ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176"

Transcript

1 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο Υ Λ Υ Κ Ο Β ΡΥ Σ Η ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚ Η ΤΙΚ ΟΥ ΣΥ Μ Β ΟΥ Λ ΙΟΥ Π Ρ ΟΣ ΤΗ Ν ΤΑΚ ΤΙΚ Η Γ ΕΝ ΙΚ Η ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ ΤΩ Ν Μ ΕΤΟΧΩ Ν ΕΚ Θ ΕΣΗ ΕΛ ΕΓ ΧΟΥ ΑΝ ΕΞ ΑΡ ΤΗ ΤΟΥ ΟΡ Κ Ω ΤΟΥ ΕΛ ΕΓ Κ ΤΗ - Λ ΟΓ ΙΣΤΗ ΕΤΗ ΣΙΕΣ ΟΙΚ ΟΝ ΟΜ ΙΚ ΕΣ Κ ΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗ Σ 31ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟΥ 2010 Κ Χ Η Ξ Β Κ Ι Κ Η Μ Χ Η Ξ Β Κ Κ Ι Κ Η Θ Β Κ Μ Ω Ι Ι Ω Κ Ω Χ Η Ξ Β Κ Ω Χ Η Ξ Β µ µ ε σ µ έ θ ο δ ο ς Μ Ν Ω Ν Κ Ν Γ Η Π Η Ξ Β Ρ Κ Η Ι Η Κ Η Υ Φ Ι Λ Η Ψ Η Μ Κ Λ Κ Ω Ω Μ Κ Λ Κ Κ Κ Κ Υ Λ Κ Ω Μ Η Κ Υ Κ Λ Ω Λ Λ Κ Κ Η Η Μ Ι Μ Λ Χ Μ Κ Ι Κ Φ Η Μ Μ Ι Η Λ Φ Λ Β Υ Λ Μ Ι Κ Κ Κ Χ Μ Κ Ι Κ Μ Κ Ι Χ Μ Κ Ι Κ Κ Ι Υ Χ Μ Κ Ι Κ Κ Ι Υ Κ Λ Β Υ Ι Υ Κ Η Θ Κ Λ Υ Μ Β Λ Κ Ω Μ Ι Ω Μ Η Μ Η Η Ι Λ Μ Μ Κ Π Λ Η Ρ Η Π Η Ξ Ν Β Ρ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛ ΕΣΜ ΑΤΩ Ν ΤΗ Σ ΡΗ ΣΗ Σ ΠΟΥ ΕΛ Ε ΤΗ Ν 31η ΕΚ ΕΜ ΡΙ ΟΥ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥ ΝΟΛ ΟΥ ΕΙ ΣΟ ΑΤΟΣ ΓΙ Α ΤΗ ΡΗ ΣΗ ΠΟΥ ΕΛ Ε ΤΗ Ν 31η ΕΚ ΕΜ ΡΙ ΟΥ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙ ΟΝΟΜ Σ ΕΣΗ Σ ΤΗ Σ 31ης ΕΚ ΕΜ ΡΙ ΟΥ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΒ ΟΛ Ν Ν ΕΦ ΑΛ ΑΙ Ν ΓΙ Α ΤΗ ΡΗ ΣΗ ΠΟΥ ΕΛ Ε ΤΗ Ν 31η ΕΚ ΕΜ ΡΙ ΟΥ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜ ΕΙ ΑΚ Ν ΡΟΩ Ν ΓΙ Α ΤΗ ΡΗ ΣΗ ΠΟΥ ΕΛ Ε ΤΗ Ν 31η ΕΚ ΕΜ ΡΙ ΟΥ 2010 (Έ η ) 11 ΣΗ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ ΟΙΚ ΟΝ ΟΜ ΙΚ ΑΤΑΣΤΑΣΕΩ ΙΑ ΤΗ ΧΡ ΣΗ ΟΥ ΕΛ Ε THN 31η ΕΚ ΕΜ ΙΟΥ ΓΕΝΙ ΕΣ ΠΛ ΡΟΦ ΟΡΙ ΕΣ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥ ΠΑ, ΕΡΜ ΝΕΙ ΕΣ ΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙ ΣΗ ΣΤΑΜ ΕΝΩ Ν ΠΡΟΤΥ ΠΩ Ν ΠΕΡΙ ΤΩ Ν ΣΗ ΑΝΤΙ ΟΤΕΡΩ Ν ΟΓΙ ΣΤΙ Ν ΑΡΧ Ν ΣΗ ΑΝΤΙ ΕΣ ΟΓΙ ΣΤΙ ΕΣ ΡΙ ΣΕΙ Σ ΑΙ ΡΙ ΕΣ ΠΗ ΓΕΣ ΑΒ ΕΒ ΑΙ ΟΤΗ ΤΑΣ ΟΓΙ ΣΤΙ Ν ΕΚ ΤΙ ΣΕΩ Ν ΟΣ ΕΡΓΑΣΙ Ν ΟΙ ΠΑ ΕΙ ΤΟΥ ΡΓΙ Α ΕΣΟ Α/(ΕΞ Ο Α) ΕΡ / (Ζ ΕΣ) ΕΚ ΕΤΑΛ ΕΥ ΣΕΩ Σ ΡΗ ΑΤΟΟΙ ΟΝOΜ Α ΕΞ Ο Α ΟΡΟΣ ΕΙ ΣΟ ΑΤΟΣ ΕΝΣΩ ΑΤΕΣ ΑΚ ΝΗ ΤΟΠΟΙ ΣΕΙ Σ ΑΝΑΒ ΑΛ ΟΜ ΕΝΗ ΟΡΟΛ ΟΓΙ Α ΟΙ ΠΕΣ ΡΑΧ ΠΡΟΘ ΕΣΜ ΕΣ ΠΡΟΒ ΕΨ ΕΙ Σ ΕΤΟΧ Ο ΕΦ ΑΛ ΑΙ Ο ΑΠΟΘ ΕΜ ΑΤΙ Α ΡΗ ΑΤΟΟΙ ΟΝΟΜ Α ΕΣΑ ΑΙ ΑΧ ΕΙ ΡΙ ΣΗ ΡΗ ΑΤΟΟΙ ΟΝΟΜ ΟΥ Ν ΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΡΗ ΑΤΟΟΙ ΟΝΟΜ ΟΥ Ν ΝΟΥ ΠΕΛ ΑΤΕΣ ΑΙ ΟΙ ΠΕΣ ΡΑΧ ΠΡΟΘ ΕΣΜ ΕΣ ΑΠΑΙ ΤΗ ΣΕΙ Σ ΤΑΜ ΕΙ Ο, ΤΑΜ ΕΙ ΑΚ Α ΣΟ ΝΑΜ Α ΑΙ ΑΝΕΙ Α ΠΡΟΜ ΕΥ ΤΕΣ ΑΙ ΟΙ ΠΟΙ ΠΙ ΣΤΩ ΤΕΣ ΕΝ ΕΧ ΟΜ ΕΝΕΣ ΠΟΧ ΡΕΩ ΣΕΙ Σ ΣΥ ΑΣΕΙ Σ ΕΙ ΤΟΥ ΡΓΙ Ν ΣΘ ΣΕΩ Ν ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΤΑ ΤΗ Ν ΕΡΟΜ ΝΙ Α ΣΥ ΝΤΑΞ Σ ΤΟΥ ΣΟΛ ΟΓΙ ΣΜ ΟΥ ΣΥ ΝΑΛ ΑΓΕΣ Ε ΣΥ ΓΓΕΝΗ ΕΡΗ 38 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙ ΟΦ ΟΡ ΙΕΣ ΤΗ Σ ΧΡ ΣΗ Σ ΟΥ ΕΛ Ε ΤΗ 31η ΕΚ ΕΜ ΙΟΥ

3 ς ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Τ ΗΣ Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ. Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ ΑΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Κύριοι Μ έτ οχ οι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο ά ρθ ρο 136 τ ου Κ.Ν. 2190/1920 ό π ω ς α υ τ ό τ έθ ηκε µ ε τ ο ά ρθ ρο 13 τ ου Ν. 3229/2004, υ π οβ ά λ λ ου µ ε σ υ ν ηµ µ έν α σ τ ην Γ ε ν ική Σ υ ν έλ ε υ σ ή σ α ς τ ις οικον οµ ικές κα τ α σ τ ά σ ε ις τ ης Ετ α ιρί α ς γ ια τ η χ ρή σ η π ου έλ ηξ ε τ ην Τ α οικον οµ ικά σ τ οιχ ε ί α τ ης Ετ α ιρί α ς π α ρου σ ιά ζ ον τ α ι λ ε π τ οµ ε ρώ ς σ τ ις οικον οµ ικές κα τ α σ τ ά σ ε ις µ ε τ ις σ ηµ ε ιώ σ ε ις τ ου ς κα ι π α ρέχ ου ν ό λ α τ α σ τ οιχ ε ί α κα ι π λ ηροφ ορί ε ς π ου ε ί ν α ι α π α ρα ί τ ητ ε ς γ ια τ ην α ν ά λ υ σ ή τ ου ς. Ό π ω ς α ν α λ υ τ ικό τ ε ρα π ροκύπ τ ε ι α π ό τ ις Ο ικον οµ ικές Κα τ α σ τ ά σ ε ις : Κα τ ά τ ο έτ ος 2010 η Ετ α ιρί α π α ρου σ ί α σ ε µ ηδε ν ικό κύκλ ο ε ργ α σ ιώ ν έν α ν τ ι 130 χ ιλ. Ευ ρώ σ τ ο 2009, γ ε γ ον ό ς π ου οφ ε ί λ ε τ α ι σ τ η µ η α ν ά λ ηψ η ν έω ν κα τ α σ κε υ α σ τ ικώ ν έργ ω ν. Ο ι ζ ηµ ί ε ς ε κµ ε τ ά λ λ ε υ σ ης α ν ή λ θ α ν σ ε 33 χ ιλ. Ευ ρώ σ τ ο 2010, έν α ν τ ι κε ρδώ ν χ ιλ. Ευ ρώ σ τ ο Τ α κέρδη τ ου 2009 π ροέρχ ον τ α ν α π ό ά λ λ α κέρδη /ζ ηµ ί ε ς ε κµ ε τ ά λ λ ε υ σ ης ό π ω π ω λ ή σ ε ις π α γ ί ω ν κα ι σ υ µ µ ε τ οχ ώ ν κα ι κυ ρί ω ς α π ό τ η χ ρησ ιµ οπ οί ησ η π ροβ λ έψ ε ω ν π ου ε ί χ α ν σ χ ηµ α τ ισ θ ε ί σ ε π ροηγ ούµ ε ν ε ς χ ρή σ ε ις. ΣΤΟΧΟΙ Γ ΙΑ ΤΟ 2011 Π ρος τ ο π α ρό ν η Ετ α ιρί α π α ρα µ έν ε ι χ ω ρί ς δρα σ τ ηριό τ ητ α κα ι δε ν α π α σ χ ολ ε ί π ροσ ω π ικό. Υ Π ΟΚ Α ΤΑ ΣΤΗΜ Α ΤΑ Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ην α π ό 27/12/2010 α π ό φ α σ η τ ου ιοικητ ικού Σ υ µ β ου λ ί ου, η ε τ α ιρί α έκλ ε ισ ε ό λ α τ ης τ α υ π οκα τ α σ τ ή µ α τ α µ ε ηµ ε ροµ ην ί α 31/12/2010. Ε Π Ε Ν Υ ΣΕ ΙΣ ε ν π ρα γ µ α τ οπ οιή θ ηκα ν ε π ε ν δύσ ε ις γ ια τ ο έτ ος 2010, ε ν ώ δε ν π ροβ λ έπ ε τ α ι ν α π ρα γ µ α τ οπ οιηθ ούν ε π ε ν δύσ ε ις γ ια τ ο έτ ος Π ΗΓ Ε Σ Α Β Ε Β Α ΙΟΤΗΤΑ Σ, Κ ΙΝ Υ Ν ΟΙ Κ Α Ι Γ Ε Γ ΟΝ ΟΤΑ Μ Ε ΤΑ ΤΗΝ ΗΜ Ε Ρ ΟΜ ΗΝ ΙΑ Α Ν Α Φ ΟΡ Α Σ ΤΩ Ν ΟΙΚ ΟΝ ΟΜ ΙΚ Ω Ν Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕ Ω Ν Ο ι κύριε ς π ηγ ές α β ε β α ιό τ ητ α ς λ ογ ισ τ ικώ ν ε κτ ιµ ή σ ε ω ν π ε ριγ ρά φ ον τ α ι σ τ η σ ηµ ε ί ω σ η 4, οι π α ρά γ ον τ ε ς χ ρηµ α τ οοικον οµ ικού κιν δύν ου τ ης Ετ α ιρί α ς π ε ριγ ρά φ ον τ α ι σ τ η σ ηµ ε ί ω σ η 15 κα ι τ α σ ηµ α ν τ ικό τ ε ρα γ ε γ ον ό τ α µ ε τ ά τ ην ηµ ε ροµ ην ί α α ν α φ ορά ς τ ω ν οικον οµ ικώ ν κα τ α σ τ ά σ ε ω ν π ε ριγ ρά φ ον τ α ι σ τ η σ ηµ ε ί ω σ η 18 τ ω ν ε τ ή σ ιω ν οικον οµ ικώ ν κα τ α σ τ ά σ ε ω ν τ ης Ετ α ιρί α ς. 3

4 Κύριοι Μ έτ οχ οι, Μ ε β ά σ η ό λ α τ α π α ρα π ά ν ω α ν α φ ε ρθ έν τ α κα ι τ ην Έ κθ ε σ η τ ω ν Ο ρκω τ ώ ν Ελ ε γ κτ ώ ν Λ ογ ισ τ ώ ν έχ ε τ ε σ τ ην διά θ ε σ ή σ α ς ό λ α τ α α π α ρα ί τ ητ α σ τ οιχ ε ί α γ ια ν α π ροχ ω ρή σ ε τ ε σ τ ην έγ κρισ η τ ω ν οικον οµ ικώ ν κα τ α σ τ ά σ ε ω ν α λ λ ά κα ι α π ό τ ο ν ό µ ο α π α λ λ α γ ή µ α ς ό π ω ς π ροβ λ έπ ε τ α ι α π ό τ ο κα τ α σ τ α τ ικό. Λ υ κό β ρυ σ η, 3 Μ α ρτ ί ου 2011 ΤΟ ΙΟΙΚ ΗΤΙΚ Ο ΣΥ Μ Β ΟΥ Λ ΙΟ 4

5 Έκθεση Ε λ έ γ χ ο υ Α ν εξ ά ρ τ ητ ο υ Ο ρ κω τ ο ύ Ε λ εγ κτ ή Λ ο γ ι στ ή Προς του ς Μ ε τό χ ου ς της ΕΒ Ι ΕΣ Κ Α.Ε. Εται ρε ί α Β ι οµ ηχ ανι κ ώ ν Έ ργ ω ν Σ υ µ µ ε τοχ ώ ν & Κατασ κ ε υ ώ ν Α.Ε. Έκθεση επ ί τ ω ν Ο ι κο ν ο µ ι κώ ν Κ α τ α στ ά σεω ν Ελ έγ ξ αµ ε τι ς σ υ νηµ µ ένε ς οι κ ονοµ ι κ ές κ ατασ τά σ ε ι ς της Εται ρε ί ας ΕΒ Ι ΕΣ Κ Α.Ε. Εται ρε ί α Β ι οµ ηχ ανι κ ώ ν Έ ργ ω ν Σ υ µ µ ε τοχ ώ ν & Κατασ κ ε υ ώ ν Α.Ε. (η Εται ρε ί α), π ου απ οτε λ ού νται απ ό την κ ατά σ τασ η οι κ ονοµ ι κ ή ς θ έσ ης της 31 ης ε κ ε µ β ρί ου 2010, τι ς κ ατασ τά σ ε ι ς απ οτε λ ε σ µ ά τω ν χ ρή σ ε ω ς κ αι σ υ νολ ι κ ού ε ι σ οδ ή µ ατος, µ ε ταβ ολ ώ ν ι δ ί ω ν κ ε φ αλ αί ω ν κ αι ταµ ε ι ακ ώ ν ροώ ν της χ ρή σ ε ω ς π ου έλ ηξ ε την ηµ ε ροµ ηνί α αυ τή, κ αθ ώ ς κ αι π ε ρί λ ηψ η σ ηµ αντι κ ώ ν λ ογ ι σ τι κ ώ ν αρχ ώ ν κ αι µ ε θ ό δ ω ν κ αι λ οι π ές ε π ε ξ ηγ ηµ ατι κ ές π λ ηροφ ορί ε ς. Ε υ θύ ν η τ ης ι ο ί κησης γ ι α τ ι ς Ο ι κο ν ο µ ι κέ ς Κ α τ α στ ά σει ς Η δ ι οί κ ησ η ε ί ναι υ π ε ύ θ υ νη γ ι α την κ ατά ρτι σ η κ αι ε ύ λ ογ η π αρου σ ί ασ η αυ τώ ν τω ν οι κ ονοµ ι κ ώ ν κ ατασ τά σ ε ω ν σ ύ µ φ ω να µ ε τα ι ε θ νή Πρό τυ π α Χ ρηµ ατοοι κ ονοµ ι κ ή ς Αναφ ορά ς, ό π ω ς αυ τά έχ ου ν υ ι οθ ε τηθ ε ί απ ό την Ευ ρω π αϊ κ ή Έ νω σ η, ό π ω ς κ αι γ ι α ε κ ε ί νε ς τι ς ε σ ω τε ρι κ ές δ ι κ λ ε ί δ ε ς, π ου η δ ι οί κ ησ η κ αθ ορί ζ ε ι ω ς απ αραί τητε ς, ώ σ τε να κ αθ ί σ ταται δ υ νατή η κ ατά ρτι σ η οι κ ονοµ ι κ ώ ν κ ατασ τά σ ε ω ν απ αλ λ αγ µ ένω ν απ ό ου σ ι ώ δ η ανακ ρί β ε ι α, π ου οφ ε ί λ ε ται ε ί τε σ ε απ ά τη ε ί τε σ ε λ ά θ ος. Ε υ θύ ν η τ ο υ Ε λ εγ κτ ή Η δ ι κ ή µ ας ε υ θ ύ νη ε ί ναι να ε κ φ ρά σ ου µ ε γ νώ µ η ε π ί αυ τώ ν τω ν οι κ ονοµ ι κ ώ ν κ ατασ τά σ ε ω ν µ ε β ά σ η τον έλ ε γ χ ό µ ας. ι ε νε ργ ή σ αµ ε τον έλ ε γ χ ό µ ας σ ύ µ φ ω να µ ε τα ι ε θ νή Πρό τυ π α Ελ έγ χ ου. Τ α π ρό τυ π α αυ τά απ αι τού ν να σ υ µ µ ορφ ω νό µ ασ τε µ ε κ ανό νε ς δ ε οντολ ογ ί ας, κ αθ ώ ς κ αι να σ χ ε δ ι ά ζ ου µ ε κ αι δ ι ε νε ργ ού µ ε τον έλ ε γ χ ο µ ε σ κ οπ ό την απ ό κ τησ η ε ύ λ ογ ης δ ι ασ φ ά λ ι σ ης γ ι α το ε ά ν οι οι κ ονοµ ι κ ές κ ατασ τά σ ε ι ς ε ί ναι απ αλ λ αγ µ ένε ς απ ό ου σ ι ώ δ η ανακ ρί β ε ι α. Ο έλ ε γ χ ος π ε ρι λ αµ β ά νε ι τη δ ι ε νέργ ε ι α δ ι αδ ι κ ασ ι ώ ν γ ι α την απ ό κ τησ η ε λ ε γ κ τι κ ώ ν τε κ µ ηρί ω ν, σ χ ε τι κ ά µ ε τα π οσ ά κ αι τι ς γ νω σ τοπ οι ή σ ε ι ς σ τι ς οι κ ονοµ ι κ ές κ ατασ τά σ ε ι ς. Οι ε π ι λ ε γ ό µ ε νε ς δ ι αδ ι κ ασ ί ε ς β ασ ί ζ ονται σ την κ ρί σ η του ε λ ε γ κ τή π ε ρι λ αµ β ανοµ ένης της ε κ τί µ ησ ης τω ν κ ι νδ ύ νω ν ου σ ι ώ δ ου ς ανακ ρί β ε ι ας τω ν οι κ ονοµ ι κ ώ ν κ ατασ τά σ ε ω ν, π ου οφ ε ί λ ε ται ε ί τε σ ε απ ά τη ε ί τε σ ε λ ά θ ος. Κατά τη δ ι ε νέργ ε ι α αυ τώ ν τω ν ε κ τι µ ή σ ε ω ν κ ι νδ ύ νου, ο ε λ ε γ κ τή ς ε ξ ε τά ζ ε ι τι ς ε σ ω τε ρι κ ές δ ι κ λ ε ί δ ε ς π ου σ χ ε τί ζ ονται µ ε την κ ατά ρτι σ η κ αι ε ύ λ ογ η π αρου σ ί ασ η τω ν οι κ ονοµ ι κ ώ ν κ ατασ τά σ ε ω ν της ε ται ρε ί ας, µ ε σ κ οπ ό το σ χ ε δ ι ασ µ ό ε λ ε γ κ τι κ ώ ν δ ι αδ ι κ ασ ι ώ ν κ ατά λ λ ηλ ω ν γ ι α τι ς π ε ρι σ τά σ ε ι ς, αλ λ ά ό χ ι µ ε σ κ οπ ό την έκ φ ρασ η γ νώ µ ης ε π ί της απ οτε λ ε σ µ ατι κ ό τητας τω ν ε σ ω τε ρι κ ώ ν δ ι κ λ ε ί δ ω ν της ε ται ρε ί ας. Ο 5

6 Θ έλ ε γ χ ος π ε ρι λ αµ β ά νε ι ε π ί σ ης την αξ ι ολ ό γ ησ η της κ αταλ λ ηλ ό τητας τω ν λ ογ ι σ τι κ ώ ν αρχ ώ ν κ αι µ ε θ ό δ ω ν π ου χ ρησ ι µ οπ οι ή θ ηκ αν κ αι του ε ύ λ ογ ου τω ν ε κ τι µ ή σ ε ω ν π ου έγ ι ναν απ ό τη δ ι οί κ ησ η, κ αθ ώ ς κ αι αξ ι ολ ό γ ησ η της σ υ νολ ι κ ή ς π αρου σ ί ασ ης τω ν οι κ ονοµ ι κ ώ ν κ ατασ τά σ ε ω ν. Πι σ τε ύ ου µ ε ό τι τα ε λ ε γ κ τι κ ά τε κ µ ή ρι α π ου έχ ου µ ε σ υ γ κ ε ντρώ σ ε ι ε ί ναι ε π αρκ ή κ αι κ ατά λ λ ηλ α γ ι α τη θ ε µ ε λ ί ω σ η της ε λ ε γ κ τι κ ή ς µ ας γ νώ µ ης. Γ ν ώ µ η Κατά τη γ νώ µ η µ ας, οι σ υ νηµ µ ένε ς οι κ ονοµ ι κ ές κ ατασ τά σ ε ι ς π αρου σ ι ά ζ ου ν ε ύ λ ογ α, απ ό κ ά θ ε ου σ ι ώ δ η ά π οψ η, την οι κ ονοµ ι κ ή θ έσ η της Εται ρε ί ας ΕΒ Ι ΕΣ Κ Α.Ε. Εται ρε ί α Β ι οµ ηχ ανι κ ώ ν Έ ργ ω ν Σ υ µ µ ε τοχ ώ ν & Κατασ κ ε υ ώ ν Α.Ε. κ ατά την 31 η ε κ ε µ β ρί ου 2010 κ αι τη χ ρηµ ατοοι κ ονοµ ι κ ή της ε π ί δ οσ η κ αι τι ς ταµ ε ι ακ ές της ροές γ ι α τη χ ρή σ η π ου έλ ηξ ε την ηµ ε ροµ ηνί α αυ τή σ ύ µ φ ω να µ ε τα ι ε θ νή Πρό τυ π α Χ ρηµ ατοοι κ ονοµ ι κ ή ς Αναφ ορά ς, ό π ω ς αυ τά έχ ου ν υ ι οθ ε τηθ ε ί απ ό την Ευ ρω π αϊ κ ή Έ νω σ η. έ µ α Έµ φ α σης Χ ω ρί ς να δ ι ατυ π ώ νου µ ε ε π ι φ ύ λ αξ η σ τη γ νώ µ η µ ας, ε φ ι σ τού µ ε την π ροσ οχ ή σ ας σ το γ ε γ ονό ς ό τι, ό π ω ς αναφ έρε ται σ τη σ ηµ ε ί ω σ η 3 τω ν οι κ ονοµ ι κ ώ ν κ ατασ τά σ ε ω ν, λ ό γ ω τω ν σ υ σ σ ω ρε υ µ ένω ν ζ ηµ ι ώ ν η Καθ αρή Θ έσ η της Εται ρε ί ας κ ατά την 31 η ε κ ε µ β ρί ου 2010 ε ί ναι αρνητι κ ή. Σ υ νε π ώ ς, σ υ ντρέχ ε ι π ε ρί π τω σ η ε φ αρµ ογ ή ς τω ν ά ρθ ρω ν 47 & 48 του Κ.Ν 2190/1920. Η δ ι οί κ ησ η της Εται ρε ί ας θ ε ω ρε ί δ ε δ οµ ένη σ το ορατό µ έλ λ ον την υ π οσ τή ρι ξ η της Μ ητρι κ ή ς Εται ρε ί ας. Α ν α φ ο ρ ά επ ί Ά λ λ ω ν Ν ο µ ι κώ ν κα ι Κ α ν ο ν ι στ ι κώ ν Θ εµ ά τ ω ν Επ αλ ηθ ε ύ σ αµ ε τη σ υ µ φ ω νί α κ αι την αντι σ τοί χ ησ η του π ε ρι ε χ οµ ένου της Έ κ θ ε σ ης ι αχ ε ί ρι σ ης του ι οι κ ητι κ ού Σ υ µ β ου λ ί ου µ ε τι ς σ υ νηµ µ ένε ς οι κ ονοµ ι κ ές κ ατασ τά σ ε ι ς, σ τα π λ αί σ ι α τω ν ορι ζ ό µ ε νω ν απ ό τα ά ρθ ρα 43α κ αι 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 19 Μ αΐ ο υ 2011 Ο Ορ κ ω τ ό ς Ελ εγ κ τ ή ς Λ ο γ ι σ τ ή ς Ι ω ά ν ν η ς Η λ ι ό π ο υ λ ο ς Α ρ Μ Σ ΟΕΛ Deloitte. Χ α τ ζ η π α ύ λ ο υ, Σ ο φ ι α ν ό ς & Κ α µ π ά ν η ς Α ν ώ ν υ µ η Ετ α ι ρ εί α Ορ κ ω τ ώ ν Ελ εγ κ τ ώ ν Φ ρ α γ κ ο κ κ λ η σ ι ά ς 3 α & Γ ρ α ν ι κ ο ύ, Μα ρ ο ύ σ ι Α ρ Μ Σ ΟΕΛ Ε 120 6

7 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ ΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ ΑΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΑΝ ΑΦ Ο Ρ ΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ

8 Ο ι οικον οµ ικές κα τ α σ τ ά σ ε ις τ ης Ετ α ιρί α ς α π ό τ ην σ ε λ ί δα 8 έω ς κα ι τ ην σ ε λ ί δα 38 ε γ κρί θ ηκα ν κα τ ά τ ην σ υ ν ε δρί α σ η τ ου ιοικητ ικού Σ υ µ β ου λ ί ου τ ην Π έµ π τ η 3 Μ α ρτ ί ου 2011 κα ι τ ε λ ούν υ π ό τ ην έγ κρισ η τ ης Τ α κτ ική ς Γ ε ν ική ς Σ υ ν έλ ε υ σ ης τ ω ν Μ ε τ ό χ ω ν. Κα τ ε ν τ ολ ή τ ου ιοικητ ικού Σ υ µ β ου λ ί ου, οι οικον οµ ικές κα τ α σ τ ά σ ε ις υ π ογ ρά φ ον τ α ι α π ό : Ο Π Ρ ΟΕ Ρ ΟΣ Τ ΟΥ.Σ. O Α Ν Τ Ι Π Ρ ΟΕ Ρ ΟΣ Τ ΟΥ.Σ. & Γ Ε Ν Ι Κ ΟΣ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ Ο Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ Λ ΟΓ Ι ΣΤ Η Ρ Ι Ω Ν Θ Υ Γ Α Τ Ρ Ι Κ Ω Ν ΟΜ Ι Λ ΟΥ Α Γ Ε Τ ARNAUD MERIENNE Μ Ι Χ Α Η Λ Μ Ι Χ Ε Λ Η Σ Μ Ι Χ Α Η Λ Ζ Α Φ Ε Ι Ρ Ι ΟΥ AΡ. Ι Α Β. 07BB29542 Α Ρ Ι Α Β. Α Ε Α Ρ. Α. Ο.Ε. Α ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ ΑΠ Ο Τ ΕΛ ΕΣΜ ΑΤ Ω Ν Τ ΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ /1/ /12/2010 1/1/ /12/2009 Α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς Κ ύ κ λ ε ρ γ α ώ ν ω λ ή ι ς Κ ό π ω λ η θ έ ν τ ω ν κ τ ά α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α Έ ξ α δ ι κ η τ ι κ ή ς λ ε ι τ ρ γ ί α ς δ ι ε ς Λ π λ ε ι τ ρ γ ι κ έ α ξ α Κ έ ρ δ η η µ ί ε ς ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς Χ ρ η µ α τ κ ι κ έ ξ α Ζ η µ ι έ ς χ ρ ή σ η ς π ρ ο φ ό ρ ω ν Φ ό ρ ε ι ή µ α τ Ζ η µ ι έ ς χ ρ ή σ η ς µ ε τ ά α π ό φ ό ρ ο υ ς ΣΗΜ. ος σι (π σε ) στ ος 0 (283) Μι 0 (153) οδ οι ου & άθ ση (191) (323) οι ά ου ά σοδ /(έ οδ ) /(ζ ) 7 (33) οοι ον οµ ά οδ 8 (993) (513) (1.026) ος σοδ ος 9 (18) (23) (1.044) Α ρ ι θ µ ό ς µ ε τ ο χ ώ ν Ζ η µ ί ε ς α ν ά µ ε τ ο χ ή (σ ε Ε υ ρ ώ ) (0,89) 1,56 ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ ΣΥ Ν Ο Λ Ι ΚΟ Υ ΕΙ ΣΟ ΗΜ ΑΤ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ /12/ /12/2009 Ζηµίες χ ρ ή σ ης µετ ά α π ό φ ό ρ ο υ ς (1.044) Σ υ γ γ εν τ ρ ω τ ι κ ά σ υ ν ο λ ι κ ά ει σ ο δ ή µα τ α χ ρ ή σ ης µετ ά α π ό φ ό ρ ο υ ς (1.044) Ο ι σ ηµ ε ιώ σ ε ις α π ό τ η σ ε λ ί δα 12 έω ς κα ι τ η σ ε λ ί δα 38 α π οτ ε λ ούν α ν α π ό σ π α σ τ ο µ έρος τ ω ν οικον οµ ικώ ν κα τ α σ τ ά σ ε ω ν τ ης Ετ α ιρί α ς. 8

9 ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι ΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Τ ΗΣ 31 ης ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2010 ΣΗΜ. 31/12/ /12/2009 Π ά γ ι ο ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό Ε ν σώ µ α τ ε ς α κ ι ν η τ οπ οι ή σε ι ς Σύ ν ο λ ο παγίου ε ν ε ρ γη τ ι κ ού Κ λ ν ε ν ε ρ τ ι κ ό κ α ι ι π έ β ρ α χ υ π ρ ό θ µ α π α ι σ Α π α ί σ η φ ό ρ ο υ σ ο δ ή µ α ι α σ ι χ α δ ι α θ έ σ ι µ α π ρ ο π ώ σ η Τ α µ α κ δ ι α θ έ σ ι µ α κ α ι ι σ ο δ ύ ν α µ α Σ ύ ν κ λ ν τ ε ν ε ρ τ ι κ υκ οφ ορ ού γη Πελάτες λο ς εσ ες τή ει ς τη ει το ς Πάγ το εί ς λη ει ά ολ ο υκ οφ ορ ού ος γη ού Σ ύ ν ολ ο ε ν ε ρ γη τ ι κ ού Μ ακ ρ οπρ ό θ ε σ µ ε ς υποχ ρ ε ώ σ ε ι ς Λ ο ι π έ ς µ α κ ρ ο π ρ ό θ εσ µ ες υ π ο χ ρ εώ σ ει ς Σ ύ ν ολ ο µ ακ ρ οπρ οθ έ σ µ ω ν υποχ ρ ε ώ σ ε ω ν Β ρ ό θ ε σ µ ε ς ρ ε ώ σ ε ι ς ο µ η θ κ α ι ι π ο ί π ι σ Λ ο ι π έ β ρ α χ υ π ρ ό θ µ π ρ ο β ψ Λ ο ι π έ β ρ α χ υ π ρ ό θ µ υ π ο χ ρ σ α α π ό Σ ύ ν β ρ έ σ µ ω ν ρ ε ώ σ ε ω ν αχ υπρ υποχ Πρ ευ τέ ς λο τω τέ ς ς εσ ες λέ ει ς ς εσ ες εώ ει ς άν ει τρ άπ εζ ες ολ ο αχ υπρ οθ υποχ Σ ύ ν ολ ο υποχ ρ ε ώ σ ε ω ν Κ ή θ έ σ η Μ χ ι κ ό κ ι ο Α π ο θ α κ Α π ο σ µ α ν έ ο Σ ύ ν κ ή ς θ έ σ η ς αθ αρ ετο εφ άλα εµ τι ά τελέ τα ει ς (23.821) (22.777) ολ ο αθ αρ (19.051) (18.007) Σ ύ ν ολ ο υποχ ρ ε ώ σ ε ω ν κ αι κ αθ αρ ή ς θ έ σ η ς Οι σηµειώ οικονοµικώ σεις από τη σελ ίδα 12 έως και τη σελ ίδα 38 αποτελ ούν αναπόσπαστο µέρος των ν καταστάσεων της Εταιρίας. 9

10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ Ε ΤΑΒ Ο Λ Ω Ν Ι Ι Ω Ν ΚΕ Φ ΑΛ ΑΙ Ω Ν Γ Ι Α ΤΗ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ Ε Λ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η Ε ΚΕ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2010 Π ο σ ά σ ε χ ι λ ι ά δ ες Ε υ ρ ώ Μετοχικό Κ εφ ά λ α ιο Α π οθ εµ α - τικά Σ υ σ σ ω - ρ ευ µ έ ν α Κ έ ρ δ η Σ ύ ν ολ ο Κ α θ α ρ ή Θ έ σ η έ ν α ρ ξ η ς 1/1/ (22.777) (18.007) Ζηµίες χ ρ ή σ εω ς (1.044) (1.044) Κ α θ α ρ ή Θ έ σ η λ ή ξ η ς 31/12/ (23.821) (19.051) Κ α θ α ρ ή Θ έ σ η έ ν α ρ ξ η ς 1/1/ (24.605) (19.835) Κ έ ρ δ η χ ρ ή σ εω ς Κ α θ α ρ ή Θ έ σ η λ ή ξ η ς 31/12/ (22.777) (18.007) Οι σηµειώ οικονοµικώ σεις από τη σελ ίδα 12 έως και τη σελ ίδα 38 αποτελ ούν αναπόσπαστο µέρος των ν καταστάσεων της Εταιρίας. 10

11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜ Ε Ι ΑΚΩ Ν Ρ Ο Ω Ν Γ Ι Α ΤΗ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ Ε Λ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η Ε ΚΕ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2010 (Έ µ µ ε σ η µ έ θ ο δ ο ς ) 1/1/ /12/2010 1/1/ /12/2009 δ η µ ι έ ς Κ έ ρ δ η π ρ φ ό ρ ω ν έ µ ε ί π ρ ρ µ έ ς γ ι α Α π έ ι ς λ έ ψ ε ι ς Α π ε ί ω α ξ ί α ς α κ ι ν η τ ω ν Α π ε λ έ α τ α α έ ξ α κ έ ρ δ η κ α ι ζ η µ ι έ ς ε π ε ν δ υ τ ι κ δ ρ α η ρ ι ό τ η τ α ς Χ ρ ε ω ι κ τ ό κ κ α ι ν α φ έ ξ α Λειτουργικές ρασ τη ριό τη τες (Ζ ) / ο (1.026) Πλ ον / ον οσα ογ : οσβ σε Πρ οβ (75) (7.113) οµ ση οπ οι ήσε οτ σµ (έ σοδ, οδ, ) ής (160) 499 στ στ οί οι συ ή οδ έ µ ε ί π ρ ρ µ έ ς γ ι α µ ε τ α β έ ς λ α ρ ι α ώ ν κ ε φ α λ α ί κ ί ν η ς π ε τ ί ζ τ α ι µ ε τ ι ς λ ε ι τ ρ γ ι κ έ ς δ ρ α η ρ ι ό τ η τ ε ς Μ ε ί ω ύ ξ η α π ε µ ω ν Μ ε ί ω ύ ξ η α π α ι τ ω ν ε ί ω α ύ ξ η υ π ρ ε ώ ω ν λ η ν τ ρ α π ε ζ ώ ν Μ ε ί Χ ρ ε ω ι κ τ ό κ κ α ι ν α φ έ ξ α κ α τ α β ε β λ η µ έ ν α Κ α τ α β ε β λ η µ έ ν φ ό ρ ε ι σ ρ κ ρ ό ι τ ρ κ έ ς δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς Ε π δ δ Ε ι ρ ε ι ς α π ό π ω λ ι ς ε ν µ α τ ω ν κ α ι λ ω ν π α γ ί ω ν Ε ι ρ ε ι ς λ η ρ ω µ έ ς α π ό π ώ λ η γ ε π ε ν δ υ τ ι κ ώ ν τ ί τ λ ω ν ε τ ώ ν α ξ ι ό γ ρ α φ ω ν ε ι σ ρ κ ρ ό ε π ε υ τ ι κ έ ς δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς Χ µ δ Ε ξ λ ι ς δ α ν ε ί ω ν Ε ξ λ ι ς υ π ρ ε ώ ω ν α π ό χ ρ η µ α τ ι κ έ ς µ ι ώ ι ς ρ ε ύ α ε ι σ ρ κ ρ ό χ ρ η µ ι κ έ ς δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς Κ ξ η σ η ω σ η σ δ ύ ν χ σ η Τ δ ύ ν η χ σ η Τ δ ύ ν λ ή ξ η χ σ η Πλ ον / ον οσα ογ ολ ογ σµ ου ση ή ου σχ ον ου στ : ση / (α ση ) οθ άτ ση / (α ση ) ήσε 392 (495) (Μ ση ) / ση οχ σε (π ) 147 (1.303) ον : στ οί οι συ ή οδ (993) (512) οι οι (18) (23) Σύνολο οώ ν / (ε οώ ν) απ λε ου γι ασ (α) (646) (3.383) εν υτικές ρασ τη ριό τη τες σπ άξ ήσε σώ άϋ σπ άξ (π ) ση (α ορ ά) (µ οχ, ) Σύνολο οώ ν / (ε οώ ν) απ νδ ασ (β) ρη ατοδ οτικές ρασ τη ριό τη τες οφ ήσε (981) (452) οφ ήσε οχ σε οδ οτ σθ σε (χ ολ σι ) 0 (1) Σύνολο οώ ν / (ε οώ ν) απ ατ οδ οτ ασ (γ) (981) (453) αθ αρή αύ / (µ εί ) τα ταµ ειακά ιαθ έσ ιµ α και ισ οδ αµ α ρή ς (α) + (β) + (γ) (880) (1.324) αµ ειακά ιαθ έσ ιµ α και ισ οδ αµ α έν αρξ ς ρή ς αµ ειακά ιαθ έσ ιµ α και ισ οδ αµ α ς ρή ς Οι σηµειώ οικονοµικώ σεις από τη σελ ίδα 12 έως και τη σελ ίδα 38 αποτελ ούν αναπόσπαστο µέρος των ν καταστάσεων της Εταιρίας. 11

12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Γ Ε Ν Ι ΚΕ Σ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ Η Εταιρία Β ιοµηχ ανικώ ν Έ ργων Σ υµµετοχ ώ ν και Κατασκευώ ν Ε.Β Ι.Ε.Σ Κ. Α.Ε. (η Εταιρία) έχ ει συσταθεί στην Ελ λ άδα σύµφωνα µε τις διατάξ εις του Κ.Ν. 2190/1920, η έδρα της είναι στον ήµο Λ υκόβρυσης Αττικής, οδός Σ οφοκλ ή Β ενιζ έλ ου και ανήκει εξ ολ οκλ ήρου στον Οµιλ ο της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ ο οποίος εδρεύει στην Ελ λ άδα. Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλ ου ενοποιούνται τελ ικά από την εταιρία LAFARGE S.A. η οποία εδρεύει στη Γαλ λ ία. Η Εταιρία έχ ει ετοιµάσει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις δεδοµένου ότι τα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελ έσµατα δηµοσιεύονται από τη µητρική της εταιρία ΑΓΕΤ ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ. Το αντικείµενο δραστηριότητας της Eταιρίας είναι η µηχ ανολ ογική συντήρηση εργοστασίων, οι κατασκευές έργων και η κατασκευή σιλ οφόρων οχ ηµάτων αλ ουµινίου και χ άλ υβα για την µεταφορά τσιµέντου και τέφρας. Προς το παρόν η Eταιρία παραµένει χ ωρίς δραστηριότητα και δεν απασχ ολ εί προσωπικό. Το µέλ λ ον της εξ αρτάται από τις αποφάσεις που θα λ ηφθούν από τη ιοίκηση της Eταιρίας. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζ ονται σε χ ιλ ιάδες ΕΥ Ρ Ω που είναι το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλ λ οντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Eταιρία. 2. Ν Ε Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, Ι Ε Ρ Μ ΗΝ Ε Ι Ε Σ ΚΑΙ ΤΡ Ο Π Ο Π Ο Ι ΗΣΗ Υ Φ Ι ΣΤΑΜ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν Σ υγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχ ουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχ ρεωτικά για λ ογιστικές περιόδους που ξ εκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χ ρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρίας σχ ετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτώ ν των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειώ ν παρατίθεται παρακάτω. Πρότυπα κ αι ι ε ρµ ην ε ί ε ς υπο χ ρε ω τι κ έ ς γ ι α την τρέ χ ο υσ α ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή χ ρήσ η ΠΧ Α 3 (Αν αθ ε ω ρηµ έ ν ο ) «Συν ε ν ώ σ ε ι ς Επι χ ε ι ρήσ ε ω ν» κ αι Λ Π 27 (Τ ρο πο πο ι ηµ έ ν ο ) «Εν ο πο ι ηµ έ ν ε ς κ αι Ι δ ι αί τε ρε ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς Κ ατασ τά σ ε ι ς» Το αναθεωρηµένο ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλ λ αγώ ν στο λ ογιστικό χ ειρισµό συνενώ σεων επιχ ειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξ ίας, τα αποτελ έσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχ ειρήσεων και τα µελ λ οντικά αποτελ έσµατα. Αυτές οι αλ λ αγές περιλ αµβάνουν την εξ οδοποίηση δαπανώ ν που σχ ετίζ ονται µε την απόκτηση και την αναγνώ ριση µεταγενέστερων µεταβολ ώ ν στην εύλ ογη αξ ία του ενδεχ όµενου τιµήµατος ( contingent consideration ) στα αποτελ έσµατα. Το τροποποιηµένο Λ Π 27 απαιτεί συναλ λ αγές που οδηγούν σε αλ λ αγές ποσοστώ ν συµµετοχ ής σε θυγατρική να καταχ ωρούνται στην καθαρή θέση. Το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλ λ ει το λ ογιστικό χ ειρισµό για τις ζ ηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώ ς και της απώ λ ειας του ελ έγχ ου θυγατρικής. Επιπλ έον, δίνεται η δυνατότητα επιλ ογής, σε κάθε συνένωση επιχ ειρήσεων, ο αποκτώ ν να επιµετρά τυχ όν µη ελ έγχ ουσα συµµετοχ ή στον αποκτώ µενο είτε στην εύλ ογη αξ ία είτε στο αναλ ογικό ποσοστό τους επί της µη ελ έγχ ουσας συµµετοχ ής, των καθαρώ ν αναγνωρίσιµων περιουσιακώ ν στοιχ είων του αποκτώ µενου. Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζ ει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. ΠΧ Α 1 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Πρώ τη ε φ αρµ ο γ ή τω ν δ ι ε θ ν ώ ν προ τύ πω ν χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ής αν αφ ο ρά ς» - πρόσ θ ε τε ς απαλ λ αγ έ ς Η παρούσα τροποποίηση παρέχ ει επιπρόσθετες επεξ ηγήσεις για τις εταιρίες που εφαρµόζ ουν για πρώ τη φορά τα ΠΧΑ αναφορικά µε την χ ρήση του τεκµαιρόµενου κόστους στα περιουσιακά στοιχ εία πετρελ αίου και αερίου, τον καθορισµό για το κατά πόσο κάποια συµφωνία εµπεριέχ ει µίσθωση και τις υποχ ρεώ σεις παροπλ ισµού οι οποίες περιλ αµβάνονται στο κόστος των ενσώ µατων παγίων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν έχ ει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας καθώ ς η Εταιρία έχ ει ήδη µεταβεί στα ΠΧΑ. 12

13 ν ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν ΕΑ ΠΡΟ Τ Υ ΠΑ, Ι ΕΡΜ Η Ν ΕΙ ΕΣ Κ ΑΙ Τ ΡΟ ΠΟ ΠΟ Ι Η ΣΗ Υ Φ Ι ΣΤ ΑΜ ΕΝ Ω Ν ΠΡΟ Τ Υ ΠΩ Ν - Συν έ χ ε ι α ΠΧ Α 2 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Παρο χ έ ς πο υ Εξ αρτώ ν ται από την Αξ ί α τω ν Μ ε το χ ώ ν» Σ κοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ΠΧΑ 2 και το λ ογιστικό χ ειρισµό για τις αµοιβές που εξ αρτώ νται από την αξ ία της µετοχ ής και διακανονίζ ονται τοις µετρητοίς στις ενοποιηµένες ή ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας που λ αµβάνει αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η οικονοµική οντότητα δεν έχ ει καµία υποχ ρέωση να εξ οφλ ήσει τις αµοιβές που εξ αρτώ νται από την αξ ία των µετοχ ώ ν. Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζ ει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. Λ Π 39 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α: Αν αγ ν ώ ρι σ η κ αι Επι µ έ τρησ η» Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζ ει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζ ονται, σε συγκεκριµένες περιπτώ σεις, οι αρχ ές που καθορίζ ουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζ όµενος κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακώ ν ροώ ν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λ ογιστικής αντιστάθµισης. Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζ ει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. Ε ΠΧ Α 16 - Αν τι σ ταθ µ ί σ ε ι ς µ ι ας κ αθ αρής ε πέ ν δ υσ ης σ ε ε κ µ ε τά λ λ ε υσ η σ το ε ξ ω τε ρι κ ό (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζ εται για τις ετήσιες περιόδους που ξ εκινούν την ή µετά την 1 Ι ουλ ίου 2009) Η διερµηνεία έχ ει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζ ει τον κίνδυνο ξ ένου νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε εκµετάλ λ ευση στο εξ ωτερικό και πλ ηρεί τους όρους για λ ογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το Λ Π 39. Η διερµηνεία παρέχ ει οδηγίες σχ ετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξ ινοµούνται από τα ίδια κεφάλ αια στα αποτελ έσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµιζ όµενο στοιχ είο. Η διερµηνεία δεν έχ ει εφαρµογή στην Εταιρία. Ε ΠΧ Α 17 «ι αν ο µ ή µ η χ ρηµ ατι κ ώ ν πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν σ το ι χ ε ί ω ν σ το υς µ ε τόχ ο υς» (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζ εται για τις ετήσιες περιόδους που ξ εκινούν την ή µετά την 1 Ι ουλ ίου 2009) Η διερµηνεία παρέχ ει καθοδήγηση στον λ ογιστικό χ ειρισµό των ακόλ ουθων µη αµοιβαίων (nonreciprocal) διανοµώ ν στοιχ είων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχ ους που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως µέτοχ οι : α) διανοµές µη χ ρηµατικώ ν στοιχ είων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους µετόχ ους την επιλ ογή απολ αβής είτε µη χ ρηµατικώ ν στοιχ είων ενεργητικού είτε µετρητώ ν. Η διερµηνεία αυτή δεν επηρεάζ ει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. Ε ΠΧ Α 18 «Μ ε ταβ ι β ά σ ε ι ς πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν σ το ι χ ε ί ω ν από πε λ ά τε ς» (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζ εται για τις ετήσιες περιόδους που ξ εκινούν την ή µετά την 1 Νοεµβρίου 2009) Η διερµηνεία διευκρινίζ ει τις απαιτήσεις των ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η οικονοµική οντότητα λ αµβάνει από έναν πελ άτη ένα ενσώ µατο περιουσιακό στοιχ είο, το οποίο πρέπει στη συνέχ εια να χ ρησιµοποιήσει για να παρέχ ει στον πελ άτη τη συνεχ ή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σ ε ορισµένες περιπτώ σεις, η οικονοµική οντότητα λ αµβάνει µετρητά από έναν πελ άτη που πρέπει να χ ρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώ µατου περιουσιακού στοιχ είου. Η διερµηνεία δεν έχ ει εφαρµογή στην Εταιρία. Τροποποιήσεις σε πρό τ υ πα που α ποτ ελ ού ν έ ν α τ µ ήµ α τ ου προγ ρά µ µ α τ ος ετ ήσιω β ελ τ ιώ σεω ν γ ια τ ο 2009 τ ου Σ Λ Π (Σ υ µ β ού λ ιο ιεθ ν ώ ν Λ ογ ιστ ικ ώ ν Π ροτ ύ πω ν ) Οι π αρ ακ ά τ ω τ ρ ο π ο π ο ιή σ ε ις π ε ρ ιγ ρ ά φ ο υ ν τ ις σ η µ αν τ ικ ό τ ε ρ ε ς αλ λ αγ έ ς π ο υ υ π ε ισ έ ρ χ ο ν τ αι σ τ α Π Χ Α ω ς ε π ακ ό λ ο υ θ ο τ ω ν απ ο τ ε λ ε σ µ ά τ ω ν τ ο υ ε τ ή σ ιο υ π ρ ο γ ρ ά µ µ ατ ο ς βε λ τ ιώ σ ε ω ν τ ο υ Σ Λ Π π ο υ δη µ ο σ ιε ύ τ η κ ε τ ο ν Α π ρ ί λ ιο τ ο υ Οι π αρ ακ ά τ ω τ ρ ο π ο π ο ιή σ ε ις ισ χ ύ ο υ ν γ ια τ η ν τ ρ έ χ ο υ σ α ο ικ ο ν ο µ ικ ή χ ρ ή σ η. Ε π ί σ η ς, ε φ ό σ ο ν δε ν αν αφ έ ρ ε τ αι διαφ ο ρ ε τ ικ ά, ο ι τ ρ ο π ο π ο ιή σ ε ις αυ τ έ ς δε ν έ χ ο υ ν σ η µ αν τ ικ ή ε π ί π τ ω σ η σ τ ις ο ικ ο ν ο µ ικ έ ς κ ατ ασ τ ά σ ε ις τ ο υ Οµ ί λ ο υ. 13

14 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν ΕΑ ΠΡΟ Τ Υ ΠΑ, Ι ΕΡΜ Η Ν ΕΙ ΕΣ Κ ΑΙ Τ ΡΟ ΠΟ ΠΟ Ι Η ΣΗ Υ Φ Ι ΣΤ ΑΜ ΕΝ Ω Ν ΠΡΟ Τ Υ ΠΩ Ν - Συν έ χ ε ι α ΠΧ Α 2 «Παρο χ έ ς πο υ Εξ αρτώ ν ται από την Αξ ί α τω ν Μ ε το χ ώ ν» Η τροποποίηση επιβεβαιώ νει ότι οι εισφορές µιας επιχ είρησης για τη σύσταση µίας κοινοπραξ ίας και οι συναλ λ αγές κοινού ελ έγχ ου εξ αιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του ΠΧΑ 2. ΠΧ Α 5 «Mη Κ υκ λ ο φ ο ρο ύ ν τα Πε ρι ο υσ ι ακ ά Στο ι χ ε ί α πο υ Κ ατέ χ ο ν ται προ ς Πώ λ ησ η κ αι ι ακ ο πε ί σ ε ς ρασ τηρι ότητε ς» Η τροποποίηση αποσαφηνίζ ει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη κυκλ οφορούντα περιουσιακά στοιχ εία που κατατάσσονται ως κατεχ όµενα προς πώ λ ηση ή τις διακοπείσες δραστηριότητες. ΠΧ Α 8 «Κ λ ά δ ο ι ρασ τηρι ο τήτω ν» Η τροποποίηση παρέχ ει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πλ ηροφοριώ ν σχ ετικά µε τα περιουσιακά στοιχ εία του τοµέα. Λ Π 1 «Παρο υσ ί ασ η τω ν Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ ατασ τά σ ε ω ν» Η τροποποίηση παρέχ ει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισµός µιας υποχ ρέωσης µε την έκδοση συµµετοχ ικώ ν τίτλ ων δεν έχ ει σχ έση µε την κατάταξ ή της ως κυκλ οφορούν ή µη κυκλ οφορούν στοιχ είο. Λ Π 7 «Κ ατασ τά σ ε ι ς Τ αµ ε ι ακ ώ ν Ρο ώ ν» Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που καταλ ήγουν σε ένα αναγνωρισµένο περιουσιακό στοιχ είο στην κατάσταση της οικονοµικής θέσης µπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες. Λ Π 17 «Μ ι σ θ ώ σ ε ι ς» Η τροποποίηση παρέχ ει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξ η των µισθώ κτιρίων ως χ ρηµατοδοτικές ή λ ειτουργικές µισθώ σεις. σεων γηπέδων και Λ Π 18 «Έσ ο δ α» Η τροποποίηση παρέχ ει πρόσθετη καθοδήγηση σχ ετικά µε τον καθορισµό ως προς το αν η οικονοµική οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόµενος/εντολ έας ή πράκτορας. Λ Π 36 «Απο µ ε ί ω σ η Αξ ί ας Πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν Στο ι χ ε ί ω ν» Η τροποποίηση διευκρινίζ ει ότι η µεγαλ ύτερη µονάδα δηµιουργίας ταµειακώ ν ροώ ν στην οποία πρέπει να επιµεριστεί η υπεραξ ία για τους σκοπούς του ελ έγχ ου αποµείωσης είναι ένας λ ειτουργικός τοµέας όπως ορίζ εται από την παράγραφο 5 του ΠΧΑ 8 (δηλ αδή πριν από τη συγκέντρωση/άθροιση των τοµέων). 38 «Ά εριου σια οιχ εί» Οι ιή ις διε ιν (α) ις απ αιτ ις α 3 (αν αθ ) αφ ισ ικ ιρ ισ ιο ιακ ιχ απ αν α ιχ ιρ αι (β) ιγ αφ δω απ ιµ ιο αι απ ις ικ ικ ατ ιµ αξ ας ιο ιακ ιχ απ αν α ιχ ιρ αι δε διαπ αγ ατ αι αγ. 14

15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν ΕΑ ΠΡΟ Τ Υ ΠΑ, Ι ΕΡΜ Η Ν ΕΙ ΕΣ Κ ΑΙ Τ ΡΟ ΠΟ ΠΟ Ι Η ΣΗ Υ Φ Ι ΣΤ ΑΜ ΕΝ Ω Ν ΠΡΟ Τ Υ ΠΩ Ν - Συν έ χ ε ι α Ε ΠΧ Α 9 «Επαν ε κ τί µ ησ η τω ν Εν σ ω µ ατω µ έ ν ω ν Παραγ ώ γ ω ν» Η τροποποίηση διευκρινίζ ει ότι η Ε ΠΧΑ 9 δεν ισχ ύει σε πιθανή επανεκτίµηση, κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης, των ενσωµατωµένων παραγώ γων σε συµβόλ αια που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχ ειρήσεων που αφορά οικονοµικές οντότητες που τελ ούν υπό κοινό έλ εγχ ο. Ε ΠΧ Α 16 «Αν τι σ ταθ µ ί σ ε ι ς µ ι ας Κ αθ αρής Επέ ν δ υσ ης σ ε Εκ µ ε τά λ λ ε υσ η σ το Εξ ω τε ρι κ ό» Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθµιση µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλ λ ευση στο εξ ωτερικό, κατάλ λ ηλ α µέσα αντιστάθµισης µπορεί να κατέχ ονται από οποιαδήποτε οικονοµική οντότητα εντός του οµίλ ου, συµπεριλ αµβανοµένης της ιδίας εκµετάλ λ ευσης στο εξ ωτερικό, εφόσον πλ ηρούνται ορισµένες προϋ ποθέσεις. Πρότυπα κ αι ι ε ρµ ην ε ί ε ς υπο χ ρε ω τι κ έ ς από πε ρι όδ ο υς πο υ ξ ε κ ι ν ο ύ ν την ή µ ε τά από 1 Ι αν ο υαρί ο υ 2011 ΠΧ Α 9 «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α» (ε φ αρµ όζ ε ται σ τι ς ε τήσ ι ε ς λ ο γ ι σ τι κ έ ς πε ρι όδ ο υς πο υ ξ ε κ ι ν ο ύ ν την ή µ ε τά την 1η Ι αν ο υαρί ο υ 2013) Το ΠΧΑ 9 αποτελ εί το πρώ το µέρος της πρώ της φάσης στο έργο του Σ Λ Π (Σ υµβούλ ιο ιεθνώ ν Λ ογιστικώ ν Προτύπων) για την αντικατάσταση του Λ Π 39. Το Σ Λ Π σκοπεύει να επεκτείνει το ΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώ στε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξ ινόµηση και την επιµέτρηση των χ ρηµατοοικονοµικώ ν υποχ ρεώ σεων, την αποαναγνώ ριση των χ ρηµατοοικονοµικώ ν µέσων, την αποµείωση της αξ ίας, και τη λ ογιστική αντιστάθµισης. Το ΠΧΑ 9 ορίζ ει ότι όλ α τα χ ρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχ εία επιµετρώ νται αρχ ικά στην εύλ ογη αξ ία τους συν, στην περίπτωση ενός χ ρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχ είου που δεν είναι στην εύλ ογη αξ ία µέσω των αποτελ εσµάτων, συγκεκριµένα κόστη συναλ λ αγώ ν. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των χ ρηµατοοικονοµικώ ν περιουσιακώ ν στοιχ είων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλ ογη αξ ία και εξ αρτάται από το επιχ ειρηµατικό µοντέλ ο της οικονοµικής οντότητας σχ ετικά µε τη διαχ είριση των χ ρηµατοοικονοµικώ ν περιουσιακώ ν στοιχ είων και των συµβατικώ ν ταµειακώ ν ροώ ν του χ ρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχ είου. Το ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξ ινοµήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώ σεις που το επιχ ειρηµατικό µοντέλ ο της οικονοµικής οντότητας αλ λ άξ ει, και στην προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα απαιτείται να επαναταξ ινοµήσει µελ λ οντικά τα επηρεαζ όµενα χ ρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχ εία. Σ ύµφωνα µε τις αρχ ές του ΠΧΑ 9, όλ ες οι επενδύσεις σε συµµετοχ ικούς τίτλ ους πρέπει να επιµετρώ νται σε εύλ ογη αξ ία. Εντούτοις, η διοίκηση έχ ει την επιλ ογή να παρουσιάζ ει στα λ οιπά συνολ ικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζ ηµιές εύλ ογης αξ ίας συµµετοχ ικώ ν τίτλ ων που δεν κατέχ ονται προς εµπορική εκµετάλ λ ευση. Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχ ική αναγνώ ριση για κάθε ένα χ ρηµατοοικονοµικό µέσο ξ εχ ωριστά και δεν µπορεί να αλ λ άξ ει. Τα κέρδη και οι ζ ηµιές εύλ ογης αξ ίας δεν µεταφέρονται στα αποτελ έσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχ ίσουν να αναγνωρίζ ονται στα αποτελ έσµατα. Το ΠΧΑ 9 καταργεί την εξ αίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχ ές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχ ές, αλ λ ά παρέχ ει καθοδήγηση για το πότε το κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλ ογης αξ ίας. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρία διότι δεν έχ ει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊ κή Έ νωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ι ανουαρίου

16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν ΕΑ ΠΡΟ Τ Υ ΠΑ, Ι ΕΡΜ Η Ν ΕΙ ΕΣ Κ ΑΙ Τ ΡΟ ΠΟ ΠΟ Ι Η ΣΗ Υ Φ Ι ΣΤ ΑΜ ΕΝ Ω Ν ΠΡΟ Τ Υ ΠΩ Ν - Συν έ χ ε ι α Λ Π 12 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Φ όρο ι ε ι σ ο δ ήµ ατο ς» (ε φ αρµ όζ ε ται γ ι α ε τήσ ι ε ς λ ο γ ι σ τι κ έ ς πε ρι όδ ο υς πο υ ξ ε κ ι ν ο ύ ν την ή µ ε τά την 1η Ι αν ο υαρί ο υ 2012) Η τροποποίηση του Λ Π 12 παρέχ ει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλ λ όµενων φορολ ογικώ ν υποχ ρεώ σεων και αναβαλ λ όµενων φορολ ογικώ ν περιουσιακώ ν στοιχ είων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώ νται µε τη µέθοδο εύλ ογης αξ ίας σύµφωνα µε το Λ Π 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Σ ύµφωνα µε το Λ Π 12, η επιµέτρηση της αναβαλ λ όµενης φορολ ογίας εξ αρτάται από τον τρόπο που η οικονοµική οντότητα αναµένει να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχ είο: µέσω της χ ρήσης του ή µέσω της πώ λ ησης. Λ όγω της δυσκολ ίας και υποκειµενικότητας στον καθορισµό του τρόπου ανάκτησης της αξ ίας όταν το επενδυτικό ακίνητο επιµετράται σε εύλ ογη αξ ία σύµφωνα µε το Λ Π 40, η τροποποίηση αυτή εισαγάγει την υπόθεση ότι το επενδυτικό ακίνητο θα ανακτηθεί εξ ολ οκλ ήρου µέσω της πώ λ ησης. Αυτή η υπόθεση καταρρίπτεται εάν το επενδυτικό ακίνητο αποσβένεται και αποτελ εί µέρος ενός επιχ ειρηµατικού µοντέλ ου όπου ο σκοπός είναι να ανακτηθούν τα οικονοµικά οφέλ η που εµπερικλ είονται στο επενδυτικό ακίνητο µέσω της χ ρήσης του και όχ ι µέσω της πώ λ ησης. Η υπόθεση αυτή δεν καταρρίπτεται για γήπεδα που είναι επενδυτικά ακίνητα, επειδή η αξ ία των γηπέδων µπορεί να ανακτηθεί µόνο µέσω πώ λ ησης. Η τροποποίηση αυτή δεν έχ ει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊ κή Έ νωση. Λ Π 24 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Γ ν ω σ το πο ι ήσ ε ι ς σ υν δ ε δ ε µ έ ν ω ν µ ε ρώ ν» (ε φ αρµ όζ ε ται γ ι α ε τήσ ι ε ς λ ο γ ι σ τι κ έ ς πε ρι όδ ο υς πο υ ξ ε κ ι ν ο ύ ν την ή µ ε τά την 1η Ι αν ο υαρί ο υ 2011) Η παρούσα τροποποίηση επιχ ειρεί να µειώ σει τις γνωστοποιήσεις των συναλ λ αγώ ν ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους. Σ υγκεκριµένα, καταργείται η υποχ ρέωση των συνδεδεµένων µερώ ν δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λ επτοµέρειες όλ ων των συναλ λ αγώ ν µε το δηµόσιο και µε άλ λ α συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζ ει και απλ οποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλ λ ει την γνωστοποίηση όχ ι µόνο των σχ έσεων, των συναλ λ αγώ ν και των υπολ οίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλ λ ά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η Εταιρία θα εφαρµόσει αυτές τις αλ λ αγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή. Λ Π 32 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α: Παρο υσ ί ασ η» (ε φ αρµ όζ ε ται γ ι α ε τήσ ι ε ς λ ο γ ι σ τι κ έ ς πε ρι όδ ο υς πο υ ξ ε κ ι ν ο ύ ν την ή µ ε τά την 1η Φ ε β ρο υαρί ο υ 2010) Η παρούσα τροποποίηση παρέχ ει επεξ ηγήσεις σχ ετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώ µατα πρέπει να ταξ ινοµηθούν. Σ υγκεκριµένα, δικαιώ µατα, δικαιώ µατα προαίρεσης ή δικαιώ µατα αγοράς µετοχ ής για την απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχ ικώ ν τίτλ ων της οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος απ ο τ ε λ ο ύ ν συµµετοχ ικούς τίτλ ους εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώ µατα, δικαιώ µατα προαίρεσης ή δικαιώ µατα αγοράς µετοχ ής αναλ ογικά σε όλ ους τους υφιστάµενους µετόχ ους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώ γων, συµµετοχ ικώ ν τίτλ ων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν αναµένεται να έχ ει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. ΠΧ Α 1 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Πρώ τη ε φ αρµ ο γ ή τω ν δ ι ε θ ν ώ ν προ τύ πω ν χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ής αν αφ ο ρά ς» - γ ν ω σ το πο ι ήσ ε ι ς γ ι α χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α (ε φ αρµ όζ ε ται γ ι α ε τήσ ι ε ς λ ο γ ι σ τι κ έ ς πε ρι όδ ο υς πο υ ξ ε κ ι ν ο ύ ν την ή µ ε τά την 1η Ι ο υλ ί ο υ 2010) Η παρούσα τροποποίηση παρέχ ει για τις εταιρίες που εφαρµόζ ουν για πρώ τη φορά τα ΠΧΑ τις ίδιες διατάξ εις µετάβασης που περιλ αµβάνονται στην τροποποίηση του ΠΧΑ 7 σχ ετικά µε τη συγκριτική πλ ηροφόρηση που αφορά τις γνωστοποιήσεις της νέας ιεράρχ ησης τριώ ν επιπέδων εύλ ογης αξ ίας. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν θα έχ ει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας καθώ ς η Εταιρία έχ ει ήδη µεταβεί στα ΠΧΑ. 16

17 ν ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν ΕΑ ΠΡΟ Τ Υ ΠΑ, Ι ΕΡΜ Η Ν ΕΙ ΕΣ Κ ΑΙ Τ ΡΟ ΠΟ ΠΟ Ι Η ΣΗ Υ Φ Ι ΣΤ ΑΜ ΕΝ Ω Ν ΠΡΟ Τ Υ ΠΩ Ν - Συν έ χ ε ι α ΠΧ Α 7 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά Μ έ σ α: Γ ν ω σ το πο ι ήσ ε ι ς» - µ ε ταβ ι β ά σ ε ι ς χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν σ το ι χ ε ί ω ν ((ε φ αρµ όζ ε ται γ ι α ε τήσ ι ε ς λ ο γ ι σ τι κ έ ς πε ρι όδ ο υς πο υ ξ ε κ ι ν ο ύ ν την ή µ ε τά την 1η Ι ο υλ ί ο υ 2011) Η παρούσα τροποποίηση παρέχ ει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χ ρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχ εία που δεν έχ ουν αποαναγνωριστεί εξ ολ οκλ ήρου καθώ ς και για µεταβιβασµένα χ ρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχ εία που έχ ουν αποαναγνωριστεί εξ ολ οκλ ήρου αλ λ ά για τα οποία η Εταιρία έχ ει συνεχ ιζ όµενη ανάµειξ η. Παρέχ ει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχ ει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊ κή Έ νωση. Ε ΠΧ Α 19 «ι αγ ραφ ή Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Υ πο χ ρε ώ σ ε ω ν µ ε σ υµ µ ε το χ ι κ ο ύ ς τί τλ ο υς» (ε φ αρµ όζ ε ται γ ι α ε τήσ ι ε ς λ ο γ ι σ τι κ έ ς πε ρι όδ ο υς πο υ ξ ε κ ι ν ο ύ ν την ή µ ε τά την 1 Ι ο υλ ί ο υ 2010) Η ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λ ογιστικό χ ειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει συµµετοχ ικούς τίτλ ους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολ όκλ ηρη ή εν µέρει, µια χ ρηµατοοικονοµική υποχ ρέωση. Η διερµηνεία αυτή δεν έχ ει εφαρµογή στην Εταιρία. Ε ΠΧ Α 14 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Ό ρι α Πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν Στο ι χ ε ί ω ν Κ αθ ο ρι σ µ έ ν ω ν Παρο χ ώ ν, Ελ ά χ ι σ το Απαι το ύ µ ε ν ο Σχ ηµ ατι σ µ έ ν ο κ ε φ ά λ αι ο κ αι η αλ λ ηλ ε πί δ ρασ ή το υς» (ε φ αρµ όζ ε ται γ ι α τι ς ε τήσ ι ε ς λ ο γ ι σ τι κ έ ς πε ρι όδ ο υς πο υ ξ ε κ ι ν ο ύ ν την ή µ ε τά την 1 Ι αν ο υαρί ο υ 2011) Οι τροποποιήσεις εφαρµόζ ονται σε περιορισµένες περιπτώ σεις: όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται σε ελ άχ ιστο απαιτούµενο σχ ηµατισµένο κεφάλ αιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολ ή των εισφορώ ν για κάλ υψ η αυτώ ν των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να αντιµετωπίσει το όφελ ος από µια τέτοια πρόωρη πλ ηρωµή ως περιουσιακό στοιχ είο. Η διερµηνεία δεν έχ ει εφαρµογή στην Εταιρία. Τ ρο πο πο ι ήσ ε ι ς σ ε πρότυπα πο υ απο τε λ ο ύ ν έ ν α τµ ήµ α το υ προ γ ρά µ µ ατο ς ε τήσ ι ω β ε λ τι ώ σ ε ω ν γ ι α το 2010 το υ Σ Λ Π (Συµ β ο ύ λ ι ο ι ε θ ν ώ ν Λ ο γ ι σ τι κ ώ ν Προ τύ πω ν ) Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλ λ αγές που υπεισέρχ ονται στα ΠΧΑ ως επακόλ ουθο των αποτελ εσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελ τιώ σεων του Σ Λ Π που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζ εται διαφορετικά, ισχ ύουν για τις ετήσιες λ ογιστικές περιόδους που ξ εκινούν την ή µετά την 1η Ι ανουαρίου Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχ ουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. Οι τροποποιήσεις δεν έχ ουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊ κή Έ νωση. ΠΧ Α 1 «Πρώ τη ε φ αρµ ο γ ή τω ν ΠΧ Α» (ε φ αρµ όζ ε ται γ ι α λ ο γ ι σ τι κ έ ς πε ρι όδ ο υς πο υ ξ ε κ ι ν ο ύ ν την ή µ ε τά την 1 Ι αν ο υαρί ο υ 2011) Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζ ει τον χ ειρισµό των αλ λ αγώ ν λ ογιστικώ ν πολ ιτικώ ν κατά τη χ ρήση της πρώ της εφαρµογής των ΠΧΑ µετά τη δηµοσίευση ενδιάµεσων οικονοµικώ ν καταστάσεων βάσει του Λ Π 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις, επιτρέπει κατά την πρώ τη εφαρµογή τη χ ρήση µίας εύλ ογης αξ ίας η οποία καθοδηγείται από συγκεκριµένο γεγονός ως τεκµαρτό κόστος και διευρύνει το πλ αίσιο εφαρµογής του τεκµαρτού κόστους για ενσώ µατα και άυλ α πάγια περιουσιακά στοιχ εία συµπεριλ αµβάνοντας στοιχ εία που χ ρησιµοποιούνται σε δραστηριότητες που υπόκεινται σε ρύθµιση τιµώ ν. 17

18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν ΕΑ ΠΡΟ Τ Υ ΠΑ, Ι ΕΡΜ Η Ν ΕΙ ΕΣ Κ ΑΙ Τ ΡΟ ΠΟ ΠΟ Ι Η ΣΗ Υ Φ Ι ΣΤ ΑΜ ΕΝ Ω Ν ΠΡΟ Τ Υ ΠΩ Ν - Συν έ χ ε ι α ΠΧ Α 3 «Συν ε ν ώ σ ε ι ς Επι χ ε ι ρήσ ε ω ν» Οι τροποποιήσεις παρέχ ουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχ ετικά µε: (α) συµφωνίες ενδεχ όµενου τιµήµατος που προκύπτουν από συνενώ σεις επιχ ειρήσεων µε ηµεροµηνίες απόκτησης που προηγούνται της εφαρµογής του ΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιµέτρηση της µη ελ έγχ ουσας συµµετοχ ής, και (γ) λ ογιστική αντιµετώ πιση των συναλ λ αγώ ν πλ ηρωµής που βασίζ ονται σε αξ ίες µετοχ ώ ν και που αποτελ ούν µέρος µιας επιχ ειρηµατικής συνένωσης, συµπεριλ αµβανοµένων των επιβραβεύσεων που βασίζ ονται σε αξ ίες µετοχ ώ ν και που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν. ΠΧ Α 7 «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά Μ έ σ α: Γ ν ω σ το πο ι ήσ ε ι ς» Οι τροποποιήσεις περιλ αµβάνουν πολ λ απλ ές διευκρινίσεις σχ ετικά µε τις γνωστοποιήσεις των χ ρηµατοοικονοµικώ ν µέσων. Λ Π 1 «Παρο υσ ί ασ η τω ν Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ ατασ τά σ ε ω ν» Η τροποποίηση διευκρινίζ ει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζ ουν την ανάλ υση των συστατικώ ν στοιχ είων των λ οιπώ ν συνολ ικώ ν εσόδων είτε στην κατάσταση µεταβολ ώ ν ιδίων κεφαλ αίων είτε στις σηµειώ σεις. Λ Π 27 «Εν ο πο ι ηµ έ ν ε ς κ αι Ι δ ι αί τε ρε ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς Κ ατασ τά σ ε ι ς» Η τροποποίηση διευκρινίζ ει ότι οι τροποποιήσεις των Λ Π 21, Λ Π 28 και Λ Π 31 που απορρέουν από την αναθεώ ρηση του Λ Π 27 (2008) πρέπει να εφαρµόζ ονται µελ λ οντικά. Λ Π 34 «Εν δ ι ά µ ε σ η Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή Αν αφ ο ρά» Η τροποποίηση δίνει µεγαλ ύτερη έµφαση στις αρχ ές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρµόζ ονται σε σχ έση µε σηµαντικά γεγονότα και συναλ λ αγές, συµπεριλ αµβανοµένων των µεταβολ ώ ν αναφορικά µε επιµετρήσεις στην εύλ ογη αξ ία, καθώ ς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχ ετικώ ν πλ ηροφοριώ ν από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση. Ε ΠΧ Α 13 «Προ γ ρά µ µ ατα Πι σ τότητας Πε λ ατώ ν» Η τροποποίηση διευκρινίζ ει την έννοια του όρου «εύλ ογη αξ ία», στο πλ αίσιο της επιµέτρησης της επιβράβευσης των προγραµµάτων πιστότητας πελ ατώ ν. 3. Π Ε Ρ Ι Λ ΗΨ Η ΤΩ Ν ΣΗΜ ΑΝ ΤΙ ΚΟ ΤΕ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Ι ΣΤΙ ΚΩ Ν ΑΡ Χ Ω Ν ήλ ω σ η Συµ µ όρφ ω σ ης Οι οικονοµικές καταστάσεις έχ ουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α (International Financial Reporting Standards) που έχ ουν εκδοθεί από το Σ υµβούλ ιο των ιεθνώ ν Λ ογιστικώ ν Προτύπων (International Accounting Standards Board IASB ) καθώ ς και τις σχ ετικές διερµηνείες που έχ ει εκδώ σει η Επιτροπή ιερµηνειώ ν ιεθνώ ν Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (International Financial Reporting Interpretations Committee IFRIC ), τα οποία είναι σχ ετικά µε τις δραστηριότητες της Εταιρίας και ισχ ύουν κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικώ ν καταστάσεων όπως έχ ουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή της Ευρωπαϊ κής Έ νωσης. Β ά σ η Σύ ν ταξ ης Οι οικονοµικές καταστάσεις έχ ουν καταρτιστεί σύµφωνα µε την αρχ ή του ιστορικού ή τεκµαρτού κόστους. Οι βασικές λ ογιστικές αρχ ές που ακολ ουθήθηκαν παραµένουν αµετάβλ ητες σε σχ έση µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας στις 31 εκεµβρίου

19 Έ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Π Ε Ρ Ι Λ ΗΨ Η ΤΩ Ν ΣΗΜ ΑΝ ΤΙ ΚΟ ΤΕ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Ι ΣΤΙ ΚΩ Ν ΑΡ Χ Ω Ν Συ ν έ χ ε ι α Οι βασικές λ ογιστικές αρχ ές που ακολ ουθήθηκαν είναι οι παρακάτω: Συν έ χ ι σ η τω ν δ ρασ τηρι ο τήτω ν της Εται ρί ας Οι οικονοµικές καταστάσεις έχ ουν καταρτιστεί µε την προϋ πόθεση της συνέχ ισης των δραστηριοτήτων της Εταιρίας. Η Εταιρία, στις 31/12/2010 παρουσιάζ ει αρνητική καθαρή θέση και συνεπώ ς συντρέχ ουν οι προϋ ποθέσεις εφαρµογής των διατάξ εων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανακλ ήσεως της σύστασης της Εταιρίας. Οι σωρευµένες ζ ηµιές της Εταιρίας χ ρηµατοδοτούνται κυρίως από δανεισµό που εξ ασφαλ ίζ εται χ άρη στην στήριξ η του Οµίλ ου. Σ υνεπώ ς, οι οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλ αµβάνουν αναµορφώ σεις των λ ογιστικώ ν αξ ιώ ν που αφορούν στην ανακτησιµότητα και παρουσίαση του ενεργητικού και του παθητικού που ενδεχ οµένως θα ήταν απαραίτητα αν η Εταιρία αδυνατούσε να συνεχ ίσει τις δραστηριότητές της. Παρόλ α αυτά η εταιρία εκτιµά ότι οι αναµορφώ σεις αυτές δεν θα επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική θέση της εταιρίας κατά την 31/12/2010. Αν αγ ν ώ ρι σ η Εσ όδ ω ν λ Φ λ Τα έσοδα αναγνωρίζ ονται στην εύλ ογη αξ ία του τιµήµατος που εισπράχ θηκε ή θα εισπραχ θεί και αντιπροσωπεύουν ποσά εισπρακτέα για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχ ονται κατά την κανονική ροή της ειτουργίας της Εταιρίας, καθαρά από εκπτώ σεις, ΠΑ και άλ ους τυχ όν φόρους που σχ ετίζ ονται µε τις πωλ ήσεις. Οι πωλ ήσεις των αγαθώ ν καταχ ωρούνται στα αποτελ έσµατα όταν τα αγαθά έχ ουν παραδοθεί και ο τίτλ ος ιδιοκτησίας τους έχ ει µεταβιβαστεί. Σ υγκεκριµένα πρέπει να πλ ηρούνται οι ακόλ ουθες συνθήκες: 1. Έ χ ουν µεταβιβαστεί στον αγοραστή τα σηµαντικά οφέλ η και κίνδυνοι της ιδιοκτησίας των αγαθώ ν. 2. Η Εταιρία έχ ει πάψ ει να διαχ ειρίζ εται τα αγαθά στο βαθµό που συνήθως συνεπάγεται η ιδιοκτησία επ αυτώ ν καθώ ς και να ασκεί αποτελ εσµατικό έλ εγχ ο στα πωλ ηθέντα αγαθά. 3. Το ποσό του εσόδου µπορεί να µετρηθεί αξ ιόπιστα. 4. Είναι πολ ύ πιθανό ότι τα οικονοµικά οφέλ η που απορρέουν από την συναλ λ αγή θα εισρεύσουν στην Εταιρία. 5. Το κόστος που πραγµατοποιήθηκε ή πρόκειται να πραγµατοποιηθεί σε σχ έση µε την συναλ λ αγή µπορεί να µετρηθεί αξ ιόπιστα. Το έσοδο από παροχ ή υπηρεσιώ ν καταχ ωρείται στα αποτελ έσµατα µε την ολ οκλ ήρωση της παροχ ής της υπηρεσίας ή µε αναφορά στο στάδιο της ολ οκλ ήρωσης της παροχ ής υπηρεσίας. σοδα από τόκους θεωρούνται οι δεδουλ ευµένοι τόκοι, ο υπολ ογισµός των οποίων γίνεται λ αµβάνοντας υπόψ η το ανεξ όφλ ητο κεφάλ αιο και το ισχ ύον επιτόκιο, που πρέπει να εφαρµόζ εται και το οποίο είναι το επιτόκιο που προεξ οφλ εί ακριβώ ς τις προσδοκώ µενες µελ λ οντικές ταµειακές εισροές κατά την αναµενόµενη ζ ωή του οικονοµικού περιουσιακού στοιχ είου, στην καθαρή λ ογιστική αξ ία αυτού του στοιχ είου. Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζ ονται στα αποτελ έσµατα τη στιγµή που θεµελ ιώ δικαίωµα είσπραξ ής τους από τους µετόχ ους. νεται το Τα έσοδα από επενδύσεις σε ακίνητα καταχ ωρούνται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της σύµβασης (έσοδα ενοικίων). 19

20 Φ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Π Ε Ρ Ι Λ ΗΨ Η ΤΩ Ν ΣΗΜ ΑΝ ΤΙ ΚΟ ΤΕ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Ι ΣΤΙ ΚΩ Ν ΑΡ Χ Ω Ν Συ ν έ χ ε ι α Συµ β ά σ ε ι ς Κ ατασ κ ε υής Έργ ο υ Σ ε περιπτώ σεις όπου το αποτέλ εσµα µιας σύµβασης κατασκευής έργου µπορεί να εκτιµηθεί αξ ιόπιστα, τα συµβατικά έσοδα και κόστη αναγνωρίζ ονται στα αποτελ έσµατα ανάλ ογα µε το ποσοστό ολ οκλ ήρωσης του έργου κατά την ηµεροµηνία αναφοράς της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Το ποσοστό ολ οκλ ήρωσης του έργου υπολ ογίζ εται µε βάση την αναλ ογία του συµβατικού κόστους που πραγµατοποιήθηκε µέχ ρι την ηµεροµηνία αναφοράς της κατάστασης οικονοµικής θέσης ως προς τα συνολ ικά συµβατικά κόστη που εκτιµάται την ίδια ηµεροµηνία ότι θα απαιτηθούν µέχ ρι την ολ οκλ ήρωση του έργου, εκτός όπου αυτό δεν θα ήταν αντιπροσωπευτικό του ποσοστού ολ οκλ ήρωσης. Αποκλ ίσεις από την αρχ ική σύµβαση και διάφορες επιπλ έον απαιτήσεις και πλ ηρωµές κινήτρων αναγνωρίζ ονται µόνον εφόσον έχ ουν συµφωνηθεί µε τον πελ άτη. Σ ε περιπτώ σεις όπου το τελ ικό αποτέλ εσµα µιας σύµβασης κατασκευής έργου δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξ ιόπιστα, τα συµβατικά έσοδα αναγνωρίζ ονται στα αποτελ έσµατα στην έκταση που τα πραγµατοποιηµένα συµβατικά κόστη πιθανολ ογείται βάσιµα ότι θα ανακτηθούν. Τα συµβατικά κόστη βαρύνουν τα αποτελ έσµατα της χ ρήσης στην οποία πραγµατοποιούνται. Ό ταν είναι πιθανό ότι το συνολ ικό συµβατικό κόστος θα ξ επεράσει το συνολ ικό συµβατικό έσοδο, η αναµενόµενη ζ ηµία βαρύνει αµέσως τα αποτελ έσµατα. όρο ς Ει σ ο δ ήµ ατο ς Η επιβάρυνση των αποτελ εσµάτων µε φόρο εισοδήµατος αντιπροσωπεύει το άθροισµα του τρέχ οντος φόρου εισοδήµατος, των φορολ ογικώ ν διαφορώ ν προηγουµένων χ ρήσεων, του φόρου ακίνητης περιουσίας και της αναβαλ λ όµενης φορολ ογίας. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζ εται ως έσοδο ή έξ οδο στα αποτελ έσµατα, εκτός εάν σχ ετίζ εται µε συναλ λ αγές και άλ λ α γεγονότα που αναγνωρίζ ονται απευθείας στα ίδια κεφάλ αια περίπτωση κατά την οποία ο φόρος αναγνωρίζ εται κατ ευθείαν στα ίδια κεφάλ αια. Τ ρέ χ ω ν φ όρο ς Η επιβάρυνση του τρέχ οντος φόρου εισοδήµατος της χ ρήσης βασίζ εται στην καλ ύτερη δυνατή εκτίµηση της Εταιρίας για το φορολ ογητέο κέρδος της χ ρήσης. Το φορολ ογητέο κέρδος διαφέρει από το καθαρό λ ογιστικό κέρδος που εµφανίζ εται στα αποτελ έσµατα διότι δεν περιλ αµβάνει έσοδα ή έξ οδα που φορολ ογούνται ή εκπίπτουν φορολ ογικά σε άλ λ ες χ ρήσεις και επιπλ έον αποκλ είει στοιχ εία που ποτέ δεν φορολ ογούνται ή εκπίπτουν φορολ ογικά. Ο φόρος εισοδήµατος υπολ ογίζ εται σύµφωνα µε τους ισχ ύοντες φορολ ογικούς συντελ εστές κατά την ηµεροµηνία αναφοράς της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Αν αβ αλ λ όµ ε ν η Φ ο ρο λ ο γ ί α Η αναβαλ λ όµενη φορολ ογία αναγνωρίζ εται γενικά για όλ ους τους ετεροχ ρονισµούς (προσωρινές διαφορές) µεταξ ύ των λ ογιστικώ ν αξ ιώ ν των στοιχ είων ενεργητικού και παθητικού στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχ ων φορολ ογικώ ν βάσεων που χ ρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό των φορολ ογητέων κερδώ ν και λ ογιστικοποιούνται µε την µέθοδο της υποχ ρέωσης στην κατάσταση οικονοµικής θέσης χ ρησιµοποιώ ντας τους φορολ ογικούς συντελ εστές που αναµένονται να ισχ ύουν στην χ ρήση κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχ ρέωση. Υ ποχ ρεώ σεις από αναβαλ λ όµενη φορολ ογία αναγνωρίζ ονται γενικά για όλ ους τους φορολ ογικούς ετεροχ ρονισµούς, ενώ οι απαιτήσεις από αναβαλ λ όµενη φορολ ογία αναγνωρίζ ονται στην έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρχ ουν µελ λ οντικά φορολ ογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα είναι δυνατόν να χ ρησιµοποιηθούν αυτές οι αναβαλ λ όµενες απαιτήσεις. 20

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

- 2010 2010 2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010

- 2010 2010  2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2010, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε «ΥΣΤΟΣ» Ν Α ΥΤΙ Κ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΥΣΤΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

H - 2010 THN 31 2010 2010

H - 2010 THN 31 2010 2010 «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε.» ΕΤΗ ΣΙ Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗ Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε ΤΗ Ν 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2010 ΤΗ Σ ΕΤΑΙ Ρ ΕΙ ΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011) Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2010 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005 ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SUPER BETON ΥΙΟΙ Ι. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. SUPER BETON ΥΙΟΙ Ι. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 15718/70/Β/87/37 ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, 13 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Γ.Ε.Μ.Η. 54412521000 Αρ. Μητρώου Α.Ε. 24473/06/Β/91/47 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094211792.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 15467/01ΑΤ/Β/87/566(07)

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 330/20 16.12.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/2343 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο 4 2 Σύν εση εκτε εστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

- 2009 2009 2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009

- 2009 2009  2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2009, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Σύμφωνα με τον Νόμο 4308/ΦΕΚ Τ.Α.251/24.11.2014) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ»

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2010 Περιεχόµενα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το εννεάµηνο που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2010 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική Πληροφόρηση της 30 ης Σεπτεµβρίου 2010 (01/01/2010-30/09/2010) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) Η συνηµµένη ενδιάµεση

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2009

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) της επιχείρησης: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 01/01/2015-31/12/2015 Μέγεθος Οντότητας: "Μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΗΤΡΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2009

ΗΜΗΤΡΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2009 ΗΜΗΤΡΑ A.E σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Ερµού 25 - Κηφισιά Αττικής - 145 64 Α.Φ.Μ.: 999839600 Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝ0Ν Α.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Από τ ην αρ χή τ ης ί δ ρ υσης τ ου κόµ µ ατ ος «Oι Φ ιλ ελ εύ θ ερ οι» έ να από τ α β ασικά σηµ εί α τ ου πρ ογ ρ άµ µ ατ ος ήτ αν η εκπόνηση µ ιας νέ ας στ ρ ατ ηγ ικής γ ια τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 999641370.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση της χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9.1.2015 L 5/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/28 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΥΣΤΟΣ»

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΥΣΤΟΣ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΥΣΤΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30/06/2013 ΠΑΛΛΑ ΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΘΥΝΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ : (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ Λ ΑΒ Α Α.Ε. ΛΑΒΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13422/01ΑΤ /Β/86/178 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο Υ 49-51 141

Διαβάστε περισσότερα