ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΚΕΦΛΙΟ 2 o Τ ΣΙΚ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚ ΣΧΗΜΤ Πρωταρχικές έννοιες Όπως τα αντιλαμβανόμαστε : Σημείο, Ευθεία, Επίπεδο. ξιώματα προτάσεις που τις αποδεχόμαστε χωρίς απόδειξη. αξίωμα: πό δυο διαφορετικά σημεία του επιπέδου διέρχεται μοναδική ευθεία. αξίωμα: Κάθε επίπεδο περιέχει τουλάχιστον τρία μη συνευθειακά σημεία. αξίωμα: Κάθε ευθεία έχει άπειρα σημεία και εκτείνεται απεριόριστα και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς διακοπές και κενά. Ευθύγραμμα τμήματα ευθύγραμμο τμήμα με άκρα,. μηδενικό ευθύγραμμο τμήμα είναι ένα τμήμα της μορφής (ίδια άκρα), δηλαδή ένα σημείο. Δύο διαδοχικά ευθύγραμμα τμήματα είναι ευθύγραμμα τμήματα τα οποία έχουν κοινό ένα άκρο και κανένα άλλο σημείο. Σχήμα 1 Διαδοχικά ευθύγραμμα τμήματα Σύγκριση ευθυγράμμων τμημάτων Για να συγκρίνουμε δύο ευθύγραμμα τμήματα μετατοπίζουμε το ένα κατάλληλα ώστε το ένα άκρο του να ταυτιστεί με το άκρο του άλλου ευθυγράμμου τμήματος. Γ Δ Γ = Δ Γ = Δ Άρα το ΓΔ είναι μικρότερο του. Σχήμα 2 Σύγκριση ευθυγράμμων τμημάτων Ίσα ευθύγραμμα τμήματα λέγονται εκείνα που με κατάλληλη μετατόπιση ταυτίζονται και συμβολίζουμε : =ΓΔ. Σελίδα 1 από 34

2 αξίωμα : Κάθε επίπεδο σχήμα μπορεί να μετατοπισθεί μέσα στο επίπεδο από την αρχική του θέση σε οποιαδήποτε άλλη θέση και να παραμείνει αναλλοίωτο ως προς τη μορφή και το μέγεθος (Ομόλογα σχήματα). Κάθε σημείο μίας ευθείας χχ χωρίζει την ευθεία σε δύο μέρη το χ και το χ, τα οποία λέγονται ημιευθείες. Η ευθεία χχ, η οποία περιέχει τις δύο ημιευθείες λέγεται φορέας τους. Οι ημιευθείες αυτές που έχουν τον ίδιο φορέα και κοινό σημείο μόνο την αρχή τους λέγονται αντικείμενες. αξίωμα : Για κάθε ευθύγραμμο τμήμα και κάθε ημιευθεία Γχ υπάρχει σημείο Δ εσωτερικό της ημιευθείας ώστε ΓΔ=. Μέσο : χωρίζει το ευθύγραμμο τμήμα σε δυο ίσα μέρη. αξίωμα : Κάθε ευθύγραμμο τμήμα έχει μοναδικό μέσο. Έτσι το μέσο Μ του ευθυγράμμου τμήματος έχει την ιδιότητα : Μ=Μ. Πράξεις ευθυγράμμων τμημάτων Άθροισμα: των ευθυγράμμων τμημάτων και ΓΔ είναι το ευθύγραμμο τμήμα που προκύπτει, αν τα μετατοπίσουμε ώστε να γίνουν διαδοχικά και να έχουν τον ίδιο φορέα. Γ Δ Γ Δ Σχήμα 3 Πρόσθεση ευθυγράμμων τμημάτων Διαφορά: ν <ΓΔ τότε υπάρχει εσωτερικό σημείο Ε του ΓΔ, ώστε ΕΓ=. Το ευθύγραμμο τμήμα ΕΔ λέγεται διαφορά του από το ΓΔ. Γ Δ Γ Ε Δ Σχήμα 4 Διαφορά ευθυγράμμων τμημάτων Γινόμενο αριθμού ν με τμήμα λέγεται ένα νέο τμήμα που προκύπτει ως άθροισμα ν ευθυγράμμων τμημάτων. Μήκος ή μέτρο ενός ευθυγράμμου τμήματος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές μεγαλύτερο ή μικρότερο είναι αυτό από τη μονάδα Σελίδα 2 από 34

3 μήκους, δηλαδή το ευθύγραμμο τμήμα με το οποίο συγκρίνουμε όλα τα υπόλοιπα. Το μήκος του το συμβολίζουμε με (). Οπότε : Το άθροισμα δύο ευθυγράμμων τμημάτων έχει μήκος το άθροισμα των μηκών τους : (+ΓΔ) = () + (ΓΔ). Η διαφορά δύο ευθυγράμμων τμημάτων έχει μήκος τη διαφορά των μηκών τους : (-ΓΔ) = () (ΓΔ). Το γινόμενο ενός αριθμού κ με ένα ευθύγραμμο τμήμα έχει μήκος κ φορές το μήκος του : (κ ) = κ (). Παρατηρήσεις για τις ασκήσεις (Ευθύγραμμα τμήματα) ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ : Προσπαθούμε να καταλάβουμε και να λάβουμε υπόψη μας ΟΛΕΣ τις λέξεις με τις οποίες διατυπώνεται μία άσκηση. Κάθε λέξη μας δίνει και ένα επιπλέον στοιχείο για την επίλυση της άσκησης. Όποτε είναι εφικτό προσπαθούμε να μεταφράζουμε τα δεδομένα μας σε ΛΓΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. 1) ν ζητηθεί να αποδείξετε ισότητα ευθυγράμμων τμημάτων πρέπει να εκφράσετε το ένα σε σχέση με το άλλο (συνήθως το μεγαλύτερο) 2) ν στην ισότητα υπάρχουν παραπάνω από δυο ευθύγραμμα τμήματα κάνω πράξεις μεταξύ τους. οηθάει να τα σπάω σε όσο το δυνατόν μικρότερα τμήματα και κάνω πράξεις. 3) ν έχω μέσο Μ ενός τμήματος δεν ξεχνάω να αντικαταστήσω το ένα από τα δυο ευθύγραμμα τμήματα (Μ ή Μ) με το άλλο. Ειδικά αν έχω απομακρυσμένα ευθύγραμμα τμήματα και δεν μπορώ να τα προσθέσω. Μ 4) Προσοχή : Στην περίπτωση που έχω συνευθειακά σημεία,, Γ και δεν αναφέρεται η σειρά, παίρνω ΟΛΕΣ τις δυνατές διαφορετικές περιπτώσεις : πχ ημιευθεία με αρχή το σημείο περιέχει τα σημεία και Γ. Γ Γ Γωνίες Τρόποι συμβολισμού γωνίας Γωνία x O y: Η κορυφή Ο σημειώνεται στο μέσο Γωνία ω : Συμβολισμός με μικρό γράμμα. Γωνία O : Συμβολισμός με την κορυφή. Γωνία Γ ˆ : η κορυφή της γωνίας και, Γ σημεία στις πλευρές της. Σελίδα 3 από 34

4 Είδη γωνιών Ορθή λέμε την γωνία που οι πλευρές της τέμνονται κάθετα (=90 o ). Οξεία λέμε την γωνία που είναι μικρότερη από την ορθή (<90 o ). μβλεία λέμε την γωνία που είναι μεγαλύτερη από την ορθή (>90 o ). Ευθεία λέμε την γωνία που οι πλευρές της είναι αντικείμενες ημιευθείες. Μηδενική λέμε την γωνία που οι πλευρές της ταυτίζονται. Πλήρη λέμε την γωνία που καλύπτει όλο το επίπεδο. Εφεξής λέμε τις γωνίες που έχουν κοινή κορυφή και μια πλευρά κοινή. Άθροισμα δύο εφεξής γωνιών λέγεται η γωνία που έχει πλευρές τη μη κοινή πλευρά των δύο αυτών γωνιών. Γινόμενο μίας γωνίας ω με έναν αριθμό κ ονομάζεται το άθροισμα κ διαδοχικών γωνιών ίσων με την ω. Συμπληρωματικές λέμε τις γωνίες που έχουν άθροισμα 90 o (η συμπληρωματική μιας γωνίας ω είναι η 90 o -ω ). Παραπληρωματικές λέμε τις γωνίες που έχουν άθροισμα 180 o (η παραπληρωματική μιας γωνίας ω είναι η 180 -ω ). Διχοτόμος είναι μια ημιευθεία που χωρίζει την γωνία σε δυο μικρότερες ίσες γωνίες. ξίωμα : Κάθε γωνία έχει μοναδική διχοτόμο. Θεώρημα : Σε κάθε σημείο μίας ευθείας άγεται μοναδική κάθετη σε αυτήν. πόσταση σημείου από ευθεία είναι το μήκος του μοναδικού κάθετου ευθυγράμμου τμήματος από το σημείο στην ευθεία. Μεσοκάθετος ενός ευθυγράμμου τμήματος λέγεται η ευθεία που είναι κάθετη στο και διέρχεται από το μέσον του. Θεωρήματα γωνιών Θεώρημα : Δύο εφεξής και παραπληρωματικές γωνίες έχουν τις μη κοινές πλευρές τους αντικείμενες ημιευθείες και αντίστροφα. Θεώρημα : Οι διχοτόμοι δυο εφεξής και παραπληρωματικών γωνιών, τέμνονται κάθετα. Θεώρημα : Οι κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες Θεώρημα : Η προέκταση της διχοτόμου μιας γωνίας, είναι διχοτόμος της κατακορυφήν της. Παρατηρήσεις για τις ασκήσεις (Γωνίες) Σελίδα 4 από 34

5 1) ν ζητηθεί να αποδείξετε ισότητα μεταξύ γωνιών πρέπει να εκφράσετε τη μια σε σχέση με την άλλη (συνήθως τη μεγαλύτερη). 2) ν στην ισότητα υπάρχουν παραπάνω από δυο γωνίες κάνω πράξεις μεταξύ τους. οηθάει να τα σπάω σε όσο το δυνατόν μικρότερες γωνίες και κάνω πράξεις. 3) Προσοχή αν έχω διχοτόμο Οδ μιας γωνίας Ο δεν ξεχνάω να αντικαταστήσω τη μια από τις Οδ, Οδ με την άλλη. Κύκλος - Γωνίες και τόξα Κύκλος (Ο, ρ): λέγεται το επίπεδο σχήμα του οποίου όλα τα σημεία απέχουν από το Ο απόσταση ίση με την ακτίνα. ρ: ακτίνα, Ο: κέντρο Γεωμετρικός τόπος: λέγεται το σύνολο των σημείων του επιπέδου που έχουν μια χαρακτηριστική ιδιότητα. Πχ. Για όλα τα σημεία του κύκλου που ισαπέχουν από το κέντρο ισχύει ΟΜ = ρ. Στοιχεία του κύκλου Τόξο: ονομάζεται κάθε τμήμα πάνω στον κύκλο που ορίζεται από δυο σημεία. Χορδή: ονομάζεται κάθε ευθύγραμμο τμήμα που έχει τα άκρα του πάνω στον κύκλο. πόστημα ως προς μια χορδή λέγεται το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα πάνω σ αυτή από το κέντρο του κύκλου Διάμετρος: ονομάζεται η χορδή που διέρχεται από το κέντρο του κύκλου ντιδιαμετρικά σημεία: ονομάζονται τα άκρα μιας διαμέτρου. Εσωτερικό σημείο: λέγεται κάθε σημείο για το οποίο ισχύει ΟΜ>ρ Εξωτερικό σημείο: λέγεται κάθε σημείο για το οποίο ισχύει ΟΜ<ρ Σημείο πάνω στον κύκλο: λέγεται κάθε σημείο για το οποίο ισχύει ΟΜ=ρ. Ίσοι κύκλοι: ονομάζονται οι κύκλοι που έχουν ίσες ακτίνες Επίκεντρη γωνία: λέγεται κάθε γωνία που έχει σαν κορυφή της το κέντρο του κύκλου. Θεώρημα : Δύο τόξα ενός κύκλου είναι ίσα, αν και μόνο αν οι επίκεντρες γωνίες που βαίνουν σε αυτά είναι ίσες. Τα τόξα άνισων κύκλων δεν είναι συγκρίσιμα (με τη μέθοδο της μετατόπισης). Θεώρημα : Το μέσο ενός τόξου είναι μοναδικό. Σελίδα 5 από 34

6 ΚΕΦΛΙΟ 3 0 ΤΡΙΓΩΝ ασικά στοιχεία Κριτήρια ισότητας τριγώνων. Κύρια στοιχεία τριγώνου είναι οι πλευρές και οι γωνίες. Είδη τριγώνων (Ως προς τις πλευρές) Σκαληνό λέγεται εκείνο που έχει όλες τις πλευρές του άνισες. Ισοσκελές λέγεται ένα τρίγωνο, το οποίο έχει τις δύο πλευρές του ίσες. Ισόπλευρο λέγεται ένα τρίγωνο, το οποίο έχει όλες τις πλευρές του ίσες μεταξύ τους. Παρατήρηση : Όταν σε μία άσκηση δεν μας ζητούν συγκεκριμένο τύπο τριγώνου, τότε σχεδιάζουμε ένα σκαληνό τρίγωνο. (Ως προς τις γωνίες ) Οξυγώνιο λέγεται ένα τρίγωνο το οποίο έχει όλες του τις γωνίες οξείες. Ορθογώνιο λέγεται ένα τρίγωνο το οποίο έχει μία ορθή γωνία. Η πλευρά που βρίσκεται απέναντι από την ορθή γωνία λέγεται υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου. μβλυγώνιο λέγεται ένα τρίγωνο που έχει μία γωνία αμβλεία. Δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου Διάμεσος ενός τριγώνου ονομάζεται ένα ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει μια κορυφή ενός τριγώνου με το μέσο της απέναντι πλευράς. Μ Γ Σχήμα 5 : Η διακεκομμένη γραμμή είναι η διάμεσος του τριγώνου που αντιστοιχεί στην κορυφή και στην πλευρά Γ. Διχοτόμος μίας γωνίας ονομάζεται το ευθύγραμμο τμήμα που χωρίζει τη γωνία σε δυο ίσα μέρη. Σελίδα 6 από 34

7 Γ Σχήμα 6 : Η διακεκομμένη γραμμή είναι η διχοτόμος της γωνίας και την χωρίζει σε δύο ίσα μέρη. Ύψος ενός τριγώνου ονομάζεται το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα που φέρνουμε από μια κορυφή ενός τριγώνου στην απέναντι πλευρά. Γ Σχήμα 7 : Η διακεκομμένη γραμμή είναι το ύψος που αντιστοιχεί στην κορυφή και την πλευρά Γ του τριγώνου. Παρατήρηση : Είναι εμφανές ότι κάθε τρίγωνο διαθέτει τρεις διαμέσους, τρεις διχοτόμους και τρία ύψη. Άλλα στοιχεία του τριγώνου Περίμετρος ενός τριγώνου (ή ευθυγράμμου σχήματος γενικότερα) καλείται το άθροισμα των πλευρών του. Κυρτό σχήμα ονομάζεται εκείνο του οποίου καθεμία από τις πλευρές του το αφήνουν στο ίδιο ημιεπίπεδο. Ισότητα τριγώνων Δυο τρίγωνα είναι ίσα όταν έχουν τις πλευρές και τις γωνίες τους ίσες μια προς μια (αντίστοιχες ή ομόλογες πλευρές / γωνίες). Παρατήρηση : Σε ίσα τρίγωνα ισχύει ότι απέναντι από ίσες πλευρές βρίσκονται ίσες γωνίες και αντίστροφα. ΚΡΙΤΗΡΙ ΙΣΟΤΗΤΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ έβαια καταλαβαίνουμε ότι για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε αν δύο τρίγωνα είναι ίσα δεν μπορούμε πάντα να μετακινούμε το ένα πάνω στο άλλο και να τα συγκρίνουμε, αλλά και η διαδικασία της μέτρησης και σύγκρισης όλων των πλευρών και των γωνιών είναι ιδιαίτερα κοπιαστική. Γι αυτόν το λόγο για να συγκρίνουμε με λιγότερο κόπο δύο τρίγωνα θα χρησιμοποιήσουμε μεθόδους οι οποίες μας επιτρέπουν να αποφανθούμε αν δύο τρίγωνα είναι ίσα με λιγότερο κόπο. Τέτοιες μέθοδοι καλούνται κριτήρια ισότητας τριγώνων (και προφανώς Σελίδα 7 από 34

8 παρόμοια κριτήρια και μέθοδοι υπάρχουν και σε άλλα αντικείμενα στις επιστήμες ). Συνεπώς, η χρήση ενός κριτηρίου μας ωθεί να αποδείξουμε γρηγορότερα την ισχύ μίας ιδιότητας και στη συγκεκριμένη περίπτωση τα κριτήρια ισότητας τριγώνων μας βοηθούν στο να αποδείξουμε την ισότητα δύο τριγώνων. 1ο κριτήριο ισότητας τριγώνων (ΠΓΠ) Δύο τρίγωνα είναι ίσα όταν έχουν δυο πλευρές ίσες μια προς μια και τις περιεχόμενες σ αυτές γωνίες ίσες. Γ Γ Σχήμα 8 : Εδώ έχουμε τις γωνίες =Ά και τις πλευρές : =Ά και Γ = ΆΓ. 2ο κριτήριο ισότητας τριγώνων (ΓΠΓ) Δυο τρίγωνα είναι ίσα όταν έχουν μια πλευρά ίση και τις προσκείμενες σε αυτή γωνίες ίσες μια προς μια. Γ Γ Σχήμα 9 : Εδώ έχουμε τις γωνίες : =Ά, Γ=Γ, οι οποίες «πρόσκεινται» στις ίσες πλευρές : Γ = ΆΓ. 3ο κριτήριο ισότητας τριγώνων (ΠΠΠ) Δυο τρίγωνα είναι ίσα όταν έχουν τρεις πλευρές ίσες μία προς μία. Γ Γ Σχήμα 10 : Εδώ έχουμε ίσες και τις τρεις πλευρές : Γ = Γ, = Ά και Γ = Ά Γ. Σελίδα 8 από 34

9 ΚΡΙΤΗΡΙ ΙΣΟΤΗΤΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ Θεώρημα (μοναδικότητας καθέτου από σημείο σε ευθεία) πό ένα σημείο το οποίο δεν ανήκει σε δεδομένη ευθεία άγεται μοναδική κάθετος προς αυτήν την ευθεία. Εφαρμόζοντας τις ιδιότητες και τα κριτήρια ισότητας τριγώνων στην ειδική περίπτωση του ορθογωνίου τριγώνου έχουμε τα εξής κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων. 1 ο Κριτήριο ισότητας ορθογωνίων τριγώνων (υποτείνουσα + οξεία) Δυο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα όταν έχουν την υποτείνουσα και μια οξεία γωνία ίσες μια προς μια. 2 ο Κριτήριο ισότητας ορθογ. τριγώνων (υποτείνουσα + κάθετη ) Δυο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα όταν έχουν την υποτείνουσα και μια κάθετη πλευρά ίσες μια προς μια. Πρώτες εφαρμογές ισότητας τριγώνων. Θα δούμε στη συνέχεια ότι η χρήση της σύγκρισης των τριγώνων είναι βασική διαδικασία στη γεωμετρία, με την οποία επιτυγχάνουμε την απόδειξη της ισότητας, όχι μόνον τριγώνων, αλλά και ευθυγράμμων τμημάτων και γωνιών ή ακόμα και άλλων ευθυγράμμων σχημάτων. Παρατήρηση : Η βασική ιδέα για τη χρήση της σύγκρισης των τριγώνων σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι να εντοπίσουμε κατάλληλα τρίγωνα (τα οποία μας φαίνονται τουλάχιστον ίσα) που περιέχουν τα προς σύγκριση στοιχεία. Παρακάτω βλέπουμε δύο παραδείγματα τέτοιας χρήσης. Θεώρημα Δύο χορδές ενός κύκλου είναι ίσες ανν (αν και μόνο αν) τα αποστήματα τους είναι ίσα. Θεώρημα Κάθε σημείο της διχοτόμου μιας γωνίας ισαπέχει από τις πλευρές της και αντίστροφα κάθε εσωτερικό σημείο της γωνίας που ισαπέχει από τις πλευρές είναι σημείο της διχοτόμου. Παρατηρήσεις για τις ασκήσεις (Ισότητα τριγώνων) 1) Για να αποδείξουμε ότι δυο πλευρές ή ότι δυο γωνίες είναι ίσες βρίσκουμε δυο τρίγωνα που τις περιέχουν και αποδεικνύουμε ότι τα τρίγωνα είναι ίσα. Στη συνέχεια βγάζουμε το ζητούμενο αφού ξέρουμε ότι σε ίσα τρίγωνα απέναντι από ίσες πλευρές βρίσκονται ίσες γωνίες. 2) Προσοχή όταν έχω σαν δεδομένο ότι δυο τρίγωνα είναι ίσα, ξέρω ότι όλες οι πλευρές και όλες οι γωνίες είναι ίσες μια προς μια και το σημειώνω στο σχήμα μου. Σελίδα 9 από 34

10 3) Όταν δίνεται η διάμεσος ενός τριγώνου, συχνά εξυπηρετεί να προεκτείνουμε αυτήν κατά τμήμα ίσο με αυτήν, οπότε δημιουργούνται δύο ίσα τρίγωνα Γεωμετρικοί τόποι. Γεωμετρικός τόπος ονομάζεται ένα σύνολο σημείων (του επιπέδου), τα οποία έχουν μία κοινή ιδιότητα και δεν υπάρχουν άλλα εκτός από αυτά με αυτήν την ιδιότητα. Κύκλος ονομάζεται ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του επιπέδου, τα οποία έχουν την ιδιότητα να απέχουν σταθερή δεδομένη απόσταση ρ(ακτίνα του κύκλου) από ένα σταθερό δοσμένο σημείο (κέντρο του κύκλου). Μεσοκάθετος ενός ευθυγράμμου τμήματος είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του επιπέδου τα οποία ισαπέχουν από τα άκρα του ευθυγράμμου τμήματος. Διχοτόμος μίας γωνίας είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του επιπέδου, τα οποία ισαπέχουν από τις πλευρές της. Νοηματική σύλληψη ενός γεωμετρικού τόπου Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την ιδέα του γεωμετρικού τόπου και να προσδιορίσουμε τη μορφή αυτού μία μέθοδος σκέψης είναι η εξής : Σκεφτόμαστε τον εαυτό μας σαν ένα σημείο του επιπέδου και προσπαθούμε να κινηθούμε σε αυτό το επίπεδο, δεχόμενοι τους κανόνες (δηλαδή την ιδιότητα) που μας δίνουν. υτή η κίνησή μας στο επίπεδο θα μας δώσει ένα ή περισσότερα σημεία στο επίπεδο. Η συλλογή αυτών των σημείων είναι ακριβώς και ο ζητούμενος γεωμετρικός τόπος. Παράδειγμα ( η μεσοκάθετος). Χαρακτηριστική ιδιότητα : τα σημεία που ισαπέχουν από τα άκρα ενός ευθυγράμμου τμήματος. Φανταζόμαστε, λοιπόν, ότι κινούμαστε πάνω στο επίπεδο με τον παραπάνω κανόνα. Που θα μπορούσαμε να πάμε (βλ. σχήμα); Σελίδα 10 από 34

11 «επιτρεπτά» σημεία «μη επιτρεπτά» σημεία Σχήμα 11: Εδώ για το ευθύγραμμο τμήμα η μεσοκάθετος είναι η διάστικτη ευθεία. Οι μεγάλες τελείες είναι μη επιτρεπτά σημεία «κίνησης», σύμφωνα με τους κανόνες που μας έχουν δοθεί. Παρατηρήσεις για τις ασκήσεις (γεωμετρικοί τόποι) Για να προσδιορίσουμε και να αποδείξουμε ότι ένα σχήμα είναι ο γ.τ. των σημείων με μία συγκεκριμένη ιδιότητα εργαζόμαστε στα εξής βήματα : 1) Θεωρούμε ένα σημείο Μ του ζητούμενου γ.τ. και με βάση την ιδιότητα, η οποία μας δίνεται προσδιορίζουμε το σχήμα στο οποίο βρίσκεται. 2) ποδεικνύουμε ότι κάθε σημείο με τη συγκεκριμένη ιδιότητα ανήκει στο σχήμα αυτό και 3) Κάθε σημείο του σχήματος αυτού έχει τη συγκεκριμένη ιδιότητα νισοτικές σχέσεις. Θεώρημα Κάθε εξωτερική γωνία ενός τριγώνου είναι μεγαλύτερη από καθεμία από τις απέναντι γωνίες του τριγώνου. Θεώρημα Σε κάθε τρίγωνο απέναντι από άνισες πλευρές βρίσκονται όμοια άνισες γωνίες και αντίστροφα. Θεώρημα Κάθε πλευρά τριγώνου είναι μικρότερη από το άθροισμα των δύο άλλων και μεγαλύτερη από τη διαφορά τους. Τριγωνική ανισότητα i) β-γ < α <β + γ ii) β-α < γ <β + α iii) α-γ < β <α + γ α γ β Σελίδα 11 από 34

12 Παρατήρηση : Πρακτικά το πρώτο μέρος της τριγωνικής ιδιότητας μας λέει ότι ο συντομότερος τρόπος για να μεταβώ από ένα σημείο σε ένα άλλο είναι η ευθεία και όχι η τεθλασμένη δια μέσω άλλου σημείου δηλαδή. Επίσης, κάθε τριάδα αριθμών αποτελούν μήκη πλευρών τριγώνου αν και μόνο αν ικανοποιούν μία από τις παραπάνω μορφές της τριγωνικής ανισότητας. Θεώρημα ν δύο πλάγια τμήματα είναι ίσα, τότε τα ίχνη τους ισαπέχουν από το ίχνος της καθέτου και αντίστροφα. Θεώρημα ν από ένα σημείο εκτός ευθείας φέρουμε το κάθετο τμήμα και δύο πλάγια τμήματα προς αυτήν, τότε το κάθετο τμήμα είναι μικρότερο από κάθε πλάγιο. κόμα, αν δύο πλάγια τμήματα είναι άνισα, τότε και οι αποστάσεις των ιχνών τους από το ίχνος της καθέτου είναι ομοίως άνισες και αντίστροφα. Παρατηρήσεις για τις ασκήσεις (ανισοτικές σχέσεις) 1) Προσδιορίζουμε αν δεδομένα ευθύγραμμα τμήματα μπορούν να σχηματίσουν τρίγωνο, ελέγχοντας αν τα μήκη τους ικανοποιούν την τριγωνική ανισότητα για κάθε πλευρά. 2) Σε κάθε περίπτωση αν μας ζητηθεί να αποδείξουμε μία ανίσωση με ευθύγραμμα τμήματα, προσπαθούμε το μικρότερο μέλος της ανίσωσης να το δούμε ως το ένα μέλος της τριγωνικής ανισότητας. 3) ν τρία σημεία Κ, Λ, Μ του επιπέδου δεν είναι συνευθειακά, τότε σχηματίζεται τρίγωνο και άρα θα ισχύει η τριγωνική ανισότητα για κάθε πλευρά αυτού του τριγώνου. 4) Για να αποδείξουμε ότι δύο ευθύγραμμα τμήματα είναι ίσα, αρκεί να δείξουμε ότι είναι πλευρές τριγώνου με άνισες τις απέναντι γωνίες. 5) Κάθε ύψος ενός τριγώνου είναι μικρότερο από τις προσκείμενες πλευρές του τριγώνου (διότι είναι κάθετο τμήμα στην άλλη πλευρά) Εφαρμογές στον κύκλο. Σχετικές θέσεις ευθείας κύκλου Θεωρούμε κύκλο (Ο,ρ) (Ο: κέντρο του κύκλου, ρ : ακτίνα του κύκλου), τότε : 1) ν Ο > ρ (η απόσταση της ευθείας από το κέντρο του κύκλου είναι μεγαλύτερη από την ακτίνα) τότε η ευθεία και ο κύκλος δεν έχουν κανένα κοινό σημείο. Σελίδα 12 από 34

13 Ο ρ Σχήμα 12 : Η διακεκομμένη γραμμή είναι η απόσταση της ευθείας από το κέντρο Ο του κύκλου και μεγαλύτερη από την ακτίνα του. 2) ν Ο = ρ (η απόσταση της ευθείας από το κέντρο του κύκλου είναι ίση με την ακτίνα) τότε η ευθεία και ο κύκλος έχουν ακριβώς ένα κοινό σημείο (σημείο επαφής). ρ Ο Σχήμα 13 : Η διακεκομμένη γραμμή είναι η απόσταση της ευθείας από το κέντρο Ο του κύκλου και είναι ίση με την ακτίνα του. 3) ν Ο < ρ (η απόσταση της ευθείας από το κέντρο του κύκλου είναι μικρότερη από την ακτίνα) τότε η ευθεία και ο κύκλος έχουν δυο κοινά σημεία. ρ Σχήμα 14 : Η διακεκομμένη γραμμή είναι η απόσταση της ευθείας από το κέντρο του κύκλου και είναι μικρότερη της ακτίνας του κύκλου. πό τα παραπάνω έχουμε ότι : Θεώρημα : Μία ευθεία και ένας κύκλος έχουν το πολύ δύο σημεία. Ο Θεώρημα : Τα εφαπτόμενα ευθύγραμμα τμήματα που άγονται από σημείο εκτός του κύκλου είναι ίσα =Γ Πόρισμα : Η διακεντρική ευθεία ενός σημείου και ενός κύκλου είναι μεσοκάθετος της χορδής του κύκλου με άκρα τα σημεία επαφής με τα εφαπτόμενα τμήματα. Πόρισμα : Η διακεντρκή ευθεία ενός σημείου και ενός κύκλου είναι διχοτόμος της γωνίας των εφαπτόμενων τμημάτων. Σελίδα 13 από 34

14 Σχετικές θέσεις δυο κύκλων Διάκεντρος (δ) ή διακεντρική ευθεία ονομάζεται το ευθύγραμμο τμήμα που έχει για άκρα του τα κέντρα δυο κύκλων. Οι κύκλοι τέμνονται τότε R ρ < δ < R + ρ. Οι κύκλοι δεν τέμνονται : α) εσωτερικός ο ένας κύκλος στον άλλο δ < R ρ. β) εξωτερικός ο ένας κύκλος στον άλλο δ > R + ρ. Οι κύκλοι εφάπτονται : α) εσωτερικά δ = R ρ. β) εξωτερικά δ = R + ρ. Θεώρημα : Η διάκεντρος δυο τεμνόμενων κύκλων είναι μεσοκάθετος της κοινής χορδής τους. Κ Λ Κ Λ Κ Λ Κ Λ Κ Λ Σχήμα 15 : Οι δυνατές διαδοχικές θέσεις δύο κύκλων καθώς η διακεντρική ευθεία ΚΛ μεγαλώνει. Παρατηρήσεις για τις ασκήσεις (Σχετικές θέσεις ευθείας κύκλου, Σχετικές θέσεις δυο κύκλων) 1) Για να αποδείξουμε ότι μια ευθεία εφάπτεται σε ένα σημείο ενός κύκλου προσπαθούμε να δείξουμε ότι η ακτίνα σε αυτό το σημείο είναι κάθετη στην ευθεία. 2) Η διάκεντρος δύο εφαπτόμενων κύκλων είναι ίση με το άθροισμα των ακτίνων τους. 3) Όταν έχουμε δύο κύκλους συχνά εξυπηρετεί να φέρουμε την κοινή εφαπτομένη τους ή την κοινή χορδή τους. Σελίδα 14 από 34

15 ΚΕΦΛΙΟ 4 0 ΠΡΛΛΗΛΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ Τέμνουσα δύο ευθειών Ευκλείδειο αίτημα Σχετικές θέσεις ευθειών ταυτίζονται τέμνονται είναι παράλληλες (δεν τέμνονται) Τέμνουσα δύο ευθειών ς θεωρήσουμε δύο ευθείες ε 1 και ε 2, τον επιπέδου, οι οποίες τέμνονται από τρίτη ευθεία ε 3. Παρατηρούμε ότι σχηματίζονται οκτώ γωνίες. Οι γωνίες γ, δ, ε, ζ που βρίσκονται μεταξύ των ε 1, ε 2 λέγονται εντός ενώ οι γωνίες α, β, η, θ λέγονται εκτός. Δύο γωνίες που βρίσκονται προς το ίδιο μέρος της τέμνουσας ε 3 λέγονται επί τα αυτά μέρη ενώ δύο γωνίες που βρίσκονται εκατέρωθεν της ε 3 λέγονται εναλλάξ. Έτσι, με συνδυασμό και των δύο χαρακτηρισμών, οι γωνίες ε και γ λέγονται εντός εναλλάξ, οι γωνίες ε και α λέγονται εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη ενώ οι γωνίες ε και δ λέγονται εντός και επί τα αυτά μέρη. (ε 3 ) (ε 1 ) β α γ δ ζ ε (ε 2 ) η θ Σχήμα 16 : Οι ευθείες ε1 και ε2 τέμνονται και η ε3 είναι μία τέμνουσα αυτών. Θεώρημα : (κριτήριο παραλληλίας) ν δυο ευθείες τεμνόμενες από μια τρίτη σχηματίζουν δυο εντός εναλλάξ γωνίες ίσες τότε είναι παράλληλες. Πόρισμα : ν δυο ευθείες τεμνόμενες από μια τρίτη σχηματίζουν τις εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη γωνίες ίσες, τότε είναι παράλληλες. Σελίδα 15 από 34

16 Πόρισμα : ν δυο ευθείες τεμνόμενες από μια τρίτη σχηματίζουν τις εντός και επί τα αυτά μέρη γωνίες παραπληρωματικές, τότε είναι παράλληλες. Ευκλείδειο αίτημα Το ευκλείδειο αίτημα είναι ένα από τα αξιώματα που έθεσε ο Ευκλείδης στα «Στοιχεία» του και είναι αυτό που καθόρισε τη μορφή της επίπεδης γεωμετρίας. Η αντικατάστασή του από άλλα αξιώματα οδήγησε στην ανάπτυξη άλλων γεωμετριών, οι οποίες έχουν επίσης πολλές εφαρμογές ( πχ σφαιρική γεωμετρία στην ναυτιλία ). ίτημα παραλληλίας πό σημείο εκτός ευθείας άγεται μοναδική παράλληλη προς αυτήν την ευθεία. Ιδιότητες παραλλήλων ευθειών Οι ιδιότητες ενός σχήματος ή μίας κατάστασης είναι τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη γνώση ύπαρξης της κατάστασης αυτής. Παρακάτω αναφέρουμε τις ιδιότητες που προκύπτουν από τη σχέση παραλληλίας ευθειών. Πρόταση : Δύο παράλληλες ευθείες, οι οποίες τέμνονται από τρίτη σχηματίζουν τις εντός εναλλάξ γωνίες ίσες. Πόρισμα : Δύο παράλληλες ευθείες, οι οποίες τέμνονται από τρίτη σχηματίζουν τις εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη γωνίες ίσες και τις εντός και επί τα αυτά μέρη παραπληρωματικές. Πρόταση (μεταβατική ιδιότητα) : ν δυο ευθείες είναι παράλληλες σε μια τρίτη τότε είναι παράλληλες και μεταξύ τους. ε 1 //ε 3 και ε 2 //ε 3 τότε ε 1 //ε 2. Πόρισμα : ν δυο ευθείες είναι κάθετες σε μια τρίτη τότε είναι παράλληλες μεταξύ τους : ε 1 ε 3 και ε 2 ε 3 τότε ε 1 //ε 2.. Πρόταση : ν δύο ευθείες είναι παράλληλες και μία τρίτη ευθεία τέμνει τη μία από αυτές, τότε θα τέμνει και την άλλη. Πρόταση : (κριτήριο τεμνόμενων ευθειών) ν δύο ευθείες τεμνόμενες από Τρίτη σχηματίζουν τις εντός και επί τα αυτά μέρη γωνίες με άθροισμα μικρότερο των δύο ορθών, τότε οι ευθείες τέμνονται προς το μέρος της τέμνουσας που βρίσκονται αυτές οι γωνίες. Σελίδα 16 από 34

17 Γωνίες με παράλληλες πλευρές κύκλοι τριγώνου Δύο γωνίες με παράλληλες πλευρές μία προς μία αν είναι και οι δύο οξείες ή αμβλείες, τότε θα είναι ίσες μεταξύ τους. Δύο γωνίες με παράλληλες πλευρές μία προς μία, αν η μία είναι οξεία και η άλλη αμβλεία, τότε είναι παραπληρωματικές. Θεώρημα : Οι τρεις μεσοκάθετοι ενός τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σημείο, το οποίο είναι κέντρο του κύκλου που διέρχεται από τις κορυφές του τριγώνου. (Ο περίκεντρο). Ο κύκλος αυτός καλείται περιγεγραμμένος. Μ Κ Ο Λ Γ Σχήμα 17 : Οι μεσοκάθετοι ενός τριγώνου συντρέχουν στο κέντρο του περιγεγραμμένου κύκλου αυτού. Θεώρημα : Οι διχοτόμοι των γωνιών ενός τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σημείο, το οποίο είναι κέντρο κύκλο που εφάπτεται και στις τρεις πλευρές του τριγώνου. (Ι έγκεντρο). Ο κύκλος αυτός καλείται εγγεγραμμένος. Ν Λ Γ Δ Σχήμα 18 : Οι διχοτόμοι των εσωτερικών γωνιών του τριγώνου συντρέχουν στο κέντρο του εγγεγραμμένου κύκλου του. Εφαρμογή : ν θεωρήσουμε δύο εξωτερικές διχοτόμους και μία εσωτερική διχοτόμο ενός τριγώνου, τότε αυτές συντρέχουν σε ένα σημείο το οποίο καλείται παράκεντρο του τριγώνου και το οποίο είναι κέντρο κύκλου, ο οποίος εφάπτεται στη μία πλευρά του τριγώνου και στις προεκτάσεις των δύο άλλων και λέγεται παραγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου. Σελίδα 17 από 34

18 Παρατηρήσεις για τις ασκήσεις στις παράλληλες 1) ν μου ζητήσουν να αποδείξω ότι δυο ευθείες είναι παράλληλες τότε εντοπίζω μια τέμνουσα αυτών των δυο και προσπαθώ να βρω ίσες γωνίες (εντός εναλλάξ, εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη ή εντός και επί τα αυτά μέρη γωνίες παραπληρωματικές). Σε κάθε περίπτωση γράφω πάντα τόσο τις παράλληλες όσο και την τέμνουσα. Μεγάλη προσοχή απαιτείται όταν έχουμε περισσότερες από μία τέμνουσες. 2) Ευθείες κάθετες σε μια τρίτη ευθεία είναι παράλληλες μεταξύ τους. 3) Για να εντοπίσουμε ποιο εύκολα τις γωνίες, προσδιορίζω τις παράλληλες και την τέμνουσα και κάθε φορά πέρνω μια γωνία από τον ένα κόμβο με μια από τον άλλο. 4) ν γνωρίζουμε μία από τις 8 γωνίες που σχηματίζονται από δύο παράλληλες και μία τέμνουσα, τότε μπορούμε να βρούμε και τις υπόλοιπες. 5) ν υπάρχουν γωνίες οι οποίες δεν μπορούν άμεσα να συσχετισθούν μεταξύ τους μέσω παραλλήλων, αλλά έχουμε γνωστή κάποια σχέση με μία τρίτη κοινή γωνία, τότε φέρουμε μία κατάλληλη βοηθητική παράλληλη, η οποία να μπορεί να μας δώσει σχέση για όλες τις γωνίες μεταξύ τους Άθροισμα γωνιών τριγώνου γωνίες με κάθετες πλευρές Θεώρημα : Το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου είναι δύο ορθές. Πόρισμα : Κάθε εξωτερική γωνία του τριγώνου είναι ίση με το άθροισμα των δύο απέναντι εσωτερικών γωνιών του τριγώνου. Θεώρημα : Δύο οξείες γωνίες που έχουν τις πλευρές τους κάθετες είναι ίσες. (ω=φ). Πόρισμα : Το άθροισμα των γωνιών ενός κυρτού ν-γώνου είναι 2ν-4 ορθές. Πόρισμα : Το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών κυρτού ω-γώνου είναι 4 ορθές. Παρατηρήσεις για τις ασκήσεις 1) Όταν μας δίνεται το μέτρο μίας ή περισσοτέρων γωνιών τότε χρησιμοποιούμε τη σχέση του αθροίσματος των γωνιών του σχήματος : δύο ορθές για τρίγωνα, τρεις ορθές για τετράπλευρα. 2) ν δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ή θέλουμε να δείξουμε ότι έχουμε ορθογώνιο τρίγωνο, χρησιμοποιούμε το γεγονός ότι οι υπόλοιπες δύο γωνίες θα έχουν άθροισμα 90 μοίρες. 3) Σε τρίγωνα δεν ξεχνάμε να εναλλάσσουμε τις σχέσεις από ισότητα γωνιών σε ισότητα πλευρών και αντίστροφα όπου χρειάζεται. Σελίδα 18 από 34

19 4) ν σε τρίγωνο Γ δίνεται ότι : ˆ = 2Γ, ˆ τότε είτε φέρουμε τη διχοτόμο της γωνίας, οπότε σχηματίζεται ισοσκελές τρίγωνο ΓΔ, είτε φέρουμε το ύψος Δ και θεωρούμε τμήμα ΔΕ = Δ στη Γ, οπότε δημιουργούνται δύο ισοσκελή τρίγωνα. ΚΕΦΛΙΟ 5 Ο ΠΡΛΛΗΛΟΓΡΜΜ ΤΡΠΕΖΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙ ΚΡΙΤΗΡΙ ΠΡΛΛΗΛΟΓΡΜΜΩΝ Ορισμός : Τετράπλευρο ονομάζεται κάθε ευθύγραμμο σχήμα με τέσσερεις πλευρές. Ένα τετράπλευρο ονομάζεται κυρτό, αν κάθε πλευρά του το αφήνει στο ολόκληρο στο ίδιο ημιεπίπεδο. Ένα τετράπλευρο που έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλες καλείται παραλληλόγραμμο. Παρατηρήσεις για τις ασκήσεις 1. πόδειξη ισότητας πλευρών ενός τετραπλεύρου: a. Χρησιμοποιώ ίσα τρίγωνα. b. Χρησιμοποιώ ισοσκελή τρίγωνα. i. Μπορώ να δείξω ότι ένα τρίγωνο είναι ισοσκελές, χρησιμοποιώντας ισότητες γωνιών, είτε μέσω ίσων τριγώνων, είτε : ii. Μέσω παραλλήλων. iii. Μέσω κατακορυφήν γωνιών. iv. Παραπληρωματικές γωνίες. v. Συμπληρωματικές γωνίες, όπως έγινε χρήση όλων αυτών στα προηγούμενα. vi. πέναντι γωνίες δεδομένου παραλληλογράμμου. c. Χρησιμοποιώ ιδιότητες ενός άλλου τετραπλεύρου για το οποίο ήδη γνωρίζω ότι είναι παραλληλόγραμμο. 2. πόδειξη παραλληλίας πλευρών τετραπλεύρου : a. Χρησιμοποιώ ιδιότητες ενός άλλου τετραπλεύρου για το οποίο έχω δεδομένο ότι είναι παραλληλόγραμμο. b. Χρησιμοποιώ ισότητες γωνιών εντός εναλλάξ, εντός εκτός και επί τ αυτά, όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 3. πόδειξη ισότητας γωνιών τετραπλεύρου : όπου χρησιμοποιώ κάποια από τις τεχνικές που περιγράφονται παραπάνω. 4. ν δίνεται ότι ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο γράφω πάντα όλες τις σχέσεις που προκύπτουν από τις ιδιότητές του. 5. ν ζητείται να αποδείξω ότι κάποιες ευθείες συντρέχουν ( δηλαδή διέρχονται από το ίδιο σημείο), τότε χρησιμοποιώ την ιδιότητα που έχει το κέντρο του παραλληλογράμμου από το οποίο διέρχονται οι διαγώνιοι αυτού. Σελίδα 19 από 34

20 ΤΕΤΡΠΛΕΥΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΡΕΛΟ ΜΗ ΚΥΡΤΟ ΚΥΡΤΟ ΠΡΛΛΗΛΟΓΡΜΜΟ ΤΡΠΕΖΙΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΡΛΛΗΛΟΓΡΜΜΟ ΡΟΜΟΣ (ΙΣΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ) ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΠΕΖΙΟ ΤΕΤΡΓΩΝΟ Σελίδα 20 από 34

21 ΕΙΔΟΣ ΤΕΤΡΠΛΕΥΡΟΥ ΠΡΛΛΗΛΟΓΡΜΜΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΡΛΛΗΛΟΓΡΜΜΟ ΡΟΜΟΣ ΤΕΤΡΓΩΝΟ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΠΕΖΙΟ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΝΝΤΙ ΠΛΕΥΡΕΣ ΙΣΕΣ ΠΕΝΝΤΙ ΓΩΝΙΕΣ ΙΣΕΣ ΔΙΓΩΝΙΟΙ ΔΙΧΟΤΟΜΟΥΝΤΙ ΠΡΛΛΗΛΟΓΡΜΜΟ ΜΕ ΟΡΘΗ ΓΩΝΙ ΟΙ ΔΙΓΩΝΙΟΙ ΤΟΥ ΕΙΝΙ ΙΣΕΣ ΠΡΛΛΗΛΟΓΡΜΜΟ ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΔΟΧΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΙΣΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΕΙΝΙ ΙΣΕΣ ΟΙ ΔΙΓΩΝΙΟΙ ΤΟΥ ΤΕΜΝΟΝΤΙ ΚΘΕΤ ΟΙ ΔΙΓΩΝΙΟΙ ΤΟΥ ΡΟΜΟΥ ΔΙΧΟΤΟΜΟΥΝ ΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ + ΡΟΜΟΣ ΠΕΝΝΤΙ ΠΛΕΥΡΕΣ ΠΡΛΛΗΛΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ ΙΣΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΘΕΣ ΔΙΓΩΝΙΕΣ ΙΣΕΣ ΔΙΓΩΝΙΟΙ ΚΘΕΤΕΣ ΔΙΓΩΝΙΟΙ ΔΙΧΟΤΟΜΟΥΝΤΙ ΔΙΓΩΝΙΟΙ ΔΙΧΟΤΟΜΟΥΝ ΓΩΝΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΣΗ ΓΩΝΙΕΣ ΕΙΝΙ ΙΣΕΣ ΟΙ ΔΙΓΩΝΙΟΙ ΤΟΥ ΕΙΝΙ ΙΣΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙ ΔΥΟ ΖΕΥΓΗ ΙΣΩΝ ΠΕΝΝΤΙ ΠΛΕΥΡΩΝ ΔΥΟ ΖΕΥΓΗ ΙΣΩΝ ΠΕΝΝΤΙ ΓΩΝΙΩΝ ΟΙ ΔΙΓΩΝΙΟΙ ΤΟΥ ΔΙΧΟΤΟΜΟΥΝΤΙ ΔΥΟ ΠΕΝΝΤΙ ΠΛΕΥΡΕΣ ΙΣΕΣ ΚΙ ΠΡΛΛΗΛΕΣ ΠΡΛΛΗΛΟΓΡΜΜΟ ΜΕ ΜΙ ΓΩΝΙ ΟΡΘΗ ΠΡΛΛΗΛΟΓΡΜΜΟ ΜΕ ΙΣΕΣ ΔΙΓΩΝΙΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΘΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΕΙΝΙ ΙΣΕΣ ΠΡΛΛΗΛΟΓΡΜΜΟ ΚΙ ΔΥΟ ΔΙΔΟΧΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΣΕΣ ΕΧΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΣΕΣ ΠΡΛΛΗΛΟΓΡΜΜΟ ΚΙ ΟΙ ΔΙΓΩΝΙΟΙ ΤΟΥ ΤΕΜΝΟΝΤΙ ΚΘΕΤ ΠΡΛΛΗΛΟΓΡΜΜΟ ΚΙ ΜΙ ΔΙΓΩΝΙΟΣ ΔΙΧΟΤΟΜΕΙ ΜΙ ΓΩΝΙ ΤΟΥ ΔΕΙΧΝΩ ΟΤΙ ΕΙΝΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΚΙ ΡΟΜΟΣ ΟΡΘΗ ΓΩΝΙ + ΔΥΟ ΔΙΔΟΧΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΙΣΕΣ ΟΡΘΗ ΓΩΝΙ + ΔΙΓΩΝΙΟΣ ΔΙΧΟΤΟΜΕΙ ΜΙ ΓΩΝΙ ΟΡΘΗ ΓΩΝΙ + ΔΙΓΩΝΙΟΙ ΚΘΕΤΕΣ ΔΙΓΩΝΙΕΣ ΙΣΕΣ + ΔΥΟ ΔΙΔΟΧΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΙΣΕΣ ΔΙΓΩΝΙΟΙ ΙΣΕΣ ΚΙ Η ΜΙ ΔΙΧΟΤΟΜΕΙ ΜΙ ΓΩΝΙ ΔΙΓΩΝΙΟΙ ΙΣΕΣ ΚΙ ΚΘΕΤΕΣ ΤΡΠΕΖΙΟ ΚΙ ΟΙ ΓΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΕΙΝΤΙ ΣΤΗ ΜΙ ΣΗ ΕΙΝΙ ΙΣΕΣ ΤΡΠΕΖΙΟ ΠΟΥ ΟΙ ΔΙΓΩΝΙΟΙ ΤΟΥ ΕΙΝΙ ΙΣΕΣ Σελίδα 21 από 34

22 Παρατηρήσεις για τις ασκήσεις 6. Όταν μου δίνουν (=ιδιότητες) ένα παραλληλόγραμμο σημειώνω όλα τα στοιχεία που γνωρίζω. 7. ν θέλω να αποδείξω (=κριτήρια) ότι κάποιο τετράπλευρο είναι ορθογώνιο, ρόμβος ή τετράγωνο ανάλογα τι στοιχεία έχω χρησιμοποιώ τα κριτήρια: a. για τις διαγώνιους. b. για τις πλευρές (ίσα τρίγωνα, ισοσκελή). c. για τις γωνίες (ισοσκελή, παράλληλες, κατακορυφήν, παραπληρωματικές, συμπληρωματικές, ίσα τρίγωνα). 8. Δείτε και μεθοδολογία προηγούμενης παραγράφου ΕΦΡΜΟΓΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΛΛΗΛΟΓΡΜΜΩΝ ΕΦΡΜΟΓΕΣ ΣΤ ΤΡΙΓΩΝ Θεώρημα 1 Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα των δύο πλευρών τριγώνου είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίση με το μισό της. Γ ΔΕ=// 2 Γ ΠΡΤΗΡΗΣΗ : Το θεώρημα αυτό αποτελεί ένα πολύ καλό κριτήριο παραλληλίας, αλλά σημαντική ιδιότητα των μέσων ενός τριγώνου. Θεώρημα 2 ν από το μέσο μιας πλευράς ενός τριγώνου φέρουμε ευθεία παράλληλη προς μια πλευρά του, τότε η ευθεία αυτή διέρχεται από το μέσο της τρίτης πλευράς του. Θεώρημα 3 ν τρεις (τουλάχιστον) παράλληλες ευθείες ορίζουν σε μια ευθεία ίσα τμήματα, θα ορίζουν ίσα τμήματα και σε κάθε άλλη. Σελίδα 22 από 34

23 ν =Γ τότε ΔΕ=ΕΖ Δ Ε Γ Ζ ΠΡΤΗΡΗΣΗ : Το προηγούμενο θεώρημα αποτελεί μία ειδική περίπτωση του πολύ γνωστού θεωρήματος του Θαλή, το οποίο θα εξετάσουμε παρακάτω και το χρησιμοποιούμε για να χωρίζουμε ευθύγραμμα τμήματα σε ίσα τμήματα. Ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του επιπέδου που ισαπέχουν από δύο παράλληλες ευθείες ε 1 και ε 2, η οποία διέρχεται από τα μέσα των τμημάτων που έχουν τα άκρα τους στις δύο παράλληλες λέγεται μεσοπαράλληλος (η ευθεία ε) των ε 1 και ε 2. ΧΡΚΤΗΡΙΣΤΙΚ ΣΗΜΕΙ ΣΤ ΤΡΙΓΩΝ αρύκεντρο τριγώνου Θεώρημα Οι διάμεσοι ενός τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σημείο του οποίου η 2 απόσταση από κάθε κορυφή είναι τα του μήκους της αντίστοιχης διαμέσου. 3 (Το Θ στο οποίο τέμνονται οι διάμεσοι ονομάζεται βαρύκεντρο του τριγώνου) Θ= 3 2 Δ Θ Δ Γ Ορθόκεντρο τριγώνου Λήμμα Οι παράλληλες ευθείες που άγονται από τις κορυφές ενός τριγώνου προς τις απέναντι πλευρές του, σχηματίζουν τρίγωνο, το οποίο έχει ως μέσα των πλευρών του τις κορυφές του αρχικού τριγώνου. Σελίδα 23 από 34

24 Θεώρημα Οι φορείς των υψών ενός τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σημείο. ΠΡΤΗΡΗΣΗ : Το ορθόκεντρο και το βαρύκεντρο κυρίως αποτελούν βασική ιδιότητα με την οποία αποδεικνύουμε ότι τρεις ευθείες συντρέχουν σε κάποιο σημείο. ΧΡΚΤΗΡΙΣΤΙΚ ΣΗΜΕΙ ΤΡΙΓΩΝΟΥ Περίκεντρο Σημείο τομής μεσοκαθέτων Έγκεντρο Σημείο τομής εσωτερικών διχοτόμων Παράκεντρα Σημεία τομής δύο εξωτερικών και μίας εσωτερικής διχοτόμου Ορθόκεντρο Σημείο τομής υψών αρύκεντρο ή κέντρο βάρους Σημείο τομής διαμέσων Ιδιότητες ορθογωνίου τριγώνου Θεώρημα 1 Η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου που φέρουμε από την κορυφή της ορθής γωνίας είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας. Θεώρημα 2 (αντίστροφο) Γ Μ= 2 ν η διάμεσος ενός τριγώνου ισούται με το μισό της πλευράς στην οποία αντιστοιχεί, τότε είναι ορθογώνιο με υποτείνουσα την πλευρά αυτή. Πόρισμα ν σε ορθογώνιο τρίγωνο μια γωνία του ισούται με 30 0, τότε η απέναντι πλευρά του είναι το μισό της υποτείνουσας. Παρατηρήσεις για τις ασκήσεις 1. Όταν σε μια άσκηση μας δίνονται τα μέσα δυο τμημάτων εφαρμόζουμε το θεώρημα των μέσων (θεώρημα 1). a. ν υπάρχει το τρίγωνο χρησιμοποιώ το θεώρημα, Σελίδα 24 από 34

25 b. ν δεν υπάρχει το τρίγωνο και έχω δυο πλευρές και τα μέσα τους, καταλαβαίνω ότι πρέπει να δημιουργήσω τρίγωνο και φέρνω την τρίτη πλευρά. Μετά χρησιμοποιώ το θεώρημα. 2. Όταν έχω ορθογώνιο τρίγωνο και φέρω την διάμεσό του από την ορθή γωνία, δημιουργούνται ισοσκελή τρίγωνα (θεώρημα Ι) και το εκμεταλλεύομαι ανάλογα είτε ζητάω πλευρές είτε γωνίες. 3. Όταν σε ένα τρίγωνο μου ζητάνε να δείξω ότι ένα τμήμα μιας πλευράς Γ ισούται με το 1/2 του υπόλοιπου τμήματος Γ της πλευράς, τότε φέρνω το μέσο Μ του Γ και a. αποδεικνύω ότι το ζητούμενο τμήμα ισούται με ένα από τα άλλα δυο, b. αποδεικνύω ότι το ζητούμενο τμήμα ισούται με το 1/3 της πλευράς χρησιμοποιώντας θεώρημα διαμέσων. 4. Για να χωρίσουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα σε ν ίσα ευθύγραμμα τμήματα ακολουθούμε την εξής διαδικασία : a. Κατασκευάζουμε ημιευθεία χ και πάνω σε αυτήν θεωρούμε διαδοχικά ίσα ν το πλήθος ευθύγραμμα τμήματα με το πρώτο να έχει αρχή το και το τελευταίο τέλος ένα σημείο που το ονομάζουμε Κ, b. ενώνουμε το σημείο με το τέλος του τελευταίου ευθυγράμμου τμήματος της χ, δηλαδή το σημείο Κ. c. Τέλος από καθένα από τα σημεία των ευθυγράμμων τμημάτων που πήραμε στην χ φέρουμε παράλληλη προς την Κ, τότε από το θεώρημα 3 έχουμε το ζητούμενο. 5. Όταν μας ζητούν να αποδείξουμε ότι τρεις ευθείες συντρέχουν σε κάποιο σημείο ( δηλαδή διέρχονται από το ίδιο σημείο ), τότε εξετάζουμε μήπως είναι διάμεσοι σε κάποιο τρίγωνο, ή ύψη ή ακόμα κάποιο από τα χαρακτηριστικά σημεία που είχαμε μελετήσει στο 4 ο κεφάλαιο : περίκεντρο, έγκεντρο ή παράκεντρο ΤΡΠΕΖΙ Γενικές ιδιότητες Ορισμός Τραπέζιο λέγεται το κυρτό τετράπλευρο που έχει μόνο δύο πλευρές παράλληλες. Διάμεσος ονομάζεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα των μη παράλληλων πλευρών του τραπεζίου. Θεώρημα 1 Η διάμεσος του τραπεζίου είναι παράλληλη προς τις βάσεις του και ίση με το ημιάθροισμα τους. Σελίδα 25 από 34

26 Πόρισμα Η διάμεσος ΕΖ τραπεζίου ΓΔ διέρχεται από τα μέσα Κ και Λ των διαγωνίων του και το τμήμα ΚΛ είναι παράλληλο με τις βάσεις του και ίσο με την ημιδιαφορά των βάσεων του. Ισοσκελές τραπέζιο Ορισμός Ισοσκελές τραπέζιο λέγεται το τραπέζιο του οποίου οι μη παράλληλες πλευρές είναι ίσες. Ιδιότητες ισοσκελούς τραπεζίου ν ένα τραπέζιο είναι ισοσκελές τότε: 1. Οι γωνίες που πρόσκεινται σε μια βάση είναι ίσες 2. Οι διαγώνιοι του είναι ίσες. Κριτήρια ισοσκελούς τραπεζίου 1. Οι γωνίες που πρόσκεινται σε μια βάση του είναι ίσες. 2. Οι διαγώνιοι του είναι ίσες Παρατηρήσεις για τις ασκήσεις 1. Χρησιμοποιούμε παρόμοιες μεθόδους με αυτές που είδαμε στα άλλα τετράπλευρα και σε συνδυασμό με τις ιδιότητες των υπολοίπων τετραπλεύρων. 2. Επίσης πολύ συχνά βοηθά να φέρουμε κάποιο από τα δευτερεύοντα στοιχεία του τραπεζίου όπως : a. η διάμεσος, b. τα ύψη από τις κορυφές της μικρής βάσης, οπότε σχηματίζεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, c. η παράλληλη από τη μία κορυφή του τραπεζίου προς τη μη παράλληλη πλευρά, οπότε δημιουργείται παραλληλόγραμμο. Σελίδα 26 από 34

27 ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΩΝΙΩΝ ΚΕΦΛΙΟ 6 ο ΕΓΓΕΓΡΜΜΕΝ ΣΧΗΜΤ Ορισμός : Ένα ευθύγραμμο σχήμα λέγεται εγγεγραμμένο σε κύκλο, αν όλες οι κορυφές του βρίσκονται σε κύκλο. Μία γωνία λέγεται εγγεγραμμένη σε κύκλο, αν η κορυφή της βρίσκεται σε κύκλο και οι πλε-υρές της είναι τέμνουσες του.ο κύκλου. Το τόξο λέγεται αντίστοιχο τόξο της Γ ή ότι η Γ γωνία Γ βαίνει στο τόξο. ν σε μία γωνία η μία της πλευρά είναι εφαπτόμενη σε έναν κύκλο και η άλλη της πλευρά είναι τέμνουσα του ίδιου κύκλου, τότε καλείται γωνία χορδής και εφαπτομένης. Μία γωνία λέγεται επίκεντρη, αν η κορυφή της είναι το κέντρο ενός κύκλου (Ο,ρ). ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΩΝΙΩΝ ΘΕΩΡΗΜ 1 (εγγεγραμμένης και επίκεντρης). Κάθε εγγεγραμμένη γωνία ισούται με το μισό της επίκεντρης γωνίας, η οποία βαίνει στο ίδιο τόξο. Πόρισμα : Κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο είναι ορθή. ΘΕΩΡΗΜ 2 : (γωνία χορδής και εφαπτομένης). Η γωνία που σχηματίζεται από μία χορδή ενός κύκλου και την εφαπτομένη στο άκρο της χορδής ισούται με την εγγεγραμμένη, η οποία βαίνει στο τόξο της χορδής. ΕΦΡΜΟΓΗ 1 : (γωνία δύο τεμνουσών). Μία γωνία με κορυφή στο εσωτερικό ή το εξωτερικό ενός κύκλου, της οποία οι πλευρές τέμνουν τον κύκλο λέγεται γωνία δύο τεμνουσών. Μια γωνία δύο τεμνουσών που βρίσκεται εσωτερικά στον κύκλο είναι ίση με το ημιάθροισμα των τόξων που ορίζει αυτή και η κατακορυφήν της. Μία γωνία δύο τεμνουσών που βρίσκεται εξωτερικά του κύκλου είναι ίση με την ημιδιαφορά των τόξων που ορίζει στον κύκλο αυτόν. Σελίδα 27 από 34

28 ασικοί γεωμετρικοί τόποι στον κύκλο Τόξο κύκλου ως γεωμετρικός τόπος. Μ Ορισμός : ν Μ,, σημεία ενός κύκλου, θα λέμε ότι το Μ βλέπει το ευθύγραμμο τμήμα υπό γωνία φ, φ αν φ = Μ. Επίσης θα λέμε ότι το φαίνεται από το σημείο Μ υπό γωνία φ και ότι το τόξο τ που περιέχει τα,,μ δέχεται γωνία φ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ναλυτική συνθετική μέθοδος : Κατά την αναλυτική συνθετική μέθοδο ακολουθούμε τα βήματα της ανάλυσης και της σύνθεσης. Κατά την ανάλυση και με αφετηρία το ζητούμενο, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τη θεωρία (προτάσεις που ήδη έχουν δειχθεί) φθάνουμε σε μία νέα ικανή σχέση. Ομοίως στη συνέχεια αναζητούμε νέα ικανή για αυτήν σχέση μέχρι να καταλήξουμε στην υπόθεση της ζητούμενης πρότασης ή σε προτάσεις που έχουν αποδειχθεί πλήρως προηγουμένως. Δηλαδή ακολουθούμε μία αλυσωτή συλλογιστική διαδικασία της μορφής : Σ ->Π κ -> Π κ-1 -> ->Π 2 ->Π 1 ->Υ Με αυτόν τον τρόπο βρίσκουμε τον δρόμο για την απόδειξη του ζητούμενου, οπότε και χρησιμοποιούμε τη σύνθεση, όπου με αφετηρία την υπόθεση εκμεταλλευόμενοι τα βήματα που βρήκαμε στο βήμα της ανάλυσης και με διαδοχικούς συλλογισμούς βασισμένους σε δεδομένα και γνωστές προτάσεις καταλήγουμε στο συμπέρασμα. Στη συνέχεια παραθέτουμε παραδείγματα της μεθόδου. Παρατηρήσεις για τις ασκήσεις 1. Γενικώς ακολουθούμε τις σκέψεις και των προηγουμένων κεφαλαίων και ιδιαίτερα μπορούμε να προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε περισσότερο τη διερευνητική μέθοδο αντιμετώπισης ενός προβλήματος ( αναλυτική συνθετική μέθοδος). 2. Ειδικότερα, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα με δύο εφαπτόμενους κύκλους, συχνά εξυπηρετεί να φέρουμε την κοινή εξωτερική ή εσωτερική εφαπτομένη ΕΓΓΕΓΡΜΜΕΝ ΚΙ ΕΓΓΡΨΙΜ ΤΕΤΡΠΛΕΥΡ Ορισμός : Ένα τετράπλευρο λέγεται εγγεγραμμένο σε κύκλο, αν οι κορυφές του είναι σημεία του κύκλου. Γενικότερα, ένα πολύγωνο λέγεται εγγεγραμμένο σε κύκλο, αν οι κορυφές του βρίσκονται σε κύκλο. Ένα τετράπλευρο λέγεται εγγράψιμο όταν μπορούμε να φέρουμε κύκλο, ο οποίος να διέρχεται και από τις τέσσερεις κορυφές του. Ο κύκλος στον οποίο είναι εγγεγραμμένο ένα τετράπλευρο λέγεται περιγεγραμμένος. Σελίδα 28 από 34

29 Ιδιότητες εγγεγραμμένων τετραπλεύρων ΘΕΩΡΗΜ (ιδιότητες εγγεγραμμένων τετραπλεύρων): Ένα τετράπλευρο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο έχει : ι) τις απέναντι γωνίες του παραπληρωματικές και ιι) κάθε πλευρά του φαίνεται από τις απέναντι κορυφές υπό ίσες γωνίες. Πόρισμα : Κάθε εξωτερική γωνία ενός εγγεγραμμένου τετραπλεύρου ισούται με την απέναντι εσωτερική γωνία του. Κριτήρια εγγράψιμων τετραπλεύρων ΘΕΩΡΗΜ (κριτήρια εγγράψιμων τετραπλεύρων): Ένα τετράπλευρο είναι εγγράψιμο σε κύκλο, αν : α. Δύο απέναντι γωνίες του είναι παραπληρωματικές β. Μία πλευρά του φαίνεται από τις απέναντι κορυφές υπό ίσες γωνίες. γ. Μία εξωτερική του γωνία ισούται με την απέναντι εσωτερική γωνία του τετραπλεύρου. ΕΦΡΜΟΓΗ (περιγεγραμμένο και περιγράψιμο σε κύκλο τετράπλευρο) 1. Ένα περιγεγραμμένο σε κύκλο τετράπλευρο έχει διχοτόμους γωνιών που διέρχονται από το κέντρο του εγγεγραμμένου του κύκλου. 2. Τα αθροίσματα των απέναντι πλευρών ενός περιγεγραμμένου σε κύκλο τετραπλεύρου είναι ίσα. 3. Ένα τετράπλευρο είναι περιγράψιμο σε κύκλο, αν οι διχοτόμοι των γωνιών του διέρχονται από το ίδιο σημείο. 4. Ένα τετράπλευρο είναι περιγράψιμο σε κύκλο αν τα αθροίσματα των απέναντι πλευρών του είναι ίσα. Παρατηρήσεις για τις ασκήσεις 3. Σε κύκλους που τέμνονται μας διευκολύνει συχνά να φέρουμε την κοινή χορδή. Θυμηθείτε εδώ ότι : «Η διάκεντρος δύο τεμνόμενων κύκλων είναι μεσοκάθετος της κοινής χορδής τους», επίσης ότι : «Τα εφαπτόμενα τμήματα ενός κύκλου, που άγονται από εξωτερικό του σημείο είναι μεταξύ τους ίσα», καθώς επίσης και άλλα χρήσιμά αποτελέσματα στις παραγράφους 3.14, Επίσης, αν θέλουμε να δείξουμε ότι ένας κύκλος που διέρχεται από τρία σημεία,,γ, ότι περνά και από ένα Δ, τότε αρκεί τα,,γ,δ να είναι κορυφές εγγράψιμου τετραπλεύρου. Σελίδα 29 από 34

30 Επαναληπτικές ασκήσεις. 1. ν η παραπληρωματική μιας γωνίας είναι το τριπλάσιο της συμπληρωματικής της να βρεθεί η γωνία, η παραπληρωματική της και η συμπληρωματικής της. 2. Δίνεται τραπέζιο ΓΔ με Δ=ΔΓ=Γ=α και = 2α, τότε να αποδείξετε ότι : i) ν ΔΕ και ΓΖ νδο : Ε = Ζ = α/2, ii) Να δειχθεί ότι : ==60 ο. 3. ν (Ο, ρ 2 ) και (Κ, 3 ρ ) δυο κύκλοι, να βρείτε τις σχετικές θέσεις των κύκλων 2 αν : i) ΟΚ=2ρ ii) ΟΚ=3ρ iii) ΟΚ= ρ 2 iv) ΟΚ=ρ v) ΟΚ= 7 2ρ. 4. Δίνεται τρίγωνο Γ με = Γ + 30 ο, Δ Γ και Ε,Ζ μέσα των και Γ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι : i) ΔΕ = 120 2Γ ii) ΖΕ = 150 2Γ iii) Να βρεθεί η γωνία ΖΕΔ. 5. Δίνεται τραπέζιο ΓΔ ώστε +ΔΓ = Δ και ΜΝ η διάμεσός του, τότε να αποδείξετε ότι : i) ΜΝ = Δ/2 ii) ΜΔ γωνία ορθή iii) Μ διχοτόμος της γωνίας και ΔΜ διχοτόμος της γωνίας Δ. 6. πό τυχαίο σημείο Μ της πλευράς Γ τριγώνου Γ φέρνουμε παράλληλη στη διχοτόμο Δ της γωνίας, η οποία τέμνει τις ευθείες και Γ στα Ε,Ζ αντίστοιχα. Να αποδειχθεί ότι: i) το τρίγωνο ΕΖ είναι ισοσκελές και ii) Ε + ΓΖ = + Γ. 7. Δίνεται τραπέζιο ΓΔ, ώστε ΔΓ = Δ + Γ και Ε διχοτόμος της γωνίας, να αποδείξετε ότι : i) ΔΕ = Δ ii) ΓΕ = Γ iii) Η Ε διχοτόμος της γωνίας. 8. Δίνεται τετράπλευρο ΓΔ με Γ = Δ και Γ Δ και Μ,Ν,Κ,Λ μέσα των Δ,, Γ, ΓΔ αντίστοιχα, τότε να αποδείξετε ότι : Σελίδα 30 από 34

31 i) ΜΝ//ΛΚ και ΜΝ = ΛΚ, ii) ΜΝ ΜΛ, iii) το ΜΝΚΛ τετράγωνο. 9. Οι διαγώνιοι τετραπλεύρου ΓΔ έχουν κοινό μέσο το Ο. Τυχαία ευθεία διερχόμενη από το Ο, τέμνει τις, ΓΔ στα Η,Θ. Να αποδειχθεί ότι ΟΗ = ΟΘ και Η = ΓΘ. 10. Δίνεται ΓΔ ισοσκελές τραπέζιο (Δ=Γ με ΓΔ = 3 και Ε, Ζ τα μέσα των διαγωνίων του Δ και Γ αντίστοιχα, τότε να αποδείξετε ότι : i) ΕΖ // και ΕΖ =, ii) ΕΖ ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, iii) Να δειχθεί ότι οι προεκτάσεις των Ε και Ζ είναι ύψη του τραπεζίου. 11. Δίνεται τετράγωνο ΓΔ και στις προεκτάσεις των πλευρών του και Γ παίρνουμε τμήματα Ε και ΓΖ αντίστοιχα ίσα μεταξύ τους, να αποδείξετε ότι : i) τα τρίγωνα ΕΓ και ΔΖΓ είναι ίσα μεταξύ τους, ii) οι γωνίες ΗΓΖ και ΓΔΖ είναι ίσες μεταξύ τους, iii) η γωνία ΓΗΖ είναι ορθή. 12. Θεωρούμε παραλληλόγραμμο ΓΔ με Ε ΔΓ και Γ = 40 ο, ΓΕ = 15 ο και Δ = 30 ο, να βρεθούν οι γωνίες ΓΕ, ΔΓ, ΓΔ και η γωνία που σχηματίζουν οι διαγώνιοι του παραλληλογράμμου. 13. Δίνεται τραπέζιο ΓΔ με τις ορθές γωνίες τις Δ και ΔΓ και Γ = 2 ΓΔ και ΜΝ διάμεσος του τραπεζίου, να αποδείξετε ότι : i) Μ = ΜΔ, ii) ΔΜΓ = ΔΜΝ γωνίες iii) ΜΓ = 3 Μ 14. Έστω τρίγωνο Γ και ΓΕ, Δ ύψη του, ενώ Μ μέσο της Γ. Να αποδείξετε ότι ΕΜ = ΜΔ. 15. Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο Γ και στις πλευρές του, Γ, Γ παίρνουμε τα σημεία Δ,Ε,Ζ έτσι ώστε Δ = Ε = ΓΖ. Να αποδειχθεί ότι το τρίγωνο ΔΕΖ είναι ισόπλευρο. 16. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο Γ με ορθή τη γωνία και Μ διάμεσος, Δ ύψος. ν γωνία > Γ γωνίας τότε να δειχθεί ότι ΜΔ = Γ γωνίες. 17. ν Γ ορθογώνιο τρίγωνο στο και Δ ύψος, ενώ Ε, Ζ μέσα των και Γ αντίστοιχα, τότε να δείξετε ότι : i) οι γωνίες ΖΔ και ΖΔ είναι ίσες, ii) οι γωνίες ΕΔ και ΕΔ είναι ίσες, iii) η γωνία ΖΔΕ είναι ορθή, iv) αν επιπλέον = Γ τότε το τρίγωνο ΔΕΖ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές. Σελίδα 31 από 34

32 18. Δίνεται τρίγωνο Γ με διάμεσο Μ και Δ μέσο της Μ. ν ΜΖ//Ε, τότε να δείξετε ότι : i) Ε = ΕΖ ii) ΕΖ = ΖΓ iii) Ε = ΕΓ/2 19. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο Γ ( = 900), Μ διάμεσος, Δ ύψος και Ε διχοτόμος της γωνίας Γ, Γ, τότε να δείξετε ότι : i) Οι γωνίες ΜΓ και Γ είναι ίσες, ii) οι γωνίες Δ και Γ είναι ίσες και iii) η Ε διχοτομεί τη γωνία ΜΔ. 20. Δίνεται τρίγωνο Γ με <Γ. ν Ζ διχοτόμος και Ε Ζ και η προέκταση της Ε τέμνει την Γ στο Θ, ενώ Δ μέσο της Γ, τότε να δείξετε ότι : i) = Θ, ii) ΔΕ // ΘΓ iii) ΔΕ = ΘΓ/2 iv) ΔΕ = (Γ )/2 21. Δίνεται τρίγωνο Γ και ευθεία ε//γ που διέρχεται από το. ν Δ τυχαίο σημείο της Γ και ΔΘ// που τέμνει την Γ στο Ν, ΔΖ//Γ που τέμνει την στο Ρ, τότε να δειχθεί ότι : i) ΔΘ παραλληλόγραμμο, ii) ΡΔΝ παραλληλόγραμμο, iii) ΓΔΖ παραλληλόγραμμο, iv) τα τρίγωνα Γ και ΖΔΘ είναι ίσα. 22. Δίνεται τρίγωνο Γ με γωνία 60 ο και Δ Γ, ΓΕ και Γ >. ν Μ, Ν μέσα των και Γ αντίστοιχα, τότε να δείξετε ότι : i) Δ = /2 ii) ΕΜ = ΔΝ = (Γ-)/ Έστω ευθείες ε 1 //ε 2 και ε τέμνουσά τους, ώστε εε 1 γωνία 45 ο και ε 2 ε 3 = 50 ο, όπου η ε 3 τέμνουσα των ε 1, ε 2 από το σημείο τομής των ε 1, ε. ν σημείο τομής των ε 3 και ε 2 και Γ σημείο τομής των ε και ε 2 να βρεθούν οι γωνίες του τριγώνου Γ. 24. ν σε τρίγωνο Γ είναι < Γ και η γωνία = 80 ο να υπολογισθεί η γωνία ΙΓ που σχηματίζεται από τις διχοτόμους Ι και ΓΙ των και Γ αντίστοιχα. 25. Έστω τρίγωνο Γ με = 100 ο και = Γ. ν Ε, Δ σημεία της Γ, ώστε Δ = = ΓΕ, τότε : i) Να βρεθούν οι υπόλοιπες γωνίες του τριγώνου Γ, ii) Να δείξετε ότι τα τρίγωνα Δ και ΕΓ είναι ίσα, iii) Να υπολογιστούν οι γωνίες των τριγώνων που σχηματίζονται στο σχήμα. 26. Να βρεθεί το είδος ενός τριγώνου Γ στο οποίο ισχύει ότι : Σελίδα 32 από 34

33 i) η μία του γωνία είναι ίση με το άθροισμα των δύο άλλων, ii) η μία του γωνία είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των δύο άλλων, iii) η μία του γωνία είναι μικρότερη από το άθροισμα των δύο άλλων και μεγαλύτερη από καθεμία από αυτές. 27. Σε κύκλο κέντρου Ο θεωρούμε μία χορδή του και σημεία της Γ, Δ, ώστε Γ=Δ, να δειχθεί ότι : i) Οι γωνίες ΟΓ και ΔΟ είναι ίσες, ii) τα τρίγωνα ΟΔ και ΟΓ είναι ίσα. 28. Δίνεται γωνία χοψ και Ο εσωτερική της ημιευθεία. ν σημείο της Οχ ώστε Ο = και //Οψ, τότε η Ο διχοτομεί τη γωνία χοψ. 29. Δίνεται τρίγωνο Γ με Γ = 50 ο και Δ σημείο της Γ, ώστε Δ=. Να βρεθεί η γωνία ΔΓ. 30. Σε τρίγωνο Γ με = 60 ο, όπου Δ, ΓΕ διχοτόμοι του να δείξετε ότι : i) οι γωνίες Δ και ΕΓ είναι ίσες, ii) ν επιπλέον Ζ = Ε τότε : οι γωνίες ΖΙ και Δ είναι ίσες, iii) ΔΓ = ΓΖ iv) Ε + ΓΔ = Γ. 31. Σε ορθογώνιο τρίγωνο με ορθή και Μ διάμεσο, Δ ύψος και ΔΖ Γ, ΔΕ να δείξετε ότι : i) ΕΔΖ ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, ii) τα τρίγωνα ΖΕ και ΔΕ είναι ίσα, iii) οι γωνίες ΖΕ, ΔΕ και είναι ίσες, iv) η γωνία ΖΝ είναι ορθή, όπου Ν το σημείο τομής των Μ και ΖΕ. 32. ν οι ημιευθείες χ//ψ βρίσκονται στο ίδιο ημιεπίπεδο που ορίζεται από την ευθεία και Γ σημείο αυτού, τότε να δείξετε ότι Γ = χγ ψγ γωνίες. 33. ν δύο κύκλοι κέντρων Κ και Λ εφάπτονται εξωτερικά στο και ε ευθεία που διέρχεται από το τους τέμνει στα σημεία και Γ αντίστοιχα, τότε να δείξετε ότι : i) Κ // ΛΓ και ii) οι εφαπτομένες στα και Γ αντίστοιχα είναι παράλληλες μεταξύ τους. 34. Έστω κύκλος κέντρου Ο και ακτίνας Ο. ν Γ μεσοκάθετος της Ο να δείξετε ότι το ΟΓ είναι ρόμβος. 35. Έστω κύκλος κέντρου Κ και χορδή του. ν Μ μέσο της και Δ, Γ σημεία της χορδής ώστε ΜΔ = ΜΓ, τότε να δειχθεί ότι ΟΓ = ΟΔ. 36. Δίνονται κύκλοι κέντρων Κ, Λ, Μ με ίσες ακτίνες, όπου Κ, Λ, Μ συνευθειακά διαδοχικά σημεία. ν, σημεία τομής των κύκλων προς το ίδιο ημιεπίπεδο, τότε να δειχθεί ότι //ΚΜ. Σελίδα 33 από 34

34 37. Θεωρούμε κύκλο κέντρου Ο και δύο ίσες χορδές του = ΓΔ που τέμνονται στο σημείο Μ. ν ΟΛ και ΟΡ ΓΔ, τότε να δείξετε ότι : i) τα τρίγωνα ΟΜΛ και ΟΜΡ είναι ίσα, ii) η ΟΜ είναι διχοτόμος των γωνιών ΛΟΡ και ΛΜΡ. 38. Έστω κύκλος κέντρου Ο και εξωτερικό του σημείο. ν, Γ σημεία του κύκλου ώστε = Γ, τότε να δειχθεί ότι η Ο διχοτομεί τη γωνία Γ. 39. ν ίσες χορδές = ΓΔ ενός κύκλου κέντρου Ο τέμνονται εξωτερικά του κύκλου σε σημείο Μ και ΟΝ, ΟΡ ΔΓ, τότε να δείξετε ότι : i) τα τρίγωνα ΟΝΜ και ΟΡΜ είναι ίσα ii) Μ=ΜΓ iii) η ΟΜ είναι διχοτόμος των γωνιών ΝΟΡ και ΜΔ. 40. ν ΓΔ παραλληλόγραμμο με = 2 Γ και Ε μέσο της ΔΓ, Ζ μέσο της τότε να δείξετε ότι : i) ΔΕΖ ρόμβος, ii) το τρίγωνο Ε είναι ορθογώνιο. Καλή μελέτη, καλή επιτυχία. Σελίδα 34 από 34

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Ο κύκλος Ορισμός. Ο κύκλος (Κ, r) με κέντρο Κ και ακτίνα r είναι το σχήμα που αποτελείται από όλα τα σημεία του επιπέδου που απέχουν απόσταση r από το σημείο Κ. Σχήμα 9.1: Στοιχεία ενός κύκλου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ...

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ... Αμυραδάκη 0, Νίκαια (10-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΘΕΜΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 Α. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ισούται με το γινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. Κανονικά Πολύγωνα. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. Κανονικά Πολύγωνα. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες. ΚΕΦΛΙΟ ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ Κανονικά Πολύγωνα. Να δοθεί ο ορισμός του κανονικού πολυγώνου. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες.. Να βρεθεί η γωνία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Γεωµετρία Α Γυµνασίου Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Ευθεία γραµµή Ορισµός δεν υπάρχει. Η απλούστερη από όλες τις γραµµές. Κατασκευάζεται µε τον χάρακα (κανόνα) πάνω σε επίπεδο. 1. ύο σηµεία ορίζουν την θέση

Διαβάστε περισσότερα

Λ υ μ ε ν ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1

Λ υ μ ε ν ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1 υ μ ε ν ε ς σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1 Προεκτεινουµε τις πλευρες και παραλληλογραμμου κατα τμηματα = και = αντιστοιχως. Να αποδειξετε οτι τα σημεια, και ειναι συνευθειακα. = παραλληλογραμμο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα.θα αποδείξουμε ότι:

Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα.θα αποδείξουμε ότι: 7o Γενικό Λύκειο Αθηνών Σχολικό Έτος 04-5 Τάξη: A' Λυκείου Αθήνα -6-05 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θέμα ο Α. Να αποδείξετε ότι: Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει

Διαβάστε περισσότερα

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179 8. 8. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 77 79 ρωτήσεις Κατανόησης. i) ν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε είναι όµοια; ii) ν δύο τρίγωνα είναι όµοια προς τρίτο τότε είναι µεταξύ τους όµοια πάντηση i) Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

2ηέκδοση 20Ιανουαρίου2015

2ηέκδοση 20Ιανουαρίου2015 ηέκδοση 0Ιανουαρίου015 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΘΗΣΗ (β-πακέτο ασκήσεων) 1 89 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και Δ εσωτερικό σημείο του ΒΓ. Φέρουμε από το Δ παράλληλες στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ. Η παράλληλη στην

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γεωμετρικές κατασκευές Σκοπός των σημειώσεων αυτών είναι να υπενθυμίζουν γεωμετρικές κατασκευές, που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στο μάθημα της παραστατικής γεωμετρίας, της προοπτικής, αξονομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ορισμός : αν λ πραγματικός αριθμός με 0 και μη μηδενικό διάνυσμα τότε σαν γινόμενο του λ με το ορίζουμε ένα διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 1. α. Τι γνωρίζετε για την Ευκλείδεια διαίρεση; Πότε λέγεται τέλεια; β. Αν σε μια διαίρεση είναι Δ=δ, πόσο είναι το πηλίκο και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Α και Β Γενικού Λυκείου ε 3 Γ ε 2 Κ Ε ε 1 Ι Ο Θ Η Ζ Α μ α Ψ ε 4 Β Β ( Σελ. 63 120 ) Τόμος 2ος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγγεγραµµένα σχήµατα

1 Εγγεγραµµένα σχήµατα Εγγεγραµµένα σχήµατα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Σκοπός του µαθήµατος είναι να δώσει στους µαθητές συνοπτικά τις απαραίτητες γνώσεις από τη διδακτέα ύλη της Α λυκείου που δεν διδάχθηκε ή διδάχθηκε περιληπτικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ 11.2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ 11.2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ 11. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1 (Ορισμός κανονικού πολυγώνου) Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 113 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΙΑ Θα ασχοληθούμε με την εγγραφή μερικών βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και θα υπολογίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κεφάλαιο ο : Κωνικές Τομές Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ένας κύκλος ορίζεται αν

Διαβάστε περισσότερα

5.6 5.9. 1. Θεώρηµα, Ε µέσα των ΑΒ, ΑΓ Ε = //

5.6 5.9. 1. Θεώρηµα, Ε µέσα των ΑΒ, ΑΓ Ε = // 1 5.6 5.9 ΘΩΡΙ 1., µέσα των, = //. µέσο της και // µέσο της 3. = και ////Ζ = Ζ Ζ. Ο γ. τόπος της µεσοπαράλληλης Έστω ε η µεσοπαράλληλη των ε 1, ε. Τότε ισχύουν : i) άθε σηµείο της ε ισαπέχει από τις ε

Διαβάστε περισσότερα

6. Εγγεγραμμένα Σχήματα. Αθανασίου Δημήτρης (Μαθηματικός) asepfreedom@yahoo.gr

6. Εγγεγραμμένα Σχήματα. Αθανασίου Δημήτρης (Μαθηματικός) asepfreedom@yahoo.gr 6. Εγγεγραμμένα Σχήματα Αθανασίου Δημήτρης (Μαθηματικός) asepfreedom@yahoo.gr 1 Επίκεντρη γωνία Μια γωνία λέγεται επίκεντρη γωνία ενός κύκλου αν η κορυφή της είναι το κέντρο του κύκλου. Το τόξο ΑΓΒ που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός http://cutemaths.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 20,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ΥΠΟΥΡΙΟ ΠΙΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΥΤΩΝ Κωδικός βιβλίου: 0--007 ΠΟΛΙΤΙΣΟΥ ΚΙ ΘΛΗΤΙΣΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ε Κ ε Ψ Ζ Ο Ι Θ ε Η μα ε4 και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ISBN 978-960-06--6

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα» 1 ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΘΕΩΡΙΑ Μετρικές σχέσεις στο ορθογώνιο τρίγωνο το ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο κάθε κάθετης πλευράς είναι ίσο µε το γινόµενο της υποτείνουσας επί την προβολή της κάθετης στην υποτείνουσα.

Διαβάστε περισσότερα

ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2011-2012.

ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2011-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ

1.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ.. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Αν είναι δυο μη μηδενικά διανύσματα τότε ονομάζουμε εσωτερικό γινόμενο των και τον αριθμό : όπου φ είναι η γωνία των

Διαβάστε περισσότερα

. Ασκήσεις για εξάσκηση

. Ασκήσεις για εξάσκηση . Ασκήσεις για εξάσκηση Βασικές ασκήσεις Εφαρµογές 1.76 ίνεται ένα τρίγωνο ΑΒΓ µε AB= 8 και AΓ= 1. Ένας κύκλος διέρχεται από τα σηµεία Β και Γ και τέµνει τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σηµεία και Ε αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Να σηµειώσετε το σωστό (Σ) ή το λάθος (Λ) στους παρακάτω ισχυρισµούς:. Αν ΑΒ + ΒΓ = ΑΓ, τότε τα σηµεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.. Αν α = β, τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 Έστω ΑΒΓ ένα τρίγωνο με πλευρές α, β και γ. Συμβολίζουμε με τα την ημιπερίμετρο α + β + γ του ΑΒΓ, δηλαδή: τ =. 2 Το εμβαδόν Ε του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος;

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος; ΙΝΥΣΜΤ ΘΕΩΡΙ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; AB A (αρχή) B (πέρας) Στη Γεωµετρία το διάνυσµα ορίζεται ως ένα προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα, δηλαδή ως ένα ευθύγραµµο τµήµα του οποίου τα άκρα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Για να κάνουμε Γεωμετρία χρειαζόμαστε εργαλεία κατασκευής, εργαλεία μετρήσεων και εργαλεία μετασχηματισμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ 5029 Έστω κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ με και α) β) Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές μ 10 γ) Η ευθεία ΒΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΓ μ 7 5619 Δίνεται γωνία χαy και

Διαβάστε περισσότερα

Θαλής Α' Λυκείου 1995-1996

Θαλής Α' Λυκείου 1995-1996 Θαλής Α' Λυκείου 1995-1996 1. Δυο μαθητές Α και Β παίζουν το ακόλουθο παιχνίδι: Τους δίνεται ένα κανονικό πολύγωνο με άρτιο πλήθος πλευρών, μεγαλύτερο από 6 (π.χ. ένα 100-γωνο). Κάθε παίκτης συνδέει δυο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 3 η ΕΚΑ Α

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 3 η ΕΚΑ Α ΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΝΛΗΨΗΣ η ΕΚ. Έστω οι παραστάσεις = 4 4 + 5, Β = 5 (8 + 0) : (7 5) και Γ = 6 : 5 4 Να υπολογίσετε την τιµή των παραστάσεων ν = 5, Β = 6 και Γ = να βρείτε : i) Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 108 Θέματα - 24/1/2015

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 108 Θέματα - 24/1/2015 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσανατολισμού Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 08 Θέματα - 4//05 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσαν. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ στο σημείο Η. Να αποδείξετε ότι: α) το τρίγωνο ΒΑΕ είναι ισοσκελές.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις 1. σε ορθογώνιο τρίγωνο µε 30 ο, η απέναντι 30 ο κάθετη είναι το µισό της υποτείνουσας α και αντίστροφα.

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας-Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας-Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ Σχολικό έτος : 04-05 Τα θέματα εμπλουτίζονται με την δημοσιοποίηση και των νέων θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημήτρης Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Λαμία, 19 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 317. Προς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημήτρης Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Λαμία, 19 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 317. Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Tίτλος: ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφέας: ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑ ΗΣ

Σειρά: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Tίτλος: ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφέας: ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑ ΗΣ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ Φώτης Κουνάδης Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 2007 Σειρά:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γιώργος Πρέσβης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φροντιστήρια Φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ η Κατηγορία : Ο Κύκλος και τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ευκλείδεια Γεωμετρία. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ και ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ευκλείδεια Γεωμετρία. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ και ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ και ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 Σωτήρης Ε. Λουρίδας 1. ΓΕΝΙΚΑ: 1.1 Θεωρούμε ότι κάθε Μαθηματικό πρόβλημα είναι της μορφής «αν p τότε q», συμβολικά p q. 1.2. Λύση ενός Μαθηματικού προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 011-01 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΡΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01 Θέματα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικα Γ Γυμνασιου

Μαθηματικα Γ Γυμνασιου Μαθηματικα Γ Γυμνασιου Θεωρια και παραδειγματα livemath.eu σελ. απο 9 Περιεχομενα Α ΜΕΡΟΣ: ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χ 4 ΜΟΝΩΝΥΜΑ & ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 5 ΜΟΝΩΝΥΜΑ 5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 5 ΡΙΖΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΥ 5 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.4-2.5 ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ

2.4-2.5 ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ 1 4-5 ΣΥΜΜΤΡΙ ΩΣ ΠΡΣ ΣΗΜΙ ΚΝΤΡ ΣΥΜΜΤΡΙΣ ΘΩΡΙ Το συµµετρικό σηµείου ως προς κέντρο σηµείο νοµάζουµε συµµετρικό του ως προς κέντρο το σηµείο µε το οποίο συµπίπτει το περιστρεφόµενο περί το κατά γωνία 180

Διαβάστε περισσότερα

3.6 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

3.6 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1 3.6 ΕΜΝ ΚΥΚΛΙΚΥ ΤΜΕ ΘΕΩΡΙ 1. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα γωνίας µ ο : Ε = πρ. µ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου και π ο γνωστός αριθµός. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα γωνίας α rad: Ε = 1 αρ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Η Ευκλείδεια Γεωμετρία στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Κώστας Μαλλιάκας, Καθηγητής Δ.Ε., 1 ο ΓΕΛ Ρόδου, kmath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Ένα σημείο Μ(x,y) ανήκει σε μια γραμμή C αν και μόνο αν επαληθεύει την εξίσωσή της. Π.χ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 013-014 Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Μαθηματικός Περιηγητής 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΗ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ ΘΑΛΗ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ

ΣΧΕΣΗ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ ΘΑΛΗ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΣΧΣΗ ΘΩΡΗΜΤΩΝ ΘΛΗ ΚΙ ΠΥΘΟΡ ισαγωγή ηµήτρης Ι Μπουνάκης dimitrmp@schgr Οι δυο µεγάλοι Έλληνες προσωκρατικοί φιλόσοφοι, Θαλής (περίπου 630-543 πχ) και Πυθαγόρας (580-500 πχ) άφησαν, εκτός των άλλων, στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Μαθ. Κατ. Τάξη B

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Μαθ. Κατ. Τάξη B 151 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου - Ιουνίου στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης Τάξη - B Λυκείου 15 Α. Αν α, β, γ ακέραιοι ώστε α/β και α/γ, να δείξετε ότι α/(β + γ). Μονάδες 13 Β. α. Δώστε τον ορισμό της παραβολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 74 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 74 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 Tel. 6165-617784 - Fax: 64105 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 1. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης:

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: παρόμοιο με του Cabri με αρκετές όμως διαφορές στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 014-015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_18556 Δίνονται τα διανύσματα α και β με ^, και,. α Να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα Μαθηματικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια

Ενδεικτικά θέματα Μαθηματικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 6 η Δοκιμασία ο Θέμα Στις ερωτήσεις έως και 4 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση αιτιολογώντας την απάντησή σας. Ερώτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευκλείδης Β' Γυμνασίου 1995-1996. 1. Να λύσετε την εξίσωση: 1 {3 [5 7 x : 9] 7} 5=26

Ευκλείδης Β' Γυμνασίου 1995-1996. 1. Να λύσετε την εξίσωση: 1 {3 [5 7 x : 9] 7} 5=26 Ευκλείδης Β' Γυμνασίου 1995-1996 1. Να λύσετε την εξίσωση: 1 {3 [5 7 x : 9] 7} 5=26 2. Σ' ένα ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ παίρνουμε τις διαμέσους ΑΔ, ΒΕ και ΓΖ (που διέρχονται από το ίδιο σημείο Θ). Πόσες γωνίες,

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

2.3 ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ O z είναι πραγματικός, αν και μόνο αν Ο z είναι φανταστικός, αν και μόνο αν β) Αν και να αποδείξετε ότι ο αριθμός είναι πραγματικός, ενώ ο αριθμός είναι φανταστικός. 9. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των

Διαβάστε περισσότερα

β φυσικοί αριθμοί. Δίνεται ότι η Ευκλείδεια διαίρεση με διαιρετέο τον α και

β φυσικοί αριθμοί. Δίνεται ότι η Ευκλείδεια διαίρεση με διαιρετέο τον α και 06 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 36653-367784 - Fax: 36405 GR. 06 79 - Athens - HELLAS Tel. 36653-367784 - Fax: 36405 ΣΑΒΒΑΤΟ, 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 00 B Γυμνασίου 3. Έστω x = 3 4 :4+ 5 και y = 45 4 3 + 73. (α) Να βρεθούν οι αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

B) Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε..Β. 2010.

B) Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε..Β. 2010. Β Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου Μ α θ ή µ α τ α Γ ε ν ι κ ή ς Π α ι δ ε ί α ς Άλγεβρα Γενικής Παιδείας I. ιδακτέα ύλη A) Από το βιβλίο «Άλγεβρα Α Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ OMNN. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις :

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ OMNN. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις : ΓΥΜΝΑΣ Ο ΕΞΑΠ ΑΤΑΝΟΥ ΣχολK Έτος: OMNM-OMNN Τάξη: Α Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙ Α Ημερομηνία : 30/05/2011 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ OMNN Θέμα 1 ο (ΘΕΩΡ Α) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 7. 2.3 Μέτρο µιγαδικού Ασκήσεις Γεωµετρικών τόπων ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ 7. 2.3 Μέτρο µιγαδικού Ασκήσεις Γεωµετρικών τόπων ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 7.3 Μέτρο µιγαδικού Ασκήσεις Γεωµετρικών τόπων. Να βρείτε το γεωµετρικό τόπο των µιγαδικών z, για τους οποίους οι εικόνες των µιγαδικών z, i, iz είναι συνευθειακά σηµεία. Έστω z = x + i,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γιώργος Πρέσβης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φροντιστήρια Φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1η Κατηγορία : Εξίσωση Γραμμής 1.1 Να εξετάσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΜλΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/06/2015 ΤΑΞΗ: A Αριθμητικά... ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Η ΠΥΡΑΜΙ Α ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ

4.4 Η ΠΥΡΑΜΙ Α ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 1 4.4 Η ΠΥΡΜΙ ΚΙ Τ ΣΤΟΙΧΕΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙ 1. Πυραµίδα Ονοµάζεται ένα στερεό του οποίου µία έδρα είναι ένα οποιοδήποτε πολύγωνο και όλες οι άλλες έδρες του είναι τρίγωνα µε κοινή κορυφή. ύο πυραµίδες φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

9o Γεν. Λύκειο Περιστερίου ( 3.1) ΚΥΚΛΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

9o Γεν. Λύκειο Περιστερίου ( 3.1) ΚΥΚΛΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΥ ( 3.) ΚΥΚΛΣ Γνωρίζουµε ότι ένας κύκλος (, ρ) είναι ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του επιπέδου τα οποία απέχουν µια ορισµένη απόσταση ρ από ένα

Διαβάστε περισσότερα

3.5 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΙΣΚΟΥ

3.5 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΙΣΚΟΥ 1 3.5 ΕΜΒ Ν ΚΥΚΛΙΚΥ ΙΣΚΥ ΘΕΩΡΙ Εµβαδόν κυκλικού δίσκου ακτίνας ρ : Ε = πρ Σηµείωση : Tο εµβαδόν του κυκλικού δίσκου, χάριν ευκολίας αναφέρεται σαν εµβαδόν του κύκλου. ΣΧΛΙ Για το εµβαδόν του κυκλικού δίσκου

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: Τράπεζα Θεμάτων Γυμνασίου

Σειρά: Τράπεζα Θεμάτων Γυμνασίου Σειρά: Τράπεζα Θεμάτων Γυμνασίου Θέματα Προαγωγικών και Απολυτηρίων εξετάσεων Γυμνασίων του Νομού Δωδεκανήσου Σχολικό Έτος: 01-013 Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ 1. ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Στόχος Να γνωρίζουν οι μαθητές: να αξιοποιούν το σύμβολο της συνεπαγωγής και της ισοδυναμίας να αξιοποιούν τους συνδέσμους «ή», «και» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συννενόηση μεταξύ των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΣ ΤΟΜΕΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΣ ΤΟΜΕΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕ ΚΑΤΑΚΕΥΕ Ω ΤΟΜΕ ΚΩΝΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ την παρούσα εργασία ασχολούμαστε με προβλήματα του Απολλώνιου. Χωρίζεται σε τρία μέρη. το πρώτο γίνεται μια απλή προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 30 Ο 45 Ο 60 Ο

2.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 30 Ο 45 Ο 60 Ο .4 ΤΡΙΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΡΙΘΜΟΙ 0 Ο 45 Ο 60 Ο ΘΕΩΡΙ. Τριγωνοµετρικοί αριθµοί 0 ο, 45 ο, 60 ο : ηµίτονο συνηµίτονο εφαπτοµένη 0 ο 45 ο 60 ο ΣΚΗΣΕΙΣ. Στο διπλανό πίνακα, σε κάθε πληροφορία της στήλης, να επιλέξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙ ΕΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ΠΙ ΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ιωάννης Βανδουλάκης Χαράλαμπος Καλλιγάς Νικηφόρος Μαρκάκης Σπύρος Φερεντίνος ΜΘΗΜΤΙΚ Γυμνασίου ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΩΜΕΤΡΙ Τόμος 1ος Μαθηματικά ΓΥΜΝΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Μονοτονία Συνάρτησης Tζουβάλης Αθανάσιος Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Περιεχόμενα Μονοτονία συνάρτησης... Λυμένα παραδείγματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 011-01 ΝΟΜΟΣ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ03 ΡΟΔΟΣ, ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ 01 Θέματα προαγωγικών και απολυτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένες Βασικές Ασκήσεις κατάλληλες για την 1 η επανάληψη στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης της Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Αναλυτικά Λυμένες Βασικές Ασκήσεις κατάλληλες για την 1 η επανάληψη στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης της Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αναλυτικά Λυμένες Βασικές Ασκήσεις κατάλληλες για την η επανάληψη στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης της Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κάνε τα πράγματα με μεγαλοπρέπεια, σωστά και με στυλ. ΦΡΕΝΤ ΑΣΤΕΡ Θέμα Σε ένα σύστημα αξόνων οι

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πηγή: KEE

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πηγή: KEE 1. Ν ρεθεί η εξίσωση του κύκλου σε κθεµιά πό τις πρκάτω περιπτώσεις: ) έχει κέντρο την ρχή των ξόνων κι κτίν ) έχει κέντρο το σηµείο (3, - 1) κι κτίν 5 γ) έχει κέντρο το σηµείο (-, 1) κι διέρχετι πό το

Διαβάστε περισσότερα

Κωνικές τομές. Πηγή έμπνευσης για την κατασκευή προβλημάτων της Ευκλείδειας Γεωμετρίας.

Κωνικές τομές. Πηγή έμπνευσης για την κατασκευή προβλημάτων της Ευκλείδειας Γεωμετρίας. Κωνικές τομές. Πηγή έμπνευσης για την κατασκευή προβλημάτων της Ευκλείδειας Γεωμετρίας. Σπύρος Παναγιωτόπουλος Καθηγητής Μαθηματικών ΓΕΛ Σπερχειάδας 351 00 Λαμία spegepana@gmail.com Μιχαήλ Τζούμας Σχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ: ημ χ+συν χ= ημ χ=-συν χ συν χ=- ημ χ εφχ + σφ χ = εφχ ημχ συνχ = σφχ = ημ χ εφχσφχ σφχ = = συνχ ημχ + εφ χ = συν χ Γωνία χ Τριγωνομετρικοί Αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία)

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) (Διεπιστημονική προσέγγιση αριθμητικού και οπτικού γραμματισμού) Εκπαιδευτικοί: Αθανασοπούλου Ζαφειρία (οπτικός γραμματισμός) Σαρακινίδου Σοφία (αριθμητικός γραμματισμός)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

11.1 11.3. Ορισµός ιδιότητες εγγραφή καν. πολυγώνων σε κύκλο

11.1 11.3. Ορισµός ιδιότητες εγγραφή καν. πολυγώνων σε κύκλο 1 11.1 11. ρισµός ιδιότητες εγγραφή κα. πολυγώω σε κύκλο ΘΩΡΙ 1. Έα πολύγωο λέγεται καοικό, ότα έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωίες του ίσες.. ύο καοικά πολύγωα µε το ίδιο αριθµό πλευρώ είαι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας

Κεφάλαιο 5. Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας Κεφάλαιο 5 Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 5 Θεμελιώδη προβλήματα της Τοπογραφίας. Στο Κεφάλαιο αυτό περιέχονται: 5.1 Γωνία διεύθυνσης. 5. Πρώτο θεμελιώδες πρόβλημα. 5.3 εύτερο θεμελιώδες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ [7] ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Κύκλος µε κέντρο Κ και ακτίνα ρ λέγεται ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του επιπέδου τα οποία απέχουν από το Κ απόσταση ίση µε ρ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ Αν ο κύκλος έχει κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή. Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βήμα: Βγάζουμε παρενθέσεις 4 ο βήμα: Προσθέσεις και αφαιρέσεις

3 ο βήμα: Βγάζουμε παρενθέσεις 4 ο βήμα: Προσθέσεις και αφαιρέσεις 24 Κεφάλαιο ο. Να κάνετε τις πράξεις : α) 2 + 3 4-2 : (-4) + γ) -3 (-2) -5 +4: (-2) -6 β) 2 +3 (4-2): (-4 +) δ) -8 : (-3 +5) -4 (-2 + 6) Για να κάνουμε τις πράξεις ακολουθούμε τα εξής βήματα: ο βήμα: Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κ ε φ α λ ά ( ) ( ) ηµθ + = ( )

Κ ε φ α λ ά ( ) ( ) ηµθ + = ( ) ΑΣΚΗΣΗ ίνονται οι µιγαδικοί αριθµοί z + 0i για τους οποίους ισχύει: z 4 =. z i. Να δείξετε ότι z =. ii. Αν επιπλέον ισχύει Re( z) Im( z) iii. = να υπολογίσετε τους παραπάνω µιγαδικούς αριθµούς. Για τους

Διαβάστε περισσότερα

εξισώσεις-ανισώσεις Μαθηματικά α λυκείου Φροντιστήρια Μ.Ε. ΠΑΙΔΕΙΑ σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες

εξισώσεις-ανισώσεις Μαθηματικά α λυκείου Φροντιστήρια Μ.Ε. ΠΑΙΔΕΙΑ σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες Με τον διεθνή όρο φράκταλ (fractal, ελλ. μορφόκλασμα ή μορφοκλασματικό σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες ονομάζεται ένα γεωμετρικό σχήμα που επαναλαμβάνεται αυτούσιο σε άπειρο

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Κωνσταντίνος Παπασταματίου Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Συνοπτική Θεωρία Μεθοδολογίες Λυμένα Παραδείγματα Επιμέλεια: Μαθηματικός Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ. Καρτάλη 8 (με

Διαβάστε περισσότερα