sa zaoberá ochoreniami močového ústrojenstva, retroperitonea a pohlavného ústrojenstva

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "sa zaoberá ochoreniami močového ústrojenstva, retroperitonea a pohlavného ústrojenstva"

Transcript

1

2

3 URO Strana 1 Urológia 28. júla :26 sa zaoberá ochoreniami močového ústrojenstva, retroperitonea a pohlavného ústrojenstva nefrológia - obličky z interného hľadiska (nefritídy, GN, 24h zbery moču) urológia - chirurgický odbor (nádory, stenózy, litiáza) pododbory urológie detská urológia andrológia onkourológia Incidencia najčastejších ochorení v urológii urolitiáza - 7% inkontinecia - 50% žien obštrukcia pri BHP - 50% mužov (po 50 r. - ale prirodzený proces zväčšovania centrálnej časti) Ca prostaty - najčastejší Ca u mužov (25% mužov, úmrtnosť 10%), 2. najč. príčina úmrtia u mužov

4 URO Strana 2 1a. Karcinóm močového mechúra a uretry 3. októbra :46 Karcinóm močového mechúra história Vilém Dušan Lambl - patolog, v r opísal močové nádory Karel Pawlik - urogynekológ, vykonal prvú cystektomia u ženy v r. 1900, močovody implantoval do pošvy Eduard Hradec - zakladatel modernej urológie - napísal štúdie o neovesike z čreva Patológia nádory močového mechúra sú 2. najčastejšou malignitou urogenitálneho systému 1. Uroteliálny karcinóm - 90% 2. Dlaždicobunečný karcinóm - z metaplázie urotelu 3. Adenokarcinóm 4. Ostatné nádory - botrioidný rhabdomyosarkóm (detská záležitosť), feochromocytóm všetky majú mnohopočetný charakter (niekoľko naraz, v niekoľkých miestach, nie len v mechúre ale všade, kde je urotel) recidivujú sú karfiolovitého vzhľadu Epidemiológia 2. najč. malignita urogenitálneho systému 3x častejšie u mužov (6. najč. u mužov, 13. u žien v ČR) Incidencia a mortalita incidencia - stúpa, posledné 2 roky stabilizácia, njavyššia v priemyslových krajinách mortalita - stabilná Vekové zastúpenie 50+, maximum okolo 70 rokov

5 URO Strana 3 Etiológia 1. Priemyslové karcinogény - pri výrobe farieb a pod. (aromatické amíny, fenyly,... ) 2. Fajčenie - najvýznamnejší faktor, 4x vyššie riziko a priebeh ochorenia 3. cyklofosfamid - alkylačné cytostatikum 4. bilharióza - endemické larvové ochorenie spôsobujúce zápal moč mechúra vyusťujúce v nádor (Egypt) Klinické prejavy 1. makrohematúria (80%) - bezbolestná (50% bezbolestných hematúrií) 2. dysúria a polakisúria (30%) - veľké nádory 3. náhodný záchyt (20%) Diagnostika Fyzikálne vyšetrenie per rectum - hmatné prerastanie nádoru bimanuálna palpácia - abdomino-rektálna, abdomino-vaginálna Zobrazovacie metódy nehrajú hlavnú úlohu v primárnej diagnostike USG vylučovacia urografia (VUG) - ureterohydronefróza, defekt v kontrastnej náplni CT - na posúdenie stavu progresie Laboratórne vyšetrenie moč chemicky mikrohematúria cytológia moču zo sedimentu sa nafarbí preparát a hľadajú sa nádorové bunky antigénové testy moču žiadny špecifický antigén však neexistuje - často falošne pozit. a negt. Endoskopické vyšetrenie cystoskopia - diagnostická papilárny solídny - je pokročilejší in situ karcinóm - zle sa diagnostikuje (nevidno ho dobre) preto sa používa flurescenčné

6 URO Strana 4 farbenie nádoru robí sa biopsia z nádoru - terapeutická: transuretrálna resekcia - spojenie dg. a terapeutického kroku preferujú sa papilárne formy, solídne sa skôr resekujú pri laparotómii na resekciu sa využíva resektoskop (trokar, optiky, mandren, pracovná časť) dif.dg. nešpecifické zápalové zmeny na sliznic mechúra TBC karcinóm porstaty, čreva, gynekologický nádor fistula veikointestinálna Klasifikácia TNM klasifikácia klasicky Ta - sliznica ("karfiol") T1 - submukóza T2 - svalovina T3 - perivezikálne tkanivo T4 - infiltrácia do prostaty, maternice, vagíny, panvových a brušných svalov podstatné je či prerastá do steny svalu detrusoru 1. povrchové nádory (neinvazívne) Tis, Ta, T1 (len sliznica a submukóza), (T2a G1 - s následnou chemo/radioterapiou) endoskopická liečba intravezikulárna liečba 2. lokálne pokročilé nádory (invazívne) T2,T3,T4 (prerastajú do svaloviny, nemajú metastázy) radikálna cystektómia záchovná operácia (snaha ušetriť mechúr) 3. nádory generalizované N1, M1 chemoterapia - ale len stredne účinná (prognóza rok života - vyliečiť sa nedá) -cis platina+gemcitabin paliatívna liečba Terapia problémom terapie je recidivita (80%) a progresia nádoru (vrátane progresie recidív) Intravezikálna liečba vstreknutie látky, ktorá pôsobí na bunky povrchových nádorov chemoterapia imunoterapia - BCG vakcína, účinnejšie ako chemoterapia Transuretrálna resekcia viď vyššie - endoskopická resekcia resektoskopom len pre povrchové nádory Radikálna cystektómia mechúr + prostata / maternica + lymfadenektómia (panvová) vyriešenie derivácie moču: 1. inkontinentná derivácia = sáčok ureterostomia - časté stenózy ureteroileostomia (Brickerova operácia) - najčastejšia - exklúzia (resekcia so zachovaním

7 URO Strana 5 cievneho zásobenia) črevnej klučky ilea, ktorý sa použije ako ileostomia a vyusťujú do neho močovody ureterotransversostomia (Colon konduit) 2. kontinentná derivácia = neovezika ortotopická neovezika - použitie detubulizovaného (preťatie na antimezenteriálnej strane) čreva ako močového rezervoáru - anastomóza na pahýl uretry heterotopická neovezika - suchá stómia (ventil) - moč nevyteká voľne, môže sa použiť apendix ureterosigmoideostomia - vyústenie ureterov do sigmy - ale sigma je nízkokapacitná a moč sa resorbuje a vznikali acidózy a metabolický rozvrat a črevo prestáva byť sterilné - už sa nerobí sigma-rectum pouch - pretnutie poslednej kľučky colon, vznikajú často fistuly a iné komplikácie, často sa nerobí zachovanie zvierača (pri apexe prostaty) Záchovné postupy rádioterapia / chemoterapia + excízia Prognóza povrchové nádory - prognóza dobrá infiltrujúce nádory - horšia prognóza uzliny - horšia prognóza (50%) Karcinóm uretry Epidemiológia primárne nádory sú zriedkavé (častejšie u žien ako u mužov) sekundárne nádory sú častejšie - v rámci multicentrického nádorového postihnutia uretry najčastejšie : dlb.ca na podklade metaplázie cylindrického epitelu (80%) ---> penilná a bulbomembranózna časť uretry Ca z urotelu (15%) ---> prostatická časť uretry Etiológia Chronický zápal STD opakovane strinktúry uretry u žien HPV-16 Klinické prejavy ako karcinóm močového mechúra hematúria dysúria polakisúria Diagnostika Endoskopické vyšetrenie uretrocystografia CT Terapia

8 transuretrálna resekcia cystektómia + uretrektómia s deriváciou moču + (lymfadenektómia) amputácia penisu URO Strana 6

9 URO Strana 7 1b. Erektilná dysfunkcia a priapizmus 9. októbra :02 Erektylná dysfunkcia neschopnosť dosiahnutia a udržania erekcie penisu schopného sexuálneho aktu Fyziológia erekcie Inervácia autonómna - S2-S4, Th12-L2 (sympatikus a parasympatikus) motorická - S2-S4 n.pudendus = kontrakce kavernóznych (erekcia) a bulbárnych (ejakulácia) svalov senzorická - z kože penisu a glandu Cienve zásobenie a.pudenda interna --> kavernózna, dorzálna, bulbouretrálna ar téria Erekcia 1. Zvýšenie arteriálneho prítoku 2. relaxácia kavernóznych telies (NO) 3. venookluzívny mechanizmus Etiológia 1. Starnutie pokles androgénov, NO rizikové skupiny - DM, ICHS, alkohol, fajčenie --> cievne arteriálne zmeny 2. Psychogénna dysfunkcia - mladí, ihibícia z limbického systému 3. Neurogénne poruchy - poranenie CNS, degenenrácie CNS (oboje aj v rámci neurogénneho mechúra) 4. Hormonálne poruchy 5. Arteriálne poruchy - ateroskleróza 6. Venózne poruchy - poruchy venookluzívneho mechanizmus (po priapizme, induratio penis plastica, DM) 7. Farmaká, drogy Diagnostika neprítomnosť rannej erekcie (ak je prítomná = fyziologický mechanizmus je funkčný) kontroluej sa metódou poštových známok (pásky na penis, ktoré sa posunú ak cez noc vznikla erekcia) Laboratórne vyšetrenie hormonálne testy - testosteron, prolaktin, FSH, LH, kortizol, štítna žľaza Zobrazovacie metódy USG doppler - vaskulárne zmeny kavernózografia - inkompetencia venookluzívneho mechanizmu Konziliárne vyšetrenie neurológ Terapia

10 URO Strana 8 1. inhibítory PDE-5 - sildenafil, tadalafil, vardenafil 2. vákuová pumpa 3. PG-E 1 intrakavernózne 4. penilná protéza - postláča si pumpičku v miešku a penis sa mu naplní tekutinou z rezervoáru v panve, pokrúti mieškom a "erekcia" skončí Priapizmus Prolongovaná (4-6h) bolestivá erekcia penisu nesúvisaca so sexuálnou stimuláciou či ejakuláciou týka sa kavernóznych telies, spongiózne teleso zostáva ochabnuté roční Etiológia Hematologické ochorenia kosáčikovitá anémia CML Neurogénne poruchy neuroinfekcie - meningomencefalitídy, syfylis nádory CNS epilepsia intoxikácia Malígne nádory Ca penisu Ca močového mechpra Ca uretry Ca prostaty Lieky a drogy antidepresíva antihypertenzíva antikoagulancia steroidy, testosterón THC Patogenéza pri trvaní nad 4 hodiny dochda k ischémii penisu Venózny (ischemický) porucha odtoku žilnej krvi --> stáza a ischémia --> poškodenie erytrocytov --> zvýšenie viskozity krvi --> deštrukcia kavernóznych telies --> erektilná dysfunkcia (fibrózna prestavba, nekróza) Arteriálny (neischemický) trauma --> AV fistula --> neregulovaný prítok krvi --> poškodenie svalových buniek vysokým po 2 a vysokým tlakom --> transformácia na fibroblasty Diagnostika Fyzikálne vyšetrenie rigídne kavernózne telesá mäkké spongiózne teleso Zobrazovacie metódy

11 URO Strana 9 USG doppler ischemický - žiadny prietok artériami neischemický - široké dorzálne teplny s rýchlym prietokom AV fisutlu odhalí arteriografia a.pudena interna ischemický - plní sa len dorzálna a bulbárna artéria neischemický - zobrazenie AV fistuly Terapia Venózny (ischemický) priapizmus teplý kúpel, studené obklady adrenalín, anestetikum evakuácia krvi z kavernóznych telies spongiokavernózny / safenokavernózny shunt Neischemický priapizmus embolizácia a.pudendalis otvorená operácia - zriedka

12 2a. Benígna hyperplázia prostaty 2. októbra :58 Nemalígne zväčšenie prostaty na podklade zmnoženia epiteliálnych a stromálnych buniek Epidemiológia vek prevalencia 50 50% 60 60% 70 70% % narastá s vekom Etiológia multifaktoriálna vek hromonálne zmeny DHT - s vekom klesá množstvo DHT a relativne sa zvyšuje koncentrácia estrogénov, preto sa zvyšuje expresia nukleárnych receptorov pre DHT hyperplázia u detí s bilaterálnou orchiektómiou pred pubertou nevzniká, a ani u deficitu 5αreduktázy Patogenéza Testosterón (T) sa premieňa 5α-reduktázou v prostatických bunkách na dihydrotestosterón (DHT) 1. DHT ---> stimulácia proliferácie epitelových a stromálnych buniek 2. Estrogény ---> stimulácia expresie DHT-receptorov (relatívne sa zväčší ich počet) 3. α1-adrenergný receptor stromálnych buniek ---> kontrakcia stromálnych hladkosvalových buniek Periuretrálne dochádza k zmnoženiu buniek, periférna časť prostaty je komprimovaná do "chirurgického púzdra" Histologické typy: adenomatózna stromálna muskulárna Gladulárna časť prostaty = zóna periférna + centrálna Uretrálne žľazy = zóna perchodová = zdroj BHP Klinické prejavy BHP vytvára infravezikálnu obštrukciu mechanická zložka --> priama kompresia uretry objemom prostaty dynamická zložka --> závisí na tonuse hladkej svaloviny v hrdle mechúra a v púzdre prostaty URO Strana 10

13 URO Strana 11 prezentuje sa tzv. LUTS - symptómy dolných močových ciest (obdobnú symptomatológiu vytvárajú i iné ochorenia) Zhromažďovacie (iritačné) prejavy urgenica polakisuria nyktúria urgentná inkontinencia Vyprázdňovacie (obštrukčné, exkrečné) prejavy retardácia štartu močenia slabý prúd moču ťažšie močenie postmikčné dokvapkávanie pocit rezidua, príp. močová retencia paradoxná ischúria - vyčerpaný detruzor --> ľahko vytečie moč pri pohyboch štádiá ochorenia podľa príznakov: I. štádium - mykčné problémy, polakisuria - kompenzácia hypertrofiou detrusoru II. štádium - nyktúria (5-10x), pocit rezidua - vzniká prestavba steny močového mechúra III. štádium - kompletná retencia moču - ischuria Diagnostika Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie Per rectum veľkosť, povrch, konzistencia, symetria, ohraničnie, bolestivosť a pohyblivosť prostaty prostata je hladká, zväčšená, ohraničená, symetrická používa sa aj IPSS bodovací dotazník hodnotiaci príznaky Laboratórne vyšetrenie KO PSA mineralogram urea, kreatinín močový sediment erytrocyty, leukocyty baktérie kryštály Zobrazovacie metódy USG - transabdominálne naplnený mechúr - transrektálne pri dif.dg. Ca prostaty Vylučovacia urografia pri komplikáciách - naddvihnutý guľatý zhrubnutý mechúr hydronefróza bilat. Funkčné vyšetrenie uroflowmetria (UFM) nízka (znížený prietok cca pod 15 ml/sec), prerušovaná, retardovaná, predĺžená krivka

14 nízka (znížený prietok cca pod 15 ml/sec), prerušovaná, retardovaná, predĺžená krivka dif.dg. iná infravezikálna prekážka - strinktúra, litiáza, cudzie teleso neurogénne poruchy mikcie karcinóm prostaty Komplikácie Obštrukcia hypertrofickým detruzorom Pseudodivertikuly mechúra Cystolitiáza Terapia Operačná terapia Otvorená operačná lečba historická len pre ťažké prípady 1. Transvezikálna prostatektomia (TVPE) cez močový mechúr sa prstom vytiahne centrálna časť prostaty (adenóm) väčšie prostaty (nad 70g) 2. Transuretrálna resekcia prostaty (TURP) endoskopická resekcia - zlatý štandard cez uretru sa zavedie nástroj, ktorým sa vyreže centrálna časť prostaty do gramov 3. Ostatné metódy Transureterálna incízia prostaty (TUIP) - pre malé prostaty Laserová ablácia - evaporácia tkaniva Rádiofrekvenčné vlny Fokusový USG historické - balónová dilatácia prostaty, prostatické stentny, transuretrálna termoterapia dôsledkom prostatektómie je strata ortográdnej ejakulácie - dochádza k retrográdnej ejakulácii vnútorná časť epitelizuje urotelom Farmakologická terapia Inhibítory 5α-rekduktázy finasterid dutasterid efekt: DHT o 90% v prostate (stimulácia rastu buniek prostaty) a tým T (nestimuluje rast prostaty) PSA o 50% (maskuje prostatický antigén - pozor na to) α1-sympatolytiká (blokátory podjednotky A a D) URO Strana 12

15 α1-sympatolytiká (blokátory podjednotky A a D) tamsulosin doxazosin efekt: uvoľnenie tonu hladkej svaloviny URO Strana 13

16 URO Strana 14 2b. Anomálie panvičky a močovodu 5. októbra :06 Kongenitálna hydronefróza Anomálie močovodu (ureter duplex, ureter fissus, ektopia) Megaureter a ureterokéla Vezikoureterálny reflux Kongenitálna hydronefróza vrodené rozšírenie panvičky s hromadením moču primárna - prekážka v pyeloureterálnej junkcii sekundárna - prekážka distálnejšie tlak v panvičke je normálne do 15 torr Epidemiológia 80% kongenitálnych uropatií najčastejšia uropatia Etiológia Primárna hydronefróza 1. Stenóza pyeloureterálnej junkcie - normálne je tam i fyziologické zúženie 2. Aberantná cieva utlačujúca subrenálny ureter 3. Vysoký odstup ureteru Patogenéza tlaku v panvičke --> produkcie moču --> prietoku krvi --> GF --> únik moču do IS --> zápal --> jazvenie Klinické prejavy asymptomatická tlakové bolesti hematúria infekcie močových ciest Diagnostika Zobrazovacie metódy USG - už prenatálne v 20. týždni (moč sa produkuje od 17. týžda) VUG - u väčších detí Dynamická scintigrafia obličiek - s furosemidom (posúdenie renálnych funkcií pre indikáciu k operácii) Terapia Indikácie k operácii 1. preukázanie obštrukcie furosemidovým testom pri scintigrafii 2. pokles renálnej funkcie pod 45%

17 URO Strana USG nárast priečneho rozmeru panvičky od 5-7. týždňov postnatálne alebo v 5-6 rokoch (ak sa na to príde neskôr) Pyeloplastika klasická otvorená/laparoskopická (u dospelých) operácia podľa Andersona a Hynesa resekcia pyeloureterálneho prechodu v hornej polovici sutura panvičky v dolnej polovici široké napojenie povytiahnutého ureteru pigtail Endopyelotomia hlavne pri recidívach a u dospelých endoskopická miniinvazívna operačná metóda preťatie stenotického úseku (pyelotómia) intubácia ureteru stentom nerobí sa ak je príčinou aberantná cieva V prípade renálnej funkcie pod 10% zavádzame nefrostómiu Ak časom nedôjde k zlepšeniu renálnej funkcie vykoná sa nefrektómia Anomálie močovodu jedná sa o nadpočetné močovody a ektopický močovod ureter duplex - kompletne zdvojený močovod aj s panvičkou ureter fissus - nekompletne zdvojený močovod aj s panvičkou (rozštep v hornej časti ureteru) ektopia ureteru - abnormálne vyústenie močovodu v inej lokalizácii mechúra či inom orgáne Ureter duplex et fissus zdvojené močovody sa v priebehu krížia horný močovod - vyúsťuje v mechúre kaudálne a mediálne, častejšie môže vyústiť ektopicky dolný močovod - vyúsťuje v mechúri kraniálne a laterálne, máva kratší intramurálny úsek (VUR) Epidemiológia 1 : Terapia nepredstavujú ohrozenie funkcie obličky avšak sú často združené s inými poruchami, ktoré funkciu môžu ohrozovať obštrukčná ureterokéla obštrukčný ektopický megaureter VUR s poruchou renálnej funkcie Ektopický ureter

18 URO Strana 16 častejšie sa vyskytuje pri ureter duplex (70%) ústie ektopického ureteru je zúžené, preto často pozorujeme pri ektopii i megaureter chlapci na trigonum vesicae do prostatickej uretry do vesiculae seminales (semenné váčky) do ductus deferens ektopia je suprasfinkterická, tj. neexistuje ureterická inkontinencia dievčatá na trigonum vesicae do uretry do pošvy u dievčat je častejšie pri vyústení močovodu pod vonkajší sfinkter vzniká ureterálna inkontinencia (trvalý neovplyvnitelný únik malého množstva moču) Klinické prejavy komplikujúce sa močové infekcie hromadenie moču ureterálna inkontinencia Terapia heminefroureterektomia horného segmentu zdvojenej obličky nefroureterektomia u ektopii simplexného ureteru ureteropyeloanastomóza - napojenie ureteru hornej časti obličky do panvičky dolnej časti obličky + resekcia vyadeného ektopického ureteru reimplantácia ektopie u simplexného močovodu Megaureter nefyziologicky rozšírený močovod, v širšom zmysle rozšírený močovod obtuovaný konkrementom, nádorom či inou subvezikálnou prekážkou primárne obštrukčný megaureter refluktujúci megaureter idiopatický megaureter 20% fetálnych uropatii Klasifikácia podľa rozsahu segmentálny megaureter totálny megaureter dolichomegaureter - vlní sa Etiológia Primárny megaureter - príčina v stene močovodu zástava peristaltickej vlny (funkčná príčina) - močovod je mechanicky priechodný Sekudnárny megaureter - príčina mimo močovodu neurogénny mechúr chlopňa zadnej uretry strinktúra uretry

19 URO Strana 17 tlak je v mechúri vysoký alebo je stena prestavaná (v dôsledku dlhodobo zvýšeného tlaku) ureterokéla - vykleutie steny močovodu do močového mechúra lebo je zúžený Klinické prejavy nemá - prejavia sa až komplikácie febrilná uroinfekcia hypertenzia bolesti Diagnostika Zobrazovacie metódy USG Cystografia Dynamická scintigrafia - furosemidová Terapia primárny obštrukčný a refluktujúci --> chirurgická (ako VUR) idiopatický --> sledovanie sekundárny --> terapia príčiny Antirefluxná reimplantácia (viď terapiu VUR) po resekcii adynamického úseku ureteru

20 URO Strana 18 3a. Dif.dg. bolesti v urológii 10. októbra :57 Klasifikácia vznik náhle vzniklá postupne vzniklá v závislosti na pohybe charakter prudká rezavá tlaková tupá lokalizácia lumbalna krajina suprapubická perineum semenník propagácia do inguiny, skrota do bedernej krajiny Etiológia Bolesti obličky a močovodu 1. Renálna kolika prudká šokjúca bolesť v bedernej krajine propaguje sa do inguiny konkrement v hornej tretine močovodu --> do miešku/vulvy konkrement v strednej trenine močovodu --> McBurneyov bod (k pupku; imituje apendicitis) konkrement v dolnej tretine močovodu --> iritačná symptomatológia etiológia konkrement koagulum zápalové podráždenie sliznice močových ciest ostatná symptomatológia pri renálnej kolike zvracanie zástava plynov a pasáže stolice normálna tepová frekvencia až bradykardia diagnostika RTG nativ, USG, VUG močový sediment dif.dg. apendicitis cholecystitis diveticulitis pancreatitis ileus infarkt obličky terapia spazmolytiká

21 URO Strana 19 pig-tail katéter 2. Nefralgia tupá bolesť v mieste obličky nepropaguje sa etiológia parenchým obličky - zápal (pyelonferitis, IS nefritis), nádor dutý systém obličky - hydronefróza, nefrolitiáza 3. Lumbalgia bolesť v bedrovej krajine v širšom slova zmysle (z edému retroperitonea) etiológia zápal - perirenálne a pararenálne nádor - retroperitoneálne lymfatické metastázy, primárne nádory neuritída - radikulárne bolesti, herpes zoster Bolesti močového mechúra 1. Bolesť z distenzie (roztiahnitia) akútna retencia moču - normálne zadrží max 350 ml moču (u žien trochu viac) 2. Bolesť zo spazmu pri reflexných kŕčových sťahoch - tenezmy zápal - cystitída, tbc nádor cystolitiáza 3. Cystalgia pri priamom dráždení nervových zakončení: chladom teplom zápalom iritačnými látkami Bolesti močovej trubice a prostaty 1. Stranguria rezavá, pálivá bolesť pri mikcii zápal - uretritída, cystitída, prostatitída trauma 2. Prostalgia zápal - prostatitída, vezikulitída, absces, tbc prostatolitiáza chlad, dlhé sedenie, bicyklovanie, sexuálne dráždenie, alkohol Bolesti semenníku a nadsemenníku 1. Akútna bolesť intenzívna bolesť, propaguje sa pozdĺž funikulu, môže až k obličke torzia - rýchlo vzniklá bolesť zápal - orchitída, epididymitída, orchiepididymitída 2. Chronická bolesť mierna bolesť zápal - chronická infekcia, prostatouretritída nádor

22 URO Strana 20 varikokéla hydrokéla

23 3b. Poranenia močovodu 5. októbra :44 Poranenie močovodu Etiológia Iatrogénne - takmer všetky zavádzanie stentov a ureterálnej cievky uretereoskopia chirurgické/gynekologické/urologické operácie Klasifikácia 1. kontúzia (pohmliaždenie) 2. lacerácia (tržné poranenie) 3. perforácia (prederavenie) 4. ruptúra (odtrhnutie, prerušenie) Klinické prejavy hematúria -- anuria prejavy úniku moču do retroperitnoea teplota bolesti v bedrovej krajine prejavy úniku moču do dutiny brušnej difúzna peritnonitíta, peritoneálne príznaky únik moču pošvou Diagnostika Zobrazovacie metódy USG - dilatácia kalichopanvičkového systému (KPS) na postihnutej strane - ale močovod musí byť podviazaný CT Vylučovacia urogafia (VUR) - dnes už nie tak často, sledoval sa únik moču do retroperitonea niekedy však oblička reflexne reaguje vazokonstrikciou a nevylučuje nič --> robí sa retrográdna ureteropyelografia (R) Terapia Pri včasnej dg. zavedenie stentu a anastomóza derivácia moču cievkou Pri neskorej dg. pokus o založenie stentu založenie nefrostomie definitívne riešenie sa robí v 2. dobe o 6 týždňov --> rekonštrukčné operácie Operačné techniky dlhý ureter - ureterocystoneostomia (antirefluxné operácie Politainem&Leadbetter a Cohenova operácia) krátky ureter - Boariho plastika - sa močovod vytiahne z močového mechúra rekonštrukciou na mechúre URO Strana 21

24 URO Strana 22 4a. Karcinóm prostaty 2. októbra :19 Epidemiológia jeden z najačastejších nádorov u mužov (trojica pľúca-kolorektum-prostata) incidencia ČR (6 700) mortalita ČR - 28,38 (1 500) prevalencia ČR / (40 000) vek incidencia rastie v dôsledku včastej dg. (PSA), stúpa s vekom od r. mortalita mierne klesá - nádor rastie pomaly, na rozdiel od BPH vzniká v periférii prostaty Incidencia Veková štruktúra Väčšina mužov umiera s karcinómom prostaty a nie na karcinóm prostaty existujú totiž rôzne formy karcinómu - signifikantné (agresívne) a nesignifikantné (latentné) pri pitvách mŕtvych mužov nad 50 rokov bol karcinóm prítomný v 30% prípadov, u mužov nad 80 rokov v 60% prípadov karcinóm prostaty tak môže mať i latentný priebeh a nemusí sa počas života vôbec prejaviť -

25 URO Strana 23 Etiológia veľmi častý pitevný nález neznáma - genetické vplyvy, dietne vplyvy, faktory prostredia Androgény a ich vzťah ku karcinómu prostaty väčšina adenokarciómov je hormón-dependentných (hlavne malobunečný a intraduktálny Ca) GnRH (hypotalamus) --> testosteron (semenník) --> DHT (v prostate) Rizikové faktory vek príbuzný 1. línie s Ca prostaty - 11x vyššie riziko geografická závislosť - CAG repetície stravovanie - červené mäso, tuky - naopak pôsobia ryby, zelenina, čerstvé paradajky, sója profesionálna expozícia škodlivým látkam - kovy, toxíny, chemikálie Šírenie nádoru a metastázy lokálne hematogénne - kosti (osteoplastické met.), pľúca, močový mechúr, pečeň, nadobličky lymfatické - panvové uzliny (vezikálne, sakrálne, parailické) --> ľavostranné supradiafragmatické uzliny Klinické prejavy Prejavy lokálneho rastu obštrukčné prejavy - retardácia, slabý prúd, ťažšie močenie, postmikčné dokvapkávanie, reziduum iritačné prejavy - urgencia, polakisuria, nyktúria, inkontinecia močové infekcie Prejavy generalizácie sú často prvé v dôsledku metastáz lumbalgia - z kostných metastáz anémia - bledosť, slabosť, apatia nechutenstvo, chudnutie dreňové symptómy Diagnostika Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie Per rectum prostata je zväčšná, hrbolatá, tvrdá, asymetrická Zobrazovacie metódy USG transrektálne (veľmi dobré) - hypoechogénne lézie (60%), izo- a hyperechogénne (40%) tranabdominálne Scintigrafia skeletu na preukázanie metastáz v kostiach nerobí sa pri nízkom PSA CT, MRI Vylučovacia urografia - hydronefróza Biopsia prostaty s USG kontrolov transrektálna biopsia automatickou pištolou - 12 vzorkov robí sa Gelason skóre

26 URO Strana 24 Laboratórne vyšetrenie PSA norma: do 2,5 ng/ml (60 roční by mal mať hodnotu 1 ng/ml) pre karcinóm svedčia hodnoty nad 6-8 ng/ml f-psa - voľná frakcia norma: f-psa/psa > 0,2 (pod 0,2 = karcinóm; nad 0,2 = BHP) zvýšené hodnoty PSA: BHP zápal masáž prostaty muži po 50 roku 1x ročne, muži s pozit. anamnézou od 40 rokov dif.dg. BHP fibrózna chronická prostatitída prostatolitiáza TBC prostaty iný nádor (rektálny, vezkálny) Ca sa klasifikuje na Ca s nízkym, stedným a vysokým rizikom podľa získaných informácii Klasifikácia TNM klasifikácia T1 T1a T1b T1c T2 T2a T2b T2c T3 T3a T3b T4 Gelason score - nezistitelný palpačne ani zobrazovacími metódami, len biopsiou - histologicky do 5% tkaniva nádoru vo vzorke - histologicky nad 5% tkaniva nádoru vo vzorke - nádor dg. z biopsie na základe vysokého PSA - neprerastá púzdrom - menej ako polovica jedného laloku - viac ako polovica jedného laloku (nie viac lalokov) - oba laloky - prerastanie púzdrom - prerastanie len púzdrom - prerastanie semenným váčkom - prerastanie do okolia (močový mechúr, rektum, svaly) I. acíny dobre diferencované, kanáliky otvorené, gulaté, malé, husto nakupené, minimum stroma II. III. IV. štrukturálne nepravidelnosti, pretiahnuté, rôznym smerom orientované kribriformné (dierkované, sieťovité) štruktry, rôzna veľkosť acínov - malé a veľké menej diferencovaný adenokarcinóm, zle vytvorené luminá V. nediferencovaný disociovaný adenokarcinóm, bez štruktúry, centrálna nekrotizácia hodnotia sa dve najčastejšie sa vyskytujúce formy v nádore, to sa spočíta a určí "osud" - hranica je 7 bodov pr. 4+5 = 9 --> prostatektómia (viac ako 7 bodov) pr. 2+3 = 5 --> konzervatívna liečba, kastrácia (menej ako 7 bodov)

27 URO Strana 25 Terapia Management terapie Lokalizovaný Ca (T1, T2) Aktívne sledovanie (T1a) u nesignifikantných Ca (je tu riziko metastazovania a je to otázne) hlavne u starších pacientov s prognózou života kratšou ako 10 rokov pri progresii ochorenia sa zasahuje Radikálna prostatektómia (RP) v prípade negativity panvových uzlín predpoklad života viac ako 10 rokov operácii predchádza lymfadenektómia u pacientov s PSA väčším ako 10 ng/ml Lokálne pokročilý Ca (T3,T4) Radikálna prostatektómia T3a - zvyšuje 5 ročnú prognózu z 20% na 60% Rádioterapia Farmakologicky Generalizovaný Ca (N1,M1) Farmakologicky 80% adenokarcinómov je hormón-dependentných --> androgénna deprivácia 20% je hormón-independentných lokalizovaný --> resekcia generalizovaný --> liečba, ale nedá sa vyliečiť ciel: operačná bezpečnosť, onkologická bezpečnosť, zachovanie močenia a erekcie u 1/3 sa objaví po liečbe behom 5 rokov znovu zvýšené PSA Operačná liečba Radikálna prostatektómia (RP) termín používaný pre Ca prostaty (nie BHP) prostata sa celá s púzdrom a smennými váčkami resekuje spolu so spodinou močového mechúra anastomóza mechúra a močovej trubice lymfadenektomia - u high-risk karcinómov (PSA 20 / GS 8+ / T3+ ) varianty RRP - retropubická PRP - perineálna

28 URO Strana 26 LRP - laparoskopická RARP - robotická - výhodnejšia oproti LRP kopmplikácie stresová inkontinecia erektilná dysfunkcia strinktúra v anastomóze Rádioterapia megavltážne vonkajšie žiarenie Gy brachyterapia - perineuálna implantácia (drahšia, rovnako účinna, menšie vedlajšie účinky) má porovnatelné 10 ročné výsledky ako radikálna prostatektómia (ale v dlhšom období ma už lepšie výsledky RP) Farmakologická terapia Hormon-depednenté karcinómy - androgénna deprivácia bilaterálna orchiektomia - najjednoduchšia eliminácia väčšiny testosterónu agonisti a antagonisti LHRH - medikamentózna kastrácia antiandrogény steroidné - cyproteron (inhibícia androgénnej syntézy a receptorov) nesteroidné - bicalutamid (inhibícia účinku nadobličkových androgénov) Hormon-independentné karcinómy chemoterapia - taxány imunoterapia atď. Liečba kostných bolestí paliatívna rádioterpaia analgetiká, anodyná (silné opoidy) Prognóza ovplyvnená tromi faktormi: TNM-klasifkácia - stanovená transrektálnym USG PSA hodnota Gelason skóre - z biopsie

29 URO Strana 27 4b. Dif.dg. pyúrie 10. októbra :57 Pyuria je prítomnosť leukocytov v moči Klasifikácia mirkoskopická - v močovom sedimente makroskopická - moč zakalená hnisom, belavá ako jesienka Etiológia priame zdroje: zápaly nepriame zdroje: stavy komplikujúce sa zápalmi Masívna pyuria abscedujúca pyelonefritída nekrotizujúca papilitída pyonefróza (naplnenie panvičky hnisom ako komplikácia pri pyelonefritíde či hydronefróze) cystitída - muži infikované nádory mechúra komplikovaná litiáza Ostatné zdroje pyurie zápal - IS nefritída, vezikulitída, uretritída nádor - prostata, mechúr litiáza - ureter, mechúr strinktúra - pyeloureterálny prechod, ureter, uretra, chlopňa zadnej uretry ureterokéla, megaureter, hydronefróza Abakteriálna pyuria tuberkulóza (prítomnosť leukocytov v močovom sedimente bez prítomnosti baktérií) Diagnostika Laboratórne vyšetrenie močový sediment leukocyty baktérie (bakteriuria)

30 URO Strana 28 5a. Inkontinecia moču a močové fistuly 9. októbra :05 Inkontinecia moču Samovolné odtekanie alebo dokvapkávanie moču, ktoré si pacient uvedomuje a nemôže mu zabrániť pravá inkontinecia - porucha v systéme zvieračov nepravá inkontinecia - porucha mimo systém zvieračov Pravá inkontinecia Organická lézia poškodenie zvieračov močového mechúra a uretry trauma komplikovaný pôrod operácie prostaty a hrdla mechúra Neurogénna lézia poškodenie kôrového inhibičného centra voľnej kontroly močenia ateroskleróza CMP neurogénna lézia miechy MS tabes dorsalis Stresová inkontinencia zvýšenie intraabdominálneho tlaku --> presiahnutie tlaku v uretre --> inkontinencia kašel, smiech, kýchnutie, zdvihnutie bremena, chôdza súčasne sú prítomné zmeny v pdopore zvieračov močovej trubice (po operáciách, BHP, Ca) dg. profilometria uretry Inkontinecia nepravá Urgentná inkontinencia pri neschopnosti vôlou potlačiť mikčný akt od začiatku nútenia zápal cystolitiáza nádor Paradoxná inkontinencia pretekanie močového mechúra pri retencii moču hypotónia zvierača Postevakuačná inkontinencia dokvapkávanie moču po úplnom vyprázdnení mechúra divertikul uretry v prepuciálnom vaku pri fimóze Extrasfinkterická inkontinecia moč uniká inou cestou než cez zvierač ektopický ureter močové fistuly

31 URO Strana 29 x enuresis (pomočovanie) = neuvedomelá mikcia (nie je to inkontinencia) Terapia 1. spočíva v terapii príčiny (zápal, litiáza, fistuly, anomálie,...) 2. rehabilitácia zvierača 3. trvalá derivácia moču 4. implantácia umelého zvierača / podoporné operácie (u žen pri zhoršenom podpornom aparáte) Močové fistuly sú to patologické medziorgánové prepojenia a vývody, ktorými sa moč dostáva z organizmu navonok uro-genitálne uro-intestinálne reno-alimentárne vonkajšie fistuly fistuly po rádioterapii Uro-genitálne fistuly uretero-vaginálne veziko-vaginálne uretro-vaginálne veziko-uterálne Etiológia poranenie pri operácii (gynekologické, rektálne, uretrálne) invázia nádoru pôrodné trauma a zlomenina panvy Klinické prejavy inkontinecia Uro-intestinálne fistuly veziko-rektálne uretero-rektálne veziko-sigmoideálne veziko-ileálne Etiológia poranenie pri operácii (mechúr, prostata, rektum) propagácia črevného zápalu (m.crohn, diverkulitída) invázia nádoru Klinické prejavy život ohrozujúce ascendentné agresívne infekcie Reno-alimentárne fistuly extrémne vzácne reno-gastrické reno-duodenálne reno-kolické

32 URO Strana 30 Etiológia vredová choroba G-D invázia nádoru - kolorektál Vonkajšie fistuly Etiológia krátkodobé po urologických operáciách absces invázia nádoru Fistuly po rádioterapii najzávažnejšie všetky modifikácie, ba aj kombinované (veziko-rekto-vaginálne a pod.)

33 URO Strana 31 5b. Akútne skrótum a poranenia penisu 9. októbra :59 Akútne skrótum torzia semeníka torizia apendixu akutná orchiepididitmitída dif.dg. hydrokéla, varikokéla, spermatokéla idiopatický skrotálny edém - začervenanie skrota, benígne, ATB, vylúčenie akútneho skrótum Schoenlein-Henochova purpura Torzia semenníku akútna ischémia semenníka spsobená uzatvorením krvného obehu Epidemiológia neonatálne - pubertálne - dospelí mladí Etiológia vrodená predispozícia abnormalita tunica vaginalis testis, funiculus spermaticus a pod. retencia semenníkov Patogenéza pootočenie funikulu s cievami --> ischémia vzniká to v processus vaginalis - porucha úponu proc. vaginalis na úpon funikulu - je to preto obojstranná porucha a musí sa riešiť bilaterálne Klinické prejavy náhla bolesť - akútne vzniklá edém začervenanie skrota najčastejšie ráno, po spánku Diagnostika fyzikálne vyšetrenie - edém skróta, zväčšenie semenníku, mierna retrakcia nadvyhnutie semenníku u stojaceho pacienta zhorší bolesť (u epididymitídy sa bolesť nemení) USG doppler žiaden prietok (u epididymitídy je prietok zvýšený) Terapia akútna detorzia + orchidofixácia bilaterálne príp. orchidektómia + fixácia druhého semenníku za 3-4 hodiny hrozí strata spermiogenézy Torzia apendixu semenníku a nadsemenníku apendix semenníku je bezvýznamný zvyšok Mullerianskeho vývodu Epidemiológia častejšie ako torzia semenníku (raz za 2 týždne)

34 Klinické prejavy bolesť Terapia malá incízia na skrote a odstránenie apendixu možný je i postup konzervatívny, ale chir. postup je efektívny a rýchly Akútna epididymitída u detí a adolescentov je veľmi vzácna Etiológia ascendnentne pri močových infekciách prostatitické agens (>35 rokov) - e.coli, p.aeruginosa, klebsiela, s.saprohyticus et aureus STD agens (<35 rokov) - n.gonorrhoe, chlamydia (2/3 epididymitíd), haemophilus inf. (homosexuáli) často pri zacievkovaní, pri zákrokoch v uretre Patogenéza infekčná - reflux infikovaného moču do vas deferens chemická - reflux sterilného moču do vas deferens abscedujúca - pri veľmi virulentnom patogéne Klinické prejavy teplota zväčšenie nadsemenníkov a edém skróta bolesť postupne vzniklá (nie náhle ako pri torzii)= propaguje sa do inguinálnej krajiny a bedrovej krajiny súčasne často príznaky uretritídy a prostatitídy Diagnostika fyzikálne vyšetrenie nadsemeník palpačne zväčšený, tuhý, bolestivý skrótum na postihnutej strane edematózne, zväčšné dif.dg. toriza semenníku! nemá teplotu bolí pri nadvihnutí semenníku bolesť vznikla veľmi rýchlo (náhle) na USG nie je žiadne prekrvenie Terapia kľud na lôžku ľadové zábaly 1. ATB - tetracyklín, ofloxacín (kvôli častej chlamýdiovej infekcii) 2. Kortikoidy - prednison u abscedujúcej môžeme urobiť epididymidotómiu s drenážou podľa potreby analgetiká, antipyretiká Poranenie penisu Etiológia najčastejšie sú to kontúzie a tržne zhoždené rany URO Strana 32

35 URO Strana 33 poranenia roztrhnutie frenula pri sexe amputácia penisu u psychotikov oskalpovanie penisu - hnacím remeňom stroja (?) strangulácia bázy penisu cudzím telesom "fraktúra" penisu - roztrhnutie tunica albuginea s dislokáciou corpus cavernosus penis (ako banán zo šupky) Klinické prejavy bolesť hematóm Terapia kontúzia - ľadový obklad roztrhnutie frenula - frenuloplastika (discízia) oskalpovaný penis - prekrytie epidemoidným graftom stranguláčné telesá - odstráneie fraktúra penisu - chirurgická revízia, odstránenie hematómu, zošitie tunica albuginea + dočasná epicystostómia, drenáž, ATB, inhibítory erekcie (diazepam)

36 URO Strana 34 6a. Germinálne nádory semenníkov 4. októbra :26 Patológia nádorov semenníkov Germinálne nádory (95%) seminómy typický (primitívne germinálne bunky) anaplastický (polymorfné nádorové bunky) spermatocytárny (zo spermatogónii, nemetastazuje) teratómy embryonálny karcinóm yolk sac tumor - zlá prognóza choriokarcinóm teratóm (dermoidná cysta) malígny / benígny zrelý / nezrelý Non-germinálne nádory (5%) gonadálne nádory Nádor z Leydigových buniek - benígny 90% Nádor zo Sertoliho buniek sekundárne nádory lymfómy a hematopoetické nádory metastázy Epidemiológia 20 až 40-roční mortalita je dnes veľmi nízka (kedysi dávno bola veľmi vysoká, takmer 100%)

37 URO Strana 35 Etiológia Kryptorchizmus Atrofia semenníku Trauma Genetická zátaž (dvojčatá a príbuzní) Klinické prejavy dlho asymptomatický priebeh nebolestivé zväčšenie semenníku Diagnostika Fyzikálne vyšetrenie palpácia - šetrnne Zobrazovacie metódy USG - diferencuje i malé testikulárne nádory (T1) CT - hlavne na uzliny Laboratórne vyšetrenie αfp - yolk sac tumor βhcg - choriokarcinóm PL-AP (placentárna alkalická fosfatáza) - germinálne nádory obecne LDH - non-seminómy (tj. teratómy, non-germinálne nádory) Biopsia je v diagnostike nádorov semenikov kontraindikovaná! Hrozí diseminácia nádoru. Klasifikácia Štádium I - nádor ohraničený na semenník Štádium II - metastázy v retroperitoneálnych uzlinách Štádium III - iné lokalizácie metastáz Terapia Radikálna orchiektomia inguinálnym rezom s časťou funiculus spermaticus

38 URO Strana 36 Lymfadenektomia retroperitoneálne paraaortálne uzliny na postihnutej strane Seminómy rádiosenzitívne (RT) I št. - adjuvantná RT + radikálna liečba II št. - radikálna RT, po primárnej liečbe rezidua Neseminómy (teratómy + non-germinálne nádory) chemostenzitívne rádioterapia je paliatívna retroperitoneálna lymfadenektómia - zachováva sa funkcia ejakulácie Testikulárne nádory pred pubertou 3/4 germinálne - 75% yolk sak tumor (AFP) 1/4 non-germinálne - hormonálne aktívne (robia puberta praecox) Terpaia ako u dospelých teratom sa musí odstraniť - do puberty benígny, neskôr malígny

39 6b. Zápaly močového mechúra 7. októbra :37 Nekomplikovaná cystitída akútne zápalové ochorenie močového mechúra bez asociácie s anatomickou abnormalitou močového traktu či prekonanom zákroku Epidemiológia častejšie ženy - krátka močová trubica každý rok 10% žien najčastejšie v dospelosti muži majú cystitídy tiež, ale oveľa menej často Etiopatogenéza ascendentná infekcia E.coli - 80% infekcií S.saprophyticus - 15% infekcií ostatné zriedka krátka močová trubica u žien promiskuita u mužov Klinické prejavy 1. Polakisúria 2. Dysúria 3. Urgencia 4. Bolesť nad sponou muži i výtok z uretry (pyuria) nekomplikovaná cystitída je afebrilná Diagnostika Laboratórne vyšetrenie močový sediment bakteriúria pyúria hematúria kultivácia moču k stanoveniu citlivosti 1. u žien s nedávnou ATB liečbou 2. symtómy pretrvávajúce viac ako týždeň 3. ženy staršie ako 65 rokov, diabetici, tehotné inštrumentárne vyšetrenie je kontraindikované v akútnej fáze dif.dg. iné infekčné stavy s dysúriou mykotická vaginitída - symptomatológia zachytávacej fáze moč.mechúra, subakútna STD uretritída - promiskuita (kvapavka, trichomonáza, chlamýdie), menej vyjadrené prejavy URO Strana 37

40 URO Strana 38 STD uretritída - promiskuita (kvapavka, trichomonáza, chlamýdie), menej vyjadrené prejavy HSV, TBC, trauma, nádor, cystolitiáza Terapia 1. kľud 2. teplo 3. dostatok tekutín 4. spazmolytiká (buscopalamin) / analgetiká ATB u komplikovaných cystitíd trimetoprim - vysoká rezistencia u mladých (nad 20%) chinolóny - neustupujúce cystitídy (nepoužívať u rezistencie nad 20%) amoxicilin nitrofurantoin cefatolin co-trimoxazol, tetracyklíny - mladí muži (kvôli STD etiologickým vyvolávateľom) Komplikovaná cystitída infekcia močového mechúra vyskytujúca sa u pacientov s anatomickou alebo funkčnou anomáliou, prípadne niečím čo uľahčuje prichytenie infekcie na sliznicu diagnóza je postavená na preukázaní infekcie a komplikujúceho rizikového faktoru Patológia cystitída katarálna, hemoragická - najčastejšie, makrohematúria pseudomembránová - odlučovanie vrstiev epitelu flegmonózna, gangrenózna - vzácne Etiológia Rizikové komplikujúce faktory 1. Permanentný močový katéter / stent 2. Postmikčné reziduum (nad 100 ml) 3. Obštrukčná uropatia 4. Neurogénny močový mechúr 5. Konkrement, nádor, VUR, neovezika 6. Chemické a radiačné poškodenie urotelu 7. Diabetes a imunosupresia Klinické prejavy môže mať rôzny priebeh - od symptómov nekomplikovanej cystitídy po septikopyémiu Diagnostika Komplexné vyšetrenie s cielom nájdenia komplikujúceho faktoru Zobrazovacie metódy USG VUG CT cystoureteroskopia

41 URO Strana 39 Invazívne vyšetrovacie techniky kalibrácia uretry (k vylúčeniu stenózy) retrográdna ascendentná pyelografia sondáž ureterálnym katétrom Laboratórne vyšetrenie kultivácia moču stanovenie MIC Terapia 1. Odstránenie komplikujúceho faktoru 2. Antimikrobiálna terapia (ATB) 3. Autovakcíny ATB 1. co-trimoxazol 2. nitrofurantoin - 3x1 tbl 3. trimetoprim 4. cefuroxim 5. chinolóny - rezervné, len na preukázanú citlivosť

42 URO Strana 40 7a. Urodynamické vyšetrenie 10. októbra :24 jedná sa o súbor funkčných vyšetrení založených na meraní prietoku a tlakov moču v močových cestách BHP cystokély VUR neurogénne mechúre obštrukčné uropatia podmienka vykonania urodymanických vyšetrení je negatívne mikrobiologické vyšetrenie moču Základné metódy uroflowmetria - meranie prietoku moču uretrou cystometria - meranie zmien tlaku v močovom mechúre stanovenie únikového tlaku (leak point pressure) profilometria - uretrálny tlakový profil (záznam tlaku v uretre od hrdla mechúra až k vonkašiemu ústiu) elektromyografia - meranie aktivity sfinkteru prostredníctvom análneho zvierača Kombinované metódy prietokovo-manometrická štúdia mikčná cystometria - kombinácia uroflowmetrie a videourodynamika Uroflowmetria uretry elektronické meranie prúdu moču uretrou Zmeria: Prietok Q - norma ml/s (muži), ml/s (ženy) Maximálny prietok Q max Vymočený objem V Čas močenia Krivka objem/čas normálna krivka - hned začína, prudko súpa, vrchol, prudko klesá BHP - pomalý nástup, nižší vrchopl, pomalé klesanie stirnktura uretry - prudší nástup, nízke plató, pomalé dlhé klesanie detrusoro-sfnkterická dyssynergia - pilkovitá krivka, až sinusoida Cystometria Metóda

43 URO Strana 41 zavedenie tenkej dvojkanálovej cievky (1. meranie tlaku, 2. vplavenie tekutiny) sleduje sa: tlak mechúra pri zvyšujúcom sa plnením (plniaca cystometria) tlak mechúra pri vyprázdňovaní (exkrečná cystometria) plnenie je konštatné rýchlsťou ml/s cievka môže byť zavedená aj suprapubickým drenom Zmeria: Krivku tlak/čas pri rovnakej rýchlosti plnenia normálna - spočiatku tlak dlho nestúpa, neskôr začne stúpať a pacient chce močiť neurogénne poruchy mikcie hypertonická krivka - hyperreflexný mechúr - stúpa hned a je pilkovitý hypotonická krivka - plochá krivka celú dobu bez dosiahnutia maxima Stanovenie únikového tlaku (leak point pressure) meria schopnosť sfinkteru odolávať nárastu intraabdominálneho tlaku Metóda cievkou v mechúre napojenou na cystometer meria tlak statický test - pri plnení mechúra zaznamená prvý únik moču pozdĺž cievky = LPP (leak point pressure) dynamický test (Valsalvov) - u inkontinentných žien - naplní sa mechúr na 200 ml, žena následne zatlačí brušným lisom, pričom zaznamenávame tlak pri ktorom došlo k úniku moču = VLPP (valsalva LPP) dg. insuficiencia uretrálneho sfinkteru 0-40 cm H 2 O - porucha sfinkteru cm H 2 O - hypermobilita uretry Profilometria uretry Metóda zavedenie cievky, ktorá sa konštatnou rýchlosťou vyťahuje a meria sa tlak používa sa k dg. stresovej inkontinencie (poruchy panvového dna, hlavne ženy) infravezikálne obštrukcie (skleróza hrdla močového mechúra) Elektromyografia meranie elektrických potenciálov na análnom zvierači, ktorý je prostredníctvom diafragma urogenitale synchrónny s uretrálnym sfinkterom dg. detruzo-sfynkterickej dyssinergie Manometricko-prietoková štúdia kombinácia merania uroflowmetrie + cystometrie + elektormyografie + merania

44 URO Strana 42 intrabdominálneho tlaku intraabdominálny tlak sa meria ampulou v rekte meria tiež závislosť prietoku moču a detruzorového tlaku (PQ diagram) dg. infravezikálna obštrukcia Mykčná cystometria človek močí a meria sa mu súčasne tlak kombinuje sa UFM Videourodynamika RTG + kontrast v mechúre + meranie tlaku v mechúre potom sa pacient vymočí a meria sa tlak je to taká kombinácia všetkého

45 URO Strana 43 7b. Vezikoureterálny reflux 5. októbra :49 regurgitácia moču do ureteru alebo obličky vo fáze plnenia či mikcie v 90% z neho deti vyrastú - ale je nebezpečný lebo môže urobiť refluxnú nefropatiu Klasifikácia I. - moč sa vracia do močovodu, ten je štíhly II. - moč sa vracia až do panvičky III. - rozšírenie močovodu až panvičky IV. - vpáčenie moču v panvičke vedúce k oplošteniu hrotov pyramíd, moč sa dostáva do IS V. - dolichomegaureter Etiológia Primárny (vrodený) VUR kongenitálna porucha vezikoureterálnej junkcie (zlé napojenie ureteru do močového mechúra) anomália veľkosti ureteru (nepomer medzi priemerom ureteru a dĺžkou intramurálneho úseku) chlopňa zadnej uretry VVV spojené s VUR ektopia ureteru, ureter duplex ureterokéla parauretrálne divertikuly polohové anomálie obličiek Sekundárny VUR infravezikálna obštrukcia (stenóza uretry, nádor, BHP) neurogénny močový mechúr (hyporeflexný mechúr) cystitída - revezibilný (polakisuria, dysuria, urgenica, hematuria, pyuria) recidivujúce močové infekcie trauma ureterálneho ústia Patogenéza Antirefluxné mechanizmy 1. Šikmý priebeh intramurálneho močovodu (novorodenci - 5 mm; 13 roční - 13 mm - preto môže VUR vymiznúť) 2. Waldayerova pošva - tesne pred vstupom ureteru do steny močového mechúra (juxtavezikálne) dochádza k prekryvu adventície mechúra a ureteru (vznikajú 2 vrstvy adventície) - Waldeyrova pošva je priestor medzi oboma vrstvami 3. Tonus a kontrakcia trigonum vesicae

46 Refluxná nefropatia (jazvenie obličky až afunkcia obličky) tlaku v panvičke --> produkcie moču --> prietoku krvi --> GF --> únik moču do IS --> zápal --> jazvenie Klinické prejavy nie sú - prejavuje sa až komplikáciami 1. recidivujúce infekcie močových ciest - horúčka 39 C+, sepsa 2. malé množstvo vymočeného moču 3. refluxná nefropatia (IS nefritída) - hypertenzia (z nadprodukcie renínu) až renálne zlyhanie Diagnostika Zobrazovacie metódy Mičkná cystografia rozhodujúca diagnostická metóda pre VUR - zobrazí stupeň poškodenia naplní sa mechúr a sleduje sa do akej miery sa moč vracia do ureteru Statická scintigrafia k posúdeniu jazvenia obličky Cystoskopia môžeme posúdiť vzhľad a lokalizáciu ústia ureteru Urodynamické vyšetrenie indikujeme k vylúčeniu funkčnej poruchy močového mechúra, napr. detruso-sfinkterickú dyssynergiu či hyperaktívny močový mechúr Terapia VUR I-III --> konzervatívna terapia VUR IV-V --> chirurgická terapia Konzervatívna terapia 1. ATB - profylaxia infekcií (u dospelých už nie, len u detí!) ko-trimoxazol - 1xdenne roky nitrofurantoin - vo vyššom veku, predškolský vek a tak - pri neurogénnom močovom mechúre anticholinergiká spazmolytiká α-blokátory A,D 2. Dispenzarizácia pravidelne (každý mesiac) USG HMC kultivácia moču meranie TK reflux obvykle vymizne spontánne Operačná terapia indikácie recidíva pyelonefritíd VUG IV a V pretrvávanie refluxu do obdobia adolescencie - ale relatívna indikácia URO Strana 44

47 URO Strana 45 pretrvávanie refluxu do obdobia adolescencie - ale relatívna indikácia techniky extravezikálne - už sa nepoužívajú intravezikálne Politanem a Leadbetter Cohen Politanem a Leadbetter operácia vypreparovanie močovodu z intravezikálneho prístupu vytvorenie nového hiátu (vstup močovodu do steny mechúru) močovodu laterokraniálne rekonštrukcia svaloviny v mieste pôvodnej inzercie močovodu preparácia submukózneho tunelu do nového hiátu pretiahnutie ureteru submukóznym tunelom a anastomóza močovodu na pôvodné ústie riziko stenózy v mieste nového hiátu Cohen operácia intravezikálne uvolnenie močovodu s ponechaním pôvodného vstupu na močovode predĺženie intravezikálneho priebehu vedením ureteru submukóznym tunelom cez stred trigona kontralaterálne nad ústie druhostného ureteru bráni možnej následnej ureteroskopii a katetrizácii močovodu Endoskopická terapia VUR pod sliznicu v ústí močovodu sa injekuje látka, ktorá spôsobí tlak na ústie a to zabráni refluxu účinnosť 60%

48 URO Strana 46 8a. Parenchýmové nádory obličiek 4. októbra :10 Patológia Nádory parenchýmu benígne kortikálny adenóm - častý, väčšinou je malý, z proximálnych tubulov onkocytóm - pozná sa až po resekcie, z distálnych tubulov, zmnožené mitochondrie angiomyolipóm - mezenchymálny nádor, veľký, ruptúra, krvácanie, USG hyperechog. fibróm, lipóm, hemangióm, myóm malígne karcinóm svetlobunečný papilárny chromofóbny sarkomatoidný - zlá prognóza medulárny - zlá prognóza Epidemiológia roční incidencia - narastá, posledné roky plató ČR najviac Ca obličiek na svete - nevieme prečo, hlavne v južných a západných čechách prudký nárast v 90. rokoch súvisí s rozšírením USG do ambulantnej praxe mortalita - mierne klesá

49 URO Strana 47 Šírenie karcinómu hematogénne renálnou žilou vzniká nádorový trombus až do srdca metastázy pľúca, pečeň, kosti, mozog, kdekoľvek robí i solitárne metastázy (odstránenie nádoru a metastázy majú dobrý kuratívny účinok) lymfogenne uzlinové metastázy Klinické prejavy chudé Miestne hematuria nefralgia, kolika (priechod koagula) hmatný nádor Celkové slabosť, únava nechutenstvo, chudnutie nočné potenie, subfebrílie hepatopatia (stauferov syndróm - vzácne) Paraneoplastické hypertenzia (produkcia renínu) hyperkalcémia (produkcia PTH v nádore) - nie sú časté Diagnostika Zobraovacie vyšetrenie USG - ako prvé - odlíši cystu od nádoru VUG CT Klasifikácia TNM kalsifikácia T1 - nádor pod 7 cm, ohraničený na obličku T2 - nádor nad 7 cm, ohraničený na obličky

50 URO Strana 48 T3 - nádor infiltrujúci nadobličku a perienálne tkanivo T4 - nádor infiltrujúci okolie (cez Gerotovu fasciu) Terapia Operačná terapia Radikálna nefrektómia oblička + tukové púzdro väčšie nádory nadoblička sa zachováva ak sa dá transperitoneálne laparoskopicky Záchovné operácie (parciálna nefrektómia) malé nádory - odstránenie len časti obličky (resekcia/enukleácia) ale riziko, že nádor môže vzniknúť i v zvyšnej časti obličky Farmakologická terapia Imunologická liečba robilo sa, ale ustúpilo sa kvôli biologickej liečbe Biologická liečba pri generalizovanom nádore po resekcii (robí sa i resekcia - má to zmysel) sunitinib, sorafenib - inhibítory tyrozínkinázy bevacizumab - anti VEGF nedokáže vyliečiť ale predlžuje život relatívne významne NU: dermatotoxicita git-toxicita Prognóza závisí na veľkosti nádoru ohraničenie, lokalizovaný nádor - po operácii šanca na vyliečenie 90% diseminovaný - 5-ročné prežitie 20% (ale z doby pred biologickou liečbou, no ajtak sa to nedá vyliečiť) Nefroblastóm (Wilmsov nádor) objavuje sa v 2. rokoch v 99% samostatne vzniknutý nádor v 1% defekt WT1 a WT2 Klinické prejavy Hmatná rezistencia - veľký nádor Porucha chovania Bolesti brucha Dysuria a hematuria Terapia 2-kombinácia chemoterapia - neoadjuvantná (aktinomycin D a vincrystin) chirurgia u nepriaznivých histológii sa robí ešte rádioterapia

51 URO Strana 49 prognóza relatívne dobrá Neuroblastóm z primitívnych nervových buniek - sympatogónií čím je dieťa staršie, tým je prognóza horšia vek 0-6 rokov meta: pečeň+kosti+kd+koža Diagnostika USG CTA, MRI Terapia chirurgická resekcia - ale rastie difúzne, takže nie vždy sa dá chemoterapia Rhabdomyosakróm Botrioidný Vretenobunečný Embryonálny Terapia chemoterapia chirurgia prognóza 85%

52 URO Strana 50 8b. Zápaly mužskej uretry a prostaty 7. októbra :35 Prostatitída zápalové ale i nezápalové ochorenie prostaty prejavujúca sa prostatickým syndrómom najčastejšia urologická diagnóza u mužov pred 50. rokom života Etiopatogenéza G- E.coli - 75% P.aeruginosa - 15% Klebsiela významnú úlohu hrajú faktory virulencie (biofilm) G+ S.saprophyticus - 5% S.aureus - 5% Rizikové faktory anatomické / funkčné abnormality hrdla močového mechúra, prostaty alebo uretry slabý prúd moču reflux infikovaného moču (napr. pri balatopostitíde, análnom sexe a pod.) nebakteriálna prostatitída môže byť autoimunitným procesom (výsledok aktivácie kaskády imunitného systému) Klasifikácia NIH klasifikácia I - akútna prostatitída - v praxi zriedkavá II - chronická bakteriálna prostatitída - tiež veľmi zredkavá, pri recid. moč. infekciách III - syndróm chronickej panvovej bolesti (IIIA infečkný, IIIB neinfekčný) - najčastejšia, mladí do 50r; IV - asymptomatická zápalová prostatitída - nemá klinické prejavy, nelieči sa ak netreba Klinické prejavy I. Akútna prostatitída horúčka, triaška nútenie na moč a stolicu iritačné príznaky - polakisuria, nyktúria, urgencia, dysuria obštrukčné príznaky - retardácia štartu, nízky prúd, prerušovaný, postmykč. dokvapkávanie, pocit rezidua absces prostaty - vzácne ako komplikácia per rectum - mäkká, bolestivá prostata s fluktuáciou II. Chronická bakteriálna prostatitída pĺživý nástup (od začiatku väčšinou chronická, niekedy pokračovaním akútnej prostatitídy) pocit tlaku na perineu, nad symfýzou, neurčité bolesti v konečníku, semenníkoch, funikule mierne iritačné (zadržiavacie) príznaky

53 III. Syndróm chronickej panvovej bolesti infekčný/neinfekčný bolesť v perineu, nad sponou a pri koreni penisu môže byť cítiť i v semenníkoch, iguine či v sakre opakuje sa po dobu aspoň 6 mesiacov neznáma príčina spôsobuje psychické a fyzické utrpenie a ovplyvňuje kvalitu života nešpecifické iritačné (=zadržiavacie) príznaky - polakisuria, nykturia, urgencia, dysuria sexuálna dysfunkcia - rôzny stupeň bolesť po ejakulácii, hemospermia, prostatorea (výtok prostatického sekrétu pri zvýšení tlaku, napr. pri stolici) Diagnostika Fyzikálne vyšetrenie akútna prostatitída septikémia = febrílie, tachykardia, tachypnoe bolestivé per rectum - pacient si nenechá ani strčiť prst do konečníku, prostata zväčená, napätá, bolestivá chronická prostatitída a chronická panvová bolesť FV je nevýznamné Laboratórne vyšetreni mikrobiológia moču - stredný prúd u akútnej prostatitídy močový sediment - leukocyty, baktérie metóda 4 vzorkov - prvý moč, stredný prúd, moč po masáži prostaty, prostatický sekrét podľa prítomnosti/neprítomnosti baktérií a ich počtu sa stanoví typ prostatitídy Terapia I. Akútna prostatitída kľud na lôžku širokospektrálne ATB - najčastejšie kobinácia aminoglykosidy + aminopenicilíny spazmolytiká - na tlmenie bolestí II. Chronická bakteriálna prostatitída dlhodobo fluorochinolóny alebo trimetoprim III. Syndróm chronickej panvovej bolesti širokospektrálne ATB na obštrukčné príznaky - α-blokátory, inhibítory 5α-reduktázy, myorelaxancia na bolesť - antiflogistiká fyzikálna terapia - masáže Uretritídy Akútna gonokoková uretritída Klinické prejavy 3-10 dní po sexe pálenie a rezanie pri močení (stranguria) hlienohnisavý-hnisavý výtok z uretry pri zanedbaní je asymptomatická, môže vniknúť prostatitída (so svojimi iritačnými prejavmi) epididymitída artirtída - gonartritída strinktúra uretry Diagnostika mikrobiológia sekrétu/výtoku URO Strana 51

54 URO Strana 52 mikrobiológia sekrétu/výtoku mirkobiológia výteru z uretry Terapia musí byť včasná ATB cefalosporíny jednorázovo tetracyklíny 7 dní Akútna nešpecifická (non-gonokoková) uretritída Etiológia chlamýdia trichomonáda mykoplazma G+ koky, kvasinky Klinické prejavy číry výtok z uretry (tzv. ranná kvapka) = chlamýdia šedavo-žltavý výtok z uretry = trichomonas pálenie a rezanie pri močení (stranguria) Diagnostika mikrobiológia výteru z uretry Terapia tetracyklíny - pri chlamýdii, 7 dní metronidalzol - pri trichomonáde; liečia sa obaja partreri nedráždivá dieta s vylúčením alkoholu Neinfekčná uretritída Chemická uretritída príčina: lieky, strkanie chemických látok do pipíku terapia: zvýšenie diurézy Karunkula uretry benígny, tmavočervený, vaskulárny, malý nádor terapia: lápisovanie / extirpácia / kryodeštrukcia

55 URO Strana 53 9a. Nádory panvičky a močovodu 4. októbra :59 Benígne nádory močových ciest Papilóm - uroterliálny maximálne 6 vrstiev buniek urotelu bez atypií Papilóm - dlaždicobunečný dlaždicobunečná metaplázia urotelu Papilóm - invertovaný z bazálnych buniek urotelu endofytický rast Ostatné Adenóm, Fibróm, Myóm, Hemangióm vzácne sú Malígne nádory panvičky a močovodu Patológia Uroteliálny karcinóm Dlaždicobunečný karcinóm - pri metaplázii urotelu u odliatkovej litiázy Adenokarcinóm - extrémne vzácny Mezenchymálne nádory (leiomyosarkom, rhabdomyosakrom, karcinosarkom) - veľmi vzácne v dospelosti Epidemiológia 5% uroteliálnych nádorov roční 3x častejšie muži môže byť aj bilaterálny výskyt Etiológia 1. Fajčenie 2. Fenacetín - expozícia niekoľkým kilogramom 3. Cyklofosfamid 4. Chronická infekcia - Balkánska nefropatia, chronická intersticiálna nefritída Klinické prejavy Hematuria - bezbolestná väčšinou Bolesť nefralgia - pri obštrukcii vývodných ciest kolika - priechod koagúl alebo fragmentov nádoru močovými cestami pokročilé príznaky nechutenstvo, chudnutie bolesť brucha bolesť kostí

56 URO Strana 54 Diagnostika Zobrazovacie metódy USG - priamy dôkaz nádoru je problematický VUG - defekt v kontrastnej náplni ascendentná pyelografia - upresní nález CT - stageing nádoru Laboratórne vyšetrenie moč chemicky - mikrohematúria moč cytológia s výplachom dutého systému ureterálnym katétrom Endoskopické vyšetrenie ureteroskopia s biospiou Terapia Operačná liečba Radikálna nefroureterektómia výnimočne možno urobiť parciálnu resekciu obličky Segmentálna resekcia močovodu primárny nádor močovodu Boariho plastika náhrada distálneho úseku ureteru lalokom zo steny močového mechúra Náhrada ureteru ileom pri veľkej resekcii Endourologické operácie elektroresekcia, laserkoagulácia - využíva sa uretero-resektoskop indikuje sa pri neúnosnosti radikálnej operácie či funkčnom postihnutí druhej obličky Chemoterapia Infiltrujúce nádory experimentálne sa skúša inštalácia cytostatika priamo do dutého systému Rádioterapia má obmedzené účinky dáva sa pri vysokom riziku lokálnej recidívy paliatívne sa používa pri bolestiach kostných metastáz

57 URO Strana 55 9b. Induratio penis plastica, idiopatická retroperitoneálna fibróza 10. októbra :36 Induratio penis plastika (Peyronieho choroba) progresívne benígne ochorenie charakteristické tvorbou fibróznych nebolestivých infiltrátov tunica albuginea penisu a v septe medzi corpora cavernosa penis Epidemiológia 50 roční muži asociácia s duyputrenovou kontraktúrou Etiológia neznáma - pravdepodobne ide o autoimunitný zápalový proces penisu s nadprodukciou väziva Klinické prejavy pri erekcii odchýlenie penisu na postihnutú stranu bolesť pri erekcii môže znemožňovať sexuálny akt v pokročilých štádiách kalcifikácie Terapia 50% spontánna remisia konzervatívna liečba je sporná a neprináša výsledky (vite, L-karnitín, injekcie a pod.), najlepšia je liečba operačná extirpácia fibróznych plakov a prekrytie defektu epidermálnym štepom penilná protéza Idiopatická retroperitoneálna fibróza fibrónza premena tukového tkaniva retroperitonea s postupným útlakom ciev a vývodných ciest močových Epidemiológia muž 2 : 1 ženy roční Etiológia nie je idiopatická ale vzťahuje sa k autoimuntinej periaortitíde antigén vyvolávajúci imunitnú reakciu je ceroid (súčasť lipidov, hlavne v lipidových plátoch aorty) Klinické prejavy ochorenie nemá charakteristické príznaky skoré štádium neurčité bolesti v bedrovej krajine, trieslach, podbrušku nechutenstvo, nauzea, zvracanie horúčka, slabosť, anorexia neskoré štádium supravezikálna obštrukcia s fibrotickým procesom lymfatická obštrukcia Diagnostika USG - hromadenie moču v dutom systéme MRI

58 URO Strana 56 dif.dg. nádorový proces retroperitonea Terapia liečba renálnej insuficiencie pri hydronefróze z obštrukcie --> nefrostómia konzervatívne kortikosteroidy imunosupresíva - azatioprim antiestrogény - tamoxifen operačne laparoskopické uvoľnenie močovodu a tkanív z fibrózneho tkaniva autotransplantácia obličiek

59 URO Strana 57 10a. Urolitiáza horných močových ciest 10. októbra :16 Etiológia 1. Nadmerné množstvo kameňotvorných látok (viď klasifikáciu konkrementov nižšie) 2. Zmena prostredia moču acidifikácia - urátové kamene alkalizácia - kalciové kamene 3. Zníženie inhibítorov kryštalizácie Vnútorné faktory rasové - u černochov zriedka hereditárne - dedí sa predispozícia k litiáze, prípadne metabolické poruchy (cistinúria) Vonkajšie faktory geografické a klimatické - USA, VB, stredná Európa, Čína, India; hlavne sa vyskytuje v lete sociologické - príjem tekutín, obsah minerálov v potrave, pracovné prostredie uropoetické faktory litiázy hypersaturácia moču = nízka diuréza, stáza moču nízke / vysoké ph baktérie a infekcie Patogenéza 1. Nukleácia (jadro)--> 2. Apozícia (nabaľovanie) --> 3. Aglomerácia (spájanie viacerých mikrolitov) 1. Nukleačná teória Homogénna nukleácia zhlukovanie nadbytku kryštálov v hypersaturovanej moči či abnormálnom ph moču Heterogénna nukleácia precipitácia nadbytku kryštálov v odlúpaných epitéliách, tkanive, baktériách, bielkovinách ľahšie ako homogénna precipitácia apozíciou na jadre vzniká mikrolit - základ budúceho konkrementu 2. Randall Carr teória Fixovaná nuekleácia pri infekcii sa bakteriálnymi toxínmi poškodí epitel papíl a obnažia sa kalcifikované čiastočky (micély), ktoré sa stávajú litogénnym centrom Stáza moču napomáha fixovanej nukleácii prekážka narušuje dynamiku vývodných ciest močových čím podporuje vznik infekcie 3. Teória inhibítorov kryštalizácie Inhibítory kryštalizácie Mg (struvitové), Zn, citráty (kalcium-oxaltové), sulfáty (kalciové) porušenie rovnováhy medzi saturáciou moču kameňotvornými látkami a aktivitou inhibítorov kryštalizácie

60 Klasifikácia Klasifikácia konkrementov Kalciové kamene kalcium-oxalátové, kalcium-fosfátové hyperkalciúria vstrebávanie GIT (idiopatická hyperkalciúria) reabsorpcia v tubuloch OBLIČKY (renálna hyperkalciúria) odbúravanie Ca z kostí - hyperparatyreoidizmus, imobilita (symptomatická hyperkalciúria) Oxalátové kamene kalcium-oxalátové hyperoxalúria (oxalát je odpadovým produktom metabolizmu) vrodená metabolická porucha oxalátu - ten sa potom vylučuje obličkami nadmerný príjem potravou (alimentárna hyperoxalúria) vysoké množstvo MK v čreve vyväzuje vápnik a vzniká tak rozpustný oxalát, ktorý sa vstrebáva (enterická hyperoxalúria) Kamene z kyseliny močovej urátové kamene hyperurikosúria katabolizmus purínov - DNA, stavy so zánikom buniek, nadmerný príjem potravou znížená spätná resorpcia kyseliny močovej ph moču znižuje rozpustnosť kyseliny močovej Fosfátové kamene kalcium-fosfátové, struvitové hyperfosfatúria nadmerný príjem hyperparatyroidizmus (PTH inhibuje reabsorpciu fosfátu v tubuloch) Cystín (cystínúria - dedičná metabolická vada) Klasifikácia litiázy Urolitiáza - obštrukčná uropatia na základe anatomickej či funkčnej odchýlky nefrolitiáza pyelolitiáza kalikolitiáza ureterolitiáza cystolitiáza Nefrokalcinóza - ukladanie vápnikových depozít v parenchýme obličky Prostatolitiáza (nepravá litiáza) - inspisovaný prostatický sekrét (nie kameň) Klinické prejavy Renálne konkrementy pohyblivé konkrementy 1. Kolika 2. Lumbalgia - propagácia pozdĺž močovodu 3. Hematúria v prípade infikovaných konkrementov sa pridáva pyelonefritída, septická teplota Ureterálne konkrementy 1. Kolika - vyvoláva ju konkrement zostupujúci močovodom, opakuje sa niekoľkokrát 2. Dekubitus a stenóza ureteru - okolo chronického konkrementu URO Strana 58

61 URO Strana Dekubitus a stenóza ureteru - okolo chronického konkrementu 3. Akútna hydronefróza Diagnostika Zobrazovacie vyšetrenie USG zvukový tieň, ktorý kameň vytvára RTG nativ kontrastné konkrementy (urátové konkrementy sú RTG nekontrastné) VUG RTG nekontrasné konkrementy Laboratórne vyšetrenie močový sediment erytrocyty (mikrohematúria) kryštály známky zápalu (leukocyty, baktérie) Terapia Extrakorporálna litotrypsia (ESWL) konkrementy do 2 cm nesmie byť pod konkrementom obštrukcia močových ciest infekčné konkrementy kryjeme ATB môžeme urobiť i ureteroskopickú litotrypsiu kontaktným litotryptorom steinstrasse - zaklienenie rozštiepených kameňov pred ústím do močového mechúra Perkutánna extrakcia konkrementu (PEK) / Perkutánna nefrolitotómia (PNL) konkrementy v dolnom kalichu endoskopická technika odstránenia konkrementu zavedenie nefroskopu dilatácia punkčného kanála Endoskopické techniky extakcie konkrementu konkrementy v močovode - ak sa nedajú konkrementy zamerať litotryptonom hlavne kamene v intramurálnom močovode (cystoskopicky Dormia kľučkou) Klasická otvorená operácia (litotómia) robí sa už málo - 5% konkrementov Konzervatívne postupy vyčkávanie - menšie konkrementy (do 5 mm) alkalizácia moču - urátové kamene zvýšenie diurézy pohyb spazmolytiká

62 10b. Poranenia močovej trubice 5. októbra :47 Etiológia otvorené x zatvorené priame x nepriame násilie Ženská uretra - vzácne pôrod iatrogénne trauma (fraktúra panvy) Mužská uretra zadná uretra (prostatická a membranózna uretra) fraktúra panvových kostí - uretra je fixovaná diaphragma urogenitale, ktorá svojím pohybom pri fraktúrach spôsobuje odtrhnutie uretry iatrogenne - pri cievkovaní predná uretra (bulbárna a penilná) obročné poranenia - úder na perineum iatrogenne - pri cievkovaní Klasifikácia kontúzia (pohmoždenie) lacerácia (tržné poranenie) - natiahnutie a porpaskanie uretry s krvácaním, hojenie strinkturou perforácia (prederavenie) ruptúra (odtrhnutie) z klinického hladiska: kontúzia, inkompletná ruptúra, kompletná ruptúra Klinické prejavy bolesť uretrohragia (krvácanie mimo mikciu) makrohematuria dysuria retencia moču - pri ruptúre hematóm perinea, skrota alebo až penisu (celého) Diagnostika Fyzikálne vyšetrenie per rectum - pri ruptúre uretry močový mechúr s prostatou odstúpi od rekta kraniálnym smerom (prstom sa prostata dá odtlačiť kraniálne) Zobrazovacie metódy retrográdna uretrocystografia - kontrast do močovej trubice pri uretrorhagii nemožno cievkovať pred uretrografiou! - riziko zhoršenia poranenia, infikovanie CT - komplexné posúdenie Terapia URO Strana 60

63 URO Strana 61 sa odvíja od typu, rozsahu a lokalizácie poranenia Inkompletná ruptúra pokus o zavedenie cievky (silikónový stent do zadnej uretry) Kompletná ruptúra perkutánna epicystostómia + ureteroplastika/ureteroanastomóza end-to-end v 2. dobe (za 6 týždňov) pri poranení penisu liečba prebieha ihneď Komplikácie 1. inkontinencia 2. erektilná dysfunkcia 3. strinktúra uretry

64 URO Strana 62 11a. Strinktúra uretry 10. októbra :56 zúženie uretry, najčastejšie týkajúce sa mužov (ženy výnimočne), v užšom slova zmysle by sa malo jednať len o zúženie membranóznej uretry spongiózna uretra - tzv. spongiofribróza (penilná + bulbárna uretra) prostatická uretra - trauma, po radikálnej prostatektómii membranózna uretra - iatrogénne poškodenie pri endoskopickom výkone Etiológia Získaná strinktúra 1. postinfekčne - kvapakva (ale už málo dnes) 2. trauma - obrkočné úrazy 3. dlhodobo zavedný uretrálny katéter 4. iatrogenne - ale čoraz menej so stále užšími prístrojmi Kongenitálna strinktúra v prípadoch nejasnej etiológie Klinické prejavy Mikčná symptomatológia (obštrukčné príznaky) retardácia štartu používanie brušného lisu pomalý klesajúci prúd prerušovaný prúd postmikčné dokvapkávanie reziduum moču Symptómy zápalu močových ciest (recid. infekcie) prostatitída epididymitída (teplota, zväčšenie vajca, bolesť s propagáciou do inguiny) dysuria Diagnostika Zobrazovacie metódy Retrográdna a mykčná cystografia - dĺžka a lokalizácia strinktúry Uretroskopia - vyšetrenie tesnejších strinktúr USG Kalibrácia uretry! Terapia Dilatácia uretry menšie jednoduché blanité strinktúry nutné časté opakovnie bolestivých dilatácií Resekcia strinktúry krátke strinktúry + end-to-end On-lay plastika

65 URO Strana 63 vytovrenie neouretry z laloku predkožky / kože penisu / tunica dartos / zo sliznice dutiny ústnej čínske valčeky (in-lay) Discízia uretry pozdĺžna tómia + priečna sutura Uretrálny stent ako u BHP

66 11b. Zápaly semenníku a nadsemenníku 7. októbra :28 Akútna orchitída izolovaný zápal semenníku šíriaci sa hematogénne pri parotíde (za 3-4 dni) Klinické prejavy búrlivý priebeh horúčka edém, sčervenanie a bolestivosť skróta Komplikácie tlaková atrofia --> sterilita (Leydigové bunky ostávajú zachované) Terapia prísny kľud na ložku ľadové obklady a pdoloženie skróta 1. ATB 2. Kortikoidy Akútna epididymitída Etiológia ascendnentne pri močových infekciách prostatitické agens (>35 rokov) - e.coli, p.aeruginosa, klebsiela, s.saprohyticus et aureus STD agens (<35 rokov) - n.gonorrhoe, chlamydia (2/3 epididymitíd), haemophilus inf. (homosexuáli) často pri zacievkovaní, pri zákrokoch v uretre Patogenéza infekčná - reflux infikovaného moču do vas deferens chemická - reflux sterilného moču do vas deferens abscedujúca - pri veľmi virulentnom patogéne Klinické prejavy teplota zväčšenie nadsemenníkov a edém skróta bolesť postupne vzniklá (nie náhle ako pri torzii)= propaguje sa do inguinálnej krajiny a bedrovej krajiny súčasne často príznaky uretritídy a prostatitídy Diagnostika fyzikálne vyšetrenie nadsemeník palpačne zväčšený, tuhý, bolestivý skrótum na postihnutej strane edematózne, zväčšné dif.dg. toriza semenníku Terapia kľud na lôžku ľadové zábaly 1. ATB - tetracyklín, ofloxacín (kvôli častej chlamýdiovej infekcii) URO Strana 64

67 URO Strana ATB - tetracyklín, ofloxacín (kvôli častej chlamýdiovej infekcii) 2. KS - prednison u abscedujúcej môžeme urobiť epididymidotómiu s drenážou podľa potreby analgetiká, antipyretiká Akútna orchiepididymitída propagácia infekcie nadsemenníku do semenníku etiopatogenéza a klinické prejavy a terapia sú obdobné a výraznejšie môže sa objaviť sekundárna hydrokéla nemožno diferencovať semenník od nadsemenníka Chronická epididymitída prechod akútneho zápalu v chronický, charakteristický fibroplastickými zmenami nadsemenníkov s opakujúcimi sa atakmi epididymitídy Klinické prejavy reziduálne zväčšenie nadsemenníkov nevýrazné bolesti hrbolatý, tuhý, tvrdý nadsemenník dif.dg. TBC, syfilis Terapia 1.ATB 2.Kortikoidy epididymektómia vazoligatúra funikulus spermaticus Granulomatózna orchitída - autoimunitná, muži v strednom veku - terapia KS

68 URO Strana 66 12a. Nádory penisu 4. októbra :01 Benígne nádory Benígne nádory nekožné fibróm, lipóm, myóm, angióm, vzácne neuróm terapia: lokálna excízia Benígne nádory kožné najčastejšie na glans penis, hlavne u neobrezaných mužov 1. dlaždicobunečný papilóm 2. verukózny papilóm 3. aterómové cysty - bežné nálezy, hlavne neobrezaní 4. kožné névy - dif.dg. malígny melóm (urobí sa biopsia excíziou) Vírusové kožné lézie Condylomata acuminata HPV (human papiloma virus) papilárne mäkké lézie na predkožke či glans penis terapia cirkumcízia (s radikálnym odstránením postihnutej predkožky) radikálna excízia abrázia, elektrokoagulácia, laserkoagulácia malé lézie - podophyllin Kaposhiho sarkom HIV máločastý nádor z endotelu kapilár terapia lokálna excízia cytostatiká + rádioterapia - väčšie nádory Kožné prekancerózy Leukoplakia hyperkeratóza - belavé kožné plaky často u diabetikov robí sa biopsia Cornu cutaneum vzácne sa vyskytujúca kožná lézia s hyperkeratózou dif.dg. karcinóm (bioptická excízia) Balanitis xerotica obliterans belavý tuhý plát na predkožke či glans penis (na vonkajšom meate) často u diabetikov v strednom veku Carcinoma in situ Erythroplasia de Queyrat - červené ohraničné lézie Morbus Bowen - odbobne červené ohraničené lézie s odlupovaním v šupinách

69 URO Strana 67 terapia: excízia, elektrokauterizácia, laserkoagulácia, kryodeštrukcia, ožiarenie, 5-FU masť Malígne nádory Patológia Invazívne karcinómy epidermoidný karcinóm - 97% bazalióm - vzácny melanóm - veľmi vzácny sarkóm - veľmi vzácny Epidemiológia roční u nás relatívne málo ale afrika, južná amerika a ázia - tam sú časté Klinické prejavy Stuhnutie, vyklenutie, rezistencia Erytém Mokvajúca plocha či vriedok

Ochorenia prostaty a inkontinencia moču

Ochorenia prostaty a inkontinencia moču Ochorenia prostaty a inkontinencia moču Ján Breza Inkofórum 2015 Benígna prostatická hyperplázia je nezhubné zväčšenie prostaty vznikajúce v procese starnutia Histologicky ide o proliferáciu hladkého svalstva

Διαβάστε περισσότερα

Medikamentózna liečba inkontinencie moču

Medikamentózna liečba inkontinencie moču Medikamentózna liečba inkontinencie moču Ján Breza Inkofórum 2016 Inkontinencia moču (definícia) nedobrovoľný únik moču Inkontinencia moču uretrálna mimovoľný únik moču cez uretru extrauretrálna odtekanie

Διαβάστε περισσότερα

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie Matematika 2-01 Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie Euklidovská metrika na množine R n všetkých usporiadaných n-íc reálnych čísel je reálna funkcia ρ: R n R n R definovaná nasledovne: Ak X = x

Διαβάστε περισσότερα

Význam včasného záchytu a diagnostiky karcinómu prostaty. Ján Kliment Urologická klinika JLFUK Martin

Význam včasného záchytu a diagnostiky karcinómu prostaty. Ján Kliment Urologická klinika JLFUK Martin Význam včasného záchytu a diagnostiky karcinómu prostaty Ján Kliment Urologická klinika JLFUK Martin Karcinóm prostaty na Slovensku je v poradí výskytu zhubných nádorov u mužov tretí v poradí po pľúcnom

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Trendy súčasnej liečby onkologických ohorení. Jozef Mardiak

Trendy súčasnej liečby onkologických ohorení. Jozef Mardiak Trendy súčasnej liečby onkologických ohorení Jozef Mardiak Protinádorová liečba Poškodenie nádorovej bunky apoptózu Cytostatická liečba: nešpecifická toxicita rýchlosti proliferácie tkanív proliferácia

Διαβάστε περισσότερα

Uzlinový syndróm MUDr.Veronika Ballová NOU, Bratislava

Uzlinový syndróm MUDr.Veronika Ballová NOU, Bratislava Uzlinový syndróm MUDr.Veronika Ballová NOU, Bratislava Uzlinový syndróm Zväčšenie alebo zmena lymfatickej uzliny rôznej etiológie, symptomatické alebo asymtomatické Veľkosť: Konzistencia: Počet: > 1.5

Διαβάστε περισσότερα

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej . Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej Definícia.: Hromadný bod a R množiny A R: v každom jeho okolí leží aspoň jeden bod z množiny A, ktorý je rôzny od bodu a Zadanie množiny

Διαβάστε περισσότερα

Artériová hypertenzia, obličky a sympatikus. Adrián Okša LF SZU Bratislava

Artériová hypertenzia, obličky a sympatikus. Adrián Okša LF SZU Bratislava Artériová hypertenzia, obličky a sympatikus Adrián Okša LF SZU Bratislava Kontrola hypertenzie u pacientov s CKD Becker GJ, Wheeler DC, AJKD 2010 Príčiny nedostatočnej kontroly hypertenzie chyby pri meraní

Διαβάστε περισσότερα

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

3. Striedavé prúdy. Sínusoida . Striedavé prúdy VZNIK: Striedavý elektrický prúd prechádza obvodom, ktorý je pripojený na zdroj striedavého napätia. Striedavé napätie vyrába synchrónny generátor, kde na koncoch rotorového vinutia sa

Διαβάστε περισσότερα

TBC pľúc najrozšírenejšie infekčné ochorenie u nás a vo svete. Prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

TBC pľúc najrozšírenejšie infekčné ochorenie u nás a vo svete. Prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. TBC pľúc najrozšírenejšie infekčné ochorenie u nás a vo svete Prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. Hlavný zámer národných programov detekovať a liečiť tuberkulóznu infekciu identifikovať latentnú tuberkulóznu

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Chronická nebakteriálna osteomyelitída/osteitída (CRMO)

Chronická nebakteriálna osteomyelitída/osteitída (CRMO) www.printo.it/pediatric-rheumatology/sk/intro Chronická nebakteriálna osteomyelitída/osteitída (CRMO) Verzia 2016 1. ČO JE CRMO 1.1 Čo to je? Chronická rekurentná multifokálna osteomyelitída (CRMO) je

Διαβάστε περισσότερα

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD. Urologické oddelenie FNsP Skalica

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD. Urologické oddelenie FNsP Skalica Konferencia Inkontinencia moču v staršom veku 29. 30. 11. 2013; hotel Kaskády, Sliač; SR Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD. Urologické oddelenie FNsP Skalica PREHĽAD MEDIKAMENTÓZNA LIEČBA INKONTINENCIE MOČU

Διαβάστε περισσότερα

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE 7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE Funkcia f reálnej premennej je : - každé zobrazenie f v množine všetkých reálnych čísel; - množina f všetkých usporiadaných dvojíc[,y] R R pre ktorú platí: ku každému R eistuje

Διαβάστε περισσότερα

OSTEOARTRITÍDA. - vek - pohlavie. Chronická degeneratívna artropatia Najčastejší typ artritídy Hlavné rizikové faktory. - obezita Prevalencia %

OSTEOARTRITÍDA. - vek - pohlavie. Chronická degeneratívna artropatia Najčastejší typ artritídy Hlavné rizikové faktory. - obezita Prevalencia % OSTEOARTRITÍDA Chronická degeneratívna artropatia Najčastejší typ artritídy Hlavné rizikové faktory - vek - pohlavie - obezita Prevalencia 10 20 % Prevalencia OA Lokalizácia Rádiografická OA Symptomatická

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky, Farba skupiny: zelená Označenie úlohy:,zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky, Úloha: Zistiť, ako závisí účinnosť zohrievania vody na indukčnom variči od priemeru použitého hrnca. Hypotéza: Účinnosť

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

LIEČBA BENÍGNEJ PROSTATICKEJ HYPERPLÁZIE. Klinická charakteristika novej formy doxazosínu: doxazosín GITS PFIZER H.C.P.

LIEČBA BENÍGNEJ PROSTATICKEJ HYPERPLÁZIE. Klinická charakteristika novej formy doxazosínu: doxazosín GITS PFIZER H.C.P. LIEČBA BENÍGNEJ PROSTATICKEJ HYPERPLÁZIE Klinická charakteristika novej formy doxazosínu: doxazosín GITS PFIZER H.C.P. Klinická charakteristika novej formy doxazosínu v liečbe BPH: doxazosín GITS CARDURA

Διαβάστε περισσότερα

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S PROUKTOVÝ LIST HKL SLIM č. sklad. karty / obj. číslo: HSLIM112V, HSLIM123V, HSLIM136V HSLIM112Z, HSLIM123Z, HSLIM136Z HSLIM112S, HSLIM123S, HSLIM136S fakturačný názov výrobku: HKL SLIMv 1,2kW HKL SLIMv

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita 132 1 Absolútna chyba: ) = - skut absolútna ochýlka: ) ' = - spr. relatívna chyba: alebo Chyby (ochýlky): M systematické, M náhoné, M hrubé. Korekcia: k = spr - = - Î' pomerná korekcia: Správna honota:

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

PATOFYZIOLÓGIA AKI. T. Baltesová. Transplantačné centrum, I.chirurgická klinika UNLP. Nefrologické sympózium, Martin

PATOFYZIOLÓGIA AKI. T. Baltesová. Transplantačné centrum, I.chirurgická klinika UNLP. Nefrologické sympózium, Martin PATOFYZIOLÓGIA AKI T. Baltesová Transplantačné centrum, I.chirurgická klinika UNLP Nefrologické sympózium, Martin 24. 26. október 2012 GFR prietok krvi obličkami (renal blood flow, RBF) efektívny cirkulujúci

Διαβάστε περισσότερα

Úvod do problematiky chronických vírusových hepatitíd. Peter Jarčuška 1. interná klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice

Úvod do problematiky chronických vírusových hepatitíd. Peter Jarčuška 1. interná klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice Úvod do problematiky chronických vírusových hepatitíd Peter Jarčuška 1. interná klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice Chronické hepatitídy Vírusové (B,C,D) Autoimunitné Nealkoholová steatohepatitída Alkoholová

Διαβάστε περισσότερα

LABORATÓRIUM, NOVAMED, spol.s r.o.

LABORATÓRIUM, NOVAMED, spol.s r.o. LABORATÓRIUM, NOVAMED, spol.s r.o. Bernolákova 10, Banská Bystrica 048/4399 102,105,108 ZOZNAM VYŠETRENÍ - REFERENČNÉ HODNOTY ZOZNAM VYŠETRENÍ - REFERENČNÉ HODNOTY Rutinné parametre - sérum M Ž Moč mikroskopicky

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Ivan Koza Národný onkologický ústav

Ivan Koza Národný onkologický ústav Prevencia onkologických ochorení Ivan Koza Národný onkologický ústav 19. máj 2007 Onkologické ochorenia Prevencia (primárna) Skríning (sekundárna prevencia) Diagnostika recidív (terciárna prevencia) Včasná

Διαβάστε περισσότερα

Obvod a obsah štvoruholníka

Obvod a obsah štvoruholníka Obvod a štvoruholníka D. Štyri body roviny z ktorých žiadne tri nie sú kolineárne (neležia na jednej priamke) tvoria jeden štvoruholník. Tie body (A, B, C, D) sú vrcholy štvoruholníka. strany štvoruholníka

Διαβάστε περισσότερα

Prevalencia diabetes mellitus a hraničnej glykémie nalačno na Slovensku podľa veku vek Galajda, P., Mokáň, M. et al., 2007 Komplikácie diabetes mellitus a sprievodné choroby u 285 541 dispenzarizovaných

Διαβάστε περισσότερα

DOMÁCE ZADANIE 1 - PRÍKLAD č. 2

DOMÁCE ZADANIE 1 - PRÍKLAD č. 2 Mechanizmy s konštantným prevodom DOMÁCE ZADANIE - PRÍKLAD č. Príklad.: Na obrázku. je zobrazená schéma prevodového mechanizmu tvoreného čelnými a kužeľovými ozubenými kolesami. Určte prevod p a uhlovú

Διαβάστε περισσότερα

EFEKTIVITA DIALYZAČNEJ LIEČBY. Viliam Csóka, Katarína Beňová, Jana Dupláková Nefrologické a dialyzačné centrum Fresenius, Tr.

EFEKTIVITA DIALYZAČNEJ LIEČBY. Viliam Csóka, Katarína Beňová, Jana Dupláková Nefrologické a dialyzačné centrum Fresenius, Tr. EFEKTIVITA DIALYZAČNEJ LIEČBY Viliam Csóka, Katarína Beňová, Jana Dupláková Nefrologické a dialyzačné centrum Fresenius, Tr. SNP 1, Košice Efektivita poskytovanej dialyzačnej liečby z dlhodobého hľadiska

Διαβάστε περισσότερα

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad Matematika 3-13. prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad Erika Škrabul áková F BERG, TU Košice 15. 12. 2015 Erika Škrabul áková (TUKE) Taylorov

Διαβάστε περισσότερα

DORITHRICIN prvá pomoc v boji s nekomplikovanou infekciou a bolesťou hrdla

DORITHRICIN prvá pomoc v boji s nekomplikovanou infekciou a bolesťou hrdla DORITHRICIN prvá pomoc v boji s nekomplikovanou infekciou a bolesťou hrdla MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA Zápaly horných dýchacích ciest Akútny zápal hrdla (Pharyngitis acuta) - trvá kratšie, subfebrility,

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Diferenciálna diagnostika chronického perzistujúceho kašľa

Diferenciálna diagnostika chronického perzistujúceho kašľa Diferenciálna diagnostika chronického perzistujúceho kašľa XIII. Kongres SLS Fórum spolupráce všeobecných lekárov a špecialistov Bratislava 23. - 25.4.2009 MUDr. Blanka Šperková Ambulancia všeobecného

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

Diabetes mellitus IV diagnostika, monitoring

Diabetes mellitus IV diagnostika, monitoring Diabetes mellitus IV diagnostika, monitoring Prednáška z patologickej fyziológie Oliver Rácz, 2011-2018 v spolupráci: Anna Chmelárová (biochémia) Daniela Kuzmová (praktická diabetológia) Diagnostické kritériá

Διαβάστε περισσότερα

Deti školského veku roky. Deti - vek batolivý/ predškol. roky chlapci dievčatá študujúci zvýš.fyz. aktivita 1,6 1,7 1,5 1,3 1,0

Deti školského veku roky. Deti - vek batolivý/ predškol. roky chlapci dievčatá študujúci zvýš.fyz. aktivita 1,6 1,7 1,5 1,3 1,0 ODPORÚČANÉ VÝŽIVOVÉ DÁVKY PRE OBYVATEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY ( 9.REVÍZIA) Autori: Kajaba,I., Štencl,J., Ginter,E., Šašinka,M.A., Trusková,I., Gazdíková,K., Hamade,J.,Bzdúch,V. Tabuľka 1 Základná tabuľka

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie Definícia ity Limita funkcie (vlastná vo vlastnom bode) Nech funkcia f je definovaná na nejakom okolí U( ) bodu. Hovoríme, že funkcia f má v bode itu rovnú A, ak ( ε > )(

Διαβάστε περισσότερα

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4 Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie menových kurzov V4 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave Cieľ a motivácia Východiská Cieľ a motivácia Cieľ Kvantifikovať

Διαβάστε περισσότερα

Akútne infekcie v ORL oblasti

Akútne infekcie v ORL oblasti Akútne infekcie v ORL oblasti Lužáková A., Barta T. I. ORL klinika LFUK, FNsP Antolská, Bratislava XIII. Kongres SLS (23.4.-25.4.2009) Akútne infekcie Zápaly uší Zápaly nosovej dutiny a prinosových dutín

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

Klinický obraz a diagnostika vlasatobunkovej leukémie

Klinický obraz a diagnostika vlasatobunkovej leukémie Klinický obraz a diagnostika vlasatobunkovej leukémie M. Mistrík, KHaT LF UK, SZU a FNsP BA J. Lazúr, IV.int. klinika, LF UPJŠ FNLP KE Vlasatobunková leukémia HCL Klonová expanzia zrelých B buniek (v neskorom

Διαβάστε περισσότερα

Nesprávne výživové návyky. srdcovo - cievne ochorenia. diabetes osteoporóza

Nesprávne výživové návyky. srdcovo - cievne ochorenia. diabetes osteoporóza Výživa seniorov MUDr. Iveta Trusková,PhD. Úrad verejného zdravotníctva SR Výživa a zdravie Nesprávne výživové návyky obyvateľov ľ SR: srdcovo - cievne ochorenia nádorové ochorenia diabetes osteoporóza

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

MANAŽMENT HBV U PACIENTOV S LYMFÓMOM. Radoslav Greksák

MANAŽMENT HBV U PACIENTOV S LYMFÓMOM. Radoslav Greksák MANAŽMENT HBV U PACIENTOV S LYMFÓMOM Radoslav Greksák 2017 PREVALENCIA chron. hepatitída B - svet 240 mil. (HBsAg+ 6 mes) - sub-saharská Afrika, východná Ázia (5-10 %) - Západná Európa, severná Amerika

Διαβάστε περισσότερα

Metódy vol nej optimalizácie

Metódy vol nej optimalizácie Metódy vol nej optimalizácie Metódy vol nej optimalizácie p. 1/28 Motivácia k metódam vol nej optimalizácie APLIKÁCIE p. 2/28 II 1. PRÍKLAD: Lineárna regresia - metóda najmenších štvorcov Na základe dostupných

Διαβάστε περισσότερα

(1 ml) (2 ml) 3400 (5 ml) 3100 (10 ml) 400 (25 ml) 300 (50 ml)

(1 ml) (2 ml) 3400 (5 ml) 3100 (10 ml) 400 (25 ml) 300 (50 ml) CPV 38437-8 špecifikácia Predpokladané Sérologické pipety plastové -PS, kalibrované, sterilné sterilizované γ- žiarením, samostne balené, RNaza, DNaza, human DNA free, necytotoxické. Použiteľné na prácu

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

KAGEDA AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

KAGEDA AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU DVOJEXCENTRICKÁ KLAPKA je uzatváracia alebo regulačná armatúra pre rozvody vody, horúcej vody, plynov a pary. Všetky klapky vyhovujú smernici PED 97/ 23/EY a sú tiež vyrábané pre výbušné prostredie podľa

Διαβάστε περισσότερα

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky Opakovanie učiva II. ročníka, Téma 1. A. Príprava na maturity z fyziky, 2008 Outline Molekulová fyzika 1 Molekulová fyzika Predmet Molekulovej fyziky

Διαβάστε περισσότερα

24. Základné spôsoby zobrazovania priestoru do roviny

24. Základné spôsoby zobrazovania priestoru do roviny 24. Základné spôsoby zobrazovania priestoru do roviny Voľné rovnobežné premietanie Presné metódy zobrazenia trojrozmerného priestoru do dvojrozmernej roviny skúma samostatná matematická disciplína, ktorá

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Disekcia aorty (kazuistika)

Disekcia aorty (kazuistika) Konferencia 6. Pelhřimovský podvečer 29. - 30.10.2010 Disekcia aorty (kazuistika) Táňa Bulíková¹, Július Hodosy², ¹ Life Star Emergency, s.r.o. ZZS, Limbach, Školiace pracovisko SZU - Bratislava, ² FNsP

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010. 14. decembra 2010 Rie²enie sústav Plocha rovnobeºníka Objem rovnobeºnostena Rie²enie sústav Príklad a 11 x 1 + a 12 x 2 = c 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 = c 2 Dostaneme: x 1 = c 1a 22 c 2 a 12 a 11 a 22 a 12

Διαβάστε περισσότερα

DIAGNOSTICKÝ ALGORITMUS CKD

DIAGNOSTICKÝ ALGORITMUS CKD DIAGNOSTICKÝ ALGORITMUS CKD XXXII. Výročná konferencia, 13-15/10/2011 MUDr. Eva Illéšová MUDr. Ľubica Finďová, PhD. Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH Definícia CHOCH (CKD) Poškodenie obličiek trvajúce

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Materiály pro vakuové aparatury

Materiály pro vakuové aparatury Materiály pro vakuové aparatury nízká tenze par malá desorpce plynu tepelná odolnost (odplyňování) mechanické vlastnosti způsoby opracování a spojování elektrické a chemické vlastnosti Vakuová fyzika 2

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice Goniometrické rovnice a nerovnice Definícia: Rovnice (nerovnice) obsahujúce neznámu x alebo výrazy s neznámou x ako argumenty jednej alebo niekoľkých goniometrických funkcií nazývame goniometrickými rovnicami

Διαβάστε περισσότερα

15. kapitola ATÉRIOVÁ HYPERTENZIA. Miloš Tatár

15. kapitola ATÉRIOVÁ HYPERTENZIA. Miloš Tatár 15. kapitola ATÉRIOVÁ HYPERTENZIA Miloš Tatár Artériová hypertenzia sa definuje ako stále zvýšenie hodnôt artériového krvného tlaku, pri ktorom systolický tlak je vyšší ako 140 mmhg a diastolický tlak

Διαβάστε περισσότερα

IMUNITA a CHRONICKÉ OCHORENIA

IMUNITA a CHRONICKÉ OCHORENIA IMUNITA a CHRONICKÉ OCHORENIA I. Pre študentov študijného odboru Verejné zdravotníctvo denné štúdium II. Pre študentov študijného odboru Verejné zdravotníctvo externé štúdium RNDr. Mira Horváthová, PhD.

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.2 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Zateplite fasádu! Zabezpečte, aby Vám neuniklo teplo cez fasádu

Zateplite fasádu! Zabezpečte, aby Vám neuniklo teplo cez fasádu Zateplite fasádu! Zabezpečte, aby Vám neuniklo teplo cez fasádu Austrotherm GrPS 70 F Austrotherm GrPS 70 F Reflex Austrotherm Resolution Fasáda Austrotherm XPS TOP P Austrotherm XPS Premium 30 SF Austrotherm

Διαβάστε περισσότερα

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

ČO JE INKONTINENCIA MOČU?

ČO JE INKONTINENCIA MOČU? ČO JE INKONTINENCIA MOČU? Inkontinenciu moču môžeme vo všeobecnosti definovať ako stratu schopnosti vedome udržať moč, a tak určovať okamih vyprázdnenia. Ide teda o nechcený mimovoľný únik moču, spôsobený

Διαβάστε περισσότερα

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková 2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková Kardiovaskulárne ochorenia zaujímajú prvé miesto v príčinách mortality na celom

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

MUDr. Ľubica Zelenková Hematologicko- transfúzne oddelenie.

MUDr. Ľubica Zelenková Hematologicko- transfúzne oddelenie. MUDr. Ľubica Zelenková Hematologicko- transfúzne oddelenie. Krčna LAP Oblasť, kde najčastejšie nachádzame hmatné LU. Vo väčšine prípadov je príčinou benígny proces. Pacienti nad 40 rokov s abuzami,

Διαβάστε περισσότερα

RÁDIOTERAPIA ZHUBNÝCH NÁDOROV

RÁDIOTERAPIA ZHUBNÝCH NÁDOROV 1 RÁDIOTERAPIA ZHUBNÝCH NÁDOROV Autori: Doc. MUDr. Juraj Ďurkovský, CSc. Doc. MUDr. Elena Bolješíková,CSc. Vydáva: Liga proti rakovine SR Bratislava Tel./fax: 02/5292 1735 E-mail:lpr@lpr.sk www.lpr.sk

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav

Riadenie elektrizačných sústav Riaenie elektrizačných sústav Paralelné spínanie (fázovanie a kruhovanie) Pomienky paralelného spínania 1. Rovnaký sle fáz. 2. Rovnaká veľkosť efektívnych honôt napätí. 3. Rovnaká frekvencia. 4. Rovnaký

Διαβάστε περισσότερα

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1 Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje,

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies. ELEKTRICKÉ POLE 1. ELEKTRICKÝ NÁBOJ, COULOMBOV ZÁKON Skúmajme napr. trenie celuloidového pravítka látkou, hrebeň suché vlasy, mikrotén slabý prúd vody... Príčinou spomenutých javov je elektrický náboj,

Διαβάστε περισσότερα

Alzheimerova choroba pohľad z labóratoria

Alzheimerova choroba pohľad z labóratoria Alzheimerova choroba pohľad z labóratoria PharmDr. Anna Keleová, CSc. Bratislava 5. 10. 2016 Alzheimerová choroba Neurodegeneratívne ochorenie mozgu Vedie k zhoršeniu kognitívnych funkcií a demencii Desaťročia

Διαβάστε περισσότερα

Lymfadenopatia MUDr.Veronika Ballová NOU, Klenová

Lymfadenopatia MUDr.Veronika Ballová NOU, Klenová Lymfadenopatia MUDr.Veronika Ballová NOU, Klenová Lymfadenopatia Zväčšenie alebo zmena lymfatickej uzliny Veľkosť: Konzistencia: Počet: > 1.5 cm tvrdá mäkká bolestivá nebolestivá izolovaná LU paket LU

Διαβάστε περισσότερα

... a ďalšie Nové biomarkery sepsy

... a ďalšie Nové biomarkery sepsy ... a ďalšie Nové biomarkery sepsy Roman Záhorec, KAIM LF UK a OúsA Bratislava Ostrava 2018, Colours of Sepsis, 1. Februára 2018 Význam a klinické využitie biomarkerov sepsy Včasná a správna diagnostika

Διαβάστε περισσότερα

Margita Vajsáblová. ρ priemetňa, s smer premietania. Súradnicová sústava (O, x, y, z ) (O a, x a, y a, z a )

Margita Vajsáblová. ρ priemetňa, s smer premietania. Súradnicová sústava (O, x, y, z ) (O a, x a, y a, z a ) Mrgit Váblová Váblová, M: Dekriptívn geometri pre GK 101 Zákldné pom v onometrii Váblová, M: Dekriptívn geometri pre GK 102 Definíci 1: onometri e rovnobežné premietnie bodov Ε 3 polu prvouhlým úrdnicovým

Διαβάστε περισσότερα

PROMO AKCIA. Platí do konca roka 2017 APKW 0602-HF APKT PDTR APKT 0602-HF

PROMO AKCIA. Platí do konca roka 2017 APKW 0602-HF APKT PDTR APKT 0602-HF AKCIA Platí do konca roka 2017 APKW 0602-HF APKT 060204 PDTR APKT 0602-HF BENEFITY PLÁTKOV LAMINA MULTI-MAT - nepotrebujete na každú operáciu špeciálny plátok - sprehľadníte situáciu plátkov vo výrobe

Διαβάστε περισσότερα

Farmaceutická forma. Spôsob podávania. Množstvo aktívnej látky. o registrácii. Názov. Bicalutamid-TEVA 150 mg-filmtabletten

Farmaceutická forma. Spôsob podávania. Množstvo aktívnej látky. o registrácii. Názov. Bicalutamid-TEVA 150 mg-filmtabletten PRÍLOHA I ZOZNAM NÁZVOV, FARMACEUTICKÝCH FORIEM, MNOŽSTVÁ ÚČINNÝCH LÁTOK V LIEKOCH, SPÔSOBY PODÁVANIA, UCHÁDZAČ, DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH Členský štát Držiteľ rozhodnutia o

Διαβάστε περισσότερα

Starostlivosť o pacienta s akútnou otravou muchatrávky zelenej počas hemoperfúzie. Zdenka Marčeková

Starostlivosť o pacienta s akútnou otravou muchatrávky zelenej počas hemoperfúzie. Zdenka Marčeková Starostlivosť o pacienta s akútnou otravou muchatrávky zelenej počas hemoperfúzie Zdenka Marčeková Akútna otrava hubami porucha zdravia, vzniknutá náhle, pôsobením biologicky aktívnej látky. otravy hubami

Διαβάστε περισσότερα

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky Einsteinove rovnice obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity Pavol Ševera Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky (Pseudo)historický úvod Gravitácia / Elektromagnetizmus (Pseudo)historický

Διαβάστε περισσότερα

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Erika Valaliková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Erika Valaliková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Erika Valaliková FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Erika Valaliková Studijný program:

Διαβάστε περισσότερα

Membránový ventil, kovový

Membránový ventil, kovový Membránový ventil, kovový Konštrukcia Manuálne ovládaný 2/2-cestný membránový ventil GEMÜ v kovovom prevedení má nestúpajúce ručné koliesko a sériovo integrovaný optický indikátor. Vlastnosti Vhodný pre

Διαβάστε περισσότερα

Pevné ložiská. Voľné ložiská

Pevné ložiská. Voľné ložiská SUPPORTS D EXTREMITES DE PRECISION - SUPPORT UNIT FOR BALLSCREWS LOŽISKA PRE GULIČKOVÉ SKRUTKY A TRAPÉZOVÉ SKRUTKY Výber správnej podpory konca uličkovej skrutky či trapézovej skrutky je dôležité pre správnu

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Metastatická rakovina obličky

Metastatická rakovina obličky Informácie pre pacientov Slovenský jazyk 35 Metastatická rakovina obličky Podčiarknuté pojmy sú uvedené v slovníku. Obličkové nádory sa môžu rozšíriť do iných orgánov alebo vzdialených lymfatických uzlín.

Διαβάστε περισσότερα

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA: 1.ÚLOHA: MOSTÍKOVÁ METÓDA a, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Wheastonovho mostíka. b, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Mostíka ICOMET. c, Odmerajte odpory predložených

Διαβάστε περισσότερα

RAKOVINA KRČKA MATERNICE (klinický obraz, diagnostika, prevencia a liečba)

RAKOVINA KRČKA MATERNICE (klinický obraz, diagnostika, prevencia a liečba) RAKOVINA KRČKA MATERNICE (klinický obraz, diagnostika, prevencia a liečba) prof. MUDr. Pavel Šuška, PhD. II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a FNsP Bratislava - Ružinov ROČNÁ INCIDENCIA VYBRANÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Matematika 2. časť: Analytická geometria

Matematika 2. časť: Analytická geometria Matematika 2 časť: Analytická geometria RNDr. Jana Pócsová, PhD. Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulta BERG Technická univerzita v Košiciach e-mail: jana.pocsova@tuke.sk Súradnicové

Διαβάστε περισσότερα

Hlavnou úlohou erytrocytov je prenos kyslíka. Vykonávanie tejto funkcie umožňuje erytrocytom červené krvné farbivo hemoglobín, ktorý má vo svojej mole

Hlavnou úlohou erytrocytov je prenos kyslíka. Vykonávanie tejto funkcie umožňuje erytrocytom červené krvné farbivo hemoglobín, ktorý má vo svojej mole LEUKÉMIA Úvod Leukémia je medzi zhubnými nádorovými ochoreniami zastúpená relatívne nízkym percentuálnym výskytom. Na Slovensku podľa najnovších štatistických údajov Národného onkologického registra SR

Διαβάστε περισσότερα

NÁDORY HEMOPOETICKÉHO SYSTÉMU a NEUROEKTODERMOVÉ NÁDORY

NÁDORY HEMOPOETICKÉHO SYSTÉMU a NEUROEKTODERMOVÉ NÁDORY NÁDORY HEMOPOETICKÉHO SYSTÉMU a NEUROEKTODERMOVÉ NÁDORY Chronická myeloická leukémia/cml, Chronická lymfatická leukémia/cll, Akútna lymfoblastová leukémia/all, Plazmocytóm, Mycosis fungoides, Hodgkinova

Διαβάστε περισσότερα