Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός"

Transcript

1 Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός

2 ιόρθωση: Μαρ α Αποστολοπούλου Ηλ. επεξεργασ α: Μαρ α Παπαδ κη Εξ φυλλο: ΜΟΤΙΒΟ Α.Ε Εκδόσεις Τόπος & Αντ νης Γεωργούλας [Οι Εκδόσεις Τόπος ε ναι εμπορικό σ μα της ΜΟΤΙΒΟ Α.Ε.] ISBN Κεντρικ δι θεση: Πλαπούτα 2 και Καλλιδρομ ου 11473, Αθ να Τηλ.: Fax: Βιβλιοπωλε ο Γενναδ ου , Αθ να Τηλ.: , Fax: Η πνευματικ ιδιοκτησ α αποκτ ται χωρ ς καμ α διατύπωση και χωρ ς την αν γκη ρ τρας απαγορευτικ ς των προσβολ ν της. Κατ το Ν. 2387/20 (όπως χει τροποποιηθε με το Ν. 2121/93 και ισχύει σ μερα) και κατ τη ιεθν Σύμβαση της Β ρνης (που χει κυρωθε με το Ν. 100/1975) απαγορεύεται η αναδημοσ ευση, η αποθ κευση σε κ ποιο σύστημα δι σωσης και γενικ η αναπαραγωγ του παρόντος ργου με οποιονδ ποτε τρόπο μορφ, τμηματικ περιληπτικ, στο πρωτότυπο σε μετ φραση λλη διασκευ, χωρ ς γραπτ δεια του εκδότη.

3 Αντ νης Γεωργούλας Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ

4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Επιστημολογία, κοινωνική θεωρία, ιδεολογία, πολιτική Η υπόθεση Το θεωρητικό μοντ λο...18 Μέρος Ι. Πλαισίωση Κοινωνικές ανακατατάξεις, ιδεολογικός μετασχηματισμός και αλλαγή της κοινωνιολογικής προβληματικής Κεφάλαιο 1 Κοινωνικές ανακατατάξεις και ιδεολογικός μετασχηματισμός Κοινωνικ ς ανακατατ ξεις και εμφ νιση τοπικ ν επιστημολογι ν Τροποπο ηση των κατηγορι ν της σκ ψης και ιδεολογ α...36 Κεφάλαιο 2 Η αλλαγή της κοινωνιολογικής προβληματικής Πολιτιστικ προβληματικ και ηθικ θεωρ α της πολιτικ ς Κοινωνικ αλλαγ και τροποπο ηση των κοινωνικ ν θεωρι ν ιεύρυνση του καταμερισμού της διανοητικ ς εργασ ας και τροποπο ηση των κατηγορι ν της κοινωνιολογικ ς αν λυσης...61 Μέρος ΙΙ. Ανάλυση Από την επιστημολογία στην εννοιοποίηση της συλλογικής δράσης Κεφάλαιο 3 Ιστορικότητα και νέα κοινωνικά κινήματα Θεωρ ες κοινωνικού αντικειμ νου και δρ ση

6 Αντώνης Γεωργούλας: Κοινωνικές θεωρίες εν δράσει 2. Π ραν της κοινωνικ ς φιλοσοφ ας: Η κοινωνιολογ α της δρ σης ως κοινωνιολογ α της γν σης Η εννοιοπο ηση του αντικειμ νου: Ιστορικότητα, σύστημα ιστορικ ς δρ σης και συλλογικ ς συμπεριφορ ς Η αλλαγ του αντικειμ νου: Κοινωνιολογ α και κοινωνικ κιν ματα Η «αλλαγ παραδε γματος»: Από τα κοινωνικ στα πολιτιστικ κιν ματα Κεφάλαιο 4 Διττή ερμηνευτική και ενώσεις ευφυών ατόμων Αναστοχαστικότητα και μεταστροφ της κοινωνικ ς θεωρ ας Αν πτυξη της κοινωνικ ς επιστ μης και μεθοδολογικ μεταστροφ : Η διττ ερμηνευτικ Η θεωρητικ μεταστροφ της κοινωνικ ς επιστ μης: ιττ ερμηνευτικ και διττ αναστοχαστικότητα Η μεταστροφ της θεωρ ας αντικειμ νου: ιττ αναστοχαστικότητα και αναστοχαστικ νεωτερικότητα Από την επιστημολογ α στην πολιτικ δρ ση Κεφάλαιο 5 Η κατασκευή των έμφυλων ταυτοτήτων και η πολιτική τους Κατηγορ ες, αναστοχαστικότητα, θεσεακ ς οπτικ ς Μεθοδολογ α και κοινωνικ ς αξ ες Κειμενικότητα και στρατηγικ ς αποδόμησης του κανόνα Ο κοινωνιολογικός ισολογισμός της πολιτικ ς των μφυλων ταυτοτ των Επιστημολογικ ς κοινότητες και πολιτικ των ταυτοτ των Κεφάλαιο 6 Διττή ιστορίκευση και πεδία Επιστημολογ α και θεωρ α πρακτικ ς Πρακτικ και κατασκευ του αντικειμ νου Θεωρ α κοινωνικού αντικειμ νου: Καταμερισμός της εργασ ας κυριαρχ ας και πεδ α Θεωρ α του επιστημονικού υποκειμ νου: ιττ ιστορ κευση, αναστοχαστικότητα και πολιτικ Επιστημολογ α, κοινωνικ θεωρ α, πολιτικ

7 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 7 Συμμετρία και Δίκτυο-Διαδραματιστής Επιστημολογ α, κοινωνιολογ α της γν σης και η γεφύρωσ τους Από την κοινωνιολογ α της επιστημονικ ς γν σης στην κοινωνιολογ α της μετ φρασης Γεφύρωση των δυϊσμ ν και συμμετρικ ανθρωπολογ α Κοινωνιολογικ κατασκευ της ηθικ ς και μετ φραση των καθημεριν ν δοκιμασι ν Από την ηθικ και τη γνωστικ αξιολόγηση στην πολιτικ επιστημολογ α Μέρος ΙII. Εξήγηση Εννοιολογική αλλαγή και ιδεολογικός μετασχηματισμός Κεφάλαιο 8 Στρατηγικές εννοιολογικής αλλαγής Αναστοχαστικότητα: Από την κριτικ της δρ σης του χρόνου στον πολιτιστικό προσανατολισμό της δρ σης Οι θεωρητικ ς στρατηγικ ς αλλαγ ς του κανόνα Κοινωνικ ς θεωρ ες της πολιτικ ς δρ σης Κεφάλαιο 9 Κοινωνιολογία των θεωριών δράσης και της πολιτικής τους δράσης Συνθ κες συν φειας και μετασχηματισμός των κοινωνικ ν θεωρι ν Από τις θεωρητικ ς και κοινωνικ ς συν χειες στην ιδεολογ α Επίλογος Το πρόταγμα της ελευθερίας και το μέλλον της κοινωνιολογίας Η αντικειμενικοπο ηση της δρ σης του χρόνου Από το παρελθόν στο μ λλον της κοινωνικ ς επιστ μης Βιβλιογραφία Ευρετήριο βασικών εννοιών

8

9 Στους φίλους, πού φυγαν βόρεια

10

11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιστημολογία, κοινωνική θεωρία, ιδεολογία, πολιτική Μέσα στον φόβο και στες υποψίες με ταραγμένο νου και ταραγμένα μάτια, λυώνουμε και σχεδιάζουμε το πώς να κάμουμε για ν αποφύγουμε τον βέβαιο τον κίνδυνο που έτσι φρικτά μάς απειλεί. Κι όμως λανθάνουμε, δεν είν αυτός στον δρόμο ψεύτικα ήσαν τα μηνύματα (ή δεν τ ακούσαμε, ή δεν τα νοιώσαμε καλά). Άλλη καταστροφή, που δεν την φανταζόμεθαν, εξαφνική, ραγδαία πέφτει επάνω μας, κι ανέτοιμους πού πια καιρός μας συνεπαίρνει. Κ. Π. Καβάφης, Τελειωμένα (1911)

12

13 Εισαγωγή: Επιστημολογία, κοινωνική θεωρία, ιδεολογία, πολιτική 1. Η υπόθεση Το βιβλ ο αυτό, παρόλο που αρχικ σχεδι στηκε ως ο δεύτερος Τόμος στις Πολιτικ ς της κοινωνικ ς θεωρ ας 1, αποτελε το τρ το μ ρος μιας ευρύτερης ερευνητικ ς εργασ ας.στην κατακλε δα της παραπ νω εργασ ας, στην οπο α διερευνούσα τη σχ ση αν μεσα στις κοινωνικ ς δομ ς και τις κατηγορ ες της σκ ψης, νοιξα την προοπτικ διερεύνησης της δρ σης, καλύτερα, των σχ σεων αν μεσα στις θεωρ ες της κοινωνικ ς δρ σης και τις επιδρ σεις που ασκούν αυτ ς οι θεωρ ες στον κοινωνικό κόσμο. Μετ το νοιγμα αυτ ς της προοπτικ ς και προκειμ νου να στηρ ξω την υπόθεση της διαλεκτικ ς σχ σης αν μεσα στις θεωρ ες κοινωνικού αντικειμ νου και τον κοινωνικό κόσμο, στρεψα την προσοχ μου προς τη διερεύνηση της ιστορικότητας της κοινωνιολογ ας 2. Αυτ η ν α ρευνα με οδ γησε στην επανεξ ταση του θεωρητικού και μεθοδολογικού πλαισ ου που επεξεργ στηκα στο πρ το βιβλ ο, κ τι που λλαξε ς να βαθμό τον αρχικό μου σχεδιασμό. Στο πρ το βιβλ ο προσπ θησα να δε ξω ότι ο μετασχηματισμός της σχ σης κοινωνικ ν δομ ν και ιδεολογικ ν σχημ των δημιουργε ται διαμ σου της εννοημ τωσης των κατηγορι ν της σκ ψης και εν μ ρει δειξα ότι σε αυτ την εννοημ τωση προβα νουν τα δι φορα ρεύματα της κοινωνικ ς και/ κοινωνιολογικ ς θεωρ ας. εν επεξεργ στηκα λεπτομερ ς τα βασικ στοιχε α αυτ ν των θεωρι ν, αυτ δηλαδ που αποτελούν τον πυρ να της εννοιοπο ησης του αντικειμ νου. Στο Πρόταγμα της ισότητας δειξα ότι οι κοινωνικ ς και οι κοινωνιολογικ ς θεωρ ες χουν κι αυτ ς μια δομ. τσι, βρ σκοντας τις σχ σεις αν μεσα στις κοινωνικ ς δομ ς και τη δομ των κοινωνιολογικ ν θεωρι ν, προσπ θησα να δε ξω ότι η διαλεκτικ της κοινωνικ ς επιστ μης και του αντικειμ νου της δημιουργε ται από τις μορφ ς και τα περιεχόμενα που λαμβ νουν οι ιεραρχικ ς αντιθ σεις οι οπο ες συγκροτούν τις τ σσερις βαθμ δες των στοιχειωδ ν δομ ν της κοινωνιολογικ ς θεωρ ας. Στην παρούσα εργασ α εστι ζω στον ρόλο των κοινωνικ ν επιστημ ν 1. Α. Γεωργούλας, Οι πολιτικ ς της κοινωνικ ς θεωρ ας: Κοινωνικ ς δομ ς και κατηγορ ες της σκ ψης, Αθ να, Gutenberg, Α. Γεωργούλας, Το πρόταγμα της ισότητας και η γ νεση της κοινωνιολογ ας: Εισαγωγ στη διαλεκτικ της κοινωνικ ς επιστ μης και του αντικειμ νου της, Αθ να, Τόπος,

14 Αντώνης Γεωργούλας: Κοινωνικές θεωρίες εν δράσει και, ειδικότερα, της κοινωνιολογ ας. Τούτο προκειμ νου να δε ξω ότι οι φορε ς που στελεχ νουν τις κοινωνικο-επιστημονικ ς, αλλ και τις ανθρωπο-επιστημονικ ς, ομ δες αποτελούν τις γ φυρες μ σω των οπο ων πραγματοποιε ται, κατ τις τελευτα ες δεκαετ ες του 20ού αι να, η διαλεκτικ νοητικού και πραγματικού υποκειμενικού και αντικειμενικού, ατόμου και ολότητας αν προτιμ κανε ς, ατομικ ς δρ σης και δομ ς. Την πραγματοποιούν ωστόσο καθ ς αντικαθιστούν τις βασικ ς κατηγορ ες της κοινωνιολογικ ς αν λυσης (δηλαδ τις κοινωνικ ς τ ξεις, τις επαγγελματικ ς ομ δες και/ τα κοινωνικ στρ ματα) με ν ες κατηγορ ες. Πρόκειται για το φύλο, τη φυλ, την εθνότητα, ακόμη και τις ερωτικ ς προτιμ σεις, τ λος π ντων, ό,τι μπα νει υπό τη σκ πη μιας συλλογικ ς και/ κοινωνικ ς ταυτότητας πρόκειται επ σης για τα κοινωνικ πεδ α, τις εν σεις ευφυ ν ατόμων, τα δ κτυα διαδραματιστ ν και τα ν α κοινωνικ κιν ματα. Αυτ η αντικατ σταση συνεπιφ ρει και την αλλαγ των κατηγορι ν πρόσληψης και αν λυσης της πολιτικ ς δρ σης, καθ ς οι συλλογικο φορε ς με ταξικ ς και κοινωνικο-επαγγελματικ ς αναφορ ς αντικαθ στανται, στο πλα σιο της πολιτικ ς και των πολυσυλλεκτικ ν κομμ των, από λλους φορε ς της υποτιθ μενης συλλογικ ς θ λησης και δρ σης. Τ τοιοι φορε ς ε ναι οι επιστημολογικ ς κοινότητες, οι κοινωνικο διανοούμενοι, οι δημιουργο των μηκυβερνητικ ν οργαν σεων, των ν ων κινημ των και των δικτύων. Πρόκειται δηλαδ για μια βαθι εννοιολογικ αλλαγ. Η παραπ νω εννοιολογικ αλλαγ σχετ ζεται με να βαθύ ιδεολογικό μετασχηματισμό, ο οπο ος συν σταται στην κυριαρχ α των διαφόρων εκδοχ ν της ελευθερ ας. Η αφετηρ α αυτού του ιδεολογικού μετασχηματισμού, από την οπο α και παρ γεται το κυριότερο πρακτικό αποτ λεσμα, συνδ εται με να ε δος κοινωνικ ς αμνησ ας και τούτο καθ ς τα μ λη των παραπ νω ομ δων αποκόπτουν την κοινωνικ τους τροχι από τις ομ δες καταγωγ ς και τοποθετούν τον εαυτό τους στην πρωτοπορ α της αναδι ταξης των σχ σεων κοινων ας και πολιτικ ς. Κ τι που σημα νει ότι αποκόπτουν τον εαυτό τους από την ιστορ α, εν π ση περιπτ σει, από τους προσδιορισμούς που σκησε η ιστορ α στη δικ τους συγκρότηση. Με λλους όρους, ξεχνούν να ιστορικεύσουν τον εαυτό τους με τον διο τρόπο που ιστορ κευσαν τα θεωρητικ ρεύματα που προηγ θηκαν. Ξεχνούν δηλαδ να μελετ σουν τον εαυτό τους τόσο ως αποτελ σματα μιας προηγούμενης διαδικασ ας, όσο και ως φορ α που συμμετ χει στη δημιουργ α της ν ας πραγματικότητας. Σε αυτ τη διαδικασ α αναδι ταξης κεντρικό ρόλο πα ζει το κύριο χα- 16

15 Εισαγωγή: Επιστημολογία, κοινωνική θεωρία, ιδεολογία, πολιτική ρακτηριστικό αυτ ν των ομ δων που ε ναι η γν ση, όπως θα λεγε ο Μπουρντι, η σχετικ κατοχ μεγ λου όγκου «πολιτιστικού κεφαλα ου» μεταφορ π ντως τελε ως αδόκιμη και κρως περιοριστικ. τσι, σε σχ ση με την προηγούμενη ιδιότητα, η κύρια στόχευση μετατοπ ζεται από το οικονομικό πεδ ο και τις συνυφασμ νες σε αυτό διεκδικ σεις προς την εξουσ α και σε ό,τι την προϋποθ τει. Προϋπόθεση της εξουσ ας της κυριαρχ ας ε ναι η πειθ, απ ναντι εξ λλου στην οπο α τα μ λη αυτ ν των ομ δων προσανατολ ζουν τις κριτικ ς τους διαθ σεις. Η πειθ ωστόσο σχετ ζεται με τη χρ ση συμβολικ ν μ σων, δηλαδ με τη γλ σσα και, υπό αυτό το πρ σμα, η αλλαγ εξαρτ ται από τις επιτελεστικ ς πρ ξεις, δηλαδ από γλωσσικ ενεργ ματα που υποτ θεται ότι υποσκ πτουν τις βεβαιότητες που στηρ χτηκαν π νω σε προηγούμενα γλωσσικ ενεργ ματα. Στο σημε ο ακριβ ς αυτό δημιουργε ται μια ιδια τερη σχ ση αν μεσα στην επιστημολογ α και την πολιτικ. Η επιστημολογ α ε ναι η κριτικ αντιμετ πιση των διαδικασι ν παραγωγ ς της γν σης και του διαχωρισμού της από την ιδεολογ α, δηλαδ από την αυθα ρετη και υποκειμενικ εννοημ τωση του κόσμου και της ύπαρξης. Η πολιτικ παραμ νει π ντα το σχ διο υλοπο ησης των καταστατικ ν ιδε ν-αξι ν της σύγχρονης κοινων ας, δηλαδ της ισότητας και της ελευθερ ας 3. Αυτ τη φορ όμως τουλ χιστον για τις τ σεις της κοινωνικ ς θεωρ ας που εξετ ζω η υλοπο ηση του προτ γματος εξαρτ ται προσδιοριστικ από την αναδι ταξη των σχ σεων δύναμης και κυριαρχ ας κι όχι από την αναδι ταξη των οικονομικ ν σχ σεων, όπως συν βαινε λ γο νωρ τερα. τσι, εν το κύριο α τημα της μεταπολεμικ ς περιόδου ταν η ισότητα, τ ρα το κ ντρο β ρους του ξονα που συνδ ει τις δύο με ζονες ιδ ες-αξ ες μετατοπ ζεται βαθμηδόν προς τη μερι της ελευθερ ας. Αυτ η μετατόπιση πα ρνει δύο διαφορετικ ς μορφ ς. Η πρ τη ε ναι αυτ που δημιουργε ται γύρω από το α τημα αναγν ρισης της διαφορ ς και εμφαν ζεται ως πολιτιστικός φιλελευθερισμός ελευθερ α κ νησης στον χ ρο, επιλογ ς πολιτιστικ ν προτύπων και διαχε ρισης του εαυτού. Η δεύτερη εμφαν ζεται ως οικονομικός φιλελευθερισμός, δηλαδ ως ελευθερ α κ νησης κεφαλα ων, εμπορευμ των, εν π ση περιπτ σει, οικονομικ ν αξι ν. Ο οικονο- 3. Σύμφωνα με τον Ντυμόν, η ισότητα και η ελευθερ α αποτελούν τις δύο κύριες ιδ ες και αξ ες της σύγχρονης ιδεολογ ας, με λλα λόγια, τις συλλογικ ς αναπαραστ σεις της σύγχρονης κοινων ας. Βλ. Λ. Ντυμόν, οκ μια για τον ατομικισμό, ελληνικ μετ φραση Μπ. Λυκούδης, Ευρύαλος,

16 Αντώνης Γεωργούλας: Κοινωνικές θεωρίες εν δράσει μικός φιλελευθερισμός συνεχ ζει να στηρ ζεται σε μια νατουραλιστικ ανθρωπολογ α, η οπο α ουδόλως εγκαταλε πει την ιδ α της αμοιβα ας εξ ρτησης της ωφ λειας και της λογικ ς. Ο πολιτιστικός φιλελευθερισμός στηρ ζεται σε μια ανθρωπολογ α της επιτ λεσης προϋποθ τοντας συχν μια μφυτη, στο ανθρ πινο ε δος, γνωστικ και ηθικ ικανότητα. Εν όμως εξαρτ την απελευθ ρωση από τη γν ση, ορθότερα, από την κριτικ της γνωστικ ς διαδικασ ας, αδυνατε να υφ νει την ισότητα μ σα στους ν ους γνωστικούς ορ ζοντες στα ν α «ιδε δη». Το κριτικό σημε ο, δηλαδ η περ οδος κατ την οπο α αρχ ζει η μετατόπιση, μπορε να τοποθετηθε στην ταραχ δη δεκαετ α του 1960 και στις αρχ ς της δεκαετ ας του Ακολουθ ντας τον Ντυρκ ιμ, μπορε να πει κανε ς ότι πρόκειται για τη μικρ και «αναβρ ζουσα» περ οδο κατ την οπο α τ θενται τα ν α «ιδε δη» 4. Οι ν ες τ σεις των κοινωνικ ν επιστημ ν και της κοινωνικ ς θεωρ ας όταν δεν δημιουργούνται υπό τη σκ πη αυτ ν των ν ων «ιδεωδ ν», προσαρμόζονται σε αυτ. Τοποθ τηση προσαρμογ που, όπως θα δούμε σε αυτό το βιβλ ο, προδι γραψαν και την τροχι τους. Στο μ τρο που η κοινωνικ επιστ μη σχετ ζεται με τη δημιουργ α του ν ου ιδεολογικού μορφ ματος, η αν λυση του τελευτα ου περν, εξ υποθ σεως, μ σα από την κατανόηση του τρόπου που εννοηματ νουν τις κατηγορ ες της σκ ψης οι κοινωνικ ς θεωρ ες που δημιουργούνται στο τ λος του 20ού αι να. Με λλα λόγια, η κατανόηση των διων και των αποτελεσμ των τους περν μ σα από την κοινωνιολογικ αν λυση των κοινωνικ ν περιεχομ νων της εννοημ τωσης και των φορ ων της γν σης που προβα νουν στην εννοημ τωση. 2. Το θεωρητικό μοντέλο Για να αναπτυχθε και εν μ ρει να στηριχτε η προηγούμενη υπόθεση απαιτε ται η κατασκευ ενός θεωρητικού μοντ λου, το οπο ο θα μας βοηθ σει να εξετ σουμε τις κοινωνικ ς θεωρ ες που πραγματοπο ησαν την εννοιολογικ αλλαγ και που, μαζ με αυτ ν, συνεισ φεραν στον μετασχηματισμό του ιδεολογικού μορφ ματος. Το θεωρητικό μοντ λο καλε ται, αφενός, να οργαν νει τα δι φορα επ πεδα της ρευνας και, αφετ ρου, να επιτρ ψει τον 4. E. Durkheim, «Jugement de valeur et jugement de réalité», Revue de Métaphysique et de Morale, 7/

17 Εισαγωγή: Επιστημολογία, κοινωνική θεωρία, ιδεολογία, πολιτική λεγχο της αποδεικτικ ς διαδικασ ας. Στο μ τρο που το προς διερεύνηση ζ τημα ε ναι οι σχ σεις της κοινωνικ ς θεωρ ας με την πολιτικ, καλούμαστε να βρούμε τις σχ σεις αν μεσα στις εννοιοποι σεις της κοινωνικ ς θεωρ ας και στην ιδεολογ α. Πρόκειται για τις δύο τελευτα ες βαθμ δες της κοινωνικ ς θεωρ ας. Πρόκειται δηλαδ, αφενός, για τη θεωρ α αντικειμ νου και την επιστημολογ α της κοινωνικ ς επιστ μης ( τομο-ολότητα, υποκε μενο-αντικε μενο, αντ στοιχα) και, αφετ ρου, για την ιδεολογ α (ελευθερ α-ισότητα) και την πολιτικ (φιλελευθερισμός-σοσιαλισμός). Η σύνδεση της επιστημολογ ας και των θεωρι ν κοινωνικού αντικειμ νου πραγματοποιε ται, κατ κανόνα, με τη βο θεια ενός αναλογικού μοντ λου, ε τε ε ναι αυτό μιμητικό (θ ατρο, αλληλεπ δραση, κ.λπ.) ε τε ε ναι συστηματικό (σύστημα, δομ, πεδ ο, κ.λπ.). Τούτη η σύνδεση μπορε να σχηματοποιηθε ως εξ ς: Mοντ λα (σύστημα, πεδ ο, θ ατρο, δ κτυο, κ.λπ.) Θεωρ ες γν σης-επιστημολογ α (δομισμός, φαινομενολογ α, κ.λπ.) Θεωρ ες αντικειμ νου (εννοιοπο ηση δρ σης) Η παραπ νω ωστόσο σχηματοπο ηση της σχ σης αν μεσα στη θεωρ α και το αντικε μενο της θεωρ ας παρουσι ζει να σοβαρό μειον κτημα: δεν εμφαν ζει τις διαφορ ς αν μεσα στη γν ση και την ιδεολογ α και, γενικότερα, τις μεταξύ τους σχ σεις. Αυτ ς οι σχ σεις μπορούν να κατανοηθούν με τη βο θεια ενός θεωρητικού μοντ λου, το οπο ο και θα προσπαθ σω να σχηματοποι σω. Θα προχωρ σω στη σχηματοπο ηση εξετ ζοντας με πιο αναλυτικό τρόπο τους όρους με τη βο θεια των οπο ων διατυπ νω την υπόθεση. Μετ από αυτό, θα ε μαστε σε θ ση να δούμε π ς μπορε να διατυπωθε εκ ν ου και συνοπτικ η σχ ση αν μεσα στην επιστημολογ α, την κοινωνικ θεωρ α, την ιδεολογ α και την πολιτικ. Οι θεωρητικ ς προβληματικ ς της κοινωνικ ς επιστ μης περι χουν ορισμ να σταθερ στοιχε α. Αφενός, χουν μια δομ και, αφετ ρου, χουν να 19

18 Αντώνης Γεωργούλας: Κοινωνικές θεωρίες εν δράσει σκληρό πυρ να που αποτελε ται από τις κατηγορ ες της σκ ψης 5. Η δομ τους αποτελε ται από τ σσερις βαθμ δες. Πρόκειται για τον τρόπο που οδηγούνται εννοιολογικ από μια φιλοσοφικ ανθρωπολογ α, διαμ σου της ψυχολογ ας, της ιστορ ας της κοινωνιολογ ας και της επιστημολογ ας, στην πολιτικ. Η πρ τη βαθμ δα συγκροτε ται από την ιεραρχικ αντ θεση αν μεσα στα συναισθ ματα π νω στα οπο α υποτ θεται ότι χτ ζεται η κοινων α (αγ πη-μ σος, αλτρουισμός-εγωισμός, συνεργασ α-ανταγωνισμός). Η δεύτερη συγκροτε ται από τις δύο αντ θετες εκδοχ ς της ιστορ ας (κοινωνικ φυσικ ), η οπο α ρχεται να συμπληρ σει την πρ τη βαθμ δα και να γεμ σει με ανεπεξ ργαστα νο ματα τη δεξαμεν του κοινωνικού χρόνου. Η τρ τη, η οπο α ε ναι η συν χεια των δύο προηγουμ νων, εμπερι χει τους τρόπους οικοδόμησης της κοινων ας (ολότητα- τομο) και, κατ συν πεια, την αιτιακ εξ γηση τη δικαιολόγηση της δρ σης, όπως και την ταξινόμηση που προϋποθ τει κ θε εξ γηση δικαιολόγηση. Η τ ταρτη, τ λος, αφορ στις πολιτικ ς προϋποθ σεις οικοδόμησης της ολότητας γύρω από τις δύο με ζονες αξ ες της σύγχρονης κοινων ας, την ισότητα και την ελευθερ α. Η δομ ωστόσο αποτελε ται και από κ ποια λλα στοιχε α, τα οπο α υπ ρχουν τόσο στον κοινωνικό κόσμο, όσο και στις θεωρ ες περ αυτού. Κατ συν πεια, υπ ρχουν σε όλες τις βαθμ δες, αλλ σε διαφορετικό βαθμό καστο εξ αυτ ν στην κ θε βαθμ δα. Η κοινωνικ αλλαγ συνδ εται στεν με τη διαφορετικ εννοημ τωση αυτ ν των στοιχε ων. Ε ναι αυτ η εννοημ τωση που αν δεν προκαλε, τουλ χιστον νομιμοποιε τους μετασχηματισμούς της δομ ς. Τα στοιχε α αυτ ε ναι οι, κατ Ντυρκ ιμ, κατηγορ ες της σκ ψης: χρόνος, χ ρος, προσωπικότητα, ολότητα, ταξινόμηση, αιτιολόγηση. Ο μετασχηματισμός της κατηγορ ας του χρόνου καλύπτει όλες τις βαθμ δες της δομ ς των θεωρι ν (ας μην ξεχν με ότι το τελικό ζητούμενο για όλες τις κοινωνικ ς επιστ μες ε ναι η εξ γηση η ερμηνε α της δρ σης). Καλύπτει αυτ ν της ψυχολογ ας, με τη μετ βαση ε τε από μια εξελικτικ σε μια αναπτυξιακ ψυχολογ α, ε τε με τη μετ βαση από την πρωτοκαθεδρ α της νόησης στη θετικ αξιολόγηση των συναισθημ των. Καλύπτει αυτ της ιστορ ας και της κοινωνιολογ ας, όπου παρατηρε κανε ς τη μετ βαση από τη σημασιοδότηση των κοινωνικ ν προσδιορισμ ν της ζω ς στα σχ δια ζω ς, στω, στις στρατηγικ ς των υποκειμ νων. Καλύπτει αυτ 5. Για τη δομ, βλ. Α. Γεωργούλας, Το πρόταγμα της ισότητας και η γ νεση της κοινωνιολογ ας, ό.π. Για τις κατηγορ ες της σκ ψης, βλ. Α. Γεωργούλας, Πολιτικ ς της κοινωνικ ς θεωρ ας, ό.π. 20

19 Εισαγωγή: Επιστημολογία, κοινωνική θεωρία, ιδεολογία, πολιτική της επιστημολογ ας, όπου παρατηρε κανε ς τη μετ βαση από τη συνοπτικ αναπαρ σταση της εξ λιξης στην ιδ α της αναστοχαστικότητας. Καλύπτει, τ λος, την πολιτικ βαθμ δα διαμ σου της μετ βασης από την πρωτοκαθεδρ α της δι κρισης εργασ ας-σχόλης και την ισοκατανομ τους σε όλους τους ανθρ πους, στην ννοια της ευ λικτης εργασ ας, ννοια που καταργε την προηγούμενη δι κριση στο όνομα της ελευθερ ας ως προς την κ νηση και την κφραση του κ θε ανθρ που. (γ) Σχ ματα σκ ψης γν ση, ιδεολογ α, ηθικ, αισθητικ, κ.λπ. (β) Πολιτικ σχ σεις δύναμης αν μεσα σε με ζονες ομ δες (ε) Κατηγορ ες της σκ ψης ολότητα προσωπικότητα χρόνος χ ρος ταξινόμηση αιτιολόγηση-δύναμη (δ) Θεσμο παγ ωση σχ σεων δύναμης σχημ των σκ ψης (α) Κοινωνικ ς σχ σεις αν μεσα σε με ζονες ομ δες και τομα 4η βαθμ δα Με ζονες αξ ες Ισότητα-ελευθερ α 1η βαθμ δα Φιλοσοφικ ανθρωπολογ α νστικτα-συγκιν σειςαξ ες-λογικ 2η βαθμ δα Ιστορ α Κοινωνικ -Φυσικ Στοιχει δεις δομ ς της κοινωνιολογικ ς θεωρ ας 3η βαθμ δα Αντικε μενο λον- τομο ΣΧΗΜΑ Ι: Στοιχειώδεις δομές της κοινωνιολογικής θεωρίας, εννοιολογική αλλαγή και ιδεολογικός μετασχηματισμός. 21

20 Αντώνης Γεωργούλας: Κοινωνικές θεωρίες εν δράσει Το διο συμβα νει με την κατηγορ α του χ ρου, όπου η πλαισ ωση της ψυχολογικ ς, ιστορικο-κοινωνιολογικ ς και της επιστημολογικ ς βαθμ δας ρχεται να συναντηθε με τις ν ες μορφ ς κιν σεων του κεφαλα ου και των ανθρ πων (ν ες μορφ ς μεταν στευσης, τουρισμός, κινητικότητα κεφαλα ου, ν οι διαχωρισμο του αστικού χ ρου, κλπ.). Η ελευθερ α ωστόσο της κ νησης στον χ ρο σκοντ φτει στις ν ες διαιρ σεις που δημιουργ θηκαν σύμφωνα με εξωτερικ ς ως προς το κ θε τομο δυνατότητες, δηλαδ σύμφωνα με οικονομικ ς δυνατότητες. Η κατηγορ α της ταξινόμησης, μετ από την κριτικ που ασκ θηκε στον εθνοκεντρισμό και την υποτιθ μενη διόρθωση της στερεοτυπικ ς σκ ψης, μετασχηματ στηκε στις ν ες κατηγορ ες που ε δαμε νωρ τερα και που αφορούν τόσο στην πρόσληψη όσο και στην αν λυση του κοινωνικού κόσμου. Στο επ πεδο της προσωπικότητας παρατηρε ται η μετ βαση από το τομο στο υποκε μενο και/ από το Εμ να στο Εγ. Η ολότητα ακροβατε αν μεσα στο κρ τος- θνος και σε μια στρεβλ οικουμενικότητα, όπως αυτ εκφρ ζεται στην τρ χουσα ιδ α της παγκοσμιοπο ησης. Τ λος, η κοινωνιο-επιστημονικ αιτιολόγηση αποδεσμεύτηκε από τις δυν μεις που υποτ θεται ότι καθόριζαν τις συμπεριφορ ς των ανθρ πων και μετασχηματ στηκε σε δικαιολόγηση των συμπεριφορ ν σε σχ ση με κ ποιον ισχύοντα κανόνα που αφορ στα δικαι ματα της αναγν ρισης της διαφορ ς και της ελευθερ ας επιλογ ν. Προκειμ νου να καταδειχτούν τα προηγούμενα, η κεντρικ περιοχ στην οπο α θα εστιαστε η προσοχ μου ε ναι οι σχ σεις αν μεσα σε τ σσερα ζεύγη ιεραρχικ ν αντιθ σεων, τα ζεύγη δηλαδ που ορ ζουν τις σχ σεις αν μεσα στην επιστημολογ α, την κοινωνικ θεωρ α και την ιδεολογ α. Το πρ το ζεύγος αφορ στον τρόπο παραγωγ ς γν σης από τις κοινωνικ ς επιστ μες και εμφαν ζεται ως αντ θεση μεταξύ του υποκειμ νου (Υ) και του αντικειμ νου (Α) των κοινωνικ ν επιστημ ν. Το δεύτερο ζεύγος αποτελε ται από τις δύο πηγ ς της θεωρ ας του κοινωνικού αντικειμ νου και εμφαν ζεται ως αντ θεση αν μεσα στο τομο στη δρ ση (Αδ) και την ολότητα τη δομ (Ο). Οι σχ σεις αν μεσα στα δύο αυτ ζεύγη ορ ζουν την εννοιολογικ αλλαγ (ΕΑ) των κοινωνικ ν θεωρι ν (θ). Εφόσον ε μαστε σε μια περ οδο νθησης του ατομικισμού και του υποκειμενισμού, τούτο θα μπορούσε να διατυπωθε με το ακόλουθο ζεύγος σχ σεων: ΕΑθ=[(+Αδ).(-Ο)] / [(+Υ).(-Α)]. Τα ρεύματα όμως της κοινωνικ ς θεωρ ας, με των οπο ων τη συνεισφορ διαμορφ νεται τούτη η σχ ση, δεν υπ ρχουν σε κοινωνικό κενό. Απο- 22

21 Εισαγωγή: Επιστημολογία, κοινωνική θεωρία, ιδεολογία, πολιτική τελούν, αφενός, μ ρος μιας προηγούμενης θεωρητικ ς παραγωγ ς ως προς την κατανόηση του κοινωνικού κόσμου την εννοιοπο ηση της κοινωνικ ς δομ ς και, αφετ ρου, οι διοι οι παραγωγο κοινωνικ ς θεωρ ας γν σης ε ναι ενταγμ νοι στη διαδικασ α μετασχηματισμού της κοινωνικ ς δομ ς 6. πως σημε ωσα νωρ τερα, οι θεωρ ες που κατασκευ στηκαν για την κατανόηση του κοινωνικού μετασχηματισμού που εκτυλισσόταν κατ τις τρεις δεκαετ ες μετ τον Β Παγκόσμιο πόλεμο, κιν θηκαν αν μεσα σε δύο πόλους: αυτόν της κοινωνικ ς κινητικότητας και αυτόν της κοινωνικ ς αναπαραγωγ ς. Πολιτικ, οι δύο προβληματικ ς συνδ θηκαν με τον φιλελευθερισμό (Φ) και τον σοσιαλισμό (Σ), αντ στοιχα. Οι αξ ες οι οπο ες, grosso modo, καθοδ γησαν και νομιμοπο ησαν την παρ λληλη και ταυτόχρονα συνθετικ και/ συγκρουσιακ κ νηση των δύο πόλων ε ναι αυτ ς της ελευθερ ας (Ε) και της ισότητας (Ι), αντ στοιχα. Σε αυτό το επ πεδο, το οπο ο συνιστ το ιδεολογικό μόρφωμα (ΙΜ) μιας περιόδου, η σχ ση μπορε να γραφε ως εξ ς: ΙΜ= [(+Φ).(-Σ)] / [(+Ε).(-Ι)]. Εφόσον λοιπόν η σημεριν δομ αποτελε τον μετασχηματισμό μιας προηγούμενης, μ σα στη διαδικασ α μετασχηματισμού εντ σσονται και οι διες οι κοινωνικ ς θεωρ ες οι οπο ες διαμ σου της εννοιολογικ ς τους αλλαγ ς περι γραψαν και, κ ποιες από αυτ ς, προδι γραψαν και νομιμοπο ησαν τον ιδεολογικό μετασχηματισμό. Συνεπ ς, στην δια τη διαδικασ α υπ ρχουν τα κοινωνικ στρ ματα από τα οπο α προ ρχονται στα οπο α εντ σσονται οι κοινωνικ ς ομ δες και/ οι κοινωνικ ς κατηγορ ες που, αφενός, επιχειρούν ακολουθούν τη στροφ και, αφετ ρου, επικυρ νουν την τελευτα α με τη δρ ση τους. Αυτό σημα νει ότι η προσοχ εστι ζεται, εξ υποθ σεως 7, στις συνθετικ ς τ σεις της κοινωνικ ς θεωρ ας και στα ν α και μεσα α κοινωνικ στρ ματα που επεξεργ ζονται απλ προσλαμβ νουν τα προτ γματα των συνθετικ ν τ σεων. Ε ναι εξ λλου αυτ τα στρ ματα που καλύπτουν τη θεσμικ δι σταση, δηλαδ την κανονιστικ παγ ωση, των ν ων προταγμ των. Τ λος, το τρ το επ πεδο αφορ στον ιδεολογικό μετασχηματισμό και στη σχ ση του με τον μετασχηματισμό των κοινωνικ ν 6. Η αν πτυξη και αν λυση πραγματοποιούνται στο Μ ρος ΙΙΙ. 7. Τούτο στο μ τρο που, όπως δειξα αλλού, οι κύριες τ σεις της κοινωνιολογ ας αποτελούν προσπ θειες ανεύρεσης μιας μεσότητας αν μεσα σε δύο ακρα ους κοινωνικούς, πολιτικούς και ιδεολογικούς πόλους της σύγχρονης κοινων ας. Βλ. Α. Γεωργούλας, Το πρόταγμα της ισότητας και η γ νεση της κοινωνιολογ ας, ό.π., Κ

22 Αντώνης Γεωργούλας: Κοινωνικές θεωρίες εν δράσει δομ ν. πως δειξα σε να προηγούμενο βιβλ ο, τούτη η διαδικασ α πραγματοποιε ται μ σα από την τροποπο ηση των κατηγορι ν της σκ ψης 8. Η τροποπο ηση λοιπόν της καθεμ ας από τις κατηγορ ες ε ναι συν ρτηση της αλλαγ ς της θεωρ ας [(+Αδ).(-Ο)] / [(+Ε).(-Ι)], του μετασχηματισμού της ιδεολογ ας [(+Φ).(-Σ)] / [(+Ε).(-Ι)] και του μετασχηματισμού των κοινωνικ ν δομ ν, δηλαδ των κοινωνικ ν τ ξεων. Ιδεολογ α 1. Ελευθερ α 2. Ισότητα 2. ομ Κοινωνικ θεωρ α 1. ρ ση Κοινωνιολογικ ς Κατηγορ ες (αναστοχαστικότητα) Πολιτικ (θεσμοπο ηση) [Παγ ωση σχ σεων δύναμης στους κανόνες ρύθμισης της κοινωνικ ς ζω ς] 1. Υποκε μενο 2. Αντικε μενο Επιστημολογ α Σχήμα ΙΙ: Ο ιδεότυπος της εννοιολογικής αλλαγής και του ιδεολογικού μετασχηματισμού. Η προηγούμενη σχ ση αν μεσα στην επιστημολογ α, την κοινωνικ θεωρ α και την πολιτικ, κ τι που σημα νει το διο, αν μεσα στην κοινωνιο-επιστημονικ γν ση και την ιδεολογ α, συνιστ και το κύριο ζητούμενο γύρω από το οπο ο σχηματ στηκε η κεντρικ υπόθεση αυτ ς της εργασ ας. Για να στηριχτε αυτ η υπόθεση, χωρ ζω την εργασ α σε τρ α Μ ρη. Στο Πρ το Μ ρος εξετ ζω την εννοιολογικ αλλαγ και την αλλαγ της κοινωνιολογικ ς προβληματικ ς σε σχ ση με τις κοινωνικ ς ανακατατ - 8. Α. Γεωργούλας, Οι πολιτικ ς της κοινωνικ ς θεωρ ας, ό.π. 24

23 Εισαγωγή: Επιστημολογία, κοινωνική θεωρία, ιδεολογία, πολιτική ξεις, ακριβ στερα, τις ανακατατ ξεις στο επ πεδο του καταμερισμού της εργασ ας, εστι ζοντας στη διεύθυνση των μορφωμ νων κοινωνικ ν στρωμ των. Στο εύτερο Μ ρος αναλύω, μ σα από το πρ σμα που ανο γουν οι σχ σεις αν μεσα στην επιστημολογ α και την πολιτικ, τις με ζονες κοινωνικ ς θεωρ ες, οι οπο ες χουν αφετηρ α μια κοιν επιστημολογικ στ ση, την αναστοχαστικότητα, αλλ κατασκευ ζουν τόσο διαφορετικούς συλλογικούς διαδραματιστ ς, όσο και διαφορετικ ς πολιτικ ς οντότητες. Τ λος, στο Τρ το Μ ρος και στηριζόμενος στην προηγηθε σα αν λυση, εξηγ τις σχ σεις αν μεσα στην εννοιολογικ αλλαγ και τους ιδεολογικούς μετασχηματισμούς. 25

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 2 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 3 Ζητ ματα Θεωρ ας των Επιστημ ν της Φύσης SKORDOULIS

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Τρίπολη,

13PROC Τρίπολη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ ρμα Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κ δικας: 22100 Τρ πολη Πληροφορίες: Φιλοπούλου Μαρι ννα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

L 91/10 Ο ΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε το ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ και την αµοιβα α αναγν ριση τη πιστ τητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων του Μιχάλη Π. Φιλιππίδη Νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ Η αίτηση αναγνω ρισης πλασματικω ν χρο νων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η εκπαιδευτική έρευνα και ο σχεδιασμός της Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Ξ νθη 4 Μαρτ ου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση πληροφορίας Yποστήριξη επιχειρηματικότητας Aποτίμηση καινοτομίας:

Οργάνωση πληροφορίας Yποστήριξη επιχειρηματικότητας Aποτίμηση καινοτομίας: Οργάνωση πληροφορίας Yποστήριξη επιχειρηματικότητας Aποτίμηση καινοτομίας: 2015 οι υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης Enterprise Europe Network-Hellas www.ekt.gr Η σημασία της πληροφόρησης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Μια μέ ρα ο Χρι στος βρέ θηκέ μέ τους φι λους του στο πα ρκο, την Κυριακη το μέσημέ ρι. Αποφα σισαν να παι ξουν σκυταλοδρομι α. Καθώς έ τρέχαν η ρθέ έ να σκυλα κι και η θέλέ να

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ L 77/22 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/12/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για τη δε τερη προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο του παραρτ µατο τη οδηγ α 88/320/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Lecture 8: Random Walks

Lecture 8: Random Walks Randomized Algorithms Lecture 8: Random Walks Sotiris Nikoletseas Associate Professor CEID - ETY Course 2016-2017 Sotiris Nikoletseas, Associate Professor Randomized Algorithms - Lecture 8 1 / 33 Overview

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

AƒÃ... K Η Eƒ. π ƒã à π... ÎÈ Ú Î ÈÓÔ ÚÈÔ ÈÒÓ! Tόσα καλά το χρόνο αυτό όσα σπόρια στο ρόδι για τα 10 χρόνια του αλφα πι ISBN:

AƒÃ... K Η Eƒ. π ƒã à π... ÎÈ Ú Î ÈÓÔ ÚÈÔ ÈÒÓ! Tόσα καλά το χρόνο αυτό όσα σπόρια στο ρόδι για τα 10 χρόνια του αλφα πι ISBN: Tα κάλαντα (Xριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα) είναι από το κείµενο του N.. Σωτηράκη H XΙΑΚΉ ΛΑïΚΉ MΟΎΣΑ ΣΤΑ KΆΛΑΝΤΑ. XIAKH EΠIΘEΩPHΣH τόµος 11ος, τεύχος 31ο, 1973. Nα σας τα πούµε; AƒÃHª π π ƒã Ã

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ http://1lyk-ag-dimitr.att.sch.gr/ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Με τον ο ρο «σχολικο ς κανονισµο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις συγγένειας στην κοινωνιογένεση του ασυνειδήτου

Οι σχέσεις συγγένειας στην κοινωνιογένεση του ασυνειδήτου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι σχέσεις συγγένειας στην κοινωνιογένεση του ασυνειδήτου Το εθνογραφικό και εθνολογικό έργο του Μπερνάρ Βερνιέ (ΜΒ) είναι γνωστό και στο ελληνικό κοινό. Αυτό οφείλεται, τουλάχιστον ώς ένα βαθμό,

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

καιρο, αυτο ς πε θανε απ ο,τι φαι νεται πολυ αργο τερα. Για ποιον λο γο συνε βη αυτο, Φαι δωνα;

καιρο, αυτο ς πε θανε απ ο,τι φαι νεται πολυ αργο τερα. Για ποιον λο γο συνε βη αυτο, Φαι δωνα; ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΑΙΔΩΝ ΕΧΕΚΡΑΤΗΣ: Εσυ ο ι διος, Φαι δωνα, βρε θηκες στο πλευρο του Σωκρα τη εκει νη την ημε ρα, που η πιε το δηλητη ριο στη φυλακη, η τα α κουσες απο κα ποιον α λλο; ΦΑΙΔΩΝ: Η μουν ο ι διος εκει,

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ,

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ (ανά κατεύθυνση) Για τους εισαχθέντες 1987-99 και για τους εισαχθέντες 1999-02 απαιτούνται τουλάχιστον 6 ΥΕΣ, εκ των οποίων, 1 τουλάχιστον από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 7: Η Συνέντευξη (3/4) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Η εκμάθηση τόσο των

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογική ανάλυση πολυμεσικού

Σημασιολογική ανάλυση πολυμεσικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ηλεκτρολο γου Μηχανικου & Μηχανικου

Διαβάστε περισσότερα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα τριαντα σική ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ στίχοι ΠΑΜΠΟΣ ΚΟΥΖΑΛΗΣ (από «Τα Ρόδα Οργής») τριαντα εγελά Πάνω στα γλυκά σου αγκά σαν πουλλίν επιά μοί τα σημά εμοιρά Χτύ δυτά Ξύπ τη ζωή που χάσα τα όνειρά ς που χαλάσα

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Ε= Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cy/intro Νοσοσ Kawasaki Έκδοση από 2016 2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2.1 Πως μπαι νει η δια γνωση; Η δίαγνωση της νόσου Kawasaki είναι κλινική. Αυτό σημαίνει ότι η διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό Ξέρεις από Πήλιο;

Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό Ξέρεις από Πήλιο; Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό Ξέρεις από Πήλιο; 1. Διοργανωτής διαγωνισμού Η εταιρεία ΜΙΝΤ-ΙΣΤ Ε.Π.Ε. Γραφείο Ταξιδίων και Τουρισμού, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 105-107, Τ.Κ. 115 21 (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. Θέμα (Αλφαβητικά) Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις Α.Π.Δ., υποβολή Προθεσμία καταβολής εισφορών Με το Γ99/1/118/15.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας Συμμετοχές Περιεχόμενα Ενότητας Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Α) Erasmus + KA2 What s the use of it? : Βασική Δράση 2 (KA2: Key Action 2 ). Β) Erasmus + KA1 The interaction of Electrical and Furniture industries

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιστημολογία κοινωνικής έρευνας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Νικόλαος Ναγόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιστημολογία κοινωνικής έρευνας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Νικόλαος Ναγόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιστημολογία κοινωνικής έρευνας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Νικόλαος Ναγόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Η κοινωνική έρευνα επιχειρεί να ανταποκριθεί και να ανιχνεύσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. του αντικειμένου προσεγγίσεων...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. του αντικειμένου προσεγγίσεων... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή..................................................... 17 1.1 Νόηση και γνώση και η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η απαγόρευση διακρίσεων σε βάρος των ηλικιωμένων στο πεδίο της απασχόλησης και της εργασίας

Η απαγόρευση διακρίσεων σε βάρος των ηλικιωμένων στο πεδίο της απασχόλησης και της εργασίας Η απαγόρευση διακρίσεων σε βάρος των ηλικιωμένων στο πεδίο της απασχόλησης και της εργασίας Δημήτριος Γ. Γούλας Διδάκτωρ Νομικής, δικηγόρος Ειδικός επιστήμονας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. dgoulas@gmail.com Η

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997,

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997, L 26/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 182/1999/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 για το πε µπτο πρ γραµµα-πλαίσιο δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο συνθετότητας και το εξάµηνο διδασκαλίας του κάθε µαθήµατος)

Διαβάστε περισσότερα