VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITOCAL 300-G PRO VITOCAL 300-W PRO. specialistui

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITOCAL 300-G PRO VITOCAL 300-W PRO. specialistui"

Transcript

1 Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocal 300-G Pro Tipas BW 301.A090 iki 302.A250 Vitocal 300-W Pro Tipas WW 301.A125 iki 302.A300 Galiojimo nuorodos žr. paskutinį puslapį VITOCAL 300-G PRO VITOCAL 300-W PRO 5/2013 Prašome saugoti!

2 Saugos nuorodos Saugumo nuorodos Prašome tiksliai laikytis šių saugumo nuorodų. Tai padės išvengti pavojaus žmonių sveikatai bei materialinių nuostolių. Saugumo nuorodų aiškinimas Pavojus Šis ženklas įspėja dėl pavojaus žmonėms.! Dėmesio Šis ženklas įspėja dėl galimos materialinės žalos ar žalos aplinkai. Nuoroda Duomenyse, pažymėtuose žodžiu nuoroda, pateikiama papildoma informacija. Paskirtis Ši instrukcija skirta tik autorizuotiems specialistams. Su šaltnešio apytakos ratu leidžiama dirbti tik įgaliojimus turintiems specialistams. Elektros įrangos darbus leidžiama atlikti tik profesionaliems elektrikams. Pirmą kartą eksploataciją pradėti turi įrenginio statytojas arba jo nurodytas specialistas. Reikalavimai Dirbdami laikykitės šalyje galiojančių instaliavimo taisyklių, įstatyminių nelaimingų atsitikimų prevencijos reikalavimų, įstatyminių aplinkosaugos reikalavimų, profesinių organizacijų nustatytų reikalavimų, atitinkamų DIN, EN, DVGW, STR ir VDE nurodytų darbo saugos taisyklių bei Lietuvoje galiojančio STR. a ÖNORM, EN ir ÖVE. c SEV, SUVA, SVTI, SWKI ir SVGW Darbai su sistema Išjunkite įtampą sistemoje (pvz., atskiru saugos išjungikliu arba pagrindiniu jungikliu) ir patikrinkite, ar įtampos tikrai nėra. Nuoroda Be reguliavimo elektros grandinės, papildomai dar gali būti keletas galios elektros grandinių. Pavojus Prisilietus prie konstrukcinių dalių, kuriomis teka el. srovė, galima sunkiai susižeisti. Kai kuriose elektronikos plokštėse esančiose konstrukcinėse dalyse įtampa dar yra ir išjungus el. tinklo įtampą. Prieš nuimdami nuo prietaisų uždangas palaukite ne trumpiau kaip 4 min., kol įtampa išnyks. Sistemą apsaugokite, kad nebūtų įjungta vėl. 2

3 Saugos nuorodos Saugumo nuorodos (tęsinys)! Dėmesio Elektrostatinės iškrovos gali apgadinti elektroninius konstrukcinius mazgus. Prieš pradėdami darbą palieskite tinkamus objektus, pvz., šildymo arba vandentiekio vamzdžius, ir neutralizuokite statines įkrovas. Remonto darbai! Dėmesio Saugos funkcijas atliekančių konstrukcinių dalių remontas kelia pavojų saugiam sistemos darbui. Sugedusias konstrukcines dalis reikia keisti originaliomis Viessmann dalimis. Papildomi komponentai, atsarginės ir greitai susidėvinčios dalys Dėmesio! Atsarginės ir greitai susidėvinčios dalys, kurios nebuvo patikrintos su sistema, gali neigiamai paveikti jos funkcijas. Neaprobuotų komponentų įmontavimas bei neteisėti pakeitimai ir rekonstrukcijos gali pakenkti saugumui ir apriboti garantijas. Keisdami naudokite tik originalias Viessmann dalis arba atsargines dalis, aprobuotas Viessmann. 3

4 Turinys Aptarnavimo instrukcija Sauga ir atsakomybė Šilumos siurblio naudojimo ribos... 8 Darbo apsauga... 9 Montažo instrukcija Pasiruošimas montažui Naudojimas Informacija apie gaminį Bendrosios nuorodos dėl elektros jungties Pristatymas ir įrengimas Įrengimas Pirminis apytakos ratas: darbinė terpė / vanduo, 1 pakopų Pirminis apytakos ratas: darbinė terpė / vanduo, 2 pakopų Pirminis apytakos ratas: darbinė terpė / vanduo, pakopinė sistema Pirminis apytakos ratas: vanduo / vanduo, 1 pakopos / 2 pakopų Pakopinė sistema vanduo / vanduo, 1 pakopos / 2 pakopų Elektros instaliacijos schema Pakopinė šilumos siurblių sistema: 1 pakopos / 2 pakopų Geriamojo vandens šildymas Montažo eiga Šilumos siurblio pastatymas Hidraulinis pirminio (antrinio) apytakos rato prijungimas Elektros linijų įvedimas į šilumos siurblio jungčių skyrių Elektros jungčių apžvalga El. tinklo jungtis Valdymo mazgo montavimas Šilumos siurblio uždarymas Aptarnavimo instrukcija Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Darbo etapai - pirmasis paleidimas, patikrinimas ir techninis aptarnavimas Tolimesnė darbo eiga Sutrikimų šalinimas Remontas Tipo BW 301.A090 atskirų dalių sąrašas Atskirų dalių užsakymas Tipo BW 301.A090 šalčio apytakos ratas Tipo BW 301.A090 korpusas Turinys

5 Turinys Turinys Tipo BW 301.A090 elektros įranga Atskirų dalių sąrašas tipui BW 301.A120 Atskirų dalių užsakymas Tipo BW 301.A120 šalčio apytakos ratas Tipo BW 301.A120 korpusas Tipo BW 301.A120 elektros įranga Tipo BW 302.A090 atskirų dalių sąrašas Atskirų dalių užsakymas Tipo BW 302.A090 šalčio apytakos ratas Tipo BW 302.A090 korpusas Tipo BW 302.A090 elektros įranga Atskirų dalių sąrašas tipui BW 302.A120 Atskirų dalių užsakymas Tipo BW 302.A120 šalčio apytakos ratas Tipo BW 302.A120 korpusas Tipo BW 302.A120 elektros įranga Atskirų dalių sąrašas tipui BW 302.A150 Atskirų dalių užsakymas Tipo BW 302.A150 šalčio apytakos ratas Tipo BW 302.A150 korpusas Tipo BW 302.A150 elektros įranga Atskirų dalių sąrašas tipui BW 302.A180 Atskirų dalių užsakymas Tipo BW 302.A180 šalčio apytakos ratas Tipo BW 302.A180 korpusas Tipo BW 302.A180 elektros įranga Atskirų dalių sąrašas tipui BW 302.A250 Atskirų dalių užsakymas Tipo BW 302.A250 šalčio apytakos ratas Tipo BW 302.A250 korpusas Tipo BW 302.A250 elektros įranga Atskirų dalių sąrašas tipams WW 301.A125 iki WW 302.A300 Atskirų dalių užsakymas Tipo WW 301.A125 šalčio apytakos ratas Tipo WW 301.A125 korpusas Tipo WW 301.A125 elektros įranga

6 Turinys Turinys Atskirų dalių sąrašas tipui WW 301.A155 Atskirų dalių užsakymas Tipo WW 301.A155 šalčio apytakos ratas Tipo WW 301.A155 korpusas Tipo WW 301.A155 elektros įranga Atskirų dalių sąrašas tipui WW 302.A125 Atskirų dalių užsakymas Tipo WW 302.A125 šalčio apytakos ratas Tipo WW 302.A125 korpusas Tipo WW 302.A125 elektros įranga Atskirų dalių sąrašas tipui WW 302.A155 Atskirų dalių užsakymas Tipo WW 302.A155 šalčio apytakos ratas Tipo WW 302.A155 korpusas Tipo WW 302.A155 elektros įranga Atskirų dalių sąrašas tipui WW 302.A200 Atskirų dalių užsakymas Tipo WW 302.A200 šalčio apytakos ratas Tipo WW 302.A200 korpusas Tipo WW 302.A200 elektros įranga Atskirų dalių sąrašas tipui WW 302.A250 Atskirų dalių užsakymas Tipo WW 302.A250 šalčio apytakos ratas Tipo WW 302.A250 korpusas Tipo WW 302.A250 elektros įranga Atskirų dalių sąrašas tipui WW 302.A300 Atskirų dalių užsakymas Tipo WW 302.A300 šalčio apytakos ratas Tipo WW 302.A300 korpusas Tipo WW 302.A300 elektros įranga Protokolai Techniniai duomenys Tipų BW 301.A090 iki BW 302.A250 techniniai duomenys Tipų WW 301.A125 iki WW 302.A300 techniniai duomenys

7 Turinys Turinys (tęsinys) Priedas Šilumos siurblio pirmojo paleidimo užsakymas Pažymos Atitikties deklaracija Abėcėlinė terminų rodyklė

8 Sauga ir atsakomybė Šilumos siurblio naudojimo ribos Naudojimas pagal paskirtį Sistemos ribos Naudojimo trukmė Šilumos siurblys Susidėvinčios dalys (palaikomieji elementai ir akumuliatoriai, apsaugos vožtuvas, filtrų džiovintuvas, šaltnešio alyva, kompresorius, filtrai, alyvos skyriklis) Šalčiui ir (arba) šilumai generuoti Naudojimui pramonėje, versle, namų ūkiuose Maitinimo elektros energija iki 1000 amperų ir 400 V įtampos Žr. RI schemą, jungčių ir montažinę schemą 15 iki 25 metų 4 iki 5 metų, priklausomai nuo darbo trukmės ir eksploatacijos taško Naudojimo trukmės fazės Sistemos eksploatuotojas Šalutinis asmuo Gamintojas Šaldymo technikos specialistas Logistika Elektrikas / šildymo technikos specialistas Techninės priežiūros technikas Gamyba X X Pristatymas, transportavimas, įgabenimas, įrengimas X X X X X Montavimas X X X Paleidimas X X X X Darbas X X Einamoji techninė priežiūra, remontas, eksploatacijos nutraukimas X X X X Išmontavimas, išgabenimas, paėmimas X X X X X Atliekų tvarkymas X X X Atliekų tvarkytojas 8

9 Sauga ir atsakomybė Darbo apsauga Elektros jungtys Pavojus Elektromagnetinė spinduliuotė šilumos siurblio reguliatoriaus jungčių skyriaus srityje ypatingai gali trikdyti širdies elektrostimuliatorių ir defilibratorių darbą. Asmenims su širdies elektrostimuliatoriumi: stengtis nesiartinti prie šilumos siurblio reguliatoriaus jungčių skyriaus, prireikus prieš tai pasitarti su gydytoju. Defilibratorius laikyti ir naudoti už pavojaus zonos ribų. Pavojus Dėl netinkamai atliktos elektros instaliacijos galimi sužeidimai elektros srove ir žala prietaisui. El. tinklą prijungti ir apsaugos priemones (pvz., FI grandinę) atlikti pagal tokius reikalavimus: IEC VDE taisykles vietinės energijos tiekimo įmonės (ETĮ) technines prijungimo sąlygas (TPS) Pavojus Prisilietus prie konstrukcinių dalių, kuriose yra įtampa, galima patirti pavojingus elektros srovės sukeliamus sužeidimus. Kai kuriose elektronikos plokštėse esančiose konstrukcinėse dalyse įtampa dar yra ir išjungus el. tinklo įtampą. Išjungti įtampą sistemoje (pvz., atskiru saugos išjungikliu arba pagrindiniu jungikliu), patikrinti, ar įtampos tikrai nebėra, ir apsaugoti, kad jos neįjungtų kiti. Nuoroda Be reguliavimo elektros grandinės, papildomai dar gali būti keletas galios elektros grandinių. Prieš nuimdami nuo šilumos siurblio uždangas palaukite ne trumpiau kaip 4 min., kol įtampa išnyks. Neliesti šilumos siurblio reguliatoriaus jungčių sričių ir el. tinklo jungčių, žr. 55 psl. Techninė priežiūra 9

10 Sauga ir atsakomybė Darbo apsauga (tęsinys) Pavojus Jei konstrukcinės dalys neįžemintos, kilus elektros gedimui gali imti tekėti pavojinga žmonėms el. srovė ir būti apgadintos konstrukcinės dalys. Būtinai vėl sujungti visus šilumos siurblio apsauginių laidų sujungimus. Šilumos siurblys ir vamzdynai turi būti sujungti su namo potencialo išlyginimu.! Dėmesio Atkreipti dėmesį į visas nuorodas, pateiktas skirsnyje Saugos nuorodos ir skyriuose Elektros linijų įvedimas į jungčių skyrių ( 53 psl.) ir El. tinklo jungtis ( 74 psl.). Darbai su šilumos siurbliu! Dėmesio Prieš pradedant eksploataciją ir po remonto arba atlikus einamosios techninės priežiūros darbus įsitikinti, kad šilumos siurblio būklė atitiktų numatytąją. Pavojus Sunkios ir neparankios konstrukcinės šilumos siurblio dalys krisdamos gali pavojingai prispausti ir sulaužyti kaulus. Montuojant ir išmontuojant, pvz., kompresorius ir šilumokaičius, būtinai naudoti tinkamus stropavimo ir kėlimo įtaisus. Dėvėti galiojančiose nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklėse ir profesinių sąjungų reikalavimuose numatytus tinkamus apsauginius drabužius (pvz., saugos batus). 10

11 Sauga ir atsakomybė Darbo apsauga (tęsinys) Darbai su šalčio apytakos ratu Pavojus Šilumos siurblių šalčio apytakos ratuose būna labai žema ( 25 C) ir labai aukšta (+130 C) temperatūra. Dirbant su šilumos siurbliu galima pavojingai gyvybei nušalti ir nusideginti. Šilumos siurblį reikia išjungti ne vėliau kaip 30 min prieš einamosios techninės priežiūros darbų pradžią. Stengtis nesiliesti prie įpurškimo vožtuvo ir kompresoriaus, jei reikia, mūvėti apsaugines pirštines. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius. Pavojus Šaltnešis R410A yra orą išstumiančios, nenuodingos dujos. Nekontroliuojamas šaltnešio R410A nutekėjimas uždarose patalpose gali apsunkinti kvėpavimą ir uždusinti. Neįkvėpti šaltnešio. Pasirūpinti pakankamu uždarų patalpų vėdinimu. Vengti ugnies. Būtinai atkreipti dėmesį į elgesio su šiuo šaltnešiu taisykles ir direktyvas ir jų laikytis. Pavojus Patekęs ant odos, šaltnešis gali ją sužaloti. Su šalčio apytakos ratu dirbti tik užsidėjus apsauginius akinius ir apsimovus apsaugines pirštines. Nuoroda Darbus su šalčio apytakos ratu leidžiama atlikti tik šaldymo technikos specialistui. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius. Techninė priežiūra 11

12 Pasiruošimas montažui Naudojimas Šilumos siurbliai Vitocal 300-G Pro Release, tipai BW 301.A090 iki 302.A250, ir Vitocal 300-W Pro Release, tipai WW 301.A125 iki 302.A300, gali būti naudojami tik tokiais tikslais: patalpoms šildyti ir patalpoms vėsinti šildymo sistema geriamajam vandenui šildyti baseinui šildyti Bet koks kitoks arba papildomas naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Nuoroda Vitocal 300-G/W Pro Release turi teisę valdyti tik tam įpareigoti ir instruktuoti asmenys. Informacija apie gaminį Vitocal 300-G/W Pro Šilumos siurblys Vitocal 300-G Pro, tipas BW Vitocal 300-W Pro, tipas WW Terpė Darbinė terpė / vanduo Vanduo / vanduo 1 pakopų šilumos siurbliai 301.A A A A155 2 pakopų šilumos siurbliai 302.A A A A A A A A A A300 Požymiai Integruotas šilumos siurblio reguliatorius Vitotronic 200, tipas WO1B. Šalčio apytakos rate yra elektroninis plėtimosi vožtuvas (EEV) su savarankiška reguliavimo grandine (EEV reguliatorius). Šilumos siurblio reguliatorius gali automatiškai valdyti ir reguliuoti vieną vėsinimo apytakos ratą. Vėsinimo apytakos ratu gali būti užsakovo jėgomis vėsinimo režimui parengtas šildymo apytakos ratas arba atsiras vėsinimo apytakos ratas. Visi jutikliai sumontuoti panardinimo gilzėse. Gali būti siunčiami valdymo signalai papildomam elektriniam šildymui (įrengiamas užsakovo) (pvz., momentiniam šildymo vandens šildytuvui, kaitintuvui šildymo vandens kaupiklyje). Galimas galios išplėtimas, prijungiant papildomus Vitocal 300-G Pro/ Vitocal 300-W Pro (pakopinė sistema). 12

13 Pasiruošimas montažui Bendrosios nuorodos dėl elektros jungties Elektrinė sistemos komponentų jungtis (siurblių, maišytuvų, vožtuvų, signalinių įrenginių, kontaktorių, funkcijų praplėtimų, jutiklių ir t. t.): Jungiama šilumos siurblio jungčių skyriuje, atkreipti dėmesį į nuorodas nuo 55 psl. El. tinklo jungtis El. tinklo įvadų nuo skaitiklio spintos į šilumos siurblio jungčių skyrių skaičius priklauso nuo sistemos modelio ir naudojamų tarifų, atkreipti dėmesį į nuorodas nuo 74 psl. Pristatymas ir įrengimas Vitocal 300-G/W Pro pristatomas kaip pagrindinis prietaisas + atskiras padėklas su šoninėmis dalimis. Vitotronic 200 valdymo mazgas įdėtas į elektrinių jungčių skyrių priekyje ir į reikia sumontuoti ir prijungti pas užsakovą ( 79 psl.). Iškrovimas ir transportavimas Nuoroda Prieš iškraunant prekių siuntą gavėjas turi patikrinti, ar ji neapgadinta. Apgadinimus pažymėti važtaraštyje ir pranešti transporto įmonei. Nuoroda Jeigu Vitocal 300-G/W ir 350-G (< 60 kw) naudojamas tik, pvz., geriamajam vandeniui šildyti, jo laidus reikia sujungti visiškai naujai. Priedai pristatomi atskirai. Vitocal 300-G Pro/Vitocal 300-W Pro gamykloje užpildomas alyva ir šaltnešiu. Kėlimo įtaisus, tokius kaip diržines juostas ir skersines sijas, turi parūpinti užsakovas. Kiekvienos diržinės juostos keliamoji galia ir skersinės sijos keliamoji galia turi būti ne mažesnė kaip transportinis svoris, žr. Techninius duomenis ( 150 psl.). Iškrovimui iš sunkvežimio naudoti tik tinkamus prietaisus, žr. kitus skyrius. Montažas 13

14 Pasiruošimas montažui Pristatymas ir įrengimas (tęsinys)! Dėmesio Iškraunant ir transportuojant stengtis neapgadinti šilumos siurblio: Neapkrauti viršutinės prietaiso pusės. Lako dangos apsaugai kėlimo įtaisus (pvz., lynus, skersinę siją) apvynioti ir tarp Vitocal 300-G Pro/ Vitocal 300-W Pro ir kėlimo įtaiso įdėti paminkštinimų. Keliant atkreipti dėmesį į svorio paskirstymą. Vitocal 300-G Pro/ Vitocal 300-W Pro svorio centras dėl šilumokaičio yra kairėje pusėje. Kad nebūtų apgadintas šilumos siurblio viduje esantis vamzdynas, būtinai stengtis išvengti smūgių ir sukrėtimų. Saugant šalčio apytakos ratą stengtis per daug nepakreipti kompresoriaus: šilumos siurblio pavertimo kampas maks. 30. Viessmann Group priklausanti įmonė KWT Kälte-Wärmetechnik AG neatsako už jokią žalą, kurią sukėlė netinkamas elgesys su prietaisu. 14

15 Pasiruošimas montažui Pristatymas ir įrengimas (tęsinys) Transportavimas kranu A B A C D A Krano kablio laikymo taškas B Apkrovos sumažinimo rėmui skersė C Briaunų apsaugas (pvz., 2 3 sluoksniai gofruotojo kartono) D Transportinį svorį atitinkanti diržinė juosta Montažas 15

16 Pasiruošimas montažui Pristatymas ir įrengimas (tęsinys) Transportavimas šakiniu krautuvu arba hidrauliniu vežimėliu A Šakių ilgį parinkti pagal šilumos siurblio ilgį, žr. Techninius duomenis ( 154 psl.). B Vitocal 300-G Pro/ Vitocal 300-W Pro svorio centras (dėl šilumokaičio kairėje pusėje) C Briaunų apsaugas (pvz., 2 3 sluoksniai gofruotojo kartono) Įrengimas Reikalavimai įrengimo patalpai! Dėmesio Įrengimo patalpa turi būti sausa ir apsaugota nuo šalčio. Užtikrinti nuo 0 iki 35 º aplinkos temperatūrą.! Dėmesio Dulkės, dujos, garai kelia sprogimo pavojų, jų reikia vengti įrengimo patalpoje. 16

17 Pasiruošimas montažui Įrengimas (tęsinys)! Dėmesio Atkreipti dėmesį į leidžiamąsias grindų apkrovas. Bendras tipų BW 301.A090 iki BW 302.A250 svoris: BW 301.A kg BW 301.A kg BW 302.A kg BW 302.A kg BW 302.A kg BW 302.A kg BW 302.A kg Bendras tipų WW 301.A125 iki WW 302.A300 svoris: WW 301.A kg WW 301.A kg WW 302.A kg WW 302.A kg WW 302.A kg WW 302.A kg WW 302.A kg Kad per konstrukcijas nebūtų skleidžiamas triukšmas, prietaiso neįrengti ant medinių perdangų (pvz., viršutiniame aukšte). Išlyginti prietaisą, kad būtų horizontalus. Jei tenka kompensuoti grindų nelygumus, slėginė apkrova visoms kojoms turi būti paskirstyta vienodai. Atkreipti dėmesį į minimalų patalpos tūrį (pagal EN 378). Nuoroda Papildomai galioja specifiniai šalies reikalavimai. Minimalus patalpos tūris tipams BW 301.A090 iki BW 302.A250: BW 301.A m 3 BW 301.A m 3 BW 302.A m 3 BW 302.A m 3 BW 302.A m 3 BW 302.A m 3 BW 302.A m 3 Minimalus patalpos tūris tipams WW 301.A125 iki WW 302.A300: WW 301.A m 3 WW 301.A m 3 WW 302.A m 3 WW 302.A m 3 WW 302.A m 3 WW 302.A m 3 WW 302.A m 3 Atkreipti dėmesį į reikalingą pagrindo plotą ir minimalius atstumus (žr. kitą skyrių). Montažas 17

18 Pasiruošimas montažui Įrengimas (tęsinys) Minimalūs atstumai A C D B E A C D C D A Atstumas priklausomai nuo užsakovo įrengiamos instaliacijos ir įmontavimo padėties B Laisva vieta instaliavimui ir techniniam aptarnavimui (pvz., vamzdiniam šilumokaičiui išmontuoti ir valyti) Tipas BW: 500 mm Tipas WW: mm C Laidų įvadai. Užsakovo pusėje reikalinga apsauga nuo temimo (atstumas iki sienos 80 mm). D Jeigu naudojami hidraulinio prijungimo priedai (prijungimo komplektas ir 2½ arba 3 junginių adapterių komplektas Victaulic): 1000 mm Hidraulinės jungtys užsakovo pusėje: 600 mm E Be garso izoliacijos konstrukcinių dalių (šoninių dalių): 855 mm Nuoroda Įrengiant pakopinę sistemą reikia laikytis atitinkamų minimalių atstumų. B E 18

19 Pasiruošimas montažui Įrengimas (tęsinys) Garsą izoliuojantis paaukštinimas Siekiant garso izoliacijos ir tolygaus svorio paskirstymo šilumos siurblį reikia statyti ant montavimo vietoje parengtos pakylos. Nuoroda Statant kampe, paaukštinimą reikia padidinti, pridedant minimalius atstumus (žr. pirmesnį skyrių). A B 150 C E D Montažas A Betonas B25, geležis B Grindų konstrukcija, grindų lyginamasis mišinys C Viršutinė beapdailių grindų briauna D Reglamentuose numatyta žingsnių garso izoliacija E Slėgiui atsparus garso izoliacijos sluoksnis, apie 10 iki 20 mm Šilumos siurblio kojų slėgio taškai Tipai BW 301.A090, BW 301.A120, BW 302.A090, BW 302.A120 E F E Slėgiui atsparus garso izoliacijos sluoksnis, apie 10 mm F Priekinė šilumos siurblio pusė 19

20 Pasiruošimas montažui Įrengimas (tęsinys) Tipai BW 302.A150, WW 301.A125, WW 301.A155, WW 302.A125, WW 302.A155 E F E Slėgiui atsparus garso izoliacijos sluoksnis, apie 10mm F Priekinė šilumos siurblio pusė Tipai BW 302.A180, BW 302.A250, WW 302.A200, WW 302.A250, WW 302.A300 E F 2640 E Slėgiui atsparus garso izoliacijos sluoksnis, apie 10 iki 20 mm 20 F Priekinė šilumos siurblio pusė

21 Pasiruošimas montažui Įrengimas (tęsinys) Reikalavimai užsakovo pusės jungtims Tipų BW 301.A090 iki BW 302.A250 matmenys Tipai BW 301.A090, BW 301.A120, BW 302.A090, BW 302.A120 G F E A 1223 C B Montažas 500 D A Pirminio apytakos rato darbinės terpės įvadas: Victaulic 3 B Paduodama antrinio apytakos rato linija: Victaulic 2½ C Pirminio apytakos rato darbinės terpės išvadas: Victaulic 3 D Grįžtamoji antrinio apytakos rato linija: Victaulic 2½ E Maitinimo įtampa 400V/50Hz F Maitinimo įtampa 230V/50Hz G < 42 V maža įtampa 21

22 Pasiruošimas montažui Įrengimas (tęsinys) Tipas BW 302.A150 GFE A C B D A Pirminio apytakos rato darbinės terpės įvadas: Victaulic 3 B Paduodama antrinio apytakos rato linija: Victaulic 2½ C Pirminio apytakos rato darbinės terpės išvadas: Victaulic 3 D Grįžtamoji antrinio apytakos rato linija: Victaulic 2½ E Maitinimo įtampa 400V/50Hz F Maitinimo įtampa 230V/50Hz G < 42 V maža įtampa 22

23 Pasiruošimas montažui Įrengimas (tęsinys) BW 302.A180, BW 302.A250 F G E A B C D Montažas A Pirminio apytakos rato darbinės terpės įvadas: Victaulic 3 B Paduodama antrinio apytakos rato linija: Victaulic 2½ C Pirminio apytakos rato darbinės terpės išvadas: Victaulic 3 D Grįžtamoji antrinio apytakos rato linija: Victaulic 2½ E Maitinimo įtampa 400V/50Hz F Maitinimo įtampa 230V/50Hz G < 42 V maža įtampa 23

24 Pasiruošimas montažui Įrengimas (tęsinys) Tipų WW 301.A125 iki WW 302.A300 matmenys Tipai WW 301.A125, WW 301.A155, WW 302.A125, WW 302.A155 GFE A C B D A Paduodama pirminio apytakos rato linija (šilumos siurblio vandens įvadas): Victaulic 3 B Paduodama antrinio apytakos rato linija: Victaulic 2½ C Grįžtamoji pirminio apytakos rato linija (šilumos siurblio vandens išvadas): Victaulic 3 D Grįžtamoji antrinio apytakos rato linija: Victaulic 2½ E Maitinimo įtampa 400V/50Hz F Maitinimo įtampa 230V/50Hz G < 42 V maža įtampa 24

25 Pasiruošimas montažui Įrengimas (tęsinys) Tipai WW 302.A200, WW 302.A250, WW 302.A300 GFE A C B D Montažas A Paduodama pirminio apytakos rato linija (šilumos siurblio vandens įvadas): Victaulic 3 B Paduodama antrinio apytakos rato linija: Victaulic 2½ C Grįžtamoji pirminio apytakos rato linija (šilumos siurblio vandens išvadas): Victaulic 3 D Grįžtamoji antrinio apytakos rato linija: Victaulic 2½ E Maitinimo įtampa 400V/50Hz F Maitinimo įtampa 230V/50Hz G < 42 V maža įtampa 25

26 Pasiruošimas montažui Įrengimas (tęsinys) Reikalavimai hidraulinėms jungtims Užsakovo pusės hidraulinės jungtys turi būti įrengtos be įtampų. Hidrauliniai sujungimai tarp keleto šilumos siurblių įrengiami užsakovo jėgomis. Visus vėsinimo apytakos ratui reikalingus komponentus (su atitinkamo projektinio dydžio šilumokaičiu) privalo įrengti užsakovas. Reikalavimai elektros jungtims Rekomenduojami el. tinklo jungties laidai Nuoroda Nurodyti skerspjūviai ir maks. linijų ilgiai galioja tiesiant tuščiuose vamzdžiuose arba kanaluose ir kai aplinkos temperatūra ne didesnė kaip 25 C. Tiesiant netoli šildymo vamzdžių arba užliejant skerspjūvius ir maks. linijų ilgius reikia apskaičiuoti iš naujo (užsakovo jėgomis). Galios grandinė (400 V~), elektriniai sujungiama užsakovo jėgomis, signalinė grandinė (230 V~), elektriniai sujungta gamykloje Tipas Galios grandinė (400 V~) Laido skerspjūvis Maks. linijos ilgis BW 301.A090, BW 302.A090 5 x 25 mm 2 40 m WW 301.A125, WW 302.A125 BW 301.A120, BW 302.A120 5 x 35 mm 2 40 m WW 301.A155, WW 302.A155 BW 302.A150 WW 302.A200 5 x 50 mm 2 40 m 26

27 Pasiruošimas montažui Įrengimas (tęsinys) Tipas BW 302.A180 WW 302.A250 BW 302.A250 WW 302.A300 Galios grandinė (400 V~) Laido skerspjūvis Maks. linijos ilgis 5 x 70 mm 2 40 m su kabelio antgaliu, skirtu M8 5 x 95 mm 2 40 m su kabelio antgaliu, skirtu M8 Kartu su ETĮ blokavimu: galios grandinė (400 V~) ir signalinė grandinė (230 V~), elektriniai sujungiama užsakovo jėgomis Tipas Signalinė grandinė Galios grandinė (400 V~) (230 V~) Laido skerspjūvis Laido skerspjūvis Maks. laido ilgis BW 301.A090 5 x 2,5 mm 2 5 x 25 mm 2 40 m BW 302.A090 WW 301.A125 WW 302.A125 BW 301.A120 5 x 2,5 mm 2 5 x 35 mm 2 40 m BW 302.A120 WW 301.A155 WW 302.A155 BW 302.A150 5 x 2,5 mm 2 5 x 50 mm 2 40 m WW 302.A200 BW 302.A180 5 x 2,5 mm 2 5 x 70 mm 2 40 m WW 302.A250 su kabelio antgaliu, skirtu M8 BW 302.A250 WW 302.A300 5 x 2,5 mm 2 5 x 95 mm 2 su kabelio antgaliu, skirtu M8 40 m Montažas 27

28 Pasiruošimas montažui Įrengimas (tęsinys) Nuoroda Signalinės grandinės maitinimo el. tinklas turi būti prijungtas be ETĮ blokavimo, todėl signalinei grandinei reikalinga atskira el. tinklo jungtis. Dėl atskiros el. tinklo jungties signalinei grandinei reikia modifikuoti vidinį elektrinį sujungimą. Tai gali padaryti tik specialistas, vadovaudamasis elektros jungčių schema. Signalinės grandinės el. tinklo jungtį ir ETĮ blokavimo signalo liniją galima sujungti kartu viename 5 gyslų kabelyje. Linijų ilgiai šilumos siurblyje plius atstumas iki sienos: Tipas Signalinės grandinės el. tinklo jungtis (230 V~, jeigu užsakovo jėgomis) Galios grandinės el. tinklo jungtis (400 V~) Kitos prijungimo linijos BW KV 2,5 m 2,5 m 2,0 m 28

29 P1 P1 Pasiruošimas montažui Pirminis apytakos ratas: darbinė terpė / vanduo, 1 pakopų Tipai BW 301A.090, BW 301.A120 Hidraulinės instaliacijos schema P--2/EP1 X3.8; / Montažas EP1 X3.8; F F V-- --KM magistralė-- 2 Reikalingi prietaisai Poz. Pavadinimas 1 Šilumos siurblys 2 Šilumos siurblio reguliatorius qt Pirminis siurblys (savisaugis) wp Darbinės terpės saugos grupė wq Pirminio apytakos rato slėgio kontrolės relė ww Darbinės terpės skirstytuvas žemės zondams / kolektoriams wu Žemės zondai / žemės kolektoriai 29

30 P1 P1 Pasiruošimas montažui Pirminis apytakos ratas: darbinė terpė / (tęsinys) Elektros instaliacijos schema Elektros jungčių apžvalgą žr. nuo 55 psl. ir atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą. Pirminis apytakos ratas: darbinė terpė / vanduo, 2 pakopų Tipai BW 302.A090BW 302.A120BW 302.A150BW 302.A180 BW 302.A250 Hidraulinės instaliacijos schema P--2/EP1 X3.8; / / EP1 X3.8; F F V-- --KM magistralė

31 Pirminis apytakos ratas: darbinė terpė / (tęsinys) Pasiruošimas montažui Reikalingi prietaisai Poz. Pavadinimas 1 Šilumos siurblys 2 Šilumos siurblio reguliatorius qt (Pirmas) pirminis siurblys (savisaugis) wp Darbinės terpės saugos grupė wq Pirminio apytakos rato slėgio kontrolės relė ww Darbinės terpės skirstytuvas žemės zondams / kolektoriams wt Pasirinktinai: Antras pirminis siurblys (savisaugis) 2-ai pakopai wu Nuoroda Reikalingas pagalbinis kontaktorius. Pirmą pirminį siurblį qt suprojektuoti dalinei apkrovai. Žemės zondai / žemės kolektoriai Montažas Elektros instaliacijos schema Elektros jungčių apžvalgą žr. nuo 55 psl. ir atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą. 31

32 P1 P1 P1 P1 Pasiruošimas montažui Pirminis apytakos ratas: darbinė terpė / vanduo, pakopinė sistema Tipai BW 301.A090 iki BW 302.A250 Hidraulinės instaliacijos schema P--2/EP1 X3.8; / / EP1 X3.8; F F KM magistralė V EP1 X3.8; F F KM magistralė V-- 32

33 Pirminis apytakos ratas: darbinė terpė / (tęsinys) Pasiruošimas montažui Reikalingi prietaisai Poz. Pavadinimas 1 Šilumos siurblys I 2 Šilumos siurblio reguliatorius su LON komunikaciniu moduliu (priedas) 9 Šilumos siurblys II qt Šilumos siurblio I pirminis siurblys (savisaugis) Nuoroda 2 pakopų Vitocal 300-G Pro 1-ai ir 2-ai pakopai galima naudoti po atskirą pirminį siurblį. wp wq ww wt wu Darbinės terpės saugos grupė Pirminio apytakos rato slėgio kontrolės relė Žemės zondų / kolektorių darbinės terpės skirstytuvas Šilumos siurblio II pirminis siurblys (savisaugis) Nuoroda 2 pakopų Vitocal 300-G Pro 1-ai ir 2-ai pakopai galima naudoti po atskirą pirminį siurblį. Žemės zondai / žemės kolektoriai Montažas Elektros instaliacijos schema Elektros jungčių apžvalgą žr. nuo 55 psl. ir atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą. 33

34 P1 P1 Pasiruošimas montažui Pirminis apytakos ratas: vanduo / vanduo, 1 pakopos / 2 pakopų Tipai WW 301.A125 iki WW 302.A300 Hidraulinės instaliacijos schema / V-- Reikalingi prietaisai Poz. Pavadinimas 1 Šilumos siurblys: 2 Integruotas šilumos siurblio reguliatorius Integruotas pirminio apytakos rato apsaugos nuo užšalimo termostatas Integruota šulinio apytakos rato srauto kontrolės relė wr Purvagaudė wz Šulinio siurblys (gruntinio vandens siurbimo siurblys, savisaugis) wu Įsiurbimo šulinys wi Išleidimo šulinys 34

35 P1 P1 P1 P1 Pirminis apytakos ratas: vanduo / vanduo, 1 (tęsinys) Pasiruošimas montažui Elektros instaliacijos schema Elektros jungčių apžvalgą žr. nuo 55 psl. ir atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą. Pakopinė sistema vanduo / vanduo, 1 pakopos / 2 pakopų Tipai WW 301.A125 iki WW 302.A300 Hidraulinės instaliacijos schema Montažas --2/ / /211.1; V V-- 35

36 Pasiruošimas montažui Pakopinė sistema vanduo / vanduo, 1 pakopos / 2 (tęsinys) Reikalingi prietaisai Poz. Pavadinimas 1 Šilumos siurblys I: 2 Integruotas šilumos siurblio reguliatorius su LON komunikaciniu moduliu (priedas) Integruotas pirminio apytakos rato apsaugos nuo užšalimo termostatas Integruota šulinio apytakos rato srauto kontrolės relė 9 Šilumos siurblys II: 2 Integruotas šilumos siurblio reguliatorius su LON komunikaciniu moduliu (priedas) Integruotas pirminio apytakos rato apsaugos nuo užšalimo termostatas Integruota šulinio apytakos rato srauto kontrolės relė qt Šilumos siurblio I 2 krypčių motorinis vožtuvas (savisaugis) wr Purvagaudė wt Šilumos siurblio II 2 krypčių motorinis vožtuvas (savisaugis) wz Šulinio siurblys (gruntinio vandens siurbimo siurblys, savisaugis, prie kiekvieno šilumos siurblio prijungti per užsakovo parūpinamą kontaktorių su apsauga) wu Įsiurbimo šulinys wi Išleidimo šulinys Elektros instaliacijos schema Elektros jungčių apžvalgą žr. nuo 55 psl. ir atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą. Pakopinė šilumos siurblių sistema: 1 pakopos / 2 pakopų Tipai BW 301.A090 iki 302.A250 ir WW 301.A125 iki 302.A300 Pakopinę šilumos siurblių sistemą sudaro vienas pagrindinis šilumos siurblys ir sekos šilumos siurbliai. Kiekviename sekos šilumos siurblyje yra šilumos siurblio reguliatorius. Pagrindinis šilumos siurblys ir sekos šilumos siurbliai kiekvienas gali būti 2 pakopų. 36 Pagrindinis šilumos siurblys valdo šilumos siurblių darbą pakopinėje sistemoje.

37 Pasiruošimas montažui Pakopinė šilumos siurblių sistema: 1 pakopos / (tęsinys) Iki maks. 3 sekos šilumos siurblių jungiant per KM magistralę kartu su išoriniu praplėtimu H1 (žr. 73 psl. ir atskirą šilumos siurblio reguliatoriaus Vitotronic 200 techninės priežiūros instrukciją). Iki maks. 4 sekos šilumos siurblių jungiant per LON (žr. atskirą šilumos siurblio reguliatoriaus Vitotronic 200 techninės priežiūros instrukciją). Šilumos siurblio reguliatoriuje turi būti įmontuoti tokie komunikaciniai moduliai (priedai): LON komunikacinis modulis pakopinei sistemai pagrindiniame šilumos siurblyje LON komunikacinis modulis sekos šilumos siurbliuose Montažas 37

38 Pasiruošimas montažui Pakopinė šilumos siurblių sistema: 1 pakopos / (tęsinys) Hidraulinės instaliacijos schema H W P C qt wt qt wt qt wt IV 2 4 III 2 4 II qt wt 1 2 I 3 38

39 Pasiruošimas montažui Pakopinė šilumos siurblių sistema: 1 pakopos / (tęsinys) C H P W Sąsaja su atskiru vėsinimo apytakos ratu arba šildymo (vėsinimo) apytakos ratu Sąsaja su šildymo apytakos ratais arba su šildymo vandens kaupikliu Sąsaja su pirminiu apytakos ratu Sąsaja su tūriniu vandens šildytuvu I Pagrindinis pakopinės šilumos siurblių sistemos šilumos siurblys (1 arba 2 pakopų) II iki IV Pakopinės šilumos siurblių sistemos sekos šilumos siurbliai 1 iki 3 (kiekvienas 1 arba 2 pakopų) Reikalingi prietaisai Poz. Pavadinimas Šilumos gamybos įrenginys 1 Šilumos siurbliai 2 Šilumos siurblio reguliatorius 3 Lauko temperatūros jutiklis 4 LON komunikacinis modulis pakopinės sistemos valdymui pagrindiniam šilumos siurbliui I ar LON komunikacinis modulis sekos šilumos siurbliams II iki IV 5 (Pirmas) antrinis siurblys (savisaugis) 7 Tik 2 pakopų šilumos siurbliams (tipai BW 302.A090, BW 302.A120, BW 302.A150, BW 302.A180, BW 302.A250, WW 302.A125, WW 302.A155, WW 302.A200, WW 302.A250WW 302.A300): antras antrinis siurblys (savisaugis) Montažas Nuoroda Reikalingas pagalbinis kontaktorius. Pirmą antrinį siurblį 5 projektuoti dalinei apkrovai. qt wt (Pirmas) pirminis siurblys (savisaugis) Pasirinktinai: Antras pirminis siurblys (savisaugis) 2-ai pakopai Nuoroda Reikalingas pagalbinis kontaktorius. Pirmą pirminį siurblį qt suprojektuoti dalinei apkrovai. ee Vandens šildytuvo įkrovos siurblys (geriamojo vandens pusė, savisaugis) 39

40 Pasiruošimas montažui Pakopinė šilumos siurblių sistema: 1 pakopos / (tęsinys) Elektros instaliacijos schema Elektros jungčių apžvalgą žr. nuo 55 psl. ir atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą. Geriamojo vandens šildymas Tipai BW 301.A090 iki BW 302.A250 ir WW 301.A125 iki WW 302.A300 Hidraulinės instaliacijos schema KV ŠV X W W Sąsaja su šilumos siurbliu X Sąsaja su saulės kolektorių įranga arba išoriniu šilumos gamybos įrenginiu ŠV Šaltas vanduo KV Karštas vanduo Reikalingi prietaisai Poz. Pavadinimas ep Tūrinis vandens šildytuvas ew Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis ee Vandens šildytuvo įkrovos siurblys (geriamojo vandens pusė, savisaugis) 40

41 Pasiruošimas montažui Geriamojo vandens šildymas (tęsinys) Poz. er et ez Pavadinimas Plokštinis šilumokaitis Debito ribotuvas 2 krypčių motorinis vožtuvas, be el. srovės uždarytas Nuoroda Leidžiamoji vandens šildytuvo temperatūra: Viršutinė sritis: maks. 50 Vidutinė vandens šildytuvo temperatūra: 45 Išimtis BW 302.A090 / BW 302.A120, viršutinė sritis: maks. 60 Montažas Plokštinio šilumokaičio er dydį reikia suprojektuoti vadovaujantis projektavimo instrukcija. Elektros instaliacijos schema Elektros jungčių apžvalgą žr. nuo 55 psl. ir atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą. Geriamojo vandens šildymui reikalingos parametrų nuostatos Reikalingus parametrus nustatyti pradedant eksploataciją, žr. nuo 86 psl. 41

42 Pasiruošimas montažui Geriamojo vandens šildymas (tęsinys) Parametras Nuostata Sistemos apibrėžimas Sistemos schema / 2 / 4, / 6 / 8 / 10 Karšto vandens ruošimas: Karšto vandens laiko prg. Nustatyti laiko programą (žr. eksploatacijos instrukci- Cirkuliacijos laiko prg. Karštas vanduo Leidimas papildomam šildymui karštam vandeniui ruošti 6014 Leidimas elektriniam šildymui karštam vandeniui ruošti 6015 Išorinis šilumos gamybos įrenginys Leidimas išoriniams ŠŠ karštam vandeniui ruošti 7B0D ją) Nustatyti laiko programą (žr. eksploatacijos instrukciją)

43 Montažo eiga Šilumos siurblio pastatymas Šilumos siurblio išlygiavimas Pagal 16 puslapyje pateiktus duomenis įrenkite ir horizontaliai išlyginkite šilumos siurblį. 1. Sumontuokite užpakalinę sienelę, žr. tolesnius psl. 2. Į priekinį skydą įmontuokite valdymo mazgą, žr. priekinio skydo montažo eigą Prijunkite hidrauliką ir elektros įrangą, žr. 50 ir 74 psl. 4. Šoninių skydų montavimas 5. Uždėkite priekinį skydą ir prijunkite valdymo mazgą prie reguliatoriaus. 6. Sumontuokite pagrindinį jungiklį atkreipkite dėmesį į padėtį OFF. Montažas 43

44 Montažo eiga Šilumos siurblio pastatymas (tęsinys) Šoninių skydų montavimas Transportinių fiksatorių nuėmimas Dėmesio! Neišimti transportiniai fiksatoriai kelia vibracijas ir stiprų triukšmą. Nuimti ir tinkamai utilizuoti visus transportinius fiksatorius. 44

45 Montažo eiga Šilumos siurblio pastatymas (tęsinys) Transportinių fiksatorių skaičius Tipas BW 301.A090 4 BW 301.A120 4 BW 302.A090 4 BW 302.A120 4 BW 302.A150 4 BW 302.A180 4 BW 302.A250 4 BW 302.A WW 301.A125 4 WW 301.A155 4 WW 302.A125 4 WW 302.A155 4 WW 302.A200 4 WW 302.A250 4 WW 302.A300 4 Transportinis fiksatorius Rėmo varžtas Montažas 45

46 Montažo eiga Šilumos siurblio pastatymas (tęsinys) A Rėmo varžtas 46

47 Hidraulinis pirminio (antrinio) apytakos rato prijungimas Montažo eiga Jungčių apžvalga, tipai BW 301.A090 iki BW 302.A250 G F E Jungčių apžvalga, tipai WW 301.A125 iki WW 302.A300 G F E A A B B C D C D Montažas A Paduodama pirminio apytakos rato linija (šilumos siurblio vandens įvadas): Victaulic 3 B Paduodama antrinio apytakos rato linija: Victaulic 2½ C Grįžtamoji pirminio apytakos rato linija (šilumos siurblio vandens išvadas): Victaulic 3 D Grįžtamoji antrinio apytakos rato linija: Victaulic 2½ E Maitinimo įtampa 400V/50Hz F Maitinimo įtampa 230V/50Hz G Maža įtampa < 42 V A Paduodama pirminio apytakos rato linija (šilumos siurblio vandens įvadas): Victaulic 3 B Paduodama antrinio apytakos rato linija: Victaulic 2½ C Grįžtamoji pirminio apytakos rato linija (šilumos siurblio vandens išvadas): Victaulic 3 D Grįžtamoji antrinio apytakos rato linija: Victaulic 2½ E Maitinimo įtampa 400V/50Hz F Maitinimo įtampa 230V/50Hz G Maža įtampa < 42 V 47

48 Montažo eiga Hidraulinis pirminio (antrinio) apytakos rato (tęsinys) 2½ arba 3 prijungimo komplekto (priedas) naudojimas 800 D C B A A Victaulic 2½ (antrinis apytakos ratas) arba 3 (pirminis apytakos ratas) movos B Lanksčioji prijungimo linija, su garso izoliacijos elementais C Pasirinktinai: jungė su 2½ (antrinis apytakos ratas) arba 3 (pirminis apytakos ratas) sriegiu D Hidraulinių linijų pritvirtinimas 48

49 Hidraulinis pirminio (antrinio) apytakos rato (tęsinys) Montažo eiga 2½ arba 3 junginių adapterių komplekto Victaulic (priedas) naudojimas 220 D C B A 300 Montažas A Victaulic 2½ (antrinis apytakos ratas) arba 3 (pirminis apytakos ratas) movos B Adapterio įmova su junge DN80/ PN10, be garso izoliacijos elementų C Užsakovo įrengiami garsą izoliuojantys kompensatoriai D Hidraulinių linijų pritvirtinimas 49

50 Montažo eiga Hidraulinis pirminio (antrinio) apytakos rato (tęsinys) Victaulic movų montavimas C PN10 D B A 220 / Išvalykite visas Victaulic jungtis. 2. Maždaug 1 cm atidarykite Victaulic movą B. 3. Victaulic movą B su įdėtu sandarikliu iki galo užmaukite ant prijungimo vamzdžių A šilumos siurblyje. 5. Glaudžiai uždarykite Victaulic movą B ir prisukite taip, kad neliktų plyšio. 6. Atlikite bandymą slėgiu. 4. Iki gali įstumkite į Victaulic movą B prijungimo liniją C (prijungimo komplektas) ar adapterio įmovą su junge D (Victaulic junginio adapterio komplektas). Pirminio apytakos rato prijungimas! Dėmesio Naudojamos konstrukcinės dalys turi būti atsparios šilumnešiui. Negalima naudoti cinkuotų linijų Pirminiame apytakos rate įrenkite plėtimosi indą ir apsaugos vožtuvą (pagal DIN 4757).

51 Hidraulinis pirminio (antrinio) apytakos rato (tęsinys) Montažo eiga Nuoroda Plėtimosi indas turi būti sertifikuotas pagal DIN Plėtimosi indo membranos ir apsaugos vožtuvas turi būti tinkami šilumnešiui. Išpūtimo ir nutekėjimo vamzdžiai turi vesti į indą, kuriame telpa maksimalus įmanomas šilumnešio plėtimosi tūris. 4. Pastato viduje pirmines linijas izoliuokite nuo šilumos ir drėgmės. 5. Pripildykite pirminį apytakos ratą Viessmann šilumnešio ir pašalinkite iš jo orą. 2. Visuose vamzdžių išvaduose per sienas įrenkite šilumos ir garso izoliaciją. 3. Prie šilumos siurblio prijunkite pirminio apytakos rato linijas. Montažas Dėmesio! Kad prietaisas nebūtų apgadintas, užsakovo pusės pirminio apytakos rato linijas prie šilumos siurblio reikia prijungti be apkrovų ir įvaržų. Pirminės linijos neturi spausti šilumos siurblio korpuso. Dėmesio! Pirminės pusės hidrauliniai sujungimai turi būti sujungti sandariai, kad nesusidarytų kondensatas šilumos siurblio viduje. Išvedant linijas pro kairį šoninį skydą atkreipti dėmesį, kad teisingai laikytųsi įvadų antgaliai. Linijų įvadus uždaryti sandariai orui. 51

52 Montažo eiga Hidraulinis pirminio (antrinio) apytakos rato (tęsinys) Antrinio apytakos rato prijungimas 1. Antriniame apytakos rate užsakovo jėgomis įrenkite plėtimosi indą ir saugos grupę (pagal DIN 4757). Saugos grupę montuokite į užsakovo įrengiamą liniją grįžtamojoje šildymo vandens linijoje. 2. Prie šilumos siurblio prijunkite antrinio apytakos rato linijas (7 42 mm). Dėmesio! Kad prietaisas nebūtų apgadintas, užsakovo pusės antrines linijas prie šilumos siurblio reikia prijungti be apkrovų ir įvaržų. Antrinės linijos neturi spausti šilumos siurblio korpuso. 3. Pripildykite antrinį apytakos ratą ir pašalinkite iš jo orą. 4. Pastato viduje linijas apšiltinkite. Nuoroda Grindų šildymo apytakos rate užsakovo jėgomis turi būti įmontuojama šiluminė relė kaip maksimalios grindų šildymo temperatūros ribotuvas. Užtikrinti minimalų debitą, pvz., pertekėjimo vožtuvu (žr. techninius duomenis 148 psl.).! Dėmesio Antrinės pusės hidrauliniai sujungimai turi būti sujungti sandariai, kad nesusidarytų kondensatas šilumos siurblio viduje. Išvedant linijas pro kairį šoninį skydą atkreipti dėmesį, kad teisingai laikytųsi įvadų antgaliai. Linijų įvadus uždaryti sandariai orui. 52

53 Elektros linijų įvedimas į šilumos siurblio jungčių skyrių Montažo eiga Pavojus Apgadinta laidų izoliacija gali sužaloti žmones ir sugadinti prietaisą. Laidus tiesti taip, kad jie nesiglaustų prie stipriai įkaistančių, vibruojančių arba aštrių dalių. Užsakovo įrengiamų elektros prijungimo linijų nutiesimui reikia atsižvelgti į prietaiso užpakalinėje sienelėje esančio linijų išvado padėtį (žr. 21 psl.). Pavojus Dėl netinkamai sujungtų elektrinių sujungimų galimi sunkūs sužeidimai elektros srove ir žala prietaisui. < 42 V mažos įtampos linijas ir > 42 V/230 V~/400 V~ linijas tiesti atskirai vienas nuo kitų. Nuo laidų gaubiamąją izoliaciją nuimkite kuo mažesniame ilgyje prie pat prijungimo gnybtų ir suriškite juos kuo arčiau atitinkamų gnybtų. Laidus pritvirtinkite laidų rišikliais / apsaugais nuo tempimo. Taip užtikrinama, kad atsiradus gedimui, pvz., jeigu atsipalaiduoja viena viela, vielos nepersikels į gretimas įtampos zonas. Montažas 53

54 Montažo eiga Elektros linijų įvedimas į šilumos siurblio (tęsinys) 400 V~ 230 V~ <42 V 1. Pro angą < 42 V įveskite į šilumos siurblio jungčių skyrių mažos įtampos linijas. 2. Pro angą 230 V~ įveskite į šilumos siurblio jungčių skyrių 230 V linijas. Pritvirtinkite 230 V linijas laidų rišikliais. Nuoroda Mažos įtampos linijas ir 230 V linijas tieskite kuo toliau vienas nuo kitų. 3. Pro angą 400 V~ į šilumos siurblio jungčių skyrių įveskite el. tinklo prijungimo liniją kompresoriui. El. tinklo prijungimo liniją visada pritvirtinkite apsaugu nuo tempimo. Nuoroda Užsakovo pusėje reikia dar daugiau apsaugų nuo tempimo, nes atstumas iki sienos 80 mm. El. tinklo jungtį žr. nuo 74 psl. 54

55 Montažo eiga Elektros jungčių apžvalga Nuoroda 230 V~ linijas ir mažos įtampos liniją tiesti atskirai vieną nuo kitų ir surišti kuo arčiau gnybtų. Taip užtikrinama, kad atsiradus gedimui, pvz., jeigu atsipalaiduoja viena viela, vielos nepersikels į gretimas įtampos zonas. Kuo mažesniame ilgyje prie pat prijungimo gnybtų nuimkite nuo laidų gaubiamąją izoliaciją. Jeigu du komponentai jungiami kartu prie vieno gnybto, reikia abi gyslas kartu įspausti vienoje galinėje gyslų įvorėje. Montažas 55

56 16 N L1 L2 L3 PE PE PE PE PE PE PE 16 N N N N N N N N 16 N N N N N N N N 16 N L1 L2 L3 PE PE PE PE PE PE PE 16 N 16 N Montažo eiga Elektros jungčių apžvalga (tęsinys) Jungčių sritis viršuje C E F PE X1 PE 220 K K STB 1 2 STB 2 10 X X X EP EP1.X3 16 N EP1.X2 N 3 EP1 X3 3 4 EP1 X3 4 2 EP1 X EP1 X EP1 X3 6 7 EP1 X3 7 PE X1 PE 5 Kšt. X3 5 6 Kšt. X3 6 8 EP1 X3 8 9 EP1 X3 9 PE X1 PE 223 Kšt Kšt K K K K K K EP1 X3 16 N EP1 X2 N 3 K1 X3 3 4 K1 X K K K K K K EP1 X3 16 N EP1 X2 N 3 K2 X3 3 4 K2 X3 4 W L K H D F3 U G V M A Galios grandinės (kompresorius) el. tinklo jungtis 3 x 400 V/50 Hz B Pagrindinis jungiklis C Kontaktoriai pirminiam ir antriniam siurbliui 56

57 Montažo eiga Elektros jungčių apžvalga (tęsinys) D Rinklė sistemos komponentams (vartotojams) 3 x 400 V~/230 V~ (jungtį žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 13 lapą). Jungiamąją fazę galima naudoti užsakovo įrengtiems sistemos komponentams. Atkreipti dėmesį į maks. galią. E Tik tipams BW 302.A09, BW 302.A120, BW 302.A150, BW 302.A180, BW 302.A250, WW 302.A125, WW 302.A155, WW 302.A200, WW 302.A250, WW 302.A300: EEV elektronikos plokštė 2 kompresoriui 2 (2-a pakopa) Jungčių skyrius priekyje F EEV elektronikos plokštė 1 kompresoriui 1 (1-a pakopa) G Pagrindinė plokštė su praplėtimo elektronikos plokšte H F3 Saugiklis T6,3A K Reguliatorių ir jutiklių plokštė L X24 LON komunikacinio modulio jungimo vieta M X31 Kodavimo kištuko jungties vieta Montažas B A O S N P R T N Tik tipams BW 302.A09, BW 302.A120, BW 302.A150, BW 302.A180, BW 302.A250, WW 302.A125, WW 302.A155, WW 302.A200, WW 302.A250, WW 302.A300: kompresoriaus 2 galios grandinės saugiklis O Tik tipams BW 302.A09, BW 302.A120, BW 302.A150, BW 302.A180, BW 302.A250, WW 302.A125, WW 302.A155, WW 302.A200, WW 302.A250, WW 302.A300: Kompresoriaus 2 kontaktorius 57

58 Montažo eiga Elektros jungčių apžvalga (tęsinys) P Tik tipams BW 302.A09, BW 302.A120, BW 302.A150, BW 302.A180, BW 302.A250, WW 302.A125, WW 302.A155, WW 302.A200, WW 302.A250, WW 302.A300: kompresoriaus 2 sklandusis paleidiklis R kompresoriaus 1 galios grandinės saugiklis S Kompresoriaus 1 kontaktorius T kompresoriaus 1 sklandusis paleidiklis U Sistemos komponentų galios grandinės saugiklis (vartotojai prie rinklės D, žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 13 lapą 13F2 ) V Signalinės grandinės saugiklis (žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 13 lapą 13F6 ) W Signalinės ir saugos jungtys (saugos grandinė) su paskirstymo gnybtu Rinklė sistemoms komponentams Pirminis (-ai) siurblys (-iai): Jungtį užsakovo pusėje žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 13 lapą. Gamyklinį elektrinį sujungimą pagrindinėje ir praplėtimo elektronikos plokštėje (gnybtai 211.1, 224.2) žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 20 lapą. Antrinis (-ai) siurblys (-iai): Jungtį užsakovo pusėje žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 13 lapą. Gamyklinį elektrinį sujungimą pagrindinėje ir praplėtimo elektronikos plokštėje (gnybtai 211.2, 224.3) žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 20 lapą. 58

59 Montažo eiga Elektros jungčių apžvalga (tęsinys) Pagrindinė plokštė su praplėtimo elektronikos plokšte Nuorodos dėl prijungimo verčių Nurodyta galia yra rekomenduojama prijungtoji galia. Visų tiesiogiai prie šilumos siurblio reguliatoriaus prijungtų komponentų (pvz., siurblių, vožtuvų, signalinių įrenginių, kontaktorių) galių suma negali būti didesnė kaip 1000 W. Jeigu bendra galia yra < 1000 W, atskirą vieno komponento (pvz., siurblio, vožtuvo, signalinio įrenginio, kontaktoriaus) galią galima parinkti didesnę nei nurodyta. Tai darant negali būti viršijama atitinkamos relės komutavimo galia. Pateikta srovės vertė nurodo jungimo kontakto maks. įjungimo srovę (atkreipti dėmesį į 5 A bendrą srovę). Išorinio šilumos gamybos įrenginio ir bendrojo sutrikimų pranešimo valdymo signalui netinka saugi maža įtampa. Montažas F3 sys sya sxg sxf sxd sxs Reikalingus parametrus nustatyti pradedant eksploataciją, žr. nuo 86 psl. 59

60 Montažo eiga Elektros jungčių apžvalga (tęsinys) 230 V~ eksploataciniai komponentai Kištukas sya Gnybtai Funkcija Paaiškinimas r Momentinio šildymo vandens šildytuvo valdymo signalas, pakopa 1. Prijungimo vertės Galia: 10 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 4 (2) A NC Vėsinimo valdymo signalas NC funkcija ( Natūralus vėsinimas ) arba NC signalas AC funkcijai ( Aktyvus vėsinimas ) Prijungti užsakovo pusėje, žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 110 lapą. Prijungimo vertės Galia: 10 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 4 (2) A Grandinė užsakovo jėgomis. NC funkcija, žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 191 lapą, 192 lapą AC funkcija, žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 201 lapą, 203 lapą 60

61 Montažo eiga Elektros jungčių apžvalga (tęsinys) Kištukas sys Gnybtai Funkcija Paaiškinimas AC Vėsinimo valdymo signalas AC funkcija ( Aktyvus vėsinimas ) Prijungimo vertės Galia: 10 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 4 (2) A A1 Šildymo apytakos rato be maišytuvo (A1/ŠR1) šildymo apytakos rato siurblys Grandinė užsakovo pusėje, žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 201 lapą iki 204 lapo Jeigu yra šildymo vandens kaupiklis, šis siurblys prijungiamas papildomai šalia antrinio siurblio. Šiluminę relę kaip grindų šildymo apytakos rato maksimalios temperatūros ribotuvą (jei yra) prijungti nuosekliai (žr. kitą skyrių) Prijungimo vertės Galia: 100 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 4 (2) A Montažas Geriamojo vandens recirkuliacinis siurblys Prijungti užsakovo pusėje, žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 120 lapą. Jei reikia, naudoti kontaktorių, žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 121 lapą, 122 lapą. Prijungimo vertės Galia: 50 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 4 (2) A Prijungti užsakovo pusėje, žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 150 lapą. Jei reikia, naudoti kontaktorių, žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 151 lapą, 152 lapą. 61

62 Montažo eiga Elektros jungčių apžvalga (tęsinys) Kištukas sxs Gnybtai Funkcija Paaiškinimas Išorinio šilumos gamybos įrenginio maišytuvo variklio valdymo signalas Signalas maišytuvas UŽD. Prijungimo vertės: Galia: 10 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 0,2 (0,1) A Išorinio šilumos gamybos įrenginio maišytuvo variklio valdymo signalas Signalas maišytuvas ATID. Prijungti užsakovo pusėje, žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 170 lapą, 171 lapą, 172 lapą. Prijungimo vertės: Galia: 10 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 0,2 (0,1) A Prijungti užsakovo pusėje, žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 170 lapą, 171 lapą, 172 lapą. 62

63 Montažo eiga Elektros jungčių apžvalga (tęsinys) Kištukas sxs Gnybtai Funkcija Paaiškinimas Bepotencialinis kontaktas Išorinio šilumos gamybos įrenginio su dviem apsauginiais temperatūros ribotuvais (maks. 70 C) valdymo signalas šilumos siurbliui ir antriniam siurbliui išjungti Nuoroda Jungimo kontaktas yra bepotencialinis sujungiamasis kontaktas, sujungiamas esant šilumos pareikalavimui. Nevesti per kontaktą mažos įtampos, tam užsakovo pusėje reikia sumontuoti relę. Išorinio šilumos gamybos įrenginio katilo temperatūros jutiklis (kištukas F20) turi fiksuoti išorinio šilumos gamybos įrenginio terpės temperatūrą. Montažas Prijungimo vertės (kontakto apkrova): Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 4 (2) A Apsauginį temperatūros ribotuvą prijungti užsakovo pusėje: Nuosekliai su antriniu siurbliu (gnybtas pagrindinėje plokštėje), žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 20 lapą. Nuosekliai su išorinio šilumos gamybos įrenginio valdymo signalu, žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 170 lapą, 171 lapą, 172 lapą. 63

64 Montažo eiga Elektros jungčių apžvalga (tęsinys) Kištukas sxf Gnybtai Funkcija Paaiškinimas Momentinio šildymo vandens šildytuvo, 2 pakopa, valdymo signalas 2. r Prijungimo vertės Galia: 10 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 4 (2) A M Vandens šildytuvo įkrovos siurblys (geriamojo vandens pusė) 2 krypčių skiriamasis vožtuvas Prijungti užsakovo pusėje, žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 110 lapą. Vandens šildytuvo įkrovos siurblį ir 2 krypčių skiriamąjį vožtuvą sujungti lygiagrečiai Prijungimo vertės Galia: 130 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 4 (2) A Papildomo geriamojo vandens pašildymo cirkuliacinis siurblys Prijungti užsakovo pusėje, žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 150 lapą. Jei reikia, naudoti kontaktorių, žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 151 lapą, 152 lapą. Prijungimo vertės Galia: 100 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 4 (2) A Prijungti užsakovo pusėje, žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 170 lapą. Jei reikia, naudoti kontaktorių, žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 171 lapą, 172 lapą. 64

65 Montažo eiga Elektros jungčių apžvalga (tęsinys) Kištukas sxg Gnybtai Funkcija Paaiškinimas Šildymo apytakos rato su maišytuvu M2/ŠR2 šildymo apytakos rato siurblys M2 r Šiluminę relę kaip grindų šildymo apytakos rato maksimalios temperatūros ribotuvą (jei yra) prijungti nuosekliai. Prijungimo vertės: Galia: 100 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 4 (2) A M2 Šildymo apytakos rato M2/ ŠR2 maišytuvo variklio valdymo signalas Signalas maišytuvas UŽD. Prijungti užsakovo pusėje, žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 130 lapą. Jei reikia, naudoti kontaktorių, žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 131 lapą, 132 lapą. Prijungimo vertės: Galia: 10 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 0,2 (0,1) A Montažas M2 Šildymo apytakos rato M2/ ŠR2 maišytuvo variklio valdymo signalas Signalas maišytuvas ATID. Prijungti užsakovo pusėje, žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 130 lapą. Jei reikia, naudoti kontaktorių, žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 131 lapą, 132 lapą. Prijungimo vertės: Galia: 10 W Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 0,2 (0,1) A Prijungti užsakovo pusėje, žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 130 lapą. Jei reikia, naudoti kontaktorių, žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 131 lapą, 132 lapą. 65

66 Montažo eiga Elektros jungčių apžvalga (tęsinys) Signalinės ir saugos jungtys (saugos grandinė) su paskirstymo gnybtu L1 L2 L3 L1 L2 L3 Reikalingus parametrus nustatyti pradedant eksploataciją, žr. nuo 86 psl. Jungtis žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 13 lapą, 21 lapą. PE PE PE PE PE PE PE N N N N N N N N N N N N N N PE PE PE PE PE PE PE 16 N 16 N 16 N 16 N 16 N 16 N PE N PE PE N N34 X1 K2 K2 STB STB X3 X3 X3 LP1 LP1.X3 LP1.X2 LP1 LP1 LP1 LP1 LP1 LP1 X1 St. St. LP1 LP1 X1 St. St. K1 K1 K1 K1 K1 K1 LP1 LP1 K1 K1 K2 K2 K2 K2 K2 K2 LP1 LP1 K2 K2 X3 PE N PE PE N N3 4 66

67 Montažo eiga Elektros jungčių apžvalga (tęsinys) Signalinės ir saugos jungtys Gnybtai Funkcija Paaiškinimas PE/X1. Apsauginis laidas Gnybtai visų atitinkamų sistemos komponentų apsauginiams laidams EP1.X2.N Nulinis laidas Gnybtai šilumos siurblio reguliatoriaus nuliniam laidui. Prijungta gamykloje. EP1.X3.16 Fazė L1 Reguliatoriaus el. tinklo jungtis. Prijungta gamykloje. EP1 X3.2 EP1 X3.14 arba prie išorinio praplėtimo H1 Išorinio blokavimo signalas (išorinis kompresorių ir siurblių blokavimas, maišytuvas reguliavimo režimu arba UŽD.) Nuoroda Gali būti, kad sistemos apsauga nuo užšalimo neužtikrinama. Reikalingas bepotencialinis sujungiamasis kontaktas: Sujungtas: blokavimas aktyvus Atjungtas: blokavimo nėra Jungimo geba 230 V~, 2 ma Nuoroda Šią ir kitas išorines funkcijas, pavyzdžiui, baseino šildymą, pakopinę sistemą arba išorinį nustatytosios vertės nurodymą alternatyviai galima prijungti per išorinį praplėtimą H1 (žr. montažo instrukciją Išorinis praplėtimas H1 ). Jeigu prie išorinio praplėtimo H1 prijungtas baseino šildymas, daugiau prie išorinio praplėtimo H1 nebegalima prijungti jokių kitų išorinių funkcijų. Montažas EP1 X3.3 EP1 X3.4 Šulinio apytakos rato srauto kontrolės relė Reikalingas bepotencialinis kontaktas: Sujungtas: šilumos siurblys veikia Atjungtas: šilumos siurblys neveikia Jungimo geba 230 V~, 0,15 A Jeigu prijungta srauto kontrolės relė, tilto turi nebūti. 67

68 Montažo eiga Elektros jungčių apžvalga (tęsinys) Gnybtai Funkcija Paaiškinimas EP1 X3.6 EP1 X3.7 G ETĮ blokavimas Reikalingas bepotencialinis atjungiamasis kontaktas: Sujungtas: blokavimo nėra (saugos grandinė nepertraukta) Atjungtas: blokavimas aktyvus Jungimo geba 230 V~, 0,15 A Jeigu prijungtas ETĮ blokavimo kontaktas, tilto turi nebūti. Nuoroda Parametrų nustatyti nereikia. Kompresorius išjungiamas kietai, kai tik kontaktas atsijungia. ETĮ kontakto signalu (ETĮ blokavimas) išjungiama atitinkamo eksploatacinio komponento (priklauso nuo ETĮ) maitinimo įtampa. Momentiniam šildymo vandens šildytuvui galima parinkti norimas atjungti pakopas (parametras Maks. moment. šild. vandens šildyt. galia kai blokuoja ETĮ ). Šilumos siurblio reguliatoriaus el. tinklo jungtį (3 x 1,5 mm 2 ) ir ETĮ blokavimo signalo liniją galima sujungti kartu viename 5 gyslų kabelyje. Daugiau informacijos apie ETĮ blokavimą žr. skyriuje El. tinklo jungtis. EP1 X3.8 EP1 X3.9 P Pirminio apytakos rato slėgio kontrolės relė ir (arba) apsaugos nuo užšalimo kontrolės relė arba Tiltas Reikalingas bepotencialinis kontaktas: Sujungtas: saugos grandinė nepertraukta Atjungtas: saugos grandinė pertraukta, šilumos siurblys nedirba Jungimo geba 230 V~, 0,15 A Prijungimas užsakovo pusėje: nuoseklus jungimas, jeigu yra abu saugos komponentai įstatyti tiltą, jeigu nėra jokių saugos komponentų 68

69 Montažo eiga Elektros jungčių apžvalga (tęsinys) Gnybtai Funkcija Paaiškinimas X3.10 X3.11 EP1 X3.12 EP1 X3.13 arba prie išorinio praplėtimo H1 Sekos šilumos siurblio pakopinėje sistemoje sutrikimo pranešimas arba Tiltas Išorinio pareikalavimo signalas (išorinis kompresorių ir siurblių įjungimas, maišytuvas reguliavimo režimu arba ATID., keleto sistemos komponentų darbo būsenos perjungimas) Reikalingas bepotencialinis kontaktas: Sujungtas: Klaidų nėra Atjungtas: Klaida Jungimo geba 230 V~, 0,15 A Jeigu prijungtas signalinis kontaktas, tilto turi nebūti. Reikalingas bepotencialinis sujungiamasis kontaktas: Sujungtas: Reikalavimas Atjungtas: pareikalavimo nėra Jungimo geba 230 V, 2 ma Nuoroda Šią arba kitas išorines funkcijas, pavyzdžiui, baseino šildymą, pakopinę sistemą arba išorinį nustatytosios vertės nurodymą alternatyviai galima prijungti per išorinį praplėtimą H1 (žr. montažo instrukciją Išorinis praplėtimas H1 ). Jeigu prie išorinio praplėtimo H1 prijungtas baseino šildymas, daugiau prie išorinio praplėtimo H1 nebegalima prijungti jokių kitų išorinių funkcijų. Montažas K2 220,2 K STB 1 STB 2 Tik 2 pakopų šilumos siurbliams: kompresoriaus 2 blokavimas kartu su geriamojo vandens šildymu Apsauginiai temperatūros ribotuvai (maks. 70 C) antriniam siurbliui išjungti kartu su išoriniu šilumos gamybos įrenginiu. Jungtį žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 20 lapą. Jungtis nuosekliai su antriniu siurbliu (gnybtas pagrindinėje plokštėje), žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 20 lapą. 69

70 Montažo eiga Elektros jungčių apžvalga (tęsinys) Gnybtai Funkcija Paaiškinimas ST. 223,1 ST U Bendrasis sutrikimo pranešimas Bepotencialinis kontaktas: Sujungtas: Klaida Atjungtas: klaidos nėra Netinka saugiai mažai įtampai. Prijungimo vertės (kontakto apkrova): Įtampa: 230 V~ Maks. įjungimo srovė: 4 (2) A Prijungti užsakovo pusėje, žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 21 lapą. Nuoroda Parametrų nustatyti nereikia. Įjungiant el. tinklo maitinimą, kontaktas duoda trumpą impulsą. Atkreipti dėmesį į impulsą, jeigu pranešimas apdorojamas komunikacine technika. Reguliatorių ir jutiklių plokštė X6 avg F2 F0 F4 F3 F7 F6 F8 F12 F14 F13 F16 F20 F18 F21 X24 X5 X31 70

71 Montažo eiga Elektros jungčių apžvalga (tęsinys) Reikalingus parametrus nustatyti pradedant eksploataciją, žr. nuo 86 psl. Jungtis žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 40 lapą iki 192 lapo. Nuoroda Kištukas F11: prie kištuko F11 užsakovo pusėje negalima nieko jungti. Paduodamo vandens temperatūros jutiklis šildymo apytakos ratui su maišytuvu (M3): paduodamo vandens temperatūros jutiklis šildymo apytakos ratui su maišytuvu (M3/ŠR3) jungiamas prie maišytuvo praplėtimo komplekto (priedas). Jutikliai Kištukas Jutiklis Tipas F0 Lauko temperatūros jutiklis, prijungti užsakovo pusėje Ni 500 (PTC) F2 Pirminio apytakos rato paduodamos temperatūros jutiklis, 2 pakopų šilumos siurbliui prijungti užsakovo pusėje Pt 500 (PTC) F3 Pirminio apytakos rato grįžtamosios temperatūros jutiklis, 2 pakopų šilumos siurbliui prijungti užsakovo pusėje Pt 500 (PTC) F4 Kaupiklio temperatūros jutiklis viršuje, prijungti užsakovo pusėje Pt 500 (PTC) F6 Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis viršuje, prijungti užsakovo pusėje Pt 500 (PTC) F7 Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis apačioje, prijungti užsakovo pusėje Pt 500 (PTC) F12 F13 F14 F16 Paduodamo vandens temperatūros jutiklis šildymo apytakos ratui su maišytuvu (M2/ŠR2), prijungti užsakovo pusėje Sistemos paduodamo vandens temperatūros jutiklis (su panardinimo gilze, už šildymo vandens kaupiklio), prijungti užsakovo pusėje Vėsinimo apytakos rato paduodamo vandens temperatūros jutiklis (tiesioginis šildymo apytakos ratas A1/ŠR1 arba atskiras vėsinimo apytakos ratas SKK), prijungti užsakovo pusėje Patalpų temperatūros jutiklis atskiram vėsinimo apytakos ratui (būtinas) arba tiesioginiam šildymo (vėsinimo) apytakos ratui (rekomenduotinas), prijungti užsakovo pusėje Ni 500 (PTC) Pt 500 (PTC) Ni 500 (PTC) Ni 500 (PTC) F17 Nieko neprijungti Pt 500 (PTC) Montažas 71

72 Montažo eiga Elektros jungčių apžvalga (tęsinys) Kištukas Jutiklis Tipas F18 2-os pakopos šilumos siurblio (jei yra) antrinio apytakos rato grįžtamosios linijos temperatūros jutiklis, prijungti Pt 500 (PTC) užsakovo pusėje F20 Išorinio šilumos gamybos įrenginio katilo temperatūros jutiklis, prijungti užsakovo pusėje Pt 500 (PTC) avg KM magistralė Komponentai prijungiami užsakovo pusėje (gyslas galima keisti). Jeigu norima prijungti keletą iš toliau nurodytų prietaisų, naudoti KM magistralės skirstytuvą (priedas). Praplėtimo komplektas šildymo apytakos ratui su maišytuvu (M3/ŠR3). Nuotolinis valdymas Vitotrol 200A (nuotoliniame valdyme nustatyti šildymo apytakos ratų priskirtį) Išorinis praplėtimas H1 Komunikacijos sąsaja Vitocom 100 Saulės kolektorių įrangos reguliatoriai Vitosolic 100/200 X24 LON komunikacinio modulio jungtis (įstatyti užsakovo pusėje, žr. LON komunikacinio modulio montažo instrukciją) X31 Kodavimo kištuko jungties vieta 72

73 Montažo eiga Elektros jungčių apžvalga (tęsinys) Baseino šildymas Nuoroda Baseino šildymo valdymo signalas siunčiamas KM magistrale per išorinį praplėtimą H1. Prie išorinio praplėtimo H1 jungti tik pagal atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 180 lapą, 181 lapą, 182 lapą. Pakopinės sistemos valdymas KM magistrale Prie išorinio praplėtimo H1 jungti tik pagal atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 210 lapą. Prie išorinio praplėtimo H1 kištuko gö prijungti tik baseino vandens šildymo cirkuliacinį siurblį. Filtravimo apytakos rato siurblį reikia prijungti atskirai. Jeigu prie išorinio praplėtimo H1 prijungti baseino šildymo komponentai, daugiau jokių kitų išorinių funkcijų (pvz., darbo būsenos perjungimo) prijungti nebegalima. Montažas Pakopinės sistemos valdymo signalas per LON Šilumos siurblio reguliatoriuje turi būti įmontuoti tokie komunikaciniai moduliai (priedai): pagrindiniame prietaise LON komunikacinis modulis pakopinei sistemai sekos šilumos siurbliuose LON komunikacinis modulis Prie LON jungti tik pagal atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 212 lapą. Papildomas elektrinis šildymas (įrengiamas užsakovo) Gali būti naudojami tik užsakovo pusėje įrengiami prietaisai (pvz., momentinis šildymo vandens šildytuvas, kaitintuvas šildymo vandens kaupiklyje). Jungtis: Prietaiso montažo instrukcija. Elektros jungtį žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 110 lapą. Įmontuoti į Vitocal 300-G Pro/ Vitocal 300-W Pro negalima. Kaip Vitocal 300-G/350-G (< 60 kw) priedas tiekiamo momentinio šildymo vandens šildytuvo naudoti negalima. 73

74 Montažo eiga El. tinklo jungtis Neįžemintų laidų atskiriamieji įtaisai Pagrindinis jungiklis vienu metu visų neįžemintų laidų kontaktus atskiria nuo el. tinklo ne mažesniu kaip 3 mm tarpu. Papildomai mes rekomenduojame dėl nuolatinės (gedimo) srovės, kuri gali atsirasti dėl efektyviai energiją naudojančių gamybinių priemonių, įrengti visoms srovės rūšims jautrų apsauginį gedimo srovės išjungiklį (FI klasė B ). Pavojus Dėl netinkamai atliktos elektros instaliacijos galimi sužeidimai elektros srove ir žala prietaisui. El. tinklą prijungti ir apsaugos priemones (pvz., FI grandinę) atlikti pagal tokius reikalavimus: IEC VDE taisykles vietinės energijos tiekimo įmonės (ETĮ) technines prijungimo sąlygas (TPS) Šilumos siurblio reguliatoriaus el. tinklo prijungimo liniją apsaugoti maks. 16 A. Pavojus Jeigu sistemos komponentai neįžeminti, atsiradus gedimui elektros sistemoje gali imti tekėti žmonėms pavojinga elektros srovė. Būtinai vėl sujungti visus šilumos siurblio apsauginių laidų sujungimus. Šilumos siurblys ir vamzdynai privalo būti sujungti su namo potencialo išlyginimu. Pavojus Neteisingai priskirtos gyslos gali tapti sunkių sužalojimų ir prietaiso gedimų priežastimi. Nesupainiokite gyslų L ir N. Pasitarus su ETĮ, galios el. grandinių maitinimui galima naudoti įvairius tarifus. Atkreipti dėmesį į ETĮ technines prijungimo sąlygas. Jeigu kompresorius ir (arba) momentinis šildymo vandens šildytuvas (jei yra) eksploatuojamas mažu tarifu (ETĮ blokavimas), nuo skaitiklio spintos į šilumos siurblio reguliatorių reikia nutiesti dar vieną laidą ETĮ blokavimo signalui. ETĮ blokavimo priskyrimas (kompresoriui ir (arba) momentiniam šildymo vandens šildytuvui) apsprendžiamas jungties rūšimi ir šilumos siurblio reguliatoriuje nustatytais parametrais. Vokietijoje maitinimo iš el. tinklo blokavimas yra apribotas maks. 3 x 2 valandas per parą (24 h). Signalinės grandinės (šilumos siurblio reguliatorius / elektronika) maitinimas privalo būti be ETĮ blokavimo; čia išjungiamųjų tarifų naudoti negalima. Šilumos siurblio reguliatorių ir ETĮ blokavimo liniją prie el. tinklo prijungti pagal atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą. 74

75 Montažo eiga El. tinklo jungtis (tęsinys) Šilumos siurblio reguliatoriaus el. tinklo prijungimo liniją apsaugoti maks. 16 A. Mes rekomenduojame priedų ir išorinių komponentų, kurie nejungiami prie šilumos siurblio reguliatoriaus, el. tinklo jungtį prijungti prie to paties saugiklio arba bent jau prie tos pačios fazės, kaip ir šilumos siurblio reguliatorius. Prijungus prie to paties saugiklio padidėja saugumas dingus el. srovei. Reikia atsižvelgti į prijungtų vartotojų imamąją srovę. Nuorodos dėl kompresoriaus el. tinklo jungties (galios grandinė) Dėmesio! Neteisinga fazių seka gali sugadinti prietaisą. Kompresoriaus el. tinklo jungtis turi būti jungiama tik pagal nurodytą fazių seką (žr. prijungimo gnybtus) pagal laikrodžio rodyklę sukančiu sukamuoju lauku. Kompresoriaus el. tinklo saugikliai turi būti su C charakteristika. Montažas Signalinės grandinės (230 V~) ir galios grandinės (400 V~) el. tinklo jungtis Prijungti pagal atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą. Rekomenduojami el. tinklo jungties laidai Nuoroda Nurodyti skerspjūviai ir maks. linijų ilgiai galioja tiesiant tuščiuose vamzdžiuose arba kanaluose ir kai aplinkos temperatūra ne didesnė kaip 25 C. Tiesiant netoli šildymo vamzdžių arba užliejant skerspjūvius ir maks. linijų ilgius reikia apskaičiuoti iš naujo (užsakovo jėgomis). 75

76 Montažo eiga El. tinklo jungtis (tęsinys) Galios grandinė (400 V~), elektriniai sujungiama užsakovo jėgomis, signalinė grandinė (230 V~), elektriniai sujungta gamykloje Tipas Laido skerspjūvis Maks. laido ilgis BW 301.A090 5 x 25 mm 2 40 m BW 302.A090 WW 301.A125 WW 302.A125 BW 301.A120 5 x 35 mm 2 40 m BW 302.A120 WW 301.A155 WW 302.A155 BW 302.A150 5 x 50 mm 2 40 m WW 302.A200 BW 302.A180 WW 302.A250 5 x 70 mm 2 su kabelio antgaliu, skirtu M8 40 m BW 302.A250 WW 302.A300 5 x 95 mm 2 su kabelio antgaliu, skirtu M8 40 m Kartu su ETĮ blokavimu: galios grandinė (400 V~) ir signalinė grandinė (230 V~), elektriniai sujungiama užsakovo jėgomis Tipas Signalinė grandinė Galios grandinės (400 V~) (230 V~) Laido skerspjūvis Laido skerspjūvis Maks. laido ilgis BW 301.A090 5 x 2,5 mm 2 5 x 25 mm 2 40 m BW 302.A090 WW 301.A125 WW 302.A125 BW 301.A120 5 x 2,5 mm 2 5 x 35 mm 2 40 m BW 302.A120 WW 301.A155 WW 302.A155 BW 302.A150 5 x 2,5 mm 2 5 x 50 mm 2 40 m WW 302.A200 BW 302.A180 5 x 2,5 mm 2 5 x 70 mm 2 40 m WW 302.A250 su kabelio antgaliu, skirtu M8 BW 302.A250 WW 302.A300 5 x 2,5 mm 2 5 x 95 mm 2 su kabelio antgaliu, skirtu M8 40 m 76

77 Montažo eiga El. tinklo jungtis (tęsinys) Nuoroda Signalinės grandinės maitinimo el. tinklas turi būti prijungtas be ETĮ blokavimo, todėl signalinei grandinei reikalinga atskira el. tinklo jungtis. Dėl atskiros el. tinklo jungties signalinei grandinei reikia modifikuoti vidinį elektrinį sujungimą. Tai gali padaryti tik specialistas, vadovaudamasis elektros jungčių schema. Signalinės grandinės el. tinklo jungtį ir ETĮ blokavimo signalo liniją galima sujungti kartu viename 5 gyslų kabelyje. Linijų ilgiai šilumos siurblyje plius atstumas iki sienos: Tipas BW KV 2,5 m Signalinės grandinės el. tinklo jungtis (230 V~, jeigu užsakovo jėgomis) Galios grandinės el. tinklo jungtis (400 V~) 2,5m Kitos prijungimo linijos 2,0 m Montažas Maitinimas su ETĮ blokavimu ETĮ blokavimas be galios atskyrimo užsakovo pusėje (gamyklinė nuostata) ETĮ blokavimo signalas prijungiamas tiesiai šilumos siurblio reguliatoriuje. Kai ETĮ blokavimas aktyvus, kompresoriai kietai išjungiami. Parametru Maks. moment. šild. vandens šildyt. galia kai blokuoja ETĮ 790A nustatoma, ar ir kokia pakopa paliekamas veikti momentinis šildymo vandens šildytuvas (jei yra) blokavimo metu. Šilumos siurblio reguliatoriaus Vitotronic 200 techninės priežiūros instrukcija Nuoroda Atkreipti dėmesį į technines kompetentingos energijos tiekimo įmonės (ETĮ) prijungimo sąlygas. 77

78 Montažo eiga El. tinklo jungtis (tęsinys) Elektroninis sklandusis paleidiklis, tipas SMC Elektroninio sklandžiojo paleidiklio funkcijos: Kompresoriaus maitinimo iš el. tinklo kontrolė. Kompresoriaus paleidimo srovės sumažinimas paleidimo metu. Tiekimo būsena: Sukamojo lauko fazių asimetrija: 20 % Kompresoriaus maks. darbinė srovė Imaks. : priklausomai nuo kompresoriaus galios Apsauga nuo perkrovos Jeigu peržengiamas elektroninio sklandžiojo paleidiklio leidžiamojo nuokrypio diapazonas, šis automatiškai išjungia el. tinklą. Jeigu relė suveikė, reikia pašalinti priežastį. Relių atsklęsti ar atstatyti nereikia. Paleidimo veiksena Paleidimo veiksena nustatoma DIP jungikliais, esančiais elektroniniame sklandžiajame paleidiklyje už apsauginio skydelio. DIP jungikliai gamykloje nustatyti atitinkamam šilumos siurblio tipui. Prieš pradedant eksploataciją DIP jungiklių nuostatą reikia palyginti su duomenimis atskiroje Elektrinių kontaktų jungimo schemoje ir, jei reikia, ją priderinti. 78

79 Montažo eiga El. tinklo jungtis (tęsinys) A SMC-3 Montažas B A DIP jungiklis: Paleidimo veiksenos ir sukamojo lauko fazių asimetrijos nuostata (pagal atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą ) B Sukamasis jungiklis: Kompresoriaus maks. darbinės srovės Imaks. nuostata (pagal atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą ) Valdymo mazgo montavimas Nuoroda Tiekimo komplektacijoje valdymo mazgas yra įdėtas į šilumos siurblio jungčių skyrių. Valdymo mazgą įmontuoti tik sujungus visas elektros jungtis. Valdymo mazgo įmontavimui reikia nuimti priekinį šilumos siurblio skydą. Valdymo mazgą įspauskite į įmontavimo išėmą. Prie valdymo mazgo prijunkite duomenų kabelį RS12. 79

80 Montažo eiga Valdymo mazgo montavimas (tęsinys) Nuoroda Atkreipti dėmesį į rankenėlės montažo instrukciją (pridėta valdiklio pakuotėje). Šilumos siurblio uždarymas Dėmesio! Prietaisą uždaryti sandariai garsui ir garams. Patikrinti, ar sandarūs vidiniai hidrauliniai sujungimai. Dėmesio! Kad nesikondensuotų vanduo ir būtų mažiau triukšmo, sandariai uždaryti priekines duris. Pavojus Jei konstrukcinės dalys neįžemintos, kilus elektros gedimui gali imti tekėti pavojinga žmonėms el. srovė ir būti apgadintos konstrukcinės dalys. Būtinai vėl sujungti visus apsauginių laidų sujungimus. 80

81 Montažo eiga Šilumos siurblio uždarymas (tęsinys)! Dėmesio Prietaisą uždaryti sandariai garsui ir garams. Išvedant linijas pro kairį šoninį skydą atkreipti dėmesį, kad teisingai laikytųsi įvadų antgaliai. Jeigu reikia, įvadų antgalius užsandarinti lipnia juosta. 1. Prieš uždarydami šilumos siurblį patikrinkite: Ar pakankamai pritvirtinti visi laidai jungčių skyriuje (apsauga nuo tempimo, kabelių rišikliai). Ar sumontuotas ir prijungtas valdymo mazgas. Ar sumontuoti visi apsauginiai laidai. Ar tinkamai įrengti ir sandariai drėgmei uždaryti linijų įvadai. Ar sandariai orui uždarytos ir šilumai ir garams sandariai izoliuotos hidraulinės jungtys. Ar išimti transportiniai fiksatoriai. Ar tvirtai prisuktas užpakalinis ir šoniniai skydai. Montažas 2. Uždėkite viršutinį skydą. 3. Šešiabriauniu raktu tvirtai uždarykite priekinį skydą. 4. Specialistams perduokite produkto techninės priežiūros dokumentaciją ir šešiabriaunį raktą. 81

82 Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Darbo etapai - pirmasis paleidimas, patikrinimas ir techninis aptarnavimas Smulkesnės darbo eigos nuorodos pateiktos nurodytuose puslapiuose Pirmojo paleidimo darbų eiga Patikrinimo darbų eiga Techninio aptarnavimo darbų eiga Puslapis 1. Pirmiausia pranešti Atidaryti šilumos siurblį Paruošti protokolus Patikrinti šalčio apytakos rato sandarumą Užpildyti pirminį apytakos ratą ir pašalinti iš jo orą Užpildyti antrinį apytakos ratą iš pašalinti iš jo orą Saulės kolektorių apytakos rato pripildymas ir oro pašalinimas Patikrinti pirminio apytakos rato / šildymo apytakos rato plėtimosi indus ir slėgį Pradėti sistemos eksploataciją Patikrinti elektroninę srauto kontrolės relę, tipą IFM Patikrinti elektroninę apsaugos nuo užšalimo relę, tipą AC1-2W Uždaryti šilumos siurblį 13. Instruktuoti sistemos eksploatuotoją

83 Tolimesnė darbo eiga Pirmiausia pranešti Daugiau informacijos apie pirmojo paleidimo, tikrinimo ir techninio aptarnavimo eigą: Montažo ir techninės priežiūros instrukcija Vitocal 300-G Pro, Vitocal 300-W Pro Atidaryti šilumos siurblį Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Pavojus Prisilietus prie konstrukcinių dalių, kuriose yra įtampa, galima patirti pavojingus elektros srovės sukeliamus sužeidimus. Neliesti šilumos siurblio reguliatoriaus ir el. tinklo jungčių jungčių sričių, žr. 55 psl. Pavojus Jei konstrukcinės dalys neįžemintos, kilus elektros gedimui gali imti tekėti pavojinga žmonėms el. srovė ir būti apgadintos konstrukcinės dalys. Būtinai vėl sujungti visus apsauginių laidų sujungimus. Paruošti protokolus Toliau aprašyto pirmojo paleidimo metu užfiksuotas matuojamąsias vertes reikia įrašyti į nuo 139 psl. pateiktus protokolus.! Dėmesio Kad prietaisas nebūtų apgadintas, tarp jo įrengimo ir eksploatacijos pradžios turi praeiti ne mažiau kaip 30 min. Darbus su šalčio apytakos ratu leidžiama atlikti tik šaldymo technikos specialistui. 1. Nuimkite viršutinį skydą, žr. 80 psl. 2. Užbaigę darbus uždarykite šilumos siurblį, žr. 80 psl. Apie prietaiso eksploatacijos pradžią žr. taip pat ir eksploatacijos instrukcijoje. Techninė priežiūra 83

84 Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Tolimesnė darbo eiga (tęsinys) Patikrinti šalčio apytakos rato sandarumą 1. Patikrinkite dugną, armatūras ir matomas litavimo jungtis, ar nėra alyvos pėdsakų. Nuoroda Alyvos pėdsakai rodo, kad šalčio apytakos ratas nesandarus. Paveskite šaldymo technikos specialistui patikrinti šilumos siurblį. 2. Šaltnešio nesandarumų ieškikliu arba nesandarumų paieškos aerozoliu patikrinkite šilumos siurblio vidų, ar nėra šaltnešio nuotėkio. Užpildyti pirminį apytakos ratą ir pašalinti iš jo orą! Dėmesio Kad prietaisas nebūtų apgadintas, pirminį apytakos ratą reikia užpildyti prieš įjungiant el. tinklo įtampą. 1. Patikrinkite, ar sandarios Victaulic jungtys šilumos siurblyje. Victaulic movos turi būti glaudžiai uždarytos ir prisuktos taip, kad nebūtų plyšio. 2. Patikrinkite pirminį plėtimosi indo slėgį. 3. Pripildykite pirminį apytakos ratą Viessmann šilumnešio ir pašalinkite iš jo orą. Nuoroda Turi būti apsauga nuo užšalimo iki 15 C. Dėmesio! Siekiant išvengti žalos prietaisui, patikrinkite pirminio apytakos rato paduodamos ir grįžtamosios linijų jungčių prie šilumos siurblio sandarumą. Radus nesandarumų, šilumos siurblį tuojau pat išjungti, ištuštinti pirminį apytakos ratą ir patikrinti, ar gera laikosi sandarikliai. Pakeiskite apgadintus arba persikreipusius sandariklius. 84

85 Tolimesnė darbo eiga (tęsinys) Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Užpildyti antrinį apytakos ratą iš pašalinti iš jo orą! Dėmesio Kad prietaisas nebūtų apgadintas, antrinį apytakos ratą reikia užpildyti prieš įjungiant el. tinklo įtampą. Nuoroda Prieš užpildant sistemą atkreipti dėmesį į VDI 2035, 1 lapą. 1. Patikrinkite, ar sandarios Victaulic jungtys šilumos siurblyje. Victaulic movos turi būti glaudžiai uždarytos ir prisuktos taip, kad nebūtų plyšio. 2. Jei yra, atidarykite užsakovo įrengtus atgalinio srauto blokatorius. 3. Patikrinkite pirminį plėtimosi indo slėgį. 4. Pripildykite (praplaukite) antrinį apytakos ratą ir pašalinkite iš jo orą. Dėmesio! Siekiant išvengti žalos prietaisui, patikrinkite antrinio apytakos rato paduodamo ir grįžtamojo vandens jungčių prie šilumos siurblio sandarumą. Radus nesandarumų, šilumos siurblį tuojau pat išjungti, ištuštinti antrinį apytakos ratą ir patikrinti, ar gera laikosi sandarikliai. Persikreipusius sandariklius būtinai pakeisti naujais. 5. Patikrinkite sistemos slėgį, jei reikia, papildykite vandens. Minimalus sistemos slėgis: 0,8 bar Leidž. darbinis slėgis: 2,5 bar Saulės kolektorių apytakos rato pripildymas ir oro pašalinimas Pavojus Perkaitę kolektorių paviršiai ir perkaitęs šilumnešis gali apdeginti ir apgadinti prietaisą. Dirbant su kolektoriais ir su šilumnešiu užpildytu saulės kolektorių apytakos ratu saugoti kolektorių paviršių nuo saulės spindulių. 1. Patikrinkite pirminį plėtimosi indo slėgį. 2.! Dėmesio Kad prietaisas nebūtų apgadintas, saulės kolektorių apytakos ratą pildykite tik su Tyfocor LS. 3. Pašalinkite iš saulės kolektorių apytakos rato orą. Minimalus sistemos slėgis: 1,7 bar Leidžiamasis darbinis slėgis: 6 bar Techninė priežiūra Nuoroda Papildomai atkreipkite dėmesį į saulės kolektorių įrangos montažo ir techninės priežiūros instrukciją. 85

86 Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Tolimesnė darbo eiga (tęsinys) Patikrinti pirminio apytakos rato / šildymo apytakos rato plėtimosi indus ir slėgį Atkreipti dėmesį į projektavimo nuorodas. Šilumos siurblio projektavimo instrukcija Pradėti sistemos eksploataciją Sistemos eksploataciją galima pradėti (ją konfigūruoti, nustatyti parametrus ir patikrinti funkcijas) naudojantis eksploatacijos pradžios pagelbikliu arba be jo (žr. tolesnį skyrių ir techninės priežiūros instrukciją Šilumos siurblio reguliatoriaus Vitotronic 200 ). Nuoroda Parametrų rūšis ir apimtis priklauso nuo šilumos siurblio tipo, pasirinktos sistemos schemos ir naudojamų priedų. Eksploatacijos pradžia su eksploatacijos pradžios pagelbikliu Eksploatacijos pradžios pagelbiklis automatiškai veda per visus meniu, kuriuose reikia ką nors nustatyti. Čia automatiškai aktyvus Kodavimo lygmuo 1. Dėmesio! Neteisingi veiksmai Kodavimo lygmenyje 1 gali sugadinti prietaisą ir šildymo sistemą. Būtinai laikykitės techninės priežiūros instrukcijoje Šilumos siurblio reguliatorius Vitotronic 200 pateiktų nurodymų, kitaip garantija netenka galios. 86

87 Tolimesnė darbo eiga (tęsinys) Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Įjunkite el. tinklo jungiklį šilumos siurblio reguliatoriuje. Peržiūra Paleisti eksploatacijos pradžią? pirmą kartą pradedant eksploataciją pasirodo automatiškai. Nuoroda Eksploatacijos pradžios pagelbiklį galima paleisti ir rankiniu būdu. Tam įjungiant šilumos siurblio reguliatorių (matosi proceso eigos juostelė) laikyti nuspaustą. Pirmojo paleidimo metu pasirodo vokiški užrašai: Sprache Deutsch Bulgarski Cesky Dansk Wählen mit êç DE BG ê CZ ê DK ê ( Dėl kai kurių prietaiso komponentų valdymo rankiniu būdu pradedant eksploataciją šilumos siurblio reguliatoriuje rodomi pranešimai. Tai nėra prietaiso gedimas. Techninė priežiūra 87

88 Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Tolimesnė darbo eiga (tęsinys) Kalba nustatyti OK Data / laikas nustatyti OK Laikas nustatyti OK OK Data nustatyti NE Paleisti eksploatacijos pradžią? TAIP Kodavimo lygmuo 1 OK Parametrų grupė parinkti OK Parametras nustatyti Temperatūros jutikliai OK Jutiklių vertės rodyti Signalų įėjimai OK Signalų įėjimai rodyti Vykdymo elem. testas OK Vykdymo elem. testas atlikti Abonentų patikrinimas OK Abonentų patikrinimas atlikti Veikimo patikrinimas OK Funkcija parinkti OK Veikimo patikrinimas paleisti Eksploat. pradžia baigta OK Reguliavimo režimas 88

89 Tolimesnė darbo eiga (tęsinys) Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Eksploatacijos pradžia be eksploatacijos pradžios pagelbiklio Techninės priežiūros meniu aktyvinimas Techninės priežiūros meniu galima aktyvinti iš bet kurio meniu. Maždaug 4 s kartu spauskite OK + å. Techninės priežiūros meniu išaktyvinimas Techninės priežiūros meniu išlieka aktyvus tol, kol išaktyvinamas su Baigti tech. priežiūrą? arba jeigu 30 min neatliekama jokių veiksmų. Parametrų nustatymas, remiantis Sistemos schemos pavyzdžiu Norint nustatyti kurį nors parametrą, pirmiausia reikia pasirinkti parametrų grupę, o po to parametrą. Visi parametrai rodomi aiškiuoju tekstu. Papildomai kiekvienam parametrui yra priskirtas parametro kodas. Techninės priežiūros meniu: 1. Maždaug 4 s kartu spauskite OK + å. 2. Pasirinkite Kodavimo lygmenį Pasirinkite parametrų grupę: Sistemos apibrėžimas 4. Parinkite parametrą: Sistemos schema Nustatykite sistemos schemą: 6 Kitas būdas, jeigu jau aktyvintas techninės priežiūros meniu: Išplėstinis meniu: 1. å 2. Tech. priežiūra 3. Pasirinkite Kodavimo lygmenį Pasirinkite parametrų grupę: Sistemos apibrėžimas 5. Parinkite parametrą: Sistemos schema 6. Patvirtinkite parametro kodą: Nustatykite sistemos schemą: 6 Užsakovo jėgomis prijungtiems komponentams reikalingi parametrai Smulkūs parametrų paaiškinimai Šilumos siurblio reguliatoriaus Vitotronic 200 techninės priežiūros instrukcija Techninė priežiūra 89

90 Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Tolimesnė darbo eiga (tęsinys) Siurbliai ir kiti komponentai Siurblys / komponentas Parametrai Antrinis siurblys (šildymo apytakos ratui A1/ŠR1 be šildymo vandens kaupiklio daugiau jokių šildymo apytakos rato siurblių nereikia) Šildymo apytakos rato siurblys A1/ŠR1 (kartu su šildymo vandens kaupikliu papildomai prie antrinio siurblio) Šildymo apytakos rato siurblys ir maišytuvas M2/ŠR Šildymo apytakos rato siurblys ir maišytuvas M3/ŠR3 (valdymo signalas per maišytuvo praplėtimo komplektą) Sistemos apibrėžimas Ó Sistemos schema 7000 Sistemos apibrėžimas Ó Sistemos schema 7000 Sistemos apibrėžimas Ó Sistemos schema Sistemos apibrėžimas Ó Sistemos schema 7000 Nuostata 1 iki 11 Su šildymo apytakos ratu A1 (šildymo apytakos ratui be maišytuvo A1/ŠR1) Su šildymo apytakos ratu M2 (šildymo apytakos ratui su maišytuvu M2/ŠR2) Su šildymo apytakos ratu M3 (šildymo apytakos ratui su maišytuvu M3/ŠR3) Nuoroda Sukamąjį praplėtimo komplekto jungiklį S1 nustatyti ties 2 (žr. praplėtimo komplekto montažo instrukciją). Vandens šildytuvo kaitinimo cirkuliacinis siurblys Sistemos apibrėžimas Ó Sistemos schema 7000 Vidinė hidraulika Ó Leidimas 3 krypčių perjungimo vožtuvui šildymas / KV 730D Su geriamojo vandens šildymu 0 90

91 Tolimesnė darbo eiga (tęsinys) Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Siurblys / komponentas Geriamojo vandens šildymas su vandens šildytuvo įkrovos sistema: Vandens šildytuvo įkrovos siurblys: 2 krypčių skiriamasis vožtuvas Geriamojo vandens recirkuliacinis siurblys Papildomo geriamojo vandens pašildymo cirkuliacinis siurblys Parametrai Išor. šilumos gam. įr. Ó Leidimas išoriniam šilumos gam. įr. karštam vandeniui 7B0D Sistemos apibrėžimas Ó Sistemos schema 7000 Išplėstinis meniu: Cirkuliac. laiko progr. Išor. šilumos gam. įr. Ó Leidimas išoriniam šilumos gamybos įrenginiui 7B00 Išor. šilumos gam. įr. Ó Nuostata 1 Su geriamojo vandens šildymu Nustatyti laiko programą 1 1 Saulės kolektorių įranga Nuotolinis valdymas (pvz., Vitotrol 200A) Leidimas išoriniam šilumos gam. įr. karštam vand. ruošti 7B0D S. energija Ó Saulės en. regul. tipas 7A00 Šildymo ap. ratas 1 Ó Nuotolinis valdymas 2003 arba Šildymo ap. ratas 2 Ó Nuotolinis valdymas 3003 arba Šildymo ap. ratas 3 Ó Nuotolinis valdymas (su Vitosolic 100) 2 (su Vitosolic 200) 1 Nuoroda Vitotrol 200A nustatyti šildymo apytakos ratų priskirties kodavimą: H1 šildymo apytakos ratui A1/ŠR1 H2 šildymo apytakos ratui M2/ŠR2 H3 šildymo apytakos ratui M3/ŠR3 (žr. Vitotrol 200A montažo instrukciją) Techninė priežiūra 91

92 Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Tolimesnė darbo eiga (tęsinys) Siurblys / komponentas Vitocom 100 Išorinis praplėtimas H1 Parametrai Sistemos apibrėžimas Ó Vitocom Sistemos apibrėžimas Ó Išorinis praplėtimas 7010 Nuostata 1 1 Nuoroda Išorinių funkcijų parametrus žr. atskiroje lentelėje. Išorinės funkcijos Išorinė funkcija Parametras Nuostata Išorinis pareikalavimas Jei reikia, Vidinė hidraulika Ó Paduodama temperat. esant išoriniam pareikalavimui 730C Nustatytoji paduodamo vandens temperatūros vertė, esant išoriniam pareikalavimui Išorinis kompresoriaus įjungimas, maišytuvo reguliavimo režimas arba ATIDARYTA Išorinis įvairių sistemos komponentų darbo būsenos perjungimas Sistemos apibrėžimas Ó Išorinio pareikalav. poveikis šilum.siurbl./šild.ap. ratams 7014 Sistemos apibrėžimas Ó Išor. perjungimo sistemos komponentas 7011 Sistemos apibrėžimas Ó 0 iki 7 (atkreipti dėmesį į parametrą Paduodama temperat. esant išoriniam pareikalavimui 730C ) 0 iki 10 0 iki 3 Darbo būsena išoriniam perjungimui 7012 Sistemos apibrėžimas Ó 0 iki 12 Išorinio perjungimo trukmė

93 Tolimesnė darbo eiga (tęsinys) Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Išorinė funkcija Parametras Nuostata Išorinis kompresorių ir siurblių Sistemos apibrėžimas Ó 0 iki 31 blokavimas Išorinio blokavimo poveikis siurbliams / kompresoriui 701A Išorinis kompresoriaus blokavimas, Sistemos apibrėžimas Ó 0 iki 8 maišytuvas reguliavi- mo režimu arba UŽD. Išorinio blokavimo poveikis šilumos siurbliui / šildymo ap. ratams 7015 Sistemos apibrėžimas Ó 0 iki 31 Bendrasis sutrikimų pranešimas Išorinio blokavimo poveikis siurbliams / kompresoriui 701A Parametrų nustatyti nereikia. Vėsinimo funkcija Vėsinimo funkcijos parametrai Vėsinimas Ó Vėsinimo funkcija 7100 Vėsinimas Ó Vės. apyt. r Nuostata 0 (vėsinimo nėra) 2 ( Natūralus vėsinimas vėsinimo apytakos ratu be maišytuvo) 3 ( Natūralus vėsinimas vėsinimo apytakos ratu su maišytuvu) 4 ( Aktyvus vėsinimas ) 1 (šildymo apytakos ratas A1/ ŠR1) 2 (šildymo apytakos ratas M2/ ŠR2) 3 (šildymo apytakos ratas M3/ ŠR3) 4 (atskiras vėsinimo apytakos ratas SKK) Techninė priežiūra 93

94 Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Tolimesnė darbo eiga (tęsinys) Momentinis šildymo vandens šildytuvas Parametrai Nuostata Momentinis šildymo vandens šildytuvas Elektr. pap. šildymas Ó 1 Leidimas momentiniam šild. v. šildytuvui 7900 Jei reikia, Elektr. pap. šildymas Ó 1 Leidimas moment. šildymo vand. šildytuvui patalpų šild Elektr. pap. šildymas Ó 1 galios pakopai 1 Maks. moment. šild. vandens šildyt. galia kai 2 galios pakopai 2 blokuoja ETĮ 790A 3 galios pakopai 1 ir 2 Jei reikia, Karštas vanduo Ó 1 Elektrinio šildymo leidimas karštam vandeniui ruošti 6015 Išorinis šilumos gamybos įrenginys Išorinio šilumos gamybos įrenginio parametrai Išor. šilumos gam. įr. Ó Leidimas išoriniam šilumos gamybos įrenginiui 7B00 Su papildomo geriamojo vandens pašildymo cirkuliaciniu siurbliu: Išor. šilumos gam. įr. Ó Papildomo šildymo leidimas karštam vandeniui ruošti 6014 Išor. šilumos gam. įr. Ó Leidimas išoriniam šilumos gam. įr. karštam vand. ruošti 7B0D Nuostata Baseino šildymas Baseino šildymo parametrai Sistemos apibrėžimas Ó Išorinis praplėtimas 7010 Sistemos apibrėžimas Ó Baseinas Nuostata 1 1

95 Tolimesnė darbo eiga (tęsinys) Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Pakopinė šilumos siurblių sistema Pakopinė sistema per išorinį praplėtimą H1 Parametras Sistemos apibrėžimas Ó Sistemos schema 7000 Sistemos apibrėžimas Ó Išorinis praplėtimas 7010 Sistemos apibrėžimas Ó Pakopų valdymo signalas 700A Sistemos apibrėžimas Ó Sekos šilumos siurblių pakopinėje sistemoje skaičius 5735 Sistemos apibrėžimas Ó Sekos šilumos siurblio galia 700B Sistemos apibrėžimas Ó Šilumos siurblio naudojimas pakopinėje sistemoje 700C Sistemos apibrėžimas Ó Paduodama temperat. esant išoriniam pareikalavimui 730C Pakopinė sistema per LON Parametras Sistemos apibrėžimas Ó Sistemos schema 7000 Sistemos apibrėžimas Ó Pakopų valdymo signalas 700A Nuostata Pagrindinis šilumos sekos šilumos siurblys siurblys 0 iki iki 3 0 iki iki 15 0 iki 700 ( 0 iki 70 ) Nuostata Pagrindinis šilumos sekos šilumos siurblys siurblys 0 iki Techninė priežiūra 95

96 Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Tolimesnė darbo eiga (tęsinys) Parametras Sistemos apibrėžimas Ó Sekos šilumos siurblių pakopinėje sistemoje skaičius 5735 Sistemos apibrėžimas Ó Sekos šilumos siurblio galia 700B Sistemos apibrėžimas Ó Šilumos siurblio naudojimas pakopinėje sistemoje 700C Sistemos apibrėžimas Ó Paduodama temperat. esant išoriniam pareikalavimui 730C Komunikacija Ó Šilumos siurblio numeris pakopinėje sistemoje (LON) 5707 Komunikacija Ó LON komunikacinio modulio leidimas 7710 Komunikacija Ó LON abonento numeris 7777 Komunikacija Ó LON sistemos numeris 7798 Komunikacija Ó LON klaidų sekiklis 7779 Nuostata Pagrindinis šilumos sekos šilumos siurblys siurblys 1 iki 4 0 iki iki 31 0 iki 31 1 iki 99 (vienareikšmis) 0 iki 700 ( 0 iki 70 C) 1 iki 4 (vienareikšmis) iki 99 (vienareikšmis) 1 iki 5 1 iki 5 (kaip pagrindinio šilumos siurblio) 1 iki 99 (vienareikšmis) 1 iki 99 (vienareikšmis) Nuoroda Papildomus pakopinės šilumos siurblių sistemos parametrus pradedant eksploataciją nustato sertifikuota šilumos siurblių šildymo technikos įmonė. 96

97 Tolimesnė darbo eiga (tęsinys) Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Patikrinti elektroninę srauto kontrolės relę, tipą IFM Elektroninė srauto kontrolės relė stebi šilumos siurblio darbui reikalingą minimalų debitą. 1. Reguliariai patikrinkite jutiklio smaigalį, ar ant jo nėra nuosėdų. 2. Jei reikia, jutiklio smaigalį nuvalykite šluoste. Stipriai prikibusias nuosėdas (pvz., kalkes) valykite įprastiniu acto valikliu. 3. Įjunkite maitinimo įtampą. 0 iki 9 šviesos diodai iš eilės įsižiebia žaliai ir tada vėl užgesta. Po to rodomas darbo rodmuo. Techninė priežiūra 12 97

98 Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Tolimesnė darbo eiga (tęsinys) Srauto kontrolės relės darbo rodmenys Šviesos diodas Reikšmė Keletas šviesos diodų šviečia žaliai. Rodmuo gali būti nuo jokio (nė vienas šviesos diodas nešviečia) iki maks. debito (visi šviesos diodai šviečia žaliai). Kuo didesnis debitas, tuo daugiau šviesos diodų šviečia žaliai. 9 šviesos diodas mirksi žaliai. Debitas didesnis už vardinį debitą. Jei reikia, priderinti darbo rodmenį ( High Flow derinimas, žr. toliau), pvz., jeigu cirkuliacinio siurblio parametrai turėjo būti pritaikyti didesniam debitui. 0 šviesos diodas mirksi žaliai. Debitas mažesnis už min. debitą. Nuoroda Debitui nukritus žemiau jungimo taško generuojamas sutrikimas (pranešimas D6 srauto kontrolės relė ). Jungimo taško šviesos diodas šviečia oranžiniai. Jungimo taško šviesos diodas šviečia raudonai. Visi šviesos diodai pakaitomis šviečia raudonai ir žaliai. Nešviečia nė vienas šviesos diodas. Jungimo išėjimas sujungtas, šilumos siurblys parengtas darbui. Jungimo išėjimas atjungtas, šilumos siurblio sutrikimas (kompresorius išsijungia, pranešimas D6 srauto kontrolės relė, žr. Vitotronic 200, tipo WO1B, techninės priežiūros instrukciją). Trumpasis jungimas jungimo išėjime. Nuoroda Pašalinus trumpąjį jungimą rodoma esama darbo būsena. Darbinė įtampa < 85 V~ arba sutriko maitinimo įtampa. 98

99 Tolimesnė darbo eiga (tęsinys) Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Srauto kontrolės relės jungimo taškas, nustatytas gamykloje Vitocal Vardinis debitas Min. debitas Jungimo taškas Tipas m 3 /h m 3 /h m 3 /h Šviesos diodas WW ,55 21, WW ,00 26, WW ,60 33, WW ,10 42, WW ,00 52, Darbo rodmens derinimas ( High Flow derinimas, jei reikia) Atlikus High Flow derinimą, esamas (didesnis) debitas nustatomas kaip vardinis debitas. Nuoroda Dėl High Flow derinimo gali pasislinkti srauto kontrolės relės jungimo taškas. 1. Įjunkite prietaisą su esamu debitu. 2. Maždaug 5 s laikykite nuspaustą mygtuką, kol ims mirksėti 9 šviesos diodas. 3. Atleiskite mygtuką. Patikrinti elektroninę apsaugos nuo užšalimo relę, tipą AC1-2W Elektroninė apsaugos nuo užšalimo relė stebi garintuvo šaltnešio įvado temperatūrą. Nuoroda Apsaugos nuo užšalimo relės jungimo taškai nustatyti gamykloje. Ypatingais atvejais galima paderinti šiuos jungimo taškus, pvz., jeigu paduodama pirminio apytakos rato temperatūra (gruntinio vandens įvadas į šilumos siurblį) labai svyruoja (žr. psl.). Techninė priežiūra 99

100 Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Tolimesnė darbo eiga (tęsinys) Apsaugos nuo užšalimo kontrolės relės jungimo taškai, tiekimo būsena: 1SP = 1 C Jungimo kontaktas atjungtas: apsauga nuo užšalimo aktyvi, kompresorius išsijungia (pranešimas CA Pirm. apsaugos įtaisas, žr. Vitotronic 200, tipo WO1B, techninės priežiūros instrukciją). 1HY = 3 K Kai 1SP + 1HY = 2 C jungimo kontaktas sujungtas: šilumos siurblys parengtas darbui. Apsaugos nuo užšalimo kontrolės relės jungimo taškų nustatymas (jei reikia) Spauskite tokius mygtukus: 1. Kartu 5 s spauskite +, pasirodo pirmas parametras. 2. / pageidaujamam parametrui. 3. nustatytai vertei parodyti. 4. Laikykite nuspaustą ir tuo pačiu metu su / nustatykite pageidaujamą vertę. 5. Atleiskite, nustatyta vertė išsaugoma. 6. Išeikite iš meniu su arba palaukite 30 s. Parametrai Aprašymas Tiekimo būsena Nuostatos diapazonas 1SP Jungimo kontakto atjungimo 1 5 iki 1 jungimo taškas 1HY Jungimo kontakto sujungimo jungimo taško histerezė (1SP + 1HY) 3 K 2 iki 5 K Visi kiti parametrai Nekeisti! Parametras tik avariniam režimui: 1PF Apsaugos nuo užšalimo aliarmas sugedus jutikliui OFF ON / OFF! Dėmesio Jeigu parametrui 1PF nustatoma ON, šilumos siurblio apsaugos nuo užšalimo nėra. 1PF į ON nustatyti tik trumpalaikiam avariniam režimui. 100

101 Tolimesnė darbo eiga (tęsinys) Instruktuoti sistemos eksploatuotoją Sistemos montuotojas privalo sistemos eksploatuotojui perduoti eksploatacijos instrukciją ir paaiškinti jam valdymą. Prie to priklauso ir kaip priedai įmontuoti komponentai, pvz., nuotolinio valdymo įtaisai. Be to, sistemos montuotojas privalo atkreipti dėmesį į reikiamus vykdyti einamosios techninės priežiūros darbus. Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas Techninė priežiūra 101

102 Sutrikimų šalinimas Remontas Nuimkite priekinį skydą.! Dėmesio Neapgadinkite elektros laidų tarp valdymo mazgo ir jungčių skyriaus. Atsargiai nuimkite viršutinį skydą (žr. 44 psl.). 1. Pagrindinis jungiklis padėtyje OFF. 3. Atsižvelgdami į ryšio linijų ilgį, saugiai pastatykite priekinį skydą šone. 4. Nuimkite ir padėkite į šalį viršutinį skydą. 5. Jei reikia montavimui, numontuokite pagrindinio jungiklio rankenėlę. 2. Atpalaiduokite ir nuimkite priekinį skydą (apie 60 cm laisvos vietos) Nuoroda Atkreipti dėmesį į rankenėlės montažo instrukciją (pridėta valdiklio pakuotėje). 102

103 Sutrikimų šalinimas Remontas (tęsinys) Elektros komponentų apžvalga Žr. nuo 55 psl. Tipų BW 301.A090 iki BW 302.A250 vidinių komponentų apžvalga 2/3/4/5 qp/qq qr qw/qe qt qz qu ww wq/wp qo qi Techninė priežiūra 103

104 Sutrikimų šalinimas Remontas (tęsinys) wz 89 / 3 67 / 2 4 wt 5 wp wq ww qe qw qq qp we wr 1 Jungčių skyrius 2 Aukšto slėgio 1 apsaugos aukšto slėgio jungiklis (1-a pakopa) 3 Tik tipams BW 302.A090, BW 302.A120, BW 302.A150, BW 302.A180, BW 302.A250: Aukšto slėgio 2 apsaugos aukšto slėgio jungiklis (2-a pakopa) 4 EEV 1 aukšto slėgio jutiklis (1-a pakopa) 5 Tik tipams BW 302.A090, BW 302.A120, BW 302.A150, BW 302.A180, BW 302.A250: EEV 2 aukšto slėgio jutiklis (2-a pakopa) 6 EEV 1 įsiurbimo dujų temperatūros jutiklis (1-a pakopa) 7 Tik tipams BW 302.A090, BW 302.A120, BW 302.A150, BW 302.A180, BW 302.A250: EEV 2 įsiurbimo dujų temperatūros jutiklis (2-a pakopa) EEV 1 žemo slėgio jutiklis (1-a pakopa) 9 Tik tipams BW 302.A090, BW 302.A120, BW 302.A150, BW 302.A180, BW 302.A250: EEV 2 žemo slėgio jutiklis (2-a pakopa) qp EEV 1 suskystintų dujų temperatūros jutiklis (1-a pakopa) qq Tik tipams BW 302.A090, BW 302.A120, BW 302.A150, BW 302.A180, BW 302.A250: EEV 2 suskystintų dujų temperatūros jutiklis (2-a pakopa) qw Elektroninis plėtimosi vožtuvas EEV 1 (1-a pakopa) qe Tik tipams BW 302.A090, BW 302.A120, BW 302.A150, BW 302.A180, BW 302.A250: Elektroninis plėtimosi vožtuvas EEV 2 (2-a pakopa)

105 Sutrikimų šalinimas Remontas (tęsinys) qr Tik tipams BW 302.A090, BW 302.A120, BW 302.A150, BW 302.A180, BW 302.A250: EEV 2 karštųjų dujų temperatūros jutiklis / kompresorius 2 (2-a pakopa) qt Tik tipams BW 302.A090, BW 302.A120, BW 302.A150, BW 302.A180, BW 302.A250: kompresorius 2 (2-a pakopa) qz EEV 1 karštųjų dujų temperatūros jutiklis / kompresorius 1 (1-a pakopa) qu kompresorius 1 (1-a pakopa) qi Kompresoriaus 1 ir 2 kontrolinė alyvos lygio akutė qo Antrinio apytakos rato grįžtamojo vandens temperatūros jutiklis Tik tipams BW 302.A090, BW 302.A120, BW 302.A150, BW 302.A180, BW 302.A250: 2 antrinio apytakos rato grįžtamojo vandens temperatūros jutikliai wp Filtro džiovintuvas wq Tik tipams BW 302.A090, BW 302.A120, BW 302.A150, BW 302.A180, BW 302.A250: lygiagrečiai antras filtro džiovintuvas ww Kondensatorius we Garintuvas wr Pirminio apytakos rato grįžtamosios linijos temperatūros jutiklis (šilumos siurblio darbinės terpės išvadas) wt Antrinio apytakos rato paduodamo vandens temperatūros jutiklis wz Pirminio apytakos rato paduodamos linijos temperatūros jutiklis (šilumos siurblio darbinės terpės įvadas) Techninė priežiūra 105

106 Sutrikimų šalinimas Remontas (tęsinys) Tipų WW 301.A125 iki WW 302.A300 vidinių komponentų apžvalga 1 qr qp 2345qQqZ wu ep qe qw wz wo wr we qt qi qu

107 Sutrikimų šalinimas Remontas (tęsinys) wi ww wp wq we qo wt qw/qe 2/3/4/5 8/9 1 Jungčių skyrius 2 Aukšto slėgio 1 apsaugos aukšto slėgio jungiklis (1-a pakopa) 3 Tik tipams WW 302.A125, WW 302.A155, WW 302.A200, WW 302.A250, WW 302.A300: Aukšto slėgio 2 apsaugos aukšto slėgio jungiklis (2-a pakopa) 4 EEV 1 aukšto slėgio jutiklis (1-a pakopa) 5 Tik tipams WW 302.A125, WW 302.A155, WW 302.A200, WW 302.A250, WW 302.A300: EEV 2 aukšto slėgio jutiklis (2-a pakopa) 6 EEV 1 įsiurbimo dujų temperatūros jutiklis (1-a pakopa) 7 Tik tipams WW 302.A125, WW 302.A155, WW 302.A200, WW 302.A250, WW 302.A300: EEV 2 įsiurbimo dujų temperatūros jutiklis (2-a pakopa) 8 EEV 1 žemo slėgio jutiklis (1-a pakopa) 9 Tik tipams WW 302.A125, WW 302.A155, WW 302.A200, WW 302.A250, WW 302.A300: EEV 2 žemo slėgio jutiklis (2-a pakopa) qp EEV 1 suskystintų dujų temperatūros jutiklis (1-a pakopa) qq Tik tipams WW 302.A125, WW 302.A155, WW 302.A200, WW 302.A250, WW 302.A300: EEV 2 suskystintų dujų temperatūros jutiklis (2-a pakopa) qw Elektroninis plėtimosi vožtuvas EEV 1 (1-a pakopa) qe Tik tipams WW 302.A125, WW 302.A155, WW 302.A200, WW 302.A250, WW 302.A300: Elektroninis plėtimosi vožtuvas EEV 2 (2-a pakopa) qr Tik tipams WW 302.A125, WW 302.A155, WW 302.A200, WW 302.A250, WW 302.A300: EEV 2 karštųjų dujų temperatūros jutiklis / kompresorius 2 (2-a pakopa) qt Tik tipams WW 302.A125, WW 302.A155, WW 302.A200, WW 302.A250, WW 302.A300: kompresorius 2 (2-a pakopa) qz EEV 1 karštųjų dujų temperatūros jutiklis / kompresorius 1 (1-a pakopa) qu kompresorius 1 (1-a pakopa) qi Kompresoriaus 1 ir 2 kontrolinė alyvos lygio akutė 107 Techninė priežiūra

108 Sutrikimų šalinimas Remontas (tęsinys) qo Antrinio apytakos rato grįžtamojo vandens temperatūros jutiklis Tik tipams WW 302.A125, WW 302.A155, WW 302.A200, WW 302.A250, WW 302.A300: 2 antrinio apytakos rato grįžtamojo vandens temperatūros jutikliai wp Filtro džiovintuvas wq Tik tipams WW 302.A125, WW 302.A155, WW 302.A200, WW 302.A250, WW 302.A300: lygiagrečiai antras filtro džiovintuvas ww Kondensatorius we Garintuvas wr Pirminio apytakos rato grįžtamosios linijos temperatūros jutiklis (šilumos siurblio darbinės terpės išvadas) wt Antrinio apytakos rato paduodamo vandens temperatūros jutiklis wz Pirminio apytakos rato paduodamos linijos temperatūros jutiklis (šilumos siurblio darbinės terpės įvadas) wu Srauto kontrolės relė wi Apsaugos nuo užšalimo termostatas wo Apsaugos nuo užšalimo termostato temperatūros jutiklis ep Kontrolinė akutė, jei yra Šilumos siurblio pirminės / antrinės pusės ištuštinimas Šilumos siurblį ištuštinti pro užsakovo įrengiamą pirminės pusės / antrinės pusės išleidimo čiaupą. 108

109 Sutrikimų šalinimas Remontas (tęsinys) Jutiklių tikrinimas Jutiklis Lauko temperatūros jutiklis (F0) Šildymo apytakos rato M2/ŠR2 paduodamo vandens temperatūros jutiklis (F12) Vėsinimo apytakos rato paduodamo vandens temperatūros jutiklis (tiesioginis šildymo apytakos ratas A1/ŠR1 arba atskiras vėsinimo apytakos ratas SKK) (F14) Patalpų temperatūros jutikliai Kaupiklio temperatūros jutiklis (F4) Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis (F6) Antrinio apytakos rato paduodamo / grįžtamojo vandens temperatūros jutiklis (F8/F9) Sistemos paduodamo vandens temperatūros jutiklis (F13) Išorinio šilumos gamybos įrenginio katilo temperatūros jutiklis (F20) Visi jutikliai šilumos siurblio šalčio apytakos rate Matavimo elementas Ni 500 Pt 500 Jungtis / įmontavimo padėtis žr. reguliatorių ir jutiklių plokštę (žr. 70 psl.) žr. 103 psl. Ni 500 tipo temperatūros jutikliai Varža, Temperatūra, C Pt 500 tipo temperatūros jutikliai Varža, Temperatūra, C Techninė priežiūra 109

110 Sutrikimų šalinimas Remontas (tęsinys) Saugiklių tikrinimas Saugikliai jungčių skyriuje priekyje, žr. 56 psl.: Kompresoriaus 1 ir 2 galios grandinės saugiklis (atskira Elektrinių kontaktų jungimo schema, 11 lapas / 12 lapas 11F2 / 12F2 ): Priklausomai nuo šilumos siurblio / kompresoriaus galios, žr. skyrių Techniniai duomenys Sistemos komponentų galios grandinės saugiklis (žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 13 lapą 13F2 ): 16 A Signalinės grandinės saugiklis (žr. atskirą Elektrinių kontaktų jungimo schemą, 13 lapą 13F6 ): T6,0A, 250 V~ Saugikliai jungčių skyriuje viršuje, žr. 66 psl.: Saugiklis F3 pagrindinėje plokštėje: T6,3A, 250 V~ Maks. sklaidos galia 2,5 W Pavojus Prisilietus prie konstrukcinių dalių, kuriose yra įtampa, galima patirti pavojingus elektros srovės sukeliamus sužeidimus. Dirbant su prietaisu būtinai išjungti įtampą ir galios el. srovės grandinėje. Išėmus saugiklius galios el. srovės grandinėje lieka įtampa. Prietaisas dirba per garsiai Galimos priežastys: Neišimtas transportinis fiksatorius. Nėra sandariai uždarytos priekinės durys (iki galo užsukti keturbriaunį uždorį). Hidraulinė linija liečiasi prie šilumos siurblio korpuso. Hidraulinė linija nėra prijungta be apkrovų ir įvaržų. Nėra Victaulic movų garso izoliacijos elementų. 110

111 Tipo BW 301.A090 atskirų dalių sąrašas Atskirų dalių užsakymas Reikalingi tokie duomenys: gamykl. Nr. (žr. specifikacijų lentelę) atskiros dalies pozicijos numeris iš šio atskirų dalių sąrašo Standartines dalis galima gauti vietinėse specializuotose parduotuvėse. Tipo BW 301.A090 šalčio apytakos ratas 0002 Sraigtinis kompresorius Orbit 8 GSD80385 VAB Garintuvas GBS1000H-AE Kondensatorius GBH900H Aukšto slėgio jutiklis PT5-50T 0018 Žemo slėgio jutiklis PT5-18T 0023 Filtro džiovintuvas BW190 ADK-757S ⅞" 0024 Džiovintuvo tiltelis 3" S 0025 Elektroninis plėtimosi vožtuvas EEV 1 EX Įsiurbimo linijos prie garintuvo konstrukcinė grupė 0034 Apsaugos aukšto slėgio jungiklis ACB-2UB151W 0035 Temperatūros jutiklis Pt Uždaras lizdas jutikliui 0037 Fiksacinė spyruoklė 0038 Avarinis komplektas su automobiliniu (šraderio) trišakiu Tipo BW 301.A090 korpusas 0043 Užpakalinis skydas BW 0044 Dešinysis šoninis skydas, priekinis skydas Vitotrone 0045 Kairys šoninis skydas 0046 Dešinys šoninis skydas 0047 Mažas korpuso dangtis Tipo BW 301.A090 elektros įranga 0065 Pagrindinio jungiklio rankenėlė 0066 Pagrindinio jungiklio ašis 0067 Pagrindinis jungiklis 0072 Pagrindinio jungiklio gnybtų uždanga 0075 Nulinio laido gnybtų uždanga 0077 NH elementų laikymo mazgas 0078 NH saugikliai (3 vnt.) 0082 Pagrindinis kompresoriaus kontaktorius 0084 Elektroninis sklandusis paleidiklis 0086 Pirminio /antrinio siurblio kontaktorius 0087 Pagalbinis kontaktorių kontaktas 0088 EEV elektronikos plokštės transformatorius 0089 Pagalbinės relės cokolis 0090 Pagalbinė relė 0091 Sistemos komponentų galios grandinės saugiklis Techninė priežiūra 111

112 Tipo BW 301.A090 atskirų dalių sąrašas Tipo BW 301.A090 elektros įranga (tęsinys) 0092 Nulinio laido atskyriklis sistemos komponentų galios grandinės apsaugai 0093 Signalinės grandinės saugiklis 0094 Vitocal 300 Vitotronic rinklė 0109 Priešpriešinis reguliatorių ir jutiklių plokštės kištukas 0110 Vitotronic 200 WO1B valdymo mazgas 0111 Kodavimo kištukas SA883-B20 RE/WP 0112 EEV elektronikos plokštė 0113 Reguliatorių ir jutiklių plokštė su dangčiu (CU401) 0114 Pagrindinė plokštė su dangčiu (MB761) 0115 Praplėtimo elektronikos plokštė su dangčiu (SA 135) 0116 Spraudė (5 vnt.) 0117 Apvijų apsaugos srieginis linijų sujungimas 0118 Kompresoriaus srieginis linijų sujungimas 0119 Priešpriešinis pagrindinės plokštės kištukas 0120 Priešpriešinis praplėtimo elektronikos plokštės kištukas 0121 Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis 0122 EEV linijų komplektas 0123 Lauko temperatūros jutiklis 112

113 Atskirų dalių sąrašas tipui BW 301.A120 Atskirų dalių užsakymas Reikalingi tokie duomenys: gamykl. Nr. (žr. specifikacijų lentelę) atskiros dalies pozicijos numeris iš šio atskirų dalių sąrašo Standartines dalis galima gauti vietinėse specializuotose parduotuvėse. Tipo BW 301.A120 šalčio apytakos ratas 0003 Sraigtinis kompresorius Orbit 8 GSD80485 VAB Garintuvas GBS1000H-AE Kondensatorius GBH900H Aukšto slėgio jutiklis PT5-50T 0018 Žemo slėgio jutiklis PT5-18T 0022 Filtro džiovintuvas BW1120 ADK-759S 1 ⅛" 0024 Džiovintuvo tiltelis 3" S 0026 Elektroninis plėtimosi vožtuvas EEV 1 EX Įsiurbimo linijos prie garintuvo konstrukcinė grupė 0034 Apsaugos aukšto slėgio jungiklis ACB-2UB151W 0035 Temperatūros jutiklis Pt Uždaras lizdas jutikliui 0037 Fiksacinė spyruoklė 0038 Avarinis komplektas su automobiliniu (šraderio) trišakiu Tipo BW 301.A120 korpusas 0043 Užpakalinis skydas BW 0044 Dešinysis šoninis skydas, priekinis skydas Vitotrone 0045 Kairys šoninis skydas 0046 Dešinys šoninis skydas 0047 Mažas korpuso dangtis Tipo BW 301.A120 elektros įranga 0065 Pagrindinio jungiklio rankenėlė 0066 Pagrindinio jungiklio ašis 0068 Pagrindinis jungiklis 0073 Pagrindinio jungiklio gnybtų uždanga 0076 Nulinio laido gnybtų uždanga 0077 NH elementų laikymo mazgas 0079 NH saugikliai (3 vnt.) 0083 Pagrindinis kompresoriaus kontaktorius 0084 Elektroninis sklandusis paleidiklis 0086 Pirminio /antrinio siurblio kontaktorius 0087 Pagalbinis kontaktorių kontaktas 0088 EEV elektronikos plokštės transformatorius 0089 Pagalbinės relės cokolis 0090 Pagalbinė relė 0091 Sistemos komponentų galios grandinės saugiklis Techninė priežiūra 113

114 Atskirų dalių sąrašas tipui BW 301.A120 Tipo BW 301.A120 elektros įranga (tęsinys) 0092 Nulinio laido atskyriklis sistemos komponentų galios grandinės apsaugai 0093 Vitocal 300 Vitotronic rinklė 0109 Priešpriešinis reguliatorių ir jutiklių plokštės kištukas 0110 Vitotronic 200 WO1B valdymo mazgas 0111 Kodavimo kištukas SA883-B20 RE/WP 0112 EEV elektronikos plokštė 0113 Reguliatorių ir jutiklių plokštė su dangčiu (CU401) 0114 Pagrindinė plokštė su dangčiu (MB761) 0115 Praplėtimo elektronikos plokštė su dangčiu (SA 135) 0116 Spraudė (5 vnt.) 0117 Apvijų apsaugos srieginis linijų sujungimas 0118 Kompresoriaus srieginis linijų sujungimas 0119 Priešpriešinis pagrindinės plokštės kištukas 0120 Priešpriešinis praplėtimo elektronikos plokštės kištukas 0121 Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis 0122 EEV linijų komplektas 0123 Lauko temperatūros jutiklis 114

115 Tipo BW 302.A090 atskirų dalių sąrašas Atskirų dalių užsakymas Reikalingi tokie duomenys: gamykl. Nr. (žr. specifikacijų lentelę) atskiros dalies pozicijos numeris iš šio atskirų dalių sąrašo Standartines dalis galima gauti vietinėse specializuotose parduotuvėse. Tipo BW 302.A090 šalčio apytakos ratas 0002 Sraigtinis kompresorius Orbit 8 GSD60182 VAB Garintuvas GBS1000H-AE Kondensatorius GBH900H Aukšto slėgio jutiklis PT5-50T 0018 Žemo slėgio jutiklis PT5-18T 0023 Filtro džiovintuvas BW190 ADK-757S ⅞" 0024 Džiovintuvo tiltelis 3" S 0025 Elektroninis plėtimosi vožtuvas EEV 1 EX Įsiurbimo linijos prie garintuvo konstrukcinė grupė 0034 Apsaugos aukšto slėgio jungiklis ACB-2UB151W 0035 Temperatūros jutiklis Pt Uždaras lizdas jutikliui 0037 Fiksacinė spyruoklė 0038 Avarinis komplektas su automobiliniu (šraderio) trišakiu Tipo BW 302.A090 korpusas 0043 Užpakalinis skydas BW 0044 Dešinysis šoninis skydas, priekinis skydas Vitotrone 0045 Kairys šoninis skydas 0046 Dešinys šoninis skydas 0047 Mažas korpuso dangtis Tipo BW 302.A090 elektros įranga 0065 Pagrindinio jungiklio rankenėlė 0066 Pagrindinio jungiklio ašis 0067 Pagrindinis jungiklis 0072 Pagrindinio jungiklio gnybtų uždanga 0075 Nulinio laido gnybtų uždanga 0077 NH elementų laikymo mazgas 0078 NH saugikliai (3 vnt.) 0082 Pagrindinis kompresoriaus kontaktorius 0084 Elektroninis sklandusis paleidiklis 0086 Pirminio /antrinio siurblio kontaktorius 0087 Pagalbinis kontaktorių kontaktas 0088 EEV elektronikos plokštės transformatorius 0089 Pagalbinės relės cokolis 0090 Pagalbinė relė 0091 Sistemos komponentų galios grandinės saugiklis Techninė priežiūra 115

116 Tipo BW 302.A090 atskirų dalių sąrašas Tipo BW 302.A090 elektros įranga (tęsinys) 0092 Nulinio laido atskyriklis sistemos komponentų galios grandinės apsaugai 0093 Signalinės grandinės saugiklis 0094 Vitocal 300 Vitotronic rinklė 0109 Priešpriešinis reguliatorių ir jutiklių plokštės kištukas 0110 Vitotronic 200 WO1B valdymo mazgas 0111 Kodavimo kištukas SA883-B20 RE/WP 0112 EEV elektronikos plokštė 0113 Reguliatorių ir jutiklių plokštė su dangčiu (CU401) 0114 Pagrindinė plokštė su dangčiu (MB761) 0115 Praplėtimo elektronikos plokštė su dangčiu (SA 135) 0116 Spraudė (5 vnt.) 0117 Apvijų apsaugos srieginis linijų sujungimas 0118 Kompresoriaus srieginis linijų sujungimas 0119 Priešpriešinis pagrindinės plokštės kištukas 0120 Priešpriešinis praplėtimo elektronikos plokštės kištukas 0121 Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis 0122 EEV linijų komplektas 0123 Lauko temperatūros jutiklis 116

117 Atskirų dalių sąrašas tipui BW 302.A120 Atskirų dalių užsakymas Reikalingi tokie duomenys: gamykl. Nr. (žr. specifikacijų lentelę) atskiros dalies pozicijos numeris iš šio atskirų dalių sąrašo Standartines dalis galima gauti vietinėse specializuotose parduotuvėse. Tipo BW 302.A120 šalčio apytakos ratas 0003 Sraigtinis kompresorius Orbit 8 GSD60235 VAB Garintuvas GBS1000H-AE Kondensatorius GBH900H Aukšto slėgio jutiklis PT5-50T 0018 Žemo slėgio jutiklis PT5-18T 0022 Filtro džiovintuvas BW1120 ADK-759S 1 ⅛" 0024 Džiovintuvo tiltelis 3" S 0026 Elektroninis plėtimosi vožtuvas EEV 1 EX Įsiurbimo linijos prie garintuvo konstrukcinė grupė 0034 Apsaugos aukšto slėgio jungiklis ACB-2UB151W 0035 Temperatūros jutiklis Pt Uždaras lizdas jutikliui 0037 Fiksacinė spyruoklė 0038 Avarinis komplektas su automobiliniu (šraderio) trišakiu Tipo BW 302.A120 korpusas 0043 Užpakalinis skydas BW 0044 Dešinysis šoninis skydas, priekinis skydas Vitotrone 0045 Kairys šoninis skydas 0046 Dešinys šoninis skydas 0047 Mažas korpuso dangtis Tipo BW 302.A120 elektros įranga 0065 Pagrindinio jungiklio rankenėlė 0066 Pagrindinio jungiklio ašis 0068 Pagrindinis jungiklis 0073 Pagrindinio jungiklio gnybtų uždanga 0076 Nulinio laido gnybtų uždanga 0077 NH elementų laikymo mazgas 0079 NH saugikliai (3 vnt.) 0083 Pagrindinis kompresoriaus kontaktorius 0084 Elektroninis sklandusis paleidiklis 0086 Pirminio /antrinio siurblio kontaktorius 0087 Pagalbinis kontaktorių kontaktas 0088 EEV elektronikos plokštės transformatorius 0089 Pagalbinės relės cokolis 0090 Pagalbinė relė 0091 Sistemos komponentų galios grandinės saugiklis Techninė priežiūra 117

118 Atskirų dalių sąrašas tipui BW 302.A120 Tipo BW 302.A120 elektros įranga (tęsinys) 0092 Nulinio laido atskyriklis sistemos komponentų galios grandinės apsaugai 0094 Vitocal 300 Vitotronic rinklė 0109 Priešpriešinis reguliatorių ir jutiklių plokštės kištukas 0110 Vitotronic 200 WO1B valdymo mazgas 0111 Kodavimo kištukas SA883-B20 RE/WP 0112 EEV elektronikos plokštė 0113 Reguliatorių ir jutiklių plokštė su dangčiu (CU401) 0114 Pagrindinė plokštė su dangčiu (MB761) 0115 Praplėtimo elektronikos plokštė su dangčiu (SA 135) 0116 Spraudė (5 vnt.) 0117 Apvijų apsaugos srieginis linijų sujungimas 0118 Kompresoriaus srieginis linijų sujungimas 0119 Priešpriešinis pagrindinės plokštės kištukas 0120 Priešpriešinis praplėtimo elektronikos plokštės kištukas 0121 Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis 0122 EEV linijų komplektas 0123 Lauko temperatūros jutiklis 118

119 Atskirų dalių sąrašas tipui BW 302.A150 Atskirų dalių užsakymas Reikalingi tokie duomenys: gamykl. Nr. (žr. specifikacijų lentelę) atskiros dalies pozicijos numeris iš šio atskirų dalių sąrašo Standartines dalis galima gauti vietinėse specializuotose parduotuvėse. Tipo BW 302.A150 šalčio apytakos ratas 0001 Sraigtinis kompresorius Orbit 8 GSD80295 VAB Garintuvas GBS1000H-AE Kondensatorius GBH900H Kompensacinė alyvos linija 0015 Prilituojama kontrolinė akutė 1 ⅛" 0016 Tiesus Rotalock litavimo adapteris 1 ¾"-12UNF x 1⅛" 0017 Aukšto slėgio jutiklis PT5-50T 0018 Žemo slėgio jutiklis PT5-18T 0021 BW2150 filtro džiovintuvo konstrukcinė grupė 0024 Džiovintuvo tiltelis 3" S 0027 BW2150/2180 elektroninio plėtimosi vožtuvo EEV 1/EEV 2 konstrukcinė grupė 0030 Įsiurbimo linijos prie garintuvo konstrukcinė grupė 0032 BW2150 HG linijos konstrukcinė grupė 0034 Apsaugos aukšto slėgio jungiklis ACB-2UB151W 0035 Temperatūros jutiklis Pt Uždaras lizdas jutikliui 0037 Fiksacinė spyruoklė 0038 Avarinis komplektas su automobiliniu (šraderio) trišakiu Tipo BW 302.A150 korpusas 0043 Užpakalinis skydas BW 0044 Dešinysis šoninis skydas, priekinis skydas Vitotrone Tipo BW 302.A150 elektros įranga 0045 Kairys šoninis skydas 0046 Dešinys šoninis skydas 0047 Vidutinis korpuso dangtis Techninė priežiūra 0065 Pagrindinio jungiklio rankenėlė 0066 Pagrindinio jungiklio ašis 0069 Pagrindinis jungiklis 0073 Pagrindinio jungiklio gnybtų uždanga 0076 Nulinio laido gnybtų uždanga 0077 NH elementų laikymo mazgas 0080 NH saugikliai (3 vnt.) 0082 Pagrindinis kompresoriaus kontaktorius 0085 Elektroninis sklandusis paleidiklis 119

120 Atskirų dalių sąrašas tipui BW 302.A150 Tipo BW 302.A150 elektros įranga (tęsinys) 0086 Pirminio /antrinio siurblio kontaktorius 0087 Pagalbinis kontaktorių kontaktas 0088 EEV elektronikos plokštės transformatorius 0089 Pagalbinės relės cokolis 0090 Pagalbinė relė 0091 Sistemos komponentų galios grandinės saugiklis 0092 Nulinio laido atskyriklis sistemos komponentų galios grandinės apsaugai 0093 Signalinės grandinės saugiklis 0094 Vitocal 300 Vitotronic rinklė 0109 Priešpriešinis reguliatorių ir jutiklių plokštės kištukas 0110 Vitotronic 200 WO1B valdymo mazgas 0111 Kodavimo kištukas SA883-B20 RE/WP 0112 EEV elektronikos plokštė 0113 Reguliatorių ir jutiklių plokštė su dangčiu (CU401) 0114 Pagrindinė plokštė su dangčiu (MB761) 0115 Praplėtimo elektronikos plokštė su dangčiu (SA 135) 0116 Spraudė (5 vnt.) 0117 Apvijų apsaugos srieginis linijų sujungimas 0118 Kompresoriaus srieginis linijų sujungimas 0119 Priešpriešinis pagrindinės plokštės kištukas 0120 Priešpriešinis praplėtimo elektronikos plokštės kištukas 0121 Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis 0122 EEV linijų komplektas 0123 Lauko temperatūros jutiklis 120

121 Atskirų dalių sąrašas tipui BW 302.A180 Atskirų dalių užsakymas Reikalingi tokie duomenys: gamykl. Nr. (žr. specifikacijų lentelę) atskiros dalies pozicijos numeris iš šio atskirų dalių sąrašo Standartines dalis galima gauti vietinėse specializuotose parduotuvėse. Tipo BW 302.A180 šalčio apytakos ratas 0002 Sraigtinis kompresorius Orbit 8 GSD80385 VAB Garintuvas GBS1000H-AE Kondensatorius GBH900H Kompensacinė alyvos linija 0015 Prilituojama kontrolinė akutė 1 ⅛" 0016 Tiesus Rotalock litavimo adapteris 1 ¾"-12UNF x 1⅛" 0017 Aukšto slėgio jutiklis PT5-50T 0018 Žemo slėgio jutiklis PT5-18T 0020 BW2180 filtro džiovintuvo konstrukcinė grupė 0024 Džiovintuvo tiltelis 3" S 0027 BW2150/2180 elektroninio plėtimosi vožtuvo EEV 1/EEV 2 konstrukcinė grupė 0030 Įsiurbimo linijos prie garintuvo konstrukcinė grupė 0032 BW2150 HG linijos konstrukcinė grupė 0034 Apsaugos aukšto slėgio jungiklis ACB-2UB151W 0035 Temperatūros jutiklis Pt Uždaras lizdas jutikliui 0037 Fiksacinė spyruoklė 0038 Avarinis komplektas su automobiliniu (šraderio) trišakiu Tipo BW 302.A180 korpusas 0043 Užpakalinis skydas BW 0044 Dešinysis šoninis skydas, priekinis skydas Vitotrone Tipo BW 302.A180 elektros įranga 0045 Kairys šoninis skydas 0046 Dešinys šoninis skydas 0047 Didelis korpuso dangtis Techninė priežiūra 0065 Pagrindinio jungiklio rankenėlė 0066 Pagrindinio jungiklio ašis 0070 Pagrindinis jungiklis 0074 Pagrindinio jungiklio gnybtų uždanga 0077 NH elementų laikymo mazgas 0078 NH saugikliai (3 vnt.) 0082 Pagrindinis kompresoriaus kontaktorius 0084 Elektroninis sklandusis paleidiklis 0086 Pirminio /antrinio siurblio kontaktorius 121

122 Atskirų dalių sąrašas tipui BW 302.A180 Tipo BW 302.A180 elektros įranga (tęsinys) 0087 Pagalbinis kontaktorių kontaktas 0088 EEV elektronikos plokštės transformatorius 0089 Pagalbinės relės cokolis 0090 Pagalbinė relė 0091 Sistemos komponentų galios grandinės saugiklis 0092 Nulinio laido atskyriklis sistemos komponentų galios grandinės apsaugai 0093 Signalinės grandinės saugiklis 0094 Vitocal 300 Vitotronic rinklė 0109 Priešpriešinis reguliatorių ir jutiklių plokštės kištukas 0110 Vitotronic 200 WO1B aptarnavimo modulis 0111 Kodavimo kištukas SA883-B20 RE/WP 0112 EEV elektronikos plokštė 0113 Reguliatorių ir jutiklių plokštė su dangčiu (CU401) 0114 Pagrindinė plokštė su dangčiu (MB761) 0115 Praplėtimo elektronikos plokštė su dangčiu (SA 135) 0116 Spraudė (5 vnt.) 0117 Apvijų apsaugos srieginis linijų sujungimas 0118 Kompresoriaus srieginis linijų sujungimas 0119 Priešpriešinis pagrindinės plokštės kištukas 0120 Priešpriešinis praplėtimo elektronikos plokštės kištukas 0121 Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis 0122 EEV linijų komplektas 0123 Lauko temperatūros jutiklis 122

123 Atskirų dalių sąrašas tipui BW 302.A250 Atskirų dalių užsakymas Reikalingi tokie duomenys: gamykl. Nr. (žr. specifikacijų lentelę) atskiros dalies pozicijos numeris iš šio atskirų dalių sąrašo Standartines dalis galima gauti vietinėse specializuotose parduotuvėse. Tipo BW 302.A250 šalčio apytakos ratas 0003 Sraigtinis kompresorius Orbit 8 GSD80485 VAB Garintuvas GBS1000H-AE Kondensatorius GBH900H Kompensacinė alyvos linija 0015 Prilituojama kontrolinė akutė 1 ⅛" 0016 Tiesus Rotalock litavimo adapteris 1 ¾"-12UNF x 1⅛" 0017 Aukšto slėgio jutiklis PT5-50T 0018 Žemo slėgio jutiklis PT5-18T 0019 BW2250 filtro džiovintuvo konstrukcinė grupė 0024 Džiovintuvo tiltelis 3" S 0028 BW2250 elektroninio plėtimosi vožtuvo EEV 1/EEV 2 konstrukcinė grupė 0031 Įsiurbimo linijos prie garintuvo konstrukcinė grupė 0033 BW2180/BW2250 HG linijos konstrukcinė grupė 0034 Apsaugos aukšto slėgio jungiklis ACB-2UB151W 0035 Temperatūros jutiklis Pt Uždaras lizdas jutikliui 0037 Fiksacinė spyruoklė 0038 Avarinis komplektas su automobiliniu (šraderio) trišakiu Tipo BW 302.A250 korpusas 0043 Užpakalinis skydas BW 0044 Dešinysis šoninis skydas, priekinis skydas Vitotrone Tipo BW 302.A250 elektros įranga 0045 Kairys šoninis skydas 0046 Dešinys šoninis skydas 0047 Didelis korpuso dangtis Techninė priežiūra 0065 Pagrindinio jungiklio rankenėlė 0066 Pagrindinio jungiklio ašis 0071 Pagrindinis jungiklis 0074 Pagrindinio jungiklio gnybtų uždanga 0077 NH elementų laikymo mazgas 0081 NH saugikliai (3 vnt.) 0083 Pagrindinis kompresoriaus kontaktorius 0084 Elektroninis sklandusis paleidiklis 0086 Pirminio /antrinio siurblio kontaktorius 123

124 Atskirų dalių sąrašas tipui BW 302.A250 Tipo BW 302.A250 elektros įranga (tęsinys) 0087 Pagalbinis kontaktorių kontaktas 0088 EEV elektronikos plokštės transformatorius 0089 Pagalbinės relės cokolis 0090 Pagalbinė relė 0091 Sistemos komponentų galios grandinės saugiklis 0092 Nulinio laido atskyriklis sistemos komponentų galios grandinės apsaugai 0093 Signalinės grandinės saugiklis 0094 Vitocal 300 Vitotronic rinklė 0109 Priešpriešinis reguliatorių ir jutiklių plokštės kištukas 0110 Vitotronic 200 WO1B aptarnavimo modulis 0111 Kodavimo kištukas SA883-B20 RE/WP 0112 EEV elektronikos plokštė 0113 Reguliatorių ir jutiklių plokštė su dangčiu (CU401) 0114 Pagrindinė plokštė su dangčiu (MB761) 0115 Praplėtimo elektronikos plokštė su dangčiu (SA 135) 0116 Spraudė (5 vnt.) 0117 Apvijų apsaugos srieginis linijų sujungimas 0118 Kompresoriaus srieginis linijų sujungimas 0119 Priešpriešinis pagrindinės plokštės kištukas 0120 Priešpriešinis praplėtimo elektronikos plokštės kištukas 0121 Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis 0122 EEV linijų komplektas 0123 Lauko temperatūros jutiklis 124

125 Atskirų dalių užsakymas Atskirų dalių sąrašas tipams WW 301.A125 iki WW 302.A300 Reikalingi tokie duomenys: gamykl. Nr. (žr. specifikacijų lentelę) atskiros dalies pozicijos numeris iš šio atskirų dalių sąrašo Standartines dalis galima gauti vietinėse specializuotose parduotuvėse. Tipo WW 301.A125 šalčio apytakos ratas 0002 Sraigtinis kompresorius Orbit 8 GSD80385 VAB Kondensatorius GBH900H Aukšto slėgio jutiklis PT5-50T 0018 Žemo slėgio jutiklis PT5-18T 0023 Filtro džiovintuvas ADK-757S ⅞" 0024 Džiovintuvo tiltelis 3" S 0025 Elektroninis plėtimosi vožtuvas EEV 1 EX Apsaugos aukšto slėgio jungiklis ACB-2UB151W 0035 Temperatūros jutiklis Pt Uždaras lizdas jutikliui 0037 Fiksacinė spyruoklė 0038 Avarinis komplektas su automobiliniu (šraderio) trišakiu 0124 Vamzdinis garintuvas E Įsiurbimo linijos prie garintuvo konstrukcinė grupė 0139 Srauto kontrolės relė 0140 Apsaugos nuo užšalimo termostatas Tipo WW 301.A125 korpusas 0043 Užpakalinis skydas BW 0044 Dešinysis šoninis skydas, priekinis skydas Vitotrone 0045 Kairys šoninis skydas Tipo WW 301.A125 elektros įranga 0065 Pagrindinio jungiklio rankenėlė 0066 Pagrindinio jungiklio ašis 0067 Pagrindinis jungiklis 0072 Pagrindinio jungiklio gnybtų uždanga 0075 Nulinio laido gnybtų uždanga 0077 NH elementų laikymo mazgas 0078 NH saugikliai (3 vnt.) 0046 Dešinys šoninis skydas 0047 Vidutinis korpuso dangtis 0141 Užpakalinis skydas WW 0082 Pagrindinis kompresoriaus kontaktorius 0084 Elektroninis sklandusis paleidiklis 0086 Pirminio /antrinio siurblio kontaktorius 0087 Pagalbinis kontaktorių kontaktas 0088 EEV elektronikos plokštės transformatorius 0089 Pagalbinės relės cokolis Techninė priežiūra 125

126 Atskirų dalių sąrašas tipams WW 301.A125 iki WW 302.A300 Tipo WW 301.A125 elektros įranga (tęsinys) 0090 Pagalbinė relė 0091 Sistemos komponentų galios grandinės saugiklis 0092 Nulinio laido atskyriklis sistemos komponentų galios grandinės apsaugai 0093 Signalinės grandinės saugiklis 0094 Vitocal 300 Vitotronic rinklė 0109 Priešpriešinis reguliatorių ir jutiklių plokštės kištukas 0110 Vitotronic 200 WO1B aptarnavimo modulis 0111 Kodavimo kištukas SA883-B20 RE/WP 0112 EEV elektronikos plokštė 0113 Reguliatorių ir jutiklių plokštė su dangčiu (CU401) 0114 Pagrindinė plokštė su dangčiu (MB761) 0115 Praplėtimo elektronikos plokštė su dangčiu (SA 135) 0116 Spraudė (5 vnt.) 0117 Apvijų apsaugos srieginis linijų sujungimas 0118 Kompresoriaus srieginis linijų sujungimas 0119 Priešpriešinis pagrindinės plokštės kištukas 0120 Priešpriešinis praplėtimo elektronikos plokštės kištukas 0121 Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis 0122 EEV linijų komplektas 0123 Lauko temperatūros jutiklis 126

127 Atskirų dalių sąrašas tipui WW 301.A155 Atskirų dalių užsakymas Reikalingi tokie duomenys: gamykl. Nr. (žr. specifikacijų lentelę) atskiros dalies pozicijos numeris iš šio atskirų dalių sąrašo Standartines dalis galima gauti vietinėse specializuotose parduotuvėse. Tipo WW 301.A155 šalčio apytakos ratas 0003 Sraigtinis kompresorius Orbit 8 GSD80485 VAB Kondensatorius GBH900H Aukšto slėgio jutiklis PT5-50T 0018 Žemo slėgio jutiklis PT5-18T 0022 Filtro džiovintuvas ADK-759S 1 ⅛" 0024 Džiovintuvo tiltelis 3" S 0026 Elektroninis plėtimosi vožtuvas EEV 1 EX Apsaugos aukšto slėgio jungiklis ACB-2UB151W 0035 Temperatūros jutiklis Pt Uždaras lizdas jutikliui 0037 Fiksacinė spyruoklė 0038 Avarinis komplektas su automobiliniu (šraderio) trišakiu 0125 Vamzdinis garintuvas E Įsiurbimo linijos prie garintuvo konstrukcinė grupė 0139 Srauto kontrolės relė 0140 Apsaugos nuo užšalimo termostatas Tipo WW 301.A155 korpusas 0043 Užpakalinis skydas BW 0044 Dešinysis šoninis skydas, priekinis skydas Vitotrone 0045 Kairys šoninis skydas Tipo WW 301.A155 elektros įranga 0065 Pagrindinio jungiklio rankenėlė 0066 Pagrindinio jungiklio ašis 0068 Pagrindinis jungiklis 0073 Pagrindinio jungiklio gnybtų uždanga 0076 Nulinio laido gnybtų uždanga 0077 NH elementų laikymo mazgas 0079 NH saugikliai (3 vnt.) 0046 Dešinys šoninis skydas 0047 Viršutinis skydas kairėje 0141 Užpakalinis skydas WW 0083 Pagrindinis kompresoriaus kontaktorius 0084 Elektroninis sklandusis paleidiklis 0086 Pirminio /antrinio siurblio kontaktorius 0087 Pagalbinis kontaktorių kontaktas 0088 EEV elektronikos plokštės transformatorius 0089 Pagalbinės relės cokolis Techninė priežiūra 127

128 Atskirų dalių sąrašas tipui WW 301.A155 Tipo WW 301.A155 elektros įranga (tęsinys) 0090 Pagalbinė relė 0091 Sistemos komponentų galios grandinės saugiklis 0092 Nulinio laido atskyriklis sistemos komponentų galios grandinės apsaugai 0093 Signalinės grandinės saugiklis 0094 Vitocal 300 Vitotronic rinklė 0109 Priešpriešinis reguliatorių ir jutiklių plokštės kištukas 0110 Vitotronic 200 WO1B aptarnavimo modulis 0111 Kodavimo kištukas SA883-B20 RE/WP 0112 EEV elektronikos plokštė 0113 Reguliatorių ir jutiklių plokštė su dangčiu (CU401) 0114 Pagrindinė plokštė su dangčiu (MB761) 0115 Praplėtimo elektronikos plokštė su dangčiu (SA 135) 0116 Spraudė (5 vnt.) 0117 Apvijų apsaugos srieginis linijų sujungimas 0118 Kompresoriaus srieginis linijų sujungimas 0119 Priešpriešinis pagrindinės plokštės kištukas 0120 Priešpriešinis praplėtimo elektronikos plokštės kištukas 0121 Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis 0122 EEV linijų komplektas 0123 Lauko temperatūros jutiklis 128

129 Atskirų dalių sąrašas tipui WW 302.A125 Atskirų dalių užsakymas Reikalingi tokie duomenys: gamykl. Nr. (žr. specifikacijų lentelę) atskiros dalies pozicijos numeris iš šio atskirų dalių sąrašo Standartines dalis galima gauti vietinėse specializuotose parduotuvėse. Tipo WW 302.A125 šalčio apytakos ratas 0002 Sraigtinis kompresorius Orbit 8 GSD60182 VAB Kondensatorius GBH900H Aukšto slėgio jutiklis PT5-50T 0018 Žemo slėgio jutiklis PT5-18T 0023 Filtro džiovintuvas ADK-757S ⅞" 0024 Džiovintuvo tiltelis 3" S 0025 Elektroninis plėtimosi vožtuvas EEV 1 EX Apsaugos aukšto slėgio jungiklis ACB-2UB151W 0035 Temperatūros jutiklis Pt Uždaras lizdas jutikliui 0037 Fiksacinė spyruoklė 0038 Avarinis komplektas su automobiliniu (šraderio) trišakiu 0124 Vamzdinis garintuvas E Įsiurbimo linijos prie garintuvo konstrukcinė grupė 0139 Srauto kontrolės relė 0140 Apsaugos nuo užšalimo termostatas Tipo WW 302.A125 korpusas 0043 Užpakalinis skydas BW 0044 Dešinysis šoninis skydas, priekinis skydas Vitotrone 0045 Kairys šoninis skydas Tipo WW 302.A125 elektros įranga 0065 Pagrindinio jungiklio rankenėlė 0066 Pagrindinio jungiklio ašis 0068 Pagrindinis jungiklis 0073 Pagrindinio jungiklio gnybtų uždanga 0076 Nulinio laido gnybtų uždanga 0077 NH elementų laikymo mazgas 0079 NH saugikliai (3 vnt.) 0046 Dešinys šoninis skydas 0047 Vidutinis korpuso dangtis 0141 Užpakalinis skydas WW 0083 Pagrindinis kompresoriaus kontaktorius 0084 Elektroninis sklandusis paleidiklis 0086 Pirminio /antrinio siurblio kontaktorius 0087 Pagalbinis kontaktorių kontaktas 0088 EEV elektronikos plokštės transformatorius 0089 Pagalbinės relės cokolis Techninė priežiūra 129

130 Atskirų dalių sąrašas tipui WW 302.A125 Tipo WW 302.A125 elektros įranga (tęsinys) 0090 Pagalbinė relė 0091 Sistemos komponentų galios grandinės saugiklis 0092 Nulinio laido atskyriklis sistemos komponentų galios grandinės apsaugai 0093 Signalinės grandinės saugiklis 0094 Vitocal 300 Vitotronic rinklė 0109 Priešpriešinis reguliatorių ir jutiklių plokštės kištukas 0110 Vitotronic 200 WO1B aptarnavimo modulis 0111 Kodavimo kištukas SA883-B20 RE/WP 0112 EEV elektronikos plokštė 0113 Reguliatorių ir jutiklių plokštė su dangčiu (CU401) 0114 Pagrindinė plokštė su dangčiu (MB761) 0115 Praplėtimo elektronikos plokštė su dangčiu (SA 135) 0116 Spraudė (5 vnt.) 0117 Apvijų apsaugos srieginis linijų sujungimas 0118 Kompresoriaus srieginis linijų sujungimas 0119 Priešpriešinis pagrindinės plokštės kištukas 0120 Priešpriešinis praplėtimo elektronikos plokštės kištukas 0121 Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis 0122 EEV linijų komplektas 0123 Lauko temperatūros jutiklis 130

131 Atskirų dalių sąrašas tipui WW 302.A155 Atskirų dalių užsakymas Reikalingi tokie duomenys: gamykl. Nr. (žr. specifikacijų lentelę) atskiros dalies pozicijos numeris iš šio atskirų dalių sąrašo Standartines dalis galima gauti vietinėse specializuotose parduotuvėse. Tipo WW 302.A155 šalčio apytakos ratas 0003 Sraigtinis kompresorius Orbit 8 GSD60235 VAB Kondensatorius GBH900H Aukšto slėgio jutiklis PT5-50T 0018 Žemo slėgio jutiklis PT5-18T 0022 Filtro džiovintuvas ADK-759S 1 ⅛" 0024 Džiovintuvo tiltelis 3" S 0026 Elektroninis plėtimosi vožtuvas EEV 1 EX Apsaugos aukšto slėgio jungiklis ACB-2UB151W 0035 Temperatūros jutiklis Pt Uždaras lizdas jutikliui 0037 Fiksacinė spyruoklė 0038 Avarinis komplektas su automobiliniu (šraderio) trišakiu 0125 Vamzdinis garintuvas E Įsiurbimo linijos prie garintuvo konstrukcinė grupė 0139 Srauto kontrolės relė 0140 Apsaugos nuo užšalimo termostatas Tipo WW 302.A155 korpusas 0043 Užpakalinis skydas BW 0044 Dešinysis šoninis skydas, priekinis skydas Vitotrone 0045 Kairys šoninis skydas Tipo WW 302.A155 elektros įranga 0065 Pagrindinio jungiklio rankenėlė 0066 Pagrindinio jungiklio ašis 0068 Pagrindinis jungiklis 0073 Pagrindinio jungiklio gnybtų uždanga 0076 Nulinio laido gnybtų uždanga 0077 NH elementų laikymo mazgas 0079 NH saugikliai (3 vnt.) 0046 Dešinys šoninis skydas 0047 Vidutinis korpuso dangtis 0141 Užpakalinis skydas WW 0083 Pagrindinis kompresoriaus kontaktorius 0084 Elektroninis sklandusis paleidiklis 0086 Pirminio /antrinio siurblio kontaktorius 0087 Pagalbinis kontaktorių kontaktas 0088 EEV elektronikos plokštės transformatorius 0089 Pagalbinės relės cokolis Techninė priežiūra 131

132 Atskirų dalių sąrašas tipui WW 302.A155 Tipo WW 302.A155 elektros įranga (tęsinys) 0090 Pagalbinė relė 0091 Sistemos komponentų galios grandinės saugiklis 0092 Nulinio laido atskyriklis sistemos komponentų galios grandinės apsaugai 0093 Signalinės grandinės saugiklis 0094 Vitocal 300 Vitotronic rinklė 0109 Priešpriešinis reguliatorių ir jutiklių plokštės kištukas 0110 Vitotronic 200 WO1B aptarnavimo modulis 0111 Kodavimo kištukas SA883-B20 RE/WP 0112 EEV elektronikos plokštė 0113 Reguliatorių ir jutiklių plokštė su dangčiu (CU401) 0114 Pagrindinė plokštė su dangčiu (MB761) 0115 Praplėtimo elektronikos plokštė su dangčiu (SA 135) 0116 Spraudė (5 vnt.) 0117 Apvijų apsaugos srieginis linijų sujungimas 0118 Kompresoriaus srieginis linijų sujungimas 0119 Priešpriešinis pagrindinės plokštės kištukas 0120 Priešpriešinis praplėtimo elektronikos plokštės kištukas 0121 Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis 0122 EEV linijų komplektas 0123 Lauko temperatūros jutiklis 132

133 Atskirų dalių sąrašas tipui WW 302.A200 Atskirų dalių užsakymas Reikalingi tokie duomenys: gamykl. Nr. (žr. specifikacijų lentelę) atskiros dalies pozicijos numeris iš šio atskirų dalių sąrašo Standartines dalis galima gauti vietinėse specializuotose parduotuvėse. Tipo WW 302.A200 šalčio apytakos ratas 0001 Sraigtinis kompresorius Orbit 8 GSD80295 VAB Kondensatorius GBH900H Kompensacinė alyvos linija 0015 Prilituojama kontrolinė akutė 1 ⅛" 0016 Tiesus litavimo adapteris 1 ¾"-12UNF x 1⅛" 0017 Aukšto slėgio jutiklis PT5-50T 0018 Žemo slėgio jutiklis PT5-18T 0024 Džiovintuvo tiltelis 3" S 0034 Apsaugos aukšto slėgio jungiklis ACB-2UB151W 0035 Temperatūros jutiklis Pt Uždaras lizdas jutikliui 0037 Fiksacinė spyruoklė 0038 Avarinis komplektas su automobiliniu (šraderio) trišakiu 0126 Vamzdinis garintuvas E Filtro džiovintuvo konstrukcinė grupė 0132 Elektroninio plėtimosi vožtuvo konstrukcinė grupė 0135 Įsiurbimo linijos prie garintuvo konstrukcinė grupė 0137 Karštųjų dujų linijos konstrukcinė grupė 0139 Srauto kontrolės relė 0140 Apsaugos nuo užšalimo termostatas Tipo WW 302.A200 korpusas 0043 Užpakalinis skydas BW 0044 Dešinysis šoninis skydas, priekinis skydas Vitotrone 0045 Kairys šoninis skydas Tipo WW 302.A200 elektros įranga 0046 Dešinys šoninis skydas 0047 Didelis korpuso dangtis 0141 Užpakalinis skydas WW Techninė priežiūra 0065 Pagrindinio jungiklio rankenėlė 0066 Pagrindinio jungiklio ašis 0068 Pagrindinis jungiklis 0073 Pagrindinio jungiklio gnybtų uždanga 0076 Nulinio laido gnybtų uždanga 0077 NH elementų laikymo mazgas 0079 NH saugikliai (3 vnt.) 0083 Pagrindinis kompresoriaus kontaktorius 0084 Elektroninis sklandusis paleidiklis 133

134 Atskirų dalių sąrašas tipui WW 302.A200 Tipo WW 302.A200 elektros įranga (tęsinys) 0086 Pirminio /antrinio siurblio kontaktorius 0087 Pagalbinis kontaktorių kontaktas 0088 EEV elektronikos plokštės transformatorius 0089 Pagalbinės relės cokolis 0090 Pagalbinė relė 0091 Sistemos komponentų galios grandinės saugiklis 0092 Nulinio laido atskyriklis sistemos komponentų galios grandinės apsaugai 0093 Signalinės grandinės saugiklis 0094 Vitocal 300 Vitotronic rinklė 0109 Priešpriešinis reguliatorių ir jutiklių plokštės kištukas 0110 Vitotronic 200 WO1B aptarnavimo modulis 0111 Kodavimo kištukas SA883-B20 RE/WP 0112 EEV elektronikos plokštė 0113 Reguliatorių ir jutiklių plokštė su dangčiu (CU401) 0114 Pagrindinė plokštė su dangčiu (MB761) 0115 Praplėtimo elektronikos plokštė su dangčiu (SA 135) 0116 Spraudė (5 vnt.) 0117 Apvijų apsaugos srieginis linijų sujungimas 0118 Kompresoriaus srieginis linijų sujungimas 0119 Priešpriešinis pagrindinės plokštės kištukas 0120 Priešpriešinis praplėtimo elektronikos plokštės kištukas 0121 Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis 0122 EEV linijų komplektas 0123 Lauko temperatūros jutiklis 134

135 Atskirų dalių sąrašas tipui WW 302.A250 Atskirų dalių užsakymas Reikalingi tokie duomenys: gamykl. Nr. (žr. specifikacijų lentelę) atskiros dalies pozicijos numeris iš šio atskirų dalių sąrašo Standartines dalis galima gauti vietinėse specializuotose parduotuvėse. Tipo WW 302.A250 šalčio apytakos ratas 0002 Sraigtinis kompresorius Orbit 8 GSD80385 VAB Kondensatorius GBH900H Kompensacinė alyvos linija 0015 Prilituojama kontrolinė akutė 1 ⅛" 0016 Tiesus litavimo adapteris 1 ¾"-12UNF x 1⅛" 0017 Aukšto slėgio jutiklis PT5-50T 0018 Žemo slėgio jutiklis PT5-18T 0024 Džiovintuvo tiltelis 3" S 0032 BW2150 HG linijos konstrukcinė grupė 0034 Apsaugos aukšto slėgio jungiklis ACB-2UB151W 0035 Temperatūros jutiklis Pt Uždaras lizdas jutikliui 0037 Fiksacinė spyruoklė 0038 Avarinis komplektas su automobiliniu (šraderio) trišakiu 0127 Vamzdinis garintuvas E Filtro džiovintuvo konstrukcinė grupė 0132 Elektroninio plėtimosi vožtuvo konstrukcinė grupė 0135 Įsiurbimo linijos prie garintuvo konstrukcinė grupė 0137 Karštųjų dujų linijos konstrukcinė grupė 0139 Srauto kontrolės relė 0140 Apsaugos nuo užšalimo termostatas Tipo WW 302.A250 korpusas 0043 Užpakalinis skydas BW 0044 Dešinysis šoninis skydas, priekinis skydas Vitotrone 0045 Kairys šoninis skydas Tipo WW 302.A250 elektros įranga 0046 Dešinys šoninis skydas 0047 Didelis korpuso dangtis 0141 Užpakalinis skydas WW Techninė priežiūra 0065 Pagrindinio jungiklio rankenėlė 0066 Pagrindinio jungiklio ašis 0068 Pagrindinis jungiklis 0073 Pagrindinio jungiklio gnybtų uždanga 0076 Nulinio laido gnybtų uždanga 0077 NH elementų laikymo mazgas 0079 NH saugikliai (3 vnt.) 0083 Pagrindinis kompresoriaus kontaktorius 135

136 Atskirų dalių sąrašas tipui WW 302.A250 Tipo WW 302.A250 elektros įranga (tęsinys) 0084 Elektroninis sklandusis paleidiklis 0086 Pirminio /antrinio siurblio kontaktorius 0087 Pagalbinis kontaktorių kontaktas 0088 EEV elektronikos plokštės transformatorius 0089 Pagalbinės relės cokolis 0090 Pagalbinė relė 0091 Sistemos komponentų galios grandinės saugiklis 0092 Nulinio laido atskyriklis sistemos komponentų galios grandinės apsaugai 0093 Signalinės grandinės saugiklis 0094 Vitocal 300 Vitotronic rinklė 0109 Priešpriešinis reguliatorių ir jutiklių plokštės kištukas 0110 Vitotronic 200 WO1B aptarnavimo modulis 0111 Kodavimo kištukas SA883-B20 RE/WP 0112 EEV elektronikos plokštė 0113 Reguliatorių ir jutiklių plokštė su dangčiu (CU401) 0114 Pagrindinė plokštė su dangčiu (MB761) 0115 Praplėtimo elektronikos plokštė su dangčiu (SA 135) 0116 Spraudė (5 vnt.) 0117 Apvijų apsaugos srieginis linijų sujungimas 0118 Kompresoriaus srieginis linijų sujungimas 0119 Priešpriešinis pagrindinės plokštės kištukas 0120 Priešpriešinis praplėtimo elektronikos plokštės kištukas 0121 Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis 0122 EEV linijų komplektas 0123 Lauko temperatūros jutiklis 136

137 Atskirų dalių sąrašas tipui WW 302.A300 Atskirų dalių užsakymas Reikalingi tokie duomenys: gamykl. Nr. (žr. specifikacijų lentelę) atskiros dalies pozicijos numeris iš šio atskirų dalių sąrašo Standartines dalis galima gauti vietinėse specializuotose parduotuvėse. Tipo WW 302.A300 šalčio apytakos ratas 0043 Užpakalinis skydas BW 0044 Dešinysis šoninis skydas, priekinis skydas Vitotrone 0045 Kairys šoninis skydas 0046 Dešinys šoninis skydas 0047 Didelis korpuso dangtis 0141 Užpakalinis skydas WW Tipo WW 302.A300 korpusas 0039 Durų lankstai 0040 Kampiniai monobloko profiliai su kampo užpildu 0041 INOX varžtai (komplektas) 0042 Rėmo vidaus sandarinimo juosta 0044 Dešinys šoninis skydas 0045 Priekinės durys, tvirtinamos iš kairės 0046 Priekinės durys, tvirtinamos iš dešinės 0047 Viršutinis skydas kairėje 0048 Užpakalinis skydas kairėje 0053 Viršutinis skydas dešinėje Tipo WW 302.A300 elektros įranga 0065 Pagrindinio jungiklio rankenėlė 0066 Pagrindinio jungiklio ašis 0068 Pagrindinis jungiklis 0073 Pagrindinio jungiklio gnybtų uždanga 0076 Nulinio laido gnybtų uždanga 0077 NH elementų laikymo mazgas 0079 NH saugikliai (3 vnt.) 0054 Užpakalinis skydas dešinėje 0055 Dugno skydas briaunis korpuso raktas 0057 Ø 50 mm linijos įvadas 0059 Ø mm linijos įvadas 0060 Ø 70 mm x 15 mm linijos įvadas 0061 Antrinis įvado antgalis DN Pirminis įvado antgalis DN Pirminių / antrinių simbolių lipdukai 0064 Užrašas Vitocal Kairys šoninis skydas 0083 Pagrindinis kompresoriaus kontaktorius 0084 Elektroninis sklandusis paleidiklis 0086 Pirminio /antrinio siurblio kontaktorius 0087 Pagalbinis kontaktorių kontaktas 0088 EEV elektronikos plokštės transformatorius Techninė priežiūra 137

138 Atskirų dalių sąrašas tipui WW 302.A300 Tipo WW 302.A300 elektros įranga (tęsinys) 0089 Pagalbinės relės cokolis 0090 Pagalbinė relė 0091 Sistemos komponentų galios grandinės saugiklis 0092 Nulinio laido atskyriklis sistemos komponentų galios grandinės apsaugai 0093 Signalinės grandinės saugiklis 0094 Vitocal 300 Vitotronic rinklė 0109 Priešpriešinis reguliatorių ir jutiklių plokštės kištukas 0110 Vitotronic 200 WO1B aptarnavimo modulis 0111 Kodavimo kištukas SA883-B20 RE/WP 0112 EEV elektronikos plokštė 0113 Reguliatorių ir jutiklių plokštė su dangčiu (CU401) 0114 Pagrindinė plokštė su dangčiu (MB761) 0115 Praplėtimo elektronikos plokštė su dangčiu (SA 135) 0116 Spraudė (5 vnt.) 0117 Apvijų apsaugos srieginis linijų sujungimas 0118 Kompresoriaus srieginis linijų sujungimas 0119 Priešpriešinis pagrindinės plokštės kištukas 0120 Priešpriešinis praplėtimo elektronikos plokštės kištukas 0121 Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis 0122 EEV linijų komplektas 0123 Lauko temperatūros jutiklis 138

139 Protokolai Protokolai Hidraulinių parametrų protokolas Reguliuojamos ir matuojamosios vertės Nustatytoji vertė Pirmasis paleidimas Apsauga nuo užšalimo (darbinė terpė) C 15 Šildymo apytakos ratų išorinių siurblių patikra Cirkuliacinio siurblio tipas Cirkuliacinio siurblio pakopa Pertekėjimo vožtuvo nuostata Pirminio apytakos rato eksploatacijos pradžia Pirminio apytakos rato paduodama temperatūra C ( Diagnozė Ó Sistemos apžvalga ) Pirminio apytakos rato grįžtamoji temperatūra C ( Diagnozė Ó Sistemos apžvalga ) Temperatūros skirtumas (pirminio apytakos rato paduodama / grįžtamoji) ΔT: Kai antrinio apytakos rato paduodama temperatūra K 3 iki 5 = 35 C ir pirminio apytakos rato paduodama temperatūra = 10 C Kai antrinio apytakos rato paduodama temperatūra = 35 C ir pirminio apytakos rato paduodama temperatūra = 0 K 2 iki 4 Maišytuvų, šilumos siurblio ir vandens šildytuvo kaitinimo patikra Matuota tokiomis sąlygomis: Patalpų temperatūra C Lauko temperatūra C Temperatūra V. šild. temp. viršuje pastovi? Taip (±1 K) Antrinio apytakos rato paduodama temperatūra C kyla nuo atid. Temperatūros skirtumas ΔT Pad. vandens t. antr. / Grįžt. temp. antr. K 6 iki 8 Reguliavimo parametrų protokolas Techninė priežiūra Parametrų aprašymas Techninės priežiūros instrukcija Šilumos siurblio reguliatorius Vitotronic

140 Protokolai Protokolai (tęsinys) Sistemos apibrėžimas Parametras Kodas Tiekimo komplektacija Sistemos schema (žr. skyrių Sistemos schema ) Temperatūros skirtumas šildymo ribai ( 4 K) apskaičiuoti Temperatūros skirtumas vėsinimo ribai ( 4 K) apskaičiuoti Baseinas Išorinis praplėtimas Pakopų valdymo signalas 700A 0 Sekos šilumos siurblių skaičius pakopinėje sistemoje Sekos šilumos siurblio galia 700B 10 kw Šilumos siurblio naudojimas pakopinėje 700C 0 sistemoje Išorinio perjungimo sistemos komponentas Išorinio perjungimo darbo būsena Išorinio blokavimo poveikis siurbliams 701A 0 / kompresoriui Išorinio perjungimo trukmė h Išorinio pareikalav. poveikis šilum.siurbl./šild.ap ratams Išorinio blokavimo poveikis šilumos siurbliui / šildymo ap. ratams Vitocom Išorinio blokavimo poveikis siurbliams 701A 0 / kompresoriui Bendro sistemos paduodamo vandens temperatūros jutiklis 701B 1 Pirmasis paleidimas 140

141 Protokolai Protokolai (tęsinys) Kompresorius Parametras Kodas Tiekimo komplektacija Leidimas kompresoriui Kompresoriaus galios pakopa 5030 Vardinė šiluminė galia pagal specifikacijų lentelę Leidimas kompresoriui Kompresoriaus pakopos galia Vardinė šiluminė galia pagal specifikacijų lentelę Pirmasis paleidimas Išor. šilumos gamybos įrenginys Parametras Leidimas išoriniam šilumos gamybos įrenginiui Išor. šilumos gamybos įreng./ mom.šild.v.šildytuvo pirmaeil. Bivalentinė išorinio šilumos gamybos įrenginio temper. Leidimas išoriniam šilumos gam. įr. karštam vand. ruošti Kodas 7B00 0 7B01 1 Tiekimo komplektacija 7B ( 10 ) 7B0D 0 Pirmasis paleidimas Karštas vanduo Parametras Kodas Tiekimo komplektacija Nustatytoji karšto vandens temperatūros ( 50 ) vertė Min. karšto vandens temperatūra ( 10 ) Maks. karšto vandens temperatūra ( 60 ) KV temperatūros šilumos siurbliu ( 7 K) histerezė KV temperatūros momentiniu šild. v ( 10 K) šildytuvu histerezė Karšto vandens ruošimo įjungimo optimizavimas Pirmasis paleidimas 141 Techninė priežiūra

142 Protokolai Protokolai (tęsinys) Parametras Karšto vandens ruošimo išjungimo optimizavimas Karšto vandens temperatūra: 2 nustatytoji vertė Temperatūros jutiklis tūrinio vandens šildytuvo apačioje Papildomo šildymo leidimas karštam vandeniui ruošti Elektrinio šildymo leidimas karštam vandeniui ruošti K. vandens ruošimo pirmaeil. kombinuot. vandens šildytuve KV įjungimo bandymai po aukšto slėgio išjungimo Vandens šildytuvo įkrovos siurblio darbo režimas Kodas 600A 0 Tiekimo komplektacija 600C 600 ( 60 C) 600E Nekeisti! Pirmasis paleidimas Saulės energija Parametras Kodas Saulės en. regul. tipas 7A00 0 Tiekimo komplektacija Pirmasis paleidimas Papildomas elektrinis šildymas Parametras Leidimas momentiniam šildymo vandens šildytuvui Leidimas moment. šildymo vand. šildytuvui patalpų šild. Maks. momentinio šild. v. šildytuvo galia Maks. moment. šild. vandens šildyt. galia kai blokuoja ETĮ Bivalentinė moment. šildymo vandens šildytuvo temper. Kodas A 0 Tiekimo komplektacija 790B 100 ( 10 ) Pirmasis paleidimas 142

143 Protokolai Protokolai (tęsinys) Vidinė hidraulika Parametras Kodas Tiekimo komplektacija Šilumos siurblys statybų džiovinimui Grindų džiovinimo laiko programa Išorinio pareikalavimo nustatytoji paduodamo 730C 500 ( 50 ) vandens temperatūra Priminio siurblio darbo režimas 7320 Nekeisti! Antrinio siurblio darbo režimas 7340 Nekeisti! Šildymo vandens kaupiklis Parametras Kodas Tiekimo komplektacija Leidimas kaupikliui / hidrauliniam indui Kaupiklio temperatūra pastoviosios ( 50 ) vertės darbo režimu Kaupiklio šildymo temperatūros histerezė ( 5 K) Maks. kaupiklio temperatūra ( 60 ) Kaupiklio temp. riba pastoviosios vertės darbo režimu ( 10 ) Šildymo ap. ratas 1 Parametras Kodas Tiekimo komplektacija Normali patalpų temperatūra ( 20 ) Sumažinta patalpų temperatūra ( 16 ) Nuotolis valdymas Šild. charakt. kreivės lygis ( 0 K) Šild. charakt. kreiv. nuolydis ( 0,6) Pirmasis paleidimas Pirmasis paleidimas Pirmasis paleidimas Techninė priežiūra 143

144 Protokolai Protokolai (tęsinys) Parametras Patalpų temperatūros valdymo signalo poveikis Patalpų temperatūros valdymo signalas Maks. paduodama šild. ap. rato temp. Patalpų temperatūra vakarėlio režimu Kodas 200A B 3 Tiekimo komplektacija 200E 400 ( 40 ) ( 20 ) Pirmasis paleidimas Šildymo ap. ratas 2 Parametras Kodas Tiekimo komplektacija Normali patalpų temperatūra ( 20 ) Sumažinta patalpų temperatūra ( 20 ) Nuotolis valdymas Šild. charakt. kreivės lygis ( 0 K) Šild. charakt. kreiv. nuolydis ( 0,6) Patalpų temperatūros valdymo signalo 300A 10 poveikis Patalpų temperatūros valdymo signalas 300B 3 Maks. paduodama šild. ap. rato 300E 400 ( 40 ) temp. Patalpų temperatūra vakarėlio režimu ( 16 ) Šildymo ap. ratas 3 Parametras Kodas Tiekimo komplektacija Normali patalpų temperatūra ( 20 ) Sumažinta patalpų temperatūra ( 20 ) Nuotolis valdymas Šild. charakt. kreivės lygis ( 0 K) Šild. charakt. kreiv. nuolydis ( 0,6) Pirmasis paleidimas Pirmasis paleidimas 144

145 Protokolai Protokolai (tęsinys) Parametras Patalpų temperatūros valdymo signalo poveikis Patalpų temperatūros valdymo signalas Maks. paduodama šild. ap. rato temp. Patalpų temperatūra vakarėlio režimu Kodas 400A B 3 Tiekimo komplektacija 400E 400 ( 40 ) ( 16 ) Pirmasis paleidimas Vėsinimas Parametras Kodas Tiekimo komplektacija Vėsinimo funkcija Vėsinimo apytakos ratas Atskiro vėsinimo apytakos rato paduodamo ( 20 ) vandens temperatūros nus- tatytoji vertė Min. paduodamo vandens temperatūra ( 10 ) vėsinimui Vėsinimo apytakos rato patalpų temperatūros valdymo signalo poveikis Vės. charakt. kreivės lygis ( 0 K) Vės. charakt. kreivės nuolydis ( 1,2) Aktyvaus vėsinimo leidimas 71FE 0 Laikas Parametras Kodas Automatinis vasaros laiko žiemos 7C00 1 laiko perjungimas Vasaros laiko pradžia mėnuo 7C01 3 Vasaros laiko pradžia savaitė 7C02 5 Vasaros laiko pradžia diena 7C03 7 Žiemos laiko pradžia mėnuo 7C04 10 Žiemos laiko pradžia savaitė 7C05 5 Žiemos laiko pradžia diena 7C06 7 Tiekimo komplektacija Pirmasis paleidimas Pirmasis paleidimas 145 Techninė priežiūra

146 Protokolai Protokolai (tęsinys) Komunikacija Parametras Kodas Šilumos siurblio numeris pakopinėje sistemoje LON komunikacinio modulio leidimas LON abonento numeris LON klaidų sekiklis Lauko temperatūra LON sistemos numeris Duomenų perdavimo per LON intervalas 779C 20 min Laikas per LON 77FF 0 Valdymas Parametras Kodas Valdymo blokavimas Tiekimo komplektacija Tiekimo komplektacija Pirmasis paleidimas Pirmasis paleidimas 146

147 Techniniai duomenys Tipų BW 301.A090 iki BW 302.A250 techniniai duomenys Darbas: darbinė terpė / vanduo Tipas BW vienos pakopos 301. dviejų pakopų 302. A090 A120 A090 A120 A150 A180 A250 Galios duomenys pagal EN (B0/W35, skėtra 5 K) Vardinė šiluminė galia kw ,4 117, Šalčio galia kw 74,5 96, ,8 120,1 145,4 191,4 Elektr. imamoji galia kw 19,5 24,8 18,3 24,4 31,9 39,6 50,4 Energijos transformavimo 4,77 4,83 4,88 4,8 4,70 4,60 4,76 koeficientas ε (COP) Darbinė terpė (pirminis apytakos ratas) Turinys l 33,0 42,0 33,0 42,0 55,2 69,0 89,4 Vardinis debitas pagal m³/h 24,5 31,7 24,0 31,3 39,5 47,8 62,9 EN Min. debitas (5 K skėtra) m³/h 15,0 19,0 14,5 18,8 24,0 30,0 39,0 Pralaidos varža mba r Maks. paduodamo C vandens temperatūra Min. paduodamo vandens temperatūra C Techninė priežiūra 147

148 Techniniai duomenys Tipų BW 301.A090 iki BW 302.A250 techniniai duomenys (tęsinys) Tipas BW vienos pakopos 301. dviejų pakopų 302. A090 A120 A090 A120 A150 A180 A250 Šildymo vanduo (antrinis apytakos ratas) Turinys l 22,7 28,7 22,7 28,7 38,7 53,5 57,1 Vardinis debitas pagal m³/h 16,0 21,0 15,4 20,3 25,8 31,4 41,4 EN Min. debitas (10 K m³/h 8,0 10,5 7,8 10,2 12,9 15,7 20,7 skėtra) Pralaidos varža mbar (esant min. debitui) Paduodama temperatūra C prie 0 C min. paduodamos pirminio apytakos rato temperatūros Paduodama temperatūra prie +5 C min. paduodamos pirminio apytakos rato temperatūros C Darbas: vanduo / vanduo su tarpiniu apytakos ratu Tipas BW vienos pakopos 301. dviejų pakopų 302. A090 A120 A090 A120 A150 A180 A250 Galios duomenys pagal EN (W10/W35, skėtra 5 K) Vardinė šiluminė galia kw ,8 153, Šalčio galia kw 104, , Elektr. imamoji galia kw 21 25,6 18,9 25,3 32, ,8 Energijos transformavimo koeficientas ε (COP) 5,95 5,93 6,2 6,05 6,10 5,73 5,83 148

149 Techniniai duomenys Tipų BW 301.A090 iki BW 302.A250 techniniai duomenys (tęsinys) Tipas BW vienos pakopos 301. dviejų pakopų 302. A090 A120 A090 A120 A150 A180 A250 Darbinė terpė (tarpinis apytakos ratas 5 C) Turinys l 33,0 42,0 33,0 42,0 55,2 69,0 89,4 Min. debitas (5 K skėtra) m³/h 26,0 31,0 24,9 31,8 41,0 48,0 62,0 Pralaidos varža (esant mbar min. debitui) Maks. paduodamo C vandens temperatūra Min. paduodamo vandens C temperatūra Šildymo vanduo (antrinis apytakos ratas) Turinys l 22,7 28,7 22,7 28,7 38,7 53,5 57,1 Min. debitas (10 K skėtra) m³/ 10,8 13,1 10,3 13,2 17,1 20,5 26,0 h Pralaidos varža (esant mba min. debitui) Maks. paduodamo vandens temperatūra r C Nuoroda Galios duomenys pagal EN 14511, atitinkantys 3 K temperatūros skėtrą, kai darbinės terpės įvadas 0 C ir darbinės terpės išvadas 3 C. Debito duomenys yra suapvalinti. Eksploatacija kaip vandens / vandens šilumos siurblio su tarpiniu apytakos ratu: jeigu tarpinio apytakos rato darbinės terpės temperatūra vietoj 10 C sumažinama iki 8 C, šilumos siurblio galia sumažėja maždaug per 5 %. Nuoroda dėl šaltnešio R410A EB saugos duomenų lapo galima teirautis Viessmann gamyklos techniniame skyriuje. Techninė priežiūra 149

150 Techniniai duomenys Tipų BW 301.A090 iki BW 302.A250 techniniai duomenys (tęsinys) Tipas BW Elektrinės šilumos siurblio vertės Vardinė kompresoriaus įtampa Vardinė kompresoriaus srovė (B0/W35) Kompresoriaus paleidimo srovė (su paleidimo srovės ribojimu) Kompresoriaus paleidimo srovė esant blokuotam rotoriui Šilumos siurblio apsauga (kompresorius ir vartotojai) vienos pakopos 301. dviejų pakopų 302. A090 A120 A090 A120 A150 A180 A250 A 32,4 40,2 po < 30,2 A < 83 < po < A po 176 3/PE 400 V/50 Hz po < po 25 20,1 po < po < po 212 po 210 po 32,4 po < 83 po 287 po 40,2 po < 130 po 298 A Maks. darbinė srovė A ,4 79, Elektrinės reguliatoriaus vertės Vardinė įtampa 1/N/PE 230 V/50 Hz Apsauga 1 xb16a Saugiklis T6,3AH/250 V Vardinė galia W Maks. elektr. imamoji galia, 1-a pakopa Maks. elektr. imamoji galia, 2-a pakopa Maks. elektr. imamoji galia, 1-a ir 2-a pakopa Apsaugos klasė / saugos klasė W W W IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 150

151 Techniniai duomenys Tipų BW 301.A090 iki BW 302.A250 techniniai duomenys (tęsinys) Tipas BW vienos pakopos 301. dviejų pakopų 302. A090 A120 A090 A120 A150 A180 A250 Šalčio apytakos ratas Šaltnešis R410 A R410 A R410 A R410 A R410 A R410 A R410 A Pripildymo kiekis kg 23,5 29,9 23,0 29,5 34,5 45,0 60,5 Leidž. darbinis slėgis bar žemo slėgio pusėje Leidž. darbinis slėgis bar aukšto slėgio pusėje Sraigtinių visiškai Tipas hermetiškų kompresorių skaičius Leidž. darbinis slėgis Pirminis apytakos ratas bar Antrinis apytakos ratas bar Matmenys Bendras ilgis mm Bendras plotis mm Bendras aukštis be mm valdymo mazgo Jungtys Pirminė paduodama 7 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" ir grįžtamoji linija Paduodamas ir 7 2½" 2½" 2½" 2½" 2½" 2½" 2½" grįžtamasis šildymo vanduo Svoriai kg Garso galia (matavimas remiantis EN / EN ISO ) Koreguotas suminis garso galios lygis taške B0 ±3 K /W35 ±5 K Prie vardinės šiluminės galios db( A) 61, Techninė priežiūra 151

152 Techniniai duomenys Tipų WW 301.A125 iki WW 302.A300 techniniai duomenys Darbas: vanduo / vanduo Tipas WW vienos pakopos 301. dviejų pakopų 302. A125 A155 A125 A155 A200 A250 A300 Galios duomenys pagal EN (W10/W35, skėtra 5 K) Vardinė šiluminė galia kw ,1 145, Šalčio galia kw ,2 121, Elektr. imamoji galia kw 20,9 24,6 18,3 24,4 32,1 42,1 49,5 Energijos transformavimo 5,74 5,79 6,1 5,94 5,92 5,70 5,86 koeficientas ε (COP) Vanduo (pirminis apytakos ratas) Turinys l Vardinis debitas pagal m³/h 29,2 34,5 27,1 35,0 45,6 57,1 70,0 EN Min. debitas (4 K skėtra) m³/h 21,9 25,8 20,3 26,4 33,1 42,5 52,9 Pralaidos varža mbar (esant vardiniam debitui) Maks. paduodamo C vandens temperatūra Min. paduodamo vandens C temperatūra Šildymo vanduo (antrinis apytakos ratas) Turinys l 22,7 28,7 22,7 28,7 38,7 53,5 57,1 Vardinis debitas pagal m³/h 20,0 24,1 19,3 24,9 32,7 41,3 49,9 EN Min. debitas (10 K m³/h 11,0 12,5 10,0 12,5 16,4 20,7 25,0 skėtra) Pralaidos varža mbar (esant min. debitui) Paduodama temperatūra prie 8 C min. paduodamos pirminio apytakos rato temperatūros C

153 Techniniai duomenys Tipų WW 301.A125 iki WW 302.A300 techniniai duomenys (tęsinys) Tipas WW Elektrinės šilumos siurblio vertės Vardinė kompresoriaus įtampa Vardinė kompresoriaus srovė (W10/W35) Kompresoriaus paleidimo srovė (su paleidimo srovės ribojimu) Kompresoriaus paleidimo srovė esant blokuotam rotoriui Šilumos siurblio apsauga (kompresorius ir vartotojai) vienos pakopos 301. dviejų pakopų 302. A125 A155 A125 A155 A200 A250 A300 3/PE 400 V/50 Hz A 32,7 40,8 31,8 41 po 25,1 A < 83 < 130 po < 49 A po 176 po < 56 po 212 po < 75 po 210 po 32,7 po < 83 po 287 po 40,8 po < 130 po 298 A Maks. darbinė srovė A ,4 79, Elektrinės reguliatoriaus vertės Vardinė įtampa 1/N/PE 230 V/50 Hz Apsauga 1 xb16a Saugiklis T6,3AH/250 V~ Vardinė galia W Maks. elektr. imamoji galia, 1-a pakopa Maks. elektr. imamoji galia, 2-a pakopa Maks. elektr. imamoji galia, 1-a ir 2-a pakopa Apsaugos klasė / saugos klasė W W W IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 Techninė priežiūra 153

154 Techniniai duomenys Tipų WW 301.A125 iki WW 302.A300 techniniai duomenys (tęsinys) Tipas WW vienos pakopos 301. dviejų pakopų 302. A125 A155 A125 A155 A200 A250 A300 Šalčio apytakos ratas Šaltnešis R410A Pripildymo kiekis kg 18,4 21,4 18,9 21,2 25,8 28,3 31,8 Leidž. darbinis slėgis bar žemo slėgio pusėje Leidž. darbinis slėgis bar aukšto slėgio pusėje Sraigtinių visiškai hermetiškų Tipas kompresorių skaičius Leidž. darbinis slėgis Pirminis apytakos ratas bar Antrinis apytakos ratas bar Matmenys Bendras ilgis mm Bendras plotis mm Bendras aukštis be mm valdymo mazgo Jungtys Pirminė paduodama ir 7 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" grįžtamoji linija Šildymo vandens paduodama 7 2½" 2½" 2½" 2½" 2½" 2½" 2½" ir grįžtamoji linija Svoriai kg Garso galia (matavimas remiantis EN / EN ISO ) Koreguotas suminis garso galios lygis taške W10 ±3 K /W35 ±5 K Prie vardinės šiluminės galios 154 db( A) 61,

155 Priedas Šilumos siurblio pirmojo paleidimo užsakymas Prašome faksu atsiųsti šį prašymą su pridėta sistemos schema Jus aptarnaujančiai Viessmann prekybos atstovybei. Mes prašome, kad paleidimo metu dalyvautų Jūsų kompetentingas darbuotojas. Sistemos duomenys: Užsakovas Sistemos įrengimo vieta Patikrinkite ir kryžiuku paženklinkite punktus: = Šildymo sistemos hidraulinė schema pridėta: = Šildymo apytakos ratai iki galo įrengti ir užpildyti. = Atlikta visa elektros instaliacija. = Hidraulinės linijos pilnutinai apšiltintos. = Visi langai ir lauko durys sandarūs. = Visiškai įrengti žemės zondai / šulinys ir sujungimo linijos. = Instaliuoti visi vėsinimo režimui reikalingi komponentai (galima papildomai). Pageidaujamas terminas: 1. Data Laikas 2. Data Laikas Už iš Viessmann užsakytas paslaugas man (mums) bus pateikta sąskaita pagal šiuo metu galiojantį Viessmann kainininką. Vieta ir data Parašas Techninė priežiūra 155

156 Pažymos Atitikties deklaracija Mes, Viessmann Group įmonė KWT Kälte-Wärmetechnik AG, CH-3076 Vorbas SBB, atsakingai pareiškiame, kad gaminiai Vitocal 300-G Pro, tipai BW 301.A090, BW 302.A090, BW 302.A120, su šilumos siurblio reguliatoriumi Vitotronic 200, tipu WO1B, atitinka tokius standartus: DIN 7003 EN ; DIN 8901 EN ; DIN 8975 EN 62233; (VDE ) EN ; EN pat (VDE ) EN ; EN ISO EN ; EN 292/T1/T2 EN ; EN 294 EN ; EN 394 EN su A1; EN 378; EN ; BGR 500, 2.35 skyrių EN ; Šis gaminys ženklinamas _-1253 ženklu pagal tokių direktyvų reikalavimus: 2004/108/EB 97/23/EB 2006/42/EB 2006/95/EB Duomenys pagal slėginės įrangos direktyvą (97/23/EB): I + III kategorija, A1 modulis Atliekant pagal EnEV reikalingą šildymo ir klimatinės technikos sistemų energetinį vertinimą pagal DIN V sistemos vertėms nustatyti gaminiui Vitocal 300-G Pro gali būti naudojamos nustatytos gaminio specifikacijos (žr. projektavimo instrukciją). Vorbas, KWT Kälte-Wärmetechnik AG Viessmann Group René Steiner 156

157 Pažymos Atitikties deklaracija (tęsinys) Mes, Viessmann Group įmonė KWT Kälte-Wärmetechnik AG, CH-3076 Vorbas SBB, atsakingai pareiškiame, kad gaminiai Vitocal 300-G Pro, tipai BW 301.A120, BW 302.A150, BW 302.A180, BW 302.A250, WW 301.A125, WW 301.A155, WW 302.A125, WW 302.A155, WW 302.A200, WW 302.A250, WW 302.A300, su šilumos siurblio reguliatoriumi Vitotronic 200, tipu WO1B, atitinka tokius standartus: DIN 7003 EN ; DIN 8901 EN ; DIN 8975 EN 62233; (VDE ) EN ; EN pat (VDE ) EN ; EN ISO EN ; EN 292/T1/T2 EN ; EN 294 EN ; EN 394 EN su A1; EN 378; EN ; BGR 500, 2.35 skyrių EN ; Šis gaminys ženklinamas _-1253 ženklu pagal tokių direktyvų reikalavimus: 2004/108/EB 97/23/EB 2006/42/EB 2006/95/EB Duomenys pagal slėginės įrangos direktyvą (97/23/EB): III kategorija, B ir C1 modulis Atliekant pagal EnEV reikalingą šildymo ir klimatinės technikos sistemų energetinį vertinimą pagal DIN V sistemos vertėms nustatyti gaminiui Vitocal 300-G Pro gali būti naudojamos nustatytos gaminio specifikacijos (žr. projektavimo instrukciją). Techninė priežiūra 157

158 Pažymos Atitikties deklaracija (tęsinys) Vorbas, KWT Kälte-Wärmetechnik AG Viessmann Group René Steiner 158

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITOCAL 300-G. specialistui

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITOCAL 300-G. specialistui Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocal 300-G Tipas BW/BWS 301.A21 iki A45, 21,2 iki 58,9 kw 1 ir 2 pakopų šilumos siurblys Galiojimo nuorodos žr. paskutinį puslapį VITOCAL 300-G

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITOCAL 300-G. specialistui

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITOCAL 300-G. specialistui Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocal 300-G Tipas BW/BWS 301.B06 iki B17, 5,9 iki 17,0 kw Tipas BWC 301.B06 iki B17, 5,9 iki 17 kw 1 ir 2 pakopų šilumos siurblys Galiojimo nuorodos

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN VITOCAL 242-S Kompaktinis šilumos siurblio prietaisas, skaidytas modelis 3,0 iki 10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 242-S Kompaktinis šilumos siurblio prietaisas, skaidytas modelis 3,0 iki 10,6 kw VIESMANN VITOCAL 242-S Kompaktinis šilumos siurblio prietaisas, skaidytas modelis 3,0 iki 10,6 kw Techninis pasas Užsak. Nr. ir kainas žr. kainoraštyje VITOCAL 242-S Tipas AWT-AC 221.A/AWT- AC 221.B Skaidytos

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN VITOCAL 161-A Karšto vandens šilumos siurblys

VIESMANN VITOCAL 161-A Karšto vandens šilumos siurblys VIESMANN VITOAL 161-A Karšto vandens šilumos siurblys Techninis pasas Užsak. Nr. ir kainas žr. kainoraštyje VITOAL 161-A Tipas WWK Karšto vandens šilumos siurblys darbui oro recirkuliacijos režimu Galimas

Διαβάστε περισσότερα

PNEUMATIKA - vožtuvai

PNEUMATIKA - vožtuvai Mini vožtuvai - serija VME 1 - Tipas: 3/2, NC, NO, monostabilūs - Valdymas: Mechaninis ir rankinis - Nominalus debitas (kai 6 barai, Δp = 1 baras): 60 l/min. - Prijungimai: Kištukinės jungtys ø 4 žarnoms

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Montažo instrukcija VITOCROSSAL 100. specialistui

VIESMANN. Montažo instrukcija VITOCROSSAL 100. specialistui Montažo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocrossal 100 Tipas CI1 mazgas, 80 iki 318 kw Dujinis kondensacinis katilas su cilindriniu MatriX degikliu, eksploatacijai nuo patalpų oro priklausomu ir nuo

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN VITOCAL 161-A Karšto vandens šilumos siurblys

VIESMANN VITOCAL 161-A Karšto vandens šilumos siurblys VIESMANN VITOCAL 161-A Karšto vandens šilumos siurblys Projektavimo instrukcija VITOCAL 161-A Tipas WWK Karšto vandens šilumos siurblys darbui oro recirkuliacijos režimu Galimas išmetamojo oro režimas

Διαβάστε περισσότερα

Rotaciniai vožtuvai HRB 3, HRB 4

Rotaciniai vožtuvai HRB 3, HRB 4 Techninis aprašymas Rotaciniai vožtuvai HRB 3, HRB 4 Aprašymas HRB rotacinius vožtuvus galima naudoti kartu su elektros pavaromis AMB 162 ir AMB 182. Savybės: Mažiausias pratekėjimas šioje klasėje Uniklalus

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITODENS 200-W. specialistui

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITODENS 200-W. specialistui Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitodens 200-W Tipas B2HA, 49 ir 60 kw Pakabinamas dujinis kondensacinis prietaisas Modelis gamtinėms ir suskystintoms dujoms VITODENS 200-W LT

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Aptarnavimo instrukcija VITODENS 200-W. specialistui

VIESMANN. Aptarnavimo instrukcija VITODENS 200-W. specialistui Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitodens 200-W Tipas WB2B, 4,8iki35,0kW Sieninis dujinis kondensacinis katilas Modelis gamtinėms ir suskystintoms dujoms Galiojimo nuorodos žr. paskutinį puslapį

Διαβάστε περισσότερα

C47. ECL Comfort sistemos tipas: 5 sistemos tipas: 6a sistemos tipas: 6 sistemos tipas:

C47. ECL Comfort sistemos tipas: 5 sistemos tipas: 6a sistemos tipas: 6 sistemos tipas: ECL Comfort 300 C47 Tiekiamo termofikacinio vandens temperatūros reguliavimas su lauko oro temperatūros kompensacija ir kintama grąžinamo srauto temperatūros riba. Pastovios temperatūros palaikymas karšto

Διαβάστε περισσότερα

Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis

Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis Techninis aprašymas Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis Aprašymas Šie vožtuvai skirti naudoti su AMV(E) 335, AMV(E) 435 arba

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN VITODENS 200-W Dujinis kondensacinis katilas 12 iki 150 kw kaip sistema su keliais katilais iki 594 kw

VIESMANN VITODENS 200-W Dujinis kondensacinis katilas 12 iki 150 kw kaip sistema su keliais katilais iki 594 kw VIESMNN VITODENS 200-W Dujinis kondensacinis katilas 12 iki 150 kw kaip sistema su keliais katilais iki 594 kw Projektavimo instrukcija VITODENS 200-W Tipas B2H Pakabinamas dujinis kondensacinis katilas,

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITODENS 100-W. specialistui

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITODENS 100-W. specialistui Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitodens 100-W Tipas B1HC, B1KC, 6,5 iki 35,0 kw Pakabinamas dujinis kondensacinis prietaisas Modelis gamtinėms ir suskystintoms dujoms Galiojimo

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITODENS 100-W. specialistui

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITODENS 100-W. specialistui Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitodens 100-W Tipas B1HA, B1KA, 6,5 iki 35,0 kw Pakabinamas dujinis kondensacinis katilas Modelis gamtinėms ir suskystintoms dujoms Galiojimo nuorodos

Διαβάστε περισσότερα

Žemės šilumos siurblys TM...-1/TE...-1

Žemės šilumos siurblys TM...-1/TE...-1 Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Žemės šilumos siurblys TM...-1/TE...-1 6 720 611 660-00.1O TM 60-1 TM 75-1 TM 90-1 TM 110-1 TE 60-1 TE 75-1 TE 90-1 TE 110-1

Διαβάστε περισσότερα

RIRS 350P EKO . VEDINIMO ĮRENGINYS. Ypač žemas aukštis! Energiją taupantys ir tyliai dirbantys EC ventiliatoriai.

RIRS 350P EKO . VEDINIMO ĮRENGINYS. Ypač žemas aukštis! Energiją taupantys ir tyliai dirbantys EC ventiliatoriai. . VEDINIMO ĮRENGINYS RIRS 350P EKO 1 2 3 Energiją taupantys ir tyliai dirbantys EC ventiliatoriai. Efektyvus rotorinis šilumokaitis, kurio grąžinama šiluma iki 91%. Ypač žemas aukštis! 2 Turinys Pagrindinės

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITODENS 200-W. specialistui

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITODENS 200-W. specialistui Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitodens 200-W Tipas B2HA, 120 ir 150 kw Pakabinamas dujinis kondensacinis prietaisas Modelis gamtinėms ir suskystintoms dujoms VITODENS 200-W LT

Διαβάστε περισσότερα

I dalis KLAUSIMŲ SU PASIRENKAMUOJU ATSAKYMU TEISINGI ATSAKYMAI

I dalis KLAUSIMŲ SU PASIRENKAMUOJU ATSAKYMU TEISINGI ATSAKYMAI 008 M. FIZIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO VERTINIMO INSTRUKCIJA Pagrindinė sesija Kiekvieno I dalies klausimo teisingas atsakymas vertinamas tašku. I dalis KLAUSIMŲ SU PASIRENKAMUOJU ATSAKYMU TEISINGI

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Šilumos siurbliai 6 70 644 808-00.1T Logatherm WPL 10 A WPL 1 A WPL 14 A WPL 18 A WPL 5 A WPL 31 A Kvalifikuotiems specialistams Prieš atlikdami montavimo

Διαβάστε περισσότερα

Balniniai vožtuvai (PN 16) VRB 2 dviejų angų, vidiniai ir išoriniai sriegiai VRB 3 trijų angų, vidiniai ir išoriniai sriegiai

Balniniai vožtuvai (PN 16) VRB 2 dviejų angų, vidiniai ir išoriniai sriegiai VRB 3 trijų angų, vidiniai ir išoriniai sriegiai Techninis aprašymas alniniai vožtuvai (PN 16) VR 2 dviejų angų, vidiniai ir išoriniai sriegiai VR 3 trijų angų, vidiniai ir išoriniai sriegiai prašymas Savybės: Padidinto sandarumo ( bubble tight ) konstrukcija

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. VITODENS Dujinis kondensacinis katilas 6,5 iki 26,0 kw. Projektavimo instrukcija. VITODENS 100-W Tipas B1HA, B1KA

VIESMANN. VITODENS Dujinis kondensacinis katilas 6,5 iki 26,0 kw. Projektavimo instrukcija. VITODENS 100-W Tipas B1HA, B1KA VIESMANN VITODENS Dujinis kondensacinis katilas 6,5 iki 26,0 kw Projektavimo instrukcija VITODENS 100-W Tipas B1HA, B1KA Pakabinamas dujinis kondensacinis katilas 6,5 iki 26,0 kw Gamtinėms ir suskystintoms

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS...K/WPS... Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija. Žemės šilumos siurblys

Logatherm WPS...K/WPS... Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija. Žemės šilumos siurblys Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Žemės šilumos siurblys 6 720 614 285-00.1O 6 720 614 290 LT (06/2007) OSW Logatherm WPS...K/WPS... WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. VITODENS Dujinis kondensacinis katilas. Projektavimo instrukcija. VITODENS 100-W Tipas B1HC, B1KC. VITODENS 111-W Tipas B1LD

VIESMANN. VITODENS Dujinis kondensacinis katilas. Projektavimo instrukcija. VITODENS 100-W Tipas B1HC, B1KC. VITODENS 111-W Tipas B1LD VIESMANN VITODENS Dujinis kondensacinis katilas Projektavimo instrukcija VITODENS 100-W Tipas B1HC, B1KC Pakabinamas dujinis kondensacinis katilas 6,5 iki 35,0 kw Gamtinėms ir suskystintoms dujoms VITODENS

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoLine-IL Wilo-CronoTwin-DL Wilo-CronoBloc-BL

Wilo-CronoLine-IL Wilo-CronoTwin-DL Wilo-CronoBloc-BL Pioneering for You Wilo-CronoLine-IL Wilo-CronoTwin-DL Wilo-CronoBloc-BL lt Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 161 474-Ed.01 / 2016-08-Wilo Fig. 1: IL (Design A) Fig. 2: DL (Design A) Fig. 3: BL (Design

Διαβάστε περισσότερα

Rankinio nustatymo ventiliai MSV-F2, PN 16/25, DN

Rankinio nustatymo ventiliai MSV-F2, PN 16/25, DN Rankinio nustatymo ventiliai MSV-F2 PN 16/25 DN 15-400 Aprašymas MSV-F2 DN 15-150 MSV-F2 DN 200-400 MSV-F2 yra rankinio nustatymo ventiliai. Jie naudojami srautui šildymo ir šaldymo įrenginiuose balansuoti.

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo, techninės priežiūros instrukcija

Montavimo, techninės priežiūros instrukcija Montavimo, techninės priežiūros instrukcija Dujinis kondensacinis įrenginys 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Kvalifikuotiems specialistams Prieš atlikdami montavimo

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. VITODENS Dujinis kondensacinis katilas 1,9 iki 35,0 kw. Projektavimo instrukcija. VITODENS 200-W Tipas B2HA, B2KA. VITODENS 222-W Tipas B2LA

VIESMANN. VITODENS Dujinis kondensacinis katilas 1,9 iki 35,0 kw. Projektavimo instrukcija. VITODENS 200-W Tipas B2HA, B2KA. VITODENS 222-W Tipas B2LA VIESMANN VITODENS Dujinis kondensacinis katilas 1,9 iki 35,0 kw Projektavimo instrukcija VITODENS 200-W Tipas B2HA, B2KA Pakabinamas dujinis kondensacinis katilas, 3,2 iki 35,0 kw, gamtinėms ir suskystintoms

Διαβάστε περισσότερα

ECL Comfort V AC ir 24 V AC

ECL Comfort V AC ir 24 V AC Techninis aprašymas 230 V AC ir 24 V AC Aprašymas ir pritaikymas Individualaus gyvenamojo namo šildymo sistemose, naudojant DLG sąsają, ECL Comfort 110 galima integruoti su Danfoss Link sprendimu. Valdiklio

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Kompaktiška kondensacinė centrinė katilinė 6720613308-00 Logamax plus GB152-16T 120 Logamax plus GB152-16T 150 Logamax plus GB152-24T 120 Logamax plus GB152-24T

Διαβάστε περισσότερα

Pioneering for You. Wilo-Rexa PRO. Montavimo ir naudojimo instrukcija Ed.05/

Pioneering for You. Wilo-Rexa PRO. Montavimo ir naudojimo instrukcija Ed.05/ Pioneering for You Wilo-Rexa PRO Montavimo ir naudojimo instrukcija 606358 Ed.05/2017-06 Turinys 1 Bendroji dalis... 5 1.1 Apie šią instrukciją... 5 1.2 Autorių teisės... 5 1.3 Išlyga dėl pakeitimų...

Διαβάστε περισσότερα

Su pertrūkiais dirbančių elektrinių skverbtis ir integracijos į Lietuvos elektros energetikos sistemą problemos

Su pertrūkiais dirbančių elektrinių skverbtis ir integracijos į Lietuvos elektros energetikos sistemą problemos Su pertrūkiais dirbančių elektrinių skverbtis ir integracijos į Lietuvos elektros energetikos sistemą problemos Rimantas DEKSNYS, Robertas STANIULIS Elektros sistemų katedra Kauno technologijos universitetas

Διαβάστε περισσότερα

Δp nustatymo ribos (bar) Kodas 003H6200

Δp nustatymo ribos (bar) Kodas 003H6200 Techninis aprašymas Slėgio perkryčio reguliatorius (PN 16) AVP montuojamas tiekimo ir grąžinimo vamzdyne, reguliuojami nustatymai AVP-F montuojamas grąžinimo vamzdyne, nekeičiami nustatymai Pritaikymas

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Karšto vandens šildytuvas $ % $! &! 4 Logalux WU 120 W WU 160 W Kvalifikuotiems specialistams Prieš atlikdami montavimo ir techninės priežiūros darbus, atidžiai

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija Logano/Logano plus. G225/GB225 su degikliu Logatop BE

Naudojimo instrukcija Logano/Logano plus. G225/GB225 su degikliu Logatop BE Nekondensacinis/ kondensacinis katilas su priverstiniu įpūtimu 6 720 615 876-00.1RS 6 720 817 023 (2015/03) LT Naudojimo instrukcija Logano/Logano plus G225/GB225 su degikliu Logatop BE Prieš atlikdami

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija 7216 6300 12/2005 LT(LT) Kvalifikuotiems specialistams Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Dujiniai šildymo katilai "Logamax plus GB022-24/24K" Prieš montuodami ir prižiūrėdami atidžiai perskaitykite!

Διαβάστε περισσότερα

Įrengimo ir techninės priežiūros instrukcija. Gepard Gepard 23 MOV (H-VE-EU)

Įrengimo ir techninės priežiūros instrukcija. Gepard Gepard 23 MOV (H-VE-EU) Įrengimo ir techninės priežiūros instrukcija Gepard Gepard 3 MOV (H-VE-EU) LT Turinys Turinys Sauga... 3. Su veiksmais susijusios įspėjamosios nuorodos... 3. Naudojimas pagal paskirtį... 3.3 Bendrosios

Διαβάστε περισσότερα

CENTRINIO ŠILDYMO KATILAI

CENTRINIO ŠILDYMO KATILAI CENTRINIO ŠILDYMO KATILAI Pagaminta Lenkijoje www.galmet.com.pl CENTRINIO ŠILDYMO KATILAS, SKIRTAS KŪRENTI TIK MEDIENOS GRANULĖMIS - EKO-GT KPP 5 klasė PN-EN 303-5:2012 Atitinka 5 klasės reikalavimus pagal

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo instrukcija specialistui Logamatic RC300

Montavimo instrukcija specialistui Logamatic RC300 Valdymo blokas EMS plus 6 720 807 316-00.1O Montavimo instrukcija specialistui Logamatic RC300 6 720 807 405 (2013/06) LT Prieš montuojant atidžiai perskaityti. Turinys Turinys 1 Simbolių aiškinimas ir

Διαβάστε περισσότερα

Kainininkas Nuo

Kainininkas Nuo Kainininkas 2018 Nuo 01.04.2018 www.junkers.lt Psl. Ceraclass 1. Cerapur 2. Prie sienos tvirtinami dujiniai šildymo katilai šildymui ir karštam vandeniui ruošti CERACLASSSMAR, CERACLASSEXCELLENCE Dujiniai

Διαβάστε περισσότερα

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka WMB 71032 PTM Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató utomatická pračka Používateľská príručka Dokumentu Nr 2820522945_LT / 06-07-12.(16:34) 1 Svarbūs

Διαβάστε περισσότερα

Stiklo pluošto laikikliai - gali būti sprendimas langams/durims tvirtinti šiltinimo sluoksnyje

Stiklo pluošto laikikliai - gali būti sprendimas langams/durims tvirtinti šiltinimo sluoksnyje Stiklo pluošto laikikliai - gali būti sprendimas langams/durims tvirtinti šiltinimo sluoksnyje Lango vieta angoje Reguliuojami stiklo pluošto laikikliai Sukurta mūsų, pagaminta mūsų Geram rezultatui

Διαβάστε περισσότερα

NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS LT 1337-4 MONTAVIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS 431167 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 TURINIO LENTELĖ Namų savininkams

Διαβάστε περισσότερα

Logamax plus. Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams. GB ik GB i/35 ik GB i

Logamax plus. Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams. GB ik GB i/35 ik GB i Dujinis kondensacinis įrenginys 6720856652 (2015/11) LT 0010005913-003 Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Logamax plus GB172-30 ik GB172-35 i/35 ik GB172-42 i Prieš

Διαβάστε περισσότερα

Universalūs valdikliai

Universalūs valdikliai 3 0 Synco 200 Universalūs valdikliai RLU2... Iš anksto užprogramuoti režimai Laisvai programuojamas valdiklis skirtas optimaliam darbui su atitinkamais įrenginiais P-, PI, arba PID režimai Valdymas per

Διαβάστε περισσότερα

CARES PREMIUM ĮRENGIMO IR NAUDOJIMO TECHNINĖS INSTRUKCIJOS

CARES PREMIUM ĮRENGIMO IR NAUDOJIMO TECHNINĖS INSTRUKCIJOS CARES PREMIUM ĮRENGIMO IR NAUDOJIMO TECHNINĖS INSTRUKCIJOS PAKABINAMAS KONDENSACINIS DUJINIS KATILAS Bendroji dalis... 3 Pastabos atliekantiems įrengimo darbus... 3 CE ženklinimas... 3 Saugos reikalavimai...

Διαβάστε περισσότερα

CeraPro. Grindų šildymo kabelis. Montavimo instrukcija

CeraPro. Grindų šildymo kabelis. Montavimo instrukcija CeraPro Grindų šildymo kabelis Montavimo instrukcija A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Medinės juodgrindės 2. Išlyginamasis sluoksnis 3. Daviklis 4. Dvipusė juosta 5. Tinklelis 6. CeraPro 7. Betonas 8. Plytelės,

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Plokščiasis saulės kolektorius 670647803-00.T Logasol SKN 4.0 Montavimas ant plokščiųjų stogų ir fasadų Kvalifikuotiems specialistams Prieš atlikdami montavimo

Διαβάστε περισσότερα

Matematika 1 4 dalis

Matematika 1 4 dalis Matematika 1 4 dalis Analizinės geometrijos elementai. Tiesės plokštumoje lygtis (bendroji, kryptinė,...). Taško atstumas nuo tiesės. Kampas tarp dviejų tiesių. Plokščiosios kreivės lygtis Plokščiosios

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU FA + FK 17.1, FK 202, FK 34, FK 42

Wilo-EMU FA + FK 17.1, FK 202, FK 34, FK 42 Pioneering for You Wilo-EMU FA + FK 17.1, FK 202, FK 34, FK 42 lt Montavimo ir naudojimo instrukcija 6074704 Ed.02/2017-06 lt Turinys 1 Bendroji dalis... 5 1.1 Apie šią instrukciją... 5 1.2 Autorių teisės...

Διαβάστε περισσότερα

DUJINIŲ PAKABINAMŲ KATILŲ EKSPLOATAVIMO, MONTAVIMO IR TECHNINIO APTARNAVIMO INSTRUKCIJA

DUJINIŲ PAKABINAMŲ KATILŲ EKSPLOATAVIMO, MONTAVIMO IR TECHNINIO APTARNAVIMO INSTRUKCIJA Šildymo technologija nuo 1959 DUJINIŲ PAKABINAMŲ KATILŲ EKSPLOATAVIMO, MONTAVIMO IR TECHNINIO APTARNAVIMO INSTRUKCIJA Modelis RBS 24 ENERGY RBC 24 ENERGY UŽDARA DEGIMO KAMERA ATVIRA DEGIMO KAMERA 1 TURINYS

Διαβάστε περισσότερα

DYZELINIAI GENERATORIAI NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAI (UPS)

DYZELINIAI GENERATORIAI NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAI (UPS) DYZELINIAI GENERATORIAI NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAI (UPS) Mes siūlome: Plataus spektro generatorius, nepertraukiamo maitinimo šaltinius (UPS) bei technines konsultacijas Derinimo ir paleidimo darbus

Διαβάστε περισσότερα

Premium klasės armatūra ir sistemos Saulės šiluma Cirkuliaciniai mazgai, valdikliai, kolektoriai, reikmenys Servisas, programinė įranga

Premium klasės armatūra ir sistemos Saulės šiluma Cirkuliaciniai mazgai, valdikliai, kolektoriai, reikmenys Servisas, programinė įranga Inovacijos + kokybė Premium klasės armatūra ir sistemos Saulės šiluma Cirkuliaciniai mazgai, valdikliai, kolektoriai, reikmenys Servisas, programinė įranga Gaminių apžvalga MADE IN GERMANY Saulės šiluma

Διαβάστε περισσότερα

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Parengta pagal IEC standartą

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Parengta pagal IEC standartą Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Parengta pagal IEC 60364-6 standartą TURINYS 1. Įžanga 2. Standartai 3. Iki 1000V įtampos skirstomojo tinklo sistemos 4. Kada turi būti atliekami bandymai?

Διαβάστε περισσότερα

ISOVER GYPROC PERTVAROS IR KONSTRUKCIJOS. Garso izoliacija Atsparumas ugniai

ISOVER GYPROC PERTVAROS IR KONSTRUKCIJOS. Garso izoliacija Atsparumas ugniai ISOVER GYPROC PERTVAROS IR KONSTRUKCIJOS Garso izoliacija Atsparumas ugniai 2017 Psl. Sistema Eskizas PERTVAROS 1) Maksimalus 1 2 Atsparumas ugniai A(GKB) arba H2 (GKBI) DF (GKF) arba DFH2(GKFI) 4 3.40.02

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija Logamax plus GB162-25/35/45 V3. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Dujiniai kondensaciniai įrenginiai

Naudojimo instrukcija Logamax plus GB162-25/35/45 V3. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Dujiniai kondensaciniai įrenginiai Dujiniai kondensaciniai įrenginiai 6720808118 (2015/08) LT 6 720 806 997-000.1TD Naudojimo instrukcija Logamax plus GB162-25/35/45 V3 Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Įžanga Įžanga Mielas (-a) kliente,

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo instrukcija

Montavimo instrukcija Montavimo instrukcija Kietojo kuro šildymo katilas 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Galios diapazonas nuo 13,5 kw iki 45 kw 6 720 802 325 (2011/11) LT Turinys Turinys 1 Simbolių paaiškinimas ir

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo ir montavimo instrukcija

Naudojimo ir montavimo instrukcija DUJINIS ŠILDYMO IR DINAMINIO REŽIMO KARŠTO VANDENS RUOŠIMO KATILAS Naudojimo ir montavimo instrukcija ISOTWIN C 30 ISOTWIN F 30 H-MOD Naudojimo instrukcija Turinys 1 Bendroji dalis...2 2 Dokumentų saugojimas...2

Διαβάστε περισσότερα

Produktasnebesiūlomas

Produktasnebesiūlomas Speciali saugos instrukcija Rezervuarų matavimo sistema Speciali saugos instrukcija ATEX Produktasnebesiūlomas www.rosemount-tg.com Speciali saugos instrukcija Rosemount TankRadar REX Turinys Turinys

Διαβάστε περισσότερα

X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2)

X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2) Monotonin s funkcijos Tegul turime funkciją f : A R, A R. Apibr žimas. Funkcija y = f ( x) vadinama monotoniškai did jančia (maž jančia) aib je X A, jei x1< x2 iš X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2) ( f

Διαβάστε περισσότερα

A klasės iššūkiai Rangovo patirtis.

A klasės iššūkiai Rangovo patirtis. A klasės iššūkiai Rangovo patirtis. Sigitas Aglinskas AB YIT Kausta 2016.12.15 yit.lt Strategija - darni plėtra Darni plėtra Viršuliškėse Grand Office TUVLITA DUETTO I DUETTO II PRISMA Solo City I Solo

Διαβάστε περισσότερα

ECL Comfort 310 valdiklis Nuotolinio valdymo prietaisai ECA 30 / 31 ir taikymo raktai

ECL Comfort 310 valdiklis Nuotolinio valdymo prietaisai ECA 30 / 31 ir taikymo raktai ECL Comfort 310 valdiklis Nuotolinio valdymo prietaisai ECA 30 / 31 ir taikymo raktai Sukurta Danijoje Aprašymas ECL Comfort 310 valdikliai ECL Comfort 310 tai ECL Comfort valdiklių grupės elektroninis

Διαβάστε περισσότερα

PUIKI KOKYBĖ IR FORMA

PUIKI KOKYBĖ IR FORMA Vandeninis šildytuvas PUIKI KOKYBĖ IR FORMA 1 VTS GRUPĖ 1.1 VTS: geriausias gamintojas (Nr. 1) pasaulyje 1.2 3 pamatiniai sėkmės akmenys 2 2.1 serijos vandeniniai šildytuvai Modernumas Naujoviškumas Energijos

Διαβάστε περισσότερα

Nauji dviejų vamzdžių sistemos balansavimo būdai

Nauji dviejų vamzdžių sistemos balansavimo būdai Techninis straipsnis. Hidraulinis sistemų balansavimas Nauji dviejų vamzdžių sistemos balansavimo būdai Kaip pasiekti puikų hidraulinį sistemų balansavimą šildymo sistemose naudojant Danfoss Dynamic Valve

Διαβάστε περισσότερα

SIME BRAVA SLIM HE MONTAVIMO IR EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA

SIME BRAVA SLIM HE MONTAVIMO IR EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA SIME BRAVA SLIM HE MONTAVIMO IR EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA SAUGOS NURODYMAI IR NUOSTATOS APRIBOJIMAI ĮSPĖJIMAI - Išėmę įrenginį iš įpakavimo, įsitikinkite, kad produktas yra vientisas ir su visomis reikiamomis

Διαβάστε περισσότερα

Logano plus. Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams. GB125 su degikliu Logatop BE

Logano plus. Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams. GB125 su degikliu Logatop BE auto man fav menu info Skystojo kuro kondensacinis šildymo katilas 6 720 86 465(205/03)LT 6 720 804 973-00.3T Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Logano plus GB25

Διαβάστε περισσότερα

Valdymo modulio BM montavimo ir aptarnavimo instrukcija

Valdymo modulio BM montavimo ir aptarnavimo instrukcija Tai technika, kuri tarnauja zmogui Valdymo modulio BM montavimo ir aptarnavimo instrukcija Wolf GmbH Postfach 180 84048 Mainburg Tel. 08751/740 Fax 08751/741600 Internet: www.wolfheiztechnik.de WOLF Klima

Διαβάστε περισσότερα

Classic serija: GroE, OPzS-LA, OCSM-LA, OGi-LA, Energy Bloc Stacionarių švino rūgšties akumuliatorių naudojimo instrukcija

Classic serija: GroE, OPzS-LA, OCSM-LA, OGi-LA, Energy Bloc Stacionarių švino rūgšties akumuliatorių naudojimo instrukcija Classic serija: GroE, OPzS-LA, OCSM-LA, OGi-LA, Energy Bloc Stacionarių švino rūgšties akumuliatorių naudojimo instrukcija Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N Vardinė talpa C N = C 10 Vardinė iškrovimo

Διαβάστε περισσότερα

Granulėmis kūrenamo šildymo katilo Pellux 200 Touch Aptarnavimo ir montavimo instrukcija

Granulėmis kūrenamo šildymo katilo Pellux 200 Touch Aptarnavimo ir montavimo instrukcija Granulėmis kūrenamo šildymo katilo Pellux 200 Touch Aptarnavimo ir montavimo instrukcija Skirta naudotojams Naudotojui skirta informacija Naudotojui skirta informacija Rekomenduojame atlikti šiuos veiksmus

Διαβάστε περισσότερα

SiStemoS informacija

SiStemoS informacija Ecophon Focus Lp Ecophon Focus Lp montuojama su pusiau paslėpta konstrukcija patalpose, kur siekiama pabrėžti patalpų erdvines linijas. Tarp plokščių išilginių briaunų yra platus tarpas, pabrėžiantis norimą

Διαβάστε περισσότερα

Po remontuojamu tiltu yra įrengtos ryšių, aukštos ir žemos įtampos elektros tiekimo linijos. Remontuojant tiltus numatoma atnaujinti apsauginius kabelių vamzdžius (padengti gruntu ir nudažyti) bei pakloti

Διαβάστε περισσότερα

Gepardas Eksploatavimo instrukcija 23 MOV v MTV v.19

Gepardas Eksploatavimo instrukcija 23 MOV v MTV v.19 Gepardas Eksploatavimo instrukcija 23 MOV v.19 23 MTV v.19 Pakabinamas dujinis katilas Naudingas galingumas 8,5 23,3 kw BŠV ruošimas momentiniu būdu LT version TURINYS Įdėmiai išstudijuokite instrukciją

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN VITOSOL. Projektavimo instrukcija VITOSOL 100-F VITOSOL 200-T VITOSOL 200-F VITOSOL 200-T VITOSOL 200-F VITOSOL 300-T VITOSOL 200-F, 300-F

VIESMANN VITOSOL. Projektavimo instrukcija VITOSOL 100-F VITOSOL 200-T VITOSOL 200-F VITOSOL 200-T VITOSOL 200-F VITOSOL 300-T VITOSOL 200-F, 300-F VIESMNN VITOSOL Projektavimo instrukcija VITOSOL 100-F Plokščiasis kolektorius, tipai SV ir SH skirtas montuoti ant plokščiųjų ir šlaitinių stogų bei atskirai, tipas SH taip pat ir montažui ant fasadų.

Διαβάστε περισσότερα

Įrengimo ir naudojimo instrukcija

Įrengimo ir naudojimo instrukcija Kieto kuro katilas UNI Įrengimo ir naudojimo instrukcija 2010 Balandis Turinys: 1. Įvadas 2. Pagrindinės katilo savybės 3. Techniniai parametrai 4. Pristatymas ir priedai 5. Įrengimas 5.1. Įrengimo standartai

Διαβάστε περισσότερα

HFXE serijos gaminiai tinka naudoti sprogių dujų atmosferose, pavyzdžiui:

HFXE serijos gaminiai tinka naudoti sprogių dujų atmosferose, pavyzdžiui: 1 Paskirtis Sprogioms aplinkoms pritaikyti HFXE serijos kombinuotieji elektroniniai balansiniai įtaisai ir avarinio apšvietimo inverteriai tinka naudoti šviestuvuose, turinčiuose Ex e patvirtinimus. HFXE

Διαβάστε περισσότερα

LAUKO VANDENTIEKIS. Vamzdynų armatūra. Skląstinės sklendės. Ventilinės sklendės. Istorija

LAUKO VANDENTIEKIS. Vamzdynų armatūra. Skląstinės sklendės. Ventilinės sklendės. Istorija LAUKO VANDENTIEKIS VGTU Vandentvarkos katedra doc. dr. Mindaugas Rimeika dr. Mindaugas Rimeika VGTU, Vandentvarkos katedra 1 Istorija Romos akvedukai (100 m.pr.kr.); 1455 - pirmasis ketaus vamzdis, Vokietijoje;

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo

Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo Πλυντήριο πιάτων Indaplovė Машинa за прање посуђа Pomivalni stroj ESL 46010 2 electrolux Περιεχόμενα Electrolux. Thinking of

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija Logamax plus GB GB GB Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Dujinis kondensacinis įrenginys

Naudojimo instrukcija Logamax plus GB GB GB Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Dujinis kondensacinis įrenginys Dujinis kondensacinis įrenginys 7746800131 (2015/04) LT Naudojimo instrukcija Logamax plus GB162-65 GB162-80 GB162-100 Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Įžanga Įžanga Mielas (-a) kliente, Šiluma

Διαβάστε περισσότερα

ESI4500LAX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 41

ESI4500LAX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 41 ESI4500LAX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 41 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

lt, Red. 4. GSA-AA tipo pervadiniai izoliatoriai Montavimo ir techninės priežiūros vadovas

lt, Red. 4. GSA-AA tipo pervadiniai izoliatoriai Montavimo ir techninės priežiūros vadovas 2750 515-137 lt, Red. 4 GSA-AA tipo pervadiniai izoliatoriai Montavimo ir techninės priežiūros vadovas Originali instrukcija Šiame dokumente pateikta informacija yra bendrojo pobūdžio ir neapima visų galimų

Διαβάστε περισσότερα

Pantera. LT version. Eksploatavimo instrukcija

Pantera. LT version. Eksploatavimo instrukcija Pantera Eksploatavimo instrukcija 30 KTV v.19 25 KTV v.19 25 KOV v.19 25 (12) KTO v.19 25 (12) KOO v.19 Pakabinamas dujinis katilas Naudingas galingumas 10,4 29,6 (3,4 12,6) kw BŠV ruošimas momentiniu

Διαβάστε περισσότερα

Leica ICC50 Naudojimo instrukcija

Leica ICC50 Naudojimo instrukcija Leica ICC50 Naudojimo instrukcija Skyriaus apžvalga Leica ICC50 9 Pasiruoškite! 12 Pasiruoškite naudoti! 15 Pirmyn! 22 Priežiūra ir valymas 24 Patikslinimai 26 Leica ICC50 naudojimo instrukcija 2 Turinys

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija 60 6303 3405 09/2002 LT Naudotojui Naudojimo instrukcija Reguliavimo įtaisai Logamatic 2107, Logamatic 2107 M ABTOPEЖUM 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90

Διαβάστε περισσότερα

46 serija. 46 serijos - miniatiūrinės pramoninės relės. Greitas, patikimas ir saugus jungimas. tvirtos sujungimo kojelės paauksuoti kontaktai

46 serija. 46 serijos - miniatiūrinės pramoninės relės. Greitas, patikimas ir saugus jungimas. tvirtos sujungimo kojelės paauksuoti kontaktai 46 serija Greitas, patikimas ir saugus jungimas 46 serijos - miniatiūrinės pramoninės relės didelis amperažas, maks. 16 A LED indikatorius 12,4 mm pločio tvirtos sujungimo kojelės paauksuoti kontaktai

Διαβάστε περισσότερα

tl260 NAUDOJIMO RATINIS KRAUTUVAS Ratinis krautuvas Kalbos versija: LT Leidimas: Užsakymo Nr.:

tl260 NAUDOJIMO RATINIS KRAUTUVAS Ratinis krautuvas Kalbos versija: LT Leidimas: Užsakymo Nr.: tl260 Ratinis krautuvas RATINIS KRAUTUVAS tl260 NAUDOJIMO Kalbos versija: LT Leidimas: 2010-03 Užsakymo Nr.: 5780200559 Nuo keltuvo ser. Nr.: TL02600135> Originali eksploatavimo instrukcija Prieš pradėdami

Διαβάστε περισσότερα

Spalvos. Šviesa. Šviesos savybės. Grafika ir vizualizavimas. Spalvos. Grafika ir vizualizavimas, VDU, Spalvos 1

Spalvos. Šviesa. Šviesos savybės. Grafika ir vizualizavimas. Spalvos. Grafika ir vizualizavimas, VDU, Spalvos 1 Spalvos Grafika ir vizualizavimas Spalvos Šviesa Spalvos Spalvų modeliai Gama koregavimas Šviesa Šviesos savybės Vandens bangos Vaizdas iš šono Vaizdas iš viršaus Vaizdas erdvėje Šviesos bangos Šviesa

Διαβάστε περισσότερα

NAUJI PRODUKTAI EFEKTYVŪS SPRENDIMAI 2018:1

NAUJI PRODUKTAI EFEKTYVŪS SPRENDIMAI 2018:1 NAUJI PRODUKTAI EFEKTYVŪS SPRENDIMAI 2018:1 Panasonic nr. 1 Pavyzdinis tvarus projektas: Panasonic prisijungia prie konsorciumo Smart Electric Lyon Smart Electric Lyon tai projektas, kurio pagrindu stebimos

Διαβάστε περισσότερα

Aktuali redakcija versijoms: CP v4.01; KM20 v3.3xx

Aktuali redakcija versijoms: CP v4.01; KM20 v3.3xx Aktuali redakcija versijoms: CP v4.01; KM20 v3.3xx Turinys 1. Saugos instrukcija 3 2. Terminų žodynas 5 3. Apsaugos sistemos struktūra 7 4. Sistemos specifikacijos 8 4.1. Centralių techninės galimybės

Διαβάστε περισσότερα

Elektronų ir skylučių statistika puslaidininkiuose

Elektronų ir skylučių statistika puslaidininkiuose lktroų ir skylučių statistika puslaidiikiuos Laisvų laidumo lktroų gracija, t.y. lktroų prėjimas į laidumo juostą, gali vykti kaip iš dooriių lygmų, taip ir iš valtiės juostos. Gracijos procsas visuomt

Διαβάστε περισσότερα

Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012

Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012 Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012 2 turinys plokščių radiatoriai charakteristika...4 plokščių radiatoriai charakteristika... 88 Compact... 10 Ventil Compact 200 mm... 91 Ventil Compact...

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir aptarnavimo instrukcija

Montavimo ir aptarnavimo instrukcija condens Montavimo ir aptarnavimo instrukcija THEMA CONDENS F 25 F 30 TURINYS ĮVADAS Instrukcijos naudojimas... 3. Produkto dokumentacija...3.2 Lydintys dokumentai...3.3 Simbolių reikšmės...3 2 Prietaiso

Διαβάστε περισσότερα

UAB PROJEKTAVIMO SPRENDIMAI

UAB PROJEKTAVIMO SPRENDIMAI UAB PROJEKTAVIMO SPRENDIMAI registracijos nr.: 109797 Trimitų g. 6-38 LT-09318, Vilnius mob.: +370 612 98488; +370 674 44090 fax: 85 2610506 info@projektavimosprendimai.lt www.projektavimosprendimai.lt

Διαβάστε περισσότερα

Gyproc sistemų montavimas

Gyproc sistemų montavimas Gyproc sistemų montavimas Rekomendacijos projektuotojams ir statybininkams 0 . Turinys. Turinys. Turinys.... Sistemų parinkimo pagrindai.... Pertvaros... 4 a. Sistemų apžvalga...4 b. Montavimo etapai...

Διαβάστε περισσότερα

I.4. Laisvasis kūnų kritimas

I.4. Laisvasis kūnų kritimas I4 Laisvasis kūnų kitimas Laisvuoju kitimu vadinamas judėjimas, kuiuo judėtų kūnas veikiamas tik sunkio jėos, nepaisant oo pasipiešinimo Kūnui laisvai kintant iš nedidelio aukščio h (dau mažesnio už Žemės

Διαβάστε περισσότερα

EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40

EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 ESI4500LOX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

201_ m... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. 5 PRIEDĖLIS. FIZINĖ BENDRO NAUDOJIMO VIETA TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE

201_ m... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. 5 PRIEDĖLIS. FIZINĖ BENDRO NAUDOJIMO VIETA TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE 2 priedo 5 priedėlis 201_ m....... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. 5 PRIEDĖLIS. FIZINĖ BENDRO NAUDOJIMO VIETA TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Technologinės patalpos patalpos,

Διαβάστε περισσότερα

Patikrinkite: - ar įjungta elektra - ar atidarytas dujų čiaupas Selektorių nustatykite ties I

Patikrinkite: - ar įjungta elektra - ar atidarytas dujų čiaupas Selektorių nustatykite ties I INSTRUKCIJA VARTOTOJUI 1. Įjungta/išjungta 2. Temperatūros reguliavimas: - karšto vandens - šildymo 3. Nustatoma norima temperatūra arba darbo režimas 4. Judanti rodyklėlė rodo pasirinktą režimą 5. Šviesos

Διαβάστε περισσότερα

Kiekviena įrenginio sekcija turi trumpesnę nei 900mm kraštinę Keičiamos aptarnavimo pusės Trys dydžiai: (12 versijų)

Kiekviena įrenginio sekcija turi trumpesnę nei 900mm kraštinę Keičiamos aptarnavimo pusės Trys dydžiai: (12 versijų) www.salda.lt I A I N I G O IREN M I N I D Ė V 0. 3 O K E V RS, RI.0 O3 K E V 0 0 0, 55 50 3, 0 0 5 2 RIRS 1 Trys dydžiai: 2500-3500-5500 (12 versijų) 2 Keičiamos aptarnavimo pusės 3 Kiekviena įrenginio

Διαβάστε περισσότερα

ŠILDYMO-VĖDINIMO TOMO TURINYS

ŠILDYMO-VĖDINIMO TOMO TURINYS Brėž. Nr. Laida ŠILDYMO-VĖDINIMO TOMO TURINYS Brėžinio pavadinimas [15-01]-TDP-ŠVOK-1 0 Brėžinių žiniaraštis ir bendrieji duomenys A. TEKSTINĖ DALIS 0 Aiškinamasis raštas [15-01]-TDP-ŠVOK-TSP 0 Šildymas.

Διαβάστε περισσότερα

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS STACIONARIOSIOS GAISRŲ GESINIMO SISTEMOS. PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO TAISYKLöS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Priešgaisrin s apsaugos ir gelb jimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

Διαβάστε περισσότερα