Δυσλειτουργία της Δεξιάς Κοιλίας στην Πνευμονική Εμβολή και Πνευμονική Υπέρταση. Προγνωστική σημασία και συνέπειες για τη θεραπεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δυσλειτουργία της Δεξιάς Κοιλίας στην Πνευμονική Εμβολή και Πνευμονική Υπέρταση. Προγνωστική σημασία και συνέπειες για τη θεραπεία"

Transcript

1 Δυσλειτουργία της Δεξιάς Κοιλίας στην Πνευμονική Εμβολή και Πνευμονική Υπέρταση Προγνωστική σημασία και συνέπειες για τη θεραπεία Σταύρος Β. Κωνσταντινίδης, MD, FESC Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική

2 Clinical and Epidemiological Relevance of Venous Thromboembolism Annual incidence of VTE in the US: 350, ,000 Annual mortality: 100,000 More deaths than from breast cancer, AIDS, car accidents

3 Acute Pulmonary Embolism and Pulmonary Hypertension: Pathophysiology of RV Dysfunction

4 Pulmonary Embolism: Heterogeneous Patient Population Study Mortality British Thoracic Society (GB), Lancet % PIOPED (US), N Engl J Med % MAPPET Registry (D), JACC & Circulation % JA Heit (DK), Arch Intern Med % ICOPER Registry, Lancet % M Nakamura (JP), Clin Cardiol %

5 The NHLBI Working Group on Right Heart Failure. Circulation 2006;114: HJ Bogaard. Chest 2009;135: Right Ventricular Dysfunction Is the Crucial Event Pulmonary embolism PA pressure RV afterload Normally 25% 25% of of SW SW of of LV LV RV dysfunction Hypotension / Shock σ = P x r / h

6 Παθοφυσιολογία της βαριάς πνευμονικής εμβολής Ανατομική απόφραξη αγγειοδραστικοί διαβιβαστές ινότροπη (συμπαθητική) διέγερση διάταση Δ.Κ. (Frank Starling) Oριο αύξησης της πίεσης: 40 mmhg (mean), mmhg (max) RL Miller. Chest 1998;113: KM McIntyre und AA Sasahara. Am J Cardiol 1971;28: Πνευμονική υπέρταση Αντιρρόπηση YM Smulders. Cardiovasc Res 2000;48:23-33 A Torbicki. Eur Heart J 2008;29:

7 Contribution of Pulmonary Vasoconstrictors Thromboxane A2 Serotonin [Endothelin] [Hypoxic pulmonary vasoconstriction] Platelet activation! T Chung. J Thromb Haemost 2007;5: Circulation 2002;106: YM Smulders. Cardiovasc Res 2000;48:23-33

8 C Greyson. Cardiovasc Res 1997; Am J Physiol Heart Circ Physiol 2000 Schmitto JD. Eur J Cardiothorac Surg 2009 Failed Compensation: The Vicious Circle of Acute RV Dysfunction PA pressure RV afterload Persistent RV wall stress σ = P x r / h O 2 demand RV dysfunction / myocardial injury RV ischemia RV ejection Septal shift [RV perfusion??] LV preload LV ejection Hypotension / Shock

9 Further Determinants of Adverse Outcome: Massive PE Recurrence Large thrombus in transit plus impending paradoxical embolism (n=1071) Results from ICOPER (n=42) A Torbicki. J Am Coll Cardiol 2003;41: PS Rose. Chest 2002;121:

10 Further Determinants of Outcome: PFO With R L Shunt n=139 pts Mortality OR (95%CI) Complicated course OR (95% CI) LV Patent foramen ovale 11.4 ( ) P< ( ) P<0.001 LA Arterial hypotension / shock 26.3 ( ) P< ( ) P<0.002 S Konstantinides. Circulation 1998;97:

11 Failed Compensation: Determinants of an Adverse Outcome in Acute PE Pulmonary embolism PA pressure RV afterload Preexisting cardiovascular disease Acute pressure overload (RV dysfunction) Other serious comorbidity RV dysfunction PE recurrence Presence of a PFO Hypotension / Shock Early death

12 Successful Compensation: Resolution of Pressure Overload in Survivors JE Dalen. N Engl J Med 1969;280:

13 Successful Compensation: Resolution of RV Dysfunction in Survivors Echocardiography (paradoxical septal wall) rtpa + Heparin Heparin alone S Konstantinides, Am J Cardiol 1998;82:

14 Acute Pulmonary Embolism: How to Detect RV Dysfunction?

15 Clinical Diagnosis of RV Failure PA pressure RV afterload RV wall stress O 2 demand RV dilation RV dysfunction RV ischemia RV ejection Septal shift RV perfusion LV preload LV ejection Hypotension / Shock

16 Αιμοδυναμική αστάθεια και έκβαση Π.Ε. In-Hospital Mortality 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% RVPO (Echo) Hypotension Shock CPR * RVPO: right ventricular pressure overload W Kasper. J Am Coll Cardiol 1997;30:

17 Υψηλός κίνδυνος σε αιμοδυναμική αστάθεια 80 Patients Surviving (%) % των θανάτων μέσα σε 1 h 80% μέσα σε 2,5 h Hours After Admission PD Stein. Chest 1995;108:

18 Early Markers of RV Dysfunction ECG Right heart catheterization Echocardiography CT scan Biomarkers NF Voelkel. Circulation 2006;114:

19 Imaging of RV Dysfunction (echo) Echo criteria: non standardized; various combinations and thresholds RV dilatation (RV>LV, or RVEDD >30 mm) RV free wall hypokinesia Paradoxical septal wall Pulmonary hypertension (RV RA gradient >30 mm Hg, or pulm acceleration time <80 ms)

20 O Sanchez. Eur Heart J 2008;29: Υπερηχογραφικά ευρήματα σε νορμοτασικούς: μετα ανάλυση Relative risk of in hospital death Αρνητική προγνωστική αξία: 60 (55 65)% Θετική προγνωστική αξία: 58 (53 63)%

21 RV Dysfunction in Normotensive PE: Therapeutic Implications? 50 Alteplase (n=118) Placebo (n=138) 40 Patients (%) (11%) P= (24.6%) 10 0 Alteplase (n=118) Placebo (n=138) S. Konstantinides. N Engl J Med 2002;347:1143

22 RV Dysfunction in Normotensive PE: Therapeutic Implications? 30% Alteplase (n=118) Placebo (n=138) P= (23.2%) Incidence 20% P=0.7 P=0.2 P=0.33 P= % 4 (3.4%) 3 (2.2%) 0 1 (0.7%) 3 (2.5%) 8 (5.8%) 3 (2.5%) 3 (2.2%) 9 (7.6%) 0 Death CPR Shock Intubation Emergency Thrombolysis N Engl J Med 2002;347:1143

23 Ευρήματα από την αξονική τομογραφία RV CT Criteria: retrospectively tested RV dilatation, RV:LV >1.0 (or RV:LV >1.5) [Leftward septal bulging] [Pulmonary arterial obstruction indexes (Bankier, Qanadli, Mastora)]

24 O Sanchez. Eur Heart J 2008;29: RV Dysfunction (CT) in Patients Without Schock Negative predictive value: 58 (51 65)% Positive predictive value: 57 (49 64)%

25 Εργαστηριακοί βιοδείκτες: Τροπονίνες bound and circulating troponin Troponin T: independent predictor of 30 day mortality in 56 (unselected) patients with PE S Korff. Heart 2006;92: E Giannitsis. Circulation 2000;102:

26 C Becattini. Circulation 2007;116: Τροπονίνες και θνητότητα: Μετα ανάλυση Data from 20 studies (4 retrospective); n=1,985 pts ( ): Troponin in 31%

27 D Jimenez. Chest 2009; 136: Τροπονίνες και θνητότητα: Νορμοτασικοί ασθενείς n=318 hemodynamically stable patients Log rank p=0.008 but cardiac troponin (I) NOT an indepenedent predictor of overall mortality D Jimenez. Eur Respir J 2008;31:847 Meta analysis: 9 studies 1366 patients with symptomatic PE Pts normotensive at diagnosis cardiac troponin levels did NOT adequately distinguish between high risk and low risk

28 FA Klok. Am J Respir Crit Care Med 2008;178: Meta analysis of Natriuretic Peptides Data from 13 studies; n=1,132 pts: BNP/NT probnp in 51%

29 RV Dysfunction 2010: Pitfalls and Limitations Echo and CT criteria poorly standardized; reporting of confounding factors heterogeneous; Biomarker studies mostly included patients with hypotension and shock; prognostic effect not adjusted for confounding variables; Cutoff values, particularly for BNP/NT probnp, controversial; Troponins or natriuretic peptides alone have a low positive predictive value in PE. Ισχύει Ισχύειγια γιαόλους όλουςτους σημερινούς δείκτες δείκτες FA Klok. Am J Respir Crit Care Med 2008;178:

30 Acute Pulmonary Embolism and Pulmonary Hypertension: RV Dysfunction in Current Guidelines

31 Υποτασικοί ασθενείς «υψηλού» κινδύνου

32 Αλγόριθμος διάγνωσης Π.Ε. υψηλού κινδύνου ΑΜΕΣΗ δυνατότητα εκτέλεσης CTPA? όχι ναι Υπερηχογράφημα Δυσλειτουργία Δ.Κ.? CTPA ναι όχι θετική αρνητική Εναλλακτική διάγνωση ΑΜΕΣΗ Θεραπεία (Θρομβόλυση) Εναλλακτική διάγνωση

33 Emergency Treatment of RV Dysfunction Recommendation Class Level Thrombolytic therapy should be used in patients with high risk PE presenting with cardiogenic shock and/or persistent arterial hypotension I (1) A (B) Surgical pulmonary embolectomy is a therapeutic alternative if thrombolysis is absolutely contraindicated or has failed Catheter embolectomy or fragmentation of proximal pulmonary arterial clots may be an alternative to surgical treatment when thrombolysis is absolutely contraindicated or has failed I (2) C (C) IIb (2) C (C) Afterload reduction (+inotropic support, moderate fluid replacement)

34 Nορμοτασικοί ασθενείς «μη υψηλού» κινδύνου

35 Treatment Recommendations Recommendation Class Level Anticoagulation should be initiated without delay in patients with high or intermediate clinical probability of PE while diagnostic work up is still ongoing LMWH or fondaparinux recommended form of initial treatment for most patients Routine use of thrombolysis (afterload reduction) in non high risk PE patients is not recommended (1B); may be used in selected patients I (1) I (1) IIb C (C) A (A) B

36 Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση Ελεγχος αποτελεσματικότητας θεραπείας Στόχοι: «σταθερή και ικανοποιητική» κατάσταση Κλινική απουσία ανεπάρκειας Δ.Κ., FC I II >400 m Peak VO2 >15 ml/kg/min (Σχεδόν) φυσιολογικά επίπεδα ΟΧΙ περικαρδ. υγρό, TAPSE>2 cm RAP <8 cm, CI >2,5 ml/min/m 2 ESC/ERS Guidelines. Eur Heart Journal 2009;30:2493

37 Acute Pulmonary Embolism and Pulmonary Hypertension: RV Dysfunction Evolving Concepts and Outlook 1) Συνδυασμοί βιοδεικτών 2) Νέοι βιοδείκτες μυοκαρδιακής νέκρωσης (υψηλού κινδύνου) 3) Ολoκληρωμένοι βιοδείκτες ΔΚ δυσλειτουργίας και νέκρωσης

38 1) Συνδυασμοί βιοδεικτών Parameter RV Dysfunction +? Myocardial injury Tests / Findings RV dilatation, hypokinesis or pressure overload on echocardiography RV dilatation on spiral CT [BNP or NT probnp elevation] [ right heart pressures at RHC] Cardiac troponin T or I positive [H FABP] [Myoglobin]

39 1) Συνδυασμοί βιοδεικτών Patient group Complication risk (OR, 95% CI) Troponin T negative (<0.04 ng/ml) Troponin positive, echo negative Troponin negative, echo positive Both troponin and echo positive 3.70 ( ) ~ P= % 15% όλων όλωντων ασθενών με μεπ.ε ( ) P= ( ) P=0.004 L Binder. Circulation 2005;112:

40 RV Dysfunction (Echo) + Injury (Troponin): an International Randomized Thrombolysis Trial UK Poland Belgium Germany France Portugal Switzerland Austria Slovenia Spain Italy Greece

41 PEITHO Status (as of January 31, 2010)

42 M Puls. Eur Heart J 2007;28: C Dellas. J Am Coll Cardiol 2010; in press 2) Nέοι βιοδείκτες υψηλού κινδύνου: H FABP H FABP in normotensive PE Sensitivity Specificity NPV PPV H FABP 6 ng/l (23% of patients)

43 CTEPH: Survival According to H FABP Tertiles P=0.004 P=0.016 each increase of H FABP by 1ng/mL associated with a hazard ratio of 1.21 for reaching the primary endpoint (95%CI, ; P=0.003) M. Lankeit. Eur Resp J 2008;31:1024

44 CTEPH: Prognostic Value of H FABP Cut off level: 4 ng/ml Sensitivity: 0.55 Specifity: 0.82 Patients with a H FABP >4 ng/ml had a 4.26 fold higher risk for reaching the primary endpoint. Prognostic Value of cardiac troponin T: Only 2 (3%) patients had detectable cardiac troponin T both died within 20 days M. Lankeit. Eur Resp J 2008;31:1024

45 3) «Ολοκληρωμένοι» βιοδείκτες: GDF 15 GDF-15 ctnt NT-proBNP Πιθανά πλεονεκτήματα του ολοκληρωμένου δείκτη έναντι της τροπονίνης Ανώτερος του NT probnp M Lankeit. Am J Respir Crit Care Med 2008;177:

46 Echo Imaging Combined With GDF 15 GDF-15 ctnt NT-proBNP OR 95% CI P Value RV dysfunction RV dysfunction and GDF ng/l <0.001 RV dysfunction and ctnt 0.04 µg/l RV dysfunction and NT probnp 1000 ng/l M Lankeit. Am J Respir Crit Care Med 2008;177:

47 Σύνοψη και Συμπεράσματα Η δεξιά κοιλιακή δυσλειτουργία αποτελεί καθοριστικό προγνωστικό παράγοντα στην πνευμονική εμβολή (και στη χρόνια πνευμονική υπέρταση). Κανένας απο τους σήμερα διαθέσιμους απεικονιστικούς (υπέρηχο, CT) ή βιοχημικούς (τροπονίνες, νατριουρητικά πεπτίδια) βιοδείκτες δεν είναι από μόνος του αρκετός για να καθορίσει τη θεραπεία. Νέες εξεταζόμενες στρατηγικές περιλαμβάνουν το συνδυασμό υπαρχόντων βιοδεικτών, νέους βιοδείκτες μυοκαρδιακής νέκρωσης και ολοκληρωμένους βιοδείκτες μυοκαρδιακής νέκρωσης και δυσλειτουργίας.

48

49 Global Biomarkers: Growth Differentiation Factor 15 Member of the TGF cytokine family (Bootcov, PNAS 1997) Not expressed in the myocardium under normal conditions Cardiac expression occurs in response to pressure overload and/or ischemia (Kempf, Circ Res. 2006; Xu, Circ Res. 2006) Elevation of GDF 15 levels shown to predict high risk in patients with NSTEMI or heart failure (Wollert, Circulation 2007; Wollert, Circulation 2007; Kempf, JACC 2007)

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON VOL. 27 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 27 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟς 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 27 ΤΕΥΧΟΣ/No 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/OCTOBER - ΔΕΚεμβρΙΟΣ/DECember 2014 ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 2 0 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MAΙΟΣ 2014

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 2 0 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MAΙΟΣ 2014 ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 2 0 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MAΙΟΣ 2014 Conflict of interest Received honorarium by Actelion ΡΑΗ Σχετιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Μη Αρτηριακή Πνευμονική Υπέρταση. Ηρακλής Τσαγκάρης Λέκτορας Β Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Αττικό Νοσοκομείο

Μη Αρτηριακή Πνευμονική Υπέρταση. Ηρακλής Τσαγκάρης Λέκτορας Β Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Αττικό Νοσοκομείο Μη Αρτηριακή Πνευμονική Υπέρταση Ηρακλής Τσαγκάρης Λέκτορας Β Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Αττικό Νοσοκομείο Outline PH group III (respiratory diseases) PH group IV (CTEPH) PH group V (multifactorial,

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Journal of Cardiovascular Medicine

Cyprus Journal of Cardiovascular Medicine Cyprus Society of Cardiology Cyprus Journal of Cardiovascular Medicine Official Journal of the Cyprus Society of Cardiology Volume 4 - Issue 1, 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ 4 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία Φλεβικής Θρομβοεμβολικής Νόσου. Μ. Ματσάγκας, MD, PhD, FEBVS Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Θεραπεία Φλεβικής Θρομβοεμβολικής Νόσου. Μ. Ματσάγκας, MD, PhD, FEBVS Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Θεραπεία Φλεβικής Θρομβοεμβολικής Νόσου Μ. Ματσάγκας, MD, PhD, FEBVS Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Conflict of Interest Disclosure Form I have no potential conflict of interest to

Διαβάστε περισσότερα

Διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογικά δεδομένα και διαγνωστικοί προβληματισμοί

Διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογικά δεδομένα και διαγνωστικοί προβληματισμοί Διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογικά δεδομένα και διαγνωστικοί προβληματισμοί Χριστίνα Χρυσοχόου Επιµ Α, Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, ΙΓΝΑ Σακχαρώδης διαβήτης και υγεία Τον 1ον αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010)

ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010) ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010) A) FULL ARTICLES PUBLISHED IN ENGLISH IN JOURNAL CITATION REPORTS (PUBMED, SCOPUS) 1) ACUTE EFFECTS OF NICOTINE WITHDRAWAL SYNDROME IN PILOTS DURING FLIGHT

Διαβάστε περισσότερα

Wang CS, FitzGerald JM, Schulzer M et al JAMA 2005; 294:1944-1956 [www.jama.com] Ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά: ΑλεξΑνδρα ΖερβουδΑκη, Kαρδιολόγος

Wang CS, FitzGerald JM, Schulzer M et al JAMA 2005; 294:1944-1956 [www.jama.com] Ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά: ΑλεξΑνδρα ΖερβουδΑκη, Kαρδιολόγος Aνασκόπηση Έχει συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια αυτός ο δυσπνοϊκός ασθενής στο εφημερείο; Wang CS, FitzGerald JM, Schulzer M et al JAMA 2005; 294:1944-1956 [www.jama.com] Ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά:

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική προσέγγιση του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Θεραπευτική προσέγγιση του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Θεραπευτική προσέγγιση του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Αξιολόγηση των στρατηγικών θεραπείας. Βέμμος Κ., Παθολόγος Stroke Division, Hellenic Cardiovascular Research Society Σύγκρουση συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 22 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 22 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PNEUMON VOL. 22 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GREEK

Διαβάστε περισσότερα

24th International Meeting Cardiology Today. 5-6 April 2014 Hilton Park Hotel Nicosia, Cyprus. Final Program & Abstracts Book

24th International Meeting Cardiology Today. 5-6 April 2014 Hilton Park Hotel Nicosia, Cyprus. Final Program & Abstracts Book 24th International Meeting Cardiology Today 5-6 April 2014 Hilton Park Hotel Nicosia, Cyprus Final Program & Abstracts Book Organized by: Cyprus Society of Cardiology www.cycardio.com CME points will be

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ Παντελής Α. Σαραφίδης, MD, MSc, PhD Λέκτορας Νεφρολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Χρόνια Νεφρική Νόσος Βασική Ανατομία/Φυσιολογία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές ορμονοθεραπείας

Βασικές αρχές ορμονοθεραπείας Βασικές αρχές ορμονοθεραπείας Κάθε ασθενής με ορμονοευαίσθητο καρκίνο μαστού δικαιούται να ξεκινήσει με ορμονικό χειρισμό εκτος και αν πάσχει από επιθετική παρεγχυματική νόσο (VISCERAL CRISIS) Κλινικοί

Διαβάστε περισσότερα

23rd International Meeting Cardiology Today

23rd International Meeting Cardiology Today 23rd International Meeting Cardiology Today 10-11 March 2012 Four Seasons Hotel Limassol - Cyprus Final Program & Abstracts Book Under the Patronage of: H.E. The President of the Republic of Cyprus, Mr.

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωματουρία: προγνωστικός δείκτης των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και της εξέλιξης της νεφρικής νόσου; O ρόλος της αντιυπερτασικής αγωγής

Λευκωματουρία: προγνωστικός δείκτης των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και της εξέλιξης της νεφρικής νόσου; O ρόλος της αντιυπερτασικής αγωγής Ελληνική Νεφρολογία 2012; 24 (4): 229-240 Ανασκόπηση Λευκωματουρία: προγνωστικός δείκτης των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και της εξέλιξης της νεφρικής νόσου; O ρόλος της αντιυπερτασικής αγωγής Γ. Σπανός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ Δ. ΜΕΝΤΖΙΚΩΦ

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ Δ. ΜΕΝΤΖΙΚΩΦ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ Δ. ΜΕΝΤΖΙΚΩΦ Stratification of CV risk in four categories Blood pressure (mmhg) Other risk factors, OD or disease Normal SBP 120-129 or DBP 80-84 High normal SBP 130-139

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης.

Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης. Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης. Δ.Σκούτας Ειδικός Παθολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ Αναστολείς DPPIV Οι αναστολείς των DPPIV ενισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON ΑΘΗΝΑ. www.pneumon.org. Copernicus Index Google Scholar. Cited in: Εmbase ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON ΑΘΗΝΑ. www.pneumon.org. Copernicus Index Google Scholar. Cited in: Εmbase ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 23 ΤΕΥΧΟΣ/No 1 IANOYAΡΙΟΣ/JANUARY - ΜΑΡΤΙΟΣ/MARCH 2010 PNEUMON VOL. 23 No 1 JANUARY-MARCH 2010 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 23 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Ανασκόπησης Μελέτη Ισχαιμίας και Βιωσιμότητας Μυοκαρδίου με Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς. Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα

Άρθρο Ανασκόπησης Μελέτη Ισχαιμίας και Βιωσιμότητας Μυοκαρδίου με Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς. Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα Άρθρο Ανασκόπησης Μελέτη Ισχαιμίας και Βιωσιμότητας Μυοκαρδίου με Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς. Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα Μαυρογενη Σοφια, Μπρατης Κωνσταντινος, Κολοβου Γενοβεφα

Διαβάστε περισσότερα

13o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΜS.c, Ph.D ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ

13o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΜS.c, Ph.D ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ 13o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΜS.c, Ph.D ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ ΔΕΝ ΕΧΩ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΑ TBNA 19G TRUE CUT 13ΜΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 24 No 4 october-december 2011 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 24 ΤΕΥΧΟΣ 4 οκτωβριοσ-δεκεμβριοσ 2011 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 24 No 4 october-december 2011 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 24 ΤΕΥΧΟΣ 4 οκτωβριοσ-δεκεμβριοσ 2011 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PNEUMON VOL. 24 No 4 october-december 2011 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 24 ΤΕΥΧΟΣ 4 οκτωβριοσ-δεκεμβριοσ 2011 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GREEK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 22 No 2 APRIL-JUNE 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 22 No 2 APRIL-JUNE 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 22 ΤΕΥΧΟΣ/No 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ/APRIL - ΙΟΥΝΙΟΣ/JUNE 2009 PNEUMON VOL. 22 No 2 APRIL-JUNE 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PNEUMON

Διαβάστε περισσότερα

Οξυγονοθεραπεία. Evidence Based Medicine Guidelines και κλινική πράξη

Οξυγονοθεραπεία. Evidence Based Medicine Guidelines και κλινική πράξη Οξυγονοθεραπεία Evidence Based Medicine Guidelines και κλινική πράξη Α. Ε. ΑΡΜΑΓΑΝΙΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας Διευθυντής Β ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πανεπιστημιακό Γεν. Νοσ. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 27 No 2 APRIL-JUNE 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 27 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟς 2014 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 27 No 2 APRIL-JUNE 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 27 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟς 2014 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 27 ΤΕΥΧΟΣ/No 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ/APRIL - ΙΟΥΝΙΟΣ/JUNE 2014 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο ΚΕΜΠ Αθηνών Αριθμός Άδειας 4/2007 ôåχíïãñáììámed Λ. Μεσογείων 380-15341 Áãßá ÐáñáóêåõÞ AÖÌ: 998414531

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και αντιμετϊπιςη των Δυςλιπιδαιμιϊν

Πρόληψη και αντιμετϊπιςη των Δυςλιπιδαιμιϊν Πρόληψη και αντιμετϊπιςη των Δυςλιπιδαιμιϊν Βασίλειος ΑΘΥΡΟΣ, MD, FESC, FRSPH, FASA, FACS, FESB Μονάδα Αθηροζκλήρωζης, Β Προπ. Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράηειο Νοζοκομείο, Θεζζαλονίκη. Diet Poor Nutrition

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 4 Vol. 4 December 2013 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology ISSN: 1792-345X How much

Διαβάστε περισσότερα

Dissemination Workshop

Dissemination Workshop Network of Cohorts in Europe and the United States HEALTHY AGEING: DEFINITION, RISK FACTORS AND IMPLICATIONS FOR PUBLIC HEALTH Friday, 23 rd January 2015 MEGARON - The Athens Concert Hall Athens, GREECE

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες απόψεις για το ηπατονεφρικό σύνδρομο

Σύγχρονες απόψεις για το ηπατονεφρικό σύνδρομο ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(3):323-335 Σύγχρονες απόψεις για το ηπατονεφρικό σύνδρομο Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική διαχείριση αντιαιμοπεταλιακής και αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβατικές πράξεις

Περιεγχειρητική διαχείριση αντιαιμοπεταλιακής και αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβατικές πράξεις 2 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με θέμα «ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» 7 9 Νοεμβρίουkkkrr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΛΟΙΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ. Γρηγόριος Καλτσάς MD FRCP Τμήμα Ενδοκρινολογίας Παθολογική Φυσιολογία Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΛΟΙΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ. Γρηγόριος Καλτσάς MD FRCP Τμήμα Ενδοκρινολογίας Παθολογική Φυσιολογία Πανεπιστήμιο Αθηνών ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΛΟΙΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ (ACC) Γρηγόριος Καλτσάς MD FRCP Τμήμα Ενδοκρινολογίας Παθολογική Φυσιολογία Πανεπιστήμιο Αθηνών Agenda Διάγνωση Χαρακτηριστικά ACC προ θεραπείας Πρόγνωση Θεραπεία

Διαβάστε περισσότερα