Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΤΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

2 -ii-

3 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΣΚΟΠΟΣ...1 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ «1»...3 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ...3 α. Aeronautical Information Publication (AIP)...4 β. AIP Supplement...5 γ. Aeronautical Information Circulars (AIC)...5 δ. NOTAM ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ...6 α. Military Aeronautical Information Publication (MAIP)...7 β. DοD Flight Information Publication ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ...11 α. Base ops Α/Μ...11 β. Jeppesen...11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ «2»...13 ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ IFR ΓΕΝΙΚΑ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ...14 α. Έλεγχος Α/Μ Προορισµού...14 β. PPR Number...23 γ. Επιλογή Εναλλακτικών Α/Μ...26 δ. ιαδικασίες Ενόργανης Προσέγγισης...27 ε. Ελάχιστα Καύσιµα στο Α/Μ Προορισµού ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ...29 α. Συµπληρωµατικές Πληροφορίες...29 β. Επιλογή Ύψους Πτήσεως και Enroute Chart...31 γ. Επιλογή Route...36 δ. ιπλωµατικές Άδειες...37 ε. Κάρτα Αποστολής...38 στ. Σχέδιο Πτήσης...38 ζ. Enroute Alternate Α/Μ...42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ «3»...44 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ FOLDER ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ...45 α. Π/Γ σε άλλο Α/Μ...45

4 -ii- β. Π/Γ στο Α/Μ αναχώρησης EMERGENCY PROCEDURES NOTAMS ΚΑΙΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΜΟ ΙΑΣ ΑΡΧΗΣ...53 ΚΕΦΑΛΑΙΟ «4»...55 CHECK LIST ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ...55 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ...60 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...62

5 - 1 - Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή σχεδίαση και εκτέλεση µιας ενόργανης ναυτιλίας, ιδιαίτερα όταν επρόκειτο για µετάβαση σε Α/ του εξωτερικού, αποτελούσε για χρόνια µια σχετικά «δύσκολη υπόθεση» για τους Ιπταµένους της Π.Α., χωρίς όµως αυτό να ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Η επαναλειτουργία του ΚΕΕΠ συνέβαλε στο να ξεκαθαρίσει το «θολό τοπίο» που κάλυπτε τις αποστολές εξωτερικού και να εξαλείψει την αβεβαιότητα των Ιπταµένων, για την ορθότητα ή µη, των διαδικασιών που επρόκειτο να εφαρµόσουν σε µια τέτοια αποστολή. Οι εκπαιδευτές του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενοργάνου Πτήσεως, έχοντας αποκτήσει την απαιτούµενη εµπειρία σχετικά µε το αντικείµενο της πτήσης δι οργάνων, µέσα από το παρόν εγχειρίδιο, παρουσιάζουν συνοπτικά την πρότασή τους για τη σωστή σχεδίαση µιας ενόργανης ναυτιλίας, καθώς και για τα στοιχεία µορφή που θα πρέπει να έχει ένα Folder σχεδίασης, έτσι ώστε να είναι πλήρες, εύχρηστο και λειτουργικό. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι η παροχή στους ιπταµένους της Π.Α. ενός οδηγού, που θα περιλαµβάνει τόσο τις βασικές γνώσεις για την µελέτησχεδίαση ενός ραδιοναυτιλιακού ταξιδιού όσο και τις απαραίτητες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την επιτυχή και ασφαλή υλοποίησή του, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και τους κανόνες που περιγράφονται στα εγχειρίδια της ΠΑ αλλά και διεθνών οργανισµών (ICAO-FAA). ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Οι πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στα παρακάτω κεφάλαια, είναι αυτές που ήταν γνωστές κατά το χρονικό διάστηµα έκδοσης του οδηγού (Αυγ. 2008).

6 - 2 - Τυχόν αλλαγές ή διαφοροποιήσεις σε διαδικασίες, θα πρέπει να ελέγχονται µε τις εν ισχύ αεροναυτιλιακές εκδόσεις από τον εκάστοτε χρήστη. Οι αποδέκτες και χρήστες του παρόντος οδηγού, που διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις επί του αντικειµένου της IFR ναυτιλίας και έχουν να προτείνουν εισηγηθούν τυχόν τροποποιήσεις και βελτιώσεις του Οδηγού Σχεδίασης Ενόργανης Ναυτιλίας, παρακαλούνται να επικοινωνούν απευθείας µε το ΚΕΕΠ στα τηλέφωνα (εξωτερική γραµµή) ή (εσωτ).

7 - 3 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ «1» ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ 1. Γενικά Οι αεροναυτικές εκδόσεις που χρησιµοποιεί το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), µπορούν να διαχωριστούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες. Στις πολιτικές και στις στρατιωτικές εκδόσεις. Ο σκοπός τους είναι η δηµοσίευση του νοµοθετικού πλαισίου εκτέλεσης των πτήσεων και των τυποποιηµένων διαδικασιών ενόργανης πτήσης που είναι εγκεκριµένες από τον αρµόδιο κατά περίπτωση φορέα. Οι βασικοί κανόνες που διέπουν την χρήση οποιασδήποτε αεροναυτικής έκδοσης, είναι δύο: - ΠΟΤΕ δεν χρησιµοποιούµε µία έκδοση που δεν είναι σε ισχύ, σύµφωνα µε την ηµεροµηνία που αναγράφεται στο εξώφυλλο της. - Ελέγχουµε ΠΑΝΤΑ τα NOTAMs για να ενηµερωθούµε για τυχόν αλλαγές που έχουν γίνει στις εκδόσεις ή στις διαδικασίες που θα χρησιµοποιήσουµε. Όσον αφορά την σχεδίαση και εκτέλεση IFR αποστολών εντός του Ελληνικού FIR, σύµφωνα µε διαταγή του Αρχηγείου (ΣΗΜΑ ΚΒΑ Ζ/ΙΟΥΛ 07/ΑΤΑ/Α4/4): - τα Ελληνικά πληρώµατα που επιχειρούν εντός του FIR Αθηνών, πρέπει να χρησιµοποιούν ΜΟΝΟ τις Ελληνικές αεροναυτικές εκδόσεις (ΑΙΡ-ΜΑΙΡ) και τις εν ισχύ NOTAMs και όχι τα DoD Flips. 2. Πολιτικές Εκδόσεις Ο ICAO αποτελεί τµήµα του ΟΗΕ και έχει πάνω από 180 µέλη κράτη. Η νοµοθεσία και οι διαδικασίες που διέπουν την λειτουργία του είναι δηµοσιευµένες στα ICAO Documents και Annexes, τα οποία κάθε Πολεµική Μονάδα του Αρχηγείου έχει σε ηλεκτρονική µορφή. Οποιοδήποτε κράτος-µέλος θέλει να διαφοροποιηθεί από την νοµοθεσία του ICAO, έχει την υποχρέωση να

8 - 4 - δηµοσιεύσει τις διαφοροποιήσεις αυτές µέσω του αντίστοιχου Aeronautical Information Service που διαθέτει. Οι αεροναυτιλιακές πληροφορίες περιέχονται σε ένα ενιαίο πακέτο που αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία: Aeronautical Information Publication (AIP) AIP Supplement Aeronautical Information Circulars (AIC) NOTAM Το γραφείο ναυτιλίας κάθε Πολεµικής Μοίρας είναι εφοδιασµένο µε τις εκδόσεις αυτές και είναι υποχρεωµένο για την συνεχή ενηµέρωση και τροποποίησή τους, σύµφωνα µε τις αλλαγές (CHANGES) που αποστέλλει η ΥΠΑ. α. Aeronautical Information Publication (AIP) Στην Ελλάδα δηµοσιεύεται σε δύο Volumes, αφορά µόνο τα πολιτικά αεροδρόµια και έχει τις εξής πληροφορίες: (1) Volume I GEN Γενικές πληροφορίες AGA Λεπτοµερείς χάρτες των Α/Μ και των εµποδίων COM Ραδιοβοηθήµατα και επικοινωνίες Α/Μ MET Μετεωρολογικές πληρ. που παρέχουν τα Α/Μ RAC Κανόνες και Υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας. Οδηγίες συµπλήρωσης σχεδίου πτήσεως Τερµατικές Περιοχές (TMAs, MTMAs, CTRs) Ραδιοναυτιλιακά σηµεία ATS Routes (Lower, Upper, RNAV) ιαδικασίες Ανάγκης Τοπικές περιοχές πτήσεως Prohibited, Restricted, Danger Areas Εµπόδια Περιοχές πτηνών Αναχαίτιση Πολιτικών αφών.

9 - 5 - FAL Ευκολίες που παρέχονται στα Ελληνικά Α/Μ SAR Search and Rescue (2) Volume II MAPS Γενικές πληροφορίες για τους χάρτες Standard Departure Chart Instrument (SID) ICAO Standard Arrival Chart Instrument (STAR) ICAO Instrument Approach Chart ICAO Terminal Area Charts with VFR routes β. AIP Supplement ηµοσιεύονται σε κίτρινες σελίδες και περιέχουν περιοδικές αλλαγές µακράς διάρκειας (3 µήνες και περισσότερο) και πληροφορίες µικρής διάρκειας που αποτελούνται από εκτεταµένο κείµενο ή γραφικά και που συµπληρώνουν τις µόνιµες πληροφορίες που περιέχουν τα ΑΙΡ. γ. Aeronautical Information Circulars (AIC) Περιέχουν αλλαγές µακράς διάρκειας στην νοµοθεσία, στις διαδικασίες ή στα βοηθήµατα, καθώς και πληροφορίες επεξηγηµατικές ή συµβουλευτικές που πιθανώς επηρεάζουν την ασφάλεια των πτήσεων. Αποτελούνται από δύο τµήµατα: - Series A: Πληροφορίες που επηρεάζουν την διεθνή αεροπλοΐα και οι οποίες δηµοσιεύονται στα Αγγλικά και διανέµονται διεθνώς: - Series B: Πληροφορίες που επηρεάζουν την εθνική αεροπλοΐα, διανέµονται µόνο στην Ελλάδα και δηµοσιεύονται στα Ελληνικά. Στα series B µπορούµε να βρούµε τα ελικοδρόµια που είναι ενεργοποιηµένα στο Ελληνικό FIR. δ. NOTAM Περιέχουν πληροφορίες που αφορούν την καθιέρωση, κατάσταση ή αλλαγή κάποιου αεροναυτιλιακού βοηθήµατος, εξυπηρέτησης ή διαδικασίας, των οποίων η έγκαιρη γνώση είναι κρίσιµη για το προσωπικό που εµπλέκεται µε τις

10 - 6 - πτήσεις. ιανέµονται σε επτά (7) σειρές, που αναγνωρίζονται µε τα γράµµατα A, B, C, D, H, M και S και οι πληροφορίες που περιέχουν είναι οι εξής: - Series A: Γενικοί κανόνες, ευκολίες en route ναυτιλίας και επικοινωνιών, περιορισµοί και δραστηριότητες σε ελεγχόµενο εναέριο χώρο καθώς και πληροφορίες για τα κύρια διεθνή Α/Μ της χώρας µε 24ώρη λειτουργία. - Series B: Περιορισµοί και δραστηριότητες σε µη ελεγχόµενο εναέριο χώρο καθώς και πληροφορίες για τα διεθνή Α/Μ της χώρας που δεν είναι 24ώρης λειτουργίας. - Series C: Πληροφορίες εθνικού σκοπού. - Series D: Πληροφορίες για τα διεθνή Α/Μ της χώρας. - Series H: Πληροφορίες που αφορούν τα ελικόπτερα. - Series M: Πληροφορίες για τις ευκολίες, τους κανονισµούς και τις διαδικασίες που αφορούν όλα τα στρατιωτικά Α/Μ και ελικοδρόµια. - Series S: Πληροφορίες για συγκεντρώσεις χιονιού, πάγου ή νερού στις περιοχές κίνησης των αφων στα Α/Μ. 3. Στρατιωτικές Εκδόσεις Εκτός από τα γνωστά σε όλους MAIP, το Αρχηγείο χρησιµοποιεί και τις εκδόσεις του Department of Defense (DoD) των ΗΠΑ. Ωστόσο κατά την σχεδίαση της πτήσης δεν πρέπει να ξεχνάµε και τον τελικό τοπικό νοµοθέτη κάθε Α/Μ, ο οποίος για την περίπτωση του ΑΤΑ είναι ο εκάστοτε ιοικητής της Μονάδος που εδρεύει το Α/Μ, του οποίου οι διαταγές, οδηγίες και διαδικασίες υπάρχουν στις Μόνιµες ιαταγές Ασφάλειας Πτήσεως και Εδάφους (Μ..Α.Π.Ε.). Οι διαδικασίες των Μ..Α.Π.Ε. έχουν καθαρά τοπικό χαρακτήρα και αφορούν το συγκεκριµένο Α/Μ. Εφόσον ο ιοικητής της Μονάδος επιθυµεί µία διαδικασία να αποτελέσει νοµοθεσία για όλους τους χρήστες του Α/Μ, πρέπει η εν λόγω διαδικασία να δηµοσιευτεί στο ΑΙΡ Greece. Οι Ιπτάµενοι του ΑΤΑ όµως, έχουν πρόσβαση στις Μ..Α.Π.Ε. κάθε Α/Μ οι οποίες υπάρχουν σε κάθε Πολεµική Μοίρα - και κατ επέκταση οφείλουν να ακολουθούν τις διαδικασίες που περιγράφονται για κάθε Α/Μ.

11 - 7 - α. Military Aeronautical Information Publication (MAIP) Είναι η επίσηµη έκδοση για χρήση από την Ελληνική Πολεµική Αεροπορία, καθώς επίσης και από τα ιπτάµενα µέσα του Ναυτικού και του Στρατού. Τα περιεχόµενά του καθορίζονται από τις στρατιωτικές απαιτήσεις. ηµοσιεύεται σε τρία Volume ως εξής: (1) Volume 1 (High Altitude): Εκδίδεται κάθε έξι µήνες και περιλαµβάνει High Altitude διαδικασίες. (2) Volume 2 (Low Altitude): Εκδίδεται κάθε έξι µήνες και περιλαµβάνει Low Altitude διαδικασίες. (3) Volume 3 (Supplement): Εκδίδεται κάθε χρόνο και περιλαµβάνει τους κανονισµούς που διέπουν την αεροπλοΐα στο Ελληνικό FIR. Στην ουσία αποτελεί µία σµίκρυνση του AIP Greece Vol 1. Τα τρία Volume των MAIP συµπληρώνονται από τους ATHINAI FIR LOWER AIRSPACE ENROUTE CHART και ATHINAI UIR UPPER AIRSPACE ENROUTE CHART, που εκδίδει το MILITARY ATS GROUP και εγκρίνει το ΓΕΑ. Οι χάρτες αυτοί εκδίδονται ετησίως και περιλαµβάνουν το πλέγµα των αεροδιαδρόµων του Ελληνικού FIR. Κατά την χρήση των εν λόγω χαρτών πρέπει να είµαστε πλήρως ενηµερωµένοι για τα NOTAMs που είναι εν ισχύ, καθώς όπως προαναφέρθηκε η έκδοση τους είναι ετήσια, ενώ δεν εµφανίζονται σε αυτούς αεροδιάδροµοι CDR (Conditional Routes). β. DοD Flight Information Publication Οι εκδόσεις DοD καλύπτουν παγκοσµίως όλα τα Α/Μ απο τα οποία επιχειρούν α/φη της αεροπορίας των ΗΠΑ. Κατά συνέπεια είναι πολύ πιθανόν να µην βρούµε το Α/Μ που εµείς θέλουµε µέσα στις εκδόσεις αυτές. Στους High και Low En Route Charts µπορούµε να καταλάβουµε από το χρώµα µε το οποίο συµβολίζεται το Α/Μ, εάν έχει δηµοσιευµένες ενόργανες διαδικασίες στα DοD Flips (µε µπλε χρώµα έχει, ενώ µε καφέ όχι). Οι εκδόσεις της DoD χωρίζονται και δηµοσιεύονται σε τρεις κατηγορίες Planning, Enroute και Terminal µε την λογική να καλύπτουν όλα τα στάδια σχεδίασης και εκτέλεσης µίας ενόργανης πτήσης,

12 - 8 - Το ΑΤΑ εφοδιάζει σε hard copy τις Πολεµικές Μοίρες µε τις εν λόγω εκδόσεις και µία πλήρη σειρά της περιοχής ενδιαφέροντος ( Ευρώπη-Β Αφρική και Μέση Ανατολή) υπάρχει στα αντίστοιχα γραφεία ναυτιλίας. Η άλλη επιλογή που έχουµε για την προµήθεια τους σε ηλεκτρονική όµως µορφή είναι από το αντίστοιχο web site της NGA (https://www.scportal.us). Η είσοδος στο site απαιτεί κωδικό που παρέχεται µέσω ειδικής συσκευής (TOKEN). Το Αρχηγείο έχει δροµολογήσει την προµήθεια των απαραίτητων TOKEN, τα οποία θα διανεµηθούν σταδιακά στους Τ-Α των Μονάδων. Οι εκδόσεις σε ηλεκτρονική µορφή που υπάρχουν στο site, είναι σε µορφή PDF και είναι πιστή αντιγραφή των hard copy εκδόσεων. Σε κάθε µία από αυτές υπάρχει στο κάτω µέρος η ηµεροµηνία ισχύος της. (1) Planning Εκδόσεις Έχουν σχεδιαστεί για χρήση στο έδαφος και όχι στο αφος. Μπορούµε ωστόσο να τις χρησιµοποιήσουµε στο αφος σε συγκεκριµένες αποστολές ή να τις µεταφέρουµε µαζί µας σε περιπτώσεις που δεν θα µπορέσουµε να τις βρούµε στο Α/Μ προορισµού. (α) General Planning (GP): ηµοσιεύεται κάθε 32 εβδοµάδες µε πληροφορίες που ισχύουν παγκοσµίως και περιλαµβάνει: Ορισµούς Οδηγίες συµπλήρωσης σχεδίου πτήσεως Pilot Procedures (FAA, ICAO) ιαδικασίες ICAO Επιχειρήσεις - βολές πάνω από τους ωκεανούς. (β) Area Planning (AP/1, 2, 3 και 4): Αποτελείται από 4 τεύχη τα οποία αντιστοιχούν το καθένα σε µία γεωγραφική περιοχή ως εξής: AP/1 North and South America

13 - 9 - AP/2 Europe, Africa, Middle East AP/3 Pacific, Australasia, Antarctica AP/4 Eastern Europe and Asia ηµοσιεύονται κάθε 24 εβδοµάδες, συµπληρώνουν το General Planning και περιλαµβάνουν, ανά γεωγραφική περιοχή και χώρα, τις παρακάτω πληροφορίες: National Procedures Visual Flight Rules Instrument Flight Rules Operational Air Traffic Flight Planning Flight Hazards Enroute Terminal Aerial Refueling Bird Hazard Data Επιπρόσθετες Πληροφορίες (π.χ. Εθνικές αργίες) 4A): (γ) Area Planning Special Use Airspace (AP/1A, 2A, 3A και Αποτελούνται και αυτά από 4 τεύχη όπως και το Area Planning, δηµοσιεύονται κάθε 8 εβδοµάδες µόνο σε ηλεκτρονική µορφή και περιλαµβάνουν όλες τις Prohibited, Restricted, Danger, Warning, Alert και Parachute Jumping περιοχές ανά κράτος. (2) Enroute εκδόσεις Έχουν σχεδιαστεί για χρήση στο αφος κατά την διάρκεια της ενόργανης πτήσης.

14 (α) Flight Information Handbook: Περιέχει αεροναυτικές πληροφορίες που δεν υπόκεινται σε συχνές αλλαγές και σε συνδυασµό µε το Enroute Supplement της DοD έχει παγκόσµια εµβέλεια. ηµοσιεύεται κάθε 32 εβδοµάδες και περιλαµβάνει: περιοχή και χώρα, πτήσεως Emergency διαδικασίες (FAA, ICAO) ανά γεωγραφική Εθνικές και διεθνείς πληροφορίες και διαδικασίες Μετεωρολογικές πληροφορίες Πίνακες µετατροπής µετρικών µονάδων. (β) Enroute Supplement: ηµοσιεύεται κάθε 4 εβδοµάδες και περιλαµβάνει: Αλφαβητική λίστα των Α/Μ και των ευκολιών τους Συµπληρωµατικές πληροφορίες και διαδικασίες για συγκεκριµένες περιοχές. (γ) Enroute Charts: Χωρίζονται στους Low και στους High και αναπαριστούν το σύστηµα των αεροδιαδρόµων, βοηθηµάτων και Α/Μ, που αποτελούν το περιβάλλον εκτέλεσης της IFR πτήσης και δηµοσιεύονται κάθε 4 εβδοµάδες. (3) Terminal εκδόσεις: ηµοσιεύονται κάθε 8 εβδοµάδες και περιλαµβάνουν: ιαδικασίες ενόργανης προσέγγισης ιαγράµµατα Α/Μ Standard Instrument Departures Ελάχιστα προσεγγίσεων Radar Standard Terminal Arrivals (STARs).

15 Για τον Ευρωπαϊκό χώρο υπάρχουν επτά Volume καθώς και ένα VFR Volume που περιέχει τα VFR Arrival και Departure Routes και το οποίο δηµοσιεύεται κάθε 16 εβδοµάδες. 4. Άλλες επιλογές Σε περίπτωση που το Α/Μ προορισµού δεν συµπεριλαµβάνεται σε καµία από τις παραπάνω εκδόσεις ή εµείς δεν έχουµε πρόσβαση σε αυτές, τότε πρέπει να βρούµε έναν τρόπο να προµηθευτούµε τις ενόργανες διαδικασίες και πληροφορίες που µας ενδιαφέρουν. Οι πιο πρόσφορες επιλογές µας είναι είτε να επικοινωνήσουµε µε το base ops του Α/Μ είτε να χρησιµοποιήσουµε τα προϊόντα της Jeppesen. α. Base ops Α/Μ Η επικοινωνία µπορεί να γίνει είτε µέσω του ΓΑΕΠ κάθε Μονάδος, είτε τηλεφωνικά, είτε µέσω διαδικτύου (σύστηµα ΠΗΓΑΣΟΣ) και η αποστολή των διαδικασιών γίνεται µε telex (δίκτυο AFTN), fax ή µε αντίστοιχα. Η πιο αξιόπιστη µέθοδος είναι µέσω του ΓΑΕΠ καθώς είναι και η επίσηµη οδός, όµως λόγω των µέχρι σήµερα υπαρχόντων συστηµάτων (telex) είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Τα τηλέφωνα και τα των Α/Μ µπορούµε να τα βρούµε από το Reporting Office της ΥΠΑ στο τηλέφωνο Επίσης κάποια από αυτά µπορούµε να τα βρούµε επικοινωνώντας µε το ΚΕΕΠ στο τηλέφωνο και Σε κάθε περίπτωση όµως, θα πρέπει να εξασφαλίσουµε ότι οι διαδικασίες που θα µας αποσταλούν είναι εν ισχύ, στην Αγγλική γλώσσα και ευανάγνωστες, έτσι ώστε να µπορέσουµε να τις χρησιµοποιήσουµε. β. Jeppesen Μία άλλη επιλογή είναι η χρήση των προϊόντων της Jeppesen. H Jeppesen είναι ένας ιδιωτικός εκδοτικός οίκος, ο οποίος έχει συγκεντρώσει από τα AIP και τα MAIP των χωρών τις ενόργανες διαδικασίες των Α/Μ τους και τις δηµοσιεύει στις αντίστοιχες εκδόσεις της. Οι εκδόσεις της καλύπτουν όλη την υφήλιο και είναι κατανεµηµένες σε σειρές ανά γεωγραφικούς τοµείς. Κάθε σειρά αποτελείται από έναν κυρίως τόµο (Volume 1 Airway Manual) στον οποίο περιλαµβάνονται τα:

16 Εισαγωγή µε οδηγίες για τον τρόπο ανάγνωσης των χαρτών. NOTAMs Enroute χάρτες και πληροφορίες Πληροφορίες για όλους τους τύπους των ραδιοβοηθηµάτων Μετεωρολογία Πίνακες και κώδικες Κανόνες Εναέριας Κυκλοφορίας Απαιτήσεις εισόδου για κάθε FIR ιαδικασίες ανάγκης (ICAO και ανά χώρα) Αλφαβητική λίστα Α/Μ κάθε χώρας Ενόργανες διαδικασίες Το τελευταίο κεφάλαιο του Volume 1 είναι κενό και παραπέµπει στα υπόλοιπα Volume κάθε σειράς, ο αριθµός των οποίων ποικίλει και εξαρτάται από το πλήθος των Α/Μ που περιλαµβάνονται στον γεωγραφικό τοµέα που καλύπτει η σειρά. Στα Volume αυτά περιλαµβάνονται αλφαβητικά οι ενόργανες διαδικασίες προσέγγισης, καθόδου και αναχώρησης καθώς και τα σχεδιαγράµµατα των Α/Μ της γεωγραφικής περιοχής που ορίζει η εν λόγω σειρά εκδόσεων. Εξαιτίας του ότι η JEPESSEN είναι ιδιωτική εταιρεία και απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε πολιτικούς αεροµεταφορείς, τα προϊόντα της παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες για τον αδαή προς αυτά και περιστασιακό χρήστη τους. Γι αυτό πριν χρησιµοποιήσουµε οποιαδήποτε πληροφορία από εκεί θα πρέπει να τη µελετήσουµε πολύ καλά και να έχουµε επιλύσει οποιαδήποτε τυχόν απορία έχουµε, επικοινωνώντας είτε µε το ΚΕΕΠ, είτε µε έµπειρους χρήστες αυτών των συστηµάτων όπως για παράδειγµα οι ραδιοναυτίλοι της 356 ΜΤΜ.

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ «2» ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ IFR 1. Γενικά Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να ξεκαθαρίσουν, απλοποιηθούν και τυποποιηθούν τα βήµατα µίας σχεδίασης, έτσι ώστε πριν εκτελέσουµε την IFR ναυτιλία µας, να είµαστε σίγουροι ότι έχουµε καλύψει όλα τα επιµέρους θέµατα και τις απαιτήσεις της αποστολής. Η λογική που ακολουθούµε κατά την συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών για να προχωρήσουµε στην σχεδίαση της αποστολής, είναι να ξεκινάµε από το Α/Μ προορισµού και να καταλήγουµε κινούµενοι αντίστροφα στο Α/Μ αναχώρησης. Η προσεκτική σχεδίαση είναι εξαιρετικά σηµαντική και είναι αυτή που θα µας εξασφαλίσει την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα της αποστολής που θα εκτελέσουµε. Όσο και αν φαντάζει εύκολη, για την σχεδίαση µίας IFR ναυτιλίας απαιτείται να αφιερώσουµε χρόνο και να µελετήσουµε αρκετά, έτσι ώστε να είµαστε έτοιµοι να ανταπεξέλθουµε ακόµα και στις περιπτώσεις εκείνες που τα πράγµατα δεν κυλάνε σύµφωνα µε αυτά που σχεδιάσαµε. Πρέπει να λάβουµε υπόψη τις IFR απαιτήσεις του εναερίου χώρου που θα κινηθούµε και του Α/Μ που θα προσγειωθούµε, να επιλέξουµε τα κατάλληλα εναλλακτικά και καταφυγής Α/Μ, να υπολογίσουµε τα καύσιµα έτσι ώστε να µπορούµε να µεταβούµε σε αυτά, να λάβουµε υπόψη τις εδαφικές εξάρσεις και τα εµπόδια που θα συναντήσουµε στην διαδροµή και στο Α/Μ προορισµού, να ενηµερωθούµε έγκαιρα για τον καιρό, τους ανέµους και την πιθανότητα παγοποίησης στα ύψη που θα πετάξουµε, να εξασφαλίσουµε το PPR number, την διπλωµατική άδεια και την αποδοχή του σχεδίου πτήσεως και να δούµε τα NOTAMs για τυχόν αλλαγές στα Navaids ή στις ευκολίες των Α/Μ. Η εύρεση και η µελέτη των NOTAMs για περιορισµούς ή αλλαγές, είναι απαραίτητη σε κάθε βήµα της σχεδίασης που θα αναλύσουµε παρακάτω. Όλες οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο, καθώς και άλλες χρήσιµες διευθύνσεις που µπορούν να µας παράσχουν πληροφορίες για την ασφαλή και ολοκληρωµένη σχεδίαση και

18 εκτέλεση µίας IFR αποστολής, υπάρχουν µε links στο site του ΚΕΕΠ (www.haf.gr/el/structure/units/ata/units/keep) το οποίο υπάγεται στο site της Π.Α. (www.haf.gr) 2. Αεροδρόµιο Προορισµού Η επιλογή του κατάλληλου Α/Μ είναι το Α και το Ω σε µία σχεδίαση ναυτιλίας IFR. Στις περισσότερες των περιπτώσεων το Α/Μ προορισµού καθορίζεται από το Αρχηγείο µε την διαταγή της αποστολής. Ωστόσο όµως, εµείς πρέπει να το µελετήσουµε για να δούµε εάν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του αφους µας καθώς επίσης να επιλέξουµε και να µελετήσουµε τα Α/Μ καταφυγής για την διαδροµή µας και τα εναλλακτικά για τον προορισµό µας. α. Έλεγχος Α/Μ Προορισµού Το πρώτο βήµα στην επιλογή του Α/Μ, είναι να ελέγξουµε εάν οι διαστάσεις, οι ευκολίες (Hook, Barriers, φωτισµός) και ο διάδροµος Π/Γ του (Surface, Strength), καλύπτουν τις απαιτήσεις του τύπου του αφους µας για την προσγείωση και την απογείωση. Στη συνέχεια βρίσκουµε τις δυνατότητες επανεξυπηρέτησης που υπάρχουν, τα Navaids που έχει το Α/Μ, το ωράριο λειτουργίας του καθώς και τις επίσηµες αργίες της χώρας που ανήκει. Τέλος ελέγχουµε για τυχόν ειδικές διαδικασίες που ακολουθούνται στο συγκεκριµένο Α/Μ και στην ευρύτερη περιοχή του. Αφού συγκεντρώσουµε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόµαστε, καλό είναι να επικοινωνήσουµε τηλεφωνικά µε το Α/Μ, έτσι ώστε να επιβεβαιώσουµε τα γραφόµενα στις εκδόσεις και να συγκεκριµενοποιήσουµε τις απαιτήσεις µας. Αυτό µπορεί να γίνει και αργότερα, κατά την επικοινωνία που θα έχουµε µε το base ops του Α/Μ για το PPR number. (1) Αεροδρόµια Ελληνικού FIR Όσον αφορά το Ελληνικό FIR, πληροφορίες για τα Α/Μ µπορούµε να βρούµε στο ΜΑΙΡ Vol 3 (SUPPLEMENT), στο MAIP Vol 1 και στο AIP GREECE Vol 1. Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.α. του κεφαλαίου 1, τα Α/Μ που συµβολίζονται µε µπλε χρώµα στους Enroute Charts του ΜΑΙΡ συµπεριλαµβάνονται στις εκδόσεις του, ενώ µε καφέ όχι. Κατά την µελέτη του Α/Μ

19 δεν πρέπει να ξεχάσουµε τα NOTAMs για τυχόν αλλαγές στις δηµοσιευµένες πληροφορίες. (α) MAIP Vol 3 (SUPPLEMENT) Στο SECTION D, τµήµα AIRPORT DIAGRAMS (εικόνα 2-1) και στο τµήµα AERODROME DIRECTORY LAND (εικόνα 2-2), βρίσκουµε πληροφορίες για την θέση και το ύψος του Α/Μ, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τις δυνατότητες επανεξυπηρέτησης που παρέχονται, τις διαστάσεις, ευκολίες (Hook, Barriers), σύστηµα φωτισµού καθώς και τον τύπο των /Μ του. Η µορφή των AIRPORT DIAGRAMS (εικόνα 2-1) είναι κοινή και στα άλλα δύο Volumes των ΜΑΙΡ. Εικόνα 2-1: Airport Diagram

20 Εικόνα 2-2: Aerodrome Directory - Land Στο SECTION Β, στο τµήµα RADIO COMMUNICATION AND NAVIGATION FACILITIES, βρίσκουµε πληροφορίες για τον τύπο και το χαρακτηριστικό κλήσεως κάθε υπηρεσίας του Α/Μ, το χαρακτηριστικό αναγνώρισης κάθε Navaid που διαθέτει το Α/Μ, τις συχνότητες και τα κανάλια λειτουργίας τους, την θέση τους, τις ώρες λειτουργίας τους καθώς και τις εµβέλειες τους ή τυχόν περιορισµούς στην κάλυψη τους (εικόνα 2-3). Στο SECTION C, στα τµήµατα TMAS MTMAS, CIVIL MILITARY CONTROL ZONES (CTRS) και CIVIL MILITARY CONTROLLED AERODROMES (ATZ) AND UNCONTROLLED AERODROMES (AFIS), βρίσκουµε τα κατακόρυφα και οριζόντια όρια των περιοχών αυτών, την υπηρεσία που παρέχει τον έλεγχο, το χαρακτηριστικό κλήσεως και τυχόν παρατηρήσεις που επηρεάζουν τις πτήσεις µέσα σε αυτές (εικόνα 2-4, 2-5, 2-6).

21 Εικόνα 2-3: Radio Communication and Navigation Facilities Εικόνα 2-4: Terminal Control Areas (TMAs)

22 Εικόνα 2-5: Control Zones (CTRs) Civil Εικόνα 2-6: Controlled Aerodromes: Military Στο SECTION C, στο τµήµα SPECIAL PROCEDURES, βλέπουµε εάν υπάρχουν ειδικές διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουµε στην τερµατική περιοχή του Α/Μ (εικόνα 2-7).

23 Εικόνα 2-7: Special Procedures (β) AIP GREECE Vol 1 Μέσα στο ΑΙΡ GREECE Vol 1, στο τµήµα AGA (AERODROMES AND OBSTRUCTION CHARTS), υπάρχουν αναλυτικά σχεδιαγράµµατα όλων των χώρων κίνησης και στάθµευσης των πολιτικών A/M, µε λεπτοµέρειες για τις εδαφικές εξάρσεις και τα εµπόδια που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και πληροφορίες για τις ευκολίες που διαθέτουν. εν παραλείπουµε να κοιτάξουµε στο AIP SUPPLEMENT καθώς και στα NOTAM SERIES A,B,C,D και Μ, για τυχόν αλλαγές στην κατάσταση των Α/Μ.

24 (2) Αεροδρόµια Άλλων FIR Σε περίπτωση που ο προορισµός µας είναι ένα Α/Μ που βρίσκεται σε άλλο FIR, τότε πληροφορίες για το Α/Μ αυτό µπορούµε να βρούµε στα DοD FLIPS. Αρχικά από τους HIGH και LOW ENROUTE CHARTS, βλέπουµε εάν το Α/Μ έχει δηµοσιευµένες πληροφορίες και διαδικασίες στις εκδόσεις DoD. Εάν συµβολίζεται µε µπλε χρώµα συµπεριλαµβάνεται στις εκδόσεις, ενώ µε καφέ όχι (εικόνα 2-8). Εικόνα 2-8: Η-15 High Altitude Chart DoD Εφόσον δούµε ότι το Α/Μ που µας ενδιαφέρει υπάρχει στις εκδόσεις της DoD, τότε πληροφορίες για αυτό µπορούµε να βρούµε στο DoD SUPPLEMENT και στα DoD TERMINAL. Οι πληροφορίες αυτές συµπληρώνονται από τα NOTAMs, τα οποία οφείλουµε να µελετήσουµε για να ενηµερωθούµε για την κατάσταση του Α/Μ ή των βοηθηµάτων του.

25 Στο SUPPLEMENT βρίσκουµε πληροφορίες για τις διαστάσεις του, τις ευκολίες που έχει, την εξυπηρέτηση που µπορεί να παράσχει, τα Navaids και τις επικοινωνίες του, µε τυχόν περιορισµούς που υπάρχουν καθώς και παρατηρήσεις που αφορούν το καθεστώς λειτουργίας του (εικόνα 2-9). Χρησιµοποιώντας τον οδηγό που υπάρχει στις πρώτες σελίδες, ερµηνεύουµε τις πληροφορίες αυτές και βλέπουµε εάν καλύπτουν τις απαιτήσεις του αφους µας. Εικόνα 2-9: DoD SUPPLEMENT Στα DoD TERMINAL µπορούµε να βρούµε το αναλυτικό σχεδιάγραµµα του Α/Μ (εικόνα 2-10). Υπάρχει όµως η πιθανότητα να µην υπάρχει, καθώς τα περιεχόµενα των DoD FLIPs καθορίζονται από τις απαιτήσεις της αεροπορίας των ΗΠΑ και είναι πιθανό να µην τους ενδιαφέρει το σχεδιάγραµµα του συγκεκριµένου Α/Μ, παρά µόνο οι ενόργανες διαδικασίες του (όπως για παράδειγµα συµβαίνει µε το Α/Μ του Αράξου).

26 Εικόνα 2-10: DoD TERMINAL Volume 6 Το τελευταίο αλλά εξαιρετικά σηµαντικό που πρέπει να ελέγξουµε, είναι το ωράριο λειτουργίας του Α/Μ. Τις αρχικές πληροφορίες που αφορούν αποκλειστικά το Α/Μ, τις παίρνουµε από το DoD SUPPLEMENT στα REMARKS. Θα πρέπει όµως να ανατρέξουµε και στο AREA PLANNING, στο CHAPTER 3 (NATIONAL SUPPLEMENTARY PROCEDURES), όπου αναγράφονται οι επίσηµες αργίες κάθε κράτους, έτσι ώστε να επιβεβαιώσουµε ότι το Α/Μ θα λειτουργεί την συγκεκριµένη ηµεροµηνία που θα εκτελέσουµε την πτήση µας (εικόνα 2-11).

27 Εικόνα 2-11: Area Planning Chapter 3 GREECE β. PPR Number Το PPR (Prior Permission Required) Number, είναι στην ουσία η άδεια που παίρνουµε από ένα Α/Μ για να Π/Γ σε αυτό. Επίσης, µέσω του PPR number καθορίζουµε και συγκεκριµενοποιούµε τις απαιτήσεις µας για την επανεξυπηρέτηση του αφους ή ότι άλλο επιθυµούµε. Οι επιλογές οι οποίες έχουµε για την εξασφάλιση του, είναι µε αποστολή Telex µέσω των ΓΑΕΠ των Μονάδων, fax, ή µε τηλεφωνική

28 επικοινωνία. Η πιο αξιόπιστη µέθοδος είναι µε το Telex µέσω των ΓΑΕΠ, καθώς µε την µέθοδο αυτή λαµβάνουµε απάντηση σε µορφή Telex από το Α/Μ και είµαστε σίγουροι ότι έχουµε επικοινωνήσει µε την κατάλληλη υπηρεσία του Α/Μ και ότι οι απαιτήσεις µας, που συµπεριλαµβάνονται στην απάντηση που µας έχουν στείλει, θα ικανοποιηθούν. Για να έχουµε όµως µία πιο γρήγορη απάντηση και να µπορέσουµε να προχωρήσουµε την σχεδίαση της αποστολής µας, µπορούµε να εξασφαλίσουµε το PPR Number τηλεφωνικά και στην συνέχεια να συµπληρώσουµε την προτεινόµενη φόρµα της εικόνας 2-12 και να την δώσουµε στο ΓΑΕΠ για να την στείλει µε το Telex στο Α/Μ ή να την στείλουµε εµείς µέσω fax. Τέλος, δεν ξεχνάµε να πάρουµε από το ΓΑΕΠ την απάντηση που θα µας στείλει το Α/Μ, να ελέγξουµε ποιες απαιτήσεις µπορεί να µας ικανοποιήσει και εφόσον επαρκούν για την εκτέλεση της αποστολής µας, να σηµειώσουµε το PPR Number, το οποίο θα βάλουµε και στο σχέδιο πτήσης. Μπορεί να αποδειχθεί χρήσιµο, χωρίς να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό, να έχουµε µαζί µας κατά την εκτέλεση της αποστολής µας, την απάντηση που µας έχει στείλει το Α/Μ σε µορφή telex ή fax.

29 Εικόνα 2-12: Υπόδειγµα φόρµας PPR Number

30 γ. Επιλογή Εναλλακτικών Α/Μ Το επόµενο βήµα είναι η επιλογή των εναλλακτικών Α/Μ, καθώς η απόσταση τους από το Α/Μ προορισµού, θα καθορίσει τα ελάχιστα καύσιµα που πρέπει να έχουµε πάνω από το Navaid του κυρίου Α/Μ. Το εναλλακτικό Α/Μ (σύµφωνα µε ICAO, Doc 4444 και Annex 11), είναι ένα Α/Μ που καθορίζεται στο σχέδιο πτήσης, στο οποίο µπορούµε να προσγειωθούµε όταν η Π/Γ στο Α/Μ προορισµού δεν είναι δυνατή για οποιοδήποτε λόγο. Εναλλακτικό Α/Μ µπορεί να είναι και το Α/Μ αναχώρησης. Στα εναλλακτικά Α/Μ περιλαµβάνονται τα: Take off Alternate: ένα Α/Μ στο οποίο ένα αφος µπορεί να προσγειωθεί, εάν απαιτηθεί, αµέσως µετά την Α/Γ και εφόσον δεν είναι δυνατό να προσγειωθεί στο Α/Μ αναχώρησης. Enroute Alternate: ένα Α/Μ στο οποίο ένα αφος µπορεί να προσγειωθεί, εάν αντιµετωπίσει µία µη κανονική ή emergency κατάσταση κατά το route που εκτελεί. Destination Alternate: ένα Α/Μ στο οποίο ένα αφος µπορεί να προσγειωθεί, εάν είναι αδύνατη ή δεν συνίσταται η Π/Γ του στο Α/Μ προορισµού. Επιλέγουµε δύο εναλλακτικά Α/Μ προορισµού (Destination Alternate), τα οποία και δηλώνουµε στο Item 16 του σχεδίου πτήσης, µε την λογική το ένα να µας καλύπτει σε περίπτωση που ο /Μ προσγείωσης καταστεί ανενεργός και το άλλο σε περίπτωση δυσµενών καιρικών συνθηκών. Έτσι, επιλέγουµε το πρώτο να είναι κοντά στο Α/Μ προορισµού, ώστε να µπορούµε να προσγειωθούµε σε αυτό εάν το Α/Μ προορισµού κλείσει για κάποιο λόγο (πχ. Emergency άλλου αφους) και το δεύτερο πιο µακριά, ώστε να µην επηρεάζεται από τις ίδιες καιρικές συνθήκες και να µπορούµε να Π/Γ σε αυτό, εάν το Α/Μ προορισµού κλείσει λόγω καιρού. Η επιλογή τους, καθώς και ο έλεγχος καταλληλότητας τους σε σχέση µε τον τύπο του αφους µας, γίνεται µε τον ίδιο τρόπο που αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.α. για την επιλογή του Α/Μ προορισµού.

31 Όσον αφορά τα Enroute Alternate Α/Μ, γίνεται αναφορά στο επόµενο κεφάλαιο, καθώς για να τα επιλέξουµε πρέπει να έχουµε ετοιµάσει το route που θα ακολουθήσουµε. δ. ιαδικασίες Ενόργανης Προσέγγισης Πριν προχωρήσουµε στην επιλογή του route που θα ακολουθήσουµε, πρέπει να συγκεντρώσουµε και να µελετήσουµε όλες τις διαδικασίες ενόργανης προσέγγισης του Α/Μ προορισµού και των Destination Alternate Α/Μ. Ο λόγος είναι ότι πρέπει να βρούµε τις κατάλληλες ενόργανες προσεγγίσεις για το αφος µας και συνάµα να δούµε τα IAF τους και τα STARs που τυχόν υπάρχουν, ώστε να γνωρίζουµε που θα καταλήγει το route µας. Επίσης, δεν ξεχνάµε να ελέγξουµε τα NOTAMs για τυχόν προσωρινούς περιορισµούς στην λειτουργία των Navaids ή αλλαγές των ενόργανων διαδικασιών του Α/Μ, που θα επηρεάσουν την προσέγγισης του αφους µας. Πληροφορίες για τις ενόργανες διαδικασίες µπορούµε να βρούµε στα MAIP (Vol 1 και 2) και AIP GREECE (Vol 2) για Α/Μ εντός Ελληνικού FIR, και στα DoD Flips για Α/Μ που βρίσκονται σε άλλα FIR. Για τα Α/Μ του Ελληνικού FIR, ελέγχουµε εάν συµπεριλαµβάνονται στις εκδόσεις του ΜΑΙΡ (από τους χάρτες του ΜΑΙΡ όπως προαναφέρθηκε) και ανάλογα µε την διαδικασία που επιθυµούµε να εκτελέσουµε (High ή Low) ανατρέχουµε στο αντίστοιχο Volume του ΜΑΙΡ. Εφόσον το Α/Μ που θέλουµε, συµπεριλαµβάνεται στις εκδόσεις της DoD (που το βλέπουµε όπως είπαµε παραπάνω από τους HIGH/LOW ENROUTE CHARTS), τότε ανατρέχουµε στο αντίστοιχο Volume και παίρνουµε τις πληροφορίες που θέλουµε. Ανάλογα µε την γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται το Α/Μ ενδιαφέροντος, κοιτάζουµε στο πίσω εξώφυλλο των DoD Flips (εικόνα 2-13) και βρίσκουµε το κατάλληλο Volume που το περιέχει. Σε περίπτωση που το A/M δεν συµπεριλαµβάνεται στις εκδόσεις DoD, τότε µέσω των επιλογών που µας δίνονται στην παράγραφο 4 του Κεφαλαίου 1, µπορούµε να προµηθευτούµε τις απαραίτητες ενόργανες διαδικασίες.

First Steps on Virtual ATC

First Steps on Virtual ATC First Steps on Virtual ATC (Greek) By Emmanuel Stefanakis Περιεχόµενα Εισαγωγή...3 Από την αρχή...3 Κεφάλαιο 1 ο Εναέριος χώρος Αεροδιάδροµοι Ραδιοβοηθήµατα 1.1 Γενικά...4 1.2 Είδη πτήσεων...4 1.3 ιαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Air Traffic Control Basic Knowledge

Air Traffic Control Basic Knowledge Air Traffic Control Basic Knowledge Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας Βασικές γνώσεις Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να μάθουν τα πάντα στο χώρο του Εικονικού Ελέγχου Εναέριας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ελληνικών Βιβλιοπωλείων

Αξιολόγηση Ελληνικών Βιβλιοπωλείων Human Computer Interaction Αξιολόγηση Ελληνικών Βιβλιοπωλείων Τσάκου Αναστασία Μιχαήλ Θεοφάνης Αροστοφάνης Πάτρα, 2003 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή Εργασία: Αξιολόγηση Ελληνικών Βιβλιοπωλείων 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Master of Total

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ Όροι και προϋποθέσεις - edreams ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 Η χρήση της ιστοσελίδας 2 Λειτουργία της ιστοσελίδας 3 Όροι αγοράς 3.1. Ακυρώσεις και αλλαγές 3.2. Τιµές και όροι πληρωµής 3.3. Επιστροφές χρηµάτων 3.4. Διαβατήριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Elxis SEO Οδηγός βελτιστοποίησης Elxis ιστότοπου για µηχανές αναζήτησης

Elxis SEO Οδηγός βελτιστοποίησης Elxis ιστότοπου για µηχανές αναζήτησης Is Open Source Elxis SEO Οδηγός βελτιστοποίησης Elxis ιστότοπου για µηχανές αναζήτησης Περιέχει οδηγίες για το SEO PRO του Elxis CMS Περιέχει οδηγίες για κατασκευαστές λογισµικού Περιέχει οδηγίες για κατασκευαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 - 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Α' - ΝΣΗ Α1 ΤΜΗΜΑ1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΓΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 -i- ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η διαδροµή του αεροπορικού όπλου, από τη σύστασή του µέχρι σήµερα, αποτελεί πηγή έµπνευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ : ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Επικ. Καθ. ΛΙΒΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ, 2012 Για την υλοποίηση της εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω: τον Επίκουρο καθηγητή Λιβέρη Ιωάννη για την ουσιαστική συνεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΡΑΣΗΣ 1 «Σχέδιο στήριξης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηµατιών (σε φάση start-up)» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σκοπός του προγράµµατος Η στρατηγική του

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές. Joomla!

Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές. Joomla! ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές του ΤΕΙ µε τη χρήση του Joomla! ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσιώτα Ιωάννα-Ζωή (ΑΜ: Τ-1620)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΝΕΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α.Μ.: 88/2002 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 2 UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) 1 Πρόλογος Το παρόν Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Της συμβάσεως του Σικάγο περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που κυρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υποθέσεις 17452/9.9.2002 & 10461/20.6.2003) ΘΕΜΑ: ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΠΟΛΗ για WINDOWS 2008

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΠΟΛΗ για WINDOWS 2008 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) που συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 8 η 8 η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 8 η 8 η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Q1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 8 η 8 η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΒΗΣ «Πώς οι Συµπράξεις του ηµοσίου-ιδιωτικού Τοµέα ύνανται να ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Βελτιώσουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λογισµικό ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΑ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα