Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model"

Transcript

1 Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n pages Article available on line / Article disponible en ligne à l adresse : To cite this article / Pour citer cet article Tawfik T. Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model. In : Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources. Bari : CIHEAM / EU DG Research, 05. p (Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 66)

2 ΧΗΕΜΙΧΑΛ ΣΠΕΧΙΑΤΙΟΝ ΟΦ ΣΕΛΕΧΤΕD ΜΕΤΑΛΣ ΙΝ ΓΡΟΥΝDWΑΤΕΡ ΥΣΙΝΓ ΓΕΟΧΗΕΜΙΧΑΛ ΜΟDΕΛ Τ. Ταωφικ Dιρεχτορ ΧΛΕΘΜ ΝWΡΧ, Χαιρο (Εγψπτ) Ε mαιλ: ταωφιχ06 ψαηοο.χοm ΙΝΤΡΟDΥΧΤΙΟΝ Γρουνδωατερ χονταινσ α ωιδε ϖαριετψ οφ δισσολϖεδ ινοργανιχ σπεχιεσ ιν ϖαριουσ χονχεντρατιονσ, ασ α ρεσυλτ οφ χηεmιχαλ ανδ βιοχηεmιχαλ ιντεραχτιονσ βετωεεν γρουνδωατερ ανδ τηε γεολογιχαλ mατεριαλσ τηρουγη ωηιχη ιτ φλοωσ, ανδ το α λεσσερ εξτεντ βεχαυσε οφ χοντριβυτιονσ φροm τηε ατmοσπηερε ανδ συρφαχε ωατερ βοδιεσ. Τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ ϖαριουσ ινοργανιχ χονστιτυεντσ ιν γρουνδωατερ ισ χοντρολλεδ βψ τηε ρεαχτιον mεχηανισm συχη ασ δισσολυτιον πρεχιπιτατιον ρεαχτιονσ ανδ αδσορπτιον ιν αδδιτιον το τηε ρατεσ (κινετιχσ) οφ τηε γεοχηεmιχαλ προχεσσ. Αναλψτιχαλ τεχηνιθυεσ συχη ασ σπεχτροmετρψ ανδ χηροmατογραπηψ προϖιδε ιmπορταντ ινφορmατιον αβουτ τηε τοταλ mεταλσ χονχεντρατιον αϖαιλαβλε ιν ωατερ, βυτ ιονσ ιν γρουνδωατερ χαν φορm υνλιmιτεδ νυmβερ οφ σπεχιεσ δυε το τηε ηψδρολψσισ, χοmπλεξατιον, ανδ ρεδοξ ρεαχτιονσ. Τηε πυρποσε οφ τηισ στυδψ ισ το εστιmατε τηε αχτιϖιτιεσ οφ ϖαριουσ ιονιχ σπεχιεσ οφ mανγανεσε, χοππερ, λεαδ ανδ Ζινχ ιν γρουνδωατερ υσινγ γεοχηεmιχαλ mοδελσ φροm τηε mεασυρεδ τοταλ mεταλσ χονχεντρατιονσ. Τηε σελεχτεδ φουρ mεταλσ αρε οφ γρεατ ιmπορτανχε το ωατερ χηεmιστρψ. Μανγανεσε ισ αν εσσεντιαλ ελεmεντ ιν πλαντ mεταβολισm, ανδ ιτσ οργανιχ χοmπουνδσ mαψ ινφλυενχε ιτσ οχχυρρενχε ιν νατυραλ ωατερσ. Χοππερ ισ υσεδ εξτενσιϖελψ ιν Μοδερν ινδυστρψ, ανδ χονσεθυεντλψ δισποσεδ ιν τηε ενϖιρονmεντ. Ζινχ ισ ωιδελψ υσεδ ιν mεταλλυργψ, πρινχιπαλλψ ασ α χονστιτυεντ οφ βρασσ ανδ βρονζε ορ φορ γαλϖανιζινγ. Συχη αππλιχατιονσ τενδ το ινχρεασε ιτσ λεϖελ ιν τηε ενϖιρονmεντ. Λεαδ ισ αλσο προδυχεδ φροm ϖαριουσ αχτιϖιτιεσ σπεχιαλλψ χαρ εmισσιονσ ανδ ισ εξτενσιϖελψ δεποσιτεδ ιν τηε ενϖιρονmεντ. Τηε ςισυαλ ΜΙΝΤΕΘ σπεχιατιον mοδελ ωασ υσεδ το χαλχυλατε ιον αχτιϖιτιεσ. Τηε mοδελ ισ α γεοχηεmιχαλ σπεχιατιον mοδελ τηατ ισ χαπαβλε οφ χοmπυτινγ σπεχιφιχ εθυιλιβριυm ιον αχτιϖιτιεσ αmονγ τηε δισσολϖεδ ανδ αδσορβεδ σπεχιεσ ανδ τηειρ εθυιλιβριυm σολιδ πηασε. Τηε mοδελ ισ αβλε το χονσιδερ τηε ιντεραχτιον οφ mεταλσ ωιτη mαϕορ ανιονσ (Χλ, ΣΟ 4 2, ΗΧΟ 3 ανδ ΧΟ 3 2 ) ασ α φυνχτιον οφ τεmπερατυρε ανδ ιονιχ στρενγτη ανδ πη. ΜΑΤΕΡΙΑΛΣ ΑΝD ΜΕΤΗΟDΣ Wατερ Θυαλιτψ Dατα Τηε ινϖεστιγατιον οφ γρουνδωατερ χηεmιστρψ ιν τηε στυδψ αρεα σταρτεδ ωιτη τηε χηεmιχαλ αναλψσισ οφ σαmπλεσ χολλεχτεδ φροm 30 δεεπ γρουνδωατερ ωελλσ (mορε τηαν 100 m δεπτη) ιν Ελ Σαδατ Χιτψ; Φιγ (1). Χολλεχτεδ σαmπλεσ ωερε αναλψζεδ φορ mαϕορ χατιονσ; Να +, Κ +, Χα 2+ ανδ Μγ 2+ ανδ φουρ τραχε mεταλσ; Πβ, Χυ, Μν ανδ Ζν αχχορδινγ το στανδαρδ προχεδυρεσ φορ τηε Ινδυχτιϖελψ Χουπλεδ Πλασmα Οπτιχαλ Εmισσιον Σπεχτροmετριχ (ΙΧΠ ΟΕΣ). Μαϕορ ανιονσ (Χλ, ΣΟ 4 2, ανδ ΝΟ 3 ) ωερε αλσο αναλψζεδ αχχορδινγ το στανδαρδ προχεδυρεσ φορ ιον χηροmατογραπηψ, τηε ΧΟ 3 2 ανδ ΗΧΟ 3 ωερε δετερmινεδ βψ τιτρατιον ανδ σολυτιον πη ϖαλυεσ ωερε mεασυρεδ υσινγ α mιχροπροχεσσορ πη mετερ. Γεοχηεmιχαλ mοδελινγ Γεοχηεmιχαλ mοδελινγ οφ τηε ωατερ χοmποσιτιον ωασ χονδυχτεδ ωιτη τηε ςισυαλ ΜΙΝΤΕΘ Μοδελ δεϖελοπεδ φορ τηε ΥΣΕΠΑ. Τηε mοδελ ισ υσεδ το περφορm τηε χαλχυλατιονσ νεχεσσαρψ το σιmυλατε τηε χονταχτ οφ ωαστε σολυτιονσ ωιτη ηετερογενεουσ σεδιmεντσ ορ τηε ιντεραχτιον οφ γρουνδωατερ ωιτη σολιδιφιεδ ωαστεσ. Τηε χοmπυτερ εθυιλιβριυm mοδελ χονταινσ τηερmοδψναmιχ δαταβασε ωηιχη χονταινσ 185

3 εθυιλιβριυm χονσταντσ φορ αθυεουσ σιmπλε ανδ χοmπλεξ σπεχιεσ ασ ωελλ ασ σολυβιλιτψ προδυχτ ανδ ρεδοξ ποτεντιαλ, ιν αδδιτιον το οτηερ εθυιλιβριυm παραmετερσ. ςισυαλ ΜΙΝΤΕΘ χαν χαλχυλατε ιον σπεχιεσ/σολυβιλιτψ, αδσορπτιον, οξιδατιον ρεδυχτιον, γασ πηασε εθυιλιβριυm, ανδ πρεχιπιτατιον/δισσολυτιον οφ σολιδ πηασεσ. Τηε φολλοωινγ παραmετερσ ωερε υσεδ το φορmυλατε τηε ινπυτ φιλεσ φορ ςισυαλ ΜΙΝΤΕΘ 1. Εθυιλιβριυm σολυτιον πη ϖαλυεσ. 2. Τοταλ χονχεντρατιον οφ χατιονσ ανδ ανιονσ 3. Ροοm τεmπερατυρε 6 5 Γρεεν Ση λτ Οξιδατιον πονδσ Σεωαγε 7 8 Ηουσινγ Ζονε 3 Μαιν Ροαδ Ηεαϖψ mεταλ Ζονε 1 9 Γρεεν Σηελτερ Εξτενσιον οφ Ηουσινγ Ζονε Ινδυστριαλ Ζονε Dισποσαλ Ζονε Ηουσινγ 16 Χεmετ Ηουσινγ Μαιν Προδυχτιον Wελλ Φιγ. 1. Τηε διστριβυτιον οφ τηε τεστεδ ωελλσ ιν Ελ Σαδατ Χιτψ ΡΕΣΥΛΤΣ ΑΝD DΙΣΧΥΣΣΙΟΝ Αναλψτιχαλ δατα αρε προϖιδεδ ιν Ταβλε (Ι). Τηε πη ϖαλυεσ φορ τεστεδ σαmπλεσ ϖαριεδ βετωεεν 7.26 ανδ Μανγανεσε χονχεντρατιονσ ρανγε ωασ βετωεεν mγ/λ ανδ 2 mγ/λ ωιτη αν οϖεραλλ αϖεραγε οφ mγ/λ. Χοππερ ωασ δετεχτεδ ιν ονλψ 13 σαmπλεσ ωιτη ϖαλυεσ λεσσ τηαν 0.2 mγ/λ, ανδ Ζινχ ωασ δετεχτεδ ιν 22 σαmπλεσ ωιτη ϖαλυεσ λεσσ τηαν 0.5 mγ/λ ωηιλε λεαδ ωασ δετεχτεδ ιν 6 σαmπλεσ ονλψ ουτ οφ τηε τεστεδ 30 ωελλ. Ταβυλατεδ αναλψτιχαλ ϖαλυεσ οφ mαϕορ χατιονσ, ανιονσ, τραχε mεταλσ ανδ πη ωερε υσεδ το χρεατε τηε ινπυτ δατα φιλε. Γενερατεδ ουτπυτ βψ τηε mοδελ ινχλυδεδ τηε χαλχυλατεδ ιονιχ στρενγτη ιν αναλψζεδ σαmπλεσ ανδ Αχτιϖιτιεσ οφ ϖαριουσ mεταλ ιονιχ σπεχιεσ ωηετηερ φρεε ορ χοmπλεξεδ ιονσ (Ταβλε 2). Ταβλε 1. Ρεσυλτσ οφ χηεmιχαλ αναλψσεσ φορ τηε γρουνδωατερ ωελλσ ιν τηε στυδψ αρεα 186

4 Σεριαλ πη Μαϕορ Χατιονσ Χαλχιυm mγ/λ Ποτασσιυm mγ/λ Μαγνεσιυm mγ/λ Σοδιυm mγ/λ Μαϕορ Ανιονσ Χηλοριδε mγ/λ Συλφατε mγ/λ Βιχαρβονατε mγ/λ Χαρβονατε mγ/λ Νιτρατε mγ/λ Τραχε mεταλσ Χοππερ mγ/λ ν.δ ν.δ ν.δ 0.19 ν.δ 0.12 ν.δ ν.δ Μανγανεσε mγ/λ ν.δ Λεαδ mγ/λ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ 0.01 ν.δ Ζινχ mγ/λ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ Σεριαλ πη Μαϕορ Χατιονσ Χαλχιυm mγ/λ Ποτασσιυm mγ/λ Μαγνεσιυm mγ/λ Σοδιυm mγ/λ Μαϕορ Ανιονσ Χηλοριδε mγ/λ Συλφατε mγ/λ Βιχαρβονατε mγ/λ Χαρβονατε mγ/λ Νιτρατε mγ/λ Τραχε mεταλσ Χοππερ mγ/λ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ 0.15 ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ Μανγανεσε mγ/λ Λεαδ mγ/λ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ ν.δ Ζινχ mγ/λ ν.δ ν.δ ν.δ 0.31 ν.δ ν.δ= νοτ δετεχτεδ 187

5 Ταβλε 2. Συmmαρψ οφ ςισυαλ ΜΙΝΤΕΘ ουτπυτ φιλε χονταινινγ αχτιϖιτιεσ ανδ χονχεντρατιονσ οφ mεταλσ ιονιχ σπεχιεσ Αχτιϖιτψ Χονχ. Αχτιϖιτψ σπεχιεσ Χονχ. mολ/λ σπεχιεσ σπεχιεσ mολ/λ mολ/λ mολ/λ Χυ(ΧΟ3) Ε 08 Ζν Ε 05 Χονχ. mολ/λ Αχτιϖιτψ mολ/λ ΜνΟΗ Ε Ε 09 Χυ(ΝΟ3)2 3.23Ε Ε 16 ΖνΧλ Ε Ε 07 ΜνΣΟ Ε Ε 07 Χυ(ΟΗ)2 7.74Ε Ε 09 ΖνΧλ Ε Ε 09 Πβ(ΧΟ3) Ε Ε 08 Χυ(ΟΗ) Ε Ε 11 ΖνΧλ Ε Ε 12 Πβ(ΝΟ3) Ε Ε 14 Χυ(ΟΗ) Ε Ε 17 ΖνΧΟ Ε Πβ(ΟΗ) Ε Ε 10 Χυ Ε Ε 08 ΖνΗΧΟ Ε Πβ(ΟΗ) Ε Ε 13 Χυ2(ΟΗ) Ε Ε 11 ΖνΝΟ3+ 4.3Ε Ε 09 Πβ(ΟΗ) Ε Ε 17 ΧυΧλ Ε Ε 10 ΖνΟΗ Ε Ε 07 Πβ(ΣΟ4) Ε Ε 11 ΧυΧλ Ε Ε 13 ΖνΟΗΧλ 1.364Ε Ε 07 Πβ Ε Ε ΧυΧλ Ε Ε 17 ΖνΣΟ Ε Πβ2ΟΗ Ε Ε 15 ΧυΧλ Ε Ε 21 Μν(ΝΟ3) Ε Ε 13 Πβ3(ΟΗ) Ε Ε 16 ΧυΧΟ Ε Ε 06 Μν(ΟΗ) Ε Ε 18 Πβ4(ΟΗ) Ε Ε ΧυΗΧΟ Ε Ε 09 Μν(ΟΗ) Ε Ε 23 ΠβΧλ Ε Ε ΧυΝΟ Ε Ε 11 Μν Ε ΠβΧλ Ε Ε 10 ΧυΟΗ Ε Ε 08 ΜνΧλ Ε Ε 09 ΠβΧλ Ε Ε 13 ΧυΣΟ Ε Ε 09 ΜνΧλ Ε Ε 11 ΠβΧλ Ε Ε 15 Ζν(ΝΟ3) Ε Ε 13 ΜνΧλ Ε Ε 13 ΠβΧΟ Ε Ε 07 Ζν(ΟΗ) Ε Ε 08 ΜνΗΧΟ Ε Ε 08 ΠβΗΧΟ Ε Ε 08 Ζν(ΟΗ)3 Ζν(ΟΗ) Ε Ε Ε 10 ΜνΝΟ Ε Ε 10 ΠβΝΟ3+ 5.4Ε Ε Ε Ε 15 ΜνΟ Ε Ε 16 ΠβΟΗ Ε Ε 08 Ζν(ΣΟ4) Ε Ε 08 ΜνΟ Ε Ε 18 ΠβΣΟ Ε Ε

6 Χηεmιχαλ σπεχιατιον οφ Μανγανεσε Ιν νατυραλ ωατερ σψστεm δισσολϖεδ mανγανεσε ωιλλ βε οφτεν ιν +2 οξιδατιον στατε. Τηε ρεσυλτσ ινδιχατε τηατ Μν +2 ισ πρεδοmινατε ιν mοστ σιτυατιονσ ανδ ιτ ισ οφτεν τηε mοστ σολυβλε Χηεmιχαλ σπεχιεσ οφ mανγανεσε ανδ ρεπρεσεντεδ αβουτ 91.3 % οφ τηε mανγανεσε. Χοmπλεξεδ σπεχιεσ ωερε 4.46 % ασ χαρβονατεσ, 3.96 % ασ συλφατεσ, ανδ λεσσ τηαν 0.3 % ωιτη οτηερ ανιονσ Φιγ % Μν+2 ΜνΗΧΟ 3+ ΜνΣΟ 4 ΜνΟΗ + ΜνΧλ + Μν Σπεχιεσ Φιγ. 2. Περχεντ διστριβυτιον οφ mανγανεσε ιονιχ σπεχιεσ Χηεmιχαλ σπεχιατιον οφ Χοππερ Χοππερ mαψ οχχυρ ιν σολυτιον ειτηερ ασ Χυ +2 ορ Χυ + βασεδ ον τηε οξιδατιον στατε. Τηε ρεδοξ χονδιτιονσ ιν οξψγενατεδ ωατερ φαϖορσ τηε mορε οξιδιζεδ φορm (Χυ +2 ). Χυπριχ ιονσ (Χυ +2 ) φορm χοmπλεξεσ ωιτη α νυmβερ οφ λιγανδσ, α στρονγ ΧυΧΟ3 αππεαρσ λικελψ το βε τηε mαϕορ φορm ιν νατυραλ ωατερ χονταινινγ δισσολϖεδ ΧΟ 2. Χηεmιχαλ σπεχιατιον οφ χοππερ ιν γρουνδωατερ σαmπλεσ εστιmατεδ τηατ 4.8 % οφ χοππερ ισ ιν τηε φρεε ιονιχ φορm (Χυ +2 ) ανδ τηε πρεδοmινατεδ χοππερ φορm ιν γρουνδωατερ ισ χαρβονατε (87.9 %), Φιγ (3). 100 % ΧυΧΟ3 Χυ+2 ΧυΟΗ+ Χυ(ΧΟ3)2 Χυ Σπεχιεσ ΧυΗΧΟ3+ Φιγ. 3. Περχεντ διστριβυτιον οφ χοππερ ιονιχ σπεχιεσ Χυ(ΟΗ)2 ΧυΣΟ4 Χηεmιχαλ σπεχιατιον οφ Ζινχ Ζινχ ηασ ονλψ ονε σιγνιφιχαντ οξιδατιον στατε Ζν +2 ανδ ιτ τενδσ το βε σολυβλε ιν mοστ τψπεσ οφ νατυραλ ωατερσ τηαν χοππερ. Χηεmιχαλ σπεχιατιον οφ ζινχ ωιτη διφφερεντ ανιονσ ισ σηοων ιν Φιγ. (4), αβουτ 60 % 189

7 οφ ζινχ εξιστσ ασ φρεε ιον (Ζν +2 ), αβουτ 31 % ασ χαρβονατεσ ανδ βιχαρβονατε, 4.9 % ασ ηψδροξιδεσ 3.4 % ασ συλφατεσ, ανδ λεσσ τηαν 0.5 % ωιτη οτηερ ανιονσ % Ζν Σπεχιεσ Ζν+2 ΖνΧΟ3 ΖνΗΧΟ3+ ΖνΟΗ+ ΖνΣΟ4 Ζν(ΟΗ)2 ΖνΧλ+ ΖνΟΗΧλ Φιγ. 4. Περχεντ διστριβυτιον οφ ζινχ ιονιχ σπεχιεσ. Χηεmιχαλ σπεχιατιον οφ λεαδ Χηεmιχαλ σπεχιατιον οφ λεαδ ωιτη ϖαριουσ ανιονσ ισ σηοων ιν Φιγ. 5. Αβουτ 6.7 % οφ λεαδ εξιστ ιν τηε φρεε ιονιχ φορm (Πβ +2 ) ανδ τηε πρεδοmινατε φορm οφ λεαδ ιν γρουνδωατερ ισ τηε χαρβονατε φορm (73%) % ΠβΧΟ 3 ΠβΗΧΟ 3+ Πβ +2 ΠβΟΗ + Πβ (ΧΟ 3)2 2 ΠβΣΟ 4 ΠβΧλ + Πβ Σπεχιεσ Φιγ. 5. Περχεντ διστριβυτιον οφ λεαδ ιονιχ σπεχιεσ ΧΟΝΧΛΥΣΙΟΝ Τηε στυδψ φινδινγσ βασεδ ον mοδελ χαλχυλατιονσ ινδιχατεδ τηατ Μν +2 ισ ηιγηλψ σολυβλε ανδ χονσεθυεντλψ ωιλλ βε βιοαϖαιλαβλε ατ τηε πη ρανγε οφ τεστεδ ωελλσ. Ζινχ ισ αλσο εξπεχτεδ τπ βε βιοαϖαιλαβλε ασ 60% οφ τηε τοταλ ζινχ ισ πρεσεντεδ ασ Ζν +2. Τηε λαω ϖαλυεσ οφ Χυ +2 ανδ Πβ +2 αρε ηιγηλψ ρελατεδ το τηε αλκαλινε πη ϖαλυεσ ανδ οργανιχ χοmπλεξατιον οφ τηε τωο ιονσ. Ιδεντιφψινγ ιονιχ διστριβυτιονσ ισ οφ παρτιχυλαρ ιmπορτανχε ασ πολλυταντσ αφφεχτ τηε γρουνδωατερ ενϖιρονmεντ βψ τηε χηεmιχαλ βεηαϖιορ οφ τηε ιονιχ σπεχιεσ ανδ τρανσφορmατιον οφ σπεχιεσ τηαν βψ τοταλ +2 χονχεντρατιονσ. Τηε αδϖερσε εφφεχτσ οφ ηιγηλψ σολυβλε φρεε Μν +2 ανδ Ζν αρε ιmπορταντ ιν γρουνδωατερ χηεmιστρψ βεχαυσε τηειρ ινηερεντ τοξιχιτιεσ αρε ρελατεδ το τηε βιοαϖαιλαβιλιτψ. 190

8 Τηε ρεσυλτσ συγγεστ τηατ Μν +2 ανδ Ζν +2 ατ συχη λεϖελ ωουλδ βε αϖαιλαβλε φορ υπτακε βψ πλαντσ, ανιmαλσ ανδ ηυmανσ. Ιτ ισ ηιγηλψ ποσσιβλε τηατ συχη χονδιτιονσ mαψ χονστιτυτε α νεγατιϖε ηεαλτη ιmπαχτ. Τηε mοδελ φινδινγσ αλσο συγγεστ τηατ Χυ 2+ ανδ Πβ 2+ λεϖελσ δο νοτ ρεπρεσεντ α ηεαλτη ρισκ. ΡΕΦΕΡΕΝΧΕΣ Αππελο, Χ. Α. ανδ Ποστmσα D. (1993). Geochemistry, Groundwater and pollution. Α. Α. Βαλκιmα. Βαεσ, Χ.Φ. ανδ Μεσmερ, Ρ. Ε. (1979). The hydrolysis of cations. Wιλεψ, Νεω Ψορκ. Βαλλ, ϑ. W., Νορδστροm, D. Κ. ανδ ϑεννε, Ε.Α. (1980). Additional and Revised Thermochemical Data and Computer Code for WATEQ2-A Computerized Chemical Model for Trace and Major Element Speciation and Mineral Equilibria of Natural Waters. Υ.Σ. Γεολογιχαλ Συρϖεψ, Wατερ Ρεσουρχεσ Ινϖεστιγατιονσ WΡΙ Dοναλδ, Λ. Σ.. (1995). Environmental Soil Chemistry. Αχαδεmιχ Πρεσσ, Σαν Dιεγο, Χαλιφορνια. Φελmψ, Α. Ρ., Γιρϖιν D.Χ. ανδ ϑεννε, Ε. Α. (1984). MINTEQ. A compuer Program for Calculating Aqueous Geochemical equilibrium. ΝΤΙΣ ΠΒ (ΕΠΑ 600/ ) Νατ. Τεχη. Ινφ. Σερ. Σπρινγφιελδ. Φρεεζε, Ρ. Α. ανδ Χηερρψ, ϑ. Α.. (979). GroundWater. Πριντιχε Ηαλλ, Ενγλεωοοδ Χλιφφσ, Ν.ϑ. Γαβερ, Σ. Ε. (02). Contamination of groundwater with organic and inorganic pollutants in El-Sadat City, a new settlement in Egypt. Μ.Σχ. φαχυλτψ οφ σχιενχε Μενουφια υνιϖερσιτψ. ϑεννε, Ε. Α. (1979). Χηεmιχαλ mοδελινγ γοαλσ, προβλεmσ, αππροαχηεσ, ανδ πριοριτιεσ. Am. Chem. Soc.: Λινδσαψ, W.Λ. (1979). Chemical equilibria in soils. Wιλεψ ιντερσχιενχε, Νεω Ψορκ. Μαρτελλ, Α. Ε., ανδ Σmιτη, Ρ. Ν. (1976). Critical Stability Constants. Πλενυm, Νεω Ψορκ. Μελχηιορ, D. Χ., ανδ Βασσεττ, Ρ. Λ. (εδσ) (1990). Chemical Modeling of Aqueous system II. ΑΧΣ Σψmπ. Σερ. Νο Αm. Χηεm. Σοχ., Wασηινγτον, DΧ. Μιλλερο, ϑ. (01). Σπεχιατιον οφ mεταλσ ιν νατυραλ ωατερσ. Geochemical transaction, 8. Πετερσον, Σ. Ρ., Οπιτζ, Β.Ε., Γραηαm, Μ.ϑ. ανδ Εαρψ, Λ.Ε. (1987). An Overview of the Geochemical Code MINTEQ: Applications to Performance Assessment for Low-Level Wastes. ΠΝΛ 6112, Μαρχη Ταωφιχ, Τ. Α., Βλαψλοχκ, Μ. ϑ. ανδ ςανχε, Γ.Φ. (1997). Σελενιτε αδσορπτιον ανδ σολυτιον χοmπλεξεσ ιν ρεχλαιmεδ mινε σοιλσ: Α χοmπαρατιϖε στυδψ υσινγ γεοχηεmιχαλ mοδελσ. International Conference on : water management, salinity and pollution control towards sustainable irrigation in the Mediterranean region, Βαρι, Ιταλψ 191

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421 Citation: Ladyshewsky, Richard Kaban. 2000. A Quasi-Experimental Study of the Effects of a Reciprocal Peer Coaching Strategy on Physiotherapy Students' Clinical Problem Solving Skills. PhD. Curtin University

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ.

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. 韓 國 敎 育 ABSTRACT Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. Προβλεµ φινδινγ ισ δεφινιτελψ ονε οφ

Διαβάστε περισσότερα

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ 1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ Σ νδορ Μολν ρ δρ., αυτηορ Λ σζλ ϑερεβ δρ., ρεϖιεωερ 1.7.1. Ιντροδυχτιον Τελετραφφιχ τηεορψ [1.7.1], [1.7.7] ισ τηε βασισ φορ περφορµανχε εϖολυτιον ανδ διµενσιονινγ οφ τελεχοµµυνιχατιον

Διαβάστε περισσότερα

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistics on Science and Technology in Europe 2003 EDITION Part2 Data 1991-2002 EUROPEAN COMMISSION Community Research 9THEME 9 Science and technology Europe Direct is a

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΨ1Α ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt

Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt Effective natural wastewater treatment systems in rural areas of Egypt Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes :

Διαβάστε περισσότερα

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data * Johannes Berger ** Petra Nieken * University of Cologne

Διαβάστε περισσότερα

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 3 ρδ ϑανυαρψ 2011, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1469 (δατεδ 24 τη εχεµβερ 2010)

Διαβάστε περισσότερα

# # % &# ( ) & # +,!./ & & & # 5 (, 6! (, 7 &!!! 8 &,!.!,!

# # % &# ( ) & # +,!./ & & & # 5 (, 6! (, 7 &!!! 8 &,!.!,! ! # # % &# ( ) & # +,!./ 0 1 2 & 3 2 2 4 & & # 5 (, 6! (, 7 &!!! 8 &,!.!,! 9 Γραπηιχαλ Αβστραχτ (φορ ρεϖιεω) Ηιγηλιγητσ (φορ ρεϖιεω) Χλιχκ ηερε το δοωνλοαδ Ηιγηλιγητσ (φορ ρεϖιεω): Ηιγηλιγητσ.δοχξ Τηεορετιχαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν 韓 國 敎 育 ABSTRACT Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν τηε ενγινε οφ Κορεα Χο. Λτδ. φορ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN By Aladdin Habib Abd Alla Ali B. Sc. Faculty of science University of Khartoum 2001 Supervisor: Dr. Suliman Mohammed Elhassan Department of Microbiology

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1441 Week ending 11th June 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&,

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&, ! # % & (()% +& (( #,,,(.)&, Εϖαλυατινγ τηε Υσε οφ Ωεβ Χονφερενχινγ Σοφτωαρε το Ενηανχε Φλεξιβλε Χυρριχυλυµ ελιϖερψ Τιµοσ Αλµπανισ, Εριχ Μιλλερ, Μαργαρετ Ροσσ, αραν Πριχε ανδ Ριχηαρδ ϑαµεσ Σουτηαµπτον

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1437 Week ending 14th May 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον ενφορχεµεντ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1410 Week ending 30th October 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Garcia-Alonso, Maria D C and Levine, Paul (2008) Strategic procurement, openness and market structure. International Journal

Διαβάστε περισσότερα

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε.

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε. ΠΑΡΤΙΤΥΡ Χηορ 1 q = 100 Ραινβοωδαση Ωιντερ Ωραπ Υπ Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ Χηορ 2 Τηρεε µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε ωε ϖε Κλαϖιερ 3 Αππλεϕαχκ Βυτ τηε κεπτ ουρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ, ΧΟΛΟΜΒΙΑ

ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ, ΧΟΛΟΜΒΙΑ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ, ΧΟΛΟΜΒΙΑ Α. ςαρελα, Ν. ΣΑΑςΕ ΡΑ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 31 στ Μαψ 2010, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1438 (δατεδ 21 στ Απριλ 2010) ωιλλ

Διαβάστε περισσότερα

Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ

Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ ƒ 2003 21 ) Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ Ξ ΓΕΝΓ, Ξιν2 υ Ξ α 耿信笃 ΡΕΓΝΙΕΡ, Φρεδ Ε. β 弗莱德依瑞格涅尔 α Ινστιτυτε οφ ΜοδερνΣεπαρατιονΣχιενχε,

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Blower, Philip J. and Jeffery, John C. and MacLean, Elizabeth J. and Pinkrah, Victoria T. and owrey, Frank E. and Teat,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ. ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ Γ. ΛΑΤΟΡΡΕ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α. 4185 Βυχαραµανγα, Σαντανδερ, Χολοµβια Ε µαιλ:

Διαβάστε περισσότερα

Υ62256Α. Στανδαρδ 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ. εσχριπτιον. Φεατυρεσ

Υ62256Α. Στανδαρδ 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ. εσχριπτιον. Φεατυρεσ Στανδαρδ 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ Φεατυρεσ! 32768ξ8 βιτ στατιχ ΧΜΟΣ ΡΑΜ! Αχχεσσ τιµεσ 70 νσ, 100 νσ! Χοµµον δατα ινπυτσ ανδ δατα ουτπυτσ! Τηρεε στατε ουτπυτσ! Τψπ. οπερατινγ συππλψ χυρρεντ 70 νσ: 50 µα 100 νσ: 40

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Original Article. This PDF is available for free download from a site hosted by Medknow Publications. (www.medknow.com).

Original Article. This PDF is available for free download from a site hosted by Medknow Publications. (www.medknow.com). ! Original Article www.jpgmonline.com Anti- Saccharomyces cerevisiae antibody is not useful to differentiate between Crohn s disease and intestinal tuberculosis in India U Departments of Gastroenterology

Διαβάστε περισσότερα

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1)

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) Specification USB Controller : GDS30C6001 (HYUNDAI) File Downloading Speed : 130Kbytes/sec Dimension : 68.9mm(W) X 37.1mm(H) X 15.3mm(D) Unit Contents Designations INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( ) ++,. #. / 0 1 # 2.(!3# 4. ( 0! 3 3 #

! # % &! ( ) ++,. #. / 0 1 # 2.(!3# 4. ( 0! 3 3 # ! # % &! ( ) ++,. #. / 0 1 # 2.(!3# 4. ( 0! 3 3 # 2 4 5 6. 7 + + 65 5 8 Τηε ΙΣΛΕ Χορπυσ: Ιταλιαν ανδ Γερµαν Σποκεν Λεαρνερσ Ενγλιση Εριχ Ατωελλ, Πετερ Ηοωαρτη ανδ Χλιϖε Σουτερ Υνιϖερσιτψ οφ Λεεδσ Βαχκγρουνδ:

Διαβάστε περισσότερα

Strathprints Institutional Repository

Strathprints Institutional Repository Strathprints Institutional Repository Ruthven, I. and Lalmas, M. and van Rijsbergen, C.J. (2003) Incorporating user search behaviour into relevance feedback. Journal of the American Society for Information

Διαβάστε περισσότερα

AS62V256A-70SIN. Λοω ςολταγε 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ

AS62V256A-70SIN. Λοω ςολταγε 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ Λοω ςολταγε 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ Φεατυρεσ! 32768 ξ 8 βιτ στατιχ ΧΜΟΣ ΡΑΜ! 70 νσ Αχχεσσ Τιµε! Χοµµον δατα ινπυτσ ανδ δατα ουτπυτσ! Τηρεε στατε ουτπυτσ! Τψπ. οπερατινγ συππλψ χυρρεντ 70νσ: 30 µα! Στανδβψ χυρρεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ.

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ. Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨ1Β

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

BIOMECHANICAL ASSESSMENT OF SOFT TISSUE NECK INJURIES IN CASES WITH LONG SICK LEAVE TIMES. Ζυριχη, Σωιτζερλανδ. (ΕΤΗ), Ζυριχη, Σωιτζερλανδ

BIOMECHANICAL ASSESSMENT OF SOFT TISSUE NECK INJURIES IN CASES WITH LONG SICK LEAVE TIMES. Ζυριχη, Σωιτζερλανδ. (ΕΤΗ), Ζυριχη, Σωιτζερλανδ BIOMECHANICAL ASSESSMENT OF SOFT TISSUE NECK INJURIES IN CASES WITH LONG SICK LEAVE TIMES K.-U. SCHMITT 1,2, M. MUSER 2, D. VETTER 2, F. WALZ 2 1 Ινστιτυτε οφ Βιοµεδιχαλ Ενγινεερινγ, Υνιϖερσιτψ ανδ Σωισσ

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε.3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ.4

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

ιν σατισφαχτιον µεασυρεµεντ

ιν σατισφαχτιον µεασυρεµεντ Θυαδερνι δι Στατιστιχα ςολ. 11, 2009 Μισσινγ ϖαλυεσ τρεατµεντ ωιτητι Ιντερϖαλτι Ιµπυτατιον ιν σατισφαχτιον µεασυρεµεντ Παολα Ζυχχολοττο ιπαρτιµεντο Μετοδι Θυαντιτατιϖι, Υνιϖερσιτ α δεγλι Στυδι δι Βρεσχια

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΕDΥΧΑΤΙΟΝ, ΣΟΧΙΑΛΙΖΑΤΙΟΝ ΑΝD ΤΗΕ ΕΤΗΙΧΣ ΟΦ ΒΥΣΙΝΕΣΣ

ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΕDΥΧΑΤΙΟΝ, ΣΟΧΙΑΛΙΖΑΤΙΟΝ ΑΝD ΤΗΕ ΕΤΗΙΧΣ ΟΦ ΒΥΣΙΝΕΣΣ Ferguson, John and Collison, David and Power, David and Stevenson, Lorna (2011) Accounting education, socialisation and the ethics of business. Business Ethics: A European Review, 20 (1). pp. 12-29., http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8608.2010.01607.x

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy.

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. T.L. Arsuffi, Llano River Field Station, TTU@Junction, Jenny Strovas, Department of Biological Sciences, TTU,, Christine

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 7/2005 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε 3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ

Διαβάστε περισσότερα

Dεmογραπηιχ Χηανγεσ ανδ τηε Λαβουρ Μαρκετ ιν τηε Ιντερνατιοναλ Τουρισm Ινδυστρψ

Dεmογραπηιχ Χηανγεσ ανδ τηε Λαβουρ Μαρκετ ιν τηε Ιντερνατιοναλ Τουρισm Ινδυστρψ Baum, Tom (2010) Demographic changes and the labour market in the international tourism industry. In: Tourism and Demography. Goodfellow, Oxford, pp. 1-19. ISBN 9781906884154, This version is available

Διαβάστε περισσότερα

Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region

Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region Wastewater recycling and reuse as a potential resource for water saving in the Mediterranean region Choukr-Allah R. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG

Διαβάστε περισσότερα

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ ? 4 4 Σωινγ 200 n δµ βα δ δν δ δ Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γρϖε Φορ Τηουγητ. n n δτ βα δ δν Ωριττεν βψ Σαρα Αλλεν, αρψλ Ηαλλ, ανδ ϑν Οατεσ Αρρανγεδ βψ Κελλψ Κυνζ δµ δµ δ βα δ δν. n δτ δ. n δτ δ

Διαβάστε περισσότερα

Strathprints Institutional Repository

Strathprints Institutional Repository Strathprints Institutional Repository Cooper, Mick (2009) Interpersonal perceptions and metaperceptions : psychotherapeutic practice in the inter-experiential realm. Journal of Humanistic Psychology, 49

Διαβάστε περισσότερα

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9383

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATIONS... 22

COMMUNICATIONS... 22 ΠΟΛΙΧΨ ΜΑΝΥΑΛ ΤΑ ΒΛΕ ΟΦ ΧΟΝΤΕΝΤΣ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.1 ιστριβυτιον οφ Ιν Χοµινγ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.2 Χουρτεσψ Χοπιεσ... 3 Α1.3 Φιρστ Νατιονσ Χορρεσπονδενχε... 3 Α1.4 Νεωλψ Ελεχτεδ Φιρστ Νατιονσ

Διαβάστε περισσότερα

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution The Basics of Water Pollution Cooperative Extension Bringing the University to You Audiovisual 05-11 S. Donaldson The Basics of Water Pollution Susan Donaldson Melody Hefner University of Nevada Cooperative

Διαβάστε περισσότερα

Previously Published Works UCLA

Previously Published Works UCLA Previously Published Works UCLA A University of California author or department has made this article openly available. Thanks to the Academic Senate s Open Access Policy, a great many UC-authored scholarly

Διαβάστε περισσότερα

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR Objectives See the relationship between NSTA 2003 Standards and the NCATE Assessment

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS home information pack contents Index Property Information Questionnaire Energy Performance Certificate/ Predicted Energy Assessment/ Sustainability

Διαβάστε περισσότερα

GHGES PROJET DE REDUCTION DE GES

GHGES PROJET DE REDUCTION DE GES CATHÉGORIE OPERATION GHGES PROJET DE REDUCTION DE GES 15/06/04 G.S. A.D. Chef Méc. Edition Formaté EM REV DATE AUTO. PAR REV.PAR APP.PAR : DESCRIPTION MAIN AND AUXILIARY. PUMPS OPERATION, MV EXPLORER PROCÉDURES

Διαβάστε περισσότερα

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support This resource provides an overview of equality legislation and how

Διαβάστε περισσότερα

This is an Open Access document downloaded from ORCA, Cardiff University's institutional repository:

This is an Open Access document downloaded from ORCA, Cardiff University's institutional repository: This is an Open Access document downloaded from ORCA, Cardiff University's institutional repository: http://orca.cf.ac.uk/66630/ This is the author s version of a work that was submitted to / accepted

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change in the Mediterranean

Climate Change in the Mediterranean Climate Change in the Mediterranean INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Global Challenge, Local Solutions Antonio Navarra INGV CMCC - Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti

Διαβάστε περισσότερα

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Σψφο Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Ωιχη γε αναρχηο σψνδικαλισ σχηε Ματε ριαλιεν ιν δερ Βιβλιοτηεκ δερ Φρειεν Ειν Ιντερϖιεω (Σ. 6) Ιµπορταντ αναρχηο σψνδιχαλιστ µατεριαλσ ιν τηε Λιβραρψ οφ τηε

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 1995 Scientific American, Inc.

Copyright 1995 Scientific American, Inc. Σεπτεµβερ 1995 ςολυµε 273 Νυµβερ 3 56 Τηε Υνχερταιντιεσ οφ Τεχηνολογιχαλ Ιννοϖατιον ϑοην Ρεννιε, Εδιτορ ιν Χηιεφ Ινσπιρατιον αλονε χαν τ βρινγ αν ινϖεντιον συχχεσσ: φορ εϖερψ τρανσχενδεντ τρανσιστορ τηερε

Διαβάστε περισσότερα

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third.

The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. FISH Group The Fish Group has completed two projects and is currently starting with its third. Project One: Fish Health The Fish Health project was set up in the very onset of RIVER. The primary objective

Διαβάστε περισσότερα

ςοχατιοναλ εδυχατιον ανδ τραινινγ ιν Γρεεχε

ςοχατιοναλ εδυχατιον ανδ τραινινγ ιν Γρεεχε ςοχατιοναλ εδυχατιον ανδ τραινινγ ιν Γρεεχε Σηορτ δεσχριπτιον ςασσιλεια ςρετακου Παναγιοτισ Ρουσσεασ Χεδεφοπ Πανοραµα σεριεσ; 59 Λυξεµβουργ: Οφφιχε φορ Οφφιχιαλ Πυβλιχατιονσ οφ τηε Ευροπεαν Χοµµυνιτιεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ?

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? ϑυλψ 1994 3.95 Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? Τηε µοον ωασ βορν ωηεν α Μαρσ σιζε πλανετοιδ χολλιδεδ ωιτη τηε ψουνγ εαρτη. ϑυλψ 1994 ςολυµε

Διαβάστε περισσότερα

UNDER SUPERVISION OF

UNDER SUPERVISION OF Baluja Labs Synopsis ON UNDER SUPERVISION OF Submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 1 Baluja Labs Baluja Labs TABLE OF CONTENTS S.No. Content Page No. 1. Introduction 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΒΑΧΒ 196 & ΒΑΧΒ 196ΛΠ Μανυαλ Νο.ΠΟΑ011 (Ρεϖ 5 ϑυλψ 2006) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε,

Διαβάστε περισσότερα

(2009) 1 (2) ISSN

(2009) 1 (2) ISSN Slater, Stephanie and Paliwoda, Stanley and Slater, Jim (2009) The global implementation of the 'winner's competitive cycle'. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 1 (2). pp. 144-154. ISSN 1757-4323,

Διαβάστε περισσότερα

Τιτλε. Υσερ Μανυαλ. Fiber-optic Vibrometer Sensor Head OFV-511/512

Τιτλε. Υσερ Μανυαλ. Fiber-optic Vibrometer Sensor Head OFV-511/512 Τιτλε Υσερ Μανυαλ Fiber-optic Vibrometer Sensor Head OFV-511/512 Ωαρραντψ ανδ Σερϖιχε Τηε ωαρραντψ φορ τηισ εθυιπµεντ χοµπλιεσ ωιτη τηε ρεγυλατιονσ ιν ουρ γενεραλ τερµσ ανδ χονδιτιονσ ιν τηειρ ρεσπεχτιϖε

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

Access from the University of Nottingham repository:

Access from the University of Nottingham repository: Morrison, Andrew (2006) Thy Children Own Their Birth: Diasporic genealogies and the descendants of Canada's Home Children. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Panopoulou, Ekaterini and Pantelidis, Theologos (2013) Speculative behaviour and oil price predictability. Working paper.

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΤΑ 3 & ΤΑ 3ΕΑ ΦΟΡ ΧΟΜΠ 3 & ΧΟΜΠ 3ΕΑ ΣΨΣΤΕΜΣ Μανυαλ Νο. ΤΑ3001 (Ρεϖ 2 ϑανυαρψ 2001) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL ATTACHMENT F

USER S MANUAL ATTACHMENT F USER S MANUAL ATTACHMENT F WEIGHING INDICATOR ---------------------- Model TW-200 ---------------------- USER'S MANUAL CI- 2400BS CAPACITY : Federal Commission Requirements Communication Warning : Changes

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Panopoulou, Ekaterini and Plastira, Sotiria (2014) Combination Forecasts of Bond and Stock Returns: An Asset Allocation

Διαβάστε περισσότερα

Monday, November 28, 11

Monday, November 28, 11 Forests in watersheds Threats Why should we care Watershed Partnerships You can help A critical component of a watershed s ability to collect rainwater is the existence of forests. Fog condensing on trees

Διαβάστε περισσότερα

! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2

! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2 ! # %& () +,,. / & 0 /, / 1 2 3 Το Βλοχκ ορ νοτ το Βλοχκ? Νετωορκ Χοµπετιτιον ωηεν ΣκψπεεντερστηεΜοβιλεΜαρκετ ψ Βιπασα αττα ζ ανδψυ ΣηανΛο ξ Οχτοβερ 14, 2013 Αβστραχτ ςοιχε οϖερ Ιντερνετ Προτοχολ (ςοιπ)

Διαβάστε περισσότερα

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor Ενσυρε Καρµαν τηε προχεσσ ισ ριγητ ιν αχτιον Λετ Πηαλαµ τηε προδυχτ εϖολϖε βψ ιτσελφ CONTENT Ωηο ωε αρε Πηιλοσοπηψ Ηαβιτατ Φαχυλτψ Ινφραστρυχτυρε Ραϕβαυγ Ηοω το γετ τηερε Αδµισσιονσ εσιγν ασ α χαρεερ 01

Διαβάστε περισσότερα

Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009

Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009 Use of the Medicare Audit Tool for Emergency Medicine Evaluation and Management Coding September 2009 Overview There are a variety of different publications related to emergency medical coding, the use

Διαβάστε περισσότερα

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group

Firefly Synchronization of adhoc. Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Firefly Synchronization of adhoc networks Dr. Michael Emmerich Natural Computing Group Synchronizing using pulse-coupled oscillators: Fireflies, Heart, and Wireless Networks FIREFLIES SYNCHRONIZATION Simple

Διαβάστε περισσότερα

La sfida della scienza del clima. Antonio Navarra Centro euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV

La sfida della scienza del clima. Antonio Navarra Centro euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV La sfida della scienza del clima Antonio Navarra Centro eurometerraneo per i Cambiamenti Climatici INGV Aristotele Raffello, la Scuola Atene De De ε ε Meteorologica Μετεορολογιχα Ηοωεϖερ, However, Ηοωεϖερ,

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελο/Μοδ λε ΧΟ91 14ΛΑΧ Μανυαλ Νο. ΜΟΝ006 (Ρεϖ 4 ϑυλψ 2008) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε, ςα.,

Διαβάστε περισσότερα

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD Property: 8 Priory Park Road LAUNCESTON PL15 8JD Tel 01566 777777 Fax 01566 775116 home information pack contents Index Property Information Questionnaire

Διαβάστε περισσότερα

SEB Commodity Research

SEB Commodity Research SEB Commodity Research Bergforsk, 2011-05-04 05-0404 Bjarne Schieldrop Chief Analyst Commodities SEB Bjarne.schieldrop@seb.no +47 9248 9230 1 SEB and Commodities Commodities an asset class Hedging of risk,

Διαβάστε περισσότερα

Moderate severity case; *Moderate Risk on the CMS Table of Risk.

Moderate severity case; *Moderate Risk on the CMS Table of Risk. Parameters and Disclaimer Statement Choice of any emergency medicine E/M code level is dependent upon proper documentation of the History, Exam, and MDM Provider documentation must include the correct

Διαβάστε περισσότερα

The Challenge of Climate Science

The Challenge of Climate Science The Challenge of Climate Science Antonio Navarra Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti Climatici INGV INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Aristotele Raffello, la Scuola di

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο 33 ΡΙΣΧΗΙΟ Τραιεττοριε σιµυλατε βονδ 34 Ι φαττορι δι ρισχηιο θυαλιφιχανο ι ποσσιβιλι ϖαλορι δελ προδοττο νελ τεµπο ε α σχαδενζα (ε θυινδι ι ρενδιµεντι ποτενζιαλι) Τραιεττοριε σιµυλατε τασσο Ευριβορ α 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΕ ΤΡΑΙΛ ςιλλαγε 1250 Τεχη Dρ, Νορχροσσ, ΓΑ 30093

ΤΡΕΕ ΤΡΑΙΛ ςιλλαγε 1250 Τεχη Dρ, Νορχροσσ, ΓΑ 30093 ΤΡΕΕ ΤΡΑΙΛ ςιλλαγε 1250 Τεχη Dρ, Νορχροσσ, ΓΑ 30093 Χεντερ Ινφορmατιον Χουντψ: Γωιννεττ Τψπε: Νειγηβορηοοδ Τοταλ ΣΦ: 99,236 Λεασινγ Αγεντ ϑονατηαν Αλφορδ 1720 Πεαχητρεε Στ ΝΕ #1090 Ατλαντα, ΓΑ 30309 π.

Διαβάστε περισσότερα

PMTurkeyCOLNPEm Resource

PMTurkeyCOLNPEm Resource PMTurkeyCOLNPEm Resource From: Sent: To: Cc: Subject: Attachments: Thorne, Paul D [paul.thorne@pnl.gov] Wednesday, February 02, 2011 3:56 PM 'Melinda Lohmann' ^PNNL NRC Turkey Point COL RE: Information

Διαβάστε περισσότερα

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Rationale This lesson is a complex analysis of several major concepts in the exploration of the relationship between

Διαβάστε περισσότερα

Scranton Public School

Scranton Public School Scranton Public School Superintendent s Note March 2015 Χονγρατυλατιονσ το Μρ. Περκινσ φορ ωιννινγ τηε Νορτη ακοτα Μυσιχ Αωαρδ φορ Εδυχατορσ. Μρ. Περκινσ ρεχειϖεδ τηισ αωαρδ ατ α χερεμονψ ηελδ ιν Βισμαρχκ

Διαβάστε περισσότερα

EFFECT OF SOME SOIL APPLIED HERBICIDES ON WEED CONTROL, GROWTH AND YIELD OF BANANA. (Musa acuminata,aaa)

EFFECT OF SOME SOIL APPLIED HERBICIDES ON WEED CONTROL, GROWTH AND YIELD OF BANANA. (Musa acuminata,aaa) EFFECT OF SOME SOIL APPLIED HERBICIDES ON WEED CONTROL, GROWTH AND YIELD OF BANANA (Musa acuminata,aaa) By Ahmed Hassan Abdel aziz B.Sc. (Agric.)) 1981 University of Alexandria (Egypt) Supervisor: Dr.

Διαβάστε περισσότερα