ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176"

Transcript

1 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο Υ Λ Υ Κ Ο Β ΡΥ Σ Η ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚ Η ΤΙΚ ΟΥ ΣΥ Μ Β ΟΥ Λ ΙΟΥ Π Ρ ΟΣ ΤΗ Ν ΤΑΚ ΤΙΚ Η Γ ΕΝ ΙΚ Η ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ ΤΩ Ν Μ ΕΤΟΧΩ Ν ΕΚ Θ ΕΣΗ ΕΛ ΕΓ ΧΟΥ ΑΝ ΕΞ ΑΡ ΤΗ ΤΟΥ ΟΡ Κ Ω ΤΟΥ ΕΛ ΕΓ Κ ΤΗ - Λ ΟΓ ΙΣΤΗ ΕΤΗ ΣΙΕΣ ΟΙΚ ΟΝ ΟΜ ΙΚ ΕΣ Κ ΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗ Σ 31ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟΥ 2010 Κ Χ Η Ξ Β Κ Ι Κ Η Μ Χ Η Ξ Β Κ Κ Ι Κ Η Θ Β Κ Μ Ω Ι Ι Ω Κ Ω Χ Η Ξ Β Κ Ω Χ Η Ξ Β µ µ ε σ µ έ θ ο δ ο ς Μ Ν Ω Ν Κ Ν Γ Η Π Η Ξ Β Ρ Κ Η Ι Η Κ Η Υ Φ Ι Λ Η Ψ Η Μ Κ Λ Κ Ω Ω Μ Κ Λ Κ Κ Κ Κ Υ Λ Κ Ω Μ Η Κ Υ Κ Λ Ω Λ Λ Κ Κ Η Η Μ Ι Μ Λ Χ Μ Κ Ι Κ Φ Η Μ Μ Ι Η Λ Φ Λ Β Υ Λ Μ Ι Κ Κ Κ Χ Μ Κ Ι Κ Μ Κ Ι Χ Μ Κ Ι Κ Κ Ι Υ Χ Μ Κ Ι Κ Κ Ι Υ Κ Λ Β Υ Ι Υ Κ Η Θ Κ Λ Υ Μ Β Λ Κ Ω Μ Ι Ω Μ Η Μ Η Η Ι Λ Μ Μ Κ Π Λ Η Ρ Η Π Η Ξ Ν Β Ρ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛ ΕΣΜ ΑΤΩ Ν ΤΗ Σ ΡΗ ΣΗ Σ ΠΟΥ ΕΛ Ε ΤΗ Ν 31η ΕΚ ΕΜ ΡΙ ΟΥ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥ ΝΟΛ ΟΥ ΕΙ ΣΟ ΑΤΟΣ ΓΙ Α ΤΗ ΡΗ ΣΗ ΠΟΥ ΕΛ Ε ΤΗ Ν 31η ΕΚ ΕΜ ΡΙ ΟΥ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙ ΟΝΟΜ Σ ΕΣΗ Σ ΤΗ Σ 31ης ΕΚ ΕΜ ΡΙ ΟΥ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΒ ΟΛ Ν Ν ΕΦ ΑΛ ΑΙ Ν ΓΙ Α ΤΗ ΡΗ ΣΗ ΠΟΥ ΕΛ Ε ΤΗ Ν 31η ΕΚ ΕΜ ΡΙ ΟΥ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜ ΕΙ ΑΚ Ν ΡΟΩ Ν ΓΙ Α ΤΗ ΡΗ ΣΗ ΠΟΥ ΕΛ Ε ΤΗ Ν 31η ΕΚ ΕΜ ΡΙ ΟΥ 2010 (Έ η ) 11 ΣΗ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ ΟΙΚ ΟΝ ΟΜ ΙΚ ΑΤΑΣΤΑΣΕΩ ΙΑ ΤΗ ΧΡ ΣΗ ΟΥ ΕΛ Ε THN 31η ΕΚ ΕΜ ΙΟΥ ΓΕΝΙ ΕΣ ΠΛ ΡΟΦ ΟΡΙ ΕΣ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥ ΠΑ, ΕΡΜ ΝΕΙ ΕΣ ΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙ ΣΗ ΣΤΑΜ ΕΝΩ Ν ΠΡΟΤΥ ΠΩ Ν ΠΕΡΙ ΤΩ Ν ΣΗ ΑΝΤΙ ΟΤΕΡΩ Ν ΟΓΙ ΣΤΙ Ν ΑΡΧ Ν ΣΗ ΑΝΤΙ ΕΣ ΟΓΙ ΣΤΙ ΕΣ ΡΙ ΣΕΙ Σ ΑΙ ΡΙ ΕΣ ΠΗ ΓΕΣ ΑΒ ΕΒ ΑΙ ΟΤΗ ΤΑΣ ΟΓΙ ΣΤΙ Ν ΕΚ ΤΙ ΣΕΩ Ν ΟΣ ΕΡΓΑΣΙ Ν ΟΙ ΠΑ ΕΙ ΤΟΥ ΡΓΙ Α ΕΣΟ Α/(ΕΞ Ο Α) ΕΡ / (Ζ ΕΣ) ΕΚ ΕΤΑΛ ΕΥ ΣΕΩ Σ ΡΗ ΑΤΟΟΙ ΟΝOΜ Α ΕΞ Ο Α ΟΡΟΣ ΕΙ ΣΟ ΑΤΟΣ ΕΝΣΩ ΑΤΕΣ ΑΚ ΝΗ ΤΟΠΟΙ ΣΕΙ Σ ΑΝΑΒ ΑΛ ΟΜ ΕΝΗ ΟΡΟΛ ΟΓΙ Α ΟΙ ΠΕΣ ΡΑΧ ΠΡΟΘ ΕΣΜ ΕΣ ΠΡΟΒ ΕΨ ΕΙ Σ ΕΤΟΧ Ο ΕΦ ΑΛ ΑΙ Ο ΑΠΟΘ ΕΜ ΑΤΙ Α ΡΗ ΑΤΟΟΙ ΟΝΟΜ Α ΕΣΑ ΑΙ ΑΧ ΕΙ ΡΙ ΣΗ ΡΗ ΑΤΟΟΙ ΟΝΟΜ ΟΥ Ν ΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΡΗ ΑΤΟΟΙ ΟΝΟΜ ΟΥ Ν ΝΟΥ ΠΕΛ ΑΤΕΣ ΑΙ ΟΙ ΠΕΣ ΡΑΧ ΠΡΟΘ ΕΣΜ ΕΣ ΑΠΑΙ ΤΗ ΣΕΙ Σ ΤΑΜ ΕΙ Ο, ΤΑΜ ΕΙ ΑΚ Α ΣΟ ΝΑΜ Α ΑΙ ΑΝΕΙ Α ΠΡΟΜ ΕΥ ΤΕΣ ΑΙ ΟΙ ΠΟΙ ΠΙ ΣΤΩ ΤΕΣ ΕΝ ΕΧ ΟΜ ΕΝΕΣ ΠΟΧ ΡΕΩ ΣΕΙ Σ ΣΥ ΑΣΕΙ Σ ΕΙ ΤΟΥ ΡΓΙ Ν ΣΘ ΣΕΩ Ν ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΤΑ ΤΗ Ν ΕΡΟΜ ΝΙ Α ΣΥ ΝΤΑΞ Σ ΤΟΥ ΣΟΛ ΟΓΙ ΣΜ ΟΥ ΣΥ ΝΑΛ ΑΓΕΣ Ε ΣΥ ΓΓΕΝΗ ΕΡΗ 38 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙ ΟΦ ΟΡ ΙΕΣ ΤΗ Σ ΧΡ ΣΗ Σ ΟΥ ΕΛ Ε ΤΗ 31η ΕΚ ΕΜ ΙΟΥ

3 ς ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Τ ΗΣ Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ. Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ ΑΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Κύριοι Μ έτ οχ οι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο ά ρθ ρο 136 τ ου Κ.Ν. 2190/1920 ό π ω ς α υ τ ό τ έθ ηκε µ ε τ ο ά ρθ ρο 13 τ ου Ν. 3229/2004, υ π οβ ά λ λ ου µ ε σ υ ν ηµ µ έν α σ τ ην Γ ε ν ική Σ υ ν έλ ε υ σ ή σ α ς τ ις οικον οµ ικές κα τ α σ τ ά σ ε ις τ ης Ετ α ιρί α ς γ ια τ η χ ρή σ η π ου έλ ηξ ε τ ην Τ α οικον οµ ικά σ τ οιχ ε ί α τ ης Ετ α ιρί α ς π α ρου σ ιά ζ ον τ α ι λ ε π τ οµ ε ρώ ς σ τ ις οικον οµ ικές κα τ α σ τ ά σ ε ις µ ε τ ις σ ηµ ε ιώ σ ε ις τ ου ς κα ι π α ρέχ ου ν ό λ α τ α σ τ οιχ ε ί α κα ι π λ ηροφ ορί ε ς π ου ε ί ν α ι α π α ρα ί τ ητ ε ς γ ια τ ην α ν ά λ υ σ ή τ ου ς. Ό π ω ς α ν α λ υ τ ικό τ ε ρα π ροκύπ τ ε ι α π ό τ ις Ο ικον οµ ικές Κα τ α σ τ ά σ ε ις : Κα τ ά τ ο έτ ος 2010 η Ετ α ιρί α π α ρου σ ί α σ ε µ ηδε ν ικό κύκλ ο ε ργ α σ ιώ ν έν α ν τ ι 130 χ ιλ. Ευ ρώ σ τ ο 2009, γ ε γ ον ό ς π ου οφ ε ί λ ε τ α ι σ τ η µ η α ν ά λ ηψ η ν έω ν κα τ α σ κε υ α σ τ ικώ ν έργ ω ν. Ο ι ζ ηµ ί ε ς ε κµ ε τ ά λ λ ε υ σ ης α ν ή λ θ α ν σ ε 33 χ ιλ. Ευ ρώ σ τ ο 2010, έν α ν τ ι κε ρδώ ν χ ιλ. Ευ ρώ σ τ ο Τ α κέρδη τ ου 2009 π ροέρχ ον τ α ν α π ό ά λ λ α κέρδη /ζ ηµ ί ε ς ε κµ ε τ ά λ λ ε υ σ ης ό π ω π ω λ ή σ ε ις π α γ ί ω ν κα ι σ υ µ µ ε τ οχ ώ ν κα ι κυ ρί ω ς α π ό τ η χ ρησ ιµ οπ οί ησ η π ροβ λ έψ ε ω ν π ου ε ί χ α ν σ χ ηµ α τ ισ θ ε ί σ ε π ροηγ ούµ ε ν ε ς χ ρή σ ε ις. ΣΤΟΧΟΙ Γ ΙΑ ΤΟ 2011 Π ρος τ ο π α ρό ν η Ετ α ιρί α π α ρα µ έν ε ι χ ω ρί ς δρα σ τ ηριό τ ητ α κα ι δε ν α π α σ χ ολ ε ί π ροσ ω π ικό. Υ Π ΟΚ Α ΤΑ ΣΤΗΜ Α ΤΑ Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ην α π ό 27/12/2010 α π ό φ α σ η τ ου ιοικητ ικού Σ υ µ β ου λ ί ου, η ε τ α ιρί α έκλ ε ισ ε ό λ α τ ης τ α υ π οκα τ α σ τ ή µ α τ α µ ε ηµ ε ροµ ην ί α 31/12/2010. Ε Π Ε Ν Υ ΣΕ ΙΣ ε ν π ρα γ µ α τ οπ οιή θ ηκα ν ε π ε ν δύσ ε ις γ ια τ ο έτ ος 2010, ε ν ώ δε ν π ροβ λ έπ ε τ α ι ν α π ρα γ µ α τ οπ οιηθ ούν ε π ε ν δύσ ε ις γ ια τ ο έτ ος Π ΗΓ Ε Σ Α Β Ε Β Α ΙΟΤΗΤΑ Σ, Κ ΙΝ Υ Ν ΟΙ Κ Α Ι Γ Ε Γ ΟΝ ΟΤΑ Μ Ε ΤΑ ΤΗΝ ΗΜ Ε Ρ ΟΜ ΗΝ ΙΑ Α Ν Α Φ ΟΡ Α Σ ΤΩ Ν ΟΙΚ ΟΝ ΟΜ ΙΚ Ω Ν Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕ Ω Ν Ο ι κύριε ς π ηγ ές α β ε β α ιό τ ητ α ς λ ογ ισ τ ικώ ν ε κτ ιµ ή σ ε ω ν π ε ριγ ρά φ ον τ α ι σ τ η σ ηµ ε ί ω σ η 4, οι π α ρά γ ον τ ε ς χ ρηµ α τ οοικον οµ ικού κιν δύν ου τ ης Ετ α ιρί α ς π ε ριγ ρά φ ον τ α ι σ τ η σ ηµ ε ί ω σ η 15 κα ι τ α σ ηµ α ν τ ικό τ ε ρα γ ε γ ον ό τ α µ ε τ ά τ ην ηµ ε ροµ ην ί α α ν α φ ορά ς τ ω ν οικον οµ ικώ ν κα τ α σ τ ά σ ε ω ν π ε ριγ ρά φ ον τ α ι σ τ η σ ηµ ε ί ω σ η 18 τ ω ν ε τ ή σ ιω ν οικον οµ ικώ ν κα τ α σ τ ά σ ε ω ν τ ης Ετ α ιρί α ς. 3

4 Κύριοι Μ έτ οχ οι, Μ ε β ά σ η ό λ α τ α π α ρα π ά ν ω α ν α φ ε ρθ έν τ α κα ι τ ην Έ κθ ε σ η τ ω ν Ο ρκω τ ώ ν Ελ ε γ κτ ώ ν Λ ογ ισ τ ώ ν έχ ε τ ε σ τ ην διά θ ε σ ή σ α ς ό λ α τ α α π α ρα ί τ ητ α σ τ οιχ ε ί α γ ια ν α π ροχ ω ρή σ ε τ ε σ τ ην έγ κρισ η τ ω ν οικον οµ ικώ ν κα τ α σ τ ά σ ε ω ν α λ λ ά κα ι α π ό τ ο ν ό µ ο α π α λ λ α γ ή µ α ς ό π ω ς π ροβ λ έπ ε τ α ι α π ό τ ο κα τ α σ τ α τ ικό. Λ υ κό β ρυ σ η, 3 Μ α ρτ ί ου 2011 ΤΟ ΙΟΙΚ ΗΤΙΚ Ο ΣΥ Μ Β ΟΥ Λ ΙΟ 4

5 Έκθεση Ε λ έ γ χ ο υ Α ν εξ ά ρ τ ητ ο υ Ο ρ κω τ ο ύ Ε λ εγ κτ ή Λ ο γ ι στ ή Προς του ς Μ ε τό χ ου ς της ΕΒ Ι ΕΣ Κ Α.Ε. Εται ρε ί α Β ι οµ ηχ ανι κ ώ ν Έ ργ ω ν Σ υ µ µ ε τοχ ώ ν & Κατασ κ ε υ ώ ν Α.Ε. Έκθεση επ ί τ ω ν Ο ι κο ν ο µ ι κώ ν Κ α τ α στ ά σεω ν Ελ έγ ξ αµ ε τι ς σ υ νηµ µ ένε ς οι κ ονοµ ι κ ές κ ατασ τά σ ε ι ς της Εται ρε ί ας ΕΒ Ι ΕΣ Κ Α.Ε. Εται ρε ί α Β ι οµ ηχ ανι κ ώ ν Έ ργ ω ν Σ υ µ µ ε τοχ ώ ν & Κατασ κ ε υ ώ ν Α.Ε. (η Εται ρε ί α), π ου απ οτε λ ού νται απ ό την κ ατά σ τασ η οι κ ονοµ ι κ ή ς θ έσ ης της 31 ης ε κ ε µ β ρί ου 2010, τι ς κ ατασ τά σ ε ι ς απ οτε λ ε σ µ ά τω ν χ ρή σ ε ω ς κ αι σ υ νολ ι κ ού ε ι σ οδ ή µ ατος, µ ε ταβ ολ ώ ν ι δ ί ω ν κ ε φ αλ αί ω ν κ αι ταµ ε ι ακ ώ ν ροώ ν της χ ρή σ ε ω ς π ου έλ ηξ ε την ηµ ε ροµ ηνί α αυ τή, κ αθ ώ ς κ αι π ε ρί λ ηψ η σ ηµ αντι κ ώ ν λ ογ ι σ τι κ ώ ν αρχ ώ ν κ αι µ ε θ ό δ ω ν κ αι λ οι π ές ε π ε ξ ηγ ηµ ατι κ ές π λ ηροφ ορί ε ς. Ε υ θύ ν η τ ης ι ο ί κησης γ ι α τ ι ς Ο ι κο ν ο µ ι κέ ς Κ α τ α στ ά σει ς Η δ ι οί κ ησ η ε ί ναι υ π ε ύ θ υ νη γ ι α την κ ατά ρτι σ η κ αι ε ύ λ ογ η π αρου σ ί ασ η αυ τώ ν τω ν οι κ ονοµ ι κ ώ ν κ ατασ τά σ ε ω ν σ ύ µ φ ω να µ ε τα ι ε θ νή Πρό τυ π α Χ ρηµ ατοοι κ ονοµ ι κ ή ς Αναφ ορά ς, ό π ω ς αυ τά έχ ου ν υ ι οθ ε τηθ ε ί απ ό την Ευ ρω π αϊ κ ή Έ νω σ η, ό π ω ς κ αι γ ι α ε κ ε ί νε ς τι ς ε σ ω τε ρι κ ές δ ι κ λ ε ί δ ε ς, π ου η δ ι οί κ ησ η κ αθ ορί ζ ε ι ω ς απ αραί τητε ς, ώ σ τε να κ αθ ί σ ταται δ υ νατή η κ ατά ρτι σ η οι κ ονοµ ι κ ώ ν κ ατασ τά σ ε ω ν απ αλ λ αγ µ ένω ν απ ό ου σ ι ώ δ η ανακ ρί β ε ι α, π ου οφ ε ί λ ε ται ε ί τε σ ε απ ά τη ε ί τε σ ε λ ά θ ος. Ε υ θύ ν η τ ο υ Ε λ εγ κτ ή Η δ ι κ ή µ ας ε υ θ ύ νη ε ί ναι να ε κ φ ρά σ ου µ ε γ νώ µ η ε π ί αυ τώ ν τω ν οι κ ονοµ ι κ ώ ν κ ατασ τά σ ε ω ν µ ε β ά σ η τον έλ ε γ χ ό µ ας. ι ε νε ργ ή σ αµ ε τον έλ ε γ χ ό µ ας σ ύ µ φ ω να µ ε τα ι ε θ νή Πρό τυ π α Ελ έγ χ ου. Τ α π ρό τυ π α αυ τά απ αι τού ν να σ υ µ µ ορφ ω νό µ ασ τε µ ε κ ανό νε ς δ ε οντολ ογ ί ας, κ αθ ώ ς κ αι να σ χ ε δ ι ά ζ ου µ ε κ αι δ ι ε νε ργ ού µ ε τον έλ ε γ χ ο µ ε σ κ οπ ό την απ ό κ τησ η ε ύ λ ογ ης δ ι ασ φ ά λ ι σ ης γ ι α το ε ά ν οι οι κ ονοµ ι κ ές κ ατασ τά σ ε ι ς ε ί ναι απ αλ λ αγ µ ένε ς απ ό ου σ ι ώ δ η ανακ ρί β ε ι α. Ο έλ ε γ χ ος π ε ρι λ αµ β ά νε ι τη δ ι ε νέργ ε ι α δ ι αδ ι κ ασ ι ώ ν γ ι α την απ ό κ τησ η ε λ ε γ κ τι κ ώ ν τε κ µ ηρί ω ν, σ χ ε τι κ ά µ ε τα π οσ ά κ αι τι ς γ νω σ τοπ οι ή σ ε ι ς σ τι ς οι κ ονοµ ι κ ές κ ατασ τά σ ε ι ς. Οι ε π ι λ ε γ ό µ ε νε ς δ ι αδ ι κ ασ ί ε ς β ασ ί ζ ονται σ την κ ρί σ η του ε λ ε γ κ τή π ε ρι λ αµ β ανοµ ένης της ε κ τί µ ησ ης τω ν κ ι νδ ύ νω ν ου σ ι ώ δ ου ς ανακ ρί β ε ι ας τω ν οι κ ονοµ ι κ ώ ν κ ατασ τά σ ε ω ν, π ου οφ ε ί λ ε ται ε ί τε σ ε απ ά τη ε ί τε σ ε λ ά θ ος. Κατά τη δ ι ε νέργ ε ι α αυ τώ ν τω ν ε κ τι µ ή σ ε ω ν κ ι νδ ύ νου, ο ε λ ε γ κ τή ς ε ξ ε τά ζ ε ι τι ς ε σ ω τε ρι κ ές δ ι κ λ ε ί δ ε ς π ου σ χ ε τί ζ ονται µ ε την κ ατά ρτι σ η κ αι ε ύ λ ογ η π αρου σ ί ασ η τω ν οι κ ονοµ ι κ ώ ν κ ατασ τά σ ε ω ν της ε ται ρε ί ας, µ ε σ κ οπ ό το σ χ ε δ ι ασ µ ό ε λ ε γ κ τι κ ώ ν δ ι αδ ι κ ασ ι ώ ν κ ατά λ λ ηλ ω ν γ ι α τι ς π ε ρι σ τά σ ε ι ς, αλ λ ά ό χ ι µ ε σ κ οπ ό την έκ φ ρασ η γ νώ µ ης ε π ί της απ οτε λ ε σ µ ατι κ ό τητας τω ν ε σ ω τε ρι κ ώ ν δ ι κ λ ε ί δ ω ν της ε ται ρε ί ας. Ο 5

6 Θ έλ ε γ χ ος π ε ρι λ αµ β ά νε ι ε π ί σ ης την αξ ι ολ ό γ ησ η της κ αταλ λ ηλ ό τητας τω ν λ ογ ι σ τι κ ώ ν αρχ ώ ν κ αι µ ε θ ό δ ω ν π ου χ ρησ ι µ οπ οι ή θ ηκ αν κ αι του ε ύ λ ογ ου τω ν ε κ τι µ ή σ ε ω ν π ου έγ ι ναν απ ό τη δ ι οί κ ησ η, κ αθ ώ ς κ αι αξ ι ολ ό γ ησ η της σ υ νολ ι κ ή ς π αρου σ ί ασ ης τω ν οι κ ονοµ ι κ ώ ν κ ατασ τά σ ε ω ν. Πι σ τε ύ ου µ ε ό τι τα ε λ ε γ κ τι κ ά τε κ µ ή ρι α π ου έχ ου µ ε σ υ γ κ ε ντρώ σ ε ι ε ί ναι ε π αρκ ή κ αι κ ατά λ λ ηλ α γ ι α τη θ ε µ ε λ ί ω σ η της ε λ ε γ κ τι κ ή ς µ ας γ νώ µ ης. Γ ν ώ µ η Κατά τη γ νώ µ η µ ας, οι σ υ νηµ µ ένε ς οι κ ονοµ ι κ ές κ ατασ τά σ ε ι ς π αρου σ ι ά ζ ου ν ε ύ λ ογ α, απ ό κ ά θ ε ου σ ι ώ δ η ά π οψ η, την οι κ ονοµ ι κ ή θ έσ η της Εται ρε ί ας ΕΒ Ι ΕΣ Κ Α.Ε. Εται ρε ί α Β ι οµ ηχ ανι κ ώ ν Έ ργ ω ν Σ υ µ µ ε τοχ ώ ν & Κατασ κ ε υ ώ ν Α.Ε. κ ατά την 31 η ε κ ε µ β ρί ου 2010 κ αι τη χ ρηµ ατοοι κ ονοµ ι κ ή της ε π ί δ οσ η κ αι τι ς ταµ ε ι ακ ές της ροές γ ι α τη χ ρή σ η π ου έλ ηξ ε την ηµ ε ροµ ηνί α αυ τή σ ύ µ φ ω να µ ε τα ι ε θ νή Πρό τυ π α Χ ρηµ ατοοι κ ονοµ ι κ ή ς Αναφ ορά ς, ό π ω ς αυ τά έχ ου ν υ ι οθ ε τηθ ε ί απ ό την Ευ ρω π αϊ κ ή Έ νω σ η. έ µ α Έµ φ α σης Χ ω ρί ς να δ ι ατυ π ώ νου µ ε ε π ι φ ύ λ αξ η σ τη γ νώ µ η µ ας, ε φ ι σ τού µ ε την π ροσ οχ ή σ ας σ το γ ε γ ονό ς ό τι, ό π ω ς αναφ έρε ται σ τη σ ηµ ε ί ω σ η 3 τω ν οι κ ονοµ ι κ ώ ν κ ατασ τά σ ε ω ν, λ ό γ ω τω ν σ υ σ σ ω ρε υ µ ένω ν ζ ηµ ι ώ ν η Καθ αρή Θ έσ η της Εται ρε ί ας κ ατά την 31 η ε κ ε µ β ρί ου 2010 ε ί ναι αρνητι κ ή. Σ υ νε π ώ ς, σ υ ντρέχ ε ι π ε ρί π τω σ η ε φ αρµ ογ ή ς τω ν ά ρθ ρω ν 47 & 48 του Κ.Ν 2190/1920. Η δ ι οί κ ησ η της Εται ρε ί ας θ ε ω ρε ί δ ε δ οµ ένη σ το ορατό µ έλ λ ον την υ π οσ τή ρι ξ η της Μ ητρι κ ή ς Εται ρε ί ας. Α ν α φ ο ρ ά επ ί Ά λ λ ω ν Ν ο µ ι κώ ν κα ι Κ α ν ο ν ι στ ι κώ ν Θ εµ ά τ ω ν Επ αλ ηθ ε ύ σ αµ ε τη σ υ µ φ ω νί α κ αι την αντι σ τοί χ ησ η του π ε ρι ε χ οµ ένου της Έ κ θ ε σ ης ι αχ ε ί ρι σ ης του ι οι κ ητι κ ού Σ υ µ β ου λ ί ου µ ε τι ς σ υ νηµ µ ένε ς οι κ ονοµ ι κ ές κ ατασ τά σ ε ι ς, σ τα π λ αί σ ι α τω ν ορι ζ ό µ ε νω ν απ ό τα ά ρθ ρα 43α κ αι 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 19 Μ αΐ ο υ 2011 Ο Ορ κ ω τ ό ς Ελ εγ κ τ ή ς Λ ο γ ι σ τ ή ς Ι ω ά ν ν η ς Η λ ι ό π ο υ λ ο ς Α ρ Μ Σ ΟΕΛ Deloitte. Χ α τ ζ η π α ύ λ ο υ, Σ ο φ ι α ν ό ς & Κ α µ π ά ν η ς Α ν ώ ν υ µ η Ετ α ι ρ εί α Ορ κ ω τ ώ ν Ελ εγ κ τ ώ ν Φ ρ α γ κ ο κ κ λ η σ ι ά ς 3 α & Γ ρ α ν ι κ ο ύ, Μα ρ ο ύ σ ι Α ρ Μ Σ ΟΕΛ Ε 120 6

7 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ ΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ ΑΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΑΝ ΑΦ Ο Ρ ΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ

8 Ο ι οικον οµ ικές κα τ α σ τ ά σ ε ις τ ης Ετ α ιρί α ς α π ό τ ην σ ε λ ί δα 8 έω ς κα ι τ ην σ ε λ ί δα 38 ε γ κρί θ ηκα ν κα τ ά τ ην σ υ ν ε δρί α σ η τ ου ιοικητ ικού Σ υ µ β ου λ ί ου τ ην Π έµ π τ η 3 Μ α ρτ ί ου 2011 κα ι τ ε λ ούν υ π ό τ ην έγ κρισ η τ ης Τ α κτ ική ς Γ ε ν ική ς Σ υ ν έλ ε υ σ ης τ ω ν Μ ε τ ό χ ω ν. Κα τ ε ν τ ολ ή τ ου ιοικητ ικού Σ υ µ β ου λ ί ου, οι οικον οµ ικές κα τ α σ τ ά σ ε ις υ π ογ ρά φ ον τ α ι α π ό : Ο Π Ρ ΟΕ Ρ ΟΣ Τ ΟΥ.Σ. O Α Ν Τ Ι Π Ρ ΟΕ Ρ ΟΣ Τ ΟΥ.Σ. & Γ Ε Ν Ι Κ ΟΣ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ Ο Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ Λ ΟΓ Ι ΣΤ Η Ρ Ι Ω Ν Θ Υ Γ Α Τ Ρ Ι Κ Ω Ν ΟΜ Ι Λ ΟΥ Α Γ Ε Τ ARNAUD MERIENNE Μ Ι Χ Α Η Λ Μ Ι Χ Ε Λ Η Σ Μ Ι Χ Α Η Λ Ζ Α Φ Ε Ι Ρ Ι ΟΥ AΡ. Ι Α Β. 07BB29542 Α Ρ Ι Α Β. Α Ε Α Ρ. Α. Ο.Ε. Α ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ ΑΠ Ο Τ ΕΛ ΕΣΜ ΑΤ Ω Ν Τ ΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ /1/ /12/2010 1/1/ /12/2009 Α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς Κ ύ κ λ ε ρ γ α ώ ν ω λ ή ι ς Κ ό π ω λ η θ έ ν τ ω ν κ τ ά α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α Έ ξ α δ ι κ η τ ι κ ή ς λ ε ι τ ρ γ ί α ς δ ι ε ς Λ π λ ε ι τ ρ γ ι κ έ α ξ α Κ έ ρ δ η η µ ί ε ς ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς Χ ρ η µ α τ κ ι κ έ ξ α Ζ η µ ι έ ς χ ρ ή σ η ς π ρ ο φ ό ρ ω ν Φ ό ρ ε ι ή µ α τ Ζ η µ ι έ ς χ ρ ή σ η ς µ ε τ ά α π ό φ ό ρ ο υ ς ΣΗΜ. ος σι (π σε ) στ ος 0 (283) Μι 0 (153) οδ οι ου & άθ ση (191) (323) οι ά ου ά σοδ /(έ οδ ) /(ζ ) 7 (33) οοι ον οµ ά οδ 8 (993) (513) (1.026) ος σοδ ος 9 (18) (23) (1.044) Α ρ ι θ µ ό ς µ ε τ ο χ ώ ν Ζ η µ ί ε ς α ν ά µ ε τ ο χ ή (σ ε Ε υ ρ ώ ) (0,89) 1,56 ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ ΣΥ Ν Ο Λ Ι ΚΟ Υ ΕΙ ΣΟ ΗΜ ΑΤ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ /12/ /12/2009 Ζηµίες χ ρ ή σ ης µετ ά α π ό φ ό ρ ο υ ς (1.044) Σ υ γ γ εν τ ρ ω τ ι κ ά σ υ ν ο λ ι κ ά ει σ ο δ ή µα τ α χ ρ ή σ ης µετ ά α π ό φ ό ρ ο υ ς (1.044) Ο ι σ ηµ ε ιώ σ ε ις α π ό τ η σ ε λ ί δα 12 έω ς κα ι τ η σ ε λ ί δα 38 α π οτ ε λ ούν α ν α π ό σ π α σ τ ο µ έρος τ ω ν οικον οµ ικώ ν κα τ α σ τ ά σ ε ω ν τ ης Ετ α ιρί α ς. 8

9 ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι ΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Τ ΗΣ 31 ης ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2010 ΣΗΜ. 31/12/ /12/2009 Π ά γ ι ο ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό Ε ν σώ µ α τ ε ς α κ ι ν η τ οπ οι ή σε ι ς Σύ ν ο λ ο παγίου ε ν ε ρ γη τ ι κ ού Κ λ ν ε ν ε ρ τ ι κ ό κ α ι ι π έ β ρ α χ υ π ρ ό θ µ α π α ι σ Α π α ί σ η φ ό ρ ο υ σ ο δ ή µ α ι α σ ι χ α δ ι α θ έ σ ι µ α π ρ ο π ώ σ η Τ α µ α κ δ ι α θ έ σ ι µ α κ α ι ι σ ο δ ύ ν α µ α Σ ύ ν κ λ ν τ ε ν ε ρ τ ι κ υκ οφ ορ ού γη Πελάτες λο ς εσ ες τή ει ς τη ει το ς Πάγ το εί ς λη ει ά ολ ο υκ οφ ορ ού ος γη ού Σ ύ ν ολ ο ε ν ε ρ γη τ ι κ ού Μ ακ ρ οπρ ό θ ε σ µ ε ς υποχ ρ ε ώ σ ε ι ς Λ ο ι π έ ς µ α κ ρ ο π ρ ό θ εσ µ ες υ π ο χ ρ εώ σ ει ς Σ ύ ν ολ ο µ ακ ρ οπρ οθ έ σ µ ω ν υποχ ρ ε ώ σ ε ω ν Β ρ ό θ ε σ µ ε ς ρ ε ώ σ ε ι ς ο µ η θ κ α ι ι π ο ί π ι σ Λ ο ι π έ β ρ α χ υ π ρ ό θ µ π ρ ο β ψ Λ ο ι π έ β ρ α χ υ π ρ ό θ µ υ π ο χ ρ σ α α π ό Σ ύ ν β ρ έ σ µ ω ν ρ ε ώ σ ε ω ν αχ υπρ υποχ Πρ ευ τέ ς λο τω τέ ς ς εσ ες λέ ει ς ς εσ ες εώ ει ς άν ει τρ άπ εζ ες ολ ο αχ υπρ οθ υποχ Σ ύ ν ολ ο υποχ ρ ε ώ σ ε ω ν Κ ή θ έ σ η Μ χ ι κ ό κ ι ο Α π ο θ α κ Α π ο σ µ α ν έ ο Σ ύ ν κ ή ς θ έ σ η ς αθ αρ ετο εφ άλα εµ τι ά τελέ τα ει ς (23.821) (22.777) ολ ο αθ αρ (19.051) (18.007) Σ ύ ν ολ ο υποχ ρ ε ώ σ ε ω ν κ αι κ αθ αρ ή ς θ έ σ η ς Οι σηµειώ οικονοµικώ σεις από τη σελ ίδα 12 έως και τη σελ ίδα 38 αποτελ ούν αναπόσπαστο µέρος των ν καταστάσεων της Εταιρίας. 9

10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ Ε ΤΑΒ Ο Λ Ω Ν Ι Ι Ω Ν ΚΕ Φ ΑΛ ΑΙ Ω Ν Γ Ι Α ΤΗ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ Ε Λ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η Ε ΚΕ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2010 Π ο σ ά σ ε χ ι λ ι ά δ ες Ε υ ρ ώ Μετοχικό Κ εφ ά λ α ιο Α π οθ εµ α - τικά Σ υ σ σ ω - ρ ευ µ έ ν α Κ έ ρ δ η Σ ύ ν ολ ο Κ α θ α ρ ή Θ έ σ η έ ν α ρ ξ η ς 1/1/ (22.777) (18.007) Ζηµίες χ ρ ή σ εω ς (1.044) (1.044) Κ α θ α ρ ή Θ έ σ η λ ή ξ η ς 31/12/ (23.821) (19.051) Κ α θ α ρ ή Θ έ σ η έ ν α ρ ξ η ς 1/1/ (24.605) (19.835) Κ έ ρ δ η χ ρ ή σ εω ς Κ α θ α ρ ή Θ έ σ η λ ή ξ η ς 31/12/ (22.777) (18.007) Οι σηµειώ οικονοµικώ σεις από τη σελ ίδα 12 έως και τη σελ ίδα 38 αποτελ ούν αναπόσπαστο µέρος των ν καταστάσεων της Εταιρίας. 10

11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜ Ε Ι ΑΚΩ Ν Ρ Ο Ω Ν Γ Ι Α ΤΗ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ Ε Λ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η Ε ΚΕ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2010 (Έ µ µ ε σ η µ έ θ ο δ ο ς ) 1/1/ /12/2010 1/1/ /12/2009 δ η µ ι έ ς Κ έ ρ δ η π ρ φ ό ρ ω ν έ µ ε ί π ρ ρ µ έ ς γ ι α Α π έ ι ς λ έ ψ ε ι ς Α π ε ί ω α ξ ί α ς α κ ι ν η τ ω ν Α π ε λ έ α τ α α έ ξ α κ έ ρ δ η κ α ι ζ η µ ι έ ς ε π ε ν δ υ τ ι κ δ ρ α η ρ ι ό τ η τ α ς Χ ρ ε ω ι κ τ ό κ κ α ι ν α φ έ ξ α Λειτουργικές ρασ τη ριό τη τες (Ζ ) / ο (1.026) Πλ ον / ον οσα ογ : οσβ σε Πρ οβ (75) (7.113) οµ ση οπ οι ήσε οτ σµ (έ σοδ, οδ, ) ής (160) 499 στ στ οί οι συ ή οδ έ µ ε ί π ρ ρ µ έ ς γ ι α µ ε τ α β έ ς λ α ρ ι α ώ ν κ ε φ α λ α ί κ ί ν η ς π ε τ ί ζ τ α ι µ ε τ ι ς λ ε ι τ ρ γ ι κ έ ς δ ρ α η ρ ι ό τ η τ ε ς Μ ε ί ω ύ ξ η α π ε µ ω ν Μ ε ί ω ύ ξ η α π α ι τ ω ν ε ί ω α ύ ξ η υ π ρ ε ώ ω ν λ η ν τ ρ α π ε ζ ώ ν Μ ε ί Χ ρ ε ω ι κ τ ό κ κ α ι ν α φ έ ξ α κ α τ α β ε β λ η µ έ ν α Κ α τ α β ε β λ η µ έ ν φ ό ρ ε ι σ ρ κ ρ ό ι τ ρ κ έ ς δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς Ε π δ δ Ε ι ρ ε ι ς α π ό π ω λ ι ς ε ν µ α τ ω ν κ α ι λ ω ν π α γ ί ω ν Ε ι ρ ε ι ς λ η ρ ω µ έ ς α π ό π ώ λ η γ ε π ε ν δ υ τ ι κ ώ ν τ ί τ λ ω ν ε τ ώ ν α ξ ι ό γ ρ α φ ω ν ε ι σ ρ κ ρ ό ε π ε υ τ ι κ έ ς δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς Χ µ δ Ε ξ λ ι ς δ α ν ε ί ω ν Ε ξ λ ι ς υ π ρ ε ώ ω ν α π ό χ ρ η µ α τ ι κ έ ς µ ι ώ ι ς ρ ε ύ α ε ι σ ρ κ ρ ό χ ρ η µ ι κ έ ς δ ρ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς Κ ξ η σ η ω σ η σ δ ύ ν χ σ η Τ δ ύ ν η χ σ η Τ δ ύ ν λ ή ξ η χ σ η Πλ ον / ον οσα ογ ολ ογ σµ ου ση ή ου σχ ον ου στ : ση / (α ση ) οθ άτ ση / (α ση ) ήσε 392 (495) (Μ ση ) / ση οχ σε (π ) 147 (1.303) ον : στ οί οι συ ή οδ (993) (512) οι οι (18) (23) Σύνολο οώ ν / (ε οώ ν) απ λε ου γι ασ (α) (646) (3.383) εν υτικές ρασ τη ριό τη τες σπ άξ ήσε σώ άϋ σπ άξ (π ) ση (α ορ ά) (µ οχ, ) Σύνολο οώ ν / (ε οώ ν) απ νδ ασ (β) ρη ατοδ οτικές ρασ τη ριό τη τες οφ ήσε (981) (452) οφ ήσε οχ σε οδ οτ σθ σε (χ ολ σι ) 0 (1) Σύνολο οώ ν / (ε οώ ν) απ ατ οδ οτ ασ (γ) (981) (453) αθ αρή αύ / (µ εί ) τα ταµ ειακά ιαθ έσ ιµ α και ισ οδ αµ α ρή ς (α) + (β) + (γ) (880) (1.324) αµ ειακά ιαθ έσ ιµ α και ισ οδ αµ α έν αρξ ς ρή ς αµ ειακά ιαθ έσ ιµ α και ισ οδ αµ α ς ρή ς Οι σηµειώ οικονοµικώ σεις από τη σελ ίδα 12 έως και τη σελ ίδα 38 αποτελ ούν αναπόσπαστο µέρος των ν καταστάσεων της Εταιρίας. 11

12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Γ Ε Ν Ι ΚΕ Σ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ Η Εταιρία Β ιοµηχ ανικώ ν Έ ργων Σ υµµετοχ ώ ν και Κατασκευώ ν Ε.Β Ι.Ε.Σ Κ. Α.Ε. (η Εταιρία) έχ ει συσταθεί στην Ελ λ άδα σύµφωνα µε τις διατάξ εις του Κ.Ν. 2190/1920, η έδρα της είναι στον ήµο Λ υκόβρυσης Αττικής, οδός Σ οφοκλ ή Β ενιζ έλ ου και ανήκει εξ ολ οκλ ήρου στον Οµιλ ο της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ ο οποίος εδρεύει στην Ελ λ άδα. Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλ ου ενοποιούνται τελ ικά από την εταιρία LAFARGE S.A. η οποία εδρεύει στη Γαλ λ ία. Η Εταιρία έχ ει ετοιµάσει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις δεδοµένου ότι τα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελ έσµατα δηµοσιεύονται από τη µητρική της εταιρία ΑΓΕΤ ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ. Το αντικείµενο δραστηριότητας της Eταιρίας είναι η µηχ ανολ ογική συντήρηση εργοστασίων, οι κατασκευές έργων και η κατασκευή σιλ οφόρων οχ ηµάτων αλ ουµινίου και χ άλ υβα για την µεταφορά τσιµέντου και τέφρας. Προς το παρόν η Eταιρία παραµένει χ ωρίς δραστηριότητα και δεν απασχ ολ εί προσωπικό. Το µέλ λ ον της εξ αρτάται από τις αποφάσεις που θα λ ηφθούν από τη ιοίκηση της Eταιρίας. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζ ονται σε χ ιλ ιάδες ΕΥ Ρ Ω που είναι το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλ λ οντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Eταιρία. 2. Ν Ε Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, Ι Ε Ρ Μ ΗΝ Ε Ι Ε Σ ΚΑΙ ΤΡ Ο Π Ο Π Ο Ι ΗΣΗ Υ Φ Ι ΣΤΑΜ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν Σ υγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχ ουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχ ρεωτικά για λ ογιστικές περιόδους που ξ εκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χ ρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρίας σχ ετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτώ ν των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειώ ν παρατίθεται παρακάτω. Πρότυπα κ αι ι ε ρµ ην ε ί ε ς υπο χ ρε ω τι κ έ ς γ ι α την τρέ χ ο υσ α ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή χ ρήσ η ΠΧ Α 3 (Αν αθ ε ω ρηµ έ ν ο ) «Συν ε ν ώ σ ε ι ς Επι χ ε ι ρήσ ε ω ν» κ αι Λ Π 27 (Τ ρο πο πο ι ηµ έ ν ο ) «Εν ο πο ι ηµ έ ν ε ς κ αι Ι δ ι αί τε ρε ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς Κ ατασ τά σ ε ι ς» Το αναθεωρηµένο ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλ λ αγώ ν στο λ ογιστικό χ ειρισµό συνενώ σεων επιχ ειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξ ίας, τα αποτελ έσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχ ειρήσεων και τα µελ λ οντικά αποτελ έσµατα. Αυτές οι αλ λ αγές περιλ αµβάνουν την εξ οδοποίηση δαπανώ ν που σχ ετίζ ονται µε την απόκτηση και την αναγνώ ριση µεταγενέστερων µεταβολ ώ ν στην εύλ ογη αξ ία του ενδεχ όµενου τιµήµατος ( contingent consideration ) στα αποτελ έσµατα. Το τροποποιηµένο Λ Π 27 απαιτεί συναλ λ αγές που οδηγούν σε αλ λ αγές ποσοστώ ν συµµετοχ ής σε θυγατρική να καταχ ωρούνται στην καθαρή θέση. Το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλ λ ει το λ ογιστικό χ ειρισµό για τις ζ ηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώ ς και της απώ λ ειας του ελ έγχ ου θυγατρικής. Επιπλ έον, δίνεται η δυνατότητα επιλ ογής, σε κάθε συνένωση επιχ ειρήσεων, ο αποκτώ ν να επιµετρά τυχ όν µη ελ έγχ ουσα συµµετοχ ή στον αποκτώ µενο είτε στην εύλ ογη αξ ία είτε στο αναλ ογικό ποσοστό τους επί της µη ελ έγχ ουσας συµµετοχ ής, των καθαρώ ν αναγνωρίσιµων περιουσιακώ ν στοιχ είων του αποκτώ µενου. Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζ ει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. ΠΧ Α 1 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Πρώ τη ε φ αρµ ο γ ή τω ν δ ι ε θ ν ώ ν προ τύ πω ν χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ής αν αφ ο ρά ς» - πρόσ θ ε τε ς απαλ λ αγ έ ς Η παρούσα τροποποίηση παρέχ ει επιπρόσθετες επεξ ηγήσεις για τις εταιρίες που εφαρµόζ ουν για πρώ τη φορά τα ΠΧΑ αναφορικά µε την χ ρήση του τεκµαιρόµενου κόστους στα περιουσιακά στοιχ εία πετρελ αίου και αερίου, τον καθορισµό για το κατά πόσο κάποια συµφωνία εµπεριέχ ει µίσθωση και τις υποχ ρεώ σεις παροπλ ισµού οι οποίες περιλ αµβάνονται στο κόστος των ενσώ µατων παγίων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν έχ ει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας καθώ ς η Εταιρία έχ ει ήδη µεταβεί στα ΠΧΑ. 12

13 ν ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν ΕΑ ΠΡΟ Τ Υ ΠΑ, Ι ΕΡΜ Η Ν ΕΙ ΕΣ Κ ΑΙ Τ ΡΟ ΠΟ ΠΟ Ι Η ΣΗ Υ Φ Ι ΣΤ ΑΜ ΕΝ Ω Ν ΠΡΟ Τ Υ ΠΩ Ν - Συν έ χ ε ι α ΠΧ Α 2 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Παρο χ έ ς πο υ Εξ αρτώ ν ται από την Αξ ί α τω ν Μ ε το χ ώ ν» Σ κοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ΠΧΑ 2 και το λ ογιστικό χ ειρισµό για τις αµοιβές που εξ αρτώ νται από την αξ ία της µετοχ ής και διακανονίζ ονται τοις µετρητοίς στις ενοποιηµένες ή ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας που λ αµβάνει αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η οικονοµική οντότητα δεν έχ ει καµία υποχ ρέωση να εξ οφλ ήσει τις αµοιβές που εξ αρτώ νται από την αξ ία των µετοχ ώ ν. Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζ ει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. Λ Π 39 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α: Αν αγ ν ώ ρι σ η κ αι Επι µ έ τρησ η» Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζ ει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζ ονται, σε συγκεκριµένες περιπτώ σεις, οι αρχ ές που καθορίζ ουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζ όµενος κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακώ ν ροώ ν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λ ογιστικής αντιστάθµισης. Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζ ει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. Ε ΠΧ Α 16 - Αν τι σ ταθ µ ί σ ε ι ς µ ι ας κ αθ αρής ε πέ ν δ υσ ης σ ε ε κ µ ε τά λ λ ε υσ η σ το ε ξ ω τε ρι κ ό (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζ εται για τις ετήσιες περιόδους που ξ εκινούν την ή µετά την 1 Ι ουλ ίου 2009) Η διερµηνεία έχ ει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζ ει τον κίνδυνο ξ ένου νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε εκµετάλ λ ευση στο εξ ωτερικό και πλ ηρεί τους όρους για λ ογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το Λ Π 39. Η διερµηνεία παρέχ ει οδηγίες σχ ετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξ ινοµούνται από τα ίδια κεφάλ αια στα αποτελ έσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµιζ όµενο στοιχ είο. Η διερµηνεία δεν έχ ει εφαρµογή στην Εταιρία. Ε ΠΧ Α 17 «ι αν ο µ ή µ η χ ρηµ ατι κ ώ ν πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν σ το ι χ ε ί ω ν σ το υς µ ε τόχ ο υς» (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζ εται για τις ετήσιες περιόδους που ξ εκινούν την ή µετά την 1 Ι ουλ ίου 2009) Η διερµηνεία παρέχ ει καθοδήγηση στον λ ογιστικό χ ειρισµό των ακόλ ουθων µη αµοιβαίων (nonreciprocal) διανοµώ ν στοιχ είων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχ ους που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως µέτοχ οι : α) διανοµές µη χ ρηµατικώ ν στοιχ είων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους µετόχ ους την επιλ ογή απολ αβής είτε µη χ ρηµατικώ ν στοιχ είων ενεργητικού είτε µετρητώ ν. Η διερµηνεία αυτή δεν επηρεάζ ει τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. Ε ΠΧ Α 18 «Μ ε ταβ ι β ά σ ε ι ς πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν σ το ι χ ε ί ω ν από πε λ ά τε ς» (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζ εται για τις ετήσιες περιόδους που ξ εκινούν την ή µετά την 1 Νοεµβρίου 2009) Η διερµηνεία διευκρινίζ ει τις απαιτήσεις των ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η οικονοµική οντότητα λ αµβάνει από έναν πελ άτη ένα ενσώ µατο περιουσιακό στοιχ είο, το οποίο πρέπει στη συνέχ εια να χ ρησιµοποιήσει για να παρέχ ει στον πελ άτη τη συνεχ ή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σ ε ορισµένες περιπτώ σεις, η οικονοµική οντότητα λ αµβάνει µετρητά από έναν πελ άτη που πρέπει να χ ρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώ µατου περιουσιακού στοιχ είου. Η διερµηνεία δεν έχ ει εφαρµογή στην Εταιρία. Τροποποιήσεις σε πρό τ υ πα που α ποτ ελ ού ν έ ν α τ µ ήµ α τ ου προγ ρά µ µ α τ ος ετ ήσιω β ελ τ ιώ σεω ν γ ια τ ο 2009 τ ου Σ Λ Π (Σ υ µ β ού λ ιο ιεθ ν ώ ν Λ ογ ιστ ικ ώ ν Π ροτ ύ πω ν ) Οι π αρ ακ ά τ ω τ ρ ο π ο π ο ιή σ ε ις π ε ρ ιγ ρ ά φ ο υ ν τ ις σ η µ αν τ ικ ό τ ε ρ ε ς αλ λ αγ έ ς π ο υ υ π ε ισ έ ρ χ ο ν τ αι σ τ α Π Χ Α ω ς ε π ακ ό λ ο υ θ ο τ ω ν απ ο τ ε λ ε σ µ ά τ ω ν τ ο υ ε τ ή σ ιο υ π ρ ο γ ρ ά µ µ ατ ο ς βε λ τ ιώ σ ε ω ν τ ο υ Σ Λ Π π ο υ δη µ ο σ ιε ύ τ η κ ε τ ο ν Α π ρ ί λ ιο τ ο υ Οι π αρ ακ ά τ ω τ ρ ο π ο π ο ιή σ ε ις ισ χ ύ ο υ ν γ ια τ η ν τ ρ έ χ ο υ σ α ο ικ ο ν ο µ ικ ή χ ρ ή σ η. Ε π ί σ η ς, ε φ ό σ ο ν δε ν αν αφ έ ρ ε τ αι διαφ ο ρ ε τ ικ ά, ο ι τ ρ ο π ο π ο ιή σ ε ις αυ τ έ ς δε ν έ χ ο υ ν σ η µ αν τ ικ ή ε π ί π τ ω σ η σ τ ις ο ικ ο ν ο µ ικ έ ς κ ατ ασ τ ά σ ε ις τ ο υ Οµ ί λ ο υ. 13

14 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν ΕΑ ΠΡΟ Τ Υ ΠΑ, Ι ΕΡΜ Η Ν ΕΙ ΕΣ Κ ΑΙ Τ ΡΟ ΠΟ ΠΟ Ι Η ΣΗ Υ Φ Ι ΣΤ ΑΜ ΕΝ Ω Ν ΠΡΟ Τ Υ ΠΩ Ν - Συν έ χ ε ι α ΠΧ Α 2 «Παρο χ έ ς πο υ Εξ αρτώ ν ται από την Αξ ί α τω ν Μ ε το χ ώ ν» Η τροποποίηση επιβεβαιώ νει ότι οι εισφορές µιας επιχ είρησης για τη σύσταση µίας κοινοπραξ ίας και οι συναλ λ αγές κοινού ελ έγχ ου εξ αιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του ΠΧΑ 2. ΠΧ Α 5 «Mη Κ υκ λ ο φ ο ρο ύ ν τα Πε ρι ο υσ ι ακ ά Στο ι χ ε ί α πο υ Κ ατέ χ ο ν ται προ ς Πώ λ ησ η κ αι ι ακ ο πε ί σ ε ς ρασ τηρι ότητε ς» Η τροποποίηση αποσαφηνίζ ει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη κυκλ οφορούντα περιουσιακά στοιχ εία που κατατάσσονται ως κατεχ όµενα προς πώ λ ηση ή τις διακοπείσες δραστηριότητες. ΠΧ Α 8 «Κ λ ά δ ο ι ρασ τηρι ο τήτω ν» Η τροποποίηση παρέχ ει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πλ ηροφοριώ ν σχ ετικά µε τα περιουσιακά στοιχ εία του τοµέα. Λ Π 1 «Παρο υσ ί ασ η τω ν Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ ατασ τά σ ε ω ν» Η τροποποίηση παρέχ ει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισµός µιας υποχ ρέωσης µε την έκδοση συµµετοχ ικώ ν τίτλ ων δεν έχ ει σχ έση µε την κατάταξ ή της ως κυκλ οφορούν ή µη κυκλ οφορούν στοιχ είο. Λ Π 7 «Κ ατασ τά σ ε ι ς Τ αµ ε ι ακ ώ ν Ρο ώ ν» Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που καταλ ήγουν σε ένα αναγνωρισµένο περιουσιακό στοιχ είο στην κατάσταση της οικονοµικής θέσης µπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες. Λ Π 17 «Μ ι σ θ ώ σ ε ι ς» Η τροποποίηση παρέχ ει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξ η των µισθώ κτιρίων ως χ ρηµατοδοτικές ή λ ειτουργικές µισθώ σεις. σεων γηπέδων και Λ Π 18 «Έσ ο δ α» Η τροποποίηση παρέχ ει πρόσθετη καθοδήγηση σχ ετικά µε τον καθορισµό ως προς το αν η οικονοµική οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόµενος/εντολ έας ή πράκτορας. Λ Π 36 «Απο µ ε ί ω σ η Αξ ί ας Πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν Στο ι χ ε ί ω ν» Η τροποποίηση διευκρινίζ ει ότι η µεγαλ ύτερη µονάδα δηµιουργίας ταµειακώ ν ροώ ν στην οποία πρέπει να επιµεριστεί η υπεραξ ία για τους σκοπούς του ελ έγχ ου αποµείωσης είναι ένας λ ειτουργικός τοµέας όπως ορίζ εται από την παράγραφο 5 του ΠΧΑ 8 (δηλ αδή πριν από τη συγκέντρωση/άθροιση των τοµέων). 38 «Ά εριου σια οιχ εί» Οι ιή ις διε ιν (α) ις απ αιτ ις α 3 (αν αθ ) αφ ισ ικ ιρ ισ ιο ιακ ιχ απ αν α ιχ ιρ αι (β) ιγ αφ δω απ ιµ ιο αι απ ις ικ ικ ατ ιµ αξ ας ιο ιακ ιχ απ αν α ιχ ιρ αι δε διαπ αγ ατ αι αγ. 14

15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν ΕΑ ΠΡΟ Τ Υ ΠΑ, Ι ΕΡΜ Η Ν ΕΙ ΕΣ Κ ΑΙ Τ ΡΟ ΠΟ ΠΟ Ι Η ΣΗ Υ Φ Ι ΣΤ ΑΜ ΕΝ Ω Ν ΠΡΟ Τ Υ ΠΩ Ν - Συν έ χ ε ι α Ε ΠΧ Α 9 «Επαν ε κ τί µ ησ η τω ν Εν σ ω µ ατω µ έ ν ω ν Παραγ ώ γ ω ν» Η τροποποίηση διευκρινίζ ει ότι η Ε ΠΧΑ 9 δεν ισχ ύει σε πιθανή επανεκτίµηση, κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης, των ενσωµατωµένων παραγώ γων σε συµβόλ αια που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχ ειρήσεων που αφορά οικονοµικές οντότητες που τελ ούν υπό κοινό έλ εγχ ο. Ε ΠΧ Α 16 «Αν τι σ ταθ µ ί σ ε ι ς µ ι ας Κ αθ αρής Επέ ν δ υσ ης σ ε Εκ µ ε τά λ λ ε υσ η σ το Εξ ω τε ρι κ ό» Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθµιση µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλ λ ευση στο εξ ωτερικό, κατάλ λ ηλ α µέσα αντιστάθµισης µπορεί να κατέχ ονται από οποιαδήποτε οικονοµική οντότητα εντός του οµίλ ου, συµπεριλ αµβανοµένης της ιδίας εκµετάλ λ ευσης στο εξ ωτερικό, εφόσον πλ ηρούνται ορισµένες προϋ ποθέσεις. Πρότυπα κ αι ι ε ρµ ην ε ί ε ς υπο χ ρε ω τι κ έ ς από πε ρι όδ ο υς πο υ ξ ε κ ι ν ο ύ ν την ή µ ε τά από 1 Ι αν ο υαρί ο υ 2011 ΠΧ Α 9 «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α» (ε φ αρµ όζ ε ται σ τι ς ε τήσ ι ε ς λ ο γ ι σ τι κ έ ς πε ρι όδ ο υς πο υ ξ ε κ ι ν ο ύ ν την ή µ ε τά την 1η Ι αν ο υαρί ο υ 2013) Το ΠΧΑ 9 αποτελ εί το πρώ το µέρος της πρώ της φάσης στο έργο του Σ Λ Π (Σ υµβούλ ιο ιεθνώ ν Λ ογιστικώ ν Προτύπων) για την αντικατάσταση του Λ Π 39. Το Σ Λ Π σκοπεύει να επεκτείνει το ΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώ στε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξ ινόµηση και την επιµέτρηση των χ ρηµατοοικονοµικώ ν υποχ ρεώ σεων, την αποαναγνώ ριση των χ ρηµατοοικονοµικώ ν µέσων, την αποµείωση της αξ ίας, και τη λ ογιστική αντιστάθµισης. Το ΠΧΑ 9 ορίζ ει ότι όλ α τα χ ρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχ εία επιµετρώ νται αρχ ικά στην εύλ ογη αξ ία τους συν, στην περίπτωση ενός χ ρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχ είου που δεν είναι στην εύλ ογη αξ ία µέσω των αποτελ εσµάτων, συγκεκριµένα κόστη συναλ λ αγώ ν. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των χ ρηµατοοικονοµικώ ν περιουσιακώ ν στοιχ είων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλ ογη αξ ία και εξ αρτάται από το επιχ ειρηµατικό µοντέλ ο της οικονοµικής οντότητας σχ ετικά µε τη διαχ είριση των χ ρηµατοοικονοµικώ ν περιουσιακώ ν στοιχ είων και των συµβατικώ ν ταµειακώ ν ροώ ν του χ ρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχ είου. Το ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξ ινοµήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώ σεις που το επιχ ειρηµατικό µοντέλ ο της οικονοµικής οντότητας αλ λ άξ ει, και στην προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα απαιτείται να επαναταξ ινοµήσει µελ λ οντικά τα επηρεαζ όµενα χ ρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχ εία. Σ ύµφωνα µε τις αρχ ές του ΠΧΑ 9, όλ ες οι επενδύσεις σε συµµετοχ ικούς τίτλ ους πρέπει να επιµετρώ νται σε εύλ ογη αξ ία. Εντούτοις, η διοίκηση έχ ει την επιλ ογή να παρουσιάζ ει στα λ οιπά συνολ ικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζ ηµιές εύλ ογης αξ ίας συµµετοχ ικώ ν τίτλ ων που δεν κατέχ ονται προς εµπορική εκµετάλ λ ευση. Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την αρχ ική αναγνώ ριση για κάθε ένα χ ρηµατοοικονοµικό µέσο ξ εχ ωριστά και δεν µπορεί να αλ λ άξ ει. Τα κέρδη και οι ζ ηµιές εύλ ογης αξ ίας δεν µεταφέρονται στα αποτελ έσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχ ίσουν να αναγνωρίζ ονται στα αποτελ έσµατα. Το ΠΧΑ 9 καταργεί την εξ αίρεση της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχ ές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχ ές, αλ λ ά παρέχ ει καθοδήγηση για το πότε το κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλ ογης αξ ίας. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρία διότι δεν έχ ει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊ κή Έ νωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ι ανουαρίου

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

UniSystems υστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία

UniSystems υστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία UniSystems υστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς Καλλιθέα Μάρτιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης 3 Στοιχεία Iσολογισµού 4 Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3-8

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Uni Systems υστήματα Πληροφορικής Α.Ε.Ε.

Uni Systems υστήματα Πληροφορικής Α.Ε.Ε. Uni Systems υστήματα Πληροφορικής Α.Ε.Ε. Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2009 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς Καλλιθέα Μάρτιος 2010 Περιεχόμενα Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΝ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕΛΙ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τη Χρήση που έληξε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 65002/12/Β/07/36) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68510/66/Β/09/3 Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς -.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα