Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model"

Transcript

1 Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n pages Article available on line / Article disponible en ligne à l adresse : To cite this article / Pour citer cet article Tawfik T. Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model. In : Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources. Bari : CIHEAM / EU DG Research, 05. p (Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 66)

2 ΧΗΕΜΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΑΤΙΟΝ ΟΦ ΣΕΛΕΧΤΕD ΜΕΤΑΛΣ ΙΝ ΓΡΟΥΝDWΑΤΕΡ ΥΣΙΝΓ ΓΕΟΧΗΕΜΙΧΑΛ ΜΟDΕΛ Τ. Ταωφικ Dιρεχτορ ΧΛΕΘΜ ΝWΡΧ, Χαιρο (Εγψπτ) Ε mαιλ: ταωφιχ06 ψαηοο.χοm ΙΝΤΡΟDΥΧΤΙΟΝ Γρουνδωατερ χονταινσ α ωιδε ϖαριετψ οφ δισσολϖεδ ινοργανιχ σπεχιεσ ιν ϖαριουσ χονχεντρατιονσ, ασ α ρεσυλτ οφ χηεmιχαλ ανδ βιοχηεmιχαλ ιντεραχτιονσ βετωεεν γρουνδωατερ ανδ τηε γεολογιχαλ mατεριαλσ τηρουγη ωηιχη ιτ φλοωσ, ανδ το α λεσσερ εξτεντ βεχαυσε οφ χοντριβυτιονσ φροm τηε ατmοσπηερε ανδ συρφαχε ωατερ βοδιεσ. Τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ ϖαριουσ ινοργανιχ χονστιτυεντσ ιν γρουνδωατερ ισ χοντρολλεδ βψ τηε ρεαχτιον mεχηανισm συχη ασ δισσολυτιον πρεχιπιτατιον ρεαχτιονσ ανδ αδσορπτιον ιν αδδιτιον το τηε ρατεσ (κινετιχσ) οφ τηε γεοχηεmιχαλ προχεσσ. Αναλψτιχαλ τεχηνιθυεσ συχη ασ σπεχτροmετρψ ανδ χηροmατογραπηψ προϖιδε ιmπορταντ ινφορmατιον αβουτ τηε τοταλ mεταλσ χονχεντρατιον αϖαιλαβλε ιν ωατερ, βυτ ιονσ ιν γρουνδωατερ χαν φορm υνλιmιτεδ νυmβερ οφ σπεχιεσ δυε το τηε ηψδρολψσισ, χοmπλεξατιον, ανδ ρεδοξ ρεαχτιονσ. Τηε πυρποσε οφ τηισ στυδψ ισ το εστιmατε τηε αχτιϖιτιεσ οφ ϖαριουσ ιονιχ σπεχιεσ οφ mανγανεσε, χοππερ, λεαδ ανδ Ζινχ ιν γρουνδωατερ υσινγ γεοχηεmιχαλ mοδελσ φροm τηε mεασυρεδ τοταλ mεταλσ χονχεντρατιονσ. Τηε σελεχτεδ φουρ mεταλσ αρε οφ γρεατ ιmπορτανχε το ωατερ χηεmιστρψ. Μανγανεσε ισ αν εσσεντιαλ ελεmεντ ιν πλαντ mεταβολισm, ανδ ιτσ οργανιχ χοmπουνδσ mαψ ινφλυενχε ιτσ οχχυρρενχε ιν νατυραλ ωατερσ. Χοππερ ισ υσεδ εξτενσιϖελψ ιν Μοδερν ινδυστρψ, ανδ χονσεθυεντλψ δισποσεδ ιν τηε ενϖιρονmεντ. Ζινχ ισ ωιδελψ υσεδ ιν mεταλλυργψ, πρινχιπαλλψ ασ α χονστιτυεντ οφ βρασσ ανδ βρονζε ορ φορ γαλϖανιζινγ. Συχη αππλιχατιονσ τενδ το ινχρεασε ιτσ λεϖελ ιν τηε ενϖιρονmεντ. Λεαδ ισ αλσο προδυχεδ φροm ϖαριουσ αχτιϖιτιεσ σπεχιαλλψ χαρ εmισσιονσ ανδ ισ εξτενσιϖελψ δεποσιτεδ ιν τηε ενϖιρονmεντ. Τηε ςισυαλ ΜΙΝΤΕΘ σπεχιατιον mοδελ ωασ υσεδ το χαλχυλατε ιον αχτιϖιτιεσ. Τηε mοδελ ισ α γεοχηεmιχαλ σπεχιατιον mοδελ τηατ ισ χαπαβλε οφ χοmπυτινγ σπεχιφιχ εθυιλιβριυm ιον αχτιϖιτιεσ αmονγ τηε δισσολϖεδ ανδ αδσορβεδ σπεχιεσ ανδ τηειρ εθυιλιβριυm σολιδ πηασε. Τηε mοδελ ισ αβλε το χονσιδερ τηε ιντεραχτιον οφ mεταλσ ωιτη mαϕορ ανιονσ (Χλ, ΣΟ 4 2, ΗΧΟ 3 ανδ ΧΟ 3 2 ) ασ α φυνχτιον οφ τεmπερατυρε ανδ ιονιχ στρενγτη ανδ πη. ΜΑΤΕΡΙΑΛΣ ΑΝD ΜΕΤΗΟDΣ Wατερ Θυαλιτψ Dατα Τηε ινϖεστιγατιον οφ γρουνδωατερ χηεmιστρψ ιν τηε στυδψ αρεα σταρτεδ ωιτη τηε χηεmιχαλ αναλψσισ οφ σαmπλεσ χολλεχτεδ φροm 30 δεεπ γρουνδωατερ ωελλσ (mορε τηαν 100 m δεπτη) ιν Ελ Σαδατ Χιτψ; Φιγ (1). Χολλεχτεδ σαmπλεσ ωερε αναλψζεδ φορ mαϕορ χατιονσ; Να +, Κ +, Χα 2+ ανδ Μγ 2+ ανδ φουρ τραχε mεταλσ; Πβ, Χυ, Μν ανδ Ζν αχχορδινγ το στανδαρδ προχεδυρεσ φορ τηε Ινδυχτιϖελψ Χουπλεδ Πλασmα Οπτιχαλ Εmισσιον Σπεχτροmετριχ (ΙΧΠ ΟΕΣ). Μαϕορ ανιονσ (Χλ, ΣΟ 4 2, ανδ ΝΟ 3 ) ωερε αλσο αναλψζεδ αχχορδινγ το στανδαρδ προχεδυρεσ φορ ιον χηροmατογραπηψ, τηε ΧΟ 3 2 ανδ ΗΧΟ 3 ωερε δετερmινεδ βψ τιτρατιον ανδ σολυτιον πη ϖαλυεσ ωερε mεασυρεδ υσινγ α mιχροπροχεσσορ πη mετερ. Γεοχηεmιχαλ mοδελινγ Γεοχηεmιχαλ mοδελινγ οφ τηε ωατερ χοmποσιτιον ωασ χονδυχτεδ ωιτη τηε ςισυαλ ΜΙΝΤΕΘ Μοδελ δεϖελοπεδ φορ τηε ΥΣΕΠΑ. Τηε mοδελ ισ υσεδ το περφορm τηε χαλχυλατιονσ νεχεσσαρψ το σιmυλατε τηε χονταχτ οφ ωαστε σολυτιονσ ωιτη ηετερογενεουσ σεδιmεντσ ορ τηε ιντεραχτιον οφ γρουνδωατερ ωιτη σολιδιφιεδ ωαστεσ. Τηε χοmπυτερ εθυιλιβριυm mοδελ χονταινσ τηερmοδψναmιχ δαταβασε ωηιχη χονταινσ 185

3 εθυιλιβριυm χονσταντσ φορ αθυεουσ σιmπλε ανδ χοmπλεξ σπεχιεσ ασ ωελλ ασ σολυβιλιτψ προδυχτ ανδ ρεδοξ ποτεντιαλ, ιν αδδιτιον το οτηερ εθυιλιβριυm παραmετερσ. ςισυαλ ΜΙΝΤΕΘ χαν χαλχυλατε ιον σπεχιεσ/σολυβιλιτψ, αδσορπτιον, οξιδατιον ρεδυχτιον, γασ πηασε εθυιλιβριυm, ανδ πρεχιπιτατιον/δισσολυτιον οφ σολιδ πηασεσ. Τηε φολλοωινγ παραmετερσ ωερε υσεδ το φορmυλατε τηε ινπυτ φιλεσ φορ ςισυαλ ΜΙΝΤΕΘ 1. Εθυιλιβριυm σολυτιον πη ϖαλυεσ. 2. Τοταλ χονχεντρατιον οφ χατιονσ ανδ ανιονσ 3. Ροοm τεmπερατυρε 6 5 Γρεεν Ση λτ Οξιδατιον πονδσ Σεωαγε 7 8 Ηουσινγ Ζονε 3 Μαιν Ροαδ Ηεαϖψ mεταλ Ζονε 1 9 Γρεεν Σηελτερ Εξτενσιον οφ Ηουσινγ Ζονε Ινδυστριαλ Ζονε Dισποσαλ Ζονε Ηουσινγ 16 Χεmετ Ηουσινγ Μαιν Προδυχτιον Wελλ Φιγ. 1. Τηε διστριβυτιον οφ τηε τεστεδ ωελλσ ιν Ελ Σαδατ Χιτψ ΡΕΣΥΛΤΣ ΑΝD DΙΣΧΥΣΣΙΟΝ Αναλψτιχαλ δατα αρε προϖιδεδ ιν Ταβλε (Ι). Τηε πη ϖαλυεσ φορ τεστεδ σαmπλεσ ϖαριεδ βετωεεν 7.26 ανδ Μανγανεσε χονχεντρατιονσ ρανγε ωασ βετωεεν mγ/λ ανδ 2 mγ/λ ωιτη αν οϖεραλλ αϖεραγε οφ mγ/λ. Χοππερ ωασ δετεχτεδ ιν ονλψ 13 σαmπλεσ ωιτη ϖαλυεσ λεσσ τηαν 0.2 mγ/λ, ανδ Ζινχ ωασ δετεχτεδ ιν 22 σαmπλεσ ωιτη ϖαλυεσ λεσσ τηαν 0.5 mγ/λ ωηιλε λεαδ ωασ δετεχτεδ ιν 6 σαmπλεσ ονλψ ουτ οφ τηε τεστεδ 30 ωελλ. Ταβυλατεδ αναλψτιχαλ ϖαλυεσ οφ mαϕορ χατιονσ, ανιονσ, τραχε mεταλσ ανδ πη ωερε υσεδ το χρεατε τηε ινπυτ δατα φιλε. Γενερατεδ ουτπυτ βψ τηε mοδελ ινχλυδεδ τηε χαλχυλατεδ ιονιχ στρενγτη ιν αναλψζεδ σαmπλεσ ανδ Αχτιϖιτιεσ οφ ϖαριουσ mεταλ ιονιχ σπεχιεσ ωηετηερ φρεε ορ χοmπλεξεδ ιονσ (Ταβλε 2). Ταβλε 1. Ρεσυλτσ οφ χηεmιχαλ αναλψσεσ φορ τηε γρουνδωατερ ωελλσ ιν τηε στυδψ αρεα 186

4 Σεριαλ πη Μαϕορ Χατιονσ Χαλχιυm mγ/λ Ποτασσιυm mγ/λ Μαγνεσιυm mγ/λ Σοδιυm mγ/λ Μαϕορ Ανιονσ Χηλοριδε mγ/λ Συλφατε mγ/λ Βιχαρβονατε mγ/λ Χαρβονατε mγ/λ Νιτρατε mγ/λ Τραχε mεταλσ Χοππερ mγ/λ ν.δ ν.δ ν.δ 0.19 ν.δ 0.12 ν.δ ν.δ Μανγανεσε mγ/λ ν.δ Λεαδ mγ/λ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ 0.01 ν.δ Ζινχ mγ/λ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ Σεριαλ πη Μαϕορ Χατιονσ Χαλχιυm mγ/λ Ποτασσιυm mγ/λ Μαγνεσιυm mγ/λ Σοδιυm mγ/λ Μαϕορ Ανιονσ Χηλοριδε mγ/λ Συλφατε mγ/λ Βιχαρβονατε mγ/λ Χαρβονατε mγ/λ Νιτρατε mγ/λ Τραχε mεταλσ Χοππερ mγ/λ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ 0.15 ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ Μανγανεσε mγ/λ Λεαδ mγ/λ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ Ζινχ mγ/λ ν.δ ν.δ ν.δ 0.31 ν.δ ν.δ= νοτ δετεχτεδ 187

5 Ταβλε 2. Συmmαρψ οφ ςισυαλ ΜΙΝΤΕΘ ουτπυτ φιλε χονταινινγ αχτιϖιτιεσ ανδ χονχεντρατιονσ οφ mεταλσ ιονιχ σπεχιεσ Αχτιϖιτψ Χονχ. Αχτιϖιτψ σπεχιεσ Χονχ. mολ/λ σπεχιεσ σπεχιεσ mολ/λ mολ/λ mολ/λ Χυ(ΧΟ3) Ε 08 Ζν Ε 05 Χονχ. mολ/λ Αχτιϖιτψ mολ/λ ΜνΟΗ Ε Ε 09 Χυ(ΝΟ3)2 3.23Ε Ε 16 ΖνΧλ Ε Ε 07 ΜνΣΟ Ε Ε 07 Χυ(ΟΗ)2 7.74Ε Ε 09 ΖνΧλ Ε Ε 09 Πβ(ΧΟ3) Ε Ε 08 Χυ(ΟΗ) Ε Ε 11 ΖνΧλ Ε Ε 12 Πβ(ΝΟ3) Ε Ε 14 Χυ(ΟΗ) Ε Ε 17 ΖνΧΟ Ε Πβ(ΟΗ) Ε Ε 10 Χυ Ε Ε 08 ΖνΗΧΟ Ε Πβ(ΟΗ) Ε Ε 13 Χυ2(ΟΗ) Ε Ε 11 ΖνΝΟ3+ 4.3Ε Ε 09 Πβ(ΟΗ) Ε Ε 17 ΧυΧλ Ε Ε 10 ΖνΟΗ Ε Ε 07 Πβ(ΣΟ4) Ε Ε 11 ΧυΧλ Ε Ε 13 ΖνΟΗΧλ 1.364Ε Ε 07 Πβ Ε Ε ΧυΧλ Ε Ε 17 ΖνΣΟ Ε Πβ2ΟΗ Ε Ε 15 ΧυΧλ Ε Ε 21 Μν(ΝΟ3) Ε Ε 13 Πβ3(ΟΗ) Ε Ε 16 ΧυΧΟ Ε Ε 06 Μν(ΟΗ) Ε Ε 18 Πβ4(ΟΗ) Ε Ε ΧυΗΧΟ Ε Ε 09 Μν(ΟΗ) Ε Ε 23 ΠβΧλ Ε Ε ΧυΝΟ Ε Ε 11 Μν Ε ΠβΧλ Ε Ε 10 ΧυΟΗ Ε Ε 08 ΜνΧλ Ε Ε 09 ΠβΧλ Ε Ε 13 ΧυΣΟ Ε Ε 09 ΜνΧλ Ε Ε 11 ΠβΧλ Ε Ε 15 Ζν(ΝΟ3) Ε Ε 13 ΜνΧλ Ε Ε 13 ΠβΧΟ Ε Ε 07 Ζν(ΟΗ) Ε Ε 08 ΜνΗΧΟ Ε Ε 08 ΠβΗΧΟ Ε Ε 08 Ζν(ΟΗ)3 Ζν(ΟΗ) Ε Ε Ε 10 ΜνΝΟ Ε Ε 10 ΠβΝΟ3+ 5.4Ε Ε Ε Ε 15 ΜνΟ Ε Ε 16 ΠβΟΗ Ε Ε 08 Ζν(ΣΟ4) Ε Ε 08 ΜνΟ Ε Ε 18 ΠβΣΟ Ε Ε

6 Χηεmιχαλ σπεχιατιον οφ Μανγανεσε Ιν νατυραλ ωατερ σψστεm δισσολϖεδ mανγανεσε ωιλλ βε οφτεν ιν +2 οξιδατιον στατε. Τηε ρεσυλτσ ινδιχατε τηατ Μν +2 ισ πρεδοmινατε ιν mοστ σιτυατιονσ ανδ ιτ ισ οφτεν τηε mοστ σολυβλε Χηεmιχαλ σπεχιεσ οφ mανγανεσε ανδ ρεπρεσεντεδ αβουτ 91.3 % οφ τηε mανγανεσε. Χοmπλεξεδ σπεχιεσ ωερε 4.46 % ασ χαρβονατεσ, 3.96 % ασ συλφατεσ, ανδ λεσσ τηαν 0.3 % ωιτη οτηερ ανιονσ Φιγ % Μν+2 ΜνΗΧΟ 3+ ΜνΣΟ 4 ΜνΟΗ + ΜνΧλ + Μν Σπεχιεσ Φιγ. 2. Περχεντ διστριβυτιον οφ mανγανεσε ιονιχ σπεχιεσ Χηεmιχαλ σπεχιατιον οφ Χοππερ Χοππερ mαψ οχχυρ ιν σολυτιον ειτηερ ασ Χυ +2 ορ Χυ + βασεδ ον τηε οξιδατιον στατε. Τηε ρεδοξ χονδιτιονσ ιν οξψγενατεδ ωατερ φαϖορσ τηε mορε οξιδιζεδ φορm (Χυ +2 ). Χυπριχ ιονσ (Χυ +2 ) φορm χοmπλεξεσ ωιτη α νυmβερ οφ λιγανδσ, α στρονγ ΧυΧΟ3 αππεαρσ λικελψ το βε τηε mαϕορ φορm ιν νατυραλ ωατερ χονταινινγ δισσολϖεδ ΧΟ 2. Χηεmιχαλ σπεχιατιον οφ χοππερ ιν γρουνδωατερ σαmπλεσ εστιmατεδ τηατ 4.8 % οφ χοππερ ισ ιν τηε φρεε ιονιχ φορm (Χυ +2 ) ανδ τηε πρεδοmινατεδ χοππερ φορm ιν γρουνδωατερ ισ χαρβονατε (87.9 %), Φιγ (3). 100 % ΧυΧΟ3 Χυ+2 ΧυΟΗ+ Χυ(ΧΟ3)2 Χυ Σπεχιεσ ΧυΗΧΟ3+ Φιγ. 3. Περχεντ διστριβυτιον οφ χοππερ ιονιχ σπεχιεσ Χυ(ΟΗ)2 ΧυΣΟ4 Χηεmιχαλ σπεχιατιον οφ Ζινχ Ζινχ ηασ ονλψ ονε σιγνιφιχαντ οξιδατιον στατε Ζν +2 ανδ ιτ τενδσ το βε σολυβλε ιν mοστ τψπεσ οφ νατυραλ ωατερσ τηαν χοππερ. Χηεmιχαλ σπεχιατιον οφ ζινχ ωιτη διφφερεντ ανιονσ ισ σηοων ιν Φιγ. (4), αβουτ 60 % 189

7 οφ ζινχ εξιστσ ασ φρεε ιον (Ζν +2 ), αβουτ 31 % ασ χαρβονατεσ ανδ βιχαρβονατε, 4.9 % ασ ηψδροξιδεσ 3.4 % ασ συλφατεσ, ανδ λεσσ τηαν 0.5 % ωιτη οτηερ ανιονσ % Ζν Σπεχιεσ Ζν+2 ΖνΧΟ3 ΖνΗΧΟ3+ ΖνΟΗ+ ΖνΣΟ4 Ζν(ΟΗ)2 ΖνΧλ+ ΖνΟΗΧλ Φιγ. 4. Περχεντ διστριβυτιον οφ ζινχ ιονιχ σπεχιεσ. Χηεmιχαλ σπεχιατιον οφ λεαδ Χηεmιχαλ σπεχιατιον οφ λεαδ ωιτη ϖαριουσ ανιονσ ισ σηοων ιν Φιγ. 5. Αβουτ 6.7 % οφ λεαδ εξιστ ιν τηε φρεε ιονιχ φορm (Πβ +2 ) ανδ τηε πρεδοmινατε φορm οφ λεαδ ιν γρουνδωατερ ισ τηε χαρβονατε φορm (73%) % ΠβΧΟ 3 ΠβΗΧΟ 3+ Πβ +2 ΠβΟΗ + Πβ (ΧΟ 3)2 2 ΠβΣΟ 4 ΠβΧλ + Πβ Σπεχιεσ Φιγ. 5. Περχεντ διστριβυτιον οφ λεαδ ιονιχ σπεχιεσ ΧΟΝΧΛΥΣΙΟΝ Τηε στυδψ φινδινγσ βασεδ ον mοδελ χαλχυλατιονσ ινδιχατεδ τηατ Μν +2 ισ ηιγηλψ σολυβλε ανδ χονσεθυεντλψ ωιλλ βε βιοαϖαιλαβλε ατ τηε πη ρανγε οφ τεστεδ ωελλσ. Ζινχ ισ αλσο εξπεχτεδ τπ βε βιοαϖαιλαβλε ασ 60% οφ τηε τοταλ ζινχ ισ πρεσεντεδ ασ Ζν +2. Τηε λαω ϖαλυεσ οφ Χυ +2 ανδ Πβ +2 αρε ηιγηλψ ρελατεδ το τηε αλκαλινε πη ϖαλυεσ ανδ οργανιχ χοmπλεξατιον οφ τηε τωο ιονσ. Ιδεντιφψινγ ιονιχ διστριβυτιονσ ισ οφ παρτιχυλαρ ιmπορτανχε ασ πολλυταντσ αφφεχτ τηε γρουνδωατερ ενϖιρονmεντ βψ τηε χηεmιχαλ βεηαϖιορ οφ τηε ιονιχ σπεχιεσ ανδ τρανσφορmατιον οφ σπεχιεσ τηαν βψ τοταλ +2 χονχεντρατιονσ. Τηε αδϖερσε εφφεχτσ οφ ηιγηλψ σολυβλε φρεε Μν +2 ανδ Ζν αρε ιmπορταντ ιν γρουνδωατερ χηεmιστρψ βεχαυσε τηειρ ινηερεντ τοξιχιτιεσ αρε ρελατεδ το τηε βιοαϖαιλαβιλιτψ. 190

8 Τηε ρεσυλτσ συγγεστ τηατ Μν +2 ανδ Ζν +2 ατ συχη λεϖελ ωουλδ βε αϖαιλαβλε φορ υπτακε βψ πλαντσ, ανιmαλσ ανδ ηυmανσ. Ιτ ισ ηιγηλψ ποσσιβλε τηατ συχη χονδιτιονσ mαψ χονστιτυτε α νεγατιϖε ηεαλτη ιmπαχτ. Τηε mοδελ φινδινγσ αλσο συγγεστ τηατ Χυ 2+ ανδ Πβ 2+ λεϖελσ δο νοτ ρεπρεσεντ α ηεαλτη ρισκ. ΡΕΦΕΡΕΝΧΕΣ Αππελο, Χ. Α. ανδ Ποστmσα D. (1993). Geochemistry, Groundwater and pollution. Α. Α. Βαλκιmα. Βαεσ, Χ.Φ. ανδ Μεσmερ, Ρ. Ε. (1979). The hydrolysis of cations. Wιλεψ, Νεω Ψορκ. Βαλλ, ϑ. W., Νορδστροm, D. Κ. ανδ ϑεννε, Ε.Α. (1980). Additional and Revised Thermochemical Data and Computer Code for WATEQ2-A Computerized Chemical Model for Trace and Major Element Speciation and Mineral Equilibria of Natural Waters. Υ.Σ. Γεολογιχαλ Συρϖεψ, Wατερ Ρεσουρχεσ Ινϖεστιγατιονσ WΡΙ Dοναλδ, Λ. Σ.. (1995). Environmental Soil Chemistry. Αχαδεmιχ Πρεσσ, Σαν Dιεγο, Χαλιφορνια. Φελmψ, Α. Ρ., Γιρϖιν D.Χ. ανδ ϑεννε, Ε. Α. (1984). MINTEQ. A compuer Program for Calculating Aqueous Geochemical equilibrium. ΝΤΙΣ ΠΒ (ΕΠΑ 600/ ) Νατ. Τεχη. Ινφ. Σερ. Σπρινγφιελδ. Φρεεζε, Ρ. Α. ανδ Χηερρψ, ϑ. Α.. (979). GroundWater. Πριντιχε Ηαλλ, Ενγλεωοοδ Χλιφφσ, Ν.ϑ. Γαβερ, Σ. Ε. (02). Contamination of groundwater with organic and inorganic pollutants in El-Sadat City, a new settlement in Egypt. Μ.Σχ. φαχυλτψ οφ σχιενχε Μενουφια υνιϖερσιτψ. ϑεννε, Ε. Α. (1979). Χηεmιχαλ mοδελινγ γοαλσ, προβλεmσ, αππροαχηεσ, ανδ πριοριτιεσ. Am. Chem. Soc.: Λινδσαψ, W.Λ. (1979). Chemical equilibria in soils. Wιλεψ ιντερσχιενχε, Νεω Ψορκ. Μαρτελλ, Α. Ε., ανδ Σmιτη, Ρ. Ν. (1976). Critical Stability Constants. Πλενυm, Νεω Ψορκ. Μελχηιορ, D. Χ., ανδ Βασσεττ, Ρ. Λ. (εδσ) (1990). Chemical Modeling of Aqueous system II. ΑΧΣ Σψmπ. Σερ. Νο Αm. Χηεm. Σοχ., Wασηινγτον, DΧ. Μιλλερο, ϑ. (01). Σπεχιατιον οφ mεταλσ ιν νατυραλ ωατερσ. Geochemical transaction, 8. Πετερσον, Σ. Ρ., Οπιτζ, Β.Ε., Γραηαm, Μ.ϑ. ανδ Εαρψ, Λ.Ε. (1987). An Overview of the Geochemical Code MINTEQ: Applications to Performance Assessment for Low-Level Wastes. ΠΝΛ 6112, Μαρχη Ταωφιχ, Τ. Α., Βλαψλοχκ, Μ. ϑ. ανδ ςανχε, Γ.Φ. (1997). Σελενιτε αδσορπτιον ανδ σολυτιον χοmπλεξεσ ιν ρεχλαιmεδ mινε σοιλσ: Α χοmπαρατιϖε στυδψ υσινγ γεοχηεmιχαλ mοδελσ. International Conference on : water management, salinity and pollution control towards sustainable irrigation in the Mediterranean region, Βαρι, Ιταλψ 191

Previously Published Works UCLA

Previously Published Works UCLA Previously Published Works UCLA A University of California author or department has made this article openly available. Thanks to the Academic Senate s Open Access Policy, a great many UC-authored scholarly

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9383

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ

Πλαντ µορπηολογιεσ/µαχρο πηψτεσ: o Αδϖεντιτιουσ ροοτσ, πνευµατοπηορεσ Ωατερ µαρκσ/σταινινγ ον συρφαχε, τρυνκσ Λεχτυρε 6: ελινεατιον ωορδ πιχτυρε Προπερτιεσ οφ Ωετλανδ (Ηψδριχ) Σοιλσ) Αρεασ/ζονεσ οφ βιογεοχηεµιχαλ αχτιϖιτψ ωηερε πλαντσ, ανιµαλ ανδ µιχρο οργανισµσ ιντεραχτ ωιτη τηε ωατερ χψχλε Χονταιν βοτη µινεραλ

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Firefly Synchronization of adhoc networks Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Synchronizing using pulse-coupled oscillators: Fireflies, Heart, and Wireless Networks FIREFLIES SYNCHRONIZATION Simple

Διαβάστε περισσότερα

Monday, November 28, 11

Monday, November 28, 11 Forests in watersheds Threats Why should we care Watershed Partnerships You can help A critical component of a watershed s ability to collect rainwater is the existence of forests. Fog condensing on trees

Διαβάστε περισσότερα

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third.

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. FISH Group The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. Project One: Fish Health The Fish Health project was set up in the very onset of RIVER. The primary objective

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

!,!! :( ) ; / 0 ;( ), 3.1,, 0, (Πβ) Βρουγ ητον Πεδερσον :,, / (Μολεχυλαρστραωσ) 0, , Πβ ΜΩΝΤ,Αϕαψαν [ ] :,!!, !!,! : ; ;

!,!! :( ) ; / 0 ;( ), 3.1,, 0, (Πβ) Βρουγ ητον Πεδερσον :,, / (Μολεχυλαρστραωσ) 0, , Πβ ΜΩΝΤ,Αϕαψαν [ ] :,!!, !!,! : ; ; : 2 ( ) 2 2,,,, (. ( ), ;., ;., ) :!!,!!,! : ; ; : ΤΒ Τ Θ : Α [ ] [ ] :( ) ; ( ), / 0 ;( ),,,, Ηεατη [ ],, Βρουγ ητον Πεδερσον [ ] : / (Μολεχυλαρστραωσ) 0, Αϕαψαν Ιιϕιµα [ ],,!,!! 3.1,,.. Αϕαψαν Ιιϕιµα

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

A neurobiological theory of meaning in perception.

A neurobiological theory of meaning in perception. Global episodic beta/gamma synchrony 1 Freeman & Rogers A neurobiological theory of meaning in perception. Part 5. Multicortical patterns of phase modulation in gamma EEG International Journal of Bifurcation

Διαβάστε περισσότερα

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED

WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) A DISSERTATION SUBMITTED WATER ALLOCATION STUDY OF UPPER AWASH VALLEY FOR EXISTING AND FUTURE DEMANDS (From Koka Reservoir to Metehara Area) BY BERHANU AZAZH TUMEBO A DISSERTATION SUBMITTED TO ADDIS ABABA UNIVERSITY IN PARTIAL

Διαβάστε περισσότερα

Immunocytochemistry. Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images. Run 96. Assessment Dates: 5-20th January 2012

Immunocytochemistry. Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images. Run 96. Assessment Dates: 5-20th January 2012 Run 96 Module Modules In This Issue New Pilot Modules 8 Gastric HER2 IHC Breast HER2 ISH Technical Immunocytochemistry Results - Summary Graphs - Pass Rates Best Methods - Selected Images Assessment Dates:

Διαβάστε περισσότερα

Notice Inviting Applications for Pre-qualification

Notice Inviting Applications for Pre-qualification Name of the work RAJIV GANDHI CENTRE FOR AQUACULTURE (MPEDA, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY, GOVT. OF INDIA) TECHNOLOGY TRANSFER TRAINING & ADMINISTRATIVE COMPLEX 3/197, POOMPUHAR ROAD, KARAIMEDU, SATTANATHAPURAM

Διαβάστε περισσότερα

Paper No. 33 Determinants of Regional Entry and Exit in Industrial Sectors Kristina Nyström

Paper No. 33 Determinants of Regional Entry and Exit in Industrial Sectors Kristina Nyström CESIS Electronic Working Paper Series Paper No. 33 Determinants of Regional Entry and Exit in Industrial Sectors Kristina Nyström (JIBS, CESIS) May 2005 The Royal Institute of technology Centre of Excellence

Διαβάστε περισσότερα

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1!

! # % % &!! ( ) +,.. / / / 0 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! ! # % % &!! ( ) +,.. / / / 1! 2 1)3+4 + 5 6 1. 1.! / 1! + 3 7 128 394 3 :+3 1! ) ; +3 +37499 < SAE TECHNICAL PAPER SERIES 1-1-3677 Effects of an on Line Bypass Oil Recycler on Emissions with Oil Age for

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Κοζάνη 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Entanglement of embedded graphs. Toen Castle with Myf Evans, Vanessa Robins AND Stephen Hyde

Entanglement of embedded graphs. Toen Castle with Myf Evans, Vanessa Robins AND Stephen Hyde Entanglement of embedded graphs Toen Castle with Myf Evans, Vanessa Robins AND Stephen Hyde Workshop on Topology: Identifying Order in Complex Systems Saturday, 18 April 2015 The Institute for Advanced

Διαβάστε περισσότερα

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game: Education Makes a Difference Preparation Photocopy the Identification

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα