Vandens kokybės rekomendacijos variu lituotiems plokšteliniams šilumokaičiams

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Vandens kokybės rekomendacijos variu lituotiems plokšteliniams šilumokaičiams"

Transcript

1 Suvestinė Vandens kokybės rekomendacijos variu lituotiems plokšteliniams šilumokaičiams Danfoss centralizuoto šildymo padalinys parengė šias rekomendacijas, vadovaujantis p. Marie Louise Petersen, Danfoss Industri Service atstovės ataskaita Technologija, skirta vandens iš čiaupo ir centralizuoto šildymo termofikacinio vandens kokybei užtikrinti, naudojamo grynu variu lituotuose nerūdijančio plieno (EN No ~ AISI 316L) plokšteliniuose šilumokaičiuose. Vanduo, tekantis šiuose plokšteliniuose šilumokaičiuose, labai skirsis priklausomai nuo jo taikymo pobūdžio, taigi, kai kuriais atvejais, korozija gali tapti problema. Jei nevykdomos šios vandens kokybės rekomendacijos, Danfoss centralizuoto šildymo padalinys negali prisiimti garantinių įsipareigojimų skundų, pareikštų dėl vandens sukeltos korozijos, atvejais. Svarbu pabrėžti, jog vandens savybės dar negarantuoja, kad nesusidarys korozija, bet jos turi būti laikomos priemone, padedančia vandens tiekimo sistemose išvengti kritiškiausių situacijų susidarymo. Žemiau pateiktose 1 ir 2 lentelėse yra parodyta kritinių vandens rodiklių suvestinė ir jais rekomenduojamos apribojimų vertės. Apribojimai galioja tiktai grynu variu lituotuose nerūdijančio plieno (EN No ~ AISI 316L) plokšteliniuose šilumokaičiuose. 1 lentelė. Rekomenduojamos ribinės vertės vandens iš čiaupo kokybei antrinėje pusėje. Rodiklis Temperatūra Vandenilio koncentracija (ph) jonų Rekomenduojamos buitinio vandens iš čiaupo kokybei antriniame kontūre Priklauso nuo vandens sudėties, bet žemesnė už 60 C minimizuoja nerūdijančio plieno korozijos riziką ir vario, naudojamo plokštelių litavimui, išplovimą. 7-9 Šarmingumas 60 mg/ltr < [ ΗΧΟ 3 ] < 300 mg/l Laidumas < 500 μs/cm Kietumas [Ca 2+, Mg 2+ ]/[ ΗΧΟ 3 ] > 0,5 Chloridai 1000 mg/l esant 25 C 300 mg/l esant 50 C 100 mg/l esant 80 C 0 mg/l esant T > 100 C Sulfatai [ ΣΟ 2 4 ] < 100 mg/l ir [ ΗΧΟ 3 ]/[ ΣΟ 2 4 ] > 1 Nitratai [ ΝΟ 3 ] < 100 mg/l Fluoridai < 0,5 mg/l Jei neparuoštas vanduo iš čiaupo naudojamas kaip centralizuoto šildymo sistemų papildymui tiekiamas vanduo, daugelis vandens kokybės ribinių verčių atitiks vandeniui iš čiaupo antriniame kontūre nustatytus reikalavimus. 1 psl. iš 10

2 2 lentelė. Termofikacinio vandens kokybės rekomenduojamos ribinės vertės pirminiame kontūre. Termofikacinio vandens kokybės rekomenduojamos ribinės vertės pirminiame kontūre Kokybės klasė Neparuoštas Suminkštintas Iš dalies Gėlas sugėlintas Papildomai tiekiamas Vanduo iš čiaupo Suminkštintas Suminkštintas Gėlas vanduo ir/arba iš dalies sugėlintas Išorinė išvaizda Švarus Švarus Švarus Švarus Kvapo slenkstis Suspenduotos dalelės <10 mg/l <10 mg/l <5 mg/l <1 mg/l (drumstumas) Alyva ir tepalai <1 mg/l <1 mg/l <1 mg/l <1 mg/l Vandenilio jonų koncentracija (ph) esant 25 C Liekamasis vandens kietumas Savitasis elektros laidumas esant 25 C Palyginkite su 1 9,8 ± 0,2 9,8 ± 0,2 9,8 ± 0,2 Palyginkite su 1 <0,5 dh <0,2 dh <0,1 dh Palyginkite su 1 <1500 μs/cm <500 μs/cm <25 μs/cm Deguonis <0,02 mg/l <0,02 mg/l <0,02 mg/l Chloridai Palyginkite su 1 <300 mg/l <50 mg/l <3 mg/l Sulfatai Palyginkite su 1 <2 mg/l Sulfidai <1 mg/l <1 mg/l <1 mg/l <1 mg/l Nitratai Palyginkite su 1 Fluoridai Palyginkite su 1 Amonis <10 mg/l <5 mg/l <5 mg/l Bendroji geležis <0,1 mg/l <0,1 mg/l <0,05 mg/l Bendras vario kiekis <0,02 mg/l <0,02 mg/l <0,01 mg/l Įžanga Danfoss centralizuoto šildymo padalinys parengė šias rekomendacijas, skirtas vandens iš čiaupo ir centralizuoto šildymo termofikacinio vandens kokybei užtikrinti, naudojamo grynu variu lituotuose nerūdijančio plieno (EN No ~ AISI 316L) plokšteliniuose šilumokaičiuose. Plokšteliniuose šilumokaičiuose tekantis vanduo labai skirsis priklausomai nuo jo taikymo pobūdžio, taigi, kai kuriais atvejais, korozija gali tapti problema. Techninių sąlygų vandens kokybei užtikrinti parengimas gali apriboti vandens sukeltos korozijos riziką. Paprastai vanduo iš čiaupo cirkuliuoja antriniame kontūre, o šilumnešio terpė (pvz. termofikacinis vanduo) cirkuliuoja pirminiame šilumokaičio kontūre. Korozija 2 psl. iš 10

3 Eksploatacijos metu plokšteliniuose šilumokaičiuose gali susidaryti daugelio rūšių korozija. Šioje ataskaitoje nėra pateikiamas smulkus skirtingų korozijos rūšių aprašymas, tačiau 3 lentelėje yra išvardintos dažniausiai pasitaikančios korozijos rūšys. [3] 3 psl. iš 10

4 3 lentelė. Tipinės korozijos reiškiniai grynu variu lituotuose nerūdijančio plieno plokšteliniuose šilumokaičiuose. [3] Korozijos rūšis Vietinė korozija Bendroji korozija Galvaninė korozija Įtempties korozija Aprašymas Paprastai šilumokaitis neturi įtrūkių, bet įtrūkiai gali susiformuoti po nuodegomis, kitokių rūšių nuosėdomis, taip pat po nekokybiškai sulituotomis jungtimis. Jei susidaro bendroji korozija, šiuo atveju koroduos būtent varis, o ne nerūdijantis plienas. Jei rūdija varinis sulitavimas, to poveikyje šilumokaitis praras savo sandarumą ir jame susidarys nuotėkis. Aplinkos vandenyje esantis metalinis kontaktas tarp vario ir nerūdijančio plieno gali sužadinti korozijos protrūkį labiau elektriškai neigiamame metale, šiuo atveju varyje. Nerūdijančiame pliene gali susiformuoti įtempties korozija, jei yra tempimo įtempiai ir didelis chloridų kiekis. Temperatūros didinimas dar labiau didins įtempties korozijos riziką, taigi įtempties korozija dažnai susidaro temperatūrai viršijus 60 C. [6] Tarpgrūdelinė korozija Neteisingo terminio apdirbimo metu nerūdijančiame pliene gali susiformuoti tarpgrūdelinė korozija dėl chromo karbido susidarymo grūdelių ribose. Plotai su sumažėjusiu chromo kiekiu bus jautrūs korozijai. Skystasis metalo trapėjimas Jei litavimo proceso metu susidaro pernelyg aukšta litavimo temperatūra, varis pasklinda nerūdijančiame pliene, tokiu būdu sumažindamas nerūdijančio plieno plokštelių stiprumą. 4 psl. iš 10

5 Vandens savybės Antrinis kontūras vanduo iš čiaupo Tipiniai vandens iš čiaupo rodikliai, sąlygojantys plokštelinio šilumokaičio suminį atsparumą korozijai, yra šie: temperatūra, ph, laidumas, kietumas, šarmingumas bei chloridų, sulfatų ir nitratų koncentracija. Kadangi vario atsparumas korozijai buitiniame vandenyje apskritai yra žemesnis už nerūdijančio plieno (EN Nr ), tai vandens rodiklius iš esmės nulems vario korozijos parametrai. Nerūdijančio plieno korozija geriamajame vandenyje susidaro tiktai esant didelei chloridų koncentracijai vandenyje iš čiaupo ir aukštai temperatūrai. Pateikiame pačių svarbiausių vandens parametrų ir jo savybių aprašymą. Temperatūra: Apskritai temperatūros pakėlimas padidins daugumos metalų korozijos greitį. Panašu, kad karštame vandenyje nedidelių korozijos opų varyje susidarymo tikimybė yra didesnė, kai temperatūra viršija 60 C. Taip pat padidėja įtemptinio korozinio pleišėjimo rizika nerūdijančiame pliene, kai temperatūra viršija 60 C, bei korozijos opų susidarymas ir plyšinė korozija nerūdijančiame pliene yra [2, 5, 6] taip pat priklausomi nuo temperatūros (žiūrėkite skyrių apie chloridus). ph: Bendroji vario korozija daugiausiai priklauso nuo vandenilio jonų koncentracijos (ph), taigi korozijos rizika yra žemiausia, jei ph yra palaikomas virš 7,5, bet mažesnis už 9,0. [1, 2, 3] Tačiau galima tikėtis, kad normaliame vandenyje iš čiaupo ph vertė bus apie 7, bet rekomenduojama vengti vandens, kuriame ph yra mažesnis už 7. Šarmingumas: Jei vandenilio karbonato ΗΧΟ 3 kiekis vandenyje yra labai žemas, t.y. mažesnis už 60 mg/l, vario korozijos reakcijos produktai ištirps ir pateks į sistemą. Taip pat rekomenduojama neviršyti 300 mg/l ΗΧΟ 3 koncentracijos. [1, 2, 3] Savitasis elektros laidumas: Didelis buitinio vandens laidumas reiškia, kad vandenyje yra didelė joninių dalelių koncentracija. Iš esmės, vandens iš čiaupo laidžio padidėjimas padidins ir daugumos metalų korozijos greitį. Visumoje didžiausia tinkama ribinė laidžio vertė yra 500 μs/cm. [4] Kietumas: Varis turi polinkį į koroziją labai minkštame vandenyje, dėl to [Ca 2+, Mg 2+ ] / [ ΗΧΟ 3 ] santykis turėtų būti didesnis už 0,5. [3] Chloridai: Chloridų buvimas geriamajame vandenyje padidins nerūdijančio plieno vietinės korozijos riziką. Ribinė vertė priklausys nuo temperatūros pagal 4 lentelę. [3] 4 lentelė. Rekomenduojamos chlorido ribinės vertės, esant įvairioms temperatūrų reikšmėms. [3] Chlorido ribinės vertės 1000 mg/l esant 25 C 300 mg/l esant 50 C 100 mg/l esant 80 C 0 mg/l esant T > 100 C 5 psl. iš 10

6 Sulfatai: Didelė sulfatų koncentracija padidins nedidelių korozijos opų susidarymo varyje riziką. Didžiausia rekomenduojama sulfatų koncentracija yra 100 mg/l, tačiau korozija gali susidaryti ir esant [1, 2,] mažesnėms koncentracijoms, jeigu santykis ΗΧΟ 3 / [ ΣΟ 2 4 ] bus mažesnis už 1. Nitratai: Nitratų jonai daro panašią įtaką kaip ir sulfatai, taigi rekomenduojama didžiausia nitratų [1, 4] koncentracija būtų 100 mg/l. Dėl bakteriologinių priežasčių į daugelyje buityje naudojamo vandens tiekimo įrenginių būtina papildomai pridėti chloro. Chloras yra stipriai oksiduojantis elementas ir jis silpnina nerūdijančio plieno atsparumą korozijai. Alfa Laval kompanija rekomenduoja, kad laisvojo aktyviojo chloro koncentracija būtų mažesnė už 0,5 mg/l, siekiant išvengti nerūdijančio plieno korozijos 316L (= EN Nr ). [3] Pirminis kontūras termofikacinis vanduo Termofikacinio vandens specifikacija pateikiama DFF rekomendacijose (Danske Fjernvarmeværkers Forening). Rekomendacijose aptariami vandens ruošimo bei korozijos prevencijos aspektai centralizuoto šildymo sistemose. [7] DFF rekomendacijose yra išskiriami keturi vandens tipai, kurie cirkuliuoja centralizuoto šildymo sistemose: 1) Neapdorotas vanduo iš čiaupo, 2) Suminkštintas vanduo, 3) Dalinai sugėlintas vanduo, 4) Gėlas vanduo. Termofikacinio vandens charakteristikos priklausys nuo sistemų papildymui tiekiamo vandens pasirinkimo, kaip nurodyta 5 lentelėje. 5 lentelė. Termofikacinio vandens charakteristikos pagal DFF rekomendacijas. [7] Kokybės klasė Neparuoštas Suminkštintas Dalinai sugėlintas Gėlas Papildomai tiekiamas vanduo Vanduo iš čiaupo Suminkštintas Suminkštintas Gėlas ir/arba dalinai sugėlintas Išorinė išvaizda Švarus Švarus Švarus Švarus Kvapo slenkstis Suspenduotos mg/l <10 <10 <5 <1 dalelės (drumstumas) Naftos produktai ir mg/l <1 <1 <1 <1 tepalai ph esant 25 C 9,8 ± 0,2 9,8 ± 0,2 9,8 ± 0,2 Liekamasis vandens dh <0,5 <0,2 <0,1 kietumas Savitasis elektros μs/cm <1500 <500 <25 laidumas esant 25 C Deguonis mg/l <0,02 <0,02 <0,02 Chloridai mg/l <300 <300 <50 <3 Sulfatai mg/l <2 Amonis mg/l <10 <5 <5 Bendroji geležis mg/l <0,1 <0,1 <0,05 Bendras vario kiekis mg/l <0,02 <0,02 <0,01 6 psl. iš 10

7 * Tolimesni liekamojo vandens kietumo reikalavimai gali būti reikalingi, nagrinėjant kaitinamuosius paviršius ir katilų konstrukcijas. ** Chloridai ir temperatūra nustato specialius reikalavimus nerūdijančio plieno atsparumui korozijai žiūrėkite 4 lentelę. 7 psl. iš 10

8 5 lentelėje nurodytos ribos būtų tinkamas būdas išvengti korozijos plokštelinio šilumokaičio pirminiame kontūre, tačiau yra rekomenduojama reikalavimus neparuoštam vandeniui padidinti tiek, kad jie sutaptų su antriniame kontūre naudojamo vandens iš čiaupo reikalavimais. Patys svarbiausi rodikliai, įtakojantys nerūdijančio plieno atsparumą korozijai termofikacinio vandens sistemoje, yra chloridai, temperatūra ir deguonies kiekis. Priimtina chloridų ribinė vertė priklausys nuo papildomai tiekiamo vandens pasirinkimo, kaip nurodyta 5 lentelėje. Be to, jeigu deguonies kiekis yra didelis, nerūdijančio plieno korozijos rizika didės. Nors yra pageidaujama, kad deguonies kiekis būtų mažesnis už 0,02 mg/l, praktikoje dažnai šis kiekis yra didesnis. Neparuoštame termofikaciniame vandenyje su dideliu deguonies kiekiu, laikui bėgant, pastarojo kiekis paprastai mažės, nes jis bus naudojamas sistemos viduje vykstančiuose korozijos procesuose. Patys svarbiausi veiksniai apribojantys vario korozijos riziką būtų naudoti terpę be deguonies (žemiau 0,02 mg/l), silpnas šarmines terpes (kurių ph mažesnis už 10) ir palaikyti amonio ir sulfidų kiekį mažesnį už minimalias ribines vertes. Centralizuotam šildymui rekomenduojama naudoti vandenį, kuris buvo suminkštintas arba gėlintas, ir kurio ph rodiklis siekia maždaug 9-9,5, o deguonis būtų arba iš jo pašalintas, arba chemiškai surištas. Specialus dėmesys turi būti skiriamas kai kuriems chemikalams, kurie naudojami ph suformavimui ir/ arba kaip deguonies rišikliai. ph rodiklio suformavimui reikia vengti naudoti amonį dėl galimos vario ir žalvario korozijos rizikos. Vietoje jo naudokite natrio hidroksidą (NaOH) arba trivalentį natrio fosfatą (Na 3 PO 4 ), kad padidintumėte vandens ph. Natrio sulfitas (Na 2 SO 3 ) buvo plačiai naudojamas kaip deguonies rišiklis, bet jo reiktų vengti tose sistemose, kuriose yra vario ir nerūdijančio plieno. Deguonies surišimo proceso metu sulfitas virsta sulfatu. Sulfatas gali veikti kaip kai kurias bakterijas maitinanti medžiaga, kuri sumažina sulfatų kiekį, paverčiant juos į sulfidus ir sukuria vario ir nerūdijančio plieno koroziją sukeliančias sąlygas. Vietoje jo galima naudoti tokius organinius deguonies rišiklius, kaip taninai. Didelė sulfidų koncentracija vandenyje gali sukurti bakteriologines problemas termofikacinio vandens sistemoje. Taigi, rekomenduojama vandenyje palaikyti minimalų sulfidų kiekį. Kartais į vandenį yra dedami kiti deguonies rišikliai. Kai kurie jų pavyzdžiai: vitaminas C ir metilo etilo ketoksimas (MEKO). Taip pat į vandenį gali būti įdedama biocidų, kad sistemoje būtų kontroliuojamas bakterijų formavimasis. Kartais į vandenį gali būti įdedama tensidų, kad sistemoje sumažėtų trintis. Išvada Danfoss centralizuoto šildymo padalinys parengė šias rekomendacijas, vadovaujantis p. Marie Louise Petersen, Danfoss Industri Service atstovės, ataskaita Technologija, skirta vandens iš čiaupo ir centralizuoto šildymo termofikacinio vandens kokybei užtikrinti, naudojamo grynu variu lituotuose nerūdijančio plieno (EN Nr ~ AISI 316L) plokšteliniuose šilumokaičiuose. Jei nesilaikoma šių vandens kokybės rekomendacijų, Danfoss centralizuoto šildymo padalinys negali prisiimti garantinių įsipareigojimų skundų, pareikštų dėl vandens sukeltos korozijos. 8 psl. iš 10

9 Svarbu pabrėžti, kad vandens savybės dar negarantuoja, kad nesusidarys korozija, bet tai turi būti laikoma priemone, padedančia vandens sistemose išvengti kritiškiausių situacijų susidarymo. Žemiau pateiktose 6 ir 7 lentelėse yra parodyta kritinių vandens rodiklių suvestinė ir rekomenduojami apribojimai. Apribojimai galioja tiktai grynu variu lituotuose nerūdijančio plieno (EN Nr ~ AISI 316L) plokšteliniuose šilumokaičiuose. Vandenyje esančių medžiagų ir nešvarumų nusėdimas gali sumažinti šilumos perdavimo gebą plokšteliniuose šilumokaičiuose. Kieto vandens įšildymas virš 55 C sukels stiprų kalkių nusėdimą (Ca 2+ ), o tai matysis kaip ant plokštelių paviršiaus susidarantis kalkių sluoksnis. Šios nuosėdos gali būti pašalinamos, šilumokaičius nuplaunant įvairių rūšių skysčiais priklausomai nuo nuosėdų sudėties. Danfoss rekomenduoja šilumokaičių praplovimui naudoti specialų plovimo skystį, panašų į Kaloxi, ir tam skirtus plovimo įrenginius, pvz., plačiai naudojamą TermoRens arba kitų tiekėjų, pvz., Alfa Laval. Šilumokaičių praplovimas pašalina nuosėdas ir padidina šilumos perdavimą, tačiau praplovimas taip pat gali ir sumažinti šilumokaičio eksploatacijos laiką. Danfoss įmonė netaiko garantinių įsipareigojimų šilumokaičiams, kurių sandarumas pažeistas dėl plovimo, kuris buvo būtinas dėl prastos vandens kokybės. 6 lentelė. Rekomenduojamos ribinės vertės vandens iš čiaupo kokybei antrinėje pusėje. Rodiklis Temperatūra Vandenilio jonų koncentracija (ph) Rekomenduojamos buitinio vandens iš čiaupo kokybei antriniame kontūre Priklauso nuo vandens sudėties, bet žemesnė už 60 C minimizuoja nerūdijančio plieno korozijos riziką ir vario, naudojamo plokštelių litavimui, išplovimą. 7-9 Šarmingumas 60 mg/ltr < [ ΗΧΟ 3 ] < 300 mg/l Laidumas < 500 μs/cm Kietumas [Ca 2+, Mg 2+ ]/[ ΗΧΟ 3 ] > 0,5 Chloridai 1000 mg/l esant 25 C 300 mg/l esant 50 C 100 mg/l esant 80 C 0 mg/l esant T > 100 C Sulfatai [ ΣΟ 2 4 ] < 100 mg/l ir [ ΗΧΟ 3 ]/[ ΣΟ 2 4 ] > 1 Nitratai [ ΝΟ 3 ] < 100 mg/l Fluoridai < 0,5 mg/l 9 psl. iš 10

10 7 lentelė. Termofikacinio vandens kokybės rekomenduojamos ribinės vertės pirminiame kontūre. Kokybės klasė Neparuoštas Suminkštintas Iš dalies Gėlas sugėlintas Papildomai tiekiamas Vanduo iš čiaupo Suminkštintas Suminkštintas Gėlas vanduo ir/arba iš dalies sugėlintas Išorinė išvaizda Švarus Švarus Švarus Švarus Kvapo slenkstis Suspenduotos dalelės <10 mg/l <10 mg/l <5 mg/l <1 mg/l (drumstumas) Alyva ir tepalai <1 mg/l <1 mg/l <1 mg/l <1 mg/l Vandenilio jonų koncentracija (ph) esant 25 C Liekamasis vandens kietumas Savitasis elektros laidumas esant 25 C Palyginkite su 1 9,8 ± 0,2 9,8 ± 0,2 9,8 ± 0,2 Palyginkite su 1 <0,5 dh <0,2 dh <0,1 dh Palyginkite su 1 <1500 μs/cm <500 μs/cm <25 μs/cm Deguonis <0,02 mg/l <0,02 mg/l <0,02 mg/l Chloridai Palyginkite su 1 <300 mg/l <50 mg/l <3 mg/l Sulfatai Palyginkite su 1 <2 mg/l Sulfidai <1 mg/l <1 mg/l <1 mg/l <1 mg/l Nitratai Palyginkite su 1 Fluoridai Palyginkite su 1 Amonis <10 mg/l <5 mg/l <5 mg/l Bendroji geležis <0,1 mg/l <0,1 mg/l <0,05 mg/l Bendras vario kiekis <0,02 mg/l <0,02 mg/l <0,01 mg/l 10 psl. iš 10

Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis

Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis Techninis aprašymas Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis Aprašymas Šie vožtuvai skirti naudoti su AMV(E) 335, AMV(E) 435 arba

Διαβάστε περισσότερα

Elektronų ir skylučių statistika puslaidininkiuose

Elektronų ir skylučių statistika puslaidininkiuose lktroų ir skylučių statistika puslaidiikiuos Laisvų laidumo lktroų gracija, t.y. lktroų prėjimas į laidumo juostą, gali vykti kaip iš dooriių lygmų, taip ir iš valtiės juostos. Gracijos procsas visuomt

Διαβάστε περισσότερα

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka WMB 71032 PTM Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató utomatická pračka Používateľská príručka Dokumentu Nr 2820522945_LT / 06-07-12.(16:34) 1 Svarbūs

Διαβάστε περισσότερα

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

EUROPOS CENTRINIS BANKAS 2005 12 13 C 316/25 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ 2005 m. gruodžio 1 d. dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo

Διαβάστε περισσότερα

X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2)

X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2) Monotonin s funkcijos Tegul turime funkciją f : A R, A R. Apibr žimas. Funkcija y = f ( x) vadinama monotoniškai did jančia (maž jančia) aib je X A, jei x1< x2 iš X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2) ( f

Διαβάστε περισσότερα

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Parengta pagal IEC standartą

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Parengta pagal IEC standartą Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Parengta pagal IEC 60364-6 standartą TURINYS 1. Įžanga 2. Standartai 3. Iki 1000V įtampos skirstomojo tinklo sistemos 4. Kada turi būti atliekami bandymai?

Διαβάστε περισσότερα

PAPILDOMA INFORMACIJA

PAPILDOMA INFORMACIJA PAPILDOMA INFORMACIJA REKOMENDACIJOS, KAIP REIKIA ĮRENGTI, PERTVARKYTI DAUGIABUČIŲ PASTATŲ ANTENŲ ŪKIUS, KAD BŪTŲ UŽTIKRINTAS GEROS KOKYBĖS SKAITMENINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS SIGNALŲ PRIĖMIMAS I. BENDROSIOS

Διαβάστε περισσότερα

Riebalų rūgščių biosintezė

Riebalų rūgščių biosintezė Riebalų rūgščių biosintezė Riebalų rūgščių (RR) biosintezė Kepenys, pieno liaukos, riebalinis audinys pagrindiniai organai, kuriuose vyksta RR sintezė RR grandinė ilginama jungiant 2C atomus turinčius

Διαβάστε περισσότερα

Disbopox 442 GaragenSiegel

Disbopox 442 GaragenSiegel Sustiprinta anglies (karbono) pluoštu, vandeninė, 2-jų komponentų epoksidinės dervos danga garažų, sandėlių, rūsių grindims. Produkto aprašymas Paskirtis Savybės Mineralinės grindų ir kietojo asfalto išlyginamosios

Διαβάστε περισσότερα

MONOLITINIO GELŽBETONIO BALKONO PLOKŠČIŲ ARMAVIMAS ELEMENTAIS SU IZOLIUOJANČIU INTARPU

MONOLITINIO GELŽBETONIO BALKONO PLOKŠČIŲ ARMAVIMAS ELEMENTAIS SU IZOLIUOJANČIU INTARPU VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS HALFEN-DEHA Bronius Jonaitis, Arnoldas Šneideris MONOLITINIO GELŽBETONIO BALKONO PLOKŠČIŲ ARMAVIMAS ELEMENTAIS SU IZOLIUOJANČIU INTARPU Mokomoji knyga Vilnius

Διαβάστε περισσότερα

Matavimo vienetų perskaičiavimo lentelės

Matavimo vienetų perskaičiavimo lentelės Matavimo vienetų perskaičiavimo lentelės Matavimo vieneto pavadinimas Santrumpa Daugiklis Santrumpa ILGIO MATAVIMO VIENETAI Perskaičiuojamo matavimo Pavyzdžiui:centimetras x 0.3937 = colis centimetras

Διαβάστε περισσότερα

Vitalijus Rudzinskas, Olegas Černašėjus. Aviacinės medžiagos

Vitalijus Rudzinskas, Olegas Černašėjus. Aviacinės medžiagos Vitalijus Rudzinskas, Olegas Černašėjus Aviacinės medžiagos Vilnius Technika 2012 VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS Vitalijus Rudzinskas, Olegas Černašėjus Aviacinės medžiagos Mokomoji knyga Vilnius

Διαβάστε περισσότερα

Integriniai diodai. Tokio integrinio diodo tiesiogin įtampa mažai priklauso nuo per jį tekančios srov s. ELEKTRONIKOS ĮTAISAI 2009

Integriniai diodai. Tokio integrinio diodo tiesiogin įtampa mažai priklauso nuo per jį tekančios srov s. ELEKTRONIKOS ĮTAISAI 2009 1 Integriniai diodai Integrinių diodų pn sandūros sudaromos formuojant dvipolių integrinių grandynų tranzistorius. Dažniausiai integriniuose grandynuose kaip diodai naudojami tranzistoriniai dariniai.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo

Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo Πλυντήριο πιάτων Indaplovė Машинa за прање посуђа Pomivalni stroj ESL 46010 2 electrolux Περιεχόμενα Electrolux. Thinking of

Διαβάστε περισσότερα

ETA-07/0110. Europos techninis liudijimas. Europos techninių liudijimų organizacija. Prekybinis pavadinimas. Ul. Stolarska 8 PL Żywiec

ETA-07/0110. Europos techninis liudijimas. Europos techninių liudijimų organizacija. Prekybinis pavadinimas. Ul. Stolarska 8 PL Żywiec Europos techninis liudijimas ETA-07/0110 Prekybinis pavadinimas Liudijimo savininkas Statybos produkto rūšis ir paskirtis BOLIX S BOLIX S.A. Ul. Stolarska 8 PL 34-300 9710 Żywiec Sudėtinės išorės šilumos

Διαβάστε περισσότερα

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR :2006 LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR :2006 LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. D1-62 STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 2.05.20:2006 LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir naudojimo vadovas Išmanusis radiatorių termostatas eco

Montavimo ir naudojimo vadovas Išmanusis radiatorių termostatas eco Montavimo ir naudojimo vadovas Montavimo vadovas Montavimo vadovas 1. Montavimas 1.1 Atpažinkite eco termostatą...4 1.2 Pakuotėje...4 1.3 Ventilių adapterių apžvalga...5 1.4 Tinkamo adapterio montavimas...6

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija Logamax plus GB162-25/35/45 V3. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Dujiniai kondensaciniai įrenginiai

Naudojimo instrukcija Logamax plus GB162-25/35/45 V3. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Dujiniai kondensaciniai įrenginiai Dujiniai kondensaciniai įrenginiai 6720808118 (2015/08) LT 6 720 806 997-000.1TD Naudojimo instrukcija Logamax plus GB162-25/35/45 V3 Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Įžanga Įžanga Mielas (-a) kliente,

Διαβάστε περισσότερα

HENCO TECHNINIS KATALOGAS

HENCO TECHNINIS KATALOGAS HENCO TECHNINIS KATALOGAS HENCO TECHNINIS KATALOGAS ŠILDYMAS VANDENTIEKIS GRINDINIS ŠILDYMAS LT Page HENCO VAMZDŽIAI HENCO PLASTIKINĖS PRESUOJAMOS PVDF JUNGTYS. STANDARTINIŲ DYDŽIŲ JUNGTYS. DIDELIŲ DYDŽIŲ

Διαβάστε περισσότερα

išankstiniu nustatymu

išankstiniu nustatymu RA-N radiatorių ventiliai su integruotu išankstiniu nustatymu Sertifikuotas pagal EN215 Tiesus Kampinis Horizontalusis Kairinis Kampinis su išoriniu sriegiu Taikymas Visus RA-N ventilius galima naudoti

Διαβάστε περισσότερα

Atliekų pavojingumas aplinkai Nr Pagrindiniai produktai

Atliekų pavojingumas aplinkai Nr Pagrindiniai produktai PRIEDAI Priedas 1.1 Priedas 1.2 Priedas 1.3 Biocidų produktai, kuriuose yra patvirtintų veikliųjų medžiagų (Šaltinis: Vilniaus visuomenės sveikatos centro duomenų bazė) Galiojančių Leidimas Tipas ir Atliekų

Διαβάστε περισσότερα

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS DIAPREL MR 60 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje modifikuoto atpalaidavimo tabletėje yra

Διαβάστε περισσότερα

Šviesos terapijos lempos. 70-2, VITAbright

Šviesos terapijos lempos. 70-2, VITAbright DAVITA Medizinische Produkte GmbH & Co. KG Postfach 2004 D-47518 Kleve Šviesos terapijos lempos VILUX 70, VILUX 70-2, VILUX 100, VITAbright 70, VITAbright 70-2, VITAbright 100 Naudotojo vadovas Gerbiamas

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITOCAL 300-G PRO VITOCAL 300-W PRO. specialistui

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITOCAL 300-G PRO VITOCAL 300-W PRO. specialistui Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocal 300-G Pro Tipas BW 301.A090 iki 302.A250 Vitocal 300-W Pro Tipas WW 301.A125 iki 302.A300 Galiojimo nuorodos žr. paskutinį puslapį VITOCAL

Διαβάστε περισσότερα

1 iš 8 RIBOTO NAUDOJIMO M. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Pagrindinė sesija. I dalis

1 iš 8 RIBOTO NAUDOJIMO M. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Pagrindinė sesija. I dalis iš 8 RIBT NAUDJIM PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 00 m. birželio 0 d. įsakymu 6.-S- 00 M. EMIJS VALSTYBINI BRANDS EGZAMIN UŽDUTIES VERTINIM INSTRUKIJA Pagrindinė sesija I dalis Kiekvienas

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Karšto vandens šildytuvas $ % $! &! 4 Logalux WU 120 W WU 160 W Kvalifikuotiems specialistams Prieš atlikdami montavimo ir techninės priežiūros darbus, atidžiai

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITOCAL 300-G. specialistui

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITOCAL 300-G. specialistui Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocal 300-G Tipas BW/BWS 301.B06 iki B17, 5,9 iki 17,0 kw Tipas BWC 301.B06 iki B17, 5,9 iki 17 kw 1 ir 2 pakopų šilumos siurblys Galiojimo nuorodos

Διαβάστε περισσότερα

STATAU ŠILTĄ NAMĄ 2014

STATAU ŠILTĄ NAMĄ 2014 STATAU ŠILTĄ NAMĄ 2014 Pagalbinė priemonė architektams, projektuotojams ir statybininkams STATAU ŠILTĄ NAMĄ 2014 Pagalbinė priemonė architektams, projektuotojams ir statybininkams PRATARMĖ Didėjant energiškai

Διαβάστε περισσότερα

Kurį bazinį insuliną pasirinkti

Kurį bazinį insuliną pasirinkti Kurį bazinį insuliną pasirinkti g y d y t o j u i p r a k t i k u i L. Zabulienė, Vilniaus universitetas, Vilniaus Karoliniškių poliklinika Cukrinis diabetas (CD) yra viena sparčiausiai plintančių ligų

Διαβάστε περισσότερα

ALIUMINIO SUVIRINIMO PROBLEMOS

ALIUMINIO SUVIRINIMO PROBLEMOS ÞURNALAS APIE SUVIRINIMO TECHNOLOGIJAS IR MEDÞIAGAS Nr.1 2001 m. OK AUTROD 12.50 IR 12.63 ECOMIG MIG/MAG SUVIRINIMO GALUTINË TECHNOLOGINË NAUJOVË ALIUMINIO SUVIRINIMO ÁRANGA ALIUMINIO SUVIRINIMO PROBLEMOS

Διαβάστε περισσότερα

Išorinės duomenų saugyklos

Išorinės duomenų saugyklos Išorinės duomenų saugyklos HDD, SSD, sąsajos 5 paskaita Išorinė atmintis Ilgalaikiam informacijos (programų ir duomenų) saugojimui kompiuteriuose naudojami: standieji diskai; lankstieji diskeliai (FDD);

Διαβάστε περισσότερα

Logamax plus. Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams. GB ik GB i/35 ik GB i

Logamax plus. Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams. GB ik GB i/35 ik GB i Dujinis kondensacinis įrenginys 6720856652 (2015/11) LT 0010005913-003 Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Logamax plus GB172-30 ik GB172-35 i/35 ik GB172-42 i Prieš

Διαβάστε περισσότερα

= γ. v = 2Fe(k) O(g) k[h. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Reakcijos greičio priklausomybė nuo temperatūros. t2 t

= γ. v = 2Fe(k) O(g) k[h. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Reakcijos greičio priklausomybė nuo temperatūros. t2 t Cheminė kineika ir pusiausyra Nagrinėja cheminių reakcijų greiį ir mechanizmą. Cheminių reakcijų meu kina reaguojančių iagų koncenracijos: c ų koncenracija, mol/l laikas, s c = Reakcijos greičio io ()

Διαβάστε περισσότερα

Patikrinkite: - ar įjungta elektra - ar atidarytas dujų čiaupas Selektorių nustatykite ties I

Patikrinkite: - ar įjungta elektra - ar atidarytas dujų čiaupas Selektorių nustatykite ties I INSTRUKCIJA VARTOTOJUI 1. Įjungta/išjungta 2. Temperatūros reguliavimas: - karšto vandens - šildymo 3. Nustatoma norima temperatūra arba darbo režimas 4. Judanti rodyklėlė rodo pasirinktą režimą 5. Šviesos

Διαβάστε περισσότερα

Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012

Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012 Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012 2 turinys plokščių radiatoriai charakteristika...4 plokščių radiatoriai charakteristika... 88 Compact... 10 Ventil Compact 200 mm... 91 Ventil Compact...

Διαβάστε περισσότερα

Alytaus miesto savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano sprendinių keitimas (TPD reg. Nr )

Alytaus miesto savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano sprendinių keitimas (TPD reg. Nr ) 2012 m. specialiojo plano sprendinių keitimas (TPD reg. Nr. 00112000609) Planavimo organizatorius: Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Specialiojo plano rengėjas: UAB AF-Consult Direktorius

Διαβάστε περισσότερα

JONAS DUMČIUS TRUMPA ISTORINĖ GRAIKŲ KALBOS GRAMATIKA

JONAS DUMČIUS TRUMPA ISTORINĖ GRAIKŲ KALBOS GRAMATIKA JONAS DUMČIUS (1905 1986) TRUMPA ISTORINĖ GRAIKŲ KALBOS GRAMATIKA 1975 metais rotaprintu spausdintą vadovėlį surinko klasikinės filologijos III kurso studentai Lina Girdvainytė Aistė Šuliokaitė Kristina

Διαβάστε περισσότερα

2 TEMOS SKAITINIAI. Z.Lydeka. Rinkos ekonomikos tapsmas: teoriniai svarstymai. Kaunas: VDU leidykla, 2001, p.27-33; 45-60; ;

2 TEMOS SKAITINIAI. Z.Lydeka. Rinkos ekonomikos tapsmas: teoriniai svarstymai. Kaunas: VDU leidykla, 2001, p.27-33; 45-60; ; 2 TEMOS SKAITINIAI Z.Lydeka. Rinkos ekonomikos tapsmas: teoriniai svarstymai. Kaunas: VDU leidykla, 2001, p.27-33; 45-60; 112-117; 126-135. Mokslinėje literatūroje sutinkamus požiūrius į ekonominę sistemą,

Διαβάστε περισσότερα

Matematika 1 3 dalis

Matematika 1 3 dalis Matematika 1 3 dalis Vektorių algebros elementai. Vektorių veiksmai. Vektorių skaliarinės, vektorinės ir mišriosios sandaugos ir jų savybės. Vektoriai Vektoriumi vadinama kryptinė atkarpa. Jei taškas A

Διαβάστε περισσότερα

ESI4500LAX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 41

ESI4500LAX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 41 ESI4500LAX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 41 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Skalbimo mašinos vartotojo instrukcija

Skalbimo mašinos vartotojo instrukcija Skalbimo mašinos vartotojo instrukcija R1233 R1033 R833 Saugumo technika... 2 Skalbimo mašinos montavimas... 3 Skalbimo mašinos išpakavimas... 3 Bendras skalbimo mašinos vaizdas... 3 Vietos mašinos pastatymui

Διαβάστε περισσότερα

, t.y. per 41 valandą ir 40 minučių. (3 taškai) v Braižome h = f(t) priklausomybės grafiką.

, t.y. per 41 valandą ir 40 minučių. (3 taškai) v Braižome h = f(t) priklausomybės grafiką. 5 m. Lietuvos 7-ojo fizikos čempionato UŽDUOČIŲ SPENDIMI 5 m. gruodžio 5 d. (Kiekvienas uždavinys vertinamas taškų, visa galimų taškų suma ). L 5 m ilgio ir s m pločio baseino dugno profilis pavaizduotas

Διαβάστε περισσότερα

EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40

EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 ESI4500LOX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija ir gaminių katalogas. Wavin OPTIMA. Wavin vidaus kanalizacijos sistema. Tinkamiausi sprendimai. vidaus kanalizacijos projektams

Naudojimo instrukcija ir gaminių katalogas. Wavin OPTIMA. Wavin vidaus kanalizacijos sistema. Tinkamiausi sprendimai. vidaus kanalizacijos projektams Wavin Baltic 2008 vasaris Wavin OPTIMA Naudojimo instrukcija ir gaminių katalogas Wavin vidaus kanalizacijos sistema Tinkamiausi sprendimai vidaus kanalizacijos projektams Turinys Sistema, PVC vamzdžių

Διαβάστε περισσότερα

TRUMAN. Vartotojo vadovas

TRUMAN. Vartotojo vadovas TRUMAN Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TRUMAN ASC iš pirmo žvilgsnio DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje)

Διαβάστε περισσότερα

MIKROSCHEMŲ TECHNOLOGIJŲ ANALIZĖ

MIKROSCHEMŲ TECHNOLOGIJŲ ANALIZĖ Romualdas NAVICKAS Vaidotas BARZDĖNAS MIKROSCHEMŲ TECHNOLOGIJŲ ANALIZĖ Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-047 VGTU Elektronikos fakulteto I pakopos studijų programų esminis atnaujinimas Vilnius Technika

Διαβάστε περισσότερα

TEDDY Vartotojo vadovas

TEDDY Vartotojo vadovas TEDDY Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TEDDY ASC iš pirmo žvilgsnio DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje) ir

Διαβάστε περισσότερα

Regina Jasiūnienė Virgina Valentinavičienė. Vadovėlis X klasei

Regina Jasiūnienė Virgina Valentinavičienė. Vadovėlis X klasei Regina Jasiūnienė Virgina Valentinavičienė Vadovėlis X klasei UDK 54(075.3) Ja61 Recenzavo mokytoja ekspertė JANĖ LIUTKIENĖ, mokytoja metodininkė REGINA KAUŠIENĖ Leidinio vadovas REGIMANTAS BALTRUŠAITIS

Διαβάστε περισσότερα

AKREDITAVIMO SRITIS. Bandymo/tyrimo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas Vilnius, Žolyno g. 36, Antakalnio g. 10

AKREDITAVIMO SRITIS. Bandymo/tyrimo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas Vilnius, Žolyno g. 36, Antakalnio g. 10 1 (23) puslapis NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS Žolyno g. 36, Antakalnio g. 10, Vilnius Aušros g. 44, Kaunas Bijūnų g. 6, Klaipėda Dubijos g. 40, Šiauliai AKREDITAVIMO SRITIS

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo instrukcija

Montavimo instrukcija Montavimo instrukcija Kietojo kuro šildymo katilas 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Galios diapazonas nuo 13,5 kw iki 45 kw 6 720 802 325 (2011/11) LT Turinys Turinys 1 Simbolių paaiškinimas ir

Διαβάστε περισσότερα

KIETOJO BIOKURO APSKAITOS ENERGIJOS GAMYBOS ŠALTINIUOSE TAISYKLĖS. Galutinė ataskaita. Habil. dr. V.Miškinis m. lapkričio 30 d.

KIETOJO BIOKURO APSKAITOS ENERGIJOS GAMYBOS ŠALTINIUOSE TAISYKLĖS. Galutinė ataskaita. Habil. dr. V.Miškinis m. lapkričio 30 d. ENERGETIKOS KOMPLEKSINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA KIETOJO BIOKURO APSKAITOS ENERGIJOS GAMYBOS ŠALTINIUOSE TAISYKLĖS Galutinė ataskaita Habil. dr. V.Miškinis 2011 m. lapkričio 30 d. Ataskaitos pavadinimas: Kietojo

Διαβάστε περισσότερα

STOGAS PLOKŠTELĖS DACORA PLANAVIMAS IR PRITAIKYMAS 2012 VASARA

STOGAS PLOKŠTELĖS DACORA PLANAVIMAS IR PRITAIKYMAS 2012 VASARA STOGAS FASADAS INTERJERAS PLOKŠTELĖS DACORA PLANAVIMAS IR PRITAIKYMAS 12 VASARA PLOKŠTELIŲ DACORA APRAŠYMAS Vokiskas dengimas 30 x 40 Deutsche Deckung 30x40 Kilpinis dengimas, nupjautasis x Geschaulfte

Διαβάστε περισσότερα

I PRIEDAS m. gruodžio 8 d. 1

I PRIEDAS m. gruodžio 8 d. 1 I PRIEDAS VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTŲ FORMŲ, STIPRUMO, NAUDOJIMO BŪDŲ, PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIŲ IR REGISTRUOTOJŲ ATITINKAMOSE VALSTYBĖSE NARĖSE, ISLANDIJOJE IR NORVEGIJOJE, SĄRAŠAS 2004 m. gruodžio 8 d. 1

Διαβάστε περισσότερα

lt, Red. 4. GSA-AA tipo pervadiniai izoliatoriai Montavimo ir techninės priežiūros vadovas

lt, Red. 4. GSA-AA tipo pervadiniai izoliatoriai Montavimo ir techninės priežiūros vadovas 2750 515-137 lt, Red. 4 GSA-AA tipo pervadiniai izoliatoriai Montavimo ir techninės priežiūros vadovas Originali instrukcija Šiame dokumente pateikta informacija yra bendrojo pobūdžio ir neapima visų galimų

Διαβάστε περισσότερα

ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas

ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas Techninis pasas ATEX VENTILIATORIAI Techninės priežiūros ir naudojimo vadovas 1 REV. 11/05 1. Ventiliatoriaus tipas 2. Ventiliatoriaus kodas 3.

Διαβάστε περισσότερα

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS VITAMIN E+SELEN VET, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms, avims 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml tirpalo yra: veikliųjų medžiagų:

Διαβάστε περισσότερα

(Aiškinamasis raštas, technines specifikacijos, medžiagų žiniaraščiai, grafinė dalis) 3 ŠVOK Šildymo,vėdinimas ir oro kondiocionavimas

(Aiškinamasis raštas, technines specifikacijos, medžiagų žiniaraščiai, grafinė dalis) 3 ŠVOK Šildymo,vėdinimas ir oro kondiocionavimas Nr. 24852 1. PROJEKTO BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS EIL. NR. BYLOS ŽYMUO BYLOS PAVADINIMAS PASTABOS 1 BD Bendroji dalis 2 SA.SK Architektūrinė - konstrukcinė dalys (Aiškinamasis raštas, technines specifikacijos,

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija 7216 6300 12/2005 LT(LT) Kvalifikuotiems specialistams Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Dujiniai šildymo katilai "Logamax plus GB022-24/24K" Prieš montuodami ir prižiūrėdami atidžiai perskaitykite!

Διαβάστε περισσότερα

Daugiasluoksnės plokštės sienoms ir stogams

Daugiasluoksnės plokštės sienoms ir stogams Daugiasluoksnės plokštės sienoms ir stogams Daugiasluoksnės plokštės sienoms ir stogams 1 Projektavimas Karkasas Sienos ir stogas Montavimas Ruukki - metalo ekspertas, kuriuo Jūs galite pasitikėti, kai

Διαβάστε περισσότερα

I PRIEDAS VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTŲ FORMŲ, STIPRUMO, VARTOJIMO BŪDŲ, PAREIŠKĖJŲ, REGISTRAVIMO LIUDIJIMŲ TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS 1/44

I PRIEDAS VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTŲ FORMŲ, STIPRUMO, VARTOJIMO BŪDŲ, PAREIŠKĖJŲ, REGISTRAVIMO LIUDIJIMŲ TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS 1/44 I PRIEDAS VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTŲ FORMŲ, STIPRUMO, VARTOJIMO BŪDŲ, PAREIŠKĖJŲ, REGISTRAVIMO LIUDIJIMŲ TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS 1/44 Valstybė narė Registravimo liudijimo turėtojas Pareiškėjas

Διαβάστε περισσότερα

Termochemija. Darbas ir šiluma.

Termochemija. Darbas ir šiluma. Termochemija. Darbas ir šiluma. Energija gyvojoje gamtoje. saulės šviesa CO 2 H 2 O O 2 gliukozė C 6 H 12 O 6 saulės šviesa Pavyzdys: Fotosintezė chloroplastas saulės 6CO 2 + 6H 2 O + šviesa C 6 H 12 O

Διαβάστε περισσότερα

Ląstelės biologija. Laboratorinis darbas. Mikroskopavimas

Ląstelės biologija. Laboratorinis darbas. Mikroskopavimas Ląstelės biologija Laboratorinis darbas Mikroskopavimas Visi gyvieji organizmai sudaryti iš ląstelių. Ląstelės yra organų, o kartu ir viso organizmo pagrindinis struktūrinis bei funkcinis vienetas. Dauguma

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo ir montavimo instrukcija

Naudojimo ir montavimo instrukcija DUJINIS ŠILDYMO IR DINAMINIO REŽIMO KARŠTO VANDENS RUOŠIMO KATILAS Naudojimo ir montavimo instrukcija ISOTWIN C 30 ISOTWIN F 30 H-MOD Naudojimo instrukcija Turinys 1 Bendroji dalis...2 2 Dokumentų saugojimas...2

Διαβάστε περισσότερα

LIETUVOS JAUNŲ J Ų MATEMATIKŲ MOKYKLA

LIETUVOS JAUNŲ J Ų MATEMATIKŲ MOKYKLA LIETUVOS JAUNŲ J Ų MATEMATIKŲ MOKYKLA tema. APSKRITIMŲ GEOMETRIJA (00 0) Teorinę medžiagą parengė bei antrąją užduotį sudarė Vilniaus pedagoginio universiteto docentas Edmundas Mazėtis. Apskritimas tai

Διαβάστε περισσότερα

IV. FUNKCIJOS RIBA. atvira. intervala. Apibrėžimas Sakysime, kad skaičius b yra funkcijos y = f(x) riba taške x 0, jei bet kokiam,

IV. FUNKCIJOS RIBA. atvira. intervala. Apibrėžimas Sakysime, kad skaičius b yra funkcijos y = f(x) riba taške x 0, jei bet kokiam, 41 Funkcijos riba IV FUNKCIJOS RIBA Taško x X aplinka vadiname bet koki atvira intervala, kuriam priklauso taškas x Taško x 0, 2t ilgio aplinka žymėsime tokiu būdu: V t (x 0 ) = ([x 0 t, x 0 + t) Sakykime,

Διαβάστε περισσότερα

MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINö PRIEŽIŪRA

MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINö PRIEŽIŪRA MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINö PRIEŽIŪRA Matavimo priemonių metrologin priežiūra (teisin metrologija) Pagrindin s metrologin s priežiūros (pagal metrologijos įstatymą) rūšys: tipo patvirtinimas pirmin

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. VITODENS Dujinis kondensacinis katilas 1,9 iki 35,0 kw. Projektavimo instrukcija. VITODENS 200-W Tipas B2HA, B2KA. VITODENS 222-W Tipas B2LA

VIESMANN. VITODENS Dujinis kondensacinis katilas 1,9 iki 35,0 kw. Projektavimo instrukcija. VITODENS 200-W Tipas B2HA, B2KA. VITODENS 222-W Tipas B2LA VIESMANN VITODENS Dujinis kondensacinis katilas 1,9 iki 35,0 kw Projektavimo instrukcija VITODENS 200-W Tipas B2HA, B2KA Pakabinamas dujinis kondensacinis katilas, 3,2 iki 35,0 kw, gamtinėms ir suskystintoms

Διαβάστε περισσότερα

Matematinės analizės konspektai

Matematinės analizės konspektai Matematinės analizės konspektai (be įrodymų) Marius Gedminas pagal V. Mackevičiaus paskaitas 998 m. rudens semestras (I kursas) Realieji skaičiai Apibrėžimas. Uždarųjų intervalų seka [a n, b n ], n =,

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

ELEKTRINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 ELEKTRINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Elektrinių ir elektros tinklų

Διαβάστε περισσότερα

Produktasnebesiūlomas

Produktasnebesiūlomas Speciali saugos instrukcija Rezervuarų matavimo sistema Speciali saugos instrukcija ATEX Produktasnebesiūlomas www.rosemount-tg.com Speciali saugos instrukcija Rosemount TankRadar REX Turinys Turinys

Διαβάστε περισσότερα

23 PENSIJŲ SISTEMŲ REFORMA: DEMOGRAFIJA, KITOS PRIEŽASTYS IR REFORMŲ MITAI

23 PENSIJŲ SISTEMŲ REFORMA: DEMOGRAFIJA, KITOS PRIEŽASTYS IR REFORMŲ MITAI 23 PENSIJŲ SISTEMŲ REFORMA: DEMOGRAFIJA, KITOS PRIEŽASTYS IR REFORMŲ MITAI 23.1 Gresiančios fiskalinės krizės priežastys 23.2 Pensijų finansavimo sistemų ekvivalentiškumas: pensijų krizės anatomija 23.2.1

Διαβάστε περισσότερα

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Antisedan Vet 5 mg/ml injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Veikliosios medžiagos: atipamezolo hidrochlorido Pagalbinės medžiagos:

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Kompaktiška kondensacinė centrinė katilinė 6720613308-00 Logamax plus GB152-16T 120 Logamax plus GB152-16T 150 Logamax plus GB152-24T 120 Logamax plus GB152-24T

Διαβάστε περισσότερα

XI. MIKROSKOPAI OPTINĖS SISTEMOS. XI. Mikroskopai. sites.google.com/site/optinessistemos/ 2016 pavasario semestras

XI. MIKROSKOPAI OPTINĖS SISTEMOS. XI. Mikroskopai. sites.google.com/site/optinessistemos/ 2016 pavasario semestras OPTINĖS SISTEMOS XI. Mikroskopai sites.google.com/site/optinessistemos/ Mikroskopas Pagrindiniai mikroskopijos principai Vaizdų susidarymas Kohler apšvietimas Tiesioginis ir invertuotas mikroskopas Objektyvai

Διαβάστε περισσότερα

NACIONALINIS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS VEIKSMŲ PLANAS

NACIONALINIS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS VEIKSMŲ PLANAS NACIONALINIS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS VEIKSMŲ PLANAS 2010 TURINYS 1. NACIONALINöS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS POLITIKOS APIBENDRINIMAS... 4 2. TIKöTINAS GALUTINIS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS

Διαβάστε περισσότερα

GEOMETRINĖS OPTIKOS PAGRINDAI

GEOMETRINĖS OPTIKOS PAGRINDAI OPTINĖS SISTEMOS GEOMETRINĖS OPTIKOS PAGRINDAI sites.google.com/site/optinessistemos/ I. ĮVADAS Ženklai geometrinėje optikoje LABAI SVARBU! Fizikinė optika ir geometrinė optika Fizikinė optika - bangų

Διαβάστε περισσότερα

Sausio 13-osios g. 3, Vilniaus m. savivaldybė, Vilniaus m.

Sausio 13-osios g. 3, Vilniaus m. savivaldybė, Vilniaus m. Atestato Nr. 1291 VILNIAUS ARCHITEKTŪROS STUDIJA P. Lukšio g. 32 4 aukštas ( Domus galerija ) LT 08222 Vilnius Tel.: 8 5 261 4469, fax.: 8 5 212 4746 V. Maciulevičiaus 51 Vilnius LT-2050 Tel.: 8 5 270

Διαβάστε περισσότερα

Deivydas Dusevièius MEDŽIAGŲ APDIRBIMAS CNC STAKLĖMIS. CNC STAKLIŲ PROGRAMAVIMAS

Deivydas Dusevièius MEDŽIAGŲ APDIRBIMAS CNC STAKLĖMIS. CNC STAKLIŲ PROGRAMAVIMAS Deivydas Dusevièius MEDŽIAGŲ APDIRBIMAS CNC STAKLĖMIS. CNC STAKLIŲ PROGRAMAVIMAS Konspektas sukurtas finansuojant projekto Virtualiųjų ir nuotolinių laboratorijų aplinka pramonės inžinerijos studijoms

Διαβάστε περισσότερα

PRAKTINIO TAIKYMO VADOVAS ĮVADAS

PRAKTINIO TAIKYMO VADOVAS ĮVADAS STR.05.05:005 prieas PRAKTINIO TAIKYMO VADOVAS ĮVADAS Šiame praktinio nauojimo vaove yra pateikti reikalavimai pastatų ir statinių betonin ms ir gelžbetonin ms konstrukcijoms projektuoti iš sunkaus ir

Διαβάστε περισσότερα

1 Priedas VII A. Ekotoksikologiniai tyrimai. Metodika

1 Priedas VII A. Ekotoksikologiniai tyrimai. Metodika 1 Priedas VII A. Ekotoksikologiniai tyrimai. Metodika Visi tirpalai, atgabenus į laboratoriją, buvo nedelsiant filtruojami pro dvigubą popierinį (menturdumblių testui) ir membraninį 0.45 μ filtrą (vėžiagyvių

Διαβάστε περισσότερα

Investicijų grąža. Parengė Investuok Lietuvoje analitikai

Investicijų grąža. Parengė Investuok Lietuvoje analitikai Investicijų grąža Parengė Investuok Lietuvoje analitikai Turinys Lietuva pateisina investuotojų lūkesčius... 3 Nuosavo kapitalo grąža... 4 Kokią grąžą generuoja Lietuvos įmonės?... 4 Kokią grąžą generuoja

Διαβάστε περισσότερα

AKYTOJO BETONO BLOKELIŲ AEROC CLASSIC MŪRO KONSTRUKCIJOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. Plotis, mm 99,149,199,249,299 Aukštis, mm 199

AKYTOJO BETONO BLOKELIŲ AEROC CLASSIC MŪRO KONSTRUKCIJOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. Plotis, mm 99,149,199,249,299 Aukštis, mm 199 AKYTOJO BETONO BLOKELIŲ AEROC CLASSIC MŪRO KONSTRUKCIJOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Statinio sienos bei pertvaros projektuojaos ūrinės iš piros kategorijos akytojo betono blokelių AEROC CLASSIC pagal standartą

Διαβάστε περισσότερα

Projektas. Europos Socialinis Fondas

Projektas. Europos Socialinis Fondas EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas KURKIME ATEITĮ DRAUGE! Projektas BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 Naujausių gamtos mokslo žinių sklaidos mokytojams tinklas http://gamta.vdu.lt Projektą finansuoja

Διαβάστε περισσότερα

T U R I N Y S. Žmogus 3. Pavasarį pasitinkant

T U R I N Y S. Žmogus 3. Pavasarį pasitinkant SPECIALIZUOTAS ŽURNALAS PROFILAKTINĖS MEDICINOS, PSICHOLOGIJOS IR SVEIKATOS TEMOMIS 2006 Nr. 3 Kaina 4.44 Lt Prenumeratoriams 3.25 Lt T U R I N Y S Pavasarį pasitinkant Naujiena! Radio laida Sveikas zmogus

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija 60 6303 3405 09/2002 LT Naudotojui Naudojimo instrukcija Reguliavimo įtaisai Logamatic 2107, Logamatic 2107 M ABTOPEЖUM 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90

Διαβάστε περισσότερα

TERMOCHEMIJA. Cheminių bei fizikinių procesų energetinius pokyčius, jų kryptį bei vyksmo sąlygas nagrinėja cheminė termodinamika.

TERMOCHEMIJA. Cheminių bei fizikinių procesų energetinius pokyčius, jų kryptį bei vyksmo sąlygas nagrinėja cheminė termodinamika. Cheminių bei fizikinių procesų energetinius pokyčius, jų kryptį bei vyksmo sąlygas nagrinėja cheminė termodinamika. TERMOCHEMIJA Termodinamikos dalis, nagrinėjanti cheminių reakcijų šiluminius efektus,

Διαβάστε περισσότερα

I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Humalog 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas flakone 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 2.1 Bendras aprašymas Humalog tai

Διαβάστε περισσότερα

Jūsų PRESIDENT JACKSON II ASC iš pirmo žvilgsnio

Jūsų PRESIDENT JACKSON II ASC iš pirmo žvilgsnio Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT JACKSON II ASC iš pirmo žvilgsnio . DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje) ir

Διαβάστε περισσότερα

46 serija. 46 serijos - miniatiūrinės pramoninės relės. Greitas, patikimas ir saugus jungimas. tvirtos sujungimo kojelės paauksuoti kontaktai

46 serija. 46 serijos - miniatiūrinės pramoninės relės. Greitas, patikimas ir saugus jungimas. tvirtos sujungimo kojelės paauksuoti kontaktai 46 serija Greitas, patikimas ir saugus jungimas 46 serijos - miniatiūrinės pramoninės relės didelis amperažas, maks. 16 A LED indikatorius 12,4 mm pločio tvirtos sujungimo kojelės paauksuoti kontaktai

Διαβάστε περισσότερα

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES)

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2012 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 353/31 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1230/2012 2012 m. gruodžio 12 d. kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Διαβάστε περισσότερα

Aviacinės elektronikos pagrindai

Aviacinės elektronikos pagrindai Antanas Savickas Aviacinės elektronikos pagrindai Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023 Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus

Διαβάστε περισσότερα

Elektrotechnika ir elektronika modulio konspektas

Elektrotechnika ir elektronika modulio konspektas KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA ELEKTROMECHANIKOS FAKULTETAS MECHATRONIKOS KATEDRA Elektrotechnika ir elektronika modulio konspektas Parengė: doc. dr. Marius Saunoris KAUNAS, 0 TURINYS ĮŽANGINIS ŽODIS...6 3.

Διαβάστε περισσότερα

6 Sklypo ir statinių bendraturtės sutikimas Statytojo pritarimas Projekto rengimui naudotos programinės įrangos sąrašas

6 Sklypo ir statinių bendraturtės sutikimas Statytojo pritarimas Projekto rengimui naudotos programinės įrangos sąrašas TURINYS Eil. Nr. Žymuo Pavadinimas Lapų sk. Byla Nr. 1 BENDROJI DALIS (žymuo: VIA-16-47-TP-BD) SKLYPO SYTVARKYMO DALIS (žymuo: VIA-16-47-TP-SP), ARCHITEKTŪROS DALIS (žymuo: VIA-16-47-TP-A) Bylą rengia

Διαβάστε περισσότερα

PROKALCITONINO TYRIMO REIKŠMĖ DIAGNOZUOJANT SEPSĮ. Dr. Judita Andrejaitienė Kauno medicinos universitetas Kardiochirurgijos klinika

PROKALCITONINO TYRIMO REIKŠMĖ DIAGNOZUOJANT SEPSĮ. Dr. Judita Andrejaitienė Kauno medicinos universitetas Kardiochirurgijos klinika PROKALCITONINO TYRIMO REIKŠMĖ DIAGNOZUOJANT SEPSĮ Dr. Judita Andrejaitienė Kauno medicinos universitetas Kardiochirurgijos klinika Sepsio apibrėžimas ACCP/SCCM Consensus Conference 1992 Sisteminio uždegiminio

Διαβάστε περισσότερα

NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS

NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Žemėtvarkos katedra Audrius ALEKNAVIČIUS NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS Metodiniai patarimai Akademija, 2007 UDK 332.6(076) Spausdino UAB Judex, Europos pr. 122, LT-46351

Διαβάστε περισσότερα

ESIM364 GSM APSAUGOS IR VALDYMO SISTEMA VARTOTOJO VADOVAS ATITINKA EN GRADE 3, CLASS II REIKALAVIMUS

ESIM364 GSM APSAUGOS IR VALDYMO SISTEMA VARTOTOJO VADOVAS ATITINKA EN GRADE 3, CLASS II REIKALAVIMUS ESIM364 GSM APSAUGOS IR VALDYMO SISTEMA VARTOTOJO VADOVAS ATITINKA EN 50131-1 GRADE 3, CLASS II REIKALAVIMUS Vartotojo Vadovas v1.4 Suderinama su ESIM364 v02.10.01 ir vėlesne Saugos informacija Kad užtikrinti

Διαβάστε περισσότερα

LIETUVOS RESPUBLIKOS ÐVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINØ CENTRAS 2014 METŲ MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO REZULTATŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ÐVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINØ CENTRAS 2014 METŲ MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO REZULTATŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ÐVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINØ CENTRAS 014 METŲ MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO REZULTATŲ STATISTINĖ ANALIZĖ 014 m. birželio 5 d. matematikos valstybinį

Διαβάστε περισσότερα

1 tema. Bendroji mokslinių tyrimų metodologija

1 tema. Bendroji mokslinių tyrimų metodologija 1 tema. Bendroji mokslinių tyrimų metodologija Mokslas, kaip viena protinės veiklos sudėtinė dalis - tai žmonių veikla, kurios funkcijos yra gauti ir teoriškai sisteminti objektyvias žinias apie tikrovę.

Διαβάστε περισσότερα

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES)

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016 4 29 L 115/37 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/670 2016 m. balandžio 28 d. kuriuo nustatoma išankstinė Sąjungos priežiūra, taikoma tam tikriems importuojamiems tam tikrų trečiųjų šalių

Διαβάστε περισσότερα

ANALIZINĖ GEOMETRIJA III skyrius (Medžiaga virtualiajam kursui)

ANALIZINĖ GEOMETRIJA III skyrius (Medžiaga virtualiajam kursui) ngelė aškienė NLIZINĖ GEMETRIJ III skrius (Medžiaga virtualiajam kursui) III skrius. TIESĖS IR PLKŠTUMS... 5. Tiesės lgts... 5.. Tiesės [M, a r ] vektorinė lgtis... 5.. Tiesės [M, a r ] parametrinės lgts...

Διαβάστε περισσότερα