Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ"

Transcript

1 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ

2 ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης χ + 4χ 3 = 0 είναι α. 8 β. 4 γ. 0 δ ε. 0 ΘΕΜΑ 0 Με την βοήθεια καταλλήλου σχήματος να αποδείξετε την ισότητα: ημ ω + συν ω = 1 a. Να απλοποιηθεί η κλασματική παράσταση Α = x 3 + 5x + 4x 3 x 16x b. Να λυθεί η εξίσωση Α = Άσκηση η Να βρείτε την αριθμητική τιμή της παράστασης Β = 3χ ( χ -1) ( χ) (χ +)(3 χ) για χ = Δύο ακέραιοι αριθμοί έχουν γινόμενο.αν στο διπλάσιο του πρώτου προσθέσουμε τον δεύτερο βρίσκουμε 5. Να βρείτε τους δύο αριθμούς.

3 3 a. Τι ονομάζεται μονώνυμο και από ποια μέρη αποτελείται; b. Ποια μονώνυμα λέγονται όμοια και πως βρίσκεται το άθροισμα τους; c. πως ορίζεται το γινόμενο μονωνύμων; Θέμα ο a. Τριγωνομετρικοί αριθμοί οποιασδήποτε γωνίας ω, ( όπου 0 ω 360 ). b. Ποια είναι τα πρόσημα των: ημ50, εφ130, συν310, ημ80. c. Να αποδειχθεί ότι: εφω = ημω συνω. Να γίνουν οι πράξεις και οι απλοποιήσεις : Άσκηση η χ 4 χ + 1 χ + 3χ + : χ χ χ Να λυθεί η εξίσωση: (χ 1) (χ ) 3 + χ = (χ + 1) χ Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ(ΑΒ = ΑΓ), είναι Δ και Ε τα μέσα των ίσων πλευρών και Μ το μέσο της βάσης ΒΓ, να αποδείξετε ότι: a. Τα τρίγωνα ΒΔΜ και ΓΕΜ είναι ίσα b. Το τετράπλευρο ΑΔΜΕ είναι ρόμβος ( Δηλαδή. είναι παραλληλόγραμμο με ίσες πλευρές μεταξύ τους)

4 4 a. Nα διατυπώσετε το θεώρημα του Θαλή και την πρόταση που προκύπτει από το θεώρημα αυτό για ένα τρίγωνο. b. Πότε δύο τρίγωνα είναι όμοια; c. Στα τρίγωνα ΑΒΓ και ΚΛΜ είναι : ΒΓ = ΜΛ, Α = Κ, Β = Λ Τα τρίγωνα είναι ίσα; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Θέμα ο a. Να συμπληρώσετε τις ισότητες (α + β ) ( β α ) = α + β αβ = (β α) 3 = b. Τι ονομάζεται μονώνυμο και τι πολυώνυμο ; c. Αν το άθροισμα τριών μονώνυμων είναι μονώνυμο. Τι συμπεραίνετε για τα τρία μονώνυμα; Να λύσετε το σύστημα: Άσκηση η χ + 1 ψ + ( χ + 1) χ = χ 1 3χ + ψ 11+ χ = Στο διπλανό ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ(ΑΒ = ΑΓ) Είναι ΒΔ = ΓΕ. Να δείξετε ότι: a. Το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές b. Οι αποστάσεις των Β και Γ από τις ΑΔ και ΑΕ αντίστοιχα είναι ίσες. Να λύσετε την εξίσωση: χ + χ 1 3χ = 0 χ χ χ 1 χ

5 5 a. Συμπληρώστε τις παρακάτω ταυτότητες: (α β) =... (α β) 3 =.. (α + β) = (α + β) 3 = b. Να αποδείξετε τις δύο πρώτες: (α β) =. (α β) 3 =.... Θέμα ο Δίνεται το τρίγωνο ΚΡΣ. a. Να γράψετε τον νόμο των ημιτόνων για το τρίγωνο αυτό. b. Να γράψετε τον νόμο των συνημιτόνων για το ίδιο τρίγωνο, συμπληρώνοντας τις τρεις ισότητες ΡΚ =... ΚΣ =... ΡΣ =. Σ K Ρ 5α 3χ = 4 1.Να λυθεί το σύστημα: α 4χ = 1 3 Άσκηση η a. Εκτελώντας όλες τις δυνατές πράξεις στην εξίσωση 6 3 χ = χ χ + 1 να καταλήξετε στην εξίσωση χ + χ + 6 = 0 b. Κατόπιν να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης χ + χ + 6=0 a. Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις: χ 3 5χ και 3χ 4 +15χ 3 b. Να απλοποιήσετε το κλάσμα χ 3 5χ 4 3 3χ +15χ

6 6 1. Να συμπληρωθούν οι ταυτότητες a. (α + β) = b. (α + β) 3 = c. (α β) (α + β) =. Να αποδειχθεί η ταυτότητα (α β) 3 = α 3 3α β + 3αβ β 3 Θέμα ο Σε ένα ορθοκανονικό σύστημα αξόνων ΧΟΨ, δίδεται σημείο Μ(χ,ψ). Αν Χ Ο Μ= ω, να αποδείξετε ότι ημ ω +συν ω = 1 Να λύσετε το σύστημα χ 3ψ = 1 3χ + ψ + 5 =1 4 6 Άσκηση η αχ + αψ χ ψ Δίδεται το κλάσμα Α= α 5α + 4 1) Να παραγοντοποιήσετε τον αριθμητή του κλάσματος ) Να παραγοντοποιήσετε τον παρονομαστή του κλάσματος 3) Να απλοποιήσετε το κλάσμα Δίδεται τρίγωνο ΑΒΓ ώστε Β Α Γ= 90 0 και ΒΑ = ΑΓ. Στην προέκταση του ΓΑ προς το μέρος του Α παίρνουμε τμήμα ΑΔ = ΑΓ 1) Να αποδείξετε ότι ΒΔ = ΒΓ ) Να υπολογίσετε τις γωνίες Β Γ Α, Β Δ Α 3) Να αποδείξετε ότι Δ Β Γ= 90 0

7 7 a. Να διατυπώσετε ένα κριτήριο ισότητας τρίγωνων b. Να διατυπώσετε το θεώρημα του Θαλή(Nα γίνει σχήμα) c. Δύο ίσα τρίγωνα είναι όμοια; Δύο όμοια τρίγωνα είναι ίσα; Αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας Θέμα ο d. Δώστε τους ορισμούς των τριγωνομετρικών αριθμών μιας οποιασδήποτε γωνίας ω, ( 0 ω 360 ) σε σύστημα ορθογωνίων αξόνων e. Αν ημω = ημφ, τι συμπεραίνετε για τις γωνίες ω και φ; f. Να αποδειχθεί ότι: ημ ω + συν ω = 1. Δίνεται η παράσταση: α (α 1) (α 1) 3 α ( α + ) ( α ) 7α Να γίνουν οι πράξεις και να παραγοντοποιηθεί το εξαγόμενο. Άσκηση η Να λυθεί η εξίσωση: χ χ +3 = 1 χ χ 4 χ + χ ( ψ+1) 1 = Να λυθεί το σύστημα: 4 3 4χ + ψ + 8 = (ψ χ)

8 8 a. Στο διπλανό σχήμα παίρνουμε ένα σημείο Μ(Χ, Ψ) έτσι ώστε να είναι ΧΟΜ = ω. Αν είναι ΟΜ = ρ να ο- Χ Ψ Ο ω ρ Μ(χ, ψ) ρίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας ω. Ψ b. Να σημειώσετε αν είναι Σωστή ( Σ ) ή Λάθος ( Λ ) καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις i. Αν 90 0 < ω < τότε εφ ω > 0 ii. Για οποιαδήποτε γωνία ω ισχύει : 1 συνω 1 iii. Για συμπληρωματικές γωνίες ω και 90 0 ω ισχύει : συν(90 0 ω) = ημω iv. Για παραπληρωματικές γωνίες ω και ω ισχύει : ημ(180 0 ω) = ημω Θέμα ο A. Τι πρέπει να συμβαίνει για να είναι δυο μονώνυμα όμοια μεταξύ τους ; B. Ποια αλγεβρική παράσταση λέγετε κλασματική ; a. Να συμπληρωθούν οι ισότητες. ( α + β ) 3 =.. ( α β ) =.. b. Να αποδειχθεί η ταυτότητα : α β = ( α β ) ( α + β ) Χ Να λυθεί η εξίσωση: Άσκηση η χ χ 3 = χ χ χ χ Να λυθεί το σύστημα: χ 1 ψ = 1 3 χ +5ψ = 3 A Μ Ν Στο διπλανό ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ) παίρνουμε στις ίσες του πλευρές ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα τα σημεία Μ και Ν, ώστε ΑΜ = 1 ΑΒ και 3 B Δ Γ ΑΝ = 1 ΑΓ. Αν Δ είναι το μέσο της ΒΓ, να συ- 3 γκρίνετε τα τρίγωνα ΒΔΜ και ΓΔΝ.

9 9 a. Ποια μονώνυμα ονομάζονται όμοια; (κανόνας και παράδειγμα) b. Τι ονομάζεται πολυώνυμο; (κανόνας και παράδειγμα) c. Τι ονομάζεται ταυτότητα; Θέμα ο a. Να συμπληρώσετε τις ισότητες: ο i. ( ) ημ 90 ω =... ο ii. ( ) ημ 180 ω =... ο iii. ( ) εφ 180 ω =... ψ Μ(χ,ψ) Β b) Με τη βοήθεια του διπλανού σχήματος ρ ω ν αποδείξετε ότι: ημ ω + συν ω = 1 Α Ο χ χ 4 1 Να λύσετε την εξίσωση: = χ χ χ χ Άσκηση η Να λύσετε το σύστημα: ( ) ( ) ( ) 33χ 4 ψ = 8 χ 1 χ ψ +1 = 3 5 Στο διπλανό σχήμα είναι ΔΕ // ΒΓ. Αν είναι ΑΕ = 4χ +11, ΑΔ = 6χ, ΔΒ=3χ 1 και ΕΓ=χ +3, να υπολογίσετε τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΔ Δ 3χ -1 Β 6χ Α 4χ +11 Ε χ + 3 Γ και ΕΓ.

10 30 A. Να αποδείξετε την ταυτότητα: (α β) = α αβ + β B. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω ισότητες: a. (α + β) 3 = b. (α β) (α + β)=. Θέμα ο Να αποδείξετε ότι: εφω = ημω συνω ημ ω + συν ω = 1 Να λυθεί η εξίσωση: 9(χ ) 8χ =4χ(χ 1) + 14 Άσκηση η Να λυθεί το σύστημα: 3(χ + ψ) = (χ ψ) (χ + ψ) + 4 (χ ψ)= 14 Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις: a. χ + 7χ +10 b. χ + χ c. 4χ 9 d. χ 3 3χ 9χ + 7 e. χ 8 f. ψ χ + χ 1

11 31 A. Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ να διατυπώσετε: a. Το νόμο των συνημιτόνων b. Το νόμο των ημιτόνων B. Να αποδείξετε τον νόμο των ημιτόνων Θέμα ο a. Να αποδειχθεί η ταυτότητα: (α + β) = α + 3α β + 3αβ + β b. Να συμπληρωθούν οι ισότητες: (α β) =... (α + β) (α β) =... Να λυθεί η εξίσωση χ χ = χ 1 Άσκηση η Να λυθεί το σύστημα χ ψ = 5 χ ψ = 4 Να απλοποιηθεί η παράσταση: Α = χ 1 χ χ χ 3χ : 3 3 χ 3χ χ 9χ χ 9

12 3 Η γενική μορφή της εξίσωσης β βαθμού είναι: αχ + βχ + γ =0 με α 0 a. Να συμπληρωθούν οι ισότητες Δ =... ( όπου Δ η διακρίνουσα) χ 1, =... (όπου χ 1, χ οι λύσεις της εξίσωσης ) b. Πώς η διακρίνουσα καθορίζει την ύπαρξη και τον αριθμό λύσεων της δευτεροβάθμιας εξίσωσης; Θέμα ο a. Να οριστούν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας ω του διπλανού σχήματος b. Με βάση τους παραπάνω ορισμούς να αποδειχθεί η βασική τριγωνομετρική σχέση : ημ ω + συν ω = 1 c. Να συμπληρωθούν οι σχέσεις : i) ημ(... ) = συν ω ii)... ημ ω... iii) συν(...) = συν ω Σε τρίγωνο ΑΒΓ δίδονται γωνία Α = 56 ο και πλευρές ΒΓ = 5cm, ΑΒ = 4cm Να υπολογισθούν τα υπόλοιπα κύρια στοιχεία. του τριγώνου. (με προσέγγιση μοίρας εκατοστού) Δίδονται : ημ 56 ο = 0,83 ημ 4 ο = 0,66 ημ 8 ο = 0,99 ημ 43 ο = 0,68 συν 8 ο = 0,14 Άσκηση η Δίνεται η παράσταση : Α= ( χ 1 ) + ( χ + 1) ( χ 1 ) + 3χ χ 5 a. Να αποδείξεις ότι Α= χ +χ 6 b. Να λυθεί η εξίσωση Α = 0 Να βρεθεί η αριθμητική τιμή της παράστασης Α = ψ χψ + χ 5χ ψ = 7 Αν χ, ψ είναι λύσεις του συστήματος: 3χ ψ =5

13 33 a. Να διατυπώσετε τα κριτήρια ισότητας τριγώνων. b. Να διατυπώσετε τα θεώρημα του Θαλή, Θέμα ο a. Να αποδείξετε ότι (α + β) = α + αβ + β b. Συμπληρώστε τις ταυτότητες (α + β) 3 =.. α β =.. (χ 1)+3 (χ ψ) = 5 Να λυθεί το σύστημα : 3(χ ψ) (χ 4ψ) = 4 Άσκηση η Να λυθεί η εξίσωση (3χ 1) = (6χ ) (χ + 3) a. Να γίνουν οι πράξεις (α +β) (α β) (α +β) (3α β) =.. αχ + αψ βχ βψ b. Να απλοποιηθεί το κλάσμα α β

14 a. Να συμπληρώσετε τις ταυτότητες : i. (α + β) =, 34 ii. (α + β) (α β) =., iii. (α + β ) 3 = b. Να αποδείξετε ότι : (α β) 3 = α 3 3α β + 3αβ β 3 c. Το α + β είναι παράγοντας του: i. α +β ii. β α iii. Θέμα ο a. Πότε δύο τρίγωνα είναι ίσα; b. Πότε δύο τρίγωνα είναι όμοια; c. Δύο ίσα τρίγωνα είναι πάντα όμοια; Γιατί; β α Να λυθεί η εξίσωση : χ (χ 1) = (5χ 1) Άσκηση η Στο διπλανό σχήμα είναι ΑΒ // ΓΔ Να υπολογίσετε το χ. χ - 1 χ + A Ε χ + 4 B χ 3χ + ψ = 1 Να λυθεί το σύστημα: 5χ + 4ψ =1 Δ Γ

15 35 a. Τι ονομάζεται μονώνυμο και τι πολυώνυμο; b. Να συμπληρώσετε τα αναπτύγματα των ταυτοτήτων: ( ) α+β = α β = ( ) 3 ( α β) ( α+β) = ( α β) =. c. Να αποδείξετε ότι: ( ) α+ β = α +3α β+3αβ +β Θέμα ο a. Πότε δύο τρίγωνα είναι ίσα(3 κριτήρια); b. Πότε δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα( κριτήρια); c. Να διατυπώσετε το θεώρημα του Θαλή. Να λυθεί το σύστημα: Άσκηση η 3χ + 1 ψ + = χ ψ = Να λύσετε την εξίσωση: ( ) ( ) ( ) Αν 90 ο < ω < 180 ο και 3 χ 5+χ 5 χ = 0 4 ημω= 5 να υπολογιστεί το συνω και η εφω.

16 36 α) Τι είναι μονώνυμο; β) Πως πολλαπλασιάζουμε μονώνυμα μεταξύ τους; γ) Να συμπληρώσετε τις ισότητες ώστε να προκύψουν ταυτότητες: ( α + β) =... ( α β) 3 =... ( α + β) ( α β)=..., Θέμα ο Να διατυπώσετε το θεώρημα του Θαλή και να αναφέρετε την σχετική πρόταση για τα τρίγωνα. Να παραγοντοποιήσετε το πολυώνυμο: χ +χψ 8ψ Α Άσκηση η Να υπολογίσετε το μήκος χ στο διπλανό σχήμα αν είναι γνωστό ότι ΔΕ // ΒΓ. χ 6cm Δ Ε 4cm 3cm Β Γ Να δείξτε ότι ημ 55 +ημ 35 = 1

17 37 A. Να συμπληρώσετε τις ταυτότητες: ( ) α + β =., ( α β) 3 =., ( α β) ( α + β) =., α αβ + β =. B. Να αποδείξετε την ταυτότητα: ( ) α + β = α + 3α β + 3αβ + β Θέμα Να γράψετε τα κριτήρια ισότητας τριγώνων. 1 1 χ 1 Να λύσετε την εξίσωση : + = χ + 1 χ + χ χ Άσκηση η Να λυθεί το σύστημα : ( ) χ + ψ + ψ = 1 χ + ψ = 1 χ Να υπολογίσετε την παράσταση:α = ( ημχ + συνχ ) + ( ημχ συνχ )

18 38 α) Τι ονομάζεται μονώνυμο; Γράψτε δύο μονώνυμα και ονομάστε τα μέρη τους. β) Πότε δύο ή περισσότερα μονώνυμα λέγονται όμοια; Δίνονται τα μονώνυμα ν+ 3μ 1 003χ ψ, 8 004χψ Για ποιες τιμές των ν, μ τα μονώνυμα αυτά είναι όμοια; Θέμα ο α) Να αναφέρετε τα 3 κριτήρια ισότητας δύο τυχαίων τριγώνων. β) Ποιο από τα κριτήρια αυτά αποδεικνύει την ισότητα των τριγώνων ΟΑΒ, ΟΑΓ σε κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις; (Τα ίσα στοιχεία σημειώνονται στα σχήματα) Ο Ο Ο Β 1 Α 1 Γ Β _ / Α / _ Γ Β _ 1 Α _ Γ χ 1 4 χ Να λυθεί η εξίσωση: + = χ χ χ χ Άσκηση η χ + 1 ψ 1 + = 0 Να λυθεί το σύστημα που ακολουθεί: 3 χ + 3ψ = 1 o Δίνεται ότι για την γωνία χ ισχύει: o 180 < χ < 70 και επιπλέον α) Να υπολογισθούν οι άλλοι τριγωνομετρικοί αριθμοί. β) Να υπολογισθεί η αριθμητική τιμή της παράστασης Κ: συνχ = ημχ 3συνχ 3 Κ= εφ χ

19 Να συμπληρωθούν οι ισότητες: a. (α β) = b. (α β) 3 = 39 c. (α β) (α+β) = Θέμα ο d. Να διατυπώσετε τα κριτήρια ισότητας δυο τυχαίων τρίγωνων e. Να διατυπώσετε το θεώρημα του Θαλή (Nα γίνει σχήμα) Να λυθεί το σύστημα: Άσκηση η χ 1 ψ = 1 3 χ ψ + = 3 3 χ 4 8 Να λυθεί η εξίσωση: + = χ χ χ χ Να απλοποιηθεί η παράσταση: α α 4α + 4 : 3 α 3α α 9α

20 Να αποδείξετε τις ταυτότητες : 40 a. b. (α + β) = α + αβ + β (α + β) = α + 3α β + 3αβ + β Θέμα ο a. Να διατυπώσετε τα κριτήρια ισότητας τριγώνων. b. Να διατυπώσετε το θεώρημα του Θαλή. Να μετατρέψετε σε γινόμενο τις παρακάτω παραστάσεις : a. b. 6χ 4αχ 9βχ + 6αβ 16χ 4χψ + 9ψ Άσκηση η Να λυθούν οι εξισώσεις : a. b. χ χ = 8 (χ 1) (χ ) = χ + 4 Να λυθεί το σύστημα: χ + 7 = ψ 4χ+ ψ = 30 ψ

21 41 c. Να συμπληρώσετε τα αναπτύγματα των ταυτοτήτων: ( ) α+β = ( α β) 3 = ( α β) ( α+β) = = ( α+β) ( α αβ + β ) Θέμα ο d. Να διατυπώσετε τα κριτήρια ισότητας των τριγώνων e. Να διατυπώσετε το θεώρημα του Θαλή. (Διατύπωση σχήμα σχέση) Να υπολογιστεί η παράσταση: Α = 3 (χ 1) 6χ (χ 1) Να λύσετε την εξίσωση: Α = 0 Άσκηση η Να λυθεί το σύστημα: χ + ψ = χ ψ 3 ψ 17 χ + = ψ + 4 Να υπολογίσετε τα τμήματα ΑΕ και ΒΓ Δ 1 Ε Β Γ χ - 1 του διπλανού σχήματος αν είναι ΕΒ // ΔΓ. χ Α

22 4 Να διατυπώσετε τα κριτήρια ισότητας τριγώνων. Θέμα ο Στο τρίγωνο ΑΒΓ να διατυπώσετε a. Το νόμο των ημιτόνων. b. Το νόμο των συνημιτόνων. Να λυθεί το σύστημα: χ + ψ = 8 χ + 3ψ = 13 Άσκηση η Να απλοποιήσετε την αλγεβρική παράσταση: 5α 5β + αχ βχ Α = α αβ Να συγκρίνετε τα τρίγωνα ΟΑΒ και ΟΑΓ. Στη συνέχεια να συγκρίνετε τα υπόλοιπα κύρια στοιχεία των δύο αυτών τριγώνων. Β Ο Γ Α

23 43 A. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω ταυτότητες: a. (α β) =... b. (α + β) 3 =... c. (α β) 3 =... B. Να αποδειχθούν οι παρακάτω ταυτότητες: (α + β) = α +αβ + β α β = (α + β) (α β) Θέμα ο a. Να αναφέρετε τα κριτήρια ισότητας τριγώνων b. Να αποδείξετε ότι το ευθύγραμμο τμήμα, που συνδέει τα μέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ισούται με το μισό της. Να λυθεί η εξίσωση: (χ 1) + (χ + 1) = 3χ + 1 Άσκηση η Αν συνω= και 180 ο < ω < 70 ο, να βρείτε το ημω και την εφω. 4χ + ψ = Να λυθεί το σύστημα: 3χ + ψ = 1

24 44 i) Τι ονομάζεται ταυτότητα; ii) Να συμπληρώσετε τις ταυτότητες: (α + β) =..., (α + β)(α β+ ) =..., (α β) 3 = iii) Να αποδείξετε την ταυτότητα: (α β) = α αβ + β. Θέμα ο i) Να διατυπώσετε τους ορισμούς των τριγωνομετρικών αριθμών ο- ποιασδήποτε γωνίας ω = xôμ, όπου Μ(x, ψ) σημείο της πλευράς της ΟΜ και Ο η αρχή των ορθογωνίων αξόνων. (Να κάνετε και το σχήμα) ii) Τι τιμές μπορεί να πάρει το ημω και το συνω της παραπάνω γωνίας; iii) Να δώσετε το πρόσημο των τριγωνομετρικών αριθμών της γωνίας ω σε κάθε τεταρτημόριο. Στο διπλανό σχήμα, το ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο. Φέρνουμε τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΗ και A Ζ B ΓΖ, έτσι ώστε να είναι ΑΗ ΔΒ και ΓΖ ΔΒ. Να αποδείξετε ότι ΑΗ = ΓΖ. Δ Η Γ Άσκηση η Δίνεται η αλγεβρική παράσταση Α = (χ 3) 8 (χ 3) + 15 a. Να αποδείξετε (μετά από πράξεις) ότι Α = 4 (χ 7χ + 1) b. Να λύσετε την εξίσωση Α = 0 Να λυθεί το σύστημα: ( ) ( ) χ 1 + 3ψ = 3χ 5 ψ 1 = 4

25 45 A. Τι λέγεται μονώνυμο; B. Ποια από τις παρακάτω παραστάσεις δεν είναι μονώνυμο: 1 χ ψ 3 3 χ ψ 5 ( 3)χψ χ Δικαιολογήστε την απάντησή σας A. Ποια μονώνυμα λέγονται όμοια; Δώστε ένα παράδειγμα. Θέμα ο A. Με την βοήθεια κατάλληλου σχήματος να δείξετε ότι εφω = ημω συνω B. Συμπληρώστε ένα από τα σύμβολα >, =, < στις παρακάτω προτάσεις ώστε να γίνουν αληθείς σχέσεις : α) εφ β) συν γ) ημ δ) συν C. Υπάρχει γωνία ω ώστε ημω = 3 ; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. Δίνεται η παράσταση Β = χ (χ + ) (χ 3) (1 χ) χ 3 + (χ + 3) a. Να γίνουν πράξεις σ αυτήν b. Να βρεθεί η αριθμητική τιμή της για χ = 1 Άσκηση η Δίνεται η παράσταση Γ = χ 4 3χ 3 χ + 3χ a. Να μετατραπεί σε γινόμενο πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων πολυωνύμων b. Να λυθεί η εξίσωση Γ = 0 Να λυθεί το σύστημα χ ψ + = 3 (χ ψ) +3 = χ + ψ

26 46 Α. Να αποδείξετε την ταυτότητα ( χ + ψ )(χ ψ) = χ ψ Β. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω ισότητες ώστε να προκύψουν οι γνωστές ταυτότητες. (χ + ψ) =.. (χ ψ) =.. χ ψ =.. (χ + ψ) 3 =. (χ ψ) 3 =. Θέμα ο Α. Για κάθε γωνία ω, σε ένα σύστημα αξόνων χοψ μπορούμε να πάρουμε σημείο Μ(χ,ψ) τέτοιο ώστε χôμ = ω. Πώς ορίζονται το ημω, συνω και η εφω; Β. Να σημειώσετε ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιές λάθος (Λ). α) Για κάθε γωνία ω ισχύει 0 ημω 1. β) Για κάθε γωνία ω ισχύει -1 συνω 1. γ) Για κάθε γωνία ω τέτοια ώστε συνω 0, ισχύει εφω = ημω δ) Για κάθε γωνία ω ισχύει ημω + συνω = 1. ε) Για κάθε γωνία ω ισχύει ημ ω + συν ω = 1. Να παραγοντοποιήσετε τις αλγεβρικές παραστάσεις α) 3α + 5αβ β) α - γ + α αγ γ) 10(ψ χ ) - 5(ψ χ) Άσκηση η συνω x 5ψ = 4 Να λύσετε το σύστημα 11 x ψ +1 + = 8 6 Να υπολογίσετε τα μήκη χ,ψ,ζ και ω στα παρακάτω σχήματα αν είναι (ε 1 //ε //ε 3 ) ε 1 ε 0 ψ ε ε 1 6 χ ε ε ε 1 16 ζ 30 ε ζ 4 ω ε 3

27 47 a. Να γράψετε τα τρία κριτήρια ισότητας τριγώνων. b. Ποια είναι τα κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων ; Θέμα ο a. Να αποδειχθεί η ταυτότητα : (α+β) = α + αβ +β. b. Αν ισχύει (α+β) = α + β, τι συμπεραίνουμε για τους α και β ; c. Να συμπληρωθούν οι ισότητες : i. (α β) =... ii. (α + β) 3 =... iii. (α β) 3 =... iv. (α β) (α + β) =... Να λυθεί το σύστημα : 8χ 7ψ = 3 6χ + ψ = 10 Άσκηση η Να απλοποιήσετε την παράσταση: Α= 3 χ 4χ + 3χ χ 3 χ Αν είναι ο ο 90 χ 180 και ισχύει 10ημx 5 = 0, να υπολογίσετε το συνx και την εφx

28 48 a. Πώς συγκρίνουμε (διατάσουμε) δυο πραγματικούς αριθμούς; b. Να γράψετε τις ιδιότητες της διάταξης (των ανισοτήτων). Θέμα ο a. Ποια μονώνυμα ονομάζονται όμοια; b. Πώς ορίζεται το άθροισμα ομοίων μονώνυμων; c. Πώς ορίζεται το γινόμενο μονώνυμων; Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ είναι α = 5cm, β = 4cm, και γ = 6cm. Να υπολογίσετε τις γωνίες του. Άσκηση η Να λύσετε την εξίσωση: χ + 4= (χ 1) (χ ) a. Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις Α και Β. A= χ 5 χ 8χ 15 + B = χ 6χ + 9 χ 3χ b. Να εκτελέσετε την πράξη Α Β

29 49 α) Τι ονομάζεται ταυτότητα; β) Να βρείτε τα αναπτύγματα των ταυτοτήτων: (α + β) =... (α β) =... (α + β) (α β) =... (α β) 3 =... γ) Να αποδείξετε την ταυτότητα: (α + β) 3 = α 3 +3α β +3αβ +β 3 Θέμα ο α) Στο διπλανό σχήμα είναι ε 1 // ε // ε 3 και ΑΒ = ΒΓ, Α 'Β' = Β'Γ'. Να διατυπώσετε την πρόταση που ισχύει. ε 1 ε Β Α Α Β β) Να διατυπώσετε το θεώρημα του Θαλή, να κάνετε ε 3 Γ Γ σχήμα και να γράψετε τους λόγους που το εκφράζουν. δ ζ γ) Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση, που προκύπτει από το θεώρημα του Θαλή για ένα τρίγωνο, να κάνετε σχήμα και να γράψετε τους λόγους που την εκφράζουν. Κάθε παράλληλη προς... Στην παρακάτω παράσταση να κάνετε τις πράξεις και να βρείτε την αριθμητική τιμή του πολυωνύμου που θα προκύψει μετά την αναγωγή των ομοίων όρων, για α = 1 και β=1 β ( α β) (β α) (β+α)β + α ( α+3β) = Α Άσκηση η Από το μέσο Δ της βάσης ΒΓ του ισοσκελούς τριγώνου Ζ Ε ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ), φέρνουμε τις ΔΕ // ΒΑ και ΔΖ // ΓΑ. Να συγκρίνετε τα τρίγωνα ΖΒΔ και ΕΔΓ Β Δ Γ Αν ημ ω = 1 4 και 90 ω 180 να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς ημω της γωνίας ω και την τιμή της παράστασης Α = ημ ω συν ω

30 50 a. Να συμπληρωθεί η ισότητα: (α + β) = b. Να αποδειχθεί ότι: (α + β) 3 = α 3 + 3α β + 3αβ + β 3 c. Υπάρχουν αριθμοί α, β τέτοιοι ώστε (α β) = α + β ; Θέμα ο a. Δώστε τον ορισμό της δύναμης α ν με βάση τον αριθμό α και εκθέτη τον φυσικό αριθμό ν > 1. b. Γράψτε τις ιδιότητες των δυνάμεων. c. Ποιες από τις παρακάτω ισότητες είναι σωστές για κάθε θετικούς αριθμούς α και β; α + β = α + β, α β = α β, α β = α β, α β = α β Να λυθεί η εξίσωση: (χ + ) + (χ + 3) = (χ + 4). Άσκηση η Αν 1 < χ < και 3 < ψ < 4 να βρεθεί μεταξύ ποιών αριθμών περιέχονται οι τιμές της παράστασης χ 3ψ. Να λυθεί το σύστημα: χ + 3ψ = 5 3χ 5ψ = 1

31 51 a. Τι ονομάζουμε μονώνυμο και από ποια μέρη αποτελείται; b. Ποια μονώνυμα ονομάζονται όμοια; c. Να συμπληρώσετε τις ισότητες: ( α β) 3 =, ( α β) ( α+β) =. Θέμα ο a. Να συμπληρωθούν οι ισότητες: συν(90 0 -ω) =, εφ( ω)=, εφω=......, ημ ω+συν ω=... b. Σε ποια τεταρτημόρια είναι συγχρόνως το συνημίτονο θετικό και το ημίτονο αρνητικό; c. Υπάρχει γωνία ˆω για την οποία να ισχύει: ημω = συνω = 0; (δικαιολόγηση) Να λυθεί η εξίσωση: (χ +3)(χ 3) χ +7 = ( ) χ χ Άσκηση η Να λυθεί το σύστημα: { 3χ + ψ =18 4χ 3ψ =7 Εάν είναι 0 ˆω 90 και ισχύει 5ημω 3 = 0, να υπολογισθούν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί συνω και εφω.

32 5 a. Να διατυπώστε τα κριτήρια ισότητας τριγώνων. b. Να διατυπώσετε το θεώρημα του Θαλή. Θέμα ο a. Πως πολλαπλασιάζουμε μονώνυμο με πολυώνυμο; b. Να συμπληρωθούν οι ταυτότητες: (α + β) =... (α β) 3 =... (α + β) (α β) =... 3χ ψ = 4 Να λυθεί το σύστημα: ψ χ = 13 Άσκηση η Να λύσετε την εξίσωση: (χ 3) = (χ 1) (χ 4) + 9χ Στο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ ( ΑΒ = ΑΓ ) του A διπλανού σχήματος τα σημεία Κ, Μ, Ν είναι αντίστοιχα μέσα των πλευρών ΑΒ, ΒΓ, ΑΓ. Κ Μ Να συγκρίνετε: a. Τα τρίγωνα ΒΛΚ και ΓΛΜ. b. Τα τμήματα ΛΚ και ΛΜ. B Λ Γ

33 53 a. Να γραφούν οι σχέσεις μεταξύ των τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας. b. Να αποδειχθούν οι παραπάνω σχέσεις. Θέμα ο Να συμπληρωθούν και να αποδειχθούν οι παρακάτω ταυτότητες: a. (α+β)² =. b. (α β)² =. c. (α+β)(α β) = Να γίνουν οι πράξεις: χ 4 χ 3 χ 6χ 9 χ 4 χ χ 6 : χ +χ Άσκηση η Να εξεταστεί αν έχουν κοινές λύσεις οι παρακάτω εξισώσεις: 3χ² 7χ + = χ + 1 χ χ = χ 4 Να λυθεί το σύστημα: 5χ ψ = ψ ψ χ = χ + 7 4

34 54 A. Να αποδείξετε τον τύπο: ημ ω + συν ω = 1 B. Με τι ισούται κάθε μία από τις παρακάτω παραστάσεις: 6ημ ω + 6συν ω =... 3ημ φ + 4συν φ συν φ =... C. Ποιες από τις παρακάτω ισότητες είναι σωστές ( Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ); εφω = ημω συν(90 ω) = ημω συνω ημ(180 ω) = ημω... 1 ημω 1 Θέμα ο A. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω ισότητες ώστε να προκύψουν γνωστές ταυτότητες: (α +...) (α β) = ( α...) (α...) 3 =... 3α β +... β 3 B. Να αποδείξετε την ταυτότητα: (α + β) = α + αβ + β C. Ποιες από τις παρακάτω ισότητες είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; (χ ψ) = χ χψ + ψ (α ψ 3 ) ( α + ψ 3 ) = α 4 ψ 6 (α + β) 3 = α 3 +α β +αβ + β 3 γ 9 δ 4 ε =( γ 3 δ ε) ( γ 3 + δ ε) Να λυθεί η εξίσωση: (6χ 17) (6χ 18) = χ Άσκηση η 3χ ψ + = 9 5 Να λυθεί το σύστημα: χ + ψ 3 = 4 3 Στο ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ τα σημεία Δ, Ε, Ζ είναι τα μέσα των πλευρών του ΒΓ, ΓΑ, ΑΒ αντίστοιχα. και τα Κ, Λ μέσα των τμήματων ΒΖ και ΓΕ. Να συγκρίνεται: a. Τα τρίγωνα ΚΒΔ και ΛΓΔ b. Τα τμήματα ΔΚ και ΔΛ.

35 55 a. Να συμπληρώσετε τις ισότητες: ημ ω + συν ω =..., συν(90 ω) =..., ημ(180 ω) =..., εφ(180 ω) =..., ημω συνω =..., ημ(90 ω) =..., b. Να διατυπώσετε το νόμο των ημιτόνων και το νόμο των συνιμητόνων. Θέμα ο Να συμπληρώσετε τις προτάσεις: a. Αν το μέσο μιας πλευράς τριγώνου φέρουμε παράλληλη προς μία άλλη πλευρά του, αυτή διέρχεται... της τρίτης πλευράς. Όταν παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, τότε τα τμήματα που ο- ρίζονται στη μια είναι... της άλλης. b. Πότε δύο τρίγωνα είναι ίσα;(κριτήρια ισότητας τριγώνων) c. Πότε δύο τρίγωνα είναι όμοια; a. Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις : Α = χ 18, Β = χ + 6χ + 9 b. Να απλοποιήσετε την παράσταση Α +1 Β Άσκηση η Να λύσετε το σύστημα: χ + ψ = 4 3χ ψ + = 6 5 Γ Στο διπλανό σχήμα έχουμε ΚΛ // ΒΓ. Αν είναι ΑΛ = 8, ΛΓ = χ, ΑΚ = χ και ΚΒ = χ +,5, να υπολογίσετε το χ χ Λ 8 A Χ K χ +,5 B

36 56 A. Να αποδειχθεί η ταυτότητα: (α + β ) = α +αβ +β B. Να συμπληρωθούν τα κενά στις παρακάτω ισότητες: i) ( x +.) = y ii) ( x + y ) 3 = iii) (.... ) 3 = y 3 3 y x + 3 y x x 3 iv) (x..) = (. + y ) (. y ) Θέμα ο A. Να διατυπώσετε τα (τρία) κριτήρια ισότητας δύο τυχαίων τριγώνων. B. Στο παρακάτω σχήμα τα δύο τρίγωνα είναι ίσα. 7 χ ω Τότε η γωνία ω ισούται με: ι) 7 ο ιι) 43 ο ιιι) 47 ο ιν) 61 ο ν) 108 ο 47 ω χ Να παραγοντοποιηθούν τα παρακάτω πολυώνυμα: i) x xy ii) αx + βy + βx + αy iii) 5x y 0xy + 4 iv) x + 3x 18 v) α αβ +β γ vi) x Άσκηση η Στο διπλανό σχήμα τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΒΕ είναι ίσα και ισχύει: ΑΒ = x +, ΒΔ = 7 y, ΑΓ = 4x και ΔΕ = 5y + 3, ι) Σύμφωνα με ποιο κριτήριο τα τρίγωνα είναι ίσα; ιι) Να δειχθεί ότι ΑΓ = ΔΕ. Α ιιι) Να βρεθούν τα x και y από την επίλυση κατάλληλου συστήματος. ιν) Να βρεθεί η περίμετρος του τριγώνου ΑΒΓ αφού προηγουμένως εφαρμόσετε το πυθαγόρειο θεώρημα. Δίνεται το τριγωνικό αγρόκτημα ΑΒΓ. Αν είναι και ΑΔ = 8m και ΔΕ = 6m: i) Να υπολογιστούν τα μήκη ΑΓ και ΑΒ. ii) Να αποδειχθεί ότι τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΓ είναι όμοια. iii) Να βρεθεί ο λόγος ομοιότητας λ των δύο αυτών τριγώνων. iv) Να υπολογιστεί ο λόγος των εμβαδών του τριγώνου ΑΒΓ προς το τρίγωνο ΔΕΓ v) Αν η αξία του τμήματος ΔΕΓ του χωραφιού είναι 1000, να υπολογιστεί η αξία των τμημάτων ΑΒΓ και ΑΒΕΔ. 47 Β Δ Γ Α Γ Δ Ε Ε Β

37 57 a. Να αποδείξετε ότι: (α + β) 3 = α 3 +3α β +3αβ + β 3 b. Να συμπληρωθούν οι ταυτότητες: (α + β) =. (α + β)(α β) =. (α β) =. (α β) 3 = Θέμα ο a. Με τη βοήθεια του διπλανού σχήματος να αποδείξετε ότι: ημ ω + συν ω =1 b. Υπάρχει γωνία ω για την οποία ημω = 1 και συνω =1. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Να λύσετε την εξίσωση: (χ 3) 10 (χ )+χ + 4 = 7 Άσκηση η a. Να λύσετε το σύστημα: χ 1 ψ + = 1 4 χ 3 ψ+ = 3 b. Αν χ, ψ οι λύσεις του παραπάνω συστήματος, να δείξετε ότι: (χ + ψ) χψ 13 =0. Στο διπλανό σχήμα είναι ΕΔ//ΑΒ και ΕΖ//ΑΔ. Να υπολογίσετε τα χ και ψ αν είναι γνωστό ότι, ΑΕ = χ, ΒΔ= ψ, ΔΖ = χ 3, ΕΓ =1 και ΖΓ = 8

38 58 a. Τι ονομάζεται παραγοντοποίηση; b. Τι ονομάζεται ταυτότητα; c. Να αποδειχθεί η ταυτότητα (α β) = α αβ + β Θέμα ο a. Σε ποια τεταρτημόρια η εφαπτομένη είναι αρνητική; b. Ποια η ελάχιστη και ποια η μέγιστη τιμή του ημιτόνου μιας γωνίας; c. Στο τρίγωνο ΚΛΜ Να εκφράσετε το τετράγωνο της πλευράς ΚΛ σύμφωνα με το νόμο των συνημιτόνων. Λ Κ Μ a. Να παραγοντοποιηθούν οι παραστάσεις Α = χψ + χ χ ψ Β = 3χ 3ψ Γ = χ ψ χ 3 A Γ b. Να απλοποιηθεί το κλάσμα Β Άσκηση η Δίνεται η παράσταση: Α = 3α (β α) (α + β) + 4αβ 4(α β) (α + β) 3αβ +048 a. Nα γίνουν οι πράξεις b. Να βρεθεί η αριθμητική τιμή της παράστασης Α όταν α = Να λυθεί το σύστημα: 3(χ + ψ) (χ ψ) = 10 χ = 36 7ψ

39 59 A. Να γράψετε το κριτήριο ισότητας τριγώνων με βάση το οποίο τα διπλανά τρίγωνα είναι ίσα. B. Να αναφέρετε το θεώρημα Θαλή και να γράψετε την μαθηματική σχέση για τα τμήματα του διπλα- Γ Α Β Δ ε 1 ε νού σχήματος, όταν οι ευθείες ε 1, Ε Ζ ε 3 ε και ε 3 είναι παράλληλες. Θέμα ο Έστω ω τυχαία γωνία του συστήματος συντεταγμένων και Μ(χ,ψ) σημείο στην τελική πλευρά της γωνίας ω. Αν η απόσταση του σημείου Μ από το σημείο Ο είναι ρ, a. Πως ορίζεται το ημω και το συνω και b. Να αποδείξετε ότι εφω = ημω συνω M(χ, ψ) ρ ω Ο Να λυθεί η εξίσωση : χ + 3 = 7χ Άσκηση η Να λυθεί το σύστημα : 3χ +ψ = 4 χ ψ = 9 Να αποδειχθεί η ταυτότητα : (χ +ψ) (3χ ψ) 8χ(ψ 3χ) = 16χ

40 60 ί) Να συμπληρώσετε τις ταυτότητες : (α + β) =. (α β) = (α + β) 3 =.. ίί) Να αποδείξετε την ταυτότητα: (α +β) (α β) = α β ίίί) Να εξετάσετε αν αληθεύει η ισότητα : (α β) = (β α) Θέμα ο Να διατυπώσετε τα κριτήρια ισότητας δύο τριγώνων. Να γίνουν οι πράξεις : (χ 5) (3χ 1 ) (χ +1) 4χ (χ ) Άσκηση η Να λυθεί η εξίσωση : χ +7 χ 1 = 3 χ Στο παρακάτω σχήμα είναι: ΔΕ // ΒΓ, ΑΒ = 8cm, ΑΔ = 3cm και BΓ = 1cm. Α 3cm Δ Ε 5cm Γ 1cm Δ ί) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΔΕ και ΑΒΓ είναι όμοια. ίί) Να συμπληρώσετε τις αναλογίες : ίίί) Να υπολογίσετε το τμήμα ΔΕ. ΑΔ ΔΕ ΑΕ = = ΑΒ......

41 61 a. Να γράψετε τα αναπτύγματα: (α β) =... (α + β) 3 =... α β =... b. Να υπολογισθούν: (5χ 4ψ) =... (χ + 3ψ) 3 =... 64χ 5ψ =... Θέμα ο a. Να διατυπώσετε το θεώρημα του Θαλή. b. Πως γίνεται εφαρμογή του σε τρίγωνο; c. Ποια τρίγωνα λέγονται όμοια( ορισμοί) 3χ + 7ψ = 41 Να λυθεί και επαληθευτεί το σύστημα: χ ψ = 8 Άσκηση η Να λύσετε την εξίσωση: χ 9χ 5 = 0 Να βρεθεί ή μέγιστη και ελάχιστη τιμή της παράστασης: Α = 5συνχ 6ημχ

42 6 α) Τι ονομάζεται ταυτότητα β) Να συμπληρώσετε τις ταυτότητες. (α β ) = (α + β ) = α β = γ) Να αποδείξετε ότι : (α β ) 3 = α 3 3α β + 3αβ β 3 Θέμα ο a. Να διατυπώσετε το θεώρημα του Θαλή. b. Να διατυπώσετε τα κριτήρια ισότητας δύο τριγώνων. Αν Δ, Ε τα μέσα των πλευρών ΑΒ και ΑΓ τριγώνου ΑΒΓ τότε: α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΔΕ και ΑΒΓ είναι όμοια. β) Να γράψετε τους ίσους λόγους των αντιστοίχων πλευρών. γ) Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου ΑΔΕ είναι ίσο με το 1 4 του εμβαδού του τριγώνου ΑΒΓ. Άσκηση η Να λυθεί η εξίσωση: χ χ χ + χ 3 χ = χ Aν για την γωνία ω ισχύει 0 ω < 360,να αποδείξετε την ισότητα : (αημω + βσυνω) + (βημω ασυνω) = α + β

43 63 a. Να γράψετε το δεύτερο μέλος κάθε ισότητας: α β (α+β) =..., ( β α) ( α + β ) =......, ( ) 3 =... b. Να συμπληρώσετε και να αποδείξετε την ταυτότητα: ( α β ) =... c. Η ισότητα ( ) α + β = α + β ισχύει όταν: 1. α = β. α= β 3. α = 0 ή β = 0 Να γράψετε τη σωστή απάντηση. Θέμα ο a. Να γράψετε τα κριτήρια ισότητας δύο τυχαίων τριγώνων. b. Να γράψετε το θεώρημα του Θαλή (Διατύπωση- σχήμα αναλογία). c. Να συμπληρώσετε τον επόμενο κανόνα: Το ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει τα μέσα δύο πλευρών τριγώνου.. 3ψ χ = 1 Να λύσετε το σύστημα: 3χ + ψ+5 =1 4 6 Άσκηση η Να λύσετε την εξίσωση: χ χ χ 4 χ χ 4χ 6 = 1 Αν συνχ = και 180 < χ < 360 να υπολογίσετε το ημχ και την εφχ. 13

44 64 a. Τι ονομάζεται μονώνυμο και τι συντελεστής μονωνύμου; b. Να δείξετε ότι (α + β) 3 = α α β + 3 αβ + β 3 c. Για ποιες τιμές των α και β ισχύει: (α + β) = (α β). Αιτιολογήστε την απάντηση σας Θέμα ο a. Να αναφέρετε τα κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων b. Σε τρίγωνο ΑΒΓ τα Κ και Λ είναι τα μέσα των πλευρών ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα. Ποια σχέση συνδέει τα τμήματα ΚΛ και ΒΓ c. Στο τρίγωνο ΚΛΜ τα Ζ, Η και Θ είναι τα μέσα των ΚΛ, ΚΜ και ΛΜ αντίστοιχα. Αν η περίμετρος του ΚΛΜ είναι 4cm, πόση θα είναι η περίμετρος του τριγώνου ΖΗΘ. Αιτιολογήστε την απάντηση σας Δίνονται οι παραστάσεις A = a. Να απλοποιήσετε τις Α και Β χ 5χ + 6 χ 6χ 4 b. Να λύσετε την εξίσωση Α Β = χ χ Άσκηση η χ και Β = χ χ Αν ημω + 1 = 0 και 90 < ω <70 να υπολογίσετε: a. Tο συνω και την εφω b. Tην τιμή της παράστασης Α = ( 1 3εφω) (1 συνω) 4ημω Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ ) και Μ το μέσον της ΒΓ. Στις προεκτάσεις των ίσων πλευρών ΑΒ και ΑΓ (προς το μέρος των Β και Γ) παίρνουμε τμήματα ΒΔ = ΓΕ. Να δείξετε ότι: a. ΔΜ = ΕΜ b. Τα Δ και Ε ισαπέχουν από την ΒΓ

45 65 a. Να συμπληρωθούν οι ταυτότητες: (α β) =... (α + β) 3 =... b. Να αποδειχθεί η ταυτότητα: (α β) 3 = α 3 3α β +3αβ β 3 Θέμα ο Να διατυπώσετε το Θεώρημα του Θαλή. (διατύπωση σχήμα τύπος) Να αποδειχθεί : Άσκηση η (1 α ) (α + ) (1 α) : =1 4α 4α + 1 (α 1) (4α ) 6x 1 + (3y 1) = 13 Να λυθεί το σύστημα: x + y 3 (x + y) = 16 Αν ημω = 1 και 0 ω 90, να υπολογιστούν: a. συνω b. εφω

46 66 a. Να αποδείξετε την ταυτότητα: (α + β) 3 = α 3 + 3α β + 3αβ + β 3 b. Να συμπληρώσετε τις ισότητες: (α β) =. (α + β) (α β) =. (α β) 3 = c. Να συμπληρώσετε τα κενά: (χ ) =.. 6χψ+ Θέμα ο a. Να γράψετε τα τρία κριτήρια ισότητας των τριγώνων. b. Να διατυπωθεί το θεώρημα του Θαλή. c. Δύο ίσα τρίγωνα είναι όμοια; Γιατί; Αν ναι ποιος είναι ο λόγος ομοιότητας; Να γίνουν οι πράξεις και οι απλοποιήσεις: χ(χ ψ) (χ ψ) χ + χψ χ ψ χ + χψ + ψ Άσκηση η Να λυθεί το σύστημα: χ + χψ =5 ψ χ = 3 : χ χ + ψ Αν ημω = 3 5 να υπολογιστούν το συνω και η εφω όταν: a. b. ο ο 0< ω <90 και ο ο 90 < ω <180.

47 a. Να συμπληρωθούν οι ταυτότητες: 67 (α + β) =., (α β) = (α + β) 3 =.., (α β) 3 = b. Να αποδειχθεί η ταυτότητα: (α + β) (α β) = α β Θέμα ο Να διατυπωθούν τα κριτήρια ισότητας των τριγώνων. Να λυθεί η εξίσωση: Άσκηση η Αν ημω = a. Το συνω b. Η εφω. 14 x = 5 x 4 και 180 <ω < 70 να υπολογιστούν: 5 Να παραγοντοποιηθεί η παράσταση: 3χ 4 ψ 48ψ 5

48 68 a. Τι είναι μονώνυμο, ποια τα μέρη του και πώς ορίζονται. (Παράδειγμα) b. Πώς ορίζεται το άθροισμα όμοιων μονωνύμων. c. Να συμπληρώσετε τις ισότητες : ( α + β ) =... ( α + β ) 3 =... ( α + β) ( α β) =... Θέμα ο a. Για μια οποιαδήποτε γωνία ω να αποδειχθεί ο τύπος ημω εφω = συνω b. Γράψτε τις σχέσεις των τριγωνομετρικών αριθμών δύο παραπληρωματικών γωνιών. c. Αν ισχύει ημω συνω< 0, σε ποια τεταρτημόρια μπορεί να βρίσκεται η τελική πλευρά της γωνίας ω ; 3 χ 1 χ χ =1 χ Να λυθεί η εξίσωση : ( ) ( ) Άσκηση η Να λυθεί το σύστημα : ψ χ = 4 χ ( ψ + 1 ) =5 Α Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με ΑΒ = ΑΓ και ΒΔ = ΕΓ. Να δειχθεί ότι το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές. Β Δ Ε Γ

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ: ημ χ+συν χ= ημ χ=-συν χ συν χ=- ημ χ εφχ + σφ χ = εφχ ημχ συνχ = σφχ = ημ χ εφχσφχ σφχ = = συνχ ημχ + εφ χ = συν χ Γωνία χ Τριγωνομετρικοί Αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B 113 Θέματα εξετάσεω περιόδου Μαΐου-Ιουίου στα Μαθηματικά Τάξη B! 114 a. Να διατυπώσετε το ορισμό της δύαμης α με βάση το ρητό α και εκθέτη το φυσικό αριθμό > 1. b. Να συμπληρωθού οι παρακάτω τύποι, δυάμεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 9 40 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 4 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να βρείτε την αριθµητική τιµή των παραστάσεων. i) α -α 6α, ii) 4α, για α iii) αβ α β (αβ),

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10)

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=9 και ΑΓ=15. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα. ΑΔ 2 ΑΕ α) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 1) Δίνεται η εξίσωση x 2-2(λ + 2) χ + 2λ 2-17 = 0. Να βρείτε το λ ώστε η εξίσωση να έχει μία ρίζα διπλή. Υπολογίστε τη ρίζα. Aσκήσεις στις εξισώσεις Β βαθμού Για να έχει η εξίσωση μία ρίζα διπλή πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ 5029 Έστω κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ με και α) β) Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές μ 10 γ) Η ευθεία ΒΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΓ μ 7 5619 Δίνεται γωνία χαy και

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι Συνολο λεγεται καθε συλλογη 3. Να δειχτει αντικειμενων, οτι α + 0 που προερχονται 0α. Ποτε ισχυει απ την το εμπειρια ισον; μας η τη διανοηση 3 3. μας, Aν α, ειναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜ/ ΝΙΑ : 07/06/2006 ΒΑΘΜΟΣ :...

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜ/ ΝΙΑ : 07/06/2006 ΒΑΘΜΟΣ :... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ( ΠΛΑΤΥ ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 005-006 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜ/ ΝΙΑ : 07/06/006 ΒΑΘΜΟΣ :... ΤΑΞΗ : Γ ΧΡΟΝΟΣ : ώρες ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ :...

Διαβάστε περισσότερα

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Βασικός Πίνακας Μοίρες (Degrees) Ακτίνια (Radians) ΓΩΝΙΕΣ 0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Έστω ότι θέλω να μετατρέψω μοίρες σε ακτίνια : Έχω μία γωνία σε φ μοίρες. Για να την κάνω σε ακτίνια, πολλαπλασιάζω

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ορισμός : αν λ πραγματικός αριθμός με 0 και μη μηδενικό διάνυσμα τότε σαν γινόμενο του λ με το ορίζουμε ένα διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ Η εξίσωση α 0 Στο Γυμνάσιο μάθαμε τον τρόπο επίλυσης των εξισώσεων της μορφής α 0 για συγκεκριμένους αριθμούς α,,με α 0 Γενικότερα τώρα, θα δούμε πώς με την οήθεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Γ Γυμνασίου. Β Τεύχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Γ Γυμνασίου. Β Τεύχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Β Τεύχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μαθηματικά Γ Γυμνασίου, Τεύχος Β Συγγραφή: Αθανασίου Ανδρέας Αντωνιάδης Μάριος Γιασουμής

Διαβάστε περισσότερα

Εξισώσεις 2 ου βαθμού

Εξισώσεις 2 ου βαθμού Εξισώσεις 2 ου βαθμού Εξισώσεις 2 ου βαθμού Η εξίσωση της μορφής αχ 2 + βχ + γ = 0, α 0 λύνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Δ = β 2 4αγ Η εξίσωση αχ 2 + βχ + γ = 0, α 0 αν Δ>0 αν Δ=0 αν Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 1. Για οποιαδήποτε ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει η σχέση ( ) ( ) ( ).. Ισχύει ότι P( A B) P( A

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα