VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007"

Transcript

1 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M-, 27 VARIANTA SUBIECTUL I. a) Să se determine ecuația dreptei care trece prin punctul A(2; 5;3) și este paralelă cu dreapta x = y = z b) Să se determine valoarea numărului sin 2 27π+cos 2 27π. c) Să se determine coordonatele punctelor de intersecție ale hiperbolei 2x 2 5y 2 8 = cu dreapta 5y = x. d) Să se calculeze produsul scalar al vectorilor #» v = #» ı + #» j + #» k și w #» = #» ı + #» j 2 #» k. e) Să se determine partea reală a numărului complex 2+3i 3 2i. f) Să se determine aria unui triunghi având lungimile a două laturi de 4 și 5, iar unghiul dintre ele de 3. SUBIECTUL II.. a) Să se determine suma coeficienților polinomului (5X 4) 3. b) Să se determine câte numere de 3 cifre distincte se pot forma folosind cifrele 2, 3, 4, 5. c) Se consideră funcția f : R R, f(x) = x 3. Să se calculeze numărul f( 3) f( 2) f( ) f() f() f(2) f(3). d) Să se determine partea întreagă a numărului 42. e) Să se determine probabilitatea ca un element n din mulțimea {;;2;3} să verifice relația 3 n +5 n = 2 n +6 n. 2. Se consideră funcția f : (,+ ) R, f(x) = x(x+). a) Să se arate că f(x) = x, ( ) x (,+ ). x+ b) Să se calculeze f (x), x (,+ ). f(x),5 c) Să se calculeze lim. x x d) Să se calculeze aria suprafeței plane cuprinsă între axa Ox, graficul funcției f și dreptele x = și x = 2. e) Să se calculeze lim (f()+f(2)+ +f(n)). n + SUBIECTUL III. ( ) Se consideră matricea A = și șirul (F n ) n definit prin relația de recurență F n+ = F n +F n, n N, cu F =, F =. a) Să se calculeze determinantul și rangul matricei A. b) Să se calculeze F 2 și F 3. c) Să se arate că A 2 = A+I 2 și A n+ = A n +A n, ( ) n N, ( n 2. ) d) Utilizând metoda inducției matematice, să se arate că A n Fn+ F = n, ( ) n N F n F. n e) Utilizând relația deta n = (det(a)) n, să se arate că F n+ F n Fn 2 = ( ) n, ( ) n N f) Utilizând egalitatea A m A n = A m+n, să se arate că F n+m = F n+ F m +F n F m, ( )n N, ( )m N. n ( ) k+ g) Să se arate că = F n, ( ) n N. F k F k+ F n+ k=

2 2 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M-, 27 SUBIECTUL IV. Se consideră numerele reale a, b, < a < b și funcțiile f : (,+ ) R, f(x) = ln(+x), iar x g : (,+ ) R, g(x) = ln(+x), ( ) x (,+ ). a) Să se calculeze g (x), x (,+ ). b) Să se arate că g(x) <, ( ) x (,+ ). c) Să se arate că f(x) <, ( ) x (,+ ). d) Să se arate că xln(+x)dx < 3. e) Să se calculeze lim f(x) și lim x f) Să se calculeze lim x x> x g) Să se calculeze lim x + bx ax bx x ax x + f(x) f(t)dt. f(t)dt.

3 VARIANTA 2 3 VARIANTA 2 SUBIECTUL I. a) Să se determine a, b R astfel încât punctele A( 2;4) și B(2;) să aparțină dreptei de ecuație y = ax+b. b) Dacă punctul M este simetricul punctului A( 2;4) față de punctul B(2;), să se determine coordonatele punctului M. c) Să se calculeze aria triunghiului cu vârfurile în punctele O(;), A( 2;4) și B(2;). d) Să se determine semnul numărului cos3. e) Să se calculeze tangenta unghiului determinat de diagonala unui cub cu o față laterală a sa. f) Să se arate că punctele C(; ; ), D(; ; ), E(; ; ), F(; ; ) sunt necoplanare. SUBIECTUL II.. Se consideră mulțimea A = {;3;6;...;3}. a) Să se calculeze numărul elementelor mulțimii A. b) Să se determine numărul de submulțimi ale mulțimii A care au trei elemente. c) Să se calculeze probabilitatea ca un element din mulțimea A să fie număr prim. d) Să se calculeze suma elementelor mulțimii A. e) Să se determine câte submulțimi ale mulțimii A au 2 elemente și nu îl conțin pe. 2. Se consideră funcția f : (,+ ) R, f(x) = x arctanx. a) Să se calculeze f (x), x >. b) Să se arate că funcția f este strict crescătoare pe intervalul (,+ ). f(x) f(2) c) Să se calculeze lim. x 2 x 2 d) Să se arate că funcția f este convexă pe intervalul (,+ ). e) Să se calculeze 3 f (x)dx. SUBIECTUL III. Se consideră numerele reale a, a 2,..., a n distincte și b, b 2,..., b n R arbitrare, unde n N, n 3. Definim polinoamele w = (X a 2)(X a 3 )...(X a n ) (a a 2 )(a a 3 )...(a a n ), w 2 = (X a )(X a 3 )...(X a n ) (a 2 a )(a 2 a 3 )...(a 2 a n ),..., w n = (X a )(X a 2 )...(X a n ) (a n a )(a n a 2 )...(a n a n ) și L n = b w +b 2 w 2 + +b n w n. a) Să se verifice că w i (a j ) =, ( ) i j, i, j {;2;...;n}. b) Să se verifice că w (a ) = w 2 (a 2 ) =... = w n (a n ) =. c) Să se verifice că grad(w ) = grad(w 2 ) =... = grad(w n ) = n. d) Să se arate că polinomul L n are gradul cel mult n și L n (a k ) = b k, ( ) k {;2;...;n}. e) Să se arate că dacă f R[X], grad(f) n și f(a k ) = b k, ( ) k {;2;...;n}, atunci f = L n. f) Să se arate că (7a +)w +(7a 2 +)w 2 + +(7a n +)w n = 7X +. g) Să se calculeze a 2 w ()+a 2 2 w 2 ()+ +a 2 n w n ().

4 4 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M-, 27 SUBIECTUL IV. Se consideră numerele strict pozitive a, b R, a < b, funcția f : [,+ ) R, f(x) = și funcția g : [,+ ) R, g(x) = lnx 2 x x+. a) Să se arate că (x+)f(x) = b x+ a x+, pentru orice x [,+ ). b) Să se calculeze f (x), x [,+ ). c) Să se calculeze g (x), x [,+ ). d) Dacă < a < b <, să se calculeze lim f(x). x + e) Să se arate că g(x) >, ( ) x (,+ ). f) Să se demonstreze inegalitatea 2 b a b+a < ln b, pentru orice < a < b. a g) Să se arate că n+ < ln(n+), pentru orice n N. b a t x dt

5 VARIANTA 3 5 VARIANTA 3 SUBIECTUL I. a) Să se calculeze modulul numărului complex ( i) 4. b) Să se calculeze distanța de la punctul C(;) la dreapta x+y =. c) Să se determine ecuația tangentei la hiperbola x2 4 y2 =, în punctul P(4;3). 3 d) Să se determine a >, astfel încât punctul C(;) să se afle pe cercul x 2 +y 2 = a. e) Să se calculeze aria triunghiului cu vârfurile în punctele A(; ), B(3; 3) și C(;). f) Să se determine a, b R, astfel încât să avem egalitatea de numere complexe (cosπ +isinπ) 3 = a+bi. SUBIECTUL II.. a) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația 4 x +3 2 x 4 =. b) Să se calculeze expresia C 6 C2 6 +C4 6 C5 6. c) Dacă funcția f : R R este f(x) = x 4 x, să se calculeze (f f)(). d) Să se calculeze probabilitatea ca un element n {;2;...;5}, să verifice relația 2 n 3n+2. e) Să se calculeze suma elementelor din grupul (Z 8,+). 2. Se consideră funcția f : R R, f(x) = ln(x 2 +3). a) Să se calculeze f (x), x R. b) Să se calculeze f (x)dx. c) Să se arate că funcția f este strict crescătoare pe intervalul (,+ ). f(x) f() d) Să se calculeze lim. x x e) Să se determine numărul punctelor de extrem local ale funcției f. SUBIECTUL III. Se consideră matricele E = și I 3 = și mulțimea M formată din toate matricele cu 3 linii și 3 coloane și toate elementele din mulțimea numerelor naturale. a) Să se verifice că E M și că I 3 M. b) Să se arate că dacă A, B M, atunci A+B M. c) Să se arate că dacă A, B M, atunci A B M. d) Să se calculeze determinantul matricei E. e) Să se găsească o matrice C M, astfel încât rang(c) = și o matrice D M astfel încât rang(d) = 2. f) Să se arate că matricea E este inversabilă și E / M. g) Să se arate că, dacă matricea X M este inversabilă și X M, atunci suma elementelor de pe fiecare linie a sa este egală cu și suma elementelor de pe fiecare coloană a sa este egală cu.

6 6 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M-, 27 SUBIECTUL IV. Se consideră funcția f : (,+ ) R, f(x) = xlna alnx, unde a R, a >. a) Să se calculeze f (x), x >. b) Să se calculeze f(a) și f (a). c) Să se arate că e x x e, ( ) x (,+ ). d) Utilizând teorema lui Fermat să se determine a > astfel încât f(x), ( ) x (, + ). e) Să se arate că 2 e x dx 2 x e dx. f) Să se arate că pentru x >, avem e x = x e dacă și numai dacă x = e. g) Să se determine numerele reale c, b, d > cu proprietatea că c x +b x +d x x c +x b +x d, ( ) x (,+ ).

7 VARIANTA 4 7 VARIANTA 4 SUBIECTUL I. a) Să se calculeze lungimea segmentului AB, dacă A( 5;3) și B(2;). b) Să se calculeze distanța de la punctul M(3; 2) la dreapta 3x 4y + 2 =. c) Să se determine modulul numărului complex z = (3 4i)( + i) d) Să se determine punctele de intersecție dintre dreapta x y = și cercul x 2 +y 2 = 4. e) Să se determine a, b R, astfel încât să avem egalitatea de numere complexe ( i 3) 3 = a+ib. f) Să se determine cos(27π). SUBIECTUL II.. a) Să se calculeze suma b) Să se rezolve în mulțimea R ecuația x 3 +x 2 =. c) Să se determine mulțimea soluțiilor reale ale inecuației x 2 +x 6. d) Să se determine al cincilea termen al dezvoltării (2x+ 3 x). e) Să se rezolve în intervalul ( 5,+ ) ecuația log 2 (x 2 5) = Se consideră funcția f : R\{ ;} R, f(x) = 2x+ x 2 (x+) 2. a) Să se arate că f(x) = x 2, ( ) x R\{ ;}. (x+) 2 b) Să se determine ecuațiile asimptotelor verticale la graficul funcției f. c) Să se calculeze lim xf(x). x + d) Să se calculeze 2 f(x)dx. e) Să se calculeze suma S = f()+f(2)+ +f(27). SUBIECTUL III. ( ) a b Pentru o matrice A = M c d 2 (C) notăm tr(a) = a+d și considerăm polinomul atașat matricei A, f = X 2 tr(a) ( X ) + det(a). ( Notăm) cu x, x 2 C rădăcinile polinomului f și considerăm matricele I 2 = și O 2 =. ( ) a x b a) Să se verifice că A xi 2 =, ( ) x C. c d x b) Să se arate că f(x) = det(a xi 2 ), ( ) x C. c) Să se verifice că x +x 2 = tr(a) și x x 2 = det(a). d) Să se arate că polinomul atașat matricei I 2 are rădăcinile x = și x 2 =. e) Să se verifice că A 2 (a+d)a+(ad bc)i 2 = O 2 și A n+2 (a+d)a n+ +(ad bc)a n = O 2, ( ) n N. f) Utilizând eventual metoda inducției matematice, să se arate că polinomul atașat matricei A n are rădăcinile x n și xn 2, ( ) n N. g) Să se arate că dacă matricea A verifică tr(a) > 2, atunci A n I 2, ( ) n N.

8 8 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M-, 27 SUBIECTUL IV. Se consideră șirul (a n ) n, definit prin a n = 4 + ( )n + 7 3n+ și funcțiile f n : R R, f n (x) = x x4 4 + x7 7 + ( )n x 3n+, n N. 3n+ a) Să se verifice că a = și f (x) = x, ( ) x R. f (x) b) Să se calculeze lim x + x 4. c) Să se determine f n (x), x R. d) Să se arate că f n (x) = x3n+3 ( )n+, ( ) x R\{ }, ( ) n N. +x3 +x3 e) Să se arate că +x 3 dx = 3 ln2+ π 3 9. f) Să se arate că a n = 3 ln2+ π 3 9 g) Să se calculeze lim a n. n + ( ) n+ x 3n+3 dx, ( ) n N. +x3

9 VARIANTA 5 9 VARIANTA 5 SUBIECTUL I. a) Să se calculeze distanța dintre punctele A(;2;3) și B(3;2;). b) Să se determine centrul de greutate al unui triunghi cu vârfurile în punctele A(;), B(;), C(2;2). c) Să se calculeze aria cercului de ecuație (x 2) 2 +(y 3) 2 =. ( d) Să se determine modulul numărului complex cos π 5 +i sin π. 5) e) Să se determine numărul punctelor de intersecție dintre parabolele y 2 = 4x și x 2 = 4y. f) Să se determine numărul soluțiilor din intevalul [;2π] ale ecuației sinx =. SUBIECTUL II.. a) Să se rezolve în mulțimea R ecuația lg(x 2 +) =. b) Pentru funcția f : R R, f(x) = x 2 +, să se calculeze suma f()+f(2)+ +f(). c) Să se determine probabilitatea ca alegând o funcție din mulțimea funcțiilor definite pe mulțimea {;2} cu valori în mulțimea {;2;3}, aceasta să fie injectivă. d) Să se determine al zecelea termen al unei progresii geometice cu primul termen 24 și cu rația 2. e) Să se calculeze suma coeficienților dezvoltării (2x+) Se consideră funcția f : R R, f(x) = e x x. a) Să se calculeze f (x), x R. b) Să se arate că funcția f este strict descrescătoare pe intervalul (,). c) Să se arate că funcția f este convexă pe R. d) Să se arate că ( ) x R, f(x). e) Să se calculeze lim x + f(x) x 2. SUBIECTUL III. Se consideră mulțimea H = {f Q[X] f( 3 2) = }. a) Să se arate că polinomul nul f = este în H. b) Să se arate că polinomul X 3 2 este din H. c) Să se arate că dacă f, f 2 H, atunci f f 2 H. d) Să se demonstreze că dacă a, b, c Q și a 3 4+b 3 2+c =, atunci a = b = c =. e) Să se arate că dacă g Q[X] și grad(g) = sau grad(g) = 2, atunci g / H. f) Să se arate că dacă grad(g) = 3 și f H, atunci există a Q astfel încât f = a (X 3 2). g) Să se arate că H = {(X 3 2) q q Q[X]}.

10 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M-, 27 SUBIECTUL IV. x Se consideră funcțiile f : (,+ ) R, f(x) = ln x+ și g : (,+ ) R, g(x) = f (x). a) Să se arate că g(x) = x x+, x >. b) Să se arate că funcția g este strict descrescătoare pe (,+ ). c) Să se arate că g(x), ( ) x >. d) Utilizând eventual metoda inducției matematice, să se arate că n(n+) = n n+, ( )n N. e) Utilizând teorema lui Lagrange, să se arate că ( ) n N există c n (n,n+) astfel încât g(c n ) = f(n+) f(n). f) Să se arate că g(n+) < f(n+) f(n) < g(n), ( ) n N. n 2n+2 g) Să se arate că < ln 2(n+) n+2 < n n+, ( ) n N.

11 VARIANTA 6 VARIANTA 6 SUBIECTUL I. a) Să se calculeze distanța dintre punctele A(2;; 2) și B(3; 3;). b) Să se determine raza cercului (x 2) 2 +(y +2) 2 = 6. c) Să se determine ecuația tangentei la parabola y 2 = 5x în punctul P(5;5). d) Să se calculeze modulul numărului complex 5 2i 2 5i. e) Să se calculeze aria triunghiului cu vârfurile în punctele M(2;3), N(2; 2) și P(3;2). f) Să se determine a, b R, astfel încât să avem egalitatea de numere complexe ( cos 3π ) 3π +isin = a+ib. SUBIECTUL II.. a) Să se calculeze suma primilor 8 termeni dintr-o progresie aritmetică în care primul termen este și rația este 3. b) Să se calculeze probabilitatea ca un element n {; 2; 3; 4; 5} să verifice relația 2 n 3+log 2 n. c) Să se calculeze suma elementelor din grupul (Z,+). d) Să se calculeze expresia E = C 5 C2 5 +C3 5 C4 5. e) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația x 3 x 2 +x =. 2. Se consideră funcția f : R R, f(x) = x a) Să se calculeze f (x), x R. b) Să se calculeze f(x)dx. c) Să se arate că funcția f este convexă pe R. f(x) f() d) Să se calculeze lim. x x e) Să se scrie ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă x =. SUBIECTUL III. ( ) ( ) ( ) Se consideră matricele I 2 =, J = și O 2 =. Convenim că rang(o 2 ) =. a) Să se calculeze determinanții matricelor J și I 2. b) Să se calculeze matricea J 2. ( ) a b c) Să se arate că, dacă A M 2 (C), A =, atunci A c d 2 (a+d)a+(ad bc)i 2 = O 2. d) Să se găsească o matrice M M 2 (C) pentru care rang(m) rang(m 2 ). e) Să se arate că, dacă matricea B M 2 (C) este inversabilă, atunci matricea B n este inversabilă, ( ) n N. f) Utilizând ( eventual ) metoda inducției matematice, să se arate că, dacă matricea p q C = M r s 2 (C) nu este inversabilă, atunci C n = (p+s) n C, ( ) n N, n 2. g) Să se arate că, dacă matricea D M 2 (C) verifică rang(d) = rang(d 2 ), atunci rang(d) = rang(d n ), ( ) n N.

12 2 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M-, 27 SUBIECTUL IV. Se consideră funcția f : R R, f(x) = x ln(e x +) și șirul (a n ) n, definit prin a n = e+ + e e n +, ( ) n N. a) Să se verifice că f (x) = e x +, x R. b) Să se arate că funcția f este strict descrescătoare pe R. c) Utilizând teorema lui Lagrange, să se arate că ( ) k [,+ ), există c (k,k +), astfel încât f(k +) f(k) = e c +. d) Să se arate că e k+ < f(k +) f(k) < + e k, ( ) k [,+ ). + e) Să se arate că șirul (a n ) n este strict crescător. f) Să se arate că f(n+) f() < a n < f(n) f(), ( ) n N. g) Să se arate că șirul (a n ) n este convergent și are limita un număr real din intervalul [ ln ( + e ),ln2 ].

13 VARIANTA 7 3 SUBIECTUL I. VARIANTA 7 a) Să se determine numărul real a astfel încât punctul M x 2 ( ) 4 2 3, să aparțină elipsei 4 + y2 a =. b) Să se determine punctele de intersecție ale dreptei de ecuație x + 3y 7 = cu axele de coordonate. c) Să se calculeze distanța de la punctul M(2;3) la dreapta y = x. d) Să se determinea, b,c R astfel încât punctelea( ;;),B(; 2;),C(;;3) să aparțină planului de ecuație ax+by +cz +6 =. e) Să se determine cel mai mare dintre numerele cos π 6, cos π 4, cos π 2. f) Să se calculeze sin 2 +cos 2. SUBIECTUL II.. Se consideră polinomul f R[X], f = X 4 6X 3 +3X 2 2X +4. a) Să se calculeze (X 2 3X +2) 2. b) Să se determine rădăcinile polinomului f. c) Să se determine restul împărțirii polinomului f la polinomul g = X +. d) Să se determine suma coeficienților polinomului (X 2 3X +2) 4. e) Să se determine cea mai mică valoare a funcției g : R R, g(x) = x 2 3x Se consideră funcția f : R\{ ;} R, f(x) = x(x+). a) Să se arate că f(x) = x, ( ) x R\{ ;}. x+ b) Să se determine partea întreagă a numărului real S = f()+f(2)+ +f(). c) Să se determine punctele de extrem local ale funcției f. d) Să se determine asimptotele verticale la graficul funcției f. e) Să se calculeze aria suprafeței cuprinse între graficul funcției f, axa Ox și dreptele de ecuații x = și x = 2. SUBIECTUL III. Se consideră mulțimea H = {A M 3 (Q) det(a), A = A 2 +A} și matricele I 3 = și O 3 =. a) Să se determine inversa matricei X = ai 3, unde a R. b) Să se arate că pentru orice a Q, matricea X = ai 3 nu se află în H. c) Să se arate că dacă A H, atunci A 3 +A 2 I 3 = O 3. d) Să se arate că dacă A H, atunci A 5 = I 3 A. e) Să se arate că matricea H. f) Să se arate că dacă A H și P M 3 (R) este o matrice inversabilă, atunci P A P H. g) Să se arate că mulțimea H conține cel puțin 27 elemente.

14 4 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M-, 27 SUBIECTUL IV. Se consideră șirul (I n ) n, unde I n = x 2n sinxdx și funcția f : [ ( ) x, π ]. 2 a) Să se calculeze I. b) Să se arate că șirul (I n ) n este descrescător. [ ] c) Să se arate că funcția f este concavă pe, π 2 d) Să se arate că 2 ( π x < sinx < x, ( ) x, π 2 e) Să se arate că π(n+) < I n < 2(n+), ( ) n N. f) Utilizând metoda integrării prin părți, să se arate că I n = 2n sin cos 2n(2n )I n, ( )n N, n 2. g) Să se calculeze lim n + ni n. ).. [, π ] R, f(x) = sinx, 2

15 VARIANTA 8 5 VARIANTA 8 SUBIECTUL I. a) Să se calculeze modulul numărului complex i 27. b) Să se determine inversul numărului complex i 27. c) Să se determine semnul numărului sin π 27 cos π 27. d) Să se calculeze aria triunghiului ABC, dacă AB = 6, BC = și măsura unghiului B este de 45. e) Să se determine ecuația cercului cu centrul în punctul M(; ) și raza 2. f) Să se determine distanța de la punctul A(;; ) la planul de ecuație 3x+2y z =. SUBIECTUL II.. a) Să se determine coordonatele vârfului parabolei de ecuație y = x 2 2x+5. b) Să se determine numărul de elemente ale mulțimii A dacă aceasta are exact 8 submulțimi. c) Să se determine numă rul real x dacă numerele 2, x și x + 4 (în această ordine) sunt în progresie aritmetică. d) Să se calculeze suma rădăcinilor polinomului f = 2X 3 6X 2 +8X +. e) Să se calculeze ˆ4 27 în Z Se consideră funcția f : R R, f(x) = 3 x. a) Să se calculeze lim f(n). n + b) Să se calculeze f (x), x R\{}. f(x) f(2) c) Să se calculeze lim. x 2 x 2 d) Să se arate că funcția f este strict crescătoare pe intervalul (,+ ). e) Să se calculeze 2 f 3 (x)dx. SUBIECTUL III. Se consideră polinoamele f = X +9X X 2 +X +,5 cu rădăcinile x, x 2,..., x C și g(x ) f. a) Să se calculeze f(). b) Să se calculeze x x 2... x și x +x 2 + +x. c) Să se verifice că g = X X X 2,5X,5. d) Să se arate că, dacă z C și g(z) =, atunci = z + z z 9 +,5,5 + z z. e) Să se arate că u+v u + v, ( ) u, v C. f) Să se arate că, dacă z C și z, atunci z + z z 9 +,5,5 + z z. g) Să se arate că x k, ( ) k {;2;...;}.

16 6 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M-, 27 SUBIECTUL IV. Se consideră funcția f : [,+ ) R, f(x) = sinx x (, x+. Pentru a π ) fixat și pentru 2 orice n N, notăm x n (a) = (sin sin... sin }{{} )(a). de n ori sin a) Să se calculeze derivatele f (x), f [(x), f (x), x. b) Să se arate că f (x) <, ( ) x, π ). [ 2 c) Să se arate că f(x), ( ) x, π ]. 2 a d) Utilizând metoda inducției matematice, să se arate că x n (a) na+, ( ) n N. e) Să se arate că ln(x+) lnx <, ( ) x >. x f) Utilizând inegalitatea de la punctul e), să se arate că n > ln(n+), ( ) n N. g) Să se calculeze lim n + (x (a)+x 2 (a)+ +x n (a)).

17 VARIANTA 9 7 VARIANTA 9 SUBIECTUL I. a) Să se calculeze modulul numărului complex (2+3i) 2. b) Să se calculeze distanța de la punctul E(; 2) la dreapta x + y + 5 =. c) Să se determine ecuația tangentei la hiperbola x 2 2y 2 = 2 în punctul P(2;). d) Să se arate că punctele L( ; 2; ), M( 2; 3; ) și N( 3; 4; ) sunt coliniare. e) Să se calculeze volumul tetraedrului cu vârfurile în punctele A(; 2; 2), B(2; 2; ), C(2; ; 2) și D(; 2; 3). f) Să se determine a, b R, astfel încât să avem egalitatea de numere complexe (3+2i) 3 = a+ib. SUBIECTUL II.. a) Să se calculeze expresia C 5 C 5 +C 2 5 +C 3 5. b) Să se calculeze probabilitatea ca un element x {;2;3;4;5} să verifice relația x 2 x = 6. c) Dacă funcția f : R R, f(x) = x 3 +, are inversa g : R R, să se calculeze g(2)+g()+g(). d) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația 3 x +9 x = 2. e) Să se calculeze suma pătratelor rădăcinilor polinomului f = X 3 X 2 X. 2. Se consideră funcția f : R R, f(x) = x+arctanx. a) Să se calculeze f (x), x R. b) Să se determine ecuația asimptotei către + la graficul funcției f. c) Să se arate că funcția f este strict crescătoare pe R. f(x) f() d) Să se calculeze lim. x x e) Să se calculeze f(x)dx. SUBIECTUL III. Se consideră ) mulțimea M ) 2 (Z 2 ), submulțimea ) H = {X M 2 (Z 2 ) X 2 = X} și matricele (ˆ ˆ O 2 =, B = și I 2 =. ˆ ˆ (ˆ ˆ ˆ ˆ (ˆ ˆ ˆ ˆ a) Să se verifice că O 2 H și I 2 H. b) Să se verifice că B / H. c) Să se găsească două matrice P, Q H, cu proprietatea P + Q / H. d) Să se arate că, dacă U H este o matrice inversabilă, atunci U = I 2. e) Să se determine numărul de elemente din mulțimea M 2 (Z 2 ). f) Să se determine numărul de elemente din mulțimea H. g) Să se arate că orice matrice din mulțimea M 2 (Z 2 ) se scrie ca o sumă finită de elemente din mulțimea H.

18 8 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M-, 27 SUBIECTUL IV. Se consideră n N, n 2, funcțiile f k : [,+ ) R, ( ) k N și g : [,+ ) R, definite prin g(x) = (+x) 2 și f (x) = ( ) ( ) ( ) n (+x) 2 n, ( ) x [,+ ) și f k+ (x) = x f k (t)dt, ( ) x [,+ ), ( ) k N. Notăm prin g (k) (x) derivata de ordinul k a funcției g calculată în punctul x. a) Să se calculeze g (x), x [,+ ). b) Utilizând metoda inducției matematice, să se arate că g (k) (x) = 2 ( 2 ) ( 2 2 )... ( k + 2 ) (+x) 2 k, ( )x [,+ ), ( )k N. c) Să se verifice că g (n+) (t) = f (t), ( ) t [,+ ). d) Integrând relația de la punctul c), să se arate că f (x) = g (n) (x) g (n) (), ( ) x [,+ ). e) Să se demonstreze că ( ) x [, + ) avem egalitatea f n+ (x) = g(x) (g()+ x! g() ()+ x2 2! g(2) ()+ + xn ( ) ( ) f) Să se arate că f k (x) xk k! ( ) x (;]. g) Să se arate că lim n + ) n! g(n) () ( 2 n. ), ( ) k N, (g()+ x! ) g() ()+ x2 2! g(2) ()+ + xn n! g(n) () = g(x), ( )x [;].

19 VARIANTA 9 VARIANTA SUBIECTUL I. a) Să se calculeze modulul vectorului 2 #» ı +5 #» j. b) Să se calculeze lungimea segmentului cu capetele în punctele A(6;7) și C(7;6). c) Să se calculeze cos π 6 +cos π 3. d) Să se determine a, b R, astfel încât punctele A(6; 7) și C(7; 6) să fie pe dreapta de ecuație x+ay +b =. e) Să se calculeze aria triunghiului cu vârfurile în punctele A(6;7), B(5;5) și C(7;6). f) Să se determine a, b R, astfel încât să avem egalitatea de numere complexe 3+i 4 i = a+bi. SUBIECTUL II.. a) Să se calculeze elementul ˆ6 27 în Z 7. b) Să se calculeze expresia C 4 9 C 5 9. c) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația x 4 3x 2 +2 =. d) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația 2 x +8 x =. e) Să se calculeze probabilitatea ca un element n {;2;3;4;5} să verifice relația 3 n > n Se consideră funcția f : R R, f(x) = e x +x+. a) Să se calculeze f (x), x R. b) Să se calculeze f(x)dx. f(x) f() c) Să se calculeze lim. x x d) Să se arate că funcția f este convexă pe R. 3 n+5 e) Să se calculeze lim n + 2 n+7. SUBIECTUL III. ( ) a a Se consideră matricele A = 2 a 3 a 4 M b b 2 b 3 b 2,4 (R), B = t A A, C = A ta, astfel încât 4 rang(a) = 2 și vectorii #» v k = a #» k ı +bk #» j, ( ) k {;2;3;4}. Se admite cunoscut că rang(x Y) min(rang(x),rang(y)), ( ) X M m,n (R), ( ) X M n,p (R), m, n, p N. ( ) an a a) Să se arate că există n, r {;2;3;4}, astfel încât det r. b n b r b) Să se arate că elementele matricei B sunt b nr = #» v n #» v r, cu n, r {;2;3;4}. c) Să se arate că rang(b) 2. d) Să se arate că det(b) =. e) Să se arate că dacă cei 4 vectori sunt nenuli și distincți, atunci există 2 dintre ei #» v n, #» v r, cu n, r {;2;3;4}, care fac între ei un unghi de cel mult 9. f) Să se arate că matricea B conține cel puțin 6 elemente nenegative. g) Să se arate că det(c) = a a 2 2 b b 2 + a a 3 2 b b 3 + a a 4 2 b b 4 + a 2 a 3 2 b 2 b 3 + a 2 a 4 2 b 2 b 4 + a 3 a 4 2 b 3 b 4.

20 2 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M-, 27 SUBIECTUL IV. ( + ) și șirul (e n (a)) x n, Se consideră funcția f a : (,+ ) R, f a (x) = (x+a)ln ( e n (a) = + n) n+a, unde a [;], n. ( a) Să se arate că f a (x) = ln + ) x+a, ( ) x (,+ ). x x(x+) b) Să se arate că f a(x) = (2a )x+a x 2 (x+) 2, ( ) x (,+ ). c) Să se calculeze lim e n(a). n + d) Să se arate că șirul (e n ()) n este strict crescător. e) Să se determine ecuația asimptotei către + la graficul funcției f a. ( ( )) f) Să se arate că șirurile e n și (e n ()) 2 n sunt strict descrescătoare. n g) Să se determine cel mai mic număr a [;] pentru care (e n (a)) n este șir descrescător.

21 VARIANTA 2 VARIANTA SUBIECTUL I. În sistemul cartezian de coordonate xoy se consideră punctele A(;3), B(2;4), C(3;5) și O(;). a) Să se calculeze lungimile segmentelor (AB), (BC) și (AC). b) Să se determine a, b R, astfel încât punctele A(;3) și B(2;4) să se afle pe dreapta y = ax+b. c) Să se demonstreze că punctele A(;3), B(2;4), C(3;5) sunt coliniare. d) Să se calculeze coordonatele proiecției punctului A(;3) pe axa Ox. [ e) Dacă a, π ] și sina = 5, să se calculeze cosa. 2 3 f) Să se calculeze în mulțimea numerelor complexe produsul i i 2... i. SUBIECTUL II.. a) Să se rezolve în R\{ ; } ecuația x+ + x = 4 (x )(x+). b) Să se calculeze log 2 8. c) Să se determine cu câte cifre de se termină numărul!. d) Să se calculeze suma e) Să se calculeze probabilitatea ca alegând un elementndin mulțimeam = { 3; 2; ;;;2;3}, acesta să satisfacă relația n Se consideră funcția f : R R, f(x) = x 2 +4x+4, ( ) x R. a) Să se calculeze f (x), x R. f(x) f(2) b) Să se calculeze lim. x 2 x 2 c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcției f. d) Să se calculeze f(x)dx. e) Să se calculeze lim n + n 3 n f(x)dx. SUBIECTUL III. Pentru n N, n 2, se consideră funcția f : C C, f(z) = (+z) n. Sunt cunoscute formulele +cosa = 2cos 2 a 2 și sina = 2sin a 2 cos a, ( ) a R. 2 a) Să se calculeze f(). b) Să se arate că f(i) = (C n C ( 2 n +C 4 n C 6 n + )+i(c ) n C 3 n +C 5 n C 7 n + ). c) Să se verifice că +i = 2 cos π 4 +isin π. ( 4 d) Să se arate că f(i) = 2 n 2 cos nπ 4 +isin nπ ). 4 e) Să se arate că C n C2 n +C4 n C6 n + = 2 n 2 cos nπ f) Să se arate că f(cost+isint) = 2 n cos n t 2 n g) Să se arate că C k n coskt = 2n cos n t 2 k= ( 4. cos nt nt +isin 2 2 cos nt 2, t R. ), t R.

22 22 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M-, 27 SUBIECTUL IV. Se consideră șirul (e n ) n N, e n =! +! + 2! + + n!, unde! = și pentru orice șir (a n) n N, a n { ;}, n N, definim șirul (x n ) n N prin a! + a! + a 2 2! + + a n, ( ) n N. n! a) Să se arate că k!, ( ) k N, k 2. (k 2)! k b) Să se arate că! 2 +! (n 2)! n =, ( ) n N, n 2. n! c) Să se arate că șirul (e n ) n N este monoton și mărginit. d) Să se arate că pentru orice n N, n 2, numărul x n nu este număr întreg. e) Să se arate că ( ) n N, există y n, y n [,+ ), astfel încât x n = y n z n. f) Să se arate că șirul (x n ) n N este convergent. g) Să se arate că limita șirului (x n ) n N este număr irațional.

23 VARIANTA 2 23 SUBIECTUL I. VARIANTA 2 a) Să se calculeze modulul numărului complex 4+5i 5+4i. b) Să se calculeze distanța de la punctul D(2; 3) la dreapta x + y + 5 =. c) Să se determine ecuația tangentei la parabola y 2 = 3x dusă prin punctul P(3;3). d) Să se arate că punctele L(; 2; 2), M(2; 3; 2) și N(3; 4; 2) sunt coliniare. e) Să se calculeze volumul tetraedrului cu vârfurile în punctele A(; 2; 3), B(3; 2; ), C(2; ; 3) și D( ; 2; 3). f) Să se determine a, b R, astfel încât să avem egalitatea de numere complexe (2 3i) 3 = a+bi. SUBIECTUL II.. a) Să se demonstreze că n! n = (n+)! n!, ( ) n N. b) Să se arate că! +2! 2+ +! =!. c) Să se calculeze probabilitatea ca un element x Z 6 să verifice relația x 3 = x. d) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația 2 x +4 x = 6. e) Să se calculeze suma pătratelor rădăcinilor complexe ale polinomului f = X 4 X Se consideră funcția f : R R, f(x) = 2 x +5 x. a) Să se calculeze f (x), x R. b) Să se calculeze f(x)dx. c) Să se arate că funcția f este convexă pe R. f(x) f() d) Să se calculeze lim. x x e) Să se determine asimptota orizontală spre la graficul funcției f. SUBIECTUL III. ( ) ( ) Se consideră matricele C = și D =. a) Să se calculeze matricele C +D și (C +D) 2. b) Să se calculeze determinantul și rangul matricei C. c) Să se arate că det(a+b)+det(a B) = 2(det(A)+det(B)), ( ) A, B M 2 (R). d) Să se arate că, dacă x, y, a, b R și x+y = 2(a+b), atunci x a+b sau y a+b. e) Să se arate că ( ) A, B M 2 (R), avem det(a+b) det(a)+det(b) sau det(a B) det(a)+det(b). f) Utilizând metoda inducției matematice, să se arate că ( ) n N și ( ) A, A 2,..., A n M 2 (R), există o alegere a semnelor + sau astfel încât det(a ±A 2 ± ±A n ) det(a )+det(a 2 )+ +det(a n ). g) Să se arate că există o alegere a semnelor + sau astfel încât să avem (cos±cos2± ±cos) 2 +(sin±sin2± ±sin) 2.

24 24 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M-, 27 SUBIECTUL IV. Se consideră funcția f : (,+ ) R, f(x) = 4 3 x3 4 și șirurile (a n ) n, (b n ) n și (c n ) n, a n = , b n = a n = f(n), c n = a n f(n+), ( ) n N. n a) Să se calculeze f (x), x (,+ ). b) Să se arate că funcția f este strict descrescătoare pe intervalul (,+ ). c) Utilizând teorema lui Lagrange, să se arate că ( ) k >, există c (k;k +), astfel încât f(k +) f(k) = 4 c. d) Să se arate că 4 < 4 k + 3 (k +) k 3 4 < 4, ( ) k (,+ ). k e) Să se arate că șirul (b n ) n este strict descrescător iar șirul (c n ) n este strict crescător. f) Să se arate că șirurile (b n ) n și (c n ) n sunt convergente. g) Să se calculeze lim a n. n + ( h) Să se calculeze lim n + 4 n ) n+2 4 2n 4 n 3.

25 VARIANTA 3 25 VARIANTA 3 SUBIECTUL I. a) Să se calculeze modulul numărului complex 4 6i. b) Să se calculeze lungimea segmentului cu capetele în punctele A(3; 2) și C(4; 3). c) Să se calculeze suma de numere complexe S = i+i 3 +i 5 +i 7. d) Să se determine a, b R, astfel încât punctele A(3; 2) și C(4; 3) să fie pe dreapta de ecuație x+ay +b =. e) Să se calculeze aria triunghiului cu vârfurile în punctele A(3; 2), B(2;2) și C(4; 3). f) Să se determine a, b R, astfel încât să avem egalitatea de numere complexe 5+8i 8 5i = a+bi. SUBIECTUL II.. a) Să se calculeze elementul ˆ2 26 în (Z 8, ). b) Să se calculeze expresia E = C 3 8 C5 8 +C8 8. c) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale strict pozitive ecuația log 5 x =. d) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația 6 x 32 =. e) Să se calculeze probabilitatea ca un element n {;2;3;4;5} să verifice relația 3 n < Se consideră funcția f : R R, f(x) = x 5 +2x. a) Să se calculeze f (x), x R. b) Să se calculeze f(x)dx. f(x) f() c) Să se calculeze lim. x x d) Să se arate că funcția f este strict crescătoare pe R. 2lnn+3 e) Să se calculeze lim n + 5lnn 2. SUBIECTUL III. Se consideră șirul de funcții (f n ) n N, f n : R R, cu f (x) = x, f 2 (x) = x 2 2 și pentru orice n N, n 3 și pentru orice x R, f n (x) = x f n (x) f n 2 (x). Se consideră cunoscute formulele 2cosacosb = cos(a+b)+cos(a b), ( ) a, b R și cos2x = 2cos 2 x, ( ) x R. a) Să se calculeze f 2 (). b) Să se calculeze f 3 (x), pentru x R. c) Să se arate că f 2 (2cost) = 2cos2t, pentru orice t R. d) Utilizând metoda inducției matematice, să se arate că f n (2cosx) = 2cosnx, ( ) n N, ( ) x R. e) Să se demonstreze că pentru orice n N, f n este o funcție polinomială de gradul n cu coeficienți întregi. f) Să se demonstreze că pentru orice n N, coeficientul dominant al funcției f n este egal cu, iar termenul liber aparține mulțimii { 2;;2}. g) Dacă pentru r Q, cosrπ Q, să se demonstreze că cosrπ { ; 2 ;; 2 } ;.

26 26 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M-, 27 SUBIECTUL IV. Se consideră șirurile (x n ) n, (y n ) n definite prin x n = n, y n = x n 2 n, ( ) n N. a) Să se arate că 2 n+ < n+ n < 2 n, ( ) n N. b) Să se deducă inegalitatea 2 n+ 2 < x n < 2 n, ( ) n N, n 2. c) Să se arate că lim x n = +. n + x n. n d) Să se calculeze lim n + e) Să se arate că șirul (y n ) n este strict descrescător. f) Să se arate că șirul (y n ) n este convergent. g) Să se arate că 2 lim n + y n <.

27 VARIANTA 4 27 SUBIECTUL I. a) Să se calculeze cos π 2 +sin 3π 2. VARIANTA 4 b) Să se determine partea reală a numărului complex z = +i. c) Să se determine a, b R astfel încât punctele A(;) și B( ;) să aparțină dreptei y = ax+b. d) Să se calculeze lungimea înălțimii din A a triunghiului ABC având laturile AB = 6, BC =, AC = 8. e) Să se determine ecuația tangentei la cercul x 2 +y 2 = 4 în punctul A(;2). f) Să se determine a R țiind că punctele A(2;2;a), B(;;), C(;2;) și D(;;2) sunt coplanare. SUBIECTUL II.. a) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale strict pozitive ecuația 2ln 2 x 3lnx+ =. b) Să se calculeze suma S = c) Să se calculeze numărul submulțimilor mulțimii A = {a;b;c;d}. d) Să se calculeze probabilitatea ca o cifră din primele 7 zecimale ale numărului să fie. 7 e) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația 6x 3 5x 2 =. 2. Se consideră funcția f : R R, f(x) = x+ x 2 +. a) Să se calculeze lim f(x). x + b) Să se calculeze f (x), x R. c) Să se arate că funcția f este crescătoare pe R. f(x) f() d) Să se calculeze lim. x x e) Să se calculeze aria suprafeței plane cuprinsă între graficul funcției f, axa Ox și dreptele x = și x =. SUBIECTUL III. Se consideră mulțimea M formată din toate polinoamele cu coeficienții din mulțimea { ;} și cu toate rădăcinile reale. a) Să se arate că X M. b) Să se arate că X 2 +X + / M. c) Să se arate că ( y t y ) 2 + ( y 2 t y 2 ) ( y n t ) 2, ( ) t R, y n ( ) n N, ( ) y, y 2,..., y n R (. d) Să se arate că (y 2 +y yn) 2 y 2 + y ) yn 2 n 2, ( ) n N, ( ) y, y 2,..., y n R. e) Dacă f M are rădăcinile x, x 2,..., x n, n 2, să se arate că x 2 +x x2 n = 3. f) Să se arate că orice polinom din mulțimea M are gradul mai mic sau egal cu 3. g) Să se determine toate polinoamele din mulțimea M.

28 28 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M-, 27 SUBIECTUL IV. Se consideră funcțiile f, g : R R definite prin f(x) = 2 sinx+ cosx, g(x) = x f(x), 3 ( ) x R și (x n ) n N șirul definit prin x R, arbitrar și x n+ = f(x n ), ( ) n N. a) Să se calculeze f (x), x R. b) Să se arate că f (x) 5, ( ) x R. 6 c) Utilizând teorema lui Lagrange, să se arate că f(x) f(y) 5 x y, ( ) x, y R. 6 d) Să se arate că funcția g este strict crescătoare pe R. e) Să se arate că există un unic u R astfel încât g(u) =. ( ) n+ 5 f) Să se demonstreze că x n+ u x u, ( ) n N. 6 g) Să se arate că lim n + x n = u.

29 VARIANTA 5 29 VARIANTA 5 SUBIECTUL I. a) Să se calculeze produsul scalar al vectorilor #» v = 2 #» ı +3 #» j și #» w = 3 #» ı +2 #» j. b) Să se calculeze cosinusul unghiului format de vectorii #» v = 2 #» ı +3 #» j și #» w = 3 #» ı +2 #» j. c) Să se determine ecuația tangentei la cercul x 2 +y 2 = 4 dusă prin punctul P(4;5). d) Să se arate că punctele L( ; 2), M( 2; 3) și N( 3; 4) sunt coliniare. e) Să se calculeze volumul tetraedrului cu vârfurile în punctele A(; ; 2), B(; 2; ), C(2; ; ) și D( ; 2; 3). f) Să se determine a, b R, astfel încât să avem egalitatea de numere complexe (cosπ +isinπ) 6 = a+bi. SUBIECTUL II.. a) Să se rezolve în R inecuația x 2 +3x 4 <. b) Să se calculeze probabilitatea ca un element x Z 6 să verifice relația x 2 = ˆ2x. c) Să se calculeze partea întreagă a numărului a = d) Să se rezolve în mulțimea numerelor strict pozitive ecuația log 2 x = 3. e) Să se calculeze suma rădăcinilor polinomului f = X 3 +X Se consideră funcția f : R R, f(x) = 4 x 2 x. a) Să se calculeze f (x), x R. b) Să se determine ecuația asimptotei spre la graficul funcției f. c) Să se arate că f(x), ( ) x R. 4 f(x) f() d) Să se calculeze lim. x x x 3 e) Să se calculeze x 4 +3 dx. SUBIECTUL III. Se consideră matricele A = , I 3 = și B = I 3 +A a) Să se calculeze determinantul și rangul matricei A. b) Dacă X = 2 și Y = ( 3 2 ), să se calculeze matricea S = A X Y. 3 c) Să se verifice că A 2 = A. d) Să se arate că matricea B este inversabilă și inversa sa este matricea B = I 3 A. e) Să se arate că A n = n A, ( ) n N, n 2. f) Să se găsească trei matrice U, V, W M 3 (C) de rang, astfel încât B = U +V +W. g) Să se arate că oricare ar fi două matrice, C, D M 3 (C) de rang, avem C +D B.

30 3 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M-, 27 SUBIECTUL IV. Se consideră funcțiile f n : R R, definite prin f (x) = cosx și f n+ (x) = x f n (t)dt, ( ) n N, ( ) x R. a) Să se verifice că f (x) = x sinx, ( ) x R. b) Să se calculeze f 2 (x), x R. c) Utilizând metoda inducției matematice, să se arate că f 2n+ (x) = x2n+ (2n+)! x2n (2n )! + +( )n x! +( )n+ sinx, ( )n N, ( )x R. d) Să se arate că graficul funcției f nu are asimptotă spre +. e) Să se arate că f n (x) 2 xn, ( ) n N, ( ) x >. n! x n f) Să se arate că lim =, ( ) x >. n + ( n! ) x g) Să se arate că lim n +! x3 3! + x5 x2n+ +( )n = sinx, ( ) x R. 5! (2n+)!

31 VARIANTA 6 3 VARIANTA 6 SUBIECTUL I. a) Să se calculeze modulul numărului complex 5+2i. b) Să se calculeze distanța de la punctul E(3; 4) la dreapta x + y + 3 =. c) Să se scrie ecuația cercului cu centrul în E(3;4) și care este tangent dreptei x+y +3 =. d) Să se arate că punctele L(; 2), M(3; 3) și N(5; 4) sunt coliniare. e) Să se calculeze volumul tetraedrului cu vârfurile în punctele A(; ; 4), B(; 4; ), C(4; ; ) și D( ; ; 3). f) Să se determine a, b R, astfel încât să avem egalitatea de numere complexe (2+3i)(4+5i) = a+bi. SUBIECTUL II.. a) Să se arate că C y+ x+ = x+ y + Cy x, ( ) x, y N, x y. b) Să se calculeze probabilitatea ca un element x Z 8 să verifice relația x 2 = ˆ. c) Dacă funcția f : R R, f(x) = x 3 +, are inversa g : R R, să se calculeze g(). d) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația 2 3 x +9 x = 5. e) Să se calculeze produsul tuturor rădăcinilor polinomului f = X 3 X 2 2X Se consideră funcția f : R R, f(x) = x a) Să se calculeze f (x), x R. b) Să se calculeze f(x)dx. c) Să se arate că funcția f este convexă pe intervalul (,+ ). f(x) f() d) Să se calculeze lim. x x e) Să se calculeze (e x +sinx)dx. SUBIECTUL III. Se consideră mulțimea K = {ax+b a, b Z 5 } și polinomul f = X 2 +ˆ2 Z 5 [X]. Pe mulțimea K se consideră legile + (adunarea polinoamelor cu coeficienți în corpul Z 5 ) și definită prin (ax +b) (cx +d) = (ad+bc)x +bd+3ac. a) Să se arate că polinomul f nu are rădăcini în Z 5. b) Să se arate că polinomul f este ireductibil în Z 5 [X]. c) Să se verifice că [(ax +b) (cx +d)] (ux +v) = (ax +b) [(cx +d) (ux +v)], ( ) a, b, c, d, u, v Z 5. d) Să se arate că (ax+b) [(cx+d)+(ux+v)] = [(ax+b) (cx+d)]+[(ax+b) (ux+v)], ( ) a, b, c, d, u, v Z 5. e) Să se determine numărul de elemente ale mulțimii K. f) Să se arate că, dacă a ˆ sau b ˆ, atunci elementul ax + b este simetrizabil în raport cu legea. g) Să se arate că g g... g = g, ( ) g K. }{{} de 25 de ori

32 32 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M-, 27 SUBIECTUL IV. Pentrua > se consideră șirurilea n = ( c n = ) n (2n) a, n N. a) Să se arate că a n b n c n, n N. ( ) n ( n a, b n = b) Să se arate că, dacă a =, atunci lim a n = n + e. c) Să se arate că, dacă a =, atunci < lim c n <. 3 n + 2 d) Să se arate că, dacă a =, atunci șirul (b n ) n este constant. e) Să se calculeze lim a n, pentru a <. n + f) Să se calculeze lim c n, pentru a >. n + g) Să se arate că șirul (b n ) n este convergent pentru orice a >. )( (n+) a ) ( (n+2) a... ) (2n) a,

33 VARIANTA 7 33 VARIANTA 7 SUBIECTUL I. a) Să se calculeze modulul numărului complex cos2+isin2. b) Să se calculeze distanța de la punctul D(;2) la punctul C(;). c) Să se calculeze coordonatele punctului de intersecție dintre cercul x 2 +y 2 = 25 și dreapta 3x+4y 25 =. d) Să se arate că punctele L(4; ), M(6; 3) și N(7; 4) sunt coliniare. e) Să se calculeze volumul tetraedrului cu vârfurile în punctele A(; ; 2), B(; 2; 4), C(2; 4; ) și D(; 2; 3). f) Să se determine a, b R, astfel încât să avem egalitatea de numere complexe ( +i 3) 4 = a+bi. SUBIECTUL II.. a) Să se verifice identitatea (x y) 2 +(y z) 2 +(z x) 2 = 2(x 2 +y 2 +z 2 xy yz zx), ( ) x, y, z R. b) Să se arate că, dacă x 2 +y 2 +z 2 = xy +yz +zx, unde x, y, z R, atunci x = y = z. c) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația 4 x +9 x +49 x = 6 x +4 x +2 x. d) Să se calculeze probabilitatea ca un element x Z 6 să verifice relația x 3 = x. e) Să se calculeze suma rădăcinilor polinomului f = X 4 X 3 X Se consideră funcția f : R R, f(x) = x sinx. a) Să se calculeze f (x), x R. b) Să se calculeze f(x)dx. c) Să se arate că funcția f este monoton crescătoare pe intervalul f(x) f() d) Să se calculeze lim. x x f(x) e) Să se calculeze lim x x 2. SUBIECTUL III. [, π ]. 2 ( ) a b M c d 2 (R) notăm cu S(A) suma elementelor sale, cu Pentru fiecare matrice A = ( ) t a c A = transpusa ei și cu det(a) determinantul matricei A. b d a) Să se arate că S( t A) = S(A) = a+b+c+d. b) Să se arate că S(x P +y Q) = x S(P)+y S(Q), ( ) P, Q M 2 (R), ( ) x, y R. c) Să se arate că S(A ta) = (a+c) 2 +(b+d) 2. d) Să se arate că, dacă S(A ta) =, atunci det(a) =. e) Să se arate că ( ) x R, ( ) P, Q M 2 (R), S ( (P +x Q) ( t P +x tq) ) = S(P tp)+x ( S(P tq)+s(q tp) ) +x 2 S(Q tq). f) Să se arate că, dacă P, Q M 2 (R) și det(q), atunci funcția f : R R, f(x) = S ( (P +x Q) ( t P +x tq) ) are gradul egal cu 2. g) Să se arate că S(P tp) S(Q tq) S(P tq) S(Q tp), ( ) P, Q M 2 (R).

34 34 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M-, 27 SUBIECTUL IV. Pentru n N se consideră funcțiile f n : (,+ ) R definite prin f n (x) = x n +lnx. a) Să se calculeze f n (x), x >. b) Să se arate că funcția f n este monoton crescătoare, ( ) n N. c) Să se calculeze lim f n (x) și lim f x n(x). x + d) Să se arate că funcția f n este bijectivă, ( ) n N. e) Să se arate că ( ) n N, ecuația f n (x) = are o unică soluție x n (;). f) Să se arate că șirul (x n ) n este crescător. g) Să se arate că lim x n =. n +

35 VARIANTA 8 35 VARIANTA 8 SUBIECTUL I. a) Să se calculeze modulul numărului complex (3+4i) 4. b) Să se calculeze cos cos2... cos79. c) Să se calculeze produsul scalar al vectorilor #» v = #» ı +3 #» j și #» v = 3 #» ı #» j. d) Să se calculeze distanța dintre punctele A(2;3) și B(3;2). e) Să se calculeze aria triunghiului cu vârfurile în punctele A(2;3), B(3;2) și C(4;4). f) Să se determine a, b R, astfel încât să avem egalitatea de numere complexe ( 2i) 4 = a+bi. SUBIECTUL II.. a) Dacă într-o progresie geometrică primul termen este 3 și rația este 2, să se calculeze termenul al patrulea. b) Să se calculeze probabilitatea ca un număr n {;;2;3;4} să verifice relația n+9 < 3 n. c) Dacă funcția f : R R, f(x) = x 3 +x+ are inversa g : R R, să se calculeze g(). d) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația log 2 (x 2 +7) = 3. e) Să se calculeze suma tuturor rădăcinilor polinomului f = X 3 X Se consideră funcția f : R R, f(x) = arctanx+arccotx. a) Să se calculeze f (x), x R. b) Să se calculeze f(x)dx. c) Să se determine asimptota către + la graficul funcției f. f(x) f() d) Să se calculeze lim. x x e) Să se calculeze lim f(x). x SUBIECTUL III. Se consideră matricele A = ( ) 2,I 3 2 = ( ),O 2 = ( ) și funcțiaf : M 2 (R) M 2 (R), f(x) = AX XA. a) Să se calculeze determinantul și rangul matricei A. b) Să se calculeze f(o 2 ) și f(i 2 ). c) Să se arate că f(ax) = af(x), ( ) X M 2 (R) și ( ) a R. d) Să se arate că f(x +Y) = f(x)+f(y), ( ) X, Y M 2 (R). e) Să se găsească o bază a spațiului vectorial (M 2 (R),+) peste corpul de scalari (R,+, ). f) Să se arate că funcția f nu este nici injectivă, nici surjectivă. g) Să se arate că f(x)+f(y) I 2, ( ) X, Y M 2 (R).

36 36 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M-, 27 SUBIECTUL IV. a) Să se verifice că a = +a+ +an + an+, ( ) n N și ( ) a R\{}. a b) Să se deducă relația + 4 x = 4 x+( 4 x) 2 +( ) n ( 4 x) n +( ) n+( 4 x) n+ + 4, ( )x [;], ( )n N. x c) Să se arate că ( 4 x) n+ + 4 x ( 4 x) n+, ( ) x [;], ( ) n N. b ( 4 x) n+ d) Să se arate că lim n dx =, ( ) b [;]. x b e) Să se calculeze integrala + 4 dx =, unde b >. x f) Să se arate că lim x+ ( ) x ( )2 x ( )n x n 4 + x n = dt, ( )x [;]. t g) Să se arate că există x (; ) astfel încât n + lim n + x+ ( ) x ( )2 x ( )n x n 4 + n Q. 4 +

37 VARIANTA 9 37 VARIANTA 9 SUBIECTUL I. a) Să se calculeze distanța de la punctul A(;2) la dreapta de ecuație 4x 3y +3 =. b) Să se determine coordonatele mijlocului segmentului determinat de punctele A(; 3; 5), B(5; 3; ). c) Să se determine a R astfel încât punctul M(2;a) să aparțină dreptei de ecuație 2x 3y +5 =. d) Să se determine punctele de intersecție dintre dreapta y = x și hiperbola x2 6 y2 25 =. e) Să se calculeze tan π 4. f) Să se calculeze suma de numere complexe + i + i 2 + i 3. SUBIECTUL II.. a) Să se calculeze log 2 4. b) Să se calculeze ˆ ˆ2 ˆ3 ˆ4 ˆ5 ˆ6 ˆ7 în Z 8. c) Să se calculeze 2! + 2 3! + 3 4!. d) Să se determine probabilitatea ca un element din mulțimea {;2;3;...;8} să fie soluție a inecuației n 2 +5n 6 <. e) Să se rezolve ecuația 2 x2 = Se consideră funcția f : (,+ ) R, f(x) = lnx x. a) Să se calculeze f (x), x >. b) Să se arate că funcția f este descrescătoare pe intervalul [e,+ ). f(x) f() c) Să se calculeze lim. x x d) Să se determine asimptota ( orizontală la graficul funcției f. ) e) Să se calculeze lim n+ n. n + SUBIECTUL III. Se consideră n N, n 3 și polinomul f = X n +a n X n + +a X R[X] ale cărui rădăcini z, z 2,..., z n C verifică z, z 2,..., z n. a) Să se calculeze f() și z z 2... z n. b) Să se arate că z z 2... z n =. c) Să se arate că polinomul f are cel puțin o rădăcină reală în intervalul (,+ ). d) Să se demonstreze că z = z 2 =... = z n =. e) Să se demonstreze că f() =. f) Dacă n este par, să se arate că polinomul X 2 îl divide pe f. g) Dacă a n = n, să se arate că f = (X ) n și n este impar.

38 38 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M-, 27 SUBIECTUL IV. Se consideră funcțiile f : R R, f(x) = x+ și g : R R, g(x) = f(x) x, unde x+ 2 2 înseamnă partea întreagă a numărului real x+ [ 2., x a) Să se arate că f(x) = 2, ) [ 2, x = și g(x) = x, ( ) x 2, ]. 2 2 b) Să se arate că funcția g este periodică de perioadă T = și este continuă pe R. c) Să se calculeze d) Să se demonstreze că e) Să se arate că g(x) dx. k k g(x)dx = g(x)g(nx) dx = n k= k n k n g(x)dx, ( ) k N. g(x)g(nx)dx, ( ) n N. f) Să se arate că pentru orice n N și ( ) k {;2;...;n}, există x k, x k [ k ], astfel n, k n încât k k k g(x n n k) g(nx)dx g(x)g(nx)dx g(x n k) g(nx) dx. k k k n n n [ k g) Folosind faptul că ( ) n N, ( ) k {;2;...;n} și orice y k n, k ], avem n n ( 2 lim g(y k ) = g(x)dx, să se arate că lim g(x)g(nx) dx = g(x)dx). n + n n + k=

39 VARIANTA 2 39 VARIANTA 2 SUBIECTUL I. a) Să se calculeze modulul vectorului #» v = 5 #» ı +2 #» j. b) Să se calculeze lungimea segmentului cu capetele în punctele A(3;4) și C(4; 5). c) Să se calculeze sin π 2 sin π 3. d) Să se determine ecuația tangentei la cercul x 2 +y 2 = 25 în punctul P(3; 4). e) Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ABC în care AB = 2, AC = 2 și m( BAC) = π 6. f) Să se determine a, b R, astfel încât să avem egalitatea de numere complexe a+bi = (cos3 +isin3 ) 3. SUBIECTUL II.. a) Să se calculeze elementul ˆ2 27 în (Z 3, ). b) Să se calculeze expresia E = C 3 2 C 9 2. c) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale strict pozitive ecuația log 2 x = log 4 x. d) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația 2 x = 4 x. e) Să se calculeze probabilitatea ca un element n {;2;3;4;5} să verifice relația n! < n Se consideră funcția f : R R, f(x) = x 3 +2x. a) Să se calculeze f (x), x R. b) Să se calculeze f(x)dx. f(x) f() c) Să se calculeze lim. x x d) Să se arate că funcția f este strict crescătoare pe R. 7n+3 e) Să se calculeze lim n + 8n 2. SUBIECTUL III. ( ) ( ) a b Se consideră a, b, c, d C iar în mulțimea M 2 (C) matricele I 2 =, A =, ( ) ( ) c d y b x B = și C =, unde x, y C. Notăm prin tr(a) = a + d urma matricei A. x c y a) Să se calculeze tr(i 2 ). b) Să se arate că tr(x +Y) = tr(x)+tr(y) ( și) tr(xy) ( = tr(yx), ) ( ) X, Y M 2 (C). a c) Să se calculeze UV VU, unde U =, V =. ( ) a b d) Să se arate că dacă D =, atunci se pot alege x, y C astfel încât matricele B și c a C să verifice relația D = C B. ( ) b e) Să se arate că dacă b, c, atunci matricea S = c este inversabilă și S BS = C. f) Să se arate că nu există X, Y M 2 (C) astfel( încât I) 2 = XY YX. a b g) Să se arate că pentru o matrice oarecare W = M c d 2 (C), cu bc, există matricele X, Y M 2 (C) astfel încât W = XY YX dacă și numai dacă tr(w) =.

40 4 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M-, 27 SUBIECTUL IV. Se consideră șirurile (I n ) n, definit prin I = π 2 dx, I n = π 2 definit prin w n = 2 3 2n... 2n+. 4 2n a) Să se calculeze I și I. b) Utilizând metoda integrării prin părți, să se arate că I n = n n I n 2, ( )n N, n 2. c) Utilizând metoda inducției matematice, să se arate că I 2n = 2 3 2n n π 2, ( )n N. d) Să se arate că I 2n+ = n 2n 2n+, ( ) n N. e) Să se arate că I n n+ I n+ n, ( ) n N. f) Să se verifice că I 2n = (w n ) 2 π I 2n+ 2, ( ) n N. 2 g) Să se arate că lim w n = n + π. cos n xdx, n și (w n ) n

41 VARIANTA 2 4 VARIANTA 2 SUBIECTUL I. a) Să se scrie trei numere complexe cu modulul egal cu. b) Să se calculeze distanța de la punctul D(2; ) la dreapta x + y + 5 =. c) Să se determine ecuația cercului cu centrul în punctul Q(;) care trece prin punctul P(4;5). d) Să se arate că punctele L(; ; 2), M(; 2; 3) și N(; 3; 4) sunt coliniare. e) Să se calculeze volumul tetraedrului cu vârfurile în punctele A(; ; 2), B(; 2; ), C(2; ; ) și D( ; 2; 3). f) Să se determine un număr complex z care verifică egalitatea z 2 +z + =. SUBIECTUL II.. a) Să se calculeze determinantul matricei A = b) Să se calculeze rangul matricei A = c) Să se determine probabilitatea ca un element x Z să verifice relația x 2 = ˆ. d) Dacă funcția f : R R, f(x) = x 5 +x+3 are inversa g : R R, să se calculeze g(5). e) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația 2 x +8 x =. 2. a) Să se găsească o funcție f : R R, derivabilă, astfel încât f (x) = x, ( ) x R. b) Să se găsească o funcție continuă f : R R, neconstantă, astfel încât c) Să se arate că funcția f : R R, f(x) = 2 x este convexă pe R. d) Să se găsească o funcție f : R R, strict crescătoare pe R. e) Să se calculeze xe x dx. f(x)dx =. SUBIECTUL III. Se consideră mulțimea G = (,+ ) R pe care se definește legea de compoziție prin (a,x ) (a 2,x 2 ) = (a a 2,a x 2 +x ), pentru orice (a,x ), (a 2,x 2 ) G. a) Să se arate că ((a,x ) (a 2,x 2 )) (a 3,x 3 ) = (a,x ) ((a 2,x 2 ) (a 3,x 3 )), ( ) (a,x ), (a 2,x 2 ), (a 3,x 3 ) G. b) Să se verifice că (a,x) (,) ( = )(,) (a,x) ( ) = (a,x), ( ) (a,x) G. c) Să se verifice că (a,x) a, x = a a, x (a,x) = (,), ( ) (a,x) G. a d) Să se găsească două elemente (a,x ) și (a 2,x 2 ) din mulțimea G pentru care (a,x ) (a 2,x 2 ) (a 2,x 2 ) (a,x ). e) Să se arate că legea determină pe mulțimea G o structură de grup necomutativ. f) Să se arate că (a,x) (a,x)... (a,x) = (a n,x(+a+ +a n )), ( )(a,x) G și n N. }{{} de n ori g) Să se demonstreze că pentru orice (a,x) G și oricare ar fi n N, există (u,v) G astfel încât (u,v) (u,v)... (u,v) = (a,x). }{{} de n ori

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale. 5p Determinați primul termen al progresiei geometrice ( b n ) n, știind că b 5 = 48 și b 8 = 84 5p Se consideră funcția f : intersecție a graficului funcției f cu aa O R R, f ( ) = 7+ 6 Determinați distanța

Διαβάστε περισσότερα

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I.

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I. Modelul 4 Se acordă din oficiu puncte.. Fie numărul complex z = i. Calculaţi (z ) 25. 2. Dacă x şi x 2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 9x+8 =, atunci să se calculeze x2 +x2 2 x x 2. 3. Rezolvaţi în mulţimea

Διαβάστε περισσότερα

BACALAUREAT 2007 SESIUNEA IULIE M1-1

BACALAUREAT 2007 SESIUNEA IULIE M1-1 BACALAUREAT 2007 SESIUNEA IULIE M1-1 Filiera teoretică, specializarea matematică - informatică. Filiera vocaţională, profil Militar, specializarea matematică - informatică. a) Să se calculeze modulul vectorului

Διαβάστε περισσότερα

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005. SUBIECTUL Editia a VI-a 6 februarie 005 CLASA a V-a Fie A = x N 005 x 007 si B = y N y 003 005 3 3 a) Specificati cel mai mic element al multimii A si cel mai mare element al multimii B. b)stabiliti care

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii Clasa a IX-a 1 x 1 a) Demonstrați inegalitatea 1, x (0, 1) x x b) Demonstrați că, dacă a 1, a,, a n (0, 1) astfel încât a 1 +a + +a n = 1, atunci: a +a 3 + +a n a1 +a 3 + +a n a1 +a + +a n 1 + + + < 1

Διαβάστε περισσότερα

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA DREAPTA Fie punctele A ( xa, ya ), B ( xb, yb ), C ( xc, yc ) şi D ( xd, yd ) în planul xoy. 1)Distanţa AB = (x x ) + (y y ) Ex. Fie punctele A( 1, -3) şi B( -2, 5). Calculaţi distanţa AB. AB = ( 2 1)

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

Olimpiada Naţională de Matematică Etapa locală Clasa a IX-a M 1

Olimpiada Naţională de Matematică Etapa locală Clasa a IX-a M 1 Calea 13 Septembrie, r 09, Sector 5, 0507, București Tel: +40 (0)1 317 36 50 Fax: +40 (0)1 317 36 54 Olimpiada Naţioală de Matematică Etapa locală -00016 Clasa a IX-a M 1 Fie 1 abc,,, 6 şi ab c 1 Să se

Διαβάστε περισσότερα

TESTE GRILĂ DE MATEMATICĂ 2018

TESTE GRILĂ DE MATEMATICĂ 2018 TESTE GRILĂ DE MATEMATICĂ 8 A U T O R I Prof.univ.dr. Vasile Câmpian Prof.univ.dr. Iuliu Crivei Prof.univ.dr. Bogdan Gavrea Prof.univ.dr. Ioan Gavrea Prof.univ.dr. Dumitru Mircea Ivan Prof.univ.dr. Nicolaie

Διαβάστε περισσότερα

GRADUL II n α+1 1

GRADUL II n α+1 1 GRADUL II 2007 BUCUREŞTI 1. Fie A un inel cu unitate. Notăm cu Z(A) = {a A ( )x A,ax = xa}. Să se arate că: a) Z(A) este un subinel comutativ al lui A (numit centrul inelului A). b) Dacă B este un alt

Διαβάστε περισσότερα

BACALAUREAT 1998 SESIUNEA IUNIE Varianta 1

BACALAUREAT 1998 SESIUNEA IUNIE Varianta 1 Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie BACALAUREAT 1998 SESIUNEA IUNIE Varianta 1 Se consideră funcția f : D R, f(x) = x(x 1)+ x(x+1). 1. Să se determina domeniul maxim de definiție D, domeniul

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1998 Clasa a V-a

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1998 Clasa a V-a CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 998 Clasa a V-a. La gara Timișoara se eliberează trei bilete de tren: unul pentru Arad, altul pentru Deva și al treilea pentru Reșița. Cel pentru Deva

Διαβάστε περισσότερα

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. bh lh 2. abc. abc. formula înălţimii

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. bh lh 2. abc. abc. formula înălţimii GEOMETRIE PLNĂ TEOREME IMPORTNTE suma unghiurilor unui triunghi este 8º suma unghiurilor unui patrulater este 6º unghiurile de la baza unui triunghi isoscel sunt congruente într-un triunghi isoscel liniile

Διαβάστε περισσότερα

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011 Functii Breviar teoretic 8 ianuarie 011 15 ianuarie 011 I Fie I, interval si f : I 1) a) functia f este (strict) crescatoare pe I daca x, y I, x< y ( f( x) < f( y)), f( x) f( y) b) functia f este (strict)

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1 1 Metoda eliminării 2 Cazul valorilor proprii reale Cazul valorilor proprii nereale 3 Catedra de Matematică 2011 Forma generală a unui sistem liniar Considerăm sistemul y 1 (x) = a 11y 1 (x) + a 12 y 2

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ MARIAN ŢARINĂ. Ediţia a XVII-a, 7 8 Aprilie CLASA a IV-a

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ MARIAN ŢARINĂ. Ediţia a XVII-a, 7 8 Aprilie CLASA a IV-a Ediţia a XVII-a, 7 8 Aprilie 207 SUBIECTUL CLASA a IV-a Într-o zi de Duminică, la Salina Turda, a venit un grup de vizitatori, băieți și de două ori mai multe fete. Au intrat în Salină 324 băieți și 400

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită.

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită. Trignmetrie Funcţia sinus sin : [, ] este peridică (periada principală T * = ), impară, mărginită. Funcţia arcsinus arcsin : [, ], este impară, mărginită, bijectivă. Funcţia csinus cs : [, ] este peridică

Διαβάστε περισσότερα

Probleme pentru clasa a XI-a

Probleme pentru clasa a XI-a Probleme pentru clasa a XI-a 1 ( ) 01. Fie A si B doua matrici de ordin n cu elemente numere reale, care satisfac relatia AB = A + B. a) Sa se arate ca det(a 2 + B 2 ) 0. b) Sa se arate ca rang A + B =

Διαβάστε περισσότερα

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. = înălţimea triunghiului echilateral h =, R =, r = R = bh lh 2 A D ++ D. abc. abc =

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. = înălţimea triunghiului echilateral h =, R =, r = R = bh lh 2 A D ++ D. abc. abc = GEOMETRIE PLNĂ TEOREME IMPORTNTE suma unghiurilor unui triunghi este 8º suma unghiurilor unui patrulater este 6º unghiurile de la baza unui triunghi isoscel sunt congruente într-un triunghi isoscel liniile

Διαβάστε περισσότερα

Teste admitere Facultatea de Automatică şi Calculatoare Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Teste admitere Facultatea de Automatică şi Calculatoare Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei Teste admitere Facultatea de Automatică şi Calculatoare Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei 0 aprilie 04 Cuprins Algebră 5 Analiza 39 3 Trigonometrie 6 4 Geometrie 69 5 Modele teste 73 5.

Διαβάστε περισσότερα

Să se arate că n este număr par. Dan Nedeianu

Să se arate că n este număr par. Dan Nedeianu Primul test de selecție pentru juniori I. Să se determine numerele prime p, q, r cu proprietatea că 1 p + 1 q + 1 r 1. Fie ABCD un patrulater convex cu m( BCD) = 10, m( CBA) = 45, m( CBD) = 15 și m( CAB)

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice 1 Conice pe ecuaţii reduse 2 Conice pe ecuaţii reduse Definiţie Numim conica locul geometric al punctelor din plan pentru care raportul distantelor la un punct fix F şi la o dreaptă fixă (D) este o constantă

Διαβάστε περισσότερα

GRADUL II 1995 CRAIOVA PROFESORI I

GRADUL II 1995 CRAIOVA PROFESORI I GRADUL II 1995 CRAIOVA PROFESORI I 1. Fie f : R R definită prin f(x) = x(1+e x ). a) Să se arate că f este indefinit derivabilă şi că f (n) (x) = a n e x +b n xe x, ( ) n 3, ( ) x R. Deduceţi că a n+1

Διαβάστε περισσότερα

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gh. Asachi Curs 14 Funcţii implicite Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie F : D R 2 R o funcţie de două variabile şi fie ecuaţia F (x, y) = 0. (1) Problemă În ce condiţii ecuaţia

Διαβάστε περισσότερα

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ CONCURS DE ADMITERE, 7 iulie 207 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (30 puncte) ) (0 puncte) Să se arate că oricare ar

Διαβάστε περισσότερα

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii

Διαβάστε περισσότερα

1. Scrieti in casetele numerele log 7 8 si ln 8 astfel incat inegalitatea obtinuta sa fie adevarata. <

1. Scrieti in casetele numerele log 7 8 si ln 8 astfel incat inegalitatea obtinuta sa fie adevarata. < Copyright c 009 NG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician 1 Ministerul Educatiei si Tineretului al Republicii Moldova Agentia de Evaluare si Examinare Examenul de bacalaureat la matematica, 17 iunie

Διαβάστε περισσότερα

DEFINITIVAT 1993 PROFESORI I. sinx. 0, dacă x = 0

DEFINITIVAT 1993 PROFESORI I. sinx. 0, dacă x = 0 DEFINITIVAT 1993 TIMIŞOARA PROFESORI I 1. a) Metodica predării noţiunii de derivată a unei funcţii. b) Să se reprezinte grafic funci a sinx, dacă x (0,2π] f : [0,2π] R, f(x) = x. 0, dacă x = 0 2. Fie G

Διαβάστε περισσότερα

Matrice. Determinanti. Sisteme liniare

Matrice. Determinanti. Sisteme liniare Matrice 1 Matrice Adunarea matricelor Înmulţirea cu scalar. Produsul 2 Proprietăţi ale determinanţilor Rangul unei matrice 3 neomogene omogene Metoda lui Gauss (Metoda eliminării) Notiunea de matrice Matrice

Διαβάστε περισσότερα

Conice - Câteva proprietǎţi elementare

Conice - Câteva proprietǎţi elementare Conice - Câteva proprietǎţi elementare lect.dr. Mihai Chiş Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Universitatea de Vest din Timişoara Viitori Olimpici ediţia a 5-a, etapa I, clasa a XII-a 1 Definiţii

Διαβάστε περισσότερα

Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Miisterul Educaţiei Națioale Cetrul Naţioal de Evaluare şi Eamiare Eameul de bacalaureat aţioal 08 Proba E c) Matematică M_mate-ifo Clasa a XI-a Toate subiectele sut obligatorii Se acordă 0 pucte di oficiu

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

Algebra si Geometrie Seminar 9

Algebra si Geometrie Seminar 9 Algebra si Geometrie Seminar 9 Decembrie 017 ii Equations are just the boring part of mathematics. I attempt to see things in terms of geometry. Stephen Hawking 9 Dreapta si planul in spatiu 1 Notiuni

Διαβάστε περισσότερα

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Matematică şi Informatică. Algebră (1)

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Matematică şi Informatică. Algebră (1) Universitatea din ucureşti.7.4 Facultatea de Matematică şi Informatică oncursul de admitere iulie 4 omeniul de licenţă alculatoare şi Tehnologia Informaţiei lgebră (). Fie x,y astfel încât x+y = şi x +

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2016 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2016 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii ADOLF HAIMOVICI, 206 Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii. Se consideră predicatul binar p(x, y) : 4x + 3y = 206, x, y N și mulțimea A = {(x, y) N N 4x+3y = 206}. a) Determinați

Διαβάστε περισσότερα

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica.

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica. Progresii aritmetice si geometrice Progresia aritmetica. Definitia 1. Sirul numeric (a n ) n N se numeste progresie aritmetica, daca exista un numar real d, numit ratia progresia, astfel incat a n+1 a

Διαβάστε περισσότερα

y y x x 1 y1 Elemente de geometrie analiticã 1. Segmente 1. DistanŃa dintre douã puncte A(x 1,y 1 ), B(x 2,y 2 ): AB = 2. Panta dreptei AB: m AB =

y y x x 1 y1 Elemente de geometrie analiticã 1. Segmente 1. DistanŃa dintre douã puncte A(x 1,y 1 ), B(x 2,y 2 ): AB = 2. Panta dreptei AB: m AB = Elemente de geometrie analiticã. Segmente. DistanŃa dintre douã puncte A(, ), B(, ): AB = ) + ( ) (. Panta dreptei AB: m AB = +. Coordonatele (,) ale mijlocului segmentului AB: =, =. Coordonatele punctului

Διαβάστε περισσότερα

Curs 4 Serii de numere reale

Curs 4 Serii de numere reale Curs 4 Serii de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy Teoremă (Criteriul rădăcinii) Fie x n o serie cu termeni

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Coordonatori DANA HEUBERGER NICOLAE MUŞUROIA Nicolae Muşuroia Gheorghe Boroica Vasile Pop Dana Heuberger Florin Bojor MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Clasa a

Διαβάστε περισσότερα

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale Transformări 1 Noţiunea de transformare liniară Proprietăţi. Operaţii Nucleul şi imagine Rangul şi defectul unei transformări 2 Matricea unei transformări Relaţia dintre rang şi defect Schimbarea matricei

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

Διαβάστε περισσότερα

Curs 2 Şiruri de numere reale

Curs 2 Şiruri de numere reale Curs 2 Şiruri de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Convergenţă şi mărginire Teoremă Orice şir convergent este mărginit. Demonstraţie Fie (x n ) n 0 un

Διαβάστε περισσότερα

MODELE DE TESTE GRILĂ PENTRU ADMITEREA DISCIPLINA: ALGEBRĂ (cls. a IX-a, a X-a, a XI-a)

MODELE DE TESTE GRILĂ PENTRU ADMITEREA DISCIPLINA: ALGEBRĂ (cls. a IX-a, a X-a, a XI-a) Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi MODELE DE TESTE GRILĂ PENTRU ADMITEREA 01 DISCIPLINA: ALGEBRĂ (cls. a IX-a, a X-a, a XI-a Testele sunt recomandate pentru următoarele domenii de licenţă şi facultăţi:

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, aprilie 7 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (3 puncte) ) (5 puncte) Fie matricele A = 3 4 9 8

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2018 Clasa a V-a. 1. Scriem numerele naturale nenule consecutive sub forma:

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2018 Clasa a V-a. 1. Scriem numerele naturale nenule consecutive sub forma: CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2018 Clasa a V-a 1. Scriem numerele naturale nenule consecutive sub forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,... (pe fiecare

Διαβάστε περισσότερα

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca Conice Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea U.T. Cluj-Napoca Definiţie: Se numeşte curbă algebrică plană mulţimea punctelor din plan de ecuaţie implicită de forma (C) : F (x, y) = 0 în care funcţia F este

Διαβάστε περισσότερα

Timp alocat: 180 minute. In itemii 1-4 completati casetele libere, astfel incat propozitiile obtinute sa fie adevarate.

Timp alocat: 180 minute. In itemii 1-4 completati casetele libere, astfel incat propozitiile obtinute sa fie adevarate. Copyright c 009 ONG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician 1 Ministerul Educatiei si Tineretului al Republicii Moldova Agentia de Evaluare si Examinare Examenul de bacalaureat la matematica, 15 iunie

Διαβάστε περισσότερα

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera.

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera. pe ecuaţii generale 1 Sfera Ecuaţia generală Probleme de tangenţă 2 pe ecuaţii generale Sfera pe ecuaţii generale Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Numim sferă locul geometric al punctelor din spaţiu

Διαβάστε περισσότερα

Dreapta in plan. = y y 0

Dreapta in plan. = y y 0 Dreapta in plan 1 Dreapta in plan i) Presupunem ca planul este inzestrat cu un reper ortonormat de dreapta (O, i, j). Fiecarui punct M al planului ii corespunde vectorul OM numit vector de pozitie al punctului

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

Testul nr. 1. Testul nr. 2

Testul nr. 1. Testul nr. 2 CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1986 Clasa a V-a 1. Este numărul 1+2+3+ +1985 par? 2. Să se afle cel mai mic număr natural care împărțit la 5 dă restul 4, împărțit la 6 dă restul

Διαβάστε περισσότερα

DEFINITIVAT 1991 PROFESORI I. x 2 dacă x [ 2,2) f(x) =. 10 x 2, dacă x [2, 5] x+1, dacă x Q x 3 +2, dacă x / Q,

DEFINITIVAT 1991 PROFESORI I. x 2 dacă x [ 2,2) f(x) =. 10 x 2, dacă x [2, 5] x+1, dacă x Q x 3 +2, dacă x / Q, DEFINITIVAT 99 BUCUREŞTI. a) Derivabilitate. Proprietăţi ale funcţiilor derivabile. b) Fie f : [ 3, ) R dată prin 4, dacă x [ 3, 2) x x 2 dacă x [ 2,2) f(x) =. 0 x 2, dacă x [2, 5] 2, dacă x ( 5, ) Să

Διαβάστε περισσότερα

COMBINATORICĂ. Mulţimile ordonate care se formează cu n elemente din n elemente date se numesc permutări. Pn Proprietăţi

COMBINATORICĂ. Mulţimile ordonate care se formează cu n elemente din n elemente date se numesc permutări. Pn Proprietăţi OMBINATORIĂ Mulţimile ordoate care se formează cu elemete di elemete date se umesc permutări. P =! Proprietăţi 0! = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )! =!! =!! =! +... Submulţimile ordoate care se formează cu elemete

Διαβάστε περισσότερα

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Metode de Optimizare Curs V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Propoziţie 7. (Fritz-John). Fie X o submulţime deschisă a lui R n, f:x R o funcţie de clasă C şi ϕ = (ϕ,ϕ

Διαβάστε περισσότερα

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 9 20 Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reiduurilor.

Διαβάστε περισσότερα

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă Noţiunea de spaţiu liniar 1 Noţiunea de spaţiu liniar Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară 2 Mulţime infinită liniar independentă 3 Schimbarea coordonatelor unui vector la o schimbare

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2014 Clasa a V-a

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2014 Clasa a V-a CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2014 Clasa a V-a 1. Aflați cel mai mare număr de cinci cifre astfel încât cea de-a patra cifră să fie mai mare decât cea de-a cincea, a treia să fie

Διαβάστε περισσότερα

1. Completati caseta, astfel incat propozitia obtinuta sa fie adevarata lg 4 =.

1. Completati caseta, astfel incat propozitia obtinuta sa fie adevarata lg 4 =. Copyright c ONG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician Ministerul Educatiei al Republicii Moldova Agentia de Evaluare si Examinare Examenul de bacalaureat la matematica, 4 iunie Profilul real Timp

Διαβάστε περισσότερα

a) (3p) Sa se calculeze XY A. b) (4p) Sa se calculeze determinantul si rangul matricei A. c) (3p) Sa se calculeze A.

a) (3p) Sa se calculeze XY A. b) (4p) Sa se calculeze determinantul si rangul matricei A. c) (3p) Sa se calculeze A. Bac Variata Proil: mate-izica, iormatica, metrologie Subiectul I (3 p) Se cosidera matricele: X =, Y = ( ) si A= a) (3p) Sa se calculeze XY A b) (4p) Sa se calculeze determiatul si ragul matricei A c)

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 25 martie 2018 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 25 martie 2018 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, 5 martie 18 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IMPORTANTĂ: 1 Problemele tip grilă (Partea A pot avea unul

Διαβάστε περισσότερα

Vectori liberi Produs scalar Produs vectorial Produsul mixt. 1 Vectori liberi. 2 Produs scalar. 3 Produs vectorial. 4 Produsul mixt.

Vectori liberi Produs scalar Produs vectorial Produsul mixt. 1 Vectori liberi. 2 Produs scalar. 3 Produs vectorial. 4 Produsul mixt. liberi 1 liberi 2 3 4 Segment orientat liberi Fie S spaţiul geometric tridimensional cu axiomele lui Euclid. Orice pereche de puncte din S, notată (A, B) se numeşte segment orientat. Dacă A B, atunci direcţia

Διαβάστε περισσότερα

Concursul Interjudeţean de Matematică Academician Radu Miron Vaslui, noiembrie Subiecte clasa a VII-a

Concursul Interjudeţean de Matematică Academician Radu Miron Vaslui, noiembrie Subiecte clasa a VII-a Concursul Interjudeţean de Matematică Academician Radu Miron Vaslui, -3 noiembrie 0 Subiecte clasa a VII-a. Fie în exteriorul triunghiului ascuţitunghic ABC, triunghiurile dreptunghice ABP şi ACT cu ipotenuzele

Διαβάστε περισσότερα

CURS 11: ALGEBRĂ Spaţii liniare euclidiene. Produs scalar real. Spaţiu euclidian. Produs scalar complex. Spaţiu unitar. Noţiunea de normă.

CURS 11: ALGEBRĂ Spaţii liniare euclidiene. Produs scalar real. Spaţiu euclidian. Produs scalar complex. Spaţiu unitar. Noţiunea de normă. Sala: 2103 Decembrie 2014 Conf. univ. dr.: Dragoş-Pătru Covei CURS 11: ALGEBRĂ Specializarea: C.E., I.E., S.P.E. Nota: Acest curs nu a fost supus unui proces riguros de recenzare pentru a fi oficial publicat.

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. 1. Probleme

SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. 1. Probleme SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. Probleme. Să se precizeze dacă funcţiile de mai jos sunt absolut integrabile pe R şi, în caz afirmativ să se calculeze { transformata Fourier., t a. σ(t), t < ; b. f(t) σ(t)

Διαβάστε περισσότερα

avem V ç,, unde D = b 4ac este discriminantul ecuaţiei de gradul al doilea ax 2 + bx +

avem V ç,, unde D = b 4ac este discriminantul ecuaţiei de gradul al doilea ax 2 + bx + Corina şi Cătălin Minescu 1 Determinarea funcţiei de gradul al doilea când se cunosc puncte de pe grafic, coordonatele vârfului, intersecţii cu axele de coordonate, puncte de extrem, etc. Probleme de arii.

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

Διαβάστε περισσότερα

Varianta 1

Varianta 1 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică-iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2 .1 Sfera Definitia 1.1 Se numeşte sferă mulţimea tuturor punctelor din spaţiu pentru care distanţa la u punct fi numit centrul sferei este egalăcuunnumăr numit raza sferei. Fie centrul sferei C (a, b,

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC SEMINAR 4 Funcţii de mai multe variabile continuare). Să se arate că funcţia z,

Διαβάστε περισσότερα

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Noțiuni teoretice Criteriul Hurwitz de analiză a stabilității sistemelor liniare În cazul sistemelor liniare, stabilitatea este o condiție de localizare

Διαβάστε περισσότερα

z a + c 0 + c 1 (z a)

z a + c 0 + c 1 (z a) 1 Serii Laurent (continuare) Teorema 1.1 Fie D C un domeniu, a D şi f : D \ {a} C o funcţie olomorfă. Punctul a este pol multiplu de ordin p al lui f dacă şi numai dacă dezvoltarea în serie Laurent a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

Cursul de recuperare Algebra. v n. daca in schimb exista coecienti λ 1, λ 2,..., λ n nu toti nuli care satisfac relatia (1), de exemplu λ i 0 = A =

Cursul de recuperare Algebra. v n. daca in schimb exista coecienti λ 1, λ 2,..., λ n nu toti nuli care satisfac relatia (1), de exemplu λ i 0 = A = Matrice, determinanti Un punct de vedere liniar independent "A judeca matematic nu înseamn a gândi losoc, a judeca losoc nu înseamn a liber, a gândi liber nu înseamn a losof " Blaise Pascal Liniar independenta:

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2016 Clasa a V-a

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2016 Clasa a V-a CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2016 Clasa a V-a 1. Fie a, b și c cifre nenule nu neapărat distincte. Aflați cel mai mic și cel mai mare număr natural abc cu proprietatea că media

Διαβάστε περισσότερα

Varianta 1. SUBIECTUL I (30p) Varianta 001 5p 1. Să se determine numărul natural x din egalitatea x = p

Varianta 1. SUBIECTUL I (30p) Varianta 001 5p 1. Să se determine numărul natural x din egalitatea x = p Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică-iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări

Διαβάστε περισσότερα

TITULARIZARE 2009 HARGHITA

TITULARIZARE 2009 HARGHITA TITULARIZARE 2009 prof. SZÉP GYUSZI HARGHITA. În triunghiul isoscel ABE avem AB = AE şi m(â) = 30. În exteriorul triunghiului construim triunghiul echilateral BEC. Pe perpendiculara în punctul B pe dreapta

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Inegalităţi şi limite Convergenţă, monotonie, mărginire Limite remarcabile Limita unei funcţii...

2.3. Inegalităţi şi limite Convergenţă, monotonie, mărginire Limite remarcabile Limita unei funcţii... Cuprins GEOMETRIE 1 Vectori 1 11 Segmente orientate Vectori în plan 1 12 Operaţii cu vectori 3 13 Vectori coliniari 8 14 Vectori de poziţie 10 15 Drepte paralele, concurente Colinearitate 12 16 Produsul

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2018 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2018 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii 1. a) Aflați valorile reale x care verifică egalitatea x + 20 18 = 2018. b) Fie x, y R astfel încât 8x 7y 15 2000 și 8y 9x 1 2. Demonstrați

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2017 Clasa a V-a

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2017 Clasa a V-a CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2017 Clasa a V-a 1. Fiind dat un număr natural nenul n, vom nota prin n! produsul 1 2 3... n (de exemplu, 4! = 1 2 3 4). Determinați numerele naturale

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite Capitolul 4 Integrale improprii 7-8 În cadrul studiului integrabilităţii iemann a unei funcţii s-au evidenţiat douăcondiţii esenţiale:. funcţia :[ ] este definită peintervalînchis şi mărginit (interval

Διαβάστε περισσότερα

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Subspatii ane Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Oana Constantinescu Oana Constantinescu Lectia VI Subspatii ane Table of Contents 1 Structura de spatiu an E 3 2 Subspatii

Διαβάστε περισσότερα

CURS VII-IX. Capitolul IV: Funcţii derivabile. Derivate şi diferenţiale. 1 Derivata unei funcţii. Interpretarea geometrică.

CURS VII-IX. Capitolul IV: Funcţii derivabile. Derivate şi diferenţiale. 1 Derivata unei funcţii. Interpretarea geometrică. Lect dr Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr Lucian MATICIUC CURS VII-IX Capitolul IV: Funcţii derivabile Derivate şi diferenţiale 1

Διαβάστε περισσότερα

Siruri de numere reale

Siruri de numere reale Siruri de numere reale efinitie. Un sir de elemente dintr-o multime M este o functie x : N M (sau x : N k M unde N k = {k, k +,...}). Un sir x : N M il vom nota cu (x n ) n N sau (x n ) n unde x n = x(n)

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006 Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 006 Mircea Lascu şi Cezar Lupu La cel de-al cincilea baraj de Juniori din data de 0 mai 006 a fost dată următoarea inegalitate: Fie x, y, z trei numere reale

Διαβάστε περισσότερα

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi Lect. dr. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Algebră, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC http://math.etti.tuiasi.ro/maticiuc/ CURS XI XII SINTEZĂ 1 Algebra vectorială

Διαβάστε περισσότερα

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Radu Trîmbiţaş 4 octombrie 2005 1 Forma Newton a polinomului de interpolare Lagrange Algoritmul nostru se bazează pe forma Newton a polinomului de interpolare

Διαβάστε περισσότερα

Varianta 1. SUBIECTUL I Pe foaia de teză se trec numai rezultatele.

Varianta 1. SUBIECTUL I Pe foaia de teză se trec numai rezultatele. Varianta 1 1 a) Rezultatul calculului 3,7 1 6 este egal cu numărul b) Rădăcina pătrată a numărului 11 este egală cu numărul c) Media aritmetică a numerelor 3 + 7 şi 3 7 este egală cu a) Soluţia întreagă

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1996 Clasa a V-a

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1996 Clasa a V-a CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1996 Clasa a V-a 1. Să se determine două numere naturale a și b astfel încât c.m.m.d.c.pa,bq 12 și c.m.m.m.c.pa, bq 216. Câte soluții are problema?

Διαβάστε περισσότερα

Lucrare. Varianta aprilie I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2. sau p b.

Lucrare. Varianta aprilie I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2. sau p b. Lucrare Soluţii 28 aprilie 2015 Varianta 1 I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2 Definiţie. Numărul întreg p se numeşte număr prim dacă p 0,

Διαβάστε περισσότερα

GRADUL II 1991 PROFESORI I

GRADUL II 1991 PROFESORI I GRADUL II 1991 BUCUREŞTI 1. a) Continuitatea uniformă (definiţie şi teorema privind continuitatea uniformă a funcţiilor continue pe un interval compact). b) Să se determine punctele de continuitate ale

Διαβάστε περισσότερα

3. Fie ABCDEF un hexagon regulat și punctele M (AC), N (CE) astfel încât AM AC = CN. CE = k. a) Demonstrați că #» CE = 2 #» AB + #» BC.

3. Fie ABCDEF un hexagon regulat și punctele M (AC), N (CE) astfel încât AM AC = CN. CE = k. a) Demonstrați că #» CE = 2 #» AB + #» BC. CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 018 ETAPA NAȚIONALĂ filiera tehnologică: profilul servicii, resurse naturale și protecția mediului Clasa a IX-a 1. Numerele reale x și y verifică ecuația

Διαβάστε περισσότερα