ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ"

Transcript

1 i ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν εγχειρίδιο προβλημάτων για τα Μαθηματικά των Ε και Στ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, αποτελεί ένα βοήθημα για τον δάσκαλο που καλείται να διδάξει σε σχολικές τάξεις οι οποίες απαρτίζονται από μη αμιγές μαθητικό υλικό και πιο συγκεκριμένα σε σχολικές τάξεις όπου σε μεγάλο ή μικρό αριθμό συμμετέχουν και τσιγγανόπαιδες μαθητές. Λαμβάνοντας υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες των τσιγγανοπαίδων, αλλά και την ανάγκη τους για ομαλή και αρμονική συνύπαρξη και αλληλεπίδραση με το σύνολο της μαθητικής κοινότητας, διαμορφώσαμε το εγχειρίδιο αυτό προκειμένου να δώσουμε την δυνατότητα στο δάσκαλο να επιλέγει προβλήματα για περισσότερη εξάσκηση και ευκολότερη εμπέδωση των μαθητών πάνω σε θεμελιώδεις μαθηματικές έννοιες. Τα προβλήματα είναι τέτοια, ώστε να διευκολύνουν τους μαθητές στην κατανόηση εννοιών, μιας που κατασκευάστηκαν εφόσον είχε ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι τσιγγανόπαιδες μαθητές μπορεί μεν να ανήκουν σε μια διαφοροποιημένη εθνοπολιτισμικά ομάδα θα πρέπει όμως να τους δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στο ρυθμό της σχολικής τάξης διατηρώντας παράλληλα τη δική τους πολιτισμική ταυτότητα μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινά αποδεκτών αξιών, πρακτικών και διαδικασιών. Είναι γνωστό πως η ελληνική κοινωνία και κατ επέκταση και το ελληνικό σχολείο, ακολουθώντας τις κοινωνίες όλων των χωρών της Ευρώπης, είναι πλέον πολυπολιτισμικό. Απαρτίζεται από μαθητές ποικίλων εθνοπολιτισμικών ομάδων που συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν και στους οποίους ο εκπαιδευτικός καλείται να μεταδώσει ποικίλα είδη γνώσεων καλλιεργώντας παράλληλα και τις δεξιότητες τους. Στην περίπτωση των τσιγγανοπαίδων, το σχολείο έχει την υποχρέωση να παρέχει σε όλα τα παιδιά ένα ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον, στο οποίο η εκπαιδευτική διαδικασία δεν θα εμποδίζεται από ρατσιστικές στάσεις και συμπεριφορές. Το δικαίωμα όλων των παιδιών για ποιότητα στην εκπαίδευση είναι βασικό δικαίωμα που κάθε ευνομούμενη πολιτεία πρέπει να διασφαλίζει. Ένα εθνοκεντρικό πρόγραμμα για παράδειγμα, θα εξέγειρε κατά την εφαρμογή του, αντιδράσεις από τις ομάδες οι οποίες αισθάνονται ότι η ιστορία, η γλώσσα και ο πολιτισμός τους αποκλείονται από την κανονική εκπαιδευτική διαδικασία. Ένα τέτοιο πρόγραμμα, όχι μόνο θα δημιουργούσε ακόμα περισσότερο μειονεκτικές περιθωριοποιημένες ομάδες, αλλά θα οδηγούσε και τις ομάδες αυτές να απαιτούν χωριστή εκπαίδευση, κάτι που συνιστά σαφώς και άρνηση της διαπολιτισμικής προσέγγισης με συνέπεια την άνιση εκπαίδευση στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας και την άνιση κοινωνική ένταξη στα πλαίσια της ζωής. Να σημειωθεί βεβαίως στο σημείο αυτό, πως αν η χρησιμοποίηση διαπολιτισμικών προγραμμάτων είναι αναγκαία, η αποκλειστική έμφαση σε αυτά αποτελεί στενή αντίληψη που δε θα μείωνε σημαντικά τη θεσμική προκατάληψη, τη διάκριση και το ρατσισμό. Η μείωση των προκαταλήψεων προϋποθέτει παρέμβαση στο επίπεδο των θεσμών ή μεταρρύθμιση όλων των σημαντικών πλευρών του σχολείου συμπεριλαμβανομένων των κανόνων, των σχέσεων εξουσίας, του πολιτισμού του σχολείου, της λεκτικής επικοινωνίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, του σχολικού προγράμματος, των στάσεων έναντι των γλωσσών των μαθητών, των προγραμμάτων συμβουλευτικής και αξιολόγησης κτλ. Οι λανθάνουσες ή κρυφές αξίες σε ένα θεσμό όπως το σχολείο έχουν συνήθως μεγαλύτερη επίδραση στις στάσεις και τις αντιλήψεις των μαθητών από ό,τι ένα τυπικό μάθημα διδασκαλίας. Παιδαγωγοί και εκπαιδευτικοί που έχουν εργασθεί για την αλλαγή του σχολικού προγράμματος γνωρίζουν ότι αναπτύσσοντας στους εκπαιδευτικούς νέες δεξιότητες, προσφέροντας τους παράλληλα και νέο υλικό, αλλά τοποθετώντας τους σε θεσμικά περιβάλλοντα των οποίων οι κανόνες είναι αντίθετοι και δεν ενθαρρύνουν την χρησιμοποίηση των νέων δεξιοτήτων και του νέου υλικού, οδηγούν συνήθως στην

2 ii απογοήτευση και την αποτυχία. Έτσι, οποιαδήποτε προσέγγιση για σχολική αλλαγή έχει πιθανότητες να επιτύχει μόνο όταν εστιάζεται σε όλα τα κύρια στοιχεία του σχολικού περιβάλλοντος. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να παρεμβαίνει και να βοηθά τους μαθητές του να μειώσουν τις προκαταλήψεις τους και να αναπτύξουν θετικότερες στάσεις και συμπεριφορές έναντι οποιονδήποτε διαφοροποιημένων εθνοπολιτισμικά ομάδων και στη συγκεκριμένη περίπτωση έναντι των τσιγγανοπαίδων. Το παρόν λοιπόν βοήθημα, τονίζουμε πως δεν έρχεται να καταργήσει το υπάρχον διδακτικό υλικό των Μαθηματικών, όπως αυτό δίνεται από το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά να δράσει συμπληρωματικά και βοηθητικά για το δάσκαλο που επιθυμεί να συμπληρώσει το μάθημά του με προβλήματα που στοχεύουν στην ανακάλυψη νέων γνώσεων ή εννοιών, προβλήματα εφαρμογής, σύνθεσης ή ολοκλήρωσης, σύγκρισης, μοντελοποίησης, ανοιχτά κ.ά. Τα προβλήματα αυτά θα βοηθήσουν το σύνολο της πολιτιστικά διευρυμένης σχολικής τάξης και διαρθρώνονται σε έντεκα κεφάλαια, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα περιεχομένων, καθένα από τα οποία είναι χωρισμένο σε υποκεφάλαια και κατηγορίες, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους. Προσπαθήσαμε στον περιορισμένο χώρο του εγχειριδίου αυτού να συμπτύξουμε την, πραγματικά, τεράστια ύλη των Μαθηματικών των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου και να περιλάβουμε όσο το δυνατό περισσότερες περιπτώσεις επίλυσης προβλημάτων. Δομήσαμε το βιβλίο κατά τέτοιο τρόπο που να αποτελέσει εύχρηστο εργαλείο στα χέρια του διδάσκοντος, τόσο μέσα στην τάξη στα πλαίσια της ενισχυτικής και εξατομικευμένης διδασκαλίας, όσο και στο σπίτι για περαιτέρω εξάσκηση. Η όλη προσέγγιση της ύλης βασίστηκε στην αρχή της διαθεματικότητας, προκειμένου να διευκολυνθεί η μάθηση των μικρών μαθητών, αλλά και να αναβαθμιστεί αυτή ποιοτικά. Η διδακτική προσέγγιση των προβλημάτων που περιγράφονται μπορεί να δοθεί με την συνεξέταση και άλλων επιστημών. Για παράδειγμα το θέμα π.χ. των προβλημάτων της προσθαφαίρεσης δεκαδικών αριθμών, μπορεί να δοθεί και με παραδείγματα από την τεχνολογία ή με αναφορές στην ιστορία, την γεωγραφία, κ.ά. προκειμένου να αποφευχθεί η κατάτμηση της πραγματικότητας σε διδακτικά αντικείμενα και ξεχωριστά μαθήματα, αλλά να εξεταστεί κάθε θεματική ενότητα από όλες τις δυνατές πλευρές (βλ. Βαρνάβα Σκούρα 1989, τ.3, σ.1380). Ως αρχή η διαθεματική προσέγγιση είναι κοντά όχι μόνο στην παιδική αντίληψη, που δυσκολεύεται να κατανοήσει την κατάτμηση της γνώσης σε επιμέρους επιστημονικούς κλάδους, αλλά και στην ίδια την πραγματικότητα, η οποία παρά την πολυπλοκότητά της παρουσιάζει μια αδιάσπαστη ενότητα. ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Μέσα στην πορεία της ανθρώπινης ιστορίας τα Μαθηματικά αποτελούν έναν απέραντο κόσμο αρμονίας, θαυμάτων και εκπλήξεων καθώς πορεύονται συντροφικά με τον άνθρωπο, προσφέροντας του πνευματική και ψυχική καλλιέργεια, συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση και εξέλιξη του. Δεν υπάρχει εποχή και περιοχή της Γης που να καμαρώνει για την πρόοδο και τον πολιτισμό της, χωρίς να παραδέχεται την σημαντικότητα της συμμετοχής των Μαθηματικών στην πορεία αυτή. Ταυτόχρονα, βέβαια, αποτελεί γεγονός ότι τα Μαθηματικά είναι από τα λιγότερο δημοφιλή μαθήματα των σχολείων. Σκοτεινά και πολύπλοκα, άχαρα και ανιαρά, αφηρημένα και απωθητικά εμφανίζονται σε πολλούς μαθητές, που τα βλέπουν σαν φυλακή που εγκλωβίζει όλη την ζωντάνια της νεανικής τους ζωής. Γιατί άραγε αυτή η απέχθεια τόσων μαθητών προς ένα μάθημα με αναμφισβήτητη παιδευτική και κοινωνική αξία και προσφορά; Ευθύνεται ίσως για αυτό η ελλιπής ή ανύπαρκτη ενημέρωση γονιών και μαθητών για την

3 iii αξία τους; Μήπως δε δίνεται η προσοχή που θα έπρεπε στην επιλογή της ύλης, στον τρόπο προσφοράς της, στη μόρφωση και επιμόρφωση του δασκάλου που καλείται να τα διδάξει; Μήπως γενικά το μάθημα των Μαθηματικών δεν έχει τη θέση που επιβάλλεται να έχει μέσα στην όλη δομή των αναλυτικών προγραμμάτων και της εκπαίδευσης γενικότερα; Στο σημείο αυτό θα σταθούμε για λίγο προκειμένου να εξετάσουμε τους λόγους για τους οποίους διδάσκονται σήμερα τα Μαθηματικά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ποιοι είναι δηλαδή οι σκοποί της διδασκαλίας τους. Συνοπτικά θα λέγαμε πως τα Μαθηματικά εξυπηρετούν τρεις κατηγορίες σκοπών, πρακτικούς, μορφωτικούς και πολιτισμικούς. Α. Πρακτικοί σκοποί: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι σκοποί που αναφέρονται στην άμεση ή έμμεση χρησιμότητα που μπορούν να έχουν οι μέθοδοι, οι διαδικασίες και οι τεχνικές των Μαθηματικών, τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και για την κοινωνία. Οι πρακτικοί σκοποί της μαθηματικής εκπαίδευσης επιτυγχάνονται μέσω της μάθησης βασικών αλγεβρικών πράξεων και της εξάσκησης σε υπολογισμούς, μέσω της μάθησης σχεδιασμού γεωμετρικών σχημάτων, ώστε να μπορεί κάποιος να αναπαριστά γραφικά το χώρο που μας περιβάλλει, μέσω της απόκτησης της ικανότητας ερμηνείας των γραφικών παραστάσεων και τέλος, μέσω της απόκτησης ενός επιστημονικού τρόπου σκέψης και αντιμετώπισης πραγματικών καταστάσεων, μιας που η μαθηματική επιστήμη αναπτύσσει την κρίση, τη φαντασία, αλλά και την ικανότητα αξιολόγησης, κυρίως κατά την προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων. Β. Μορφωτικοί σκοποί: Εδώ εντάσσονται οι σκοποί εκείνοι της μαθηματικής εκπαίδευσης, οι οποίοι συμβάλλουν στο σχηματισμό ορισμένων στάσεων και δεξιοτήτων. Οι μορφωτικοί σκοποί μπορούν να επιτευχθούν με την εκμάθηση και σωστή χρήση της αυστηρά δομημένης γλώσσας των Μαθηματικών, προκειμένου να αποκτήσουν οι μαθητές θετικές στάσεις ζωής, όπως ακρίβεια, σαφήνεια, πειθαρχία, κ. ά. Επιπλέον, όταν η μέθοδος διδασκαλίας του μαθηματικού αντικειμένου δεν προσφέρει έτοιμη γνώση, αλλά βοηθάει τους μαθητές να την ανακαλύψουν μόνοι τους μέσω παρατήρησης, εξερεύνησης, ανίχνευσης των νόμων και κανόνων που διέπουν τα Μαθηματικά και αναγνώρισης κοινών σχέσεων σε διαφορετικά πεδία, τότε αναπτύσσονται στα άτομα ικανότητες καθαρής λογικής σκέψης, σωστής κρίσης και ικανότητες αναγνώρισης λογικών σχέσεων μεταξύ ανεξάρτητων γεγονότων. Γ. Πολιτισμικοί σκοποί: Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται οι σκοποί εκείνοι που συμβάλλουν στην αναγνώριση της αξίας των Μαθηματικών ως διανοητικού, ηθικού, αισθητικού, πνευματικού και γενικά πολιτισμικού αγαθού. Οι πολιτισμικοί αυτοί σκοποί πραγματοποιούνται όταν οι μαθητές γίνονται γνώστες της ιστορικής εξέλιξης των Μαθηματικών, ώστε να συνειδητοποιούν την ευρύτητα και τη δυναμική τους, καθώς και το ρόλο που αυτά έχουν παίξει στη διαμόρφωση της κοινωνίας και όταν επιπλέον τα παιδιά καθίστανται ικανά να αναγνωρίζουν την ομορφιά και τη συμμετρία των σχημάτων της φύσης, κυρίως μέσω των μαθημάτων της Γεωμετρίας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε πως οι παραπάνω σκοποί της μαθηματικής εκπαίδευσης διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εξαρτώνται κάθε φορά από το κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό υπόβαθρο της κάθε εθνότητας. ΣΤΟΧΟΙ Αν ο σκοπός είναι η αιτία που διδάσκουμε τα Μαθηματικά,τότε ο στόχος θα είναι μια συγκεκριμένη δεξιότητα που πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές μας μετά από τη διδασκαλία μιας ενότητας.

4 iv Οι στόχοι της διδασκαλίας των Μαθηματικών είναι σαφείς και παρουσιάζονται ιεραρχημένοι στο Πρόγραμμα Σπουδών του ΥΠΕΠΘ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ως γνωστό, τα Μαθηματικά έχουν απόλυτη συνέχεια. Ο μαθητής δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν κατέχει την προηγούμενη ύλη. Πρέπει, όχι απλά να γνωρίζει τις βασικές μαθηματικές έννοιες και ιδιότητες, αλλά και να μπορεί να τις χρησιμοποιεί για να επιλύει μαθηματικά προβλήματα. Η μόνη περίπτωση που απαιτείται απομνημόνευση στα Μαθηματικά (πίνακας πολ/σιασμού, τύποι) είναι για να εκτελεί γρηγορότερα τις πράξεις. Για να πετύχει η οποιαδήποτε διδασκαλία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους φυσικούς όρους ανάπτυξης του παιδιού και κυρίως τη διανοητική του δομή και τις αντιληπτικές ικανότητές του. Γι αυτό θα πρέπει ο δάσκαλος να γνωρίζει τις βασικές θεωρίες μάθησης (μπιχεβιορισμός, αναπτυξιακή, του ολομορφικού πεδίου, της επεξεργασίας πληροφοριών, των ιεραρχιών μάθησης, της ανακάλυψης, του κονστρουκτιβισμού) και να προσαρμόζει αναλόγως τη διδασκαλία του. Επειδή οι μαθηματικές γνώσεις και έννοιες παραμένουν αναλλοίωτες, δεν είναι απαραίτητη η πλήρης απομάκρυνση από την παραδοσιακή διδασκαλία. Θα πρέπει όμως να εμπλουτίζεται, ώστε να αποφεύγεται η ξερή γνώση, να προσφέρει τις έννοιες ως κάτι φυσικό, βγαλμένο από τη γύρω πραγματικότητα και να δίνει έμφαση, όχι στην ποσοτική, αλλά στην ποιοτική προβολή της μαθηματικής γνώσης, ώστε να καλλιεργήσει στο μαθητή έναν τρόπο σκέψης ιδιαίτερα ευλύγιστο και αποτελεσματικό που θα βρίσκει εφαρμογή σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ο δάσκαλος μπορεί να δώσει στους μαθητές το πρόβλημα και να τους ζητήσει να το διαβάσουν προσεχτικά για να καταλάβουν τι ζητάει. Θα ακολουθήσει συζήτηση με σκοπό τη σταθεροποίηση και επέκταση της μαθηματικής γνώσης, με εδραίωση της νέας πάνω στην παλιά. Η συζήτηση θα μεθοδευτεί έτσι, ώστε να φέρει τους μαθητές μπροστά σε μια προβληματική κατάσταση που θα ενεργοποιήσει τη λογική και κριτική σκέψη και θα οδηγήσει στην εξεύρεση μεθόδου αντιμετώπισης. Οι μαθητές επιλέγουν τις πράξεις που θα οδηγήσουν στην επίλυση, εξηγώντας το γιατί. Σε ορισμένα προβλήματα καλό θα ήταν να ζητηθεί η διαδικασία αυτή γραπτώς, για να συνηθίσουν οι μαθητές να αποτυπώνουν διαδοχικά τα λογικά διαβήματα που θα τα οδηγήσουν στην ανακάλυψη και εντέλει στην αφομοίωση, που είναι και ο στόχος της διδασκαλίας. Προτείνουμε αυτό να μη γίνεται συχνά, γιατί καταντά ανιαρό και δημιουργεί στάσεις άρνησης και υπεκφυγής. Στη συνέχεια θα προχωρήσουν στην εκτέλεση των αλγοριθμικών πράξεων και, για πλήρη κατανόηση, στη διατύπωση της απάντησης στο ζητούμενο. Στη Γεωμετρία συστήνουμε να γράφεται πρώτα ο γεωμετρικός τύπος. Σημαντικό είναι να έχουν οι μαθητές τη δυνατότητα αυτοδιόρθωσης, γι αυτό τους συνηθίζουμε να ελέγχουν προσεχτικά τη λύση. Και αφού, σύμφωνα με τον Kilpatrick, δεν έχει γίνει διδασκαλία, εφόσον ο μαθητής δεν έμαθε, στο τέλος της διαδικασίας ο δάσκαλος είναι απαραίτητο να αξιολογεί το έργο του, ώστε αν δεν πέτυχε, αφού διαγνώσει τις αιτίες, να επιλέξει άλλη διδακτική προσέγγιση. Όλα αυτά βέβαια είναι ενδεικτικά. Ο δάσκαλος που γνωρίζει τις δυνατότητες και τις προτιμήσεις των μαθητών του, θα βρει προσφορότερο τρόπο να κάνει τη διδασκαλία του ευκολότερη, ευχάριστη και αποδοτική. Η ουσιαστική μάθηση του μαθηματικού αντικειμένου είναι από τις πιο πολύπλοκες διαδικασίες και για να επιτευχθεί πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: Να υπάρχει θέληση και ενδιαφέρον από την πλευρά των μαθητών προς το αντικείμενο της μάθησης. Οι μαθητές δείχνουν αυτοπεποίθηση και ικανότητα, όταν ο δάσκαλος

5 v διακατέχεται από αυτοπεποίθηση και επάρκεια για μια τέτοια διδασκαλία. Ο ρόλος του είναι να προσαρμόσει το αντικείμενο αυτό στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις ικανότητες των μαθητών προκειμένου να τα παρακινήσει να δώσουν προσοχή και έμφαση στο υπό διδασκαλία αντικείμενο. Το υλικό μάθησης θα πρέπει να είναι ανάλογο προς τις πνευματικές και νοητικές ικανότητες του μαθητή. Το παιδί μαθαίνει ουσιαστικά όταν η γνώση που καλείται να αποκτήσει βρίσκεται σε ισορροπία με το στάδιο της νοητικής του ανάπτυξης. Και επειδή μαθαίνω δε σημαίνει οπωσδήποτε και κατανοώ, θα πρέπει, μέσα από καθημερινές καταστάσεις ή με απλά υλικά να μετασχηματίζει τις σχέσεις των δεδομένων, να επινοεί και να παράγει νέες. Στα πλαίσια λοιπόν της διαθεματικότητας το παιδί θα μπορούσε να κατασκευάσει στο μάθημα της χειροτεχνίας αντικείμενα που θα το βοηθήσουν να λειτουργήσει κάτω από πραγματικές συνθήκες για την πληρέστερη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών π.χ. αριθμογραμμή, αριθμητήριο, μέτρο, ζυγαριά, επίπεδα ή στερεά σχήματα με χαρτόνι, σπίρτα ή ζυμαρικά, πλαστελίνη κλπ. Όπως είδαμε, η μάθηση είναι μια διαδικασία αναδιοργάνωσης της προηγούμενης γνώσης και κατασκευής της καινούργιας. Για να μάθει το παιδί, είναι πολύ σημαντικό αυτή η διαδικασία τροποποίησης να γίνεται μέσα από εμπειρίες σχετικές με το αντικείμενο μάθησης Η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία μάθησης είναι από τις πλέον σημαντικές προϋποθέσεις για την επίτευξή της. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει ελευθερία σκέψης και έκφρασης, καλή σχέση ανάμεσα στο παιδί και το δάσκαλο, κατάλληλη ατμόσφαιρα και ευχάριστο κλίμα μέσα στη σχολική αίθουσα όπου με ηρεμία, ησυχία και άνεση εκφράζεται και ενθαρρύνεται κάθε σκέψη και πράξη του παιδιού. Η προσφερόμενη προς μάθηση γνώση, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και να παρουσιάζεται από τον δάσκαλο χωρίς την ανάμειξη της με άλλες πληροφορίες, που ενδεχομένως δημιουργήσουν σύγχυση στους μαθητές. Ο προσωπικός τρόπος και ρυθμός μάθησης του κάθε παιδιού θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη από τον δάσκαλο που επιθυμεί να διδάξει αποτελεσματικά. Όλοι οι μαθητές πρέπει να ενθαρρύνονται και να ενισχύονται θετικά σε κάθε τους προσπάθεια. Τέλος η επανάληψη αποτελεί βασικότατο στοιχείο για την ουσιαστική μάθηση. Μέσω αυτής, οι γνώσεις διατηρούνται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στη μνήμη των μαθητών και εντέλει γίνονται μόνιμες και σταθερές. Η συγγραφική ομάδα

6 vi Βιβλιογραφία Ανθούλια, Τ. (2001). Βοηθείστε τα παιδιά σας στα Μαθηματικά. Αθήνα: Λιβάνης Βαρνάβα-Σκούρα, Τζ. (1989). Διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία. Παιδαγωγική & Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια (τ. 3). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Δημητρακόπουλος, Δ. (2000). Καινοτόμες προσεγγίσεις των μαθηματικών-διδακτική των μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο. Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς. Εξαρχάκος, Θ.Γ. (1988). Διδακτική των μαθηματικών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Hughes, M. (1996). Τα παιδιά και η έννοια των αριθμών Δυσκολίες στην εκμάθησης των μαθηματικών. Αθήνα: Gutenberg. Ζαβλανός, Μ. (1987). Διδακτική φυσικών επιστημών. Αθήνα: Ίων. Καλαβάσης, Φ.& Μεϊμάρης, Μ.(1997). Θέματα διδακτικής μαθηματικών ΙΙΙ-(Διδακτική μαθηματικών και νέες τεχνολογίες). Aθήνα: Gutenberg. Κολέζα, Ε. Μακρής, Κ- Σουρλάς, Κ.(1999). Θέματα διδακτικής των μαθηματικών- Διδακτικοί στόχοι-ταξινομίες Δραστηριότητες). Αθήνα: Gutenberg. Κολιάδης, Ε.Α. (2002). Γνωστική ψυχολογία, γνωστική νευροεπιστήμη και εκπαιδευτική πράξη. Αθήνα: Ιδίου. Κοσύβας, Γ. (1996). Η πρακτική του ανοιχτού προβλήματος στο δημοτικό σχολείο. Αθήνα:Gutenberg. Μάρκου, Γ.Π. (1996). Η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας: Η διαδικασία διεθνοποίησης και η αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ./Γ.Γ.Λ.Ε. Μάρκου, Γ.Π. (1998). Προσεγγίσεις της πολυπολιτισμικότητας και η διαπολιτισμική εκπαίδευση Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ./Γ.Γ.Λ.Ε. Ματσαγγούρας, Η.Γ. (2002 ). Στρατηγικές διδασκαλίας Η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Gutenberg. Μπούφη, Α.(199).Διδακτική μαθηματικών ΙΙ. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΠΤΔΕ Σάλαρη, Μ.Κ. (χ.χ.). Στοιχεία Διδακτικής των Μαθηματικών. TeleMath - Η Ελληνική Μαθηματική Πύλη. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: (10/1/200) Σαλβαρά, Γ. (1990). Διδακτική μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο. Αθήνα: Εκπ.Κωστέα- Γείτονα. Σφιγκάκη, Μ., & Χουντουμάδη, Α. (199). Συνδιαλλαγή νηπιαγωγού-παιδιού κατά τη διάρκεια μάθησης αριθμητικής αντιστοιχίας. Αθήνα: Ίδρυμα Ερευνών Για Το Παιδί. Τερζοπούλου, Μ., & Γεωργίου, Γ. (1996). Οι τσιγγάνοι στη Ελλάδα: Ιστορία Πολιτισμός. Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ./Γ.Γ.Λ.Ε. Τουμάσης, Μ. (2000). Σύγχρονη διδακτική των μαθηματικών. Αθήνα:Gutenberg. ΥΠ.Ε.Π.Θ./Π.Ι. (2001). Βλέπω το σημερινό κόσμο: «Πολυθεματικό» βιβλίο δημοτικού σχολείου για την Ευέλικτη Ζώνη. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.. ΥΠ.Ε.Π.Θ./Π.Ι. (2001). Οδηγός για την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης Βιβλίο για το δάσκαλο. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. ΥΠ.Ε.Π.Θ./Π.Ι. (2002). Βλέπω το σημερινό κόσμο: Δημιουργικές διαθεματικές δραστηριότητες για την ευέλικτη ζώνη του δημοτικού σχολείου. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. Ηughes, M. (1996). Τα παιδιά και η έννοια των αριθμών-δυσκολίες στην εκμάθηση των μαθηματικών. Αθήνα: Gutenberg (1996). Tα Μαθηματικά στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία-Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας. Αθήνα. (2000). Διεπιστημονική προσέγγιση των Μαθηματικών και της διδασκαλίας τους. Επιμέλεια Καλαβάσης, Φ.- Μεϊμάρης, Μ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Αθήνα: Gutenberg.

7 vii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος Α Ακέραιοι αριθμοί 1 Β Κλασματικοί αριθμοί 1 Γ Συμμιγείς αριθμοί..29 Δ Αναγωγή στη μονάδα 3 Ε Δεκαδικοί αριθμοί 38 Στ Εξισώσεις Ζ Αναλογίες 8 Η Μερισμός 9 Θ Ποσοστά 6 Ι Τόκος.. 80 ΙΑ Γεωμετρία 86 ΙΑ 1 Περίμετρος 87 ΙΑ 2 Εμβαδόν σχημάτων 93 ΙΑ 3 Εμβαδόν στερεών..96 ΙΑ Όγκος. 98 Λύσεις προβλημάτων..101

8 1 Α ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Α 1 Προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης 1. Ο κ. Γιάννης έδωσε.800 και αγόρασε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Ξόδεψε για την επισκευή του 1.70.Θέλει να κερδίσει Πόσο πρέπει να το πουλήσει; Απάντηση: 2. Με τα στοιχεία του προηγούμενου προβλήματος να γράψεις και εσύ ένα αντίστροφο πρόβλημα, στο οποίο θα ζητάς το ποσό του κέρδους. 3. Ένας έμπορος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αγόρασε ένα αυτοκίνητο. Ξόδεψε για την επισκευή του Το πούλησε 9.00 και κέρδισε Πόσο το είχε αγοράσει; Απάντηση :... Οι εισπράξεις ενός κινηματογράφου ήταν την Παρασκευή 3.60, το Σάββατο 980 λιγότερα από την Παρασκευή και την Κυριακή 370 περισσότερα από την Παρασκευή. Πόσες ήταν οι συνολικές εισπράξεις του κινηματογράφου; Απάντηση:

9 2. Σε μια εκπαιδευτική περιφέρεια λειτουργούν τέσσερα Δημοτικά Σχολεία. Το α έχει 23 μαθητές και το β 9 περισσότερους από το α. Το γ έχει 18 λιγότερους από το α. Το δ έχει όσους το β και γ μαζί. Πόσους μαθητές έχουν και τα τέσσερα σχολεία; Απάντηση : 6. Ένα υπεραστικό λεωφορείο που εκτελεί τη διαδρομή Γιάννενα-Ηγουμενίτσα, εισέπραξε σε τέσσερις ημέρες.870. Την πρώτη ημέρα εισέπραξε 1.30 και τη δεύτερη 190 λιγότερα από την πρώτη. Την τρίτη ημέρα εισέπραξε 0 λιγότερα από την πρώτη και τη δεύτερη ημέρα μαζί. Πόσα χρήματα εισέπραξε την τέταρτη ημέρα; Απάντηση.. 7. Ο πατέρας αγόρασε μια βιντεοκάμερα. Έδωσε και πήρε ρέστα 320. Ο έμπορος όμως από λάθος του έδωσε 10 λιγότερα. Πόσο έκανε η βιντεοκάμερα και πόσα ρέστα έπρεπε να πάρει; Απάντηση :

10 3 Α2 Προβλήματα πολλαπλασιασμού και διαίρεσης 1. Μια οικογένεια ξοδεύει 960 το μήνα. Πόσα ξοδεύει το χρόνο; Πόσα αναλογούν την ημέρα; (1 έτος=360 ημέρες) Απάντηση : 2. Ένας υδραυλικός για εργασία ημερών παίρνει 160. Εργάστηκε 2 ημέρες. Πόσα χρήματα θα πάρει; Απάντηση : 3. Μια εταιρεία αγόρασε 12 ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ο κάθε ένας κόστιζε 1.20 Το ποσό συμφωνήθηκε να εξοφληθεί σε 2 μηνιαίες δόσεις. Πoιο ήταν το ποσό της κάθε δόσης; Απάντηση :.. Με τα στοιχεία του προηγούμενου προβλήματος να γράψεις ένα αντίστροφο πρόβλημα, στο οποίο θα ζητάς τον αριθμό των υπολογιστών που αγοράστηκαν.

11 . Σ ένα εργοστάσιο εργάζονται 8 ειδικευμένοι και 133 ανειδίκευτοι εργάτες. Το ημερομίσθιο του κάθε ειδικευμένου εργάτη είναι. Στο τέλος του μήνα το λογιστήριο πλήρωσε για όλους Πόσο είναι το ημερομίσθιο του κάθε ανειδίκευτου εργάτη; (1 μήνας=2 εργάσιμες ημέρες) Απάντηση :.. 6. Ένας έμπορος πούλησε 2 παντελόνια και εισέπραξε τα ίδια χρήματα που εισέπραξε από την πώληση 3 υποκαμίσων τα οποία πουλούσε προς το ένα. Πόσο πουλούσε το ένα παντελόνι; Απάντηση :.. 7. Με τα στοιχεία του προηγούμενου προβλήματος να γράψεις ένα αντίστροφο πρόβλημα, στο οποίο θα ζητάς τον αριθμό των παντελονιών που πούλησε. 8. Ένας έμπορος αγόρασε 8 δωδεκάδες πουκάμισα. Πούλησε τα 60 πουκάμισα και εισέπραξε Πόσα χρήματα θα εισπράξει αν πουλήσει όλα τα πουκάμισα με την ίδια τιμή; Απάντηση :

12 Α3 Προβλήματα τεσσάρων πράξεων Α ομάδα 1. Η Γεωργία αγόρασε ένα στερεοφωνικό συγκρότημα. Εδωσε προκαταβολή ένα ποσό και το υπόλοιπο το ξόφλησε σε 9 μηνιαίες δόσεις των 8 η καθεμία. Η αξία του στερεοφωνικού ήταν 90. Πόση ήταν η προκαταβολή που είχε δώσει; Απάντηση : 2. Η απόσταση ανάμεσα σε δύο πόλεις είναι 60 χιλιόμετρα. Ένα αυτοκίνητο ξεκίνησε από τη μια πόλη και σε 3 ώρες διάνυσε ένα μέρος της απόστασης, με μέση ωριαία ταχύτητα 7 χλμ. την ώρα. Ποια πρέπει να είναι η μέση ωριαία ταχύτητά του, ώστε να διανύσει την υπόλοιπη απόσταση σε ώρες; Απάντηση :.. 3. Η κ. Δήμητρα αγόρασε 8 κιλά καρύδια και 6 κιλά κάστανα και έδωσε 68. Τα καρύδια ήταν φθηνότερα κατά 2 το κιλό. Πόσο αγόρασε τα καρύδια και πόσο τα κάστανα; Απάντηση :

13 6. Ένας μανάβης αγόρασε 16 τελάρα κάστανα με το κιλό και τα πούλησε με 3 το κιλό. Ζημιώθηκε 38. Πόσα κιλά κάστανα είχε το κάθε τελάρο; Απάντηση :. Σ ένα καταυλισμό έχουν στηθεί 8 σκηνές και διαμένουν 330 άτομα. Στις 16 σκηνές διαμένουν από 7 άτομα και στις 19 από 6. Πόσα άτομα διαμένουν κατά μέσο όρο σε καθεμιά από τις υπόλοιπες σκηνές; Απάντηση : 6. Η Στέλλα αγόρασε μια φούστα και μια μπλούζα και πλήρωσε 120. Η φούστα ήταν 12 ακριβότερη από την μπλούζα. Πόσο πλήρωσε για το κάθε είδος; Απάντηση : 7. Μια οικογένεια έχει χρέος από την αγορά σπιτιού. Αν το μηνιαίο εισόδημά της είναι 1.70 και ξοδεύει 26 την ημέρα για φαγητό και 80 το μήνα για άλλα έξοδα, σε πόσους μήνες θα ξοφλήσει το χρέος της; Απάντηση :

14 7 8. Οι μαθητές ενός σχολείου είναι 399. Τα αγόρια σχηματίζουν 6 τετράδες. Πόσες πεντάδες σχηματίζουν τα κορίτσια; Απάντηση : 9. Με τα στοιχεία του προηγούμενου προβλήματος να γράψεις ένα αντίστροφο πρόβλημα, στο οποίο θα ζητάς τον αριθμό των τετράδων που θα σχηματίζουν τα αγόρια. 10. Ο κ. Περικλής αγόρασε ένα καινούριο αυτοκίνητο αξίας Για να το πληρώσει πούλησε το παλιό του αυτοκίνητο.200 και έδωσε αυτό το ποσό μαζί με άλλα 7.30 ως προκαταβολή. Τα υπόλοιπα συμφώνησε να τα πληρώσει σε 1 ισόποσες δόσεις. Πόσο θα πληρώνει την κάθε δόση; Απάντηση : 11. Ένας πλανόδιος έμπορος είχε στην καρότσα του φορτηγού του 3 χαλιά της ίδιας αξίας και 39 κιλίμια. Πούλησε στο πανηγύρι 26 χαλιά και εισέπραξε όσα θα εισέπραττε αν πουλούσε όλα τα κιλίμια. Η αξία των υπόλοιπων χαλιών ήταν 810. Πόσο πουλούσε το κάθε χαλί και πόσο το κάθε κιλίμι; Απάντηση :

15 8 12. Ένας άλλος πλανόδιος έμπορος είχε στο φορτηγάκι του 8 πλαστικά τραπέζια και 76 πλαστικές καρέκλες. Πουλούσε το κάθε τραπέζι 3 και την κάθε καρέκλα πέντε φορές φθηνότερα από το τραπέζι. Πόσα χρήματα θα εισπράξει αν πουλήσει όλο του το εμπόρευμα; Απάντηση : 13. Ένας τεχνίτης και οι τρεις βοηθοί του εργάζονται και παίρνουν όλοι μαζί 180 τη μέρα. Ο τεχνίτης πήρε για όλο το έργο 20 και ο κάθε βοηθός 280. Πόσες ημέρες εργάστηκαν και ποιο ήταν το ημερομίσθιο του καθενός; Πόσα χρήματα θα πάρουν αν εργασθούν ημέρες με το ίδιο ημερομίσθιο; Πόσα χρήματα θα πάρει ο τεχνίτης και πόσα ο κάθε βοηθός; Απάντηση : 1. Ένας καταστηματάρχης αγόρασε 76 ζευγάρια παπούτσια με 6 το ζευγάρι. Απ αυτά τα 1 ζευγάρια ήταν ελαττωματικά γι αυτό τα πούλησε με 2 το ζευγάρι. Τα υπόλοιπα τα πούλησε με 8 το ζευγάρι. Κέρδισε ή ζημιώθηκε και πόσο; Απάντηση :..

16 9 1. Ο κ. Παύλος αγόρασε μια ηλεκτρική κουζίνα και έδωσε 70, ένα ψυγείο που είχε τρεις φορές μικρότερη αξία από την κουζίνα και ένα πλυντήριο που η αξία του ήταν τέσσερις φορές μεγαλύτερη από την αξία του ψυγείου. Έδωσε προκαταβολή 60 και τα υπόλοιπα συμφώνησε να τα πληρώσει σε μηνιαίες δόσεις των 10 η καθεμία. Σε πόσους μήνες θα ξοφλήσει το χρέος του; Απάντηση : Β ομάδα 1. Η Ελπίδα είχε 200. Αγόρασε ένα CD με τραγούδια και έδωσε 18, μια φούστα και έδωσε τα τριπλάσια χρήματα και ένα βιβλίο και έδωσε τα μισά χρήματα από αυτά που έδωσε για το CD και τη φούστα. Πόσα χρήματα της έμειναν; Απάντηση:. 2.Ένας γεωργός εισέπραξε από την πώληση του σιταριού 8 και του κριθαριού 20 λιγότερα από το σιτάρι. Αγόρασε ζωοτροφές αξίας 80, 16 σακιά λίπασμα και του έμειναν και 60. Πόσο αγόρασε το σακί το λίπασμα; Απάντηση :.

17 10 3. Σε ένα οικισμό τσιγγάνων διαμένουν 1.20 άτομα. Οι άνδρες είναι 332 και οι γυναίκες 10 λιγότερες από τα παιδιά. Πόσες είναι οι γυναίκες και πόσα τα παιδιά; Απάντηση :. Μια βρύση α έχει παροχή νερού 180 λίτρα σε 6 λεπτά. Γεμίζει μια δεξαμενή σε 10 ώρες. Η παροχή μιας άλλης βρύσης β είναι 10 λίτρα λιγότερα από την α.. Σε πόσες ώρες γεμίζει τη δεξαμενή η παροχή β. Σε πόσες ώρες γεμίζει η δεξαμενή αν ανοιχτούν και οι δύο βρύσες ταυτόχρονα; Απάντηση :. Η κ. Ευγενία είχε 600. Αγόρασε ένα μπουφάν με 180, ένα ζευγάρι παπούτσια για το γιο της και μια μπλούζα για την κόρη της. Τα παπούτσια ήταν 30 ακριβότερα από τη μπλούζα. Της περίσσεψαν 20. Πόσο αγόρασε τα παπούτσια και πόσο τη μπλούζα; Απάντηση : 6. Τρεις τεχνίτες και μερικοί εργάτες εργάστηκαν για 9 ημέρες μαζί. Το ημερομίσθιο κάθε τεχνίτη ήταν 60 και κάθε εργάτη 2. Όλοι μαζί πήραν.266. Πόσοι ήταν οι εργάτες; Απάντηση :.

18 11 7. Ο Παναγιώτης είχε 00. Αγόρασε δύο παντελόνια και τρία πουκάμισα. Το παντελόνι είχε διπλάσια αξία από το πουκάμισο. Πήρε ρέστα 206. Πόσο αγόρασε το κάθε παντελόνι και πόσο το κάθε πουκάμισο; Απάντηση : 8. Ένας κινηματογράφος το Σάββατο έκανε τρεις προβολές μιας ταινίας. Η αίθουσα είχε 82 καθίσματα. Στην α προβολή τα άδεια καθίσματα ήταν 72, στη β ήταν διπλάσια της α και στη γ τα μισά των α και β προβολών μαζί. Οι εισπράξεις του κινηματογράφου και από τις τρεις προβολές της ταινίας ήταν 7.8. Ποια ήταν η τιμή εισιτηρίου; Απάντηση : 9. Μια θεατρική παράσταση την παρακολούθησαν 32 άτομα. Από αυτά τα 128 ήταν παιδιά και πλήρωσαν μισό εισιτήριο. Το θέατρο από τα παιδικά εισιτήρια εισέπραξε Πόσο κόστιζε το εισιτήριο για τους ενήλικες και πόσα χρήματα εισέπραξε συνολικά; Απάντηση :..

19 Ένας βιβλιοπώλης αγόρασε 120 χάρτες. Πούλησε τους 7 με 8 τον ένα και από τους υπόλοιπους εισέπραξε 0. Το κέρδος του ήταν 28. Πόσο είχε αγοράσει τον κάθε χάρτη; Απάντηση : 11. Έναν αγώνα μπάσκετ τον παρακολούθησαν 6.20 θεατές και εισπράχτηκαν Κόπηκαν εισιτήρια α, β και γ θέσεων. Τα εισιτήρια της α θέσης ήταν 1.00 των 2 το καθένα και της β θέσης 2.30 των 18. Ποια ήταν η τιμή καθενός από τα εισιτήρια της γ θέσης; Απάντηση :. 12. Σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου Α Εθνικής κατηγορίας διατέθηκαν 8.00 εισιτήρια των 18 το ένα, διπλάσια εισιτήρια που ήταν φθηνότερα κατά 6 το ένα και εισιτήρια των 8. Εισπράχτηκαν Πόσα εισιτήρια των 8 διατέθηκαν; Απάντηση :. 13. Η κ. Φανή αγόρασε ένα τραπέζι και 6 καρέκλες και πλήρωσε 780. Για το τραπέζι έδωσε τα ίδια χρήματα που έδωσε για τις καρέκλες. Πόσο αγόρασε το τραπέζι και πόσο τη μία καρέκλα; Απάντηση :

20 13 1. Οι 8 μαθητές μιας τάξης θα πήγαιναν να φυτέψουν δενδρύλλια κάνοντας αναδάσωση στην πλαγιά ενός βουνού. Για διάφορους λόγους μερικοί μαθητές δεν πήγαν στη δενδροφύτευση και καθένας από τους συμμαθητές τους φύτεψε από 7 δενδρύλλια ακόμα. Πόσοι ήταν οι μαθητές που δεν πήγαν στην αναδάσωση; Απάντηση : 1. Τρία φωτοτυπικά μηχανήματα έχουν τη δυνατότητα να βγάζουν: το α 7 αντίγραφα το λεπτό, το β 90 και το γ 120. Πόσα αντίγραφα βγάζουν αν λειτουργήσουν για 12 λεπτά και τα τρία μαζί; Αν λειτουργήσουν το β και το γ μαζί για 9 λεπτά και το α και το β για 1 λεπτά πότε θα τυπωθούν περισσότερα αντίγραφα και πόσα; Απάντηση : 16. Ένας έμπορος αγόρασε από 2 φωτογραφικές μηχανές αξίας 0 και. Πούλησε τις 1 και 16 μηχανές αντίστοιχα και εισέπραξε τα χρήματα που είχε δώσει για να τις αγοράσει. Πόσο πουλούσε την καθεμία, πόσα χρήματα εισέπραξε και πόσο ήταν το κέρδος του; Απάντηση :

Α ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. Α1 Προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης

Α ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. Α1 Προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης 1 Α ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Α1 Προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης 1. Ο κ. Γιάννης έδωσε 4.800 και αγόρασε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Ξόδεψε για την επισκευή του 1.750.Θέλει να κερδίσει 1.600. Πόσο πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 6 1) Να εκφράσετε τον αριθμό 48 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων με δενδροδιάγραμμα. 2) Να συγκρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αριθμός Επίθετο Όνομα Όνομα πατέρα THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 0-0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Αυτό το γραπτό αποτελείται από 0 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης της σελίδας αυτής). THE G

Διαβάστε περισσότερα

Κλάσματα. Στις προηγούμενες ερωτήσεις απαντήσαμε με την βοήθεια των κλασμάτων. πόσα μέρη πήραμε σε πόσαίσα μέρη χωρίσαμε : αριθμητής

Κλάσματα. Στις προηγούμενες ερωτήσεις απαντήσαμε με την βοήθεια των κλασμάτων. πόσα μέρη πήραμε σε πόσαίσα μέρη χωρίσαμε : αριθμητής Κλάσματα Ένα βράδυ τρεις φίλοι αγοράζουν πίτσα και την χωρίζουν σε οκτώ κομμάτια. Ο ένας έφαγε το ένα, ο δεύτερος τα τρία και ο τρίτος δύο κομμάτια. Μπορείς να βρεις το μέρος της πίτσας που έφαγε ο καθένας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Π.ΦΥΛΑΧΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Π.ΦΥΛΑΧΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Π.ΦΥΛΑΧΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α.1. Να γράψετε τις παρακάτω εκφράσεις με τη βοήθεια μιας μεταβλητής: i) Το πενταπλάσιο ενός αριθμού. ii) Το διπλάσιο

Διαβάστε περισσότερα

6η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ )

6η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ ) Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ 6η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ. 41 46) Πηγή πληροφόρησης: e-selides 6η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ. 41 47) 1. α) Πολλαπλασιάζω κάθετα και αναλυτικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΩΝ-19 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 3 η Ενότητα Κεφ. 14 20

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 3 η Ενότητα Κεφ. 14 20 Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 3 η Ενότητα Κεφ. 14 20 Πηγή: e-selides 1. Μετρώ από το 1.000 μέχρι το 2.000 ανά 100: 1.000, 1.100. 2. Γράφω με

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Γυμνασίου

Μαθηματικά A Γυμνασίου Μαθηματικά A Γυμνασίου Κεφ 5 ο - Ποσοστά. Μέρος Α Θεωρία 1. Πως ονομάζεται το σύμβολο α% και με τι είναι ίσο; 2. Πως μπορούμε να υπολογίσουμε το α% του β; 3. Τι είναι ο ΦΠΑ και πως τον υπολογίζουμε; Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις. Απάντηση : Η μέση θερμοκρασία της εβδομάδας στην Αλεξάνδρεια είναι 18,3 ο C.

Ασκήσεις. Απάντηση : Η μέση θερμοκρασία της εβδομάδας στην Αλεξάνδρεια είναι 18,3 ο C. Ασκήσεις Μάθημα 25 ο 1. Ένα προϊόν πωλείται σε 3 διαφορετικά καταστήματα στις παρακάτω τιμές : 18, 20 και 22. Ποια είναι η μέση τιμή πώλησης του προϊόντος ; Κατάστημα Α Β Γ Τιμές 18 20 22 Μ.Ο. 18 20 22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά. * Όλες οι απαντήσεις να δοθούν πάνω στα φυλλάδια.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά. * Όλες οι απαντήσεις να δοθούν πάνω στα φυλλάδια. ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά * Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. * Όλες οι απαντήσεις να δοθούν πάνω στα φυλλάδια. * Ο βαθμός για την κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών

Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών 2 Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών Προσθετέοι 18+17=35 α Προσθετέοι + β = γ Άθοι ρ σμα Άθοι ρ σμα 13 + 17 = 17 + 13 Πρόσθεση φυσικών αριθμών Πρόσθεση είναι η πράξη με την οποία από

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αριθμός Επίθετο Όνομα Όνομα πατέρα THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Αυτό το γραπτό αποτελείται από 20 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης της σελίδας αυτής).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1. Η συνδρομή για την συμμετοχή στον όμιλο κολύμβησης είναι 15 τον μήνα και 5 για κάθε φορά που χρησιμοποιούμε την πισίνα. Αν τον προηγούμενο μήνα πληρώσαμε 75, πόσες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - 02

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - 02 . Το εμβαδόν του παρακάτω σχήματος είναι ίσο με: 5α β. 6α γ. 9α δ. 4α ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - 0 α 3α α α. Αν το εμβαδόν του ορθογωνίου ΑΒΓΔΕΖ είναι 5m και το εμβαδόν του ορθογωνίου ΗΘΙΚ είναι 9m, πόσα

Διαβάστε περισσότερα

THE GRAMMAR SCHOOL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011. Οδηγίες προς τους εξεταζόμενους. 1. Γράψετε τον αριθμό σας στη πρώτη σελίδα.

THE GRAMMAR SCHOOL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011. Οδηγίες προς τους εξεταζόμενους. 1. Γράψετε τον αριθμό σας στη πρώτη σελίδα. THE GRAMMAR SCHOOL ΑΡΙΘΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΘΕΜΑ : ΧΡΟΝΟΣ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1 ΩΡΑ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ Οδηγίες προς τους εξεταζόμενους. 1. Γράψετε τον αριθμό σας στη πρώτη σελίδα. 2. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις

Ασκήσεις Ασκήσεις Μάθημα 1 ο 1. Να κάνεις τις προσθέσεις : 209 101 595 614 185 212 709 221 127 667 + 127 + 111 + 100 + 202 + 103 548 921 916 943 955 345 538 816 248 347 723 707 340 248 394 307 + 249 + 237 + 185

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Σχολική Χρονιά: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Σχολική Χρονιά: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ενότητα 1: Σύνολα 1. Με τη βοήθεια του πιο κάτω διαγράμματος να γράψετε με αναγραφή τα σύνολα: Ω A 5. 1. B Ω =. 6. 4. 3. 7. 8.. Από το διπλανό διάγραμμα, να γράψετε με αναγραφή τα σύνολα: 3. Δίνεται το

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ. Να γραφεί ο τύπος της Ευκλείδειας διαίρεσης. Πότε ένας αριθμός διαιρείται με το, πότε με το, το, και πότε με το 9. ( Δώστε παράδειγμα) Ποιοι αριθμοί καλούνται πρώτοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη. 2η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ. 8 14)

Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη. 2η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ. 8 14) Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ 2η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ. 8 14) 1. Υπολογίζω τα γινόμενα. 44 Χ 10 = 57 Χ 10 = 35 Χ 10 = 34 Χ 100 = 27 Χ 100 = 42 Χ 10 = 39 Χ 100 = 15

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! THE G C SCHOOL OF CAREERS ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010-2011 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά Αυτό το γραπτό αποτελείται από 25 ερωτήσεις. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

7. Ποιο είναι το άθροισμα των ψηφίων του (δεκαδικού) αριθμού ; Α: 4 Β: 6 Γ: 7 Δ: 10

7. Ποιο είναι το άθροισμα των ψηφίων του (δεκαδικού) αριθμού ; Α: 4 Β: 6 Γ: 7 Δ: 10 20 Φεβρουαρίου 2010 1. Σ ένα ημερολόγιο διαγράφουμε τις ημερομηνίες του μηνός Ιουλίου 2004 οι οποίες περιέχουν ένα τουλάχιστον περιττό ψηφίο. Ποιος είναι ο αριθμός των ημερών που μένουν; Α: 9 Β: 10 Γ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Κ. Τζιρώνης Θ. Τζουβάρας Μαθηματικοί

Πρόλογος. Κ. Τζιρώνης Θ. Τζουβάρας Μαθηματικοί Πρόλογος Το βιβλίο αυτό περιέχει όλη την ύλη των Μαθηματικών της Β Γυμνασίου, χωρισμένη σε ενότητες, όπως ακριβώς στο σχολικό βιβλίο. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει: Τη θεωρία Λυμένες ασκήσεις Χρήσιμες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 3

ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 3 THE G C SCHOOL OF CAREERS UΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 3 Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά UΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αυτό το γραπτό αποτελείται από 25 ερωτήσεις. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις, στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα Μαθηματικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια

Ενδεικτικά θέματα Μαθηματικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 1 (ΜΟΝΑΔΕΣ 40) α) Ο αριθμός 1.047 έχει διαιρέτη το 3; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. β) Να βάλετε

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ )

5η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ ) Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ ΤΑΞΗ 5η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ. 35 40) Πηγή πληροφόρησης: e-selides 5η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κεφ. 35 40) 1.Παρατηρώ και συμπληρώνω κατάλληλα:

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αριθμός Επίθετο Όνομα Όνομα πατέρα THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Αυτό το γραπτό αποτελείται από 21 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης της σελίδας αυτής).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 7 η Ενότητα Κεφ

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 7 η Ενότητα Κεφ Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 7 η Ενότητα Κεφ. 40 45 Πηγή: e-selides 1. Γράφω και διαβάζω αριθμούς. Αριθμοί μέχρι το 7.000 Χ Ε Δ Μ 4.324 Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2015 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1 η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2015 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1 η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2015 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 1. Ο Άρης έφαγε 5 μιας σοκολάτας και ο Φίλιππος έφαγε 1 10 σοκολάτας περισσότερο από τον Άρη. Τι μέρος της σοκολάτας έμεινε;

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Κ. Τζιρώνης Θ. Τζουβάρας Μαθηματικοί

Πρόλογος. Κ. Τζιρώνης Θ. Τζουβάρας Μαθηματικοί Πρόλογος Το βιβλίο αυτό περιέχει όλη την ύλη των Μαθηματικών της Β Γυμνασίου, χωρισμένη σε ενότητες, όπως ακριβώς στο σχολικό βιβλίο. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει: Τη θεωρία Λυμένες ασκήσεις Χρήσιμες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 5 η Ενότητα Κεφ

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 5 η Ενότητα Κεφ Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη - 5 η Ενότητα Κεφ. 27 32 Πηγή: e-selides ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦ. 27 Προσθέσεις Αφαιρέσεις τετραψήφιων - Προβλήματα 1. Χθες

Διαβάστε περισσότερα

4.2 4.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

4.2 4.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 1 4. 4.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1. Πρόβληµα : Ονοµάζουµε την κατάσταση που δηµιουργείται όταν αντι- µετωπίζουµε εµπόδια και δυσκολίες στην προσπάθεια µας να φτάσουµε σε έναν συγκεκριµένο στόχο.. Επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Στην πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα δίνονται κάποιες προτάσεις στην φυσική τους γλώσσα. Να συμπληρώσετε την δεύτερη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια 2015. Εισαγωγικό σημείωμα

Ενδεικτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια 2015. Εισαγωγικό σημείωμα Ενδεικτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια 015 Εισαγωγικό σημείωμα Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΕΠΠΣ: Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και στην

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διδάσκουσες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015. Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015. Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά Να απαντήσετε σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. Όπου χρειάζεται να γίνουν πράξεις για να βρεθεί η απάντηση, να τις κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ. 1. Ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό λέγεται το σύµβολο ν %, όπου ν ένας Φυσικός αριθµός. Είναι η λογιστική γραφή του κλάσµατος

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ. 1. Ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό λέγεται το σύµβολο ν %, όπου ν ένας Φυσικός αριθµός. Είναι η λογιστική γραφή του κλάσµατος ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 1. Ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό λέγεται το σύµβολο ν %, όπου ν ένας Φυσικός αριθµός. Είναι η λογιστική γραφή του κλάσµατος ν 100 80 Από συνήθεια λέµε «80 τοις εκατό» και γράφουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ. Θέματα: - Μονάδες μέτρησης (μήκος, μάζα, χωρητικότητα, θερμοκρασία) - Κλίμακα - Έννοιες χρόνου - Εκτίμηση - Περίμετρος, εμβαδόν, όγκος

ΜΕΤΡΗΣΗ. Θέματα: - Μονάδες μέτρησης (μήκος, μάζα, χωρητικότητα, θερμοκρασία) - Κλίμακα - Έννοιες χρόνου - Εκτίμηση - Περίμετρος, εμβαδόν, όγκος ΜΕΤΡΗΣΗ Θέματα: - Μονάδες μέτρησης (μήκος, μάζα, χωρητικότητα, θερμοκρασία) - Κλίμακα - Έννοιες χρόνου - Εκτίμηση - Περίμετρος, εμβαδόν, όγκος 1 Μονάδες μέτρησης (μήκος, μάζα, χωρητικότητα, θερμοκρασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. α. 3:8 β. 9:10 γ. 132:234 δ. 45:68. 2. Να βρεθεί ποια διαίρεση παριστάνουν το καθένα από τα παρακάτω κλάσματα:

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. α. 3:8 β. 9:10 γ. 132:234 δ. 45:68. 2. Να βρεθεί ποια διαίρεση παριστάνουν το καθένα από τα παρακάτω κλάσματα: ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κλάσματα Η έννοια του κλάσματος. Να γραφούν σαν κλάσματα τα πηλίκα των διαιρέσεων 0 δ.. Να βρεθεί ποια διαίρεση παριστάνουν το καθένα από τα παρακάτω κλάσματα δ.. Ένα σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη 1 η Ενότητα

Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη 1 η Ενότητα ilias ili Οδύσσεια Τα απίθανα... τριτάκια! Tετάρτη τάξη Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ τάξη 1 η Ενότητα Αριθμοί μέχρι το 1000 - Οι τέσσερις πράξεις Γεωμετρικά σχήματα Πηγή: e-selides 1) Γράφω τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ 1. Δίνεται η αριθμητική πρόοδος με α 2 =0 και α 4 =4. α) Να δείξετε ότι ω=2 και α 1 = 2. β) Να δείξετε ότι α ν =2ν 4 και να βρείτε ποιος όρος της είναι το 98. (51 ος ) 2. α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Ε Δημοτικού

Μαθηματικά Ε Δημοτικού Μαθηματικά Ε Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης 2014 Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Λύνω τις ασκήσεις. 2. Γράφω δίπλα πώς διαβάζεται καθένας από τους παρακάτω αριθμούς:

Λύνω τις ασκήσεις. 2. Γράφω δίπλα πώς διαβάζεται καθένας από τους παρακάτω αριθμούς: Λύνω τις ασκήσεις 1. Γράφω δίπλα με ψηφία τους παρακάτω αριθμούς: Εκατόν ενενήντα εννέα:.. Τριακόσια ένα: Τετρακόσια πενήντα οκτώ:... Πεντακόσια εννέα:.. Οχτακόσια ογδόντα οκτώ:.... Εννιακόσια δύο: Εννιακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ: «Αριθμοί στην καθημερινή ζωή»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ: «Αριθμοί στην καθημερινή ζωή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΙ ΘΕΜΑ: «Αριθμοί στην καθημερινή ζωή» Βόκα Δέσποινα & Δούρου

Διαβάστε περισσότερα

Α.2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ

Α.2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΚΛΑΣΜΑΤΑ Α.. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ Αν ο αριθμητής ενός κλάσματος είναι μεγαλύτερος από τον παρανομαστή, τότε το κλάσμα είναι μεγαλύτερο από το. Αν ο αριθμητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Θέματα: - Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων - Ερμηνεία πινάκων - Πιθανότητες

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Θέματα: - Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων - Ερμηνεία πινάκων - Πιθανότητες ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Θέματα: - Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων - Ερμηνεία πινάκων - Πιθανότητες 1 Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων 1. Η αγαπημένη γεύση παγωτού των παιδιών Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ. Και οι απαντήσεις τους

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ. Και οι απαντήσεις τους ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Και οι απαντήσεις τους Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο «παλιό» και στο «σύγχρονο» μάθημα των Μαθηματικών; Στο μάθημα παλαιού τύπου η γνώση παρουσιάζεται στο μαθητή από τον διδάσκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α - Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 Εξισώσεις & Ανισώσεις

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α - Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 Εξισώσεις & Ανισώσεις Α Λ Γ Ε Β Ρ Α - Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Εξισώσεις & Ανισώσεις Η συλλογή των ασκήσεων προέρχεται από μια ποικιλία πηγών, σημαντικότερες από τις οποίες είναι το Mathematica.gr, παλιότερα σχολικά βιβλία του ΟΕΔΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ-ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ-ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗ-ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΙ Διερεύνηση αριθμών Αρ2.5 Αναπαριστούν, συγκρίνουν και σειροθετούν ομώνυμα κλάσματα και δεκαδικούς αριθμούς, χρησιμοποιώντας κατάλληλο υλικό όπως επιφάνειες,

Διαβάστε περισσότερα

Κλασματικές μονάδες. αριθμητής. παρονομαστής. Η κλασματική γραμμή είναι η πράξη της διαίρεσης.

Κλασματικές μονάδες. αριθμητής. παρονομαστής. Η κλασματική γραμμή είναι η πράξη της διαίρεσης. Μαθηματικά Ε Τεύχος οο ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Μάθημα 8 ο Κλασματικές μονάδες όροι του κλάσματος : αριθμητής παρονομαστής πόσα ίσα μέρη της ακέραιης μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά Να απαντήσετε σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. Όπου χρειάζεται να γίνουν πράξεις για να βρεθεί η απάντηση, να τις κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης

Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Μαθηματικά Γ Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση της προϋπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 1. Ο Τάκης και η Αριάδνη αγόρασαν ένα δώρο για τους γονείς τους, το οποίο κοστίζει 42. Πλήρωσαν μισά-μισά!

Πρόβλημα 1. Ο Τάκης και η Αριάδνη αγόρασαν ένα δώρο για τους γονείς τους, το οποίο κοστίζει 42. Πλήρωσαν μισά-μισά! Πρόβλημα 1 Ο Τάκης και η Αριάδνη αγόρασαν ένα δώρο για τους γονείς τους, το οποίο κοστίζει 42. Πλήρωσαν μισά-μισά! Ο Τάκης έδωσε τα Αριάδνη τα από το χαρτζιλίκι του και η από το δικό της. Ποιος από τους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης Παιδιών-Προφύγων Τάξεις Ε+ΣΤ Δημοτικού

Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης Παιδιών-Προφύγων Τάξεις Ε+ΣΤ Δημοτικού Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης Παιδιών-Προφύγων 2016-2017 Τάξεις Ε+ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Στόχοι Πηγή Υλικού 3.1 Αριθμοί Οι μαθητές πρέπει: Σχολικά βιβλία Ε και ΣΤ Φυσικοί, Δεκαδικοί, μετρήσεις Να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ 2.1 Παράσταση αριθμών με σημεία μιας ευθείας.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ 2.1 Παράσταση αριθμών με σημεία μιας ευθείας. 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ 2.1 Παράσταση αριθμών με σημεία μιας ευθείας. α) Στην παραπάνω εικόνα οι χρωματιστοί δείκτες μας δείχνουν κάποιους αριθμούς. Συμπληρώστε τον παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗ ΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ. Ρέθυµνο, 014 1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Άσκηση 1 (6

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα Μάθημα 6 ο, Τμήμα Α. Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης (Μ.Κ.Δ.) και Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (Ε.Κ.Π.)

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα Μάθημα 6 ο, Τμήμα Α. Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης (Μ.Κ.Δ.) και Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (Ε.Κ.Π.) Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα Μάθημα 6 ο, Τμήμα Α Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης (Μ.Κ.Δ.) και Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (Ε.Κ.Π.) Ε.Κ.Π. (Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο) Κοινό όταν δύο άτομα έχουν ένα κοινό

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητοποίηση, γραφή και ονομασία αριθμών

Αισθητοποίηση, γραφή και ονομασία αριθμών Αριθμοί Θέματα: - Αισθητοποίηση, γραφή και ονομασία αριθμών - Αξία θέσης ψηφίου, ανάλυση/σύνθεση αριθμών - Σύγκριση αριθμών - Στρογγυλοποίηση - Πράξεις και ιδιότητες πράξεων - Κλάσματα - εκαδικοί - Αναλογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά Να απαντήσετε σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. Όπου χρειάζεται να γίνουν πράξεις για να βρεθεί η απάντηση, να τις κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Δεξιοτήτων Σκέψης

1 ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Δεξιοτήτων Σκέψης ΑΣΚΗΣΗ 1 η : 7 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Αφού μελετήσετε τις πιο κάτω πηγές, να απαντήσετε στα ερωτήματα που ακολουθούν: Πηγή 1η: Ιωάννα, μαθήτρια, 11 χρόνων, δήλωση στις 14/3/2015 Μου αρέσει να πηγαίνω

Διαβάστε περισσότερα

5 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά»

5 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός «Παιχνίδι και Μαθηματικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 3616532-3617784 - Fax: 3641025 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β Τάξης Δημοτικού 1/11/2012. Φιλοσοφία διδασκαλίας. What you learn reflects how you learned it.

Νοέμβρης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β Τάξης Δημοτικού 1/11/2012. Φιλοσοφία διδασκαλίας. What you learn reflects how you learned it. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β Τάξης Δημοτικού Νοέμβρης 2012 Χρύσω Αθανασίου (Σύμβουλος Μαθηματικών ) Ελένη Δεληγιάννη (Συγγραφική Ομάδα) Άντρη Μάρκου (Σύμβουλος Μαθηματικών) Ελένη Μιχαηλίδου (Σύμβουλος Μαθηματικών)

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1 ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. Επιλογή θέματος. 2. Καταιγισμός ιδεών - διαθεματικές διασυνδέσεις. 3. Έρευνα πηγών - αναδιαμόρφωση ιδεών. 4. Καθοδηγητικά ερωτήματα. 5. Οργάνωση μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

3 + 5 = 23 :13 + 18 = 23

3 + 5 = 23 :13 + 18 = 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 3616532-3617784 - Fax: 3641025 GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou) Street GR. 106

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ. Θέματα: - Εξισώσεις - Σχέσεις/μοτίβα

ΑΛΓΕΒΡΑ. Θέματα: - Εξισώσεις - Σχέσεις/μοτίβα ΑΛΓΕΒΡΑ Θέματα: - Εξισώσεις - Σχέσεις/μοτίβα 1 Εξισώσεις 1. Η Αντωνία διάβασε τις πρώτες 78 σελίδες ενός βιβλίου, που έχει συνολικά 130 σελίδες. Ποια μαθηματική πρόταση μπορεί να χρησιμοποιήσει η Αντωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Γ - Δ Δημοτικού 13 η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 2012

Γ - Δ Δημοτικού 13 η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 2012 1. Ποια από τις πιο κάτω προτάσεις είναι ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ; Α. 8 7 > 7 6 Β. 8 5 < 6 7 Γ. 7 0 < 8 8 Δ. 1 7 > 1 8 Ε. 60 7 > 60 8 2. Ο αδύναμος κρίκος μιας αλυσίδας είναι ο 7 ος από την αρχή της και ο 11 ος από

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής

Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής Τάξη:Ε Ονοματεπώνυμο:.. Σχολείο: Το ημερολόγιο Ο Πέτρος ζήτησε από το φίλο του Χρήστο να διαλέξει 4 αριθμούς από το διπλανό ημερολόγιο που να σχηματίζουν τετράγωνο (για

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΚΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΛΟΓΙΚΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΟΓΙΚΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ενότητα 4: Οι αριθμητικοί πράξεις: Πολλαπλασιασμός - Διαίρεση Δημήτρης Χασάπης Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Διάρκεια: Περιληπτική Περιγραφή: Δύο 45λεπτες διδακτικές περίοδοι Η πρώτη περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

1) Να συμπληρώσετε τα τετραγωνάκια με τον κατάλληλο μονοψήφιο αριθμό ώστε: (α) ο αριθμός 25 να διαιρείται ακριβώς με το 2, το 3 και το 5

1) Να συμπληρώσετε τα τετραγωνάκια με τον κατάλληλο μονοψήφιο αριθμό ώστε: (α) ο αριθμός 25 να διαιρείται ακριβώς με το 2, το 3 και το 5 Μαθηματικά Α' Γυμνασίου - Ασκήσεις επανάληψης στην Άλγεβρα Σελίδα 1 1) Να συμπληρώσετε τα τετραγωνάκια με τον κατάλληλο μονοψήφιο αριθμό ώστε: (α) ο αριθμός 5 να διαιρείται ακριβώς με το, το και το 5 (β)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟ ΟΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟ ΟΙ 1. ίνεται η αριθµητική πρόοδος µε α 2 =0 και α 4 =4. α) Να δείξετε ότι ω=2 και α 1 = 2. β) Να δείξετε ότι α ν =2ν 4 και να βρείτε ποιος όρος της είναι το 98. (51 ος ) 2. α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Ε - ΣΤ Δημοτικού 13 η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 2012

Ε - ΣΤ Δημοτικού 13 η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 2012 1. Πόσες ώρες έχουν περάσει από τις 6:45 πμ μέχρι τις 11:45 μμ της ίδιας μέρας; Α. 5 Β. 17 Γ. 24 Δ. 29 Ε. 41 1 1 2. Αν το χ είναι μεταξύ 1 και 1 +, τότε το χ μπορεί να είναι ίσο με τον κάθε 5 5 αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Από τις 15 ασκήσεις να λύσετε μόνο τις 12. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με πέντε μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Από τις 15 ασκήσεις να λύσετε μόνο τις 12. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με πέντε μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α : Από τις 15 ασκήσεις να λύσετε μόνο τις 1. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με πέντε μονάδες. 1. Να κάνετε τις πράξεις: (α) 4αβ +10αβ αβ = (β) 3χψ4χ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Β' Γυμνασίου - Ασκήσεις επανάληψης στην Άλγεβρα Σελίδα x 1 2x 7 x 8 4

Μαθηματικά Β' Γυμνασίου - Ασκήσεις επανάληψης στην Άλγεβρα Σελίδα x 1 2x 7 x 8 4 Μαθηματικά Β' Γυμνασίου - Ασκήσεις επανάληψης στην Άλγεβρα Σελίδα 1 1) Na λυθούν οι εξισώσεις : α) 2 3x 1 x 8 x 1 (απ.: x = -2) β) γ) 2x 7 x 1 (απ.: x = -12) 4 3 4 5 x 2 x 4 2 x (απ.: x = 1) 4 5 δ) x 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΆΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΆΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΆΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1. Να λυθούν οι παρακάτω εξισώσεις: 5 x - 3 + 10 2-5x + 10x= - 15 + 10x i. ( ) ( ) ( ) ii. 9( 8-x) -10( 9-x) -4( x - 1)

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 9 ο, Τμήμα Α

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 9 ο, Τμήμα Α Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα Μάθημα 9 ο, Τμήμα Α Γιατί νομίζετε ότι η άλγεβρα είναι το πιο σημαντικό εργαλείο που έχουμε στα μαθηματικά; Είναι ένα από τα λίγα εργαλεία των μαθηματικών που το χρησιμοποιούνε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, για μια αριθμητική πρόοδο που έχει πρώτο όρο τον ...

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, για μια αριθμητική πρόοδο που έχει πρώτο όρο τον ... ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Ορισμός : Μία ακολουθία ονομάζεται αριθμητική πρόοδος, όταν ο κάθε όρος της, δημιουργείται από τον προηγούμενο με πρόσθεση του ίδιου πάντοτε αριθμού. Ο σταθερός αριθμός που προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ. χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα όπως το θερμόμετρο, Θετικοί-Αρνητικοί αριθμοί.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ. χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα όπως το θερμόμετρο, Θετικοί-Αρνητικοί αριθμοί. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ (50 Δ. ώρες) Περιεχόμενα Στόχοι Οδηγίες - ενδεικτικές δραστηριότητες Οι μαθητές να είναι ικανοί: Μπορούμε να ΟΙ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣ: 1 ΩΡΑ 3 ΛΕΠΤΑ Το δοκίμιο αυτό αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012. Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012. Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά Να απαντήσετε σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. Όπου χρειάζεται να γίνουν πράξεις για να βρεθεί η απάντηση, να τις κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος είναι ο 66ος όρος στην ακολουθία γραμμάτων ΑΒΒΓΓΓΔΔΔΔΕΕΕΕΕ, όπου Α, Β, Γ, Δ, Ε είναι γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου;

Ποιος είναι ο 66ος όρος στην ακολουθία γραμμάτων ΑΒΒΓΓΓΔΔΔΔΕΕΕΕΕ, όπου Α, Β, Γ, Δ, Ε είναι γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου; Πρόβλημα 214 Τα θρανία στην τάξη του Γιάννη είναι τοποθετημένα σε γραμμές και στήλες. Το θρανίο του Γιάννη είναι στην τρίτη γραμμή από την αρχή και στην τέταρτη από το τέλος. Είναι επίσης στην τρίτη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

Α) 4 Β) 5 Γ) 7 Δ) 6 Ε) Κανένα από τα πιο πάνω.

Α) 4 Β) 5 Γ) 7 Δ) 6 Ε) Κανένα από τα πιο πάνω. η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 200 Χρόνος: 60 λεπτά ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ Ο πενταψήφιος αριθμός 45Β7Α, στον οποίο τα ψηφία των μονάδων και των εκατοντάδων είναι σημειωμένα με Α και Β, διαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ: ΣΤ. Προτείνεται να μην αξιοποιηθούν διδακτικά από το Βιβλίο Μαθητή τα παρακάτω: 1 ο σελ. 7, 4 η άσκηση, σελ. 8, 2 ο πρόβλημα

ΤΑΞΗ: ΣΤ. Προτείνεται να μην αξιοποιηθούν διδακτικά από το Βιβλίο Μαθητή τα παρακάτω: 1 ο σελ. 7, 4 η άσκηση, σελ. 8, 2 ο πρόβλημα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Βιβλίο μαθητή, Μαθηματικά ΣΤ Δημοτικού, 2015, ένα τεύχος Τετράδιο εργασιών, Μαθηματικά ΣΤ Δημοτικού, 2015, α τεύχος Τετράδιο εργασιών, Μαθηματικά ΣΤ Δημοτικού, 2015, β τεύχος Τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟ 2 Ο ΘΕΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟ 2 Ο ΘΕΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟ 2 Ο ΘΕΜΑ Άσκηση 1 Δίνονται οι ανισώσεις: 3x και 2 x α) Να βρείτε τις λύσεις τους (Μονάδες 10) β) Να βρείτε το σύνολο των κοινών τους λύσεων (Μονάδες 15) α) Έχουμε 3x 2x x 2

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα