Γενικά Μαθηματικά (Φυλλάδιο 1 ο )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικά Μαθηματικά (Φυλλάδιο 1 ο )"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Γενικά Μαθηματικά (Φυλλάδιο 1 ο ) Επιμέλεια Φυλλαδίου : Δρ. Σ. Σκλάβος Περιλαμβάνει: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΝΕΧΕΙΣ και ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή περιληπτική του περιεχομένου αυτού με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη (Νόμος 11/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα). Το φυλλάδιο διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ και απαγορεύεται η εμπορική εκμετάλλευση από οποιονδήποτε. Σελίδα : 1/16

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Σελίδα : /16

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 1.1 Συνάρτηση μιας πραγματικής μεταβλητής Ορισμός 1: Συνάρτηση μιας πραγματικής μεταβλητής Μια συνάρτηση ορίζεται όταν συσχετίσουμε κάθε στοιχείο ενός συνόλου D (Domin) με ένα και μόνο στοιχείο ενός συνόλου R (Rnge) μέσω ενός κανόνα f. Τα σύνολα D και R ονομάζονται πεδίο ορισμού και πεδίο τιμών της συνάρτησης αντίστοιχα. Βασικές συναρτήσεις & πεδίο ορισμού f ( x) = log x, D( f ) = (0, ) 1 f ( x) =, D( f ) = R 0 x { } f ( x) = x, D( f ) = [0, ) Αν η συνάρτηση είναι σύνθεση ή παραπάνω συναρτήσεων, τότε το πεδίο ορισμού είναι η τομή των επιμέρους πεδίων ορισμού. Για παράδειγμα x > 0 x > 0 log x f ( x) =, & & ~ ( ) (0,1) (1,) (, ) D f = x 3x + x 3x 0 + x 1, x 1. Γραμμικές και δευτεροβάθμιες συναρτήσεις. Ορισμός : Γραμμική συνάρτηση Γενικά μια γραμμική συνάρτηση έχει την μορφή y = x+ Γεωμετρικά η παράμετρος εκφράζει την θέση της ευθείας στο επίπεδο ενώ η παράμετρος την κλίση της ευθείας σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα Οx (συγκεκριμένα εκφράζει την εφαπτομένη της γωνίας ω που σχηματίζεται από τον άξονα Οx και την ευθεία). Παράδειγμα Εάν γνωρίζουμε την κλίση και ένα σημείο της ευθείας (x1,y1) τότε μπορούμε να βρούμε την εξίσωση της ευθείας εξισώνοντας την κλίση της ευθείας με την κλίση σε οποιαδήποτε άλλο σημείο της ευθείας (x,y), δηλαδή: = y y ) /( x ) ( 1 x 1 Αντίστοιχα αν γνωρίζουμε δυο σημεία της ευθείας (x1,y1) και (x,y) τότε για να υπολογίσουμε την εξίσωση θα πρέπει να βρούμε πρώτα την κλίση της ευθείας α=(y y1) / (x x1) και μετά να την αντικαταστήσουμε στην παραπάνω εξίσωση. Σελίδα : 3/16

4 Ορισμός 3 : Δευτεροβάθμιες συναρτήσεις Η γενική μορφή της δευτεροβάθμιας συνάρτησης είναι: y = f ( x) = x + x + γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Οι ρίζες της εξίσωσης x1 και x (δηλαδή οι λύσεις της f(x)=0) δίνονται από τον τύπο x 1, ± 4 c = όπου 0 Εάν Δ = 4 c < 0 οι ρίζες είναι μη πραγματικές Εάν Δ = 4 c > 0 οι ρίζες είναι πραγματικές και διάφορες μεταξύ τους. Εάν Δ = 4 c = 0 υπάρχει μια πραγματική ρίζα. Είναι γνωστό ότι για τις ρίζες της δευτεροβάθμιας εξίσωσης ισχύει: x1 + x = και x1 x c =. Επίσης εάν α>0 τότε η συνάρτηση f είναι κυρτή (convex function) και έχει ελάχιστο στο σημείο ( x, y ) = (, c ). 4 Εάν α<0 τότε η συνάρτηση f είναι κοίλη (concve function) και έχει μέγιστο στο σημείο ( x, y ) = (, c ). 4 Υποσημείωση: Μια συνάρτηση f(x) είναι κυρτή (κοίλη) σε ένα σημείο της x εάν ισχύει f (x)>0 (f (x)<0). Στην περίπτωση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης έχουμε f (x)=α. Επομένως το πρόσημο της παραμέτρου α καθορίζει την καμπυλότητα της συνάρτησης και κατά συνέπεια εάν θα έχουμε μέγιστο η ελάχιστο. Σελίδα : 4/16

5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ Γεωμετρική έννοια της παραγώγου Παράγωγος της συνάρτησης y = f(x) στο σημείο [α, f(α)] είναι η κλίση της εφαπτομένης στο εν λόγω σημείο και συμβολίζεται με f'(α) Η παράγωγος f'(α) της συνάρτησης f στο σημείο α του πεδίου ορισμού της δίνεται από τον τύπο: f ( + h ) f'(α) = lim h 0 h f ( ) Η γενική μορφή της παραγώγου για οποιοδήποτε σημείο x του πεδίου ορισμού της συνάρτησης f είναι: f ( x + h ) f ( f'(x) = lim h 0 h Η εξίσωση της εφαπτομένης της καμπύλης y = f(x) στο σημείο [α, f(α)] είναι: y f() = f'() (x ) ή μετά τις πράξεις y = ( f() f'() ) + f'() x Η παράγωγος της συνάρτησης f στο σημείο α, εσωτερικό του πεδίου ορισμού της, μας δίνει το στιγμιαίο ή οριακό ρυθμό μεταβολής της f στο. Εναλλακτικός συμβολισμός για την παράγωγο dy df ( ή (προσοχή: δεν πρόκειται για κλάσμα, αλλά για το πηλίκο της dx dx μεταβολής df της τιμής της συνάρτησης f προς τη μεταβολή dx της μεταβλητής x από την οποία και προκαλείται). Τα μεγέθη df και dx ονομάζονται διαφορικά της f και της x αντίστοιχα. Έτσι έχουμε τελικά: df(x) = f'(x).dx Η δεύτερη παράγωγος έχει ως εξής: d f f''(x) = dx = lim h 0 f ' ( x + h ) h f ' ( Όριο συνάρτησης Το όριο της συνάρτησης f(x) είναι ο αριθμός Α όταν η x τείνει στο α, εάν η f(x) τείνει στο Α καθώς η x τείνει προς το α (αλλά δεν ισούται με αυτό), δηλ. lim f ( = A x α Όταν υπολογίζουμε το όριο σε μια περιοχή του α όπου τείνει το x, πρέπει να παίρνουμε τιμές της x και από τις δύο πλευρές, πολύ κοντά στο α. Σελίδα : 5/16

6 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κανόνες ορίων Αν lim f ( = A x α και lim g ( = Β x α i. lim [ f ( + g ( ] = A + B x α ii. iii. iv. v. lim [ f ( g ( ] = A B x α lim [ f ( * g ( ] = A * B x α lim [ f ( / g ( ] = A / B x α lim [ f ( ] x α α / β = A α / β (με Β 0) Σελίδα : 6/16

7 Κανόνες παραγώγισης 1. Αν f(x) = A (όπου Α μια σταθερά) f'(x) = 0. Αν y = Af(x) y' = Af'(x) 3. x' = 1 4. Αν f(x) = α x f '( = αx 5. [f(x)±g(x)]' = f'(x) ± g'(x) α 1 6. [f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) ' f ( f '( g ( f ( g '( 7. g ( = [ g ( ] n n 1 8. [ f ( ]' = nf ( f '( ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 9. [ x x e ]' = e g ( g ( 10. [ α e ]' = α e g '( [log e x ]' = x 1. [log e f ( ]' = f '( f ( [log [log α α 1 x ]' = x ln α g '( g ( ]' = g ( ln α µ 1 ν µ ν 15. [ f ( ] = f ( = f ( f '( 16. (ημx)' = συνx 17. (συνx)' = ημx µ ν ' µ ν Σελίδα : 7/16

8 Σύνθετες συναρτήσεις και παραγώγιση Αλυσωτός κανόνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Έστω ότι έχουμε τη σύνθετη συνάρτηση y = f(u) όπου u = g(x), η οποία εναλλακτικά γράφεται και ως ( f o g )( = f [ g ( ]. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα υπολογίζουμε τη συνάρτηση g(x) και μετά επί του αποτελέσματος που βρήκαμε, εφαρμόζουμε τη συνάρτηση f. Μια οποιαδήποτε μεταβολή της ανεξάρτητης μεταβλητής x συνεπάγεται μια μεταβολή στην u και κατ' επέκταση μεταβολή της y (αλυσωτή αντίδραση). Έτσι έχουμε τον αλυσωτό κανόνα: dy dy du = dx du dx Προσοχή να μην γίνεται σύγχυση με το γινόμενο δύο συναρτήσεων της μορφής f(x)*g(x). Μέθοδος πεπλεγμένης παραγώγισης Αν δύο μεταβλητές x και y σχετίζονται με μια εξίσωση, τότε για να βρούμε την dy παράγωγο ακολουθούμε τα εξής βήματα: dx 1. Παραγωγίζουμε και τα δύο μέλη της εξίσωσης ως προς x θεωρώντας την y ως συνάρτηση του x (χρήση του αλυσωτού κανόνα). dy. Επιλύουμε την προκύπτουσα εξίσωση ως προς. dx Αντίστροφες συναρτήσεις και παραγώγιση Αν η συνάρτηση f είναι "ένα προς ένα" στο πεδίο ορισμού της Α (και μόνο τότε) και με πεδίο τιμών Β, τότε η f έχει μια αντίστροφη συνάρτηση g με πεδίο ορισμού Β και πεδίο τιμών Α. Μεταξύ των παραγώγων των αντίστροφων συναρτήσεων f και g ισχύει η ακόλουθη σχέση: g'[f(x)]*f'(x) = 1, ή εναλλακτικά g'(y) = 1/f'(x) όταν f'(x) 0 Η εύρεση της αντίστροφης συνάρτησης επιτυγχάνεται ακολουθώντας τα εξής βήματα: 1. Γράφουμε την εξίσωση, η οποία ορίζει τη συνάρτηση y = f(x).. Εναλλάσσουμε τα x και y, για να προκύψει x = f(y). 3. Επιλύουμε την εξίσωση x = f(y) ως προς y σε όρους x (αν είναι εφικτό). 4. Αν η λύση y = g(x) που προκύπτει είναι μοναδική, τότε η συνάρτηση g είναι η αντίστροφη συνάρτηση. Σελίδα : 8/16

9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ελαστικότητα Η ελαστικότητα μετρά την ποσοστιαία μεταβολή της εξαρτημένης μεταβλητής, η οποία οφείλεται σε μια μικρή ποσοστιαία μεταβολή της ανεξάρτητης μεταβλητής. Για τη συνάρτηση y = f(x), η ελαστικότητα δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: ε yx y / y = = x / x x y y = x x y f '( Η ελαστικότητα είναι ένα αδιάστατο μέγεθος, που δεν εξαρτάται από μονάδες μέτρησης των υπεισερχόμενων μεγεθών. Οι πιο συνηθισμένες μορφές ελαστικότητας στα οικονομικά είναι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, η ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα, η σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης, η ελαστικότητα προσφοράς. Σελίδα : 9/16

10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΝΕΧΕΙΣ και ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Θεώρημα του Bolzno Αν μία συνεχής συνάρτηση ορίζεται σε ένα κλειστό πεδίο τιμών [α,β], δηλαδή το χ μπορεί να παίρνει όλες τις τιμές μεταξύ α και β συμπεριλαμβανομένων και των δύο ακραίων τιμών α και β, τότε η συνάρτηση παίρνει όλες τις τιμές μεταξύ του f() και του f(β), δηλαδή το πεδίο τιμών της είναι το [f(α),f(β)] Το παραπάνω θεώρημα χρησιμοποιείται για να αποδείξουμε ότι η μία συνάρτηση έχει μία ρίζα μεταξύ δύο συγκεκριμένων τιμών. Υπολογίζουμε το f() και το f(β). Αν το γινόμενο f().f(β) είναι αρνητικό, τότε το ένα άκρο του διαστήματος τιμών είναι αρνητικό και το άλλο θετικό. Επομένως το 0 ανήκει στο διάστημα τιμών. Αύξουσα ή Φθίνουσα συνάρτηση Για να αποδείξουμε ότι μία συνάρτηση είναι αύξουσα ή φθίνουσα σε ένα διάστημα ορισμού της υπολογίζουμε πρώτα την παράγωγο συνάρτηση f (x). Αν η παράγωγος f'(x) μιας συνάρτησης f(x) είναι θετική σε ένα διάστημα τότε σε εκείνο το διάστημα ή συνάρτηση είναι αύξουσα Αντίθετα αν η παράγωγος είναι αρνητική, η συνάρτηση είναι φθίνουσα. Αν η παράγωγος είναι 0, τότε η συνάρτηση παρουσιάζει στάσιμα σε εκείνο το σημείο (βλέπε επόμενο κεφάλαιο) Σελίδα : 10/16

11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ Η εύρεση των ακρότατων σημείων μιας συνάρτησης (ελάχιστο ή μέγιστο) ισοδυναμεί με την εύρεση της τιμής (ή των τιμών) της ανεξάρτητης μεταβλητής, στην οποία η εξαρτημένη μεταβλητή λαμβάνει την ελάχιστη ή μέγιστη τιμή της. Η παραγώγιση χρησιμοποιείται προκειμένου να εντοπιστούν και να μετρηθούν τα ακρότατα σημεία μιας συνάρτησης. Κριτήρια προσδιορισμού ακρότατων σημείων μιας συνάρτησης y = f (x) : dy Μέγιστο: = 0 (κριτήριο πρώτης παραγώγου) και dx d y 0 dx < (κριτήριο δεύτερης παραγώγου) dy Ελάχιστο: = 0 (κριτήριο πρώτης παραγώγου) dx και d y 0 dx > (κριτήριο δεύτερης παραγώγου) Βήματα εύρεσης ακρότατων σημείων μιας συνάρτησης y = f (x) 1. Βρίσκουμε τη συνάρτηση της πρώτης παραγώγου f (x).. Θέτουμε την παράγωγο συνάρτηση ίση με μηδέν ( f ( = 0 ) και λύνουμε την εξίσωση που προκύπτει, βρίσκοντας ποιες τιμές του x μηδενίζουν την f (x). 3. Βρίσκουμε τη δεύτερη παράγωγο, f (x), παραγωγίζοντας τη συνάρτηση της πρώτης παραγώγου, f (x). 4. Υπολογίζουμε τις τιμές της δεύτερης παραγώγου για κάθε τιμή του x που βρήκαμε στο βήμα και ελέγχουμε αν είναι θετικές ή αρνητικές. Ορισμός σημείου καμπής Αν f ( 0 τότε η f είναι κυρτή. Αν f ( 0 τότε η f είναι κοίλη. Αν f ( c ) = 0 και η f αλλάζει πρόσημο στο c, τότε το c είναι σημείο καμπής της f (δηλαδή η f αλλάζει από κυρτή σε κοίλη ή το αντίστροφο). Σελίδα : 11/16

12 Ακρότατα σε ένα κλειστό διάστημα τιμών [,] ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Αν ζητείται η εύρεση μέγιστης ή ελάχιστης τιμής μιας συνεχούς συνάρτησης σε ένα κλειστό διάστημα [,], και η συνάρτηση δεν παρουσιάζει στάσιμα (δηλαδή δεν υπάρχουν σημεία όπου f'(x)=0)) ή τα στάσιμα δεν είναι ακραία σημεία αλλά είναι σημεία καμπής (δηλαδή f'(x)=0 και f''(x)=0), τότε το μέγιστο ή ελάχιστο της συνάρτησης βρίσκεται στα άκρα του διαστήματος είναι το σημείο (, f()) ή το σημείο (, f()). Σελίδα : 1/16

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Αόριστο ολοκλήρωμα Το αόριστο ολοκλήρωμα μιας συνάρτησης f(x) είναι μία άλλη συνάρτηση F(x) τέτοια ώστε η παράγωγος της F(x) να είναι η f(x). Το αόριστο ολοκλήρωμα της f(x) συμβολίζεται με F(x) = f(x)dx Κανόνες ολοκλήρωσης γνωστών συναρτήσεων dx = x + c n 1 n x dx = x n x dx = log e x + c + c f ( dx = log e f ( + c f ( n 1 1 n + 1 f ( dx = f ( + c n + 1 f ( x x e dx = e + c f ( f ( f ( e dx = e + c Παραγοντική ολοκλήρωση f ( g ( dx = f ( g ( f ( g ( dx Ο σταθερός όρος στο αόριστο ολοκλήρωμα Παρατηρούμε ότι η συνάρτηση του ολοκληρώματος περιλαμβάνει πάντα και έναν σταθερό όρο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αν η παράγωγος της F(x) είναι η f(x) δηλαδή F'(x) = f(x) τότε και η παράγωγος της συνάρτησης F(x) + C είναι επίσης η f(x) διότι (F(x)+C)' = F'(x) +C' = F'(x) +0 = f(x). Σε προβλήματα εύρεσης του ολοκληρώματος (π.χ. όταν δίνεται η συνάρτηση του οριακού κόστους και ζητείται να βρεθεί η συνάρτηση του συνολικού κόστους) η τιμή της σταθεράς C προσδιορίζεται από κάποια άλλη συνθήκη που πρέπει να ικανοποιεί η συνάρτηση Σελίδα : 13/16

14 Το ορισμένο ολοκλήρωμα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Το ορισμένο ολοκλήρωμα μιας συνάρτησης f(x) μεταξύ δύο σημείων και είναι ένας αριθμός ο οποίος μετρά το εμβαδόν της περιοχής που περιέχεται μεταξύ της καμπύλης της συνάρτησης, του άξονα των χ και των δύο κάθετων στον άξονα χ ευθειών x =α και x =. To ορισμένο ολοκλήρωμα της f από f x = [ F ( ] = F ( ) F ( ) x = μέχρι x = συμβολίζεται με ( dx = x = όπου F είναι το αόριστο ολοκλήρωμα της f, δηλαδή F ( = f (. Για να βρούμε το ορισμένο ολοκλήρωμα μιας συνάρτησης f(x) μεταξύ των σημείων και, βρίσκουμε κατ αρχήν την συνάρτηση του αόριστου ολοκληρώματος F(x). Υπολογίζουμε τις τιμές της συνάρτησης στα δύο άκρα και αφαιρούμε την τιμή του κάτω άκρου από την τιμή του άνω άκρου. Το ορισμένο ολοκλήρωμα μπορεί να είναι ένας θετικός ή αρνητικός αριθμός (όταν η συνάρτηση βρίσκεται κάτω από τον άξονα των χ, παίρνει δηλαδή αρνητικές τιμές το αντίστοιχο εμβαδόν θεωρείται ότι έχει αρνητικό πρόσημο) Ιδιότητες ορισμένου ολοκληρώματος [ ( ± g ( ] dx = f ( dx ± f f g ( dx ( dx = f ( dx f ( dx = 0 kf ( dx = k f ( dx ( dx + f ( dx = c f f ( dx x d f ( t) dt = f ( dx ξ c Σελίδα : 14/16

15 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Μαθήματα για : Πανεπιστήμιο Πειραιώς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πάντειον Πανεπιστήμιο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ΤΕΙ Αθηνών ΤΕΙ Πειραιώς, Σεμινάρια για Διαγωνισμούς Δημοσίου Προετοιμασία για : Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Υπουργείο Οικονομικών Υπουργείο Εξωτερικών Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών Διαγωνισμός Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Ξένες Γλώσσες Αγγλικά Κινέζικα TOEFL (εξεταστικό κέντρο) GMAT IELTS TOEIC GRE Επίσημο Εξεταστικό Κέντρο TOEFL Σελίδα : 15/16

16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Εξειδικευμένα Σεμινάρια Στατιστικά Προγράμματα (SPSS, SttView, ) Mtl Mthemtic Autocd Μηχανογραφημένη Λογιστική Γλώσσες Προγραμματισμού (C, C++, Jv, Php, ) Πληροφορική (Πιστοποιήσεις) Βασικό Επίπεδο (απαραίτητο στον ΑΣΕΠ) Προχωρημένο Επίπεδο Εξειδικευμένο Επίπεδο Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο keycert Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Διευθυντής Εκπαίδευσης Δρ. Χόντας Στυλιανός Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Σελίδα : 16/16

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 1 2 3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 31 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Έστω δύο σύνολα Α και Β ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ του συνόλου Α στο Β είναι η διμελής σχέση f A B για την οποία A αντιστοιχεί ένα και μόνο ένα y B δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6.

ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6. ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ 1 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 1 2 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 3 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2 4 Για κάθε z C ισχύει z z 2 z 5 Για κάθε µιγαδικό z ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

23 2011 ΘΕΜΑ Α A1. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ και x 0 ένα εσωτερικό σημείο του Δ. Αν η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x 0 και είναι παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό, να αποδείξετε ότι:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ. Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων: v x

ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ. Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων: v x ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων:. c d c c. d c. d c. d c. e d e c 6. d c 7. d c 8. d ln c 9. d c. d c,. Β. Οι παρακάτω τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015 Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 000-05 Περιεχόµενα Θέµατα Επαναληπτικών 05............................................. 3 Θέµατα 05......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Mια συνάρτηση λέμε ότι είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού ( της, αν υπάρει το lim και είναι πραγματικός αριθμός. Το όριο αυτό λέγεται παράγωγος της στο και συμβολίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία Μ Ε Ρ Ο Σ B Στατιστική Συμπερασματολογία ΚΕΦΑΛΑΙΟ EKTIMHTIKH: ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ Σε πολλές περιπτώσεις στην στατιστική, συναντώνται προβλήματα για τα οποία απαιτείται να εκτιμηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...3

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ...3 ΕΝΟΤΗΤΑ 3.. Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-Z...4 3... ΟΡΙΣΜΌΣ...4 3... ΎΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ-Z...5 3..3. ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ-Z... ΕΝΟΤΗΤΑ 3..

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πεπερασμένες Διαφορές.

Πεπερασμένες Διαφορές. Κεφάλαιο 1 Πεπερασμένες Διαφορές. 1.1 Προσέγγιση παραγώγων. 1.1.1 Πρώτη παράγωγος. Από τον ορισμό της παραγώγου για συναρτήσεις μιας μεταβλητής γνωρίζουμε ότι η παράγωγος μιας συνάρτησης f στο σημείο x

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η κανονική κατανομή ανακαλύφθηκε γύρω στο 720 από τον Abraham De Moivre στην προσπάθειά του να διαμορφώσει Μαθηματικά που να εξηγούν την τυχαιότητα. Γύρω στο 870, ο Βέλγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κύριος στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να δείξουµε ότι η ολοκλήρωση είναι η αντίστροφη πράξη της παραγώγισης και να δώσουµε τις βασικές µεθόδους υπολογισµού των ολοκληρωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων Αθανάσιος Δρόσος Πάτρα 008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά Δ. Ευταξιόπουλος 14 Φεβρουαρίου 01 Περιεχόμενα 1 Διάδοση κυμάτων σε ελαστικό μέσο άπειρων διαστάσεων 5 1.1 Τάσεις και παραμορφώσεις...................... 5 1. Ο νόμος Hooke για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Σελίδα από 58 Κεφάλαιο 9 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα 9. Ορισμοί... 9. Ιδιότητες... 9. Θεώρημα Cayley-Hamlto...9 9.. Εφαρμογές του Θεωρήματος Cayley-Hamlto... 9.4 Ελάχιστο Πολυώνυμο...40 Ασκήσεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα