Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΤΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

2 -ii-

3 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΣΚΟΠΟΣ...1 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ «1»...3 ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ...3 α. Aeronautical Information Publication (AIP)...4 β. AIP Supplement...5 γ. Aeronautical Information Circulars (AIC)...5 δ. NOTAM ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ...6 α. Military Aeronautical Information Publication (MAIP)...7 β. DοD Flight Information Publication ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ...11 α. Base ops Α/Μ...11 β. Jeppesen...11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ «2»...13 ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ IFR ΓΕΝΙΚΑ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ...14 α. Έλεγχος Α/Μ Προορισµού...14 β. PPR Number...23 γ. Επιλογή Εναλλακτικών Α/Μ...26 δ. ιαδικασίες Ενόργανης Προσέγγισης...27 ε. Ελάχιστα Καύσιµα στο Α/Μ Προορισµού ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ...29 α. Συµπληρωµατικές Πληροφορίες...29 β. Επιλογή Ύψους Πτήσεως και Enroute Chart...31 γ. Επιλογή Route...36 δ. ιπλωµατικές Άδειες...37 ε. Κάρτα Αποστολής...38 στ. Σχέδιο Πτήσης...38 ζ. Enroute Alternate Α/Μ...42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ «3»...44 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ FOLDER ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ...45 α. Π/Γ σε άλλο Α/Μ...45

4 -ii- β. Π/Γ στο Α/Μ αναχώρησης EMERGENCY PROCEDURES NOTAMS ΚΑΙΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΜΟ ΙΑΣ ΑΡΧΗΣ...53 ΚΕΦΑΛΑΙΟ «4»...55 CHECK LIST ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ...55 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ...60 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...62

5 - 1 - Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή σχεδίαση και εκτέλεση µιας ενόργανης ναυτιλίας, ιδιαίτερα όταν επρόκειτο για µετάβαση σε Α/ του εξωτερικού, αποτελούσε για χρόνια µια σχετικά «δύσκολη υπόθεση» για τους Ιπταµένους της Π.Α., χωρίς όµως αυτό να ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Η επαναλειτουργία του ΚΕΕΠ συνέβαλε στο να ξεκαθαρίσει το «θολό τοπίο» που κάλυπτε τις αποστολές εξωτερικού και να εξαλείψει την αβεβαιότητα των Ιπταµένων, για την ορθότητα ή µη, των διαδικασιών που επρόκειτο να εφαρµόσουν σε µια τέτοια αποστολή. Οι εκπαιδευτές του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενοργάνου Πτήσεως, έχοντας αποκτήσει την απαιτούµενη εµπειρία σχετικά µε το αντικείµενο της πτήσης δι οργάνων, µέσα από το παρόν εγχειρίδιο, παρουσιάζουν συνοπτικά την πρότασή τους για τη σωστή σχεδίαση µιας ενόργανης ναυτιλίας, καθώς και για τα στοιχεία µορφή που θα πρέπει να έχει ένα Folder σχεδίασης, έτσι ώστε να είναι πλήρες, εύχρηστο και λειτουργικό. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι η παροχή στους ιπταµένους της Π.Α. ενός οδηγού, που θα περιλαµβάνει τόσο τις βασικές γνώσεις για την µελέτησχεδίαση ενός ραδιοναυτιλιακού ταξιδιού όσο και τις απαραίτητες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την επιτυχή και ασφαλή υλοποίησή του, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και τους κανόνες που περιγράφονται στα εγχειρίδια της ΠΑ αλλά και διεθνών οργανισµών (ICAO-FAA). ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Οι πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στα παρακάτω κεφάλαια, είναι αυτές που ήταν γνωστές κατά το χρονικό διάστηµα έκδοσης του οδηγού (Αυγ. 2008).

6 - 2 - Τυχόν αλλαγές ή διαφοροποιήσεις σε διαδικασίες, θα πρέπει να ελέγχονται µε τις εν ισχύ αεροναυτιλιακές εκδόσεις από τον εκάστοτε χρήστη. Οι αποδέκτες και χρήστες του παρόντος οδηγού, που διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις επί του αντικειµένου της IFR ναυτιλίας και έχουν να προτείνουν εισηγηθούν τυχόν τροποποιήσεις και βελτιώσεις του Οδηγού Σχεδίασης Ενόργανης Ναυτιλίας, παρακαλούνται να επικοινωνούν απευθείας µε το ΚΕΕΠ στα τηλέφωνα (εξωτερική γραµµή) ή (εσωτ).

7 - 3 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ «1» ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ 1. Γενικά Οι αεροναυτικές εκδόσεις που χρησιµοποιεί το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), µπορούν να διαχωριστούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες. Στις πολιτικές και στις στρατιωτικές εκδόσεις. Ο σκοπός τους είναι η δηµοσίευση του νοµοθετικού πλαισίου εκτέλεσης των πτήσεων και των τυποποιηµένων διαδικασιών ενόργανης πτήσης που είναι εγκεκριµένες από τον αρµόδιο κατά περίπτωση φορέα. Οι βασικοί κανόνες που διέπουν την χρήση οποιασδήποτε αεροναυτικής έκδοσης, είναι δύο: - ΠΟΤΕ δεν χρησιµοποιούµε µία έκδοση που δεν είναι σε ισχύ, σύµφωνα µε την ηµεροµηνία που αναγράφεται στο εξώφυλλο της. - Ελέγχουµε ΠΑΝΤΑ τα NOTAMs για να ενηµερωθούµε για τυχόν αλλαγές που έχουν γίνει στις εκδόσεις ή στις διαδικασίες που θα χρησιµοποιήσουµε. Όσον αφορά την σχεδίαση και εκτέλεση IFR αποστολών εντός του Ελληνικού FIR, σύµφωνα µε διαταγή του Αρχηγείου (ΣΗΜΑ ΚΒΑ Ζ/ΙΟΥΛ 07/ΑΤΑ/Α4/4): - τα Ελληνικά πληρώµατα που επιχειρούν εντός του FIR Αθηνών, πρέπει να χρησιµοποιούν ΜΟΝΟ τις Ελληνικές αεροναυτικές εκδόσεις (ΑΙΡ-ΜΑΙΡ) και τις εν ισχύ NOTAMs και όχι τα DoD Flips. 2. Πολιτικές Εκδόσεις Ο ICAO αποτελεί τµήµα του ΟΗΕ και έχει πάνω από 180 µέλη κράτη. Η νοµοθεσία και οι διαδικασίες που διέπουν την λειτουργία του είναι δηµοσιευµένες στα ICAO Documents και Annexes, τα οποία κάθε Πολεµική Μονάδα του Αρχηγείου έχει σε ηλεκτρονική µορφή. Οποιοδήποτε κράτος-µέλος θέλει να διαφοροποιηθεί από την νοµοθεσία του ICAO, έχει την υποχρέωση να

8 - 4 - δηµοσιεύσει τις διαφοροποιήσεις αυτές µέσω του αντίστοιχου Aeronautical Information Service που διαθέτει. Οι αεροναυτιλιακές πληροφορίες περιέχονται σε ένα ενιαίο πακέτο που αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία: Aeronautical Information Publication (AIP) AIP Supplement Aeronautical Information Circulars (AIC) NOTAM Το γραφείο ναυτιλίας κάθε Πολεµικής Μοίρας είναι εφοδιασµένο µε τις εκδόσεις αυτές και είναι υποχρεωµένο για την συνεχή ενηµέρωση και τροποποίησή τους, σύµφωνα µε τις αλλαγές (CHANGES) που αποστέλλει η ΥΠΑ. α. Aeronautical Information Publication (AIP) Στην Ελλάδα δηµοσιεύεται σε δύο Volumes, αφορά µόνο τα πολιτικά αεροδρόµια και έχει τις εξής πληροφορίες: (1) Volume I GEN Γενικές πληροφορίες AGA Λεπτοµερείς χάρτες των Α/Μ και των εµποδίων COM Ραδιοβοηθήµατα και επικοινωνίες Α/Μ MET Μετεωρολογικές πληρ. που παρέχουν τα Α/Μ RAC Κανόνες και Υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας. Οδηγίες συµπλήρωσης σχεδίου πτήσεως Τερµατικές Περιοχές (TMAs, MTMAs, CTRs) Ραδιοναυτιλιακά σηµεία ATS Routes (Lower, Upper, RNAV) ιαδικασίες Ανάγκης Τοπικές περιοχές πτήσεως Prohibited, Restricted, Danger Areas Εµπόδια Περιοχές πτηνών Αναχαίτιση Πολιτικών αφών.

9 - 5 - FAL Ευκολίες που παρέχονται στα Ελληνικά Α/Μ SAR Search and Rescue (2) Volume II MAPS Γενικές πληροφορίες για τους χάρτες Standard Departure Chart Instrument (SID) ICAO Standard Arrival Chart Instrument (STAR) ICAO Instrument Approach Chart ICAO Terminal Area Charts with VFR routes β. AIP Supplement ηµοσιεύονται σε κίτρινες σελίδες και περιέχουν περιοδικές αλλαγές µακράς διάρκειας (3 µήνες και περισσότερο) και πληροφορίες µικρής διάρκειας που αποτελούνται από εκτεταµένο κείµενο ή γραφικά και που συµπληρώνουν τις µόνιµες πληροφορίες που περιέχουν τα ΑΙΡ. γ. Aeronautical Information Circulars (AIC) Περιέχουν αλλαγές µακράς διάρκειας στην νοµοθεσία, στις διαδικασίες ή στα βοηθήµατα, καθώς και πληροφορίες επεξηγηµατικές ή συµβουλευτικές που πιθανώς επηρεάζουν την ασφάλεια των πτήσεων. Αποτελούνται από δύο τµήµατα: - Series A: Πληροφορίες που επηρεάζουν την διεθνή αεροπλοΐα και οι οποίες δηµοσιεύονται στα Αγγλικά και διανέµονται διεθνώς: - Series B: Πληροφορίες που επηρεάζουν την εθνική αεροπλοΐα, διανέµονται µόνο στην Ελλάδα και δηµοσιεύονται στα Ελληνικά. Στα series B µπορούµε να βρούµε τα ελικοδρόµια που είναι ενεργοποιηµένα στο Ελληνικό FIR. δ. NOTAM Περιέχουν πληροφορίες που αφορούν την καθιέρωση, κατάσταση ή αλλαγή κάποιου αεροναυτιλιακού βοηθήµατος, εξυπηρέτησης ή διαδικασίας, των οποίων η έγκαιρη γνώση είναι κρίσιµη για το προσωπικό που εµπλέκεται µε τις

10 - 6 - πτήσεις. ιανέµονται σε επτά (7) σειρές, που αναγνωρίζονται µε τα γράµµατα A, B, C, D, H, M και S και οι πληροφορίες που περιέχουν είναι οι εξής: - Series A: Γενικοί κανόνες, ευκολίες en route ναυτιλίας και επικοινωνιών, περιορισµοί και δραστηριότητες σε ελεγχόµενο εναέριο χώρο καθώς και πληροφορίες για τα κύρια διεθνή Α/Μ της χώρας µε 24ώρη λειτουργία. - Series B: Περιορισµοί και δραστηριότητες σε µη ελεγχόµενο εναέριο χώρο καθώς και πληροφορίες για τα διεθνή Α/Μ της χώρας που δεν είναι 24ώρης λειτουργίας. - Series C: Πληροφορίες εθνικού σκοπού. - Series D: Πληροφορίες για τα διεθνή Α/Μ της χώρας. - Series H: Πληροφορίες που αφορούν τα ελικόπτερα. - Series M: Πληροφορίες για τις ευκολίες, τους κανονισµούς και τις διαδικασίες που αφορούν όλα τα στρατιωτικά Α/Μ και ελικοδρόµια. - Series S: Πληροφορίες για συγκεντρώσεις χιονιού, πάγου ή νερού στις περιοχές κίνησης των αφων στα Α/Μ. 3. Στρατιωτικές Εκδόσεις Εκτός από τα γνωστά σε όλους MAIP, το Αρχηγείο χρησιµοποιεί και τις εκδόσεις του Department of Defense (DoD) των ΗΠΑ. Ωστόσο κατά την σχεδίαση της πτήσης δεν πρέπει να ξεχνάµε και τον τελικό τοπικό νοµοθέτη κάθε Α/Μ, ο οποίος για την περίπτωση του ΑΤΑ είναι ο εκάστοτε ιοικητής της Μονάδος που εδρεύει το Α/Μ, του οποίου οι διαταγές, οδηγίες και διαδικασίες υπάρχουν στις Μόνιµες ιαταγές Ασφάλειας Πτήσεως και Εδάφους (Μ..Α.Π.Ε.). Οι διαδικασίες των Μ..Α.Π.Ε. έχουν καθαρά τοπικό χαρακτήρα και αφορούν το συγκεκριµένο Α/Μ. Εφόσον ο ιοικητής της Μονάδος επιθυµεί µία διαδικασία να αποτελέσει νοµοθεσία για όλους τους χρήστες του Α/Μ, πρέπει η εν λόγω διαδικασία να δηµοσιευτεί στο ΑΙΡ Greece. Οι Ιπτάµενοι του ΑΤΑ όµως, έχουν πρόσβαση στις Μ..Α.Π.Ε. κάθε Α/Μ οι οποίες υπάρχουν σε κάθε Πολεµική Μοίρα - και κατ επέκταση οφείλουν να ακολουθούν τις διαδικασίες που περιγράφονται για κάθε Α/Μ.

11 - 7 - α. Military Aeronautical Information Publication (MAIP) Είναι η επίσηµη έκδοση για χρήση από την Ελληνική Πολεµική Αεροπορία, καθώς επίσης και από τα ιπτάµενα µέσα του Ναυτικού και του Στρατού. Τα περιεχόµενά του καθορίζονται από τις στρατιωτικές απαιτήσεις. ηµοσιεύεται σε τρία Volume ως εξής: (1) Volume 1 (High Altitude): Εκδίδεται κάθε έξι µήνες και περιλαµβάνει High Altitude διαδικασίες. (2) Volume 2 (Low Altitude): Εκδίδεται κάθε έξι µήνες και περιλαµβάνει Low Altitude διαδικασίες. (3) Volume 3 (Supplement): Εκδίδεται κάθε χρόνο και περιλαµβάνει τους κανονισµούς που διέπουν την αεροπλοΐα στο Ελληνικό FIR. Στην ουσία αποτελεί µία σµίκρυνση του AIP Greece Vol 1. Τα τρία Volume των MAIP συµπληρώνονται από τους ATHINAI FIR LOWER AIRSPACE ENROUTE CHART και ATHINAI UIR UPPER AIRSPACE ENROUTE CHART, που εκδίδει το MILITARY ATS GROUP και εγκρίνει το ΓΕΑ. Οι χάρτες αυτοί εκδίδονται ετησίως και περιλαµβάνουν το πλέγµα των αεροδιαδρόµων του Ελληνικού FIR. Κατά την χρήση των εν λόγω χαρτών πρέπει να είµαστε πλήρως ενηµερωµένοι για τα NOTAMs που είναι εν ισχύ, καθώς όπως προαναφέρθηκε η έκδοση τους είναι ετήσια, ενώ δεν εµφανίζονται σε αυτούς αεροδιάδροµοι CDR (Conditional Routes). β. DοD Flight Information Publication Οι εκδόσεις DοD καλύπτουν παγκοσµίως όλα τα Α/Μ απο τα οποία επιχειρούν α/φη της αεροπορίας των ΗΠΑ. Κατά συνέπεια είναι πολύ πιθανόν να µην βρούµε το Α/Μ που εµείς θέλουµε µέσα στις εκδόσεις αυτές. Στους High και Low En Route Charts µπορούµε να καταλάβουµε από το χρώµα µε το οποίο συµβολίζεται το Α/Μ, εάν έχει δηµοσιευµένες ενόργανες διαδικασίες στα DοD Flips (µε µπλε χρώµα έχει, ενώ µε καφέ όχι). Οι εκδόσεις της DoD χωρίζονται και δηµοσιεύονται σε τρεις κατηγορίες Planning, Enroute και Terminal µε την λογική να καλύπτουν όλα τα στάδια σχεδίασης και εκτέλεσης µίας ενόργανης πτήσης,

12 - 8 - Το ΑΤΑ εφοδιάζει σε hard copy τις Πολεµικές Μοίρες µε τις εν λόγω εκδόσεις και µία πλήρη σειρά της περιοχής ενδιαφέροντος ( Ευρώπη-Β Αφρική και Μέση Ανατολή) υπάρχει στα αντίστοιχα γραφεία ναυτιλίας. Η άλλη επιλογή που έχουµε για την προµήθεια τους σε ηλεκτρονική όµως µορφή είναι από το αντίστοιχο web site της NGA (https://www.scportal.us). Η είσοδος στο site απαιτεί κωδικό που παρέχεται µέσω ειδικής συσκευής (TOKEN). Το Αρχηγείο έχει δροµολογήσει την προµήθεια των απαραίτητων TOKEN, τα οποία θα διανεµηθούν σταδιακά στους Τ-Α των Μονάδων. Οι εκδόσεις σε ηλεκτρονική µορφή που υπάρχουν στο site, είναι σε µορφή PDF και είναι πιστή αντιγραφή των hard copy εκδόσεων. Σε κάθε µία από αυτές υπάρχει στο κάτω µέρος η ηµεροµηνία ισχύος της. (1) Planning Εκδόσεις Έχουν σχεδιαστεί για χρήση στο έδαφος και όχι στο αφος. Μπορούµε ωστόσο να τις χρησιµοποιήσουµε στο αφος σε συγκεκριµένες αποστολές ή να τις µεταφέρουµε µαζί µας σε περιπτώσεις που δεν θα µπορέσουµε να τις βρούµε στο Α/Μ προορισµού. (α) General Planning (GP): ηµοσιεύεται κάθε 32 εβδοµάδες µε πληροφορίες που ισχύουν παγκοσµίως και περιλαµβάνει: Ορισµούς Οδηγίες συµπλήρωσης σχεδίου πτήσεως Pilot Procedures (FAA, ICAO) ιαδικασίες ICAO Επιχειρήσεις - βολές πάνω από τους ωκεανούς. (β) Area Planning (AP/1, 2, 3 και 4): Αποτελείται από 4 τεύχη τα οποία αντιστοιχούν το καθένα σε µία γεωγραφική περιοχή ως εξής: AP/1 North and South America

13 - 9 - AP/2 Europe, Africa, Middle East AP/3 Pacific, Australasia, Antarctica AP/4 Eastern Europe and Asia ηµοσιεύονται κάθε 24 εβδοµάδες, συµπληρώνουν το General Planning και περιλαµβάνουν, ανά γεωγραφική περιοχή και χώρα, τις παρακάτω πληροφορίες: National Procedures Visual Flight Rules Instrument Flight Rules Operational Air Traffic Flight Planning Flight Hazards Enroute Terminal Aerial Refueling Bird Hazard Data Επιπρόσθετες Πληροφορίες (π.χ. Εθνικές αργίες) 4A): (γ) Area Planning Special Use Airspace (AP/1A, 2A, 3A και Αποτελούνται και αυτά από 4 τεύχη όπως και το Area Planning, δηµοσιεύονται κάθε 8 εβδοµάδες µόνο σε ηλεκτρονική µορφή και περιλαµβάνουν όλες τις Prohibited, Restricted, Danger, Warning, Alert και Parachute Jumping περιοχές ανά κράτος. (2) Enroute εκδόσεις Έχουν σχεδιαστεί για χρήση στο αφος κατά την διάρκεια της ενόργανης πτήσης.

14 (α) Flight Information Handbook: Περιέχει αεροναυτικές πληροφορίες που δεν υπόκεινται σε συχνές αλλαγές και σε συνδυασµό µε το Enroute Supplement της DοD έχει παγκόσµια εµβέλεια. ηµοσιεύεται κάθε 32 εβδοµάδες και περιλαµβάνει: περιοχή και χώρα, πτήσεως Emergency διαδικασίες (FAA, ICAO) ανά γεωγραφική Εθνικές και διεθνείς πληροφορίες και διαδικασίες Μετεωρολογικές πληροφορίες Πίνακες µετατροπής µετρικών µονάδων. (β) Enroute Supplement: ηµοσιεύεται κάθε 4 εβδοµάδες και περιλαµβάνει: Αλφαβητική λίστα των Α/Μ και των ευκολιών τους Συµπληρωµατικές πληροφορίες και διαδικασίες για συγκεκριµένες περιοχές. (γ) Enroute Charts: Χωρίζονται στους Low και στους High και αναπαριστούν το σύστηµα των αεροδιαδρόµων, βοηθηµάτων και Α/Μ, που αποτελούν το περιβάλλον εκτέλεσης της IFR πτήσης και δηµοσιεύονται κάθε 4 εβδοµάδες. (3) Terminal εκδόσεις: ηµοσιεύονται κάθε 8 εβδοµάδες και περιλαµβάνουν: ιαδικασίες ενόργανης προσέγγισης ιαγράµµατα Α/Μ Standard Instrument Departures Ελάχιστα προσεγγίσεων Radar Standard Terminal Arrivals (STARs).

15 Για τον Ευρωπαϊκό χώρο υπάρχουν επτά Volume καθώς και ένα VFR Volume που περιέχει τα VFR Arrival και Departure Routes και το οποίο δηµοσιεύεται κάθε 16 εβδοµάδες. 4. Άλλες επιλογές Σε περίπτωση που το Α/Μ προορισµού δεν συµπεριλαµβάνεται σε καµία από τις παραπάνω εκδόσεις ή εµείς δεν έχουµε πρόσβαση σε αυτές, τότε πρέπει να βρούµε έναν τρόπο να προµηθευτούµε τις ενόργανες διαδικασίες και πληροφορίες που µας ενδιαφέρουν. Οι πιο πρόσφορες επιλογές µας είναι είτε να επικοινωνήσουµε µε το base ops του Α/Μ είτε να χρησιµοποιήσουµε τα προϊόντα της Jeppesen. α. Base ops Α/Μ Η επικοινωνία µπορεί να γίνει είτε µέσω του ΓΑΕΠ κάθε Μονάδος, είτε τηλεφωνικά, είτε µέσω διαδικτύου (σύστηµα ΠΗΓΑΣΟΣ) και η αποστολή των διαδικασιών γίνεται µε telex (δίκτυο AFTN), fax ή µε αντίστοιχα. Η πιο αξιόπιστη µέθοδος είναι µέσω του ΓΑΕΠ καθώς είναι και η επίσηµη οδός, όµως λόγω των µέχρι σήµερα υπαρχόντων συστηµάτων (telex) είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Τα τηλέφωνα και τα των Α/Μ µπορούµε να τα βρούµε από το Reporting Office της ΥΠΑ στο τηλέφωνο Επίσης κάποια από αυτά µπορούµε να τα βρούµε επικοινωνώντας µε το ΚΕΕΠ στο τηλέφωνο και Σε κάθε περίπτωση όµως, θα πρέπει να εξασφαλίσουµε ότι οι διαδικασίες που θα µας αποσταλούν είναι εν ισχύ, στην Αγγλική γλώσσα και ευανάγνωστες, έτσι ώστε να µπορέσουµε να τις χρησιµοποιήσουµε. β. Jeppesen Μία άλλη επιλογή είναι η χρήση των προϊόντων της Jeppesen. H Jeppesen είναι ένας ιδιωτικός εκδοτικός οίκος, ο οποίος έχει συγκεντρώσει από τα AIP και τα MAIP των χωρών τις ενόργανες διαδικασίες των Α/Μ τους και τις δηµοσιεύει στις αντίστοιχες εκδόσεις της. Οι εκδόσεις της καλύπτουν όλη την υφήλιο και είναι κατανεµηµένες σε σειρές ανά γεωγραφικούς τοµείς. Κάθε σειρά αποτελείται από έναν κυρίως τόµο (Volume 1 Airway Manual) στον οποίο περιλαµβάνονται τα:

16 Εισαγωγή µε οδηγίες για τον τρόπο ανάγνωσης των χαρτών. NOTAMs Enroute χάρτες και πληροφορίες Πληροφορίες για όλους τους τύπους των ραδιοβοηθηµάτων Μετεωρολογία Πίνακες και κώδικες Κανόνες Εναέριας Κυκλοφορίας Απαιτήσεις εισόδου για κάθε FIR ιαδικασίες ανάγκης (ICAO και ανά χώρα) Αλφαβητική λίστα Α/Μ κάθε χώρας Ενόργανες διαδικασίες Το τελευταίο κεφάλαιο του Volume 1 είναι κενό και παραπέµπει στα υπόλοιπα Volume κάθε σειράς, ο αριθµός των οποίων ποικίλει και εξαρτάται από το πλήθος των Α/Μ που περιλαµβάνονται στον γεωγραφικό τοµέα που καλύπτει η σειρά. Στα Volume αυτά περιλαµβάνονται αλφαβητικά οι ενόργανες διαδικασίες προσέγγισης, καθόδου και αναχώρησης καθώς και τα σχεδιαγράµµατα των Α/Μ της γεωγραφικής περιοχής που ορίζει η εν λόγω σειρά εκδόσεων. Εξαιτίας του ότι η JEPESSEN είναι ιδιωτική εταιρεία και απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε πολιτικούς αεροµεταφορείς, τα προϊόντα της παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες για τον αδαή προς αυτά και περιστασιακό χρήστη τους. Γι αυτό πριν χρησιµοποιήσουµε οποιαδήποτε πληροφορία από εκεί θα πρέπει να τη µελετήσουµε πολύ καλά και να έχουµε επιλύσει οποιαδήποτε τυχόν απορία έχουµε, επικοινωνώντας είτε µε το ΚΕΕΠ, είτε µε έµπειρους χρήστες αυτών των συστηµάτων όπως για παράδειγµα οι ραδιοναυτίλοι της 356 ΜΤΜ.

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ «2» ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ IFR 1. Γενικά Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να ξεκαθαρίσουν, απλοποιηθούν και τυποποιηθούν τα βήµατα µίας σχεδίασης, έτσι ώστε πριν εκτελέσουµε την IFR ναυτιλία µας, να είµαστε σίγουροι ότι έχουµε καλύψει όλα τα επιµέρους θέµατα και τις απαιτήσεις της αποστολής. Η λογική που ακολουθούµε κατά την συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών για να προχωρήσουµε στην σχεδίαση της αποστολής, είναι να ξεκινάµε από το Α/Μ προορισµού και να καταλήγουµε κινούµενοι αντίστροφα στο Α/Μ αναχώρησης. Η προσεκτική σχεδίαση είναι εξαιρετικά σηµαντική και είναι αυτή που θα µας εξασφαλίσει την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα της αποστολής που θα εκτελέσουµε. Όσο και αν φαντάζει εύκολη, για την σχεδίαση µίας IFR ναυτιλίας απαιτείται να αφιερώσουµε χρόνο και να µελετήσουµε αρκετά, έτσι ώστε να είµαστε έτοιµοι να ανταπεξέλθουµε ακόµα και στις περιπτώσεις εκείνες που τα πράγµατα δεν κυλάνε σύµφωνα µε αυτά που σχεδιάσαµε. Πρέπει να λάβουµε υπόψη τις IFR απαιτήσεις του εναερίου χώρου που θα κινηθούµε και του Α/Μ που θα προσγειωθούµε, να επιλέξουµε τα κατάλληλα εναλλακτικά και καταφυγής Α/Μ, να υπολογίσουµε τα καύσιµα έτσι ώστε να µπορούµε να µεταβούµε σε αυτά, να λάβουµε υπόψη τις εδαφικές εξάρσεις και τα εµπόδια που θα συναντήσουµε στην διαδροµή και στο Α/Μ προορισµού, να ενηµερωθούµε έγκαιρα για τον καιρό, τους ανέµους και την πιθανότητα παγοποίησης στα ύψη που θα πετάξουµε, να εξασφαλίσουµε το PPR number, την διπλωµατική άδεια και την αποδοχή του σχεδίου πτήσεως και να δούµε τα NOTAMs για τυχόν αλλαγές στα Navaids ή στις ευκολίες των Α/Μ. Η εύρεση και η µελέτη των NOTAMs για περιορισµούς ή αλλαγές, είναι απαραίτητη σε κάθε βήµα της σχεδίασης που θα αναλύσουµε παρακάτω. Όλες οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο, καθώς και άλλες χρήσιµες διευθύνσεις που µπορούν να µας παράσχουν πληροφορίες για την ασφαλή και ολοκληρωµένη σχεδίαση και

18 εκτέλεση µίας IFR αποστολής, υπάρχουν µε links στο site του ΚΕΕΠ (www.haf.gr/el/structure/units/ata/units/keep) το οποίο υπάγεται στο site της Π.Α. (www.haf.gr) 2. Αεροδρόµιο Προορισµού Η επιλογή του κατάλληλου Α/Μ είναι το Α και το Ω σε µία σχεδίαση ναυτιλίας IFR. Στις περισσότερες των περιπτώσεων το Α/Μ προορισµού καθορίζεται από το Αρχηγείο µε την διαταγή της αποστολής. Ωστόσο όµως, εµείς πρέπει να το µελετήσουµε για να δούµε εάν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του αφους µας καθώς επίσης να επιλέξουµε και να µελετήσουµε τα Α/Μ καταφυγής για την διαδροµή µας και τα εναλλακτικά για τον προορισµό µας. α. Έλεγχος Α/Μ Προορισµού Το πρώτο βήµα στην επιλογή του Α/Μ, είναι να ελέγξουµε εάν οι διαστάσεις, οι ευκολίες (Hook, Barriers, φωτισµός) και ο διάδροµος Π/Γ του (Surface, Strength), καλύπτουν τις απαιτήσεις του τύπου του αφους µας για την προσγείωση και την απογείωση. Στη συνέχεια βρίσκουµε τις δυνατότητες επανεξυπηρέτησης που υπάρχουν, τα Navaids που έχει το Α/Μ, το ωράριο λειτουργίας του καθώς και τις επίσηµες αργίες της χώρας που ανήκει. Τέλος ελέγχουµε για τυχόν ειδικές διαδικασίες που ακολουθούνται στο συγκεκριµένο Α/Μ και στην ευρύτερη περιοχή του. Αφού συγκεντρώσουµε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόµαστε, καλό είναι να επικοινωνήσουµε τηλεφωνικά µε το Α/Μ, έτσι ώστε να επιβεβαιώσουµε τα γραφόµενα στις εκδόσεις και να συγκεκριµενοποιήσουµε τις απαιτήσεις µας. Αυτό µπορεί να γίνει και αργότερα, κατά την επικοινωνία που θα έχουµε µε το base ops του Α/Μ για το PPR number. (1) Αεροδρόµια Ελληνικού FIR Όσον αφορά το Ελληνικό FIR, πληροφορίες για τα Α/Μ µπορούµε να βρούµε στο ΜΑΙΡ Vol 3 (SUPPLEMENT), στο MAIP Vol 1 και στο AIP GREECE Vol 1. Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.α. του κεφαλαίου 1, τα Α/Μ που συµβολίζονται µε µπλε χρώµα στους Enroute Charts του ΜΑΙΡ συµπεριλαµβάνονται στις εκδόσεις του, ενώ µε καφέ όχι. Κατά την µελέτη του Α/Μ

19 δεν πρέπει να ξεχάσουµε τα NOTAMs για τυχόν αλλαγές στις δηµοσιευµένες πληροφορίες. (α) MAIP Vol 3 (SUPPLEMENT) Στο SECTION D, τµήµα AIRPORT DIAGRAMS (εικόνα 2-1) και στο τµήµα AERODROME DIRECTORY LAND (εικόνα 2-2), βρίσκουµε πληροφορίες για την θέση και το ύψος του Α/Μ, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τις δυνατότητες επανεξυπηρέτησης που παρέχονται, τις διαστάσεις, ευκολίες (Hook, Barriers), σύστηµα φωτισµού καθώς και τον τύπο των /Μ του. Η µορφή των AIRPORT DIAGRAMS (εικόνα 2-1) είναι κοινή και στα άλλα δύο Volumes των ΜΑΙΡ. Εικόνα 2-1: Airport Diagram

20 Εικόνα 2-2: Aerodrome Directory - Land Στο SECTION Β, στο τµήµα RADIO COMMUNICATION AND NAVIGATION FACILITIES, βρίσκουµε πληροφορίες για τον τύπο και το χαρακτηριστικό κλήσεως κάθε υπηρεσίας του Α/Μ, το χαρακτηριστικό αναγνώρισης κάθε Navaid που διαθέτει το Α/Μ, τις συχνότητες και τα κανάλια λειτουργίας τους, την θέση τους, τις ώρες λειτουργίας τους καθώς και τις εµβέλειες τους ή τυχόν περιορισµούς στην κάλυψη τους (εικόνα 2-3). Στο SECTION C, στα τµήµατα TMAS MTMAS, CIVIL MILITARY CONTROL ZONES (CTRS) και CIVIL MILITARY CONTROLLED AERODROMES (ATZ) AND UNCONTROLLED AERODROMES (AFIS), βρίσκουµε τα κατακόρυφα και οριζόντια όρια των περιοχών αυτών, την υπηρεσία που παρέχει τον έλεγχο, το χαρακτηριστικό κλήσεως και τυχόν παρατηρήσεις που επηρεάζουν τις πτήσεις µέσα σε αυτές (εικόνα 2-4, 2-5, 2-6).

21 Εικόνα 2-3: Radio Communication and Navigation Facilities Εικόνα 2-4: Terminal Control Areas (TMAs)

22 Εικόνα 2-5: Control Zones (CTRs) Civil Εικόνα 2-6: Controlled Aerodromes: Military Στο SECTION C, στο τµήµα SPECIAL PROCEDURES, βλέπουµε εάν υπάρχουν ειδικές διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουµε στην τερµατική περιοχή του Α/Μ (εικόνα 2-7).

23 Εικόνα 2-7: Special Procedures (β) AIP GREECE Vol 1 Μέσα στο ΑΙΡ GREECE Vol 1, στο τµήµα AGA (AERODROMES AND OBSTRUCTION CHARTS), υπάρχουν αναλυτικά σχεδιαγράµµατα όλων των χώρων κίνησης και στάθµευσης των πολιτικών A/M, µε λεπτοµέρειες για τις εδαφικές εξάρσεις και τα εµπόδια που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και πληροφορίες για τις ευκολίες που διαθέτουν. εν παραλείπουµε να κοιτάξουµε στο AIP SUPPLEMENT καθώς και στα NOTAM SERIES A,B,C,D και Μ, για τυχόν αλλαγές στην κατάσταση των Α/Μ.

24 (2) Αεροδρόµια Άλλων FIR Σε περίπτωση που ο προορισµός µας είναι ένα Α/Μ που βρίσκεται σε άλλο FIR, τότε πληροφορίες για το Α/Μ αυτό µπορούµε να βρούµε στα DοD FLIPS. Αρχικά από τους HIGH και LOW ENROUTE CHARTS, βλέπουµε εάν το Α/Μ έχει δηµοσιευµένες πληροφορίες και διαδικασίες στις εκδόσεις DoD. Εάν συµβολίζεται µε µπλε χρώµα συµπεριλαµβάνεται στις εκδόσεις, ενώ µε καφέ όχι (εικόνα 2-8). Εικόνα 2-8: Η-15 High Altitude Chart DoD Εφόσον δούµε ότι το Α/Μ που µας ενδιαφέρει υπάρχει στις εκδόσεις της DoD, τότε πληροφορίες για αυτό µπορούµε να βρούµε στο DoD SUPPLEMENT και στα DoD TERMINAL. Οι πληροφορίες αυτές συµπληρώνονται από τα NOTAMs, τα οποία οφείλουµε να µελετήσουµε για να ενηµερωθούµε για την κατάσταση του Α/Μ ή των βοηθηµάτων του.

25 Στο SUPPLEMENT βρίσκουµε πληροφορίες για τις διαστάσεις του, τις ευκολίες που έχει, την εξυπηρέτηση που µπορεί να παράσχει, τα Navaids και τις επικοινωνίες του, µε τυχόν περιορισµούς που υπάρχουν καθώς και παρατηρήσεις που αφορούν το καθεστώς λειτουργίας του (εικόνα 2-9). Χρησιµοποιώντας τον οδηγό που υπάρχει στις πρώτες σελίδες, ερµηνεύουµε τις πληροφορίες αυτές και βλέπουµε εάν καλύπτουν τις απαιτήσεις του αφους µας. Εικόνα 2-9: DoD SUPPLEMENT Στα DoD TERMINAL µπορούµε να βρούµε το αναλυτικό σχεδιάγραµµα του Α/Μ (εικόνα 2-10). Υπάρχει όµως η πιθανότητα να µην υπάρχει, καθώς τα περιεχόµενα των DoD FLIPs καθορίζονται από τις απαιτήσεις της αεροπορίας των ΗΠΑ και είναι πιθανό να µην τους ενδιαφέρει το σχεδιάγραµµα του συγκεκριµένου Α/Μ, παρά µόνο οι ενόργανες διαδικασίες του (όπως για παράδειγµα συµβαίνει µε το Α/Μ του Αράξου).

26 Εικόνα 2-10: DoD TERMINAL Volume 6 Το τελευταίο αλλά εξαιρετικά σηµαντικό που πρέπει να ελέγξουµε, είναι το ωράριο λειτουργίας του Α/Μ. Τις αρχικές πληροφορίες που αφορούν αποκλειστικά το Α/Μ, τις παίρνουµε από το DoD SUPPLEMENT στα REMARKS. Θα πρέπει όµως να ανατρέξουµε και στο AREA PLANNING, στο CHAPTER 3 (NATIONAL SUPPLEMENTARY PROCEDURES), όπου αναγράφονται οι επίσηµες αργίες κάθε κράτους, έτσι ώστε να επιβεβαιώσουµε ότι το Α/Μ θα λειτουργεί την συγκεκριµένη ηµεροµηνία που θα εκτελέσουµε την πτήση µας (εικόνα 2-11).

27 Εικόνα 2-11: Area Planning Chapter 3 GREECE β. PPR Number Το PPR (Prior Permission Required) Number, είναι στην ουσία η άδεια που παίρνουµε από ένα Α/Μ για να Π/Γ σε αυτό. Επίσης, µέσω του PPR number καθορίζουµε και συγκεκριµενοποιούµε τις απαιτήσεις µας για την επανεξυπηρέτηση του αφους ή ότι άλλο επιθυµούµε. Οι επιλογές οι οποίες έχουµε για την εξασφάλιση του, είναι µε αποστολή Telex µέσω των ΓΑΕΠ των Μονάδων, fax, ή µε τηλεφωνική

28 επικοινωνία. Η πιο αξιόπιστη µέθοδος είναι µε το Telex µέσω των ΓΑΕΠ, καθώς µε την µέθοδο αυτή λαµβάνουµε απάντηση σε µορφή Telex από το Α/Μ και είµαστε σίγουροι ότι έχουµε επικοινωνήσει µε την κατάλληλη υπηρεσία του Α/Μ και ότι οι απαιτήσεις µας, που συµπεριλαµβάνονται στην απάντηση που µας έχουν στείλει, θα ικανοποιηθούν. Για να έχουµε όµως µία πιο γρήγορη απάντηση και να µπορέσουµε να προχωρήσουµε την σχεδίαση της αποστολής µας, µπορούµε να εξασφαλίσουµε το PPR Number τηλεφωνικά και στην συνέχεια να συµπληρώσουµε την προτεινόµενη φόρµα της εικόνας 2-12 και να την δώσουµε στο ΓΑΕΠ για να την στείλει µε το Telex στο Α/Μ ή να την στείλουµε εµείς µέσω fax. Τέλος, δεν ξεχνάµε να πάρουµε από το ΓΑΕΠ την απάντηση που θα µας στείλει το Α/Μ, να ελέγξουµε ποιες απαιτήσεις µπορεί να µας ικανοποιήσει και εφόσον επαρκούν για την εκτέλεση της αποστολής µας, να σηµειώσουµε το PPR Number, το οποίο θα βάλουµε και στο σχέδιο πτήσης. Μπορεί να αποδειχθεί χρήσιµο, χωρίς να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό, να έχουµε µαζί µας κατά την εκτέλεση της αποστολής µας, την απάντηση που µας έχει στείλει το Α/Μ σε µορφή telex ή fax.

29 Εικόνα 2-12: Υπόδειγµα φόρµας PPR Number

30 γ. Επιλογή Εναλλακτικών Α/Μ Το επόµενο βήµα είναι η επιλογή των εναλλακτικών Α/Μ, καθώς η απόσταση τους από το Α/Μ προορισµού, θα καθορίσει τα ελάχιστα καύσιµα που πρέπει να έχουµε πάνω από το Navaid του κυρίου Α/Μ. Το εναλλακτικό Α/Μ (σύµφωνα µε ICAO, Doc 4444 και Annex 11), είναι ένα Α/Μ που καθορίζεται στο σχέδιο πτήσης, στο οποίο µπορούµε να προσγειωθούµε όταν η Π/Γ στο Α/Μ προορισµού δεν είναι δυνατή για οποιοδήποτε λόγο. Εναλλακτικό Α/Μ µπορεί να είναι και το Α/Μ αναχώρησης. Στα εναλλακτικά Α/Μ περιλαµβάνονται τα: Take off Alternate: ένα Α/Μ στο οποίο ένα αφος µπορεί να προσγειωθεί, εάν απαιτηθεί, αµέσως µετά την Α/Γ και εφόσον δεν είναι δυνατό να προσγειωθεί στο Α/Μ αναχώρησης. Enroute Alternate: ένα Α/Μ στο οποίο ένα αφος µπορεί να προσγειωθεί, εάν αντιµετωπίσει µία µη κανονική ή emergency κατάσταση κατά το route που εκτελεί. Destination Alternate: ένα Α/Μ στο οποίο ένα αφος µπορεί να προσγειωθεί, εάν είναι αδύνατη ή δεν συνίσταται η Π/Γ του στο Α/Μ προορισµού. Επιλέγουµε δύο εναλλακτικά Α/Μ προορισµού (Destination Alternate), τα οποία και δηλώνουµε στο Item 16 του σχεδίου πτήσης, µε την λογική το ένα να µας καλύπτει σε περίπτωση που ο /Μ προσγείωσης καταστεί ανενεργός και το άλλο σε περίπτωση δυσµενών καιρικών συνθηκών. Έτσι, επιλέγουµε το πρώτο να είναι κοντά στο Α/Μ προορισµού, ώστε να µπορούµε να προσγειωθούµε σε αυτό εάν το Α/Μ προορισµού κλείσει για κάποιο λόγο (πχ. Emergency άλλου αφους) και το δεύτερο πιο µακριά, ώστε να µην επηρεάζεται από τις ίδιες καιρικές συνθήκες και να µπορούµε να Π/Γ σε αυτό, εάν το Α/Μ προορισµού κλείσει λόγω καιρού. Η επιλογή τους, καθώς και ο έλεγχος καταλληλότητας τους σε σχέση µε τον τύπο του αφους µας, γίνεται µε τον ίδιο τρόπο που αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.α. για την επιλογή του Α/Μ προορισµού.

31 Όσον αφορά τα Enroute Alternate Α/Μ, γίνεται αναφορά στο επόµενο κεφάλαιο, καθώς για να τα επιλέξουµε πρέπει να έχουµε ετοιµάσει το route που θα ακολουθήσουµε. δ. ιαδικασίες Ενόργανης Προσέγγισης Πριν προχωρήσουµε στην επιλογή του route που θα ακολουθήσουµε, πρέπει να συγκεντρώσουµε και να µελετήσουµε όλες τις διαδικασίες ενόργανης προσέγγισης του Α/Μ προορισµού και των Destination Alternate Α/Μ. Ο λόγος είναι ότι πρέπει να βρούµε τις κατάλληλες ενόργανες προσεγγίσεις για το αφος µας και συνάµα να δούµε τα IAF τους και τα STARs που τυχόν υπάρχουν, ώστε να γνωρίζουµε που θα καταλήγει το route µας. Επίσης, δεν ξεχνάµε να ελέγξουµε τα NOTAMs για τυχόν προσωρινούς περιορισµούς στην λειτουργία των Navaids ή αλλαγές των ενόργανων διαδικασιών του Α/Μ, που θα επηρεάσουν την προσέγγισης του αφους µας. Πληροφορίες για τις ενόργανες διαδικασίες µπορούµε να βρούµε στα MAIP (Vol 1 και 2) και AIP GREECE (Vol 2) για Α/Μ εντός Ελληνικού FIR, και στα DoD Flips για Α/Μ που βρίσκονται σε άλλα FIR. Για τα Α/Μ του Ελληνικού FIR, ελέγχουµε εάν συµπεριλαµβάνονται στις εκδόσεις του ΜΑΙΡ (από τους χάρτες του ΜΑΙΡ όπως προαναφέρθηκε) και ανάλογα µε την διαδικασία που επιθυµούµε να εκτελέσουµε (High ή Low) ανατρέχουµε στο αντίστοιχο Volume του ΜΑΙΡ. Εφόσον το Α/Μ που θέλουµε, συµπεριλαµβάνεται στις εκδόσεις της DoD (που το βλέπουµε όπως είπαµε παραπάνω από τους HIGH/LOW ENROUTE CHARTS), τότε ανατρέχουµε στο αντίστοιχο Volume και παίρνουµε τις πληροφορίες που θέλουµε. Ανάλογα µε την γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται το Α/Μ ενδιαφέροντος, κοιτάζουµε στο πίσω εξώφυλλο των DoD Flips (εικόνα 2-13) και βρίσκουµε το κατάλληλο Volume που το περιέχει. Σε περίπτωση που το A/M δεν συµπεριλαµβάνεται στις εκδόσεις DoD, τότε µέσω των επιλογών που µας δίνονται στην παράγραφο 4 του Κεφαλαίου 1, µπορούµε να προµηθευτούµε τις απαραίτητες ενόργανες διαδικασίες.

Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση

Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση AIP VOLUME1 COM 0-5 BROADCASTING SERVICE Γενικά Οι παρακάτω εκποµπές παρέχονται για χρήση από αεροσκάφος εν πτήση µετεωρολογικά broadcasts VOLMET µετεωρολογικά transmissions SIGMET AUTOMATIC TERMINAL INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Για να κλείσουµε µία χρήση στο InnovEra ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα: Από το κεντρικό µενού επιλέγουµε διαδοχικά «Οικονοµική ιαχείριση», «Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Παπαδόπουλος

Νικόλαος Παπαδόπουλος Νικόλαος Παπαδόπουλος Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας Πύργος Ελέγχου Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Page 1 of 24 Page

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι, Αρχικά για µια µόνο φορά κάνουµε δύο βήµατα :

Αγαπητοί φίλοι, Αρχικά για µια µόνο φορά κάνουµε δύο βήµατα : Αγαπητοί φίλοι, Στην προσπάθεια εκσυγχρονισµού της Olympic Airways Virtual αλλάζουµε τον τρόπο των pireps, εκµεταλλευόµενοι τα add on προγράµµατα που παρέχουν πλέον πάρα πολλές πληροφορίες για τις πτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

vnoversro METAOPQN & EllIKOINQNIQN

vnoversro META<I>OPQN & EllIKOINQNIQN vnoversro METAOPQN & EllIKOINQNIQN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ RJ 100

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι υποχρεωτικό στα ιδιωτικά αεροσκάφη να αποδέχονται καθοδήγηση σε όλα τα ελληνικά αεροδρόµια

Είναι υποχρεωτικό στα ιδιωτικά αεροσκάφη να αποδέχονται καθοδήγηση σε όλα τα ελληνικά αεροδρόµια Λίγο πριν διαβάσετε αυτή την έκδοση θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι επ ουδενί δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί για πραγµατική πλοήγηση.οφείλω να ευχαριστήσω τους κύριους Στρατάκη και Λαβράνο οι οποίοι µε βοήθησαν

Διαβάστε περισσότερα

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία.

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Γενική Λογιστική. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ Το παιχνίδι θα αποτελείται από δυο παίκτες, οι οποίοι θα βρίσκονται αντικριστά στις άκρες ενός γηπέδου δεξιά και αριστερά, και µια µπάλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία

Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία Για τις οικοδοµικές εταιρίες στις οποίες τηρούµε βιβλίο Κοστολογίου θα πρέπει να ακολουθήσουµε τα παρακάτω βήµατα: 1. Από το menu Παράµετροι &

Διαβάστε περισσότερα

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 & HORTERO FLYIN 2014

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 & HORTERO FLYIN 2014 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 & HORTERO FLYIN 2014 28-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΧΟΡΤΕΡΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Χορτερό Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι Άλλες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2012 & ΧΟΡΤΕΡΟ FLY IN 2012

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2012 & ΧΟΡΤΕΡΟ FLY IN 2012 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2012 & ΧΟΡΤΕΡΟ FLY IN 2012 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΧΟΡΤΕΡΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Χορτερό Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι ZZZZ Χορτερό

Διαβάστε περισσότερα

* τη µήτρα. Κεφάλαιο 1o

* τη µήτρα. Κεφάλαιο 1o Κεφάλαιο 1o Θεωρία Παιγνίων Η θεωρία παιγνίων εξετάζει καταστάσεις στις οποίες υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ ενός µικρού αριθµού ατόµων. Άρα σε οποιαδήποτε περίπτωση, αν ο αριθµός των ατόµων που συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικό κριτήριο χ 2

Στατιστικό κριτήριο χ 2 18 Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας & Στατιστική Στατιστικό κριτήριο χ 2 Ο υπολογισµός του κριτηρίου χ 2 γίνεται µέσω του µενού [Statistics => Summarize => Crosstabs...]. Κατά τη συγκεκριµένη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Β.. ανειστική Βιβλιοθήκη Μάθηµα 5 Ορισµός σχέσεων - Σύνδεση πινάκων

ηµιουργία Β.. ανειστική Βιβλιοθήκη Μάθηµα 5 Ορισµός σχέσεων - Σύνδεση πινάκων Μάθηµα 5 ηµιουργία Β.. ανειστική Βιβλιοθήκη - Ορισµός σχέσεων - Σύνδεση πινάκων ηµιουργία Β.. ανειστική Βιβλιοθήκη Η ανειστική Βιβλιοθήκη θα αποτελέσει ένα απλό, αλλά ολοκληρωµένο παράδειγµα δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρµογή των ΤΠΕ στη ιδακτική Πράξη» ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος ιαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

Αερολέσχη Λάρισας Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Α/φών 2014 Τερψιθέα Λάρισας BRIEFING FOLDER. Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014

Αερολέσχη Λάρισας Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Α/φών 2014 Τερψιθέα Λάρισας BRIEFING FOLDER. Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 11 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ΛΑΡΙΣΑΣ 1 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Τερψιθέας Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι Άλλες πληροφορίες ZZZZ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015

Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015 6-7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Α/Δ ΧΟΡΤΕΡΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Χορτερό Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι Άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ =

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ = Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MQN ΣΕ ΟΚΟ ιδάσκων: Αριστοτέλης Ε. Χαραλαµπάκης Εισαγωγή Με το παράδειγµα αυτό αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

First Steps on Virtual ATC

First Steps on Virtual ATC First Steps on Virtual ATC (Greek) By Emmanuel Stefanakis Περιεχόµενα Εισαγωγή...3 Από την αρχή...3 Κεφάλαιο 1 ο Εναέριος χώρος Αεροδιάδροµοι Ραδιοβοηθήµατα 1.1 Γενικά...4 1.2 Είδη πτήσεων...4 1.3 ιαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή Μια από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι και η ζωγραφική. Για να γίνει όµως αυτό πρέπει ο υπολογιστής να είναι εφοδιασµένος µε το κατάλληλο πρόγραµµα.

Διαβάστε περισσότερα

ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών

ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το µάθηµα Αλγόριθµοι Επικοινωνιών Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 1 Εισαγωγή Οι παρακάτω σηµειώσεις παρουσιάζουν την ανάλυση του άπληστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων. ηµιουργία Φορολογούµενου. ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου ΕΣΠ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων. ηµιουργία Φορολογούµενου. ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου ΕΣΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων ηµιουργία Φορολογούµενου ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε1 ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε2 ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Επιµέλεια Σηµειώσεων : Βασιλειάδης Γεώργιος Θεσσαλονίκη 2012 2 Περιεχόµενα 1 υναµικός

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηµατισµοί Laplace, Αναλογικά Συστήµατα, ιαφορικές Εξισώσεις

Μετασχηµατισµοί Laplace, Αναλογικά Συστήµατα, ιαφορικές Εξισώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μετασχηµατισµοί Laplace, Αναλογικά Συστήµατα, ιαφορικές Εξισώσεις 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως έχουµε δει, για να προσδιορίσουµε τις αποκρίσεις ενός κυκλώµατος, πρέπει να λύσουµε ένα σύνολο διαφορικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες κλεισίµατος Ισολογισµού Οικονοµικές Αναφορές

Οδηγίες κλεισίµατος Ισολογισµού Οικονοµικές Αναφορές Οδηγίες κλεισίµατος Ισολογισµού Οικονοµικές Αναφορές Για να κάνουµε κλείσιµο ισολογισµού και να υπολογίσουµε τις έτοιµες Οικονοµικές Αναφορές, θα πρέπει να ακολουθήσουµε τα παρακάτω βήµατα. 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2013 & HORTERO FLYIN 2013

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2013 & HORTERO FLYIN 2013 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2013 & HORTERO FLYIN 2013 8-9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΧΟΡΤΕΡΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Χορτερό Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι Άλλες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγός Ρυθµίσεων Συγχρονισµού PrismaWin Pos Sync

MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγός Ρυθµίσεων Συγχρονισµού PrismaWin Pos Sync MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Ρυθµίσεων Συγχρονισµού PrismaWin Pos Sync Ρυθµίσεις Συγχρονισµού Pos Sync Η διαδικασία του συγχρονισµού γίνεται από τον Η/Υ που έχει το BackOffice. Βασική προϋπόθεση για

Διαβάστε περισσότερα

Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t

Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t Ε. Μ. Π. Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Η 3 Σύνταξη φυλλαδίου οδηγιών: Π. Γκατσόπουλος, Φ. Μπουγιατιώτη 1 Κ α τ α σ κ ε υ ή µ ο ν τ έ λ ο υ σ τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό E c o t e c t Το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ.

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ. 1. Πρόσβαση Οδηγίες προγράµµατος διαχείρισης ανάλυσης χρόνου εργασίας (Time Sheet) Για να ξεκινήσετε την εφαρµογή, από την κεντρική σελίδα του ΕΛΚΕ (www.elke.aua.gr) και το µενού «ιαχείριση», Time Sheet

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Έρευνες Στατιστικών Στοιχείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 Λογική Ανάλυση Χρήσης Εφαρµογής... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ... 6 Επεξεργασία Ερώτησης... 7 ιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΏΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GAMBIT

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΏΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GAMBIT ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α Κ Α Η Μ Α Ι Κ Ο Ε Τ Ο Σ 2 0 1 1-2 0 1 2 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΏΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GAMBIT Ο συγκεκριµένος οδηγός για το πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 1 Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών (SIGINT-ΙΜΙΝΤ) στην ΠΑ 2 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΗ 3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SIGΙΝΤ ΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΜΙΝΤ ΠΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΟΡΙΩΝ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SIGΙΝΤ ΠΑ ESM-ELINT EMB-145 AEW&C 5 ΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εισαγωγή

Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ Ξεκινάµε την εργαστηριακή µελέτη της Ψηφιακής Λογικής των Η/Υ εξετάζοντας αρχικά τη µορφή των δεδοµένων που αποθηκεύουν και επεξεργάζονται οι υπολογιστές και προχωρώντας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Διαχείριση κινδύνου πρόσκρουσης ζώων σε αεροσκάφη Διονύσιος Νταμπάκης Ειδικός Παρακολούθησης Πανίδας και Χλωρίδας Ενέργεια που απελευθερώνεται κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher ελλατόλας Στέλιος 2 ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου Κρήτης Περιεχόµενα Εγκατάσταση του προγράµµατος...4 Λειτουργία του προγράµµατος...6 Βασική λειτουργία (κατέβασµα ένα - ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

VFR Phraseology Manual

VFR Phraseology Manual VFR Phraseology Manual Εγχειρίδιο VFR Φρασεολογίας Φρασεολογία Αυτός ο οδηγός περιγράφει τη φρασεολογία που χρησιμοποιείται από τους πιλότους και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας όταν θα πετάξουν VFR.

Διαβάστε περισσότερα

Start/Programs/ Administrative Tools/DNS

Start/Programs/ Administrative Tools/DNS Εγκατάσταση υπηρεσίας DNS 1 Εγκατάσταση υπηρεσίας DNS 2 Ρυθµίσεις της υπηρεσίας DNS Start/Programs/ Administrative Tools/DNS 3 Ρυθµίσεις της υπηρεσίας DNS 4 5 Forwarders 6 Ορισµός Forward Lookup Zone 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (OPAC) OPAC = Open Public Access Catalogue (Ανοιχτός ηµόσιος Κατάλογος) Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (OPAC) Είναι µία ηλεκτρονική βάση δεδοµένων,

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Φροντιστηρίου «Υπολογιστική Νοηµοσύνη Ι» 7ο Φροντιστήριο 15/1/2008

Ασκήσεις Φροντιστηρίου «Υπολογιστική Νοηµοσύνη Ι» 7ο Φροντιστήριο 15/1/2008 Ασκήσεις Φροντιστηρίου «Υπολογιστική Νοηµοσύνη Ι» 7ο Φροντιστήριο 5//008 Πρόβληµα ο Στα παρακάτω ερωτήµατα επισηµαίνουµε ότι perceptron είναι ένας νευρώνας και υποθέτουµε, όπου χρειάζεται, τη χρήση δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Άρα, Τ ser = (A 0 +B 0 +B 0 +A 0 ) επίπεδο 0 + (A 1 +B 1 +A 1 ) επίπεδο 1 + +(B 5 ) επίπεδο 5 = 25[χρονικές µονάδες]

Άρα, Τ ser = (A 0 +B 0 +B 0 +A 0 ) επίπεδο 0 + (A 1 +B 1 +A 1 ) επίπεδο 1 + +(B 5 ) επίπεδο 5 = 25[χρονικές µονάδες] Α. Στο παρακάτω διάγραµµα εµφανίζεται η εκτέλεση ενός παράλληλου αλγόριθµου που λύνει το ίδιο πρόβληµα µε έναν ακολουθιακό αλγόριθµο χωρίς πλεονασµό. Τα Α i και B i αντιστοιχούν σε ακολουθιακά υποέργα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Χειμερινό Εξάμηνο (6ο) Διδάσκων: Κων/νος Στεργίου 6/4/2014 Σύστημα Κράτησης Αεροπορικών Θέσεων Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΙΑΣ 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 231 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΙΑΣ (2 διδακτικές ώρες) 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στόχος είναι η µελέτη και ταυτόχρονη αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround:

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SOFTWARE SAE10 Το software της αναγγελίας ορόφων είναι απαραίτητο για τη δηµιουργία των USB flash που θα χρησιµοποιηθούν στην πλακέτα SAE10. Προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΈνταξητουλογισµικού SalsaJσε. σεµιαδιαθεµατική προσέγγισητης Αστρονοµίας. Γρηγόρης Ζυγούρας Φυσικός Τεχνολόγος 2 ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου

ΗΈνταξητουλογισµικού SalsaJσε. σεµιαδιαθεµατική προσέγγισητης Αστρονοµίας. Γρηγόρης Ζυγούρας Φυσικός Τεχνολόγος 2 ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου ΗΈνταξητουλογισµικού SalsaJσε σεµιαδιαθεµατική προσέγγισητης Αστρονοµίας Γρηγόρης Ζυγούρας Φυσικός Τεχνολόγος 2 ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου ΧΡΗΣΗΤΟΥ ΤΟΥΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SALSAJ ΓΙΑΤΟΝ ΤΟΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣΜΑΖΑΣ ΜΑΖΑΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ( ηµιουργία συστήµατος µε ροint-tο-ροint σύνδεση) ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PΟINT-TΟ-PΟINT...2

Διαβάστε περισσότερα

ErmisWIN v 2.0.1.7 & 8.0.0.12 Οδηγίες Τέλους Έτους ( 31/12/2014 )

ErmisWIN v 2.0.1.7 & 8.0.0.12 Οδηγίες Τέλους Έτους ( 31/12/2014 ) ErmisWIN v 2.0.1.7 & 8.0.0.12 Οδηγίες Τέλους Έτους ( 31/12/2014 ) Αγαπητοί κύριοι, Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τους χειριστές του προγράµµατος ErmisWIN για

Διαβάστε περισσότερα

Οι πράξεις που χρειάζονται για την επίλυση αυτών των προβληµάτων (αφού είναι απλές) µπορούν να τεθούν σε µια σειρά και πάρουν µια αλγοριθµική µορφή.

Οι πράξεις που χρειάζονται για την επίλυση αυτών των προβληµάτων (αφού είναι απλές) µπορούν να τεθούν σε µια σειρά και πάρουν µια αλγοριθµική µορφή. Η Αριθµητική Ανάλυση χρησιµοποιεί απλές αριθµητικές πράξεις για την επίλυση σύνθετων µαθηµατικών προβληµάτων. Τις περισσότερες φορές τα προβλήµατα αυτά είναι ή πολύ περίπλοκα ή δεν έχουν ακριβή αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator 2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδηγίες χρήσης PDFCreator Ηράκλειο 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σηµείωµα του συντάκτη... 2 Στοιχεία δηµιουργού του υλικού... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι... 4 Που θα το βρείτε... 4 Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέριος Βενιζέλος. Αεροδρόµιο. 29 Μαρτίου 2001 29 Μαρτίου 2011

Ελευθέριος Βενιζέλος. Αεροδρόµιο. 29 Μαρτίου 2001 29 Μαρτίου 2011 Αεροδρόµιο 29 Μαρτίου 2001 29 Μαρτίου 2011 Ελευθέριος Βενιζέλος Ελευθέριος Βενιζέλος Φωτογραφίες: 11aviation.com, Νώντας Μαυροκέφαλος, AIA Στις 27 Μαρτίου 2011 ο ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών γιόρτασε τα δέκατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone

ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone Hµέθοδος Stepping Stoneείναι µία επαναληπτική διαδικασία για τον προσδιορισµό της βέλτιστης λύσης σε ένα πρόβληµα µεταφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

ουλεύοντας µε το Finale (6η συνέχεια)

ουλεύοντας µε το Finale (6η συνέχεια) ουλεύοντας µε το Finale (6η συνέχεια) MIDI Tool: Για την τελειότερη ακρόαση της παρτιτούρας µας Εισαγωγικά: Το Finale όπως και κάθε πρόγραµµα γραφής παρτιτούρας παρουσιάζει ένα µειονέκτηµα κατά την ακρόαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ EΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ COMMISSION HELLENIC MICROLIGHT AIRCRAFT (CHMA)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ EΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ COMMISSION HELLENIC MICROLIGHT AIRCRAFT (CHMA) 1 Αγρίνιο Αγρίνιο 383683N 212300E 1,5 NM BRG 230 o από κέντρο 154 14/32 1200X50m 0,5% Ασφαλτος- Τσιμέντο - ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ATC παρέχεται από το γειτονικό στρατιωτικό αεροδρόμιο (LGAG) στην 123.650 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Θέµα : Εφαρµογή ιαχείρισης Ναυτιλιακής Εταιρείας στο Web. Με PHP & MySQL Μίγκου Μαρία, Α.Μ :

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Η πλέον γνωστή και περισσότερο χρησιµοποιηµένη µέθοδος για την επίλυση ενός γενικού προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού, είναι η µέθοδος Simplex η οποία αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα υπολογιστών ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3. Σύνδεση υπολογιστών στα Windows

Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα υπολογιστών ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3. Σύνδεση υπολογιστών στα Windows Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα υπολογιστών ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3 Σύνδεση υπολογιστών στα Windows Όπως γνωρίζουµε από προηγούµενες τάξεις, κάθε υπολογιστής PC διαθέτει τουλάχιστον µία παράλληλη θύρα και

Διαβάστε περισσότερα

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44.

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ Η καταµετρηση ενος συνολου µε πεπερασµενα στοιχεια ειναι ισως η πιο παλια µαθηµατικη ασχολια του ανθρωπου. Θα µαθουµε πως, δεδοµενης της περιγραφης ενος συνολου, να µπορουµε να ϐρουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

o AND o IF o SUMPRODUCT

o AND o IF o SUMPRODUCT Πληροφοριακά Εργαστήριο Management 1 Information Συστήματα Systems Διοίκησης ΤΕΙ Τμήμα Ελεγκτικής Ηπείρου Χρηματοοικονομικής (Παράρτημα Πρέβεζας) και Αντικείµενο: Μοντελοποίηση προβλήµατος Θέµατα που καλύπτονται:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Χειριστών. Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Πιλότων

Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Χειριστών. Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Πιλότων Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Χειριστών Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Πιλότων Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Πιλότων RFE ATHENS GR- I V A O 4 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 2 0 1 5 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Γενικές Οδηγίες:... 2 Γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΟ για την ηµέρα τις εκδήλωσης το αεροδρόµιο θα είναι ανοικτό από τις 0800 τοπική έως 1730 τοπική.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΟ για την ηµέρα τις εκδήλωσης το αεροδρόµιο θα είναι ανοικτό από τις 0800 τοπική έως 1730 τοπική. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Λίγο πριν αποχαιρετήσουµε την άνοιξη και µας µπει για τα καλά το καλοκαίρι, µιας και εδώ στον νότο το καλοκαίρι έρχεται νωρίς, µια οµάδα φίλων που αγαπάνε την πτήση και των αεροαθλητισµό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:"Διαδικασία Πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (A.K.AA-I.S.M.)" Εγκύκλιος I.S.M./003/09/95".

ΘΕΜΑ:Διαδικασία Πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (A.K.AA-I.S.M.) Εγκύκλιος I.S.M./003/09/95. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : I. S. Μ. Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 1 Ταχ. Κώδικας: 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ TELEX:212581 FAX : 41.37.997 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο Block Diagram αναπτύσουµε το υπολογιστικό µέρος του προγράµµατος. Σχήµα 1.1: Το Front Panel του LabVIEW.

3. Στο Block Diagram αναπτύσουµε το υπολογιστικό µέρος του προγράµµατος. Σχήµα 1.1: Το Front Panel του LabVIEW. Front Panel και Block Diagram 1. Το LAbVIEW αποτελείται από δύο καρτέλες. Το Front Panel και το Block Diagram. Εναλλασσόµαστε ανάµεσα στις δύο καρτέλες µε τη συντόµευση CTRL+E ή µε το µενού Windows / Show

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε Τα τελευταία χρόνια, µε τις ριζικές αλλαγές που βλέπουµε να πραγµατοποιούνται στη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Web Ecopoint

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Web Ecopoint Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Web Ecopoint ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Γενικά... 2 ηµιουργία Λογαριασµού... 2 Αίτηση Συλλογής... 4 Επιβεβαίωση Συλλογής... 5 Τελευταίες Αιτήσεις... 6 Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης... 7

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΡΝΟ C.N.C. OKUMA

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΡΝΟ C.N.C. OKUMA ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΡΝΟ C.N.C. OKUMA 1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ιακόπτης ισχύος ΟΝ (βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τόρνου) ιακόπτης control ON (βρίσκεται επάνω στο control του τόρνου) Μετά το πάτηµα αυτού του διακόπτη,

Διαβάστε περισσότερα

Λ.Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα, Αττική, Τηλ.:+30 210 900 8000, Fax:+30 210 921 3146, e-mail: info@piraeus-factoring.gr, http: www.piraeus-factoring.

Λ.Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα, Αττική, Τηλ.:+30 210 900 8000, Fax:+30 210 921 3146, e-mail: info@piraeus-factoring.gr, http: www.piraeus-factoring. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρµογής Καταναλωτικού Factoring Σύστηµα Εµπόρων (Client) Έκδοση 2 (V 2.05) 13/04/2007 Εισαγωγή Είσοδος στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας Συνδέεστε στο internet, ανοίγετε τον internet explorer

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών 1 Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Κωτσογιάννη Μαριάννας Περίληψη 1. Αντικείµενο- Σκοπός Αντικείµενο της διπλωµατικής αυτής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Λύσεις µε κατάλληλο σχολιασµό και παρατηρήσεις σε θέµατα από παλαιότερες πανελλαδικές εξετάσεις. Γενικές οδηγίες και παρατηρήσεις κατά την αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Είναι το ηλεκτρικό ρεύµα διανυσµατικό µέγεθος;

Είναι το ηλεκτρικό ρεύµα διανυσµατικό µέγεθος; Είναι το ηλεκτρικό ρεύµα διανυσµατικό µέγεθος; Για να εξετάσουµε το κύκλωµα LC µε διδακτική συνέπεια νοµίζω ότι θα πρέπει να τηρήσουµε τους ορισµούς που δώσαµε στα παιδιά στη Β Λυκείου. Ας ξεκινήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

η σύνθεση ενός υπολογιστή

η σύνθεση ενός υπολογιστή ιδακτικό υλικό µαθητή η σύνθεση ενός υπολογιστή Αν παρατηρήσουµε έναν υπολογιστή βλέπουµε ότι αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Οθόνη Μονάδα συστήµατος Ποντίκι Πληκτρολόγιο τη µονάδα συστήµατος, όπου βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι:

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: Κατανοµές ειγµατοληψίας 1.Εισαγωγή Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: 1. Στατιστικής και 2. Κατανοµής ειγµατοληψίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 7 Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Π. Κ Υ Ρ Α Ν Α Κ Ο Σ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Εργολ. ηµοσίων Eργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ErgoMetr ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Νέο σύγχρονο πρόγραµµα γενικών επιµετρήσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

320 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ BLUE FORCES COMAO FLOW. Άσκηση ZOUGLA

320 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ BLUE FORCES COMAO FLOW. Άσκηση ZOUGLA 320 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ BLUE FORCES COMAO FLOW 320ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ- ΑΠΟΣΤΟΛΗ Υποβάθμιση λειτουργίας Α/Δ Καρπάθου τουλάχιστον στο 75% 320ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΝΣΚ Strike Καταστροφή διαδρόμου Ν 3526762

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες εναέριας κυκλοφορίας για λειτουργία αεροδρομίου σε χαμηλές ορατότητες

Διαδικασίες εναέριας κυκλοφορίας για λειτουργία αεροδρομίου σε χαμηλές ορατότητες ,. Διαδικασίες εναέριας κυκλοφορίας για λειτουργία αεροδρομίου σε χαμηλές ορατότητες Ν. Παπαδόπουλος Κ. Πετρόπουλος Σ. Πουλιμενάκος Σύλλογος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος Περίληψη Με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης

Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης Σκοπός του κειµένου είναι να υποστηριχθούν οι παρακάτω θέσεις εν έχουν κανένα απολύτως νόηµα φράσεις του τύπου «η φάση της ταλάντωσης είναι» ή «η αρχική φάση της ταλάντωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός της φασµατικής ισχύος ενός σήµατος

Προσδιορισµός της φασµατικής ισχύος ενός σήµατος Προσδιορισµός της φασµατικής ισχύος ενός σήµατος Το φάσµα ενός χρονικά εξαρτώµενου σήµατος µας πληροφορεί πόσο σήµα έχουµε σε µία δεδοµένη συχνότητα. Έστω µία συνάρτηση µίας µεταβλητής, τότε από το θεώρηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ENROUTE ΧΑΡΤΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ENROUTE ΧΑΡΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ENROUTE ΧΑΡΤΩΝ Νάννος Ευάγγελος Θεσσαλονικη,Μάιος 2006 enannos@gmail.com enannos@it.teithe.gr -ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με το παρον εγχειρίδιο θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε την συμβολογία και τα διάφορα...μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

320 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ BLUE FORCES COMAO FLOW. Άσκηση Minotavros

320 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ BLUE FORCES COMAO FLOW. Άσκηση Minotavros 320 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ BLUE FORCES COMAO FLOW 320 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ- H ΑΠΟΣΤΟΛΗ Εξοµοίωση πλήρους µάχης µε την Κρήτη να έχει καταληφθεί από τις δυνάµεις των RED. Στόχος της άσκησης η υποβάθµιση/παύση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα