Μαθηματικά Β9 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαθηματικά Β9 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ"

Transcript

1 Μαθηματικά Β9 ΥΜΝΣΙΟΥ indb 9//0 9:57:4 μμ

2 ΣΤΟΙΧΕΙ ΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΡΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΞΙΟΛΟΗΤΕΣ Παναγιώτης Βλάµος, Μαθηµατικός, Εκπαιδευτικός Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Παναγιώτης Δρούτσας, Μαθηµατικός, Εκπαιδευτικός Ιδιωτικής Εκπαίδευσης εώργιος Πρέσβης, Μαθηµατικός, Εκπαιδευτικός Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Ρεκούµης, Μαθηµατικός, Εκπαιδευτικός Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Βασίλειος ιαλαµάς, ναπληρωτής Καθηγητής Ε.Κ.Π.. Χαράλαµπος Τουµάσης, Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών Πολυξένη Ράδου, Μαθηµατικός, Εκπαιδευτικός Β/θµιας Εκπαίδευσης ΕΙΚΟΝΟΡΦΗΣΗ Θεοδόσης Βρανάς, Σκιτσογράφος - Εικονογράφος ΦΙΛΟΛΟΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΘΗΜΤΟΣ ΚΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΟΥ ΚΤ ΤΗ ΣΥΡΦΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Ευγενία Βελάγκου, Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Ιδιωτικής Εκπαίδευσης εώργιος Πολύζος, Πάρεδρος ε.θ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου εώργιος Μήλιος, Ζωγράφος - Χαράκτης ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΣΙΕΣ 9 Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΕΚ II / Ενέργεια... / Κατηγορία Πράξεων...α: «ναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων» ΠΙΔΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Δηµήτριος. Βλάχος Οµότιµος Καθηγητής του.π.θ., Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Πράξη µε τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού µε βάση το ΔΕΠΠΣ και τα ΠΣ για το υµνάσιο» Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου ντώνιος Σ. Μποµπέτσης Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ναπληρωτές Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι Έργου εώργιος Κ. Παληός Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου Μόνιµος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Έργο συγχρηµατοδοτούµενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 5% από εθνικούς πόρους. ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΠΝΕΚΔΟΣΗΣ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΚΗΣ ΜΚΕΤΣ, ΕΝΣΩΜΤΩΣΗ ΛΛΩΝ ΒΣEI ΥΠΟΔΕΙΞEΩΝ ΤΟΥ ΠΙΔΩΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΣΙΕΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ / Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΝΤΟΣ» indb 9//0 9:57:7 μμ

3 ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΙ ΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Παναγιώτης Βλάμος Παναγιώτης Δρούτσας εώργιος Πρέσβης Κωνσταντίνος Ρεκούμης Μαθηματικά Β9 ΥΜΝΣΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΙΣ ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ ΚΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΝΤΟΣ» indb 9//0 9:57:7 μμ

4 -0085.indb 4 9//0 9:57:7 μμ

5 Πρόλογος Το βιβλίο «Μαθηματικά Β υμνασίου» περιλαμβάνει την ύλη που προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. ποτελείται από δύο μέρη τα οποία θα μελετηθούν παράλληλα και αρκετές φορές συμπληρωματικά. Στο πρώτο μέρος, η Άλγεβρα ξεκινά με εξισώσεις και ανισώσεις α βαθμού, ενώ στο δεύτερο μέρος η εωμετρία ξεκινά με τα εμβαδά επίπεδων σχημάτων τα οποία οδηγούν στο Πυθαγόρειο θεώρημα. Στη εωμετρία το Πυθαγόρειο θεώρημα θα μελετηθεί μόνο για ρητούς αριθμούς και κατόπιν θα αποτελέσει τη βάση για την εισαγωγή των άρρητων αριθμών στο δεύτερο κεφάλαιο της Άλγεβρας. νωρίζοντας τους πραγματικούς αριθμούς μπορούμε να μελετήσουμε την Τριγωνομετρία, η οποία καταλαμβάνει τις περισσότερες παραγράφους του δεύτερου κεφαλαίου του δευτέρου μέρους, το οποίο ολοκληρώνεται με τα διανύσματα. Στη συνέχεια η πορεία των δύο μερών του βιβλίου γίνεται σχεδόν ανεξάρτητη. Το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με την παρουσίαση βασικών συναρτήσεων και την περιγραφική Στατιστική, ενώ το δεύτερο με τη μέτρηση κύκλου και τη μελέτη και μέτρηση γεωμετρικών στερεών. Οι συγγραφείς indb 5 9//0 9:57:8 μμ

6 -0085.indb 6 9//0 9:57:8 μμ

7 Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΛΙΟ ο - ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΝΙΣΩΣΕΙΣ. - Η έννοια της µεταβλητής - λγεβρικές παραστάσεις Εξισώσεις α9 βαθµού Επίλυση τύπων Επίλυση προβληµάτων µε τη χρήση εξισώσεων νισώσεις α9 βαθµού ΚΕΦΛΙΟ ο - ΠΡΜΤΙΚΟΙ ΡΙΘΜΟΙ. - Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθµού Άρρητοι αριθµοί - Πραγµατικοί αριθµοί Προβλήµατα ΚΕΦΛΙΟ ο - ΣΥΝΡΤΗΣΕΙΣ. - Η έννοια της συνάρτησης Καρτεσιανές συντεταγµένες - ραφική παράσταση συνάρτησης Η συνάρτηση y=αx Η συνάρτηση y=αx + β Η συνάρτηση y=α/x - Η υπερβολή ΚΕΦΛΙΟ 4ο - ΠΕΡΙΡΦΙΚΗ ΣΤΤΙΣΤΙΚΗ 4. - Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσµός - Δείγµα ραφικές Παραστάσεις Κατανοµή συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων Οµαδοποίηση παρατηρήσεων Μέση τιµή - Διάµεσος ΜΕΡΟΣ Β ΚΕΦΛΙΟ ο - ΕΜΒΔ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΤΩΝ - ΠΥΘΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜ. - Εµβαδόν επίπεδης επιφάνειας Μονάδες µέτρησης επιφανειών Εµβαδά επίπεδων σχηµάτων Πυθαγόρειο θεώρηµα indb 7 9//0 9:57:9 μμ

8 Περιεχόμενα ΚΕΦΛΙΟ ο - ΤΡΙΩΝΟΜΕΤΡΙ - ΔΙΝΥΣΜΤ. - Εφαπτοµένη οξείας γωνίας Ηµίτονο και συνηµίτονο οξείας γωνίας Μεταβολές ηµιτόνου, συνηµιτόνου και εφαπτοµένης Οι τριγωνοµετρικοί αριθµοί των γωνιών 0, 45 και Η έννοια του διανύσµατος Άθροισµα και διαφορά διανυσµάτων νάλυση διανύσµατος σε δύο κάθετες συνιστώσες ΚΕΦΛΙΟ ο - ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. - Εγγεγραµµένες γωνίες Κανονικά πολύγωνα Μήκος κύκλου Μήκος τόξου Εµβαδόν κυκλικού δίσκου Εµβαδόν κυκλικού τοµέα ΚΕΦΛΙΟ 4ο - ΕΩΜΕΤΡΙΚ ΣΤΕΡΕ - ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ 4. - Ευθείες και επίπεδα στον χώρο Στοιχεία και εµβαδόν πρίσµατος και κυλίνδρου Όγκος πρίσµατος και κυλίνδρου Η πυραµίδα και τα στοιχεία της Ο κώνος και τα στοιχεία του Η σφαίρα και τα στοιχεία της εωγραφικές συντεταγµένες ΠΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΡΦΙ ΠΙΝΚΣ ΤΡΙΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΡΙΘΜΩΝ indb 8 9//0 9:57:9 μμ

9 ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΛΙΟ ο Εξισώσεις νισώσεις indb 9 9//0 9:57:4 μμ

10 ΕΙΣΩΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜ Λίγα πράγµατα είναι γνωστά για τη ζωή του µεγάλου έλληνα µαθηµατικού ιόφαντου, που έζησε στην λεξάνδρεια τον ο µ.χ. αιώνα. Οι εργασίες του όµως είχαν τεράστια σηµασία για τη θεµελίωση της Άλγεβρας και εκτιµήθηκαν πολύ τους επόµενους αιώνες. πό τα έργα που έγραψε σώθηκαν µόνο τα 0 (τα 6 σε ελληνικά χειρόγραφα και τα 4 σε αραβική µετάφραση). Το πιο διάσηµο από τα έργα του είναι τα «ριθµητικά» (6 βιβλία). Πρόκειται για το αρχαιότερο ελληνικό έργο στο οποίο για πρώτη φορά χρησιµοποιείται µεταβλητή για την επίλυση προβλήµατος. Προς τιµήν του µια ειδική κατηγορία εξισώσεων ονοµάζεται «ιοφαντικές εξισώσεις». Όταν πέθανε, οι µαθητές του -κατά παραγγελίαν του- αντί άλλου επιγράµµατος, συνέθεσαν ένα γρίφο και τον έγραψαν πάνω στον τάφο του. Ιδού λοιπόν το Επίγραµµα του Διόφαντου.. Η έννοια της μεταβλητής. Aλγεβρικές παραστάσεις. Εξισώσεις α βαθμού. Επίλυση τύπων.4 Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων.5 νισώσεις α βαθμού «ΔΙΒΤΗ ΣΕ ΥΤΟ ΤΟΝ ΤΦΟ ΝΠΥΕΤΙ Ο ΔΙΟΦΝΤΟΣ. ΣΕ ΕΣΕΝ ΠΟΥ ΕΙΣΙ ΣΟΦΟΣ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ Θ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ. ΚΟΥΣΕ -- Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΤΡΕΨΕ Ν ΕΙΝΙ ΝΕΟΣ Ι ΤΟ ΕΝ ΕΚΤΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ. -- ΚΟΜΗ ΕΝ ΔΩΔΕΚΤΟ ΚΙ ΦΥΤΡΩΣΕ ΤΟ ΜΥΡΟ ΕΝΙ ΤΟΥ. -- ΜΕΤ ΠΟ ΕΝ ΕΒΔΟΜΟ ΚΟΜ ΗΡΘΕ ΤΟΥ ΜΟΥ ΤΟΥ Η ΜΕΡ. -- ΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟ ΧΡΟΝΟ ΥΤΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥ ΕΝΝΗΘΗΚE ENA ΠΙΔΙ. -- ΤΙ ΚΡΙΜ Ι ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΙΟ. ΦΟΥ ΕΖΗΣΕ ΜΟΝΧ Τ ΜΙΣ ΧΡΟΝΙ ΠΟ ΤΟΝ ΠΤΕΡ ΤΟΥ ΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΠΩΝΙ ΤΟΥ ΘΝΤΟΥ. -- ΤΕΣΣΕΡ ΧΡΟΝΙ ΡΟΤΕΡ Ο ΔΙΟΦΝΤΟΣ ΒΡΗΚΕ ΠΡΗΟΡΙ ΣΤΗ ΘΛΙΨΗ ΤΟΥ ΦΤΝΟΝΤΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ». Σύµφωνα µ αυτό το επίγραµµα, πόσα χρόνια έζησε ο Διόφαντος; ν x παριστάνει την ηλικία του Διόφαντου, όταν πέθανε, τότε το παραπάνω πρόβληµα παριστάνεται από την εξίσωση: x 6 + x + x x + 4 = x. Στο κεφάλαιο αυτό θα µάθουµε να λύνουµε τέτοιες εξισώσεις (καθώς και ανισώσεις). Θα αναζητήσουµε επίσης τρόπους να εφαρµόζουµε τη µέθοδο αυτή, για να λύνουµε προβλήµατα της καθηµερινής ζωής indb 0 9//0 9:57:45 μμ

11 .. Η έννοια της μεταβλητής - Aλγεβρικές παραστάσεις Μεταβλητή ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤ Η ομιλία σε κινητό τηλέφωνο κοστίζει 0,005 το δευτερόλεπτο. Πόσο κοστίζει ένα τηλεφώνημα διάρκειας 0 δευτερολέπτων, ένα άλλο διάρκειας 5 δευτερολέπτων και ένα άλλο διάρκειας 7 δευτερολέπτων; Λύση Εύκολα βέβαια βρίσκουμε ότι: v Ένα τηλεφώνημα διάρκειας 0 δευτερολέπτων κοστίζει 0 0,005 = 0,05. v Ένα τηλεφώνημα διάρκειας 5 δευτερολέπτων κοστίζει 5 0,005 = 0,075. v Ένα τηλεφώνημα διάρκειας 7 δευτερολέπτων κοστίζει 7 0,005 = 0,5. Μπορούμε λοιπόν να σκεφτούμε ότι το κόστος ενός τηλεφωνήματος θα είναι: (διάρκεια τηλεφωνήματος) 0,005. ια ευκολία, συμβολίζουμε με το γράμμα x τη διάρκεια του τηλεφωνήματος (σε δευτερόλεπτα), οπότε καταλήγουμε ότι το κόστος για κάθε τηλεφώνημα διάρκειας x δευτερολέπτων είναι: x 0,005. To γράμμα x, που στην προκειμένη περίπτωση παριστάνει έναν οποιοδήποτε θετικό αριθμό, λέγεται μεταβλητή. ενικά: Μεταβλητή είναι ένα γράμμα (π.χ. x, y, t,...) που το χρησιμοποιούμε για να παραστήσουμε ένα οποιοδήποτε στοιχείο ενός συνόλου. λγεβρικές παραστάσεις - ναγωγή ομοίων όρων Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με αριθμούς, λέγεται, όπως γνωρίζουμε, αριθμητική παράσταση. ια παράδειγμα, η παράσταση 4( )+5 είναι μια αριθμητική παράσταση. Ομοίως, η παράσταση είναι μία αριθμητική παράσταση. ( 7)+69 Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με αριθμούς και μεταβλητές ονομάζεται αλγεβρική παράσταση. ια παράδειγμα, η παράσταση x 4x+5 είναι μια αλγεβρική παράσταση. Oι προσθετέοι λέγονται όροι αυτής. Ομοίως, η παράσταση x 4 είναι μία αλγεβρική παράσταση. Πώς κάνουμε όμως τις πράξεις σε μια αλγεβρική x +5 παράσταση; Στο σημείο αυτό μπορεί να μας βοηθήσει λίγο η εωμετρία! ς θυμηθούμε, λοιπόν, τα εμβαδά των ορθογωνίων: indb 9//0 9:57:48 μμ

12 Μέρος -.. H έννοια της μεταβλητής - λγεβρικές παραστάσεις () () α β γ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤ Στο διπλανό σχήμα δύο ορθογώνια () και () είναι «τοποθετημένα» έτσι ώστε να σχηματίζουν ένα μεγάλο ορθογώνιο. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του μεγάλου ορθογωνίου. Λύση ια να βρούμε το εμβαδόν του μεγάλου ορθογωνίου, υπάρχουν δύο τρόποι: ος τρόπος: ος τρόπος: Το μεγάλο ορθογώνιο έχει Το εμβαδόν του () είναι: α γ. βάση α + β και ύψος γ, Το εμβαδόν του () είναι: β γ. άρα το εμβαδόν του είναι: Άρα το εμβαδόν του μεγάλου oρθογωνίου είναι: (α + β) γ α γ + β γ Φυσικά, και οι δύο τρόποι θα πρέπει να δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή: (α + β) γ = α γ + β γ, που είναι η γνωστή επιμεριστική ιδιότητα, η οποία μπορεί να γραφεί και στη μορφή: α γ + β γ = (α + β) γ Στη μορφή αυτή, η επιμεριστική ιδιότητα μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε εύκολα πράξεις στις αλγεβρικές παραστάσεις: Παράδειγμα: 7 α + 8 α = (7 + 8) α = 5 α x + 4 x x = ( + 4 ) x = x 5 t 6 t 8 t = (5 6 8) t = 9 t Η διαδικασία αυτή με την οποία γράψαμε σε απλούστερη μορφή τις παραπάνω αλγεβρικές παραστάσεις, ονομάζεται «αναγωγή ομοίων όρων». Παρατήρηση: Όταν γράφουμε αλγεβρικές παραστάσεις, συνήθως δε βάζουμε το σύμβολο () του πολλαπλασιασμού μεταξύ των αριθμών και των μεταβλητών ή μεταξύ των μεταβλητών. ράφουμε δηλαδή xy αντί για xy. Eπίσης, γράφουμε (4xy ) + ( 5x) αντί για (4 x y ) + ( 5 x ). To σύμβολο του πολλαπλασιασμού θα χρησιμοποιείται βέβαια, για τον πολλαπλασιασμό αριθμών: 5 ή ( 5). ΕΦΡΜΟΗ Να γράψετε με απλούστερο τρόπο τις παραστάσεις: (α) x + 5x, (β) α + 4α α, (γ) ω + ω + 5ω + 7ω. Λύση: Έχουμε ότι: (α) x + 5x = ( + 5)x = 7x (β) α + 4α α = ( + 4 )α = 5α (γ) ω + ω + 5ω + 7ω = ( )ω = 6ω indb 9//0 9:57:50 μμ

13 Μέρος -.. H έννοια της μεταβλητής - λγεβρικές παραστάσεις ΕΦΡΜΟΗ Λύση: Nα απλοποιήσετε τις παραστάσεις: (α) 4y + x y + x, (β) y + ω y + + ω + 5. Έχουμε ότι: (α) 4y + x y + x = 4y y + x + x = (4 )y + ( + )x = y + 4x (β) y + ω y + + ω + 5 = y y + ω + ω = ( )y + ( + )ω + ( + 5) = = y + ω + 7. ΕΦΡΜΟΗ Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: = (x + ) 4(x ) 8, όταν x = 0,45. Λύση: Aπλοποιούμε πρώτα την παράσταση : A = (x + ) 4(x ) 8 = = x + 6 4x = x 4x = x + Eπομένως, όταν x = 0,45, είναι: = ( 0,45) + = 0,9 + =,9. ΕΦΡΜΟΗ 4 Να υπολογίσετε την περίμετρο του παρακάτω τετραπλεύρου, όταν x + y = 0. Λύση: H περίμετρος του τετραπλεύρου είναι ίση με: Π = x + (y + ) + (x + ) + (y ) = = x + y + + x + + y = = x + x + y + y + + = x + y + = = (x + y) + Eπειδή x + y = 0, είναι Π = 0 + = 0 + =. x+ y+ y x... ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΤΝΟΗΣΗΣ Nα αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της στήλης του διπλανού πίνακα με το ίσο του στοιχείο της στήλης Β. ια κάθε αλγεβρική παράσταση της ης στήλης του διπλανού πίνακα, δίνονται τρεις απαντήσεις, Β και, από τις οποίες μία μόνο είναι σωστή. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να αντιστοιχίσετε κάθε παράσταση της στήλης με την ίση της παράσταση που βρίσκεται στη στήλη Β. ΣΤΗΛΗ ΣΤΗΛΗ Β α) x+5x x i) 4x β) x x+4x ii) 5x γ) x+x 6x iii) 4x δ) x+4x 7x iv) x Β α) x 4x+6x= x x 4x β) y y+4y= 4y 0y 5y γ) 5α+α α= α α 9α δ) α 4β+4β 5α= 8α+8β α α ΣΤΗΛΗ ΣΤΗΛΗ Β α) (x + 5) + (x 6) i) 4x + β) ( x + 5) (x 6) ii) 4x + γ) ( x + 5) (x + 6) iii) 4x δ) (x + 5) (x 6) iv) 4x indb 9//0 9:57:5 μμ

14 4 Μέρος -.. H έννοια της μεταβλητής - λγεβρικές παραστάσεις ΣΚΗΣΕΙΣ Να χρησιμοποιήσετε μεταβλητές για να εκφράσετε με μια αλγεβρική παράσταση τις παρακάτω φράσεις: α) Το τριπλάσιο ενός αριθμού αυξημένο κατά. β) Το άθροισμα δύο αριθμών πολλαπλασιασμένο επί 9. γ) Την περίμετρο ενός ορθογωνίου, που το μήκος του είναι m μεγαλύτερο από το πλάτος του. 6 7 Να υπολογιστεί η τιμή των παραστάσεων: α) = (α β) + (α + β), όταν α = 0,0 και β = 005. β) Β = (x + y) + (x + y) + y, όταν x + y = 9. Oι διαιτολόγοι, για να εξετάσουν αν ένα άτομο είναι αδύνατο ή παχύ, χρησιμοποιούν τον αριθμό υ Β (δείκτης σωματικού βάρους ή body mass index, δηλαδή ΒΜΙ), όπου Β το βάρος του ατόμου και υ το ύψος του σε μέτρα. νάλογα με το αποτέλεσμα αυτό, το άτομο κατατάσσεται σε κατηγορία σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Να χρησιμοποιήσετε μια μεταβλητή για να εκφράσετε με μια αλγεβρική παράσταση τις παρακάτω φράσεις: α) Το συνολικό ποσό που θα πληρώσουμε για να αγοράσουμε 5 κιλά πατάτες, αν γνωρίζουμε την τιμή του ενός κιλού. β) Την τελική τιμή ενός προϊόντος, αν γνωρίζουμε ότι αυτή είναι η αναγραφόμενη τιμή συν 9% ΦΠ. 4 5 Nα απλοποιήσετε τις παραστάσεις: α) 0x 4x + x β) 7α 8α α γ) 4y + y + y δ) 4ω ω ω + ω ε) 6x + + 4x στ) β β + β 4β Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις: α) x 4y + x + y β) 6ω ω + 4α + ω + α γ) x + y x 4y δ) 8x + ω + ω + x x Nα απλοποιήσετε τις παραστάσεις A, B και στη συνέχεια να υπολογίσετε την τιμή τους: α) = (x + y) (x + y), όταν x =, y =. β) Β = 5(α β) + (4β α), όταν α =, β = 5. ΥΝΙΚΕΣ ΝΔΡΕΣ Κανονικό βάρος 8,5 -,5 9,5-4,9 ος βαθμός παχυσαρκίας,6-8,6 5-9,9 ος βαθμός παχυσαρκίας 8, ος βαθμός παχυσαρκίας πάνω από 40 πάνω από 40 Nα χαρακτηρίσετε: α) Το ιώργο, με βάρος 87 κιλά και ύψος,75 μέτρα. β) Την λέκα, με βάρος 64 κιλά και ύψος,4 μέτρα. γ) Τον εαυτό σας indb 4 9//0 9:57:55 μμ

15 .. Eξισώσεις α βαθμού α α=β β Χρήσιμες ιδιότητες πράξεων Μια σχέση ισότητας ή ανισότητας είναι στην ουσία μια ζυγαριά, η οποία είτε ισορροπεί, είτε γέρνει από τη μία πλευρά, είτε γέρνει από την άλλη. α<β α α β β ν α και β παριστάνουν τα βάρη των αντικειμένων του σχήματος, τότε θα ισχύει μία μόνο από τις σχέσεις: α = β, α < β, α > β ια να χειριστούμε σωστά μια ισότητα, είναι χρήσιμο να έχουμε υπόψη μας μερικoύς βασικούς κανόνες. α>β ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤ Ο ιώργος έχει μια ζυγαριά που ισορροπεί, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Πρόκειται δηλαδή για έναν κύβο που έχει βάρος ίσο με το βάρος δύο κώνων. Προσθέτει στo δίσκο της ζυγαριάς όπου βρίσκεται ο κύβος, μια μπάλα, οπότε η ζυγαριά γέρνει προς αυτή την πλευρά. Πόσες μπάλες πρέπει να τοποθετήσει στο δίσκο της ζυγαριάς όπου βρίσκονται οι δύο κώνοι, για να ισορροπήσει και πάλι η ζυγαριά; Άρα: Λύση ια να ισορροπήσει και πάλι η ζυγαριά, πρέπει βέβαια να τοποθετήσει και στην άλλη πλευρά το ίδιο βάρος, δηλαδή μία μπάλα. Δηλαδή: ένας κύβος και μία μπάλα ισορροπούν με κώνους και μία μπάλα. Το συμπέρασμα αυτό μπορούμε να το διατυπώσουμε ως γενικότερο κανόνα για τις ισότητες. ν και στα δύο μέλη μιας ισότητας προσθέσουμε τον ίδιο αριθμό, τότε προκύπτει και πάλι μια ισότητα. Δηλαδή: ν α=β τότε α+γ = β+γ. Εύκολα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το ίδιο ισχύει και για την αφαίρεση. Άρα: ν και από τα δύο μέλη μιας ισότητας αφαιρέσουμε τον ίδιο αριθμό, τότε προκύπτει και πάλι μια ισότητα. Δηλαδή: ν α=β τότε α γ = β γ indb 5 9//0 9:58:0 μμ

16 6 Μέρος -.. Εξισώσεις α βαθμού? ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤ O ιώργος ξέρει ότι ένας κύβος ισορροπεί με δύο κώνους. ν βάλει 4 κύβους στη μία πλευρά, πόσους κώνους πρέπει να βάλει στην άλλη πλευρά, ώστε να ισορροπήσει και πάλι η ζυγαριά; Λύση φού τετραπλασίασε το βάρος στη μία πλευρά, για να ισορροπήσει και πάλι η ζυγαριά, πρέπει να τοποθετήσει τετραπλάσιο βάρος και στην άλλη πλευρά, δηλαδή πρέπει να τοποθετήσει 8 κώνους. ενικά: ν και τα δύο μέλη μιας ισότητας πολλαπλασιαστούν με τον ίδιο αριθμό, τότε προκύπτει και πάλι μια ισότητα. Δηλαδή: ν α=β τότε α γ=β γ. Ομοίως: ν και τα δύο μέλη μιας ισότητας διαιρεθούν με τον ίδιο αριθμό, τότε προκύπτει και πάλι μια ισότητα. Δηλαδή: ν α=β τότε a β = µε γ 0. γ γ 00 gr 00 gr 00 gr 00 gr 00 gr 00 gr 00 gr 00 gr? Η έννοια της εξίσωσης ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤ Η διπλανή ζυγαριά ισορροπεί! Μπορείτε να βρείτε πόσο ζυγίζει ένας κύβος; Τα βαρίδια ζυγίζουν 00 γραμμάρια το καθένα. Λύση ια να λύσουμε το παραπάνω πρόβλημα, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να απομονώσουμε στον ένα δίσκο της ζυγαριάς έναν κύβο, φροντίζοντας όμως η ζυγαριά να ισορροπεί. 00 gr 00 gr 00 gr 00 gr 00 gr 00 gr 00 gr 00 gr ο βήμα: Καταρχάς, παρατηρούμε ότι στον ένα δίσκο της ζυγαριάς υπάρχουν δύο βαρίδια των 00 γραμμαρίων το καθένα, και στον άλλο δίσκο υπάρχουν έξι. Επομένως, μπορούμε να αφαιρέσουμε δύο βαρίδια από κάθε δίσκο χωρίς να χαλάσουμε την ισορροπία της ζυγαριάς indb 6 9//0 9:58:08 μμ

17 Μέρος -.. Εξισώσεις α βαθμού 7 00 gr 00 gr 00 gr 00 gr 00 gr 00 gr 00 gr 00 gr ο βήμα: Στη συνέχεια, παρατηρούμε ότι μπορούμε με τον ίδιο τρόπο ν αφαιρέσουμε έναν κύβο από κάθε δίσκο χωρίς πάλι να διαταραχθεί η ισορροπία της ζυγαριάς. ο βήμα: Τώρα έχουν μείνει δύο κύβοι στον ένα δίσκο και τέσσερα βαρίδια στον άλλο. ια να βρούμε πόσο βάρος έχει ο ένας κύβος, μπορούμε να σηκώσουμε έναν κύβο από τον ένα δίσκο (δηλαδή το μισό βάρος ενός δίσκου) και δύο βαρίδια από τον άλλο δίσκο (δηλαδή το μισό βάρος του άλλου δίσκου). Διαιρέσαμε, λοιπόν, τα βάρη και των δύο δίσκων δια, οπότε η ζυγαριά συνεχίζει να ισορροπεί. 00 gr 00 gr Άρα, ένας κύβος ζυγίζει 00 γραμμάρια. Aς δούμε τώρα μια «μαθηματική» λύση του παραπάνω προβλήματος: ς πούμε ότι κάθε κύβος ζυγίζει x κιλά. Τότε, στον αριστερό δίσκο της ζυγαριάς βρίσκονταν στην αρχή x + 00 γραμμάρια και στο δεξιό δίσκο x γραμμάρια. φού η ζυγαριά ισορροπεί, θα είναι: x + 00 = x Η ισότητα αυτή, που περιέχει τον άγνωστο αριθμό x, ονομάζεται εξίσωση. H παράσταση x + 00 λέγεται πρώτο μέλος της εξίσωσης, ενώ η παράσταση x λέγεται δεύτερο μέλος αυτής. ια να βρούμε τώρα τον άγνωστο αριθμό x, λύνουμε την εξίσωση. Eξίσωση x + 00 = x x =x x = x x x = x x φαιρούμε το 00 και από τα δύο μέλη της εξίσωσης Κάνουμε τις πράξεις Aφαιρούμε τον x και από τα δύο μέλη της εξίσωσης ( )x = 400 άρα x = 400 ναγωγή ομοίων όρων Περιγραφή λύσης 00 gr 00 gr 00 gr 00 gr 00 gr 00 gr 00 gr 00 gr \ x = 400 Διαιρούμε με το και τα δύο μέλη της εξίσωσης 00 gr 00 gr x = 00 πλοποιούμε τα κλάσματα Άρα, ο κάθε κύβος ζυγίζει 00 γραμμάρια indb 7 9//0 9:58: μμ

18 8 Μέρος -.. Εξισώσεις α βαθμού Επαλήθευση: Πράγματι, στον αριστερό δίσκο της ζυγαριάς υπάρχουν = = 800 γραμμάρια και στο δεύτερο δίσκο υπάρχουν = 800 γραμμάρια. Δηλαδή, η ζυγαριά ισορροπεί. Στην παραπάνω λύση της εξίσωσης x + 00 = x «απομονώσαμε» τον x στο πρώτο μέλος της εξίσωσης, προσθέτοντας ή αφαιρώντας και στα δύο μέλη τον ίδιο αριθμό. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει πιο γρήγορα με τη βοήθεια του εξής πρακτικού κανόνα: Σε μία εξίσωση μπορούμε να «μεταφέρουμε» όρους από το ένα μέλος στο άλλο, αλλάζοντας το πρόσημό τους. Δηλαδή: x+00 = x+600 x x = x = 400 x = 400 Άρα x = 00 Mεταφέρουµε το +x στο πρώτο µέλος, οπότε γίνεται x. Επίσης, µεταφέρουµε το +00 στο δεύτερο µέλος, οπότε γίνεται 00. Κάνουµε αναγωγή οµοίων όρων. Διαιρούµε µε τον συντελεστή του αγνώστου και απλοποιούµε τα κλάσµατα. ΕΦΡΜΟΗ Nα λυθεί η εξίσωση: (x )+( x)=4(x+). Λύση: Έχουμε διαδοχικά: x + 6 x = 4x + 8 Kάνουµε τις πράξεις (επιµεριστική ιδιότητα) x x 4x = Xωρίζουµε γνωστούς από αγνώστους 5x = 4 Κάνουµε αναγωγή οµοίων όρων 5x 5 = 4 5 Διαιρούµε µε τον συντελεστή του αγνώστου Άρα x = 4 5 ΕΦΡΜΟΗ Να λυθεί η εξίσωση: y + + y = y + +. Λύση: Σε αυτή την εξίσωση έχουμε και παρονομαστές. Μπορούμε, όμως, να πάρουμε μια εξίσωση χωρίς παρονομαστές, αν πολλαπλασιάσουμε και τα δύο μέλη της εξίσωσης με ένα κοινό πολλαπλάσιο των αριθμών και. Συνήθως χρησιμοποιούμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο, το οποίο εδώ είναι το 6. Η διαδικασία αυτή λέγεται απαλοιφή παρονομαστών indb 8 9//0 9:58:5 μμ

19 Μέρος -.. Εξισώσεις α βαθμού 9 6 ( y + + y ) = 6 ( y + + ) 6 y + + 6y = 6 y + Aπαλοιφή παρονοµαστών: πολλαπλασιάζουµε και τα δύο µέλη της εξίσωσης µε το Kάνουµε τις πράξεις (επιµεριστική ιδιότητα) (y + ) + 6y = (y + ) + πλοποιούµε τα κλάσµατα y + + 6y = 4y Kάνουµε τις πράξεις (επιµεριστική ιδιότητα) y + 6y 4y = 6 + Χωρίζουµε γνωστούς από αγνώστους Άρα y = ΕΦΡΜΟΗ 5y = 5 Kάνουµε αναγωγή οµοίων όρων 5y 5 = 5 5 Διαιρούµε µε τον συντελεστή του αγνώστου Nα λυθεί η εξίσωση: ( x) + 4(x ) = x + 5. Λύση: Έχουμε διαδοχικά: 6 x + 4x 4 = x + 5 x + 4x x = x = Στην περίπτωση αυτή, δε μπορούμε να λύσουμε ως προς x διαιρώντας με τον συντελεστή του αγνώστου, γιατί, όπως γνωρίζουμε, δε γίνεται διαίρεση με το 0. Παρατηρούμε, όμως, ότι για κάθε τιμή του x, το πρώτο μέλος της εξίσωσης ισούται πάντα με 0, οπότε δε μπορεί να είναι ίσο με. Επομένως, η εξίσωση αυτή δεν έχει καμία λύση. Μια τέτοια εξίσωση λέγεται αδύνατη. ΕΦΡΜΟΗ 4 Να λυθεί η εξίσωση: 5 x + 0 = 5 x. 0 Λύση: Έχουμε διαδοχικά: x + 0 = 0 5 x 0 (x + ) = 5 x Aπαλοιφή παρονοµαστών: πολλαπλασιάζουµε και τα δύο µέλη της εξίσωσης µε το 0 πλοποιούµε τα κλάσµατα 6 x = 5 x Kάνουµε τις πράξεις (επιµεριστική ιδιότητα) x + x = Χωρίζουµε γνωστούς από αγνώστους 0x = 0 Kάνουµε αναγωγή οµοίων όρων Στην περίπτωση αυτή επίσης, δε μπορούμε να λύσουμε ως προς x διαιρώντας με τον συντελεστή του αγνώστου, γιατί όπως γνωρίζουμε, δε γίνεται διαίρεση με το 0. Παρατηρούμε όμως, ότι η εξίσωση 0x = 0 επαληθεύεται για όλες τις τιμές του x. ια παράδειγμα: 0 = 0, 0 = 0, 0 ( 7) = 0 κ.τ.λ. Δηλαδή, κάθε αριθμός είναι λύση της εξίσωσης. Μια τέτοια εξίσωση λέγεται ταυτότητα indb 9 9//0 9:58:7 μμ

20 0 Μέρος -.. Εξισώσεις α βαθμού... ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΤΝΟΗΣΗΣ Στις παρακάτω ισότητες να συμπληρώσετε τον αριθμό που λείπει: α) = 5 β) 5... = 5 γ) 7... = 0 δ)... = 5 ε) = 5 στ)... + = 7 Να εξετάσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). ΣΩΣΤΟ ΛΘΟΣ α) H εξίσωση x = 6 έχει λύση τον αριθμό. β) H εξίσωση 5x + x = x είναι ταυτότητα. γ) Οι εξισώσεις x + = 5 και x + 5 = έχουν λύση τον ίδιο αριθμό. δ) Η εξίσωση x = 0 είναι ταυτότητα. ε) Η εξίσωση 0 x = 0 είναι αδύνατη. Να αντιστοιχίσετε κάθε εξίσωση της στήλης με τη λύση της στη στήλη Β. ΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΛΗ ΣΤΗΛΗ Β α) x = 4 i) 8 β) x = 9 ii) γ) x = 4 iii) δ) x = + x iv) Nα εξετάσετε αν ο αριθμός που δίνεται είναι η λύση της εξίσωσης: α) x + = x = 7 β) x + 5 = 7,5 x = 0,5 γ) x + 4 = 7x 6 x = Nα λύσετε τις εξισώσεις: α) x + = 4 + x 5 β) 9 + 7y + y = y γ) t (t + ) = t + (t + ) + 6 β) y y = y + y γ) 4 (ω + 4) 7 = ( ω) 7 + ω 4 Να λύσετε τις εξισώσεις: α) x ( x 5) = 6 ( x ) β) 5 ( t t) = (t t + 5 ) 6 Nα λύσετε τις εξισώσεις: α) 4(x + ) 6(x ) = (x + ) β) (y + ) + (y 4) = y (y 6) γ) 6(ω + ) + = (ω 4) 7 Να λύσετε τις εξισώσεις: α) + x + 4 = β) t = + t 4 5 Να λύσετε τις εξισώσεις: α) x + = x 5 4 β) 7x 6 = 5x + 4 (x ) γ) = x 4 Να λύσετε τις εξισώσεις: α) x x 4 = x ια ποια τιμή του x είναι = Β; α) αν = 5x, B = x β) αν = (x ) +, B = 6 + x Δίνεται η εξίσωση: μ(x + 6) = (μ )x + α) Aν μ =, να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει λύση x = 8. β) Aν η εξίσωση έχει λύση x = 7, να αποδείξετε ότι μ =. γ) ν μ =, να λύσετε την εξίσωση indb 0 9//0 9:58:0 μμ

21 Μέρος -.. Εξισώσεις α βαθμού 0 Δίνεται το παρακάτω τρίγωνο. α) Να βρείτε την τιμή του x, ώστε να είναι ισοσκελές με βάση τη x+ Β. Ποιο είναι σ αυτή την περίπτωση το μήκος κάθε πλευράς; Β x+ x+5 β) Να βρείτε την τιμή του x, ώστε να είναι ισοσκελές με βάση την Β. Ποιο είναι σ αυτή την περίπτωση το μήκος κάθε πλευράς; γ) Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει τιμή του x, ώστε να είναι ισοσκελές με βάση την. Δίνεται το ορθογώνιο του παρακάτω σχήματος. Να βρείτε τους αριθμούς x, y και ω (το ω παριστάνει μοίρες). x y + 5 y ω 40 Ι ΔΙΣΚΕΔΣΗ: + = Mπορείτε να συμπληρώσετε τα κενά στα παρακάτω αριθμητικά σταυρόλεξα; + 5 = + = = = = = = - + = = - + = = = = = = ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜ Οι εξισώσεις και οι συµβολισµοί τους µέσα στους αιώνες. Κατά την αρχαιότητα η έλλειψη κατάλληλου συµβολισµού είχε εµποδίσει τις λύσεις προβληµάτων µε αποτέλεσµα αυτές να θεωρούνται πολύπλοκες και δύσκολες. Στον περίφηµο αιγυπτιακό πάπυρο του Ρηντ (περίπου 700 π.χ. - Βρετανικό Μουσείο) περιγράφονται προβλήµατα µε ιερογλυφικά (διαβάζονται από δεξιά προς τα αριστερά). Στην ναγέννηση (5ος - 6ος αιώνας) οι συµβολισµοί απλοποιήθηκαν κατά κάποιον τρόπο: Ο άλλος Nicolas Chuquet ( ) έγραφε: «0 p 5 ισούται µε 0 0», δηλαδή x 0 + 5x = 0x 0 ή πιο απλά + 5x = 0. Eπίσης, ο άλλος François Viete (540-60) έγραφε: «αq 5a aeq.». O Iταλός Niccolo Fontana ή Tartaglia ( ) έγραφε επίσης: «Ν p 5 R ισούται 0 Ν». Ο άλλος René Descartes (ή Καρτέσιος ) στις αρχές του 7ου αιώνα έγραφε «+ 5z Β0». Την εποχή αυτή τα µαθηµατικά καθώς και άλλα προβλήµατα διατυπώνονται σχεδόν αποκλειστικά µε µαθηµατικά σύµβολα, γεγονός που συνετέλεσε στην αλµατώδη πρόοδο της επιστήµης indb 9//0 9:58:4 μμ

22 .. Eπίλυση τύπων O Anders Celsius, γεννήθηκε το 70 στην Ουψάλα της Σουηδίας. Οι παππούδες του ήταν και οι δύο καθηγητές: ο Magnus Celsius, µαθηµατικός και ο Anders Spole, αστρονόµος. Ο πατέρας του Νils Celsius ήταν επίσης καθηγητής της στρονοµίας. Ο Κέλσιος θεωρήθηκε ταλαντούχος στα Μαθηµατικά και σε νεαρή ηλικία (9 ετών το 70) διορίστηκε καθηγητής Aστρονοµίας. Συµµετείχε το 76 στη διάση- µη αποστολή αστρονόµων στο Tornea, στο βορειότερο µέρος της Σουηδίας ( Η αποστολή του Lapland ). Ο στόχος της αποστολής ήταν να επιβεβαιωθεί η πεποίθεση του Newton, ότι η µορφή της ης είναι ελλειψοειδής που γίνεται επίπεδη στους πόλους, πράγµα που επιτεύχθηκε µε αποτέλεσµα να γίνει ο Κέλσιος διάσηµος. ια τις µετεωρολογικές παρατηρήσεις του, κατασκεύασε τη γνωστή κλίµακα µέτρησης της θερµοκρασίας, µε 00 για το σηµείο τήξης του νερού και 0 για το σηµείο βρασµού του. Μετά το θάνατό του, που προήλθε από φυµατίωση το 744 (σε ηλικία µόλις 4 ετών), η κλίµακα αντιστράφηκε στη ση- µερινή της µορφή. Δηλαδή 0 για το σηµείο τήξης του νερού και 00 για το σηµείο βρασµού του. Σε πολλές επιστήμες χρησιμοποιούμε ισότητες που συνδέουν μεταξύ τους μεγέθη. ια παράδειγμα: Στη Φυσική ο όγκος V με τη μάζα m και την πυκνότητα ρ συνδέονται με τον τύπο m = ρ V. Στη εωμετρία ο όγκος V ενός παραλληλεπιπέδου δίνεται από τον τύπο V = α β γ, όπου α, β, γ είναι οι τρεις διαστάσεις του. Στις τραπεζικές συναλλαγές ο τόκος ενός δανείου δίνεται από τον τύπο Τ = Κ Ε t, όπου K το κεφάλαιο, t ο χρόνος 00 διάρκειας του δανείου και E το επιτόκιο της τράπεζας. Όταν έχουμε έναν τύπο στον οποίο γνωρίζουμε τις τιμές που παίρνουν όλες οι μεταβλητές του εκτός από μία, τότε μπορούμε να υπολογίσουμε την τιμή της άγνωστης μεταβλητής. υτό γίνεται, αν επιλύσουμε τον τύπο ως προς την άγνωστη μεταβλητή. ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤ Στις γγλοσαξονικές χώρες (κυρίως στις ΗΠ) για τη μέτρηση της θερμοκρασίας χρησιμοποιούνται οι βαθμοί Φαρενάιτ ( F). Στον υπόλοιπο κόσμο όμως -όπως και στη χώρα μας- χρησιμοποιούνται οι βαθμοί Κελσίου ( C). Η σχέση που συνδέει τους F και τους C, είναι: F =,8C + α) Ένας μερικανός που θέλει να ταξιδέψει στην Ελλάδα πληροφορείται ότι, στην θήνα έχει θερμοκρασία 0 C. Μπορείτε να τον βοηθήσετε να μετατρέψει αυτή τη θερμοκρασία σε F; β) Ένας Έλληνας που θέλει να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη πληροφορείται ότι, εκεί έχει θερμοκρασία 4 F. Mπορείτε να τον βοηθήσετε να μετατρέψει αυτή τη θερμοκρασία σε C; Λύση α) Όταν γνωρίζουμε τη θερμοκρασία σε C, είναι εύκολο να βρούμε την αντίστοιχη θερμοκρασία σε F, γιατί ο τύπος F =,8C + λειτουργεί αμέσως (είναι λυμένος, όπως λέμε, ως προς F). ια C = 0 είναι: F =,8 0 + = 6 + = 68 Άρα, στην θήνα έχει θερμοκρασία 68 F. β) Όταν θέλουμε να μετατρέψουμε F σε C, τα πράγματα με τον τύπο F =,8C + είναι λίγο πιο δύσκολα: ια F = 4 είναι 4 =,8C + και στη συνέχεια πρέπει να λύσουμε την εξίσωση αυτή ως προς C: indb 9//0 9:58:6 μμ

23 Μέρος -.. Επίλυση τύπων 4 =,8C 9 =,8C 9,8 =,8C,8 5 = C Άρα, στη Nέα Υόρκη έχει θερμοκρασία 5 C. ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤ Nα μετατρέψετε σε βαθμούς Κελσίου τις θερμοκρασίες τριών ακόμα μερικανικών πόλεων: Βοστώνη: F Βαλτιμόρη: F Λος Άντζελες: 59 F Λύση Θα πρέπει, βέβαια, να λύσουμε τρεις εξισώσεις όπως η παραπάνω! ντί να επαναλάβουμε την ίδια διαδικασία τρεις φορές, λύνουμε πρώτα τον τύπο F =,8C + ως προς C: F =,8C ή F,8 =,8C,8 Άρα: C = F,8. Ο τύπος C = F είναι ίδιος (ισοδύναμος) με τον τύπο F =,8C +, μόνο που «είναι,8 λυμένος» ως προς C. Επομένως: για F = είναι C = για F = είναι C = για F = 59 είναι C =,8 = 9,8 = 5,8 = 0,8 = 0 59,8 = 7,8 = 5 Διαπιστώσαμε ότι, αν έχουμε μία σχέση που συνδέει δύο ή περισσότερες μεταβλητές, μπορούμε (χρησιμοποιώντας τις τεχνικές που μάθαμε στις εξισώσεις) να λύσουμε τη σχέση αυτή ως προς μία μεταβλητή. ΕΦΡΜΟΗ Το εμβαδόν ενός τριγώνου με βάση β και ύψος υ, γνωρίζουμε ότι δίνεται από τον τύπο Ε = βυ. Να λύσετε τον τύπο αυτόν ως προς β και ως προς υ. Στη συνέχεια να βρείτε: α) Το ύψος ενός τριγώνου που έχει εμβαδόν cm και βάση 4 cm. β) Τη βάση ενός τριγώνου που έχει εμβαδόν 5 cm και ύψος 7 cm. υ B Δ β Λύση: Κάνουμε απαλοιφή παρονομαστών: Ε Άρα: = βυ. Ε = βυ indb 9//0 9:58:7 μμ

24 4 Μέρος -.. Επίλυση τύπων ια να λύσουμε ως προς β, διαιρούμε και τα δύο μέλη με το υ, οπότε: β = Ε υ. ια να λύσουμε ως προς υ, διαιρούμε και τα δύο μέλη με το β, οπότε: υ= Ε β. α) πό τον τύπο υ = Ε β για Ε = και β = 4 έχουμε: υ = Ε β = = 6 (cm). 4 β) πό τον τύπο β = Ε υ για Ε = 5 και υ = 7 έχουμε: β = Ε υ = 5 7 = 70 =0 (cm). 7 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΤΝΟΗΣΗΣ. Η σχέση α = βγ, αν λυθεί ως προς α, γίνεται: α=βγ α=βγ Β Δ βγ α = 4x. Η σχέση α = β+γδ, αν λυθεί ως προς β, γίνεται: β=γδ α β=α γδ. Η σχέση α = β + γδ, αν λυθεί ως προς γ, γίνεται: γ=α β δ 4. γ Η σχέση α = β( + ), αν λυθεί ως προς γ, γίνεται: δ (α β)δ γ = β α γ= δ β γ=(α β)δ α β = γδ α β γ = δ αδ γ = β γδ β = α αβ γ = δ γ=(α β )δ ΣΚΗΣΕΙΣ Να επιλύσετε τους παρακάτω τύπους των Μαθηματικών και της Φυσικής ως προς τη μεταβλητή που ζητείται: 6 Ταχύτητα στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση: υ = S t ως προς t. 4 5 Μήκος κύκλου: L = πρ, ως προς ρ. Περίμετρος ορθογωνίου: P = x + y, ως προς y. Εμβαδόν παράπλευρης επιφάνειας κυλίνδρου: Ε = πρυ, ως προς ρ. Εξίσωση ευθείας: αx + βy + γ = 0, ως προς y, με β 0 Εμβαδόν παραλληλεπιπέδου: Ε = (xy + yω + ωx) ως προς ω. 7 Eμβαδόν τραπεζίου: Ε = ( β + Β )υ, ως προς β. 8 S = α, ως προς λ. λ 9 Ρ = Ρ 0 + εh, ως προς h. 0 Q = mcθ, ως προς c. F = k C q q r, ως προς q. S = υ 0 t + gt, ως προς υ indb 4 9//0 9:58:9 μμ

25 Μέρος -.. Επίλυση τύπων 5 4 ια ένα ιδεώδες αέριο σε κανονική πίεση, ο όγκος του σε θερμοκρασία θ C δίνεται από τον τύπο: V = V 0 ( + θ 7,5 ), όπου V 0 ο όγκος στους 0 C. α) Να λύσετε τον τύπο αυτό ως προς θ. β) Στους 0 C ένα ιδεώδες αέριο έχει όγκο V 0 = 5 cm. Σε ποια θερμοκρασία έχει όγκο 0 cm ; Εμπειρικές μελέτες για τη χιονόπτωση στη Βρετανία κατέληξαν στο εξής συμπέρασμα: ο αριθμός D των ημερών ενός έτους στη διάρκεια των οποίων πέφτει χιόνι, δίνεται κατά προσέγγιση α- πό τον τύπο: D = 0,55 h +, όπου h είναι το υψόμετρο ενός τόπου σε μέτρα. α) Σύμφωνα με αυτό τον τύπο, πόσες ημέρες χιονίζει σε έναν τόπο που είναι παραθαλάσσιος (h = 0); β) Σε ποιο υψόμετρο χιονίζει 6 μήνες τo χρόνο (80 ημέρες) και σε ποιο υψόμετρο χιονίζει κάθε ημέρα; Ι ΔΙΣΚΕΔΣΗ: Στην παρακάτω πυραμίδα κάθε αριθμός είναι ίσος με το άθροισμα των δύο αριθμών που βρίσκονται ακριβώς από κάτω του, όπως φαίνεται στο παράδειγμα. 8 5 Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό x στις παρακάτω πυραμίδες; 8 5 x 7 5 x indb 5 9//0 9:58:4 μμ

26 .4. Eπίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων Στην καθημερινή ζωή παρουσιάζονται πολλές φορές προβλήματα με αριθμούς, που η επίλυσή τους είναι πολύ συχνά επίπονη και πολύπλοκη. Στην παράγραφο αυτή, θα μάθουμε να χρησιμοποιούμε μεταβλητές και εξισώσεις, για να απλοποιούμε τη λύση τέτοιων προβλημάτων. Έχουμε μάθει σε προηγούμενες τάξεις να λύνουμε μερικά από τα προβλήματα αυτά με τη βοήθεια της πρακτικής ριθμητικής. ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤ Στον αστερισμό της Δόξας! Στις 4 Iουνίου 987 η εθνική μας ομάδα μπάσκετ κατέκτησε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα νικώντας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον τελικό, την πανίσχυρη ομάδα της τότε Σοβιετικής Ένωσης με 0-0. Πρωταγωνιστής και σούπερ - σταρ της βραδιάς ήταν ο Νίκος κάλης που πέτυχε 40 πόντους. Ο κάλης είχε σε εκείνο τον αγώνα εύστοχες βολές, από τις οποίες οι 8 ήταν βολές του πόντου και οι υπόλοιπες 4 ήταν βολές των ή των πόντων. Πόσα τρίποντα πέτυχε εκείνο το βράδυ ο κάλης; Με πρακτική ριθµητική: πό τις εύστοχες βολές οι 8 ήταν του πόντου. Εποµένως, οι υπόλοιπες 4 ήταν των ή των πόντων. ν και οι 4 αυτές βολές ήταν των πόντων, τότε ο κάλης θα είχε πετύχει εκείνο το βράδυ 8+4 = 8+8 = 6 πόντους αντί για 40 που πέτυχε στην πραγµατικότητα. φού πέτυχε 40 6=4 επιπλέον πόντους, η διαφορά αυτή οφείλεται στα τρίποντα. Δηλαδή, πέτυχε 4 τρίποντα και 4 4 = 0 δίποντα. Λύση Έχουμε τα εξής δεδομένα για τον κάλη: v Πέτυχε συνολικά 40 πόντους. Είχε εύστοχες βολές από τις οποίες: 8 του πόντου, άγνωστος αριθμός βολών των πόντων, άγνωστος αριθμός βολών των πόντων. Το πρόβλημα ζητά να προσδιορίσουμε τον αριθμό των βολών των πόντων που πέτυχε ο κάλης. Έστω ότι είχε x επιτυχίες των πόντων και 4 x επιτυχίες των πόντων. φού πέτυχε συνολικά 40 πόντους, έχουμε την εξίσωση: 8 + (4 x) + x = x + x = 40 x + x = x = 4 Άρα, ο κάλης εκείνο το βράδυ πέτυχε 4 τρίποντα (και φυσικά 4 4 = 0 δίποντα). Οι αριθμοί αυτοί επαληθεύουν το πρόβλημα: = 40. Aπό την παραπάνω δραστηριότητα συμπεραίνουμε ότι, η λύση προβλημάτων με τη βοήθεια εξισώσεων περιλαμβάνει τα επόμενα γενικά βήματα: indb 6 9//0 9:58:7 μμ

27 Μέρος -.4. Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων 7 Διαβάζουμε καλά το πρόβλημα και διακρίνουμε τα δεδομένα και τα ζητούμενα. Χρησιμοποιούμε ένα γράμμα (συνήθως τον x) για να εκφράσουμε τον άγνωστο αριθμό που πρέπει να προσδιορίσουμε. Εκφράζουμε όλα τα άλλα μεγέθη του προβλήματος με τη βοήθεια του x. ράφουμε την εξίσωση του προβλήματος χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της εκφώνησης. Λύνουμε την εξίσωση. Ελέγχουμε αν η λύση που βρήκαμε ικανοποιεί τις συνθήκες του προβλήματος. ΕΦΡΜΟΗ Να βρείτε τον αριθμό που το διπλάσιό του, αν το ελαττώσσουμε κατά 8, δίνει τον αριθμό αυξημένο κατά 9. Λύση: Ονομάζουμε τον άγνωστο αριθμό x. To διπλάσιο είναι x. Aν το ελαττώσσουμε κατά 8, είναι x 8. Ο αριθμός αυξημένος κατά 9 είναι x + 9. Συνδέουμε τα παραπάνω σύμφωνα με τα δεδομένα του προβλήματος και προκύπτει η εξίσωση: x 8 = x + 9 ή x x = ή x = 7 δηλαδή, ο ζητούμενος αριθμός είναι ο 7. ΕΦΡΜΟΗ Μία βρύση γεμίζει μια δεξαμενή σε 0 λεπτά. Μια άλλη βρύση γεμίζει την ίδια δεξαμενή σε 5 λεπτά. Σε πόσα λεπτά της ώρας γεμίζει η δεξαμενή, αν ανοίξουν και οι δύο βρύσες; Λύση: Έστω, ότι και οι δύο μαζί γεμίζουν την δεξαμενή σε x λεπτά. φού η πρώτη γεμίζει σε 0 λεπτά, σε ένα λεπτό θα γεμίζει το 0 και σε x λεπτά τα x 0 της δεξαμενής. Oμοίως, η δεύτερη βρύση σε x λεπτά θα γεμίσει τα x της δεξαμενής. φού και οι δύο μαζί 5 θα γεμίσουν τη δεξαμενή, έχουμε την εξίσωση: x 0 + x 5 = 0 x x 5 = 0 x + x = 0 5x = 0 x = 6 Eπομένως, και οι δύο βρύσες γεμίζουν τη δεξαμενή σε 6 λεπτά. Με πρακτική ριθµητική: Η πρώτη βρύση σε ένα λεπτό γεµίζει το της δεξαµενής 0 και η δεύτερη το 5. Εποµένως, και ο δύο µαζί γεµίζουν σε λεπτό το = = 5 0 = 6 της δεξαµενής. φού σε λεπτό γεµίζει το 6 της δεξαµενής, θα χρειαστούν 6 λεπτά για να τη γεµίσουν ολόκληρη indb 7 9//0 9:58:8 μμ

28 8 Μέρος -.4. Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων ΕΦΡΜΟΗ Η ανιψιά μου η Μαρίζα Η ανιψιά μου η Μαρίζα έγραψε 6 και 8 σε δύο διαγωνίσματα Μαθηματικών. α) Τι βαθμό πρέπει να γράψει στο τρίτο διαγώνισμα για να έχει μέσο όρο 8 και στα τρία διαγωνίσματα; β) Μπορεί να βγάλει μέσο όρο 9; Λύση: Έστω x ο βαθμός που θα πάρει η Μαρίζα στο τρίτο διαγώνισμα. Ο μέσος όρος των τριών διαγωνισμάτων προκύπτει, αν διαιρέσουμε το άθροισμά τους δια, δηλαδή: x. α) ια να βγάλει μέσο όρο 8, πρέπει: x = x = x = 54 x = 54 4 x = 0 Άρα, για να βγάλει μέσο όρο 8, πρέπει να γράψει 0 στο τρίτο διαγώνισμα. Ο αριθμός αυτός επαληθεύει το πρόβλημα, γιατί = 8. β) ια να βγάλει μέσο όρο 9, πρέπει x =9 άρα 4 + x = 57 ή x =. Φυσικά, επειδή δεν είναι δυνατόν να γράψει βαθμό λέμε ότι, παρόλο που η εξίσωση λύθηκε, η λύση της απορρίπτεται. Δηλαδή, είναι αδύνατον η Μαρίζα να βγάλει μέσο όρο 9. ΕΦΡΜΟΗ 4 Τρία αδέλφια μοιράστηκαν ένα χρηματικό ποσό. Ο μικρότερος έλαβε το 5 του ποσού και e ακόμη, ο μεσαίος έλαβε το 4 του ποσού και 8 e ακόμη και ο μεγαλύτερος έλαβε το του ποσού και 6 e ακόμη. Να βρεθεί το αρχικό χρηματικό ποσό και το μερίδιο του καθενός. Λύση: Έστω x το αρχικό ποσό. Ο μικρότερος έλαβε το 5 του ποσού και e ακόμη, δηλαδή 5 x +. Ο μεσαίος έλαβε το 4 του ποσού και 8 e ακόμη, δηλαδή 4 x + 8. Ο μεγαλύτερος έλαβε το του ποσού και 6 e ακόμη, δηλαδή x indb 8 9//0 9:58:40 μμ

29 Μέρος -.4. Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων 9 Το άθροισμα των τριών αυτών ποσών είναι το αρχικό ποσό x που μοιράστηκαν. Έτσι, έχουμε την εξίσωση: 5 x x x + 6 = x Με πρακτική ριθµητική: 60 x x x x 5 + x 4 + x + 6 = x = 60x x + 5x + 0x = 60x x + 5x + 0x 60x = 560 x = 560 x = 560 x = 0 Άρα, το αρχικό ποσό ήταν 0 e. Ο μικρότερος πήρε 0 + = 4 + = 6 e, 5 ο μεσαίος πήρε = = 8 e και 4 ο μεγαλύτερος πήρε = = 46 e. Οι αριθμοί αυτοί επαληθεύουν το πρόβλημα, αφού = 0. Το του συνολικού ποσού είναι τα = του ποσού αυτού. Άρα, το υπόλοιπο 60 του ποσού είναι το άθροισµα = 6 e. φού τa του ποσού 60 είναι 6, το του ποσού 60 αυτού θα είναι 6 : = e και τa θα είναι 60 = 0e. Εποµένως, το ζητούµενο ποσό είναι 0e. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΤΝΟΗΣΗΣ.. Το διπλάσιο ενός αριθμού αυξημένο κατά 4 είναι ίσο με το. Ποια από τις παρακάτω εξισώσεις επιλύει το πρόβλημα αυτό; x 4 = B x + = 4 4x = Δ x + 4 = Ο Κώστας έχει 8 e και ο ιάννης 4 e. γόρασαν από ένα σουβλάκι ο καθένας, οπότε τα χρήματα που έχει τώρα ο Κώστας είναι τριπλάσια από τα χρήματα που έχει ο ιάννης. Πόσο κοστίζει κάθε σουβλάκι; Ποια από τις παρακάτω εξισώσεις επιλύει το πρόβλημα αυτό; 8 + x = x + 4 B 8 x = (4 x) 4 x = (8 x) Δ 8 = 4 + x indb 9 9//0 9:58:4 μμ

30 0 Μέρος -.4. Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων ΣΚΗΣΕΙΣ Nα βρεθούν οι οξείες γωνίες ορθογωνίου τριγώνου Β, αν η μία είναι διπλάσια της άλλης. Στα παρακάτω σχήματα το ορθογώνιο και το τρίγωνο έχουν ίσες περιμέτρους. Να βρείτε τις διαστάσεις του ορθογωνίου. 8 Ο Πέτρος και ο Σάκης αμείβονται για την εργασία τους με την ώρα. Ο Πέτρος κερδίζει e την ώρα περισσότερα από τον Σάκη. Όταν ο Πέτρος εργάζεται 7 ώρες και ο Σάκης 5 ώρες, ο Σάκης κερδίζει 6 e λιγότερα από τον Πέτρο. Να βρεθεί το ωρομίσθιο του καθενός. x x 7 x x x 9 Όλα μου τα στιλό εκτός από είναι μπλε, όλα μου τα στιλό εκτός από 4 είναι κόκκινα, όλα μου τα στιλό εκτός από 5 είναι μαύρα. Πόσα στιλό έχω; 4 Ένας πατέρας είναι 44 ετών και ο γιος του είναι 8 ετών. Μετά από πόσα έτη η ηλικία του πατέρα θα είναι τριπλάσια της ηλικίας του γιου; Τρεις φίλοι μοιράστηκαν ένα χρηματικό ποσό. Ο πρώτος πήρε το του ποσού, ο δεύτερος πήρε το του ποσού και ο τρίτος πήρε το του ποσού και 00 e ακόμη. Να βρείτε το αρχικό χρηματικό ποσό που μοιράστηκαν και το μερίδιο του καθενός. 0 Το τρίαθλο είναι ένα αγώνισμα που περιλαμβάνει έναν αγώνα κολύμβησης, έναν αγώνα ποδηλασίας και έναν αγώνα δρόμου. Η συνολική απόσταση που διανύει ένας αθλητής και στα τρία αγωνίσματα είναι 5,5 km. Ο αγώνας δρόμου Το ρεζερβουάρ ενός αυτοκινήτου περιέχει διπλάσια ποσότητα βενζίνης από το ρεζερβουάρ ενός άλλου αυτοκινήτου. ν το πρώτο αυτοκίνητο καταναλώσει 4 λίτρα και το δεύτερο 7 λίτρα, θα μείνει ίδια ποσότητα βενζίνης στα δύο αυτοκίνητα. Πόσα λίτρα βενζίνης περιέχει κάθε αυτοκίνητο; Δώδεκα μικρά λεωφορεία των 8 και 4 ατόμων μεταφέρουν συνολικά 6 επιβάτες. Πόσα λεωφορεία είναι των 8 και πόσα των 4 ατόμων; Οι διαστάσεις ενός ορθογωνίου είναι 8 m και m. ια να διπλασιάσουμε το εμβαδόν του, αυξάνουμε τη μεγαλύτερη διάσταση κατά 4 m. Πόσο πρέπει να αυξήσουμε τη μικρότερη διάσταση; γίνεται σε μία απόσταση που είναι κατά 8,5 km μεγαλύτερη από την απόσταση στην οποία γίνεται ο αγώνας κολύμβησης. Ο αγώνας της ποδηλασίας γίνεται σε τετραπλάσια απόσταση απ αυτήν του αγώνα δρόμου. α) Yποθέτοντας ότι το ευθύγραμμο τμήμα x παριστάνει την απόσταση στην οποία γίνεται ο αγώνας δρόμου, να αντιγράψετε και να συμπληρώσετε το σχήμα με τις πληροφορίες της εκφώνησης. β) Ποια απόσταση διανύει ένας αθλητής σε κάθε αγώνισμα; Aγώνας κολύμβησης Συνολική διαδρομή ; ; ; x Aγώνας ποδηλασίας Aγώνας δρόμου indb 0 9//0 9:58:44 μμ

31 .5. Aνισώσεις α βαθμού α α<β β νισώσεις Όπως γνωρίζουμε, η σχέση που συνδέει τα βάρη μιας ζυγαριάς που δεν ισορροπεί, είναι μία σχέση ανισότητας. ια παράδειγμα, για τα βάρη α και β του διπλανού σχήματος έχουμε την ανισότητα: α < β ή ισοδύναμα, την ανισότητα β > α. Μερικές φορές, επίσης, χρησιμοποιούμε το σύμβολο ή το σύμβολο. ράφουμε: α β, όταν είναι α = β ή α < β και διαβάζουμε: «το α είναι μικρότερο ή ίσο του β». α α β α α+ β β+ α β α+ β+ α 7 α β 7 β β Παρατήρηση: ν ένας αριθμός α είναι μικρότερος από τον αριθμό β, τότε ο α βρίσκεται «πιο αριστερά» από τον β στην ευθεία των αριθμών. Η ίδια ανισότητα βέβαια μπορεί να γραφεί και β > α, γιατί ο β βρίσκεται «πιο δεξιά» από τον α. ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤ Δίνονται οι αριθμοί α και β του διπλανού σχήματος. Να συμπληρώσετε ένα από τα σύμβολα «<», «>», «=» στη θέση των κενών. α) α... β β) α +... β + γ) α +... β + δ) α 7...β 7 Λύση α) Ο α βρίσκεται «πιο αριστερά» από τον β στην ευθεία των αριθμών, οπότε α < β. β) Ο α + βρίσκεται «πιο αριστερά» από τον β +, οπότε α + < β +. γ) Ο α + βρίσκεται «πιο αριστερά» από τον β +, οπότε α + < β + δ) Ο α 7 βρίσκεται «πιο αριστερά» από τον β 7, οπότε α 7 < β 7. ενικά, για την πρόσθεση και την αφαίρεση, ισχύει: ν και στα δύο μέλη μιας ανίσωσης προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε τον ίδιο αριθμό, τότε προκύπτει και πάλι μια ανισότητα με την ίδια φορά. Δηλαδή: ν α < β τότε α + γ < β + γ και α γ < β γ. ν α > β τότε α + γ > β + γ και α γ > β γ. α β ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤ Δίνονται οι αριθμοί α και β του σχήματος. Να συμπληρώσετε ένα από τα σύμβολα «<», «>», «=» στη θέση των κενών. α) α... β β) α... β γ) 5α... 5β indb 9//0 9:58:47 μμ

32 Μέρος -.5. νισώσεις α βαθμού α β α β α α β 5α β -β -α α β -5β -5α α β 5β Λύση α) Ο α βρίσκεται «πιο αριστερά» από τον β, οπότε α < β. β) Ο α βρίσκεται «πιο αριστερά» από τον β, οπότε α < β. γ) Ο 5α βρίσκεται «πιο αριστερά» από τον 5β, οπότε 5α < 5β. ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤ Δίνονται οι αριθμοί α και β του διπλανού σχήματος. Να συμπληρώσετε ένα από τα σύμβολα «<», «>», «=» στη θέση των κενών. α) α... β β) α... β γ) 5α... 5β Λύση α) O α βρίσκεται «πιο αριστερά» από τον β, οπότε α < β. β) Ο α βρίσκεται «πιο δεξιά» από τον β, οπότε α > β. γ) Ο 5α βρίσκεται «πιο δεξιά» από τον 5β, οπότε 5α > 5β. ενικά, ισχύει για τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση: ν και τα δύο μέλη μιας ανισότητας πολλαπλασιαστούν ή διαιρεθούν με τον ίδιο θετικό αριθμό, τότε προκύπτει και πάλι μια ανισότητα με την ίδια φορά. Δηλαδή: ν α<β και γ > 0 τότε α γ < β γ και α β γ < γ. ν α>β και γ > 0 τότε α γ > β γ και α β γ > γ. ν και τα δύο μέλη μιας ανισότητας πολλαπλασιαστούν ή διαιρεθούν με τον ίδιο αρνητικό αριθμό, τότε προκύπτει και πάλι μια ανισότητα με την αντίστροφη φορά. Δηλαδή: ν α<β και γ < 0 τότε α γ > β γ και α β γ > γ. ν α>β και γ < 0 τότε α γ < β γ και α β γ < γ. Επίλυση ανισώσεων 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤ 4 Στο διπλανό σχήμα η ζυγαριά δεν ισορροπεί! ν ονομάσουμε x το βάρος κάθε πράσινου κύβου (τα μπλε βαρίδια ζυγίζουν 50 γραμμάρια το καθένα): α) Με τη βοήθεια του x να εκφράσετε με μια σχέση ανισότητας το γεγονός ότι η ζυγαριά δεν ισορροπεί. β) Τι μπορούμε να πούμε για το βάρος x κάθε πράσινου κύβου; indb 9//0 9:58:5 μμ

33 Μέρος -.5. νισώσεις α βαθμού Λύση α) Στον ο δίσκο της ζυγαριάς υπάρχουν πράσινοι κύβοι και δύο βαρίδια των 50 γραμμαρίων, δηλαδή συνολικό βάρος x + 50 = x + 00 γραμμάρια. Στον ο δίσκο υπάρχει πράσινος κύβος και 8 βαρίδια των 50 γραμμαρίων δηλαδή, συνολικό βάρος x = x γραμμάρια. Ο ος δίσκος είναι πιο βαρύς, οπότε ισχύει: x + 00 > x β) Η ανισότητα αυτή που περιέχει τον άγνωστο x λέγεται ανίσωση. ια να βρούμε τον x ακολουθούμε παρόμοιο τρόπο με αυτόν που ακολουθήσαμε στην επίλυση εξισώσεων. ΝΙΣΩΣΗ x + 00 > x x x > x > 00 x > 00 x > 50 ΠΕΡΙΡΦΗ ΛΥΣΗΣ Χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους Κάνουμε τις αναγωγές ομοίων όρων Διαιρούμε με τον συντελεστή του αγνώστου πλοποιούμε τα κλάσματα Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι, από την ανίσωση που βρήκαμε (x > 50) δεν μπορούμε να συμπεράνουμε πόσο ακριβώς ζυγίζει κάθε πράσινος κύβος, συμπεραίνουμε όμως ότι το βάρος του είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερο από 50 γραμμάρια. Μπορεί να είναι 50, γραμμάρια, μπορεί να είναι 00 γραμμάρια ή μπορεί να είναι.000 κιλά! Δηλαδή, όταν λύνουμε μία ανίσωση, συνήθως δε βρίσκουμε μία μόνο λύση, αλλά άπειρες! ι αυτό παριστάνουμε αυτές τις λύσεις στην ευθεία των αριθμών, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα Το λευκό κυκλάκι πάνω ακριβώς από το 50 δείχνει ότι ο αριθμός αυτός δεν είναι λύση της ανίσωσης. Μια ανισότητα που περιέχει έναν άγνωστο x, λέγεται ανίσωση με έναν άγνωστο. Ο τρόπος που ακολουθούμε για να λύσουμε μια ανίσωση, είναι παρόμοιος με τον τρόπο που ακολουθούμε στην επίλυση εξισώσεων. Δηλαδή: Χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους. Κάνουμε αναγωγές ομοίων ορων. Διαιρούμε με τον συντελεστή του αγνώστου. ν ο συντελεστής είναι θετικός η ανισότητα δεν αλλάζει φορά, ενώ αν είναι αρνητικός πρέπει να αλλάξουμε τη φορά της ανίσωσης. ΕΦΡΜΟΗ Να λύσετε την ανίσωση (x ) (x + ) 4 (x + ) +. Στη συνέχεια, να παραστήσετε τις λύσεις στην ευθεία των αριθμών. Λύση: Η ανίσωση γράφεται διαδοχικά: indb 9//0 9:58:5 μμ

34 4 Μέρος -.5. νισώσεις α βαθμού x x 4x x x 4x Κάνουµε τις πράξεις (επιµεριστική ιδιότητα) Χωρίζουµε γνωστούς από αγνώστους 5x 5 Κάνουµε αναγωγή οµοίων όρων 5x Διαιρούµε µε τον συντελεστή του αγνώστου. Προσοχή όµως!. Διαιρέσαµε µε αρνητικό αριθµό γι αυτό αλλάξαµε φορά στην ανίσωση. x 5 Στη συνέχεια, παριστάνουμε τις λύσεις στην ευθεία των αριθμών: H μπλε τελεία ακριβώς πάνω στο 5 σημαίνει ότι και ο αριθμός αυτός είναι λύση της ανίσωσης ΕΦΡΜΟΗ Να λύσετε την ανίσωση 5 x 4 + x + 8 x. Στη συνέχεια, να παραστήσετε τις λύσεις στην ευθεία των αριθμών. Λύση: Η ανίσωση γράφεται διαδοχικά: 8 5 x x + 8 8x (5 x) + x + 8x 0 x + x + 8x x + x 8x 0 9x 9x 9 9 Διαιρέσαµε µε αρνητικό αριθµό, γι αυτό αλλάξαµε φορά στην ανίσωση. x 4 Στη συνέχεια, παριστάνουμε τις λύσεις στην ευθεία των αριθμών: ΕΦΡΜΟΗ Να λύσετε την ανίσωση (x ) (x + ) < 4(x + ) 5(x ). Στη συνέχεια, να παραστήσετε τις λύσεις στην ευθεία των αριθμών. 4-0 Λύση: Η ανίσωση γράφεται διαδοχικά: x x 6 < 4x + 4 5x + 0 x x 4x + 5x < x < Παρατηρούμε ότι, η ανίσωση αυτή αληθεύει για κάθε τιμή του αριθμού x. Η παράσταση των λύσεων αυτών στην ευθεία των αριθμών θα είναι όλη η ευθεία indb 4 9//0 9:58:5 μμ

35 Μέρος -.5. νισώσεις α βαθμού 5 ΕΦΡΜΟΗ Λύση: 4 Να λύσετε την ανίσωση x + + (x ) > x + 4. Στη συνέχεια, να παραστήσετε τις λύσεις στην ευθεία των αριθμών. Η ανίσωση γράφεται διαδοχικά: x + + x 6 > x + 4 x + x x > x > 8 Παρατηρούμε ότι, η ανίσωση αυτή δεν αληθεύει για καμιά τιμή του αριθμού x. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι η ανίσωση είναι αδύνατη. Στην παράσταση των λύσεων αυτών στην ευθεία των αριθμών δε θα σημειώσουμε τίποτα, γιατί κανένας αριθμός δεν είναι λύση αυτής της ανίσωσης. ΕΦΡΜΟΗ 5 Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων: x 5 x + και 4 < 4 + 5x. Στη συνέχεια, να παραστήσετε τις λύσεις στην ευθεία των αριθμών. Λύση: Λύνουμε χωριστά τις δύο ανισώσεις: x 5 x + 4 < 4 + 5x x x < 5x x 8 0 < 5x x 8 0 5x < 5 5 x 4 < x H παράσταση των λύσεων της πρώτης Η παράσταση των λύσεων της δεύτερης ανίσωσης στην ευθεία των αριθμών: ανίσωσης στην ευθεία των αριθμών: Στη συνέχεια, σχεδιάζουμε τις παραστάσεις των δύο λύσεων στην ίδια ευθεία Όπως βλέπουμε από το σχήμα, οι κοινές λύσεις των δύο ανισώσεων είναι οι αριθμοί που βρίσκονται ανάμεσα στο και στο 4. Άρα, είναι οι αριθμοί x για τους οποίους ισχύει: < x 4. Παρατήρηση: Η σχέση < x 4 είναι μια διπλή ανίσωση, γιατί ισχύουν συγχρόνως και η x > και η x 4. ΕΦΡΜΟΗ 6 Nα λύσετε την ανίσωση: x + x. Λύση: Η ανίσωση x + x χωρίζεται σε δύο ανισώσεις, οι οποίες πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα ή όπως λέμε, να συναληθεύουν: x + και x indb 5 9//0 9:58:55 μμ

36 6 Μέρος -.5. νισώσεις α βαθμού Λύνουμε χωριστά τις δύο ανισώσεις: x + x x + x x x x 6 x 4 x 5 x H παράσταση των λύσεων της πρώτης Η παράσταση των λύσεων της δεύτερης ανίσωσης στην ευθεία των αριθμών: ανίσωσης στην ευθεία των αριθμών: Στη συνέχεια, σχεδιάζουμε τις παραστάσεις των δύο λύσεων στην ίδια ευθεία Όπως βλέπουμε από το σχήμα, οι κοινές λύσεις των δύο ανισώσεων είναι οι αριθμοί που βρίσκονται από το και αριστερά. Άρα, είναι οι αριθμοί x για τους οποίους ισχύει: x... ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΤΝΟΗΣΗΣ Nα συμπληρώσετε τα κενά: α) ν x <, τότε x +... β) ν x <, τότε x... γ) ν x > 5, τότε x... δ) ν x 6, τότε x... ε) ν x, τότε x... στ) ν x < 4, τότε x... ζ) ν x < 7, τότε x... η) ν x, τότε 4x... Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σ (σωστή) ή Λ (λανθασμένη): ΣΩΣΤΟ ΛΘΟΣ α) ν α < β τότε α 6 < β 6. β) ν α < β τότε α < β. γ) ν α < 0 τότε α < α. δ) ν α > τότε α >. ε) ν α < 5 τότε α < 8. στ) Η ανίσωση x 5 > 7 έχει λύση τον αριθμό x = 4. ζ) Η ανίσωση x > x αληθεύει για κάθε αριθμό x. η) Η ανίσωση x > x + 50 αληθεύει για κάθε αριθμό x. θ) Η ανίσωση x < x έχει λύσεις τους αριθμούς x < indb 6 9//0 9:58:58 μμ

1.2 Εξισώσεις 1 ου Βαθμού

1.2 Εξισώσεις 1 ου Βαθμού 1.2 Εξισώσεις 1 ου Βαθμού Διδακτικοί Στόχοι: Θα μάθουμε: Να κατανοούμε την έννοια της εξίσωσης και τη σχετική ορολογία. Να επιλύουμε εξισώσεις πρώτου βαθμού με έναν άγνωστο. Να διακρίνουμε πότε μια εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου Α λ γ ε β ρ ι κ έ ς π α ρ α σ τ ά σ ε ι ς 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις συμπληρώσεις) A. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους Διδακτικοί στόχοι Θυμάμαι ποιοι αριθμοί λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους

Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 ο ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους 1. Ποιοι αριθμοί ονομάζονται: α) ρητοί β) άρρητοι γ) πραγματικοί;

Διαβάστε περισσότερα

μαθηματικά β γυμνασίου

μαθηματικά β γυμνασίου μαθηματικά β γυμνασίου Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή ενός εκ των συγγραφέων Σειρά: Γυμνάσιο, Θετικές Επιστήμες Μαθηματικά Β Γυμνασίου, Βασίλης Διολίτσης Ιωάννα Κοσκινά Νικολέττα Μπάκου Θεώρηση Κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 6. Περιοδική έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου https://mathsgymnasio.wordpress.com/ Περιεχόμενα

Τεύχος 6. Περιοδική έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου https://mathsgymnasio.wordpress.com/ Περιεχόμενα Περιοδική έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου https://mathsgymnasio.wordpress.com/ Τεύχος 6 Περιεχόμενα Σελίδα 5: Σελίδα 17: Α Γυμνασίου, Μέρος Α, Κεφάλαιο 7, Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί, Α.7.8. Δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Γυμνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. Διδακτέα ύλη

Α Τάξη Γυμνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. Διδακτέα ύλη Α Τάξη Γυμνασίου Από το βιβλίο «Μαθηματικά Α Γυμνασίου» των Ιωάννη Βανδουλάκη, Χαράλαμπου Καλλιγά, Νικηφόρου Μαρκάκη, Σπύρου Φερεντίνου, έκδοση 01. Κεφ. 1 ο : Οι φυσικοί αριθμοί 1. Πρόσθεση, αφαίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 ο δείγμα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 ο δείγμα ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ο δείγμα Α. Θεωρία Α) Πότε ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό; Β) Να δώσετε τον ορισμό της εγγεγραμμένης γωνίας σε κύκλο (Ο, ρ). (Να γίνει σχήμα) Γ) Ποια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. ΜΕΡΟΣ 1ο ΑΛΓΕΒΡΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. ΜΕΡΟΣ 1ο ΑΛΓΕΒΡΑ 1. Τι καλείται μεταβλητή; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ 1ο ΑΛΓΕΒΡΑ Μεταβλητή είναι ένα γράμμα (π.χ., y, t, ) που το χρησιμοποιούμε για να παραστήσουμε ένα οποιοδήποτε στοιχείο ενός συνόλου..

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ B ΓΥΝΜΑΣΙΟΥ. 1. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις :

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ B ΓΥΝΜΑΣΙΟΥ. 1. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις : α) γ) x x 3x 7x 9 4 5 0 x x x 3 6 3 4 β) δ) 3x x 3 x 4 3 5 x x. 4 4 3 5 x 4x 3 x 6x 7. Να λυθεί στο Q, η ανίσωση :. 5 8 8 3. Να λυθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Οι πραγματικοί αριθμοί αποτελούνται από τους ρητούς και τους άρρητους αριθμούς, τους φυσικούς και τους ακέραιους αριθμούς. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο σύνολο αριθμών που μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος ΜEd: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Εξισώσεις - Ανισώσεις 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Κεφάλαιο Πραγματικοί αριθμοί. Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους Κατανόηση εννοιών - Θεωρία. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος και να δικαιολογήσετε την απάντησή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ. χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα όπως το θερμόμετρο, Θετικοί-Αρνητικοί αριθμοί.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ. χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα όπως το θερμόμετρο, Θετικοί-Αρνητικοί αριθμοί. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ (50 Δ. ώρες) Περιεχόμενα Στόχοι Οδηγίες - ενδεικτικές δραστηριότητες Οι μαθητές να είναι ικανοί: Μπορούμε να ΟΙ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Β' Γυμν. - Επαναληπτικές Ασκήσεις 1 Άσκηση 1 Απλοποίησε τις αλγεβρικές παραστάσεις (α) 2y 2z 8ω 8ω 2y 2z (β) 1x 2y 3z 3 3 z 2z z 2 x y Επαναληπτικές Ασκήσεις Άλγεβρα - Γεωμετρία Άσκηση 2 Υπολόγισε την

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας για τα Μαθηματικά Γ γυμνασίου

Ερωτήσεις θεωρίας για τα Μαθηματικά Γ γυμνασίου Ερωτήσεις θεωρίας για τα Μαθηματικά Γ γυμνασίου Άλγεβρα 1.1 Β : Δυνάμεις πραγματικών αριθμών. 1. Πως ορίζεται η δύναμη ενός πραγματικού αριθμού ; Η δύναμη με βάση έναν πραγματικό αριθμό α και εκθέτη ένα

Διαβάστε περισσότερα

εξισώσεις-ανισώσεις Μαθηματικά α λυκείου Φροντιστήρια Μ.Ε. ΠΑΙΔΕΙΑ σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες

εξισώσεις-ανισώσεις Μαθηματικά α λυκείου Φροντιστήρια Μ.Ε. ΠΑΙΔΕΙΑ σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες Με τον διεθνή όρο φράκταλ (fractal, ελλ. μορφόκλασμα ή μορφοκλασματικό σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες ονομάζεται ένα γεωμετρικό σχήμα που επαναλαμβάνεται αυτούσιο σε άπειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 11 ο, Τμήμα Α. Γεωμετρία

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 11 ο, Τμήμα Α. Γεωμετρία Μαθηματικά: ριθμητική και Άλγεβρα Μάθημα 11 ο, Τμήμα Γεωμετρία Η γεωμετρία σε σχέση με την άλγεβρα ή την αριθμητική έχει την εξής ιδιαιτερότητα: πρέπει να είμαστε πολύ ακριβείς στην περιγραφή μας (σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ. 3.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Οι ανισώσεις: αx + β > 0 και αx + β < 0

ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ. 3.1 ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Οι ανισώσεις: αx + β > 0 και αx + β < 0 3 ΝΙΣΩΣΕΙΣ 31 ΝΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΘΜΟΥ Οι ανισώσεις: α + β > 0 και α + β < 0 Γνωρίσαμε στο Γυμνάσιο τη διαδικασία επίλυσης μιας ανίσωσης της μορφής α β 0 ή της μορφής α β 0, με α και β συγκεκριμένους αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο... 7. 3. Δειγματικός χώρος Ενδεχόμενα... 42 Εύρεση δειγματικού χώρου... 46

Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο... 7. 3. Δειγματικός χώρος Ενδεχόμενα... 42 Εύρεση δειγματικού χώρου... 46 ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο................................................ 7 1. Το Λεξιλόγιο της Λογικής.............................................. 11. Σύνολα..............................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Στην πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα δίνονται κάποιες προτάσεις στην φυσική τους γλώσσα. Να συμπληρώσετε την δεύτερη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΝΛΗΠΤΙΚ ΘΕΜΤ ΓΥΝΜΣΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΛΓΕΡ ΚΕΦΛΙΟ. Να διατυπώσετε τα κριτήρια διαιρετότητας. πό τους αριθμούς 675, 0, 4404, 7450 να γράψετε αυτούς που διαιρούνται με το, με το, με το 4, με το 9.. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 80 ΝΙΚΑΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0965897 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΡΟΥΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Η έννοια του μιγαδικού

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ 1 Συνοπτική θεωρία Ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου Ασκήσεις Διαγωνίσματα 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πότε ένας φυσικός αριθμός λέγεται άρτιος; Άρτιος

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ΘΕΜΑ 1 ο α) Αν χ 1, χ ρίζες της εξίσωσης αχ +βχ+γ=0, 0 να δείξετε ότι S 1 και P 1 Μον. 10 β) Έστω η συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (150)

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (150) Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα ο (150) -- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Α Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος -3- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Α Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.4 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

1.4 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 1 1.4 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΟ Για τη λύση του προβλήµατος : ιαβάζουµε µε µεγάλη προσοχή το πρόβληµα Ξεχωρίζουµε τα δεδοµένα από τα ζητούµενα Συµβολίζουµε τον άγνωστο µε µία µεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

2. 3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

2. 3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 193. 3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ Με την βοήθεια των εξισώσεων δευτέρου βαθμού λύνουμε πολλά προβλήματα της καθημερινής ζωής και διαφόρων επιστημών.

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 0 ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός . ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΟΜΟΣΗΜΩΝ- ΕΤΕΡΟΣΗΜΩΝ Σε ομόσημους κάνω πρόσθεση και βάζω το κοινό

Διαβάστε περισσότερα

αριθμούς Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία iii) φυσικοί; ii) ακέραιοι; iii) ρητοί;

αριθμούς Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία iii) φυσικοί; ii) ακέραιοι; iii) ρητοί; Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία Ρητοί και άρρητοι αριθμοί. α) Ποιοι αριθμοί ονομάζονται: iii) φυσικοί; ii) ακέραιοι; iii) ρητοί; iv) άρρητοι; v) πραγματικοί; β) Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου

Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου Αριθμοί 1. ΑΡΙΘΜΟΙ Σύνολο Φυσικών αριθμών: Σύνολο Ακέραιων αριθμών: Σύνολο Ρητών αριθμών: ακέραιοι με Άρρητοι αριθμοί: είναι οι μη ρητοί π.χ. Το σύνολο Πραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 324 416 ασκήσεις για λύση. 20 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 324 416 ασκήσεις για λύση. 20 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 34 416 ασκήσεις για λύση ερωτήσεις κατανόησης λυμένα παραδείγματα 0 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγική ενότητα Το λεξιλόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 1. α. Τι γνωρίζετε για την Ευκλείδεια διαίρεση; Πότε λέγεται τέλεια; β. Αν σε μια διαίρεση είναι Δ=δ, πόσο είναι το πηλίκο και

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ9 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά Γ9 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Μαθηματικά 9 ΥΜΝΣΙΟΥ -04_MATH_G GYMN.indb /5/ 4: PM ΣΤΟΙΧΕΙ ΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΡΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ - ΞΙΟΛΟΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΡΦΗΣΗ Δημήτριος ργυράκης, Μαθηματικός, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης Παναγιώτης Βουργάνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α σ κ ή σ ε ι ς γ ι α τ ι ς δ ι α κ ο π έ ς τ ω ν Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α σ κ ή σ ε ι ς γ ι α τ ι ς δ ι α κ ο π έ ς τ ω ν Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α σ κ ή σ ε ι ς γ ι α τ ι ς δ ι α κ ο π έ ς τ ω ν Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν () Στρογγυλοποίησε τον αριθμό 8.987. στις πλησιέστερες: (α) δ ε- κάδες, (β) εκατοντάδες, (γ) χιλιάδες,

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδικοί Αριθμοί. Μαθηματικά Γ! Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση

Μιγαδικοί Αριθμοί. Μαθηματικά Γ! Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Μιγαδικοί Αριθμοί Μαθηματικά Γ! Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Θεωρία - Μέθοδοι Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις Ασκήσεις προς λύση Επιλεγμένα θέματα «Σας εύχομαι, καλό κουράγιο και μεγάλη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Οι ασκήσεις του φυλλαδίου δεν είναι ανά κεφάλαιο, αλλά τυχαία με σκοπό την τελική επανάληψη, και είναι θέματα εξετάσεων από διάφορα σχολεία του νομού Σερρών Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. 2( x 1) 3(2 x) 5( x 3) 2. 4x 2( x 3) 6 2x 3. 2x 3(4 x) x 5( x 1)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. 2( x 1) 3(2 x) 5( x 3) 2. 4x 2( x 3) 6 2x 3. 2x 3(4 x) x 5( x 1) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. Να λυθούν οι παρακάτω εξισώσεις: 1. ( x 1) ( x) 5( x ). x ( x ) 6 x. x ( x) x 5( x 1) x 1 (1 x) x ( x) x x. 1 x 5. x 6 1 1 ( ) 1 1 6. x 1 x 7. 1 x

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού Τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού α, λέγεται ο θετικός αριθμός, ο οποίος, όταν υψωθεί στο τετράγωνο, δίνει τον αριθμό α. Η τετραγωνική ρίζα του

Διαβάστε περισσότερα

Διορθώσεις - Βελτιώσεις. στα βιβλία μαθητή των Μαθηματικών του Γυμνασίου

Διορθώσεις - Βελτιώσεις. στα βιβλία μαθητή των Μαθηματικών του Γυμνασίου Διορθώσεις - Βελτιώσεις στα βιβλία μαθητή των Μαθηματικών του Γυμνασίου 1 Μαθηματικά Α Γυμνασίου A/A Σελίδα Αντί Να γραφεί 1 11, 1 η Δραστηριότητα Βρες τους έξι διαφορετικούς τριψήφιους αριθμούς που. Βρες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΥΜΝΣΙΟΥ ΜΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΣΙ ΓΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΣΕΙΣ - Σελίδα 1 από 11 - 1. Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΜΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΣΕΩΝ Στις εξετάσεις του Μαίου-Ιουνίου µας δίνονται δύο θέµατα θεωρίας και τρείς ασκήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

4.2 4.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

4.2 4.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 1 4. 4.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1. Πρόβληµα : Ονοµάζουµε την κατάσταση που δηµιουργείται όταν αντι- µετωπίζουµε εµπόδια και δυσκολίες στην προσπάθεια µας να φτάσουµε σε έναν συγκεκριµένο στόχο.. Επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 3 η ΕΚΑ Α

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 3 η ΕΚΑ Α ΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΝΛΗΨΗΣ η ΕΚ. Έστω οι παραστάσεις = 4 4 + 5, Β = 5 (8 + 0) : (7 5) και Γ = 6 : 5 4 Να υπολογίσετε την τιµή των παραστάσεων ν = 5, Β = 6 και Γ = να βρείτε : i) Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά. Β'Γυμνασίου. Μαρίνος Παπαδόπουλος

Μαθηματικά. Β'Γυμνασίου. Μαρίνος Παπαδόπουλος Μαθηματικά Β'Γυμνασίου Μαρίνος Παπαδόπουλος ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σας καλωσορίζω στον όµορφο κόσµο των Μαθηµατικών της B Γυµνασίου. Τα µαθηµατικά της συγκεκριµένης τάξης αποτελούν βάση των µαθηµατικών του

Διαβάστε περισσότερα

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr I ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ i e ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Α Ορισμός Ο ορισμός του συνόλου των Μιγαδικών αριθμών (C) βασίζεται στις εξής παραδοχές: Υπάρχει ένας αριθμός i για τον οποίο ισχύει i Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 ο +2 ο ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ Διάνυσμα ορίζεται ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα, δηλαδή ένα ευθύγραμμο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κ. Τζιρώνης, Θ. Τζουβάρας ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συµπλήρωµα στις λύσεις των ασκήσεων του βιβλίου Περιλαµβάνει λύσεις ή υποδείξεις για ασκήσεις του βιβλίου που αφορούν κυρίως προβλήµατα των οποίων η επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 2 η ΕΚΑ Α

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 2 η ΕΚΑ Α 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 2 η ΕΚΑ Α 11. Έστω η παράσταση Α = [(30 : 6) 2] 2 [(15 5) : 3 + 2 2 6] 3 (2 5 3 3 + 2 1 ) Να υπολογίσετε την τιµή της παράστασης Α Αν Α = 30, i) να αναλύσετε τον αριθµό Α σε γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικα Γ Γυμνασιου

Μαθηματικα Γ Γυμνασιου Μαθηματικα Γ Γυμνασιου Θεωρια και παραδειγματα livemath.eu σελ. απο 9 Περιεχομενα Α ΜΕΡΟΣ: ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χ 4 ΜΟΝΩΝΥΜΑ & ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 5 ΜΟΝΩΝΥΜΑ 5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 5 ΡΙΖΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΥ 5 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό.

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Η ταχύτητα (υ), είναι το πηλίκο της μετατόπισης (Δx)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός Αγαπητοί μαθητές. αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα βοήθημα στην ύλη της Άλγεβρας Α Λυκείου, που είναι ένα από

Διαβάστε περισσότερα

3.5 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ y=α/x-η ΥΠΕΡΒΟΛΗ Ποσά αντιστρόφως ανάλογα- Η υπερβολή

3.5 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ y=α/x-η ΥΠΕΡΒΟΛΗ Ποσά αντιστρόφως ανάλογα- Η υπερβολή ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ y=α/ Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ.5 Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ y=α/-η ΥΠΕΡΒΟΛΗ Ποσά αντιστρόφως ανάλογα- Η υπερβολή Δύο ποσά λέγονται αντιστρόφως ανάλογα, όταν η τιμή του ενός πολλαπλασιαστεί επί έναν αριθµό, τότε η τιµή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο δείγμα Α1 Αν α> με α 1 τότε για οποιουσδήποτε θ1, θ> να αποδείξετε ότι ισχύει: logα(θ1θ) = logαθ1 + logαθ Α Πότε ένα πολυώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εμβαδά επιπέδων σχημάτων

Κεφάλαιο 1 o Εμβαδά επιπέδων σχημάτων 9 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Β -- ΓΕΩΜΕΤΡΙΙΑ Κεφάλαιο 1 o Εμβαδά επιπέδων σχημάτων Β. 1. 1 44. Τι ονομάζεται εμβαδόν μιας επίπεδης επιφάνειας και από τι εξαρτάται; Ονομάζεται εμβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών

Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών TINΑ ΒΡΕΝΤΖΟΥ www.ma8eno.gr www.ma8eno.gr Σελίδα 1 Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών Στους πραγματικούς αριθμούς ορίστηκαν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε πώς, με τη βοήθεια των πληροφοριών που α- ποκτήσαμε μέχρι τώρα, μπορούμε να χαράξουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τη γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

2.3 ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ.ptetragono.gr Σελίδα. ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Να βρεθεί το μέτρο των μιγαδικών :..... 0 0. 5 5 6.. 0 0. 5. 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ : ΜΕΤΡΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ Αν τότε. Αν χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ 2.1 Παράσταση αριθμών με σημεία μιας ευθείας.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ 2.1 Παράσταση αριθμών με σημεία μιας ευθείας. 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ 2.1 Παράσταση αριθμών με σημεία μιας ευθείας. α) Στην παραπάνω εικόνα οι χρωματιστοί δείκτες μας δείχνουν κάποιους αριθμούς. Συμπληρώστε τον παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Θαλής Α' Λυκείου 1995-1996

Θαλής Α' Λυκείου 1995-1996 Θαλής Α' Λυκείου 1995-1996 1. Δυο μαθητές Α και Β παίζουν το ακόλουθο παιχνίδι: Τους δίνεται ένα κανονικό πολύγωνο με άρτιο πλήθος πλευρών, μεγαλύτερο από 6 (π.χ. ένα 100-γωνο). Κάθε παίκτης συνδέει δυο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ...

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ... Αμυραδάκη 0, Νίκαια (10-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΘΕΜΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 Α. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ισούται με το γινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μέθοδοι επίλυσης γραμμικού συστήματος χ Γραφική επίλυση Σχεδιάζουμε τις ευθείες που αντιπροσωπεύουν οι εξισώσεις του συστήματος. Αν: - οι δύο ευθείες τέμνονται, τότε το σύστημα έχει

Διαβάστε περισσότερα

β. Να βρείτε την πιθανότητα πραγματοποίησης καθενός από τα δύο ενδεχόμενα του ερωτήματος α).

β. Να βρείτε την πιθανότητα πραγματοποίησης καθενός από τα δύο ενδεχόμενα του ερωτήματος α). 1.: Έννοια της Πιθανότητας Κεφάλαιο 1ο: Πιθανότητες ΑΣΚΗΣΗ 1 (_497) Ένα τηλεοπτικό παιχνίδι παίζεται με ζεύγη αντιπάλων των δυο φύλων. Στο παιχνίδι συμμετέχουν 3 άντρες: ο Δημήτρης (Δ), ο Κώστας (Κ), ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 Θ ΕΩΡΙA 10

ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 Θ ΕΩΡΙA 10 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 04 Θ ΕΩΡΙA 0 ΘΕΜΑ A Α Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/06/2015 ΤΑΞΗ: A Αριθμητικά... ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας- Άλγεβρα Β ΓΕ.Λ.-Σχολικό έτος 2014-2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ. Σχολικό έτος: 2014-2015

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας- Άλγεβρα Β ΓΕ.Λ.-Σχολικό έτος 2014-2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ. Σχολικό έτος: 2014-2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ Α Λ Γ Ε Β Ρ Α Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Σχολικό έτος: 014-015 Τα θέματα εμπλουτίζονται με την δημοσιοποίηση και των νέων θεμάτων από το Ι.Ε.Π. Γ ε ν ι κ ή Ε π ι μ έ λ ε ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 6 1) Να εκφράσετε τον αριθμό 48 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων με δενδροδιάγραμμα. 2) Να συγκρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 3. Δίνεται ο πίνακας: 3 3 3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΜΑ ο. Ένα κουτί περιέχει άσπρες, μαύρες, κόκκινες και πράσινες μπάλες. Οι άσπρες είναι 5, οι μαύρες είναι 9, ενώ οι κόκκινες και οι πράσινες μαζί είναι 6. Επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, για μια αριθμητική πρόοδο που έχει πρώτο όρο τον ...

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, για μια αριθμητική πρόοδο που έχει πρώτο όρο τον ... ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Ορισμός : Μία ακολουθία ονομάζεται αριθμητική πρόοδος, όταν ο κάθε όρος της, δημιουργείται από τον προηγούμενο με πρόσθεση του ίδιου πάντοτε αριθμού. Ο σταθερός αριθμός που προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο. Πίνακας διερεύνησης της εξίσωσης Εξίσωση: αx 2 +βx+γ=0 (α 0) (Ε) Έχει ΥΟ ρίζες άνισες που δίνονται από τους τύπους x 1,2 =

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο. Πίνακας διερεύνησης της εξίσωσης Εξίσωση: αx 2 +βx+γ=0 (α 0) (Ε) Έχει ΥΟ ρίζες άνισες που δίνονται από τους τύπους x 1,2 = ΕΞΙΩΕΙ-ΑΝΙΩΕΙ ου ΒΑΘΜΟΥ - 38 - ΚΕΦΑΑΙΟ 4 ΚΕΦΑΑΙΟ 4 ο Εξισώσεις - Ανισώσεις β βαθµού 5.1. Μορφή και διερεύνηση της εξίσωσης β βαθµού Άθροισµα και γινόµενο των ριζών της Κάθε εξίσωση β βαθµού πριν τη λύσουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σπυρίδων Τζινιέρης-ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Επιμέλεια: Σπυρίδων Τζινιέρης-ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τι είναι κλάσμα; Κλάσμα είναι ένα μέρος μιας ποσότητας. ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κλάσμα είναι ένας λόγος δύο αριθμών(fraction is a ratio of two whole numbers) Πως εκφράζετε συμβολικά ένα κλάσμα; Εκφράζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 5 η ΕΚΑ Α

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 5 η ΕΚΑ Α 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 5 η ΕΚΑ Α 1. Ένα ψυγείο την περίοδο των εκπτώσεων πωλείται µε έκπτωση 18% αντί του ποσού των 779. Να βρείτε πόση ήταν η αξία του ψυγείου πριν τις εκπτώσεις. Αν x ήταν η αξία του ψυγείου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Μαθηματικών Α Γυμνασίου

Συνοπτική Θεωρία Μαθηματικών Α Γυμνασίου Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Μαθηματικών Α Γυμνασίου Αριθμητική - Άλγεβρα Γεωμετρία Άρτιος λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ςεδς ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 3 0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Β ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΩΝΥΜΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βαγγέλης Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός

ςεδς ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 3 0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Β ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΩΝΥΜΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βαγγέλης Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός 014 ςεδς ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Α ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΩΝΥΜΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Β ΒΑΘΜΟΥ Βαγγέλης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν φυλλάδιο είναι ένα τμήμα μιας προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις. 5.1 Η έννοια της συνάρτησης. 1. Να συμπληρώσετε τις τιμές των παρακάτω συναρτήσεων : α) ψ = 2χ + 6 o Για χ = -1,5 : ψ =..=..

Συναρτήσεις. 5.1 Η έννοια της συνάρτησης. 1. Να συμπληρώσετε τις τιμές των παρακάτω συναρτήσεων : α) ψ = 2χ + 6 o Για χ = -1,5 : ψ =..=.. Συναρτήσεις. 5.1 Η έννοια της συνάρτησης. 1. Να συμπληρώσετε τις τιμές των παρακάτω συναρτήσεων : α) ψ = 2χ + 6 o Για χ = 1 : ψ =..=.. = o Για χ = -1 : ψ =..=.. = o Για χ = 0 : ψ =..=.. = o Για χ = 2 :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΘΕΜΑ 2ο

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΘΕΜΑ 2ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑ ο _6950 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του μηδενός, το οποίο να είναι αδύνατο. β) Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Να αναγνωρίζουμε τις σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων στον χώρο. Να υπολογίζουμε το εμβαδόν και τον όγκο ορθού πρίσματος.

Να αναγνωρίζουμε τις σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων στον χώρο. Να υπολογίζουμε το εμβαδόν και τον όγκο ορθού πρίσματος. Ενότητα 5 Στερεομετρία Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε: Να αναγνωρίζουμε τις σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων στον χώρο. Να υπολογίζουμε το εμβαδόν και τον όγκο ορθού πρίσματος. Να υπολογίζουμε το εμβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑ ο _6950 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά. Γ'Γυμνασίου. Μαρίνος Παπαδόπουλος

Μαθηματικά. Γ'Γυμνασίου. Μαρίνος Παπαδόπουλος Μαθηματικά Γ'Γυμνασίου Μαρίνος Παπαδόπουλος ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σας καλωσορίζω στον όµορφο κόσµο των Μαθηµατικών της Γ Γυµνασίου. Τα µαθηµατικά της συγκεκριµένης τάξης αποτελούν ίσως το αποκορύφωµα των

Διαβάστε περισσότερα

2. Να προσδιορίσετε τους επταψήφιους αριθμούς, οι οποίοι είναι τέλεια τετράγωνα και τα τρία πρώτα ψηφία τους, στη σειρά, είναι τα 4, 0 και 0.

2. Να προσδιορίσετε τους επταψήφιους αριθμούς, οι οποίοι είναι τέλεια τετράγωνα και τα τρία πρώτα ψηφία τους, στη σειρά, είναι τα 4, 0 και 0. Ευκλείδης Γ' Γυμνασίου 1995-1996 1. Να γίνει γινόμενο η παράσταση Α= ν 2 3ν 1 2 1. 2. Να προσδιορίσετε τους επταψήφιους αριθμούς, οι οποίοι είναι τέλεια τετράγωνα και τα τρία πρώτα ψηφία τους, στη σειρά,

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Η ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΙΟΦΑΝΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ

4.6 Η ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΙΟΦΑΝΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ 174 46 Η ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΙΟΦΑΝΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ Εισαγωγή Ένα από τα αρχαιότερα προβλήματα της Θεωρίας Αριθμών είναι η αναζήτηση των ακέραιων αριθμών που ικανοποιούν κάποιες δεδομένες σχέσεις Με σύγχρονη ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ. ΘΕΜΑ 2ο

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ. ΘΕΜΑ 2ο Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΘΕΜΑ ο ΘΕΜΑ 8603 Δίνεται τρίγωνο και σημεία και του επιπέδου τέτοια, ώστε 5 και 5. α) Να γράψετε το διάνυσμα ως γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός http://cutemaths.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 20,

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε Φυσική; Φυσική ονομάζουμε την επιστήμη η οποία μελετά τα φυσικά φαινόμενα. ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Τι ονομάζουμε Φυσική; Φυσική ονομάζουμε την επιστήμη η οποία μελετά τα φυσικά φαινόμενα. ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τι ονομάζουμε Φυσική; Φυσική ονομάζουμε την επιστήμη η οποία μελετά τα φυσικά φαινόμενα. ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ξ εκινώντας τη προσπάθεια μου να γράψω αυτό το βιβλίο αναρωτιόμουν πως

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α Λ Γ Ε Β Ρ Α Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Όταν έχουμε δύο γραμμικές εξισώσεις αx+βy=γ και α x+β y=γ και ζητάμε τις κοινές λύσεις τους, τότε λέμε ότι έχουμε να λύσουμε ένα γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Tίτλος: ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφέας: ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑ ΗΣ

Σειρά: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Tίτλος: ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφέας: ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑ ΗΣ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ Φώτης Κουνάδης Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 2007 Σειρά:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ Όταν το πλήθος των παρατηρήσεων είναι μεγάλο, είναι απαραίτητο οι παρατηρήσεις να ταξινομηθούν σε μικρό πλήθος ομάδων που ονομάζονται κλάσεις (class intervals). Η ομαδοποίηση αυτή γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βήμα: Βγάζουμε παρενθέσεις 4 ο βήμα: Προσθέσεις και αφαιρέσεις

3 ο βήμα: Βγάζουμε παρενθέσεις 4 ο βήμα: Προσθέσεις και αφαιρέσεις 24 Κεφάλαιο ο. Να κάνετε τις πράξεις : α) 2 + 3 4-2 : (-4) + γ) -3 (-2) -5 +4: (-2) -6 β) 2 +3 (4-2): (-4 +) δ) -8 : (-3 +5) -4 (-2 + 6) Για να κάνουμε τις πράξεις ακολουθούμε τα εξής βήματα: ο βήμα: Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1 - ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ... 2 Κεφάλαιο 2 ο - ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ... 6 Κεφάλαιο 3 ο - ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ... 10 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1 Κεφάλαιο 1 - ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1,y 1) είναι η C : xx yy 0.

1,y 1) είναι η C : xx yy 0. ΘΕΜΑ Α ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ο δείγμα Α. Αν α, β δύο διανύσματα του επιπέδου με συντελεστές διεύθυνσης λ και λ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι α β λ λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ. Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ. Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διεύθυνση: Προξένου Κορομηλά 51 Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο και Fax 2310 285377 e-mail: emethes@otenet.gr http://www.emethes.gr ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα