: οψ (92) ου (32.134) (14.123) (20.063) (1.924) 1/7/ /9/2011. οψ 95 (17) 0 0 ου (11.606) (7.627)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": οψ (92) ου (32.134) (14.123) (20.063) (1.924) 1/7/ /9/2011. οψ 95 (17) 0 0 ου (11.606) (7.627)"

Transcript

1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡ ΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ ΣΥΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ ΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒ ΟΥΛ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ ΟΠΗΣ ΚΕΦ ΑΛ ΑΙΑΓΟΡ ΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13576/06/Β/86/096 19,3 χ λ µ Λ ε ω φ. Μα ρ κ ο π ο ύ λ ο υ Π α ι α ν ί α - Ατ τ ι κ ή

2 ΠΕΡ ΙΕΧ ΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Ν Ι Α Μ Ε ΣΕ Σ ΣΥ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕ Ι Σ Τ Η Σ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Υ Π Ο Υ Ε Λ Η Ξ Ε Τ Η Ν 30 ΣΕ Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ Λ ΟΓ Α Ρ ΙΑ ΣΜ ΟΥ Α ΠΟΤΕΛ ΕΣΜ Α ΤΩ Ν ΤΗΣ ΠΕΡ ΙΟ ΟΥ ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜ Β Ρ ΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜ Α ΤΟΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜ Β Ρ ΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗΣ Θ ΕΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜ Β Ρ ΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ Μ ΕΤΑ Β ΟΛ Ω Ν Ι ΙΩ Ν ΚΕΦ Α Λ Α ΙΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜ Β Ρ ΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΑ Μ ΕΙΑ ΚΩ Ν Ρ ΟΩ Ν (ΕΜ Μ. Μ ΕΘ Ο ΟΣ) Γ ΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜ Β Ρ ΙΟΥ Μ Ε Ι Ω Ι Ε Π Ι Τ Ω Ν Ε Ν Ι Α Μ Ε Ν Ν Ο Π Τ Ι Κ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Κ Α Τ Α Α Ω Ν Τ Η Π Ε Ρ Ι Ο Ο Υ Π Ο Υ Ε Λ Η Ξ Ε Τ Η Ν Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ Γ Β Α Ρ Μ Μ Λ Α Ρ Χ Α Λ Λ Γ Α Α Α Α Φ Α Α Μ Μ Α Α Μ Α Μ Α Α Μ Θ Α Α Α Ω Ρ Λ Λ Α Γ Μ Μ Α Ρ Ω Μ Γ Μ Θ ΣΗ ΣΕ Σ ΣΩ ΣΥ ΣΤ ΣΕ Σ 30 ΣΕ ΕΝΙΚΕΣ ΠΛ ΗΡ ΟΦ ΟΡ ΙΕΣ 8 2. ΣΗ ΚΑ ΤΑ ΤΙΣΗΣ 8 3. ΝΕΑ ΠΡ ΟΤΥΠΑ, ΙΕΡ ΗΝΕΙΕΣ ΚΑ Ι ΤΡ ΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦ ΙΣΤΑ ΕΝΩ Ν ΠΡ ΟΤΥΠΩ Ν 8 4. ΟΓ ΙΣΤΙΚΕΣ ΕΣ ΕΠΙΧ ΕΙΡ ΗΜ ΤΙΚΟΙ ΤΟΜ ΕΙΣ ΟΙΠΑ ΕΙΤΟΥΡ ΙΚΑ ΕΣΟ / (ΕΞ Ο ) ΠΟΤΕΛ ΕΣΜ ΤΑ ΠΕΡ ΙΟ ΟΥ ΟΡ ΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜ ΤΟΣ ΚΕΡ Η / (Ζ ΗΜ ΙΕΣ) ΝΑ ΕΤΟΧ Η ΕΡ ΙΣΜ ΤΑ ΣΩ ΤΕΣ ΚΑ Ι ΕΝΣΩ ΤΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜ ΕΤΟΧ ΕΣ ΣΕ ΣΥΝ Ε ΕΜ ΕΝΕΣ ΚΑ Ι ΥΓ ΤΡ ΙΚΕΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΕΣ ΝΕΙΑ ΤΡ ΠΕΖ Ν ΕΝ ΕΧ ΟΜ ΕΝΕΣ ΥΠΟΧ ΕΩ ΣΕΙΣ ΚΑ Ι ΕΣΜ ΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΑ ΕΣ Ε ΣΥΝ Ε ΕΜ ΕΝΑ ΕΡ Η ΝΘ ΠΙΝΟ ΥΝΑ ΙΚΟ ΕΓ ΟΝΟΤΑ ΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜ ΕΡ ΟΜ ΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΕΣΗΣ 22 2

3 ς ς ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ ΟΓΑΡ ΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ ΕΣΜΑΤΩ Ν ΤΗΣ ΠΕΡ ΙΟ ΟΥ ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2011 ΣΗΜ. Ο ΜΙ Λ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α 30/9/ /9/ /9/ /9/2010 π ο τ ε λ έ σ µ α τ α ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ύ κ λ ος ε ρ γ α σι ώ ν (π ω λ ή σε ι ς ) ό στ ος π ω λ η θ έ ν τ ω ν ( ) ( ) ( ) ( ) Μι κ τ ά α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α Έ ξ οδ α δ ι οι κ η τ ι κ ή ς λ ε ι τ ου ρ γ ί α ς & δ ι άθ ε ση ς (35.232) (42.103) (22.757) (25.427) Λ οι π ά λ ε ι τ ου ρ γ ι κ ά έ σοδ α /(έ ξ οδ α ) 6 (33.295) (17.201) (30.527) (18.393) έ ρ δ η /(ζ η µ ι έ ς ) ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς (31.073) (21.612) ρ η µ α τ οοι κ ον οµ ι κ ά έ σοδ α / (έ ξ οδ α ) (1.414) (3.979) έ ρ δ η /(ζ η µ ι έ ς ) π ε ρ ι ό δ ο υ π ρ ο φ ό ρ ω ν (32.487) (20.423) ό ρ ος ε ι σοδ ή µ α τ ος (16.036) 360 (15.163) Κ α θ α ρ ά κ έ ρ δ η /(ζ η µ ι έ ς ) π ε ρ ι ό δ ο υ 5 (32.226) (14.092) (20.063) (1.924) Κ α τ α ν έ µ ο ν τ α ι σ ε ι κ α ι ώ µ α τ α µ ε ι η φ ί α ς ε τ ό χ ς Ε τ α ι ρ ί α ς : οψ (92) ου (32.134) (14.123) (20.063) (1.924) (32.226) (14.092) (20.063) (1.924) ρ ι θ µ ό ς µ ε τ ο χ ώ ν έ ρ δ η /(ζ η µ ι έ ς ) π ε ρ ι ό δ ο υ α ν ά µ ε τ ο χ ή (σ ε Ε υ ρ ώ ) 9 (0,45) (0,20) (0,28) (0,03) 1/7/ /9/2011 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Ε Τ ΑΙ Ρ Ι Α 1/7/2010-1/7/ /9/ /9/2011 1/7/ /9/2010 ύ κ λ ε ρ γ α ώ ν ω λ ή ι ς ό π ω λ η θ έ ν τ ω ν ι κ Έ ξ α δ ι κ η τ ι κ ή ς λ ε ι τ ρ γ ί α ς δ ι ε ς Λ π λ ε ι τ ρ γ ι κ έ α ξ α δ η η ς ρ η µ α τ κ ι κ έ α ξ α δ η η ι ν φ ό ρ ω ν ό ρ ε ι ή µ α τ Αποτελέσµατα εκ µεταλλεύ σεω ος σι (π σε ) στ ος (39.350) (74.487) (32.192) (65.878) τά αποτελέσµατα οδ οι ου & άθ ση (10.059) (12.186) (6.281) (6.334) οι ά ου ά σοδ /(έ οδ ) (2.718) (14.706) (1.610) (15.159) έρ / (ζ µι ές ) εκ µεταλλεύ σεω (8.497) (6.197) οοι ον οµ ά σοδ / (έ οδ ) 53 (2.264) 757 (928) έρ / (ζ µι ές ) τρ µή ου πρ ο (10.761) (7.125) ος σοδ ος (4.945) (862) (4.731) (502) Κ αθ αρ ά κ έρ δ η / (ζ η µι ές ) τρ ι µή ν ου (11.623) (7.627) Κ ι κ α ι ώ µ α τ α µ ε ι η φ ί α ς Μ ε τ ό χ ς Ε τ α ι ρ ί α ς αταν έµον ται σε: οψ 95 (17) 0 0 ου (11.606) (7.627) (11.623) (7.627) Αρ ι θ µό ς µετοχ ώ ν έρ δ η / (ζ η µι ές ) τρ ι µή ν ου αν ά µετοχ ή (σε Ε υ ρ ώ ) 0,15 (0,16) 0,20 (0,11) Οι σ η µ ε ιώ σ ε ις α π ό τη σ ε λ ί δ α 8 έ ω ς κ α ι τη σ ε λ ί δ α 23 α π ο τε λ ο ύ ν α ν α π ό σ π α σ το µ έ ρ ο ς τω ν ε ν δ ιά µ ε σ ω ν Οικ ο ν ο µ ικ ώ ν Κα τα σ τά σ ε ω ν το υ Οµ ί λ ο υ κ α ι τη ς Ε τα ιρ ί α ς. 3

4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛ ΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2011 Ο Μ Ι Λ Ο Σ EΤ Α Ι Ρ Ι Α 30/9/ /9/ /9/ /9/2010 Καθαρά κ έ ρδ η / (ζ η µ ι έ ς ) π ε ρι ό δ ο υ (32.226) (14.092) (20.063) (1.924) Κέρδη / (ζ ηµ ι ές ) π α ρα γ ώ γ ω ν χ ρηµ α τ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν µ έσ ω ν κ α τ α χ ω ρηµ έν ω ν α π ε υ θ ε ί α ς σ τ ην κ α θ α ρή θ έσ η µ ε τ ά α π ό α ν α β α λ λ ό µ ε ν ο φ ό ρο Α ν α λ ο γ ι σ τ ι κ ά κ έρδη / (ζ ηµ ι ές ) τ ω ν π ρο β λ έψ ε ω ν γ ι α α π ο ζ ηµ ι ώ σ ε ι ς π ρο σ ω π ι κ ο ύ µ ε τ ά α π ό α ν α β α λ λ ό µ ε ν ο φ ό ρο 915 (933) 915 (937) Π α ρα κ ρα τ ο ύ µ ε ν ο ς φ ό ρο ς κ ε φ α λ α ι ο π ο ί ησ ης σ υ σ σ ω ρε υ µ έν ω ν κ ε ρδώ ν 0 (538) 0 (538) Λ ο ι π ές κ ι ν ή σ ε ι ς κ α θ α ρή ς θ έσ ης (34) (307) 0 (9) Λ ο ι π ά σ υ ν ο λ ι κ ά ε ι σ ο δ ή µ ατ α π ε ρι ό δ ο υ µ ε τ ά φ ό ρω ν (1.169) (875) Σ υ γ κ ε ν τ ρω τ ι κ ά σ υ ν ο λ ι κ ά ε ι σ ο δ ή µ ατ α π ε ρι ό δ ο υ µ ε τ ά φ ό ρω ν (30.684) (15.261) (18.487) (2.799) Ο Μ Ι Λ Ο Σ Α Ι Ρ Ι Α EΤ 1/7/ /9/2011 1/7/ /9/2010 1/7/ /9/2011 1/7/ /9/2010 Καθαρά κ έ ρδ η / (ζ η µ ι έ ς ) π ε ρι ό δ ο υ (11.623) (7.627) Κέρδη / (ζ ηµ ι ές ) π α ρα γ ώ γ ω ν χ ρηµ α τ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν µ έσ ω ν α π ε υ θ ε ί α ς σ τ ην κ α θ α ρή θ έσ η µ ε τ ά α π ό α ν α β α λ λ ό µ ε ν ο φ ό ρο Α ν α λ ο γ ι σ τ ι κ ά κ έρδη / (ζ ηµ ι ές ) τ ω ν π ρο β λ έψ ε ω ν π α ρο χ ώ ν σ τ ο π ρο σ ω π ι κ ό µ ε τ ά α π ό α ν α β α λ λ ό µ ε ν ο φ ό ρο 0 (3) 0 0 Λ ο ι π ές κ ι ν ή σ ε ι ς κ α θ α ρή ς θ έσ ης 63 (311) 0 0 Λ ο ι π ά σ υ ν ο λ ι κ ά ε ι σ ο δ ή µ ατ α π ε ρι ό δ ο υ µ ε τ ά φ ό ρω ν υ γ κ ε ν τ ρω τ ι κ ά σ υ ν ο λ ι κ ά ε ι σ ο δ ή µ ατ α π ε ρι ό δ ο υ µ ε τ ά φ ό ρω ν (11.592) (7.282) Οι σ η µ ε ιώ σ ε ις α π ό τη σ ε λ ί δ α 8 έ ω ς κ α ι τη σ ε λ ί δ α 23 α π ο τε λ ο ύ ν α ν α π ό σ π α σ το µ έ ρ ο ς τω ν ε ν δ ιά µ ε σ ω ν Οικ ο ν ο µ ικ ώ ν Κα τα σ τά σ ε ω ν το υ Οµ ί λ ο υ κ α ι τη ς Ε τα ιρ ί α ς. 4

5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Θ 30 ΣΕΠΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2011 ΕΣΗΣ ΤΗΣ χ ι λ ι ε ς Ε υ ρ ώ Ο Λ Ο Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α ά γ ι ο µ η κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό π ε ρ α ξ ί α µ α τ ε ς α κ ι ν η τ ή ι ς ν µ α τ ε ς α κ ι ν η τ ή ι ς Ποσά σε άδ ΣΗΜ. ΜΙ Σ 30/9/ /12/ /9/ /12/2010 ή σώ οπ οι σε σώ οπ οι σε Σ υ µ µ ε τ έ ς ν δ ε δ ε µ έ ν ε ς κ α ι θ υ γ α τ ρ ι κ έ ς ε τ α ι ρ ί ε ς Λ π έ ς µ µ ε τ έ ς Λ π έ ς µ α κ ρ ρ ό θ ε ε ς α π α ι τ ή ι ς ν α β α λ λ ό µ ε ν ε ς φ ι κ έ ς α π α ι τ ή ι ς ν ο λ ο π α γ ί ο υ µ η κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ο ς ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ οχ σε συ οι συ οχ οι οπ σµ σε ορ ολ ογ σε Σύ ή υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό π έ µ α τ α λ ε ς κ α ι λ π έ ς β ρ α χ υ π ρ ό θ ε ε ς α π α ι τ ή ι ς ρ ω γ α χ ρ η µ α τ κ ι κ µ έ ι α χ ε ί α δ ι α θ έ µ α π ρ π ώ λ η α µ ε ί κ α ι τ α µ ε ι α κ ι ύ ν α µ α π α ι τ ή ι ς φ ό ρ ε ι ή µ α τ ν ο λ ο κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ο ς ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ οθ Πε άτ οι σµ σε Πα άγ οοι ον οµ ά σα Πάγ στ οι σι ος ση ο ά σοδ σε ου σοδ ος Σύ Σύ ν ο λ ο ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ κ ρ ο π ρ ό θ ε σ µ ε ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς λ έ ψ ε ι ς γ ι α α π η µ ι ώ ι ς π ρ π ι κ λ ό γ ω ε ξ ό δ α π ό τ η ν υ π η ρ ε α Λ π έ ς µ α κ ρ ρ ό θ ε ε ς π ρ λ έ ψ ε ι ς ν α β α λ λ ό µ ε ν ε ς φ ι κ έ ς υ π ρ ε ώ ι ς π ρ ε ώ ι ς α π ό χ ρ η µ α τ ι κ έ ς µ ι ώ ι ς ν ο λ ο µ α κ ρ ο π ρ ο θ έ σ µ ω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν Μα Πρ οβ οζ σε οσω ού ου σί οι οπ σµ οβ ορ ολ ογ οχ σε οχ σε οδ οτ σθ σε Σύ ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ µ ε ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς λ έ ψ ε ι ς γ ι α α π η µ ι ώ ι ς π ρ π ι κ λ ό γ ω ε ξ ό δ α π ό τ η ν υ π η ρ ε α η θ ε υ τ έ ς κ α ι λ π π ι ω τ έ ς π ρ ε ώ ι ς φ ό ρ ε ι ή µ α τ π ρ ε ώ ι ς α π ό χ ρ η µ α τ ι κ έ ς µ ι ώ ι ς Λ π έ ς β ρ α χ υ π ρ ό θ ε ε ς π ρ λ έ ψ ε ι ς ρ ω γ α χ ρ η µ α τ κ ι κ µ έ Μ ε ρ ί α τ α π λ η ρ ω τ έ α ε ι α τ ρ α π ε ζ ώ ν ν ο λ ο β ρ α χ υ π ρ ο θ έ σ µ ω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν Πρ οβ οζ σε οσω ού ου σί Πρ οµ οι οί στ οχ σε ου σοδ ος οχ σε οδ οτ σθ σε οι σµ οβ Πα άγ οοι ον οµ ά σα σµ άν Σύ Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν α θ α ρ θ έ σ η ε τ ι κ ό κ ε φ α ι Έ κ δ µ ε τ ώ ν υ π έ ρ τ τ ι π ε µ α τ ι κ π ε µ α τ ι κ ό α π ί µ η ς π α ρ α γ ώ γ ω ν Α π ε λ έ α τ α ε ι ς ν έ Κ α θ α ρ θ έ σ η µ ε τ ό χ ω ν Ε τ α ι ρ ί α ς ι κ α ι ώ µ α τ α µ ε ι η φ ί α ς ν ο λ ο κ α θ α ρ θ έ σ η ς ή οχ άλ ο οση οχ ο άρ ο οθ ά οθ οτ ση (380) (1.041) (380) (1.041) οτ σµ ο ή οψ (30) Σύ ής Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν κ α ι κ α θ α ρ ής θ έ σ η ς Οι σ η µ ε ιώ σ ε ις α π ό τη σ ε λ ί δ α 8 έ ω ς κ α ι τη σ ε λ ί δ α 23 α π ο τε λ ο ύ ν α ν α π ό σ π α σ το µ έ ρ ο ς τω ν ε ν δ ιά µ ε σ ω ν Οικ ο ν ο µ ικ ώ ν Κα τα σ τά σ ε ω ν το υ Οµ ί λ ο υ κ α ι τη ς Ε τα ιρ ί α ς. 5

6 ν Μ Έ Έ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒ ΟΛ Ω Ν Ι ΙΩ Ν ΚΕΦ ΑΛ ΑΙΩ Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΟΣ Με τ ο χ ι κ ό κ ε φ ά λ α ι ο κ δ ο σ η ε τ ο χ ώ ν υ π έ ρ τ ο ά ρ τ ι ο Α π ο θ ε µ α τ ι κ ά Α π ο θ ε µ α τ ι κ ό α π ο τ ί µ η σ η ς π α ρ α γ ώ γ ω ν Συ σ σ ω ρ ε υ µ έ ν α κ έ ρ δ η / (ζ η µ ι έ ς ) ι κ α ι ώ µ α τ α µ ε ι ο ψ η φ ί α ς Σύ ν ο λ ο α θ α ρ ή θ έ σ η έ ν α ρ ξ η ς έ ρ δ η η µ ι έ ς π ε ρ ι ό δ Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π α ρ α γ ώ γ ω ν χ ρ η µ α τ κ ι κ ώ ν µ έ ν κ α τ α χ ω ρ η µ έ ν ω ν α π ε υ θ ε ί α ς η ν κ α θ α ρ ή θ έ Α ν α λ ι ι κ κ έ ρ δ η η µ ι έ ς τ ω ν π ρ λ έ ψ ε ω ν γ ι α α π η µ ί ω π ρ π ι κ µ ε τ α π ό α ν α β α λ λ ό µ ε ν φ ό ρ π έ ς κ ι ν ή ι ς κ α θ α ρ ή ς θ έ ς Κ α θ α ρ ή θ έ σ η λ ή ξ η ς 1/1/ (1.041) /(ζ ) ου (32.134) (92) (32.226) /(ζ ) οοι ον οµ σω στ ση ογ στ ά /(ζ ) οβ οζ ση οσω ού ά ο ο οι σε ση (34) 0 (34) 30/9/ (380) (30) α θ α ρ ή θ έ σ η έ ν α ρ ξ η ς Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π ε ρ ι ό δ ε ρ ί α τ α Α ύ ξ η µ ε τ ι κ κ ε φ α λ α ί ι ε κ ε ρ δ ώ ν Κ έ ρ δ η η µ ι έ ς π α ρ α γ ώ γ ω ν χ ρ η µ α τ κ ι κ ώ ν µ έ ν κ α τ α χ ω ρ η µ έ ν ω ν α π ε υ θ ε ί α ς η ν κ α θ α ρ ή θ έ Α ν α λ ι ι κ κ έ ρ δ η η µ ι έ ς τ ω ν π ρ λ έ ψ ε ω ν γ ι α α π η µ ί ω π ρ π ι κ µ ε τ α π ό α ν α β α λ λ ό µ ε ν φ ό ρ ρ α κ ρ α τ µ ε ν φ ό ρ κ ε φ α λ α ι η ς ρ ε υ µ έ ν ω ν κ ε ρ δ ώ ν Λ π έ ς κ ι ν ή ι ς κ α θ α ρ ή ς θ έ ς α θ α ρ ή θ έ σ η λ ή ξ η ς 1/1/ (1.136) /(ζ ) ου (14.123) 31 (14.092) σµ (20.614) 0 (20.614) ση οχ ού ου (48.337) 0 0 άθ ση (3.830) 0 0 /(ζ ) οοι ον οµ σω στ ση ογ στ ά /(ζ ) οβ οζ ση οσω ού ά ο ο (933) 0 (933) Πα ού ος ος οπ οί ση συ σσω (538) 0 (538) οι σε ση 0 0 (192) 0 (224) 109 (307) 30/9/ (527) ΕΤΑΙΡΙΑ ε τ ο χ ι κ ό κ ε φ ά λ α ι ο κ δ ο σ η ε τ ο χ ώ ν υ π έ ρ τ ο ά ρ τ ι ο Απ ο θ ε µ α τ ι κ ά Απ ο θ ε µ α τ ι κ ό α π ο τ ί µ η σ η ς π α ρ α γ ώ γ ω ν Σ υ σ σ ω ρ ε υ µ έ ν α κ έ ρ δ η / (ζηµιές) Σ ύ ν ο λ ο α θ α ρ ή θ α ρ ξ ι π ε ό υ ι π α γ ώ γ ω ν χ α τ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν µ ω ν κ α τ α χ ω ω ν α π ε υ θ ε ί α ς σ τ κ α θ α θ ν α λ ο γ ι σ τ ι κ ά κ ι τ ω ν π β λ ε ω ν γ ι α α π ο ζ ί ω σ π σ ω π ι κ ο ύ µ ε τ ά α π ό α ν α β α λ λ ό µ ε ν ο φ ό α θ α ρ ή θ λ ή ξ έσ η έν ης 1/1/ (1.041) Κέρδη/(ζ ηµ ές ) ρι δο (20.063) (20.063) Κέρδη/(ζ ηµ ές ) ρα ρηµ έσ ρηµ έν ην ρή έσ η έρδη/(ζ ηµ ές ) ρο έψ ηµ η ρο ρο έσ η ης 30/9/ (380) α θ α ρ ή θ α ρ ξ ι π ε ό υ ε σ µ α τ α Α ύ ξ µ ε τ ο χ ι κ ο ύ κ ε φ α λ α ί ο υ ι ά θ ε σ κ ε ν ι π α γ ώ γ ω ν χ α τ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν µ ω ν κ α τ α χ ω ω ν α π ε υ θ ε ί α ς σ τ κ α θ α θ ν α λ ο γ ι σ τ ι κ ά κ ι τ ω ν π β λ ε ω ν γ ι α α π ο ζ ί ω σ π σ ω π ι κ ο ύ µ ε τ ά α π ό α ν α β α λ λ ό µ ε ν ο φ ό Π α κ τ ο ύ µ ε ν ο ς φ ό ς κ ε φ α λ α ι ο π ο ί σ υ σ σ ω υ µ ω ν κ ε Λ ο ι π κ ι ν ή σ ε ι ς κ α θ α ς θ α θ α ρ ή θ λ ή ξ έσ η έν ης 1/1/ (1.136) Κέρδη /(ζ ηµ ές ) ρι δο (1.924) (1.924) ρί (20.614) (20.614) ησ η (48.337) 0 η ρδώ (3.830) 0 Κέρδη/(ζ ηµ ές ) ρα ρηµ έσ ρηµ έν ην ρή έσ η έρδη/(ζ ηµ ές ) ρο έψ ηµ η ρο ρο (937) (937) ρα ρα ρο ησ ης ρε έν ρδώ (538) (538) ές ρή έσ ης (9) (9) έσ η ης 30/9/ (527) Οι σηµ ε ιώ σε ις απ ό τη σε λ ί δα 8 έ ω ς και τη σε λ ί δα 23 απ οτε λ ούν αναπ ό σπ αστο µ έ ρ ος τω ν ε νδιά µ ε σω ν Οικονοµ ικώ ν Καταστά σε ω ν του Οµ ί λ ου και της Εταιρ ί ας. 6

7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΑ ΜΕ ΙΑ ΚΩ Ν ΡΟΩ Ν (Ε ΜΜΕ ΣΗ ΜΕ Θ Ο ΟΣ) Γ ΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙΟ Ο ΠΟΥ Ε Λ ΗΞ Ε ΤΗΝ 30 ΣΕ ΠΤΕ ΜΒ ΡΙΟΥ /9/2011 Ο Μ Ι ΛΟ Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α 30/9/ /9/ /9/2010 δ έ ρ δ η η µ ι έ ς π ε ρ ι ό δ π ρ φ ό ρ ω ν έ µ ε ί π ρ ρ µ έ ς γ ι α π έ ι ς Α π ε ι ώ ι ς ε ν µ α τ ω ν κ α ι λ ω ν π ι ω ν π ε ρ ι α κ ώ ν χ ε ί ω ν λ έ ψ ε ι ς υ ν α λ λ α γ µ α τ ι κ έ ς δ ι α φ έ ς έ ρ δ ζ η µ ί α α π ό α π ί µ η π α ρ α γ ώ γ ω ν Α π ε λ έ α τ α α έ ξ α κ έ ρ δ η κ α ι ζ η µ ι έ ς ε π ε ν δ υ τ ι κ ή ς δ ρ α η ρ ι ό τ η τ α ς ρ ε ω ι κ τ ό κ κ α ι ν α φ ή έ ξ α Λειτουργικές ρασ τη ριό τη τες / (ζ ) ου ο (32.487) (20.423) Πλ ον / ον οσα ογ : οσβ σε οµ σε σώ άυ άγ ου σι στ οι Πρ οβ ορ (1.597) (1.597) (Κ ος ) / οτ ση οτ σµ (έ σοδ, οδ, ) στ (461) (2.005) (1.184) (4.641) στ οί οι συ οδ Π λ µ π µ λ µ ώ ν ν η σ η π σ χ ζ µ λ δ ε ί ω ύ ξ η α π ε µ ω ν ε ί ω ύ ξ η α π α ι τ ή ω ν ε ί ω α ύ ξ η υ π ρ ε ώ ω ν λ η ν δ α ν ε ι α κ ώ ν ε ί ρ ε ω ι κ τ ό κ κ α ι ν α φ ή έ ξ α κ α τ α β λ η µ έ ν α α τ α β λ η µ έ ν φ ό ρ έον / εί ον ροσ αρµ ογές για εταβολ ές ογαριασ κεφ αλ αί ου κί ς ή ου ετί ον ται ε τις ειτουργικές ρασ τη ριό τη τες: ση / (α ση ) οθ άτ (9.723) (8.149) (9.491) (7.412) ση / (α ση ) σε (18.172) (31.158) (17.543) (26.957) (Μ ση ) / ση οχ σε (π ) (11.718) (7.453) (10.499) (3.092) ον : στ οί οι συ οδ (2.093) (6.732) (236) (3.179) οι οι (5.842) (14.473) (5.450) (14.308) Σύνολο ε ι σ ρ οώ ν / (ε κ ρ οώ ν) απ ό λε ι τ ου ρ γι κ έ ς δ ρ ασ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς (α) (6.516) (12.181) Ε π εν δ υτικές δ ρασ τη ριό τη τες Α π ό κ τ η ση θ υ γ α τ ρ ι κ ώ ν, συ γ γ ε ν ώ ν, κ οι ν οπ ρ α ξ ι ώ ν κ α ι λ οι π ώ ν ε π ε ν δ ύ σε ω ν 0 (52) (1) 0 Α γ ε ν µ α τ ω ν κ α ι λ ω ν π α γ ί ω ν χ ε ί ω ν ι ρ ε ι ς α π ό π ω λ ή ι ς ε ν µ α τ ω ν κ α ι λ ω ν π α γ ί ω ν χ ε ί ω ν Ε ι ρ ε ι ς λ η ρ ω µ έ ς α π ό π ώ λ η γ ε π ε ν δ υ τ ι κ ώ ν τ ί τ λ ω ν ε τ ώ ν α ξ ι ό γ ρ α φ ω ν ό κ ε ι ρ α χ θ έ ν τ ε ς ε ρ ί α τ α ε ι ρ α χ θ έ ν τ α ορ ά σώ άυ στ οι (14.874) (10.921) (13.316) (9.468) σπ άξ σε σώ άυ στ οι σπ άξ (π ) ση (α ορ ά) (µ οχ, ) οι σπ σµ σπ Σύνολο ε ι σ ρ οώ ν / (ε κ ρ οώ ν) απ ό ε π ε νδ υ τ ι κ έ ς δ ρ ασ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς (β) (13.238) (7.280) (11.409) (5.414) Χ µ δ ι ρ ε ι ς α π ό ε κ δ έ ν τ α α ν α λ η φ θ έ ν τ α δ ε ι α ξ λ ή ι ς δ α ν ε ί ω ν ρη ατοδ οτικές ρασ τη ριό τη τες σπ άξ οθ / άν οφ σε (41.666) (57.400) (766) (2.385) Ε ξ οφ λ ή σε ι ς υ π οχ ρ ε ώ σε ω ν α π ό χ ρ η µ α τ οδ οτ ι κ έ ς µ ι σθ ώ σε ι ς (182) (184) (32) (17) ε ρ ί σµ α τ α π λ η ρ ω θ έ ν τ α 0 (20.385) 0 (20.385) Σύνολο ε ι σ ρ οώ ν / (ε κ ρ οώ ν) απ ό χ ρ η µ ατ οδ οτ ι κ έ ς δ ρ ασ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς (γ) (7.069) (798) (22.787) Κ αθ αρή αύ ξ η σ η / (µ εί ω σ η ) σ τα ταµ ειακά δ ιαθ έσ ιµ α και ισ οδ ύ ν αµ α π εριό δ ου (α) + (β) + (γ) (5.425) (26.530) (8.098) (24.399) Τ αµ ειακά δ ιαθ έσ ιµ α και ισ οδ ύ ν αµ α έν αρξ η ς π εριό δ ου Τ αµ ειακά δ ιαθ έσ ιµ α και ισ οδ ύ ν αµ α λ ήξ η ς π εριό δ ου Οι σηµ ε ιώ σε ις απ ό τη σε λ ί δα 8 έ ω ς και τη σε λ ί δα 23 απ οτε λ ούν αναπ ό σπ αστο µ έ ρ ος τω ν ε νδιά µ ε σω ν Οικονοµ ικώ ν Καταστά σε ω ν του Οµ ί λ ου και της Εταιρ ί ας. 7

8 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π ΤΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩΝ Γ ΙΑ ΤΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 30 ΣΕΠ ΤΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ ΓΕ ΝΙ Κ Ε Σ ΠΛ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ Η Α ΝΩ ΝΥ Μ ΟΣ Γ ΕΝΙ ΚΗ ΕΤ Α Ι Ρ Ι Α Τ Σ Ι Μ ΕΝΤ Ω Ν ΗΡ Α ΚΛΗΣ (η Εταιρ ί α) έ χ ε ι συσταθ ε ί στην Ελ λ ά δα σύµ φ ω να µ ε τις διατά ξ ε ις του Κ.Ν. 2190/1920, η έ δρ α της ε ί ναι στο ήµ ο Παιανί ας Α ττικής, 19,3 χ λ µ Λε ω φ ό ρ ο Μ αρ κοπ ούλ ου και ανήκε ι κατά π λ ε ιοψ ηφ ί α (88,99% µ ε στοιχ ε ί α 30/9/2011) στον Όµ ιλ ο της LAFARGE ο οπ οί ος ε δρ ε ύε ι στην Γ αλ λ ί α. ί ί ω ά π ε µ π ί έ µ ά λ λ ω ε µ ε π ζ χ ώ ε έ ρ ε ε Τ ώ ε ί µ π ρ ω π ε ρ λ λ ί Ο Όµ ιλ ος δρ αστηρ ιοπ οιε ται κυρ ς στον κλ δο αρ αγω γής και ορ ας τσιµ ντου, σκυρ οδέ ατος και ν δοµ ικώ ν υλ ικώ ν. Οι νδιά σε ς Οικονοµ ικέ ς Καταστά σε ις αρ ουσιά ονται σε ιλ ιά δε ς Ευρ κτό ς αν αναφ ται διαφ ορ τικά. ο Ευρ ναι το νό ισµ α του τε ύοντος οικονοµ ικού ιβά οντος στο οπ οί ο δρ αστηρ ιοπ οιε ται ο Όµ ιλ ος. 2. ΒΑ Σ Η Κ Α ΤΑ Ρ ΤΙ Σ Η Σ Οι ε νδιά µ ε σε ς συνοπ τικέ ς Οικονοµ ικέ ς Καταστά σε ις έ χ ουν καταρ τιστε ί σύµ φ ω Πρ ό τυπ ο.λ.π. 34, Ενδιά µ ε σε ς Οικονοµ ικέ ς Καταστά σε ις. να µ ε το ιε θ νέ ς Λογιστικό 3. ΝΕ Α ΠΡ Ο ΤΥΠΑ, Ι Ε Ρ Μ Η ΝΕ Ι Ε Σ Κ Α Ι ΤΡ Ο ΠΟ ΠΟ Ι Η Σ Η ΥΦ Ι Σ ΤΑ Μ Ε ΝΩ Ν ΠΡ Ο ΤΥΠΩ Ν Σ υγκε κρ ιµ έ να νέ α π ρ ό τυπ α, τρ οπ οπ οιήσε ις π ρ οτύπ ω ν και διε ρ µ ηνε ί ε ς έ χ ουν ε κδοθ ε ί, τα οπ οί α ε ί ναι υπ οχ ρ ε ω τικά για λ ογιστικέ ς π ε ρ ιό δους π ου ξ ε κινούν κατά τη διά ρ κε ια της π αρ ούσας χ ρ ήσης ή µ ε ταγε νέ στε ρ α. Η ε κτί µ ηση του Οµ ί λ ου σχ ε τικά µ ε την ε π ί δρ αση απ ό την ε φ αρ µ ογή αυτώ ν τω ν νέ ω ν π ρ οτύπ ω ν, τρ οπ οπ οιήσε ω ν και διε ρ µ ηνε ιώ ν π αρ ατί θ ε ται π αρ ακά τω. Πρότυπα κ αι ι ε ρµ ην ε ί ε ς υπο χ ρε ω τι κ έ ς γ ι α την τρέ χ ο υσ α ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή χ ρήσ η Λ Π 24 (Τρο πο πο ί ησ η) «Γ ν ω σ το πο ι ήσ ε ι ς σ υν δ ε δ ε µ έ ν ω ν µ ε ρώ ν» Η π αρ ούσα τρ οπ οπ οί ηση ε π ιχ ε ιρ ε ί να µ ε ιώ σε ι τις γνω στοπ οιήσε ις τω ν συναλ λ αγώ ν ανά µ ε σα σε συνδε δε µ έ να µ έ ρ η δηµ οσί ου (government-related entities) και να απ οσαφ ηνί σε ι την έ ννοια του συνδε δε µ έ νου µ έ ρ ους. Σ υγκε κρ ιµ έ να, καταρ γε ί ται η υπ οχ ρ έ ω ση τω ν συνδε δε µ έ νω ν µ ε ρ ώ ν δηµ οσί ου να γνω στοπ οιήσουν τις λ ε π τοµ έ ρ ε ιε ς ό λ ω ν τω ν συναλ λ αγώ ν µ ε το δηµ ό σιο και µ ε ά λ λ α συνδε δε µ έ να µ έ ρ η δηµ οσί ου, απ οσαφ ηνί ζ ε ι και απ λ οπ οιε ί τον ορ ισµ ό του συνδε δε µ έ νου µ έ ρ ους και ε π ιβά λ λ ε ι τη γνω στοπ οί ηση ό χ ι µ ό νο τω ν σχ έ σε ω ν, τω ν συναλ λ αγώ ν και τω ν υπ ολ οί π ω ν ανά µ ε σα στα συνδε δε µ έ να µ έ ρ η αλ λ ά και τω ν δε σµ ε ύσε ω ν τό σο στις ατοµ ικέ ς ό σο και στις ε νοπ οιηµ έ νε ς Οικονοµ ικέ ς Καταστά σε ις. Η τρ οπ οπ οί ηση αυτή δε ν έ χ ε ι ε φ αρ µ ογή στον Όµ ιλ ο. Λ Π 32 (Τρο πο πο ί ησ η) «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α: Παρο υσ ί ασ η» Η π αρ ούσα τρ οπ οπ οί ηση π αρ έ χ ε ι ε π ε ξ ηγήσε ις σχ ε τικά µ ε τον τρ ό π ο µ ε τον οπ οί ο ορ ισµ έ να δικαιώ µ ατα π ρ έ π ε ι να ταξ ινοµ ηθ ούν. Σ υγκε κρ ιµ έ να, δικαιώ µ ατα, δικαιώ µ ατα π ρ οαί ρ ε σης ή δικαιώ µ ατα αγορ ά ς µ ε τοχ ής για την απ ό κτηση συγκε κρ ιµ έ νου αρ ιθ µ ού ιδί ω ν συµ µ ε τοχ ικώ ν τί τλ ω ν της οικονοµ ικής οντό τητας για έ να συγκε κρ ιµ έ νο π οσό οπ οιουδήπ οτε νοµ ί σµ ατος απ οτε λ ούν συµ µ ε τοχ ικούς τί τλ ους ε ά ν η οικονοµ ική οντό τητα π ρ οσφ έ ρ ε ι αυτά τα δικαιώ µ ατα, δικαιώ µ ατα π ρ οαί ρ ε σης ή δικαιώ µ ατα αγορ ά ς µ ε τοχ ής αναλ ογικά σε ό λ ους τους υφ ιστά µ ε νους µ ε τό χ ους της ί διας κατηγορ ί ας τω ν ιδί ω ν, µ η π αρ αγώ γω ν, συµ µ ε τοχ ικώ ν τί τλ ω ν. Η συγκε κρ ιµ έ νη τρ οπ οπ οί ηση δε ν έ χ ε ι ε π ί δρ αση στις Οικονοµ ικέ ς Καταστά σε ις του Οµ ί λ ου. Ε ΠΧ Α 19 «ι αγ ραφ ή Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Υ πο χ ρε ώ σ ε ω ν µ ε σ υµ µ ε το χ ι κ ο ύ ς τί τλ ο υς» Η ιε ρ µ ηνε ί α 19 αναφ έ ρ ε ται στο λ ογιστικό χ ε ιρ ισµ ό απ ό την οικονοµ ική οντό τητα π ου ε κδί δε ι συµ µ ε τοχ ικούς τί τλ ους σε έ ναν π ιστω τή, π ρ οκε ιµ έ νου να διακανονιστε ί, ολ ό κλ ηρ η ή ε ν µ έ ρ ε ι, µ ια χ ρ ηµ ατοοικονοµ ική υπ οχ ρ έ ω ση. Η διε ρ µ ηνε ί α αυτή δε ν έ χ ε ι ε φ αρ µ ογή στον Όµ ιλ ο. 8

9 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π ΤΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩΝ Γ ΙΑ ΤΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 30 ΣΕΠ ΤΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ ΝΕ Α ΠΡ Ο ΤΥΠΑ, Ι Ε Ρ Μ Η ΝΕ Ι Ε Σ Κ Α Ι ΤΡ Ο ΠΟ ΠΟ Ι Η Σ Η ΥΦ Ι Σ ΤΑ Μ Ε ΝΩ Ν ΠΡ Ο ΤΥΠΩ Ν- Σ υ ν έ χ ε ι α Ε ΠΧ Α 14 (Τρο πο πο ί ησ η) «Ό ρι α Πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν Σ το ι χ ε ί ω ν Κ αθ ο ρι σ µ έ ν ω ν Παρο χ ώ ν, Ε λ ά χ ι σ το Α παι το ύ µ ε ν ο Σ χ ηµ ατι σ µ έ ν ο κ ε φ ά λ αι ο κ αι η αλ λ ηλ ε πί δ ρασ ή το υς» Οι τρ οπ οπ οιήσε ις ε φ αρ µ ό ζ ονται σε π ε ρ ιορ ισµ έ νε ς π ε ρ ιπ τώ σε ις: ό ταν η οικονοµ ική οντό τητα υπ ό κε ιται σε ε λ ά χ ιστο απ αιτούµ ε νο σχ ηµ ατισµ έ νο κε φ ά λ αιο και π ρ οβαί νε ι σε π ρ ό ω ρ η καταβολ ή τω ν ε ισφ ορ ώ ν για κά λ υψ η αυτώ ν τω ν απ αιτήσε ω ν. Οι τρ οπ οπ οιήσε ις αυτέ ς ε π ιτρ έ π ουν σε µ ί α τέ τοια οικονοµ ική οντό τητα να αντιµ ε τω π ί σε ι το ό φ ε λ ος απ ό µ ια τέ τοια π ρ ό ω ρ η π λ ηρ ω µ ή ω ς π ε ρ ιουσιακό στοιχ ε ί ο. Η διε ρ µ ηνε ί α δε ν έ χ ε ι ε φ αρ µ ογή στον Όµ ιλ ο. Τρο πο πο ι ήσ ε ι ς σ ε πρότυπα πο υ απο τε λ ο ύ ν έ ν α τµ ήµ α το υ προ γ ρά µ µ ατο ς ε τήσ ι ω ν βε λ τι ώ σ ε ω ν γ ι α το 2010 το υ Σ Λ Π (Σ υµ βο ύ λ ι ο ι ε θ ν ώ ν Λ ο γ ι σ τι κ ώ ν Προ τύ πω ν ) Οι π αρ ακά τω τρ οπ οπ οιήσε ις π ε ρ ιγρ ά φ ουν τις σηµ αντικό τε ρ ε ς αλ λ αγέ ς π ου υπ ε ισέ ρ χ ονται στα ΠΧ Α ω ς ε π ακό λ ουθ ο τω ν απ οτε λ ε σµ ά τω ν του ε τήσιου π ρ ογρ ά µ µ ατος βε λ τιώ σε ω ν του Σ ΛΠ π ου δηµ οσιε ύτηκε το Μ ά ιο Εφ ό σον δε ν αναφ έ ρ ε ται διαφ ορ ε τικά, οι τρ οπ οπ οιήσε ις αυτέ ς δε ν έ χ ουν σηµ αντική ε π ί π τω ση στις Οικονοµ ικέ ς Καταστά σε ις του Οµ ί λ ου. ΠΧ Α 3 «Σ υν ε ν ώ σ ε ι ς Ε πι χ ε ι ρήσ ε ω ν» Οι τρ οπ οπ οιήσε ις π αρ έ χ ουν ε π ιπ ρ ό σθ ε τε ς διε υκρ ινί σε ις σχ ε τικά µ ε : (α) συµ φ ω νί ε ς ε νδε χ ό µ ε νου τιµ ήµ ατος π ου π ρ οκύπ τουν απ ό συνε νώ σε ις ε π ιχ ε ιρ ήσε ω ν µ ε ηµ ε ρ οµ ηνί ε ς απ ό κτησης π ου π ρ οηγούνται της ε φ αρ µ ογής του ΠΧ Α 3 (2008), (β) την ε π ιµ έ τρ ηση της µ η ε λ έ γχ ουσας συµ µ ε τοχ ής, και (γ) λ ογιστική αντιµ ε τώ π ιση τω ν συναλ λ αγώ ν π λ ηρ ω µ ής π ου βασί ζ ονται σε αξ ί ε ς µ ε τοχ ώ ν και π ου απ οτε λ ούν µ έ ρ ος µ ιας ε π ιχ ε ιρ ηµ ατικής συνέ νω σης, συµ π ε ρ ιλ αµ βανοµ έ νω ν τω ν ε π ιβρ αβε ύσε ω ν π ου βασί ζ ονται σε αξ ί ε ς µ ε τοχ ώ ν και π ου δε ν αντικαταστά θ ηκαν ή ε κούσια αντικαταστά θ ηκαν. ΠΧ Α 7 «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά Μ έ σ α: Γ ν ω σ το πο ι ήσ ε ι ς» Οι τρ οπ οπ οιήσε ις π ε ρ ιλ αµ βά νουν π ολ λ απ λ έ ς διε υκρ ινί σε ις σχ ε τικά µ ε τις γνω στοπ οιήσε ις τω ν χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικώ ν µ έ σω ν. Λ Π 1 «Παρο υσ ί ασ η τω ν Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ ατασ τά σ ε ω ν» Η τρ οπ οπ οί ηση διε υκρ ινί ζ ε ι ό τι οι οικονοµ ικέ ς οντό τητε ς µ π ορ ούν να π αρ ουσιά ζ ουν την ανά λ υση τω ν συστατικώ ν στοιχ ε ί ω ν τω ν λ οιπ ώ ν συνολ ικώ ν ε σό δω ν ε ί τε στην κατά σταση µ ε ταβολ ώ ν ιδί ω ν κε φ αλ αί ω ν ε ί τε στις σηµ ε ιώ σε ις. Λ Π 27 «Ε ν ο πο ι ηµ έ ν ε ς κ αι Α το µ ι κ έ ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς Κ ατασ τά σ ε ι ς» Η τρ οπ οπ οί ηση διε υκρ ινί ζ ε ι ό τι οι τρ οπ οπ οιήσε ις τω ν ΛΠ 21, ΛΠ 28 και ΛΠ 31 π ου απ ορ ρ έ ουν απ ό την αναθ ε ώ ρ ηση του ΛΠ 27 (2008) π ρ έ π ε ι να ε φ αρ µ ό ζ ονται µ ε λ λ οντικά. Λ Π 34 «Ε ν δ ι ά µ ε σ η Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή Α ν αφ ο ρά» Η τρ οπ οπ οί ηση δί νε ι µ ε γαλ ύτε ρ η έ µ φ αση στις αρ χ έ ς γνω στοπ οί ησης π ου π ρ έ π ε ι να ε φ αρ µ ό ζ ονται σε σχ έ ση µ ε σηµ αντικά γε γονό τα και συναλ λ αγέ ς, συµ π ε ρ ιλ αµ βανοµ έ νω ν τω ν µ ε ταβολ ώ ν αναφ ορ ικά µ ε ε π ιµ ε τρ ήσε ις στην ε ύλ ογη αξ ί α, καθ ώ ς και στην ανά γκη ε π ικαιρ οπ οί ησης τω ν σχ ε τικώ ν π λ ηρ οφ ορ ιώ ν απ ό την π ιο π ρ ό σφ ατη ε τήσια έ κθ ε ση. Ε ΠΧ Α 13 «Προ γ ρά µ µ ατα Ε πι βρά βε υσ ης Πε λ ατώ ν» Η τρ οπ οπ οί ηση διε υκρ ινί ζ ε ι την έ ννοια του ό ρ ου «ε ύλ ογη αξ ί α», στο π λ αί σιο της ε π ιµ έ τρ ησης της ε π ιβρ ά βε υσης τω ν π ρ ογρ αµ µ ά τω ν π ιστό τητας π ε λ ατώ ν. 9

10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π ΤΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩΝ Γ ΙΑ ΤΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 30 ΣΕΠ ΤΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ ΝΕ Α ΠΡ Ο ΤΥΠΑ, Ι Ε Ρ Μ Η ΝΕ Ι Ε Σ Κ Α Ι ΤΡ Ο ΠΟ ΠΟ Ι Η Σ Η ΥΦ Ι Σ ΤΑ Μ Ε ΝΩ Ν ΠΡ Ο ΤΥΠΩ Ν - Σ υ ν έ χ ε ι α Πρότυπα κ αι ι ε ρµ ην ε ί ε ς υπο χ ρε ω τι κ έ ς από πε ρι όδ ο υς πο υ ξ ε κ ι ν ο ύ ν την ή µ ε τά από 1 Ι αν ο υαρί ο υ 2012 ΠΧ Α 7 (Τρο πο πο ί ησ η) «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά Μ έ σ α: Γ ν ω σ το πο ι ήσ ε ι ς» - µ ε ταβι βά σ ε ι ς χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν σ το ι χ ε ί ω ν (ε φ αρ µ ό ζ ε ται για ε τήσιε ς λ ογιστικέ ς π ε ρ ιό δους π ου ξ ε κινούν την ή µ ε τά την 1 η Ι ουλ ί ου 2011) Η π αρ ούσα τρ οπ οπ οί ηση π αρ έ χ ε ι τις γνω στοπ οιήσε ις για µ ε ταβιβασµ έ να χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικά π ε ρ ιουσιακά στοιχ ε ί α π ου δε ν έ χ ουν απ οαναγνω ρ ιστε ί ε ξ ολ οκλ ήρ ου καθ ώ ς και για µ ε ταβιβασµ έ να χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικά π ε ρ ιουσιακά στοιχ ε ί α π ου έ χ ουν απ οαναγνω ρ ιστε ί ε ξ ολ οκλ ήρ ου αλ λ ά για τα οπ οί α ο Όµ ιλ ος έ χ ε ι συνε χ ιζ ό µ ε νη ανά µ ε ιξ η. Παρ έ χ ε ι ε π ί σης καθ οδήγηση για την ε φ αρ µ ογή τω ν απ αιτούµ ε νω ν γνω στοπ οιήσε ω ν. Η τρ οπ οπ οί ηση αυτή δε ν έ χ ε ι ακό µ η υιοθ ε τηθ ε ί απ ό την Ευρ ω π αϊ κή Έ νω ση. Λ Π 12 (Τρο πο πο ί ησ η) «Φ όρο ι ε ι σ ο δ ήµ ατο ς» (ε φ αρ µ ό ζ ε ται για ε τήσιε ς λ ογιστικέ ς π ε ρ ιό δους π ου ξ ε κινούν την ή µ ε τά την 1 η Ι ανουαρ ί ου 2012) Η τρ οπ οπ οί ηση του ΛΠ 12 π αρ έ χ ε ι µ ια π ρ ακτική µ έ θ οδο για την ε π ιµ έ τρ ηση τω ν αναβαλ λ ό µ ε νω ν φ ορ ολ ογικώ ν υπ οχ ρ ε ώ σε ω ν και αναβαλ λ ό µ ε νω ν φ ορ ολ ογικώ ν π ε ρ ιουσιακώ ν στοιχ ε ί ω ν ό ταν ε π ε νδυτικά ακί νητα ε π ιµ ε τρ ώ νται µ ε τη µ έ θ οδο ε ύλ ογης αξ ί ας σύµ φ ω να µ ε το ΛΠ 40 «Επ ε νδύσε ις σε ακί νητα». Η τρ οπ οπ οί ηση αυτή δε ν έ χ ε ι ακό µ η υιοθ ε τηθ ε ί απ ό την Ευρ ω π αϊ κή Έ νω ση. Λ Π 1 (Τρο πο πο ί ησ η) «Παρο υσ ί ασ η Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ ατασ τά σ ε ω ν» (ε φ αρ µ ό ζ ε ται στις ε τήσιε ς λ ογιστικέ ς π ε ρ ιό δους π ου ξ ε κινούν την ή µ ε τά την 1η Ι ουλ ί ου 2012) Α υτή η τρ οπ οπ οί ηση απ αιτε ί απ ό τις οικονοµ ικέ ς οντό τητε ς να διαχ ω ρ ί σουν τα στοιχ ε ί α π ου π αρ ουσιά ζ ονται στα λ οιπ ά συνολ ικά ε ισοδήµ ατα σε δύο οµ ά δε ς, µ ε βά ση το αν αυτά στο µ έ λ λ ον ε ί ναι π ιθ ανό να µ ε ταφ ε ρ θ ούν στα απ οτε λ έ σµ ατα χ ρ ήσε ω ς ή ό χ ι. Η τρ οπ οπ οί ηση δε ν έ χ ε ι υιοθ ε τηθ ε ί ακό µ η απ ό την Ευρ ω π αϊ κή Έ νω ση. Λ Π 19 (Τρο πο πο ί ησ η) «Παρο χ έ ς σ ε Ε ργ αζ ο µ έ ν ο υς» (ε φ αρ µ ό ζ ε ται στις ε τήσιε ς λ ογιστικέ ς π ε ρ ιό δους π ου ξ ε κινούν την ή µ ε τά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2013) Α υτή η τρ οπ οπ οί ηση ε π ιφ έ ρ ε ι σηµ αντικέ ς αλ λ αγέ ς στην αναγνώ ρ ιση και ε π ιµ έ τρ ηση του κό στους τω ν π ρ ογρ αµ µ ά τω ν καθ ορ ισµ έ νω ν π αρ οχ ώ ν και τω ν π αρ οχ ώ ν ε ξ ό δου απ ό την υπ ηρ ε σί α (κατά ρ γηση της µ ε θ ό δου του π ε ρ ιθ ω ρ ί ου), καθ ώ ς και στις γνω στοπ οιήσε ις ό λ ω ν τω ν π αρ οχ ώ ν σε ε ρ γαζ οµ έ νους. Οι βασικέ ς αλ λ αγέ ς αφ ορ ούν κυρ ί ω ς στην αναγνώ ρ ιση τω ν αναλ ογιστικώ ν κε ρ δώ ν και ζ ηµ ιώ ν, στην αναγνώ ρ ιση του κό στους π ρ οϋ π ηρ ε σί ας/ π ε ρ ικοπ ώ ν, στην ε π ιµ έ τρ ηση του ε ξ ό δου συντά ξ ε ω ν, στις απ αιτούµ ε νε ς γνω στοπ οιήσε ις, στο χ ε ιρ ισµ ό τω ν ε ξ ό δω ν και τω ν φ ό ρ ω ν π ου σχ ε τί ζ ονται µ ε τα π ρ ογρ ά µ µ ατα καθ ορ ισµ έ νω ν π αρ οχ ώ ν, καθ ώ ς και στη διά κρ ιση µ ε ταξ ύ βρ αχ υπ ρ ό θ ε σµ ω ν και µ ακρ οπ ρ ό θ ε σµ ω ν π αρ οχ ώ ν. Η τρ οπ οπ οί ηση δε ν έ χ ε ι υιοθ ε τηθ ε ί ακό µ η απ ό την Ευρ ω π αϊ κή Έ νω ση. ΠΧ Α 9 «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α» (ε φ αρ µ ό ζ ε ται στις ε τήσιε ς λ ογιστικέ ς π ε ρ ιό δους π ου ξ ε κινούν την ή µ ε τά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2013) Τ ο ΠΧ Α 9 απ οτε λ ε ί την π ρ ώ τη φ ά ση στο έ ρ γο του Σ ΛΠ (Σ υµ βούλ ιο ιε θ νώ ν Λογιστικώ ν Πρ οτύπ ω ν) για την αντικατά σταση του ΛΠ 39 και αναφ έ ρ ε ται στην ταξ ινό µ ηση και ε π ιµ έ τρ ηση τω ν χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικώ ν π ε ρ ιουσιακώ ν στοιχ ε ί ω ν και χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικώ ν υπ οχ ρ ε ώ σε ω ν. Τ ο Σ ΛΠ στις ε π ό µ ε νε ς φ ά σε ις του έ ρ γου θ α ε π ε κτε ί νε ι το ΠΧ Α 9 έ τσι ώ στε να π ρ οστε θ ούν νέ ε ς απ αιτήσε ις για την απ οµ ε ί ω ση της αξ ί ας και τη λ ογιστική αντιστά θ µ ισης. Ο Όµ ιλ ος βρ ί σκε ται στη διαδικασί α ε κτί µ ησης της ε π ί δρ ασης του ΠΧ Α 9 στις Οικονοµ ικέ ς του Καταστά σε ις. Τ ο ΠΧ Α 9 δε ν µ π ορ ε ί να ε φ αρ µ οστε ί νω ρ ί τε ρ α απ ό τον Όµ ιλ ο διό τι δε ν έ χ ε ι υιοθ ε τηθ ε ί απ ό την Ευρ ω π αϊ κή Έ νω ση. 10

11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π ΤΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩΝ Γ ΙΑ ΤΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 30 ΣΕΠ ΤΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ ΝΕ Α ΠΡ Ο ΤΥΠΑ, Ι Ε Ρ Μ Η ΝΕ Ι Ε Σ Κ Α Ι ΤΡ Ο ΠΟ ΠΟ Ι Η Σ Η ΥΦ Ι Σ ΤΑ Μ Ε ΝΩ Ν ΠΡ Ο ΤΥΠΩ Ν - Σ υ ν έ χ ε ι α ΠΧ Α 13 «Ε πι µ έ τρησ η Ε ύ λ ο γ ης Α ξ ί ας» (ε φ αρ µ ό ζ ε ται στις ε τήσιε ς λ ογιστικέ ς π ε ρ ιό δους π ου ξ ε κινούν την ή µ ε τά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2013) Τ ο ΠΧ Α 13 π αρ έ χ ε ι νέ ε ς οδηγί ε ς σχ ε τικά µ ε την ε π ιµ έ τρ ηση της ε ύλ ογης αξ ί ας και τις απ αρ αί τητε ς γνω στοπ οιήσε ις. Οι απ αιτήσε ις του π ρ οτύπ ου δε ν διε υρ ύνουν τη χ ρ ήση τω ν ε ύλ ογω ν αξ ιώ ν αλ λ ά π αρ έ χ ουν διε υκρ ινί σε ις για την ε φ αρ µ ογή τους σε π ε ρ ί π τω ση π ου η χ ρ ήση τους ε π ιβά λ λ ε ται υπ οχ ρ ε ω τικά απ ό ά λ λ α π ρ ό τυπ α. Τ ο ΠΧ Α 13 π αρ έ χ ε ι ακρ ιβή ορ ισµ ό της ε ύλ ογης αξ ί ας, καθ ώ ς και οδηγί ε ς αναφ ορ ικά µ ε την ε π ιµ έ τρ ηση της ε ύλ ογης αξ ί ας και τις απ αρ αί τητε ς γνω στοπ οιήσε ις, ανε ξ ά ρ τητα απ ό το π ρ ό τυπ ο µ ε βά ση το οπ οί ο γί νε ται χ ρ ήση τω ν ε ύλ ογω ν αξ ιώ ν. Επ ιπ λ έ ον, οι απ αρ αί τητε ς γνω στοπ οιήσε ις έ χ ουν διε υρ υνθ ε ί και καλ ύπ τουν ό λ α τα π ε ρ ιουσιακά στοιχ ε ί α και τις υπ οχ ρ ε ώ σε ις π ου ε π ιµ ε τρ ούνται στην ε ύλ ογη αξ ί α και ό χ ι µ ό νο τα χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικά. Τ ο π ρ ό τυπ ο δε ν έ χ ε ι υιοθ ε τηθ ε ί ακό µ η απ ό την Ευρ ω π αϊ κή Έ νω ση. Ο µ ά δ α προ τύ πω ν σ χ ε τι κ ά µ ε ε ν ο πο ί ησ η κ αι από κ ο ι ν ο ύ σ υµ φ ω ν ί ε ς (ε φ αρ µ ό ζ ονται στις ε τήσιε ς λ ογιστικέ ς π ε ρ ιό δους π ου ξ ε κινούν την ή µ ε τά την 1η Ι ανουαρ ί ου 2013) Τ ο Σ ΛΠ δηµ οσί ε υσε π έ ντε νέ α π ρ ό τυπ α σχ ε τικά µ ε ε νοπ οί ηση και τις απ ό κοινού συµ φ ω νί ε ς: ΠΧ Α 10, ΠΧ Α 11, ΠΧ Α 12, ΛΠ 27 (Τ ρ οπ οπ οί ηση), ΛΠ 28 (Τ ρ οπ οπ οί ηση). Α υτά τα π ρ ό τυπ α ε φ αρ µ ό ζ ονται στις ε τήσιε ς λ ογιστικέ ς π ε ρ ιό δους π ου ξ ε κινούν την ή µ ε τά την 1η Ι ανουαρ ί ου Επ ιτρ έ π ε ται η π ρ ό ω ρ η ε φ αρ µ ογή τους µ ό νο ε ά ν ταυτό χ ρ ονα ε φ αρ µ οστούν και τα π έ ντε αυτά π ρ ό τυπ α. Τ α π ρ ό τυπ α δε ν έ χ ουν υιοθ ε τηθ ε ί ακό µ η απ ό την Ευρ ω π αϊ κή Έ νω ση. Ο Όµ ιλ ος βρ ί σκε ται στη διαδικασί α ε κτί µ ησης της ε π ί δρ ασης τω ν νέ ω ν π ρ οτύπ ω ν στις ε νοπ οιηµ έ νε ς Οικονοµ ικέ ς του Καταστά σε ις. Οι κυρ ιό τε ρ οι ό ρ οι τω ν π ρ οτύπ ω ν ε ί ναι οι ε ξ ής: ΠΧ Α 10 «Ε ν ο πο ι ηµ έ ν ε ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς Κ ατασ τά σ ε ι ς» Τ ο ΠΧ Α 10 αντικαθ ιστά στο σύνολ ό τους τις οδηγί ε ς αναφ ορ ικά µ ε τον έ λ ε γχ ο και την ε νοπ οί ηση, π ου π αρ έ χ ονται στο ΛΠ 27 και στο SIC 12. Τ ο νέ ο π ρ ό τυπ ο αλ λ ά ζ ε ι τον ορ ισµ ό του ε λ έ γχ ου ω ς καθ ορ ιστικού π αρ ά γοντα π ρ οκε ιµ έ νου να απ οφ ασιστε ί ε ά ν µ ια οικονοµ ική οντό τητα θ α π ρ έ π ε ι να ε νοπ οιε ί ται. Τ ο π ρ ό τυπ ο π αρ έ χ ε ι ε κτε ταµ έ νε ς διε υκρ ινί σε ις π ου υπ αγορ ε ύουν τους διαφ ορ ε τικούς τρ ό π ους κατά τους οπ οί ους µ ί α οικονοµ ική οντό τητα (ε π ε νδυτής) µ π ορ ε ί να ε λ έ γχ ε ι µ ί α ά λ λ η οικονοµ ική οντό τητα (ε π έ νδυση). Ο αναθ ε ω ρ ηµ έ νος ορ ισµ ό ς του ε λ έ γχ ου ε στιά ζ ε ι στην ανά γκη να υπ ά ρ χ ε ι ταυτό χ ρ ονα το δικαί ω µ α (η δυνατό τητα να κατε υθ ύνονται οι δρ αστηρ ιό τητε ς π ου ε π ηρ ε ά ζ ουν σηµ αντικά τις απ οδό σε ις) και οι µ ε ταβλ ητέ ς απ οδό σε ις (θ ε τικέ ς, αρ νητικέ ς ή και τα δύο) π ρ οκε ιµ έ νου να υπ ά ρ χ ε ι έ λ ε γχ ος. Τ α νέ ο π ρ ό τυπ ο π αρ έ χ ε ι ε π ί σης διε υκρ ινί σε ις αναφ ορ ικά µ ε συµ µ ε τοχ ικά δικαιώ µ ατα και δικαιώ µ ατα ά σκησης βέ το (protective rights), καθ ώ ς ε π ί σης και αναφ ορ ικά µ ε σχ έ σε ις π ρ ακτό ρ ε υσης / π ρ ακτορ ε υοµ έ νου. ΠΧ Α 11 «Α πό κ ο ι ν ο ύ Σ υµ φ ω ν ί ε ς» Τ ο ΠΧ Α 11 π αρ έ χ ε ι µ ια π ιο ρ ε αλ ιστική αντιµ ε τώ π ιση τω ν απ ό κοινού συµ φ ω νιώ ν ε στιά ζ οντας στα δικαιώ µ ατα και τις υπ οχ ρ ε ώ σε ις, π αρ ά στη νοµ ική τους µ ορ φ ή. Οι τύπ οι τω ν συµ φ ω νιώ ν π ε ρ ιορ ί ζ ονται σε δύο: απ ό κοινού ε λ ε γχ ό µ ε νε ς δρ αστηρ ιό τητε ς και κοινοπ ρ αξ ί ε ς. Η µ έ θ οδος της αναλ ογικής ε νοπ οί ησης δε ν ε ί ναι π λ έ ον ε π ιτρ ε π τή. Οι συµ µ ε τέ χ οντε ς σε κοινοπ ρ αξ ί ε ς ε φ αρ µ ό ζ ουν υπ οχ ρ ε ω τικά την ε νοπ οί ηση µ ε τη µ έ θ οδο της καθ αρ ής θ έ σης. Οι οικονοµ ικέ ς οντό τητε ς π ου συµ µ ε τέ χ ουν σε απ ό κοινού ε λ ε γχ ό µ ε νε ς δρ αστηρ ιό τητε ς ε φ αρ µ ό ζ ουν π αρ ό µ οιο λ ογιστικό χ ε ιρ ισµ ό µ ε αυτό ν π ου ε φ αρ µ ό ζ ουν ε π ί του π αρ ό ντος οι συµ µ ε τέ χ οντε ς σε απ ό κοινού ε λ ε γχ ό µ ε να π ε ρ ιουσιακά στοιχ ε ί α ή σε απ ό κοινού ε λ ε γχ ό µ ε νε ς δρ αστηρ ιό τητε ς. Τ ο π ρ ό τυπ ο π αρ έ χ ε ι ε π ί σης διε υκρ ινί σε ις σχ ε τικά µ ε τους συµ µ ε τέ χ οντε ς σε απ ό κοινού συµ φ ω νί ε ς, χ ω ρ ί ς να υπ ά ρ χ ε ι απ ό κοινού έ λ ε γχ ος. ΠΧ Α 12 «Γ ν ω σ το πο ί ησ η σ υµ µ ε το χ ής σ ε ά λ λ ε ς ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς ο ν τότητε ς» Τ ο ΠΧ Α 12 αναφ έ ρ ε ται στις απ αιτούµ ε νε ς γνω στοπ οιήσε ις µ ιας οικονοµ ικής οντό τητας, συµ π ε ρ ιλ αµ βανοµ έ νω ν σηµ αντικώ ν κρ ί σε ω ν και υπ οθ έ σε ω ν, οι οπ οί ε ς ε π ιτρ έ π ουν στους αναγνώ στε ς τω ν οικονοµ ικώ ν καταστά σε ω ν να αξ ιολ ογήσουν τη φ ύση, τους κινδύνους και τις οικονοµ ικέ ς ε π ιπ τώ σε ις π ου σχ ε τί ζ ονται µ ε τη συµ µ ε τοχ ή της οικονοµ ικής οντό τητας σε θ υγατρ ικέ ς, συγγε νε ί ς, απ ό κοινού συµ φ ω νί ε ς και µ η ε νοπ οιούµ ε νε ς οικονοµ ικέ ς οντό τητε ς (structured entities). Μ ί α οικονοµ ική οντό τητα έ χ ε ι τη δυνατό τητα να π ρ οβε ί σε κά π οιε ς ή ό λ ε ς απ ό τις π αρ απ ά νω γνω στοπ οιήσε ις χ ω ρ ί ς να ε ί ναι υπ οχ ρ ε ω µ έ νη να ε φ αρ µ ό σε ι το ΠΧ Α 12 στο σύνολ ό του, ή το ΠΧ Α 10 ή 11 ή τα τρ οπ οπ οιηµ έ να ΛΠ 27 ή

12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π ΤΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩΝ Γ ΙΑ ΤΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 30 ΣΕΠ ΤΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ ΝΕ Α ΠΡ Ο ΤΥΠΑ, Ι Ε Ρ Μ Η ΝΕ Ι Ε Σ Κ Α Ι ΤΡ Ο ΠΟ ΠΟ Ι Η Σ Η ΥΦ Ι Σ ΤΑ Μ Ε ΝΩ Ν ΠΡ Ο ΤΥΠΩ Ν - Σ υ ν έ χ ε ι α Λ Π 27 (Τρο πο πο ί ησ η) «Α το µ ι κ έ ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς Κ ατασ τά σ ε ι ς» Τ ο Πρ ό τυπ ο αυτό δηµ οσιε ύθ ηκε ταυτό χ ρ ονα µ ε το ΠΧ Α 10 και σε συνδυασµ ό, τα δύο π ρ ό τυπ α αντικαθ ιστούν το ΛΠ 27 «Ενοπ οιηµ έ νε ς και Α τοµ ικέ ς Οικονοµ ικέ ς Καταστά σε ις». Τ ο τρ οπ οπ οιηµ έ νο ΛΠ 27 ορ ί ζ ε ι το λ ογιστικό χ ε ιρ ισµ ό και τις απ αρ αί τητε ς γνω στοπ οιήσε ις αναφ ορ ικά µ ε τις συµ µ ε τοχ έ ς σε θ υγατρ ικέ ς, κοινοπ ρ αξ ί ε ς και συγγε νε ί ς ό ταν µ ί α οικονοµ ική οντό τητα ε τοιµ ά ζ ε ι ατοµ ικέ ς Οικονοµ ικέ ς Καταστά σε ις. Παρ ά λ λ ηλ α, το Σ υµ βούλ ιο µ ε τέ φ ε ρ ε στο ΛΠ 27 ό ρ ους του ΛΠ 28 «Επ ε νδύσε ις σε Σ υγγε νε ί ς ε π ιχ ε ιρ ήσε ις» και του ΛΠ 31 «Σ υµ µ ε τοχ έ ς σε Κοινοπ ρ αξ ί ε ς» π ου αφ ορ ούν τις ατοµ ικέ ς Οικονοµ ικέ ς Καταστά σε ις. Λ Π 28 (Τρο πο πο ί ησ η) «Ε πε ν δ ύ σ ε ι ς σ ε Σ υγ γ ε ν ε ί ς ε πι χ ε ι ρήσ ε ι ς κ αι Κ ο ι ν ο πραξ ί ε ς» Τ ο ΛΠ 28 «Επ ε νδύσε ις σε Σ υγγε νε ί ς ε π ιχ ε ιρ ήσε ις και Κοινοπ ρ αξ ί ε ς» αντικαθ ιστά το ΛΠ 28 «Επ ε νδύσε ις σε Σ υγγε νε ί ς ε π ιχ ε ιρ ήσε ις». Ο σκοπ ό ς αυτού του Πρ οτύπ ου ε ί ναι να ορ ί σε ι τον λ ογιστικό χ ε ιρ ισµ ό αναφ ορ ικά µ ε τις ε π ε νδύσε ις σε συγγε νε ί ς ε π ιχ ε ιρ ήσε ις και να π αρ αθ έ σε ι τις απ αιτήσε ις για την ε φ αρ µ ογή της µ ε θ ό δου της καθ αρ ής θ έ σης κατά τη λ ογιστική τω ν ε π ε νδύσε ω ν σε συγγε νε ί ς και κοινοπ ρ αξ ί ε ς, ό π ω ς π ρ οκύπ τε ι απ ό τη δηµ οσί ε υση του ΠΧ Α Λ Ο ΓΙ Σ ΤΙ Κ Ε Σ Α Ρ Χ Ε Σ Οι ε νδιά µ ε σε ς συνοπ τικέ ς Οικονοµ ικέ ς Καταστά σε ις έ χ ουν καταρ τιστε ί σύµ φ ω να µ ε την αρ χ ή του ιστορ ικού ή τε κµ αρ τού κό στους ε κτό ς τω ν π αρ αγώ γω ν ό π ου η απ οτί µ ηση τους γί νε ται στην ε ύλ ογη αξ ί α. Οι βασικέ ς λ ογιστικέ ς αρ χ έ ς, ε κτιµ ήσε ις και υπ ολ ογισµ οί π ου ακολ ουθ ήθ ηκαν π αρ αµ έ νουν αµ ε τά βλ ητε ς σε σχ έ ση µ ε τις ε τήσιε ς Οικονοµ ικέ ς Καταστά σε ις του Οµ ί λ ου και της Εταιρ ί ας στις 31 ε κε µ βρ ί ου Όµ ω ς, οι συνοπ τικέ ς ε ξ αµ ηνιαί ε ς Οικονοµ ικέ ς Καταστά σε ις π ρ έ π ε ι να ε ξ ε τά ζ ονται σε συνδυασµ ό µ ε τις ε τήσιε ς Οικονοµ ικέ ς Καταστά σε ις της 31 ε κε µ βρ ί ου 2010 π ου ε ί ναι διαθ έ σιµ ε ς στην διε ύθ υνση του διαδικτύου της Εταιρ ί ας 12

13 ς ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π ΤΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩΝ Γ ΙΑ ΤΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 30 ΣΕΠ ΤΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ε ΠΙ Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α ΤΙ Κ Ο Ι ΤΟ Μ Ε Ι Σ Η ακό λ ουθ η π λ ηρ οφ ό ρ ηση αναφ έ ρ ε ται στους Τ οµ ε ί ς π ου ε π ισκοπ ούνται απ ό τους υπ ε ύθ υνους του Οµ ί λ ου για τη λ ήψ η οικονοµ ικώ ν απ οφ ά σε ω ν. Οι Τ οµ ε ί ς έ χ ουν ορ ιστε ί µ ε βά ση τον κλ ά δο δρ αστηρ ιό τητας, καθ ώ ς αυτό ς ε ί ναι ο τρ ό π ος µ ε τον οπ οί ο οι υπ ε ύθ υνοι για τη λ ήψ η οικονοµ ικώ ν απ οφ ά σε ω ν π αρ ακολ ουθ ούν τον Όµ ιλ ο. Χ ρ ησιµ οπ οιώ ντας τα π οσοτικά κρ ιτήρ ια, ο Όµ ιλ ος απ ε ικονί ζ ε ι ξ ε χ ω ρ ιστά στην π αρ ούσα σηµ ε ί ω ση και τους τρ ε ις τοµ ε ί ς δρ αστηρ ιό τητά ς του. Η ιοί κηση αξ ιολ ογε ί την ε π ί δοση τω ν Τ οµ έ ω ν δρ αστηρ ιό τητας, βασιζ ό µ ε νη στο σύνολ ο τω ν π ω λ ήσε ω ν, στο τρ έ χ ον λ ε ιτουρ γικό απ οτέ λ ε σµ α, τα κέ ρ δη ε κµ ε ταλ λ ε ύσε ω ς, στα χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικά έ σοδα και έ ξ οδα και στο σύνολ ο του Ενε ρ γητικού. Μ ε την έ ννοια τρ έ χ ον λ ε ιτουρ γικό απ οτέ λ ε σµ α η ιοί κηση π ρ οσδιορ ί ζ ε ι το απ οτέ λ ε σµ α της Εταιρ ί ας και του Οµ ί λ ου π ρ ο φ ό ρ ω ν, χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικώ ν ε σό δω ν/ε ξ ό δω ν και έ κτακτω ν ε σό δω ν/ε ξ ό δω ν. Οι π λ ηρ οφ ορ ί ε ς αναφ ορ ικά µ ε τους Τ οµ ε ί ς δρ αστηρ ιό τητας έ χ ουν ω ς ε ξ ής: Κλάδος Τ σ ι µ έ ν τ ου Κλάδος Σ κ υ ρ οδέ µ α τ ος 30/9/2011 Κλάδος Α δρ α ν ώ ν Ε γ γ ρ α φ έ ς ε ν οπ οί η σ η ς Σ ύ ν ολο Ο µ ί λου Π ω λή σ ε ι ς (13.510) Τ ρ έ χ ον Λ ε ι τ ου ρ γ ι κ ό α π οτ έ λε σ µ α (6.009) (1.881) 0 (3.201) Λ ε ι τ ου ρ γ ι κ ό α π οτ έ λε σ µ α / κ έ ρ δη - (ζ η µ ι έ ς) ε κ µ ε τ α λλε ύ σ ε ω ς (22.760) (7.715) (2.114) 916 (31.673) Κλάδος Τ σ ι µ έ ν τ ου Κλάδος Σ κ υ ρ οδέ µ α τ ος 30/9/2010 Κλάδος Α δρ α ν ώ ν Ε γ γ ρ α φ έ ς ε ν οπ οί η σ η ς Σ ύ ν ολο Ο µ ί λου Π ω λή σ ε ι ς (17.712) Τ ρ έ χ ον Λ ε ι τ ου ρ γ ι κ ό α π οτ έ λε σ µ α (3.169) Λ ε ι τ ου ρ γ ι κ ό α π οτ έ λε σ µ α / κ έ ρ δη - (ζ η µ ι έ ς) ε κ µ ε τ α λλε ύ σ ε ω ς (5.740) Σύνολο Ε νε ρ γ η τ ι κ ού ω Χ ρ η µ α τ οοι κ ονοµ ι κ ή Α να φ ορ ά τ η ς ι οί κ η σ η ς Κ λά δ ος Τ σ ι µ έ ντ ου Κ λά δ ος Σκ υ ρ οδ έ µ α τ ος Κ λά δ ος Α δ ρ α νώ ν Ε γ γ ρ α φ έ ς ε νοπ οί η σ η ς Σύνολο Ο µ ί λου 30/9/ ( ) /12/ ( ) έ µ ε ώ χ ρ π λ ό ρ π χ ρ ό ί λ λ ε π ε ά ω µ ε ω ί λ ε π ζ ρ ω π ί ε ί λ ί ω ε ξ Οι διαφ ορ ς ταξ ύ τω ν αναφ ορ ν ηµ ατοοικονοµ ικής ηρ οφ ησης ου ησιµ οπ οιούνται απ τη ιοί κηση του Οµ ου για τη ήψ η ιχ ιρ ηµ ατικώ ν απ οφ σε ν και τω ν δηµ οσιε υό νω ν Οικονοµ ικώ ν Καταστά σε ν του Οµ ου οι οπ οί ς αρ ουσιά ονται στους κατω τέ νακε ς, οφ ονται κυρ ς στα ής: α) Σ τη διαφ ορ ε τική ηµ ε ρ οµ ηνί α σύνταξ ης τω ν αναφ ορ ώ ν. Α υτό έ χ ε ι ω ς απ οτέ λ ε σµ α, λ ό γω τω ν οψ ιγε νώ ν γε γονό τω ν να διαφ ορ οπ οιούνται τα αναγνω ρ ιζ ό µ ε να κονδύλ ια τό σο στην Κατά σταση Α π οτε λ ε σµ ά τω ν ό σο και στη Κατά σταση Χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικής Θ έ σης του Οµ ί λ ου. β) Σ το διαφ ορ ε τικό τε κµ αρ τό κό στος π ου καθ ορ ί στηκε για τα π ά για π ε ρ ιουσιακά στοιχ ε ί α του Οµ ί λ ου, λ ό γω της διαφ ορ ε τικής ηµ ε ρ οµ ηνί ας π ρ ώ της ε φ αρ µ ογής τω ν ιε θ νώ ν Πρ οτύπ ω ν Χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικής Α ναφ ορ ά ς µ ε ταξ ύ τω ν αναφ ορ ώ ν χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικής π λ ηρ οφ ό ρ ησης π ου χ ρ ησιµ οπ οιε ί η ιοί κηση και τω ν δηµ οσιε υό µ ε νω ν σύµ φ ω να µ ε τα ιε θ νή Πρ ό τυπ α Χ ρ ηµ ατοοικονοµ ικής Α ναφ ορ ά ς Οικονοµ ικώ ν Καταστά σε ω ν. 13

14 ν ν ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π ΤΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩΝ Γ ΙΑ ΤΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 30 ΣΕΠ ΤΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ε ΠΙ Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α ΤΙ Κ Ο Ι ΤΟ Μ Ε Ι Σ - Σ υ ν έ χ ε ι α 30/9/ /9/2010 Σύνολο Π ω λή σ ε ω ν ω ς Χ ρ η µ α τ οοι κ ονοµ ι κ ή Α να φ ορ ά τ η ς ι οί κ η σ η ς Α ν α κ α τ άτ α ξ η ε κ π τ ώ σε ω ν µ ε τ α ξ ύ Πω λ ή σε ω ν κ α ι Κ ό στ ου ς Πω λ η θ έ ν τ ω ν (531) 969 Σύνολο Π ω λή σ ε ω ν ω ς Κ α τ ά σ τ α σ η Α π οτ ε λε σ µ ά τ ω ν Επιχειρηµατικοί Τ οµείς 30/9/ /9/2010 Τ ρ έ χ ον Λ ε ι τ ου ρ γ ι κ ό α π οτ έ λ ε σµ α (3.201) Έ κ τ α κ τ α α π ε λ έ α τ α Λ λ Κ έ ς λ σ ς οτ σµ (28.472) (11.344) ειτου ργ ικό αποτέ εσ µα / ρδ η/(ζ ηµιέ ) εκµεταλ εύ εω (31.673) Εν αρµό ν ισ η µε Κ ατά σ τασ η Α ποτελ εσ µά τω Α ν α γ ν ώ ρ ι ση ε σό δ ω ν σε δ ι α φ ορ ε τ ι κ ή π ε ρ ί οδ ο ν α γ ν ώ ρ ι ση π ρ οβ λ έ ψ ε ω ν κ α ι υ π οχ ρ ε ώ σε ω ν σε δ ι α φ ορ ε τ ι κ ή π ε ρ ί οδ ο (44) Α ν α κ α τ άτ α ξ η κ ό στ ου ς µ ε τ α ξ ύ δ ι οι κ η τ ι κ ώ ν κ α ι χ ρ η µ α τ οοι κ ον οµ ι κ ώ ν ε ξ ό δ ω ν 770 (965) ι α φ ορ ά α π οσβ έ σε ω ν ε ν σώ µ α τ ω ν α κ ι ν η τ οπ οι ή σε ω ν (874) (2.172) Λ οι π έ ς δ ι α φ ορ έ ς Κ ατά σ τασ η Α ποτελ εσ µά τω Λ ειτου ργ ικό αποτέ λ εσ µα / Κ έ ρδ η/(ζ ηµιέ ς ) εκµεταλ λ εύ σ εω ς (31.073) Χ ρ η µ α τ οοι κ ον οµ ι κ ά έ σοδ α /(έ ξ οδ α ) (1.414) (3.979) Κ έ ρδ η / (ζ ηµιέ ς ) προ φ ό ρω ν (32.487) Φ ό ρ ε ι ή µ α τ ς δ ος σοδ ος 261 (16.036) αθ αρά κέ ρδ η / (ζ ηµιέ ) περιό ου (32.226) (14.092) 30/9/ /9/2010 Σύνολο Χ ρ η µ α τ οοι κ ονοµ ι κ ώ ν Ε σ ό δ ω ν / (Ε ξ ό δ ω ν) ω ς Χ ρ η µ α τ οοι κ ονοµ ι κ ή Α να φ ορ ά τ η ς ι οί κ η σ η ς (770) (3.375) ν α κ α τ άτ α ξ η κ ό στ ου ς µ ε τ α ξ ύ δ ι οι κ η τ ι κ ώ ν κ α ι χ ρ η µ α τ οοι κ ον οµ ι κ ώ ν ε ξ ό δ ω ν (770) 965 Πρ οε ξ ό φ λ η ση α π α ι τ ή σε ω ν 0 (1.537) Λ οι π ά 126 (32) Σύνολο Χ ρ η µ α τ οοι κ ονοµ ι κ ώ ν Ε σ ό δ ω ν / (Ε ξ ό δ ω ν) ω ς Κ α τ ά σ τ α σ η Α π οτ ε λε σ µ ά τ ω ν (1.414) (3.979) 30/9/ /12/2010 Σύνολο Ε νε ρ γ η τ ι κ ού ω ς Χ ρ η µ α τ οοι κ ονοµ ι κ ή Α να φ ορ ά τ η ς ι οί κ η σ η ς ιαφορά σ τ ο τ ε κ µ αρτ ό κ ό σ τ ος τ ω ν ε ν σ ώ µ ατ ω ν π αγ ί ω ν Π ρό σ θ ε τ η π ρό β λ ε ψ η ε π ισ φαλ ώ ν απ αιτ ή σ ε ω ν (2.564) (2.286) Ε ν ε ργ η τ ικ ό ε τ αιρί ας π ου δ ε ν π ε ριλ αµ β άν ε τ αι σ τ η ν Ε ν οπ οί η σ η τ ου Ο µ ί λ ου (3.872) (3.987) ιαφορά σ ε αν αβ αλ λ ό µ ε ν η φορολ ογ ί α (3.697) 943 Α ν ακ ατ άτ αξ η σ ε λ ογ αριασ µ ό π αθ η τ ικ ού (1.830) 0 Λ οιπ ά (812) Σύνολο Ε νε ρ γ η τ ι κ ού ω ς Κ α τ ά σ τ α σ η Ο ι κ ονοµ ι κ ή ς Θ έ σ η ς Τα συγκρ ιτικά στοιχεί α έχουν αναµ ορ φ ωθ εί για λ ό γους ορ θ ό τερ ης συγκρ ιτικής π αρ ουσί ασης. 14

15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π ΤΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩΝ Γ ΙΑ ΤΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 30 ΣΕΠ ΤΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ ΛΟΙΠΑ ΛΕ ΙΤ ΟΥ Ρ Γ ΙΚΑ Ε Σ Ο Α / (Ε Ξ Ο Α) Τα λ οιπ ά λ ειτουρ γικά έσοδ α / έξ οδ α του Οµ ί λ ου και της Εταιρ ί ας για τη π ερ ί οδ ο 1/1 30/9/2011 αναλ ύ ονται ως εξ ής: ΟΜΙΛΟΣ Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ 30/9/ /9/ /9/ /9/2010 έ ρ δ η /(ζ η µ ί ε ς ) α π ό π ω λ ή σε ι ς συ µ µ ε τ οχ ώ ν έ ρ δ η /(ζ η µ ί ε ς ) α π ό π ω λ ή σε ι ς π α γ ί ω ν (297) 460 (240) 110 (Α π οµ ε ί ω ση ) / Α ν τ ι στ ρ οφ ή α π οµ ε ί ω ση ς α ξ ί α ς π α γ ί ω ν στ οι χ ε ί ω ν (21.228) 0 (21.226) 0 Πρ ό β λ ε ψ η α π α ξ ί ω ση ς α ν τ α λ λ α κ τ ι κ ώ ν (4.472) 0 (4.472) 0 (Πρ ό β λ ε ψ η ) / Α ν τ ι στ ρ οφ ή π ρ ό β λ ε ψ η ς συ µ µ ε τ οχ ή ς σε ζ η µ ι έ ς θ υ γ α τ ρ ι κ ώ ν ε τ α ι ρ ι ώ ν 0 0 (1.017) (579) ό β λ ε ψ η ε π ι α λ ώ ν α π α ι τ ή ω ν Λ π Πρ σφ σε (6.323) (17.924) (3.572) (17.924) οι ά (975) (14) 0 0 (33.295) (17.201) (30.527) (18.393) Στα λ οιπ ά λ ειτουρ γικά έξ οδ α του Οµ ί λ ου και της Εταιρ ί ας π ερ ιλ αµ β άνονται η απ οµ εί ωση της γρ αµ µ ής π αρ αγωγής του φ ού ρ νου στο ερ γοστάσιο της Χ αλ κί δ ας ύ ψ ους χιλ ιάδ ων Ευρ ώ, λ ό γω της δ ιακοπ ής της δ ρ αστηρ ιό τητάς του ως απ οτέλ εσµ α της συνεχού ς π τώ σης της αγορ άς και της χαµ ηλ ής π ρ οσδ οκί ας για ανάκαµ ψ η, καθ ώ ς και η συναφ ής π ρ ό β λ εψ η για απ αξ ί ωση ανταλ λ ακτικώ ν ύ ψ ους χιλ ιάδ ων Ευρ ώ, τα οπ οί α ήταν άρ ρ ηκτα συνδ εδ εµ ένα µ ε τη συγκεκρ ιµ ένη γρ αµ µ ή π αρ αγωγής. Για τον Ό µ ιλ ο, π οσό 490 χιλ ιάδ ες Ευρ ώ έχει αναταξ ινοµ ηθ εί απ ό τα λ οιπ ά λ ειτουρ γικά έσοδ α στον κύ κλ ο ερ γασιώ ν για το εννιάµ ηνο του 2010, ενώ π οσό 154 χιλ ιάδ ες Ευρ ώ έχει αναταξ ινοµ ηθ εί απ ό τα λ οιπ ά λ ειτουρ γικά έσοδ α στο κό στος π ωλ ηθ έντων, ως έσοδ ο, µ ε το π οσό των 447 χιλ ιάδ ων Ευρ ώ και ως έξ οδ ο δ ιοικητικής λ ειτουρ γί ας µ ε το π οσό των 293 χιλ ιάδ ων Ευρ ώ για την ί δ ια π ερ ί οδ ο. Οι εν λ ό γω αναταξ ινό µ ησεις έχουν λ άβ ει χώ ρ α και στην κατάσταση απ οτελ εσµ άτων του εννιαµ ήνου του 7. ΑΠΟΤ Ε ΛΕ Σ ΜΑΤ Α ΠΕ Ρ ΙΟ ΟΥ Ο κύ κλ ος ερ γασιώ ν του Οµ ί λ ου ανήλ θ ε σε χιλ ιάδ ες Ευρ ώ για το εννιάµ ηνο του 2011, π αρ ουσιάζ οντας µ εί ωση κατά 29,5% σε σχέση µ ε την αντί στοιχη π ερ ί οδ ο του π ρ οηγού µ ενου έτους. Ο κύ κλ ος ερ γασιώ ν της Εταιρ ί ας, για την ί δ ια π ερ ί οδ ο του 2011, ανήλ θ ε σε χιλ ιάδ ες Ευρ ώ, µ ειωµ ένος κατά 30% σε σχέση µ ε την αντί στοιχη π ερ ί οδ ο του π ρ οηγού µ ενου έτους. Η κάµ ψ η του κύ κλ ου ερ γασιώ ν του Οµ ί λ ου και της Εταιρ ί ας οφ εί λ εται κυρ ί ως στην π τώ ση της κατασκευαστικής δ ρ αστηρ ιό τητας στην εσωτερ ική αγορ ά, ως απ οτέλ εσµ α της π ερ αιτέρ ω επ ιδ εί νωσης του οικονοµ ικού π ερ ιβ άλ λ οντος. Οι καθ αρ ές ζ ηµ ί ες χρ ήσεως µ ετά απ ό φ ό ρ ους του Οµ ί λ ου ανήλ θ αν σε χιλ ιάδ ες Ευρ ώ το εννιάµ ηνο του 2011 έναντι ζ ηµ ιώ ν µ ετά απ ό φ ό ρ ους χιλ ιάδ ων Ευρ ώ της αντί στοιχης π ερ ιό δ ου του Η Εταιρ ί α π αρ ουσί ασε καθ αρ ές ζ ηµ ιές µ ετά απ ό φ ό ρ ους χιλ ιάδ ες Ευρ ώ το εννιάµ ηνο του 2011 έναντι ζ ηµ ιώ ν χιλ ιάδ ων Ευρ ώ της αντί στοιχης π ερ ιό δ ου του Η µ εί ωση του λ ειτουρ γικού κό στους, στα π λ αί σια του συνεχιζ ό µ ενου π ρ ογρ άµ µ ατος Excellence, αντιστάθ µ ισε µ ό νο εν µ έρ ει τη σηµ αντική π τώ ση του ό γκου π ωλ ήσεων και την αύ ξ ηση των δ ιεθ νώ ν τιµ ώ ν των καυσί µ ων. Σηµ αντική αρ νητική επ ί δ ρ αση στα απ οτελ έσµ ατα του εννιαµ ήνου εί χαν η απ οµ εί ωση του π άγιου εξ οπ λ ισµ ού και η συνακό λ ουθ η π ρ ό β λ εψ η απ αξ ί ωσης ανταλ λ ακτικώ ν ό π ως αναφ έρ εται στη σηµ εί ωση 6 των ενδ ιάµ εσων συνοπ τικώ ν Οικονοµ ικώ ν Καταστάσεων. 15

16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩΝ ΕΝ ΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΥ Ν Ο Π ΤΙΚ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩΝ Γ ΙΑ ΤΗΝ Π ΕΡ ΙΟ Ο Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 30 ΣΕΠ ΤΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Φ ΟΡ ΟΣ Ε ΙΣ Ο Η ΜΑΤ ΟΣ φ ό ρ π δ ρ ρ φ ό ρ φ δ ώ φ ό ρ λ ό µ φ Ο ος εισοδ ήµ ατος της ερ ιό ου αντιπ οσωπ εύ ει το άθ οισµ α του τρ έχοντος ου εισοδ ήµ ατος, των ορ ολ ογικώ ν ιαφ ορ ν ανέλ εγκτων χρ ήσεων, των ων κεφ αλ αί ου και της αναβ αλ ενης ορ ολ ογί ας. Η Εταιρ ί α στις 30/9/2011 π αρ ουσιάζ ει αναβ αλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογική απ αί τηση π οσού χιλ Ευρ ώ έναντι αναβ αλ λ ό µ ενης φ ορ ολ ογικής υπ οχρ έωσης στις 31/12/2010 π οσού χιλ ιάδ ων Ευρ ώ. Η µ εταβ ολ ή οφ εί λ εται κυρ ί ως στο σχηµ ατισµ ό αναβ αλ λ ό µ ενης φ ορ ολ ογικής απ αί τησης π οσού χιλ ιάδ ων Ευρ ώ π ου αφ ορ ά στην απ οµ εί ωση των π αγί ων στοιχεί ων της Εταιρ ί ας και π οσού 894 χιλ ιάδ ων Ευρ ώ π ου αφ ορ ά στη συναφ ή π ρ ό β λ εψ η απ αξ ί ωσης των ανταλ λ ακτικώ ν. 9. ΚΕ Ρ Η / (Ζ Η ΜΙΕ Σ ) ΑΝ Α ΜΕ Τ ΟΧ Η Ο υπ ολ ογισµ ό ς των β ασικώ ν κερ δ ώ ν/(ζ ηµ ιώ ν) ανά µ ετοχή β ασί ζ εται στα ακό λ ουθ α δ εδ οµ ένα: Ο Μ Ι Λ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α 30/9/ /9/ /9/ /9/2010 Καθαρά κ έ ρδ η /(ζ η µ ι έ ς ) π ε ρι ό δ ο υ µ ε τ ά απ ό φ ό ρο υ ς (32.226) (14.092) (20.063) (1.924) Μ έ σ ο ς σ τ αθµ ι σ µ έ ν ο ς αρι θµ ό ς τ ω ν κ ο ι ν ώ ν µ ε τ ο χ ώ ν γ ι α τ ο υ ς σ κ ο π ο ύ ς υ π ο λ ο γ ι σ µ ο ύ τ ω ν β ασ ι κ ώ ν κ ε ρδ ώ ν αν ά µ ε τ ο χ ή Κέρδη /(ζ ηµ ι ές ) α ν ά µ ε τ ο χ ή σ ε Ε υ ρώ (0,45) (0,20) (0,28) (0,03) 10. ΜΕ Ρ ΙΣ ΜΑΤ Α Τα µ ερ ί σµ ατα π ρ οτεί νονται απ ό το ιοικητικό Συµ β ού λ ιο στο τέλ ος κάθ ε χρ ήσης και αναγνωρ ί ζ ονται ως υπ οχρ έωση κατά τον χρ ό νο έγκρ ισής τους απ ό την Τακτική Γενική Συνέλ ευση των µ ετό χων. ε δ ιανεµ ήθ ηκαν µ ερ ί σµ ατα για τη χρ ήση

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

H - 2010 THN 31 2010 2010

H - 2010 THN 31 2010 2010 «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε.» ΕΤΗ ΣΙ Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗ Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε ΤΗ Ν 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2010 ΤΗ Σ ΕΤΑΙ Ρ ΕΙ ΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε «ΥΣΤΟΣ» Ν Α ΥΤΙ Κ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΥΣΤΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

- 2010 2010 2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010

- 2010 2010  2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2010, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011) Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Από τ ην αρ χή τ ης ί δ ρ υσης τ ου κόµ µ ατ ος «Oι Φ ιλ ελ εύ θ ερ οι» έ να από τ α β ασικά σηµ εί α τ ου πρ ογ ρ άµ µ ατ ος ήτ αν η εκπόνηση µ ιας νέ ας στ ρ ατ ηγ ικής γ ια τ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005 ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

- 2009 2009 2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009

- 2009 2009  2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2009, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

PIERRE DELEPLANQUE JEAN-CHARLES BLATZ Α..Τ. AZ 007012 02XD34455 07CV39073

PIERRE DELEPLANQUE JEAN-CHARLES BLATZ Α..Τ. AZ 007012 02XD34455 07CV39073 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡ ΙΟΥ 30 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ Σ Υ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣ ΕΣ ΑΠΟΦ ΑΣ ΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣO ΙΑ ΙΚΣΤΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.13 14:19:36 EET Reason: Location: Athens Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Α Ω Α Α Α Α Α Ο Ο Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο 4 2 Σύν εση εκτε εστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ ΜΙΚ ΕΣ Κ ΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ Τ Η Σ ΕΤ ΑΙΡ ΙΑΣ Κ ΑΙ Τ Ο Υ Ο ΜΙΛ Ο Υ Τ Η Σ Π ΕΡ ΙΟ Ο Υ 1 ΙΑΝΟ Υ ΑΡ ΙΟ Υ - 30 ΣΕΠ Τ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σ τ ο ι χ ε ί α Iσ ο λ ο γ ι σ µ ο ύ 3 Σ τ ο ι

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α : ο σύ ο ο α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό έ ο ά ια ό ο ύθ ισ ο ι ά σ α ι ώ ιασ άσ ο αθ ισ ού αθώς αι ο σύ ο ο α ό ο α θ σ ισ έ α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό ις αθ ι ές ο α ώσ ις σ α αίσια ς α α ι ό ς α ό ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό

Α Α     Α Α Α Α Α Α & Α  α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο  ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό Α Α Α ΑΔΑ: ΒΙΚ346ΨΧΘ9-Τ0Ο Α Α Α Α Α Α Α & Α / / α α ί ο 7 α ίο 2014... Α Α Α ιθ. : 3310 Α ο 4 Α Α Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο αφού έ αβ ό : 1. ις ια ά ις: α] ο. / [. /Α/ ] ο ήθ ι ς ο οσίο ο έα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC 13PROC001489900 2013-05-31 ο ή ια ισ ού ια «ο ήθ ια ο ισ ού ια ι α ώ α όσ»» σ ο αίσιο ο οέ ο «σί ς οσ ή ι ς α ής ά οσ ς ο ι οα ο σ ι ού ι ο έ ο ώσ» ς ά ς «ο έ ς ι α ές σί ς ια ι ή αι Α α αϊ ή οι ό α»»

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:    α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Α ο ά... 26

Α ο ά... 26 Ο Ρ Α Α Α Ο Χ Ο Η Η ΡΑ Η Η Η Α Α Α Η Α Ρ Η Ο Ω Η Η οσ έ ιο v0.14 Αθή α, 28 ο ίο 2014 1 ί α ας ι ο έ 1 Α... 5 2 Α Α Α... 8 3... 9 4 Α Α... 11 5 Α Α Α... 15 5.1 ι θ ές ιβά ο... 15 5.2 θ ι ό ιβά ο... 17 6

Διαβάστε περισσότερα

GREAT Greek Architectural Talent

GREAT Greek Architectural Talent ΤΑ Π Ρ Ω ΤΑ ΤΟ Υ Σ Κ ΤΙ Ρ Ι Α ελτίο Τ ύ π ου GREAT Greek Architectural Talent Νέος θ ε σ µ ό ς γ ι α τ η ν α ν ά δ ε ι ξ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς α ρ χ ι τ ε κ τ ον ι κ ή ς δ η µ ι ου ρ γ ί α ς α π ό

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα