14PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002351895 2014-10-21"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, Αθήνα. Tηλ.: / Fax: , Patission Street, Athens Greece. Tel.: (+30) , Fax: (+30) / 8ATe:, 2 1 bkp;iugl IaA. GIPK. : !8A),& 8) / ().!), $! +!A,!8:0%!I$, :F:=WNHL <B: :IHNT L<>U:Q C:B :JMRD>B:Q (!:KIW I<:JU:Q C:B +>NFBCW JMRD>B:Q ) <B: KBQ :FR<C>Q KHL BCHF HEBCHX (:F> +g abgegeabw G:e> aikteag rmgek:q L : 1. +g % / (-A /8 / ) «$rki: b:a :er gabgegeu:q, gi<:epkabr ArE:K:, gli<>ugl abgegeabze b:a Rcc>Q =a:krg>aq», $) * 9_ a:krg>aq gli<>ugl 8eR b:a «A:eWe>Q ile;ri>pe ri<pe, b:a 2. +g G / (-A /8 / ) ab:ugl» A.G g G / G.. GIgi:IEg<T Q %gega>iu:q ikaq =a:krg>aq / 1 8 /A «>IU ilekgeaiegw KPe =a:=ab:iaze ile;ri>pe ri<pe, b:a W PQ KIg g E> / 5 1 /A akig TQ b:a / 7 5 /A KgL A KgL LIP :ubgw ;glcugl Agaeg b:a KgL *LE;gLcUgL 1 %g>e;iugl g % / 9 5 «GIgETA>a>Q +ger: b:a ILAEUi>aQ ile:lze A>ERKPe». 5. +g G / 9 8 «GIgi:IEg<T %gega>iu:q <a: KaQ ile;ri>aq IgQ KaQ =a:krg>aq 9 2 / 5KgL 0 / A *LE;gLcUgL ». 6. +g % / (-A / K. 8 ), RIAIg 2 7 b:a ILAEUi>aQ im>kabze =a:<peaieze», :I g % / 9 5 (-..A. K. 8_ / ) Bg<aiKabgw, >cr<mgl KPe =: :eze KgL AIRKgLQ b:a Rcc>Q =a:krg>aq» W PQ aimw>a ite>i: b:a W PQ im>kabr KIg g ikg -A / K. 9 KPe gize KgL RIAIgL 8 3 :I. 1 KgL % / 9 5 <a: ile;ri>pe gl :lgigwe IgETA>a: IguWeKPe, :IgmT T > ri<pe» iwelpe: E> :IaAE / : KgL, gli<gw abgegeabze. 8. +g % / KgL AZ=ab: ewepe <a: L<>U: b:a :ilrc>a: KPe >I<:?gErePe» 9. +g % / A K. 8_, (,<a>aet b:a :ilrc>a: KPe >I<:?gErePe ). a>lbiaeu?>k:a WKa <a: >l:ieg<t KgL :IWeKgQ, iwelpe: E> / / 8 8 E> Kge WIg «> T eg>uk:a b:a K: %G b:a ga L :IaAE / / , gli<abt : KPe =a:krg>pe KgL % / «,<a >aet b:a :ilrc>a: KPe >I<:?gErePe» b:a K: %.G... b:a KgLQ gi<:eaiegwq Kg g gu: E> Kg RIAIg 3 6 KgL % / (-A 7 9 /8 / ) g G / (-A /8 / ) $rki: <a: :ilrc>a:q b:a :Q KPe L<>U >I<:?gErePe b:kr >I<:iU:. crmaikgq miwegq : K>meabgw :il:c>u:q b:a

2 <a:kigw >I<:iU:Q, > U >=g <ezi>pe b:a K>meabgw :il:c>u:q <a: KaQ > am>aiti>aq, >be>k:cc>wi>aq b:a >I<:iU>Q KgL RIAIgL 1 KgL % / g G / (-A 0 /8 1 / ) «crmaik>q Ig=a:<I:lrQ :il:c>u:q b:a L<>U:Q ikglq mziglq >I<:iU:Q i> E> 8 9 / / A g G / 9 9 (-A /8 / 9 6 ) «$rki: <a: :ilrc>a:q b:a L<>U:Q KPe >I<:?gErePe bc. (KIg g G / 9 6 )» g G / (-A 1 1 /8 / ) «$rki: <a: :il:c>u:q b:a L<>U:Q KPe >I<:?gErePe b:kr >I<:iU: i> E> KaQ 8 9 / / A & 9 1 / / A b:a KIg g KgL E> Kg G / 9 9 (-A /8 / ) g % / (-A 1 1/8 1 / ) «AgaePeabWQ =arcg<gq <a: : b:a bgaepeabt IgiK:iU: b:a Rcc>Q =a:krg>aq ). 1 A.,.8., 7: /:.G. gab / (-A / ) gl :lgir Kge giaiew!:kize I<:iU:Q (WIga b:a IgY gari>aq <a: : Q I<:iU:Q : W <a:kigwq RccPe >a=abgktkpe. 1 L +>meabgw 8il:c>U:Q b:a!:kigw I<:iU:Q <a: KaQ :er<b>q KgL abgegeabgw G:e> i> >l:ieg<t KgL % / E> :I. IPK / ekgct iwelpe: E> g gu: : +>meabgw 8il:c>U:Q b:a!:kigw I<:iU:Q E> E> GIgiK:iU:Q b:a (E,GG ), E> =a:=ab:iu: GIWm>aIgL $>ag=gkabgw a:<peaiegw <a: > acg<t WmgL :e:= E> WIgLQ W PQ :LKgU A: =a:kl PAgwe IgY >KTia:Q =: gigw rpq , 0 0 crge -G8 b:a , 0 0 ile >Iac:E;:egEregL -G8 i> ;RIgQ KgL +:bkabgw GIgY gcg<aiegw E> A rkglq b:a > WE>egL. 1. ().!)!8:0%!I$ E> : crq ili:<aiere>q IgilgIrQ b:a biaktiag KaET, <a: :F:=WNHL <B: :IHNT L<>U:Q C:B :JMRD>B:Q (!:KIW I<:JU:Q C:B +>NFBCW JMRD>B:Q ) <B: KBQ :FR<C>Q KHL BCHFHEBCHX (:F> F» PQ >GTQ : A.!:KIWQ I<:iU:Q, g g gugq :e:c:e; Re>a a:kigw >I<:iU:Q, B. +>meabwq 8 il:c>u:q, g g gugq :e:c:e;re>a KgL ri<gl KgL K>meabgw :ilrc>a:q iwelpe: E> :Igwi: 2. (),( # :!I!I8I 8(8%I crge -G8 :!:KIWQ I<:iU:Q : , 0 0 +>meabwq 8ilRc>a:Q : , ( I -.) % I!%):!8I!8:0%!I$, + ( I,( 9 #I () I- )0% $) $%!8!%):!8I!8:0%!I$, + ( I!%):!8I!8:0%!I$,!A % $!A G8%G!*+$! 8 %O% :)8-! G)O+ A BB, 7 6, 8ATe:, aiw<>ag G8)8*A, 3 1 /1 0 / O)8 : 11 :0 0 +$$8 G!$B+!8* 2

3 4. B IHJMHISQ IS ]B F: ]IBSDAHLF JKH +ETE: (IoKHCWDDHL KHL (8 ESNIB ( SE 3 0 / 1 0 / C:B ZI: , E> g gage=t gk> KIW. g GIgilgIrQ gl b:k:kua>ek:a E>KR :I: ReP b:a ZI:, >Ue:a >b >Q IWA>iE b:a > aikirlgek:a : gl =a>e>i<>u Kg =a:<peaiew. 5. a:<peaiewq A: <Ue>a >ez age akig TQ a>eri<>a:q :a b KgL a:<peaiegw. 6. A:KR : KPe IgilgIZe : W akig T a>eri<>a:q b:a KgL a:<peaiegw, E gigwe e: :IUiK:eK:a ga T ga eweaega >b IWiP ga KgLQ. 7. :a: ga >e=a:l>iwe>ega E gigwe e: : >LAwegeK:a +ETE: ikg KgL G8 Wc>Q KaQ >I<RiaE>Q ErI>Q b:a b:kr KaQ ZI>Q 8 : 0 0 E> 1 3 : 0 0 b:a ik: , GIgQ KPe >e=a:l>igerepe Kg cti>q b>ue>eg =a:kua>ek:a b:a EgIlT : W aikgi>cu=: 8e:ArKgLi:Q 8ImTQ w w w.a u e b.g r. *> >IU gl g IgilrIPe > acrg>a Kg PQ Erig <a: KgL b:a b:k > >e=a:lrigekwq KgL, E> =abt KgL E gi>u e: E> K: ikgam>u: KgL (> PeLEU:, :I. E -m a i. l, bc. ) :e:arkgli: :ImT, ZiK> e: b:k:ik>u KgL i> >IU KLmWe =a>lbiae aikabze 9. *> >IU gl ga :I:cT K>Q =a: aikzigle WKa Kg :eku<i:lg =>e >Ue:a cti>q, iwelpe: E> Kge Ue:b: >Ia>mgErePe b:a Kge :IaAEW i>cu=pe, =ab:agwek:a : a>eri<>a:q, erg cti>q :eku<i: lg LmWe =a>lbiaeti>aq T ile A: b:a aikgi>cu=: 8e:ArKgLi:Q :ImTQ., bra> >e=a:l>iwe>egl K:bKabT KgL aikgi>cu=:q E:Q <a: KgL =a:<peaiegw b:a =a>lbiaeti>pe :LKgw e:cc:bkabrq IgilgIrQ T :ek a IgilgIrQ =>e <UegeK:a =>bkrq =: KgL ri<gl A: ;:Iwe>a Kge K:bKabW IgY gcg<aiew KgL abgegeabgw G:e> ARA> > gl =>e >Iac:E;Re>K:a :Igwi: :LKT A: ILAEU?>K:a iwelpe: E> Kge aimwgek: 8%+! (),+8%I!A % $!A, () :)8$$8+!I$, & 8%8(+,&I :0):! I :!8:#I 3

4 $) I 8_ :%!A! A8!!!A! )! 8. )!I$! A8! :%!AI (#) - )!I 8) ) 1 H 8%+!A!$% +I!8A),&I : 8eKab>UE>eg Q >Ue:a :F:=WNHL [B: :IHNT L[]U:Q C:B :JMRD]B:Q (!:KIW I[:JU:Q C:B +]NFBCW 8JMRD]B:Q ) [B: KBQ :FR[C] Q KHL BCHFHEBCHX (:F] iwelpe: E> KaQ K>meabrQ Ig=a:<I:lrQ W PQ :e:clkabr giu?gek:a ikg $rigq 9_ :Igwi:Q b:a : K g gu: : gk>cgwe :e: Wi :ikg ErIgQ :LKTQ. AIBKTIBH KBET. a K>meabrQ Ig=a:<I:lrQ b:a ga : :akti>aq im>kabr E> PQ ReP IgETA>a: giu?gek:a ikg $rigq 9_ a IgilgIrQ L g;rccgek:a <a: Kg iwegcg KgL L W :era ri<g. GIgilgIrQ gl L g;rccgek:a <a: ErIgQ KgL ri<gl A: : giiu KgeK:a PQ : :IR=>bK>Q. +: r<<i:l: gl : :akgwek:a <a: =a>eri<>a: KgL =a:<peaiegw b:a ilee>kgmt i> :LKgwQ ilekriigek:a [DZJJ:. 8) ) 2 o!a8!0$8!a8! # :+!A8 I,$$+.I : ab:upe: ilee>kgmtq ikge =a:<peaiew rmgle : a. -LiabR GIWiP : T >K:aI>U>Q TQ T :ccg=: TQ T ile>k:aiaiegu, >lwige :ibgwe >E giabt T T ;agk>meabt ile:lt E> Kg :ekab>ue>eg :Igwi:Q b. ezi>aq gl L g;rccgle bgaet IgilgIR, >lwige KgLQ WIgLQ gl b:agiu?gek:a ikg RIAIg & KgL G / c. Agaeg I:GU>Q ILEE]KHNTQ a ilee>krmgek>q, E] HBFT : HCD]BJEHX, L gmi>gwek:a <a: K: brkpaa : %: =a:arkgle re: EWeg :a b il<b>biaereg RKgEg <a: K: b:atbgek: KgL!:KIgw I<:iU:Q / +>meabgw 8il:c>U:Q Pe, Kg gupe K: ;ag<i:labr A: b:k:k>agwe E:?U E> IgilgIR :a: Kge >meabw + 8ilRc>a:Q : %: b:k:arigle :eku<i:lg KLmUgL gclk>me>ugl T gclk>meabtq imgctq 8eZK:KgL b :a=>lkabgw!=iwe:kgq (8..!. ) KgL >ipk>iabgw T aiwkaepe imgcze KgL >GPK>Iabgw E> b:a R=>a: > :<<rce:kgq, gl : W Kg +>meabw ccr=:q (+ E>.. ) 4 >KZe KgLcRmaiKge. %: b:k:arigle :eku<i:lg 8il:caiKTIagL *LE;gc:UgL 8iKabTQ b:k >crmaikge , 0 0, Kg g gug e: >Ue:a gege:iu: KgL lliabgw IgiZ gl T KgL egeabgw IgiZ gl :a: Kge!:KIW I<:iU:Q : %: b:k:arigle :eku<i:lg I<:iU:Q W PQ aikg ga>uk:a : W Kge gab>ug a:kiabw iwccg<g. A:K b:atbgek: K: KgL a:kigw >I<:iU:Q, rmgle =ab:upe: e: :ibgwe : 4

5 : ) a a:kigu mpiuq ga g guga ikaq >Um:e ile;ri>aq :IgmTQ a:kigw >I<:iU:Q E> > am>aiti>aq b:a : g=>abewgle KPe :LKZe ile>mzq > U > KR KgLcRmaiKge, ; ) a a:kigu ga g guga ikaq >bk>cgwi:e b:atbgek: a:kigw >I<:iU:Q mpiuq e: b:krmgle T e: :ibgwe Kge KUKcg a:kiabtq >I<:iU:Q, :ccr KUKcg Q ga g guga b:a gl>ucgle e: b:k:arigle K: :ekuikgam: %: b:k:arigle :eku<i:lg 8il:caiKTIagL *LE;gc:UgL 8iKabTQ b:k >crmaikge , 0 0, Kg g gug e: >Ue:a gege:iu: KgL lliabgw IgiZ gl T KgL egeabgw IgiZ gl. A.4., :I. 4 KgL RI. 8 KgL % / , W PQ >brikgk> aimw>a, E> L g<i:ltq, g gu: : i ) %: :e:<irlgek:a K: ikgam>u: KgL =a:<peaiegw ikge g gug ilee>krmgle. i i %: ) WKa : g=rm>k:a ctipq b:a :e> alwc:bk: WcgLQ Q WIgLQ KgL iii ) %: WKa ErmIa L g;gctq IgilgIRQ KgLQ : >e rmgle b:k:=ab:ik>u E> : <a: br gag : W K: :=abte:k: :I. 1 KgL RI. 4 3 KgL G / , <a: br gag : W K: :=abte:k: KgL 8<gI:egEabgw b:, AZ=a im>kabw E> > :<<>ce:kabtq KgLQ T <a: br gag : W K: :=abte:k: L : c:ikg<i:lu:q, O>L=gIbU:Q, =PIg=gbU:Q b:a =Wca:Q mi>gbg U:Q. >IU gl g ilee>krmpe ikg =a:<p eaiew >Ue:a egeabw IWiP W T :ccg=: W, :LKT :lgir KgLQ =a:m>aiaikrq, WK:e IWb>aK:a <a: >K:aI>U>Q (G ) b:a IgiP abrq >K:aI>U>Q (.. b:a.. ), Kge IW>=Ig b:a Kge =a>lawegek: iwe;glcg <a: KaQ :ezele>q >K:aI>U >Q (8.. ). :a: KgLQ :lgir Kge IW>=Ig KgL *LE;gLcUgL. >e K>cgwe i> b:a > =>e K>cgwe i> =a:=ab:iu: i> Ue:a lgigcg<abr b:a :il:caikabr >ete>iga PQ IgQ KaQ L gmi>zi>aq KgLQ gl :lgigwe KaQ >ailgirq bgaepeabtq (bwia:q b:a > abgliabtq ) b:a PQ IgQ KaQ lgigcg<abrq KgLQ L gmi>zi>aq. Ue:a ><<><I:EErega ikg gab>ug =a>eri<>a:q KgL =a:<peaiegw. Re IWb>aK:a <a: :ccg=: gwq, E gi>u e: :lgir ><<I:lT KgLQ ik: KgL gab>ugl T i> aig=we:e>q > :<<>ce:kabrq gi<:ezi>aq =a>eri<>a:q KgL =a:<peaiegw. lwige IWb>aK:a <a: egeabr IWiP R T :ccg=: R, A: Ir >a >bkwq KPe :I: ReP, e: WKa =>e K>cgwe L W et bga KgL b.e / , W PQ >brikgk> aimw>a, T >a=abt KgL e / , W PQ >brikgk> aimw>a T Rcc>Q :ercg<>q b:k:ikri>aq (EWeg <a: :ccg=: R egeabr IWiP : ), b:a > WKa =>e K>cgwe L W =a:=ab:iu: : bgaetq T >a=abtq >bb KPe :epkrip T L W Rcc>Q :ercg<>q b:k:ikri>aq (EWeg <a: :ccg=: R egeabr IWiP : ). 8) ) 3 o () I- )I : a IgilgIrQ L g;rccgek:a <a: Kg iwegcg L W T :er L gri<g, E> L IgilgIR a Ir e: > b:cw K>a Kg iwegcg KgL L gri<gl. GIgilgIrQ gl L g;rccgek:a <a: ErIgQ KgL L gri<gl A: : giiu KgeK:a PQ : :IR=>bK>Q. 5

6 IgilgIR (K>meabT- gabgegeabt ) L g;rcc>k:a i> =wg :eku<i:l: G>mPIaiKR, ili:eere: Eri: i> ili:<aiereg lrb>cg, <czii:. :a: :e:<i:lt KPe gigcg<aze b:a KPe Kw Pe =we:k:a mi <czii:. IgilgIR =>e Ir >a e: rm>a GriE:K:, IgiATb>Q =agiazi>aq. Re L RIm>a IgilgIR g ga:=t gk> T :LKT Ir >a e: >Ue: a : W Kge IgilrIgeK:, Kg => WI<:eg :I:c:;TQ b:a : KPe IgilgIZe, b:kr Kge rc><mg, Egeg<IRl>a b:a ili:<u?>a KLmWe T IgilgIR : HIIU K]K:B, WK:e L RImgLe i :LKT =agiazi>aqgl b:aaikgwe :i:lt, b:kr e KgL gi< RegL KPe IgilgIZe. a IgilgIrQ b:k:kua>ek:a Eri: ikge ili:<aiereg bliupq lrb>cg gl Ir >a e: >Iac:E;Re>a > U gaet : gbc>aiegw Wc: Wi: b:agiu?gek:a :Igwi: <>eabwq :LKWQ lrb>cgq >Iarm>a =wg > U ErIgLQ :e>gr ili:<aiereglq l:brcglq, : IKHF CLIUoQ MRC]DH IHJMHIRQ KH HA]KHXFK:B, ] U HBFT : HIIUO]oQ J] G]NoIBJKW JMI:[BJESFH MRC]DH : : ) «-RC]DHQ ILEE]KHNTQ / +]NFBCTQ (IHJMHIRQ», g g gugq >Iarm>a Wc: K: r<<i:l: :Igwi: E> # :+!A8 «I,$$+.I / +.%!A () I- )8». *Kge lrb>cg >Iac:E;RegeK:a K: r<<i:l: /rekl : IgilgIRQ : W Kg >Ia>mWE>eg KPe g gupe A: Ir >a e: Igbw K>a KPe Igil>IgErePe K>meabrQ Ig=a:<I:lrQ. +]NFBCT (IHJMHIR A : IS ]B, ] U HBFT : HCD]BJEHX, F: :F:MSI]K:B :F:DLKBCR H JCH WQ C:B KH :FKBC]UE]FH KHL =B:[oFBJEHX HL :MHIR :IHNT L[]U:Q C: :JMRD]B:Q (B:KIWQ ]I[:JU:Q C:B K]NFBCWQ :JM:D]U:Q ). :a: b:k:bw KPe : gk>c>ierkpe KgL =a:<peaiegw A: c:e;re>k:a L ile;:kabt ile >IalgIR KgL bra> :er=gmgl. *> >IU gl K: K>meabR ikgam>u: IgilgIRQ =>e >Ue:a =Le:KWe, cw<p E><RcgL W<bgL, e: Kg ikge bliupq lrb>cg KWK> :LKR b>lr?gek:a ili mpiaikr b:a :bgcglagwe Kge bliupq lrb>cg E> «(8)8)+$8 () I- )8I» b:a KaQ cga rq >e=>ug>aq KgL bliupq l:brcgl. ; ) «-RC]DHQ BCHFHEBCTQ (IHJMHIRQ» E> K: gabgegeabr ikgam>u: IgilgIRQ E> % $!A «() I- )8». CLIUoQ MRC]DHQ IHJMHIRQ A: MSI]B KBQ ]F=]UG]BQ : () I- )8!A % $!A (8%(!I+$! 8 %0%!8A),& 8) / :F:=WNHL <B: :IHNT L<>U:Q C:B :JMRD>B:Q (!:KIW I<:JU:Q C:B +>NFBCW JMRD>B:Q ) <B: KBQ :FR<C>Q KHL BCHFHEBCHX (:F> =B]FSI[]B:Q =B:[oFBJEHX : IKHBN]U: : HJKHDS: : a lrb>cga KPe ilee>kgmtq /K>meabTQ IgilgIRQ b:a gabgegeabtq IgilgIRQ A: lrigle KaQ >e=>ug>aq KgL bliupq l:brcgl. 6

7 8) ) 4 H!I.,I +0% () I- )0% : a IgilgIrQ aimwgle b:a =>ie>wgle KgLQ ]F]FTFK: ( 9 0 : W ] =B]FSI[]B:Q KHL =B:[oFBJEHX. GIgilgIR gl giu?>a miweg aimwgq EabIWK>Ig KgL Ig;c> WE>egL : W : giiu K>K:a PQ : aimwq IgilgIRQ E gi>u e: :I:K>Ue>K:a >l ' : Iae : W b:k ' :ezk:kg WIag <a: migeabw Uig E> Kg Ig;c> WE>eg : W $>KR b:a KgL :I: ReP :ezk:kgl giugl miwegl aimwgq IgilgIRQ E:K :azegek:a K: : gk>crie:k: KgL =a:<peaiegw >bkwq :e:arkgli: :ImT biue>a b:kr >IU KgL =a:<peaiegw Kg ilelrige, g WK> ga ilee>krmgek>q ikge =a:<peaiew E gigwe e: > acrggle, >UK> e: :I:K>UegLe gilgir I KgLQ >lwige Iae RIg=g KgL :epkrkgl giugl, IgilgIRQ KgLQ, >UK> Wma. K>c>LK:U: =a:=ab:iu: KgL =a:<peaiegw ile>mu?>k:a E> WigLQ :IrK>ae:e KaQ IgilgIrQ KgLQ. 8) ) 5 H +!$I () I- )0% : 1. 8 W BCHFHEBCT (IHJMHIR IS ]B F: IHCX K]B KH oib:uh CWJKHQ L HDH[BJESFH NoIUQ -.(.8. ZJK] F: IHCX K]B KH JLFHDBCW ]KTJBH CWJKHQ E]KR : W KHF HDD: D:JB:JEW KHL oib:uhl CWJKHLQ E] KH JXFHDH KoF oizf : (E] K: =]=HESF: ). 2. a KaErQ KPe IgilgIZe : <akaq Igil>IWE>e>Q b:azq b:a g ga:i=t gk> EgIlTQ >Gg caiew A: >blir?gek:a i> LIZ. GIgilgIrQ gl =>e =UegLe KaQ KaErQ i>,)o T gl b:agiu?gle IgQ Greg eweaie: : A : giiu KgeK:a PQ : :IR=>bK>Q. 3. *KaQ KaErQ A: >Iac:E;RegeK:a ga KLmWe ri KIUKPe L bi:kti>aq, PQ b:a bra> > gl Ig;cr >K:a : W KaQ aimwgli>q =a:krg>aq, >bkwq : W Kge -G8. -G8 A: =U=>K:a i> G>mPIaiKT i> >IU => gl :e:lri>k:a >il:ceregq -G8 :LKWQ A =agiaze>k:a : W 4. ARA> >U=gLQ R =: (bwikgq rgg=: bc. ) ;:Iwe>a Kge :er=gmg b:a A: Ir >a e: rm>a ilel gcg<aia>u IgilgIR. 5. lwige : W IgilgIR =>e Igbw K>a E> KaET T =>e =U=>K:a >ea:u: KaET <a: L IgilgIR : giiu K>K:a PQ : 6. *> >IU gl Kg Igil>IWE>eg ri<g il<bigk>uk:a : W >IaiiWK>I: KgL >ewq gl aa:ewe L Wb>aeK:a i> =a:lgi>kabw gigikw -G8, A: =Ue>K:a L gmi>pkabr PIaiKR KaET <a: m bra> ErIgQ : :LKR. 7. Pe K IgilgIZe A: <Ue>K:a ilegcabt KaET W PQ :LKT Igbw K>a : W gabgegeabt IgilgIR, b:a Wma mpiaikr ikaq KaErQ KPe =a:lwipe E>IZe, : W K: g gu: >e=>mgerepq : gk>c >UK:a Igil>IWE>eT 8. KBET NoIUQ -(8 A: D:E;RF]K:B [B: KoF IHJMHIZF. 9. *> >IU cg<aikabtq :ilelpeu:q E>K:Gw KaETQ EgeR=:Q b:a ilegcabtq KaETQ, L KaET gl =Ue>a Kg >LegubWK>Ig <a: 8e:ArKgLi: 8ImT : gkrc>ie: KaET IgilgIRQ =>e L Wb>aeK:a i> E>K:;gcT b:kr =arib>a: KgL miwegl aimwgq *> >IU =arib>a:q aimwgq IgilgIRQ, ga =a:<pea?we>ega =>e =ab:agwek:a, b:kr <epikg il<b:kra>itq KgLQ, e: L g;rccgle Ue:b: er E> KaET IgilgIRQ. 7

8 8) ) 6 H 8( I-)8:!I ( ) I- ) 0% -8%+!() I- )I -!,A)!%I!I : GIgilgIrQ gl : giiu KgeK:a <a: KL abgwq cw<glq : gbc>ugek:a : W >I:aKrIP b:a ga lrb>cga E> K: K>meabR b:a gabgegeabr ikgam>u: > aikirlgek:a E>KR Kg ri:q eaiegw KgL b:a =a:<p =>e : gili:<u?gek:a. A:KR @ =a>eri<>a:q KgL a:<peaiegw ga :I>LIaibWE>ega c:e;regle EWeg KP e ilee>k>mwekpe ikg a:<peaiew. 6iga : W KgLQ L gotlaglq 8e:=WmgLQ > aalegwe, E gigwe e: Kg >Ia>mWE>eg KPe RccPe IgilgIZe wik>i: : W im>kabt >a=g KgLQ : W :IEW=a: akig T. KPe IgilgIZe A: <Ue>a mpiuq : gerbileit KgLQ : W Kg mzig 8e:ArKgLi:Q 8ImTQ b:a mpiuq e: > akir lpkg:eka<i:lt. 8 IHJMHIZF akig T a:<peaiegw & KgL =a:<peaiegw Ig;:Ue>a =a:=ab:iu:q : KPe IgilgIZe b:a ZI: gl giu?>k:a : W GIgilgIrQ gl L g;rccgek:a akig T E>KR =a:=ab:iu:q : =>e : gili:<u?gek:a, :ccr =a>eri<>a:q =a:<peaiegw KgL <a: > aikiglt, PQ >b IWA>iE>Q. O =a:<peaiewq A: =a>g:ma>u iwelpe: E> KaQ Ig=a:<I:lrQ, ga g gu>q : gk>cgwe :e: Wi :ikg ErIgQ :Igwi:Q a>lbiaeti>aq E>KR KPe IgilgIZe : giiu KgeK:a PQ : :IR=>bK>Q, >bkwq : W > akig T. akig T =a>g:<p<tq b:a KgL =a:<peaiegw / Kg =ab:upe: : W KgLQ ilee>krmgek>q ikgam>u: : <a: KPe Igil>IgErePe KaEZe, ga => ilee>krmgek>q L gmi>gwek:a e: :IrmgLe :LKR WEPQ <a: :biu;>a: KPe :e:l>igerepe ;:Iwe>a : gbc>aikabr Kge L gotlag :er=gmg OQ : :IR=>bK>Q : giiu KgeK:a > ga IgilgIrQ gl :IgLiaR?gLe gliaz=>aq : gbcui>aq : W KaQ K>meabrQ Ig=a:<I:lrQ =a: <a: ilelpeu: lpeu: T :ile E> KaQ K>meabrQ Ig=a:<I:lrQ gl giu?gek:a : W <Ue>K:a E>KR : W KgL :IEW=agL <a: KPe : gk>c>ierkpe, gi<regl. :B: KoF IHJMHIZF IS ]B F: JXFK:GT J]BIR KoF WIoF : bra> IgilgIRQ A: <Ue>a >ea:u: mpiuq ik:=upe /lri>pe *LEE>KgmTQ /+>meabtq IgilgIRQ b:a abgegeabtq IgilgIRQ b:a ) E> :I:bRKP =a:=ab:iu: : 8 gili:<u?>k:a g bliupq lrb>cgq Igilg IRQ. a: w KPe =wg (2 ) L gl:brcpe ilee>kgmtq /+>meabtq IgilgIRQ b:a abgegeabtq IgilgIRQ ) ga g guga b:a Egeg<IRlgeK:a : W K: akig TQ a>eri<>a:q b:a KPe IgilgIZe. Re =>e L RImgLe ga =wg (2 ) L glrb>cga, g IgilrIPe : gbc>u>k:a : W >I:aKrIP =a:=ab:iu: b:a ga L L glrb>cga :EregLe :I ilerm>a: : gili:<u?gek:a ga lrb>cga KPe /+>meabze IgilgIZe, ga g guga Egeg<IRlgeK:a ikg iwegcw KgL Q (K: IPKWKL : ikgam>u: ) :er lwccg (>bkwq KPe K>meabZe llcc:=upe ). *> >IU ilii:ltq L K>c>LK:U: i>cu=:. lrb>cgq KPe gabgegeabze IgilgIZe : gili:<u?>k:a ilerm>a: b:a EWeg >lwige g rm>a K: R b:a >Ue:a >ekwq K>meabZe Ig=a:<I:lZe b:a Egeg<IRl>K:a. 8

9 8) ) 7 H 8( ))!/ () I- )0% : GIgilgIR : giiu K>K:a PQ : i> bra> EU: T >IaiiWK>I>Q : W KaQ brkpaa >Ia KZi>aQ : 1. GIgilgIR gl Kg ilegcabw L >I;:Ue>a IgY gcg<aia>ui: =: 2. GIgilgIR gl giu?>a EabIWK>Ig : W miweg aimwgq. 3. GIgilgIR gl >Ue:a b:a :e> T >Ue:a L W 4. GIgilgIR gl :IgLiaR?>a : gbcui>aq : W : :IR;:KgLQ WIgLQ =>e T >Ue:a iwelpe: E> KaQ K>meabrQ Ig=a:<I:lrQ. 5. GIgilgIR g gu: =>e Igbw K>a E> i:lte>a: KaET, T /b:a >El:eU?>a KaErQ i> g gag=t gk> K>meabTQ IgilgIRQ. 6. GIgilgIR gl =U=>a KaET i> ilercc:<e: T E> ITKI: ile:ccr<e: KgQ : giiu K>K:a PQ : 7. GIgilgIrQ gl ArKgLe WIg :e:igi:ieg<tq KaETQ : giiu KgeK:a PQ : :IR=>bK>Q. 8. 6K:e : gk>c>u >e:cc:bkabt IgilgIR, :eka IgilgIR T KIg g T gl b:kr akig TQ KgL a:<peaiegw >GgEgaZe>K:a E> :eka IgilgIR. 9. 6K:e =>e rm>a ilek:ma>u b:a L iwelpe: E> Ig;c> K: WE>e: ik: im>kabr b>lrc:a: :Igwi:Q K:e =>e :e:lri>k:a :e:clkabr g ibg WQ b:a Kg :ekab>ue>eg KgL =a:<peaiegw gl :lgir :IgmT L<>U:Q b: :ilrc>a:q (a:kiwq >I<:iU:Q b:a K>meabWQ :il:c>u:q. ) 1 1.:a: g gage=t gk> Rccg KLmWe cw<g gl IIr>a : g : W :Igwi: =>e T >Ue:a E> KgLQ > U ErIgLQ L gmi>pkabgwq WIgLQ :Igwi:Q. 8) ) 8 o A8+8A,)0I!8:0%!I$, : :a: c:e;regek:a L K: :I:bRKP ikgam>u: : <Ue>K:a ikge :er=gmg E> KBET, >b KPe :e:=wmpe, KPe g gupe ga IgilgIrQ rmgle biaa>u PQ : g=>bkrq E> KaQ K>meabrQ Ig=a:<I:lrQ b:a KgLQ WIgLQ :Ue>K:a => : W 8e:ArKgLi: 8ImT E>KR : W akig TQ KgL a:<peaiegw b:a :e:bgaeze>k:a ><<IRlPQ ikge ILmAreK: 8eR=gmg b:a ikglq ilee>krmgek>q. *> >IU aigkaeu:q KPe IgilgIZe, =a:=ab:iu: W PQ :LKT giu?>k:a ikg G / !iWKaE>Q A>PIgweK:a ga IgilgIrQ E> :LKT :bia;zq KaET b:a gl >Ue:a iwelpe>q E> KgLQ WIgLQ b:a KaQ K>meabrQ g=a:<i:lrq I 8) ) 9 o,( :)8- -!8)A!8 I,$98I I : $>KR L g<irl>k:a b:a : W K: =wg b:kaimw>a bra> RccgL b>aeregl ikg W gag >bkwq P e il:cerkpe T :I:=IgEZe. A: rm>a =arib>a: >ewq ( 1 ) rkglq >bkwq, :e L RIG>a >ekgct KPe ile;ri>pe : W :IEW=a: 8ImT cr<mgl. +g G:e> aikteag Kg =ab:upe: KgL miwegl (EgegE>IZQ >b ErIgLQ :e:arkgli:q :ImTQ ) E> KgLQ U=agLQ WIgLQ b:a >lwige biaa>u : E> KgLQ U=a glq WIgLQ b:a KgL :e:=wmgl. +g G8 rm>a =ab:upe: e: ilero>a ile >lwige biaa>u : iwelpe: E> Kg G / (-A K / ) (RIAIg :I / 1 8 /A ). KH =BC:UoE: F: :LGHE]BZJ]B KBQ ZI]Q : C:KR =BRIC]B: ]FKWQ IHY =: :FRDH[: E] KBQ :FR[C]Q KHL!=IXE:KHQ. 9

10 8) ) 1 0 o +) ( I (#)0$I A)8+I!I : 1. MIWegQ : ekwq >GTeK: ( 6 0 L gcg<a?we>epe : W > L g;gctq KgL KaEgcg<UgL :IgmTQ : W Kge 8eR=gmg. 2. A: <Ue>K:a E>KR KgL ri<gl iwelpe: E> egega>iu:, b:a :lgw A: ilek:mk>u IgQ KgwKg I:bKabW :I:c:;T Q, Kg g gug A: > ailer K>K:a ikg IgQ KaEgcW<ag E> K: eweae: i> >wcg<g migeabw : W IgibWEaiT KgLQ. 3. L g;gct KgL KaEgcg<UgL =>e E gi>u e: <Ue>a Iae : W giaikabtq gigkabtq b:a gagkabtq :I:c:;TQ. 4. A: <Ue>K:a i> >LIZ ), E>KR ( : W KPe im>kabze >ek:cerkpe : W Kge :IEW=ag UKIg g KgL c><bkabgw =IUgL *Le>. 5. <Ue>K:a E> K: eweae: b:a K: cga R ikgam>u: gl Ig;cr gek:a ikg RIAIg 3 5 KgL A.G.. (G / ) b:a aimwgli: egega>iu: <a: KUKcPe T >Ui : :akti>pe : W b:a G K:.. %.. (: g=>abkabr lgigcg<abtq b:a :il:caikabtq ) b.c. 6. IgA>iEU: :e:ikrcc>k:a : ) b:kr Kg migeabw gl E>igc:;>U : W : gikgct KgL im>kabgw >ekrce:kgq ikge :IEW=ag UKIg g KgL c><bkabgw *Le>=IUgL a b: ErmIa :LKgw, ; ) b:kr Kg migeabw KLmWe =ab:ikabze =a>erg>pe, b:azq b:a < ) ikaq cga rq >Ia KZi>aQ gl :e:lrigek:a ikg RIAIg 3 5 :I. 7 KgL G / =>e IgiE>KI>UK:a g miwegq gl gl>uc>k:a i> L :ak KgL L g;gct KPe :e:<b:upe :I:c:;T KPe LcabZe E> rb cw<p : gbcui>pe : aq W K>meabrQ Ig=a:<I:lrQ bc. ). 7. :a: Wc>Q KaQ A: >b=u=gek:a K: : eweae: :I:iK:KabR 8 W bra> KaEgc W<ag KgL 8e:=WmgL A: <UegeK:a Wc>Q ga eweae>q bi:kti>aq, iwelpe: E> KgLQ aimwgek>q bra> lgir %WEgLQ b:a im>kabrq <blbcuglq KgL, gli<>ugl abgegeu:q b:a abgegeabze. 8) ) 1 1 o %I+8I!I : : ) A:KR KgL =a:<peaiegw L g;rcc>k:a Eri: ikg EaiW K gl migeabgw =a:ikte:kgq, : W ErmIa L g;gctq KPe IgilgIZe. ; ) A:KR =a>eri<>a:q KgL =a:<peaiegw rpq b:a b:k:blipkabt : Eri: i> migeabw KIaZe :lwkgl g >e=a: l>iwe>egq :er=gmgq cr;>a :a: Kg :I:=>bKW IgibgEU?>K:a :IR;gcg L ri gigw UigL E> Kg 0, 1 0 > U KgaQ >b:kw ( 0, 1 0 % ) > U IgY :GU:Q KgL L W IgETA>a: >U=gLQ, Kg wogq KgL g gugl =>e E gi>u >Ue:a e: EabIWK>Ig KPe macupe ( ) b:a E><:cwK>Ig KPe rek> macar=pe ( ) >LIZ. +g :IR;gcg : gk>c>u rig=g b:a b:k:mpi>uk:a ikge bp=abw :IaAEW >iw=gl (A8 ) ( :IR;gc: : W bra> :aku: ). $> bgaet : KPe, gli<ze abgegeu:q, abgegeabze b:a 8eR E gi>u e: :e: Igi:IEW?>K:a Kg gigikw KgL :I:;WcgL b:a Kg wogq KPe :epkrip gize. 8) ) 1 2 H A.0)I!I $+89!98I!I : :er=gmgq =>e =ab:agwk:a e: E>K:;a;Ri>a T >bmpiti>a T ErIgQ :LKTQ T KaQ >G L gmi>zi>aq KgL mpiuq 8e:ArKgLi:Q 8ImTQ. 1 0

11 8) ) 1 3 H +) ( (!I +I I,$98II : E gi>u e: KIg g WK:e ilelpetigle <a :LKW K: ile;:ccwe>e: ga:=t gk> WEPQ, KIg g KPe WIPe :Igwi:Q =we:k:a e: <Ue>a EWeg ><<IR lpq b:a A: L g<irl>k:a b:a : W KgLQ =wg ile;:ccgereglq, E>KR : W KgL :IEg=UgL gi<regl KgL G:e> : g ga:i=t gk> KIg g E> IglgIabT ilelpeu: b:a Q mpiu e: KgL ri<gl, W PQ Ig=a:<IRl>K:a 8) ) 1 4 H,(.)0I!I 8I-8#!II : 8eR=gmgQ L gmi>gwk:a e: c:e;re>a bra> IWilgIg ErKIg :ilrc>a:q b:a IgiK:iU:Q <a: : gkig T lagize b:a >Ue:a L >walegq <a: T IgiZ Pe, I:<ERKPe T ><b:k:ikri>pe 8e:ArKgLi:Q ImTQ 8, KgL IgiP abgw T KIUKPe b:a <a: : bra> KrKga:Q gl >Ue:a =Le:KWe e: b:kr T > >Lb:aIU: @I>iU:Q : W Kge 8eR=gmg, >l Wige gl>uc>k:a i> T :LKgw. 8eR=gmgQ L gmi>gwk:a e: :il:cui>a b:a e: :il:caiereg Kg IgiP abw KgL ikglq :IEW=agLQ :il:caikabgwq gi<:eaiegwq b:a =arib>a: KgL ri<gl. 8e:ArKgLi: 8ImT c:e;re>a Wc: K: >e=>=>a<ere: ErKI: <a: IgiK:iU: b:a :ilrc>a: KgL IgiP abgw KgL 8e:=WmgL. 8) ) 1 5 H $(!I+,+!A ++8 : MPIUQ <I: KT 8e:ArKgLi:Q 8ImTQ, g 8eR=gmgQ =>e : gb:cw K>a >E aik>lkabrq gl KgL T gl g U=agQ :e:brclo> b:kr Lcg gwk> bgaeg ga>u ikgam>u:, r<<i:l: a b: KPe g gupe c:e;re>a i> E> L gmi>gwk:a => e: E>IaEeR ZiK> Kg IgiP abw KgL, b:a bra> ile>i<:?we>egq E> :LKWe e: PQ ReP L *> >IU : W Kge 8eR=gmg PQ ReP L gmirpitq 8e:ArKgLi: 8ImT =ab:agwk:a e: : :akti>a : b:a bgaeg KPe >E aik>lkabze b:a :IRc>aOT ikg Erccge. 8eR=gmgQ =>e =we:k:a e: Ig;:Ue>a i> im>kabr Kg ri<g E> mpiuq 8e:ArKgLi:Q 8ImTQ, gwk> e: ilee>krm>a i> :ile;u;:ik>q E> KaQ L gmi>zi>aq KgL : re:eka 8e:ArKgLi: 8ImT b:a =>e =>ie>w>a 8e:ArKgLi: 8ImT, E> b:ere: KIW g, mpiuq <I: KT 8) ) 1 6 H 8%0+)8 9!8 : 1. +: ile;:ccwe>e: =>e >LAwegeK:a <a: >b KPe ile;:kabze KgLQ L gmi>zi>pe, ikg ErKIg :=Le:EU: >b gl>uc>k:a i> >IaiK:KabR :epkri:q ;U:Q. 2. : :epkri:q ;U:Q ;:Iwe>a :LKWe gl > ab:c>uk:a. 3. OQ >Ia KZi>aQ :epkri:q U:Q ; :e:lrigek:a >e=>abkabr ga :I:bRKP : :>eabt T E>IabT : >I<U:, gl ile> R<>K:a =a:bg T KPe >I<:iaZe KgL b:k:ikte:kgq T KgL >I<giK:iUgL KgL :>eabt T E>IabT LIb:<aR ikg T ikg >I<giKRiag KgL *>aiewq. GWc>EgQ. E giabwq : gbc>aiewq E>K:lgIZe (a>aegwq abkwgl ). E giabwq : gbc>aiewq >ai:<p<tq ( E M B A R G O ). 4. 8eR=gmgQ, > ab:cgwe>egq L :<P<T :=Le:EU:Q >b L gmi>zi>ze KgL i> <><gewq gl >E U K>a reega: :epkri:q ;U:Q, gl>uc>a e: <epikg gati>a <<I:lW E> r 1 1

12 KgL IgQ 8e:ArKgLi: 8ImT b:a e: > ab:c>ia>u KgLQ im>kabgwq cw<glq b:a >IaiK:KabR >ekwq : gi;>ikabtq IgA>iEU:Q >Ubgia ( 2 0 : W KWK> gl IgibgEU?geK:Q K: : : g=>abkabr ikgam>u:. : W Kge -g Ir:, ;U:Q gl > ab:c>uk:a g 8eR=gmgQ Kge : :ccrii>a : W KaQ iler >a>q >b T >b KgL ri<gl. 8) ) 1 7 H A,)0I!I - #,I A8+8::#!8 +I I,$98II A(+0I 8%8., : 8e:ArKgLi: 8ImT =we:k:a e: > a;rc>a blizi>aq E> EgIlT IgiKUEPe >IU g gu: g 8eR=gmgQ b:alik>i>u, mpiuq e: ilekirmgle cw<ga :epkri:q ;U:Q, :I:=gKrgL, ri:e KPe migeabze >IaAPIUPe gl A: :e:lrigek:a b:a A: <UegLe :Ega;:U: : g=>bkr +: IWiKaE: giu?gek:a iwelpe: E> Kg RIAIg 3 2 KgL A:ege (G / ). *> >IU > b:alik>iti>pe T i> >IU : W Kge :er=gmg gagl=t gk> : W KgLQ WIgLQ b:a im>kabtq T KPe L gmi>zi>pe 8e:ArKgLi: 8ImT wik>i: : W :IEW=a:Q akig TQ b:a G:I:c:;TQ =ab:agwk:a e: Kge 8eR=gmg rb KPKg b:a e: cwi>a <a: a gaeabrq ITKI>Q =>e ;RccgeK:a > a rb =>e > rim>k:a :e g 8eR=gmgQ : g=>ug>a gl>uc>k:a i> ;U: T i> L 8e:ArKgLi:Q 8ImTQ. *> >IU rb L gmi>gwk:a 8eR=gmgQ g i> : : W <a: g gu: > rb :a: =a:=ab:iu: 8e:=WmgL KgL rb KPKgL, rmgle >l:ieg<t ga =a:krg>aq KgL RIAIgL 3 4 KgL G / 8) ) 1 8 o A),& A(+0+, 8%8., : Re g 8eR=gmgQ ikge g gug =>e IgiTcA> e: L g<iro>a i: Er IgA>iEU: KgL rb KPKgQ E> : 8e:ArKgLi:Q 8ImTQ. 8eR=gmgQ L gmi>pkabr rb KPKgQ : W b:a : W bra> =ab:uper KgL : giir>a : W :LKT, >lwige =>e >bkrc>i> Kg ri<g Eri: ikg ile;:kabw miweg T Kg miweg gl KgL iwelpe: E> Wi: Ig;cr gek:a ikg im>kabw RIAIg :Igwi:Q 8eR=gmgQ =>e rb KPKgQ WK:e Kg ri<g =>e E> T WK:e ilekirmgle cw<ga :epkri:q ;U:Q. $> : 8e:=WmgL >b KZKgL : W E gi>u e: KgL KgL ri<gl ErmIa =a>eri<>a:q KgL =a:<peaiegw gl <Ue>K:a >aq ;RIgQ KgL ri:e g gu:q gl=>eu: <Ue>K:a =>bkt. 8) ) 1 9 H -8)$ I+!A8!!8!+I!8 : :er=gmgq KgL ri<gl 8e:ArKgLi: 8ImT A: Igi :Agwe e: ILAEU?gLe lacabr bra> =a:lgir, gl KLmWe A: IgbwO>a ikaq E>K:Gw KgLQ imri>aq b:kr =arib>a: aimwgq U =a:lpeu:q, bra> =a:lgir A: cw>k:a : W K: ab:iktia: :a il<b>biaere: b : K ab:iktia: 8ATe:Q, >l:iegikrg => =Ub:ag >Ue:a ReKgK> Kg >e : gbc>u>k:a WEPQ, <a: giaiere>q >Ia KZi>aQ >lwige ilelpegwe b:a K: =wg e: Ig;c>lK>U IgilL<T KPe ile;:ccgerepe, :eku KPe i> =a: iwelpe: ReK: E> %gega>iu: b:a E> Wi: E>K:Gw KgLQ ilelpetigle. 8e =>e > rca>a KrKga: <a: > =a:lgirq :etb>a ik: ab:iktia: b:kr K: gia?we>e: :I: ReP G:IR<I:lg. 1 2

13 $) I 9 _ 8%+!A!$% A8! ()!8:)8-I +,!8:0%!I$, [+.%!AI ()!8:)8-I ] O =a:<peaiewq A: =a>g:ma>u iwelpe: E> KaQ Ig=a:<I:lrQ, ga g gu>q i:q iler KgeK:a b:a : gk>cgwe :e: Wi :ikg ErIgQ :Igwi:Q a ZI>Q : KgL!:KIgw I<:iU: Q b:a KgL +>meabgw 8il :c>u:q iwelpe: E> Kg IgiP abw gl ite>i:ikg abgegeabw G:e> aikteag W PQ L gcg<u?gek:a b:a ikge Ue:b: gl i:q > ailer K>K:a, >Ue:a ZI>Q :ekuikgam:. :I: ReP miwegq A: :LGgE>aZe>K:a :e:cw<pq T KgL IgiP abgw. +g IW<I:EE: b:k:egetq KgL :I: ReP miwegl A: ilelpe>uk:a : W bgaegw : W KgLQ :e:=wmglq KgL ri<gl b:a Kge KgLQ.!. +.%!A I 8I-8#!8I +>meabwq 8il:c>U:Q L R<>K:a : >LA>U:Q G:e> KgL 8)$! ++I +.%!A, 8I-8#!8I 8. I,$9, #,+!AI 8)$! ++I K>meabWQ :ilrc>a:q :Irm>a ikge L g=>ug>aq b:a ile;glcrq, <I: KR T IglgIabR, i> ArE:K: im>kabr E> L<>U: b:a :ilrc>a: KPe >I<:?gEreP e b:a KPe >I<:KabZe K>meabWQ :ilrc>a:q b:k:mpi>u KaQ <I: L KrQ g=>ug>aq i> >a=abw ;a;cug, Kg gug i>ca=ge>ki>uk:a b:a A>PI>UK:a : W > >I<:iU:Q. rm>a L e:c:e;re>a >el g<irlpq KPe L g=>ug>pe gl b:k:mpigwek:a i :LKW Kg ;a;cug. K>meabWQ :ilrc>a:q ile;glc>w>a i> ArE:K: im>=a:i Egw, Ig<I:EE:KaiEgw, b:k:ib>ltq b:a KPe ><b:k:ikri>pe, >ai:<p<tq erpe :I:<P<abZe =a:=ab:iaze, IgETA>a:Q EriPe b:a >Gg caiegw, > acg<tq b:a >cr<mgl : KPe :KgEabZe EriPe IgiK:iU:Q, b:azq b:a b:a Pe Ari>Pe K b:a KgL >Ia;RccgeKgQ >I<:iU:Q b:a <>eabr :I:<P<abTQ =a:=ab:iu:q. K>meabWQ :ilrc>a:q >cr<m>a :ilrc>a: KPe ><b:k:ikri>pe b:a KPe K>meabZe EriPe Iae : W c>akgli<u: KgLQ, b:azq b:a KPe :I:<P<abZe =a:=ab:iaze b:a E>AW=Pe <:iu:q >I Iae : W >l:ieg<t KgLQ b:a > a;cr >a >l:ieg<t KPe ErKIPe L<>U:Q b:a :ilrc>a:q KPe >I<:?gErePe b:a KPe im>kabr KgLQ :IEW=agLQ IguiK:EregLQ b:a > akig T :I:c:;TQ b:a 9. (!9#/ I,% A 0% ):8I!8I 1. K>meabWQ :ilrc>a:q rm>a L e: > aa>pi>u K:bKabR KaQ Ari>aQ >I<:iU:Q : W c>lirq L<>U:Q b:a :ilrc>a:q KPe >I<:?gErePe, e: :e:lri>a ikge g ga:=t gk> KPe ErKIPe L<>U:Q b:a :ilrc>a:q, e: IgK>Ue>a ErKI: :ekae>kz aitq b:a e: > a;cr >a >l:ieg<t KgLQ. 2. %: > a;cr >a giat KPe :KgEabZe EriPe IgiK:iU:Q. 3. %: >I>LeR K: :UKa: KPe >I<:KabZe e: :e:cw>a b:a e: :Gagcg<>U K: : gk>crie:k: KPe >I>LeZe KgL b:a e: IgK>Ue>a ErKI: <a: : gkig T :KLm. 4. %: > g K>w>a :ibti>pe LI:ilRc>a:Q b:a ile:<>iegw <a: =a: IgQ :ekae>kz 1 3

14 :. 9#+!0I I,% A0% ):8I!8I 1. K>meabWQ :ilrc>a:q rm>a L e: E>IaEeR ZiK> ga >I<:?WE>ega > e: KgLQ b:ewe>q L<>U:Q b:a :ilrc>a:q KPe >I<:?gErePe b:a e: KgLQ b:a <a: : gkig T KgL > :<<>ce:kabgw bae=wegl gl ile> >I<:iU: KgLQ. 2. K>meabWQ :ilrc>a:q rm>a L e: ilee>krm>a b:a >l:ieg<t KPe Ig<I:EERKP e >b KPe >I<:?gErePe i> ArE:K: L<>U:Q b:a :ilrc>a:q. 3. KgL ri<gl KgL K>meabgw :ilrc>a:q =>e : gbc>u>a : W Kge b:a RccPe ri: : W Kg >crmaikg WIag PIZe : KgL PQ K>meabWQ :il:c>u:q. 4. K>meabWQ :ilrc>a :Q rm>a, b:kr KgL ri<gl : re:eka ikge b:a KgLQ >I<:?WE>egLQ. +LmWe =a:lpeu: KgL E> Kge <a: ArE:K: KgL, =>e E gi>u e: : gk>cri>a cw<g b:k:<<>cu:q *> bra> : KgL K>meabgw :ilrc>a:q Ir >a e: >Ue:a 5. K>meabWQ :ilrc>a:q rm>a L e: Kg > : I ):8I!8I!:KIWQ I<:iU:Q L R<>K:a : >LA>U:Q G:e> KgL 8)$! ++I :!8+), ):8I!8I 8. I,$9,#,+!AI 8)$! ++I 1. <a:kiwq >I<:iU:Q :Irm>a L g=>ug>aq b:a ile;glcrq ikge ikglq >I<:?WE>egLQ b:a ikglq >b IgiZ glq KgLQ, <I: KR T IglgIabR, im>kabr ErKI: E> K: gl Ir >a e: c:e;regek:a <a: KaQ ipe:kabt b:a OLmabT L<>U: KPe >I<:?gErePe <a:kiwq. >I<:iU:Q b:k:mpi>u KaQ <I: KrQ L g=>ug>aq ikg abw >a= ;a;cug KgL RIAIgL 1 4 KgL 3 8 % 5 0./ 1 0. rm>a L e: c:e;re>a >el g<irlpq KPe L g=>ug>pe gl b:k:mpigwek:a i :LKW Kg ;a;cug. 2. <a:kiwq >I<:iU:Q ile;glc>w>a i> ArE:K: im>=a:ieg w, Ig<I:EE:KaiEgw, KIg g :I:<P<abTQ =a:=ab:iu:q, b:k:ib>ltq b:a ><b:k:ikri>pe, iwelpe: E> KgLQ b:ewe>q L<>U:Q b:a :ilrc>a:q KPe >I<:?gErePe. 3. <a:kiwq >I<:iU:Q ile;glc>w>a i> ArE:K: ErKIPe IgiK:iU:Q b:kr >ai:<p<t b:a LcZe b:a IgETA>a:Q EriPe >Gg caiegw. 4. <a:kiwq >I<:iU:Q ile;glc>w>a i> ArE:K: lliagcg<u:q b:a OLmgcg<U:Q >I<:iU:Q, >I<gegEU:Q b:a L<a>aeTQ >I<:iU:Q, b:a KPe Ari>Pe b:a KgL >Ia;RccgeKgQ >I<:iU:Q b:a Q :I:<P<abTQ =a:=ab:iu:q. 5. <a:kiwq >I<:iU:Q ile;glc>w>a i> ArE:K: :IgmTQ IZKPe 6. <a:kiwq >I<:iU:Q ile;glc>w>a i> ArE:K: :ImabTQ Kg b:a :cc:<tq >I<:iU:Q <a: cw<glq L<>U:Q, IgiPIaeR T EWeaE:, b:azq b:a re T > E>age>bKgweKPe :KWEPe :I:<P<abT =a:=ab:iu:, :bwe: b:a E> L >I<:iU:Q. 7. <a:kiwq >I<:iU:Q =>e > akir >K:a e: ga>uk:a <a: e: > Kg T cw<p ewigl, : gliu:q >I<:?gEregL. 9. (!9#/,:!8I ):8 $%0% : 1. <a:kiwq >I<:iU:Q Ig;:Ue>a i> a:kiabw rc><mg KPe >I<:?gErePe im>kabw E> >I<:iU:Q KgLQ, E>KR KgLQ T :cc:<t >I<:iU:Q, b:azq b:a i> >Iag=abW a:kiabw rc><mg b:kr KgL > >I<:iU: Q, wik>i: : W > akig TQ L<a>aeTQ b:a :ilrc>a:q KPe >I<:?gErePe, WK:e :LKW =>e giu?>k:a : W Kg eweg. $>IaEeR <a: =a>eri<>a: a:kiabze >G>KRi>Pe b:a E>KITi>Pe :I:<WeKPe KgL >I<:ia:bgw >Ia;RccgeKgQ i> >l:ieg<t KPe =a:krg>pe gl aimwgle bra> lgi R. bkaer KPe >I<:?gErePe <a: >I<:iU:, :Gagcg<>U b:a b:k:mpi>u K: : gk>crie:k: KPe >G>KRi>Pe, >b=u=>a KPe :I: ReP >bkaeti>pe b:a bgaeg ga>u ikge 1 4

15 +g >Ia>mWE>eg Ir >a e: >G:il:cU?>a a:kiabw Kg : L ri KgL >I<:?gEregL b:a E gi>u e: >c><ma>u : W KgLQ L<>agegEabgwQ > KgL, gli<>ugl I<:iU:Q b:a AgaePeabTQ <a: KgL >I<:?gEregL b:a KgL 2. a;cr >a >l:ieg<t KPe ErKIPe IgiK:iU:Q L<>U:Q KPe >I<:?gErePe b:a KPe :a: Kg ibg W :LKW : :. aa>pi>u K:bKabR KaQ Ari>aQ >I<:iU:Q b:a :e:lri>a g ga:=t gk> IgK>Ue>a ErKI: :ekae>kz KPe :I:c>UO>Pe b:a > a;cr >a >l:ieg<t KgLQ. ;. KTQ ipi KPe :KgEabZe EriPe IgiK:iU:Q. <. I>LeR KaQ :aku>q KPe :ia>e>aze gl gl>ucgek:a >I<:iU:, :e:cw>a b:a :Gagcg<>U K: : gk>crie:k: KPe >I>LeZe b:a IgK>Ue>a ErKI: <a: KPe :ia>e>aze :LKZe. =. a;cr >a KPe >I<:?gErePe ikglq b:ewe>q L<>U:Q b:a :ilrc>a:q KPe >I<:?gErePe, KgLQ >I<:?WE>egLQ <a: KgLQ bae=weglq gl IgrImgeK:a : W >I<:iU: KgLQ, b:azq b:a <a: KgLQ KIW glq KgLQ. >. G:Irm>a > >U<gLi: A>I: >U: i> >IU :KLmTE:KgQ T :aleu=a:q ewigl >c>u. bk Ig<IREE:K: >E;gca:iEgw KPe >I<:?gErePe E> >ekgct :IEW=a:Q L<a>aeTQ ege:imu:q W gl > 3. <a:kiwq >I<:iU:Q rm>a L e: Kg a:kiabw b:a > : 4. <a:kiwq >I<:iU:Q :e:<<rcc>a EriP > > >I<:iU:Q, :iare>a>q KPe >I<:?WE>ePe gl gl>ucgek:a >I<:iU:. 5. <a:kiwq >I<:iU:Q Ir >a e: : W Kge b:a KgLQ >I<:?WE>egLQ <a: g gag=t gk> :IR<geK: ikg mzig >I<:iU:Q gl rm>a > U L<>U:. 6. > KPe >I<:?gErePe ikge KW g >I<:iU:Q =>e E gi>u e: ile> R<>K:a gabgegeabt > <a :LKgwQ b:a Ir >a e: <Ue>K:a b:kr =arib>a: KPe PIZe >I<:iU:Q KgLQ. 7. <a:kiwq >I<:iU:Q rm>a, b:kr KgL ri<gl : re:eka ikge b:a KgLQ >I<:?WE>egLQ. +LmWe =a:lpeu: KgL E> Kge <a: ArE:K: KgL, =>e E gi>u e: : gk>cri>a cw<g b:k:<<>cu:q *> bra> : KgL <a:kigw >I<:iU:Q Ir >a e: >Ue:a 8. <a:kiwq >I<:iU:Q, g ikc:uiag KPe L gmi>zi>pe KgL b:a KPe L gmi>zi>pe KgL iwelpe: E> KaQ b>ue>e>q =a:krg>aq, > => =a:ark>a L g=get, rm>a L e: :I: re >a KgLQ >I<:?WE>egLQ <a: il<b>biaere>q ile a:kiabrq >G>KRi>aQ a. >G>KRi>aQ :LKrQ =a>e>i<gwek:a i> E.,.G.G. T i> KgL a=apkabgw KgEr: T i> Igi=agIa?WE>e>Q : W KgLQ, gli<gwq I<:iU:Q b:a AgaePeabTQ b:a,<>u:q b:a AgaePeabTQ :IEW=a>Q EgeR=>Q KPe :il:caikabze gi<:eaieze T KgL Aeabgw *LiKTE:KgQ,<>U:Q (.*.,. ) ilerm>a: g <a:kiwq >I<:iU:Q c:e;re>a KPe : gk>c>ierkpe KPe :I: ReP >G>KRi>Pe b:a K: :Gagcg<>U. a =: Re>Q gl Igbw KgLe : W >l:ieg<t :I:<IRlgL :LKTQ ;:IwegLe Kge 9. :a: bra> >I<:?WE>eg, g <a:kiw Q >I<:iU:Q > im>kabw a:kiabw lrb>cg. a crge b:aa>ize>k:a b:a >Iac:E;Re>K:a ikge a:kiabw lrb>cg, :KgEabW ;a;cariag > :<<>ce:kabgw bae=wegl, W gl :e:<irlgek:a K: : gk>crie:k: KPe a:kiabze b:a >G>KRi>Pe, bra> lgir gl >I<:?WE>egQ L g;rcc>k:a i> :ekuikgam>q >G>KRi>aQ ab:agwek:a. e: c:e;regle KgL l:brcgl b:a KgL :KgEabgw ;a;ca:iugl KgL >I<:?WE>egL ga L<>agegEabgU > :IEW=a:Q I<:iU:Q b:a ga <a:kigu KgL :il:caikabgw gi<:eaiegw ikge g gug :etb>a g >I<:?WE>egQ, b:azq b:a g U=agQ g >I<:?WE>egQ. *> bra> >IU >I<:iU:Q, Kg ;a;cariag :I:=U=>K:a ikge >I<:?WE>eg gl :lgir :e:<i:lt b:a > >G>I<:iU: ikg :KgEabW ;a;cariag > :<<>ce:kabgw bae=wegl KgL >I<:?WE>egL, ikgam> UPe T =>=gerepe RccPe ri:e KPe : gk>c>ierkpe KPe a:kiabze b:a >G>KRi>Pe ikaq g gu>q :LKWQ L g;rcc>k:a bra> lgir, iwelpe: E> :I:<IRlgL 9, RIAIg 1 8, 3% / a crge a:kiabr =>=gere: > akir >K:a e: ilccr<gle, E> > aerc>a: KgL U=agL KgL >I<:?WE>egL, Igb>aEregL e: : gk>crigle :ekab>ue>eg > >G>I<:iU:Q, EWeg >lwige :LKW >Ue:a : gcwkpq : : : ) <a: KgL <a: Ea: T >I<:iU:, 1 5

16 ; ) <a: >b KPe L gmi>zi>pe KgL <a: L<>U: b:a :ilrc>a: KPe >I<:?gErePe b:a < ) <a: KPe =ab:aperkpe KgL >I<:?WE>egL b:a : bgaepeabze :IgmZe iga :e:<irlgle T ilccr<gle T > >G>I<R?geK:a ikgam>u: T =>=gere : b:kr :I:<IRlgL 1 0 RIAIg 1 8, % / KaEPIgweK:a E> KaQ b:a gaeabrq blizi>aq gl Ig;cr gek:a ikaq =a:krg>aq KPe RIAIPe 2 1 b:a KgL 2% / «GIgiK:iU: KgL :KWEgL : W > >G>I<:iU: =>=gerepe IgiP abgw m:i:bkti:» :ekuikgam:. *> >IU >IagLia:bTQ ;c >l:iew?>k:a Kg RIAIg 2 3 KgL % / :. I,%):8I!8 +.%!A, 8I-8#!8I A8! :!8+), ):8I!8I 1. K>meabWQ :ilrc>a:q b:a g <a:kiwq >I<:iU:Q L gmi>gwek:a b:kr KgL ri<gl KgLQ e: ile>i<r?gek:a, I:<E:Kg gazek:q bgaegwq >cr<mglq KPe mzipe :iu:q >I<. 2. K>meabWQ :ilrc>a:q b:a g <a:kiwq >I<:iU:Q gl>ucgle e: :IrmgLe ile;glcrq i> ArE:K: L<>U:Q b:a :ilrc>a:q KPe >I<:?gErePe ikge b:a e: <a: bra> 3. 8e g =a:lpe>u E> KaQ <I: KrQ L g=>ug>aq b:a LcrQ ile;g KgL K>meabgw :ilrc>a:q T KgL <a:kigw >I<:iU:Q, gl>uc>a e: :akagcg<>u KaQ : WO>aQ KgL. *> >IU =a:lgir > acw>k:a : W Kge > >I<:iU:Q b:a EWeg. I I. I 8)$! ++I &0+)!AI,()I!8I () I+8I!8I A8! () #/I (&.,.(.(. ) 1. a E., G..G. L gmi>gwek:a e: l:brcglq <a: b:a>eu: > E> g gu: ile;rccgek:a. *KgLQ l:brcglq b:k:mpigwek:a :eku<i:l: bra> L ri>le:q, T gl im>ku?>k:a E> > a b:k:mpiti>aq :LKrQ Ir >a e: b:k:<irlgek:a : W E.,.G.G. b:a ik: ;a;cu: gl L gmi>gwk:a > 2. a E.,.G.G. :e:clkabr =>cku: :IgLiU:Q bra> K>meabgw :ilrc>a:q b:a a:kigw >I<:iU:Q E> Kg miweg : KgLQ i> bra> > il<b>ekipkabw Ue:b: KPe g gupe L g;rccgle :IEW=a: :>eabt KgL, gli<>ugl I<:iU:Q b:a AgaePeabTQ Kg IZKg =>b: >eate>ig bra> >G:ETegL. ilekriigle >KTia: g gu: L g;rccgle :I: ReP :>eabt Kg IZKg bra> rkglq. 3. +g IgiP abw E.,.G.G. L gmi>gwk:a e: Kg > : gl :lgir KWig U=a: Wig b:a > E> g gu: ile;rcc>k:a. 4. a E.,.G.G. L gmi>gwek:a e: ArKgLe :IEW=a:Q I<:iU:Q, bra> ikgam>ug <a: e: >UGgLe : g= WKa >Ue:a i> e: >b KaQ L gmi>zi>aq gl :e:c:e;regle E> gl L g<irlgle E> > 5. a L gmi>zi>aq b:a ga >LAwe>Q gl E.,.G.G., b:kr b:ere: KIW g => E>K:lrIgeK:a i> >I<:?WE>egLQ gl : :imgc>u. 6. a E,..G.G., Igb>aEregL e: :IrmgLe KaQ KgL K>meabgw :ilrc>a:q b:a KgL a:kigw >I<:iU:Q, Ir >a e: =a:arkgle Kg :e:<b:ug IgiP abw E> : > b:a i> ab:ew :IaAEW, b:azq > K: : :akgwe>e: Eri: T >Gg caiew, ZiK> e: ga IgY gari>aq egega>iu:q <a: Kg ibg W :LKW b:a <a: b:a>eu: : W KaQ > am>aiti>aq E> KaQ g gu>q ile;rccgek:a. 7. 6K:e ga > am>aiti>aq E> KaQ g gu>q ile;rccgek:a ga E.,.G.G. => =a:arkgle K: : :akgwe>e: Eri: T >Gg caiew <a: >b KPe L gmi>zi>ze KgLQ, W PQ <a: =a>eri<>a: E>KITi>Pe, >G>KRi>Pe bc, ga E.,.G.G. E gigwe e: =a:arkgle =abr KgLQ Eri: T >Gg caiew. >IU :LKT <Ue>K:a :e:lgir im>kabt E>K:Gw KgLQ 8. :a: : KPe b:a >IU i> ilee>krmgli: >K:aI>U: L gmi>gwk:a ], U HBFT : e: =a:ari>a re: EWeg b:a il<b>biaereg RKgEg <a: K: b:atbgek: KgL!:KIgw I<:iU:Q b:a KgL K>meabgw :il:c>u:q KPe, g gupe K: ikgam>u: (WegE:, ;ag<i:labw.) bc A: Ir >a e: b:k:k>agwe E:?U E> IgilgIR. 1 6

17 I V.,(.)0I!I ): + 1. <a: : KPe KgL K>meabgw :ilrc>a:q b:a KgL <a:kigw >I<:iU:Q, ArK>a =ara>it KgLQ Kg :e:<b:ug IgiP abw, mziglq, ><b:k:ikri>aq, ilib>lrq b:a <>eab R K: : Eri: b:a ;:Iwe>K:a E> Wc>Q KaQ im>kabrq =: Re>Q. 2. rm>a L e: =a>lbgcwe>a Kge K>meabW :ilrc>a:q, Kg <a:kiw >I<:iU:Q b:a Kge >b IWiP g KPe >I<:?gErePe <a: >b b:a > iwelpe: E> aq K =a:krg>aq KgL RIAIgL 2 2 KgL % / A:KR K: cga R, ga L gmi>zi>aq KgL b:agiu?gek:a E> bra> c> KgErI>a: ikaq im>kabrq =a:krg>aq KgL % /

18 () I! )!I$ I 0)0% +I!8I 8(8I. #I I +.%!A, 8I-8#!8I A8!!8+), ):8I!8I 8 /8 ):8I!8A I + $8I A8+: )!8 98I (!A!%,% ++8I 8)! $ I ):8 $%0% I,% # ):8 $%0% 8%8 A8+: )!8 0)I +I!8I 8(8I. #II 8%8 ):8 $% +.%!A, 8I-8#!8I!8+), ):8I!8I +.%!A, 8I-8#!8I 0)I +I!8I 8(8I. #II!8+), ):8I!8I A+!)!8 (8 1 (A]FKIBCW AKUIBH, (KSIL[: ]IB[FX, (KSIL[: 8FKoFBR=HL, CKUIBH L]D U=oF 4 7 & #]LCR=HQ, CKUIBH ]IB[FX & $:LIHE:K:UoF, CKUIBH AH=IB[CKZFHQ 1 2, CKUIBH ]IB[FX 1 2, CKUIBH 8 0, CKUIBH V=I:Q, CKUIBH L]D U=oF 2 9, CKUIBH D U=HQ 1 3 & (IH=IWEHL, CKUIBH 9 5, CKUIBH K:FTJHL 5-7 ) :_ , 4 0 0, , ,

19

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 8DWFF@JHQ, 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 8I. (IPK. : 3 4 2 ()!#/ () "),&* 8%!"+,! %,*!8:0%!*C, :!8 +% (!# : 8%8.0% +, ):, «"8+8:)8- "8! (8)8" #, * +0% +,(0%!" + (0% "8! +0%!0%.#0)!8* "8! (8%!8* +0% :!0% 9 2 / 4

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002293451 2014-09-17

14PROC002293451 2014-09-17 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282, Fax: (+30) 210 8229454 E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002150415 2014-07-07

14PROC002150415 2014-07-07 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282, Fax: (+30) 210 8229454 E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282, Fax: (+30) 210 8229454 E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/52779

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ άτομο ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ άτομο ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων Ghgkyaia_kg gt_i_p >e_ctboe 9ag gabacwk_ky bya 8>alghtY i> 9gKYeabgwp As gkp : KY «oekyer Cgki>tY» bya g bgaeoeabwp Kgkp hwcgp!$!>!r!f!p!:!w 1 5. 0 0 0!M!L!K!R,!H!!:!D!C!:!F!B!C!W!Q!!H!K!:!F!B!C!W!Q!"!T!H!Q!"!I!H!L!J!J!U!P!F

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

&,'-- #-" > #'$,"/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'"$8 ''#"&$'!&0-##-""#;-# B

&,'-- #- > #'$,/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'$8 ''#&$'!&0-##-#;-# B !"#"# $%"&$' ('#')#''$# * +,-""&$'.-,-"#!&"!##/'#')#''$# ** '$#/0'!0#'&!0"#"/#0"## * 1--'/''00#&'232232223#24 *5 ##-'"-&1-$6'#76#!$#0"$8&9-1$" * '$#&$'!&&1:"-#;6"/'-#

Διαβάστε περισσότερα

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n Z 6 D 3 G = {a, b, c,... } G a, b G a b = c c (a b) c = a (b c) e a e = e a = a a a 1 = a 1 a = e Q = {0, ±1, ±2,..., ±n,... } m, n m+n m + 0 = m m + ( m) = 0 Z N = {a n }, n = 1, 2... N N Z N = {1, ω,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 4 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 4, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ μαθητή ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ μαθητή ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων 9ag gabacwk_ky bya 8>alghtY i> 9gKYeabgwp As gkp : KY «oekyer Cgki>tY» op *mgcabrp +Rf>ap!$!>!R!F!P!:!W 1 5. 0 0 0!M!L!K!R,!H!!:!D!C!:!F!B!C!W!Q!!H!K!:!F!B!C!W!Q!"!T!H!Q!"!I!H!L!J!J!U!P!F (!!!"!" )!C!:!B!H!"!T!H!Q!(!>!I!B!;!:!D!D!H!F!K!B!C!T!Q!!L!:!B!J!A!@!K!H!H!U!@!J!@!Q

Διαβάστε περισσότερα

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! # $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

ΚEΦΑΛΑΙΟ 1. Πίνακες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε γραµµή και στήλη ενός πίνακα A ορίζει µονοσήµαντα τη θέση κάθε στοιχείου A

ΚEΦΑΛΑΙΟ 1. Πίνακες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε γραµµή και στήλη ενός πίνακα A ορίζει µονοσήµαντα τη θέση κάθε στοιχείου A ΚEΦΑΛΑΙΟ Πίνακες Εστω και είναι το σώµα των πραγµατικών και των µιγαδικών αριθµών αντιστοίχως Στο εξής όταν γράφουµε F θα εννοούµε είτε το είτε το Ορισµός Eστω F = ή και m, Κάθε ορθογώνια διάταξη m A F

Διαβάστε περισσότερα

! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *&

! # $%%&$$'($)*#'*#&+$ $&#! #, &,$-.$! $-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& ! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& '*$$%!#*#&-!5!&,-/+#$!&- &"/ "$,&/#!6$7,&78 "$% &$&'#-/+#!5*% 3 +!$ 9 &$*,2"%& #$- 3 '*$%#

Διαβάστε περισσότερα

! " #$% & '()()*+.,/0.

! #$% & '()()*+.,/0. ! " #$% & '()()*+,),--+.,/0. 1!!" "!! 21 # " $%!%!! &'($ ) "! % " % *! 3 %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 %%4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

!"! #!"!!$ #$! %!"&' & (%!' #!% #" *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2!

!! #!!!$ #$! %!&' & (%!' #!% # *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2! # $ #$ % (% # )*%%# )# )$ % # * *$ * #,##%#)#% *-. )#/###%. )#/.0 )#/.* $,)# )#/ * % $ % # %# )$ #,# # %# ## )$# 11 #2 #**##%% $#%34 5 # %## * 6 7(%#)%%%, #, # ## # *% #$# 8# )####, 7 9%%# 0 * #,, :;

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

T3F;F;EH5B3G";:>"65G"BEG;B683B:G"=3>"7:""9V6QH:M"

T3F;F;EH5B3G;:>65GBEG;B683B:G=3>7:9V6QH:M Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάζ από τη συνεστίαση της 9/10/2014 µε οµιλητάς τους πρεσβευτάς και τους επικεφαλής της διπλωµατικής αποστολής 4 χωρών της ευρ.εν. ητοί της Σλοβακίας-Ουγγαρίας-Πολωνίας και Τσεχίας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12ο. O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του

Μάθημα 12ο. O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του Μάθημα 12ο O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του Γενική και Ανόργανη Χημεία 201-17 2 Η χημεία ΠΠΠ (= προ περιοδικού πίνακα) μαύρο χάλι από αταξία της πληροφορίας!!! Καμμία οργάνωση των στοιχείων.

Διαβάστε περισσότερα

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24 !! "#$ % (33 &' ())**,"-.&/(,01.2(*(33*( ( &,.*(33*( ( 2&/((,*(33*( 24 /&25** 24.&6,2(2**02)' 24 " 0 " ( 78,' 4 (33 72"08 " 2/((,02..2(& (902)' 4 #% 7' 2"8(7 39$:80(& 2/((,* (33; (* 3: &

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

JFI LF!JII C8 ;!GBOC8J!AI G!9B.A8 :JI Fhcgwe ij_e > ajkmty j_p byharhyp HJ WI@. Cgeg RjaY byharhyp bya mridyjy byharhyp HJ WI@. MRidY ij_e byharhy : g hvcgp joe hgio abye bya

Διαβάστε περισσότερα

+$$8!!"+!"* (!*+$* "8! +.% #!8* 8%8"!%0* *(+$)! * 2 0 1 5 *Kg D:Uiag K@Q (I:bKabTQ 1ib@i@Q b:dgxek:a ga lgak@krq, ga g guga (: ) rmgke ike D@IZi>a KgkDRmaiKge 7 >GRE@e: lguk@i@q b:a rmgke >G>K:iK>U > akkmzq

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!"

!#$%$&'()*+,$'$%,%! !-.''$+,/0%*,*0+! !1(*$+,*2*((&'$$'! !34.(&,0+&+45'&*+*+6! !"##$%&'%##($)$ &&&&&*$+,-.&!/01&2(!& &&&&&3%/)&$)&4$-)51&6"7"8+&9: +( &;:?@")?&A5#(&B%")?5+$%) C64A6&'-8-5/#(&5)?&C))%D5+$%)&E-)+/- >)D$/%)@-)+&5)?&F5+"/5,&'-8%"/#-8&6/-5 GC4&5)?&'-@%+-&4-)8$)7&H)$+

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Για τον Αρχιτεκτονικό ιαγωνισµό Προσχεδίων για την Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας του ήµου Θεσσαλονίκης

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Για τον Αρχιτεκτονικό ιαγωνισµό Προσχεδίων για την Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας του ήµου Θεσσαλονίκης ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Για τον Αρχιτεκτονικό ιαγωνισµό Προσχεδίων για την Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας του ήµου Θεσσαλονίκης ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Στη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 4: Περιοδικό σύστημα των στοιχείων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 4: Περιοδικό σύστημα των στοιχείων Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 4: Περιοδικό σύστημα των στοιχείων Τόλης Ευάγγελος e-mail: etolis@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Admin Τρίτη, 27 Οκτώβριος :33 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 27 Οκτώβριος :29

Συντάχθηκε απο τον/την Admin Τρίτη, 27 Οκτώβριος :33 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 27 Οκτώβριος :29 Από τον Γιάννη Συμεωνίδη Naiditsch,Arkadij (2685) - Papaioannou,Ioannis (2628) [B01] 1.e4 d5!? Λόγω του φόρτου εργασίας δεν έχω τον χρόνο να αναλύω συχνά αλλά θα κάνω μια εξαίρεση γι αυτή την παρτίδα!

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr 0 2 7 1s 2s ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2p 3s 14 2 2 6

Διαβάστε περισσότερα

(G) = 4 1 (G) = 3 (G) = 6 6 W G G C = {K 2,i i = 1, 2,...} (C[, 2]) (C[, 2]) {u 1, u 2, u 3 } {u 2, u 3, u 4 } {u 3, u 4, u 5 } {u 3, u 4, u 6 } G u v G (G) = 2 O 1 O 2, O 3, O 4, O 5, O 6, O 7 O 8, O

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-! #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9ο. Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας

Μάθημα 9ο. Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Μάθημα 9ο Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Πολύ-ηλεκτρονιακά άτομα Θωράκιση- διείσδυση μεταβάλλει την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΒΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ SNR

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ SNR SNR 1017/12 G ( ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ US 201-ES 201) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1017/15 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1020-20 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1035-1 7/16 G = UC 207-23 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 28,17 67,04 SNR 1035-35 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

στους τελευταίους γύρους, έτσι ώστε να τον φθάσω και να γίνει µια προσπάθεια για τριπλό µατς για τον παγκόσµιο τίτλο µεταξύ των δυό µας και του

στους τελευταίους γύρους, έτσι ώστε να τον φθάσω και να γίνει µια προσπάθεια για τριπλό µατς για τον παγκόσµιο τίτλο µεταξύ των δυό µας και του ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΩΝ ΙΕΚ ΙΚΗΤΩΝ ΛΟΝ ΙΙΝΟ,, 15/3 1/4/2013 Επιµέέλεει ια: : Βαγγέλης Βιδάλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Ειδική Εκδοση από το «Ελληνικό Σκάκι» - Απρίλιος 2013 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το τουρνουά των

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 01/2015 siemens.gr Αγαπητοί συνεργάτες, σας παρουσιάζουμε τον τιμοκατάλογό μας 01/2015, με νέα πρωτοποριακά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004. Καθηγητής Περ.

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004. Καθηγητής Περ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Υ ΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004 Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ Καθηγητής Περ. Μηχανικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

*+,'-'./%#0,1"/#'2"!"./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!"#/5".+!"#$() $!"#%"&'#$() 50&(#5"./%#0,1"/#'2"+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!.

*+,'-'./%#0,1/#'2!./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!#/5.+!#$() $!#%&'#$() 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!. # #$%&'#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 :; #/5.+#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 #$% $ #%&'#$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mathematica.gr. Η επιλογή και η ϕροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mathematica.gr.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY Date 2014.10.20 112000 T AGENCY EEST Reason Location Athens ΑΔΑ ΩΦΥΖ1-4ΡΖ., 17/10/2014. 21//6330/1138!"#$ %& '( )**)++*,-.)**)+/)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

1999, 17 (1): J ourna l of W uhan B otan ica l Resea rch ( ) ( ) 2, 3. (Celosia cristata L. ),

1999, 17 (1): J ourna l of W uhan B otan ica l Resea rch ( ) ( ) 2, 3. (Celosia cristata L. ), 1999, 17 (1): 15 20 J ourna l of W uhan B otan ica l Resea rch Ξ ( 210013) (210095),, W HO g FAO, 3, 10, 3 ( ) 2317% 2714%,, 83147% 86194%, (EAA ) 4012% 4117%, (M et+ Cys) 10,,,,,,,,,,, 1 (Celosia cristata

Διαβάστε περισσότερα

2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 2 η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε στις αρχές του 2008, ενώ η εξαγωγή των, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2010 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθύνων Βιομηχανικού Υλικού Χαμηλής Τάσης & Ηλεκτροκίνησης Αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436 ! "#$$% #& ()* #+#, -./0*1 2 ) #$+34 4 )! 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8)* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :& 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) 7 465+436 .* &0* 0!*07 ;< =! ))* *0*>!! #6&? @ 8 (? +

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι...1

Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι...1 6. ιανυσµατικοί χώροι Σελίδα από 5 Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι ιανυσµατικοί χώροι... 6. ιανυσµατικοί χώροι... 6. Υποχώροι...7 6. Γραµµικοί συνδυασµοί... 6. Γραµµική ανεξαρτησία...9 6.5 Άθροισµα και ευθύ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 TO 1. µ, : i µ µ DNA ii µ DNA iii

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ. Η σύσταση του φλοιού ουσιαστικά καθορίζεται από τα πυριγενή πετρώματα μια που τα ιζήματα και τα μεταμορφωμένα είναι σε ασήμαντες ποσότητες συγκριτικά. Η δημιουργία των βασαλτικών-γαββρικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας 2015-2019 Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας 2015-2019 Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός !8!k!j.!J!d!s!d!Y!G!h!g![!h!Y!d!d!Y!j!a!i!d!g!w,!8!e!q!j!k!f!@!p!b!Y!a!G!c!@!h!g!l!g!h!a!b!s!p!;!s!d!g!k!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!p Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορεστιάδας 2015-2019 Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός!F!h!]!i!j!a!q!=!Y!D!g!r!d!Z!h!a!g!p

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2011 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθυντής Βιομηχανικών προϊόντων ελέγχου & Φωτοβολταϊκών συστημάτων Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 07/04/2016

Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 07/04/2016 Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 07/04/2016 Άσκηση Φ4.1: Θεωρείστε τις ακόλουθες σχέσεις επί του συνόλου Α={1, 2, 3} 1. R={(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 3)} 2. S={(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2),

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%"+0$-1)23'%"4%$*5!

!#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%+0$-1)23'%4%$*5! !"#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%"+0$-1)23'%"4%$*5! "#$%!&! 6789:0;?@AB+8?C?DABE+ FG/H8@D6H=CH7I6G/@080BD@/H7+J+6()+??+K!BGFH6!H=CH7+K=G/?CCH7/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ : 1/ 11 Αριθμός αναθεώρησης Ημερομηνία έκδοσης : ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Πίνακες Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Πίνακες Μητρώα Πίνακας: Ορθογώνια διάταξη αριθμών σε γραμμές και στήλες

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Μονοδιάστατα Τετραγωνικά Δυναμικά

Κίνηση σε Μονοδιάστατα Τετραγωνικά Δυναμικά Κίνηση σε Μονοδιάστατα Τετραγωνικά Δυναμικά Δομή Διάλεξης Τετραγωνικό Πηγάδι Δυναμικού: Δέσμιες καταστάσεις - ιδιοτιμές Οριακές Περιπτώσεις: δ δυναμικό, άπειρο βάθος Σκέδαση σε μια διάσταση: Σκαλοπάτι

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

0 1 D5 # 01 &->(!* " #1(?B G 0 "507> 1 GH// 1 #3 9 1 " ## " 5CJ C " 50

0 1 D5 # 01 &->(!* #1(?B G 0 507> 1 GH// 1 #3 9 1 ## 5CJ C 50 !$$ !! $ ' (( ) * ( + $ '!, - (())!*'! -!+ - / (())!* - ),!-* + ' 6 / 9 *, 78) ++)!*! φ( 9 $ * )) 8!' ) ;< 0 = ;

Διαβάστε περισσότερα

! " # $ $! % # & ' +, " -./010 " % %

! # $ $! % # & ' +, -./010 % % ! " # $ $! % # & ' # ( + ) *!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " ##$%$& $!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) Στοιχεία για τη διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ Στοιχεία αναγνώρισης Αιτούντος / Αντιπροσώπου:

Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) Στοιχεία για τη διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ Στοιχεία αναγνώρισης Αιτούντος / Αντιπροσώπου: Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) Μόνο για το ΓΕΕΑ: Ημερομηνία παραλαβής Αριθ. σελίδων Μεταγενέστερη επέκταση της προστασίας σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης 0 (υποχρεωτικό) Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Opel Corsa Τιμοκατάλογος MY14.5 26 Μαΐου, 2014

Opel Corsa Τιμοκατάλογος MY14.5 26 Μαΐου, 2014 Opel Corsa Τιμοκατάλογος MY14.5 26 Μαΐου, 2014 Οι τιμές που αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο αποτελούν συνιστώμενες λιανικές τιμές. Εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του κάθε Διανομέα να

Διαβάστε περισσότερα

! " # " $ #% $ "! #&'() '" ( * / ) ",. #

! # $ #% $ ! #&'() ' ( * / ) ,. # Ψ ƒ! " # " $ #% $ "! #&'() '" ( * +",-.'!( / ) ",. # 0# $"!"#$%# Ψ 12/345 6),78 94. ƒ 9)")1$/):0;3;::9 >'= ( ? 9 @ '&( % A! &*?9 '( B+)C*%++ &*%++C 0 4 3'+C( D'+C(%E $B B - " % B

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mil: info@iliskos.gr www.iliskos.gr Fl] = f]! D G] = F]

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικό Υλικό και Διανομή ισχύος χαμηλής τάσης. Tιμοκατάλογος 01/2016. siemens.gr

Βιομηχανικό Υλικό και Διανομή ισχύος χαμηλής τάσης. Tιμοκατάλογος 01/2016. siemens.gr Βιομηχανικό Υλικό και Διανομή ισχύος χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 01/2016 siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθυντής Control Products / Large Drives / Mechanical Drives Αγαπητοί συνεργάτες, σας παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Mixed Distributions = + k k. = n. k k k. ρ k Χ Χ ] e [ ] Χ i

Mixed Distributions = + k k. = n. k k k. ρ k Χ Χ ] e [ ] Χ i p d d Mxd Dstrbutos ρν ( ( ρ Ν( ρ ( ρ ρ ρ ( L ( ρ [ ρ ( ( ρ ( ]! " # $&% ' * - 3 4&5 6 7 8 9: ;A@CB < DFE G IKJLNM OFP QRS TU V S WTNX ρ Y[Z!\LZ!]^]`_ ab!c L! d!! ρ ( ρ Ρ( ρ ρ gh Cḧ l l ρ log L ρ log!

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr.

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 1 Έλυσαν οι Δημήτρης Ιωάννου, Γιώργος Βισβίκης, Μπάμπης Στεργίου, Χρήστος Κάναβης, Γιώργης Καλαθάκης, Παναγιώτης Γκριμπαβιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ KYΡIAKH 18 MAΡTIOY 2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ:ΤΡΕΙΣ (3) ΩΡΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ακτύλιοι : Βασικές Ιδιότητες και Παραδείγµατα

ακτύλιοι : Βασικές Ιδιότητες και Παραδείγµατα Κεφάλαιο 7 ακτύλιοι : Βασικές Ιδιότητες και Παραδείγµατα Στο παρόν Κεφάλαιο ϑα µελετήσουµε την ϑεµελιώδη έννοια του δακτυλίου, ϑα αναπτύξουµε τις ϐασικές ιδιότητες δακτυλίων και ϑα αναλύσουµε µια σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 5ο Σετ Ασκήσεων (Λύσεις) Πίνακες Επιμέλεια: I. Λυχναρόπουλος

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 5ο Σετ Ασκήσεων (Λύσεις) Πίνακες Επιμέλεια: I. Λυχναρόπουλος Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 5ο Σετ Ασκήσεων (Λύσεις) Πίνακες Επιμέλεια: I. Λυχναρόπουλος 3. Αν A 5 4, B 4, C να υπολογίσετε τις ακόλουθες πράξεις 4 3 8 3 7 3 (αν έχουν νόημα): α) AB, b) BA, c) CB, d) C B,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ ΑΓΩΓΉΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.9.2005 COM(2005) 405 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2013 Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 10/2013 Answers for industry. Xάρης Συγγενιώτης Διευθύνων Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ

Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ Τβριδιςμόσ Υβριδικά τροχιακά και γεωμετρίεσ Γηαίξεζε

Διαβάστε περισσότερα

4 ο GRAND PRIX της FIDE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 22/5-3/6/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ

4 ο GRAND PRIX της FIDE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 22/5-3/6/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ 4 ο Grand Prix της FIDE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΙΚΗ,, 22/5 3/6/2013 Κεεί ίίµεενα -- σχχόλι ιια: : ΤΤάκης Νικολόπουλος Επι ιιµέέλεει ιια -- φωττογραφί ίίεες: : Βαγγέέλης Βιδάλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Ειδική Εκδοση

Διαβάστε περισσότερα

I S L A M I N O M I C J U R N A L J u r n a l E k o n o m i d a n P e r b a n k a n S y a r i a h

I S L A M I N O M I C J U R N A L J u r n a l E k o n o m i d a n P e r b a n k a n S y a r i a h A n a l i s a M a n a j e m e n B P I H d i B a n k S y a r i a h I S S N : 2 0 8 7-9 2 0 2 I S L A M I N O M I C P e n e r b i t S T E S I S L A M I C V I L L A G E P e n a n g g u n g J a w a b H. M

Διαβάστε περισσότερα

!"# $%&'()*% +,-.%&,/ 0) $.)&-.,* 1%(23-%/,*

!# $%&'()*% +,-.%&,/ 0) $.)&-.,* 1%(23-%/,* !"#$%&'()*%+,-.%&,/0)$.)&-.,*1%(23-%/,*!"#$%&'()*+,&-%.#/,&012+ 3#4"/,&5&678&.&6!"#$%"&'&()%*#'+$%,#-."/0)#,%.$/ 1(#2+/)%34567 89:9;9?@@AB5B@4@5B 8C'(#C/)%*#'+$%,#-."/0)#,%.$/34567 D*/)$/E$&=)&F%+$&(/F

Διαβάστε περισσότερα

Zona ind. SPIP. Via Ugozzolo. Strada Traversante Pedrignano. Via Burla

Zona ind. SPIP. Via Ugozzolo. Strada Traversante Pedrignano. Via Burla COLORNO Via urla Via Forlanini Zona ind SPIP uscita PRM ST / PRM CNTRO uscita PRM ST / PRM CNTRO Strada solana Via Paradigna Zona indd SPIP MILNO 1 MILNO-OLOGN OLOGN Via Ugozzolo Via urla Strada Traversante

Διαβάστε περισσότερα

Q Q Q 2Q b a a b

Q Q Q 2Q b a a b "! $# % &'()!, "!*.- -0, *# 354 36 4*78 8 :9* :65;< 3= $>?3@ 89A 3; 4CB 8D E :F :G 3$>%H3Ï J @KLK@NMPO O@Ï 3Q S "-T O J3QL'0 U * S -TW 3Q@XYS -Z-TW Q@@[U%'0 * \ * S ]9C;C 8 D_a` 8 b;a b=dce b9 3Q@Q@ 65F

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Έλεγχος. 7 η διάλεξη Υλοποίηση Ψηφιακών Φίλτρων. Ψηφιακός Έλεγχος 1

Ψηφιακός Έλεγχος. 7 η διάλεξη Υλοποίηση Ψηφιακών Φίλτρων. Ψηφιακός Έλεγχος 1 Ψηφιακός Έλεγχος 7 η διάλεξη Υλοποίηση Ψηφιακών Φίλτρων Ψηφιακός Έλεγχος Υλοποίηση Ψηφιακών φίλτρων Το πρακτικό ενδιαφέρον της υλοποίησης ψηφιακών ρυθμιστών είναι μεγάλο καθώς λαμβάνονται υπόψιν θέματα

Διαβάστε περισσότερα