Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R. 4.1 Proprietăţi topologice ale lui R Puncte de acumulare

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R. 4.1 Proprietăţi topologice ale lui R Puncte de acumulare"

Transcript

1 Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R În cele ce urmează, vom studia unele proprietăţi ale mulţimilor din R. Astfel, vom caracteriza locul" unui punct în cadrul unei mulţimi (în limba greacă, topos" înseamnă loc") sau apropierea" unui punct de o mulţime dată, clasificând de asemenea submulţimile lui R cu un număr infinit de elemente după cum aceste elemente pot fi numărate sau nu. 4.1 Proprietăţi topologice ale lui R Puncte de acumulare Fie o mulţime A R. Vom spune că a R se numeşte punct de acumulare al mulţimii A dacă orice vecinătate V a lui a conţine puncte ale lui A diferite de a, adică V V(a), (V\ {a}) A =. Exemple. 1. a = 0 este punct de acumulare al mulţimii A = (0, 1) deoarece orice vecinătate V a lui 0 conţine un interval I = ( ε, ε), ε > 0, deci şi puncte ale lui (0, 1) diferite de 0. Altfel spus, (V\ {0}) A (0, ε) =. 122

2 Paul Georgescu, ELEMENTE DE CALCUL DIFERENŢIAL a = 3 nu este punct de acumulare al mulţimii A = (0, 1) {3} deoarece vecinătatea V = (2, 4) a lui 3 nu conţine puncte ale lui A diferite de 3. Altfel spus, (V\ {3}) A =. 3. a = + este punct de acumulare al mulţimii A = N deoarece orice vecinătate V a lui + conţine un interval I = (M, + ], M > 0, deci şi puncte ale lui N diferite de +. Altfel spus, (V\ {+ }) A = {[M] + 1, [M] + 2,...} =. Din exemplele de mai sus se deduc câteva consecinţe privind localizarea punctelor de acumulare. Mai întâi, un punct de acumulare al unei mulţimi A poate să nu fie element al acelei mulţimi (exemplul 1). De asemenea, nu orice element al unei mulţimi A este neapărat punct de acumulare al acelei mulţimi (exemplul 2). Din cel de-al treilea exemplu, se poate observa că punctele de acumulare ale unei mulţimi pot fi şi la infinit. Mulţimea tuturor punctelor de acumulare ale mulţimii A se numeşte atunci mulţimea derivată a lui A şi se notează A, în vreme ce un element al unei mulţimi A care nu este punct de acumulare al acelei mulţimi se numeşte punct izolat al lui A. De aici se poate observa că a A este punct izolat al lui A dacă există o vecinătate V a lui A care nu conţine puncte din A. Exemple. 1. Dacă A = (0, 3) {5}, atunci A = [0, 3], iar 5 este punct izolat al lui A.

3 124Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R (rezumat) 2. Dacă A = {0, 1, 2}, atunci A =, toate elementele lui A fiind puncte izolate. 3. Dacă A = 1, 2 1, 1 3,..., n 1,..., atunci A = {0}, toate elementele lui A fiind puncte izolate. Alegând în mod potrivit în definiţia unui punct de acumulare vecinătăţi V din ce în ce mai mici se obţin puncte ale lui A diferite de a care sunt din ce în ce mai aproape de a. În acest mod se poate obţine următoarea caracterizare echivalentă a unui punct de acumulare cu ajutorul şirurilor, exprimând faptul că o mulţime care are un punct de acumulare a conţine elemente oricât de apropiate" de a şi diferite de a. Teorema 4.1. Fie A R. Atunci a R este punct de acumulare al lui A dacă şi numai dacă există un şir {a n } n 0 de elemente ale lui A, diferite de a, cu limita a. Din cele de mai sus, observând că şirul {a n } n 0 poate fi ales cu termenii diferiţi între ei, deducem că o mulţime A care are un punct de acumulare a este în mod necesar infinită. În particular, o mulţime finită nu are puncte de acumulare, toate elementele sale fiind deci puncte izolate. De asemenea, din aceeaşi observaţie se obţine în mod imediat următorul rezultat. Corolar Un punct a R este punct de acumulare al unei mulţimi A R dacă şi numai dacă orice vecinătate V V(a) conţine o infinitate de elemente ale lui A. Pot fi demonstrate cu ajutorul celor de mai sus următoarele proprietăţi de calcul. Teorema 4.2. Fie A, B R. Au loc următoarele proprietăţi. 1. Dacă A B, atunci A B. 2. (A B) = A B. 3. (A B) A B. Faptul că (A B) şi A B nu sunt neapărat egale se poate observa considerând A = (0, 1) şi B = (1, 2). Atunci A = [0, 1] şi B = [1, 2], deci A B = {1}. Totuşi, A B =, deci (A B) =, iar (A B) = A B.

4 Paul Georgescu, ELEMENTE DE CALCUL DIFERENŢIAL Puncte aderente Fie o mulţime A R. Vom spune că a R se numeşte punct aderent al mulţimii A dacă orice vecinătate V a lui a conţine puncte ale lui A, adică V V(a), V A =. Cum definiţia unui punct aderent este mai puţin restrictivă decat definiţia unui punct de acumulare (este necesar ca V A =, în loc de (V\ {a}) A =, când cea din urmă relaţie este satisfăcută, fiind satisfăcută în mod evident şi cea dintâi), urmează că orice punct de acumulare al unei mulţimi A este în acelaşi timp şi punct aderent al acelei mulţimi. De asemenea, deoarece a V pentru orice V V(a), urmează că a V A pentru orice a A şi orice V V(a), deci V A =. De aici, orice a A este punct aderent al lui A. Mulţimea tuturor punctelor aderente ale mulţimii A se numeşte atunci aderenţa sau închiderea mulţimii A şi se notează A. Din cele de mai sus se observă că A A şi A A. În mod analog Teoremei 4.1 se poate demonstra următorul rezultat, care afirmă faptul că A conţine, pe lângă elementele din A, şi limitele de şiruri cu termeni din A. Teorema 4.3. Fie A R. Atunci a R este punct aderent al lui A dacă şi numai dacă există un şir {a n } n 0 de elemente ale lui A, cu limita a. Exemple. 1. Dacă A = {0, 1,..., n}, atunci A = A. 2. Dacă A = (0, 1), atunci A = [0, 1]. 3. Dacă A = Q, atunci A = R, deoarece orice număr real este limita unui şir de numere raţionale, + este limita şirului (x n ) n 0 : x n = n Q, iar este limita şirului (x n ) n 0 : x n = n Q. Cu ajutorul celor de mai sus se pot demonstra următoarele proprietăţi de calcul.

5 126Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R (rezumat) Teorema 4.4. Fie A, B R. Au loc următoarele proprietăţi. 1. A = A A. 2. Dacă A B, atunci A B. 3. A B = A B. 4. A B A B. Faptul că A B şi A B nu sunt neapărat egale se poate observa considerând A = (0, 1) şi B = (1, 2). Atunci A = [0, 1], B = [1, 2], deci A B = {1}. Totuşi, A B =, deci A B =, iar A B = A B Puncte interioare Fie o mulţime A R. Vom spune că a R se numeşte punct interior al mulţimii A dacă A este vecinătate pentru a. Deoarece A este vecinătate pentru a, rezultă că a A, adică un punct interior al unei mulţimi aparţine în mod necesar acelei mulţimi. Conform definiţiei vecinătăţii unui punct, urmează că a R este punct interior al lui A dacă există (c, d) astfel ca a (c, d) A, respectiv + este punct interior lui A dacă există (c, ] astfel ca + (c, ] A, iar este punct interior lui A dacă există [, d) astfel ca [, d) A. De asemenea, dacă A nu conţine intervale, atunci A nu are puncte interioare, neputând fi vecinătate pentru niciun punct al său. În cele ce urmează, prin interval deschis I" vom înţelege un interval de tip (c, d), (c, ] sau [, d), potrivit cu situaţia în care este utilizat. Exemple. 1. a = 1 2 este punct interior al mulţimii A = [0, 1) 2 deoarece a (0, 1) A, dar a = 0 şi a = 2 nu sunt puncte interioare ale lui A, întrucât A nu conţine intervale deschise în care se află 0 şi 2, neconţinând nici numere negative, nici numere mai mari ca A = Q nu are puncte interioare deoarece nu conţine intervale. Mulţimea tuturor punctelor interioare ale mulţimii A se numeşte atunci interiorul mulţimii A şi se notează A.

6 Paul Georgescu, ELEMENTE DE CALCUL DIFERENŢIAL 127 Teorema 4.5. Fie A, B R. Au loc următoarele proprietăţi. 1. A A. 2. Dacă A B, atunci A B Å B = A B. Å B A B. Faptul că Å B şi A B nu sunt neapărat egale se poate observa considerând A = (0, 1) şi B = [1, 2). Atunci A = (0, 1), B = (1, 2), deci A B = (0, 1) (1, 2). Totuşi, A B = (0, 2), deci A B = (0, 2), iar Å B = A B. Un alt tip de legătură între aderenţa şi interiorul unei mulţimi, exprimat cu ajutorul mulţimilor complementare, este precizat în teorema următoare. În cele ce urmează, pentru o mulţime M dată, prin cm se va înţelege complementara mulţimii M în raport cu R, adică mulţimea R\M. De asemenea, a R se va numi punct exterior al mulţimii M dacă cm este vecinătate pentru a. Teorema 4.6. Fie A R. Au loc egalităţile 1. ca = ca; 2. c A = ca. Corolar Fie B R. Au loc egalităţile 1. B = c Ä cb ä ; 2. B = c Ä cb ä. Demonstraţie. Demonstraţiile celor două egalităţi se obţin în mod imediat punând B = ca în Teorema 4.6, ţinând seama că c(cb) = B Puncte de frontieră Fie A R. Vom spune că a R se numeşte punct de frontieră al lui A dacă a A ca.

7 128Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R (rezumat) Din definiţia de mai sus se observă că un punct a R este punct de frontieră al lui A dacă este limita atât a unui şir de elemente din A cât şi a unui şir de elemente din ca, adică există două şiruri (a n ) n 0 A şi (b n ) n 0 ca astfel ca a n a şi b n a pentru n. Mulţimea tuturor punctelor de frontieră ale lui A se numeşte atunci frontiera lui A şi se notează Fr A sau A. Are loc de asemenea următoarea proprietate de calcul, utilă în determinarea frontierei unei mulţimi. Teorema 4.7. Fie A R. Atunci Fr A = A\ A. Demonstraţie. Au loc relaţiile Fr A = A ca = A c A = A\ A, de unde concluzia. Exemple. 1. Dacă A = (0, 1), atunci A = [0, 1], {0, 1}. 2. Dacă A = {1, 2,..., n}, atunci A = A, intervale), deci Fr A = A. 3. Dacă A = Q, atunci A = R, A =, deci Fr A = R. A = (0, 1), deci Fr A = A = (deoarece A nu conţine Mulţimi deschise, mulţimi închise, mulţimi compacte Mulţimi deschise Fie A R. Vom spune că A este deschisă dacă este mulţimea vidă sau este vecinătate pentru orice punct al său. Exemple. 1. Dacă A = (0, 1), atunci ea este deschisă, fiind vecinătate pentru orice a (0, 1). 2. Dacă A = [0, 2), atunci A nu este deschisă, întrucât ea nu este vecinătate pentru a = 0.

8 Paul Georgescu, ELEMENTE DE CALCUL DIFERENŢIAL Dacă A = N, atunci A nu este deschisă, întrucât ea nu este vecinătate pentru niciun punct al său, neconţinând intervale. 4. Dacă A =, ea este deschisă prin definiţie. Dacă A = R, atunci pentru orice a R, a (a 1, a + 1) R, deci R este vecinătate pentru a. Cum a este arbitrar, R este deschisă. Dacă A = R, la observaţia anterioară se adaugă faptul că + (0, ] R, iar [, 0) R, deci R este de asemenea deschisă. Are loc următoarea teoremă de caracterizare a mulţimilor deschise prin intermediul interiorului acestora. Teorema 4.8. Fie A R. Atunci A este deschisă dacă şi numai dacă A = A. În particular, din rezultatul de mai sus se obţine uşor faptul că I 1 = (c, d), I 2 = (c, + ), I 3 = (c, + ], I 4 = [, d] şi I 5 = (, d) sunt mulţimi deschise pentru orice c, d R. Se va observa în cele ce urmează că interiorul unei mulţimi A este mulţime deschisă şi este cea mai mare mulţime deschisă inclusă în A, în sensul că oricare altă mulţime deschisă inclusă în A este conţinută în A. Teorema 4.9. Fie A R. Atunci A este o mulţime deschisă, iar dacă B A este o altă mulţime deschisă, atunci B A. Operaţii cu mulţimi deschise Teorema Au loc următoarele proprietăţi. 1. Orice reuniune de mulţimi deschise este mulţime deschisă. 2. Orice intersecţie finită de mulţimi deschise este mulţime deschisă. A = A. Mai mult, Se poate observa că o intersecţie infinită de mulţimi deschise nu este neapărat mulţime deschisă. În acest sens, să considerăm (A i ) i 1 : A i = ( 1 i, 1 i ). Atunci A i este deschisă pentru orice i 1, dar A i = {0}, care nu este mulţime deschisă. i 1

9 130Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R (rezumat) Exemplu. A = (0, 1) (2, 4) este deschisă, ca reuniune a mulţimilor deschise (0, 1) şi (2, 4). Mulţimi închise Fie A R. Vom spune că A este închisă dacă ca este deschisă. Se poate observa imediat că are loc următoarea teoremă de caracterizare a mulţimilor închise prin intermediul aderenţei acestora. Teorema Fie A R. Atunci A este închisă dacă şi numai dacă A = A. Demonstraţie. Au loc următoarele echivalenţe A închisă ca deschisă ca = ca ca = ca A = A. Din teorema de mai sus şi din teorema de caracterizare a mulţimilor închise cu ajutorul limitelor de şiruri (Teorema 4.3) se poate observa că A R este închisă dacă si numai dacă ea conţine limitele tuturor şirurilor cu elemente din A. Exemple. 1. A = [0, 1] este mulţime închisă, deoarece A = A. Altfel, ca = [, 0) (0, ], care este mulţime deschisă, fiind reuniunea mulţimilor deschise [, 0) şi (0, ]. 2. A = R nu este mulţime închisă, deoarece A = R = A. Altfel, A nu conţine +, care este limita şirului (x n ) n 0 : x n = n cu elemente din A. 3. A = (, 0] nu este mulţime închisă, deoarece ca = { } (0, ], care nu este mulţime deschisă, întrucât nu este vecinătate a lui +. Altfel, A = [, 0] = A, sau A nu conţine, care este limita şirului (x n ) n 0 : x n = n cu elemente din A. 4. este mulţime închisă deoarece c = R, care este mulţime deschisă. De asemenea, R este mulţime închisă, deoarece cr =, care este mulţime deschisă. Din exemplele de mai sus se poate observa că şi R sunt atât mulţimi deschise, cât şi închise. Se poate demonstra că aceste mulţimi sunt singurele care au simultan cele două proprietăţi.

10 Paul Georgescu, ELEMENTE DE CALCUL DIFERENŢIAL 131 Prin analogie cu Teorema 4.9, se va observa că aderenţa unei mulţimi date A este mulţime închisă şi este cea mai mică mulţime închisă care include pe A, în sensul că oricare altă mulţime închisă care include pe A, conţine şi A. Teorema Fie A R. Atunci A este o mulţime închisă, iar A = A. Mai mult, dacă B A este o altă mulţime închisă, atunci B A. Operaţii cu mulţimi închise Teorema Au loc următoarele proprietăţi. 1. Orice reuniune finită de mulţimi închise este mulţime închisă. 2. Orice intersecţie de mulţimi închise este mulţime închisă. Se poate observa că o reuniune infinită de mulţimi închise nu este neapărat mulţime închisă. În acest sens, să considerăm (A i ) i 0 : A i = [ i, i]. Atunci A i este închisă pentru orice i 0, dar A i = R, care nu este mulţime închisă. i 0 Exemplu. A = [ 1, 2] [4, 5] este închisă, ca reuniune a mulţimilor închise [ 1, 2] şi [4, 5]. Mulţimi compacte Fie A R. Vom spune că A este compactă dacă este închisă şi mărginită. Exemple. 1. A = [0, 1] este compactă, fiind închisă şi mărginită. 2. A = [0, 2] [4, 6] este compactă, fiind închisă (ca reuniune finită de mulţimi închise) şi mărginită. 3. A = [0, ] nu este compactă, nefiind mărginită. 4. A = 1, 1 2, 1 3,..., 1 n,... nu este compactă, nefiind închisă, deoarece limita şirului 1, 1 2, 1 3,..., n 1,... este 0, element neconţinut în mulţimea A. Operaţii cu mulţimi compacte

11 132Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R (rezumat) Teorema Au loc următoarele proprietăţi. 1. Orice reuniune finită de mulţimi compacte este mulţime compactă. 2. Orice intersecţie de mulţimi compacte este mulţime compactă. Teorema Fie A R. Atunci A este compactă dacă şi numai dacă din orice şir de elemente din A se poate extrage un subşir convergent la un element din A. Mulţimi dense Fie A, B R. Vom spune că A este densă în B dacă orice element al lui B este limita unui şir cu elemente din A, adică B A. Dacă B = R, adică orice element al lui R este limita unui şir cu elemente din A, atunci A se numeşte densă. Din definiţia de mai sus, se observă că dacă A este densă, atunci A = R. Într-adevăr, conform definiţiei, R A, iar cum A R, urmează că A = R. De asemenea, pentru a se demonstra că A este densă este suficient să se arate că A R. În acest sens, dacă A R, atunci A R, iar cum A = A, urmează că A R. Exemple. 1. Q este densă, deoarece orice număr real este limita unui şir de numere raţionale. 2. R\Q este de asemenea densă, deoarece orice număr real este limita unui şir de numere iraţionale. Altfel, R\Q = R\(Q {, + }) = c(q {, + }) ˇ = cq {, + } = c = R, ˇ deci R\Q este densă. S-a folosit faptul că Q {, + } =, deoarece Q {, + } nu conţine intervale. 3. Q [0, 1] este densă în [0, 1], deoarece Q [0, 1] = Q [0, 1] = R [0, 1] = [0, 1].

12 Paul Georgescu, ELEMENTE DE CALCUL DIFERENŢIAL A = 1, 1 2, 1 3,..., n 1,... nu este densă în [0, 1], deoarece A = A {0} [0, 1]. Denumirea de mulţime densă este justificată de următoarea teoremă, care afirmă faptul că pentru oricare două numere reale date, o mulţime densă conţine măcar un element situat între acestea. Teorema Fie A R. Atunci A este densă dacă şi numai dacă pentru orice x, y R, x < y, există a A astfel ca x < a < y. Exemple. 1. Z nu este densă, deoarece nu conţine niciun punct situat între 0 şi (Q (, 1]) (Q [1, )) nu este densă, deoarece nu conţine niciun punct situat între 1 şi Proprietăţi de numărare ale lui R Numere cardinale Fie A, B R. Vom spune că A, B au acelaşi cardinal şi vom nota A B dacă există o funcţie bijectivă f : A B. Se observă că relaţia " astfel definită între mulţimi este relaţie de echivalenţă, întrucât este 1. reflexivă, deoarece A A, cu f : A A, f (x) = x. 2. simetrică, deoarece dacă A B, cu f : A B bijectivă, atunci şi B A, cu f 1 : B A bijectivă. 3. tranzitivă, deoarece dacă A B, cu f : A B bijectivă, iar B C, cu g : B C bijectivă, atunci A C, cu g f : A C bijectivă. Mulţimi finite O mulţime A va fi numită finită dacă este mulţimea vidă (şi atunci are cardinal 0, sau are 0 elemente) sau are acelaşi cardinal cu A n = {1, 2,..., n} pentru un n N oarecare (şi atunci se spune că are cardinal n, sau are n elemente).

13 134Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R (rezumat) Mulţimi numărabile Fie A R. Vom spune că A este numărabilă dacă există o funcţie bijectivă f : N A. În această situaţie, cardinalul mulţimii A se va nota cu ℵ 0 (alef zero). O mulţime care nu este numărabilă se va numi nenumărabilă. Dacă notăm f (n) = a n, n N, atunci se observă că A este numărabilă dacă elementele sale pot fi puse sub forma unui şir cu termeni distincţi, anume A = {a 0, a 1,..., a n,...}. O mulţime A se va numi cel mult numărabilă dacă este finită sau numărabilă. Se observă atunci că A este cel mult numărabilă dacă şi numai dacă există o funcţie injectivă f : A N. Exemple. 1. A = N este numărabilă. În acest caz, f : N N, f (n) = n este funcţia căutată. Altfel, N = {0, 1, 2,...}, elementele sale putând fi puse sub forma unui şir cu termeni distincţi. 2. A = Z este numărabilă, deoarece Z = {0, 1, 1, 2, 2,...}, elementele sale putând fi puse sub forma unui şir cu termeni distincţi. Altfel, este bijectivă. f : N Z, f (n) = n 2 dacă n este par n+1 2 dacă n este impar. Din Exemplul 2, în care s-a construit o funcţie bijectivă f : N Z, se observă că o mulţime infinită poate avea acelaşi cardinal ca şi o submulţime proprie a sa. De asemenea, f 1 : R ( 1, 1), f 1 (x) = x 1 + x f 2 : R (0, ), f 2 (x) = 1 1+x, dacă x [0, ) 1 x, dacă x (, 0) sunt bijective, deci R, (0, ) şi ( 1, 1) au acelaşi cardinal. De fapt, toate intervalele deschise (a, b) au acelaşi cardinal, întrucât au acelaşi cardinal cu ( 1, 1), acest lucru observându-se din faptul că f 3 : (a, b) ( 1, 1), f 3 (x) = 2 b a x a + b b a

14 Paul Georgescu, ELEMENTE DE CALCUL DIFERENŢIAL 135 este bijectivă. Similar, intervalele (a, ) au acelaşi cardinal cu (0, ) întrucât f 4 : (a, ) (0, ), f 4 (x) = x a este bijectivă, iar intervalele (, b) au acelaşi cardinal cu (, 0) întrucât f 5 : (, b) (, 0), f 5 (x) = x b este bijectivă. Cum (0, ) şi (, 0) au acelaşi cardinal, întrucât f 6 : (0, ) (, 0), f 6 (x) = x este bijectivă, urmează că mulţimile R, (a, ), (, b), (a, b) au acelaşi cardinal pentru orice a, b R. Vom demonstra ulterior că aceste mulţimi nu sunt numărabile. Operaţii cu mulţimi numărabile Se poate observa că o reuniune finită de mulţimi numărabile este numărabilă. În acest sens, fie (A i ) 1 i n o familie finită de mulţimi numărabile. Atunci A i poate fi pusă sub forma unui şir cu termeni distincţi, A i = a i 0, ai 1, ai 2,... pentru orice 1 i n. De aici, n A i = a 1 0, a 2 0,..., a0, n a 1 1, a 2 1,... a1 n,.... i=1 n Eliminând eventualele repetări, elementele mulţimii A i pot fi scrise sub forma i=1 unui şir cu termeni distincţi, iar n A i este numărabilă. Cu un raţionament asemănător, se poate demonstra că dacă F este finită iar A este numărabilă, atunci A i=1 F este numărabilă. De asemenea, dacă A este numărabilă, atunci orice submulţime a sa este finită sau numărabilă. Vom studia acum situaţia în care se face reuniunea unei familii numărabile de mulţimi numărabile. Teorema Fie (A i ) i N o familie de mulţimi numărabile. Atunci numărabilă. i N A i este Cu ajutorul acestei teoreme se poate demonstra că mulţimea numerelor raţionale este numărabilă.

15 136Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R (rezumat) Teorema Q este numărabilă Mulţimi de puterea continuului Vom demonstra în cele ce urmează că intervalul [0, 1] are mai multe elemente" decât Q, proprietate care nu este evidentă intuitiv, în sensul că elementele lui Q se pot număra, iar elementele lui [0, 1] nu, deşi este evident că ambele mulţimi au un număr infinit de elemente. Teorema Intervalul [0, 1] nu este o mulţime numărabilă. Demonstraţie. Presupunem prin reducere la absurd că [0, 1] este o mulţime numărabilă. Atunci [0, 1] = {x 0, x 1, x 2,..., x n,...}, intervalul [0, 1] putându-se pune sub forma unui şir cu termeni distincţi. Notâm I 0 = [0, 1] şi împărţim acest interval în subintervalele [0, 1 3 ], [ 1 3, 2 3 ], [ 2 3, 1] de lungimi egale; fie I 1 un interval dintre acestea care nu-l conţine pe x 0. Împărţim acum I 1 în trei subintervale de lungimi egale şi fie I 2 un interval dintre acestea care nu-l conţine pe x 1. Procedând în mod inductiv, obţinem un şir de intervale (I n ) n 0, I n = [a n, b n ], b n a n = 1 3 n, astfel ca I 0 I 1 I 2... I n... şi I n nu conţine x 0, x 1,... x n 1. Şirul de intervale (I n ) n 0 este descrescător, cu lungimea tinzând la 0, intersecţia tuturor intervalelor fiind un punct. Urmează că I n = {x}, iar cum x [0, 1], x = x n0 pentru n 0 N oarecare, n 0 ceea ce este o contradicţie, deoarece atunci x I n0 +1, deci x I n. Vom nota cardinalul intervalului [0, 1] cu c (puterea continuului), înţelegând că o mulţime cu cardinal c are mai multe elemente" decât o mulţime numărabilă, de cardinal ℵ 0. Cum f : [0, 1] (0, 1), f (x) = n 0 1 2, dacă x = 0, 1 n+2, dacă x = n 1, n N x, în rest

16 Paul Georgescu, ELEMENTE DE CALCUL DIFERENŢIAL 137 este bijectivă, urmează că [0, 1] şi (0, 1) au acelaşi cardinal. Cu ajutorul unei construcţii similare se poate demonstra că [0, 1] şi [0, 1) au acelaşi cardinal. Din consideraţiile enunţate anterior se deduce că atât mulţimea R cât şi toate intervalele [a, b], (a, b), (, b], (, b), [a, ), (a, ) au acelaşi cardinal c. Din cele ce urmează se va observa că numerele iraţionale, fiind în număr mai mare decât cele raţionale, sunt responsabile" pentru faptul că mulţimea numerelor reale nu este numărabilă. Corolar Mulţimea I a numerelor iraţionale nu este numărabilă. Demonstraţie. Presupunem prin reducere la absurd că I este numărabilă. Atunci, deoarece R = Q I, urmează că R este numărabilă, ca reuniunea unui număr finit de mulţimi numărabile, contradicţie. Aplicaţii 4.1. Precizaţi interiorul următoarelor mulţimi: A 1 = (0, 1) [2, 3]; A 2 = [0, 2) (4, 5] {6}; A 3 = [2, ); A 4 = [, 5]; A 5 = Q [1, 2]; A 6 = (R\Q) [2, 3]; A 7 = {x R; 4 x < 8}; A 8 = R ; A 9 = {0, 1, 2,..., 10} Precizaţi mulţimea derivată şi aderenţa următoarelor mulţimi: A 1 = (0, 1) (1, 2); A 2 = (1, 2) (3, 4) {7}; A 3 = N; A 4 = (2, ); A 5 = Q ( 1, 1); A 6 = (R\Q) (0, 2); A 7 = 0, 1 2, 3 1,..., n n+1,... ; A 8 = 2, 3 2, 4 3,..., n+1 n, Fie A = [0, 1) (1, 2] {6}. Determinaţi A, A, A, Fr A. Este A deschisă? Dar închisă sau compactă? 4.4. Demonstraţi că A = i Demonstraţi că A = 10 i=1 Ä 2i+1 i+1, 2i+3 ä i+1 este mulţime deschisă. î 2n+1 n+1, 3n+5 ó n+2 este mulţime închisă Precizaţi dacă următoarele mulţimi sunt dense în mulţimile precizate: A 1 = Z în B 1 = R; A 2 = N în B 2 = Z; A 3 = [0, 1] în B 3 = [ 1, 2]; A 4 = Q în B 4 = R; A 5 = {0, 1, 2,..., 10} în B 5 = [0, 10]; A 6 = 0, 1 2, 1 3,..., n n+1,... în B 6 = [0, 1].

17 138Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R (rezumat) 4.7. Precizaţi care dintre următoarele mulţimi sunt numărabile: A 1 = [0, 1) (2, 3]; A 2 = 2Z = {x; x = 2k, k Z}; A 3 = N N; A 4 = Q Z; A 5 = R Q; A 6 = R n ; A 7 = Q n.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

Διαβάστε περισσότερα

Curs 4 Serii de numere reale

Curs 4 Serii de numere reale Curs 4 Serii de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy Teoremă (Criteriul rădăcinii) Fie x n o serie cu termeni

Διαβάστε περισσότερα

Curs 2 Şiruri de numere reale

Curs 2 Şiruri de numere reale Curs 2 Şiruri de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Convergenţă şi mărginire Teoremă Orice şir convergent este mărginit. Demonstraţie Fie (x n ) n 0 un

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Metode de Optimizare Curs V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Propoziţie 7. (Fritz-John). Fie X o submulţime deschisă a lui R n, f:x R o funcţie de clasă C şi ϕ = (ϕ,ϕ

Διαβάστε περισσότερα

f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl, x U 0 D\{x 0 }. < f(x) < l +

f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl, x U 0 D\{x 0 }. < f(x) < l + Semnul local al unei funcţii care are limită. Propoziţie. Fie f : D (, d) R, x 0 D. Presupunem că lim x x 0 f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl,

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

Διαβάστε περισσότερα

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism. (Y = f(x)).

Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism. (Y = f(x)). Teoremă. (Y = f(x)). Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism Demonstraţie. f este continuă pe X: x 0 X, S Y (f(x 0 ), ε), S X (x 0, ε) aşa ca f(s X (x 0, ε)) = S Y (f(x 0 ), ε) : y

Διαβάστε περισσότερα

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gh. Asachi Curs 14 Funcţii implicite Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie F : D R 2 R o funcţie de două variabile şi fie ecuaţia F (x, y) = 0. (1) Problemă În ce condiţii ecuaţia

Διαβάστε περισσότερα

Cursul Măsuri reale. D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 15

Cursul Măsuri reale. D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 15 MĂSURI RELE Cursul 13 15 Măsuri reale Fie (,, µ) un spaţiu cu măsură completă şi f : R o funcţie -măsurabilă. Cum am văzut în Teorema 11.29, dacă f are integrală pe, atunci funcţia de mulţime ν : R, ν()

Διαβάστε περισσότερα

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005. SUBIECTUL Editia a VI-a 6 februarie 005 CLASA a V-a Fie A = x N 005 x 007 si B = y N y 003 005 3 3 a) Specificati cel mai mic element al multimii A si cel mai mare element al multimii B. b)stabiliti care

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 9 20 Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reiduurilor.

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite Capitolul 4 Integrale improprii 7-8 În cadrul studiului integrabilităţii iemann a unei funcţii s-au evidenţiat douăcondiţii esenţiale:. funcţia :[ ] este definită peintervalînchis şi mărginit (interval

Διαβάστε περισσότερα

Funcţii Ciudate. Beniamin Bogoşel

Funcţii Ciudate. Beniamin Bogoşel Funcţii Ciudate Beniamin Bogoşel Scopul acestui articol este construcţia unor funcţii neobişnuite din punct de vedere intuitiv, care au anumite proprietăţi interesante. Construcţia acestor funcţii se face

Διαβάστε περισσότερα

Modulul 1 MULŢIMI, RELAŢII, FUNCŢII

Modulul 1 MULŢIMI, RELAŢII, FUNCŢII Modulul 1 MULŢIMI, RELAŢII, FUNCŢII Subiecte : 1. Proprietăţile mulţimilor. Mulţimi numerice importante. 2. Relaţii binare. Relaţii de ordine. Relaţii de echivalenţă. 3. Imagini directe şi imagini inverse

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006 Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 006 Mircea Lascu şi Cezar Lupu La cel de-al cincilea baraj de Juniori din data de 0 mai 006 a fost dată următoarea inegalitate: Fie x, y, z trei numere reale

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1 1 Metoda eliminării 2 Cazul valorilor proprii reale Cazul valorilor proprii nereale 3 Catedra de Matematică 2011 Forma generală a unui sistem liniar Considerăm sistemul y 1 (x) = a 11y 1 (x) + a 12 y 2

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune .3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune Definiţia.3. Se numeşte bază a spaţiului vectorial V o familie de vectori B care îndeplineşte condiţiile de mai jos: a) B este liniar independentă; b) B este

Διαβάστε περισσότερα

CURS 11: ALGEBRĂ Spaţii liniare euclidiene. Produs scalar real. Spaţiu euclidian. Produs scalar complex. Spaţiu unitar. Noţiunea de normă.

CURS 11: ALGEBRĂ Spaţii liniare euclidiene. Produs scalar real. Spaţiu euclidian. Produs scalar complex. Spaţiu unitar. Noţiunea de normă. Sala: 2103 Decembrie 2014 Conf. univ. dr.: Dragoş-Pătru Covei CURS 11: ALGEBRĂ Specializarea: C.E., I.E., S.P.E. Nota: Acest curs nu a fost supus unui proces riguros de recenzare pentru a fi oficial publicat.

Διαβάστε περισσότερα

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale. 5p Determinați primul termen al progresiei geometrice ( b n ) n, știind că b 5 = 48 și b 8 = 84 5p Se consideră funcția f : intersecție a graficului funcției f cu aa O R R, f ( ) = 7+ 6 Determinați distanța

Διαβάστε περισσότερα

z a + c 0 + c 1 (z a)

z a + c 0 + c 1 (z a) 1 Serii Laurent (continuare) Teorema 1.1 Fie D C un domeniu, a D şi f : D \ {a} C o funcţie olomorfă. Punctul a este pol multiplu de ordin p al lui f dacă şi numai dacă dezvoltarea în serie Laurent a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ CONCURS DE ADMITERE, 7 iulie 207 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (30 puncte) ) (0 puncte) Să se arate că oricare ar

Διαβάστε περισσότερα

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM Seminar S ANALA ÎN CUENT CONTNUU A SCHEMELO ELECTONCE S. ntroducere Pentru a analiza în curent continuu o schemă electronică,

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2 .1 Sfera Definitia 1.1 Se numeşte sferă mulţimea tuturor punctelor din spaţiu pentru care distanţa la u punct fi numit centrul sferei este egalăcuunnumăr numit raza sferei. Fie centrul sferei C (a, b,

Διαβάστε περισσότερα

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice 1 Conice pe ecuaţii reduse 2 Conice pe ecuaţii reduse Definiţie Numim conica locul geometric al punctelor din plan pentru care raportul distantelor la un punct fix F şi la o dreaptă fixă (D) este o constantă

Διαβάστε περισσότερα

Lucrare. Varianta aprilie I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2. sau p b.

Lucrare. Varianta aprilie I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2. sau p b. Lucrare Soluţii 28 aprilie 2015 Varianta 1 I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2 Definiţie. Numărul întreg p se numeşte număr prim dacă p 0,

Διαβάστε περισσότερα

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă Noţiunea de spaţiu liniar 1 Noţiunea de spaţiu liniar Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară 2 Mulţime infinită liniar independentă 3 Schimbarea coordonatelor unui vector la o schimbare

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă

Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă Laborator 11 Mulţimi Julia. Temă 1. Clasa JuliaGreen. Să considerăm clasa JuliaGreen dată de exemplu la curs pentru metoda locului final şi să schimbăm numărul de iteraţii nriter = 100 în nriter = 101.

Διαβάστε περισσότερα

Geometrie computationala 2. Preliminarii geometrice

Geometrie computationala 2. Preliminarii geometrice Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Geometrie computationala 2. Preliminarii geometrice Preliminarii geometrice Spatiu Euclidean: E d Spatiu de d-tupluri,

Διαβάστε περισσότερα

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011 Functii Breviar teoretic 8 ianuarie 011 15 ianuarie 011 I Fie I, interval si f : I 1) a) functia f este (strict) crescatoare pe I daca x, y I, x< y ( f( x) < f( y)), f( x) f( y) b) functia f este (strict)

Διαβάστε περισσότερα

Criterii de comutativitate a grupurilor

Criterii de comutativitate a grupurilor Criterii de comutativitate a grupurilor Marius Tărnăuceanu 10.03.2017 Abstract În această lucrare vom prezenta mai multe condiţii suficiente de comutativitate a grupurilor. MSC (2010): 20A05, 20K99. Key

Διαβάστε περισσότερα

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale Transformări 1 Noţiunea de transformare liniară Proprietăţi. Operaţii Nucleul şi imagine Rangul şi defectul unei transformări 2 Matricea unei transformări Relaţia dintre rang şi defect Schimbarea matricei

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC SEMINAR 4 Funcţii de mai multe variabile continuare). Să se arate că funcţia z,

Διαβάστε περισσότερα

3 FUNCTII CONTINUE Noţiuni teoretice şi rezultate fundamentale Spaţiul euclidian R p. Pentru p N *, p 2 fixat, se defineşte R

3 FUNCTII CONTINUE Noţiuni teoretice şi rezultate fundamentale Spaţiul euclidian R p. Pentru p N *, p 2 fixat, se defineşte R 3 FUNCTII CONTINUE 3.. Noţiuni teoretice şi rezultate fundamentale. 3... Saţiul euclidian R Pentru N *, fixat, se defineşte R = R R R = {(x, x,, x : x, x,, x R} de ori De exemlu, R = {(x, y: x, yr} R 3

Διαβάστε περισσότερα

ANALIZĂ MATEMATICĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI. pentru studenţi

ANALIZĂ MATEMATICĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI. pentru studenţi ANALIZĂ MATEMATICĂ, ALGEBRĂ LINIARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI DIFERENŢIALĂ pentru studenţi în învăţământul superior tehnic Ciprian Deliu 2014 If it sits down, I teach it; if it stands up, I will continue

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) Funcţii diferenţiabile. cos x cos x 2. Fie D R o mulţime deschisă f : D R şi x0 D. Funcţia f este

( ) ( ) ( ) Funcţii diferenţiabile. cos x cos x 2. Fie D R o mulţime deschisă f : D R şi x0 D. Funcţia f este o ( ) o ( ) sin π ( sec ) = = ; R 2 + kπ k Z cos cos 2 cos ( cosec ) = = ; R 2 { kπ k Z} sin sin ( arcsec ) = ; (, ) (, ) 2 ( arcosec ) = ; (, ) (, ) 2 Funcţii dierenţiabile. Fie D R o mulţime deschisă

Διαβάστε περισσότερα

O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013

O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013 O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013 Marius Tărnăuceanu 1 Aprilie 2013 Abstract În această lucrare vom prezenta un rezultat ce extinde Problema

Διαβάστε περισσότερα

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Subspatii ane Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Oana Constantinescu Oana Constantinescu Lectia VI Subspatii ane Table of Contents 1 Structura de spatiu an E 3 2 Subspatii

Διαβάστε περισσότερα

MARCAREA REZISTOARELOR

MARCAREA REZISTOARELOR 1.2. MARCAREA REZISTOARELOR 1.2.1 MARCARE DIRECTĂ PRIN COD ALFANUMERIC. Acest cod este format din una sau mai multe cifre şi o literă. Litera poate fi plasată după grupul de cifre (situaţie în care valoarea

Διαβάστε περισσότερα

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca Conice Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea U.T. Cluj-Napoca Definiţie: Se numeşte curbă algebrică plană mulţimea punctelor din plan de ecuaţie implicită de forma (C) : F (x, y) = 0 în care funcţia F este

Διαβάστε περισσότερα

CURS VII-IX. Capitolul IV: Funcţii derivabile. Derivate şi diferenţiale. 1 Derivata unei funcţii. Interpretarea geometrică.

CURS VII-IX. Capitolul IV: Funcţii derivabile. Derivate şi diferenţiale. 1 Derivata unei funcţii. Interpretarea geometrică. Lect dr Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr Lucian MATICIUC CURS VII-IX Capitolul IV: Funcţii derivabile Derivate şi diferenţiale 1

Διαβάστε περισσότερα

SEMINARUL 3. Cap. II Serii de numere reale. asociat seriei. (3n 5)(3n 2) + 1. (3n 2)(3n+1) (3n 2) (3n + 1) = a

SEMINARUL 3. Cap. II Serii de numere reale. asociat seriei. (3n 5)(3n 2) + 1. (3n 2)(3n+1) (3n 2) (3n + 1) = a Capitolul II: Serii de umere reale. Lect. dr. Lucia Maticiuc Facultatea de Hidrotehică, Geodezie şi Igieria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucia MATICIUC SEMINARUL 3. Cap. II Serii

Διαβάστε περισσότερα

6 n=1. cos 2n. 6 n=1. n=1. este CONV (fiind seria armonică pentru α = 6 > 1), rezultă

6 n=1. cos 2n. 6 n=1. n=1. este CONV (fiind seria armonică pentru α = 6 > 1), rezultă Semiar 5 Serii cu termei oarecare Probleme rezolvate Problema 5 Să se determie atura seriei cos 5 cos Soluţie 5 Şirul a 5 este cu termei oarecare Studiem absolut covergeţa seriei Petru că cos a 5 5 5 şi

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, aprilie 7 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (3 puncte) ) (5 puncte) Fie matricele A = 3 4 9 8

Διαβάστε περισσότερα

Conice - Câteva proprietǎţi elementare

Conice - Câteva proprietǎţi elementare Conice - Câteva proprietǎţi elementare lect.dr. Mihai Chiş Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Universitatea de Vest din Timişoara Viitori Olimpici ediţia a 5-a, etapa I, clasa a XII-a 1 Definiţii

Διαβάστε περισσότερα

1. Mulţimi. Definiţia mulţimii.

1. Mulţimi. Definiţia mulţimii. Definiţia mulţimii. 1. Mulţimi Definiţia 1.1. (Cantor) Prin mulţime înţelegem o colecţie de obiecte bine determinate şi distincte. Obiectele din care este constituită mulţimea se numesc elementele mulţimii.

Διαβάστε περισσότερα

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Radu Trîmbiţaş 4 octombrie 2005 1 Forma Newton a polinomului de interpolare Lagrange Algoritmul nostru se bazează pe forma Newton a polinomului de interpolare

Διαβάστε περισσότερα

Vectori liberi Produs scalar Produs vectorial Produsul mixt. 1 Vectori liberi. 2 Produs scalar. 3 Produs vectorial. 4 Produsul mixt.

Vectori liberi Produs scalar Produs vectorial Produsul mixt. 1 Vectori liberi. 2 Produs scalar. 3 Produs vectorial. 4 Produsul mixt. liberi 1 liberi 2 3 4 Segment orientat liberi Fie S spaţiul geometric tridimensional cu axiomele lui Euclid. Orice pereche de puncte din S, notată (A, B) se numeşte segment orientat. Dacă A B, atunci direcţia

Διαβάστε περισσότερα

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Coordonatori DANA HEUBERGER NICOLAE MUŞUROIA Nicolae Muşuroia Gheorghe Boroica Vasile Pop Dana Heuberger Florin Bojor MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Clasa a

Διαβάστε περισσότερα

Probleme pentru clasa a XI-a

Probleme pentru clasa a XI-a Probleme pentru clasa a XI-a 1 ( ) 01. Fie A si B doua matrici de ordin n cu elemente numere reale, care satisfac relatia AB = A + B. a) Sa se arate ca det(a 2 + B 2 ) 0. b) Sa se arate ca rang A + B =

Διαβάστε περισσότερα

riptografie şi Securitate

riptografie şi Securitate riptografie şi Securitate - Prelegerea 12 - Scheme de criptare CCA sigure Adela Georgescu, Ruxandra F. Olimid Facultatea de Matematică şi Informatică Universitatea din Bucureşti Cuprins 1. Schemă de criptare

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 7 DERIVATE. DIFERENŢIALE

Capitolul 7 DERIVATE. DIFERENŢIALE Capitolul 7 DERIVATE. DIFERENŢIALE Noţiunea de derivată, elementul fundamental al calculului diferenţial, are o deosebită importanţă în studiul matematic al mărimilor variabile. Problemele principale care

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Principiul I al termodinamicii exprimă legea conservării şi energiei dintr-o formă în alta şi se exprimă prin relaţia: ΔUQ-L, unde: ΔU-variaţia

Διαβάστε περισσότερα

Principiul Inductiei Matematice.

Principiul Inductiei Matematice. Principiul Inductiei Matematice. Principiul inductiei matematice constituie un mijloc important de demonstratie in matematica a propozitiilor (afirmatiilor) ce depind de argument natural. Metoda inductiei

Διαβάστε περισσότερα

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită.

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită. Trignmetrie Funcţia sinus sin : [, ] este peridică (periada principală T * = ), impară, mărginită. Funcţia arcsinus arcsin : [, ], este impară, mărginită, bijectivă. Funcţia csinus cs : [, ] este peridică

Διαβάστε περισσότερα

Concursul Interjudeţean de Matematică Academician Radu Miron Vaslui, noiembrie Subiecte clasa a VII-a

Concursul Interjudeţean de Matematică Academician Radu Miron Vaslui, noiembrie Subiecte clasa a VII-a Concursul Interjudeţean de Matematică Academician Radu Miron Vaslui, -3 noiembrie 0 Subiecte clasa a VII-a. Fie în exteriorul triunghiului ascuţitunghic ABC, triunghiurile dreptunghice ABP şi ACT cu ipotenuzele

Διαβάστε περισσότερα

BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 28 mai 2012 (barajul 3)

BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 28 mai 2012 (barajul 3) BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 8 mi 0 (brjul ) Problem Arătţi că dcă, b, c sunt numere rele cre verifică + b + c =, tunci re loc ineglitte xy + yz + zx Problem Fie şi b numere nturle nenule Dcă numărul

Διαβάστε περισσότερα

Criptosisteme cu cheie publică III

Criptosisteme cu cheie publică III Criptosisteme cu cheie publică III Anul II Aprilie 2017 Problema rucsacului ( knapsack problem ) Considerăm un număr natural V > 0 şi o mulţime finită de numere naturale pozitive {v 0, v 1,..., v k 1 }.

Διαβάστε περισσότερα

Teorema lui Peano de existenţă

Teorema lui Peano de existenţă Universitatea Alexandru Ioan Cuza Lucrare de licenţă Teorema lui Peano de existenţă locală Student: Cosmin Burtea Coordonator ştiinţific: Prof. Ioan I.Vrabie 2 Prefaţă Lucrarea de faţă tratează problema

Διαβάστε περισσότερα

Principiul incluziunii si excluziunii. Generarea şi ordonarea permutărilor. Principiul porumbeilor. Pri

Principiul incluziunii si excluziunii. Generarea şi ordonarea permutărilor. Principiul porumbeilor. Pri Generarea şi ordonarea permutărilor. Principiul porumbeilor. Principiul incluziunii si excluziunii Recapitulare din cursul trecut Presupunem că A este o mulţime cu n elemente. Recapitulare din cursul trecut

Διαβάστε περισσότερα

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE 5.5. A CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE PROBLEMA 1. În circuitul din figura 5.54 se cunosc valorile: μa a. Valoarea intensității curentului de colector I C. b. Valoarea tensiunii bază-emitor U BE.

Διαβάστε περισσότερα

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica.

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica. Progresii aritmetice si geometrice Progresia aritmetica. Definitia 1. Sirul numeric (a n ) n N se numeste progresie aritmetica, daca exista un numar real d, numit ratia progresia, astfel incat a n+1 a

Διαβάστε περισσότερα

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi Lect. dr. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Algebră, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC http://math.etti.tuiasi.ro/maticiuc/ CURS XI XII SINTEZĂ 1 Algebra vectorială

Διαβάστε περισσότερα

Să se arate că n este număr par. Dan Nedeianu

Să se arate că n este număr par. Dan Nedeianu Primul test de selecție pentru juniori I. Să se determine numerele prime p, q, r cu proprietatea că 1 p + 1 q + 1 r 1. Fie ABCD un patrulater convex cu m( BCD) = 10, m( CBA) = 45, m( CBD) = 15 și m( CAB)

Διαβάστε περισσότερα

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36].

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36]. Componente şi circuite pasive Fig.3.85. Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36]. Fig.3.86. Rezistenţa serie echivalentă pierderilor în funcţie

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul IX. Integrale curbilinii

Seminariile Capitolul IX. Integrale curbilinii Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 7 8 Capitolul IX. Integrale curbilinii. Să se calculee Im ) d, unde este segmentul

Διαβάστε περισσότερα

4. CIRCUITE LOGICE ELEMENTRE 4.. CIRCUITE LOGICE CU COMPONENTE DISCRETE 4.. PORŢI LOGICE ELEMENTRE CU COMPONENTE PSIVE Componente electronice pasive sunt componente care nu au capacitatea de a amplifica

Διαβάστε περισσότερα

Curs 4. I.4 Grafuri. Grafuri orientate

Curs 4. I.4 Grafuri. Grafuri orientate Curs 4 I.4 Grafuri I.4.1 Grafuri orientate Definiţia I.4.1.1. Un graf orientat este un tuplu G = (N, A, ϕ : A N N), unde N şi A sunt mulţimi, numite mulţimea nodurilor, respectiv mulţimea arcelor, iar

Διαβάστε περισσότερα

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera.

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera. pe ecuaţii generale 1 Sfera Ecuaţia generală Probleme de tangenţă 2 pe ecuaţii generale Sfera pe ecuaţii generale Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Numim sferă locul geometric al punctelor din spaţiu

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Inegalităţi şi limite Convergenţă, monotonie, mărginire Limite remarcabile Limita unei funcţii...

2.3. Inegalităţi şi limite Convergenţă, monotonie, mărginire Limite remarcabile Limita unei funcţii... Cuprins GEOMETRIE 1 Vectori 1 11 Segmente orientate Vectori în plan 1 12 Operaţii cu vectori 3 13 Vectori coliniari 8 14 Vectori de poziţie 10 15 Drepte paralele, concurente Colinearitate 12 16 Produsul

Διαβάστε περισσότερα

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice Olimpiada de Fizică - Etapa pe judeţ 15 ianuarie 211 XI Problema a II - a (1 puncte) Diferite circuite electrice A. Un elev utilizează o sursă de tensiune (1), o cutie cu rezistenţe (2), un întrerupător

Διαβάστε περισσότερα

7. Fie ABCD un patrulater inscriptibil. Un cerc care trece prin A şi B intersectează

7. Fie ABCD un patrulater inscriptibil. Un cerc care trece prin A şi B intersectează TEMĂ 1 1. În triunghiul ABC, fie D (BC) astfel încât AB + BD = AC + CD. Demonstraţi că dacă punctele B, C şi centrele de greutate ale triunghiurilor ABD şi ACD sunt conciclice, atunci AB = AC. India 2014

Διαβάστε περισσότερα

Probleme date la examenul de logică matematică şi computaţională. Partea a IX-a

Probleme date la examenul de logică matematică şi computaţională. Partea a IX-a Probleme date la examenul de logică matematică şi computaţională. Partea a IX-a Claudia MUREŞAN Universitatea din Bucureşti Facultatea de Matematică şi Informatică Str. Academiei Nr. 14, Sector 1, Cod

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEA NUMERELOR REALE

MULTIMEA NUMERELOR REALE www.webmteinfo.com cu noi totul pre mi usor MULTIMEA NUMERELOR REALE office@ webmteinfo.com 1.1 Rdcin ptrt unui numr nturl ptrt perfect Ptrtul unui numr rtionl este totdeun pozitiv su zero (dic nenegtiv).

Διαβάστε περισσότερα

1 Serii numerice Definiţii. Exemple... 45

1 Serii numerice Definiţii. Exemple... 45 Analizǎ matematicǎ Chiş Codruţa 2 Cuprins 1 Serii numerice 5 1.1 Definiţii. Exemple....................... 5 1.2 Criterii de convergenţǎ pentru serii cu termeni pozitivi... 8 1.3 Criterii de convergenţǎ

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 2. Integrala stochastică

Capitolul 2. Integrala stochastică Capitolul 2 Integrala stochastică 5 CAPITOLUL 2. INTEGRALA STOCHASTICĂ 51 2.1 Introducere În acest capitol vom prezenta construcţia integralei stochastice Itô H sdm s, unde M s este o martingală locală

Διαβάστε περισσότερα

Lecţii de Analiză Matematică. Dan Bărbosu şi Andrei Bărbosu

Lecţii de Analiză Matematică. Dan Bărbosu şi Andrei Bărbosu Lecţii de Analiză Matematică Dan Bărbosu şi Andrei Bărbosu 2 Cuprins Şiruri şi serii numerice; şiruri şi serii de funcţii 7. Şiruri numerice. Noţiuni şi rezultate generale......... 7.2 Şiruri fundamentale.

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1998 Clasa a V-a

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1998 Clasa a V-a CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 998 Clasa a V-a. La gara Timișoara se eliberează trei bilete de tren: unul pentru Arad, altul pentru Deva și al treilea pentru Reșița. Cel pentru Deva

Διαβάστε περισσότερα

Spaţii vectoriale. Definiţia 1.1. Fie (K, +, ) un corp şi (V, +) un grup abelian.

Spaţii vectoriale. Definiţia 1.1. Fie (K, +, ) un corp şi (V, +) un grup abelian. Spaţii vectoriale 1. Spaţii vectoriale. Definiţii şi proprietăţi de bază În continuare prin corp vom înţelege corp comutativ. Dacă nu se precizează altceva, se vor folosi notaţiile standard pentru elementele

Διαβάστε περισσότερα

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Noțiuni teoretice Criteriul Hurwitz de analiză a stabilității sistemelor liniare În cazul sistemelor liniare, stabilitatea este o condiție de localizare

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 7 ELEMENTE DE TEORIA CÂMPURILOR Câmpuri scalare. Câmpuri vectoriale Aspecte fizice

Capitolul 7 ELEMENTE DE TEORIA CÂMPURILOR Câmpuri scalare. Câmpuri vectoriale Aspecte fizice Capitolul 7 ELEMENTE DE TEORIA CÂMPURILOR 7.1 Definiţii şi proprietăţi 7.1.1 Câmpuri scalare. Câmpuri vectoriale Fie D R 3. Numim câmp scalar pe D o funcţie (cu valori scalare) u : D R. Numim câmp vectorial

Διαβάστε περισσότερα

Rădăcini primitive modulo n

Rădăcini primitive modulo n Universitatea Bucureşti Facultatea de Matematică şi Informatică Rădăcini primitive modulo n Îndrumător ştiinţific: Prof. Dr. Victor Alexandru 2010 Rezumat Tema lucrarii este studiul radacinilor primitive.

Διαβάστε περισσότερα

Transformări integrale şi funcţii complexe cu aplicaţii în tehnică

Transformări integrale şi funcţii complexe cu aplicaţii în tehnică Daniel BREAZ Nicolae SUCIU Păstorel GAŞPAR Nicoleta BREAZ Monica PÎRVAN Valeriu PREPELIŢĂ Gheorghe BARBU Transformări integrale şi funcţii complexe cu aplicaţii în tehnică Volumul 1 Funcţii complexe cu

Διαβάστε περισσότερα

8 Intervale de încredere

8 Intervale de încredere 8 Intervale de încredere În cursul anterior am determinat diverse estimări ˆ ale parametrului necunoscut al densităţii unei populaţii, folosind o selecţie 1 a acestei populaţii. În practică, valoarea calculată

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 25 martie 2018 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 25 martie 2018 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, 5 martie 18 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IMPORTANTĂ: 1 Problemele tip grilă (Partea A pot avea unul

Διαβάστε περισσότερα

1 Corpuri finite. 1.1 Introducere. Reamintim mai intai

1 Corpuri finite. 1.1 Introducere. Reamintim mai intai 1 Corpuri finite. 1.1 Introducere Reamintim mai intai Definiţie 1 Se numeşte corp un inel comutativ (K,+, ) cu proprietatea ca orice element nenul x din k este inversabil, i.e. există x 1 k astfel încât

Διαβάστε περισσότερα

* K. toate K. circuitului. portile. Considerând această sumă pentru toate rezistoarele 2. = sl I K I K. toate rez. Pentru o bobină: U * toate I K K 1

* K. toate K. circuitului. portile. Considerând această sumă pentru toate rezistoarele 2. = sl I K I K. toate rez. Pentru o bobină: U * toate I K K 1 FNCȚ DE ENERGE Fie un n-port care conține numai elemente paive de circuit: rezitoare dipolare, condenatoare dipolare și bobine cuplate. Conform teoremei lui Tellegen n * = * toate toate laturile portile

Διαβάστε περισσότερα

Integrale cu parametru

Integrale cu parametru 1 Integrle proprii cu prmetru 2 3 Integrle proprii cu prmetru Definiţi 1.1 Dcă f : [, b ] E R, E R este o funcţie cu propriette că pentru orice y E, funcţi de vribilă x x f (x, y) este integrbilă pe intervlul

Διαβάστε περισσότερα