1 teorinė eksperimento užduotis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 teorinė eksperimento užduotis"

Transcript

1 1 teorinė eksperimento užduotis 2015 IPhO stovykla DIFERENCINIS TERMOMETRINIS METODAS Šiame darbe naudojame diferencinį termometrinį metodą šiems dviems tikslams pasiekti: 1. Surasti kristalinės kietosios medžiagos kietėjimo (kristalizacijos) temperatūrą. 2. Nustatyti saulės elemento naudingumo koeficientą. Pastaba: matavimų duomenys yra duoti šio dokumento puslapiuose, lentelėse 1-6. A. Diferencinis termometrinis metodas Tiesiogine kryptimi įjungtas silicio diodas šiame eksperimente naudojamas kaip temperatūros jutiklis temperatūros matavimui. Jei diodu tekančios srovės stipris pastovus, diodo įtampa priklauso nuo temperatūros tokiu būdu: V (T ) = V (T 0 ) α(t T 0 ) (1) čia V (T ) ir V (T 0 ) yra tenkanti diodui įtampa atitinkamai T ir T 0 temperatūrose (matuojamos C), o koeficientas α = 2.00 ± 0.03mV/ C (2) V (T 0 ) dydis gali šiek tiek skirtis skirtingiems diodams. Jei tokie diodai yra skirtingose temperatūrose, šių temperatūrų skirtumas gali būti išmatuojamas pagal diodų įtampų skirtumą. Šių įtampų skirtumas vadinamas diferencine įtampa ir gali būti labai tiksliai išmatuojamas. Šis metodas vadinamas diferenciniu termometriniu metodu. Šiame eksperimente naudojama elektros grandinė su diodais yra pavaizduota 1 pav. Diodai D 1 ir D 2 įjungti tiesiogine kryptimi panaudojant 9 V įtampos šaltinį, prijungtą per rezistorius R 1 ir R 2. Šioje grandinėje srovė per diodus palaikoma pastovi. Jei diodo D 1 temperatūra yra T 1, o diodo D 2 T 2, iš (1) turime ir V 1 (T 1 ) = V 1 (T 0 ) α(t 1 T 0 ) Diferencialinė įtampa tada lygi V 2 (T 2 ) = V 2 (T 0 ) α(t 2 T 0 ) 1

2 V = V 2 (T 2 ) V 1 (T 1 ) = V 2 (T 0 ) V 1 (T 0 ) α(t 2 T 1 ) = V (T 0 ) α(t 2 T 1 ) V = V (T 0 ) α T (3) Čia T = T 2 T 1. Matuodami diferencinę įtampą V, galime nustatyti temperatūrų skirtumą. Įtampos prie diodų prijungimui naudojama grandinės dėžutė, kurios schema parodyta 2 pav. Grandinės dėžutėje yra diodų rezistoriai po 10kΩ, jungiamieji laidai 9 V įtampos šaltiniui prijungti, lizdai diodams D 1 ir D 2 prijungti ir lizdai prijungti skaitmeniniams multimetrams, skirtiems diodo D 2 įtampai V 2 ir diodų D 1 bei D 2 įtampų skirtumui V matuoti. 2

3 B. 1 UŽDUOTIS: Surasti kristalinės kietosios medžiagos kietėjimo (kristalizacijos) temperatūrą. 1. Eksperimento tikslas Jei kristalinė kietoji medžiaga pakaitinama iki išlydytos būsenos, o po to atšaldoma, ji kietėja tam tikroje temperatūroje T S, vadinamoje kietėjimo temperatūra, taip pat vadinamoje medžiagos lydymosi tašku. Tradicinis metodas temperatūrai T S nustatyti yra stebėti temperatūros kitimą bėgant laikui aušimo proceso metu. Kadangi kietėjimo procesą lydi fazinio virsmo slaptosios šilumos išsiskyrimas, medžiagos temperatūra kietėjimo metu nekinta. Jei šios medžiagos gana daug, laikas, kurio metu temperatūra nekinta, gana ilgas, ir lengvai galima nustatyti temperatūrą. Ir atvirkščiai, jei medžiagos mažai, laiko intervalas per trumpas, kad galima būtų jį pastebėti, ir nustatyti temperatūrą T S sunku. Temperatūrai T S nustatyti, kai medžiagos nedaug, naudojamas diferencinis termometrinis metodas, kurio principas toks. Naudojamos dvi identiškos mažos lėkštelės, iš kurių vienoje, vadinamoje bandinio lėkštele, yra nedidelis tiriamos medžiagos kiekis, o kitoje, vadinamoje atramine lėkštele, šios medžiagos nėra. Šilumos srautai į šias lėkšteles ir iš jų maždaug vienodi. Kiekviena lėkštelė turi temperatūros jutiklį (tiesiogine kryptimi prijungtą silicio diodą). Kai medžiagoje nėra fazinio virsmo, bandinio lėkštelės temperatūra T samp ir atraminės lėkštelės temperatūra T ref kinta maždaug tuo pačiu greičiu, todėl T = T ref T samp kinta lėtai, keičiantis T samp. Jei medžiagoje vyksta fazinis virsmas, ir jo metu T samp nekinta ir lygi T S, o T ref pastoviai keičiasi, T greitai kinta. T priklausomybė nuo T samp rodo staigų pakitimą. T samp, atitinkančios staigų T pokytį, dydis iš tikrųjų yra T S. Šio eksperimento tikslas yra nustatyti grynos kristalinės medžiagos kietėjimo temperatūrą T S, kai ji yra intervale tarp 50 C ir 70 C, panaudojant tradicinį ir diferencinės terminės analizės metodus. Eksperimente naudojamos medžiagos kiekis yra apie 20 mg. 2. Aparatūra ir medžiagos 1. Šilumos šaltinis yra 20 W galios halogeninė lempa. 2. Lėkštelės laikiklis yra bakelito plokštelė su kvadratine kiauryme joje. Ant kiaurymės įtaisyta plieno plokštelė, ant kurios padėti du maži magnetai. 3. Dviejose nedidelėse lėkštelėse įlituoti silicio diodai. Viena lėkštelė naudojama kaip atraminė, o kita kaip bandinio lėkštelė. Kiekviena lėkštelė padedama ant magneto. Magneto jėga palaiko gerą kontaktą tarp lėkštelės, magneto ir plieno plokštelės. Magnetai taip pat palaiko nedidelį šilumos srautą iš plokštelės į lėkšteles. Pilka plastiko dėžutė naudojama kaip dangtelis, apsaugantis lėkšteles nuo aplinkos įtakos. 3 pav. parodo lėkštelių ir magnetų išsidėstymą ant lėkštelių laikiklio ir apšvietimo lempą. 4. Kaip voltmetrai naudojami du skaitmeniniai multimetrai. Jie taip pat gali matuoti kambario temperatūrą, funkcijų selektorių perjungiant į padėtį C/ F. Matuodamas įtampą multimetras turi ±2 paskutinio rodomo skaitmens paklaidą. Taip pat dėl multimetro specifikos, matuojant įtampą yra papildoma paklaida ±0.5% nuo matuojamos vertės. 3

4 3. Eksperimentas 1. Magnetai padedami į dvi vienodas vietas ant plieninės plokštelės. Atraminė lėkštelė ir tuščia bandinio lėkštelė padedamos ant magnetų, kaip parodyta 4 pav. Mes naudojame kairiąją lėkštelę kaip atraminę su atraminiu diodu D 1. Dešinioji lėkštelė tai bandinio lėkštelė su matuojančiuoju diodu D 2. Nulenkiame lempą žemyn švytinčiąja dalimi į viršų, kaip parodyta 5 pav. Lempos dar nejungiame. Padedame lėkštelių laikiklį ant lempos. Sujungiame aparatūrą taip, kad galima būtų matuoti diodo D 2 įtampą, t. y. V samp = V 2, ir diferencinę įtampą V. Siekiant išvengti matavimo paklaidų, visą matavimų grandinę reikia įjungti maždaug penkiom minutėmis anksčiau, negu pradedamas eksperimentas Išmatuojame kambario temperatūrą T 0 ir diodo D 2 įtampą V samp (T 0 ). Multimetras rodo T 0 = 25 C ir V samp (T 0 ) = 573.9mV. Apskaičiuokite paklaidas Apskaičiuokite matuojančiojo diodo įtampą V samp (50 C), V samp (70 C) ir V samp (80 C) esant atitinkamai temperatūroms 50 C, 70 C ir 80 C. Apskaičiuokite paklaidas. 4

5 5 pav.: Žydri burbulai vaizduoja stalinę lempą: kairysis - ten, kur įsukama lemputė, o dešinysis burbulas - lempos stovo pagrindas. 2. Esant abiem lėkštelėms tuščioms, įjungiame lempą. Stebime V samp. Kai bandinio lėkštelės temperatūra pasiekia 80 C, lempą išjungiame Palaukiame, kol temperatūra nukris iki 70 C, ir stebime V samp bei V kitimą laikui bėgant. Laiko ir įtampų duomenys yra užrašomi į lentelę ( Lentelė 1 : pirma ir antra dalys), matuojant kas sek. Jeigu V kinta greitai, intervalai gali būti trumpesni. Matavimus nutraukiame, kai temperatūra nukrenta iki 50 C Milimetriniame popieriuje nubrėžkite V samp priklausomybės nuo laiko t grafiką (Graph. 1) Milimetriniame popieriuje nubrėžkite V priklausomybės nuo V samp grafiką (Graph. 2). Pastaba: Neužmirškite parašyti grafikų pavadinimų. 3. Medžiaga iš ampulės įdedama į bandinio lėkštelę. Identiškai pakartojami 2 skyrelio matavimai Laiko t, įtampų V samp ir V duomenys užrašyti lentelėje Lentelė 2 (3 dalys) Milimetriniame popieriuje nubrėžkite V samp priklausomybės nuo laiko t grafiką (Graph. 3) Milimetriniame popieriuje nubrėžkite V priklausomybės nuo V samp grafiką (Graph. 4). Pastaba: Neužmirškite parašyti grafikų pavadinimų. 4. Palygindami skyrelių 2 ir 3 grafikus, nustatysime medžiagos kietėjimo temperatūrą Tradicinio metodo panaudojimas T S rasti. Palyginkite V samp priklausomybės nuo laiko t grafikus, gautus skyreliuose 2 ir 3. Lygindami du V samp priklausomybės nuo laiko t grafikus (Graph. 1 ir Graph. 3), grafike (Graph. 3) raskite ir pažymėkite tašką, kuriame medžiaga kietėja. Paaiškinkite, kodėl pažymėjote būtent tą tašką. Nustatykite įtampos V samp vertę V S, atitinkančią tą tašką. Raskite medžiagos kietėjimo temperatūrą T S ir įvertinkite jos paklaidą Diferencinio termometrinio metodo panaudojimas. Palygindami Graph. 2 ir Graph. 4 ( V priklausomybės nuo V samp grafikai), pažymėkite 5

6 grafike (Graph. 4) tašką, kuriame medžiaga kietėja. Paaiškinkite, kodėl pažymėjote būtent tą tašką. Nustatykite įtampos V samp vertę V S, atitinkančią tą tašką. Raskite medžiagos kietėjimo temperatūrą T S Naudodami prietaisų ir matavimų paklaidas, apskaičiuokite T S paklaidą, gautą diferenciniame termometriniame metode. Užrašykite, kaip suskaičiavote paklaidas ir užrašykite temperatūros T S vertes kartu su paklaidomis. C. 2 užduotis. Saulės elemento naudingumo koeficiento nustatymas, apšviečiant kaitinamąja lempa. 1. Užduoties tikslas Eksperimento tikslas nustatyti saulės elemento naudingumo koeficientą, apšviečiant jį kaitinamąja lempa. Saulės elemento naudingumo koeficientu vadiname santykį elektros galios, kurią duoda saulės elementas, su visa šviesos spinduliuotės galia, krentančia į saulės elementą. Naudingumo koeficientas priklauso nuo krentančios šviesos spektrinės sudėties. Šiame eksperimente šviesos šaltinis halogeninė lempa. Mes turime išmatuoti apšviestumą E taške, esančiame vertikaliu atstumu d = 12cm po lempa (6 pav.), ir saulės elemento maksimalią galią P max. Apšviestumas apibrėžiamas tokiu būdu: E = Φ/S čia Φ šviesos srautas, o S apšviestas plotas. 2. Aparatūra ir medžiagos W galios halogeninė lempa. 2. Spinduliuotės detektorius, padarytas iš varinio tuščiavidurio kūgio, kurio vidinis paviršius pajuodintas suodžiais (7 pav.). Kūgis su aplinka yra iš dalies termiškai izoliuotas. Šiame eksperimente jį galima laikyti absoliučiai juodu kūnu. Temperatūrai matuoti naudojami silicio diodai. Matuojantysis diodas pritvirtintas spinduliuotės detektoriuje (D 2 1 pav. ir 7 pav.) taip, kad jo temperatūra yra lygi kūgio temperatūrai. Atraminis diodas pritvirtintas prie detektoriaus vidinės sienelės. Jo temperatūra lygi aplinkos temperatūrai. Visa detektoriaus kūgio šiluminė talpa (kartu su matuojančiuoju 6

7 diodu) C = (0.69 ± 0.02)J/K. Detektorius padengtas labai plona polietileno plėvele, į kurios absorbcines ir atspindžio savybes galima neatsižvelgti. 3. Grandinės dėžutė (2 pav.). 4. Saulės elementas ant plastmasinės dėžutės (8 pav.). Į elemento plotą įeina ir metalinės juostelės, esančios jo paviršiuje. 5. Du skaitmeniniai multimetrai. Kai jais matuojama įtampa, jų vidinė varža labai didelė ir gali būti prilyginta begalybei. Kai matuojama srovė, jų vidinės varžos atmesti negalima. Matuodamas įtampą multimetras turi ±2 paskutinio rodomo skaitmens paklaidą. Ir kaip anksčiau, matuojant įtampą yra papildoma paklaida ±0.5% nuo matuojamos vertės. Jais taip pat galima matuoti kambario temperatūrą. 7

8 3. Eksperimentas Kai detektorių pasiekia spinduliuotė, jis įšyla. Tuo pačiu metu detektorius praranda šilumą dėl kelių mechanizmų, tokių kaip šiluminis laidumas, konvekcija, spinduliavimas ir kt. Taigi, detektoriaus gaunama spinduliuotės energija per laiko intervalą dt lygi sumai energijos, reikalingos detektoriaus temperatūrai didinti ir iš detektoriaus aplinkai atiduodamam šilumos kiekiui: Φdt = CdT + dq čia C detektoriaus ir diodo šiluminė talpa, dt temperatūros padidėjimas, o dq šilumos nuostoliai. Kai temperatūros skirtumas tarp detektoriaus ir aplinkos T = T T 0 mažas, galime tarti, kad detektoriaus perduodamas aplinkai šilumos kiekis dq per laiką dt yra apytikriai proporcingas T ir dt, taigi dq = k T dt, čia koeficientas k turi W/K dimensiją. Tardami, kad k ir T maži, gauname arba Φdt = CdT + k T dt = Cd( T ) + k T dt d( T ) dt + k C T = Φ C Šios diferencinės lygties sprendinys rodo temperatūrų skirtumo T kitimą laikui t bėgant nuo to momento, kai detektorius pradedamas apšviesti pastoviu apšviestumu su prielaida, kad laiko momentu t = 0, T = 0: (4) T (t) = Φ k (1 e k C t ) (5) Kai apšvietimas išjungiamas, ankstesnioji diferencinė lygtis tampa d( T ) + k T = 0 (6) dt C ir temperatūrų skirtumas T laikui bėgant kinta tokiu būdu: T (t) = T (0)e k C t (7) čia T (0) temperatūrų skirtumas, kai t= 0 (laiko momentas, kai pradedami matavimai). 1. Kambario temperatūra yra pamatuota multimetru ir yra T 0 = 26 C. Užrašykite paklaidą. 2. Sujungiama elektros grandinė, sudaryta iš diodinių jutikių, grandinės dėžutės ir multimetrų detektorių temperatūrai matuoti. Norint išvengti paklaidų dėl prietaisų įšilimo, labai rekomenduojama, kad sujungta matavimų grandinė prieš pradedant matavimus būtų įjungta apie 5 minutes Detektorius padedamas po šviesos šaltiniu d = 12cm atstumu nuo lempos. Lempa išjungta. Fiksuojamos V vertės kas 10 s apie 2 minutes ir yra užrašytos į lentelę Lentelė 3. Nustatykite V (T 0 ), naudojamą lygtyje (3). 8

9 2.2. Lempa įjungiama ir apšviečiamas detektorius. Fiksuojamos V vertės kas s, jos įrašomos į lentelę Lentelė 4. Po 2 minučių lempa išjungiama Lempa patraukiama toliau nuo detektoriaus. Apie 2 minutes fiksuojamos V vertės kas s, jos įrašomos į lentelę Lentelė 5. Nuoroda: Kadangi detektorius turi šiluminę inerciją, neverta naudoti kai kurių duomenų, gautų tik pradėjus ir ką tik pabaigus jį apšviesti. 3. x-y koordinačių sistemoje nubrėšime grafiką, tinkamai parinkę x ir y kintamuosius, tam, kad įrodytume, jog tenkinama (7) lygybė Užrašykite kintamųjų x ir y išraiškas Nubrėžkite y priklausomybę nuo x (Graph 5) Iš grafiko nustatykite k vertę. Paklaidos kol kas neskaičiuokite. 4. x-y koordinačių sistemoje nubrėšite grafiką, tinkamai parinkę x ir y kintamuosius, tam, kad įrodytume, jog apšvietus detektorių tenkinama (5) lygybė Užrašykite kintamųjų x ir y išraiškas Nubrėžkite y priklausomybę nuo x (Graph 6). Detektoriaus paviršiaus plotas yra S det = πr 2 det = π ( ) 2 = m 2 su paklaida δr det /R det = Nustatykite detektoriaus angos apšviestumą E. Paklaidos kol kas neskaičiuokite. 5. Saulės elementas padedamas po lempa į detektoriaus vietą. Sujungiama tinkama elektros grandinė, kurią sudaro multimetrai ir kintamos varžos rezistorius, naudojamas saulės elemento apkrovai keisti. Išmatuojamas srovės stipris ir įtampa grandinėje skirtingoms rezistoriaus varžoms Nubrėžkite eksperimento grandinės schemą Sukdami rezistoriaus rankenėlę, jūs keičiate varžos vertę. Srovės stiprio ir įtampos vertės kiekvienai rankenėlės padėčiai yra lentelėje Lentelė Nubrėžkite elemento galios, perduodamos apkrovai, grafiką kaip srovės stiprio funkciją (Graph 7) Iš grafiko nustatykite maksimalią elemento galią P max ir įvertinkite jos paklaidą Užrašykite saulės elemento naudingumo koeficiento išraišką, atitinkančią jo maksimalią galią. Apskaičiuokite jo vertę ir paklaidą. 9

10 10

11 11

12 Lentelė 1: pirma dalis iš dviejų 12

13 Lentelė 1: antra dalis iš dviejų Lentelė 2: pirma dalis iš trijų 13

14 Lentelė 2: antra dalis iš trijų Lentelė 2: trečia dalis iš trijų 14

15 Lentelė 3 Lentelė 4 15

16 Lentelė 5 Lentelė 6 16

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka WMB 71032 PTM Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató utomatická pračka Používateľská príručka Dokumentu Nr 2820522945_LT / 06-07-12.(16:34) 1 Svarbūs

Διαβάστε περισσότερα

Termochemija. Darbas ir šiluma.

Termochemija. Darbas ir šiluma. Termochemija. Darbas ir šiluma. Energija gyvojoje gamtoje. saulės šviesa CO 2 H 2 O O 2 gliukozė C 6 H 12 O 6 saulės šviesa Pavyzdys: Fotosintezė chloroplastas saulės 6CO 2 + 6H 2 O + šviesa C 6 H 12 O

Διαβάστε περισσότερα

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

EUROPOS CENTRINIS BANKAS 2005 12 13 C 316/25 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ 2005 m. gruodžio 1 d. dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir naudojimo vadovas Išmanusis radiatorių termostatas eco

Montavimo ir naudojimo vadovas Išmanusis radiatorių termostatas eco Montavimo ir naudojimo vadovas Montavimo vadovas Montavimo vadovas 1. Montavimas 1.1 Atpažinkite eco termostatą...4 1.2 Pakuotėje...4 1.3 Ventilių adapterių apžvalga...5 1.4 Tinkamo adapterio montavimas...6

Διαβάστε περισσότερα

FIZ 313 KOMPIUTERINĖ FIZIKA. Laboratorinis darbas FIZIKOS DIFERENCIALINIŲ LYGČIŲ SPRENDIMAS RUNGĖS KUTOS METODU

FIZ 313 KOMPIUTERINĖ FIZIKA. Laboratorinis darbas FIZIKOS DIFERENCIALINIŲ LYGČIŲ SPRENDIMAS RUNGĖS KUTOS METODU EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas KURKIME ATEITĮ DRAUGE! 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto Žmogiškųjų išteklių plėtra 4 priemonė Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra Projekto

Διαβάστε περισσότερα

MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINö PRIEŽIŪRA

MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINö PRIEŽIŪRA MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINö PRIEŽIŪRA Matavimo priemonių metrologin priežiūra (teisin metrologija) Pagrindin s metrologin s priežiūros (pagal metrologijos įstatymą) rūšys: tipo patvirtinimas pirmin

Διαβάστε περισσότερα

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS STATISTINĖ ANALIZĖ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS STATISTINĖ ANALIZĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS 2010 METŲ MATEMATIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO REZULTATŲ STATISTINĖ ANALIZĖ 2010 m. birželio 8 d. valstybinį matematikos

Διαβάστε περισσότερα

JONAS DUMČIUS TRUMPA ISTORINĖ GRAIKŲ KALBOS GRAMATIKA

JONAS DUMČIUS TRUMPA ISTORINĖ GRAIKŲ KALBOS GRAMATIKA JONAS DUMČIUS (1905 1986) TRUMPA ISTORINĖ GRAIKŲ KALBOS GRAMATIKA 1975 metais rotaprintu spausdintą vadovėlį surinko klasikinės filologijos III kurso studentai Lina Girdvainytė Aistė Šuliokaitė Kristina

Διαβάστε περισσότερα

AVIACINĖS RADIOLOKACINĖS SISTEMOS

AVIACINĖS RADIOLOKACINĖS SISTEMOS VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS Romualdas Malinauskas AVIACINĖS RADIOLOKACINĖS SISTEMOS Mokomoji knyga Vilnius 2007 UDK 621.396.9:629.7(075.8) Ma 308 Romualdas Malinauskas. AVIACINĖS RADIOLOKACINĖS

Διαβάστε περισσότερα

Išorinės duomenų saugyklos

Išorinės duomenų saugyklos Išorinės duomenų saugyklos HDD, SSD, sąsajos 5 paskaita Išorinė atmintis Ilgalaikiam informacijos (programų ir duomenų) saugojimui kompiuteriuose naudojami: standieji diskai; lankstieji diskeliai (FDD);

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo

Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo Πλυντήριο πιάτων Indaplovė Машинa за прање посуђа Pomivalni stroj ESL 46010 2 electrolux Περιεχόμενα Electrolux. Thinking of

Διαβάστε περισσότερα

išankstiniu nustatymu

išankstiniu nustatymu RA-N radiatorių ventiliai su integruotu išankstiniu nustatymu Sertifikuotas pagal EN215 Tiesus Kampinis Horizontalusis Kairinis Kampinis su išoriniu sriegiu Taikymas Visus RA-N ventilius galima naudoti

Διαβάστε περισσότερα

Chemijos eksperimentai

Chemijos eksperimentai Chemijos eksperimentai TURINYS ĮŽANGA... 3 I. CHEMINĖ KATALIZĖ: H 2 O 2 SKAIDYMAS KATALIZATORIUMI NAUDOJANT MNO 2... 4 II. CHEMINĖ PUSIAUSVYRA: PUSIAUSVYROS KONSTANTOS K NUSTATYMAS... 8 III. DEGIMO ŠILUMA...

Διαβάστε περισσότερα

NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS

NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Žemėtvarkos katedra Audrius ALEKNAVIČIUS NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS Metodiniai patarimai Akademija, 2007 UDK 332.6(076) Spausdino UAB Judex, Europos pr. 122, LT-46351

Διαβάστε περισσότερα

DVB-T, DVB-S ir WiMAX sistemų radijo sąsajų signalų tyrimas

DVB-T, DVB-S ir WiMAX sistemų radijo sąsajų signalų tyrimas Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas, Radiofizikos katedra Telekomunikacijų sistemų mokomoji laboratorija Laboratorinis darbas Nr. 9 DVB-T, DVB-S ir WiMAX sistemų radijo sąsajų signalų tyrimas Vilnius

Διαβάστε περισσότερα

Akumuliatoriai. Rūgštinių švino akumuliatorių baterija (1859 m., Plante)

Akumuliatoriai. Rūgštinių švino akumuliatorių baterija (1859 m., Plante) Akumuliatoriai Galvaniniai elementai yra pirminiai elektros srovės šaltiniai jie gali būti panaudoti tik vieną kartą (nepakraunami). Akumuliatoriai kilnojami įrengimai, kuriuose cheminė energija saugojama

Διαβάστε περισσότερα

Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012

Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012 Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012 2 turinys plokščių radiatoriai charakteristika...4 plokščių radiatoriai charakteristika... 88 Compact... 10 Ventil Compact 200 mm... 91 Ventil Compact...

Διαβάστε περισσότερα

Regina Jasiūnienė Virgina Valentinavičienė. Vadovėlis X klasei

Regina Jasiūnienė Virgina Valentinavičienė. Vadovėlis X klasei Regina Jasiūnienė Virgina Valentinavičienė Vadovėlis X klasei UDK 54(075.3) Ja61 Recenzavo mokytoja ekspertė JANĖ LIUTKIENĖ, mokytoja metodininkė REGINA KAUŠIENĖ Leidinio vadovas REGIMANTAS BALTRUŠAITIS

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija 60 6303 3405 09/2002 LT Naudotojui Naudojimo instrukcija Reguliavimo įtaisai Logamatic 2107, Logamatic 2107 M ABTOPEЖUM 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90

Διαβάστε περισσότερα

EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40

EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 ESI4500LOX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ComfortTube System. Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija. Türkçe Kullanma kılavuzu. Ελληνικά Lietuviška. Quality makes the Difference

ComfortTube System. Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija. Türkçe Kullanma kılavuzu. Ελληνικά Lietuviška. Quality makes the Difference Türkçe Kullanma kılavuzu Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija Ελληνικά Lietuviška Quality makes the Difference ComfortTube System ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύμβολα επάνω στη συσκευασία...25 Υποδείξεις προειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Vilniaus universitetas Matematikos ir informatikos fakultetas. Algirdas Ma iulis. Duomenu tyrimas. Paskaitu konspektas

Vilniaus universitetas Matematikos ir informatikos fakultetas. Algirdas Ma iulis. Duomenu tyrimas. Paskaitu konspektas Vilniaus universitetas Matematikos ir informatikos fakultetas Algirdas Ma iulis Duomenu tyrimas Paskaitu konspektas 2011 Turinys Ivadas 5 1 Pagrindines tikimybiu teorijos ir informacijos teorijos s vokos

Διαβάστε περισσότερα

seka Suintegravus pagal x nuo 0 iki d gauname maksimalią injektuotos srovės tankį (erdvinio krūvio ribotą srovė EKRS)

seka Suintegravus pagal x nuo 0 iki d gauname maksimalią injektuotos srovės tankį (erdvinio krūvio ribotą srovė EKRS) Srovė dielektrike Krūvininų pernaša dielektrike skiriasi nuo pernašos puslaidininkyje, kur judantis krūvis yra neutralizuojamas pusiausvyrųjų krūvininkų greičiau negu nudreifuoja tarp elektrodų. Dielektrike

Διαβάστε περισσότερα

PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ IR MAZGŲ BRĖŽINIAI PROJEKTUOJANT ŠILTINIMĄ PURŠKIAMOMIS KIETOSIOMIS POLIURETANO PUTOMIS (PUR)

PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ IR MAZGŲ BRĖŽINIAI PROJEKTUOJANT ŠILTINIMĄ PURŠKIAMOMIS KIETOSIOMIS POLIURETANO PUTOMIS (PUR) PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ IR MAZGŲ BRĖŽINIAI PROJEKTUOJANT ŠILTINIMĄ PURŠKIAMOMIS KIETOSIOMIS POLIURETANO PUTOMIS (PUR) 2011 m. balandžio 11 d. KAUNAS Turinys Bendrosios nuostatos 3 Poliuretano (PUR) purškiamųjų

Διαβάστε περισσότερα

Nacionalinis egzaminų centras Projektas Brandos egzaminų kokybės sistemos plėtra m. brandos egzaminų užduočių analizė.

Nacionalinis egzaminų centras Projektas Brandos egzaminų kokybės sistemos plėtra m. brandos egzaminų užduočių analizė. Nacionalinis egzaminų centras Projektas Brandos egzaminų kokybės sistemos plėtra 2007 m. brandos egzaminų užduočių analizė Matematika Vilnius 2008 Išleista Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos

Διαβάστε περισσότερα

Kengūra Užduotys ir sprendimai. Senjoras

Kengūra Užduotys ir sprendimai. Senjoras Kengūra 2014 Užduotys ir sprendimai Senjoras KENGŪROS KONKURSO ORGANIZAVIMO KOMITETAS KENGŪRA 2014 TARPTAUTINIO MATEMATIKOS KONKURSO UŽDUOTYS IR SPRENDIMAI Autorius ir sudarytojas Aivaras Novikas Redaktorius

Διαβάστε περισσότερα

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS GENTACIN, 85 mg/ml, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml tirpalo yra: veikliosios medžiagos: gentamicino sulfato 85

Διαβάστε περισσότερα

ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas

ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas Techninis pasas ATEX VENTILIATORIAI Techninės priežiūros ir naudojimo vadovas 1 REV. 11/05 1. Ventiliatoriaus tipas 2. Ventiliatoriaus kodas 3.

Διαβάστε περισσότερα

1 tema. Bendroji mokslinių tyrimų metodologija

1 tema. Bendroji mokslinių tyrimų metodologija 1 tema. Bendroji mokslinių tyrimų metodologija Mokslas, kaip viena protinės veiklos sudėtinė dalis - tai žmonių veikla, kurios funkcijos yra gauti ir teoriškai sisteminti objektyvias žinias apie tikrovę.

Διαβάστε περισσότερα

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Antisedan Vet 5 mg/ml injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Veikliosios medžiagos: atipamezolo hidrochlorido Pagalbinės medžiagos:

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Karšto vandens šildytuvas $ % $! &! 4 Logalux WU 120 W WU 160 W Kvalifikuotiems specialistams Prieš atlikdami montavimo ir techninės priežiūros darbus, atidžiai

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija. Skaitmeninė vaizdo kamera. Modelio nr. NV-GS300. Prieš naudodami gaminį, įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

Naudojimo instrukcija. Skaitmeninė vaizdo kamera. Modelio nr. NV-GS300. Prieš naudodami gaminį, įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Naudojimo instrukcija NV-GS300 NV-GS280 DV-IN - Skaitmeninė vaizdo kamera Modelio nr. NV-GS300 NV-GS280 Prieš naudodami gaminį, įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Interneto svetainė: http://www.panasonic.lt

Διαβάστε περισσότερα

VALIUTOS RIZIKOS VALDYMAS

VALIUTOS RIZIKOS VALDYMAS I Ž D O D E P A R T A M E N T A S VALIUTOS RIZIKOS VALDYMAS SEMINARO MEDŽIAGA praneš jas: Mindaugas Vaičiulis Iždo departamento direktorius Lietuvos žem s ūkio bankas Tel. 22-393567, 393601 Faks. 22-393568

Διαβάστε περισσότερα

Gaminių kainininkas Kainos galioja nuo 2015 m. gegužės 1 d.

Gaminių kainininkas Kainos galioja nuo 2015 m. gegužės 1 d. Gaminių kainininkas 05 PASTATŲ STATYBINĖ IZOLIACIJA Gaminys SUPERROCK Naudojimas: rūsio sienose betoninėse grindyse ant grunto betoninėse grindyse tarpaukštinėse perdangose TOPROCK SUPER MEGAROCK PLUS

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo ir montavimo instrukcija

Naudojimo ir montavimo instrukcija DUJINIS ŠILDYMO IR DINAMINIO REŽIMO KARŠTO VANDENS RUOŠIMO KATILAS Naudojimo ir montavimo instrukcija ISOTWIN C 30 ISOTWIN F 30 H-MOD Naudojimo instrukcija Turinys 1 Bendroji dalis...2 2 Dokumentų saugojimas...2

Διαβάστε περισσότερα

open open Die KlimaFassade Kvėpuojanti šilumos izoliacija Komfortiškas patalpų klimatas visam gyvenimui

open open Die KlimaFassade Kvėpuojanti šilumos izoliacija Komfortiškas patalpų klimatas visam gyvenimui Die KlimaFassade Kvėpuojanti šilumos izoliacija Komfortiškas patalpų klimatas visam gyvenimui Padidinto kvėpavimo šilumos izoliacija Taupanti energijos sąnaudos Seniems ir naujiems pastatams Patalpų klimato

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα παρακάτω:

Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα παρακάτω: Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα παρακάτω: 1. Η εξέταση διαρκεί 5 h (πέντε ώρες). 2. Υπάρχει 1 πειραματικό πρόβλημα που αποτελείται από δύο μέρη που βαθμολογείται συνολικά με 20 βαθμούς.. 3. Χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Vartotojo vadovas 49PUS PUS7170

Vartotojo vadovas 49PUS PUS7170 Register your product and get support at 7170 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 49PUS7170 55PUS7170 Turinys 1 Televizoriaus apžvalga 1.1 Ultra HD televizorius 4 1.2 Philips Android TV 4

Διαβάστε περισσότερα

Návod k obsluze KATILO MONTAVIMO IR NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

Návod k obsluze KATILO MONTAVIMO IR NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA Hercules FANDA U26 Návod k obsluze KATILO MONTAVIMO IR NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA Turinys: psl. 1. Katilo paskirtis ir privalumai...3 2. Katilo techniniai duomenys...4 3. Katilo aprašymas...6 3.1 Katilo konstrukcija...6

Διαβάστε περισσότερα

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS VITAMIN E+SELEN VET, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms, avims 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml tirpalo yra: veikliųjų medžiagų:

Διαβάστε περισσότερα

TERMOCHEMIJA. Cheminių bei fizikinių procesų energetinius pokyčius, jų kryptį bei vyksmo sąlygas nagrinėja cheminė termodinamika.

TERMOCHEMIJA. Cheminių bei fizikinių procesų energetinius pokyčius, jų kryptį bei vyksmo sąlygas nagrinėja cheminė termodinamika. Cheminių bei fizikinių procesų energetinius pokyčius, jų kryptį bei vyksmo sąlygas nagrinėja cheminė termodinamika. TERMOCHEMIJA Termodinamikos dalis, nagrinėjanti cheminių reakcijų šiluminius efektus,

Διαβάστε περισσότερα

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES)

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016 4 29 L 115/37 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/670 2016 m. balandžio 28 d. kuriuo nustatoma išankstinė Sąjungos priežiūra, taikoma tam tikriems importuojamiems tam tikrų trečiųjų šalių

Διαβάστε περισσότερα

39th International Physics Olympiad - Hanoi - Vietnam - 2008. Experimental Problem

39th International Physics Olympiad - Hanoi - Vietnam - 2008. Experimental Problem ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Σε αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιούμε τη διαφορική θερμομετρική μέθοδο για να πραγματοποιήσουμε τις εξής δύο εργασίες: 1. Να βρούμε τη θερμοκρασία στερεοποίησης μιας κρυσταλλικής

Διαβάστε περισσότερα

Skaitmeninis tachografas DTCO 1381

Skaitmeninis tachografas DTCO 1381 Skaitmeninis tachografas DTCO 1381 Versijos 2.0 2.1 Vartotojo vadovas savininkui ir vairuotojui DTCO SmartLink (galima funkcija) www.dtco.vdo.com Duomenys apie leidinį Gerbiamieji vartotojai, Skaitmeninis

Διαβάστε περισσότερα

LIETUVIŲ GIMTOSIOS KALBOS

LIETUVIŲ GIMTOSIOS KALBOS STANDARTIZAVIMO PROCEDŪRŲ APRAŠAS. II DALIS. 8 KLASĖS LIETUVIŲ GIMTOSIOS KALBOS (SKAITYMO, RAŠYMO) MATEMATIKOS IR ISTORIJOS STANDARTIZUOTOS PROGRAMOS IR TESTŲ PAVYZDŽIAI PROJEKTAS STANDARTIZUOTŲ MOKINIŲ

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUKCIJOS ŢYMENYS:

INSTRUKCIJOS ŢYMENYS: 0 INSTRUKCIJOS ŢYMENYS: SUSIDEDA IŠ DVIEJŲ DALIŲ: Bendra: Šie ţenklai turi būti ant viršelio, viršelio kitoje pusėje, arba kituose instrukcijos puslapiuose, gerai paţymėtos fonui kontrastinga spalva, ţymėjimo

Διαβάστε περισσότερα

Gaminių kainininkas Kainos galioja nuo 2016 m. gegužės 1 d.

Gaminių kainininkas Kainos galioja nuo 2016 m. gegužės 1 d. Gaminių kainininkas 06 TURINYS BENDRA INFORMACIJA TIEKIMO KATEGORIJOS Taisyklės GAMINIŲ PARAMETRAI 5 Gaminių pasirinkimas BENDRASTATYBINĖ IZOLIACIJA 6 SUPERROCK 7 ROCKSONIC SUPER 8 TOPROCK SUPER 9 MEGAROCK

Διαβάστε περισσότερα

Įvadas. Tomas Nemunas Mickevičius

Įvadas. Tomas Nemunas Mickevičius ISSN 1392 1126. PROBLEMOS 2013 83 HEIDEGGERIS IR PLATONAS: TIESOS SAMPRATA Tomas Nemunas Mickevičius Vilniaus universiteto Filosofijos istorijos ir logikos katedra Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius

Διαβάστε περισσότερα

ISOKRATAS APIE εὖ φρονοῦντες: KAI KURIE SEMANTINIAI IR STILISTINIAI ŠIO KONCEPTO ASPEKTAI

ISOKRATAS APIE εὖ φρονοῦντες: KAI KURIE SEMANTINIAI IR STILISTINIAI ŠIO KONCEPTO ASPEKTAI ISSN 0258-0802. LITERATŪRA 2015 57 (3) ISOKRATAS APIE εὖ φρονοῦντες: KAI KURIE SEMANTINIAI IR STILISTINIAI ŠIO KONCEPTO ASPEKTAI Tomas Veteikis Klasikinės filologijos katedra Vilniaus universitetas Anotacija.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS VITAMIN AD 3 E, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml tirpalo yra: veikliųjų medžiagų: retinolio palmitato 176,47 mg,

Διαβάστε περισσότερα

VALSTYBINIS APLINKOS SVEIKATOS CENTRAS LIETUVOS VAIKŲ APLINKOS IR SVEIKATOS RODIKLIAI

VALSTYBINIS APLINKOS SVEIKATOS CENTRAS LIETUVOS VAIKŲ APLINKOS IR SVEIKATOS RODIKLIAI VALSTYBINIS APLINKOS SVEIKATOS CENTRAS LIETUVOS VAIKŲ APLINKOS IR SVEIKATOS RODIKLIAI VILNIUS 2010 Parengė Diana Aleksejevaitė Liuda Ciesiūnienė Aida Laukaitienė Giedrė Namajūnaitė Rasa Varvuolienė 2 3

Διαβάστε περισσότερα

įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas). UAB Autofortas, 9-ojo Forto g. 60A Kaunas, Andrius Čiuprinskas tel. Nr.

įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas). UAB Autofortas, 9-ojo Forto g. 60A Kaunas, Andrius Čiuprinskas tel. Nr. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO) AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO PATEIKIAMA INFORMACIJA Planuojamos ūkinės veiklos atranka atliekama remiantis: Lietuvos Respublikos

Διαβάστε περισσότερα

Návod k obsluze MONTAVIMO IR EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA

Návod k obsluze MONTAVIMO IR EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA HERCULES Green Hercules Eco Therm U26 Návod k obsluze MONTAVIMO IR EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA Turinys: psl. 1. Pritaikymas ir privalumai...3 2. Katilo techniniai duomenys...4 3. Katilo aprašymas...6 3.1

Διαβάστε περισσότερα

Aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos, medžiagų žiniaraštis, grafinė

Aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos, medžiagų žiniaraštis, grafinė 1. PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS EIL. NR. DOKUMENTO ŽYMUO BYLOS PAVADINIMAS PASTABOS 1 BD Bendroji dalis 2 SA.SK Architektūrinė - konstrukcinė dalys (Aiškinamasis raštas, technines specifikacijos,

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

ELEKTRINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 ELEKTRINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Elektrinių ir elektros tinklų

Διαβάστε περισσότερα

YTONG INTERIO nauja erdvės dimensija

YTONG INTERIO nauja erdvės dimensija YTONG INTERIO nauja erdvės dimensija YTONG INTERIO nauja erdvės dimensija Papildomi erdvės padalijimo elementai, kuriais galima sukurti draugišką patalpų interjerą. Svarbiausia galimybė pritaikyti erdvę

Διαβάστε περισσότερα

Alytaus miesto savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano sprendinių keitimas (TPD reg. Nr )

Alytaus miesto savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano sprendinių keitimas (TPD reg. Nr ) 2012 m. specialiojo plano sprendinių keitimas (TPD reg. Nr. 00112000609) Planavimo organizatorius: Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Specialiojo plano rengėjas: UAB AF-Consult Direktorius

Διαβάστε περισσότερα

Elektrolitų pusiausvyros sutrikimai: hipokalemija

Elektrolitų pusiausvyros sutrikimai: hipokalemija Elektrolitų pusiausvyros sutrikimai: Jurgita Knašienė LSMU MA Geriatrijos klinika Kalio reikšmė Kalis yra būtinas organizmo homeostazei (Oh ir Uribarri 1999). Pakankamas kalio kiekis maiste turi AKS mažinantį

Διαβάστε περισσότερα

A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3

A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3 16 0 17 0 17 0 18 0 18 0 19 0 20 A A = A 1 î + A 2 ĵ + A 3ˆk A (x, y, z) r = xî + yĵ + zˆk A B A B B A = A 1 B 1 + A 2 B 2 + A 3 B 3 = A B θ θ A B = ˆn A B θ A B î ĵ ˆk = A 1 A 2 A 3 B 1 B 2 B 3 W = F

Διαβάστε περισσότερα

T U R I N Y S. Žmogus 3. Pavasarį pasitinkant

T U R I N Y S. Žmogus 3. Pavasarį pasitinkant SPECIALIZUOTAS ŽURNALAS PROFILAKTINĖS MEDICINOS, PSICHOLOGIJOS IR SVEIKATOS TEMOMIS 2006 Nr. 3 Kaina 4.44 Lt Prenumeratoriams 3.25 Lt T U R I N Y S Pavasarį pasitinkant Naujiena! Radio laida Sveikas zmogus

Διαβάστε περισσότερα

Tavo bičiulis kompiuteris

Tavo bičiulis kompiuteris VALENTINA DAGIENĖ, LINA ZAJANČKAUSKIENĖ Tavo bičiulis kompiuteris Informacinės technologijos VII VIII klasėms I knyga Vilnius 2007 Mažeikių Sodų vidurinė mokykla Darbas atliktas Matematikos ir informatikos

Διαβάστε περισσότερα

10. Lenkimas. 10.1. Bendrosios žinios

10. Lenkimas. 10.1. Bendrosios žinios 10. Lenkimas 10.1. Bendrosios žinios Lenkimu vadinamas deformavimo tipas, apibūdinamas strpo ašies išsikreivinimu nuo lenkimo momento. Skersinio lenkimo atveu sios ašies išsikreivinimo priežastis ra ir

Διαβάστε περισσότερα

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTAS. Apie prostatos biopsiją Informacija pacientams

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTAS. Apie prostatos biopsiją Informacija pacientams VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTAS Informacija pacientams vilnius 2013 UDK 616.6-07 Ap34 Parengė J. Tamošauskienė Konsultavo A. Vėželis A. Ulys Redagavo G. Pruskuvienė Maketavo I. Petrauskienė

Διαβάστε περισσότερα

F (x) = kx. F (x )dx. F = kx. U(x) = U(0) kx2

F (x) = kx. F (x )dx. F = kx. U(x) = U(0) kx2 F (x) = kx x k F = F (x) U(0) U(x) = x F = kx 0 F (x )dx U(x) = U(0) + 1 2 kx2 x U(0) = 0 U(x) = 1 2 kx2 U(x) x 0 = 0 x 1 U(x) U(0) + U (0) x + 1 2 U (0) x 2 U (0) = 0 U(x) U(0) + 1 2 U (0) x 2 U(0) =

Διαβάστε περισσότερα

I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS AVONEX 30 mikrogramų milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Viename BIO-SET flakone

Διαβάστε περισσότερα

A28. DualSIM. Mobile phone user manual

A28. DualSIM. Mobile phone user manual A28 DualSIM EN Mobile phone user manual General Information EN 1.1. Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Our company may change this mobile phone

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ % &# &%#'()(! $ * +

!#$ % &# &%#'()(! $ * + ,!"#$ % &# &%#'()(! $ * + ,!"#$ % &# &%#'()(! $ * + 6 7 57 : - - / :!", # $ % & :'!(), 5 ( -, * + :! ",, # $ %, ) #, '(#,!# $$,',#-, 4 "- /,#-," -$ '# &",,#- "-&)'#45)')6 5! 6 5 4 "- /,#-7 ",',8##! -#9,!"))

Διαβάστε περισσότερα

Informacija apie APC išteklius

Informacija apie APC išteklius Informacija apie APC išteklius Eil. Nr. Įranga (tikslus prietaiso pavadinimas) Tikslus prietaiso aprašymas Progresyviosios augalininkystės laboratorija 1. CO 2 dujų koncentracijos CO 2 dujų dirvožemyje

Διαβάστε περισσότερα

Prostatos vėžio epidemija

Prostatos vėžio epidemija Laikraščio partneris 2005 m. kovas gegužė 6 Numeryje: 2 psl. Kaip vyksta pirmoji atrankinė sveikatos patikra Lietuvoje Kiekvienas Vilniaus gyventojas gali tapti savanoriu ES struktūrinių fondų iš dalies

Διαβάστε περισσότερα

NACIONALINIS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS VEIKSMŲ PLANAS

NACIONALINIS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS VEIKSMŲ PLANAS NACIONALINIS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS VEIKSMŲ PLANAS 2010 TURINYS 1. NACIONALINöS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS POLITIKOS APIBENDRINIMAS... 4 2. TIKöTINAS GALUTINIS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS

Διαβάστε περισσότερα

Περι φυσεως. Apie prigimtį

Περι φυσεως. Apie prigimtį Περι φυσεως I Ἵπποι ταί με φέρουσιν, ὅσον τ' ἐπὶ θυμὸς ἱκάνοι, πέμπον, ἐπεί μ' ἐς ὁδὸν βῆσαν πολύφημον ἄγουσαι δαίμονος, ἣ κατὰ πάντ' ἄστη φέρει εἰδότα φῶτα τῇ φερόμην τῇ γάρ με πολύφραστοι φέρον ἵπποι

Διαβάστε περισσότερα

t 1 f[n] t 2 t 3 t 4 f [n] f [-n] -k n

t 1 f[n] t 2 t 3 t 4 f [n] f [-n] -k n Πανεπιστημιο Κυπρου Τμημα Ηλεκτρολογων Μηχανικων και Μηχανικων Υπολογιστων ΗΜΥ 221: Σηματα και Συστηματα για Μηχανικους Υπολογιστων Κεφάλαιο 2: Σήματα διακριτού χρόνου!"#!"#! "#$% Σημειώσεις διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI i30 rimtas. ... ir kas blogesnius? Kas gamina geriausius automobilius... GOLF TESTAS. 24 gamintoj ^vertinimas. konkurentas.

HYUNDAI i30 rimtas. ... ir kas blogesnius? Kas gamina geriausius automobilius... GOLF TESTAS. 24 gamintoj ^vertinimas. konkurentas. www.autobild.lt Nr. 14 (47), 2007 07 07--20 24 gamintoj ^vertinimas 2007 Kas gamina geriausius automobilius... m. Kokyb s testas ISSN 1822- Dvisavaitinis žurnalas... ir kas blogesnius? 1. Mazda 2. Toyota

Διαβάστε περισσότερα

Feromagnetinis rezonansas feritiniame rutuliuke

Feromagnetinis rezonansas feritiniame rutuliuke VILNIAUS UNIVERSITETAS Rdiofiikos ktedr Ferognetinis reonnss feritinie rutuliuke Mikrobngų fiikos lbortorinis drbs Nr. 12 Pruošė doc. V. Klesinsks Vilnius 25 2 MIKROBANGŲ FIZIKOS LABORATORIJA Turinys Metodinii

Διαβάστε περισσότερα

SAUGUS DARBAS SU TRANSPORTO PRIEMONĖMIS PRIE KROVIMO RAMPŲ. REKOMENDACIJOS

SAUGUS DARBAS SU TRANSPORTO PRIEMONĖMIS PRIE KROVIMO RAMPŲ. REKOMENDACIJOS SAUGUS DARBAS SU TRANSPORTO PRIEMONĖMIS PRIE KROVIMO RAMPŲ. REKOMENDACIJOS Parengta pagal Vokietijos transportininkų profesinio susivienijimo informacinę medţiagą Sicheres Arbeiten mit Fahrzeugen an Laderampen

Διαβάστε περισσότερα

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS VITAMIN E + SELEN, injekcinė emulsija 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml emulsijos yra: veikliųjų medžiagų: α-tokoferilio acetato bevandenio

Διαβάστε περισσότερα

AMENDMENTS XM United in diversity XM. European Parliament 2014/2248(INI) Draft opinion Petri Sarvamaa (PE585.

AMENDMENTS XM United in diversity XM. European Parliament 2014/2248(INI) Draft opinion Petri Sarvamaa (PE585. European Parliament 2014-2019 Committee on Budgetary Control 2014/2248(INI) 13.9.2016 AMENDMENTS 1-31 Petri Sarvamaa (PE585.777v01-00) Possible evolutions of and adjustments to the current institutional

Διαβάστε περισσότερα

INFORMACIJA KONTAKTAMS

INFORMACIJA KONTAKTAMS INFORMACIJA KONTAKTAMS Pagrindinis biuras Mėnulio g. 7 LT - 04326, Vilnius Tel. + 370 5 263 86 82 Faks. +370 5 263 62 38 Biuras Kaune Alytaus g. 12A LT - 54479, Kauno raj., Neveronys Tel. + 370 37 227

Διαβάστε περισσότερα

Spalis, 2015 LAIMĖS VALANDOS. Kiekvieną dieną 8-9 val. ir val. * Perkant. prekes

Spalis, 2015 LAIMĖS VALANDOS. Kiekvieną dieną 8-9 val. ir val. * Perkant. prekes Nuskenuok QR kodą......ir sužinok daugiau! Spalis, 2015 LAIMĖS VALANDOS Kiekvieną dieną 8-9 val. ir 14-15 val. * 20 % 25 % 30 % Perkant 1 prekę Perkant 2 prekes Perkant 3 ir daugiau prekių Informaciją

Διαβάστε περισσότερα

m 1, m 2 F 12, F 21 F12 = F 21

m 1, m 2 F 12, F 21 F12 = F 21 m 1, m 2 F 12, F 21 F12 = F 21 r 1, r 2 r = r 1 r 2 = r 1 r 2 ê r = rê r F 12 = f(r)ê r F 21 = f(r)ê r f(r) f(r) < 0 f(r) > 0 m 1 r1 = f(r)ê r m 2 r2 = f(r)ê r r = r 1 r 2 r 1 = 1 m 1 f(r)ê r r 2 = 1 m

Διαβάστε περισσότερα

2. MATAVIMAI IR MATAVIMO PAKLAIDOS

2. MATAVIMAI IR MATAVIMO PAKLAIDOS 10 FIZIKA biomedicios ir fiziiø mokslø studetams.. MATAVIMAI IR MATAVIMO PAKLAIDOS.1. Dydþiai ir vieetai Atliekat fizikos laboratoriius darbus, svarbu iðmayti fizikiiø dydþiø matavimus, eksperimetø rezultatø

Διαβάστε περισσότερα

Vartotojo Vadovas. 1 Lietuvių. 2 Latviski. 3 Norsk. 4 Eesti. 5 Ελληνικά G52-17221X1

Vartotojo Vadovas. 1 Lietuvių. 2 Latviski. 3 Norsk. 4 Eesti. 5 Ελληνικά G52-17221X1 Vartotojo Vadovas G52-17221X1 1 Lietuvių 2 Latviski 3 Norsk 4 Eesti 5 Ελληνικά 1-2 Lietuvių Sveikiname tapusius šio nešiojamojo kompiuterio puikiai sukurto nešiojamojo kompiuterio naudotoju. Naudodami

Διαβάστε περισσότερα

Aukßtaiçiœ g. 3b. tel.: LT Utena. UAB Vitomos Kaunas. tel.: S. Girÿno g. 113 tel.: Ûalgirio g.

Aukßtaiçiœ g. 3b. tel.: LT Utena. UAB Vitomos Kaunas. tel.: S. Girÿno g. 113 tel.: Ûalgirio g. Íiuolaikinÿ ßildymo technika turi büti profesionaliai prijungiama bei profesionaliai technißkai aptarnaujama. Todÿl Buderus tiekia visa, kas reikalinga, tame tarpe pateikia ir informacijô apie ßildymo

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2013 ΕΠΝΛΗΠΤΙΚΟ ΙΓΩΝΙΣΜ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 0 ΘΕΜ ο Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριµό καεµιάς από τις ακόλοες ηµιτελείς προτάσεις και δίπλα της το γράµµα πο αντιστοιχεί στο σωστό σµπλήρωµά της..

Διαβάστε περισσότερα

Praeitos paskaitos. Grafika ir vizualizavimas. Grafika ir vizualizavimas, VDU, Trimatė grafika, transformacijos

Praeitos paskaitos. Grafika ir vizualizavimas. Grafika ir vizualizavimas, VDU, Trimatė grafika, transformacijos Grafika ir viuaiavimas VDU Praeitos askaitos Grafika ir viuaiavimas Trimatė grafika transformacijos D Transformacijos: Visos transformacijos dvimatėje erdvėje atiekamos koordinačių sistemos radžios taško

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΡΟΗ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΡΟΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΡΟΗ 1 f Buq B: Μαγνητική επαγωγή (Tesa), 1T 1N/A. m Φ B. Α Φ: Μαγνητική Ροή (Webers), 1Wb1T. m 1N. m/a ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΑΓΩΓΟ Β i π d : η αγνητική διαπερατότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Maisto papildai 17. Svorio reguliavimas 45. Odos prieþiûra 55. Asmeninës higienos priemonës 97. Eteriniai aliejai 119. Dekoratyvinė kosmetika 129

Maisto papildai 17. Svorio reguliavimas 45. Odos prieþiûra 55. Asmeninës higienos priemonës 97. Eteriniai aliejai 119. Dekoratyvinė kosmetika 129 FOREVER Daugelis civilizacijø visame pasaulyje jau daug amþiø naudoja alavijus kaip gydomàjà priemonæ ir sveikatos ðaltiná. Yra keli ðimtai alavijø rûðiø. Forever augina paèià veiksmingiausià alavijø rûðá

Διαβάστε περισσότερα

31973 L 0079: Tarybos direktyva 73/79/EEB (OL L 103, , p. 13),

31973 L 0079: Tarybos direktyva 73/79/EEB (OL L 103, , p. 13), 9. MOKESČIAI 1. 31969 L 0335: 1969 m. liepos 17 d. Tarybos direktyva 69/335/EEB dėl netiesioginių mokesčių, taikomų kapitalo pritraukimui (OL L 249, 1969 10 3, p. 25), su pakeitimais, padarytais: 11972

Διαβάστε περισσότερα

Onnimarkkinat. Profesionalų pasirinkimas SAMSUNG HMX-Q10BP/EDC vaizdo kameros

Onnimarkkinat. Profesionalų pasirinkimas SAMSUNG HMX-Q10BP/EDC vaizdo kameros Onnimarkkinat 2011. 10. 03. 2011. 10. 14. Profesionalų pasirinkimas Pagrindinis prizas 5 SAMSUNG HMX-Q10BP/EDC vaizdo kameros DAUGIAU NEI 300 PREKIŲ NEĮTIKĖTINAI MAŽOS KAINOS DAUGIAU NEI 25 GAMINTOJAI

Διαβάστε περισσότερα

Š Š Œ Š Œ ƒˆ. Œ. ϵ,.. ÊÏ,.. µ ±Ê

Š Š Œ Š Œ ƒˆ. Œ. ϵ,.. ÊÏ,.. µ ±Ê ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2003.. 34.. 7 Š 524.8+[530.12:531.51] Š Š Œ Š Œ ƒˆ. Œ. ϵ,.. ÊÏ,.. µ ±Ê Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê ˆ 138 Š Šˆ Š Š ˆ ˆ Š Œ ƒˆˆ 140 Š Œ ƒˆÿ œ 141 Š Ÿ Š Œ ƒˆÿ 143 ˆ Ÿ Š Œ ƒˆÿ ˆ Œ 144 ˆŸ Ä ˆ Œ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο T1. Ταλαντώσεις

Κεφάλαιο T1. Ταλαντώσεις Κεφάλαιο T1 Ταλαντώσεις Ταλαντώσεις και µηχανικά κύµατα Η περιοδική κίνηση είναι η επαναλαµβανόµενη κίνηση ενός σώµατος, το οποίο επιστρέφει σε µια δεδοµένη θέση και µε την ίδια ταχύτητα µετά από ένα σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

GIESM S IR VAIKû DAINOS

GIESM S IR VAIKû DAINOS GIEM IR VAIKû DAIN GIEM IR VAIKû DAIN Ißleido Pastar^j^ Dien^ πent^j^ J zaus Kristaus aωny ia olt Leik itis, Juta 1994, 1997, 2000 Intellectual Reserve, Inc. Leidybin s teis s priklauso leid jams Printed

Διαβάστε περισσότερα

VISOMS PREKĖMS KASDIEN IKI 13:00 IKI 15:00 VAL m. reklaminis leidinys Nr. 7(117) Galioja

VISOMS PREKĖMS KASDIEN IKI 13:00 IKI 15:00 VAL m. reklaminis leidinys Nr. 7(117) Galioja VISOMS PREKĖMS 30 - % KASDIEN 13:00 15:00 VAL. *Pasiūlymas galioja kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius), atsižvelgiant į vaistinių Camelia darbo laiką. Nuolaidos (maisto papildams -30 %, kosmetikai

Διαβάστε περισσότερα

. & Fax: : /12/ , / /2007 «...»..3861/2010, / / /1/787167/.

. & Fax: : /12/ , / /2007 «...»..3861/2010, / / /1/787167/. : 441. & Fax: 2103451620 :. 600.16/12/1808.291,05 2015 : -.:... 2286/1995 118/2007 «....»..3861/2010,...3871/2010... 113/2010..831.3/1/787167/.69/12 2012/ / /4 1. :. ( ) ( ). ( ),, (45.600,00 ), (14) (4)

Διαβάστε περισσότερα

Μία$παρουσίαση$σχεδίου$δράσης$3$εβδομάδων Για$το$νέο$ΕΛΛΗΝΙΚΟ$Συμπληρωματικό$Νόμισμα $ Ευρώ$Δραχμή

Μία$παρουσίαση$σχεδίου$δράσης$3$εβδομάδων Για$το$νέο$ΕΛΛΗΝΙΚΟ$Συμπληρωματικό$Νόμισμα $ Ευρώ$Δραχμή Μία$παρουσίαση$σχεδίου$δράσης$3$εβδομάδων Για$το$νέο$ΕΛΛΗΝΙΚΟ$Συμπληρωματικό$Νόμισμα $ Ευρώ$Δραχμή Οι$Έλληνες$Πολίτες$διατηρούν$τις$καταθέσεις$και$λογαριασμούς$τους$ακόμα$και$αν$η$ τραπεζά$τους$χρεωκοπίσει$

Διαβάστε περισσότερα

Vartotojo Vadovas. 1 Lietuvių. 2 Latviski. 3 Norsk. 4 Eesti. 5 Ελληνικά G52-12231X2

Vartotojo Vadovas. 1 Lietuvių. 2 Latviski. 3 Norsk. 4 Eesti. 5 Ελληνικά G52-12231X2 Vartotojo Vadovas 1 Lietuvių 2 Latviski 3 Norsk 4 Eesti 5 Ελληνικά G52-12231X2 1-2 Lietuvių Sveikiname tapusius šio nešiojamojo kompiuterio puikiai sukurto nešiojamojo kompiuterio naudotoju. Naudodami

Διαβάστε περισσότερα