Περιγραφή υπηρεσιών Προληπτική συντήρηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγραφή υπηρεσιών Προληπτική συντήρηση"

Transcript

1 Επισκόπηση υπηρεσίας Το παρόν συμφωνητικό (εφ' εξής "Συμφωνητικό" ή "Περιγραφή υπηρεσίας") συνάπτεται μεταξύ του πελάτη (εφ' εξής "εσείς" ή ο "Πελάτης") και του νομικού προσώπου της Dell που αναφέρεται στο τιμολόγιο που παραδίδεται στον Πελάτη (εφ' εξής "Dell"). Με την αγορά αυτών των Υπηρεσιών (όπως καθορίζονται στο παρόν) από την Dell, ο Πελάτης συμφωνεί ότι δεσμεύεται από όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρέχει αυτή την Περιγραφή υπηρεσίας βάσει της ισχύουσας υπογεγραμμένης συμφωνίας παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Πελάτη και της Dell, η οποία ορίζει ρητά τους όρους αγοράς και παροχής της Υπηρεσίας αυτής ή, αν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, βάσει της Κύριας συμφωνίας παροχής υπηρεσιών πελάτη, την οποία μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση και που ενσωματώνεται στο σύνολό της μέσω της αναφοράς της στο παρόν. Η χρήση του Λογισμικού από τον Πελάτη όσον αφορά τις Υπηρεσίες πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους που συνοδεύουν το Λογισμικό. Το "Λογισμικό" περιλαμβάνει λογισμικό που έχει εγκατασταθεί τοπικά στα συστήματα του Πελάτη και λογισμικό στο οποίο ο Πελάτης έχει απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω του Internet ή άλλων μέσων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τοποθεσιών web, πυλών στο Internet και υπηρεσιών παροχής λογισμικού βασισμένων σε cloud). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιοι όροι, η χρήση του Λογισμικού από τον Πελάτη πρέπει να είναι σύμφωνη με την Άδεια χρήσης & Πολιτική αποδεκτής χρήσης των Υπηρεσιών Dell ("AUP"), που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση Η υπηρεσία Προληπτικής συντήρησης παρέχει στους πελάτες της Dell συντήρηση (η "Υπηρεσία" ή οι "Υπηρεσίες") των Υποστηριζόμενων προϊόντων τους, όπως ορίζονται πιο συγκεκριμένα στην παρούσα Περιγραφή υπηρεσίας, με σκοπό τη διατήρηση της απόδοσης και τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης μελλοντικών δυσλειτουργιών λόγω μη συμβατών εκδόσεων υλικού, λογισμικού, BIOS και υλικολογισμικού. Η Υπηρεσία θα υλοποιείται σε μια σειρά από στάδια: εντοπισμός, ανάλυση και παροχή. Η Υπηρεσία ενδέχεται να παρέχεται εξ αποστάσεως. Υποστηριζόμενα προϊόντα Συστοιχίες Dell EMC (βλ. Ενότητα 1) Διακομιστές Dell PowerEdge (βλ. Ενότητα 2) Σύστημα αποθήκευσης Dell PowerVault (βλ. Ενότητα 2) Συστοιχίες Dell PS και συνδεδεμένες συσκευές iscsi SAN (βλ. Ενότητα 3) Περιγραφή της προσφερόμενης Υπηρεσίας* Ισχύει για περιβάλλοντα συστοιχιών Δικτύου Αποθήκευσης ( SAN ) ή Απευθείας σύνδεσης ( DAS ) που αποτελούνται από μία συστοιχία αποθήκευσης Dell EMC και έως 23 κεντρικούς υπολογιστές (διακομιστές). Η Υπηρεσία περιλαμβάνει: Ανάλυση των αρχείων καταγραφής και της διαμόρφωσης παραμέτρων του περιβάλλοντος SAN ή DAS και των σχετιζόμενων στοιχείων του, όπως κεντρικούς υπολογιστές, μεταγωγείς, προσαρμογείς διαύλου κεντρικού υπολογιστή ( HBA ) και περιβλήματα συστοιχίας δίσκων ( DAE ) Αναβάθμιση ή/και ενημέρωση του λογισμικού των στοιχείων της συστοιχίας Αναγνώριση τυχόν ζητημάτων που επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία της συστοιχίας και εκκίνηση επικοινωνίας με το Expert Center (Κέντρο ειδικών) της Dell για την αντιμετώπισή τους Ισχύει για ορισμένους διακομιστές Dell PowerEdge ή PowerEdge SC. Η Υπηρεσία περιλαμβάνει: Αναβάθμιση ή/και ενημέρωση του BIOS, του υλικολογισμικού και των προγραμμάτων οδήγησης Εντοπισμό τυχόν ζητημάτων που επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία του διακομιστή και αποτελούν αιτίες κλήσης στο Expert Center (Κέντρο ειδικών) της Dell για αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν διαπιστωθεί Ισχύει για ορισμένες εξωτερικές μονάδες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ("TBU") μίας ταινίας Dell PowerVault, δικτυακές συσκευές αποθήκευσης ("NAS") PowerVault NXxxx series ή συσκευές αποθήκευσης απευθείας σύνδεσης ("DAS") PowerVault. Η Υπηρεσία περιλαμβάνει: Αναβάθμιση ή/και ενημέρωση του BIOS, του υλικολογισμικού και των προγραμμάτων οδήγησης Εντοπισμό τυχόν ζητημάτων που επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία του διακομιστή και αποτελούν αιτίες κλήσης στο Expert Center (Κέντρο ειδικών) της Dell για αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν διαπιστωθεί Ισχύει για δίκτυο περιοχής αποθήκευσης ("SAN") που αποτελείται από μια συστοιχία Dell PS έως 23 φυσικών κεντρικών υπολογιστών (διακομιστές) και έως 4 εικονικών μηχανημάτων ανά φυσικό κεντρικό υπολογιστή ανά ομάδα αποθήκευσης σε αναπαραγόμενο περιβάλλον. Η υπηρεσία αυτή περιορίζεται στο συνοδευτικό λογισμικό, τους συνιστώμενους μεταγωγείς, τους έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 1 από 12

2 διακομιστές με εγκεκριμένους εκκινητές της Dell και όλα τα μοντέλα συστοιχιών Dell PS * Η Υπηρεσία περιλαμβάνει: Συστήματα αποθήκευσης Ανάλυση των αρχείων Diags και SAN HQ από τη συστοιχία PS, που περιλαμβάνουν αναμεταδόσεις δικτύων, σφάλματα εικονικού δίσκου και έκδοση υλικολογισμικού. Περιλαμβάνεται επίσης μια ανάλυση της αξιοποίησης του χώρου για να προσδιοριστεί εάν διατηρείται επαρκής ελεύθερος χώρος Κατανομή στιγμιοτύπων και επισκόπηση χρονοδιαγράμματος Διακομιστές Σε καθέναν από τους φυσικούς και εικονικούς διακομιστές θα ελεγχθεί ο εκκινητής, ο προσαρμογέας HBA (BIOS και πρόγραμμα οδήγησης) ή η κάρτα διασύνδεσης δικτύου (πρόγραμμα οδήγησης), ώστε να εξασφαλιστεί ότι έχουν εγκατασταθεί οι εγκεκριμένες εκδόσεις και ότι έχουν διαμορφωθεί σωστά Διαμόρφωση DSM ή/και ρυθμίσεις MPIO Μεταγωγέας Ανάλυση των διαμορφώσεων μεταγωγέα iscsi SAN με βάση τις συστάσεις της Dell για βέλτιστες πρακτικές. SAN Θα προσδιορίζονται οι συνιστώμενες αναβαθμίσεις, επιδιορθώσεις ή/και ενημερώσεις λογισμικού στις συστοιχίες, τους διακομιστές ή/και τους μεταγωγείς, θα προσδιορίζονται τα στοιχεία και θα παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με το πώς μπορεί ο πελάτης να υλοποιήσει τις εν λόγω αναβαθμίσεις Προσδιορισμός τυχόν ζητημάτων που επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία του SAN και αποτελούν αιτίες κλήσης στο Expert Center (Κέντρο ειδικών) της Dell για προϊόντα της Dell που καλύπτονται από ξεχωριστή συμφωνία συντήρησης για την αντιμετώπιση των όποιων διαπιστωμένων ζητημάτων. Για προϊόντα τρίτων κατασκευαστών θα προτείνεται στον πελάτη να επικοινωνεί με τον κατάλληλο προμηθευτή Με τη βοήθεια των πελατών θα δημιουργείται ένα λογικό διάγραμμα του περιβάλλοντος που έχει αυτήν την υπηρεσία και θα παρέχεται στο πλαίσιο αυτής Εάν είναι ενεργοποιημένη η Αναπαραγωγή (απαιτείται σε κάθε συστοιχία της ομάδας στην κύρια τοποθεσία και σε κάθε συστοιχία της ομάδας στην τοποθεσία προορισμού) Κατανομή και χρονοδιάγραμμα αναπαραγωγής Ανασκόπηση του εύρους ζώνης και του χρόνου αναμονής WAN * Ζητήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής της Υπηρεσίας πρέπει να αντιμετωπίζονται από τον Πελάτη σύμφωνα με τις διαδικασίες υποστήριξης της Dell. Διαδικασίες υποστήριξης Οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν με το Expert Center (Κέντρο ειδικών) της Dell τηλεφωνικά (ο αριθμός τηλεφώνου βρίσκεται στη διεύθυνση για να προγραμματίσουν την Υπηρεσία. Η παροχή των υπηρεσιών μπορεί να γίνεται 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των πόρων του Πελάτη και της Dell. έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 2 από 12

3 Πεδίο εφαρμογής και βασικά βήματα της Υπηρεσίας Ενότητα 1: Συντήρηση SAN Συστοιχίες Dell EMC. Στην παροχή Προληπτικής συντήρησης, όσον αφορά τις συστοιχίες Dell EMC, περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα παρακάτω: 1. Εντοπισμός. Θα συλλεχθούν για εξέταση οι παρακάτω πληροφορίες: Αρχεία καταγραφής συμβάντων του επεξεργαστή αποθήκευσης, Αρχεία καταγραφής διαμόρφωσης του επεξεργαστή αποθήκευσης, Αρχεία καταγραφής διαμόρφωσης και συμβάντων του μεταγωγέα, και Πληροφορίες των κεντρικών υπολογιστών αναφορικά με τη συστοιχία αποθήκευσης: Λειτουργικά συστήματα δικτύου (NOS) και εκδόσεις service pack Έκδοση αναθεώρησης του προγράμματος οδήγησης του προσαρμογέα HBA Υλικολογισμικό του προσαρμογέα HBA (ενδέχεται να χρειαστούν βοηθητικά προγράμματα ή διακοπή λειτουργίας του συστήματος) Εκδόσεις λογισμικού ανακατεύθυνσης και πληροφορίες κατάστασης διαδρομών Εκδόσεις του Navisphere Agent /CLI 2. Ανάλυση. Εξέταση των παρακάτω αρχείων καταγραφής και εντοπισμός τρεχόντων ή πιθανών ζητημάτων του περιβάλλοντος τα οποία μπορεί να επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία: Αρχεία καταγραφής συμβάντων του επεξεργαστή αποθήκευσης Συμβάντα σχετιζόμενα με τη συστοιχία τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τις συσκευές DPE και DAE. Αρχεία καταγραφής διαμόρφωσης του επεξεργαστή αποθήκευσης πιθανά ζητήματα, αναθεωρήσεις λογισμικού των συστοιχιών και κατάσταση συνδεσιμότητας κεντρικών υπολογιστών, όπως φαίνεται από τη συστοιχία. Αρχεία καταγραφής διαμόρφωσης και συμβάντων του μεταγωγέα εξέταση ανά θύρα προς αναζήτηση μετρητών σφαλμάτων που θα μπορούσαν να δηλώνουν μια βλάβη ή πιθανή βλάβη σε συσκευές έξω από τον κεντρικό υπολογιστή ή το DPE (ενδεικτικά παραδείγματα: καλώδια και εσωτερικό υλικό του μεταγωγέα). Πληροφορίες των κεντρικών υπολογιστών σχετικά με τη συστοιχία αποθήκευσης Ανάλυση των αναθεωρήσεων λογισμικού που αφορά τη συστοιχία αποθήκευσης, της κατάστασης διαδρομών, των αρχείων καταγραφής συμβάντων (στα συμβάντα περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα εξής: πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα HBA, λογισμικό ανακατεύθυνσης και λήξη χρονικού ορίου συσκευών σε αριθμούς λογικής μονάδας ("LUN") που βασίζονται στη συστοιχία αποθήκευσης ή συμβάντα ανάγνωσης/εγγραφής σε LUN που βασίζονται στη συστοιχία αποθήκευσης). Ενημέρωση του Πελάτη αναφορικά με τα βήματα που απαιτούνται για την παροχή της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής: προετοιμασία, χρόνος που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση των Υπηρεσιών και πιθανά ζητήματα 3. Παροχή της υπηρεσίας Αναβάθμιση ή ενημέρωση του λογισμικού και του υλικολογισμικού της συστοιχίας, ανάλογα με τις ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των εξής: Navisphere Manager Navisphere Agent Βασικός κώδικας / κώδικας flare της συστοιχίας Πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα HBA Υλικολογισμικό του προσαρμογέα HBA Εάν ο Πελάτης έχει αγοράσει και υλοποιήσει το παρακάτω λογισμικό, θα ενημερωθεί και αυτό: Access Logix MirrorView /A και MirrorView/S έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 3 από 12

4 Navisphere Analyzer PowerPath/ATF Replication Manager SE CLARiiON SANCopy SANCopy /E για AX100, AX150 και CX300 SnapView Visual SAN MirrorView CE Εάν εντοπιστούν ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία της συστοιχίας, επικοινωνήστε με την υπηρεσία Υποστήριξης συστημάτων αποθήκευσης της Dell για να ξεκινήσει η διαδικασία επίλυσης για τον Πελάτη. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, εκτός εάν υπάρχει κάλυψη από την ισχύουσα συμφωνία υποστήριξης που διαθέτει ο Πελάτης. 4. Κλείσιμο του έργου Επαλήθευση των παρακάτω: Επιτυχής επανεκκίνηση της συστοιχίας αποθήκευσης Εμφάνιση των LUN / εικονικών δίσκων στους αντίστοιχους κεντρικούς υπολογιστές Λειτουργία ειδοποίησης μέσω αποστολής Παροχή τεκμηρίωσης σχετικά με τις εργασίες που εκτελέστηκαν στο συγκεκριμένο έργο. Έγκριση από τον πελάτη Η Υπηρεσία δεν περιλαμβάνει: 1. Πολλαπλές συστοιχίες (κάθε συστοιχία απαιτεί ξεχωριστή συμφωνία παροχής υπηρεσιών). 2. Οποιεσδήποτε δραστηριότητες που αφορούν το υλικό ή το λογισμικό διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται συγκεκριμένα στην παρούσα Περιγραφή υπηρεσίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι εξής: Συσκευές και λογισμικό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σε ταινία Περιβλήματα δίσκων τρίτου κατασκευαστή εκτός της Dell EMC Οποιοδήποτε υλικό και λογισμικό τρίτου κατασκευαστή εκτός της Dell Άλλο υλικό NAS εκτός από Dell PowerVault Εφαρμογές όπως Visual SRM, Exchange, SQL, Oracle και εφαρμογές υποστήριξης Λειτουργικά συστήματα δικτύου ("NOS") του κεντρικού υπολογιστή και ενημερώσεις, επιδιορθώσεις ή service pack Ρύθμιση απόδοσης Απεγκατάσταση ή επανάληψη εγκατάστασης προϊόντων ή εφαρμογών 3. Οποιεσδήποτε αλλαγές σχεδίασης ή συμβουλευτικές υπηρεσίες (όπως για τους τρόπους καλύτερης αξιοποίησης των βελτιώσεων που υπάρχουν στις νέες εκδόσεις λογισμικού). 4. Επαναδιαμόρφωση οποιουδήποτε υλικού ή λογισμικού του Πελάτη. 5. Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για μη υποστηριζόμενο λογισμικό. 6. Παροχή πρόσθετων αδειών χρήσης λογισμικού ή υλικού. 7. Οποιεσδήποτε δραστηριότητες που δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στην παρούσα Περιγραφή υπηρεσίας. Ευθύνες του Πελάτη 1. Ο Πελάτης πρέπει να φροντίσει να υπάρχει διαθέσιμο ένα ή περισσότερα κατάλληλα χρονικά διαστήματα συντήρησης για την Dell (ή τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της) ανάλογα με τις ανάγκες και να λάβει υπόψη τα εξής: Ο Πελάτης οφείλει να υποστηρίζει όλες τις απαιτούμενες δραστηριότητες, ώστε να είναι δυνατή η απομακρυσμένη συλλογή όλων των δεδομένων που απαιτούνται για την υποστήριξη της φάσης ανάλυσης της διαδικασίας Όταν υποβάλλεται αίτηση για προσθήκες υλικού/λογισμικού, η φάση εντοπισμού θα αρχίσει μόνο όταν επιβεβαιωθεί ότι το υλικό/λογισμικό βρίσκεται στο σημείο όπου θα παρασχεθεί η Υπηρεσία, έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 4 από 12

5 Η παροχή της Υπηρεσίας μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, αλλά να μην τεθεί χρονικά μετά το πέρας της ισχύος της σύμβασης. Κατά τη φάση παροχής της υπηρεσίας, η αναβάθμιση του λογισμικού μπορεί να προκαλέσει προσωρινή απώλεια συνδεσιμότητας των προσαρτημένων κεντρικών υπολογιστών, και Μετά την αναβάθμιση του λογισμικού, πρέπει να γίνει αμέσως επανεκκίνηση του κεντρικού υπολογιστή και επαλήθευση της καλής λειτουργίας του. 2. Το αναγνωριστικό τοποθεσίας του Πελάτη πρέπει να δηλωθεί στην τοποθεσία EMC Powerlink στο web, για κάθε δραστηριότητα που απαιτεί τη χρήση λογισμικού EMC. Η διαδικασία της δήλωσης μπορεί να διαρκέσει έως τέσσερις εργάσιμες ημέρες. 3. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι στο λειτουργικό σύστημα δικτύου σε κάθε κεντρικό υπολογιστή Dell EMC έχει εγκατασταθεί το απαιτούμενο service pack ή έκδοση επιδιορθώσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες στη Δήλωση εργασίας (SOW) της σχεδίασης. 4. Η επιθυμητή διαμόρφωση πρέπει να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος που ορίζονται από τον προμηθευτή για το υλικό και το λογισμικό (service pack/πυρήνας, BIOS κλπ.). 5. Δεν πρέπει να πραγματοποιούνται αλλαγές στο σύστημα μεταξύ των φάσεων εντοπισμού και παροχής της Υπηρεσίας. 6. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τυχόν στοιχεία υλικού ή λογισμικού τρίτων κατασκευαστών είναι συμβατά με κάθε αναβάθμιση που πραγματοποιείται στο περιβάλλον συστοιχιών Dell EMC και, εάν είναι απαραίτητο, να αγοραστούν πρόσθετες υπηρεσίες ή/και υλικό/λογισμικό από αυτούς τους τρίτους κατασκευαστές ή την Dell προκειμένου να εξασφαλιστεί διαλειτουργικότητα στη λύση αποθήκευσης. 7. Ο Πελάτης πρέπει να υποστηρίζει τις δραστηριότητες απομακρυσμένης συλλογής δεδομένων που απαιτούνται κατά τη φάση εντοπισμού, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των εργαλείων συλλογής. 8. Διαθεσιμότητα σταθμού διαχείρισης για την υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών. έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 5 από 12

6 Πεδίο εφαρμογής και βασικά βήματα της Υπηρεσίας Ενότητα 2: Συντήρηση PowerEdge και PowerVault Συντήρηση PowerEdge/PowerVault. Στην παροχή Προληπτικής συντήρησης, όσον αφορά διακομιστές και συσκευές αποθήκευσης, περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα παρακάτω: 1. Εντοπισμός. Θα συλλεχθούν για εξέταση οι παρακάτω πληροφορίες: Υλικολογισμικό συστήματος, γνωστό και ως υλικολογισμικό ενσωματωμένης διαχείρισης συστημάτων ("ESM"), Υλικολογισμικό ελεγκτή απομακρυσμένης πρόσβασης Dell ("DRAC"), Υλικολογισμικό ενσωματωμένης απομακρυσμένης πρόσβασης ("ERA"), Προγράμματα οδήγησης καρτών διασύνδεσης δικτύου Broadcom και Intel, Υλικολογισμικό και πρόγραμμα οδήγησης ελεγκτή PowerEdge Expandable RAID ("PERC"), Υλικολογισμικό και πρόγραμμα οδήγησης ελεγκτή Cost-Effective RAID ("CERC"), Προγράμματα οδήγησης ελεγκτή IDE, Υλικολογισμικό ελεγκτή διαχείρισης βασικής πλακέτας (Baseboard Management Controller, "BMC"), Υλικολογισμικό βασικής μονάδας ("BP") SCSI, και Υλικολογισμικό SAS BP. 2. Ανίχνευση/Ανάλυση Εξέταση των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν για να προσδιοριστούν τα εξής: Τρέχουσες αναθεωρήσεις του BIOS, του υλικολογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης που εκτελούνται στο διακομιστή (ή στους διακομιστές) και στις συσκευές αποθήκευσης, και Εάν το υλικό του διακομιστή δεν είναι πλήρως λειτουργικό, εκτελέστε τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος. Ενημέρωση του Πελάτη αναφορικά με τα βήματα που απαιτούνται για την παροχή της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των εξής: προετοιμασία, χρόνος που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση των Υπηρεσιών, πιθανά ζητήματα και πιθανότητα να υπάρξουν πρόσθετες υπηρεσίες και χρεώσεις για να διορθωθούν αυτά τα ζητήματα. 3. Παροχή της υπηρεσίας Αναβάθμιση ή ενημέρωση του BIOS, του υλικολογισμικού ή/και των προγραμμάτων οδήγησης του διακομιστή ή της συσκευής αποθήκευσης. Εάν εντοπιστούν ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία της συσκευής αποθήκευσης ή του διακομιστή, η Dell θα συνεργαστεί με τον Πελάτη για την επίλυσή τους. 4. Κλείσιμο του έργου Επαλήθευση ότι όλα τα στοιχεία υλικού των διακομιστών και των συσκευών αποθήκευσης έχουν ενημερωθεί στο πιο πρόσφατο επίπεδο "γνωστής καλής κατάστασης" της Dell. Επαλήθευση ότι τα συστήματα που ενημερώθηκαν λειτουργούν όπως πριν από την παροχή της Υπηρεσίας. Παροχή τεκμηρίωσης σχετικά με τις εργασίες που εκτελέστηκαν στο συγκεκριμένο έργο. Έγκριση από τον πελάτη. Η Υπηρεσία δεν περιλαμβάνει Κάθε δραστηριότητα πέρα από το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών που περιγράφονται σε αυτή την Περιγραφή υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής: Προσθήκες υλικού. Ενημερώσεις λειτουργικού συστήματος (π.χ. ενημερώσεις service pack, ενημερώσεις ασφαλείας). Συντήρηση των διακομιστών (οι οποίοι δεν αναφέρονται από την Dell με βάση την ετικέτα διακομιστή) που δεν έχουν κάλυψη υπηρεσιών. Συντήρηση υλικού που δεν είναι εγκεκριμένο από την Dell Engineering. έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 6 από 12

7 Ευθύνες του Πελάτη 1. Πρόβλεψη για ένα ή περισσότερα κατάλληλα χρονικά διαστήματα συντήρησης για την Dell (ή τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της) ανάλογα με τις ανάγκες και λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: Ο Πελάτης οφείλει να υποστηρίζει όλες τις απαιτούμενες δραστηριότητες, ώστε να είναι δυνατή η απομακρυσμένη συλλογή όλων των δεδομένων που απαιτούνται για την υποστήριξη της φάσης ανάλυσης της διαδικασίας Όταν υποβάλλεται αίτηση για προσθήκες υλικού/λογισμικού, η φάση εντοπισμού θα αρχίσει μόνο όταν επιβεβαιωθεί ότι το υλικό/λογισμικό βρίσκεται στο σημείο όπου θα παρασχεθεί η Υπηρεσία, Ο Πελάτης πρέπει να επιτρέψει στο Μηχανικό να συνδέσει έναν φορητό υπολογιστή στο εσωτερικό δίκτυο με τα κατάλληλα δικαιώματα διαχειριστή, Η παροχή της Υπηρεσίας μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, αλλά να μην τεθεί χρονικά μετά το πέρας της ισχύος της σύμβασης. Κατά τη φάση παροχής της υπηρεσίας, η αναβάθμιση του λογισμικού μπορεί να προκαλέσει προσωρινή απώλεια συνδεσιμότητας των προσαρτημένων κεντρικών υπολογιστών, και Μετά την αναβάθμιση του λογισμικού, πρέπει να γίνει αμέσως επανεκκίνηση του κεντρικού υπολογιστή και επαλήθευση της καλής λειτουργίας του. 2. Ο Πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι η επιθυμητή διαμόρφωση καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος που ορίζονται από τον προμηθευτή για το υλικό και το λογισμικό (όπως service pack/πυρήνας και BIOS). 3. Δεν πρέπει να πραγματοποιούνται αλλαγές στο σύστημα μεταξύ των φάσεων εντοπισμού και παροχής της Υπηρεσίας. έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 7 από 12

8 Πεδίο εφαρμογής και βασικά βήματα της Υπηρεσίας Ενότητα 3: Συντήρηση SAN Dell EqualLogic Συστοιχίες Dell PS. Εάν ένας πελάτης έχει περισσότερες από μία συστοιχίες σε μια ομάδα που παρέχει μια ενιαία υπηρεσία αποθήκευσης, η υπηρεσία Προληπτικής συντήρησης δεν μπορεί να παρασχεθεί για αυτή την ομάδα, εκτός εάν ο πελάτης έχει προμηθευτεί την υπηρεσία Προληπτικής συντήρησης για κάθε συστοιχία αυτής της ομάδας. Στην παροχή Προληπτικής συντήρησης, όσον αφορά τις συστοιχίες Dell PS, περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα παρακάτω: Στην παροχή Προληπτικής συντήρησης, όσον αφορά τις συστοιχίες Dell PS, περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα παρακάτω: 1. Εντοπισμός. Οι παρακάτω πληροφορίες θα συγκεντρωθούν από τον πελάτη για να εξεταστούν: Διαγνωστικός έλεγχος από όλα τα μέλη Αρχείο SANHQ και δημιουργούμενες αναφορές Εκτέλεση του παρεχόμενου εργαλείου ανάλυσης Συστοιχίας Dell PS για την αποτύπωση της διαμόρφωσης Διαμορφώσεις μεταγωγέων, αναθεώρηση υλικολογισμικού και πληροφορίες από σημείο σε σημείο. Εάν είναι ενεργοποιημένη η αναπαραγωγή, οι ίδιες πληροφορίες απαιτούνται από την άλλη τοποθεσία Οι διαμορφώσεις του διακομιστή πρέπει να περιλαμβάνουν: Εκδόσεις εκκινητή Εκδόσεις προγράμματος οδήγησης κάρτας διασύνδεσης δικτύου. Εκδόσεις προγράμματος οδήγησης προσαρμογέα HBA Εκδόσεις BIOS προσαρμογέα HBA Διαμόρφωση δικτύου εικονικού διακομιστή (VMware, Hyper-V ή διακομιστής Xen) Χρονοδιαγράμματα στιγμιοτύπων ή Smart Copy και κατανομή ελεύθερου χώρου Διαμόρφωση DSM εάν έχει υλοποιηθεί Διαμόρφωση ASM/ME ή ASM/VE Έλεγχος ελεύθερου χώρου συστοιχίας Εάν είναι ενεργοποιημένη η αναπαραγωγή Χρονοδιαγράμματα αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων RTO και RPO για τις επιχειρησιακές εφαρμογές, που αναγνωρίζουν ότι κάθε εφαρμογή ή ομάδα χρηστών μπορεί να διέπεται από διαφορετικούς κανόνες. Διαδικασίες επαναφοράς ύστερα από αποτυχία Έλεγχος WAN 2. Ανάλυση. Εξέταση των παρακάτω αρχείων καταγραφής και εντοπισμός τρεχόντων ή πιθανών ζητημάτων του περιβάλλοντος τα οποία μπορεί να επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία: Διαγνωστικός έλεγχος συστοιχιών PS Συμβάντα σχετικά με συστοιχίες που μπορεί να επηρεάσουν την αξιοπιστία του SAN. Έλεγχος του αρχείου SANHQ για ενδείξεις μειωμένης απόδοσης, συνθηκών που προκαλούν μεγάλο χρόνο αναμονής ανά τόμο ή σφάλματα πακέτων δικτύου Ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το παρεχόμενο εργαλείο ανάλυσης συστοιχιών Dell PS για ενδείξεις ζητημάτων που μπορούν να αποφευχθούν Διαμορφώσεις και αρχεία καταγραφής συμβάντων του μεταγωγέα έλεγχος ανά θύρα προς αναζήτηση μετρητών σφαλμάτων ή εσφαλμένης εγκατάστασης που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν βλάβη ή πιθανή βλάβη σε συσκευές έξω από τον κεντρικό υπολογιστή (ενδεικτικά παραδείγματα: καλώδια και εσωτερικό υλικό του μεταγωγέα) Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το VLAN που έχει διαμορφωθεί για το iscsi δεν είναι το προεπιλεγμένο VLAN. Αναζήτηση για πιθανούς βρόχους και σωστή εγκατάσταση του Spanning Tree για το περιβάλλον Πληροφορίες κεντρικού υπολογιστή σχετικές με συστοιχίες αποθήκευσης Ανάλυση αναθεωρήσεων λογισμικού που αφορούν συστοιχίες αποθήκευσης, κατάστασης διαδρομών, αρχείων καταγραφής συμβάντων (τα συμβάντα αυτά περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, εκκινητές, πρόγραμμα οδήγησης έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 8 από 12

9 προσαρμογέα HBA ή κάρτας διασύνδεσης δικτύου, υψηλά ποσοστά αναμετάδοσης που απαιτούν προσοχή). Ανασκόπηση χρονοδιαγραμμάτων στιγμιότυπων ή Smart Copy για να καθοριστεί εάν ικανοποιούν τις ανάγκες της επιχείρησης του πελάτη Εξασφάλιση ότι οι σωστές εξαιρέσεις περιλαμβάνονται στη διαμόρφωση DSM Αναθεώρηση της διαμόρφωσης ASM/ME ή ASM/VE Εξασφάλιση ότι διατηρείται ελεύθερος χώρος Εάν είναι ενεργοποιημένη η αναπαραγωγή Έλεγχος των χρονοδιαγραμμάτων αναπαραγωγής και του χώρου που κατανέμεται για "γρήγορη επαναφορά ύστερα από αποτυχία", εάν έχει ρυθμιστεί στο πλαίσιο της στρατηγικής για επιστροφή στην κύρια τοποθεσία μετά από μια καταστροφή Επικύρωση διαδικασιών ανακατεύθυνσης και επαναφοράς Προσδιορισμός της ανάγκης για διεύρυνση του παραθύρου λήψης στην απομακρυσμένη συστοιχία Έλεγχος της απόδοσης WAN και των μετρήσεων χρόνου αναμονής που παρέχονται από τον πάροχο WAN 3. Παροχή της υπηρεσίας Καταγραφή της διαμόρφωσης SAN όπως εντοπίστηκε Εάν ο Πελάτης έχει υλοποιήσει το παρακάτω λογισμικό, θα γίνει έλεγχος και θα υποβληθούν συστάσεις: SANHQ Host Integration Tools, συμπεριλαμβανομένων των DSM, ASM/ME και ASM/VE Καταγραφή των βημάτων που απαιτούνται για τη διόρθωση των ανωμαλιών Καταγραφή των ζητημάτων που πρέπει να διορθωθούν με ένα τηλεφώνημα στο Κέντρο υποστήριξης Dell Καταγραφή των ζητημάτων που πρέπει να αποκατασταθούν με ένα τηλεφώνημα στο Κέντρο υποστήριξης προμηθευτών Dell Ενημέρωση του πελάτη σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για να υλοποιήσει τις προτεινόμενες αλλαγές Εάν προκύψουν ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία της συστοιχίας Dell PS, του μεταγωγέα Dell PowerConnect ή του διακομιστή Dell PowerEdge, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης Dell για να ξεκινήσει η διαδικασία επίλυσης για τον Πελάτη. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, εκτός εάν υπάρχει κάλυψη από την υπάρχουσα συμφωνία υποστήριξης που διαθέτει ο Πελάτης Εάν ο πελάτης απαιτεί από την Dell να προβεί στις συνιστώμενες αλλαγές εξ αποστάσεως, προχωρήστε άμεσα στην πραγματοποίησή τους εάν το σύστημα είναι διαθέσιμο ή απευθυνθείτε στον υπεύθυνο έργου για να προγραμματίσετε τις αλλαγές αυτές 4. Κλείσιμο του έργου Επαλήθευση των παρακάτω: Επικύρωση της υλοποίησης όλων των συνιστώμενων διορθωτικών ενεργειών (μπορεί να απαιτείται η υλοποίηση ενέργειας σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία της αρχικής επικοινωνίας) Έλεγχος του αρχείου SANHQ μετά την παροχή αυτής της υπηρεσίας, με σκοπό την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης των διορθωτικών ενεργειών, όπως απαιτείται Παροχή τεκμηρίωσης σχετικά με τις εργασίες που εκτελέστηκαν στο συγκεκριμένο έργο. Εξασφάλιση της αποδοχής του πελάτη και της επιβεβαίωσης ότι παρασχέθηκαν οι εν λόγω υπηρεσίες Η Υπηρεσία δεν περιλαμβάνει: 1. Πολλαπλές συστοιχίες (κάθε συστοιχία απαιτεί ξεχωριστή συμφωνία παροχής υπηρεσιών). 2. Οποιαδήποτε συστοιχία ή συσκευή δεν καλύπτεται τη δεδομένη στιγμή από σύμβαση ProSupport. 3. Οποιεσδήποτε δραστηριότητες αφορούν το υλικό ή το λογισμικό, διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται συγκεκριμένα στην παρούσα Περιγραφή υπηρεσίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι εξής: Συσκευές και λογισμικό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σε ταινία Υλικό και λογισμικό τρίτου κατασκευαστή ή συστοιχίες αποθήκευσης που δεν καλύπτονται από εγγύηση Άλλο υλικό NAS εκτός από Dell PowerVault έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 9 από 12

10 Εφαρμογές όπως Visual SRM, Exchange, SQL, Oracle και εφαρμογές υποστήριξης Λειτουργικά συστήματα δικτύου ("NOS") του κεντρικού υπολογιστή και ενημερώσεις, επιδιορθώσεις ή service pack Ρύθμιση απόδοσης εφαρμογών Απεγκατάσταση ή επανάληψη εγκατάστασης προϊόντων ή εφαρμογών Ρύθμιση αναπαραγωγής Μεταγωγείς, δρομολογητές και συσκευές βελτιστοποίησης WAN έξω από το περιβάλλον Dell EqualLogic iscsi SAN 1. Οποιεσδήποτε αλλαγές σχεδίασης ή συμβουλευτικές υπηρεσίες (όπως για τους τρόπους καλύτερης αξιοποίησης των βελτιώσεων που υπάρχουν στις νέες εκδόσεις λογισμικού). 2. Επαναδιαμόρφωση οποιουδήποτε υλικού ή λογισμικού του Πελάτη. 3. Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για μη υποστηριζόμενο λογισμικό. 4. Παροχή πρόσθετων αδειών χρήσης λογισμικού ή υλικού. 5. Οποιεσδήποτε δραστηριότητες δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στην παρούσα Περιγραφή υπηρεσίας. Ευθύνες του Πελάτη 1. Έγκαιρη εξασφάλιση των απαιτούμενων πληροφοριών συστήματος, μεταγωγέων και συστοιχιών Ο Πελάτης οφείλει να υποστηρίζει όλες τις απαιτούμενες δραστηριότητες, ώστε να είναι δυνατή η απομακρυσμένη συλλογή όλων των δεδομένων που απαιτούνται για την υποστήριξη της φάσης ανάλυσης της διαδικασίας Συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, όλοι οι εντοπιζόμενοι διακομιστές που συνδέονται με το SAN για αυτή την Η ομάδα αποθήκευσης και τα συσχετιζόμενα μέλη της για αυτή την Όλοι οι μεταγωγείς iscsi SAN που συνδέουν εντοπιζόμενους διακομιστές και μέλη της ομάδας αποθήκευσης 2. Το αναγνωριστικό τοποθεσίας του Πελάτη πρέπει να δηλωθεί στην τοποθεσία EqualLogic στο web, που βρίσκεται στη διεύθυνση για κάθε δραστηριότητα που απαιτεί τη χρήση του λογισμικού της συστοιχίας PS. Η διαδικασία της δήλωσης μπορεί να διαρκέσει έως δύο εργάσιμες ημέρες. 3. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τυχόν στοιχεία υλικού ή λογισμικού τρίτων κατασκευαστών είναι συμβατά με κάθε αναβάθμιση που πραγματοποιείται στο περιβάλλον συστοιχιών Dell EqualLogic και, εάν είναι απαραίτητο, να αγοραστούν πρόσθετες υπηρεσίες ή/και υλικό/λογισμικό από αυτούς τους τρίτους κατασκευαστές ή την Dell προκειμένου να εξασφαλιστεί διαλειτουργικότητα στη λύση αποθήκευσης. 4. Ο Πελάτης πρέπει να υποστηρίζει τις δραστηριότητες απομακρυσμένης συλλογής δεδομένων που απαιτούνται κατά τη φάση εντοπισμού, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των εργαλείων συλλογής και της μη αυτόματης συλλογής πληροφοριών για συστοιχίες, μεταγωγείς και διακομιστή. έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 10 από 12

11 Σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες και ευθύνες του Πελάτη που ισχύουν για όλους τους πελάτες Πρόσθετες ευθύνες του Πελάτη 1. Ο Πελάτης πρέπει να τηρεί ως εμπιστευτική πληροφορία τον αριθμό παραγγελίας που παρέχεται από την Dell αναφορικά με αυτές τις Υπηρεσίες. Η Dell δεν φέρει ευθύνη για τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του αριθμού σύμβασης ή παραγγελίας του Πελάτη. 2. Ο Πελάτης πρέπει να παρέχει και να διαθέτει έγκυρες άδειες χρήσης για όλα τα στοιχεία του υλικού και του λογισμικού, τις αναβαθμίσεις και τις ενημερώσεις. 3. Ο Πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα τα στοιχεία του υλικού λειτουργούν χωρίς να υπάρχουν εκκρεμή περιστατικά υποστήριξης πριν από την παροχή αυτής της Υπηρεσίας από την Dell. 4. Ο Πελάτης πρέπει να διαθέτει έγκυρη σύμβαση υποστήριξης υλικού (π.χ. "Σύμβαση ProSupport για την επιχείρησή σας") για όλα τα επηρεαζόμενα συστήματα. 5. Πρέπει να οριστεί τουλάχιστον ένας υπεύθυνος τεχνικός επιφορτισμένος με αρμοδιότητες διαχείρισης του συστήματος, ο οποίος να διαθέτει τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης στο σύστημα / στις πληροφορίες. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας λογισμικού/δεδομένων. Αποτελεί ευθύνη του πελάτη να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του συνόλου των δεδομένων, του λογισμικού και των προγραμμάτων των Υποστηριζόμενων προϊόντων πριν από την παροχή οποιωνδήποτε Υπηρεσιών από την Dell. Η DELL ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΔΙΚΤΥΩΝ που μπορεί να προκύψει από την παροχή των υπηρεσιών ή της υποστήριξης ή από οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, από την Dell ή τρίτο πάροχο υπηρεσιών. Ακύρωση. Η Dell μπορεί να ακυρώσει την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της, για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους: Ο Πελάτης δεν καταβάλλει το συνολικό ποσό για την Υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους του τιμολογίου. Ο Πελάτης προβαίνει σε παραπλάνηση της Dell ή των εκπροσώπων της. Ο Πελάτης αρνείται να συνεργαστεί ή απειλεί με οποιονδήποτε τρόπο τον τεχνικό υποστήριξης. Ο Πελάτης προβαίνει σε επανειλημμένη κακή χρήση αυτής της Υπηρεσίας για ζητήματα εκτός του πεδίου εφαρμογής της. Ο Πελάτης παραβιάζει κατά άλλο τρόπο ή δεν τηρεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Περιγραφή υπηρεσίας. Εάν η Dell ακυρώσει την παρούσα Υπηρεσία, η Dell θα αποστείλει στον Πελάτη έγγραφη γνωστοποίηση της ακύρωσης στη διεύθυνση που αναγράφεται στα αρχεία μας. Στη γνωστοποίηση αυτή θα αναφέρεται μεταξύ άλλων ο λόγος και η ημερομηνία εφαρμογής της ακύρωσης, η οποία δεν θα απέχει λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης ακύρωσης από την Dell στον Πελάτη, εκτός εάν στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπονται άλλες διατάξεις περί ακύρωσης οι οποίες υπερισχύουν οποιασδήποτε ιδιωτικής συμφωνίας. Οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων προσδιορίζεται από την Dell με βάση το χρόνο που μεσολάβησε ή/και τον αριθμό των περιστατικών υποστήριξης, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Dell. Διάρκεια. Η Υπηρεσία θα λήξει μετά το πέρας της περιόδου που προβλέπει η συμφωνία, όπως αναγράφεται στο τιμολόγιο του Πελάτη ή μετά το πέρας της χρήσης των παρεχόμενων Υπηρεσιών, αναλόγως με το ποια από τις δύο περιπτώσεις θα προκύψει πρώτη. Χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης. Οι Υπηρεσίες δεν μπορούν να μεταβιβαστούν. Ο Πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες με βάση κάποιο γραφείο παροχής υπηρεσιών ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία διανομής ή κοινής χρήσης, εκ μέρους οποιουδήποτε τρίτου μέρους ή σε σχέση με οποιοδήποτε στοιχείο υλικού ή λογισμικού του οποίου την άμεση κυριότητα δεν έχει ο Πελάτης. Εμπιστευτικότητα. Ο Πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί ότι (1) η Dell έχει δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών) περιέχεται στο περιβάλλον τεχνολογίας πληροφορικής του Πελάτη στο πλαίσιο της εκτέλεσης των Υπηρεσιών, και ο Πελάτης μπορεί επίσης να παρέχει πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών) στην Dell τηλεφωνικά ή με άλλο τρόπο, (2) ο Πελάτης εξουσιοδοτείται από τη νομοθεσία ή με άλλο τρόπο να γνωστοποιεί τις πληροφορίες στην Dell και (3) η Dell θα έχει πρόσβαση στο περιβάλλον τεχνολογίας πληροφορικής του Πελάτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Η έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 11 από 12

12 Dell θα διαχειριστεί τις προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να της υποβάλει ο Πελάτης ή στις οποίες μπορεί η Dell να έχει πρόσβαση, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των Υπηρεσιών, σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Dell, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση Εξουσιοδότηση διατήρησης και πρόσβασης των δεδομένων και πόρων του Πελάτη μέσω απομακρυσμένων τεχνολογιών. Με την αγορά αυτών των Υπηρεσιών, ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Dell θα έχει πρόσβαση και θα συνδέεται σε συσκευές αλλά και θα διαχειρίζεται συσκευές μέσω απομακρυσμένων τεχνολογιών (εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό απαγορεύεται από τη νομοθεσία), συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης αναγνωριστικών και κωδικών πρόσβασης του Πελάτη. Η Dell διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της υπηρεσίας στην περίπτωση που κρίνει ότι η εργασία δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί εξ αποστάσεως. Ο Πελάτης αποδέχεται και εγγυάται ότι έχει λάβει άδεια τόσο για τον ίδιο όσο και για την Dell για την πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του υλικού και του λογισμικού, καθώς και για την χρήση τους, συμπεριλαμβανομένων των αποθηκευμένων δεδομένων, με σκοπό την παροχή αυτών των Υπηρεσιών. Εάν ο Πελάτης δεν διαθέτει ήδη την άδεια αυτή, είναι ευθύνη του Πελάτη να τη λάβει, με δικά του έξοδα, πριν ο Πελάτης ζητήσει από την Dell την παροχή αυτών των Υπηρεσιών. * Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της Dell για τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με τους υποστηριζόμενους μεταγωγείς, διακομιστές και εκκινητές. Οι ονομασίες Microsoft και SQL είναι εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation Η ονομασία Oracle είναι εμπορικό σήμα της Oracle Corporation Η ονομασία Broadcom είναι εμπορικό σήμα της Broadcom Corporation Η ονομασία Intel είναι εμπορικό σήμα της Intel Corporation Οι ονομασίες EMC, CLARiiON, Navisphere, VisualSRM, Access Logix, MirrorView, PowerPath, SAN Copy, SnapView και VisualSAN είναι εμπορικά σήματα της EMC Corporation. έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 12 από 12

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει την Υπηρεσία ς (η Υπηρεσία ) σύμφωνα με τους κάτωθι όρους ( Περιγραφή Υπηρεσίας ). Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας διάγνωσης τυχόν προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Πρόκειται για ένα σύνολο υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μειωμένο χρόνο διακοπής της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας ProSupport για το προσωπικό IT (Prosupport for IT)

Περιγραφή Υπηρεσίας ProSupport για το προσωπικό IT (Prosupport for IT) Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell προσφέρει την υπηρεσία ProSupport για το προσωπικό IT των πελατών (η Υπηρεσία ή οι Υπηρεσίες ) για επιλεγμένα συστήματα διακομιστών, αποθήκευσης, επιτραπέζιων υπολογιστών και

Διαβάστε περισσότερα

λογισμικό, συμπεριλαμβάνοντας εγκατάσταση, ρύθμιση και προτάσεις βέλτιστων πρακτικών. Συμβουλές σε θέματα που σχετίζονται με διαχείριση

λογισμικό, συμπεριλαμβάνοντας εγκατάσταση, ρύθμιση και προτάσεις βέλτιστων πρακτικών. Συμβουλές σε θέματα που σχετίζονται με διαχείριση Περιγραφή Υπηρεσίας Remote Advisory Service Εισαγωγή στο συμφωνητικό υπηρεσιών σας Η υπηρεσία Remote Advisory Service ( RAS ) παρέχει βοήθεια εξ αποστάσεως σε συγκεκριμένες εργασίες υποδομής ΙΤ ("Υπηρεσία"

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή της προσφερόμενης Υπηρεσίας* λογισμικό υπερεπόπτη, περιλαμβάνοντας εγκατάσταση, διάρθρωση και συστάσεις για άριστες πρακτικές.

Περιγραφή της προσφερόμενης Υπηρεσίας* λογισμικό υπερεπόπτη, περιλαμβάνοντας εγκατάσταση, διάρθρωση και συστάσεις για άριστες πρακτικές. Περιγραφή Υπηρεσίας Συμβουλευτική υπηρεσία εξ αποστάσεως Εισαγωγή στη συμφωνία σας για την υπηρεσία Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες εξ αποστάσεως (Remote Consulting Services (στο εξής «RCS»)) παρέχουν βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT Επισκόπηση όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία ("Συμφωνία" ή "Περιγραφή υπηρεσιών") συνάπτεται μεταξύ του πελάτη ("εσείς" ή "Πελάτης") και του

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Εξυπηρέτηση για ολόκληρη την επιχείρηση Dell ProSupport

Περιγραφή υπηρεσιών Εξυπηρέτηση για ολόκληρη την επιχείρηση Dell ProSupport Περιγραφή υπηρεσιών Εξυπηρέτηση για ολόκληρη την επιχείρηση Dell ProSupport Επισκόπηση όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία ("Συμφωνία" ή "Περιγραφή υπηρεσιών") συνάπτεται μεταξύ του πελάτη ("εσείς"

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell

Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Περιγραφή Υπηρεσίας της Dell Υποστήριξη με εγγύηση που λήγει μετά από κάθε μεμονωμένο περιστατικό για εμπορικούς πελάτες Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Dell ProSupport

Περιγραφή υπηρεσίας. Dell ProSupport Περιγραφή υπηρεσίας Dell ProSupport Εισαγωγή στη συμφωνία παροχής της υπηρεσίας σας Η Dell παρέχει τις υπηρεσίες Dell ProSupport (οι "Υπηρεσίες") για επιλεγμένα προϊόντα Force10 και Dell Force10 ("Προϊόντα"

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες Η Symantec έχει επανειλημμένα καταδείξει δημόσια ότι το Backup Exec System Recovery μπορεί να εκτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot Περιγραφή υπηρεσίας Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται από εσάς, τον πελάτη («εσείς»

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Τι είναι Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Η Διαχείριση Εκτυπώσεων (Managed Print Services) είναι μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη outsource υπηρεσία, δηλαδή η ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 5 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υπηρεσίες HP Care Pack Η Υποστήριξη Υλικού HP με μεταφορά σε άλλο χώρο είναι μια ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu 1/7 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι που περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και /ή στους Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση λογισμικού οθόνης Generation 4 CommandCenter 2015-2 Οδηγίες λήψης & ενημέρωσης

Ενημέρωση λογισμικού οθόνης Generation 4 CommandCenter 2015-2 Οδηγίες λήψης & ενημέρωσης Ενημέρωση λογισμικού οθόνης Generation 4 CommandCenter 2015-2 Οδηγίες λήψης & ενημέρωσης Επισκόπηση Η διαδικασία εγκατάστασης της ενημέρωσης λογισμικού της οθόνης Generation 4 CommandCenter 2015-2, ή νεότερης

Διαβάστε περισσότερα

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 STORAGE AREA NETWORK Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) Οποιοδήποτε, υψηλής απόδοσης, δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Α ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Δ.Ε.Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Η Ανάγκη Δημιουργία Μητρώου Δικαστικών Επιμελητών Ψηφιακές υπογραφές

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103 Περιεχόμενα Οι συγγραφείς... 11 Εισαγωγή στα Windows Vista... 13 Οι εκδόσεις των Windows Vista...14 Ας ξεκινήσουμε!...18 Το πρόγραμμα πιστοποίησης επιχειρήσεων της Microsoft... 19 Πληροφορίες για νέους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Περιεχόμενα F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.2 Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι ο υπολογιστής μου προστατεύεται;...4

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιπέδου Υπηρεσιών για υπηρεσίες Ariba Commerce Cloud

Πρόγραμμα Επιπέδου Υπηρεσιών για υπηρεσίες Ariba Commerce Cloud Πρόγραμμα Επιπέδου Υπηρεσιών για υπηρεσίες Ariba Commerce Cloud Εγγύηση Προσβασιμότητας Υπηρεσιών Ασφάλεια Διάφορα 1. Εγγύηση Προσβασιμότητας Υπηρεσιών a. Εφαρμογή. Η Εγγύηση Προσβασιμότητας Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης

ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης Nikos Spiropoulos spin@zeronine.gr ZERO NINE e-support * εμπορική πολιτική υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Video Management System της Bosch Εξασφαλίστε το μέλλον σας με IP

Video Management System της Bosch Εξασφαλίστε το μέλλον σας με IP Video Management System της Bosch Εξασφαλίστε το μέλλον σας με IP Ασφάλεια βίντεο IP Λύση όλα σε ένα Το Bosch Video Management System (VMS) διαχειρίζεται όλα τα δεδομένα IP και ψηφιακού βίντεο και ήχου,

Διαβάστε περισσότερα

space HP StorageWorks Division (SWD) Παγκόσμια περιορισμένη εγγύηση και τεχνική υποστήριξη Ελληνικά

space HP StorageWorks Division (SWD) Παγκόσμια περιορισμένη εγγύηση και τεχνική υποστήριξη Ελληνικά space HP StorageWorks Division (SWD) Παγκόσμια περιορισμένη εγγύηση και τεχνική υποστήριξη Ελληνικά 538641-154 Ιούνιος 2009 Παγκόσμια περιορισμένη εγγύηση και τεχνική υποστήριξη Αυτή η περιορισμένη εγγύηση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Antivirus + Firewall

Antivirus + Firewall Panda Antivirus + Firewall NEO Titanium 2007 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Σημαντικό! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ενότητα εγγραφή online του παρόντος οδηγού. Οι πληροφορίες αυτής της ενότητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργείται από την Plus500CY Ltd ( εμείς, εμάς ή δικό μας ). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων».

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων». Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 213.21.68.156,436

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31 Η εφαρμογή λογισμικού Kiosk Manager, είναι η πλέον σύγχρονη, επαγγελματική και οικονομική λύση για τη διαχείριση καταστημάτων εντατικής λιανικής, καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένη και δοκιμασμένη για το περίπτερο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Σεπτέμβριος 007 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Περίγραμμα Ενότητα-Κεφάλαιο Δ.Π.(*). Λογισμικό Εφαρμογών 9. Εφαρμογές Διαδικτύου 3. Επεξεργαστής

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη Η παρούσα εγγύηση καλύπτει προϊόντα, τα οποία καθορίζονται στο παρόν έγγραφο και αγοράστηκαν µετά την 1η Μαρτίου 2003. Γενικοί όροι ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας. Υπηρεσία Dell ProSupport Point of Need. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας

Περιγραφή Υπηρεσίας. Υπηρεσία Dell ProSupport Point of Need. Εισαγωγή. Το πεδίο εφαρμογής της Υπηρεσίας Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσία Dell ProSupport Point of Need Εισαγωγή Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχει τις υπηρεσίες Dell ProSupport Point of Need (προληπτική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (BSD16) ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Τι πρέπει να κάνω μετά την εγκατάσταση;...4 1.1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.1.2 Άνοιγμα του προϊόντος...4 1.2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχεδιασμού αυτοματοποιημένης μετάβασης

Οδηγός σχεδιασμού αυτοματοποιημένης μετάβασης Οδηγός σχεδιασμού αυτοματοποιημένης μετάβασης Αυτό το έγγραφο παρέχεται "ως έχει". Οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτό το έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών σε διευθύνσεις URL και άλλες τοποθεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Σημαντικό! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ενότητα Ενεργοποίηση υπηρεσίας του παρόντος οδηγού. Οι πληροφορίες αυτής της ενότητας είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της προστασίας του υπολογιστή σας.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή του Scool-Abo σε (((eticket με έξυπνη κάρτα

Μετατροπή του Scool-Abo σε (((eticket με έξυπνη κάρτα Στουτγάρδη, Μάιος 2015 Με την έναρξη του σχολικού έτους 2015/2016 όλες οι επιδοτούμενες συνδρομές μαθητριών και μαθητών Scool-Abo (συμμετοχή στο κόστος: στις περιφέρειες κατά κανόνα 40,55, στη Στουτγάρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ι. Στο μέρος της διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Σημαντικό! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ενότητα Ενεργοποίηση υπηρεσιών του παρόντος οδηγού. Οι πληροφορίες αυτής της ενότητας είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της προστασίας του υπολογιστή σας.

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win POS Sync Merge Replication

PRISMA Win POS Sync Merge Replication ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Ρυθμίσεων Συγχρονισμού PRISMA Win POS Sync Merge Replication Η διαδικασία του συγχρονισμού γίνεται από τον Η/Υ που έχει το Back Office. Βασική προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Προμηθευτών

Εγχειρίδιο εγγραφής Προμηθευτών Εγχειρίδιο εγγραφής Προμηθευτών Στη Δράση «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής Προμηθευτή... 6 Στοιχεία Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα