας πλήρεις αθροιστές. Οι τρεις αυτές γραµµές µπορεί να είναι µερικά γινόµενα, ενδιάµεσα αθροίσµατα ή κρατούµενα. Μια γραµµή αθροισµάτων σηµειώνεται µε s, ενώ µια γραµµή κρατουµένων σηµειώνεται µε c. Κάθε κρατούµενο της πιο σηµαντικής βαθµίδας σε κάθε γραµµή υπογραµµίζεται και µεταφέρεται στην λιγότερο σηµαντική

12 βαθµίδα της γραµµής. Επίσης υπογραµµίζεται το bt που µετακινήθηκε. Το A είναι το βήµα που απαιτείται για την παραγωγή του πίνακα των µερικών γινοµένων. Οι δέκα γραµµές που φαίνονται αντιστοιχούν στις γραµµές του πίνακα 3. Τα B, C, D, Ε και F είναι τα βήµατα της συµπίεσης που πραγµατοποιείται από το δέντρο Wllce. Χρησιµοποιώντας πλήρεις αθροιστές, οι γραµµές συµπιέζονται από δέκα που ήταν αρχικά σε δύο. Το κρίσιµο µονοπάτι κάθε βήµατος αυτής της φάσης παρουσιάζει καθυστέρηση ίση µε αυτή ενός πλήρους αθροιστή. Εποµένως, η συνολική καθυστέρηση αυτής της φάσης είναι η καθυστέρηση πέντε πλήρων αθροιστών. Τα δύο τελευταία βήµατα, G και H, αναπαριστούν έναν γρήγορο modulo 55 αθροιστή. Ειδικότερα, το G αναπαριστά έναν γρήγορο αθροιστή των 8 bts, ενώ το H αναπαριστά την διόρθωση κρατουµένου που απαιτείται για άθροιση modulo 55. Τώρα θα εξετάσουµε πώς υπολογίζεται το άθροισµα τετραγώνων modulo. Θεωρούµε πάλι τους ίδιους αριθµούς, δηλαδή B 9 (). Ισχύει A 55 () και A B modulo 55 6 (). Η διαδικασία για την εύρεση του αποτελέσµατος προχωράει όπως στο παρακάτω παράδειγµα. (55) (9) A s B c s c s

13 c s C c s c s D c s E c s F c G (6) H Η µόνη διαφορά της πράξης του αθροίσµατος τετραγώνων µε την πράξη του πολλαπλασιασµού είναι ο τρόπος µε τον οποίο σχηµατίζονται τα αρχικά µερικά γινόµενα. Από εκεί και πέρα ακολουθείται ακριβώς η ίδια λογική προκειµένου να φτάσουµε στο τελικό αποτέλεσµα. Όπως και στο παράδειγµα του πολλαπλασιασµού, το A είναι το βήµα που απαιτείται για την παραγωγή του πίνακα των µερικών γινοµένων. Οι δέκα γραµµές του βήµατος Α αντιστοιχούν στα µερικά γινόµενα του πίνακα. Τα B, C, D, E και F είναι τα βήµατα της συµπίεσης που πραγµατοποιείται από το δέντρο Wllce. Χρησιµοποιώντας πλήρεις αθροιστές, οι γραµµές συµπιέζονται από δέκα που ήταν αρχικά σε δύο. Το κρίσιµο µονοπάτι κάθε βήµατος αυτής της φάσης παρουσιάζει καθυστέρηση ίση µε αυτή ενός πλήρους αθροιστή. Εποµένως, η συνολική καθυστέρηση αυτής της φάσης είναι η καθυστέρηση πέντε πλήρων αθροιστών. Τα δύο τελευταία βήµατα, G και H, αναπαριστούν έναν γρήγορο modulo 55 αθροιστή. Ειδικότερα, το G αναπαριστά έναν γρήγορο αθροιστή των 8

14 bts, ενώ το H αναπαριστά την διόρθωση κρατουµένου που απαιτείται για άθροιση modulo 55.. Απλή αρχιτεκτονική MMSSU - Μία απλή λύση για την ενοποίηση των δύο πράξεων σε ένα µόνο κύκλωµα είναι η χρησιµοποίηση ενός πολυπλέκτη για κάθε bt που διαφέρει στους πίνακες των A B και A B. Μια τέτοια αρχιτεκτονική απαιτεί στην χειρότερη περίπτωση: πύλες XOR για τον σχηµατισµό των bts της µορφής b. ( ) πύλες AND για την παραγωγή των bts της µορφής α α ή b b. πύλες AND για την παραγωγή των bts της µορφής α b. πολυπλέκτες για την επιλογή των σωστών µερικών γινοµένων ανάλογα µε την επιθυµητή πράξη. Οι πολυπλέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για τον σχηµατισµό των πρώτων γραµµών. πύλες AND για την παραγωγή των όρων s( b ). Μία βασιζόµενη σε πλήρεις αθροιστές αρχιτεκτονική δέντρου µε ed-roudcrry για την µείωση των µερικών γινοµένων σε δύο τελικούς προσθετέους. Έστω ότι k. Τότε ο αριθµός των σταδίων του δέντρου αυτού είναι µια συνάρτηση του αριθµού των µερικών γινοµένων, D(k). Το D(k) φαίνεται στον πίνακα 4 για όλες τις πρακτικές τιµές που µπορεί να πάρει το. Ο αριθµός των πλήρων αθροιστών που απαιτούνται για το δέντρο αυτό είναι. Έναν modulo παράλληλο αθροιστή. Προφανώς το κρίσιµο µονοπάτι αυτής της αρχιτεκτονικής αρχίζει στην είσοδο µιας πύλης XOR και περνάει µέσα από µια πύλη AND, το δέντρο των αθροιστών και τελικά µέσα από τον παράλληλο αθροιστή. 3

15 k D(k) 4 5 k k 9 4 k k 9 6 k k k k 94 Πίνακας 4. Βήµατα που απαιτούνται για ένα δέντρο µε k εισόδους. Ένα συχνά χρησιµοποιούµενο µοντέλο για τη σύγκριση διαφόρων αρχιτεκτονικών είναι το µοντέλο ut-gte ([3]). Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, όλες οι µονοτονικές πύλες δύο εισόδων ισοδυναµούν µε µία πύλη τόσο από άποψη χώρου όσο και καθυστέρησης. Επιπλέον, µια πύλη XOR ή XNOR δύο εισόδων, καθώς και ένας δύο-σε-ένα πολυπλέκτης, ισοδυναµεί µε δύο πύλες τόσο από άποψη χώρου όσο και καθυστέρησης. Χρησιµοποιώντας το παραπάνω µοντέλο, µπορούµε να υπολογίσουµε τον χώρο A smple,- και την καθυστέρηση T smple,- της απλής αρχιτεκτονικής MMSSU -. Υποθέτουµε ότι για τον τελικό παράλληλο αθροιστή χρησιµοποιείται η υλοποίηση που προτείνεται στο [8]. Τότε έχουµε A smple 3 log 6 T smple, ( ) log 6, 4D.3 Αρχιτεκτονική µειωµένου χώρου MMSSU - Η απλή αρχιτεκτονική MMSSU - χρησιµοποιεί πολλούς πολυπλέκτες προκειµένου να επιλέξει τα σωστά µερικά γινόµενα ανάλογα µε την επιθυµητή πράξη. Η αρχιτεκτονική µειωµένου χώρου στοχεύει στη µείωση αυτών ακριβώς των πολυπλεκτών, εκµεταλλευόµενη τις οµοιότητες που υπάρχουν στα µερικά γινόµενα των δύο πράξεων. Έστω ότι το s είναι το σήµα επιλογής της επιθυµητής πράξης. Όταν 4

16 s επιλέγεται η πράξη του modulo επιλέγεται η πράξη του modulo : πολλαπλασιασµού, ενώ όταν αθροίσµατος τετραγώνων. s Βασιζόµενοι στη µεταβλητή s, ορίζουµε τις παρακάτω µεταβλητές για c s d s e s b s b s ( b ) Στις παραπάνω σχέσεις το σύµβολο υποδηλώνει την λογική πράξη OR. Στη συνέχεια ξαναγράφουµε τους πίνακες πολλαπλασιασµού και αθροίσµατος τετραγώνων χρησιµοποιώντας τις παραπάνω µεταβλητές. Ο µετασχηµατισµός αυτός των πινάκων γίνεται µε πολύ απλό τρόπο. Κάθε bt της µορφής α b αντικαθίσταται µε α c όταν >, ενώ όταν < αντικαθίσταται µε db. Τα bts της µορφής α b παραµένουν ως έχουν. Στην περίπτωση του πίνακα αθροίσµατος τετραγώνων, τα bts της µορφής α α αντικαθίστανται µε α c, ενώ τα bts της µορφής b b αντικαθίστανται µε d b. Ακόµα, τα bts της µορφής b αντικαθίστανται µε e. Και πάλι τα bts της µορφής α b παραµένουν ως έχουν. Για 8, οι πίνακες πολλαπλασιασµού και αθροίσµατος τετραγώνων µετασχηµατίζονται ως εξής PP α 7 c α 6 c α 5 c α 4 c α 3 c α c α c α b PP α 6 c α 5 c α 4 c α 3 c α c α b d b α 7 c PP α 5 c α 4 c α 3 c α b d b d b α 7 c α 6 c PP 3 α 4 c 3 α 3 b 3 d b 3 d b 3 d b 3 α 7 c 3 α 6 c 3 α 5 c 3 PP 4 d 3 b 4 d b 4 d b 4 d b 4 α 7 c 4 α 6 c 4 α 5 c 4 α 4 b 4 PP 5 d b 5 d b 5 d b 5 α 7 c 5 α 6 c 5 α 5 b 5 d 4 b 5 d 3 b 5 PP 6 d b 6 d b 6 α 7 c 6 α 6 b 6 d 5 b 6 d 4 b 6 d 3 b 6 d b 6 PP 7 d b 7 α 7 b 7 d 6 b 7 d 5 b 7 d 4 b 7 d 3 b 7 d b 7 d b 7 PP 8 e e 3 e e PP 9 e 4 e 7 e 6 e 5 Πίνακας 5. Νέα µορφή των µερικών γινοµένων του πολλαπλασιασµού. 5

17 PP α 6 c α 5 c α 4 c α 3 c α c α c α b α 7 c PP α 5 c α 4 c α 3 c α c α b d b α 7 c α 6 c PP α 4 c α 3 c α b d b d b α 7 c α 6 c α 5 c PP 3 α 3 b 3 d b 3 d b 3 d b 3 α 7 c 3 α 6 c 3 α 5 c 3 α 4 c 3 PP 4 d b 4 d b 4 d b 4 α 7 c 4 α 6 c 4 α 5 c 4 α 4 b 4 d 3 b 4 PP 5 d b 5 d b 5 α 7 c 5 α 6 c 5 α 5 b 5 d 4 b 5 d 3 b 5 d b 5 PP 6 d b 6 α 7 c 6 α 6 b 6 d 5 b 6 d 4 b 6 d 3 b 6 d b 6 d b 6 PP 7 α 7 b 7 d 6 b 7 d 5 b 7 d 4 b 7 d 3 b 7 d b 7 d b 7 d b 7 PP 8 e 3 e e e PP 9 e 7 e 6 e 5 e 4 Πίνακας 6. Νέα µορφή των µερικών γινοµένων του αθροίσµατος τετραγώνων. Εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι ο πίνακας του πολλαπλασιασµού µπορεί να γίνει ίδιος µε αυτόν του αθροίσµατος τετραγώνων, αρκεί η πρώτη του στήλη να µεταφερθεί τελευταία. Χρησιµοποιούµε λοιπόν σαν βάση για την MMSSU - τον πίνακα του αθροίσµατος τετραγώνων. Η ίδια αρχιτεκτονική δέντρου για τη µείωση των µερικών γινοµένων µπορεί να χρησιµοποιηθεί και πάλι, όπως και ο τελικός παράλληλος αθροιστής. Στην περίπτωση του πολλαπλασιασµού όµως, όταν δηλαδή s, το πιο σηµαντικό bt του αποτελέσµατος βρίσκεται στην λιγότερο σηµαντική θέση. Για τον λόγο αυτό, µετά από τον παράλληλο αθροιστή, χρησιµοποιούνται πολυπλέκτες προκειµένου να πραγµατοποιήσουν µια δεξιά κυκλική ολίσθηση του αποτελέσµατος όταν s. Η παραπάνω αρχιτεκτονική απαιτεί λοιπόν: πύλες XOR για τον σχηµατισµό των bts της µορφής b. πύλες AND για τον σχηµατισµό των όρων e. δύο-σε-ένα πολυπλέκτες για τον σχηµατισµό των όρων c και d. ( ) πύλες AND για την παραγωγή των bts της µορφής α c ή d b. πύλες AND για την παραγωγή των όρων α b. Μία βασιζόµενη σε πλήρεις αθροιστές αρχιτεκτονική δέντρου για τη µείωση των µερικών γινοµένων. Το βάθος του δέντρου αυτού είναι αριθµός των πλήρων αθροιστών που απαιτούνται είναι. D( ), ενώ ο 6

18 Έναν modulo παράλληλο αθροιστή. δύο-σε-ένα πολυπλέκτες προκειµένου να πραγµατοποιήσουν µια δεξιά κυκλική ολίσθηση του αποτελέσµατος όταν s. Το κρίσιµο µονοπάτι της παραπάνω αρχιτεκτονικής αρχίζει στην είσοδο µιας πύλης XOR και περνάει µέσα από µια πύλη AND για την παραγωγή ενός όρου e, µέσα από το δέντρο των πλήρων αθροιστών, τον παράλληλο αθροιστή και τελικά από έναν πολυπλέκτη ο οποίος χρησιµοποιείται για την δεξιά κυκλική ολίσθηση. Χρησιµοποιώντας και πάλι το ut-gte µοντέλο, µπορούµε να υπολογίσουµε τον χώρο A reduced,- και την καθυστέρηση T reduced,- της αρχιτεκτονικής µειωµένου χώρου MMSSU -. Υποθέτουµε ότι για τον τελικό παράλληλο αθροιστή χρησιµοποιείται η υλοποίηση που προτείνεται στο [8]. Τότε έχουµε MMSSU - για A reduced 8 3 log 3 T reduced, ( ) log 8, 4D Το σχήµα παρακάτω απεικονίζει την αρχιτεκτονική µειωµένου χώρου 4. Οι παραγωγή των όρων c, d και e δεν φαίνεται στο σχήµα για λόγους απλότητας. Έπειτα από την παραγωγή των µερικών γινοµένων, χρησιµοποιείται µια βασιζόµενη σε πλήρεις αθροιστές αρχιτεκτονική δέντρου για τη µείωσή τους σε δύο τελικούς προσθετέους. Τον παράλληλο modulo αθροιστή ακολουθούν οι πολυπλέκτες που είναι απαραίτητοι για την δεξιά κυκλική ολίσθηση του αποτελέσµατος για την περίπτωση που ισχύει s. 7

19 Σχήµα. 4-bt αρχιτεκτονική µειωµένου χώρου MMSSU -..4 Ποιοτικές συγκρίσεις Θεωρούµε δύο βασικές αρχιτεκτονικές οι οποίες µπορούν να πραγµατοποιήσουν modulo πολλαπλασιασµό και άθροισµα τετραγώνων, τις οποίες 8

20 καλούµε σύστηµα Α και σύστηµα Β. Το σύστηµα Α διαθέτει µόνο έναν πολλαπλασιαστή και έναν modulo αθροιστή. Εποµένως, ο πολλαπλασιασµός στο σύστηµα αυτό πραγµατοποιείται σε έναν κύκλο, ενώ το άθροισµα τετραγώνων απαιτεί τρεις συνεχόµενους κύκλους: δύο κύκλους πολλαπλασιασµού και έναν κύκλο πρόσθεσης. Το σύστηµα Β διαθέτει έναν πολλαπλασιαστή, έναν τετραγωνιστή και έναν modulo αθροιστή. Ο πολλαπλασιασµός στο σύστηµα αυτό πραγµατοποιείται σε έναν κύκλο, ενώ το άθροισµα τετραγώνων απαιτεί τρεις συνεχόµενους κύκλους: δύο κύκλους τετραγωνισµού και έναν κύκλο πρόσθεσης. Προφανώς το σύστηµα Β υπολογίζει το άθροισµα τετραγώνων γρηγορότερα από το σύστηµα Α, διότι ένας τετραγωνιστής είναι πολύ γρηγορότερος από έναν πολλαπλασιαστή που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του τετραγώνου ενός αριθµού. Παρακάτω θα χρησιµοποιήσουµε και πάλι το µοντέλο ut-gte προκειµένου να πραγµατοποιήσουµε συγκρίσεις ανάµεσα στις προτεινόµενες αρχιτεκτονικές MMSSU - και τα συστήµατα Α και Β. Θεωρούµε ότι τα συστήµατα Α και Β χρησιµοποιούν τον πολλαπλασιαστή που προτείνεται στο [33] και τον αθροιστή που προτείνεται στο [8]. Μπορούµε τότε να υπολογίσουµε τον χώρο και την καθυστέρηση των αρχιτεκτονικών αυτών όταν πραγµατοποιούν την πράξη του αθροίσµατος τετραγώνων. A multpler 8 3 log T multpler, ( ) log 4, 4D A dder 3 log 4 T dder,, log 3 Σύµφωνα µε το [4], ένας modulo γινόµενα από ότι ο αντίστοιχος modulo τετραγωνιστής έχει τα µισά µερικά πολλαπλασιαστής. Μπορούµε εποµένως να υπολογίσουµε τον χώρο και την καθυστέρηση του τετραγωνιστή ως εξής. A squrer, 7 3 log T squrer, 4D log 4 Χρησιµοποιώντας τις παραπάνω προσεγγίσεις, υπολογίζουµε τον χώρο και την καθυστέρηση των βασικών συστηµάτων Α και Β ως εξής: 9

21 A A 8 6log 6 T A, ( ) 6log, 8D A B, 8 7 9log 33 T B, 8D 6log Τώρα είµαστε έτοιµοι να συγκρίνουµε τα βασικά συστήµατα Α και Β µε συστήµατα τα οποία χρησιµοποιούν κάποια από τις προτεινόµενες αρχιτεκτονικές MMSSU -. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει για διάφορες τιµές του τις προσεγγίσεις για τον χώρο και την καθυστέρηση των συγκρινόµενων συστηµάτων. A A,- A B,- A smple,- A reduced,- T A,- T B,- T smple,- T reduced, Πίνακας 7. Ποιοτικές συγκρίσεις για συστήµατα modulo. Όπως ήταν αναµενόµενο, οι τιµές του παραπάνω πίνακα δείχνουν ότι ο χώρος που απαιτούν οι προτεινόµενες αρχιτεκτονικές MMSSU - βρίσκεται µεταξύ του χώρου του συστήµατος Α και του χώρου του συστήµατος Β. Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική µειωµένου χώρου απαιτεί µόνο 6% περισσότερο χώρο σε σχέση µε το βασικό σύστηµα Α όταν 6. Από την άλλη πλευρά, ο χώρος του βασικού συστήµατος Β είναι αρκετά µεγαλύτερος από τον χώρο οποιασδήποτε από τις προτεινόµενες αρχιτεκτονικές. Για, ο χώρος του βασικού συστήµατος Β είναι 4% µεγαλύτερος από τον χώρο που απαιτεί η προτεινόµενη αρχιτεκτονική µειωµένου χώρου. Λόγω των υψηλών δυνατοτήτων ολοκλήρωσης που προσφέρουν οι σύγχρονες κατασκευαστικές τεχνολογίες, έχει δηµιουργηθεί εσφαλµένα η εντύπωση ότι το υλικό

22 είναι φτηνό. εδοµένου όµως ότι µια % αύξηση του χώρου του ολοκληρωµένου οδηγεί σε 5% αύξηση του συνολικού κόστους ([34]), η µείωση του χρησιµοποιούµενου υλικού παραµένει ένας πολύ σηµαντικός στόχος. Και οι δύο προτεινόµενες αρχιτεκτονικές έχουν πολύ µικρότερες καθυστερήσεις για το άθροισµα τετραγώνων σε σχέση µε οποιοδήποτε από τα βασικά συστήµατα για 8. Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται η απλή αρχιτεκτονική και 3, επιτυγχάνεται 45% µείωση της συνολικής καθυστέρησης. Προκειµένου να εξαλειφθεί αυτή η διαφορά, θα µπορούσαµε βέβαια να προσθέσουµε µια ξεχωριστή µονάδα αθροίσµατος τετραγώνων σε οποιοδήποτε από τα βασικά συστήµατα Α και Β. Μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε όµως σε περαιτέρω αύξηση του απαιτούµενου χώρου. Παρόλα αυτά, οι προτεινόµενες αρχιτεκτονικές MMSSU- αναπόφευκτα έχουν µεγαλύτερες καθυστερήσεις από τα βασικά συστήµατα όταν πραγµατοποιείται πολλαπλασιασµός. Για παράδειγµα, παρατηρούµε µια µέση αύξηση % στον χρόνο που απαιτεί ο πολλαπλασιασµός όταν 6. Φυσικά όλα τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν παραπάνω βασίζονται σε ένα απλό µοντέλο το οποίο δεν λαµβάνει υπόψη διάφορες σηµαντικές παραµέτρους, όπως π.χ. τη δροµολόγηση και την ικανότητα οδήγησης. Για τον λόγο αυτό, στο τµήµα 4 παρουσιάζονται αποτελέσµατα που βασίζονται σε πλήρεις στατικές υλοποιήσεις CMOS.

23 3. Προτεινόµενες αρχιτεκτονικές MMSSU Ο πολλαπλασιασµός και το άθροισµα τετραγώνων modulo πολλές οµοιότητες µε τις αντίστοιχες πράξεις modulo modulo παρουσιάζει. Για όλες τις πράξεις θεωρούµε ότι χρησιµοποιείται η ελαττωµένη κατά ένα αναπαράσταση για όλους τους αριθµούς. Με άλλα λόγια, τόσο οι είσοδοι Α και Β, όσο και το τελικό αποτέλεσµα ακολουθούν την ελαττωµένη κατά ένα αναπαράσταση. Στο [] έχει δειχθεί ότι τα µερικά γινόµενα του modulo πολλαπλασιασµού δύο αριθµών µπορούν να αναπαρασταθούν µε bts. Τα bts µε βάρος, όπου, συµπληρώνονται και τοποθετούνται στη θέση. Για κάθε τέτοια συµπλήρωση και ολίσθηση όµως, πρέπει να προστεθεί ένας παράγοντας διόρθωσης ο οποίος ισούται µε. Έστω ότι το X - δηλώνει την ελαττωµένη κατά ένα αναπαράσταση του X, δηλαδή ισχύει αποτέλεσµα του modulo X X και X. Έστω ακόµα ότι το P αναπαριστά το αναπαριστά το αποτέλεσµα του modulo A... και B b b... bb πολλαπλασιασµού των Α και Β, ενώ το SS αθροίσµατος τετραγώνων, όπου. Τότε για την ελαττωµένη κατά ένα αναπαράσταση των αποτελεσµάτων των παραπάνω πράξεων θα ισχύει: SS ( A )( B ) A B A B P P (5) ( A ) ( B ) SS A B A B (6) Οι παραπάνω σχέσεις δείχνουν ότι χρειάζονται δύο επιπλέον µερικά γινόµενα σε σχέση µε την περίπτωση modulo. Για τον πολλαπλασιασµό απαιτείται µία επιπλέον γραµµή για το A και µία ακόµα για το απαιτείται µία επιπλέον γραµµή για το B. Για το άθροισµα τετραγώνων A και µία ακόµα για το.. Τέλος, απαιτείται µία ακόµα γραµµή για τον παράγοντα συνολικής διόρθωσης που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση του αθροίσµατος τετραγώνων ο παραπάνω παράγοντας θα πρέπει να ενσωµατώνει τον όρο της (6). Εφόσον στην περίπτωση modulo θα πρέπει να έχουµε είχαµε B µερικά γινόµενα, για την περίπτωση modulo 5 µερικά γινόµενα.

24 Παρόλα αυτά, στην συγκεκριµένη περίπτωση οι παράγοντες συνολικής διόρθωσης µπορούν να ενσωµατωθούν µέσα στα υπόλοιπα µερικά γινόµενα. Εποµένως, στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να χρησιµοποιηθεί µία επιπλέον γραµµή για τον παράγοντα συνολικής διόρθωσης. Οι προτεινόµενες αρχιτεκτονικές MMSSU χρησιµοποιούν λοιπόν 4 µερικά γινόµενα. Αρχικά ας θεωρήσουµε την περίπτωση του πολλαπλασιασµού. Τα µερικά γινόµενα που απαιτούνται όταν 8 φαίνονται στον πίνακα 8. Σηµειώνεται ότι το σύµβολο ~ στους επόµενους πίνακες υποδηλώνει το συµπλήρωµα. Για την αναπαράσταση καθενός από τα µερικά γινόµενα χρησιµοποιούνται bts, µε τις συµπληρώσεις και ολισθήσεις που αναφέρθηκαν προηγουµένως. Παρακάτω θα υπολογίσουµε τον παράγοντα συνολικής διόρθωσης που απαιτείται και θα δείξουµε ότι µπορεί να αναπαρασταθεί µε δύο επιπλέον σειρές, οδηγώντας έτσι σε µερικά γινόµενα συνολικά. Έστω ότι CP είναι ο παράγοντας συνολικής διόρθωσης για την περίπτωση του πολλαπλασιασµού PP α 7 b α 6 b α 5 b α 4 b α 3 b α b α b α b PP α 6 b α 5 b α 4 b α 3 b α b α b α b ~α 7 b PP α 5 b α 4 b α 3 b α b α b α b ~α 7 b ~α 6 b PP 3 α 4 b 3 α 3 b 3 α b 3 α b 3 α b 3 ~α 7 b 3 ~α 6 b 3 ~α 5 b 3 PP 4 α 3 b 4 α b 4 α b 4 α b 4 ~α 7 b 4 ~α 6 b 4 ~α 5 b 4 ~α 4 b 4 PP 5 α b 5 α b 5 α b 5 ~α 7 b 5 ~α 6 b 5 ~α 5 b 5 ~α 4 b 5 ~α 3 b 5 PP 6 α b 6 α b 6 ~α 7 b 6 ~α 6 b 6 ~α 5 b 6 ~α 4 b 6 ~α 3 b 6 ~α b 6 PP 7 α b 7 ~α 7 b 7 ~α 6 b 7 ~α 5 b 7 ~α 4 b 7 ~α 3 b 7 ~α b 7 ~α b 7 PP 8 α 7 α 6 α 5 α 4 α 3 α α α PP 9 b 7 b 6 b 5 b 4 b 3 b b b Πίνακας 8. Μερικά γινόµενα για πολλαπλασιασµό modulo. Χρησιµοποιώντας τις διαδικασίες που παρουσιάζονται στα [] και [], το CP µπορεί να υπολογιστεί ως CP CP CP, όπου CP είναι η διόρθωση που απαιτείται για την παραγωγή των µερικών γινοµένων και CP είναι η διόρθωση που απαιτείται κατά τη µείωση των µερικών γινοµένων. Στον παραπάνω πίνακα, κάθε όρος ο οποίος εµφανίζεται συµπληρωµένος προέρχεται από ολίσθηση και εποµένως 3

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) 0. Εισαγωγή Τα αποτελέσµατα πεπερασµένης ακρίβειας οφείλονται στα λάθη που προέρχονται από την παράσταση των αριθµών µε µια πεπερασµένη ακρίβεια. Τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: Ντελή Χασάν Μουσταφά Μουτλού ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 131 ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Ενεργά Συστήµατα Βάσεων εδοµένων συνδυάζουν την τεχνολογία των Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων µε τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1.2 Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων 1.3 Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια

Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια Νο. 126, 2012 Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια Των Ράνια Αντωνοπούλου, Thomas Masterson και Ajit Zacharias Εισαγωγή Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ιατριβή που υπεβλήθη για την µερική ικανοποίηση των απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μια οµάδα m σηµείων προσφοράς. Μια οµάδα n σηµείων ζήτησης. Οτιδήποτε µετακινείται απο σηµείο προσφοράς σε σηµείο ζήτησης είναι συνάρτηση κόστους.

Μια οµάδα m σηµείων προσφοράς. Μια οµάδα n σηµείων ζήτησης. Οτιδήποτε µετακινείται απο σηµείο προσφοράς σε σηµείο ζήτησης είναι συνάρτηση κόστους. Να βρεθεί ΠΓΠ ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος µεταφοράς (το πρόβληµα βασίζεται σε αυτό των Aarik και Randolph, 975). Λύση: Για κάθε δυϊλιστήριο i (i=, 2, ) και πόλη j (j=, 2,, 4), θεωρούµε την µεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέση προϊόντος τύποι παραγωγής Ο όρος prοduct positioning αναφέρεται στα στάδια σχεδιασμού, στον τρόπο κατασκευή και στη μορφή επικοινωνίας με τον πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από συστήµατα χωρικών δεδοµένων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από συστήµατα χωρικών δεδοµένων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ & ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ΣΖΕΣΖΟΤΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Α.Μ.

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ & ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ΣΖΕΣΖΟΤΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Α.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ & ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ΣΖΕΣΖΟΤΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Α.Μ. 4960 ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα µιλήσουµε για ενισχυτές µιας βαθµίδας µε διπολικά τρανζίστρ. Σε επόµενα κεφάλαια θα µιλήσουµε για ενισχυτές µε FET, όπως και για ενισχυτές µε

Διαβάστε περισσότερα