14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002351895 2014-10-21"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, Αθήνα. Tηλ.: / Fax: , Patission Street, Athens Greece. Tel.: (+30) , Fax: (+30) / 8ATe:, 2 1 bkp;iugl IaA. GIPK. : !8A),& 8) / ().!), $! +!A,!8:0%!I$, :F:=WNHL <B: :IHNT L<>U:Q C:B :JMRD>B:Q (!:KIW I<:JU:Q C:B +>NFBCW JMRD>B:Q ) <B: KBQ :FR<C>Q KHL BCHF HEBCHX (:F> +g abgegeabw G:e> aikteag rmgek:q L : 1. +g % / (-A /8 / ) «$rki: b:a :er gabgegeu:q, gi<:epkabr ArE:K:, gli<>ugl abgegeabze b:a Rcc>Q =a:krg>aq», $) * 9_ a:krg>aq gli<>ugl 8eR b:a «A:eWe>Q ile;ri>pe ri<pe, b:a 2. +g G / (-A /8 / ) ab:ugl» A.G g G / G.. GIgi:IEg<T Q %gega>iu:q ikaq =a:krg>aq / 1 8 /A «>IU ilekgeaiegw KPe =a:=ab:iaze ile;ri>pe ri<pe, b:a W PQ KIg g E> / 5 1 /A akig TQ b:a / 7 5 /A KgL A KgL LIP :ubgw ;glcugl Agaeg b:a KgL *LE;gLcUgL 1 %g>e;iugl g % / 9 5 «GIgETA>a>Q +ger: b:a ILAEUi>aQ ile:lze A>ERKPe». 5. +g G / 9 8 «GIgi:IEg<T %gega>iu:q <a: KaQ ile;ri>aq IgQ KaQ =a:krg>aq 9 2 / 5KgL 0 / A *LE;gLcUgL ». 6. +g % / (-A / K. 8 ), RIAIg 2 7 b:a ILAEUi>aQ im>kabze =a:<peaieze», :I g % / 9 5 (-..A. K. 8_ / ) Bg<aiKabgw, >cr<mgl KPe =: :eze KgL AIRKgLQ b:a Rcc>Q =a:krg>aq» W PQ aimw>a ite>i: b:a W PQ im>kabr KIg g ikg -A / K. 9 KPe gize KgL RIAIgL 8 3 :I. 1 KgL % / 9 5 <a: ile;ri>pe gl :lgigwe IgETA>a: IguWeKPe, :IgmT T > ri<pe» iwelpe: E> :IaAE / : KgL, gli<gw abgegeabze. 8. +g % / KgL AZ=ab: ewepe <a: L<>U: b:a :ilrc>a: KPe >I<:?gErePe» 9. +g % / A K. 8_, (,<a>aet b:a :ilrc>a: KPe >I<:?gErePe ). a>lbiaeu?>k:a WKa <a: >l:ieg<t KgL :IWeKgQ, iwelpe: E> / / 8 8 E> Kge WIg «> T eg>uk:a b:a K: %G b:a ga L :IaAE / / , gli<abt : KPe =a:krg>pe KgL % / «,<a >aet b:a :ilrc>a: KPe >I<:?gErePe» b:a K: %.G... b:a KgLQ gi<:eaiegwq Kg g gu: E> Kg RIAIg 3 6 KgL % / (-A 7 9 /8 / ) g G / (-A /8 / ) $rki: <a: :ilrc>a:q b:a :Q KPe L<>U >I<:?gErePe b:kr >I<:iU:. crmaikgq miwegq : K>meabgw :il:c>u:q b:a

2 <a:kigw >I<:iU:Q, > U >=g <ezi>pe b:a K>meabgw :il:c>u:q <a: KaQ > am>aiti>aq, >be>k:cc>wi>aq b:a >I<:iU>Q KgL RIAIgL 1 KgL % / g G / (-A 0 /8 1 / ) «crmaik>q Ig=a:<I:lrQ :il:c>u:q b:a L<>U:Q ikglq mziglq >I<:iU:Q i> E> 8 9 / / A g G / 9 9 (-A /8 / 9 6 ) «$rki: <a: :ilrc>a:q b:a L<>U:Q KPe >I<:?gErePe bc. (KIg g G / 9 6 )» g G / (-A 1 1 /8 / ) «$rki: <a: :il:c>u:q b:a L<>U:Q KPe >I<:?gErePe b:kr >I<:iU: i> E> KaQ 8 9 / / A & 9 1 / / A b:a KIg g KgL E> Kg G / 9 9 (-A /8 / ) g % / (-A 1 1/8 1 / ) «AgaePeabWQ =arcg<gq <a: : b:a bgaepeabt IgiK:iU: b:a Rcc>Q =a:krg>aq ). 1 A.,.8., 7: /:.G. gab / (-A / ) gl :lgir Kge giaiew!:kize I<:iU:Q (WIga b:a IgY gari>aq <a: : Q I<:iU:Q : W <a:kigwq RccPe >a=abgktkpe. 1 L +>meabgw 8il:c>U:Q b:a!:kigw I<:iU:Q <a: KaQ :er<b>q KgL abgegeabgw G:e> i> >l:ieg<t KgL % / E> :I. IPK / ekgct iwelpe: E> g gu: : +>meabgw 8il:c>U:Q b:a!:kigw I<:iU:Q E> E> GIgiK:iU:Q b:a (E,GG ), E> =a:=ab:iu: GIWm>aIgL $>ag=gkabgw a:<peaiegw <a: > acg<t WmgL :e:= E> WIgLQ W PQ :LKgU A: =a:kl PAgwe IgY >KTia:Q =: gigw rpq , 0 0 crge -G8 b:a , 0 0 ile >Iac:E;:egEregL -G8 i> ;RIgQ KgL +:bkabgw GIgY gcg<aiegw E> A rkglq b:a > WE>egL. 1. ().!)!8:0%!I$ E> : crq ili:<aiere>q IgilgIrQ b:a biaktiag KaET, <a: :F:=WNHL <B: :IHNT L<>U:Q C:B :JMRD>B:Q (!:KIW I<:JU:Q C:B +>NFBCW JMRD>B:Q ) <B: KBQ :FR<C>Q KHL BCHFHEBCHX (:F> F» PQ >GTQ : A.!:KIWQ I<:iU:Q, g g gugq :e:c:e; Re>a a:kigw >I<:iU:Q, B. +>meabwq 8 il:c>u:q, g g gugq :e:c:e;re>a KgL ri<gl KgL K>meabgw :ilrc>a:q iwelpe: E> :Igwi: 2. (),( # :!I!I8I 8(8%I crge -G8 :!:KIWQ I<:iU:Q : , 0 0 +>meabwq 8ilRc>a:Q : , ( I -.) % I!%):!8I!8:0%!I$, + ( I,( 9 #I () I- )0% $) $%!8!%):!8I!8:0%!I$, + ( I!%):!8I!8:0%!I$,!A % $!A G8%G!*+$! 8 %O% :)8-! G)O+ A BB, 7 6, 8ATe:, aiw<>ag G8)8*A, 3 1 /1 0 / O)8 : 11 :0 0 +$$8 G!$B+!8* 2

3 4. B IHJMHISQ IS ]B F: ]IBSDAHLF JKH +ETE: (IoKHCWDDHL KHL (8 ESNIB ( SE 3 0 / 1 0 / C:B ZI: , E> g gage=t gk> KIW. g GIgilgIrQ gl b:k:kua>ek:a E>KR :I: ReP b:a ZI:, >Ue:a >b >Q IWA>iE b:a > aikirlgek:a : gl =a>e>i<>u Kg =a:<peaiew. 5. a:<peaiewq A: <Ue>a >ez age akig TQ a>eri<>a:q :a b KgL a:<peaiegw. 6. A:KR : KPe IgilgIZe : W akig T a>eri<>a:q b:a KgL a:<peaiegw, E gigwe e: :IUiK:eK:a ga T ga eweaega >b IWiP ga KgLQ. 7. :a: ga >e=a:l>iwe>ega E gigwe e: : >LAwegeK:a +ETE: ikg KgL G8 Wc>Q KaQ >I<RiaE>Q ErI>Q b:a b:kr KaQ ZI>Q 8 : 0 0 E> 1 3 : 0 0 b:a ik: , GIgQ KPe >e=a:l>igerepe Kg cti>q b>ue>eg =a:kua>ek:a b:a EgIlT : W aikgi>cu=: 8e:ArKgLi:Q 8ImTQ w w w.a u e b.g r. *> >IU gl g IgilrIPe > acrg>a Kg PQ Erig <a: KgL b:a b:k > >e=a:lrigekwq KgL, E> =abt KgL E gi>u e: E> K: ikgam>u: KgL (> PeLEU:, :I. E -m a i. l, bc. ) :e:arkgli: :ImT, ZiK> e: b:k:ik>u KgL i> >IU KLmWe =a>lbiae aikabze 9. *> >IU gl ga :I:cT K>Q =a: aikzigle WKa Kg :eku<i:lg =>e >Ue:a cti>q, iwelpe: E> Kge Ue:b: >Ia>mgErePe b:a Kge :IaAEW i>cu=pe, =ab:agwek:a : a>eri<>a:q, erg cti>q :eku<i: lg LmWe =a>lbiaeti>aq T ile A: b:a aikgi>cu=: 8e:ArKgLi:Q :ImTQ., bra> >e=a:l>iwe>egl K:bKabT KgL aikgi>cu=:q E:Q <a: KgL =a:<peaiegw b:a =a>lbiaeti>pe :LKgw e:cc:bkabrq IgilgIrQ T :ek a IgilgIrQ =>e <UegeK:a =>bkrq =: KgL ri<gl A: ;:Iwe>a Kge K:bKabW IgY gcg<aiew KgL abgegeabgw G:e> ARA> > gl =>e >Iac:E;Re>K:a :Igwi: :LKT A: ILAEU?>K:a iwelpe: E> Kge aimwgek: 8%+! (),+8%I!A % $!A, () :)8$$8+!I$, & 8%8(+,&I :0):! I :!8:#I 3

4 $) I 8_ :%!A! A8!!!A! )! 8. )!I$! A8! :%!AI (#) - )!I 8) ) 1 H 8%+!A!$% +I!8A),&I : 8eKab>UE>eg Q >Ue:a :F:=WNHL [B: :IHNT L[]U:Q C:B :JMRD]B:Q (!:KIW I[:JU:Q C:B +]NFBCW 8JMRD]B:Q ) [B: KBQ :FR[C] Q KHL BCHFHEBCHX (:F] iwelpe: E> KaQ K>meabrQ Ig=a:<I:lrQ W PQ :e:clkabr giu?gek:a ikg $rigq 9_ :Igwi:Q b:a : K g gu: : gk>cgwe :e: Wi :ikg ErIgQ :LKTQ. AIBKTIBH KBET. a K>meabrQ Ig=a:<I:lrQ b:a ga : :akti>aq im>kabr E> PQ ReP IgETA>a: giu?gek:a ikg $rigq 9_ a IgilgIrQ L g;rccgek:a <a: Kg iwegcg KgL L W :era ri<g. GIgilgIrQ gl L g;rccgek:a <a: ErIgQ KgL ri<gl A: : giiu KgeK:a PQ : :IR=>bK>Q. +: r<<i:l: gl : :akgwek:a <a: =a>eri<>a: KgL =a:<peaiegw b:a ilee>kgmt i> :LKgwQ ilekriigek:a [DZJJ:. 8) ) 2 o!a8!0$8!a8! # :+!A8 I,$$+.I : ab:upe: ilee>kgmtq ikge =a:<peaiew rmgle : a. -LiabR GIWiP : T >K:aI>U>Q TQ T :ccg=: TQ T ile>k:aiaiegu, >lwige :ibgwe >E giabt T T ;agk>meabt ile:lt E> Kg :ekab>ue>eg :Igwi:Q b. ezi>aq gl L g;rccgle bgaet IgilgIR, >lwige KgLQ WIgLQ gl b:agiu?gek:a ikg RIAIg & KgL G / c. Agaeg I:GU>Q ILEE]KHNTQ a ilee>krmgek>q, E] HBFT : HCD]BJEHX, L gmi>gwek:a <a: K: brkpaa : %: =a:arkgle re: EWeg :a b il<b>biaereg RKgEg <a: K: b:atbgek: KgL!:KIgw I<:iU:Q / +>meabgw 8il:c>U:Q Pe, Kg gupe K: ;ag<i:labr A: b:k:k>agwe E:?U E> IgilgIR :a: Kge >meabw + 8ilRc>a:Q : %: b:k:arigle :eku<i:lg KLmUgL gclk>me>ugl T gclk>meabtq imgctq 8eZK:KgL b :a=>lkabgw!=iwe:kgq (8..!. ) KgL >ipk>iabgw T aiwkaepe imgcze KgL >GPK>Iabgw E> b:a R=>a: > :<<rce:kgq, gl : W Kg +>meabw ccr=:q (+ E>.. ) 4 >KZe KgLcRmaiKge. %: b:k:arigle :eku<i:lg 8il:caiKTIagL *LE;gc:UgL 8iKabTQ b:k >crmaikge , 0 0, Kg g gug e: >Ue:a gege:iu: KgL lliabgw IgiZ gl T KgL egeabgw IgiZ gl :a: Kge!:KIW I<:iU:Q : %: b:k:arigle :eku<i:lg I<:iU:Q W PQ aikg ga>uk:a : W Kge gab>ug a:kiabw iwccg<g. A:K b:atbgek: K: KgL a:kigw >I<:iU:Q, rmgle =ab:upe: e: :ibgwe : 4

5 : ) a a:kigu mpiuq ga g guga ikaq >Um:e ile;ri>aq :IgmTQ a:kigw >I<:iU:Q E> > am>aiti>aq b:a : g=>abewgle KPe :LKZe ile>mzq > U > KR KgLcRmaiKge, ; ) a a:kigu ga g guga ikaq >bk>cgwi:e b:atbgek: a:kigw >I<:iU:Q mpiuq e: b:krmgle T e: :ibgwe Kge KUKcg a:kiabtq >I<:iU:Q, :ccr KUKcg Q ga g guga b:a gl>ucgle e: b:k:arigle K: :ekuikgam: %: b:k:arigle :eku<i:lg 8il:caiKTIagL *LE;gc:UgL 8iKabTQ b:k >crmaikge , 0 0, Kg g gug e: >Ue:a gege:iu: KgL lliabgw IgiZ gl T KgL egeabgw IgiZ gl. A.4., :I. 4 KgL RI. 8 KgL % / , W PQ >brikgk> aimw>a, E> L g<i:ltq, g gu: : i ) %: :e:<irlgek:a K: ikgam>u: KgL =a:<peaiegw ikge g gug ilee>krmgle. i i %: ) WKa : g=rm>k:a ctipq b:a :e> alwc:bk: WcgLQ Q WIgLQ KgL iii ) %: WKa ErmIa L g;gctq IgilgIRQ KgLQ : >e rmgle b:k:=ab:ik>u E> : <a: br gag : W K: :=abte:k: :I. 1 KgL RI. 4 3 KgL G / , <a: br gag : W K: :=abte:k: KgL 8<gI:egEabgw b:, AZ=a im>kabw E> > :<<>ce:kabtq KgLQ T <a: br gag : W K: :=abte:k: L : c:ikg<i:lu:q, O>L=gIbU:Q, =PIg=gbU:Q b:a =Wca:Q mi>gbg U:Q. >IU gl g ilee>krmpe ikg =a:<p eaiew >Ue:a egeabw IWiP W T :ccg=: W, :LKT :lgir KgLQ =a:m>aiaikrq, WK:e IWb>aK:a <a: >K:aI>U>Q (G ) b:a IgiP abrq >K:aI>U>Q (.. b:a.. ), Kge IW>=Ig b:a Kge =a>lawegek: iwe;glcg <a: KaQ :ezele>q >K:aI>U >Q (8.. ). :a: KgLQ :lgir Kge IW>=Ig KgL *LE;gLcUgL. >e K>cgwe i> b:a > =>e K>cgwe i> =a:=ab:iu: i> Ue:a lgigcg<abr b:a :il:caikabr >ete>iga PQ IgQ KaQ L gmi>zi>aq KgLQ gl :lgigwe KaQ >ailgirq bgaepeabtq (bwia:q b:a > abgliabtq ) b:a PQ IgQ KaQ lgigcg<abrq KgLQ L gmi>zi>aq. Ue:a ><<><I:EErega ikg gab>ug =a>eri<>a:q KgL =a:<peaiegw. Re IWb>aK:a <a: :ccg=: gwq, E gi>u e: :lgir ><<I:lT KgLQ ik: KgL gab>ugl T i> aig=we:e>q > :<<>ce:kabrq gi<:ezi>aq =a>eri<>a:q KgL =a:<peaiegw. lwige IWb>aK:a <a: egeabr IWiP R T :ccg=: R, A: Ir >a >bkwq KPe :I: ReP, e: WKa =>e K>cgwe L W et bga KgL b.e / , W PQ >brikgk> aimw>a, T >a=abt KgL e / , W PQ >brikgk> aimw>a T Rcc>Q :ercg<>q b:k:ikri>aq (EWeg <a: :ccg=: R egeabr IWiP : ), b:a > WKa =>e K>cgwe L W =a:=ab:iu: : bgaetq T >a=abtq >bb KPe :epkrip T L W Rcc>Q :ercg<>q b:k:ikri>aq (EWeg <a: :ccg=: R egeabr IWiP : ). 8) ) 3 o () I- )I : a IgilgIrQ L g;rccgek:a <a: Kg iwegcg L W T :er L gri<g, E> L IgilgIR a Ir e: > b:cw K>a Kg iwegcg KgL L gri<gl. GIgilgIrQ gl L g;rccgek:a <a: ErIgQ KgL L gri<gl A: : giiu KgeK:a PQ : :IR=>bK>Q. 5

6 IgilgIR (K>meabT- gabgegeabt ) L g;rcc>k:a i> =wg :eku<i:l: G>mPIaiKR, ili:eere: Eri: i> ili:<aiereg lrb>cg, <czii:. :a: :e:<i:lt KPe gigcg<aze b:a KPe Kw Pe =we:k:a mi <czii:. IgilgIR =>e Ir >a e: rm>a GriE:K:, IgiATb>Q =agiazi>aq. Re L RIm>a IgilgIR g ga:=t gk> T :LKT Ir >a e: >Ue: a : W Kge IgilrIgeK:, Kg => WI<:eg :I:c:;TQ b:a : KPe IgilgIZe, b:kr Kge rc><mg, Egeg<IRl>a b:a ili:<u?>a KLmWe T IgilgIR : HIIU K]K:B, WK:e L RImgLe i :LKT =agiazi>aqgl b:aaikgwe :i:lt, b:kr e KgL gi< RegL KPe IgilgIZe. a IgilgIrQ b:k:kua>ek:a Eri: ikge ili:<aiereg bliupq lrb>cg gl Ir >a e: >Iac:E;Re>a > U gaet : gbc>aiegw Wc: Wi: b:agiu?gek:a :Igwi: <>eabwq :LKWQ lrb>cgq >Iarm>a =wg > U ErIgLQ :e>gr ili:<aiereglq l:brcglq, : IKHF CLIUoQ MRC]DH IHJMHIRQ KH HA]KHXFK:B, ] U HBFT : HIIUO]oQ J] G]NoIBJKW JMI:[BJESFH MRC]DH : : ) «-RC]DHQ ILEE]KHNTQ / +]NFBCTQ (IHJMHIRQ», g g gugq >Iarm>a Wc: K: r<<i:l: :Igwi: E> # :+!A8 «I,$$+.I / +.%!A () I- )8». *Kge lrb>cg >Iac:E;RegeK:a K: r<<i:l: /rekl : IgilgIRQ : W Kg >Ia>mWE>eg KPe g gupe A: Ir >a e: Igbw K>a KPe Igil>IgErePe K>meabrQ Ig=a:<I:lrQ. +]NFBCT (IHJMHIR A : IS ]B, ] U HBFT : HCD]BJEHX, F: :F:MSI]K:B :F:DLKBCR H JCH WQ C:B KH :FKBC]UE]FH KHL =B:[oFBJEHX HL :MHIR :IHNT L[]U:Q C: :JMRD]B:Q (B:KIWQ ]I[:JU:Q C:B K]NFBCWQ :JM:D]U:Q ). :a: b:k:bw KPe : gk>c>ierkpe KgL =a:<peaiegw A: c:e;re>k:a L ile;:kabt ile >IalgIR KgL bra> :er=gmgl. *> >IU gl K: K>meabR ikgam>u: IgilgIRQ =>e >Ue:a =Le:KWe, cw<p E><RcgL W<bgL, e: Kg ikge bliupq lrb>cg KWK> :LKR b>lr?gek:a ili mpiaikr b:a :bgcglagwe Kge bliupq lrb>cg E> «(8)8)+$8 () I- )8I» b:a KaQ cga rq >e=>ug>aq KgL bliupq l:brcgl. ; ) «-RC]DHQ BCHFHEBCTQ (IHJMHIRQ» E> K: gabgegeabr ikgam>u: IgilgIRQ E> % $!A «() I- )8». CLIUoQ MRC]DHQ IHJMHIRQ A: MSI]B KBQ ]F=]UG]BQ : () I- )8!A % $!A (8%(!I+$! 8 %0%!8A),& 8) / :F:=WNHL <B: :IHNT L<>U:Q C:B :JMRD>B:Q (!:KIW I<:JU:Q C:B +>NFBCW JMRD>B:Q ) <B: KBQ :FR<C>Q KHL BCHFHEBCHX (:F> =B]FSI[]B:Q =B:[oFBJEHX : IKHBN]U: : HJKHDS: : a lrb>cga KPe ilee>kgmtq /K>meabTQ IgilgIRQ b:a gabgegeabtq IgilgIRQ A: lrigle KaQ >e=>ug>aq KgL bliupq l:brcgl. 6

7 8) ) 4 H!I.,I +0% () I- )0% : a IgilgIrQ aimwgle b:a =>ie>wgle KgLQ ]F]FTFK: ( 9 0 : W ] =B]FSI[]B:Q KHL =B:[oFBJEHX. GIgilgIR gl giu?>a miweg aimwgq EabIWK>Ig KgL Ig;c> WE>egL : W : giiu K>K:a PQ : aimwq IgilgIRQ E gi>u e: :I:K>Ue>K:a >l ' : Iae : W b:k ' :ezk:kg WIag <a: migeabw Uig E> Kg Ig;c> WE>eg : W $>KR b:a KgL :I: ReP :ezk:kgl giugl miwegl aimwgq IgilgIRQ E:K :azegek:a K: : gk>crie:k: KgL =a:<peaiegw >bkwq :e:arkgli: :ImT biue>a b:kr >IU KgL =a:<peaiegw Kg ilelrige, g WK> ga ilee>krmgek>q ikge =a:<peaiew E gigwe e: > acrggle, >UK> e: :I:K>UegLe gilgir I KgLQ >lwige Iae RIg=g KgL :epkrkgl giugl, IgilgIRQ KgLQ, >UK> Wma. K>c>LK:U: =a:=ab:iu: KgL =a:<peaiegw ile>mu?>k:a E> WigLQ :IrK>ae:e KaQ IgilgIrQ KgLQ. 8) ) 5 H +!$I () I- )0% : 1. 8 W BCHFHEBCT (IHJMHIR IS ]B F: IHCX K]B KH oib:uh CWJKHQ L HDH[BJESFH NoIUQ -.(.8. ZJK] F: IHCX K]B KH JLFHDBCW ]KTJBH CWJKHQ E]KR : W KHF HDD: D:JB:JEW KHL oib:uhl CWJKHLQ E] KH JXFHDH KoF oizf : (E] K: =]=HESF: ). 2. a KaErQ KPe IgilgIZe : <akaq Igil>IWE>e>Q b:azq b:a g ga:i=t gk> EgIlTQ >Gg caiew A: >blir?gek:a i> LIZ. GIgilgIrQ gl =>e =UegLe KaQ KaErQ i>,)o T gl b:agiu?gle IgQ Greg eweaie: : A : giiu KgeK:a PQ : :IR=>bK>Q. 3. *KaQ KaErQ A: >Iac:E;RegeK:a ga KLmWe ri KIUKPe L bi:kti>aq, PQ b:a bra> > gl Ig;cr >K:a : W KaQ aimwgli>q =a:krg>aq, >bkwq : W Kge -G8. -G8 A: =U=>K:a i> G>mPIaiKT i> >IU => gl :e:lri>k:a >il:ceregq -G8 :LKWQ A =agiaze>k:a : W 4. ARA> >U=gLQ R =: (bwikgq rgg=: bc. ) ;:Iwe>a Kge :er=gmg b:a A: Ir >a e: rm>a ilel gcg<aia>u IgilgIR. 5. lwige : W IgilgIR =>e Igbw K>a E> KaET T =>e =U=>K:a >ea:u: KaET <a: L IgilgIR : giiu K>K:a PQ : 6. *> >IU gl Kg Igil>IWE>eg ri<g il<bigk>uk:a : W >IaiiWK>I: KgL >ewq gl aa:ewe L Wb>aeK:a i> =a:lgi>kabw gigikw -G8, A: =Ue>K:a L gmi>pkabr PIaiKR KaET <a: m bra> ErIgQ : :LKR. 7. Pe K IgilgIZe A: <Ue>K:a ilegcabt KaET W PQ :LKT Igbw K>a : W gabgegeabt IgilgIR, b:a Wma mpiaikr ikaq KaErQ KPe =a:lwipe E>IZe, : W K: g gu: >e=>mgerepq : gk>c >UK:a Igil>IWE>eT 8. KBET NoIUQ -(8 A: D:E;RF]K:B [B: KoF IHJMHIZF. 9. *> >IU cg<aikabtq :ilelpeu:q E>K:Gw KaETQ EgeR=:Q b:a ilegcabtq KaETQ, L KaET gl =Ue>a Kg >LegubWK>Ig <a: 8e:ArKgLi: 8ImT : gkrc>ie: KaET IgilgIRQ =>e L Wb>aeK:a i> E>K:;gcT b:kr =arib>a: KgL miwegl aimwgq *> >IU =arib>a:q aimwgq IgilgIRQ, ga =a:<pea?we>ega =>e =ab:agwek:a, b:kr <epikg il<b:kra>itq KgLQ, e: L g;rccgle Ue:b: er E> KaET IgilgIRQ. 7

8 8) ) 6 H 8( I-)8:!I ( ) I- ) 0% -8%+!() I- )I -!,A)!%I!I : GIgilgIrQ gl : giiu KgeK:a <a: KL abgwq cw<glq : gbc>ugek:a : W >I:aKrIP b:a ga lrb>cga E> K: K>meabR b:a gabgegeabr ikgam>u: > aikirlgek:a E>KR Kg ri:q eaiegw KgL b:a =a:<p =>e : gili:<u?gek:a. A:KR @ =a>eri<>a:q KgL a:<peaiegw ga :I>LIaibWE>ega c:e;regle EWeg KP e ilee>k>mwekpe ikg a:<peaiew. 6iga : W KgLQ L gotlaglq 8e:=WmgLQ > aalegwe, E gigwe e: Kg >Ia>mWE>eg KPe RccPe IgilgIZe wik>i: : W im>kabt >a=g KgLQ : W :IEW=a: akig T. KPe IgilgIZe A: <Ue>a mpiuq : gerbileit KgLQ : W Kg mzig 8e:ArKgLi:Q 8ImTQ b:a mpiuq e: > akir lpkg:eka<i:lt. 8 IHJMHIZF akig T a:<peaiegw & KgL =a:<peaiegw Ig;:Ue>a =a:=ab:iu:q : KPe IgilgIZe b:a ZI: gl giu?>k:a : W GIgilgIrQ gl L g;rccgek:a akig T E>KR =a:=ab:iu:q : =>e : gili:<u?gek:a, :ccr =a>eri<>a:q =a:<peaiegw KgL <a: > aikiglt, PQ >b IWA>iE>Q. O =a:<peaiewq A: =a>g:ma>u iwelpe: E> KaQ Ig=a:<I:lrQ, ga g gu>q : gk>cgwe :e: Wi :ikg ErIgQ :Igwi:Q a>lbiaeti>aq E>KR KPe IgilgIZe : giiu KgeK:a PQ : :IR=>bK>Q, >bkwq : W > akig T. akig T =a>g:<p<tq b:a KgL =a:<peaiegw / Kg =ab:upe: : W KgLQ ilee>krmgek>q ikgam>u: : <a: KPe Igil>IgErePe KaEZe, ga => ilee>krmgek>q L gmi>gwek:a e: :IrmgLe :LKR WEPQ <a: :biu;>a: KPe :e:l>igerepe ;:Iwe>a : gbc>aikabr Kge L gotlag :er=gmg OQ : :IR=>bK>Q : giiu KgeK:a > ga IgilgIrQ gl :IgLiaR?gLe gliaz=>aq : gbcui>aq : W KaQ K>meabrQ Ig=a:<I:lrQ =a: <a: ilelpeu: lpeu: T :ile E> KaQ K>meabrQ Ig=a:<I:lrQ gl giu?gek:a : W <Ue>K:a E>KR : W KgL :IEW=agL <a: KPe : gk>c>ierkpe, gi<regl. :B: KoF IHJMHIZF IS ]B F: JXFK:GT J]BIR KoF WIoF : bra> IgilgIRQ A: <Ue>a >ea:u: mpiuq ik:=upe /lri>pe *LEE>KgmTQ /+>meabtq IgilgIRQ b:a abgegeabtq IgilgIRQ b:a ) E> :I:bRKP =a:=ab:iu: : 8 gili:<u?>k:a g bliupq lrb>cgq Igilg IRQ. a: w KPe =wg (2 ) L gl:brcpe ilee>kgmtq /+>meabtq IgilgIRQ b:a abgegeabtq IgilgIRQ ) ga g guga b:a Egeg<IRlgeK:a : W K: akig TQ a>eri<>a:q b:a KPe IgilgIZe. Re =>e L RImgLe ga =wg (2 ) L glrb>cga, g IgilrIPe : gbc>u>k:a : W >I:aKrIP =a:=ab:iu: b:a ga L L glrb>cga :EregLe :I ilerm>a: : gili:<u?gek:a ga lrb>cga KPe /+>meabze IgilgIZe, ga g guga Egeg<IRlgeK:a ikg iwegcw KgL Q (K: IPKWKL : ikgam>u: ) :er lwccg (>bkwq KPe K>meabZe llcc:=upe ). *> >IU ilii:ltq L K>c>LK:U: i>cu=:. lrb>cgq KPe gabgegeabze IgilgIZe : gili:<u?>k:a ilerm>a: b:a EWeg >lwige g rm>a K: R b:a >Ue:a >ekwq K>meabZe Ig=a:<I:lZe b:a Egeg<IRl>K:a. 8

9 8) ) 7 H 8( ))!/ () I- )0% : GIgilgIR : giiu K>K:a PQ : i> bra> EU: T >IaiiWK>I>Q : W KaQ brkpaa >Ia KZi>aQ : 1. GIgilgIR gl Kg ilegcabw L >I;:Ue>a IgY gcg<aia>ui: =: 2. GIgilgIR gl giu?>a EabIWK>Ig : W miweg aimwgq. 3. GIgilgIR gl >Ue:a b:a :e> T >Ue:a L W 4. GIgilgIR gl :IgLiaR?>a : gbcui>aq : W : :IR;:KgLQ WIgLQ =>e T >Ue:a iwelpe: E> KaQ K>meabrQ Ig=a:<I:lrQ. 5. GIgilgIR g gu: =>e Igbw K>a E> i:lte>a: KaET, T /b:a >El:eU?>a KaErQ i> g gag=t gk> K>meabTQ IgilgIRQ. 6. GIgilgIR gl =U=>a KaET i> ilercc:<e: T E> ITKI: ile:ccr<e: KgQ : giiu K>K:a PQ : 7. GIgilgIrQ gl ArKgLe WIg :e:igi:ieg<tq KaETQ : giiu KgeK:a PQ : :IR=>bK>Q. 8. 6K:e : gk>c>u >e:cc:bkabt IgilgIR, :eka IgilgIR T KIg g T gl b:kr akig TQ KgL a:<peaiegw >GgEgaZe>K:a E> :eka IgilgIR. 9. 6K:e =>e rm>a ilek:ma>u b:a L iwelpe: E> Ig;c> K: WE>e: ik: im>kabr b>lrc:a: :Igwi:Q K:e =>e :e:lri>k:a :e:clkabr g ibg WQ b:a Kg :ekab>ue>eg KgL =a:<peaiegw gl :lgir :IgmT L<>U:Q b: :ilrc>a:q (a:kiwq >I<:iU:Q b:a K>meabWQ :il:c>u:q. ) 1 1.:a: g gage=t gk> Rccg KLmWe cw<g gl IIr>a : g : W :Igwi: =>e T >Ue:a E> KgLQ > U ErIgLQ L gmi>pkabgwq WIgLQ :Igwi:Q. 8) ) 8 o A8+8A,)0I!8:0%!I$, : :a: c:e;regek:a L K: :I:bRKP ikgam>u: : <Ue>K:a ikge :er=gmg E> KBET, >b KPe :e:=wmpe, KPe g gupe ga IgilgIrQ rmgle biaa>u PQ : g=>bkrq E> KaQ K>meabrQ Ig=a:<I:lrQ b:a KgLQ WIgLQ :Ue>K:a => : W 8e:ArKgLi: 8ImT E>KR : W akig TQ KgL a:<peaiegw b:a :e:bgaeze>k:a ><<IRlPQ ikge ILmAreK: 8eR=gmg b:a ikglq ilee>krmgek>q. *> >IU aigkaeu:q KPe IgilgIZe, =a:=ab:iu: W PQ :LKT giu?>k:a ikg G / !iWKaE>Q A>PIgweK:a ga IgilgIrQ E> :LKT :bia;zq KaET b:a gl >Ue:a iwelpe>q E> KgLQ WIgLQ b:a KaQ K>meabrQ g=a:<i:lrq I 8) ) 9 o,( :)8- -!8)A!8 I,$98I I : $>KR L g<irl>k:a b:a : W K: =wg b:kaimw>a bra> RccgL b>aeregl ikg W gag >bkwq P e il:cerkpe T :I:=IgEZe. A: rm>a =arib>a: >ewq ( 1 ) rkglq >bkwq, :e L RIG>a >ekgct KPe ile;ri>pe : W :IEW=a: 8ImT cr<mgl. +g G:e> aikteag Kg =ab:upe: KgL miwegl (EgegE>IZQ >b ErIgLQ :e:arkgli:q :ImTQ ) E> KgLQ U=agLQ WIgLQ b:a >lwige biaa>u : E> KgLQ U=a glq WIgLQ b:a KgL :e:=wmgl. +g G8 rm>a =ab:upe: e: ilero>a ile >lwige biaa>u : iwelpe: E> Kg G / (-A K / ) (RIAIg :I / 1 8 /A ). KH =BC:UoE: F: :LGHE]BZJ]B KBQ ZI]Q : C:KR =BRIC]B: ]FKWQ IHY =: :FRDH[: E] KBQ :FR[C]Q KHL!=IXE:KHQ. 9

10 8) ) 1 0 o +) ( I (#)0$I A)8+I!I : 1. MIWegQ : ekwq >GTeK: ( 6 0 L gcg<a?we>epe : W > L g;gctq KgL KaEgcg<UgL :IgmTQ : W Kge 8eR=gmg. 2. A: <Ue>K:a E>KR KgL ri<gl iwelpe: E> egega>iu:, b:a :lgw A: ilek:mk>u IgQ KgwKg I:bKabW :I:c:;T Q, Kg g gug A: > ailer K>K:a ikg IgQ KaEgcW<ag E> K: eweae: i> >wcg<g migeabw : W IgibWEaiT KgLQ. 3. L g;gct KgL KaEgcg<UgL =>e E gi>u e: <Ue>a Iae : W giaikabtq gigkabtq b:a gagkabtq :I:c:;TQ. 4. A: <Ue>K:a i> >LIZ ), E>KR ( : W KPe im>kabze >ek:cerkpe : W Kge :IEW=ag UKIg g KgL c><bkabgw =IUgL *Le>. 5. <Ue>K:a E> K: eweae: b:a K: cga R ikgam>u: gl Ig;cr gek:a ikg RIAIg 3 5 KgL A.G.. (G / ) b:a aimwgli: egega>iu: <a: KUKcPe T >Ui : :akti>pe : W b:a G K:.. %.. (: g=>abkabr lgigcg<abtq b:a :il:caikabtq ) b.c. 6. IgA>iEU: :e:ikrcc>k:a : ) b:kr Kg migeabw gl E>igc:;>U : W : gikgct KgL im>kabgw >ekrce:kgq ikge :IEW=ag UKIg g KgL c><bkabgw *Le>=IUgL a b: ErmIa :LKgw, ; ) b:kr Kg migeabw KLmWe =ab:ikabze =a>erg>pe, b:azq b:a < ) ikaq cga rq >Ia KZi>aQ gl :e:lrigek:a ikg RIAIg 3 5 :I. 7 KgL G / =>e IgiE>KI>UK:a g miwegq gl gl>uc>k:a i> L :ak KgL L g;gct KPe :e:<b:upe :I:c:;T KPe LcabZe E> rb cw<p : gbcui>pe : aq W K>meabrQ Ig=a:<I:lrQ bc. ). 7. :a: Wc>Q KaQ A: >b=u=gek:a K: : eweae: :I:iK:KabR 8 W bra> KaEgc W<ag KgL 8e:=WmgL A: <UegeK:a Wc>Q ga eweae>q bi:kti>aq, iwelpe: E> KgLQ aimwgek>q bra> lgir %WEgLQ b:a im>kabrq <blbcuglq KgL, gli<>ugl abgegeu:q b:a abgegeabze. 8) ) 1 1 o %I+8I!I : : ) A:KR KgL =a:<peaiegw L g;rcc>k:a Eri: ikg EaiW K gl migeabgw =a:ikte:kgq, : W ErmIa L g;gctq KPe IgilgIZe. ; ) A:KR =a>eri<>a:q KgL =a:<peaiegw rpq b:a b:k:blipkabt : Eri: i> migeabw KIaZe :lwkgl g >e=a: l>iwe>egq :er=gmgq cr;>a :a: Kg :I:=>bKW IgibgEU?>K:a :IR;gcg L ri gigw UigL E> Kg 0, 1 0 > U KgaQ >b:kw ( 0, 1 0 % ) > U IgY :GU:Q KgL L W IgETA>a: >U=gLQ, Kg wogq KgL g gugl =>e E gi>u >Ue:a e: EabIWK>Ig KPe macupe ( ) b:a E><:cwK>Ig KPe rek> macar=pe ( ) >LIZ. +g :IR;gcg : gk>c>u rig=g b:a b:k:mpi>uk:a ikge bp=abw :IaAEW >iw=gl (A8 ) ( :IR;gc: : W bra> :aku: ). $> bgaet : KPe, gli<ze abgegeu:q, abgegeabze b:a 8eR E gi>u e: :e: Igi:IEW?>K:a Kg gigikw KgL :I:;WcgL b:a Kg wogq KPe :epkrip gize. 8) ) 1 2 H A.0)I!I $+89!98I!I : :er=gmgq =>e =ab:agwk:a e: E>K:;a;Ri>a T >bmpiti>a T ErIgQ :LKTQ T KaQ >G L gmi>zi>aq KgL mpiuq 8e:ArKgLi:Q 8ImTQ. 1 0

11 8) ) 1 3 H +) ( (!I +I I,$98II : E gi>u e: KIg g WK:e ilelpetigle <a :LKW K: ile;:ccwe>e: ga:=t gk> WEPQ, KIg g KPe WIPe :Igwi:Q =we:k:a e: <Ue>a EWeg ><<IR lpq b:a A: L g<irl>k:a b:a : W KgLQ =wg ile;:ccgereglq, E>KR : W KgL :IEg=UgL gi<regl KgL G:e> : g ga:i=t gk> KIg g E> IglgIabT ilelpeu: b:a Q mpiu e: KgL ri<gl, W PQ Ig=a:<IRl>K:a 8) ) 1 4 H,(.)0I!I 8I-8#!II : 8eR=gmgQ L gmi>gwk:a e: c:e;re>a bra> IWilgIg ErKIg :ilrc>a:q b:a IgiK:iU:Q <a: : gkig T lagize b:a >Ue:a L >walegq <a: T IgiZ Pe, I:<ERKPe T ><b:k:ikri>pe 8e:ArKgLi:Q ImTQ 8, KgL IgiP abgw T KIUKPe b:a <a: : bra> KrKga:Q gl >Ue:a =Le:KWe e: b:kr T > >Lb:aIU: @I>iU:Q : W Kge 8eR=gmg, >l Wige gl>uc>k:a i> T :LKgw. 8eR=gmgQ L gmi>gwk:a e: :il:cui>a b:a e: :il:caiereg Kg IgiP abw KgL ikglq :IEW=agLQ :il:caikabgwq gi<:eaiegwq b:a =arib>a: KgL ri<gl. 8e:ArKgLi: 8ImT c:e;re>a Wc: K: >e=>=>a<ere: ErKI: <a: IgiK:iU: b:a :ilrc>a: KgL IgiP abgw KgL 8e:=WmgL. 8) ) 1 5 H $(!I+,+!A ++8 : MPIUQ <I: KT 8e:ArKgLi:Q 8ImTQ, g 8eR=gmgQ =>e : gb:cw K>a >E aik>lkabrq gl KgL T gl g U=agQ :e:brclo> b:kr Lcg gwk> bgaeg ga>u ikgam>u:, r<<i:l: a b: KPe g gupe c:e;re>a i> E> L gmi>gwk:a => e: E>IaEeR ZiK> Kg IgiP abw KgL, b:a bra> ile>i<:?we>egq E> :LKWe e: PQ ReP L *> >IU : W Kge 8eR=gmg PQ ReP L gmirpitq 8e:ArKgLi: 8ImT =ab:agwk:a e: : :akti>a : b:a bgaeg KPe >E aik>lkabze b:a :IRc>aOT ikg Erccge. 8eR=gmgQ =>e =we:k:a e: Ig;:Ue>a i> im>kabr Kg ri<g E> mpiuq 8e:ArKgLi:Q 8ImTQ, gwk> e: ilee>krm>a i> :ile;u;:ik>q E> KaQ L gmi>zi>aq KgL : re:eka 8e:ArKgLi: 8ImT b:a =>e =>ie>w>a 8e:ArKgLi: 8ImT, E> b:ere: KIW g, mpiuq <I: KT 8) ) 1 6 H 8%0+)8 9!8 : 1. +: ile;:ccwe>e: =>e >LAwegeK:a <a: >b KPe ile;:kabze KgLQ L gmi>zi>pe, ikg ErKIg :=Le:EU: >b gl>uc>k:a i> >IaiK:KabR :epkri:q ;U:Q. 2. : :epkri:q ;U:Q ;:Iwe>a :LKWe gl > ab:c>uk:a. 3. OQ >Ia KZi>aQ :epkri:q U:Q ; :e:lrigek:a >e=>abkabr ga :I:bRKP : :>eabt T E>IabT : >I<U:, gl ile> R<>K:a =a:bg T KPe >I<:iaZe KgL b:k:ikte:kgq T KgL >I<giK:iUgL KgL :>eabt T E>IabT LIb:<aR ikg T ikg >I<giKRiag KgL *>aiewq. GWc>EgQ. E giabwq : gbc>aiewq E>K:lgIZe (a>aegwq abkwgl ). E giabwq : gbc>aiewq >ai:<p<tq ( E M B A R G O ). 4. 8eR=gmgQ, > ab:cgwe>egq L :<P<T :=Le:EU:Q >b L gmi>zi>ze KgL i> <><gewq gl >E U K>a reega: :epkri:q ;U:Q, gl>uc>a e: <epikg gati>a <<I:lW E> r 1 1

! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0

! #$%&'( )(! $*&+,-(.//0 ! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0 1 2! " "#$"$ %&''( 3445& 666 "3(475("45( "3,(&6 6685 ' ))*$ + + " #, " $&''(+ "-)". / / /. +- 0 1 /2 /. +-$3 2+- 0$!4 $ 1 3 0 $ /. +- 0$ 0 $ 1 3 +-30$ 1 $ 5!4 0 $ 3 /. + - 0$

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 27/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 166 της ής ΜΑΙΥ 198 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) (Άρ. 4) Νόΐμς τϋ 198 εκδίδεται διά δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΑ ΕΟ Τ. 2556/07 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Ελλιπής διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη

Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη Product Development Process Προγραµµατισµός Προγραµµατισµός Ανάπτυξη Ανάπτυξη Ιδέας Ιδέας Σχεδίαση Σχεδίαση Συστήµατος Συστήµατος Λεπτοµερής Λεπτοµερής Σχεδιασµός Σχεδιασµός οκιµή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr 0 2 7 1s 2s ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2p 3s 14 2 2 6

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ HaSO 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ηλ/ο,'-SE' C a H 2 O 6 HaP 0 * 6-» H - c. < Ζ + Ι O O O C a Η5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΑΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

&..., 2001 , μ μ. μ, μ, μ μ μ μ μ μ. μ μ -2000, μ μ μ -2000, μ μ, μ μ, μ. μ, μ μ μ μ μ. μ (μ, μ, ) μ, μ. μ μ μ, μ μ μ μ μ.... 1... 1 2 - μ... 3 2.1... 3 2.2 μ... 3 3 μ μ... 5 3.1 μ... 5 3.1.1 μ... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν)

ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΚΩΔΙΚΟΣ: 4315 Τρίμη νη Έκδ οση της Ετ αιρ είας Κλ ι ν ικής Μικρ ο βι ολ ο γίας και

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωµένοι κώδικες συλλαβισµοῦ πολυτονικῶν καὶ µονοτονικῶν νεοελληνικῶν

Βελτιωµένοι κώδικες συλλαβισµοῦ πολυτονικῶν καὶ µονοτονικῶν νεοελληνικῶν Βελτιωµένοι κώδικες συλλαβισµοῦ πολυτονικῶν καὶ µονοτονικῶν νεοελληνικῶν κειµένων γιὰ τὸ TEX καὶ τὸ L A TEX ηµήτριος Ἀ. Φιλίππου Kˆtw Gatzèa 385 00 Bìloc Καλοί µου φιλόλογοι, µὴ βαρᾶτε, ποὺ τόλµησα καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν)

ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΚΩΔΙΚΟΣ: 4315 Τρίμη νη Έκδ οση της Ετ αιρ είας Κλ ι ν ικής Μικρ ο βι ολ ο γίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία Λονδίνου Διεύθυνση - Διευθυντής - Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής

Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία Λονδίνου Διεύθυνση - Διευθυντής - Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής (A) K.E.Σ. Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία Λονδίνου Διεύθυνση - Διευθυντής - Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ HMEΡΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥ- 1 Aποστόλου Ανδρέα 46 Rochester Rd. London NW1 9JJ Tel. 0207 485

Διαβάστε περισσότερα

a4 k jz a 44 4 k k k k 4 3 kj k k k k jz kz k kk k 2 a 44 4 k z. kz k k k 4 a 24 4 k k kj k k k j a 4 k k k k kz k k k 4 24 k fk k k k k j

a4 k jz a 44 4 k k k k 4 3 kj k k k k jz kz k kk k 2 a 44 4 k z. kz k k k 4 a 24 4 k k kj k k k j a 4 k k k k kz k k k 4 24 k fk k k k k j ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΣΤΡΟΙΣ ΗΤΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ GREEK ORTHODOX WEDDING SERVICE The Service of Betrothal The priet tad before the Royal Door, lookig toward the two who are to be Betrothed; ad they

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Α ύ σ ε ι ς τ ω ν α σ κ

Διαβάστε περισσότερα

The Salutations to the Theotokos for the First Five Fridays of Lent

The Salutations to the Theotokos for the First Five Fridays of Lent The Salutations to the Theotokos for the First Five Fridays of Lent From the Translation of Fr. Nomikos Vaporis. Hymn Translations by N. Takis. This service consists of the Small Compline, the Canon to

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94 E.E. Π. Ι(ΙΙ) Α. 290,.7.94 167 Ν. 67(Η)/94 πεί Πϋπλγιμύ τυ Πνεπιτημίυ Κόπυ Νόμς τυ 1994 εκδίδετι με δημίευη την πίημη φημείδ της Κυπικής Δημκτίς ύμφν με τ 'Αθ 2 τυ Συντάγμτς. Αιθμός 67(11) τυ 1994 ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 5 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας II. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα

9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY PROGRAM OF THE CONFERENCE

9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY PROGRAM OF THE CONFERENCE Υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής ηµοκρατίας Under the auspices of H.E. the President of the Hellenic Republic 9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY RHODES

Διαβάστε περισσότερα

2010 ASEC INDUSTRIES PTE LTD

2010 ASEC INDUSTRIES PTE LTD 2010 ASECINDUSTRIESPTELTD No.1UpperAljuniedLink, #0802,JooSengWarehouseBlockA,Singapore367901 TEL:(65)63834368/62842051 FAX:(65)63834369 Email:shirleytan@asec.com.sg Website:www.asec.com.sg [SWITCHESCATALOGUE]

Διαβάστε περισσότερα

ZJK * Η\ίτν. H-C = = C f y. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ. ftepo, H 2 C = CHs ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW.

ZJK * Η\ίτν. H-C = = C f y. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ. ftepo, H 2 C = CHs ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ ΠΑΙΑΑΓβΠΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λ ZJK * Η\ίτν ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW V % iiir^ff TlIS C? IV ftepo, θ» H-C = = C f y ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

OΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ AΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

OΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ AΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 1 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ OΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ AΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» www.1stoncologicalimagingcongress.gr [ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 15 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (CME-CPD) 23-25 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Άσκηση 9 Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Cu Kα 7x10 4 6x10 4 Ένταση φωτονίων 5x10 4 4x10 4 3x10 4 2x10 4 1x10 4 Ti Kα # 2 Ti Kβ 0 # 1 Cu Kβ # 5 # 4 # 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ενέργεια φωτονίου (kev)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Πίνακες. χρησιµοποιώντας µόνο την ακόλουθη διάταξη αριθµών 1 1 2 1 2 5 1 0

Κεφάλαιο 3 Πίνακες. χρησιµοποιώντας µόνο την ακόλουθη διάταξη αριθµών 1 1 2 1 2 5 1 0 Σελίδα από 53 Κεφάλαιο 3 Πίνακες Περιεχόµενα 3 Ορισµοί Επεξεργασµένα Παραδείγµατα Ασκήσεις 3 3 Πράξεις µε Πίνακες Πρόσθεση Πινάκων Πολλαπλασιασµός Πίνακα µε Αριθµό Πολλαπλασιασµός Πινάκων ιωνυµικό Ανάπτυγµα

Διαβάστε περισσότερα

TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS

TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS Werner Rosenheinrich 1604015 Ernst - Abbe - Hochschule Jena First variant: 40900 University of Applied Sciences Germany TABLES OF SOME INDEFINITE INTEGRALS OF BESSEL FUNCTIONS Integrals of the type J 0

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

Basic Manual. Amadeus Training. Amadeus Basic Course Training Module. Amadeus Hellas S.A. Page 1

Basic Manual. Amadeus Training. Amadeus Basic Course Training Module. Amadeus Hellas S.A. Page 1 Amadeus Training Amadeus Basic Course Training Module Amadeus Hellas S.A. Page 1 Table of Contents: General Information :... 4-10 Sign in out... 4-5 Encoding and Decoding... 6 GG Pages... 7 Convert Dates/Times...

Διαβάστε περισσότερα

ËÏÉÌÙÎÅÉÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÍÅÕÑÉÊÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ

ËÏÉÌÙÎÅÉÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÍÅÕÑÉÊÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ËÏÉÌÙÎÅÉÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÍÅÕÑÉÊÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Στην παρούσα ανασκόπηση αναφέρονται συνοπτικά στοιχεία ανατοµίας και φυσιολογίας του κεντρικού νευρικού συστήµατος προκειµένου να γίνει ευκολότερα

Διαβάστε περισσότερα

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY 5, SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS GREECE TEL: +30210-9956955, +30210-7277545, +30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp,

Διαβάστε περισσότερα