Η επίδραση του HIV στους νεφρούς. Π. Νικολαΐδης Οµότιµος Καθηγητής Παθολογίας- Νεφρολογίας - Λοιµωξιολογίας ΑΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η επίδραση του HIV στους νεφρούς. Π. Νικολαΐδης Οµότιµος Καθηγητής Παθολογίας- Νεφρολογίας - Λοιµωξιολογίας ΑΠΘ"

Transcript

1 Η επίδραση του HIV στους νεφρούς Π. Νικολαΐδης Οµότιµος Καθηγητής Παθολογίας- Νεφρολογίας - Λοιµωξιολογίας ΑΠΘ

2 Παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη νεφρικής νόσου σε HIV ασθενείς Ηλικία Φυλή- Εθνικότητα Οικογενειακό ιστορικό Ελάττωση των CD4 Αυξηµένο ιϊκό φορτίο HIV Κίνδυνος CKD Αρτηριακή υπέρταση Είδος φαρµάκων = Τροποποιήσιµοι = Μη τροποποιήσιµοι ART Hπατίτιδα C Σ. διαβήτης Gupta SK, et al. Clinical Infectious Disease. 2005; 40:

3 Ηλικία και Χρόνια Νεφρική Νόσος στον γενικό πληθυσμό NHANES Prevalence, % >70 Age (years) Coresh J et al. JAMA 2007

4 Renal Changes Associated with Aging

5 Συχνότητα κατά αιτία του τελικού σταδίου ΧΝΑ στις ΗΠΑ Year

6 Ηλικία και Χρόνια Νεφρική Νόσος σε πληθυσμό HIV ασθενών - VA Registry Prevalence of CKD (%) < >65 Age (years) Choi AI et al. Kidney International 2007

7 HIV λοίµωξη και HAART ως παράγοντες κινδύνου για HIV νεφροπάθεια HIV infection HAART Risk of renal dysfunction Age Ethnicity Family history HIV RNA CD4 cells HIVAN Metabolic disturbances (diabetes, hypertension) Nephrotoxic ARV AIDS Nephrotoxic drugs to treat opportunistic infections Un-modifiable Time

8 Σακχαρώδης Διαβήτης σε πολυκεντρική AIDS Cohort Study (MACS) Συχνότητα 4x µεγαλύτερη σε HIV+ ασθενείς σε HAART Τα PIs συνδέονται µε 3 φορές αυξηµένο κίνδυνο για Σ.Δ Brown et.al. Arch Intern Med 165, Brown et al Arch Intern Med. 2005, Koster et.al. Diabetes 52, Murata et.al. J Bio Chem 275, Justman et.al. JAIDS 32, Visnegarwala et.al. J Infection 50,2005.

9 Αρτηριακή Υπέρταση στην MACS 5578 men HAART exposure >2 yrs associated w/ systolic HTN Hypertension prevalence in HIV is % Seaberg et al. AIDS 19, 2005.

10

11 Η Νεφρική Ανεπάρκεια ως αιτία θανάτου σε HIV ασθενείς

12 Ο Νεφρώνας και η νεφρική βλάβη Σπειραµατονεφρίτιδα Glomerulus Efferent arteriole Διαµεσοσωληναρική νεφροπάθεια Peritubular capillaries Afferent arteriole Proximal Bowman s tubule capsule Distal tubule Κρυστάλλωση Αποφρακτική ουροπάθεια Loop of Henle Collecting duct To renal vein F R S E Filtration: blood to lumen Reabsorption: lumen to blood Secretion: blood to lumen Excretion: lumen to external environment To bladder and external environment

13 Νεφροπάθεια σε HIV ασθενείς Νεφρική νόσος συνδεόµενη άµεσα µε τον HIV (HIVAN) Νεφρίτιδα εξ ανοσοσυµπλεγµάτων Συστηµατική θροµβωτική µικροαγγειοπάθεια Διαµεσοσωληναριακή νεφρίτιδα Αποφρακτική ουροπάθεια Φαρµακευτική νεφροτοξικότητα

14 Είδη νεφρικής βλάβης Σπειραµατική Σωληναριακή Νεφρικά νοσήµατα 95% 5% Φαρµακευτική τοξικότητα 5% 95%

15 Haas M, et al. Kidney Int 2005; 67: Glomerular disease in the HIVinfected population Total of 77 renal biopsy specimens (Johns Hopkins, USA): 89% African American HIV-associated nephropathy (HIVAN) 40% Immune complex glomerulonephritis 34% Lupus-like 18% Other immune complex glomerulonephritis 16% Focal segmental (non collapsing) glomerulonephritis 17% Interstitial nephritis 5% Thrombotic microangiopathy 1% Amyloidosis 1% Hypertensive nephrosclerosis 1%

16 HIVAN: Eπιδηµιολογία Συχνότερη η εµφάνιση σε Αφρο-Αµερικανούς σε αναλογία 12:1 Ευθύνεται για το 60-70% της χρόνιας σπειραµατονεφρίτιδας σε ενήλικες HIV ασθενείς. Η HIVAN συνήθως εµφανίζεται σε ασθενείς µε χαµηλό αριθµό CD4 κυττάρων (<200). Κίνδυνος για εξέλιξη σε ESRD 18X µεγαλύτερος σε Αφρο- Αµερικανούς από ότι σε Καυκάσιους. Συχνότητα της ESRD σε HIVAN 6Χ µεγαλύτερος. CM Wyatt, US Nephrology 2009:49

17 HIVAN: Παθοφυσιολογία/ Παθολογοανατοµία Συνδέεται ευθέως µε την παρουσία του ιού στο νεφρικό επιθήλιο και στα ποδοκύτταρα της βασικής µεµβράνης του σπειράµατος. Πρόκειται για εστιακή τµηµατική σπειραµατοσκλήρυνση µε ταυτόχρονες αλλοιώσεις στα σωληνάρια Με σχηµατισµό µηνοειδών σχηµατισµών και ταχεία εξέλιξη (σε 3 µήνες ) σε ESRD - (ταχέως εξελισσόµενη σπειραµατονεφρίτιδα) Με υπερπλασία των ποδοκυττάρων τα οποία στραγγαλίζουν τα σπειράµατα και οδηγούν σε ESRD Χαρακτηριστικό ιστολογικό εύρηµα στις βιοψίες στη HIVAN

18 HIVAN Χαρακτηριστική ιστολογική εικόνα Wyatt, Klotman, & D Agati. Seminars in Nephrology 2008 Στραγγαλισµός του σπειράµατος Κυστική διάταση των σωληναρίων µε άµορφο πρωτεϊνικό περιεχόµενο

19 Φυσιολογικό νεφρικό σπείραµα Normal renal biopsy (PAS stain)

20 Pseudo-crescent formation with collapsing glomerulopathy in a patient with HIV

21 Είδη νεφρικής βλάβης σε HIV ασθενείς Οξεία νεφρική ανεπάρκεια (Μη ΑRT φάρµακα Σήψη Λοιµώξεις Αφυδάτωση κλπ) Χρόνια Νεφρική Νόσος HIV λοίµωξη (HIV-associated nephropathy) Συνοδά νοσήµατα (καρκίνος-ηπατίτιδα-καρδιακή ανεπάρκεια κλπ) Φαρµακευτική τοξική νεφροπάθεια (ΑRT φάρµακα )

22 Incidence of renal failure in British HIV-infected patients Acute RF Had one episode of ARF* Did not meet criteria for ARF N = 2,255 * Acute renal failure defined as a reduction in egfr of < 60 ml/min and 40% reduction from baseline occurring over < 3 months. Had persistently normal renal function 1. Roe J, et al. 13 th Annual Conference of the BHIVA 2007; Abstract 027

23 ARF in hospitalised HIV patients The HAART Era: Outcomes " All patients who were discharged from ARF during 1995 and during 2003 were identified " Objectives: Compare the incidence of acute renal failure in HIV + individuals before and after the introduction of HAART, and to describe the impact of ARF on mortality in the HAART era HIV n=25,114 No HIV n=2,010,847 P 1995: Acute renal failure 2.9% 1.0% < : Acute renal failure 6.0% 2.7% <.001 After adjusting for co-morbid conditions, HIV infection remains associated with an increased risk of ARF: RR: 2.96 Wyatt CM et al. AIDS. 2006;20:

24 The HAART Era: In-hospital ARF In-hospital mortality 26.6% versus 4.5% adjusted OR* 5.83 ( )(in 2003) Η θνητότητα είναι πολύ µεγαλύτερη σε HIV ασθενείς µε ΟΝΑ από ότι σε HIV ασθενείς χωρίς ΟΝΑ *Adjusted for age, gender, black race, diabetes, CKD, liver disease, primary diagnosis, and Designated AIDS Center Wyatt CM et al. AIDS. 2006;20:

25 Incidence of renal failure in British HIV-infected patients Acute* 1 Chronic 2 5.1% Had one episode of ARF* N = 2, % Did not meet criteria for ARF 90.6% Had persistently normal renal function 1.8% Had persistent renal failure (CRF) N = 2,034 Had transient renal failure lasting > 3 months 0.3% 8.3% 89.7% Had GFR persistently 60 ml/min Did not meet criteria for chronic renal failure * Acute renal failure defined as a reduction in egfr of < 60 ml/min and 40% reduction from baseline occurring over < 3 months. 1. Roe J, et al. 13 th Annual Conference of the BHIVA 2007; Abstract Campbell L, et al. 13 th Annual Conference of the BHIVA 2007; Abstract

26 Επίδραση της Αντιρετροϊκής Αγωγής στη Νεφρική Λειτουργία Φαρµακευτική τοξική νεφροπάθεια (ΑRT φάρµακα )

27 Ανάπτυξη χρόνιας νεφρικής νόσου και χρήση των ART φαρµάκων σε HIV ασθενείς 3.3% over a median follow-up of 3.7 Mocroft et al. AIDS 2010, EuroSIDA Study Group

28 Νεφροτοξικότητα των ΑRT Φαρµάκων Είδος τοξικότητας Οξεία διάµεση νεφρίτιδα Σύνδροµο Fanconi Νεφρολιθίαση Νεφρογενής άποιος διαβήτης Oξεία νεφρική ανεπάρκεια Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια Φάρµακο Abacavir Indinavir Didanosine Tenofovir Atazanavir Efavirenz Indinavir Nelfinavir Saquinavir Didanosine Tenofovir Didanosine Tenofovir Etravirine Indinavir Ritonavir Raltegravir Indinavir

29 Εκτίµηση νεφρικής βλάβης Προσδιορισµός σπειραµατικής διήθησης Scr, Clcr (περιορισµοί) Έλεγχος µικροσκοπικής αιµατουρίας Έλεγχος κυλινδρουρίας Έλεγχος λευκωµατουρίας Ποσοτική µέτρηση σε δείγµα 24ώρου (δυσχερής) Στιγµιαίο δείγµα Urine protein/creatinine ratio (upcr)

30 Creatinine is not sufficient as a measure of kidney function 9.0 GFR versus Serum Creatinine 8.0 Serum Creatinine (mg/dl) Inulin Clearance (ml/min/1.73 m 2 ) Johnson R, et al. Comprehensive Clinical Nephrology Mosby. St. Louis

31 Estimates of GFR: Cockcroft-Gault and MDRD (modified diet in renal disease) Formula CG = (140-age) x weight x (0.85 if F) (Scr) x 72 MDRD = 186 x Scr(mg/dl) x age (yr) x (1.212 if black) x (0.742 if female) CKD-EPI = A x (SCr/B) C x (0.993) Age A: African American female=166; African American male=163; white/other female=144; white/other male=141. B: Female= 0.7; Male=0.9. C: If female and creatinine 0.7: ; if female and creatinine >0.7: ; if male and creatinine 0.9: ; if male and creatinine >0.9: Cockcroft DW and Gault MH Nephron 1976; 16:31-41 Levey et al, JASN 2000; 11: 155A [Abstract] Levey et al. Ann Int Med. 2009;150:

32 How Well Do the Equations Estimate Kidney Function? C-G equation REAL kidney function ~ 60 ~ 60 ESTIMATED kidney function

33 How Well Do the Equations Estimate Kidney Function? REAL kidney function ~ 60 MDRD equation ~ 60 ESTIMATED kidney function 3 3

34 How Well Do the Equations Estimate Kidney Function? REAL kidney function ~ 60 CKD-EPI equation ~ 60 ESTIMATED kidney function 3 4

35 Cockcroft-Gault and MDRD Equations C-G MDRD 6 variable: Cr, BUN, age, alb, race, sex 4 variable: Cr, age, race, sex

36 IOHEXOL: PHARMACOKINETICS Initially appears in the intravascular compartment. Then distributed to the extracellular fluid compartment Not metabolized. Only known pathway of excretion is through glomerular filtration.

37 Εκτίµηση της νεφρικής λειτουργίας µε τον υπολογισµό της GFR Acute renal failure Serum creatinine > 1.5 mg/dl (133 µm) that returns to normal after less than 3 months Chronic kidney disease Kidney damage that persists for more than 3 months I Kidney damage with normal or increased GFR (> 90 ml/min) II Kidney damage with mildly decreased GFR (60 89 ml/min) III Moderately decreased GFR (30 59 ml/min) IV Severely decreased GFR (15 29 ml/min) V Kidney failure (< 15 ml/min or dialysis) GFR estimates Cockcroft-Gault: Cl Cr = [(140 age) x weight (x 0.85 if female)] [72 x serum creatinine (mg/dl)] Simplified MDRD: Cl Cr = 186 x creatinine x age x [0.742 if F] x [1.212 if B] Gupta SK, et al. Clin Infect Dis 2005; 40:

38 Παράγοντες που επηρεάζουν την κρεατινίνη του ορού Παράγοντες Ηλικία (αύξηση) Θήλυ φύλλο Φυλή (Αφρο-Αµερικάνοι) Δίαιτα Χορτοφαγία Κρεατοφαγία Φάρµακα Σιµετιδίνη, Τριµεθοπρίµη, φιµπράτες Σωµατότυπος Μυώδης Ισχνός Παχύσαρκος Επίδραση Μείωση (ελάττωση παραγωγής) Μείωση (ελαττωµένη µυϊκή µάζα) Αύξηση (αυξηµένη µέση µυϊκή µάζα) Μείωση Αύξηση (αντισταθµίζεται από παροδική αύξηση του ΡΣΔ) Αύξηση (ελάττωση σωληναριακής έκκρισης) Αύξηση Μείωση Καµία επίδραση??

39 Creatinine Levels and Muscle Mass Plasma Creatinine: 1.4 mg/dl Estimated GFR* White Male, 25 yo, 210 lb Black Female, 86 yo, 115 lb CG MDRD CKD- EPI *GFR measured in ml/min/1.73 m

40 Κρεατινίνη του ορού -Παθοφυσιολογία Η κρεατινίνη δεν συνδέεται µε πρωτεΐνες και διηθείται από το σπείραµα Απεκκρίνεται κατά 10-15% από τα ουροφόρα σωληνάρια (µε νέες τεχνικές περισσότερο) Η σωληναριακή έκκριση αυξάνεται σε ελάττωση του ΡΣΔ Η αναστολή της σωληναριακής έκκρισης είναι µεγαλύτερη σε ελαττωµένο ΡΣΔ (φάρµακα)

41 Έλεγχος πρωτεϊνουρίας Dipstick (εύχρηστη, χαµηλού κόστους) 24 ωρη συλλογή ούρων (δυσχερής) Στιγµιαίο δείγµα Urine protein/creatinine ratio (upcr)

42 Evalua&on of renal func&on: dips&ck evalua&on of urine Trace mg/l ( g/l) mg/l ( g/l) g/l g/l ++++ >10 g/l Measurement of 300mg/l is equivalent to a 24 hour protein of 600mg if voiding 2L per day

43 Εκτίµηση της πρωτεϊνουρίας Using Protein/Creatinine Ratio Random urine: Protein mg/dl Creatinine mg/dl Ginsberg et. al. NEJM 309:25 p hour urine - Gold Standard

44 Προσδιορισµός του λόγου των πρωτεϊνών των ούρων προς την κρεατινίνη των ούρων (UP/C ratio) UP/C ratio : Urine protein (mg/l) / Urine creatinine (mmol/l) ή (mg/l) Ταξινόµηση : <50, , >100 ή UA/C ratio <30, 30-70, >70 UP/C ratio : urine protein creatinine ratio (σπειραµατική βλάβη) UA/C ratio : urine albumin creatinine ratio (σωληναριακή + σπειραµατική βλάβη)

45

46 Νεφροτοξικότητα των Αντιρετροϊκών Φαρµάκων

47 CKD progression in EuroSIDA 225 (3.3%) progressed to CKD (incidence 1.1 [ ] per 100py) confirmed egfr <60 if baseline egfr >60 >25% decline if baseline egfr <60 MocroK et al. AIDS 2010

48 M ocroft, A et al. AIDS 2010; 24: ART choice and risk for incidence of chronic kidney disease: EuroSIDA Drug IRR 95% C.I. p-value Atazanavir Tenofovir < Indinavir < Lopinavir/r Abacavir Concomitant use of atazanavir and tenofovir resulted in a 41% increased incidence of CKD per year of additional exposure [IRR 1.41, 95% CI , p < ] CKD defined as confirmed (persisting for 3 months) decrease to egfr 60 ml/min/1.73 m 2 if egfr at baseline > 60 ml/min/1.73 m 2 or confirmed 25% decrease in egfr if baseline egfr 60 ml/min per 1.73 m 2. IRR = incidence rate ratio E GFR = estimated glomerular filtration rate.

49 Νεφροτοξικότητα του Tenofovir Change in glomerular filtration rate (in ml/min) calculated using the Cockcroft-Gault formulation (CG-GFR), for tenofovir disoproxil fumarate (TDF) therapy versus no treatment. Cooper R D et al. Clin Infect Dis. 2010;51: by the Infectious Diseases Society of America

50

51 Τοξικότητα του Tenofovir Κλασσική βλάβη η λειτουργική διαταραχή του εγγύς εσπειραµένου σωληναρίου (proximal tubulopathy) ~2% των ασθενών εµφανίζουν σηµαντική τοξικότητα Συχνά οι διαταραχές είναι υποκλινικές Σε cohort µελέτες ελάττωση της egfr

52 Tenofovir related renal toxicity Dysfunction of proximal renal tubules - unclear mechanism wasting of substances normally reabsorbed in PT small proteins glucose phosphates bicarbonates secondary glomerular dysfunction Reduced Creatinine Clearance (CRF) Disordered Bone Metabolism Proteinuria Glycosuria Phosphaturia Metabollic acidosis

53 Σύνδροµο Fanconi Γενικευµένη λειτουργική διαταραχή του εγγύς εσπειραµένου σωληναρίου Συνήθως -αλλά όχι πάντα- είναι αναστρέψιµο Χαρακτηρίζεται από : Νεφρική σωληναριακή οξέωση Γλυκοζουρία (µε νορµογλυκαιµία) Πρωτεϊνουρία Αµινοξεουρία Φωσφατουρία µε Υποφωσφαταιµία Ουρικοζουρία µε υποουριχαιµία Υποκαλιαιµία Πολυδιψία, πολυουρία, αφυδάτωση.

54 Σύνδροµο Fanconi κατά την θεραπεία µε ΑRT (Tenofovir, DDI): +/- νεφρική ανεπάρκεια " Σπάνια διαταραχή " Αναστρέψιµη µετά την διακοπή της θεραπείας (λειτουργική διαταραχή) " Παρατηρείται συνήθως µετά από θεραπεία > 6 µηνών " Η εµφάνιση του απαιτεί διακοπή της χορήγησης του υπεύθυνου φαρµάκου και παρακολούθηση της σπειραµατικής και σωληναριακής νεφρικής λειτουργίας

55 Long-term Exposure to Tenofovir Continuously Decrease Renal Function in HIV-1-Infected Patients With Low Body Weight (mean body weight 63 Kg) Results From 10 Years of Follow-up AIDS. 2014;28(13):

56 Κρυσταλλουρία (Indinavir, Atazanavir) q Aσυµπτωµατική κρυσταλλουρία εµφανίζεται µέχρι τα 2/3 των ασθενών αλλά συνδέεται και µε νεφρολιθίαση και αποφρακτική ουροπάθεια. q Σε ασυµπτωµαικούς ασθενείς παρατηρείται άσηπτος πυουρία, µικροσκοπική αιµατουρία. q Συµπτωµατική κρυσταλλουρία και νεφρολιθίαση µπορεί να εκδηλωθεί οποτεδήποτε µετά την έναρξη της θεραπείας (νεφρικός κολικός ). q Αύξηση της κρεατινίνης του ορού µπορεί να εµφανισθεί µέχρι το 20% των ασθενών.

57 Crystalluria and stone formation A: Kopp, J. Ann Intern Med 1997; B: courtesy of Perazella M, Yale University. Indinavir Atazanavir Indinavir crystals Atazanivir crystals Couzigou et al. CID 2007

58 Kidney affected by current ARTs Yombi J et al 2014 AIDS ;28:

59 Effect of ARVs on renal tubular transporters Yombi J et al 2014 AIDS ;28:

60 Yombi J et al 2014 AIDS ;28:

61 RPV inhibits OCT2 Cohen C. EACS 2013

62 SPRING 2: Renal Safety 25 Change in serum creatinine, Mean (+/- SD) 10 Change in creatinine clearance, Mean (+/- SD) Mean change from baseline of creatinine (µmol/l) Mean change from baseline (ml/min) DTG 50 mg QD n=411 RAL 400 mg BID n= BL Week Week Baseline (µmol/l): DTG: 74.7 vs. RAL: 75.2 Baseline (ml/min): DTG: 125 vs. RAL: 128 DTG 50 mg QD RAL 400 mg BID Creatinine Maximum emergent toxicity Grade 1/2 10 (2%) / 1 (<1%) 7 (2%) / 0 Urine albumin/creatinine 62 1 Koteff J et al, 51 st ICAAC, Sept Raffi F et al. 19th IAC Jul Abstract THLBB04.

63 EVG/Cobicistat/TDF/FTC (QUAD) vs ATV/RTV + TDF/FTC in Treatment-Naïve HIV Infected Subjects: Efficacy Analysis by Baseline HIV-RNA Change in serum creatinine from baseline QUAD 0.28 ATV/RTV + TDF/FTC mg/dl 0.04 BL Week Subjects had to have egfr 70 ml/min for inclusion in study Median change in BL SCr: 0.12 mg/dl in QUAD vs 0.08 mg/dl in ATV/RTV + TDF/FTC (P<0.001) Median change in BL CrCL: 12.7 ml/min in QUAD vs 9.5 ml/min in ATV/RTV + TDF/FTC (P<0.001) One subject from each treatment group D/C due to renal AEs; 1 subject in QUAD group due to blood creatinine increased and 1 subject in ATV/RTV +TDF/FTC group due to nephrotoxicity DeJesus E, et al. XIX IAC, Washington 2012, #TUAB043

64 Pseudo renal failure Steroids, tetracyclineà BUN (hypercatabolic effect) Trimethoprim. cimetidine, probenecid, triamterene, amiloride, spironolactone à Scr (competitive with creatinine for tubular secretion) Ascorbic acid, cefoxitin, cephalothin, cefazolin, cefotaxime, flucytosine, levodopa, methyldopaà interfere enzymatic measurement of creatinine by Jeffe method

65

66

67 EACS guidelines 7.0

68

69 Εργαστηριακός έλεγχος για HIV νεφρική νόσο Eκτίµηση της νεφρικής λειτουργίας µε προσδιορισµό της κρεατινίνης πλάσµατος, Clearance κρεατινίνης και της GFR Έλεγχος πρωτεϊνουρίας, µικρολευκωµατουρίας, αιµατουρίας Υπερηχογράφηµα νεφρών Βιοψία νεφρού

70 Screening HIV-infected individuals for renal disease Screening algorithm for HIV-related diseases suggested by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) Quantitative assessment for risk of kidney disease Race Family history CD4 cell count HIV RNA level Prior use of nephrotoxic medication Co-morbidities Diabetes mellitus Hypertension HCV Investigations at initial HIV documentation Urinalysis (for proteinuria) Serum creatinine (estimate for Cl Cr or GFR using appropriate formula) Abnormal values Grade 1 proteinuria by dipstick Cl Cr or GFR < 60 ml/min per 1.73 m 2 No abnormal values Evaluate proteinuria further with spot urine protein/creatinine ratio Perform renal ultrasound Consider referral to a nephrologist Patients without risk factors for kidney disease should be followed clinically * Patients at risk for chronic kidney disease include: those of African American race; individuals with diabetes, hypertension or HCV infection; CD4 counts < 200 cells/mm 3 ; HIV RNA > 4000 copies/ml Adapted from: Gupta SK, et al. Clin Infect Dis 2005; 40: Patients at risk* for development of chronic kidney disease should be re-screened annually

71 Αντιµετώπιση της νεφροπάθειας HAART Κορτικοστεροειδή (κυκλοσπορίνη Α) Αναστολείς ACE Αιµοκάθαρση (HD, CAPD) Mεταµόσχευση νεφρού

72 HIVAN Treatment 1.0 No controlled randomized trials HAART Glucocorticoid therapy ACE-i/ARB Dialysis Transplant Dialysis-free Survival Hopkins Nephrology HIV Cohort ARV Treatment of HIVAN: Dialysis Free Survival Estimates Atta et al., Nephrol Dial Transpl, 2006 ARV Treatment (n=26) 0.00 No ARV (n=10) P = (0.025) Time (days)

73 Aντιµετώπιση της ΧΝΑ σε HIV ασθενείς Παρόµοια επιβίωση µε HD έναντι PD Τα ARΤ θεραπευτικά σχήµατα και οι δοσολογίες πρέπει να ελέγχονται. Η διαχείρηση της αιµοκάθαρσης σε HIV ασθενείς είναι παρόµοια µε αυτήν των άλλων νεφροπαθών Ahuja et al. AJKD 2003 Choi et al. CID 2007

74 Η µεταµόσχευση νεφρού σε HIV (+) ασθενείς είναι το ίδιο επιτυχής µε αυτήν σε HIV (-) ασθενείς Επιβίωση ασθενούς και µοσχεύµατος σε 1 έτος ήταν 94% στους HIV αρνητικούς και 92% στους HIV θετικούς ασθενείς, ενώ στα 3 έτη ήταν 94% και 83% αντίστοιχα. 6 th Annual Joint Meeting of the American Society of Transplantation Abstract 536.May 23,2005 Lynda A Frassetto et al, Nat Rev Nephrol 2009;5(10):

75 HIV και Νεφρός " Η νεφροπάθεια της HIV λοίµωξης συχνή σε ασθενείς µε AIDS, χωρίς θεραπεία (CD4, VL). " Η HAART έχει ευεργετικά αποτελέσµατα στην εξέλιξη της HIV νεφροπάθειας. " Το συχνότερο είδος της νεφροπάθειας στους HIV ασθενείς υπό θεραπεία είναι η φαρµακευτική τοξικότητα (αναστρέψιµη συνήθως). " Οι ασθενείς πρέπει να ελέγχονται αρχικά και κατά διαστήµατα για την νεφρική τους λειτουργία.

76 Προβλήµατα αντιρετροϊκής θεραπείας σε σχέση µε την νεφρική λειτουργία Δυσκολία εκτίµησης της πραγµατικής νεφρικής λειτουργίας µε φάρµακα ανταγωνιστικά της σωληναριακής έκκρισης της κρεατινίνης (egfr) Διαφυγή υποκρυπτόµενης νεφρικής ανεπάρκειας λόγω υποκείµενων νοσηµάτων Ανάγκη παρακολούθησης της egfr στην αρχή και σε συχνά διαστήµατα ανάλογα των παραγόντων κινδύνου (µετά το new setpoint της κρεατινίνης µε φάρµακα ανταγωνιστικά της κρεατινίνης).

77 Προτεινόµενος αλγόριθµος παρακολούθησης της νεφρικής λειτουργίας

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ Παντελής Α. Σαραφίδης, MD, MSc, PhD Λέκτορας Νεφρολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Νεφρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Χρόνια Νεφρική Νόσος Βασική Ανατομία/Φυσιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 2/12/14 ΤΙ ΝΕΩΤΕΡΟ ΣΤΟ AIDS ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΙ ΝΕΩΤΕΡΟ ΣΤΟ AIDS ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 2/12/14 ΤΙ ΝΕΩΤΕΡΟ ΣΤΟ AIDS ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΙ ΝΕΩΤΕΡΟ ΣΤΟ AIDS ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΙ ΝΕΩΤΕΡΟ ΣΤΟ AIDS ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΙ ΝΕΩΤΕΡΟ ΣΤΟ AIDS ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ Eπιδημιολογία Αντιρετροϊκή θεραπεία Καιροσκοπικά νοσήματα Συλλοιμώξεις Συννοσηρότητες Προοπτικές ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ EΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης.

Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης. Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης. Δ.Σκούτας Ειδικός Παθολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ Αναστολείς DPPIV Οι αναστολείς των DPPIV ενισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωματουρία: προγνωστικός δείκτης των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και της εξέλιξης της νεφρικής νόσου; O ρόλος της αντιυπερτασικής αγωγής

Λευκωματουρία: προγνωστικός δείκτης των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και της εξέλιξης της νεφρικής νόσου; O ρόλος της αντιυπερτασικής αγωγής Ελληνική Νεφρολογία 2012; 24 (4): 229-240 Ανασκόπηση Λευκωματουρία: προγνωστικός δείκτης των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και της εξέλιξης της νεφρικής νόσου; O ρόλος της αντιυπερτασικής αγωγής Γ. Σπανός

Διαβάστε περισσότερα

Οι νεότερες θεραπευτικές επιλογές βελτιώνουν την πορεία της HIV λοίμωξης ; Μαρία Χίνη Παθολόγος Λοιμωξιολόγος Μονάδα Λοιμώξεων ΝΕΕΣ

Οι νεότερες θεραπευτικές επιλογές βελτιώνουν την πορεία της HIV λοίμωξης ; Μαρία Χίνη Παθολόγος Λοιμωξιολόγος Μονάδα Λοιμώξεων ΝΕΕΣ Οι νεότερες θεραπευτικές επιλογές βελτιώνουν την πορεία της HIV λοίμωξης ; Μαρία Χίνη Παθολόγος Λοιμωξιολόγος Μονάδα Λοιμώξεων ΝΕΕΣ Αντιρετροϊκά σχήματα πρώτης γραμμής: η αποτελεσματικότητα αρκεί ; Θεραπευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Συλλοίµωξη HIV / HCV. Kωνσταντίνος Παπανικολάου. Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος

Συλλοίµωξη HIV / HCV. Kωνσταντίνος Παπανικολάου. Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος Συλλοίµωξη HIV / HCV Kωνσταντίνος Παπανικολάου Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος Επιδηµιολογία Παθογένεση Φυσική ιστορία Πρόγνωση Διάγνωση Παρακολούθηση Θεραπεία Επιδηµιολογία Συλλοίµωξης Στις ΗΠΑ περίπου 30% των

Διαβάστε περισσότερα

Causes of CKD according to age Αιτίες νεφρικής βλάβης σε σχέση με την ηλικία. Κατσίνας Χρήστος Νεφρολόγος Γ.Ν.Πτολεμαϊδας

Causes of CKD according to age Αιτίες νεφρικής βλάβης σε σχέση με την ηλικία. Κατσίνας Χρήστος Νεφρολόγος Γ.Ν.Πτολεμαϊδας Causes of CKD according to age Αιτίες νεφρικής βλάβης σε σχέση με την ηλικία Κατσίνας Χρήστος Νεφρολόγος Γ.Ν.Πτολεμαϊδας Bowman s Capsule Glomerulus Proximal Convoluted Tubule Mesangial Matrix Adventitial

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια νεφρική νόσος στα παιδιά

Χρόνια νεφρική νόσος στα παιδιά Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ Ε ΛΛΑ ΔΟΣ, 25: 7-14, 2013 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 25 1 7 Α ΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Χρόνια νεφρική νόσος στα παιδιά Νικολέτα Πρίντζα, Φώτιος Παπαχρήστου Α Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περιστατικού

Παρουσίαση Περιστατικού Παρουσίαση Περιστατικού Βησσαρία Σακκά Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος Επιµελήτρια Β Γ Παθολογικό Τµήµα Μονάδα Λοιµώξεων ΓΝΑ «Κοργιαλένειο Μπενάκειο EEΣ» Παρούσα νόσος Άνδρας 58 ετών Πυρετός έως 38 ο C, ξηρός

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαφέροντα Άρθρα βιβλιογραφίας

Ενδιαφέροντα Άρθρα βιβλιογραφίας EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2010,21(4):250-267 Ενδιαφέροντα Άρθρα βιβλιογραφίας Eπιμέλεια Μετάφρασης: Γεωργιάδη Έλενα, Κατζουράκη Γαλάτεια, Ιατροί Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo in patients

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των ούρων στην οξεία και τη χρονία νεφρική νόσο

Η ανάλυση των ούρων στην οξεία και τη χρονία νεφρική νόσο ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(5):651-662 Η ανάλυση των ούρων στην οξεία και τη χρονία νεφρική νόσο Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF

Διαβάστε περισσότερα

Αναιμία & καρδιαγγειακός κίνδυνος. Γεωργία Δ. Καϊάφα Λέκτορας Αιματολογίας Α.Π.Θ. Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.

Αναιμία & καρδιαγγειακός κίνδυνος. Γεωργία Δ. Καϊάφα Λέκτορας Αιματολογίας Α.Π.Θ. Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. Αναιμία & καρδιαγγειακός κίνδυνος Γεωργία Δ. Καϊάφα Λέκτορας Αιματολογίας Α.Π.Θ. Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Frequency Ορισμός Αναιμίας κατά WHO 3000 2500 2000 1500 Women:

Διαβάστε περισσότερα

free spιrιt Getting you there! Oργάνωση - Γραμματεία

free spιrιt Getting you there! Oργάνωση - Γραμματεία Oργάνωση - Γραμματεία free spιrιt Getting you there! ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Γ. Βέργουλας Αντιπρόεδρος: Δ. Βλαχάκος Γεν. Γραμματέας: Ε. Κουλουρίδης Ταμίας: Μ. Μαλλιάρα Ειδ. Γραμματέας: Γρ. Μυσερλής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή προσέγγιση στις καρδιαγγειακές παθήσεις

Εργαστηριακή προσέγγιση στις καρδιαγγειακές παθήσεις Εργαστηριακή προσέγγιση στις καρδιαγγειακές παθήσεις Δρ. Μαρίνα Τούτουζα Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Aθηνών Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια (CHF) Η κορυφή του παγόβουνου =

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιμετώπιση της Υπέρτασης σε άτομα με Σ

Η αντιμετώπιση της Υπέρτασης σε άτομα με Σ Η αντιμετώπιση της Υπέρτασης σε άτομα με Σ ΔΕΒΕ 23ο ετήσιοσυνέδριο 13-11-2009 Χρήστος Γ. Σαββόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Τμήμα Αγγειακών Παθήσεων & Υπέρτασης

Διαβάστε περισσότερα

Οι καλύτερες δημοσιεύσεις. Μ. Αστρίτη Παθολόγος Λοιμωξιολόγος Επιμ. Α Γ.Ν.Α. Γεννηματάς

Οι καλύτερες δημοσιεύσεις. Μ. Αστρίτη Παθολόγος Λοιμωξιολόγος Επιμ. Α Γ.Ν.Α. Γεννηματάς Οι καλύτερες δημοσιεύσεις Μ. Αστρίτη Παθολόγος Λοιμωξιολόγος Επιμ. Α Γ.Ν.Α. Γεννηματάς Παράγοντες θνητότητας Obesity trends and body mass index changes after starting antiretroviral treatment: the Swiss

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία νεφρική βλάβη και πρώιμοι βιοδείκτες στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενηλίκων

Οξεία νεφρική βλάβη και πρώιμοι βιοδείκτες στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενηλίκων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Οξεία νεφρική βλάβη και πρώιμοι βιοδείκτες στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενηλίκων Η οξεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες απόψεις για το ηπατονεφρικό σύνδρομο

Σύγχρονες απόψεις για το ηπατονεφρικό σύνδρομο ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(3):323-335 Σύγχρονες απόψεις για το ηπατονεφρικό σύνδρομο Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, 3 ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η νέα χρονιά ξεκίνησε. Το περιοδικό μας τα Επιστημονικά Χρονικά του Τζανείου συνεχίζει και φέτος στα επιτυχημένα βήματα της περσινής έκδοσης. Με την αμέριστη συμπαράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ Δ. ΜΕΝΤΖΙΚΩΦ

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ Δ. ΜΕΝΤΖΙΚΩΦ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ Δ. ΜΕΝΤΖΙΚΩΦ Stratification of CV risk in four categories Blood pressure (mmhg) Other risk factors, OD or disease Normal SBP 120-129 or DBP 80-84 High normal SBP 130-139

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες οδηγίες διάγνωσης & θεραπείες αρτηριακής υπέρτασης» Μανώλης Σ Καλλίστρατος,MD,PhD,FESC Hypertension Specialist of ESH

«Νέες οδηγίες διάγνωσης & θεραπείες αρτηριακής υπέρτασης» Μανώλης Σ Καλλίστρατος,MD,PhD,FESC Hypertension Specialist of ESH «Νέες οδηγίες διάγνωσης & θεραπείες αρτηριακής υπέρτασης» Μανώλης Σ Καλλίστρατος,MD,PhD,FESC Hypertension Specialist of ESH Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας Διαγνωστική προσέγγιση Μέτρηση της

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΕΣ ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

AΡΧΕΣ ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τριήµερο Εκπαιδευτικό Σεµινάριο για την HIV λοίµωξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS Σούνιο, 26-28 Σεπτεµβρίου 2014 Συνεδρία: Αντιρετροϊκή θεραπεία - αντοχή AΡΧΕΣ ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρολευκωματινουρία και διαβητική νεφροπάθεια Επιδημιολογία, προγνωστική σημασία, πρόληψη

Μικρολευκωματινουρία και διαβητική νεφροπάθεια Επιδημιολογία, προγνωστική σημασία, πρόληψη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(3):316-330 Μικρολευκωματινουρία και διαβητική νεφροπάθεια Επιδημιολογία, προγνωστική σημασία, πρόληψη H διαβητική νεφροπάθεια (ΔΝ) είναι μια συχνή και

Διαβάστε περισσότερα

Συλλοίμωξη. Μήνα Ψυχογυιού. Α ΠΠΚ, Λαϊκό Νοσοκομείο. 26 ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, 28-30/11 Αθήνα 2014

Συλλοίμωξη. Μήνα Ψυχογυιού. Α ΠΠΚ, Λαϊκό Νοσοκομείο. 26 ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, 28-30/11 Αθήνα 2014 Ηπατίτιδα C και HIV λοίμωξη: Η εποχή της ελπίδας Συλλοίμωξη HIV/HCV Μήνα Ψυχογυιού Α ΠΠΚ, Λαϊκό Νοσοκομείο 26 ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, 28-30/11 Αθήνα 2014 1 Περίγραμμα ομιλίας Αλληλεπίδραση HCV και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΚΑΙ HIV ΝΟΣΟΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΚΑΙ HIV ΝΟΣΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΚΑΙ HIV ΝΟΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΜΕΙΟΥΜΕΝΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ART ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νεφρολιθίαση Διάγνωση και προσπέλαση από τον ειδικό και το μη ειδικό γιατρό

Νεφρολιθίαση Διάγνωση και προσπέλαση από τον ειδικό και το μη ειδικό γιατρό ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(6):729-741 Νεφρολιθίαση Διάγνωση και προσπέλαση από τον ειδικό και το μη ειδικό γιατρό Η νεφρολιθίαση είναι σχετικά συνήθης νόσος, συχνότερη στη λευκή

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή παραλλαγή της νόσου Fabry με χαμηλή υπολειπόμενη ενζυμική δραστικότητα

Καρδιακή παραλλαγή της νόσου Fabry με χαμηλή υπολειπόμενη ενζυμική δραστικότητα Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 SHORT COMMUNICATION ΒΡΑΧΕΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Καρδιακή παραλλαγή της νόσου Fabry με χαμηλή υπολειπόμενη ενζυμική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΚΛΙΝΙΚΗ «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε κρίσιµες ερωτήσεις για την µετάγγιση πλάσµατος

Πέντε κρίσιµες ερωτήσεις για την µετάγγιση πλάσµατος Πέντε κρίσιµες ερωτήσεις για την µετάγγιση πλάσµατος Μ. Πολίτου Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Δ/ντρια Ν.Υ. Αιµοδοσίας ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ Πρέπει να χρησιµοποιείται το πλάσµα για την αναστροφή της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή. Βόλος, 13.5.2012

Πνευμονική εμβολή. Βόλος, 13.5.2012 Βόλος, 13.5.2012 Πνευμονική εμβολή Ηρακλής Τσαγκάρης, Επίκουρος Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας B Κλινική Εντατικής Θεραπείας και Διακλινικό Ιατρείο Πνευμονικής Υπέρτασης Αττικό Νοσοκομείο Πνευμονική εμβολή

Διαβάστε περισσότερα