Varianta 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Varianta 1"

Transcript

1 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică-iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări complete wwwbacmatematicaro & wwwmateiforo SUBIECTUL I (p) Variata Să se determie umărul atural di egalitatea = Să se rezolve î mulţimea umerelor reale iecuaţia 5+ Să se determie iversa fucţiei bijective f :(, ) (, ), f( ) = + 4 Se cosideră mulţimea A = {,,,,} Să se determie umărul submulţimilor cu trei elemete ale mulţimii A, care coţi elemetul 5 Să se determie m, astfel îcât distaţa ditre puctele A(, m ) şi Bm (, ) să fie 4 π π 6 Să se calculeze cos si Variata, SUBIECTUL II (p) Variata a b Se cosideră matricea A = b a, cu a, b şi b a) Să se arate că dacă matricea X M ( ) verifică relaţia AX = XA, atuci eistă uv,, astfel u v îcât X = v u l Se cosideră fucţia f :(, ), f( ) = BACALAUREAT 9-MATEMATICĂ - Proba D, MT, programa M F:,, F( ) = l, este o primitivă a fucţiei f * ( ) ( ) ( ) ( ) b) Să se arate că, y a + b + a b a+ b a b A =, ude, y y = = c) Să se rezolve î mulţimea ( ) X = Se cosideră 7 6 a şi poliomul f X ax 5ˆ [ X] = + + a) Să se verifice că, petru orice b 7, b ˆ, are loc relaţia b 6 = ˆ 6 b) Să se arate că + ˆ5 = ( 4)( ˆ + 4), ˆ 7 c) Să se demostreze că petru orice 7 7 a, poliomul f este reductibil î [ ] SUBIECTUL III (p) Variata Se cosideră umărul real a > şi fucţia f :, f( ) = e a a) Să se determie asimptota oblică la graficul fucţiei f către b) Să se determie puctele de etrem local ale fucţiei f c) Să se determie a (, ), ştiid că f( ), a) Să se arate că fucţia ( ) ( ) b) Să se arate că orice primitivă G a fucţiei f este crescătoare pe [, ) wwwbacmatemticaro c) Să se calculeze aria suprafeţei plae cuprise ître graficul fucţiei f, aa O şi dreptele de ecuaţii = şi = e e 7 X

2 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică-iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări complete wwwbacmatematicaro & wwwmateiforo SUBIECTUL I (p) Variata Să se arate că umărul ( i) 4 este real Să se rezolve î mulţimea umerelor reale ecuaţia + + = + f :,, f( ) = e + Să se determie iversa fucţiei bijective ( ) Variata 4 Să se determie probabilitatea ca, alegâd u umăr ab di mulţimea umerelor aturale de două cifre, să avem a b 5 Să se calculeze lugimea mediaei di A a triughiului ABC, ude A(, ), B(,), C(,6) 6 Fie vectorii u = mi + j şi v = ( m ) i j Să se determie m > astfel îcât vectorii u şi v să fie perpediculari SUBIECTUL II (p) Variata Se cosideră matricea A M ( ), A = a) Să se arate că eistă a astfel îcât 9 b) Să se calculeze ( A A ) t A = aa 5 c) Să se rezolve ecuaţia X = A, X ( ) M Petru ab, di mulţimea M = [, ) se defieşte operaţia a b= l( e + e ) a) Să se arate că dacă a, b M, atuci a b M b) Să se arate că legea de compoziţie este asociativă c) Petru,, să se determie a M astfel îcât a a a= a de ori a SUBIECTUL III (p) Variata Se cosideră şirul ( ) * dat de ( ) a a) Să se arate că ( ) * a,, b) Să se demostreze că şirul ( ) * a şi ( ) *, a+ = a a, wwwbacmatemticaro a este strict descrescător BACALAUREAT c) Să se arate 9-MATEMATICĂ că şirul ( b ) *, dat - Proba de * bd, = MT, a + programa a + + am,, este mărgiit superior de a Se cosideră fucţia f :, f( ) = a) Să se arate că fucţia F:, F( ) = arctg,, este o primitivă a fucţiei f b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele =, =, O şi graficul fucţiei g :, g( ) = (+ ) f( ) c) Să se calculeze lim f( ) d, ude * a b

3 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică - iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări complete wwwbacmatematicaro & wwwmateiforo SUBIECTUL I (p) Variata 4 Să se ordoeze crescător umerele, 4, 5 Să se determie valoarea miimă a fucţiei f : R R, f ( ) = 4 8+ Să se rezolve î mulţimea umerelor reale ecuaţia lg( ) + lg(6 5) = 4 Să se determie probabilitatea ca, alegâd u umăr di mulţimea umerelor aturale de două cifre, acesta să fie pătrat perfect 5 Să se determie ecuaţia dreptei care trece pri puctul A (6,4) şi este perpediculară pe dreapta d: y+ = 6 Ştiid că siα =, să se calculeze cos α Variata SUBIECTUL II (p) Variata Se cosideră matricea A = M ( ) a) Să se verifice egalitatea A A = I b) Să se calculeze A c) Să se arate că A 9 + A 8 = 8 ( A+ I ) Se cosideră cuoscut că (,, ) este u iel comutativ, ude y = + y şi y = y y+,, y a) Să se arate că elemetul eutru al legii de compoziţie este 4 b) Să se determie ab, astfel îcât ître ielele (,, ) şi (, +, ) să eiste u izomorfism de forma f :, f( ) = a + b 9 c) Să se rezolve î mulţimea ecuaţia = + de 9 ori SUBIECTUL III (p) Variata Se cosideră fucţia ( ) ( ) f :,, f = 8 l a) Să se determie itervalele de mootoie ale fucţiei f f a,, b) Să se determie a petru care ( ) ( ) c) Să se determie umărul de rădăcii reale ale ecuaţiei ( ) f = m, ude m este u parametru real BACALAUREAT 9-MATEMATICĂ - Proba D, MT, programa M Se cosideră fucţiile fa :, fa( ) =, ude a a + wwwbacmatemticaro a) Să se arate că, petru orice a, fucţia f a are primitive strict crescătoare pe b) Să se calculeze ( ) f d a d a c) Să se calculeze lim f ( )

4 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică - iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări complete wwwbacmatematicaro & wwwmateiforo 4 SUBIECTUL I (p) Variata 4 Să se arate că umărul este real i + i Să se arate că vârful parabolei y = + 5+ este situat î cadraul III Să se rezolve î mulţimea umerelor reale ecuaţia 9 + = 4 Să se determie probabilitatea ca, alegâd u umăr di mulţimea umerelor aturale de trei cifre, acesta să aibă eact două cifre egale 5 Să se determie a petru care vectorii u = ai+ ( a+ ) j şi v = (5a ) i+ j sut perpediculari 6 Să se calculeze lugimea laturii BC a triughiului ascuţitughic ABC ştiid că AB = 6, AC = şi că aria triughiului ABC este egală cu 5 BACALAUREAT c) Să se calculeze 9-MATEMATICĂ lim f () + f- ( Proba ) + fd, ( ) MT, + + programa f ( ), M ude Variata 4 4 SUBIECTUL II (p) Variata 4 Se cosideră matricea A = a) Să se calculeze ragul matricei A b) Să se demostreze că det( A A) = c) Să se determie o matrice eulă B ( ) t M, astfel îcât AB O = Se ştie că ( G, ) este grup, ude G = (, ) şi y = ( )( y ) + Se cosideră fucţia f :(, ) G, f( ) = + a) Să se calculeze (, ), G, b) Să se demostreze că fucţia f este u izomorfism de grupuri, de la ( ) la ( ) c) Să se demostreze că dacă H este u subgrup al lui G care coţie toate umerele aturale k 4, atuci H coţie toate umerele raţioale q > 4 SUBIECTUL III (p) Variata 4 + Se cosideră fucţia f : \ {, }, f ( ) = ( ) + a) Să se determie asimptotele graficului fucţiei f b) Să se demostreze că fucţia f u are pucte de etrem local Se cosideră şirul ( ) * a) Să se calculeze I wwwbacmatemticaro b) Să se arate că I c) Să se calculeze lim I ( ) * I, I = d, + *, *

5 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică - iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări complete wwwbacmatematicaro & wwwmateiforo SUBIECTUL I (p) Variata 5 Să se calculeze + + i i Să se rezolve î iecuaţia + f, f( ) = log Să se determie iversa fucţiei bijective :, ( ) (, ) 4 Să se determie umărul fucţiilor :{,,,4} {,,,4} f cu proprietatea că f() = f(4) 5 Să se determie coordoatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiid că A(,9), B(7, 4), C(8, ) 6 Triughiul ABC are laturii AC Variata 5 B = π şi lugimea razei cercului circumscris egală cu Să se calculeze lugimea 5 SUBIECTUL II (p) Variata 5 Se cosideră puctele A(, 6), B(, 4), C(, 8) şi matricea M = a, ude ab, b a) Să se arate că puctele A, B, C sut coliiare b) Să se determie ragul matricei M î cazul a=, b= c) Să se arate că dacă uul ditre miorii de ordi trei ai lui M, care coţi ultima coloaă, este ul, atuci rag( M ) = Pe mulţimea defiim legea de compoziţie y = 5y+ 6+ 6y+ 6 a) Să se arate că legea este asociativă b) Să se determie elemetele simetrizabile ale mulţimii î raport cu legea c) Să se rezolve ecuaţia = de 9 ori 5 SUBIECTUL III (p) Variata 5 ( ) Se cosideră fucţia f :(, ), f ( ) = l + a) Să se calculeze derivata fucţiei f b) Să se determie puctele graficului fucţiei f î care tageta la grafic este paralelă cu dreapta de ecuaţie 9y = BACALAUREAT 9-MATEMATICĂ - Proba D, ( MT, ) programa M c) Să se arate că, dacă >, atuci l + Se cosideră fucţia f: (, ), f ( ) = şi şirul ( a ), a= f() + f() + + f( ) k+ a) Să se arate că f ( k + ) f ( ) d f( k), k (, ) k b) Să se calculeze lim f ( ) d, c) Să se arate că şirul ( a ) este coverget wwwbacmatemticaro

6 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică - iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări complete wwwbacmatematicaro & wwwmateiforo 6 SUBIECTUL I (p) Variata 6 Să se calculeze suma tuturor umerelor aturale de două cifre care se divid cu Să se determie fucţia f de gradul al doilea ştiid că f( ) =, f() =, f() = Să se rezolve î mulţimea (,π ) ecuaţia si = si 4 Câte umere aturale de trei cifre disticte se pot forma cu elemete ale mulţimii {,4,6,8 }? 5 Se cosideră triughiul ABC cu vârfurile î A (, ), B(, ) şi C (4,6) Să se calculeze cos B Variata 6 6 Să se calculeze lugimea razei cercului circumscris triughiului ABC ştiid că C = π şi AB = SUBIECTUL II (p) Variata Se cosideră permutarea σ= S a) Să se calculeze σ b) Să se dea eemplu de o permutare τ S5 astfel îcât e τσ şi ( ) e τσ = c) Să se demostreze că, petru orice τ S5, eistă p astfel îcât τ = e Se cosideră a,,, rădăciile ecuaţiei + a= şi determiatul = BACALAUREAT 9-MATEMATICĂ - Proba D, MT, programa M Se cosideră, petru fiecare, fucţiile f :(, ), f( ) = şi g :(, ), + g( ) = f( ) a) Să se calculeze g ( d ) * b) Să se arate că f ( ), d + c) Să se calculeze lim + + +, 4 a) Petru a =, să se determie, şi b) Să se arate că, petru orice a, ecuaţia are o sigură rădăciă reală c) Să se arate că valoarea determiatului u depide de a SUBIECTUL III (p) Variata 6 f :,, f = e 6 Se cosideră fucţia ( ) ( ) l a) Să se arate că ( ) ( )( ) f = f + l, > wwwbacmatemticaro b) Să se determie valoarea miimă a fucţiei f, c) Să se arate că fucţia f este coveă pe ( ) p

7 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică - iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări complete wwwbacmatematicaro & wwwmateiforo 7 SUBIECTUL I (p) Variata i Să se calculeze modulul umărului comple z = 7 4i Să se determie valoarea maimă a fucţiei f : Să se rezolve î mulţimea [,π ) ecuaţia R R, f ( ) = si = petru care mulţimea { } Variata 7 4 Să se determie,,, are eact de submulţimi cu două elemete 5 Se ştie că, î triughiul ABC, vectorii AB+ AC şi AB AC au acelaşi modul Să se demostreze că triughiul ABC este dreptughic 6 Să se calculeze lugimea razei cercului îscris î triughiul ABC care are lugimile laturilor egale cu, 4 şi 5 7 SUBIECTUL II (p) Variata y+ z+ 4t = Se cosideră matricele A=, B= ( ) şi sistemul y+ z+ t = z + t = a) Să se determie ragul matricei A b) Să se determie mulţimea soluţiilor sistemului c) Să se demostreze că ecuaţia XA = B u are soluţii X M, ( ) k k Se cosideră mulţimea G A ( k ) k k k = =, şi petru fiecare t otăm cu t = { ( ) } Se admite faptul că (, ) H A kt k G este u grup, ude este îmulţirea matricelor a) Să se arate că, p, A ( ) Ap ( ) = A ( + p+ ) b) Să se demostreze că, petru orice t, H t este u subgrup al grupului ( G, ) c) Să se demostreze că grupurile ( G, ) şi (, + ) sut izomorfe 7 SUBIECTUL III (p) Variata 7 * Se cosideră fucţia f :(, ), f( ) = l şi şirul ( ) *, = l, a) Să se determie asimptotele graficului fucţiei f b) Să se arate că, petru orice k >, < f ( k + ) f ( k) < k + k BACALAUREAT c) Să se arate 9-MATEMATICĂ că şirul ( ) - Proba D, MT, programa M * este descrescător şi are termeii pozitivi = ( + ( ) + ) F( ) = al( + ) + bl( + ) + carctg, ude a, b, c sut parametri reali Se cosideră fucţiile f :(, ), f ( ) a) Să se determie a, b, c astfel îcât F să fie o primitivă a fucţiei f wwwbacmatemticaro b) Să se calculeze f( ) d şi F :(, ), c) Să se studieze mootoia fucţiei F, î cazul î care F este primitivă a fucţiei f

8 Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - iformatică Filiera vocaţioală, profilul militar, wwwbacmatematicaro specializarea matematică &- iformatică wwwmateiforo Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări complete SUBIECTUL I (p) Variata 8 Să se rezolve î mulţimea umerelor complee ecuaţia z = 4 Se cosideră fucţia f : R R, f ( ) a c graficului fucţiei f, să se determie umerele reale a şi c Să se rezolve î mulţimea umerelor reale ecuaţia 7 + = = + + Ştiid că puctele A (, ) şi (,) B aparţi,,5, 7,9? 5 Se cosideră paralelogramul ABCD şi puctele E şi F astfel îcât AE = EB, DF = FE Să se demostreze că puctele A, F şi C sut coliiare 6 Fie triughiul ABC Să se calculeze lugimea îălţimii corespuzătoare laturii BC ştiid că AB =, AC = 4 şi BC = 5 4 Câte umere aturale de patru cifre disticte se pot forma cu cifre di mulţimea { } Variata 8 8 SUBIECTUL II (p) Variata 8 Se cosideră matricea A = M ( ) det A a) Să se calculeze ( ) b) Să se arate că c) Să se determie + A = A + I, petru orice A Se cosideră a şi ecuaţia + a=, cu rădăciile complee,, a) Să se calculeze ( + )( + )( + ) b) Să se determie şi ştiid că = c) Să se determie a petru care,, sut umere îtregi 8 SUBIECTUL III (p) Variata 8 Se cosideră fucţia f :, f ( ) cos, =, = f, = + şi şirul ( ) ( ) + a) Să se arate că fucţia f este crescătoare pe BACALAUREAT 9-MATEMATICĂ π b) Să se arate că, - Proba D, MT, programa M c) Să se arate că şirul ( ) este coverget la π π * Se cosideră şirul de umere reale ( ) I = d wwwbacmatemticaro a) Să se calculeze b) Să se arate că şirul ( I ) π c) Să se arate că II =, I, defiit de π I = şi este descrescător cos,

9 Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - iformatică Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică - iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări wwwbacmatematicaro complete & wwwmateiforo SUBIECTUL I (p) Variata 9 Să se determie umărul atural petru care = 5 Să se determie valorile parametrului real m ştiid că graficul fucţiei f :, ( ) f = + m m itersectează aa O î două pucte situate la distaţa Să se rezolve î mulţimea umerelor reale ecuaţia log ( ) 5 7 > C7 + + = 4 Să se arate că C 5 Fie heagoul regulat ABCDEF de latură 4 Să se calculeze modulul vectorului AC+ BD 9 6 Să se arate că si + si + + si 9 = Variata 9 9 SUBIECTUL II (p) Variata 9 Fie A(, y ), B(, y ), C(, y ) trei pucte di pla şi matricea M = y ( ) A A B B C C f = are o soluţie uică Să se arate că şirul ( ) * este emărgiit BACALAUREAT 9-MATEMATICĂ - Proba D, MT, programa M c) Să se calculeze lim, ude şirul ( ) a fost defiit la b) * Fie fucţiile f, g: [, ), f( ) =, g( ) =, ude a) Să se calculeze ( f ( ) g ( )) d * b) Să se arate că g ( ) d, A B C y y A B C M a) Să se arate că, dacă A, B, C se află pe dreapta de ecuaţie y=, atuci det ( M ) = b) Să se arate că, dacă triughiul ABC este dreptughic şi are catetele de lugime, atuci ( ) c) Să se arate că, dacă matricea M este iversabilă, atuci suma elemetelor matricei det M =± M este a b Se cosideră mulţimea de matrice A= a, b b a a) Să se arate că, dacă X A şi Y A, atuci X + Y A b) Să se arate că, dacă X A,Y A şi XY = O, atuci X = O sau Y = O c) Admitem cuoscut faptul că A este iel î raport cu aduarea şi îmulţirea matricelor Să se determie elemetele iversabile ale acestui iel 9 SUBIECTUL III (p) Variata 9 f :, f = si Se cosideră fucţia ( ) a) Să se arate că fucţia f este crescătoare b) Admitem că petru fiecare ecuaţia ( ) wwwbacmatemticaro c) Să se arate că lim l =

10 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică - iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări complete wwwbacmatematicaro & wwwmateiforo SUBIECTUL I (p) Variata 4 Ştiid că z şi că z + z+ =, să se calculeze z + 4 z f f( ) = f +, oricare ar fi Să se determie fucţia f de gradul îtâi, petru care ( ) ( ) Să se rezolve î mulţimea umerelor reale ecuaţia lg( ) lg 9 lg BACALAUREAT 9-MATEMATICĂ - Proba D, MT, programa M * Se cosideră şirul ( I), I, = d + a) Să se calculeze I * b) Să se arate că I, + c) Să se calculeze lim I + = 4 Să se determie umărul termeilor raţioali di dezvoltarea ( ) + Variata 5 Să se determie coordoatele cetrului de greutate al triughiului ABC, ştiid că A(,), B(,), C(, ) 6 Să se arate că ughiul vectorilor u = 5i 4j şi v = i + j este obtuz SUBIECTUL II (p) Variata Se cosideră permutările e, α S, e =, α= a) Să se calculeze α b) Să se rezolve ecuaţia α 9 = e, S c) Să se demostreze că, oricare ar fi ordiea factorilor, produsul tuturor permutărilor di S este permutare impară Fie ielul [] i = { a+ bi a, b } a) Să se dea eemplu de u umăr comple z astfel îcât z [] i z i b) Să se determie elemetele iversabile ale ielului [] i c) Să se arate că mulţimea H = {( m+ ) + ( m ) i m, } este parte stabilă a lui [] i î raport cu îmulţirea şi [ ] SUBIECTUL III (p) Variata Se cosideră fucţia f :, f ( ) = arctg l ( + ) wwwbacmatemticaro a) Să se arate că fucţia f este coveă pe b) Să se arate că fucţia f ' este mărgiită c) Să se demostreze că f( ),

11 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică - iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări complete wwwbacmatematicaro & wwwmateiforo SUBIECTUL I (p) Variata Să se determie a, b ştiid că umerele, a, b sut î progresie geometrică şi, 7, a sut î progresie aritmetică f f( ) =, ştiid că f :, f( ) = + Să se rezolve ecuaţia ( ) Să se rezolve î mulţimea [ ) 4 Să se determie umărul fucţiilor :{,,} {,,},π ecuaţia tg( ) = tg Variata f care verifică relaţia f () = 5 Se cosideră triughiul ABC şi puctele DEastfel, îcât AD= DB, AE = EC Să se arate că dreptele DE şi BC sut paralele 6 Să se calculeze lugimea razei cercului circumscris triughiului ABC, dacă A = π, B = π şi AB = SUBIECTUL II (p) Variata a b c d b a d c t Petru abcd,,,, se cosideră matricea A = c d a b şi matricea traspusă A d c b a a) Petru a = c = şi b= d =, să se calculeze det ( A ) t b) Să se arate că A A =α I4, ude α= a + b + c + d c) Să se demostreze că dacă A O4, atuci A este iversabilă Se cosideră a, b, c şi poliomul îcât,, a) Să se demostreze că a b) Să se arate că, dacă c) Să se arate că, dacă a=, c=, atuci b = f = X + ax + bx + c, cu rădăciile,,, astfel c <, poliomul are cel puţi o rădăciă reală î itervalul ( ), SUBIECTUL III (p) Variata Se cosideră fucţia f : { }, f ( ) = e + a) Să se studieze derivabilitatea fucţiei f î puctul = b) Să se determie puctele de etrem local ale fucţiei f c) Să se determie umărul de rădăcii reale ale ecuaţiei ( ) f = m, ude m este u parametru real BACALAUREAT 9-MATEMATICĂ - Proba D, MT, programa M si t Se cosideră fucţiile f :, f ( ) = si + şi g :(,], g ( ) = dt 6 t wwwbacmatemticaro Se admite cuoscut faptul că f ( ), a) Să se calculeze f( ) d b) Să se arate că fucţia g este strict descrescătoare lim g >,9 c) Să se arate că ( ) >

12 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică - iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări complete wwwbacmatematicaro & wwwmateiforo SUBIECTUL I (p) Variata Să se calculeze + + i i Să se rezolve î mulţimea umerelor reale ecuaţia + = Să se rezolve î mulţimea [,π ) ecuaţia cos = 4 Să se determie a > ştiid că termeul di mijloc al dezvoltării a + 4 a este egal cu Să se determie ecuaţia simetricei dreptei d: y+ = faţă de puctul A(,4) 6 Ştiid că ctg =, să se calculeze ctg Variata SUBIECTUL II (p) Variata Se cosideră polioamele f, g [ X], f = X + X +, cu rădăciile complee, şi c b a g = ax + bx + c, cu a Fie matricele AV M, ( ), A = a c b şi V = b a c a) Să se arate că det ( V ) = ( ) g() g( ) g( ) b) Să se arate că A V = g() g( ) g( ) g() g( ) g( ) c) Să se arate că det ( A ) = dacă şi umai dacă a+ b+ c= sau a = b = c Se cosideră fucţia f : 5 5, f ( ) = + 4 a) Să se calculeze f () ˆ şi f () ˆ b) Să se arate că fucţia f u este surjectivă 4 c) Să se descompuă poliomul X + ˆ4 X 5[ X] î factori ireductibili peste 5 4 ˆ SUBIECTUL III (p) Variata l ( + ) Se cosideră fucţia f :(, ), f ( ) = a) Să se arate că şirul ( ) ude () = f + f + f + + f este diverget b) Să se calculeze lim f ( ) BACALAUREAT 9-MATEMATICĂ - Proba D, MT, programa M c) Să se arate că fucţia f este descrescătoare wwwbacmatemticaro Se cosideră fucţia :, ( ), ( ) a) Să se calculeze f () b) Să se demostreze relaţia t f f = e t dt f( ), > f + = f, > e c) Să se demostreze relaţia ( ) ( )

13 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică - iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări complete wwwbacmatematicaro & wwwmateiforo SUBIECTUL I (p) Variata Să se arate că umărul ( + i ) + ( i ) este umăr îtreg Să se rezolve î sistemul de ecuaţii + y = 4 y = Să se rezolve î mulţimea umerelor reale ecuaţia 6( ) = 4 Să se determie termeul care u coţie pe di dezvoltarea + 5 Să se calculeze distaţa de la puctul A (,) la dreapta d: 4y+ = 6 Triughiul ABC are AB = 4, BC = 5 şi 6 m B = m C CA = Să se arate că ( ) ( ) BACALAUREAT c) Să se determie 9-MATEMATICĂ derivatele laterale - Proba ale D, fucţiei MT, programa f î puctul M = 9 Variata SUBIECTUL II (p) Variata y+ z = Se cosideră sistemul de ecuaţii + y + z =, ude m Petru fiecare m, otăm cu S m m+ y+ z = m mulţimea soluţiilor reale ale sistemului a) Să se determie m petru care sistemul are soluţie uică b) Să se arate că petru orice m sistemul este compatibil c) Să se determie mi { y z (, y, z) S } + + Se cosideră matricele A =, B =, I =, C = A B şi mulţimea G = X M ( ) det ( X) = { } a) Să se verifice că b) Să se arate că (, ) 4 6 A = B = I G este u subgrup al grupului multiplicativ al matricelor iversabile de ordi doi, cu elemete umere complee c) Să se demostreze că C I, petru orice SUBIECTUL III (p) Variata Se cosideră fucţia f :, f ( ) = + 4, a) Să se determie asimptota oblică a graficului fucţiei f spre b) Să se arate că f ( ) f '( ) = +, {,} Petru wwwbacmatemticaro * se cosideră fucţia ( ) ( ) a) Să se calculeze ( ) F :,, F = t e dt, > F, > b) Să se determie puctele de ifleiue ale graficului fucţiei F c) Să se calculeze lim F ( ) t

14 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică - iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări complete wwwbacmatematicaro & wwwmateiforo 4 SUBIECTUL I (p) Variata 4 99 Să se calculeze lg + lg + lg + + lg 4 Să se determie a petru care ( a ) a a <, oricare ar fi Variata 4 Să se rezolve î mulţimea umerelor reale ecuaţia 8 = Să se determie umărul elemetelor uei mulţimi ştiid că aceasta are eact 45 de submulţimi cu două elemete 5 Să se determie ecuaţia dreptei AB ştiid că A (,) şi B( 5,4) 6 Triughiul ABC ascuţitughic are AC = şi lugimea razei cercului circumscris egală cu Să se determie măsura ughiului B 4 SUBIECTUL II (p) Variata 4 a b c Se cosideră matricea A a b c =, ude abc,, a b c a) Să se calculeze ragul matricei A b) Să se arate că eistă d astfel îcât A = da c) Să se arate că eistă matricele K M, ( ) şi L M, ( ) astfel îcât A= K L Se cosideră umărul a= 4 i şi poliomul f [ X], f = X 4X + 6 a) Să se arate că f( a ) = b) Să se determie rădăciile poliomului f X c) Să se arate că poliomul f este ireductibil î [ ] 4 SUBIECTUL III (p) Variata 4 Petru *, se cosideră fucţia f :, f( ) = si şi se otează cu abscisa π puctului de ifleiue di itervalul,, al graficului fucţiei '' a) Să se arate că f ( ) = ( si ) si,, şi BACALAUREAT 9-MATEMATICĂ - Proba D, MT, programa M b) Să se arate că si =, c) Să se calculeze lim f( ) + a + a+ 5 Se cosideră a şi fucţiile f, F:, f ( ) =, F( ) = ( + ) + + a) Să se arate că fucţia F este o primitivă a fucţiei f b) Petru a =, să se determie aria suprafeţei plae cuprisă ître graficul fuctiei f, aa O şi dreptele = şi = c) Să se determie a astfel îcât ( ) F( ) d= wwwbacmatemticaro F d

15 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică - iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări complete wwwbacmatematicaro & wwwmateiforo 5 SUBIECTUL I (p) Variata 5 Să se calculeze ( ) ( ) log log log Să se determie fucţia de gradul al doilea al cărei grafic este taget la aa O î puctul (, ) şi trece pri puctul (,) Să se rezolve î mulţimea [,π ) ecuaţia si + cos = 4 Câte umere aturale de patru cifre se pot forma cu elemete ale mulţimii { },,5, 7,9? 5 Să se determie ecuaţia dreptei care coţie puctul A(,) şi este paralelă cu dreapta determiată de puctele C (,), D(, ) π 6 Fie α π, astfel îcât 5 cosα = Să se calculeze siα f = > are eact două rădăcii a (,) şi b (, ) c) Să se calculeze lim a, ude a s-a defiit la puctul b) BACALAUREAT 9-MATEMATICĂ - Proba D, MT, programa M Se cosideră şirul ( I ), ude I = d + * I = d, + π a) Să se arate că I = 4 b) Să se arate că I = I,, c) Să se arate că lim ( ) = I 5 7 Variata 5 5 SUBIECTUL II (p) Variata 5 a b c Fie a, b, c şi matricea A = c a b b c a a) Să se calculeze ( ) det A b) Să se arate că dacă a b c + + şi A u este iversabilă î ( ) M, atuci a = b = c a+ by+ cz = c) Să se arate că sistemul de ecuaţii liiare c+ ay+ bz = y admite umai soluţia = y = z = b+ cy+ az = z Se cosideră poliomul f [ X] a) Să se calculeze, f = X 5X + 5, cu rădăciile,,, 4 b) Să se arate că poliomul f are toate rădăciile reale c) Să se arate că dacă g Miisterul este u poliom Educaţiei, cu coeficieţi Cercetării reali care şi Iovării are proprietatea că petru orice real Cetrul g( ) fnaţioal ( ), atuci petru eistă Curriculum a [,] astfel şi Evaluare îcât g = af î Îvăţămâtul Preuiversitar 5 SUBIECTUL III (p) Variata 5 Petru fiecare,, se cosideră fucţia f :[, ), f ( ) = + a) Să se arate că b) Să se arate că ecuaţia ( ), f este strict descrescătoare pe [ ; ] şi strict crescătoare pe [ ) ; wwwbacmatemticaro

16 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică - iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări complete wwwbacmatematicaro & wwwmateiforo 6 SUBIECTUL I (p) Variata 6 i Să se calculeze modulul umărului comple z = + i Să se determie a petru care + a+, oricare ar fi umărul real Să se rezolve î itervalul [,] ecuaţia 4 Să se rezolve ecuaţia C 8 C =,, arcsi + arcsi = π 5 Să se afle măsura celui mai mare ughi al triughiului ABC ştiid că A(, ), B(, ), C(,) π 6 Fie α, π astfel îcât siα = Să se calculeze si α 5 Variata 6 6 SUBIECTUL II (p) Variata 6 a b Se cosideră mulţimea G= X = a, b, a> a) Să se arate că dacă A, B G, atuci AB G b) Să se găsească două matrice C, D G petru care CD DC c) Să se arate că dacă A G, atuci I A+ A G Se cosideră abc,, şi poliomul f = X + ax + bx + c a) Să se determie a, b, c astfel îcât poliomul f să aibă rădăciile = = şi = b) Să se arate că dacă f are rădăcia, atuci f are o rădăciă raţioală c) Să se arate că dacă abc,,, iar umerele f () şi f () sut impare, atuci poliomul f u are rădăcii îtregi 6 SUBIECTUL III (p) Variata 6 si, \ {} Se cosideră fucţia f :, f ( ) =, = a) Să se arate că fucţia f este derivabilă pe b) Să se calculeze lim f '( ) BACALAUREAT 9-MATEMATICĂ - Proba D, MT, programa M c) Să se demostreze că fucţia f este mărgiită pe * Petru fiecare se cosideră fucţia f :[,], f( ) = ( ) a) Să se calculeze f ( ) d b) Să se arate că f ( ) d =, oricare ar fi ( + )( + ) c) Să se calculeze lim f d wwwbacmatemticaro

17 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică - iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări complete wwwbacmatematicaro & wwwmateiforo 7 SUBIECTUL I (p) Variata 7 Să se arate că umărul ( ) Să se determie imagiea fucţiei + i este îtreg f :, f( ) = + Să se rezolve î mulţimea umerelor reale ecuaţia + = 5 4 Să se determie probabilitatea ca, alegâd u umăr ab di mulţimea umerelor aturale de două cifre, să avem a+ b= 4 5 Să se determie ecuaţia dreptei care trece pri puctul A(,) şi este perpediculară pe dreapta d:5 4y+ = 6 Să se calculeze perimetrul triughiului ABC ştiid că AB = 6, B = π şi C = π 4 6 este coverget BACALAUREAT 9-MATEMATICĂ - Proba D, MT, programa M + 9 c) Să se arate că lim = 6 Se cosideră o fucţie f :, cu proprietatea că f ( ) = si, π a) Să se calculeze f( ) d π b) Să se arate că fucţia f este itegrabilă pe itervalul, Variata 7 7 SUBIECTUL II (p) Variata 7 Se cosideră matricele A = şi 8 B = a) Să se calculeze A B 4 b) Să se calculeze det( I + A+ A + A + A ) c) Să se arate că ecuaţia X = I are o ifiitate de soluţii î ( ) 4 Se cosideră polioamele f, g [ X], f X X X X M şi g = X a) Să se determie restul împărţirii poliomului f la poliomul g b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( 4) c) Să se calculeze g ( ) g( ) g( ) g( ) 4 = , cu rădăciile,,, 4 7 SUBIECTUL III (p) Variata 7 Se cosideră şirul ( ) *, ude ( ) a) Să se arate că ( ) *,, b) Să se arate că şirul ( ) * c) Să se arate că f ( ) d cos π, şi * =, 4 wwwbacmatemticaro

18 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică - iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări complete wwwbacmatematicaro & wwwmateiforo 8 SUBIECTUL I (p) Variata 8 Să se rezolve î mulţimea umerelor complee ecuaţia + 4= Să se afle valoarea miimă a fucţiei f : Să se rezolve î itervalul [,] ecuaţia, f( ) = + π arcsi + arccos = 4 Care este probabilitatea ca, alegâd u umăr k di mulţimea { } 5 Să se determie a petru care vectorii u = ai + j şi = 4 + ( + 4) 6 Să se calculeze AB ( AC+ BC), ştiid că A(,4), B(4, ) şi C (, ) 8 SUBIECTUL III (p) Variata 8 + Se cosideră fucţia f :[, ) [, ), f( ) = şi şirul ( ) + dat de =, + = f( ), a) Să se determie asimptotele graficului fucţiei f b) Să se arate că şirul ( ), are limita c) Să se arate că şirul ( y) dat de y = , este coverget BACALAUREAT 9-MATEMATICĂ - Proba D, MT, programa M Se cosideră fucţiile f :, f( ) = + cos şi F :, F( ) = f ( t) dt Variata 8,,,,7, umărul C 7 să fie prim v i a j sut coliiari 8 SUBIECTUL II (p) Variata 8 Se cosideră matricea A = M ( ) a) Să se calculeze A b) Să se afle ragul matricei I + A + A c) Să se determie iversa matricei t Se cosideră ab, şi poliomul f = X + 4aX + X + b, cu rădăciile,, a) Să se determie,, î cazul a=, b= b) Să se demostreze că ( ) + ( ) + ( ) = 8(4a 5) c) Să se determie ab, astfel îcât poliomul f să aibă o rădăciă dublă egală cu a wwwbacmatemticaro π a) Să se calculeze f ( ) b) Să se arate că F este fucţie pară c) Să se determie itervalele de mootoie ale fucţiei F k

19 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică - iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări complete wwwbacmatematicaro & wwwmateiforo 9 SUBIECTUL I (p) Variata 9 4 Să se ordoeze crescător umerele, 5, 8 Să se determie fucţia f : ştiid că graficul său şi graficul fucţiei g :, g ( ) = + sut simetrice faţă de dreapta = + + Să se rezolve î mulţimea umerelor reale ecuaţia + 7= 4 Să se determie probabilitatea ca, alegâd u umăr di mulţimea umerelor aturale de trei cifre, acesta să aibă toate cifrele pare 5 Să se determie ecuaţia mediaei duse di vârful A al triughiului ABC, ude A (, ), B (,) şi C(, 5) ctg tg 6 Să se arate că ctg = 9 SUBIECTUL III (p) Variata 9 + Se cosideră fucţia f :(, ), f( ) = l a) Să se determie asimptotele graficului fucţiei f b) Să se determie puctele de ifleiue ale graficului fucţiei f c) Să se calculeze lim a f BACALAUREAT 9-MATEMATICĂ, ude a este u umăr real - Proba D, MT, programa M Se cosideră fucţia f :, f( ) =, + 4 a) Să se calculeze f ( ) d 4 b) Să se calculeze ( + f( ) ) d c) Ştiid că fucţia f este bijectivă, să se calculeze f ( ) d 4 5 Variata 9 9 SUBIECTUL II (p) Variata 9 + y+ z+ t = y + z + t = Se cosideră sistemul şi A matricea sistemului + y z + t = + y+ z t = det A a) Să se calculeze ( ) b) Să se rezolve sistemul c) Să se determie A Fie poliomul f X 4 X ax X [ X] a) Să se calculeze b) Să se arate că ( ) = şi,,, 4 rădăciile sale f = + + a+, c) Să se determie a petru care toate rădăciile poliomului f sut umere reale wwwbacmatemticaro

20 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică - iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări complete wwwbacmatematicaro & wwwmateiforo SUBIECTUL I (p) Variata Să se arate că ( log 4, 5 ) Să se rezolve î mulţimea umerelor complee ecuaţia Să se rezolve î [, π ) ecuaţia si + cos = b) Să se arate că fucţia f u este surjectivă f '( ) BACALAUREAT c) Să se calculeze 9-MATEMATICĂ lim - Proba D, MT, programa M f + = 4 Să se calculeze C4 + C5 + C6 5 Pe laturile AB şi AC ale triughiului ABC se cosideră puctele M, respectiv N astfel îcât AM = 4MB şi MN BC Să se determie m R astfel îcât CN = mac 6 Să se calculeze perimetrul triughiului OAB, ştiid că O (,), A(,) şi B(,) Variata SUBIECTUL II (p) Variata ay+ b= c Se cosideră triughiul ABC, cu laturile AB = c, BC = a, CA = b şi sistemul c+ az = b bz+ cy = a a) Să se rezolve sistemul î cazul a=, b= 4, c= 5 b) Să se demostreze că, petru orice triughi, sistemul are soluţie uică,,, y, z, c) Ştiid că soluţia sistemului este ( y z ), să se demostreze că ( ) a b Se cosideră mulţimea G= a, b b a a) Să se determie umărul elemetelor mulţimii G b) Să se arate că AB G, petru orice A, B G c) Să se determie umărul matricelor di mulţimea G care au determiatul ul SUBIECTUL III (p) Variata Se cosideră fucţia f :, f ( ) = e a) Să se demostreze că fucţia f este strict crescătoare pe [ ) wwwbacmatemticaro ( ) ( + t )( + t ) Se cosideră fucţia f :, [ ), f() t = a) Să se calculeze ( t + ) f( t) dt b) Să se arate că () () c) Să se calculeze lim f () t dt f t dt = t f t dt, >,

21 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică - iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări complete wwwbacmatematicaro & wwwmateiforo SUBIECTUL I (p) Variata Să se rezolve î mulţimea umerelor complee ecuaţia 8+ 5= Să se determie a, petru care graficul fucţiei f :, f( ) = ( a+ ) + ( a ) + a, itersectează aa O î două pucte disticte Să se rezolve î mulţimea umerelor reale ecuaţia = Să se calculeze C8 C7 C7 5 Să se determie ecuaţia perpedicularei duse di puctul A (, ) pe dreapta d: + y = 6 Ştiid că si =, să se calculeze cos f a) Să se calculeze lim 4 BACALAUREAT b) Să se calculeze 9-MATEMATICĂ lim f ( ) - Proba D, MT, programa M c) Să se arate că ecuaţia f ( ) = are eact trei rădăcii reale Variata SUBIECTUL II (p) Variata Petru abc,,, se cosideră sistemul a+ by+ cz = b c+ ay+ bz = a, yz,, b+ cy+ az = c a) Să se arate că determiatul sistemului este = ( a + b + c)( a + b + c ab ac bc) b) Să se rezolve sistemul î cazul î care este compatibil determiat c) Ştiid că a + b + c ab ac bc =, să se arate că sistemul are o ifiitate de soluţii (, y, z ), astfel îcât + y = z a b Se cosideră mulţimea G= abc,, c 4 a) Să se determie umărul elemetelor mulţimii G b) Să se dea u eemplu de matrice A G cu proprietatea că det A ˆ şi det A = ˆ ˆ ˆ c) Să se determie umărul soluţiilor ecuaţiei X = ˆ ˆ, X G SUBIECTUL III (p) Variata Se cosideră fucţia f :, f( ) = ( )( )( 5)( 7) ( ) wwwbacmatemticaro * Se cosideră fucţiile f :, f( ) =, + a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprise ître graficul fucţiei f, aele de coordoate şi dreapta = b) Să se calculeze ( ( )) f d π lim () + () + () + + ( ) = 4 c) Să se arate că ( f f f f )

22 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică - iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări complete wwwbacmatematicaro & wwwmateiforo SUBIECTUL I (p) Variata Să se calculeze + i + i + + i Se cosideră fucţiile f, g:, f( ) = +, g( ) = Să se rezolve ecuaţia ( f g)( ) = Să se rezolve î mulţimea umerelor reale ecuaţia ( ) BACALAUREAT 9-MATEMATICĂ f f y - Proba y D, MT, y programa M Se cosideră fucţia f :, f( ) = + f( ) a) Să se calculeze d b) Să se calculeze d f( ) lg( + 9) + lg 7 + = + lg( + 9) 4 Să se rezolve iecuaţia C <,, atural 5 Se cosideră dreptele paralele de ecuaţii d : y = şi d : 4y = Să se calculeze distaţa ditre cele două drepte 6 Să se calculeze si 75 + si5 Variata SUBIECTUL II (p) Variata + y+ z = Fie sistemul a + by + cz =, cu a, b, c, disticte două câte două şi A matricea sistemului a+ by+ cz= det A = a+ b+ c c b c a b a a) Să se arate că ( ) ( )( )( )( ) b) Să se rezolve sistemul î cazul a+ b+ c c) Să se demostreze că dacă a+ b+ c=, atuci sistemul este icompatibil Se cosideră şirul de umere reale ( a), cu a = şi a+ = a +, şi poliomul f [ X], cu f () = şi cu proprietatea că f( + ) = ( f( )) +, a) Să se calculeze f ( 5) b) Să se arate că, f ( a ) c) Să se arate că f = X = a SUBIECTUL III (p) Variata Se cosideră fucţia f :, a) Să se calculeze f ( ), f( ) = 4 + b) Să se determie mulţimea valorilor fucţiei f c) Să se arate că ( ) ( ),, wwwbacmatemticaro c) Să se determie puctele de etrem ale fucţiei g :, g ( ) ftedt ( ) = t

23 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică - iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări complete SUBIECTUL I (p) Variata Să se calculeze suma primilor de termei ai progresiei aritmetice ( ) a+ a + a5 + a6 = Să se rezolve î mulţimea umerelor reale ecuaţia Să se calculeze π tg arctg + = + a, ştiid că a4 a = 4 şi 4 Să se determie probabilitatea ca, alegâd u elemet di mulţimea {,,,,4 }, umărul să fie pătrat perfect Să se calculeze coordoatele cetrului de greutate al triughiului ABC, dacă A(5, ), B(, ), C(,9) 6 Ştiid că tgα =, să se calculeze si4α Variata SUBIECTUL II (p) Variata b C A = X = a, b a 5 Se cosideră matricea A = şi mulţimea ( ) a 5 b a) Să se arate că X C( A), XA = AX b) Să se arate că dacă Y C( A) şi Y = O c) Să se arate că dacă Z C( A), Z O Y = O, atuci şi Z are toate elemetele raţioale, atuci det Z Se cosideră f = X + ˆ X + a X f ˆ + f ˆ + f ˆ a şi poliomul [ ] a) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) b) Petru a = ˆ, să se determie rădăciile di ale poliomului f c) Să se determie a petru care poliomul f este ireductibil î [ X ] SUBIECTUL III (p) Variata Se cosideră fucţia f :, wwwbacmatematicaro & wwwmateiforo f( ) = + + a) Să se arate că, petru orice, ecuaţia f ( ) = + are o uică soluţie + b) Să se arate că lim =, ude este soluţia reală a ecuaţiei f ( ) = + BACALAUREAT 9-MATEMATICĂ - Proba D, MT, programa M +, c) Să se determie lim ( ), ude este soluţia reală a ecuaţiei f ( ) = + +, sit Se cosideră fucţia f :, [ ), f() = dt + t a a) Să se arate că dt = l( + a), a > + t b) Să se arate că f( ) < l( + ), > c) Să se arate că f( π ) > f( π ) wwwbacmatemticaro

24 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică - iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări complete wwwbacmatematicaro & wwwmateiforo 4 SUBIECTUL I (p) Variata 4 + i Să se calculeze z + petru z = z Să se determie fucţia de gradul al doilea f : petru care f( ) = f() =, f() = 6 Să se rezolve î mulţimea umerelor reale ecuaţia log + log4 + log 8= 6 4 Să se demostreze că dacă şi, atuci ( + ) + ( ) 4 5 Să se determie ecuaţia îălţimii duse di B î triughiul ABC, ştiid că A (, 9), B(, ) şi C(5, ) i + 5j i 4j 6 Să se calculeze ( ) ( ) BACALAUREAT 9-MATEMATICĂ - Proba D, MT, e programa e M Se cosideră fucţia f :, [ ), f ( ) =, >, = Variata 4 4 SUBIECTUL II (p) Variata 4 Se cosideră o matrice A M ( ) a) Să se demostreze că z b) Să se demostreze că det ( A A ) = c) Ştiid că t Se otează cu t A traspusa matricei A, X M ( ), det ( zx) z det ( X) t A A, să se demostreze că rag ( A A ) = 4 t = Se cosideră poliomul f [ X], cu f = X 5X + 4 a) Să se determie rădăciile poliomului f b) Să se determie poliomul h [ X ], petru care h () = şi care are ca rădăcii iversele rădăciilor poliomului f g = g = g = g =, c) Ştiid că g este u poliom cu coeficieţi îtregi, astfel îcât ( ) ( ) ( ) ( ) să se arate că ecuaţia ( ) g = u are soluţii îtregi 4 SUBIECTUL III (p) Variata 4 Se cosideră fucţia f :, f( ) = si a) Să se arate că fucţia f este strict crescătoare b) Să se arate că graficul fucţiei u are asimptote c) Să se arate că fucţia g :, g ( ) = f( ) este derivabilă pe wwwbacmatemticaro a) Să se arate că fucţia f are primitive pe [, ) b) Să se calculeze f( ) d c) Folosid evetual iegalitatea e +,, să se arate că f () t dt <, >

25 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică - iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări complete wwwbacmatematicaro & wwwmateiforo 5 SUBIECTUL I (p) Variata 5 i + i i Să se calculeze ( )( ) ( ) Să se arate că petru oricare a, dreapta y 4 = + itersectează parabola ( ) + Variata 5 y = a + a + Să se rezolve î mulţimea umerelor reale ecuaţia + 8= 4 Să se determie probabilitatea ca, alegâd u umăr di mulţimea {,,,,4 }, suma cifrelor lui să fie divizibilă cu 5 Î triughiul ABC puctele M, N, P sut mijloacele laturilor Fie H ortocetrul triughiului MNP Să se demostreze că AH = BH = CH 6 Să se calculeze si π π si π π SUBIECTUL II (p) Variata 5 Î mulţimea S a permutărilor de elemete se cosideră permutarea σ= a) Să se verifice că permutarea σ este pară b) Să se determie toate permutările S, astfel îcât σ=σ c) Să se rezolve ecuaţia = σ, cu S Se cosideră matricea A = { \ } şi mulţimea G = X ( a) = I + aa a { } a) Să se arate că ab, \{ }, X ( a) X ( b) X ( ab a b) b) Să se arate că (, ) = + + G este u grup abelia, ude,, reprezită îmulţirea matricelor c) Să se determie t astfel îcât X() X() X(9) = X( t ) 5 SUBIECTUL III (p) Variata 5 Se cosideră fucţia f :(, ), f ( ) = l a) Să se arate că fucţia este coveă pe itervalul (, e ] b) Să se determie asimptotele graficului fucţiei l l 4 l 5 l BACALAUREAT c) Să se arate 9-MATEMATICĂ că şirul ( a ), dat - Proba de ad, = MT, + programa + M + + f ( ), este descrescător 4 5 Se cosideră fucţia f :,, f ( ) = cos a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprise ître graficul fucţiei f şi aele de coordoate b) Să se calculeze volumul corpului obţiut pri rotirea graficului fucţiei f î jurul aei O wwwbacmatemticaro c) Să se calculeze lim f f + f + f + + f

26 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică - iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări complete wwwbacmatematicaro & wwwmateiforo 6 SUBIECTUL I (p) Variata 6 Fie z şi z soluţiile complee ale ecuaţiei z + z+ 5= Să se calculeze z + z Se cosideră fucţia f :, f ( ) = Să se arate că fucţia f f f este strict descrescătoare Să se rezolve î mulţimea umerelor reale ecuaţia + 9 = 4 Fie mulţimea A = {,,,, } şi o fucţie bijectivă f : A A Să se calculeze f + f + f + f + f ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5 Î sistemul cartezia de coordoate Oy se cosideră puctele (, ) ecuaţia mediatoarei segmetului AB π 6 Fie α, π cu siα = Să se calculeze tgα A şi (, ) B Să se determie c) Să se arate că şirul ( ), + = f, N şi =, este coverget BACALAUREAT 9-MATEMATICĂ f :, R, f - Proba = arcsi D, MT, programa M Variata 6 6 SUBIECTUL II (p) Variata 6 Se cosideră matricele A = şi cos t si t B = si t cos t, cu t a) Să se arate că dacă matricea X M ( ) verifică relaţia AX = XA, atuci eistă ab,, a b astfel îcât X = b a * cos t si t b) Să se demostreze că, B = si t cos t c) Să se rezolve î mulţimea M ( ) ecuaţia X = A Se cosideră a şi poliomul a) Să se calculeze 4 4 f = X X + X + ax [ X] + + +, ude,,, 4 sut rădăciile poliomului f b) Să se determie restul împărţirii poliomului f la ( X ) c) Să se demostreze că f u are toate rădăciile reale 6 SUBIECTUL III (p) Variata 6 f : R R, f = arctg arcctg Fie fucţia ( ) a) Să se determie asimptota la graficul fucţiei f spre + b) Să se arate că fucţia f este strict crescătoare pe R Fie fucţia [ ] ( ) dat de ( ) a) Să se arate că fucţia g :[,], g ( ) = f( ) are primitive, iar acestea sut crescătoare wwwbacmatemticaro b) Să se calculeze c) Să se arate că f( ) d π f( ) d 4

27 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică - iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări complete wwwbacmatematicaro & wwwmateiforo SUBIECTUL I (p) Variata 7 6 Să se calculeze modulul umărului comple z = + i+ i + i + + i Să se determie valoarea maimă a fucţiei f : Să se rezolve î itervalul ( ; ) ecuaţia, f ( ) = + lg + 5lg 6 = 4 Să se determie umărul fucţiilor f :{,,,} {,,,} care au proprietatea f ( ) f ( ) 5 Î sistemul cartezia de coordoate Oy se cosideră puctele O (, ), A (, ) şi B (, ) determie măsura ughiului AOB 6 Ştiid că α şi că siα + cosα =, să se calculeze si α Variata 7 = = 7 SUBIECTUL II (p) Variata 7 Î mulţimea M'( ), se cosideră matricele A = şi I = a) Să se determie ragul matricei A+ I b) Să se demostreze că dacă X M'( ) astfel îcât AX = XA, atuci eistă, y astfel îcât X = y c) Să se demostreze că ecuaţia Y = A u are icio soluţie î mulţimea M ( ) ' Să se Pe mulţimea se defieşte legea de compoziţie y = + y+ y a) Să se arate că legea este asociativă f :, f = + Să se verifice relaţia f ( y) = f ( ) f ( y),, y b) Fie fucţia ( ) c) Să se calculeze SUBIECTUL III (p) Variata 7 f :, R, f = ( )arcsi Fie fucţia [ ] ( ) f( ) a) Să se calculeze lim b) Să se determie puctele î care fucţia f u este derivabilă c) Să se arate că fucţia f este coveă BACALAUREAT 9-MATEMATICĂ - Proba D, MT, programa M 4 Se cosideră fucţiile f : R R, f ( ) = şi F :, F ( ) = f ( t) dt wwwbacmatemticaro a) Să se arate că fucţia F este strict crescătoare pe R b) Să se arate că fucţia F este bijectivă a c) Să se calculeze F ( ) d, ude F este iversa fucţiei F şi a =

28 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică - iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări complete wwwbacmatematicaro & wwwmateiforo 8 SUBIECTUL I (p) Variata 8 + i + i Să se calculeze ( ) ( ) Fie fucţia f :, f ( ) 6 = Să se ordoeze crescător umerele ( ), ( ) Să se rezolve î mulţimea umerelor reale ecuaţia = 4 Să se determie umărul fucţiilor :{,,,} {,,,} f f şi ( ) f care au proprietatea că ( ) lim f < b) Să se determie domeiul de cotiuitate al fucţiei f BACALAUREAT c) Să se determie 9-MATEMATICĂ puctele î care - Proba fucţia D, MT, f u programa este derivabilă M Se cosideră fucţiile f : R R, f ( ) = si şi [ ) ( ) F :, + R, F = f() t dt π a) Să se calculeze f ( ) cos d b) Să se demostreze că fucţia F este strict crescătoare c) Să se determie lim F( ) Variata 8 f f este umăr impar BM 5 Fie triughiul ABC şi M ( BC ) astfel îcât BC = AM = AB+ AC π 6 Ştiid că α, π şi că siα =, să se calculeze tgα 5 8 SUBIECTUL II (p) Variata 8 Se cosideră matricea A = 8 a) Să se rezolve ecuaţia det( A I) = b) Să se arate că dacă matricea X M ( ) verifică relaţia AX = XA, atuci eistă ab, astfel a îcât X = b c) Să se determie umărul de soluţii ale ecuaţiei Se cosideră mulţimea de fucţii ( ) X = A, X M ( ) * { ab, : ab,,, } G = f f = a+ b a b a) Să se calculeze f, f,, ude este compuerea fucţiilor b) Să se demostreze că (, ) G este u grup c) Să se arate că grupul G coţie o ifiitate de elemete de ordi 8 SUBIECTUL III (p) Variata 8 Fie fucţia :[,], f, ( ) f R ( ) = { } { } ude { } a) Să se calculeze ( ) este partea fracţioară a umărului wwwbacmatemticaro

29 Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică - iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări complete wwwbacmatematicaro & wwwmateiforo 9 SUBIECTUL I (p) Variata 9 Să se demostreze că umărul a = este umăr atural Se cosideră fucţia f :, f( ) 5 = + Să se rezolve iecuaţia ( ) b) Să se calculeze lim f BACALAUREAT 9-MATEMATICĂ - Proba D, MT, programa M c) Să se demostreze că f are eact u puct de etrem local Se cosideră şirul ( I ) N defiit pri I = d, N + a) Să se calculeze I f Să se rezolve î mulţimea umerelor reale ecuaţia = 4 Să se calculeze probabilitatea ca, alegâd o mulţime di mulţimea submulţimilor evide ale mulţimii A =,,, 4, 5, 6, aceasta să aibă toate elemetele impare { } 5 Fie puctele (, ), (,) A B şi (, ) C Să se calculeze si C π 6 Ştiid că α, şi că tg ctg α + α =, să se calculeze si α Variata 9 9 SUBIECTUL II (p) Variata 9 + y+ z = Se cosideră sistemul m + y + z = m, m şi matricea + my + z = det A = a) Să se determie m petru care ( ) A= m m b) Să se arate că petru orice m sistemul este compatibil c) Să se determie m ştiid că sistemul are o soluţie (, y, z ) cu z = Se cosideră mulţimea M ( ), submulţimea ( ) O ˆ ˆ ˆ ˆ = ˆ ˆ şi I = ˆ ˆ ˆ G X a ˆ b = M X = b a şi matricele a) Să se verifice că dacă, y, atuci + y = dacă şi umai dacă = y = ˆ b) Să se arate că mulţimea H = G\{ O} este u subgrup al grupului multiplicativ al matricelor M iversabile di ( ) c) Să se rezolve ecuaţia Miisterul X = I, X Educaţiei, G Cercetării şi Iovării 9 SUBIECTUL III (p) Variata 9 * + Se cosideră şi fucţiile f, g:, f( ) = + + +, g( ) = + g ( ) g( ) a) Să se verifice că f ( ) =, \{ } + ( + ) wwwbacmatemticaro b) Să se demostreze că şirul ( I ) c) Să se calculeze lim I N este strict descrescător

Varianta 1. SUBIECTUL I (30p) Varianta 001 5p 1. Să se determine numărul natural x din egalitatea x = p

Varianta 1. SUBIECTUL I (30p) Varianta 001 5p 1. Să se determine numărul natural x din egalitatea x = p Filiera vocaţioală, profilul militar, specializarea matematică-iformatică Toate subiectele sut obligatorii Timpul efectiv de lucru este de ore Se acordă pucte di oficiu La toate subiectele se cer rezolvări

Διαβάστε περισσότερα

Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Miisterul Educaţiei Națioale Cetrul Naţioal de Evaluare şi Eamiare Eameul de bacalaureat aţioal 08 Proba E c) Matematică M_mate-ifo Clasa a XI-a Toate subiectele sut obligatorii Se acordă 0 pucte di oficiu

Διαβάστε περισσότερα

Olimpiada Naţională de Matematică Etapa locală Clasa a IX-a M 1

Olimpiada Naţională de Matematică Etapa locală Clasa a IX-a M 1 Calea 13 Septembrie, r 09, Sector 5, 0507, București Tel: +40 (0)1 317 36 50 Fax: +40 (0)1 317 36 54 Olimpiada Naţioală de Matematică Etapa locală -00016 Clasa a IX-a M 1 Fie 1 abc,,, 6 şi ab c 1 Să se

Διαβάστε περισσότερα

Examenul de bacalaureat nańional 2013 Proba E. c) Matematică M_mate-info. log 2 = log x. 6 j. DeterminaŃi lungimea segmentului [ AC ].

Examenul de bacalaureat nańional 2013 Proba E. c) Matematică M_mate-info. log 2 = log x. 6 j. DeterminaŃi lungimea segmentului [ AC ]. Miisterul EducaŃiei, Cercetării, Tieretului şi Sportului Cetrul NaŃioal de Evaluare şi Eamiare Eameul de bacalaureat ańioal 0 Proba E c) Matematică M_mate-ifo Filiera teoretică, profilul real, specializarea

Διαβάστε περισσότερα

COMBINATORICĂ. Mulţimile ordonate care se formează cu n elemente din n elemente date se numesc permutări. Pn Proprietăţi

COMBINATORICĂ. Mulţimile ordonate care se formează cu n elemente din n elemente date se numesc permutări. Pn Proprietăţi OMBINATORIĂ Mulţimile ordoate care se formează cu elemete di elemete date se umesc permutări. P =! Proprietăţi 0! = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )! =!! =!! =! +... Submulţimile ordoate care se formează cu elemete

Διαβάστε περισσότερα

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale. 5p Determinați primul termen al progresiei geometrice ( b n ) n, știind că b 5 = 48 și b 8 = 84 5p Se consideră funcția f : intersecție a graficului funcției f cu aa O R R, f ( ) = 7+ 6 Determinați distanța

Διαβάστε περισσότερα

Concursul Naţional Al. Myller Ediţia a VI - a Iaşi, 2008

Concursul Naţional Al. Myller Ediţia a VI - a Iaşi, 2008 Cocursul Naţioal Al. Myller CLASA a VII-a Numerele reale disticte x, yz, au proprietatea că Să se arate că x+ y+ z = 0. 3 3 3 x x= y y= z z. a) Să se arate că, ditre cici umere aturale oarecare, se pot

Διαβάστε περισσότερα

a) (3p) Sa se calculeze XY A. b) (4p) Sa se calculeze determinantul si rangul matricei A. c) (3p) Sa se calculeze A.

a) (3p) Sa se calculeze XY A. b) (4p) Sa se calculeze determinantul si rangul matricei A. c) (3p) Sa se calculeze A. Bac Variata Proil: mate-izica, iormatica, metrologie Subiectul I (3 p) Se cosidera matricele: X =, Y = ( ) si A= a) (3p) Sa se calculeze XY A b) (4p) Sa se calculeze determiatul si ragul matricei A c)

Διαβάστε περισσότερα

CLASA a V-a CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ MARIAN ŢARINĂ EDIŢIA A IV-A MAI I. Să se determine abcd cu proprietatea

CLASA a V-a CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ MARIAN ŢARINĂ EDIŢIA A IV-A MAI I. Să se determine abcd cu proprietatea EDIŢIA A IV-A 4 6 MAI 004 CLASA a V-a I. Să se determie abcd cu proprietatea abcd - abc - ab -a = 004 Gheorghe Loboţ II Comparaţi umerele A B ude A = 00 00 004 004 şi B = 00 004 004 00. Vasile Şerdea III.

Διαβάστε περισσότερα

Analiza matematica Specializarea Matematica vara 2010/ iarna 2011

Analiza matematica Specializarea Matematica vara 2010/ iarna 2011 Aaliza matematica Specializarea Matematica vara 010/ iara 011 MULTIPLE HOIE 1 Se cosidera fuctia Atuci derivata mita de ordi data de este egala cu 1 y Derivata partiala de ordi a lui i raport cu variabila

Διαβάστε περισσότερα

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ FAZA LOCALĂ CLASA a V-a

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ FAZA LOCALĂ CLASA a V-a CLASA a V-a 1. Îtr-o familie de 4 persoae, suma vârstelor acestora este de 97 de ai. Băiatul s-a ăscut câd tatăl avea 3 de ai, iar fata s-a ăscut câd mama avea de ai şi fratele său 4 ai.puteţi găsi ce

Διαβάστε περισσότερα

Clasa a IX-a. 1. Rezolvaţi în R ecuaţiile: (3p) b) x x x Se consideră mulţimile A = { }, (2p) a) Determinaţi elementele mulţimii A

Clasa a IX-a. 1. Rezolvaţi în R ecuaţiile: (3p) b) x x x Se consideră mulţimile A = { }, (2p) a) Determinaţi elementele mulţimii A 1 Rezolvaţi î R ecuaţiile: (4p) a) x 1 5 = 8 (3p) b) Clasa a IX-a x 1 x x 1 + + + =, N x x x Se cosideră mulţimile A = { }, A = { 3,5}, A { 7, 9,11}, 1 1 3 = (p) a) Determiaţi elemetele mulţimii A 6 (3p)

Διαβάστε περισσότερα

CULEGERE DE PROBLEME

CULEGERE DE PROBLEME Colecţia "LICEU CULEGERE DE PROBLEME petru eameul de admitere la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea de Electroică şi Telecomuicaţii, Facultatea de Arhitectură Descrierea CIP a Bibliotecii

Διαβάστε περισσότερα

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I.

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I. Modelul 4 Se acordă din oficiu puncte.. Fie numărul complex z = i. Calculaţi (z ) 25. 2. Dacă x şi x 2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 9x+8 =, atunci să se calculeze x2 +x2 2 x x 2. 3. Rezolvaţi în mulţimea

Διαβάστε περισσότερα

Capitole fundamentale de algebra si analiza matematica 2012 Analiza matematica

Capitole fundamentale de algebra si analiza matematica 2012 Analiza matematica Capitole fudametale de algebra si aaliza matematica 01 Aaliza matematica MULTIPLE CHOICE 1. Se cosidera fuctia. Atuci derivata mixta de ordi data de este egala cu. Derivata partiala de ordi a lui i raport

Διαβάστε περισσότερα

Varianta 1 - rezolvari mate MT1

Varianta 1 - rezolvari mate MT1 Variata - rezolvari mate MT Soluţii a + a + a + ; + 5 + 9 + + a + ; ; a + a ; a,, ;, y >, y + ; f :,,, f submulţimi cu trei elemete C 5 m + + m 6 cos ; m ± 6+ cos cos a Calcul direct b Se demostrează pri

Διαβάστε περισσότερα

PROBLEME CU PARTEA ÎNTREAGĂ ŞI

PROBLEME CU PARTEA ÎNTREAGĂ ŞI PROBLEME CU PARTEA ÎNTREAGĂ ŞI PARTEA FRACŢIONARĂ. Să se rezolve ecuaţia {x} {008 x} =.. Fie r R astfel ca r 9 ] 00 Determiaţi 00r]. r 0 ] r ]... r 9 ] = 546. 00 00 00 Cocurs AIME (SUA), 99. Câte ditre

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ MARIAN ŢARINĂ Ediţia a XI-a, 6 7 MAI CLASA a IV-a

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ MARIAN ŢARINĂ Ediţia a XI-a, 6 7 MAI CLASA a IV-a Ediţia a XI-a, 6 7 MAI 011 CLASA a IV-a SUBIECTUL Aflaţi difereţa ditre umerele aturale [( 4 a : ) :1 5] 4 6 = 4 [( b 7 ): 5 8] 8 5 = 7 a şi b ştiid că ele verifică egalităţile: Gheorghe Loboţ Suma a două

Διαβάστε περισσότερα

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005. SUBIECTUL Editia a VI-a 6 februarie 005 CLASA a V-a Fie A = x N 005 x 007 si B = y N y 003 005 3 3 a) Specificati cel mai mic element al multimii A si cel mai mare element al multimii B. b)stabiliti care

Διαβάστε περισσότερα

BAREM DE CORECTARE CLASA A IX A

BAREM DE CORECTARE CLASA A IX A ETAPA JUDEŢEANĂ - martie 0 Filiera tehologica : profil tehic BAREM DE CORECTARE CLASA A IX A a) Daţi exemplu de o ecuaţie de gradul al doilea avâd coeficieţi raţioali care admite ca rădăciă umărul x= +

Διαβάστε περισσότερα

SOCIETATEA DE ŞTIINŢE MATEMATICE DIN ROMÂNIA- FILIALA CLUJ

SOCIETATEA DE ŞTIINŢE MATEMATICE DIN ROMÂNIA- FILIALA CLUJ CLASA a IV-a U gospodar are î curte găii și iepuri, î total 30 de capete și 84 de picioare. Săptămâal, petru hraa uei păsări sut folosite, î medie, 500 g de grăuțe, iar petru hraa uui iepure de 4 ori mai

Διαβάστε περισσότερα

SEMINARUL 3. Cap. II Serii de numere reale. asociat seriei. (3n 5)(3n 2) + 1. (3n 2)(3n+1) (3n 2) (3n + 1) = a

SEMINARUL 3. Cap. II Serii de numere reale. asociat seriei. (3n 5)(3n 2) + 1. (3n 2)(3n+1) (3n 2) (3n + 1) = a Capitolul II: Serii de umere reale. Lect. dr. Lucia Maticiuc Facultatea de Hidrotehică, Geodezie şi Igieria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucia MATICIUC SEMINARUL 3. Cap. II Serii

Διαβάστε περισσότερα

Algebră 1. Disciplină obligatorie; Anul I, Sem. 1, ore săptămânal, învăţământ de zi: 2 curs, 2 seminar, total ore semestru 56; 6 credite; examen.

Algebră 1. Disciplină obligatorie; Anul I, Sem. 1, ore săptămânal, învăţământ de zi: 2 curs, 2 seminar, total ore semestru 56; 6 credite; examen. Uiversitate Spiru Haret Facultatea de Matematica-Iformatica Algebră 1 Discipliă obligatorie; Aul I, Sem 1, ore săptămâal, îvăţămât de zi: curs, semiar, total ore semestru 56; 6 credite; exame I CONŢINUTUL

Διαβάστε περισσότερα

7. ECUAŢII ŞI SISTEME DE ECUAŢII DIFERENŢIALE

7. ECUAŢII ŞI SISTEME DE ECUAŢII DIFERENŢIALE 7. ECUAŢII ŞI SISTEME DE ECUAŢII DIFERENŢIALE 7. NOŢIUNI GENERALE. TEOREMA DE EXISTENŢĂ ŞI UNICITATE Pri ecuaţia difereţială de ordiul îtâi îţelegem o ecuaţie de forma: F,, = () ude F este o fucţie reală

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

6 n=1. cos 2n. 6 n=1. n=1. este CONV (fiind seria armonică pentru α = 6 > 1), rezultă

6 n=1. cos 2n. 6 n=1. n=1. este CONV (fiind seria armonică pentru α = 6 > 1), rezultă Semiar 5 Serii cu termei oarecare Probleme rezolvate Problema 5 Să se determie atura seriei cos 5 cos Soluţie 5 Şirul a 5 este cu termei oarecare Studiem absolut covergeţa seriei Petru că cos a 5 5 5 şi

Διαβάστε περισσότερα

SUBGRUPURI CLASICE. 1. SUBGRUPURI recapitulare

SUBGRUPURI CLASICE. 1. SUBGRUPURI recapitulare SUBGRUPURI CLASICE. SUBGRUPURI recapitulare Defiiţia. Fie (G, u rup şi H o parte evidă a sa. H este subrup al lui G dacă:. H este parte stabilă a lui G;. H îzestrată cu operaţia idusă este rup. Teorema.

Διαβάστε περισσότερα

BACALAUREAT 2007 SESIUNEA IULIE M1-1

BACALAUREAT 2007 SESIUNEA IULIE M1-1 BACALAUREAT 2007 SESIUNEA IULIE M1-1 Filiera teoretică, specializarea matematică - informatică. Filiera vocaţională, profil Militar, specializarea matematică - informatică. a) Să se calculeze modulul vectorului

Διαβάστε περισσότερα

PENTRU CERCURILE DE ELEVI

PENTRU CERCURILE DE ELEVI 122 Petru cercurile de elevi PENTRU CERCURILE DE ELEVI Petru N, otăm: POLINOAME CICLOTOMICE Marcel Ţea 1) U = x C x = 1} = cos 2kπ + i si 2kπ } k = 0, 1. Mulţimea U se umeşte mulţimea rădăciilor de ordi

Διαβάστε περισσότερα

matricelor pătratice de ordinul 2, cu elemente numere reale; a11 a12 a13, mulńimea matricelor pătratice de ordinul 3, cu elemente

matricelor pătratice de ordinul 2, cu elemente numere reale; a11 a12 a13, mulńimea matricelor pătratice de ordinul 3, cu elemente LECłII DE SINTEZĂ î vederea pregătirii sesiuii iulie-august a eameului de BACALAUREAT - M petru cadidańii absolveńi ai liceelor di filiera tehologică, profil: servicii, resurse aturale şi protecńia mediului,

Διαβάστε περισσότερα

Polinoame Fibonacci, polinoame ciclotomice

Polinoame Fibonacci, polinoame ciclotomice Polioame Fiboacci, polioame ciclotomice Loredaa STRUGARIU, Cipria STRUGARIU 1 Deoarece şirul lui Fiboacci este cuoscut elevilor îcă dicl.aix-a,iarrădăciile de ordiul ale uităţii şi polioamele ciclotomice

Διαβάστε περισσότερα

1. Operaţii cu numere reale Funcţii Ecuaţii şi inecuaţii de gradul întâi Numere complexe Progresii...

1. Operaţii cu numere reale Funcţii Ecuaţii şi inecuaţii de gradul întâi Numere complexe Progresii... Cupris 1. Operaţii cu umere reale... 1 1.1. Radicali, puteri... 1 1.1.1. Puteri... 1 1.1.. Radicali... 1 1.. Idetităţi... 1.3. Iegalităţi... 3. Fucţii... 6.1. Noţiuea de fucţii... 6.. Fucţii ijective,

Διαβάστε περισσότερα

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ CONCURS DE ADMITERE, 7 iulie 207 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (30 puncte) ) (0 puncte) Să se arate că oricare ar

Διαβάστε περισσότερα

Inegalitati. I. Monotonia functiilor

Inegalitati. I. Monotonia functiilor Iegalitati I acest compartimet vor fi prezetate diverse metode de demostrare a iegalitatilor, utilizad metodele propuse vor fi demostrate atat iegalitati clasice precum si iegalitati propuse la diferite

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ "ADOLF HAIMOVICI"

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ "ADOLF HAIMOVICI" ETAPA NAŢIONALĂ aprilie FACULTATEA CONSTRUCŢII DE MAŞINI ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL Filiera tehologică: profilul

Διαβάστε περισσότερα

Structuri algebrice, grupuri, probleme bacalaureat 2009

Structuri algebrice, grupuri, probleme bacalaureat 2009 Grup Fie G-evidã şi *: GxG G, (x,y) x*y, œx,y0g. Axiomele grupului: G1. (x*y)*z = x*(y*z) x,y,z G (asociativitatea); G2. e G astfel îcât x*e = e*x = x, x G (e elemet eutru); G3. x G x G astfel îcât x *x

Διαβάστε περισσότερα

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA DREAPTA Fie punctele A ( xa, ya ), B ( xb, yb ), C ( xc, yc ) şi D ( xd, yd ) în planul xoy. 1)Distanţa AB = (x x ) + (y y ) Ex. Fie punctele A( 1, -3) şi B( -2, 5). Calculaţi distanţa AB. AB = ( 2 1)

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATICĂ. - frecvenţă redusă - clasa a IX a. Prof. Baran Mihaela Gabriela

MATEMATICĂ. - frecvenţă redusă - clasa a IX a. Prof. Baran Mihaela Gabriela MATEMATICĂ clasa a IX a - frecveţă redusă - Prof. Bara Mihaela Gariela CUPRINS. Mulţimi şi elemete de logică matematică Mulţimea umerelor reale Elemete de logică matematică Şiruri. Fuctii, ecuaţii, iecuaţii

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

Διαβάστε περισσότερα

CAPITOLUL IV CALCULUL DIFERENŢIAL PENTRU FUNCŢII REALE DE O VARIABILA REALĂ

CAPITOLUL IV CALCULUL DIFERENŢIAL PENTRU FUNCŢII REALE DE O VARIABILA REALĂ CAPITOLUL IV CALCULUL DIFEENŢIAL PENTU FUNCŢII EALE DE O VAIABILA EALĂ Fucţii derivabile Fucţii difereţiabile Derivata şi difereţiala sut duă ccepte fudametale ale matematicii, care reprezită siteză pe

Διαβάστε περισσότερα

4. Ecuaţii diferenţiale de ordin superior

4. Ecuaţii diferenţiale de ordin superior 4.. Ecuaţii liiare 4. Ecuaţii difereţiale de ordi superior O problemã iportatã este rezolvarea ecuaţiilor difereţiale de ordi mai mare ca. Sut puţie ecuaţiile petru care se poate preciza forma aaliticã

Διαβάστε περισσότερα

lim = dacă se aplică teorema lui 3. Derivate de ordin superior. Aplicaţii.

lim = dacă se aplică teorema lui 3. Derivate de ordin superior. Aplicaţii. 5 Petru limita determiată: 2 + lim = dacă se aplică terema lui LHspital: 2 + 2 lim = lim = rezultatul este icrect. 3. Derivate de rdi superir. Aplicaţii. Fie A R mulţime care îşi cţie puctele de acumulare

Διαβάστε περισσότερα

T R A I A N. Numere complexe în formă algebrică z a. Fie z, z a bi, Se numeşte partea reală a numărului complex z :

T R A I A N. Numere complexe în formă algebrică z a. Fie z, z a bi, Se numeşte partea reală a numărului complex z : Numere complexe î formă algebrcă a b Fe, a b, ab,,, Se umeşte partea reală a umărulu complex : Re a Se umeşte coefcetul părţ magare a umărulu complex : Se umeşte modulul umărulu complex : Im b, ş evdet

Διαβάστε περισσότερα

Clasa a V-a. Clasa a VI-a. Clasa a VII-a

Clasa a V-a. Clasa a VI-a. Clasa a VII-a CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ MATEMATICA, DE DRAG EDIŢIA I, 4-6006 Clasa a V-a a+ b Numerele a, b, c, d N verifică relaţia: b+ c + c+ d + d+ a + = 5 Calculaţi: a + b+ c+ d 7 (G M /006) Suma a două

Διαβάστε περισσότερα

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

Formula lui Taylor. 25 februarie 2017

Formula lui Taylor. 25 februarie 2017 Formula lui Taylor Radu Trîmbiţaş 25 februarie 217 1 Formula lui Taylor I iterval, f : I R o fucţie derivabilă de ori î puctul a I Poliomul lui Taylor de gradul, ataşat fucţiei f î puctul a: (T f)(x) =

Διαβάστε περισσότερα

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită.

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită. Trignmetrie Funcţia sinus sin : [, ] este peridică (periada principală T * = ), impară, mărginită. Funcţia arcsinus arcsin : [, ], este impară, mărginită, bijectivă. Funcţia csinus cs : [, ] este peridică

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1 1 Metoda eliminării 2 Cazul valorilor proprii reale Cazul valorilor proprii nereale 3 Catedra de Matematică 2011 Forma generală a unui sistem liniar Considerăm sistemul y 1 (x) = a 11y 1 (x) + a 12 y 2

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii Clasa a IX-a 1 x 1 a) Demonstrați inegalitatea 1, x (0, 1) x x b) Demonstrați că, dacă a 1, a,, a n (0, 1) astfel încât a 1 +a + +a n = 1, atunci: a +a 3 + +a n a1 +a 3 + +a n a1 +a + +a n 1 + + + < 1

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. bh lh 2. abc. abc. formula înălţimii

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. bh lh 2. abc. abc. formula înălţimii GEOMETRIE PLNĂ TEOREME IMPORTNTE suma unghiurilor unui triunghi este 8º suma unghiurilor unui patrulater este 6º unghiurile de la baza unui triunghi isoscel sunt congruente într-un triunghi isoscel liniile

Διαβάστε περισσότερα

PENTRU CERCURILE DE ELEVI

PENTRU CERCURILE DE ELEVI G.-F. Şerba, Aplicaţii la teorema lui Frobeius despre matrice 7 PENTRU CERCURILE DE ELEVI APLICAŢII LA TEOREMA LUI FROBENIUS DESPRE MATRICE George-Flori Şerba 1) Î această lecţie vom prezeta rezolvarea

Διαβάστε περισσότερα

CERCUL. Prof. V Corcalciuc Scoala nr. 146 I.G. Duca Bucuresti ( Lectie facuta dupa manualul de clasa a 7-a Prof.Radu)

CERCUL. Prof. V Corcalciuc Scoala nr. 146 I.G. Duca Bucuresti ( Lectie facuta dupa manualul de clasa a 7-a Prof.Radu) ERUL Prof. V orcalciuc Scoala r. 46 I.G. Duca ucuresti ( Lectie facuta dupa maualul de clasa a 7-a Prof.Radu) Defiitie:ercul cu cetrul i si de raza r este multimea tuturor puctelor di pla situate la distata

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5..8 Ecuaţia difereţială Riccati Ecuaţia difereţială de ordiul îtâi de forma: d q( ) p( ) r( ) d + + (4) r sut fucţii cotiue pe u iterval, cuoscute, iar fucţia ude q( ), p ( ) şi ( ) este ecuoscuta se

Διαβάστε περισσότερα

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011 Functii Breviar teoretic 8 ianuarie 011 15 ianuarie 011 I Fie I, interval si f : I 1) a) functia f este (strict) crescatoare pe I daca x, y I, x< y ( f( x) < f( y)), f( x) f( y) b) functia f este (strict)

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 9: FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE. Obiective:

TEMA 9: FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE. Obiective: TEMA 9: FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE 77 TEMA 9: FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE Obiective: Deiirea pricipalelor proprietăţi matematice ale ucţiilor de mai multe variabile Aalia ucţiilor de utilitate şi

Διαβάστε περισσότερα

CAPITOLUL III FUNCŢII CONTINUE

CAPITOLUL III FUNCŢII CONTINUE CAPITOLUL III FUNCŢII CONTINUE. Fucţii de o variabilă reală Fucţiile defiite pe mulţimi abstracte X, Y cu f : X Y au î geeral puţie proprietăţi şi di acest motiv, puţie aplicaţii î rezolvarea uor probleme

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. = înălţimea triunghiului echilateral h =, R =, r = R = bh lh 2 A D ++ D. abc. abc =

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. = înălţimea triunghiului echilateral h =, R =, r = R = bh lh 2 A D ++ D. abc. abc = GEOMETRIE PLNĂ TEOREME IMPORTNTE suma unghiurilor unui triunghi este 8º suma unghiurilor unui patrulater este 6º unghiurile de la baza unui triunghi isoscel sunt congruente într-un triunghi isoscel liniile

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

Partea întreagă, partea fracţionară a unui număr real

Partea întreagă, partea fracţionară a unui număr real Cocursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpiciro Ediția a IV-a 0-0 Partea îtreagă, partea fracţioară a uui umăr real ABSTRACT: Materialul coţie câteva proprietăţi şi rezultate legate de partea îtreagă şi

Διαβάστε περισσότερα

Laborator 4 Interpolare numerica. Polinoame ortogonale

Laborator 4 Interpolare numerica. Polinoame ortogonale Laborator 4 Iterpolare umerica. Polioame ortogoale Resposabil: Aa Io ( aa.io4@gmail.com) Obiective: I urma parcurgerii acestui laborator studetul va fi capabil sa iteleaga si sa utilizeze diferite metode

Διαβάστε περισσότερα

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca Conice Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea U.T. Cluj-Napoca Definiţie: Se numeşte curbă algebrică plană mulţimea punctelor din plan de ecuaţie implicită de forma (C) : F (x, y) = 0 în care funcţia F este

Διαβάστε περισσότερα

VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M-, 27 VARIANTA SUBIECTUL I. a) Să se determine ecuația dreptei care trece prin punctul A(2; 5;3) și este paralelă cu dreapta x = y 2 4 6 = z +3 9. b) Să se determine valoarea

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, aprilie 7 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (3 puncte) ) (5 puncte) Fie matricele A = 3 4 9 8

Διαβάστε περισσότερα

5.1. ŞIRURI DE FUNCŢII

5.1. ŞIRURI DE FUNCŢII Modulul 5 ŞIRURI ŞI SERII DE FUNCŢII Subiecte :. Şiruri de fucţii.. Serii de fucţii. 3. Serii de puteri. Evaluare :. Covergeţa puctuală şi covergeţa uiformă la şiruri şi serii de fucţii.. Teorema lui Abel.

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATICĂ. Manual pentru clasa a XII-a. Trunchi comun + curriculum diferenţiat

MATEMATICĂ. Manual pentru clasa a XII-a. Trunchi comun + curriculum diferenţiat Marius Burtea Georgeta Burtea MATEMATICĂ Maual petru clasa a XII-a M Truchi comu + curriculum difereţiat Maualul a fost aprobat pri Ordiul miistrului Educaţiei, Cercetării şi Tieretului r. 6/ di 6.6.7

Διαβάστε περισσότερα

Teste admitere Facultatea de Automatică şi Calculatoare Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Teste admitere Facultatea de Automatică şi Calculatoare Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei Teste admitere Facultatea de Automatică şi Calculatoare Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei 0 aprilie 04 Cuprins Algebră 5 Analiza 39 3 Trigonometrie 6 4 Geometrie 69 5 Modele teste 73 5.

Διαβάστε περισσότερα

y y x x 1 y1 Elemente de geometrie analiticã 1. Segmente 1. DistanŃa dintre douã puncte A(x 1,y 1 ), B(x 2,y 2 ): AB = 2. Panta dreptei AB: m AB =

y y x x 1 y1 Elemente de geometrie analiticã 1. Segmente 1. DistanŃa dintre douã puncte A(x 1,y 1 ), B(x 2,y 2 ): AB = 2. Panta dreptei AB: m AB = Elemente de geometrie analiticã. Segmente. DistanŃa dintre douã puncte A(, ), B(, ): AB = ) + ( ) (. Panta dreptei AB: m AB = +. Coordonatele (,) ale mijlocului segmentului AB: =, =. Coordonatele punctului

Διαβάστε περισσότερα

BACALAUREAT 1998 SESIUNEA IUNIE Varianta 1

BACALAUREAT 1998 SESIUNEA IUNIE Varianta 1 Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie BACALAUREAT 1998 SESIUNEA IUNIE Varianta 1 Se consideră funcția f : D R, f(x) = x(x 1)+ x(x+1). 1. Să se determina domeniul maxim de definiție D, domeniul

Διαβάστε περισσότερα

TESTE GRILĂ DE MATEMATICĂ 2018

TESTE GRILĂ DE MATEMATICĂ 2018 TESTE GRILĂ DE MATEMATICĂ 8 A U T O R I Prof.univ.dr. Vasile Câmpian Prof.univ.dr. Iuliu Crivei Prof.univ.dr. Bogdan Gavrea Prof.univ.dr. Ioan Gavrea Prof.univ.dr. Dumitru Mircea Ivan Prof.univ.dr. Nicolaie

Διαβάστε περισσότερα

CURS III, IV. Capitolul II: Serii de numere reale. a n sau cu a n. Deci lungimea segmentului este suma lungimilor sub-segmentelor obţinute, adică

CURS III, IV. Capitolul II: Serii de numere reale. a n sau cu a n. Deci lungimea segmentului este suma lungimilor sub-segmentelor obţinute, adică Capitolul II: Serii de umere reale Lect. dr. Lucia Maticiuc Facultatea de Hidrotehică, Geodezie şi Igieria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucia MATICIUC CURS III, IV Capitolul

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 25 martie 2018 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 25 martie 2018 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, 5 martie 18 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IMPORTANTĂ: 1 Problemele tip grilă (Partea A pot avea unul

Διαβάστε περισσότερα

MODELE DE TESTE GRILĂ PENTRU ADMITEREA DISCIPLINA: ALGEBRĂ (cls. a IX-a, a X-a, a XI-a)

MODELE DE TESTE GRILĂ PENTRU ADMITEREA DISCIPLINA: ALGEBRĂ (cls. a IX-a, a X-a, a XI-a) Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi MODELE DE TESTE GRILĂ PENTRU ADMITEREA 01 DISCIPLINA: ALGEBRĂ (cls. a IX-a, a X-a, a XI-a Testele sunt recomandate pentru următoarele domenii de licenţă şi facultăţi:

Διαβάστε περισσότερα

3. Serii de puteri. Serii Taylor. Aplicaţii.

3. Serii de puteri. Serii Taylor. Aplicaţii. Fucţiile f ( ) cos t = sut de clasă C pe R cu α si derivatelor satisface codiţiile: α f ' ( ) si = şi seria ' ( ), α α f R cu = b α ' coverge petru α > f este (ormal covergetă) absolut şi uiform covergetă

Διαβάστε περισσότερα

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 1: FUNCȚII LINIARE. Obiective:

TEMA 1: FUNCȚII LINIARE. Obiective: TEMA : FUNCȚII LINIARE TEMA : FUNCȚII LINIARE Obiective: Defiirea pricipalelor proprietăţi matematice ale fucţiei, ecuaţiei şi iecuaţiei de gradul Cuoaşterea uor elemete de geometrie aalitică a dreptei

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

1. ŞIRURI ŞI SERII DE NUMERE REALE

1. ŞIRURI ŞI SERII DE NUMERE REALE . ŞIRURI ŞI SERII DE NUMERE REALE. Eerciţii rezolvte Eerciţiul Stbiliţi dcă următorele şiruri sut fudmetle: ), N 5 b) + + + +, N * c) + + +, N * cos(!) d), N ( ) e), N Soluţii p p ) +p - < şi mjortul este

Διαβάστε περισσότερα

sistemelor de algebrice liniarel

sistemelor de algebrice liniarel Uivesitatea Tehică a Moldovei Facultatea de Eergetică Catedra Electroeergetica Soluţioarea sistemelor de ecuaţii algebrice liiarel lect.uiv. Victor Gropa «Programarea si Utilizarea Calculatoarelor I» Cupris

Διαβάστε περισσότερα

GRADUL II 1995 CRAIOVA PROFESORI I

GRADUL II 1995 CRAIOVA PROFESORI I GRADUL II 1995 CRAIOVA PROFESORI I 1. Fie f : R R definită prin f(x) = x(1+e x ). a) Să se arate că f este indefinit derivabilă şi că f (n) (x) = a n e x +b n xe x, ( ) n 3, ( ) x R. Deduceţi că a n+1

Διαβάστε περισσότερα

Concursul Interjudeţean de Matematică Academician Radu Miron Vaslui, noiembrie Subiecte clasa a VII-a

Concursul Interjudeţean de Matematică Academician Radu Miron Vaslui, noiembrie Subiecte clasa a VII-a Concursul Interjudeţean de Matematică Academician Radu Miron Vaslui, -3 noiembrie 0 Subiecte clasa a VII-a. Fie în exteriorul triunghiului ascuţitunghic ABC, triunghiurile dreptunghice ABP şi ACT cu ipotenuzele

Διαβάστε περισσότερα

TESTE GRILĂ DE MATEMATICĂ. pentru examenul de bacalaureat şi admiterea în învăţământul superior UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA

TESTE GRILĂ DE MATEMATICĂ. pentru examenul de bacalaureat şi admiterea în învăţământul superior UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA TESTE GRILĂ DE MATEMATICĂ petru emeul de bcluret şi dmitere î îvăţămâtul superior l UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA PREFAŢĂ Prezet culegere se dreseză deopotrivă elevilor de liceu, î scopul istruirii

Διαβάστε περισσότερα

CULEGERE DE PROBLEME DE MATEMATICA PENTRU ADMITEREA LA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA

CULEGERE DE PROBLEME DE MATEMATICA PENTRU ADMITEREA LA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA CULEGERE DE PROBLEME DE MATEMATICA PENTRU ADMITEREA LA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA î ul uiversitr 9 PREFAŢĂ Prezet culegere se dreseză deopotrivă elevilor de liceu, î scopul istruirii lor

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

GRADUL II n α+1 1

GRADUL II n α+1 1 GRADUL II 2007 BUCUREŞTI 1. Fie A un inel cu unitate. Notăm cu Z(A) = {a A ( )x A,ax = xa}. Să se arate că: a) Z(A) este un subinel comutativ al lui A (numit centrul inelului A). b) Dacă B este un alt

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2016 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2016 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii ADOLF HAIMOVICI, 206 Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii. Se consideră predicatul binar p(x, y) : 4x + 3y = 206, x, y N și mulțimea A = {(x, y) N N 4x+3y = 206}. a) Determinați

Διαβάστε περισσότερα

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica.

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica. Progresii aritmetice si geometrice Progresia aritmetica. Definitia 1. Sirul numeric (a n ) n N se numeste progresie aritmetica, daca exista un numar real d, numit ratia progresia, astfel incat a n+1 a

Διαβάστε περισσότερα

Cursul 7. Spaţii euclidiene. Produs scalar. Procedeul de ortogonalizare Gram-Schmidt. Baze ortonormate

Cursul 7. Spaţii euclidiene. Produs scalar. Procedeul de ortogonalizare Gram-Schmidt. Baze ortonormate Lector uv dr Crsta Nartea Cursul 7 Spaţ eucldee Produs scalar Procedeul de ortogoalzare Gram-Schmdt Baze ortoormate Produs scalar Spaţ eucldee Defţ Exemple Defţa Fe E u spaţu vectoral real Se umeşte produs

Διαβάστε περισσότερα

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera.

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera. pe ecuaţii generale 1 Sfera Ecuaţia generală Probleme de tangenţă 2 pe ecuaţii generale Sfera pe ecuaţii generale Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Numim sferă locul geometric al punctelor din spaţiu

Διαβάστε περισσότερα

TEMATICA pentru proba de Matematică-Fizică din cadrul concursului de admitere în Academia Tehnică Militară sesiunea iulie 2015 A.

TEMATICA pentru proba de Matematică-Fizică din cadrul concursului de admitere în Academia Tehnică Militară sesiunea iulie 2015 A. TEMATICA petru proba de Matematică-Fizică di cadrul cocursului de admitere î Academia Tehică Militară sesiuea iulie 2015 A. MATEMATICĂ Coţiuturile programei de Matematică a cocursului de admitere di iulie

Διαβάστε περισσότερα

Să se arate că n este număr par. Dan Nedeianu

Să se arate că n este număr par. Dan Nedeianu Primul test de selecție pentru juniori I. Să se determine numerele prime p, q, r cu proprietatea că 1 p + 1 q + 1 r 1. Fie ABCD un patrulater convex cu m( BCD) = 10, m( CBA) = 45, m( CBD) = 15 și m( CAB)

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ "ADOLF HAIMOVICI"

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI aprilie 0 Filiera tehologică: profilul servicii, resurse aturale şi protecţia mediului Clasa a IX-a BAREM. Cosiderăm mulțimea A = / i ;00, j ;00 i j. a) Stabiliți dacă 88 și sut sau u elemete ale mulțimii

Διαβάστε περισσότερα

Analiză I Curs 1. Curs 1., a n. dacă ε, ( )N ( ε ) a.î. n x n ε ; ε sunt numere reale şi deci (a n. şi fie

Analiză I Curs 1. Curs 1., a n. dacă ε, ( )N ( ε ) a.î. n x n ε ; ε sunt numere reale şi deci (a n. şi fie Aaliză I Curs Curs Şiruri de umere: D : Fie u şir de umere (a ), a. Spuem că dacă ( )M 0, a.î. a M. (a ) este mărgiit D : Spuem că (a ) coverge către l dacă ( )V (l), ( )N (V ) şi N (V ) a V. D 3 : a l

Διαβάστε περισσότερα

Soluţiile problemelor pentru pregătirea concursurilor propuse în nr. 2/2013

Soluţiile problemelor pentru pregătirea concursurilor propuse în nr. 2/2013 Rezultă căb 7 +b m 5 b 0, m, N şi, de aici, cocluzia problemei. XII.145. Fie (A, +, ) iel cu 1 0, avâd u umăr impar de elemete, î care are loc implicaţia:,,dacă x xy + y = 1 + 1 + 1 + 1, atuci x + y =

Διαβάστε περισσότερα

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Matematică şi Informatică. Algebră (1)

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Matematică şi Informatică. Algebră (1) Universitatea din ucureşti.7.4 Facultatea de Matematică şi Informatică oncursul de admitere iulie 4 omeniul de licenţă alculatoare şi Tehnologia Informaţiei lgebră (). Fie x,y astfel încât x+y = şi x +

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ MARIAN ŢARINĂ. Ediţia a XVII-a, 7 8 Aprilie CLASA a IV-a

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ MARIAN ŢARINĂ. Ediţia a XVII-a, 7 8 Aprilie CLASA a IV-a Ediţia a XVII-a, 7 8 Aprilie 207 SUBIECTUL CLASA a IV-a Într-o zi de Duminică, la Salina Turda, a venit un grup de vizitatori, băieți și de două ori mai multe fete. Au intrat în Salină 324 băieți și 400

Διαβάστε περισσότερα

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice 1 Conice pe ecuaţii reduse 2 Conice pe ecuaţii reduse Definiţie Numim conica locul geometric al punctelor din plan pentru care raportul distantelor la un punct fix F şi la o dreaptă fixă (D) este o constantă

Διαβάστε περισσότερα

Sala: 2103 Decembrie 2014 CURS 10: ALGEBRĂ

Sala: 2103 Decembrie 2014 CURS 10: ALGEBRĂ Sala: 203 Decembrie 204 Cof. uiv. dr.: Dragoş-Pătru Covei CURS 0: ALGEBRĂ Specializarea: C.E., I.E., S.P.E. Nota: Acest curs u a fost supus uui proces riguros de recezare petru a fi oficial publicat. distribuit

Διαβάστε περισσότερα

6.1. DERIVATE ŞI DIFERENŢIALE PENTRU FUNCŢII REALE DE O VARIABILĂ REALĂ. APLICAŢII

6.1. DERIVATE ŞI DIFERENŢIALE PENTRU FUNCŢII REALE DE O VARIABILĂ REALĂ. APLICAŢII 7 7 Modulul 6 APLICAŢII DIFERENŢIABILE Subiecte : Derivate şi difereţiale petru fucţii reale de o variabilă reală Formula lui Taylor şi Mac-Lauri petru fucţii de o variabilă reală Serii Taylor 3 Derivate

Διαβάστε περισσότερα