ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ"

Transcript

1 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός

2 ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων εξετάσεων της υμνασίου στα Μαθηματικά. Φιλοδοξεί να φέρει τον μαθητή της υμνασίου : Σε επαφή με θέματα που έχουν δοθεί σε εξετάσεις υμνασίων. Σε κατάσταση ετοιμότητας πριν τις εξετάσεις του, λύνοντας και γενικά θέματα,προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος.λίγο πριν το Λύκειο. Σε διαδικασία αυτοαξιολόγησης,απαντώντας στα διαγωνίσματα της Δ ενότητας. αγγέλης Α Νικολακάκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Ερωτήσεις με απαντήσεις Θεωρίας. Ερωτήσεις Θεωρίας από εξετάσεις υμνασίων. Ασκήσεις από εξετάσεις υμνασίων (Ελλάδας Κύπρου) Δ. Διαγωνίσματα για αυτοαξιολόγηση Σχόλιο-υπενθύμιση Από τα δύο θέματα θεωρίας γράφουμε το ένα και από τα τρία θέματα ασκήσεων γράφουμε τα δύο. Τα θέματα είναι ισοδύναμα. Όλες οι απαντήσεις δίνονται στην κόλλα αναφοράς

3 1 Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Αλγεβρικές Παραστάσεις Α Τι ονομάζεται αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται αλγεβρική παράσταση κάθε έκφραση που συνδυάζει πράξεις μεταξύ αριθμών και μεταβλητών.. Τι ονομάζεται αριθμητική τιμή αλγεβρικής παράστασης; Ονομάζεται αριθμητική τιμή αλγεβρικής παράστασης ο αριθμός που θα προκύψει αν αντικαταστήσουμε τις μεταβλητές της με αριθμούς και εκτελέσουμε τις πράξεις. 3. Πότε μια αλγεβρική παράσταση ονομάζεται ακέραια; Μια αλγεβρική παράσταση ονομάζεται ακέραια, όταν μεταξύ των μεταβλητών της σημειώνονται μόνο οι πράξεις της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού και οι εκθέτες των μεταβλητών της είναι φυσικοί αριθμοί. 4. Τι ονομάζεται μονώνυμο και πια τα μέρη από τα οποία αποτελείται; Ονομάζεται μονώνυμο μια αλγεβρική παράσταση στην οποία σημειώνεται μόνο η πράξη του πολλαπλασιασμού μεταξύ αριθμού και μιας ή περισσοτέρων μεταβλητών. Σε ένα μονώνυμο ο αριθμητικός παράγοντας που γράφεται πρώτος ονομάζεται συντελεστής του μονωνύμου, ενώ το γινόμενο όλων των μεταβλητών ονομάζεται κύριο μέρος του μονωνύμου. 5. Ποια μονώνυμα ονομάζονται όμοια; Ονομάζονται όμοια δύο ή περισσότερα μονώνυμα που έχουν το ίδιο κύριο μέρος. 6. Ποια μονώνυμα ονομάζονται ίσα και ποια αντίθετα; Ονομάζονται ίσα δύο μονώνυμα που έχουν τον ίδιο συντελεστή και το ίδιο κύριο μέρος. Ονομάζονται αντίθετα δύο μονώνυμα που έχουν αντίθετο συντελεστή και το ίδιο κύριο μέρος. 7. Τι ονομάζεται βαθμός μονωνύμου ως προς μία μεταβλητή του; Ονομάζεται βαθμός μονωνύμου ως προς μία μεταβλητή του ο εκθέτης της μεταβλητής αυτής. 8. Τι ονομάζουμε σταθερό και τι μηδενικό μονώνυμο και ποιος ο βαθμός τους; Ονομάζουμε σταθερό μονωνύμο κάθε αριθμό και μηδενικό μονώνυμο τον αριθμό 0. Το μηδενικό μονώνυμο δεν έχει βαθμό ενώ όλα τα άλλα σταθερά μονώνυμα είναι μηδενικού βαθμού. 9. Πως ορίζεται το άθροισμα ομοίων μονωνύμων; Το άθροισμα ομοίων μονωνύμων είναι ένα μονώνυμο όμοιο με αυτά που έχει συντελεστή το άθροισμα των συντελεστών τους. 10. Τι ονομάζεται αναγωγή ομοίων όρων; Ονομάζεται αναγωγή ομοίων όρων η πρόσθεση ομοίων μονωνύμων.

4 v. (α β)(α + β) = α β Απόδειξη 11. Πως ορίζεται το γινόμενο μονωνύμων; Το γινόμενο μονωνύμων είναι ένα μονώνυμο με συντελεστή το γινόμενο των συντελεστών τους και κύριο μέρος γινόμενο όλων των μεταβλητών τους με εκθέτη κάθε μεταβλητής το άθροισμα των εκθετών της. Α Τι ονομάζεται πολυώνυμο; Ονομάζεται πολυώνυμο ένα άθροισμα μονωνύμων που δεν είναι όμοια. 13. Τι ονομάζεται βαθμός ενός πολυωνύμου ως προς μία μεταβλητή του; Ονομάζεται βαθμός ενός πολυωνύμου ως προς μία μεταβλητή του ο μεγαλύτερος από τους βαθμούς των όρων του ως προς την μεταβλητή αυτή. 14. Τι ονομάζουμε σταθερό και τι μηδενικό πολυώνυμο και ποιος ο βαθμός τους; Ονομάζουμε σταθερό πολυώνυμο κάθε αριθμό και μηδενικό πολυώνυμο τον αριθμό 0. Το μηδενικό πολυώνυμο δεν έχει βαθμό ενώ όλα τα άλλα σταθερά πολυώνυμα είναι μηδενικού βαθμού. Α Πως πολλαπλασιάζουμε: α. Μονώνυμο με πολυώνυμο ; β. Πολυώνυμο με πολυώνυμο ; ια να πολλαπλασιάσουμε: α. Μονώνυμο με πολυώνυμο πολλαπλασιάζουμε το μονώνυμο με κάθε όρο του πολυωνύμου και στη συνέχεια κάνουμε αναγωγή ομοίων όρων. β. Πολυώνυμο με πολυώνυμο πολλαπλασιάζουμε κάθε όρο του ενός πολυωνύμου με κάθε όρο του άλλου και στη Α συνέχεια κάνουμε αναγωγή ομοίων όρων. 16. Τι ονομάζεται ταυτότητα; Ονομάζεται ταυτότητα κάθε ισότητα που περιέχει μεταβλητές και επαληθεύεται για κάθε τιμή των μεταβλητών αυτών. 17. Να αποδείξετε τις ταυτότητες: i. (α +β) = α + αβ + β ii. (α β) = α αβ + β iii. (α + β) 3 = α 3 + 3α β + 3αβ + β 3 iv. (α β) 3 = α 3 3α β + 3αβ β 3 i. ( α + β ) = ( α + β ) ( α + β ) = α + αβ + βα + β = α + αβ + β ii. ( α β ) = ( α β )( α β ) = α αβ βα + β = α αβ + β

5 iii. ( α + β ) 3 = ( α + β ) ( α + β ) = (α + αβ + β )( α + β ) = α 3 + α β + αβ + βα + αβ + β 3 = α 3 + 3α β + 3αβ + β 3 3 iv. ( α β ) 3 = ( α β ) ( α β ) = (α αβ + β )( α β ) = = α 3 α β + αβ βα + αβ β 3 = α 3 3α β + 3αβ β 3 v. ( α β )( α + β ) = α αβ + βα β Α Τι ονομάζεται παραγοντοποίηση; Ονομάζεται παραγοντοποίηση ενός πολυωνύμου ή γενικότερα μιας αλγεβρικής παράστασης η διαδικασία μετατροπής της παράστασης σε γινόμενο. 19. Ποιες είναι οι χαρακτηριστικές περιπτώσεις παραγοντοποίησης; κοινός παράγοντας Όταν όλοι οι όροι μιας παράστασης έχουν κοινό παράγοντα, τότε η παράσταση μετατρέπεται σε γινόμενο παραγόντων σύμφωνα επιμεριστική ιδιότητα. ομαδοποίηση Όταν όλοι οι όροι του πολυωνύμου δεν έχουν κοινό παράγοντα, τους χωρίζουμε σε ομάδες έτσι ώστε: με την αβ + αγ αδ = α( β + γ δ) αβ + αγ δβ δγ = α( β + γ) δ( β + γ) = ( β + γ )( α δ ) Κάθε ομάδα που δημιουργούμε να έχει κοινό παράγοντα, Οι παραστάσεις που μένουν μετά την εξαγωγή του κοινού παράγοντα να είναι ίδιες διαφορά τετραγώνων α β = ( α β )( α + β) Η μέθοδος αυτή παραγοντοποίησης στηρίζεται στην ταυτότητα α β = ( α + β), στηνοποία αν εναλλάξουμε τα μέλη μετατρέπουμε μια διαφορά δύο τελείων τετραγώνων σε γινόμενο. άθροισμα ή διαφορά κύβων Η παραγοντοποίηση του αθροίσματος ή της διαφοράς δύο κύβων βασίζεται στις δύο γνωστές μας ταυτότητες: ( α β)( α + αβ + β ) = α 3 β 3 α 3 β 3 = ( α β)( α + αβ + β ) ( α + β)( α αβ + β ) = α 3 + β 3 α 3 + β 3 = ( α + β)( α αβ + β ) Σε κάθε μια από τις οποίες αν εναλλάξουμε τα μέλη μετατρέπουμε τη διαφορά ή το άθροισμα δύο κύβων σε γινόμενο.

6 Ανάπτυγμα τετραγώνου 4 Αν το πολυώνυμο είναι τριώνυμο και έχει ή μπορεί να πάρει τη μορφή: τότε θα γίνει αντίστοιχα α + αβ + β ή α αβ + β, α + αβ + β = ( α + β) α αβ + β = ( α β) ( α + β ) ή ( α β ), που είναι γινόμενα παραγόντων αφού : ( α + β ) = (α + β)(α + β) και ( α β ) =(α β)(α β) Παραγοντοποιήσει τριωνύμου της μορφής x + (α + β)x +αβ Αν το πολυώνυμο είναι τριώνυμο και έχει τη μορφή x + (α + β)x + αβ έχουμε: x + (α + β)x +αβ = x + x α + x β + αβ = Ομαδοποίηση x + (α + β)x +αβ = (x + α)(x + β) x(x + α) + β(x + α) = Κοινός παράγοντας (x + α)(x + β) Α Πότε μια αλγεβρική παράσταση ονομάζεται ρητή; Μια αλγεβρική παράσταση ονομάζεται ρητή όταν είναι κλάσμα με όρους πολυώνυμα. 1. Πότε μια αλγεβρική παράσταση ορίζεται; Μια αλγεβρική παράσταση ορίζεται για όλες τις τιμές των μεταβλητών που περιέχει εκτός απ αυτές που μηδενίζουν τον παρανομαστή αφού όπως γνωρίζουμε δεν ορίζεται κλάσμα με παρονομαστή μηδέν.. Πότε μια ρητή αλγεβρική παράσταση μπορεί να απλοποιηθεί; Όπως μια αριθμητική παράσταση, έτσι και μια ρητή παράσταση, μπορεί να απλοποιηθεί, αν ο αριθμητής και ο παρονομαστής της είναι γινόμενα και έχουν κοινό παράγοντα. Α Πως κάνουμε πράξεις με ρητές αλγεβρικές παραστάσεις; ια να κάνουμε πράξεις με ρητές αλγεβρικές παραστάσεις ακολουθούμε τους κανόνες που ισχύουν για τις πράξεις των κλασμάτων. Δηλαδή: α β + γ β = α + γ β και α β γ β = α - γ β α β + γ δ = αδ + βγ βδ και α β γ δ = αδ - βγ βδ βδ0

7 α β γ δ = α γ β δ και α β : γ δ = α β δ γ = α δ β γ βγδ0 5 α β γ δ = α β : γ δ = α β δ γ = α δ β γ βγδ0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο Εξισώσεις Ανισώσεις Α.. 4. Τι ονομάζεται εξίσωση ου βαθμού, με έναν άγνωστο ; Ονομάζεται εξίσωση δευτέρου βαθμού με έναν άγνωστο κάθε ισότητα της μορφής αx + βx + γ = 0 με α, β, γ πραγματικούς αριθμούς και α 0. Οι αριθμοί α και β ονομάζονται συντελεστές του δευτεροβαθμίου και πρωτοβαθμίου όρου αντίστοιχα και ο αριθμός γ σταθερός όρος. Επίλυση μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού λέγεται η διαδικασία εκείνη με την οποία βρίσκουμε τις τιμές του x που την επαληθεύουν. 5. Πότε μία εξίσωση δευτέρου βαθμού: α. έχει δύο άνισες ρίζες; β. έχει μια διπλή ρίζα ; γ. δεν έχει ρίζες; Η εξίσωση αχ + βχ + γ = 0 με α, β, γ πραγματικούς αριθμούς, α 0 και διακρίνουσα Δ = β 4αγ: α. έχει δύο ρίζες άνισες που δίνονται από τον τύπο x = β± Δ α, όταν Δ 0 β. έχει δύο ρίζες ίσες που δίνονται από τον τύπο x = β, όταν Δ = 0 α γ. δεν έχει ρίζες, όταν Δ 0 6. Πως παραγοντοποιείται το τριώνυμο αx + βx + γ όταν η εξίσωση αx + βx + γ = 0 με α 0 έχει λύσεις τις ρ 1, ρ ;

8 Αν ρ 1, ρ είναι λύσεις της εξίσωσης αx + βx + γ = 0 με α 0 το τριώνυμο αx + βx + γ παραγοντοποιείται σύμφωνα με τον τύπο: αx + βx + γ = α(x ρ 1 )( x ρ ) 6 Α Τι ονομάζεται κλασματική εξίσωση και πότε ορίζεται αυτή; Ονομάζεται κλασματική εξίσωση, κάθε εξίσωση που περιέχει άγνωστο στον παρανομαστή. ια να ορίζεται μια κλασματική εξίσωση, πρέπει οι παρανομαστές των κλασμάτων της να είναι διάφοροι του μηδενός. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Συστήματα ραμμικών Εξισώσεων Α Τι ονομάζεται; α. ραμμικό σύστημα δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους x και y; β. Λύση γραμμικού συστήματος δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους x και y; γ. Επίλυση γραμμικού συστήματος δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους x και y; α. Ονομάζεται γραμμικό σύστημα δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους ένα σύστημα της μορφής, αx + αy = γ με ένα τουλάχιστον από τα α, β, α, β 0. α x + β y = γ β. Ονομάζεται λύση του γραμμικού συστήματος δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους x και y κάθε ζεύγος (x 0, y 0 ) που επαληθεύει τις εξισώσεις του. γ. Ονομάζεται επίλυση του γραμμικού συστήματος δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους x και y η διαδικασία που ακολουθούμε για να βρούμε κάθε ζεύγος (x 0, y 0 ) που επαληθεύει τις εξισώσεις του. 9. Πως γίνεται η γραφική επίλυση γραμμικού συστήματος δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους x και y και πότε αυτό έχει μία λύση, είναι αδύνατο, είναι αόριστο; ια τη γραφική επίλυση ενός γραμμικού συστήματος δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους x και y σχεδιάζουμε στο ίδιο σύστημα αξόνων τις ευθείες που παριστάνουν τις εξισώσεις του συστήματος και: αν τέμνονται το σύστημα έχει μία λύση τις συντεταγμένες του κοινού τους σημείου. αν είναι παράλληλες δεν έχουν κοινό σημείο, οπότε το σύστημα δεν έχει λύση και λέμε ότι είναι αδύνατο. Αν συμπίπτουν (ταυτίζονται) έχουν όλα τα σημεία τους κοινά και επομένως το σύστημα έχει άπειρες λύσεις και λέμε ότι είναι αόριστο.

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Συναρτήσεις 7 Α Τι γνωρίζεται για την συνάρτηση y = αx με α 0; Η γραφική παράσταση της συνάρτησης y = αx με α 0 είναι μια καμπύλη που ονομάζεται παραβολή. Η παραβολή που είναι γραφική παράσταση της συνάρτησης y = αx με α 0 έχει κορυφήτο σημείο Ο(0, 0) και βρίσκεται από τον άξονα x x και πάνω, που σημαίνει ότι για οποιαδήποτε τιμή του x ισχύει y 0. Η συνάρτηση y = αx με α 0 παίρνει ελάχιστη τιμή y = 0, όταν x = 0, ια αντίθετες τιμές του x αντιστοιχεί η ίδια τιμή του y, που σημαίνει ότι η παραβολή y = αx με α 0 έχει άξονα συμμετρίαςτον άξονα y y. Όταν η τιμή του α αυξάνεται, τότε το «άνοιγμα» της παραβολή «κλείνει». 31. Τι γνωρίζεται για την συνάρτηση y = αx με α 0; Η γραφική παράσταση της συνάρτησης y = αx με α 0 είναι μια καμπύλη που ονομάζεται παραβολή. Η παραβολή που είναι γραφική παράσταση της συνάρτησης y = αx με α 0 έχει κορυφήτο σημείο Ο(0, 0) και βρίσκεται από τον άξονα x x και κάτω, που σημαίνει ότι για οποιαδήποτε τιμή του x ισχύει y 0. Η συνάρτηση y = αx με α 0 παίρνει μέγιστη τιμή y = 0, όταν x = 0, ια αντίθετες τιμές του x αντιστοιχεί η ίδια τιμή του y, που σημαίνει ότι η παραβολή y = αx με α 0 έχει άξονα συμμετρίας τον άξονα y y. Όταν η απόλυτη τιμή του α αυξάνεται, τότε το «άνοιγμα» της παραβολή «κλείνει». Α Ποια συνάρτηση ονομάζεται τετραγωνική; Είναι κάθε συνάρτηση της μορφής ψ=αχ +βχ+γ 33. Τι γνωρίζεται για τη συνάρτησης ψ=αχ +βχ+γ ; Η γραφική παράσταση της συνάρτησης γ = αx + βx + γ με α 0 είναι παραβολή με: Κορυφή το σημείο Κ( β α, Δ 4α ) όπου Δ = β 4αγ Άξονα συμμετρίας την κατακόρυφη ευθεία που διέρχεται από την κορυφή Κ και έχει εξίσωση x = β α

10 Αν α 0, η συνάρτηση y = αx + βx + γ παίρνει ελάχιστη τιμή y = Δ 4α όταν x = β α 8 Αν α 0, η συνάρτηση y = αx + βx + γ παίρνει μέγιστη τιμή y = Δ 4α όταν x = β α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο εωμετρία Τι ονομάζεται Τρίγωνο και ποια τα κύρια στοιχεία του; A Ονομάζεται τρίγωνο το επίπεδο σχήμα που ορίζεται από τρία μη συνευθειακά σημεία τα οποία συνδέονται με ευθύγραμμα τμήματα. γ β Τα κύρια στοιχεία ενός τριγώνου είναι, οι πλευρές του και οι γωνίες α του Πλευρές του τριγώνου ονομάζονται τα ευθύγραμμα τμήματα που συνδέουν τις κορυφές του. ωνίες του τριγώνου ονομάζονται οι γωνίες που ορίζονται από τις πλευρές του. 35. Ποια είναι τα είδη των τριγώνων ως προς τις πλευρές, και ως προς τις γωνίες τους; Ένα τρίγωνο που εξετάζεται ως προς τις πλευρές του λέγεται: σκαληνό, αν οι πλευρές του είναι άνισες, Α A A ισοσκελές, αν δύο πλευρές του είναι ίσες, ισόπλευρο, αν και οι τρεις πλευρές του είναι ίσες. Ένα τρίγωνο που εξετάζεται ως προς τις γωνίες του λέγεται: σκαληνό Α ισοσκελές ισόπλευρο οξυγώνιο, αν όλες του οι γωνίες είναι οξείες, ορθογώνιο, αν μία γωνία του είναι ορθή, αμβλυγώνιο, αν μία γωνία του είναι αμβλεία. Ισογώνιο αν όλες οι γωνίες του είναι ίσες 36. Τι ονομάζεται διάμεσος, διχοτόμος, ύψος, τριγώνου. Διάμεσος ενός τριγώνου ονομάζεται το ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει μια κορυφή του με το μέσο της απέναντι πλευράς.κάθε τρίγωνο Α έχει τρεις διάμεσους που συμβολίζονται μ α, μ β, μ γ αντίστοιχα και διέρχονται το ίδιο σημείο. Διχοτόμος μιας γωνίας ενός τριγώνου ονομάζεται το ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει την κορυφή της γωνίας με την απέναντι πλευρά και διχοτομεί τη γωνία αυτή. Κάθε τρίγωνο Α έχει τρεις διχοτόμους που συμβολίζονται δ α, δ β, δ γ αντίστοιχα και διέρχονται από το ίδιο σημείο. Α >90 αμβλυγώνιο οξυγώνιο ισογώνιο Ζ Α μ β Α μ α δ α δβ Κ Δ Μ Ο Α ορθογώνιο μγ δ γ Ε

11 Ύψος ενός τριγώνου ονομάζεται το ευθύγραμμο τμήμα που φέρνουμε Α Ε 9 από μια κορυφή του κάθετο προς την ευθεία της απέναντι πλευράς. Κάθε τρίγωνο Α έχει τρία ύψη που συμβολίζονται υ α, υ β, υ γ αντίστοιχα και διέρχονται το ίδιο σημείο. Ζ υ α υ β Η Δ υ γ 37. Πότε δύο τρίγωνα λέγονται ίσα ; A Δ Δύο τρίγωνα λέγονται ίσα, όταν έχουν τις γωνίες τους ίσες και τις ομόλογες πλευρές τους ( πλευρές απέναντι από ίσες γωνίες ) ίσες μία προς μία. = Ε Ζ Έτσι αν τα τρίγωνα Α και ΔΕΖ είναι ίσα τότε: A=ΔΕ = ΕΖ Ομόλογες πλευρές Α = ΔΖ Α = Δ = Ε = Ζ ωνίες 38. Πότε δύο τρίγωνα είναι ίσα; ( Κριτήρια ισότητας τριγώνων) Κριτήριο (Π. Π. Π.) Δύο τρίγωνα είναι ίσα, όταν οι τρεις πλευρές του ενός είναι ίσες με τις τρεις πλευρές του άλλου μία προς μία. A Δ Τα τρίγωνα Α και ΔΕΖ έχουν: = A = ΔΕ = ΕΖ οπότε είναι Α Α = ΔΖ Κριτήριο ( Π.. Π. ) = ΔΕΖ Ε Ζ Δύο τρίγωνα είναι ίσα όταν οι δύο πλευρές και η περιεχόμενη σ αυτές γωνία του ενός είναι ίσες με τις δύο πλευρές και την περιεχόμενη σ αυτές γωνία του άλλου αντίστοιχα. Τα τρίγωνα Α και ΔΕΖ έχουν: A = Δ A = ΔΕ Α = ΔΖ οπότε είναι Α Α = Δ Κριτήριο (Π...) = ΔΕΖ Ε Ζ Δύο τρίγωνα είναι ίσα, όταν η μία πλευρά και οι προσκείμενες σ αυτήν γωνίες του ενός είναι ίσες με την μία πλευρά και τις A = Δ προσκείμενες σ αυτήν γωνίες του άλλου αντίστοιχα. Ε Ζ

12 = ΕΖ Τα τρίγωνα Α και ΔΕΖ έχουν: = Ε οπότε είναι = Ζ Α = ΔΕΖ Πότε δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα; ( Κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων ) Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα, όταν οι δύο κάθετες πλευρές του ενός είναι ίσες με τις δύο κάθετες πλευρές του άλλου. Τα τρίγωνα Α και Α έχουν : o A = A = 90 Α = Α Α = Α οπότε είναι Α = Α Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα, όταν η υποτείνουσα και μία κάθετη πλευρά του ενός είναι ίσες με την υποτείνουσα και μια κάθετη πλευρά του άλλου. Τα τρίγωνα Α και Α έχουν : Α Α o A =A = 90 Α = Α οπότε είναι Α = Α = Α Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα, όταν η μία κάθετη πλευρά και η Α προσκείμενη της οξεία γωνία του ενός είναι ίσες με τη μία κάθετη πλευρά και την προσκείμενη της οξεία γωνία του άλλου. 1 Τα τρίγωνα Α και Α έχουν: o A =A = 90 Α = Α = οπότε είναι Α = Α Α Α Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα, όταν η μία κάθετη πλευρά και η απέναντι της οξεία γωνία του ενός είναι ίσες με την μία κάθετη πλευρά και την απέναντι της οξεία γωνία του άλλου. Τα τρίγωνα Α και Α έχουν: o A =A = 90 Α = Α = οπότε είνα Α = Α Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα, όταν η υποτείνουσα και μία οξεία Α Α γωνία του ενός είναι ίσες με την υποτείνουσα και μία οξεία γωνία του άλλου.

13 Τα τρίγωνα Α και Α έχουν: 11 o A =A = 90 = = οπότε είναι Α = Α 40. Ποια είναι η χαρακτηριστική ιδιότητα των σημείων της μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος ; Κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος ισαπέχει από τα άκρα του. Κάθε σημείο που ισαπέχει από τα άκρα ενός ευθυγράμμου τμήματος είναι σημείο της μεσοκαθέτου του ευθυγράμμου τμήματος. 41. Ποια είναι η χαρακτηριστική ιδιότητα των σημείων της διχοτόμου μιας γωνίας; Κάθε σημείο της διχοτόμου μιας γωνίας ισαπέχει από τις πλευρές της γωνίας. Κάθε σημείο που ισαπέχει από τις πλευρές μιας γωνίας είναι σημείο της διχοτόμου της. 4. Να αποδείξετε ότι αν από το μέσο μιας πλευράς ενός τριγώνου φέρουμε παράλληλη προς μία άλλη πλευρά του, αυτή διέρχεται και από το μέσο της τρίτης πλευράς. Απόδειξη Θεωρούμε τρίγωνο Α και το σημείο Μ μέσο της πλευράς του Α. Από το Μ φέρουμε παράλληλη προς την που τέμνει την Α στο σημείο Ν. Θα δείξουμε ότι ΑΝ = Ν. Από το σημείο Α φέρνουμε μια βοηθητική ευθεία ε //. Οι παράλληλες ευθείες ε, ΜΝ και ορίζουν ίσα τμήματα στην Α, άρα θα ορίζουν ίσα τμήματα Επομένως ΑΝ = Ν. και στην Α. Α ε B M A Α N Τι ονομάζεται λόγος δύο ευθυγράμμων τμημάτων και με τι ισούται; Λόγος ενός ευθύγραμμου τμήματος Δ προς το ευθύγραμμο τμήμα Α, που συμβολίζεται Δ, ονομάζεται ο αριθμός λ για τον οποίο ισχύει Α Δ = λ Α. Ο λόγος δύο ευθυγράμμων τμημάτων ισούται με το λόγο των μηκών τους εφόσον έχουν μετρηθεί με την ίδια μονάδα μέτρησης. 44. Πότε τα ευθύγραμμα τμήματα α, γ είναι ανάλογα προς τα ευθύγραμμα τμήματα β, δ; Τα ευθύγραμμα τμήματα α, γ είναι ανάλογα προς τα ευθύγραμμα τμήματα β και δ όταν ισχύει α β = γ δ Η ισότητα α β = γ δ ονομάζεται αναλογία με όρους τα ευθύγραμμα τμήματα α, β, γ, δ. Τα ευθύγραμμα τμήματα α, δ ονομάζονται άκροι όροι, ενώ τα ευθύγραμμα τμήματα β, γ ονομάζονται μέσοι όροι της αναλογίας.

14 45. Ποιες είναι οι σημαντικότερες ιδιότητες των αναλογιών ; Σε μια αναλογία με όρους τα ευθύγραμμα τμήματα α, β, γ, δ εφαρμόζουμε τις ιδιότητες των αναλογιών που ισχύουν και στους αριθμούς χρησιμοποιώντας τα μήκη των ευθυγράμμων τμημάτων. Οι σημαντικότερες από τις ιδιότητες αυτές είναι: Σε κάθε αναλογία το γινόμενο των άκρων όρων είναι ίσο με το γινόμενο των μέσων όρων. Σε κάθε αναλογία μπορούμε να εναλλάξουμε τους μέσους ή τους άκρους όρους και να προκύψει πάλι αναλογία. Λόγοι ίσοι μεταξύ τους είναι και ίσοι με το λόγο που έχει αριθμητή το άθροισμα παρονομαστή το άθροισμα των παρονομαστών. των αριθμητών και Αν Αν Αν α β = γ δ τότε αδ = βγ α β = γ δ τότε α γ = β δ α β = γ δ ή δ β = γ α τότε α β = γ δ = α + γ β + δ Να διατυπώσετε το θεώρημα του Θαλή και τις πρόταση που προκύπτουν από αυτό για ένα τρίγωνο. δ ζ Όταν παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, τότε τα τμήματα που ε 1 Α Α ορίζονται στη μια είναι ανάλογα προς τα αντίστοιχα τμήματα της άλλης. ε Δηλαδή αν ε 1 // ε // ε 3 τότε Α Α = = Α Α ε 3 Κάθε παράλληλη προς μια πλευρά τριγώνου χωρίζει τις άλλες πλευρές του, σε ίσους λόγους. A Δηλαδή αν ΔΕ // τότε ΑΔ = Δ ΑΕ Ε Δ Ε Αντίστροφα: B Αν μια ευθεία που τέμνει δύο πλευρές τριγώνου τις χωρίζει σε ίσους λόγους, είναι παράλληλη προς την τρίτη πλευρά. A Δηλαδή αν ΑΔ = Δ ΑΕ Ε τότε ΔΕ // Δ Ε B A Ε 47. Πότε δύο πολύγωνα λέγονται όμοια; Δύο πολύγωνα λέγονται όμοια, όταν το ένα είναι μεγέθυνση ή σμίκρυνση Δ του άλλου. Αυτό σημαίνει ότι έχουν τις γωνίες τους ίσες μία προς μία και τις ομόλογες(αντίστοιχες ) πλευρές τους ανάλογες. Έτσι τα πολύγωνα ΑΔΕ και ΟΚΛΜΝ που έχουν, B Ο Κ Λ Ν Μ

15 Α = Ο, = Κ, = Λ, Δ = Μ, Ε = Ν 13 και Α Δ ΔΕ ΕΑ = = = = = λ ΟΚ ΚΛ ΛΜ ΜΝ ΝΟ Το λ ονομάζεται λόγος ομοιότητας. είναι όμοια. 48. Ποιες προτάσεις προκύπτουν από τον ορισμό της ομοιότητα δύο πολυγώνων; Από τον ορισμό της ομοιότητας δύο πολυγώνων προκύπτουν οι επόμενες προτάσεις. Δύο κανονικά πολύγωνα με τον ίδιο αριθμό πλευρών είναι όμοια μεταξύ τους. Δύο ίσα πολύγωνα είναι και όμοια, με λόγο ομοιότητας 1. Κάθε πολύγωνο είναι όμοιο με τον εαυτό του. Δύο πολύγωνα όμοια προς τρίτο είναι και όμοια μεταξύ τους. 49. Πότε δύο τρίγωνα λέγονται όμοια; Δύο τρίγωνα λέγονται όμοια όταν έχουν τις γωνίες τους ίσες μία προς μία και τις ομόλογες (αντίστοιχες ) πλευρές τους ανάλογες. Δηλαδή αν Α και ΔΕΖ, τότε Α = Δ, = Ε, = Ζ Α Α = = Ο λόγος των αντιστοίχων (ομολόγων) πλευρών ΔΕ ΕΖ ΔΖ τους ονομάζεται λόγος ομοιότητας και συμβολίζεται με λ. B Ε A Δ Ζ 50. Πότε δύο τρίγωνα είναι όμοια; (Κριτήριο ομοιότητας τριγώνων) Δύο τρίγωνα είναι όμοια, όταν δύο γωνίες του ενός είναι ίσες με δύο γωνίες του άλλου μία προς μία. Aν δηλαδή τα τρίγωνα Α και ΔΕΖ έχουν Α = Δ, = Ε, τότε Α ΔΕΖ,, Δ A και επομένως = Ζ και Α Α = = ΔΕ ΕΖ ΔΖ Ε Ζ B. 1. 5Με τι ισούται ο λόγος των εμβαδών δύο ομοίων σχημάτων; Ο λόγος των εμβαδών δύο ομοίων σχημάτων είναι ίσος με το τετράγωνο του λόγου ομοιότητας τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Τριγωνομετρία Πως ορίζονται οι τριγωνομετρικοί αριθμοί μιας οποιασδήποτε γωνίας; Έστω ω (0 ω 180 )η γωνία που παράγεται από τον ημιάξονα Οx, όταν αυτός στραφεί κατά τη θετική φορά.

16 Aν πάρουμε ένα οποιοδήποτε σημείο Μ( x, y ) με xom = ω και ΟΜ = ρ = x + y τότε ορίζουμε: 14 y ημω = ρ x συνω = ρ M(x, y) ρ y ω y εφω = x x Ο y x Το ημω και συνω παίρνουν τιμές από το 1 έως το +1. Είναι δηλαδή 1 ημω 1 και 1 συνω 1 Η εφω παίρνει οποιαδήποτε τιμή. Aν το Μ(x, y) βρίσκεται στο 1 ο τεταρτημόριο, τότε ημω 0, συνω0, εφω0 Aν το Μ(x, y) βρίσκεται στο ο τεταρτημόριο, τότε ημω 0, συνω0, εφω0 5. Ποιοι οι τριγωνομετρικοί αριθμοί μιας γωνίας ω = 0 ή ω = 90 ή ω = 180; Αν το Μ είναι σημείο του ημιάξονα Οx π.χ. το Μ(1,0), τότε ω = xom = 0 και ρ = ΟΜ=1 οπότε έχουμε: ημ0 = y ρ = 0 1 = 0 y συν0 = x ρ = 1 1 = 1 y εφ0 = x = 0 1 = 0 x O y ρ M(1,0) x Αν το Μ είναι σημείο του ημιάξονα Οy π.χ. το Μ(0, 1), τότε ω = xom = 90 και ρ = ΟΜ=1 οπότε έχουμε: ημ90 = y ρ = 1 1 = 1 y M(0,1) συν90 = x ρ = 0 1 = 0 εφ90 δεν ορίζεται, αφού x = 0 x ρ O ω y x Αν το Μ είναι σημείο του ημιάξονα Οx π.χ. το σημείο Μ( 1, 0), τότε ω = xom = 180 και ρ = ΟΜ = 1 οπότε έχουμε: ημ180 = y ρ = 0 1 = 0 y συν180 = x ρ = 1 = 1 1 y εφ180 = x = 0 1 = 0 x M(-1, 0) ρ O y v x

17 53. Ποιες σχέσεις συνδέουν τους τριγωνομετρικούς αριθμούς δύο παραπληρωματικών γωνιών; 15 ια δύο παραπληρωματικές γωνίες ω και ω ιοχύουν: ημ(180 ω) = ημω συν(180 ω) = συνω εφ(180 ω) = εφω 54. Να αποδείξετε ότι για μια οποιαδήποτε γωνία ω ισχύουν οι τύποι: α. ημ ω +συν ημω ω = 1 και β. εφω = συνω Απόδειξη α. ημ ω +συν ω = y x + ρ ρ = y x + ρ ρ = M(x, y) y A (y) y + x ρ = y + x ρ = ΟΑ + Ο ρ x B (x) ρ Ο ω y x ΟΑ + ΑΜ ρ = ΟΜ ρ = ρ ρ Απόδειξη β. y y ημω ρ y ρ y = = = = εφω συνω x x ρ x ρ x M(x, y) ρ B (x) Ο A (y) ω y x 55. Να διατυπώσετε τον νόμο των ημιτόνων. Σε κάθε τρίγωνο Α ισχύει: α β γ = = ημα ημ ημγ 56. Να διατυπώσετε τον νόμο των συνημιτόνων. Σε κάθε τρίγωνο Α ισχύουν οι σχέσεις α = β + γ βγσυνα β = γ + α γασυν γ = α + β αβσυν

18 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ από εξετάσεις 16 ΑΛΕΡΑ 1. 1.Να αποδείξετε την ταυτότητα (α - β) (α + β) = α β.να χαρακτηρίσετε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω ισότητες α ) (α + β) = α + β + αβ β ) (α - β) = α β + αβ γ ) (α + β) 3 = α 3 + 3αβ +3 α β +β 3 δ ) (α + β) 3 = α 3 3 α β -3 αβ + β 3. Α) Να αποδείξετε την ταυτότητα ( α+β) = α + αβ + β. ) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω ισότητες με (Σ), αν είναι σωστές ή με (Λ), αν είναι λανθασμένες. α) (α β) = α β β) (α β) 3 = α 3 + 3α β + 3αβ +β 3 γ) Η εξίσωση x α = 0 έχει δυό λύσεις x = ή x = - δ) Αν Δ η διακρίνουσα της εξίσωσης αx + βx + γ = 0, α 0 τότε αν Δ = 0, η εξίσωση έχει δύο άνισες λύσεις. 3. Α. Να αποδείξετε την ταυτότητα -.. Να συμληρώσετε τις παρακάτω ταυτότητες. α) β)... δ) ( ) ε) ( )( )... 3 γ) ( ) α.να αποδείξετε την ταυτότητα :(α-β) =α -αβ+β. β.να χαρακτηρίσετε ως σωστες η λάθος τις παρακατω προτάσεις: 1.το κλάσμα Α=.ισχυει :(-χ) 3 =8χ 3. 3.ισχυει x 01 x αν Α(χ)=χ 3 x 3 01,τότε Α(-χ)= x x ισχύει :(-χ-3) ( x 3) x 6x 9.,ορίζεται για καθε χ και χ - οπου χ πραγματικός αριθμός.

19 5. Α. Να αποδείξετε ότι: ( ) ( ). 17. Έστω η εξίσωση ου βαθμού x x 0, (α 0) και Δ η διακρίνουσά της. Στον παρακάτω πίνακα να αντιστοιχίσεις καθεμιά από τις περιπτώσεις της Στήλης Α, με ένα μόνο συμπέρασμα της Στήλης. ΣΤΗΛΗ Α α. 0 β. 0 γ. 0 δ. 0 ΣΤΗΛΗ 1. Η (1) έχει μία τουλάχιστον λύση. Η (1) έχει δύο άνισες λύσεις 3. Η (1) έχει μία διπλή λύση 4. Η (1) δεν έχει πραγματικές λύσεις. Να χαρακτηρίσεις τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο φύλλο των απαντήσεών σου, την λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση: 1. Ισχύει ( ) 3 3 για κάθε τιμή των πραγματικών α και β.. Η ισότητα ( ) ισχύει για κάθε τιμή των πραγματικών α και β. 3. Η ευθεία : 3x 5 παριστάνει ευθεία που δεν διέρχεται από την αρχή των αξόνων. 4. Αν a και 0, τότε. 5. Αν οι εξισώσεις ενός γραμμικού συστήματος παριστάνονται από δύο ευθείες 1, οι οποίες ταυτίζονται, τότε το σύστημα αυτό θα είναι αόριστο. 6. Α) Πότε μια ισότητα ονομάζεται ταυτότητα; ) Να αποδείξετε την ταυτότητα (α β) = α αβ + β ) Tι ονομάζουμε μονώνυμο ; Δ) Σε κάθε γινόμενο της Α στήλης να αντιστοιχίσετε ένα μόνο ανάπτυγμα από την στήλη, ώστε να προκύψουν ταυτότητες. Α ΣΤΗΛΗ 1) (α + β) ) (α + β)(α β) 3) (β α) 3 4) ( α + β) ΣΤΗΛΗ i) α β ii) α + β iii) α + αβ + β iv) β 3 3β α + 3βα α 3 v) α 3 3α β + 3αβ β 3 vi) α αβ + β 7. Να χαρακτηρίσετε ως «Σωστή» ή «Λάθος» καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις : 1. Η αλγεβρική παράσταση (+3)αβ είναι μονώνυμο. Το πολυώνυμο αx 5α 3 x + 6αx 4 είναι 5 ου βαθμού ως προς α και x 3. Τα μονώνυμα 5xy και 5yx είναι αντίθετα 4. Το πολυώνυμο 9α + 4β + 1αβ αποτελεί ανάπτυγμα τετραγώνου 5. Η αλγεβρική παράσταση 6αx 3 είναι ρητή

20 8. Α. Να αντιστοιχίσετε όσα μονώνυμα υπάρχουν στη ΣΤΗΛΗ 1 με τα όμοιά τους στη ΣΤΗΛΗ. 18 ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ. 1. x Α. x 3 3 x 5. 3x 3 3 xy. 4. x 3 y Δ x y 4x 3 y 0 x Ε xy Ζ Να χαρακτηρίσετε σωστή (Σ) ή λάθος (Λ) κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1. Η ισότητα ( )( ) ισχύει για κάθε πραγματικό αριθμό α, β Σ Λ. Δύο αντίθετα μονώνυμα είναι πάντα όμοια μεταξύ τους. Σ Λ 3. Η διαίρεση δύο μονώνυμων είναι πάντα μονώνυμο Σ Λ 4. Μπορούμε να προσθέσουμε μόνο όμοια μονώνυμα Σ Λ 9. Α. Τι ονομάζεται παραγοντοποίηση Ποιες από τις παρακάτω παραστάσεις είναι γινόμενο παραγόντων; i)3χ(ψ+) ii)3xψ+ iii) 3(χ-ψ)(χ+ψ). Τι ονομάζουμε μονώνυμο και τι ταυτότητα ; Ποιά από τα παρακάτω μονώνυμα είναι όμοια; 3 xy α) 3 xy β) 3 x y γ) δ) 3 y x Δ. Να συμπληρώσετε στην κόλλα σας τον παρακάτω πίνακα αντιστοιχίζοντας σε κάθε αλγεβρική παράσταση της στήλης Α με την ίση της στην στήλη. Στήλη Α Στήλη α. (α+β)(α-β) 1. α +β β. (1-χ). 5+χ γ. (-χ-1) 3. χ -χ+1 δ. (5-χ)(5+χ) 4. α -β ε. ( 5 3 )( 5 3 ) 5. χ +χ χ Α. Τι ονομάζουμε μονώνυμο και τι πολυώνυμο; (Δώστε από ένα παράδειγμα). Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω ισότητες με (Σ) αν είναι σωστές ή με (Λ) αν είναι λανθασμένες 1. Η παράσταση 5 3 x y είναι μονώνυμο Κάθε γινόμενο δύο όμοιων μονωνύμων είναι πάντα ένα μονώνυμο όμοιο με τα αρχικά.

21 11. Α) Να μεταφέρετε στην κόλλα απαντήσεων και να συμπληρώσετε τις παρακάτω σχέσεις ώστε να εκφράζουν ταυτότητες: α β α β 3 α αβ β 3 3 α 3α β 3αβ β 19 ) Να αποδείξετε ότι α β α αβ β. ) Στην κόλλα απαντήσεών σας να γράψετε κάθε αριθμό της στήλης Α και δίπλα το αντίστοιχο γράμμα της στήλης, ώστε να ισχύουν οι ισότητες, όπως προκύπτουν με βάση τις ταυτότητες: (προφανώς κάποιες από τις επιλογές-απαντήσεις της στήλης περισσεύουν και δεν θα επιλεγούν) Στήλη Α 1. x α.. x β. 3. x x γ. 4. x 3 δ. 5. x 3 ε. στ. ζ. η. x 4 4x 4 x Στήλη 3 x 1x 6x 8 x 4x 4 3 x 6x 8 1x x 4x 4 3 x 8 1x 6x x 4 1. Α. (α) Ποια αλγεβρική παράσταση λέγεται μονώνυμο ; (β) Ποια αλγεβρική παράσταση λέγεται πολυώνυμο ; (γ) Πότε δύο μονώνυμα λέγονται όμοια ; Να γράψετε και ένα παράδειγμα. (δ) Πότε δύο μονώνυμα λέγονται αντίθετα ; Να δώσετε και ένα παράδειγμα. B. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) τις παρακάτω προτάσεις : (α) Κάθε σταθερό μονώνυμο είναι μηδενικού βαθμού. (β) Το άθροισμα δύο ομοίων μονωνύμων είναι μονώνυμο όμοιο με αυτά. (γ) Το πηλίκο δύο μονωνύμων είναι πάντα μονώνυμο.. Το αποτέλεσμα των πράξεων στην παράσταση (χ + ψ) (χ ψ) είναι μονώνυμο ή πολυώνυμο ; Ποιος ο βαθμός του ως προς τη μεταβλητή χ ;

22 ΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΤΡΙΩΝΟΜΕΤΡΙΑ Α. Να γράψετε τα κριτήρια ισότητας τριγώνων.. Να απαντήσετε Σωστό ή Λάθος στις παρακάτω προτάσεις: α. Αν σε ένα τρίγωνο δύο γωνίες του είναι ίσες τότε είναι ισοσκελές. β. Σε κάθε τρίγωνο η διάμεσος είναι και ύψος. γ. Αν δύο τρίγωνα έχουν δυο πλευρές ίσες μια προς μια και μια γωνία τους ίση τότε είναι πάντα ίσα. δ. Δύο τρίγωνα είναι ίσα όταν έχουν τις γωνίες τους ίσες μια προς μια. ε. Κάθε σημείο της διχοτόμου μιας γωνίας ισαπέχει από τις πλευρές της γωνίας. 15. α.πότε δυο τρίγωνα είναι όμοια; β.να συμπληρώσετε τα παρακατω κενά: 1.Καθε σημείο της διχοτόμου μιας γωνίας... απο τις πλευρες της γωνίας..σε καθε ισοσκελές τρίγωνο οι γωνίες της βάσης του ειναι Αν δυο τρίγωνα εχουν δυο πλευρές... μια προς μια και την...γωνία τους ιση, τοτε ειναι ισα. 4.Καθε σημειο της... ενος ευθυγράμμου τμήματος ισαπέχει απο τα ακρα του 5.Αν δυο τρίγωνα εχουν μια πλευρα ιση και τις... στην πλευρά αυτη γωνίες... μια προς μια,τοτε ειναι ισα Α.Να γράψετε τους ίσους λόγους των πλευρών των παρακάτω δύο όμοιων τριγώνων. Δίνεται ότι ˆ ˆ και ˆ ˆ..Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με (Σ) αν είναι σωστές και με (Λ) αν είναι λανθασμένες. α) Αν δύο ορθογώνια τρίγωνα έχουν μια οξεία γωνία ίση τότε είναι όμοια. β) Αν δύο ισοσκελή τρίγωνα έχουν μια γωνία ίση τότε είναι σίγουρα όμοια. γ) Αν δύο τρίγωνα είναι όμοια τότε είναι απαραίτητα και ίσα. δ) Δύο τετράγωνα είναι σχήματα όμοια..να συμπληρώσετε τα κενά ώστε να προκύπτουν αληθείς προτάσεις. α) Δύο πολύγωνα είναι όμοια, αν έχουν τις πλευρές τους (1) και τις αντίστοιχες γωνίες τους () β) Αν δύο όμοια τρίγωνα έχουν λόγο ομοιότητας λ =1 τότε είναι (3) ) γ) Αν διπλασιάσουμε κάθε πλευρά ενός ισόπλευρου τριγώνου τότε η περίμετρος του θα γίνει (4) φορές μεγαλύτερη και το εμβαδόν του θα γίνει (5) φορές μεγαλύτερο. δ) Δύο όμοια πολύγωνα έχουν λόγο περιμέτρων ίσο με 9. Ο λόγος ομοιότητας του μικρού πολυγώνου προς το μεγάλο είναι (6) )

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 9 40 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 4 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να βρείτε την αριθµητική τιµή των παραστάσεων. i) α -α 6α, ii) 4α, για α iii) αβ α β (αβ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Γ Γυμνασίου. Β Τεύχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Γ Γυμνασίου. Β Τεύχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Β Τεύχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μαθηματικά Γ Γυμνασίου, Τεύχος Β Συγγραφή: Αθανασίου Ανδρέας Αντωνιάδης Μάριος Γιασουμής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι Συνολο λεγεται καθε συλλογη 3. Να δειχτει αντικειμενων, οτι α + 0 που προερχονται 0α. Ποτε ισχυει απ την το εμπειρια ισον; μας η τη διανοηση 3 3. μας, Aν α, ειναι

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ: ημ χ+συν χ= ημ χ=-συν χ συν χ=- ημ χ εφχ + σφ χ = εφχ ημχ συνχ = σφχ = ημ χ εφχσφχ σφχ = = συνχ ημχ + εφ χ = συν χ Γωνία χ Τριγωνομετρικοί Αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 1. Για οποιαδήποτε ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει η σχέση ( ) ( ) ( ).. Ισχύει ότι P( A B) P( A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ Η εξίσωση α 0 Στο Γυμνάσιο μάθαμε τον τρόπο επίλυσης των εξισώσεων της μορφής α 0 για συγκεκριμένους αριθμούς α,,με α 0 Γενικότερα τώρα, θα δούμε πώς με την οήθεια των

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B 113 Θέματα εξετάσεω περιόδου Μαΐου-Ιουίου στα Μαθηματικά Τάξη B! 114 a. Να διατυπώσετε το ορισμό της δύαμης α με βάση το ρητό α και εκθέτη το φυσικό αριθμό > 1. b. Να συμπληρωθού οι παρακάτω τύποι, δυάμεις

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 1) Δίνεται η εξίσωση x 2-2(λ + 2) χ + 2λ 2-17 = 0. Να βρείτε το λ ώστε η εξίσωση να έχει μία ρίζα διπλή. Υπολογίστε τη ρίζα. Aσκήσεις στις εξισώσεις Β βαθμού Για να έχει η εξίσωση μία ρίζα διπλή πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ορισμός : αν λ πραγματικός αριθμός με 0 και μη μηδενικό διάνυσμα τότε σαν γινόμενο του λ με το ορίζουμε ένα διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Άσκηση. 1 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας, η οποία: ι)διέρχεται από το σημείο Α(-2,1) και είναι παράλληλη στο διάνυσμα δ 3, 2 ιι)διέρχεται από το σημείο Β(3,-4) και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ 1.Τι ονοµάζεται σύνολο; Σύνολο ονοµάζεται κάθε συλλογή αντικειµένων, που προέρχονται από την εµπειρία µας ή την διανόηση µας, είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο.

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα