Στήν ποικιλόχρωµη καί ποικιλόµορφη γορά τ ν σύγχρονων ξι ν δέν DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στήν ποικιλόχρωµη καί ποικιλόµορφη γορά τ ν σύγχρονων ξι ν δέν DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS"

Transcript

1 DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου ουλίου 2010 ηµόσιες λλ χι νθρώπινες ρηµατική ποχή µας. Καί, ταυτόχρονα, προβληµατική. Μέ δίψα γιά γνώση καί γιά τεχνολογική πρόοδο, νοίγει, λοένα καί ε ρύτερα τόν ρίζοντα τ ς πιστηµονικ ς ρευνας καί τ ν κοινωνικ ν σχεδιασµ ν της. Καί φήνει στό σκοτάδι καί στή µοναξιά τήν νθρώπινη παρξη. Στό κέντρο τ ς χανο ς, πολυκλαδικ ς καί πολύβουης πεκτατικότητας, νθρωπος, τίµητη ε κόνα το Θεο, µόνος, µονότατος, χαράσσει πορεία ζω ς θανάτου. Καί σηκώνει τό βάρος τ ν ε τυχ ν τ ν τυχ ν πιλογ ν του δίχως τό θάρ ρος νά νοίξει τά παραπέτια τ ς καρδι ς του στό συνοδίτη. ίχως τήν νεση τ ς δελφικ ς κοινωνίας µαζί του. Καί δίχως τήν λπίδα νά συναντήσει µιά χνή, στω τρεµάµενη, φλόγα γάπης στίς κατασκότεινες στροφές τ ς ναπάντεχης περιπέτειάς του. Στήν ποικιλόχρωµη καί ποικιλόµορφη γορά τ ν σύγχρονων ξι ν δέν πουσιάζει ντινοµία. µοναχικός δοιπόρος, µέ τή σφιγµένη καρδιά καί τό θολό βλέµµα, κούει καί βλέπει νά προσφέρεται, µέ θορυβώδη

2 2 διαφήµιση, γνώση τ ς δηµόσιας πικοινωνίας καί τά τεχνολογικά ξε - σουάρ, πού κυρώνουν τίς ποστάσεις, πεξεργάζονται καί ναµεταδίδουν τήν παγκόσµια πικαιρότητα, µπορεύονται τίς πληροφορίες, µαδοποιο ν τά νθρώπινα ράµατα καί διαµορφώνουν τήν παγκοσµιοποιηµένη- πως ρέσκονται νά τήν ποκαλο ν- λλά τραγικά κοµµατιασµένη, πολλαπλά διαφοροποιηµένη καί πικίνδυνα λληλοσπαρασσόµενη σηµερινή νθρωπό - τητα. Κλάδος σπουδ ν, πού µονοπωλε τό νδιαφέρον καί µαγνητίζει τούς νέους ραµατιστές τ ς µεγάλης ζω ς καί τ ς νάδειξης στό πλατώ τ ς δηµόσιας προβολ ς, ε ναι ο «δηµόσιες σχέσεις». πολυδιαφηµισµένη σύγχρονη πιστήµη, πού παγγέλλεται γκρέµισµα τ ν τειχ ν τ ς ποµόνωσης µέσα στήν παγκόσµια µάζα καί χειραγωγία στή χαρά τ ς φιλίας καί τ ς συνεργασίας. σοι τήν προβάλλουν, σοι τή διδάσκουν καί σοι πιδίδονται στή σπουδή της, τή θεωρο ν καί τή διαφηµίζουν, ς τό µεγάλο ε ρηµα τ ς ποχ ς µας. ς τή γνώση καί τή δεξιότητα προσέγγισης το νθρώπου. ς τήν τέχνη το ντυπωσιασµο καί το στησίµατος γεφυρ ν πραγµατικ ς πλασµατικ ς φιλίας µαζί του. ς τήν κλεπτισµένη δεξιό - τητα στό νοιγµα πολιτικο, κοινωνικο καί παγγελµατικο διαλόγου καί-σέ τελευταία φάση, στήν πόκτηση παδο πελάτη. Α τός τελευτα ος σχεδιασµός, κδηλος, φορτικός καί κατευθυνόµενος, κατακαίει τήν πνευµατική νθοφορία τ ς ψυχ ς καί νσπείρει, στόν γρό τ ν ννοι ν καί τ ν α σθηµάτων, τήν πογοήτευση, τήν πικρία, τήν ντιπαλότητα. Ο διπλανοί, πού ρχονται µέ τήν τεχνογνωσία τ ς µηχαν ς τ ν δηµόσιων σχέσεων, στήν πρώτη φάση γίνονται βαρετοί καί στήν πό- µενοι καταντο ν φόρητοι. λόγος τους χε µέσα σου ς πεξεργασµένη προπαγάνδα. Ο φιλοφρονήσεις τους γγράφονται λες στή «χάρτα» τ ς σκοπιµότητας καί προκαλο ν τήν α σθηση το πονηρο το γελοίου. Σέ χαιρετο ν ς φίλοι καί σέ στριµώχνουν στό ρµα τους ς χειροκροτητή καί ς πηρέτη. έ θά κοµίσω «γλα κα ε ς θήνας» ν, καταθέτοντας τήν προσωπική µου µπειρία καί ντλώντας στοχασµούς καί κρίσεις, σύγχρονων ναλυτ ν, ποστηρίξω τήν ποψη, τι ε ρύτατα ναπτυγµένη πιστήµη τ ν δηµόσιων σχέσεων, ξυπηρετε τή συγκρότηση τ ς λογης, φανατισµένης καί κθηριωµένης µάζας καί χι τό κοινωνικό σ µα τ ν λεύθερων καί «ν - λευ θερί» σκεπτόµενων νθρώπινων πάρξεων. Γεµίζει τίς γορές µέ τά θύµατα τ ς πανωτ ς, φανταχτερ ς διαφήµισης, λλά δέ γεµίζει τίς καρδιές

3 3 τζέντα το «χθές» «Φύσιν µεταβαλε ν ο ράδιον» Φίλοι καί ναγν στες τ ς " λεύθερης Πληροφόρησης" διατυπώνουν ντονη τήν νησυχία τους καί τόν προβληµατισµό τους γιά τό ρχιερατικό καί ποιµαντικό προφίλ το σηµερνο ρχιεπισκόπου ερώνυµου. δυναµία του νά καταθέσει µαρτυρία Πατερική καί δηγητική στό πολυπληθές κκλησιαστικό πλήρωµα ε ναι µφανέστατη. σιωπή του καί ποκρυφισµός του µπροστά στά καυτά σκάνδαλα το ρχιερατικο καί το ερατικο χώρου, νσπείρει στίς συνειδήσεις πογοήτευση καί περδιέγερση. ποι- µαντική πνοια, πού γγράφεται στά δελτία ε δήσεων τ ς ιαρκο ς ερ ς Συνόδου προ - καλε πνιγµονή. παντώντας στά πανωτά ρωτήµατα, πού µο µπιστεύονται ο φίλοι, καταθέτω τήν ξοµολογητική νηµέρωση, τι ο διες πορίες καί τά δια ρωτηµατικά στροβι λί - ζονται καί στό δικό µου µυαλό καί διεγείρουν τήν γωνία γιά τό α ριο καί τό µεθαύ ριο. ν τά κκλησιαστικά µας πράγµατα κυλήσουν στίς ράγες, πού τά σπρωξε ερώνυµος, τό πρ το σκοτεινό σχέδιο θά τό συµπληρώνει να δεύτερο καί πρίν κοπάσει τό πρ το µέ τήν πληρότητα καί τή θερµότητα τ ς δελφικ ς γάπης. Μαντρώνει στίς α λές τ ν κοµµατικ ν σχηµατισµ ν τούς συνταιριασµένους µέ τά πολιτικά ράµατα µέ τίς κρυφές σκοπιµότητες, λλά δέν ποκαλύπτει, δέ διδάσκει καί δέν µπνέει τό δέσιµο τ ν χερι ν καί τήν περιχώρηση τ ν καρδι ν σέ µιά κοινωνία γνήσιας νθρωπι ς καί νυστερόβουλης συνεργασίας. Μέ τίς σύγχρονες δοµές σέ πλήρη νάπτυξη, τά δηµοσιογραφικά ργανα θά διευρύνουν λοένα καί περισσότερο τίς τυπογραφικές τους γκαταστάσεις, τά τηλεοπτικά κανάλια θά α ξάνουν τά κέρδη τους, ο συντεχνίες τ ς διαφήµισης το σέξ τ ν ναρκωτικ ν τ ς βίας θά δια - τηρο νται στό πρ το πλάνο τ ς προβολ ς καί τ ς πιβολ ς καί τό κοινωνικό σ µα θά παραµένει σέ κατάσταση α χµαλωσίας, φθορ ς, διαφθορ ς καί πλήρους ποσύνθεσης.

4 4 κύµα τ ς πογοήτευσης θά ρχεται, ρµητικότερο καί πικινδυνοδέστερο, τό πόµενο. ρµηνεία το φαινοµένου «Ἱερώνυµος» βρ κα σέ µιά σκληρή, λλά ληθινή δηµόσια κριτική, πού τήν πηύθυνε στόν τότε Μητροπολίτη Θηβ ν καί Λεβαδείας ερώνυµο Μητροπολίτης Καλαβρύτων καί Α γιαλείας µβρόσιος καί τήν κοινοποίησε σέ λους τούς Μητροπολίτες τ ς κκλησίας τ ς λλάδος. Γιά καιρό, µέ βασάνιζε προβληµα - τισµός καί τά ρω τηµατικά, ν πρεπε νά τήν ξαναφέρω στήν πικαιρότητα. Ο σκοτεινές, µως, ξελίξεις το µακρό τατου χρονικο διαστήµατος, πού διέρρευσε πό τήν νάρρηση το ερώνυµου στόν ρχιεπισκοπικό θρόνο, σαµε σήµερα, µέ πεισαν, τι λεγκτικός λόγος το συλλει τουργο µβροσίου χνογραφε χι µόνο τό πορτρα το το τότε Μητροπολίτη Θηβ ν, λλά καί το σηµερινο ρχιεπισκόπου θην ν ερώνυµου. Τό παναφέρω, λοιπόν καί τό παραδίδω στήν κρίση καί στήν κτίµηση το ε ρύτατου καί νήσυχου κκλησιαστικο πληρώµατος. Θά συνεχίσω νά µάχωµαι, στω καί µόνος, διά τήν λήθειαν καί διά τήν κκλησίαν. Ε ναι τό χρέος µου πρός τήν Μητέρα κκλησίαν, τις µ ς ξέθρεψε, µ ς τίµησε, µ ς νέδειξεν ε ς τόν ν κατέχοµεν πισκοπι - κόν θρόνον. λήθεια ε ναι πικρά νίοτε καί νοχλητική ε ς τήν κοήν. ν τούτοις ε ναι ναγκαία καί σωστική! πηρετ ν, λοιπόν, τήν - λήθειαν, δελφέ µου, θά σοί ε πω διά µίαν ε σέτι φοράν πικρά τινα λόγια µέ µόνον σκοπόν τήν φύπνισίν σου. Πρός τό συµφέρον σου καί πρός τό συµφέρον τ ς κκλησίας. Τώρα µως πικοινωνία µας δέν θά παρα- µείν µυστική, πως α πό καί πιστολαί µου, τάς ποίας κράτησα µέχρι σήµερον µυστικόν πτασφράγιστον. πειτα πό

5 5 τήν προλαβο σαν εράν Σύνοδον τ ς εραρχίας λα χρειάζονται φ ς! Θά καταστήσω κοινωνούς τ ν σκέψεών µου τούς δελφούς µας εράρ - χας. άν δέ θελε κριθ ναγκα ον, τότε θά ποστείλω πρός α τούς καί τάς ς νω µνηµονευθείσας πιστολάς µου πρός νηµέρωσίν των. 1. να ψέµµα µ ς βοηθε σως ε ς τό νά ξέλθωµεν πρός στιγµήν πό µίαν δυσχερ θέσιν, µ ς δηγε µως ε ς µίαν µόνιµον νυποληψίαν! Ε ς τήν κρίσιµον Συνεδρίαν τ ς εραρχίας τ ς 31ης ουλίου.., πέδει - ξα περιτράνως διά τ ν γγράφων α) τι παρέσυρες τόν ρχιγραµµατέα καί τούς Γραµµατε ς ε ς τήν πλαστογράφησιν τ ν Πρακτικ ν τ ς ΙΣ τ ς 6ης πριλίου 1995, β) τι δέν πάρχει «πρότασις» τ ς Ο κονοµικ ς πηρεσίας περί συγκροτήσεως πιτροπ ς παρακολουθήσεως καί διαχειρίσεως ναπτυξιακ ν ργων τ ς κκλησίας, γ) τι ο δέποτε τυχε τ ς γκρίσεως τ ς ερ ς Συνόδου διορισµός το κ. δυσσέως Κοσµάτου ς Μέλους τ ς πιτροπ ς ταύτης δ) τι ο δέποτε διεξήχθη διαγωνισµός πρός νάθεσιν τ ν µελετ ν τ ν πό κτέλεσιν κκλησιαστικ ν ργων καί ποµένως νάθεσις τ ς κπονήσεως τ ν Μελετ ν διά τά συγκεκρι - µένα ργα ε ς τήν ταιρείαν το κ. Κοσµάτου π ρξε χαριστική καί ρα παράνοµος καί καταχρηστική, καί ε) τι τό Πρακτικόν τ ς ΙΣ τ ς παραµένει κτοτε νυπόγραφον καί ρα τυγχάνει κυρον. ε θύνη λοιπόν διά τήν κακήν διαχείρισιν το στρονοµικο ποσο τ ν κατοµµυρίων δρχµ. βαρύνει ποκλειστικ ς καί µόνον τήν Σεβασµιότητά σου καί ο δένα τερον. ταν µετ ο πολύ ν λθες ε ς τό β µα, ντί νά παντήσ ς ε ς τάς κτοξευθείσας βαρυτάτας ταύτας κατη - γορίας, πευθυνόµενος πρός µε ε πες τά λόγια τα τα: «σύ δέν µο τά- µαθες, γιε Καλαβρύτων; µαζί δέν τά κάναµε;». Θά νόµιζέ τις τι κέρδισες τήν µάχην τ ν ντυπώσεων, κφέρων να τόσον χονδροειδές ψε δος. λλά διά τούς νο ν χοντας πάντησις α τη µπεριέχει µίαν µολογίαν νοχ ς. έν ρνήθηκες, τι καµες σα γώ κατεµαρτύρουν! έν πέκρουσες τάς κατηγορίας καί δέν δωσες µίαν πειστικήν ξήγησιν! πλ ς, ε σάγων να χονδροειδέστατον ψέµµα, προσεπάθησες νά δηµιουργήσ ς συνενόχους! Καί βεβαίως δέν ε µαι συνένοχος, καθ σον ο δέποτε σέ δίδαξα τοια τα «τερτίπια» καί ο δέποτε «µαζί» κάναµε τοια τα γκλήµατα! λλωστε ο δέποτε συνεργασθήκαµε ε ς τήν ρχιγραµµατείαν, ο δέποτε διετέλεσες πό τήν διοι -

6 6 κητικήν µου ε θύνην, ο δέποτε λαβεν χώραν παράδοσις τ ς πηρε - σίας τ ς Άρχιγραµµατείας κ µέρους µου πρός σέ, καθ σον δική σου θητεία ε ς τήν ρχιγραµµατείαν χρονικ ς πέχει πολύ πό τήν προηγηθε σαν δικήν µου ( µεσολάβησαν δύο τοποθετήσεις, ταν γώ παρέδωσα ε ς τόν είµνηστον Νικηφόρον Τζιφόπουλον, µετά τα τα Μητροπολίτην Χίου). Καί πί τέλους ο δέποτε µέχρι σήµερον κατηγορήθην διά τοια τα «κατορθώµατα». Κατά τήν περίοδον τ ς θητείας µου λλωστε ε ς τήν ρχιγραµµατείαν π ρχον ρχιερε ς, ς π.χ. µακαριστός λευ - θερουπόλεως µβρόσιος, ο πο οι σαν τοιµοι νά λέγξουν τήν ο ανδήποτε παραχάραξιν τ ν Πρακτικ ν. ν τώρα πάρχει νας ρχιεπίσκοπος ε ς τήν δύσιν του καί ποµένως λα τά κακά δύνανται νά συµβο ν, πως καί συµβαίνουν λλωστε... έν θά θελα νά ποµνήσω, τι µέ λέησεν Θεός νά σέ χω ε εργετήσει µεγάλως! έν νέµενον βεβαίως τήν διά βίου ε γνωµοσύνην σου! λλά καί µίαν τοιαύτην συκοφαντίαν π ς νά τήν νεχθ πό ναν ε εργετηθέντα; Κηδόµενος, θεν, τ ς ξιοπρεπείας µου σέ παρακαλ καί σέ προκαλ νά προσκοµίσ ς στω να παράδειγµα ξ σων «µαζί κάναµε», - στε νά δραιωθ σχυρισµός σου. λλως ε ς τήν ψυχήν σου θά πλαν ται φιάλτης τ ς συκοφαντίας, γώ δέ θά χω τό δικαίωµα νά σέ ποκαλ φ ξ ς χι µόνον πονηρόν, λισσόµενον ς α λουρον, µέ µοχθηρόν πρό - σωπον, βριστήν τ ν εραρχ ν, θικόν α τουργόν ε ς πλαστογραφίαν τ ν Πρακτικ ν λλ πί πλέον ψευδολόγον καί ταπεινόν συκοφάντην. Καί ε σαι, δελφέ µου! 2. ς προχωρήσω λοιπόν τώρα ε ς περαιτέρω ποκαλυπτήριά σου: Ε ς τήν α θουσαν τ ν Συνεδρι ν (Συνεδρία τ ς 30 ς ουλίου) κούσθη ς καταγγελία, τι Μέλη τ ς Ο κονοµικ ς πηρεσίας πραγµατοποίησαν θαλάσσιον περίπατον, «κρουαζιέραν» ε πον, µέ τό διωτικόν σκάφος ο κονοµικο τινος παράγοντος ξ κείνων, ο πο οι φέρονται νά συναλλάσσωνται συχνά µετά τ ς Ο κονοµικ ς πηρεσίας τ ς κκλησίας ε ς τά ν Βουλιαγµέν ο κόπεδα. πί τ κούσµατι το παινιγµο τούτου σύ, δελφέ µου, σπευσες νά διαβεβαιώσ ς τό Σ µα τ ς εραρχίας, µνύων µάλιστα ε ς τήν ρχιερωσύνην σου, τι ο δέποτε λαβες µέρος ε ς τοιαύτην κρουαζιέ -

7 7 ραν!. υστυχ ς µως διά σέ, δύο µέρας βραδύτερον (τήν 1ην Α - γούστου) φηµερίς «λεύθερος Τύπος» µέ τίτλον «Ο ΜΗΤΡΟΠΟ - ΛΙΤΗΣ ΞΕΧΝΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ» γρραφεν τά ξ ς σηµαντικά: «Σεβασµιώτατε Μητροπολίτα Θηβ ν καί Λεβαδείας: άν δέν θυµ σθε τήν πίµαχη µονοήµερη κρουαζιέρα στήν ποία πήρατε µέρος, νά φρεσκάρω γώ τή µνήµη σας. ταν Μάϊος το 1994, στόν Ε βοϊκό, παρέα σας ε χατε τόν πίσκοπο Κερνίτσης, τό σκάφος ταν διοκτησίας γνωστο φοπλιστ - πενδυτ, πού ξιοποίησε τήν κκλησιαστική περιουσία. Μέ κάνετε νά α σθάνωµαι σχηµα πού διαψεύδω ναν τόσο σηµαντικό Μητροπολίτη...». Μεγάλην σηµασίαν χει τι συντάκτης το σχολίου τούτου τυγχάνει ιευθυντής τ ς φηµερίδος κ. Γεώργιος Κύρτσος, πο ος, καθώς πληροφορούµεθα, µετε χε πίσης τ ς κρουαζιέρας κείνης καί ρα τυγχάνει ψευδής µάρτυς. πάρχουν λλωστε καί φωτογραφίες ς πειστήρια διάψευστα. ρα ψεύδεσαι νσυνειδήτως, Σεβασµιώτατε, καί µάλιστα νώπιον τ ς εραρχίας! Σέ παραδίδω, λοιπόν, ε ς τήν κρίσιν τ ν Σεβασµιωτάτων εραρχ ν. 3. Καί διατί χι; ς φαίνεται ε ναι παληά σου τέχνη ξαπάτησις καί τά µοια, φ ὧκαί βαρύνεσαι µέ πολύ χειρότερα πράγµατα, πως π. χ. µέ τήν κατηγορίαν τ ς πιστηµονικ ς πάτης! χεις κατηγορηθ ε θέως, δηµοσίως καί δή καί γραπτ ς «πί κλοπ πνευµατικ ς διο - κτησίας» πό τά πιστηµονικά συγγράµµατα το Καθηγητο το Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Κωνστ. Καλοκύρη. Καθηγητής Καλοκύρης ξέδωκε ντυπον κ τεσσαράκοντα σελίδων µέ τίτλον «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1972» που κατ ντιζυγίαν παρουσιάζει λόκληρα ποσπάσµατα κ τ ν πιστηµονικ ν συγγραµµάτων του, τινα καταχωρίζονται α τούσια ε ς τό βιβλίον σου µέ τίτλον «ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΑΘΗΝΑΙ 1971» νευ µνείας τ ς πηγ ς προελεύσεώς των!!!! Σηµαντικόν λλωστε ε ναι τό γιογραφικόν χωρίον, περ προτάσσεται ε ς τήν κριτικήν του:«φώνησε πέρδιξ, συνήγαγεν ο κ τεκεν» ( ερ. 17, 11). 4. πάρχει τώρα τό ζήτηµα τ ν νοσηλείων σου ε ς τό ξωτερικόν.

8 8 Ο διενεργήσαντες τόν διαχειριστικόν λεγχον ρκωτοί Λογισταί δέν κατακρίνουν τήν ο κονοµικήν νίσχυσίν σου διά το ποσο τ ν δρχµ. Σηµειώνουν µως, τι δέν προσεκοµίσθησαν παραστατικά δαπαν ν! Το το δέ ε ναι καί λογικόν καί δίκαιον! Θά το λοιπόν πολύ φυσικόν νά καταθέσ ς στω καί κ τ ν στέρων τά παραστατικά τα τα, στε νά κλείση τό ζήτηµα. ιατί µως δέν σπεύδεις νά τό πράξης, στε νά τεθ ς περάνω πάσης ποψίας; Τήν πάντησιν θά δώσωµεν µε ς. Λέγεται λοιπόν, τι διος κε νος πενδυτής- φοπλιστής, στις σέ κάλεσεν ε ς τήν κρουαζιέραν ε ς τόν Ε βοϊκόν, κατέβαλεν πίσης ξ δίων καί λα τά ξοδα τ ς νοση - λείας σου ε ς Η.Π.Α. Το λάχιστον το το διέδιδεν, καυχώµενος, ε ς νύποπτον χρόνον διά λογαριασµόν του! άν το το ληθεύη τά πράγµατα ε ναι πολύ σοβαρά, Σεβασµιώτατε βριστά µου. πό σέ ξαρτ ται νά ποσείσης µίαν τόσον σοβαράν κατηγορίαν. γαπητέ µου ερώνυµε, Τό ρώτηµα, τό πο ον πολύ µέ βασανίζει, ε ναι το το: λήθεια, π ς κατόρθωσες καί κρυβες να τόσον παίσιον χαρακτήρα λα α τά τά χρόνια; χεις γίνει γνώριστος! Κάτω πό να προσωπε ον, µέ πολλήν τέχνην πράγµατι, κρυβες να µοχθηρόν πρόσωπον καί να δίστα - κτον χαρακτήρα! οξάζω τόν Θεόν, διότι µέ ξίωσεν γκαίρως νά ννοήσω τί κρυβες µέσα ε ς τήν ψυχήν σου καί νά σο τό δηλώσω ε θαρσ ς µέ τήν πό πιστολήν µου. Ε ς τό ρώτηµά σου «µαζί δέν τά κάναµε;» πάντησις ε ναι καταφατική. Ναί µαζί τά κάναµε. λλά τί καί πο α κάναµε µαζί; Μαζί πραγµατοποιούσαµε παραστάσεις πρός τόν Μακαριώτατον ρχιεπίσκοπον κ. Σεραφείµ διά νά το πιστήσωµε τήν προσοχήν ς πρός τόν τότε ωδώνης κ. Χρυσόστοµον καί λλα τινα πρό σωπα το περιβάλλοντός του. ιά νά ε πωµεν πρός τόν Μακαριώτατον, τι τόση µπιστοσύνη τήν ποίαν πιδεικνύει πρός τόν ωδώνης Χρυσόστοµον, κθέτει νεπανορθώτως τόσον τήν κκλησίαν, σον καί τόν διον προσωπικ ς! ιά νά ζητήσωµεν τήν ποµάκρυνσιν το ωδώνης πό νευραλγικάς θέσεις τ ς κκλησιαστικ ς ιοικήσεως! Ναί, α τά πράγµατι κάναµε µαζί! Καί δυστυχ ς τώρα βλέπω νά συµπλέης µέ τόν νθρωπον α τόν καί µάλιστα νά στηρίζεσαι ε ς τούς «τραµπουκισµούς» νός τοιούτου κκλησιαστικο προσώπου!

9 9 ν κατακλείδι θά θελα νά παντήσω πρός τινας Σεβασµιωτάτους ρχιερε ς, ο πο οι µέ κατέκριναν, τι ε ς τήν µιλίαν µου νώπιον τ ς σεπτ ς εραρχίας χρησιµοποίησα σκληράν γλ σσαν ναντίον σου καί κατέφυγον ε ς βαρε ς χαρακτηρισµιούς. λήθεια ε ναι σκληρά πό τήν φύσιν της. Ε ναι µως γνωστόν, τι µιλ πρός π σαν κατεύθυνσιν τήν γλ σσαν τ ς ληθείας. γλ σσα τ ς διπλωµατίας δέν ε ναι γλ σσα τ ν Χριστιαν ν. σοι ξ µ ν δέν χουν τήν δύναµιν νά κούσουν τήν λήθειαν, ς µή µέ κατακρίνουν. Λίαν συντόµως θά κατανοήσουν, τι µην πιεικής ε ς τάς κρίσεις µου πρός τό πρόσωπόν σου. ταν νας ε - ράρχης ψεύδεται, συκοφαντ, συλλαµβάνεται πί κλοπ πνευµατικ ς διοκτησίας, νέµεται τήν ξουσίαν, δέχεται ντιπαροχάς πό τούς πεν - δυτάς, πραγµατοποι κρουαζιέρας µαζί των, ποκρίνεται, θ ε ς πλαστογραφίας, συνοµολογ χαριστικάς συµβάσεις, χωρίζη τούς ρχιερε ς ε ς µετέρους καί µή, διορίζη τά µέλη πιτροπ ν κατά βούλησιν, να - θέτη ε ς τα τα νευ διαγωνισµο Μελέτας ργων τ ς τάξεως τ ν 4 δισεκατοµµυρίων δρχ., διασπαθίζη τό χρ µα τ ς κκλησίας καί σκανδαλίζη τόν Λαόν το Θεο ε ς τί διαφέρει πό τούς κοσµικούς νθρώπους, ο πο οι λατρεύουν τό χρ µα καί διοικο ν τόν τόπον χωρίς φόβον Θεο ; Στήν νοιχτή α τή καταγγελία το Μητροπολίτη Καλαβρύτων καί Α γιαλείας µβροσίου δέν πάντησε τότε Μητροπολίτης Θηβ ν ερώνυµος. ντ α το πάντησε µιά µάδα ερέων τ ς Μητρόπολης Θηβ ν, Τό διότυπο ε ναι, τι ο ερε ς δέν πιχείρησαν νά νατρέψουν τά πιχειρήµατα το Α γιαλείας µβροσίου. κφράζουν, µόνο, τό παράπονο, τι πίθεση α τή ναντίον το προϊσταµένου τους, πού τή χαρακτηρίζουν νάδελφη, ξανεµίζει τήν γάπη καί τή σύµπνοια καί καθιστ τούς λειτουργούς τ ς κκλησίας βορά στά δηφάγα ΜΜΕ. δηµοσιογράφος Θωµ ς Τσάτσης, µέ ρθρο του στήν «λευθεροτυπία» σχολίασε τήν ντίδραση τ ν ερέων, πού θίγησαν προσωπικά, ν δέν θίγη προϊστάµενός τους, πού ταν στόχος τ ς κριτικ ς το Μητροπολίτη µβροσίου. δηµοσιογράφος Τσάτσης γραψε: «λήθεια ε ναι πικρά καί νίοτε καί νοχλητική ε ς τήν κοήν...». φράση α τή ε ναι πό τίς πρ τες το µητροπολίτη Καλαβρύτων καί

10 10 Α γιαλείας στήν πιστολή του πρός τόν µητροπολίτη Θηβ ν ερώνυµο. Μιά πιστολή γραµµένη σέ διαίτερα ψηλούς τόνους πού τίς τελευτα ες µέρες προκάλεσε κινητικότητα µεταξύ ρχιερέων, καθώς νά- µεσα στ λλα ναφέρεται µµεσα καί στό θέµα τ ς διαδοχ ς. µητροπολίτης Θηβ ν δέν πάντησε στίς κατηγορίες πού το πευ θύνει µητροπολίτης Καλαβρύτων. πάντηση µως στειλαν 17 ε - ρε ς πό τή Μητρόπολη Θηβ ν. Ο ερε ς ποφεύγουν νά κρατήσουν τούς τόνους ψηλά, ν καί µιλο ν γιά «διχαστικό κλίµα στόν χ ρο τ ν κληρικ ν». πιστολή χει µεροµηνία 22 Σεπτεµβρίου καί χει διαίτερο νδιαφέρον καθώς ο ερε ς δηλώνουν τι χουν «καταστε µάρτυρες καί ποδέκτες νός θους καί φους τό πο ο πωάζεται, κτρέφεται, κπέµπεται καί διαχέεται, σέ σκοτεινούς διαδρόµους µέ κατάληξη (φυσική;) τά ντυπα καί λεκτρονικά Μέσα πάσης φύσεως». κόντρα µεταξύ τ ν µητροπολιτ ν Θηβ ν καί Καλαβρύτων ταν µία πό τίς πολλές κατά τή διάρκεια τ ν συνεδριάσεων τ ς εραρχίας στά τέλη ουλίου. Φαίνεται µως πώς ε ναι πό τίς λίγες πού συνεχίστηκαν µέ τήν νταλλαγή πιστολ ν. Ο σχέσεις µεταξύ τ ν εραρχ ν πού πρωταγωνιστο ν στήν κκλησία τ ς λλάδος δέν ε ναι ο καλύτερες. Κι' σο περν καιρός γίνονται λοένα καί χειρότερες. Ο µητροπολίτες πού θέλουν νά κατακτήσουν τό θρόνο το ρχιεπισκόπου ε ναι ρκετοί. Καί ο συµµαχίες συνεχ ς λλάζουν. Πλησιάζει κλογή ρχιεπισκόπου. Ο πιστολές το µητροπολίτη Καλαβρύτων καί τ ν ερέων πό τή Θήβα ποτελο ν µιά νδειξη γιά τό τί συµβαίνει στά σωτερικά τ ς κκλησίας, πού δέν παύει µως νά ε ναι σοβαρή καθώς ο περισσότεροι ρχιερε ς νυποµονο ν νά φτάσει µέρα πού θά ψηφίσουν γιά τό νέο ρχιεπίσκοπο. µητροπολίτης Καλαβρύτων µβρόσιος γραψε στό µητροπολίτη Θηβ ν ερώνυµο στίς 28 Α γούστου. π' σα ναφέρει στήν πιστολή του, φαίνεται καθαρά πώς ο δύο " γιοι" στό παρελθόν ε χαν ριστες σχέσεις, πού σέ κάποια στιγµή γιά γνωστο λόγο κλονίστηκαν. κ. µβρόσιος κατηγορε τόν δελφό του γιά κακή διαχείριση τ ς κκλησιαστικ ς περιουσίας, δίνοντας συνέχεια σ' σα ε παν ο δύο µεταξύ τους κατά τή διάρκεια τ ν συνεδριάσεων τ ς εραρχίας. «ταν µετ' ο πολύ ν λθες ε ς τό β µα, ντί νά παντήσης ε ς τάς

11 11 κτοξευθείσας βαρυτάτας ταύτας κατηγορίας, πευθυνόµενος πρός µε ε πες τά λόγια τα τα: «σύ δέν µο τα' µαθες, γιε Καλαβρύτων; Μαζί δέν τά κάναµε;», λέει σέ κάποιο σηµε ο τ ς πιστολ ς, πευθυνόµενος πρός τόν κ. ερώνυµο. Καί συνεχίζει: «...διά τούς νο ν χοντας πάντησις α τη µπεριέχει µίαν µολογίαν νοχ ς. έν ρνήθηκες, τι καµες σα γώ κατεµαρτύ - ρουν! έν πέκρουσες τάς κατηγορίας καί δέν δωσες µίαν πειστικήν ξήγησιν! πλ ς, ε σάγων να χονδροειδές ψέµµα, προσεπάθησες νά δηµιουργήσης συνενόχους! Καί βεβαίως δέν ε µαι συνένοχος καθ' σον ο δέποτε σέ δίδαξα τοια τα "τερτίπια" καί ο δέποτε "µαζί" κάναµε τοια τα γκλήµατα!» Καί φού τόν χαρακτηρίζει «παίσιο» καί «µοχθηρό πρό σωπο», τόν κατηγορε γιά τή σχέση µέ τό µητροπολίτη Ζακύνθου Χρυσόστοµο. «Ε ς τό ρώτηµά σου-γράφει-µαζί δέν τά κάναµε, πάντησις ε ναι καταφατική. Ναί, µαζί τά κάναµε. λλά τί καί ποιά κάναµε µαζί; Μαζί πρα γµατοποιούσαµε παραστάσεις πρός τόν Μακαριώτατον ρχιεπίσκοπον κ. Σεραφείµ, διά νά το πιστήσωµεν τήν προσοχήν ς πρός τόν τότε ωδώνης κ. Χρυσόστοµον καί λλα τινα πρόσωπα, το περιβάλλοντός του. ιά νά ε πωµεν πρός τόν Μακαριώτατον, τι τόση µπιστοσύνη τήν ποίαν πιδεικνύει πρός τόν ωδώνης Χρυσόστοµον κθέτει νεπανορθώτως τόσον τήν κκλησίαν σον καί τόν διον προσωπικ ς! ιά νά ζητήσωµεν τήν ποµάκρυνσιν το ωδώνης πό νευραλγικάς θέσεις τ ς κκλησιαστικ ς ιοικήσεως! Ναί, α τά πράγµατι κάναµε µαζί! Καί δυστυχ ς τώρα βλέπω νά συµπλέης µέ τόν νθρωπον α τόν καί µάλιστα νά στηρίζεσαι ε ς τούς "τραµπουκισµούς" νός τοιούτου κκλησιαστικο προσώπου!». «πάντηση» πό ποστηρικτές «πάντηση» στήν πιστολή το µητροπολίτη Καλαβρύτων δέν δόθηκε πό τό µητροπολίτη Θηβ ν καί Λεβαδείας, λλά πό ρχιµανδρίτες καί ερε ς πού ποστηρίζουν τόν κ. ερώνυµο. πιστολή διατηρε χαµηλούς τόνους καί πως ναφέρουν ο πογράφοντες γράφτηκε γιατί ο διοι χουν γίνει µάρτυρες «µι ς συνεχ ς πιδεινούµενης νάδελφης νοοτροπίας, ποία ξανεµίζει τήν γάπη καί σύµπνοια, καί µ ς καθιστ βορά στά δηφάγα ΜΜΕ». Στήν πιστολή- πάντηση ο πογράφοντες µιλο ν γιά θος καί φος «τό πο ο πωάζεται, κτρέφεται, κπέµπεται καί διαχέεται, σέ "σκοτει-

12 12 νούς διαδρόµους", µέ κατάληξη (φυσική) τά ντυπα καί λεκτρονικά Μέσα πάσης φύσεως, πού καί πολλά ρωτηµατικά µ ς δηµιούργησε λλά καί µ ς προβληµάτισε. χοντας µως µάθει στόν ε λογηµένο χ ρο τ ς ερ ς Μητροπόλεως Θηβ ν καί Λεβαδείας σέ µία λλη ποιµαντική προσέγγιση τ ν προσώπων καί τ ν θεσµ ν, σέ µία διαφορετική διαλεκτική ντι- µετώπισή τους παραµείναµε µέχρι τώρα σιωπηλοί παρατηρητές, πλήν " γραυλο ντες φύλακες"». Κοινοποίηση καί στό Ο κουµενικό κε νο, πού ξίζει νά σηµειωθε ε ναι τι πιστολή κοινοποιήθηκε κτός τ ν λλων καί στό Ο κουµενικό Πατριαρχε ο. πό τήν πάντηση πρός τόν µητροπολίτη Καλαβρύτων φαίνεται καθαρά τι τό παιχνίδι τ ς διαδοχ ς βρίσκεται στό ποκορύφωµα. Ο ε - ρε ς χωρίς νά παντο ν στίς κατηγορίες πού κτοξεύει µητροπολίτης Καλαβρύτων µβρόσιος πρός τό µητροπολίτη Θηβ ν ερώνυµο, µιλο ν γιά «διχαστικό κλίµα, πού χει πλωθε καί δηλητηριάζει τόν χ ρο τ ν κληρικ ν, καί τό χειρότερο πως ντιλαµβανόµαστε πό τήν καθηµερινµή µας παφή µέ τόν λαό το Θεο τά συµβαίνοντα ποστασιοποιο ν µέ ραγδα ο ρυθµό τούς πιστούς, θώντας τους σέ µιά διότυπη θρησκειοποιηµένη ποµόνωση κάτι σάν κκλησία δίχως ποιµένες, φο ο τελευτα οι τούς ε µαστε πό διάφοροι ως ποκρουστικοί». Καί σχολιάζουν να συγκεκριµένο σηµε ο τ ς πιστολ ς το κ. µβρο - σίου, που τελευτα ος ναφέρει τι «τώρα πάρχει νας ρχιεπίσκοπος ε ς τήν δύσιν του καί ποµένως λα τά κακά δύνανται νά συµβο ν...». «ηλαδή Σεβασµιώτατε-ρωτο ν- κτοτε ο συνοδικοί πίσκοποι δέν γνωρίζουν τί πογράφουν;». Τά «λληλοµαχαιρώµατα» µεταξύ τ ν εραρχ ν πού χουν δηλώσει µεσα µεσα τήν ποψηφιότητά τους γιά τήν ρχιεπισκοπή ε ναι σίγου - ρο τι θά συνεχιστο ν. πως ε ναι σίγουρο πώς κερδισµένος θά βγε κε νος, ποιύ θά καταφέρει νά σταθε σο πιό µακρυά µπορε πό «τή µά - χη τ ς διαδοχ ς». Θωµ ς Τσάτσης ηµσιογράφος «λευθεροτυπίας»

13 13 ] διακονία το πισκόπου (ΙΙΙ). «ε τόν πίσκοπον νεπίληπτον ε ναι». Τό παρόν ρθρο ε ναι τό τρίτο πό µιά σειρά τρι ν α τοτελ ν ρ θρων, διαφόρων ξένων συγγραφέων, πού πραγµατεύονται τό σηµαντικό θέµα τ ς διακονίας το πι - σκόπου στήν κκλησία σήµερα. Τά ρθρα τά ρανιστήκαµε πό διάφορες στοσελίδες το διαδικτύου καί τά δηµοσιεύουµε συγκεντρωµένα ν µεταφράσει. συγγραφέας το παρόντος ρθρου ε ναι Μητροπολίτης το Πατριαρχείου ντιοχείας). Κανείς δέν µπορε νά λάβει τή θεία χάρη πό µόνος του. θεία χάρη καλε τόν νθρωπο, λλά ποιος µέ γνησιότητα τήν προσεγγίζει, νιώθει τιποτένιος καί παραµένει στά µάτια του να τίποτα µέχρι τήν µέρα τ ς Κρίσεως. καθένας µας πρέπει νά χει συναίσθηση τ ν ταλέντων του, ναγνωρίζοντάς τα ς δ ρα το Θεο. Πάει µως χαµένος ν θεωρήσει τι τά ταλέντα του το νήκουν. Τά χει ς δ ρα τ ς γάπης το Θεο, πο ος καί µπορε νά τά πάρει πίσω, ν τσι θελήσει. Τό διο σχύει καί γιά τά διακονή - µατα µέσα στήν κκλησία το Θεο. Κάθε πευθυνότητα, πού ναλαµβάνουµε, ε ναι δωρεά. Στό βάθος της, ποια διακο - νία ε ναι δ ρο, πού κατέρχεται σέ σένα - νωθεν. ν τήν ναλάβεις, µήν πιτρέψεις στόν αυτό σου νά πιστέψει τι τήν ξιζες. Στήν πραγµατικότητα Κύριος σέ καλε κάθε µέρα νά πάρξεις ς «καινή κτίσις». ν νιώθεις τι χεις γίνει σκε ος τ ς χάριτος το Θεο, µή ξεχν ς τι «χο- µεν τόν θησαυρόν το τον ν στρακίνοις σκεύεσιν» (Β Κορ. δ 7). Νά ε σαι ε τυχής πού σο χει νατεθε α τός θησαυρός, λοίµονό σου µως ν θεωρήσεις τόν αυτό σου ς κάτι παραπάνω πό πηλό. Μέ τίς σκέψεις α τές προσεγγίζω τά λόγια το Παύλου: «Ε τις πισκοπ ς ρέγεται, καλο ργου πιθυµε. ε ο ν τόν πίσκοπον νεπίληπτον ε ναι» (Α Τιµ. γ 1-2). δ δέν θά νδιατρίψω στήν στο ρική ννοια τ ς λέξεως «πισκοπή». ταν γραφόταν πιστολή, δέν π ρχε κόµα σαφής διάκριση µεταξύ πισκόπου καί πρεσβυτέρου τουλάχιστον διάταξη τ ν βαθµ ν ερο σύνης δέν ταν κόµα νιαία σ λες τίς κκλησίες. µε ς σήµε - ρα ταν διαβάζουµε τή λέξη «πισκοπή» ννοο µε τό λειτούργηµα α το, πού νο- µάζεται Μητροπολίτης, ( τυµολογικά,

14 14 πίσκοπος µι ς σηµαντικ ς πόλεως). ποια ννοια καί ν δώσου µε στή λέξη, δέν σηµαίνει τι Πα λος παινε φιλοδοξίες νθρώπων τι τούς νθαρ - ρύνει νά πασχίζουν νά γίνουν πίσκοποι. Α τό ε ναι δ ρο Θεο, νεξάρτητο πό τίς νθρώπινες φιλοδοξίες. Τό νόηµα το χωρίου ε ναι σαφές: ν σο λθει τέτοια πι θυµία, γνώριζε τι πιθυµε ς κάτι τό σύλληπτα σηµαντικό. Πρέπει, πρ τα π λα, νά ε σαι νεπίληπτος. Καί α τό δέν θά τό κρίνεις σύ, λλά λ λοι νθρωποι µέ πνευµατική ε αισθησία. Πράγµατι, δέν πιτρέπεται ο τε κ ν νά λαµβάνεται πόψη πο ψηφιό - τητα γιά τό λειτούργηµα το πισκόπου κάποιου, πού ε ναι γνωστό τι χει διαπράξει στω µία πράξη κάθαρτη πό τά ργα το διαβόλου. ποιος σταθε, στω γιά λίγο, ε νοϊκά πρός µιά τέτοια ποψη - φιότητα, γίνεται µέτοχος καί α τός τ ς διας καθαρσίας. ρυπαρός δηγε καί λλους σέ πράξεις ρυπαρές. ναπό φευκτα, να πρόσωπο διεφθαρµένο ε ναι πηγή διαφθορ ς γιά τό περιβάλλον του. τσι Πα λος στή συνέχεια το παραπάνω χωρίου, ναφέρει πλ θος ρε - τ ν, πού πρέπει νά κοσµο ν τόν ποψήφιο πνευµατικό γέτη. Λέει π.χ. τι πρέπει νά ε ναι: «νηφάλιος, φιλόξενος, διδακτικός, µή πάροινος ( χι µέθυσος), µή πλήκτης ( χι βίαιος), µή α σχροκερδής, λλ πιεικής, µαχος (ε ρηνικός)», κτλ. ποιος δηλαδή δέν χει νά πιδείξει πλο το ρετ ν δέν µπορε νά θεωρηθε νεπίληπτος. χ ρος δέν πιτρέπει νά πραγµατευθο µε κάθε ρετή λεπτοµερ ς. Γενικά λέµε τι πνευµατικός γέτης πρέπει νά βρί σκεται σέ διαρκή γρήγορση. Νά πι τηρε τόν αυτό του στενά καί νά λέγχει τή συµπεριφορά του. τσι θά µπορέσει νά παρακινήσει καί λλους νά κολουθήσουν τήν δό το Κυ ρίου. κκλησία δέν ε ναι χ ρος γιά νά κοιµ ται κανείς. λοι πρέπει νά βλέπουµε τή λα - τρεία τ ς κ κλησίας σάν τίµητο θησαυ - ρό, πού χουµε χρέος νά διαφυλάξουµε. Πρέπει νά συµµετέχουµε λόψυχα σ α - τήν, νά γαπ µε λους τούς νθρώ πους καί, µέ µετάνοια καί διάλειπτη θυσία γιά τούς δελφούς µας, νά διασφαλίζουµε τήν - νότητα το γίου Λαο το Θεο. σοι θέλουν νά φησυχάζουν µέριµνοι ς τό χωνέψουν: κκλησία δέν ε ναι κρεββάτι ο τε γιά τόν πιστό ο τε γιά τόν ποιµένα. Πνευµατικός γέτης σηµαίνει κα - λός διδάσκαλος. Χριστιανισµός ε ναι γνώση τ ς λήθειας καί διδαχή. Μιά κ - κλησία, πού ρκε ται σέ τελε τές, τίς πο ες κανείς δέν καταλαβαίνει, σέ τί χρησιµεύει; ποµένως, ν κάποιος δέν χει τό χάρισµα τ ς διδαχ ς καί το κηρύγµατος δέν µπορε νά ε ναι κατάλληλος γιά θέση ποι- µαντική, ερέως πισκόπου. Μπορε νά ε ναι κατάλληλος γιά ψάλτης γιά σιω - πηλός µοναχός γιά νά πη ρετε τό ναό µέ ποιοδήποτε λλο τρόπο. λα α τά ε ναι ε λογηµένες διακονίες καί σοι πό µ ς τίς ναλάβουµε πρέπει νά θεωρήσου - µε τόν αυτό µας ε τυχή. Χριστιανισµός πάντως σηµαίνει κατανόηση τ ς γίας Γραφ ς, το Λόγου το Θεο, µετοχή στή λογική λατρεία τ ς κ κλησίας καί σεβασµός στήν ερή Παράδοση. τήρηση α τ ν τ ν ρων ε ναι σόβιο χρέος λων νεξαιρέτως. άν µως πλός πιστός καλε ται νά µολογε τήν πίστη του µέ τή γλ σσα του, πως λέει πόστολος (βλ. Ρωµ. ι 9-10), πόσο µ λλον νας κληρικός, «πηρέτης το Λόγου», πως ποκαλε ται κατά τήν χειροτονία του, πρέπει νά δίδει τή µαρτυ ρία το Λόγου. νας βουβός δέν

15 15 µπορε νά λάβει εροσύνη, στω καί ν ξεπερν σέ γιότητα λους σους µετέχουν στό ερατε ο. Κάποιοι πιστοί φεραν ναν ντρα στόν γ. ωάννη τόν Χρυσόστοµο µέ τήν παράκληση νά τόν χειροτονήσει. Τούς ρώτησε τί γνωρίζουν γι α τόν. Ε - παν τι ε ναι ε σεβής. Τούς πάντησε τι α τό δέν ε ναι ρκετό, γιατί λοι ο Χριστια - νοί πρέπει νά ε ναι ε σεβε ς. Χρειά ζεται πιπλέον νά χει καί βα θειά κατάρτιση. πίσκοπος δέν πρέπει νά ε ναι «πλήκτης (βίαιος)», «λλ πιεικής, µαχος (ε ρηνικός)», διότι Κύ ριος χει πε «µάθετε π µο, τι πρ ός ε µι καί ταπεινός τ καρδί» (Ματ. ια 29). Γιατί Κύριος διάλεξε α τές τίς δύο ρετές γιά νά χαρα - κτηρίσει τό Πρόσωπό του; ιότι ε ναι ο κορωνίδες. Μόνο ν ε σαι ταπεινός Κύ - ριος θά σέ ψώσει. λλά καί σύ µέ τή δική σου ταπεί νωση θά µπορέσεις νά νορθώσεις λλους. Μόνο ν γαπήσεις τήν ταπείνωση καί τή βιώσεις θά µπορέσεις νά γίνεις κόλουθος το Σωτ ρος στή θυσιαστική πορεία Του. έν θά µ ς πασχολήσει ν - νοιολογική διαφορά τ ν ρετ ν χρηστότης, γαθωσύνη, πραότης, τίς πο ες Πα λος ναφέρει στήν πρός Γαλάτας πιστολή. Τό σηµαντικό ε ναι τι τίς θεωρε µαζί µέ λλες ς καρπούς το γίου Πνεύµατος. ν δέ συσχετίσουµε τό γεγονός α τό µέ σα πόστολος παραγγέλλει πιό πάνω καταλαβαίνουµε τι τό Πνε µα το Θεο ε ναι κε νο, πού παράγει µέσα µας ναν τρόπο ζω ς νώτερο, πνευµατικό. Σχετικά µέ α τό, πού ε πε Πα λος, τι πίσκοπος πρέπει νά ε ναι «µαχος (ε ρηνικός)», χω πα ρατηρήσει σέ µιά σειρά περιπτώσεων τι πιό ποτελεσµατική πίπληξη σέ ναν πιστό, πού παρεκτράπηκε, ε ναι α τή πού δέν συνοδεύεται πό ργή. Μέ τήν οργησία σου το δί νεις κόµα να ριστο παράδειγµα, ν α τός χει κυριευθε πό θυµό. Ε ναι κάτι, πού θά φέρει κοντά στό Θεό, καί σένα καί α τόν, τόν πο ο πιτιµ ς. ταν Γραφή λέει τι πί - σκοπος πρέπει νά ε ναι «νεπίλη πτος» σηµαίνει πρ τον, τι να νε πίληπτο πρό - σωπο δέν ε ναι κάτι τό ξωπραγµατικό καί δεύτερο, τι πάρχουν καταστάσεις µέ τίς πο ες δέν παίζει κανείς. Ο πεύθυνοι γιά νά πιλέξουν να πρόσωπο πρέπει νά χύσουν πλετο φ ς στή ζωή του καί νά τήν ξετάσουν σέ κάθε της λεπτοµέ - ρεια, πρίν τόν θεωρήσουν ποψήφιο καί τόν κλέξουν. Πρέπει νά θέσουν ρους δεσµευτικούς γιά προαγωγή προσώπων σέ νώτερες θέσεις. ηλαδή, νά µήν γίνεται διάκονος κάποιος, πού δέν ε ναι νεπί - ληπτος, καί ν γίνει τό λάθος καί χειροτονηθε δέν πρέπει νά προωθε ται στήν Dejapemhüleqo Dekt o Ejjkgsiastij r Emglóqysgr Jydij r 2360 Idiojtütgr- Ejd tgr Lgtqopok tgr Attij r ja Lecaq dor MIJODGLOS Die humsg A«k m Attij r Tupocqave o Jymstamt mou SamidÑ Iyamm mym 6, LoswÇto ISSN W

16 16 εροσύνη. ν καί πάλι γίνει λάθος καί γίνει ερέας νά µή προωθε ται στήν ρχιεροσύνη. νας νάξιος πίσκοπος διασπείρει τήν ναξιότητά του στήν κκλη - σία, τήν ποία διαποιµαίνει. ν π.χ. ε ναι φιλοχρήµατος ξωθε α τούς, πού διοικε σέ δωροδοκίες πρός τό πρόσωπό του προ - κειµένου νά ξασφαλίσουν τήν ε νοιά του, καθώς καί σέ κλοπές. τσι κκλησία µετατρέπεται σέ σπήλαιο ληστ ν. Ο κανόνες τ ς κκλησίας θεω - ρο ν παρκτό τό νδεχόµενο νά σηµειωθο ν συχνά µαρτίες στόν κλ ρο. Γι α τό χουν θεσµοθετήσει δικαστικές διαδικασίες γιά ερε ς καί µητροπολίτες, ο πο ες κάποτε µπορε νά καταλήξουν καί σέ καθαιρέσεις, δηλαδή ποποµπές πό τίς τάξεις το κλήρου ναξίων ερωµένων. Κατά τή γνώµη µου µιά κκλησία, πού ποφεύγει νά δικάσει, δέν χει τή δυνατότητα νά µπνεύσει στόν λαό τί ε ναι ρετή. κκλησία ε ναι χ ρος, στόν πο ο ξαγιαζόµαστε. ησο ς µ ς ξα - γνίζει διά τ ν ποστόλων καί τ ν δια - δόχων τους, τ ν πισκόπων καί ν γένει τ ν κληρικ ν. Ο διεφθαρµένοι µως ξ α τ ν κολουθο ν τίς µαρτίες τους. έν ε ναι διάδοχοι γίων. κάθαρση µέσα στήν κκλησία ξεκιν πό τούς γέτες Της. κκλησία δέν ε ναι δυνατόν νά δρανε περιµένοντας, σοι ερε ς καί πίσκοποι χουν σοβαρές πτώσεις, νά µετανοήσουν. έν µπορε νά φήσει τό κακό, πού προκαλο ν, νά τεθε κτός λέγχου. στόχος Της ε ναι νας καί µοναδικός: ποποµπή. Μέγας Βασίλειος καθαίρεσε κάποτε ναν ερέα, πού ε χε διαπράξει µοιχεία. Μετά πό πολλά χρόνια καθαιρεµένος βρέθηκε σέ µιά κηδεία. Πλησίασε τό φέρετρο καί κούµπησε τό νεκρό σ µα. νεκρός ναστήθηκε. Π γε τότε στό Βασίλειο καί το ε πε: «Θέλεις καλύτερη πόδειξη γιά τήν γιότητα, στήν ποία χω φτάσει, γιά νά µέ στείλεις πίσω στό ποίµνιό µου;» Βασίλειος πάντησε: «γιότητά σου ε ναι κάτι µεταξύ σο καί το Θεο. έν µπορε ς µως νά π ς στό ποίµνιό σου, γιατί τούς σκανδάλισες. έν µπορε ς νά πιστρέψεις σ α τούς». Ποιός θά µ ς δώσει νδρες σάν τό Μέγα Βασίλειο, τσι πού νά α σθαν - θο µε τι νήκουµε µέ γνησιότητα στήν κκλησία το Χριστο ; Μητροπολίτης ρους Λιβάνου Γεώργιος Khodr. G < Eke heqg Pkgqov qgsg> st diad jtuo. Die humsg: el-pliroforisi.gr Ja o Ejd seir <SpoqÇ> st diad jtuo (ciç liç cmyqil a ló t succqavij ôqco toà Lgtqopok tou Attij r ja Lecaq dor Mijodülou) Die humsg: spora.gr

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999).

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999). Βιογραφικ Μητροπολίτου Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως κυρο ιονυσίου π ρχιµ. Βαρνάβα Τύρη Πρωτοσυγκέλλου τ ς ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως ( π τ ν τόµο: «ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΚΟΝ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 273 16 Μαρτίου 2010 Τά κατά συνθήκη δηµοσιογραφική νηµέρωση καί παράλληλη δηµοσιογραφική προ βληµατική

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ. ευτέρα 11 Α γούστου 2008

ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ. ευτέρα 11 Α γούστου 2008 ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ 1 ευτέρα 11 Α γούστου 2008 «ξιώθη πλείονος τ ς παρ Θεο ροπ ς κα γ ρ ποκείµενος τα ς νάγκαις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ µ τ ν πωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ» κα κωδικοποίηση τούτου σ νια ο κείµενο ***** ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ ρθρον 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης

Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 313 Φεβρουάριος 2012 Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΚΕΙΜΕΝΟ Γίνωσκε γάρ, ποθεινότατε µ ν καί τιµιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο Tέλεια νάπτυξη λων τ ν πιστηµ ν κα σ τητα µεταξ νδρ ν κα γυναικ ν Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο A γιακ (Πελασγικ ) Πολιτισµ θεωρε ται περιωρισµένη ως λάχιστη κα συνήθως «µυθικο»

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες»

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες» «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό πατρό Νικολάου ηµαρ ρο Ν. Βαρδακουλ 47 παρ. 3 30300 Ναύπακτο e-mail: dikaio@otenet.gr webmail: http//: orthway.org Συνδροµέ προαιρετικέ στήν παραπάνω διεύθυνση Περιεχόµενα: Φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία 519Β - 520Α Τ δ τ δε ο

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ Tίτλος: Ξενοφ ντος, O κονομικ ς Mετάφρασις-Σχ λια: Xρίστου Σωτ. Θεοδωράτου Eκδ σεις: ΓEΩPΓIAΔH-«BIBΛIOΘHKH TΩN EΛΛHNΩN» Yπε θυνος Eκδ σεως: Aδωνις Aθ. Γεωργιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)!

EKK H IA. λους (Lord Te n ny s o n,r u dyard Kipling)! Μάρτιος 2001, Aριθµ. 3 EKK H IA 209 Τ Ε Χ Ν Ο ΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΘΕΟΛΟ Γ Ι Α * Σήµερα τεχνολογία χει πραγµατοποιήσει µία λµατώδη νάπτυξη πιτε γµατα, πο δ ν θ µπορο σε ν τ συλλάβει

Διαβάστε περισσότερα

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο T τεράστιο Aπολιθωµένο άσος «λικίας» 30 κατοµµυρίων τ ν τ υτικ µέρος τ ς Λέσ ου, νάµεσα στ Σίγρι κα τ ν Eρεσ, φ ση µέσα π τ σπλάγχνα της κα µ τ ν πάροδο το χρ νου δηµιο ργησε τ ντυπωσιακ θα µα της, τ Aπολιθωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

«Ἃγιοι Κολλυβάδες» Ανοικτή πιστολή πρό τόν Ν.Η. Μητροπολίτην Πειραι κ. Σεραφείµ

«Ἃγιοι Κολλυβάδες» Ανοικτή πιστολή πρό τόν Ν.Η. Μητροπολίτην Πειραι κ. Σεραφείµ «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό π. Νικολάου ηµαρ Dr.Jur. Βαρδακουλ 47, πάρ. 3, 30300 Ναύπακτο τηλ.: 2610-341269 2610-334086 Καλοκαίρι 2009 Website/ στοσελίδα στό διαδίκτυο: http://orthway.org Ανοικτή πιστολή πρό

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 Α ΦΑΣΗ 17 19 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ναυτικός Οµιλος Ελλάδος σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu.

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ ΠPOΛEOMENA This document is compiled from Greek texts borrowed from Perseus Digital Library 1 and drawings that I created with a geometrical drawing language named, fittingly to the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι ασκήσεις που υπάρχουν στα βιβλία του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) του ΥΠΕΠΘ της Α, Β, Γ Λυκείου.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι ασκήσεις που υπάρχουν στα βιβλία του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) του ΥΠΕΠΘ της Α, Β, Γ Λυκείου. Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στις Γενικές Εξετάσεις υπάρχει και µια λεξιλογική άσκηση, η οποία βαθµολογείται µε 10 µονάδες, όσο δηλαδή και οι ασκήσεις της γραµµατικής ή του

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Τροποποίησης της Συµφωνίας Επιστηµονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 104 «ΔΙΕΛΘΩΜΕΝ ΔΗ ΕΩΣ ΒΗΘΛΕΕΜ...» (Λουκ. β 15) M κατάνυξη γιορτ ζουμε τη μεγαλ τερη γιορτ τ ς Χριστιανοσ νης, τήν μητρ πολη τ ν ορτ ν, πως λ γoνται, τ Χριστο γεννα!.

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΣ ΟΥΚΑΣ, στορ α ν α χµαλ του (απόσπασµα)

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 1-3 1 Ε µ συν δη, βουλ, το ς κατηγ ροις βουλοµ νοις κ παντ

Διαβάστε περισσότερα

Μια τρελή οικογένεια. Γιαν Προχάτσκα. Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη

Μια τρελή οικογένεια. Γιαν Προχάτσκα. Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη Μια τρελή οικογένεια Γιαν Προχάτσκα Εικονογράφηση: Φίλιπ Βέχτερ Μετάφραση: Ριάνα Μιχαλάκη Σελ. 86 Δραστηριότητες για τις Γ, Δ & Ε τάξεις Ο συγγραφέας: Γεννήθηκε στην Τσεχοσλοβακία.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi

ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi KEΦAΛAIO 3 ÔÈÓfiÙÔappleÔ ÂıÓÈÎÈÛÌfi Στο βιβλίο του Banal Nationalism (1995) ο Billig ασχολείται µε το ζήτηµα του καθηµερινο εθνικισµο που περνά απαρατήρητος, και εστιάζει στον εθνικισµ των δυτικών κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Το μαγικό ραβδάκι Το ίδιο έγινε με όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα πράγματα που άγγισε με το μαγικό

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA Φεβρουάριος 2001, Aριθµ. 2 T ρθρον το ιευθυντο τ ς Συντάξεως EKK H IA 143 «H M O K PATIA KAI EKKΛHΣIA» (Kριτικ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 1. ÈÛ ÁˆÁ Οπως ήδη τον ορίσαμε, κοινωνικ ς θεσμ ς είναι ένα παγιωμένο πλέγμα σχέσεων μεταξ κοινωνικών ρ λων. Η παρξή του συνδέεται με την επιδίωξη εν ς (τουλάχιστον) κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κύρια έννοια: Φιλία ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ «Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής των φίλων µας;» ευτερεύουσες έννοιες: Κριτήρια επιλογής Ζητούµενο: Το θέµα Φιλία αποκαλείται το κοινωνικό συναίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

1η δράση. κών, των εικαστικών, της δραµατικής τέχνης και της πληροφορικής.

1η δράση. κών, των εικαστικών, της δραµατικής τέχνης και της πληροφορικής. ΡΑΣΕΙΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Η ιστορία του Κοµπιουτερούλη µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ερέθισµα για την εξοικείωση των παιδιών της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Λ υ μ ε ν ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1

Λ υ μ ε ν ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1 υ μ ε ν ε ς σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1 Προεκτεινουµε τις πλευρες και παραλληλογραμμου κατα τμηματα = και = αντιστοιχως. Να αποδειξετε οτι τα σημεια, και ειναι συνευθειακα. = παραλληλογραμμο

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ www.byzantine-musics.com 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ q e ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον s 0 a Ολίγον 1 α f Πεταστή 1 α g Κεντήµατα 1 α Κέντηµα 2 α Υψηλή 4 α d Απόστροφος 1

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ Ημερήσιο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

Σκο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση

Σκο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση ΤΟ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟ ASD S2000M International Specification for Materiel Management Integrated Data Processing for Military Equipment ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΥΠ) Πα να γιώ της Γκιώ νης Εφ. Αν θλγος (ΥΠ) Κων στα ντί νος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002. Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002. Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ ρχων ο τε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Αλεξανδρής, PhD. Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Κων/νος Αλεξανδρής, PhD. Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κων/νος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Διαβάστε περισσότερα