Περιγραφή υπηρεσιών Προληπτική συντήρηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγραφή υπηρεσιών Προληπτική συντήρηση"

Transcript

1 Επισκόπηση υπηρεσίας Το παρόν συμφωνητικό (εφ' εξής "Συμφωνητικό" ή "Περιγραφή υπηρεσίας") συνάπτεται μεταξύ του πελάτη (εφ' εξής "εσείς" ή ο "Πελάτης") και του νομικού προσώπου της Dell που αναφέρεται στο τιμολόγιο που παραδίδεται στον Πελάτη (εφ' εξής "Dell"). Με την αγορά αυτών των Υπηρεσιών (όπως καθορίζονται στο παρόν) από την Dell, ο Πελάτης συμφωνεί ότι δεσμεύεται από όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρέχει αυτή την Περιγραφή υπηρεσίας βάσει της ισχύουσας υπογεγραμμένης συμφωνίας παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Πελάτη και της Dell, η οποία ορίζει ρητά τους όρους αγοράς και παροχής της Υπηρεσίας αυτής ή, αν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, βάσει της Κύριας συμφωνίας παροχής υπηρεσιών πελάτη, την οποία μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση και που ενσωματώνεται στο σύνολό της μέσω της αναφοράς της στο παρόν. Η χρήση του Λογισμικού από τον Πελάτη όσον αφορά τις Υπηρεσίες πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους που συνοδεύουν το Λογισμικό. Το "Λογισμικό" περιλαμβάνει λογισμικό που έχει εγκατασταθεί τοπικά στα συστήματα του Πελάτη και λογισμικό στο οποίο ο Πελάτης έχει απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω του Internet ή άλλων μέσων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τοποθεσιών web, πυλών στο Internet και υπηρεσιών παροχής λογισμικού βασισμένων σε cloud). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιοι όροι, η χρήση του Λογισμικού από τον Πελάτη πρέπει να είναι σύμφωνη με την Άδεια χρήσης & Πολιτική αποδεκτής χρήσης των Υπηρεσιών Dell ("AUP"), που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση Η υπηρεσία Προληπτικής συντήρησης παρέχει στους πελάτες της Dell συντήρηση (η "Υπηρεσία" ή οι "Υπηρεσίες") των Υποστηριζόμενων προϊόντων τους, όπως ορίζονται πιο συγκεκριμένα στην παρούσα Περιγραφή υπηρεσίας, με σκοπό τη διατήρηση της απόδοσης και τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης μελλοντικών δυσλειτουργιών λόγω μη συμβατών εκδόσεων υλικού, λογισμικού, BIOS και υλικολογισμικού. Η Υπηρεσία θα υλοποιείται σε μια σειρά από στάδια: εντοπισμός, ανάλυση και παροχή. Η Υπηρεσία ενδέχεται να παρέχεται εξ αποστάσεως. Υποστηριζόμενα προϊόντα Συστοιχίες Dell EMC (βλ. Ενότητα 1) Διακομιστές Dell PowerEdge (βλ. Ενότητα 2) Σύστημα αποθήκευσης Dell PowerVault (βλ. Ενότητα 2) Συστοιχίες Dell PS και συνδεδεμένες συσκευές iscsi SAN (βλ. Ενότητα 3) Περιγραφή της προσφερόμενης Υπηρεσίας* Ισχύει για περιβάλλοντα συστοιχιών Δικτύου Αποθήκευσης ( SAN ) ή Απευθείας σύνδεσης ( DAS ) που αποτελούνται από μία συστοιχία αποθήκευσης Dell EMC και έως 23 κεντρικούς υπολογιστές (διακομιστές). Η Υπηρεσία περιλαμβάνει: Ανάλυση των αρχείων καταγραφής και της διαμόρφωσης παραμέτρων του περιβάλλοντος SAN ή DAS και των σχετιζόμενων στοιχείων του, όπως κεντρικούς υπολογιστές, μεταγωγείς, προσαρμογείς διαύλου κεντρικού υπολογιστή ( HBA ) και περιβλήματα συστοιχίας δίσκων ( DAE ) Αναβάθμιση ή/και ενημέρωση του λογισμικού των στοιχείων της συστοιχίας Αναγνώριση τυχόν ζητημάτων που επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία της συστοιχίας και εκκίνηση επικοινωνίας με το Expert Center (Κέντρο ειδικών) της Dell για την αντιμετώπισή τους Ισχύει για ορισμένους διακομιστές Dell PowerEdge ή PowerEdge SC. Η Υπηρεσία περιλαμβάνει: Αναβάθμιση ή/και ενημέρωση του BIOS, του υλικολογισμικού και των προγραμμάτων οδήγησης Εντοπισμό τυχόν ζητημάτων που επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία του διακομιστή και αποτελούν αιτίες κλήσης στο Expert Center (Κέντρο ειδικών) της Dell για αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν διαπιστωθεί Ισχύει για ορισμένες εξωτερικές μονάδες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ("TBU") μίας ταινίας Dell PowerVault, δικτυακές συσκευές αποθήκευσης ("NAS") PowerVault NXxxx series ή συσκευές αποθήκευσης απευθείας σύνδεσης ("DAS") PowerVault. Η Υπηρεσία περιλαμβάνει: Αναβάθμιση ή/και ενημέρωση του BIOS, του υλικολογισμικού και των προγραμμάτων οδήγησης Εντοπισμό τυχόν ζητημάτων που επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία του διακομιστή και αποτελούν αιτίες κλήσης στο Expert Center (Κέντρο ειδικών) της Dell για αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν διαπιστωθεί Ισχύει για δίκτυο περιοχής αποθήκευσης ("SAN") που αποτελείται από μια συστοιχία Dell PS έως 23 φυσικών κεντρικών υπολογιστών (διακομιστές) και έως 4 εικονικών μηχανημάτων ανά φυσικό κεντρικό υπολογιστή ανά ομάδα αποθήκευσης σε αναπαραγόμενο περιβάλλον. Η υπηρεσία αυτή περιορίζεται στο συνοδευτικό λογισμικό, τους συνιστώμενους μεταγωγείς, τους έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 1 από 12

2 διακομιστές με εγκεκριμένους εκκινητές της Dell και όλα τα μοντέλα συστοιχιών Dell PS * Η Υπηρεσία περιλαμβάνει: Συστήματα αποθήκευσης Ανάλυση των αρχείων Diags και SAN HQ από τη συστοιχία PS, που περιλαμβάνουν αναμεταδόσεις δικτύων, σφάλματα εικονικού δίσκου και έκδοση υλικολογισμικού. Περιλαμβάνεται επίσης μια ανάλυση της αξιοποίησης του χώρου για να προσδιοριστεί εάν διατηρείται επαρκής ελεύθερος χώρος Κατανομή στιγμιοτύπων και επισκόπηση χρονοδιαγράμματος Διακομιστές Σε καθέναν από τους φυσικούς και εικονικούς διακομιστές θα ελεγχθεί ο εκκινητής, ο προσαρμογέας HBA (BIOS και πρόγραμμα οδήγησης) ή η κάρτα διασύνδεσης δικτύου (πρόγραμμα οδήγησης), ώστε να εξασφαλιστεί ότι έχουν εγκατασταθεί οι εγκεκριμένες εκδόσεις και ότι έχουν διαμορφωθεί σωστά Διαμόρφωση DSM ή/και ρυθμίσεις MPIO Μεταγωγέας Ανάλυση των διαμορφώσεων μεταγωγέα iscsi SAN με βάση τις συστάσεις της Dell για βέλτιστες πρακτικές. SAN Θα προσδιορίζονται οι συνιστώμενες αναβαθμίσεις, επιδιορθώσεις ή/και ενημερώσεις λογισμικού στις συστοιχίες, τους διακομιστές ή/και τους μεταγωγείς, θα προσδιορίζονται τα στοιχεία και θα παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με το πώς μπορεί ο πελάτης να υλοποιήσει τις εν λόγω αναβαθμίσεις Προσδιορισμός τυχόν ζητημάτων που επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία του SAN και αποτελούν αιτίες κλήσης στο Expert Center (Κέντρο ειδικών) της Dell για προϊόντα της Dell που καλύπτονται από ξεχωριστή συμφωνία συντήρησης για την αντιμετώπιση των όποιων διαπιστωμένων ζητημάτων. Για προϊόντα τρίτων κατασκευαστών θα προτείνεται στον πελάτη να επικοινωνεί με τον κατάλληλο προμηθευτή Με τη βοήθεια των πελατών θα δημιουργείται ένα λογικό διάγραμμα του περιβάλλοντος που έχει αυτήν την υπηρεσία και θα παρέχεται στο πλαίσιο αυτής Εάν είναι ενεργοποιημένη η Αναπαραγωγή (απαιτείται σε κάθε συστοιχία της ομάδας στην κύρια τοποθεσία και σε κάθε συστοιχία της ομάδας στην τοποθεσία προορισμού) Κατανομή και χρονοδιάγραμμα αναπαραγωγής Ανασκόπηση του εύρους ζώνης και του χρόνου αναμονής WAN * Ζητήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής της Υπηρεσίας πρέπει να αντιμετωπίζονται από τον Πελάτη σύμφωνα με τις διαδικασίες υποστήριξης της Dell. Διαδικασίες υποστήριξης Οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν με το Expert Center (Κέντρο ειδικών) της Dell τηλεφωνικά (ο αριθμός τηλεφώνου βρίσκεται στη διεύθυνση για να προγραμματίσουν την Υπηρεσία. Η παροχή των υπηρεσιών μπορεί να γίνεται 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των πόρων του Πελάτη και της Dell. έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 2 από 12

3 Πεδίο εφαρμογής και βασικά βήματα της Υπηρεσίας Ενότητα 1: Συντήρηση SAN Συστοιχίες Dell EMC. Στην παροχή Προληπτικής συντήρησης, όσον αφορά τις συστοιχίες Dell EMC, περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα παρακάτω: 1. Εντοπισμός. Θα συλλεχθούν για εξέταση οι παρακάτω πληροφορίες: Αρχεία καταγραφής συμβάντων του επεξεργαστή αποθήκευσης, Αρχεία καταγραφής διαμόρφωσης του επεξεργαστή αποθήκευσης, Αρχεία καταγραφής διαμόρφωσης και συμβάντων του μεταγωγέα, και Πληροφορίες των κεντρικών υπολογιστών αναφορικά με τη συστοιχία αποθήκευσης: Λειτουργικά συστήματα δικτύου (NOS) και εκδόσεις service pack Έκδοση αναθεώρησης του προγράμματος οδήγησης του προσαρμογέα HBA Υλικολογισμικό του προσαρμογέα HBA (ενδέχεται να χρειαστούν βοηθητικά προγράμματα ή διακοπή λειτουργίας του συστήματος) Εκδόσεις λογισμικού ανακατεύθυνσης και πληροφορίες κατάστασης διαδρομών Εκδόσεις του Navisphere Agent /CLI 2. Ανάλυση. Εξέταση των παρακάτω αρχείων καταγραφής και εντοπισμός τρεχόντων ή πιθανών ζητημάτων του περιβάλλοντος τα οποία μπορεί να επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία: Αρχεία καταγραφής συμβάντων του επεξεργαστή αποθήκευσης Συμβάντα σχετιζόμενα με τη συστοιχία τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τις συσκευές DPE και DAE. Αρχεία καταγραφής διαμόρφωσης του επεξεργαστή αποθήκευσης πιθανά ζητήματα, αναθεωρήσεις λογισμικού των συστοιχιών και κατάσταση συνδεσιμότητας κεντρικών υπολογιστών, όπως φαίνεται από τη συστοιχία. Αρχεία καταγραφής διαμόρφωσης και συμβάντων του μεταγωγέα εξέταση ανά θύρα προς αναζήτηση μετρητών σφαλμάτων που θα μπορούσαν να δηλώνουν μια βλάβη ή πιθανή βλάβη σε συσκευές έξω από τον κεντρικό υπολογιστή ή το DPE (ενδεικτικά παραδείγματα: καλώδια και εσωτερικό υλικό του μεταγωγέα). Πληροφορίες των κεντρικών υπολογιστών σχετικά με τη συστοιχία αποθήκευσης Ανάλυση των αναθεωρήσεων λογισμικού που αφορά τη συστοιχία αποθήκευσης, της κατάστασης διαδρομών, των αρχείων καταγραφής συμβάντων (στα συμβάντα περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα εξής: πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα HBA, λογισμικό ανακατεύθυνσης και λήξη χρονικού ορίου συσκευών σε αριθμούς λογικής μονάδας ("LUN") που βασίζονται στη συστοιχία αποθήκευσης ή συμβάντα ανάγνωσης/εγγραφής σε LUN που βασίζονται στη συστοιχία αποθήκευσης). Ενημέρωση του Πελάτη αναφορικά με τα βήματα που απαιτούνται για την παροχή της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής: προετοιμασία, χρόνος που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση των Υπηρεσιών και πιθανά ζητήματα 3. Παροχή της υπηρεσίας Αναβάθμιση ή ενημέρωση του λογισμικού και του υλικολογισμικού της συστοιχίας, ανάλογα με τις ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των εξής: Navisphere Manager Navisphere Agent Βασικός κώδικας / κώδικας flare της συστοιχίας Πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα HBA Υλικολογισμικό του προσαρμογέα HBA Εάν ο Πελάτης έχει αγοράσει και υλοποιήσει το παρακάτω λογισμικό, θα ενημερωθεί και αυτό: Access Logix MirrorView /A και MirrorView/S έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 3 από 12

4 Navisphere Analyzer PowerPath/ATF Replication Manager SE CLARiiON SANCopy SANCopy /E για AX100, AX150 και CX300 SnapView Visual SAN MirrorView CE Εάν εντοπιστούν ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία της συστοιχίας, επικοινωνήστε με την υπηρεσία Υποστήριξης συστημάτων αποθήκευσης της Dell για να ξεκινήσει η διαδικασία επίλυσης για τον Πελάτη. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, εκτός εάν υπάρχει κάλυψη από την ισχύουσα συμφωνία υποστήριξης που διαθέτει ο Πελάτης. 4. Κλείσιμο του έργου Επαλήθευση των παρακάτω: Επιτυχής επανεκκίνηση της συστοιχίας αποθήκευσης Εμφάνιση των LUN / εικονικών δίσκων στους αντίστοιχους κεντρικούς υπολογιστές Λειτουργία ειδοποίησης μέσω αποστολής Παροχή τεκμηρίωσης σχετικά με τις εργασίες που εκτελέστηκαν στο συγκεκριμένο έργο. Έγκριση από τον πελάτη Η Υπηρεσία δεν περιλαμβάνει: 1. Πολλαπλές συστοιχίες (κάθε συστοιχία απαιτεί ξεχωριστή συμφωνία παροχής υπηρεσιών). 2. Οποιεσδήποτε δραστηριότητες που αφορούν το υλικό ή το λογισμικό διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται συγκεκριμένα στην παρούσα Περιγραφή υπηρεσίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι εξής: Συσκευές και λογισμικό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σε ταινία Περιβλήματα δίσκων τρίτου κατασκευαστή εκτός της Dell EMC Οποιοδήποτε υλικό και λογισμικό τρίτου κατασκευαστή εκτός της Dell Άλλο υλικό NAS εκτός από Dell PowerVault Εφαρμογές όπως Visual SRM, Exchange, SQL, Oracle και εφαρμογές υποστήριξης Λειτουργικά συστήματα δικτύου ("NOS") του κεντρικού υπολογιστή και ενημερώσεις, επιδιορθώσεις ή service pack Ρύθμιση απόδοσης Απεγκατάσταση ή επανάληψη εγκατάστασης προϊόντων ή εφαρμογών 3. Οποιεσδήποτε αλλαγές σχεδίασης ή συμβουλευτικές υπηρεσίες (όπως για τους τρόπους καλύτερης αξιοποίησης των βελτιώσεων που υπάρχουν στις νέες εκδόσεις λογισμικού). 4. Επαναδιαμόρφωση οποιουδήποτε υλικού ή λογισμικού του Πελάτη. 5. Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για μη υποστηριζόμενο λογισμικό. 6. Παροχή πρόσθετων αδειών χρήσης λογισμικού ή υλικού. 7. Οποιεσδήποτε δραστηριότητες που δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στην παρούσα Περιγραφή υπηρεσίας. Ευθύνες του Πελάτη 1. Ο Πελάτης πρέπει να φροντίσει να υπάρχει διαθέσιμο ένα ή περισσότερα κατάλληλα χρονικά διαστήματα συντήρησης για την Dell (ή τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της) ανάλογα με τις ανάγκες και να λάβει υπόψη τα εξής: Ο Πελάτης οφείλει να υποστηρίζει όλες τις απαιτούμενες δραστηριότητες, ώστε να είναι δυνατή η απομακρυσμένη συλλογή όλων των δεδομένων που απαιτούνται για την υποστήριξη της φάσης ανάλυσης της διαδικασίας Όταν υποβάλλεται αίτηση για προσθήκες υλικού/λογισμικού, η φάση εντοπισμού θα αρχίσει μόνο όταν επιβεβαιωθεί ότι το υλικό/λογισμικό βρίσκεται στο σημείο όπου θα παρασχεθεί η Υπηρεσία, έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 4 από 12

5 Η παροχή της Υπηρεσίας μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, αλλά να μην τεθεί χρονικά μετά το πέρας της ισχύος της σύμβασης. Κατά τη φάση παροχής της υπηρεσίας, η αναβάθμιση του λογισμικού μπορεί να προκαλέσει προσωρινή απώλεια συνδεσιμότητας των προσαρτημένων κεντρικών υπολογιστών, και Μετά την αναβάθμιση του λογισμικού, πρέπει να γίνει αμέσως επανεκκίνηση του κεντρικού υπολογιστή και επαλήθευση της καλής λειτουργίας του. 2. Το αναγνωριστικό τοποθεσίας του Πελάτη πρέπει να δηλωθεί στην τοποθεσία EMC Powerlink στο web, για κάθε δραστηριότητα που απαιτεί τη χρήση λογισμικού EMC. Η διαδικασία της δήλωσης μπορεί να διαρκέσει έως τέσσερις εργάσιμες ημέρες. 3. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι στο λειτουργικό σύστημα δικτύου σε κάθε κεντρικό υπολογιστή Dell EMC έχει εγκατασταθεί το απαιτούμενο service pack ή έκδοση επιδιορθώσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες στη Δήλωση εργασίας (SOW) της σχεδίασης. 4. Η επιθυμητή διαμόρφωση πρέπει να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος που ορίζονται από τον προμηθευτή για το υλικό και το λογισμικό (service pack/πυρήνας, BIOS κλπ.). 5. Δεν πρέπει να πραγματοποιούνται αλλαγές στο σύστημα μεταξύ των φάσεων εντοπισμού και παροχής της Υπηρεσίας. 6. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τυχόν στοιχεία υλικού ή λογισμικού τρίτων κατασκευαστών είναι συμβατά με κάθε αναβάθμιση που πραγματοποιείται στο περιβάλλον συστοιχιών Dell EMC και, εάν είναι απαραίτητο, να αγοραστούν πρόσθετες υπηρεσίες ή/και υλικό/λογισμικό από αυτούς τους τρίτους κατασκευαστές ή την Dell προκειμένου να εξασφαλιστεί διαλειτουργικότητα στη λύση αποθήκευσης. 7. Ο Πελάτης πρέπει να υποστηρίζει τις δραστηριότητες απομακρυσμένης συλλογής δεδομένων που απαιτούνται κατά τη φάση εντοπισμού, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των εργαλείων συλλογής. 8. Διαθεσιμότητα σταθμού διαχείρισης για την υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών. έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 5 από 12

6 Πεδίο εφαρμογής και βασικά βήματα της Υπηρεσίας Ενότητα 2: Συντήρηση PowerEdge και PowerVault Συντήρηση PowerEdge/PowerVault. Στην παροχή Προληπτικής συντήρησης, όσον αφορά διακομιστές και συσκευές αποθήκευσης, περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα παρακάτω: 1. Εντοπισμός. Θα συλλεχθούν για εξέταση οι παρακάτω πληροφορίες: Υλικολογισμικό συστήματος, γνωστό και ως υλικολογισμικό ενσωματωμένης διαχείρισης συστημάτων ("ESM"), Υλικολογισμικό ελεγκτή απομακρυσμένης πρόσβασης Dell ("DRAC"), Υλικολογισμικό ενσωματωμένης απομακρυσμένης πρόσβασης ("ERA"), Προγράμματα οδήγησης καρτών διασύνδεσης δικτύου Broadcom και Intel, Υλικολογισμικό και πρόγραμμα οδήγησης ελεγκτή PowerEdge Expandable RAID ("PERC"), Υλικολογισμικό και πρόγραμμα οδήγησης ελεγκτή Cost-Effective RAID ("CERC"), Προγράμματα οδήγησης ελεγκτή IDE, Υλικολογισμικό ελεγκτή διαχείρισης βασικής πλακέτας (Baseboard Management Controller, "BMC"), Υλικολογισμικό βασικής μονάδας ("BP") SCSI, και Υλικολογισμικό SAS BP. 2. Ανίχνευση/Ανάλυση Εξέταση των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν για να προσδιοριστούν τα εξής: Τρέχουσες αναθεωρήσεις του BIOS, του υλικολογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης που εκτελούνται στο διακομιστή (ή στους διακομιστές) και στις συσκευές αποθήκευσης, και Εάν το υλικό του διακομιστή δεν είναι πλήρως λειτουργικό, εκτελέστε τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος. Ενημέρωση του Πελάτη αναφορικά με τα βήματα που απαιτούνται για την παροχή της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των εξής: προετοιμασία, χρόνος που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση των Υπηρεσιών, πιθανά ζητήματα και πιθανότητα να υπάρξουν πρόσθετες υπηρεσίες και χρεώσεις για να διορθωθούν αυτά τα ζητήματα. 3. Παροχή της υπηρεσίας Αναβάθμιση ή ενημέρωση του BIOS, του υλικολογισμικού ή/και των προγραμμάτων οδήγησης του διακομιστή ή της συσκευής αποθήκευσης. Εάν εντοπιστούν ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία της συσκευής αποθήκευσης ή του διακομιστή, η Dell θα συνεργαστεί με τον Πελάτη για την επίλυσή τους. 4. Κλείσιμο του έργου Επαλήθευση ότι όλα τα στοιχεία υλικού των διακομιστών και των συσκευών αποθήκευσης έχουν ενημερωθεί στο πιο πρόσφατο επίπεδο "γνωστής καλής κατάστασης" της Dell. Επαλήθευση ότι τα συστήματα που ενημερώθηκαν λειτουργούν όπως πριν από την παροχή της Υπηρεσίας. Παροχή τεκμηρίωσης σχετικά με τις εργασίες που εκτελέστηκαν στο συγκεκριμένο έργο. Έγκριση από τον πελάτη. Η Υπηρεσία δεν περιλαμβάνει Κάθε δραστηριότητα πέρα από το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών που περιγράφονται σε αυτή την Περιγραφή υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής: Προσθήκες υλικού. Ενημερώσεις λειτουργικού συστήματος (π.χ. ενημερώσεις service pack, ενημερώσεις ασφαλείας). Συντήρηση των διακομιστών (οι οποίοι δεν αναφέρονται από την Dell με βάση την ετικέτα διακομιστή) που δεν έχουν κάλυψη υπηρεσιών. Συντήρηση υλικού που δεν είναι εγκεκριμένο από την Dell Engineering. έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 6 από 12

7 Ευθύνες του Πελάτη 1. Πρόβλεψη για ένα ή περισσότερα κατάλληλα χρονικά διαστήματα συντήρησης για την Dell (ή τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της) ανάλογα με τις ανάγκες και λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: Ο Πελάτης οφείλει να υποστηρίζει όλες τις απαιτούμενες δραστηριότητες, ώστε να είναι δυνατή η απομακρυσμένη συλλογή όλων των δεδομένων που απαιτούνται για την υποστήριξη της φάσης ανάλυσης της διαδικασίας Όταν υποβάλλεται αίτηση για προσθήκες υλικού/λογισμικού, η φάση εντοπισμού θα αρχίσει μόνο όταν επιβεβαιωθεί ότι το υλικό/λογισμικό βρίσκεται στο σημείο όπου θα παρασχεθεί η Υπηρεσία, Ο Πελάτης πρέπει να επιτρέψει στο Μηχανικό να συνδέσει έναν φορητό υπολογιστή στο εσωτερικό δίκτυο με τα κατάλληλα δικαιώματα διαχειριστή, Η παροχή της Υπηρεσίας μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, αλλά να μην τεθεί χρονικά μετά το πέρας της ισχύος της σύμβασης. Κατά τη φάση παροχής της υπηρεσίας, η αναβάθμιση του λογισμικού μπορεί να προκαλέσει προσωρινή απώλεια συνδεσιμότητας των προσαρτημένων κεντρικών υπολογιστών, και Μετά την αναβάθμιση του λογισμικού, πρέπει να γίνει αμέσως επανεκκίνηση του κεντρικού υπολογιστή και επαλήθευση της καλής λειτουργίας του. 2. Ο Πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι η επιθυμητή διαμόρφωση καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος που ορίζονται από τον προμηθευτή για το υλικό και το λογισμικό (όπως service pack/πυρήνας και BIOS). 3. Δεν πρέπει να πραγματοποιούνται αλλαγές στο σύστημα μεταξύ των φάσεων εντοπισμού και παροχής της Υπηρεσίας. έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 7 από 12

8 Πεδίο εφαρμογής και βασικά βήματα της Υπηρεσίας Ενότητα 3: Συντήρηση SAN Dell EqualLogic Συστοιχίες Dell PS. Εάν ένας πελάτης έχει περισσότερες από μία συστοιχίες σε μια ομάδα που παρέχει μια ενιαία υπηρεσία αποθήκευσης, η υπηρεσία Προληπτικής συντήρησης δεν μπορεί να παρασχεθεί για αυτή την ομάδα, εκτός εάν ο πελάτης έχει προμηθευτεί την υπηρεσία Προληπτικής συντήρησης για κάθε συστοιχία αυτής της ομάδας. Στην παροχή Προληπτικής συντήρησης, όσον αφορά τις συστοιχίες Dell PS, περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα παρακάτω: Στην παροχή Προληπτικής συντήρησης, όσον αφορά τις συστοιχίες Dell PS, περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα παρακάτω: 1. Εντοπισμός. Οι παρακάτω πληροφορίες θα συγκεντρωθούν από τον πελάτη για να εξεταστούν: Διαγνωστικός έλεγχος από όλα τα μέλη Αρχείο SANHQ και δημιουργούμενες αναφορές Εκτέλεση του παρεχόμενου εργαλείου ανάλυσης Συστοιχίας Dell PS για την αποτύπωση της διαμόρφωσης Διαμορφώσεις μεταγωγέων, αναθεώρηση υλικολογισμικού και πληροφορίες από σημείο σε σημείο. Εάν είναι ενεργοποιημένη η αναπαραγωγή, οι ίδιες πληροφορίες απαιτούνται από την άλλη τοποθεσία Οι διαμορφώσεις του διακομιστή πρέπει να περιλαμβάνουν: Εκδόσεις εκκινητή Εκδόσεις προγράμματος οδήγησης κάρτας διασύνδεσης δικτύου. Εκδόσεις προγράμματος οδήγησης προσαρμογέα HBA Εκδόσεις BIOS προσαρμογέα HBA Διαμόρφωση δικτύου εικονικού διακομιστή (VMware, Hyper-V ή διακομιστής Xen) Χρονοδιαγράμματα στιγμιοτύπων ή Smart Copy και κατανομή ελεύθερου χώρου Διαμόρφωση DSM εάν έχει υλοποιηθεί Διαμόρφωση ASM/ME ή ASM/VE Έλεγχος ελεύθερου χώρου συστοιχίας Εάν είναι ενεργοποιημένη η αναπαραγωγή Χρονοδιαγράμματα αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων RTO και RPO για τις επιχειρησιακές εφαρμογές, που αναγνωρίζουν ότι κάθε εφαρμογή ή ομάδα χρηστών μπορεί να διέπεται από διαφορετικούς κανόνες. Διαδικασίες επαναφοράς ύστερα από αποτυχία Έλεγχος WAN 2. Ανάλυση. Εξέταση των παρακάτω αρχείων καταγραφής και εντοπισμός τρεχόντων ή πιθανών ζητημάτων του περιβάλλοντος τα οποία μπορεί να επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία: Διαγνωστικός έλεγχος συστοιχιών PS Συμβάντα σχετικά με συστοιχίες που μπορεί να επηρεάσουν την αξιοπιστία του SAN. Έλεγχος του αρχείου SANHQ για ενδείξεις μειωμένης απόδοσης, συνθηκών που προκαλούν μεγάλο χρόνο αναμονής ανά τόμο ή σφάλματα πακέτων δικτύου Ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το παρεχόμενο εργαλείο ανάλυσης συστοιχιών Dell PS για ενδείξεις ζητημάτων που μπορούν να αποφευχθούν Διαμορφώσεις και αρχεία καταγραφής συμβάντων του μεταγωγέα έλεγχος ανά θύρα προς αναζήτηση μετρητών σφαλμάτων ή εσφαλμένης εγκατάστασης που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν βλάβη ή πιθανή βλάβη σε συσκευές έξω από τον κεντρικό υπολογιστή (ενδεικτικά παραδείγματα: καλώδια και εσωτερικό υλικό του μεταγωγέα) Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το VLAN που έχει διαμορφωθεί για το iscsi δεν είναι το προεπιλεγμένο VLAN. Αναζήτηση για πιθανούς βρόχους και σωστή εγκατάσταση του Spanning Tree για το περιβάλλον Πληροφορίες κεντρικού υπολογιστή σχετικές με συστοιχίες αποθήκευσης Ανάλυση αναθεωρήσεων λογισμικού που αφορούν συστοιχίες αποθήκευσης, κατάστασης διαδρομών, αρχείων καταγραφής συμβάντων (τα συμβάντα αυτά περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, εκκινητές, πρόγραμμα οδήγησης έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 8 από 12

9 προσαρμογέα HBA ή κάρτας διασύνδεσης δικτύου, υψηλά ποσοστά αναμετάδοσης που απαιτούν προσοχή). Ανασκόπηση χρονοδιαγραμμάτων στιγμιότυπων ή Smart Copy για να καθοριστεί εάν ικανοποιούν τις ανάγκες της επιχείρησης του πελάτη Εξασφάλιση ότι οι σωστές εξαιρέσεις περιλαμβάνονται στη διαμόρφωση DSM Αναθεώρηση της διαμόρφωσης ASM/ME ή ASM/VE Εξασφάλιση ότι διατηρείται ελεύθερος χώρος Εάν είναι ενεργοποιημένη η αναπαραγωγή Έλεγχος των χρονοδιαγραμμάτων αναπαραγωγής και του χώρου που κατανέμεται για "γρήγορη επαναφορά ύστερα από αποτυχία", εάν έχει ρυθμιστεί στο πλαίσιο της στρατηγικής για επιστροφή στην κύρια τοποθεσία μετά από μια καταστροφή Επικύρωση διαδικασιών ανακατεύθυνσης και επαναφοράς Προσδιορισμός της ανάγκης για διεύρυνση του παραθύρου λήψης στην απομακρυσμένη συστοιχία Έλεγχος της απόδοσης WAN και των μετρήσεων χρόνου αναμονής που παρέχονται από τον πάροχο WAN 3. Παροχή της υπηρεσίας Καταγραφή της διαμόρφωσης SAN όπως εντοπίστηκε Εάν ο Πελάτης έχει υλοποιήσει το παρακάτω λογισμικό, θα γίνει έλεγχος και θα υποβληθούν συστάσεις: SANHQ Host Integration Tools, συμπεριλαμβανομένων των DSM, ASM/ME και ASM/VE Καταγραφή των βημάτων που απαιτούνται για τη διόρθωση των ανωμαλιών Καταγραφή των ζητημάτων που πρέπει να διορθωθούν με ένα τηλεφώνημα στο Κέντρο υποστήριξης Dell Καταγραφή των ζητημάτων που πρέπει να αποκατασταθούν με ένα τηλεφώνημα στο Κέντρο υποστήριξης προμηθευτών Dell Ενημέρωση του πελάτη σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για να υλοποιήσει τις προτεινόμενες αλλαγές Εάν προκύψουν ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία της συστοιχίας Dell PS, του μεταγωγέα Dell PowerConnect ή του διακομιστή Dell PowerEdge, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης Dell για να ξεκινήσει η διαδικασία επίλυσης για τον Πελάτη. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, εκτός εάν υπάρχει κάλυψη από την υπάρχουσα συμφωνία υποστήριξης που διαθέτει ο Πελάτης Εάν ο πελάτης απαιτεί από την Dell να προβεί στις συνιστώμενες αλλαγές εξ αποστάσεως, προχωρήστε άμεσα στην πραγματοποίησή τους εάν το σύστημα είναι διαθέσιμο ή απευθυνθείτε στον υπεύθυνο έργου για να προγραμματίσετε τις αλλαγές αυτές 4. Κλείσιμο του έργου Επαλήθευση των παρακάτω: Επικύρωση της υλοποίησης όλων των συνιστώμενων διορθωτικών ενεργειών (μπορεί να απαιτείται η υλοποίηση ενέργειας σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία της αρχικής επικοινωνίας) Έλεγχος του αρχείου SANHQ μετά την παροχή αυτής της υπηρεσίας, με σκοπό την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης των διορθωτικών ενεργειών, όπως απαιτείται Παροχή τεκμηρίωσης σχετικά με τις εργασίες που εκτελέστηκαν στο συγκεκριμένο έργο. Εξασφάλιση της αποδοχής του πελάτη και της επιβεβαίωσης ότι παρασχέθηκαν οι εν λόγω υπηρεσίες Η Υπηρεσία δεν περιλαμβάνει: 1. Πολλαπλές συστοιχίες (κάθε συστοιχία απαιτεί ξεχωριστή συμφωνία παροχής υπηρεσιών). 2. Οποιαδήποτε συστοιχία ή συσκευή δεν καλύπτεται τη δεδομένη στιγμή από σύμβαση ProSupport. 3. Οποιεσδήποτε δραστηριότητες αφορούν το υλικό ή το λογισμικό, διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται συγκεκριμένα στην παρούσα Περιγραφή υπηρεσίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι εξής: Συσκευές και λογισμικό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σε ταινία Υλικό και λογισμικό τρίτου κατασκευαστή ή συστοιχίες αποθήκευσης που δεν καλύπτονται από εγγύηση Άλλο υλικό NAS εκτός από Dell PowerVault έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 9 από 12

10 Εφαρμογές όπως Visual SRM, Exchange, SQL, Oracle και εφαρμογές υποστήριξης Λειτουργικά συστήματα δικτύου ("NOS") του κεντρικού υπολογιστή και ενημερώσεις, επιδιορθώσεις ή service pack Ρύθμιση απόδοσης εφαρμογών Απεγκατάσταση ή επανάληψη εγκατάστασης προϊόντων ή εφαρμογών Ρύθμιση αναπαραγωγής Μεταγωγείς, δρομολογητές και συσκευές βελτιστοποίησης WAN έξω από το περιβάλλον Dell EqualLogic iscsi SAN 1. Οποιεσδήποτε αλλαγές σχεδίασης ή συμβουλευτικές υπηρεσίες (όπως για τους τρόπους καλύτερης αξιοποίησης των βελτιώσεων που υπάρχουν στις νέες εκδόσεις λογισμικού). 2. Επαναδιαμόρφωση οποιουδήποτε υλικού ή λογισμικού του Πελάτη. 3. Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για μη υποστηριζόμενο λογισμικό. 4. Παροχή πρόσθετων αδειών χρήσης λογισμικού ή υλικού. 5. Οποιεσδήποτε δραστηριότητες δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στην παρούσα Περιγραφή υπηρεσίας. Ευθύνες του Πελάτη 1. Έγκαιρη εξασφάλιση των απαιτούμενων πληροφοριών συστήματος, μεταγωγέων και συστοιχιών Ο Πελάτης οφείλει να υποστηρίζει όλες τις απαιτούμενες δραστηριότητες, ώστε να είναι δυνατή η απομακρυσμένη συλλογή όλων των δεδομένων που απαιτούνται για την υποστήριξη της φάσης ανάλυσης της διαδικασίας Συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, όλοι οι εντοπιζόμενοι διακομιστές που συνδέονται με το SAN για αυτή την Η ομάδα αποθήκευσης και τα συσχετιζόμενα μέλη της για αυτή την Όλοι οι μεταγωγείς iscsi SAN που συνδέουν εντοπιζόμενους διακομιστές και μέλη της ομάδας αποθήκευσης 2. Το αναγνωριστικό τοποθεσίας του Πελάτη πρέπει να δηλωθεί στην τοποθεσία EqualLogic στο web, που βρίσκεται στη διεύθυνση για κάθε δραστηριότητα που απαιτεί τη χρήση του λογισμικού της συστοιχίας PS. Η διαδικασία της δήλωσης μπορεί να διαρκέσει έως δύο εργάσιμες ημέρες. 3. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τυχόν στοιχεία υλικού ή λογισμικού τρίτων κατασκευαστών είναι συμβατά με κάθε αναβάθμιση που πραγματοποιείται στο περιβάλλον συστοιχιών Dell EqualLogic και, εάν είναι απαραίτητο, να αγοραστούν πρόσθετες υπηρεσίες ή/και υλικό/λογισμικό από αυτούς τους τρίτους κατασκευαστές ή την Dell προκειμένου να εξασφαλιστεί διαλειτουργικότητα στη λύση αποθήκευσης. 4. Ο Πελάτης πρέπει να υποστηρίζει τις δραστηριότητες απομακρυσμένης συλλογής δεδομένων που απαιτούνται κατά τη φάση εντοπισμού, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των εργαλείων συλλογής και της μη αυτόματης συλλογής πληροφοριών για συστοιχίες, μεταγωγείς και διακομιστή. έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 10 από 12

11 Σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες και ευθύνες του Πελάτη που ισχύουν για όλους τους πελάτες Πρόσθετες ευθύνες του Πελάτη 1. Ο Πελάτης πρέπει να τηρεί ως εμπιστευτική πληροφορία τον αριθμό παραγγελίας που παρέχεται από την Dell αναφορικά με αυτές τις Υπηρεσίες. Η Dell δεν φέρει ευθύνη για τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του αριθμού σύμβασης ή παραγγελίας του Πελάτη. 2. Ο Πελάτης πρέπει να παρέχει και να διαθέτει έγκυρες άδειες χρήσης για όλα τα στοιχεία του υλικού και του λογισμικού, τις αναβαθμίσεις και τις ενημερώσεις. 3. Ο Πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα τα στοιχεία του υλικού λειτουργούν χωρίς να υπάρχουν εκκρεμή περιστατικά υποστήριξης πριν από την παροχή αυτής της Υπηρεσίας από την Dell. 4. Ο Πελάτης πρέπει να διαθέτει έγκυρη σύμβαση υποστήριξης υλικού (π.χ. "Σύμβαση ProSupport για την επιχείρησή σας") για όλα τα επηρεαζόμενα συστήματα. 5. Πρέπει να οριστεί τουλάχιστον ένας υπεύθυνος τεχνικός επιφορτισμένος με αρμοδιότητες διαχείρισης του συστήματος, ο οποίος να διαθέτει τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης στο σύστημα / στις πληροφορίες. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας λογισμικού/δεδομένων. Αποτελεί ευθύνη του πελάτη να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του συνόλου των δεδομένων, του λογισμικού και των προγραμμάτων των Υποστηριζόμενων προϊόντων πριν από την παροχή οποιωνδήποτε Υπηρεσιών από την Dell. Η DELL ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΔΙΚΤΥΩΝ που μπορεί να προκύψει από την παροχή των υπηρεσιών ή της υποστήριξης ή από οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, από την Dell ή τρίτο πάροχο υπηρεσιών. Ακύρωση. Η Dell μπορεί να ακυρώσει την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της, για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους: Ο Πελάτης δεν καταβάλλει το συνολικό ποσό για την Υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους του τιμολογίου. Ο Πελάτης προβαίνει σε παραπλάνηση της Dell ή των εκπροσώπων της. Ο Πελάτης αρνείται να συνεργαστεί ή απειλεί με οποιονδήποτε τρόπο τον τεχνικό υποστήριξης. Ο Πελάτης προβαίνει σε επανειλημμένη κακή χρήση αυτής της Υπηρεσίας για ζητήματα εκτός του πεδίου εφαρμογής της. Ο Πελάτης παραβιάζει κατά άλλο τρόπο ή δεν τηρεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Περιγραφή υπηρεσίας. Εάν η Dell ακυρώσει την παρούσα Υπηρεσία, η Dell θα αποστείλει στον Πελάτη έγγραφη γνωστοποίηση της ακύρωσης στη διεύθυνση που αναγράφεται στα αρχεία μας. Στη γνωστοποίηση αυτή θα αναφέρεται μεταξύ άλλων ο λόγος και η ημερομηνία εφαρμογής της ακύρωσης, η οποία δεν θα απέχει λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης ακύρωσης από την Dell στον Πελάτη, εκτός εάν στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπονται άλλες διατάξεις περί ακύρωσης οι οποίες υπερισχύουν οποιασδήποτε ιδιωτικής συμφωνίας. Οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων προσδιορίζεται από την Dell με βάση το χρόνο που μεσολάβησε ή/και τον αριθμό των περιστατικών υποστήριξης, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Dell. Διάρκεια. Η Υπηρεσία θα λήξει μετά το πέρας της περιόδου που προβλέπει η συμφωνία, όπως αναγράφεται στο τιμολόγιο του Πελάτη ή μετά το πέρας της χρήσης των παρεχόμενων Υπηρεσιών, αναλόγως με το ποια από τις δύο περιπτώσεις θα προκύψει πρώτη. Χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης. Οι Υπηρεσίες δεν μπορούν να μεταβιβαστούν. Ο Πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες με βάση κάποιο γραφείο παροχής υπηρεσιών ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία διανομής ή κοινής χρήσης, εκ μέρους οποιουδήποτε τρίτου μέρους ή σε σχέση με οποιοδήποτε στοιχείο υλικού ή λογισμικού του οποίου την άμεση κυριότητα δεν έχει ο Πελάτης. Εμπιστευτικότητα. Ο Πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί ότι (1) η Dell έχει δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών) περιέχεται στο περιβάλλον τεχνολογίας πληροφορικής του Πελάτη στο πλαίσιο της εκτέλεσης των Υπηρεσιών, και ο Πελάτης μπορεί επίσης να παρέχει πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών) στην Dell τηλεφωνικά ή με άλλο τρόπο, (2) ο Πελάτης εξουσιοδοτείται από τη νομοθεσία ή με άλλο τρόπο να γνωστοποιεί τις πληροφορίες στην Dell και (3) η Dell θα έχει πρόσβαση στο περιβάλλον τεχνολογίας πληροφορικής του Πελάτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Η έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 11 από 12

12 Dell θα διαχειριστεί τις προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να της υποβάλει ο Πελάτης ή στις οποίες μπορεί η Dell να έχει πρόσβαση, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των Υπηρεσιών, σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Dell, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση Εξουσιοδότηση διατήρησης και πρόσβασης των δεδομένων και πόρων του Πελάτη μέσω απομακρυσμένων τεχνολογιών. Με την αγορά αυτών των Υπηρεσιών, ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Dell θα έχει πρόσβαση και θα συνδέεται σε συσκευές αλλά και θα διαχειρίζεται συσκευές μέσω απομακρυσμένων τεχνολογιών (εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό απαγορεύεται από τη νομοθεσία), συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης αναγνωριστικών και κωδικών πρόσβασης του Πελάτη. Η Dell διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της υπηρεσίας στην περίπτωση που κρίνει ότι η εργασία δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί εξ αποστάσεως. Ο Πελάτης αποδέχεται και εγγυάται ότι έχει λάβει άδεια τόσο για τον ίδιο όσο και για την Dell για την πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του υλικού και του λογισμικού, καθώς και για την χρήση τους, συμπεριλαμβανομένων των αποθηκευμένων δεδομένων, με σκοπό την παροχή αυτών των Υπηρεσιών. Εάν ο Πελάτης δεν διαθέτει ήδη την άδεια αυτή, είναι ευθύνη του Πελάτη να τη λάβει, με δικά του έξοδα, πριν ο Πελάτης ζητήσει από την Dell την παροχή αυτών των Υπηρεσιών. * Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της Dell για τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με τους υποστηριζόμενους μεταγωγείς, διακομιστές και εκκινητές. Οι ονομασίες Microsoft και SQL είναι εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation Η ονομασία Oracle είναι εμπορικό σήμα της Oracle Corporation Η ονομασία Broadcom είναι εμπορικό σήμα της Broadcom Corporation Η ονομασία Intel είναι εμπορικό σήμα της Intel Corporation Οι ονομασίες EMC, CLARiiON, Navisphere, VisualSRM, Access Logix, MirrorView, PowerPath, SAN Copy, SnapView και VisualSAN είναι εμπορικά σήματα της EMC Corporation. έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 12 από 12

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Πρόκειται για ένα σύνολο υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μειωμένο χρόνο διακοπής της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 1-3, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ: 094349850 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26089/01ΑΤ/Β/92/276/04 ΦΑΞ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 210 6703323

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσιών. Ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dell. Εισαγωγή

Περιγραφή Υπηρεσιών. Ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dell. Εισαγωγή Περιγραφή Υπηρεσιών Ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dell Εισαγωγή Οι Ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dell (στο εξής «Υπηρεσία» ή «Υπηρεσίες») παρέχουν ένα ευέλικτο μοντέλο συγκεκριμένης χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1 ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση («σύμβαση») ανάμεσα στη Microsoft Corporation (ή μία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot Περιγραφή υπηρεσίας Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται από εσάς, τον πελάτη («εσείς»

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης

Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης Υπηρεσίες HP Care Pack Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Βοηθά στη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση.

3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση. Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός υπολογιστή Toshiba. Οι ακόλουθες συμβάσεις περιγράφουν τα δικαιώματα που έχετε για τη χρήση του προεγκατεστημένου λογισμικού στον υπολογιστή σας. Αν αποδεχτείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο προϊόντος

Εγχειρίδιο προϊόντος Εγχειρίδιο προϊόντος Εγχειρίδιο προϊόντος Norton Internet Security Το λογισμικό που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο παραχωρείται στο πλαίσιο μιας άδειας χρήσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft

Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft Όροι και Προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγοράς της Microsoft 1. Αποδοχή και Εφαρμογή. Η παρούσα παραγγελία αγοράς («Παραγγελία Αγοράς») συνάπτεται ανάμεσα στη ΜΑΪΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Norton. AntiVirus. Εγχειρίδιο προϊόντος

Norton. AntiVirus. Εγχειρίδιο προϊόντος Norton TM AntiVirus Εγχειρίδιο προϊόντος Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο

Διαβάστε περισσότερα

Norton Security. Εγχειρίδιο προϊόντος

Norton Security. Εγχειρίδιο προϊόντος Norton Security Εγχειρίδιο προϊόντος Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 Περιγραφή της Υπηρεσίας Η Vodafone σε συνεργασία με την Microsoft παρέχει στους συνδρομητές της την υπηρεσία Microsoft Office 365 (στο εξής η «Υπηρεσία»).

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών

Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο Εφαρμογής 1.1. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εμπίπτουν όλα τα πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Η παρούσα Διεθνής Σύμβασης Passport Advantage Express της IBM ("Σύμβαση"), συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών Προσαρτημάτων, Όρων Χρήσης και Εγγράφων Συναλλαγών,

Διαβάστε περισσότερα

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS IM382_Nav_E_El_00 Περιεχόμενα Άδειες χρήσης τελικού χρήστη 4 Έναρξη χρήσης 12 Χρήση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Norton 360TM Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Norton TM AntiVirus Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα 1. Εισαγωγή Οι παρόντες όροι (οι «Όροι») ισχύουν για το σύνολο των Προϊόντων, του Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις για το Norton Virus Protection Promise

Όροι και προϋποθέσεις για το Norton Virus Protection Promise Όροι και προϋποθέσεις για το Norton Virus Protection Promise ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΟΙ "ΟΡΟΙ") ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ SYMANTEC CORPORATION Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...4

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...4 F-Secure Anti-Virus 2014 F-Secure Anti-Virus 2014 TOC 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...4 1.1 Πριν από την πρώτη εγκατάσταση...5 1.2 Εγκατάσταση του προϊόντος για πρώτη φορά...6 1.3 Εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογείς Brocade

Προσαρμογείς Brocade 5 Αυγούστου 2011 Προσαρμογείς Brocade Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων Υποστήριξη μοντέλων προσαρμογέων CNA 1741, 1020, 1010, 1007 Υποστήριξη μοντέλων προσαρμογέων 825, 815, 804, 425, 415 Υποστήριξη μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

τον κατασκευαστή της συσκευής που διανέµει το λογισµικό µε τη συσκευή ή

τον κατασκευαστή της συσκευής που διανέµει το λογισµικό µε τη συσκευή ή ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Οι παρόντες όροι άδειας είναι µια σύµβαση ανάµεσα σε εσάς και τον κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 / 48 1. Γενικά 1.1 Το ΥΕΝ προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Xerox PHASER 3635 Οδηγός χρήσης

Xerox PHASER 3635 Οδηγός χρήσης Xerox PHASER 3635 Οδηγός χρήσης 2013 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Xerox και XEROX and Design αποτελούν εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε

Διαβάστε περισσότερα