Περιγραφή υπηρεσιών Προληπτική συντήρηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγραφή υπηρεσιών Προληπτική συντήρηση"

Transcript

1 Επισκόπηση υπηρεσίας Το παρόν συμφωνητικό (εφ' εξής "Συμφωνητικό" ή "Περιγραφή υπηρεσίας") συνάπτεται μεταξύ του πελάτη (εφ' εξής "εσείς" ή ο "Πελάτης") και του νομικού προσώπου της Dell που αναφέρεται στο τιμολόγιο που παραδίδεται στον Πελάτη (εφ' εξής "Dell"). Με την αγορά αυτών των Υπηρεσιών (όπως καθορίζονται στο παρόν) από την Dell, ο Πελάτης συμφωνεί ότι δεσμεύεται από όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρέχει αυτή την Περιγραφή υπηρεσίας βάσει της ισχύουσας υπογεγραμμένης συμφωνίας παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Πελάτη και της Dell, η οποία ορίζει ρητά τους όρους αγοράς και παροχής της Υπηρεσίας αυτής ή, αν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, βάσει της Κύριας συμφωνίας παροχής υπηρεσιών πελάτη, την οποία μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση και που ενσωματώνεται στο σύνολό της μέσω της αναφοράς της στο παρόν. Η χρήση του Λογισμικού από τον Πελάτη όσον αφορά τις Υπηρεσίες πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους που συνοδεύουν το Λογισμικό. Το "Λογισμικό" περιλαμβάνει λογισμικό που έχει εγκατασταθεί τοπικά στα συστήματα του Πελάτη και λογισμικό στο οποίο ο Πελάτης έχει απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω του Internet ή άλλων μέσων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τοποθεσιών web, πυλών στο Internet και υπηρεσιών παροχής λογισμικού βασισμένων σε cloud). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιοι όροι, η χρήση του Λογισμικού από τον Πελάτη πρέπει να είναι σύμφωνη με την Άδεια χρήσης & Πολιτική αποδεκτής χρήσης των Υπηρεσιών Dell ("AUP"), που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση Η υπηρεσία Προληπτικής συντήρησης παρέχει στους πελάτες της Dell συντήρηση (η "Υπηρεσία" ή οι "Υπηρεσίες") των Υποστηριζόμενων προϊόντων τους, όπως ορίζονται πιο συγκεκριμένα στην παρούσα Περιγραφή υπηρεσίας, με σκοπό τη διατήρηση της απόδοσης και τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης μελλοντικών δυσλειτουργιών λόγω μη συμβατών εκδόσεων υλικού, λογισμικού, BIOS και υλικολογισμικού. Η Υπηρεσία θα υλοποιείται σε μια σειρά από στάδια: εντοπισμός, ανάλυση και παροχή. Η Υπηρεσία ενδέχεται να παρέχεται εξ αποστάσεως. Υποστηριζόμενα προϊόντα Συστοιχίες Dell EMC (βλ. Ενότητα 1) Διακομιστές Dell PowerEdge (βλ. Ενότητα 2) Σύστημα αποθήκευσης Dell PowerVault (βλ. Ενότητα 2) Συστοιχίες Dell PS και συνδεδεμένες συσκευές iscsi SAN (βλ. Ενότητα 3) Περιγραφή της προσφερόμενης Υπηρεσίας* Ισχύει για περιβάλλοντα συστοιχιών Δικτύου Αποθήκευσης ( SAN ) ή Απευθείας σύνδεσης ( DAS ) που αποτελούνται από μία συστοιχία αποθήκευσης Dell EMC και έως 23 κεντρικούς υπολογιστές (διακομιστές). Η Υπηρεσία περιλαμβάνει: Ανάλυση των αρχείων καταγραφής και της διαμόρφωσης παραμέτρων του περιβάλλοντος SAN ή DAS και των σχετιζόμενων στοιχείων του, όπως κεντρικούς υπολογιστές, μεταγωγείς, προσαρμογείς διαύλου κεντρικού υπολογιστή ( HBA ) και περιβλήματα συστοιχίας δίσκων ( DAE ) Αναβάθμιση ή/και ενημέρωση του λογισμικού των στοιχείων της συστοιχίας Αναγνώριση τυχόν ζητημάτων που επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία της συστοιχίας και εκκίνηση επικοινωνίας με το Expert Center (Κέντρο ειδικών) της Dell για την αντιμετώπισή τους Ισχύει για ορισμένους διακομιστές Dell PowerEdge ή PowerEdge SC. Η Υπηρεσία περιλαμβάνει: Αναβάθμιση ή/και ενημέρωση του BIOS, του υλικολογισμικού και των προγραμμάτων οδήγησης Εντοπισμό τυχόν ζητημάτων που επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία του διακομιστή και αποτελούν αιτίες κλήσης στο Expert Center (Κέντρο ειδικών) της Dell για αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν διαπιστωθεί Ισχύει για ορισμένες εξωτερικές μονάδες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ("TBU") μίας ταινίας Dell PowerVault, δικτυακές συσκευές αποθήκευσης ("NAS") PowerVault NXxxx series ή συσκευές αποθήκευσης απευθείας σύνδεσης ("DAS") PowerVault. Η Υπηρεσία περιλαμβάνει: Αναβάθμιση ή/και ενημέρωση του BIOS, του υλικολογισμικού και των προγραμμάτων οδήγησης Εντοπισμό τυχόν ζητημάτων που επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία του διακομιστή και αποτελούν αιτίες κλήσης στο Expert Center (Κέντρο ειδικών) της Dell για αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν διαπιστωθεί Ισχύει για δίκτυο περιοχής αποθήκευσης ("SAN") που αποτελείται από μια συστοιχία Dell PS έως 23 φυσικών κεντρικών υπολογιστών (διακομιστές) και έως 4 εικονικών μηχανημάτων ανά φυσικό κεντρικό υπολογιστή ανά ομάδα αποθήκευσης σε αναπαραγόμενο περιβάλλον. Η υπηρεσία αυτή περιορίζεται στο συνοδευτικό λογισμικό, τους συνιστώμενους μεταγωγείς, τους έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 1 από 12

2 διακομιστές με εγκεκριμένους εκκινητές της Dell και όλα τα μοντέλα συστοιχιών Dell PS * Η Υπηρεσία περιλαμβάνει: Συστήματα αποθήκευσης Ανάλυση των αρχείων Diags και SAN HQ από τη συστοιχία PS, που περιλαμβάνουν αναμεταδόσεις δικτύων, σφάλματα εικονικού δίσκου και έκδοση υλικολογισμικού. Περιλαμβάνεται επίσης μια ανάλυση της αξιοποίησης του χώρου για να προσδιοριστεί εάν διατηρείται επαρκής ελεύθερος χώρος Κατανομή στιγμιοτύπων και επισκόπηση χρονοδιαγράμματος Διακομιστές Σε καθέναν από τους φυσικούς και εικονικούς διακομιστές θα ελεγχθεί ο εκκινητής, ο προσαρμογέας HBA (BIOS και πρόγραμμα οδήγησης) ή η κάρτα διασύνδεσης δικτύου (πρόγραμμα οδήγησης), ώστε να εξασφαλιστεί ότι έχουν εγκατασταθεί οι εγκεκριμένες εκδόσεις και ότι έχουν διαμορφωθεί σωστά Διαμόρφωση DSM ή/και ρυθμίσεις MPIO Μεταγωγέας Ανάλυση των διαμορφώσεων μεταγωγέα iscsi SAN με βάση τις συστάσεις της Dell για βέλτιστες πρακτικές. SAN Θα προσδιορίζονται οι συνιστώμενες αναβαθμίσεις, επιδιορθώσεις ή/και ενημερώσεις λογισμικού στις συστοιχίες, τους διακομιστές ή/και τους μεταγωγείς, θα προσδιορίζονται τα στοιχεία και θα παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με το πώς μπορεί ο πελάτης να υλοποιήσει τις εν λόγω αναβαθμίσεις Προσδιορισμός τυχόν ζητημάτων που επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία του SAN και αποτελούν αιτίες κλήσης στο Expert Center (Κέντρο ειδικών) της Dell για προϊόντα της Dell που καλύπτονται από ξεχωριστή συμφωνία συντήρησης για την αντιμετώπιση των όποιων διαπιστωμένων ζητημάτων. Για προϊόντα τρίτων κατασκευαστών θα προτείνεται στον πελάτη να επικοινωνεί με τον κατάλληλο προμηθευτή Με τη βοήθεια των πελατών θα δημιουργείται ένα λογικό διάγραμμα του περιβάλλοντος που έχει αυτήν την υπηρεσία και θα παρέχεται στο πλαίσιο αυτής Εάν είναι ενεργοποιημένη η Αναπαραγωγή (απαιτείται σε κάθε συστοιχία της ομάδας στην κύρια τοποθεσία και σε κάθε συστοιχία της ομάδας στην τοποθεσία προορισμού) Κατανομή και χρονοδιάγραμμα αναπαραγωγής Ανασκόπηση του εύρους ζώνης και του χρόνου αναμονής WAN * Ζητήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής της Υπηρεσίας πρέπει να αντιμετωπίζονται από τον Πελάτη σύμφωνα με τις διαδικασίες υποστήριξης της Dell. Διαδικασίες υποστήριξης Οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν με το Expert Center (Κέντρο ειδικών) της Dell τηλεφωνικά (ο αριθμός τηλεφώνου βρίσκεται στη διεύθυνση για να προγραμματίσουν την Υπηρεσία. Η παροχή των υπηρεσιών μπορεί να γίνεται 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των πόρων του Πελάτη και της Dell. έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 2 από 12

3 Πεδίο εφαρμογής και βασικά βήματα της Υπηρεσίας Ενότητα 1: Συντήρηση SAN Συστοιχίες Dell EMC. Στην παροχή Προληπτικής συντήρησης, όσον αφορά τις συστοιχίες Dell EMC, περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα παρακάτω: 1. Εντοπισμός. Θα συλλεχθούν για εξέταση οι παρακάτω πληροφορίες: Αρχεία καταγραφής συμβάντων του επεξεργαστή αποθήκευσης, Αρχεία καταγραφής διαμόρφωσης του επεξεργαστή αποθήκευσης, Αρχεία καταγραφής διαμόρφωσης και συμβάντων του μεταγωγέα, και Πληροφορίες των κεντρικών υπολογιστών αναφορικά με τη συστοιχία αποθήκευσης: Λειτουργικά συστήματα δικτύου (NOS) και εκδόσεις service pack Έκδοση αναθεώρησης του προγράμματος οδήγησης του προσαρμογέα HBA Υλικολογισμικό του προσαρμογέα HBA (ενδέχεται να χρειαστούν βοηθητικά προγράμματα ή διακοπή λειτουργίας του συστήματος) Εκδόσεις λογισμικού ανακατεύθυνσης και πληροφορίες κατάστασης διαδρομών Εκδόσεις του Navisphere Agent /CLI 2. Ανάλυση. Εξέταση των παρακάτω αρχείων καταγραφής και εντοπισμός τρεχόντων ή πιθανών ζητημάτων του περιβάλλοντος τα οποία μπορεί να επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία: Αρχεία καταγραφής συμβάντων του επεξεργαστή αποθήκευσης Συμβάντα σχετιζόμενα με τη συστοιχία τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τις συσκευές DPE και DAE. Αρχεία καταγραφής διαμόρφωσης του επεξεργαστή αποθήκευσης πιθανά ζητήματα, αναθεωρήσεις λογισμικού των συστοιχιών και κατάσταση συνδεσιμότητας κεντρικών υπολογιστών, όπως φαίνεται από τη συστοιχία. Αρχεία καταγραφής διαμόρφωσης και συμβάντων του μεταγωγέα εξέταση ανά θύρα προς αναζήτηση μετρητών σφαλμάτων που θα μπορούσαν να δηλώνουν μια βλάβη ή πιθανή βλάβη σε συσκευές έξω από τον κεντρικό υπολογιστή ή το DPE (ενδεικτικά παραδείγματα: καλώδια και εσωτερικό υλικό του μεταγωγέα). Πληροφορίες των κεντρικών υπολογιστών σχετικά με τη συστοιχία αποθήκευσης Ανάλυση των αναθεωρήσεων λογισμικού που αφορά τη συστοιχία αποθήκευσης, της κατάστασης διαδρομών, των αρχείων καταγραφής συμβάντων (στα συμβάντα περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα εξής: πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα HBA, λογισμικό ανακατεύθυνσης και λήξη χρονικού ορίου συσκευών σε αριθμούς λογικής μονάδας ("LUN") που βασίζονται στη συστοιχία αποθήκευσης ή συμβάντα ανάγνωσης/εγγραφής σε LUN που βασίζονται στη συστοιχία αποθήκευσης). Ενημέρωση του Πελάτη αναφορικά με τα βήματα που απαιτούνται για την παροχή της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής: προετοιμασία, χρόνος που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση των Υπηρεσιών και πιθανά ζητήματα 3. Παροχή της υπηρεσίας Αναβάθμιση ή ενημέρωση του λογισμικού και του υλικολογισμικού της συστοιχίας, ανάλογα με τις ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των εξής: Navisphere Manager Navisphere Agent Βασικός κώδικας / κώδικας flare της συστοιχίας Πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα HBA Υλικολογισμικό του προσαρμογέα HBA Εάν ο Πελάτης έχει αγοράσει και υλοποιήσει το παρακάτω λογισμικό, θα ενημερωθεί και αυτό: Access Logix MirrorView /A και MirrorView/S έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 3 από 12

4 Navisphere Analyzer PowerPath/ATF Replication Manager SE CLARiiON SANCopy SANCopy /E για AX100, AX150 και CX300 SnapView Visual SAN MirrorView CE Εάν εντοπιστούν ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία της συστοιχίας, επικοινωνήστε με την υπηρεσία Υποστήριξης συστημάτων αποθήκευσης της Dell για να ξεκινήσει η διαδικασία επίλυσης για τον Πελάτη. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, εκτός εάν υπάρχει κάλυψη από την ισχύουσα συμφωνία υποστήριξης που διαθέτει ο Πελάτης. 4. Κλείσιμο του έργου Επαλήθευση των παρακάτω: Επιτυχής επανεκκίνηση της συστοιχίας αποθήκευσης Εμφάνιση των LUN / εικονικών δίσκων στους αντίστοιχους κεντρικούς υπολογιστές Λειτουργία ειδοποίησης μέσω αποστολής Παροχή τεκμηρίωσης σχετικά με τις εργασίες που εκτελέστηκαν στο συγκεκριμένο έργο. Έγκριση από τον πελάτη Η Υπηρεσία δεν περιλαμβάνει: 1. Πολλαπλές συστοιχίες (κάθε συστοιχία απαιτεί ξεχωριστή συμφωνία παροχής υπηρεσιών). 2. Οποιεσδήποτε δραστηριότητες που αφορούν το υλικό ή το λογισμικό διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται συγκεκριμένα στην παρούσα Περιγραφή υπηρεσίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι εξής: Συσκευές και λογισμικό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σε ταινία Περιβλήματα δίσκων τρίτου κατασκευαστή εκτός της Dell EMC Οποιοδήποτε υλικό και λογισμικό τρίτου κατασκευαστή εκτός της Dell Άλλο υλικό NAS εκτός από Dell PowerVault Εφαρμογές όπως Visual SRM, Exchange, SQL, Oracle και εφαρμογές υποστήριξης Λειτουργικά συστήματα δικτύου ("NOS") του κεντρικού υπολογιστή και ενημερώσεις, επιδιορθώσεις ή service pack Ρύθμιση απόδοσης Απεγκατάσταση ή επανάληψη εγκατάστασης προϊόντων ή εφαρμογών 3. Οποιεσδήποτε αλλαγές σχεδίασης ή συμβουλευτικές υπηρεσίες (όπως για τους τρόπους καλύτερης αξιοποίησης των βελτιώσεων που υπάρχουν στις νέες εκδόσεις λογισμικού). 4. Επαναδιαμόρφωση οποιουδήποτε υλικού ή λογισμικού του Πελάτη. 5. Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για μη υποστηριζόμενο λογισμικό. 6. Παροχή πρόσθετων αδειών χρήσης λογισμικού ή υλικού. 7. Οποιεσδήποτε δραστηριότητες που δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στην παρούσα Περιγραφή υπηρεσίας. Ευθύνες του Πελάτη 1. Ο Πελάτης πρέπει να φροντίσει να υπάρχει διαθέσιμο ένα ή περισσότερα κατάλληλα χρονικά διαστήματα συντήρησης για την Dell (ή τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της) ανάλογα με τις ανάγκες και να λάβει υπόψη τα εξής: Ο Πελάτης οφείλει να υποστηρίζει όλες τις απαιτούμενες δραστηριότητες, ώστε να είναι δυνατή η απομακρυσμένη συλλογή όλων των δεδομένων που απαιτούνται για την υποστήριξη της φάσης ανάλυσης της διαδικασίας Όταν υποβάλλεται αίτηση για προσθήκες υλικού/λογισμικού, η φάση εντοπισμού θα αρχίσει μόνο όταν επιβεβαιωθεί ότι το υλικό/λογισμικό βρίσκεται στο σημείο όπου θα παρασχεθεί η Υπηρεσία, έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 4 από 12

5 Η παροχή της Υπηρεσίας μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, αλλά να μην τεθεί χρονικά μετά το πέρας της ισχύος της σύμβασης. Κατά τη φάση παροχής της υπηρεσίας, η αναβάθμιση του λογισμικού μπορεί να προκαλέσει προσωρινή απώλεια συνδεσιμότητας των προσαρτημένων κεντρικών υπολογιστών, και Μετά την αναβάθμιση του λογισμικού, πρέπει να γίνει αμέσως επανεκκίνηση του κεντρικού υπολογιστή και επαλήθευση της καλής λειτουργίας του. 2. Το αναγνωριστικό τοποθεσίας του Πελάτη πρέπει να δηλωθεί στην τοποθεσία EMC Powerlink στο web, για κάθε δραστηριότητα που απαιτεί τη χρήση λογισμικού EMC. Η διαδικασία της δήλωσης μπορεί να διαρκέσει έως τέσσερις εργάσιμες ημέρες. 3. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι στο λειτουργικό σύστημα δικτύου σε κάθε κεντρικό υπολογιστή Dell EMC έχει εγκατασταθεί το απαιτούμενο service pack ή έκδοση επιδιορθώσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες στη Δήλωση εργασίας (SOW) της σχεδίασης. 4. Η επιθυμητή διαμόρφωση πρέπει να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος που ορίζονται από τον προμηθευτή για το υλικό και το λογισμικό (service pack/πυρήνας, BIOS κλπ.). 5. Δεν πρέπει να πραγματοποιούνται αλλαγές στο σύστημα μεταξύ των φάσεων εντοπισμού και παροχής της Υπηρεσίας. 6. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τυχόν στοιχεία υλικού ή λογισμικού τρίτων κατασκευαστών είναι συμβατά με κάθε αναβάθμιση που πραγματοποιείται στο περιβάλλον συστοιχιών Dell EMC και, εάν είναι απαραίτητο, να αγοραστούν πρόσθετες υπηρεσίες ή/και υλικό/λογισμικό από αυτούς τους τρίτους κατασκευαστές ή την Dell προκειμένου να εξασφαλιστεί διαλειτουργικότητα στη λύση αποθήκευσης. 7. Ο Πελάτης πρέπει να υποστηρίζει τις δραστηριότητες απομακρυσμένης συλλογής δεδομένων που απαιτούνται κατά τη φάση εντοπισμού, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των εργαλείων συλλογής. 8. Διαθεσιμότητα σταθμού διαχείρισης για την υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών. έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 5 από 12

6 Πεδίο εφαρμογής και βασικά βήματα της Υπηρεσίας Ενότητα 2: Συντήρηση PowerEdge και PowerVault Συντήρηση PowerEdge/PowerVault. Στην παροχή Προληπτικής συντήρησης, όσον αφορά διακομιστές και συσκευές αποθήκευσης, περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα παρακάτω: 1. Εντοπισμός. Θα συλλεχθούν για εξέταση οι παρακάτω πληροφορίες: Υλικολογισμικό συστήματος, γνωστό και ως υλικολογισμικό ενσωματωμένης διαχείρισης συστημάτων ("ESM"), Υλικολογισμικό ελεγκτή απομακρυσμένης πρόσβασης Dell ("DRAC"), Υλικολογισμικό ενσωματωμένης απομακρυσμένης πρόσβασης ("ERA"), Προγράμματα οδήγησης καρτών διασύνδεσης δικτύου Broadcom και Intel, Υλικολογισμικό και πρόγραμμα οδήγησης ελεγκτή PowerEdge Expandable RAID ("PERC"), Υλικολογισμικό και πρόγραμμα οδήγησης ελεγκτή Cost-Effective RAID ("CERC"), Προγράμματα οδήγησης ελεγκτή IDE, Υλικολογισμικό ελεγκτή διαχείρισης βασικής πλακέτας (Baseboard Management Controller, "BMC"), Υλικολογισμικό βασικής μονάδας ("BP") SCSI, και Υλικολογισμικό SAS BP. 2. Ανίχνευση/Ανάλυση Εξέταση των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν για να προσδιοριστούν τα εξής: Τρέχουσες αναθεωρήσεις του BIOS, του υλικολογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης που εκτελούνται στο διακομιστή (ή στους διακομιστές) και στις συσκευές αποθήκευσης, και Εάν το υλικό του διακομιστή δεν είναι πλήρως λειτουργικό, εκτελέστε τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος. Ενημέρωση του Πελάτη αναφορικά με τα βήματα που απαιτούνται για την παροχή της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των εξής: προετοιμασία, χρόνος που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση των Υπηρεσιών, πιθανά ζητήματα και πιθανότητα να υπάρξουν πρόσθετες υπηρεσίες και χρεώσεις για να διορθωθούν αυτά τα ζητήματα. 3. Παροχή της υπηρεσίας Αναβάθμιση ή ενημέρωση του BIOS, του υλικολογισμικού ή/και των προγραμμάτων οδήγησης του διακομιστή ή της συσκευής αποθήκευσης. Εάν εντοπιστούν ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία της συσκευής αποθήκευσης ή του διακομιστή, η Dell θα συνεργαστεί με τον Πελάτη για την επίλυσή τους. 4. Κλείσιμο του έργου Επαλήθευση ότι όλα τα στοιχεία υλικού των διακομιστών και των συσκευών αποθήκευσης έχουν ενημερωθεί στο πιο πρόσφατο επίπεδο "γνωστής καλής κατάστασης" της Dell. Επαλήθευση ότι τα συστήματα που ενημερώθηκαν λειτουργούν όπως πριν από την παροχή της Υπηρεσίας. Παροχή τεκμηρίωσης σχετικά με τις εργασίες που εκτελέστηκαν στο συγκεκριμένο έργο. Έγκριση από τον πελάτη. Η Υπηρεσία δεν περιλαμβάνει Κάθε δραστηριότητα πέρα από το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών που περιγράφονται σε αυτή την Περιγραφή υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής: Προσθήκες υλικού. Ενημερώσεις λειτουργικού συστήματος (π.χ. ενημερώσεις service pack, ενημερώσεις ασφαλείας). Συντήρηση των διακομιστών (οι οποίοι δεν αναφέρονται από την Dell με βάση την ετικέτα διακομιστή) που δεν έχουν κάλυψη υπηρεσιών. Συντήρηση υλικού που δεν είναι εγκεκριμένο από την Dell Engineering. έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 6 από 12

7 Ευθύνες του Πελάτη 1. Πρόβλεψη για ένα ή περισσότερα κατάλληλα χρονικά διαστήματα συντήρησης για την Dell (ή τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της) ανάλογα με τις ανάγκες και λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: Ο Πελάτης οφείλει να υποστηρίζει όλες τις απαιτούμενες δραστηριότητες, ώστε να είναι δυνατή η απομακρυσμένη συλλογή όλων των δεδομένων που απαιτούνται για την υποστήριξη της φάσης ανάλυσης της διαδικασίας Όταν υποβάλλεται αίτηση για προσθήκες υλικού/λογισμικού, η φάση εντοπισμού θα αρχίσει μόνο όταν επιβεβαιωθεί ότι το υλικό/λογισμικό βρίσκεται στο σημείο όπου θα παρασχεθεί η Υπηρεσία, Ο Πελάτης πρέπει να επιτρέψει στο Μηχανικό να συνδέσει έναν φορητό υπολογιστή στο εσωτερικό δίκτυο με τα κατάλληλα δικαιώματα διαχειριστή, Η παροχή της Υπηρεσίας μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, αλλά να μην τεθεί χρονικά μετά το πέρας της ισχύος της σύμβασης. Κατά τη φάση παροχής της υπηρεσίας, η αναβάθμιση του λογισμικού μπορεί να προκαλέσει προσωρινή απώλεια συνδεσιμότητας των προσαρτημένων κεντρικών υπολογιστών, και Μετά την αναβάθμιση του λογισμικού, πρέπει να γίνει αμέσως επανεκκίνηση του κεντρικού υπολογιστή και επαλήθευση της καλής λειτουργίας του. 2. Ο Πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι η επιθυμητή διαμόρφωση καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος που ορίζονται από τον προμηθευτή για το υλικό και το λογισμικό (όπως service pack/πυρήνας και BIOS). 3. Δεν πρέπει να πραγματοποιούνται αλλαγές στο σύστημα μεταξύ των φάσεων εντοπισμού και παροχής της Υπηρεσίας. έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 7 από 12

8 Πεδίο εφαρμογής και βασικά βήματα της Υπηρεσίας Ενότητα 3: Συντήρηση SAN Dell EqualLogic Συστοιχίες Dell PS. Εάν ένας πελάτης έχει περισσότερες από μία συστοιχίες σε μια ομάδα που παρέχει μια ενιαία υπηρεσία αποθήκευσης, η υπηρεσία Προληπτικής συντήρησης δεν μπορεί να παρασχεθεί για αυτή την ομάδα, εκτός εάν ο πελάτης έχει προμηθευτεί την υπηρεσία Προληπτικής συντήρησης για κάθε συστοιχία αυτής της ομάδας. Στην παροχή Προληπτικής συντήρησης, όσον αφορά τις συστοιχίες Dell PS, περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα παρακάτω: Στην παροχή Προληπτικής συντήρησης, όσον αφορά τις συστοιχίες Dell PS, περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα παρακάτω: 1. Εντοπισμός. Οι παρακάτω πληροφορίες θα συγκεντρωθούν από τον πελάτη για να εξεταστούν: Διαγνωστικός έλεγχος από όλα τα μέλη Αρχείο SANHQ και δημιουργούμενες αναφορές Εκτέλεση του παρεχόμενου εργαλείου ανάλυσης Συστοιχίας Dell PS για την αποτύπωση της διαμόρφωσης Διαμορφώσεις μεταγωγέων, αναθεώρηση υλικολογισμικού και πληροφορίες από σημείο σε σημείο. Εάν είναι ενεργοποιημένη η αναπαραγωγή, οι ίδιες πληροφορίες απαιτούνται από την άλλη τοποθεσία Οι διαμορφώσεις του διακομιστή πρέπει να περιλαμβάνουν: Εκδόσεις εκκινητή Εκδόσεις προγράμματος οδήγησης κάρτας διασύνδεσης δικτύου. Εκδόσεις προγράμματος οδήγησης προσαρμογέα HBA Εκδόσεις BIOS προσαρμογέα HBA Διαμόρφωση δικτύου εικονικού διακομιστή (VMware, Hyper-V ή διακομιστής Xen) Χρονοδιαγράμματα στιγμιοτύπων ή Smart Copy και κατανομή ελεύθερου χώρου Διαμόρφωση DSM εάν έχει υλοποιηθεί Διαμόρφωση ASM/ME ή ASM/VE Έλεγχος ελεύθερου χώρου συστοιχίας Εάν είναι ενεργοποιημένη η αναπαραγωγή Χρονοδιαγράμματα αναπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων RTO και RPO για τις επιχειρησιακές εφαρμογές, που αναγνωρίζουν ότι κάθε εφαρμογή ή ομάδα χρηστών μπορεί να διέπεται από διαφορετικούς κανόνες. Διαδικασίες επαναφοράς ύστερα από αποτυχία Έλεγχος WAN 2. Ανάλυση. Εξέταση των παρακάτω αρχείων καταγραφής και εντοπισμός τρεχόντων ή πιθανών ζητημάτων του περιβάλλοντος τα οποία μπορεί να επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία: Διαγνωστικός έλεγχος συστοιχιών PS Συμβάντα σχετικά με συστοιχίες που μπορεί να επηρεάσουν την αξιοπιστία του SAN. Έλεγχος του αρχείου SANHQ για ενδείξεις μειωμένης απόδοσης, συνθηκών που προκαλούν μεγάλο χρόνο αναμονής ανά τόμο ή σφάλματα πακέτων δικτύου Ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το παρεχόμενο εργαλείο ανάλυσης συστοιχιών Dell PS για ενδείξεις ζητημάτων που μπορούν να αποφευχθούν Διαμορφώσεις και αρχεία καταγραφής συμβάντων του μεταγωγέα έλεγχος ανά θύρα προς αναζήτηση μετρητών σφαλμάτων ή εσφαλμένης εγκατάστασης που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν βλάβη ή πιθανή βλάβη σε συσκευές έξω από τον κεντρικό υπολογιστή (ενδεικτικά παραδείγματα: καλώδια και εσωτερικό υλικό του μεταγωγέα) Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το VLAN που έχει διαμορφωθεί για το iscsi δεν είναι το προεπιλεγμένο VLAN. Αναζήτηση για πιθανούς βρόχους και σωστή εγκατάσταση του Spanning Tree για το περιβάλλον Πληροφορίες κεντρικού υπολογιστή σχετικές με συστοιχίες αποθήκευσης Ανάλυση αναθεωρήσεων λογισμικού που αφορούν συστοιχίες αποθήκευσης, κατάστασης διαδρομών, αρχείων καταγραφής συμβάντων (τα συμβάντα αυτά περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, εκκινητές, πρόγραμμα οδήγησης έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 8 από 12

9 προσαρμογέα HBA ή κάρτας διασύνδεσης δικτύου, υψηλά ποσοστά αναμετάδοσης που απαιτούν προσοχή). Ανασκόπηση χρονοδιαγραμμάτων στιγμιότυπων ή Smart Copy για να καθοριστεί εάν ικανοποιούν τις ανάγκες της επιχείρησης του πελάτη Εξασφάλιση ότι οι σωστές εξαιρέσεις περιλαμβάνονται στη διαμόρφωση DSM Αναθεώρηση της διαμόρφωσης ASM/ME ή ASM/VE Εξασφάλιση ότι διατηρείται ελεύθερος χώρος Εάν είναι ενεργοποιημένη η αναπαραγωγή Έλεγχος των χρονοδιαγραμμάτων αναπαραγωγής και του χώρου που κατανέμεται για "γρήγορη επαναφορά ύστερα από αποτυχία", εάν έχει ρυθμιστεί στο πλαίσιο της στρατηγικής για επιστροφή στην κύρια τοποθεσία μετά από μια καταστροφή Επικύρωση διαδικασιών ανακατεύθυνσης και επαναφοράς Προσδιορισμός της ανάγκης για διεύρυνση του παραθύρου λήψης στην απομακρυσμένη συστοιχία Έλεγχος της απόδοσης WAN και των μετρήσεων χρόνου αναμονής που παρέχονται από τον πάροχο WAN 3. Παροχή της υπηρεσίας Καταγραφή της διαμόρφωσης SAN όπως εντοπίστηκε Εάν ο Πελάτης έχει υλοποιήσει το παρακάτω λογισμικό, θα γίνει έλεγχος και θα υποβληθούν συστάσεις: SANHQ Host Integration Tools, συμπεριλαμβανομένων των DSM, ASM/ME και ASM/VE Καταγραφή των βημάτων που απαιτούνται για τη διόρθωση των ανωμαλιών Καταγραφή των ζητημάτων που πρέπει να διορθωθούν με ένα τηλεφώνημα στο Κέντρο υποστήριξης Dell Καταγραφή των ζητημάτων που πρέπει να αποκατασταθούν με ένα τηλεφώνημα στο Κέντρο υποστήριξης προμηθευτών Dell Ενημέρωση του πελάτη σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για να υλοποιήσει τις προτεινόμενες αλλαγές Εάν προκύψουν ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία της συστοιχίας Dell PS, του μεταγωγέα Dell PowerConnect ή του διακομιστή Dell PowerEdge, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης Dell για να ξεκινήσει η διαδικασία επίλυσης για τον Πελάτη. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, εκτός εάν υπάρχει κάλυψη από την υπάρχουσα συμφωνία υποστήριξης που διαθέτει ο Πελάτης Εάν ο πελάτης απαιτεί από την Dell να προβεί στις συνιστώμενες αλλαγές εξ αποστάσεως, προχωρήστε άμεσα στην πραγματοποίησή τους εάν το σύστημα είναι διαθέσιμο ή απευθυνθείτε στον υπεύθυνο έργου για να προγραμματίσετε τις αλλαγές αυτές 4. Κλείσιμο του έργου Επαλήθευση των παρακάτω: Επικύρωση της υλοποίησης όλων των συνιστώμενων διορθωτικών ενεργειών (μπορεί να απαιτείται η υλοποίηση ενέργειας σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία της αρχικής επικοινωνίας) Έλεγχος του αρχείου SANHQ μετά την παροχή αυτής της υπηρεσίας, με σκοπό την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης των διορθωτικών ενεργειών, όπως απαιτείται Παροχή τεκμηρίωσης σχετικά με τις εργασίες που εκτελέστηκαν στο συγκεκριμένο έργο. Εξασφάλιση της αποδοχής του πελάτη και της επιβεβαίωσης ότι παρασχέθηκαν οι εν λόγω υπηρεσίες Η Υπηρεσία δεν περιλαμβάνει: 1. Πολλαπλές συστοιχίες (κάθε συστοιχία απαιτεί ξεχωριστή συμφωνία παροχής υπηρεσιών). 2. Οποιαδήποτε συστοιχία ή συσκευή δεν καλύπτεται τη δεδομένη στιγμή από σύμβαση ProSupport. 3. Οποιεσδήποτε δραστηριότητες αφορούν το υλικό ή το λογισμικό, διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται συγκεκριμένα στην παρούσα Περιγραφή υπηρεσίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι εξής: Συσκευές και λογισμικό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σε ταινία Υλικό και λογισμικό τρίτου κατασκευαστή ή συστοιχίες αποθήκευσης που δεν καλύπτονται από εγγύηση Άλλο υλικό NAS εκτός από Dell PowerVault έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 9 από 12

10 Εφαρμογές όπως Visual SRM, Exchange, SQL, Oracle και εφαρμογές υποστήριξης Λειτουργικά συστήματα δικτύου ("NOS") του κεντρικού υπολογιστή και ενημερώσεις, επιδιορθώσεις ή service pack Ρύθμιση απόδοσης εφαρμογών Απεγκατάσταση ή επανάληψη εγκατάστασης προϊόντων ή εφαρμογών Ρύθμιση αναπαραγωγής Μεταγωγείς, δρομολογητές και συσκευές βελτιστοποίησης WAN έξω από το περιβάλλον Dell EqualLogic iscsi SAN 1. Οποιεσδήποτε αλλαγές σχεδίασης ή συμβουλευτικές υπηρεσίες (όπως για τους τρόπους καλύτερης αξιοποίησης των βελτιώσεων που υπάρχουν στις νέες εκδόσεις λογισμικού). 2. Επαναδιαμόρφωση οποιουδήποτε υλικού ή λογισμικού του Πελάτη. 3. Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για μη υποστηριζόμενο λογισμικό. 4. Παροχή πρόσθετων αδειών χρήσης λογισμικού ή υλικού. 5. Οποιεσδήποτε δραστηριότητες δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στην παρούσα Περιγραφή υπηρεσίας. Ευθύνες του Πελάτη 1. Έγκαιρη εξασφάλιση των απαιτούμενων πληροφοριών συστήματος, μεταγωγέων και συστοιχιών Ο Πελάτης οφείλει να υποστηρίζει όλες τις απαιτούμενες δραστηριότητες, ώστε να είναι δυνατή η απομακρυσμένη συλλογή όλων των δεδομένων που απαιτούνται για την υποστήριξη της φάσης ανάλυσης της διαδικασίας Συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, όλοι οι εντοπιζόμενοι διακομιστές που συνδέονται με το SAN για αυτή την Η ομάδα αποθήκευσης και τα συσχετιζόμενα μέλη της για αυτή την Όλοι οι μεταγωγείς iscsi SAN που συνδέουν εντοπιζόμενους διακομιστές και μέλη της ομάδας αποθήκευσης 2. Το αναγνωριστικό τοποθεσίας του Πελάτη πρέπει να δηλωθεί στην τοποθεσία EqualLogic στο web, που βρίσκεται στη διεύθυνση για κάθε δραστηριότητα που απαιτεί τη χρήση του λογισμικού της συστοιχίας PS. Η διαδικασία της δήλωσης μπορεί να διαρκέσει έως δύο εργάσιμες ημέρες. 3. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τυχόν στοιχεία υλικού ή λογισμικού τρίτων κατασκευαστών είναι συμβατά με κάθε αναβάθμιση που πραγματοποιείται στο περιβάλλον συστοιχιών Dell EqualLogic και, εάν είναι απαραίτητο, να αγοραστούν πρόσθετες υπηρεσίες ή/και υλικό/λογισμικό από αυτούς τους τρίτους κατασκευαστές ή την Dell προκειμένου να εξασφαλιστεί διαλειτουργικότητα στη λύση αποθήκευσης. 4. Ο Πελάτης πρέπει να υποστηρίζει τις δραστηριότητες απομακρυσμένης συλλογής δεδομένων που απαιτούνται κατά τη φάση εντοπισμού, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των εργαλείων συλλογής και της μη αυτόματης συλλογής πληροφοριών για συστοιχίες, μεταγωγείς και διακομιστή. έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 10 από 12

11 Σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες και ευθύνες του Πελάτη που ισχύουν για όλους τους πελάτες Πρόσθετες ευθύνες του Πελάτη 1. Ο Πελάτης πρέπει να τηρεί ως εμπιστευτική πληροφορία τον αριθμό παραγγελίας που παρέχεται από την Dell αναφορικά με αυτές τις Υπηρεσίες. Η Dell δεν φέρει ευθύνη για τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του αριθμού σύμβασης ή παραγγελίας του Πελάτη. 2. Ο Πελάτης πρέπει να παρέχει και να διαθέτει έγκυρες άδειες χρήσης για όλα τα στοιχεία του υλικού και του λογισμικού, τις αναβαθμίσεις και τις ενημερώσεις. 3. Ο Πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα τα στοιχεία του υλικού λειτουργούν χωρίς να υπάρχουν εκκρεμή περιστατικά υποστήριξης πριν από την παροχή αυτής της Υπηρεσίας από την Dell. 4. Ο Πελάτης πρέπει να διαθέτει έγκυρη σύμβαση υποστήριξης υλικού (π.χ. "Σύμβαση ProSupport για την επιχείρησή σας") για όλα τα επηρεαζόμενα συστήματα. 5. Πρέπει να οριστεί τουλάχιστον ένας υπεύθυνος τεχνικός επιφορτισμένος με αρμοδιότητες διαχείρισης του συστήματος, ο οποίος να διαθέτει τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης στο σύστημα / στις πληροφορίες. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας λογισμικού/δεδομένων. Αποτελεί ευθύνη του πελάτη να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του συνόλου των δεδομένων, του λογισμικού και των προγραμμάτων των Υποστηριζόμενων προϊόντων πριν από την παροχή οποιωνδήποτε Υπηρεσιών από την Dell. Η DELL ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΔΙΚΤΥΩΝ που μπορεί να προκύψει από την παροχή των υπηρεσιών ή της υποστήριξης ή από οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, από την Dell ή τρίτο πάροχο υπηρεσιών. Ακύρωση. Η Dell μπορεί να ακυρώσει την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της, για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους: Ο Πελάτης δεν καταβάλλει το συνολικό ποσό για την Υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους του τιμολογίου. Ο Πελάτης προβαίνει σε παραπλάνηση της Dell ή των εκπροσώπων της. Ο Πελάτης αρνείται να συνεργαστεί ή απειλεί με οποιονδήποτε τρόπο τον τεχνικό υποστήριξης. Ο Πελάτης προβαίνει σε επανειλημμένη κακή χρήση αυτής της Υπηρεσίας για ζητήματα εκτός του πεδίου εφαρμογής της. Ο Πελάτης παραβιάζει κατά άλλο τρόπο ή δεν τηρεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Περιγραφή υπηρεσίας. Εάν η Dell ακυρώσει την παρούσα Υπηρεσία, η Dell θα αποστείλει στον Πελάτη έγγραφη γνωστοποίηση της ακύρωσης στη διεύθυνση που αναγράφεται στα αρχεία μας. Στη γνωστοποίηση αυτή θα αναφέρεται μεταξύ άλλων ο λόγος και η ημερομηνία εφαρμογής της ακύρωσης, η οποία δεν θα απέχει λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης ακύρωσης από την Dell στον Πελάτη, εκτός εάν στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπονται άλλες διατάξεις περί ακύρωσης οι οποίες υπερισχύουν οποιασδήποτε ιδιωτικής συμφωνίας. Οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων προσδιορίζεται από την Dell με βάση το χρόνο που μεσολάβησε ή/και τον αριθμό των περιστατικών υποστήριξης, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Dell. Διάρκεια. Η Υπηρεσία θα λήξει μετά το πέρας της περιόδου που προβλέπει η συμφωνία, όπως αναγράφεται στο τιμολόγιο του Πελάτη ή μετά το πέρας της χρήσης των παρεχόμενων Υπηρεσιών, αναλόγως με το ποια από τις δύο περιπτώσεις θα προκύψει πρώτη. Χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης. Οι Υπηρεσίες δεν μπορούν να μεταβιβαστούν. Ο Πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες με βάση κάποιο γραφείο παροχής υπηρεσιών ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία διανομής ή κοινής χρήσης, εκ μέρους οποιουδήποτε τρίτου μέρους ή σε σχέση με οποιοδήποτε στοιχείο υλικού ή λογισμικού του οποίου την άμεση κυριότητα δεν έχει ο Πελάτης. Εμπιστευτικότητα. Ο Πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί ότι (1) η Dell έχει δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών) περιέχεται στο περιβάλλον τεχνολογίας πληροφορικής του Πελάτη στο πλαίσιο της εκτέλεσης των Υπηρεσιών, και ο Πελάτης μπορεί επίσης να παρέχει πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών) στην Dell τηλεφωνικά ή με άλλο τρόπο, (2) ο Πελάτης εξουσιοδοτείται από τη νομοθεσία ή με άλλο τρόπο να γνωστοποιεί τις πληροφορίες στην Dell και (3) η Dell θα έχει πρόσβαση στο περιβάλλον τεχνολογίας πληροφορικής του Πελάτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Η έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 11 από 12

12 Dell θα διαχειριστεί τις προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να της υποβάλει ο Πελάτης ή στις οποίες μπορεί η Dell να έχει πρόσβαση, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των Υπηρεσιών, σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Dell, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση Εξουσιοδότηση διατήρησης και πρόσβασης των δεδομένων και πόρων του Πελάτη μέσω απομακρυσμένων τεχνολογιών. Με την αγορά αυτών των Υπηρεσιών, ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Dell θα έχει πρόσβαση και θα συνδέεται σε συσκευές αλλά και θα διαχειρίζεται συσκευές μέσω απομακρυσμένων τεχνολογιών (εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό απαγορεύεται από τη νομοθεσία), συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης αναγνωριστικών και κωδικών πρόσβασης του Πελάτη. Η Dell διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της υπηρεσίας στην περίπτωση που κρίνει ότι η εργασία δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί εξ αποστάσεως. Ο Πελάτης αποδέχεται και εγγυάται ότι έχει λάβει άδεια τόσο για τον ίδιο όσο και για την Dell για την πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του υλικού και του λογισμικού, καθώς και για την χρήση τους, συμπεριλαμβανομένων των αποθηκευμένων δεδομένων, με σκοπό την παροχή αυτών των Υπηρεσιών. Εάν ο Πελάτης δεν διαθέτει ήδη την άδεια αυτή, είναι ευθύνη του Πελάτη να τη λάβει, με δικά του έξοδα, πριν ο Πελάτης ζητήσει από την Dell την παροχή αυτών των Υπηρεσιών. * Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της Dell για τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με τους υποστηριζόμενους μεταγωγείς, διακομιστές και εκκινητές. Οι ονομασίες Microsoft και SQL είναι εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation Η ονομασία Oracle είναι εμπορικό σήμα της Oracle Corporation Η ονομασία Broadcom είναι εμπορικό σήμα της Broadcom Corporation Η ονομασία Intel είναι εμπορικό σήμα της Intel Corporation Οι ονομασίες EMC, CLARiiON, Navisphere, VisualSRM, Access Logix, MirrorView, PowerPath, SAN Copy, SnapView και VisualSAN είναι εμπορικά σήματα της EMC Corporation. έκδοση 2.0, 12/03/10 Σελίδα 12 από 12

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Πρόκειται για ένα σύνολο υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μειωμένο χρόνο διακοπής της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT Επισκόπηση όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία ("Συμφωνία" ή "Περιγραφή υπηρεσιών") συνάπτεται μεταξύ του πελάτη ("εσείς" ή "Πελάτης") και του

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot Περιγραφή υπηρεσίας Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται από εσάς, τον πελάτη («εσείς»

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες Η Symantec έχει επανειλημμένα καταδείξει δημόσια ότι το Backup Exec System Recovery μπορεί να εκτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υπηρεσίες HP Care Pack Η Υποστήριξη Υλικού HP με μεταφορά σε άλλο χώρο είναι μια ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη Η παρούσα εγγύηση καλύπτει προϊόντα, τα οποία καθορίζονται στο παρόν έγγραφο και αγοράστηκαν µετά την 1η Μαρτίου 2003. Γενικοί όροι ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Antivirus + Firewall

Antivirus + Firewall Panda Antivirus + Firewall NEO Titanium 2007 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Σημαντικό! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ενότητα εγγραφή online του παρόντος οδηγού. Οι πληροφορίες αυτής της ενότητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Σημαντικό! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ενότητα Ενεργοποίηση υπηρεσίας του παρόντος οδηγού. Οι πληροφορίες αυτής της ενότητας είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της προστασίας του υπολογιστή σας.

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργείται από την Plus500CY Ltd ( εμείς, εμάς ή δικό μας ). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707525 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον προσαρμογέα Homeplug ICIDU. Με τον προσαρμογέα Homeplug 200

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu 1/7 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι που περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και /ή στους Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Τι είναι Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Η Διαχείριση Εκτυπώσεων (Managed Print Services) είναι μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη outsource υπηρεσία, δηλαδή η ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης

ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης Nikos Spiropoulos spin@zeronine.gr ZERO NINE e-support * εμπορική πολιτική υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων».

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων». Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 213.21.68.156,436

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ O δικτυακός τόπος cloudlog.gr (domain) (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ονομάτων Internet με αριθμό πρωτοκόλλου 1835106, καθώς και όλοι οι υποχώροι του (subdomains),

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Της Προµήθειας εξοπλισµού και υπηρεσιών για την εγκατάσταση του ERP (SAP) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., προϋπολογισµού ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (85.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 2 3 4 5 Καλώς ήρθατε Εγκατάσταση του USB Stick Εκκίνηση εφαρμογής Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσιών. Ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dell. Εισαγωγή

Περιγραφή Υπηρεσιών. Ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dell. Εισαγωγή Περιγραφή Υπηρεσιών Ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dell Εισαγωγή Οι Ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dell (στο εξής «Υπηρεσία» ή «Υπηρεσίες») παρέχουν ένα ευέλικτο μοντέλο συγκεκριμένης χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ. Τσεκλίδης

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Symantec Backup Exec System Recovery

Symantec Backup Exec System Recovery Το χρυσό πρότυπο στην πλήρη επαναφορά συστημάτων Windows Επισκόπηση Το Backup Exe System Recovery 7.0 της Symantec αποτελεί μια λύση πλήρους επαναφοράς συστημάτων σε δίσκο για διακομιστές, επιτραπέζιους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Σημαντικό! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ενότητα Ενεργοποίηση υπηρεσίας του παρόντος οδηγού. Οι πληροφορίες αυτής της ενότητας είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της προστασίας του υπολογιστή σας.

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ)

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ) Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. σελ. 1 από 5

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. σελ. 1 από 5 ΤΕΧΝΩΡ ENGINEERING ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και ΠΕΛΑΤΗΣ Ως ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ορίζεται εφεξής η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Online Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Norton 360TM Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SCv2000 και SCv2020 Storage System (σύστημα αποθήκευσης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SCv2000 και SCv2020 Storage System (σύστημα αποθήκευσης) Dell Storage Center SCv2000 και SCv2020 Storage System (σύστημα αποθήκευσης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E09J, E10J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E09J001, E10J001

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης του Norton 360

Οδηγός χρήσης του Norton 360 Οδηγός χρήσης Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, Είναι το σωστό. Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προϊόντων μας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούνιος 2012 : Οδηγίες συμπλήρωσης αιτήματος ολοκλήρωσης Περιεχόμενα Ηλεκτρονική επεξεργασία και υποβολή Αιτήματος Ολοκλήρωσης....

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το πρόγραμμα «NEON ENERGY MEMBER s CARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ» της εταιρείας ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοί οι Όροι ισχύουν τόσο για τη χρήση αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας από εσάς όσο και για τη διαδικτυακή κίνηση των επισκεπτών της.

Αυτοί οι Όροι ισχύουν τόσο για τη χρήση αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας από εσάς όσο και για τη διαδικτυακή κίνηση των επισκεπτών της. Όροι χρήσης ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία παρέχεται σε εσάς από την RCI Europe («RCI», «εμείς», «εμάς» ή «μας»). Η χρήση αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της υπηρεσίας

Σύνοψη της υπηρεσίας Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Υποστήριξης Υλικού HP με Επιστροφή για Καταναλωτές HP Care Pack Services Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Ευέλικτες επιλογές αποστολής Αξιόπιστη, χαμηλότερου κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Τι πρέπει να κάνω μετά την εγκατάσταση;...4 1.1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.1.2 Άνοιγμα του προϊόντος...4 1.2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ι. Στο μέρος της διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 23 Ιουλίου 2013 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα