BACALAUREAT 1998 SESIUNEA IUNIE Varianta 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BACALAUREAT 1998 SESIUNEA IUNIE Varianta 1"

Transcript

1 Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie BACALAUREAT 1998 SESIUNEA IUNIE Varianta 1 Se consideră funcția f : D R, f(x) = x(x 1)+ x(x+1). 1. Să se determina domeniul maxim de definiție D, domeniul de continuitate și domeniul de derivabilitate pentru funcția f. 2. Să se reprezinte grafic funcția f (fără derivata de ordinul al doilea). 3. Să se afle aria subgraficului funcției f pe intervalul [2, 3]. I 1. Să se rezolve sistemul {4 x y 4 y x = 32 log 3 (x y) = 1 log 3 (x+y). 2. Se consideră G = ( 1, ). Pentru x, y G se definește legea x y = xy + ax + by, unde a, b R. Să se determine a, b R astfel încât săfie lege de compoziție pe G și (G, ) să fie grup abelian. 3. Să se rezolve ecuația 6x 4 +35x 3 +62x 2 +35x+6 = 0. II Se consideră punctele A(1,1), B(2,3) și dreapta d : x 4y+7 = 0. Să se determine coordonatele punctului C d, astfel încât triunghiul ABC să fie isoscel cu baza (AB). Să se scrie ecuația înălțimii din C. 1

2 Varianta 2 Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie x 1 x 2 x 3 1. Se consideră x 1, x 2, x 3 rădăcinile ecuației x 3 +3x 2 9x+m = 0, m R, și determinantul = x 2 x 3 x 1 x 3 x 1 x 2. Săsecalculezedeterminantul înfuncție deparametrulrealm. Săsedetermine mastfel încâtm+1+ m+1 = Se consideră mulțimea M = A x = 1 x 0 x x 0 1 x x R\ { } 1 2. Să se demonstreze că înmulțirea matricelor este lege de compoziție internă pe M și că (M, ) este grup abelian. I 1. Se consideră funcția f definită prin f(x) = 2arctanx arcsin 2x 1+x 2 Să se determine domeniul maxim de definiție D și domeniul de derivabilitate pentru funcția f. Să se precizeze dacă există intervale pe care f este constantă (precizați constanta). 2. Se consideră funcția f : (, 3 2 ) R, f(x) = x 3 2x. Să se determine numerele a, b, c astfel încât funcția F : primitivă a funcției f. (, 3 ) R, F(x) = (ax 2 +bx+c) 3 2x să fie o 2 II Se consideră cercul de ecuație x 2 +y 2 6x+3y 5 = 0. Să se determine coordonatele centrului și raza acestui cerc. Să se scrie ecuația tangentei la cerc în punctul A( 1, 2). Să se precizeze poziția punctului B(0, 4) față de cerc. 2

3 Varianta 3 Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie 1. Diferența dintre coeficientul ( binomial ) al celui de al treilea termen și coeficientul binomial al celui de al doilea n 1 termen al dezvoltării 8 +x lgx este 27. Pentru ce valori ale lui x, al doilea termen este 900? x 2. Se consideră funcția f : R R, f(x) = ax 4 + bx 3 + cx 2 + dx + e. Să se precizeze dacă există și sunt unici coeficienții a, b, c, d, e astfel încât să fie îndeplinite condițiile: graficul să treacă prin punctele O(0,0), A(1,0), B( 1, 6), C(2,12); tangenta la grafic în punctul A să aibă panta egală cu 5. În caz afirmativ, să se determine acești coeficinți. I 1. Se consideră funcția f : D R, f(x) = 2x+ 3(x 2 1). a) Să se determine domeniul maxim de definiție D și să se studieze monotonia funcției f. b) Să se afle asimptotele la graficul funcției. 2. Pentru a > 0 se notează I(a) = II a 0 x (x+1)(x 2 +4) Se consideră triunghiul ABC determinat de următoarele drepte: dx. Să se calculeze I(a) și lim a I(a). (AB) : x+2y 4 = 0 (BC) : 3x+ y 2 = 0 (AC) : x 3y 4 = 0. a) Să se determine coordonatele punctului A. b) Să se scrie ecuația înălțimii din A. c) Să se afle aria triunghiului ABC. 3

4 Varianta 4 Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie 1. Se consideră funcția f : R\{1} R, f(x) = x2 +ax+b x 1 a) Să se determine a și b astfel încât funcția să admită un extrem egal cu 1 în punctul de abscisă 0. b) Pentru a = 1 și b = 1, reprezentați graficul funcției g = f. 2. a) Să se demonstreze că e x x+1, pentru orice x R. b) Arătați că 1 1 e e x2 dx π 4 0 I { 3 lgx = 4 lgy 1. Să se rezolve sistemul (4x) lg4 = (3y) lg3. 2. Se consideră matricea A M 3 (C), A = 0 m 1 m m a) Pentru ce valori complexe ale lui m matricea A este inversabilă? b) Pentru m = 2 să se determine inversa matricei A. c) Să se demonstreze că, dacă m = 0, atunci A k O 3, pentru orice k N. 3. Pe R se definește legea x y = ax+ay +bxy +c, a, b, c R. Să se determine a, b și c pentru care e = 4 este element neutru și orice x 5 este simetrizabil. II Să se determine simetricul punctului A(1,2) față de dreapta de ecuație 2x = y +4. 4

5 Varianta 5 Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie Se consideră matricele A, B M 3 (R), A = 1 2 1, B = Să se demonstreze că A 2 = 3A și AB = BA. 2. Să se determine A n și B n pentru orice n N. 3. Dacă C = 3A 3B, să se calculeze C 3. I Se consideră familia de funcții f m : R\{m} R, f m (x) = (2m 1)x+m, unde m este un parametru real nenul. x m Se notează cu H m graficul funcției f m. 1. Să se reprezinte graficul funcției f Să se demonstreze că, pentru orice m, graficele H m trec printr-un punct fix. 3. Să se arate că, pentru orice m, există un punct situat pe H m a cărui tangentă este paralelă cu tangenta la grafic în A(0, 1). II Se consideră polinomul f R[X], f = X 3 + X 2 + ax + b. Să se determine a și b, știind că restul împărțirii polinomului f(x 3) la X 1 este 4 și rădăcinile ecuației f(x) = 0 satisfac relația x 3 1 +x3 2 +x3 3 = 9. V Se consideră funcțiile f : R R, f(x) = x 2 +5 și g : R R, g(x) = 4 x 2 1. Să se determine punctele de intersecție ale graficelor celor două funcții și să se rezolve inecuația g(x) f(x). 2. Să se calculeze aria suprafeței cuprinse între graficele celor două funcții și dreptele x = 1, x = 2. 5

6 Varianta 6 Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie 1. Să se rezolve ecuația 4 x +2 x+1 3 x = 3 9 x. 2. Se consideră mulțimea G = (2, ) pe care se definește legea x y = xy 2x 2y + 6, pentru orice x, y G. Să se demonstreze că este lege de compoziție pe G și că (G, ) este grup abelian. Să se arate că funcția f : R (2,+ ), f(x) = e x +2, este un izomorfism între grupurile (R,+) și (G, ). 3. Să se discute după parametrul real m și să se rezolve sistemul de ecuații: x+ y +mz = 1 x+my + z = 1. mx+ y + z = 1 I 1. Se consideră funcția definită prin f(x) = 3 x 2 +(m 2)x m+2, unde m este un parametru real. a) Se cere să se determine mulțimea valorilor lui m pentru care domeniul de definiție al funcției coincide cu domeniul de derivabilitate. b) Pentru m = 3 să se reprezinte grafic funcția obținută. 2. Se consideră șirul a n = π 2 0 cos 2n x dx, n N. a) Fără a calcula integrala, să se arate că șirul (a n ) n 1 este monoton și mărginit. b) Să se arate, folosind integrarea prin părți, că a n = 2n 1 2n a n 1, pentru orice n N, n 2. c) Să se calculeze I 3. II Să se determine ecuația cercului ce trece prin punctele A( 1, 5), B( 2, 2) și C(5, 5), precizând coordonatele centrului și lungimea razei acestui cerc. 6

7 Varianta 7 Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie x +mz = 0 1. Se consideră sistemul 2x+y +3z = 0 în necunoscutele x, y, z, unde m este un parametru real. Să se 2x y +2z = 0 determine m astfel încât sistemul să admită numai soluția banală. ( ) ( ) ( ) m 3 2. Se consideră matricele A, B, C M 2 (R), A =, B =, C =, unde m 5. Să se demonstreze că, pentru x 1, x 2, x 3 R, avem x 1 A+x 2 B +x 3 C = O 2 dacă și numai dacă x 1 = x 2 = x 3 = 0. I În mulțimea numerelor complexe se consideră următoarele ecuații: z 3 3iz 2 3z +8+i = 0 (1) și z 3 +8 = 0 (2) 1. Arătați că z 0 este soluția ecuației (1) dacă și numai dacă z 0 i este soluția ecuației (2). 2. Să se rezolve ecuațiile date. II Se consideră sistemul cartezian de coordonate xoy și punctele A(3,0), B(0,2), M(3, 3), respectiv N( 2,2). Să se demonstreze că dreptele AN, BM și perpendiculara din O pe AB sunt concurente. V Să se calculeze integrala SUBIECTUL V 1 0 ln(1+x 2 ) dx și limita șirului a n = 1 n ( n 1 ) ln(k 2 +n 2 ) 2(n 1)lnn, n N. k=1 Se consideră funcția f : [0,1] R, f(x) = ex x+2 1. Să se determine funcțiile f și f. 2. Să se demonstreze că, pentru orice x [0,1], f (x) > 0 și f (x) 2 9 e. 3. Să se arate că ecuația f(x) = x are soluție unică pe intervalul [0,1]. 7

8 Varianta 8 Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie Se consideră sistemul (S) cu a, b, c parametri reali: x+y +z = 0 (S) (b+c)x+(a+c)y +(a+b)z = 0 bcx+acy +abz = Să se determine condiția ca (S) să admită numai soluția banală. 2. Fie polinoamele f, g, h R[X], f = (X b)(x c), g = (X c)(x a) și h = (X a)(x b), unde a, b, c sunt constante reale distincte între ele. Arătați că, pentru x 1, x 2, x 3 R, polinomul x 1 f +x 2 g +x 3 h este egal cu polinomul nul dacă și numai dacă x 1 = x 2 = x 3 = 0. I Să se rezolve în mulțimea numerelor complexe ecuația știind că admite soluții de forma bi, unde b R. II z 3 (2 3+3i)z 2 +(1+4 3i)z 3i 6 3 = 0, Să se scrie ecuația cercului tangent axei Ox, având centrul pe prima bisectoare și care trece prin punctul A( 2, 1). V Se consideră funcția f : (,0]\{ 1} R, f(x) = ln x+1 + x x+1 1. Să se calculeze limitele funcției în capetele domeniului. 2. Să se stabilească monotonia funcției. 3. Să se demonstreze că ecuația f(x) = 0 are soluție unică pe (, 1). SUBIECTUL V Se consideră funcția f : [0,2] R, f(x) = 2x x 2. Să se determine m R, astfel încât dreapta de ecuație y = mx să împartă subgraficul funcției în două mulțimi de arii egale. 8

9 BACALAUREAT 1998 SESIUNEA IUNIE Varianta 1 Profilul economic 1. Se consideră funcția f : R R, f(x) = (m 2)x 2 2mx+2m 3, m R\{2}. Să se determine m, astfel încât inegalitatea f(x) 0 să fie adevărată pentru orice x R. ( Să se determine x R, știind că al patrulea termen al dezvoltării x 2(1+lg x) +x 12) este egal cu X 2X 1 3. Se consideră polinomul P(X) = 1 X 2 X 2 1. Să se determine parametrul real a pentru care 2X a+2 X +a X 2 polinomul admite rădăcină dublă întreagă. I Se consideră funcția f : D R, f(x) = ax2 +bx+c, unde D este domeniul maxim de definiție. x+d 1. Să se determine a, b, c, d R, astfel încât graficul funcției să admită asimptotele x = 3 și y = x+2, iar punctul A(1,1) să se afle pe grafic. 2. Pentru a = 1, b = 1, c = 2, d = 3 să se reprezinte grafic funcția obținută. Să se discute numărul rădăcinilor ecuației f(x) = m. II Să se afle coordonatele punctelor de intersecție ale cercului de ecuație x 2 +y 2 = 16 cu parabola de ecuație y 2 = 6x. Să se afle aria fiecărei regiuni determinată de parabolă în interiorul cercului. 9

10 Varianta 2 Profilul economic 1. Să se determine valorile parametrului real a și să se rezolve ecuația 3x 3 12x 2 +ax 6 = 0, știind că rădăcinile x 1, x 2, x 3 satisfac relația x 1 +x 2 = x 3. ax+ y +2z = 0 2. Se consideră sistemul x+ay + z = 0, unde a este un parametru real. 2x+2y +az = 0 a) Pentru ce valori ale lui a sistemul are doar soluția banală? b) Să se rezolve sistemul pentru a = Se consideră polinomul f Z 3 [X], f = (a 2 +a+ˆ1)x 3 +(a+ˆ2)x +a. a) Discutați, în raport cu a Z 3, gradul polinomului f. b) Pentru a = ˆ2, descompuneți f în factori ireductibili peste Z 3. I 1. Să se arate că funcția f : R R, f(x) = primitivă. xe x, x 0 x 2 x+1, x > 0 admite primitive și să se determine o astfel de 2. Se consideră funcția f : D R, f(x) = x ax 2 +bx+1, unde D este domeniul maxim de definiție, iar a, b R, a > 0. a) Să se determine a, b, astfel încât lim f(x) = 1 x 2 b) Pentru a = b = 1 să se determine asimptotele la graficul funcției obținute. c) Să se calculeze (x f(x)) dx pe intervalul I = R. II Să se calculeze aria triunghiului ABC, știind că A(0,1), B(4,2), C(2,3). 10

11 Varianta 3 Profilul economic 1. Se consideră dezvoltarea ( ) n y , unde y R, y > 0 și n N. y a) Să se determine n pentru care coeficienții primului, celui de al doilea și respectiv celui de al treilea termen al dezvoltării formează o progresie aritmetică. b) Pentru n = 8 să se găsească termenii dezvoltării astfel încât puterea lui y să fie număr natural. { ( ) a b 2. Se consideră mulțimea de matrice G = A = a,b Z}. Să se demonstreze că G este parte stabilă a 5b a lui M 2 (Z) în raport cu adunarea, respectiv înmulțirea matricelor. Să se arate că G, împreună cu operațiile induse, formează o structură de inel comutativ fără divizori ai lui zero. I 1. Se consideră funcția f : R\{1} R, f(x) = ax2 +bx+2, unde a, b R. x 1 a) Să se determine a și b astfel încât graficul funcției să admită asimptota oblică dreapta y = x+2. b) Pentru a = b = 1 să se studieze variația și să se reprezinte grafic funcția obținută. c) Pentru a = b = 1 să se calculeze aria mărginită de graficul funcției, asimptota oblică și dreptele x = 2, x = Să se calculeze lim x(π 2arctanx) x II Să se determine centrul și raza cercului de ecuație x 2 + y 2 4x+6y 12 = 0. Să se scrie ecuația tangentei în punctele cercului care au ordonata nulă. 11

12 Varianta 4 Profilul economic 1. Se consideră funcția f : R R, f(x) = ax 3 +bx 2 +cx+d. Să se precizeze dacă există și sunt unici coeficienții a, b, c, d, astfel încât graficul să treacă prin punctele O(0,0), A(1,0), B( 1, 6), iar la tangenta la grafic în punctul A să aibă panta egală cu 5. În caz afirmativ, să se afle coeficienții a, b, c, d. 1 0 a 2. Se consideră mulțimea G a matricelor de forma M(a) = a 1 a2, a R Să se demonstreze că G este parte stabilă a lui M 3 (R) în raport cu înmulțirea matricelor și că legea indusă determină pe G o structură de grup comutativ. I 1. Să se determine x R astfel încât Să se determine x > 0 astfel încât x 0 x e 2 1 t e t (2e t 3) dt = 0. (2lnt 3) dt = Se consideră funcțiile f : R R, f(x) = x 2 4x și g : R\{1} R, g(x) = 4x x 1 a) Studiați variația și reprezentați graficul fiecărei funcții (în același reper cartezian). b) Aflați coordonatele punctelor de intersecție ale celor două grafice și scrieți ecuațiile tangentelor la graficul funcției f, respectiv g, în punctele de intersecție. II Într-un reper cartezian se consideră punctele A(2, 3), B( 5, 1), C(1, 3). Să se scrie ecuația perpendicularei d duse din C pe AB. Să se afle coordonatele punctului de intersecție a dreptei d cu AB. 12

13 Varianta 5 Profilul economic 1. Să se rezolve ecuația 2lgx lg(5x 4) = Se consideră mulțimea matricelor M = { A = ( ) x y x,y Z}. y x a) Să se demonstreze că M este parte stabilă a lui M 2 (Z) în raport cu adunarea și cu înmulțirea matricelor. b) Să se demonstreze că M împreună cu legile induse formează o structură de inel comutativ. c) Are inelul M divizori ai lui zero? 4 x Să se rezolve ecuația 1 2 x x = 0. I 1. Se consideră funcția f : D R, f(x) = 1 x 2, a, b R. +ax+b a) Să se determine a și b pentru care graficul funcției admite ca asimptotă verticală dreapta x = 2 și funcția are un maxim în punctul x = 2. b) Pentru a = 4 și b = 12 să se studieze variația și să se construiască graficul funcției obținute. c) Pentru a = 4 și b = 12 să se calculeze aria suprafeței plane mărginită de graficul funcției, axa Ox și dreptele x = 4, x = Să se demonstreze că, pentru orice x 1, are loc inegalitatea 2(x 1) x+1 II lnx. Să se determine coordonatele ortocentrului triunghiului format de punctele A(1, 4), B(3, 1), C(8, 2). 13

14 Varianta 6 Profilul economic 1. Să se rezolve ecuația 3 2x 1+ 3 x 1 = Să se rezolve inecuația log 2 (9 2 x ) > 3 x. 3. Se consideră matricea A = 1 a a+1 M 3 (R). a a) Să se determine parametrul real a astfel încât matricea A să fie inversabilă. b) Pentru a = 1 să se determine inversa matricei A. c) Să se rezolve ecuația matriceală precizând în prealabil tipul matricei X. X ( ) =, I 1. Se consideră funcția f : R\{0} R, f(x) = x3 3x 2 +m x 2, unde m este un parametru real. a) Să se determine m astfel încât funcția să aibă un extrem local în x = 2. b) Pentru m = 4, să se studieze variația și să se reprezinte grafic funcția obținută. c) Să se discute numărul rădăcinilor reale ale ecuației x 3 λx 2 3x+4 = 0 după valorile parametrului real λ. 2. Să se calculeze primitivele funcției f : (1, ) R, f(x) = Să se determine primitiva F cu prorpietatea F(e e 1 ) = 2. 1 x(1+lnx) II Să se scrie ecuația cercului care trece prin punctele A(1,2), B(2,0) și are centrul pe dreapta de ecuație y = x 3. 14

15 Varianta 7 Profilul economic 1. Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuația are două rădăcini de semne contrare. 2. Se consideră matricea A = mx 2 2(m 2)x m 10 = 0 a) Să se demonstreze că matricea A este inversabilă și să se calculeze inversa ei. b) Să se rezolve ecuația matriceală A X = B, unde B = 1 2 și X = 0 3. Se consideră mulțimea M = ( 2,2). Pentru x, y M se definește legea x y = x+y 1+ xy 4 Să se demonstreze că este lege de compoziție internă pe M și că (M, ) este grup abelian. x y z. I Se consideră funcția f : D R, f(x) = x2 +ax, a, b N. bx 2 1. Să se stabilească domeniul maxim de definiție D al funcției. 2. Să se determine a și b astfel încât funcția să aibă puncte de extrem în x = 2 și x = Fie a = 6 și b = 1. a) Să se studieze variația și să se reprezinte grafic funcția obținută. b) Să se scrie ecuația tangentei la grafic în punctul de abscisă 2. c) Să se afle aria suprafeței plane limitate de graficul funcției, axa Ox și dreptele de ecuații x = 6, x = 0. II Să se scrie ecuația înălțimii din A în triunghiul ABC, determinat de dreptele: AB : x y +2 = 0, BC : 3x y +1 = 0, AC : x+2y +2 = 0. 15

16 Varianta 8 Profilul economic 1. Să se rezolve inecuația ln(2x2 3x+1) x 2 3x Să se rezolve ecuația x 3 ax 2 +bx c = 0, știind că a, b, c sunt rădăcinile sale. 2x y + z t = 1 3. Se consideră sistemul x+y +az + t = 1. x y + z +bt = c Să se determine a, b, c astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2 și sistemul să fie compatibil. Pentru valorile aflate să se rezolve sistemul. I 1. Se consideră funcția f : D R, f(x) = lnx x + 1 +ax+b, unde a, b R. x a) Să se determine a și b, astfel încât dreapta de ecuație y = x să fie asimptotă a graficului funcției f. b) Fie a = 1 și b = 0. Să se determine coordonatele punctului de intersecție a graficului cu asimptota oblică a funcției obținute. Să se calculeze I n = e n+1 2 e n 2 (f(x) x) dx, n N. Să se demonstreze că șirul (I n ) n 1 este o progresie aritmetică. 2. Să se calculeze volumul corpului de rotație determinat de funcția f : [0,3] R, f(x) = II x(x 3) x 4 Să se determine coordonatele punctului de intersecție a mediatoarelor segmentelor [AB] și [AC], unde A(2, 5), B(5,1), C( 2,2). 16

17 BACALAUREAT 1998 SESIUNEA IUNIE, ORAL Biletul nr Să se arate că { x R x = a2 +a+1 a+1 }, a R = (, 3] [1, ). 2. Să se determine asimptotele funcției f : D R, f(x) = precizeze intervalele sale de monotonie. x2 +4 3x 5 (D fiind domeniul maxim de definiție) și să se Biletul nr Să se rezolve inecuația x 2 + x 1 > Să se afle a, b, c R astfel încât lim n n(an 2+bn+cn 2 ) = 1. Biletul nr Să se determine funcția de gradul al doilea f : R R, f(x) = ax 2 +bx+c, știind că admite un minim egal cu 9 și că graficul funcției trece prin punctele A( 1;13) și B(2;10). 2. Să se construiască graficul funcției f : R R, f(x) = 2x+1 x2 +1 Biletul nr Pentru ce valori reale ale lui m inecuația este verificată pentru orice x R? ( ) 1 2. Calculați: lim x 0 x 2 cot2 x. (m 1)x 2 (m+1)x+m+1 > 0 Biletul nr Să se rezolve: 1 < x2 +3x+2 x 2 4x Să se studieze convergența șirului: a n = ( ) (1 13 ) 2... (1 1n ) 2, n N, n 2. 17

18 Biletul nr. 6 x 2 +y 2 = 8 1. Să se rezolve sistemul 1 x + 1 y = Să se construiască graficul funcției f : R R, f(x) = x x 2 +1 Biletul nr Să se rezolve sistemul { 5x 2 6xy +5y 2 = 29 7x 2 8xy +7y 2 = Să se construiască graficul funcției f : D R, f(x) = x+ x 2 +2x, D fiind domeniul maxim de definiție. Biletul nr Să se rezolve ecuația: 3 x+45 3 x 16 = Să se construiască graficul funcției f : D R, f(x) = x 2 + 8, D fiind domeniul maxim de definiție. x Biletul nr Să se rezolve ecuația: 4 x+ 5+x = Să se demonstreze că dacă a+b+c = 0, atunci lim n 0 (a n+1+b n+2+c n+3) = 0 și lim(aln(3+n)+bln(2+n)+cln(1+n)) = 0. n 0 Biletul nr Să se determine toate numerele complexe z cu proprietatea z 2 = i. 2. Calculați xe x sinx dx pe intervalul I = R. 18

19 Biletul nr Să se rezolve sistemul: { x 2 xy = 28 y 2 xy = 12. x Se consideră funcția definită prin expresia f(x) = x 2, a fiind un parametru real strict pozitiv. Să se +ax+a determine a astfel încât graficul lui f să aibă o singură asimptotă verticală și să se reprezinte graficul funcției f pentru a astfel găsit. Biletul nr Să se determine x, y R astfel încât x 2 1 i y 3 1+i = 1 3i. 2. Se consideră f : (0, ) R, f(x) = x+k k, unde k R este un parametru real. Să se determine parametrul k astfel încât f(1) = 1 și apoi să se reprezinte grafic funcția f. Biletul nr Să se rezolve ecuația: 16 (0,25) 5 x 4 = 2 x Calculați: 4 0 x x 2 +9 dx. Biletul nr Să se rezolve ecuația: 5 lgx 3 lgx 1 = 3 lgx+1 5 lgx Să se determine asimptotele funcției f : R\{0} R, f(x) = xe 1 x 2. Biletul nr Să se rezolve ecuația: log x 2 log x 3 = Să se determine numărul rădăcinilor reale ale ecuației 1+x = arctanx. Biletul nr Să se rezolve ecuația: 2lg 2 x 3 3lgx 1 = Să se afle a, b R astfel încât f(x) = ax2 +6x+2 x 2 +2x+b intersecteze asimptota orizontală. să aibă o unică asimptotă verticală, iar graficul lui f să nu 19

20 Biletul nr Să se rezolve inecuația: lg 2 x 2lgx Să se reprezinte grafic funcția f : D R, f(x) = ln 1+x 2 arctanx, unde D este domeniul maxim de definiție. Biletul nr Să se rezolve inecuația: log 2 (9 2 x ) > 3 x. 2. Să se afle numerele reale a și b dacă dreapta y = 2x+3 este asimptotă spre + pentru funcția f : D R, f(x) = 4x2 +ax+1, unde D este domeniul maxim de definiție. Pentru a, b aflați, să se construiască graficul bx+1 funcției. Biletul nr Să se discute și să se rezolve ecuația: log a x log a 2 x+log a 4 x Calculați: lim (cotx) tan2x. x π 4 Biletul nr Să se rezolve ecuația: lg2+lg(4 x 2 +9) 1+lg(2 x 2 +1). 2. Să se studieze monotonia și mărginirea șirului (a n ) n 1 definit prin a 1 = 2, a n+1 = 2+a n, n N. de convergență, să se calculeze limita. În caz Biletul nr Să se demonstreze că, pentru n N, avem: n (n+1) (n+2) = n(n+1)(n+2)(n+3) 4 2. Să se reprezinte grafic funcția f : D R, f(x) = (2+x) 1 x, unde D este domeniul maxim de definiție. 20

21 Biletul nr Să se demonstreze că pentru orice n N, avem: (4n 3)(4n+1) = n 4n+1 2. Să se reprezinte grafic f : D R, f(x) = ln 1+x, unde D este domeniul maxim de definiție. 1 x Biletul nr Să se rezolve sistemul: { A y x = 7Ay 1 x 6C y x = 5C y+1 x. 2. Să se reprezinte grafic f : R R, f(x) = 1 x 2 1. Biletul nr În dezvoltarea termenul care conține pe a 3. ( a 4 a+ 1 a ) n, suma coeficienților binomiali de rang par este egală cu 128. Să se găsească 2. Calculați: 1 0 x 2 arctanx dx. Biletul nr Să se demonstreze egalitatea: Cn 1 +2C2 n + +ncn n = n 2n 1, n N. 2. Determinați primitivele funcției f : (1,2) R, f(x) = x 2 +3x 2. Biletul nr Să se găsească rangul celui mai mare termen din dezvoltarea 2. Să se calculeze: lim x 0 cos2x cos4x x 2 Biletul nr. 27 ( ) Să se determine polinomul f = X 4 +ax 3 +bx 2 +cx +d, astfel încât împărțit la X 2 3X +1 să dea restul 2X +1 și împărțit la X 2 1 să dea restul 2X Se consideră funcția f : R R, f(x) = (ax+ 1+a 2 x 2 ) 1 a, unde a 0 este o constantă reală. Să se arate că: (1+a 2 x 2 )f (x)+a 2 xf (x) f(x) = 0, x R. 21

22 Biletul nr Să se găsească primul termen și rația unei progresii geometrice dacă: a 4 +a 1 = a 3 a 2 +a 1 = Să se arate că pentru orice x 0 au loc inegalitățile: x ln(1+x) x. x+1 Biletul nr Să se găsească suma primilor 20 de termeni ai unei progresii aritmetice (a n ) n 1, dacă a 6 +a 9 +a 12 +a 15 = 20. x 2. Să se determine asimptotele funcției f : D R, f(x) = x, unde D este domeniul maxim de definiție. x+1 Biletul nr Să se determine a și b astfel încât polinomul ax 4 +bx 3 3 să fie divizibil cu (X 1) 2. 1+xe nx 2. Să se studieze continuitatea funcției f : R R, f(x) = lim n 1+e nx Biletul nr Să se determine A și B astfel încât polinomul AX n+2 +BX n +2 să fie divizibil cu (X 1) Să se discute după parametrul real m numărul de soluții reale ale ecuației 2lnx+x 2 4x+m = 0. Biletul nr Să se arate că polinomul (X +1) 6n+1 +X 6n+2 se divide cu X 2 +X Să se determine intervalele de monotonie ale funcției f : (0, ) R, f(x) = lnx x și, folosind rezultatul obținut, să se decidă care din numerele a = 3 5 și b = 5 3 este mai mare. 22

23 Biletul nr Fie ecuația x 3 + ax 2 + bx + c = 0 având rădăcinile x 1, x 2, x 3. Să se determine ecuația care are rădăcinile y 1 = x 1 +x 2 +x 3, y 2 = x 1 x 2 +x 3, y 3 = x 1 +x 2 x Să se determine asimptotele funcției f : D R, f(x) = x2, unde D este domeniul maxim de definiție. x 1 Biletul nr Să se rezolve ecuația x 4 4x 3 +5x 2 2x 6 = 0, știind că suma a două rădăcini este egală cu suma celorlalte două. 2. Să se demonstreze că: ln(x+1) 2x, dacă x 0. x+2 Biletul nr Să se determine matricele A M 2 (R) cu proprietatea A 2 = I 2, unde I 2 este matricea unitate. 2. Calculați: e 2x cos3x dx pe intervalul I = R. Biletul nr Să se determine parametrul m astfel încât o rădăcină a ecuației x 3 28x+m = 0 să fie dublul altei rădăcini și apoi să se rezolve. { 2x 2 +b, dacă x 2 2. Să se determine constantele a, b R astfel încât funcția f : R R, f(x) = 2ax 3 să fie +11a, dacă x > 2 derivabilă pe R. Biletul nr Dacă x 1, x 2, x 3 sunt rădăcinile polinomului X 3 2X 2 +3X +4, să se calculeze x 2 1 +x2 2 +x2 3 și x3 1 +x3 2 +x Să se demonstreze că x e x 1 xe x, pentru orice x R. Biletul nr Să se rezolve în mulțimea C ecuația: 2x 4 +7x 3 +9x 2 +7x+2 = Să se determine constantele a, b R astfel încât funcția f : R R, f(x) = derivabilă pe R. { xe x, dacă x 1 ax+b, dacă x > 1 să fie 23

24 Biletul nr Să se determine natura rădăcinilor ecuației x 2 (2x 2 +5) m(x 2 +3) = 3, unde m este un parametru real. 2. Calculați: x2 dx. Biletul nr Să se determine a, b R și apoi să se rezolve ecuația x 4 7x 3 +21x 2 +ax+b = 0, știind că 1+2i este rădăcină a ecuației. 2. Să se determine parametrul real m astfel încât funcția f : R R, f(x) = mx ln(x 2 + 1) să fie monoton descrescătoare pe R. Biletul nr Să se determine m, n R și apoi să se rezolve ecuația x 4 x 3 + mx 2 +2x+n = 0, știind că ecuația admite rădăcina 1+i. 2. Calculați: π 2 0 sin 3 xcos 2 x dx. Biletul nr Să se determine matricele X M 2 (R), astfel încât X 2 = ( ) Interiorul cercului de ecuație x 2 +y 2 = 16 este împărțit de parabola de ecuație y 2 = 6x în două regiuni. Să se calculeze aria fiecăreia dintre ele. Biletul nr Să se calculeze determinantul: = Să se calculeze volumul corpului de rotație determinat de funcția f : [0,π] R, f(x) = sinx. 24

25 Biletul nr Să se calculeze determinantul: = Să se calculeze volumul corpului de rotație determinat de funcția f : Biletul nr. 45 [ 0, 1 ] R, f(x) = arcsinx Să se verifice egalitatea: a 3 3a 2 3a 1 a 2 a 2 +2a 2a+1 1 a 2a+1 a+2 1 = (a 1) Să se calculeze aria mulțimii plane cuprinse între parabolele de ecuații y 2 = 3x, respectiv x 2 = 3y. Biletul nr Să se calculeze rangul matricei A = 2 a a 5 pentru diferite valori alu lui a C Calculați: π 2 0 sin 2 xcos 3 x dx. Biletul nr Să se precizeze dacă matricea A = este inversabilă și, în caz afirmativ, să se găsească inversa ei Calculați: π 2 0 e x sin2x dx. Biletul nr Să se precizeze tipul matricei X și apoi să se determine matricea X știind că: X = Să se determine primitivele funcției f : (0,1) R, f(x) = arcsinx x 2 25

26 Biletul nr Să se precizeze dacă matricea A = este inversabilă și, în caz afirmativ, să se calculeze inversa ei x Să se calculeze x 3 dx pe intervalul I ( 1, ). +1 Biletul nr Folosind regula lui Cramer, să se rezolve sistemul: 6x+4y + z +2t = 3 6x+5y +3z +5t = 6 12x+8y + z +5t = 8 6x+5y +3z +7t = Determinați primitivele funcției f : ( 3,3) R, f(x) = x 9 x 2. Biletul nr Să se rezolve sistemul: 2x y + z +2t = 1 x+ y +2z + t = 2 3x 2y + z +3t = Calculați x 3 +x 2 +x+1 x 3 x 2 dx pe intervalul I = (,0). +x 1 Biletul nr Să se determine a, b, c astfel încât matricea sistemului să fie de rang 2, iar sistemul să fie compatibil. 2x y + z t = 1 caz să se rezolve sistemul x+y +az + t = 1. x y + z +bt = c În acest 2. Determinați primitivele funcției f : (0, ) R, f(x) = Biletul nr x(x 2 +1) 1. Să se rezolve sistemul: ax+ y + z = 1 x+ay + z = 1 x+ y +az = 1 (discuție după parametrul a R). 2. Calculați: 1 0 e 2x sin3x dx. 26

27 Biletul nr Să se determine a R astfel încât sistemul să aibă și soluții nenule, iar în acest caz să se rezolve: x 2y+z t = 0 2x y +3z 3t = 0. x+y +z +t = 0 2x+(a 1)y +2z +at = 0 2. Calculați primitivele funcției f : R R, f(x) = x x Biletul nr Se definește legea de compoziție : R R R, (x,y) x y = x + y + xy. Arătați că această lege este asociativă, comutativă și cu element neutru. Demonstrați că intervalul [ 1, ) este parte stabilă a lui R în raport cu legea. 2. Calculați: lim x ( x x 2 ln 1+x x ). Biletul nr Se definește legea de compoziție : R R R, (x,y) x y = xy+2ax+by. Determinați a, b R astfel încât legea să fie comutativă și asociativă. Are legea astfel obținută element neutru? { x 2 x+1, dacă x 0 2. Să se determine constantele a, b R astfel încât funcția f : R R, f(x) = asinx+bcosx, dacă x > 0 să fie derivabilă pe R. Biletul nr Demonstrați că (x,y) x y = x+y este lege de compoziție internă pe G = ( 1,1) și (G, ) este grup abelian. 1+xy 2. Să se calculeze derivata de ordin n (n > 1) a funcției f : E R, f(x) = 1, precizând mulțimea E a x+a punctelor unde f este de n ori derivabilă. Biletul nr Notăm M = {a+bi a,b Z}. Demonstrați că M este partestabilă a mulțimii C a numerelorcomplexe în raport cu înmulțirea numerelor complexe și că formează monoid comutativ în raport cu operația indusă. Determinați elementele simetrizabile ale monoidului M. xe 1 x 2. Să se calculeze lim x 0 tan 2 x x>0 27

28 Biletul nr Fie G = (0, )\{1} și legea definită prin (x,y) x y = x lny. Arătați că este lege de compoziție pe G și (G, ) este grup comutativ. 2. Se consideră funcția f : R R, f(x) = x 2 1. Să se calculeze derivatele laterale în 0, 1 și 1. Biletul nr Pe Z se definește legea de compoziție Z Z Z, (x,y) x y = x+y 1. Demonstrați că (Z, ) este grup comutativ. 2. Să se determine punctele critice pentru f : D R, f(x) = arctan 3x+1 x2 1 definiție D și domeniul de derivabilitate). Biletul nr. 61 (se vor afla domeniul maxim de 1. Fie ε = i 2 și G = {1,ε,ε2 } C. Demonstrați că G este parte stabilă a lui C în raport cu înmulțirea numerelor complexe și alcătuiți tabla operației induse. Deduceți că (G, ) este grup comutativ. 3 1 x 2x 1, dacă x 0 2. Să se studieze continuitatea funcției f : R R, f(x) = x. 1, dacă x = 0 Biletul nr Pe mulțimea Z a numerelor întregi definim legile de compoziție x y = x+y +3 și x y = xy +3x+3y +6, x, y Z. Demonstrați că (Z,, ) este un inel comutativ. 2. Să se calculeze derivata funcției f : D R, f(x) = arcsinx 1 x 2 în punctul x 0 = 0 (se va preciza domeniul maxim de definiție D și domeniul de derivabilitate ale funcției f). Biletul nr. 63 {( ) a b 1. Fie A = a,b Z}. Arătați că A este parte stabilă a lui M 5b a 2 (Z) în raport cu adunarea și înmulțirea matricelor și că formează un inel comutativ în raport cu operațiile induse. { x 2 3x+2, dacă x > 0 2. Fie f : R R, f(x) =. Să se studieze derivabilitatea lui f și să se determine 0, dacă x 0 punctele unde tangenta la graficul funcției trece prin origine. 28

29 Biletul nr Rezolvați în Z 12 sistemul: {ˆ3x+ˆ2y = ˆ4 ˆ2x+ˆ3y = ˆ1. 2. Să se determine a R astfel încât funcția aln(3 x), dacă x < 1 f : R\{1} R, f(x) = 2 x 2 x 1, dacă x > 1 să aibă limită în punctul x 0 = 1. Biletul nr Fie f, g Z 5 [X], f = ˆ3X 5 +ˆ2X 3 +ˆ2X +ˆ4, g = ˆ2X 3 +ˆ3X 2 +ˆ1. Aflați câtul și restul împărțirii lui f la g. e nx 2. Să se studieze continuitatea și să se traseze graficul funcției f : R R, f(x) = lim n 1+e nx Biletul nr. 66 {( ) a 2b 1. Fie K = a,b Q}. Arătați că K este parte stabilă a lui M b a 2 (Q) în raport cu adunarea și înmulțirea matricelor și că formează un corp în raport cu operațiile induse. 2. Calculați: lim x 1 3 x 1 Biletul nr Definim pe R legea de compoziție (x,y) x y = x+y +xy și fie G = [ 1, ) și H = ( 1, ). Arătați că G și H sunt părți stabile ale lui R în raport cu legea și că formează monoizi comutativi în raport cu operația indusă. Care din cei doi monoizi este grup? 2. Calculați: lim x (x x 2 2x). Biletul nr Rezolvați în Z 12 sistemul: {ˆ3x+ˆ4y = ˆ 11 ˆ4x+ˆ9y = ˆ Să se arate că șirul a n = 2n (n!) 2, n N, este monoton, mărginit și convergent. Aflați limita sa. 29

30 Biletul nr Definim pe R legea de compoziție (x,y) x y = xy x y +2. Studiați proprietățile acestei legi. 2. Să se determine constantele reale a și b astfel încât funcția { x 2 +a, dacă x 2 f : R R, f(x) = ax+b, dacă x > 2 f(x) f(2) să fie continuă pe R și, în plus, să existe lim x 2 x 2 30

31 Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie BACALAUREAT 1998 SESIUNEA AUGUST Varianta 1 1. Să se rezolve inecuația 2 x < x. { 4 x 5 9 y = 1 2. Să se rezolve sistemul 4 x +2 x 3 y = Pentru x, y Q se definește legea de compoziție x y = x+y 5xy. Să se cerceteze dacă există a Q astfel încât (Q\{a}, ) să fie grup comutativ. I 1. Fie funcția f : R R, f(x) = (x 2 +ax+1)e x, unde a R. a) Să se determine parametrul a pentru care funcția este crescătoare pe R. b) Pentru a = 0 determinați ecuația tangentei la graficul funcției în punctul de intersecție cu axa Oy. c) Să se demonstreze că g : R (0, ), g(x) = (x 2 + 1)e x este bijectivă, cu inversa derivabilă în punctul x 0 = 1 și să se calculeze derivata inversei în punctul x 0 = Să se calculeze integrala II 1 0 x 2 arctanx dx. Se dă hiperbola H de ecuație x2 4 y2 1 = 0. 9 a) Să se afle ecuația tangentei la hiperbolă în punctul T(2 2,3). b) Să se calculeze aria triunghiului format de asimptotele hiperbolei H și dreapta de ecuație 9x+2y 24 = 0. 31

32 Varianta 2 Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie 1. Să se rezolve ecuația x+2 x 1+ x 2 x 1 = Să se discute, în funcție de parametrul real a, și să se rezolve, următorul sistem: x y +az = 1 2x ay +2z = 1. x+ay +az = a 6 3. Să se rezolve următorul sistem: { A y x = 7A y 1 x 6C y x = 5Cy+1 x. I 1. Să se calculeze următoarea limită: ( lim n n2 n 2 + n 4 +1 n ) Se consideră funcția f : R R, f(x) = ax+b x 2, unde a, b R. +1 a) Să se determine a, b, știind că funcția admite în x = 1 un extrem egal cu 1 2 b) Pentru a = 1 și b = 0 să se studieze variația și să se reprezinte grafic funcția, folosind și derivata a doua. c) Pentru a = 1 și b = 0 se notează cu A(u) aria mulțimii cuprinse între axa Ox, axa Oy, graficul funcției și dreapta x = u (u > 0). Să se determine u > 1 pentru care A(u) < ln(2u 1). 2 II Se dă cercul de ecuație x 2 +y 2 4x+2y = 0. Să se scrie ecuația dreptei care trece prin centrul cercului dat și este perependiculară pe dreapta de ecuație 2x+3y 4 = 0. 32

33 Varianta 3 Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie 1. Fie x 1, x 2, x 3 rădăcinile polinomului f R[X], f = X 3 +(m+1)x 2 +2X+m. Să se calculeze în funcție de m: x 2 1 +x2 2 +x2 3 și x3 1 +x3 2 +x3 3, apoi să se rezolve inecuația x 3 1 +x 3 2 +x x 1 x 2 x Definim pe Z legile de compoziție x y = x+y+3 și x y = xy+3x+3y+6. Să se demonstreze că (Z,, ) este un inel comutativ. Verificați dacă inelul are divizori ai lui zero. Determinați elementele inversabile ale acestui inel. 3. Să se găsească suma primilor douăzeci de termeni ai unei progresii aritmetice, dacă a 6 +a 9 +a 12 +a 15 = 20. I 1. Se dă funcția f : R R, f(x) = { xe x, dacă x 1 ax+b, dacă x > 1. a) Să se determine constantele reale a și b astfel încât funcția să fie continuă și derivabilă pe R. b) Pentru a = 2e și b = e să se determine o primitivă a lui f pe R. 2. Să se demonstreze că, pentru orice x 0, au loc inegalitățile: x ln(1+x) x. x+1 II Să se determine aria triunghiului ABC determinat de dreptele de ecuații: AB : x 2y +4 = 0, BC : 2x+ y +1 = 0, AC : x+ y +2 = 0. 33

34 Varianta 4 Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie 1. Să se determine n astfel încât în dezvoltarea( 2x x ) n (n N ) suma coeficienților binomiali ai ultimilor trei termeni să fie egală cu 22. Pentru n = 6 să se determine x știind că suma termenilor T 3 și T 5 este egală cu Se consideră matricea X cu proprietatea X ( ) = Precizați tipul matricei X și apoi determinați această matrice. 3. Rezolvați în Z 8 : { x+ˆ2y = ˆ1 ˆ3x+ˆ4y = ˆ1. I 1. Să se determine a, b R astfel încât lim x 2. Pentru n N se consideră integralele I n = a) Să se calculeze I 0 și I 1. ( 2x2 +4x+1 ax b) = 2 2. π 4 0 x n cos2x dx și J n = π 4 b) Fără a calcula integrala I n, să se precizeze monotonia șirului (I n ) n N. 0 x n dx. c) Comparați integrala I n cu integrala J n. Să se precizeze dacă șirul (I n ) n N este convergent și, în caz afirmativ, să se determine limita sa. II Să se scrie ecuația cercului circumscris triunghiului ABC, unde vârfurile triunghiului au coordonatele A(2, 5), B(5,1) și C( 2,2). 34

35 Varianta 5 Profilul matematică - fizică, informatică, metrologie 1. Se dă expresia E(x) = x2 +(m+1)x+m+2 x 2 +x+m Să se determine parametrul real m astfel încât E(x) să aibă sens și să fie strict pozitivă pentru orice x R. 2. Să se rezolve ecuația 2lg 2 (x 3 ) 3lgx 1 = Fie G = ( 3,3). Pentru x, y G definim: x y = 9(x+y) 9+xy Să se demonstreze că este lege de compoziție pe G și că (G, ) este grup comutativ. I 1. Se consideră funcția f : [ 2, ) R, f(x) = x 1 e x+1. a) Să se expliciteze funcția f și să se studieze derivabilitatea ei. b) Să se determine extremele locale ale funcției. 2. Să se calculeze volumul corpului de rotație determinat de funcția f : [ 0, 1 ] R, f(x) = arcsinx. 2 II ( Paralelogramul ABCD are vârfurile consecutive A și B de coordonate A( 3, 1) și B 2, 11 ). Se știe că punctul ( 4 Q 3, 1 ) este intersecția diagonalelor paralelogramului. Să se afle coordonatele vârfurilor C și D și ecuația dreptei 2 BC. 35

36 BACALAUREAT 1998 SESIUNEA AUGUST Varianta 1 Profilul economic { A y x 1. Să se rezolve sistemul = 7Ay 1 x 6Cx y = 5Cx y Se consideră matricele A = 3 1 p și B = încât cele două matrice să aibă același rang p. Să se afle numerele reale p și q astfel q 3. Pentru x, y R definim legea de compoziție x y = xy x y + 2. Demonstrați că G = (1, ) este parte stabilă a lui R în raport cu operația și că G împreună cu operația indusă are o structură de grup comutativ. Demonstrați că funcția f : R G, f(x) = 2 x +1 este un izomorfism între grupurile (R,+) și (G, ). I Se consideră funcția f : R R, f(x) = (x 1)e x. a) Să se studieze variația și să se reprezinte grafic funcția f, folosind și derivata a doua. b) Să se calculeze lim A(u), unde A(u) reprezintă aria mulțimii plane mărginite de graficul funcției f, axa Ox și u dreptele de ecuații x = 1 și x = u (u > 1). II Să se scrie ecuația simetricei dreptei de ecuație 3x+y 1 = 0 față de punctul A(4, 2). 36

37 Varianta 2 Profilul economic 1. Să se rezolve ecuația 16 (0,25) 5 x 4 = 2 x Descompuneți în factori ireductibili peste Z 5 polinomul f = X 4 +X 3 +ˆ2X 2 +X +ˆ1. ( ) 2 x 1 x 3. Pentru fiecare x R, x 0 se consideră matricea A(x) = și mulțimea E = {A(x) x R 2(x 1) 2x 1 }. a) Demonstrați că pentru orice x, y R avem relația A(x) A(y) = A(xy). b) Calculați (A(x)) n pentru A(x) E. c) Demonstrați că înmulțirea matricelor este lege de compoziție pe E și că E, împreună cu legea indusă, are o structură de grup abelian. I Se consideră funcția f : R\{1} R, f(x) = x2 +mx+n, unde m, n R. x 1 a) Să se determine m și n astfel încât funcția f să admită un extrem egal cu 1 în punctul x = 0. b) Pentru m = 1 și n = 1, să se studieze variația și să se reprezinte grafic funcția f, folosind și derivata a doua. c) Să se scrie ecuația tangentei la graficul funcției de la punctul b) în punctul de abscisă 3. d) Să se calculeze aria suprafeței plane limitate de graficul funcției de la punctul b), axa Ox și dreptele de ecuații x = 2, x = 5. II Să se găsească ecuația cercului de diametru [AB], știind că A(3,2) și B( 1,6). Să se scrie ecuația tangentei la cerc în punctul A. 37

38 Varianta 3 Profilul economic 1. Să se determine suma primilor 20 de termeni ai unei progresii aritmetice (a n ) n 1 dacă a 6 +a 9 +a 12 +a 15 = 20. 4x+my = 0 2. Se consideră sistemul y z = 0. Pentru ce valori ale parametrului real m sistemul are și soluții 2x+ y +z = 0 diferite de soluția nulă? Să se rezolve sistemul în acest caz. 3. Fie K un corp comutativ și polinomul f K[X]. a) Dacăa, b K și a b, demonstrați că restul împărțiriipolinomului f la (X a)(x b) este f(a) f(b) X+ a b af(b) bf(a) a b b) Demonstrați că dacă a b, X a f și X b f, atunci (X a)(x b) f. I 1. Se consideră funcția f : R\{ 1;3} R, f(x) = x2 +ax (x+3) 2 a) Să se determine a R pentru care tangenta la graficul funcției în punctul de abscisă 1 este paralelă cu axa Ox. b) Pentru a = 3 să se studieze variația și să se reprezinte grafic funcția, folosind și derivata a doua. 2. Să se calculeze volumul corpului de rotație generat de funcția f : [1,e] R, f(x) = lnx x II Se dă dreapta d de ecuație 2x y +4 = 0. Să se cerceteze dacă punctele A( 5,3) și B față de dreapta d. ( ) 11 5, 3 sunt simetrice 5 38

39 Varianta 4 Profilul economic 1. Să se rezolve ecuația 4 x x x 1 x = Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuația are rădăcini reale strict pozitive. 3. Fie matricea A = mx 2 +4(1 2m)x+3(m 1) = 0 a) Să se demonstreze că există x, y R astfel încât A 2 = xa+yi 3, unde I 3 este matricea unitate. b) Este matricea A inversabilă? În caz afirmativ, să se calculeze A 1. I x 1 e x, x (,1] 1. Se consideră funcția f : R R, f(x) =. ln 2 x x, x (1, ) Să se demonstreze că funcția f are primitive pe R și să se afle o primitivă a sa. 2. Știind că a+b+1 = 0, să se calculeze limita lim n (a n+1+b n+2+ n+3). II Știind că A(1, 2) este piciorul perpendicularei duse din origine pe dreapta d, să se scrie ecuația dreptei d. 39

40 Varianta 5 Profilul economic 1. Să se rezolve inecuația x 2 5x+4 x Să se determine m R și să se rezolve ecuația știind că rădăcinile sale sunt în progresie aritmetică. x 3 +mx 2 x 3 = 0, 3. Să se rezolve și să se discute după parametrul real m următorul sistem de ecuații: x my + z = 2m x 2y+ z = 1. mx+m 2 y 2z = 2 I Fie funcția f : R\{c} R, f(x) = x2 +ax+b x+c a) Să se determine a, b, c, astfel încât graficul funcției să aibă ca asimptote dreptele de ecuații x = 1 și y = x+2, iar P(2,6) să fie un punct al graficului. b) Pentru a = 1, b = 0 și c = 1 să se studieze variația și să se reprezinte grafic funcția f, folosind derivata a doua. c) Să se scrie ecuația tangentei la graficul de la punctul b), în punctul de abscisă 1. d) Să se calculeze aria mulțimii plane mărginite de graficul funcției, axa Oy, asimptota oblică și dreapta de ecuație x = 1. II Să se precizeze dacă cercul de centru C(4,0), tangent la dreapta de ecuație d : 4x+3y 6 = 0, taie sau nu dreapta de ecuație 4x 3y 6 = 0. 40

41 BACALAUREAT 1998 SESIUNEA AUGUST Varianta 1 Profilul umanist 1. Să se determine X M 2 (Z) care satisface relația: ( ) 3 1 X = Pe R definim legea de compoziție ( ) x y = 1 (x+y xy +1). 2 Să se cerceteze dacă această lege este asociativă, comutativă și are element neutru. Dacă există element neutru, determinați elementele simetrizabile față de legea. I 1. Determinați primitivele funcțiilor: a) f : (0, ) R, f(x) = 3x x x+3sinx+ 1 x 2 +1 ; b) f : (0, ) R, f(x) = x 2 +lnx. 2. Să se calculeze următoarele integrale: a) b) 1 0 π 2 0 xe x dx; cos 2 x dx. 3. Se consideră funcțiile f, g : R R, f(x) = x 2 +4x și g(x) = x+4. a) Să se rezolve inecuația f(x) g(x). b) Să se calculeze aria mulțimii plane cuprinse între graficele funcțiilor f și g și dreptele de ecuații x = 4, x = 1. 41

42 Varianta 2 Profilul umanist { ( ) } 1. Fie H = A M 2 (R) a b A =, a,b R, a 0. Demonstrați că: 0 1 a) Dacă A, B H, atunci A B H. b) Oricare ar fi A H, există X H astfel încât A X = I 2, unde I 2 = 2. Pentru numerele reale x și y definim operația x y = xy 5x 5y +30. a) Demonstrați că este lege de compoziție pe mulțimea G = (5,+ ). b) Verificați dacă (G, ) este grup abelian. c) Rezolvați în G ecuația x x = 9. ( ) I 1. Determinați primitivele funcțiilor: a) f : R R, f(x) = (x 2 4)(x+1)+ 1 x 3 x. b) f : R R, f(x) = x 2 cosx. 2. Fie f : [0, ) R, f(x) = x3 x+1 a) Să se arate că există a, b, c R astfel încât f(x) = ax 2 +bx+c 1, pentru orice x [0, ). x+1 b) Să se calculeze integrala 3 1 f(x) dx. 3. Fie funcția f : (0, ) R, f(x) = lnx. Să se calculeze aria limitată de graficul funcției f, axa Ox și dreptele x2 de ecuații x = 1 și x = e. 42

43 Varianta 3 Profilul umanist 1. Se consideră matricele A = ( ) și B = ( ) 2 1. Să se determine matricea X M (R) care verifică egalitatea A X = B. ( ) a b 2. Fie M mulțimea matricelor de forma A = cu a, b Z. Demonstrați că adunarea și înmulțirea 5b a matricelor sunt legi de compoziție pe M și verificați dacă (M,+, ) este inel comutativ. I 1. Determinați primitivele funcțiilor: a) f : R R, f(x) = (2x+1) 2 (x 1)+ 1 x 2 +9 b) f : (0, ) R, f(x) = xln 2 x. 2. a) Să se calculeze integrala π 2 b) Să se determine a > 0 astfel încât 0 e x sin2x dx. a 0 (2 4x+3x 2 ) dx = a. 3. Se consideră funcțiile f, g : R R, f(x) = x 3 2x 3 și g(x) = 2x 2 x 3. a) Să se rezolve inecuația f(x) g(x). b) Calculați aria mulțimii plane cuprinse între graficele celor două funcții și dreptele de ecuații x = 0 și x = 1. 43

44 Varianta 4 Profilul umanist 1. Pentru orice a R definim matricea U a M 2 (R), U a = matrice. ( ) 1 a și notăm cu G mulțimea tuturor acestor 0 1 a) Arătați că pentru orice a, b R sunt satisfăcute relațiile U a U b = U a+b și U a U a = I 2, unde I 2 = Deduceți că înmulțirea matricelor este lege de compoziție pe G. ( ) b) Precizați dacă matricea I 2 face parte din G și verificați dacă elementele din G sunt simetrizabile față de înmulțirea matricelor. 2. Pentru x, y R definim următoarea lege de compoziție: x y = xy 3x 3y +12. a) Verificați dacă legea?? este asociativă și comutativă. b) Fie G = (3, ). Demonstrați că, dacă x G și y G, atunci x y G. c) Cercetați dacă există e G astfel încât pentru orice x G să avem x e = e x = x. d) Verificați dacă (G, ) este grup abelian. I 1. a) Să se determine primitivele funcției f : (0, ) R, f(x) = x2 x+1 4 x b) Să se determine o funcție a cărei primitivă este F : R R, F(x) = x+1 x Să se calculeze integralele: a) b) π 2 0 e 1 e x cos2x dx. ln 2 x dx. 3. Se consideră funcțiile f, g : R, f(x) = x 2 2x 2, g(x) = 2 4x x 2. a) Să se determine x R astfel încât f(x) g(x). 1 x x 2 +1 b) Să se calculeze aria mulțimii plane cuprinse între graficele funcțiilor f și g și dreptele de ecuații x = 0 și x = 3. 44

45 Varianta 5 Profilul umanist 1. Se dau matricele A = A X = B. ( ) 1 1 și B = Pe mulțimea Q se definesc legile de compoziție a) Demonstrați că (Q, ) este grup abelian. b) Demonstrați că (Q, ) este monoid comutativ. ( ) 2 1. Să se determine matricea X M (R) care verifică egalitatea x y = x+y +2 și x y = 2xy +4x+4y +6. c) Este legea de compoziție distributivă față de legea? Ce concluzie se poate trage? I 1. Determinați primitivele funcțiilor: a) f : (0,1) R, f(x) = 2x 2 5x+ 1 x x x+ b) f : R R, f(x) = e 2x sinx. 2. a) Fie f : R R, f(x) = F(x) = ax+b x 2 +x+1 b) Să se calculeze integrala 1 1 x 2 x 2 +2x (x 2 +x+1) 2. Demonstrați că funcția f admite o primitivă F : R R de forma. Constantele a și b se vor determina. π 0 x 2 cosx dx. 3. Determinați aria subgraficului funcției f : [1,2] R, f(x) = (x 2 x)e x. 45

46 BACALAUREAT 1998 SESIUNEA AUGUST Varianta 1 Profilul pedagogic 1. Să se determine cifrele a și b astfel încât numărul N = a23b să fie divizibil cu La o serbare școlară s-au vândut bilete a câte 4000 lei și a câte 5000 lei bucata. În total s-au vândut 700 de bilete pe care s-au încasat lei. Câte bilete de fiecare fel s-au vândut? 3. Suma a trei numere este 60. Dacă înmulțim al doilea număr cu 5 obținem același rezultat ca și atunci când 4 adăugăm 5. Știind că al treilea număr este cu 6 mai mare decât primul, să se afle numerele. I 1. Se consideră familia de funcții de gradul al doilea f m (x) = x 2 2(m 1)x+m, unde m este un parametru real. a) Să se determine curba pe care o descriu vârfurile parabolelor asociate funcțiilor din familie, când m variază. b) Să se arate că toate parabolele familiei trec printr-un punct fix. 2. Să se rezolve în mulțimea claselor de resturi modulo 12 următorul sistem de ecuații: {ˆ5x+ˆ4y = ˆ4. ˆ2x+ˆ3y = 11 II 1. Într-un paralelogram ABCD se dau: BC = 45 cm, AC = 17 cm și înălțimea CE = 8 cm (E AD). Se prelungește CE până intersectează prelungirea laturii AB în punctul N. Se cere să se calculeze aria triunghiului AEN. 2. Laturile bazelor unui trunchi de piramidă triunghiulară regulată sunt de 3 cm și respectiv 12 cm. Fețele laterale formează cu planul bazei unghiuri de 60. Să se calculeze volumul trunchiului de piramidă și înălțimea piramidei din care provine trunchiul. 46

47 Varianta 2 Profilul pedagogic 1. Să se găseascătoate perechile de numere naturale a cărorsumă este 87și pentru care87 este divizibil cu diferența lor. 2. O fermă a vândut 1 4 din cantitatea de roșii recoltată cu prețul de 7000 lei/kg, 5 din cantitate cu 6000 lei/kg 12 și 1 din cantitate cu prețul de 5000 lei/kg, iar restul de 7125 kg cu prețul de lei/chintal. 16% din banii 8 încasați se folosesc pentru investiții. Ce sumă s-a folosit pentru investiții? 3. La un concurs de matematică, Silviu a obținut 10 puncte. Știind că avea de rezolvat 8 probleme, iar pentru o problemă rezolvată corect a primit 3 puncte și pentru o problemă nerezolvată i s-au scăzut 4 puncte, aflați câte probleme a rezolvat Silviu. I 1. Să se arate că numerele de forma 10 n +18n 28 (n N) sunt divizibile cu Pentru x, y R definim legea de compoziție x y = ax+by xy. Determinați numerele reale a și b astfel încât legea de compoziție să fie comutativă și asociativă. Pentru valorile aflate, admite legea de compoziție element neutru? Dacă da, care sunt elementele simetrizabile? II 1. Se dă pătratul ABCD de latură a. Se iau punctele E (BC) și H (CD) astfel încât m(âeh) = 90 și m(ĥae) = 30. Să se calculeze distanța EC și m(âde). 2. Se dă prisma triunghiulară ABCA B C, în care triunghiul ABC este echilateral de latură a, iar muchia AA de lungime b, formează cu muchiile AB și AC unghiuri de măsură 45. Notăm cu D proiecția lui A pe planul (ABC). Demonstrați că [AD este bisectoare a triunghiului ABC și aflați aria laterală a prismei. 47

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale. 5p Determinați primul termen al progresiei geometrice ( b n ) n, știind că b 5 = 48 și b 8 = 84 5p Se consideră funcția f : intersecție a graficului funcției f cu aa O R R, f ( ) = 7+ 6 Determinați distanța

Διαβάστε περισσότερα

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I.

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I. Modelul 4 Se acordă din oficiu puncte.. Fie numărul complex z = i. Calculaţi (z ) 25. 2. Dacă x şi x 2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 9x+8 =, atunci să se calculeze x2 +x2 2 x x 2. 3. Rezolvaţi în mulţimea

Διαβάστε περισσότερα

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA DREAPTA Fie punctele A ( xa, ya ), B ( xb, yb ), C ( xc, yc ) şi D ( xd, yd ) în planul xoy. 1)Distanţa AB = (x x ) + (y y ) Ex. Fie punctele A( 1, -3) şi B( -2, 5). Calculaţi distanţa AB. AB = ( 2 1)

Διαβάστε περισσότερα

GRADUL II n α+1 1

GRADUL II n α+1 1 GRADUL II 2007 BUCUREŞTI 1. Fie A un inel cu unitate. Notăm cu Z(A) = {a A ( )x A,ax = xa}. Să se arate că: a) Z(A) este un subinel comutativ al lui A (numit centrul inelului A). b) Dacă B este un alt

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii Clasa a IX-a 1 x 1 a) Demonstrați inegalitatea 1, x (0, 1) x x b) Demonstrați că, dacă a 1, a,, a n (0, 1) astfel încât a 1 +a + +a n = 1, atunci: a +a 3 + +a n a1 +a 3 + +a n a1 +a + +a n 1 + + + < 1

Διαβάστε περισσότερα

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005. SUBIECTUL Editia a VI-a 6 februarie 005 CLASA a V-a Fie A = x N 005 x 007 si B = y N y 003 005 3 3 a) Specificati cel mai mic element al multimii A si cel mai mare element al multimii B. b)stabiliti care

Διαβάστε περισσότερα

GRADUL II 1995 CRAIOVA PROFESORI I

GRADUL II 1995 CRAIOVA PROFESORI I GRADUL II 1995 CRAIOVA PROFESORI I 1. Fie f : R R definită prin f(x) = x(1+e x ). a) Să se arate că f este indefinit derivabilă şi că f (n) (x) = a n e x +b n xe x, ( ) n 3, ( ) x R. Deduceţi că a n+1

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

Olimpiada Naţională de Matematică Etapa locală Clasa a IX-a M 1

Olimpiada Naţională de Matematică Etapa locală Clasa a IX-a M 1 Calea 13 Septembrie, r 09, Sector 5, 0507, București Tel: +40 (0)1 317 36 50 Fax: +40 (0)1 317 36 54 Olimpiada Naţioală de Matematică Etapa locală -00016 Clasa a IX-a M 1 Fie 1 abc,,, 6 şi ab c 1 Să se

Διαβάστε περισσότερα

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

Teste admitere Facultatea de Automatică şi Calculatoare Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei

Teste admitere Facultatea de Automatică şi Calculatoare Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei Teste admitere Facultatea de Automatică şi Calculatoare Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei 0 aprilie 04 Cuprins Algebră 5 Analiza 39 3 Trigonometrie 6 4 Geometrie 69 5 Modele teste 73 5.

Διαβάστε περισσότερα

BACALAUREAT 2007 SESIUNEA IULIE M1-1

BACALAUREAT 2007 SESIUNEA IULIE M1-1 BACALAUREAT 2007 SESIUNEA IULIE M1-1 Filiera teoretică, specializarea matematică - informatică. Filiera vocaţională, profil Militar, specializarea matematică - informatică. a) Să se calculeze modulul vectorului

Διαβάστε περισσότερα

1. Scrieti in casetele numerele log 7 8 si ln 8 astfel incat inegalitatea obtinuta sa fie adevarata. <

1. Scrieti in casetele numerele log 7 8 si ln 8 astfel incat inegalitatea obtinuta sa fie adevarata. < Copyright c 009 NG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician 1 Ministerul Educatiei si Tineretului al Republicii Moldova Agentia de Evaluare si Examinare Examenul de bacalaureat la matematica, 17 iunie

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1998 Clasa a V-a

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1998 Clasa a V-a CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 998 Clasa a V-a. La gara Timișoara se eliberează trei bilete de tren: unul pentru Arad, altul pentru Deva și al treilea pentru Reșița. Cel pentru Deva

Διαβάστε περισσότερα

VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M-, 27 VARIANTA SUBIECTUL I. a) Să se determine ecuația dreptei care trece prin punctul A(2; 5;3) și este paralelă cu dreapta x = y 2 4 6 = z +3 9. b) Să se determine valoarea

Διαβάστε περισσότερα

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

TESTE GRILĂ DE MATEMATICĂ 2018

TESTE GRILĂ DE MATEMATICĂ 2018 TESTE GRILĂ DE MATEMATICĂ 8 A U T O R I Prof.univ.dr. Vasile Câmpian Prof.univ.dr. Iuliu Crivei Prof.univ.dr. Bogdan Gavrea Prof.univ.dr. Ioan Gavrea Prof.univ.dr. Dumitru Mircea Ivan Prof.univ.dr. Nicolaie

Διαβάστε περισσότερα

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gh. Asachi Curs 14 Funcţii implicite Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie F : D R 2 R o funcţie de două variabile şi fie ecuaţia F (x, y) = 0. (1) Problemă În ce condiţii ecuaţia

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ CONCURS DE ADMITERE, 7 iulie 207 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (30 puncte) ) (0 puncte) Să se arate că oricare ar

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, aprilie 7 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (3 puncte) ) (5 puncte) Fie matricele A = 3 4 9 8

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011 Functii Breviar teoretic 8 ianuarie 011 15 ianuarie 011 I Fie I, interval si f : I 1) a) functia f este (strict) crescatoare pe I daca x, y I, x< y ( f( x) < f( y)), f( x) f( y) b) functia f este (strict)

Διαβάστε περισσότερα

y y x x 1 y1 Elemente de geometrie analiticã 1. Segmente 1. DistanŃa dintre douã puncte A(x 1,y 1 ), B(x 2,y 2 ): AB = 2. Panta dreptei AB: m AB =

y y x x 1 y1 Elemente de geometrie analiticã 1. Segmente 1. DistanŃa dintre douã puncte A(x 1,y 1 ), B(x 2,y 2 ): AB = 2. Panta dreptei AB: m AB = Elemente de geometrie analiticã. Segmente. DistanŃa dintre douã puncte A(, ), B(, ): AB = ) + ( ) (. Panta dreptei AB: m AB = +. Coordonatele (,) ale mijlocului segmentului AB: =, =. Coordonatele punctului

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

Διαβάστε περισσότερα

DEFINITIVAT 1993 PROFESORI I. sinx. 0, dacă x = 0

DEFINITIVAT 1993 PROFESORI I. sinx. 0, dacă x = 0 DEFINITIVAT 1993 TIMIŞOARA PROFESORI I 1. a) Metodica predării noţiunii de derivată a unei funcţii. b) Să se reprezinte grafic funci a sinx, dacă x (0,2π] f : [0,2π] R, f(x) = x. 0, dacă x = 0 2. Fie G

Διαβάστε περισσότερα

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera.

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera. pe ecuaţii generale 1 Sfera Ecuaţia generală Probleme de tangenţă 2 pe ecuaţii generale Sfera pe ecuaţii generale Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Numim sferă locul geometric al punctelor din spaţiu

Διαβάστε περισσότερα

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice 1 Conice pe ecuaţii reduse 2 Conice pe ecuaţii reduse Definiţie Numim conica locul geometric al punctelor din plan pentru care raportul distantelor la un punct fix F şi la o dreaptă fixă (D) este o constantă

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2016 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2016 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii ADOLF HAIMOVICI, 206 Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii. Se consideră predicatul binar p(x, y) : 4x + 3y = 206, x, y N și mulțimea A = {(x, y) N N 4x+3y = 206}. a) Determinați

Διαβάστε περισσότερα

Timp alocat: 180 minute. In itemii 1-4 completati casetele libere, astfel incat propozitiile obtinute sa fie adevarate.

Timp alocat: 180 minute. In itemii 1-4 completati casetele libere, astfel incat propozitiile obtinute sa fie adevarate. Copyright c 009 ONG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician 1 Ministerul Educatiei si Tineretului al Republicii Moldova Agentia de Evaluare si Examinare Examenul de bacalaureat la matematica, 15 iunie

Διαβάστε περισσότερα

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca Conice Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea U.T. Cluj-Napoca Definiţie: Se numeşte curbă algebrică plană mulţimea punctelor din plan de ecuaţie implicită de forma (C) : F (x, y) = 0 în care funcţia F este

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1 1 Metoda eliminării 2 Cazul valorilor proprii reale Cazul valorilor proprii nereale 3 Catedra de Matematică 2011 Forma generală a unui sistem liniar Considerăm sistemul y 1 (x) = a 11y 1 (x) + a 12 y 2

Διαβάστε περισσότερα

1. Completati caseta, astfel incat propozitia obtinuta sa fie adevarata lg 4 =.

1. Completati caseta, astfel incat propozitia obtinuta sa fie adevarata lg 4 =. Copyright c ONG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician Ministerul Educatiei al Republicii Moldova Agentia de Evaluare si Examinare Examenul de bacalaureat la matematica, 4 iunie Profilul real Timp

Διαβάστε περισσότερα

avem V ç,, unde D = b 4ac este discriminantul ecuaţiei de gradul al doilea ax 2 + bx +

avem V ç,, unde D = b 4ac este discriminantul ecuaţiei de gradul al doilea ax 2 + bx + Corina şi Cătălin Minescu 1 Determinarea funcţiei de gradul al doilea când se cunosc puncte de pe grafic, coordonatele vârfului, intersecţii cu axele de coordonate, puncte de extrem, etc. Probleme de arii.

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ MARIAN ŢARINĂ. Ediţia a XVII-a, 7 8 Aprilie CLASA a IV-a

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ MARIAN ŢARINĂ. Ediţia a XVII-a, 7 8 Aprilie CLASA a IV-a Ediţia a XVII-a, 7 8 Aprilie 207 SUBIECTUL CLASA a IV-a Într-o zi de Duminică, la Salina Turda, a venit un grup de vizitatori, băieți și de două ori mai multe fete. Au intrat în Salină 324 băieți și 400

Διαβάστε περισσότερα

Să se arate că n este număr par. Dan Nedeianu

Să se arate că n este număr par. Dan Nedeianu Primul test de selecție pentru juniori I. Să se determine numerele prime p, q, r cu proprietatea că 1 p + 1 q + 1 r 1. Fie ABCD un patrulater convex cu m( BCD) = 10, m( CBA) = 45, m( CBD) = 15 și m( CAB)

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită.

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită. Trignmetrie Funcţia sinus sin : [, ] este peridică (periada principală T * = ), impară, mărginită. Funcţia arcsinus arcsin : [, ], este impară, mărginită, bijectivă. Funcţia csinus cs : [, ] este peridică

Διαβάστε περισσότερα

Conice - Câteva proprietǎţi elementare

Conice - Câteva proprietǎţi elementare Conice - Câteva proprietǎţi elementare lect.dr. Mihai Chiş Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Universitatea de Vest din Timişoara Viitori Olimpici ediţia a 5-a, etapa I, clasa a XII-a 1 Definiţii

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2018 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2018 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii 1. a) Aflați valorile reale x care verifică egalitatea x + 20 18 = 2018. b) Fie x, y R astfel încât 8x 7y 15 2000 și 8y 9x 1 2. Demonstrați

Διαβάστε περισσότερα

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. bh lh 2. abc. abc. formula înălţimii

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. bh lh 2. abc. abc. formula înălţimii GEOMETRIE PLNĂ TEOREME IMPORTNTE suma unghiurilor unui triunghi este 8º suma unghiurilor unui patrulater este 6º unghiurile de la baza unui triunghi isoscel sunt congruente într-un triunghi isoscel liniile

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii

Διαβάστε περισσότερα

DEFINITIVAT 1991 PROFESORI I. x 2 dacă x [ 2,2) f(x) =. 10 x 2, dacă x [2, 5] x+1, dacă x Q x 3 +2, dacă x / Q,

DEFINITIVAT 1991 PROFESORI I. x 2 dacă x [ 2,2) f(x) =. 10 x 2, dacă x [2, 5] x+1, dacă x Q x 3 +2, dacă x / Q, DEFINITIVAT 99 BUCUREŞTI. a) Derivabilitate. Proprietăţi ale funcţiilor derivabile. b) Fie f : [ 3, ) R dată prin 4, dacă x [ 3, 2) x x 2 dacă x [ 2,2) f(x) =. 0 x 2, dacă x [2, 5] 2, dacă x ( 5, ) Să

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 25 martie 2018 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 25 martie 2018 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, 5 martie 18 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IMPORTANTĂ: 1 Problemele tip grilă (Partea A pot avea unul

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 9 20 Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reiduurilor.

Διαβάστε περισσότερα

Dreapta in plan. = y y 0

Dreapta in plan. = y y 0 Dreapta in plan 1 Dreapta in plan i) Presupunem ca planul este inzestrat cu un reper ortonormat de dreapta (O, i, j). Fiecarui punct M al planului ii corespunde vectorul OM numit vector de pozitie al punctului

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

Probleme pentru clasa a XI-a

Probleme pentru clasa a XI-a Probleme pentru clasa a XI-a 1 ( ) 01. Fie A si B doua matrici de ordin n cu elemente numere reale, care satisfac relatia AB = A + B. a) Sa se arate ca det(a 2 + B 2 ) 0. b) Sa se arate ca rang A + B =

Διαβάστε περισσότερα

Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Miisterul Educaţiei Națioale Cetrul Naţioal de Evaluare şi Eamiare Eameul de bacalaureat aţioal 08 Proba E c) Matematică M_mate-ifo Clasa a XI-a Toate subiectele sut obligatorii Se acordă 0 pucte di oficiu

Διαβάστε περισσότερα

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. = înălţimea triunghiului echilateral h =, R =, r = R = bh lh 2 A D ++ D. abc. abc =

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. = înălţimea triunghiului echilateral h =, R =, r = R = bh lh 2 A D ++ D. abc. abc = GEOMETRIE PLNĂ TEOREME IMPORTNTE suma unghiurilor unui triunghi este 8º suma unghiurilor unui patrulater este 6º unghiurile de la baza unui triunghi isoscel sunt congruente într-un triunghi isoscel liniile

Διαβάστε περισσότερα

ActivitateaA5. Introducerea unor module specifice de pregătire a studenţilor în vederea asigurării de şanse egale

ActivitateaA5. Introducerea unor module specifice de pregătire a studenţilor în vederea asigurării de şanse egale Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 007 013 Axa prioritară nr. 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2018 Clasa a V-a. 1. Scriem numerele naturale nenule consecutive sub forma:

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2018 Clasa a V-a. 1. Scriem numerele naturale nenule consecutive sub forma: CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2018 Clasa a V-a 1. Scriem numerele naturale nenule consecutive sub forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,... (pe fiecare

Διαβάστε περισσότερα

MODELE DE TESTE GRILĂ PENTRU ADMITEREA DISCIPLINA: ALGEBRĂ (cls. a IX-a, a X-a, a XI-a)

MODELE DE TESTE GRILĂ PENTRU ADMITEREA DISCIPLINA: ALGEBRĂ (cls. a IX-a, a X-a, a XI-a) Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi MODELE DE TESTE GRILĂ PENTRU ADMITEREA 01 DISCIPLINA: ALGEBRĂ (cls. a IX-a, a X-a, a XI-a Testele sunt recomandate pentru următoarele domenii de licenţă şi facultăţi:

Διαβάστε περισσότερα

Testul nr. 1. Testul nr. 2

Testul nr. 1. Testul nr. 2 CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1986 Clasa a V-a 1. Este numărul 1+2+3+ +1985 par? 2. Să se afle cel mai mic număr natural care împărțit la 5 dă restul 4, împărțit la 6 dă restul

Διαβάστε περισσότερα

Algebra si Geometrie Seminar 9

Algebra si Geometrie Seminar 9 Algebra si Geometrie Seminar 9 Decembrie 017 ii Equations are just the boring part of mathematics. I attempt to see things in terms of geometry. Stephen Hawking 9 Dreapta si planul in spatiu 1 Notiuni

Διαβάστε περισσότερα

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica.

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica. Progresii aritmetice si geometrice Progresia aritmetica. Definitia 1. Sirul numeric (a n ) n N se numeste progresie aritmetica, daca exista un numar real d, numit ratia progresia, astfel incat a n+1 a

Διαβάστε περισσότερα

4. Ecuatia asimptotei orizontale la + a graficului functiei f : R R, 7 9x + 8x2 f(x) = 3x 2 + 2x + 5 este.

4. Ecuatia asimptotei orizontale la + a graficului functiei f : R R, 7 9x + 8x2 f(x) = 3x 2 + 2x + 5 este. Copyright c 007 ONG TCV Scoala Virtuala a Tanarului atematician 1 inisterul Educatiei si Tineretului Agentia de Evaluare si Examinare Examenul de bacalaureat la matematica, 14 iunie 007 Profilul real Timp

Διαβάστε περισσότερα

Curs 4 Serii de numere reale

Curs 4 Serii de numere reale Curs 4 Serii de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy Teoremă (Criteriul rădăcinii) Fie x n o serie cu termeni

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006 Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 006 Mircea Lascu şi Cezar Lupu La cel de-al cincilea baraj de Juniori din data de 0 mai 006 a fost dată următoarea inegalitate: Fie x, y, z trei numere reale

Διαβάστε περισσότερα

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Matematică şi Informatică. Algebră (1)

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Matematică şi Informatică. Algebră (1) Universitatea din ucureşti.7.4 Facultatea de Matematică şi Informatică oncursul de admitere iulie 4 omeniul de licenţă alculatoare şi Tehnologia Informaţiei lgebră (). Fie x,y astfel încât x+y = şi x +

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. 1. Probleme

SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. 1. Probleme SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. Probleme. Să se precizeze dacă funcţiile de mai jos sunt absolut integrabile pe R şi, în caz afirmativ să se calculeze { transformata Fourier., t a. σ(t), t < ; b. f(t) σ(t)

Διαβάστε περισσότερα

Matrice. Determinanti. Sisteme liniare

Matrice. Determinanti. Sisteme liniare Matrice 1 Matrice Adunarea matricelor Înmulţirea cu scalar. Produsul 2 Proprietăţi ale determinanţilor Rangul unei matrice 3 neomogene omogene Metoda lui Gauss (Metoda eliminării) Notiunea de matrice Matrice

Διαβάστε περισσότερα

Curs 2 Şiruri de numere reale

Curs 2 Şiruri de numere reale Curs 2 Şiruri de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Convergenţă şi mărginire Teoremă Orice şir convergent este mărginit. Demonstraţie Fie (x n ) n 0 un

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2014 Clasa a V-a

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2014 Clasa a V-a CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2014 Clasa a V-a 1. Aflați cel mai mare număr de cinci cifre astfel încât cea de-a patra cifră să fie mai mare decât cea de-a cincea, a treia să fie

Διαβάστε περισσότερα

Concursul Interjudeţean de Matematică Academician Radu Miron Vaslui, noiembrie Subiecte clasa a VII-a

Concursul Interjudeţean de Matematică Academician Radu Miron Vaslui, noiembrie Subiecte clasa a VII-a Concursul Interjudeţean de Matematică Academician Radu Miron Vaslui, -3 noiembrie 0 Subiecte clasa a VII-a. Fie în exteriorul triunghiului ascuţitunghic ABC, triunghiurile dreptunghice ABP şi ACT cu ipotenuzele

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC SEMINAR 4 Funcţii de mai multe variabile continuare). Să se arate că funcţia z,

Διαβάστε περισσότερα

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Coordonatori DANA HEUBERGER NICOLAE MUŞUROIA Nicolae Muşuroia Gheorghe Boroica Vasile Pop Dana Heuberger Florin Bojor MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Clasa a

Διαβάστε περισσότερα

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Metode de Optimizare Curs V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Propoziţie 7. (Fritz-John). Fie X o submulţime deschisă a lui R n, f:x R o funcţie de clasă C şi ϕ = (ϕ,ϕ

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1996 Clasa a V-a

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1996 Clasa a V-a CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1996 Clasa a V-a 1. Să se determine două numere naturale a și b astfel încât c.m.m.d.c.pa,bq 12 și c.m.m.m.c.pa, bq 216. Câte soluții are problema?

Διαβάστε περισσότερα

Ecuatii exponentiale. Ecuatia ce contine variabila necunoscuta la exponentul puterii se numeste ecuatie exponentiala. a x = b, (1)

Ecuatii exponentiale. Ecuatia ce contine variabila necunoscuta la exponentul puterii se numeste ecuatie exponentiala. a x = b, (1) Ecuatii exponentiale Ecuatia ce contine variabila necunoscuta la exponentul puterii se numeste ecuatie exponentiala. Cea mai simpla ecuatie exponentiala este de forma a x = b, () unde a >, a. Afirmatia.

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2 .1 Sfera Definitia 1.1 Se numeşte sferă mulţimea tuturor punctelor din spaţiu pentru care distanţa la u punct fi numit centrul sferei este egalăcuunnumăr numit raza sferei. Fie centrul sferei C (a, b,

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite Capitolul 4 Integrale improprii 7-8 În cadrul studiului integrabilităţii iemann a unei funcţii s-au evidenţiat douăcondiţii esenţiale:. funcţia :[ ] este definită peintervalînchis şi mărginit (interval

Διαβάστε περισσότερα

TITULARIZARE 2000 Varianta 1. cot 2p+1 = 1

TITULARIZARE 2000 Varianta 1. cot 2p+1 = 1 TITULARIZARE 2000 Varianta 1 1. a) Teoremele lui Bernoulli-L Hôpital. b) Relații binare. Relații de echivalență și mulțimi cât. Relații de ordine. Exemple. 2. a) Exemple și contraexemple în predarea noțiunilor

Διαβάστε περισσότερα

GRADUL II 1991 PROFESORI I

GRADUL II 1991 PROFESORI I GRADUL II 1991 BUCUREŞTI 1. a) Continuitatea uniformă (definiţie şi teorema privind continuitatea uniformă a funcţiilor continue pe un interval compact). b) Să se determine punctele de continuitate ale

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale numerelor complexe în geometrie, utilizând Geogebra

Aplicaţii ale numerelor complexe în geometrie, utilizând Geogebra ale numerelor complexe în geometrie, utilizând Geogebra Adevărul matematic, indiferent unde, la Paris sau la Toulouse, este unul şi acelaşi (Blaise Pascal) Diana-Florina Haliţă grupa 331 dianahalita@gmailcom

Διαβάστε περισσότερα

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Noțiuni teoretice Criteriul Hurwitz de analiză a stabilității sistemelor liniare În cazul sistemelor liniare, stabilitatea este o condiție de localizare

Διαβάστε περισσότερα

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Radu Trîmbiţaş 4 octombrie 2005 1 Forma Newton a polinomului de interpolare Lagrange Algoritmul nostru se bazează pe forma Newton a polinomului de interpolare

Διαβάστε περισσότερα

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi Lect. dr. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Algebră, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC http://math.etti.tuiasi.ro/maticiuc/ CURS XI XII SINTEZĂ 1 Algebra vectorială

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2018 ETAPA JUDEȚEANĂ profilul tehnic Clasa a IX-a

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2018 ETAPA JUDEȚEANĂ profilul tehnic Clasa a IX-a CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2018 ETAPA JUDEȚEANĂ profilul tehnic Clasa a IX-a 1. Suma a trei numere este 100. Știind că primul număr este egal cu 40% din al doilea, iar al treilea

Διαβάστε περισσότερα

z a + c 0 + c 1 (z a)

z a + c 0 + c 1 (z a) 1 Serii Laurent (continuare) Teorema 1.1 Fie D C un domeniu, a D şi f : D \ {a} C o funcţie olomorfă. Punctul a este pol multiplu de ordin p al lui f dacă şi numai dacă dezvoltarea în serie Laurent a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

7. Fie ABCD un patrulater inscriptibil. Un cerc care trece prin A şi B intersectează

7. Fie ABCD un patrulater inscriptibil. Un cerc care trece prin A şi B intersectează TEMĂ 1 1. În triunghiul ABC, fie D (BC) astfel încât AB + BD = AC + CD. Demonstraţi că dacă punctele B, C şi centrele de greutate ale triunghiurilor ABD şi ACD sunt conciclice, atunci AB = AC. India 2014

Διαβάστε περισσότερα

TITULARIZARE 2009 HARGHITA

TITULARIZARE 2009 HARGHITA TITULARIZARE 2009 prof. SZÉP GYUSZI HARGHITA. În triunghiul isoscel ABE avem AB = AE şi m(â) = 30. În exteriorul triunghiului construim triunghiul echilateral BEC. Pe perpendiculara în punctul B pe dreapta

Διαβάστε περισσότερα

Vectori liberi Produs scalar Produs vectorial Produsul mixt. 1 Vectori liberi. 2 Produs scalar. 3 Produs vectorial. 4 Produsul mixt.

Vectori liberi Produs scalar Produs vectorial Produsul mixt. 1 Vectori liberi. 2 Produs scalar. 3 Produs vectorial. 4 Produsul mixt. liberi 1 liberi 2 3 4 Segment orientat liberi Fie S spaţiul geometric tridimensional cu axiomele lui Euclid. Orice pereche de puncte din S, notată (A, B) se numeşte segment orientat. Dacă A B, atunci direcţia

Διαβάστε περισσότερα

Concursul de matematica Arhimede Editia a IV-a. Etapa I-a 25 noiembrie Subiecte clasa a III-a

Concursul de matematica Arhimede Editia a IV-a. Etapa I-a 25 noiembrie Subiecte clasa a III-a Editia a IV-a. Etapa I-a 5 noiembrie 006. Subiecte clasa a III-a I. Aflati cea mai mica suma de forma în care s-au folosit doar cifrele 0,,, 4, 5, 6 o singura data. Aratati variantele posibile. II. a)

Διαβάστε περισσότερα

CURS VII-IX. Capitolul IV: Funcţii derivabile. Derivate şi diferenţiale. 1 Derivata unei funcţii. Interpretarea geometrică.

CURS VII-IX. Capitolul IV: Funcţii derivabile. Derivate şi diferenţiale. 1 Derivata unei funcţii. Interpretarea geometrică. Lect dr Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr Lucian MATICIUC CURS VII-IX Capitolul IV: Funcţii derivabile Derivate şi diferenţiale 1

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA JUDEȚEANĂ profilul tehnic Clasa a IX-a

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA JUDEȚEANĂ profilul tehnic Clasa a IX-a CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 207 ETAPA JUDEȚEANĂ profilul tehnic Clasa a IX-a. Se consideră funcția f : R R, f(x) = x 2 +mx+207, unde m R. a) Determinați valoarea lui m știind că f(

Διαβάστε περισσότερα

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ MARIAN ŢARINĂ. Ediţia a X-a, MAI 2010 CLASA A IV-A

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ MARIAN ŢARINĂ. Ediţia a X-a, MAI 2010 CLASA A IV-A Ediţia a X-a, 4 5 MAI 00 CLASA A IV-A I. Suma a două numere naturale este 75. Dacă adunăm de patru ori primul număr cu de trei ori al doilea număr obţinem 40. Aflaţi numărul cel mai mare. Eugenia Miron

Διαβάστε περισσότερα

Varianta 1. SUBIECTUL I Pe foaia de teză se trec numai rezultatele.

Varianta 1. SUBIECTUL I Pe foaia de teză se trec numai rezultatele. Varianta 1 1 a) Rezultatul calculului 3,7 1 6 este egal cu numărul b) Rădăcina pătrată a numărului 11 este egală cu numărul c) Media aritmetică a numerelor 3 + 7 şi 3 7 este egală cu a) Soluţia întreagă

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 9. Geometrie analitică. 9.1 Repere

Capitolul 9. Geometrie analitică. 9.1 Repere Capitolul 9 Geometrie analitică 9.1 Repere Vom considera spaţiile liniare (X, +,, R)în careelementelespaţiului X sunt vectorii de pe odreaptă, V 1, dintr-un plan, V sau din spaţiu, V 3 (adică X V 1 sau

Διαβάστε περισσότερα

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale Transformări 1 Noţiunea de transformare liniară Proprietăţi. Operaţii Nucleul şi imagine Rangul şi defectul unei transformări 2 Matricea unei transformări Relaţia dintre rang şi defect Schimbarea matricei

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2017 Clasa a V-a

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2017 Clasa a V-a CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2017 Clasa a V-a 1. Fiind dat un număr natural nenul n, vom nota prin n! produsul 1 2 3... n (de exemplu, 4! = 1 2 3 4). Determinați numerele naturale

Διαβάστε περισσότερα

cateta alaturata, cos B= ipotenuza BC cateta alaturata AB cateta opusa AC

cateta alaturata, cos B= ipotenuza BC cateta alaturata AB cateta opusa AC .Masurarea unghiurilor intr-un triunghi dreptunghic sin B= cateta opusa ipotenuza = AC BC cateta alaturata, cos B= AB ipotenuza BC cateta opusa AC cateta alaturata AB tg B=, ctg B= cateta alaturata AB

Διαβάστε περισσότερα

Geometrie computationala 2. Preliminarii geometrice

Geometrie computationala 2. Preliminarii geometrice Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Geometrie computationala 2. Preliminarii geometrice Preliminarii geometrice Spatiu Euclidean: E d Spatiu de d-tupluri,

Διαβάστε περισσότερα