PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VJEŽBE IZ ELEKTRONIKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VJEŽBE IZ ELEKTRONIKE"

Transcript

1 TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR ZVORNIK PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VJEŽBE IZ ELEKTRONIKE II RAZRED Zanimanje: Tehničar računarstva MODUL 3 (1 čas nedeljno, 36 sedmica) PREDMETNI PROFESOR: Biljana Vidaković

2 0 vježba: OSNOVNI ELEMENTI I MJERENJA 1. Uvod Na laboratorijskim vježbama koristiće se program Multisim-Electronics Workbench. Demo verzija ovog programa (freeware) može se nabaviti na web stranicama: ili (verzija 9 ima 192 MB : ftp://ftp.interactiv.ni.com/pub/interactiv/demo/dsfree9.exe) Nulta vježba će biti izvedena kao pokazna s ciljem upoznavanja s programom, pravljenja jednostavnijih strujnih kola, te obavljanja osnovnih mjerenja. Pored toga biće korišten matador-eksperimentalna pločica, pasivne i aktivne komponente i potrebni instrumenti i pribor za realizaciju date šeme. 2. Izbor komponenata i mjernih instrumenata Prvi korak u izradi strujnih kola je smještaj komponenti na radnu površinu. Svakoj komponenti moguće je izabrati vrijednosti i mjernu jedinicu, te labelirati komponentu. Najčešće korištene komponente su: Komponenta Simbol Labela (primjer) Vrijednost (primjer) Uzemljenje nema nema Istosmjerni naponski izvor V1 12 V Istosmjerni strujni izvor I2 1 A Otpor Zavojnica Kondenzator Izmjenični naponski izvor Tranzistor R1 L1 C1 V2 Q1 1,6 kω 1 mh 1 μf 120 V, 60 Hz, s početnim faznim Tip: BC 107 Za mjerenje električnih veličina (struje, napona, otpora, kapaciteta itd), snimanje električnih pojava i mjerenja električnih osobina materijala, koristi se vrlo opsežan instrumentarij: voltmetri, ampermetri, osciloskopi, univerzalni instrumenti (multimetri), razni generatori funkcija i mnogi drugi. 3. Spajanje komponenti Svaka komponenta na svom kraju ima jednu ili više tačaka (čvorova) koji služe za spajanje s drugom komponentom. Da bi spojili dvije komponente, potrebno je spojiti tačke na njihovim krajevima. Program tada sam vuče provodnike između komponenti. Brisanje pogrešno umetnutih komponenti se vrši na način da se mišem klikne na komponentu koja se želi izbrisati, i zatim se stisne tipka DELETE. Praktikum iz elektronike Biljana Vidaković - 2 -

3 Instrument Multimetar Osciloskop Ampermetar Voltmetar Namjena Možemo ga koristiti za mjerenje, napona, struje (istosmjeno i naizmjenično) te otpora Može raditi kao jednokanalni, dvokanalni i četverokanalni. Pojedine prikazane veličine mogu biti obojene bojom spoja (žice) na koji je priključen pojedini ulaz osciloskopa Radi kao mjerni instrument (indikator). Može raditi kao istosmjerni ili naizmjenični indikator. Radi kao mjerni instrument (indikator). Može raditi kao istosmjerni ili naizmjenični indikator. Matador elsperimentalna pločica pomoću koje se realizuje šema umetanjem elemenata-bez lemljenja Potenciometar Otpornik Elektrolitski kondenzator Praktikum iz elektronike Biljana Vidaković - 3 -

4 Dvokanalni osciloskop Generator funkcija Jednosmjerni izvor Praktikum iz elektronike Biljana Vidaković - 4 -

5 4. Izgradnja jednostavnog strujnog kola s istosmjernim izvorom Sastaviti sljedeće strujno kolo, te izmjeriti sve napone i struje. Za mjerenje koristiti univerzalni instrument. 5. Izgradnja jednostavnog strujnog kola s naizmjeničnim izvorom Sastaviti sledeće strujno kolo, te osciloskopom izmjeriti napone prema slici: kanalom A osciloskopa mjeriti napon izvora, a kanalom B mjeriti napon na kondenzatoru. Skicirati dobijene rezultate. Praktikum iz elektronike Biljana Vidaković - 5 -

6 TŠC ZVORNIK Vježba 1. SNIMANJE KARAKTERISTIKE DIODE Razred: Učenik: Datum: Ocjena: 1. PRIBOR: - Matador - Jednosmjerni izvor napona - Dioda - Otpornici 1kΩ i 10 kω - Digitalni multimetar - Potenciometar 2. ZADATAK: 1. Spojiti elemente prema slici br.1. za snimanje karakteristike diode u direktnoj polarizaciji. 2. Mijenjati vrijednost napona na diodi prema tabeli I i očitavati vrijednost struje kroz diodu na ampermetru. Rezultate mjerenja unijeti u tabelu I. 3. Spojiti elemente prema slici br.2. za snimanje karakteristike diode u inverznoj polarizaciji. 4. Mijenjati vrijednosti napona na diodi prema tabeli II i očitavati vrijednost struje kroz diodu. Rezultate mjerenja unositi u tabelu II. 5. Rezultate mjerenja iz tabela I i II nacrtati na milimetarskom papiru uzimajući razmjeru 1 ma = 1 cm po vertikali i 0,1 V = 1 cm po horizontali. 3. ŠEMA SPOJA: Slika br.1. Direktna polarizacija diode Praktikum iz elektronike Biljana Vidaković - 6 -

7 Slika br.2. Inverzna polarizacija diode 4. REZULTATI MJERENJA: Tabela I UD (V) 0 0,2 0,4 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 ID (ma) Tabela II UD (V) ,10 120,12 120,15 120,18 120,20 120,25 120,28 ID (μa) 5. ZAKLJUČAK: Praktikum iz elektronike Biljana Vidaković - 7 -

8 TŠC ZVORNIK Vježba 2. STABILIZATOR NAPONA SA CENER DIODOM Razred: Učenik: Datum: Ocjena: 1. PRIBOR: 1. Matador 2. Potenciometar 3. Dva otpornika 330 Ω i 1kΩ 4. Cener dioda BZ 7,5 (1N4733 za EWB ) 5. Tri digitalna multimetra 6. Jednosmjerni izvor napona 2. ZADATAK: 1. Povezati elemente prema šemi na matadoru ali tako da Cener dioda ostane isključena. 2. Mijenjati napon na ulazu stabilizatora prema tabeli I i mjeriti napone i struje za svaki navedeni ulazni napon. Rezultate mjerenja unijeti u tabelu I. 3. Povezati elemente prema šemi na matadoru sa priključenom Cener diodom. 4. Mijenjati napon na ulazu stabilizatora prema tabeli II i mjeriti napone i struje za svaki navedeni ulazni napon. Rezultate mjerenja unijeti u tabelu II. 5. Nacrtati na milimetarskom papiru zavisnost izlaznog napona, struje kroz Cener diodu i potrošač od ulaznog napona za obe tabele. Za razmjeru po horizontali uzeti 1cm=1V, a po vertikali 1cm=1V i 1cm=2mA. 3. ŠEMA SPOJA: Napomena: Kod izrade vježbe u EWB programu vježbu spojiti bez potenciometra. Praktikum iz elektronike Biljana Vidaković - 8 -

9 4. REZULTATI MJERENJA: Tabela I U 1 (V) U 2 (V) Iz (ma) Ip (ma) Tabela II U 1 (V) U 2 (V) Iz (ma) Ip (ma) Zaključak: Praktikum iz elektronike Biljana Vidaković - 9 -

10 TRANZISTORI Praktikum iz elektronike Biljana Vidaković

11 Praktikum iz elektronike Biljana Vidaković

12 TŠC ZVORNIK Vježba 3. ODREĐIVANJE TIPA, ELEKTRODA I ISPRAVNOSTI TRANZISTORA Razred: Učenik: Datum: Ocjena: 1) Teoretska obrada: a. Koje vrste tranzistora poznaješ? Napiši osnovno o svakom. b. Objasni rad bipolarnog tranzistora. c. Nacrtaj NPN i PNP tranzistor predstavljen ekvivalentnom šemom pomoću dioda i reci koje su vrijednosti otpora između pojedinih elektroda. (Prostor za odgovore, objašnjenja i crteže) 2) Postupak izvođenja vježbe Ispravnost nekog tranzistora može se najbrže i najjednostavnije odrediti ommetrom. Pri tom treba paziti na veličinu napona baterije u ommetru i na maksimalnu struju koja može teći u njegovom vanjskom kolu. Ta struja za tranzistore koji nisu predviđeni za pojačanje snage nebi smjela biti veća od 1 (ma) jer bi se tranzistor mogao oštetiti. Tranzistor se kontroliše tako da se izmjere otpori kolektor-baza, emitor-baza. Mjerenje se zasniva na činjenici da se za ovu svrhu tranzistor može smatrati kao da je sastavljen od dviju u seriju suprotno spojenih dioda. U propusnom smjeru taj otpor iznosi do nekoliko stotina oma, a u nepropusnom smijeru oko 100 i više kilooma. Ako je otpor u nepropusnom smijeru manji od navedenih vrijednosti ili pak, ommetar pokaže prekid, to znači da je tranzistor defektan. Vrijednosti otpora pri ispitivanju ispravnosti tranzistora prikazane su na sledećoj slici. + Veliki otpor - - mali otpor + + Veliki otpor - - mali otpor + - Veliki otpor + - Veliki otpor + Približne vrijednosti otpora koje mora pokazivati ommetar pri tranzistora ispitivanju PNP Praktikum iz elektronike Biljana Vidaković

13 + Mali otpor - - Veliki otpor + + Veliki otpor - - Veliki otpor + + Mali otpor - - Veliki otpor + Približne vrijednosti otpora koje mora pokazivati ommetar pri ispitivanju NPN tranzistora. Ako ne znamo raspored pojedinih priključaka tranzistora, potrebno je najprije sa ommetrom pronaći koja je elektroda baza (baza je vodljiva prema ostalim elektrodama u jednom smjeru, a u drugom je nevodljiva). Zatim ispitamo da li je tranzistor NPN ili PNP tipa. Za ovo određivanje, pomoći ćemo se šemom tranzistora sa ekvivalentnim diodama. Vodovi (žice) kojima priključujemo tranzistor na ommetar, nazivamo pipalice. Ako je crna žica instrumenta priključena na oznaku mase crvena na oznaku na instrumentu i ako je instrument preklopkom preklopljen na omsko područje, tada su pipalice pod naponom (napona baterije unutar instrumenta), i to tako da je crna plus pol izvora, a crvena minus pol izvora. Ispitivanje i određivanje elektroda tranzistora: PNP tip tranzistora (ommetar na mjerno područje x 100 oma) Kada smo pronašli bazu tranzistora, ommetar priključimo između nepoznatih elektroda, a između baze i negativnog priključka ommetra (crvena žica), priključimo otpornik od približno 45 KΩ. Ako ommetar pokaže vrijednost od 1-3 (kω). Znači da je plus pol ommetra (crna žica) priključena na emitor, a minus (crvena žica) na kolektor. NPN tip tranzistora (ommetar na mjerno područje x 100 oma) Kad smo pronašli bazu tranzistora, ommetar priključimo između nepoznatih elektroda, a između baze i pozitivnog priključka (crna žica) ommetra priključimo otpornik od približno 45 (kω). Ako ommetar pokaže vrijednost od 1-3 (kω), znači da je minus pol ommetra (crvena žica) priključen na emitor, a plus pol (crna žica) na kolektor. Ukoliko pokazane vrijednosti prelaze preko gornjih granica vrijednosti otpora, priključke valja zamijeniti i mjerenje ponoviti. 3) Rezultati mjerenja i komentar. (Nacrtaj izgled pločice sa vježbe i u tom crtežu označi ispravan/neispravan, tip tranzistora i označi elektrode). Praktikum iz elektronike Biljana Vidaković

14 TŠC ZVORNIK Vježba br.4 SNIMANJE ULAZNIH KARAKTERISTIKA BIPOLARNIH TRANZISTORA Razred: Učenik: Datum: Ocjena: 1. PRIBOR: 1. Matador 2. Dva jednosmjerna izvora napona 10V 3. Tri digitalna multimetra 4. Dva otpornika 10 kω i 500 Ω 5. Bipolarni transistor BC 107B 6. Dva potenciometra 2. ZADATAK: 1. Povezati elemente prema slici br Mijenjati vrijednosti napona prema tabeli I tako da se prvo postavi vrijednost napona U CE = 2 V a zatim mijenjati U BE i očitavati baznu struju I B. Rezultate mjerenja unijeti u tabelu I. Ponoviti mjerenje za U CE = 10 V i rezultate mjerenja unijeti u tabelu II. 3. Nactati na milimetarskom papiru ulaznu karakteristiku bipolarnog tranzistora BC 107B prema rezultatima iz tabela I i II. Uzeti razmjeru 0,1 V = 1 cm po horizontal i 1μA = 1 cm po vertikali. 3. ŠEMA SPOJA: Napomena: U EWB realizaciji šemu spojiti bez korištenja potenciometara P1 i P2. Praktikum iz elektronike Biljana Vidaković

15 4. REZULTATI MJERENJA: Tabela I U CE = 2 (V) U BE (V) 0 0,4 0,45 0,5 0,53 0,56 0,6 0,63 0,66 0,7 I B (μa) Tabela II U CE = 10 (V) U BE (V) 0 0,4 0,45 0,5 0,53 0,56 0,6 0,63 0,66 0,7 I B (μa) 5. ZAKLJUČAK: Praktikum iz elektronike Biljana Vidaković

16 TŠC ZVORNIK Vježba br.5 SNIMANJE IZLAZNIH KARAKTERISTIKA BIPOLARNIH TRANZISTORA Razred: Učenik: Datum: Ocjena: 1. PRIBOR: 1. Matador 2. Dva jednosmjerna izvora napona 10V 3. Tri digitalna multimetra 4. Dva otpornika 10 kω i 500 Ω 5. Bipolarni transistor BC 107B 6. Dva potenciometra 2. ZADATAK: 1. Povezati elemente prema slici br Mijenjati vrijednosti napona prema tabeli I tako da se prvo postavi vrijednost bazne struje na prvu vrijednost iz tabele i zatim mijenjati napon U CE i očitavati kolektorsku struju I C. Rezultate mjerenja unijeti u tabelu I. Ponoviti mjerenje za ostale vrijednosti bazne struje prema tabeli. Rezultate mjerenja unijeti u tabelu. 3. Nactati na milimetarskom papiru familiju izlaznih karakteristika bipolarnog tranzistora BC 107B prema rezultatima iz tabele. Uzeti razmjeru 1 V = 1 cm po horizontali i 1mA = 1 cm po vertikali. 3. ŠEMA SPOJA: Napomena: Pri izvođenju vježbe u EWB programu ne koristiti potenciometre. Praktikum iz elektronike Biljana Vidaković

17 4. REZULTATI MJERENJA: Izlazne karaktetristike tranzistora BC 107, u spoju zajedničkog emitora: Uce (V) 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1, Ib1=10 μa Ib2=20 μa Ib3=30 μa Ib4=60 μa Ic1 (ma) Ic2 (ma) Ic3 (ma) Ic4 (ma) 30 _ IC (ma) 25 _ 20 _ 15 _ 10 _ 5 _ UCE (V) I I I I I I I I I I ZAKLJUČAK: Praktikum iz elektronike Biljana Vidaković

18 TŠC ZVORNIK Vježba br.6 SNIMANJE PRENOSNIH KARAKTERISTIKE BIPOLARNIH TRANZISTORA Razred: Učenik: Datum: Ocjena: 1. PRIBOR: 1. Matador 2. Dva jednosmjerna izvora napona 10V 3. Tri digitalna multimetra 4. Dva otpornika 10 kω i 500 Ω 5. Bipolarni transistor BC 107B 6. Dva potenciometra 2. ZADATAK: 1. Povezati elemente prema šemi na matadoru. 2. Snimiti zavisnost kolektorske struje od struje baze uz konstantan napon između kolektora i emitora prema tabeli I. 3. Prema tabeli I nacrtati na milimetarskom papiru direktno-prenosne karakteristike uzimajući razmjeru po horizontali 1 cm = 5 μa i 1 cm = 1 ma po vertikali. 4. Snimiti zavisnost kolektorske struje od napona između baze i emitora uz konstantan napon između kolektora i emitora prema tabeli II. 5. Prema tabeli II nacrtati na milimetarskom papiru povratno-prenosne karakteristike uzimajući razmjeru po horizontali 1cm=0,1V, a po vertikali 1cm=1 ma. 3. ŠEMA SPOJA: Napomena: Pri izvođenju vježbe u EWB programu ne koristiti potenciometre. Praktikum iz elektronike Biljana Vidaković

19 4. REZULTATI MJERENJA: Tabela I Ib (μa) Uce = 2V Uce = 10V Ic (ma) Ic (ma) Tabela II Ube (V) 0 0,4 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 Uce = 2V Uce = 10V Ic (ma) Ic (ma) 5. ZAKLJUČAK: Praktikum iz elektronike Biljana Vidaković

20 TŠC ZVORNIK Vježba br.7 POJAČAVAČ SA ZAJEDNIČKIM EMITOROM Razred: Učenik: Datum: Ocjena: 1.PRIBOR: 1. Matador 2. Generator funkcija 3. Jednosmjerni izvor napona 10 V 4. Digitalni multimetar 5. Otpornici 3 kω, 75 kω, 27 kω, 1 kω i i 2 od 2 kω 6. Bipolarni transistor BC 107B 7. Elektrolitski kondenzatori 10 μf i 2 od 100 μf 8. Dvokanalni osciloskop 2. ZADATAK: 1. Povezati elemente prema šemi na matadoru. 2. Podesiti da naizmjenični napon učestanosti 1 khz na izlazu generatora (Ug) bude 10 mv. Dovesti napone sa ulaza i izlaza pojačavača na dvokanalni osciloskop in a milimetarskom papiru nacrtati njihov oblik jedan ispod drugog tako da se vidi njihov oblik i fazni pomjeraj. 3. Mijenjati učestanost na ulazu pojačavača prema tabeli I. Izmjeriti izlazni naizmjenični napon i izračunati pojačanje pojačavača. Rezultate unijeti u tabelu I. 4. Nacrtati na milimetarskom papiru zavisnost pojačanja od učestanosti. Na horizontalnoj osi crtati učestanost u logaritamskoj razmjeri: prvu vrijednost 10 Hz postaviti u koordinatni početak; za ostale izračunati logaritam i uzeti razmjeru 4 cm = 1 (na primjer log 50 je 1,7; u tački gdje je rastojanje od koordinatnog početka 0,7 treba označiti učestanost 50 Hz; 20 Hz na rastojanju 0,3; 100 Hz na rastojanju 1 itd.).na dijagramu obilježiti propusni opseg pojačavača i posebno naznačiti granične učestanosti. 5. Izmjeriti naizmjenični napon na učestanosti od 1 khz na oba kraja otpornika Rg, Ug = i U1 = i njihovu razliku podijeliti sa njegovom otpornošću i tako izračunati struju koja ulazi u pojačavač. I1 = / =. Podijeliti ulazni napon sa ulaznom strujom i tako izračunati ulaznu otpornost pojačavača: Rul = / =. 6. Na f = 1 khz priključiti potrošač i za Ug = 10 mv ponovo izmjeriti izlazni napon: Up =. Izračunati izlaznu otpornost pojačavača prema formuli: Riz U 20 U U p p R p Praktikum iz elektronike Biljana Vidaković

21 3. ŠEMA SPOJA: 4. REZULTATI MJERENJA: f(hz) Tabela I (Ug = 10 mv) khz 10 khz 100 khz 150 khz 200 khz U 2 (V) U A U U ZAKLJUČAK: Praktikum iz elektronike Biljana Vidaković

22 TŠC ZVORNIK Vježba br.8 POJAČAVAČ SA ZAJEDNIČKIM KOLEKTOROM Razred: Učenik: Datum: Ocjena: 1. PRIBOR: 1. Matador 2. Generator funkcija 3. Jednosmjerni izvor napona 10 V 4. Digitalni multimetar 5. Otpornici 3 kω, 2 od 30 kω, 10 kω, 1 kω i 100 Ω 6. Bipolarni transistor BC 107B 7. Elektrolitski kondenzatori 10 μf i 500 μf 8. Dvokanalni osciloskop 2. ZADATAK: 1. Povezati elemente prema šemi na matadoru i kratko spojiti otpornika R Izmjeriti jednosmjerni napon između emitora i mase U E = i između baze i mase U B =. 3. Dovesti na ulaz pojačavača naizmjenični napon U 1 = 100 mv, 1 khz. Izmjeriti elektronskim voltmetrom izlazni napon U 2 = bez priključenog potrošača i izračunati naponsko pojačanje A u = U 2 / U 1 =. 4. Skinuti kratak spoj sa otpornika R 1 i izmjeriti naizmjenične napone U g =, U 1 = i U b =. Razlika napona U g U 1 podijeljena sa R g daje ulaznu struju pojačavača I 1 = (u g U 1 )/R g =. Kada se ulazni napon U 1 podijeli sa ulaznom strujom, dobije se ulazna otpornost pojačavača: R ul =. Razlika napona U 1 U b podijeljena sa otpornošću R 1 daje ulaznu otpornost pojačavača bez uticaja otpornika R b1 i R b2, I ul = (U 1 U b )/ R 1 = = ; R, ul = U b /I ul = / =. 5. Ponovo staviti kratak spoj na otpornik R 1 i izmjeriti izlazni napon bez priključenog potrošača U 20 =. Priključiti potrošač i ponovo izmjeriti izlazni napon: U p =. Izračunati izlaznu otpornost pojačavača prema formuli: U U p Riz 20 Rp U p Praktikum iz elektronike Biljana Vidaković

23 3. ŠEMA SPOJA: 4. ZAKLJUČAK: Praktikum iz elektronike Biljana Vidaković

24 TŠC ZVORNIK Vježba br.9 STATIČKE KARAKTERISTIKE FET-a Razred: Učenik: Datum: Ocjena: 1. PRIBOR: 1. Matador 2. Dva jednosmjerna izvora napona 10 V 3. Dva digitalna multimetra 4. Otpornici 10 kω, 1 kω i 500 Ω 5. Unipolarni transistor BF 245B 6. Dva potenciometra 2. ZADATAK: 1. Povezati elemente prema šemi na matadoru. 2. Snimiti izlazne karakteristike FET-a mijenjajući napon između drejna i sorsa prema tabeli I održavajući napon između gejta i sorsa konstantnim, prema naknadno datim vrijednostima. 3. Na milimetarskom papiru nacrtati izlazne karakteristike uzimajući razmjeru 1 cm = 1 ma i 1 cm = 1 V. 4. Snimiti prenosne karakteristike prema tabeli II. 5. Na milimetarskom papiru nacrtati prenosne karakteristike uzimajući razmjeru 1 cm = 1 ma i 2 cm = 1 V. 6. Iz prenosnih karakteristika odrediti strminu FET-a na sredini karakteristike za napon između drejna i sorsa 15 V (uzeti U GS = 1 V), g m =. 3. ŠEMA SPOJA: Praktikum iz elektronike Biljana Vidaković

25 4. REZULTATI MJERENJA: Tabela I U DS (V) 0 0,5 1 1, U GS = 0V I D (ma) U GS = V I D (ma) U GS = V I D (ma) Tabela II U GS (V) 0-0,5-1 -1, Prekidni napon U DS = 2V U DS = 15V I D (ma) I D (ma) 5. ZAKLJUČAK: Praktikum iz elektronike Biljana Vidaković

26 TŠC ZVORNIK Vježba br.10 POJAČAVAČ SA FET-om Razred: Učenik: Datum: Ocjena: 1. PRIBOR: 1. Matador 2. Jednosmjerni izvor napona 15 V 3. Generator funkcija 4. Dva digitalna multimetra 5. Otpornici 1 MΩ, 3 kω, 500 Ω i dva od 1 kω 6. Unipolarni transistor BF 245B 7. Elektrolitski kondenzatori 100 nf, 10 µf i 100μF 2. ZADATAK: 1. Povezati elemente prema šemi na matadoru (otpornik od 3 kω služi za zaštitu od pogrešnog uključivanja). 2. Dovesti na ulaz pojačavača naizmjenični napon 100 mv, 1 khz iz generatora funkcija. Izmjeriti izlazni napon i izračunati naponsko pojačanje pojačavača: U 2 =, A u = U 2 / U 1 =. 3. Priključiti potrošač i ponovo izmjeriti naizmjenični izlazni napon. Izračunati izlaznu otpornost pojačavača prema formuli: 4. Riz U 20 U U p p R p 3. ŠEMA SPOJA: 4. ZAKLJUČAK: Praktikum iz elektronike Biljana Vidaković

27 TŠC ZVORNIK Vježba br.11 Bipolarni transistor kao prekidač Razred: Učenik: Datum: Ocjena: 1. PRIBOR: 1. Matador 2. Dva jednosmjerna izvora napona 10 V 3. Dva digitalna multimetra 4. 2 otpornika od 1 kω 5. Bipolarni transistor BC 107B 6. Dva potenciomera 2. ZADATAK: 1. Povezati elemente prema šemi na matadoru. 2. Snimiti prenosnu karakteristiku tranzistorskog prekidača. Mijenjati ulazni napon i mjeriti izlazni prema tabeli I. Nacrtati zavisnost izlaznog napona od ulaznog, uzimajući razmjeru 1cm = 1V. Tabela I U 1 (V) 0 0,5 0,6 0,7 0, U 2 (V) 3. Snimiti karakteristiku zasićenja tranzistora prema slici 1 i podacima iz tabele II. Mijenjati struju kolektora pomoću napona napajanja,a pomoću ugrađenog potenciometra stalno podešavati da struja baze bude 10 puta manja od kolektorske struje. Tabela II I C (ma) I C = 10 I B U CEsat (V) 4. Nacrtati na milimetarskom papiru zavisnost napona zasićenja od kolektorske struje uzimajući razmjeru 10 cm = 0,1 V I 1 cm = 1 ma. 5. Dovesti iz generatora funkcija preko otpornika od 1 kω na bazu tranzistora četvrtasti napon 4 V od vrha do vrha, učestanosti 1 khz. Prvi kanal osciloskopa priključiti na bazu, a drugi na kolektor tranzistora. Nacrtati na milimetarskom papiru njihove oblike jedan ispod drugog. Praktikum iz elektronike Biljana Vidaković

28 3. ŠEMA SPOJA: Napomena: Pri realizaciji u EWB programu ne koristiti potenciometre 4. ZAKLJUČAK: Praktikum iz elektronike Biljana Vidaković

Snimanje karakteristika dioda

Snimanje karakteristika dioda FIZIČKA ELEKTRONIKA Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME POSTAVLJANJA VEŽBE (SASTAVLJANJA ELEKTRIČNE ŠEME) I PRIKLJUČIVANJA MERNIH INSTRUMENATA MAKETA MORA BITI ODVOJENA

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić OSNOVI ELEKTRONIKE Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić savic@el.etf.rs http://tnt.etf.rs/~si1oe Termin za konsultacije: četvrtak u 12h, kabinet 102 Referentni smerovi i polariteti 1. Odrediti vrednosti

Διαβάστε περισσότερα

LINEARNA ELEKTRONIKA VEŽBA BROJ 4 ANALIZA AKTIVNIH FILTARA SA JEDNIM OPERACIONIM POJAČAVAČEM

LINEARNA ELEKTRONIKA VEŽBA BROJ 4 ANALIZA AKTIVNIH FILTARA SA JEDNIM OPERACIONIM POJAČAVAČEM ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU KATEDRA ZA ELEKTRONIKU LINEARNA ELEKTRONIKA LABORATORIJSKE VEŽBE VEŽBA BROJ 4 ANALIZA AKTIVNIH FILTARA SA JEDNIM OPERACIONIM POJAČAVAČEM.. IME I PREZIME BR. INDEKSA

Διαβάστε περισσότερα

PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VEŽBE IZ PREDMETA POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE (IV semestar modul EKM) Aneta Prijić Miloš Marjanović

PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VEŽBE IZ PREDMETA POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE (IV semestar modul EKM) Aneta Prijić Miloš Marjanović Univerzitet u Nišu Elektronski fakultet PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VEŽBE IZ PREDMETA POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE (IV semestar modul EKM) Aneta Prijić Miloš Marjanović SPISAK VEŽBI 1. Ispravljačka diodna

Διαβάστε περισσότερα

Unipolarni tranzistori - MOSFET

Unipolarni tranzistori - MOSFET nipolarni tranzistori - MOSFET ZT.. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u području zasićenja prikazana je na slici. oboaćeni ili osiromašeni i obrazložiti. b olika je struja u točki, [m] 0,5 0,5,5, [V]

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II Vježba 11.

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II Vježba 11. OSNOVE EEKTOTEHNKE Vježba... Za redno rezonantno kolo, prikazano na slici. je poznato E V, =Ω, =Ω, =Ω kao i rezonantna učestanost f =5kHz. zračunati: a) kompleksnu struju u kolu kao i kompleksne napone

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

(/(.7521,.$ 7. TRANZISTORI

(/(.7521,.$ 7. TRANZISTORI 7. TRANZISTORI Tranzistori su aktivni poluvodički elementi, u pravilu s tri elektrode, a pretežito se upotrebljavaju kao pojačala ili elektroničke sklopke. Njegov naziv dolazi od Transfer Resistor (prijenosni

Διαβάστε περισσότερα

Praktikum laboratorijskih vježbi. Praktikum laboratorijskih vježbi se sastoji od 24 vježbe:

Praktikum laboratorijskih vježbi. Praktikum laboratorijskih vježbi se sastoji od 24 vježbe: Praktikum laboratorijskih vježbi se sastoji od 4 vježbe: 1. Otpornici. Prvi Kirhofov zakon (naizmjenične struje) 3. Drugi Kirhofov zakon (naizmjenične struje) 4. Promjenjivi otpornici-potenciometri 5.

Διαβάστε περισσότερα

STABILIZIRANI ISPRAVLJAČ S REGULACIJOM

STABILIZIRANI ISPRAVLJAČ S REGULACIJOM Ime i prezime autora (učenika): Marko Jakovac Ime i prezime mentora: prof. Robert Žunić Naziv škole: Tehnička škola Poštanski broj i mjesto: 35000 Slavonski Brod Adresa: Eugena Kumičića 55 STABILIZIRANI

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

INTEGRISANA KOLA OPERACIONIH POJAČAVAČA

INTEGRISANA KOLA OPERACIONIH POJAČAVAČA NTEGRSN KOL OPERONH POJČVČ 1 UVOD U interisanim kolima ne realizuju se induktivnosti zbo toa što je za to potrebna velika površina čipa. Ukoliko su neophodne u kolu one mou biti vezane na spoljašne priključke

Διαβάστε περισσότερα

OPERACIONI POJAČAVAČI. Doc. dr. Neđeljko Lekić

OPERACIONI POJAČAVAČI. Doc. dr. Neđeljko Lekić OPERACIONI POJAČAVAČI Doc. dr. Neđeljko Lekić ŠTO JE OPERACIONI POJAČAVAČ? Pojačavač visokog pojačanja Ima diferencijalne ulaze Obično ima jedan izlaz Visoka ulazna i mala izlazna otpornost Negativnom

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

Sveučilište u Zagrebu. Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave. Elektronika 1R

Sveučilište u Zagrebu. Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave. Elektronika 1R Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Elektronika 1R Ž. Butković, J. Divković Pukšec, A. Barić 5. Unipolarni

Διαβάστε περισσότερα

PRAKTIKUM ELEKTRONIKE (upute za vježbe)

PRAKTIKUM ELEKTRONIKE (upute za vježbe) FILOZOFSKI FAKULTT U RIJI ODSJK ZA POLITHNIKU PRAKTIKUM LKTRONIK (upute za vježbe) Ime i prezime: Rijeka, 2008. SADRŽAJ Vježba 1: Upoznavanje s oznakama i parametrima osnovnih elektroničkih elemenata 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Radivoje Đurić Milan Ponjavić OSNOVI ELEKTRONIKE PRIRUČNIK ZA LABORATORIJSKE VEŽBE. Beograd, 2005.

Radivoje Đurić Milan Ponjavić OSNOVI ELEKTRONIKE PRIRUČNIK ZA LABORATORIJSKE VEŽBE. Beograd, 2005. ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU ODSEK ZA ELEKTRONIKU Radioje Đurić Milan Ponjaić OSNOI ELEKTRONIKE PRIRUČNIK ZA LABORATORIJSKE EŽBE JEP 78- Beograd, 5. SADRŽAJ. UODNA LABORATORIJSKA EŽBA. ISPITIANJE

Διαβάστε περισσότερα

JEDNOSMJERNI IZVORI NAPONA

JEDNOSMJERNI IZVORI NAPONA JEDNOSMJERNI IZVORI NAPONA Jednosmjerni izvori koji se napajaju iz gradske mreze naizmjenicnog napona sastoje se iz transformatora,usmjerackih diode I mreznog filtra. Transformator, osim sto sluzi za podesavanje

Διαβάστε περισσότερα

='5$9.2 STRUJNI IZVOR

='5$9.2 STRUJNI IZVOR . STJN KGOV MŽ.. Strujni krug... zvori Skup elektrotehničkih elemenata koji su preko električnih vodiča međusobno spojeni naziva se električna mreža ili elektrotehnički sklop. električnoj mreži, kada su

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

Sveučilište u Zagrebu. Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave. Elektronika 1

Sveučilište u Zagrebu. Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave. Elektronika 1 Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Elektronika 1 Ž. Butković, J. Divković Pukšec, A. Barić 5. Unipolarni

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci Stanka Vraza 15, Vinkovci Laboratorijske vježbe (skripta za lokalnu upotrebu) Praćenje izvršenja vježbi Učenik: Razred: Nastavna godina: Naziv vježbe Datum izvršenja

Διαβάστε περισσότερα

ZADACI IZVORI NAPAJANJA

ZADACI IZVORI NAPAJANJA ZADACI IZVORI NAPAJANJA Z1. Za ispravljač na slici uzeti da su L 1 i C 1 veoma velikih vrijednosti, R 1 =100 oma, V D =0.8V. Ako amplituda napona U 1 iznosi U 1m =12V, koliko iznosi jednosmjerni napon

Διαβάστε περισσότερα

6. ELEKTRONIKA Energetski nivoi elektrona

6. ELEKTRONIKA Energetski nivoi elektrona 6. ELEKTONIKA Elektronika je oblast elektrotehnike u kojoj se proučavaju zakonitosti i efekti proticanja nosilaca elektriciteta kroz provodnike, poluprovodnike, gasove ili vakum. elektronskim kolima nosioci

Διαβάστε περισσότερα

SIMULACIJA MREŽA U FREKVENCIJSKOM DOMENU

SIMULACIJA MREŽA U FREKVENCIJSKOM DOMENU Univerzitet u Banjaluci Teorija električnih kola Elektrotehnički fakultet Laboratorijske vježbe Katedra za opštu elektrotehniku Student: Datum: Broj indeksa: Ocjena: Vježba broj. SIMULACIJA MEŽA U FEKVENCIJSKOM

Διαβάστε περισσότερα

2. METODE RJEŠAVANJA STRUJNIH KRUGOVA ISTOSMJERNE STRUJE

2. METODE RJEŠAVANJA STRUJNIH KRUGOVA ISTOSMJERNE STRUJE 2. METOE RJEŠVNJ STRUJNH KRUGOV STOSMJERNE STRUJE U svrhu lakšeg snalaženja u analizi složenih strujnih krugova i električnih mreža uvode se nazivi za pojedine dijelove mreže. Onaj dio električne mreže

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETSKA ELEKTRONIKA TROFAZNI ISPRAVLJAČ

ENERGETSKA ELEKTRONIKA TROFAZNI ISPRAVLJAČ ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU KATEDRA ZA ELEKTRONIKU ENERGETSKA ELEKTRONIKA LABORATORIJSKE VEŽBE VEŽBA BROJ 6: TROFAZNI ISPRAVLJAČ Autori: Predrag Pejović i Vladan Božović A. OPIS VEŽBE Vežba obuhvata

Διαβάστε περισσότερα

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET FIZIČKI ODSJEK DIPLOMSKI RAD. Igor Jurišić ZAGREB, 2011.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET FIZIČKI ODSJEK DIPLOMSKI RAD. Igor Jurišić ZAGREB, 2011. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET FIZIČKI ODSJEK DIPLOMSKI RAD Igor Jurišić ZAGREB, 2011. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET FIZIČKI ODSJEK SMJER: PROFESOR

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIKA. Bipolarni tranzistor Ebers-Moll-ov model Područja djelovanja BJT MOSFET Područja rada MOSFET-a Primjena tranzistora

ELEKTROTEHNIKA. Bipolarni tranzistor Ebers-Moll-ov model Područja djelovanja BJT MOSFET Područja rada MOSFET-a Primjena tranzistora ELEKTROTEHNKA 10 TRANZTOR Bipolarni tranzistor Ebers-Moll-ov model Područja djelovanja BJT MOFET Područja rada MOFET-a Primjena tranzistora 147 Tranzistor Tranzistori su poluvodički elementi koji se široko

Διαβάστε περισσότερα

Induktivno spregnuta kola

Induktivno spregnuta kola Induktivno spregnuta kola 13. januar 2016 Transformatori se koriste u elektroenergetskim sistemima za povišavanje i snižavanje napona, u elektronskim i komunikacionim kolima za promjenu napona i odvajanje

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

Praktikum za drugi razred elektrotehničara

Praktikum za drugi razred elektrotehničara JU MJEŠOVITA ELEKTROTEHNIČKA I DRVOPRERAĐIVAČKA SREDNJA ŠKOLA BIHAĆ www.etsbi.edu.ba Praktikum za drugi razred elektrotehničara Interna skripta Igor Prša, ing. el. Bihać, 2011. Verzija: 2.0.1 2011/12

Διαβάστε περισσότερα

OTPORNICI. Tanak sloj grafita ili metala nanešen na izolatorsko telo. Smeša grafita i izolatorskog praha

OTPORNICI. Tanak sloj grafita ili metala nanešen na izolatorsko telo. Smeša grafita i izolatorskog praha OTPORNICI Osobinu materijala da se suprotstavljaju proticanju električne struje nazivamo električni otpor. Eksperimentima je utvrđeno da otpor zavisi od dužine žice, njenog poprečnog preseka i vrste materijala.

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

Mikroelektronika u fizici

Mikroelektronika u fizici MKMG moderne kompetencije za modernu gimnaziju Mikroelektronika skripta www.moderna-gimnazija.eu IV Gimnazija Marko Marulić Ulaganje u budućnost Europska unija Fond: Europski socijalni fond Operativni

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

E2. Električni titrajni krug

E2. Električni titrajni krug Električni titrajni krug 1 E. Električni titrajni krug 1. Ključni pojmovi Impedancija, rezonancija, faktor dobrote, LC titrajni krug. Teorijski uvod a) Slobodne oscilacije Serijski titrajni krug zamišljamo

Διαβάστε περισσότερα

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota: ASIMPTOTE FUNKCIJA Naš savet je da najpre dobro proučite granične vrednosti funkcija Neki profesori vole da asimptote funkcija ispituju kao ponašanje funkcije na krajevima oblasti definisanosti, pa kako

Διαβάστε περισσότερα

1. SKLOPOVI S DIODAMA

1. SKLOPOVI S DIODAMA 1. SKLOPOVI S DIODAMA Poluvodičke diode su elektroničke komponente s dvije elektrode, različitih izvedbi, svojstava i namjena. U ovom poglavlju opisane su dioda opće namjene (u stručnoj literaturi susreće

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

ELEK 3. ISTOSMJERNA ELEKTRIČNA STRUJA I STRUJNI KRUGOVI ELEKTROTEHNIKA. Doc. dr. sc. Vitomir Komen, dipl. ing. el. 1/77. Komen

ELEK 3. ISTOSMJERNA ELEKTRIČNA STRUJA I STRUJNI KRUGOVI ELEKTROTEHNIKA. Doc. dr. sc. Vitomir Komen, dipl. ing. el. 1/77. Komen ELEKTOTEHNIKA 3. ISTOSMJENA ELEKTIČNA STUJA I STUJNI KUGOVI Doc. dr. sc. Vitomir Komen, dipl. ing. el. /77 SADŽAJ: 3. Nastajanje električne struje 3. Električni strujni krug istosmjerne struje 3.3 Električni

Διαβάστε περισσότερα

Snaga naizmenicne i struje

Snaga naizmenicne i struje Snaga naizmenicne i struje Zadatak električne mreže u okviru elektroenergetskog sistema (EES) je prenos i distribucija električne energije od izvora do potrošača, uz zadovoljenje kriterijuma koji se tiču

Διαβάστε περισσότερα

Diode. Z. Prijić predavanja Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet Katedra za mikroelektroniku. Elektronske komponente. Diode.

Diode. Z. Prijić predavanja Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet Katedra za mikroelektroniku. Elektronske komponente. Diode. Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet Katedra za mikroelektroniku Z. Prijić predavanja 2014. Definicija Dioda je naziv za poluprovodničku komponentu koja ima dva priključka, anodu i katodu. Električni

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa 9. dio 1 Sile presjeka (unutarnje sile): Udužna sila N Poprena sila T Moment uvijanja M t Moment savijanja M Napreanja 1. Normalno napreanje σ. Posmino

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Oscilatori. Autori: dipl. inž. Dejan Mirković, prof. dr Vlastimir Pavlović

2.1 Oscilatori. Autori: dipl. inž. Dejan Mirković, prof. dr Vlastimir Pavlović 2.1.1 Cilj 2.1 Oscilatori Autori: dipl. inž. Dejan Mirković, prof. dr Vlastimir Pavlović Ova vežba treba da omugući studentima da sagledaju osnovne osobine oscilatora kroz primenu pojačavača sa pozitivnom

Διαβάστε περισσότερα

Uvod u elektroniku i njena uloga u ljudskoj djelatnosti. Uvod u elektroniku i njena uloga u ljudskoj djelatnosti.

Uvod u elektroniku i njena uloga u ljudskoj djelatnosti. Uvod u elektroniku i njena uloga u ljudskoj djelatnosti. Uvod u elektroniku i njena uloga u ljudskoj djelatnosti 1. Uvod u elektroniku i njena uloga u ljudskoj djelatnosti 10 Elektronički sklopovi i digitalna elektronika elektrotehnika elektronika energetska

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU

UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU LABORATORIJA ZA ELEKTRONIKU UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU MULTIMETAR FLUKE 111 I PROTOBORD- Vladimir Rajović IZVOR ZA NAPAJANJE Agilent E3630A-Dušan Ćurapov GENERATOR

Διαβάστε περισσότερα

Zadatak Vul[V] Vul[V]

Zadatak Vul[V] Vul[V] Zadatak 11.1. a) Projektovati kolo A/D konvertora sa paralelnim komparatorima koji ulazni napon u opsegu 0 8V kovertuje u 3 bitni binarni broj prema karakteristici sa Slike 11.1.1. a). U slučaju kada je

Διαβάστε περισσότερα

NAIZMENIČNE STRUJE POTREBNE FORMULE: Trenutna vrednost ems naizmeničnog izvora: e(t) = E max sin(ωt + θ)

NAIZMENIČNE STRUJE POTREBNE FORMULE: Trenutna vrednost ems naizmeničnog izvora: e(t) = E max sin(ωt + θ) NAIZMENIČNE STRUJE POTREBNE FORMULE: Trenutna vrednost ems naizmeničnog izvora: e(t) = E max sin(ωt + θ) Trenutna vrednost naizmeničnog napona: u(t) = U max sin(ωt + θ) Trenutna vrednost naizmenične struje:

Διαβάστε περισσότερα

Vežba 8 Osciloskop 2. Uvod

Vežba 8 Osciloskop 2. Uvod Vežba 8 Osciloskop Uvod U prvom delu vežbe ispituju se karakteristike realnih pasivnih i aktivnih filtara. U drugom delu vežbe demonstrira se mogućnost osciloskopa da radi kao jednostavan akvizicioni sistem.

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

7. ELEKTRIČNA MJERENJA. 7.1 Opšte o mjerenju

7. ELEKTRIČNA MJERENJA. 7.1 Opšte o mjerenju 7. ELEKTRIČN MJERENJ 7. pšte o mjerenju Mjerenja imaju značajnu ulogu u razvoju ljudskog društva uopšte, a u razvoju nauke i tehnike posebno.u elektrotehničkoj nauci i njenoj primjeni, električna mjerenja

Διαβάστε περισσότερα

VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA STRUKOVNIH STUDIJA

VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA STRUKOVNIH STUDIJA VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA STRUKOVNIH STUDIJA SMAK Robert ELEKTRONSKI INSTRUMENT ZA MERENJE PRAVIH EFEKTIVNIH VREDNOSTI - d i p l o m s k i r a d - Beograd, 007. Kandidat: Smak Robert Broj

Διαβάστε περισσότερα

AKTIVNI I REAKTIVNI OTPORI U KOLU NAIZMJENIČNE STRUJE

AKTIVNI I REAKTIVNI OTPORI U KOLU NAIZMJENIČNE STRUJE MJEŠOVITA SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TRAVNIK AKTIVNI I REAKTIVNI OTPORI U KOLU NAIZMJENIČNE STRUJE Električna kola Profesor: mr. Selmir Gajip, dipl. ing. el. Travnik, februar 2014. Osnovni pojmovi- naizmjenična

Διαβάστε περισσότερα

TAČKA i PRAVA. , onda rastojanje između njih računamo po formuli C(1,5) d(b,c) d(a,b)

TAČKA i PRAVA. , onda rastojanje između njih računamo po formuli C(1,5) d(b,c) d(a,b) TAČKA i PRAVA Najpre ćemo se upoznati sa osnovnim formulama i njihovom primenom.. Rastojanje između dve tačke Ako su nam date tačke Ax (, y) i Bx (, y ), onda rastojanje između njih računamo po formuli

Διαβάστε περισσότερα

Analiza elektroničkih sklopova pomoću računala korištenjem programa SPICE

Analiza elektroničkih sklopova pomoću računala korištenjem programa SPICE Analiza elektroničkih sklopova pomoću računala korištenjem programa SPICE Uvod Složenost analize elektroničkih sklopova uvjetovana je prvenstveno nelinearnošću karakteristika elektroničkih elemenata. Zbog

Διαβάστε περισσότερα

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I REMONT ORAO Metrološka laboratorija

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I REMONT ORAO Metrološka laboratorija Strana 1 od 24 1. NAZIV AKREDITIRANOG TIJELA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I REMONT ORAO Metrološka laboratorija Kontakt informacije laboratorije Kontakt osoba Šabačkih đaka bb 76300, Bijeljina Vlastimir

Διαβάστε περισσότερα

DODATAK za 2. CIKLUS VJEŽBI. Mjerenje sinusnog napona-struje.. 1 Funkcijski generator. 2 Osciloskop. 3 Izvor sinusnog napona frekvencije 50 Hz 12 V.

DODATAK za 2. CIKLUS VJEŽBI. Mjerenje sinusnog napona-struje.. 1 Funkcijski generator. 2 Osciloskop. 3 Izvor sinusnog napona frekvencije 50 Hz 12 V. Dodatak 1 DODATAK za 2. CIKLUS VJEŽBI Mjerenje sinusnog napona-struje.. 1 Funkcijski generator. 2 Osciloskop. 3 Izvor sinusnog napona frekvencije 50 Hz 12 V. 8 Mjerenje sinusnog napona-struje analognim

Διαβάστε περισσότερα

PROTOČNI ANALIZATOR ANTENE DAA 10

PROTOČNI ANALIZATOR ANTENE DAA 10 1 Tekst: Mladen Petrović, 9A4ZZ PROTOČNI ANALIZATOR ANTENE DAA 10 DIRECTIONAL ANTENNA ANALYZER DAA 10 Uvod Predstavljamo vam jednostavni instrument za mjerenje impedancije antene SWR -a i koaksijalnih

Διαβάστε περισσότερα

OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog fajla, obavezno pogledajte fajl ELEMENTARNE FUNKCIJE, jer se na

OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog fajla, obavezno pogledajte fajl ELEMENTARNE FUNKCIJE, jer se na OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Prva tačka u ispitivanju toka unkcije je odredjivanje oblasti deinisanosti, u oznaci Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog ajla, obavezno pogledajte ajl ELEMENTARNE

Διαβάστε περισσότερα

Far za biciklu sa LED diodama

Far za biciklu sa LED diodama Far za biciklu sa LED diodama Zelene, žute, crvene i infracrvene svetleće diode su sa nama još od ranih sedamdesetih godina XX veka. Početkom XXI veka su se najzad pojavile i dugo očekivane plave, ultraljubičaste

Διαβάστε περισσότερα

2.7 Primjene odredenih integrala

2.7 Primjene odredenih integrala . INTEGRAL 77.7 Primjene odredenih integrala.7.1 Računanje površina Pořsina lika omedenog pravcima x = a i x = b te krivuljama y = f(x) i y = g(x) je b P = f(x) g(x) dx. a Zadatak.61 Odredite površinu

Διαβάστε περισσότερα

MERENJE VREMENA REAKCIJE NA VIZUELNU POBUDU

MERENJE VREMENA REAKCIJE NA VIZUELNU POBUDU EŽBA BOJ 7 Uputstvo za laboratorijske vežbe iz Električnih merenja MEENJE EMENA EAKCIJE NA IZUELNU POBUDU ZADATAK: Odrediti vreme reakcije na vizuelnu pobudu. Izvršiti elementarnu statističku obradu dobijenih

Διαβάστε περισσότερα

Na grafiku bi to značilo :

Na grafiku bi to značilo : . Ispitati tok i skicirati grafik funkcije + Oblast definisanosti (domen) Kako zadata funkcija nema razlomak, to je (, ) to jest R Nule funkcije + to jest Ovo je jednačina trećeg stepena. U ovakvim situacijama

Διαβάστε περισσότερα

0-(5(1-$ 5. MJERENJE NAPONA, STRUJE, SNAGE I OTPORA 5.1. ELEKTROMEHANČKI INSTRUMENTI

0-(5(1-$ 5. MJERENJE NAPONA, STRUJE, SNAGE I OTPORA 5.1. ELEKTROMEHANČKI INSTRUMENTI 5. MJERENJE NAPONA, STRUJE, SNAGE I OTPORA 5.1. ELEKTROMEHANČKI INSTRUMENTI Tijekom razvoja mjerne tehnike konstruirani su različiti instrumenti kod kojih se koristi pojava magnetske sile. Predstavnik

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz Osnova matematike

Zadaci iz Osnova matematike Zadaci iz Osnova matematike 1. Riješiti po istinitosnoj vrijednosti iskaza p, q, r jednačinu τ(p ( q r)) =.. Odrediti sve neekvivalentne iskazne formule F = F (p, q) za koje je iskazna formula p q p F

Διαβάστε περισσότερα

Zadatak 1. U temenima kvadrata stranice a (Sl.1) nalaze se mala tela istoimene količine 11. naelektrisanja Q 4 10

Zadatak 1. U temenima kvadrata stranice a (Sl.1) nalaze se mala tela istoimene količine 11. naelektrisanja Q 4 10 adatak temenima kvadrata stranice a (Sl) nalaze se mala tela istoimene količine naelektrisanja Q 0 C u vakumu Koliku količinu elektriciteta negativnog znaka treba postaviti u tačku preseka dijagonala da

Διαβάστε περισσότερα

VJEŽBE IZ MATEMATIKE 1

VJEŽBE IZ MATEMATIKE 1 VJEŽBE IZ MATEMATIKE 1 Ivana Baranović Miroslav Jerković Lekcija 14 Rast, pad, konkavnost, konveksnost, točke infleksije i ekstremi funkcija Poglavlje 1 Rast, pad, konkavnost, konveksnost, to ke ineksije

Διαβάστε περισσότερα

VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel. Zdenko Novak 1. UVOD

VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel. Zdenko Novak 1. UVOD 10.2012-13. VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel Zdenko Novak TEHNIČKA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 1. UVOD 1 Literatura: [1] Novak, Z.: Predavanja Tehnička sredstva u cestovnom prometu, Web stranice Veleučilišta

Διαβάστε περισσότερα

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1 2 cos(3 π 4 ) sin( + π 6 ). 2. Pomoću linearnih transformacija funkcije f nacrtajte graf funkcije g ako je, g() = 2f( + 3) +. 3. Odredite domenu funkcije te odredite f i njenu domenu. log 3 2 + 3 7, 4.

Διαβάστε περισσότερα

Dr Miodrag Popović. Osnovi elektronike. za studente Odseka za softversko inženjerstvo. Elektrotehnički fakultet Beograd, 2006.

Dr Miodrag Popović. Osnovi elektronike. za studente Odseka za softversko inženjerstvo. Elektrotehnički fakultet Beograd, 2006. Dr Miodrag Popović Osnovi elektronike za studente Odseka za softversko inženjerstvo Elektrotehnički fakultet Beograd, 2006. Sadržaj 1. UOD... 1 1.1 Šta je to elektrotehnika?... 1 1.2 Oblasti elektrotehnike:...

Διαβάστε περισσότερα

RAVAN. Ravan je osnovni pojam u geometriji i kao takav se ne definiše. Ravan je određena tačkom i normalnim vektorom.

RAVAN. Ravan je osnovni pojam u geometriji i kao takav se ne definiše. Ravan je određena tačkom i normalnim vektorom. RAVAN Ravan je osnovni pojam u geometiji i kao takav se ne definiše. Ravan je odeđena tačkom i nomalnim vektoom. nabc (,, ) π M ( x,, ) y z Da bi izveli jednačinu avni, poučimo sledeću sliku: n( A, B,

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

U N I V E R Z I T E T U N I Š U ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU TROFAZNI PRETVARAČ NAPONA. (Tehničko rešenje)

U N I V E R Z I T E T U N I Š U ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU TROFAZNI PRETVARAČ NAPONA. (Tehničko rešenje) U N I V E R Z I T E T U N I Š U ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU TROFAZNI PRETVARAČ NAPONA (Tehničko rešenje) Niš, 2013 1 UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU Naziv dokumenta:tehničko rešenje TROFAZNI

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVNI PRINCIPI PREBROJAVANJA. () 6. studenog 2011. 1 / 18

OSNOVNI PRINCIPI PREBROJAVANJA. () 6. studenog 2011. 1 / 18 OSNOVNI PRINCIPI PREBROJAVANJA () 6. studenog 2011. 1 / 18 TRI OSNOVNA PRINCIPA PREBROJAVANJA -vrlo često susrećemo se sa problemima prebrojavanja elemenata nekog konačnog skupa S () 6. studenog 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Elektronske komponente

Elektronske komponente Elektronske komponente Z. Prijić Elektronski fakultet Niš Katedra za mikroelektroniku Predavanja 2014. Sadržaj 1 Kalem Sadržaj Kalem 1 Kalem - definicije Kalem Kalem je pasivna elektronska komponenta koja

Διαβάστε περισσότερα

Zadatak 2 Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z 3 z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu.

Zadatak 2 Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z 3 z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu. Kompleksna analiza Zadatak Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu. Zadatak Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu

Διαβάστε περισσότερα

LABORATORIJSKI PRAKTIKUM IZ ELEKTROMETROLOGIJE

LABORATORIJSKI PRAKTIKUM IZ ELEKTROMETROLOGIJE D MLADEN POPOVIĆ LABOATOIJSKI PAKTIKUM IZ ELEKTOMETOLOGIJE VIŠA ELEKTOTEHNIČKA ŠKOLA BEOGAD SADŽAJ OSNOVNE VEŽBE EXCEL EWB LABVIEW STANA. MEENJE DVOKANALNIM OSCILOSKOPOM... 3. VITUELNI INSTUMENTI... 3

Διαβάστε περισσότερα

4. Koliki naboj treba dati kugli mase 1 kg da ona lebdi ispod kugle s nabojem 0,07 µc na udaljenosti 5 cm?

4. Koliki naboj treba dati kugli mase 1 kg da ona lebdi ispod kugle s nabojem 0,07 µc na udaljenosti 5 cm? 1 Coulombov zakon 1. Koliki je omjer gravitacijske i elektrostatske sile izmedu dva elektrona? m e = 9, 11 10 31 kg 2. Na kojoj će udaljenosti u zraku odbojna sila izmedu dvaju jednakih naboja q 1 = q

Διαβάστε περισσότερα

SENZORI I MJERNI PRETVARAČI

SENZORI I MJERNI PRETVARAČI SENZORI I MJERNI PRETVARAČI Što je automatika danas? Automatsko upravljanje + (Procesno) računarstvo + Komunikacione tehnologije Sinergija automatike (Control), računarstva (Computing) I komunikacija (Communication):

Διαβάστε περισσότερα

U N I V E R Z I T E T U N I Š U ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU TROFAZNI LINIJSKI KOREKTOR NAPONA. (Tehničko rešenje)

U N I V E R Z I T E T U N I Š U ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU TROFAZNI LINIJSKI KOREKTOR NAPONA. (Tehničko rešenje) U N I V E R Z I T E T U N I Š U ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU TROFAZNI LINIJSKI KOREKTOR NAPONA (Tehničko rešenje) Niš, 2013 1 UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU Naziv dokumenta:tehničko rešenje

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE UVODNA LABORATORIJSKA VEŽBA

OSNOVI ELEKTRONIKE UVODNA LABORATORIJSKA VEŽBA ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU ODSEK ZA ELEKTRONIKU OSNOVI ELEKTRONIKE LABORATORIJSKE VEŽBE UVODNA LABORATORIJSKA VEŽBA Autori: Radivoje Đurić i Milan Ponjavić 1. 2. IME I PREZIME BR. INDEKSA GRUPA

Διαβάστε περισσότερα

4 Numeričko diferenciranje

4 Numeričko diferenciranje 4 Numeričko diferenciranje 7. Funkcija fx) je zadata tabelom: x 0 4 6 8 fx).17 1.5167 1.7044 3.385 5.09 7.814 Koristeći konačne razlike, zaključno sa trećim redom, odrediti tačku x minimuma funkcije fx)

Διαβάστε περισσότερα

ORTODROMSKA, LOKSODROMSKA I KOMBINIRANA PLOVIDBA

ORTODROMSKA, LOKSODROMSKA I KOMBINIRANA PLOVIDBA David Brčić ORTODROMSKA, LOKSODROMSKA I KOMBINIRANA PLOVIDBA Riješeni zadaci DAVID BRČIĆ LOKSODROMSKA PLOVIDBA I. Loksodromski zadatak (kurs i udaljenost): tgk= II. Loksodromski zadatak (relativne koordinate):

Διαβάστε περισσότερα

Stalne jednosmerne struje

Stalne jednosmerne struje Stalne jednosmerne struje Električna struja Električnom strujom se može nazvati svako ureñeno kretanje električnih naelektrisanja, bez obzira na uzroke ovog kretanja i na vrstu električnih naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

NAIZMENIČNA STRUJA koristiti kao dopunu udžbenika

NAIZMENIČNA STRUJA koristiti kao dopunu udžbenika NAIZMENIČNA STRUJA koristiti kao dopunu udžbenika 1 Da bude jasno na samom početku : Tesla nije izmislio struju jer je ona bila poznata ljudima pre nogo što je Tesla ušao u svet nauke. Njegov doprinos

Διαβάστε περισσότερα

Najvažniji parametri fotodiode su: vreme odziva. totalna ekvivalentna snaga šuma. kvantna efikasnost. osetljivost.

Najvažniji parametri fotodiode su: vreme odziva. totalna ekvivalentna snaga šuma. kvantna efikasnost. osetljivost. Kao poslednji element u jednom optičkom lancu pojavljuje se prijemnik koji prevodi optički signal u električni. Prvi element prijemnika je fotodetektor. Fotodetektor konvertuje varijacije optičke snage

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Elementarne funkcije

4.1 Elementarne funkcije . Elementarne funkcije.. Polinomi Funkcija f : R R zadana formulom f(x) = a n x n + a n x n +... + a x + a 0 gdje je n N 0 te su a n, a n,..., a, a 0 R, zadani brojevi takvi da a n 0 naziva se polinom

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET DIPLOMSKI RAD Lazar Pančić Niš 2005 UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET KATEDRA ZA ELEKTRONIKU DIPLOMSKI RAD Arhitektura i organizacija radiokomunikacionog sistema

Διαβάστε περισσότερα

Mladen Petrović, 9A4ZZ NA KRAJU NAPAJANA KV MULTIBAND ANTENA

Mladen Petrović, 9A4ZZ NA KRAJU NAPAJANA KV MULTIBAND ANTENA Mladen Petrović, 9A4ZZ NA KRAJU NAPAJANA KV MULTIBAND ANTENA THE END FED HF MULTIBAND ANTENNA Mnogi od nas nemaju mogućnosti postaviti dipol, windom ili neku antenu koja zahtjeva dvije uporišne točke i

Διαβάστε περισσότερα

1. ISTORIJSKI RAZVOJ ELEKTROTEHNIKE

1. ISTORIJSKI RAZVOJ ELEKTROTEHNIKE Osnove elektrotehnike Modul. ITOIJKI AZVOJ ELEKTOTEHNIKE Elektrotehnika je nauka koja proučava zakone elektriciteta i primjenjuje ih u praktične svrhe.ljudi su već odavno zapazili prve električne pojave

Διαβάστε περισσότερα

x M kazemo da je slijed ogranicen. Weierstrass-Bolzano-v teorem tvrdi da svaki ograniceni slijed ima barem jednu granicnu tocku.

x M kazemo da je slijed ogranicen. Weierstrass-Bolzano-v teorem tvrdi da svaki ograniceni slijed ima barem jednu granicnu tocku. 1. FUNKCIJE, LIMES, NEPREKINUTOST 1.1 Brojevi - slijed, interval, limes Slijed realnih brojeva je postava brojeva na primjer u obliku 1,,3..., nn, + 1... koji na realnoj osi imaju oznaceno mjesto odgovarajucom

Διαβάστε περισσότερα

Karakterizacija kontinualnih sistema u prelaznom režimu

Karakterizacija kontinualnih sistema u prelaznom režimu Karakterizacija kontinualnih sistema u prelaznom režimu Postoji veći broj parametara koji karakterišu ponašanje sistema u prelaznom režimu. Ovi parametri pripadaju različitim prostorima u kojima se sistemi

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA PROCESIMA. Vežba br. 6: Dinamika sistema u frekventnom domenu u MATLABu

OSNOVI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA PROCESIMA. Vežba br. 6: Dinamika sistema u frekventnom domenu u MATLABu OSNOVI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA PROCESIMA Vežba br. 6: Dinamika sistema u frekventnom domenu u MATLABu I Definisanje frekventnih karakteristika Dinamički modeli sistema se definišu u vremenskom, Laplace-ovom

Διαβάστε περισσότερα

A 2 A 1 Q=? p a. Rješenje:

A 2 A 1 Q=? p a. Rješenje: 8. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEANIKE FLUIDA. Oreite minimalni protok Q u nestlačiom strujanju fluia ko koje će ejektor početi usisaati flui kroz ertikalnu cječicu. Zaano je A = cm, A =,5 cm, h=,9 m.

Διαβάστε περισσότερα

U N I V E R Z I T E T U N I Š U ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU UREĐAJ ZA ZAŠTITU ASINHRONIH MOTORA. (Tehničko rešenje)

U N I V E R Z I T E T U N I Š U ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU UREĐAJ ZA ZAŠTITU ASINHRONIH MOTORA. (Tehničko rešenje) U N I V E R Z I T E T U N I Š U ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU UREĐAJ ZA ZAŠTITU ASINHRONIH MOTORA (Tehničko rešenje) Niš, 2010 UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU Naziv dokumenta:tehničko rešenje

Διαβάστε περισσότερα

Osciloskop. Na kraju sata student treba biti u stanju: Osciloskop. Ak. god. 2008/2009

Osciloskop. Na kraju sata student treba biti u stanju: Osciloskop. Ak. god. 2008/2009 Osciloskop Ak. god. 2008/2009 1 Na kraju sata student treba biti u stanju: Nabrojati osnovne dijelove osciloskopa Objasniti i opisati principe rada pojedinih dijelova osciloskopa Objasniti kompenzaciju

Διαβάστε περισσότερα